TÜRKİYE SELÇUKLULARI (1080-1308

)
Kurucu: Kutalmışoğlu Süleyman Şah (ö.1086)

İznik

4/25/12

I. Haçlı Seferi (1096-1099)

4/25/12

Dorileon Muharebesi (1097)

4/25/12

II. Haçlı Seferi ( 1147-1149)

4/25/12

Miryokefalon Geçit Savaşı( 17 Eylül 1176)

4/25/12

Miryokefalon Geçit Savaşı

Gustavo Dore’nin çizimi:‘’Crusades surprised by Turks’’( Haçlılara Türk Sürprizi)

4/25/12

I. Alaeddin Keykubad’ın Taht öncesi dönemi & Tahta Çıkışı(1220)

4/25/12

Moğollar

Moğolların Amacı: Evrensel devlet. Yaptıkları en önemli şey: Ticaret ve yolların güvenliği.

Moğollar, Orta Asyalılar devletidir.
4/25/12

Moğollar’a karşı Alaeddin Keykubad’ın aldığı önlemler

4/25/12

Konya Surları (1221)
Yunan şehirleri gibi bir akropolü vardır(Alaeddin Tepesi).

4/25/12

Konya Surları (1221)

4/25/12

Alaiyye’nin fethi (1221)

4/25/12

Alaiyye’nin fethi (1221)

Önemi: Tersane ve Denizcilik.

Alanya-Kızıl Kule

4/25/12

Emirlerle mücadele (1223) ve Ermeni Seferi (1225)
Seyfeddin Ayaba önderliğinde Alaeddin Keykubad’a suikast planı(1223)

Kilikya Ermenilerinin SuriyeTürkiye ticaret yolunu bloke etmesi.(1225)

Emirlerin durdurulmasının önemi: İç huzur sağlandı ve zenginleşen emirlerin otoritesi yerine devlet otoritesi geldi.
4/25/12

Suğdak(Sudak) Zaferi (1227)

4/25/12

Alaeddin Keykubad Ve Celaleddin Harezmşah ( Mengü berti) Mücadelesi

4/25/12

Yassıçimen Savaşı (1230),

4/25/12

1236’da Moğollara vassal olunması

4/25/12

Kervansaraylar (Medeniyet Noktaları)

Sigor ta

4/25/12

Dönemin Kervansarayları

Ağzıkara Han

Ertokuş Han

4/25/12

Nevşehir Avanos Sarı Han

Kubad Abad Sarayı

4/25/12

Kubad Abad Sarayı( 1224-1226)

4/25/12

Keykubadiyye ve Divriği Ulu Cami

Keykubadiyye: Kayseri’de yaptırdığı bir saraydır. Yazın burada kalır. Kışın Alaiyye ve Antalya saraylarında kalır. Gidip gelirken de Beyşehir gölü yanındaki Kubad Abad’ı seçer.
4/25/12

Alaeddin Keykubad’ın şahsiyeti

4/25/12

Hayata gözlerini yumması (1237)

4/25/12

Selçuklu Tarihçisi İbn Bibi Alaeddin Keykubad için: ‘Yeryüzü onun gibi bir Sultan görmedi… Gök de O’na çadır gibi gölgelik ederdi.’ demiştir.

4/25/12

1243 Kösedağ Savaşı

4/25/12

1300’lerde Türkiye

4/25/12

Bibliyografya
Bayram, Mikail, ‘Alaeddin Keykubad’ın ilmi şahsiyeti’, II. Ulusal I. Alaeddin Keykubad ve dönemi sempozyum bildirileri, Konya, 2010. ‘Keykubad I’, İslam Ansiklopedisi, Cilt 10. Koca, Salim, ‘Moğol istilasına karşı Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın güvenlik politikası’, Gazi Türkiyat, No:5 ( Güz 2009). Koca, Salim, ‘Selçuklu iktidarının belirlenmesinde rol oynayan güçler ve Alaeddin Keykubad’ın Selçuklu tahtına çıkışı’, II. Ulusal I. Alaeddin Keykubad ve dönemi sempozyumu bildirileri, Konya, 2010. Koca, Salim, ‘Türkiye Selçukluları tarihine damga vuran menfur bir cinayet: Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın zehirlenmesi’, Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007. Merçil, Erdoğan, Müslüman- Türk devletleri tarihi, 6. Baskı, TTK, Ankara, 2011. Özdemir, Mehmet Nadir, ‘ I. Alaeddin Keykubad döneminde saray hayatında ve orduda gulamlar’, II. Ulusal I. Alaeddin Keykubad ve dönemi sempozyum bildirileri, Konya, 2010. Sevim, Ali ve Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi I, TTK, Ankara, 1990. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Türk Dünyası El Kitabı( Dil- Kültür- Sanat), 2.Baskı, 2.Cilt, Ankara, 1992. 4/25/12

Hazırlayanlar

4/25/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful