Bottom-up-Budgeting

(BUB) for Barangays

Barangay
BUB
Paggamit ng proseso ng BuB sa
barangay

Paglahok ng mga mamamayan sa
pagpa-plano at pagba-budget ng
barangay

Pagtitiyak na ang mga plano
ng gobyerno ay naaayon sa
pangangailangan ng mga
mamamayan

LAYUNIN NG

lalo na ang mahihirap .Bawasan ang epekto ng kahirapan Ang Pambansang Budget ay sinasalamin ang tunay na pangangailangan ng mga tao.

Aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapatupad ng proyekto .

PALAKASIN ang Barangay bilang frontline agency ng pamahalaan “Kung malakas ang barangay. malakas ang demokrasya” .

Barangay Bottom-up-Budgeting L A H A T KASALI ay 42. 036 barangays .

000 TAONG2018 12.036 S A TA O N G ANG 2 0 1 9 B A R A N G AY S .Barangay Bottom-up-Budgeting SA MGA2017 BRNGY 12.036 SABAY NA PAG UNLAD TOP-DOWN AT BOTTOM-UP H a n g g a n gMAKUMPLETO 42.

SA UNANG TAON NG 2017 .

000 1MILLION Bawat barangay na may K A K AYA H A N . Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 12.

Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 30.036HANDA CAPACITY DEVELOPMENT upang maging .

17 (b) (1) of the LGC (DRRM) -related Projects . Barangay Bottom-up-Budgeting 1Million each Barangay Disaster Risk Reduction and Management Basic Facilities and Services (Sec.

Barangay Bottom-up-Budgeting Responsible for identifying the projects: SB Sanguniang Barangay Members CSO’s Civil Society Organization’s BDC Barangays Development Council .

Selection Criteria .

Selection Criteria Compliance to BFDP .

2014-81) TOTAL FULL REGION NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS V NCR . National Summary Barangay Compliance to Full Disclosure Policy 3RD QUARTER (DILG MC No.

Selection Criteria Presence of Barangay Development Plan .

Selection Criteria Conduct of Barangay Assembly .

471 3. National Summary Barangay Assembly As of Jan.43% .357 96.706 1.611 94.72% NCR 1. 2016 TOTAL FULL REGION NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS V 3. 22.

Leadership and Financial Management) . Selection Criteria CAPACITY TO IMPLEMENT THE PROJECT (Track record.

Punong Barangay will: A. Activities within February2016 .

Punong Barangay will: Attend the City /Municipal Dialogue convened by LnB City/Municipal chapter President with the assistance of DILG field officer. .

.Punong Barangay will: City/ Municipal A. Activities within February2016 Dialogue.

Punong Barangay will: Convene the Barangay Development Council (BDC) for the orientation on the Barangay BuB and .

Convene the BDC . Activities within February2016 Dialogue.Punong Barangay will: City/ Municipal A.

.Punong Barangay will: Conduct a planning workshop to identify priority projects.

Convene the BDC B.Punong Barangay will: City/ Municipal A. . Activities within March 2016 Planning Workshop. Activities within February2016 Dialogue.

.Punong Barangay will: Ensure that the list of priority projects are presented to the assembly.

Activities within March 2016 Assembly. Convene the BDC Barangay B. . Activities within February2016 Dialogue. Planning Workshop. Punong Barangay will: City/ Municipal A.

5 containing the approved list of priority projects.Punong Barangay will: Accomplish AIP Form No. .

. Punong Barangay will: City/ A. Activities within March 2016 Assembly. BDC 5 Barangay B. Accomplish Convene the AIP Form No. Planning Workshop. Activities within February2016 Municipal Dialogue.

Punong Barangay will: Submit accomplished AIP Form No. 2016. 5 the DILG on or before March 31. .

5 Barangay B. Activities within February2016 Dialogue. Activities within March 2016 Assembly. . 5 Accomplish AIP Convene the BDC Form No. Punong Barangay will: City/ Municipal A. Planning Workshop. Submit accomplished AIP Form No.

Important Activities .

Important Activities FEBRUARY National Convention City/Municipal Dialogue BDC Workshop .

Important Activities MARCH Barangay Assembly Submission of project proposals .

Important Activities JUNE Announcement of Priority Barangays .

Important Activities JUNE-DECEMBER Barangay capacity-building .

PROGRAM TIMELINE .

Roles and Responsibilities of C/MLGOOs/City Directors .

Attend the Liga meeting and assist the Liga President in the conduct of orientation to all Punong Barangays. 2. A. Coordinate with the LnB President for the inclusion of the Barangay BuB in the agenda of its regular monthly Liga meeting. . CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 1.

A. CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 3. Assist the LnB President in the discussion/orientation of the PBs on the barangay BuB. 4. Monitor the conduct of the orientation and submit the status to the Provincial Office .

assist the barangays in the conduct of the planning workshop. . B. 2. BDC PLANNING WORKSHOP 1. Provide technical assistance in the planning workshop of BDC. Upon request.

BDC PLANNING WORKSHOP 3. 5 entitled Projects to be funded from External Sources 4. B. Provide the BDC with the AIP Form No. . Provide sample of a resolution adopting the proposed projects.

2. Participate in the barangay assembly. Provide technical assistance to the Punong Barangays in discussing the Barangay BuB to residents. Advise all barangays to conduct a barangay assembly. . BARANGAY ASSEMBLY 1. C. 3.

BARANGAY ASSEMBLY 4. 5. C. Submit a monitoring report for the conduct of barangay assembly. Ensure that the list of priority projects is approved by the assembly. .

. Minutes of the Barangay Assembly and pictures. SUBMISSION OF REQUIREMENTS 1.. Submit the abovementioned documents to the DILG Provincial Office or Regional Office in the case of HUCs. Collect/Consolidate the AIP Form with the corresponding Sangguniang Barangay Resolution. D. 2.

TIMELINES City/ Municipal A. . Submit accomplished AIP Form No. 5 Barangay B. Planning Workshop. 5 Accomplish AIP Convene the BDC Form No. Activities within February2016 Dialogue. Activities within March 2016 Assembly.

Sa Barangay Nagsisimula ang PAG-UNLAD! .

Maraming Salamat! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful