KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMİ

BASİT KİRİŞ KOLON BİRLEŞİMLERİ Kaynaklı Kiriş Kolon Birleşimleri Kaynaklı birleşim tekniği sayesinde, çeşitli rijit kolon-kiriş birleşimi teşkillerinin yapılması mümkündür. Hesap ve teşkil bakımından bu birleşimler üç gruba ayrılabilir. 1) Doğrudan doğruya birleşimli çerçeve köşeleri 2) Enine levhalı çerçeve köşeleri 3) Yuvarlak başlıklı çerçeve köşeleri 1) Doğrudan Doğruya Birleşimli Çerçeve Köşesi: Bu tip birleşimlerde kiriş ucu kolona doğrudan doğruya kaynaklanır. Yandaki şekilde kolon IPB profili ile teşkil edilmiş olup, IPE IPE profilinden olan kirişte kaynaklı kiriştir. Kiriş gövdesi ile alt başlığı kolon profilinin iç taraftaki başlığına kiriş üst başlığı da yeterince uzun tutularak, kolon profilinin üst ucuna kaynaklanır . Alt başlığın basınç kuvvetini kolon gövdesine aktarmak için, bu başlık hizasına gelmek üzere kolon gövdesinin iki tarafına nervür lamaları kaynaklanmıştır. IPB Kiriş başlık kuvvetleri, çerçeve köşesinde kolon gövdesinde ki makaslama gerilmeleri ile dengeleneceğinden, çerçeve köşesindeki gövde kısmında makaslama ve kıyaslama gerilmelerinin tahkiki yapılması gerekir. Bu tahkiklerin sağlanmaması halinde ya bu kısımda gövde kalınlığı arttırılır, veya çerçeve köşesinde gövdenin iki tarafına diyagonal nervürler kaynaklanır. Çerçeve köşesinde gövde kalınlığının arttırılması, kolonun bir I profili ile teşkil edilmiş olması halinde, çerçeve köşesinde daha kalın gövde levhası kullanılması suretiyle sağlanabilir. Bu birleşimlerde, kiriş ile kolonun birleşim kesitinde gerekli gerilme tahkikleri de yapılmalıdır. Çerçeve köşesi gövdesinde ortalama τ makaslama gerilmesinin hesaplanması için, yeterli bir yaklaşımla açıklanan yöntem kullanılabilir. Bu yöntemde momentler ile normal kuvvetlerin çerçeve köşesine başlıklardan, kesme kuvvetlerinin ise gövdelerden geçtiği kabul edilmektedir.
N1 M1 Q1 N Q Q2 N2 M2 M

Yandaki şekilde görülen çerçeve köşesinde, kiriş ve kolonlardan gelen etkiler gösterilmiştir. Denge şartları olarak; M = M1 + M2 N = Q 2 - Q1 Q = N 2 - N1

1—çekme laması 2—gövde köşe dikişleri 3—alt başlık küt dikişi

Doğrudan doğruya birleşimli çerçeve köşesi olarak yaptırmış olduğumuz birleşimde kirişin üst başlığı uzun tutulmamış olunup, çekme laması kullanılmıştır. Kolon profili olarak I 80 profili, kiriş profili olarak da I 100 profili kullanılmıştır. Birleşimdeki bütün kaynakların kalınlıkları 3 mm olarak seçilmiştir. Birleşimin yapılması için herhangi bir plan çizilmemiş olunup, birleşim de kullanılan malzemelerin ölçüleri belirlenmesi tarafımızca yapılmıştır. Ölçümlendirme yapılırken en büyük hatamız parçalarda kesme payını hesaplamamış olmamızdır. Birleşimin taşıyabileceği kuvvetlerin değerini bulmak istersen N=0,50t olarak kabul edersek; Kısım 1 2 3 ∑ F (cm2) 2*0,5=1 2*0,3*8,04=4,82 0,68*10= 6,8 12,62 y (cm) 5,25 0 -4,66 F.y (cm3) 5,25 0 - 31,69 - 26,44 F.y2 (cm4) 27,56 0 147,67 175,23 I (cm4) 0.53*2/12= 0,02 2*0,3*8,043/12=25,99 10*0,683/12=0,26 26,27

y g = 26,44 = 2,1 cm 12,62 I x = 175,23 + 26,27 = 201,50 cm4 I g = I x - y g2 = 201,50 – 12,62*2,12 = 145,85 cm4 Çekme lamasında gerilme tahkiki ; σ = M * y max - N < σem I F = M * 5,29 – 0,50 = 0,75t/cm2 < 1,4 t/cm2 (DIN 4100) 145,85 12,62 M < 39,69 tm olur. Gövde kaynak dikişleri tahkikinden; τk = Q / F k ≤ 0,9 t/cm2 (DIN 4100) Q N M Q2 N2

Q ≤ 0,9* 4,824 = 4,34 t 39 = M + 4*4 - 0,5* 0,21 M = 54,90 tm M = 54,90 tm Q=4t N = 0,50 t

M2

2) Enine Levhalı Çerçeve Köşeleri; Bu teşkil tarzı, çerçeve kirişi ile çerçeve kolonunun aynı profilden olması halinde uygulanabilir. Bu teşkil tarzında kiriş ve kolon profillerinin uçları eğik olarak kesilip, açıortay doğrultusundaki bir enine levhaya profil gövdeleri köşe dikişleriyle, profil başlıkları da küt dikişlerle kaynaklanır. Enine levha kalınlığı en az profil başlık kalınlığı kadar alınır. Dış köşede başlık çekme kuvvetinin aktarılmasına yardımcı olarak genellikle başlıklara bükülmüş bir çekme laması kaynaklanır. M momentinin yeterince küçük olması durumunda bu çekme lamasına gerek olmayabilir. Profil başlıkları ile çekme laması, sadece kendi doğrultularında kuvvet taşıyabilirler. Enine levhalı çerçeve köşesi olarak yaptırmış olduğumuz bileşimde kolon ve çerçeve profili olarak I 80 profili kullanılmıştır. Birleşimdeki bütün kaynakların kalınlıkları 3 mm olarak seçilmiştir. Birleşimin yapılması için herhangi bir plan çizilmemiş olunup, birleşim de kullanılan malzemelerin ölçüleri belirlenmesi tarafımızca yapılmıştır. Ölçümlendirme yapılırken en büyük hatamız yine parçalarda kesme payını hesaplamamış olmamızdır. Aynı zamanda çerçevenin dış tarafında kalan kolon profillerinin başlıkları enine levhaya küt kaynakla kaynaklandırılmadı. Diğer bir eksik ise çerçevenin iç tarafında kalan kolon profillerinin başlıklarının enine levhaya kaynaklandığı yerde, enine levhanın ucu profil başlıklarıyla birleştirildiği noktadan itibaren içe doğru (3*a) mesafesi kadar çıkmalıydı (bknz; ÇELİK YAPILAR— prof. dr. Hilmi DEREN, prof. dr. Erdoğan UZGİDER, doç. dr. Filiz PİROĞLU— sayfa:162 ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful