1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Hendek,çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır. b)Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. c)Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir. d)Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda ,onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

1

2)Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a)Güç kesilmeli,şalter kilitlenmelidir. b)Üretime devam edilmelidir. c)Bakım onarım işi ,bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır. d)Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

2

3-Daha önce benzin,fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap,kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır?
a)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır. b)Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır. c)Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır. d)Kap kaynak işlemimden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

3

4-Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?
. a)Koruyucu malzeme kullanmak. b)Bakım kurallarına uymak. c)Eğitimli ve ehil olmak. d)Üretim

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

4

5-Aşağıdakilerden hangisi seyyar aydınlatma cihazlarının özelliklerinden değildir?
a)Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim ( 2442 Volt ) kullanılmalıdır. b)Kablolar mekanik etkilerden etkilenmemelidir. c) Seyyar aydınlatma cihazlarında alçak gerilim kullanılmalıdır. d)Doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

5

6-Kazan dairesi tasarımında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a-Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi, b-Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması, c-Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması, d-Kapı ve pencerelerin içeri açılacak şekilde yapılması,

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

6

7-Orta basınçlı buhar kazanları hangi basınç aralığındadır?
a-2.01-6.0 kg/cm² b-3.01-7.0 kg/cm² c-2.5 –5.0 kg/cm² d-3.01-6.0 kg/cm²

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

7

8-Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik test ve deneylerden değildir?
a- Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli, b-Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı, c-Kazan 30 0C su ile doldurulmalı, d-Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli,

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

8

9- Aşağıdaki kompresörlerden hangisi gaz cinsine göre değildir? a- Hava Kompresör b-Amonyak kompresörleri, c-Freon kompresörleri, d- Turbo kompresörler

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

9

10-Basınçlı hava tankının kullanım amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-Basınç dalgalanmalarını önlemek, b-Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek, c-Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak, d- Havanın içindeki su, yağ gibi yabancı maddeleri ayrıştırmak,

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

10

11-Kazanlar hangi zaman aralığında rutin peryodik muayyaneneye tabi tutulmalıdır? a-Üç ayda bir b-Yılda bir c-İki yılda bir d-On yılda bir

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

11

osgb.com www.com.isgdem.tr 12 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.12-Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kab değildir? a-Buhar Kazanı b-Otoklav c-Boya kazanı d-Güneş enerjisi su deposu 26/02/12 Mesut TORAMAN .

13-Buhar kazanlarında güvenlik amacıyla aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir? •Emniyet ventili •Manometre •Su seviye göstergesi •Otomatik kontrol 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 13 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.com www.

b-Kompresörlerin.tr 14 .osgb. seyyar kompresörler. d-Sabit kompresörlerin depoları.14-Kompresörlerde güvenlik açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka. çalışan işçilerden en az 1 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.isgdem. imalatçı firma tarafından konacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak.com. çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır. uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır c-Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda. tehlike anında.

d. b.osgb.15-Kazanlarda Hidrolik test hangi basınçta yapılmalıdır? a.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 15 .com www.isgdem.5 katında İşletme basıncının 1. c.25 katında İşletme basıncının 2 katında 26/02/12 Mesut TORAMAN . İşletme basıncında İşletme basıncının 1.

com. Eğitim programlarına katılmak ve kişisel gelişimini sağlamak işçinin görevidir. Çalışanları.isgdem. d. 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Eğitimlerin düzenlenmesini.com www.osgb. İşçilerin karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlamak.tr 16 . araç temin etmekle yükümlüdür. çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilen eğitim için uygun yer.16-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? İşveren: a. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek. c. b.

17-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a.Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınması gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. c.com. b. terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir. çocukların.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem. eski hükümlü.Herkese standart bir eğitim verilir.com www. d.tr 17 . özürlü. gençlerin.İşyerlerindeki kadınların.Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir. 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN . c.estetik. d. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.osgb. b.18-Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin konusu olması zorunlu değildir? a.tr 18 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Genel iş sağlığı ve Güvenliği konuları. Güzel sanatlar. Kişisel koruyucu alet kullanımı.com.

26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem. İleri eğitim. d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İlave eğitim. c.19-Eğitim programları aşağıda belirtilen kategorilerden hangisinde düzenlenmez ? a. Normal eğitim.osgb.tr 19 . b. Yeni eğitim.com www.com.

osgb. 82. madde.com www. b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 78.tr 20 .isgdem.com. madde. madde. c.20-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 Sayılı İş Kanunu hangi maddesine göre çıkarılmıştır? a. 77. madde 26/02/12 Mesut TORAMAN . d. 25.

21-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a)Eğitim sonunda ölçme değerlendirme yapılmalıdır.com www. d) Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com. c)Eğitim sonunda eğitime katılım belgelendirilmelidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 21 .osgb. b)Verilen eğitimler davranış değişikliğine yol açmalıdır.

tr 22 . iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. c)İşverenler.isgdem. b)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.com www. alt işverenle birlikte sorumludur. d)Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN . çalışanlarına.23-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde. asıl işveren. alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden.osgb.com.

Kıdemsiz işçiler 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Çocuklar d.com www.tr 23 .com.24-Çalişma yaşamında aşağıdakilerden hangisi riskli grup olarak nitelendirilmez ? a. Yaşlılar c.osgb. Kadınlar b.

Anayasası Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği İş Yasası İş sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 26/02/12 Mesut TORAMAN . b.isgdem.osgb.C. d. T. c.25-Aşağıdakilerin hangilerinde riskli grupları koruyucu hükümlere yer verilmemiştir? a.com.com www.tr 24 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

26-Çocuklar ve genç işçiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. 26/02/12 Mesut TORAMAN . d.com www. Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen c. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş işveren veya vekiller yanında çalıştıramazlar b.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 25 .osgb. İlgili 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ilgili yönetmelikte belirlenen bazı işlerde çalışabilirler. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

Para tahsilatı ve taşıma işi yapabilirler 26/02/12 Mesut TORAMAN .27-Çocuk ve genç işçiler çalıştırması ile ilgili hangisi doğrudur? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d.isgdem. Gürültülü yerlerde çalıştırılabilirler.tr 26 .com www.osgb. Gece dönemine rastlayan sürelerde çalıştırılır b.com. Alkol .sigara veya bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde c.

Çocuk genç – mental gelişimi ve risk bilinci gelişmemiş c. Yaşlı-deneyimli b. Engelli – çalışma gücü % 10 oranında düşük 26/02/12 Mesut TORAMAN .28-Riskli gruplar için aşağıdaki hangisi yanlış? a.osgb.tr 27 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kadın – fiziksel gücü erkeklere göre az d.com www.com.

tr 28 . 26/02/12 Mesut TORAMAN .. Volt’ un altında olan fazlar arası gerilimdir.osgb. d)42 Volt ve altı.Alçak gerilim:Etkin değeri ……………. c) 1000 Volt ve altı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b)220 Volt ve altı.com www.com.isgdem. a)380 Volt ve altı.

5 yıl. 26/02/12 Mesut TORAMAN . 1 yıl.osgb.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır. c.com.30-Parlayıcı. 3 yıl. 2 yıl. b. d. a.tr 29 .. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde. aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı ………….

com www.isgdem.com. 380 volt faz-faz arası gerilimdir. d) Bütün şıklar doğrudur.toprak.osgb. b) 220 volt faz.tr 30 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c) İkiside alçak gerilimdir. 26/02/12 Mesut TORAMAN .Ülkemizde kullanılan nominal gerilimlerden 220 Volt ile 380 Volt arasındaki fark nedir? a) 380 Volt daha büyüktür.

IV c)II.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b)I.osgb.III. III. I-Topraklama.Elektrikten korunmak için alınması gerekli önlemler nelerdir.tr 31 . II-Kaçak akım rolesi.Kesici IV-Seksiyoner V-Şalter a)I. II 26/02/12 Mesut TORAMAN .III d)I.com.

com www. b) pano. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.isgdem. d) nötralizatör.osgb. c) topraklama.konulmalı veya uygun diğer tedbirler alınmalıdır. gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri ve ……………………. a)Şalter.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 32 .Statik elektik birikmelerine karşı.

com. amper’ in üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. •a)10 A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. değeri …………. 26/02/12 Mesut TORAMAN .Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli. •c) 24 A. •d)32 A.com www.tr 33 . •b)16 A.isgdem.osgb.

a)Küçük gerilim.tr 34 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b)seyyar lamba.com.com www.osgb. d)sigorta 26/02/12 Mesut TORAMAN . veya koruyucu ayırma sağlayan aygıtlar (güvenlik tranformatörü) çalışma yerinin dışında tutulmalıdır. c)topraklama.Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı taktirde.isgdem. …………………….

tr 35 .com www.com. c) kaçak akıma.osgb.isgdem. d) sigorta 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar …………………. a) elektrik kaçağına. karşı topraklanmalı. b) statik elektriğe. kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konmalıdır.

tr 36 . d) Bulunduğu çevrede bu işten anlıyor diye itibar görmeli.osgb.isgdem. b) İşletmeci ve iktisatçı olmalı .com. 26/02/12 Mesut TORAMAN . a) Ehliyeti yeterli olmalı. c) Uzun yıllar çalışmış olmalı.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliği ne olmalı.

com.tr 37 . b)Parafudr. c)Topraklama d-Sigorta 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi yapıları yıldırımdan korunmak için kullanılan bir araçtır.isgdem.osgb. a-Paratoner.

yükseklikte istiflenecektir.geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak …….50 metre c-) 4.osgb..tr 38 .com www.aydınlatmayı engellemeyecek.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. a-) 3 metre b-) 3.50 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.İşyerlerinde malzemeler.com. makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek.00 metre d-) 4.

osgb.tr 39 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. bunlar …………. kullanılarak hareket ettirilecektir.com www.isgdem.Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde. a-) el ile itilerek b-) halatla çekilerek c-) kaldıraçlar ve benzerleri d-) Dozer ile 26/02/12 Mesut TORAMAN . .

Ağır çuval ve torbalar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. …………… modeli ile istif edilecektir.osgb.com www. a-) Üçgen b-) Piramit c-) Küp d-) Dikdörtgen 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 40 .com.

kesilmiş keresteler.com www. raflar üzerinde ……… şeklinde istiflenmelidir.isgdem.osgb.Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için.com. a-) Dikey b-) Yanaşık c-) Yatay d-) Eğik 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 41 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

d-)ateşe dayanıklı ve havalandırması yeterli.com www. b-) havalandırması yeterli. c-) elektrik tesisatı etanş. a-) Ateşe dayanıklı.Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar da ne gibi özelliklere dikkat edilecektir.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 42 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Antropometri nedir? a)Makine ve cihaz performanslarının inceleyen bilim dalıdır? b) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır? c)Taş devri çalışmalarını inceleyen bilim dalıdır? d)Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 43 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.

com www.osgb.tr 44 .Hangisi çalışma alanlarında ergonomik risk etmenlerindendir? a)İş ile ilgili olan etmenler b)Kişisel etmenler c)Psikolojik Etmenler d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.

tr 45 .com. b)Kontrol panelleri insanın beli ile omuz arasına yerleştirilmelidir.Çalışma alanı dizaynında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)En uzun boylu işçinin çalışabilmesi için gerekli alan hazırlanmalıdır.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c)Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır. d) Malzemelerin kaldırılma yüksekliğinin diz kapağı hizasında olmasına dikkat edilmelidir.osgb. 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.

isgdem. b)Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır.osgb.Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sandalye özelliklerinden değildir? a)Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır.tr 46 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d)Ayaklar rahatça yere basmalıdır.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. c)Oturma yeri yüksekliği ayarlanabilir olduğunda ayrıca sırt desteği yüksekliğinin ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

tr 47 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN . c-Üretilen malzemenin boyutları.osgb.isgdem. b-Yapılan işin tipi.Aşağıda sayılan hangi veriler çalışma masası yüksekliği tespitinde dikkate alınmalıdır? a-İşçinin dirsek yüksekliği.com.

Frekansı 20 Hz olan seslerdir c.com.isgdem.com www.tr 48 .İnsan kulağının duyabileceği sesler a.osgb.Frekansı 1-10 Hz arasındaki seslerdir.Frekansı 20000 Hz’ den büyük seslerdir d. 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Frekansı 20 -20000 Hz arasındaki seslerdir. b.

b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d.isgdem.com.Gürültünün insan üzerindeki fizyolojik (işitme kaybı) etkileri birden çok etkene bağlıdır. c. Gürültüden etkilenme süresi.Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden değildir a. Gürültünün müzik veya makine gürültüsü olmasına 26/02/12 Mesut TORAMAN . Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti.osgb.com www.tr 49 . Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı.

d. c.İletim tipi işitme kaybı.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kulak zarı yırtılması. 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.Orta kulak iltihabı.tr 50 .İç kulak sinir iltihabı.com. b.com www.Uzunca süre şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları aşağıda yazılı işitme kayıplarından hangisidir? a.

c.osgb. a.com www.Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak. 26/02/12 Mesut TORAMAN . b.isgdem.Çalışanlar mümkünse genç ve tecrübeli isçilerden seçilmelidir. gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemleri almak.Makinelerin yerleştirildiği zeminde.com.Aşağıdakilerden hangisi Gürültülü ortamda alınması gereken önlemlerden değildir.Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d.tr 51 .

Basınç altında kazaya uğrayanlarla.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c.Bir kez sağlık kontrolünden sonra periyodik sağlık kontrolüne gerek yoktur. d.osgb.tr 52 .Düşük ve yüksek basınçta yapılacak çalışmalar bir ekiple yapılmalıdır. a. hastalananlar yeniden işe döndürülmesinde bir sakınca yoktur.com www. 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.Bu işlerde çalışacakların şişman. alkolik ve solunum sistemine ilişkin kronik hastalıkları olmamalıdır b.Düşük ve Yüksek Basıncın Etkilerinden Korunma Yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir.

com.Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.Çalışanları etkileyen fiziksel faktörler hangisidir? a.tr 53 .BASINÇ d.isgdem.AYDINLATMA c.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.TERMAL KONFOR b.

Ortam sıcaklığı tespitte Aşağıda sayılan faktörlerden hangisi etkilidir? a)Yapılan işin niteliği(Ağır veya Hafif iş olması) b)Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı( c)Kişinin sağlık durumu d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.osgb.com www.isgdem.tr 54 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com www.tr 55 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Havanın nemi ne ile ölçülür? a)Kuru Termometre b)Kata termometre c)Islak termometre d)Anemometre 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com.isgdem.tr 56 . a)0.osgb.5 m/sn b)1 m/sn c)1.İdeal şartlarda hava hızı en fazla n e olmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.5 m/sn d)2 m/sn 26/02/12 Mesut TORAMAN .

Titreşim ölçü birimi nedir? a) b) c) d) dk/m dk/m2 m/s2 m/dk2 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 57 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.Gürültülü işyerlerinde maruziyet sınır değeri kaç dB.osgb.tr 58 .dir? a)80 b)85 c)87 d)90 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 59 . gürültüye maruz kalan kişide önlemek d)Kulak koruyucusu kullanmak. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.osgb.Aşağıdaki önlemlerden hangisi gürültüyü önlemek için yapılması gerekli teknik tedbirlerden sayılmaz? a-Gürültüyü kaynağında azaltmak b-Gürültüyü Kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak c-Gürültüyü.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr .com www.osgb.com.FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Mesut TORAMAN .

aktirolit.krokid olit hangi cins tozlardır? a.com.com www.)İnert 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 61 .)Fibrojen d.antofillit.)Radyoaktif b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.amozit.isgdem.osgb.)Asbest c.Krizotil.

)2 c.isgdem.)12 d.Kristal ya da Si02 toz miktarı %5 den az olduğu taktirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m3 olarak kabul edilir? a.)5 b.tr 62 .)25 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.

)6 c.com.Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD’nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir? a.tr 63 .)1 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.)4 d.com www.)8 b.isgdem.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir? a.com www.com.)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .)Asbestozis b.)Mezoteliyom d.)Akciğer kanseri c.tr 64 .isgdem.

osgb.Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada ….)0.)11 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.1 d.lif / mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir? a.1 c.tr 65 .com.com www.)1.)1 b..A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

)400Hz b.tr 66 .com www.)1200MHz d.Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur.)400KHz c.)60GHz 26/02/12 Mesut TORAMAN .Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.com.

Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür? a.isgdem.)Odyometre d.com www.osgb.)Ampermetre 26/02/12 Mesut TORAMAN .)Aerometre c.)Voltmetre b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 67 .

)Sintillasyon verisi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.)Film dozimetresi d.tr 68 .)Röntgen filmi c.Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir? a.)Odyogram b.com.

)Gürültü b.İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel.fizyolojik.)Titreşim c. psikolojik.)Basınç d.osgb.performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir? a.tr 69 .com.com www.)Nem 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

1.com www.)1 b.)2 c.2.Gürültüyü kaynakta azaltmak.olasılıklarından hangisi uygundur? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Ses enerjisini yayıldığı ortamda engellemek.isgdem.Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek.osgb.tr 70 .)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .3.İşyerinde gürültüden korunma yöntemleri düşünüldüğünde.)3 d.com.

isgdem.tr 71 .Gürültü şiddetinin kaç dB olduğu işlerde günde 7.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 saata kadar çalışılabilir? a.com.)80 b.)120 c.osgb.)95 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.)92 d.

osgb.)92 26/02/12 Mesut TORAMAN .)80 d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 saatten fazla çalışılamaz koşulunun oluştuğu işyerinde maksimum gürültü şiddeti ne kadar olabilir? a.isgdem.Gürültülü iş ortamında 7.tr 72 .com www.)65 c.com.)40 b.

tr 73 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.)1/8 26/02/12 Mesut TORAMAN .5 d.Gürültü şiddetinin 115 dB olduğu bir ortamda gürültüye maruz kalma süresi maksimum kaç saat olmalıdır? a.)7.)2 c.)4 b.com.

osgb.isgdem.tr 74 .)Kuvvetlice bağırma 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) dB olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? a.)İşitme eşiği d.)Ağrı eşiği b.)Dikey matkap c.com www.

Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç dB dir? a.tr 75 .isgdem.osgb.)140 c.com www.)120 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.)20 b.com.)80 d.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr 76 .com www.)65-90 c.Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (dB) ne kadardır? a.isgdem.com.)90-120 b.)30-65 26/02/12 Mesut TORAMAN .)140’dan büyük d.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.)3 d.tr 77 .)5 26/02/12 Mesut TORAMAN .)1 b.com.)2 c.isgdem.Çalışma ortamında titreşimin sınırlandırılması zorunluluğu düşünüldüğünde el-kol titreşimli bir ortamda 8 saatlık vardiya için maruziyet sınır değeri ( m/s2) ne olmalıdır? a.

4 b.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 78 .isgdem.5 d.Bütün vücut titreşimi yaratan bir iş kolunda 8 saatlık bir çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri kaç m/s2 olmalıdır? a.osgb.)0.)2.)6.)4.0 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.2 c.

osgb.com.isgdem.KİMYASAL RİSK ETMENLERİ 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 79 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

com. buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınıflarından hangisine girer? A ) Bölge 0 B) Bölge 1 C) Bölge 20 D) Bölge 21 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 80 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.Gaz.

com.0 lif/m3 26/02/12 Mesut TORAMAN .1 lif/m3 B) 0.01 lif/cm3 C) 0.Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0.isgdem.1 lif/cm3 D) 1.com www.tr 81 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren koşullardan değildir? A) Ortam ölçümleri sonuçlarının sınır değerler içerisinde olduğu durumlarda B) Maruziyet sınır değerinin aşılması durumunda C) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda D) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.tr 82 .

osgb.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 83 .Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır? A) Deri B) Solunum C) Gözler D) Sindirim 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 84 .osgb.com.Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar? A) Patlayıcı B) Alevlenir C) Tahriş edici D) Oksitleyici 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com. B) 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortama değer C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken sınır değer D) Deri yoluyla maruziyet sonucu aşılmaması gereken limit değer 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr 85 .osgb.isgdem.Mesleki maruziyet sınır değer için verilen TWA aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Herhangi bir zamanda 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır.

com www.tr 86 .Kimyasal maddenin. metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınır değerini aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Biyolojik sınır değer B) Mesleki maruziyet sınır değer C) LD50 D) LC50 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.tr 87 .com.osgb.İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi B) İşçilerin durumdan haberdar edilmesi C) Malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması D) Sağlık kontrolünün yapılması 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

tr 88 .com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi B) Yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) Kişisel koruyucu önlemler alınması D) İkame yöntemi 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.com.tr 89 .isgdem.Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir. A) Kişisel koruyucular B) Havalandırma C) Hijyen ve temizlik D) Kapalı sistem kullanma 26/02/12 Mesut TORAMAN .

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması yönetmeliğine göre patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlardan hangisinin dikkate alınması gerekmez? A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı B) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma.com. prosesler ile bunların muhtemel etkileşimleri D) Daha önce yapılmış sağlık gözetimlerinin sonuçları 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri C) İşyerinde bulunan tesis. kullanılan maddeler.tr 90 .

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.osgb.sembolü aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? A)Zehirli B) Parlayıcı C) Oksitleyici D) Tahriş edici 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 91 .

isgdem. işe özel koruyucu giyim eşyası verilmesi D) Yerel havalandırma sistemi kurulması 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 92 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutojen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde işverenin alması gereken önlemlerdendir? A) Çalışan işçi sayısını en aza indirmek B) Elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı C) Çalışanlara.osgb.

Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır? A)Toksik B) Patlayıcı-parlayıcı C) Kanserojen D) Zararlı 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 93 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.com www.osgb.

isgdem.osgb.com. C) Tehlike sembolleri ve işaretleri D) Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya piyasaya arz edenin verdiği ad 26/02/12 Mesut TORAMAN . kirletici değildir gibi ifadeler B) Risk ve güvenlik ibareleri.com www.tr 94 . zararsızdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlardandır A) Toksik değildir.

Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir? A)F B) C C) E D) Xn 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.com www.tr 95 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem. deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler 26/02/12 Mesut TORAMAN . A) Kimyasalın tanımı B) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri C) İlk yardım bilgileri D) Kimyasalın demiryolu.com www.Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmeliğe göre.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez.osgb.com. karayolu.tr 96 .

isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 97 .com.Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır? A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ve Sözleşmeler 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr 98 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri hangisidir? .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 99 .isgdem.com.com www. a-İşyeri Hekimi b-İş Güvenliği Uzmanı c-İşveren d-İşveren Vekili 26/02/12 Mesut TORAMAN .

d-Toplantıda alınan kararların uygulanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur.İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır b-Kurullar ayda en az bir kere toplanır c-Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr 100 .isgdem.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur d-İSG Kurulunun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-İSG Kurulları danışma organı niteliğindedir b-İSG Kurulları ayda bir toplanır c-İSG Kurulları sanayiden sayılan.tr 101 .osgb.com www.com.

osgb.Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran işyerinde zorunludur? a-10 b-30 c-50 d-sayı önemli değildir 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.com.tr 102 .

Makine koruyucuları ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? a119 No’lu ILO Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sö b-127 No’lu ILO Makine Koruyucuları Sözleşmesi c-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d-Makina Emniyeti Yönetmeliği 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 103 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.com www.

com.Aşağıdaki işlerden hangisi Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşlerdendir? a-Ensektisitler b-Oksijen ve elektrik kaynağı işleri c-Cıva izabe fırınlarında görülen işler d-Karbon sülfür işleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.tr 104 .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Hangi kuruluş görev ve sorumluluk olarak İş sağlığı ve Güvenliği ile daha çok ilgilidir? a-Çalışma ve Sosyal Güvenlik.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 105 .com.isgdem. Bakanlığı b-Sağlık Bakanlığı c-Sanayi Bakanlığı d-SS Kurumu 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? a-140 No’lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi b-127 No’lu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi c-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği d-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 106 .com www.

isgdem.tr 107 .com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com. işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır? a-1 b-2 c-3 d-4 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 108 .com www.İşverenler.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

b-İşçi Temsilcisi c-İşveren Temsilcisi d-İl Sanayi Müdürü 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. çalışma yöntem ve şekillerinde.Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde.com www.osgb.tr 109 . işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez? a-Denetlemeye Yetkili Müfettiş. bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre.com. makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.isgdem.İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır? a-6 b-15 c-10 d-3 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 110 .

Makine.isgdem.osgb.tr 111 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz? a-ücretlerini ödemeye devam eder b-İşten çıkarır c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir 26/02/12 Mesut TORAMAN .

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin yükümlülüğüdür d-Kurul. aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca.tr 112 .osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

4857 sayılı İş Kanununa göre.Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri a-I-II b-I-II-III c-I-IV d-I-II-IV 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I-Sanayiden sayılan işyerleri II.osgb.com www.tr 113 .Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III.isgdem.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak b-İşveren veya işveren vekiline başvurmak c-İşi yapmaktan kaçınır d-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak 26/02/12 Mesut TORAMAN . işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın.osgb.isgdem.İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından.com www.tr 114 .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşyerlerinde .isgdem.com www.5 saatten az hafif işlerde çalışanlara 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 115 .com.alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır? a-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere b-Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara c-İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara d-Günde 7.osgb.

İşin devamı süresince en az yılda bir defa a-I-II-III b-I-II c-I-III d-II-III 26/02/12 Mesut TORAMAN .Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir? I-İlk işe giriş de II.tr 116 .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşçinin meslek hastalığı durumunda III.isgdem.com.

com.İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? a-Deniz İş Kanunu b-4857 sayılı İş Kanunu c-Borçlar Kanunu d-Ticaret Hukuku 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.tr 117 .isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İş kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? a-Deniz İş Kanunu b-4857 sayılı İş Kanunu c-Borçlar Kanunu d-Sosyal Güvenlik Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.isgdem.tr 118 .osgb.com.

com.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır? a-İngiltere b-Fransa c-Amerika Birleşik Devletleri d-Almanya 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 119 .

Kişinin hukuka aykırı olarak. sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir? a-Taksir b-İhmal c-Kasıt d-Kusur 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 120 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.isgdem.

kamu davası açılır? a-10 b-15 c-20 d-30 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.tr 121 .Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com. bir kişini hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? a-Taksir b-İhmal c-Kasıt d-Kusur 26/02/12 Mesut TORAMAN .Ceza Hukuk açısından.tr 122 .com www.osgb.

osgb.com.tr 123 .isgdem.com www.Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır? a-1 b-5 c-10 d-15 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise.tr 124 .Kaza.isgdem.osgb.com. kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise. bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir? a-Kusursuz sorumluluk b-Manevi tazminat c-Destek tazminatı d-Kaçınılmazlık sorumluluğu 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 125 .İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen” Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir? a-17. madde b-50. madde d-65.osgb.isgdem.com. madde c-60. madde 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem.osgb.com.com www.Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz? a-Gürültü Yönetmeliği b-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği d-Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 126 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.com www.tr 127 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir? a-4857 Sayılı İş Kanununda b-Sosyal Sigortalar Kanununda c-Deniz İş Kanununda d-Milli Eğitim Kanununda 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

tr 128 .osgb.isgdem.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.SORULAR BAKIM ONARIM İŞLERİ HAVALANDIRMA İŞ EKİPMANLARI İŞ KAZALARI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR MOTORLU ARAÇLAR SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIĞI YÜKSEKTE ÇALIŞMA 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem.onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir. Mesut TORAMAN .çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.BAKIM ONARIM Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Hendek. c)Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir. b)Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. d)Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda .tr 129 .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN .şalter kilitlenmelidir. b)Üretime devam edilmelidir. c)Bakım onarım işi .bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır.tr 130 .Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a)Güç kesilmeli. d)Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir.com.com www.

b)Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.fueloil v. 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 131 .com www.b. c)Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır.com.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır.isgdem. depolanması için kullanılmış kap.kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır? a)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır.Daha önce benzin. d)Kap kaynak işlemimden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır.osgb.

osgb. a)Koruyucu malzeme kullanmak. d)Üretim 26/02/12 Mesut TORAMAN .com. c)Eğitimli ve ehil olmak.tr 132 .Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir.com www.isgdem. b)Bakım kurallarına uymak.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

26/02/12 Mesut TORAMAN . b)Kablolar mekanik etkilerden etkilenmemelidir.tr 133 .com www.Aşağıdakilerden hangisi seyyar aydınlatma cihazlarının özelliklerinden değildir? a)Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim ( 24-42 Volt ) kullanılmalıdır.com.osgb. c) Seyyar aydınlatma cihazlarında alçak gerilim kullanılmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d)Doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır.isgdem.

com. b)Güvenli bir yerde muhafaza edilmeli.tr 134 . c)Uygun şekilde taşınmalı.com www. d)Asıl amacı dışında başka işlerinde kullanımına uygun olmalı.osgb. 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin özelliklerinden değildir? a)İşe uygun olmalı.

tr 135 .osgb. a)42 b)110 c)220 d)380 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Kazan ve benzeri dar yerler ile nemli ortamlardaki seyyar aydınlatma lambaları en fazla kaç volt gerilim ile kullanılmalıdır.isgdem.com www.

tr 136 .com www. aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.com.isgdem. a)Etkili kontrol sağlanmalı b)Planlı ve düzenli olmalı c)Ehil kişiler tarafından yapılmalı d)Bakım onarım işi yapan ekip aynı yörenin çalışanlarından seçilmeli 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Bakım ve onarım işlerinde.

c)Eğitimli ve uzman kişi olmalıdır.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN . d)Hafızası kuvvetli olmalıdır. a)Bakım onarım işi yapanlar işyerinin en kıdemli çalışanlarından seçilmelidir. b)Uzun boylu olmalıdır.Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin doğrudur.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 137 .com.

26/02/12 Mesut TORAMAN . d)Eğeler eskidiği zaman uygun form verilerek başka işlerde de kullanılabilmelidir..isgdem. b)Başka işler içinde kullanılabilmeleri gereklidir.com. c)Sapsız olarak kullanılabilmelidirler.osgb.tr 138 .Aşağıdakilerden hangisi eğe ve törpülerin özelliklerindendir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. a)Metal bilezikli sapları olmalıdır.com www.

com www.1-Çalışma yerinde kişi başına düşen hava miktarı en az kaç metreküp olmalıdır? a)5 b)10 c)15 d)20 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 139 .osgb.isgdem.

isgdem.tr 140 .12-İşyerlerinde çalışma sırasında ortaya çıkan zararlı emisyonları ortamdan uzaklaştırmak için aşağıdaki metodlardan hangisi kullanılamaz? A) TABİİ HAVALANDIRMA B) CEBRİ HAVALANDIRMA C) KAPALI ÇALIŞMA METOTLARI D) ORTAM ÜFLECi 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr 141 . uzun konstriksiyon kaynak işlerinde hangi tip havalandırma sistemini kullanmak uygundur? a)Genel Havalandırma b)Sabit davlumbazlar c) Havayı filtre edip temizleyen cihazlar d)Havalandırma sistemine ihtiyaç yok 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com.Kapalı işyeri ortamında.

isgdem. D) Kış mevsiminde oluşan soğuk havanın ısıtılması işine denir.tr 142 .com. nemin ve hava kalitesinin istenilen şartlarda tutulmasına denir B) Mevsim geçişlerinde oluşan hava içindeki nem seviyesine denir.İklimlendirme nedir? A)Sıcaklığın. C) Yaz mevsiminde oluşan sıcak havanın soğutulması işine denir.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b)Absorbe edildiği durumlarda ısı oluşur c)Ortam sıcaklığını direk etkiler d)Radyant paneller tavana yerleştirilebilir.tr 143 . a)Işıma ısısıdır.Radyant panelli ısıtma sistemleri için aşağıdaki seçeneklerden hangisi olarak kesin söylenemez.

com www.tr 144 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Bir makine üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? A) Üreticinin adı ve adresi B) CE işareti ve imal yılı C) Bir makinanın. D) Fonksiyonu 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb. kaldırma makinaları kullanılarak taşınmasının gerektiği durumlarda.com. makinanın kütlesi açıkça okunur ve bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde belirtilmelidir.isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Hangisi imalat ve tasarım ile ilgili güvenlik kuralı değildir? A)Makine kumandaları B)Makine Koruyucu C)Ergonomikliği D)Makinenin üretim kapasitesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr 145 .isgdem.

com.osgb. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.tr 146 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Bir makine koruyucuda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz? A)Üretimi artırıcı olmalı B)Etkin bir koruma sağlamalı C)Kullanışlı ve işe uygun olmalıdır D)Çalışmayı zorlaştırmamalı.

D)Hiçbir Makine veya tezgahlar makine koruyucu olmadan çalıştırılmamalıdır.Çeşitli tezgah ve makinelerde. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. kullanımı ile ilgili olmayan kural aşağıdakilerden hangisidir? A)Makine çalışırken temizlik yapılmamalıdır.osgb.com. B)Parça alırken veya koyarken maşa kullanılmalıdır C)Makine veya tezgahlarda koruyucu tertibat devreden çıkarılmamalıdır.tr 147 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

tr 148 .com.com www.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanları ile ilgili mevzuat içinde yer almaz? A)4857 sayılı İş kanununun 77.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.maddesi B)Makine emniyeti yönetmeliği C)İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü D)4857 sayılı İş kanununun 81.maddesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .

Sigortalının.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden. d-İşçi komşu işverenin aracı ile işyerine gelirken.Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. c.Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez? a . işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında. 26/02/12 Mesut TORAMAN . asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. b.com.isgdem.tr 149 .

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum içerisine girmez? a- Depolama, düzenleme ve istifleme b- Kötü ve tehlikeli çevre koşulları. c- Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon, d- Tehlikeli boyutta hızlı çalışma

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

150

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket içerisine girmez? a- Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak b- Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak c- Mesleki deneyime sahip olmak d- Heyecanlı veya aceleci olmak

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

151

Yaş guruplarına göre iş kazası en çok hangi yaş aralıklarında olur?

a-25-29

b-35-39

c-55-59

d-45-49

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

152

Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) kaç olmalıdır? a-9000 b-45000 c- 90000 d-22500

Çözüm için alt bilgi bölümüne bakınız
26/02/12 Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr 153

Aşağıdakilerden hangisi kazaların insana bağlı nedenlerinden değildir.?
A-İşçinin psikolojosi, B- İşçinin fiziksel durumu, D-Koruyucuların eksik veya kusurlu olması E-Çalışanın iş arkadaşları ilişkisi

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

154

Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı daha fazladır.?
A) Tehlikeli durumu +Tehlikeli hareketin birlikte oluşturduğu kazalar, B) Tehlikel durumun tek başına neden olduğu kazalar, C) Tehlikeli hareketin tek başına oluşturduğu kazalar, D) Önlenmesi mümkün olmayan kazalar

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

155

Aşağıdakilerden hangisinde çalışan işçi sayılarına göre en çok iş kazası meydana gelmektedir.? a-21-50 işçi b-10-20 işçi c-1-3 işçi d-201-500 işçi

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

156

Günde 8 saat çalışılan işyerinde PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) 1 200 000 olup, iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48 dir. İş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır? a-5 b-10 c-3 d-8

Çözüm için alt bilgi satırına bakınız.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

157

Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir? a) Yalıtım b) Periyodik sağlık muayeneleri c) Makine koruyucuları d) Uyarı levhaları

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

158

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?
a) İklimlendirme b) İşe giriş sağlık muayenesi c) Periyodik sağlık muayeneleri d) Kişisel koruyucu donanımlar
26/02/12 Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr 159

Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz?
a) Baş koruyucuları (Baret, bere vb.) b) Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı) c) Spor ekipmanları (eşofman,forma vb) d) El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb)

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

160

com www.Gürültülü ortamda kulak koruyucusu kullanmak için en düşük desibel kaç olmalıdır? a) 80 desibel ve altı b) 85 desibel ve üstü c) 60 desibel ve altı d) 110 desibel ve üstü 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.com.tr 161 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucusu değildir? a) Gaz.osgb.tr 162 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler b) Hava beslemeli solunum cihazları c) Dalgıç donanımı d) Yüz siperleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.isgdem.

com.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? a) Koruyucu iş elbisesi b) Isıya dayanıklı giysi c) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi d) Polis ve asker üniforma giysileri 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.tr 163 .

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 164 .osgb.Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanıldığı işlerden değildir? a) İskelelerde yapılan çalışmalar b) Taşıma ve depolama işleri c) Bina yıkım işleri d) Çatı işleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com.

isgdem.com.Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı işler hangisidir? a) Çatı işleri b) Gemi yapım işleri c) Demiryolu manevra işleri d) Civatalama işleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 165 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.isgdem.tr 166 .osgb.com www.Aşağıdaki işlerden hangisinde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmasına gerek yoktur? a) İskelelerde çalışma b) Prefabrik parçaların montajı c) Direk ya da sütunlarda çalışma d) Sıcak demircilik işlerinde 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde gereksizdir? a ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda b) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda c) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda d) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.com.isgdem.tr 167 .

com.isgdem.tr 168 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir? a) a b) b c) c d) g 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

d)Kulağa hoş gelecek melodi de olacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi iş makinaların da bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir. 26/02/12 Mesut TORAMAN . b)Diğer sinyal seslerinde farklı olacaktır. a)İşyerindeki makinaların gürültüsünü bastıracak şiddette olacaktır.isgdem.com.osgb. c)Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu araçların sinyal seslerinde aynı ton kullanılacaktır.tr 169 .com www.

osgb.isgdem.Forkliftler bir Makine Mühendisi tarafından en az hangi periodlarla kontrol edilmelidir.tr 170 .com www. a)1 ay b)3 ay c)6 ay d)12 ay 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.Aşağıdaki koruyucu malzemelerden hangisi iş makinası operatörün mutlaka kullanması gerekli malzemelerden değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.tr 171 . a)Baret b)Kulak koruyucusu c)İş elbisesi d)Antistatik ayakkabı 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.

26/02/12 Mesut TORAMAN . b)Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir.osgb. c)Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir. a)Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır.isgdem.tr 172 .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d)İş makineları seri ve hızlı çalışmalıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının genel özelliklerinden değildir? A-Hastalık etkenine uzun süreli maruz kalma B-Hastalık etkenine tekrarlayarak maruz kalma C-Hastalık başlangıç tarihinin saptanabilir olması D-Hastalığın o meslekte çalışanlarda görülme sıklığının fazla olması 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 173 .osgb.com.

com.Ayrıntılı çalışma öyküsü alınırken aşağıdakilerden hangisi sorgulanmalıdır? A-Kişinin mesleğinin ve yaptığı işin öğrenilmesi B-Daha önce çalışmış olduğu işlerin tarih sırası ile öğrenilmesi.tr 174 .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C-Hobilerin ve alışkanlıkların sorulması D-Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

osgb.com.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından birincil korunma ilkesidir? A-Kaynakta kontrol yaklaşımı B-Kişisel koruyucu kullanımı C-İşe giriş muayenesi D-Sağlık eğitimleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 175 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.

Ülkemizde tanı konulan mesleki hastalıkların başında hangisi gelmektedir? A-Kas / İskelet sistem hastalıkları B-Mesleki Akciğer Hastalıkları C-Mesleki Deri Hastalıkları D-Zoonozlar 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 176 .com www.com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre kişinin meslek hastalığından söz edebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi zorunludur? A-Kişinin 506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılması B-Söz konusu hastalık ile sigortalının yaptığı iş arasında uygun nedensellik bağının bulunmaması C-Meslek hastalığına yakalanan sigortalının bu hastalık sonucu geçici olarak bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması D-Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 177 .

YÜKSEKTE ÇALIŞMA Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A –Platformlar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN . C – Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır. D – Platform kenarlarında düşmeyi önleyecek korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.tr 178 .osgb.com www.com. B –Sabit veya hareketli platformların etrafına korkuluk yapılmasına gerek yoktur.

tr 179 .isgdem. B – Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. D – İşçiler yük kaldırmak için iş ekipmanı üzerindeyken.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN .işçinin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında tutulacaktır. C –Bütün yük kaldırma işleri.osgb.com www.ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunmasına gerek bulunmamaktadır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A – Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

26/02/12 Mesut TORAMAN .İskelelerin platformları etrafında düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. B – Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma.osgb.isgdem.Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A – İskelelerin sağlamlık ve dayanıklık hesabı yapılacaktır.kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılmayacaktır. D .tr 180 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www. C – İskele platformları normal kullanımda elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır.

kullanımı sırasında sağlam şekilde yerleştirilecektir. 26/02/12 Mesut TORAMAN .üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.osgb.com www. D .isgdem. C .Mobil el merdivenleri.com.tr 181 .Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt kısımlarının sabitlenmesine gerek yoktur.parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır. B .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A – El merdivenleri.Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www. C-Meslek hastalığını önlemek amacıyla.com.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN . A-İş kazası meydana gelmesini önlemek için.tr 182 . sel.osgb. B-Yangın. patlama.ACİL DURUM PLANLARI Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir. deprem ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığına göre. D-İşyeri koşullarını iyileştirmek için.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

B-Toplanma alanlarının belirlenmesi.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN . D-İş kazası ve meslek hastalığından kaçınma ile ilgili usüller.osgb.tr 183 .Bir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. C-İşletmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme oluşumunu sağlayacak yöntem ve uygulamaları. ? A-Acil durum kaçış imkanlarının planlanması.isgdem.

yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli. A-Acil durum veya ani tehlikeler karşısında tüm çalışanların korunması için gerekli bilgi.com www. olabilecek kaza ve acil durumlar için plan ve prosedür hazırlamalıdır. dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı. tıbbi yardım.osgb.Kuruluş. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi acil durum faaliyetlerinden değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem. B-İlk yardım. potansiyel riskleri tanımlamalı ve kaza durumunda acil olarak yapılacak faaliyetleri içermelidir. 26/02/12 Mesut TORAMAN . C-Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır.tr 184 . Bu prosedürler. D-İşyerindeki tüm faaliyetlerin hemen durdurulması prosedürde yer almalıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. patlama. B-Grev ve lokavt uygulanması C-Deprem. insan sağlığını tehdit eden olaylar.tr 185 . ? A-Yangın. çevre sağlığını tehdit eden olaylar. D-Domino etkisi. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden değildir. sel.com.osgb.isgdem.

..... C-İşyeri yetkilisinin yapılmasını istediği anda.... göre gerçekleştirilmeli ve uygun olduğunda dış acil servislerin tatbikat uygulamalarına katılmaları sağlanmalıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi girmelidir....Acil durum tatbikatları...isgdem.....osgb. B-Önceden belirlenmemiş programa göre... A-Önceden belirlenmiş programa.. 26/02/12 Mesut TORAMAN ..... D-Mahalli acil durum yetkilisinin isteğine göre.tr 186 .....A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www...com..com www...

A. B. • Enerji uygulaması olmadan. Parlama noktası 21 oC 'nin altında olan sıvı haldeki. D. C. Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki. Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi kolay alevlenebilir madde tanımı için yanlıştır.osgb. ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen. Parlama noktası 21 oC .tr .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.55 oC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.isgdem.

Kanserojen madde : Solunduğunda.Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır.com. Üreme için toksik madde : Solunduğunda. deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir. Mutajen madde : Solunduğunda. ağız yoluyla alındığında.isgdem. deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir. B. A.com www. uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem. C. eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen.osgb. ağız yoluyla alındığında. Mesut TORAMAN . aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir. Alerjik madde:Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani. D. ağız yoluyla alındığında.

Mesut TORAMAN . B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığına risk denilir.isgdem. D.tr .com www.Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır.com. metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun  üst sınırına biyolojik sınır değer denilir. Kimyasal maddenin.osgb. C. A. Solunduğunda. ağız yoluyla alındığında. 8 saatlik sürede. deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelere mutajen madde denilir. çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına mesleki maruziyet sınır değeri denir.

C)   Maruziyetin türü. ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu. A-Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.isgdem. düzeyi ve süresi.İmalatçı. D)  kimyasal maddenin “Cas” numarası Mesut TORAMAN .osgb. B.Risk değerlendirmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.tr .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

C.com www.Risk değerlendirmesinin yenilenmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.osgb.tr . B.En az beş yılda bir defa yenilenir. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda.isgdem.İki yıllık periyotlarla yenilenir. Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda. D.com. A.

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda genel önlemlerden değildir. en az sayıda işçi ile yapılacaktır. B. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com. • İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.tr . Mesut TORAMAN . Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol. İşveren işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır C. denetim ve gözetim sağlanacaktır.isgdem. D. uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar. A.

B. Benzen yerine toluen.tr . A.isgdem. tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.“Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak.com www. Asbest yerine başka izolasyon malzemesinin kullanılması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri C.” • Yukarıdaki metinde geçen ikame için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır. Mesut TORAMAN . Kurşun yerine daha zararsız bir metal. D.osgb.com. Riski kaynağında önlemek üzere.

Mesut TORAMAN .İşveren. depolanması.tr . İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir B. yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek maddelerin MSDS lerinin kolayca ulaşılabilmesi sağlanacaktır. D. • Öncelik sırası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. bu maddelerin işlenmesi.com www. C. işçileri kimyasal maddelerin fiziko kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için. taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dahil olmak üzere.isgdem. Tesis. makina ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanacaktır. İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir. A.com.osgb.

İşveren kaza halinde ve acil durumlarda.com www. Mesut TORAMAN . olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir. A. Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmeyecektir.Kimyasal maddelerle çalışılan bir işyerinde acil durumlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. İşveren sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır. ancak bu durum sürekli olmayacaktır. C.com. B.isgdem.tr . Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler işçilere verilecektir. kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilecek ve bu durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanacak.osgb.

com. İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli işler. Mesut TORAMAN . Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları. B. mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D. İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili. sağlanan malzeme bilgi formları.isgdem.com www.osgb. bu maddelerin tanınması. Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler.Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin bilgilendirilmeleri bakımından hangisi yanlıştır. bu maddelerde çalışacakların sayısı. sağlık ve güvenlik riskleri. C. A.tr .

• Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu.tr . Mesut TORAMAN . İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu.com. D. B. Bu gözetimler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. Tüm kimyasal maddelerin kullanımında sağlık gözetimi uygulanacaktır. A. C.isgdem.com www. İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

8 saatlik bir çalışma için 0. İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise yapılır.isgdem. havadaki kurşunun. absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak. haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış. 70 μg Pb/100 ml kan olup. D. zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0. kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır.Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda biyolojik izleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.tr .075 mg/m3 ten fazla ise yapılır. Bağlayıcı biyolojik sınır değer. C. Mesleki maruziyet sınır değeri önemli olup.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Biyolojik izleme. A. B.com www.15 mg/m3 değerinin aşmaması yeterli bulunmalıdır.com. Mesut TORAMAN .

A.com www.4-aminodifenil ve tuzları C.Kurşun bileşikleri Mesut TORAMAN .Benzidin ve tuzları D.Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanımı yasak maddeler listesinde değildir.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.2-naftilamin ve tuzları B.com.osgb.tr .

diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde bunlar. D. İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek.bu maddelerin özellikleri. Farelere karşı da. çalışanlar eğitilecektir. C. A. rodentisit uygulaması yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve yok edilecektir. fenni usullerle yok edilecektir. gerekli emniyet kurallarına uyularak ensektisit.com. tahtakurusu. Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan işyerlerinde.com www.Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı alınacak tedbirler aşağıdakilerden hangisi değildir.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun yerlere asılacaktır. sinek. İşyerlerinde. B. İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler.teknik imkan varsa aynı işi gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle değiştirilecektir. pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi için.tr .zararları ve korunma çareleri hakkında. Mesut TORAMAN . sık sık gereken temizleme tedbirleri alınacak ve fenni usullere göre.osgb.

diğerlerinden tecrit edilecektir.isgdem. D.tr .çevre havasına yayılmasını önlemek için. ellerini yıkamaları sağlanacaktır. su geçirmez.iyi çalışan direnaj sistemi kurulacaktır.su perdeleri.Kurşun veya bunun suda eriyen bileşiklerinin eritilmesi. kapalı sistemde yapılacak veya bu işler. A. vakum ve uzaktan kumanda sistemleri kurulacaktır. bu hesaba katılmayacaktır. hurda kurşun ile temas ve benzeri kurşun ve bileşikleri ile yapılan çalışmalarda alınacak özel tedbirler aşağıdakilerden hangisi değildir.temizlenmesi.com.etkili aspirasyon sistemleri kurulacak ve sürekli olarak bakımı yapılacaktır. hamur haline getirilmesi. Kurşunlu çalışmalar sonucu meydana gelecek toz.adam başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri.duman ve buharın kaynaklarında zararsız hale getirilmeleri için. İşyeri havasındaki toz miktarı.eğelenmesi. C. duvar ve tezgahların üzerleri. Kurşunla çalışmaların yapıldığı oda veya bölümlerin tabanları.com www. Mesut TORAMAN . belirtilen miktarı geçmeyecektir.kolay yıkanıp temizlenebilir durumda olacak.yüz. kaygan olmayan ve kolay yıkanabilir malzemeden yapılacak.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. dökümü. Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde. her yemekten önce vardiyadan sonra.Toz çıkaran işler.uygun aspirasyon sistemi ile tozun. Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde.kurşunlu yağlı boya ve ensektisitlerin hazırlanması.ağız temizliği gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek.osgb. teknik imkanlara göre.işçilerin el. işyerlerinde genel havalandırma ile birlikte. B.

patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır. D. C.osgb. İşveren.Aşağıdakilerden hangisi patlamanın önlenmesi ile ilgili işveren tarafından alınacak önlemlerden öncelikli olanı değildir. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek. Mesut TORAMAN . patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara. B. A. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek.com www.com.tr .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini  azaltacak önlemleri almak.

Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi husus öncelikli değildir. bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanacak. C.com www. bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka  uygun önlemlerin gerekliliği. D. buharlar.isgdem. İşyerinde bulunan tesis. sisler veya yanıcı tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde.com. Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri. B. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri.tr . kullanılan maddeler. A.osgb. statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı. Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar.

bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilecektir. D.tr . gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında. Bu talimatlar bir kez düzenlenip çalışana tebliğ edilmesi ile sürekli geçerlilik kazanan belgelerdir. B.com. Çalışma izni ve talimatlar için aşağıdaki hususlardan yanlış olan hangisidir. A. Çalışma izinleri belirli bir süre için verilecek ve süre bitiminde yenilenecektir.osgb.com www.Tehlikeli yerlerdeki çalışma.isgdem. Mesut TORAMAN . Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Çalışma izni. C. işverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılacaktır. bir “Çalışma İzni” sistemi uygulanacaktır.

A.com www. • Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır.osgb. • Özellikle gazlar. Bölge 2 veya Bölge 22  : Kategori 1.Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde. 27/10/2002 tarihli ve 24919  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir. B. Mesut TORAMAN . Bölge 0 veya Bölge 20  : Kategori 1 ekipman.com. patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. buharlar.3 veya 4 ekipman Bölge 1 veya Bölge 21  : Kategori 1 veya 2 ekipman. Bölge 3 veya Bölge 23 : Kategori 2. C. 2 veya 3 ekipman.tr . karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılacaktır.isgdem. sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde. D.

Zararlı madde.Toksik madde.osgb. toz. Mesut TORAMAN .Mutajen Madde. Çevre riskleri.com.tr . ellerin iyice yıkanmadan yemek yenilmesi ve sigara içilmesi. B. Sağlık riskleri:Çok toksik madde. Ortam havasında bulunan tozların yutulması.com www.isgdem.Aşındırıcı madde.Üreme için toksik madde ile etkilenmeler A.Kanserojen Madde. parlama. patlama riski. yanlışlıkla yutma yolu ile gaz.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Tehlikeli kimyasal maddenin riskleri için aşağıdakilerden hangisi bir sistematik içinde verilmemiştir. Güvenlik riskleri: Yangın. duman ve buhar kimyasal maddelerin yutulması.Allerjik Madde. D. C. ekolojik dengenin bozulması riski.

n hegzan ile toluen C. Vücuda alınan her kimyasalın birbirinden bağımsız fizyolojik etkide bulunması.Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren iki kimyasal maddenin toplu etkisi bunların ayrı ayrı gösterdikleri etkinin toplamına eşittir. (Bir Kimyasalın etkisi başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir (1+1=0 ) antidot panzehir etkisi.(Kimyasallar aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki edebilmeleri.com. Bağımsız etki. Sinerjik Etki. Mesut TORAMAN . B. D.com www.osgb.tr .Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır. A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Potansiyelizasyon. Additif etki.

Solunduğunda. Tahriş edici madde. Mutajenik etki yapanlar.solunduğunda.solunduğunda. D.tr .com. ağız yolu ile alındığında ve deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya oluşumu hızlandıran maddelerdir. cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir. B. A.isgdem.gebeler tarafından alındığında doğacak yavruda deformasyon oluşturanlar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. ağız yolu ile alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açan veya bu oluşumları hızlandıran maddeler Teratojenik etki yapanlar. C. Mesut TORAMAN .Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır.osgb. Kanserojenik etki yapanlar.com www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların güvenlik risklerini etkileyen faktörlerden değildir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri.Kaynama sıcaklığı.Kaynama noktası. D.com.isgdem. B.osgb. A.com www.Kimyasal formülleri. C. Mesut TORAMAN .

C. Önemli olan ortam değerlerinin maruziyet sınır değerlerini aşmamasıdır.com. solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. salgı. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. A.com www. Absorbe edilen kimyasalın miktarı ölçüldüğünden.osgb.tr . Mesut TORAMAN . maruziyet sınır değerleri verilmiş kimyasallar için ortam ölçümü yapılır Doku. Biyolojik izlemenin yanı sıra maruziyetin tam olarak değerlendirilmesinin sağlanması için çevresel izleme de yapılmalıdır.İzleme için aşağıdakilerden hangisi tam olarak doğru değildir.isgdem. B. ortam ölçümlerine göre belli avantajlara sahip olabilir. dışkı.

Patlamadan korunma önlemlerinin uygulanması.Bir patlamadan korunma dökümanında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisi değildir.Patlamadan korunma önlemleri koordinasyonu Mesut TORAMAN .İlgili mevzuat B. A.Proses adımları veya aktiviteleri.com.tr .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Patlamadan korunma tedbirleri D.Risk değerlendirmesi sonuçları C.isgdem.

Bu hususların yeterli şekilde kontrol ve denetim altında tutulmaması ile ilgili sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. patlama. Basınç:Sıcaklık:Viskosite: Seviye. A.osgb.Debi.com www. C. Sıra gibi unsurlar kontrol edilir. D. Zaman. Parlama. İstenilen ürünün elde edilememesi.com.isgdem.tr . kompozisyon ve durum. Akış. Reaksiyon. Mesut TORAMAN .Bir kimyasal proseste aşağıda belirtilen hususların kontrol edilmesi gerekir. Tüm kimyasallar reaksiyonu mekanik olarak gerçekleşir. Kayıplar. B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr . çok toksik ve oksitleyici maddeler bir arada depolanamazlar.com.Toksik ve Çok Toksik maddeler bir arada depolanırlar. Toksik.Toksik. çok toksik ve parlayıcı maddeler bir arada depolanırlar. B.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. D. C. Mesut TORAMAN .com www. A.osgb.Kolay alevlenir ve alevlenir maddeler bir arada depolanabilirler.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

yangınla mücadele tedbirleri bilgilerini içeren bir belgedir. ithal eden veya dağıtımını yapanlar. A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. kimyasalı üreten. B.ilk yardım tedbirleri. bir madde ilk defa alındığında veya Malzeme Güvenlik Formlarında değişiklik yapıldığında.com. kullananların ve üretimde çalışanların kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.tr .MSDS için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Mesut TORAMAN . Yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır.tehlikelerin tanıtımı. C. Kimyasal maddeyi taşıyanların depolayanların. kimyasal maddelerle birlikte Malzeme Güvenlik Formlarını (MSDS) kullanıcıya vermelidirler. D.osgb.Sadece madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı.isgdem.bileşimi / içindekiler hakkında bilgi.

genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hamcı olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddeyi. A. C.             "Toz" deyimi.com. Buna göre kaynak sırasında aşağıdakilerden hangisi oluşur. normal olarak sıvı veya katı halde olup. püskürtülmeleri. patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava içerisinde dağılma veya yayılma özelliği gösteren 0. minareller.                "Gaz" deyimi.isgdem. D. taşınmaları. köpürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılması sırasında havada meydana gelen damlacıkları.5-150 mikron büyüklükte olan katı parçacıkları.osgb.  Gaz. Buhar.Lif" deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel.com www. delinmeleri. hayvansal) menşeli tabii ve suni iplik şeklindeki katı ve dayanıklı maddeleri. ağaçlar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.                                   "Duman" deyimi. öğütülmeleri. Sis. taşa tutulmaları. maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda çözülmesi veya pülverizasyon.tr . kömür.   "Buhar" deyimi. basınç artmasıyla veya sıcaklığın azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddelerin gaz hallerini ifade eder. genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların veya diğer organik maddelerin tam yanması sonucu hasıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana gelen ve asıl maddeden kimyasal bakımdan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları. Mesut TORAMAN . Duman. çarpılmaları. cevherler ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları. metaller. hububat.                                  "Sis" deyimi. B.

B.com www.com. suyun içine yavaş yavaş dökülecek ve bu sırada karışım sürekli ve uygun şekilde karıştırılacaktır. Nitrikasit.• Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.                          Mesut TORAMAN . Hiç bir nedenle asitler içine su dökülmeyecektir. % 5 lik asetikasit veya bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu.                     C. sülfirikasit hidroklorikasit ve benzeri maddeler hermetik olarak kapalı kaplarda saklanacak ve taşınacaktır. Meydana gelmesi mümkün olan asit yanıklarında bol su.osgb. D. % 1 lik borikasit.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. A. hidroklorikasit ve benzeri maddeler sulandırılırken. işyerlerinde uygun şekilde bulundurulacaktır. Nitrikasit.tr . sülfirikasit.isgdem.

osgb.her zaman kontrol altında tutulacaktır.  İşçiler. Karbon monoksitli ortamda çalışmak zorunda olanlara.tr .com www.  D.gazın işçiler için tehlikeli olmadan dışarı çıkmasını sağlayacak  şekilde tesis edilmiş bulunacak veya çıkan gaz yakılacak veya uygun bir çekme tertibatıyla dışarı atılacaktır.                 İşyeri. İşyerinde.             C.                                                A.bakır sülfat katılmış veya katılmamış yeteri kadar aktif kömürlü uygun maske bulundurulacaktır.com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.gerektiğinde bir gözü kapalı diğeri yarı açık vaziyette ve nefes almaksızın 20 saniyelik bir zaman zarfında koşmaya alıştırılacak ve işçilerin bu alışkanlıklarının devamı.  B.Bir işyerinde zararlı ve tehlikeli miktarda karbon oksitleri yayılması mümkün olan hallerde aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır. Mesut TORAMAN .temiz hava maskesi verilecek ve bu maskeye uygun bir boru ile dışarıdan temiz hava sağlanacaktır.

com.Depolamada.isgdem.Bazı tehlikeli kimyasal madde depolanması için yetkili otoritenin uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. okul.b için belirli mesafe koyabilir. B.com www. C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. meskun mahal. D.osgb.Bu mesafeler tehlikeli maddenin cinsine göre farklılık göstermez. v. A.Yer altı veya yer üstü olmasına göre mesafeler farklılık gösterir. cami.Depolamada mesafeler ile ilgili olarak miktar veya hacim önemlidir.tr . Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. Patlayıcı.  C. Duvarları yanmaz maddeden. tavanları hafif ve yanmaz malzemeden B. Dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.tr . A. Mesut TORAMAN .isgdem.Parlayıcı.osgb. tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. D.com.  Birden fazla katlı binaların üst katlarında üretimler herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan yapılabilir. Mümkünse tek katlı olacak.

Beyaz asbest B) 1996 .osgb.Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 .com.isgdem.Kahverengi ve mavi asbest C) 2001 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kahverengi ve mavi asbest D) 2004 .tr 220 .Kahverengi beyaz asbest Mesut TORAMAN .com www.

com www.osgb.tr 221 .İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işyerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A) B) C) D) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi Yangın güvenliği sorumlusu İşçi Temsilcisi Kurtarma Ekip Sorumlusu 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.

com.Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir? A) Demirin paslanması B) Elektrik sobasının yanması C) Parlama alt limiti üstündeki parlayıcı buhar yanması D) Parlama üst limiti altındaki parlayıcı buharın yanması 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 222 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.

com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangi durumda statik elektrik oluşmaz? A) Akışkan sıvının yalıtılmış boru içinde hızla nakli B) Tozların yalıtkan boru içinde hava ile hızla nakli C) Toz malzemenin bant konveyörlerle nakli D) Yoğunluğu yüksek sıvının boru içinde düşük hızla nakli 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb.tr 223 .

com. insan kulağının en düşük işitme referans değeri olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi esas alınır? A) B) C) D) 15 mikro Bar 20 mikro Bar 15 mikro Paskal 20 mikro Paskal 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde.com www.tr 224 .isgdem.

com.osgb.Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması.com www. aşağıda verilen hususlardan hangisi için geçerlidir? A) B) C) D) Meslek hastalığının artması İş veriminin artması İşe devamsızlığın artması İş kazalarının artması 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 225 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki radyant ısıya maruziyetin önlenmesi için alınabilecek en iyi tedbirlerdendir? A) İşçilere ince kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek B) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı absorblayan engel koymak C) Radyant ısı kaynağı ile maruz kalan kişi arasına radyant ısıyı yansıtan engel koymak D) İşçilere kalın kumaştan yapılmış iş elbiseleri vermek 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 226 .osgb.com www.

com.isgdem.com www.Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir? A) B) C) D) En düşük doz-En düşük konsantrasyon Maksimum doz-Maksimum konsantrasyon Alçak doz-Alçak konsantrasyon Öldürücü doz-Öldürücü konsantrasyon 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 227 .

com www.isgdem.tr 228 .osgb.com.tan sakınınız B) Hava ile temastan sakınınız-Gözle temastan sakınınız C) Su ile temastan sakınınız-Hava ile temastan sakınınız D) Uygun koruyucu elbise ile çalışınız-Uygun koruyucu eldiven kullanınız 26/02/12 Mesut TORAMAN .Malzeme güvenlik bilgi formlarındaki S1-S24 aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Kilit altında muhafaza ediniz-Deriyle temas.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. işçilerin sağlık ve güvenliği yönün.isgdem. uygun makine ve ekipman sağlanması C) Acil eylem plânı hazırlanması D) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol.osgb. aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılması gerekmez? A) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılması B) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak.. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle.den önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu alınan önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde.tr 229 .com. denetim ve gözetim sağlanması 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb..tr 230 . Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre risk değerlendirilmesi en geç kaç yılda bir yenilenecektir? A) 2 B) 5 C) 8 D) 10 26/02/12 Mesut TORAMAN .

uygun malzeme ve ekipman kullanılması C) Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması D) Riskin özelliğine göre.com.isgdem. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre ikame yöntemidir? A) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemlerinin uygulanması B) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi.tr 231 ..osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sağlık gözetimi yapılması 26/02/12 Mesut TORAMAN .

salların maruziyet limit değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi D) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için.isgdem.tr 232 .com www. salgı.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır? A) Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması B) Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler C) Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için.com. dışkı.osgb. ortam havasında bulunan kimya. solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .. doku.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir? A) Patlama C) Yangın B) Yanma D) Parlama 26/02/12 Mesut TORAMAN .com..osgb.com www.tr 233 .isgdem.

prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri C) Çalışanların sağlık gözetimi D) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma. kullanılan maddeler. B) işyerinde bulunan tesis.tr 234 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri 26/02/12 Mesut TORAMAN . Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.isgdem.com www.osgb.com.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır? A) Patlayıcı ortam C) Yanıcı madde B) Parlayıcı madde D) Patlayıcı madde 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www..tr 235 .com. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz. buhar.isgdem.

tr 236 .osgb.com www.com. görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır D) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir 26/02/12 Mesut TORAMAN .Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir? A) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı. sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır B) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı. güvenlik şartları gerektiriyorsa. ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır C) Güvenliğin sağlanmasında.isgdem.

Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır B) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir C) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir D) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 237 ..A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.com www.isgdem.

osgb.isgdem.com www. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucula.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.rında bulunması gerekli özelliklerden değildir? A) Metal yada benzeri malzemeden yapılacaktır B) Kullanımı kolay olacaktır C) Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir D) Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir 26/02/12 Mesut TORAMAN ..com.tr 238 .

tr 239 .isgdem.com www.com.Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında aranan özelliklerden biri değildir? A) Amaca uygun olacaktır B) Üretimin kalitesini bozmayacaktır C) Üretimi aksatmayacaktır D) İşçinin operasyon noktasına ulaşmasını engellemeyecektir 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr 240 . değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden aşağıdakilerden hangisi istenmez? A) Beyanname (iki nüsha) B) Mimari proje (iki nüsha) C) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha) D) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha) 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde.

Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? A) Sosyal Sigortalar Kanunu B) İş Teftiş Tüzüğü C) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği D) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.tr 241 .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.osgb.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir? A) B) C) D) Sanayi ve Ticarette İş Teftişini İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını İş Sağlığı Hizmetlerini Çalışma Ortamının Niteliklerini 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 242 .isgdem.

tr 243 .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir? A) B) C) D) İşverenin kendisi Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşyerinde çalışanların tümü 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.isgdem.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda.tr 244 . bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.osgb. C) Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.isgdem. D) Kullanımı. B) Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. 26/02/12 Mesut TORAMAN . kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.com.

osgb.com.Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? A) B) C) D) Kullanım süreleri İşyerindeki çalışan sayısı Maruziyet sıklığı İşçinin çalıştığı yerin özellikleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.tr 245 .isgdem.

tr 246 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.isgdem.Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar? A) B) C) D) Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com.com www.tr 247 .Çalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın hangi birimine bağlı olarak görev yaparlar? A) B) C) D) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Genel Müdürlüğü Bölge Çalışma Müdürlüğü 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 248 .com www.isgdem.com.Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? A) 1982 tarihli Anayasa B) 4857 sayılı İş Kanunu C) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik D) 81 numaralı İLO sözleşmesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı.com.tr 249 . boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) B) C) D) Yapılan işin özelliği Havalandırma sistemi İşyerinin büyüklüğü Çalışan sayısı 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.

com www.osgb.isgdem.tr 250 .com.En az kaç işçinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 251 .isgdem.com.Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapıları olarak kullanılamaz? A) B) C) D) Yukarı doğru açılan kapılar Dışarıya doğru açılan kapılar Döner kapılar Saydam kapılar 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

tr 252 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.isgdem.osgb. aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir? A) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir B) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir C) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır D) Taşıma kabininde çarpma. alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa. Çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski.İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında. tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır 26/02/12 Mesut TORAMAN .

Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? A) Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden B) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından C) Alaşımlı çelik malzemelerden D) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 253 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.com www.

com www.5 katına eşit hidrostatik test uygulanır B) Tasarım basıncının 1.isgdem.Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) İşletme basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır C) Tasarım basıncının 1.25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 254 .osgb.

com www.osgb.isgdem.Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir? A) B) C) D) Kabın öngörülen kullanım amacı Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları İşaretlemeler Tehlikelerin renk kotları 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 255 .

com www.5 katına İşletme basıncına Ortalama çalışma basıncının %25 üzerine İşletme basıncının 1.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri hangi basınçta açacak şekilde ayarlanmalıdır? A) B) C) D) Azami çalışma basıncının 1.tr 256 .isgdem.com.1 katına 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

isgdem.com.com www.tr 257 .Aşağıdakilerden hangisi izin verilen en yüksek işletme gerilimi 1kV ile 36 kV (36 dahil) olan hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. ya da dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmelidir C) Direk üzerinde yapılan çalışmalar mümkün olduğunda sepetli vinçlerle yapılmalıdır D) Çalışmaya başlanmadan en önce izolatör sıkı bağları çözülmelidir 26/02/12 Mesut TORAMAN .Havai hat ağaç direklerinde yapılacak çalışmalara başlanmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) Bir ağaç direğe sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalıdır B) Direğe tırmanmadan önce ya bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli.com www.tr 258 .osgb.com.

kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı (jeneratör) ile şebekeyi ayıran işletme elemanıdır? A) Kesici C) Enversör şalter B) Sigorta D) Termik şalter 26/02/12 Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi şebekeden beslenen tesislerde.tr 259 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.isgdem.com.

35k D) 500kW. 400V 26/02/12 Mesut TORAMAN . 35kV C) 1000kW.isgdem.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 2.Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki.com www. grup elektrikçilerin işletme ve bakım yetkileri aşağıdakilerden hangi güç ve gerilim değerlerine kadardır? A) 2000kW.tr 260 . 35kV B) 1500kW.

C) Yapı işi 10 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa. 26/02/12 Mesut TORAMAN . D) Yapı işi 20 işgününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 dan fazla işçi çalışacaksa.com www.osgb.isgdem. B) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.tr 261 .Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlüdür? A) Tüm yapı işleri ile ilgili işlerde.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 262 .com www.isgdem.com.osgb.Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik plânı” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaz? A) B) C) D) İşveren Koordinatör Proje sorumlusu İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/02/12 Mesut TORAMAN .

tr 263 . yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) B) C) D) Çatı merdiveni Uygun korkuluk Baret Çelik burunlu ayakkabı 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş.osgb.isgdem.Cam.com.

Sert kaya. yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacaktır? A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 264 .com. gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç cm’den daha derin kazılarda.osgb.isgdem. sert kalker. killi şist kaya. sert şist.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. betonlaşmış çakıl.

com www.tr 265 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.osgb.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir? A) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi B) İşçinin işyerinde intihar etmesi C) İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması D) İşyerinde kule vincin devrilmesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .

com.Ölümlü iş kazalarının dağılımında en fazla ölüm hangi meslek kolunda meydana gelmektedir? A) B) C) D) İnşaat Metal eşya sanayii Kömür Madenciliği Dokuma 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com www.osgb.tr 266 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır? A) 1.30 C) 0.tr 267 .10 26/02/12 Mesut TORAMAN .Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı) 1.40 B) 2.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.20 D) 3.600.000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir.

iş akdinin işverence feshinde kıdem tazminatı hakkı doğurur? A) İşçinin kendi kastından doğacak bir hastalığa uğraması halinde.Aşağıdakilerden hangisinde İş Kanununa göre. bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi B) İşçinin işyerinde. yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi C) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek işçinin işvereni yanıltması D) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 268 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.

adresini. çalışma konusunu. kendi ad soyad ya da unvanını.osgb.com. varsa işveren vekili veya vekillerinin ad soyad ve adreslerini ne kadar süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? A) 1 hafta C) 1 ay B) 15 gün D) 3 ay 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.İş Kanuna göre.com www. bu kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren işveren. çalıştırılan işçi sayısını. işin başlama veya bitme gününü. işyerinin unvan ve adresini.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 269 .

isgdem.İş Kanuna göre işveren.com. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından ne kadar süre içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz? A) 3 iş günü C) 15 iş günü B) 6 iş günü D) 30 iş günü 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 270 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.com www.osgb.

com.Kazan dairesi tasarımında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a-Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi.osgb. 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c-Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması. d-Kapı ve pencerelerin içeri açılacak şekilde yapılması.com www.isgdem. b-Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması.tr 271 .

5 –5.Orta basınçlı buhar kazanları hangi basınç aralığındadır? a-2.0 kg/cm² b-3.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.01-6.0 kg/cm² d-3.tr 272 .0 kg/cm² 26/02/12 Mesut TORAMAN .0 kg/cm² c-2.isgdem.01-7.01-6.

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. 26/02/12 Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik test ve deneylerden değildir? A-Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli. C-Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli. B-Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı.osgb. D-Kazan 30 0C su ile doldurulmalı.com.tr 273 .

Hava Kompresör b-Amonyak kompresörleri.com www.Aşağıdaki kompresörlerden hangisi gaz cinsine göre değildir? a. c-Freon kompresörleri.isgdem.Turbo kompresörler 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 274 .com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d.

b-Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek. yağ gibi yabancı maddeleri ayrıştırmak. c-Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.Basınçlı hava tankının kullanım amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir? a-Basınç dalgalanmalarını önlemek.isgdem. d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Havanın içindeki su.com www.tr 275 .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kazanlar hangi zaman aralığında rutin periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır? a)Üç ayda bir b)Yılda bir c)İki yılda bir d)On yılda bir 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb.com.tr 276 .isgdem.

osgb.Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? a)Buhar Kazanı b)Otoklav c)Boya kazanı d)Güneş enerjisi su deposu 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 277 .isgdem.com www.com.

Buhar kazanlarında güvenlik amacıyla aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir? a)Emniyet ventili b)Manometre c)Su seviye göstergesi d)Otomatik kontrol 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.tr 278 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildi uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.Kompresörlerde güvenlik açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN . b)Kompresörlerin. uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır c)Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda. çalışan işçilerden en az 1 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.tr 279 .isgdem. tehlike anında. patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak. d)Sabit kompresörlerin depoları. imalatçı firma tarafından konacaktır. seyyar kompresörler.com www.

Kazanlarda Hidrolik test hangi basınçta yapılmalıdır? a)İşletme basıncında b)İşletme basıncının 1.isgdem.tr 280 .com www.com.25 katında d)İşletme basıncının 2 katında 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.5 katında c)İşletme basıncının 1.

osgb.İşyerlerinde malzemeler.00 metre d-) 4.50 metre 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.. aydınlatmayı engellemeyecek.com www.tr 281 .50 metre c-) 4.isgdem. Yükseklikte istiflenecektir. a-) 3 metre b-) 3. makine ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek. geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak …….

isgdem.com.com www. . kullanılarak hareket ettirilecektir. a-) el ile itilerek b-) halatla çekilerek c-) kaldıraçlar ve benzerleri d-) Dozer ile 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 282 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. bunlar ………….osgb.Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde.

com www.Ağır çuval ve torbalar. ……………modeli ile istif edilecektir.com.tr 283 .osgb. a-) Üçgen b-) Piramit c-) Küp d-) Dikdörtgen 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.

kesilmiş keresteler. raflar üzerinde ……… şeklinde istiflenmelidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com.Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için.com www. a-) Dikey b-) Yanaşık c-) Yatay d-) Eğik 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 284 .

Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar da ne gibi özelliklere dikkat edilecektir? a-) Ateşe dayanıklı.osgb. d-) Ateşe dayanıklı ve havalandırması yeterli.tr 285 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. b-) Havalandırması yeterli. 26/02/12 Mesut TORAMAN . c-) Elektrik tesisatı etanş.isgdem.

tr 286 .isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Antropometri nedir? a)Makine ve cihaz performanslarının inceleyen bilim dalıdır b) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır c)Taş devri çalışmalarını inceleyen bilim dalıdır d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Hangisi çalışma alanlarında ergonomik risk etmenlerindendir? a)İş ile ilgili olan etmenler b)Kişisel etmenler c)Psikolojik Etmenler d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.com www.tr 287 .osgb.isgdem.

com. d) Malzemelerin kaldırılma yüksekliğinin diz kapağı hizasında olmasına dikkat edilmelidir.tr 288 . 26/02/12 Mesut TORAMAN . c)Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır.com www.isgdem.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Çalışma alanı dizaynında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)En uzun boylu işçinin çalışabilmesi için gerekli alan hazırlanmalıdır. b)Kontrol panelleri insanın beli ile omuz arasına yerleştirilmelidir.

com. 26/02/12 Mesut TORAMAN . d)Ayaklar rahatça yere basmalıdır.com www.tr 289 . c)Oturma yeri yüksekliği ayarlanabilir olduğunda ayrıca sırt desteği yüksekliğinin ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sandalye özelliklerinden değildir? a)Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır.osgb. b)Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır.isgdem.

com www.tr 290 .isgdem.osgb. d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN . c-Üretilen malzemenin boyutları.com. b-Yapılan işin tipi.Aşağıda sayılan hangi veriler çalışma masası yüksekliği tespitinde dikkate alınmalıdır? a-İşçinin dirsek yüksekliği.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com.isgdem. b)Frekansı 20000 Hz’ den büyük seslerdir c)Frekansı 20 Hz olan seslerdir d)Frekansı 1-10 Hz arasındaki 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 291 .com www.İnsan kulağının duyabileceği sesler a)Frekansı 20 -20000 Hz arasındaki seslerdir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. d)Gürültünün müzik veya makine gürültüsü olmasına 26/02/12 Mesut TORAMAN .Gürültünün insan üzerindeki fizyolojik (işitme kaybı) etkileri birden çok etkene bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden değildir? a) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti.tr 292 .com.isgdem.osgb. c)Gürültüden etkilenme süresi. b)Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı.

Uzunca süre şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları aşağıda yazılı işitme kayıplarından hangisidir? a)Orta kulak iltihabı.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 293 . d)İç kulak sinir iltihabı. b)Kulak zarı yırtılması. c)İletim tipi işitme kaybı.com.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemleri almak. b)Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak.osgb.isgdem. 26/02/12 Mesut TORAMAN . c)Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak.Aşağıdakilerden hangisi Gürültülü ortamda alınması gereken önlemlerden değildir? a)Makinelerin yerleştirildiği zeminde.com www. d)Çalışanlar mümkünse genç ve tecrübeli isçilerden seçilmelidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 294 .com.

isgdem.tr 295 .osgb.Düşük ve Yüksek Basıncın Etkilerinden Korunma Yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir? a)Bu işlerde çalışacakların şişman. alkolik ve solunum sistemine ilişkin kronik hastalıkları olmamalıdır b)Bir kez sağlık kontrolünden sonra periyodik sağlık kontrolüne gerek yoktur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. hastalananlar yeniden işe döndürülmesinde bir sakınca yoktur. d)Düşük ve yüksek basınçta yapılacak çalışmalar bir ekiple yapılmalıdır 26/02/12 Mesut TORAMAN . c)Basınç altında kazaya uğrayanlarla.com www.com.

com www.Çalışanları etkileyen fiziksel faktörler hangisidir? a-Termal konfor b-Aydınlatma c-Basınç d-Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 296 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem.com.

tr 297 .Ortam sıcaklığı tespitte aşağıda sayılan faktörlerden hangisi etkilidir? a)Yapılan işin niteliği(Ağır veya Hafif iş olması) b)Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı c)Kişinin sağlık durumu d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.

com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Havanın nemi ne ile ölçülür? a)Kuru Termometre b)Kata termometre c)Islak termometre d)Anemometre 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 298 .osgb.isgdem.

osgb.5 m/sn b)1 m/sn c)1.com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 299 .5 m/sn d)2 m/sn 26/02/12 Mesut TORAMAN .İdeal şartlarda hava hızı en fazla ne olmalıdır? a)0.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 300 .com.osgb.isgdem.com www.Titreşim ölçü birimi nedir? a)dk/m b)dk/m2 c)m/s2 d)m/dk2 26/02/12 Mesut TORAMAN .

tr 301 .Gürültülü işyerlerinde maruziyet sınır değeri kaç dB.osgb.isgdem.dir? a)80 b)85 c)87 d)90 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Aşağıdaki önlemlerden hangisi gürültüyü önlemek için yapılması gerekli teknik tedbirlerden sayılmaz? a-Gürültüyü kaynağında azaltmak b-Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak c-Gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide önlemek d-Kulak koruyucusu kullanmak.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

302

Pnömokonyoz denilen toz hastalığını yapan tozların tane büyüklükleri nedir? a)0,5-5 mikron b)0,5-10 mikron c)5-10 mikron d)Toz büyüklüğü önemli değildir

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

303

Aşağıda yazılı toz çeşitlerinden hangisi hastalık yapmaz? a-Fibrojenik tozlar b-Toksik tozlar c-Kanserojen tozlar d-İnert tozlar

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

304

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Silikoz hastalığı Silisyumdioksit kristallerinin solunması sonucu meydana gelir. b) Sidere- silikoz hastalığı akciğerde demir ve silis tozlarının birikmesi ile meydana gelir. C) Asbestoz hastalığı asbest (Amyant) tozlarının solunması sonucu meydana gelir d)Berilyoz hastalığı pamuk liflerinin solunması sonucu meydana gelir.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

305

İş sağlığı ve güvenliği, işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan…………………………çalışmalardır. A)Sistemli ve bilimsel B)Karma C)Pratik D)Detaylı

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

306

İş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefi………….................................çalışanları korumaktır. A)Verimsiz çalışmaktan B)Dikkatsiz çalışmaktan C)İş kazaları ve meslek hastalıklarından D)Uyumsuz çalışmaktan

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

307

Belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan, beklenmeyen ve önceden planlanmayan olaya………………………denir. A)Meslek Hastalığı B)İş kazası C)Maddi zarar D)İş arızası

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

308

……SGK Kanunun……..maddesinde iş kazası tarifi yapılmıştır. A)406-12. B)606-10. C)506-12. D)5510-13.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

309

……………sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. A)İş riski C)Meslek hastalığı uyumsuzluk B)İş kazası D)İşe

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

310

……SGK Kanunun……..maddesinde meslek hastalığı tarifi yapılmıştır. A)406-12. C)506-12. B)606-10. D)5510-14

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

311

İş kazası ve meslek hastalıkları……………… …………bir araya gelmesiyle gerçekleşir. A)Tehlikeli durum+bilgisizlik B)Tehlikeli durum+tehlikeli davranış C)Tehlikeli davranış+tehlikeli yaklaşım D)Tehlikeli düşünce+tehlikeli durum

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

312

ve Tez.hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması C)Hatalı çalışma yöntemi D)Çalışanın uygun kişisel koruyucu malzeme kullanmaması 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli duruma örnek değildir? A)Mak.tr 313 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr 314 .com.osgb.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli Durumlardan kaynaklanır.isgdem. B) İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli Hareketlerden kaynaklanır.com www. 26/02/12 Mesut TORAMAN . D) İş kazalarının büyük bir kısmı bilgisizlikten kaynaklanır. C) İş kazalarının büyük bir kısmı yanlış seçilmiş makine ve tezgahlardan kaynaklanır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangileri iş kazalarından korunma çalışmalarında en önemli personeldir? A)İnsan Kaynakları Yöneticisi B)İlk kademe yöneticileri C)Genel Müdür D)İşletme Müdürü 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www.tr 315 .isgdem.com.

Makine ve tezgahların……………………koruyucu içine alınmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.osgb. A)Transmisyon tertibatı B)Etrafı C)Ön ve arka tarafları D)Operasyon noktaları ve diğer tehlikeli kısımları 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.tr 316 .

isgdem.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 317 .com www.Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? a)Dilaver Paşa Nizamnamesi b)Borçlar Kanunu c)Umumi Hıfzısıhha Kanunu d)İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 26/02/12 Mesut TORAMAN .

b)Bir günlük çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre c)Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre. kabul edilebilir en uzun süre.isgdem. d)Bir aylık çalışma süresince zararlı etkene maruz kalınan süre 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 318 .com.Maruziyet Süresi Nedir? a)Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek.com www.

tr 319 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı uygulama ilkelerinden sayılabilir? a)Uygun işe yerleştirme b)İşyeri risklerinin değerlendirilmesi c)İşyeri risklerinin kontrolü d)Hepsi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.osgb.com www.

d)Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN . c)Zararlı etkileri olan maddeleri.com www.Meslek Hastalıklarından korunma yöntemi olan İkame (Substitution) nedir? a)İşyerinde mevcut zararlı bir etkenin veya meydana gelmesi muhtemel bir tehlikenin uzak tutulması.com. zararsız ya da daha az zararlı olan aynı işi gören başka bir madde veya tehlikeli operasyonların tehlikesiz veya daha az tehlikeli operasyon ile değiştirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmasıdır.tr 320 .osgb.isgdem. b)Toksik materyalin veya zararlı prosesin çalışma çevresinden fizikman ayrılması sureti ile çevre havasının toksik maddelerden korunmasıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücuda başlıca giriş yolları aşağıdakilerden hangisidir? a)Akciğerler (solunum) b)Deri (emilim) c)Ağız (sindirim) d)Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 321 .

İşçilerin genç işçi sayılması için kaç yaşında olması gerekir? A)15 yaşında b)16 Yaşını Bitirmiş c)Temel Eğitimi tamamlamış d)18yaşını bitirmiş Mesut TORAMAN .tr .osgb.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

Maruziyet sınır değerleri belirlenmiş maddelere maruziyet. Fiziksel risk etkenleri C. B. Psikososyal risk etkenleri . Ergonomik risk etkenleri D. A.Ekranlı araçlarda muhtemel risk etmenleri aşağıdakilerden hangisi değildir.

Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde. C. kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde. D.İşyerinde.İnsanların sürekli olarak kullandıkları ekranlı araçlardaki çalışmalarda.Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde. . B. A.Ekranlarla ilgili mevzuat hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır.

Operatörlerin periyodik olarak ara vermesini C. uygun çalışma planı yaparak.Ekranlı araçlarda çalışma düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. .Dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır.Günlük belirlenmiş sürelerden fazla çalışma olmayacaktır. D. B. söylenemez A.Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla.

İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır. D.Ekranlı araç operatörü oturma yeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. B. C. . Konforlu bir sandalye olmalıdır. Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir. Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. A. sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır.

Tehlike aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmıştır. Bir maddenin. A.com.isgdem.com www. D. C. Hasar meydana getirebilecek koşullar Mesut TORAMAN . hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli B. Olayın meydana gelmesi ile verdiği zararın kombinasyonu. ekipmanın zarar.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr . Kişinin tehlikeye maruz kalması.

Zehirli gazlardan etkilenme.• Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır.com www. Bu sıralamada hangisi yanlıştır.işitme kaybına yol açması. B.yüksekte çalışma Mesut TORAMAN .com.isgdem.izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması. C. Kapalı ortamlarda çalışma. Kişinin düşmesi. Elektrik enerjisi.osgb. A. D.tr . Gürültülü ortam.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem. d) Kaynakların sistematik olarak kullanılması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. c) Politikaların ve bilginin sistematik olarak kullanılması. Mesut TORAMAN . a) Risklerin değerlendirilmesi.tr .osgb.com. • İnsan hayatı ve çevrenin korunması için.Risk Yönetimi için aşağıdakilerden hangi tanım doğrudur. b) Bazı risklere katlanılma zorunluluğunun kabul edilmesidir.

C.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. A.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde risk kontrol noktası tanımlanmamaktadır.com.Tehlikeye maruz kalanların gösterecekleri davranışlardır.tüm prosesler için daha geniş anlamı olan bir adıma denilir.isgdem.Riskleri azaltmak üzere belirli aksiyonların yürütüleceği. verilen proseste bir nokta B. D.osgb.com www.Üretim işlevlerinde bir adım. Mesut TORAMAN .

olmadığına karar verme işlemi B.Bazı risklerin boyutunu ortaya çıkarmak ve bu risklerle birlikte çalışmanın sürdürülmesi sürecidir.riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. olmadığının tanımlanması sürecidir.osgb.İşteki tehlikelerden ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendiren bir prosestir.isgdem.tr .Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup.com. C. D.Risk değerlendirme tanımı için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır. A. Mesut TORAMAN .com www.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. A.osgb. Mesut TORAMAN .Sonucunda kazanç gelen bir cesaret gösterisidir. D.İşi yaparken ummadığımız şeylerin olabileceğini her zaman kabul etmemiz gereken bir olgudur.tr . C.com.com www.Olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir kombinasyonudur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Kaçınılmazlık olgusunun bir yansımasıdır. B.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D.com www.isgdem.osgb. Potansiyel etki ve sonuçları nelerdir ve bunlar kabul edilebilir mi.tr . Mesut TORAMAN .Bu etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nelerdir.Yetkili makamlar önünde kusursuzluğumuzu ispat etmelidir B.Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ölçümleri nelerdir.Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez. beklenmez A.Tehlikeler nelerdir. C.

isgdem.Operasyonun.com www.Rutin olarak yapılması gereken bir iştir.tr .com. Mesut TORAMAN . can ve çevreye olan etkilerinin belirlenmiş olması.Risk Değerlendirmesinin hedefleri aşağıdakilerden hangisi değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. halk. B. çevre ve çalışanlar açısından güvenlik ve sağlıklarının hangi düzeyde sağlandığının ispatlanır biçimde kanıtlanması.Güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğunun doğrulanması C.Herhangi bir hata oluştuğunda bu durumun mal.osgb. D. A.

Kayıtlara ulaşabilme. B. A. D.Kuralların önceden belirlenmesi. Sorumlulukların belirlenmesi.Denetim Kolaylığı Mesut TORAMAN .Katılım hakkı. Bütün çalışanları kapsama.osgb. Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim.isgdem.com www.com.tr .Risk Değerlendirmesinin çalışanlar bakımından yararları aşağıdakilerden hangisi değildir. C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Uluslararası SG Yönetim Sistemine Hazırlık D. Düzenli Veri Akışının Sağlanması Mesut TORAMAN . Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma B. A. Sürekli Gelişme C.osgb.isgdem.com www.com.tr .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.• Risk Değerlendirmesinin işverenler bakımından yararı aşağıdakilerden hangisidir.

Her durumda çalışmaya olağan şekilde devam edilmesi. B.com www.isgdem.• Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme prosesi aşamalarından sayılmaz.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Risklerin analizi.tr .com. A. Risklerin değerlendirilmesi. Tehlikelerin belirlenmesi. C. D. Mesut TORAMAN .osgb.

Tehlike tanımlama aşaması. risk yönetiminin en önemli adımıdır ve diğer aşamalardan farklıdır. D. ölüme ve diğer kayıplara yol açabilecek tüm istenmeyen olaylar tanımlanmasıdır.tr .• Tehlike tanımlanması ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. C. Mesut TORAMAN . A.com. Mevzuatla belirlenmiş hususların tamamlanmış olup olmadığına bakılmasıdır.com www. kazaları. İşletmede. B.isgdem. Sistemde veya işletmedeki potansiyel zarar ve hasar yaratabilecek etmenlerin objektif olarak analiz edilmesidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. meslek hastalıklarına. hasara.

prosesleri hakkında bilgiler. Merkezi veya yerel yönetimle kurulacak ilişki ve işbirliği ile ilgili prosedürler. tesisleri. Elektrik kullanımı C. benzer kuruluşlarda olmuş kaza ve olaylar. Mesut TORAMAN . A.tr .isgdem. B.com www.• Tehlike belirlemede hangi hususlara bakılmaz. Kuruluşa ait tipik tehlike riskleri.osgb.com. D.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kuruluşun.

• Aşağıda tehlike ve örneği verilmiştir.gürültü. ergimiş metal dumanları. d) İşyeri ortam tehlikeleri. Hangi tehlike ve kaynağı yanlıştır.osgb. b) Kimyasal tehlike. c) Mekanik tehlikeler-çalışır durumdaki makinede onarım.toksik gazlar.korkuluksuz merdiven Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.tr .com www. a) Fiziksel tehlike.

tr . İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen bir durum olup.osgb. Mesut TORAMAN . D. A.isgdem. Risk değerlendirmesi yaparken koyduğumuz subjektif ölçülerin bir sonucudur ve doğruluğu veya yanlışlığı da bizim değerlendirmemize bağlıdır.com. çalışmada zorunluluk olan bir durumu ifade eder.com www. Bu şartlarda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve riskle birlikte çalışma anlamına gelir.• Kabul edilebilir risk için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Yasal zorunluluklar ve işletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında kabul edilebilir düzeye indirilmiş risk B. C.

riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma. c) KKD temin edilmesi.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. a) Risklerin eliminasyonu-ikame-mühendislik kontrolleri-ayırma.KKD temin edilmesi Mesut TORAMAN .riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma.com.osgb.riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma.KKD temin edilmesi. d) kontrolleri-ayırma.tr .isgdem.com www.Risklerin eliminasyonu-ikame-mühendislik kontrolleri-ayırma. b) İkame-mühendislik kontrolleri-ayırma.riske maruz kalan personel sayısını ve zamanını azaltma.• Risk kontrol önlemlerinin uygulanmasında aşağıdaki hangi sıra takip edilir.KKD temin edilmesi.

1. Kimyasalların sağlık sınıflaması 4.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Tehlikenin tanımlanması 5. Msds oluşturulması. 3-5-2-4-1 Mesut TORAMAN . A. D. B. 1-2-3-4-5 C. 4-5-3-1-2. 3.com www.osgb. İşlem aşamaları aşağıdaki hangi sıralamaya göre olmalıdır.tr . Fiziksel şartların çalışma ortamının gözden geçirilmesi işlemleri yapılır. Sağlık tehlikesi kod seçimi 2. 2-1-3-5-4.com.• Meslek hastalığı risk değerlendirmesinde ilk önce yapılması gerekenlerin sıralamasında.

B. D.isgdem. A. Yarı kalitatif metotlar. Proaktif metotlar Mesut TORAMAN . Kantitatif metotlar. Kalitatif metotlar.osgb.• Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından değildir.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr . C.com.

osgb. Mesut TORAMAN . Olabilirliği veya olmazlığı kesin olarak bilinebilirliktir.isgdem.• Olasılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. D.tr . A. Olayın kesinlikle olmayacağının ifadesidir. C.com www. B. Sonucu belli olmayan olayların kesirsel ifadesidir. Olayın kesinlikle olabileceğinin ifadesidir.com.

İstenmeyen olaylar meydana gelebileceği kesin olarak tanımlanabilir. C. Mesut TORAMAN . Operasyon veya hedefe göre farklı risk oluşturabilir.com www. Bir veya daha fazla hedefe yönelik olabilir. B. Bir veya daha fazla evrede karşımıza çıkabilir.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr .com.• Tehlike için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.isgdem. D. söylenemez A.

olmalıdır? a)110 b)120 c)130 d)140 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 347 .İşyerinde işçilerin giriş çıkışlarında kullandıkları merdivenleri genişliği en az kaç cm.com.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.Duş kabinlerinin bulunduğu bölümde ortam sıcaklığı en az kaç Santigrat derece olmalıdır? a)20 b)25 c)30 d) Fark etmez 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 348 .

d)Hepsi doğru 26/02/12 Mesut TORAMAN . olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir. b) İşçiler.com www. zararlı düzeyde gürültüden ve gaz.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki belirtilen hususlardan hangisi doğrudur? a)İşçiler.com. buhar.tr 349 .isgdem.osgb. c) İşçiler.

Zincirin baklalarında ezilme. yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman.5 katı olmalı. C-Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı. yivli tanbur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır. 26/02/12 Mesut TORAMAN . gerilim ile en az 1048 cm. halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.com.isgdem.Zincirler kullanılacakları işin hususiyetine ve kaldıracakları yükün ağırlığına göre seçilirler.lik uzaklık olmalıdır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır D-Yüksek gerilim harları yakınında çalışmak gerekiyorsa. aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir.Kaldırma ve iletme makineleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır. B-Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2.tr 350 .com www.osgb.

tr 351 .osgb.Vinçlerde güvenlik kuralları içinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-Bütün vinçler görülebilecek bir yerinde yük çizelgesi taşırlar. Bu çizelgede belirlenmiş kapasite dışında yük kaldırılmamalıdır. D-Operatör vincini terk ediyorsa rolantiye almalı.com.com www. C-Operatör vinç çalışmasına başlamadan önce vincin kumandalarını. vinci istenen değerler arasında çalışmıyorsa makinasını derhal durdurmalıdır.isgdem. frenlerini.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. B-Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmemelidir. 26/02/12 Mesut TORAMAN . vinç kollarını test etmelidir.

Kaldırma makinelerinde kullanılan çelik halatlar.osgb.com www.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 352 .isgdem. zincirler. kancalar ve sapanlar için peryodik muayyene aralığı tüzüğe göre aşağıdakilerden hangisidir? A-Yılda bir B-Altı ayda bir C-Üç ayda bir D-İki yılda bir 26/02/12 Mesut TORAMAN .

100-130 MA Mesut TORAMAN .50 Hz alternatif gerilimde.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.80-100 MA D.isgdem.com www.osgb.tr 353 .40/50 MA C. insan bedeninden geçen kaç MA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olur .? A – 20/30 ma B.com.

osgb.com www.Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir.com.isgdem.tr 354 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.? A-36V B-60V C-120 V D-80V Mesut TORAMAN .

5 Yıl D.tr 355 .1 Yıl C.com.isgdem.Yıldırımdan korunma amacıyla kullanılan paratoner ve diğer koruyucu tertibat hangi sıklıkla ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.6 ay B.? A.8 Ay Mesut TORAMAN .

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.? A-36V B-50V C-120V D-180V Mesut TORAMAN .isgdem.com www.Şebeke geriliminde .tr 356 .tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 357 .3-Forkliftler en az hangi periyotlarla kontrol edilmelidir. a)1 ay b)3 ay c)6 ay d)12 ay Mesut TORAMAN .com.com www.isgdem.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. a)Baret b)Kulak koruyucusu c)İş elbisesi d)Antistatik ayakkabı Mesut TORAMAN .com.osgb.tr 358 .isgdem.Aşağıdaki koruyucu malzemelerden hangisi motorlu araçlar operatörün mutlaka kullanması gerekli malzemelerden değildir.com www.

Mesut TORAMAN .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. d)İş makineları seri ve hızlı çalışmalıdır. b)Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir.tr 359 .com.com www. c)Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir. a)Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır.osgb.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)İş Makinesinde operatörden başkası bulunamaz.com. c)İş makinelerinin geri hareketinde sesli uyarı sistemi otomatik olarak devreye girecektir.isgdem.com www. d)İş Makineleri gerektiğinde diğer işçiler tarafından da kullanılabilir. b)Operatörler varsa ikaz levhalarına dikkat edeceklerdir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 360 . Mesut TORAMAN .osgb.

tr 361 . c)Yol çizgileri.osgb. b)Trafik ikaz levhaları.com.com www.isgdem.Operatörler için en öncelikli uyarı işareti hangisidir? a)Kim tarafından verilirse verilsin dur işareti. d)Yönerge.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .

..com...........com www.... d)B sınıfı sürücü belgesi yeterlidir. c)A sınıfı sürücü belgesi yeterlidir. Boşluğa hangi cümle yerleştirilmelidir ? a)Operatörlük Belgesi yeterlidir...... b)G sınıfı sürücü belgesi sahibi olunmalıdır..A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb..İş Makinası trafikte de kullanılıyorsa . Mesut TORAMAN .............isgdem.tr 362 ......

d)Aracın üzerinde azami kaldırma kapasitesi belirtilmelidir.com www.tr 363 . Mesut TORAMAN . b)Periyodik kontroller 6 ayda bir yapılmalıdır.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. c)Yük asılı durumda iken operatör makineyi terk etmemelidir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)Kancalarda emniyet mandalı olmalıdır.isgdem.

4857 sayılı İş Kanununa göre çalışma hayatında "gece" en geç _______________ kadar geçen ve her halde __________ süren gün dönemidir.00'ya .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. a 20.isgdem.00'da başlayarak en erken saat 06.en fazla on bir saat b 19.en fazla on bir saat Mesut TORAMAN .00'da başlayarak en erken saat 06.en fazla on bir saat c 20.00'da başlayarak en erken saat 06.tr 364 .00'ya .osgb.00'ya .00'ya .en az on bir saat d 19.00'da başlayarak en erken saat 06.com.

Çalışma süresinin _________ gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması.com.tr 365 . gece çalışması sayılır a b c d en az yarısı yarısından çoğu üçte ikisi üçte biri Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

tr 366 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.Gece çalıştırılan kadın işçiler en geç ___________bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler a b c d iki yılda yılda altı ayda üc ayda Mesut TORAMAN .com www.isgdem.com.

sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür? a Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri b Belediye sınırları içinde olmakla beraber.isgdem. posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri c Her ikisi de (a ve b) d Hiçbiri Mesut TORAMAN .Aşağıdaki işverenlerden hangisi gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 367 .osgb.com www.

İşçi bu durumunu işverene nereden alacağı bir raporla bildirmek zorundadır? a Gebelik testinin sonucunu rapor halinde yazabilecek herhangi bir hekimden b İşyeri hekiminden c Hükümet veya belediye doktorundan d Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık hizmeti satın aldığı bir hastaneden Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.tr 368 .osgb.com.Gebelik durumunda kadın işçilerin gece çalışmaları yasaklanmıştır.

osgb.com.Postalar halinde (vardiyalı) çalışılan işler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a İşyerindeki üretim ile doğrudan ilgili olmayan işler.tr 369 . c Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az dört işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.com www. Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b İşyerinde nitelikleri farklı işler için farklı posta sayıları uygulanması mümkünür. iki posta halinde çalışma uygulanabilir. işveren tarafından postalarla çalışma sistemi dışına çıkarılabilir. d Üç posta şeklinde düzenleme zorunluluğuna dahil olmayan işyerlerinde.

com www. a b c d haftada iki haftada on günde on işgününde Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr 370 .Postalar halinde çalışılan bir işyerinde gece ve gündüz postasında çalışan işçilerin en çok _________ bir postası nöbetleşe değiştirilmelidir.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

com www.com.5 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr 371 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az _______ saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz a b c d 8 24 11 7.

18 yaşını doldurmamış işçilerin İş Kanununa tabi hangi işlerde gece çalıştırması yasaktır? a sanayiden sayılan işler b İş Kanunu kapsamındaki tüm işlerde c ticaret. orman işlerinde d Yasak 16 yaşını doldurmamış işçiler için söz konusudur.osgb.isgdem.com www.tr 372 . tarım.com. Mesut TORAMAN . 16 yaşını dolduranlar tüm gece işlerinde çalıştırılabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

osgb.com. Bu cümle anayasamızın hangi maddesinde ye almaktadır? A-40 B-50 C-45 D-52 Mesut TORAMAN . yaşına. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.Kimse.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 373 .isgdem.com www.

tr 374 . Bu sözleşmenin numarası kaçtır? A-155 B-111 C-78 D-138 Mesut TORAMAN .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.1973 yılında kabul edilen ILO sözleşmesi ile çocukların çalışabilecekleri en küçük yaşın 15 olması kabul edilmiştir.com.

ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi.osgb. ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi. ancak 16 yaşını tamamlamamış kişiyi. B-14 yaşını tamamlamış.com www. Mesut TORAMAN .isgdem.Genç işçi tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar? A-15 yaşını tamamlamış.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C-14 yaşını tamamlamış.tr 375 . ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi. D-16 yaşını tamamlamış.com.

Bu cümle İş Kanununun hangi maddesinde yer alır? A-74 B-73 C-75 D-78 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.isgdem.com.Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.osgb.tr 376 .

Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Bu cümle İş Kanununun hangi maddesinde yer alır? a)74 b)73 c)75 d)85

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

377

Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin periyodik sağlık muayeneleri kaç ayda bir yaptırılır? A-3 ayda bir B-6 ayda bir C-Yılda bir D-Her ay

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

378

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. B Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam ondört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. C Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra altıhafta olmak üzere toplam ondört haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. D Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam oniki haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

379

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik’ teki tanıma göre; “Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde .... ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler,” dir. Noktalı bölüme hangi sayı gelmelidir? A-60 B-50 C-40 D-30

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

380

İş güvenliğinin on temel prensibinden ( Heinrich Prensipleri ) hangisi hatalı yazılmıştır ? A Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez. B İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır. C İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. D Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde, 29 hafif yaralanma 200 yaralanmasız olay vardır.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

381

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının 4 temel faktöründen biri değildir? A.İnsan faktörü, B.Ekonomi faktörü, C.Yönetim faktörü, D.Makine faktörü.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

382

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yaralanmanın türüne göre sınıflandırılması içine girmez ? a) Kırık, b) Ezilme, c) Parça düşmesi, d) Yanık,

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

383

Aşağıdakilerden hangisi iş kazasından dolayı işyerinin uğradığı doğrudan kayıplardan değildir? A Siparişin karşılanamaması halinde oluşacak itibar kaybı, B İlk yardım masrafları, C Tazminatlar, D Ekipman zararları,

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

384

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır ? a) İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadırlar. b) Sigortalının, iş güvenliğine aykırı eylem ve davranışlarını önleyici tedbir almayan işveren, iş kazasından sorumludur. c) Emniyet kemeri vermekle yetinip,bunu kullandırmayı sağlamayan işveren, iş kazasından sorumlu tutulamaz. d) İşverenler, işyerlerinde tüm önlemleri almak ve koruyucu malzemeyi kullandırmakla yükümlüdür.

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

385

Aşagıdakilerden hangisi kısa süreli kapalı alanlarda çalışmanın tehlikelerinden değildir. a.oksijen yetersizliği b. Patlama c. akciğer rahatsızlığı d. Zehirlenme

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

386

Kapalı alanlarda çalışma sırasında risk değerlendirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini içermez. a.iş b.çalışma alanı sayısı c.işi yapan kişilerin uygunluğu d.çalışan kişilerin

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

387

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.40 d.com.20 b.tr 388 . a.osgb.30 c.Sınırlandırılmış alanlarda çalışmaya başlamadan önce ortam kaç dakika havalandırılmalıdır.com www.isgdem.60 Mesut TORAMAN .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b.com.oksijen oranı % 19 dan az olan mahaller kirli hava sınıfına girer.Kapalı alanlarda kaynak işlemi yapmadan önce ortamın temizlenmesi gerekir.Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. d.tr 389 .kapalı alanlarda çalışırken 24 volt’ luk aydınlatma lambası kullanılır.isgdem.5 olduğu durumda elektrik aletlerle çalışmaya devam edilebilir.com www. c.metan oranı % 1. a. Mesut TORAMAN .osgb.

Kapalı alanlarda çalışma ile ilgili hangi ifade doğrudur.osgb.tr 390 .com www. d..kapalı alanlarda çalışma sırasında CO2 maksimum değeri % 1 olmalıdır. c.kapalı alana giren kişiyle kesinlikle iletişim sağlanmalıdır.kapalı alanlardaki seyyar aydınlatma cihazları 45 volt’ a kadar olabilir. a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. b. Mesut TORAMAN .isgdem.c sınıfı iş güvenliği uzmanı kapalı alanlarda sorumlu olabilir.

iletişim sisteminin kontrol edilmesi. a. d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİ kapalı alanlarda hemen giriş öncesi dikkat edilmesi gereken işlerden değildir.O2 miktarının ölçülmesi.kapalı alana giriş formunun doldurulması.tr 391 .kapalı alanda çalışacak işçilerin eğitilmesi. b. c.isgdem.com www. Mesut TORAMAN .osgb.

riskli oranı yüksek bir kapalı alanda çalışma anında yapılması gereken işlemler aşagıdakilerden hangisidir.com.iletişimin sağlanması 3.ilk yardım ekibinin hazır bulunması.1-2-4 c.1-2-3-4 d.2-3-4 Mesut TORAMAN .osgb.com www. a. 1-Gaz ölçümünün yapılması 2.tr 392 .1-2 b.havalandırmanın sağlanması 4.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a Ağır ve tehlikeli işlerde.tr 393 . Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde çalışabilecekleri belirtilen türden ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler. d 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. kadınların çalıştırılması yasaktır. 16 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır b Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin mutlaka çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almış olmaları gerekir.osgb.com. c Ağır ve tehlikeli işlerde.isgdem.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği madde 10 uyarınca.com.isgdem. ekli çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye _________________yetkilidir a Bölge Çalışma Müdürlüğü b Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c Sosyal Güvenlik Kurumu d Bakanlar Kurulu Mesut TORAMAN .com www.tr 394 .

com www.com.Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan “K” harfi ne anlama gelir? a O işte küçük işçi çalıştırılabileceği b O işte küçük işçi çalıştırılamayacağı c O işte kadın işçi çalıştırılabileceği d O işte kadın işçi çalıştırılamayacağı Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr 395 .isgdem.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 396 .osgb. işvereni tarafından verilen ve daha önce ağır ve tehlikeli bir işte çalıştığı gösteren çalışma belgesi b Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık belgesi c Uluslararası bir kuruluştan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belge d işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler Mesut TORAMAN .com www.Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim aldığını ortaya koyan bir belge değildir? a İşçinin eski.

a yılda – 6 ayda b 6 ayda –yılda c yılda – 2 yılda d 3 ayda .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.yılda Mesut TORAMAN . en az ______ bir.com.tr 397 .Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de bu işte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için.com www. diğerleri için de en az _____ bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.osgb.

tr 398 .com www.osgb. porselen ve seramik imaline ait işler. fayans.isgdem. b Konfeksiyon ve triko imali işleri c Çimento üretim işleri d Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri Mesut TORAMAN . çini.com.Aşağıdakilerden hangisi onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işlerden değildir? a Çanak. çömlek.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

tr 399 .Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www. saklanması gereken belgelerden değildir? a Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu b Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu c İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri d İşçilerin muhtar onaylı ikametgah (yerleşim yeri) belgeleri Mesut TORAMAN .isgdem.com.

osgb.com.tr 400 .isgdem.Kaç işçi çalışan işyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin oluşturulması zorunludur? a)10 b)25 c)50 d)100 Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi kaç saat yapılır? a)160 b)200 c)220 d)240 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 401 .

com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 402 .İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde asgari kimler olmalıdır? a)1 adet İşyeri Hekimi b)1 adet İşyeri Hekimi c) 1 adet Sağlık Memuru d)1 adet İşyeri Hekimi ve 1 adet İş Güvenliği Uzmanı 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.

az ne kadar süre ile hizmet vermesi gerekir? a)18saat b)24.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.5 saat c)17 saat d)20 saat 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr 403 .com www.İşyeri Hekimi Tehlikeli sınıfta sayılan ve 60 işçi çalışan işyerinde.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı en fazla kaç işçiye hizmet verebilir? a)500 b)750 c)1000 d)1250 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.tr 404 .

com. aktarma 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb. Aşağıdakilerden hangisi insanlara özgü iletişim kurma yetilerinden biri olamaz? a)Düşünce ve bilgi aktarımı b)Duygularını belirtme c)Nesnel varlığı olmayan duygu ve düşünceler hakkında iletişim kurma d)Olay ve olgular hakkında fikir geliştirip.tr 405 . kavramları sembolize edebilmesinden kaynaklanır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.İnsanların iletişim kurma şekillerinin diğer canlılardan üstün oluşu.

bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir.com. Buna göre aşağıdaki iletişim tanımlarından hangisi iletişimin toplumsal yaşama olan etkisi ile en az ilgilidir? a)Bir kişiden diğerine bilgi aktarımı b)Bilgi verme aracı c)Bireysel davranışın aktarımı d)Bilgi. fikir.İletişim.tr 406 .isgdem.com www. duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi ve karşılıklı olarak değiş tokuşunun yapıldığı süreç 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. toplumsal yaşamı olanaklı kılar.

b)Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi.osgb. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi desteklemez? a)İletişim.tr 407 26/02/12 . onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur. değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması. c)İnsanlar toplumlarla bir arada olabilmek.isgdem. d)Bireyin kendi amacı doğrultusunda hareket etmesi Mesut TORAMAN .com. insanın hayatını sosyal bir varlık olarak sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. onlara kendilerini anlatabilmek.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. yani toplumsallaşması ancak iletişimle gerçekleşebilir. kişileri birbirine bağlayarak. onları anlamak için iletişim kurarlar.İletişim.

bireysel amaca yönelmeleri c)İnsanlarla bağlantı kurmama d)Karşıt düşünceyi anlayışla karşılamama 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.Etkili iletişim kurulabilmesi için hangisi gereklidir? a)İnsanların birbirine açık fikirli yaklaşması b)İnsanların ortak amaca değil.osgb.tr 408 .

osgb.com www.tr 409 .isgdem.İletişimin amacı nedir? a)Bireysel yaşamı toplumsal yaşamın önünde tutma b)Çevremiz karşısında çekinik kalmamızı sağlamak c)Başkalarında davranış. tutum geliştirmek ve değiştirmek d)Toplumsallaşma sürecini yavaşlatmak 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.

isgdem.tr 410 .Aşağıdakilerden hangisi kullanılan koda göre iletişim türlerinden biri değildir? a)Yazılı iletişim b)Sözlü iletişim c)Sözsüz iletişim d) Görsel iletişim 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.isgdem.tr 411 .com www.26/02/12 Mesut TORAMAN .

com www.com.isgdem.tr 412 .26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 413 .isgdem.Etkin dinleme alışkanlığının geliştirilebilmesi için hangisi gerekli değildir? a)Konunun anlaşılmasındaki sorumluluğun alınabilmesi b)Dinlemek için hazırlıklı olunması c)Sürekli olarak zihni faaliyette bulunulması d)Zamanın iyi kullanılması 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.

tr 414 .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma yapabilmek için gerekli şartlardan biri değildir? a)Dinleyici topluluğu için uygun olan içeriğin seçilmesi b)Dilin doğru kullanılması c)Dikkatin konu üzerine yoğunlaştırılması d)Konuşmacıya geri bildirimde bulunulması 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com.osgb.

osgb..) 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.tr 415 .isgdem. ses düzeyi.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Aşağıdakilerden hangisi etkin bir konuşma için gerekli ortamın şartlarıyla doğrudan ilgili değildir? a)Sesin ortama yayılımı b)Konuşma süresince dinleyicilerden gelecek tepkilere duyarlı olmak c)Dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki mesafe d)Sunum araçlarının konuşmadan önce kontrol edilmesi (mikrofon.

tr 416 .com www.osgb.com.26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.osgb.tr 417 .

Yine klasik yazma kurallarına göre.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. metnin akışı içinde asıl etkiyi oluşturacak olan mesaj en sonda verilmelidir. gelişme ve sonuç bölümleri olmalıdır.isgdem. Aşağıdakilerden hangisi mesajın sonda verilme sebebi olabilir? a)İçeriği güzelleştirmek b)Kusursuz bir metin yazabilmek c)Konuşur gibi yazabilmek d)Metnin okuyucu üzerinde yaratacağı etkiyi artırabilmek 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 418 .com.Klasik yazma kurallarına göre her metnin ve hatta her paragrafın giriş.

tr 419 .com.26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.

Sözsüz iletişim. güvenilir iletiler sağlar ve hatta kimi durumlarda sözel iletilerden daha güvenilirdir.com www.osgb. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin daha güvenilir iletiler sağladığına kanıt olarak gösterilebilir? a)İki kişinin duruşları. giyimleri bile bir iletişim doğurur b)Mesajların daha iyi anlatılmasında faydalı olur c)Konuşma dili yetersizdir d)Beden dili çoğu kez saklanamaz ve ne dediği daha açıktır 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.tr 420 .com. bakışları.

osgb.Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden ‘toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişim’ grubuna ait değildir? a)Kişiler arası iletişim b)Görsel iletişim c)Toplumsal iletişim d)Grup iletişimi 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 421 .

Aşağıda iletişim türleri ve bunların alt grupları olarak verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a)Zaman ve mekan boyutlarıyla .tr 422 .kitle iletişimi b)Kullanılan kodlara göre – yüz yüze iletişim c)Kullanılan kanallara ve araçlara göre – telekomünikasyon d)Kullanılan kanallara ve araçlara göre – uzaktan iletişim 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com.

Bilgilerini biriktirip aktarabilm III.com www.Düşünceler hakkında ileti alışverişinde bulunabilme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri insan türü ile diğer canlı türlerinin iletişim becerileri konusundaki ortak özelliklerindendir? a)Yalnız I b)I ve III c)Hiçbiri d)II ve III 26/02/12 Mesut TORAMAN .I.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 423 . Sembol oluşturabilme II.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 424 .com.osgb.com www.Aşağıdakilerden hangisi kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim türlerinden biri değildir? a)Görsel – işitsel iletişim b)Örgüt iletişimi c)Dokunma ile iletişim d)Kitle iletişimi 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.

osgb.tr 425 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.com www.Ergonomi aşağıdaki hangi koşulların hangisinin etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bir bilim dalı değildir? a) İnsan b) Makine c) Araç – gereç d) Enerji ihtiyacı 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com..com www.Ergonominin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) İş bilimi b) İş Sistemleri c) Sağlık d) Spor yapmak 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 426 .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Ergonomi aşağıdaki hangi dizayn ile uğraşmaz? a) Yemek Rejimi b) Vardiya mola saatleri c) Sandalye dizaynı d) Sosyal İlişkileri 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.osgb.tr 427 .isgdem.

isgdem.osgb.com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.İşletmelerde ergonomik sorunlar nedeniyle görülen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? a) Kulakta duyma kaybı b) Tetanos c) Kas ve iskelet hastalıkları d) Görme bozukluğu 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 428 .

.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri değildir? a) Eklemlerin ve kasların sızılı ağrıması b) Şişlik ve iltihap c) Gece boyunca ağrı ve sızı d) Yutkunma zorluğu 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.tr 429 .

tr 430 .isgdem.osgb. arada hafif işler yapılması d) Yükün ağırlık merkezinin işçiye yakın olacak şekilde planlanması 26/02/12 Mesut TORAMAN .Ağır işleri organize ederken aşağıdaki hangi husus yanlış davranış şeklidir? a) İşin işçinin fiziksel kapasitesini aşmamasının sağlanması b) Uzun aralarla istirahat molaları verilmesi c) Ağır işlerin gün içine yayılması.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com.

isgdem.tr 431 .osgb.com.com www.Aşağıdakilerden hangisi ergonomik problem değildir? a) Kötü tasarlanmış sandalye b) Gürültü c) Uzak bölümlere uzanma d) Yetersiz aydınlatma nedeniyle işçinin işine yakın durma 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için aşağıdaki hangi faktörlerin bilinmesi gerekli değildir? a) Yükün ağırlığı b) Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı c) Yükün rengi d) Yükü taşımak için gerekli zaman 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 432 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.com.osgb.

deprem ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığına göre.Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir.tr 433 . b) Yangın.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d) İşyeri koşullarını iyileştirmek için. sel. patlama.isgdem.osgb.com www. a) İş kazası meydana gelmesini önlemek için. Mesut TORAMAN .com. c) Meslek hastalığını önlemek amacıyla.

isgdem.com. •b) Toplanma alanlarının belirlenmesi. ? •a) Acil durum kaçış imkanlarının planlanması. Mesut TORAMAN .com www.osgb. •c) İşletmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme oluşumunu sağlayacak yöntem ve uygulamaları.tr 434 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Bir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz. •d)İş kazası ve meslek hastalığından kaçınma ilgili usüller.

com www. tıbbi yardım. Mesut TORAMAN . Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi acil durum faaliyetlerinden değildir. potansiyel riskleri tanımlamalı ve kaza durumunda acil olarak yapılacak faaliyetleri içermelidir. •b) İlk yardım.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. olabilecek kaza ve acil durumlar için plan ve prosedür hazırlamalıdır. •c) Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır. Bu prosedürler.Kuruluş.tr 435 . •d) İşyerindeki tüm faaliyetlerin hemen durdurulması prosedürde yer almalıdır. yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli. •a) Acil durum veya ani tehlikeler karşısında tüm çalışanların korunması için gerekli bilgi.isgdem. dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı.

•Domino etkisi. insan sağlığını tehdit eden olaylar.isgdem. Mesut TORAMAN .com www.tr 436 .com. ? •Yangın. •Grev ve lokavt uygulanması •Deprem.osgb. patlama. çevre sağlığını tehdit eden olaylar. sel.Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden değildir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

..Acil durum tatbikatları. •c) İşyeri yetkilisinin yapılmasını istediği anda.. •b) Önceden belirlenmemiş programa göre... Mesut TORAMAN .....tr 437 . •d) Mahalli acil durum yetkilisinin isteğine göre.. göre gerçekleştirilmeli ve uygun olduğunda dış acil servislerin tatbikat uygulamalarına katılmaları sağlanmalıdır.... •a) Önceden belirlenmiş programa.....isgdem.......com... Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi girmelidir.osgb.com www....A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www......

isgdem.com www.com.tr 438 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.İşçilerin genç işçi sayılması için kaç yaşında olması gerekir? A)15 yaşında b)16 Yaşını Bitirmiş c)Temel Eğitimi tamamlamış d)18yaşını bitirmiş Mesut TORAMAN .

com. yün. işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 439 . b)Pamuk keten. c)Madenlerde yapılan elle ayıklama işleri d)Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri. Mesut TORAMAN . paçavra ve benzerleri ve harman. ipek.isgdem.com www.Aşağıda sayılan hangi işlerde genç işçi çalışamaz? a)Kâğıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.osgb.

su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş. tabii gaz. c)Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler.com www. b)Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit. Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. tuğla.isgdem. toprak. boru. kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.tr 440 . künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. pota.Aşağıda sayılan hangi işlerde genç işçi ile kadın işçi ortaklaşa çalışabilir? a)Petrol. d)Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. ateş tuğlası.

isgdem. Mesut TORAMAN .com.osgb.Çeşitli fizyolojik.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. işveren ilişkilerini düzenlemek.com www. çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak. D. A.1. ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak. Koruma politikalarının anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.tr 441 .Bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmek.İşçi.iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir. C. B.

A.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sonuçlarını izlememeyi içermelidir. D.tr 442 .com.Sürekli olarak gözetime imkan tanımalıdır. C.Sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirilmelidir B.Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak.osgb. Mesut TORAMAN .Politika.com www.isgdem. ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olmalıdır.Bir korunma politikası aşağıdaki hangi öğeleri içermemelidir.

Tüzükler ve Yönetmelikler B.Yetkili Organ C.eğitim D.Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.osgb. A.Aşağıdakilerden hangisi korunma politikası araçlarından değildir.tr 443 .Kanunlar.com www. Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.Koordinasyon.com.

Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek.isgdem.Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak.işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak. işçi .Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının görevleri aşağıdakilerden hangisi değildir.Çalışma hayatını düzenleyici.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.tr 444 . C. D.com.Yukarıdakilerin hepsi. Mesut TORAMAN . A. B.

osgb.İş yasası 78.Mevzuat İSG ile ilgili birinci derecede sorumlu olanların görev ve yetkilerini belirlemektedir. D. B.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Mesut TORAMAN . C.İSG mevzuatı herkes için zorunlu asgari standartları belirlemektedir.tr 445 . A. maddesine göre çıkarılan yönetmeliklerde ortak özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir.Genel yasalar yerine esnek ve kolay güncellenebilir uygulama kuralları.Reaktif bir izleme yöntemi benimsenmiştir.com www.com. gönüllülük esası ile belirlenen standartlara ağırlık verilmiştir.

Çalışanların Katılımı B.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Yasal düzenlemelerin en ağırlıkta olduğu bir anlayış.isgdem.tr 446 .Koruma-Önleme-Geliştirme Anlayışı. A.osgb.Eğitimi C.Aşağıdakilerden hangisi yeni İSG anlayışı ile ilgili değildir. D. Mesut TORAMAN .com www.Kontrol ve Denetim.Çalışanların Bilgilendirilmesi.

s C. aydınlatma v.tr 447 . toz yayılımının önlenmesi B.Ortama yönelik korunma önlemleri. havalandırma.Kaynağa yönelik korunma önlemleri.Meydana gelmiş olayların sebeplerini iyi analiz edilerek-tekrarının etkin şekilde önlenmesi Mesut TORAMAN .örnek.com. D. kolektif korumanın mümkün olmadığında kişisel koruyucu donanım kullanılması.Korunma önlemlerine ilişkin olarak amaç bakımından aşağıdaki hangi örnekleme yanlıştır.isgdem.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kişisel Koruyucu donanımlar. A. örnek. örnek.osgb.

Mesut TORAMAN . A. Her üye.Bu politika.com. D.com www. B.osgb. iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek. danışarak iş güvenliği.Bu politikanın amacı. işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları.155 sayılı ILO sözleşmesinde belirgin olan husus aşağıdakilerden hangisi değildir. uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.isgdem. iktisadi gelişme düzey ve aşamasını.İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C.tr 448 . çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır. istihdam hedefleri ve diğer iktisadi sosyal hedefler arasında mevcut ilişkiler göz ünde bulunduracak ve milli koşullara ve uygulamalara göre yürütülecektir.

com.isgdem.Açık işletmelerde aşağıdaki çalışma biçimlerinden hangisi yapılamaz? a)Makinalı çalışma b)Kademeli çalışma c)Ters ıskarpa d)El ile kazı Mesut TORAMAN .com www.tr 449 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

isgdem.tr 450 .osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.Açık işletmelerde kademe yüksekliği tespitinde aşağıdakilerden hangisi temel belirleyicidir? a)Kazıcı makinaların bom yüksekliği. b)Patlayıcı madde miktarı c)İşçi Sayısı d)Üretim kapasitesi Mesut TORAMAN .

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.tr 451 .Yer altı maden işlerinde içinde çalışılmayacak metan oranı yüzde olarak kaçtır? a)1 b)2 c)3 d)4 Mesut TORAMAN .com www.isgdem.

osgb.Fitille yapılan ateşlemede en fazla kaç Lağım (delik) patlatılabilir? a)5 b)10 c)50 d)Delik sınırlaması yoktur .isgdem.com. Mesut TORAMAN .com www.tr 452 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

d)Maden ocaklarında kullanılan merdivenlerin genel ismidir.5-Kademe Nedir? a)Açık işletmelerde belirli aralık. Mesut TORAMAN . c)Maden işçiler arasındaki kıdemi gösteren sistemdir.com.tr 453 . b)Açık işletmelerdeki araç tamir yerleridir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerleridir.com www.isgdem.osgb.

d)En yakın akarsuya atılarak imha edilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .com.Donmuş ve Bozulmuş patlayıcı maddeler ne yapılır? a)Üretici firmaya iade edilir.tr 454 . b)Mevzuata uygun olarak yok edilir.osgb.com www. c)Ateşlemesi yapılacak deliklere doldurularak patlatılır.isgdem.

Fenni(Teknik) Nezaretçinin ocağın işçi çalıştırılan yerlerini en az kaç günde bir kontrol etmesi gerekir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. a)10 b)15 c)20 d)30 Mesut TORAMAN .isgdem.osgb.tr 455 .com www.

com.tr 456 .Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda en fazla yüzde kaç kuvars bulunamaz? a)1 b)5 c)10 d)15 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.osgb.com www.

Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işinde yetkilidir. D Sayılan tüm durumlarda ateşleme işine yetkilidir. A sınıfı Yeterlilik Belgesine sahip ateşçiler .isgdem. Mesut TORAMAN .com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. C.Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işinde yetkilidir.com.Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işinde yetkilidir. A.   B.Aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.osgb.tr 457 .

com.com www.isgdem.tr 458 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Elle kazı yapılan yerlerde kademe yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır? a)1 b)2 c)3 d)5 Mesut TORAMAN .osgb.

a)1 b)2 c)3 d)4 Mesut TORAMAN .osgb.Yer altı maden işletmeleri en az kaç yoll yeryüzüne bağlanmalıdır.tr 459 .com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.

osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 460 .com.isgdem.Ocaklarda patlayıcı maddeyi kim kullanabilir? a)İşveren b)Mühendis c)Ocak Çavuşu d)Ateşçi Mesut TORAMAN .

‘doğal’ ve ‘pozitif’ olmak üzere ikiye ayrılır.Diğer canlılarda en az hukuksal açıdan böyle bir kural yoktur. (b) İçerisinde yaşadığımız modern dünyada ‘din kuralları’nın geçerliliği artık kalmamıştır.tr 461 . (d) Anayasa mahkemesinin salt bir görevi vardır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. (c) Normlar hiyerarşisinde ‘yönetmelik’in yeri tüzükten sonradır.isgdem.osgb. (ç) Genel olarak hukuk.com.com www.Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur (a) Toplu nizam kuralları yalnız insanlar arasında geçerlidir.Kanunların ve kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasa uygunluğunu denetlemek. Mesut TORAMAN .

buna ilişkin olarak TBMM’deki halk temsilcilerinden 112 adet milletvekili bir araya gelerek söz konusu KHK hükmünün iptali bağlamında. (g) Tüzük.herkes için ve çıkarıldıklarından sonraki olaylara uygulanırlar. (h) Cumhurbaşkanı ‘Bütçe Kanunu’ nu veto edebilir.tr 462 . Mesut TORAMAN .Şekil veya esas bakımından.ancak ikinci kez veto edemez.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur.süresi içinde(10-60 gün) Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açabilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem. ( (e) Hak temsilcileri(milletvekilleri) tarafından hazırlanan hukuk tasarımları ‘tasarı’ veya eski dilde ‘layiha’ biçiminde isimlendirilirler.bakanlıklar ya da idari birimler tarafından çıkarılır ve Cumhurbaşkanınca imzalanmadan yayımlanır. (ğ) Kanun hükmündeki kararnamenin (KHK) anayasa hükmüyle örtüşmemesi halinde.osgb.Buna ‘yasaların geriye yürümezliği ilkesi’ denir. (f) Hukuk normları.com www.

( ) (j) ‘Mevzuat’ kavramı.isgdem.osgb.anayasayla örtüşmemesi durumunda.bunların iptali için ancak şekil yönünden iptal davası ikame edilebilir ki bunun süresi de 10 gündür.eskiden cereyan etmiş olaylarla ilgili olarak cezalandırıcı değil de mükafatlandırıcı hükümler içerdiği takdirde.süresi içinde Anayasa Mahkemesi’nde dava açarak iptalini isteyebilir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.yazılı ve yasalara aykırı olmayan açıklamalardır.com www.com. Mesut TORAMAN . (x ) (m) Anayasayla ilgili yapılan değişikliklerin.geçmişteki olaylara teşmil edebilir.Cumhurbaşkanı bunun.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur ( x) ( i) Çıkarılan bir yasa. (x ) (l) Kanunların ve kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasaya aykırı hükümler içermesi halinde. (x ) (k) ‘Tebliğ’ ya da’sirküler’ üstün ast idari birimlere yapılmasını istediği ayrıntılı.yalnız kanun ve anayasa hükümlerinin tamamını kapsamına alır.tr 463 .

ekindeki olaya tüzük hükmünü değil yasa hükmünü uygular.bakmakta olduğu bir dava ile ilgili uygulayacak bir (yasal hüküm) bulamaz ise o davaya bakmaz.com www.com.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur (n) Yabancı devletler ya da uluslar arası kurumlarla yapılan anlaşmaların Anayasa hükümleriyle örtüşmeyen hükümler içermesi halinde.siyasi iktidar(hükümet) tasarrufu değildir.isgdem. (o) Tüzük. (p) Yargıç. (r) Ast idari birimler.üst birimlerin verdikleri sözlü buyrukları yasalara aykırı olsa bile .tr 464 . Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.bu örtüşük olmayan hükümlerin uygulanmaması bağlamında Anayasa Mahkemesi nezdinde (ana muhalefet partisinin.reddeder.yerine getirmekle zorunludurlar.Cumhurbaşkanının veya halk temsilcilerinden en az 110 milletvekilinin bir araya gelmesiyle) yetkililerin dava açarak iptalini istemeleri mümkündür.osgb. (ö) Uygulanan bir tüzük hükmünün kanunla çatıştığını gören hakim.

Dünya Sağlık Örgütü-WHO C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. A.ILO B.osgb.com.tr 465 .com www.Uluslararası Çalışma Örgütü.Unesco Mesut TORAMAN .Çalışma hayatında uluslar arası kuruluşlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı-OSHA D.isgdem.

Uzmanlardan oluşan bir örgüttür. D. B.ILO yapısı için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur. hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak. C.Üçlü bir yapıya sahiptir.tr 466 . İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların şekillendirilmesinde.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. A. Mesut TORAMAN .com. üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahiptirler.Birleşmiş milletler örgütü gibi bazı üyelerin veto hakkı vardır.Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda.

B.Sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında 81 sayılı sözleşme.Asgari ücretin eşitlenmesine dair 145 sayılı sözleşme. C.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.İşçilerin iyonizasyon ve radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı sözleşme. Mesut TORAMAN .osgb.isgdem. A. D.Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi uluslar arası sözleşme değildir.com.Vatandaşlara ve olmayan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkında 118 sayılı sözleşme.tr 467 .

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 468 . d)Güvenli çalışma metotlarının kullanılması Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi yangın korunmasında temel amaçlardan değildir.isgdem. b)Can güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi c)Malvarlığı kayıplarının en aza indirilmesi.osgb.com www. a)Yangın çıkış olasılıklarının azaltılması.com.

com. c)Uyarı sistemleri d)Söndürme sistemleri Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. b)Yangın algılama sistemleri.tr 469 .com www.osgb. a)Bölümleme (Kompartmantasyon).Aşağıdakilerden hangisi pasif koruma yöntemlerinden birisidir.

com. kullanılacak söndürme sistemlerinin çeşidini belirlemek için yapılan bir işlemdir. Karbondioksitli söndürücüler uygundur.isgdem. d)C sınıfı yangınlarda doğrudan su kullanmak da olumlu sonuç verir.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN . c)B sınıfı yangınlar için önemli olan örtme ve boğma ile hava ile temasın kesilmesidir.tr 470 .com www. a)Yangınların sınıflandırması. b)A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır.osgb.

d)Isı çıkaran her türlü çalışmadır.com www.isgdem.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 471 .Sıcak çalışma aşağıdakilerden hangisi değildir.osgb. b)Kesme. c)Elektrik onarımı. a)Kaynak. Mesut TORAMAN .

com www.isgdem.Yangın önleme stratejisi hangi temele dayanır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN .tr 472 . b)Yanıcı madde ile ısı kaynağı temasının kesilmesi. a)Yanıcı madde ile havanın temasının kesilmesi.osgb.com. yakıcı ve ısı kaynağının bir arada bulunmaması d)Her birinin miktarının azaltılması. c)Yanıcı.

"Alt İşverenlik Yönetmeliği"ne göre aşağıdakilerden hangisi muvazaalı işlemdir? a.com www.com. ilişkisinin kurulması b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işverenlik .osgb. İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi c. Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesi 26/02/12 Mesut TORAMAN . Hepsi d.tr 473 .

"İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar" aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır? a. ILO b. ICOH c. WHO d. OHSA

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

474

"İşletme Belgesi" hangi kanuna göre verilir?
a. Borçlar Kanunu b. İş Kanunu c. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu d. Sosyal Sigortalar Kanunu

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

475

"Yangın Yönetmeliği"ne göre kurulması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a. Koruma b. Kaçırma c. Kurtarma d. İlk Yardım

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

476

Acil çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Aşağı açılmalı b. Dışarı açılmalı c. İçeri açılmalı d. Yukarı açılmalı

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

477

Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller aşağıdakilerden hangisidir?

a. Acil durum b. Kaza c. İş Kazası d. Doğal afet

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

478

Alt işverenlik sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Noter onaylı olmalıdır. b. Sözlü yapılmalıdır. c. Yazılı yapılmalıdır. d. Şahitler huzurunda olmalıdır.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

479

Alt işverenlik sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a. İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu b. Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri c. Alt işverenin TC kimlik numarası d. Alt işverene verilen işin ne olduğu

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

480

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bakım onarım sistemlerinde alınması gereken tedbirler açısından eksik olan bir işlemdir?
a. Tamir bakım işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için de plan yapılması b. İzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi c. Gerekli yerlerden sözlü izin alınması d. Bakım onarım ekibinin işe başlamadan önce gerekli tedbirleri alması

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

481

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece devamlı olarak bol oksijen verilecektir. b. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir. c. Kuyu veya diğer yer altı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacaktır. d. Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

482

Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde, işveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlü değildir? a. Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı b. Tarım ve ormandan sayılan c. Sanayiden sayılan d. Devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

483

Aşağıdakilerden hangisi "iş hastalıkları işyeri ortamında incelenir" ilkesini getirmiştir ve işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir? a. Agricola b. Nicander c. Ramazzini d. Paraselsus

26/02/12

Mesut TORAMAN - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem.com www.osgb.com.tr

484

com. Ahşap kapı 26/02/12 Mesut TORAMAN . Metal kapı b.tr 485 . Raylı kapı d.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalıdır? a.osgb. Menteşeli kapı c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

c. 26/02/12 Mesut TORAMAN . Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.osgb.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 486 . Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.isgdem. Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.com. b. d.

osgb. Yapılan işe göre en doğru el aletini kullanmak b.Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için uyulması gereken kurallardan biridir? a. El aletini malzemeye uygun bir tempoda kullanmamak d.com.isgdem.com www. El aletine fazla basınç uygulamak c. Aynı işleri yapmak için birkaç farklı el aleti kullanmak 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 487 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Budaklı ve ince saplı b. Gelişi güzel biçim ve büyüklükte d. Saçaklı ve keskin yüzeyli 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.com.Aşağıdakilerden hangisi el aletlerini güvenli bir şekilde kullanmak için ağaçtan olan saplarının sahip olması gereken özelliklerden biridir? a.isgdem. Kaliteli ve düzgün yontulmuş c.osgb.tr 488 .

Daire biçiminde. Dikdörtgen veya kare biçiminde. mavi zemin üzerine beyaz piktogram b.com www. beyaz zemin üzerine siyah piktogram.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sarı zemin üzerine siyah piktogram. siyah çerçeve 26/02/12 Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi emredici işaret temel niteliklerinden biridir? a. yeşil zemin üzerine beyaz piktogram d. kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi c.com. Üçgen şeklinde. Daire biçiminde.tr 489 .osgb.isgdem.

Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğrudur? a.osgb.isgdem. b. Tüm toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsar. 26/02/12 Mesut TORAMAN . d.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Töre kelimesi ile aynı anlamı taşır. Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları. İnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırmasına yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlara denir.com www. c.tr 490 . bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyar.com.

Töre kelimesi ile aynı anlamı taşır.isgdem. d.Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı için doğrudur? a. 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 491 .com. İnsanın iyi ve kötü olarak vasıflandırmasına yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlara denir. bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyar.com www. Tüm toplumlar için geçerli evrensel gerçekleri kapsar. b. c. Kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğruları ve yanlışları.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb. Yapıdan kaynaklanan gürültüyü. Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak d.Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti azaltma yöntemlerinden birisi değildir? a.com. yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak c.tr 492 .isgdem. Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek 26/02/12 Mesut TORAMAN . Gürültüye mazur kalanların odyogramlarını çekmek b.com www.

com www. OHSAS 18001 Standardı 26/02/12 Mesut TORAMAN .Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili standarttır? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. EN 16001 Standardı d. ISO 9001 Standardı c.tr 493 .isgdem.osgb. ISO 14001 Standardı b.

sembol. Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış.Aşağıdakilerden hangisi işaret levhasını tanımlar? a. piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levha b.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. resim. içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneği 26/02/12 Mesut TORAMAN . Bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekil c.osgb.tr 494 .com www.isgdem. Geometrik şekil. Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levha d.

com www. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca bypass edilmeli b.Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir? a.isgdem.com. İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı d.tr 495 . Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.

kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 26/02/12 Mesut TORAMAN . siyah çerçeve c.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi uyarı işaretlerinin temel niteliklerinden biridir? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. beyaz zemin üzerine siyah piktogram.tr 496 .osgb.com www. Üçgen şeklinde. sarı zemin üzerine siyah piktogram. yeşil zemin üzerine beyaz piktogram b. mavi zemin üzerine beyaz piktogram d. Daire biçiminde. Dikdörtgen veya kare biçiminde. Daire biçiminde.com.

osgb. ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretler 26/02/12 Mesut TORAMAN . Acil çıkış yolları. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret c.isgdem.Aşağıdakilerden hangisi yasak işaretini tanımlar? a.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret d.tr 497 .com. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret b.

com www.isgdem.com. Uygulama faaliyetleri d.Aşağıdakilerden hangisi yönetim sistemleri için kullanılan "PUKÖ" döngüsünün ana basamaklarından biri değildir? a.tr 498 .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Kontrol faaliyetleri c. Öğrenme faaliyetleri b. Planlama faaliyetleri 26/02/12 Mesut TORAMAN .

10 yıl 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www. 15 yıl d.Basınçlı kaplar periyodik olarak ne kadar sürede hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır? a.com.tr 499 . 1 yıl c.isgdem. 5 yıl b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Başka şekilde belirtilmedikçe.com. Biyolojik sınır değeri 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.com www. çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına ne denir? a. Çevre için tehlikeli madde b. 8 saatlik sürede.osgb.tr 500 . Asgari maruziyet değeri d. Mesleki maruziyet sınır değeri c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.com www.15 patlayıcı taşır. 25 patlayıcı taşır. d. 10 patlayıcı taşır.Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg'dır? a.tr 501 . 5 patlayıcı taşır. b.isgdem. c.com. 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem. Tehlikeli ve az tehlikeli c. Tehlikeli b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.com www. Az tehlikeli d.tr 502 .C sınıfı iş güvenliği uzmanları hangi sınıf işyerlerinde görev ayabilir? a. Çok tehlikeli 26/02/12 Mesut TORAMAN .

osgb.com. Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde. müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesut TORAMAN . doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.com www. b. gaz akışı. Doğalgaz kullanım mekanlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır. ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde muhafaza edilir. d.isgdem. kesme vanasından el müdahalesi ile durdurulur. Servis kutusu önüne. Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz. c.tr 503 26/02/12 .Doğalgaz kullanımı konusunda. Bina servis kutusu.

5 cm/s2 b.El-kol titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri ne kadardır? a.tr 504 . 0. 5 m/s2 26/02/12 Mesut TORAMAN . 0.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 5 cm/s2 d.5 m/s2 c.com www.isgdem.com.

isgdem. Omuz yüksekliğinden yukarıda b. Parmak eklemi-alt bacak ortası yüksekliği arasında c.Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en hafif yükler hangi.com www.osgb.tr 505 . a. Dirsek-omuz yüksekliği arasında 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Dirsek-parmak eklemi yüksekliği arasında d.com.

Parmak eklemi-dirsek yüksekliği arasında c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. Dirsek-omuz yüksekliği arasında d.com www.osgb. Alt bacak ortası-parmak eklemi yüksekliği arasında 26/02/12 Mesut TORAMAN . Alt bacak ortası yüksekliğinden aşağıda b.tr 506 .isgdem.Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en ağır yükler hangi seviyede olmalıdır? a.

osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Mesleğin uygulanması ile ilgili kuralları d. Belirli bir alana yönelik yazılı kuralları 26/02/12 Mesut TORAMAN .Etik kurallarının aşağıdakilerden hangini içermesi beklenir? a. Mesleki eğitim kurallarını b.com.com www.isgdem. Bireylerin uyması gereken kuralları c.tr 507 .

Belirli bir alana yönelik yazılı kuralları c.Etik kurallarının aşağıdakilerden hangini içermesi beklenir? a.isgdem. Mesleki eğitim kurallarını d.tr 508 . Bireylerin uyması gereken kuralları 26/02/12 Mesut TORAMAN . Mesleğin uygulanması ile ilgili kuralları b.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.osgb.

Çekici c.G sınıfı sürücü belgesi hangi araç cinsi içindir? a. minibüs veya kamyonet b. Lastik tekerlekli traktör 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 509 .com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Otomobil.com. İş makinesi türünden motorlu araçlar d.

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa.com www.com. Bakım. LNG Tanklarında Güvenlik d. Alt Patlama Sınırı 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 510 . ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğine göre LEL in anlamı nedir? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. c. Tadilat.isgdem. LPG Tanklarında Güvenlik. Liman İşletmelerinde Güvenlik b.osgb. Onarım.

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa. En Yüksek Patlama Sınırı c. Bakım.isgdem. Müsaade edilebilir Maruz Kalma Sınırı d. Gazın Müsaade edilebilir En fazla Basıncı 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğine göre PEL in anlamı nedir? a.com. En Düşük Patlama Sınırı b.tr 511 .com www. Tadilat.osgb.

isgdem.com. İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği d. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 512 . b. Mutajen maddelerin sağlığa olan etkileri 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.Gürültü ile ilgili olarak işçilere aşağıdaki eğitimlerden hangisi uygun değildir? a. Kulak koruyucularının doğru kullanılması c.

6 gün d.isgdem.tr 513 .osgb. 6 yıl c. 6 ay 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 6 hafta b.

isgdem. d. Tozla mücadele birimi kurma zorunluluğu yoktur.Hangi maden işletmelerinde tozla mücadele birimi kurma zorunluluğu vardır? a.com www. 300'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde b. 500'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde c.tr 514 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 750'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com.

com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Bilgili olmalı d. Sakin olmalı c.com www. Aceleci olmalı b.tr 515 .osgb.isgdem. Kendinden emin olmalı 26/02/12 Mesut TORAMAN .İlk yardımcının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a.

Olay günü mesai bitimine kadar c.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. En geç 15 gün içerisinde d.İş Kanununa göre iş kazaları ve meslek hastalıkları en geç kaç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir? a.tr 516 . Yazı ile en geç iki iş günü içerisinde b. Olayın olduğu birinci hafta sonunda 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com.

İşyerinin kapatılması b.osgb. itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine aşağıdakiler işlemlerden hangisi uygulanır? a. Çalışma ruhsatının iptal edilmesi c.com www.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Hapis cezası 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 517 . İdari para cezası d.com.İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda.

com www.com. İşyeri disiplin yönetmeliği taslağı 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Personel görev tanımları d.tr 518 .İş sağlığı ve güvenliği kurulu işyerinin niteliğine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini hazırlamakla görevlidir? a.osgb. İç yönetmelik taslağı c. İşyeri güvenlik kuralları talimatnamesi b.

İşveren mevzuata uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır. Kurul kararları sadece işçileri ilgilendirir. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a.osgb.isgdem.tr 519 . b. Kurul kararlarını uygulamak sadece iş güvenliği uzmanın yükümlülüğüdür. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com. c.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. d.

kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını. 1.isgdem. 1.5 b.com www.osgb.3 c. 1 d.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma makinaları.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacaktır? a.tr 520 .2 26/02/12 Mesut TORAMAN . 1.

1 c.isgdem. 7 d.tr 521 .osgb.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır? a.com www. 5 b.com. 3 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

0.2 lif/cm3 26/02/12 Mesut TORAMAN .1 lif/cm3 c.com www.8 lif/cm3 d.osgb.5 lif/cm3 b.com.İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin kaç lif/cm3 olmalıdır? a. 0. 0.tr 522 . 0.

En geç günde bir defa 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. En geç yılda bir defa c.osgb.com.tr 523 .isgdem. en geç ne kadar zamanda bir ölçülecek ve değerlendirilecektir? a.İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları. En geç ayda bir defa b. En geç haftada bir defa d.com www.

İşveren. 20 b.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.osgb.com www. 40 d. işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklamak zorundadır? a.tr 524 . 5 c. 10 26/02/12 Mesut TORAMAN .

müessese. c.İşverene bağlı. b.com www. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması zorunlu değildir. fabrika.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Her işyerinden bir temsilcinin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği kurulur. d. iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur a.com.isgdem. Toplam işçi sayısı esas alınarak iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur. 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.tr 525 . işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde. Elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

Çalışanların sayısına c. Yapının yaşına d. Yapılan işin niteliğine b.tr 526 .İşyeri acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı.isgdem.com. İşyerinin büyüklüğüne 26/02/12 Mesut TORAMAN . aşağıdakilerden hangisine uygun olmak zorunda değildir? a. boyutları ve yerleri.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.

tr 527 . 4 b.osgb. 3 c.İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? a.com. 7 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www. 5 d.

10 lüks c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. açık alanlar. 25 lüks d.com. dış yollar.isgdem. 20 lüks b. en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılacaktır? a.tr 528 .osgb.com www.İşyerlerindeki avlular. geçitler ve benzeri yerler. 15 lüks 26/02/12 Mesut TORAMAN .

isgdem.com.Kapalı işyerleri en az ne kadar zamanda bir baştanbaşa havalandırılacaktır? a. Günde en az iki defa 1 saat b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Günde en az bir defa 30 dakika 26/02/12 Mesut TORAMAN . Günde en az iki defa 30 dakika d.tr 529 . Günde en az bir defa 1 saat c.com www.osgb.

gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir.com www. Gaz kullanılan kapalı bölümlerde. LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılır.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır. projesi. d. Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı.isgdem. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.tr 530 . b. c. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com. Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir.osgb.Kazan dairelerinde doğalgaz ve LPG kullanılması halinde.

Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle.isgdem. Bu lambalar çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir b. alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde. ıslak yerlerde.tr 531 .com. Lambaların beslendiği elektrik kabloları çift izolasyonlu olması yeterlidir d. Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir c.com www. Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. aşağıda belirtilen şartlardan hangisi tam olarak sağlanması gerekir? a.

Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. EEC c. RID d.com www.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. CAS b. EINECS 26/02/12 Mesut TORAMAN .com.tr 532 .

3 d. 2 b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre. 5 c.osgb.com www.isgdem. kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarından telhalat/halat-halat ucu kombinasyonlarının çalışma kat sayısı genel bir kural olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? a. 4 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 533 .com.

1 b. kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarından dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı genel bir kural olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? a. 3 d.tr 534 .com. 5 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.com www.Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre. 7 c.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

TOBB c.isgdem. MMO 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı b.com.tr 535 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır? a.osgb. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı d.

Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için. d. Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 536 . Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır. 26/02/12 Mesut TORAMAN .com. Talimatlar. c. uzman personelin anlayabileceği topluluk dilinde hazırlanmalıdır. b.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.com www.osgb.isgdem. kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

3 c.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma işlemlerinde kullanılan halatın bütünü ve uçları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır.com www.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 537 . Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? a.osgb.com. 5 26/02/12 Mesut TORAMAN . 1 d.isgdem. 7 b.

4 c.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma zincirleri yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır.com.tr 538 . Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır? a.com www. 2 d.osgb.isgdem. 3 b. 1 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Ülkemiz mevzuatında iş kazası hangi kanunda tanımlanmaktadır? a.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 5510 sayılı Kanun b.com.tr 539 . 818 sayılı Kanun d.com www.osgb. 5763 sayılı Kanun c.isgdem. 4857 sayılı Kanun 26/02/12 Mesut TORAMAN .

tr 540 .Tüm vücut titreşimlerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri nedir? a.isgdem.5 m/s2 c. 5 m/s2 26/02/12 Mesut TORAMAN . 0.com. 5 cm/s2 b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.5 cm/s2 d.com www. 0.

isgdem.tr 541 . 22 madde c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.Malzeme güvenlik Bilgi formunda (MSDS) bulunan bilgiler kaç madde halinde belirtilmiştir? a. 14 madde 26/02/12 Mesut TORAMAN . 16 madde b.com. 10 madde d.osgb.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde. iyonizasyon gibi uygun tedbirler alınacaktır b. Bu gibi yerlerde elektrik teknisyeni çalıştırmak yeterlidir.osgb.com. c.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmaları yeterlidir. 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 542 . topraklama. Nemlendirme.com www. statik elektrik yüklerinin meydana gelmemesi için hangi tedbir alınacaktır? a. Bu mahallerin kuru ve sıcak olmasına dikkat edilecektir d.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Metal 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.osgb. İnşaat d. Kimya c. Tekstil b.isgdem.com.SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır? a.tr 543 .

isgdem.Solunduğunda. Tahriş edici madde d. Aşındırıcı madde 26/02/12 Mesut TORAMAN . Mutajen madde b.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com. deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere ne denir? a. Alerjik madde c.tr 544 .com www. ağız yoluyla alındığında.

com. Kimyasal maddelerin Avrupa envanterini gösteren değer b. Maksimum biyolojik sınır değeri 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 545 .isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 8 saatlik maksimum konsantrasyon miktarı c. 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri d.STEL değerinin anlamını aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? a.osgb.com www. Başka bir süre belirtilmedikçe.

Sıcak ve kuru yerlerde 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 546 .osgb. Islak ve nemli yerlerde d.Şerare veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları.isgdem.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com www.com. hangi yerlerde kullanılmayacaktır? a. Patlayıcı parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde c. Katı maddelerin bulunduğu yerlerde b.

Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm?yi aşmayacak şekilde montajı yapılır? a.com www.com. 115 cm b.tr 547 . 150 cm 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.osgb.isgdem. 90 cm c. 45 cm d.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 26/02/12 Mesut TORAMAN . karbondioksitli veya köpüklü. c. söndürme cihazları bulundurulur. d. öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde.com.com www. söndürme cihazları bulundurulur. Buna göre. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. öncelikle kuru kimyevi tozlu. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle su bulundurulur. öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli.tr 548 .Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı. b. söndürme cihazları bulundurulur.isgdem. mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.osgb. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 549 . 750 c.com.com www.isgdem. 1000 d.Tehlikeli sınıfta yer alan ve sanayiden sayılan bir işyerinde işçi sayısı en az kaç olursa tam gün çalışan iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunludur? a. 500 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb. 250 b.

osgb.com.isgdem. Hukuki d.İşyerini kapatma hangi mevzuata göre yapılır? a. İdari b. Cezai c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.tr 550 . Mali 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.

com. Borçlar kanunu d.tr 551 .com www. Ticaret kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN .isgdem. İş kanunu b. SS Kanunu c.osgb.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.Kusur oranları hangi kanuna tabidir? a.

isgdem. iş akdinden doğan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır? a. SS Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN .İşverenin. Ceza Kanunu b.tr 552 . Borçlar Kanunu d.com www.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İş Kanunu c.

tr 553 .com. İş Kanunu c.isgdem.com www.osgb. Borçlar Kanunu d. Ceza Kanunu b.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. SS Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN . kamu hukukuna dayanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır? a.İşverenin.

com www.osgb.tr 554 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 10 b. tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda İşveren işçiyi derhal işten çıkarabilir? a.isgdem. işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri. 15 c.İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi. 90 26/02/12 Mesut TORAMAN . 30 d.com.

SS Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN . Ticaret Kanunu d. Ceza Kanunu b.osgb. İş Kanunu c.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.com.isgdem.tr 555 .İş Kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? a.com www.

İş Kanunu c.osgb.isgdem.com. Ceza Kanunu b. SS Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN .com www.İş Kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? a.tr 556 .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. Ticaret Kanunu d.

3 gün b.com www.Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulmalı? a. 15 gün c.isgdem.osgb.com.A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. 3 ay 26/02/12 Mesut TORAMAN .tr 557 . 1 ay d.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.isgdem. mali d.tr 558 . cezai c.com www. ticari 26/02/12 Mesut TORAMAN .osgb.İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a.com. idari b.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www. İş Kanunu c.osgb.tr 559 . b. Borçlar Kanunu 26/02/12 Mesut TORAMAN . Umumi Hıfzısıhha Kanunu.com. SS Kanunu. d.com www.isgdem.İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır? a.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasağı kaç yaşın altındaki işçilere uygulanır? a. 16 d.isgdem.osgb. 12 b. 14 c.com www.tr 560 .com. 18 26/02/12 Mesut TORAMAN .A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful