Bottom-up-Budgeting

(BUB) for Barangays

BUB

Barangay

Paggamit ng proseso ng BuB sa
barangay

Paglahok ng mga mamamayan sa
pagpa-plano at pagba-budget ng
barangay

Pagtitiyak na ang mga plano
ng gobyerno ay naaayon sa
pangangailangan ng mga
mamamayan

LAYUNIN NG

Bawasan ang epekto ng kahirapan Ang Pambansang Budget ay sinasalamin ang tunay na pangangailangan ng mga tao. lalo na ang mahihirap .

Aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpapatupad ng proyekto .

PALAKASIN ang Barangay bilang frontline agency ng pamahalaan “Kung malakas ang barangay. malakas ang demokrasya” .

Barangay Bottom-up-Budgeting L A H A T ay 42. 036 barangays KASALI .

036 SABAY NA PAG UNLAD TOP-DOWN AT BOTTOM-UP H a n g g a n gMAKUMPLETO ANG 42.036 2 0 1 9 B A R A N G AY S S A TA O N G .000 12.Barangay Bottom-up-Budgeting BRNGY SA MGA2017 TAONG2018 12.

SA UNANG TAON NG 2017 .

000 1MILLION Bawat barangay na may K A K AYA H A N .Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 12.

036HANDA CAPACITY DEVELOPMENT upang maging .Barangay Bottom-up-Budgeting BARANGAYS Tatanggap ng 30.

Barangay Bottom-up-Budgeting 1Million Basic Facilities and Services (Sec. 17 (b) (1) of the LGC each Barangay Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) -related Projects .

Barangay Bottom-up-Budgeting Responsible for identifying the projects: SB Sanguniang Barangay Members CSO’s Civil Society Organization’s BDC Barangays Development Council .

Selection Criteria .

Selection Criteria Compliance to BFDP .

2014-81) REGION V NCR TOTAL FULL NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS .National Summary Barangay Compliance to Full Disclosure Policy 3RD QUARTER (DILG MC No.

Selection Criteria Presence of Barangay Development Plan .

Selection Criteria Conduct of Barangay Assembly .

706 1.72% NCR 1.611 94.43% . 2016 REGION TOTAL FULL NUMBER OF PERCENTAGE COMPLIANCE BARANGAYS V 3. 22.357 96.National Summary Barangay Assembly As of Jan.471 3.

Selection Criteria CAPACITY TO IMPLEMENT THE PROJECT (Track record. Leadership and Financial Management) .

Punong Barangay will: A. Activities within February2016 .

.Punong Barangay will: Attend the City /Municipal Dialogue convened by LnB City/Municipal chapter President with the assistance of DILG field officer.

Punong Barangay will: A. . Activities within February2016 City/ Municipal Dialogue.

Punong Barangay will: Convene the Barangay Development Council (BDC) for the orientation on the Barangay BuB and .

Convene the BDC .Punong Barangay will: A. Activities within February2016 City/ Municipal Dialogue.

Punong Barangay will: Conduct a planning workshop to identify priority projects. .

Activities within March 2016 Planning Workshop.Punong Barangay will: A. Activities within February2016 City/ Municipal Dialogue. Convene the BDC B. .

.Punong Barangay will: Ensure that the list of priority projects are presented to the assembly.

Activities within March 2016 Planning Workshop. B.Punong Barangay will: A. . Activities within February2016 City/ Municipal Dialogue. Convene the BDC Barangay Assembly.

.Punong Barangay will: Accomplish AIP Form No. 5 containing the approved list of priority projects.

City/ Municipal Dialogue.Punong Barangay will: A. . Activities within February2016 Accomplish AIP Form No. 5 Barangay Assembly. Convene the BDC B. Activities within March 2016 Planning Workshop.

.Punong Barangay will: Submit accomplished AIP Form No. 2016. 5 the DILG on or before March 31.

. Submit accomplished AIP Form No.Punong Barangay will: A. Activities within March 2016 Planning Workshop. Convene the BDC B. 5 Accomplish AIP Form No. Activities within February2016 City/ Municipal Dialogue. 5 Barangay Assembly.

Important Activities .

Important Activities FEBRUARY National Convention City/Municipal Dialogue BDC Workshop .

Important Activities MARCH Barangay Assembly Submission of project proposals .

Important Activities JUNE Announcement of Priority Barangays .

Important Activities JUNE-DECEMBER Barangay capacity-building .

PROGRAM TIMELINE .

Roles and Responsibilities of C/MLGOOs/City Directors .

A. Coordinate with the LnB President for the inclusion of the Barangay BuB in the agenda of its regular monthly Liga meeting. CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 1. 2. Attend the Liga meeting and assist the Liga President in the conduct of orientation to all Punong Barangays. .

Monitor the conduct of the orientation and submit the status to the Provincial Office . CITY/MUNICIPAL DIALOGUE 3.A. Assist the LnB President in the discussion/orientation of the PBs on the barangay BuB. 4.

BDC PLANNING WORKSHOP 1. Provide technical assistance in the planning workshop of BDC.B. 2. Upon request. assist the barangays in the conduct of the planning workshop. .

Provide the BDC with the AIP Form No.B. Provide sample of a resolution adopting the proposed projects. . BDC PLANNING WORKSHOP 3. 5 entitled Projects to be funded from External Sources 4.

Participate in the barangay assembly. Advise all barangays to conduct a barangay assembly. 2. 3. . BARANGAY ASSEMBLY 1. Provide technical assistance to the Punong Barangays in discussing the Barangay BuB to residents.C.

5. Ensure that the list of priority projects is approved by the assembly. BARANGAY ASSEMBLY 4. . Submit a monitoring report for the conduct of barangay assembly.C.

.D. SUBMISSION OF REQUIREMENTS 1. Minutes of the Barangay Assembly and pictures. . Submit the abovementioned documents to the DILG Provincial Office or Regional Office in the case of HUCs. Collect/Consolidate the AIP Form with the corresponding Sangguniang Barangay Resolution. 2.

. Activities within March 2016 Planning Workshop. Activities within February2016 Submit accomplished AIP Form No.TIMELINES A. Convene the BDC B. 5 Accomplish AIP Form No. 5 Barangay Assembly. City/ Municipal Dialogue.

Sa Barangay Nagsisimula ang PAG-UNLAD! .

Maraming Salamat! .