ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ

Matematiksel öğrenmeleri anlama

Matematiksel Öğrenme
   

Öğrencilerin öğrenmelerini nasıl anlayabiliriz? Öğrenci ne öğrendi? Öğrenci ne kadar öğrendi? Öğrenilen bilgilerin niteliği nasıldır?

Kavram Yanılgısı


 

Bir kişinin bir konuyu veya problemi kendisine mantıklı gelecek şekilde kavraması fakat bu alandaki uzman bir kişinin kavramsal anlamasıyla çelişmesidir. Yanılgılar bireyin yanlış inanışları e deneyimleri sonucu ortaya çıkan davranışlar. Şeker suda erir mi? Çözünür mü? Kaban, ısıtması için mi yoksa ısıyı korumak için mi giyinilir?

Kavram yanılgısı
   

Yeni şeyler öğrenirken önceki bilgilerimiz üzerine inşa ederiz. Ön bilgiler, yeni bilgilerin öğrenilmesini zorlaştırabilir 1/3 + ½=? Yapılan işlemde, öğrenci yürüttüğü mantığın yanlışlığın farkına varamayabilir.

Kavram yanılgıları nasıl belirlenir?
   

Tanı koyucu testler Kavram testleri olarak da düşünülebilir Kavramsal öğrenmeleri ölçmek için kullanılır Sorular,muhtemel kavram yanılgılarını içerebilir

Ondalık sayılarla ilgili tanı koyucu test

Sayfa 607

Ondalık kesir sayılarıyla ilgili kavram yanılgıları
   

Basamak değerinin anlaşılamaması Ondalık kesir sayılarının yoğunluğu Dört işlem (çarpma ve bölme gibi) Eşit aralıklara bölünmüş ölçeklerin okunamaması

Basamak değerinin anlaşılamaması
   

Ondalık kısımdaki 0 (sıfır)’ın değeri değiştirdiğini düşünmesi 3,40>3,4 gibi 2,78 ve 27,8 gibi sayıların aynı olduğunu 6,98 + 0,1 toplama işleminde basamak değeri

Ondalık kesir sayılarının yoğunluğu
 

3,46 ile 3,48 sayısı arasında kaç sayı vardır? 3,46 ile 3,47 arasında kaç sayı vardır?

Dört işlem (çarpma ve bölme gibi)
 

8x4=? ve 8/4=? İşlemlerinden 8x0,4=? ve 8/0,4 = ? İşlemlerini yorumlaması Problemlerde karşılaşılabilir: “45 litrelik süt 0,75 litrelik küçük süt şişelere doldurulmak istenmektedir. Ne kadar şişeye ihtiyaç vardır?” Sorusunun çözümünde 45x0,75 işlemini yaparken 45 ile 75 i çarparak elde etmektedirler.

Eşit aralıklara bölünmüş ölçeklerin okunamaması

2 ile 3 sayıları 10 eşit parçaya bölündüğünde rahatça okuyabilirken 4 eşit parçaya bölündüğünde zorlanmaktadırlar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful