1

1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip

halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? a- 4 b-3 c-2 d-1 2. Ülkemiz mevzuatında iş kazası hangi kanunda tanımlanmaktadır? a- 5763 sayılı Kanun b-5510 sayılı Kanun c-4857 sayılı Kanun d-818 sayılı Kanun 3. Aşağıdakilerden hangisi SGK mevzuatına göre iş kazası değildir? a- İşçinin görev ile gittiği yerde mesai bittikten sonra yemek yerken meydana gelen LPG patlaması sonucu yaralanması b- İşçinin işe giderken bindiği dolmuşun bir taksi ile çarpışması sonucu yaralanması c- İşçinin fabrika sınırları dışında kamyondan yük boşaltırken düşüp kolunu kırması d- İşçinin işyerinde öğle tatilinde top oynarken düşüp ayağını kırması 4. Aşağıdakilerden hangisi SGK mevzuatına göre iş kazasıdır? a- İş kazası nedeniyle hastanede tedavi gören işçinin evine giderken bindiği taksinin kaza yapması sonucu tekrar yaralanması b- Servis aracından inen işçinin evine gitmek için yolun karşısına geçerken yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu yaralanması c- Yol inşaatında çalışan işçinin yakındaki elma ağacından elma koparırken düşüp ayağını kırması d- İşçinin işyerinde kalp krizi geçirmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmanın cinsine göre sınıflandırılan iş kazalarından biridir? a- Göze yabancı cisim kaçması b- Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar c- Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanması d- Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar 6. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmanın ağırlığına göre sınıflandırılan iş kazalarından biri değildir? a- Ölümle sonuçlanan kazalar b-Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar c-Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar d-Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak kazalar 7. SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır? a- Metal b-İnşaat c-Kimya d-Tekstil 8. SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en çok hangi iş saatinde meydana gelmektedir? a- İkinci b-Yedinci c-Sekizinci d-Birinci 9. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? a- Mekanik b-Kişisel c-Kimyasal d-Fiziksel 10. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel etmendir? a- Sıkışma b-Duruş bozukluğu c-Gürültü d-Statik iş yükü 11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk etmenidir? a- Radyasyon b-Ezilme c-Partikül d-Rutubet 12. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının direkt (doğrudan) nedenlerinden biridir? a- Kimyasal etmenler b-Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler c-Ergonomik etmenler d-Fiziksel etmenler 13. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşumuna neden olan güvensiz davranışlardan biridir? a- Makine koruyucularını çıkarma b-Tehlikeli çalışma yöntemi c- Tehlikeli yükseklikte istifleme d-Kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı kaplar 14. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşumuna neden olan güvensiz durumlardan biridir? a- Dalgınlık ve dikkatsizlik b-Koruyucusuz makine ve tezgahlar c-İşe uygun makine kullanmama d-Tehlikeli hızda araç kullanma 15. İş Kanununa göre iş kazaları SGK Bölge Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir? a- 3 b-2 c-5 d-1 16. İş Kanununa göre İş kazaları Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir? a- 2 b-5 c-3 d-1 17. İş kazası araştırması yapanlar aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? a- İşçinin ailesi ile görüşmeli b-Kazanın oluşmasına neden olan suçluları bulmalı

Kişiler arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar b-Konuşurken bağırma ihtiyacı c-Gürültülü ortamın iş kazaların artmasına sebebiyet vermesi d-Gürültülü ortama alışılması 34.10-0.2 c-Kaza yapan işçinin kusur oranını belirlemeli d-Fiziksel kanıtları incelemeli 18.Kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi b. İşitme kaybı dereceleri incelendiğinde. Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan ortamın ve solunan havanın konfor şartlarını oluşturur? a. İş kazalarının önlenmesi için reaktif yaklaşım nasıl uygulanır? a.Grup çalışması b-Beyin fırtınası c-Balık kılçığı tekniği d-Kronominal tekniği 22.Kişi gürültüsüz ortama alındığında tedaviyle eski haline döner b. Pratikte gürültü (ses) ölçü birimi nedir? a. karışımı.10 m/s b-0. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerinde fiziksel etki (işitme kaybı) oluşturmasına etki eden faktörlerden biri değildir? a.Gürültülü yapılması gereken işlemin daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi c.Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması 28. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün etkisinde bulunan kişide alınması gereken önlemlerden değildir? . İş kazası analizlerinde kullanılan sebep-sonuç diyagramının diğer adı nedir? a. havanın sıcaklığı 25.Desibel b-Pascal c-Hiçbiri d-Hertz 29. Endüstride yüksek gürültüye uzun süre maruz kalan kişi tedavi edildiğinde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? a.05-0.20-0.0.15 m/s d-0.05-0.İşitme kaybı kronikleşir ve iyileşmez c-Ancak uzun sürede iyileşir d-Hemen iyileşir 35. c-İş kazası raporu hazırlanır d-İş kazası sonrası analizi yapılır 21. 0-15 dB arasındaki işitme kaybı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.30 m/s 26. Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda bulunmanın sebep olduğu etkilerden biri değildir? a.İş kazası olduktan sonra önlem alınır b-İş kazası olmadan önlem alınır.İş kazası olduktan sonra önlem alınır b-İş kazası olmadan önlem alınır c-Ergonomik önlem alınır d-Psikolojik önlem alınır 20.Diğer tanıkların anlattıklarını doğrulama b-Kazadan nasıl korunulacağı üzerine görüşler edinme c-Kazaya neden olanların tazminat miktarını hesaplama d-Ne olduğunu açıklama ve teyit etme 19.Gürültüden etkilenme süresi b-Gürültüye maruz kalanın işitme engelli olması c-Gürültüye maruz kalanın cinsiyeti d-Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti 27.İşitme eşiği b-Gürültü eşiği c-Hiçbiri d-Ağrı eşiği 30.Hazırlık b-Sonuç ve kanaat c-Ortam ölçümü ve raporlaması d-Önleyici faaliyetler 24. Aniden ve şiddetli bir gürültünün etkisinde kalındığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? a. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası soruşturma adımlarından biri değildir? a. sıcaklığı b-Havanın nemi. Gürültüyü meydana getiren seslerden frekansı 16 Hz'den düşük olan seslere ne denir? a. havanın nemi d-Havanın karışımı. Mahal içinde oluşan ve insanları rahatsız edebilecek hava akımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında önlenmesine ilişkin alınacak önlemlerden değildir? a. İş kazalarının önlenmesi için proaktif yaklaşım nasıl uygulanır? a.20 m/s c-0. Kaza nedenleri aşağıdaki ana gruplardan hangisinde incelenmez? a.Kan basıncının (tansiyon) yükselmesi b-Solunum hızı değişmesi c-Kardiyovasküler (dolaşım) bozukluğu d-Mutluluk hormonunun salgılanması 33.Havanın nemi. 20 mikropascal şiddetindeki sese ne denir? a. İş kazası araştırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi tanıklarla görüşmenin amaçları arasında değildir? a.Hiçbiri b-Ultrasonik c-Subsonik d-İşitilebilen 31.Normal işitme b-Hafif derecede işitme kaybı c-İleri derecede işitme kaybı d-Çok hafif derecede işitme kaybı 32. havanın karışımı c-Havanın sıcaklığı.Makinelerin yerleştirildiği zeminlerde titreşime karşı yeterli önlemlerin alınmaması d.Yöntem b-İnsan c-Malzeme d-İşyeri 23.

4857 sayılı İş Kanununun 78.70 dB b-100 dB c-130 dB d-50 dB 38. SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre nasıl tanımlanmaktadır? a. Gürültülü işlerde çalışanlarda kulak odyogramları kaç ayda bir alınmalıdır? a. İşitme eşiği olarak tanımlanan ses şiddeti aşağıda verilenlerden hangisine eşdeğerdedir? a.Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması 36. Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği d. Aşağıdakilerden hangisi gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında yada bu değerleri aştığında işveren tarafından alınacak önlemlerden değildir? a.6 hafta b-6 yıl c-6 gün d-6 ay 48.5 m/s2 c-0.Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 41.3 a. işçisinde meydana gelecek meslek hastalığına karşı ne ödemek zorunda kalacaktır? a.Sinirsel hastalık b-Ruhsal hastalık c-Meslek hastalığı d-Hiçbiri 40. İşyerlerindeki gürültünün denetimi ile ilgili olarak.Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucuların kullanılması b.0.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik c.Gürültüye maruz kalan işçiye fazla mesai ödenmesi b-Gürültü kaynağının izole edilmesi c-Gürültünün kaynağında kesilmesi d-Kişisel koruyucu kullandırılması 43.Gürültü Yönetmeliği b. Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları için yükümlülük süresi ne kadardır? a. Ağrı eşiğinin karşılığı kaç dB?dir? a.20 kHz ile 200 kHz b-2 Hz ile 20 Hz c-20 kHz ile 20000 Hz d-20 Hz ile 20 KHz 46.Hazırlama.5 cm/s2 b-0.Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak için gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu düzenlememek d.2 hafta b-2 ay c-2 yıl d-2 gün 50. El-kol titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir? a.Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek 44.Yapılan işi göz önünde bulundurarak mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanları seçmek c.01 Hz ile 0. Aşağıdakilerden hangisi gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için işveren tarafından alınacak önlemelerden değildir? a.Bir maaş tazminat b-Yasal tazminat c-Bir şey ödemeden işine son verir d-Hiçbiri 39. Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları.Hiçbiri b-3 ayda bir c.6 ayda bir d-2 ayda bir 37.1 Hz b-1 Hz ile 1 kHz c-1 kHz ile 10 kHz d-0. maddesine göre çıkarılan ve 23.Gürültüye maruz kalan kişinin sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması c.Çalışanın gürültülü ortama alıştırılması d.5 cm/s2 d-5 m/s2 .12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan hangi yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir? a. Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a.Kulak tıkacı b-Parafinli pamuk c-Hijyenik şartlara uygun manşonlu kulaklık d-Pamuk 42.1 Hz ile 1 Hz 49.20 Ba b-20 dB c-20 Pa d-20 µPa 47.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü b-SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğü c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği d-Gürültü Yönetmeliği 45. Gürültüye karşı yeterli önlemi almayan işveren. Gürültü şiddetini en çok azaltan kulak koruyucuları aşağıdakilerden hangisidir? a. İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılayabilirler? a. Genç ve sağlıklı bir insan kulağı hangi frekans aralığındaki sesleri duyabilir? a.Teknik gelişmelere uygun önlemler alarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskleri kaynağında yok etmek veya en aza indirmek b. Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları aşağıdakilerden hangisinde meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır? a.

öncelikle hangi işçiler seçilmelidir? a.SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü 55.Genç ve tecrübesiz işçiler b-Genç ve tecrübeli işçiler c-15 yaşından küçük işçiler d-Yaşlı ve tecrübeli işçiler 64. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek basınç altındaki bir çalışmayı ifade eder? a. Termal konfor faktörlerinden ileri gelen meslek hastalığı aşağıdaki mevzuatlardan hangisinde yer almaktadır? a. Aşağıdaki radyasyon türlerinden hangisinin insan vücuduna alındığında iyonlaştırma özelliği vardır? a.5 m/s2 c-0. Renksiz.Hiçbiri b-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği b.10 yıl b-10 hafta c-10 ay d-10 gün 63.İşçilerin ağır yükler taşıması b-İşçilerin hafif yükler taşıması c-İşçilerin derin sularda su altında çalışması d-İşçilerin yüksek yerlerde çalışması 62. Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut olmayan hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır? a.Konvektif ısı b-Metobolik ısı c-Yapılan işin niteliği d-Havanın toz yoğunluğu 54.5 cm/s2 d-5 m/s2 52.Newton/cm b-Bar/cm2 c-Newton/m2 d-Paskal/m2 61.Kapalı alan girişi-çıkışı olmayan tamamen kapalı bir yerdir c. Düşük basıncın gerektiği işlerde. yanma ve solunum için kaçınılmaz bir gaz olan oksijenin fizyolojik bir etkiye neden olmaması için seviyesi % kaç olmalıdır? a. Kapalı alan ölçümlerinde. İş sağlığı ve güvenliği konusunda basınç.% 19. Aşağıdaki ışınlardan hangisinin insan vücuduna alındığında iyonlaştırma özelliği yoktur? a. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevre ile ısı alışverişine etki eden faktörlerden biri değildir? a.Zararlı maddeler dolayısıyla ölüm veya ciddi şekilde yaralanma riski olan her kapalı alan bu şekilde adlandırılmaktadır 65.4 51.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü b-İSGÜM c-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı d-Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 59.5 cm/s2 b-0.X-ışınları düşük enerjileri nedeniyle insan vücuduna verildiklerinde vücudun bir tarafından diğer tarafına geçemezler b.X-ışınları b-Mor ötesi ışınlar c-Görünür ışık d-Radyo dalgaları 58. Aşağıdakilerden hangisi termal konforu faktörlerinden biri değildir? a. tatsız.Alfa ışınları yüksek enerjileri sayesinde boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler d.Proton ışınları b-Mikro dalga ışınları c-Gamma ışınları d-Beta ışınları 57.Beta ışınları insan vücuduna deri yolu ile girdiklerinde kolayca yol alırlar ve iç organlara ulaşabilirler 60.Oksijen düzeyinin yetersizliği dolayısıyla ölüm veya ciddi şekilde yaralanma riski olan her kapalı alan bu şekilde adlandırılmaktadır d. kokusuz. en az kaç noktadan ve kaç kez ölçüm yapmak gerekir? . üretilişleri veya daha sonra uğradıkları değişiklikler esnasında kapalı alan haline dönüşebilirler b. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam olarak doğrudur ? a. aşağıda verilen birimlerden hangisi ile ifade edilir? a.Radyan ısı b-Havanın nem yoğunluğu c-Havanın oksijen yoğunluğu d-Hava sıcaklığı 53.5-22 b-% 14-9 c-% 10-6 d-% 18-22 66. Ülkemizde radyasyon denetimi hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır? a. ya da inşaları. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan tanımı değildir? a.Bazı alanlar iş yapılırken kapalı alan haline gelir.Kozmik ışınlar yüksek enerjileri sayesinde boşlukta veya atmosferik ortamlarda kilometrelerce yol kat edebilirler c.İnsan vücudunun ölçülen sıcaklığı b-Havanın glop termometre ile ölçülen sıcaklığı c-Havanın kuru termometre ile ölçülen ve ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık d-Havanın kuru termometre ile ölçülen sıcaklığı 56. Tüm vücut titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri nedir? a. Aşağıdakilerden hangisi insanların hissettikleri sıcaklıktır? a.

kokusuz ve tatsız bir gaz olan karbon monoksit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Metan gazının tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu % kaçtır? a. Kana oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin (kırmızı kan hücreleri) karbon monoksite olan eğilimi. Renksiz. karbon monoksit için çalışma ortamında bulunmasına müsaade edilen azami miktarı (maksimum) ne kadardır? a.Nefes alıp-verme b-İçten yanmalı motorların çalışması c-Plastiklerin yanması d-Yangın 83.Oksijen konsantrasyonu b-Toz olup olmaması c-Patlayıcı gaz olup olmaması d-Hepsi 86.300 b-200 c-400 d-100 80. orta ve en alttan birer kez d-Üst.Hidrojen siyanür b-Karbondioksit c-Hidrojen sülfat d-Karbon monoksit 74.12 karbondioksit c-% 72.1 82. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı hava oluşumuna neden olan gazlardan biridir? a.Renksiz bir gazdır b-Havadan hafiftir c-Patlayıcı değildir d-Zehirli bir gazdır 79. Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. "Parlayıcı.5 b-18 c-20 d-17 78.91 hidrojen b-% 4. Zararlı ve Tehlikeli Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük"e göre.10 b-1 c-4 d-7 77.Yoğunluğu havadan hafif olduğu için kapalı alanın tavanında birikir 72. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamlarda oluşan risklerden değildir? a.01 d-0.Karbondioksit b-Hidrojen sülfür c-Azot dOksijen 70.19.Bitki artıklarının parçalanması sonucu oluşur.001 c-0.Elektrik b-Parlayıcı gaz ve buharlar c-Fazla karanlık olması d-Oksijen fazlalığı 68. 73. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer alır? a. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda zehirli atmosfer oluşumuna neden olabilir? a.Yüksek konsantrasyonlarda bile patlama özelliğine sahip değildir b. Normal havada bulunan nitrojen miktarı % ne kadardır? a. 1000 ppm'in yüzde (%) karşılığı nedir? a.En üst ve en alttan birer kez b-Ulaşabilen her noktadan iki kez c-En üst. Aşağıdakilerden hangisi sonucunda karbon monoksit oluşmaz? a.30 ppm b-40 ppm c-20 ppm d-50 ppm 81. Aşağıdakilerden hangisi zehirli hava oluşumuna neden olan gazlardan biridir? a. orta ve taban seviyelerinden üçer kez 67. oksijene göre yaklaşık kaç kez daha fazladır? a.5 a.Hidrojen b-Metan c-Etan d-Hidrojen sülfür 75. Karbon monoksit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olan metanın konsantrasyonu % kaçın altında ise patlama olmaz ve sadece yanar? a.Zehirli bir gazdır b-Havadan hafif olduğu için kapalı alanların tavanında toplanır c-Hava ile karışmasına grizu denir d.04 azot d-% 20.Keskin bir kokusu vardır b-Solunum sisteminde felce neden olabilir c-Maruz kalma limit değeri karbon monoksitin limit değerinden düşüktür d-% 15'i aşan değerlerde patlayıcıdır 85.Kapalı alanda yapılan kaynak işleri b-Hepsi .1 b-0.58 b-68 c-78 d-88 84. Aşağıdakilerden hangisi bir atmosferin patlamasına neden olabilecek kritik faktörler biridir? a.Azot oksitler b-Hidrojen c-Karbondioksit d-Metan 71. Bir atmosferin havasının "oksijeni az" olarak değerlendirilmesi için atmosferdeki oksijen miktarı en az % kaç olmalıdır? a.5 b-7 c-9 d-11 76. Temiz havayı oluşturan gaz hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.% 2.Yoğunluğu havadan ağır olduğu için kapalı alanın zemininde birikir d.93 oksijen 69.Zehirleyici bir gaz olup tehlikelidir c. Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer alır? a. Patlayıcı. Renksiz ve kokusuz bir gaz olan metan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.

Elektriksel kaza riski olan yerlerde kullanılabilirler.Solunum sistemi koruyucuları b-Baş koruyucuları c-Göz ve yüz koruyucuları d-Dolaşım sistemi koruyucuları 98.Çarpma riskine karşı kullanılabilirler b.5 b-19.Kişisel koruyucunun hangi etkilere karşı koruma sağladığı b. Plastik baretlerin raf ömrü kaç yıldır? a. Alüminyum baretler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucularda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? a.Demir-çelik. Filtre tipi solunum cihazlarının kullanılabileceği en düşük oksijen oranı % kaçtır? a.Ara sıra kullanacaklardır b-Talimatlara uygun olarak kullanacaklardır c-Her işte kullanacaklardır d-Genç işçiler kullanmayacaklardır 95. bina.Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olmalıdır b. Aşağıdakilerden hangisi tüm kişisel koruyucularda bulunması gereken özelliklerdendir? a.İşveren tarafından ücretsiz verilmelidir b-Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir c-İşçinin ücretinden kesilmelidir d-İşçiyi hangi risklere karşı koruyacağı konusunda işçi bilgilendirilmelidir 93. Kişisel koruyucu donanımların kullanma koşulları aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? a. c.21.5 c-20 d-17 89. madencilik.Risk derecesi b-Maruziyet süresi c-Kullanma süresi d-Vardiya düzeni 92.Kişisel koruyucunun standart numarasının ne olduğu d.Sıcak çalışma ortamında kullanılabilirler d.4 b-2 c-3 d-5 100. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım çeşitlerinden biri değildir? a. İşçiler kişisel koruyucu donanımlarda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği kime bildirmelidirler? a. sıcaklık veya kaygan yüzeyler 88.Kişisel koruyucunun bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı c.Düşme mesafesine bağlı olarak 10-15 kg ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden korurlar 99.İşyerindeki mevcut koşullara uygun olmalıdır d.Patlayıcı veya zehirli atmosfer b-Oksijen konsantrasyonu düşük veya yüksek atmosfer c-Hepsi d-Gürültü.Piyasada kolay bulunmalıdır b-İş elbisesi cebinde taşınabilir olmalıdır c-İşverene fazla maddi yük getirmemelidir d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır 90. rafineri ve kimyasallarla çalışan tesislerde kullanılabilirler 1-B 2-B 3-B 4-D 5-C 6-B 11-C 12-B 13-A 14-B 15-A 16-A 21-C 22-D 23-C 24-A 25-D 26-B 31-A 32-D 33-D 34-B 35-C 36-A 41-C 42-A 43-C 44-B 45-C 46-D 51-B 52-C 53-D 54-A 55-C 56-B 61-C 62-A 63-B 64-B 65-A 66-D 71-B 72-A 73-B 74-D 75-A 76-B 81-B 82-A 83-C 84-B 85-D 86-B 91-D 92-C 93-B 94-B 95-C 96-C .Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 volta kadar güvenlik sağlarlar b.İş güvenliği uzmanına b-İşyeri hekimine c-İşverene d-Ustaya 96.Kişisel koruyucunun nasıl kullanılacağı 97.Ergimiş metalin sıcaklığından korurlar d.İşyerinin markasını ve unvanını taşımalıdır c. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili eğitimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.6 c-Kapalı alanda depolanan maddeler d-Kapalı alanda yapılan boyama işleri 87. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır a.Petrol kuyuları.Ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye yönelik olmalıdır 91.Kurgulamalı eğitim verilmelidir b-Uygulamalı eğitim verilmelidir c-Sesli eğitim verilmelidir d-Görsel eğitim verilmelidir 94. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanımının etkili olabilmesi için işçilere verilecek eğitimlerde belirtilmesi gereken konulardan biri değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili yükümlülüğüdür? a. Plastik baretler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda bulunabilecek tehlikelerden biridir? a. gemi ve tünel inşaatlarında kullanılırlar c.

7 7-B 8-D 9-B 10-C 17-D 18-C 19-A 20-B 27-C 28-A 29-A 30-C 37-C 38-B 39-C 40-A 47-D 48-B 49-C 50-D 57-A 58-C 59-B 60-C 67-C 68-D 69-B 70-D 77-A 78-C 79-A 80-D 87-C 88-B 89-D 90-B 97-D 98-C 99-D 100-B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful