Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1. 1.1.

GİRİŞ Genel Raporun bu bölümünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projesi kapsamında tamamlanan Etüt proje ve mühendislik çalışmalarını izleyecek yapım aşamaları sırasında izlenecek yöntemlerin kısaca özetlenmesini amaçlamaktadır. 1.2. Çalışma Alanı Bu rapora konu olan proje ağırlık merkezi, Ankara’nın en önemli iki ana arteri olan İstanbul Yolu ile Eskişehir Yolu’nun birbirine bağlanmasına yöneliktir. Ankara’nın en önemli arterlerinden olan İstanbul Yolu, konumu itibarıyla Ankara’nın nüfus bakımından en yoğun bölgelerini kent merkezine bağlayan tek arter olma özelliğindedir. Yine Eskişehir Yolu Ankara’nın yeni yerleşim yerlerini kent merkezine bağlayan tek arterdir. 1.3. Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Teknik Şartname İçeriği Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu için oluşturulan Teknik Şartname dokümanının ilerleyen bölümlerinde, sırasıyla Kavşak Bölgesi İmalatları, Sanat Yapıları ve Köprüler, Yol Altyapısı, Yol Üstyapısı, Trafik İşaretleri ve Yol Güvenliği, Yağmursuyu ve Pissu Hatları, İçmesuyu Hatları, Elektrik İşleri, Makina İşleri konuları detaylı olarak tanımlanacaktır. Yol, Sanat Yapıları ve Trafik İşaretlemesi konularında Yollar Fenni Şartnamesi, Yağmursuyu, Pissu ve İçmesuyu konularında ise ASKİ şartnameleri esas alınmıştır. 1.4. Diğer İşler Kavşak Bölgesi içinde imal edilecek diğer altyapı tesisleri için, ilgili idareler (EGO, Türk Telekom A.Ş. vb) tarafından halen kullanılmakta olan Teknik Şartnameler uygulanacaktır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 2. 2.1. ÇALIŞMA BÖLGESİ İMALATLARI Genel Ankara Büyükşehir Belediyesi Zırhlı Birlikler Yolu, Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım işi kapsamında tamamlanan Etüt proje ve mühendislik çalışmalarını izleyecek yapım aşamaları kısaca özetlenecektir. Uygulama Projeleri tamamlanan Köprülü kavşağı oluşturan bölümler, ana başlıklar altında ele alınacaktır. Raporun ilerleyen bölümlerinde sırasıyla ; Şaşmaz Altgeçiti Sanat Yapıları, Zırhlı Birlikler Altgeçiti Sanat Yapıları, Kutugün Köprüsü, Ankara Çayı Köprüsü, DDY Köprüsü, Yol Çalışmaları, Alt başlıklar altında incelenecektir. 2.2. Şaşmaz Altgeçiti Sanat Yapıları Zırhlı Birlikler Yolu ekseninde Km: 0+646 da başlayan Şaşmaz Altgeçidi tek açıklıklı öngermeli kirişlerden oluşmaktadır. Üzerinde Şaşmaz Yolu’nun Zırhlı Birlikler Yolu’na bağlandığı kavşağın bulunduğu köprü toplam 83 adet 120 cm. yüksekliğinde öngermeli kiriş ve 206 adet Ф100 yerinde dökme köprü kazığı ve 108.10 m. kapalı kesim uzunluğu ile uygulama projesinin en büyük altgeçididir. Köprü üstyapısını oluşturan kirişler ve mütemadi döşeme, elastomer mesnetler üzerinde, ısı farklılıkları, deprem yükleri vb. etkenlerle hareket edebilmektedir. Bu hareketlerin köprü altyapısına zarar vermemesi ve seyir halindeki trafiğin konfor + güvenliği için, genleşme derzleri projelendirilmiştir Şaşmaz Altgeçiti Sanat Yapıları, tek tip betonarme yapı grubundan oluşmaktadır. Söz konusu altgeçitin, yüzeye en yakın kesimlerinde yeralan “L” kesitli yapılar, konsol istinat duvarlarıdır. Yeraltı su seviyesinin üzerinde kalan yapılar, birbirlerine soğuk derz ile bitiştirilmiş münferit duvarlardır. Kazıları tamamlandıktan sonra, 1.faz temel betonu, ardından 2.faz konsol perde duvar imalatları yapılacak duvarların arkalarında, kaba filtre malzemesi ve 300mm dreanflex borulu drenaj sayesinde sızıntı sularının tahliyesi sağlanacaktır. Bitmiş duvar üst kotlarının düzenlenmesi, oluşabilecek yapım hatalarının bertaraf edilebilmesi, korkuluk babalarının montajı sırasında beton ön yüzünde meydana gelecek görüntü bozukluklarının engellenebilmesi gibi estetik ve teknik gerekçelerle, korkuluk altı harpuştalar tasarlanmıştır. Bunun yanında, tevzi donatıların ziyanına meydan vermemek için, ano boyları 6m ve katları olarak ayarlanmıştır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 2.3. Zırhlı Birlikler Altgeçiti Sanat Yapıları Zırhlı Birlikler Yolu ekseninde Km: 1+370.40 da başlayan Zırhlı Birlikler Altgeçidi tek açıklıklı öngermeli kirişlerden oluşmaktadır. Köprü üzerinde yeni açılacak Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı nizamiyesinin trafiğe katıldığı Zırhlı Birlikler Kavşağı bulunan köprü 29.60m hesap açıklıklı toplam 51 adet 120 cm. yüksekliğinde öngermeli üstten bitişik kiriş, 126 adet Ф100 yerinde dökme köprü kazığından oluşmaktadır. 66.275 m. kapalı kesim uzunluğu olan altgeçitte köprü üzerindeki yolların ileride oluşabilecek oturma ve çökmelere karşı korunması amacıyla yaklaşım döşemeleri tasarlanmıştır. Köprü üstyapısını oluşturan kirişler ve mütemadi döşeme, elastomer mesnetler üzerinde, ısı farklılıkları, deprem yükleri vb etkenlerle hareket edebilmektedir. Bu hareketlerin köprü altyapısına zarar vermemesi ve seyir halindeki trafiğin konfor + güvenliği için, genleşme derzleri projelendirilmiştir Zırhlı Birlikler Altgeçiti Sanat Yapıları, tek tip betonarme yapı grubundan oluşmaktadır. Söz konusu altgeçitin, yüzeye en yakın kesimlerinde yeralan “L” kesitli yapılar, konsol istinat duvarlarıdır. Yeraltı su seviyesinin üzerinde kalan yapılar, birbirlerine soğuk derz ile bitiştirilmiş münferit duvarlardır. Kazıları tamamlandıktan sonra, 1.faz temel betonu, ardından 2.faz konsol perde duvar imalatları yapılacak duvarların arkalarında, kaba filtre malzemesi ve 300mm dreanflex borulu drenaj sayesinde sızıntı sularının tahliyesi sağlanacaktır. Bitmiş duvar üst kotlarının düzenlenmesi, oluşabilecek yapım hatalarının bertaraf edilebilmesi, korkuluk babalarının montajı sırasında beton ön yüzünde meydana gelecek görüntü bozukluklarının engellenebilmesi gibi estetik ve teknik gerekçelerle, korkuluk altı harpuştalar tasarlanmıştır. Bunun yanında, tevzi donatıların ziyanına meydan vermemek için, ano boyları 6m ve katları olarak ayarlanmıştır. 2.4. Kutugün Köprüsü Zırhlı Birlikler Yolu, Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projesinde yeralan 3. büyük sanat yapısı da, Kutugün Çayı Köprüsü’dür. Ümitköy-Etimesgut yönünde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı girişinde bulunan Kutugün Çayı üzerindeki köprünün yerine inşaası planlanan yeni köprü tek açıklıklı öngermeli prefabrik kirişlerden oluşmaktadır. Köprü üzerinde, 5 şeritli trafiğe hizmet veren taşıt yolunun yanısıra, 2.50m genişliğinde yaya yolu da bulunmaktadır. Köprüde toplam 38 adet öngermeli üstten bitişik 120 cm. Yüksekliğinde kiriş bulunmaktadır. 25 cm. Döşeme yüksekliği olan köprüde yükleri zemine aktarmak üzere toplam 114 adet Ф100 yerinde dökme köprü kazığı kullanılmıştır. Köprü üstyapısını oluşturan kirişler ve mütemadi döşeme, elastomer mesnetler üzerinde, ısı farklılıkları, deprem yükleri vb etkenlerle hareket edebilmektedir. Bu hareketlerin köprü altyapısına zarar vermemesi ve seyir halindeki trafiğin konfor + güvenliği için, genleşme derzleri projelendirilmiştir. 2.5. Ankara Çayı Köprüsü Şaşmaz Bağlantı yolu üzerinde bulunan Ankara Çayı Köprüsü’nün yerine inşaası planlanan yeni köprü 2 açıklıklı öngermeli üstten bitişik prefabrik kirişlerden oluşmaktadır. Köprü üzerinde, 3 şeritli trafiğe hizmet veren taşıt yolunun yanısıra, 2.50m genişliğinde yaya yolu da bulunmaktadır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Ankara Çayı Köprüsü’nnü, kenarayakları, 1.05m ara ile yerleştirilmiş 38+35=73 adet Ф100 betonarme yerinde dökme bitişik kazıklardan oluşmaktadır. Söz konusu kenarayak kazıklarını birarada tutan başlık kirişleri, aynı zamanda prefabrik öngermeli kirişlerden oluşan köprü üstyapısının da elastomer mesnetlerinin kaidelerini desteklemektedir. Bunun yanında, mevcut Ankara Çayı içinde kalacak olan köprü ortaayağı, kazıklı temel üzerinde yükselen 2+2=4 adet kolon ve kirişlerin oturduğu mesnetleri destekleyen başlık kirişinden oluşmaktadır. Temeller 2.72 m. ara ile 3 sıra yerleştirilmiş toplam 42 adet Ф100 betonarme yerinde dökme kazıkla desteklenmiştir. Söz konusu ortaayağın temel ve kazıklarının imali sırasında, Ankara Çayı’nın rejimi mutlaka dikkate alınmalı, taşkın debisi riskine karşı önlemler planlanmalıdır. Köprü üstyapısını oluşturan kirişler ve mütemadi döşeme, elastomer mesnetler üzerinde, ısı farklılıkları, deprem yükleri vb etkenlerle hareket edebilmektedir. Bu hareketlerin köprü altyapısına zarar vermemesi ve seyir halindeki trafiğin konfor + güvenliği için, köprünün her iki kenarayağında genleşme derzleri projelendirilmiştir. 2.6. DDY Köprüsü Yeni yapılacak Şaşmaz Bağlantı Yolu ekseni ile mevcut DDY hattının kesiştiği Km de bulunan DDY köprüsü, iki açıklıklı öngermeli üstten bitişik kirişlerden oluşmaktadır. Yeni yapılacak köprü projelendirirken mevcut DDY hattı kırmızı kotları korunmuş, min. 5.00 m. düşey gabari sağlayacak şekilde Şaşmaz Bağlantı Yolu Ekseni kırmızı kotu düşürülmüştür. Köprü DDY hattı eksenine dik genişliği 20.6 m. olup mevcut 2 DDy hattına ek olarak gelecekte yapılacak 2 yeni hatta izin verecek şekilde tasarlanmıştır. ‘S1950 Yük Katarı’ yük sınıfına göre hesabı yapılan köprüde 21+21=42 adet 120 cm. yüksekliğinde öngermeli kiriş ve 20+20+20=60 adet 105 cm. aralıkla yerleştirilmiş 17.80 m. uzunluğunda Ф100 betonarme yerinde dökme kazık kullanılmıştır. 2.7. Yol Çalışmaları Zırhlı Birlikler Yolu, Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri dahilinde imal edilecek taşıt ve yaya yollarına ait yapım detayları özetlenecektir. Söz konusu hemzemin kesişim noktasının ana arterleri, Ümitköy – Etimesgut hattıdır. BSK asfalt olan mevcut kaplama üzerinde ondülasyonlar ile birlikte, yeraltı su seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanan timsah sırtı çatlaklar göze çarpmaktadır. Bu hataların giderilebilmesi için, mevcut kaplama üzerinde kalacak yeni yol platformları için, yeni yolun enkesitinde plentmiks temel seviyesine kadar (gerekirse) mevcut asfaltın kazınması ve bu seviyeden sonra; 5cm 8cm 14cm BSK Aşınma Tabakası BSK Binder Tabakası BSK Bitümlü Temel Tabakası

olmak üzere toplam 27cm BSK uygulanması öngörülmektedir. Bu sayede, mevcut yol ile yeni imal edilecek yol arasında bütünlük sağlanacaktır. Bunun yanında, yeni yol platformunun bir bölümünün mevcut yolun üzerine oturması durumunda, mevcut asfalt dış kenarı 1.00m içeriden kesilecek ve dış kenar kaldırılacaktır. Mevcuda ek yapılacak Genişleme Bölgesi için ;

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

bu kavşak yaya yollarında da uygulanacaktır. Ankara’da yaygın olarak kullanılan Andezit Bordür + Andezit Yaya Kaldırımı Kaplaması. Şti. yeni yapılacak (mevcut yola oturmayan) yollar için yukarıda listelenmiş 67cm esnek üstyapı uygulanacaktır. Genişlikleri 2. arası nebati toprak sıyırması yapılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5cm 8cm 14cm 20cm 20cm BSK Aşınma Tabakası BSK Binder Tabakası BSK Bitümlü Temel Tabakası Plentmiks (Mekanik) Temel Alttemel olmak üzere toplam 67cm yol üstyapısı uygulanması öngörülmektedir. Min. Son yıllarda. kavşak kollarının (kilometrenin artış yönünde) sağında oluşturulan platformlar üzerindedir.-125 cm. Yol-yapı mühendislik Ltd. Ayrıca ileride oluşacak oturmalara karşı geoteknik raporda belirtilen kesimlerde 50 cm. Kavşak bölgesinde yeralan yaya yolları. .50m olarak tasarlanmıştır. Ayrıca.

kademeli veya dişli bir sağlam yüzey elde edilecektir. Temel kayadan başka bir zemine oturacaksa. kesin kot ve temel cinsi kazı esnasında idarece tespit edilecektir.1 Ağaç Kesme.4 Kazı işinde rastlanan münferit kayalar. Kazık çakma işi Yol-yapı mühendislik Ltd. (1) Her tip ve büyüklükteki «köprü. Röleve alınmasını gerektiren her türlü halde müteahhit idareyi önceden haberdar edecek ve ancak rölevenin alınmasından ve idarenin müsaadesinden sonra müteakip iş safhasına başlayacaktır.2. büz. projesinde gösterilen veya idarece istenilen yer. Şti. Bu kısım sanat yapılarının gerektirdiği ve projelere veya idarece verilen talimatlara uygun olarak yapılacak. gevşek veya ince kaya tabakaları kaldırılacak ve ancak bütün bunların tamamlanmasından sonra temel inşaatına müsaade edilecektir. kafa veya drenaj hendeği. menfez ve istinat duvarı» ile. Temelin oturtulmasına elverişli sağlam ve sert bir tabakaya rastlanıldığında. 3.2 Röleve Alınması.2.1 Tarif.2. . Kayalık zemindeki bütün aralık yarık ve çatlaklar temizlenecek beton veya harç ile doldurulacak. tabanın bozulmamasına önemle dikkat edilecektir.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.2.2. kazık çakılmasından önce bitirilecektir. dar derivasyon kanalları. Kök Sökme ve Temizleme. (2) Kutu menfez. 3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesi III.3 Sanat yapıları temellerine ait hendek ve temel çukurları.2. her türlü gevşek malzeme temizlenecek ve idare talimatına uygun olarak yatay. İçine kazık çakılacak temel çukurlarının kazısı.2. SANAT YAPILARI ve KÖPRÜLER Genel Raporun bu bölümünde.1. eğim ve kotlarda kazılacak. 3.2. 1011 Ana Tamir Kavşağı bünyesinde inşa edilecek Köprü ve Sanat Yapılarına ait yapım esasları belirlenecektir. sanat yapılarının tam boyutları ile yerleştirilmelerine kafi gelecek büyüklükte olacaktır. fazla kazılan hacmi idarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracaktır. Projelerde gösterilen temel tabanı kotu yaklaşık olarak verilmiş olup. taş dolgu ve diğer tahkimat ve drenaj yapıları kazısından bahseder. kütükler eski imalata ait temel ve kazıklarla temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü madde kaldırılacaktır.2 İnşaat Metotları. 3. Sanat Yapılarına Ait Kazı İşleri 3.2. 3.C. 3. boyut. 3.Temel tabanın son 15 cm. lik kazısı temel inşaatına başlanılmasının hemen öncesinde tamamlanacaktır.2. Bölüm esas alınarak. Bu işler Bu Teknik Şartnamedeki şartlara uygun olarak yapılacaktır. T. Müteahhit temel tabanının idarece direktif verilmediği halde tespit edilen kotun altına indirmiş ise.

suyun akışını bozmayacak şekilde seçilmesi şarttır. batardo.) da suyun akışına mani olmayacak ve inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. kullanılacaktır.2.2. yıkılma veya kapanmaya meydan vermeyecek şekilde.2. sedde vs. İksa projesinin tasdiki işin başarıyla tamamlanması için. müteahhidi. derinliğe kadar basit boru sondajı ile zemin muayene edilecektir.6 Kazıdan Çıkan Malzemenin Kullanılması.8 Temel inşaatında kullanılan iksanın uçları herhangi bir kaynama. Müteahhit iksa sistemini seçerken. Şti. 3. Kazı malzemesi sanat yapılarının arkalarının doldurulmasında veya diğer dolguların yapılmasında kullanılacak veya depo edilecektir.2. (2) Temel kazısı tabana kadar inildiğinde zeminin sağlam olduğu görülürse bu sağlam zeminin kalınlığı hakkında fikir edinilmek üzere en az 4 m.7 İksa ve Batardoların Yapılması. ahşap veya çelik palplanşlar.2. derinliğe kadar zemin cinsi muayene edilecektir. 3. Müteahhit iksa.5 (1) Kazı esnasında zeminin yeter derecede sağlam olmadığı görülürse kazı hemen durdurulacak ve basit boru sondajı ile kazının durdurulduğu kottan en az 4 m. çakılacağını göz önünde bulunduracaktır. 3.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi tamamlandıktan sonra da gevşemiş bütün malzeme kaldırılacak ve temel betonunun oturmasına elverişli düzgün bir yatak hazırlanacaktır.2. sanat yapısının emniyetini ve görünüşünü.2. beton veya betonarme keson tipine ait detaylı projeleri hazırlayacak ve gerekçesiyle birlikte 4 nüsha olarak idareye verecek ve ancak bunun tasdikini müteakip iksa yapımına başlayacaktır. Bu hususlarda «Taşıma» ve «Dolgu» kısımlarındaki esaslar uygulanır. sözleşme gereğince yüklenmiş bulunduğu sorumlulukların hiç birinden kurtarmış olamaz. yıkılmalara mani olmak için temel çukuru gerekli şekilde iksa edilecek ve bu işin su altında yapıldığı yerlerde veya diğer gerekli hallerde elverişli batardolar. Projelerde iksa için bir kayıt bulunmadığı takdirde müteahhit herhangi bir iksa sistemi seçmekte serbesttir. Malzeme depo yerlerinin. gerektiği kadar zemine nüfuz ettirilmiş kucak ve gergilerle iyice takviye Yol-yapı mühendislik Ltd. keson vs. 3.2. . Muvakkat olarak dere yatağında bırakılmasına müsaade edilen temel kazısı malzemesi veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınları (Batardo. İnşaatı tamamlanmış sanat yapısını tehlikeye sokabilecek şekilde malzeme depo edilmeyecektir. Toprak kayma ve çökmelerine. fenni şekilde ve emniyetle yapılmasını ve betonun yıkanmamasını tema edecek ve inşaat esnasında temel tabanının daha derine indirileceğini veya daha yukarıda bırakılacağım veya kazık. temel çukurunun açılmasını. Yeraltı ve yerüstü suyuna rastlanılmayan yerlerde iksa «En azından işçilerin hayatını koruyacak ve çökme ve kaymalarla kazı hudutları dışında temel çukurunun genişlemesini önleyecek» sağlamlıkta olacaktır.

Beton dökümüne paralel olarak ve temelin kapanmasına meydan verilmeyecek şekilde gergi. 3. . palplanş veya batardoların heyeti umumiyesinde yesarilik.9 İksa. Geri kalan betonun dökülmesine geçilmeden dökülmüş kısmın yeter derecede hidrostatik direnç kazandığı tahkik edilecektir. Şti. palplanş işlemi yapacak. altından kesilecektir.2. Ancak bu kapanma miktarı temel rölevesine ve ataşmana geçirilerek kazı ve temel betonu hesabında göz önünde tutulacaktır. kabil olduğu kadar su sızdırmaz hale getirilmiş olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi edilmiş. temel çukurunu düzeltecektir. Buna rağmen su hücumu önlenemezse pompaja en az 24 saat ara verilecektir. Temel ölçüleri ve muayene sonuçları bir tutanak ile tespit edilecek ve ataşmana geçirilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bunların teşkili için çakılan palplanş veya kaplamaların mümkün mertebe düşeyden sapmamasına dikkat edilecektir. Özel hallerde idarenin yazılı müsaadesiyle bunlar kısmen yerinde bırakılabilir. Kapanma tecviz edilmez ise müteahhit derhal kaplama ve palplanşlan yerlerinden çekecek ve tekrar düzgün şekilde iksa ve kaplama. Döküm esnasında betonun yıkanmaması için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.2. Temel kazısına ait her türlü hususiyet kontrol mühendisince tasvip ve kabul edilmedikçe hiçbir suretle temel betonu dökülemez.2.2. dökümü esnasında ani ve şiddetli su yükselmeleri ve cereyanları sebebiyle temel çukurunun veya betonun zarar görmesini önleyecek sağlamlıkta inşa edilecektir.2. suyun boşaltılması suretiyle dökülürken tulumbalarda arıza olmasına ve temel çukuruna su hücum etmesine karşı gerekli her tedbir alınacaktır. Kaplama. kuşak ve takviyeler peyderpey çıkarılacaktır. batardo ve kesonlar gerek kazı gerek beton. Müteahhit her kazının tamamlanmasını derhal kontrol mühendisine bildirecektir. Batardo ve iksalarıın iç boyutları projelerde gösterilen temel boyutlarına eşit olacaktır. Dipten kaynama yapan temellerde ve suyun yenilemeyeceği hallerde idarenin müsaadesi alınarak betonun bir kısmı su içinde dökülecek ve dipten gelen su önlenecektir. Temel betonu.10 İdarenin müsaadesi halinde tamamlanmış yapıya en ufak bir zarar vermemek şartiyle kaplama ve palplanşlar temel inşaatını takiben müteahhit tarafından çıkartılabilir. Palplanş ve kaplamalar herhangi bir sebeple düşeyden saparak idarece tecviz edilecek bir derecede kapanmaya sebep olmuş ise bu halde de temel çukuru kabul edilebilir. Palplanş ve kaplamalar çıkarılmadıkları takdirde başları en alçak yerüstü suyunun veya tabii zeminin 50 cm. 3. 3. palplanş.11 Temel Çukurunun Kabulü. çarpıklık varsa veya keson kullanılması halinde keson yana yatar veya yerinden kayarsa müteahhit bunları gerektiği şekilde itina ile düzeltecektir.2. Palplanş veya kaplamaların aralanmaları veya kırılmaları halinde bunların yerine yenileri düzgün bir şekilde çakılacaktır.

bu yükselme su seviyesinin tespitinde nazarı itibara alınmaz. kazı.2.3.2. Şti. (2) Kenar ayaklarda temel yüzeyi dışında kalan (Ricat duvarı gibi) imalatın tabii zemin veya su altında bulunan kısmının kazısı için. cidarları düşey olan temellerde. Su seviyesinin ± 2 cm. (1) Poligon kesitli temellerde kuruda ve su altındaki temel kazıları Bu Teknik Şartnamede tariflendiği gibidir.3. temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabii zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim «Kuruda Temel Kazısı» dır. Saatteki su verimi 0.3 Kazı Cinslerinin Ayrımında Kabul Edilen Esaslar. (3) Herhangi bir sebeple temel kazısı bir veya birkaç defa 72 saat veya daha fazla bir zaman için durur ise bu sürelerden sonra işe her başlanışta temel çukuru içindeki su seviyesi ölçülecek ve ölçülen su seviyelerinin ortalaması alınarak bulunacak kot «Kuruda Temel Kazısı» ile « Su Altında Temel Kazısı» nı ayıran düzlem sayılacaktır.2. Yol-yapı mühendislik Ltd.2.3. Kazının son bulduğu taban kotuna kadar indirilen su seviyesi yarım .2 Su Altında Temel Kazısı.2.3. 3. Bu yarım saatlik süre içinde çekilen su miktarının iki katı saatteki su verimidir. 3.1 Kuruda Temel Kazısı.4 deki esaslara göre ölçülen saatteki su veriminin 0. (2) Kazı yapıları temellerde yerüstü suyu varsa suyun altındaki yerüstü suyu.2. Madde 3. .6 m3 den fazla olması şarttır. yoksa yeraltı suyunun ilk rastlandığı seviyenin altındaki kazı «Su Altında Temel Kazısı»dır.3.3. bu imalatın temel sahası dışındaki zemin veya su içinde kalan ve bu Teknik Şartnamede tariflenen hacimler ölçüye esas alınır. büyük verimlerde ise karakteristikleri önceden tayin ve tespit edilmiş ince kenarlı savaklar kullanılır.saat aynı seviyede kalacak durumda boşaltma hızı ayarlanarak boşaltmaya devam edilir. aşağıda 3. Sızıntı suları çoğaltılarak kabarmaya sebep olacak fiil ve hareketlere meydan verilmez.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. .4 Saatteki Su Veriminin Tespiti ve Su Seviyesi.3 Poligon Kesitli Temeller.2. 3.6 m3 den az olan su içinde yapılan. 3.1 (1) de sayılan sanat yapılarının kazı işlerine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir. Bu ölçüye dahil edilecek kazının mutlak surette tulumba kullanılarak yapılması ve kazı tabanı düzeyinde. Ancak yerüstü suyu ve yağmur suları temel çukuru içine akarak buradaki su seviyesinin yükselmesine sebep olduğu takdirde. Temel tabanı yatay. Saatteki su verimi tespit edilirken temel kazısı esnasındaki şartlar aynen muhafaza edilir. küçük verimlerde hacmi belli kaplar. 3. oynaması nazarı itibara alınmaz ve seviye teessüs etmiş sayılır. Temel tabanı yatay ve temel cidarları düşey olan temellerde kazıya başlandığı sırada tespit edilen su seviyeleri ile temel tabanı arasındaki yüksekliğin temel alanı ile çarpımından çıkan hacim Su Altında Temel Kazısı dır. (1) Saatteki Su Veriminin Tespiti.2.1 deki esaslara göre « Kuruda Temel Kazısı» dır. Su veriminin tespitinde.

3.2.3.3.5 Şevli Kazı.2.7 Madde 3.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabii zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar. . Şti.2.6 Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar. deki diğer esaslar da göz önünde tutularak hesaplanan ve tabii zeminin altında proje ve idare talimatına uygun olarak fiilen yapılan kazı hacmidir.3. iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilemez. Yol-yapı mühendislik Ltd. İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısının şevli olarak yapabilir. temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır.2. 3.3. Ancak.1 (2) de sayıları sanat yapılarına ait kazı ölçüsü 3.2. dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.

3. menfez ve köprülerin etrafında yapılacak dolgular bu yapıların her İki tarafında aynı zamanda başlanılmak suretiyle takriben aynı zamanlarda aynı seviyelerde olmak üzere inşa edilecektir.2 Beton imalatın arka dolguları. den az bulunmayacaktır.3. seçilmiş. 3.2 Malzeme. Köprü.3. yi aşmayan yatay tabakalar halinde tabii zemin seviyesine kadar doldurulacaktır. dolgudan ileri gelecek olan herhangi bir basıncın önlenmesi için kontrol mühendisi tarafından.3. Her tabaka duruma göre silindirlerle.3. beton imalat dolgudan doğacak basınca dayanacak mukavemeti kazanmadan ve 21 günlük prizini yapmadan yapılmayacaktır.3. Kanat ve ricat duvarlarında. 3. maksada uygun ve elverişli malzeme ile 20 cm.3.1 Bir sanat yapısı tamamlandıktan sonra temellerin ve elevasyon duvarlarının etrafındaki saha.1 Tarif. Şti. 3. menfez vesaire gibi bütün sanat yapılarının projelerde gösterilip tip ve şekillere uygun bir tarzda ve aşağıdaki şartlar dahilinde arka dolgularının yapılmasından bahseder. Bu yerlerin üstü ve gerisi iri çakıl veya kırılmış taş ile doldurulacaktır.3.3.3. gerekse kum ve çakıl malzemesi ile yapılan dolguda kontrol mühendisinin lüzum gösterdiği miktarlarda ve muhakkak surette sulama yapılacaktır. tempan duvarlarında. 3. Sanat Yapıları için Dolgu 3. Dolgular için kullanılacak malzeme kazılardan veya ocaklardan alınan seçilmiş malzeme olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. iksa ve istinat duvarlarında dolgunun tabii zeminle birleştiği seviyede ve icabeden yerlerde yer yer garguylar bırakılacak. İksaların. Doldurulan kısmın hacmi 1/4 metre küpten az olmayacak ve en küçük ebadı 60 cm. mekanik tokmaklarla veya sathı 160 cm2 den fazla bulunmayan demir el tokmaklarıyla sıkıştırılacaktır.3 Yapılara.4 Bu dolguların drene edilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması lazımdır. Gerek tabakalar halinde yapılan. Ayrıca projelerde gösterildiği takdirde «İstifli Taş Dolgu» kısmında gösterilen esaslar dahilinde taş dolgu yapılacaktır.3 İnşaat Metotları. 3. .3.3. 3. lüzumlu görüldüğü takdirde tabii şevler ve dolgunun oturacağı saha kademeli veya dişli bir hale getirilecektir. sızan suların kolayca toplanarak dışarı akabilmesini temin için garguyların iç taraf önlerine taştan su toplama yerleri yapılacaktır. Hiçbir zaman kontrol mühendisi tarafından müsaade edilmedikçe dolgu işine başlanmayacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Dolgu malzemesi temiz kum ve çakıllardan teşekkül ettiği zaman tabakalar halinde inşaata ve silindiraj veya tokmaklamaya lüzum olmayıp bu şartlar aranmayacaktır.

Dolgu malzemesinin yabancı maddelerle karışmamasına ve gabari dışına atılmamasına dikkat edilecektir. 3. tarzda. Projelerde gösterilen yerlerde.10 m. dan büyük olacaktır. . Taşlar el ile. boyut ve kesitlere ve bu şartnamedeki şartlara uygun olarak yapılacak «İstifsiz Taş Dolgu» ve «İstifli Taş Dolgu» işlerinden bahseder. genişlik.2 İstifli Taş Dolgu. Projelerde gösterilen yerlerde. aşınmağa ve dona. Özellikle dış yüzeylerde büyük boyuttaki taşlar kullanılacaktır.2.2 Taşın Özel Nitelikleri İstifli ve istifsiz taş dolguların yapımında kullanılan taşlar hacim olarak 0.1 İstifsiz Taş Dolgu. İstifli taş dolgu yüzeyleri düzgün olacaktır.4. derinlik ve eğimde.4. su. taban veya tabii zemin üzerinde dolgu taşı malzemesiyle azami bir metrelik yatay tabakalar halinde doldurulmak ve yayılmak suretiyle «İstifsiz Taş Dolgu» yapılır.1 Tarif. derinlik ve eğimde hazırlanan temel. Yol-yapı mühendislik Ltd. kırıldığında dağılmağa müsait olan cinsteki taşlar kullanılmayacaktır.2 Malzeme. 3. hata kabul edilebilir. Özellikle dış yüzeylerde büyük boyuttaki taşlar kullanılacaktır.2. 3. tarzda. yarık ve çürük damarlardan» ari keskin kenarlı taşlar olacaktır.4. sert.3 İnşaat Metotları. organik madde v.4. genişlik.s.4. gibi yabancı maddelerden ari olması gereklidir. Proje kotundan ± 0. eğim. 3. mütecanis. toprak.4.3.4. Taşların. Genel olarak taşlar arasında fazla boşluk kalmasına sebep olan sivri uçlar ve köşeler kırılır. Bu kısım. 3.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. düşey derzler üst üste gelmeyecek şekilde teker teker yerleştirilir. kanca veya vinçle. Taş dolgu işlerinde kullanılacak taşlar düzgün.002 m3 den veya ağırlık olarak 5 kg.3. Ön ve arka taraflarda açık kalan derzler gerilmelerin mümkün mertebe eşit olarak yayılması için taş parçaları ile kamalanacaktır.1 Taşın Genel Nitelikleri.4. sık kristallerden teşekkül eden. hava tesirlerine karşı yeter derecede dayanıklı «çatlak. İstif işinin azami birer metrelik yatay tabakalar teşkil edecek surette ilerletilmesi şarttır. Taş Dolgu 3. taban veya tabii zemin üzerine dolgu taşı malzemesiyle yapılır. Şti. toz. hazırlanan temel. Bu takdirde müteahhit taşları bu büyüklükten daha küçük olacak şekilde parçalamağa mecburdur. projelerde gösterilen yer. En büyük boyut yapının proje özellikleri gerektirirse kontrol mühendisi tarafından veya projede belirtilir. 3. Kesidi sedef gibi veya pul pul olan veya şist gibi kolayca tabakalara ayrılmağa. İstifli taş dolguda büyük taşlar alta gelecek şekilde bir taş en az üç noktada alttaki taş sıralarına sağlamca oturmuş olacaktır.

(2) Harç imali için kullanılacak kum aşağıdaki sınırlar dahilinde üniform bir granülometriyi haiz olacaktır. derinlik ve eğimde hazırlanan temel. den fazla fark etmeyecektir. tarzda. Taşların kesit dışına kaçmasına.3.074 mm. taban veya tabii zemin üzerine projelerde istenilen gabari elde edilecek şekilde taş tabakalar halinde dökülür veya konulur. Yapının projede gösterilen boyutlarda olmasına dikkat edilecek ve hiçbir yerde yüzey ± 0. den fazla fark etmeyecektir. pere. .5. Tahkimat. Yapının projede gösterilen boyutlarda olmasına dikkat edilecek ve hiçbir yerde yüzey ± 0. genişlik. şekilde kaybolmalarına karşı gerekli tedbirler alınarak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.5.5. azami dikkat ve itina gösterilecektir. 3.2 Menfez ve Köprü Tahkimatları.380 mm.3. boşlukların en az olması göz önünde tutularak projede istenilen kesitler elde edilmek üzere itinayla yerleştirilecektir. derinlik ve eğimde hazırlanan temel. sağlam ve dayanıklı mineral veya taş parçacıklarından teşekkül edecek ve mahzurlu olacak derecede organik vesair zararlı maddeleri ihtiva etmeyecektir.2 (1) İstifli Köprü ve Menfez Tahkimatı. tarzda. lik (200 numaralı) elekten geçen kısım % 0 — 10 0—5 Harçlı kargir inşaatta kullanılacak çimentonun ve suyun özellikleri bu şartnamenin 47. 3.25 m. (1) Harç için kullanılan kum sert.s. 2. lik ( 50 numaralı) elekten geçen kısım % 15 — 40 0.5.3 Harçlı Tahkimat Projelerde istenilen boyut ve kesitler ve düzgün bir şev yüzeyi elde edilmek üzere projesinde belirtilen büyüklükte taşlar kullanılarak yapılırlar. lik ( 8 numaralı) elekten geçen kısım % 100 0. yapımın kademeli olarak ilerletilmesi göz önünde bulundurulur.149 mm. kısmında açıklanan nitelikte olacaktır.3 Harç Kumunun Nitelikleri Aşağıdaki şartlar tahkimat. Köprü Tahkimatı 3. 3. lik (100 numaralı) elekten geçen kısım % 0.297 mm. projelerde veya kontrol mühendisi tarafından gösterilen yerlerde.3. Şti. Tahkimat işlerinin proje ve talimatlara uygun olarak yürütülmesi iskandil ve diğer ölçü usulleriyle devamlı olarak kontrol edilecek ve vuku bulacak eksiklikler giderilmedikçe işin devamına müsaade edilmeyecektir. yuvarlanmasına v.10 m. 3. genişlik. Taşlar konulacak şev Yol-yapı mühendislik Ltd.5. duvar gibi bütün harçlı taş işleri için uygulanır. Tahkimat projelerde veya kontrol mühendisi tarafından gösterilen yerlerde.2.3. Projesinde belirtilen kategorilere göre taşlar elle veya makina ile.2 (2) İstifsiz Köprü ve Menfez Tahkimatı.5. taban veya tabii zemin üzerine yapılır.

ve (2) tondan yukarılar için ± 0. . dir. tahkimat şevindeki fazla harçlar temizlenecek. Bunun için gerekiyorsa oturma yüzeyi düzeltilir veya çok sivri kenarlar kırılır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bunlar üzerine bol harçla boşluk kalmayacak şekilde diğer taşlar yerleştirilir.20 m. Tahkimat yüzeylerinin elde edilmesinde projeye nazaran tecviz edilebilecek hata (2) tona kadar taşlar İçin ± 0. Genel olarak taşlar arasında fazla boşluk kalmasına sebep olacak sivri kenarlar ve köşeler kırılacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi yüzeyine en dengeli şekilde oturtulur. Şti. kontrollukça istenirse ayrıca şevde derz yapılacaktır. Düzgün bir tahkimat yüzeyi elde edebilmek için şev yüzüne konan esas büyüklükteki taşların arasındaki boşluk daha küçük boyutlardaki taşlarla harçlı olarak itina ile sağlam bir şekilde doldurulur.10 m. harçsız boşluk kalmamasına dikkat edilecek.

1 Kuru Pere. projelerde veya kontrol mühendisi tarafından gösterilen yerlerde projesine uygun boyut ve kesitlerde inşa edilen. 3. tabanın düzeltilmesi ve taşa çekiçle vurularak temin edilecek ve taş etraflarına bol harç konacaktır. Pere kalınlığı cinslerine göre 20. Pere Taşları. Pere yapımında.6. taşların kaplanan yüzeye iyice oturmasına birbirlerine değmelerine ve aralarındaki boşluğun en az olmasına gayret edilecektir.2 Malzeme. çekiçle iyice yerleştirilecek. Taşların kaplanacak yüzeye iyice oturması. 20 cm. Taşların kuru pere gibi döşenmesi ve sonra derzlerinin harçla doldurulması suretiyle harçlı pere yapılmasına katiyen müsaade edilmeyecektir. belirli uzunluklarda pere kalınlığına ve eğimine uygun şablon kullanılacaktır. Bu kısım. Komşu taşlar aynı şekilde tabana yerleştirilecek ve yine çekiçle vurularak daha önce yerleştirilmiş taşlarla sıkıca bağlantısı sağlanacaktır. 3. Taşlar arasındaki bütün boşluğun harçla doldurulmuş olması temin edilecek ve yapılan kontrolda görülen boşluklar harç ile tekrar doldurulacaktır.s. Taş Pere İmalatları 3.6. Şti. kırılarak küçülen taşlar değiştirilecektir.1 Tarif.6. Pere kaplanacak yüzey önceden düzenlenecek. Taşlar pere yüzeyine konduktan sonra.3 İnşaat Metotları.3.2 Harçlı Pere. belirli uzunluklarda pere kalınlığına ve eğimine uygun şablon kullanılacaktır. İcabında basit bir İşçilikle taşlar çekiçle vurulup kırılarak bu şekle getirilecektir. 30. Yol-yapı mühendislik Ltd. . 3. Pere yapımında kaplanan yüzey kenarlarında ve özellikle şev eteklerinde nispeten büyük taşlar kullanılacak ve taşların döşenmesi işi aşağıdan yukarıya doğru ilerletilecektir. den ve ağırlığı da 25 kg. Pere kalınlığı tek bir taştan elde edilecek ve üst üste iki taşın konmasına izin verilmeyecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5. Perede kullanılacak taşların en küçük kenarı 15 cm.3. tesirlere karşı korumağa yarayan düzgün taş kaplamalarından bahseder. kalınlıktan az pere yapılamaz. dan az olmayacaktır.6. Kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir pere yüzeyi elde edilecek şekilde çalışılacak. Pere. olabilir.6. Pere yüzeyindeki harç çapaklan mala ve süpürgeyle temizlenecektir. Kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir pere yüzeyi elde edilecek şekilde çalışılacaktır. 3. kaplanacak yüzey kenarlarında ve özellikle şev eteklerinde nispeten büyük taşlar kullanılacak ve perenin yapımı işi aşağıdan yukarı doğru ilerletilecektir. Bu Şartnemde belirtilen genel nitelikleri haiz olacak ve ayrıca mümkün olduğu kadar kenarları doğru ve yüzeyleri düzgün taşlardan seçilmiş bulunacaklardır. projesinde belirtilen veya idarece istenilen kalıklarda ve bu kalınlık yalnız bir tek taştan elde edilmek suretiyle yapılacak ve üst üste iki taşın konmasına izin verilmeyecektir. 40 ve 50 cm. yüzey önceden düzenlenecek.6. tahkimat veya dolgu yüzeylerinin su v. Pere kaplanacak.

Yol-yapı mühendislik Ltd. nemli çuval. . Sıfır derecenin altındaki ısıda çalışılmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Pere yapımında kullanılan harç idarece istenen dozajda olacak ve bu harç daima taze olarak kullanılacaktır. üç gün sulanmak.s. Harçlı pere. toprak v. ile örtülmek suretiyle güneşten korunacaktır. Şti.

7. 2 — Çaplanmış Moloz Taş. projesinde belirtilen şekil. 3. derinliğe kadar hiç bir kesit daralması olmayacaktır.1 Tarif. Kemerlerde kullanılacak moloz taşların kuyruk kısmı görünen yüzden daha kalın olarak düzeltilecektir. den az olamaz. Ocaktan çıkarıldıktan ve parçalandıktan sonra oldukları gibi veya yerine göre düzeltilerek kullanılan bir veya müstesna hallerde iki kişi tarafından el ile manevra edilebilecek büyüklükte.7. .1 Genel Nitelikler. Dikdörtgen yüzeyli taşların yüksekliği en az 20 cm. Taşın genel nitelikleri bu Şartnemede belirtildiği gibi olacaktır. Kabarık kısımlar da 5 cm. görünen yüzeyine dik. Bu kısım. kaba yonu taş. Çok köşeli taşlarda en küçük kenar 15 cm. bu şartnameye uygun olarak yapılan moloz.çaplanmış moloz. kemer eğrisine uygun olacak şekilde çaplanacaktır. Çok kenarlılarda hiç bir köşe açısı 60° nin altına düşmeyecektir. 3. den küçük olmayacaktır. yi geçmeyecek ve taş yüzeylerinde kenarlarından çukur kısımlar bulunmayacaktır.2. den büyük olacaktır.7.7. Taşların derinliği 20 cm. Yatak ve yan yüzeyleri. yi geçmemek üzere idarece istenildiği kadar bırakılacaktır. 3.050 m3 arasında olacaktır. idarece gösterilen yerde. ve derinliği de en az 25 cm. Taşların hacimleri de 0. ve taşın duvara giren kısmı 25 cm.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. (çok kenarlı yüzeylerde hiçbir köşe açısı 60° nin altına düşmeyecektir. kemer taşları. den ve kalınlığı da 15 cm. gayri muntazam taşlardır. en az 15 cm. 3— Kaba Yonu Taş. genişliği en az 30 cm.002 m3 — 0. Görünen yüzlerde taşların köşe açıları 60° den ve en küçük kenarı da 10 cm. olacaktır.7. Bunun gerisinde her kenardan itibaren 2 cm. 1 — Moloz Taş. den çok olmamak şartıyla bir kesit daralması kabul edilebilir. Taşların görünen yüzeylerinde kenarlarından daha çukur kısımlar bulunmayacaktır. Cephe taşlarının görünen yüzeylerindeki kabarıklık 3 cm. lik kısmı düzeltilmiş olacaktır.. ince yonu taş ve kesme taş yapımından bahseder. Bu taşların yatak ve yan yüzeylerinde 15 cm. diğer iki boyutundan büyük olacaktır. eninde kalem ile ince tesviyeli bir çerçeve yapılabilir. Yatak ve yan yüzeyleri taşların görünen yüzeyine genellikle dik ve en az 5 cm.En kuşçuk kenarı ise 15 cm. Kargir İnşaat (Taş Duvarlar) 3. den küçük olmayacak ve duvar derinliğine giren boyutu. Kenarları çekiçle düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenar yüzlü düzgün biçim veriliş taşlardır. Şti. Bu taşların görünen yüzey kenarları aynı düzlemde olacaktır. boyut ve eğimde. Yol-yapı mühendislik Ltd. Kemerlerde.2. olmak üzere murç veya tarak ile düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenarlı yüzeyli düzgün şekil verilmiş taşlardır.2 Özel Nitelikler. İstenildiğinde taşın görünen yüzey çevresinde yaklaşık olarak 2 cm.2 Malzeme.

Yatak ve yan yüzeylerinde 15 cm. Her taşın görünen yüzeylerinin ölçüleri projelerine göre yapılmış ve yonu şekli ince yonu taş esaslarına uyularak hazırlanmış taşlardır. 7 — Kesme Taş. Görünen yüzeylerde kenarların teşkil ettiği düzleme göre çukurluk kabul edilmez. ye kadar çıkıntılı olarak da murç veya ince tarakla işlenebilir. onanlı proje ve. Şti. Taşların hazırlandığı yerden inşaattaki yerlerine taşınmasında ve konmasında kenar ve köşelerinin bozulmamasını sağlayacak gerekli tedbirler alınacaktır. yatak ve yan yüzeyleri 15 cm. . Bu derinlikten sonra yüzeylerde 2 cm. Görünen yüzeylerinin ölçüleri projesine göre yapılmış ve yonu şekli kaba yonu taş esaslarına uyularak hazırlanmış taşlardır. 5 — İnce Yonu Taş. Taşlarının en küçük boyutu 20 cm. den az olmayacaktır. ancak kalemle teşkil edilen çerçeve içerisi aynı düzlemde olabilecek gibi idarece istenildiği takdirde bu düzleme paralel 2 cm. Görünen yüzeyleri tamamen. bütün görünen yüzeyleri etrafında kalemle çerçeve yapılacak ve çerçevenin içi kalem veya ince tarakla düzlem olarak gayet düzgün şekilde tesviye edilecektir. 6 — Özel İnce Yonu Taş. Kemer inşaatında kullanılacak özel kaba yonu taşların yatak ve yan yüzleri. derinliğe kadar gönyesinde ve düzlem olarak kenarları düzgün ve keskin doğrular teşkil edecek şekilde kalemle ve geri kalan kısımları murç veya ince tarakla tesviye edilmiş taşlardır. bu yuvalar kenarlara 10 cm. Kesme taşların yatak ve yan yüzlerinde projesine göre herhangi bir kesit daralması olmayacak. derinliğe kadar hiçbir kesit daralması olmayacaktır. Özellikle estetik ve mimari düşüncelerle.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4 — Özel Kaba Yonu Taş. Kesme taş inşaatın içerden bağlantısını sağlayacak kenet ve harç yuvalan önceden hazırlanmış olacak. merdiven basamakları ve köprü kornişleri ince yonu niteliğinde yapıldığı takdirde bunlar özel ince yonu taşlardan sayılırlar. bütün yüzeyleri düzgün ve geometrik şekilde yontulup hazırlanmış taşlardır.kemer iç eğrisi yan çapı doğrultusuna gelecek şekilde tamamen murçla işlenecektir. Kesitleri şekil 12 ve 13 de gösterilen bordur taşları. Bu taşların görünen yüzeylerini çevreleyen kenarlar gayet düzgün doğrulardan meydana getirilecektir. kemer iç eğrisi yarı çapı doğrultusunda gelecek şekilde tamamen murçla işlenecektir. detaylarına uygun olarak. den yakın olmamak üzere dik olarak teşkil edilecektir. den fazla olmamak şartıyla bir kesit daralması kabul edilebilir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Kemer inşaatında kullanılacak özel ince yonu taşların yatak ve yan yüzleri.

Şti.3. Isının sıfır derecenin altına düşmesi halinde harçlı çalışmaya müsaade edilmeyecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.7. Bütün taşlar geniş yüzeyleri üzerine ve en az üç noktası ile altındaki taş sırasına oturtulacak ve en az boşluk verecek şekilde birbirleriyle yatay ve düşey doğrultularda bağlantılı olarak örülecektir. (1) Moloz Taş İnşaat. genişliğinden ve derinliğinden fazla olmayacaktır.7. Moloz kargir inşaat yüzeylerinde metre karede 15 den fazla taş bulunmayacaktır.7. Harçlı yapıda taşlar ıslatılarak kullanılacak. den çok olmayacaktır. Temeli ve köşeleri teşkil eden taş sıraları öncelikle büyük seçme taşlardan yapılacaktır. Taşlar yerlerine konmadan iyice temizlenecektir. Duvar bütün kalınlığınca aynı zamanda yapılarak yükseltilecektir.3 İnşaat Metotları. Taşların yapılmış duvar üzerinde oynatılmasına ve kırılmasına izin verilmeyecektir. Çalışmağa aralık verildiğinde duvara iyi kaynamamış taşlar görülürse önce bunlar sökülecek ve sonra çalışmağa başlanacaktır. Ancak iç kısımlarda harcın çok kalınlık meydana getirebileceği yerlerde taş kamalar kullanılabilir. Kuru duvar kalınlığı en dar yerinde 60 cm. Görünen yüzeylerde derz aralıkları 4 cm. Görünen yüzey taşlarının kargir iç kısmı ile bağlantısını sağlayan taşlar m2 de iki adetten az olmamak üzere bütün duvar yüzeyine eşit aralıklarla dağıtılacaktır. taşlar arasındaki derzler tamamen hare ile doldurulacak. Duvarın köşelerinde. . baş ve nihayetlerinde kullanılacak taşlar düzgün yüzeylilerden seçilecek ve duvara gerekli doğrultuyu verecek şekilde düzeltilecektir. Taşlar mümkün olduğu kadar yatay sıralar teşkil edecek şekilde konulacaktır.2 Özel Metotlar.3. Moloz taşlar. Taşların yüzeyleri. Yapıda daima hiç priz yapmamış taze harç kullanılacak ve bunlar projesinde veya şartnamelerinde gösterilen dozajda olacaktır.1 Genel Metotlar. (1 b) Harçlı Moloz Taş İnşaat. taşların birbirine harçsız olarak teması veya harçsız boşluk kalması önlenecektir. den az olamaz. (1 a) Kuru Moloz Taş İnşaat. 3. Kargir inşaatta bütün cephe taşları aynı düzlemde veya projesinde gösterilen yüzeyde olacaktır. 3. Sıvanmayacak kargir inşaatın görünen yüzeylerinde kama kullanılamaz. Kuru duvar yapımında her taş dengeli ve en az boşluk kalacak şekilde oturtulacaktır. Şartnamesine uygun ocak veya kazıdan çıkarılan taşlar oldukları gibi veya kabaca düzeltilerek kullanılır. Taşın cephedeki yüksekliği. duvarcı ve yardımcısı ile birlikte kaldırılıp yerine konabilecek büyüklükte olacaktır. kenar ve altları kabaca çekiçle düzeltilecektir.

den fazla olmayacaktır. kirli taşlar yerine konmadan önce temizlenecek ve gerekirse yıkanacaktır. Kargir inşaatta duvar kalınlığı 50 cm. görünen yüzeylerde derz aralıkları 4 cm. taşların yüksekliği derinliğinden ve genişliğinden fazla olmayacaktır. . den az olmayacak ve taşların üstleri harçla tesviye edilerek düzeltilmesine izin verilmeyecektir. Yüzeylerdeki kaba yonu taşların kargirle bağlantılarına dikkat edilecek ve yüzeye konan bir sıra taşın arkası duvarın bütün kalınlığınca tamamlandıktan sonra üst sıranın örülmesine geçilecektir. don olabilecek hallerde inşaata izin verilmeyecektir. Yarıçap doğrultusuna dikey gelen derzlerin şaşırtmalı ve kemer dış yüzeyinin düzgün olmasına özellikle önem verilecektir. Taşlar sıra halinde örüldüğü takdirde sıra aralarındaki yükseklik farkı dar taş sırasının 1/5 ini geçmemelidir. üstü temizlenip ıslatıldıktan sonra işe devam edilecektir. Kemer inşaatında çekiçle düzeltilerek elde edilmiş yatak yüzeyleri yarı çap doğrultusuna gelmek ve iki taraf özengisinden başlamak üzere taşıyıcı kalıba eşit yük verecek şekilde örülecektir. Kaba yonu taş inşaat «Harçlı Moloz Taş İnşaat»ındaki esaslara uyulmak şartı ile yapılır. (2) Çaplanmış Moloz Taş İnşaat. Moloz kargir bütün taşlar geniş yüzeyleri üzerine konulmak suretiyle inşa edilecek. Taşların duvar içinde kalan bütün yüzeyleri harçla sarılmış olacak. (3) Kaba Yonu Taş inşaat. den çok olmayacak ve tasların örülmesinde kama kullanılmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Taş kalınlığı 15 cm. Şti. de bir beton veya betonarme hatıl yapılacaktır. Taş aralarındaki derz yerlerinin genişliği bütün duvar cephesinde aynı ve en çok 2 cm. den az olmayacağı gibi inşaat sırasında duvarın bütün kalınlığınca aynı zamanda yükseltilmesi şarttır. Yol-yapı mühendislik Ltd. ancak taşlar arasındaki derz aralıkları 3 cm.5 cm. den çok olmayacaktır. Çimento harçlı kargir inşaat. killi. Taşlar yerlerine konduktan sonra kalemle hiçbir düzeltme yapılmayacaktır. İki ve daha çok sıralı kemerlerde derzler yarı çap doğrultusunda olacak. Çaplamış moloz taşlarla yapılan kargir inşaatta harçlı moloz taş İnşaat şartlarına tamamen uyulacak. olacaktır. Kaba yonu yüzeyleri. Topraklı. Bunların dışında kalan moloz kargir inşaatta lüzum görüldüğü takdirde hatıl yapılır. Bu türlü yapım bütün kargir kalınlığınca olacağı gibi yalnız görünen yüzeye de uygulanabilir. derz aralıkları 2. sıra halinde. lüzumunda aralıklı olarak sulanacak. yosunlu. Moloz taşı ile yapılan yapı ve çevre duvarları gibi kargir inşaatta en çok 2 m. çeşitli boyuttaki dikdörtgen yüzeyli taşlarla karışık olarak veya çok kenarlı taşlarla mozaik şeklinde örülür. Bir kısmı önceden yapılmış kargirin yeniden yapılmasına başlanırken oynamış olan taşlar ve harçlar çıkarılacak.

5 cm. İnce yonu taş inşaat «Kaba Yonu Taş İnşaat»taki esaslara uyulmak şartıyla. yi geçmeyecektir. projesinde gösterilen veya istenilen özelliklere uyularak «İnce Yonu Taş İnşaat»taki esaslar dahilinde yapılır. (7) Kesme Taş İnşaat . özel kaba yonu taşlarla yapılan kemer inşaatında ard arda gelen iki sıradaki taşların şaşırtmalı derzleri arası 10 cm. Yüzeylerdeki ince yonu taşların duvarla bağlantılarına dikkat edilecek ve duvar yüzeyine konan bir sıra taşın arkası bütün duvar kalınlığınca tamamlandıktan sonra üst sıranın örülmesine geçilecektir. (6) Özel İnce Yonu Taş İnşaat. projelerinde gösterilen veya istenilen özelliklere uyularak «Kaba Yonu Taş İnşaat»ındaki esaslar dahilinde yapılır. (5) İnce Yonu Taş İnşaat. den az olmayacaktır. Ancak. Çok köşeli taşlarla örülecek kargir yüzeylerinde birbirine yakın taşlarla arasındaki boyut farkı. Kesme taşlarla inşaat ince yonu taş inşaattaki esaslara. den az olmayacaktır. Kaba yonu taş sıralarına mimari düşüncelerle yukarıda yazılanlardan farklı şekiller verilmesi gerektiği zaman projesine veya şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Derzlerde bir kalınlık istenmediği takdirde taşların bağlantısı yeteri kadar kenetlerle temin edilir. den az olmayacaktır. Özel ince yonu taş inşaat. Şti. Ancak özel ince yonu taşlarla yapılan kemer inşaatında ard arda gelen iki sıradaki taşların şaşırtması derzleri arasındaki uzaklık 10 cm. . bütün duvar yüzeyinde aynı ve en çok 1. Özel kaba yonu taşlarla inşaat. den az olmayacaktır. proje ve detaylarına uygun olarak yapılır. görünüş güzelliğini bozmayacak oranda olacaktır. İnce yonu taş sıralarına mimari düşüncelerle değişik şekiller verilmesi için bir kayıt bulunmadıkça ard arda gelen iki taş sırası yükseklikleri arasındaki fark en çok 2 cm.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bir sıra ile ondan sonra gelen sırada birbirine en yakın olan derzlerin arasındaki uzaklık 10 cm. İstenilen derz kalınlığında harç üzerine oturtulmuş taslanın yan yüzleri arasında kalan boşluklara usulüne göre sulu harç akıtılmak suretiyle doldurulacaktır. olacaktır. ve bir yüzeydeki en kalın sıra ile en ince sıra arasındaki fark da 4 cm. duvar yüzeyleri sıra halinde ya da karışık olarak çeşitli boyutlardaki dikdörtgen yüzeyli taslarla örülerek yapılır. Ard arda gelen iki sıra birbirine en yakın dikey derzler arasındaki uzaklık 10 cm. Taşların yatak ve yan yüzeyleri arasındaki derz aralıkları aynı ve en çok 1 cm. Taşlar yerlerine konulduktan sonra kalemle hiçbir düzeltme yapılmayacaktır. (4) Özel Kaba Yonu Taş İnşaat. olacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Taş aralarındaki derz yerlerinin genişliği.

Kullanılma gününden en az 40 gün evvel numunesi alınacak şekilde çimentonun temin edilmesi ve idareye haber verilmesi gereklidir.1 Tarif.2. teraslardan.Traslı 640 Uçucu Küllü Çimento 687 Çimento Kimyasal Analiz Metotları 809 Sülfatlı cüruf çimentosu TS 3646 Çimento . Kullanılacak agregalar aşağıda belirtilen ilgili Türk Standart ve şartnamelerine uygun olacaktır. nehirlerden. projelerde gösterilen veya idare tarafından yazı ile bildirilen istinad duvarı. Yapay agrega (Sanayi ürünü agrega). Malzemelerin kontrolü ilgili Türk Standartlarına ve mevcut Bayındırlık ve İskan Bakanlığı neşriyatına uygun olarak yapılacaktır. . göllerden ve taş ocaklarından elde edilen kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışı agregadır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. izabe cürufu veya fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışlı agregadır.Erken Dayanımı Yüksek (Beton Travers Çimentosu) Çimento numuneleri idare tarafından TS 23'e göre alındıktan ve idarenin laboratuvarında TS 24'e göre teknik muayenesi yapıldıktan sonra kullanılabilecektir. Beton İşleri 3.2. Doğal agrega (doğal taş agregası).Cembureau Standart Kumu 2517 Alkali . Doğal. menfez.8.Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini Yol-yapı mühendislik Ltd.8. TS TS TS TS 706 Beton Agregaları (Kum ve Çakıl) 707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi 819 Rilem .8. köprü ve diğer yapılardaki beton işlerinden ve beton malzemelerinden bahseder. Şti. yüksek fırın cüruf taşı.8. Bu kısım. 3. 3.2 Malzemeler. 47. yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin çeşitli boyuttaki kırılmamış ve/veya kırılmış tanelerinin bir yığınıdır. denizlerden. Bölümünde verilen TS listesinin yeni durumu TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 19 Portland Çimentoları 20 Yüksek Fırın Cüruf Çimentoları 21 Beyaz Portland Çimentosu 22 Harç Çimentosu 23 Çimento Numune Alma Metotları 24 Çimentoların Fiziksel Muayene Metotları 26 Çimento .1 Çimento.2 Agrega.

Muhtelif ocaklardan elde edilen ince agrega idarenin izni olmadıkça birbirlerine kesinlikle karıştırılamaz. 3. TS 802-1985 «Beton Karışım Hesapları» standardında verilen karışım oranlan tayini için bu şartnamede belirtilmiş çizelge ve tablolar kullanılacaktır. . a) AASHTO elek serileri veya bunların metrik eşdeğerleri kullanıldığında. Taneli Malzemeleri Sınıflandırmak için ve TS 706/1985 «Beton Agregaları» standartlarının öngördüğü ISO elek serisi kullanıldığında. Şti.2 İnce Agrega.8. Beton Agrega Deneyleri KGM 40 3.8.2.1 Agrega gradasyonlarının belirlenmesinde ve beton karışım hesaplarında kullanılacak elek serilerinin seçimi iki şekilde yapılabilir.2. Yol-yapı mühendislik Ltd. beton karışım oranları hesabının Tablo-2 ve Tablo-4'de belirtilen beton elekleri ve granülometri limitleri kullanılacaktır. b) TS 1225/1973 Tane Büyüklükleri.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 2717 Harç Kumları 3523 Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini 3524 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Süngerimsi ve Camsı Tane Oranı Tayini 3525 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Ufalanmaya Yatkınlık Deneyi 3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini 3527 Beton Agregalarında ince Madde Oranı Tayini 3528 Beton Agregalarında Hafif Madde Oranı Tayini 3529 Beton Agregalarında Birim Ağırlıkların Tayini 3530 Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini 3655 Beton Agregalarında Dona Dayanıklılık Tayini 3673 Beton Agregalarında Organik Kökenli Madde Tayini 3674 Beton Agregalarında Sülfat Miktarı Tayini 3694 Beton Agregalarında Aşınmaya Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini 3732 Beton Agregalarında Klorür Miktarı Tayin Metodu 3787 Beton Agregası Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan 3814 Beton Agregalarında Tane Şekli Sınıfı Tayin Metodu 3820 Beton Agregaları Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu 3821 Beton Agregaları Yeterlik Deneyi.2.2. Tablo-1 ve Tablo-2 de fiziksel ve mekanik özellikleri verilen ince agrega sert ve sağlam taneciklerden oluşacaktır.

tabii hava şartları altında aşrı derecede yıpranma göstermemiş inşaatlar varsa.25 KİL toprakları 0.1 İnce Agreganın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri * Maksimum Şartname Limiti 1) 2) 3) 4) % Yumuşak Kısımlar Olmayacak Kömür ve Linyit 0.50 0. mukayese harcı ile hazırlanan küplerin mukavemetlerin % 95'ini sağlıyorsa.075 mm. ** Bu değerler. elekten geçen (Yıkanabilir Maddeler) ** a) Yüzeyi aşınmaya maruz betonlarda b) Diğer tip betonlarda 5) ISI değişikliklerine dayanım (Na2 SO4 ile) *** 6) Organik Madde **** 7) İncelik Modülü Limitleri 4 5 10 Standart renkten koyu olmayacak 2.2 ELEKLER İnç mm Geçen Miktar Yol-yapı mühendislik Ltd. Tablo . 3. Şti. Organik madde miktarı fazla olan ince agrega ile hazırlanan harem 7 ve 28 günlük mukavemetleri. ile o malzemenin kullanılmasına müsaade edilebilir. özellikleri bu limitler dışında kalan malzemeleri. İnce agreganın granülometrisi üniform olacak ve standart kare delikli eleklerle yapılan deneyler sonucu. % 2 artırılabilir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Tablo . kırılarak hazırlanan agregalarda kilden ileri gelmiyorsa (taş tozları ise). . bu agrega kullanılabilir. **** Renk mukayese metoduyla organik madde denemelerine tabi tutulan agregalar.8. aşağıdaki limitlere uyulacaktır. kontrol mühendisinin tasvibi.3.2. standart referans renginden daha koyu renk verdiği takdirde. harç yapma kabiliyeti denemesine tabi tutulurlar.1 Grantilometri.2. aksi halde reddedilir.4 * Tabii halde iken.2. *** Bu limiti aşan agregaların en az 5 sene evvel inşa edilmiş.1 . uygun bir usulle ıslah ettikten sonra kullanmak mümkündür.

15 NOT: a) İdarenin müsaadesi ile beton yol kaplamasında kullanılan kumun 0. Şti.50 15 40 12 * Tabii halde iken özellikleri bu limitler dışında kalan malzemeleri uygun bir usulle ıslah ettikten sonra kullanmak mümkündür. dayanıklı ve yüzeyleri silis veya kalker gibi bağlayıcıları zayıf olarak bağlanmış kısımları ihtiva etmeyen tanelerden teşekkül edecektir. 30 No.3 Kaba Agrega.75 2. Sapma halinde gerekli ıslah yapılarak kullanılacaktır.20 den fazla sapmayacaktır. lik elekten geçen % sinin alt sınırı % 0'a indirilebilir.3 mm. . tabii hava şartları altında aşırı derecede yıpranma göstermemiş inşaatlar varsa.5 4.25 0.5 1/2 9. 8 No. 0.3 Kaba Agreganın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri * Maksimum % 1) Yumuşak Kısımlar 2) Kömür ve Linyit 3) Kil topakları 4) 0. kuvvetli.lik elekten geçen % sinin alt sınırı % 5'e. Tablo .5 25 2 11/2 1 19 3/4 12.50 21/2 % Nisbetli (Ağırlık Olarak) 50 37. 50 No. 4 No.3 0.5 3/8 4. 3.19 0.2.8. inç.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi % 100 95 — 100 80 — 100 50 — 85 25 — 60 10 — 30 0 — 10 3/8" No.075 mm.3 ve Tablo -4'te verilen bu malzemeler sert. ** Bu limitler. kontrol mühendisinin tasvibi ile o malzemenin kullanılmasına müsaade edilebilir. kırılarak hazırlanan agregalarda kilden ileri gelmiyorsa (Taş tozları ise) % 1.4 Yol-yapı mühendislik Ltd. 16 No. 100 9. Tablo . b) Kullanılacak kumun incelik modülü deneylerle önceden tespit edilenden ± 0.6 0.38 1.5 arttırılabilir.150 mm.25 0. 75 3 63.4 Kare Delikli Standart Eleklerden Geçen Elek Açıklığı Agrega mm No. *** Bu limiti asan agregalarla en az 5 sene evvel inşa edilmiş.2. elekten gecen (Yıkanabilir Maddeler) ** 5) İnce Uzun Kısımlar 6) Aşınma (Los Angeles) *** 7) Isı değişikliklerine dayanım (Na2 S04) *** 2 0. Fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo .75 No.

Ayrıca beton dayanımında bir miktar düşme beklenebileceğinden bu husus basınç deneyleriyle de kontrol edilmelidir. Bu binalar kontrol mühendisinin uygun bulacağı yerlerde yapılacaktır.8. Yol-yapı mühendislik Ltd. ve yüzer halde 2 g.8. duvarlarında çatlak olmayan ve hiç bir suretle yağmur suyu sızdırmayan depolarda ahşap platformların üzerinde muhafaza edilecektir. . İstifler duvarlardan 5-10 santim açıklıkta. Kullanılacak su. asit reaksiyonu göstermemeli (pH ≥ 7).Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 2 3 4 5 6 —— —— —— —— —— — — — — 100 — — — 100 95100 — — — 100 95100 — 3570 — 100 90100 — 100 90100 — 3570 — 1030 90100 — 2560 — 1030 — 4070 2055 — 1030 — — 0-15 0-10 0-10 0-5 0-5 0-5 100 95-100 3. idarenin tasvibi ile kullanılabilir. yağlar (madeni. bu suda agresif karbonik asit. Yalnız. en önce getirilen çimento en önce kullanılacak şekilde depo edilmelidir.3. deniz suyu ile yapılan betonların bir süre sonra lekelendiği görüldüğünden yapının dış görünüşü ile ilgili bu konunun önemlilik derecesi önceden düşünülmelidir. amoriyum tuzları. aynı şekilde fakat içme suyu ile yapılan harç küpleri dayanımının % 90'ından aşağı olmamalıdır. 3. Yukarıdaki şartlara uyularak deniz suyu da beton karma suyu olarak kullanılabilir. aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapılmalı ye 12 sıradan fazla torba üst üste yığılmamalıdır. organik) organik maddeler ve endüstri artıkları bulunmamalıdır. Kalitesinden şüphe edilen sulardan numuneler alınarak idarenin laboratuvarında denenmelidir.8. b) İşyerine. Çimento deposu aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak kafi genişlikte olacaktır.3 Su.1 Çimentonun Muhafazası ve Depo Edilmesi çimentonun rutubetten korunabilmesi için akar sulardan veya su birikintilerinden uzak yerlerde inşa edilmiş.Litresinde en çok çözünmüş halde 15 g. serbest klor.3 Malzemelerin Muhafazası ve Depo Edilmesi. a) Muhtelif zamanlarda gelen çimentolarla farklı cins ve markalı çimentolar birbirinden ayrı olarak istif edilirler. mangan bileşikleri. içilecek su olmakla beraber daha önce kullanılarak denenmiş ve iyi sonuç vermiş bütün sular. 3. S03 bulunabilir. madeni tuz. Şti. yine litresinde en çok 2 g.2.— Beton karma ve temas suyunun en iyisi. Yapıda kullanılması düşünülen karma suyu ile yapılacak deneme harç küplerinin 7 ve 28 günlük dayanımları.

üstünde suyun göllenme yapmasına müsaade edilmeyecek şekilde rutubetten korunur. 3.8.lik küp numuneleri kullanılır.3.1. Sadece dolgu ve Yol-yapı mühendislik Ltd. etekleri birbirleriyle karışmayacak derecede uzakta yığılacaktır. olan silindir veya 20 x 20 x 20 cm.üzeri yağmur geçirmeyen örtülerle örtülür.8.1 Yukarıdaki beton sınıfları haricinde dolgu ve tesviye betonu olarak 28 günlük karakteristik silindir basınç dayanımı 80 kgf/cm2 olan karışımlar kullanılabilir. 3. Bu ayırdetmede ölçü basınç dayanımı olup. bu. BS 16. 3.1 Dayanımlarına göre.8. Tablo — 5 BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI Karakteristik 28 günlük Beton Sınıfı Sembolü Basınç Dayanımı (kgf/cm2) Silindir ( F ck) ___________ BS 14 BS 16 BS 20 BS 25 BS 30 BS 35 BS 40 BS 45 ___________ 140 160 200 250 300 350 400 450 Eşdeğer Küp ___________ 160 200 250 300 350 400 450 500 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı (kgf/cm2) Silindir ( F em) ___________ 180 200 260 310 360 430 480 530 Eşdeğer Küp ___________ 220 250 325 370 420 490 540 590 Elastisite Modülü (28 günlük) (kgf/cm2) ___________ 261500 270000 285000 302500 318000 332000 345500 358000 BS 50 500 550 580 640 369500 NOT — BS 14. . Örtüleri ranza altına kadar kıvırıp. amaçla taban çapı Ø = 15 cm ve yüksekliği L = 30 cm. Yapının veya yapı elemanlarının hizmet edeceği amaca.8.4.2 Agregaların Depo Edilmesi Agregalar en az ayrışmayı verecek ve içine yabancı maddeler karışmayacak şekilde depo edilmelidir. işin gereği olarak muhtelif boyuta ayrılmış agrega yığınları. beton karışmasında ve yerleşmesinde aksaklığa meydan vermeyecek şekilde düzenlenecektir. Agrega yığınları. Şti.4 Beton Sınıfları. maruz kalacağı çevre etkilerine ve projede kullanılacak emniyet gerilmelerine göre seçilecek beton sınıfları aşağıda gösterilmiştir. BS 20 ve BS 25 Normal beton.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Küçük ve muntazam deposu olmayan şantiyelerde kısa süreler için çimento ahşap ranza üzerine istif edilir. diğerleri yüksek dayanımlı beton olarak tanımlanır.4. 3.

Çökme değeri en çok 1015 cm.80 25 . bu deneylere göre ön Yol-yapı mühendislik Ltd.600 Dm= 37. Akıcı Beton: Sulu hamur görünüşünde olacak kadar su ile karılmalıdır. Bu kıvamda. b) Taşınan (Hazır) Beton: Taşınan beton.35 0-6 Dm= 19 mm __________________ No. Eğer sıkıştırma sırasında suyun bir kısmı ayrılır ve beton toplu bir kütle halinde kalmazsa karışımı iyi değildir. elde yoğrulduğu zaman avuca çimento hamuru yapışacak kadar ve ancak iyice sıkıştırıldıktan sonra üst yüzeyi plastik ve düzgün görünüş alacak kadar su bulunmalıdır. kıvamı bakımından aşağıdaki sınıflara ayrılır. Plastik Beton: Betonarme yapılar için özellikle uygundur.100 0. 3.5 19 4.8. kütleyi hamur haline getirecek kadar su bulunmalıdır. İçindeki su miktarına göre beton.100 45 . olmalıdır.30 mm __________________ 75 37.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi tesviye için kullanılacak bu karışımlarda gradasyonu aşağıdaki limitlere uymak ve idarenin iznini almak şartıyla tüvanan agrega kullanılabilir.lik bir ölçüm elde edilir. betonu oluşturan kısımları şantiyede hazırlanan ve karıştırılan betonlardır. Karışım oranlarının tayini. a) Şantiye Betonları: Şantiye betonları. TS 802 «Beton Karışım Hesabı Esasları» ve «Beton Karışım Oranları Tayin Rehberi» ne uygun olarak yapılacaktır. __________________ 3" 1 1/2" 3/4 No.100 35 . sıkıştırılarak yerleştirilmiş l m3 beton imali için gerekli kuru malzeme miktarları tayin edilir. Bu cins betonlarda çökme deneyinde 0 . .4.5 cm. Bu kıvamdaki betonun içinde.75 0. Bu hesaplamada ilgili projenin öngördüğü bütün hususlar göz önünde bulundurulur ve sonuçta mutlak hacim esasına göre.8.55 10 . betonu oluşturan kısımları şantiye dışında hazırlanan ve şantiyede yerleştirilip sıkıştırılan betonlardır. Tablo .6 Tüvenan Malzeme Gradasyonu Elek Açıklığı İnç. Bulunan miktarlara dayanarak laboratuvarda beton ön karışımlarının hazırlanması.8.2 Betonu imal yerine göre sınıflandırma. Bu cins beton ancak suyun fazlalığından dolayı meydana gelen niteliğindeki düşüklüğün sakıncası görülmeyen durum ve yapılarda kullanılabilir.30 100 95 .4.150 0-6 3.4 No.3 Beton kıvamına göre.yi geçmemelidir.Çökme deneyinde ölçülen miktar 5-10 cm.5 Beton Karışım Oranlarının Tayini (1 m3 için).5 mm __________________ 100 95 . 3. taze beton deneyleri.50 8 . Nemli Toprak Kıvamında Beton: Vibratörle sıkıştırma yapıldığı durumlarda ve donatısı az ve seyrek olan betonarme yapılarda kullanılmaya elverişlidir. Şti.

8. Hazırlanacak beton silindirler. kompleks biçimde veya sıkı donatılı yapı elemanları imalinde kullanılacak betonlar için gerekli işlenebilirliğin katkısız temin edilemeyeceğine kontrol mühendisi karar verdiği taktirde işlenebilirliği artırmak amacıyla plastikleştirici katkılar kullanılabilir. anormal hava şartlarında (Sıcak ve Soğuk havada) beton dökümünde kontrol mühendisinin tasvibi alınarak uygun priz geciktiriciler veya çabuklaştırıcılar hava ithal ediciler.6. 3. TS 802 ve Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesince Yayınlanan « Beton Karışım Oranları Tayin Rehberi» ne göre yapılır. karışıma su ilave edilirken.8. iskele alma müddetlerini ve yapının hizmete ne zaman açılacağını tayin etmek için.8. kalıp.3 Dayanım Deneyinin Yapılması. Yapıdaki betonun belirli bir anda muhtemel mukavemeti hakkında fikir edinmek. 3. ayrı ayrı harmanlardan. Numuneler TS 2940. plastikleştirici katkılar ve beton kur katkıları kullanılabilir. laboratuvarda hazırlanan betonların dayanım yönünden tahkiki ve şantiye için gerekli düzeltmeler. betonu temsil edecek şekilde ve beton dökümü süresince yaklaşık olarak eşit zaman aralıklarıyla her bir deney yaşı için asgari 3 silindir veya küp numunesi alınır. bu yapı kısmının yanına veya üzerine konarak (yapının muhafaza şartlarına aynen tabi tutularak) basınç deneyine kadar bekletilirler ve korunurlar. Numunelerin alınışı ve kalıplara dolduruluşu TS 2940'deki gibidir. İnce kesitli. . Katkı.) ancak kontrol mühendisi gerekli bulduğu taktirde kullanılabilir.6 İşyerinde Beton Numunelerinin Alınması ve Muhafazası İşyerinden iki maksatla beton numuneleri alınır. Sertleşme Kontrol Numunelerinin Alınması. Aynı şekilde beton dökümünün kesiksiz olarak uygulanması gerekli olan durumlarda. Yapı kısmında kullanılan betondan imal edilen silindir numuneleri.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi karışımda yapılan düzeltmeler. Hiçbir durumda kalsiyum klorür veya klorun diğer tuzları beton katkısı olarak kullanılmayacaktır.6. 3.8. suyun içinde çözerek betoniyere konulmalıdır. 3.8. 3. Kalite veya kontrol amacıyla alınan numunelere TS 3114'e göre deney uygulanır.2. beton imali esnasında idare lüzumlu numuneleri alır. Şti.1 Nitelik (Kalite) Kontrolü Numunelerinin Alınması ve Muhafazası.5.6. İstenilen özellikleri verecek katkı miktarının tayini şantiye şartlarında ve tam ölçekli deney karışımlarıyla yapılacaktır. TS 3351'e uygun hazırlanır ve muhafaza edilir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Beton katkıları veya katkılı çimentolar (Hava Katkılı vb. TS 3068. Yapının devam ettiği süre içinde imal edilen betonda öngörülen niteliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol maksadı ile idare tarafından (7 ve 28 günlük basınç mukavemetlerini tespit için) en az 6 silindir veya küp alınır.1 Katkılar.

Bir deney. Dayanım Sınıfları ve ∆ f Değerleri Dayanım Sınıfı ___________________ BS 14 ve BS 16 BS 20. fc min ise. lik küp numuneler de kullanılabilir. Şantiye Kalite Kontrolu Şantiyede betonun basınç dayanımı nitelik ve sertleşme deneyleri ile kontrol edilmelidir. Yukarıda belirtilen durumlarda en az bir deneylik numune (3 numune) alınmalıdır.1 Laboratuar Çalışmalarımda Kalite. standart sapmanı bilindiği durumlarda aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmalıdır.8.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. Nitelik kontrolu için. Şti. fem = fck + fem >= (fck + 30) kgf/cm2 fc min.8.28 σ Standart sapmanın bilinmediği veya kestirilemediği durumlarda ise. Projede öngörülen beton basınç dayanımı (Karakteristik dayanım) fck olduğuna göre.dayanımlarının ortalamasıdır. Ayrıca bu deneyler yapının önemine göre her 50 veya 100 m 3 beton için veya bir binanın her katından yahut 28 günden uzun süreli ara vermelerde tekrarlanmalıdır.8. fck belirli bir miktarda artırılarak bulunabilir. fem = fck + 1. beton karışım hesaplarında esas alınacak olan ortalama dayanım fem. BS 25'den yüksek kalitedeki betonlar için numune sayısı iki katına çıkarılmalıdır. üç numuneden elde edilen basınç. fem = fck + ∆ f Dayanım sınıflarına göre alınacak ∆ f değerleri aşağıda verilmiştir. .2.8.7. BS 40. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde betonun kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte sağlanması gerekir. yapım süresince şartların her değişiminde yeniden deney yapılmalıdır. Basınç dayanımı genellikle Ø= 15 cm ve L = 30 cm olan silindir numuneleri üzerinde yapılan standart deneylerden tayin edilir. Bu amaçla 20 cm. ∆ 40 60 80 f (kgf / cm2) ___________________ Yol-yapı mühendislik Ltd. BS 30 BS 35.7. BS 25. numunelerden elde edilen en düşük basınç dayanımıdır.7. 3. BS 45. BS 50 3.>= (fck — 30) kgf/cm2 Burada fem en az üç numunenin ortalama basınç dayanımı.7 Beton Kalitesinin Denetimi 3.3 Şantiyede Yapı Elemanlarının Kontrolu. fem yaklaşık olarak.

8. çimento ve karma suyu miktarı iyi ayarlanmalı. Yapı elemanının yerindeki mukavemetinin kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte sağlanması gereklidir.1 Sertleşmiş Yapı Elemanlarından Numune Alınması ve Alman Karot Numunelerinin Değerlendirilmesi . İdare tarafından gerekli görüldüğü takdirde. Bu nedenle agreganın granülometrisi. 3.8.7. Bu tip deney metotları. beton tabancası veya diğer bir tahribatsız metotla yapılan kontroller gibi) veya kontrol mühendisinin gerekli gördüğü durumlarda idare. 3.8. 3. karot sonuçları ile uygun bir şekilde korelasyonu ve kalibrasyonu yapılmadıkça yapının kabul veya reddi için kullanılamazlar. Betonun iyi oluşu yoğunluğu ile ilgilidir ve imalindeki homogenliğe bağlıdır. fkao >= 0. 3.3. dökülen betonun yapı elemanındaki durumunu değerlendirmede yardımcı olmak amacıyla yapının çeşitli kısımlarındaki bağıl mukavemetin tayini veya karot alınacak yerlerin tespiti için darbe çekici (Schmid Hammer).8.7.8.2 Malzemenin Ölçülmesi. Alınacak karot sayısı. alınacak karot numunelerine yapılacak işlemler ve karot sonuçlarının değerlendirilmesi. Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığınca yayımlanan Beton Karışım Oranları Tayin Rehberi «Bölüm IX» Sertleşmiş Yapı Elemanlarından Numune Alınması ve Alınan Karot Numunelerinin Değerlendirilmesine göre yapılacaktır.3.2 Değerlendirme Kriterleri. Yol-yapı mühendislik Ltd.8 Betonun Hazırlanışı.8. beton karot numuneleri alır veya alınmasını ister.1 Genel.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. üç taneden az olmamak şartıyla idare tarafından tespit edilir. Yapım sırasında alınmış olan numunelerden mukavemetin yetersiz olduğunun anlaşılması halinde yahut herhangi bir sebepten ileri gelen şüpheli hallerde (betonun görünüşü. Şti. Sertleşmiş betondan numune alınması.4 Sertleşmiş Yapı Elemanlarının Kontrolu İçin Kullanılan Diğer Yöntemler. .8. ultrasonik aletler veya diğer tahribatsız deney metotları kullanılabilir. karıştırılmasında gerekli itina gösterilmelidir.7.85 fck fkam >= 0. 3. Numunelerin alınacağı yapı kısmı ve yeri idare tarafından bir tutanakla belirlenir.75 fck Burada: fck = Karakteristik basınç dayanımı fkao = En az üç karot numunesinin minimum ortalama basınç dayanımı fkam = Herhangi bir numunede kabul edilebilecek minimum basınç dayanımıdır.8.

Karışıma konulan su ya tartılacak veya hacmen ölçülecektir. İdare tarafından aksine müsaade edilmedikçe beton. çimento ve su ağırlıkları oranları beton karma yerinde herkes tarafından görülebilecek şekilde asılı duracak bir levha üzerinde daima okunabilir halde bulundurulmalı ve kolaylıkla kontrol imkanı sağlanmalıdır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi İdare tarafından başka bir usul gösterilmedikçe agrega ve çimento tartılarak ölçülecektir. ayrı ayrı tartılacaktır.8. çakıl.beton kıvamının hep aynı kalmasını sağlayabilecek tecrübeli şahıslar tarafından kullanılmalıdır. Bunun için kuru olarak önceden karılması gerekmez. işyerinde betoniyer ile karıştırılacaktır. Su. Küçük işlerde (bir tek sanat yapısındaki toplam beton hacmi 100 m 3 veya daha az olan işlerde) ölçünün hacmen yapılması idare tarafından kabul edildiği takdirde ağırlık olarak verilen oranlar eşdeğer hacim oranlarına dönüştürülecektir. Böyle hallerde rutubetin değişmesi ve kumun kabarması göz önünde bulundurularak ölçülerde lüzumlu düzeltme yapılacaktır. fakat karma süresi 1 dakikadan az olmamalıdır. Betoniyer. Modem karma makineleri karma işini 1. Sürekli beton karma makineleri. kum. Bütün ölçü aletlerinin muayene edilmiş ve mühürlenmiş olması lazımdır. bu işte kullanılmak üzere tanzim ve imal edilmiş hususi tipte basküller olacaktır.5 dakika içinde istenen şekilde sağlarlar.5' sini ölçecek derecede hassas olmalıdır. . tartılan malzemenin % 1 sıhhatle tartılmasını temin edecek derecede olmalıdır. idarece kabul edilen tip ve büyüklükte bir betoniyerde iyice karıştırılacaktır. Bu makineler suyu hızla ve eşit olarak sevk edebilmeli ve önceden belirtilen miktarı ± % 3 doğrulukla sağlamalıdır. Yol-yapı mühendislik Ltd. 3. bir su deposu ve her karışımda kullanılan suyu sıhhatli ölçmek ve ayar edebilmek için gerekli bir tertibatla donatılmış olacaktır.lık) torbalar içindeki çimento tartılmayabilir. 3. Beton iyice. Kabil olduğu takdirde çimento ve agregayı tartacak aletler. Beton karma makineleri. Standart (50 kg.1. Çimento. kum ve muhtelif irilikteki çakıl. malzemenin tamamen eşit olarak ulaştırılması ve daimi kontrol sağlanmış olduğu sürece ve özel durumlarda kullanılabilir. Beton.8.8.8. malzemenin bütün kitle içinde homojen surette dağılmasını temin eden. Beton. homogen görünüşlü duruma gelinceye kadar karılmalıdır. Tamburun devir adedini kayıt eden ve tayin edilen asgari zamandan evvel betoniyerin boşaltılmasını önleyen mekanik tertibatı haiz betoniyerler tercih edilir. genel olarak bu işe uygunluğu bilinen makinelerle karılmalıdır. İkinci bir karıştırma yapılmadan evvel betoniyerin iyice boşaltılmış olmasına dikkat edilmelidir. Basküllerin hassasiyeti. Beton karma makinesine ilk olarak iri ve orta çakıl ve ondan sonra sırasıyla çimento.3 Betonun Karıştırılması. Karışıma katılacak kum.1 İşbaşında Beton Karıştırılması. Şti. miktarını ölçen alet su deposu hacminin % 0.3. ince çakıl ve su ilave edilmelidir.

Ayrıca boruların tıkanmaması bakımından. iş tatil edilirken iyice temizlenmesi lazımdır.8.8. İmal edilmiş beton herhangi bir taşıtla taşınırken. Plastik ve akıcı betonun uzun mesafelere taşınmasına müsaade edilmemelidir. sağlam bir zemin üzerinde karılmalıdır. kum ve çimentonun karışıma ayrıca ilave edilmesi Iazımdır. homogenliği bozmamalı ve malzeme kaybına sebep olmamalıdır. Ancak. Taşıma tulumba ile yapıldığı zaman borular içindeki betonun akımı kesintiye uğramayacak şekilde konmalıdır. Bunun için.5 cm. ondan sonra süzgeçli bir kova ile su verilmeli ve tamamen homogen bir beton kitlesi elde edilinceye kadar karmaya devam edilmelidir. Beton ayrışmasına sebep olacak şekilde ve 1. Betonun karma makinesinden işleneceği ve kullanılacağı yere taşınması için seçilen metot ayrışma meydana getirmemeli. su sızdırmaz ve zemine iyice oturtulmuş bir döşeme üzerinde veya su çekmeyen düzlem. İmalatın hızı betonun uygun bir şekilde taşınmasına.beton sağlam.4 Betonun Taşınması. den fazla olmayacaktır. kullanılan gözenekli agrega karışıma katılmadan nemlendirilip aktarılmalıdır. Şti. 3.8. . Betonu imal eden. Bu oluklara olabildiği kadar az su kullanılarak ve ayrışıma uğramadan betonu akıtabilecek şekilde eğim verilmelidir. sıcak havalarda veya betonun çabuk priz yapmasına neden olan diğer şartlarda bu müddet idarece azaltılabilecektir. Küçük ve önemsiz yapılarda betonun elle karılmasına müsaade edilebilir.5 Betonun İmalinde ve Naklindeki İntizam ve Hız. Akıcı betonun taşınması için oluk kullanılabilir.den fazla yükseklikten serbest olarak atılmamalıdır. Karma ve sıkıştırma sırasında gözenekli agreganın fazla ufalanmamasına özellikle dikkat edilmelidir. yerine yerleştirilip Yol-yapı mühendislik Ltd.8.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Karıştırma esnasında. istenilen miktarda betonu kesintisiz temin edecek bir tesisata ve taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Betonun yüksek bir yerden aşağı dökülmesi gerekiyorsa bir ucu işlenme yeri yakınında sonuçlanan bir boru ile aktarılmalıdır. Gerçek karma suyu katılmadan bu cins agrega çimento ile ön karıştırmaya tabi tutulmalıdır.5 m. İlk önce kum ve çakıl çimento ile kuru olarak ve uygun bir harman oluncaya kadar en az üç defa aktarılmalı. Hafif beton imali gerektiğinde. Eğer bu yükseklikten atılmada ayrışma ihtimali mevcut ise gerekli önlem alınmalıdır. burada kullanılacak betonun granülometrisine ve karma suyu miktarına özellikle dikkat edilmelidir. Bu maddede bulunmayan hususlar için TS 1247 geçerlidir. 3. betoniyer tamburu dönüş hızı sabit kalacaktır. Betoniyer içine konacak ilk karışımda malzeme betoniyer cidarına yapışarak harem fakirleşmesine neden olacağından yaklaşık bu miktar kadar su. betonun susuz kalmasını önlemek ve iyi bir şekilde sertleşmesini sağlamak için. Betoniyer uzun bir zaman çalıştıktan sonra. çakıla çimento ilave edildiği andan itibaren en çok bir saat içinde işyerine taşınmış 've kalıba dökülerek nihai durumunu almış olacaktır. karışıma su katıldığı veya kum. Taşıma sonunda beton kıvamındaki değişiklik (çökme değeri) başlangıca göre 2.

8. betoniyerden kalıplara kadar naklinde oluk veya boru kullanılması kontrol mühendisinin yazılı müsaadesine bağlıdır.8.5'e uymak ve istenilen kıvam limitleri dahilinde kalmak şartı ile sıkıştırmada kullanılan aletlerin etkinliğine göre.5'e uyularak tespit edileceğinden. Beton dökülmeden. Priz yapmaya başlamış olan beton katiyen kullanılmayacaktır. 3.8. Ön deneylerde belirli bir yapı kısmı için tespit edilen kıvam o kısım tamamlanıncaya kadar muhafaza edilecektir.8. Beton hemen kullanılabilecek miktarda imal edilecektir. Priz yapmaya başlamış betona tekrar su katılamaz veya yeniden karıştırılamaz.8. 3. Su miktarı 3. Betonun. Ancak profil demirlerinin etrafını sarmak ve bunların arasını doldurmak maksadıyla yapılan çok ince aralıklardan geçmesi icap eden betonlarda özel haller için su çimento oranı sabit kalmak şartı ile bahsi gecen kıvamların dışına kontrol mühendisinin izniyle çıkılabilir. her çakıl tanesinin kafi miktarda harç tabakası ile kaplanmasını temin edecek derecede bir kıvama sahip olmalıdır.1 Betonun Dökülmesi. 3.7 Kıvam. Şti.8. kabil olduğu kadar az kıvamlı (kuru) bir beton imal etmeğe dikkat edilecektir. iki döküm arasında 20 dakikadan fazla zaman geçmeyecek derecede olacaktır. destek ve kuşak varsa beton bunların mevcudiyetine artık lüzum kalmayan bir seviyeye kadar yükseldiği zaman kaldırılacak ve katiyen beton içinde bırakılmayacaktır. Kalıp.9 Kıvam Denemesi TS 2871'e Uygun Olarak Yapılır. yonga vesaire inşaat artıklarından ve yabancı maddelerden veya buzdan temizlenmiş olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi sıkıştırılmasına ve düzeltilebilmesine imkan verecek derecede olmalıdır. 3. Beton her durumda işlenebilmeyi ve betonarme demirinin etrafından betonun yapışmadan akmasına. Yol-yapı mühendislik Ltd. Kalıp içinde muvakkaten konmuş gergi. 3. Beton dökülürken çakılın ayrılmaması ve betonarme demirlerinin yerlerinden oynamaması lazımdır. işi durduracak ve betonun kalıplara daha iyi bir usulde nakledilmesini müteahhitten isteyecektir. kalıp içindeki talaş. dökümden önce ıslatılmış veya yağlanmış olmalıdır. Taşıma şekli betonun yeniden elden geçirilmesini icap ettirmeyecek. . Bu hız.9. kontrol mühendisinin rızası alınmadan değiştirilmeyecektir.6 Yeniden Su Karıştırılması. Bu iş için kullanılan tesisattan iyi bir netice alınmadığı takdirde kontrol mühendisi. betona veya imalatın diğer kısmına zarar vermeyecek şekilde olacaktır.8.8.

Beton katiyen 1. den daha yüksek bir yerden dökmek icap ederse mutlaka madeni bir boru kullanılacaktır. Müteahhit beton dökülür dökülmez bunu bekletmeden sıkıştırabilmek için kafi adette vibratörü şantiyede hazır bulundurmalıdır. Şantiye şefi ve kontrol. yaş ve yapışık olmayan pastan temizlenmelidir. kullanılmadan önce kir. Çelik.5 m. şiddetli yağmur vb. Eğer meyil çok fazla ise betonun hızını kırmak üzere oluğun yer yer paletlerle teçhiz edilmesi veya kısa parçalarda imal edilip sık sık istikamet değiştirmesi lazımdır. karılmasından hemen sonra ve fasılasız olarak işlenmelidir. Betonun dökülmesi esnasında borunun alt ucu dökülmüş beton içinde bulundurulacak ve boru daima dolu bulundurulacaktır. Beton dökülürken donatının yerini değiştirmemesi gerekir.8. Beton mutlaka prize başlamadan önce yerine dökülmüş ve işlenmiş olmalıdır. etriyelerle veya fretlerle rijit bir sistem meydana getirmelidir. Beton takoz ve çelik çubuk parçaları yerine bu amaçla hazırlanmış elemanlar da kullanılabilir. dağıtma donatısı ve etriyelerle iyice bağlanmış olmalıdır.5 metreden daha yüksekten serbest olarak dökülmeyecektir. Bu süre kuru ve sıcak havada yarım saati. Her beton dökümünden sonra bunlar bol su ile yıkanmalıdır. 3. ana donatıyı teşkil eden. cidarlarında dönmüş beton olmamalıdır. zemin ilk olarak en az 5 cm.11 Betonun İşlenmesi ve Sıkıştırılması.10 Donatının Yerleştirilmesi. nemli ve serin havada bir saati geçmemelidir. Beton nakli için kullanılan borular veya kapalı oluklar temiz olmalı. Esas donatısı altta bulunan bir yapı elemanı doğrudan doğruya (temel plaklarında olduğu gibi) zemin üzerine yapılacaksa.8. kalınlığında beton veya benzeri bir tabaka ile örtülmelidir. Bu gibi durumlarda betonun güneş. beton dökümüne başlanmadan önce donatının projesine uygun konup konmadığını ve miktarının uygunluğunu inceleyerek gereğini sağlamalıdırlar. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bu işi yaparken suların katiyen inşaat üzerine akmaması temin edilecektir. Beton prize başladıktan sonra kalıp katiyen sarsılmayacak ve betondan uzayıp çıkan demirlere bir kuvvet aktarılmayacaktır. Çubukların etrafında gerekli beton tabakasının (Paspayı) sağlanması için donatı askıya alınmalı ve kalıpla bunların arasına beton takozlar ve iki sıra donatı arasına da çelik çubuk parçaları konulmalıdır. basınç çubukları. . Donatının projesindeki şekilde yerine konmasına özel itina gösterilmeli. Donatının yoğun betonla iyice kuşatılması mutlaka sağlanmalıdır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Açık olukların saçtan imal edilmesi veya içlerinin sapla kaplanmış olması lazımdır. 1. Şti. Etriyelerin betonla sarılmasına özellikle dikkat etmeli ve döşeme veya kirişlerin üst donatılarının aşağıya basılmaması sağlanmalıdır. Kolonlarda boylama donatı. rüzgar. gibi hava etkilerine karşı korunması ve kullanılacağı zaman yeniden karıştırılması gereklidir. Yalnız özel durumlarda betonun bir süre işlemeden bekletilmesine müsaade edilebilir. Beton. çekme. 3.

Az su ile karılan ve vibratörle sıkıştırılan betonun karışımı vibratörün kapar sitesine göre ayarlanmalıdır.8000 frekanslı ve 500 kgf merkezkaç gücü olan iç vibratörleri kullanılmalıdır. sürekli ve homogen oluncaya kadar tokmaklanmalıdır. çapındaki bir çevrede betonun 2. çelik çubukların iyice betonla sarılması ve kalıp boyunca betonun iyi işlenmesi konularına dikkat edilmelidir. özellikle plaklar için tavsiye edilir. çökerek yerleşmesini temin edecek derecede olmalıdır. Kolon. hafif ve geniş yüzlü tokmaklarla dövülme ve vibrasyon suretiyle sıkıştırılabilir. sıkıştırma için genel olarak yeterlidir. kalın plak ve perdelerde betonun sıkıştırılması için iç vibratörleri . ikinci tabaka sıkıştırılırken bir önceki tabakaya. Beton tokmakla dövülerek sıkıştırılacaksa. Yüzey vibratörleri. Sıkıştırılacak tabaka kalınlığı 30 cm. den fazla olmamalıdır. Buna. Tokmakla dövme. bir önceki tabaka yüzüne çıkan şerbetin ikinci tabakaya karışmasını ve iki tabakanın kenetlenmesini sağlamak üzere 15 cm. . Şti. 70 cm. Bunun yapılamadığı durumlarda betonun kıvamı plastiğe yakın olarak ayarlanmalı ve basınç doğrultusunda tokmaklama derzi meydana gelmeyecek şekilde işlenmelidir. bir önceki tabakanın üstü prizini yapmadan taranmış olmalıdır. Özellikle köşelere ve kalıp boyunca vibrasyona yeter derecede önem verilmelidir. görünüşü plastik. bir kısım çimento şerbetinin yüze çıkması ve betonun pelte hale gelmesi ile anlaşılır. Mekanik tokmaklarla ve bunların sağlanamadığı durumlarda el tokmaklan ile beton yüzü. Normal durumlarda 6500 . Şişlemede. Yüzey vibratörü kullanıldığı zaman.ince plaklarda ise yüzey veya kalıp vibratörleri kullanılmalıdır. İç vibratörleri olabildiği kadar düşey olarak betona sokulmalı ve en alçak noktaya ulaşır ulaşılmaz hemen yavaşça yukarıya doğru çekilmelidir. Vibrasyonun yeterliliği beton dış yüzeyinin nemlenmesi. sıkıştırma sırasında çok az miktarda çimento şerbeti yüze çıkacak ve iç vibratör kendiliğinden batacak ve yavaşça geri çekildiğinde betonda delik bırakmayacak şekilde olmalıdır. sıkışmış tabaka kalınlığı 20 cm. beton henüz sıkıştırılabilir durumda ise. kiriş. minimum 45 cm. Plastik beton vibrasyonla Yol-yapı mühendislik Ltd. Daldırma yerleri arasındaki uzaklık betonun kıvamına ve vibratörün frekansına bağlı olarak değişmelidir.5 cm. yi aşmamalıdır. kadar girmelidir. arkasında belirli nemli ve hafif çimento şerbeti yüzeyi bırakacak şekilde yavaş olarak hareket ettirilmelidir. Tabakalar. den az. Saniyede 8 cm. az su ile karılan nemli toprak kıvamındaki beton tabakasının kalınlığı 15 cm. Yeni bir tabaka dökülmeden önce. Köşelerde ve kalıp boyunca sıkıştırmaya özellikle itina gösterilmelidir.lik daldırış veya dışa çekiş hızı.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Betonun kalıba dökülmesi sırasında homogen bir durumda kalmasına dikkat edilmeli ve kütleden ayrılan iri çakıl taneleri kütle içine karıştırılmalıdır. Vibratör iğnesi. Bu karışım. özellikle kolonlarda kalıba dışardan vurmak suretiyle de yardim edilebilir. yapıdaki basınç yönüne dik ve tokmaklama ise basınç yönünde olmalıdır. Titreşimin şiddeti. Plastik beton itinalı bir şişleme.yi aşmamalıdır. Vibratörler donatılara değmemelidir.

Bunun için alt tabaka yüzeyi yukarıda sayılan koşulları sağlayabilecek şekilde betonlamaya hazırlanmalıdır. kullanılacak vibratörün frekansı betonun ayrışmasını doğuracak kadar yüksek olmamalıdır. eğik yüzle dik açı teşkil edecek şekilde dökülecektir. iyice kaynaşacak ve homogenliğini kaybetmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. betonun ayrışmasının önlenmesidir. Yukarıdaki şartlar çelik ızgara döşemeler için kullanılan dolgu beton için de geçerlidir. daha beton priz yapmağa başlamadan evvel. Yukarıdaki şartlar betonarme kazıklar vesair evvelden hazırlanması gerekli beton inşaat aksamı için de geçerlidir. Ancak bu halde vibratör çeliğe raptedilecektir. betonarme demirleri ve kalıp üzerine sıçramış olan harçtan temizlenecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi sıkıştırıldığı takdirde. Kayalık zemin üzerine beton dökmeden önce zeminin gevsek kısımları temizlenmelidir. Beton gevsek bir zemin üstüne yerleştirilecekse bu zemin silindirlerle sıkıştırılmalı veya tokmaklanmalıdır. Temizlenen bu kurumuş harç parçalarının taze betona karışmamasına dikkat edilecektir. Yerleştirme işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Beton dökme isi geçici olarak durduğu zaman. Ancak. Şayet taze beton priz yapmadan bu Yol-yapı mühendislik Ltd. beton tabakasının eğik yüzle yapacağı dar açı betonda zayıf bir nokta hasıl edeceğinden. idarece kabul edildiği takdirde bu parçaları imal eden firmanın teklif edeceği vibrasyon şekli kullanılabilir. Beton yatay tabakalar halinde dökülecektir. Eğer herhangi bir sebeple bir tabakanın tamamlanmadan bırakılması icap ederse ek yeri dik olacak şekilde bırakılacaktır. İnşaatın hiçbir parçasının en üst noktasından 45 cm. beton tabakasını eğik yüzden itibaren en aşağı 15 cm. köşelerde betonun sıkışmasını temin için vibratöre ilave olarak beton kalıp yüzü boyunca bu ise mahsus uçları kürek gibi yassıtılmış ve sivriltilmiş sislerle sislenmelidir. Beton düzgün bir yüzey elde edilmesini ve vibratörün sığmadığı yerlerde. den daha az kalınlıktaki bir bordürün mevcudiyeti halinde idarece müsaade edildiği taktirde bordur ayrıca dökülebilir. Plastik betonda tabaka kalınlığı yapı elemanının cinsine. den daha az mesafede inşaat derzi yapılmayacaktır. Şti. betonlanan yüzeyin büyüklüğüne ve sıkıştırma sekline bağlı olarak değişmelidir. Toprağın beton karışım suyunu emmesini önlemek için tedbir alınmalıdır. lik bir kısmı yatay değil. Akıcı betonda vibratör kullanılmamalıdır. Bir köprünün ricat duvarı gibi eğik olan kısımların betonunun dökülmesinde bir inşaat derzi yapmak icap ederse. Akıcı beton içinde fazla su olduğu ve bundan dolayı da dayanım azaldığı için. bu cins betonda kullanılacak kum çakıl granülometrisi iyi seçilmeli. Ancak 45 cm. karılmasında ve yerine taşınmasında özellikle itina gösterilmelidir. . Betonun görülen kısımlarında düzgün olmayan bir derz teşekkülüne mümkün mertebe mani olmak için beton tabakasının en üstünde kalıba değen kısımların mala ile tesviye edilmiş olması lazımdır. Yerleştirme yerine taşınan beton alt tabaka ile arada boşluk kalmayacak.

Gusenin yüksekliği 90 cm. Bu halde tavanı duvarlara bağlamak için gerekli dişler duvarlarda bırakılacaktır.2 Kirişler. 3. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. Plak ve döşemeler başka bir metot söylenmediği taktirde. Bu suretle suların derze etkisinin mümkün mertebe önüne geçilmiş olur. 1. 1.20 m. İki seferde döküldüğü zaman evvela kirişlerin döşemenin altında kalan kısmı dökülecek.20 m. den daha yüksek olan kutu menfezlerin duvarları dökülüp prizini aldıktan sonra tavan betonu dökülecektir.8.1 Menfezler. Beton kendini tutabilecek kadar sertleştiği zaman dişlerin yapılmasında kullanılan bu takozların kolayca çıkarılabilmesi için takozların alt yüzlerinin daha küçük yapılması ve yüzlerinin yağlanmış olması lazımdır. yonga vesair yabancı maddelerden iyice temizlenecek ve evvelce dökülmüş beton yüzeyi çentilecektir. Bunun için en uygun şekil lamba ve zıvanalı bir derz yapmaktır. . den fazla ise ayak. Dökme işi her kısım için kesintisiz olacaktır. kiriş betonu ile birlikte dökülecektir. 3. Bu dişlerin aralığı hesap neticesine bağlıdır. den daha alçak olan kutu menfezlerin duvarları ve tabanı yekpare olarak dökülebilir. en sonra da geri kalan kısım dökülecektir. Bu halde lüzumlu derzler düşey ve menfez eksenine dik olacaktır.12. guse ve kiriş ayrı ayrı üç kısımda dökülecektir. demirlerin temizlenmesi sırasında beton yüzüne yakın yerlerde demirlerin yerlerinden oynamamasına ve sarsılmamasına dikkat edilecektir. Evvela gusenin alt kısmına. Kutu menfezlerin evvela (taban) radyeleri dökülecek ve bunların prizi tamamlandıktan sonra diğer kısımların betonu dökülecektir. sonra döşeme dökülecektir. Bu halde menfez yan duvarlarının tabanla bağlantısında hususi önlem alınmalıdır. büyük olmayacaktır. daha kısa olan takozlarla teşkil edilen dişler maksada kafidir.12 Çeşitli Yapı veya Yapı Elemanlarının Dökümü.8. Plak ve Kolonlar. Kiriş guselerinin betonu. sonra gusenin üst kısmına kadar olan kısım. Ters kirişli köprülerde basınç tablası ve kirişler birlikte dökülecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi temizleme işi yapılmamış ise. Her kanat duvarı imkan olduğu taktirde bir seferde dökülecektir.8. Genel olarak kesiti 5x10 cm.den az ise. guselerin yüksekliği 90 cm. Ancak bu halde döşeme ile kirişin arasındaki makaslama tesiri kiriş gövdesi üzerinde yapılacak dişler vasıtası ile karşılanmalıdır. Aksi halde yapılacak derz yatay olacak ve kanat duvarının zemin üzerinde kalan kısmında gözle görülmeyecek şekilde yapılacaktır. 3. devamlı bir işlem ile bir seferde dökülecektir.12. guselere mesnet teşkil edecek şekilde kesilerek derz bırakılacaktır. Betonarme tablalı kirişli köprülerde döşeme ve kirişler aynı zamanda dökülebildiği gibi ayrı ayrı da dökülebilir. den. Eğer bunların ayrı ayrı dökülmesi kabul edilmiş ise bu halde kirişle basınç tablasının birlikte çalışmasını temin için hususi makaslama teçhizatının konmuş olması lazımdır. Bu dişlerin boyutu ve aralıkları hesapla bulunacaktır. Ancak diş merkezleri arasındaki mesafe hiçbir vakit 40 cm. Menfez duvarlarının betonu dökülmeden evvel yukarıda izah edildiği şekilde taban betonu talaş. ve boyu kiriş gövde genişliğinden 10 cm. Çerçevelerde kenar ve orta ayakların veya kolonların üst kısmında beton.

3 Kemerler. İnşaat derzi ancak planlarda ve betonun döküm şemasında gösterilen ve kontrol mühendisince kabul edilen yerlerde yapılacaktır. Anoların teşkili ve beton dökme sırası idarece kabul edilecek şekilde ve betonarme demirlerinde hiçbir gerilme yaratmayacak tarzda olacaktır.12. Kolonlar. 3.8. elindeki imkan ve tesisata göre saatte dökebileceği beton miktarını ve bunun için kullanacağı makine ve tesisatın cins ve kapasitesini belirtecektir. kontrol mühendisince istenilen şekilde çentilerek pürüzlendirilecek ve fakat çentilmiş olan satıhta çatlaklar olmasına ve çakıl tanelerinin yerinden oynayarak gevşemesine sebebiyet verilmeyecektir. ayakların inşaatı bittikten en az 21 gün sonra ayaklara yüklenecektir. Sertleşmiş olan betonun yüzü. Şti. Makaslama kuvvetini nakletmek ve her iki parçayı birbirine bağlamak için derzlerde dişler tesis edilecek veya eğik çubuklar kullanılacaktır.4 Beton Dökme Şeması. Anolar birbirine uygun şekildeki dişlerle bağlanmalıdır. Bu şemada müteahhit. Betonun dökülmesine. Kontrol mühendisi tarafından aksine müsaade edilmedikçe. Eski ile yeni beton arasındaki bu kısımlarda harcı zenginleştirmek için eski betonun temizlenmiş ve ıslatılmış olan Yol-yapı mühendislik Ltd. Kolon başlıkları beton dökümü bittikten minimum 12 saat sonra dökülecektir. Üstyapı. 3. iskele homojen olarak yüklenecek tarzda yapılacaktır. Kemerlerin betonu. çimento kaymağından iyice temizlenip su ile ıslatılacaktır. ancak. Ancak. Evvelce dökülmüş ve sertleşmiş beton üzerine veya yanına beton dökmeden evvel. Bundan sonra yabancı maddelerden.13 İnşaat Derzleri. İnşaat derzleri mümkün olduğu kadar basınç gerilmelerinin doğrultusuna dikey olarak düzenlenmelidir. hiçbir şey söylenmediği takdirde kesintisiz olarak dökülecektir. Kemer enine kalıplarla bir seferde dökülebilecek büyüklükte anolara ayrılacaktır. kalıp tekrar elden geçirilerek gevşeyen yerleri sıkıştırılacaktır. bu müddet kontrol mühendisi tarafından değiştirilebilir. bu sema idare tarafından tasdik edildikten sonra başlanacak ve idarenin izni alınmadan beton dökme sırası katiyen değiştirilmeyecektir. .12.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Özelliği olan köprülerde (ön gerilmeli vb.) döşeme ile kiriş arasındaki makaslama tesiri yapılacak hesap sonucu bulunacak makaslama teçhizatı ile karşılanacaktır.8. Planlarda tafsilatı gösterilmemişse veya işin herhangi bir arıza yüzünden durması halinde yapılacak derzlerin seklini idare tayin edecektir.8. İdarece müsaade edildiği takdirde kemerin tamamı kesintisiz dökülebilir. 3. Müteahhit beton dökmeye başlamadan evvel yukarıdaki esaslar dahilinde beton döküm sırasını gösteren bir şemayı idareye verecektir. kolon kalıplan sökülüp kolon betonu muayene edilmedikçe üst yapıya ait hiçbir kısım yapılmayacaktır.

1 Soğuk Havada Beton Dökümü. kum veya bu işe yarar diğer bir malzeme ile kaplanacak ve bunlar daimi surette ıslak tutulacaktır. Isıtılmış malzemelerle çalışırken çimentonun ani priz yapmasını önlemek için önce kum.15. 3. Yerine yerleştirilmiş betonun ısısı. içindeki kar.15 Soğuk ve Sıcak Havada Beton Dökümü. buz ve donmuş parçaların bertaraf edilmesine imkan verecek şekilde üniform olarak ısıtılacak ve hiçbir zaman 60 0C nin üzerinde ısıtılmayacaktır. Bu amaç için şeker çuvalı kesinlikle kullanılmayacaktır.8. çakıl ve su betoniyerde karıştırılacak ve bu karışıma sonra çimento ilave edilecektir. Eğer dökülmesi mecburiyeti var ise o takdirde kalıp. Böyle bir beton yerine çimento şerbeti kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Beton hiçbir zaman + 0°C den daha aşağı ısılardaki donmuş zeminler üzerine dökülmeyecektir. su. 3. kütle betonlarında veya idarenin gerekli gördüğü yerlerde beton kür katkıları (Curing Compound) kullanılabilir. hasır. çabuk sertleşen çimentolarla hazırlanan betonlarda en az 3 gün. . Bilhassa geniş yüzeyli betonlarda.14 Betonun Muhafazası ve Kur Edilmesi. katkılı (traslı. çakıl veya her ikisi de ısıtılacak ve betonu koruyucu yeterli örtme ve ısıtma tedbirleri alınacaktır. Beton mukavemetinin kısa zamanda arttırılması için idarenin münasip gördüğü her türlü tedbir alınacaktır. İlk olarak. Beton dökümüne diğer derze kadar kesintisiz devam edilmelidir. ısıtılmış olacaktır. en az 7 gün. kum. en büyük çakıl çapı sertleşmiş betondakinden ufak ve dozajı daha yüksek olan bir beton ile betonlama işine devam edilmelidir. branda bezi gibi geçirimsiz Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. cüruflu gibi) çimentolarla yapılan betonlarda en az 14 gün devam edilecektir. Bütün derzlerin görünen tarafları iyice temizlenip düzeltilecektir. İş derzlerin zorlamanın az olduğu yerlerde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Su 80°C den fazla ısıtılmayacaktır. Beton yüzü bu şekilde kaplanmadığı takdirde daimi şekilde rutubetli tutabilmek için sık sık sulanması icabeder. Yerine konulmuş olan beton. Beton satıhları beton içindeki rutubetin muhafazası için ıslak çuval. demir ve temel zemini beton dökülmeden önce. Normal portland çimentosu ile hazırlanan betonlarda kür. çabuk sertleşen çimento kullanıldığında 3 gün ve katkılı çimentolar (traslı.8. uçucu. Kum ve çakıl. kütle betonlarından + 10 0C den orta kesitli kısımlarda kullanılan betonlarda +15°C den ve ince kesitli betonlarda + 20°C den aşağı olmayacak ve bu ısılarda asgari normal portland çimentosu kullanıldığında 7 gün.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi eğik veya dik yüzü evvela çimento harcı veya şerbeti ile kaplanacak ve bu hare veya şerbet donmaya başlamadan yeni beton dökülecektir. 3. örtülmüş ve. fakat kür müddetince + 5°C nin altına düşecekse bu taktirde uygun örtme ve betonu ısıtma tedbirleri alınacaktır.8. İdarenin yazılı muvafakati olmadan + 5°C nin altında hiç bir suretle beton dökülmeyecektir. Isı + 5°C den aşağı fakat suyun donma noktasından yukarıda veya ısı + 5°C den yukarı. Isı suyun donma noktasından aşağıda ise bu taktirde. küllü ve cüruflu) kullanıldığında 14 gün müddetle muhafaza edilecektir.

15. çabuk sertleşen çimento kullanılmasını veya betona uygun katkı malzemelerinin ilavesini isteyebilir. Şti. 9 — Beton direkt güneş ışığından korunmalı. Su içine dökülen beton dayanım sınıfı projede gösterilenin bir üst sınıfında olacak ve kullanılan çimento hiçbir zaman 300 kg/m3 den aşağı olmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi malzemelerle örtülecek ve yukarıda belirtilen asgari kür müddetlerince. 3 — Su boruları. 3. bilhassa kuru rüzgarlardan korunmalı. 1 — Malzemeler gölgede muhafaza edilmelidir.8. Sıcak havada hazırlanıp yerine yerleştirilen betonun ısısı hiçbir zaman + 3O°C'yi geçmemelidir. Su altına dökülen betonun su/çim oranı maksimum 0. 2 — Agregalar üzerine su serpilerek serinletilmesi temin edilmelidir. Soğuk havada beton dökülmesinde idare müteahhitten çimento miktarının artırılmasını.2 Sıcak Havada Beton Dökümü. çakıl ve harcın birbirinden ayrılmasına mani olmak için boru. idarenin rızası olmadan katiyen su içine dökülmeyecektir. bu maksatla branda veya nemli çuvallarla örtülmeli. . Yol-yapı mühendislik Ltd. İdare bu ise muvafakat ettiği takdirde beton dökme işi bilfiil kontrol mühendisinin nezareti ve aşağıdaki şartlar altında yapılacaktır. Burada bulunmayan diğer hususlar için TS 1248 geçerlidir. 7 — Kuru. temini mümkünse beton yüzeyi beyaz pigmentli kür maddeleri ile kaplanmalıdır. (gece veya günün erken saatlerinde) 6 — Kesinlikle sıcak çimento kullanılmamalıdır. poröz agrega kullanılmamalıdır. beton yerleştirme ısısını aynen muhafaza edecek şekilde buhar veya kuru hava ile ısıtılacaktır. beton dökülmeden evvel de yüzeyler su ile tekrar ıslatılmalıdır.8. Yıkanmaya. Bunu temin etmek maksadı ile aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.60 olacaktır.15.) 11 — Betonun son prizini gecenin en serin saatlerine kaydırabilmek amacıyla idarenin gerekli gördüğü yerlerde priz geciktirici katkı kullanılabilir. Isıtma işi kuru hava ile yapıldığı takdirde normal havadaki rutubetin betonu çevreleyen havada da olması sağlanacak ve bunun için gerekli tesisler müteahhitçe temin edilecektir. Bu bölümdeki bütün işlemler TS 1248'e uygun olarak yapılacaktır. 5 — Serin saatlerde çalışılmalıdır. 3. 8 — Beton dökümünün en kısa zamanda bitmesini temin edecek şekilde bir organizasyon yapılmalı ve kafi personel kullanılmalıdır.3 Su Altında Beton Dökme. 10 — Büyük kütle inşaatlarında (büyük istinad duvarları gibi) yoğurma suyu içine buz atılarak soğutulmalıdır. (Mesela beyaz boya ile boyanarak) 4— Betonun döküleceği zemin iyice sulanmalı. Beton. tankları sıcağa karşı tecrit edilmelidir. (Su kullanılırken buz parçalarının kalmaması temin edilmelidir.

Bu sırada harem üst yüzeyi üniform olarak yükselmelidir. Boru alt ucunun beton dökülen bütün yüzey üzerinde kolayca hareketini ve beton akışını durdurmak veya azaltmak maksadıyla borunun kolayca indirilip çıkarılmasını temin eden bir şasi üzerine boru monte edilmiş olacaktır. gelen su miktarının fazlalığı. Yol-yapı mühendislik Ltd.16 Tahripkar Çevre Şartlarında Beton Dökümü. Su altı betonu. Tecrit tabakası asgari 45 cm. Altı kapaklı bir kova ile beton dökülmesi aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılacaktır. beton bünyesine zarar vermeyecek şekilde çentilerek yok edilmelidir. Bu maddeler tam saf sular.5 mm. çapında. Su altında dökülen beton kıvamı. üzerindeki huninin alt seviyesine kadar daima betonla dolu olarak bulundurulacaktır. Suyun seviyesi inşaat çukurunun içinde ve dışında aynı olmalı ve sıcaklığı + 5°C altına düşmemelidir. olmak üzere kalınlığı idarece tayin edilecek tabakalar halinde ve kesintisiz olarak dökülecektir. . Alttaki kapaklar serbestçe aşağıya ve dışarıya doğru açılacaktır. Bu tecrit tabakasının kalınlığı idarece tespit edilecektir. İşin başlangıcında içine su girmemesi için boru alt ucu kapalı olarak indirilecek ve isin devamı müddetince içine su girmesine mani olunacaktır. Kova beton dökülecek yüzey üzerine oturuncaya kadar boşaltılmayacaktır. kıvam tecrübesi 7-12 cm' lik bir çökme verecek derecede olmalı. olan agrega dolgusunun içine güç ayrışan bir harem alttan yukarıya doğru enjeksiyonu ile de imal edilebilir. Boru. aralarında conta bulunan flajlarla birbirine bağlanan kısa boyutta borulardan teşekkül edecektir. Kovanın üst kısmı açık olacaktır. Tayin edilen kalınlıkta bir tecrit tabakası dökülüp bu. İş bitinceye kadar beton akımı kesiksiz devam edecektir. Beton dökülmüş olan yerde suda dalga veya cereyan olmaması temin edilecektir. Huniye beton döküldüğü zaman akımını temin için alt ucu dökülmüş bulunan beton içinde kalmak şartıyla boru hafifçe yukarı çekilecektir. Tabakaların birbirine kaynamasını temin için bir tabaka prize başlamadan ikinci tabaka dökülmüş olacaktır. uygun granülometrisi (örneğin: ince ve orta taneleri ihtiva etmeyen) minimum tane boyutu 37. Şti. Su altında beton dökme için kullanılan boru asgari 25 cm. temel tabanında kaynama olması vesair sebepler yüzünden su tahliye edilerek dökülmesine imkan hasıl olmuyorsa su içinde beton dökülerek temel tabanında bir tecrit tabakası meydana getirilecektir. İnşaatın su altındaki kısmının betonunun. Bu beton tecrit tabakası kafi derecede mukavemet kazandıktan sonra su çekilerek beton dökülebilir. Bu halde tecrit tabakasının üzerindeki kaymak. 3.8. yavaş yavaş yukarıya çekilecektir. Boşalttıktan sonra ise. Bu tabakalar mümkün mertebe yatay olarak dökülecektir. agreganın en iri boyutu 50 mm. Kova ağzına kadar doldurulacak ve yıkanmaya mani olmak için yavaş yavaş dibe indirilecektir. yi geçmemelidir. Sertleşmekte olan betonu olumsuz etkileyen kimyasal maddeleri havi sular betondan uzak tutulmalı. bu olanaksız ise bazı uygun tedbirlerle etkileri yok edilmelidir. kafi derecede sertleştikten sonra su tahliye edilerek temelin geri kalan betonu dökülecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi altı kapaklı kovalar veyahutta idarece kabul edilmiş başka bir usul ile beton sıkışık bir kütle olarak su altına bırakılacak ve bir kere yerine konduktan sonra oynatılmamaya çalışılacaktır.

bitkisel ve hayvansal yağlardır.8. beton yüzeyinin kapalı ve düz olması sağlanmalıdır. işin başından sonuna kadar.50 arasında olmalıdır. Beton.8. Bütün kalıp ve iskeleler duruşunda emniyetli ve taşıma gücü yeterli olmalıdır. 3. yüksek fırın cüruf veya uçucu küllü çimentolardan en kolay temin edileni kullanılacaktır. Kalsiyum ve Magnezyum Sülfat) Suların veya Alkali Sülfatlı Zeminlerin Tesirine Maruz Betonlar. amonyum sülfat. amonyum klorür. amonyum tuzları.16. Betonun kimyasal etkilere dayanıklılığı geçirimsizliği oranında artar. daha yüksek bir seviyeye kadar kesintisiz dökülecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd.8.1 ve 3.17 Kalıp ve İskele İşleri.8. Bu durumlarda su/çimento oranları 0. Bunlar TS 647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları standardının kurallarına göre hazırlanmalı. Alkali zemin veya suların.8. sülfat tuzlan. Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar için Yapım Kuralları»na uygun olarak yapılacaktır. çimento ve agrega uygunluğu. magnezyum tuzları. Kimyasal etkilere karşı olan beton kesitinin narin ve keskin kenarlı olmamasına özellikle dikkat edilmeli. Genel olarak yer altı veya yer üstü sularının betona zararlı maddeleri ihtiva ettiği tespit edildiği takdirde normal portland çimentosu yerine traslı.40 ila 0. 3.16. amonyum nitrat. Şti. . 3. buna imkan görülmediği takdirde isin başından zeminden veya su seviyesinden asgari 45 cm.1 Genel. Bu bölümdeki bütün işlemler TS 3540 «Zararlı Kimyasal Etkileri olan Su.2 hallerinde tarif edilen tedbirleri alacak veya zararlı suların tesirini yok etmek maksadı ile idarece lüzum görülecek diğer tedbirleri alacaktır. dökümü izleyen işleme ve koruma yöntemi büyük ölçüde etkiler. Ayrıca müteahhit aşağıda 3.16. birleştirilmeli.17. Kimyasal etkiler karşısında bulunan beton yapımını. beton dökümü bittikten asgari 96 saat içinde beton sathına temas etmesine mani olunacaktır. Alkali sülfatlı suların ve zeminin tesirine maruz betonların dökülmesinde yukarıda belirtilen şartların tatbikinde hususi bir itina gösterilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi serbest asitler.2 Alkali Sülfatlı (Sodyum. kurulmalı ve fazla deformasyon ve oturma yapmayacak şekilde düzenlenmelidir.

çıkışta ve derin kirişlerin altında temizleme delikleri bırakılmalıdır. konsollarda. kalıp ve iskele söküldükten sonra tasarlanan biçimi almasını sağlayacak şekilde kalıp ve iskeleye ters sehim verilmelidir. Toprak vesair malzeme ile örtülmeyecek olan beton yüzlerinin kalıbı ahşap olduğu takdirde. Kalıplar. . veren veya benzeri kalıp sökme düzenlerinden faydalanılmalıdır. Yük aktarmasını ve yayılmasını sağlamak için dikmelerin altına sağlam ve yerinden oynamayacak şekilde düzgün köşeli ağaç (kadron) konmalıdır. Bütün ahşap kalıplar iyice rendelenmiş olacaktır. kalıp tahtaları mutlak surette eşit kalınlıkta olacaktır. Eğer beton kafi miktarda sertleşmemiş ise bu takdirde yalnız pense kullanılacaktır. kriko. Girintili çıkıntılı yerlerin kalıpları kolayca alınabilecek şekilde yapılacaktır. Kalıp ve iskeleler kolayca. Beton dökülmeden önce ve dökülürken kalıp ve iskeleler iyice kontrol edilmelidir. devrilme güvenliği sağlanmalıdır. Kalıpların sivri köşeleri çıta ile beslenerek betonda sivri köşe meydana gelmesine mani olunacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Kalıp tahtaları. Şti. vibratör etkilerine karşı yeteri kadar dayanımda olmalıdır. kolonlarda dipte. Kat ilavesi ve restorasyonlarda olduğu gibi ara döşemeye veya diğer yapı kısmına dayanan kalıp ve iskelelere özellikle dikkat etmelidir. Gergi olarak tel kullanılmış ise bunlar beton yüzünden minimum 6 mm. Bunun için de kamalardan. güvenilir bir şekilde zemine aktarılmasını sağlamalıdır. Büyük açıklıklı yapı kısımlarının. Kalıplar kullanıldıkları süre içinde etki yapacak bütün kuvvetlerin. çürük ve donmuş zeminlerde özel tedbir alınmalıdır. Kalıpların yerinde tutulması için icap eden müddet aşağıda belirtilmiştir. gerektiğinde ıslatılmalıdır. Beton dökülmeden önce. İskele dikme yüklerinin zemine yayılması tekniğine uygun olmalı. Kalıplar. kum sandıkları. kalıp içi iyice temizlenmeli. Eğik kolonlar kaymaya karşı da emniyete alınmalıdır. Kalıp tahtaları birleşme yerlerinde aralık kalmayacak şekilde imal edilecek. (Bu amaçla hiçbir zaman taş parçası veya tuğla kullanılmamalıdır. içerde betona zarar vermeden kesilecek tarzda yapılacaktır. sarsıntısız . kalıp tahtalarının çarpılmasına ve çekip aralıklarının açılmasına mani olacak şekilde inşa ve muhafaza edilecektir. bütün kalıbın içi sac veya prese edilmiş levhalarla kaplanacaktır. Gergilerin ebadı. vidalar. bunlar kesilip çıkarıldıktan sonra kalacak boşluklar çok ufak olacak şekilde tayin edilecektir.tehlikesiz ve darbesiz sökülebilecek şekilde düzenlenmelidir. Beton dökülmeden veya döküldüğü esnada kontrol mühendisi kalıplarda herhangi bir hata ve arıza görürse Yol-yapı mühendislik Ltd. daha içerden keski ve penselerle kesilecektir. beton sıkıştırılırken çimento şerbetinin akmasına engel olacak şekilde yapılmalı. Bu boşluklar çimento harçla doldurulduktan sonra betonun yüzünün sağlam. Kontrolden müsaade alınmadan kalıp üzerine hiçbir suretle malzeme oturtulmamalı ve istif edilmemelidir. Kalıp cidarlarını birbirine bağlamak için kullanılan madeni gergi ve ankraj çubukları beton yüzünden 5 cm. Bu maksatla. bu temin edilemezse. beton kafi derecede sertleşinceye kadar yerinde muhafaza edilecektir.) Bu mesnetlerin tek parça yapılamadığı durumlarda birkaç kat olarak düzenlenmesi gerektiği takdirde. homojen olması ve aynı renkte gözükmesi temin edilecektir.

ayrıca. 3. dökülen ve bazı yerlerde yığın durumunda olabilecek taze betonun ağırlığı.8.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi bu hata ve arıza giderilinceye kadar isi durduracaktır. Ekli dikmeler alanda olabildiği kadar eşit dağıtılmış olmalıdır. İskele takviyeleri genel olarak üçgen teşkil edecek şekilde düzenlenir. çift çapraz veya yatay saplamalarla burkulmaya karşı emniyeti sağlanmalıdır. Kalıp dikmeleri TS 647 standardına uygun II. Kolon ve mesnete yakın yerlerde. 3. kirişlerin altında her üç dikmeden biri ekli olabilir.Yük Kabulleri. göz önünde tutulmalıdır. Kalıp ve iskelelerin boyutlandırılması için düşey yük olarak.17. eğik dikmelerin mesnet reaksiyonlarının yatay izdüşümleri vb. betonu boyamayan. . Yatay yük olarak. Birden fazla eki olan dikme kullanılmalıdır. ve III. Kuruluşları sırasında da kalıp ve iskeleler yeter rijitlikte olmalıdır. sıkıştırma vibratörle yapıldığı zaman her kıvamdaki taze betonun. betona yapışmayan.3.8. Yol-yapı mühendislik Ltd. 3. rüzgar etkisinden başka varsa.17. kalıp ve iskelenin kendi ağırlığı. den az olmamalı ve dikmelerin iki doğrultuda. Şti. Bir kaç defa kullanmadan dolayı özellik ve seklini kaybeden eski tahtalar kalıp işinde tekrar kullanılmayacaktır. Yükü fazla olan dikme ve kalıplarda ek yapılmamalıdır.17. Bütün kalıp ve iskeleler yatay kuvvetleri emin olarak zemine aktarabilecek şekilde enine ve boyuna takviye edilmelidir. Özellikle plastik ve akıcı kıvamdaki betonlarda.2 t/m3 özgül ağırlıktan ileri gelen hidrostatik yanal basınç etkisi göz önünde tutulmalıdır. kalıp üst kenarında etki yaptığı düşünülen iskelenin taşıyacağı düşey yüklerin 1/100'ü eklenmelidir ve sonuç olarak bütün yüklerin malzemenin emniyet gerilmesi sınırlan içinde taşındığının ve kuvvetlerin zemine aktarıldığının gösterilmesi gereklidir. halat çekme etkisi. Burkulma tehlikesini önlemek için ek yeri dikmenin ortadaki üçte biri i^inde tertiplenmemelidir. ancak saplama ve benzeri tedbirlerle yakın sabit noktalara veya sağlam duvarlara dayatılarak oynaması önlenen dikmelerde üçgen takviyelerden vazgeçilebilir. beton evsafını bozmayacak bir madde ile sızdırmaz hale getirilecektir. Bunların çubukları dikmelerde olabildiği kadar eğilme momenti meydana getirmeyecek şekilde tertiplenmelidir. sınıf keresteden seçilmelidir.2 Takviyeler. Dar duvar veya kolon gibi içine girilmesi imkansız olan kalıpların içini temizleyebilmek için bunların alt tahtaları başlangıçta gevsek bırakılacaktır. beton taşıma araçlarının ağırlığı. beton dökülürken meydana gelen darbe etkisi ve işçilerin ağırlıkları göz önüne alınmalıdır. Dikme başlığının kalınlığı 7 cm. Bütün kalıplar yağlanacak veya korkuluk veya dışarıdan her zaman görülebilen sair aksamın kalıpları.8. Genel olanak normal yerüstü yapılarının plaklarının altında her iki dikmeden biri. Özellikle takviye ve bağlantı aksamının boyutlandırılmalarında dikmelerin mecburi olarak eğik konmalarından meydana gelen yatay kuvvetlere. yan kalıplara α = 2.4 Yer (Zemin) Üstü Yapılarında Kalıp İskelesi.

yi hiçbir suretle aşmamalıdır. Yol-yapı mühendislik Ltd. yi geçmiyorsa ve bütün yükler kesit ölçüleri yeterliği önceden bilinen düşey dikmelerle zemine aktarılmış ise. Kalıp Süreleri: Sorumlu şantiye şefi tarafından deney neticesi betonun yeterli dayanım kazandığı gösterilerek kontrolün oluru alınmadan.17. den fazla olan plaklarda yedek dikme ortaya konur. Kalıp sökülmesinden hemen sonra. Kalıp önceden bu özellik düşünülerek yapılmış olmalıdır. etkilerine. Diğer bütün durumlarda kalıp ve iskele dayanım hesapları yapılmalıdır.8. Yedek dikmelerin plağın açıklığına dik yöndeki aralığı. Beton dökümü işinin bitimi ile kalıp sökme arasında geçecek süre. Çok katlı iskelelerde ve çok katlı yapılarda dikmeler. Yer üstü yapılarda kalıp sökülürken bazı dikmelerin. Şti. Açıklığı 3 m.6 Kalıp Süreleri ve Kalıp Alma. kullanılacak çimentonun cinsine betonun kalitesine. En düşük sıcaklık derecesi + 50C olan elverişli hava şartlan altında ve normal kalıp sistemlerinin kullanıldığı yerlerde genel olarak aşağıdaki kalıp alma süreleri uygulanır. 3. yedek olarak yerinde kalması gereklidir. Büyük açıklıklarda birkaç yedek dikme gerekebilir. çatısı yapılmaya başlanan yapıda çatı altı döşemelerinin durumları gibi).17.8. Yedek dikmelerin yerleri seçilirken üzerindeki betonarmenin donatısının yeterliğine dikkat edilmelidir.5 Dayanım Tahkiki Normal yerüstü yapılarda tek katlı ve iskele yüksekliği 5 m.yi geçmeyen bir kirişin ortasında bir adet yedek dikme bulunması yeterlidir. büyüklüğüne ve hava şartlarına bağlıdır. Dikmelerin taban kerestesini ezmesi ihtimali olan durumlarda tabana sert ahşaptan veya çelikten yastık konmalıdır. . yapının hiçbir kısmında kalıp veya dikme yerinden oynatılmamalıdır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Çelikle sağlam şekilde birleştirilerek uzatılan veya sürgü düzenli dikmeler ekli sayılmamalıdır. hesaplarda göz önüne alman yüklere eşit bir yük taşınması düşünülen yapı kısımlarına özellikle dikkat edilmelidir (üstteki katın betonu daha sertleşmeden altındaki döşemenin. Boyutlandırma için yürürlükte olan TS 647 standardının hükümleri uygulanır. yukarıdaki dikmenin yükünü doğrudan doğruya aşağıdakine aktaracak şekilde konmalıdır. Gerek bu yedek dikmelere ve gerekse bunların üstündeki kalıp tahtalarına dokunulmamalı ve sonradan ilave dikme konmasına ve sıkıştırmaya müsaade edilmemelidir. ancak şüpheli durumlarda dikmelerde burkulma tahkiki istenebilir. su/çimento oranına betonarme yapının yükünün cinsine. Açıklığı 3 m. Her katta yedek dikmeler alt kattakinin üstünde bulunmalıdır. Ağırlığı fazla olan yapı kısımlarının altındaki dikmelerde burkulma emniyetinin bulunduğu daima gösterilmelidir. 8 m. 3.

Kullanılan Çimento Cinsi ______________ Normal portland 8 gün perde. Betonda aşırı derecede gerilmeye sebep olan kalıp alma metotlarından kaçınılacaktır. . Sertleşme sırasında hava don yaptığı takdirde kalıp alma suresi en aşağı don yapan günler kadar uzatılmalı ve 24 saat içerisinde gölgedeki sıcaklık 00C ye düşerse o gün için don olayı var kabul edilmelidir.don yapan havalarda kalıp alma suresi hakkımdaki kararını yapının betonu gibi dışarıda ve aynı şartlar altında sertleşen numuneler üzerinde yapılacak basınç deneyi sonucuna bağlamayı isteyebilir. Özel durumlarda kontrol. Destekler. Ancak o anda betonda aranılan dayanımın 2 emniyetle bulunduğu uygun bir deney ile doğrulanmalıdır. betonun yavaş ve üniform olarak yüklenmesini temin edecek Yol-yapı mühendislik Ltd. bu süreleri azaltabilir. Dondan sonra tekrar işe başlandığında ve özellikle kalıp almaya devam etmeden betonun prizini yaparak yeter derecede sertleştiği veya sert görünüp soğuk etkisiyle tamamen donmuş olup olmadığı araştırılmalıdır. Yedek dikmeler kalıp söküldükten sonra da normal portland çimentosu kullanılan yerlerde 14 gün. Kontrol mühendisinin izni olmadan kalıp ve iskele alınmağa başlanmayacaktır. elverişsiz ve özellikle. Şti. büyük açıklık ve büyük boyutlarda yukarıdaki kalıp alma süreleri iki katına kadar çıkarılabilir. traslı veya uçucu küllü çimento 10 gün 4 gün 8 gün 8 gün 15 gün 28 gün 28 gün Özel durumlarda. Döşeme ayağı kalıpları Kiriş büyük dikmeleri.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Kiriş yan kapıları. Kontrol. açıklıklı Kemer köprülerde ve plak döşemelerde ______________ 21 gün ______________ 21 gün çimentosu PÇ 325 3 gün veya KPÇ 325 Çabuk sertleşen 2 gün portland çimentosu PÇ 400 veya PÇ 500 Cüruflu. nci kolonundaki süreler uygun bir miktar kısaltılabilir. Kayar veya yürütülebilen kalıplar veya benzeri metotlar kullanıldığı. Bu sürelerde sıcaklığın 50C den aşağı düştüğü günler hesaba katılmamalıdır. köprü kalıpları ______________ _________ kolon. beton vibrasyonla sıkıştırıldığı takdirde veya olağanüstü elverişli hava şartları bulunursa cetvelin 2. çabuk sertleşen portland çimentosu kullanılan yerlerde en az 8 gün daha yerlerinde bırakılmalıdır. Kolon ve ayakların betonunu görmeden üstyapıyı bunlara yüklememek için kirişlerin altındaki iskeleyi almadan evvel kolon ve ayakların kalıbı sökülmüş olmalıdır.

Genleşme derzleri ve mesnetler tafsilat resimlerinde gösterilen şekilde inşa edilecektir.9 Dolgulu Derzler.7 Genleşme Derzleri ve Mesnetler. korniyer vesair çelik döşeme. en kesitine uyacak tarzda atölyede sıhhatle şekillendirilmelidir. Tabliye ve korkuluk dökülmeden evvel temellerin iskelesi alınmış olacaktır. İmal edilmiş parçanın proje ve resimlere uygun şekilde olmasına ve eğilmiş. Rulolar vesair imbisat tertibatı inşaat esnasındaki sıcaklık derecesine göre yerlerine yerleştirilecektir. .17.10 Çelik Genleşme Derzleri.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi şekilde kaldırılacaktır. 3.17.8. İmbisat derzlerindeki açıklık. Betonun dökülmesi esnasında derz tertibatının yerinden oynamaması için başlangıçta kafi derecede emniyetli tedbirler alınmalıdır. madeni bir levha veya diğer uygun malzemeden yapılmış kalıplar kullanılarak inşa edilecektir. Dolgusuz derzler. Bu derz tertibatını teşkil eden levha. Bu cins derzler tıpkı dolgusuz derzler gibi inşa edilecektir. inşaatın bazı kısımlarını tehlikeli gerilmelere maruz bırakmayacak şekilde kademeli ve üniform olarak alınacaktır.8.8. 3. Suyun derz içine sızmasını önleyecek madeni levhalar projesinde gösterildiği şekilde yerlerine itina ile yerleştirilmiş olacaktır. Taze plastik beton üzerine konulmadıkları takdirde üniform bir şekilde oturabilmeleri için altları harçla tesviye edilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. İskele. rotül ve pandüler veya sair imbisat tertibatı tafsilat resimlerine uygun tarzda inşa edilecektir. 3. projede gösterilen yerlerde ve tahta.17. İki ve daha fazla gözlü kemer köprülerde iskele alma sırası idare tarafından kabul edilecek şekilde olacaktır. tempan duvarlarının derze yakın kısımları iskele alındıktan sonra inşa edilecektir. derzin bir tarafındaki beton dökülürken yerine yerleştirilmiş olacaktır. Şti. Sonra kalıp alınıp derzin diğer tarafındaki beton dökülecektir. 3. Dolgusu evvelden yapılan derzlerde dolgu malzemesi. Bu kalıplar konup çıkarılırken beton köşelerinin kırılmamasına dikkat edilecektir. Mesnet levhaları. ruloları.8 Dolgusuz Derzler. bükülmüş kısımlar bulunmamasına dikkat edilecektir. 3. normal sıcaklıkta projede gösterilen açıklığın aynı olacak ve inşaat esnasında bu açıklığın değişmemesine dikkat edilecektir.17.17.12 Mesnet Tertibatı.8. Tempan duvarlı kemerlerde imbisat derzlerinin sıkışmaması için. Projelerde gösterilmediği takdirde betonarme demirleri dolgusuz derzi katiyen katetmiyecektir.8.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. Şti. . Döküm ve Bakım Kuralları (Anormal Hava Koşullarında) TS 2518 Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozajı Tayini TS 2834 Beton Parke Taşlan (Kare ve Dikdörtgen Yüzlü) TS 2871 Taze Beton Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu İle) TS 2872 Taze Beton Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu İle) TS 2901 Taze Betonda Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini TS 2940 Taze Betondan Numune Alma Metotları TS 2941 Taze Betonda Birim Ağırlık. 4 — Taşlama. yaya kaldırım ve bordur yüzleri projesindeki şekle göre mastar ve mala ile itinalı bir şekilde ve teknik usullere uygun olarak tesviye edilecektir. 3 — Murçlama. 5 —Yüzün tel fırça ile ovularak düzeltilmesi. beton yol. 2 — Mozaik taşı ile ovma. Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında) TS 1248 Beton Yapım. Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini TS 2987 Betonda Priz Süresinin Tayini TS 3068 Laboratuarlarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı TS 3114 Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu TS 3115 Taze Beton Kıvam Deneyi (Ve Be Metodu ile) TS 3129 Betonda Yarmada Çekme Dayanım Tayini Deneyi (Silindir Yarma Metodu) TS 3260 Beton Yüzey Sertliği Metodu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini TS 3261 Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini TS 3262 Betonda Aşınma Dayanıklılığı Tayin Deney Metodu (Kum Püskürtme Yöntemi ile) Yol-yapı mühendislik Ltd. Beton yüzünün düzeltilmesinde aşağıdaki işlemlerden biri tatbik olunur: 1 — Adi düzeltme.8. Bundan başka döşeme.18 Beton Yüzünün Düzeltilmesi. Bu kısımda uygulanacak Türk Standartları TS 213 Beton Döşeme Plakları TS 406 Duvarlar İçin Beton Briketler TS 436 Beton Bordur Taşlan TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS 802 Beton Karışım Hesap Esasları TS 1247 Beton Yapım.

Kürü ve Basınç Dayanım Deneyi TS 3351 Şantiyede . Şti.Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı TS 3440 Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su. Hizalandırılması. . Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları TS 3449 Çabuk Donma ve Çözülme Koşullan Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini TS 3452 Beton Kimyasal Katkı Maddeleri [Priz Süresini Ayarlayan ve Karışım Suyunu Azaltan) TS 3453 Beton Elemanlarında Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu TS 3454 Basınç Altında Betonda Sünme Tayin Metodu TS 3455 Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu TS 3456 Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri TS 3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini TS 3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık. Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu Yol-yapı mühendislik Ltd.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi TS 3284 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi ( Üçte Bir Noktalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu ile) TS 3285 Betonun Eğilmede Çekme Dayanım Tayini Deneyi (Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu İle) TS 3286 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede Tayini TS 3287 Betonun Eğilmede Çekme Deneyinde Çıkan Deney Numunesi Parçaları Üzerinde Basınç Dayanımı Deney Metodu TS 3322 Çimento Harcı ve Beton Numunelerinde Boy Değişim Tayini TS 3323 Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması.

9. Bir demir çubuk kendi kutru kadar diğer bir demir çubuk etrafında 1800 katlandığı zaman dış tarafında çatlak meydana gelmeyecektir.3 B.2. Bu kısım.9. 3. Demir İşleri 3. artış için minimum uzama yüzdesi değerinden 0. numunenin sarıldığı çubuğa her noktada temas edecek evsafta olması lazımdır. yağ ve boyadan ari olacaktır.2.5 çıkarılacaktır.9. azalış için minimum uzama yüzdesi değerinden 0. Numunedeki uzama miktarı 3. Çekme kopma gerilmesi = 3700 — 5200 kg/cm2 Minimum akma sınırı = 2300 kg/cm2 20 cm. 3. Kırılma tecrübelerinin sıhhatle yapılabilmesi için numunenin kafi derecede uzun olması ve tecrübe yapılacak aletlerin. arıza.1 Betonarmede kullanılan çubuk demirler umumiyetle yumuşak çelik olacak ve düz satıhlı çubuklar kullanılacaktır.2 B. 3.2 deki minimum limitten az ise veyahut çekme esnasında çubuk ortadaki 1/3 noktalarının haricindeki bir noktadan kopmuş ise tecrübe yeniden yapılacaktır. İdare işyerine getirilen aynı çaptaki betonarme demirlerinin her partisi veya her 10 tonu için bir çekme bir de kıvırma tecrübesi yapmak için numune isteyebilir.9.9.85 3. Demirinde Kırılma Özellikleri.5 Çubuk demirler her türlü kusur.4 Tecrübe Adedi.2. kil. kırılma esnasında çubuğa devamlı ve üniform kuvvet verecek numunenin aletle temas ettiği noktalarda serbestçe hareket edebilecek. Numune üzerinde bir yerde hadde hatası varsa bu numune kullanılmayacaktır. A. 3. .9. 10 mm.1 Tarif. projelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak yapılan betonarme ve profilli demir işleri ve bunlarla ilgili diğer işlerden bahseder. den kalın çubuk demirlerde her 1 mm. Demirlerinde Çekme Özellikleri. Yol-yapı mühendislik Ltd. A.2. 3. pas. Eğer bir partide gelen demirlerin çapları farklı ise en kalın ve en ince malzemeden numuneler alınarak her ikisinden de birer çekme birer kıvırma tecrübesi yapılacaktır. Şti. Soğukta helezoni olarak bükülmüş çubuklar kullanılmaz.9.2 Betonarme Demir İşleri.25 çıkarılacaktır. den ince çubuk demirlerde her l mm.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. de uzama yüzdesi minimum = 98400 Çekme Kopma Gerilmesi 20 mm.2. Çekme tecrübesi için numunenin cm2 olarak kesit alam şöyle bulunur: Numunenin ağırlığı (gr) Numunenin boyu (cm) x 7.9.9.

2. kırma taş. Betonarme demirleri projelerde gösterildiği şekilde bükülecek ve bükme isi mutlak surette demirler ıslatılmadan yapılacaktır. Betonarme demirleri projelerde gösterilmiş olan tullerde olacaktır. 3. den kalın demirlerin ekleri ise projesine uygun şekilde imal edilmiş manşonlarla yapılacaktır. Şti.5 misli kalınlıkta bir pim etrafına sarılmak suretiyle kıvrılacaktır. 3. Yumuşak demirlerde. beton dökümü ve betonun prizi esnasında yerinden oynamayacak şekilde iyice bağlanmış olacaktır. idarenin yazılı muvafakati olmadan demirler katiyen eklenemez. yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra kontrol mühendisi tarafından muayene ye kabul edilecek ancak bundan sonra beton dökülmeye başlanacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Yerine konulmuş olan demir kirden.2. askılar. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette de 30 cm. Demirlerin birbiri üzerinde muhtelif sıralar teşkil ettiği yerlerde. Ekler mümkün mertebe aynı maktaa bir adetten fazla ek gelmeyecek şekilde yapılacaktır.7 Yerine Koyma ve Bağlama. Betonarme demirler. Demirlerin kahba değmesini önleyen bloklar idarece kabul edilecek şekil ve ebatta çimento harcından yapılmış bloklar veya madeni mesnetlerden teşekkül edebilir. Madeni mesnetlerin ucu beton dış sathına çıktığından bunların galvanizli olması şarttır. . vesair uygun vasıtalarla temin edilecektir. boya. Diğer betonarme demirleri kendi kuturlarının minimum 2. Aksi projelerde belirtilmediği veya idarece emredilmediği takdirde etriyeler. Demirin kahba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak maksadıyla çakıl tanesi. den fazla olduğu zaman demir çubukları birbirini kestiği her noktada bağlanmış olacaktır.9.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. Ø 27 mm. zararlı pastan. Demir.6 Demirlerin Kesilmesi ve Kıvrılması. Projelerde gösterilmediği takdirde. projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği şekilde sıhhatli olarak yerleştirilecek. yağ vesair yabancı maddelerden ari olacaktır. Aralık 30 cm. tuğla parçası. Bu şarta riayet edilmediği takdirde dökülmüş olan beton kabul edilmeyip kontrol mühendisi tarafından söktürülebilir. Ancak. mücavir iki demir arasındaki serbest açıklık kullanılan en büyük kuturdaki demir çapından veya beton terkibine giren çakıl maksimum ebadından küçük olmayacaktır. beton bloklar veya bu işi görecek sair vasıtalarla demir sıraları projelerde gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden aynı tutulacaktır. İmal edilmiş demir üzerine projedeki demir numarası asılmış olacaktır.8 Ekler.9. ve daha ince demirlerde demirleri birbirinin üzerine kuturun 40 misli uzatmak suretiyle yapılacaktır. Demirler projelerde gösterildiği şekilde muntazam aralıklarla yerlerine yerleştirilmiş bulunacaktır. Ø 27 mm.9. den az olduğu takdirde bağlama bir atlayarak yapılabilir.5 katı daha sert olanlarında en az 5 katı serbest çapta yarım daire şeklinde bir kroşe teşkil edilecektir.çekme demirlerinin uçlarında demir çapının 2. madeni boru parçası. Projelerde aksi gösterilmediği takdirde ekler. Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi bloklar.2. Kolon boy demirlerinde aderans boyu verilmek şartı ile kroşe yapılmasından sarfınazar edilebilir. ahşap blok katiyen kullanılmayacaktır. kendi kuturlarının minimum 2 misli kalınlıkta bir çubuk etrafına sarılmak suretiyle bükülecektir.

3 Profilli Demir İşleri..2. 3...9..4 Betonarme ve Profil Demiri İle İlgili Diğer İşler. ancak bu husus projelerde gösterildiği veya idarenin yazılı muvafakati alındığı takdirde müsaade edilir. Perçin delikleri proje ebatlarına göre matkap ile açılacaktır. İdare tarafından verilecek tafsilat projelerine ve ihzar edilen en uzun boydaki demir boylarına göre müteahhit.3. Kullanılacak demirler arasındaki aralık yukarıdaki minimum aralık şartını tahkik edecektir.....1 Kazık. 3. Yol-yapı mühendislik Ltd. Aksi zikredilmediği takdirde kafes ve dolu gövdeli kirişler işçilik yapılan bir atölyede yapılacaktır.5000 kg/cm2 Akma sınırı (minimum) .. Delik açılması bittikten sonra her kiriş atölyede civata ile monte edilip idarenin ters sehim ve işçilik bakımından tasvibi alındıktan ve her parçaya uygun bir poz numarası verildikten sonra sökülüp iş yerine nakledilecektir. kazık çarıkları. ... 2320 kg/cm2 20 cm. den fazla fark bulunamaz. 3.... 4200 ....9. Manşonla yapılan eklerde eklenecek demir başları şişirilecektir... Ancak. daha küçük bir mil zorlamadan geçebilmelidir. Üst üste gelen levhalardan müteşekkil bir düğüm noktasında projede gösterilenden 2 mm. 20 mm.. Bu şekilde açılan delikler mekanik ve helezon dişli bir rayba ile aynı hizaya getirilebilir.. Bu halde kaynak..... 3.4300 kg/cm2..2 Profili Demirlerin Çekme Özellikleri . Eklerin kaynakla yapılmasına.. ek yerlerini gösterir bir proje tanzim ederek idareye tasdik ettirdikten sonra demir işine başlayabilir.. Perçin İşleri...1. 3..5 mm. Zımba kullandırsa bunun diş ve iç kuturları arasında 1 mm. Simens Martin veya elektrik fırınlarında imal edilen çelik olacaktır.. Çekme kopma gerilmesi . Çekme gerilmesi 3600 .. den fazla şaşkın olanı varsa bu levha değiştirilir. hattı fasıl tertibatı.9. lik çubuğun kopma halinde uzama yüzdesi105500 Çekme Kopma Gerilmesi (minimum) = 3. Şti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bindirme eklerde birbiri üzerine getirilen demirler bağlama teli ile birbirine sıkıca bağlanacaktır.. korkuluk. üst yapı. akma sınırı 2000 kg/cm2 dir. yeni konulacak demirlerin bir kesitteki mecmu sahası projede bu kesitte gösterilen demir sahasından katiyen az olamaz...... demirin.9..4..3... ye kadar olan deliklerde matkap yerine zımba da kullanılabilir.. perçin vesair müteferrik madeni aksamda kullanılacak her türlü profilli demirlerle levha ve lamalar hiçbir surette Bessemer çeliğinden olmayacak.... Simens Martin veya elektrik ocağı çeliğinden imal edilecektir. Bu deliklerden 0.9.9 Projedekinden Başka Kuturda Demir Kullanma..9. Numune kendi etrafında birbirine değecek şekilde 180° kıvrıldığı takdirde dış yüzünde hiçbir çatlak olmayacaktır. Hususi hallerde ve projede zikredilirse kirişlerin enlemelerin ve rüzgar bağlantılarının tamamının montajı şantiyede yapılacaktır.. bu husustaki fenni şartlara uygun olarak yapılacaktır. Projede gösterilen kuturdaki demirden başka kuturda demir kullanmak ancak idarenin bu husustaki muvafakatini almakla kabildir.

9. elektrod ve makine imalat esnasında hiçbir zaman idarenin müsaadesi olmadan değiştirilemez. Kaynaklanan aksam kuvvet aktaran bir yer ise idare lüzum gördüğü takdirde idarenin istediği bir ek teşkil edilerek idarenin onay verdiği Laboratuar veya Teknik Üniversite Laboratuarında tecrübeye tabi tutulduktan sonra işlerin seri halde yapılmasına müsaade edilir.4. lüzumu varsa raybalanıp yenisi yapılacaktır. Tecrübede kullanılan kaynakçı. kokusuz ve çok acı bezir yağı karıştırılıp makine veya mala ile ezilecektir. Aksi zikredilmediği ve idareden müsaade alınmadığı takdirde elektrik kaynağı kullanılacaktır. Soğuk yahut yalnız uç tarafı kızarmış perçin kullanılmayacaktır. Projede gösterilen küt ek kaynaklarında kaynak ağzı açılmadan kaynak yapılmayacaktır. alçı ve tebeşir karıştırmak memnudur. Perçin kuturları.2 Kaynak İşleri. cüruf. Kaynaklanan kısımların kontrolu yapılmadan boyanmayacaktır. Her gün için o gün istimal edilecek miktarda boya ihzar olunacaktır. Kaynaklanacak yerleri projesine uygun yapılacak ve hiçbir eksantrik kuvvet meydana getirilmeyecektir. boyaların evsaf ve terkibini muayene ve tetkik ettirmeye müteahhit mecburdur. gerek imalat tekniği.9. oksijen ve keski ile iyice temizlenecektir. yakınında boya. İdare lüzum gördüğü takdirde. Kaynaklanacak yerin her iki tarafının 5 cm.boyanacak sathın cinsine. Boyalar tasfiye edilmiş. Hususi yerlerde mekanik dayamada kullanılabilir. Kaynak yapılacak yüzler kaynak yapılmadan evvel zımpara. Baş ve gövde mihverleri üst üste gelmeyen. katran gibi yanıcı maddeler bulunmayacaktır. 3. saf. projesinde gösterilmek. boyanın birinci veya ikinci tabaka oluşuna nazaran tayin edilecek miktarda sikatif ve muayyen miktarda neft ile karıştırılacaktır. ince taneli ve halis olacaktır. küçük olacaktır. Şti. tel fırça. Boyalara yabancı madde ve bilhassa barit ve kursun sülfatları. yaş ve kaynak için zararlı maddelerden ari olacaktır. Hususi müsaade ile bu müsaade için belirtilen yerde oksijen kaynağı kullanılabilir. bu işi yapacak ehliyetli kaynakçı ve demir kalınlığına göre lüzumlu cereyan temin edebilen ve cereyan kaynağın arkına göre otomatik ayarlayan kaynak makinesi olmak suretiyle yapılacaktır. Kaynak yapılması esnasında gerek inşaatta çalışan isçilerin gerek etrafta bulunanların kaynak ark ışınlarından zarar görmemesi için lüzumlu her türlü tertibatı müteahhit alacak ve bu ışınlardan doğacak zararlar müteahhide ait olacaktır. Kaynaklanacak satıhlar pürüz. 3. Bu hususta Alman veya Amerikan Fenni Şartnamelerinin mer'i hükümlerine. Perçinle yapılan işçilikte halen meriyette bulunan Alman veya Amerikan şartnameleri esastır. Çelik inşaatlarda kaynak. boşluk yapan perçinler işaretlenip keski ile sökülecek.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Perçinler otomatik çekiçle yapılacak ve havalı dayama kullanılacaktır.3 Boya İşleri. gerek malzeme evsafı bakımından riayet edilecektir. yeşile mail beyaz renkte. Demir aksamın sathı her türlü pas ve pislikten usulüne uygun olarak tamimiyle temizlendikten sonra ittihattan evvel her Yol-yapı mühendislik Ltd. Kullanılacak boyalar.4. . berrak. Kaynak yapıldıktan sonra kaynaklanan aksamda hiçbir deformasyon olmayacaktır. Boyalar kullanılırken mevsime . perçin soğuk iken delik kutrundan 1 mm.

Gerek sülyen ve gerek yağlı boya tabakalarının birisi tamimiyle kurumadan diğer kat sürülmeyecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. Boya islerinin sonunda boyanmış satıhlar üzerinde kabartı ve fırça izi bulunmayacak ve rengi mütecanis görünecektir. Boyaların kontrolünün kolay olması için bir evvelki boya rengi diğerinden bir miktar fark ettirilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi parçanın temas satıhları en iyi cins sülyen boya ile boyanacak ve boya yas iken ittihat ettirilip perçinlenecektir. Boya işleri sıcak ve kuru havalarda yapılmalıdır. . Sülyen boyalar tamimiyle kuruduktan sonra idarece istenilen renkte iki kat yağlı boya ile tıla edilecektir. Montajın hitamında da gereken yerler macunlanacak ve sonra ikinci kat sülyen boya sürülecektir. İttihatların ikmalinden sonra bütün satıhları sülyen boya ile tıla edilecektir.

hiç bir suretle kavak ve benzeri ağaçlar kullanılmayacaktır. menfez ve köprülerdeki iskele işlerinden bahseder. tünel kaplaması.2 Malzeme ve İnşaat Metotları. Yol-yapı mühendislik Ltd. İdarece gerekli görülen tünel. kemerin üniform olarak yüklenmesini temin için iskele uygun şekilde kama. idarenin tayin edeceği aralıkta ve tarzda çakılan kazıklar üzerine oturtulacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. Elyaf yönündeki basınç Eğilme Elyafa dik yöndeki basınç Elyaf yönündeki makaslama 60 kgf/cm2 80 » 15 » 6» » » » İskelenin maruz olacağı yükler altındaki deformasyonu ve iskele alındıktan sonra yapının kendi yükü altındaki deformasyonu göz önüne alınarak iskeleye ters sehim verilecektir. İskelenin düzenli bir şekilde alınıp. kayın. Bu kısım. iskele ve kalıplardaki kusurlardan ve bu nedenle meydana gelecek arızalardan dolayı müteahhidi mesuliyetten kurtaramaz. kum kutulan veya diğer indirme tesisatı ile donatılmış olacaktır. Ahşap olarak yapıldığı takdirde bütün imalat. İdarece istenildiği takdirde beton dökümüne başlandıktan sonra iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskele. Kafi derecede sağlam bir temel üzerine oturtulamayan iskeleler. Menfez ve Köprülerde İskele İşleri 3. Ahşap gerilmeleri aşağıdaki değerlerden fazla olmayacak şekilde iskele projesi hazırlanacaktır. İş bittikten sonra bu kazıklar çıkarılacak veya başları zemin seviyesinden veya en alçak su seviyesinden 50 cm.10. müteahhit tarafından hazırlanarak idareye onaylattıracaktır. 3. İskele çelik veya ahşap olabilir. idare tarafından tasdik edilmiş iskele projesine uygun olarak yapılacaktır. ayrıca bir ücret alınmaksızın. idarece kabul edilecek tipte verenler üzerine oturtulacaktır.10. kestane gibi sağlam ve düz keresteden yapılacak.10. meşe. çam. İskele. . aşağıda kalmak üzere kesilecektir. Kalıp ve iskele hesaplamalarında taze betonun yoğunluğu 2400 kg/m3 olarak alınacaktır. Şti. Bunun için gerekli sehim iskeleye ait her dikme için hesaplanarak idareye verilecek proje üzerinde gösterilecektir. Kemerlerin iskelesi. menfez ve köprülerde iskele yapılmadan önce projesi. Beton dökülmeden veya beton dökümü sırasında iskelede olabilecek ufak çöküntüleri düzeltmek için iskelenin altında işin önemine göre veren veya sert ağaçtan kamalar kullanılacaktır. Bu onay.1 Tarif. gürgen. üzerinde taşınması mümkün olan bütün yüklere ve kabul edilen deformasyon limitleri dışında bir deformasyona uğramadan dayanabilecek şekilde hesap ve inşa edilecektir.

aksi zikredilmediği takdirde. bükülmüş kısımlardan vesair arızalardan ari olacaktır. bükülmüş kısımlardan. muntazam bir tecrit elde edilecek şekilde lehimle yapılacaktır. Levhalar projede gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından. sınıf olacak ve hiç bir hata ve arızası bulunmayacaktır. düzgün.1 Bakır. Galvanize Sac İşleri 3. 3. Yol-yapı mühendislik Ltd.2. Derz ve mafsalların sudan tecridi için kullanılacak saclar galvanize olacak ve Simens. Bu levhalar temiz.11. hava habbelerinden.2 Galvanize Saçlar.O.Martin usulü ile imal edilmiş olan çelikten çekilmiş olacaktır. Bu kısım projelerde veya kontrol mühendisi tarafından gösterilen yerlerde bu şartnameye uygun olarak yapıların derz veya mafsallarının sudan tecridi için kullanılan bakır levha ve galvanize saçlardan bahseder.A. dalgalardan. kalınlıkta (22 numara) olacak ve her iki tarafı sıcak daldırma usulü ile galvanize edildikten sonra istenilen ebatta kesilmiş olacaktır.2. şartnamesinin T — 65 maddesine göre yapılacak tecrübelerde.H.S. 88 den az olmayacaktır. pul pul kalkan kısımlardan. sağlam. 3.. A. tayin edilen genişlikte kesilecek ve kıvrılacaktır.O şartnamesinin M .11.75 mm. pürüzlerden.11.11. Kullanılacak galvanize saclar 1.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. Levha haline getirilmiş bakır hiç kullanılmamış bakırdan veya hiç kullanılmamış bakır ile terkibi malum hurda bakır karışımından çekilmiş olacak ve levhadaki bakırın miktarı (eğer terkibinde gümüş de varsa gümüşle bakırın toplam miktarı) % 99. Her iki yüzü galvanize edilmiş olan saclarda sacın beher metre karesinde minimum 610 gram çinko bulunacaktır. 3. Derz ve mafsalları sudan tecrit için kullanılan bu levhalar mümkün mertebe eksiz olarak bütün derz boyunca uzayacaktır. Aksi zikredilmediği takdirde derz ve mafsallarda kullanılan bakır levhanın kalınlığı minimum 0. Bu işte kullanılacak bakır levhanın her noktasına aynı derecede su verilmiş olacak ve levha üniform evsafta olacaktır.77mm. minimum 0. . Şti.H.2 Malzeme. haddelerden fabrikalarda çekilmiş olacak ve yabancı maddelerden.S. Eksiz kaplamaya imkan olmadığı takdirde ekler. Sacın kimyevi terkibi Amerikan A.A. bozuk kenar ve uçlardan.11. olacaktır. sacın beher metre karesindeki ortalama çinko miktarı 610 gramdan veya herhangi bir numune parçası üzerindeki 1 m2 ye isabet eden çinko miktarı 550 gramdan az olan galvanize saclar kullanılmayacaktır.1 Tarif. ek ve çatlaklardan. Saclar. Levhaların uçlan projede gösterildiği şekilde dikkatli bir surette derz veya mafsalın her iki tarafındaki betonun içine gömülecektir. 3.11.36 maddesindeki şartlara uyacaktır.3 İnşaat Metotları.

4 28. 3. Deliksiz beton borularda sızıntı suların boru içine girmesini sağlamak için iki boru arasında bırakılacak aralık ile borunun yerleştirilmesi 3.2 Malzeme.Kırılma Muk. Drenaj borusu cinsi ve ebadı projelerde gösterilen şekilde alınacaktır.5 47.1 Beton Borular.M .2 25.12. Yol-yapı mühendislik Ltd. Kalın. Buna göre kullanılacak beton boruların «Üç Mesnetli Yükleme Deneyi» sonuçlarına göre mukavemet (Three-Edge. açıklık ve yerlerde olmak üzere veya kontrol mühendisi tarafından tespit edilen. Kalın.12.2 25. Tablo .5 54.Kırılma Muk. 3. (kg/m) 2920 2920 2920 2920 3280 3790 4380 4810 5250 Min.6 31.3 Min.Kırılma Muk. drenaj borusu ve filtre malzemesi kullanılarak yapılan ve aşağıdaki şartlara uygun şekilde.86 kısmındaki Tip II' ye ait mukavemet ve boyut şartlarını sağlayacaktır. et kalınlığı ve mukavemet şartlarına uymak kaydıyla delikli veya deliksiz beton borular kullanılabilir.3. Şti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.2. Bu kısım. (mm) 19.yarık sıraları teşkil edilecek ve boru alt yarım yüzünde bulunacaktır.kesilecek ve boru düşey eksenine göre iki eşit grup halinde delik . plastik boru veya oluklu madeni borular olacaktır. . projelerde belirtilen doğrultu.9 41. Ancak.1.1 deki boyut.2 76.2. eğim. Yüzeyaltı Drenajı 3.1 Drenaj Borusu. Yüzey altı drenajında kullanılacak drenaj boruları beton boru.1 Beton Borularına Ait Kırılma Mukavemetleri Boru İç Çapı 100 150 200 250 300 380 460 530 610 TİP I Min.Bearing-Method) yönünden aşağıdaki şartları sağlanması gereklidir.Et. (mm) 15.0 22.1 Tarif. Delikli beton borularda ise sızıntı suların boru içine girmesini sağlamak için açılacak delikler dairesel delik veya yarıklar düzgün şekilde delinip .M .4 34.8 44.12. Kalın.3 50.12.Et. Kullanılacak beton borular AASHO .8 38. (kg/m) 2190 2190 2190 2330 2630 2920 3210 3500 3790 Min.2 TİP III Min.8 57.0 19.0 TİP II Min. (mm) 22. 3.4 31.9 95.2 25.9 22.2 kısmına uygun olacaktır.9 17.12.Et. yüzey altı drenajını kapsar. delikli beton boruların kullanılması halinde. (kg/m) 3500 3500 3500 3500 3790 4220 4810 5620 6420 Yüzey altı drenajı amacıyla Tablo . bu borular yukarıda bahsedilen AASHO . asbestli çimento boru.2 69.12.1 44.9 15.6 57.86 kısmındaki şartlara uygun bulunacaktır.

Boru Çapı Min.0 mm den daha az ve 9. . ASTM C-508 veya BS-3656 standartlarındaki şartlara uygun olacaktır. Tablo 3' te ise yarıklar için gereken şartlar gösterilmektedir.2 Dairesel Deliklerin Sıra Sayıları ve Yerleri Yarıkların.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Dairesel delikler 5. Yol-yapı mühendislik Ltd. Tablo 2'de dairesel delikler.Delik H L (mm) Sırası (mm) (mm 100 2 45 60 150 4 70 90 200 4 95 130 250 4 115 160 300 6 140 195 375 6 175 240 450 6 210 290 550 6 245 340 600 8 280 390 Tablo . Boru Çapı Yarık Uzunluğu Yarıklar Arasındaki (mm) (mm) Mesafe (mm) 100 25 75 150 40 75 200 50 100 250 50 100 300 75 150 350 75 150 375 75 150 400 75 150 450 75 150 500 75 150 550 75 150 600 75 150 675 ve yukarı 100 150 Tablo .2 Asbestli Çimento Borular. minimum genişliği 3 mm maksimum genişliği ise 5 mm olacaktır. Deliklerin düzenlenmesi.2. Aynı sıradaki deliklerin eksenleri arasında yaklaşık olarak 75 mm. mesafe bırakılacaktır. Drenaj borusu olarak asbestli çimento boruların kullanılması halinde bu borular DIN 19850. Delik sıraları arasındaki mesafeler ise 25 mm den daha az olmayacaktır. Şti.5 mm den daha fazla çapa sahip olmayacaklardır.1.12.3 Yarıkların Yerleştirme Boyutları 3. AASHO M-189.

12.5 Boru Çapı (mm) 100 150 200 250 300 Min.2 deki Tablo-5 esas alınacaktır. Tablo . Şti.12.2.4 Oluklu Galvanize Madeni Borular. Plastik ve sertleştirilmiş plastik drenaj borularında dairesel delik veya yarıkların açılmasında 3. Oluklu galvanize madeni drenaj boruları AASHO M-36 kısmında belirtilen TİP-3 şartlarına uygun olacaktır.4 Boru Çapı (mm) 100 150 200 250 300 Mukavemet (kg/m) 1460 1600 1900 2045 2190 Asbestli çimento borular perforasyon esas alınarak aşağıdaki tablo-5'e uygun olacaktır.Delik Sırası 2 4 4 4 6 H (mm) 30 70 95 115 140 L (mm) 65 70 130 165 195 Asbestli çimento borularda yarıkların açılmasında 3. Tablo . .1. 3.2. 3.2.1 deki Tablo-3 esas alınacaktır. sertleştirilmiş plastik borular (uPVC) ise BS. 3506 standartlarına uygun şartlarda olacaktır. Yüzey altı drenajı amacıyla polietilen.1.1.12.2.1. Oluklu veya oluksuz plastik borular AASHO M-252 veya BS CP-312. Oluklu galvanize madeni borularda perforasyon esas alınarak aşağıdaki Tablo-6 ya uygun olarak yapılacaktır.12.3 Plastik Drenaj Boruları. poliproplen veya polivinilklorür (PVC) borular kullanılabilir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bu borular ekte belirtilen şekilde yapılan Üç Kenar Yükleme Deneyi sonunda aşağıdaki şartları sağlamalıdır. Yol-yapı mühendislik Ltd.

KABA FİLTRE MALZEMESİ Elek Boyutu ____________________ 1" 3/4" 3/8" No.10 No.6 H (mm) 70 94 115 140 175 210 244 L (mm) 98 130 164 195 244 294 343 3.8 % Geçen ____________________ 100 80 . Drenaj borularının yataklarının teşkilinde. Bu malzeme üzerine yerleştirilecek olan ince filtre malzemesi ise aşağıdaki gradasyon şartlarını sağlayacaktır.70 15 . sağlam olması ve boru malzemesine zarar verecek şekilde alkali ve organik maddeler içermemesi gereklidir. Drenaj borusu tabanının teşkilinde kullanılacak agrega aşağıdaki gradasyon şartlarını sağlayacaktır. .90 30 .Delik Sırası 4 4 4 6 6 6 6 Tablo . Boru bağlantılarının yapılması sırasında bu çizgiler aynı doğru üzerinde çakışmalıdır.2. Şti. boru yan ve üstlerinin doldurulmasında kullanılacak agreganın temiz.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Tüm delikli drenaj borularında yerleştirme sırasında delik veya yarıkların alta gelmesini sağlayacak şekilde boru üstüne ve boru boyunca olmak üzere bir işaret çizgisi çekilmeli veya bunu sağlayacak bir tedbir alınmalıdır. İNCE FİLTRE MALZEMESİ Elek Boyutu % Geçen Yol-yapı mühendislik Ltd. Boru Çapı (mm) 150 200 255 305 380 455 535 Min. üzerine kadar ve açılan drenaj hendeğinin yan yüzlerine temas etmeyecek şekilde aynı malzeme konulacaktır. Bu amaçla kullanılacak agregada No: 40 elekten geçen malzeme üzerinde TS-1900'a göre yapılan deney sonucu non-plastik olacaktır.45 0 .10 0 Yukarıda gradasyonu verilen boru yatak malzemesi ile yatağın teşkilinden sonra yerleştirilen drenaj borusunun 15 cm.12.4 No.4 Filtre Malzemesi.

Yol-yapı mühendislik Ltd. eğer açılan hendek geçirimsiz bir zeminde açılıyorsa drenaj boruları yerleştirilmeden önce hendek tabanına. Manşonlu. Drenaj hendekleri. Drenaj borularının oturtulacağı taban. kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen hudutlar içinde ve genişlik ve eğimlerde olmak üzere açılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi ____________________ 3/8" No.12. Ancak projelerde aksi gösterildiği takdirde projelerde gösterilen ebatta açılacaklardır.12.100 45 . boruların bağlantılarının yapılması ve yanlarının doldurulması için yeterli olabilecek genişlikte açılacaktır.30 No. Projelerde kazı detayı gösterilmişse kazıklar buna göre çakılacaktır.2 Drenaj Borusunun Yerleştirilmesi ve Yanlarının Doldurulması. Hendek kazısından hemen sonra drenaj borularının döşenerek bağlantılarının yapılması gereklidir. Drenaj hendekleri (Boru dış çapı + min 40 cm) genişlikte açılacaktır.4 No. Drenaj borularının bir dolgu içinde veya dolgu altında inşa edileceği hallerde drenaj hendeğinin hazırlanmasından önce evvela dolgu. olacaktır. 3. Ancak projelerde arazi durumu gereği aksi işaret edilmişse bundan ayrılına bilir. borunun yerleştirilmesi. Tayin edilmiş cins ve ebattaki drenaj boruları hazırlanan taban tabakası üzerine tüm boru uzunluğu boyunca yatakla temas edecek şekilde ve sağlam bi halde serilecektir. Bu suretle boru üzerine gelen yüklerin bağlantı çıkıntıları tarafından taşınması önlenmiş olur. .10 Drenaj hendeği içine konulan ince filtre malzemesinin minimum kalınlığı 30 cm. Geçici olarak boruların altına tuğla.80 10 .100 2 . geçmeli veya soketli bağlantı boruların kullanılması halinde her soket altındaki yatak malzemesi biraz kazılarak yatak içine oturtulur.50 ____________________ 100 95 . Drenaj hendeklerinin açılmasına mansap tarafından başlanacak ve menba tarafına doğru ilerlenecektir.16 No.12. 3.1 Drenaj Hendeğinin Açılması ve Tabanın Teşkili. boru tabanının teşkili.3.3. Bundan sonra borunun yerleştirilmesi ve iyi bir yan dolgunun sağlanması için gerekli genişlikte olmak üzere hendek açılacaktır. Hendekler. Şti. Hendek tabanlarının teşkilinde. geçirgen yan dolgunun üst seviyesine kadar inşa edilecektir. 5 cm kalınlığında taban teşkilinde kullanılacak olan yatak malzemesi gradasyonuna uyan bir malzeme ile teşkil edilecek ve bu yatak bütün taban genişliğince serilerek gerekli eğim sağlanacaktır. suyun birikerek zemini bozmasını önlemek için 10 cm kalınlığında grobeton yatak yapılmalıdır. taş veya benzeri sert malzemeler destekleme amacıyla kullanılamaz.3 İnşaat Metotları 3.

Filtre malzemesinin yerleştirilmesi açılan hendeğin derinliğinin zemin yüzeyinden itibaren 50 cm. ile yapılabilir. drenaj borusunun 15 cm üzerine kadar ve açılan hendek yan yüzleriyle temas etmeyecek şekilde iri filtre malzemesi drenaj borusuna zarar vermeyecek şekilde yerleştirilecektir. Şti.12.3 Kontrol Bacaları. Malzeme en az yüzeyden 30 cm derinliğe kadar doldurulacaktır. delikler alt tarafa gelecek şekilde yerleştirilecektir. Delikli drenaj borularının kullanılması halinde.taş. Kuru drenler genellikle yarma şevlerinde sızıntı suları ile yer yer meydana gelen küçük şev kaymalarının önlenmesi için yapılır. lastik v. olan katranlı kağıt (rüberoit). Kontrol bacaları projesinde gösterildiği yerlerde ve aralıklarda teşkil edilmek suretiyle. katranlı bez veya naylon ile üst yarım yüz kapatılacaktır.lik bir aralık kalacak şekilde borular yerleştirilecek ve sonra ek yerleri. yerinde dökme beton tuğla veya prefabrik elemanların birleştirilmesi suretiyle inşa edilebilirler. dış taraftarı. Bu malzeme üzerine konulacak esas filtre malzemesi ise 15 cm. Projelerde veya kontrol mühendisi tarafından gerekli görülen yerlerde ve kazıklarla tespit edilecek hudut içinde ve istenilen derinlikte olmak üzere hendek açılacaktır. Yerleştirilen drenaj borularının bağlantıları.3. 3.s. Bu suretle boru üzerine konulan filtre malzemesinin boru içine girerek yıkanması önlenmiş olacaktır. genişliği en az 15 cm.b. Yol-yapı mühendislik Ltd.lik kesim bitkisel toprakla doldurulup sıkıştırılarak geçirimsizlik sağlanacaktır.12. Açılan drenaj hendeğine drenaj boruları yerleştirildikten ve bağlantıları yapıldıktan sonra kontrol mühendisi tarafından kontrol edilecek ve uygun bulunduktan sonra.4 Kuru Dren. Yüzey altı drenajının tamamlanmasından sonra toplanan suyun deşarj edilmesi için teşkil edilen son bacadan itibaren deliksiz bir boru kullanılacaktır. Derinliği 90 cm. Hendeklerin hazırlanmasından sonra bu hendekler . 3.3. Ancak her durumda iki boru ucu birbirini karşılayacak ve iç yüzeyler aynı düzlemde kalacak şekilde olacaktır. sızıntı sularından başka su akışına izin vermeyecek şekilde olmalıdır. temiz kum. .lik tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma işlemi el tokmakları veya vibrasyonlu tabla vasıtasıyla yapılabilir. manşon. iki boru arasında 5 mm. malzeme boyutu projelerde gösterilmediği taktirde kontrol mühendisi tarafından tespit edilecektir. elle ve itina ile doldurulacaktır. yüzey sularının drenaj hendeğine girmesini önlemek amacıyla bu 50 cm. Drenaj borularının bağlantıları bilezik. çakıllı malzeme veya kırılmış taşla.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Drenaj borusu olarak deliksiz beton boruların kullanılması halinde hazırlanan yatak üzerine. Taş v. derinliğe kadar devam ettirilecek. Bu kontrol bacalarının temelleri projesinde gösterilen boyutlarda ve kalitede olmalıdır.yi geçen tüm kontrol bacalarında gerekli kontrol ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi için demir basamaklar bulunmalıdır.

Bordürlerin yerine konulmasına geçmeden evvel istenilen eğim ve yönlerde olmak üzere sıkı ve sağlam bir taban hazırlanacaktır. Bütün gevşek ve taban malzemesi olarak kabul edilmeyen malzeme kaldırılarak yerine. 300 dozlu harçla muntazam kapatılacaktır Bordürlerin ön ve arkalarındaki boşluklar derzlerin priz yapmasından sonra iyi bir şekilde 15 cm.Bu kısım. tabakalar halinde konulan dolgu malzemesi ile kapatılacak ve idarece uygun görülen yöntemlerle sıkıştıracak. 200 dozlu olmak üzere bu Şartnamenin beton kısmındaki esaslar dahilinde tesviye betonu yapılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Üst 30 cm. 3. Yol-yapı mühendislik Ltd.3 İnşaat Metotları.İdarenin gerekli gördüğü yerlerde ve istenilen boyutlarda min.3.lik kısım yüzeysel suların sürükledikleri malzemenin geçirimli malzemeyi tıkamasını önlemek için tokmaklanmış kil ile doldurulacaktır.13. 3. Taban tabakası iyi bir şekilde sıkıştırılarak düzgün bir hale getirilecektir. Bu tip drenlerin kemer formu verilerek yapılmaları halinde hendek içine yerleştirilen moloz taş yüzeye kadar doldurulacaktır. Prefabrik Beton Bordürler 3. gibi diğer malzemelerle doldurulabilir.1 Tarif. . Prefabrik beton bordürler idarece istenilen eğimlerde ve istikametlerde yerleştirilecek bordürlerin tesviye betonu üzerine yerleştirildiğinde min. 3. tiplerde ve eğimlerde olmak üzere aşağıdaki şartlar içerisinde yerine döşenmesinden bahseder.13.Bordürlerin birleşim yerleri min. .13. prefabrik beton bordürlerin yapılmasından ve projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından tespit edilen yerlerde. Şti. seçilmiş iyi malzeme konacaktır.13.2 Yerine Koyma.1 Taban. 300 dozlu harçla tesviye betonu ve prefabrik bordur arasında bağlantı sağlanacaktır.2 Prefabrik Beton Bordürün Özellikleri. Prefabrik beton bordürler TS-436 da belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere boyut yönünden ise ekli projesine uygun olarak imal edilecektir. İdarece gerek görülmesi halinde bu boşluklar beton vs.13.3. . 3. 3. .13.

14. Numuneler. (5) Aşınma deneyi: DIN 52108 e göre icra edilecektir. (2) Absorbsion ve don deneyleri: ASTM C67-66'ya göre icra edilecektir. Şayet absorbsion yüzdesi bu değeri aşarsa. Parke imalinde kullanılacak tabii taşlar üzerinde yapılacak deney ve araştırmalar : (1) Numune alma esasları: DIN 52101'e göre icra edilecektir.1 Parke Taşı.14. 16 14 12 Uzunluk cm. Ağırlık kaybı bu yüzdeyi aştığı takdirde bu teste tabi tutulmuş olan tabii taş.5 den daha küçük veya buna eşitse. 14 14 13 13 Taş Cinsi Granit Bazalt. 16-22 14-20 12-18 Yükseklik cm. yi geçmeyecektir ve Yol-yapı mühendislik Ltd.1 Tabii taş parke kaplama. melafir. 1 2 3 4 Genişlik cm. I. fiziksel ve mekanik özellikleri. (3) Basınç mukavemeti deneyi: DIN 52105 e göre icra edilecektir. Bazatlt lav. diorit. don olan bölgelerde don testine tabi tutulacaktır. inşaatın başlangıç tarihinden evvel idarenin göstereceği laboratuarda aşağıdaki testlere tabi tutulmak üzere hazır bulundurulacaktır. taş cinsleri. II.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.2 Malzeme.Bu kısım hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine projesinde belirtilen şekil eğim ve kesitlerde ve aşağıda bildirilen şartlar içinde «tabii taş parke kaplama» yapılmasından bahseder. 3. . 3. . parkenin imal edileceği tabii taş.14. Şti. tasnifleri.14. Parkelerin ebatları. ASTM C67-66' ya göre yapılacak absorbsion deneyinde absorbsion yüzdesi % 0. (4) Darbe mukavemeti deneyi: DIN 52107 e göre icra edilecektir. Ebatlardaki toleranslar ± 1.1. parke taşı imalinde kullanılamaz.2. 50. ASTM C67-66'ya göre yapılacak «donma ve çözülme» deneyi sonundaki ağırlık kaybı azami % 3 olacaktır. Parke (Kaldırım) Kaplamaları 3. No.1 Tarif. don testi yapılmasına lüzum yoktur.5 cm.

5 cm. den fazla boşluk kalmayacak şekilde işlenmiş olacaktır. 10 9 8 7 Uzunluk cm. (2) Küçük parke taşları.Parke ebatları ve taş cinsi : No. 10 9 8 7 Yükseklik cm. 1 2 3 4 Genişlik cm. Parke üst yüzeyi: Tek renkli mümkün mertebe dik açılı ve düzgün kenarlı. No. olacaktır. uzunlukta. olacak. 10 9 8 7 Taş Cinsi Bazalt. Küçük parke taşları genellikle daire yayı kemeri şeklinde dizildiklerinden taş tasnifi. uzunlukları genişliklerin takriben 1.2 cm. köşelerin teşkili için uzun taşları da ihtiva edecektir. kemer formunun doğru olarak teşkilinin mümkün kılınabileceği şekilde yapılacaktır. Parke taban yüzeyi: Kendiliğinden pürüzlü veya pürüzlendirilmiş ve parke üst yüzeyine paralel olacaktır. girinti ve çıkıntılar en fazla 0. Bundan dolayı taşlar kübik şekillerdekilerle birlikte kafi miktarda trapez şekilli üst yüzeyi haiz ve keza ara büyüklükteki taşlarla.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Yüzey oranı = ( Alt yüzey / Üst yüzey ) en az = ( 2 / 3 ) olacaktır. Basınç mukavemeti: En az 1500 kg/cm2 olacaktır. fakat iki taşın yan yüzeyleri yan yana bitiştiğinde 1. diorit. 2 ve 3 için 20 -23 cm. uzunlukta No. 1 için 22-29 cm. uzunlukta No. Şti. Parke yan yüzeyleri: Mümkün mertebe parke üst yüzeyine dik pürüzlü olacak.0 cm. Şartname eklerinde ayrı bir kayıt mevcutsa. . yi geçmeyecek ve Yüzey oranı = ( Taban yüzey / Başlık yüzey ) en az = ( 2 / 3 ) olacaktır. Aşınma mukavemeti: DIN 52108' e göre Böhme aşınma aletinin 22 devir yapması bir deney periyodu teşkil ettiğine ve bir deney de 16 periyottan ibaret olduğuna göre.0 cm. granitimelafir. aşınma denemesine tabi tutulan alt ve üst yüzeyleri 50 ser cm2 olan bir numunedeki yükseklik kaybı en fazla 0. 4 için 18-21 cm. Sipariş halinde taşın cinsi ile hangi Yol-yapı mühendislik Ltd. Darbe mukavemeti: En az 100 kg cm/cm3 olacaktır. parke taşları köşe kurbların teşkili için uygun sayıda.8 kati olan büyük parke taşlarını ihtiva edecektir. melafir Ebatlardaki toleranslar ± 1. Şartname eklerinde aynı bir kayıt bulunmadığı takdirde büyük parke taşları % 10 kadar aşağıda verilen uzunluklardaki parkeleri irtibat parkesi olarak kullanılmak üzere ihtiva edecektir. gabro.

Darbe mukavemet i: En az 600 kg. girinti ve çıkıntılar en fazla 0. 1 2 3 Genişlik cm. den fazla boşluk kalmayacak şekilde işlenmiş olacaktır. mümkün mertebe dik açılı ve düzgün kenarlı olacak. diorit. 6 5 4 Taş Cinsi Bazalt. granit. Aşınma mukavemeti: DIN 52108 e göre Böhme aşınma aletinin 22 devir yapması bir deney periyodu teşkil ettiğine ve bir deney de 16 periyottan ibaret olduğuna göre. ye kadar olan kabili tecviz toleransı aşarak da imal edilmiş olan taşlar % 5i geçmemek üzere teslim edilebilirler. 6 5 4 Yükseklik cm. Parke yan yüzeyleri: Mümkün mertebe parke üst yüzeyine dik pürüzlü. Taşlar kemer şeklinde döşenmeyecekse bu husus bildirilecektir. lik toleransı asmayacaktır. küçük parke taşları için II. Fakat taşların yükseklerindeki hata.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi ocaktan çıkarılacağı bildirilecektir. hiç bir zaman ± 1 cm.0 cm yi geçmeyecek ve Taban oranı = ( Taban yüzeyi / Başlık Yüzeyi ) en az = ( 3 / 4 ) olacaktır. Uzunluk yahut genişlikleri 1 cm. fakat iki taşın yan yüzeyleri yan yana bitiştirildiğinde 1. yi geçmeyecektir.'ı geçmeyecektir. Şti.5 cm. Basınç mukavemeti: En az 1500 kg/cm2 olacaktır. (2) de verilmiş olan şartlar aynen burada caridir. Parke taban yüzeyi: Kendiliğinden pürüzlü veya pürüzlendirilmiş ve parke üst yüzeyine paralel olacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Mozaik parke taşları da genellikle daire yayı kemeri şeklinde dizildiğinden.cm/cm3 olacaktır. girinti ve çıkıntılar 0.Parke ebatları ve taş cinsi : No. . (3) Mozaik parke taşları. 6 5 4 Uzunluk cm. melafir Ebatlardaki toleranslar : ± 1. gabro.0 cm. aşınma denemesine tabi tutulan alt ve üst yüzeyleri 50 şer cm2 olan numunedeki ağırlık kaybı 144 gr. olacak.5 cm. Yüzeyleri: Bütün yüzeyler pürüzlü olacak şekilde kesilmiş. Parke üst yüzeyi: Tek renkli mümkün mertebe dik acili ve düzgün kenarlı. Basınç mukavemeti : Darbe mukavemeti ve aşınma mukavemeti küçük parke taşlarınkinin aynı olacaktır.

üniform. 3. bütün zararlı maddelerin nispetlerinin yekunu da % 5 i geçmeyecektir. . Elek No. Diagonal veya yol eksenine dik istikamette giden sıralar halinde veyahut yol ekseni istikametinde ve yahut da poligonal şekilde dizilirler. Derz yapılmasında kullanılacak kum aşağıdaki gradasyon şartına uygun olacaktır. ebadında kırılmış ve köşeli daneli kum veya konkasör kumu kullanılacaktır. Satıh kumu olarak 2-5 mm.14.200 eleği geçen malzeme Şist Kömür Kil topaklar Diğer bütün zararlı maddelerin yekunu % 3 1 1 1 2 Ancak. ebadında olacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd.Kullanılacak kum.1 Tabii Taş Parke Kaplamalar İçin Proje Esasları.2. 3.2-12 mm. organik madde. 3. zararlı maddelerin nispetleri ağırlık olarak aşağıdaki limitleri geçmeyecektir. Taşların yüksekliği maruz kalacakları tesirlere göre hesaplanacaktır.Kullanılacak çimento Türk çimento normuna uygun olacaktır.2.14.2 Kum. deniz kabuklan. Şti. No.14. etrafı kirli bir malzeme ile kaplı olmayan tabii kum veya kırılmış taştan olacak ve içindeki kil. kömür v. temiz. dayanıklı.3 İnşaat Metotları. kesif.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.14. sert. rutubete maruz kalmış ve bayatlamış çimento kullanılmayacaktır. 20 Veznen % geçen %100 Minimum % 85 Parke yatak malzemesi olarak kullanılacak kum 0. a) Büyük parke taşları : Ağır trafiğe maruz yollarda tatbik edilecektir. b) Küçük parke taşları: Ağır ve çeşitli trafiğe maruz yollarda veyahut konfor aranan yerlerde çok dik meyil veya satıh drenajı kötü yollarda ve parke kaplama yüzeyinin bilhassa haki renkli taşlar (kalker taşı ve bazalt) kullanılarak estetik olarak teşkilinin lüzum görüldüğü hallerde kullanılacaktır. 10 No.Bitümlü bağlayıcı 60-70 veya 75-100 penetrasyon dereceli asfalt çimentosu olacaktır. . Donmuş. .3.2.4 Bitüm. .s.14. 3.3 Çimento.

ve tokmaklanmış halde ise 3 . Meyilli yollarda daire kavisi ve yarım daire şekilleri tertibi. kalınlığı haiz. blokaj . Şehir yollarında. 3. ebatlı klip seklindeki taslar kullanılacaktır.8 cm. Daire kavisi şeklinde dizildiklerinde kavislerin birbirlerini kestikleri noktadaki değerler birbirlerine dik olacaklardır. c) Mozaik parke taşları: Genellikle çok hafif trafiğe maruz yollarda yaya yolları veya kaldırmalarında keza park yerlerinde tatbik edilebilir. mekanik veya çimento stabilizasyonu veya kalınlığı artırılmış yatak kumu tarzlarından birisiyle teşkil edilecektir. beton kalınlığı en az 20 cm. Yatak kumu kalınlığı 5 cm. Yatağın İnşası: Şartnamesine uygun olarak inşa edilmiş olan bir temel üzerine. kalınlık en az 15 cm. ise bordur taşı ile küçük parke taşı kaplama arasına iki sıra büyük parke taşları yerleştirilecektir. büyük parke taslan kullanılması halinde gevşek halde 10 -12 cm. olacak ve ebatları özel fenni şartnamede ve projede belirtilecektir. Temelin kalınlığı ve şartnamesi.2. Yol-yapı mühendislik Ltd. Hafif trafiğe maruz yollarda 7-9 cm. beton. kalınlığı haiz bir kum tabakası ve küçük parke taslan ile mozaik parke taslan kullanılması halinde de gevşek halde 6-8 cm. Büyük parke taşı kullanılması halinde. b) Parke taşlarının döşeneceği yatak ve parkelerin yerine konması : 1.2 Tabii Taş Parke Kaplamalar İçin Yapım Esasları.İri daneli granitler ile gabro cinsleri daha büyük meyillerde kullanılabilirler. gibi tesislerin etrafı bir sıra büyük parke taşları ile çevrilecektir.2'deki nitelikleri haiz kumlu çakıl.14. yarım daire kavisi testere ağzı şeklinde veya sıralar teşkil etmek üzere dizilirler. Temelin beton olarak teşkilinde ise. temel blokaj veya stabilize olarak teşkil edilecekse. Küçük parke taslan karayollarında kaplama olarak kullanılacak olursa yanlar bordür taşları ile tahdit edilecektir. Şti. . a) Temel: Temel stabilize.4 cm. özengiler drenaj bakımından ortadaki anahtar noktasından daha aşağı kotta kalacak şekilde yapılacaktır. 2. Fazla aşınmış olmamak şartıyla bu büyük parke taşları evvelce kullanılmış malzemeden de olabilir. kırılmış ve köşeli daneli kum ve konkasör kumu kullanılacaktır. Bordür kullanılmayacaksa. d) Bordur taşları: Bordur taslan kesifte gösterilen ocakların en sert tabakalarından seçilecek ve imal edilecektir.kırma taş. ve tokmaklanmış halde 6 . olacaktır. çok ince daneli olmayan ve kil ve silt ihtiva etmeyen bir kum tabakası serilecektir. diğer bütün yol kaplamalarının temellerine tatbik edilecek usullerle tayin edilecektir. Granit % 6' ya kadar olan meyillerde kullanılabilir. kalınlık ve malzeme. daire kavisi.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Genellikle karo. küçük parke kaplamanın yanlan. olacak şekilde tayin edilecektir. ebatlı klip şeklindeki taslar ve ağır trafiğe maruz yollarda da 8-10 cm.14. Küçük parke taşının üst yüzeyi 120 cm2 den daha büyük olmayacaktır. Bazalttan mamul küçük parke taşları % 4'den daha fazla meyillerde kullanılmaz. den fazla olmayacaktır. Yatak malzemesi: Yatak malzemesi olarak 3.3. Bunların asgari uzunluğu 80 cm. Küçük ve mozaik parke taşı kullanılması halinde temel mutlaka beton olacak ve . uzunluğuna istikamette yerleştirilmiş birer sıra büyük parke ile tahdit edilebilir. Kanalizasyon bacası vs. trafiğin ağırlığına ve mevzi şartlara göre tayin edilecektir.

5 cm.0 cm. tavsiyedir.3 Tabii Taş Parke Kaplamalarda Derzlerin Doldurulması.6 dan daha az ve % 3.4' ü aşmayacaktır. inşaatın hitamında % 2. genişlikte derz elde edilecek şekilde latalar ve istikamet ipleriyle dizileceklerdir. (Mesela. Muhtemelen arta kalmış bir gayrı muntazam lığı bertaraf etmek için.3. Her defasında taş seklinin ve yatağı teşkil eden kumun icap ettirdiği miktarda üniform tokmak darbesi bütün yol üst yüzeyi için öngörülecektir. - GENEL: Vasıtaların pnömatik bandajlarının parke derzleri arasındaki kumları emmesine ve dolayısıyla kaplamanın temeline su sızmasına mani olmak için derzler doldurulacaktır Temel cinsine göre dolgu malzemesi su şekilde olacaktır. Keza boyuna istikametteki muntazam lığın kontrolü için 4. Büyük parke taşlarında derzler derz kumuyla doldurulacaktır.00 m. Sathın enine istikametteki muntazamlığının kontrolü için. Parkeler. derinliğe kadar oyuk kalacak şekilde parkeleme yapılacak veya daha iyisi tam dolu derzli olarak parkeleme yapılıp bilahare taş kalınlığının 1/3 ü derinliğine kadar dolgu. Küçük parke taslarında derzler bitümlü dolgu malzemesi. Aynı zamanda derzlerin doldurulmaları da öngörülmüşse kafi derinlikte bir derz dolgusu elde etmek için ya derzin üst yarısı 35 cm.14. . Tokmaklamadan sonra satha kuru kum serilecek ve seyrüsefere açıldıktan sonra da bu kum 4 hafta müddetle bolca takviye edilerek derzlerin dolması ve dolayısıyla sıkışma temin edilecektir. Öngörülmüş olan enine meyildeki sapmalar ± % 0. en kesite uyan şablon kullanılacak ve şablonun alt yüzeyi ile yol sathı arasındaki boşluklar veya satıhtaki çıkıntılardan ötürü şablonun sapması 1.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi c) Taşların yerlerine konması: Taşlar tamamen düz bir yol üst yüzü ve 1-1.4 den daha fazla olamaz). Tokmaklama esnasında paralanan taşların yerine yenileri ikame edilecektir. tıraşlı çimento harcı veya çimento harcıyla doldurulacaktır. stabilitelerinin temini için kafi bir sulama altında mekanik bir tokmakla tokmaklanacaktır. d) Yol üst yüzeyinin muntazam lığı: Profiline uygunluk ve sathın muntazam lığı tetkik edilecektir. basınçlı su veya hava ile dışarı püskürtülecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. bilahare vibrasyonlu silindir veya vibrasyonlu plakla bir muamele yapmak şayanı. 3. tıraşlı çimento harcı veya çimento harcıyla doldurulacaktır. Özel hallerde büyük parke taşlarında derzleri de küçük parke taşlarında olduğu gibi bitümlü dolgu malzemesi. den fazla olmayacaktır. % 3 olarak öngörülmüş enine bir meyil. den daha fazla olmayacaktır. uzunluğundaki mastar kullanılacak ve mastarla yol sathı arasındaki boşluklar ve çıkıntılardan ötürü mastarın sapması 1 cm.

Şti. Terkibine göre 150 C° a veya imalathanesinin göstereceği bir çalışma hararetine kadar ısıtılacaktır. lüzumlu inceliğini muhafaza edebilmesi için çalışma mahalline 1 1/2 It'den büyük olmayan kaplar içinde getirilecektir. Parke taşı kalınlığının en az 1/3 üne kadar derzler. Derzlerin köşeli kum. soğuk olarak kullanılan katran. azami 3-4 saat bu hararette tutulacak şekilde ayarlanacaktır. Çok akıcı dolgu malzemesi derzlere konamaz. (Dane büyüklükleri ortalama derz genişliğine göre 1. Dolgu malzemesi. Dolgu malzemesinin.2. Yol yüzünün kirlenmemesi için eritme kazam. kafi büyüklükteki bir teneke levha üzerine konulacaktır. uzun zaman ısıtılma sonucunda malzeme gevrekleştiği için. katkılı bitüm veya bitüm emilsiyonu ile doldurulması: Metot A.2 de vasıfları belirtilen satıh kumu yayılacaktır. 89. Yol trafiğe açıldıktan sonra da bu kum 4 hafta müddetle bolca takviye edilerek derzlerin tamamen dolması temin edilecektir. basınçlı su veya basınçlı hava veya kontrol mühendisinin uygun göreceği diğer bir usulle boşaltılacaktır. Dolgu içinde kullanılacak malzemenin cinslerine göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. öğütülmüş derzlerin çakıl ile veya doldurulması. Bitmiş olarak teslim alınan dolgu malzemesi tekerlekli bir kazan içende iyice karıştırılarak eritilecek ve kazan tamamen boşalıncaya kadar da mütemadiyen karıştırmaya devam edilecektir.5-3. ayarlanacaktır. 1.14. Çalışma Sırası Malzemenin Miktarı Parkenin cinsine ve derzin genişliğine Derzlerin genişlik ve derinliğine göre. derinliğine nüfuz edecek göre 5-10 kg/m2 köşeli kum surette köşeli derzin kum temizlenmesi. . Bitümlü derz dolgu malzemeleri ıslak havalarda tatbik edilmeyecektir. Ancak bunlardan sonra yeni derzler kuru ve tozdan art olduktan sonra dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. 2-3 cm.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi a) Derzlerin kumla doldurulması: Parke kaplama sathı çalı süpürgesi ile temizlenecektir.2 de vasıfları belirtilen derz kumu derzler içine doldurulduktan sonra parke üst yüzeyine yine 3. b) Derzlerin bitümle doldurulması: Dolgu malzemesi konmadan önce profile uygun olarak döşenmiş parke kaplama sathı çalı süpürgesi ile temizlenecektir.2.0 kg/m2 bağlayıcı malzeme. Kazanın hacmi. Sonra parke taşı kalığının en az1/3' üne kadar derzler basınçlı su veya basınçlı hava veya kontrol mühendisinin uygun göreceği diğer bir usulle boşaltılacaktır. yol pürüzlülüğüne halel gelmemesi bakımından derzlerden taşıp yol sathını kirletmemesi temin edilecektir.) 5-6 kg/m2 köşeli kum Yol-yapı mühendislik Ltd.

Ağır trafiğe maruz kısımlarda geniş ve derin derzler olursa. tertibi ve muhafazası mühimdir. derzler içine doldurulurken aynı zamanda ince tabaka halinde üst yüzeye yayılıp parke taşlan üzerinde hiç bir artık kalmaksızın derzler içerisine kuvvetli olarak süpürülecektir. soğuk olarak kullanılan katran katkılı bitüm veya bitüm emilsiyonu enekte edilmesi. soğuk olarak kullanılan katran soğuk olarak kullanılan bitüm.8 kg/m2 6-8 kg/m2 bağlayıcı madde enjeksiyonu).0 bitüm. -1. katkılı bitüm veyahut bitüm emilsiyonlarının taslarla iki defa dökülmesiyle tamamen doldurulacaktır. Büyük parke taşlan kullanılması halinde ise ikinci bir işlem daima yapılacaktır. derz dolgularının üst yüzeyleri taşların üst yüzeyleriyle aynı hizaya gelecek surette doldurulacaktır. Kuruduktan sonra 2-5 mm. Kapalı bir derz şebekesi sisteminin. yol katranı. Yol-yapı mühendislik Ltd. Derzlerin ince konkasör kumu.0. Metot B. . katran veya tortu bitüm ile doldurulması hali.6 . 300 penetrasyonlu asfalt veya % 60 Malzemenin Miktarı 0.5 mm. Çalışma Sırası Derzlerin 1'deki gibi temizlenmesi Katkılı [1. Derzler.25 80/25 kg/m2 Engler bitüm viskoziteli emilsiyonlu katran.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Katran. Derzler takriben 5-6 cm. küçük parke taşları kullanılması halinde bir defa daha enjeksiyon ve köşeli kumla kumlama lüzumlu olabilir. derinliğe kadar temizlenip su fışkırtılarak yıkanacaktır.lik konkasör kumu. Artan ince mineraller dolgu bittikten sonra süpürülerek bertaraf edilecektir. 2. Bunu takiben 2 . En nihayette derzlerdeki konkasör kumu boşlukları. Bunun için trafiğe maruz derzler üst yüzeyin serbest kalışıyla birlikte mütemadiyen. Şti. tashih edilecektir.lik konkasör kumu tabakası üst yüzey imalindeki gibi ince tabaka halinde yayılıp derhal^derzlerin içine süpürülecektir.

bir derz demiriyle hidratasyon başlamadan önce perdahlanacaktır. 2. Tortu ile örtülen yüzeyler. Harç yatak içerisine taçlar yerleştirilecek ve derhal tokmaklanacaktır. traslı kireç ve takriben 200-250 lt. 250-300 kg. Bilahare üstte küçük bir kabarıklık husule gelecek şekilde ikinci derz doldurulması biraz daha koyu harç karışımıyla yapılacaktır.5 ila 1:2 olan (su % 16) çimento harcıyla 1.Dolgu 2-4 kg/m2 Yol-yapı mühendislik Ltd.Küçük parkelerin traslı kireç harcı içerisine harcı daha yağlı olabilir. konmasında şu karışım oranı tatbik edilecektir. Bu ilk dökümün sonradan dolgudaki muhtemel kalıntı boşlukları bertaraf etmek için bir defa daha taşlar düzeltilip tokmaklanacaktır. dane büyüklüğünü haiz 1. Bütün çalışma.0 m3 kum. Şti.maddedeki esaslar dahilinde derzler doldurulacaktır. Dezleri doldurulmuş parke örtü en az 8 gün kum veya saman hasırı ile örtülüp daima rutubetli tutulacaktır. c) Derzlerin traslı çimento (veya traslı kireç) harcıyla veya çimento harcıyla doldurulması: Traslı çimento harcıyla veya çimento harcıyla derz doldurulması.0m3 kum üzerine 160kg. su.5. Bitüm tortulu veya katran tortulu 1 inci tortu örtüsünü sermek. Dolgu malzemesi karışımı. bu tortular kuruyuncaya kadar geçite kapatılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4-6 kg/m2 6 kg/m2 Derz genişliğine göre 2 . üniform. Parkeler tokmaklandıktan sonra bir bahçe kovasıyla hafifçe sulanıp derzler çimento harcıyla yüksekliğin takriben 2/3 üne kadar doldurulacaktır. Bu çalışmalar yalnız kuru havalarda yapılacaktır. 1. 0-3 mm dane büyüklüğünü haiz 1. alt dolgu katılaşmaya başlamadan bitmiş olacaktır.su.8 veya 5-12 mm'lik ince konkasör kumu ile örtmek. 0-3 mm. Dezlerin çimento harcıyla doldurulması: Çimento ve kum karışım oranı 1:1. Bu meyanda yüksek mukavemetli çimento kullanılması tavsiye edilir. traslı kireç ve 80 lt. yalnız beton bir temel üzerine parke döşenmesi halinde yapılacak ve aşağıdaki esaslara uygun olacaktır. Derzlerin traslı çimento (veya traslı kireç) harcıyla doldurulması: Traslı çimento harcı için karışım oranı.5 oranında olmak üzere 1:1. çimento ve tras 1: 0. Dökmeye ara verilmemelidir. akıcı ve kolay yayılabilir bir kütle (su muhtevası % 16) husule gelmesi için hem tekne içinde ve hem de döküm kabında mütemadiyen karıştırılacaktır.5 ile 1: 2 olarak seçilecektir. 5 . Çok dar olan derzlerde her istikamette kesif bir dolgu elde etmek için döküm esnasında mala ile taşların kenarları belirtilecektir. . Bu tokmaklama harç henüz hidratasyon başlamadan önce yapılmalıdır. Fazla su çekildikten sonra fazla dolgu malzemesini uzaklaştırmak için derzler.

ara ile enine dilatasyon derzleri ve lüzum görülen yerlerde de boyuna dilatasyon derzleri teşkil edilecektir. 3.2.15.15.3.3 cm.2 Malzeme.14. hava şartlan ile çimentonun sertleşme müddetine bağlıdır.15. 3. Trafiğe açılışa kadar bekleme müddeti. Bilhassa oturmaların henüz beklendiği yerler olan yarmalardan imlalara geçişte ve inşaatın başlangıç ve bitim yerlerinde temelde mutlaka dilatasyon derzleri teşkil edilecektir. Hidratasyon müddeti zarfında parke örtüsü daima rutubetli tutulacaktır.3 İnşaat Metotları. 30 .edilecektir.1 Tarif. 3. Kenar Şeridi ile yol yüzeyi arasındaki boyuna derz. Beton üzerine konmuş veya derzleri traslı çimento harcı ile doldurulmuş olan parkeler uygun bir hidratasyon müddetinden sonra devam eden işlemler meyanında trafiğe açılacaktır. a) Temelde: Beton temellerde.50 m. Traslı kireç harcı kullanılması halinde bir bekleme müddetine lüzum kalmaz. 3. derinliğe kadar bitümlü dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. genişlikte ve 2 . derinliğe kadar kazınıp temizlenecek ve derz işine başlamadan önce derz yapılacak aralıklar bir fırça ile ıslatılacak ve ince derz harcı az sulu olarak aralıklara doldurulup kuvvetlice sıkıştırılacak ve bütün hare kalıntıları temizlenecektir. Bu ise tıraşlı çimentoda 12-18 gün. Çakıl . Kargir İnşaatlarda Derz 3. Yarmalardan imlalara geçiş yerleri ile inşaatın başlangıç ve bitim yerlerinde mutlaka dilatasyon derzleri teşkil edilecektir. gömme ve kabartma derzler yapılır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Dilatasyon Derzleri. Derzler bitümlü dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. — Bu kısım kargir inşaatlarda derz işlerinin aşağıdaki şartlar içinde yapılmasından bahseder.15. Derz yüzeyleri 3-5 cm. —Duvar yüzeylerinde isteğe göre gömme oluklu. Derzler bitümlü dolgu malzemesi ile kapatılacaktır.4 Kaplamanın Trafiğe Açılıncaya Kadar Tabi Tutulacağı İşlemler. ara ile enine ve mevzii şartlar ve müşahedelerin gerektirdiği yerlerde de boyuna dilatasyon derzleri teşkil. Şti. b) Parke kaplamada: Trash çimento (veya tıraşlı kireç) veya çimento harcıyla derzleri doldurulmuş parke kaplamalarda 10 m. . Yol-yapı mühendislik Ltd. Kuru havalarda ve güneşe maruz örtülerde örtü üzerine takriben 3 cm. sıkıştırılmış derz olarak teşkil edilecektir. Bu zaman zarfında parke ıslak olarak tutulmalıdır. kalınlığında kum tabakası serilecek ve mütemadiyen ıslatılacaktır.3 de belirtildiği gibi olacaktır.kumlu yatak üzerine konmuş olan parkeler inşaatın sona erdiğinden itibaren en az 24 saat geçite kapalı tutulacaktır. — Derzde kullanılacak harem nitelikleri 44. yüksek mukavemetli çimentoda ise 4-6 gündür. Kenar Şeridi ile yol yüzeyi arasındaki boyuna derz boşluk derzi olarak teşkil edilecek ve bu boşluk derzi 6-10 mm.

derz boyunca çekilerek iyice tazyik edilecek ve bu şekilde sıkıştırma işi derz harcı çatlamadan ve iyice sertleşinceye kadar bir kaç defa tekrar edilecektir. Şti. harç henüz tamamıyla sertleşmeden. . cephe taşlarının keskin köşelerinden bir santim kadar içeride bırakmış olan derz. Yol-yapı mühendislik Ltd. gömme oluklu derzde ucu çengel şeklinde yuvarlatılmış bir yuvarlak demir çubuk ile gömme derzde dört köşe demir çubuk ile. kabartma derzde ise derzin profiline uygun bir demirle.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Harç yeter derecede suyunu çekip sertlik kazanınca.

3.1 Tarif. 3. — Üzerine çimento badana yapılacak yüzey temizlenecek ve yıkanacaktır. — Tesviye betonu “Beton İşleri” kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde yapılacaktır. Hazırlanan bu yüzey .4 Çimento Badana.16. çimento düşecek şekilde üç kat badana yapılacaktır. Şap kalınlığına göre kullanılacak rendeli çıtalarla yapılacak bu bölüntülerin büyüklükleri idarece bildirilecek boyutlan geçmeyecektir. projelerde gösterilen veya idare tarafından yazı ile bildirilen yer ve boyutlarda bu şartnameye uygun olarak tesviye. muhafaza betonu veya sap priz müddetince sulanacak zararlı tesirlerden korunacaktır. 3.16. Geniş sap kaplamalarda isteğe veya detay resmine uygun bölüntüler yapılacaktır. priz müddetince sulanıp zararlı tesirlerden korunacaktır. idarece belirtilecek dozajda yapılacak sıva harcı ile iki tabaka halinde trifil veya mala perdahlı olarak sıvanacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.3 İnşaat Metotları. çukurluklar ve pürüzler bulunmayacak.2 Malzeme. icabında pürüzlendirilecek ve yıkanacaktır.16.16. — 3. — Bu kısım. — Sıva yapılacak beton yüzey temizlenecek.300 kg.16.16. Hazırlanan bu yüzey üzerinde “Beton İşleri” kısımdaki esaslar ve şartlara göre yapılmış muhafaza betonu veya şap harcı ile projelerde gösterilen veya kontrol mühendisliğince istenilen kalınlıkta tabaka teşkil edecek. Şap yüzeyleri mastarında yapılacak. Tesviye Betonu 3.16. — Muhafaza betonu ve şap yapılacak yüzler temizlenecek.2 Muhafaza Betonu ve şap .16. beton yüzey yapılmasından bahseder.3. 3.3. Yıkanmış bu yüzey üzerine metre karesine en az 0. icabında sıvası ve çimento badana pürüzlendirilecek ve yıkanacaktır.1 Tesviye Betonu. beton yüzey sıvası ve Çimento badana işlerinde kullanılacak malzemelerde aranılan şartlar bu Şartnamenin daha önceki kısımlarında belirtildiği gibi olacaktır.3. .3 Beton Yüzey Sıvası. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. — Tesviye betonu. 3. bölüntü aralarına rüberoit konulacaktır. 3.

— Bu işte kullanılacak astar ve tecrit emülsiyonlarının nitelikleri bu şartnamenin 70.1 Katran.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.17. 3. — 3. Yol-yapı mühendislik Ltd.17.5 kg.2.3.400 kg. 3.3 Astar Tecrit Emülsiyonları.2 Malzeme. bu bu şartnamenin ve Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesinin ilgili kısmında belirtildiği şekilde olacaktır.17.3 İnşaat Metotları.2. — Üzerine katran badana yapılacak yüzey temizlenecek ve yıkanacaktır.300 -kg. bunun üzerine de kenarlarda en az 10 cm. .17.1 Tarif. düşecek şekildi bitümlü tecrit emülsiyonundan sürülüp çok ince taneli kumla kumlanacaktır.5 kg. düşecek şekilde bitümlü tecrit astar emülsiyonu sürülecektir.17. Bu tabaka kuruduktan sonra üzerine metre karesine en az 1. bindirme payı bırakmak üzere kanaviçe bezi serilecek ve bunun üzerine de metre karesine en az 1. 3. — Katranın nitelikleri.3.17. ağırlığında olacak.17. — Bu kısım. idarece gösterilen yerde projesinde belirtilen şekilde bu şartnameye uygun olarak yapılan katran badana ve kanaviçeli tecrit işlerinden bahseder.2.1 Katran Badana.17. düşecek şekilde bitümlü tecrit emülsiyonu sürülecek. katran düşecek şekilde fırça ile badana yapılacak ve katran sürülmemiş hiç bir saha bırakılmayacaktır.2 Kanaviçe. Alevleninceye kadar ısıtılmış katranla metre kareye en az 0.17. — 3. kısmında belirtildiği gibi olacaktır. Bitümlü (Katran Badana) Tecrit 3. — Kanaviçeli tecrit yapılacak yüzey temizlenip yıkanacak ve kuruduktan sonra metre karesine 0. Şti.600 kg. — Bu işte kullanılacak kanaviçe iyi nitelikte.2 Kanaviçeli Tecrit. Katran badana soğuyup donmadan yüzey üzerine herhangi bir dolgu yapılmayacaktır. 3. hiç kullanılmamış yırtıksız ve metre karesi en az 0. 3.

— 3. 3.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3. projelerde gösterilen çap ve derinlikte ve bu şartnamedeki şartlara uygun olarak yapılacak. 3. iskele veya dere yatağının tesviyesi ile elde edilen bir platform üzerinde yapılacaktır.7 Su altındaki çalışmalarda burgu ve kepçeler iksa borusu içinden yukarı doğru çekilirken gayet yavaş hareket ettirilerek zeminin emilip boşalması önlenecektir. bir zabit tutulacak ve Genel Müdürlüğe gönderilip.2. İksa borusu mekanik veya hidrolik çevirme tertibatlı marinalarla veya vibrasyonlu tokmaklarla çakılacak ve sökülecektir. — İdare lüzum gördüğü takdirde ayak civarında bir tecrübe kuyusu açılacaktır. su seviyesinin durumuna göre dubalar.2.18. cıvık ve su altındaki zeminlerde kazı yapılmasında iksa borusu kazık taban kotundan en az bir metre daha aşağı çakılarak zeminin boşalması ve yerinden oynaması önlenecektir. Dere yatağı derivasyon hafriyatı gerektiriyorsa.1 Tarif.18.18. 3.2.1 Röleve Alınması — Kazık hafriyatına başlamadan önce. kullanılan marinanın cinsine göre.2. İksa borusu sökülebilir ekli veya elektrik kaynaklı olabilir.2 Platform Teşkili — Kazık imali için gerekli çalışma. . bütün kazık mihverleri yerlerine aplike edilerek sigortalanacak. kazık yerlerinin nivelmanı yapılarak zeminin rölevesi çıkartılacaktır.18. Kazık İşleri 3. Yol-yapı mühendislik Ltd.18.4 Kazık Hafriyatı — Projesinde gösterilen çapta çelik bir iksa borusu içinde özel kepçe veya burgu ile zemin boşaltılarak yapılacaktır.18. Sondaj ve tecrübe kuyusundan alınan sonuçlara göre iksa borusu kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecektir. önce derivasyon hafriyatı yapılacak bundan sonra kazık imali için röleve alınacaktır. 3.6 Akıcı. 3.3 Tecrübe Kuyusu Açılması.2.2 İnşaat Metotları.5 İksa borusu.2. Şti. Kazık hafriyatı projesinde gösterilen çap ve derinlikte çalışmaya uygun makinalarla yapılacaktır. yerinde dökme beton kazıklardan bahseder.18. 3. bilahare kuyu çıkan hafriyatla doldurulacaktır.18. Tecrübe kuyusunda gerekli inceleme yapıldıktan sonra.2.18. Ancak rölevenin alınmasından ve idarenin müsaadesinden sonra kazık hafriyatına başlanacaktır. — Bu kısım. projesine uygun çapta ve kazık hafriyatının yapılacağı zemine ve azami derinliğine dayanıklı olacak şekilde yapılacaktır. 3.Projesinde gösterilen kazık çapından daha ufak iç çapta iksa borusu kullanılamaz.18.

18. Yol-yapı mühendislik Ltd.11 Beton dökümüne başlamadan evvel kazık hafriyatı kontrol mühendisi tarafından röleve edilecek ve kazık iyinde gevşemiş zemin bulunup bulunmadığı. — Kazıklar için su altında veya sondaj çukurunda beton dökerken bütün yumuşak ve gevşek maddeler deliğin tabanından temizlenecektir.18. 3. 2 cm.10 İşin gereği olarak kazık çapındaki iksa borusunun çakılmasını veya çıkarılmasını kolaylaştırmak için daha geniş çapta teleskopik iksa boruları kullanılabilir.2.18.18. Şti. (6) Borunun kaza ile geri çekilip betonu boşaltmasına karşı yeterli bir emniyet payı ile beton içinde durması sağlanacaktır. 3. 3. Bunun için verimli bir tremi tekniği “Beton İşleri” kısımdaki esaslara ek olarak aşağıdaki istenenler dahilinde özellikle uygulanacaktır.lik agrega için tremi borusunun çapı 15 cm. bağlayıcı çimento oranı yüksek olacak (400 kg/m3 ten az olmamak üzere). geçici muhafaza borusu sondaj deliğinin tam derinliğinde olacak dolayısıyla zemin parçalarının betona karışması önlenecektir. beton ve suyun karışmasını önlemek için. 3. den az olmayacak.2.2. ayrıca muhafaza borusunun ezilip ezilmediği kontrol edilecektir. . dökülmüş betonun içinde kalacak şekilde sistem olarak arasından su geçmeyecek şekilde olacaktır.2. (5) Beton ilk olarak. önünde bulunan kayıcı bir tıkacın itilmesi ile doldurulacaktır. daha geniş agregalar için daha geniş çaplı tremi boruları kullanılacaktır. Sondaj çukuru içinde beton dökülürken üst kısım dışında diğer kısımlarda geçici muhafaza borusuna gerek duyulmayabilir.9 Kazı esnasında basınçlı yeraltı suyu çıkarsa ve bu basınç suyun iksa borusundan taşmasına sebep oluyorsa burada kazık yapılamaz veya özel tedbirler alınır. (1) Beton.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3.18. çökme değeri 15 cm. (3) Huni ve tremi borusu. (4) Tremi borusu agrega boyutlarına bağlı olarak yeterli genişlikte olacak. zeminin parçalanması için bir tondan ağır balta kullanılacaktır. den az olmayacaktır. (2) Su içinde beton dökümü başladığı zaman.12 Su İçinde Beton Dökümü.8 Sert veya bloklu zeminlerde. Patlayıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi (7) Kazık tamamen tremi ile be tonlanacak ve üst tabakanın kazık içinde kalmasını önlemek için dökme metodu aralıksız ve değişmeden bütün kazık boyunca devam ettirilecektir. Kazık içinde betonarme demirleri şakulinde ve muntazam durması için iksa borusu ve etriyeler arasına beton takozlar konulacaktır. idarece uygun görülen granülometrideki agreganın (kırma taş veya çakıl) kazık içine doldurularak Colcrete beton için uygun harç hazırlanarak hare pompası vasıtasıyla enjeksiyon yapılacaktır.18.18. 3. Ancak çekilen borunun alt ucu en az 2 m taze betonun içinde kalacak ve kazığın betonlaşması bittikten sonra boru tamamen çekilecektir.18. Açıktaki beton kazık demirlerine aynı çaptaki elevasyon demirleri sıkı bir şekilde bağlanarak gerekli kalıp yapılacaktır.14 Sözleşme ve projesinde aksi yazılmadıkça muhafaza borusu beton dökümünde çekilecektir.2.2. Beton dökerken betonarme demirlerinin yerinden oynanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.18. 3. 3.2. . Şti. kullanıldıktan sonra titizlikle temizlenecektir.16 Kazık betonu dökümü bitirildikten sonra elevasyon betonu dökülmeden evvel kazık ucundaki beton kırılacak ve demirleri 40 çap uzunlukta bırakılacak şekilde kesilecektir.15 Kazık betonarme demirleri “Demir İşleri” kısım demir işlerindeki esasları dahilinde yapılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. (8) Bütün tremi borular.13 Colcrete sistemi ile beton yapılmasında kazık hafriyatı içine. enjeksiyon boruları yerleştirilecek..2. 3. Colcrete betonu idarece belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.

köklerinin sökülüp çıkarılmasından ve temizleme ve sökmeden hasıl olan bütün enkazın.5 metre yüksekliğin içine giren veya görüşe mani olan ağaç dalları. zeminden 60 cm. Kök Sökme ve Temizleme İşleri 4. Bu kısım. Bu iş. Yol gövdesi ve şev hatları dahilindeki yol prizmasının oturduğu sahadaki bütün kökler. Ariyet yerlerinde veya benzeri diğer kamulaştırma sahası dışındaki yerlerde temizleme ve sökme içi yapılması icap ediyorsa bu işler ariyetin veya malzemenin alınmaya başlanmasından daha önce tamamlanmış bulunacak ve böylece . Şti. Temizleme ve sökme işleri o kısımda kazı işine başlanmadan önce tamamlanmış bulunacak ve bu iki iş birbirine karıştırılmayacaktır. trafiğe zarar verilmemesini temin ve gelebilecek tehlikeleri önlemek maksadıyla gereken ağaçlar tepeden başlanarak aşağıya doğru kısımlar halinde kesilecektir. Sanat yapılarına. 4. derivasyon. . Çıkarılan kütüklerden kalan oyuklar veya diğer çukurlar uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. bunların bulunduğu zemin seviyesinden en az 45 cm.bırakabilir. kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen. inşaat. ağaca zarar vermeyecek şekilde kesilecektir.2.1. emlake.1 Temizleme ve Sökme İşleri Temizlenmesi için kazıklarla tespit edilen saha dahilinde kontrol mühendisi tarafından işaret edilen ağaçlara dokunulmayacak ve bunlar arızaya uğratılmadan muhafaza edilecektir.1. kontrol mühendisi tarafından gerekli görülerek emredildiği takdirde. den daha yüksek olmayan kütükleri aynen . Kontrol mühendisi tarafından müsaade edildiği takdirde yoldan görünmeyen sahalarda müteahhit. ağaç v. Yol-yapı mühendislik Ltd. kontrol mühendisinin emri üzerine. YOL ALTYAPISI Ağaç Kesme. civardaki diğer ağaçlara. çalılardan ve diğer bitki. kütükler kazılıp çıkarılarak bu sahadan kaldırılacaktır.1.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. derinliğe kadar olan kısımlarının sökülüp çıkarılması şart olup. daha derin kısımları kontrol mühendisinin müsaadesiyle bırakılabilir. her türlü ağaçlardan. 4. Yarmalarda bu iş yapılırken. kesilecek ağaçlar temizleme sahasının merkezine doğru devrilecektir. Temizlenmesi kazıklarla tespit edilen sahanın yol prizması dışında kalan kısmında. süprüntü ve lüzumsuz. ariyet sahaları ve malzeme ocakları ile benzeri sahalarda yapılacaktır. Temizlenecek sahanın dışındaki arazide bulunan bîtkilere zarar verilmemesi için. 4.2 İnşaat Metotları. zararlı fazla malzemeden temizlenmesinden. döküntünün temizleme sahası dışına kaldırılmasından bahseder.s. dallardan. tayin edilen sahaların.1 Tarif. kesilmesinden. Kamulaştırma sahasının ve kırmızı kota nazaran 4. kontrol mühendisi tarafından müsaade edildiği takdirde kütükler tamamen söküleceğine zeminle aynı hizada kesilmekle iktifa edilebilir.1.buralardan ariyet veya malzeme alınırken kökler vesairesiniz karışması önlenecektir.

2. Şti. kontrol mühendisinin tayin edeceği yerlere muntazam şekilde istif edilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4.1. Müteahhidin bu istif ve yığınları her türlü tehlikeye karşı korumadaki sorumluluğu bu işi bitirme tarihinden itibaren 6 ay sonrasına kadar devam eder. Kontrol mühendisi tarafından lüzum gösterildiği takdirde kesilecek ağaçların işe yarayacak kısımları dal vesaireden temizlenecek ve en az 3 m. temizleme ve sökme işleminden çıkan bütün parçalar kontrol mühendisinin göstereceği yerlere yığılacak veya istif edilecek ve gereken muhafaza tedbirleri müteahhit tarafından alınacaktır. .2 Kesme. Yol-yapı mühendislik Ltd. uzunluklarda olmak üzere biçilecek ve yol boyunca.

a. .3. taşıma gücü çok zayıf zeminlerde kullanılacak inşaat metotları: a. Yumuşak killer.2. tespit edeceği sınırlar içinde olmak şartıyla. Zayıf Zeminlerin Kaldırılıd Depo Edilmesi Oynak (Batak) Zeminlerde Yol Altyapısı İnşaat Metotları 4. gibi uygun kazı marinaları ile oynak zemin. Oynak zeminin tamamının kaldırılmasını veya uzaklaştırılmasını temin edecek bir metot. Dolgunun.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. İnşaat süresi içinde. Oynak Zeminin Tamamının Kaldırılması: Oynak zeminin derinliğinin 3.2. 4.1. b. yeraltı su seviyesini düşürmek gayesiyle yolun iki tarafında.2. kontrol mühendisi lüzum gördüğü takdirde.1 Tarif. dolgunun konsolidasyonunun 'tamamlanmasını sağlayacak bir metot olmalıdır.2 Oynak (Batak) Zeminlerde. Zayıf tabiî zemin tabakası.3 İnşaat Metotları. Bu hendekler trapez kesitli olacak ve taşıyacağı debiye göre kontrol mühendisi tarafından boyutlandırılacaktır. belirteceği derinlikte kaldırılıp. Malzeme: Bu Şartnamenin “Dolgular” bölümünde verilen şartlara uygun olmayan bütün kazı malzemeleri Zayıf Zemin olarak nitelendirilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. ekskavatörler v. kazıklarla tespit edeceği sahadan.2. yola paralel ve derinlikleri 1 m. kontrol mühendisi tarafından gösterilen yerlere nakledilecek ve diğer kazı malzemelerinden ayrı bir yerde yığınlar halinde depo edilip muhafaza edilecektir.1 Zayıf Zeminlerde.00 m. Şti. kontrol mühendisinin. kum şilte ile tabiî zemin yüzeyi (yani oynak zemînin üst yüzeyi) arasındaki kısım.s. Ayrıca.2. 4. hendekler açılacaktır. gibi stabil olmayan.2. aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak zayıf tabii zemin tabakasının kaldırılıp uygun bir yere depo edilmesinden ve oynak (bataklık) sahada yol gövdesinin zemine oturduğu kısımda veya civarında alınacak tedbirlerden bahseder. 4. olmak şartıyla) ve aşağıda verilen granülometride bir kum şilte tabakası serilecektir. en yüksek yeraltı su seviyesi de göz önünde tutularak kontrol mühendisi tarafından kabul edilecek geçirgenliği. suya dayanıklı granüler bir malzeme ile teşkil edilecektir.3. tamamen kazılıp kaldırılacak ve yerine ilk tabaka olarak kontrol mühendisi tarafından tespit edilecek kalınlıkta (minimum 30 cm.s. turbalar v.den az olmamak şartıyla. veya. veya daha az olduğu hallerde. 4.2. Bu kısım. yani drene kabiliyeti olan.

30 0. IV.l de bahsedildiği şekilde kazılacak. II. yapılacak etütler sonunda . 50 % Geçen 80 . a. Zayıf tabiî zemin veya oynak zemin tabakasının. lik kısmı yukarıda a. 9. 8 0.6 No. III. fazla olarak kazılıp dışarı atılan hafriyat. Şti. Konsolidasyonu çabuklaştırmak için kontrol mühendisinin takdirine göre dolgu üzerine ilave bir yük» (sürşarj) da tatbik (2) Yukarıda a.4 No. Patlayıcı Madde Kullanma Metodu. istenen derinlikte kaldırılması. kum şilte serilecek ve geçirgen.3 No. den fazla olan oynak zeminlerde ve bilhassa alt kısımlarının yumuşak fakat üst kısımlarının bitkisel artıklarla v. gevrekleşmiş bulunduğu hallerde. Düşey Kum Drenlerle Konsolidasyonu Çabuklaştırma Metodu.100 5 . Emici Tulumba Metodu. Basınçlı Su Püskürtme (jetting) Metodu.3 Nispeten sağlam görünüşlü zeminlerde. mm.5 3/8 inç 2. üstten 3. projesinde gösterilen veya kontrol mühendisince lüzum görülen kalınlıktaki «kum şilte» üzerine uygun granüler bir malzeme ile doğrudan doğruya dolgu teşkil edilebilecektir. o yerlerde tesviye işlerine başlanmadan evvel tamamlanmış olacaktır. depo edildiği yerden kullanılması gerekli dolguya taşınacaktır. 2 Oynak Zeminin Kısmen Kaldırılması veya Uzaklaştırılması (1) Kalınlığı 3.2 (l) deki metodun muvaffak olmadığı hallerde. .00 m. I.20 0-5 a.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Kum Şiltenin Granülometrisi Elek çapı Elek No. Yol-yapı mühendislik Ltd.ekonomik yönleri de göz önünde tutularak aşağıdaki özel metotlardan biri idarenin muvafakati ile özel Teknik şartnameler tanzimi suretiyle tatbik edilebilecektir. Fazla kazılan kısmın yarma hacminde olması halinde ise.s.50 0 .00 m. granüler ve suya mukavim dolgu malzemesi dökülmek suretiyle. gösterilen yerlerden. yani dolgunun ağırlığı ile alttaki yumuşak zemin yanlara itilip dolgu sağlam zemine oturtulmuş olacaktır.

küskü. genellikle akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminlerin kazısı ile aşağıda tarif edilen küskülük ve kaya zeminler dışında kalan diğer zeminlerin kazısı TOPRAK KAZISI' dır. 4. kama ve tokmak ile kazılabilen toprak.1.3 Yol üzerinde ve ariyet yerlerinde lüzumlu temizleme ve sökme işleri ve bunlardan çıkan malzemenin ortadan kaldırılması.100 m3 e kadar büyüklükteki her cins moloz taşları. eğim ve en kesitlere.3. yumuşak tüfler ve benzerleri ile 0. duvar. kumlu kil. gevşek silt ve benzeri zeminler. 4. bitkisel toprak.1.3. tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılabilen. projelere ve kontrol mühendisinin emrine uygun olarak yapılmış kazı işleri aşağıdaki şekilde (5) grup halinde sınıflandırılacaktır.3. trakit. Şartnamelerde klaslı fiyatların uygulanacağı belirtilen yerlerde. projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen kot.1 Yol Boyunca Yapılacak Olan Bütün Kazı İşleri.1. (1) TOPRAK KAZISI: Yumuşak Toprak: Bel küreği ve kürekle kazılabilen gevşek toprak.1 Tarif. Yol Kazısı İşleri 4. 4. Şartnamelerin bazı yerlerinde klas olarak bahsedilen kaya tabiri yumuşak kaya. sert kil. andezit. granit. dasit. (2) KÜSKÜLÜK KAZISI: Yumuşak Küskülük: Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü.3.2 Yol güzergahına rastlayan parmaklık.4 Klasifikasyon. çok ayrışmış yapıdaki.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. serpantin ve benzerleri. Yolun oturacağı yerde uygun olmayan zayıf tabii zemin tabakasının kaldırılması için yapılacak kazılar. granodiorit. yumuşak marn. gevşek kum. kama. eski sanat yapıları ve herhangi bir şekilde işin yapılmasına mani olacak engellerin sökülüp kaldırılması. hafriyattan çıkan elverişli malzemenin dolgular için kafi gelmemesi halinde ariyet yerlerinde yapılacak kazılar. bina.3. Bu kısım. burada gösterilen şartlara uygun bir şekilde aşağıdaki işlerin yapılmasından bahseder.3. . Yol-yapı mühendislik Ltd. 4. çakıllı kil ve kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler. Batak ve Balçık: Su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan.1. Sert Toprak: Kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılabilen kil. sert kaya ve çok sert kayanın tümünü ifade eder. Şti. Sert Küskülük: Kazmanın sivri ucu.

Konsolide mam. şeyl ve benzerleri ile 0. kalın tabaka ve kitle halindeki gre ve konglomera» andezit. Ariyet yerleri kazıklarla tespit edilmiş bulunacak.2 Malzeme (Ariyet Malzemesi).3. çatlaklı ve ayrılmış gnays ve mikaşistler. trakit. yol kazısına geçilmeden bunlar yıkılıp kaldırılacak ve enkaz. konglomera. kompakt kil.400 m 3 den büyük aynı cins kaya parçalarının kazısı "ÇOK SERT KAYA KAZISI" dır.3. dasit.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Zayıf çimentolu ve yumuşak yapıdaki. taşlaşmış mam ve kil taşlan. (5) ÇOK SERT KAYA KAZISI: Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılabilen. ( * ) Yol-yapı mühendislik Ltd. 4. gre. çalı. . sap vesair uygunsuz maddeler bulunmayacaktır. kazıdan önce temizleme ve sökme işi yapılması icabeden kısımlarda bu iş 10. kıncı tabanca veya patlayıcı madde kullanılarak kazılabilen. kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülebilen. ayrışmamış granit ve benzeri kayalar bazalt. Bu müddetin sonuna kadar yazılı olarak itiraz etmediği takdirde tespit edilmiş emsal ve nispetler kabul edilmiş sayılacak ve hiç bir itiraz nazarı itibara alınmayacaktır. projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından uygun bulunarak ariyet alınması emredilen yerlerden alınacak. grovak.3. kısımda gösterilen esaslar dahilinde yapılacaktır. konglomera.2 Yol Kazısı.3 İnşaat Metotları. Yol inşaatına engel olacak parmaklık. mermer ve benzerleri ile 0. yumuşak marnlı kalkerler. anglomera ve benzerleri. idare ile müteahhit arasında tutanak ile tespit edilecektir. şistler. kalın tabakalı flişler. gre. Yol boyunca ve ariyet ve ocak yerlerinde.100 . bina veya eski sanat yapıları güzergah dahilinde bulunduğu takdirde. her kesim için yerinde. ayrışmamış serpantin ve bazalt tüfleri ve benzerleri ile 0. alçı taşı.1 Temizleme ve Sökme. 4.400 m3 den büyük aynı cins kaya bloklarının kazısı «SERT KAYA KAZISI» dır.1. kısmen ayrılmış serpantin.3. konsolide tüfler.3.400 m3 büyüklükteki her cins kaya parçalarının kazısı «KÜSKÜLÜK KAZISI' dır. 4. planlarda işaret edilmişse o yerlere veya kontrol mühendisinin uygun göreceği civar arazide gösterilen yerlere konacaktır. 4. (4) SERT KAYA KAZISI: Patlayıcı madde kullanılarak atılabilen. kuvarsit masif kalker.400 m3 den büyük aynı cins blok kayaların kazısı YUMUŞAK KAYA KAZISI' dır. duvar.3. tel örgü. 4. Adı geçen nispet ve emsallerin tayininde müteahhidin itirazı olursa bu itirazın tutanağın tanzimi tarihinden itibaren en geç on gün içinde yazılı olarak idareye bildirmesi lazımdır.3. ince tabakalı flişler» çok çatlaklı şist ve grovaklar ile benzeri çürük kayalarla 0. Eskiden mevcut sanat yapılarının ve engellerin kaldırılması.5 Sözleşme gerektiriyorsa. Şti. kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülebilen. (3) YUMUŞAK KAYA KAZISI: Küskü. gnays. başka hiç bir yerden ariyet alınmayacaktır.0. klasifikasyon nispetleri ve bunların kabarma ve sıkışma emsalleri kazı esnasında. Bu malzememin içinde kök. kütük.

yol eğimleri ile proje eğimleri arasında ± 0. Yarmalardan çıkan fazla kazı malzemesi birinci derecede yol boyunca dolguların genişletilmesinde. kabul edilebilir hatalar dahilinde şev sathı sağlayacak şekilde yapılacaktır.3 Zayıf tabii zemin tabakasının kaldırılması zaruri ise.3.3. Ancak böyle kısımların alanı toplam şev yüzey alanının % 5'ini geçemez.3. nin projelerde belirtilen ölçülere göre yapılması şarttın Ancak.3. yol kotlan ile proje kotları arasında mevzi kalmak şartıyla ± 7 cm. kazı ve ariyet yerlerinde kontrol mühendisinin tayin edeceği sahalardan bitkisel toprağı. Buna rağmen artan bir kazı malzemesi olur veya kazı malzemesi bu işlerde kullanılmağa elverişli bulunmazsa bu takdirde bunlar kontrol mühendisinin göstereceği ve mümkün olduğu kadar yoldan uzak ve görülmeyecek yerlerde muntazam şekilde depo edilecektir. toprak zeminlerde ± 5 cm. su yolları. istenen kalınlıkta sıyırarak kazmaya ve gösterilecek yerlerde depo etmeye mecburdur. Şevlerin kazısı. hiçbir zaman kazıdan çıkan malzeme depoya atılmayacaktır. Şti. Depo edileceği zaman ise malzeme zararlı cinsten olmadığı takdirde bu dolguların üniform olarak genişletilmesinde ve şevlerin yatıklaştırılmasında kullanılacaktır. kontrol mühendisinin direktifi dahilinde bu maksatla kullanılacaktır. Buna aykırı çalışma yapılması halinde şev sathına intibak edilmeden kazı veya dolgu işinin ilerlemesine müsaade edilmeyecektir Kazı işlerinin kabul edilebilmesi için platform. büz yataklarında ve arka dolgularında iktisadi ve uygun bulundukları yerlerde kontrol mühendisinin direktifi dahilinde kullanılması lazımdır. banketlerin inşasında. Kontrol mühendisinin yazılı müsaadesi olmadıkça. Yarmalardan elde edilen malzemenin tesviyenin iyi bir şekilde tamamlanması için üst tabakalarda kullanılması lüzumlu kısımları saklanarak.4 Kazılmış Malzemenin Faydalı Bir Şekilde Kullanılması. menfezlerin ve diğer sanat yapılarının menba ve mansap kısımlara suyu almak ve uzaklaştırmak maksadıyla açılan hendekler yol prizması dışında fakat yola paralel ve yolla ilgili hendekler anlaşılacaktır. Kazıdan çıkan bütün elverişli malzemenin dolguların teşkilinde. Burada kullanılan hendek tabirinden yol hendekleri. Projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından dolgu eteklerinde şevlerin muhafazası için yaptırılan hendekler de bu hendek tabirine dahildir.3. lik farklar kabul edilebilir. başka evsaftaki toprakla karıştırmadan. Teşkil edilen şev yüzeyinde projede gösterilen şev hattına göre kayalık zeminlerde ±10 cm. . 4. şev v. hendek. Yol-yapı mühendislik Ltd. kot farkı.5 Hendekler. Diğer Proje ölçüşlerinde herhangi bir fark kabul edilmez.003 eğim farkı kabul edilebilir. tabanın. Bu tecviz edilen kot veya eğim farkı diğer ölçülerde tecviz edilemeyecek bir farkın kabulüne esas olamaz. şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkilinde kullanılmak üzere. bu tabaka kaldırılmadan kazı veya dolgu yapılmasına müsaade edilmeyecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4.3.s. Müteahhit. 4. dinlenme ve park yerlerinin teşkilinde kullanılacaktır.. Atılacağı zaman ise depo yerleri kontrol mühendisinin gösterdiği yerler olacaktır.

Aksi. içlerinde su toplanmayacak bir şekilde açılacaktır. bu yerlerin kazıklarla tespiti ve gerekli en kesitlerin. Müteahhit. bunların toprak. 4. Yarma malzemesinin fiziksel özellikleri. Ariyetten malzeme alınırken ariyet çukurları. Bundan sonra hendek taban ve şevleri en kesitlere uygun bir şekilde tanzim edilecektir. daha alta inilecek ve fazla kazılan bu 15 cm.7 Yarmalarda Üst Yapı Tabanının Hazırlanması. aksi. Yolun inşası esnasında yol yatağının daimi surette iyi bir şekilde drene edilmiş bulunması için gerekli tertibat alınacaktır. hendek ve derivasyon kazılarından elde edilen bütün malzeme. . malzeme. hendek dış kenarından itibaren bir metrelik saha dahilinde depo edilmeyecek. kazı ve ariyet malzemesi olarak kabul edilecektir. “Dolgular” bölümünde verilen şartlara uygun değilse. kullanılacak elverişli malzeme. çalı. Kısımda belirtilen yapım şartlarına uygun olarak serilip sıkıştırılacaktır. 4. ince tesviye yüzeyi kotundan 15 cm. kontrol mühendisi tarafından istenmedikçe dolgularda kullanılacaktır. yaprak vesair süprüntülerle dolmasına meydan vermeyerek temizliğini sağlamaktan sorumludur. yerine uygun malzeme getirilerek 14. (3) Ariyet Kazısı.3.3. Bu işte. ariyet yerlerinde çalışmaya başlamadan. kütük ve sair yabancı maddelere rastlandığı takdirde bunlar sökülecek. Hendeklerin açılacağı sahada ve açılan hendeklerin taban ve kenarlarında kök.3. ve elevasyonların alınması için gerekli vakti düşünerek yeteri kadar önceden kontrol mühendisini haberdar edecek.6 İnşaat Esnasında Yol Yatağının Korunması. Projelerde gösterilmeyen yerlerden ariyet alınacağı zaman mümkün olduğu nispette ariyet yerlerinin tamamlanmış yoldan görülmeyecek şekilde seçilmesi lazımdır. lik yere kontrol mühendisinin göstereceği yerlerden elverişli malzeme getirilip serilecek.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Projelerde set yapılmasında kullanılması işaretlenmiş malzeme müstesna. (2) Kaya yarmalarda. kontrol mühendisinin yazılı müsaadesi alınmadan ve bu işler tamamlanmadan ariyet yerlerinde çalışmaya başlamayacaktır.3. kaldırılacak hiçbir surette taban veya kenarlarda bırakılmayacaklardır. üstyapı tabanını altındaki 20 cm'lik ince tesviye tabakası kabartılacak ve gerekli ise su verme veya kurutma işlemi yapılarak istenilen kuru birim ağırlık elde edilinceye kadar sıkıştırılacaktır. veya bırakılmayacaktır. projelerde gösterilmedikçe veya kontrol mühendisi tarafından yazılı olarak istenmedikçe hendek kazılarından çıkan malzeme. Yol-yapı mühendislik Ltd. Ariyet çukurları ariyet malzemesi alındıktan sonra sıhhatli bir şekilde ölçü yapılmasına müsait bir tarzda açılmış bulunacaktır ve bu işe azami dikkat ve itina gösterilecektir. Bu cümleden olarak kazı kesitlerinden suyun uzaklaştırılması içi inşa edilen dolgulara zarar tevlit etmeyecek bir tarzda yapılacaktır. üstyapı projesinde belirtilen kalınlığa kadar kazılıp atılacak. sulanıp sıkıştırılarak ince tesviye tabakası temin edilecektir. Müteahhit işin geçici kabulüne kadar açılan hendeklerin bakımından. Şti. (1) Toprak yarmalarda.

Şti. imalat kaldırılacak ve yol kabartılacaktır. . Hendekler doldurulacak. Yol-yapı mühendislik Ltd.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Malzemenin nakli maksadiyle müteahhit tarafından yapılan servis yolları ve bu yollarda açılacak hendekler veya küçük imalat. taşıma işinin tamamlanmasını müteakip kontrol mühendisi tarafından lüzumlu görülerek emredildiği takdirde eski vaziyetine irca edilecektir.

Bu bölüm yarmalardan.90 TS 1900 AASHTO T . projelerde gösterilen eğimler.11 TS 1900 AASHTO T .89 Yol-yapı mühendislik Ltd. kök ve benzeri organik maddeler. Dolgular 4.89 TS 1900 AASHTO T . kömür tozu dahil içten yanması söz konusu olan malzeme. e) Süprüntü.075 mm elekten geçen % Likit Limit LİMİT DEĞER ≤ 21 ≤ 52 STANDART NO TS 1900 AASHTO T . 4. enkaz gibi artık maddeler. Şti. . sanat yapıları için yapılan kazılardan veya ariyetten alınan uygun malzeme ile aşağıda belirtilen şartlarda.1 τ µ / 3 (∗∗) STANDART NO TS 1900 AASHTO T .4. d) Bataklık veya suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı zeminler. g) Karlı. Dolgu Malzemesi Özellikleri DENEY ADI Likit Limit (LL) Plastisite İndeksi (PI) Maks. en kesitler ve kotlarda dolgu yapımını kapsar.4. c) Kömür.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. a) Bitkisel toprak. Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde. f) Suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme. çalı.99 Dona Hassas Olmayan Taban Malzemesinin Özellikleri DENEY ADI 0. dolgu malzemesi aşağıdaki tabloda verilen şartları sağlayacaktır. b) Ağaç.kuru birim ağırlık (Standart Proktor) LİMİT DEĞER ≤ 07 ≤ 04 ≥ 054.1 Tarif.4. buzlu ve donmuş topraklar. h) Ağırlıkça % 20'den fazla jips bulunmayacak.2 Malzeme.

Bu gibi zeminlerde makina parkı ve diğer vasıtalar için gerekli servis yolu.kullanılacak dolgu malzemesi.4 Dolguların Yapılmasında Uygulanacak Genel Kurallar.127 Plastisite İndeksi (PI) Kaba Agregada Su Absorpsiyonu % ≤ 6 ≤ 3 Don etkisi olan bölgelerde üstyapı tabanı. Kısma uygun olarak temizlenecek ve bitkisel toprağı sıyrılmış kesim 20 cm derinlikte kabartılıp sıkıştırılacaktır. özel etütler sonunda belirlenecektir. yüzey. zeminde donma söz konusu ise. Şti. dolgunun oturacağı zeminin dolguyu taşımamasının söz konusu olduğu durumlarda alınacak tedbirler .4. kaplama veya temel 0. projesinde belirtilen derinliğe kadar.25 m2den büyük olmayacak şekilde parçalandıktan sonra üzerine dolgu malzemesi konacaktır. bu çukurlar uygun malzeme ile doldurulacak ve dolgu yapımından sonra çöküntülere neden olmayacak şekilde sıkıştırılacaktır. Bataklık olmamak şartı ile dolgu yapılacak sahada toplanmış su varsa. bu kısımda belirtilen yapım şartlarına uygun olarak inşa edilecektir. dolgu yapılmadan önce bu suyun drene edilerek uzaklaştırılması şarttır. Dolguların yapılmasına başlanmadan önce zemin. Kökler nedeniyle oluşacak çukurların 20 cm'den daha derin olması halinde. Dolgu yapımının kış aylarına rastladığı zamanlarda. Yol-yapı mühendislik Ltd. don etkisi ortadan kalkıncaya kadar dolgu yapımına başlanmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi TS 1900 AASHTO T . 10. ardarda boşaltmalarla doldurularak inşa edilecektir.94 TS 3526 ASTM C . . 4. Yapılan etütler sonucu. 4. dolgu yüksekliği 50 cm'den az ise. dolgunun oturacağı kesimdeki kar ve buz temizlenecek. ve bu zeminin taşıyabileceği maksimum dolgu yüksekliği. bu şartnamede belirtilen şekilde hazırlanacak ve uygun inşaat metodları tespit edilerek dolgu yapımına başlanacaktır. kontrol mühendisince uygun görülen malzeme ile batak zeminin bir ucundan başlanıp.3 Dolgu Zemininin Hazırlanması. Dolgunun inşa edileceği sahada bataklık kesimler varsa. Dolgunun rijit olmayan. yukarıdaki tabloda özellikleri verilen malzeme ile. dolgu yüksekliği 20 cm'den az ise. mevcut bir yol üzerine yapılması halinde. Dolgunun mevcut bir kaplama veya rijit bir temel üzerine yapılması halinde.4. dolgu kütlesi ile mevcut tabakalar arasındaki kaynaşmayı temin etmek üzere 15 cm derinlikte sürülerek kabartılacaktır.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Dolgular, sıkışma ve oturmasından reglajdan sonra bütün noktalarda projede belirtilen plan, profil ve en kesite uygun olarak ve tüm genişliği boyunca yüzey suyunun rahatça drenajını sağlayacak enine eğimde inşa edilecektir. Müteahhit, yaptığı dolguların geçici kabule kadar korunmasından ,kesin kabule kadar stabilitesinden, kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl içinde de malzemenin hileli olmasından, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur. Dolguların yapılmasında uygulanan çalışma metotları herhangi bir sanat yapısının oynamasına. arızaya uğramasına neden olmayacaktır. Sanat yapılarının üzerine gelecek dolgu yapımına bu yapıların inşaasının tamamlanmasından itibaren, sıcaklığı 5oC üzerinde olan gün sayısı 21'i geçmeden başlanmayacaktır. Menfezlerin, köprülerin ve diğer beton yapıların üst ve yan dolguları bu şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Dolgu son tabakasının üstten 20 cm'lik kısmı içerisinde 10 cm den daha büyük çapta tane içeren malzeme bulunmayacaktır. Tamamlanmasından veya üstüne bir üstyapı tabakası gelmeden belirli bir süre kış şartlarına maruz kalan dolguların yüzeyleri, işin yeniden başlamasında en az 20 cm kabartılarak tekrar sıkıştırılacaktır. 4.4.5 Tabakaların Oluşturulması. Dolgular, Bölüm 4.4.2 de verilen şartları sağlayan malzeme ile yapılacaktır Dolguların son 40 cm.50 cm. lik üst tabakasında, C.B.R. değeri min. 10 olan seçme malzeme kullanılacaktır. Dolgu sahasına malzeme taşınması, sahada yeterli serici ve uygum sıkıştırma makinesi olduğu takdirde sürdürülecektir. Malzeme dozer, greyder, skreyper veya kontrol mühendisince uygun görülen diğer bir makine ile yayılacaktır. Yayma işlemi dolgunun yol platformu genişliği ve boyunca yapılacak. yayılan bir tabakanın, sıkıştırılmamış kesimlerine kesinlikle malzeme boşaltılmayacaktır. Dolgu sahasına depolanan malzeme miktarı sıkıştırma için öngörülenden fazla olursa,malzeme yayma veya saha dışına taşıma yolu ile istenilen kalınlığa getirilecektir. Yamaçlarda ve karışık (mikst) kesitlerde dolgu şevi ile yamaç şevi arasındaki yatay mesafenin 2.5 m veya daha az olduğu alt kısımlarda, dolgu şevinden en az 2.5 m uzaklaşmayı temin edecek şekilde yatay kademeler teşkil edilecektir. Kademelerin yüksekliği en az 40 cm en çok 80 cm olacaktır. Yamaç şevinin 5/1 ve daha yatık olduğu yerlerde bu kademelerin oluşturulmasına gerek olmayıp, dolgu tabakalarının eğimleri yamaç ve dolgu şevleri arasındaki yatay mesafenin 2.5 m olduğu yerlerde yatay hale getirilecek şekilde tedricen azaltılacaktır. Kademenin boyuna eğimi yol eğimi ile aynı olacaktır.

4.4.6 Sıkıştırma.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bütün dolgular istisnasız olarak oturduğu zemin yüzeyinden itibaren yatay tabakalar halinde serilip sıkıştırılarak yapılacaktır. Kullanılan sıkıştırma makinasının tip ve kapasitesine göre belirtilen kalınlıklarda serilen malzemenin sıkıştırma tekniği (silindir hızı, geçiş adedi vs). deneme kesimi yapımı ile tespit edilecektir. Kullanılacak sıkıştırıcı adedi, yapılan işin kapasitesine uygun olarak kontrol mühendisince saptanacaktır. Aşağıdaki bölümlerde belirtilen sıkıştırıcı kapasitelerinden daha düşük kapasiteli silindirlerin kullanılması, ancak zorunlu hallerde geçici süreler için, kontrol mühendisinin onayı ile mümkün olacaktır. 4.4.6.1 Kohezyonlu Malzemelerin Sıkıştırılması. 1.1 Kil ve Killi Malzemeler. AASHTO toprak sınıflandırma sistemine göre A-6, A-7 ve 0.075 mm elekten geçen kısmı % 20'den fazla olan A-2-6 ve A-2-7 sınıfı killi malzemeler aşağıda belirtildiği şekilde sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma işleminde bu şartnamede kohezyonlu malzemeler için verilen sıkıştırma kriterleri esas olarak alınacaktır. Bu malzemeler dolgu sahasına tercihen skreyperterle taşınıp serilecek, nakliye damperli kamyonlarla yapıldığında, malzemenin yayılmasında greyder, dozer veya kontrol mühendisince uygun görülen bir makine kullanılacaktır. Malzeme 20-25 cm'lik tabakalar halinde küt ayak (padfoot), keçiayağı, vibrasyonlu keçiayağı, vibrasyonlu kütayak ve lastik basıncı ayarlanabilen lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma sırasında malzemenin su içeriği, Standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriği ± 5 değerleri arasında olacak şekilde ayarlanacaktır. Sıkıştırmada keçiayağı kullanılması halinde, ayakların yüksekliği 15 cm'den az olmayacak, ayak kesiti 25-75 cm2 arasında olacak ve ayaklara düşen basınç 14 kg/cm2den az olmayacaktır. Silindirin her bir ayağındaki yük, bandaja düşen toplam yükün, bandaj eksenine paralel bulunan bir sıradaki en çok ayak sayısına bölünmesiyle bulunacaktır. Çekilir tip silindirler, dolgu malzemesi üzerinde 5 km/saat civarında hızla hareket ettirebilecek güce sahip bir çekici ile çekilecektir. Küt ayak veya vibrasyonlu küt ayak silindirlerin kullanılması halinde, ayak yüksekliği 10 cm'den, bandaj ağırlığı 6000 kg'dan az olmayacaktır. Lastik tekerlekli sıkıştırıcılarda, her bir lastik başına düşen yük 3500 kg'dan az olmayacak ve bu yük sıkıştırıcı ağırlığının tekerlek sayısına bölünmesiyle bulunacaktır.

1.2 Silt ve Siltli Malzemeler.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi AASHTO toprak sınıflandırma sistemine göre A - 4 ve A - 5 sınıfı siltli malzemeler, aşağıda belirtildiği şekilde sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma işleminde bu şartnamede kohezyonlu malzemeler için verilen sıkıştırma kriterleri esas alınacaktır. Sıkıştırma sırasında, siltli toprakların su içeriği, Standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriği ± 2 değerleri arasında kalacaktır. Malzeme 20-30 cm'lik tabakalar halinde, statik çizgisel yükü 30 kg/cm'den az olmayan vibrasyonlu düz bandajlı silindirlerle sıkıştırılacaktır. Uçucu küllere de siltlere uygulanan aynı sıkıştırma tekniği uygulanacaktır. Siltli topraklarda kil oranı arttığında, killi topraklarda uygulanan sıkıştırma tekniği kullanılacaktır. 4.4.6.2 Granüler Malzemelerin Sıkıştırılması. Granüler malzemeler, AASHTO toprak sınıflandırma sistemine göre A-1, A-3, A-2-4, A-2-5 ve 0.075 mm elekten geçen kısmı % 20'den az olan, A-2-6 ve A-2-7 sınıfı malzemelerdir. Bu sınıftaki malzemeler aşağıda belirtilen şekilde ve bu şartnamede granüler malzemeler için verilen sıkıştırma kriterlerine uygun olarak sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma sırasında, malzemenin su içeriği, Standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriği ± 2 değerleri arasında kalacaktır. Sıkıştırma işlemi, statik çizgisel yükü 30 kg/cm'den az olmayan vibrasyonlu düz bandajlı silindirlerle. 20-30 cm'lik tabakalar halinde yapılacaktır. Silindir kapasitesinin artması durumunda tabaka kalınlığı 30-40 cm' ye yükseltilebilir. 4.4.6.3 Kaya Dolguların Sıkıştırılması . 3.1 Molozlu Dolgular. İçerisinde % 50'den fazla miktarda 75-300 mm boyutlarında taneler içeren dolgular, molozlu dolgulardır. Bu dolgularda tabaka kalınlığı 60 cm'yi geçmemek üzere. malzemenin mevcut en büyük tane boyutunun en az 1.5 katı olacak şekilde seçilecektir. Malzemede mevcut ince tanelerin oranı arttıkça tabaka kalınlığı azaltılacaktır. Tabaka kalınlığı, 25-60 cm arasında olacak ve malzeme yapısına bağlı olarak kontrol mühendisince verilecektir. Sıkıştırma, malzeme saptanan kalınlıkta yayıldıktan sonra, statik çizgisel yükü en az 30 kg/cm olan vibrasyonlu düz bandajlı silindirlerle yapılacaktır. Kolayca parçalanabilen zayıf kayaların sıkıştırılmasında tercihen vibrasyonlu kütayak silindirler kullanılacak ve tabaka kalınlığı silindir kapasitesine bağlı olarak 25-35 cm arasında tutulacaktır. 3.2 Bloklu Dolgular. İçerisinde % 50'den daha fazla miktarda 300 mm'den büyük parçalar bulunduran dolgu tipidir. Bu dolgularda tabaka kalınlığı 120 cm'yi geçmemek üzere, malzemenin en büyük tane boyutunun en az 1.5 katı olacak şekilde seçilecektir. Malzeme paletli dozerle yayılacak, yüzeyde olabilecek boşluklar bir sonraki tabaka serilmeden önce doldurulup sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma 10-15 tonluk tercihen çekilir tip vibrasyonlu düz bandajlı silindirlerle yapılacak silindir kapasitesi kaya oranı ve tabaka kalınlığına bağlı olarak kontrol mühendisince saptanacaktır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4.4.7 Dolgularda Sıkışma Kriterleri. Kaya dolgular dışında kalan tüm dolgular, su içeriği ve birim ağırlık kontrolü yapılarak inşa edilecektir. Dolgularda istenen minimum sıkışma yüzdeleri aşağıda verilmiştir.

Dolgularda Sıkışma Kriterleri

Maksimum Standart Kohezyonlu Zeminler Proktor kuru birim 1.450 - 1.700 > 1.700 ağırlığı t/m3 Tevsiye (üstyapı yüzeyi tabanı) 100 97 altındaki ilk 40 cm Minimum % sıkışma 40 cm'nin altında kalan tabakalarda 95 95

Granüler Malzemeler

Deney Metodu

Standart Proktor 100 TS 1900 AASHTO T - 99 Standart Proktor 95 TS 1900 AASHTO T - 99

minimum % sıkışma

Dolguların sıkışma kontrolunda kullanılacak olan arazi birim ağırlığı tayin metodu, dolgunun kontrol edilen kesiminde kullanılan malzemenin içerdiği maksimum tane boyutuna göre aşağıdaki tablodan yararlanılarak seçilecektir. Tabakanın her 20 cm'lik derinliği için sıkışma değerleri saptanacaktır.

Arazide Kuru Birim Ağırlık Tayin Metotları

Malzemenin Maksimum Deneyin Adı Tane Boyutu İnç Tepsi Metodu Kum Konisi Metodu 6" çapında 12" çapında Kasnak Metodu 10" çapında 12" çapında Nükleer Metot 1 1/2 3 1 1/2 37.5 75 37.5 2 3 50 75 No.4 mm 4.75

Deney Standart No TS 1900

AASHTO T - 191 AASHTO T - 191 AASHTO T - 181 AASHTO T - 181 AASHTO T - 238 AASHTO T - 239

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

sıkıştırılan tabakanın 75 mm'den daha küçük tane içerdiği düşünülen kesimlerinde. Şti. kontrol mühendisince uygun görülen ara ve sıklıkta yapılacaktır. AASHTO T—224 düzeltme metodu uygulaması önerilir. 19 mm'den daha büyük tane içeren malzemelerle yapılan dolgularda sıkışma kontrolunda. kontrol mühendisinin isteğiyle kasnak metoduyla sıkışma kontrolu yapılabilir. 4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 75' mn'den daha büyük taneler içeren malzemelerle yapılan dolgularda sıkışma kontrolu için geçerli bir metot olmamakla beraber. . Kaya dolgularda sıkışmayı kontrol edecek standart bir metot olmadığı için. Kalite kontrol deneyleri en az aşağıdaki tabloda verilen sayıda olmak koşuluyla. dolgu yapımında malzemenin tabaka tabaka dökülüp her bir tabakanın sıkıştırılması sırasında silindirin son iki geçişindeki toplam oturma miktarı 10 mm'den az ise sıkışma yeterli kabul edilecektir. belirli aralıklarla yapılması gereken deneyler ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.4. Kalite Kontrol Deneyleri DENEYİN ADI MİNİMUM DENEY SAYISI Yol-yapı mühendislik Ltd.8 Kalite Kontrol Deneyleri — Yapım sırasında kullanılan malzemeyi ve oluşturulan tabakayı kontrol etmek amacıyla.

söz konusu tekniğin uygulanması sonucu istenen sıkışma yüzdesine erişilip erişilmediği kontrollukça saptanarak onaylanacaktır. b) Test sahasında en az dört silindirleme şeridi kullanılacak. Saptanan sıkıştırma tekniği. c) Tabaka kalınlığı bu şartnamedeki verilerden yararlanarak malzeme cinsi ve sıkıştırma makinesinin kapasitesine göre seçilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Likit Limit Plastik Limit TS 1900.9 Deneme Kesimi Yapımı. .89. Sıkıştırma tekniğinin belirlenmesi müteahhitçe yapılacak.4. Bunun için işin başlangıcında 1000 m2lik bir alanda kullanılan sıkıştırma makinelerinin hızı. Denenme kesimi yapımında aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilecektir. yazılı olarak sıkıştırma makinelerinde bulundurulacak ve sıkıştırmada aynen uygulanacaktır.Kuru Birim Ağırlık İlişkisi TS 1900.238. AASHTO T-99 Her tabakanın 5000 m2'sinde 1 deney Her tabakanın 2000 m2'sinde 1 deney Her tabakanın 5000 m2'sinde 1 deney Yaş CBR TS 1900. AASHTO T-193 Sıkışma %'si Tayini – Tepsi Metodu TS 1900 – Kum Konisi Metodu AASHTO T .90 Su içeriği . Her tabakanın 100 m'sinde 1 deney Her tabakanın 25 m'sinde 1 deney Her tabakanın 100 m'sinde 1 deney Her tabakanın 100 m'sinde 1 deney Yol-yapı mühendislik Ltd.191 – Kasnak metodu AASHTO T. AASHTO T . Şeritlerin tümünde ilk geçiş tamamlanmadan ikinci geçiş yapılmayacaktır. bindirmeler bandaj genişliğinin % 10'undan az olmayacaktır. a) Deneme kesimi için malzeme serimi sıkıştırılmış bir tabaka üzerinde yapılacaktır. Dolgu yapımında kullanılan her malzeme için (kaya dolgular hariç). makinelerin kullanım önceliği ve tabaka kalınlığı tespit edilecektir. geçiş sayısı.181 – Nükleer Metot AASHTO T . kullanılan sıkıştırma makinesine bağlı olarak sıkıştırma tekniğinin saptanması zorunludur. 239 4. Şti.

2 İnşaat Metotları.3 İnce Tesviye Yüzeyinin Muhafazası.5. Bu kısım. Bu ameliye sonunda hasıl olan her türlü çukur ve oyuklar uygun seçme malzeme ile doldurulacak.2. hendeklerin. kontrol mühendisi tarafından tasvip edilmedikçe ince tesviye yüzeyi kotundan asgari 45 cm. Müteahhit yol sathının ince tesviyesini en iyi bir şekilde tamamladıktan sonra da her yağmuru müteakip.5. 4. Sanat yapılarının ve toprak işlerinin ait oldukları kısımlarda belirtilen esaslar dahilinde tamamlanmasından sonra ince tesviye yüzeyinin. dolgu ve yarma şevlerinin düzgün ve iyi bir şekilde ince tesviyesinin yapılmasından bahseder. kütükler. derinliğe kadar rastlanan 8 cm. Bu seçilmiş malzeme. kazılıp kaldırılan malzemenin yerine seçilmiş malzeme taşınarak serilecektir.5.2. Reglaj 4.5. derinlikteki kısımda kullanılan malzemede çakıl veya kaya parçalarının ebadı azami 5 cm. “Dolgular” bölümünde verilen şartlara uygun olmayan malzemeler üstyapı tabanı olarak kullanılmayacaktır. 4. sanat yapıları ve toprak işlerinin esaslı bir şekilde tamamlanmasından sonra ince tesviye yüzeyinin. uzunluğunda ince tesviye yüzeyinin tam olarak hazırlanmış bulunması lazımdır. den büyük çaptaki kökler. İnce tesviye yüzeyinin drenajını sağlamak maksadıyla yol boyunca yapılmış bulunan borular ve hendekleri iyi durumda ve bakım altında Yol-yapı mühendislik Ltd.2. 4. İnce tesviye yüzeyi üzerine alt temel veya temel tabakasının serilmekte olduğu noktadan itibaren.1 Tarif.2 İnce tesviye yüzeyinden itibaren 10 cm. daha evvel seçilmiş ocaklardan veya kontrol mühendisi tarafından uygun bulunmak şartiyle kazıdan alınabilir. Toprak yarmalarda taban toprağı en az 20 cm kabartılacak ve gerekli ise su verme veya kurutma işlemi yapılarak istenilen kuru birim ağırlık elde edilinceye kadar sıkıştırılacaktır. Şti. ebad ve kotlara uygun olarak motor greyder veya muvafık bulunacak diğer bıçaklı tesviye makineleri ve aynı zamanda el işçiliğinden de istifade ile veya tamamen el ile ince tesviye yapılacaktır. dolgu ve yarma şevlerinin en kesitlerdeki şekil. vesair uzvi maddeler yerlerinden çıkartılıp ortadan kaldırılacaktır. hendeklerin.1 Yarma kesitlerinde tabanın kaya veya küskülük gibi (veya kontrol mühendisinin kanaatine göre tesviyeye elverişsiz) bir malzemeden bulunması halinde düzgünlük ve ince tesviyenin sağlanması için proje kotundan 15 cm. bulunacaktır. 4. serilmenin ilerlediği yönden en az bir km. projelerde gösterilen kot ve eğimlere uygun şekilde tesviye edilecektir. . inilecek.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. bu kazıdan çıkacak malzeme kontrol mühendisi tarafından gösterilecek yerde kullanılacak.5. yol sathı çalışılmaya müsait bir duruma girdikten sonra greyder veya kontrol mühendisinin müsaade ettiği münasip ve bu işi yapabilen teçhizat kullanarak gerekli düzeltmeleri yapmak ve geçici kabule kadar iyi bir durumda bakımını sağlamakla mükelleftir.5. Aksi.

İnce tesviye yüzeyinde hasıl olacak her türlü iz veya değişiklik kati tesviye kotuna getirilmek üzere doldurulacak. .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi bulundurmak lazımdır. tesviye edilecek. gerekirse yeniden sıkıştırılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. Kırmızı kot ile ilk arazi araştırma etütlerine istinaden tespit edilmiş olan üst yapı kalınlıkları nazarı itibara alınarak bulunan «İnce tesviye yüzeyi kotu» son taban araştırma etütlerinin neticesine göre idarece verilen talimata uygun olarak müteahhit tarafından tashih edildikten sonra üst yapıya bağlanır.

kırılmış taş yahut çakıl kullanılıyorsa bu takdirde tabaka kalınlığı en çok 13 cm.5 cm. 4. gevrek olmayan. yumuşak. Uygun olmayan malzemenin ince tesviye yüzeyinden kazılıp çıkarılmasından hasıl olan ve tahkim edilecek çukur yerlerin tabanları üniform bir şekilde düzeltilerek iyice sıkıştırılacak ve drenajını sağlamak için gereken tertibat alınacaktır.3 İnşaat Metotları. parçalanmış durumda toplama taş veya ocak taşı. arasında değişen parçalardan ibaret bulunacaktır.6. dayanıklı blokaj taşı. kırma taş. Bundan sonra tahkim malzemesi ile doldurulacaktır. bu maksatla mecmuun %15'ini geçmemek şartiyle ince çakıl.6. Eğer parçalanmış vaziyetteki toplama taş veya parçalanmış ocak taşı. Malzeme.1 Tarif. Şti.2 Malzeme. ebad da olacak. ocak artığı yahut çakıl ebadı 2. den daha büyük olmayacaktır. İnce Tesviye Yüzeylerinin Yer Yer Tahkimi 4. Silindirin kullanılmadığı yerlerde tokmaklanarak kontrol mühendisi tarafından şayanı kabul bulunan bir nispette sıkıştırılacaktır.6. ocak artığı. Tahkim edilen satıh projelerde gösterilen kot ve en kesitlere uygun bir durum elde edilecek şekilde tesviye edilecektir. cüruf. olarak inşa edilecektir. toplama veya ocak taşlarının parçalandıktan sonraki en büyük ebadı 13 cm. kontrol mühendisi tarafından tasvip edilmedikçe kullanılmayacaktır. cüruf. Yol-yapı mühendislik Ltd. kum ve ocaklardan elde edilen kırıntı kullanılabilir. ocak artığı yahut çakıldır. civar ince tesviye yüzeyi seviyesine kadar tabakalar halinde serildikten sonra boşluklar daha ince malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Blokaj taşı kullanıldığı takdirde taşlar büyük boyutları boyunca yol eksenine dik olacak şekilde kalınlığı 20 cm. . lüzumlu ince malzeme ile aşağıda verilen tiplerden biri olacaktır: Bu malzeme sağlam.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. Kullanılacak malzeme. ile 9 cm. tabakalar halinde yerleştirilip tokmaklanacaktır. istikrarsız veya diğer elverişsiz ince tesviye yüzeyi malzemesi kazılarak kaldırıldıktan sonra yerine aşağıdaki şartlara ve projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından tespit edilen eğim istikamet ve ebada uygun bir şekilde elverişli malzeme konarak düzeltilmesinden bahseder. den fazla olmayıp. Blokaj taşları takriben 20 cm. cüruf. Bu kısım. Kullanılacak malzemenin gösterilen yerlerden alınması lazım olup. Kırma taş. 4. İnce malzemeye ihtiyaç hasıl olduğu zaman.6.

«Sıkıştırma esnasında tezahür eden bozukluklar ve düşüklükler malzeme ilavesi ve sıkıştırma suretiyle kotuna getirilerek» tamamlanacaktır. Bu malzemenin serilmesinden sonra 7 tondan hafif olmayan tandem veya üç merdaneli silindirlerle yüzey sıkıştırılacak ve tesviyesi yapılacaktır. istikamet ve kotlarda olmak üzere yapılacaktır.2 İnşaat Metotları. Şevlerden dökülen ve toprak kaymalarından mütevellit yol üzerindeki her türlü malzeme kaldırılacak. Bu kısım. Dar dolguların veya satıhtaki düşüklüklerin tespit edilen en kesitlere uygun bir duruma getirilmesi için uygun malzeme temin edilerek kullanılacaktır.7. Mevcut Yollarda İnce Tesviye Yüzeyinin Hazırlanması 4. den az olmayacaktır. daha evvel inşa edilmiş ve kullanılmış bir yolun üzerine yeni bir temel veya kaplama tabakası inşa edilmesi maksadıyla yolun tanzim ve bu işe salih bir şekilde hazırlanmasından bahseder. Yol-yapı mühendislik Ltd. Sıkıştırmadan evvel ve sıkıştırma esnasında kontrol mühendisinin bildireceği zaman ve miktarlarda üniform bir şekilde sulama yapılacaktır. . Yoldaki yüksek kısımlar kesilecek ve bundan çıkan malzeme düşük kısımların doldurulup kotuna getirilmesinde veya dolgu genişletilmesinde kullanılacaktır. 4. Bu ince tesviye işi projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen enine kesit. kontrol mühendisi tarafından lüzumlu görüldüğü takdirde yol yatağı kabartılarak projede gösterildiği veya kazıklarla tespit edilen şekilde tesviye ve tanzim edilecektir.7. Şti.1 Tarif. Kabartmaya lüzum görüldüğü takdirde derinlik 5 cm.7.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. Tesviye.

banket. 4. gerekse suyun üniform bir şekilde tevzii. . Sulama 4. Yukarıda sayılan işlerin yapılmasında kontrol mühendisinin uygun bulacağı kısımlarda. taban.1 Tarif.8.8. Bu kısım.8.2 İnşaat Metotları. alt temel ve temel tabakaların sıkıştırılmasında lüzumlu suyun temin ve kullanılmasından bahseder. Şti. ölçünün doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması bakımından kontrol mühendisinin uygun bulacağı makineler olması şarttır. Müteahhit lüzumlu suyu temin etmekle mükelleftir. aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dolgu. miktarlarda ve zamanlarda olmak üzere sulama yapılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Sulama işlerinde kullanılacak vasıtaların gerek kapasite.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4.

425 0. . profil ve enkesitlere uygun olarak serilip sıkıştırılmasıyla oluşturulan alt temel tabakasından bahseder. çakıl. — Bu kısım. Alt temel yapımında kullanılacak olan malzemenin diğer fiziksel özellikleri aşağıdaki tabloda verilen limitlere uygun olacaktır. Granülometrisi şartnameye uymayan malzemeler elenip. bozulmuş kaya ve benzeri malzemelerden oluşacaktır. Bu malzemelerin temin edileceği ocaklar.4 No.075 inç 3 1 1/2 3/8 No. Yol-yapı mühendislik Ltd. Alt temel malzemesi aşağıdaki şartlara uygun olacaktır. teras çakılı. aşağıdaki tabloda verilen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde hazırlanan malzemenin su ile karıştırılarak.40 No. uygun oranlarda karıştırma yoluyla granülometrisi ayarlanmadıkça kullanılmayacaktır. 5.425 mm eleği geçen kısmının 2/3'ünden fazla olmayacaktır. projesinde belirtilen plan.1. aşağıdaki tabloda verilen gradasyon limitleri dahilinde ve iyi derecelenmiş olacaktır. — Alt temel yapımında kullanılacak malzeme.5 4.1. YOL ÜSTYAPISI Alttemel 5. ince tesviyesi tamamlanmış dolgu veya yarmadan oluşan taban üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde.2 Malzeme.75 0. Şti. AASHTO T—27 ve AASHTO T—11 metotları ile bulunan granülometri.1.5 9. kum.200 % GEÇEN 100 85 — 100 45 — 100 25 — 85 7 — 40 0 — 12 Malzemenin 0. 5.075 mm eleği geçen kısmı 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.1 Tarif. Alt temel Malzemesi Gradasyon Limitleri ELEK AÇIKLIĞI mm 75 37. idarece onaylamış olacak ve malzeme kontrol mühendisinin gözetimi altında alınacaktır.

' yi geçmeyecek şekilde. .1. Modifiye Proktor Deneyi (TS 1900) ile bulunan maksimum kuru birim ağırlığın % 95'ine veya Standart Proktor Deneyi ile (TS 1900) bulunan maksimum kuru birim ağırlığın % 100' üne kadar sıkıştıran numunelerin yaş CBR değerleri % 30'dan az olmayacaktır. kontrol mühendisinin direktifi dahilinde serilip sıkıştırılacaktır. kabarmalar bulunmayacak.90 50 25 6 Malzemenin içinde % 1'den fazla kil topağı ve organik madde bulunmayacaktır. — Alt temel malzemesi. Yol-yapı mühendislik Ltd.3694 AASHTO T . — 5.1 Serme. yukarıda verilen sıkışma derecesinde yaş CBR değeri en az % 50 olacaktır.' ye kadar arttırılabilir.3 Yapım Metotları. tabaka kalınlıkları birbirine eşit olacaktır. Alt temel olarak PMT veya GT malzemelerinin kullanılması durumunda. sıkışmış kalınlığı 20 cm.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Alt temel Malzemesinin Fiziksel Özellikleri 2 mm elek üzerinde kalan agreganın hava tesirlerine karşı dayanıklılık (donma) deneyinde Na2SO4 ile kayıp Maksimum % Aşınma kaybı Maksimum % Likit Limit Maksimum Plastisite İndeksi Maksimum (Los Angeles) 25 TS-3655 AASHTO T . tabaka kalınlığı deneylere dayanarak ve kontrol mühendisinin onayı ile 30 cm. tabakalar halinde.104 TS . serbest malzeme. Şti.3. çukurlar. 5.1. Taban yüzeyinde gevşek kısımlar varsa onarılacak. Ancak sıkıştırma makinelerinin kapasitelerinin yüksek olması durumunda. Kalınlığın fazlalığı nedeni ile alt temelin birden fazla tabakalar halinde serilmesi durumunda.96 TS 1900 AASHTO T .89 TS 1900 AASHTO T . inşaat ve tesviyesi tamamlanarak hazırlanmış taban üzerine. alt temel malzemesi donmuş taban üzerine veya alt temelin istenilen sıkışma sağlanmadan önce donabileceği hallerde serilmeyecektir.

üzerine yenisi serilmeden. her 4 günü sonunda serilen bütün malzeme sıkıştırılmış olacaktır. — Alt temel malzemesi. statik çizgisel yükü 30 kg/cm. işin Yol-yapı mühendislik Ltd.den büyük olan kendi yürür düz bandajlı vibrasyonlu silindirler veya lastik başına düşen yükü 3500 kg.1. 5. Bu sırada özellikle malzeme gradasyonunun bozulmamasına dikkat edilecektir. aşağıda verilen değerler esas alınarak sıkıştırılacaktır. Modifiye Proktor ile bulunan su içeriğinden ise ± 2'den fazla sapma olmayacaktır.2 Sıkıştırma.3. Granülometrinin şartnameye uygun hazırlanması amacı ile iki farklı tane boyutu grubunun yolda veya plentte karıştırılmasının söz konusu olduğu durumlarda karıştırma işlemi. Malzeme yayıldıktan sonra bütün kesit genişliğince greyderle tesviyesi yapılacaktır.dan az olmayan lastik tekerlekli sıkıştırıcılarla yapılacak. Sıkıştırma. Sermeye malzemenin alındığı yere en uzak noktadan başlanarak. Granüler Temel ve Plent-miks Temel şartnamesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. tabaka kalınlıkları birbirine eşit alınacak ve her bir tabaka. Alt temel malzemesinin serilmesi tesviye edilmesi sırasında malzemeye ilave edilecek su miktarı Standart Proktor metodu ile bulunan optimum su içeriğinden fazla olmayacak ve bu değerin altında -2'den daha fazla sapma göstermeyecektir. İki farklı tane grubundan oluşan alt temelin plentte karıştırılarak yola serilmesi gerektiğinde. bu husus yolun önemi ve ağır trafik şartları göz önüne alınarak. Yayıcı makine kullanılacağı zaman malzeme figüre halinde yolun bir tarafına konulacak. malzemenin alındığı yere doğru devam edilecektir. ancak yağmurlu mevsimlerde ve kış aylarında platform kenarında bırakılmayacaktır. Şti. kullanılan malzeme ve serilen tabaka kalınlığına uygun sıkıştırma tekniği. Sulama işlemi. . homojen ve üniform miktar ye kalınlıklarda sermeyi sağlayacak tertibata sahip vasıtalarla yapılacak ve bir kerede serilip sıkıştırılan tabakanın sıkışmış kalınlığı yukarıda verilen değerleri geçmeyecektir. bu şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır. istenilen birim ağırlığa kadar sıkıştırılmış olacaktır. Projede belirtilen kalınlığın fazlalığı nedeni ile alt temelin birden fazla tabakalar halinde serilmesi gerektiğinde.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Serme işi. Sıkıştırılmış malzeme üzerinden trafik geçirilmeyecektir.üst yapı projesinde belirtilecektir. Serme işi sıkıştırma işinden en çok 200 m ileride olacak.

Arazi kuru birim ağırlının saptanmasında kullanılacak metotlar.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi başlangıcında yapılacak bir deneme kesiminde belirlenecektir. Sıkıştırma sırasında görülen segregasyona uğramış kesimler.5 75 37. vibrasyonlu tokmaklar veya elle çekilebilen küçük vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır. Arazi Kuru Birim Ağırlığı Tayin Metotları DENEYİN ADI Kum Konisi Metodu 6" çapında 12" çapında Kasnak Metodu 10" çapında 12" çapında Nükleer Metot MALZEMENİN MAKSİMUM TANE BOYUTU inç mm 2 3 1 1/2 3 1 1/2 50 75 37. Deneme kesimi en az üç silindirleme şeridinden oluşacak ve 100 m.191 AASHTO T . bu kesimlerde malzemenin kaldırılarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sıkıştırılması yoluyla düzeltilecektir. Alttemel Sıkıştırma Kriterleri Yol-yapı mühendislik Ltd. yolun eksenine paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak merkeze doğru kaydırılacaktır.5 DENEY STANDART NO AASHTO T .181 AASHTO T . . Şti. Her geçişte bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma. silindir genişliğinin en az % 10' u kadar bindirme yapılacaktır. kalıplar ve duvar yanları gibi silindirin yanaşamayacağı yerlerde sıkıştırma . Sıkıştırma. Yapılan kontroller. malzeme yüzeyi kabartılarak gerekli ilave veya azaltma yapılarak tekrar sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılmış alt temel kalınlığı projede belirtilen kalınlığın % 10' undan farklı olursa.239 NOT: Laboratuar maksimum kuru birim ağırlığı. Şeritlerin tümünde ilk geçiş tamamlanmadan ikinci geçiş yapılmayacaktır. Bordür.181 AASHTO T . Standart veya Modifiye Proktor metodu ile saptanmış numunelerde. tabakanın aşağıda verilen tablo oranlarda sıkışmadığını gösterdiği takdirde.191 AASHTO T . aşağıdaki tabloda verilmiştir.den kısa olmayacaktır.vibrasyonlu plakalı sıkıştırıcılar. gerekiyorsa ek sulama ile istenen birim ağırlığa erişinceye kadar sıkıştırmaya devam edilecektir. AASHTO T-224'e göre düzeltme yapılması tavsiye edilir.

iyi bir durumda muhafaza ve bakımı sağlanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Modifiye Proktor 95 Minimum % Sıkıştırma 100 Optimum Su İçeriği % TS 1900 ASHTO T . belirli aralıklarla yapılması gerekli deneyler ve sayıları. — Yapım esnasında kullanılan malzemeyi ve oluşturulan tabakayı kontrol etmek amacıyla.3. projedeki kesit ve boyuna eğimine uygun.90 Aşınma Kaybı (Los Angeles) TS-3694.99 Wopt ± 2 Modifiye Proktor Wopt .2 Standart Proktor Sıkıştırmanın tamamlanmasından sonra yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü. yine 20 mm. Şti. AASHTO T 88 Likit Limit. T-99 Yaş CBR TS 1900. Yolun boyuna kontrolü için. mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 20 mm. AASHTO T-180. AASHTO T 89. 4 metrelik.1. .180 Standart Proktor TS 1900 ASHTO T . AASHTO T-96 Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık (Na2 SO4 Kaybı) TS-3655. Bitmiş tabakanın enine kontrolünde yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık. AASHTO T-104 Su İçeriği-Kuru Birim Ağırlık İlişkisi TS 1900. mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda. Kalite Kontrol Deneyleri DENEYİN ADI Tane Boyutu Dağılımı TS 1900.den fazla olmayacaktır.3 Kalite Kontrol Deneyleri. aşağıdaki tabloda verilmiştir. AASHTO T-193 Sıkışma % 'si Tayini her 10000 m3' e 1 deney her 10000 m3' e 1 deney her 100 m' de 1 deney MİNİMUM DENEY SAYISI her 2000 m3' e 1 deney her 2000 m3' e 1 deney her 10000 m3' e 1 deney her 10000 m3' e 1 deney Yol-yapı mühendislik Ltd. esnek olmayan bir maddeden imal edilmiş mastarla yapılacaktır. 5. Plastik Limit TS 1900. Temel tabakası yapılana kadar alt temel yüzeyinin.den fazla olmayacaktır.

Kalite kontrol deneyleri. kontrol mühendisince uygun görülen ara ve sıklıkta yapılacaktır. ayrıca her 250 metrede bir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi -Kum Konisi Metodu AASHTO T-191 -Kasnak Metodu AASHTO T-181 -Nükleer Metod* AASHTO T-238. . diğer sıkışma kontrol metotlarından uygun olan biri ile de sıkışma kontrolü yapılacaktır. Şti.239 *Sıkışma kontrolünün nükleer metotla yapılması durumunda. en az yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda. her 100 m' de 1 deney her 25 m' de 1 deney Yol-yapı mühendislik Ltd.

2. Şti.2. cüruf veya benzeri malzemelerden hazırlanacaktır. kırılmış çakıl. idarece onaylanmış olacaktır. — Bu kısım. Çok düşük trafikli ya da önemsiz yollarda fiziksel özelliklerinin şartnameye uygun olması koşuluyla. kum.2. Kırılmış cüruf: Havada soğutulmuş yüksek fırın cürufunun kırılmasıyla elde edilen agregadır. silt ve kil ile karışık çakıldır. bazalt. Malzemeyi oluşturan kaba ve ince agrega ile ilgili özellikler şartnamenin daha sonraki bölümlerinde verilmiştir. Kırma taş : Kalker. Bu agreganın AASHTO T—19 'a göre saptanan gevşek birim ağırlığı 1100 kg/m3'den az olmayacaktır. metamorfik kuarsit veya benzeri kayaların kırılmasıyla oluşan agregadır.2. Plentmiks Temel 5. 5.2 Malzeme. yeterli taban veya alt temel tabakası üzerine belirtilen şartlarla — PLENT—MİKS TEMEL (PMT) 5.1 Kaba Agrega. kırılmaksızın kullanılabilir. — Çakıl: Gelişigüzel şekil ve boylarda. Yol-yapı mühendislik Ltd. granit. Teras Çakılı: Doğal oluşumlar halinde bulunan.1 Tarif. Bu malzemelerin temin edileceği ocaklar. Kırılmış Çakıl: Kırım sonunda elde edilmesi istenen maksimum tane boyutunun en az 1.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.5 katı daha büyük boyutlu çakılın kırılmasıyla elde edilen agregadır. dolomit. — Yukarıda verilen üç tip temel tabakasının yapımda kullanılacak agrega çakıl. . su etkisi ile yuvarlanmış veya aşınmış halde bulunan doğal agregadır. kırma taş. kum.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Temel yapımında kullanılacak olan malzemenin kaba kısmı (2 mm elek üzeri). Taş tozu : Taş ocaklarından kırım sırasında elde edilen ince malzemedir. Doğal kum : 2.98 DENEY METODU Temel yapımında kullanılacak olan malzemenin ince kısmı doğal veya kırılmış çakıl. İnce Agreganın Fiziksel Özellikleri DENEYİN ADI Likit Limit Maksimum Plastisite İndeksi Maksimum Kil topakları Maksimum % TEMEL İÇİN 25 6 0.5 DENEY METODU TS 1900 AASHTO T .075 mm elekler arasında kalan ve taşların doğal yollarla ayrışmasından meydana gelen malzemedir.00 mm elekten geçen).0 TEMEL İÇİN karşı TS 3655 AASHTO T . aşağıdaki tabloda verilen limitlere uygun olacaktır. . Cüruf kumu: Havada soğutulmuş yüksek fırın cürufunun elenmesi ile elde edilen malzemedir.00 mm elekler arasında kalan çakıldır.104 TS 3694 AASHTO T . cüruf kumu veya benzeri malzemeler ya da bunların karışımından olacaktır. kırma kum. Kaba Agreganın Fiziksel Özellikleri DENEYİN ADI Hava tesirlerine dayanıklılık deneyi Na2 SO4 ile kayıt Maksimum % 15 Aşınma Kaybı (Los Angeles) Maksimum % Kil topakları Organik madde Diğer zararlı maddeler Maksimum % 40 bulunmayacak bulunmayacak 1.89 TS 1900 AASHTO T . Aşağıdaki tabloda verilen özelliklere sahip olacaktır.00 mm ile 0. doğal kum.5 mm ile 2. Kullanma sırasında kaba agregada donmuş malzeme ve herhangi bir nedenle karışmış yabancı malzeme bulunmayacaktır.90 ASTM C -142 Yol-yapı mühendislik Ltd. Temel yapımında kullanılacak olan malzemenin ince kısmı (2. İnce çakıl : 9. Şti.

5.4.92 40 . tuz. yağ.1 Tanım.3 Su.4. bu şartnamede verilen şartları sağlayan ve aşağıdaki tabloda verilen gradasyon limitlerine giren kaba ve ince agregadan oluşacaktır.10 No. 5.425 0.60 20 .200 % GEÇEN Tip . yeterli alt temel tabakası üzerine bir ya da birden fazla tabakalar halinde serilip.Miks Temel (PMT). .45 8 .194 1.2.12 Tip .25 0 -10 100 80 .5 4.30 2 .I 100 72 .2 Malzeme.4 No.5 25 19 9.40 No.2.075 inç 1 1/2 1 3/4 3/8 No.5) TS 3673 AASHTO T .82 35 .2. alkali gibi endüstri artıkları ve bitkisel artıklar içermeyecektir. kırılmış cüruf.75 2.2. madde .75 30 .100 60 .50 12 . Şti.0 5. sıkıştırılmasıyla oluşturulan tabakadır.2. kırma taş ve ince malzeme kullanılarak aşağıdaki tabloda verilen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde kaba ve ince olmak üzere en az üç ayrı tane boyutu grubunun uygun oranda su ile bir plentte karıştırılmasıyla hazırlanan malzemenin. asit.100 50 .II Yol-yapı mühendislik Ltd.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Organik Skalası Maksimum % Diğer zararlı maddeler Maksimum % 5.PMT tabakası kırılmış çakıl. Plent Miks Temel Tabakası Gradasyon Limitleri ELEK AÇIKLIĞI mm 37. Renk 0-1 (0.PMT tabakası yapımında kullanılacak olan malzeme.4.00 0.65 23 . — PMT yapımında kullanılacak su. Plent .

İşyeri karışım formülünün hazırlanması ve gerekli laboratuar deneylerinin yapılabilmesi için. Dizayn gradasyonuna uygun olarak hazırlanan ve Modifiye Proktor maksimum kuru birim ağırlığının% 100' üne sıkıştırılmış numunelerin yaş CBR değerleri % 120' den az olmayacaktır. Karışım üretiminin başlayabilmesi için. . işyeri karışım gradasyonuna uygulanacak toleranslar aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki tabloda verilen gradasyon limitleri içerisinde kalmak koşuluyla.75 mm . titreşimli tokmak (TS 1900) ile bulunan optimum su içeriğinden ± 0.2.75 mm elek üzerinde kalan malzemenin tamamının.4. kullanılacak her tane boyutu grubundaki malzemeden en az 15 gün sürekli çalışmaya yetecek miktarda malzeme hazırlanmış olacaktır. 4.0. karışım formülü ve plent kapasitesi göz önüne alınarak. — Yol-yapı mühendislik Ltd. iki veya daha fazla yüzü kırılmış agregadan oluşacaktır.075 mm arası elekler için 0. maksimum % 35 olacaktır. idarenin onaylayacağı laboratuvarlarıa teslim edilecektir. Karışımın BS 812 metodu ile tayin edilen yassılık indeksi. Ana gradasyon limitleri içerisinde kalmak koşuluyla.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.75 mm ve daha büyük elekler için 4. — Plentte hazırlanan temel tabakalarında kullanılacak olan karışım gradasyonu. her tane grubuna ait yeterli miktarda temsili agrega numuneleri ile bu tane gruplarına ait şantiye elek analizleri.4.3 İşyeri Karışım Formülü. Şti. Karışımın hazırlanmasına balamadan en az 15 gün önce.075 mm elek için ±8 ±5 ±2 Karışımda kullanılacak olan su miktarında. her tane boyutu grubuna ait malzemeyi temsil edecek şekilde en az on adet elek analizi ortalaması esas alınarak hazırlanacaktır.5 veya Modifiye Proktor (TS 1900) deneyi ile bulunan optimum su içeriğinden . hazırlanan işyeri karışım gradasyonunda 4.4 Şantiye Sahasında Agregaların Depolanması.1' den daha fazla sapma olmayacaktır. 5.

Depo sahasından malzeme alımında tabandan itibaren ilk 30 cm. Alt temelin yüzeyinde gevsek kısımlar.2.2. . — Plentte hazırlanan temel tabakası malzemesi. işyeri karışım formülü esas alınacaktır.4. plentin kapasitesi ve taşıma mesafesi de göz önüne alınarak. Besleme hızları. çukurlar. Agrega gruplarının birbirine karışmamasına özen gösterilecek ve depolama süresi boyunca malzemeye zararlı maddelerin karışması önlenecektir. üretimde gerekli kontroller yapılacak. beslemede ve optimum su miktarında kesiklilik veya düzensizlik olmayacak. damperli kamyonlarla yapılacaktır. Kamyon adedi.2. Şti. Agregaların ve suyun karıştırılması işlemi» harman (batch) tipi veya sürekli çalışan plentlerde yapılacaktır.5 Karışımın Hazırlanması — Karışımın hazırlanmasında. karışım plentinin kesiksiz çalışmasına olanak verecek miktarda olacaktır. ye dokunulmayacaktır.8 Plentte Hazırlanan Temel Tabakalarının Yapımında Uygulanması Gereken Kurallar. bu şartnamede belirtilen şekilde.2. varsa uygun şekilde onarılacaktır.4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Agrega bölümünde tanımlanan kaba ve ince agrega grupları ayrı ayrı hazırlanacak ve en az segregasyon olacak şekilde depolanacaktır.4. 5. 5. kabarmalar veya çatlak kısımlar bulunmayacak. Karşımın işyeri gradasyonunda ve optimum su içeriğinde idarenin onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. — Yol-yapı mühendislik Ltd. ilgili mühendis tarafından ayarlanacaktır. Karışımın hazırlanmasında işyeri karışım formülüne göre verilecek besleme oranlarına kesinlikle uyulacaktır.4. plent sık sık durdurulup çalıştırılmayacaktır.7 Yol Sathının Hazırlanması. Karışımın hazırlanması sırasında.6 Karışımın İşyerine Taşınması — Karışımın işyerine taşınması. gerekli eğim verilmiş alt temeller üzerine serilecektir. su ile karışmamış topaklar bulunmayacaktır. Karışım homojen olacak. yapımı ve düzeltmeleri tamamlanmış. 5. 5. serbest malzeme.

Bu süre. don ve karlı havalarda serin yapılmayacaktır. Yolun hemen trafiğe açılmasının söz konusu olduğu durumlarda yüzey astarlanacaktır. üstyapı takviyesi olarak uygulanması halinde. — Karışımın serimi için finişer veya agrega sericisi kullanılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Plentte hazırlanan temel tabakalarının yapımı sırasında. Serme genişliği. üstyapı projesinde belirtildiği gibi olacaktır. — Karışım yola serilir serilmez silindiraja başlanacaktır. CSS-1 veya CSS-1h malzemelerinden biri kullanılacak ve malzeme yüzeye 0.2. İstenen sıkışmanın sağlanabilmesi için gerekli olan tabaka kalınlığı. . yol üst kotunda meydana gelecek değişiklikler nedeni ile. 5. Bu deneme kesimi en az üç silindirileme şeridinden oluşacaktır. Serim sırasında segregasyona meydan verilmeyecek. Malzemenin özelliğine ve kullanılan sıkıştırma makinelerinin kapasitesine bağlı olarak gerekiyorsa serilip sıkıştırılan tabaka kalınlığı 20 cm.10 Karışımın Sıkıştırılması.4. 5.5-2. önceki bölümlerde verilen ve aşağıda verilecek tüm kurallara eksiksiz uyulacaktır. TS 1084' e uygun RT-1 veya RT-2 TS 1082' ye uygun SS—lh. Şti. Mart ayı başı ile Ekim ayı sonuna kadar olan zamandır. malzeme yolun plan. sıkıştırma makinesi ve geçiş sayıları. Çok sıcak havalarda yüzeydeki suyun buharlaşmasına engel olunacak. serilen kesimin ilk 100 m.4. Yapıma başlanırken bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulacaktır. gerektiğinde yüzey nemlendirilecektir. serilip sıkıştırılan tabaka kalınlığı deneme kesiminde kontrol mühendisince saptanacaktır. Serilen bir tabakanın bozulmasına meydan verilmeyecek. özellikle köprü yaklaşımları ile alt geçitlerde.9 Karışımın Serilmesi. mevsim şartlarına göre ilgili mühendisin kararı ile bir miktar kısaltılıp uzatılabilir. Bir seferde serilip sıkıştırılan tabakanın sıkışmış kalınlığı.5 litre/m2 miktarında uygulanacaktır. 20 cm. Yağışlı.den az olabilir. Astar malzemesi olarak TS 1083' e uygun MC-30.den fazla olmayacaktır.lik kısmında denenerek belirlenecektir. Genel olarak yapım suresi. Bu gibi durumlarda. profil ve en kesitlerine uygun olarak serilip sıkıştırılacaktır. Plentte hazırlanan temel tabakasının.2. Yol-yapı mühendislik Ltd. kısa bir süre içerisinde üzeri kaplanacaktır. kot farklılıkları ve gabari daralmaları olmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

yüzey kabartılacak. gerekli ilave veya azaltma yapılarak tekrar sıkıştırılacaktır. Şeritlerin tümünde ilk geçiş tamamlanmadan ikinci geçiş yapılmayacaktır.Miks Temel Sıkıştırma Kriterleri Modifiye Proktor 100 Minimum % Sıkıştırma 97 Optimum Su İçeriği % TS 1900 ASHTO T . Bordür.180 Titreşimli Tokmak TS 1900 BS 1377 Wopt . Sıkıştırma sırasında görülen segregasyona uğramış kesimler. Arazide sıkışma kontrolü bu şartnamede daha önce belirtilen metotlardan biri ile yapılacaktır.Her geçişte.den daha büyük olan kendi yürür düz bandajlı vibrasyonlu silindirler ve lastik başına düşen yükü en az 3500 kg olan lastik tekerlekli sıkıştırıcılarla yapılacaktır. statik çizgisel yükü 30 kg/cm. projede gösterilen kalınlığın % 10 'undan farklı olursa.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Sıkıştırma. Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak eksene doğru kayacaktır. ilk tabakanın sıkışmasının yeterli olduğu saptandıktan sonra yapılacaktır. bir sonraki tabakanın serimi. vibrasyonlu tokmaklar veya elle çekilebilen küçük vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır.vibrasyonlu plakalı sıkıştırıcılar. kalıplar ve duvarların yanları gibi silindirin yanaşamayacağı yerlerde sıkıştırma. bu kesimlerde malzemenin kaldırılarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sıkıştırılması yoluyla düzeltilecektir.5 Titreşimli Tokmak Kontroller sonucunda gerekli sıkışmanın sağlanmadığı anlaşılırsa.1 Modifiye Proktor Wopt ± 0. Plent . Yol-yapı mühendislik Ltd. bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma silindir genişliğinin % 10' u kadar bindirme yapılacaktır. Sıkıştırılmış temel kalınlığı. Şti. Yeterli sıkıştırma ile erişilmesi istenen minimum sıkışma yüzdeleri aşağıda verilmiştir. Eğer temel tabakası birden fazla tabakalar halinde seriliyorsa. sıkıştırmaya devam edilecektir. . Yeterli silindiraja rağmen gerekli sıkışmanın elde edilemediği tabakalar kazınarak kaldırılacak ve yerine yeni karışım serilip sıkıştırılacaktır.

kontrol mühendisince uygun görülen ara ve sıklıkta yapılacaktır.3.4'de belirtildiği şekilde yapıldığında yüzeyde 15 mm. Yol-yapı mühendislik Ltd.2.2.4. Şti.den fazla bir seviye farkı görülmeyecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Sıkıştırmanın tamamlanmasından sonra yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü Bölüm 5.11 Kalite Kontrol Deneyleri. 5. gerekli deneyler. . — Yol inşaatında kullanılan malzemeyi ve oluşturulan tabakayı kontrol etmek amacıyla.

ince agrega ve mineral filleri İçeren en az üç ayrı dane grubunun düzgün bir derecelenme verecek şekilde belli oranlarda karıştırılmasından oluşacaktır.3. Asfalt betonu genel anlamı ile AŞINMA TABAKASI'nı.51 Yol-yapı mühendislik Ltd. ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak ve projesindeki plan.75 mm (No.10 34 .81 54 . kaba agrega. kırılmış ve elenmiş kaba agrega.1. 4) 46 .1 Tarif. Agrega kırmataş.5 9. aşınma tabakası için Tablo .77 49 . Karışım içindeki kırmataş veya kırma çakıl temiz. işyeri karışım formülünün esasları.3. bütün malzemede kil topakları. gradasyon limitleri.1 Mineral Agrega ve Genel Özellikleri. sağlam ve dayanıklı danelerden ibaret olacak. Asfalt betonu karışımına giren kaba agrega.72 40 .3.5 mm (1") mm (3/4") mm (1/2") mm (3/8") Tip 1 100 82 . bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır. kırılmış çakıl veya bunlann karışımından ibaret olacaktır. Bu kısım. ince agrega ve mineral filler ile bitümlü malzemede aranan özellikler.65 2.2 Kapsam.00 mm (No. 5.45 Tip 3 100 77 .52 23 . BİNDER TABAKASI'nı veya bunlann her ikisini birden kapsar. Agregada sülfat. Şti. klorit veya kurutma veya karıştırma sırasında veya sonradan hava etkisi ile kırılmaya yatkın olan ayrışma ürünü diğer maddeler bulunmayacaktır.87 60 . Karışım agreganın gradasyonu binder tabakası için Tablo .3 Malzemeler.39 4.2 de ağırlıkça % geçen olarak verilen gradasyon limitlerinden birine uyacaktır. Asfalt Betonu (BSK Aşınma ve Binder Tabakaları) 5.100 63 . inşa metodu. TABLO . profil ve en kesitlere uygun olarak asfalt betonu kaplama yapılmasından bahseder. sert.1 BİNDER TABAKASI İÇİN GRADASYONLAR Elek Boyu 25 19 12.3.66 34 .3. 5.79 Tip 2 100 80 .3. . arazi ve laboratuvar kontrolleri ve diğer şartlar bu şartnamede verilen esaslara uygun olacaktır 5.100 59 .58 28 .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.100 68 . Mineral agrega.

Şti.5 mm (3/4") mm (1/2") mm (3/8") Tip 1 100 84 . Kaba agrega için en çok 200 m3 de bir elek analizi.40) 0.22 4 .25 8 .82 47 .200) Malzeme hazırlanması sırasında her grup malzemenin gradasyonu tespit edilecektir. Kaba agrega.180 mm (No. Agrega en az üç dane grubu halinde hazırlanacaktır.22 4 .5 9.075 mm (No.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 0.64 24 . .75 42 .10 0.075 (No.50 12 .100 75 .00 mm (No.80) 0. ince agrega için en çok 100 m3 de bir elek analizi yapılacaktır Laboratuvar karışım dizaynına esas olacak çeşitli dane grubundaki malzemelerin ortalama elek analizleri konkasör ayarları tamamlanıp sürekli çalışmaya başlandıktan sonra en az 10 adet elek analizinin ortalaması alınarak hesaplanacaktır.35 12 . ince agrega ve mineral filler ihale yoluyla hazırlatılacaksa.75 mm (No.10 Tip 2 100 77 .16 2-7 12 .18 4 .18 0. Elek analizleri ASTM C-136 (AASHO T—27) ye uygun olarak yapılacaktır.180 mm (No. İtiraz halinde İdarenin uygun göreceği bir Üniversite ve Akademide deneyler tekrar edilecek ve Üniversite veya Akademide yapılan deneylerin sonucu kesin kabul edilecektir.10 100 80 100 55 72 36 53 16 28 8 16 4 10 Tip 3 Tip 4 4.22 7 .66 30 .91 57 .2 AŞINMA TABAKASI İÇİN GRADASYONLAR Elek Boyu 19 12. agregalarla ilgili bütün muayene ve deneyler şartnameye uygun olarak idareye ait arazi ve laboratuvarda yapılacaktır.36 13 . her dane grubuna ait temsili agrega numuneleri ile bunların şantiye elek analizi ortalamaları laboratuvar karışım dizaynının hazırlanması için şantiyede kullanılacak bitümlü bağlayıcı ile birlikte idarenin uygun göreceği laboruvara teslim edilecektir.425 mm (No.59 22 .200) mm 2-7 14 .29 0. Yol-yapı mühendislik Ltd.100 66 .100 66 .28 7 . 4) 2.425 mm (No.14 2-7 TABLO . Karışım imalinin başlamasından en az 15 gün önce.40) 17 .10 100 87 .84 46 .80) 9 .

agrega karışımının 4.1 Kaba Agrega. sağlam ve dayanıklı danelerden oluşacaktır.131) 35 AŞINMA 35 AĞIR TRAFİKLİ ANA YOLLAR BİNDER 35 AŞINMA 30 Yol-yapı mühendislik Ltd. Kaba agrega kırılmış. Karışıma giren kaba agrega çakıldan hazırlanmış ise 4.lik (No. başka ocak aranacaktır. Ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı soyulma mukavemeti düşük agreganın kullanılma zorunluluğu doğarsa.88) 12 10 12 10 (ASTM C . .3. Soyulmaya karşı mukavemeti % 50 den az olan ocaktan malzeme hazırlığına müsaade edilmeyecek.3.4) elek üzerinde kalan kısmı olup. kil. pürüzlü. soyulma mukavemetini arttırmak için bağlayıcıya yapışma özelliğini arttırıcı katkı maddeleri ilave edilebilecektir. Kaba agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar. Na2SO4 ile) kayıp. elenmiş. Kullanılacak katkı malzemesinin. maks. daneler kübik ve keskin köşeli olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5. İdarenin onayı ile. cinsi ve miktarı laboratuvarca tespit edilecektir. soyulmaya karşı mukavemet en az % 50 olacaktır. organik ve diğer zararlı maddeler serbest veya agrega danelerini sarmış halde bulunmayacaktır. Kaba agrega. taş. % KIRILMIŞLIK (en az iki yüzü) ağırlıkça.75 mm.50 TS 3655 (ASTM C.50 100 35 — 100 30 0.3 KABA AGREGANIN ÖZELLİKLERİ HAFİF TRAFİKLİ ÖZELLİKLER DENEY METODU KAVŞAK KOLLARI BİNDER AŞINMA KAYBI (Los Angeles) TS 3694 maksimum % HAVA TESİRLERİNE KARŞI DAYANIKLILIK (donma deneyi.1.lik (No.4) elek üzerinde kalan kısmının hafif ve orta trafikli yollar için ağırlıkça en az % 60'ının.75 mm. çakıl veya elenmiş çakıl ile bunların karışımından ibaret olacaktır. temiz. Şti. ağır trafikli yollar için % 100'ünün mekanik olarak kırılmış iki veya daha fazla yüzü bulunacaktır. TABLO . Agrega EK-A da verilen deney yöntemine göre denendiğinde. Kaba agrega BS 812 ye göre denendiğinde yassılık indeksi şartnamede verilen limitten fazla olmayacak. minimum % YASSILIK İNDEKSİ maksimum % CİLALANMA DEĞERİ — BS 812 BS 812 60 35 — 60 35 0.

3.1.127) EK-A 2.3.% * Bu deney ihtiyaridir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi minimum SU ABSORPSİYONU maksimum.4 İnce Agreganın Özellikleri ÖZELLİKLER PLASTİSİTE İNDEKSİ Maksimum % (Maksimum %) DENEY METODU TS 1900 BİNDER TABAKASI İÇİN 2 AŞINMA TABAKASI İÇİN 2 ORGANİK MADDE MİKTARI TS 3673 (AASHO T . boşluk değerlerinin sağlanması şartıyla tespit edilecektir.4) elekten geçip 0.75 mm.0 50 Ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı şartname limitlerinden daha fazla su absorpsiyonu olan agreganın kullanılma zorunluluğu doğarsa.3'de verilmektedir.5 50 2.5 50 2.lik (No. akma. Kaba agregada aranan özellikler Tablo .2 İnce Agrega. 4. Karışımda kullanılacak doğal kum ince agrega özelliklerine sahip olacak ve miktarı karışımdan istenilen stabilite. İnce agrega temiz.1. plastisite indeksi % 2 den fazla olmayacaktır.5 50 2. % SOYULMA MUKAVEMETİ min.3. kırılmış taş.194) 0 . min.1 (Renk Skalası) ( 0.3.lik (No. İdarenin onayı alınacak ve İdare bu konuda özel laboratuvar karışım dizaynı hazırlayacaktır.3 Mineral Filler. TABLO . çakıl veya kum ile bunlann karışımından oluşacaktır. sağlam ve dayanıklı olacak.5) müsaade edilmeyecek 5.075 mm. Şti. . Yol-yapı mühendislik Ltd. 5. 200) elek üzerinde kalan malzeme olarak tamamlanan ince agrega. — 70 70 70 70 ASTM D-1075 (AASHO T-165) TS 3526 (ASTM C .% *SUYUN SIKIŞTIRILMIŞ BÜTÜMLÜ KARIŞIMLARIN KOHEZYONUNA ETKİSİ Suya daldırılmış numunelerin basınç dayanımının orjinal dayanıma oranı.

Karıştırma işlemi karışım homojen oluncaya kadar devam edecektir. Servis tankının ihtiva ettiği bitümlü bağlayıcının en az 3/4'ü.50). Katı haldeki katkılar laboratuvarlarca tespit edilecek uygun çözücüler ile inceltildikten sonra bağlayıcıya ilave edilecektir. Hangi asfalt çimentosunun hangi bölge ve yörede ve hangi tabakada kullanılacağı hususu iklim koşullarına bağlı olarak idarece saptanacaktır.600 mm (No. Asfalt betonu aşınma binder tabakalarının yapımı için agregaya ilave edilmek suretiyle hazırlanacak karışımda bitümlü bağlayıcı olarak «TS 1081—Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Çimentolarının Özellikleri» standardına uygun 40 .075 mm (No. 60 .100 70 . Karışımda soyulmaya karşı mukavemeti düşük olan agregalar kullanılması halinde. Yol-yapı mühendislik Ltd.600 mm (No.50) 0. . kil. Şti. Agrega karışımına ilave edilen mineral fillerin 0.3.30) 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Mineral filler. 30) elekten geçip.70 penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 60 . soyulma mukavemetini artıncı katkı maddelerinin kullanılmasına karar verilmiş ise. 30) elekten geçen malzeme miktarı yönünden yetersiz ise.600 mm (No. TABLO . sönmüş kireç veya benzeri maddelerden oluşacak. Mineral fillerin plastisite indeksi 4 den fazla olmayacak. 200) elekten geçen malzeme olarak tanımlanır. organik ve zararlı madde ihtiva etmeyecektir. portland çimentosu.300 mm (No.70) ve 75 . 200) elek üzerinde kalan kısmı ince agrega olarak kabul edilecektir. agrega karışımına mineral filler ilave edilebilir. sirkülasyona veya karıştırma işlemine tabi tutulmadan kesinlikle kullanılmayacaktır.075 mm (No. mermer tozu. toprak.2 Bitümlü Bağlayıcılar ve Genel Özellikleri.100 penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 75 .100 Mineral fillerin elek analizi AASHO T—37 (ASTM D—546) ya göre yapılacak ve Tablo — 5 deki gradasyon limitlerine uyacaktır.5 Mineral Fillerin Gradasyon Limitleri Elek Boyu 0. genel anlamı ile tamamı 0. kolayca akabilecek kadar kuru olacak ve özellikle topaklar ihtiva etmeyecektir. 5. ağırlıkça en az % 70'i 0.075 mm (No. katkı ilavesi servis tankında yapılacaktır.200) Ağırlıkça % geçen 100 95 . Mineral filler taş tozu.50 penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 40 .100) kullanılacaktır. Kaba ve ince agreganın karışım gradasyonu 0.3.

5 — 6. AĞIR TRAFİKLİ ANA YOLLAR BİNDER Min.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.4 Karışımın Bileşimi ve İşyeri Karışım Formülü. Şti. . AŞINMA Min. Asfalt betonunun karışım dizaynı TS 3720 Bitümlü Kaplama Karışımlarının Hesap Esasları standardına göre Marshall metodu kullanılarak yapılacaktır.3. 5. TS—1084'e uygun RT-1 ve RT-2.4. 2. Yapıştırıcı olarak. TS-1082 Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları Standardına uygun RS—1.5 900 3 75 2 (8) — 4. AŞINMA Min.5 2.2. Maks. TS 1083 Yol Üstyapılarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları Standardına uygun RC-70 ve RC-250.0 — 3. mm (10-2 inç) FİLLER/BİTÜM ORANI ASFALT ÇİMENTOSU (Ağırlıkça. CSS-1h malzemelerinden biri kullanılacaktır. TABLO .1 Asfalt Betonunun Dizaynı.0 50 — 50 — 75 — 75 — Maks.6 (18) 2 (8) — 4. TS 1082'ye uygun SS-1.5 (10) 4. BİRİKET YAPIMINDA UYGULANACAK DARBE SAYISI MARSHALL STABİLİTESİ. % ASFALTLA DOLU BOŞLUK.1 Yapıştırıcı ve Astar Olarak Kullanılacak Bitümlü Malzemeler.3. Astar malzemesi olarak TS 1083'e uygun MC-30. Maks. BOŞLUK. Maks.0 — 7. Asfalt betonu karışımların dizaynında Tablo . SS-1h.12 de verilen dizayn kriterleri esas alınacaktır. Kg. CSS-1.5 7.0 — 5 85 4 (16) 1.5 Yol-yapı mühendislik Ltd.3.5 (10) 4. 100 e) 600 4 65 — 6 75 750 3 75 — 5 85 750 4 65 — 6 75 4 (16) 1.6 (18) — 3. 5. % AKMA.3.12 Dizayn Kriterleri HAFİF TRAFİKLİ ÖZELLİKLER KAVŞAK KOLLARI BİNDER Min. RS—2 ve CRS—1 ve CRS—2 malzemelerinden biri kullanılacaktır.4 6.

4) ve daha büyük eleklerden geçenler 2. laboratuvar karışım dizaynına göre plentte üretilen bitümlü sıcak karışımın fiziksel özelliklerinin dizayn kriterlerine uygunluğunun tespiti ve sıkışma kontrolüne esas olacak yoğunluğun tayinini kapsar.2 İşyeri Karışım Formülü. aşınma tabakası için madde 5. boşluk. . Asfalt betonu imalinde kullanılan karışım agreganın gradasyonu. Ayrıca bitüm miktarı da Tablo .13 de verilen tolerans sınırları içinde kalacak. Şti.075 mm (No.13 Tolerasnlar 4. Laboratuvar karışım dizaynının hazırlanması için temsili ve yeterli miktardaki agrega ve bitümlü bağlayıcı numuneleri idarenin uygun bulacağı laboratuvara. ancak hiçbir şekilde şartname limitleri dışına çıkmayacaktır.12 de verilen dizayn Yol-yapı mühendislik Ltd.3. Kullanılacak granülometri sınırları içindeki agrega karışımı.200) eleği geçen Asfalt çimentosu ± %5 ±%4 ±%2 ±%3 5.2 de verilen gradasyon sınıflarından birine uygun olacaktır. Laboratuvar karışım dizaynında ve asfalt betonu yapımında kullanılacak mineral agrega karışımının granülometrisi binder tabakası için madde 5.3.4.00 mm (No.1 Tablo . Plentte laboratuvar karışım dizaynına uygun olarak üretilen asfalt betonu karışımı ile şantiye laboratuvarında TS 3720'ye uygun olarak 6 marshall biriketi hazırlanacaktır.3. kabadan inceye doğru muntazam bir derecelenme gösterecek ve herhangi bir elekte üst sınırda olan bir malzeme bunu takip eden elekte alt sınırda seyretmeyecektir. TABLO . Bu marshall biriketleri stabilite. kontrol mühendisi yeni bir laboratuvar karışım dizaynı isteyecektir. bitümlü bağlayıcı ile karıştırılmadan önce ve sonra.3.3. Ancak üretimde herhangi bir nedenle karışımı gradasyonu bütün önlemlere rağmen bu izin verilen limitler dışında kalıyor ise veya agrega ocağından gelen değişiklikler dolayısı ile karışımın kalitesinde değişmeler saptanıyorsa.1 de. asfaltla dolu boşluk ve akma değeri açısından Tablo .75 mm (No.13 de verilen tolerans sınırları içinde kalacaktır. Tablo .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Asfalt betonunda kullanılacak her tür mineral agrega ve bitümlü bağlayıcı için gereken tüm deneyler laboratuvar karışım dizayn hazırlanmadan.10) eleği geçen 0. Laboratuvar karışım dizaynı yazılı olarak bildirildikten sonra işyeri karışım formülüne esas olacaktır.1 Tablo . İşyeri karışım formülü. önce tamamlanmış olacaktır. karışım imalinin başlamasından en az 15 gün önce teslim edilmiş olacaktır.

Plent işyeri karışım formülüne uygun bitümlü karışım verecek nitelikte. İşyeri karışım formülünde. 6 marshall biriketi yoğunluğunun ortalaması alınacaktır. Karıştırma işleminden önce asfalt çimentosu ve agrega Tablo — 14 deki sıcaklıklar kadar ısıtılacaktır. İşyeri karışım yoğunluğu tayini için.5. ikiden fazla atılmış değer olmaması sağlanacaktır. 60-70 pen AC ile hazırlanan karışımlarda 75-100 pen AC ile hazırlanan karışımlarda 145 °C 140 °C Maks. Geride kalan değerlerin ortalaması işyeri karışım yoğunluğu olarak belirlenecektir. . Mineral agrega ve asfalt çimentosu işyeri karışım formülüne göre. 5. Hava Sıcaklığı (Gölgede) 5 — 15°C arası için 15 — 35°C arası için 35°C dan yukarısı için Karışım Sıcaklığı minimum 155°C minimum 145°C minimum 140'C Yol-yapı mühendislik Ltd. Bu yoğunluk değeri sıkışma kontrolüne esas olacaktır. sürekli karıştırma veya tamburda karıştırma (drum mix tipi) prensipleri ile çalışan plentlerde karıştırılacaktır. Her bir biriketin yoğunluğu ile ortalama yoğunluk arasında karşılaştırma yapılacak ve farkı 0. harman tipi karıştırma (batch tipi). 150 °C 145 °C Maks.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi kriterlerini sağlayacaktır. TABLO .3.015 den fazla değerler atılacak. işi belirlenen zamanda bitirecek kapasitede ve gerekli kontrol aletleri ile teçhiz edilmiş olacaktır. İnşaat Metodu.1 Genel. 5. Şti. laboratuvar karışım dizaynı ile verilen gradasyon toleransları ve optimum bitüm geçerli olacaktır. 160 °C 155 °C Agrega Min.14 Malzemelerin Karıştırma Sıcaklıkları Asfalt Çimentosu Min. Plentten çıkan karışımın sıcaklığı aşağıdaki gibi olacaktır. Plentten çıkan karışım üniform olacak ve içinde karışmamış hiç bir dane bulunmayacaktır. 40-50 .5. Sağlamadığı takdirde kontrol mühendisi karışım dizaynının yeniden yapılmasını isteyecektir. 165 °C 160 °C Agreganın sıcaklığı ile asfaltın sıcaklığı arasındaki fark 20°C den fazla olmayacaktır.3.

3.2 Yolun Hazırlanması. nebati toprak ve diğer yabancı maddeler varsa kazınarak atılacaktır. Üstyapı kalınlıkları tam tatbik edilmiş olacak ve şartnamelerle istenen yoğunluk ve sıkışmayı sağlayacaktır. buz veya kar mevcut iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd.3 Bitümlü Malzemenin Hazırlanması. madde 5. 5. Isıtma tertibatı yağlı sistem olacak ve her zaman çalışabilecek. tümseklikler mutlaka giderilecektir. Yol yüzeyi çimentolu karışım ise: Yol tümüyle plan.1 de verilen sıcaklıklara kadar ısıtılacaktır. ayrılmalar. Yukarıdaki şartlara uymayan temeller üzerine asfalt betonu inşa edilmeyecektir.3. Bitümlü malzeme tankları. — Daha önceden inşa edilmiş yol. Yol yüzeyi granüler temel ise: Yol bütünüyle plan. İşyerinde. kil. Kaplamanın yapılacağı satıh toz. profil ve en kesitlere göre inşa edilmiş olacak.2. Satıhta gevşek ve serbest malzeme bulunmayacak. mevcutlar kazınacaktır.5. Karıştırma işleminden önce asfalt çimentosu madde 5.1 de verilen şartlara uyan en az 240 ton bitümlü malzeme bulundurulacak ve işyeri bitümlü malzemeyi pompaj devresine kadar ısıtabilecek ve muhafaza edebilecek tertibatla donatılmış olacaktır. pislik. Yol yüzeyindeki ufak. kil ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyecek şekilde olacaktır. Satıhtaki kırılmalar. Yol bitümlü kaplamalı ise: Yüzeyde hiçbir gevşek nokta bulunmayacaktır. . kil parçacıkları ve diğer yabancı maddelerden tamamen temizleninceye kadar döner süpürgeler veya diğer mekanik süpürgeler. ısıtmayı homojen yapabilecek kapasite ve özellikte olacaktır.3. organik madde ve nebati toprak bulunmayacak. Satıhta kil. büyük bütün çukurlar usulüne uygun olarak onarılacaktır. Şti. çatlaklar. Özellik gösteren yerlerde bu süre ilgili makamlardan olur alınarak uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir. derzler ve derz dolgu malzemeleri usulüne uygun olarak onarılacaktır. bitümlü malzemeye su. süpürme ameliyesine temel tabakasındaki kaba agrega danelerinin sathı ortaya çıkıncaya kadar devam edilecektir. serbest malzemeler temizlenerek dışarı atılacak.3.3.5.5. Satıhta gevşek ve serbest malzeme bulunmayacak. yağmur veya kar yağıyorken veya yolun üzerinde su. Gevşek noktalar sökülecek. asfalt betonu inşaatı başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. 5. profil ve en kesitlere uygun olarak inşa edilecektir. hatta gerekiyorsa el süpürgeleri yardımı ile süpürülecektir. Bombe ve dever şartnamelerle tarif edilen ölçüler içerisinde olacaktır. ve usulüne uygun olarak sıcak karışımla onarılacaktır. bombe ve dever şartnamelere uygun olacaktır. Hava sıcaklığı gölgede ve herhangi bir suni hararetten uzakta 5 0C olduğu veya 50C'm altına düşmeğe başladığı zaman.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Asfalt betonu inşaatı genel olarak 1 Nisan 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve iş programı bu tarihlere göre düzenlenecektir.

5. Agregalar kurutucuda.3. Madde 5.3.5.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5. Eleme ve sıcak silo sistemi olan plentlerde. Astar malzemesi uygulanmadan önce yolun yüzeyi madde 5. Yol-yapı mühendislik Ltd.3. Yol yüzeyi kuru olacak.3. granüler temellerde yüzeyden itibaren 3 cm.5 Karıştırma. Agreganın ve bitümlü bağlayıcının aşırı ısıtılmasına.3.5.2.6 Bitümlü Astar Malzemesinin Uygulanması.12 de verilen dizayn kriterlerini sağlayacaktır. Soğuk besleme siloları. Plentin soğuk besleme depolarındaki malzemenin aşırı rutubetli olmaması temin edilecektir. Bu biriketler fiziksel özellikler yönünden Tablo . fazla ısıtılmış ve yanmış karışımların yola serilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.1 de verilen şartlara uygun olarak hazırlanan agregalar plente yakın ve ayrı ayrı dane grupları halinde depo edilecektir.4 Mineral Agreganın Hazırlanması. her dane grubunun üzerine boyutlarını belirten levhalar konacaktır. işyeri karışım formülünde verilen granülometriyi sağlayacak.5 den fazla olmayacaktır. kireç ve çimento karışımlı temeller üzerine (ve projede gösterilen diğer hallerde) madde 5.5.5.3. agreganın kurutucuya geçmesini sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. lik kısımda rutubet % 2 den fazla olmayacaktır. 5. 5. Dane gruplarının birbirine karışması mutlaka önlenecek. plentin ve kullanılan agreganın tipine bağlı olarak kontrol mühendisi tarafından tayin edilecektir.1 de verilen karıştırma sıcaklığını sağlayacak biçimde kurutulacak. agrega danelerinin tam ve üniform bir biçimde bitümle sarılmış olması ve homojen bir karışım elde edilmesi koşulu ile. Agrega depolaması segregasyona sebebiyet vermeyecek şekilde olacaktır. Agrega depolarına kil. . agrega en az üç dane grubu halinde elenerek sıcak silolara nakledilecektir. bitümlü astar malzemesi uygulanacaktır. Plentte karıştırma süresi.3. Şti.3.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanacaktır. işyeri karışım formülünde seçilmiş granülometriyi veren oranlara göre. İşyeri karışım formülüne esas olan her dane grubu malzeme ayrı ayrı soğuk besleme silolarına konulacaktır. kurutulmuş agregadaki nem oranı % 0. karıştırıcıya geldiklerinde madde 5. miktarlarda karıştırıcıya nakledilecektir. toprak ve diğer bütün zararlı maddelerin karışması önlenecektir. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. Agrega doğru ve duyarlı bir biçimde tartılıp. Granüler temel.1 de verilen özelliklere uygun.3. Asfalt çimentosu işyeri karışım formülündeki miktara uygun olarak ilave edilecektir. Her gün sıcak silolardan numune alınarak gradasyon ve sıcak silo oranları kontrol edilecektir. İşyeri karışım formülüne göre hazırlanmış karışımın fiziksel özelliklerini tayin etmek amacı ile plentten çıkan karışımdan günde en az iki kez numune alınacak ve bu numunelerle bekletilmeksizin arazi laboratuvarında Marshall biriketleri hazırlanacaktır.

Beton yol ve beton köprüler üzerine. mühendisin görüşüne göre genelde hava şartları uygun olmadığı takdirde astar tabakasının uygulaması yapılmayacaktır.5. Yapıştırıcı. yeni bir bitümlü kaplama üzerine asfalt betonu serilmeden önce yapıştırıcı malzeme uygulanıp uygulanmayacağına sathın durumuna göre kontrol mühendisi karar verecektir. Astar malzemesi. 5. malzeme satha düzgün ve homojen bir şekilde ve 0. önceden astarlanmış fakat çok tozlu ve astarın soyulduğu yüzeyler üzerine. Yola dökülen malzemenin bu saptanan miktara uyup uymadığı arazide ölçülecektir.5. keskin kurp ve trafik ışıklı şehir içi kavşakları gibi yüksek kayma gerilmelerinin oluşabileceği yerlerde asfalt betonu kaplama yapıldığında satha yapıştırıcı malzeme uygulanacaktır. hangi araç ve gereçle serilirse serilsin. Aksi taktirde kür süresince trafik hızı 30 km/saat olarak kısıtlanacaktır. üzerine bitümlü kaplama yapılmadan önce. Kullanılan astar malzemesinin püskürtme sıcaklıkları aşağıdaki gibi olacaktır.3. tabaka kalınlığı 40 mm. Bitümlü bağlayıcının düzgün olmayan yüzey dolayısı ile göllenmesine fazla püskürtme veya püskürtme yapılırken meydana gelebilecek akma ve damlalar dolayısı ile bazı yerlerde aşın bitümlü malzeme birikmesine müsaade edilmeyecektir.52.2. Yapıştırıcı malzeme madde 5. homojen bir püskürtme sağlayacak distribütörle gün ışığında yapılacak ve metrekareye 0. Astar malzemesi olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında emülsiyonun uygulanmasını ve püskürtülebilme özelliğini iyileştirmek için ağırlıkça % 50 ye kadar su ilave edilebilir. . Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır.1500-500 litre/m2 olacak miktarda uygulanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Hava sıcaklığı 50C dan aşağı olduğu.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanacaktır.3. Astarlanmış yüzeyde bozulmalar olursa. Yapıştırıcı malzeme uygulanmadan önce yolun yüzeyi madde 5.3. Astar malzemesi püskürtüldükten sonra bitümlü malzemenin kür ve penetre edebilmesi için en az 24 saat üzerine yeni bir bitümlü kaplama serilmeyecek. Sathın durumuna göre uygulanacak yapıştırıcı malzemenin kesin miktarı kontrol mühendisi tarafından saptanacaktır. Böyle Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. Bitümlü tabakalar birbiri ardı sıra inşa ediliyor ise.1 de verilen özelliklere uygun olacaktır.5 litre arasında malzeme atılması sağlanacaktır. MC—30 RT—1 RT—2 Emülsiyon Asfaltları 25°C — 50°C 20°C — 500°C 20°C — 50°C 20 °C — 70°C Yol sathının düzensizlikleri nedeni ile oluşabilecek fazla bitümlü malzemeler el süpürgeleri ile giderilecektir. yol yüzeyinin durumuna göre kontrol mühendisi tarafından kesin olarak verilecek ve metrekareye düşen astar malzemesinin kontrol mühendisinin verdiği miktara uyup uymadığı deneysel olarak da tayin edilecektir. Bitümlü malzemenin ne kadar verileceği. önceden mevcut (eski) fakat pürüzsüz veya bitümü az bitümlü kaplamalar üzerine. satıhta aşırı rutubet bulunduğu. mümkün olduğu takdirde yol trafiğe kapatılacaktır.3. ye kadar olan ince bir kaplama yapılacak yüzeylere.7 Bitümlü Yapıştırıcı Malzemesinin Uygulanması. dik eğim. bu kısımlar onarılacaktır.

Eğer kontrol mühendisi tarafından ışıklandırma yeterli görülmezse gece çalışması yapılmayacak ve karışım işyerine ancak gün ışığında serilip sıkıştırılabilecek miktarda sevk edilecektir. 5.5. Serme işlemi mümkün olduğu kadar sürekli olacak ve serim sırasında sericinin hızı sabit tutulacaktır. Yapıştırma tabakasının günlük tatbikatı.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanmış olacaktır. aynı gün yapılacağı tahmin edilen bitümlü kaplama alanı kadar olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi yerler kazınarak temizlenecektir. bu esnada en mükemmel işçilik ile sıkıştırılmış haldeki kaplamanın kot. Makine ile serilmesi mümkün olmayan yerlerde malzeme elle serilebilecektir. muhafazalı. Finişerin doldurma teknesinin yan kapaklan açılır kapanır tipte olacak ve malzeme segregasyona uğramadan serilecektir. bitümlü tabaka serilmeden önce yeterli süre geçmelidir. Karışımın serileceği yüzeyin durumu madde 5. . Yapıştırma tabakasının yüzeyinden bitümlü sıcak karışım serilmeden önce trafiğe geçmesine müsaade edilmeyecektir. Asfalt betonu karışımının taşınmasında kullanılan araçlar temiz. Ancak. Serme işlemi finişerlerle (sericilerle) yolun plan. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi fiziksel ve kimyasal etkisi de olmayacaktır. Serilen karışım işyeri formülünde verilen kompozisyona uygun olacak. Yeterli adette tecrübeli kürekçi ve tırmıkçı gibi personel finişeri takip ederek kaplama yüzeyinden istenen özelliklerin temininde yardımcı olacaklardır. profil ve en kesitlerine uyacak şekilde yapılacaktır. Karışım naklinde kullanılan araçlar brandalı örtü tertibatına sahip olacaktır. bu husus her gün en az iki kez serim sırasında finişerin arkasından temsili numuneler alınarak saptanacaktır. Yapıştırıcı malzeme olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında emülsiyonun uygulanmasını ve püskürtülebilme özelliğini iyileştirmek için ağırlıkça % 50 ye kadar su ilave edilebilir. eğim ve düzgünlük bakımından şartname ve projesi sağlanmış olacaktır.3. RC—70 RC—250 Emülsiyon asfaltları 50 — 80°C 60 — 100°C 20 — 70°C Yapıştırma tabakası olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında suyun buharlaşması için.7 Karışımın Serilmesi. Şti.6 Karışımın Taşınması. Karışımın araçlara doldurulması ve nakli sırasında segregasyon olmaması için özen gösterilecektir. sıvı petrol asfaltı kullanıldığında gerekli kürü sağlamak için. damper şasesi düz ve madeni olacaktır.3.3. Yapıştırıcı olarak kullanılacak bitümlü malzemelerin püskürtme sıcaklıkları aşağıda verilmektedir. 5. Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır. Bu amaçla numunelere ASTM D—2172 (AASHO T—164) «Bitümlü Kaplama Karışımlarında Bitüm Miktarı Yol-yapı mühendislik Ltd.

1 de verilen sıkıştırma usullerine uygun olarak ve işyeri karışım formülünde verilen işyeri karışım yoğunluğunun en az % 98'i elde edilinceye kadar devam edilecektir.5 katından az.3. Belirlenmiş arazi sıkışmasını elde edebilecek silindiraj yöntemini tesis etmek amacı ile her bir tabakanın yapımının başlangıcında. Kaplama çok şeritli olarak inşa ediliyorsa. Gerili çelik tel sisteminde. Birden fazla tabaka serilmesi halinde boyuna ek yerleri çakışmayacak ve şaşırtmalı olacaktır. kaplamadan 10 cm çapında karot numuneleri alınarak tayin edilecektir. Duyargalı papuç veya ızgara papuç yürürken atlama yapmayacaktır. Bir defada serilip sıkıştırılmış tabakanın kalınlığı. karışım serildikten sonra madde 5. Eğer şartnamede verilen değerlere uygun sonuç alınmışsa deneme kesimi yerinde kalacak ve bütün işin bir parçası olacaktır. kaplama genişliğinde serilecekse.9. Şti. Karot numunelerinin ortalama yoğunluğu. Deneme kesiminin inşa edileceği yer kontrol mühendisi tarafından seçilecek ve yapım kontrol mühendisi tarafından yönetilecektir.8 Deneme Kesimi. Takviye tabakası olarak serilecek tek tabaka asfalt betonu kaplaması gerili çelik tel sistemi ile serilecektir. . Deneme kesiminde sıkıştırmaya. Diğer şeritler ise kontrol mühendisinin uygun görmesi ile yürüyen referans sistemi veya duyargalı papuç sistemi ile serilebilir. karışımın içindeki en büyük dane boyutunun 1. Karot numuneleri aynı yerden alınmış çift numuneler olacak ve en az üç (3) karot numunesi alınacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Tayini (Ekstraksiyon)» ve AASHO T — 30 «Ekstrakte Edilmiş Agreganın Gradasyonunun Tayini» deneyleri uygulanacaktır. bütün binder ve aşınma tabakalarının ilk şeridi gerili çelik tel sistemi ile serilecektir. İhaleli işlerde gerili çelik tel sistemi (offset hattı) müteahhit tarafından tanzim edilecektir. Yatay kurplarda serim işlemine kurbun içinden (en düşük kotundan) başlanacak.3. Müteahhit tarafından kurulan referans sistemi kontrol mühendisi tarafından uygun görüldüğünde serme işlemine başlanacaktır. Karışım. en az 400 rn 2 ve projede verilen kalınlıkta deneme kesimi inşa edilecektir. diğer şeritler kurbun dışına doğru (yüksek kota doğru) devam edecektir. çelik tel tespit kazıklan her 5 metrede bir yerleştirilecek ve yolun kenarına en az 200 metre uzunlukta tanzim edilecektir. 5. işyeri karışım yoğunluğunun % 98 inden aşağı olmayacaktır. 3 katından fazla olmayacaktır. Son tabakada boyuna ek yeri yol eksenine oturacaktır. bütün binder ve aşınma tabakaları gerili çelik tel sistemi (offset hattı) ile serilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. işyeri karışım formülüne uygun. Yoğunluklar kontrol mühendisi tarafından seçilmiş gelişigüzel noktalarda.

. Laboratuvar karışım dizaynında değişiklik yapıldığında kontrol mühendisi yem deneme kesimi yapımını isteyecektir. Karışım serildikten sonra varsa önce enine ve boyuna ek yerleri silindirlenecektir. Karışımın sıkıştırılması işlemi aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır. Plentin hazırladığı karışımı sıkıştırmaya yetecek sayıda silindir temin edilecektir. Ancak. İstenen sıkışmayı veren silindiraj yöntemi ve makinalar kaplama yapımında aynen uygulanacaktır. Günlük 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir demir bandajlı silindir ilave edilecektir. günün serin saatlerinde ve gerektiğinde karot alınacak yere soğuk su. Şti. kaymalar. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde taş kırılmaları. 5.9. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bu safhalardaki sıkıştırma metotları deneme kesiminde tahkik edildikten sonra. esas sıkıştırma metodu deneme kesiminde elde edilen sonuçlara göre tespit edilecektir. Silindiraja kaplamanın kenarından başlanacak ve ortaya doğru devam edilecektir. Sıkıştırma işleminde statik ağırlığı 812 ton arasında demir bandajlı silindirler ile lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür minimum 20 tonluk lastik tekerlekli silindirler kullanılacaktır.9 Karışımın Sıkıştırılması. Eğer uygulanan sıkışma yöntemi ile istenen arazi yoğunluğu elde edilememiş ise.3. nükleer cihazla bulunan yoğunlukların karot numuneleri ile kalibrasyonu yapılacak ve karot sonuçları esas alınacaktır.1 Genel. Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır. Karışım yola serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine başlanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Karotlar. Sıkıştırma işleminde 6 .3. sıkışma yöntemi ayarlanarak yeniden deneme kesimi yapılacak ve uygun sonuçlar elde edilinceye kadar devam edilecektir. Yoğunluk tayini kontrol mühendisinin onayı ile yukarıda belirtilen yönteme ilaveten ASTM D— 2950 «Nükleer Cihazla Bitümlü Kaplamada Yerinde Yoğunluk Tayini»ne uygun olarak nükleer cihazla tayin edilebilir. çatlamalar ve yırtılmalar olmayacaktır. 5. buz veya diğer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde alınacaktır. Günlük 600 tona kadar olan sermelerde bir demir bandajlı silindir ile bir lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli silindir kullanılacaktır. Silindiraja başlandığında karışımın sıcaklığı 130'C nin altında olmayacak ve karışımın sıcaklığı 80'C nin altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmış olacaktır.10 tonluk demir bandajlı vibrasyonlu silindirler de kullanılabilecektir.

A — Birinci şeritte: 1 — Varsa önce enine ek yerleri silindirlenecek. 4 — Yatay kurplarda silindiraja kurbun içinden başlanacak ve dışına doğru devam edilecektir. 3 — Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en fazla 15 cm.9. Karışım serildikten sonra silindiraj aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır. İlk silindiraj statik ağırlıklı demir bandajlı silindirlerle yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır.2 Ara Silindiraj.9.9. bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. 5. Gerektiğinde ilk silindirajda lastik iç basıncı ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli silindirler de kullanılabilecektir.3. 2 — Boyuna ek yeri silindirlenecek. Silindiraj sırasında karışımın ötelenmesine engel olunacaktır. Karışımın yola serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır.9. 5. Şti.3. tekerlek izlerine engel olunacak ve silindirlerin kompozisyonu buna göre tespit edilecektir. 3 — İlk silindirajda 1. ara ve son silindirajda ise 2. Son silindiraj tamamlandığında yüzeyde tekerlek izleri ve kılcal çatlaklar bulunmayacaktır.2 Silindiraj Esasları.1. 5. lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli veya vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır. Bu silindirajda malzemenin ötelenmesinden dolayı oluşacak ondülasyona. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5.3. B — İkinci şeritte: 1 — Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek.3. İlk silindirajı takiben demir bandajlı.1 İlk Silindiraj (Tespit Silindirajı). .1.2 deki sıra.3 Son Silindiraj. Demir bandajlı veya lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür silindirlerle yapılacaktır. maddedeki sıra uygulanacaktır. bindirme yapılarak yüksek kenara doğru devam edilecektir. 2 — Serilen şeridin düşük kenarından silindirlemeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en fazla 15 cm. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır.1.

. aşınma tabakası için % 97 sinden düşük hiç bir değer bulunmayacaktır.4 Ek Yerlerinin Yapılması. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne uygun gelberi ile çekilecektir. Silindirlemede ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. günün serin saatlerinde ve gerektiğinde karot alınacak yere soğuk su.3. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek. Silindirleme süresinde silindirlerin taze karışım üzerinde bekletilmelerine ve manevra yapmalarına izin verilmeyecektir. düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir. Silindirleme süresince silindirlere zik zak hareketler yaptırılmayacaktır. ara ve son silindirajda ise 3.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4 — İlk silindirajda 1.3. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak yerleştirme yüzeyi ısıtılacaktır. buz veya diğer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde alınacaktır. dışarı taşması temin edilecektir.5 cm. 5. Bir günlük imalattan alınmış 10 cm. maddedeki sıra uygulanacaktır.10. ağırlığındaki el tokmaklan veya kompaktörler ile sıkıştırılacaktır. 5. Şti. bir doğru çizgiye göre 2. kenarların dik olması temin edilecektir.10 Sıkışmış Kaplamanın Kontrolü. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm.9. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılacak ve ek yerlerinin geçirimsiz. Silindirlerle sıkıştırılamayan yerler en az 10 kg. Yol-yapı mühendislik Ltd. Numuneler her trafik şeridinin her 250 metresinden (veya kaplamanın her 900 m2 sinden) en az bir çift veya birbiri ile bağlantısız olarak inşa edilmiş daha kısa kesimlerde ise her bir kesim için her gün en az bir çift olarak alınacaktır.9. Silindirlerin tekerleri karışımın yapışmasını önlemek için yeterli miktarda su ile ıslatılacaktır.3 deki sıra. Boyuna ve enine kenarlarda 3 metre İçinde. taş kırılmaları ve teker izleri bulunmayacaktır.3 Silindirajda Dikkat Edilecek Hususlar.3.3. Karotlar.2. İkinci şerit serilirken birinci şeridin dik kenarı yapıştırıcı ile tıla edilecektir. Şeritlerin kenarlarının silindirlenmesinde tekerlerin en az 10 cm. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır.1 Yoldaki Sıkışma Kontrolü. 5. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. Yola serilip sıkıştırılmış kaplamanın yoğunluğu kontrol mühendisi tarafından belirlenen yerlerden alınacak karot numuneleri ile tayin edilecektir. 5. den fazla dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. Ayrıca. den fazla olmayacaktır. çapındaki karot numunelerinin ortalama yoğunluğu işyeri karışım yoğunluğunun % 98 inden aşağı olmayacaktır. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde renk farkı. Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. ortalamaya giren karotlar arasında binder tabakası için işyeri karışım yoğunluğunun % 96 sından düşük.

Asfalt betonun sıkışma ve kalınlık kriterleri Tablo .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır.15 de verilmektedir. çökmeler. Ancak.3. Yolun boyuna kontrolü için.2 Yüzey Düzgünlüğü. işyeri karışım yoğunluğunun %si — tek değer olarak — ortalama değer olarak Sıkışmış toleransları — Tek değer — Ortalama değer tabakanın kalınlık (h) ± 0. Yol yüzeyinde renk farkı çatlamalar.1 toleransı içinde olacaktır. TABLO . Bitmiş kaplamanın enine kontrolünde.1 h h 96 98 97 98 Binder Tabakası Aşınma İçin İçin Tabakası 5. . Yol-yapı mühendislik Ltd. mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda binder ve aşınma tabakaları için mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 6 mm den fazla olmayacaktır. Bitmiş kaplamanın yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü deforme olmayacak nitelikte 4 metrelik mastar ile yapılacaktır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka çevre sıcaklığına düşene kadar üzerinden trafik geçirilmeyecektir. bir günlük imalattan alınmış karotların ortalama kalınlığı projede verilen kalınlık (h) kadar olacaktır.10. 5. Ortalamaya giren karot numunelerinin kalınlığı binder ve aşınma tabakası için projede verilen kalınlığın (h) ± 0. Karışım serilip sıkıştırıldıktan sonra yol plan.3. Karot numuneleri aynı zamanda kaplamanın kalınlık tayini için de kullanılacaktır. tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Şti. Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan şeridi trafiğe kapalı tutulacaktır. yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık binder ve aşınma tabakaları için 6 mm den fazla olmayacaktır.11 Yolun Trafiğe Açılması.1 h h ± 0.15 Sıkışma Yüzey Özellikleri Özellikler Sıkışma. her durumda. profil ve en kesitlere aynen uyacaktır.

Şti. karışıma giren kaba agrega. gradasyon limitleri. — Bu kısım.4.1 Mineral Agrega ve Genel Özellikleri.4. Karışım agreganın gradasyonu Tablo — 1 de verilen gradasyon limitlerinden birine uyacaktır.3. Mineral agrega. karışım formülünün esasları.80) 0. sert. — Agrega kırma taş. — Bitümlü temel. işyeri. ince agrega ve mineral filleri içeren en az üç ayrı dane grubunun düzgün bir derecelenme verecek şekilde belli oranlarda karıştırılmasından oluşacaktır. Agregada sülfat.5 mm ( 3/8") 4.75 mm (No.075 mm (No.4) 2. kaba agrega.1 Tarif. Karışım içindeki kırma taş veya kırma çakıl temiz. ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olara ve projesindeki plan.4.4. profil ve enkesitlere uygun olarak bitümlü temel yapılmasından bahseder.B 100 80 — 100 70 — 90 61 — 81 55 — 75 42 — 62 30 — 47 15 — 26 7 — 17 1—8 Yol-yapı mühendislik Ltd.00 mm (No. bütün malzemede kil topakları. 5. sağlam ve dayanıklı da nelerden ibaret olacak.425 mm (No.2 Kapsam. kırılmış ve elenmiş kaba agrega. klorit veya kurutma veya karıştırma sırasında veya sonradan hava etkisi ile kırılmaya yatkın olan ayrışma ürünü diğer maddeler bulunmayacaktır. 5. Bitümlü Temel 5. arazi ve laboratuar kontrolleri ve diğer şartlar bu şartnamede verilen esaslara uygun olacaktır.180 mm (No.5 mm (11/2") 25 mm (1") 19 mm (3/4") 12.10) 0. bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır. kırılmış çakıl veya bunların karışımından ibaret olacaktır.3 Malzemeler. .200) Tip -A 100 72 — 100 60 — 90 50 — 78 43 — 70 30 — 55 18 — 42 6 — 21 2 — 13 0—7 Tip .5 mm (1/2") 9.40) 0. — 5. inşa metodu.4. ince agrega ve mineral filler ile bitümlü malzemede aranan özellikler.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5. TABLO — 1 Bitümlü Temel Tabakası İçin Gradasyon Limitleri Elek Boyu 37.

— Kırılmış.3. . ağırlıkça. pürüzlü. agregalarla ilgili bütün muayene ve deneyler şartnameye uygun olarak idareye ait arazi ve Laboratuarlarda yapılacaktır. Kaba agrega. Üniversite veya Akademide yapılan deneylerin sonucu kesin kabul edilecektir. Karışım imalinin başlamasından en az 15 gün önce.1. maksimum % Deney Metodu TS 3694 (ASTM C-131) TS 3655 (ASTM C-88) — BS 812 Bitümlü Temel İçin 35 12 60 35 Yol-yapı mühendislik Ltd. Laboratuar karışım dizaynına esas olacak çeşitli dane grubundaki malzemelerin ortalama elek analizleri konkasör ayarları tamamlanıp sürekli çalışmaya başladıktan sonra en az 10 adet elek analizinin ortalaması alınarak hesaplanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Malzeme hazırlanması sırasında her grup malzemenin gradasyonu tespit edilecektir. her dane grubuna ait temsili agrega numuneleri ile bunların şantiye elek analizi ortalamaları laboratuar karışım dizaynının hazırlanması için şantiyede kullanılacak bitümlü bağlayıcı ile birlikte idarenin onaylayacağı Laboratuara teslim edilecektir. sağlam ve dayanıklı danelerden ibarettir. maksimum % Kırılmışlık (en az bir yüzü). Agrega en az üç dane grubu halinde hazırlanacaktır. Şti. Elek analizleri ASTM C—136 (AASHO T—27) ye uygun olarak yapılacaktır. TABLO — 2 Kaba Agreganın Özellileri Özellikler Aşınma kaybı (Los Angeles). Kaba agregada aranan özellikler Tablo—2 de verilmektedir. çakıl veya elenmiş çakıl ile bunların karışımından oluşacaktır. Kaba agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar. elenmiş. Kaba agrega.4. kil. 5. İtiraz halinde idarenin uygun göreceği bir Üniversite veya Akademide deneyler tekrar edilecek.1 Kaba Agrega. Na2S04 ile) kayıp.75 mm (No. organik ve diğer zararlı maddeler serbest veya agrega danelerini sarmış halde bulunmayacaktır. temiz. taş.4) lik elek üzerinde kalan kısmı olup. % Hava tesirlerine karşı dayanıklılık (Donma deneyi. Kaba agrega için en çok 300 m3 de bir elek analizi ince agrega için en çok 100 m3 de bir elek analizi yapılacaktır. minimum % Yassılık indeksi. ince agrega ve mineral filler ihale yoluyla hazırlatılacaksa. agrega karışımının 4. maks.

5 den fazla su absorpsiyonu olan agreganın kullanılma zorunluluğu doğarsa. akma ve boşluk değerlerinin sağlanması şartıyla tespit edilecektir. ASTM D-1075 (AASHO T-165) 70 TS 3526 (ASTM C-127) EK-A 2.3. (No. elenmiş taş. 5.200) elekte kalan kısmı olup temiz.5 50 Karışıma giren kaba agrega çakıldan hazırlanmış ise 4. Soyulmaya karşı mukavemeti % 50 den az olan ocaktan malzeme hazırlığına müsaade edilmeyecek. başka ocak aranacaktır. çakıl veya kum ile bunların karışımından oluşacaktır.5 den fazla olmayacaktır.75 mm (No. idarenin onayı alınacak ve idare bu konuda özel laboratuar karışım dizaynı hazırlayacaktır.75 mm (No. . agrega karışımının 4. İnce agrega.3 deki özelliklere sahip olacaktır. maksimum % Deney Metodu TS 1900 Bitümlü Temel Tabakası İçin 2 Yol-yapı mühendislik Ltd. soyulma mukavemetini arttırmak için bağlayıcıya yapışma özelliğini arttırıcı katkı maddeleri ilave edilebilecektir. Agrega EK-A da verilen deney yöntemine göre denendiğinde.2 İnce Agrega. min.4) lik elekten geçip 0.075 mm. idarenin onayı ile. — Kırılmış. Şti. Kullanılacak katkı malzemesinin cinsi ve miktarı laboratuarca tespit edilecektir.4) lik elek üzerinde kalan kısmının ağırlıkça en az % 60 ının mekanik olarak kırılmış bir veya daha fazla yüzü bulunacaktır. Ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı % 2. ince agrega özelliklerine sahip olacak ve miktarı karışımdan istenilen stabilite. Ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı soyulma mukavemeti düşük agreganın kullanılma zorunluluğu doğarsa. Karışımda kullanılacak doğal kum. sağlam ve dayanıklı olacak ve Tablo .3 İnce Agreganın Özellikleri Özellikler Plastisite indeksi.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Su absorpsiyonu. soyulmaya karşı mukavemet en az % 50 olacaktır. % * Bu deney ihtiyaridir. TABLO . Kaba agregada su absorpsiyonu % 2. Kaba agrega BS 812 ye göre denendiğinde yassılık indeksi % 35 den fazla olmayacak. daneler kübik ve köşeli olacaktır.4.1. maksimum % Soyulma mukavemeti minimum % * Suyun sıkıştınlmış bitümlü karışımların kohezyonuna etkisi Suya daldırılmış numunelerin basınç dayanımının orijinal dayanıma oranı.

organik ve zararlı madde ihtiva etmeyecektir.075 mm (No.2.100 70 .200) elek üzerinde kalan kısmı ince agrega olarak kabul edilecektir. Hangi asfalt çimentosunun hangi bölge ve yörede kullanılacağı hususu iklim koşullarına bağlı olarak idarece saptanacaktır.1 Karışımda Kullanılacak Bitümlü Bağlayıcı.600 mm (No. Agrega karışımına ilave edilen mineral fillerin 0. sönmüş kireç veya benzeri maddelerden oluşacak.4.30) elekten geçen malzeme miktarı yönünden yetersiz ise. ağırlıkça en az % 70' i 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Organik madde miktarı. 5. mermer tozu.2 Bitümlü Bağlayıcılar ve Genel Özelliklerî.3.4.600 mm (No.30) elekten geçip.300 mm (No. Kaba ve ince agreganın karışım gradasyonu 0. portland çimentosu. — Bitümlü temel tabakasının yapımı sırasında kullanılacak bitümlü malzemeler ve bunların özellikleri aşağıda verilmektedir.600 mm (No. Mineral filler taş tozu. Şti.075 mm (No. agrega karışımına mineral filler ilave edilebilir. — Mineral filler. toprak.3.30) 0.3.200) Ağırlıkça % geçen 100 95 .200) elekten geçen malzeme olarak tanımlanır.075 mm (No. 5.100 Mineral fillerin elek analizi AASHO T—37 (ASTM—546) ya göre yapılacaktır. maksimum % TS 3673 (AASHO T .3 Mineral Filler.50) 0. kil. genel anlamı ile tamamı 0.4 deki gradasyon limitlerine uyacaktır. Mineral fillerin plastisite indeksi 4 den fazla olmayacak. — Bitümlü temel tabakasının yapımı için agregaya ilave edilmek suretiyle hazırlanacak karışımda bitümlü bağlayıcı olarak «TS 1081-Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Çimentolarının özellikleri» standardına uygun 60-70 penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 60-70) ve 75-100 penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 75-100) kullanılacaktır. TABLO — 4 Mineral Fillerin Gradasyon Limitleri Elek Boyu 0. kolayca akabilecek kadar kuru olacak ve özellikle topaklar ihtiva etmeyecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd.4. Mineral filler Tablo .1.194) 0 -1 (Renk skalası) (0.5) 5. .

RS-2 ve CRS-1 ve CRS-2 malzemelerinden biri kullanılacaktır. Bitümlü temel dizaynında Tablo .4. . TS 1082 ye uygun SS-1. Tablo-7 Yol Üstyapılarında Kullanılan Orta Hızda Kür Olan Sıvı Petrol Asfaltlarının.2. 5. Yapıştırıcı ve astar malzemesi olarak kullanılacak bitümlü malzemelerden TS 115'e göre numune alınacak ve her malzemenin şartnamesine uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Tablo-6 Yol Üstyapılarında Kullanılan Çabuk Kür Olan Sıvı Petrol Asfaltlarının.5 de verilen değerlere uygun olacaktır. soyulma mukavemetini arttırıcı katkı maddelerinin kullanılmasına karar verilmiş ise..4. - Yol-yapı mühendislik Ltd.1 Bitümlü Temel Dizaynı. ancak biri ketler. Servis tankının ihtiva ettiği bitümlü bağlayıcının en az 3/4 ü.4 Karışımın Bileşimi ve İşyeri Karışım Formülü. Karıştırma işlemi karışım homojen oluncaya kadar devam edecektir. 25 mm (1 inç) lik elek üzerinde kalan malzeme yerine. 25 mm (1 inç) den geçip 19. — Astar malzemesi olarak TS 1083 e uygun MC-30.0 mm (3/4 inç) elekte kalan malzeme konularak yapılacaktır. TS 1082-Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları Standardına uygun RS-1. Yapıştırıcı olarak. Karışımda soyulmaya karşı mukavemeti düşük olan agregalar kullanılması halinde. 50 Maks. Katı haldeki katkılar laboratuarlarca tespit edilecek uygun çözücüler ile inceltildikten sonra bağlayıcıya ilave edilecektir. TABLO — 11 Dizayn Kriterleri Özellikler Biri ket yapımında uygulanacak darbe sayısı Min.4. SS-1h. Böylece biri ketteki maksimum dane boyu 25 mm (1 inç) olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Asfalt çimentosundan TS — 115/1974 «Bitümlü Maddelerden Numune Alma Metotları» na göre alınacak numunelere TS 1081 de öngörülen deneyler uygulandığında sonuçlar Tablo .3. TS 1083-Yol Üstyapılarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları Standardına uygun RC-70 ve RC-250. sirkülasyona veya karıştırma işlemine tabi tutulmadan kesinlikle kullanılmayacaktır.4. 5.11 de verilen dizayn kriterleri esas alınacaktır. — 5. CSS-1h malzemelerinden biri kullanılacaktır. — Bitümlü temelin karışım dizaynı TS 3720 «Bitümlü Kaplama Karışımlarının Hesap Esasları» standardına göre ve Marshall metodu kullanılarak. katkı ilavesi servis tankında yapılacaktır. TS-1084 e uygun RT-1 ve RT-2. Tablo-8 Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonlarının. CSS-1. Tablo-9 Yol Üstyapılarında Kullanılan Katyonik Asfalt Emülsiyonlarının. Tablo-10 Yol Üstyapılarında Kullanılan Katranların deney metotlarını ve şartname limitlerini vermektedir. Şti.2 Yapıştırıcı ve Astar Olarak Kullanılacak Bitümlü Malzemeler.

4.12 de verilen tolerans sınırları içinde kalacaktır. — İşyeri karışım formülü laboratuar karışım dizaynına göre plentte üretilen bitümlü sıcak karışımın fiziksel özelliklerinin dizayn kriterlerine uygunluğunun tespiti ve sıkışma kontrolüne esas olacak yoğunluğun tayinini kapsar.3.4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Marshall stabilitesi. % Akma. kg. kabadan inceye doğru muntazam bir derecelenme gösterecek ve herhangi bir elekte üst sınırda oran bir malzeme bunu takip eden elekte alt sınırda seyretmeyecektir. mm.1 Tablo-1 de verilen gradasyon sınıflarından birine uygun olacaktır. olarak (inç olarak) Asfalt çimentosu (ağırlıkça. kontrol mühendisi yeni bir laboratuar karışım dizaynı isteyecektir.08 inç) 2. Boşluk. % Asfaltla dolu boşluk.5 9 65 5 (0.4. Tablo-12 de verilen tolerans sınırları içinde kalacak.20 inç) 5. Laboratuar karışım dizaynında ve bitümlü temel yapımında kullanılacak mineral agrega karışımının granülometrisi madde 5. Şti. Bitümlü temel imalinde kullanılan karışım agreganın gradasyonu. . 100'e) 400 5 45 2 (0. ancak hiçbir şekilde şartname limitleri dışına çıkmayacaktır. Ancak üretimde herhangi bir nedenle karışım gradasyonu bütün önlemlere rağmen bu izin verilen limitler dışında kalıyor ise veya agrega ocağından gelen değişiklikler dolayısı ile karışımın kalitesinde değişmeler saptanıyorsa. Kullanılacak granülometri sınırları içindeki agrega karışımı. 5. karışım imalinin başlamasından en az 15 gün önce teslim edilmiş olacaktır.2 İşyeri Karışım Formülü. Laboratuar karışım dizaynı yazılı olarak bildirildikten sonra işyeri karışım formülüne esas olacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Laboratuar karışım dizaynının hazırlanması için temsili ve yeter miktardaki agrega ve bitümlü bağlayıcı numuneleri laboratuara. bitümlü bağlayıcı ile karıştırılmadan önce ve sonra.5 Bitümlü temel yapımında kullanılacak her tür mineral agrega ve bitümlü bağlayıcı için gereken tüm deneyler laboratuar karışım dizaynı hazırlanmadan önce tamamlanmış olacaktır. Ayrıca bitüm miktarı da Tablo .

10) eleği geçen 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Plentte laboratuar karışım dizaynına uygun olarak üretilen bitümlü temel karışımı ile şantiye laboratuvarında TS 3720 ye uygun olarak 6 marshall biriketi hazırlanacaktır.4.4) eleği geçen 2.5. Bu yoğunluk değeri sıkışma kontrolüne esas olacaktır. sürekli karıştırma veya tamburda karıştırma (drum mix tipi) prensipleri ile çalışan plentlerde karıştırılacaktır. İşyeri karışım yoğunluğu tayini için. 6 marshall biriketi yoğunluğunun ortalamasına alınacaktır. asfaltla dolu boşluk ve akma değeri açısından Tablo .5 mm ( 3/8 inç) ve daha büyük eleklerden geçenler 4.5 İnşaat Metodu.4.015 den fazla değerler atılacak. ikiden fazla atılmış değer olmaması sağlanacaktır. laboratuar karışım dizaynı ile verilen gradasyon toleransları ve optimum bitüm geçerli olacaktır. işyeri karışım formülüne uygun bitümlü karışım verecek nitelikte.12 Malzeme 9.75 mm (No. işi belirlenen zamanda bitirecek kapasitede ve gerekli kontrol aletleri ile teçhiz edilmiş olacaktır. Geride kalan değerlerin ortalaması işyeri karışım yoğunluğu olarak belirlenecektir. Maks.075 mm (No. Maks.200) eleği geçen Asfalt Çimentosu Toleranslar ±%7 ±%5 ±%4 ±%2 ± % 0. Agrega Min. Plent.00 mm (No. Şti. TABLO — 13 Malzemelerin Karıştırma Sıcaklıkları Asfalt Çimentosu Min. Yol-yapı mühendislik Ltd. .11 de verilen dizayn kriterlerini sağlayacaktır. Plentten çıkan karışım üniform olacak ve içinde karışmamış hiçbir dane bulunmayacaktır.5 5. Sağlamadığı takdirde kontrol mühendisi karışım dizaynının yeniden yapılmasını isteyecektir. Her bir birik etin yoğunluğu ile ortalama yoğunluk arasında karşılaştırma yapılacak ve farkı 0. harmanı tipi karıştırma (batch tipi). Bu marshall biriketleri stabilite. — Mineral agrega ve asfalt çimentosu işyeri karışım formülüne göre. boşluk.1 Genel. Karıştırma işleminden önce asfalt çimentosu ve agrega Tablo-13 deki sıcaklıklara kadar ısıtılacaktır. İşyeri karışım formülünde. — 5. TABLO .

Yol yüzeyi granüler temel ise: Yol bütünüyle plan. 5.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 60-70 pen AC ile hazırlanan karışımlarda 145°C 160°C 155°C 150°C 145°C 165°C 160°C 75 -100 pen AC ile hazırlanan karışımlarda 140°C Agreganın sıcaklığı ile asfaltın sıcaklığı arasındaki fark 20°C den fazla olmayacaktır. kil parçacıkları ve diğer yabancı maddelerden tamamen temizleninceye kadar döner süpürgeler veya diğer mekanik süpürgeler. süpürme ameliyesine temel tabakasındaki kaba agrega da nelerinin sathı ortaya çıkıncaya kadar devam edilecektir. Yol bitümlü kaplamalı ise: Yüzeyde hiçbir gevşek nokta bulunmayacaktır.5. . Yol-yapı mühendislik Ltd. Hava Sıcaklığı (gölgede) 5 — 15 °C arası için 15 — 350 °C arası için 35 °C dan yukarısı için Karışım Sıcaklığı minimum 155°C minimum 145°C minimum 140°C Bitümlü temel inşaatı genel olarak 1 Nisan . pislik. Hava sıcaklığı gölgede ve herhangi bir suni hararetten uzakta 5°C olduğu ve-ya 5°C'ın altına düşmeğe başladığı zaman. — Daha önceden inşa edilmiş yol. Özellik gösteren yerlerde bu süre ilgili makamlardan «Olur» alınarak uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir. Yol yüzeyindeki ufak. buz veya kar mevcut iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır. Kaplamanın yapılacağı satıh toz. Satıhta gevşek ve serbest malzeme bulunmayacak. yağmur veya kar yağıyorken veya yolun üzerinde su. bitümlü temelin üzeri hiçbir şekilde açık bırakılmayacak ve en az binder tabakası ile kaplanacak şekilde düzenlenecektir.4. bitümlü temel inşaatı başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir.30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve iş programı. bombe ve dever şartnamelere uygun olacaktır. serbest malzemeler temizlenerek dışarı atılacak ve usulüne uygun olarak sıcak karışımla onarılacaktır. Şti. hatta gerekiyorsa el süpürgeleri yardımı ile süpürülecektir. Plentten çıkan karışımın sıcaklığı aşağıdaki gibi olacaktır. profil ve enkesitlere göre inşa edilmiş olacak. Gevşek noktalar sökülecek. büyük bütün çukurlar usulüne uygun olarak onarılacak tümseklikler mutlaka giderilecektir.2 Yolun Hazırlanması. Yol yüzeyinde mevcut enine ve boyuna çatlaklar usulüne uygun doldurulup onarılacaktır.

4. Plentin soğuk besleme depolarındaki malzemenin aşırı rutubetli olmaması temin edilecektir. — İşyerinde. kil. Her gün bir kere sıcak silolardan numune alınarak gradasyon ve sıcak silo oranları kontrol edilecektir.5. 5.1 de verilen karıştırma sıcaklığını sağlayacak biçimde kurutulacak ve kurutulmuş agregadaki nem oranı % 0. mevcutlar kazınacaktır. İşyeri karışım formülüne esas olan her dane grubu malzeme ayrı ayrı soğuk besleme silolarına konulacaktır.4 Mineral Agreganın Hazırlanması.4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Üstyapı kalınlıkları tam tatbik edilmiş olacak ve şartnamelerle istenen yoğunluk ve sıkışmayı sağlayacaktır. çatlaklar. Satıhtaki kırılmalar. toprak ve diğer bütün zararlı maddelerin karışması önlenecektir. işyeri karışım formülünde seçilmiş granülometriyi veren oranlara göre. nebati toprak ve diğer yabancı maddeler varsa kazınarak atılacaktır.5.1 de verilen şartlara uyan en az 240 ton bitümlü malzeme bulundurulacak ve işyeri bitümlü malzemeyi pompaj devresine kadar ısıtabilecek ve muhafaza edebilecek tertibatla donatılmış olacaktır. kil ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyecek şekilde olacaktır.5. — Madde 5. Agregalar kurutucuda. karıştırıcıya geldiklerinde madde 5. ısıtmayı homojen yapabilecek kapasitede ve özellikte olacaktır. Isıtma tertibatı yağlı sistem olacak ve her zaman çalışabilecek.4.4. Satıhta kil. organik madde ve nebati toprak bulunmayacak.3. Yukarıdaki şartlara uymayan temeller üzerine bitümlü temel inşa edilmeyecektir. Yol yüzeyi çimentolu karışım ise: Yol tümüyle plan. ayrılmalar. Bombe ve dever şartnamelerle tarif edilen ölçüler içerisinde olacaktır.3 Bitümlü Malzemenin Hazırlanması. — Yol-yapı mühendislik Ltd. agreganın kurutucuya geçmesini sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. profil ve enkesitlere uygun olarak inşa edilecektir. 5. Bitümlü malzeme tankları.5 den fazla olmayacaktır. Şti.4. bitümlü malzemeye su.5.1 de verilen şartlara uygun olarak hazırlanan agregalar plente yakın ve ayrı ayrı dane grupları halinde depo edilecektir.5 Karıştırma.3. 5. Satıhta gevşek ve serbest malzeme bulunmayacak. Eleme ve sıcak silo sistemi olan plentlerde. . Karıştırma işleminden önce asfalt çimentosu madde 5. agrega en az üç dane grubu halinde elenerek sıcak silolara nakledilecektir. her dane grubunun üzerine boyutlarım belir-ten levhalar konacaktır. Soğuk besleme siloları. Dane gruplarının birbirine karışması mutlaka önlenecek.4. madde 5. Agrega depolanması segregasyona sebebiyet vermeyecek şekilde olacaktır.1 de verilen sıcaklıklara kadar ısıtılacaktır.5. Agrega depolanma kil.2.4. derzler ve derz dolgu malzemeleri usulüne uygun olarak onarılacaktır.

3.lik kısımda rutubet % 2 den fazla olmayacaktır.2 de verilen özelliklere uygun bitümlü astar malzemesi uygulanacaktır. Astar malzemesi uygulanmadan önce yolun yüzeyi madde 5.4. homojen bir püskürtme sağlayacak distribütörle gün ışığında yapılacak. kireç ve çimento karışımlı temeller (ve projede gösterilen diğer hallerde) madde 5. Yol yüzeyi kuru olacak. granüler temellerde yüzeyden itibaren 3 cm. Astar malzemesi. kontrol mühendisinin görüşüne göre genelde hava şartları uygun olmadığı takdirde astar tabakasının uygulaması yapılmayacaktır.5 litre arasında malzeme atılması sağlanacaktır. Bu biriketler fiziksel özellikler yönünden Tablo-11 de verilen dizayn kriterlerini sağlayacaktır. plentin ve kullanılan agreganın tipine bağlı olarak kontrol mühendisi tarafından tayin edilecektir. fazla ısıtılmış ve yanmış karışımların yola serilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kullanılan astar malzemesinin püskürtme sıcaklıkları aşağıdaki gibi olacaktır. satıhta aşırı rutubet bulunduğu. Şti.2. Astar malzemesi püskürtüldükten sonra bitümlü malzemenin kür ve penetre edilebilmesi için en az 24 saat üzerine yeni bir bitümlü kaplama serilmeyecek. mümkün olduğu taktirde yol trafiğe kapatılacaktır.5. 5. MC-—30 RT—1 RT—2 25°C — 50°C 20°C — 50°C 20°C — 50°C Emülsiyon Asfaltları 20°C — 70°C Yol sathının düzensizlikleri nedeni ile oluşabilecek fazla bitümlü malzemeler el süpürgeleri ile giderilecektir.4.5-2. yol yüzeyinin durumuna göre kontrol mühendisi tarafından kesin olarak verilecek ve metrekareye düşen astar malzemesinin kontrol mühendisinin verdiği miktara uyup uymadığı deneysel olarak da tayin edilecektir. agrega da nelerinin tam ve üniform bir biçimde bitümle sarılmış olması ve homojen bir karışım elde edilmesi koşulu ile. metrekareye 0. Asfalt çimentosu işyeri karışım formülündeki miktara uygun olarak ilave edilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Agrega doğru ve duyarlı bir biçimde tartılıp. işyeri karışım formülünde verilen granülometriyi sağlayacak miktarlarda karıştırıcıya nakledilecektir. Plentte karıştırma süresi. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. İşyeri karışım formülüne göre hazırlanmış karışımın fiziksel Özelliklerini tayin etmek amacı ile plentten çıkan karışımdan günde en az iki kez numune alınacak ve bu numunelerle bekletilmeksizin arazi laboratuarında Marshall biriketleri hazırlanacaktır. — Granüler temel. . Aksi taktirde kür süresince trafik hızı 30 km/saat olarak Yol-yapı mühendislik Ltd.6 Bitümlü Astar Malzemesinin Uygulanması. Hava sıcaklığı 5 °C dan aşağı olduğu.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanacaktır. Agreganın ve bitümlü bağlayıcının aşın ısıtılmasına.4. Bitümlü malzemenin ne kadar verileceği.5.

önceden astarlanmış fakat çok tozlu ve astarın soyulduğu yüzeyler üzerine. 5.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanacaktır. damper şasesi düz ve madeni olacaktır. — Karışımın naklinde kullanılan araçlar temiz.4. sıvı petrol asfaltı kullanıldığında gerekli kürü sağlamak için bitümlü tabaka serilmeden önce yeterli süre geçmelidir. Yapıştırıcı malzeme olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında emülsiyonun uygulanmasını ve püskürtülebilme özelliğini iyileştirmek için ağırlıkça % 50 ye kadar su ilave edilebilir. Yola dökülen malzemenin bu saptanan miktara uyup uymadığı arazide ölçülecektir.0. fazla püskürtme veya püskürtme yapılırken meydana gelebilecek akma ve damlamalar dolayısı ile bazı yerlerde açın bitümlü malzeme birikmesine müsaade edilmeyecektir. Yapıştırıcı malzeme uygulanmadan önce yolun yüzeyi madde 5. — Beton yollar üzerine. 5. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. Astar malzemesi olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında emülsiyonun uygulanmasını ve püskürtülebilme özelliğini iyileştirmek için ağırlıkça % 50 ye kadar su ilave edilebilir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi kısıtlanacaktır. önceden mevcut (eski) fakat pürüzsüz veya bitümü az bitümlü kaplamalar üzerine.500 litre/m2 olacak miktarda uygulanacak.4. Yapıştırıcı malzeme madde 5. aynı gün yapılacağı tahmin edilen bitümlü kaplama alanı kadar olacaktır.150 . Yapıştırıcı hangi araç ve gereçle serilirse serilsin. Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla Yol-yapı mühendislik Ltd. dik eğim. Astarlanmış yüzeyde bozulmalar olursa.2. Bitümlü bağlayıcının düzgün olmayan.4.6 Karışımın Taşınması. Yapıştırma tabakasının yüzeyinden bitümlü sıcak karışım serilmeden önce trafiğin geçmesine müsaade edilmeyecektir. muhafazalı.70 RC — 250 25°C — 65°C 38°C — 80°C Emülsiyon asfaltlan 10°C — 60°C Yapıştırma tabakası olarak emülsiyon asfaltı kullanıldığında suyun buharlaşması için. yapıştırıcı malzemenin kesin miktarı kontrol mühendisi tarafından saptanacaktır. RC —.5. Şti. Yapıştırıcı olarak kullanılacak bitümlü malzemelerin püskürtme sıcaklıkları aşağıda verilmektedir. Böyle yerler kazınarak temizlenecektir.5. yüzey dolayısı ile göllenmesine.7 Bitümlü Yapıştırıcı Malzemesinin Uygulanması. bu kısımlar onarılacaktır. üzerine bitümlü kaplama yapılmadan önce. .4. malzeme satha düzgün ve homojen bir şekilde ve 0.3.2 de de verilen özelliklere uygun olacaktır. Yapıştırma tabakasının günlük tatbikatı. keskin kurp ve trafik ışıklı şehir içi kavşakları gibi yüksek kayma gerilmelerinin oluşabileceği yerlerde bitümlü temel yapıldığında satha yapıştırıcı madde uygulanacaktır.

profil ve en kesitlerine uyacak şekilde yapılacaktır. telin uzunluğu en az 200 metre olacak şekilde tanzim edilecektir. — Belirlenmiş arazi sıkışmasını elde edebilecek silindiraj yöntemini tesis etmek amacı ile her bir tabakanın yapımının başlangıcında en az 400 m2 ve projede verilen kalınlıkta deneme kesimi inşa edilecektir.5. Serilen karışım işyeri karışım formülünde verilen kompozisyona uygun olacak malzeme segregasyona uğratılmadan serilecektir. 3 katından fazla olmayacaktır. Serme işlemi elektronik duyarga kumandalı serici (finişer) ile gerili çelik tel sistemi (offset hattı) kullanılarak yolun plan. Bu husus her gün en az iki kez serim sırasında finişerin arkasından temsili numuneler alınarak saptanacaktır.7 Karışımın Serilmesi. Yeterli adette tecrübeli kürekçi ve tırmıkçı gibi personel finişeri takip ederek kaplama yüzeyinden istenen özellik ve nitelikleri temininde yardımcı olacaklardır. eğim ve düzgünlük bakımından şartname ve projesi sağlanmış olacaktır. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi fiziksel ve kimyasal etkisi de olmayacaktır. Serme işlemi mümkün olduğu kadar sürekli olacak ve serim sırasında sericinin hızı sabit tutulacaktır. İhaleli işlerde gerili çelik tel sistemi müteahhit tarafından düzenlenecek ve mühendis tarafından uygun görüldüğünde serme işlemine başlanacaktır. Şti. Gerili çelik tel sisteminde çelik tel tespit kazıkları her 5 metrede bir yerleştirilecek. Deneme kesiminin inşa edileceği yer kontrol mühendisi tarafından seçilecek ve yapım Yol-yapı mühendislik Ltd.8 Deneme Kesimi. Makine ile serilmesi mümkün olmayan yerlerde malzeme elle serilebilecektir. Ancak. 5. — Karışımın serileceği yüzeyin durumu madde 5. Bu amaçla numunelere ASTM D-2172 (AASHO T-164) «Bitümlü Kaplama Karışımlarında Bitüm Miktarı Tayini (Ekstraksiyon)» ve AASHO T-30 «Ekstrakte Edilmiş Agreganın Gradasyonunun Tayini» deneyleri uygulanacaktır. . karışımın içindeki en büyük dane boyutunun 1. Karışımın araçlara doldurulması ve nakli sırasında segregasyon olmaması için özen gösterilecektir. Eğer kontrol mühendisi tarafından ışıklandırma yeterli görülmezse gece çalışması yapılmayacak ve karışım işyerine ancak gün ışığında serilip sıkıştırılacak miktarda sevk edilecektir. Bir defada serilip sıkıştırılmış tabakanın kalınlığı.4. Yatay kurplarda serim işlemine kurbun içinden (en düşük kotundan) başlanacak.2 de anlatıldığı şekilde hazırlanmış olacaktır. bu esnada en mükemmel işçilik ile sıkıştırılmış haldeki kaplamanın kot.4. diğer şeritler kurbun dışına doğru (yüksek kota) doğru devam edecektir. Karışım naklinde kullanılanı araçlar brandalı örtü tertibatına sahip olacaktır. 5.5 katından az.4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi yağlanacaktır.

Eğer şartnamelerde verilen değerlere uygun sonuç alınmışsa deneme kesimi yerinde kalacak ve bütün işin bir parçası olacaktır. Deneme kesiminde sıkıştırmaya.9.4.4. Eğer uygulanan sıkışma yöntemi ile istenen arazi yoğunluğu elde edilememiş ise. Yoğunluk tayini kontrol mühendisinin onayı ile yukarıda belirtilen yönteme ilaveten ASTM D-2950 «Nükleer Cihazla Bitümlü Kaplamada Yerinde Yoğunluk Tayini»ne uygun olarak nükleer cihazla tayin edilebilir.9. — 5. günün serin saatlerinde ve gerektiğinde karot alınacak yere soğuk su. kaplamadan 15 cm. nükleer cihazla bulunan yoğunlukların karot numuneleri ile kalibrasyonu yapılacak ve karot sonuçları esas alınacaktır. çapında karot numuneleri alınarak tayin edilecektir. işyeri karışım yoğunluğunun % 97'sinden aşağı olmayacaktır. Silindiraja başlandığında karışımın sıcaklığı 130°C nin altında olmayacak ve karışımın sıcaklığı 80°C nin altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmış olacaktır. Ancak. — Karışım yola serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine başlanacaktır.1 Genel.9 Karışımın Sıkıştırılması. İstenen sıkışmayı veren silindiraj yöntemi ve makineler kaplama yapımında aynen uygulanacaktır. Sıkıştırma işleminde statik ağırlığı 8-12 ton arasında demir bandajlı silindirler ile lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür minimum 20 tonluk lastik tekerlekli silindirler kullanılacaktır. Şti. Karot numuneleri aynı yerden alınmış çift numuneler olacak ve en az üç (3) çift karot numunesi alınacaktır. Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır.4. 5. Yol-yapı mühendislik Ltd.1 de verilen sıkıştırma usullerine uygun olarak ve işyeri karışım formülünde verilen işyeri karışım yoğunluğunun en az % 97 si elde edilinceye kadar devam edilecektir. Yoğunluklar kontrol mühendisi tarafından seçilmiş gelişigüzel noktalarda. karışım serildikten sonra madde 5. . sıkışma yöntemi ayarlanarak yeniden deneme kesimi yapılacak ve uygun sonuçlar elde edilinceye kadar denemeye devam edilecektir. buz veya değer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde alınacaktır. Laboratuar karışım dizaynında değişiklîk yapıldığında kontrol mühendisi yeni deneme kesimi yapımını isteyecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi kontrol mühendisi tarafından yönetilecektir. Karotlar. Karot numunelerinin ortalama yoğunluğu.

A — Birinci şeritte: 1 — Varsa önce enine ek yerleri silindirlenecektir.1. . — Karışım serildikten sonra silindiraj aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır. başlanacak ve ortaya doğru devam edilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Bu silindirajda malzemenin ötelenme-sinden dolayı oluşacak ondülasyona. esas sıkıştırma metodu deneme kesiminde elde edilen sonuçlara göre tespit edilecektir.1 İlk Silindiraj (Tespit Silindirajı).2 Silindiraj Esasları. Plentin hazırladığı karışım sıkıştırmaya yetecek sayıda silindir temin edilecektir .4.9.9. Son silindiraj tamamlandığında yüzeyde tekerlek izleri ve kılcal çatlaklar bulunmayacaktır. Silindiraj sırasında karışımın ötelenme-sine engel olunacaktır. 5. Gerektiğinde ilk silindirajda lastik iç basıncı kullanılabilecektir .1. — Karışımın yola serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır.9.9. Şti.1. 5. tekerlek izlerine engel olunacak ve silindirlerin kompozisyonu buna göre tespit edilecektir. lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli veya vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır.4. — İlk silindirajı takiben demir bandajlı. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. 2 — Serilen şeridin düşük kenarından silindirilemeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en fazla 15 cm.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Günlük 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir demir bandajlı silindir ilave edilecektir. ayarlanabilen kendinden yürür lastik tekerlekli silindirler de 5. bindirme yapılarak yüksek kenara doğru devam edilecektir.4.4. Karşımın sıkıştırılması işlemi aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır. Silindiraja kaplamanın kenarından. — Demir bandajlı veya lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür silindirlerle yapılacaktır. 5. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde taş kırılmaları. Karışım serildikten sonra varsa Önce enine ve boyuna ek yerleri silindirlenecektir.İlk silindiraj statik ağırlıklı demir bandajlı silindirlerle yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. çatlamalar ve yırtılmalar olmayacaktır.3 Son Silindiraj. kaymalar.2 Ara Silindiraj. Bu safhalardaki sıkıştırma metotları deneme kesiminde tahkik edildikten sonra.

ara ve son silindirajda ise 2. Şti. bir doğru çizgiye göre 2.9. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde renk farkı.5 cm den fazla dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeridin dik kenarı yapıştırıcı ile tıla edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısmı bırakılmayacaktır. Silindirlerin tekerleri karışımın yapışmasını önlemek için yeterli miktarda su ile ıslatılacaktır. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır.10 Sıkışmış Kaplamanın Kontrolü. B — İkinci şeritte: 1 — Varsa önce enine ekleri silindirlenecek.4. 2 deki sıra.9. ağırlığındaki el tokmaklan veya kompaktörler ile sıkıştırılacaktır. dışarı taşması temin edilecektir. Silindirlerle sıkıştırılamayan yerler en az 10 kg. — Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. kenarların dik olması temin edilecektir. bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraj devam edilecektir. 4 — Yatay kurplarda silindiraja kurbun içinden başlanacak ve dışına doğru devam edilecektir. taş kırılmaları ve teker izleri bulunmayacaktır. — 5. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak birleştirme yüzeyi ısıtılacaktır.4. îkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek. ara ve son silindirajda ise 3.4. 5. 5. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır.4. — Yol-yapı mühendislik Ltd.1 Yoldaki Sıkışma Kontrolü. 5. 2.4 Ek Yerlerinin Yapılması. 4 — İlk silindirajda 1. düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir.10. 2 — Boyuna ek yeri silindirlenecek. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılacak ve ek yerlerinin geçirimsiz. Silindirleme süresince silindirlere zik zak hareketler yaptırılmayacaktır. . Silindirleme süresinde silindirlerin taze karışım üzerinde bekletilmelerine ne manevra yapmalarına izin verilmeyecektir. 3 — Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en fazla 15 cm. 3 deki sıra.3 Silindirajda Dikkat Edilecek Hususlar. — Şeritlerin kenarlarının silindirlenmesinde tekerlerin en az 10 cm. maddedeki sıra uygulanacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 3 — İlk silindirajda 1. Boyuna ve enine kenarlarda 3 metre içinde. Silindirlemede ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne uygun gelberi ile çekilecektir. maddedeki sıra uygulanacaktır.

4. — Karışım serilip sıkıştırıldıktan sonra yol. çapındaki karot numunelerinin ortalama yoğunluğu işyeri karışım yoğunluğunun % 97 sinden aşağı olmayacaktır. bir günlük imalattan alınmış karotların ortalama kalınlığı projede verilen kalınlık (h) kadar olacaktır. mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 10 mm. Bir günlük imalattan alınmış 15 cm. Karotlar. projede verilen kalınlığın (h) ± 0. günün serin saatlerinde ve gerektiğinde karot alınacak yere soğuk su. Ancak her durumda.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Yola serilip sıkıştırılmış kaplamanın yoğunluğu kontrol mühendisi tarafından belirlenen yerlerden alınacak karot numuneleri ile tayin edilecektir.1 toleransı içinde olacaktır.ortalama değer olarak Sıkışmış tabakanın . Ortalamaya giren karot numunelerinin kalınlığı. Ayrıca. Yol-yapı mühendislik Ltd. ortalamaya giren karotlar arasında işyeri karışım yoğunluğunun % 95 inden düşük hiçbir değer bulunmayacaktır. profil ve enkesitlere aynen uyacaktır. Bitümlü temelin sıkışma ve kalınlık kriterleri Tablo-14 de verilmektedir. Numuneler her trafik şeridinin her 500 metresinden (veya kaplamanın her 1750 m2 sinden) en az bir çift veya birbiri ile bağlantısız olarak inşa edilmiş daha kısa kesimlerde ise her bir kesim için her gün en az bir çift olarak alınacaktır. plan. . mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda.tek değer olarak . tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. TABLO — 14 Sıkışma ve Yüzey Özellikleri Bitümlü Temel Tabakası İçin Sıkışma. Yol yüzeyinde renk farkı. Yolun boyuna kontrolü için.Kalınlık (h) toleransı .2 Yüzey Düzgünlüğü. Bitmiş kaplamanın yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü deforme olmayacak nitelikteki 4 metrelik mastar ile yapılacaktır. Şti.1h h 95 97 5. Karot numuneleri aynı zamanda kaplamanın kalınlık tayini için de kullanılacaktır. den fazla olmayacaktır. çökmeler. buz veya diğer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde alınacaktır.Ortalama değer ± 0. çatlamalar.10. Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır. işyeri Karışım Yoğunluğunun % si .

5. yol eksenine dik olarak konularak mastarla bulunacak açıklık 10 mm den fazla olmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bitmiş kaplamanın enine kontrolünde. — Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan şeridi trafiğe kapalı tutulacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Son silindirajdan sonra serilen tabaka çevre sıcaklığına düşene kadar üzerinden trafik geçirilmeyecektir.4.11 Yolun Trafiğe Açılması. . Şti.

Tabanda uygun olmayan malzeme görüldüğü takdirde bu kaldırılarak yerine iyi malzeme konarak sağlamlık temin edilecektir.3 İnşaat Metotları.2.1. Korkuluk babalarının arasındaki mesafe 1 .1 Korkuluk Babası Taşları. Malzeme kuru ise sulama yapılmalıdır. den daha kalın olmayan tabakalar halinde seçilmiş kazı veya ariyet malzemesi konacaktır. toz. — Korkuluk taşlan projelerde veya özel şartnamelerde gösterilen boyut sınırları içinde olacaklar ve bu şartnamede belirtilen genel nitelikte bulunacaklardır.1. — Bu kısım.5 metre olacak. — 6. hazırlanmış bir temel üzerine kabule değer taşların konulması ile elde edilen bir korkuluk tertibatından ve yine bu maksatla inşa edilen korkuluk duvarlarından bahseder.1. 6. 6.1 Korkuluk Babası.1. 6.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6. Taşlar tam yerlerinde ve doğru istikametlerde yerleştirildikten sonra bunların etrafına 15 cm. Şti. dan hafif olmayan tokmaklarla yapılacaktır. Bunlar projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen yerlerde aşağıdaki şartlara uygun bir şekilde inşa edileceklerdir.3. Taşın oturacağı tabanın düz ve iyice sıkıştırılmış olması lazımdır. Bu tabaka yüksekliği projelerde gösterilecek veya kontrol mühendisi tarafın-dan tespit edilecektir. — Taşların iyi bir şekilde yerleştirilmelerini sağlayacak genişlik ve derinliklerde ve projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından kazıklarla tespit edilen yerlerde olmak üzere temel açılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd.1. . yuvarlak köşeler bulunmayacak.1. — Bu taşlar yukarıdaki korkuluk taşlarında aranan evsafa uygun bulunacak.1 Tarif.2 Malzeme.1. 6.2. TRAFİK İŞARETLERİ VE YOL GÜVENLİĞİ Korkuluk Babaları 6. — 6. bu husus projelerde veya özel şartnamelerde gösterilecek yahut da kontrol mühendisi tarafından tespit edilecektir. Sıkıştırma 11 1/2 kg. çamur gibi zararlı maddelerden arî ve temiz bulunacaktır.1. Taşlar uzun eksenleri yol yüzeyine paralel olmak üzere konulacaklardır.2 Duvar Taçlan.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Bu işler tamamlandıktan sonra fazla malzeme şevlere atılacak ve etraf düzgün bir duruma getirilecektir. Şti. Yol-yapı mühendislik Ltd. .

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.2. Yol Korkulukları

Bu kısım, projelerde gösterilen yerlerde yapılacak ahşap. beton veya demir babalara bağlanan ahşap korkuluk veya çelik kablolarla teşkil edilen korkuluklar-dan bahseder. Bunlar projelerde gösterilen tiplerde ve ebatlarda olmak üzere aşağıdaki şartlar içinde inşa edileceklerdir.

6.2.2 Malzeme. — 6.2.2.1 Ahşap. — Babaların arasına konacak ahşap korkuluk malzemesi, projelerde gösterilen ebat da biçilmiş, kurutulmuş, düzgün ve her yüzü rendelenmiş, zayıf budaklan bulunmayan malzeme olacaktır .

6.2.2.2 Çelik Kablolar. — Çelik kablolar özel şartnameye konulan evsafa uygun bulunacaktır.

6.2.2.3 Ahşap Babalar. — Ahşap babalar projelerde gösterilen ebada uygun ve «dairesel veya kare kesitli» olacaklardır. Fakat aynı bir ihalede hem daire hem de kare kesitliler kullanılmayacaktır. Kullanılacak ahşap yaş ve taze bulunmayacak, sağlam, çatlaksız, zayıf budaklardan ve diğer zararlı arazdan arî bulunacaklardır. En küçük ebadının 1/3 ünden büyük çapta olmamak şartı ile sağlam budaklar müşaade edilebilir. Dairesel kesitli babaların bütün boyutlarınca kabuklan soyulmuş ve çıkıntıları tıraş edilmiş ve üstteki fiber (iç kabuk) tabakası kaldırılmış bulunacaktır. Bunlar düzgün yüzeyli ve doğru bulunacaklardır. Babaların zemine giren ve 2.emin seviyesinden 15 cm. yukarıya kadar olan kısımları projelerde gösterilen veya kontrol mühendisi tarafından uygun bulunarak kabul edilecek bir bitüm malzemesine batırılarak bir tecrit tabakasının teşkili sağlanacaktır. Babalar daha geniş uçlan alta gelmek üzere dikilecekler ve hem taban ve hem de üst kesitleri baba eksenine dik olarak biçilmiş bulunacaktır.

6.2.2.4 Beton Babalar. — Bunlar kare kesitli ve projelerde gösterilen ebat da olmak üzere döküleceklerdir. Beton projelerde gösterilen doz için (Beton) kısmında veya özel şartnamede istenilen şartlan haiz olacaktır. Babanın bütün yüzleri düzgün ve boşluksuz olarak elde edilecek ve sıva yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Babalar betonarme yapılacağı zaman demir, projelerde gösterilen miktarda ve ebat

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi da olmak üzere (Betonarme demiri) kısmında veya özel şartnamede gösterilen evsafa uygun bulunacaktır.

6.2.2.5 Çelik Babalar. — Çelik babalar projelerde gösterilen ebat ve tiplerde olmak üzere yapılacaktır. Bu hususta kontrol mühendisliğince kabul edilmek şartı ile kullanılmış çelikten de istifade edilebilir. Bunların fabrikasyonundan sonra yüzeyler parlatılacak, betonarme demiri kısmının boya bahsindeki ve özel şartnameye konacak evsafı haiz kırmızı sülyenle boyanacaktır.

6.2.2.6 Bağlantı Parçaları. — Bağlantılarda kullanılacak cıvata ve diğer aksam projelerde ve özel şartnamelerde gösterilen tiplerde ve evsafta bulunacaktır. Yalnız ayrıca bunlarda aranacak evsaf, mütecanis kalınlık ve çinko kaplamalı olmalarıdır. Bu kaplamanın satha iyice intibak etmiş, arızasız ve çatlaksız olmasına dikkat edilmelidir.

6.2.2.7 Ankraj. — Çelik halatların ankrajı için kullanılacak bloklar projelerde gösterilen ebatlarda ve tiplerde yapılacak ve betonda, o doz beton hakkında (Beton) kısmında veya özel şartnamede istenilen evsafı haiz olması aranacaktır.

6.2.2.8 Boya. — Bütün boyalar özel şartnameye konulan evsafa uygun bulunacak ve yapılacaktır.

6.2.3 İnşaat Metotları. — 6.2.3.1 Ahşap Korkuluk. — Babalar dikey olarak tam doğrultularda ve yüksekliklerde ve eksenden eksene 2,5 metreden daha fazla olmayan eşit aralıklarla konulacaklardır. 60 metre veya daha küçük yarıçaplı kurplarda baba aralıkları 1.75 m. den daha fazla alınmayacaktır. Babalar konduktan sonra, temel çukurları babanın dikey istikameti bozulmayacak şekilde ve iyi malzeme ile 10 ar cm.lik tabakalar halinde tokmaklanarak doldurulacaktır. Babalar arasında korkuluklar minimum 3 baba mesafesi uzunluğunda devamlı olacak, ekler babaların üzerinde yapılacaktır, iki baba arasında ek yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Babaların arasına iki sıra korkuluk konulacağı hallerde üst sıra ve alt sıra ekleri aynı baba üzerinde yapılmayacak ve şaşırtılacaktır. Beton babalar kullanıldığı zaman bunların zeminin üstünde kalan kısımlarına «1 kg.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi çinko sülfat ve 1 litre su» (üstübeç) karıştırılarak elde edilen karışımdan üniform bir tabaka tatbik edilecektir. Bu tabaka 48 saat bekletildikten sonra fırçalanarak yüzeyde kalan çinko sülfat kristalleri kaldırılacaktır. Korkuluklar ve babaların en alt korkuluğun üstünde kalan kısımları iki kat beyaz boya sürülerek boyanacaktır. Babaların alt kısımları ise iki kat siyah boya ile boyanacaktır. Gerek babaların gerekse korkulukların boyanmadan, evvel kurutulmuş olmaları, yani kuru bulunmaları lazımdır. Parçaların ek yerleri, ek yapılmadan evvel boyanacaktır.

6.2.3.2 Çelik Kablolar. — Korkuluk olarak kablo kullanılacağı zaman babaların ara mesafeleri eksenden eksene 3 metre olacaktır. Babalar tam kotlarında ye düşey olmak üzere dikilecektir. Baba çukurlan 10 cm. lik tabakalar halinde iyice tokmaklanarak sıkıştırılmak suretiyle doldurulacaktır. İki uçtaki babaların tabanına en az 30x30x10 cm. ebadında bir beton veya taş kaide konacaktır. Kablolar iyice gerilmeden. evvel babalardaki tutucu tertibattan geçirilecek, bilahare istenilen gerginliği alıncaya kadar gerileceklerdir. Kablo takılıp iyice gerildikten ve babalar da bağlandıktan sonra kabloda 650 kg. lık bir gerilme kuvveti bulunacaktır. Aradaki germe tertibatları mesafesi takriben 150 metre bulunacak ve bunlarla gerilmenin kablonun her tarafında eşit olması sağlanacaktır. Uç babalarda ankraj tertibatı projelerde gösterilen tafsilata uygun bir şekilde yapılacaktır. .Eğer o kısımda yolun arazî durumu bu tertibatın yapılmasına müsait değilse aralarda muvafık görülerek kabul edilecek diğer bir tip yapılabilir. Kabloların tesis ve bağlanmalarında projelerde gösterilen tafsilata uygun bir şekilde ve yukarıdaki şartlar içinde çalışılacaktır. Babaların boyanması işi yukarıda 6.2.3.1 maddesinde izah edildiği gibi yapılacak ancak siyah boya toprak seviyesi ile en alttaki kablo arasında tatbik edilecektir.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.3. Trafik İşaret Levhaları

6.3.1 Tarif. Bu kısım, karayollarında, trafiğin güvenle seyrini sağlamak amacına yönelik olarak dikilecek trafik işaret levhaların imalatını ve yerine montajını kapsar.

10.1.2 Malzeme. a. Alüminyum Trafik İşaret Levhaları. -

a.1 Fiziksel özellikler. Levha Kalınlığı : 3 mm Kopma Dayanımı : 6 kg/mm2 15 kg/mm2 Akma Sınırı : 02 kg/mm2 Yoğunluk : 2.70 Gr/cm3 Sertlik : 31.8 Brinelli

a.2 Tolerans ± % 3 kabul edilebilecektir.

a.3 Kimyasal Özellikler Si : % 0.014 - 0.35 Fe: % 0.051 - 0.70 Cu : % 0.002 - 0.15 Mn: % 0.003 - 0.02 Zn : % 0.019 - 0.06 Ti : % 0.0018 - 0.05 Diğerlerinin her biri % 0.05'i geçmemek üzere toplam % 0.15 olabilecektir.

a.4 Levha yüzeyi ve kenarları ondülasız ve düzgün olacak, 0.010 mm eloksal kaplanacaktır. -

b. Alüminyum Profil ve Bağlantı Elemanları. Bilgi işaret levhaları imalatında kullanılacak olan profil ve bağlantı elemanlarının detay resimleri, Bayındırlık Bakanlığı yayınlarından ayıca temin edilecektir.
Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

90 Fe : % 0. b. madde 2.40 .20 Zn : % 0. Çelik Saç Trafik İşaret Levhaları.2 Profillerin Kimyasal özellikleri.0. çentik bulunmayacaktır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. .Ş. b.Elastik Modül : 2. den temin edilecek 2 mm. c. 40 kg/mm2 olacak.6 Profiller birbirine zorlama yapmadan geçecek boylamasına eğilme olmayacak. en kesit değişmeyecek.1 Profiller DIN 17256063 T6 normuna uygun olacak Ekstrüzyon yöntemi ile imal edilecektik. Si : % 0. kalınlıkta ve 3233 kalitesindeki çelik saçtan imal edilecektir.10 . Şti.2.1'e göre denenecektir.30 Cu : % 0.0.70 Mg : % 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi b.Sertlik : 19 kg/mm2 : 75 Brinelli b.A. Kaplama kalınlığı TS 149. b.5 Kelepçe elemanları çelikten yapılacak.10 Mn : % 0. b. düzgün bir dış yüzey oluşturulacak. darbe.10 Değerlerinin her biri % 0. çekme dayanımı: Min.15 olabilecektir.4 Alüminyum elemanlar 0.3 Profillerin Fiziksel Özellikleri.05'i geçmemek üzere toplam % 0.Çekme Dayanımı : 25 kg/mm2 .0.025 mm çinko veya kadmiyum kaplanacaktır.03 .0. her eleman min.0.30 . .10 Cr : % 0.05 .2. 0.010 mm eloksal kaplanacaktır.Yoğunluk .70 gr/cm3 : 7000 kg/mm2 . Yol-yapı mühendislik Ltd.Elastik Limit .

5 m = 6.) d.4 Toleranslar.2 Altı köşe başlı metrik vidalı ve somunlu M 8 x 60 TS 1021/2'ye uygun olacaktır.20 mm . d.48 mm ± 0. d.3 Ölçüler TS 1021/2 deki cetvelden d = M8 b = 30 da = 10. Şti. Yol-yapı mühendislik Ltd.7 ve 9'a ait toleransı ile TS 80 çizelge 8 deki değerler alınacaktır. TS 1021 çizelge 1 deki Föy 2.375 mm b = 30 için + 1. Buna göre. .5 Cıvata ve somunlar her türlü hava şartlarına dayanıklı olacak ve en az 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi d. İT 17 için h 15 için Js 16 için .1 Çekme dayanımları min 40 kg/mm2 olacaktır. d.20 h = 5.025 mm çinko ile kaplammış bulunacaktır.5 P.1. P = Adım toleransı uygulanacaktır.2 kmin = 14. (Not : Ölçüler milimetredir.5 AA = 13 L = 60 olarak alınacaktır. d. Cıvata ve Somunlar. Trafik işaret levhalarının levha direklerine monte edilmesinde kullanılacak Cıvata ve somunlar çelikten imal edilecektir.0.

e. şeffaf. şeffaf plastik içerisinde gömülmüş cam kürecikleri havi. korozyona dayanıklılık TS 149 madde 2.1 Koruyucu Film Tabakası. Arkasında önceden kaplanmış yapıştırıcı yüzey bulunan. e. düzgün yüzeyli ve hava şartlarına dayanıklı malzemedir. Bu tabakaya ya basınçla (Tip 1) veya sıcaklıkla (Tip 2) bir yüzeye yapışabilme özelliğine sahiptir.2'ye göre yapılacaktır. f.00 metre olacaktır.1 Direk imalatı sıcak halde veya soğuk pres olarak aşağıdaki ölçülere göre ST 37 çeliğinden yapılacaktır.2. .2 Direklerin boyu 3. f. Yapıştırıcı tabakayı koruyan en alttaki tabakadır. Yol-yapı mühendislik Ltd. Somun vire edilirken sonuna kadar tutukluk yapmayacaktır. Omega Profili Trafik İşaret Levhası Direği - e.2. e.3 Yap ıştıncı Tabaka. Trafik İşaretlerinde Kullanılan İçerisinde Cam Küreciği Bulunan Reflektif Malzeme. Şti.2.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Kaplama kalınlığı TS 149 madde 2.2 Yansıtıcı Elemanlar. f. pürüzsüz ve düz yüzeyli ışık yansıtıcı özelliğe sahip olan malzemedir.4 Koruyucu Tabaka. her türlü iklim şartlarına dayanıklı. f. f. Yansıtıcı elemanlar optik olarak geri yansıtıcı bir sistem oluşturacak şekilde koruyucu tabakanın altına gömülmüş veya askıda duran kısımdır. Reflektif tabakanın istenilen yüzeye yapışmasını sağlayan ve her türlü iklim şartlarına ve korozyona dayanıklı homojen bir tabakadır. Koruyucu film tabakası.1'e göre. esnek.3 Tolerans -% 3 +% 5 olabilecektir.

BİRÎM ALANDAKÎ MİNİMUM ÖZGÜL YANSITMA ŞİDDETİ Kaynak .8 0. f.5° ve 2° lik farklı açılarda birim alanının minimum özgül şiddeti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi f.3 Darbe Direnci LS-300C kısım 4.13 de anlatılan deney sonunda numunede çatlama veya kırılma oluşmayacaktır.2 Çözücülere Dayanıklılık.5 Malzemeye Alt Özelliker.Alıcı Açısı Gümüş Beyazı (1) Geliş Açısı 0. LS-300C kısım 4.5 7 Yol-yapı mühendislik Ltd.5. f.5. «Federal Specification L-S-300 C.2° 72 14 Mavi 1 4 2 0.5° 25 8 2° 4 2 Gümüş Beyazı (2) 0.1 Esneklik.5.5 1 0. reflektif malzemede çözünme.2° .Yansıtıcı .5° 33 10 2° 4 2 San 0. aşağıda verilen tablodaki değerlere uygun olmalıdır.7 'ye göre reflektif tabakanın 0. Sheeting and Tape.5.2° 30 6 Yeşil 9 4.5° 15 4 2° 3 1 Kırmızı .4. f. Reflektif malzemeye uygulanacak bütün deneyler. f.4.6 da izah edilen deney uygulandığında. Reflective Nonexposed Lens. kabarma veya patlama görülmeyecektir. LS-300C kısım 4.4° 30°60 13 0. soyulma buruşma veya ayrılma olmayacaktır.2° 0.4° 12. Şti.4 Fotometrik Özellikler.4. LS-300C kısım 4.5'e göre deneye tabi tutulduğunda reflektif malzemede çatlama.4. . Adhesive Backing»e göre yapılacaktır.

5.4 0.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 30° 2 1 0. f.5. kabarma veya alttaki alüminyum levhadan ayrılma gibi durumlar olmayacaktır. f.10 İşlenebilirlik. - Yol-yapı mühendislik Ltd.5.8 1 0.5. f.32 cm den büyük olmayacaktır. Yapışırcı tabaka her türlü iklim şartlarına ve korozyona dayanıklı.4.5.2 f.10 da anlatılan deney uygulandığında. f. kesme.9 Parlaklık.5. soyulma.5. Reflektif malzeme. f.10'daki deney sonucunda reflektif malzemenin parlaklığı % 40'dan düşük olmayacaktır. reflektif malzemede kırılma. f. Şti.12 Koruyucu Tabakanın Soyulabilirliği. Yapıştırıcı tabaka tatbik edildikten 48 saat sonra 35 °C ile + 90 °C sıcaklık dereceleri arasında reflektif tabakanın güvenli bir şekilde yapılmış olmasını sağlamalıdır. işleme ve tatbik sırasında renk ve diğer fiziksel özelliklerini kaybetmeyecektir. Yağmurda tamamen ıslanmış reflektif malzemenin parlaklığı yukarıdaki tablo değerlerinin % 90'ından az olmamalıdır.5 1 0. LS-300C kısım 4. LS-300C ve kısım 4.5 Yağmur Şartlarındaki Fotometrik Özellikler. 10 dakikada 0. homojen bir tabaka olmalıdır.4.5.08 cm ve 24 saat sonunda 0.8 Büzülme.4. Reflektif malzemenin renk kodlan Karayolları Genel Müdürlüğünün tespit ettiği renk kodlarına uygun olacaktır.11 Yapışma.08 1.6 Renk Kodları. . f. LS-300C kısım 4.7 Isı Değişikliklerine ve Rutubete Dayanıklılık.11'e göre yapılan deney sonucunda numunede oluşacak büzülme miktarı.

Transperan Boyalar. şekil ve boyutlar bakımından LS-300C kısım g. g. bordür sembol ve zemin rengi olarak kullanılacak transperan boyalar. g.4 Transperan boyaların renkleri İdarenin trafik güvenliği ile ilgili biriminin tespit ettiği renk kotlarında olacaktır.1 Trafik işaret levhası imalinde. Reflektif malzeme 23°C sıcaklıkta ve 5N sülfürik asit (H2S04) çözeltisi içinde 30 dakika bekletildiğinde cam küreciklerde bir bozulma olmayacaktır.4. g. Reflektif malzemeler biçim.2° lik «Kaynak.5. g. f.5. kullanılacak reflektif tabakanın imalatçısının öngördüğü şekilde kullanıldığında tatbik edildiği reflektif tabakanın ömrü kadar dayanıklı olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Yapıştırıcıyı koruyucu tabaka LS-300C kısım 4.13 Cam Küreciklerin Dayanıklılığı.3'de anlatılan deney uygulandığında numunede bir bozulma olmayacaktır. bu şartnamede özellikleri belirtilen reflektif tabakalar üzerine ipek elek kullanılarak uygulanacaktır. ipek elekle tatbik edildiklerinde yaklaşık 20-25 m2/lt kullanılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. f. imalatçı firma numune ve belge göstermek kaydıyla bu durumu ispatlayacaktır. Şti.15 Dayanıklılık. Şekil. Reflektlf malzeme 24 aylık süre içinde tabii kullanılma şartlarında bırakıldığında. f.5.yansıtıcı . .6 Biçim. Boyutlar İşçilik ve Tatbikat Özelliği.4 deki deney uygulandığında su veya başka bir çözücü yahut bir alet yardımı olmaksızın elle soyulabilmelidir.14 Tatbik Edilebilirlik LS-300C Kısım 4.4. f. 0.5 Gümüş beyazı reflektif tabaka üzerine tatbik edilen transperan boyanın ışık yansıtma özelliği reflektif tabakanın ışık yansıtma özelliğinin en az % 70 i olacaktır.2 Transperan boyalar.3 Transperan boyalar.alıcı» açısı 4° lik geliş açısı altındaki kullanmadan önceki durumundaki yansıtma şiddetinin en çok % 25 mi kaybedecektir. g.

2. kurutulmuş bir pencere camı üzerinde trafik işaret levha boyası özel aletle. h. oda sıcaklığında 72 saat kurutulacak sonra boyası kısım üste gelmek üzere bir küvet içindeki damıtık suya batırılacak bir oda sıcaklığında 24 saat bekletilecektir. 2.3 Suya Dayanıklılık Deneyi «Yüzeyi alkol ve asetonla temizlenip.4. h. idarenin trafik güvenliği ile ilgili biriminin tespit ettiği renk kodlarına uygun olacaktır.4. h.2. Yol-yapı mühendislik Ltd. h. TS-655'in 2. TS-655' in 1. h. Suya Dayanıklılık bölümü «Boya. Renk kotlan. uygun seyretme özelliğine haiz olacaktır. boyanın kimyasal özelliklerine uygun olacak. ilk gelen trafik işaret. .3'e göre denendiğinde hiçbir kabarma veya buruşma göstermeyecek.2.2 Depolama.3.4. dip yapmayı önlemek için. Şti.01 mm. olacak şekilde sürülecek. ayda en az bir defa ters çevrilerek bir müddet bekletilmelidir .» şeklinde h.4 Depoların iç sıcaklığı 30°C yi geçtiği takdirde haftada en az iki kere. Paslı ambalajlar depolanmamalı veya bunlar depolanmadan hemen kullanılmalıdır.1. 30°C nin altındaki sıcaklıklarda depo muayyen zamanlarda havalandırılmalıdır.2. boya filmi cam levhadan ayrılmayacak.4 Depolama ve Kullanımıma Ait Esaslar. boya yüzeyinde renk değişmesi ve beyazlaşma görülmeyecektir.3 Boyaların bulunduğu ambalajlar. kapalı yerlerde depolanmalıdır. Trafik İşaret Levha Boyası ve Tineri. yaş film kalınlığı 0. buruşma ve cam levhadan ayrılma olmayacak. Sudan çıkacak boya tabakasında kabarma. dik bir konumda 2 saat kurutulduktan uygulanacaktır. Ancak.1. h. Tiner.12 ± 0. h.3. tiner içinde klor ve benzol bulunmayacak.1 Güneş ışığına ve rutubete maruz kalmayacak şekilde. h. levha boyası önce kullanılacak şekilde yapılmalıdır.4.1 Levha boyası TS-655'te belirtilen şartları yerine getirecek şekilde imal edilmiş olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi h.5 Sızma yapan veya sızma yapma ihtimali olan ambalajlardaki boyalar sağlam kaplara aktarıldıktan sonra depolanmalıdır.4. sonra boyada renk değişme ve beyazlaşma görülmeyecektir.» şeklinde.

dip kısmında zamanla çökelen maddeleri ortadan kaldırmak.4.85 (KU = Krebs Ünitesi demektir) olacak şekilde inceltilmelidir. Trafiğe fiilen açık olan karayollarında.8 Boyanın muhafaza edildiği kabın.4. i.4. Çok sıcak veya çok soğuk boya için.10 Tabanca ile boya tatbik ederken. kullanılacak tiner miktarı farklılık gösterir. h. İnceltmeye mecbur kalındığı taktirde.4. karıştırma işleminin süresi ayarlanmalıdır. Şti. h.6 Yükleme. h.11 İnceltilecek boyanın sıcaklığının mümkünse 25°C civarında olmasına özen gösterilmelidir. Yeter derecede karıştırıldığına kanaat getirildiğinde dahi biraz daha fazla karıştırmakta yarar vardır. bu da uygulamada problem yaratır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi h.4. bakım ve onarım çalışmaları sırasında trafik emniyetini sağlamak amacına yönelik olarak kullanılacaktır. bir kenarından kesilerek.4. boya KENDİ TİNERİ ile viskozitesi 75 .1.4. boya kullanılmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.14 Hazırlanan boyanın kullanım öncesi bir kez daha süzülmesi yararlı olur.12 Tiner ilave işlemi yapıldığında homojen bir boya temin etmek için.13 İnceltilmiş halde boyanın uzun süre bekletilmesi çökmelere neden olur. karıştırıldığı kaba bağlı olarak. h. h. yapım. kesin olarak tatbik edilmemelidir. Plastik Trafik Emniyet Konisi.7 Ambalaj açıldığında boyanın üzerinde kaymak tabakası görülürse. h. i.9 Fırça veya merdane ile tatbik edilen boya tinerle kesinlikle inceltilmemelidir. Yol-yapı mühendislik Ltd. boyaya karıştırılmadan dikkatle uzaklaştırılmalıdır. h. h.4. . inceltmiş boya stoklan malıdır .4. boya bir tıkanıklık yapmadıkça inceltememelidir. Bunu önlemek amacıyla yeterli miktarda boya hazırlanarak kullanılmalı. taşıma ve depolama sırasında boyaların ambalajlarında hasar yapacak şekilde hareket edilmemelidir. Karıştırma işlemi yapılmadan boya. boyayı homojen hale getirmek için.

silindir gövdesinde karşılıklı olarak 1. Şti.0 cm mesafede. Gövde ve halkalarını et kalınlığı ı 2.5. İmalat ekli projeye uygun olarak yapılacaktır.4. . Koni gövdesi kırmızı renkte.3. Silindir gövdesinde alt ve üst tabana 5. gövdeye geçen halkalar beyaz renkte polyproplen veya yüksek veya alçak yoğunlukta polietilenden enjeksiyonluk tür veya şişirmelik tür olarak imal edilecek.4. yapım.5 cm mesafede çap doğrultusunda. halka genişliği 100 mm. k. Trafiğe fiilen açık olan karayollarında. taban platformunun et kalınlığı 10 mm. 1 mm kalınlığında bileziğin oturacağı kanal bulunacaktır. k. k.1.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi i. i. k.2.5 cm çapında ikişer delik bulunacaktır. koni yüksekliği 515 mm olacak aşağıdaki imalat projesinde belirtilen ölçülere göre yapılacaktır. Emniyet silindiri 30 cm yükseklikte. bakım ve onarım çalışmaları sırasında trafik emniyetini sağlamak amacına yönelik olarak kullanılacaktır.5 mm. Plastik Trafik Emniyet Silindiri.6.5 cm eninde. k. k. Alt ve üst tabana 2. i.3.2. Ölçülerde ± % 5 tolerans kabul edilebilecektir. k. Yol-yapı mühendislik Ltd. Ölçülerde ± % 5 tolerans kabul edilebilecektir. Emniyet silindiri 2 mm et kalınlığında kırmızı renkte polyproplen veya yüksek yoğunlukta polietilenden şişirme veya enjeksiyon yoluyla yapılacaktır. 7 cm çapında kapalı silindir şeklindedir. iki adet beyaz halka olacaktır. 2.

mineral yağlar ile plastikleştirilmiş sentetik hidrokarbon reçinesi olacaktır. park yerlerinin çizilmesi. öğütülmüş kuvars veya tavlamış çakmaktaşı olacaktır. trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak. madde Bağlayıcı (Binder): Sentetik hidrokarbon reçine Dolgu maddesi (extender) : Pigmentin boya karışım içinde düzgün dağıtım sağlayan ve sağlam bir yapı temin etmeye yarayan maddedir. eritildikten sonra imalatçısı tarafından belirtilen serme hızıyla yol yüzeyine üzerine yansıtıcı cam kürecik dökülerek tatbik edilen ve normal kaplama sıcaklığına kadar soğuduktan sonra yol yüzeyi ile gerekli yapışmayı. dolgu maddesi ve yansıtıcı cam küreciklerin belirli oranlarda ve homojen olarak karıştırmasıyla oluşturulmuş beyaz renkli bir malzemedir. Depolama sırasında katı halde (Plaka veya topak) bulunan. yaya geçitlerinin çizgi ile belirtilmesi. ayrılma ve katılmaların işaretlenmesi. Cam Kürecik: Arka tarafı uygun bir ortam tarafından eknarlandığı takdirde bir ışık kaynağından gönderilen ışınları geri yansıtacak şekilde optik özelliğe sahip küçük.4. şeffaf cam küreciklerdir. Termoplastik boya agrega. şerit ve kenar çizgilerinin çizilmesi. a. Pigment: Rutil (Ti O2 ) olacaktır. kalsit (Kristalize Kalsiyum Karbonat). orta mihver. dönüş adaları yaklaşım işaretlemesi ve benzeri gibi işleri kapsar.4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6. Yatay İşaretleme 6. çok şeritli yollarda kavşak yaklaşımlarındaki uygun şeridin seçimim gösterecek okların çizilmesi. a. daha önceden belirtilmiş çizgi kalınlığı ve genişliğini muhafaza edebilen ve trafik altında deformasyona dayanıklı termoplastik Trafik Yol Çizgi Boyalarını kapsar. açık renkli silis kumu. Bağlayıcı (Binder): Bağlayıcı. Bu kısım. Termoplastik Yol Çizgi Boyası. bağlayıcı. Agrega: Kullanılacak agrega. yansıtma gücünü. Agrega: Silika kumu. kavşaklarda refüj başlangıçları ile adaları sınırlayan bordürlerin gece görünürlüğünü sağlamak için boyanması. 6.2 Birleşenlerin Özellikleri. refüj yaklaşım işaretlemesi. Dolgu Maddesi (Extender) : Dolgu maddesi olarak kalsiyum karbonat kullanılacaktır.1 Malzeme ile İlgili Tanımlar.4. pigment. kalsit. a. karayollarında. Yol-yapı mühendislik Ltd.2 Malzeme.1 Tarif. kuvars veya çakmaktaşı Pigment: Malzemeye renk veren. . Şti.

Cam küreciklerin No. pigment. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. 80 (0.3. Cam kürecikler SN sülfürik asit çözeltisinde 24 saat saklandıkları takdirde fiziksel özelliklerinde bir değişiklik olmayacaktır.3 Termoplastik Boyanın Özellikleri. Cam küreciğin boya içine karışım oranı Tablo . 30 (0.150 % Elek No.2'ye uygun olacaktır. sütsü.50 olacaktır. a. köşeli.su 20 30 50 100 Geçe n 100 95100 15-50 0-5 Cam küreciklerin kırılma indisi 25 °C da sıvıya daldırma metoduyla tayin edildiğinde minimum 1. çatlak veya kırıklı malzeme miktarı ağırlıkça % 5 ten fazla olmayacaktır. hava kabarcıklı.180 um) elekler üzerinde kalan miktarlarının en az % 70 i küresel olacaktır. . opak.1 Analiz sonucunda boya içindeki karışım oranları tayin edilen agrega. No.İkiz.3. aşağıda verilen Tablo-2 ye uygun olacaktır.300 0. a.600 um) elek üzerinde kalan herhangi bir parçacık bulunmayacaktır. Cam küreciklerin gradasyonu aşağıda Tablo . 50 (0. 1 Cam Kürecik Gradasyonu Elek Açıklığı (mm) 0.300 um) ve No.600 0. a.1 de verilen limitler içinde olacaktır. 30 (0. Aynı şekilde karışımda kullanılacak tüm cam küreciklerinde küresellik oram % 70 den aşağı olmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Cam Kürecikler: Cam kürecikler temiz ve şeffaf olacaktır.850 0. bağlayıcı ve dolgu maddesi içinde No.600 um).2 Boya içindeki bileşenlerin oranlan.

kusma.7 Boya yolda kar mücadelesi için kullanılacak NaCl. a.6 Boya. çökme.220°C de sıcak bir eriyik halinde püskürtmek suretiyle tatbik edileceğinden. bulunacak kayma direnci değeri 45 ten az olmayacaktır. a. Yol-yapı mühendislik Ltd. 4 saat eriyik halinde tutulduktan sonra renk değişimi göstermeyecektir. 160°C .3. MAKS 22 22 82 a.5 Boya. 210°C ± 10°C sıcaklıkta 4 saat bekletildiği ve bu sıcaklığa kadar 4 defa ısıtıldığı zaman kırılgan olmayacaktır. Şti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi TABLO . a.3. eritilip soğutulduktan sonra gözle görülebilecek. a. tatbikattan bir saat sonra «BS 326: 1976 EK G» de anlatılan «Kayma Direnci» deneyi uygulandığında. zehirli madde.3.8 Boya.3 Erimiş haldeki termoplastik boyada canlılara. renk bozulmalarına neden olabilecek. yabancı madde ve tortu ihtiva etmeyecektir. asit ve uçucu karakterde bileşen bulunmayacaktır. a. toz. mevcut trafikten dolayı kaplama üzerine akan yağlardan veya kaplama malzemesinin tabii yağlarından etkilenmeyecek şekilde imal edilecektir.2 Malzemelerin Karışım Oranları Toplam Karışımdaki Ağırlık % MALZEMELER MİN Bağlayıcı ( Reçine ve 18 Yağ ) Pigment 8 Pigment ve Dolgu 18 Maddesi Cam Kürecik 20 Agrega.3. herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır.4 Boya. özelikle trafik çizgi işaretlenmesi kullanılacak şekilde imal edileceğinden. . alet ve cihazlara zarar.9 Boya.3.3.3. a. CaCl2 ve benzeri kimyasal maddelerle. Pigment. Dolgu Maddesi ve Cam Kürecik 78 Kullanılmak istendiği takdirde.

3.3. a.3.18 Termoplastik malzeme. ASTM C 321-71 de anlatılan «Aderans Mukavemeti» deneyi uygulandığında.17 ASTM E28 «Halka ve Bilya Metoduyla Yumuşama Noktası Tayini» standardı uygulandığında termoplastik boyanın yumuşama noktası 90 °C tan aşağı olmayacaktır.3. a.3.11 Termoplastik malzeme. 220 °C ± 10 °C sıcaklıkta 4 saat ısıtıldıktan ve 25 ° C e kadar soğutulduktan sonra «BS 3262: 1976 EK D» de tarif edilen «Renk ve Aydınlatma Faktörü» deneyi uygulandığında. rengi ve parlaklığı değişmeyecektir. cıva arklı 360 Watlık kuvars tüp vasıtasıyla 16 saat ultraviyole ışığına maruz kaldığında.2 değerleri arasında olacaktır.19 23 °C ± 3 °C de uygulamadan hemen sonra malzeme en geç 240 saniye içinde sertleşmiş olacaktır. portland çimentolu betona yapışma direnci.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi a.3.12 Eriyiğin parlama noktası 240 °C ın üstünde olacaktır.3.9-2.14 Termoplastik malzeme AASHO T 250-74 Bölüm 7 de tarif edildiği şekilde 220 °C ± 10°sıcaklıkta 4 saat ısıtıldıktan sonra -10 °C a kadar soğutulduğu takdirde çatlama ve bozulmaya uğramayacaktır. a.16 Malzemenin özgül ağırlığı 25 °C ± 2 °C ta 1.13 Termoplastik boyanın bünyesindeki su miktarı. maksimum % 0. minimum 13 kgf/cm2 olacaktır. Bu iki yıllık Yol-yapı mühendislik Ltd. a.20 Depolama Stabilizesi : Termoplastik malzeme iki sene zarfında ve bu müddetin sonunda da yukarıda belirtilen.5 olacaktır. a.3.10 Termoplastik boya. Şti. a. a. ultraviyole ışınlan veren yüksek basınçlı. fiziksel ve kimyasal özelliklerini aynen muhafaza edecektir.3. bu faktör % 65 ten aşağı olmayacaktır.15 Boya tatbik edildikten sonra. 210 °C ± 10 °C sıcaklıkta 4 saat bekletildikten sonra AASHO T 250-77 ye göre «Akışkanlık deneyi» uygulandığında kap içindeki maksimum kalıntı miktarı % 18 olacaktır. .3.3. a. a. a. Boya içinde klor ve benzol bulunmayacaktır.

b. Boyanın kalite kontrolü. Yukarıdaki özelliklere uymayan boyalar. Yol-yapı mühendislik Ltd. b. hava ve yol sıcaklığının . a. Şti.5. net ağırlığı 25 Kg. olan 0.4 Boya ve tiner. boyanın teknik özelliklerine uygun olacaktır. paslanmış kaplar içindeki boyalar öncelikle kullanılacaktır.21 Termoplastik malzemede uygulama ve sertleşme zamanından sonra trafik altında.5.20 °C ile maximum + 30°C sıcaklıkta. boyada kaymaklanma ve erimeyen parçacıklar mevcut olmayacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi periyodun sonunda boya uniform olarak eriyecek.3 Boyanın dip yapmasını önlemek için. . ambara ilk giren boya ve tinerin daha önce kullanılmasını temin edecek şekilde yapılacaktır.5.1 Kapalı ve havalandırmaya müsait minimum . b. imalatçı tarafından değiştirilecektir. Boya. 12 aylık azami stoklama süresi sonunda dahi imal edildiği andaki kimyasal özelliklerini kaybetmeyecektir. b. b.2 Sızma yapan veya sızma yapma ihtimali olan kaplardaki boya sağlam kaplara aktarıldıktan sonra depolanacak. kap içinde ve dışında paslanma meydana gelmeyecektir. TS-604 e göre veya bu standarttan üstünlüğü hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü almak kaydı ile başkaca bir standart esas alınarak imal edilecektir.3. ayda en az bir defa kaplar ters çevrilerek bir müddet bekletilecektir.3 mm kalınlığında ve içi kalayla kaplı.1 Boya beyaz renkte olacak. b. b.2 Boya ve tiner içinde klor ve benzol bulunmayacaktır. sağlam ve sızdırmaz teneke kaplar içinde olacak. Beyaz Renkli Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Tineri.3 Dolu kapların açılmaksızın 12 ay bekletilmesi halinde dahi. b.5 Depolama ve Kullanımına Alt Esaslar. ahşap ızgaralı zemin ihtiva eden ambarlarda. imalatta esas alınan standarda göre yapılacaktır.20 °C ile + 50 °C arasında değişmesi halinde herhangi bir renk değişmesi deformasyon ve çatlamalar meydana gelmeyecektir. güneş ve rutubete maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilecek. Tiner. depolama. İncelticiye ihtiyaç göstermeyecek bir viskoziteye haiz olacaktır. b. kap üzerine aynı malzemeden imal edilmiş kapak bulunacaktır.

c.5 Kap açıldığında. boya üzerinde kaymak tabakası var ise. a Test metoduna göre kırılma direnci bakımından Yol-yapı mühendislik Ltd. c. 30 °C ın altındaki sıcaklıklarda da muayyen zamanlarda havalandırılacaktır. en çok % 30 oranında ikiz veya küresel olmayan durumda bulunacak % 70 i küresel olacaktır. c. c.4 25 °C de sıvı daldırma (immersiyon) metodu ile denendiği zaman reflektif indeks 1. homojen bir boya temin etmek için yeteri kadar karıştırılması sağlanacaktır.9 Boya ve tinerin muhafaza edildiği ambarlarda. b. c. Tiner ilave edilmesi halinde.60 arasında olacaktır. berrak ve parlak olacaktır. iç sıcaklığı 30 °C ı geçtiğinde haftada en az iki kere.4 Depolar.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi b.8 Yükleme.5. b. Cam Küreciği. . c.2 Hava kabarcığı olmayacak.7 Boyanın inceltilmeksizin kullanılmasının imkansız hale gelmesi durumunda. kaplarda hasar meydana getirilmemesine dikkat edilecektir. Şti. b.6 Kapların dip kısımlarında zamanla meydana gelen çökelmeyi tamamen ortadan kaldırmak ve boyayı homojen hale getirmek için kullanmadan önce kap içindeki boya iyice karıştırılacaktır.5. taşıma ve depolama sırasında.3 ASTM D-1158-53 Test Metoduna göre.5. b.50-1. b.5 ASTM D-1213-54. boyaya karıştırılmaksızın atılacaktır. zemine yakın olacak şekilde en az bir adet aspiratör bulunacaktır. azami % 5 oranında tiner kullanılacaktır.5.5. sütlü (buzlu) görünümde bulunmayacaktır.1 Cam kürecikleri renksiz.5.

oda sıcaklığında (21 °C 32 °C) asılarak 2 saat bekletilecek. 50 no'lu elekte kalan . 30 no'lu elekte kalan .20 No'lu elekten geçen.30 No'lu elekten geçen.S. Standart Elek . . Yol-yapı mühendislik Ltd. torba sudan çıkarılacak. iç çapı 10 mm. Yatay işaretleme ile ilgili teknik esaslar.S. sıkılarak emilen su akıtılacak. boşalma ağzı 6.1 Cam küreciklerinin bünyesinde silikat (SiO2) oranı % 60 tan az olmayacaktır. 40 nolu elekte kalan olacaktır.5 Kg.30 No'lu elekten geçen. olacaktır.) 6. 0 30 9 0 % . sonra torba sallanarak cam kürecikler karıştırılacak.7 Kimyasal özellikleri.20 No'lu elekten geçen.80 No'lu elekten geçen. .7.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi U.2 Rutubete da yanıklık deneyi için en az bir kilogramlık cam küreciği pamuk elyaf bir torbaya konarak. Kırılma Direnci 13. Şti. 15 75' 32 15 Min Mak c.6 ASTM D-1213-54'e göre yapılan elek analizinde % U. Bu durumda küreciklerin tamamen bu huniden serbestçe geçmeleri mümkün olacaktır.5 mm ve uzunluğu 10 cm olan bir cam huni içine boşaltılacaktır. 13. Standart Elek . 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı Yönetmelikler gereğince yayımlanmış olan Trafik İşaretleri El kitabında belirtildiği şekliyle dikkate alınır.8 Kg' c. c. c.3 Aplikasyon Esasları.7.50 No'lu elekten geçen. 80 no'lu elekte kalan . torba su kabına tüm olarak batırılacak 30 saniye bekletilecek. 30 nolu elekte kalan .4. (Gerektiğinde huni hafifçe sallanabilecektir.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Yatay işaretleme aplikasyonu. Termoplastik yol çizgi boyası aplikasyonu : Sıcak karışım kaplamalı bütün yollarda termoplastik çizgi boyası kullanılacaktır. a. b. a. .% 85' i geçmeyecektir.1 Termoplastik çizgi boyası 220 °C . boya atılacak kesim hareketli toz yabancı maddelerden tamamen temizlenecektir.ASTM-D 821.Tatbik esnasında yol sathının tamamen kuru olması ve hava sıcaklığının en az 10 °C olması zorundadır. Soğuk yol çizgi boyası aplikasyonu : Aplikasyon esnasında yol düzeyi tamamen kuru olacak.tabloda belirtilen süre sonunda ASTM deney metotları uygulandığında ( ASTM-D713.240 °C sıcaklıkta püskürtülmek suretiyle yola tatbik edilecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. a. Şti. Boyanın tatbik tarihinden itibaren.ASTM-D 913 ) çizginin yola çizildiği andaki görünümünün en az % 70' i kadar bir görünüme sahip olması şartı aranacaktır.Boya atılacak kesimin çok iyi şekilde süpürülmesi ve bu kesimdeki yol sathının. yüklenici tarafından daha önce hazırlanmış ve İdarece onaylanmış projeye uygun olarak yapılacaktır.2 Termoplastik boya uygulaması yapılacak yollarda çizgi kalınlığı. basınçlı hava püskürtülerek. hareketli tozlardan arındırılmış olması gerekmektedir. garanti süresi ve garanti süresi sonundaki görünürlüğü aşağıdaki tablada belirtilen değerlere sahip olması şartı aranacaktır. bağıl rutubet max.Aplikasyon sırasında esinti olmamasına dikkat edilecek. çevre sıcaklığı en az 15 °C olacak.

2 Oto korkuluk Tipleri. b. Yolun dolgu geometrisi ile yol boyunca bulunan münferit engellerdir. a. karayollarında.4 Oto korkuluğun Kullanılması için Gereken Faktörler.5. .5. Çelik dikmeler arasına çelik takozla monte edilen çelik profiller (Raylar) c. Otokorkuluklar 6. Bu kısım. 6. Yol-yapı mühendislik Ltd.3 Oto korkuluk Kullanılması Karan ve Kullanılması Gereken Yerler. Çelik dikmeler arasına gerdirilerek çekilen çelik teller.5.5. 6.1 Tarif. Beton oto korkuluklar 6. trafiğin güvenle seyrini sağlamak amacına yönelik olarak tesis edilecek ayırıcı ve koruyucu oto korkulukların imalatını ve yerine montajını kapsar. Şti.5. Oto korkuluk: Taşıt trafiğinin daha emniyetli seyri için kullanılır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.

C . Ayırıcı Oto korkuluk: Yol ve köprü refüjlerine yerleştirilen elemanlardır.5. Çekme dayanımı. b. yolun tamamına veya belirli kesimlerine konacak. kesme. somun ve rondela hariç. Montaj sonrasında kesme.Genel Tanımları Koruyucu Oto korkuluk: Banket kenarlarına. kopma uzaması gibi özelliklerin bu malzeme için TS Yol-yapı mühendislik Ltd. e) Genleşme eki. koruyucu elemanlardır. alt geçitlere yerleştirilen. Cıvata. diğer bütün elemanların malzemesi St 37 çeliği olacaktır.5.s.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6. . belirtilen tipte koruyucu veya ayırıcı tesisler olarak tanımlanır. köprülere. h) Bağlantı elemanları. Şti.5 Oto korkuluğa Alt Özel Teknik Hususlar. kaynaklama v. 6.Yapılacak İşin Tanımı ve Yapım Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar: Oto korkuluk elemanları proje ve özel şartnamesi esaslarına uygun olarak imal edilir ve montajı yapılır. c) Başlık parçası. d) Uç parçası. Oto korkuluk: Proje ve şartnamelerine uygun. şekillendirme ve kaynaklama işleri tamamlandıktan sonra en son işlem olarak. Oto korkuluğu teşkil eden bütün elemanlar. gibi galvanizi zedeleyecek herhangi bir işlem yapılmaz.Oto korkuluk Elemanları : a) Koruyucu oto korkuluk başlangıç rakordmanı. delme. g) Normal takoz. Çelik oto korkulukların imalinde kullanılacak malzemelerin temininde TS 550 «Çelik İçin Genel Teknik Teslim Şartlan» uygulanır. a. delme.6 Kullanılacak Malzeme. akma dayanımı. f) Dikme. b) Normal kesim oto korkuluk elemanları. akma sınırı. A . galvanizlemeye tabi tutulur. B.

6 kalitesi aranır. Bunlar da diğer bütün elemanlar gibi sadece sıcak daldırma usulü ile galvanizlenir. C . Başlangıç rakordmanlarında kullanılan saç «takoz levhaları» projelere uygun olarak kesilmiş takozlara ve dikmelere iki taraflı kaynaklandıktan sonra temizlenerek galvanizlenir.kesitli kiriş) Rulo halinde özel olarak imal edilmiş 470 mm genişliğinde 3 mm kalınlığındaki DKP şerit saçlar arının 4300 mm. 6. c. Genellikle köprülerde ayırıcı ve koruyucu oto korkuluklar 1-100. TS 1021 ve TS 1026 normlarına uygun çelikten ve projede belirtilen boyutlarda olması şartı aranır.Oto korkuluk Çelik Dikmesi: Oto korkulukta kullanılacak bütün dikmeler.Uç Parçalan ve Başlık Parçalan: Oto korkuluklarda kullanılacak başlık ve uç parçalan projelerine uygun olarak imal edilme şartı aranır. Çapakları ve satıhlar temizlenir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Bükülmüş.5. TS 79. TS 1020. B .Çelik Takoz: Ayırıcı ve koruyucu oto korkuluk başlangıç rakordmanlarında oto korkuluk normal kesimlerinde ve köprülerde değişik tip takozlar kullanıldığı takdirde her tip takoz projelerde gösterilen boyutlarda delikleri delinmiş. Galvanizleme işlemine tabi tutularak montaja hazır hale getirilir. delikleri delinmiş ve galvanizlenmiş olarak imal edilir ve yerinde montaja hazır hale getirilir. Yarıçapı 40 metreden küçük kurblara yerleştirilecek oto korkuluk atölyede şekillendirilir. Bu şekillendirme galvanizleme işleminden evvel yapılır. Profillerde düzgün ve üniform kesitli olma şartı aranır. Cıvata somun ve rondela gibi bağlantı elemanları TS 61.Oto korkuluk Rayı (W. preslenmiş. ezilmiş veya kesiti bozulmuş profiller uygun değildir. profilinden. TS 528. temizlenmiş ve galvanizlenmiş olarak imal edilir ve yerine takozlar 4 mm kalınlığında DKP saçtan imal edilir.7 Malzemelerin İmali. diğer yerlerde 1-140 kullanılır. kaynaklanmış. A . Cıvatalarda 4. projesine uygun şekilde muntazam kesilmiş. D . Şti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi veya DIN normunda tanınan sınırlar içinde kaldığı belge ile tevsik edilir. şekillendirilmiş. TS 80. . lik boylar halinde kesilmesinden imal edilecek projesine göre delikleri delinir sonra çapaklan ve sathı temizlenerek galvanizleme işlemine tabi tutulur.

Denetim imalatı tamamlanmış olan malzemelerin depo sahasında istiflenmesine müteakip teste sunulan her parti için asgari 3 adet numune İdare tarafından alınır. şekillendirme.6 şartlarına uygun olacak ve asgari ÇK. kaynaklama v.8 Çelik Oto korkuluk Elemanlarının GalvanizlenmesL A . müspet test raporu alındıktan sonra malzeme kullanılır. parçanın ucunda çinkonun damlalar halinde donmamasına dikkat edilir.) 6. gibi imalatla ilgili her türlü işlemleri tamamladıktan sonra TS 914 «Çinko Kaplama (Sıcak daldırma usulü ile)» veya ASTM A 123 (En son şekliyle) normuna uygun olarak galvanizleme içlemleri yapılır.I-I kalitesindeki yüksek saflıkta külçe çinko kullanılacaktır.Kaplama kullanılacak külçe çinko ASTM B. F .. Yalnızca dikmeler için asfalt zeminde özel yuvalar yapılacak.Ayrıca galvanizleme işleminde banyo sıcaklığının 455 °C . ASTM A 90' a göre çinko kaplama ağırlığı testi. rondela gibi bağlantı elemanları bu şartnamenin 3. tekrar takılabilecek şekilde projelendirilir. ASTM A 123' e göre yapışma kontrolü testi. Galvanizlenen parçalarda Cıvata deliklerinin kaplanmamasına.) C .5. Galvaniz kalitesinin belirlenmesi için her numune aşağıda belirtilen testlere tabi tutulur. a. dikmeler. somun. ASTM A 239' a göre daldırma testi.3 maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak imal edilir.Refüj Geçişi ( Sökülebilir. Yol-yapı mühendislik Ltd. . bu yuvalardan istenildiği zaman elle çıkarılıp. Galvanizleme sırasında banyodaki alüminyum oram % 001 i geçmez.Oto korkuluk sisteminde kullanılacak bütün çelik elemanların.Bağlantı Elemanları: Oto korkuluklarda kullanılacak Cıvata. (Dikmelerin gerektiği zaman yerlerinden sökülüp tekrar takılabilmeleri için bu kesimde oto korkuluk raylarının önceden bağlantı yerlerinden sökülmesi gereklidir. Şti. b. Galvanizlenmiş malzeme depo sahasına yerleştirilir. D . (Parlak olmayacaktır. kesme. Takılabilir Sistem) : Başka bir özel sistem istenmeyen hallerde köprü veya viyadük orta refüjlerinde tatbik edilen sistemin aynı uygulaması bu kesimlerde de yapılabilir. Kaplamanın mat ve gri görünümlü olması aranır.s.465 °C arasında tutulması sağlanmalıdır. c. delme.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi E . B .

dikme eksenine olan açıklık. hırpalanmasını önleyecek gerekli her türlü tedbirler alınmalıdır. . b. 6. projelerde gösterildiği şekilde.5.5. Her oto korkuluk kesimin. imal edilmiş başlık parçası yerleştirilir.Dikmelerin Montajında Dikkat Edilecek Hususlar: .Montaj İşlerinde Diğer Hükümler: a. projelere uygun olarak. Montajı bitmiş oto korkuluğun düzgün ve sürekli bir görüntü verecek şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Bu şartnamede kullanılan bazı terimlerin tanımlan şöyledir: Beton Karayolu Oto korkuluğu: Betondan yapılan ve trafik akımına dönük yüzü.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi d.Dikme yüksekliği. W Çelik kirişleri. C .9 Oto korkuluğun Montajı. Refüj geçişi ve kavşak kolu burunlarında.W ÇELİK KİRİŞİ (Oto korkuluk Rayı) : a. bu yüze çarpan taşıtları yapının doğrultusunda tekrar taşıt yoluna döndürebilecek şekilde biçimlendirilmiş karayolu oto korkuluklarıdır. 6. galvanizli satıhların bozulmasını. Ek yerlerinde ve takozların dikmelere bağlanmasındaki Cıvatalar nizami torklarda tam olarak sıkılması şartı aranır. .Trafik şeridine olan uzaklığı olarak sıralanır. . 6. A .5.Dikme ekseninden. ASTM E 143' e göre bükme testi. ASTM E 376' ya göre kaplama kalınlığı testi. . trafik yönü dikkate alınarak.1 Tanımlar. Şti. Yol-yapı mühendislik Ltd.Dikme aralığı. B .e.10 Prefabrik Beton Karayolu Oto korkuluğu. Oto korkuluk malzemelerinin arazide montaj işlemi yapılırken.10. c. projelerde gösterildiği gibi dikmeler üzerine takozlar vasıtası ile monte edilerek eklenir. e. W Çelik kirişlerinin bindirme paylarında birbirlerine tüm satıhla temas etmeleri sağlanır. özel bir başlangıç rakordmanı ile başlanır ve özel uç parçası ile nihayetlendirilir.

bu bölümde belirtilen ve numaralan aşağıda verilen TS' lere uygun olacaktır.İki beton karayolu oto korkuluğu elemanın uygun şekilde birleştirilmesidir. Yapının stabil itesi yönünden beton karayolu oto korkuluğunun karayolu kaplaması yüzeyine veya karayolu temeline monte edilmesidir.5.5. 6.5.10.4 Malzeme.3 Prefabrik Beton Elemanları Özellikleri.2.2 İnşaat Metotları.10. 6. 6. 6. Şti.10. 6.5. TS 500'de belirtildiği şekilde ayrı yerlerde depolanacak ve beton karıştırıcı içinde bir araya getirilerek karıştırılacaktır. (2) Standart Eleman: Bu elemanlar su muhtevası az oları kumlu çimentodan bir tesviye harcının üzerine dubellerle yerleştirilecektir.5. (1) Beton karayolu oto korkulukları: Prefabrik olarak yapılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Temel montajı. taşıma ve depolanması bu şartnamenin «Beton İşleri» bölümüne. projedeki biçimlerde yapılmış kalıplarda üretilecektir.2. İmalatta kullanılacak kum ve çakıl. 6. TS 706 standardında fiziksel ye mekanik özellikleri belirtilen ve maksimum tane boyutu 20 mm olan beton agregası olacaktır.4 (1) Çimento. 6.10.5. Yapının stabil itesi yönünden beton karayolu oto korkuluğunun rampa çeklindeki bitiminin etraftaki yapılara uygun hale getirilmesidir. Bitiş Noktası Montajı. 6. kürü.4 (2) Agrega: Agrega. .10.5.2. kalıp alma. Yol-yapı mühendislik Ltd. TS 19 «Portland Çimentolan».10. (3) Derzler tam karşı karşıya gelmiş elemanlar arasındaki yüzeylerin karşılıklı değmesi şeklinde tesis edilecektir.10.3 (1) Genel: Prefabrik elemanlar.10. Montaj projede görüldüğü şekilde yapılacaktır.10. . Derz. 6.5.5. Hiçbir şekilde çalışma ve genleşme derzi teşkil edilmeyecektir. TS 20 «Yüksek Fırın Cüruf Çimentolan» veya TS 26 «Traslı Çimento» normlarından birisine uygun olacaktır. Bu elemanların imali.

yamukluğu olmayan. İmalatta boya maddesi kullanılmayacak ve beton doğal çimento renginde olacaktır.10. . diş açılacak.4 (6) Betonun doldurulmasından biraz önce kalıptaki teçhizat temizlenecek ve gevşek bağlama.Özel teçhizatlar için. Prefabrik olarak TS 708 koşullarını sağlayacak ve gerekli ölçülere uyacak şekilde.5. Dubeller: düzgün. Yağ. yumuşak çelikten imal edilecek. İmalatta hazır beton kullanıldığı taktirde beton hazırlama yeri ile prefabrik. 6. eleman üretim yeri arasında betonda oluşabilecek çökme (Slump) farkı en fazla 2. kir. Yol-yapı mühendislik Ltd. 6.5. Şti. istenen yerlere değişken berimler bağlanmadan önce sıkıca kalıba veya sabit elemanlara yerleştirilecektir.4 (8) Dubeller: Taban bağlantıları için kullanılan yumuşak çelik dubeller TS 708 koşullarına uygun olacaktır. 6. gibi bağlantı ve yüzey bozucu dış etmenlerden arındırılacaktır.4 (7) Ekler. 6. Burada belirtilmeyen hususlar için TS 1247 ve TS 1248 geçerlidir.4 (3) Katkılar: Betonun çeşitli özelliklerim artırmak veya düzeltmek amacıyla gerektiğinde kullanılacak katkılardan «Priz süresini ayarlayan ve karışım suyunu azaltanlar» TS 3452'ye.5 cm olacaktır. donatı elemanları TS 708'e uygun olacaktır.5.5. normal ölçülerin dışında çapı olan çubuklan bozmayacak şekilde sonlan düzgün olarak kesilmiş olacaktır. atmosfer basıncı altında buhar kürü yapılanlar ise 3648'e uygun olacaktır.55 olacaktır. 6. pas .5.4 (4) Beton: Betonun mukavemet sınıfı TS 500'e göre BS 25 olacaktır.yağ vb. yuva ekleri.10. çapaksız. Normal şartlarda kür edilen prefabrik betonlar için alınan numuneler TS 3068'e.10. boya. «Betona Hava İthal Edenler» TS 3456'ya uygun olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.10.Yapısal teçhizatlar için c .10.4 (5) Çelik: a . pas ve gevşek bağlama gibi etmenlerden sakınılacaktır.5. Beton karışımında kullanılacak su / çimento oram maksimum 0.10.Çubuk teçhizatlar için b .

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.5.10.5 Prefabrik (hazır) beton elemanların imal, kür, taşıma ve depolanması.

6.5.10.5 (1) Genel : Hazır beton birimler en çok % 5 toleransla, verilen ölçülerde ve profillerde olacaktır. Düzgün bir yüzey ve devamlı bir renk görüntüsü sağlamak için birimler çok düzgün yüzeye sahip kalıplarının içine dökülecektir.

6.5.10.5. (2) Beton Dizayn : Beton dizaynı, bu şartnamede belirtilen şartlara ve TS 802'ye uygun olacaktır.

6.5.10.5 (3) Döküm, Bakım ve Kür: Betonun döküm ve bakım imalat mevsimine bağlı olarak TS 1247 veya TS 1248'e uygun olacaktır. Önceden dökülmüş yapı elemanlarına atmosfer basıncı altında buhar kürü uygulandığı takdirde bu işlem, TS 3648'e uygun olarak yapılacaktır. İmalatta kullanılan beton karıştırma donanım TS 4203'e uygun olacaktır.

6.5.10.5. (4) Taşıma, Depolama ı Birimler gerekli mukavemeti kazandıktan sonra, herhangi bir zedelenmeye imkan vermeyecek şekilde taşınacak ve depolanacaktır. Şantiyeye gönderilirken elemanlar yüzeysel zedelenmelerden ve çatlaklardan korunacaktır.

6.5.10.5 (5) Hazır Beton Birimlerin İşaretlenmesi. Bütün hazır beton birimlerin üst yüzlerine TSE koşullarına göre numara, tarih, üretici firmanın ismi ve gerekli tanıtımı işaretlenecektir.

6.5.10.6 İmalatın Kalite Kontrolü. 6.5.10.6 (1) İmalat Sırasında Kontrol. Beton prefabrik eleman imalatı sırasında taze betondan numune alma kür ve gerekli deneyler bu şartnamenin öngördüğü hususlara uygun olarak yapılacaktır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 6.5.10.6 (2) Gözle Muayene: İmal edilen elemanlar, depolanma için yüklenmeden evvel yüzey düzgünlüğü renk, boyut ve toleranslar yönünden gözle muayene edilecektir. Şüpheli durumlarda gerekli ölçümler yapılacaktır. Hatalı olarak imal edilmiş elemanlar depolama yerine veya şantiyeye gönderilmeyecektir.

6.5.10.6 (3) Sertleşmiş Betondan Numune Almak: Yapım sırasında alınmış olan numunelerden mukavemetin yetersiz olduğunun anlaşılması halinde yahut herhangi bir sebepten ileri gelen şüpheli hallerde (betonun. görünüşü, beton tabancası veya diğer tahribatsız metotla yapılan kontroller v.b.) idare sertleşmiş betondan numune alır veya alınmasını isteyebilir. Sertleşmiş betondan numune alınması, numune sayısı, numunelere yapılacak işlemler ve sonuçların değerlendirilmesi, bu şartnamenin «Beton İşleri» bölümüne göre yapılacaktır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 7. YAĞMURSUYU VE PİSSU HATLARI

TÜRK STANDARTLARI VE DIN NORMLARI : Şartname ve eklerinde bulunmayan ve açıkça belirtilmemiş hususlarda, varsa öncelikle Türk Standartları, yoksa Alman DIN normlarında açık olarak belirtilmeyen, ihtiyari olarak bırakılan hususlarda ise, idarenin yazılı talimatına uyulacaktır.

1- İNŞAAT ÖNCELİK SIRASI : İnşaata öncelikle kollektör (veya kollektör niteliğindeki terfi
hatları) inşaatından başlanacak bilahare kollektörün biten kısımlarına bağlantı yapılabilen şebeke ve parsel bağlantı imalatları birbirine bağlantılı olarak yürütülecektir. Şebeke ve parsel bağlantıları bölgesel olarak tamamlanmadan diğer bölgelerde çalışmaya başlanmayacaktır. Zorunlu hallerde İDARE’ nin yazılı izni alınacaktır. 5- ATIKSU ŞEBEKESİNE BAĞLANACAK SULARIN EVSAFI : Atıksu kanal deşarj ve su kirliliği kontrol yönetmelikleri tarafından tespit edilecek atıksu standartları karakteristik değerleri de gözönüne alınarak atıksu atıksu şebekesine bağlanacak suların: -Yangın tehlikesi doğuracak sıvı maddeleri (benzin) gibi ihtiva etmemesi -35 dereceden fazla sıcak olmaması -Asitlik alkalik veya fazla yağlı olmaması -Zararlı gazların teşekkülüne elverişli maddeler ihtiva etmemesi gerekmektedir. Bu sakıncalar giderilmeden binaların atıksularının kanalizasyon mecralarına bağlanmasına izin verilmez. 6- İŞE BAŞLAMA: İnşaat yapılacak güzergahın yer tesliminde belirtilen röper ve işaret kazıklarını koruyarak İşe başlamadan önce, inşaat yapılacak güzergahın fotoğrafı çekilerek, albüm halinde iki takım İdareye teslim edilecektir. Yüklenici işin devamında inşaatın bölümlerini fotoğraflayarak albüm halinde ve dijital ortamda idareye verecektir. Ara hakedişlerde de her bir hakedişe giren imalat bölümlerinin fotoğrafları hakedişin içerisine konulacaktır. Fotoğraflar minimum 10 x 15 cm ebadında olacak ve güzergahda inşaat öncesi ve sonrası durumu yansıtacak detayda olacaktır. Tatbikat projesi 10 takım yüklenici tarafından çoğaltılıp denetim elamanına teslim edilecektir. Yüklenici gerek yapılan işi tanıtmak ve gerekse trafik akışını kolaylaştırmak ve ayrıca can ve

mal emniyeti yönünden aşağıda cins ve miktarları belirtilen ve detayları ekli levhaları da işe başlamadan şantiyelerde hazır etmek ve gerekli noktalara koymak zorundadır.

İnşaat Bilgi Levhaları, Trafik Levhaları ve Işıklı İşaretler: Cinsi 1) Bilgi Levhası 2) Bilgi Levhası Özellikleri Betonla, tesbitlenecek (min: 4x3 m.) iki tarafı da yazılı Seyyar olup, çalışılan noktalarda Sayısı

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi kullanılacak (min: 2x1,5 m) iki tarafıda yazılı 3) Bariyer (Ek.3) 4) Mecburi yön levhası 5) Yol kapalı levhası(Ek.4) 6) Plastik huniler (Kırmızı beyaz) 7) Kırmızı-Beyaz şerit 8) Yaya geçiş kalasları “ 9) Flaşörlü ikaz lambaları ara ile 10) Sac veya Izgara Pano kadar NOT:1. İlk sıradaki bilgi levhaları gece ışıklandırılacaktır. 2. Levha miktarı, ebatları, sayıları takribi verilmiştir. İşin yeri ve özelliği dikkate alınarak levhaların miktarı, ebadı, sayısı ve tertip şekli İDARE’nin talimatına ve onayına uygun olarak yapılacaktır. İşin ve iş yerinin özelliği dikkate alınarak bu panoların cinsi, boyutları, sayısı ve tertip şekli Çalışma sahasında emniyeti sağlamak için Yeteri Çalışma yapılan noktalarda kazıya paralel kullanılacak. 4 m. Yol güzergahlarında kullanılacak Gerekli olan yerlere “ “ “ Seyyar olup, çalışılan noktalarda kullanılacak (min: 2x0.80 m) TCK satandardında olacak ve çalışılan noktalarda kullanılacak Seyyar olup, çalışılan noktalarda kullanılacak (min: 1,20x0.80 m) Seyyar olup, çalışılan noktalarda kullanılacak “ “ “ “ “ “ Yeteri kadar

İDARE’ nin talimatlarına ve onayına uygun olacaktır. Panolar İDARE’nin onayına uygun tiplerde imal edilip kullanılacaktır. Yüklenici malzeme, ekip, ekipman, ikaz levhaları, bilgi levhaları ve makine parkı kontrollükçe görülüp yeterliliği bir tutanakla tespit edilmedikçe asfalt kesme ve kazı işlerine müsaade edilmeyecektir. Yol güzergâhları belli olmayan yerlerde ise Yüklenici ilgili belediyesinden yol kotları ve yol miğfer kazıklarını çaktırıp işe başlayacaktır. Yüklenici eksik görülen bir şey olursa bunu süratle tamamlayıp tutanağa bağlatmakla yükümlüdür. Yüklenici kurduğu her ayrı şantiye için ayrı ekip, ekipman, ikaz ve bilgi levhaları, makina parkı bulundurmakla yükümlüdür . 7) ASFALT KESME İŞLEMİ : Asfalt kesme: asfalt kesme makinesi kullanılarak projesine uygun olarak çift taraflı olarak yapılacaktır. İş makinelerinin bomuna ve kepçesine özel bıçaklar takarak asfalt kesilmesi yasaktır. Kesme işlemi sırasında testerenin aplike çizgilerini takip etmesi şarttır. Kesinlikle içe veya dışa kaçarak geniş veya dar kesme yapılmayacaktır. Dar olarak kesilen kısım düzeltilir. Kompresörle kesilme kesinlikle yapılmayacaktır. Ancak alttan başka asfalt tabakaları çıkarsa bu kısımlar kompresörle

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

malzemeler döküm yerine taşınacaktır. gibi çalışmalarla engel olunacak motopomp çalıştırılması esnasında Yol-yapı mühendislik Ltd. asfalt blokları vb. 8.2.50 m) Ø < 400 Ø = 500-600 Ø > 700 Ø dış + 2 x 20 Ø dış + 2 x 35 Ø dış + 2 x 50 Hendek Genişliği (cm) h= 2. 8.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi kesilebilir. 8.1. iksa payı eklenir. yani iksa kalınlığı fazla olsa bile hendek genişliği arttırılmaz.Kazıdan çıkan malzeme Yapı Denetim Görevlisinin bilgisi dahilinde nakledilecek veya dolguya uygunsa yüklenici tarafından temin edilecek geçici depoya nakledilip dolguda kullanılacaktır.00 m Ø dış + 2 x 25 Ø dış + 2 x 45 Ø dış + 2 x 55 Hendek Genişliği (cm) (h= 4. Kazıdan çıkan malzeme dolguda kullanılacaksa 30 cm. Şti.01) Ø dış + 2 x 35 Ø dış + 2 x 45 Ø dış + 2 x 60 . Çap (mm) Hendek Genişliği (cm) (h= 0. İksa projesine göre iksa kalınlıkları burada belirtilenden daha fazla olsa bile kazı ve dolgu hesaplarında miktarlar.00 m. Kazı yapılacak güzergahlarda gerekirse 50-100 m ara ile. Zemin her ne karakterde olursa olsun projede aksi belirtilmediği takdirde kazı ile ilgili TSE ve DIN normlarına uyulacaktır.3.lık tokmaklarla sıkıştırılacaktır.’den fazla derinliklerde 2x10 cm. h= 4. çalışma payı azaltılır. Projesinde aksine hüküm olmadıkça Max Hendek Genişlikleri hendek derinliğine (h) bağlı olarak aşağıdaki gibi olacaktır.Dere yataklarında mevcut su veya yeraltı suyuna rastlanıldığında hendeğe suyun girmesi derivasyon kanalı. işlerinde baca olan bölgede baca kazı genişliğine uygun asfalt kesimi İksalı hendeklerde bu genişliklere h= 4. 8) KAZI İŞLEMİ : Asfalt kesme işlemi tamamlandıktan sonra denetim elamanı bilgisi dahilinde ve kazılacak kanalla ilgili imalata hemen başlanabilmesini sağlayacak hazırlıkların tamam olduğu görüldükten sonra kazıya başlanılacaktır.ye kadar olan derinliklerde 2x5 cm. motopomp vb.Altyapı yapılacaktır.51 – 4. tabakalar halinde serilecek kompaktör veya 8-12 kg. 8.Kazı sırasında çıkan kaya blokları.4.Patlayıcı kullanılması gereken hallerde ilgili dairelerden izin alınıp atış sırasında tüm emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.00 m.00 – 2. yolda enine deneme kazıları yapılarak Pissu / yağmursuyu hatlarının geçmesine engel teşkil edecek altyapı veya başka bir engel olup olmadığı tespit edilecektir. Bu kazıların pissu abone bağlantısı yapılacak yerlerde veya yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılacak yerlerde olmasına dikkat edilecektir. iksa payı artırılmadan hesaplanır. .

Şev ve iksa uygulamasına yolun durumu. Yol-yapı mühendislik Ltd.Projede öngörülen Beton ve Betonarme borular ister yüklenici tarafından üretilsin. Yüklenici 1.1. arazinin konumu. ve ilgili standart ve şartnamelere uyma zorunluluğu bulunmakla birlikte. 9. yol geçişi.Hendek derinliğinin 1. köklerin kazılması. bu ağaçların kaldırılması. isterse imal edilmiş olarak satın alınmış olsun.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi atılacak su en yakın kapalı veya açık mecraya borular ile verilecektir. lik bir hendeğe yeterli olacak kadar iksa malzemesi hazır bulunacaktır.5 m. Yüklenicinin verdiği boru detayı ve kullanacağı malzemeler için İDARE’nin vereceği onay. su tahliyesinden sonra çalışma yapılacaktır. 9. Hendekler ve inşaat çukurları profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve şartların gerektirdiği gibi iksa edilerek desteklenecek veya şevli kazı yapılacaktır. den daha derin olan veya iksa yapılması gerekli görülen zeminlerdeki hendeklere herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iksa yapmak zorundadır. yüklenicinin şartnamelerde öngörülen sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.1.50 mt. kaldırılması gereken ağaçlar olur ise.5. güvenlik levhası vs.’nin altında olması halinde dahi yüklenici çalışanlarının. gerekli onay alındıktan sonra borular kullanılacaktır. yaya ve araç trafiğinin emniyetini sağlamakla yükümlü olup bununla ilgili olarak iksa. yüklenici bunu sağlamakla ve yapmakla yükümlüdür. yüklenici her türlü emniyet tedbirini almak zorundadır. gibi hususlar gözönünde tutularak Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda hareket edilecek olup. Bunun için işin başında en az 40 mt. çalışma yeri. Borular 500 Dozlu beton ile imal edilecektir.Beton borular sülfata dayanıklı çimento ve sülfata dayanıklı kalker esaslı kırmataş kum-çakıl malzame kullanılarak imal edilecektir. gibi) sağlanması için ahşap iksa şekilleri ile sınırlı olmadan.2. boruların detay projesini ve borularda kullanılan malzemeleri İDARE’nin onayına sunacak. 8. Sülfata dayanıklı olması şartıyla sadece 0-3 mm kum malzemesi kırmataş olmayabilir.Yapı Denetim Görevlisinin bilgisi dahilinde. Şti. 10-BETON VE BETONARME BORULAR 10.2. 9. daha pahalı iksa şekilleri gerekiyorsa.Bu işin fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmasını gerektiren iksa uygulaması için palplanş iksa gerekiyorsa dahi yüklenici bu işi yapmak zorundadır. trafik yoğunluğu vs. Yüklenici işi başlamadan önce kullanacağı beton ve betonarme boruları. 10. işin kendisinin. hendek içinde yeterli güvenlik içinde çalışılması v. taşınması ve kazı işinde meydana getirdiği boşlukların doldurulması gibi tüm işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işin yapılması ve gerekli emniyetlerin (yol ve asfaltın tahrip olmaması-çöküntülerin önlenmesi. . TSE. Aksi takdirde işe başlatılmaz veya iş durdurulur. gibi emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Hendekte su içerisinde çalışma yapılmayacak.s.İKSA VE ŞEV İŞLERİ Yüklenici yapmakta olduğu işler dolayısıyla meydana gelebilecek kaza ve çöküntülerden sorumludur.

3.1 200.000 25 25 25 25 25 25 25 bir borudaki donatı-St IVB (kg/adet) borunun min.Yüklenici Beton boruları.Beton boru özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.7.800 6.Boruların iç ve dış yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz.0 325. kum yapışması kabarcık ve çatlaklar bulunmayacağı gibi hatalar yapımından sonra herhangi bir yolla düzeltme yoluna gidilmeyecektir. Şti.000 İç ve Dış Cidarda Min Pas Payı (mm) 10. gerektiğinde belli oranda beton borudan kırmak suretiyle malzeme dokusu ve yüzeyinin muayenesi yapılacaktır. her parti alımı ve yapımında kontrolluk teşkilatına gösterecek.000 23. 10. mukavemeti (ton/m) 4.0 8. boru için 4mm.8 124.Beton borularda kullanılacak beton 500 dozlu olacak yapıcı özel yapım ve kür koşullarını sağlayacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 10.. Ø 400 ve daha büyük çaplarda ise 10 mm.000 14. Boruların alın yüzünün gönyeden en çok ayrılan noktasında ölçülecek gönyeden ayrılma miktarı Ø 200.200 4.000 17. 10.8.0 260.0 bir borunun min. Boru yapımında kullanılan en büyük ağrega çapı boru et kalınlığının 1/3’ünden fazla olmayacak ve boru sathında bünyesinde boşluklar. Ayrıca yapı denetim görevlisi malzeme tahlilini. muf ve uçları kırılan boruları kullanmayacak ayrı bir yere istif ederek derhal şantiye alanından uzaklaştırılacaktır.Yukarıda belirtilmeyen konularda ASTM – C76 standartları geçerlidir. beton dokusunun görünüşü homojen olacaktır. mm.500 7. İç Çap (mm) 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 min. Yol-yapı mühendislik Ltd. .et kalınlığı (mm) 40 45 50 65 70 100 120 135 160 180 180 200 125 200 200 200 200 200 200 200 82. Ø 300 mm.yi geçmemek üzere boru anma çapının % 1’inden fazla olmayacaktır. 28 günden önce kullanılacak borularda 28 günlük beton mukavemet ve malzeme özelliklerini taşıyacaktır.000 10. çatlak.Yüklenici şantiyeye gelen veya imal ettiği boruları kullanmadan önce muayene ederek kırık. sızdırmazlık deneyini ve mukavemet kontrolünü masrafı firmaya ait olmak üzere yaptırabilecektir.000 28.000 20.6.000 25. 10.1 56. 10. köşe ve kenarları düzgün kırıksız ve çapaksız olacak. boru için 6 mm.5.boyu (cm) 125 125 125 125 32.

prefabrik baca elemanlarının ve her türlü prefabrik elemanların üzerinde İmalatçı adını Kullanılan çimento cinsini Boru boyunu Boru çapını Boru et kalınlığını belirtilen bilgiler bitüm esaslı siyah boya ile ve şablonla yazılacaktır.Boruların. BORU ÜZERİNDEKİ YAZI ÖRNEĞİ SOYLU SDÇ 1250-300-45 SOYLU: Firma ismi SDÇ 1250 300 45 : Sülfata Dayanıklı Çimento : Boru boyu (mm) : Boru iç çapı (mm) : Boru et kalınlığı (mm) 11. Minimum yazı boyutları Boru Çapı Ø 200 – Ø 400 Ø 500 – Ø 1000 Ø 1200 ve daha büyük a: harf yüksekliği (mm) b: harf genişliği (mm) c: harfdeki çizgi kalınlığı (mm) d: iki harf arasındaki mesafe (mm) e: iki satır arasındaki mesafe (mm) (a-b-c-d-e) 50-30-7-5-10 80-45-10-7-15 120-70-15-10-20 . Şti.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 10. boru dış yüzeyine. Bilgiler. .9. boruyu iki ucunu Minimum yazı boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir.BETON BORULARIN DÖŞENMESİ Yol-yapı mühendislik Ltd.

Yanlarında sıkıştırılırken boru altında topuklar meydana gelmemesine ve boru bağlantılarının sarsılarak gevşememesine dikkat ederek sızdırmazlık sağlanmış olacaktır.2. . 12. çalışma payı mesafesi uygulanır. Aksi taktirde iş durdurulur ve bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.4. Borularda conta ile bağlama yapılacaksa borunun ucu döşenmiş boruların muf dibine sıkıca dayanarak biçime sokulur. kazı yüksekliği h kabul edilerek. AYNI HENDEĞE DÖŞENEN BORULARIN ARA MESAFESİ İşin yapıldığı güzergahta engelleyici bir durum olmadığı müddetçe aynı yere döşenen pissu hattı ve yağmursuyu hattı aynı hendeğe döşenecektir. Şti. Yapı denetim görevlisi uygun gördüğü yerlerde değişik baş bağlama yöntemleri uygulatabilir. gibi zorunlu nedenlerle iki (veya daha fazla) borunun aynı hendeğe döşeme imkanı yoksa veya bu durum ekonomi sağlamıyorsa gerekçeleri belirtilerek boruların ayrı hendeğe döşenmesi için Genel Müdürlük Onayı alınır ve borular ayrı hendeklere döşenir. Bu durumda c değeri yerine. Kaya zeminlerde h<100 cm durumunda şev yerine dik kazı yapılır.Boru döşeme işlemleri (yerinde dökme kollektör dahil) parsel ve yan sokak bağlantıları ile birlikte sürdürülecektir. Mufların içi muf içine giren boru uçları bilhassa temiz ve kuru olacaktır.Borular mufları akış yönünün aksine gelmek ve hendeğin en derin yerinden başlamak üzere kuruda döşenir.Boru yerleştirildikten sonra hendek dolgusu yapılır. 11. Ancak. İdarece kabul edilebilecek zorunlu haller dışında boru hatları (ve yerinde dökme kollektör) döşenip dolgusu yapıldıktan sonra boru üstü açılıp herhangi bir bağlantı yapılmasına kesinlikle izin verilmez.1. yeni yapılacak pissu ve yağmursuyu hattının tamamlanmasından sonra iptal edilecek olan mevcut pissu ve yağmursuyu hatları “mevcut altyapı vs. 11. Mevcut altyapı vs.gibi zorunlu neden” sayılamaz.DIN 4060 normuna uygun elastomer contalar kullanılacaktır.1000 Ø 1 = 1200-1600 Ø 1= 1800 –2400 Ø 1 > 2600 Balçık a(cm) 20 25 40 50 60 80 Kum Çakıl a(cm) 20 25 40 50 60 80 Toprak a(cm) 20 25 40 50 60 80 Küskü a(cm 20 25 30 40 50 60 Kaya a(cm) Yol-yapı mühendislik Ltd.3. (a) Değeri: Batak Boru İç çapı Ø 1 < 400 mm Ø 1 = 500 – 600 Ø 1 = 700 . 11.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 11. Contalar önceden hendek dışında ve DIN 4060 uygun kalınlık ve çapta hazırlanıp boru uç kısmına geçirilerek mufun içerisine sokulacaktır.

Standartları ve Muadili standartlar doğrultusunda yapılır. İşin niteliğine uygun pürüzsüz düzgün yüzey elde edecek kalıp sistemi seçilecek olup (çelik.) Beton imalatlarda hazır beton kullanılacak olup betoniyerle karışım hazırlanmayacaktır. Beton girdi malzemesini. (a) değeri artırılır. gibi. Şti. Maksimum (c) Değeri: Boru İç Çapı Ø 2 < 600 mm Ø 2 = 700-1000 Ø 2 > 1200 c (cm) 20 30 40 İki boru arasındaki minimum mesafeyi sağlamak için (c) değeri artırılmaz.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi a)değeri iki boru arasındaki minimum mesafeyi sağlamak için artırılabilir.2. patlaması sonucunda tamir imkanı olmayan inşaat bölümleri yazılı talimatla derhal (dl: Ø 1 borusunun dış çapı) Yol-yapı mühendislik Ltd. Beton hazır beton yapım TSE standartlarına uygun hazırlanacak olup hazır beton dökülmesi arasındaki zaman hiçbir suretle yarım saatten fazla olmayacak ve soğuk derz oluşumuna müsaade edilmeyecektir. Yerinde dökme kollektörler için dökülen beton tekniğinin gerektirdiği aletlerle imal edilerek yerleştirilecek ve iyice sıkıştırılacaktır.Beton borular. yeraltı suyu vs.YERİNDE DÖKME İMALATLAR 14. playvut.) işe başlamadan kalıp için İdareden onay alınacaktır. Sızdırmazlık deneyi İller Bankası Kanalizasyon İnşaatı Özel ve Teknik Şartnamesinin ilgili maddesi veya TSE.aksi halde tablo değerlerine göre uygulama yapılır. yerinde dökme betonla imal edilecekse dökülecek beton cinsi sözleşme ve şartnamesine göre projelerde belirtilen şekilde olacaktır. 14. . (Aksine bir hüküm olmaması halinde altyapıda kullanılan beton imalatında sülfata dayanıklı çimento kullanılacaktır. bacalar. Kalıp alındıktan sonra beton yüzeyleri üzerinde boşluklar görülmeyecek yüzey düzgün ve pürüzsüz olacaktır aksi durumda denetim elamanının uygun göreceği tamir harcı ile beton yüzeyi tamir edilecektir.Kalıp miktarı işin süresi dikkate alınarak yeteri miktarda kalıp temin edilecektir.1. 14. İki boru arasındaki mesafe: d= [a + (h/n) + c] – d1/2 13. kum ve çakılın granülemetresini her zaman ve her konu için Yapı denetim görevlisi tesbit eder ve beton deneylerinin yapılması hakkını muhafaza eder. yerindeki özel şartlar nedeniyle (a) değerinin arttırılması gerekirse idarenin onayı ile arttırılabilir. Ayrıca. Yapılan betonun miktarı ne olursa olsun döküm işi hendeğe pompalı veya pompasız oluklarla yapılacaktır.SIZDIRMAZLIK DENEYİ Yapı denetim görevlisi gerekli gördüğü yerlerde veya hattın bütününde tüm masrafları Yüklenici’ ye ait olmak üzere sızdırmazlık deneyi yaptıracaktır. kayar kalıp vb. yağmursuyu menfez (baks) inşaatı vb.Kalıp deformasyonu.

Kalıplar söküldükten sonra temizlenip uygun kalıp yağı kullanılacak olup kesinlikle yanık yağ kullanılmayacaktır.) yazılı talimatla kullanılacaktır.Kollektör kalıbı.) kontrollerini yaptırıp.3. Yüklenici İdarenin denetim yapabilmesi için beton dökümünü mümkün olduğunca mesai saatleri içinde Yukarıda belirtilen genişliklere iksa + kalıp ve kalıp destek payları dahil edilmiştir. 14. akışkanlaştırıcı vb. betonunun tokmaklanması veya vibratörle sıkıştırılması sırasında deforme olmayacak şekilde kalıp tahkimata alınacaktır ve kalıplar beton yeterli mukavemete eriştikten sonra çıkarılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi yıkılarak yeniden yapılacaktır. bulon vb. Yol-yapı mühendislik Ltd. 14. priz geciktirici-hızlandırıcı. Kollektör su sızdırmaz nitelikte imal edilecek ve imal edilinceye kadar ve gereken sürede sürekli rutubetli kalacak şekilde sulanacaktır. 14.4.Beton ve demirin kalite kontrolleri denetim elamanınca uygun görülen laboratuarda (malzeme alınan kuruluş hariç) gerekli deneyler yaptırılacaktır. delikleri denetim elamanının onay verdiği sızdırmaz özel tamir harcı ile doldurulacaktır. 14.Beton dökümünde yapım şartları ve işin niteliği dikkate alınarak denetim görevlisinin uygun göreceği her türlü beton katkı maddesi (sızdırmazlık. tespit edilen eksiklikler varsa giderildikten sonra imzalı beton döküm izin belgesi proğramlayacaktır.8. Şti. çalışma payı Hendek Derinliği (cm) h=0 ~ 250 h = 251 ~ 400 h = 401 ~ 600 h = 601 ~ 800 h=≤ 800 Çalışma Payı (cm) 2 x 70 2 x 75 2 x 80 2 x 85 2 x 90 alınır ve beton dökümüne başlanır.7. demir.5. 14. .Yerinde dökme imalatlarda. 14.Yüklenici beton dökümünden enaz 24 saat önce denetim elamanına yazılı başvuruda bulunarak yapılan imalatların (kalıp.6-Kalıp yapım tekniği dikkate alınarak kalıp sonrası imalatta oluşacak tij. conta vb.

16.1.1. . Boru döşenmesi tamamlandıktan sonra.İki baca arasında malzeme serilmesi gerekmiyorsa hendek taban tesviyesi tamamlandıktan sonra boru döşenmesine başlanacak ve boru döşenmesi tamamlanacaktır. dolgunun şartnamelere göre sıkıştırılıp. hendeğin kundaklama ve dolguya hazır olduğu yapı denetim görevlisi tarafından görüldükten birisi tamamen bittikten sonra. malzeme ile zemin iyileştirilmesi yapılacaktır.İki baca arasında tüm kazı tamamlanacak.Dolgu: Dolgu şartnamesi doğrultusunda yapılacaktır.2. Bu imalatların başlanacaktır. Yapılan işaretlemenin.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 15.. iki baca arası en az 10 m. Kotu alınacak noktalar kot alınmadan önce uygun yöntemlerle (bu işler için kullanılan çivi veya başka işaretleme sistemi ile vs.Yataklama: Dolgu şartnamesi doğrultusunda yapılacaktır. kundaklama ve dolgulamaya göre doldurulur. kazı yapılan ve kazı sırasında tahrip olan yerlerin asfalt için hazır olduğu anlamına gelir.3.-normal metal çiviler kullanılmaz) sabit hale getirilerek bu noktaların her an kolayca bulunması sağlanacaktır. 15. 16.HENDEK DURUMU VE DOLGUNUN YAPILMASI Hendek durumu: hendek yataklama.3.4. boru için bütün testlerin yapılıp. dolgu işi aynı anda yapılmayacaktır. 15. 16. ara ile kazı kotları kontrol edilerek projede gösterilen profilin sağlanacağından emin olunacaktır. 15. boru döşenmesi.Hendek Dolgularında Meydana Gelen Çökmeler İçin Ceza Uygulaması : Hendek dolgusunun yüklenici tarafından tamamlanması. sırası gelen imalata Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.2. 10 m ara ile asfalt üst kotu milimetrik hassasiyetle tespit edilecektir.Kazı tamamlandıktan sonra Yapı Denetim Görevlisi gerekli gördüğü takdirde zayıf zeminlerde. mümkün olduğunca hendek orta eksenine yakın olması sağlanacaktır.4.Kundaklama: Dolgu şartnamesi doğrultusunda yapılacaktır. Asfalt yapıldıktan sonra 5 gün içinde. yeteri kadar zayıf zemin kaldırılarak.İŞİN YAPILMASINDA UYGULANACAK GENEL ESASLAR 16. belirterek yüklenici temsilcisi-yapı denetim görevlisi -sürveyan arasında hazırlanacak bir tutanakla tespit edilecektir. 15. Herhangi bir nedenle projede bir değişiklik yapılması gerekirse kontrol edilen kotlarla iki baca arasında. 16. İdarece onaylanan uygun ocak taşı vb. eğimin her noktada aynı olduğundan emin olunacaktır. hendek en kesitinde.Çok zorunlu sebepler olmadıkça ve olabilecek zorunlu sebepler tutanakla tesbit edilerek yapı denetim görevlisinden izin alınmadıkça iki baca arasında malzeme serilmesi . Asfalta hazır olan yerler cadde (veya sokak) ismi belirterek ve baca numarası ve km.

17. yükleniciye aittir. Ancak bu gibi imalatların alt kotuna kadar olan dolgular tamamlanacaktır. ‘ye kadar kundaklama yapılır. Ø 300. tretuvar kaplamaları ve bordürlerin eski haline getirilmesi. temizlenerek. Yapılan dolgular.İki baca arasında döşenmiş boruların (hem prefabrik hem yerinde dökme borularda) konumu plan ve profilde gergin ip özelliğini taşıyacaktır.3-Bu işe ait proje İller Bankası Kanalizasyon işlerinin planlanması ve projelerinin hazırlanmasına ait TALİMATNAME İller Bankası Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi ve ilgili diğer teknik şartnameler ile bu şartnameler haricinde kalan teknik hususlar için Türk Standartlarına normlarına uygun olarak yapılabilecek ve İdare onayına sunulacaktır. 16. ve gereği halinde (DIN) Yol-yapı mühendislik Ltd. hata ve tamamlanması gereken hususları tamamlamakla yükümlüdür. Kazı genişliği dışında kalan ve kazıdan çıkan malzemenin dökülmesi veya başka nedenlerle kirletilen ve bozulan asfalt. bordür gibi imalatların eski haline getirilmesi yükleniciye ait değildir. Boru döşenmesi sırasında boruların yerinden oynamamasını sağlayacak şekilde yataklama daha sonra üstünden 30 cm.Boru hattı özenle yataklanmadan ve kundaklanmadan hendek dolgusuna geçilmeyecektir. Plan ve profilde boru eksenindeki kabul edilebilir maksimum sapmalar.Dolgu tamamlandıktan sonra. ister yol bölgesinde. Ø500 mm. tekniğine ve şartnamesine uygun olarak ve ilerde en ufak bir oturmaya meydan vermeyecek şekilde yapılacaktır. borular için : .6.İşin projeleri idare tarafından verelirse. ilave çıkartma yapabilir veya yükleniciden yeni kesin proje.7. Kazıdan çıkan malzemenin dolgu olarak kullanılmadığı yerlerde prensip olarak tüm hendek dolguları uygun stabilize (Ancak caddelerde kırmataş) malzeme ile yapılacaktır.2.5. borular için : .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi sonra başlanacaktır. gerekirse yıkanması. Ø 200. ister yol dışında olsun. Şti.uygulama projesi veya tadilat projesi yapılmasını isteyebilir. 17. Dolgu malzemeleri hendeğe 20 – 30 cm.Bu işle ilgili kesin projeyi idare verecektir. . tretuvar kaplaması.’lik tabakalar halinde serilecek ve dolgu sıkıştırılması tam sağlanacak şekilde kompaktörle tamamlanacaktır.3cm. Ø 500 mm. idare’nin verdiği projelerde eksiklik. hata ve tamamlanması gereken diğer hususlar olursa yüklenici projelerdeki bu eksiklik. 16. Projelerde uygulama için tamamlanması gereken hususlar işe başlamadan ve işin devamı süresince tesbit edilecek idare’ye bildirilecek ve idare ile varılan mutabakata göre projeler tamamlanacaktır.1.5 cm. çalışma yapılan bütün yerler düzeltilerek. Ø 400. PROJE HESAP AÇISI 17. İdare gerekli gördüğünde projede düzenleme. 16. işe başlanmadan önceki haline getirilir. 17.’dir. Kazı genişliği içinde kalan asfalt.

17. Şti. Bu çukurlar yeterli derinlikte olacak ve sokaktaki yer altı tesislerinin gerçek durumları tesbit edilecektir. Bu çukurlar yeterli derinlikte olacak ve sokaktaki yer altı tesislerinin gerçek durumları tesbit edilecektir. Yeraltı konumuna göre güzergah takribi olarak geçilecek gerektiğinde sondaj çukurları açılacaktır. Konumuna göre güzergah takribi olarak geçilecek gerektiğinde sondaj çukurları açılacaktır. boyuna ölçülere dayanılarak çıkarılacaktır.Proje kontrollarının yapılmış ve projenin tasdik edilmiş olması ilgili firmayı sorumluluktan kurtarmaz.7. Proje çalışmaları Kuruluşumuz Kanal Proje Daire Başkanlığı’nın kontrollüğünde yürütülecektir. 17. 18. Kanalizasyon projesi hazırlanırken dikkate alınacaktır. Havagazı. Yol-yapı mühendislik Ltd. Kanalizasyon projesi hazırlanırken dikkate alınacaktır. Yüklenici yol altında bulunan yer altı tesislerini (Telefon. Yüklenici projelerde her sokak. Yüklenicinin bu projeler üzerinde hiçbir hakkı kalmaz. Ayrıca açılmamış yolların profilleri ve yol mifer kazıklarını firma ilgili Belediye İmar Müdürlükleri ile ilişkiye geçerek çaktıracak profillere göre akar kotlar tesbit edilecektir.4.Projelere ait telif hakkı İdareye ait olup. 17. İŞLETME PROJELERİ İşin sonunda geçici kabulden evvel (tasfiye veya fesih halleri dahil) işletme projeleri sözleşme ekleri ve ilgili şartnameler doğrultusunda hazırlanmış ve tamamlanmış olarak tasdik için İDARE’ye verilecektir. bunların örnek alınması veya aynen başka işlere ait projelerde kullanılması münhasıran İdarenin iznine bağlı olup. cadde.5.6. İçmesuyu mevcut kanalizasyon foseptik) tesbit edilecektir. Yüklenicinin proje ön raporlarında bölgenin haritasında imar planının ve şebeke taslağının son duruma uyup uymadığı bütün yerleşimler ile sokak ve değişiklikleri. gecekondu önleme bölgeleri ile afet yerleşim sahalarını kapsayıp kapsamadığı imar planında olupta açılmamış sokak ve caddeler varsa kamulaştırılacak veya irtifak hakkı (geçiş) alınacak yerler raporda belirtilecektir. açıktan akan mecra veya dere yataklarının ölçülere dayanmasına ve mecraların temizlenmesi için suyun şişirilmesinden dolayı bina içlerinde geri tepme olmamasına özellikle dikkat edilecektir. Elektirik.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 17. Boyuna kesitler yol eğimi dikkate alınarak yapılacak.Yüklenicinin yapacağı projede gözönüne alacağı hususlar. .

c. cinsi Eğim Baca nosu 18. 30 gün içinde tamamlanıp İdareye verilecektir. Ancak kapsamı geniş olan işlerde yüklenici firma işin tamamlanan bölümleri için iş devam ederken kısmi işletme projelerini tamamlayıp incelenip onaylanmak üzere İdareye verecektir.b.3.1.1.İmar ve halihazır haritası olmayan yerlerde kollektör güzergahı için kollektör aksından en az 50 mt. . nirengi ve poligon rasat defterleri ve hesapları. 18. 50 mt sola olmak üzere şeritvari halihazır durumu gösteren 1/1000 ölçekli haritaları çıkartılacaktır.Plan üstündeki bilgiler Akar kot Baca kapak üst kotu Bacalar arası mesafe Boru çapı. 18.yüklenici tarafından İDARE’ye verilecektir.) 18. Yol-yapı mühendislik Ltd. 18.a İşletme projesinin hazırlanması için gerekli tüm arazi çalışmalarını içeren röper krokileri.Anahtar Pafta : Atıksu ve yağmursuyu için ayrı ayrı 1/5000 ölçekli paftalar hazırlanacak ve bunun üzerinde 1/1000 ölçekli paftaların yerleri gösterilecektir. işin bitim tarihinden itibaren. sağa.2.2.b.4.1.Bütün some ve bacaların koordinatları hesaplanacak ve imar veya halihazır paftaya işlenecektir. 18.Bu işle ilgili olarak İller Bankasının Özel ve Teknik Şartnameleri geçerlidir.b.1.İşletme projeleri. (1/1000 yatay.d.İşletme projelerinde gösterilecek bilgiler: 18. Şti. Baca röperleri en az üç noktadan alınarak röper krokilerine işlenecektir.1-İşletme projesine ait Harita çalışmaları: 18. Kollektör plan ve profilleri aynı pafta üzerinde gösterilecektir.Bütün kot ve koordinatlar ülke kot ve koordinatlarına bağlı hesaplanacaktır. 1/100 düşey olmak üzere profil çizilecektir.2.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 18.e.1. 18.a. nivelman defteri v.İşletme projelerine esas olacak değerler dolgu işlemleri yapılmadan önce kayda geçirilecektir. 18.

Evler mecraların tamamlanmasından ve işletmeye açılmasından sonra bağlanacaktır. Ev bağlantıları yapılırken fosseptiklerin ve fenni olmayan kanalların ilerde köreltilecekleri dikkate alınarak imkan nispetinde fosseptiklere ve eski mecralara en az zarar verecek bir güzergah seçilmelidir. her parsele veya eve bir bağlantı öngörülecektir. Parselasyonu yapılmamış yerlerde ise idarenin yazılı talimatına göre hareket edilecektir. projesine göre ev bağlantısı bırakılan yerler hendek kenarına röperlenecektir.PARSEL BAĞLANTILARI : Parsel bağlantıları muflu borularla varsa projesine göre Yapılacaktır. Parselasyonu yapılmış sokaklarda. yerinde dökme baca yapılabilir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 19-MUAYENE VE IZGARA BACALARI: 19. 19. 20. Yeni imar geçmiş bölgelerde ise abone bağlantıları her imar parseline bir bağlantı olmak üzere kaldırım üzerine gelecek 80 mm. donatı ve beton et kalınlıkları kullanılmak kaydıyla ve İdarenin onayı alınarak. Ana mecra döşenirken .3 – Muayene baca içlerinin temizliği için pikten mamül basamaklar projesinde görüldüğü şekilde şaşırtmalı olarak konulacaktır. Ev bağlantı boruları ana mecralar ile 45° ‘lik bir açı teşkil edecek şekilde olacaktır. Ev bağlantı boruları ana mecralara C parçası ile bağlanacaktır. Yine zorunlu hallerde bir parselde birden fazla ev ve apartman var ise her ev ve apartman için ayrı ayrı bağlantı yapılabilir. . kesit ve şekilde muayene baca ve ızgara bacası yapılacaktır.1. Bağlantılar ana kanal ile kaldırım arasına yeni döşenecek proje veya şartnamesinde belirtilen boru cinsinden yapılacaktır. Bağlantılar kesinlikle yol içinde aboneye ait mevcut boruya yapılmayacaktır. ‘lik prefabrik baca ve beton kapağı dahil basamakları yapılmış olarak ızgarada ise şartnameye uygun pik ızgara yapılmış olarak İdareye teslim edilecektir. Ev bağlantı mecraları için menba ve mansab kotlarına göre maliyeti minimuma indiren en uygun eğim seçilecektir. Parsel ve ızgara bağlantı miktarı proje ve yerinde yapılan tespitle belirlenecektir.Yüklenici. prefabrik bacada öngörülen. projelerde belirtilen tip. 19. çimento dozajı. Yol-yapı mühendislik Ltd.2 – Prefabrik baca yerine. Şti. Zorunlu hallerde proje şartlarının elvermesi halinde iki veya daha fazla evin bir parsel bacasına bağlantısı yapılabilir.

baca kapağı ve çerçeveleri 20 kg/mm² çekme 25 ton kırılma mukavemetli olarak dökme demirden imal edilecek olup..4.. 22. 22.Döküm sathında ve bünyesinde döküm boşlukları. -1 mm. 22. İDARE gerekirse tip kesitlerde değişiklik yapacaktır.. Şti.YAĞMURSUYU PİK IZGARA VE MUAYENE BACA KAPAĞI İLE ÇERÇEVELERİ HAKKINDA TEKNİK ŞARTLAR: 22.Yağmursuyu pik ızgara ve çerçeveleri TSE 1479 normuna uygun İDARE’ce verilecek numuneye göre (TSE 1479 madde 1.6..2. 22.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 22. baca kapağı ve çerçevelerinin bütün yüzeyleri düzgün.5.7. döküm boşluğundan arı ve deformesiz olacaktır.1 – Yağmursuyu pik ızgara ve muayene baca kapağı ve çerçeveleri pik olarak menteşeli açılır. 22.Muayene baca kapağı ve çerçevesi (TSE 1478) ızgara ve çerçeveleri TSE1479) ne uygun ağırlıklarda kasalı..3. pik cinsi HP2 piki olacaktır. kapanır şekilde orta ve ağır trafik yüklerine göre dayanıklı olacak şekilde İDARE’ce verilecek imalat resimlerine göre yapılacaktır.. muayene baca kapağı ve çerçevelerinin üzerine İDARE’nin vereceği punto ebatlarına uygun “ASKİ KANALİZASYON” ve yağmursuyu için “ASKİ YAĞMURSUYU” ibaresi kabartmalı olarak yazılacaktır. 22. .Satıhlar kum püskürtme ile temizlenerek. menteşeli ve pikten mamül olacaktır. tolerans dahilinde ve muayene baca kapağı.2 çizelge 3) aynı tolerans dahilinde rahatça açılıp kapanabilir şekilde imal edilip alıştırılmış olacaktır.2. curuf kum yapılması..9. çerçevesi de TSE 1478 normuna uygun (TSE 1478 madde 1.Izgara. 22. yolluk dipleri ve çapakları kesme ve taşlama suretiyle düzgün bir şekilde düzeltilmiş olacaktır.8..Izgara ve baca kapağı çerçeveleri YÜKLENİ’ci her parti dökümünde veya satın alımında İDARE’ye haber verecek: yapı denetim görevlisi gerek görürse malzemeden 1/100 oranında kırmak suretiyle malzeme dokusunun ve döküm boşluğunun muayenesini yapacaktır. Gerekirse malzeme tahlilini ve mukavemet kontrolünü masrafları firmaya ait olmak üzere yaptırılacaktır.2. Kumla temizlendikten sonra herhangi bir tecrit (boya)’e tutulmayacaktır. 22.Izgara. Yol-yapı mühendislik Ltd.Izgara. kabarcık ve çatlak bulunmayacağı gibi hatalar dökümden sonra herhangi bir yolla düzeltilmesi yoluna gidilmeyecektir.2 çizelge 3) +.

Standardında olacak ve çalışma noktalarda Yol-yapı mühendislik Ltd.ekipman. Aksi halde işe başlatılmaz. İkaz Levhaları ve İş Güvenliği Yüklenici gerek yapılan işi tanıtmak gerekse trafik akışını kolaylaştırmak ve ayrıca can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen trafik önlem ve işaretleri... sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır. karayolu geçişi için TCK ve Bölge Trafik Müdürlüğü'ne ve şehir içi yolların ve kavşakların kapatılması için İl Trafik Müdürlüğüne ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır. Seyyar olup.. b) İnşaat Bilgi.. Şayet iş taşeronlar yardımı ile yürütülüyorsa yukarıdaki hususlar taşeronlar için de geçerli olup. HARÇLAR VE ÖN HAZIRLIKLAR a ) Ruhsat.kazı... CİNSİ 1) İş tanıtım levhası 2) " " . ekip. çalışılan noktalarda kullanılacak. aksayan durumlarda direkt olarak Yüklenici sorumludur. Seyyar olup. temin etmekle sorumludur.. döküm ruhsatı... karayolu geçiş müsaadesi ile ilgili olarak ASKİ sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmakla sorumludur. . bilgi ve makine parkını vs. İÇMESUYU İNŞAATLARI MADDE 1 : RUHSAT. Cumartesi-Pazar ve gece çalışma müsaadeleri. .. 3) Barıyer 4) Mecburi Yön Levhası kullanılacak ADET .. Yüklenici işe başlamadan önce malzeme... malzeme vs.ekipman. Yüklenici kurduğu her şantiye için ayrı ekip .... Aksi durumda olabilecek her türlü kaza vs. Yüklenici işe fiilen başlamadan önce.. harcı ve yeri. TCK ÖZELLİKLERİ Ayrı noktada... kaldırıma betonla tespit edilecek.. ikaz levhaları.. bu durum süre uzatımında dikkate alınmaz.. Asfalt ve kazı ruhsatı için cadde ve sokak bazında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Müdürlüğüne. ilgili bütün ruhsatları almak ve birer kopyasını kendisinde tutmak. Harçlar ve Ön hazırlıklar İhale konusu işler için gerekli olan asfalt kesme . asıllarını da ASKİ'ye vermek zorundadır. toprak döküm ruhsatı ile toprak döküm harcı ve trafik müsaadeleri. Şti. . inşaat bilgi ve ikaz levhaları ile iş güvenliği için gerekli levhaları işe başlamadan önce şantiyelerde hazır halde bulundurmak ve işin devamında gerekli noktalara koymak zorundadır. hazırlayacaktır. çalışılan noktalarda kullanılacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 8. tatil günleri ve gece çalışmaları için ilgili Belediye Başkanlığına. Aksi halde işe başlatılmayacak olup.

. . çalışılan noktalarda kullanılacak. Seyyar olup. . Ayrıca boru bandılların kasa yan yüzleri ve birbirleri ile temas ederek boru kaplamalarının bozulmaması için. kum-çakıl.. fittings malzemeler. bandıllar ile bandıllar arasına boyuna veya kasa tabanına dik olacak şekilde her iki başa da ahşap kalaslar konacaktır.. alınacaktır. sözleşme ekindeki Teknik Şartnamelere uygun olarak.. Kullanılacak her malzemenin şartnamelerinde belirlenen kaliteye uygunluğunun Yapı Denetim Görevlilerince kabul edilmesi şarttır. çelik ve ductil boruların iç ve dış izolasyonunun bozulmaması için yükleme ve boşaltmalar bitkisel elyaflı sapanlarla yapılacak ve vinç kullanılacaktır... çalışılan noktalarda kullanılacak.....b. TS 1997’ye uygun çelik boru... 10)Bilgi levhası . yangın musluğu.. Yükleme sırasında ambuatmanlı başların üst üste gelmemesine dikkat edilecektir..) polietilen boru. her 10 apartmanda bir tane MADDE 2 : MALZEME TEMİNİ. demir gibi inşaat malzemeleri de Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde tarif edilen kalitede Yüklenici tarafından temin edilecektir. ASKİ' nin onayı alınmadan getirilen malzeme şantiyeden ... çimento. kasa yan yüzleri ile bandıllar . . . Çalışma yapılan noktalarda kanala paralel kullanılacak.. mt Çalışma yapılan noktalarda kullanılacak.. Ductil borular kamyonlara yüklenmeden önce hazırlanmış olan 10*10 kalaslar boru paketlerinin her iki ucunda (1) er metre mesafeden kasa tabanına enine istikamette yerleştirilecek. üzerlerine bandıllar (boru paketleri) oturtulacak tekrar enine istikametteki kalaslardan her iki başa (1) er adet konacak ve böylece yüklemeye devam edilecektir.. kereste. Seyyar olup. .... tuvenan ve kırmataş malzeme ocaklarını işe başlamadan önce tespit edecek ve malzeme kalitesi yönünden ASKİ'nin onayını alacaktır.. Seyyar olup.... NAKLİYESİ VE KULLANIMI İnşaatta kullanılacak olan TSE’ye uygun İSO 9000 belgeli PE-100 yoğunlukta HDPE boru.. malzeme alınamaması gibi sebeplerle ocak değişikliği olması hallerinde de yeniden ASKİ'nin onayı uzaklaştırılacaktır. Malzeme kalitesinin bozulması. vantuz.. tuvenan. Şti... Yere tespit edilebilir. Tüm boru. ek parça ve abone bağlantı malzemeleri kasalı kamyonlar veya pikap türü araçlarla taşınacak.. buşakle v. kırmataş.. Yüklemeyi Yol-yapı mühendislik Ltd. ISO 2531 in en son versiyonuna uygun ductil boru ve ek parçaları ile armatürler (vana.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 5) Yol Kapalı Levhası (Ek:9) 6) Plastik huniler(kırmızı-beyaz) 7) Flaşörlü ikaz lambaları 8) Kırmızı-beyaz şerit 9) Yaya geçiş kalasları 50x150x5 kullanılacak. 50 mt ara ile çalışılan noktalarda kullanılacak (Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu İnşaatı yazılı) c) Ocak Temini Yüklenici dolgu malzemesi olarak kullanılacak olan kum .....

istif ve hatalı kullanma sonucu bozulan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu amaçla bandıllar bir bandıldaki boru sayısı ve boru boyu dikkate alınarak. Keza borular geçici depo yerine istif edilirken de aynı hususlara dikkat edilecektir. bilgi levhaları ve makine parkı Yapı Denetim Görevlisi tarafından görülüp yeterliliği tespit edilmedikçe asfalt kesme ve kazı işlerine izin verilmeyecektir. MADDE 3 : BORU APLİKASYONU. ikaz levhaları. malzemelerde iklim şartlarından korunacak. muflu ve flanşlı cinste duktil. ekip. Bu nedenle anılan parçaların yükleme. bir sıra bandıl olacak ve ambuatmanlı kısımlar üst üste gelmeyecek şekilde istif yapılacak. boşaltma.böylece tabandan itibaren bir sıra 10x10 cm kalas. kışın ise kapalı yerde muhafaza edilecektir. boşaltma. bandıllar bunların üzerine oturacak. üst üste (4) sıradan fazla bandıl konulmayacaktır.istif ve nakliye sırasında zarar görmemelerine dikkat edilecektir. belirli aralıklarla. Şti. bordür taşlarına paralel olacak ve yaya trafiğini aksatmayacak şekilde istif edilecektir. borular bitkisel elyaflı halatlarla kamyon kasasına sarılacaktır. makine parkı bulundurmakla yükümlüdür. ekipman. İşin devamında bunları başka şantiyeye nakledemez. ekipman. Yüklenici kurduğu her ayrı şantiye için ayrı ekip. İşi taşeronlar yardımı ile yürütüyorsa bu hususlar taşeronlar içinde geçerli olup aksayan durumlardan Yüklenici sorumludur. Pe ve Pvc esaslı malzemeler olup. font. ikaz ve bilgi levhaları. Malzemenin boyutuna bağlı olarak yükleme ve boşaltma işi insan veya makine (vinç) gücüyle ve malzeme hasar görmeyecek şekilde yapılmalıdır. Özel parça ve armatürler genellikle dişli. Pe. Şayet borular döşeneceği güzergahlara nakledilip dizilecekse. Depo veya şantiyede istiflenirken . Borular kaldırımlara konulurken boru altına her iki uçtan (1) er mt 10x10 cm’ lik kadronlar konularak boruların zeminle olan teması kesilecektir. boru istif yeri kesinlikle yaya kaldırım olacaktır (kaldırım olmayan yerler hariç). Çelik boruların istifinde de boru altına uygun ebatlarda kum torbaları yerleştirilerek borunun zeminde etkilenmemesi sağlanacaktır.Yaya kaldırımı olmayan yollarda borular. yazın güneş ışığına maruz bırakılmayacak. Yani tabana. Yol-yapı mühendislik Ltd. trafiğe mani olmamak üzere yol kenarlarında yola paralel şekilde ve her iki başından (1)er mt içerden altına takoz konularak istif edilecektir. ASFALT KESİLMESİ ve KAZI İŞLEMLERİ Yüklenicinin malzeme.dişli parçalar üst üste atılmayacak ek parçaların zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek . İyi muhafaza edilememesi veya hatalı yükleme. bunların araçlara yükleme. .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi müteakip. yaya kaldırımlarına. çelik. her iki uçta birer metre 10x10 cm ebadında kalaslar konulacak. boşaltma sırasında araçlardan ve hendek kenarlarından hendeklere atılmaması ve yuvarlanmaması gerekmektedir. PVC ve lastik esaslı boru conta veya rondela vb.

1 sürveyan ve 2 işçiden oluşan bir ekip. aliğmanların teşkilinde gereksiz some noktası oluşturulmayacak ve ductil buruların 3° lik sapma açısı özenle değerlendirilerek gereksiz dirsek kullanılmayacaktır. profildeki kazık numaraları ve mesafelerine göre aplike edilecek.40 mt genişlikte olacak şekilde abone hattının zemine aplikasyonunu yapacaktır.2 ) Şebeke Borularının Aplikasyonu : Şebeke hatlarının aplikasyonu. asfalt kesme işlemine başlamadan önce. ve mevcut alt yapı durumu göz Güzergahtaki mevcut altyapının konumu ve döşenecek hattın yeri belirlendikten sonra. Okuma yapılan noktalardaki kazı derinlikleri operatörün göreceği şekil ve büyüklükteki demir kazıklar üzerine yazılıp. boyunu tespit edecektir. mevcut altyapının tespiti için öncelikle ultrasonik dedektörle yapılacak tarama sonucunda gerekli yerlerde arama kazıları yapılmalı ve karşılaşılan alt yapının durumuna göre boru hattı zemine aplike edilmelidir. bu boruya paralel olarak aynı güzergaha. Aplikasyon sırasında mevcut güzergahta herhangi bir engel yoksa ve boru çapı Ø < 300 mm ise borunun yeri kanal yakın kenar bordür taşına 1 mt mesafe olacak şekilde belirlenecektir. hendek genişliği de güzergaha çizilecektir. Şti. Aplikasyon sırasında mutlaka takeometre. bir boru döşeneceği hesaplanarak aplikasyon yapılacak ve şebeke boruları bordür tarafından ve üstte olacak şekilde kademeli tip kesit uygulanacaktır. şebeke inşaat planlarına ve arama kazılarından çıkan sonuca göre yapılacaktır. hendek yakın kenarı ile bordür arasında 1 mt. ara mesafeler de dikkate alınarak. Herhangi bir engel yoksa yol genişliğine bağlı olarak tek veya çift taraflı olarak. Yol-yapı mühendislik Ltd. Ekip mevcut sayacın konumuna göre en kısa mesafeden abonenin şebeke borusu ile bağlantısını krokilendirecek ve hendek genişliği 0. mevcut abone hatlarını ve sayaç yerlerini ve yapılacak bağlantının çapını. mesafe olacak şekilde ip çekilmek suretiyle minimum malzeme kullanımı esas alınarak aplikasyon yapılacaktır.5 mt ) olmak üzere II ve III. a. a.3 ) Abone Hatlarının Aplikasyonu : Şebeke hatlarının aplikasyonu yapılırken 1 formen. . Aplikasyon ip çekilmek suretiyle kırmızı renkli yağlı boya veya yağlı tebeşir kullanılarak yapılacaktır. a. Boru çapı Ø > 300 mm olan borularda abone bağlantısı yapılmayacağı için.1 ) Ana Besleme Hatlarının Aplikasyonu : Ana besleme hatlarının aplikasyonu tamamen plan-profile önüne alınarak yapılacaktır. nivo ve metre gibi ölçü aletleri ve ip kullanılacak. Zorunlu hallerde ASKİ’nin yazılı izni veya talimatı ile boru güzergahı yaya kaldırımına alınabilir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi a ) Boru Hatlarının Aplikasyonu : Boru güzergahlarında. yol genişliğine bağlı ( 1-1. yakın bordürün yaya kaldırımına çakılacaktır. boru hattı zemine.

2.2. 70 cm’den büyükse .2) d.2.Şevli hendeklerde : d + 2 * 20 cm . borular arasında 20 cm mesafe bırakılacaktır. 40 cm’den büyük.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi b ) Asfalt Kesilmesi : Aplikasyon yapılmasını müteakip.İksalı hendeklerde : d + 2 * 60 cm : d + 2 * 60 + 2 * 5 cm olarak alınır.) c. iş makinesi bomuna da özel bıçak takarak asfalt kesilmeyecektir. 40 cm’ye eşit veya küçükse . kesinlikle içe veya dışa taşma olmamalı. Yol-yapı mühendislik Ltd. c. 1. . asfalt kesme bıçağı.60o den yatık şevli hendeklerde : d + 2 * 20 cm . : d + 2 * 35 cm : d + 2 * 35 + 2 * 5 cm Aynı hendek içinde birden fazla borunun yanyana bulunması halinde.3) d. Tatbikat projesinde hendek kazı kesitleri bulunmuyorsa boru dış çapı ( d ) olmak üzere çalışma hacmi ile birlikte taban genişlikleri .5 mt’den daha derin olan hendekler ve inşaat çukurları.İksalı hendeklerde c. c ) Kazı ve Hendek Tabanı Dolgusu İşleri : c.60o den yatık şevli hendeklerde : d + 2 * 45 cm . Kesme işleminde kompresör ile delici uç . 70 cm’ye eşit veya küçükse .1) d.İksalı hendeklerde : d + 2 * 20 + 2 * 5 cm c.60o den dik şevli hendeklerde .2) Zemin cinsi ve asfalt alt malzemesi ne olursa olsun boru hendeklerinin genişliği tatbikat projesindeki kesitlere uygun olarak yapılacaktır. Şti.1) Aplikasyonu yapılan hattın asfalt kesme işlemi tamamlandıktan ve boru ek parça ve fittings malzemelerinin hazır olduktan sonra Yapı Denetim Görevlisinin bilgisi dahilinde membadan mansaba doğru kazıya başlanacaktır (Zorunlu hallerde tersi olabilir. bıçak veya kesici uç aplikasyon çizgilerini takip etmeli. geniş veya dar kesme yapılmamalıdır.60o den dik şevli hendeklerde . profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve şartların gerektirdiği gibi iksa edilerek desteklenecek veya şevli kazı yapılacaktır. Kesme işlemi sırasında testere. veya asfalt kesme testeresi ile çift taraflı kesilecektir. Asfalt.

c. c.4) Kanal tabanı. cadde veya sokak trafiğe açılacaktır. . Hendek tabanı düzeltildikten ve pekiştirildikten sonra boru bağlantılarının güvenli şekilde yapımı ve denetimini sağlayacak derinlikte hendek tabanında baş yuvaları açılır. Yeni döşenecek boru hattı güzergahında yapılacak hendek kazılarının mevcut boru hattını etkilediği yerlerde palplanj çakılacaktır. gibi hususlar gözönünde tutularak Yapı denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda hareket edilecektir. zeminin taşıma gücü.6) Boru hendek tabanının.3) Çalışmalar nedeni ile uzun süre yaya veya araç trafiğinin engellememesi amacıyla . boruların tüm boylarınca tabana oturacak şekilde tesviyesi tamamlanıp varsa tabandaki su kurutulduktan sonra proje veya tip kesitte verilen kalınlıkta ( minimum 10 cm.7) Ana besleme hatlarında yapılan kazılar sırasında gerekli ölçü aletleri (Takeometre. kompaktör veya titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek tabanı uniform hale getirilmelidir. bu nedenle tabanda veya yanlarda meydana gelebilecek dökülmeler düzensizlikler veya boşlukları Yapı Denetim Görevlisinin uygun göreceği bir malzeme ile doldurularak sıkıştırılmalıdır. nivo. Asfalt kaplama olan yollarda ve dolguya elverişli olmayan (balçık. Şti. c. Hendek tabanının bataklık. çapı.) tuvenan (kum-çakıl) malzeme makine ile hendek tabanına atılarak serilmeli ve hendek genişliğine göre tokmak. gömlekleme amacı ile getirilen kum ve tuvenana karışmayacaktır. varsa trafik yükü gibi faktörler gözönüne alınarak Yapı Denetim Görevlisince yerinde tespit edilir. kazıyı müteakip kürekle sıyrılarak örselenmiş zemin dışarı atılmalıdır. düşey ve yanal zemin basıncı. kesinlikle çift taraflı istif edilmeyecek. bir ekip en fazla 300 mt’ lik kazı yapabilecek ve bu kanalın tüm işleri bitmeden ikinci bir 300 mt’ lik kazıya kesinlikle başlamayacaktır. Başlandığı takdirde iş durdurulur. Kazı derinliğinin 4 mt’ yi geçtiği yerlerde kazı çukuru desteklenerek palyeli kazı yapılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Şev veya iksa uygulamasına yolun durumu. kaya vs. c.) mutlaka kullanılacaktır.) zeminlerde kazı malzemesinin tamamı ruhsatlı döküm yerine nakledilecektir Toprak olan zeminlerde kazıdan çıkan malzemenin dolguya elverişli olması halinde Yapı Denetim Görevlisinin bilgisi dahilinde dolguya yetecek miktarda kazı malzemesi hendeğin yakın kaldırım tarafına derli toplu bir şekilde istif edilecek.5) Hendek tabanının düzeltilmesi sırasında ortaya çıkan iri taş parçası. sivri kaya ucu gibi engeller yerinden çıkarılarak yok edilmeli. Yapılacak bu dolgunun yüksekliği ve mesafesi. Açılan kanallar kazıldığı tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde her işlemi tamamlanarak. silt veya akıcı kum gibi oynak zemin (kohezyonlu) içerisinde bulunması halinde buru hattı uygun görülecek taş veya elek üstü iri malzeme ile yapılan dolgu üzerine küçük daneli çakıl serilir. Kazıdan çıkan fazla malzeme ise toprak döküm yerine nakledilecektir. boru tipi . arazinin konumu. c. prizma vs. çalışma yeri. trafik yoğunluğu vs. Yol-yapı mühendislik Ltd.

boru uçları alın alına getirilerek eksen kontrolu yapılacak. Her bir kaynakçı hakkında Yüklenici iki nüsha kayıt tutacak. Şti. yanlara ve hendek tabanına çarpmalara imkan tanımayacak şekilde seçilecek. c.2) Çelik Boruların Montajı :Normal kontrollerin haricinde iç ve dış izolasyonlar da kontrol edilen boruların hendeğe indirilmesinde kullanılacak araç ve gereçler üniform olarak indirilmeye imkan verecek. Yapı Denetim Görevlisi tarafından kontrol edilecek. Yol-yapı mühendislik Ltd. c. boru içerisinde katı ve sıvı maddelerin olup olmadığı kontrol edilir. tip kesitlere göre kum veya tuvenan konup konulmadığı. Başları eklenmiş belirli uzunlukta ano ve rulo halindeki borular. derin sıyrık. Boru başlarının birleştirilmesine geçmeden önce sızmaya yol açabilecek malzemeler birleşim noktalarından uzaklaştırılacaktır. imalatların usulüne uygun yapıldığının tespit edilmesini müteakip boru ferşiyatına başlanacak. kaynak tipi ise elektrikli ark kaynağı olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi c. boru döşenecek kanalların tip kesitlere göre. aletler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kaynakçı ehliyetine sahip dahi olsalar her kaynakçı grubunun başında yapılan işleri kontrol edecek ehliyetli bir eleman bulundurulacaktır. bir nüshası Yapı Denetim Görevlisine verilecektir. Kaynak işlerinde çalışacak personel DIN 8560 veya eşdeğer bir standarta göre verilmiş ehliyet belgesine haiz olacaktır. zayiat verilmeyecek şekilde hendek tabanına indirilecek ve hendek tabanına oturacak şekilde döşenecek ve boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktaları teşkil edilecektir. Kaynak elektrotları DIN 1913’te verilen tipte veya eşdeğer kalitede. düzeltilmemesi halinde boru ferşiyatına izin verilmeyecektir. boru izolasyonuna zarar verebilecek çelik halat v. Boru başlarının birleştirilmesinde aşağıda ana hatları verilen esaslara uyulmakla birlikte boru imalatçısı firmanın vereceği esaslar ön planda tutulmalıdır. MADDE 4 : BORU DÖŞEME İŞLERİ ve ARMATÜRLERİN MONTAJI a) Boru döşemesine başlamadan önce. Bu kayıtlar en azından kaynakçının niteliğini (kaçıncı sınıf kaynakçı olduğunu) hüviyetini ve referanslarını ihtiva edecektir. hendek taban tesviyesinin yapılıp yapılmadığı. baş yuvalarının açılıp açılmadığı. Yüklenici her kaynakçıya bir tanıtım numarası verecek ve yapılan her kaynak numaralandırılarak kimin tarafından yapıldığı belirlenecektir. açılıp açılmadığı. İçindeki katı ve sıvı maddeler uzun saplı bir fırça ile temizlenir. . b) Araçlardan indirilmiş ve kanal boyuca dizilmiş olan borular göz muayenesinden geçirilerek ezik delik.b. sıkıştırılıp sıkıştırılmadığı. uygun olmayan imalatlar derhal düzeltilecek.1)PE 100 Boruların Montajı :Borular kaynak makinesine ovalleşmeyecek şekilde yerleştirilerek traşlayıcı aparatı ile boru ucu alınları düzeltilecek.8) İmalatın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerektiğinde projesi doğrultusunda servis yolu yapılacaktır. eksen kontrolu sağlandıktan sonra alın kaynağı ile birleştirilecektir. Şartnamelere uygun kaynak yapmayanlar derhal işten uzaklaştırılacaktır.

kazı makinesi ile boru indirilmeyecek ve kesinlikle serbestçe yuvarlanmayacaktır. Yapılan kaynağın tamamı ultrasonik muayene ile. varsa yataktaki çapaklar alındıktan sonra lastik conta boru içerisine yerleştirilir. Boru kaynak ağızları arasındaki gövde aralığı mümkün olabildiği kadar küçük tutulacaktır. uygulanacak basıncın tespit edilmesi. Lastik contalar yuvalarına konmadan önce boruların ambuatmanlı kısımlarındaki conta yuvası eğri tornavida ile yabancı maddelerden iyice temizlenir. Vinç veya calaskal kullanılarak boru bitkisel elyaflı özel sapanlar veya iki ucunda çelik çeneleri bulunan ve çenelerinin içleri lastik-kauçuk kaplanmış olan çelik halatlar vasıtası ile iki ucundan veya başlarından dıştan (1) er metre içerden kavrayacak şekilde kanala indirilecektir. Borular hiçbir şekilde darbeli kesicilerle kesilmeyecektir. basıncın istenilen seviyede tutulması ve uygulanma süresi. özellikle hava sıcaklığının 0o C’ın altına düştüğü yer ve zamanda durdurulacaktır. Bu koşullar altında da kaynak yapma zorunluluğu doğarsa. döşenmesi ve kaynak yapılması işlemlerinde DIN 19630’ da belirtilen hususlar geçerli olacaktır. Çelik borularda her bir borunun iki ucu boru eksenine dik olarak kesilecektir. kaynak ağızlarının şekline ait standart) göre tespit edilecektir. ön test ve ana testin yapılması işlemleri DIN 4279’ da verilen esaslar doğrultusunda olacaktır. insan gücü. Yuvasına oturtulan lastik contanın dış yüzünden el ile yatağa doğru bastırılarak iyice yerleşmesi sağlanır. Çelik boruların döşenmeden önce kontrol edilmesi. daha sonra contanın üzeri tekrar temizlenerek üzerine fırça ile lubricent sürülerek tekniğine uygun şekilde montaj işlemi yapılır. kaynak işlemine geçmeden önce numune kaynaklar ve ek testlerle yapılacak kaynağın aranan özellikleri sağladığı bir raporla tespit edilecektir. Boru içinde işçi çalıştırmak gerektiğinde boru havalandırma teçhizatı temin edilecektir. c. kesit yüzeyindeki pürüzler giderilecektir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Borular kaynak işlemine geçmeden önce bir merkezleşme düzeneği ile merkezleştirilecek ve boru eksenleri çakıştırılacaktır. Ve bağlanacağı boruya 10-15 cm. Kesit yüzeyinin başlangıç ve bitim noktaları farklı düzlemde olmayacak. hendeğe indirilmesi. kadar yaklaştırılır. Bu nedenle contaların temizliği çok önemlidir. Kesme işlemi. Kaynak işleri kötü hava koşullarında. hidrostatik test uygulanmadan önce hava ile yapılan kaynak dikişleri testi. % 2 oranında da DIN 54111’de verilen esaslara göre röntgen ışını ile kontrol edilecektir. Testi yapılacak boru hattının uzunlukları. Bu amaçla zincir veya çelik halat gibi boru iç ve dış kaplamasını bozacak aksam kullanılmayacaktır. Aksi halde boru indiren ekibin işine son verilir. Şti. Yol-yapı mühendislik Ltd. boru hattının su ile doldurulması. Conta yuvalarına lubricent sürülmeyeceği gibi. Kaynak dikişi üzerindeki her türlü işlem dikiş narlı iken yapılacaktır. . Kaynak dikişi şekli DIN 2559’a (kaynak dikiş hazırlığı. kullanılan malzemenin özellikleri gereği uygun makine veya cihazla yapılacaktır. Ø 100 mm' den büyük borular hendeğe indirilirken kesinlikle vinç veya calasgal kullanılacaktır. herhangi bir yağlı madde de sürülmez.3) Düktil Boruların Montajı :Tüm kontrolleri yapılan boruların Ø 100 mm' ye kadar olanları hendeğe el ile yerleştirilebilir.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Boruların ambuatmansız taraflarından montajı yapılırken de kordon tabir edilen kısmın iç ve dış çapakları alınır. İçi ve dışı iyice temizlenir gerekirse yıkanır. Sonra takılacağı yuvadaki lastik conta üzerine ve kordon kısmına dıştan ikinci çizgiye kadar lubricent sürülür. Yatağı ve kordonlu ucu aynı kota getirmek için yuvarlak ahşap takozlar kullanılır. Boru bunların üzerinde kaydırılmak suretiyle manivela veya özel çektirmeler kullanılarak ikinci çizgi görülünceye kadar itilerek ekleme işlemi yapılır. Sentil ile kontrol edilir. Burada dikkat edilecek konu, borunun conta yatağı arka duvarına tam temas etmemesidir. Borular contalı bağlantı sayesinde her yöne Ø 300 mm' ye kadar 5°, Ø 400 mm' ye kadar 4°, Ø 1000 mm' ye kadar 3° lik bir sapma yapabilmekte, esneklik gösterebilmektedir. Eğer borunun ucu conta yatağına tam olarak oturursa, boru bu esneme özelliğini kaybeder ve zemin oturmalarında boru tahrip olacağı gibi lüzumsuz dirsek kullanımı da gündeme gelir. Montaj işi her ne kadar manivela ve bir ahşap takoz ile de yapılabiliyorsa da bu ancak Ø 100, Ø 125, Ø 150 ve Ø 200 mm.lik borularda mümkün olmakta, daha büyük borularda ve her çapta ve cinsteki özel parçanın bağlanmasında ise zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle montaj aparatlarının kullanılmasında yarar vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi ductil borular yatay ve düşey dönüşleri kendi elastikiyeti ile belirli açılarda geçebilmektedir. Ancak bu noktalara çok dikkat edilerek contanın ezilmemesi sağlanmalı ve dönen boruların ambuatmanlı kısmı masif destek betonları ile desteklenmelidir. Boruların kesilmesi ve pahlanmasında spiral taşlar kullanılacak, başka bir alete müsaade edilmeyecektir. Kesim işlemi yapılırken kesme düzleminin boru eksenine dik olması sağlanacaktır.

d) Ferşiyatı yarım kalan boruların kirlenmemesi için her iki uçtan kapatılması amacıyla Yüklenici her çap için (10) şer adet konik takozlar yaptıracak ve akşamları paydos edilirken bu takozlar vasıtasıyla boru ağızları kapatılacaktır. Boru döşenirken, belirli bir mesafeden bakılarak borunun yatayda ve düşeyde istikametinin doğru olmasına dikkat edilecek, gereksiz yatay ve düşey kurplardan kaçınılacaktır. Zorunlu düşey kurplar oluşursa (bir altyapı nedeniyle ) bu noktaya şebeke hatlarında abone bağlantısı rast getirilir, ana besleme hattı ise vantuz konur. e) Teknik Şartnamelerine uygun olarak temin edilen ve ASKİ’ce uygun görülen, vana vantuz, yangın musluğu ve tahliye bağlantıları ekli tip detaylara göre yapılacaktır. Ø 100 mm’den Ø 300 mm’ye kadar olan vanalar buşakle takımı ile yüzeyden kumanda edilecek, Ø 350 mm’den büyük vanalar içinde rogarlar yapılacaktır. Vanalar usulüne uygun monte edilecek, ağızları kapatılacak ve vana milinin düşey durmasına dikkat edilecektir. Yangın musluğu, vana rogar kapağı ve buşakleleri vs. gibi tesisler her an görülebilecek bir durumda bulunacak, üzerleri kapatılmayacaktır. Rogarlara tip kesitlerde detayı verilen pik döküm kapaklar konulacaktır. ASKİ’nin isteği ve Yüklenicinin kabul etmesi halinde gelişen teknolojik şartlara uygun olarak malzeme tiplerinde değişiklik yapılabilecektir.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi

f) Bağlantı noktaları, kurplar, çap değişiklikleri ve hat sonlarında

kullanılan özel parçaların

arkasına, tip detaylarda verilen ebatta 300 dozlu beton kitleler mutlaka atılacaktır. g) Boru döşeme sırasında, kanal büzü, su borusu, PTT ve TEK'e ait kablolar vs. altyapı tesisleri ile karşılaşıldığında;kot durumu uygunsa bu tesislerin altından geçilecek, bu tesislerin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Boru hattı, kanalizasyon hattı ile enine kesişiyorsa bu noktada boru 2,00 mt. boyunda B160 kalitesinde betonla kaplanıp tecrit edilecek, kanalizasyon boruları ile paralele gitme zorunluluğunda boru, büz boyunca 350 doz beton ile muhafaza içine alınacaktır. Bu noktalar rölevelerde gösterilecektir. Dökülen betonlar prizini alana kadar şartnamelere uygun şekilde korunacak ve bakımı yapılacaktır. h) Zon-Şebeke bağlantıları ile kullanılabilecek durumda olan mevcut şebekenin yeni şebekeye bağlantıları ve yeni zonların mevcut zonlara bağlantıları boru cinsi ne olursa olsun Yüklenici tarafından yapılacak ve su sürekli arkada taşınacaktır. Bu bağlantılar yapılmadığı taktirde işe devam ettirilmez. Düktil borularda ana besleme hatlarında, en fazla çapın yarısı kadar delik açılarak kaynaklı bağlantı yapılması mümkündür. Bunun için özel delme aparatı ile özel elektrot (GRICASTT-31) gereklidir. Normal elektrotla duktil boruya kaynak yapılması yasaktır. i) Şebeke ve ana iletim hatlarının döşenmesi sırasında, bahçe duvarı, tretuvar, kaldırım ve yürüme yolu gibi altyapılar tahrip olursa, Yüklenici tahrip olunan yeri aslına uygun olarak her türlü ücreti kendine ait olmak üzere tamir edecek veya yeniden yapacaktır. Yapı Denetim Görevlisi aslına uygun olarak onarılmayan yerleri yıktırıp, uygun malzeme ile yaptırmakta yetkilidir. Eğimi lastik tekerlekli makinelerin çalışmasına müsait olmayan cadde ve sokaklar dışında paletli makineler kullanılmayacaktır. j) Abone bağlantıları ASKİ’nin gerek yeni tesis edilecek su şebekesi ve gerekse mevcut Ø100, Ø125, Ø150, Ø200, Ø250 ve Ø300 mm çapındaki boru hatları üzerinde ekli tip detaylara göre tesis edilecektir. Yeni döşenen veya mevcut boru üzerine konulan kolye-prizden itibaren her çaptaki polietilen boru, şiber vana, priz musluğu, rekor, nipel, redüksiyon, push-feet, teflon bant, körtapa vs. malzemeler kullanarak abone bağlantısı tesis edilmesi amacıyla kullanılacak PE boru çapları , 1 daire için ¾”, 2-3 daire için 1”, 4-7 daire için 1 ¼”, 7-14 daire için 1 ½”, 15-20 daire için 2” olacaktır. Prensip olarak boru üzerine takılan kolye-priz ile su sayacı arasında teşkil edilecek abone şube hattının tamamen yenilenmesi veya ilk kez abone şube hattı tesis edilmesi esastır. Bu amaçla abonenin mevcut sayacı önceden tespit edilip, ona en yakın ve müsait noktadan boruya kolyesi takılıp kolye saat arasındaki polietilen abone borusunun montajı yapılacaktır. Sayacı bina dışında bulunan abonelerde bağlantı, kollektör girişine kadar olacaktır. Ancak; fiziki engeller nedeniyle sayaca ulaşmanın mümkün olmadığı hallerde Yapı Denetim Görevlisinin bilgisi dahilinde eski abone borusu araştırılarak bulunacak ve sayaca en yakın noktada gerekirse eski abone borusuna diş açılarak bağlantı yapılması sağlanacaktır. Polietilen borular, aplikasyon anında sokak-cadde ve ev numaralarına göre hazırlanan

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi krokilerde belirtilen çap ve boyda hazırlanacak genişleme veya daralma olan borular kesinlikle kullanılmayacaktır. Polietilen boru istenilen boyda boru eksenine dik olarak kesilecek, kesilen her iki uç özel

aparatla pahlanacak, boru göz ile muayene edilecek ve her iki uç push-feet bağlantı parçalarına bağlanacak, nipel, manşon, şiber vana, push-feet, redüksiyon, rekor vs. abone bağlantı parçaları da göz ile muayene edilip, hatalı olanlar değiştirilecek, pas ve çapaklar temizlenecek ve kolye yan çıkışından abone sayacına kadar tip projeler doğrultusunda bağlantı yapılacaktır. Dişli bağlantılarda conta olarak teflon bant kullanılacaktır. Abone bağlantısı ikmal edildikten sonra abone tarafındaki şiber vana kapatılıp kolye tarafındaki açılarak 12 Atü basıncında bağlantı denenecek ve sisteme normal su verildikten sonra abone tarafındaki şiber vana açılacaktır. Deneyin başarılı olmaması halinde aksayan bölüm için bütün bu işlemler deney başarılı olana kadar yeniden yapılacak ve daha sonrada dolgu işlemine başlanacaktır. Abone boruları ile duvardan geçme zorunluluğu olduğu taktirde duvara 2",1/2" galvaniz boru konulacak ve (PE) boru bu borunun içinden geçirilecektir. Ayrıca yola göre düşük kotta olan binaların abone bağlantısı yapılırken, abone borusunun açıkta (düşeyde) kaldığı görülürse bu tip yerlerde aynı çaplı galvaniz boru ile bağlantı yapılarak dondan ve dış tesirlerden korunacaktır. MADDE-5 YERİNDE DÖKME BETON İMALATLARI Beton imalatlarda dökülecek beton cinsi sözleşme ve şartnamesine göre projelerde belirtilen şekilde olacaktır.(Aksine bir hüküm olmaması halinde altyapıda kullanılan beton imalatında sülfata dayanıklı çimento kullanılacaktır.) Beton dökümünde yapım şartları ve işin niteliği dikkate alınarak Denetim Görevlisinin uygun göreceği her türlü beton katkı maddesi (sızdırmazlık, priz geciktirici-hızlandırıcı, akışkanlaştırıcı vb.) yazılı talimatla kullanılacaktır. Yüklenici beton dökümünden en az 24 saat önce Denetim Görevlisine yazılı başvuruda bulunarak yapılan imalatların (kalıp, demir vd.) kontrollerini yaptırıp tespit edilen eksiklikler varsa giderildikten sonra imzalı beton döküm izin belgesi alır ve beton dökümüne başlanır. İzin alınmadan yapılan beton imalatını kırdırılarak yeniden yapılır. Yüklenici ASKİ’nin denetim yapabilmesi için beton dökümünü mümkün olduğunca mesai saatleri içinde programlayacaktır. Kalıp yapım tekniği dikkate alınarak kalıp sonrası imalatta oluşacak tij, bulon vb. delikleri Denetim Görevlisinin onay verdiği sızdırmaz özel tamir harcı ile dolduracaktır. Beton ve demirin kalite kontrolleri Denetim Görevlisince uygun görülen laboratuarda (malzeme alınan kuruluş hariç) gerekli deneyler yaptırılacaktır.

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi

MADDE 6 : BASINÇ DENEYLERİ Boru döşeme işlemi Madde 3-c/3 de belirtilen 300 mt limitine eriştiği zaman, hazırlıklar

tamamlanarak basınç deneyi yapılır. Bir hattın basınç deneyine hazırlanması demek; hattın usulüne göre döşenmiş, hat üzerindeki hat vanası, vantuz, branşman vanası, tahliye vanası, yangın musluğu ile kolye priz ve abone bağlantılarının ikmal edilerek, o hattın su verebilecek hale getirilmesi demektir. Boru hatlarına su verirken, doldurma hızının aşağıdaki gibi olmasına dikkat edilmelidir. Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 700 Ø 800 Ø 900 Ø 1000 Ø 1200 0,30 l/sn 0,5 " 0,7 " 1,50 " 2,00 " 3,00 " 4,00 " 6,00 " 9,00 " 14.00 “ 19.00 “ 25.00 “ 32.00 “ 40.00 “ 60.00 l/sn olmalıdır.

Debi kontrolü, doldurma noktalarına monte edilecek olan debimetrelerle yapılacaktır. Bu amaçla bağlantı noktasına debimetre monte edilecek,deneyden sonra sökülerek tedricen kullanılacaktır. Boru hatları Yapı Denetim Görevlilerinin talimatları doğrultusunda takviye edildikten, tüm tespit kitleleri dökülüp, betonlar prizini aldıktan sonra yukarıdaki kriterlere göre su ile doldurulur. Düktil ana besleme hatlarında (1) saat beklenerek kaplama betonunun suya doyması sağlanır. Şebeke borularında, delme işlemi basınçlı su altında yapılacağı için kaplama betonu suya doymuş olacağından deney sırasında (Şayet su boşaltılmamışsa) tekrar (1) saat beklemeye gerek yoktur. Ana besleme hatlarında maksimum işletme basıncı + 5 Atü, Şebeke hatlarında maksimum işletme basıncı 8x1,5 = 12 Atü'ye kadar basınçlı su verilerek (2) saat daha beklenilir. Deneyin başarılı olabilmesi için bu (2) saatlik süre sonundaki maksimum basınç

Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti.

DIN) uygun olacak ve ASKİ’nin onayı alınacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi düşmesinin 0-0. Çelik borularda iç ve dış izolasyonu ile gerekli tüm testler yapıldıktan sonra kaynak için açılan baş yuvaları tuvenan malzeme kullanarak ve el ile itinalı bir şekilde doldurulup sıkıştırıldıktan sonra hendek dolgusuna başlanacaktır. Şebeke borularında. olmadığı kontrol edilecek ve sonuç olumlu ise usulüne göre kapatılacaktır. Tuvenan malzeme hiçbir şekilde taşıtlardan doğrudan doğruya hendeğe dökülmeyecek. Ana besleme hatlarında ( Ø > 350 ).00 mt.) olması gerekmektedir. Dolgu imalatı başlamadan önce Yapı Denetim Görevlileri gerekli makine ve yardımcı ekipmanın (tokmak. . yapılacak fiziki muayene ile kaçak olup. greyder) tamam olup. Aksi halde dolguya izin verilmez.buda yine 20 cm’ lik tabakalar halinde serilerek vibrasyonlu tablalı kompaktörle sıkıştırılacaktır. İşyerinde bulunsa dahi gerekli ekipmanı kullanmayan ekibin işine son verilir. Abone hatları madde 4/J de izah olunduğu gibi monte edilmesini müteakip sayaç bağlantısından sonra son nokta normal (kendi) işletme basıncına göre 2 saat denenecek. hendek tabanı dolgusundan itibaren Ø+30 cm’ lik kısım tuvenan doldurulacaktır. üstünde kalan 70 cm. üzerinde kalan kısım ise zemin cinsine bağlı olarak toprak. Ana besleme hatlarında. MADDE 7 ) HENDEK DOLGULARININ YAPILMASI : Boru hatları üzerinde dolgu öncesi yapılması gereken imalatlar bitince. hendek kenarından makine ile hendeğe atılarak hendek içinde 20 şer cm tabakalar halinde elle serilerek sulanacak ve boru etrafı tokmakla. kolye-priz ile abone hatları beraber basınç testine tabi tutulur. Şti. hendek tabanı dolgusundan itibaren Ø+30 cm lik kısım tuvenan dolacak ve kompaktörle sıkıştırılacak. Dolguda kullanılacak olan ve Yüklenici tarafından temin edilecek tuvenan. eksik olan ekip ekipmanı tamamlatır. tuvenan veya idarenin uygun göreceği malzeme ile doldurulacaktır. hendeklerin doldurulmasına başlanılır. Yol-yapı mühendislik Ltd. boruya zarar vermeyen kısımlar ise kompaktörle sıkıştırılacak.lik kısım ise idarenin uygun gördüğü malzeme (Toprak. Kırmataş) ile 20 cm’lik tabakalar halinde serilerek vibrasyonlu tablalı kompaktörle sıkıştırılarak doldurulacaktır.hat vanasına alınmasında yarar vardır. silindir. Bu tabakanın kalınlığı değişken olup. kırmataş ve diğer her cins malzemeler standart norm ve şartnamelere (BIB.TSE.1 Atü (1. yangın musluğu. tuvenan. olmadığını kontrol ederek. Şebeke hatlarında ise vana. Bunun sağlanması için doldurma hızına ve hatlardaki havanın tahliye edilmesine dikkat edilmelidir. kompaktör. tahliye vanası. arkaya alınan suya kumanda etmek üzere basınç deneyinin hat vanasından .

Tesviye sonrası olabilecek oturmalar anında doldurulacaktır. Toprak veya tuvenan tabakası da 20 cm’lik kademeler halinde serilerek sıkıştırılacaktır Kazıdan çıkan malzeme dolguya elverişli olmayan cinsten veya balçık ise dolgu tuvenan malzeme ile yapılacaktır. ek parça v. bakım.s. Tüm dolgu işlemi bitirildikten sonra kalan malzemeler ( kazı artığı. boru. Yol-yapı mühendislik Ltd.sıkıştırmadan sonra greyder ile tesviye edilecek. tekrar tokmaklanacaktır. Dolgu esnasında dolgu malzemesinin nemli olmasına dikkat edilecek ve tuvenan malzemenin içinde bulunan (2")den büyük parçalar temizlenerek döküm sahasına atılacak ve dolgu konusunda da azami titizlik gösterilecektir. Şti. Daha sonra dolgu işlemi tamamlanacak ve 1. tokmaklanacak abone bağlantısı yapılıp.) taşınarak bölge temizlenecektir. kez sıkıştırılacaktır. muhtemel hasar ve zararlardan korunabilmesini sağlamak amacıyla içmesuyu hattını tanıtıcı bant serilecektir.onarım vs. kaya balçık zeminlerde ise tuvenan doldurulacaktır. Tüm hatların son tabaka dolgusundan önce. artık malzemeler bir noktada toplanarak kaldırılacak ve 2. kanal tabanından itibaren önce 5 cm ince tuvenan malzeme serilip. denendikten sonra 15 cm. . kazılarında tesisatın tanınabilmesi için. tuvenan. Tuvenan tabakasının üzerine ise normal zeminlerde toprak kazı artığı. Asfalt olan zeminlerde yol kırmızı kotunun 40 cm altına kadar kırmataş malzeme ile doldurulacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Abone hatlarında. toprak ve/veya stablize dolgu yapılmasına ise kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda uygulama yapılacaktır. ince tuvenan doldurulup.

Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 9. işverenin aykırı olmamak şartıyla vereceği emir ve yönetmeliklere göre yapacak ve kullanılacağı her türlü malzemeyi işverene gösterip işe elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başında malzeme hazırlığı yapmayacaktır. Aralarında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde yüklenici bunu lehine tefsir etmeyecektir. İşin. yeniden yapmaya yükümlüdür. Şartnameler. Bütün imalatlar özel teknik şartname hükümlerine ve projeye ekli detaylara göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici işi. Yüklenici. şema ve tarif nameleri ile imalat sırasında yapılması muhtemel tadilatı kapsayan revizyon proje ve kopyaları üç takım halinde orjinalleri ile birlikte geçici kabule kadar hazırlanmış ve işverene verilmiş olacaktır. Yalnız tek hat şemaların çerçevelenerek (camlı) ait oldukları mahallere asılacaktır. Kuvvetli akım şartnamesine. işverenin fenni şartlara aykırı veya kusurlu bulduğunu. İşverenin kararı kati olacak ve yüklenici buna uyacaktır. Elektrik tesisatlarının fenni sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Tesisatın işletilmesi ile ilgili. . Revizyon planlarında gösterilen cihazların ve bilhassa buatların yeri hakikate tamamen uygun olacaktır. yüklenici tarafından temin edilecek her türlü malzemenin iş başına kadar ve sonraki yatay. Yüklenici yaptığı elektrik tesisatından. kontrol denetiminin yapılmış olması yüklenicinin işi fen ve sanat gereklerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüğünü ve bu konudaki sorumluluğunu azaltmaz veya kaldıramaz. işverenin istediği şekilde deney yapacak veya yaptıracaktır. Yüklenici. boşaltma ücretleri dahildir. işçi veya ustaları derhal değiştirecektir. Şti. TEDAŞ işletme koşullarına ve birim fiyat tariflerine uygun olacaktır. birim fiyatlara ilave olarak herhangi bir malzeme ve imalat için taşıma. Yüklenicinin teklif birim fiyatlarına. işverenin belirlediği süre için yıkıp veya demonte edip. işveren tarafından kusurlu görülen veya yeterlikli olmayan teknik personel. iş saatleri içinde ve dışında iş yerinin ve tesisatın korunması için gerekli tedbirleri alacak ve gereği kadar bekçi bulunduracaktır. tam ve bütün bir iş için vasıta olup birlikte geçerli olacak ve herhangi birinde var olan husus her ikisinde varmış gibi yükleniciye ödev yükleyecektir. Yol-yapı mühendislik Ltd. düşey taşıma ile yükleme. tablolara ait şalt şemaları tablo kapağı içindeki saç hücreye konulacaktır (Naylon kılıf içinde). cihaz ve santraller için işletme ve bakım talimatı düzenleyecek. yükseklik veya derinlik farkı ücreti isteyemez. İşverenin dikkatini çekecek ve yorumunu isteyecektir. plan. Malzemenin teklif ve eklerine uygun olup olmadığı tetkik ve muayene için yüklenici. Yüklenici işin devamınca. Yüklenici temin ettiği her türlü tablo. hem eleman ve malzemelerin seçiminden ve hem de kullanılmalarından sorumlu olup bu sorumluluk yer tesliminden başlayıp geçici kabule ve yapının işverene teslimine kadar sürecektir. ELEKTRİK İŞLERİ GENEL ŞARTLAR Yapılması gereken elektrik tesisatı projelerde ve şartnamelerde belirtilmiştir. Bilumum malzeme ve teçhizat Türk Standartlarına. Yüklenici. birim fiyat listesi ve projeler.

bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir bütünlük olması gerekmektedir. ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında. nem gibi harici tesirlere mukavim iletken kılıfları değişik renkte olacaktır. Tali tablo çıkışlarında. linye hatlarında da plastik etiketler takılacaktır. NYM. bu tür kablolar kullanılacaktır. Aksi belirtilmedikçe. Kullanma gerilimi 1000 V olacak. bu tür kablolar kullanılacaktır. bir kılıf içinde bulunan iletkenler değişik renkli veya numaralı olacak ve bir iletken diğerinden kolaylıkla ayrılabilecektir. yeraltında kullanılabilir yapıda olacaktır. mekanik yüklenici ile tüm sistemler için gerekli işletme değerleri ayarlanana kadar iş birliği yapacak ve ayarlanan kalıcı değerleri içeren protokol unu işverene verecektir. NYA (NV) Tipi Kablolar: Dahilde sadece boru içinde kullanılabilir yapıda olacaktır. . Etiketler. plastik olacak ve üzerine kolon numarası ve beslediği tablo adı yazılacaktır. NYY (YVV) Tipi Kablolar : Her türlü harici tesislere mukavim. Kumanda kablolarının damar renkleri siyah ve üzerleri numaralı olacaktır. Bu etiketlerde sadece linye numarası yazacaktır. KABLOLAR TSE ve/veya VDE normlarına uygun olarak imal edilecek NYY. sıcak. bir kılıf içinde bulunan iletkenler değişik renkli veya numaralı olacak ve bir iletken diğerinden kolaylıkla ayrılabilecektir. NYMHY. NYM (NVV) Tipi Kablolar : Kullanma gerilimi 1000 V olacak. Beslenme kablolarının. Aksi belirtilmedikçe. Şti. kabloların damar renkleri belirlenecektir.b. Dahilde sıva üstü veya boru içinde kullanılabilir yapıda olacaktır. NYFGbY v. İleride olabilecek bir arızada. ana tablodan ilk çıktığı noktada kablo tanımlayıcı etiketler konulacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. ana beslemeler ile motor beslemeleri ve kumanda hatlarında. MYMHY (FVV-n) Tipi Kablolar : Dahilde hareketli olarak kullanılabilir yapıda olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Elektrik yüklenicisi. Kablo üzerine sağlam bir şekilde tespiti yapılacak ve kolayca düşmesi önlenecektir. Kullanma gerilimi 1000 V soğuk.

silikonlu lastik veya benzer malzeme ile izole edilmiş. Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacak. Burada sözü geçmeyen hususlar için. halojen v. kılıf içindeki bütün iletkenler değişik renkli veya numaralı olacaktır. TSE. Kullanma gerilimi 1000 V olacak. ince çok veya tek telli kalaylı bakır iletkenli. IEC kurallarına göre imal edilmiş olacaktır. Bu tür kablolar. nem gibi harici tesirlere mukavim iletken kılıfları değişik renkte olacaktır. Isıya Dayanıklı Kablolar : VDE ve TS 916’ya uygun. ısıya. kullanma gerilim 500 V olacaktır. zırhlı yapıda olacaktır. sıcak. Kullanma gerilimi 100 V olan bu kablolar. yüksek ısı yayan armatürlerin. BS. -60°C ile + 315°C ile arasında fiziksel veya kimyasal nitelikleri değişmeyecek. toprak altında kullanılabilir mekanik darbelere dayanıklı. enerjinin temin edileceği trafo binasından başlayıp alıcılara kadar devam edecek. Tesisat. Şti. ampullü. akkor flamanlı. yangına 90 dakika dayanıklı olacaktır.b. Bu tür kablolar. kullanılacak malzemeler ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte olacaktır. hiçbir surette ekli iletken kullanılmayacaktır. Her tür alıcılara ait besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçlarının alıcıya bağlanması elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır. asit ve alkali etkilerine dayanıklı yapıda olacaktır. diesel ana kolon beslemelerinde. yangın anında ve sonrası çalışması gerekli tüm ekipmanların besleme hatlarında kullanılacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. . Yangına Dayanıklı Kablolar : Halojenden arındırılmış VDE. iç bağlantılarında ve güvenlik aydınlatma tesisatı armatürlerinde kullanılacaktır. Bu kablolar halojenden arındırılmış olacaktır. YAPI İÇİ TESİSATI ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ve Resmi Gazetede yayınlanan en son yönetmelik değişiklikleri hükümlerine göre yapılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Kullanma gerilimi 500 V soğuk. VDE veya benzeri standartlar geçerli olacaktır. NYFGby (YVŞV) Tipi Kablolar : Hariçte.

tesisat ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilecektir. Tesisatta kullanılan yuvarlak buatlara 4’den fazla boru girişi yapılmayacak. Sıva altı kare buatların gövde ve kapakları en az 1 mm kalınlığında saçtan olacaktır. Tesisatta kullanılan tablolarda tam yük altında çektiği akımın fazlara göre dengelenmesi sağlanacaktır. Aksi halde boru grubu sıva teli ile örtülecektir. Yüklenici. boruların ancak üç adedi yan yana döşenebilecektir. çelik veya PVC boru kullanılacak. döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanalları elektrik yüklenicisi açacaktır. kablo taşıyıcısına plastik kablo bağı ile bağlanacaktır. Kablolar. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. Ancak bu konuda işverenin mütalaası alınacaktır. Sıva Üstü Tesisatı : Pompa odalarında ve alt geçitlerde. ileride uygulama sırasında delik delmek gerekirse her türlü delme işi hilti veya elmas uçlu matkaplarla yapılacak. kesinlikle keski kullanılmayacaktır. Kroşeler ait oldukları kabloların ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olacak. Beton dökülmesi sırasında yeterli sayıda elektrikçi iş başında bulunacak ve döşenen boruların hasara uğramamasına dikkat edilecektir. Tesisatta yanmaz plastik klemens kullanılacaktır. Kroşeler. Eriyen ve yanan cins klemens kesin olarak kullanılmayacaktır. inşaatın devamınca. duvara kroşe ile tespit edilecek. Linye ve kolon hatlarına. Sıva altı kare buatlar. Daha fazla borunun yan yana döşenmesi halinde. İmalat süresince diğer yüklenicilerle iş birliği yapılarak lüzumlu tedbir önceden alınacak. estetik güzellik aranılan yerlerde ve inşaat şekli ve durumunun müsaade etmesi halinde yapılacaktır. Kroşe ve tespit malzemeleri paslanmaz cinsten olacak veya galvaniz kaplı olacaktır. yanmaz sert plastik malzemeden üretilmiş olabilir. İletkenler. . kablolar duvar üzerinden döşenecektir. daha büyükler için metal olacaktır. Kapak gövdeye 4 vida ile tespit edilecek ve kenarlardan 5 mm taşacaktır. kroşeler arası 30 cm’yi geçmeyecektir. aralarında 4cm mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil edilecektir. Sıva Altı Tesisatı : Bu tür tesisat. kendisinden önce beton içine döşenmiş boruların kontrolünü yapacak. İkiden fazla kablonun yan yana gelmesi halinde tespit için özel ray kroşe ve ray kullanılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Betonarme yapıda her türlü delik için tedbir alınmış olmasına rağmen. 4x10 mm² kesitindeki kabloya kadar bakalit. kablolar bölümünde bahsedildiği gibi etiketler takılacaktır. çukurda kalmış veya farklı seviyede olan buatlar. daha fazla sayıda boru girişinin yapılması gerekli olan yerlerde. çalışmayan borular varsa bunları içinden kablo çekilir hale getirecektir. aksi halde çarpık. Buatların aynı seviyede ve düzgün bir şekilde olmalarına dikkat edilecek. Tesisatta yerine göre galvaniz. masrafı elektrik yüklenicisine ait olmak üzere düzeltilecektir. 10x10 cm veya 12x12 cm’lik kare buatlar kullanılacaktır.

Arızalı lamba değiştirildikten sonra devre otomatik açılmalıdır. 154V-264V doğru gerilim ve 198V-254V alternatif gerilim aralığında çalışabilmelidir. mesnet ve mesnet açıklıkları. Bütün balastlar TS veya VDE standartlarına uygun olarak imal edilecek ve flüoresan ampul balastları elektronik tipte balastlar olarak kullanılacaktır. Baraların ek yerleri ile branşman alınan yerlerde temasın çok iyi olması için baralar boyanmayacaktır. 198V-264V gerilim aralığında otomatik regüle devre ile sistem gücü sabit olmalıdır. Bakır baralar %99. Bu birleşme. bu uçlar yanmaz malzemeden veya porselen malzemeden yapılmış klemensler son bulacaktır. Yol-yapı mühendislik Ltd. pul ve yaylı rondelalar yardımıyla yapılacaktır. nötr ve toprak barası kullanılmayacaktır.9 saflıkta. Flüoresan armatürlerde kullanılacak olan manyetik balastlar aşağıdaki şartları sağlamalıdır. Kabloların döşendikleri her yerde. Şti. Bütün elektronik balastlarda hattı harmoniklerden korumak için hat filtresi balastta üretilen yüksek frekanstaki elektro manyetik dalganın ortamdaki elektronik ve hassas cihazları etkilememesi için radyo filtresi bulunacaktır. Baraların ek yerleri. Ancak. kısa devre akımlarına dinamik etkisine göre ölçülendirilecektir. dikdörtgen kesitli bakır baralar kullanılacaktır. elektrolitik ve dikdörtgen kesitli olacaktır. BARALAR Alçak gerilim ana dağıtım panoları ve tali dağıtım tablolarında. Bakır baralar. Lambaya 2 sn. 3 mm kalınlığından az faz. Baralarda faz belirlemek için norm renk kotları kullanılacaktır. . çelik cıvata. Lamba ömrünü tamamladığında veya arızalandığında devre otomatik olarak kapanmalıdır. etanş armatür ve buatlarda güvenlik (topraklama) hatlarının tespiti için paslanmaz malzemeden yapılmış cıvata bulunacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Etanş tesisatta kullanılacak malzemeler rutubetli yerler için imal edilmiş olacak. Tesisatta takoz olarak dübel kullanılacak ve bunlar taşıyacakları yüke göre plastik veya metal olacaktır. içerisinde yumuşak start verebilmelidir. kadmiyum kaplı. balastlar ampul karakteristiğine uygun nitelikte olacaktır. Yüksek gerilime ve kısa devreye karşı koruma devresi bulunmalıdır. temas direnci en az olacak şekilde birleştirilecektir. BALASTLAR Cıva buharlı ampullü armatürlerde. çaplarının 12 katından daha küçük yarı çaplı kavisler yapılmayacaktır. Balastlarda 220 ve uç bulunacak.

Ayrıca kısa devre Yol-yapı mühendislik Ltd. ampulün ışık akışı değişmemeli. CE ve ENEC onaylı olmalıdır. şartname ve projelere göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun olarak serbest dikili sistemde en az 2 mm kalınlığında düzgün yüzeyli saç levhalardan imal edilecektir. Arızalı lambalar balast tarafından otomatik olarak söndürülmeli ve lamba değiştirildiğinde tekrar otomatik olarak yakılmalıdır. 0 C ile +50 C arasında garantili ateşleme sağlanmalıdır. bu gerilim altında minimum 1 saat problemsiz çalışmalı veya balast zarar görmemelidir. Balast kayıpları 18W. En 61000-3-2 normuna uygun harmonik filtresine sahip olmalı ve filtrenin norma uygunluğu onaylanmış olmalıdır. EN 61547 normlarına uygunluğu onaylanmış olmalıdır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi • • • • VDE. Şebeke gerilim 320V 2A çıkması halinde. . Lineer Flüoresan armatürlerde kullanılacak olan elektronik balastlar aşağıdaki şartları sağlamalıdır : • • • • • • • • • • • • VDE-EMV. 36W. En 60928 b. kadmiyum kaplı cıvatalarla birleştirilmesiyle yapılacak ve panolar birbirlerinden saç levhalarla ayrılacaktır. elektrik verildiğinde ampul 1 saniyeden kısa sürede yanmalıdır. • Balastlar ses yapmaması için vakum altında verniklenmiş olmalıdır. 58 watt ampul balastlarında ise 12 watt’ı geçmemelidir.5c normuna uygun termal korumalı olmalıdır. Anahtar açılıp. Balastın sargıları 130 derece çalışma sıcaklığına dayanabilmelidir. ve 40W ampul balastlarında 10 watt’ı. Infrared haberleşme sistemlerini etkilememesi için çalışma frekansı 42khz’in üzerinde olmalıdır. TABLOLAR Önden Kontrollü Ana Dağıtım Tabloları : Tablolar. DC gerilim ile beslenebilmelidir. 20W. IMQ veya ENEC onaylı olmalıdır. sabit kalmalıdır. Şti. Kayıp değeri balast armatür içinde çalıştıktan sonra ölçülmelidir. En 55015 normuna uygun radyo frekansı filtresine sahip olmalı ve norma uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Şebeke gerilimi 198v AC ile 254V AC arasında değiştiğinde. Çalışma sırasında balast kayıpları nedeni ile ısı artışı 55 dereceyi geçmemelidir. Panoların taşıyıcı çerçevesi delikli L veya U profillerin. EN 60928.

projelerde belirtilen tablo numaraları yazılacaktır. Tablo içindeki kablolara düzgün bir form verilecek. sigorta. Yazılar siyah el oksallı alüminyum plaka üzerine pantografla yazılı olacaktır. panonun alt bölümünde yatay olarak götürülecek ve boya renkleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.G. gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış cıvatalarla bağlanacaktır. gerekli sinyal lambaları. Tabloların uygun yerine. örgülü ve sarı+yeşil izoleli iletkenle yapılacaktır. * Faz 1 (R) * Faz 2 (S) * Faz 3 (T) : SİYAH : SİYAH : SİYAH Nötr ve toprak barası. Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak. kontaktör v. Pano kesin ölçülerini monte edilecek cihazlar belirleyecektir. BEDAŞ başlangıç noktasından itibaren hesaplanacaktır ve işverene onaylatıldıktan sonra imalatı yapılacaktır. kumanda şalterleri ve ölçü aletleri kapakta. Hareketli kapakların topraklanması. Baralar saf bakır olacak ve boyutları kısa devre akımı ile kısa devre mukavemetlerine göre tayin edilecek. 16mm² çok ince telli. Kısa devre hesapları Elektrik Tesisatı yüklenicisi tarafından O. Cihaz etiketleri. üzerindeki yazılar.b. Şti. Faz baraları boyalı ve fazların boya rengi. Tablonun arka tarafı yerine göre ya cıvatalı kapaklar ile veya menteşeli kapılar ile yapılacaktır. 160 A’den büyük sigorta ve şalter bağlantıları bakır bara ile yapılacak bütün ek yerleri. klemensler ısıya dayanıklı yanmaz malzemeden olacaktır. . * Nötr (Mp) * Toprak (SL) : MAVİ : SARI + YEŞİL Yol-yapı mühendislik Ltd. Panoların ortasında yatay giden ve yan yana sıralanmış yeterli amperajda faz baraları bulunacaktır. Pano giriş ve çıkışları işverenin uygun gördüğü şekilde yerine göre üstten ve alttan olacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan uçlanarak. nötr ve toprak baraları bulunacak. faz.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi akımının meydana getireceği kuvvetlere dayanıklı olacaktır. aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. Tablonun metal kaplama yapılmayan saç aksamın temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra epoxi-polyester elektrostatik toz boya ile işverence belirlenecek bir RAL renk ile boyanacaktır. Tabloda. Tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlenecektir. temizlenmiş olacak ve bağlantı için kadmiyum kaplı cıvatalar kullanılacaktır. faz. gerekli yerlerde plastik kablo kanalları kullanılacaktır. tablonun rutubet ve tozdan korunması için gövde ile kapak arasında lastik conta bulunacaktır. ve nötr baraların gövdede izolesi için yalıtkan levhalar kullanılacaktır. siyah el oksallı alüminyum plaka üzerine pantografla yazılı olacaktır. Panoların arkası kapalı ve önden kontrol edilebilir tarzda olacak. gibi teçhizatlar panolar içinde kalacak şekilde imal edilecektir. şalter.

İmalat resimleri başlıca aşağıdaki resimlerden ve hesaplardan oluşacaktır. Giriş ve çıkışlar. Tabloların uygun yerine. Şti. örgülü ve sarı + yeşil izoleli iletkenle yapılacaktır. Ayrıca faz baraları bölümüne gerekirse yatay kumanda baraları yerleştirilecektir. projelerde belirtilen tablo numaraları yazılacaktır. • • • • • • • Pano dış görünüş resmi (önden. çok telli fleksibl iletkenler bağlanacak ise. iletken kesitine uygun yarıksız tip kablo pabucu ile yapılacaktır. çok telli fleksibl iletkenler bağlanacak ise. Terminal klemenslerine. proje kodları) Etiketlerin listesi Panoların yan yüzlerindeki saç plakalar dış taraftan tespit edilecektir. üsten) ve detayları (kilit. panonun IP sınıfına uygun olarak izole edilecektir. Ancak beton kaide yapılmayan yerlerde panoların altında minimum 10 cm’lik baza olacaktır. v. Hareketli kapakların topraklanması. Şalter kumanda kolları için saç kapakta açılan delikler düzgün bir şekilde delinmiş ve panonun imalatında esas alınan IP sınıfına göre izole edilmiş olacaktır. marka. kaza ile baraya teması önlemek için. Yol-yapı mühendislik Ltd.b. Kablo giriş çıkışları. kabloların kablo bağı ile bağlanacağı. Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Terminal klemenslerine. . gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış cıvatalarla bağlanacaktır. delikli U profilden bir kuşak bulunacaktır. kablo ile alttan veya üstten olabilecektir. İşverene onaylatılmak üzere verilecek imalat resimleri 4 kopya olacaktır.) Pano dış görünüş resmi Üç kutuplu ve tek kutuplu elektrik bağlantı şeması Kısa devre hesapları Kablo listesi ve kodları Malzeme detaylar listesi (renk. Ana tablo beton kaide üzerine oturtulacaktır. Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin işverene onaylatılmasından sonra imalat resimlerine uygun olarak. menteşe. klemensleri ile birlikte ayrı bir bölümde olacaktır. Tablonun alt bölümünde. değerler. Böylece bir tablonun tevsii mümkün olabilecektir. yandan. Boyama işlemi sırasında topraklama cıvatalarının boyasız kalmasına özen gösterilecektir. bara bölmesinin önüne şeffaf bir izole plaka konulacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak. iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır. Yatay kumanda baraları tespit edileceği zaman. tablo imalatına geçilecektir. çok imce telli. Yazılar siyah el oksallı alüminyum plaka üzerine pantografla yazılı olacaktır. iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır. Tüm kumanda ve ölçü aletleri. Tablonun önünde menteşeli saç kapak bulunacak ve şalter kumanda kolları ön kapak üzerinde olacaktır.

Tablo içinde kullanılan kumanda ve kontrol kabloları. kısa devre akımlarının dinamik etkisine göre hesaplanacaktır. Tabloda kullanılan bakır baralar. kumanda butonu ve sinyal lambaları v. kısa devre akımlarının dinamik etkisine göre hesaplanacaktır. kaza ile baraya teması önlemek için. kontaktör. bara bölmesinin önüne şeffaf bir izole plaka konulacaktır. şalter. Kuvvet tabloları içinde kullanılacak şalt malzemesinin sayı ve gücüne uygun güçte izolasyon trafosu kullanılacaktır. iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır. dikdötrgen kesitli ve elektrolitik olmalıdır. Terminal klemenslerine. röle v. iletken kesitine uygun yarıksız tip kablo pabucu ile yapılacaktır. İşverenin vereceği karara göre otomatik şalter siparişine geçilecektir. Tabloda kullanılan bakır baralar. Projede ayrılmış yedek şalterler dışında panolarda % 20 oranında boş yedek hacim bırakılacaktır. iletken kesitine uygun yarıksız tip kablo pabucu ile yapılacaktır. gibi teçhizatlar pano içinde. Şti. gerilim değerlerine göre ayrı renkli izoleli olacaktır.b.b. İzolasyon trafosu gerilimi 380/220 V olacaktır. Ayrıca faz baraları bölümüne gerekirse yatay kumanda baraları yerleştirilecektir. Projede ayrılmış yedek şalterler dışında ayrıca panolarda % 20 oranında boş yedek hacim bırakılacaktır. çok telli fleksibl iletkenler bağlanacak ise. gerekirse diğer panolardaki (tali pano) kısa devre akımlarını hesaplayacak ve her panoda uygulanacağı otomatik şalterlerin kesme gücünü belirleyip işverenin onayına sunulacaktır. Yazılar siyah el oksallı alüminyum plaka üzerine pantografla yazılı olacaktır. Önden Kontrollü Dağıtım ve Kuvvet Tabloları : Önden Kontrollü dağıtım ve kuvvet tabloları. Yol-yapı mühendislik Ltd. önden kontrollü ana dağıtım tabloları bölümünde anlatılan özelliklerde panolardan oluşacaktır. Tabloların uygun yerine. kapak üzerinde bulunacaktır. . Yatay kumanda baraları tespit edileceği zaman. ŞALTERLER: Otomatik Şalterler: Her fazında ani tesirli manyetik kısa devre rölesi ile termik aşırı akım rölesi bulunacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde. Bakır baralar. dikdörtgen kesitli ve elektrolitik olmalıdır. Tüm kumanda ve kontrol kabloları numaralanacak ve kotlanacaktır. Yüklenici ana dağıtım panolarındaki. projelerde belirtilen tablo numaraları yazılacaktır. Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde. Bakır baralar. Sigorta.

Yük üzerindeki açıp kapamalarda şalterin temas yerleri kesinlikle bozulmayacaktır Akım geçiren kısımlar gümüş kaplı olacak. Yol-yapı mühendislik Ltd. İç tesisatta. Sıva üstü olarak kullanılması halinde yerine göre döküm demir veya alüminyum muhafaza kutusu bulunacaktır. Üzerinde NH sigortalı olan şalter. kapama yapabilecek. Uzaktan Kumandalı Şalterler (Kontaktörler): İkaz bobinlerine bir gerilim tatbik edilmesi halinde manyetik olarak kapanacak gerilim kesilmesi halinde kendiliğinden açılacaktır. kapak kutudan büyük olacak ve sıva ekini kapatacaktır. ön plakası üzerinde etiket yeri bulunacak ve ilgili VDE kurallarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. nominal akımını devamlı olarak taşıyabilecek ve. . bıçakların akımını ani kesecek ve ark hücresi bulunacaktır. üzerinde işaret ile görülebilmelidir. kesecek kalitede olacaktır. yük altında emniyetli açma ve kapama yapacak özellikte olacaktır. Şalterler IEC ve EN standartlarına sahip olacaktır. gürültü ve titreşim yapmayacaktır. kilitleme ve ihbar için lüzumlu yardımcı kontaklar bulunacak. Bünyelerinde kumanda. sıva altı olarak kullanılması halinde bir muhafaza kutusu ile alüminyum kapağı ihtiva edecek. Akım geçiren kısımlar gümüş kaplı olacak ve yük kesme hücrelerinde ark söndürücü elemanlar bulunacaktır. Tablo üstüne veya tablo arkasına monte edilecek tipte olacak. genellikle ana veya tali dağıtım tablolarına monte edilecektir. ancak kullanıcının tahrik hızına bağımlı kalmaksızın ani olarak devreye girmelidir. Pako Şalterler: Elle açılıp kapanan ve çabuk açan cinsten olacak ve kontaklar nominal akımını rahatlıkla açıp kapayabilecek. etiket yeri bulunacaktır. Sigortalı Şalterler: El ile açılıp kapanacak. Bıçaklı Şalterler: El ile açılıp kapanacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Otomatik şalterler bir saatte en az 50 açma. Pako şalterlerin ön plakası üzerinde. kontakları gümüş kaplı olacak ve yeteri kadar yardımcı kontak ile söndürme hücreleri bulunacaktır. Şalterlerin devre dışı kaldığı. Şti.

raya geçmeli veya şaseye vidalanabilen tipte flaşör röle olacaktır. Fotosel Şalter: Fotosel şalterler 220V 50Hz’de +. Cihazın koruma sınıfı IP53 olacak ve 20°C ile + 60°C’da normal olarak çalışabilecektir. Kaçak akım koruma şalteri. direkt ışıktan. kendi başına devreyi kesebilecek yada anahtarlı otomatik sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek özellikte ve raya geçmeli tipte olacaktır. Gecikme ayar sınırı 25-45 sn olmalıdır. Kaçak Akım Koruma Şalteri: Kaçak akım koruma şalteri. Fotosel göz. Termik röle ayar mekanizması bulunacak ve motor nominal akımına ayarlanabilecektir. tablo dışında bakalit gövdeli kutusu olacaktır. yağmur ve kardan etkilenmeyecek yapıda olacaktır. bobin gerilimi 220V olacaktır. Ayrıca 100A’den yüksek otomatik şaltere kombine edilebilecektir. Şalterin ön yüzünde yaptıracaktır. Bu ayar şalterin dışında el ile veya otomatik olarak yapılabilmelidir.%20 gerilim toleransı içinde çalışabilecektir. Fotosel şalter. (koruyuculu-yıldız-üçgen gibi). toz. gece geçici aydınlanmaları fark edecek gecikme ayarına sahip olacaktır. Motor Koruma Şalteri: Motorları aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için termik ve manyetik röle ile kombine edilmiş şalterle kullanılacaktır. gündüz geçici kararmaları. Kontaklar 10A. 0-1 konumu gözükecek ve kaçak akım algılamalarında. termik ve zaman rölesi ile birlikte çeşitli şekillerde kombine edilebilecektir. Kontaktörler. Yol-yapı mühendislik Ltd. ilgili IEC standartlarına göre imal edilmiş olacaktır. açma ve kapama ayarı 1-10 lx arasında ayarlanabilir olmalıdır. AC3 kullanma sınıfına haiz ve ilgili VDE ve IEC kurallarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Devamlı olarak nominal akımlarına dayanabilecek ve bu akım rahatlıkla açıp kapayabilecek. Fotosel şalter. Kontaktörler. akım taşıyan kısımlar ve kontaklar gümüş kaplı be DIN normuna göre imal edilmiş olacaktır. kendi başına devreyi kesecek yada bir pim vasıtasıyla bir veya üç fazlı anahtarlı otomatik sigortaya açtırma . Tablo içinde terminalleri açık tip. şaseye vidalanan veya raya geçmeli tipt. Şti. RÖLELER : Flaşör Röle : Kuvvet tablolarındaki arıza sinyal lambalarını yakıp söndürecek.

Motor nominal akımın %25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi veya fazlardan herhangi birinin kesilmesi halinde de şalter devreyi açacaktır. Konum değiştirmesi için. termik manyetik açmalı tipte olacaktır. bulunduğu konumda kalacaktır. gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde devreyi açacaktır.5 sn. Şti. Motor İzolasyon Test Rölesi: Motor devrelerinde kullanılacak motor izolasyon test rölesi motor kontrol ve koruma sistemi açık iken. motorun toprağa göre izolasyon seviyesini sürekli ölçecek ve izolasyon direnci 1 megaohmda ikaz sinyali verecek.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Flaş süresi 0. Cihaz üzerinden fazları gösteren sinyal lambası. Elektro mekanik tahrik impuls süresi 0. Gerektiğinde cihaz üstündeki düğme yardımı ile röle devre dışı bırakabilecektir.08 saniye olmalıdır. muhakkak bir darbe akımı verilmesi gerekecektir. . Ayrı bir kumanda gerilimine ihtiyaç duyulmayacaktır. Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tipte olacaklardır. durdurma ve çalıştırma butonu bulunacaktır. İmpuls röle (darbe akım rölesi9 raya geçmeli tipte olacaktır. impuls röle konum değiştirmeyecek. İmpuls Röle (Darbe Akım Rölesi): Projede belirtilen alanlarda aydınlatma elemanlarının mahallinden kontrolü için kat tali tablolarında impuls röle kullanılacaktır. İmpuls rölenin (darbe akım rölesi) çalışan kontakları 16A 220V. Cihaz üzerinde kalkış önleme. röle devre dışı sinyal lambaları ve test düğmesi bulunacaktır. iki flaş arası 1-10 sn arasında kademeli ayarlanabilir olmalıdır. Bu cihaz özellikle yangın pompaları motorlarında yüksek onarım maliyeti gerektirebilecek motorların korunmasında kullanacaktır. kumanda kontrol kontakları 5A 220V olacaktır. Üzerinde gerilim olmasa bile. izolasyon düşük. SİGORTALAR: Otomatik Sigortalar: Sigortalar raya montajlı. Faz Koruma Rölesi : Motor devrelerinde kullanılacak faz koruma rölesi cereyan kesilmelerinde. 500 kiloohm’da kilitleme sağlayacaktır. akım ayar düğmesi. Yol-yapı mühendislik Ltd.

Sıra Klemensler: Her türlü sorti buatlarında sıra klemensler kullanılacaktır. .Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar. Klemensler. yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır. Bıçaklı Sigortalar: Porselen veya muadili sentetik malzemeden yapılacak ve VDE kurallarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Özel klemensler. en az 3 kA’lik bir kısa devre akımını emniyetle açmalıdır. dil üzerinde Yol-yapı mühendislik Ltd. Sigortaların icabında elle açılıp kapanması için bir el tahrik dili bulunacak ve sigortaların açık veya kapalı olduğu belirlenecektir. Buşonun üzerinde. iletgen kesitine uygun seçilmiş olacaktır. Klemensler kafes sıkıştırmalı veya vidalı tipte olacaktır. Klemensin iletgene değen metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olacaktır. KLEMENSLER: Ray Tipi Klemensler: Klemensler özel bir raya geçirlip. Özel Klemensler: Ray klemenslerin kullanılmadığı büyük kesitli iletkenler için özel klemensler kullanılacaktır. Buşonların takıldığı altlıktaki buşom tutucuları yaylı olacak ve boşon madeni kısım ile tam temas edecektir. pertinaks. yan yana sıralanan tipte olacaktır. belli aralıklarla ve taşıyacağı akıma uygun bakır lamalar tespit edilerek üretilecektir. fiber veya benzeri malzemeden bir yalıtkan kaide üzerine. Bıçaklı sigortalar 100 KA’lik bir kısa devre akımını emniyetle açmalıdır. Klemensler üzerine özel etiketler takılabilmelidir. sonlandırma plakası ve klemens durdurucu ile tespit edilecektir. Şti. attığını belli eden gösterge bulunacak ve her pano grubu için bir adet sigorta pensi ücretsiz olarak verilecektir. Sıra klemensler mutlaka yanmaz ve erimez sentetik malzemeden olacaktır. Klemensin gövdesi. Klemenslerin metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olmalıdır. Klemensler üzerine dizildiği raya.

dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır. yerine göre galvaniz kaplanacak veya bir kat astar iki kat yağlı fırın boya ile boyanacak ve toza karşı korunmuş olacaktır. buat ve bara boyutları. sıva üstü montajda bu delikler açılarak rekor takılacaktır.75 mm kalınlıkta ve 12x12x7 cm ebadında saçtan yapılacaktır. Dahili tip kolon buatında toprak cıvatası bulunacaktır. toprak iletkeni bağlantısı için gövdeye kaynak edilmiş toprak klemensi bulunacaktır. Buatlar en fazla 4 rekorlu olacak 4’den fazla kablo girişi yapılmayacaktır. kapak ve rekorlarda lastik contalar bulunacak ve buatın içine su girmeyecektir. Etanş tesisatta kullanılan buatlar. kablo kesitine uygun pabuç bağlantı delikleriyle cıvata. Gövde ve kapak. vidalı kapaklı. Buat rekorları. Yol-yapı mühendislik Ltd. giriş ve çıkışta rakorlu olacak.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Özel klemensin bakır lamalar. İçinde gövdeden bakalit veya benzeri yalıtkan parçalarla izole edilmiş bakır baralar bulunacak. Şti. Tasdik ettirilecek imalat resimlerine göre en az 0. Saç Sorti Ek Buatı: Üç fazlı ışık devrelerinde. İçinde kablo kesitine göre 6mm2 ‘lik porselen simit klemens veya raya geçmeli klemens. klemenslerin kapağa değmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Normal Sorti Buatı: Bakalit veya dökme demirden yapılacak ve en az 58mm çapında olacaktır. . iletken sayı ve kesitine göre boyutlandırılacak ve 35mm2’den büyük kesitli kablolar için giriş ve çıkışlarda özel kablo başlıkları kullanılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı IP 55 olmalıdır. her iki yandan. kablo bağlantılarından sonra. somun ve yaylı pula sahip olacaktır. dolap içlerinde veya gerekli olan yerlerde kullanılacaktır. Özel klemenslerin imalatına geçilmeden önce. İçinde porselen simit klemens bulunacak. BUATLAR: Dahili Tip Kolon Buatı: Yapı içinde döşenmiş ana besleme hatlarından kol almak gerektiğinde tastik ettirilecek imalat resimlerine göre saçtan imal edilecektir. Yerine göre sıva altı veya sıva üstü montaj için kullanılacak buat kenarlarında kablo veya boru girişleri için yarım delinmiş (normal olarak kapalı) delikler bulunacak. işverenin onayı muhakkak alınacaktır.

A. somun ile gerçekleştirilecektir. topraklama direnci 5 ohm’dan küçük olacaktır. kablo giriş ve çıkışlarında rakorlar kullanılacaktır. delme. ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuyla ilgili yönetmelik ve şartnameleri ile DIN 57185 kısım 1 ve 2 VDE 0185 kısım 1 ve 2 TSE şartnamesinde belirtilen talimatlarına göre yapılacaktır. yaklaşık ebad 25x20x8mm olacaktır. Özel Saç Buatı: Bilgi işlem odasındaki makinelerin besleme kablolarının. 4x16mm2 kesitli kablo ve üstündeki kesitli kablo girişli buatlar içinde. ait olduğu tablodan başlayıp. İletkenlerin üzerinde yapılacak branşman ekleri. Yol-yapı mühendislik Ltd. Buat ve kapağı yerine göre galvaniz kaplanacak veya bir kat astar iki kat fırın boya ile boyanacaktır. Topraklama iletkenleri. ana topraklama tesisatı veya ana tablo topraklama barasına kadar devam edecektir. Bayındırlık Bakanlığı. Tüm topraklama tesisatında. Kaynak işleminin yapıldığı noktalar. makineye girmeden önce eklemeleri için kullanılacak özel saç buatlar. T. yukarıda belirtilen standartlara göre yapılacaktır.D. Alçak gerilim tesisatı koruma topraklaması ile yıldırım yakalama tesisatı.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Neme karşı korunmuş buatlarda. kullanılacak iletken ile elektro korozyona girmeyecek malzemeden paralel oluklu vidalı branşman klemensi ile yapılacaktır. TOPRAKLAMA TESİSATI: Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı. dört vida ile tespit edilen kapağı bulunacaktır. koruyucu boya ile boyanacak ve beton dökme işlemine geçmeden önce muhakkak kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Ana tablodan tali tablolara ve buradan alıcıların madeni gövdelerine kadar devam eden bir topraklama şebekesi kurulacaktır. Topraklama iletkenlei ve elektrodu projelerde yeralan detaylara. Rakorlar pirinçten olacaktır. Eklerin elektriksel direnci 0.5mm saçtan imal edilecek. 4x10 mm2 kesitli kablolara kadar kullanılacak buatların içinde ray tipi klemens bulunacak. Özel saç buatlarda topraklama cıvatası bulunacak.Ş. montaj için gövdeye kaynaklı kulaklar bulunacak ve gövde delinmeyecektir. Şti. taşıdığı akıma uygun izole edilmiş bakır baralı ekler yapılacak. Galvaniz lama kullanılan yerlerde bu ekler M10 cıvata.E. projede belirtilen tertip ve kesitlerde (yeraltında en az 25mm2 Bakır) ve yukarıda belirtilen şartnamelere uygun olarak tesis edilecektir.5 ohm’dan küçük veya temas yüzeyinin alanı iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır. . kesme ve kaynak işlemlerinden sonra galvaniz kaplanacaktır. yaklaşık ebadı 45x35x10mm olacaktır. Özel saç buatlar ebadına göre 1 veya 1.

Beton zemin altına döşenmesi gerek kablolar. boru ve beton kanallar inşaat yüklenicisi tarafından tesis edilecek. Kablo döşenirken altına ve üstüne 10cm olmak üzere toplam 20cm kalınlığında kum tabakası döşenecek ve üst kısım tuğla ile enine olarak kapatılacaktır. Kablo döşenirken zedelenecek biçimde sürünmeyecektir. UPS. sabit noktalardan ölçü verilmek suretiyle planlara işlenecektir. som bakır çubuklar kullanılacaktır. kanal toprakla kapatılıp. kendi çapının 12 katıdan daha küçük yarıçaplı kavis yaptırmamaya dikkat edilecektir. Harici aydınlatma armatürlerine ait direk temelleri. Toprak elektrotu olarak. Kablo döşenirken. Yol-yapı mühendislik Ltd. Şti. dalgalı bir biçimde döşenecektir. bilgi işlem makineleri ve telefon santralı topraklaması izoleli kablolar ile yapılacaktır. BİNA DIŞI TESİSATI: Bina dışı tesisatı. Kabloların ek yerlerinde bir miktar fazlalık bırakılacaktır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Alçak gerilim tesisatı işletme topraklaması (Dıesel – elektrojen grupları ve transformatör yıldız noktaları topraklaması) NYY tipi kablo ile yapılacaktır. Toprak elektrotlarının. PVC boru içinde döşenecektir. bir rögar içine çakılacaktır. Her tuğlanın altına en fazla iki kablo konacaktır. Toprak kanallı kablo güzergahı. Yer altı kabloları. artan toprak işverenin göstereceği yere taşınacak. bu işlemler dolayısıyla çevrede bozulan yerler eski haline getirilecektir. projede yer alan detaylara. imalatcı tavsiyelerine göre elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır. dövülüp sıkıştırılacak. beton sahaya rastlaması veya ileride betonlanması muhtemel toprak sahada bulunmaları hallerinde. işverence denetlenecektir. toprak seviyesinden en az 50cm derinlikte açılacak toprak kanallar içine. Projede gösterilen büz. Toprak kanallarda. onaylı uygulama projelerine ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. kanalın kapanmasını müteakip. .

MOTOR Motor IEC sınıf IP 68’e göre su sızdırmaz olmalıdır ve 155 ˚C sürekli çalışma sıcaklığına F sınıfı yalıtım malzemelerini içermelidir. Yol-yapı mühendislik Ltd. Çark malzemesi dökme demirden yada yumuşak demirden olmalıdır ve çark statik ve dinamik olarak dengede olmalıdır. Pompa gövdesi çarkın tamamen muayenesinin yapılabilmesi için motordan kolayca sökülebilmelidir. birden dörde kadar süpüren kanadı ve geniş akış kanallarını içeren hem çok kanatlı vortex dizaynda hem de yarı eksenel santrifüj akış dizaynlı olmalıdır. Şti. Tüm sıkma cihazları ve tespit pulları paslanmaz çelik olmalıdır.POMPA Pompa gövdesi dökme demirden olmalıdır. . Diğer başlıca pompa aksamları dökme demirden olmalıdır. Motor gövdesi dökme demir olmalıdır. Pompa mili. koruyucu sızdırmazlığı olan paslanmaz çelik mil kovanına sahip pazlanmaz çelik ya da dayanıklı çelikten olmalıdır. Salmastralar yağ ile yağlanmalıdır.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1. Boşluk harici ayar vidaları ile tamamen ayarlanabilir olmalıdır. Rotor döküm ve dinamik olarak dengeli olmalıdır. Mil yatakları daima gresle yağlanmalı ve sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Yarı eksenel santrifüj çarklı pompalardaki çark ve pompa gövdesi arasındaki emiş boşluğu sadece eksenel doğrultuda olmalıdır. Katı parçacıkların ve kirli maddelerin geçmesi için pompa geçiş yolu 80 mm küresel çaptan az olmamalıdır. 2. Çark. Pompa ve motor maksimum 40 ˚C sıcaklığa sahip sıvılar için kullanılabilmeli ve sürekli olarak daldırılmış şekilde çalışabilmelidir. Çift mekanik salmastra bulunmalıdır.

Şti. pompayı basit bir doğrusal hareket ile iki dikey kılavuz rayda aşağıya doğru ve basma tarafı bağlantısı üzerine yönlendirmelidir. Taban plakası 90˚ dirsek ile birlikte dizayn edilmeli veya piyasada mevcut olan bir dirseğe uyabilmelidir. Pompanın hiçbir kısmı dolu kuyunun tabanına. Taban plakası ile sızdırmazlık sağlayabilmek için kılavuz pabucun entegre bir parçası olarak değiştirilebilir neopren salmastra bulundurulmalıdır. Pompa ve elektrik kabloları 20 m derinliğe kadar su sızdırmazlığı bütünlüğünü kaybetmeden sürekli olarak sıvı içerisine daldırılmış olarak kalabilmelidir. pompa basma flanşına eklenmiş kılavuz pabuca sahip olmalıdır. Entegre kılavuz ray tutuculu olan dökme demirden ya da işlenmiş çelikten olan taban plakası bulunmalıdır. DALDIRILMIŞ OLARAK MONTAJ Her bir pompa. 3. Yol-yapı mühendislik Ltd. kılavuz raylarına veya kaldırma zincirine doğrudan desteklenmemelidir.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi Su sızdırmaz alanlardaki tüm statik salmastralar nitril O-ring tipinde olmalıdır. Güç besleme ve kontrol kabloları yüksek yüklere karşı sabitlenmelidir ve motorun bakımının yapılabilmesi için baskılı lastik conta elemanları ile sızdırmazlığı sağlanan giriş ağzına sahip sahip olmalıdır. Motor stator sargılarında bulunan termik şalterlere sahip dahili koruyucu cihazlara ve mekanik olarak devreye giren nem algılayıcı mikro şalterlere sahip olmalıdır. Kılavuz pabuç. .

18.2. 3. 3. Şti. SANAT YAPILARI VE KÖPRÜLER 3.4.10. 2.8. 3.2. 3.1. 2. 1.7.6.5.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi İÇİNDEKİLER 1.3. 3. 3.17. 3. 3. 3.12. 1.3. 3. GİRİŞ 1. 1. 3.11.16.9.2.6. .7. 3. 2. Genel Şaşmaz Altgeçiti Sanat Yapıları Zırhlı Birlikler Altgeçiti Sanat Yapıları Kutugün Köprüsü Ankara Çayı Köprüsü DDY Köprüsü Yol Çalışmaları 3.14.13. Genel Çalışma Alanı Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Yapım Teknik Şartnamesi Diğer İşler 2.4.3. 2. 3.15. 3.5. 3. 3.4. KAVŞAK BÖLGESİ İMALATLARI 2.1. 3. 2. Genel Sanat Yapılarına ait Kazı İşleri Sanat Yapıları için Dolgu Taş Dolgu Köprü Tahkimatı Taş Pere İmalatları Kargir İnşaat (Taş Duvar) Beton İşleri Demir İşleri Menfez ve Köprülerde İskele İşleri Galvanize Sac İşleri Yüzeyaltı Drenajı Prefabrik Beton Bordürler Kaldırım Kaplamaları Kargir İnşaatlarda Derz Tesviye Betonu Bitümlü Tecrit Kazık İşleri Yol-yapı mühendislik Ltd.1. 2.

6. 5. 4. 6. 4.6. YOL ÜSTYAPISI 5.6. 5.3.3.4.8. 6.1. İÇMESUYU HATLARI 9. 4. 4. Ağaç Kesme.7. 4. Şti.4. MAKİNA İŞLERİ Yol-yapı mühendislik Ltd. . YAĞMURSUYU ve PİSSU HATLARI 8. 6. 4. Kök Sökme ve Temizleme İşleri Zayıf Zeminin Kaldırılıp Depo Edilmesi Yol Kazısı İşleri Dolgular Reglaj İnce Tesviye Yüzeylerinin Tahkimi Mevcut Yollarda İnce Tesviye Yüzeyinin Hazırlanması Sulama 5.2. Korkuluk Babaları Yol Korkulukları Trafik İşaret Levhaları Yatay İşaretleme Otokorkuluklar Işıklı ve Sesli Trafik İşaretleri 7.4. 6.1. 5.2.5.5. YOL ALTYAPISI 4.3. 4.Zırhlı Birlikler Yolu-Şaşmaz Bağlantı Yolu Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 4. TRAFİK İŞARETLERİ ve YOL GÜVENLİĞİ 6. ELEKTRİK İŞLERİ 10.2. Alttemel Plentmiks Temel (PMT) Asfalt Betonu (BSK Aşınma ve Binder) Tabakaları Bitümlü Temel 6.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful