Bottom-up-Budgeting

(BUB) for Barangays

Barangay
BUB
Paggamit ng proseso ng BuB sa
barangay

Paglahok ng mga mamamayan sa
pagpa-plano at pagba-budget ng
barangay

Pagtitiyak na ang mga plano
ng gobyerno ay naaayon sa
pangangailangan ng mga
mamamayan

LAYUNIN NG

lalo na ang mahihirap .Bawasan ang epekto ng kahirapan Ang Pambansang Budget ay sinasalamin ang tunay na pangangailangan ng mga tao.

Aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapatupad ng proyekto .

malakas ang demokrasya” .PALAKASIN ang Barangay bilang frontline agency ng pamahalaan “Kung malakas ang barangay.

036 barangays . Barangay Bottom-up-Budgeting L A H A T KASALI ay 42.

036 S A TA O N G ANG 2 0 1 9 B A R A N G AY S .Barangay Bottom-up-Budgeting SA MGA2017 BRNGY 12.036 SABAY NA PAG UNLAD TOP-DOWN AT BOTTOM-UP H a n g g a n gMAKUMPLETO 42.000 TAONG2018 12.

SA UNANG TAON NG 2017 .

000 1MILLION Bawat barangay na may K A K AYA H A N . Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 12.

Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 30.036HANDA CAPACITY DEVELOPMENT upang maging .

Barangay Bottom-up-Budgeting 1Million each Barangay Disaster Risk Reduction and Management Basic Facilities and Services (Sec. 17 (b) (1) of the LGC (DRRM) -related Projects .

Barangay Bottom-up-Budgeting Responsible for identifying the projects: SB Sanguniang Barangay Members CSO’s Civil Society Organization’s BDC Barangays Development Council .

Selection Criteria .

Selection Criteria Compliance to BFDP .

National Summary Barangay Compliance to Full Disclosure Policy 3RD QUARTER (DILG MC No. 2014-81) TOTAL FULL REGION NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS V NCR .

Selection Criteria Presence of Barangay Development Plan .

Selection Criteria Conduct of Barangay Assembly .

611 94. 2016 TOTAL FULL REGION NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS V 3.72% NCR 1.706 1. 22.43% . National Summary Barangay Assembly As of Jan.471 3.357 96.

Selection Criteria CAPACITY TO IMPLEMENT THE PROJECT (Track record. Leadership and Financial Management) .

Activities within February2016 .Punong Barangay will: A.

Punong Barangay will: Attend the City /Municipal Dialogue convened by LnB City/Municipal chapter President with the assistance of DILG field officer. .

Activities within February2016 Dialogue.Punong Barangay will: City/ Municipal A. .

Punong Barangay will: Convene the Barangay Development Council (BDC) for the orientation on the Barangay BuB and .

Convene the BDC . Activities within February2016 Dialogue.Punong Barangay will: City/ Municipal A.

Punong Barangay will: Conduct a planning workshop to identify priority projects. .

. Activities within February2016 Dialogue.Punong Barangay will: City/ Municipal A. Activities within March 2016 Planning Workshop. Convene the BDC B.

.Punong Barangay will: Ensure that the list of priority projects are presented to the assembly.

Activities within March 2016 Assembly. . Activities within February2016 Dialogue. Planning Workshop. Punong Barangay will: City/ Municipal A. Convene the BDC Barangay B.

. 5 containing the approved list of priority projects.Punong Barangay will: Accomplish AIP Form No.

Activities within March 2016 Assembly. Punong Barangay will: City/ A. . Planning Workshop. Activities within February2016 Municipal Dialogue. Accomplish Convene the AIP Form No. BDC 5 Barangay B.

. 2016.Punong Barangay will: Submit accomplished AIP Form No. 5 the DILG on or before March 31.

. Activities within March 2016 Assembly. Activities within February2016 Dialogue. Planning Workshop. Punong Barangay will: City/ Municipal A. Submit accomplished AIP Form No. 5 Accomplish AIP Convene the BDC Form No. 5 Barangay B.

Important Activities .

Important Activities FEBRUARY National Convention City/Municipal Dialogue BDC Workshop .

Important Activities MARCH Barangay Assembly Submission of project proposals .

Important Activities JUNE Announcement of Priority Barangays .

Important Activities JUNE-DECEMBER Barangay capacity-building .

PROGRAM TIMELINE .

Roles and Responsibilities of C/MLGOOs/City Directors .

Attend the Liga meeting and assist the Liga President in the conduct of orientation to all Punong Barangays. Coordinate with the LnB President for the inclusion of the Barangay BuB in the agenda of its regular monthly Liga meeting. 2. A. . CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 1.

Monitor the conduct of the orientation and submit the status to the Provincial Office . CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 3. Assist the LnB President in the discussion/orientation of the PBs on the barangay BuB. A. 4.

BDC PLANNING WORKSHOP 1. B. Upon request. assist the barangays in the conduct of the planning workshop. Provide technical assistance in the planning workshop of BDC. . 2.

5 entitled Projects to be funded from External Sources 4. BDC PLANNING WORKSHOP 3. . Provide the BDC with the AIP Form No. B. Provide sample of a resolution adopting the proposed projects.

BARANGAY ASSEMBLY 1. Participate in the barangay assembly. . Advise all barangays to conduct a barangay assembly. Provide technical assistance to the Punong Barangays in discussing the Barangay BuB to residents. 2. C. 3.

5. Submit a monitoring report for the conduct of barangay assembly. Ensure that the list of priority projects is approved by the assembly. . C. BARANGAY ASSEMBLY 4.

. SUBMISSION OF REQUIREMENTS 1. 2. Collect/Consolidate the AIP Form with the corresponding Sangguniang Barangay Resolution. Submit the abovementioned documents to the DILG Provincial Office or Regional Office in the case of HUCs. Minutes of the Barangay Assembly and pictures. D..

Activities within March 2016 Assembly. 5 Accomplish AIP Convene the BDC Form No. Activities within February2016 Dialogue. TIMELINES City/ Municipal A. 5 Barangay B. Submit accomplished AIP Form No. . Planning Workshop.

Sa Barangay Nagsisimula ang PAG-UNLAD! .

Maraming Salamat! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful