Acil serviste sık kullanılan ilaçlar

Dr.Orhan ÇINAR Acil Tıp Uzmanı
GATA Acil Tıp AD. Acil Hemşireliği Toplantıları 29 Haziran 2006

Amiodaron Teofilin Furasemid

Verapamil

Naloxon
Kalsiyum glukonat Metoprolol

Atropin
Digoksin

Mannitol

Dobutamin Ketamin
Sodyum nitroprussid Diltiazem Midazolam Etomidat Dopamin Lidokain Magnezyum sülfat Sodyum bikarbonat

Diazepam

Fenitoin Fenobarbital

Morfin Fentanil Meperidin

Flumazenil

Suksinil kolin

1

Özellikler

 

 

α ve β adrenerjik reseptörleri güçlü bir şekilde stimüle ederek yaygın etkilere neden olur. Güçlü bir vazokonstrüktördür. Kan basıncını, kalp kasılmasını, kalp hızını artırır. Bronkodilatasyon yapar IM emilimi SC emiliminden daha iyidir.

1

Cevap 1 .

2. 3. 1 .Soru-1  Adrenalin kullanılan 3 klinik durum ?? KPR Anaflaksi Hipotansiyon 1.

25 mg/1ml 2.Soru-2  Kaç mg ampülleri vardır? 1.5 mg/1ml 3. 1 mg/1ml 1 . 0. 0.

Soru-3  KPR sırasında kullanım dozu nedir? 1 mg IV puşe sonrasında 20 cc SF puşe 2-3 mg endotrakeal tüpten 10 cc SF NG ile 1 .

2 .

2 . VF’de lidokain yerine kullanımı önerilmektedir.Özellikler      Antiaritmik ilaçlardandır Kalp dokularının aksiyon potansiyeli süresini uzatmaktır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda ventriküler ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. Son yıllarda kullanımı giderek artmıştır.

Cevap 2 .

2 . 20 ml %5 dextroz içinde dilüe edilerek .Soru-1  VF ve Nabızsız VT’de kullanım şekli nasıldır?? 300 mg doz. bolus tarzda (3 dakikada gidecek şekilde) verilir.

10 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir.Soru-2 Yaşamı tehdit eden aritmilerde kullanımı nasıldır??   150 mg (1 ampul) amiodaron. Daha sonraki 18-24 saatte ise 0. Sonraki 6 saatte 1 mg/dk hızda İV infüzyona devam edilir. 500 cc %5 dextroz içinde sulandırılarak infüzyonla uygulanabilir).5 mg/dk hızda infüzyona devam edilir (900 mg amidaron. 2 . 20 ml %5 dekstroz içinde sulandırılarak.

Soru-3  Amiadorone major yan etkileri nelerdir?? Hipotansiyon ve bradikardi 2 .

3 .

Özellikler     Antimuskarinik ilaçların prototipidir. Kalpte vagal tonüsü azaltır ve taşikardi yapar. Gastrointestinal sistemde motilite ve sekresyonları azaltır. Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltır ve bronkodilatasyon yapar. 3 .

Cevap 3 .

Soru-1  Asistoli ve NEA da kullanım dozu ne kadardır?? 3 mg tek doz 3 .

5-1 mg tekrarlayan dozlarda 0.5 mg’dan az dozlar santral ve periferal parasempatomimetik etkiye bağlı olarak paradoksal bradikardi oluşturabilir 3 .Soru-2 Hemodinamik bozukluk yapan bradikardilerde nasıl kullanılır???  0.

Soru-3  Diğer kullanım alanları nelerdir?? Organofosfat zehirlenmeleri Muskarin içeren mantar zehirlenmeleri 3 .

4 .

hipnotik. antikonvülzan. Dolayısıyla sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanması ya da infüzyonu uygun değildir. anksiyolitik. Analjezik etkileri yoktur. Yarılanma süresi 21-37 saattir. Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2-4 saattir. amnestik ve kas gevşetici aktivitesi vardır. 4 .Özellikler     Sedatif.

Cevap 4 .

yavaş olarak verilebilir. İV olarak uygulanır. Küçük dozlarda (2-3 mg) titre edilerek. Çocuk dozu 0.Soru-1  Hangi dozlarda kullanılır? 2-10 mg dozda. 4 . İV yolla yavaş olarak verilebilir.2 mg/kg’dır.5 mg dozda.05-0. İM kullanımı önerilmemektedir. Anksiyoliz için 2.

2 mg/ kg 4 .Soru-2 Konvülziyon geçiren hastada kullanımı nasıldır??   10 mg ıv bolus 3 kez tekrarlanabilir. Çocuklarda 0.

Soru-3  Komplikasyonları nelerdir? Hipotansiyon ve solunum depresyonuna yol açabilir. Fakat nadirdir. 4 .

.

9 cc serum fizyolojik ile dilüe edilip . arzulanan etki görülene dek. İV küçük dozlar halinde 1-3 mg (dakikada 1 mg gidecek şekilde) yavaş olarak verilebilir Yan etkileri ?? Bulantı-kusma Mental bulanıklık Hipotansiyon 5 Solunum depresyonu Antidotu nedir?? .Etkileri / endikasyonları?? Analjezi. öfori ve sedasyon Başlama:15-30 dk Bitiş: 3-4 saat Akut myokard infarktüsü Akut kardiyojenik pulmoner Ağrılı girişimler Dozu ve Kullanım şekli ?? 10 mg içeren 1 cc’lik ampuller.

Etkileri / endikasyonları?? Analjezi 2-3 sn etkisi başlar-2-3 dakikda enüst düzeye ulaşır. Yan etkileri ?? Solunum depresyonu 6 . Çok yavaş (60 sn) verilmelidir. 20-40 dakika sürer. Dozu ve Kullanım şekli ?? Dozu 1-5 mcg/kg’dır.

Etkileri / endikasyonları?? Anksiyoliziz. sedasyon ve amnezi yaparlar Diazepamdan 2-4 kat daha potenttir. Zirve etki 2-3 dakikada oluşur Yan etkileri ?? Etki süresi 60-90 dakikadır Solunum depresyonu ve hipotansiyona Dozu ve Kullanım şekli ?? Hızlı seri entübasyon: 0.1 mg/kg Diğer durumlar: 1mg’lık dozlar 7 .

Dozu ve Kullanım şekli ?? 1-2 mcg/kg/dk 2-10 mcg/kg/dk 10 mcg/kg/dk üzeri Yan etkileri ?? Taşiaritmiler Cilt nekrozu Hipotansiyon (aniden kesilmesi) 8 . Şokta kullanılır.Etkileri / endikasyonları?? Kalbin kasılma gücünü artırır. Sistolik tansiyonu yükseltir.

anestezi.Etkileri / endikasyonları?? Analjezi. disosiasyon. Dozu ve Kullanım şekli ?? Hızlı ve seri entübasyonda 1-2 mg/kg dozda 9 . amnezi ve hipnotik etkidir. sedasyon.

Etkileri / endikasyonları?? Kas gevşetici ajanlar Hızlı seri entübasyon Dozu ve Kullanım şekli ?? 0.1 mg / kg vecuronium 1-1.5 mg/kg süksinil kolin 10 .

.

Dozu ve Kullanım şekli ?? 2.Etkileri / endikasyonları?? Kalbin kasılma gücünü artırır.5-10 mcg/kg/dk dozda infüze edilir. Hipotansiyon ve kardiyojenik şoktur. gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dk’ Yan etkileri ?? Aritmi 11 .

VT Geniş QRS taşikardiler Dozu ve Kullanım şekli ?? 1-1.Etkileri / endikasyonları?? Antiaritmik VF.5 mg/kg dozda İV bolus 12 .

İV olarak yavaş infüzyonla verilir. 13 . Yan etkileri ?? Sodyum bikarbonatla aynı yerden ve eş zamanlı olarak verilmemelidir.Etkileri / endikasyonları?? Hipokalsemi Hiperkalemi Dozu ve Kullanım şekli ?? %10 kalsiyum kloridden 10 ml veya 2-4 mg/kg.

Yan etkileri ?? Hipotansiyon. Başlanır.Etkileri / endikasyonları?? Diüretik 5 dk 2-3 saat etkisi sürer Dozu ve Kullanım şekli ?? 20-40 mg İV ya da İM. hipopotasemi 14 .

Dozu ve Kullanım şekli ?? 1-2 dakikada bir 0. Solunum depresyonu ve hemodinamik instabilitede kullanılır.2 mg dozlarda Etkileri / endikasyonları?? Benzodiazepinlerin antagonistidir.1-0. 15 .

25 mg/kg.derece A-V blok ve hipotansiyonda kullanılmaz.Etkileri / endikasyonları?? A-V iletimini baskılar. en az 2-3 dk Yan etkileri ?? 2-3. 16 . Supraventriküler taşikardi Atrial fibrilasyon Atrial flatter Dozu ve Kullanım şekli ?? 0.

17-18-19 .

20 .

İçindekiler Na Cl Laktat K 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful