GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRASI

2000 ŞUBAT
1)Baş tarafındaki bütün halatları sancaktan sahile verilmiş ve volta edilmiş gemide kıçını yanaştırmak için ne komut verilmelidir?(Sağa devirli tek pervane) a-)İskele alabanda ağır yol tornistan b-)Sancak alabanda ağır yol tornistan c-)Dümen ortada tornistan D-)İskele alabanda ağır yol ileri e-)Sancak alabanda ağır yol geri 2)Iskarça bir demir yerinden demir alıp hareket edileceği zaman ne tür manevra yapılması daha yararlı olur? A-)Demir alınır, vakit kaybetmeden ileri yolla manevra yapılır. b-)Demir alınır, vakit kaybetmeden, önce geri yolla manevra yapılır. c-)Uygun bir kaloma miktarı kaldığında demir üstüne manevra yapılır. d-)Demir aldıktan sonra, rüzgarın gemiyi döndürmesi beklenir. e-)Hepsi yanlıştır. 3)Sığ su etkisi geminin altındaki hangisi derinliğinde meydana gelir? a-)Gemi draftının dörtte biri derinlikte b-)Gemi draftının yarısı derinlikte c-)Gemi draftının ¾ ‘ü derinlikte d-)Gemi draftı kadar derinlikte E-)Gemin draftının 1,5 katı derinlikte 4)Rüzgar direncinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir? A-)Rüzgar hızı b-)Geminin rüzgar tutma biçim katsayısı c-)Rüzgara tabi olan alan büyüklüğü d-)Rüzgarın geliş yönü e-)Hepsi aynı şiddette etkiler 5)Pitch kontrollü bir pervane için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A-)Tornistanda dönüş yönlerini değişir. b-)Kanat açıları değişir. c-)Kanat açılarının 0(sıfır) değeri stop makine komutuna eş değerdir. d-)Gemi yol azaltırken makine devri değiştirilmeyebilir. e-)Hepsi yanlıştır. 6)Aynı çapta olan çeşitli halatlardan en çeke gücü en az olan hangisidir? a-)Terilen b-)Naylon C-)Sızal d-)Manıla e-)Tel 7)Bir kilit zincirin uzunluğu ne kadardır? a-)15 metre B-)15 kulaç c-)10 metre d-)10 kulaç e-)30 metre 8)Sığ suda ilerleyen bir gemi su altında daha sığ bir topuğa iyice yaklaşırsa nasıl etkilenir? A-)Gemi sığlığa yaklaştığında bordasına doğru bayılır.(yatar) b-)Gemi iyice kıçlanır c-)Gemi iyice başlanır ve sığlıktan açacak şekilde savrulur. d-)Geminin hızı artar ve sığlığa doğru çekilir. e-)Geminin hızı azalır ve sığlığa doğru çekilir. 9)Gemi ileriye doğru rıhtım üzerinde kaydırılırken hangi halat vira edilerek gemi emniyetli ileri hareket ettirilebilir?

1

d-)Rüzgaraltına dönülmelidir. 16) Romörkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama yöntemlerinden en uygunu hangisidir? a-)Tek halatla kısa bağlama b-)Çift halatla kısa bağlama c-)Üç halatla kısa bağlama D-)Tek halatla uzun bağlama e-)Çift halatla uzun bağlama 17) Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır? A-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. C-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. b-)Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. d-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. pruvası nehrin ağzına(denize çıkışını)gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatların nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır? a-)Baştan bir baş halatı. 2 . tam bir dönüş yaptığında. En son baş açmaz mola edilir. sağlam suda çalışırken. En son baş sringmola edilir. b-)Akıntının hızının iki katı bir hızla. c-)Baştan bir spring ve kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir.a-)Pruva halatı b-)Baş açmaz C-)Kıç spring d-)Pruva ve pupa halatları e-)Baş halatları 10)Aşağıdaki komutlardan hangisi halat manevrası ile ilgili değildir? a-)Vira B-)Hayboyaci c-)Salto d-)Mola e-)Volta 11)Geminin çabuk dönmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? a-) Dümen alabanda edilmelidir. En son kıç halatı mola edilir. b-)Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. akıntının aktığı yöne sürüklenir. c-)Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. normal koşullarda. d-)Hemen hemen akıntının aktığı hızla. c-)Tam yol verilmelidir. b-)Rüzgar üstünde dönülmelidir. D-)Baştan bir spring ve kıçan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir. akıntının aktığı yöne sürüklenir. e-)Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son baş spring mola edilir. E-)Yol kesilmelidir 12)Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? a-)Akıntının hızının yarısı bir hızla. göbeğin çizgisel olarak aldığı yola ne denir? a-)Pervane parmağı b-)Pervane ayağı C-)Pervane adımı d-)Pervane kolu e-)Pervane suyu 14)Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir? a-)Geminin taşıdığı yük b-)Havanın sıcaklığı c-)Suyun tuzluluk derecesi d-)Deniz suyu sıcaklığı E-)Demir yerindeki dibin doğal yapısı 15)Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi. 13)Pervanenin. En son kıç spring mola edilir. aktığı yönün tersine sürüklenir. e-)Sürüklemenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. aktığı yöne sürüklenir. kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir.

Çünkü gemilerin şekilleri asimetrik olarak inşa edildiklerinden manevra esnasında sancağa daha kolay hareket ederler. b-)Sancak makine de iskele makine de tornistan çalıştırılır.e-)Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. c-)Sancaktan yanaşmak iskeleden yanaşmaya göre daha kolaydır. d-)Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. 24)Aşağıdakilerden hangisi kumanda edilemeyen etmendir? a-)Bordosal dışa kayma. Daha sonra tornistan verilerek hem savrulma hem savrulma durdurulur hem gemi durdurulur. duman E-)Akıntı. Bu yüzden gemi bu etkiyi gözönüne alacak şekilde açılı olarak rıhtıma yaklaştırılır. C-)İskele makine tornistana çalıştırılır. gemi rüzgar altına düşer. A-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar altı dümeni tutmak gerekir. e-)İskele makine ileri çalıştırılır. Çünkü padıl etkisi sancaktan yanaşmada bize daha çok yardımcı olur.5 22)Aşağıdaki halatlardan hangisinin kesilme gücü en fazladır? a-)Sızal b-)Manila c-)Polipropilen d-)Politen E-)Naylon 23)Dışa devirli çift pervaneli bir gemide geminin kıçını sancağa çekmek için ne yapılır? a-)İskele makine ileri. rüzgar b-)Akıntı. 3 . Sancaktan yanaşmada ise daha dar bir açıyla yaklaşırken hız kesilip daha sonra dümen iskeleye basılıyken makine ileri yolda tokatlanarak kıçı yanaştıracak bir savrulma oluşturulur. e-)Geminin etrafında saat istikametinde tersine dönen yeni bir akıntı oluşur.6 e-)4. trim c-)Trim. Rıhtıma iyice yaklaşınca iskele dümen basılarak bir savrulma meydana getirilip yanaşılır. b-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordoda dalga tepesi oluşur. İskeleden yanaşmak içinse rıhtıma paralel yaklaşılıp halat manevrası halat manevrası yapılır. d-)Sancak veya iskeleden yanaşmanın herhangi bir farkı yoktur. Sancaktan yanaşmak için gemi rıhtıma dik olarak yaklaşır. 18)Sakin havada sağ devirli tek 777 pervaneli bir gemiyle iskeleden yanaşmayla sancaktan yanaşma arasında ne fark vardır? A-)İskeleden yanaşmada gemiyi durdurmak için tornistan verildiğinde pervanenin padıl etkisi kıçı rıhtıma doğru yanaştırır. b-)İskeleden yanaşırken rıhtıma sancaktan yanaşmaya göre daha dar bir açıyla yaklaşılır. sancak makine tornistan çalıştırılır. 21)8 mm. 19)Baştan ve kıçtan şamandıralara bağlı bir geminin halatlarına binecek yük hangi durumda en çok olur? a-)Akıntı baştan gelirse b-)Akıntı kıçtan gelirse C-)Akıntı bordadan gelirse d-)Akıntı başomuzluklardan gelirse e-)Akıntı kıçomuzluklardan gelirse 20)Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır? A-)Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordoda dalga çukuru oluşur. rüzgar altına daha zor döner. Bu yüzden yanaşma manevraları olarak varsa sancaktan tercih edilir. Çünkü daha basit ve az manevra yaparak yanaşılır. d-)Sancak makine tornistana çalıştırılır. savrulma d-)Savrulma. e-)İskeleden yanaşmak sancaktan yanaşmaya göre daha fazla vakit alır. c-)Omurgaya paralel seri dalgalar oluşur. rüzgar 25)Kıç kasarası yüksek (kıç etkileşim alanı fazla olan) bir gemide baş omuzluk rüzgarında. çapındaki bir zincir kaç burgatadır? A-)1 b-)2 c-)3 d-)3.

a) Başa trimli ve sancağa meyilli b) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli c) Kıça trimli ve sancağa meyilli d) Meyilsiz ve hafif kıça trimli e) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. ne şekilde hareket eder. a) akıntının kuvvetine b) geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye c) akıntının yönüne d) geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına e) geminin taşıdığı yüke 5. c) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. gemi rüzgar üstüne düşer. rüzgar altına daha zor döner. e) Durma mesafesi kısalır kolay durur. a) Pivot veya savrulma noktası b) Yanlama ( geçiş ) c) İlerleme d) Taktik çap e) Bordosal dışa kayma 3. a) Geminin durumu. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir. Baş devamlı rüzgar altına kaçar. c-)Viyalamak için aşırı bir gayrete gerek yoktur. Ufak açılarla dümen tutulabilir. bu nedenle gemi devamlı rüzgar altına düşer. 4. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz. b) Baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. d-)Gemi devamlı rüzgar üstüne düşer. e-)Gemi devamlı rüzgar altına düşer. 6. d) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak şekilde savrulur ve başıboş düşer. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir. d) Hızda bir artma ortaya çıkar.b-)Viyalamak için devamlı olarak rüzgar üstü dümeni tutmak gerekir. Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilmelidir. 4 . Bu nedenle rotada ilerlemek için rüzgar altına doğru gereken önleme verilerek rotada ilerlenebilir 2003 MART 1. a) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. Dönüşün herhangi bir anında. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur. a) Kolay dümen tutulur. 2. b) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir. gemi ağırlık merkezinin. Sığ sudan dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? a) Yoğunluğun büyümesi b) Dirençlerin büyümesi c) Tuzluluğun artması d) Sıcaklığın yükselmesi e) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. e) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. 7. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. c) Hız azaldıkça rüzgara aykıralamak ister.

omurgaya dikey konmuş saç bölmelere ne ad verilir. d) Geminin etrafında saat istikametinde dönen yeni bir akıntı oluşur. a) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği b) Demirde kalınacak zaman süresi c) Demir yerinin deniz gibi tabiatı ( kumlu. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir. Gemi yapısını su geçirmez kısımlara ayıran. çamurlu. a) Pervane titreşimleri artar b) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur c) Dirençleri büyür. c) Omurgaya parelel seri dalgalar oluşur. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir.b) Olayın ne zaman olduğu c) Denizin ve akıntının durumu d) Havanın sıcaklığı e) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. a) Asfalt tankeri b) Su tankeri c) Amonyak tankeri d) Tahıl gemisi e) Akaryakıt tankeri 15. a) Dikey perdeler 5 . Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir. d) Derin suya göre hızda azalma olur. ) d) Bulunan mevkideki suyun yoğunluğu e) Akıntı ve rüzgar durumu 12. e) Geminin etrefında saat istikamtinin tersine dönen bir akıntı oluşur. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. a) Yumuşak çamur b) Sıkı kum c) Kaya d) Koyu Balçık e) Çakıl 14. a) Gemi dairesi b) Mevkii dairesi c) Salma dairesi d) Salma omurga e) Bekleme dairesi 13. 8. balçık vs. Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır. e) Geminin dönme çemberi küçülür. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir. Aşağıdaki isimleri verilen gemi tiplerinden hangisi sıvı yük sınıfına girmemektedir. b) Başbodoslamının ve pervanenin gerisinde dalga çukuru bordada dalga tepesi oluşur. a) Kaloma b) Hayboci c) Vira d) Suga e) Funda 11. a) Başıbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur. 9. 10.

a) Burgata b) Lif c) Flosa d) Yoma e) Manila 18. a) Gaz yağı b) Benzin c) Motorin d) Neft yağı e) Tiner 22. a) Lumbuz b) Borda c) Vardevela d) Küpeşte e) Karina 17. a) Kabasorta b) Usturmaça c) Anale d) Makara e) Mapa 21. 19. Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle hareket ettirmek için metal veya ağaç malzemelerden yapılan döner parçalara ne ad verilir. c) Gemi içindeki kirli havayı dışarı atıp temiz havayı alan.b) Yatay perdeler c) Bölme perdeleri d) Döşek perdeleri e) Karina perdeleri 16. Gemi bölmelerini havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordası ve kamaralarında açılmış yuvarlak deliklere ne ad verilir. gemi bünyesindeki hava değişimini sağlayan sistemlerdir. d) Gemideki küçük deniz vasıtalarının gemiye alınması veya indirilmesi için gemi bünyesinde yapılmış özel malzemelerdir. a) Kasa dikişi b) Krozlamak c) Façuna 6 . Halatların kalınlık ölçü birimine ne ad verilir. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi “koç boynuzu” nun tanımıdır. Bir halatın çımasını veya bedenini değişik etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma işlemine ne ad verilmektedir. gemi bünyesine çok sağlam şekilde bağlanmış malzemelerdir b) Genellikle gemideki sancak salvolarının voltasında kullanılan malzemelerdir. Aşağıda isimleri verilen halatlardan hangisi bitkisel halat değildir. a) Kendir halat b) Manila halat c) Terilen halat d) Pamuk halat e) Sisal halat 20. Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzeme kullanılır. a) Gemilerde palamar halarlarının volta edildiği. e) Gemiden dışarı verilen veya alınan orta incelikteki halatların volta edilmesine yarayan dökme çelik veya pirinçten yapılmış malzemelerdir.

C) En az Dört katına yükseltir. Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında.d) Piyan e) Doblin 23. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. Güverteye gelen suların denize akması için yalı kütüğü üzerinde açılan deliklere ne ad verilir. sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir. kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formül gereği. bunun halata binecek yükü. a) Anale b) Mapa c) Manika d) Matatora e) Usturmaça 24. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. a) Adi palanga b) Mantilya palangası c) Top palangası d) Fraşkon palanga e) Kabasorta palanga 25. B) En az üç katına yükseltir. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. Aşağıda isimleri verilen palanga çeşitlerinden hangisi yanlıştır.) A) 8 kilit. Faydası da zararı da yoktur. a) Mazerna b) Gladora c) Küpeşte d) Kemere e) Frengi KASIM 2004 1. D) En az beş katına yükseltir. Aşağıda görülen gemici bağının adı nedir ? A) Çıma B) Piyan C)Balıkçı D)Kolbastı E)Olta 3. E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir. o kadar çok tutuculuk sağlanır. Demirlemede. E) En az yarım katına yükseltir. B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür. Halata karaman vurma olasılığı varsa. 25 metre olan bir su derinliği için kilit olarak kaç kilit kaloma verilmesi lazımdır? (1 kilit= 25 metre olarak kabul edilecektir. 7 . 2. 4. Dövme demir zincirler için. B) 7 kilit. A) En az iki katına yükseltir.

gemi ağırlık merkezinin. Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya kullanılır ? A) Antipas B) Antikaster C) Antioksidan D) Antifouling E) Antikorosiv 9. 5 kilit. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. Saatten az olmamak şartı ile en fazla ………. biri ………. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. 5. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur.C) D) E) 6 kilit. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür. 8 . Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür. ‘ye bölünebilir” (STCW-95 Kısım A-VIII/1 Madde 2) Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 5 – 4 B) 6 – 2 C) 4 – 3 D) 8 – 2 E) 8 – 3 7. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. gemiyi aykırılatmalarına neden olur. 4 kilit. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur. rüzgar altına daha kolay döner. kıç dalgaların. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür. Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. Dönüşün herhangi bir anında.”İstirahat saatleri. arkadan yetişerek. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. rüzgar altına zor döner. E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. 10. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 6. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 8. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? Pivot veya savrulma noktası Yanlama (geçiş) İlerleme Taktik çap Bordasal dışa kayma A) B) C) D) E) 11. C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar.

Hız değiştirme. Savurma B) Düşürme. Hız değiştirme D) Savurma. pervanesi ve dümeni ile ulaşması gereken konumda farklılık yaratır. 16.12. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira D) Suga E) Funda 19. D) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan başka bir rota üzerinde götürmez. E) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir. Rüzgar. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A) Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. 17. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu. E) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir? A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide pupa akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir ? A) Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir. C) Denizin ve akıntının durumu. C) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliş yönlerine bağlı olarak sancağa veya iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluşturmaz. C) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. balçık vs. B) Geminin yeryüzü üzerinde. Şahlanma 15. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur? A) Köpük B) Sıcaklık C) Burgaç D) Döngeç E) Kıskaç 18. B) Olayın ne zaman olduğu. Bayıltma. 20. Zincirin demir yakınında diple yaptığı açı aşağıdakilerden hangisiyken en yüksek tutma kuvveti elde edilir? A) 0 derece (dibe yatay) B) 10 derece C) 45 derece 9 . Bayıltma C) Savurma. Bayıltma E) Bayıltma. Düşürme. B) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. çamurlu. aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir? A) Hız değiştirme. E) Akıntı ve rüzgar durumu. belirli bir süre sonunda normal koşullarda. Savurma. Hız değiştirme. Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir? A) Rüzgar altı B) Rüzgar kenarı C) Rüzgar gülü D) Rüzgar üstü E) Rüzgar ucu 13. Düşürme. 14. D) Gemiyi. Düşürme . Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Geminin durumu.) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. D) Havanın sıcaklığı.

C) Yarım yüklü bir gemiye göre tam yüklü veya boş gemi dönmek için daha daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar.D) 60 derece E) 90 derece (Dibe dik) ŞUBAT 2005 A) B) C) D) E) 1. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. hız arttıkça rüzgara aykırılamak ister. durma mesafesi azalır. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin sürati. E) Kolay dümen tutulmaz. D) Kolay dümen tutulur. baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. durma mesafesi azalır. Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? Başa trimli ve sancağa meyilli. Rüzgarın hızı. J) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. 4. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir. Geminin sürati. Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü E) Rüzgarın hızı .Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsü. Yükün cinsine göre değişir. Bir gemi üzerine etki eden rüzgarı toplam itme kuvvetini meydana getiren elemanlar hangisidir? Geminin rotası. hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar? A) Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. E) Durma mesafesi kısalır. Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu gözönüne alındığında normal şartlar altında ve pervanesi her durumda suyun içinde olacak şekilde. Kolay durur. C) Kolay dümen tutulmaz. durma mesafesi azalır. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği Geminin rotası. 6. Kıça trimli ve sancağa meyilli Meyilsiz ve hafif kıça trimli Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. Rüzgarın hızı. Yüklülük durumunun gemi manevrasına herhangi bir etkisi yoktur. A) B) C) D) 5. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. B) Kolay dümen tutulur. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. F) 7. D) E) A) B) C) D) E) 10 . durma mesafesi azalır. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. Gemi üst yapısının aerodinamik özelliği. B) Boş gemi yüklü veya yarım yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar. Rüzgarın hızı Geminin sürati. H) Denizin ve akıntının durumu. G) Olayın ne zaman olduğu. 3. I) Havanın sıcaklığı. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? Yoğunluğun büyümesi Dirençlerin büyümesi Tuzluluğun artması Sıcaklığın yükselmesi Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. durma mesafesi azalır. baş rüzgar üstüne kaçma eğilimindedir. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz? Geminin durumu. 2. Rüzgarın hızı. Pruva Rüzgarının etkileri nelerdir? A) Kolay dümen tutulur. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi Babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına gelir. E) Laçka. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. B) Zincirin her baklasını sayarız. F) A) 11 . I) Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar? 10 metreden daha az derin sular sığ sudur. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir. E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır 9. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ana güverte B) Irgat C) Kastanyola D) Hırça mapası E) Fenerlik 11. Bir ırgatın kısımlarından kastanyola ne işe yarar? A) Demir zincirinin saklanmasına. depolanmasına yarar. D) Romorkör halatının bağlanmasına yarıyan babadır. 10. B) Zincir baklalarının birbirlerine eklenmesine yarar. C) Kaloma. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 13. C) Halatlara bosa vurmaya yarar. D) Gamba. J) “Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. ırgatın frenleme mekanizmasıdır. D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır. B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. E) Suga edildiğinde zincirin akmasını önleyen ve kalomayı durduran. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. A) Desta. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. 12. G) Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir.A) 8. E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. H) Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. 14. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır.Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır? A) 3 Misli B) 4 Misli C) 5 Misli D) 6 Misli E) 7 Misli 15. C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. B) Bando.

gemiyi aykırılatmalarına neden olur. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 17. C) Bir geminin durma mesafesini belirleyen geminin üstündeki momentumdur. Yoğun sular daha fazla direnç oluşturur ve su yoğunluğu genelde sığ sularda daha fazla olduğundan ortalama durma mesafesi yüzde on kadar büyür 12 . E) Sığ sudaki durma mesafesi suyun yoğunluğuna bağlı olarak değişir. arkadan yetişerek. Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir? A) Yoğunluğun büyümesi B) Dirençlerin büyümesi C) Tuzluluğun artması D) Sıcaklığın yükselmesi E)Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? Kabasorta G) Tartan H) Adi I) Sübye J)Kantar 19. 2. Demirli olan bir geminin rüzgarlı havada denizlere borda vererek devamlı sancak / iskele yalpa yapmasını nasıl değerlendirirsiniz ? A) Çok sayıda gemi geçiş yapmaktadır B) Barometre düşmektedir C) Gemi demir taramaktadır D) Barometre yükselmektedir E) Gel Git peryoduna girilmiştir F) 18. Bu da geminin deplasman ağırlığı ile hızındaki artışla doğru orantılı olarak büyür. Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Radansa yapılır B) Fırça yapılır C) Boyanır D) Su tutulır E) Raspa yapılır 20. D) Sığ sudaki durma mesafesi derin sudakinin yarısı olarak kabul edilir.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla TEMMUZ 2005 1. Gemi derin suda hangi durma mesafesine sahipse Sığ suda da aynısına sahiptir. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. kıç dalgaların. Bu yüzden sığ suyun geminin durma mesafesinin belirlenmesinde belirleyici hiç bir rolü yoktur.Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar Bu yüzden durma mesafesi derin suya göre daha küçüktür.16. B) Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur. Ayrıca sığ sudayken hızı birdenbire azaltmak.

akan suyun yoğunluğu E) Akıntı hızının karesi. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira 13 . IV) Derin suya göre hızda azalma olur. III. V B) II. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. akan suyun yoğunluğu 6. III. akıntının yönü. V E) III. D) Başa trimli gemi rüzgar üstüne kolay. akıntı yönü. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer. D)Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. II) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliği artar. geminin sualtı bölümü pürüzlülüğü C) Akıntı hızının karesi. A) I. akıntının yönü. 10. daha iyi dümen tutulur. III) Dirençler büyür. II. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. E)“Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır. 5. III. sualtı bölümü pürüzlülüğü. rüzgar altına daha kolay döner. B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. akan suyun yoğunluğu B) Akıntının hızı. C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranırlar. V) Geminin dönme çemberi büyür. geminin akıntı yüzü değeri. B)Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir. C)Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır. IV. Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir? I) Pervane kuvvetlerinde azalma olur. 4. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. IV C) I. geminin akıntı yüzü değeri. 8. gövdesel bir gömülme ve trim değişikliği ortaya çıkar. V 9. İleri yolla seyreden tüm gemilerde baş omuzluk rüzgarı hangi ortak etkiyi yaratır? A) Hız değiştirme B) Savrulma C) Bayıltma D) Düşürme E) Şahlanma 7. geminin akıntı yüzü değeri D) Akıntı hızının karesi. III.3. akıntıya salmış gemilerde bağlantılara binecek yükün büyüklüğü nelere bağlıdır? A) Akıntının hızı. akıntı yönü. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? A)Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir. rüzgar altına zor döner. III D) I. II. pervanenin titreşimleri artar. IV. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. Baştan bağlı. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır. C) Kıça trimli gemi rüzgar üstüne zor.

B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. 12.5 Ton E) 5. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır. B) Demirde kalınacak zaman süresi C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu.5 Ton 16. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir. Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir? A) 50 kulaç B) 250 metre C) Salma dairesi + emniyet payı kadar D) Gemi boyu + emniyet payı kadar E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar 18.5 Ton C) 4 Ton D) 4. 17. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir. A) 3 Ton B) 3. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır. D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir.değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur? A) Manila halat B) Çelik tel halat C) Naylon halat D) Polipropilen halat E) Politen halat 15. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . B) Zincirin her baklasını sayarız. Bunları bulup tekrar saymaya başlarız. Aynı boydaki. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır. A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla . E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır.) D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu. E) Akıntı ve rüzgar durumu. C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. 3 Burgatalık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir. 14. Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız? A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad verilir? A) Gemi dairesi B) Mevkii dairesi C) Salma dairesi D) Salma omurga E) Bekleme dairesi 13. Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ? 14 . çamurlu. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır. balçık vs.D) Suga E) Funda 11.

15 . ne şekilde hareket eder? A) Rüzgarı baştan almaya devam ederek rüzgaraltına doğru düşer. 6. aktığı yöne sürüklenir. aktığı yönün tersine sürüklenir.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır? A) Gaz yağı B) Benzin C) Motorin D) Neft yağı E) Tiner 20. C) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. başka bir dış etkenin olmadığını bir ortamda. B) Rüzgarı kıçtan alacak şekilde savrulup rüzgaraltına doğru düşer. E) Dönme çemberi bazen büyür. B) Dönme çemberi küçülür. 4. B) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli. 5. B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir. D) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur. gemi ağırlık merkezinin. Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ? A) 4 B) 10 C) 5 D) 15 E) 20 2005 EKİM 1. Aşağıdakilerden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur? A) Başa trimli ve sancağa meyilli. C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir? A) Kolay dümen tutulur. akıntının aktığı yöne sürüklenir. Dönüşün herhangi bir anında. 2. Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir? A) Akıntının hızının yarısı bir hızla.A) Kabasorta B) Tartan C) Adi D) Sübye E) Kantar 19. B) Akıntının hızının iki katı bir hızla. ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ? A) Pivot veya savrulma noktası B) Yanlama (geçiş) C) İlerleme D) Taktik çap E) Bordasal dışa kayma 3. Açık denizde rüzgarı baştan alarak seyretmekte olan bir gemi makine arızası nedeniyle durduğunda. akıntının aktığı yöne sürüklenir. bazen küçülür. D) Hemen hemen akıntının aktığı hızla. D) Hızda bir artma ortaya çıkar. E) Durma mesafesi kısalır. Kolay durur. E) Sürüklenmenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur. Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönme çemberi büyür. C) Kıça trimli ve sancağa meyilli D) Meyilsiz ve hafif kıça trimli E) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. C) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır.

Bir gemi dar su yolunda.C) Rüzgarı kemereden alana kadar savrulup rüzgaraltına doğru düşer. D) Rüzgarı sürekli farklı yönlerden alacak sekilde savrulur ve başıboş düşer. B) En az üç katına yükseltir. C) Zincir başa doğru kumanda ediyordur. B) Halatın boş koyulmasıdır. Hayboci ne demektir? A) Demirin vira edilmesidir. 9. D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla . D) Zincir sancak bordaya kumanda ediyordur. 14.Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir? A) Demir dipten yaklaşık saat 9’da kopacak demektir. E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.Halata karaman vurma olasılığı varsa. E) Rüzgarı değişmeli olarak sancak ve iskele başomuzluklardan alacak şekilde gezer.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ? 16 . B)Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir. bunun halata binecek yükü. E) En az yarım katına yükseltir. D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır. C) En az Dört katına yükseltir. B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır. D) En az beş katına yükseltir. 10. E) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle zincirliğe istif edilmesidir. B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur. D)Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. C)Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. C) Dirençler büyür. B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır. E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır. C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ? A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur. dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir? A)Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. E) Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur. E)Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir. D) Demirin deniz dibinden kopmasıdır. D) Derin suya göre hızda azalma olur. A) En az iki katına yükseltir.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir? A) Dönme dairesi B) Demir dairesi C) Devir dairesi D) Salma dairesi E) Sanal daire 12. B) Zincirin 9’uncu kilidi gelmek üzeredir. 15. 11. C) Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir. E) Geminin dönme çemberi küçülür. 13. Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir? A) Pervane titreşimleri artar. 8. A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır. 7.

her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için. C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır? A) Çipolu demirin tutuculuğu. C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır. Gaz ergitme kaynağında aşağıdakilerden hangisi YAKICI GAZ olarak kullanılır ? A) Asetilen B) Bütan C) Propan D) Oksijen E) Nitrojen 17 .Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir? A) Zımpara ile B) Gazla C) Benzinle D) Tiner ile E) Dekaponla 20. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir. D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur. B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur. 18. Demirlemede. E) Çiposuz demirin.A) Manila B) Sizal C) Naylon D) Terilen E) Politein 16. o kadar çok tutuculuk sağlanır. demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur? A) Ne kadar çok kaloma verilirse. B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür. D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir. Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ? A) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır B) Makara dili genişletilir C) Rigavo kısaltılır D) Tirenti uzatılır E) Halat Burgatası arttırılır 19. kullanılan çiponun katkısıyla. 17. çiposuz demirden daha fazladır. E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir. Faydası da zararı da yoktur. daha iyi tutuculuğu vardır. yalnızca şekilleri farklıdır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful