DENEYİN ADI; Yeniden kristalleştirme Deneyin amacı: şekillendirme esnasında Deformasyona uğrayan malzemelerin tanelerde yönlenme gözlenir ve ayrıca

bu durum malzemede sertleşmeye sebep olur. Oluşan oluşan bu sorunu çözebilmek için yeniden kristalleştirme prosesi uygulanır. Bu prosesinin deformasyon oranı ile tavlama sıcaklığı üzerindeki etkisidir. Teorik bilgi: Plastik deformasyon; metal esaslı malzemelerin üretiminde ve nihai ürün elde edilmesinde kullanılan imal usulüdür. Plastik şekillendirme yöntemleri; haddeleme, dövme, Ekstrüzyon, derin çekme, tel çekme, sıvama, gerdirmeli şekillendirme Şekillendirme yöntemlerini sıcaklığa bağlı olarak da gruplara ayırabiliriz, Sıcak şekillendirme, T> 0,5Te Ilık Şekillendirme, 0,3 Te < T < 0,5Te Soğuk şekillendirme, 0,3Te > T Plastik deformasyon işlemlerinde, şekil verme oranındaki artışla malzemenin sertliği artmaktadır (dislokasyon yoğunuğu arttığı için). Bu durum deformasyon oranının üst limitine kadar şekil verebilmemize neden olmaktadır. Deformasyon oranı belirli bir değere ulaştıktan sonra oluşan sertlik malzemenin daha fazla şekil almasını engellemektedir. Bu durumu aşmak için yeniden kristalleştirme tavlamasına gerek duyulmaktadır. Şekillendirme öncesinde dislokasyon yoğunluğu 105 – 106 gr/cm3’tür. Maksimum dislokasyon yoğunluğu ise 1010-1012 gr/cm3’tür. Yeniden kristalleştirmeye etki eden faktörler. Proses değişkenleri ve malzeme değişkenleri olarak 2ye ayrılır. *Proses değişkenleri; A) deformasyon oranı, deformasyon sıcaklığı, deformasyon hızı B) tavlama sıcaklığı tavlama süresi *Malzeme değişkenleri; orjinal tane boyutu, alaşım elementlerinin oranı ve cinsi, alaşım elementlerinin dağılımı. Yeniden kristalleştirme sıcaklığı %40-%50 oranında soğuk deformasyona uğratılmış malzemede bir saat içinde yeniden kristalleşmenin tamamlandığı sıcaklığıdır. Tavlama işlemine devam edilirse tane kabalaşması meydana gelebilir. Sorular. 1) 1050 Al hakkında bilgi veriniz? Kimyasal kompozisyon limitleri (Si %0,5) (Fe %0,4) (Cu %0,05) (Mg %0,05) (V %0,05) (Zn%0,05) (Ti%0,03) Daha çok derin çekme işlemlerinde kullanılan bir alüminyum alaşımı türüdür.

iki şekilde de yeniden kristalleşmeyi yavaşlatırlar. homojen dağılmış alaşım elementleri. . Kritik deformasyon oranını malzemenin tane boyutu etkilemektedir. Sertlik(brinel) 20-51 2) Kritik deformasyon oranını etkileyen nedir? Yeniden kristalleşebilmenin oluşabilmesi için malzeme üzerinde kritik deformasyon denilen ve %2 . deformasyonun belirli bölgede oluşmasını engeller ve yk için gereken toplam deformasyon oranını veya porses sıcaklığını düşürürler. Çökelti ile malzeme arasında bölgesel deformasyonuna sebep olarak çekirdeklenmeyi burada olmasını sağlarlar. Nedeni ise malzemede. çekme mukavemeti (Mpa) 65-180. Alaşım elementleri.mekanik özellikleri ise. uzama (%50) 38-3. kritik deformasyona oranında deformasyon meydana gelmiş ise taneler maksimum boyutta olduğu için proses sonucunda elde edilecek taneler tane kabalaşması gösterecektir.%18 arasında değişen deformasyon oranı olması gerekmektedir.ısıl işlemnine göre akma mukavemeti (MPa) 20-170. çözünür veya çöker. 3) Alaşım elementlerinin YK üzerinde etkisi? Alaşım elementleri dislokasyonları frenleyerek yeniden kristalleşmeyi önleyici etkide bulunurlar. Deformasyona uğrayacak tanelerin yeniden kristalleşme sıcaklık artışı ile birlikte kritik deformasyon oranı azalır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful