Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı

ACİL DURUM EKİPLERİ VE ACİL DURUM HAREKET TARZI PLANLAMA TALİMATI

Hazırlayan İSG Mühendisi

Hazırlayan

Kontrol Eden Acil Durum Ekipler Amiri

Onaylayan Fabrika Direktörü

1.0. AMAÇ :

Bu talimatın amacı, .....meydana gelebilecek acil durumlarda doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin ve hareket tarzının planlanmasını sağlamak için yetki, sorumluluk ve görevlerin tanımlanmasıdır.

2.0. UYGULAMA ALANI :

* Kaza raporlama Prosedürü. 4. * ACİL durum anında hareket tarzları konusunda personelin eğitim almalarını sağlamak yapılacak periyodik tatbikatlarla alınan eğitimleri pekiştirmek. * Resmi makamlarla koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak. * Mevcut koruma tedbirlerinin çalışırlığını ve yeterliğini denetlemek. * İSG İç Denetim Prosedürü. * Taş Ocakları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürü-Talimatı.1.2.0. İhtiyaç duyulan malzeme ve ekipman eksikliklerini belirleyerek alımını sağlamak. ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ : Ekipler Amiri Ekipler Amiri Yardımcısı Görev ve sorumlulukları: : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. * Asansör İçi Gaz maskesi Kullanma Talimatı 4. REFERANSLAR: * Acil Durum Ekipleri Listesi.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Tüm personel (müteahhit personeli dahil) 3. * Olası Acil Durumların önlenebilmesinde kaynak teşkil etmesi için sigorta şirketi raporlarını dikkate almak. SORUMLULUKLAR : 4. * Hazırlanmış olan planları ve önlemleri kontrol ederek bu planların güncelleştirilmesini sağlamak.0. * Herhangi bir tehlike anında. Fabrika içi ve çevresinin emniyetini sağlamak. Fabrika personelinin hareket tarzını belirlemek. ÇEVRE ve KORUMA EKİBİ: . : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız.

Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde korunmasını sağlamak. bakınız Acil Durum Ekipleri Listesi ) * Acil Durum halinde tahliye için her türlü tertip ve tedbirleri almak. * Toplanma yerinde emniyeti sağlamak. * Acil durum anında kişileri yönlendirmek. : Acil Durum Koruma Ekibi (Ref:Acil Durum Ekipleri Listesi) Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. su ve toprak kirliliği gibi acil çevresel durumlarda sahaya girişi kontrol altına almak. * Tahliyesine karar verilen personelin toplanma yerinde toplanıp toplanmadığı Ekip Amiri başkanlığında kontrol etmek. ( Toplanma yeri için.3. * Herhangi bir ihbar durumunda acil durumun nedeni hakkında gerekli bilgileri almak ve Ekipler Amirine bildirmek. * Acil durum anında fabrika tahliyesini sağlamak için emniyetli bir acil çıkış kapısı oluşturmak ve sürekli kullanılabilir olduğunu kontrol etmek. * Tatbikat. * Çevre ve Koruma Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri ekip amirine bildirmek. yüksek miktarda emisyon. * Tehlike durumunda kurtarılmış can. dökülme. * Koruma Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri aylık toplantılarda ekip amirine yazılı olarak bildirmek. sızıntı ve emisyonu kaynağı durdurulabiliyorsa gereken tedbirleri almak. * Döküntü. yağmalama ve ilgisiz / yetkisiz kişilerin tehlike sahasına girmesini engellemek. * Dökülen ve sızan kimyasalları uygun absorban malzemeyle emdirerek ve talimatlara uygun olarak uzaklaştırmak. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ . * Tehlike anında dışarıdan gelebilecek soygun. eğitim ve toplantılara katılmak. 4. * Kimyasal sızıntı.

* Toplantı. kendi güvenliğini tehlikeye atmadan yangın söndürme işlemlerine başlamak. eğitim ve tatbikatlara katılmak. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. eğitim ve toplantılara katılmak. * Tehlike haberini alır almaz derhal gerekli kurtarma malzemlerini alarak olay yerine gitmek. İLK YARDIM EKİBİ: Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız.4. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. * Yangın alarmı alır almaz olay mahaline intikal etmek. * Can ve mal kurtarma işini yürütmek. KURTARMA EKİBİ: Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. 4. * Kurtarılan malların emniyet ve muhafazasını Koruma Ekibi gelinceye kadar sağlamak. 4. * Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlamak. * Yangın Talimatında yer alan yangına karşı koruma tedbirlerini. Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. * Kurtarılan kişileri İlk Yardım Ekibine teslim etmek. Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. * Tatbikat. . * Yangının cinsine göre uygun teçhizatın kullanılmasını sağlamak.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. yangın algılama sisteminin işlemlerini bilmek ve ona uygun davranmak.5. * Yangında kurtarma gerekiyorsa Kurtama Ekibine haber vererek yönlendirmek.

* Olayın bitimini takiben sebep-sonuç ilişkisi analizi ve tutanakların değerlendirilmesi için toplanılır. Bu toplantı sonucunda olayın tekrar etmemesi ve daha iyi müdahale edebilmek için kararlar alınır. * Tüm çalışanlar Ekipler Amiri. * Eksik ve kullanılmaz duruma gelmiş malzeme olduğunda yazılı olarak İdari Müdürlüğe bildirmek. * Çalışanların kan grup.1. * Tehlike haberini alır almaz derhal ilk yardım malzemelerini alarak olay yerine gitmek. İşyeri Hekimi. * Ekip Amiri ve uzman yardım gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapmak.2. EKİPLERİN KURULMASI VE EKİPLER ARASI İLETİŞİM * Acil durum ekipleri. adres ve telefon listeleri güncel olarak Revir. eğitim ve tatbikatlara katılmak. UYGULAMA 5.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Görev ve sorumlulukları: * Acil durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. Ekip Amirleri. * Acil durum meydana geldiğinde Ekipler Amiri gerekli organizasyonu yapar. YANGIN DURUMU Yangın söndürücülerin bulunduğu yeri gösteren listeler. YANGINI İLK GÖREN/HABER ALAN KİŞİ: . * Kurtarma Ekibi üyelerinin baretlerinde turuncu renkli reflektif şerit bulunur. * Söndürme Ekibi üyelerinin baretlerinde kırmızı renkli reflektif şerit bulunur. 5. yapılan kontrollere ait bilgiler Yangın ve İş Güvenliği Talimatlarında açıklanmaktadır. * Toplantı.2. Fabrika Direktörü tarafından onaylanarak gönderilir. * Çevre ve Koruma Ekibi üyelerinin baretlerinde mavi renkli reflektif şerit bulunur. 5. Merkezi Kontrol Odası ve Nizamiyede muhafaza edilir.1. * Yetkisiz kişilerin yaralı ve hastalara müdahale etmesine engel olmak. İSG Mühendisi ve Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından * Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatına göre bilgilendirilir ve eğitilir. 5. uygulamaya konulur. * İlkyardım Ekibi üyelerinin baretlerinde yeşil renkli reflektif şerit bulunur. yangın söndürücülerin dolum ve son kullanım tarihleri.

 Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre(duman ve alev varsa dışarı çıkartmak. ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak.. Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak..  Yaralı yoksa Yangınla Mücadele Ekipmanlarını ( en yakın yangın söndürücüyü veya Yangın hidrant dolabındaki hortmu kullanarak alevlerin en yakınından alev kaynağına doğru püskürtür) kullanarak müdahale eder.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Derhal dahili .  Yangın nerede?  Ne yanıyor?  Yaralı var mı? Varsa kaç kişi?  Kendi kimliği ile ilgili bilgileri verir.. ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak. ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak. yaralı varsa 112 numaralı telefondan Hızır Acil Servise. Öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak.. (Nizamiye görevlisi) Haberi veren kişiden şu bilgileri almaya çalışır.  Yangın nerede?  Ne yanıyor? .2. YANGINI HABER ALAN NİZAMİYE GÖREVLİSİ VE/VEYA MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ: • • Yangın haberini alır almaz sireni çalıştırır.(Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da . yangın varsa 110 nolu numaradan İtfaiye’ye haber vererek yardım ister. kodu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne haber verir. Telsiz veya telefon yoksa. • Nizamiye Görevlisine ve Merkezi Kumanda Operatörüne telefon ve telsizle ulaşamıyorsa.nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. bağırarak yangını çevreye duyurur. • • • • 5. ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak) müdahale eder.2.. Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için ….. olay yerinde hala bir tehlike varsa yakındaki diğer kişileri uyarmak) müdahale eder.

İlkyardımcının taşımacılarla birlikte yaralı/yaralılara müdahale etmesini ister. Ekipler Amirini arar (bkz.  110 numaralı telefonla İtfaiyeye haber verir. Ekipler Amiri Yardımcısı Acil Durum Ekiplerinin çalışmalarını takip eder. Toplanma noktasında (karargah) toplanan herkesin mevcut işe yardım etmesini organize eder. YANGIN YERİNE GELEN EKİPLER AMİRİ VE YARDIMCISI: • • Sevk ve idareyi üzerine alır. yangın söndürme cihazlarını getirmelerini ister. . Yaralı kurtarıldıktan.2. (Nizamiye görevlisi). Acil çıkışları açık tutar ve İtfaiye.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı   • Yaralı var mı? Varsa kaç kişi? Arayanın kimliği ile ilgili bilgiler. Eğer bir yangın durumu varsa olaya müdahale edilir. Acil Durum Ekipleri listesi). olay yerinde kullanılan malzemelerin toplanıp.3. YANGINI HABER ALAN ELEKTRİK BAKIM PERSONELİ: • Siren ya da telefon/telsiz ile yangın haberi aldığında elektrik enerjisini keser. elektrik kesildiğinden emin olduktan sonra. Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında Ekipler Amiri veya Ekipler Amir yardımcısı gelinceye kadar Vardiya Sorumlusu Ekipler Amiri durumundadır. durum hakkında Ekipler Amirini bilgilendirir ve Ekiplerin koordinasyonunda görev alır. yol gösterir. su sıkılması ya da diğer yangın söndürme cihazları ile müdahaleye başlanmasını ister. Söndürme ekibinin hortum açmasını. • • • • • 5. Derhal harici hattan.  Yaralı varsa 112 Hızır Acil’e telefon eder. Yaralı kurtarma işlemi devam ederken kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri ile müdahaleye başlanır. Yangın durumunda Elektrik pano odaları ve MCC odaları ve ambarda bulunan duman dedektörleri tarafından fırın kumanda odasındaki yangın algılama sistemi devreye girer. Yangın veya tatbikat bitiminde. (Nizamiye görevlisi) Dışarıdan gelecek yetkisiz/ilgisiz kişilerin işletmeye girmesini engeller. Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için u telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.4. geri getirilmesini sağlar. Operatör tarafından ilgili pano odasındaki durum vardiya elektrikçisine bildirilir ve kontrol etmesi sağlanır.2. Ambulans girişini kolaylaştırarak. • • • • • • 5.

telefon ile haber verir. Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında yangından etkilenebilecek kişilerin tahliyesine yardımcı olur. Yangın sonrası ortaya çıkan atık (yanmış) malzemenin çevre prosedürlerine göre uzaklaştırılmasını sağlar. Uygun çıkış kapısından tahliyeyi sağlar. giyindikten sonra müdahale eder. Tahliye için tehlike konileri ile güvenlik koridoru oluşturur.5. Elektrik idaresine kimliğini belirterek.2. YANGIN DURUMUNDA ÇEVRE ve KORUMA EKİBİ: • • Acil Durum Yönetici Ekip amiri/üyelerinin talimatı doğrultusunda hareket eder. • • . çizme alır. • 5. sonra kurtarılması gereken kişi(lerin) güvenliğini sağlamaya çalışır. Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre.2. tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir. YANGIN DURUMUNDA SÖNDÜRME EKİBİ • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olup olmadığına bakar. Ambulans ve İtfaiye aracının Fabrika içerisinde doğru yere en kısa zamanda ulaşması için yol gösterir. () Acil Durum Yönetici Ekip amiri/üyelerinin talimatı doğrultusunda hareket eder.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • • Trafo Yangını ise enerjiyi Trafo Merkezinden keser. Kurtarma Ekibi gelene kadar önce kendi can güvenliği. Giriş-çıkışı kontrol eder.6. yangın dolabından aleve dayanıklı ceket. başlık. • • • • • • • 5. eldiven. Yangına yaklaşacak ekip üyeleri. varsa Kurtarma Ekibine haber verir. Ambulans ve itfaiye ekibinin çalışmasını kolaylaştırmak için işi olmayanları uzaklaştırır.

ilk yardım ekibi ulaşınca yaralıyı onlara teslim eder. • • • 5. Söndürrme ve Kurtarma ekipleri tarafından tehlikesiz yere alınan yaralı(lar) için Ambulans gelinceye kadar uygun ilk yardım uygulamasını yapar. Elektrik yangını ise. Ambulans ekibi ulaşınca. Tehlike durumunda can. elektrik kesilmeden asla su ile müdahale edilmez.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • En yakın yangın söndürücüsü /Yangın Hidrant Dolabındaki hortumu alarak müdahale eder. bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır. bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır. Yaralı vb. kurtarma durumunda ilk yardım ekibi gelene kadar yaralının hayati fonksiyonlarını korumasına yardım eder. • • . • • • • 5. İtfaiye ekibi ulaşınca. mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde tahliyesini sağlar.2.7.2. Yaralı ve hastaları güvenli bölgeye alıp. Önce kendi güvenliğini sağlar. Yaralı sayısının birden fazla olduğu durumlarda öncelik durumu en ağır olana verilir. Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre.8. tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir. ilk yardım ekibine teslim eder. Yangına müdahale etmez. YANGIN DURUMUNDA İLKYARDIM EKİBİ: • • • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında olay yerine ilk yardım çantasını alarak gelir. Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlar. Soğutma işlemi bitinceye kadar olay yerinden ayrılmaz. YANGIN DURUMUNDA KURTARMA EKİBİ • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olduğunda yangın battaniyesini ve sedyeyi alarak olay yerine giderek müdahale eder.

Mümkünse. • 5. İlkyardım işlemi sonrasında eksik malzeme durumunu hemen ekip amirine bildirir. Durumla ayrıntılı bilgisi olanlar derhal ilgili kişilere iletilir. 10-15 saniye vakit varsa bina dışına çıkınız. kimseye bilgi verilmez.     Bina içinde iseniz korumalı alana geçip.2. TÜM ÇALIŞANLARIN ALARMDA HAREKET TARZI • Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Yönetici Ekibi tarafından belirtilen toplanma noktasına gider. Tahliyede özürlü kişilere öncelik tanınır. Telefon/telsiz gereksiz yere meşgul edilmez.9. Durumla ilgili işletme dışından vb. Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Yönetici Ekibine bildirir. başınızı kollarınızın arasına alınız. Merdivenlere ve çıkışlara doğru koşmayınız Asansör kullanmayınız Camlardan atlamayınız .Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Olayın bitimini takiben yapılan müdahaleye ilişkin tutanak hazırlanır ve Acil Durum Yönetici Ekibine iletilir. • • • • • • 5. DEPREM DURUMU: • Depremden etkilenen tüm personel önce kendi emniyetini sağlar :   Sakin olunuz. Kendilerine verilen bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket ederler. Fabrika içinde önceden tespit edilmiş olan toplanma yerine gidiniz.3. yan yatıp.

nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.4. • • • • 5. nolu telefon aranarak ……. İlk yardım ve Yangın ekiplerinin koordinasyonunda deprem saatinde fabrikada olan insanlar ile ilk kurtarma çalışmaları başlatılır. Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider. Uygun kaplara alınan malzemenin bertarafı veya geri kazanımı talimatlara göre yapılır. Sızan malzemenin (kimyasal madde.. sıvı yakıt. Acil Durum Yönetici Ekip üyeleri toplanarak ilk ve sonraki müdahale planlarını yapar.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Yönetici Ekibi tarafından belirtilen toplanma noktasına gider. Absorban malzemenin seçiminde dökülmüş olan maddenin yanıcılığına dikkat edilir. Acil Durum Yönetici Ekibi toplanarak hareket tarzını belirler. Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır. • • • • Nizamiye görevlileri durumu Acil Durum Yönetici Ekibi üyelerinden birine bildirir. Sızıntı kaynağı durdurulabiliyorsa sızıntı engellenir. ÇEVREYLE İLGİLİ ACİL DURUMLAR: • ilk gören durumu derhal dahili ………… (Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da …. yağ v. mazot. çalışmalara yardımcı olur.. Gerekli durumda ….    Dökülme ve taşmadan etkilenen yerler Maruz kalan insan olup olmadığını Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler.) absorban malzeme ve yardımcı ekipmanlarla uygun kaplara alınması sağlanır. Gerektiğinde enerjinin kesilmesini sağlamak için …….Sivil Savunma Ekiplerinden yardım istenir. ( Toplanma yeri için bakınız.kodu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya …… haber verir.b. varsa hasarlı bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için ……… nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. Çevre ile ilgili acil durumlar Kaza Raporlama Prosedür’üne göre raporlanır. Acil Durum Ekipler Listesi ) TEDAŞ tarafından elektrik kesilmediyse. • • • • • • .

nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. İtfaiye Ambulans .5. Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider. Selden etkilenen bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için ……. Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye. RADYASYON SIZINTISI DURUMU ( X-ray spectrometre cihazı) Tehlike Durumu Cihazın bozulması / kurallara aykırı kullanılması Kaynak veya Paket türü Işın demeti radyasyonu Tehlikesi Faaliyetler Dış ışınlanma Cihazın elektrik fişi çekilmelidir Işınlanmış ve kontamine kişiler belirlenmelidir Radyasyon ölçümleriyle cihazın enerji vermediği teyit edilmelidir . Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır.    Selden etkilenen yerleri Sele maruz kalan insan olup olmadığını Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler. hızır acil servis ve Balıkesir Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister. Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister.. SEL DURUMU: • : 110 : 112 : ………… İlk gören kişi durumu ………. hızır acil servis ve….Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye. • • • • Nizamiye görevlileri durumu Acil Durum Yönetici Ekibi üyelerinden birine bildirir.. Belediyesi 5. Acil Durum Yönetici Ekibi toplanarak hareket tarzını belirler. çalışmalara yardımcı olur. • • : 112 5.6. (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ya da telsiz ile Nizamiyeye ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne bildirir. İtfaiye : 110 Ambulans .

siklon katlarında bulunan asansörde mahsur kalma durumlarında. ışın yönü. ağaç ve sivri uçlu cisimlerden uzak durmak gereklidir. yeme. Kalite şefi veya Mühendisi ve Acil Durum Ekipler amiri bir önlem olarak. yangın. Yangın ve Patlama Risk Bölgeleri Haritasında bulunan alanlarda yapılacak çalışmalar ve oluşabilecek acil durumlar. TEDAŞ’a. Kaza bölgesinin yakınlarında. Alanda sığınılacak bir bina vb. ışınlama ayarları gibi detaylar kayıt edilmelidir Cihazın üzerine. arızasına ilişkin uyarı levhası koyulmalıdır Radyasyon Değerlendirme Sorumlusu (Kalite Şefi) çağrılmalıdır. • • • İlk gören kişi durumu Kalite Şefi veya Kalite Mühendisine bildirir. Etkilenmiş alanın mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. profesyonel bir ekip gelinceye kadar sınırlanır. • • • • . Çalışma izin sistemi prosedüründe belirtildiği şekilde ateş izni doldurularak gerçekleitirilir/yönetilir. yapılacak olan elektrik kesintilerinin fabrikaya bildirilmesi için başvuruda bulunulur. DİĞER ACİL DURUMLAR • Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu oluşturulan. Havanın elektriklenmesi ve şimşek çakması gibi durumlarda açık alanda gezmemek. gaz kaçağı. müdahale ekipleri gelene kadar. Patlama durumu olayı meydana geldikten sonra zincirleme reaksiyon olabileceğinden alana yaklaşılması ve girilmesi. insanların tehlike bölgesinden uzakta kalmalarını sağlamalıdır • • • 5. Acil durum ekipler amiri. olay yerindeki hiçbir maddeye dokunmamalıdır.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Pozitron.içme ve sigara içilmesi yasaktır. Deprem.7. insanların zarar gören bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. siklon tıkanmaları vs durumlarda. elektrik kesintisinden kaynaklanabilecek kontrolsüz emisyonların önlenebilmesi amacıyla. yoksa iyice çömelerek yere mümkün olduğunca yakın durulmaya çalışılmalıdır. asansörde bulunan gaz maskeleri ihtiyacı olan kişiler tarafından Asansör İçi Gaz maskesi Kullanma Talimatına gore kullanılır. İlk gören kişi.

.4 bölümleri uygulamada geçerlidir. • Trafik ve iş kazaları sonrasında yapılması gereken faaliyetler İnsan Kaynakları Kaza Raporlama Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. • • 5.2 bölümünde tanımlanan uygulamaları gerçekleştirir.2.İtfaiye . durumu tespit eden ilk kişi ……veya……. 5. .Jandarma .  Yaralı yoksa. Fabrikamız etkilenmemişse. • . sel.. Nizamiye Görevlisi duruma göre 5.. (Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da ……odu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne haber verir. Trafik ve iş kazaları sonrasında yapılması gereken faaliyetler İnsan Kaynakları Kaza Raporlama Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Fabrikaya komşu olan diğer Firmalarda acil durum meydana geldiğinde.2. acil durum Fabrikamızı etkilemişse. OCAKLAR İÇİN ACİL DURUMLAR • • Yangın.8.ACİL DURUM UYGULAMALARININ VE TALIMATININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .. (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ………. telefondan ……..Ambaulans .3. 5. en yakın yangın söndürücüyü alır ve alevlerin en yakınından alev kaynağına doğru püskürtür. deprem gibi acil durumlar meydana geldiğinde eğer telefon varsa hemen eğer telefon yoksa en yakın telefona ulaşıldığı zaman …………. ortamda tehlike yoksa yardım gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak) müdahale eder. 110 112 156 • Yangın durumunda öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak.  Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak. 5.bildirilir.9. ve 5.

9. İSG Mühendisi ve Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatına göre bilgilendirilir ve eğitilir.9. Tatbikat öncesinde tüm ekiplerin hareket tarzını yerinde izlemek.2.4. İşyeri Hekimi. Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Fabika personeli bu konuda desteklenir. ekipman. değerlendirilir ve kayıt altına alınır. Acil Durumlar. eğitim vb. çevre etki değerlendirmesi.Talimatı ve uygulamalardaki eksiklikler tespit edilir. TOPLANTILAR • Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Yönetici Ekibine bildirir. Yılda bir kez söndürme ve kimyasal dökülmeleri tatbikatı yapılır. ekipman. eksiklikleri tanımlar. • • • .9. Kurul Toplantılarında acil durum talimatı tartışılarak.3 DENETİMLER • İç ve dış denetimler. eksiklikleri tanımlar. risk değerlendirmeleri-analizleri. eğitim veya değişen durumlara göre yapılması gerekenler belirlenir.9.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı 5. Eğitimin güncellenmesi yine ilgili yönetmelik şartlarına göre yapılır. ekipman. • 5. eğitim vb. Denetimlerin sonucuna göre saptanan eksiklikler İSG ve Çevre Kurulu ve tarafından hazırlanacak plan dahilinde en kısa sürede giderilir. Sonuçları Acil Durum Yönetim Ekibi başkanlığında tüm ekip üyelerinin katılımı ile tartışılıp. EĞİTİMLER • Tüm çalışanlar Ekipler Amiri. TATBİKATLAR • • • • Yılda iki kez haberli veya habersiz tahliye tatbikatı yapılır ve kayıtları tutulur. müdahale süresini kaydetmek ve aksamaları not etmek üzere görevliler belirlenir ve tatbikat farklı görevlere göre ayrı ayrı değerlendirilir.Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Fabika personeli bu konuda desteklenir. • • 5. İSG ve Çevre eğitimlerinin bir parçasıdır. 5. Ekip Amirleri. Her ekip amiri yaşanan bir acil durum sonrası ve tatbikat sonrası ekibini toplayarak durumu değerlendirir. İlk Yardım Ekibi üyeleri için. saha kontrolleri ve tatbikatlar aracılığıyla Acil Durum Yönetimi. ilgili yönetmelik uyarınca uygulamalı ‘İlk Yardım Eğitimi’ verilir.1. Acil Durum Yönetici Ekibi yaşanan bir acil durum sonrası ve tatbikat sonrası tüm ekip üyelerini toplayarak durumu değerlendirir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times