ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretimin Stratejik Önemi
Etkin Bir Üretim : Maliyetleri Düşürebilir Mal ve Hizmetlerin Kalitesini Yükseltebilir Müşteri İhtiyaçlarına Kısa Sürede Cevap Verilmesine Olanak Sağlar

Üretimin Tanımı:
Kaynakların İnsanların İhtiyaç Duyduğu ve Arzu Ettiği Şekle Dönüştürülmesi Beşeri ve Maddi Faktörlerin Mal ve Hizmetlere Dönüştürülmesi Süreci Üretim Fonksiyonu Kuruluşun Girdilerine, Onları Pazarlanabilir Çıktılara Dönüştürerek Değer Katar

Üretim Yönetimi Tanımı : (Production and Operations Management)
Malzemelerin ve Kaynakların Nihai Mal ve Hizmetlere Dönüştürülmesinde Kullanılan İnsan ve Makinaların Yönetilmesi Üretimle İlgili Faaliyetlerin Organizasyonu ve Yönetimi Malların İmalatı ve Hizmetlerin Üretimi İçin Örgüt Kaynaklarının Koordinasyonu

Üretim Yönetimi Neden Zor Bir İhtisas Alanıdır ?

Hızlı Değişimlere Uğraması Pazar Araştırmadan, Üretim Prosesine Kadar Çok Faaliyetle İlgilenmesi Ürün ve Büyüklük Nazara Alınmadan Her Kuruluşa Uygulanması

Ürtetim Yönetimi İçin Gerekli Bilgiler:

Gelecekteki Talepler Muhtemel Ürün Değişiklikleri Müşteri Taleplerini Karşılamada İhtiyaç Olan Kaynakların Karşılanması

Üretim Yönetiminin Amacı :
Tüketici İhtiyaçlarının Fiyat, Zaman, Miktar ve Kalite Açısından En İyi Şekilde Karşılanması Stok Düzeyinin Mümkün Olduğu Kadar Düşük Tutulması İnsan Gücü ve Makine Kaynaklarından Azami Ölçüde Yararlanılması Rekabete Uyum Sağlayacak Şekilde Esnekliğe Sahip Olunması

Teknoloji

Mal ve Hizmet Üretmek İçin Kullanılan Metod, Proses, Takım-Teçhizat ve Makinelerden Oluşan Bir Sistem

Birinci Endüstri Devriminde Teknoloji :
Gelişmeler : Mekanizasyon (Mechanization) Standardizasyon (Standardization) Montaj Hattı (Assembly Line) Otomasyon (Automation) Yoğun Üretim (Mass Production)

İkinci Üretim Devriminde Teknolojik Gelişmeler : 1. CAD – CAM 2. FMS 3. CIM 4. ROBOTLAR

Bilgisayar Yardımı ile Tasarım ve Üretim (Computer Aided Design-CAD, Computer Aided Manufacturing-CAM)
Bilgisayarlı Tasarım: Önceden Belirlenebilen Özellikleri Karşılayabilen Ürün, Kolaylık veya Parçaların Tasarlanması ve Dizaynında Bilgisayarların Kullanılması Bilgisayar İle Üretim: Özel Olarak Dizayn Edilmiş Bilgisayarlarla, Bir Parça veya Ürün İmalatında Gerekli Olan Adımların Analiz Edilmesi, Üretim Ekipmanlarına Aktarılan Elektronik Sinyallerle Üretim Adımlarının Gerçekleştirilmesi

Esnek Üretim Sistemleri : (Flexible Manufacturing Systems
Aynı Mamülün Çok Değişik Şekillerini Kolayca Yapılacak Değişikliklerle Üretme İmkanı Veren Elektronik Kontrole Dayalı Sistem Bilgisayarla Malzeme Akışını Sağlayan Robotların ve Makinelerin Kullanılması Bütün Bileşenlerin Elektronik Kontrollerle Bağlanması

Bilgisayarlı Entegre Üretim Sistemleri: (Computer Integrated Manufacturing – CIM)

Çalışanlara, Ürünleri Dizayn Etme, Malzemeleri Kullanma, Üretimi Kontrol Etmede Bilgisayarların Yardımcı Olduğu Bir Sistem Çok Çeşitli Süreçleri ve Fonksiyonları Birleştiren ve Kontrol Eden Bir Merkezi Bilgisayar Sistemi

Robotlar :

Çeşitli Aletleri ve Materyali Kullanmayı Gerektiren Birçok Görevi Yapabilen, Aynı İşi Tekrarlıyan, Hızlı ve Verimli Çalışan Bilgisayar Konrollü Makineler

Üretim Yöneticilerinin Görevleri :

Üretim Sürecini Planlama En Uygun Yerleşim Planının Seçimi Üretim Planının Uygulanması Üretim Sürecinin Kontrol Edilmesi

Üretim Planlaması :

Müşterilere Sunulacak Mal ve Hizmetlerin Seçimi Makinaların Alınması, Fiyat Kararları, Dağıtım Kanallarının Seçimi Pazarlama Araştırma Çalışmaları

Bina Yerleşim Planı Tesbiti (Facility Layout)
Süreç Yerleşim Planı Ürün Yerleşim Planı Sabit Pozisyon Planı Süreç Dizaynı: Makine ve Ekipmanların Fonksiyonlarına Göre Gruplanması Ürün Dizaynı: Makinaların Ürün Akış Hattına Göre Yerleştirilmesi ve Malların Bu Hat Boyunca İş İstasyonlarından Geçerek Hareket Etmesi Sabit Durum Dizaynı: Ürünün Bir Noktaya Yerleştirilmesi ve İşçiler, Malzemeler ve Makinaların Ona Gelmesi

Üretim Planlamasının Uygulaması :

Üretmek, Satın Almak, Kiralama Alternatiflerinden Birine Karar Verilmesi Malzeme İçin En İyi Tedarikçinin Seçilmesi Stok Kontrolu

Stok Kontrolü :
En Uygun Stok Miktarı En Uygun Sipariş Miktarı Sipariş Verme Maliyeti Stokta Bulundurma Maliyeti Sorularını yanıtlar.

Tam Zamanında Üretim/Stok Kontrol Sistemi (Just InTime - JIT)

Takım Çalışması Vasıtası İle, Az Miktarda Malzemenin İhtiyaç Olunan Yer ve Zamanda Dağıtımını Gerçekleştiren Sürekli Stok Kontrol Sistemi

Malzeme İhtiyaçları Planlaması : (Materials Requirement Planning – MRP )

Üretim İçin Gerekli Olduğu Yerde ve Zamanda, Gereksiz Stoklama Yapmadan Doğru Malzemelerin Temini Metodudur.

Üretim Sürecinin Kontrolu:
Üretim Kontrolu – (Productive Control ): Maksimum Verimlilik Sağlamak Amacı İle, İnsan, Makine ve Malzemelerin Koordinasyonu İçin İyi Tarif Edilmiş Prosedürler İmalat Kaynak Planlaması (Manufacturing Resource Planning MRP II) : Üretim Planlama ve Kontrolünü Yönetmek İçin Pazarlama, Üretim, Mühendislik, Finans Gibi Departmanlardan Planlama Bilgilerini Entegre Eden Bilgisayar Bazlı Sistem

Üretim Kontrolünde 5 Adım: Üretim Planlaması (Planning) İş Hazırlama (Routing) Programlama (Scheduling) Dağıtım (Dispatching) Takip Etme – Denetim (Follow-Up)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful