YGS BİYOLOJİ KONU ÖZETLERİ

1. ÜNİTE BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ
BİYOLOJİNİN BAZI ALT BİLİM DALLARI
Zooloji (Hayvan Bilimi) Botanik (Bitki Bilimi) Fizyoloji (İşleyiş Bilimi) Mikrobiyoloji Sitoloji (Hücre Bilimi) Histoloji (Doku Bilimi) Anatomi (Organ Bilimi) Mikoloji (Mantar Bilimi) Morfoloji (Şekil Bilimi) Embriyoloji (Gelişim Bilimi) Genetik (Kalıtım Bilimi) Ekoloji Evrim Taksonami (Sınıflandırma)

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Yapısal Benzerlik Organizasyon Beslenme Solunum Boşaltım Duyarlılık ve hareket Üreme Büyüme-Gelişme ve ölüm Metabolizma Sindirim ve boşaltım

2. ÜNİTE CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
ORGANİK BİLEŞİKLER
Karbonhidratlar Yağlar Proteinler Vitaminler Nükleik asitler Enzimler ATP

İNORGANİK BİLEŞİKLER
Su Mineraller Asitler Bazlar Tuzlar

İNORGANİK BİLEŞİKLER
Canlıların vücudunda sentezlenemeyen ve her canlının dış ortamdan hazır olarak almak zorunda olduğu bileşiklerdir Enerji vermezler ve sindirilmeden doğru kana geçerler

SU

Su çok iyi bir çözücüdür Çözücü özelliğinden dolayı su: Kan dokunun büyük bir bölümünü oluşturur ve maddelerin taşınmasında rol oynar Metabolizma sonucu açağa çıkan atığın seyreltilmesinde ve vücuttan atılmasında görev yapar Ortam sağlayarak besinlerin sindirimine yardım eder Su Molekülleri Arasındaki Kohezyon Ve Yüzek Gerilimi

Suyun Öz Isısının Yüksek Olmasının Etkileri Büyük su kütlelerinin yaz mevsiminde yada gündüzleri güneşten büyük bir miktarda ısı soğur malarına rağmen sıcaklıkları bir kaç derece artar. .Suyun yavaş soğuması ortamı ısıtır ASİTLER BAZLAR VE TUZLAR ASİTLER:Suda çözündüklerinde ortama Hidrojen iyonu verirler.Tatları acıdır ve turnusol kağıdını maviye çevirirler.Kış mevsiminde ya da geceleri bir kaç derecelik sıcaklık düşüşü sırasında daha çok miktarda yeni hidrojen bağı kurulduğundan enerji ısı şeklinde orta ma verilir.Suda hidrojen bağları sürekli kırılır ve hemen yeni bağlar oluşur.Sonuçta.Yapılarında C ve N bulunduran bazlar organiktir.Böylece moleküller kopmadan birarada dururlar.Yapılarında C atomu bulunan asitler organiktir.Tatları ekşidir ve turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bazı durumlarda ph' daki çok küçük bir değişim bile organizmayı olumsuz etkileyip ölüme bile neden olabilirler.Buna kohezyon denir Yüzey gerilimi bir sıvının yüzeyinin elastik bir tabaka gibi davranmasını sağlayan özelliktir.Çünkü soğrulan enerjinin esas kısmı hidro jen bağlarının kırılması için harcanır.Buna denir. su yüzeyinde delinmesi güç bir tabaka oluşur. BAZLAR:Suda çözündüklerinde ortama Hidroksit iyonu verirler.Suyun iç kısmındaki moleküller onları çevreleyen diğer su molekülleri tarafından her yöne eşit kuvvetle çekilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful