Adı, soyadı

:
Sınıfı, numarası:
…………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM
1. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi: ……………………….., ……………………..
Sınav saati ve süresi: ……………………, 40 dakika
Puan dağılımı: Her bir sorunun puanı soru üzerinde verilmiştir.
Başarılar…
Aşağıdaki problemleri çözünüz (5x5=25 puan).

1. Sabit basınçlı bir sisteme 300 J’lük iş yapılırken sistem 9 J’lük ısı kaybediyor. Sistemin iç
enerji değişimini hesaplayınız.

2. Standart şartlarda 1 mol hidrojenin sabit hacimli kapalı bir silindirde yanması sonucu su
buharı oluşurken 240 kJ/mol’lük ısı açığa çıkmaktadır. İç enerji değişimini hesaplayınız.

3. 3 gram C elementi O2 ile yanınca 100 kJ ısı açığa çıkıyor. Buna göre aşağıdaki reaksiyon
denkleminin entalpi değişimi (ΔH°) kaç J/moldür? (C:12)
C+O2 → CO2

4. H-H +1/2O=O → H-O-H
Yukarıda verilen tepkimenin entalpi değişiminin (ΔH°) kaç kJ/mol olduğunu aşağıda verilen
bağ enerjilerini kullanarak bulunuz (H-H bağının enerjisi 436 kJ/mol, H-O bağının enerjisi
464 kJ/mol, O=O bağının enerjisi ise 498 kJ/mol).

5. H2 +Cl2 → 2HCl ΔH°=-186 kJ/mol
Yukarıda verilen bilgileri kullanarak HCl bileşiğinin standart oluşma entalpisini bulunuz.

1

Aşağıdaki olaylar için entropi değişiminin sıfırdan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu belirtiniz
(2x2=4 puan).
6. Şekerin suda çözünmesi

7. Metil alkolün donması
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x10=20 puan)
8. Termodinamiğin kaçıncı yasası, enerjinin korunumunu ifade eder?
9.

“Saf maddelerin kusursuz kristalinin 0 K’de entropisi 0’dır.” şeklinde ifade edilen yasa
termodinamiğin kaçınca yasasıdır?

10. Minimum enerji yönü, ısının olduğu yön müdür yoksa ısının olmadığı yön müdür?
11. Entropinin büyüdüğü olaylar istemli midir yoksa istemsiz midir?
12. ΔG°>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
13. ΔH°>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
14. ΔS°toplam>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
15. Sıcaklık farkının olmadığı değişimlere verilen özel ad nedir?
16. ΔG dengede artı mıdır, eksi midir yoksa sıfır mıdır?
17. Kapalı sistem ve açık sistemden başka üçüncü bir sistem vardır. Bu sistemin adı nedir?

Aşağıdaki formülleri yazınız (3x6=18 puan).
18. İç enerji değişimi, iş ve ısı ilişkisi formülünü yazınız.
19. Bileşiklerin standart oluşma entalpilerinden yararlanarak bir tepkimenin standart entalpi
değişiminin (ΔH°) bulunmasına ait formülü yazınız.
20. Bir tepkimenin standart entropi değişimi (ΔS°sistem), bileşiklerin standart entropilerinden
yararlanarak nasıl bulunur? Formülünü yazınız.
21. Sabit basınç ve sıcaklıkta ΔSortam neye eşittir? Formülünü yazınız.
22. ΔS°toplam neye eşittir? Formülünü yazınız.
23. ΔG°, ΔH°sistem,T ve ΔS°sistem arasındaki ilişkiyi gösteren formülünü yazınız.
Standart şartlarda enerji türleri değişimi nasıl gösterilir? (1x3=3 puan).
24. Standart şartlarda Gibbs serbest enerjisi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.
25. Standart şartlarda entalpi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.
26. Standart şartlarda entropi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.

2

İş ve ısı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x9=18 puan).
27. İş sıfırdan büyükse mi yoksa küçükse mi sisteme iş yapılmıştır?
28. İş sıfırdan büyükse mi yoksa küçükse mi sistem iş yapmıştır?

29. Genleşince iş eksi midir yoksa artı mıdır?
30. Genleşince ısı eksi midir yoksa artı mıdır?

31. Sistem ısı kazandığında olay endotermik midir yoksa ekzotermik midir?
32. Endotermik değişimlerde ısı sıfırdan büyük müdür yoksa küçük müdür?

33. Sıkıştırınca ısının işareti negatif midir pozitif midir?

34. Sistemin ısı kazanması endotermik midir yoksa ekzotermik midir?

35. Sıkıştırmada mı yoksa genleşmede mi sisteme iş yapılmıştır?
Aşağıda simgesi verilen enerji türlerinin adını ve uluslararası birim sisteminde (SI) birimlerini yazınız
(1x12=12 puan).
36. H
37. S
38. U veya E
39. w
40. q veya Q
41. G

3

CEVAP ANAHTARI
Adı, soyadı:
Sınıfı, numarası:
…………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM
1. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi: ……………………….., ……………………..
Sınav saati ve süresi: ……………………, 40 dakika
Puan dağılımı: Her bir sorunun puanı soru üzerinde verilmiştir.

Başarılar…
Aşağıdaki problemleri çözünüz (5x5=25 puan).
1. Sabit basınçlı bir sisteme 300 J’lük iş yapılırken sistem 9 J’lük ısı kaybediyor. Sistemin iç
enerji değişimini hesaplayınız.
Sisteme iş yapıldığından dolayı w = +300 J olur.
Sistem ısı kaybettiğinden dolayı q = -9 J olur.
ΔE = q + w
ΔE = -9 J + (+300 J)
ΔE = +291 J (5 puan)
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir.
2. Standart şartlarda 1 mol hidrojenin sabit hacimli kapalı bir silindirde yanması sonucu su
buharı oluşurken 240 kJ’lük ısı açığa çıkmaktadır. İç enerji değişimini hesaplayınız.
Sabit hacimli kapalı bir silindirde ısı açığa çıktığına göre q işareti (-) olur.
q = -240 kJ
Kapalı bir silindir denildiğinde hacim sabit olduğundan iş yapılmamıştır.
w = 0 olur.
ΔE = q + w formülünde iş yerine 0 yazılırsa ΔE = -240 kJ olur (5 puan).
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir.
3. 3 gram C elementi O2 ile yanınca 100 kJ ısı açığa çıkıyor. Buna göre aşağıdaki reaksiyon
denkleminin entalpi değişimi (ΔH°) kaç J/moldür? (C:12)
C+O2 → CO2
12 g (1 mol) C, 400 kJ ısı açığa çıkarır. (1 puan)
ΔH° = - 400 kJ/mol = - 400 000 J/mol (4 puan)
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir.
4. H-H +1/2O=O → H-O-H
Yukarıda verilen tepkimenin entalpi değişiminin (ΔH°) kaç kJ/mol olduğunu aşağıda verilen
bağ enerjilerini kullanarak bulunuz (H-H bağının enerjisi 436 kJ/mol, H-O bağının enerjisi
464 kJ/mol, O=O bağının enerjisi ise 498 kJ/mol).
ΔH°= ∑nH girenlerin bağ enerjisi - ∑nH ürünlerin bağ enerjisi (1 puan)
ΔH°= 436+1/2(498)-2(464)
ΔH°= 436+249-928
ΔH°=-243 kJ/mol (4 puan)
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir.
5. H2 +Cl2 → 2HCl ΔH°=-186 kJ/mol
Yukarıda verilen bilgileri kullanarak HCl bileşiğinin standart oluşma entalpisini bulunuz.
ΔH°oluşma entalpisi (HCl) =-93 kJ/mol
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir.

4

Aşağıdaki olaylar için entropi değişiminin sıfırdan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu belirtiniz
(2x2=4 puan).
6. Şekerin suda çözünmesi
Entropi değişimi sıfırdan büyük
7. Metil alkolün donması
Entropi değişimi sıfırdan küçük
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x10=20 puan)
8. Termodinamiğin kaçıncı yasası, enerjinin korunumunu ifade eder?
I. yasası enerjinin korunumunu ifade eder.
9. “Saf maddelerin kusursuz kristalinin 0 K’de entropisi 0’dır.” şeklinde ifade edilen yasa
termodinamiğin kaçınca yasasıdır?
III. yasasıdır.
10. Minimum enerji yönü, ısının olduğu yön müdür yoksa ısının olmadığı yön müdür?
Isının olduğu yöndür.
11. Entropinin büyüdüğü olaylar istemli midir yoksa istemsiz midir?
İstemlidir.
12. ΔG°>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
İstemsiz bir tepkimedir.
13. ΔH°>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
İstemsiz bir tepkimedir.
14. ΔS°toplam>0 ise tepkime istemsiz bir tepkime midir yoksa istemli bir tepkime midir?
İstemli bir tepkimedir.
15. Sıcaklık farkının olmadığı değişimlere verilen özel ad nedir?
İzotermal değişim
16. ΔG dengede artı mıdır, eksi midir yoksa sıfır mıdır?
Sıfırdır.
17. Kapalı sistem ve açık sistemden başka üçüncü bir sistem vardır. Bu sistemin adı nedir?
İzole sistem

Aşağıdaki formülleri yazınız (3x6=18 puan).
18. İç enerji değişimi, iş ve ısı ilişkisi formülünü yazınız.
ΔE = q + w
19. Bileşiklerin standart oluşma entalpilerinden yararlanarak bir tepkimenin standart entalpi
değişiminin (ΔH°) bulunmasına ait formülü yazınız.
ΔH° = ∑nH° standart oluşma entalpisi (ürünler) – ∑nH° standart oluşma entalpisi (girenler)
20. Bir tepkimenin standart entropi değişimi (ΔS°sistem), bileşiklerin standart entropilerinden
yararlanarak nasıl bulunur? Formülünü yazınız.
ΔS°sistem = ∑nS°ürünler – ∑nS°girenler
21. Sabit basınç ve sıcaklıkta ΔSortam neye eşittir? Formülünü yazınız.
ΔSortam=- ΔH/T
22. ΔS°toplam neye eşittir? Formülünü yazınız.
ΔS°toplam = ΔS°sistem + ΔS°ortam
23. ΔG°, ΔH°sistem,T ve ΔS°sistem arasındaki ilişkiyi gösteren formülünü yazınız.
ΔG° = ΔH°sistem - TΔS°sistem
Standart şartlarda enerji türleri değişimi nasıl gösterilir? (1x3=3 puan).
24. Standart şartlarda Gibbs serbest enerjisi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.
ΔG°
25. Standart şartlarda entalpi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.
ΔH°
26. Standart şartlarda entropi değişimi nasıl gösterilir? Simgesini yazınız.
ΔS°

5

İş ve ısı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x9=18 puan).
27. İş sıfırdan büyükse mi yoksa küçükse mi sisteme iş yapılmıştır?
w>0 ise sisteme iş yapılmıştır.
28. İş sıfırdan büyükse mi yoksa küçükse mi sistem iş yapmıştır?
w<0 ise sistem iş yapmıştır.
29. Genleşince iş eksi midir yoksa artı mıdır?
Genleşince iş eksidir.
30. Genleşince ısı eksi midir yoksa artı mıdır?
Genleşince ısı artıdır.
31. Sistem ısı kazandığında olay endotermik midir yoksa ekzotermik midir?
Endotermiktir.
32. Endotermik değişimlerde ısı sıfırdan büyük müdür yoksa küçük müdür?
Büyüktür.
33. Sıkıştırınca ısının işareti negatif midir pozitif midir?
Negatiftir.
34. Sistemin ısı kazanması endotermik midir yoksa ekzotermik midir?
Endotermiktir.
35. Sıkıştırmada mı yoksa genleşmede mi sisteme iş yapılmıştır?
Sıkıştırmada sisteme iş yapılmıştır.
Aşağıda simgesi verilen enerji türlerinin adını ve uluslararası birim sisteminde (SI) birimlerini yazınız
(1x12=12 puan).
36. H
Entalpi, kJ/mol
37. S
Entropi, kJ/K mol
38. U veya E
İç enerji, kJ
39. w
İş, kJ
40. q veya Q
Isı, kJ
41. G
Gibbs serbest enerjisi (Gibbs enerjisi veya serbest enerji), kJ/mol

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful