Fizik 101-Fizik I 2010-2011

Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İçerik
 Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat  Ani Hız ve Sürat  İvme  Hareket Diyagramları  Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket  Serbest Düşen Cisimler
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 Bir hareketi oluşturan unsurları uzay ve zaman cinsinden ifade edilmesiyle ilgilenen klasik mekanik branşına “Kinematik” adı verilir  Üç çeşit hareket ile ilgileneceğiz. Thornton. Gasiorowicz.  Ötelenme  Dönme  Titreşim Ref: Fishbane. Temel Fizik. Arkadaş Yayınevi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

 Bir parçacığın konumundaki değişiklik onun yerdeğiştirmesi olarak tanımlanır Hareket eden parçacığın aldığı yol ile yerdeğiştirmesi aynı değildir!!! Yerdeğiştirme vektörel bir niceliktir TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

Ref: Serway. Beichner. Palme Yayıncılık TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . Fen ve Mühendislik için Fizik 1.

parçacığın yerdeğiştirmesinin. Bir parçacığın ortalama hızı. bu yerdeğiştirme süresine oranı olarak tanımlanır  Ortalama sürat hareket boyunca alınan toplam yolun geçen toplam zamana oranıdır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

onun hızının büyüklüğü olarak tanımlanır ve konum zaman grafiğinin herhangi bir noktasındaki eğimine eşittir. Δx/Δt oranının Δt sıfıra giderken aldığı değerdir. Ani hız.  Bir parçacığın ani sürati. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .Örnek Bir parçacık x ekseni boyunca hareket etmekte olup . a) t=0 ile t=1 s ve t=1 ile t=3 s aralarındaki parçacığın yerdeğiştirmesini ve ortalama hızını bulunuz. x koordinatı x=-4t+2t2 ifadesine göre zamanla değişmektedir. b) t=2.5 s de parçacığın ani hızını bulunuz.

Bir parçacığın hızı zamana göre değişiyorsa parçacık ivmeli hareket ediyor demektir Bir parçacığın ortalama ivmesi parçacığın hızındaki değişmenin. bu değişimin olduğu Δt zaman aralığına oranı olarak tanımlanır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

Ani ivme. ortalama ivmenin Δt sıfıra yaklaşırken limiti olarak tanımlanır .burada A ve n sabit sayılardır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

Palme Yayıncılık TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . Fen ve Mühendislik için Fizik 1.Ref: Serway. Beichner.

Bir boyutta sabit ivmeli hareket İvme sabit olduğunda. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. .burada ti=0 ve ts=t alınmıştır TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

Beichner. Palme Yayıncılık TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .Ref: Serway. Fen ve Mühendislik için Fizik 1.

Palme Yayıncılık TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . Beichner.Örnek Ref: Serway. Fen ve Mühendislik için Fizik 1.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . Sabit ivmeli hareketin diğer denklemleri.Yerdeğiştirmeyi zamanın fonksiyonu olarak elde edersek.

Örnek 30 m/s’lik sabit bir hızla giden otomobil. Otomobil tepeyi çıkarken -2m/s2’lik sabit bir ivme etkisindedir a) tepenin eteğinde x=0 ve vi=30 m/ s alarak hız ve konumu zamanın fonksiyonu olarak yazınız. b) otomobil hızını kestikten sonra çıkabileceği yolun uzunluğunu bulunuz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . bir tepenin eteğinde aniden hızını keser.

384-322 yılları arasında yaşamış olan Aristo’nun ağır cisimlerin hafif cisimlerden daha hızlı düştüğüne dair olan kabulü yaklaşık 2000 sene sonra Galilei tarafından değiştirilmiştir! İtalya’daki pizza kulesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .Serbest Düşen Cisimler M.Ö.

Temel Fizik. Gasiorowicz.Ref: Fishbane. Arkadaş Yayınevi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . Thornton.

Serbest düşen cisim. Serbest düşüş denklemleri. başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun sadece yerçekimi etkisi ile düşen cisimdir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .

Taşın atıldığı noktada t=0 seçersek a) taşın maksimum yüksekliğe ulaştığı noktadaki zamanı b) maksimum yüksekliği. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .Örnek Bir binanın tepesinden yukarı doğru düşey olarak 20 m/s ilk hızla bir taş atılmıştır Taş düşerken yüksekliği 50 m olan binanın çatısını sıyırarak geçer. c) taşın atıldığı noktaya geri döndüğü andaki hızını ve d) t=5s deki hızını ve konumunu bulunuz.

Uçak artyakmalı motorlarını tam gaz ile çalıştırdığında ivme 5.6 m/s2 ivme ile hızlanmaktadır.1 m/s2 ye yükseliyor.0s’ye süren 3.Örnek Bir T-38 jet eğitim uçağı pist başından kalkışa kadar 5. kalkış için gereken pist uzunluğu ve toplam kalkış süresi ne kadardır? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .94 knot) ise. Uçağın kalkış hızı 164 knot (1 m/s=1.

Örnek Banji atlayışı yapan birinin yerden yüksekliği. b) t=2s ve t=4s aralığında. t’nin fonksiyonu olarak y=(30m)cos[πt/(6s)]+(42m) bağıntısı ile veriliyor a) t=0 s ve t=9 s aralığında y(t) fonksiyonunun grafiğini çiziniz. c) atlayıcının yere en yakın andaki hızı ne olur? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . t=4s ve t=8s aralığında atlayıcının ortalama hızını bulunuz.

30 m ilerinizde olan otobüse yetişmek için koşmanız gereken minimum sabit hız nedir? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi .6 m/s2 sabit ivme ile duraktan ayrılmaktadır.Örnek Belediye otobüsü 0.

Örnek Bit TV resim tüpünün içinde bir doğru boyunca ilerleyen elektron 2cm yol aldığında hızı 3x104 m/s’den 5x106 m/s’ye ulaşıyor. b) elektronun ivmesini bulunuz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi . a) elektron 2cm’lik yolu ne kadar sürede alır?.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful