ABSÜRD TİYATRO

“Hepimiz deli doğarız. Bazılarımız öyle kalır.”
S. Beckett Nazlı Ceren Tekeli
Ulus-1 11101697

Absürt (sıfat, Fransızca “absurde” ) “Uyumsuz, saçma”

Absürt (sıfat, Fransızca “absurde” ) “Uyumsuz, saçma”

“Mantık dışı, mantığa aykırı”

2. Dünya Savaşı sonrası

2. Dünya Savaşı sonrası
Umutsuzluk

2. Dünya Savaşı sonrası Umutsuzluk Endişe .

2. Dünya Savaşı sonrası Umutsuzluk Endişe Parçalanmışlık .

2. Dünya Savaşı sonrası Umutsuzluk Endişe Parçalanmışlık Boşunalık .

Endüstri Çağı Yapay bir ortam içindeki “yalnız insan” . yy.Değer yargılarının kırılması İnançların içeriğini yitirdiği materyalist bir dünya İnsanlar arası yabancılaşma XX.

Değer yargılarının kırılması İnançların içeriğini yitirdiği materyalist bir dünya İnsanlar arası yabancılaşma XX. Endüstri Çağı Yapay bir ortam içindeki “yalnız insan” . yy.

Değer yargılarının kırılması İnançların içeriğini yitirdiği materyalist bir dünya İnsanlar arası yabancılaşma XX. Endüstri Çağı Yapay bir ortam içindeki “yalnız insan” . yy.

Değer yargılarının kırılması İnançların içeriğini yitirdiği materyalist bir dünya İnsanlar arası yabancılaşma XX. Endüstri Çağı Yapay bir ortam içindeki “yalnız insan” . yy.

Değer yargılarının kırılması İnançların içeriğini yitirdiği materyalist bir dünya İnsanlar arası yabancılaşma XX. yy. Endüstri Çağı Yapay bir ortam içindeki “yalnız insan” .

umarsız bir sürgündür.” . İnsan ve yaşamı. Ancak birdenbire görüntülerden ve ışıktan yoksun kalan evrende insan bir yabancı olduğunu duyumsar.Albert Camus “Uslamlama yoluyla açıklanabilen bir dünya. çünkü kendisine söz verilen ülke umudunu taşımadığı gibi. oyuncu ile sahne arasındaki bu ayrılık gerçekte absürtlük duygusunu oluşturur. yitik bir yurdun anılarından da yoksundur. bildik bir dünyadır. ne denli kusurlu olursa olsun. O.

Martin Esslin Absürd Tiyatro .

Özlemlerini. Çevresinden kopmuş bir yaratık. beklentilerini gerçekleştiremeyen.İnsanoğlu Evren içinde tutunacak dal bulamayan. . Yabancılaşmış.

Samuel Beckett Godot’yu Beklerken Oyun Sonu Geliş ve Gidiş Absürd Tiyatronun önemli temsilcileri Mutlu Günler .

Eugène Ionesco Kel Şarkıcı Amédée Gergedanlar Absürd Tiyatronun önemli temsilcileri Kral Ölüyor .

Arthur Adamov Parodi Büyük ve Küçük Manevra Pingpong Absürd Tiyatronun önemli temsilcileri Paolo Paoli .

Jean Genet Balkon Hizmetçiler Paravanlar Absürd Tiyatronun önemli temsilcileri Zenciler .

Harold Pinter Git Gel Dolap Oda İhanet Absürd Tiyatronun önemli temsilcileri Bir Tek Daha .

İletişimsizlik ve dil problemi Belli başlı problemler .

İletişimsizlik ve dil problemi Kalıplaşmış ve içi boşaltılmış dil Belli başlı problemler .

İletişimsizlik ve dil problemi Kalıplaşmış ve içi boşaltılmış dil Anlamsızlığı vurgulayan sahne unsuru Belli başlı problemler .

İletişimsizlik ve dil problemi Kalıplaşmış ve içi boşaltılmış dil Anlamsızlığı vurgulayan sahne unsuru Belli başlı problemler Mantık dışı düzlemde ilerleme .

Aynılaşma – tekdüzelik problemi Belli başlı problemler .

Aynılaşma – tekdüzelik problemi Seri üretim Belli başlı problemler .

Aynılaşma – tekdüzelik problemi Seri üretim Algıların körelmesi Belli başlı problemler .

Aynılaşma – tekdüzelik problemi Seri üretim Algıların körelmesi Hazır ve “aynı” Belli başlı problemler .

Aynılaşma – tekdüzelik problemi Seri üretim Algıların körelmesi Hazır ve “aynı” Belli başlı problemler Kişiliksizleşme .

Yalnızlaşma problemi Belli başlı problemler .

Yalnızlaşma problemi Sahteleşme Belli başlı problemler .

Yalnızlaşma problemi Sahteleşme Sanallık Belli başlı problemler .

Yalnızlaşma problemi Sahteleşme Sanallık Acı ve korku Belli başlı problemler .

Yalnızlaşma problemi Sahteleşme Sanallık Acı ve korku Belli başlı problemler Zaman bilincinden yoksunluk .

Çıkışsızlık problemi Belli başlı problemler .

kurallara ve maddeye bağımlılık Belli başlı problemler .Çıkışsızlık problemi Bulunulan yere.

kurallara ve maddeye bağımlılık Sistemler ve para Belli başlı problemler .Çıkışsızlık problemi Bulunulan yere.

kurallara ve maddeye bağımlılık Sistemler ve para Belli başlı problemler Kısır döngü .Çıkışsızlık problemi Bulunulan yere.

Simgesellik Anlam çeşitliliği Estetik Uzaklık İrkilme ve tedirginlik Bilinçlenme ve sanatsal tat Destekleyici unsurlar Oyunculuk Çoğunlukla Grotesk* .

Simgesellik Anlam çeşitliliği Estetik Uzaklık İrkilme ve tedirginlik Bilinçlenme ve sanatsal tat Destekleyici unsurlar Oyunculuk Çoğunlukla Grotesk* .

Simgesellik Anlam çeşitliliği Estetik Uzaklık İrkilme ve tedirginlik Bilinçlenme ve sanatsal tat Destekleyici unsurlar Oyunculuk Çoğunlukla Grotesk* .

*Grotesk oyunculuk Büyük ve kesin ifadeler Ciddi ses değişimleri Tuhaflık ve çarpıcılık ile ortaya çıkan komiklik unsuru Halk tiyatrosu kökeni ( Mimus ve Comedia Dell’Arte ) .

Absürd Tiyatronun özellikleri "Absürd Tiyatro" dendiğinde kastedilen tiyatronun kendisi değil. ele aldığıdır. Bu anlayışta hayatın kendisi absürttür. . yani yaşamdır.

Durum tiyatrosudur. Evrensel bir insanlık durumunu ortaya koyar. .Absürd Tiyatronun özellikleri Olay değil. Bu durumu çözümlemekle ya da neden-sonuç ilişkisi içerisinde açımlamakla ilgilenmez.

.Absürd Tiyatronun özellikleri Absürd Tiyatroda öne sürülen tez veya verilmek istenen mesaj asla açıklanmaz. onu herkes istediği gibi anlar ve yorumlar.

Seyircide algi mantıksal bir çözümlemeden çok sezgisel bir süreçtir. Absürd Tiyatronun özellikleri .

tanımlaması da genelde yapılmaz.Zaman . Absürd Tiyatronun özellikleri .mekân sınırlaması olmadığı gibi.

tedirgin etmek. iç çirkinliklerini gösteren bir ayna tutmaktır. onun suratına. seyirciyi düşündürmek.Absürd Tiyatronun özellikleri Amaç. .

.Absürd Tiyatronun özellikleri Gerçeğe ayna değil. mercek ya da prizma tutulur. Seyircide yaratılmak istenen etki parçalanmış ve deforme edilmiş bir gerçeklik olgusuyla sağlanır.

Çözüm bireyin kendisinde. yani seyircidedir.Çözüm önermez. Absürd Tiyatronun özellikleri .

Kahraman. Absürd Tiyatronun özellikleri . Suçlu. zavallı. bilgisiz. eylemsiz ve zayıftır. anti-kahramandır.

" E."Bir kaplumbağa çıkaracağım sahneye ve onu bir yarış atına çevireceğim. türküyü biniciye. Sahnede her şey yapılabilir. biniciyi kaynak suyuna. şapkayı türküye. yarış atını bir şapkaya. Ionesco .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful