FİLTRE DEVRELERİ

Filtre devreleri girişlerindeki belli frekanslı büyüklükleri (sinyalleri,işaretleri) çıkışlarına aktaran veya girişlerindeki belli frekanstaki büyüklükleri çıkışlarına aktarmayan(min. Seviyeye düşüren) dolayısıyla frekans seçiciliği yapan devrelerdir. Bu devreler, endüktans ve kapasitif elemanlarının frekansa bağlı olarak reaktanslarının değişmesi ve rezonans olayının birlikte ele alınması ile tasarlanır. Filtre devreleri;   Aktif filtre devreleri Pasif filtre devreleri

olmak üzere iki şekilde oluşturulurlar. Pasif R, L, C elemanlarının uygun şekilde tasarlanması ile elde edilir. Aktif filtre devrelerinde ise yarı iletken elemanlar kullanılır. Frekans cevaplarına göre dört tip devresi mevcuttur.  Alçak geçiren filtre    Yüksek geçiren filtre Bant geçiren filtre Bant durduran(önleyen) filtre

1

ALÇAK GEÇİREN FİLTRELER R C filtreleri kolay gerçekleştirilen devreler olup, alçak geçiren veya yüksek geçiren filtre olarak tasarlanabilirler. Devrede çıkış kondansatör üzerinden alınırsa devre alçak geçiren, devrede çıkış direnç üzerinde alınırsa devre yüksek geçiren filtre devresi olur.

Yukarıdaki devrede alçak frekanslarda çıkış gerilimi yüksek olur,fc kritik frekansından sonra çıkış gerilimi azalmaya başlıyor. f=0 dan başlayarak incelenirse; ⁄ frekansta reaktans; olur.Bu durumda kondansatör açık devre gibi davranır.Çıkış V 0=Vi olur.Çok yüksek

olur ve çıkış gerilimi V0=0 olur.

Devrede çıkış değerleri frekans değerlerine göre değişir.Devreye gerilim bölücü uygulayarak;

olur.

elde edilir.

olarak elde edilir.
√( )

Faz açısıda: α=-90+

olur. Xc=R için çıkış gerilimi V0=0.707*Vi olur.

Xc=R için f=fc olup yukarda görülmektedir. Xc=R için ⁄ elde edilir.

Alçak-geçirgen filtrelerde, uygulanan frekans fc den küçük olduğunda, çıkış gerilimi giriş geriliminin %70.7 sinden büyük olmaktadır. Herhangi bir frekans fc den büyük ise, çıkış gerilimi, giriş geriliminin %70.7 sinden küçük olmaktadır. Alçak frekanslarda, α=90+ =-90+90=0 açısı 90 dereceye yaklaşmakta ve faz açısı;

2

Xc=R için f=fc α=90+

=45 olup faz açısı ; =-90+45=-45 olarak bulunur.

YÜKSEK GEÇİREN FİLTRELER

Yüksek geçiren filtre devreleri, alçak geçiren filtre devrelerine benzer. Ancak çıkış kondansatör üzerinden değil de direnç üzerinden alınır.

Devrede alçak frekanslarda devrenin çıkış gerilimi düşük olur.fc kritikfrekansından sonra gerilim yükselmeye baslar.f = 0 iken kondansatörün reaktansı çok yüksek olacağından; ⁄ olur ve V0 ‘dır. Çok yüksek frekanslarda ise reaktans ⁄ olacağından Çıkış

V0=Vi olur.Devrenin çıkış gerilimi frekansa bağlı olarak değişir. Her hangi bir ara frekansta, çıkış gerilimi gerilim bölücü kuralına göre;

olur.

oranının büyüküğü

olarak elde edilir.
√( )

Faz açısıda: α=-90+

olur. Xc=R için çıkış gerilimi V0=0.707*Vi olur.

Xc=R için f=fc olup yukarda görülmektedir.

3

Yüksek-geçirgen filtrelerde, uygulanan frekans fc den küçük olduğunda,çıkış gerilimi giriş geriliminin %70.7 sinden küçük olmaktadır. Herhangi bir frekans fc den büyük ise, çıkış gerilimi, giriş geriliminin %70.7 sinden daha büyük olmaktadır.Yüksek frekanslarda açısı α=90+ Xc=R için f=fc α=90+ Alçak frekanslarda , ⁄ formülüne göre Xc sıfıra gitmekte ve =0 olmaktadır. =45 olup faz açısı ; =-90+45=-45 olarak bulunur. ⁄ formülüne göre Xc değerleri çok büyük değerlere gitmekte ve açısı sıfır dereceye gitmekte faz

açısı 90 dereceye gittiğinden faz açısı 90 olmaktadır.

ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI Aşağıdaki devrede Vs=10 V ve kırılma frekansı 0.5 kHz için direnç ve kapasite değerlerinin bulunması :

R=1000 Ω seçilrse ve fc=0.5 olduğuna göre fc formülünde C çekilip C=318,3 nF olarak bulunur.

Kesme frekansında ise çıkış gerilimi V0=0.707* Vs =0.707 V bulunur.

4

Devrenin grafiği ise ;

YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

Aşağıdaki devrede Vs=1 V ve kırılma frekansı 0.5 kHz için direnç ve kapasite değerlerinin bulunması :

R=1000 Ω seçilrse ve fc=0.5 olduğuna göre fc formülünde C çekilip C=318,3 nF olarak bulunur.

Kesme frekansında ise çıkış gerilimi V0=0.707* Vs =0.707 V bulunur.

5

Devrenin grafiği ise;

6

DC gerilim altındaki bobin elemanı ise, manyetik alanda depolayacağı enerjiyi depoladıktan sonra kısa devre gibi davranır. Bir RL devresi için, bobinin manyetik alanında akım depolaması için geçen süre şöyle hesap edilir. Bizim devremizde; L=1mH ; R=1k ; T=L/R olmak üzere T=(10^-3)/(10^3); T= 10^*6 = 1 usn ———–> 5T = (10^-6)*5 = 5 usn içinde bobin, manyetik alanında depolayacağı enerjiyi depolamış olacaktır. Bu süre zarfında, akım sıfırdan başlayarak eksponansiyel olarak ulaşacağı son değere gitmektedir.5T süresi sonunda bobin DC gerilim altında kısa devre gibi davranmaya başlayacaktır.

7

Bobin gerilimi ise ilk anda yani t=0 anında en yüksek değerdedir. Çünkü ilk anda, devre akımı sıfır civarı olduğu için, direnç üzerinde gerilim düşümü sıfıra yakındır. Dolayısıyla kaynak gerilimi bobin üzerinde görülmektedir. 5T süresi zarfında, akım miktarının artması ile bobin gerilimide düşerek sıfıra gitmiştir.

Görüldüğü gibi direnç gerilimi ise akımla orantılı olarak artmıştır.

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful