NETCAD/MAP

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesine tabidir. Bu yazılım lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesinde açıklanan amaçlar dışında herhangi bir ortama kopyalanması yasalara aykırıdır. © Copyright Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999-2004 Bütün Hakları Saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller dışında, önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması ve tercüme edilmesi yasaktır. NETCAD Apache Software Foundation tarafından geliştirilen XML kütüphanesini kullanmaktadır. Bu nedenle devam eden not eklenmiştir. Parser

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)." Birinci baskı, Nisan 2000 Basıldığı Yer: Ankara Versiyon: V.5 Revizyon Tarihi:27.11.2006 Revizyon No: 004 Doküman No: NC_NETMAP_01 www.netcad.com.tr teknik@netcad.com.tr

1. Kitap hakkındaki görüş ve düşünceleriniz için bilgi@netcad.com.tr 2. Teknik Destek almak için http://www.netcadportal.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.

NETCAD/MAP

1

Ç NDEK LER
1. Bölüm Giriş ...................................................................................... 7 NETCAD/MAP Nedir?.............................................................................. 7 NETCAD/MAP Kurulumu......................................................................... 8 NETCAD/MAP Yardım ............................................................................. 8 2. Bölüm Projenin Hazırlanması ........................................................... 10 2.1. Projenin Hazırlanması ................................................................... 10 2.2. NETCAD Ada/ Parsel Yapısı ........................................................... 11 2.3. NETCAD mar Tabaka Yapısı (Öneri) ............................................. 12 2.4. NETCAD'de Ada/ Parsel Hatlarının Oluşturulması ......................... 13 2.5. Balastro Nasıl koyulur? ................................................................. 14 2.6. Ada/Parsel Oluştur ....................................................................... 14 2.7. Parsel No Yaz ................................................................................ 15 2.8. Alan Ayarı ..................................................................................... 15 2.8.1. Serbest alan ayarı ................................................................... 16 2.8.2. Klavyeden alan ayarlama ......................................................... 16 2.8.3. Paralel kaydırarak alan ayarlama............................................... 16 2.8.4. Bir ucu sabit kenardan alan ayarlama ........................................ 16 2.9. Otomatik Bölme ............................................................................ 17 2.9.1. Cepheye Dik Bölme ................................................................. 18 2.9.2. Cepheye Paralel Bölme............................................................. 18 2.9.3. Sabit Noktadan Geçen Bölme.................................................... 19 2.9.4. Doğrultu ile Serbest Bölme ....................................................... 19 2.9.5. Cephe/ Açıya göre bölme ......................................................... 19 2.9.6. Paralel Mesafeye Göre Bölmek .................................................. 20 2.9.7. Kalanı Eklemek ....................................................................... 20 2.10. Yol Dengelemesi ......................................................................... 20 2.11. Otomatik Köşe No Yaz................................................................. 22 2.12. Nokta Tabakalandır ..................................................................... 23 2.13. Ada Etrafında Adlandır ................................................................ 24 2.14. Komşuları Bul.............................................................................. 26 2.15. Kurp Yerleştir.............................................................................. 27 3. Parsel Editörü .................................................................................. 28 3.1. Adlandır ........................................................................................ 30 3.2. Numara Ver................................................................................... 31 3.3. Süzgeç .......................................................................................... 31 3.4. fraz Tevhid Dengelemesi ............................................................. 32 3.5. Dengele......................................................................................... 35 3.6. Sırala ............................................................................................ 36 3.7. Yaz ................................................................................................ 37 4. Belge ve Raporlar............................................................................. 37 4.1. Kullanıcı Tanımlı Rapor Hazırlamak ................................................... 41 5. Plan Çizimi ....................................................................................... 47 6. Bölüm .............................................................................................. 49 Dos mar Dağıtım................................................................................. 49 6.1. Programa Giriş ............................................................................... 50 6.2. Genel Kullanım.............................................................................. 50 6.2.1. Kadastro Kayıtlarının Girilmesi ....................................................... 51 6.2.2. mar Adalarının Girilmesi .............................................................. 51
NETCAD/MAP 2

...2..................1.................. Bölüm . 64 6........ Adaya dağıtım yapılması durumunda ..................4.........9.....3. Ada/Par: ...............7...............................1.................................. Kadastro Kayıtları Girişi ... 75 7.......1..... 67 6...........................................1......1.......................2.................5......2....................2..... 72 7................................. 76 7......2......1....................... 71 7..... Tespit Cetveli .................. Esdopo (Eski DOPO): .......... Dgiren (Düzenlemeye Giren): ......................... 70 6......1..................... Pafta No:...................9.. NETTAM R Programının Kullanılması ............... 76 NETCAD/MAP 3 .................... 74 7...................... Dağıtım Menüsü “F9” ...1.2...1...................6...................1..................................2...................... DOP: .............1....................................3.. 74 7.............. 75 7..............1.............................1.....9. Proje Parametreleri ............1. Bedel :.. 75 7..................3................1.. Hisse: .................... Vrs (Verasetten ştirak Sayısı): .......7........................ 76 7........................................................... 75 7... DopA (DOP Al):................................................................. Tahsis: ..............7...........................................................1.................................6. Dgirmeyen (Düzenlemeye Girmeyen): ....................1........................5.. 74 7......4........3...................3.. Bağış: ......................1........................... 70 6......................... 55 6........1................... 52 6... 76 7............................................... Kadastro Kayıtları Girişi ........2....................1..................... 76 7.............7......................1........... 75 7......... 76 7. Kamulaştırma: ........ 75 7....... Ada/Parsel: ..3..................7............2.................4......4..................3..........3..................1..1...............................................................................5............................... 52 6........... 76 7................... 76 7............... 76 7................2.................................................... Sorgu Menüsü “F8”.....................................2.........1...................................................... Cilt No: ...........2...........9..................................................................3......2.............................5........... şlem Menüsü “F7” .............1................................................... 72 Windows mar Dağıtım ..2..............................1.....1......6............. DOP Hesaplatılması..........2.2 kinci Sayfa şlemleri .................... 53 6....8.............................. Ev No: .........4........... Raporlar....................3................. kinci Sayfa şlemleri............................. Ada Dağıtım Cetveli (Dağıtım) ..............3......1...................4......1.......................1...................3.......8........1.................................... Adı Soyadı:............... 54 6.......... 74 7. 76 7........2...................2..... stenilen Raporlar Alınır..................................... Üçüncü Sayfa şlemleri .......7........9................................. Üçüncü sayfa işlemleri ...3............... 75 7.. 72 7... mar Adaları Girişi............ 51 6..............2..10.................2..........Sıra: .................................... Sayfa No:......................................................................2.2....7............1.................... 57 6..2.....................9... 52 6..................1................3...................9..6...................1.................................... 68 6.....3....7.........................1.........1...........................1........... 52 6................................................ lk Sayfa şlemleri........................................ 73 7.....................................2.....2.............................................2......... lk Sayfa şlemleri ............7...................... C (Cinsiyet): ...................2................. Ada/Par: ...1....................1..2......... 73 7...5......................2.......... 75 7..8.....................2................ 75 7....................1. 56 6...... 74 7.... 74 7...... 75 7.......................................1.................. 76 7... Alan m²: .............. Cinsi:........................4......................... 62 6............. Ada Dağıtım Cetveli.................2... Sıra: ..................1................. 76 7.....2...............................................6...... Sıra No: ..1..............1........... Babası: ....1.6.......................3................... Sorgu Menüsü “F8”........2............

...............3....................................5............8......5........................................... Tespitlere Göre Otomatik Dağıtımı ptal Et:....................... 84 7........................4............................. 77 7. Dosya Menüsü :....... 84 7................... Tabloları ve ndeksleri Yenile:..... 89 7................1..........10................5.......................... DOP Hesabı: ......3...2..... 94 7............5.................... 90 7.............3................4..4..............4.....3......... F5 Toplam:...................5....................3...............................3.7...............4........................................................ Malikin Dağıtımını ptal Et: .9............... F4 Adapar Ara: .......... 93 7....3....................................5................... Sorgu Menüsü “F8” ....... Kayıtların Sıralanması:.........2................................... F3 Ekle:........................................ Maliki Boş Yerlere Tahsis Et: ............1............................1............................ 82 7.. 89 7........1....... 95 7...............................2....... 89 7.........................1.............. Tesbit1 ve Tesbit2 Sayfaları:....................... Kayıt şlemleri: ... Bir malik hissesini olduğu gibi bir imar parseline tahsis etmek ... 82 7.3.....5..............................5. 79 7....1......................1... 93 7.....1.......... 86 7..... mar Parseline Dağıtımı ptal Et: .3............2.................1. Yedek Al: ............5... Tespitlere Göre Otomatik Dağıt: .2......... 80 7..............................5............................. 79 7. 91 7. Kadastro Parseli Nereye Gitti: ........................................... Malik Veraset:..7................... 93 7......................1........... Malik Nereye Gitti: .............1...6..... 78 7... 0 Tahsis “Ctrl+F3”:.........................3.................... Dağıtım Cetveli.............7.......8..3...10.....3..4............................. 85 7...... Bulunulan Yere Tahsisi ptal Et “Ctrl+F2”: ............ 81 7....... 95 7................ Kalan mar Parselleri: .............................. 84 7.......2.......2..... 78 7...... mar Adası Kimlerden Geldi: ..............................................4........... Bir malik hissesinin bir kısmını bir imar parseline tahsis etmek ......5.........6............... Kadastro Parseline Dağıt “Ctrl+F5”: ..........4................................2.................... 94 7..............4....5............................. Ortak Katılım Adalarının şaretlenmesi: ............5.3............................................6..........1....... 95 7. 85 7..........1.............. 94 7........................3................... Sorgu Menüsü: . 93 7.................... 90 7.3..... 92 7.1.......................... Hisse Sadeleştirme:................4...3........4.........1............ Dos Projesi Olarak Sakla:..............3.............. Malik Nereye Gitti( simden Araştır):........5................... şlem Menüsü “F7” ........................... 84 7...........5........... 93 7...4............................3....3...............2........................ “F7” şlem Menüsü .............. Dağıtım Menüsü “F9”......................................3.......................1..................... Bulunulan Yere Tahsis Et “Ctrl+F1”:.....6.....2...................................5................5............9.. 86 7......... Pay Kontrolü:........................ 78 7......2.............................3............................5. 90 7..........3..........................5................. Malik Nereye Gitti ( simden Araştır):......5.9...............1........... 86 7.2..... K..... 88 7..................................... 91 7....................5.. mar Adaları Girişi................... 91 7.................8......... Toplu şlemler: .........3................... Ortak Katılım Paylarının Hesabı ve Otomatik Dağıtımı ..3..........................5....5..........5...........3..............3. mar Parseline Dağıt:...5....................... Grafik Bilgi Yükle: ..................................5..... 76 7......................................................7.5........................5............. 86 7.. 95 7.......2.....................5........................................ F6 Sil: ....... Malik Nereye Gitti :.......... Sırala: ................2...... mar Parseli Kimlerden Geldi : ............... Bir imar parseline yapılan tahsisin geri alınması.............. 93 7..................................4..5......................................................... 92 7.....2................AdaParsel Göster:...... 93 7.......................... 78 7...... 94 7...5....... 96 NETCAD/MAP 4 ...............4.......3..1.......2... F2 Değiştir: ....................3.1..

........... 96 7...........................................4...... 120 7............ 98 7.. Parsel Alanlarının Oluşturulması .. Veri Girişi ve Projenin Hazırlanması ..... 101 7............. Kadastroya Sıralı Çıktılar....6...7.........................7........5... 116 7... Dönüşüm şlemleri .........8..............1.............8.....5........................................................1..................7..............1....7....... Kadastro Parselleri ve mar Adalarının Oluşturulması..... Sonuç Çıktıların Alınması ....... Raporlar ....... 96 7................................... 100 7..... Parametreler :..............................................7............................................... mar Adaları Girişi ................... 104 7...........2.............. Örnek Çalışmalar.7.7.......... Proje şlem Adımları ...... 110 7.....6.. Kadastro Kayıtları Girişi ..........11............1................... 116 7....2...............1.......1.....7..........2..........................4........................1................. Dağıtım... Dağıtım ............. 104 7..13............................. 103 2............... Koordinatların Girilmesi .....................4....3...7.8........................................6.. Proje Parametreleri: ................ Adaların Parsel Boyutlarında frazı (Otomatik Bölme) ..... 99 7.... 102 7...... Parola Değiştir:.........1............7........ Köşe Numaralarının Düzenlenmesi ........8...................................2............ mar Adaları Girişi ...........2........................ 109 7...................................1... 97 7............7......................... mara Sıralı Çıktılar ........8..............................1............. 118 7.......... Dağıtım.....................7....... Tapu Modeli: ..............................2.........1................6.... 122 7................................14.......1........6.. 118 7............6............. 118 7......... 117 7.....................1.....3..... 121 7...9.........8.. Röleve Ölçü Krokilerinin Hazırlanması ...................... 124 7..........1......1......................1.... 122 7........................ 123 7......7.....8.................. 119 7....................................... 127 NETCAD/MAP 5 ........................5.....................6.. 119 7...7.........6...............1.4...................................................................7....................Parselasyon .7...................................9. mar Ada Alanlarının Hesaplanması .................... Kadastro Kayıtları Girişi............... 99 7................................................. 107 7...3....9.....8........... Yola Terklerin Hesaplanması ve Parsellerin Adalara Göre Dengelenmesi ..............5............ 111 7....................7...8...1..... Tapular..... 96 7.... ÖRNEK VER ..........................................1...........2....................... 103 7...............3........... Kadastro Parsel Alanlarının Hesaplanması ...8... 102 7.. Tabaka şlemleri ve Noktaların Birleştirilmesi...........................................2.................................. 99 7....................................6.. 105 7...............1..... 100 7........ 102 7................5..1............. 121 7...............1.1... 105 7. hdas Alanlarının Oluşturulması ..6...............8.. Babası ..... ÖRNEK DÖKÜMAN ...................... Genel Rapor Parametreleri: ................ mar Parseli Alanlarının Hesaplanması...........................8.....................2. Plana Göre Yol Genişliklerinin Ayarlanması .......5.............8........................................... Parsellerin Dengelenmesi ve Çıktıları ................... 111 7........6......................... Projenin Plan Çiziminin Hazırlanması.... Bölüm Örnek Proje ............1.................................3................................................... Koordinatların Programa Girilmesi ..........................7.............................1... 100 7...7.....8...........................................................................1.............7..........12.................... 126 7.....1..... mar Ada Koordinatlarının Girilmesi ve Adaların Oluşturulması ... 123 7...1................1.................. 100 7........8..................1.................... Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne Müracaat .....8.......................7........... Rapor Editörü:..........6..................................8..... Dağıtım Rapor Parametreleri: ...............7............8... 102 7............................... 104 7........... mar Ada ve Parsellerin Adlandırılması ...........6 şlem Sırası:..................7....5.. 122 7..1.......10...........1.......................................................... Özel Adalar: ...... 98 7.....................................

NETCAD/MAP 6 .

1. Seçenekli nokta nokta üretme. Bölüm Giriş NETCAD/MAP Nedir? mar ve Kadastro projelerinin hazırlandığı. Genel Özellikler • • • Tüm grafik koordinat hesaplamaları. tüm grafik koordinat hesaplamalarının (COGO) yapıldığı.101/126. (COGO) Grafik. projeyle ilgi belge ve raporların alındığı modüldür. 125/12. Balastroların ekranda görülebilmesi. Alan köşelerinde otomatik numara düzeltmeleri. Kullanıcı tanımlı olarak rapor hazırlayabilme. N. • • • • • • • • • • • • NETCAD/MAP 7 . Otomatik ifraz işlemleri Ekranda dinamik olarak alan ayarlamaları. Balastrolu alanlarda alan kapatma işlemi. P. parsel ve pafta editörleri. PARK1/1. Köşe noktalarına yazı üretme Yol genişliklerinin otomatik dengelenmesi. Sınırsız nokta ve parsel kapasitesi ile çalışabilme. 10 karakterlik alfasayısal nokta adlandırılması. Belge ve Rapor alma işlemleri. Alan dengelemeleri ve çıktıları.501-A. K1269 şeklinde. nokta.

NETCAD/MAP 8 . Burada Modul/Map dizini içine giriniz. Bazı dialoglarda yer alan “Yardım” butonuna basılması ile çıkan metinler. Netcad programının kurulacağı dizini seçiniz.) Tamam ile kurulum gerçekleştirilir. • • • Cd yi sürücüye takınız. Bunun için. stenirse bu dizin değiştirilebilir. Buradan diğer modüllerle birlikte Map modül kutucuğunu da aktif yapınız. Yardım Menüsünden çindekiler ya da Konu Başlıklarına Göre bölümlerinden seçilen merinler. Çıkan kurulum dialogunun Cd içeriği bölümünde kurulması gereken modüller yer alır. Bunun için. (Buraya genelde NETCAD default dizin olarak gelir. Cd içinde yer alan digital kitaplar ile çıkan metinler ( Bunlar pdf formatındadır. NETCAD/MAP Yardım Programla ilgili tüm işlemler için kullanıcıya bilgiler sunan yardımcı metinlere 4 farklı yöntemle ulaşılabilir: • • • • Menüler üzerinde durularak F1 tuşuna basılması ile çıkan metinler. Kurulması gereken dizini seçiniz. Setup dosyasına çift klikleyerek çalıştırınız. Çıkan mesajları ileri ile geçiniz ve sonlandırınız.) Yardımcı metinler program ve işlemler hakkında bilgi sunarken ayrıca işlem ile ilgili yöntemleri de açıklayarak kullanıcıya rehber olurlar. Bilgisayarım/Cd sürücüsü üzerinde fare sağ tuşa basarak Aç komutunu seçiniz. Kur butonuna basınız. • • • • • • Cd yi sürücüye takınız. • • • Ayrıca cd içinden manuel olarak da kurulum yapılabilir.NETCAD/MAP Kurulumu Map kurulumu cd ile birlikte otomatik olarak yapılmaktadır. Cd nin içeriğine girilmiş olacaktır. Bir süre sonra otomatik kurulum başlayacaktır.

NETCAD/MAP 9 .

mar ve Hesap menüsü kullanılarak proje hazırlanır. Genel olarak veriler Sayısallaştırma. Verilerin hazırlanması ve girilmesi. Sonuç çizimlerin ve/ veya Çıktıların alınması. Ada. Parsellerin oluşturulması. proje hazırlamada dikkat edilmesi gereken noktalar ve işlemlerin nasıl yapılacağı bilgi olarak verilmiştir. Proje üretiminde mar menüsü işlemleri ile birlikte Netcad’in gelişmiş CAD yapısı içerisinde yer alan doğru. Yapısal olarak Netcad Ana Modül ve ilgili Modüller bir bütün olarak algılanmalıdır. çoklu doğru çizmek. Koordinat girişi.1. Projenin hazırlanmasından sonra gerekli hesap ve çizim çıktıları alınır. gerekli düzenlemeler yapılır. 10 NETCAD/MAP . Parsel yapısı. editleme işlemleri gibi diğer işlemlere de ihtiyaç duyulmaktadır ve kullanılmaktadır. Netcad’in çizim özellikleri. Total Stationların veri kayıt ünitelerinden ve Farklı programlarda hazırlanmış uygun yapıdaki dosyalardan dönüşüm gibi çeşitli yöntemlerle elde edilebilir. Projenin hazırlanması. Veriler programa girildikten sonra. Proje aşamaları üç bölümde ele alınabilir.2. Projenin Hazırlanması Bu bölümde kullanıcıya Ada. Bölüm Projenin Hazırlanması 2.

Alan boyamalarının Tümden Açılıp/ Kapatılması. 2. • Ada/ Parseller. (Bkz. tabaka yazılarının sağındaki kutucuklar aktif ve pasif hale getirilerek kullanılır.. çizgi tipi vb. kalınlık... Sorgu/ Alan sor işlemi ile hatlardan oluşmuş alanların kapatılması ile. tarama. Örneğin. Çoklu doğruların tüm özelliklerine sahiptirler. 1.2. Böylece kapatılmış ve Ada/ Parsel haline getirilmiş alanlar kolaylıkla algılanabilirler. diğer tüm objeler gibi. (Bkz. alan hesaplarının yapılması ve alan çıktılarının alınmasına ilişkin çalışmalar. 3. numara. Bu yapıyı daha iyi anlatabilmek için Ada/ Parsellerin bazı önemli özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. 11 NETCAD/MAP • • • • . Alan Adlarının ve Boyamaların Açık/ Kapalı durumu her tabaka bazında belirlenebilir. NETCAD Ada/ Parsel Yapısı Ada/ Parsel yapısı olarak adlandırdığımız. oluşturulmaları durumunda Tabakalar • • • • • Alan Tabakaları isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilirler. bütünlük ve kolaylık sağlamak açısından önerilmektedir. NETCAD Tabaka yapısı) Projeyi çizime yollamadan önce _ALN uzantılı tabakalar kapatılmalıdır. tabakalarına yerleştirilmeleri. • • • NETCAD Ada/ Parselleri. Alan Kapat işleminde etkileşimli olarak belirlenebilir. Bu işlem için.2. Çoklu doğru çiz işlemi ile köşe noktalarını dolaşarak. Ada/ Parsel Oluştur işlemi ile. Obje Sor işlemi ile. hatlardan oluşmuş alanların kapatılması ile. Ada/ Parsellerin yerleştirileceği Tabakalar serbestçe belirlenebilirse de _ALN. PARSEL_ALN. Tabaka Menüsündeki butonu veya Tabaka Modundaki "Taramaları" butonu ile sağlanır butonu Alan Adlarının Tümden Açılıp/ Kapatılması Tabaka Menüsündeki veya Tabaka Modundaki "Alan adları" ile sağlanır. Sil işlemi ile tek tek veya topluca silinebilirler. NETCAD' in var olan obje yapısı içerisinde çözümlenmiştir. özellikler değiştirilebilir. Ada/ parseller. alanların oluşumu. kapalı çoklu doğru objeleridir. KADASTRO_ALN. Alanların. Çoklu doğrular) Ada/ Parseller farklı yöntemlerle oluşturulabilirler. ADA_ALN. Ada/ Parsellere ilişkin. isteğe bağlı olarak boyatılabilir veya taratılabilir.

Ancak ayrıca da işlem görebilirler. Bu yapı öneri olarak sunulan bir yapıdır. eklentiler yapılabilir. Tabaka yapısı bir CAD yazılımı için önemli bir yapıdır. aşağıda belirtilen Hiyerarşik Tabaka Yapısına uyulması önerilir. nokta vb. hatların bağlanmasında. Bu yapı. örnek olması ve birlik oluşturulması amacı ile tasarlanmıştır. Bu tabaka yapısı bir kere oluşturulup saklanabilir. Bu tabakalara "_" ile bağlı tabakalar alt tabakalardır.2. Kullanıcı. objeler kapanmış olacaktır. Açılan veya açılması önerilen Tabakalar kullanılmak zorunda değildir. Örneğin @KAD tabakasının kapatılması ile Kadastro ile ilgili tüm hat. Daha sonraki projelerinize yüklenebilir. alan. Yeni yapılar kurulabilir. Ana tabakanın Açılıp/ Kapanması ile topluca açılıp kapanırlar.3. @ ile başlayan Tabakalar Ana tabakalardır. Tabaka renkleri isteğe göre belirlenebilir. kendi kullanımına uygun Tabaka yapısını saptayarak gerçekleştirebilir. 0 POL NOKTA @ADA ADA_NO ADA_ALN ADA_NOK @PARSEL PARSEL_NO PARSEL_ALN PARSEL_NOK @KAD KAD_NO KAD_ALN KAD_NOK @PRK PRK_NO PRK_ALN PRK_NOK @EV EV_NO EV_ALN EV_NOK @ROL ROL_CEPHE ROL_D K ROL_KÖŞE ROL_PHAT SEMBOL YAZI Programın otomatik açtığı tabaka Poligon ve Nirengilerin Tabakası Noktaların tabakası (Özelliği olmayan noktalar) Ada hatlarının (Ana tabaka) Ada numaralarının (Alt tabakalar) Ada alanlarının Ada noktalarının Parsel hatlarının (Ana tabaka) Parsel numaralarının Parsel alanlarının Parsel noktalarının Kadastro hatlarının (Ana tabaka) Kadastro numaralarının Kadastro alanlarının Kadastro noktalarının Park/yeşil alan hatlarının (Ana tabaka) Park/yeşil alan numaralarının Park/yeşil alan alanlarının Park/yeşil alan noktalarının Ev/Bina hatlarının (Ana tabaka) Ev/Bina katlarının Ev/Bina alanlarının Ev/Bina noktalarının Röleve Ölçü krokisi (Ana tabaka) Cephelerin Dik ayak/dik boy yazılarının Nokta numaralarının Ölçü hatlarının Semboller Yazılar (Ek yapılabilir) 12 NETCAD/MAP . NETCAD mar Tabaka Yapısı (Öneri) Ada/ Parsel/ Kadastro/ Park vb. şe başlarken NETCAD Tabaka yapısının öğrenilmesi sayısız yarar sağlayacaktır.

2. Çift hat oluşumundan kaçınılmalıdır. Nokta Yakalama Modu ve @ADA Tabakası Aktifken (Ada hatlarının bağlanmasında) uygun şekilde birbirine bağlanır. Ada kenarı ile çakışan parsel hatları bağlanmamalıdır. "Alan Kapat" işlemi içerisinde. yol dengelemelerinin yapılması önerilir. NETCAD'de Ada/ Parsel Hatlarının Oluşturulması Ada/ Parsel hatları oluşturulmadan önce noktaların NETCAD’e girilmesi veya aktarılması gerekir. daha sonra parselasyon işlemi yapılabilir. Nokta aktarılması ise verilerin niteliğine göre değişir. Kadastro köşe noktaları belli ise. Nokta Editörü kullanılarak doğru yerlerine alınabilirler. Ekranda mevcut Ada/ Parsel köşe noktaları. parsel noktaları. alanların kapatılması sırasında etkileşimli olarak yazılabilir. Çiz/ Nokta At-değiştir işlemi veya Hesap menüsünde yer alan. Nokta girilmesi Hesap menüsü/ Nokta Editöründen yapılabilir. Parsel noktaları oluşturulduktan sonra. Parsellerin oluşması için ileride açıklanacağı şekilde "Grafik Parselasyon" işlemi de kullanılabilir. @PARSEL tabakası aktif hale getirilerek. uygun şekilde birbirlerine bağlanmalıdır. Alanların kapatılması gerekmiyorsa veya sonradan yapılacaksa. o noktaya bağlı olan hatların da otomatik değişmesini sağlayacaktır Ada/ Parsel numaraları. Parsel köşelerini oluşturan noktalar. Koordinatı yanlış girilmiş noktalar.4. "Kesişim" gibi işlemlerle hesaplanabilir. Çiz/ Doğru Çiz işlemi ile. Bağlama işlemi ardışık yapılmak zorunda değildir. Obje sor. etrafı köşeden köşeye bağlanmış hatlardan oluşmuş bir şekle gelmiş olacaktır. Her iki işlemde de tabaka ayarları ve yazı boyları uygun konuma getirilmelidir. "Nokta At". "Yan Nokta". "Parsel No Yaz" işlemi ile yine etkileşimli olarak yazılabilir. Ada hatlarının tamamlanması ile adalar ortaya çıkacaktır. şlemler sonucunda her parsel. Alan çıktıları. numaralar. Nokta At-değiştir ve Nokta Editörü işlemde de nokta koordinatlarının değişmesi. @KADASTRO tabakası aktif yapılarak kadastro hatlarının bağlanması sağlanabilir. alanı kapatılmaya hazır. Adaların oluşumundan sonra. 13 NETCAD/MAP . "Alan Kapat" işlemi ile Ada/ Parsel alanları oluşturulduktan sonra alınabilir.

2. 2. alan hesabı ve alan çıktılarına esas olmak üzere alanları hesaplanmalıdır. hatlar balastro dairesini ezecektir. Bu arada Ev. Balastro ile çalışmak bir gereklilik değildir. hatlardan oluşmuş alanın ortası gösterilmelidir. Balastrolu doğruların cepheleri yazdırılabilir. Bunun önüne geçmek için. Alan kapatıldıktan sonra verilen Ada/ Parsel numarası etkileşimli olarak parsel alanının ortasına yerleştirilmelidir. Ada/Parsel Oluştur Ada/ Parseller hat bazında oluşturulduktan sonra. hem nokta. ilgili noktalar. alan kapatılması yapılabilir. isteğe uygun biçimde belirlenebilir. alanların ve parsel numaralarının tabakaları. kapalı Çoklu doğrular olacaktır. Bağlı hat Tabakasına Otomatik Alınması". NETCAD' in dinamik balastro yapısı vardır. NOKTA tabakasında iseler.5.6. "Yazı Üretilsin" butonu aktif konumunda olmalıdır. örneğin. Alan kapatma işlemi için. Alanı kapatılacak bölge tam kapalı olmalıdır. işlemi ile otomatik olarak bağlı hat tabakalarına alınabilirler. Oluşturulacak alanlar. alanlar kapatılmalıdır. Kapat butonu ile menüden çıkılarak. "Tabaka değiştir" işlemi ile tek tek veya Noktaların. 14 NETCAD/MAP . noktalara balastro dairesi konmayacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra. Balastrolu alanlarda. Kapalı alanın ortasına daha önce "Parsel No Yaz" gibi yazı işlemlerinden biri kullanılarak "Ada/Parsel No" yazılmamışsa. bu tabakanın balastro özelliği aktifleştirildiği zaman tüm noktalara balastro konulacaktır. dönüşümlü olarak. Bina köşe noktaları gibi istenmeyen noktalar da balastrolu olacaktır. Bir köşeye balastro koymak için. Balastro Nasıl koyulur? Diğer yazılımlarda olmayan bir özellik olarak. Noktalar aynı tabakada. butonlara basılarak. Balastronun büyüklüğü Genel/ Ayarlamalar/ Ekran menüsünden ayarlanabilir. lgili tabakalardaki Balastro özelliği her aşamada açılabilir veya kapatılabilir. Fare sağ tuşu ile işlemden vazgeçilebilir. Sadece noktalara konulursa. Tersi olursa doğrular kısa kalacak. hem de o köşeye bağlanan hatların tabakalarındaki balastro özelliğinin aktif yapılması gereklidir. Alan Kapat menüsünde.

Aksi taktirde nokta adlandırmalarında ada köşe noktaları dikkate alınmadan tüm noktalar sıradan adlandırılırlar. Doğrularla kapatılmış alanlar da ayarlanabilirler. Ada noktaları gösterilerek yapılan alan kapatmalarında Noktaları Ada Etrafında Adlandır işlemi doğru olarak çalışır. Benzer şekilde. şlem için alanların hesaplanmış olmasına gerek yoktur. her seferinde bir arttırılarak getirilecektir. Alan Kapat menüsündeki ön değerler. bir çoklu doğru ise F3 tuşu ile seçilmelidir. tabakadan parsel çizgileri tabakası kapatılmalıdır. yapıya Yeni tabakalar eklenebilir. parsel numaraları yazılabilir. Ayarlama sonunda alanın yeni durumu F10 tuşu ile kabul edilir . 15 NETCAD/MAP . "Alan Kapat" rutininde "yazı Üretilmeyecek" konumu seçilmelidir. Ayarlanacak kapalı alanın ortası gösterilmelidir. Tabaka ve yazı boyu ayarlamaları yapılmalıdır. Alan tam kapalı değilse. köşelerin değişmesi ile. Ada/ Parsel numaraları. Yerleri serbestçe belirlenebilir. Alan Ayarı Bu işlem ile sayısallaştırma sonucu elde edilen kadastro parsellerinin alanları seçenekli olarak ayarlanabilir. ölçekleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Gerekirse daha sonra kaydırma. Gerektiğinde istenilen değişiklikler yapılabilir. örneğin bir tarafı açıksa veya birden çok parselin oluşturduğu kadastro adası dengelenecekse alanı oluşturan noktalar F2 tuşuna basılarak çevrilmelidir. 2. köşelere bağlı diğer hatlar da değişecektir. Yazılar.8. 2. Ada/ Parsel oluştur işleminde anlatıldığı şekilde. Parsel numaraları yazılmışsa. Birbirlerine bağlı alanlarda. Parselasyon yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek küçük alan değişiklikleri de bu yöntemlerle yapılabilir.DEF adlı. Sadece ada köşe noktalarından alan kapatılmak istenirse F2 alan çevir işlemi seçilebilir. Ayarlanacak alan. Parsel No Yaz Ada/ Parseller hat bazında oluşturulduktan sonra. alan kapatma işlemi sırasında da yapılabilir.7. \NETCAD\ SECME\ ALAN. Alanların seçilmesi tüm işlemlerde aynı şekilde yapılır. Ayarlama 4 farklı şekilde yapılabilir.Kapatılacak alan ada alanı ise ve parsellerde oluşturulmuş ise. ASCII bir dosyada saklanırlar.

3.Köşelerde nokta uğrayacaktır. istenilen köşe gösterilerek alan serbestçe ayarlanabilir. Paralel kaydırarak alan ayarlama Alan belirlendikten sonra düzeltilecek kenar seçilir. Serbest alan ayarı Alan belirlendikten sonra. Sağ taraftaki Aşağı/ Yukarı ok tuşları ile ayarlamanın hassasiyeti belirlenir. Alan ayarı açılan menü yardımıyla yapılır. Bir ucu sabit kenardan alan ayarlama şlem Klavyeden alan ayarına benzer şekildedir. Sol taraftaki yön tuşları yardımı ile köşenin yeni yeri ayarlanır. tek fark değiştirilen köşenin hat üzerinde hareket etmesidir.8. ptal butonu ile işlemden vazgeçilir. Alan ayarı açılan menü yardımıyla yapılır.1. Sol taraftaki yön tuşları yardımı ile köşenin yeni yeri ayarlanır. Klavyeden alan ayarlama Alan belirlendikten sonra düzeltilecek köşe seçilir.8. olması zorunlu değildir. Sağ taraftaki 16 NETCAD/MAP . Sağ taraftaki Aşağı/ Yukarı ok tuşları ile ayarlamanın hassasiyeti belirlenir. Sol taraftaki yön tuşları yardımı ile eski kenara paralel olacak şekilde kenarın yeni yeri ayarlanır. Ayarlama duyarlığı noktaya yaklaşıldıkça artacaktır. Alan değişimi ve koordinat değişimi (Dy/Dx) değerleri ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.2. Alan değişim ve koordinat değişim (Dy/Dx) değerleri ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. Aynı şekilde Alan belirlendikten sonra düzeltilecek köşe seçilir. 2. Kabul butonu ile alan değişimi kabul edilir. 2. Nokta varsa o da değişime 2. yukarı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet artar. ptal butonu ile işlemden vazgeçilir. Kabul butonu ile alan değişimi kabul edilir. Aşağı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet düşer.8. Alan değişimi değeri ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. 2. Aşağı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet düşer.8. Alan ayarı açılan menü yardımıyla yapılır.4. yukarı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet artar.

• Yeni Nokta Üret/ Üretme: Bilindiği gibi NETCAD. Tabaka yapısı yapılacak işleme göre dönüşümlü olarak belirlenebilir. ortası gösterilerek seçilmelidir. parsel no sorulacaktır. Parsel numaralarının daha sonra "Alan Kapat" işlemi içerisinde de yazılabileceği hatırlanmalıdır. Bu durumda. yeni oluşturulacak bölme doğrusu uçlarına nokta atılıp atılmayacağı belirlenir. bölme seçeneklerinden uygun olanı seçilerek işleme başlanır. Bölünecek alan. parsel numarası verilecekse Üret seçeneği seçilmelidir. üst taraf parametreler. Aşağı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet düşer. verilecek parametreler doğrultusunda. yukarı ok tuşu ile alan değişimindeki hassasiyet artar. Noktaların daha sonra da otomatik olarak oluşturulabileceği hatırlanmalıdır. sadece doğrularla çevrilmiş olarak kalabileceği gibi. Kapalı alanların daha sonra da alanlarının hesaplanabileceği hatırlanmalıdır. Otomatik Bölme Bir alan. 2. Alan Yap/ Yapma: Yeni oluşacak alan. 17 NETCAD/MAP • • • . Parametrelerde. Menüde. alt taraf bölme seçenekleri için ayrılmıştır. Nokta/ Doğru/ Alan Tabakaları: Yeni oluşacak noktalar. Kabul butonu ile alan değişimi kabul edilir. seçenekli olarak daha küçük alanlara bölünebilir.9. ptal butonu ile işlemden vazgeçilir. Bu seçenekte. Çoklu doğru (Ada/Parsel alanı) haline de getirtilebilir. Parsel No Üret/ Üretme: Yeni oluşacak alana.Aşağı/ Yukarı ok tuşları ile ayarlamanın hassasiyeti belirlenir. bölme doğruları ve alanların (Çoklu doğru) tabakası ayrı ayrı belirlenebilir. noktalı veya noktasız hat bağlama özelliğine sahiptir. Alan değişimi ve koordinat değişimi (Dy/Dx) değerleri ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. gerekli görülen ayarlamalar yapıldıktan sonra.

ekranda mevcut herhangi bir hat da dik bölüm için seçilebilir. Cepheye Dik Bölme Alan koşullu bir bölme yöntemidir. 2. Ayrılacak alan m2 olarak verilmelidir.2. 18 NETCAD/MAP . 2. Bölünecek alan gösterildikten sonra. Cepheye Paralel Bölme Dik bölmeye benzer şekildedir. Paraleli alınacak doğru seçiminde de bir kısıtlama yoktur.9. Bu bölümde gösterilecek hatta belli bir açıda bölme imkanı da vardır.9.1. Dik çıkılacak hat konusunda her hangi bir kısıtlama yoktur. Bunun için işleme girildikten sonra istenilen açı kısmına grad olarak değer girilmelidir.• Bölüm Tarafı Sağ/ Sol: Oluşturulacak yeni alanın (parselin) bölme doğrusuna göre konumu belirlenmelidir. Bölünecek alanın bir hattı olabileceği gibi. dik çıkılacak hat gösterilir.

fare orta tuşu ile açılan REFERANS MENÜSÜ özellikleri kullanılabilir. Şeklin belirlenmesi için farklı özellikler kullanılabilir. Eğer farklı bir açı değeri verilmezse. cepheli parsel ayırmak. Açı değeri normalde 100 grad gelir. Bu bölme tipinde alan serbestçe. Cephe hattın gösterildiği taraftan alınır. Mesafe 0 verilerek noktadan geçen ifraz yapılabilir. Bölünecek alan miktarı verilir.9. 2. 19 NETCAD/MAP . parselin şekline göre oluşacaktır. stenilen alan m2 olarak girilir.5. seçilen kenara dik ve verilen alan kadar parsel oluşturulur. Örneğin. hattın gösterilmesi gerekir. Cephe/ Açıya göre bölme Cephe ve açı dikkate alınarak yapılan ifraz yöntemidir.3.2. Bölünecek alan gösterildikten sonra. diğer kenardan 20 m. bir kenarı belli bir açı altında kesen doğru ile parsel ayırmak gibi sayısız bölme seçeneği oluşturulabilir. Doğrultu ile Serbest Bölme Ekranda gösterilecek herhangi iki noktanın oluşturduğu doğrultu ile bölme işlemi gerçekleşir.9. Bu doğrultunun alan içerisinden geçmesi gerekir. Sabit Noktadan Geçen Bölme Alan koşullu bir bölme yöntemidir. bir kenara 20 m paralel mesafede parsel ayırmak.4. 2. Gerekli olan tek şey REFERANS MENÜSÜ Özelliklerini iyi kavramaktır.9. Doğrultuyu belirleyecek noktaların seçilmesinde. bir kenardan 15 m.

ölçülecek genişlikler doğal olarak planda belirtilen değerlerden farklı olacaktır. 20 NETCAD/MAP . genişlik ve doğrultu olarak dengelenebilirler. Hiçbir bölme kuralı verilmeden.9. Yol Dengelemesi mar Planı sayısallaştırılması sonucu oluşan yollarda. gösterilen alan kapatılarak parsel ismi girilir. daha mesafenin alınacağı hat gösterir ve mesafe verilir.6. Kalanı Eklemek Alan oluştur ile bölme yaparken kalan alanın da bir parsel olarak kapatılması isteniyorsa bu buton kullanılabilir.10. Dengeleme yöntemi.7. Eğer Yola Dik fonksiyonu seçilirse bu durumda parselin kırık hatlarındaki noktalar çekilir.9. kenar bazında yapılabileceği gibi nokta bazında da yapılabilir. şlem sonra 2. Paralel Mesafeye Göre Bölmek Bölme işlemi sadece mesafe verilerek yapılır. Bu işlemle yollar.2. 2. Komşu Kenarlar Boyunca fonksiyonu seçildiğinde dengelenecek parselin kenarı çekilir. bölünecek alanın gösterilmesi başlar.

Öncelikle referans hatta göre sağa ve sola yol genişlikleri ayrı ayrı belirlenebilir. Dengelenecek hatlar ya da noktalar gösterilir. Aşağıda bu durumlar örnek şekiller ile açıklanmıştır. Yol dengeleme işlemi için farklı durumlarda. farklı seçeneklerin kullanılması gerekebilir. Çıkan dialogdan dengeleme genişliği verilir. Dengeleme sonucunda A.102 ve 103 numaralı adaların ada cephesine ve ada cephesinden yol genişliği kadar paralel bir hatta olan dengelemeleri gösterilmiştir. köşeler verilen yol genişliğini sağlayacak şekilde komşu hatlar üzerinde kaydırıldığından. genişliği ayarlanacak yol hattının herhangi bir tarafında iyi sayısallaştırıldığı düşünülen iki nokta seçilir. köşelere bağlı diğer hatlar ve alanlar da değişime uğrayacaklardır. 21 NETCAD/MAP . Diğer bir deyişle yolun her iki tarafı aynı anda dengelenebilir.m den fazla ise uyarı mesajı görüntülenir. Her iki yol hattı ekranda uzatılır. Bu durumda. Tabakası kapalı bile olsa. Dengelenecek ada kenarları gösterilmelidir. Bu kontrol yanlış hattın gösterilmesi sonucu şeklin bozulmasını önlemek için konulmuştur. Seçilen kenar hangi yol hattına yakınsa o hat üzerine çekilerek dengelenir. komşu yol genişliğini bozmazlar. Gösterilen kenarların yol hatları üzerine çekilmesi sırasında. şlem Nasıl Yapılır? • • • • Yardımcı şlemler/Yol Dengelemesi işlemine girilir. Dengelenecek hattın yol hattına olan uzaklığı 3. Verilen genişlik değerine göre dengeleme yapılacak yol hattı çizilir. Genişlik değeri bir tarafa yüklenerek ve diğer taraf genişliği olarak 0 verilerek. Aşağıdaki şekilde 104 numaralı adanın cephesi doğru kabul edilerek 101. B. Noktaların Ada/ Parsel noktası olması zorunlu değildir. Bu yöntemde. Tamam butonuna basılır. hatlardan bir tanesi üzerinde tam kontrol sağlanabilir. Seçim işleminde Yakalama Modlarına dikkat edilmelidir.

B'. Yazılar. D. sadece "/" işaretinden sonraki bölüm yazı olarak üretilecektir. Yazılar üretilen noktaya bağlı hatları dikkate alır. Köşe numaralarının etkileşimli olarak tek tek üretilmesi. Röleve Ölçü krokisi menüsünde yer alan "Köşe Numaralarının üretilmesi" rutini ile yapılabilir.11. D'. Üretilen numara yazıları. E' ve F' noktaları olarak hesaplanmıştır. Nokta adları bu şekilde üretilmiş ise Print ve Plot işlemlerindeki süzgeçte nokta adı seçeneği kapatılmalıdır. Otomatik Köşe No Yaz NETCAD’de nokta adları gerektiği zaman otomatik olarak ekrana getirilebilir ve çizdirilebilir. KÖŞENO tabakasına yerleştirilirler. Aşağıdaki şekilde bir tarafa yol genişlik değeri verilerek yolun her iki tarafının dengelemesi yapılmıştır. C'. E ve F noktalarının yeni yerleri A'. 2. bunun dışında yolun sadece bir tarafı dengelenmek isteniyorsa genişlik değerleri "0" sıfır girilerek alinman üzerinde olduğu kabul edilen birbirinden uzak 2 nokta gösterilir ve aradaki hatların. Hatların bağlı olduğu noktaların numaralarını üretir. oluşturulan hatta dengelemeleri sağlanabilir. 22 NETCAD/MAP .C. noktalara bağlı olan doğruları ezmeyecek şekilde boşluklara yerleştirilir. Nokta numarası Ada/ Köşe no (101/1 gibi) şeklindeyse. Bu işlem nokta adlarını yazı olarak üretilmelerini sağlar.

Bu işlemde farklı bir yol izlenmiştir. Böylece. nokta. Bu yapı içerisinde. noktalar kolaylıkla diğerlerinden ayrılabilecektir. Bir noktaya bağlı. Böylece tabaka bazında nokta ad ve kotlarının görünüp görünmeyeceği kontrol edilecektir .12. çoğu zaman nokta adlarını görmek için bölümünden nokta isimlerini açarız. Ada/parsel noktaları. yol noktaları vb. kendisine en son bağlanan hattın tabakasında yer alacaktır. şev üstü veya altı noktaları. bir projeyi çizime nokta adlarını yazdırmamız gerekir tabaka modları esnasında veya hattın ucundaki hazırlamak için Şekil 1 Şekil 2 Nokta adlarını yazdırmamız için hatları seçmemiz gerekir. Edit Menüsü/ Tabaka Değiştirme işlemi ile seçilen objelerin aktif tabakaya alınmaları yolu ile yapılır. Hatlar seçildikten sonra fare sağ tuşuna basıldığında numaralar üretilir. 2. Ev/ Bina noktaları . bir noktaya bağlı hatlar varsa. Ayırma sonrası. Benzer şekilde Obje Sor ile seçilen objelerin tabakaları da değiştirilebilir. 23 NETCAD/MAP . Objelerin birbirleri ile tabakalandırılmasında hiçbir sınır yoktur. farklı tabakada birden çok doğru varsa ve tüm doğrular seçilmişse. nokta da bu hatların tabakasında yer alsın isteği üzerine geliştirilmiştir. Tabaka değiştirme işlemi normalde. kadastro noktaları. Fakat nokta adlarını çizim kalıcı olarak göremeyiz. silemeyiz. kaydıramayız.şlem Nasıl Yapılır? Noktalarla çalışırken. Noktalar da farklı tabakada yer alabilirler. şlem. Özellikle bir nokta adlarını çizim sırasında görmek için. Nokta Tabakalandır NETCAD Obje tabanlı bir yazılımdır. Hatları seçme işlemi tek tek yapılacağı gibi Obje Seçme Menüsü ve ekranın sağ alt köşesindeki rutinlerle de yapılabilir. o anda gerekli olmayan noktaların tabakaları kapatılabilecektir .

Obje Seçme Menüsü açılır. @KAD* verilir. Nokta numaraları. Bu noktaların KADASTRO_NOK olarak ayrı bir tabakaya alınması istenirse. Tabaka özellikleri alt menüsü açılır.13. Tabaka filtresi olarak. yazı olarak üretmede. ada/parsel kırıklarının Ada/köşeno (100/12 gibi) şeklinde adlandırılması istenmektedir. Kadastro noktalarını diğerlerinden ayıklayalım. Bu özellik ile. kadastro hatlarının tabakası. Ok tuşları ile menülerden çıkılır. Böylece @KADASTRO tabakasındaki sadece noktalar seçilmiş ve tabakası değiştirilmiş olur.Doğruların seçilmesinde "Obje Seçme Menüsü" kullanılarak tabaka bazında seçim yapılması nokta tabakalandırma işleminin kontrol altında tutulması için önerilir. Diğer Obje Butonları kliklenerek pasifleştirilir. şlem Nasıl Yapılır? mar ve Kadastro çizgilerinin bir arada ayrı tabakada olduğu bir projede. fare sol tuşu veya boşluk tuşu ile "Obje Seçme Menüsü" açılır. kroki hazırlama aşamasında ferahlık sağlamaktadır. tabaka süzgecine @KAD* verilir. Yukarıda açıklandığı şekilde. örneğin. noktalar aynı tabakada olsun. alfanümerik yapının sağladığı geniş yelpaze ile. 2. noktalara. sadece. Ada Etrafında Adlandır Çalışmalarda. sadece Nokta butonunun aktif olması sağlanır. özellikle imar uygulamalarında. bir noktanın hangi adaya ait olduğu kolayca belirlenebilmektedir. "Nokta At" veya "Obje Sor" rutini ile tek tek değiştirilebilir. KADASTRO_NOK tabakası aktifleştirilir. "/" den sonraki bölümün yazılması. istenilen her türlü numara veya ad verilebilir. Ayrıca. Ok tuşu ile seçim işlemi yapılır. Ancak. Kadastro hatlarına bağlı noktalar. 24 NETCAD/MAP . @KADASTRO tabakasına alınmış durumdadır. şleme girdikten sonra. "Edit/Tabaka değiştir" rutinine girilir.

210* : 210 ile başlayan tüm adalar . bu rutin ile otomatik olarak sağlanabilir.300 : 250 ve 300 arasındaki tüm adaların seçimini kapsar. • 250. Koordine özeti. Serbest olarak verilebilir ya da PARSEL_KÖŞE_NOKTASI tabakasına atılabilir. Ada/ Parsel alanlarının oluşturulmuş olması gereklidir. Sadece ucunda nokta olmayan hatlara nokta numarası verir. mevcut nokta numaraları düzeltildiği gibi.. bağlı olduğu adanın ismine göre adlandırma yapılabilmesi için ada isimlerinin süzgeç olarak verilmesine yarayan seçenek olmasına rağmen grafik ekrandan serbest olarak seçilmesine de olanak tanınır. kırıklarında nokta olmayan köşelere de aynı özellikte nokta atılacaktır. Noktaları adlandırma sırasında. Fakat ada alanı kapatılırken parsel köşe noktaları seçilmemelidir. Aksi durumda bu işlem seçilse dahi Ada ve Parseller Birlikte işlemi gibi çalışır. bu şekilde nokta adları sırası değişmiş olabilir. şlem sırasında. Tabaka: Üretilen noktaların tabakasıdır. • • * : Tüm adalar . sıradan nokta adı vermeye yarar. Ada ve Parseller Birlikte: Tüm ada ve parsel kırıklarına. Numaraları Koru: Önceden verilmiş nokta numaraları varsa. Adalar: Nokta adı rastgele olarak girilmiş veya aktarılmış olabilir. bu nokta numaralarını koruyan işlemdir. şlemin gerçekleşebilmesi için. Ada/ 1 numarası en üst noktaya verilerek saat yönünde dönme sağlanabilir.Yukarıda belirtilen yapı. röleve çıktıları alınırken noktaların ada isimlerine göre adlandırılması gerekir. alanların kapatılıp. önce ada köşe kırıklarından başlar. Bu işlem özellikle kadastrodan gelen projelerde nokta adlarının korunması istendiğinde kullanılabilir. Tüm ada kırık numaraları. Eski noktaların tabakasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 25 NETCAD/MAP . Parselasyonu yapılmış ve silinmiş. ada/ kırık no şekline dönüştürülebilir. Yeni üretilen noktalar YENINOKTA tabakasında yer alacaktır. Önce Ada: Nokta adını vermeye.

çevrilen/ gösterilen alan başka bir alan üzerinden geçiyorsa aynısı şeklinde açıklama gelir.Bu özellik sayesinde. Bu butonu kullanarak komşu alanları bulmak için. Alanlar bir veya birkaç yerde kesişiyorsa komşu. ada numaralarında sonradan olabilecek değişikliklerinde. şlem Nasıl Yapılır? • • NETCAD/MAP\Yardımcı şlemler\Ada etrafında adlandır işlemine girilir. bu yöntem kullanılarak. Tamam butonuna basıldıktan sonra noktalar üretilmiş olacaktır. üretme sırası ve tabaka belirlenir. çevrilen/ gösterilen alan içersindeki alan için içinde. Özellikle. Komşuları Bul Alan sorgulamasıdır. noktalar da otomatik olarak yeniden adlandırılmış olmaktadır. çevirdiğiniz/ seçtiğiniz alanlarınızın kapalı olması gerekir.14. noktasız çalışılmış veya noktaları silinmiş Ada/ Parsel köşelerine kolaylıkla nokta üretilebilir. Nokta üretilecek olan ada. yalnızca adaların yeniden adlandırılması ile. 26 NETCAD/MAP . Çıkan dialogdan kriterler belirlenir. • 2. Gösterilen noktanın etrafındaki ve komşu parsellerinin saptanması işlemidir.

kesişen alan adları gelir. yay boyu veya kırık nokta sayısı verilebilir. Doğrulardan oluşmuş kapalı bir alan ise alanın içi gösterilir. Komşuları bulunmak istenen bir alan için ekranın sağ alt köşesinde F2:Alan Çevir. Kurp yarıçapı verilir. F3:Alan Seç şeklinde iki seçenek çıkar. Araya atılacak nokta sıklığını belirlemek için Yay/ Kiriş mesafesi. ESC tuşuna basıldığında alan. Herhangi bir alan ise F2:Alan Çevir seçilir. 4. 27 NETCAD/MAP . 3. 2. 5. 2.15. çevre. Kurp Yerleştir mar ada köşelerindeki kırıklıkların ve kurpların düzeltilmesi gerekirse araya kurp oluşturacak şekilde nokta sıklaştırması amacına yöneliktir.şlem Nasıl Yapılır? 1. Eğer bir Ada/ Parselin komşuları bulunmak isteniyorsa F3:Alan Seç seçilir.

Kiriş dik boyu: Atılacak nokta sıklığını belirlemek için verilen değerdir. yüklenebilir. Yukarıdaki değerler verildikten sonra. Parsel Editörü Grafik ekranda yüklü olan bütün alanların listelendiği ve bilgilerinde değişiklik yapıldığı editördür. stenirse alan bazlı süzgeç fonksiyonları kullanılarak istenen alanların yüklenmesi sağlanabilir üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bundan dolayı da editöre bütün alanlar listelenir.Örneğin sadece kadastro parselleri ya da sadece park alanları vb. • • Yay Yarıçapı: Atılacak kurpun yarıçapı.. Şekil ’de ki gibi kurp oluşturulur. Sıralama. adlandırma. Parsel editörüne girerken çıkan dialogdan parsel süzgeci verilerek farklı şekillerde yükleme yapılabilir. 3. arama.şlem Nasıl Yapılır? 1. çıktı alma gibi işlemler burada yapılır. bulma. 2. 28 NETCAD/MAP . Sadece beyaz renkli olan kolonlarda değişiklik yapılabilir. şleme girebilmek için Kurp Yerleştir butonu seçilir. kurpun yerleştirilmesi gereken Ada/ Parsel köşeleri gösterilir. Parsel editöründe yer alan bilgiler grafik ekrandan otomatik okunmaktadır. olarak Parsel editöründeki bilgiler grafik ekrandan alınır. Kurp Bilgisi menüsü gelir. dengeleme.

diğerleri yüklenecek. 25348/* --------> 25348 nolu adanın parselleri -(25348*+25347*) --------> 25348 ve 25347 ile başlayan alanlar yüklenmeyecek.Örneğin. Tümü: Ekranda bulunan bütün alanlar tüklenir.Süzgeç: Alan adı ve tabaka adına göre süzgeç verilerek alanların yüklenmesi sağlanabilir. Kadastro parselleri genelde bu şekilde adlandırılır. Parklar: Tabakası PARK olan alanlar yüklenir. Bu tabaka adları projeden okunur. 29 NETCAD/MAP . Grafikten Seç: Parsel editörüne yüklenecek olan parseller bu butona basıldığında ekrandan tek tek seçilirler.Seçme işlemi sonunda fare sağ tuşa basıldığında se. Parseller: Sadece ada/parsel şeklinde olan alanlar yüklenir. Adalar: çinde / olmayan yani ada/parsel şeklinde olmatan alanlar yüklenir. Tabaka adına göre seçim yapmak için ilgili tabaka seçilmelidir.. Kadastro Parselleri: Adı K ile başlayan alanlar yüklenir.ilen alanlar editöre yüklenir. ~/ --------> çinde / olan alanlar K* --------> K ile başlayan alanlar vb. Alan adlarına göre verilen süzgeçler Netcad süzgeç yapısına uygun olmalıdır.

30 NETCAD/MAP . Adlandır Parsel numaralarının başlarına herhangi bir değer eklemek için kullanılır. Parsel Editörü çindeki şlemler ve Fonksiyonlar: 3. Yeniden Adlandırılacaklar: Buraya değiştirilmek istenen parsel numaraları girilir ya da süzgeç verilir. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç yapısı kullanılarak seçilen parsellere yapılabilir.1.Yapı ve rtifakları da Düzenle: YAPI ve IRTIFAK tabakasındaki alanların editöre yüklenip yüklenmeyeceğini belirler. Örneğin editörde bulunan parsellerin başlarına K eklenerek bunların kadastro parseli olması sağlanabilir.

Süzgeç stenilen parsel ya da parsel aralıkları süzgeç yapısına uygun olarak editörde işaretlenip görünebilir. 31 NETCAD/MAP .2. 3.3. 3. şlem. kinci satıra başlangıç numarası verilir. tamam butonuna basılarak işlem bitirilir. Başlangıç numarası: Numaralandırılacak parsellerin başlangıç numarasıdır. 2. • • 25348/1+25348/2+25348/5 nolu noktalar. Hesap menüsü \Parsel Editörü \Numara ver işlemi seçilir. Süzgeç hanesine aşağıdaki gibi yapılar yazılabilir. Menüden süzgeç satırına yeniden adlandırılacak ada/parsel adları verilir. Numara Ver Parsellere sıralı olarak yeniden numara vermek için kullanılır. verilen bir numaradn başlar ve seri olarak parselleri numaralandırır.Yeniden Adlandırma Kuralı: Parsellerin başlarına eklenmesi istenen değer girilir. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç yapısı kullanılarak seçilen parsellere yapılabilir. Ekrana Sıradan numara ver menüsü gelir. -(8174+8188+8215) nolu alanların dışındakiler. şlem Nasıl Yapılır? 1. Süzgeç: Netcad süzgeç yapısına uygun olarak parsellerin seçilmesini sağlar. 3.

Bir adanın bütün parselleri örneğin 7475/* gibi yazılır. yoldan ihdas. yola terk. Adalar: Dengeletilecek olan adalar buraya girilir ya da [.. olan noktaların dışında kalanlar kırmızı renkli olarak Süzgece uygun işaretlenirler. Yeni Parseller: Birleştirme..] butonu ile grafik ekrandan seçilir.. yola terk gibi işlemlerin sonunda oluşan yeni parselin numarasıdır. 3. ayırma. Ada içindeki en son parsel numarasından bir sonrasını alır ve otomatik gelir. Dengeleme işlemi sonucunda parsellerin tapu alanları bulunur.• • K* ile başlayanlar.4. Genelde Tapu alanı ( Kadastroda kayıtlı olan) ile hesap alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir.. ~/ içinde / olanlar vb. Eğer bütün parseller değil de istenen parseller yazılacaksa 7475/1+7475/4+7475/5 şeklinde yazılmalıdır. Birden fazla ada yazılabilir ve dengeletilebilir. 32 NETCAD/MAP . 26985+26987+26999 gibi. yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir. Ayırma. Parseller: Dengelemeye girecek olan parseller burada yer alır. fraz Tevhid Dengelemesi Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parselere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlemdir. Adalar birden fazla ise bu durumda aralarına + koyarak girilmeli. Birleştirme.

Alanlar bölümünden dengeleme sonuçlarının desimal durumu seçilir. yola terk gibi işlemlere giren parseller yeni parsel numarası alacağından dengelemeye katılmazlar ve buraya otomatik olarak gelirler. ( Parsel editöründe tapu alanı girilmektedir) Dengeleme ölçeği ve çıktı tipi seçilir. Tecviz Formülü: Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir. m2 seçilirse dengeleme işlem.( m2 ya da dm2) Tecviz formülü bölümünden yapılaşmış ya da yapılaşmamış alan seçilir. […] Seçme Butonları: Dengelenecek ada ve parsellerin grafik ekrandan seçilmesini sağlar. Birleştirme. Alanlar: Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. şlem Nasıl Yapılır? • • Parsel Editörü/ fraz Tevhid Dengelemesi işlemine girilir Dengelemeye girecek olan ada(lar) girilir ya da [.. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır. Baz Alan: Dengeleme işleminin tapu alanlarına hesaplanan değerlerine göre yapılmasını sağlar. Birden fazla parsel girilebilir. Butonlara basıldığında grafik ekrana geçilir ve ada ve parseller ardışıl olarak seçilir. Buraya girilen parsellere alan farkları dağıtılacaktır. Ölçek artıkça tecviz değeri de artar. Eğer tapu alanı seçilirse alanların tapu kayıtlarındaki değeri baz alınacaktır.] butonu ile grafik ekrandan seçilir. Ölçek. Özet rapor ve koordine özetli rapor alınır. ayırma. Ayrıca dağıtıma veri nakli seçilir. Parseller hanesine dengelemeye girecek olan parseller girilir ya da [... ya da koordinatlardan Ölçek: Dengeleme ölçeğini ifade eder. Baz Alan olarak tapu alanı ya da hesap alanı seçilir. tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. • • • • • • 33 NETCAD/MAP .] butonu ile grafik ekrandan seçilir.Pasif Olan Parseller: Dengelemeye girmeyecek olan parseller burada belirtilir. yoldan ihdas. Çıktı: Dengeleme raporlarının çeşididir. Pasif Parseller hanesine ise dengelemeye katılmayacak olan parseller girilir.. sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.

• Bu mesaj çıkacaktır. Buradan alan farklarının verileceği yer seçilir. parsellerin tapu alanı olarak işlenecektir. dialogu da tamam ile geçildiğinde dengeleme raporu şlem sonunda. dengeli alan kolonundaki değerler. Eğer bu fonksiyon seçilmezse farklar yola gidecektir. Parsel editörüne girildiğinde ya da alan sorgulaması yapıldığında bu değerler görünecektir.• Tamam butonuna basıldığında aşağıdaki mesaj alınır. 34 NETCAD/MAP . Hesaplanan alanları dengele seçilirse alan farkları parsellere dağıtılacaktır.

Dengeleme dialogunda Adalar hanesine dengelemeye girecek olan adalar yazılır. Adalar: Dengeletilecek olan adalar buraya girilir. Ölçek artıkça tecviz değeri de artar. Özet rapor ve koordine özetli rapor alınır. Baz Alan: Dengeleme işleminin tapu alanlarına hesaplanan değerlerine göre yapılmasını sağlar. Alanlar: Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır. Dengele Adaları parselllere göre dengeleyen işlemdir. Birden fazla ada yazılabilir ve dengeletilebilir. Eğer buraya * konulursa bütün adalar seçilir. şlem Nasıl Yapılır? • • Parsel Editörü/Dengele işlemine girilir. ya da koordinatlardan Ölçek: Dengeleme ölçeğini ifade eder. m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır. Adalar birden fazla ise bu durumda aralarına + koyarak girilmeli.3. Ayrıca dağıtıma veri nakli seçilir.5. Bu işlem tek tek yapılabileceği gibi bütün adalar da seçilerek dengelenebilir. Çıktı: Dengeleme raporlarının çeşididir.. 26985+26987+26999 gibi. tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. Ölçek. 35 NETCAD/MAP . Dengeleme raporu her ada için ayrı ayrı çıkar. Netcad süzgeç yapısı kullanılarak 1'den fazla yazılabilir. Tecviz Formülü: Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.

Numerik ve alfanumerik olarak çalışır. Tamam butonuna basılarak dengeleme işlemi gerçekleştirilir. şlem sonunda. • • 3. Tecviz formülü. baz alan ve ölçek kriterleri belirlenir ve çıktı türü seçilir. Sırala Parsellerin isimlerine göre artan ya da azalan sırala yapar. 36 NETCAD/MAP .• Alan.6. Özellikle dengeleme yapılmadan önce parsellerin sıralatılması gerekir. seçilen adaların her biri ayrı sayfalarda raporlanacaktır.

Bazı raporlarda otomatik olarak çıkan bilgilerin Netcad anamodul içinde yer alan Netmap/Proje şlemleri/Proje Parametreleri bölümünden girilmesi gerekir. Röleve ölçü krokileri. Yaz Parsel editöründe yer alan parsellere ait rapor alınır. Hesap menüsü \Parsel Editörü \Yaz işlemi seçilir. 2. 37 NETCAD/MAP .7. koordine özetli alan ve cepheli alan şeklinde sonuçlar vardır. Belge ve Raporlar Parseller ile ilgili rapor ve belgelerin alındığı yerdir. Editörde bulunan bütün parseller için alınabileceği gibi Netcad süzgeç yapısına uygun olarak parsel seçimi yapılarak da rapor alınabilir. Rapor sonuçları text editöründe görüntülenir ya da ekrana yapıştırılır. Özet Alan. Ekrana Parsel Raporları menüsü gelir. aplikasyon krokileri. Burada. 4. Bu menüden Süzgeç satırına çıkması gereken Ada/ Parsel adları yazılır. 4.3. bilgilerin girilebileceği 5 bölüm yer almaktadır. 3. tescil beyannamesi gibi raporlar buradan çıkartılır. steğe bağlı olarak tapu alanları da rapora işlenebilir. Kabul butonu ile alan çıktıları ekranına gelir. Rapor bölümünden çıkması istenen çıktı türü seçilir. Gerektiğinde cks formatında saklanıp tekrar çağrılabilir. şlem Nasıl Yapılır? 1. Bu bilgiler girildikten sonra Belge ve Raporlar işlemine girilmelidir.

38 NETCAD/MAP .vb) Aynı zamanda burada bulunan [. Map modülü kullanılarak alınabilecek raporların listesi ağaç yapısı şeklinde görüntülenir. Belge ve Raporlar ile 1...Belge ve Raporlar..Belge ve Raporlar işlemi Parametreler. ki bölümden oluşmaktadır.Parametreler. Belge ve Rapor türü bu ağaç yapısından seçilir. Burası 4 bölümden oluşmaktadır. Köşelere Daire Koy: Belge ve Raporu alınan parsellerin köşe kırık nokta numaralarının etrafına daire konulmasını ayarlar.. a) Genel: Parseller: Belge/Raporu hazırlanacak Parsel(ler) in seçimi yapılır.(26854/9+26854/10+26854/11. 2. Hazırlanacak Belge ve Raporlar üzerindeki parametrelerin belirlendiği bölümdür.. Yapılara Köşe No Yaz: Süzgeçler bölümünden tabaka süzgeci verilen yapıların köşelerine numara verilip verilmeyeceği belirlenir.] butonu ile grafik ekrandan parsel seçimi yapılabilir. Birden fazla parsel seçilmek istendiğinde parseller arasına + koyularak işlem yapılır.

d) Değişkenler: Değişkenler bölümünde. Parsel Kenarlarından Kes: Belge ve Raporu hazırlanacak Ada/Parselin etrafına istenen bir paralellikte sınır oluşturularak. sadece bu sınır içinde kalan detayların krokide görünmesi sağlanabilir. Kullanıcı sadece bunun karşılığını 39 NETCAD/MAP . BINA+EV vb. Köşe.vb) çıkmaması bu bölümden belirlenir. Ekranda hazırlanan projenin ölçeği ne olursa olsun bu kısımda verilen ölçek ile Belge ve Rapor hazırlanır. b) Yazı Boyları: Belge ve Rapor larda çıkması gereken yazıların (Cephe. Komşuların Adlarını Yaz: Verilen genişleme miktarı içinde kalan komşu Ada/Parsellerin adlarının yazılıp yazılmayacağı belirlenir. Sığdır opsiyonu seçili ise. Normal Yazılacak fonksiyonu ile tüm hatların üzerine cephe değerleri yazılır. görülmeyeceği belirlenir.Yani seçilen kağıda uymasını sağlar. Ada No. Eğer cephe yazılacaksa 2 şekilde olacaktır. Yer Kontrol Noktalarını Göster: Belge/Rapor işlemi ile hazırlanan kroki üzerinde Yer Kontrol Noktalarının görülüp. Bu opsiyon seçili değil ise krokiye sığacak şekilde Ada/Parsel çevresindeki tüm detaylar krokide görülür. Alinmanlara 0 (sıfır) Açılacak fonksiyonu ile de alinmanlara ( hat üzerine) 0 (sıfır) açılarak cephe değerleri yazılır.yapı&ldots. komşu adaların içerisindeki diğer detayların (Parsel. Komşuların çini Temizle: Krokide komşu ada sınırlarının da çıkması sağlanabilir. c) Süzgeçler: Parsel dışında ölçülendirilmek istenen detay tabakalarınn belirlendiği bölümdür.Sığdır: Alınan belge ya da raporun ölçeksiz olarak alınmasını sağlar. ölçek kullanılamaz. Örneğin paselin içinde bulunan yapıların da ölçülendirilmesi isteniyorsa tabaka süzgecine yapıların ait olduğu tabaka adı yazılır. Cepheler Yazılsın: Parsel hatlarının üzerine cephe değerlerinin yazılıp yazılmayacağı belirlenir. Parsel No ) boylarının belirlendiği bölümdür. Asıl rapo şablonunda ?? ile başlayan değişkenler şablon seçildiğinde buraya otomatik olarak gelecektir. oluşturulacak sınırın Ada/Parsel kenarında olan mesafesi bu bölümden girilir. Komşu ada sınırlarının çıkması durumunda. Ölçek: Belge ve Rapor istenilen ölçekte alınabilir. Buradaki değer kadar parselin çevresindeki nesneler çıkacaktır.. Genişleme: Parsel kenarlarından kes opsiyonu seçili ise. ağaç yapısından seçilen Belge ve Raporun türüne göre karşılığı bilinmeyen (Grafikten veya Proje Parametrelerinden alınamayan) değişkenler listelenir ve kullanıcı tarafından bu değişkenlerin karşılıklarının belirlenmesi istenir.

komşuların içini temizle. • • • • 40 NETCAD/MAP ... Belge ve Raporda bulunan ve değeri bilinen değişkenler ise ya grafik ekrandan ya da Proje Parametrelerinden alınır.girecektir. süzgeçler ve değişkenler sekmesinden diğer özellikler ayarlanır.] butonu ile ekrandan seçilir. Genel sekmesindeki diğer kriterler belirlenir. Map/Belge ve Raporlar işlemine girilir. ( Köşe no yaz.) Dialogun belge ve raporlar bölümünden alınması istenen belge ya da rapor şablonu seçilir. Tamam butonuna basılır. Gerekli değişiklikler NETCAD\MODUL\IMAR\SECME dizini içindeki şlemler. Çıkan dialogdan belge ve raporu alınacak olan parsel adı yazılır ya da [.xml dosyasından ayarlanabilir. e) Seçenekler Krokilerde olması istenilen ek çizelgeler burada işaretli olarak gelecektir. parsel sınırından kes vb. şlem Nasıl Yapılır? • • • Netcad/Genel/Genel Ayarlar/Netmap/Proje Parametreleri girilir. Yazı boyları.. Aşağıdaki gibi parsel çevresne çerçeve oluşacaktır.

• Şablon dosya ( *. Eğer ölçek işaretine basılırsa serbest olarak çerçeve hareket eder ve ölçek değeri ekranın üstünden takip edilebilir.1.• Bu çerçevenin üzerinde kaydır. Kullanıcı Tanımlı Rapor Hazırlamak Programın içinde bulunan standart belge ve raporların dışında. Fare sağ tuşa basılır ve rapor alınır.) • 41 NETCAD/MAP .ncz) hazırlanmış olmalı ve Netcad/Modul/ mar/secme dizini altına konulmalı. Hazırlanan belge va raporlar xml formatındaki bir dosyada tutulurlar.xml dosyasında gerekli ayarlamalar yapılmalı. döndür ve ölçekle işaretleri vardır. Bu dosya genelde veri alışverişinde kullanılır. Şablon dosyaya program tarafından kabul edilen değişkenler uygun şekilde yerleştirilmelidir. Uygun ölçeğe gelindiğinde fare sol tuş ile yerleştirilir. kullanıcı tarafından hazırlanan belge ve raporların kullanılmasına da olanak tanınır. • 4. ( Bu dosya Netcad/Modul/ mar/secme dizini altındadır. döndürme ve çizim ölçeği alma işlemi yapılabilir. Kullanıcı tanımlı belge ve rapor alabilmek için. Bunlara bakılırsa çerçeveyi kaydırma. şlemler.

Nokta Adı: ??PKA Nokta Y: ??PKY Nokta X: ??PKX • Genel Ayarlardan Girilen Bilgilere Ait Değişkenler: Netcad/Genel/Genel Ayarlar/Netmap/Proje Parametreleri kısmında girilen bilgilerin standart değişkenleri vardır. Her nokta için girilmelidir. Pafta No: ??PFT (Karşılığının gelmesi için pafta pindeksinin açılmış olması gerekmektedir) AdaParsel No: ??PAAP Tapu Alanı: ??PATA (Parselin tapu alanı girilmiş olmalıdır) Alanı: ??PAHA (Bu değer parselin koordinatlarından hesaplanan alanıdır) Ölçek: ??OLCEK Yer Kontrol Noktalarına ait değişkenler: Poligon ve nirengilere ait nokta adı. y koordinatı ve x koordinatı bilgilerini getiren değişkenlerdir. Bundan dolayı sırasına dikkat edilmelidir. Grafikten otomatik olarak alınan verilere ait değişkenler. Nokta Adı: ??YKA Nokta Y : ??YKY Nokta X : ??YKX Parsel Köşe Noktalarına ait değişkenler: Parsellerin köşe kırıklaraındaki noktaların nokta adı. li: ??ILI Belediyesi: ??BEL 42 NETCAD/MAP . Yazılışı yanlış olduğunda veri okunmaz. Program. Örneğin klişenin önce üstüne sonra en altına yerleştirilirse ilk olarak en üste yerleştirilen değişkene ait bilgiyi getirecektir.Değişkenler ?? ile başlar ve üç türlüdür. bunlara ait bilgileri değişkenlerin yerleştirilme sırasına göre getirir. y koordinatı ve x koordinatını getiren değişkenlerdir. kullanıcı tarafından belirlenen değişkenler ve Genel Ayarlardan girilen bilgilere ait değişkenler. Proje Parametrelerinde ilgili hane üzerinde fare ile durulduğunda ip ucu görünecektir. Yer kontrol noktalarına ait değişkenlerdeki kuralalr bunun için de geçerlidir. • Grafikten Otomatik Olarak Alınan Verilere Ait Değişkenler: Bu değişkenler standarttır.

Mahallesi: ??MAH Kadastro Müdürlüğü: ??KADASTRO_MUDURLUGU Ölçen: ??OLCEN Aplikasyon Yapan 1: ??APL_YAPAN1 Aplikasyon Yapan 2: ??APL_YAPAN2 Kadastro Teknisyeni 1: ??KAD_TEK1 Kadastro Teknisyeni 2: ??KAD_TEK2 Kontrol: ??KONTROL Kontrol Memuru: ??KONTOL_MEM Kontrol Mühendisi: ??KONTROL_MÜH Kontrol Belediye: ??KONTROL_BEL Kadastro Müdürü: ??KADASTRO_MUD Tapu Müdürü: ??TAPU_MUD Harita Müdürü: ??HARITA_MUD mar Müdürü: ??IMAR_MUD Onaylayan: ??ONAY Muhtar: ??MUHTAR Bilir kişi 1: ??BILIRKISI1 Bilir kişi 2: ??BILIRKISI2 Bilir kişi 3: ??BILIRKISI3 Tarih: ??TAR Başvuran Kişi: ??BASVURAN_KISI Makbuz Tarihi: ??MAKBUZ_TAR Makbuz No: ??MAKBUZ_NO Aplikasyon Kayıt No: ??APL_KAYITNO

43 NETCAD/MAP

Kullanıcı Tarafından Belirlenen Değişkenler:

Kullanıcı, rapor üzerinde istediği gibi değişken hazırlayarak yerleştirebilir. Rapor alma aşamasında "değişkenler" sekmesinden bu değişkenlerin karşılıkları girilir. Örneğin: Ön bahçe mesafesi: ??ONBAHCEMES Bina Yüksekliği: ??BINAYUKSEKLIGI vb... şlem Nasıl Yapılır?
A- Şablonun Hazırlanması:

Netcad grafik ekranı kullanılarak rapor şablonu hazırlanır. (Şablondaki çizgiler, başlıklar, açıklamalar vb.. ) Daha sonra ilgili yerlere ?? ile başlayan değişkenler yerleştirilir. Parselin çıkacağı bölgeye CIZPEN tabakasında bir köşegen çizilmelidir. Şablonun son durumu aşağıdaki gibi olacaktır. Bu şablon, Netcad/Modul/ mar/Secme dizini içine saklanmalıdır.

• • •

44 NETCAD/MAP

B- Xml dosyasında ayarlamaların yapılması: • Netcad/Modul/ mar/Secme dizininde islemler.xml adlı bir dosya bulunmaktadır. Bu dosyayı notpath kullanarak açınız.

45 NETCAD/MAP

Şablona uygun olarak aşağıdaki gibi değişiklik yapınız. • <Islem> <Islem_Id>3090</Islem_Id> <Adi>Çap Klişesi</Adi> <Kategori></Kategori> <Grup>1</Grup> <Sablon>Afyon. <Kategori></Kategori> : Hazırlanan şablon herhangi bir kategori atılacaksa ya da herhangi bir kategori verilecekse bu isim buraya yazılır.• Burada <Islem> ile başlayıp <Islem> ile biten herhangi bir grubu yine bu editörde herhangi bir yere kopyalayınız.NCZ</Sablon> <Aciklama> mar Çapı</Aciklama> </Islem> Burada: <Islem_id>3090<islem_id> :Herhangi bir numara aşamasında bu numaraya göre listede şablon çıkacaktır. veriniz. içine 46 NETCAD/MAP . Kullanıcı istediği ismi verebilir. Rapor alma <Adi>Çap Klişesi</Adi> :Rapor Alma aşamasında listede çıkması istenilen rapor adıdır.

Aynı şekilde kalabilir. gibi verilebilir. Bu dizindeki ismi ile aynı olmak zorundadır. <Sablon>Afyon. Bu seçenek işaretlenmezse program. Parsel adlarına bakmaz.. köşe nokta adları yazdırılabilir. • Map/Belge ve Raporlar işlemine girilerek hazırlanan şablona göre rapor alınır. steğe bağlı olarak aynı anda karelaj da açtırılabilir. Bu dosya yine Netcad/Modul/ mar/Secme dizini altına saklanır. Çizimde sorun çıkmaması için çift hatları temizle kullanılır. Herhangi sıralı ada adı olanların. Bu durumda kadastro parselleri plan çiziminden çizilemezler. Ayrı Çizim: Plan çiziminin asıl proje üzerinde mi yada başka bir pencerede.. Plan çiziminin yapılabilmesi için aşağıdaki değerlerinin verilmesi gerekir. Adası olmayan kadastro parselleri olabilir. Program öncelikle ada isimlerine bakar ve plan çizimini yapar. Plan Çizimi Alanları kapatılmış durumdaki projelerinizi ölçülendirmek ve çizime hazırlamak için kullanılan işlemdir.. plan çizimi için tüm ada ve parselleri birbirinden bağımsız olarak kabul eder. Bu durumda ise üst üste çift hatlar oluşur. Proje genelinde tüm adaların planı alınmak isteniyorsa "*" işareti verilir. Eğer karışık ada isimleri verilmek isteniyorsa 200+205+300. <Aciklama> mar Çapı</Aciklama> : Rapor alma aşamasında listenin altında çıkması istenen bilgidir. 200. farklı bir dosya (pencerede) oluşmasını ayarlamak için kullanılır. plan çizimi alınmak isteniyorsa. ( Bkz: Belge ve Raporlar) 5. • • 47 NETCAD/MAP . Kadastroda ise durum farklıdır.NCZ</Sablon> : Şablon dosyanın Netcad garafik ekranda hazırlanan adıdır. Eğer parseli kapatılıp adası kapatılmamış alanlar varsa plan çiziminde bu parseller çıkmaz (adaların alanları kapatılmadığı için).<Grup>1</Grup> : Rapor grup numarasıdır. tüm kapalı alanların planlarını oluşturur. • Adalar: Çizimi alınacak ada isimleri verilir. Parselleri Otomatik Bul: mar projeleri hazırlanırken.300 şeklinde verilebilir. imar ada ve parsellerinin alanlarının kapatılması gerekir.

• şlem Nasıl Yapılır? Bu yöntemde Ada/ Parsel alanlarının oluşturulmuş olması gerekir. Parseller çıksın seçeneğinde. şlem için sadece alanların olması yeterlidir. Cepheler veya köşelerin otomatik yazılması isteğe bağlıdır. projeden bağımsız olarak yeni açılan pencerede gelir. 48 NETCAD/MAP . Cepheler Yazılsın: şaretlenirse tüm Ada/ Parsel hatlarının üzerine cephe değerleri yazılır. küçük çapta bir pafta açılması isteniyorsa. • • • Ölçek: Proje istenilen ölçekte alınabilir. Ada/ Parseller tek tek veya süzgeç düzenleri kullanılarak topluca çizim için seçilebilirler. Cephe Yazımı: Cephe yazımının iki seçeneği vardır. çerçeve çıksın konumda olmalıdır. Nokta adı 200/1 yerine sadece 1 şeklinde yazılır. Alınacak çizimin etrafına koordinat değerlerinin yazılı olduğu.• Köşe Nokta Yazıları: Ada/ Parsel köşe nokta adlarının projede görünmesi isteniyorsa bu buton işaretlenir. saklama. proje etrafına çizgi çizer ve içersine karelaj açar. Alinmanlara 0 sıfır açılacak seçilirse alinmanlara sıfır açarak cephe yazar. çift hatlar ve noktalar otomatik olarak ayıklanırlar. Normal yazılacak seçilirse tüm hatların üzerine cephe değerleri yazılır. • Plan Yazı Boyları ve Marjinler butonu içinde verilen Çerçeve Çıksın: boşluk tanımlarına göre. Bu çizim üzerinde her türlü. Bu menüde ayarlanan değerler değiştirilmediği sürece her çizimde aynı değerleri kullanılır. Plan Yazı Boyları ve Marjinler: Plan çizimlerinde yazı boylarının ayarlandığı menüdür. Ekranda hazırlana projenin ölçeği ne olursa olsun bu kısıma verilen ölçekte planı oluşturur. Kendisine özel tabaka yapısı vardır . Yeni oluşacak çizim. Çerçeve kenar boşlukları çerçeve bilgisi butonundan ayarlanır.

mar Planı ve mar Islah planı uygulamalarında (3194/18 ve 2981 sayılı kanunlar gereğince) söz konusu olan dağıtım (şuyulandırma) problemini çözmek için tasarlanmış bir pakettir. Gerektiğinde Dm2 dağıtım. Gerekli tüm çıktılar otomatik olarak üretilebilir. Programa özel dağıtım yöntemleri. • Sınırsız Malik. Bir imar parselinin hissedar sayısında sınır yok. Kullanıcıya düşen ilgili malikleri uygun yerlere tahsis etmek veya programa ettirmektir. Bölüm Dos mar Dağıtım Netimar Dağıtım programı. fonksiyonları 6. Saatte ortalama 100 tapu yazdırılarak Dosyaların Tapu Sicil Müdürlüklerinde bekleme süresi en aza indirilebilir. Gerektiğinde 2400 payda dönüşümü vs. Serbest DOP uygulaması. Bir malikin dağılabileceği parsel sayısında sınır yok. Evi olan tapu maliklerinin otomatik dağıtımı. Manuel yöntemlerle yapılması zor ve zaman alan sorunlu projeler Netimar ile kolaylıkla ve çok kısa zamanda çözüme ulaştırılabilir. Aynı projede farklı DOP uygulamaları. Programa gerekli tüm veriler girilebilir ve tüm hesaplamalar program içerisinde ve kolaylıkla yapılabilir.ekleme. Programın tüm kullanılabilir. Yapılan dağıtımın eş zamanlı olarak tüm raporlara yansıması. Madde" yazılımı olarak adlandırılan klişe yazılımlarından çok daha etkili kullanılabilir. işlemler yapılabilir. Sınırsız mar parseli. OK Paylarının otomatik dağıtımı. Ortak Katılım Oranı (OKO) hesabı. • • • • • • • • • • • • 49 NETCAD/MAP . Bu anlamda "Dağıtım ya da 18. Programa özel sorgulamalar. paftalama vb. Analiz (Tespit Formları Girişi) Tespit formları ile Tapu malikleri karşılaştırmaları. Gerçek projeye dönmek için aktif proje kapatılır. Dağıtım Programına ilişkin bir takım özellikler aşağıda listelenmiştir.

NET Dağıtım Dosyası *. • Kadastro Kayıtları Girişi 50 NETCAD/MAP .IA5 mar Kayıtları Dosyası *.NE2 Dağıtım Dosyası *.KA5 Tapu-Kadastro Kayıtları Dosyası *. verilen isim altında ancak farklı tipte dosyalarda saklanır. ALTINDAĞ yerine ALTINDAG kullanılabilir. yaratayım mı? <H>:" mesajı gelir. Proje ile ilgili tüm veriler.KAE KA5 Dosyalarının Sıralama Öncesi Yedeği *. *. Uygulama program içerisinde 4 ana başlık altında toplanmıştır. Uygun dizin ve dosya adı varsa seçilir. Dosya ismi verildikten sonra ekrana Netimar Program Menüsü Gelir.6.1. Örnek: GÖKOVA yerine GOKOVA.TAP Tapu Yazım Parametreleri Dosyası. Klavyeden "E" tuşuna basılarak dosyalar oluşturulur. Genel Kullanım Netimar imar uygulamalarında söz konusu olan dağıtım işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmak ve hızlandırmak için tasarımlandı. [ [ [ [ [ [ 0 1 2 3 4 Y ] ] ] ] ] ] Programdan Çık Kadastro Kayıtları Girişi mar Adaları Girişi Ada Dağıtım Cetveli Raporlar Yenilikler [ A ] Proje Parametreleri [ S ] Durum [ 5 ] Yazıcı seçimi 6. Özellikle Türkçe karakterlerin gerek dizin adı gerekse proje adlarında kullanılması zaman zaman sorun yaratabilmektedir. Programın kullanımı için imar uygulama deneyimi gerekmemesine karşın sonuçların pratik açıdan geçerli olabilmesi için bir miktar deneyim yararlı olacaktır. Programa Giriş Programa girerken Proje adı sorulur. Bu yüzden Dizin ve Proje isimlendirmelerinde genel olarak Türkçe karakterleri kullanmaktan kaçınınız.NE1 Dağıtım Dosyası *. Yeni oluşturulacak projeler için dosya adı girildikten sonra "dosya bulunamadı.2. Netimar Programı vereceğiniz proje adı altında şu kütükleri oluşturur.NE3 Dağıtım Dosyası *. yoksa girilir. Program ana menüsü Aşağıdaki gibidir.

2. DOP Hesaplatılması Üçüncü aşamada Kadastro Kayıtları Girişi içerisinde projenin Düzenleme Ortaklık Payı DOP hesaplatılır. Ancak kimi adaların parselleri. Bu aşamada Kadastro Kayıtları özeti listesi alınabilir. Ada ve/veya parsel kayıtları mar programından aktarılabilir. ilk aşamada 6. Biz yukarıdaki durumları Adaya dağıtım ve Parsele dağıtım olarak ayıracağız. Proje içinde Ortak Katılım Adaları OKA var ise bunlar girilmemelidirler. Kadastro Kayıtlarının Girilmesi Proje normal olarak Tapudan alınan kayıtların girilmesi ile başlar.3. Ancak proje boyunca sıra Ada/Parsel sırası olmalıdır. Bu kayıtlar Kadastro Kayıtları Girişinde girilir.1. diğerlerinde yalnızca ada alanlarını girilmesi de mümkündür.• • • mar ada kayıtları Girişi Ada Dağıtım Cetveli(Dağıtım) Raporlar 6. Parsel alanlarının imar planı ile belirlenmiş olması durumunda parseller. Bu aşamada Özet cetvelleri alınabilir.2. Bu aşamada mar adaları listeleri alınabilir. mar Adalarının Girilmesi kinci aşama olarak uygulama sonrasında oluşacak imar adaları ve/veya parselleri girilir. 51 NETCAD/MAP . aksi durumda yalnızca adalar girilmelidir. Kontrol sonucuna göre hatalı parseller tapu kayıtları esas alınarak düzeltilmelidir. Kadastro parselleri içerisindeki hisselerin toplamı 1 olmalıdır. Bu kontrolün yapılabilmesi için girilen kayıtlar Ada/ Parsel sırasına sokulur ve Pay kontrolü yapılır.2.2. Bu liste öncesinde kayıtlar istenilen sıraya sokulabilirler. Bunun garantiye alınabilmesi için Ada/Parsel sırasında bulunan kayıtlara bir sıra numarası verilir ve bu numaralar referans olarak proje boyunca ilk sıraya geri dönmek için kullanılır. 6.

lk dağıtımda sıfırlanmış olan tahsisler Ortak Katılım Oranı Payı kadar büyürler.1. gibi oynamalar yapılmışsa veya bilgisayar dalgınlıkla programdan çıkılmadan kapatılmışsa veya elektrik kesilmişse NETTAM R Programını kullanmanız gerekebilir.4. Ada Dağıtım Cetveli (Dağıtım) Bu aşamada Ada Dağıtım Cetveli bölümünden dağıtım yapılır. artma. 52 NETCAD/MAP . NETTAM R Programının Kullanılması Dağıtım başladıktan sonra kayıtlarda değişme. NETCAD/MAP programı kullanılarak adalar uygun şekilde parsellenir.6. Daha sonra işlemleri uygulayın.6. Ve bu parseller mar Adaları Girişine aktarılır ve sonraki aşamalar bu parseller için tekrarlanır. 6. stenilen Raporlar Alınır Bu bölümden istenilen çıktılar alınabilir. eksiltme.6. kinci dağıtım eldeki listelere uygun olarak yapılır.2. Bu paylar normal dağıtım yöntemleri ile OKA'lar arasında dağıtılırlar. Bu yüzden programda olağan dışı herhangi bir durum gördüğünüz zaman NETTAM R programını çalıştırın. NETTAM R programının çalışması sırasında elektrikler kesilirse dağıtımınızı kaybedebilirsiniz 1. Yeni girilen adalardan ötürü tahsisler büyür ve daha küçük bir DOP hesaplanır. 6. Adaya dağıtım yapılması durumunda Her bir ada içerisindeki hisseler raporlarda belirlenir.2. 6. Ortak Katılım Adaları var ise: Dağıtım tamamlanmasından sonra OKA adaları var ise bunlar girilir. Başlat \Programlar \Netcad bölümü içerisindeki NETTAM R işlemi seçilir. Bunun için öncelikle programdan çıkıp Dağıtım projenizin yedeklerini alın. Gerçekte yeni hesaplanan DOP=Gerçek DOP-OKOP’a eşittir.2. Ve proje yeniden hesaplatılır.2.5. Parsele dağıtım yapılıyor olması durumunda proje bitmiştir. Dağıtım tüm tahsislerin dağıtılarak sıfırlanması ile tamamlanır.

Ad. 6. “F3” ile kayıt ekleme moduna geçilerek sırası ile malikin Adı Soyadı. bağış. Tapudan alınan kayıtlar. uyarı mesajı gelir bu normaldir. 53 NETCAD/MAP . Normal modda “Aşağı Ok” veya “Yukarı Ok” ile kayıtlar arasında dolaşabilirsiniz. ve Pafta Noları ile analiz bilgileri de girilebilir. Kadastro Ada/ Parsel Alanı ve Malikin Hissesi yazılır. Projenizin farklı bir ad altında yedeğini aynı dizinde de tutabilirsiniz. eski bir düzenleme olmuş ise ESK DOPO veya yola terk oranı bilgileri girilebilir. Bu ekran toplam 3 sayfadan oluşmaktadır. Aynı zamanda imleç işareti satırın en sağına geçer.2. Bir Malik kayıtı ile ilgili tüm değerler ise hesaplanır. Cinsiyeti (E:Erkek. Baba Adı. hesaplama işlemleri yapılır ve hesaplama sonuçları görülür. Cinsiyet. kamulaştırma ve düzenlemeye girmeyen miktarlar hisseye karşı düşen miktarlardır.7. Baba Adı. Tekrar “F2” tuşuna basarak kayıtların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bir malike ait. Kadastro Adası. Düzenlemeye girmeyen miktarlar. Bir malikin bitirilmesinin ardından diğer bir malik için yer açılır ve bilgi girişine devam edilir. Kamulaştırma. Soyad.“AltF6” tuşu ile geriye doğru geçiş sağlanabilir. Alanı ve Hisse ayrıca Bağış. Veri kaybını önlemek için her zaman periyodik aralıklarla projenizin yedeğini almayı unutmayın. Ayrıca Cilt. Malikten DOP alınıp alınmayacağı. Kadastro Parsel No. Programa tekrar girilip proje seçildiğinde. Bir Kadastro parseli içinde bu değerlerin toplamı o parsele ait miktarlardır. Sayfalar arasında “F6”ile ileriye. Bilgisayar bunu iki kısa düdük sesi ile size bildirir. Yeni kayıt girişine ilk sayfadan başlanır ve bu sayfada görünen tüm değerler girildikten sonra diğer sayfalardaki bilgiler girilir. 4. Sayfa. gerekirse Tespit (Analiz) bilgileri girilir.2. K:Kadın). Kadastro Ada No. Kadastro Kayıtları Girişi Bu bölümde Kadastral Parseller ile ilgili bilgiler bulunur. Bu durumda DOP hesabı yenilenmeli ve Dağıtım Gözden geçirilmelidir. Bulunduğunuz satır ters renkte görünen satırdır. Yedekleme işlemini bilgisayarınızın sabit diskinde (Hard Disk) yapabileceğiniz gibi bu iş için disket(ler) de kullanabilirsiniz. Bu kısa bir düdük sesi ile bildirilir. 3. Parseli. Ekleme modundan normal moda geçmek için “Aşağı Ok” veya “Yukarı Ok” tuşlarında birisine basmanız yeterlidir. Program verileri kontrol eder ve gerekirse düzeltir. Normal modda daha önceden girilmiş değerleri değiştirebilmek için “F2” tuşuna basarak değiştirme moduna geçmeniz gereklidir. Aksi durumda bu uyarı dikkate alınmalıdır. Bu kayıtların girişinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli konu vardır. Bu iş için birkaç dakika sizin için yeterli olacağından yedekleme işinin her gün yapabilirsiniz. Dağıtım projesi seçilir.

Alana değiştirileceği zaman bir pencere açılır ve bu pencere içinden 35 karakter girilebilir. “Shift+Tab” ya da “Ctrl+Sola Ok” tuşu ile bir soldakine. Bu malikler dosyadan fiziksel olarak “F7/* Adlı kayıtları sil” komutu ile kaldırılırlar. Bu işlemin son derece dikkatli yapılması gereklidir. Yaptığınız değişikliğin iptalini ise “Esc” tuşu ile yapabilirsiniz. Bu durumda “F2” değiştir modunda ve Ad Soyadı bölümünde iken “Ctrl+F2” tuşu ile sıra numaralarına erişilebilir ve gerekli değişiklikler yapılabilir. Adı Soyadı: Malikin adı soyadı. Silinmesi istenilen malikler için bu alana * girilir. lk Sayfa şlemleri • Sıra No: Malike ait sıra numarasıdır. Ancak ekranda 22 karakteri gösterilir. en solda iseniz bir üst kayıta geçirir. Ancak kayıtlar arasında silme yeniden ekleme gibi işlemler sırasında çift numaralar oluşabilir. “Esc” aynı zamanda bir yandaki değere getirir. zlenecek en doğru yol proje kapsamındaki tüm malikler girildikten sonra kayıtların “F7/Sırala” ile istenilen sıraya sokulması ve “F7/yeniden sıra no ver” komutu ile yeniden sıra numarası verilmesidir. Ancak dağıtım başladıktan veya bittikten sonra unutulmuş maliklerin eklenmesi gerekiyorsa ve aradan kayıt silmeler olmuşsa sonlarda çift sıra numaraları oluşabilir. Bu alan toplam 35 karakterdir. stenilen anda sayfalar arasında geçiş yapılabilir. 6. Ada/ Parsel numarası ile arama işleminde Alt+A ile.Ekranda bir kayıta ilişkin tüm değerler dikey çizgilerle ayrılmıştır.1. Normal modda sıra numarası veya Kadastro Ada/ Parseli bilinen bir kayıta “F4” ile sıra numarası vererek veya “F5” ile Ada/ Parsel numarası verilerek ulaşılabilir. Dağıtıma başlandıktan sonra bu numaralar kesinlikle değişmemelidir. Ancak bir üst kayıta geçmek için ekleme modundan çıkmanız gereklidir. Bulunduğunuz yerden tüm komşu değerler geçebilirsiniz. Eski değerin üzerine yenisini yazmanı değiştirmek için yeterlidir. • 54 NETCAD/MAP .2. Bu alan kesinlikle çift olmamalıdır. Bu değerlerin hangisinin üzerinde olduğunuzu imleç işareti ile anlayabilirsiniz. istenilen değerler değiştirilebilir. Alt+A araması ile ayrıntılı bilgi sorgulama bölümünde ayrıntısı ile açıklanmıştır.7. Diğer sayfalardaki değerlere ancak “F2” değiştir modu ile ulaşılabilir. “Enter”. “Tab” ya da “Ctrl+Sağa Ok” tuşu ile bir sağdakine. “*” işaretli kayıtlar “F7/ * Adlı kayıtları sil işlemi ile tamamen silineceklerdir. Yeni kayıt girişlerinde otomatik olarak verilir. Aynı kayıtın değerleri arasında gidip gelme işlemini ekleme modunda da yapabilirsiniz. eğer en sol alanda iseniz bir alt kayıta geçirir. “Aşağı Ok” veya “Yukarı Ok” tuşları ile bir üst ya da bir alttaki kayıtın aynı değerine getirir. Adı veya diğer özellikleri verilen bir kayıta ulaşılabilir. Bir kayıtı iptal etmek için malik adı içerisinde herhangi bir yere “*” yazılması yeterlidir.

Daha uzun hisse için “F7/Hisse sadeleştir” işlemine “Alt+S” ile anında ulaşılabilir. Bir parselin alanında değişiklik gerektiğinde “F7”/ Alan gir komutu kullanılarak parselin tüm hissedarlarına aynı anda alan girilebilir. Desimetrekare alan girişlerinde. Bu yöntem ile program tüm alanları 100’e bölerek yazacak ve sonuçlar m2 olarak listelenecektir. Kamulaştırma: Parsel içerisinde malikin hissesine karşı düşen kamulaştırma miktarıdır. C (Cinsiyet): Malikin cinsiyetidir. Erişim 1’nci sayfadandır. Bu şekilde yapılacak değişiklikler ile yapılan hata kesinlikle bilgisayarın hesaplama duyarlığı (~15 anlamlı hane) içinde kalacaktır. Ada numarasının bulunmadığı durumlarda "0/ Parsel" şeklinde girilmelidir. Aynı yöntem imar adaları girişinde ve diğer alan girişlerinde de uygulanmalıdır. Dağıtımda Hane Sayısı olarak 2 girilmesi gerekir. Adı soyadı alanına benzer şekilde ekranda yalnızca bir kısmı gösterilir. • • • • Hisse: Malikin parsel içerisindeki hissesidir. Toplam 15 karakterdir.7. 1569 m2 156900 olarak girilmelidir. 6.2 • • • • kinci Sayfa şlemleri Sıra: lk sayfadaki alanın tekrarıdır. Bu özellikle Tapu yazımında önemlidir.• Babası: Malikin babasıdır. Alan m²: Kadastro parselinin alanıdır. Erkekler için “E” kadınlar için “K” girilir. Bu alan yeni kayıt girişinde bir üstteki kayıttan taşınır. Erişim 1’nci sayfadandır. Bu alan tek tek girilebileceği gibi “F7”/ Kamulaştırmalar işlemi ile 55 NETCAD/MAP . Desimetrekare Dağıtım yapılacaksa alanlar m2 olarak değil dm2 olarak girilmelidir. Bir parsel içindeki tüm kayıtlarda aynı olmaması durumu pay kontrolünde belirtilir. Ada/Parsel: Malikin hissesinin bulunduğu Kadastro Ada/ Parselinin numarasıdır. Ada/Parsel şeklinde girilir. Bu bölümde pay payda arasındaki en büyük ortak bölen (EBOB) hesaplanarak hisse sadeleştirilebilir. Bu alan Pay/ Payda şeklinde girilir. diğer çıktılarda görünmez.2. Bağış: Malik eğer bir bağışta bulunmuş ise bağışın m2 olarak miktarıdır. Toplam 15 karakter girilebilir. Tapu yazdırılmayacak ise herhangi bir önemi yoktur. çıktı almadan önce ana menüdeki Proje parametreleri bölümünde. “Esc” ile çıkarken hesaplanan hisse “F10” ile otomatik olarak yerine yazdırılabilir veya “Esc” ile işlemden çıkılabilir. Geriye yazdırma için o hisse üzerinde “Alt+S” veya “F7” tuşuna basılmış olması gereklidir. Ada/Par: lk sayfadaki alanın tekrarıdır. Belediyeye ait hisseler için “*” girilmelidir. Bu sadeleştirmede EBOB 1 çıkar ise pay yada paydada yapılacak çok küçük değişiklikler ile EBOB'un büyümesi sağlanabilir.

(F2 Değiştirme Modunda). Not: Malike ilişkin bilgilerin yazılabileceği alandır. Bu alan program tarafında hesaplanır. Girilmesi isteğe bağlıdır. Dop kesintisinin yapılması istenmeyen maliklerde değer boş olmalıdır. Ancak kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılamış ise program yeniden DOP hesabı yapmaz. fraz görmüş yerlerde yola terk oranı da girilebilir. Hesaplama “F7”/ Dop Hesabı işlemi ile yapılabilir. Pafta No: Parselin kadastro paftasıdır. • • • • • • 6. Program yeni DOP kesintisini eski kesintiyi iade ettikten sonra yapar.3. Girilmesi isteğe bağlıdır. Girilmesi isteğe bağlıdır. Dop kesilecek maliklerde bu alan “AL” dır. 2 kişi için değer 2 olmalıdır. Program tarafında hesaplanıp düzenlemeye giren miktarlara benzer şekilde tamsayıya yuvarlanıp dengelenirler. Normal hisselerde değer 0 dır. Bu komut toplam kamulaştırma miktarını alır ve bir parselin malikleri arasında hisseleri oranında dağıtılır. Hesap sonrasında tamsayıya yuvarlanıp dengelenir. Tahsisler toplamı her zaman imar ada toplamını verir.toplu olarak da girilebilir. Bu alana malikin ev numarası. Ondalık olarak (0.2. 56 NETCAD/MAP . Cilt: Parselin cilt numarasıdır. yazılabilir. Bu komut Parselin düzenlemeye girmeyen toplam miktarını. Erişim 1’nci sayfadandır. Vrs (Verasetten ştirak Sayısı): Verasetten ntikalin söz konusu olduğu hisselerde toplam verese sayısıdır. Esdopo (Eski DOPO): Daha önceden düzenleme görmüş hisseler için yapılan eski düzenlemenin kesinti oranıdır. eski hesap sonuçları görüntülenir. • Dgirmeyen (Düzenlemeye Girmeyen): Parselin düzenlemeye girmeyen alanının malikin hissesine karşı düşen kısmıdır. Dpal (DOP Al): ki değerli bir alandır. Sayfa: Parselin sayfa numarasıdır. Dgiren (Düzenlemeye Giren): Malike ait hisseye karşı düşen düzenlemeye giren alandır. DOP: Malikten kesilen dop miktarıdır. Tahsis: Malikin imara tahsisidir. Düzenlemeye giren miktarlar program tarafında hesaplanır. Üçüncü Sayfa şlemleri • • • • • Ada/Par: lk sayfadaki alanın tekrarıdır.123 gibi) girilmesi gereken bir orandır. Bu alan tek tek girilebileceği gibi “F7”/ Düzenlemeye Girmeyenler işlemi ile toplu olarak da girilebilir.7. evinin bulunduğu imar parselinin numarası vb. Bu bölümdeyken “Sağa Ok” veya “Sola Ok” tuşlarını kullanarak AL ve ALMA arasında kolaylıkla değişim yapabilirsiniz. Parselin hissedarları arasında. hisseleri oranında dağıtır.

şlem sonunda hatalı kayıtlar yazdırılabilir. madde uygulamalarında uygulamaya giren malikleri gruplamak için kullanılır. Bu şekilde bir proje içerisinde aynı anda farklı DOP kesebilme imkanı doğar. Aynı grupların mar parsellerinde eşlenikleri olmalıdır. Diğer bir deyişle aynı Ada/ Parsel’deki hisselerde verilen parsel alanları farklı ise durum bildirilir. • • • • • • • • • • • • Pay Kontrolü DOP Hesabı Alan Gir Sıralama Yeniden Sıra No ver * Adlı Kayıtları Sil Hisse Sadeleştirme “alt-S” Düzenlemeye Girmeyenler Kamulaştırmalar Bedeller Tespit Cetveli “alt-T” 2981 şlemleri bulunmaktadır. Bu menüde.2. Program işleme başlamadan önce projenin Ada/ Parsel sırasında olması gerektiğini bildirir.4.Yazılanlar. • B2981: Bu alan 2981. Kontrol.7. Pay kontrolü ayrıca bir parselin tüm hisseleri için parsel alanının aynı olup olmadığını kontrol eder. • Pay Kontrolü: Girilmiş kayıtların hisselerini kontrol eder. Grup numarası negatif olan malikler DOP hesabına katılmazlar. Ancak kesinti miktarının %35'in üzerine çıkması durumunda aşan miktar tahsis olarak hesaplanır. 57 NETCAD/MAP . dağıtım sırasında bu malike ait tahsisin dağıtımı yapılırken sağ üst köşede görünecektir. Bu maliklerden DOP kesilmez. Pay kontrolünün yapılabilmesi için kayıtların Ada/Parsel sırasında olması gereklidir. Eğer farklılık pek çok yerde ise “F7” Alan Gir işlemi ile parsel içerisindeki tüm alanlar aynı anda düzeltilebilir. Gerektiğinde “Esc” ile işlem iptal edilip “F7”/ Sırala/ Ada-Parsel seçeneği ile proje sıralatılabilir. DOP hesabı öncesinde bunlar dağıtılır. Bu tahsisler “B2981” ile işaretlenmiş imar parsel grubundan alınır. Kalan miktarlar dop olarak alınırlar. parsel bazında toplam hissenin 1 olup olmadığı yada paylar toplamının alanı verip vermediğine dayanır. 6. şlemler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. şlem Menüsü “F7” Kadastro kayıtları ile ilgili yapılabilecek işlemlerin toplandığı menüyü açar. Grup Numaraları uyan malikler ile mar parselleri arasında DOP hesaplanır.

Ada/ Parseller dikkate alınmaz.00 279474. 58 NETCAD/MAP • . Soyad Ad: Kayıtlar soyadad+babaadı+sırano'ya göre sıralanır. Sırala: Ada/ Parsel sıraları pay kontrol ve Dop hesabı öncesinde gereklidir. yeniden hesaplanır.00000000 0. Kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılmamışsa bir önceki hesap sonuçları görüntülenir. 3. Aynı Ada/ Parsel içerisinde sıralama “Ad Soyad”+Baba Adı+ Sıra No'ya göredir. 4. Dengeleme sonrasında toplam tahsis toplam imar ada alanına eşit kılınır. Hesaplama payların tekrar kontrolü ile başlar.26147 Ortak Katılım Oranı Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) DOPO (OKO ile birlikte) : : : : : : : 213656 213656 0 65560 170976 0 0 279499. Sıralama menüsü ile 5 farklı sıralama yapılabilir. Dop Hesabı sonucu aşağıdaki şekilde rapor edilir. OKO ve bunlara bağlı olarak tüm DOP ve Tahsisler vb. Dop hesaplanır her bir hisse için düzenlemeye giren alanlar ve tahsisler tamsayı olacak şekilde dengelenir. Kullanımı özellikle çok malikli parsellerin alanlarında hata olması durumunda doğru değerin girilebilmesine yöneliktir. Hesaplama öncesinde kayıtlar “Ada/Parsel” sırasında olmalıdır. Aynı Ada/ Parsel içerisinde sıralama maliklerin sıra numaralarına göre gerçekleşir. 1. 5.34900314 : : : • Alan Gir: Verilen bir parselin tüm malikleri için parsel alanının kolayca girilebilmesini sağlar. Projenin her aşamasında Dop hesabı yapılabilir ve yenilenebilir. Ada-Parsel (Ad Soyad): Kayıtlar Ada/ Parsel sırasına sokulur. Ada-Parsel (Soyad Ad): Kayıtlar Ada/ Parsel sırasına sokulur. Ada-Parsel (Sıra No): Kayıtlar Ada/ Parsel sırasına sokulur. Aynı Ada/ Parsel içerisinde sıralama “Soyad Ad”+ Baba Adı+ Sıra No'ya göredir. 2.74 ∑Pay<>∑Alan 0.34900314 0. Toplam Tahsis Toplam mar Ada Alanı Toplam Ortak Katılım Alanı Toplam düzenlemeye giren (dopal) Toplam düzenlemeye giren (dopalma) Toplam Kamulaştırılan Alan Toplam Bağışlanan Alan Toplam Kadastro Parsel Alanı Toplam Pay Dikkat !!! Fark = 24. Ad Soyad: Kayıtlar Ad Soyad+ Baba Adı+ Sıra No'ya göre sıralanır.• DOP Hesabı: Projenin DOPO.

Bunun için imlecin o hisse olması gerekir.Tüm projenin Adlara veya Soyadlara göre sıralanması. farklı Ada/ Parsellerde olsalar da aynı maliklerin alt alta gelmeleriniz sağlar. Hisse Sadeleştirme: Pay/ Payda 15 karakteri geçen hisselerde sadeleştirilmesi için kullanılır. sıralama ve istenen özellikte çıktı alımının yanında. Yeniden Sıra No Ver: Kayıtlara tekrar sıra numarası verilir. “F6” ile yan pencereye geçilerek diğer bilgiler girilebilir. Kamulaştırmalar: Çok malikli parsellerde bir parsele ait toplam kamulaştırma miktarı. bu kişilerin evlerinin olduğu imar parsellerine otomatik dağıtım olanağı da sağlanmıştır. Malik ev numarası olarak algılanmalıdır. Program bu durumu uyarı olarak iletir. Veya sonradan sıra no verdirilmemişse kayıtlar girildiği sıraya sokulabilir. Dağıtım başladıktan sonra kullanılmamalıdır. Sıra numarası. her malike hissesi oranında otomatik olarak dağıtılır ve bu sütuna yazılır. her malike hissesi oranında otomatik olarak dağıtılır ve bu sütuna yazılır. • • 59 NETCAD/MAP . Burada evi olan maliklerle ilgili veri girişi. • Eski Sıra: Kayıtlar sıra no sırasına sokulur. Bu işlem ile adı içerisinde herhangi bir yerde “*” olan maliklerin dosyadan tamamen çıkartılır. Bu özellikle farklı sırada bir çıktı alımından sonra ilk sıraya geri dönülebilmesi için önemlidir. Tespit Cetveli: Açılan pencere Tespit ve Analiz bilgilerinin girilmesine uygun olarak düzenlenmiştir. Dağıtım başladıktan sonra bu işlem yapılırsa dağıtım bozulabilir ve dağıtımda kaymalar olabilir. Gerekli düzeltmeler “F2” değiştirme modunda yapılabilir. Yoğun meskun alanlarda yapılan uygulamalarda dağıtımın büyük bir bölümü bu bölümde gerçekleştirilebilir. Gerekli düzeltmeler “F2” değiştirme modunda yapılabilir. Bu durum hisselerin birleştirilmesi için uygun zemin hazırlar. Hisse sadeleştirme işlemine doğrudan hisse alanının iken “Alt-S” ile de erişebilirsiniz. Adlı Kayıtları Sil: Projeden çıkarılmak istenilen maliklerin ad soyad alanına “*” girilir. Bu bölümün kullanılabilmesi için arazi gezimi sırasında evler sıra numarası verilmiş ve malik bilgilerinin elde edilmiş olması gereklidir. Sadeleştirilen hisse “Esc” ile çıkarken otomatik olarak yerine yazdırılabilir. hissenin “F10” ile üzerinde üzerinde • • • • Düzenlemeye Girmeyenler: Çok malikli parsellerde bir parsele ait toplam düzenlemeye giren miktar.

Bölge şle: Bu işlem ile bloklar halinde 2981 Dop bölgeleri belirlenebilir. Baba Adı tam uyanlar doğrudan işaretlenir. Ad. Otomatik dağıtım sonrası gerekli ince ayarlamalar kullanıcı tarafından yapılmalıdır. • 2981 şlemleri: 2981 işlemlerinin toplandığı menüyü açar.Tapu Malikleri (Tapu Malikleri bölümüne girildiler) ve Evi olan malikler (bu bölüme girildiler) iki ayrı liste oluşturmuş durumdadır. Ancak gerek bilgilerin yanlış alınması veya yanlış girilmesi sonucu iki liste arasında birebir karşılaştırma yapılması sorunu çözmeyecektir.mar parseli no) şeklinde doldurulabilir. Soyad. Ev numarası (Sıra numarası) Tapu malikleri girişi. Otomatik dağıtım için evi olan malikler girilirken evi girdiği imar parseli de ilgili bölüme girilmelidir. bir kadastro parseli tek bir bölgede yer almalıdır. 1. şlemler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Daha 60 NETCAD/MAP . bu tür notlar dağıtım sırasında ekranın sağ üst köşesinde belirecek ve dağıtımda büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu yüzden program. Aynı zamanda ilgili malike ait Not bölümü de 5-2194/2 (Ev no. Evi olan malik. Tespit bilgilerine göre otomatik dağıtım işlemi dağıtım cetveli bölümünde “F9” Dağıtım rutini içerisinde gerçekleştirilir. Normalde evi olan Maliklerin Tapu Malikleri Listesinde de bulunması gerekir. arama sonucu Tapu malikleri arasında bulunursa veya kullanıcı tarafında işaretlenirse. Tam uymayanlar ancak benzeyenler listelenerek seçim kullanıcı inisiyatifine bırakılır. şlem öncesinde dop bölgesi işlenecek kadastro parselleri sorulur. Bu bölüm görsel amaçlıdır. Bu sütuna manuel olarak ta ev numaraları girilebilir. benzeştirme yöntemini kullanarak iki liste arsında ortak malik taraması yapar. Bölge sınırları Kadastro parsellerini bölmemeli. Bu menüde. 3’ncü sayfada yer alan Ev No sütununa yazılır. • • • • Bölge şle 2981 Ön Hesap (DOPL Alma) 2981 Yeniden Hesapla Kalanları DOP Olarak kes Bu bölüm aynı düzenleme alanı içerisinde birden fazla DOPO hesaplanmasına veya Serbest Tahsis yapılmasına yönelik işlemleri içerir. Yapılan otomatik dağıtım geri alınabilir. Farklı DOPO uygulamaları için düzenleme alanının pafta üzerinde bölgelere ayrılması gereklidir. Kesinti oranları (DOPO) program tarafından ayrı ayrı hesaplanacak olan bu bölgelere giren imar ve kadastro parsellerinin bölge numaralarının programa girilmesi gerekir.

Aksi durumda yanlışlıkla malik hissesine karşılık düşen miktardan fazla dağıtım yapılabilir. şlem bölge numarası otomatik olarak arttırılarak devam eder.-----------------------------------------------∑Kadastro i - ∑%35’i Geçenlerin Tahsisleri 61 NETCAD/MAP . 3. 2.0 olur. Program tahsis sonrası kalan miktarın tamamını dop varsayar. Bu işlem sonrasında serbest dop kesilecek maliklerin dağıtımı yapılır ve “2981 Yeniden Hesapla” seçeneği kullanılarak diğer malikler için dop kesinti miktarları hesaplanır. Bu işlem ile hiç bir malikten dop kesilmez ve tüm tahsisler düzenlemeye giren miktarlara eşitlenir. ∑ mar i i - ∑%35’i Geçenlerin Tahsisleri Dop =1. şlemin temel amacı dop miktarları kalanlara göre belirlenecek maliklerin tahsislerinin yapılabilmesi için gerekli maksimum tahsis miktarlarının hesabıdır. Aksi durumda hesaplamalar doğru olmayacaktır. Diğer bir deyişle bir kimseye hissesinden fazla yer tahsis edilmiş demektir. Tahsis edilebilecek miktar malikin düzenlemeye giren miktarıdır. Serbest dop kesileceklerin kalan miktarları normal olarak dop kesintisi olarak alınır. Düzenlemeye Girenler ile tahsisler eşitlenir. Ancak kesinti oranının %35'i geçmesi engellenir. Serbest tahsis yapılacak veya her malike kullandığı kadar yer verilecekse bu işlem başlangıçta mutlaka kullanılmalıdır. 2981 Yeniden Hesapla: 2981 Projelerinde hesaplama bu seçenek kullanılarak yapılmalıdır. Ancak DOPO'nun %35'i geçmesi durumunda geçen miktar gerçek tahsis olarak verilmiş dop bölgesine katılır. Hesaplama negatif işaretli maliklerin dop ve tahsis miktarlarının hesaplanması ile başlar. Bir kadastro parseli birden çok bölgeye bölünmemelidir. DOPO=0. Tüm bölgeler belirlendikten sonra dop miktarları dağıtım ile serbest olarak belirlenecek maliklerin dop bölge numaraları negatif yapılır. Dop hesabı i’nci bölge için. Tüm malikler girildikten sonra en az bir kez kullanılmalıdır. Bölge numarası negatif olan malikler hesap öncesinde gerekli yerlere tahsis edilirler.sonra bölge numarası verilir. Bu durum “–” (negatif) DOP kesintisine neden olacaktır. 2981 Ön Hesap (DOP Alma): Bu işlem Dağıtım öncesi Kadastro maliklerinden kesilen DOP kesintilerinin geri verilmesi işlemini gerçekleştirir. “F7/Yeniden Hesapla” seçeneğinin kullanılması durumunda dop bölgeleri değerlendirilmeye alınmaz. Bu hesabın istenilen şekilde olabilmesi için malikin dağıtımının yapılması gerekir. ESC ile çıkılabilir. Negatif işaretli maliklerin hesabı sonucu DOP’ları %35'i geçenlerin tahsisleri ortaya çıkar.

4.2. ~ → Bu işaretten sonra yazılacak karakteri içerenler. MEHMET : Mehmet’ler 62 NETCAD/MAP .7. * → Bulunduğu yerdeki tüm kayıtlar. Maliklerin kullandıkları alana göre serbestçe dağıtımı yapıldıktan sonra bu işlem kullanılarak Dağıtım bölümünde Kalan sütunundaki dağıtılmamış hisse miktarları doğrudan DOP olarak kesilirler.5. • • • • • • • • Sorgula Nereye Gitti Sıra No’dan Ara Ada+Parselden Ara Kayıt Ayır Dosya Ekle ASCII Oku ASCII Yaz Alt-A Alt-N F4 F5 şlemler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu işlem açılan pencerede gerekli yerler doldurularak yapılabilir. Bu hesap tüm bölgeler için tekrarlanır ve tüm tahsisler tamsayı olacak şekilde dengelenir. Bir anlamda her malikten farklı miktarda DOP kesilmesi demektir.şeklinde yapılır. Ad Filtresi Soyad Babaadı Açıklama Ada/Parsel :* :* :* :* :* Örnek Süzgeç Kullanımı. Örnekler. • Sorgula “Alt-A”: Bu komutla kayıtlar arasından verilecek özellikleri taşıyan kişi veya kişiler listelenebilir ve bu kayıtlara ulaşılabilir. Sorgu Menüsü “F8” Kadastro kayıtları ile ilgili yapılabilecek sorgulamaların toplandığı menüyü açar. Bu menüde. dağıtılmamış miktarların DOP olarak kesilmesini sağlar. 6. Kalanları DOP Olarak Kes: Bu işlem Serbest Tahsis amacına yönelik olarak yapılan dağıtım sonrasında. Tüm çıktılar buna göre düzenlenir. şlem kullanımı Dağıtım bölümünde de geçerlidir.

Bu yöntem ile bulunulan dosyaya başka bir dosya eklenebilir. Akıncı vb. Ana menüde Alt-N tuşu ile de ulaşılabilir. 1200. Kayıt Ayır: Sorgula seçeneğinde kullanılan yöntemler ile seçilen kayıtlar ayrı bir dosyaya aktarılabilir. 1112 vb. 120. Acaroğlu. 312. (Sarıacar.) Soyadı Ak ile başlayan (Ak. Mehtap’lar vb. Ada+Parselden “F5”: Kadastro ada parseli bilinen malik bulunur. Hasan. • Nereye Gitti “Alt-N”: Bu işlem ancak dağıtım yapıldıktan sonra kullanılabilir. Macar) Ad Filtresi Soyad Babaadı Açıklama Ada/Parsel : : : : : ~PER AK* HA* ~12 0/1235 Yukarıdaki arama 1235 parsel içerisindeki maliklerden ev numarası içerisinde 12 olan (12. Bu durumda ok tuşları ile istenilen malik aranmalıdır. Aklar. Ekleme sonucunda mutlaka Sıra numaralar kontrol edilmeli gerekiyor ise kayıtlara yeniden sıra numarası verdirilmelidir.) ~ACAR çinde ACAR harfleri geçen kelimeler. Pervin.. Dağıtım başladıktan sonra malikin gittiği imar parsellerinin listesi ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur. “Soyad:~URAN” şeklinde arama yapılabilir. 412. Alper vb.) ve adı içerisinde PER harfleri olan (Sarper. “Esc” ile işlemden çıkılabilir. Mehmet’ler. Özellikle Türkçe karakterlerin girilmesinde hata yapılmış olabileceği bilinmelidir. Listedeki kayıtlar “F5” ile yazdırılabilir.129. • • • • • ASCII Oku: ASCII bir dosyadan bulunulan dosyaya kayıt eklemek için kullanılır. Listelenen kişilerden aranılan “F1” ile seçilebilir.) babaadı HA ile başlayan (Harun. Verilecek her koşul listeye girecek kişi sayısını azaltacaktır. şleme girildiğinde Alanlar ve bu alanlara karşılık düşen değişken 63 NETCAD/MAP . Eğer aradığınız kişi ad veya soyadının yanlış/ farklı yazılmış olabileceğini düşünüyorsanız tam kelimeyi yazmadan “*” veya “~” kullanarak arama yapılması önerilir. Dosya Ekle: şlemin bitmiş dağıtımlarda yapılması sakıncalıdır.ME* : Me ile başlayanlar (Mesut’lar.) kayıtları listeler. Hakan vb. Hiçbir koşul vermeden arama yapılamaz bu durumda sorgulamadan çıkılır. Ancak bir kadastro ada parselinde pek çok malik olabilir. Sıranodan “F4”: Sıra numarası verilen malik bulunur. Soyadı TURAN olan biri DURAN olarak yazılmış olabilir.

Ekran modları. ikinci bir düzenleme geçmiş ise mar maliklerinin Kadastro kayıtlarına aktarılması için kullanılabilir.P. mar adaları ise Ada No (123) formunda girilir. kayıtların okunacağı dosya seçildiğinde.4. mar parselleri Ada No/ Parsel No (123/12).B. bu işlem tekrar veri girişi yapılmasına gerek kalmaz.2 (Tanım I ile başlar) Bu işlem özellikle Dağıtımı bitmiş projelerde.S. değiştirilmesi.2.8. veriler otomatik olarak programa gelir. Ada.1425.CEMAL.2 yazıp.SABANCILAR.txt dosyasında aşağıdaki gibi dizilmiş olsun.4. mar Adaları Girişi Bu bölümde imar adaları veya parselleri girilir.B. Program otomatik olarak Adı ve Uzantısı verilen dosyaya istenen alanları yazar. Bu nedenle aşağıdaki açıklamalarda ada kelimesi her ikisi içinde kullanılmıştır. Program aynı anda hem adaya hem de parsele dağıtımı destekler. Alan.1271. ERD NÇ.1.9. Baba Adı.1 AHMET. Malik Soyadı.1. Kayıtlar dosyaya yazıldıktan sonra Yeni projeye ASCII dosya oku işlemi ile aktarılır.1. Bu işlem özellikle farklı programlarda girilmiş verilerin programa aktarılması konusunda hız kazandıracaktır. Parsel. 6. HissePayda şeklinde virgüllerle ayrılmış olarak Kayıt.ERTAŞ. burada alanlar Malik Adı. Dm2 dağıtım yapılacaksa buna uygun şekilde yani Alanı 1203. ve aranması Kadastro Kayıtları Girişi ile aynıdır. Kadastro kayıtlarının da aynı şekilde girilmesi unutulmamalıdır.B. • Kayıtların girilmesi: “F3” Ekleme modu ile yeni kayıtlar girilebilir.1.P. 64 NETCAD/MAP . bilgilerin girilmesi.1345.5 OKAN. Okunacak olan dosyada ki verilere karşılık düşen Kodlar girilerek veri okutulur.2 Tanım bölümüne A.HASAN.D.D.1. Aynı şekilde ASCII dosyaya yazılacak değişkenler belirlenir.1250. SMA L. Kayıtların yazılacağı dosya ve uzantısı girilir. Farklı olarak tanımın başlangıcında Kadastro Maliklerinin yada mar Maliklerinin aktarılacağı belirlenir.P.S. Diğer alanlarda olduğu gibi alanlar yine Tamsayı girilmelidir.D.HÜSEY N.1271.kodları gelir. Kadastro Malikleri için: KA. HissePay. Kayıtların okunacağı dosya örneği aşağıda verilmiştir. • ASCII Yaz: Yöntem olarak ASCII dosyadan okuma gibidir.1.S.1.4.2 (Tanım K ile başlar) mar Malikleri çin: IA.1354.68 olan imar parseli 120368 olarak girilmelidir.10.

Pafta Numarası ve varsa açıklamasıdır. “F3” Ekle işlemi ile her aşamada eksik/yeni kayıt eklenebilir. Ada veya Parselin adı. Kursor işareti ilgili imar parseline ait OKA sütununda iken Sağa/Sola ok tuşları ile OKA olarak işaretlenebilir veya OKA işareti olanların işaretleri kaldırılabilir. Hesap OKA dışındakiler seçeneği ile yapıldığı için DOPO oranı büyük çıkacaktır. • Ortak Katılım Adalarının şaretlenmesi: Proje içinde Okul. kinci Aşama: Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra Dop Hesabı işlemi OKA dışındakiler seçeneği kullanılarak yapılır. gibi ortak katılım adaları var ise ve düzenlemeye giren tüm maliklerden hisseleri oranında bu adalara tahsis yapılması isteniyorsa program bu konuda tam otomatik çözümler sunar. 65 NETCAD/MAP . • Ortak Katılım Paylarının Hesabı ve Otomatik Dağıtımı Birinci Aşama: Öncelikle tüm Kadastro Bilgileri Girişinden girilir. Kesinti Oranı=DOPO+OKO Üçüncü Aşama: Ortak Katılım Adaları hariç tüm imar parsellerine dağıtım normal olarak yapılıp tüm tahsisler sıfırlanmalıdır. Sıralama ve Pay kontrolü yapılır. Kayıtlarda veya dağıtımda bir değişiklik olması durumunda OKA tahsisleri geri alınarak işlemler yenilenmelidir.seçenek olarak Tüm mar parselleri seçilmelidir. Sonuç kontrol edilir. Dördüncü Aşama: Dağıtım yapılıp. Birden fazla Ortak Katılım Adası varsa bu işlem her biri için tekrarlanır. NETCAD/MAP/ mar programında oluşturulan Ada/ Parseller bu bölüme otomatik olarak aktarılabilir. Kadastro Kayıtları OKA’lar dahil tüm mar kayıtları normal olarak projeye girilir. tahsisler sıfırlandıktan sonra tekrar Dop hesaplatılıp. Alanı. Belediye hizmet alanı vb.Bu bölümde girilebilecek genel bilgiler . Beşinci Aşama: Dağıtım bölümünde Ortak Katılım Adasının bulunduğu sütuna geçip “F9” mar Adasına dağıt işlemi ile tüm maliklerin OKA payları OKA adasına aktarılır. gerekiyorsa değişiklikler yapılır ve Dop hesabı yenilenir. Bunun nedeni hesaplanan oran içerisinde OKO oranında olmasıdır. Resmi kurum. Ortak Katılım Adaları işaretlenir. Bu durumda DOPO oranı küçülecek dolayısı ile tahsisler büyüyecektir.

4. Bunların dışında silinmesi gereken alanlar var ise Ada/ Parsel adı içerisine “*” yazılması ve aynı şekilde sıralatılarak silinmesi gerekir. • • • • 1. 37214/PARK vb. Bu menüden. Alan Verisi Oku: mar Ada/ Parsel alanları ASCII bir dosyadan okutulabilir. Genişletme işlemi ancak daraltılabilecek komşu bir parsel varsa gerçekleştirilmelidir.• Kayıtların Değiştirilmesi: “F2” Değiştirme modu ile daha önce girilmiş kayıtlar değiştirilebilir. Parsele dağıtım yapılması sırasında Hisseli mülkiyet oluşturulmaması için gerekli görülen alan değişiklikleri ve kaydırmaları dağıtımın her aşamasında yapılabilir. • Kayıtların Silinmesi: Ada/ Parsel adı içerisinde nümerik olmayan karakterleri içerenler (E112/1. F6:Kimden “Alt-K”: “F6” tuşu veya “Alt-K” ile bir imar ada veya parselinin kimlerden geldiği sorulabilir. Örneğin 300 m2 tahsisi olan bir malikin verileceği parsel alanının veya o parseldeki boşluğun 295 m2 olduğunu düşünelim. Bu dosyada veriler sütunlar halinde dizilmiş olmalı. 2. 1. Sıralama sonunda iptal edilen imar Ada/ Parsellerine dağıtım yapılmış ise bu tahsisler maliklere geri verilir. Toplam ada alanının ve DOPO’nun değişmemesi için komşu parselin alanı da 5 m2 daraltılmalıdır. SINIR. Ortak Katılım Adaları ve Tahsis edilmeyen miktar toplamı hesaplatılabilir. Bu işlem projenin herhangi bir aşamasında tekrarlanabilir. 66 NETCAD/MAP . 3. PARK1. ve veriler boşluk karakteri ile ayrılmalıdır. Alan değişimlerinin daha sonra NETCAD/MAP/ mar programında koordinatlara dayalı olarak da gerçekleştirilmesinin unutulmaması gerekir. Alan Verisi Oku 2981 şlemleri Bedel şle Sırala (Alt-F8) işlemleri yapılabilir.) bu bölüme sadece alanlarıyla aktarılır. Sıralatma aynı zamanda silinen kayıtları da kaldırır. Bu işlem için ilgili parsele dağıtım yapılmış olmalıdır. Ada/ Parsel numaraları “0” sıfır gelir. “F7” şlem Menüsü: Proje ile ilgili bir takım işlemlerin yapıldığı menü açılır. Bu tür dağıtıma girmemesi gereken alanlar sıralama ile silinir. 5 m2 tahsis fazlalığı ya başka bir verilerek hisselendirilecek veya alan genişletilecektir. Kayıtların Sıralanması: Alt-F8 ile ya da F7 işlem menüsünden imar Ada/ Parselleri sıralatılabilir. F5:Toplam: “F5” tuşu ile mar adaları.

Rapor: 3 farklı rapor alınabilir. 67 NETCAD/MAP . Parçalanmış Parseller: Normal koşullarda mar Ada/ Parsel kayıtlarında bulunan B2981 alanı dop bölgesini belirler. Bölge işle: mar Adaları Girişinde yada Tapu Kayıtları Girişinde (3’ncü sayfada) manuel olarak ilgili sütuna Bölge Numaraları teker teker girilerek yapılabilirse de Bölge şle işlemi ile otomatik olarak da yapılabilir. daha sonra süzgeç verilen Ada/ Parseller için bölge numarası girilir. Üçüncü raporda ise tüm Ada/ Parseller bölge numarasına göre gruplanarak listelenir. Yanlışlık yapılması durumunda parselin bölge numarasına 0 verip F7 işlem seçeneğini kullanarak kaydı silebilirsiniz. Dikkat edilecek husus bölgeye giren miktarlar toplamının parsel alanına eşit olmasıdır. Bu listede bölgeye giren miktarların toplamı edinilebilir. ilk 2 rapor seçilen ada parsellerin Ada/ Parsel yada bölge numarası sırasında listesidir. Program gerek maliklere ve imar parsellerine erişimde gerekse dağıtım sorgulamalarında çok çeşitli ve geniş olanaklar sağlar.2. Girilen bölge numarası ilgili Ada/ Parsellerin 2981 sütununa yazılır. 6.9. Parçalanmış Parseller seçeneği bu özel durumların belirlenmesini sağlar. Eşit olmama durumları rapor alırken bildirilir. şleme girildiğinde Bölgedeki Ada/ Parseller için süzgeç sorulur. 2981 şlemleri: Proje ile ilgili bir takım işlemlerin yapıldığı menü açılır. Ada Dağıtım Cetveli Bu bölüm programın kalbi olarak nitelenebilir. Ancak bazı durumlarda bir imar Ada/ Parselinin iki yada daha çok bölgeye girmesi söz konusu olabilir.Örnek: 101/1 101/2 101/3 101/4 550 500 525 550 2. Açılan pencerede parselin girdiği tüm bölgeler ve her bir bölgeye giren miktarlar verilmelidir. Bölge şle Parçalı Parseller Rapor işlemleri seçilebilir. Bu menüden.

mara tahsisleri 0 çıkan maliklerin normal olarak dağıtımı yapılamaz. “F2” tuşuna basılır ve tahsis edilecek miktar yazılır. Dağıtım bölümüne girildiğinde. Ve çıktılarda “DAĞITIMA G RMED ” olarak görünür. Ayrıca “Ctrl” ve sağa. Programda yanlışlıkla veya eksik tahsis yapılmasına karşı gerekli önlemler sorgulamalarla alınmıştır. Alt-K) ile malikin satırı ve tahsis edilecek imar parseli sütunun kesişim noktasına gelerek. Bu menüde.2. Alt-A. “Ctrl-F1” ile doğrudan tahsis yapılır. mar adaları. Bu maliklerin de tescil edilebilmesi ve kütüklerden düşürülebilmesi için çıktılarda payları 0 bile olsa görünmesi gerekiyor. mara tahsis ve tahsis edilmeyen miktarları ile ekranın en sol sütunlarında görülür. ok tuşları veya arama tuşları (F3.1. sola ok tuşlarına aynı anda basarak yatayda sayfa sayfa ilerlenebilir. • • • • • • Malik Nereye Gitti mar Parseli Kimlerden Geldi Dağıtılmamış Maliki Bul Tahsis Edilmemiş mar Parseline ki Malikin Kesiştiği Parseller mar Adası Kimlerden Geldi F6 af6 af3 af5 af7 68 NETCAD/MAP . Kadastro kayıtları (malikler) ise Sıra No.9. Parsel No. Bir malik hissesinin bir kısmını bir imar parseline tahsis etmek için. Bir imar parseline yapılan tahsisin geri alınması. F5. “F4” ile Kadastro Ada/ Parsel numarasından ve “Alt-A” ile malike ait herhangi bir bilgi ile ulaşılabilir.Dağıtıma isteğe göre imar parselleri doldurularak veya önce malikler dağıtılarak başlanabilir ve devam edilebilir. Sayfada ki Açıklama bölümüne girilmiş ise. “Ctrl-F2” ile bulunula yerdeki tahsis doğrudan geri alınabilir. Ada No. bu not ekranın sağ üst köşesinde görünecektir. Sorgu Menüsü “F8” Dağıtım sırasında “F8” tuşu ile yapılabilecek sorgulamaların toplandığı menü açılır. Maliklere “F5” ile sıra numarasında. Eğer evi olan tapu maliklerinin tespitteki ev numaraları veya evlerin hangi imar parselinde kaldığı önceden Kadastro Kayıtları Girişinde 3. • Bir malik hissesini olduğu gibi bir imar parseline tahsis etmek için. F4. Bu tür durumlarda tahsisi ctrl-F3 ile yapmalısınız. • • 6. Adanın Alanı ve tahsis edilmeyen miktarları ile ekranın en üst satırlarında. yukarıda açıklanan yöntemlerle ile kesişim noktasına gelerek. Ada Adı. Hiçbir sıra ve kurala bağlı kalmadan karışık olarak da dağıtım yapılabilir. Bu noktada daha öncen yapılmış bir tahsis varsa yeni yazılan ile değiştirilir.

Örneğin bir imar parselinde 100 m2 boşluk var ve kalan tahsisi uygun bir malik aranıyor. şlem tekrarlanarak diğer dağıtılmamış maliklere de ulaşılabilir. Ada/ Parseline “*” yerine istenilen Ada/ Parsel numarası yazılarak aranılan özellikte tahsisi veya kalan tahsisi olan maliklerden sadece o parselde hissesi olanlar listelenebilir. Bulunan ilk tahsisi sıfırlanmamış imar parseline ulaşılır. Kalan Filtresi Tahsis Ada/ Parsel :* :* :* Bu pencerede tahsisleri ve kalan tahsisleri vereceğiniz sınırlar içerisinde kalan malikleri listeleyebilirsiniz. Gerekiyor ise “F5” ile çıktı alınabilir.0/1020 Yukarıda açıklanan “F6”. tahsis edildiği imar parselleri. Kalan Filtresi Tahsis Ada/ Parsel :90.100 :* :0/1012. F1 ile seçilen kayda ulaşılabilir.. Bu işlem için ilgili parsele dağıtım yapılmış olmalıdır. Tahsis ve parseller içinde aynı şekilde aralık süzgeci verilebilir.• • • • • Kadastro Parselleri Nereye Gitti lk Ada Son Ada Sorgula Kalanları Sorgula Alt-I Alt-S Alt-A Alt-K • • • • • • • • • • Malik Nereye Gitti “F6”: Bu işlem ile bir kadastro malikinin hangi imar parsellerine tahsis edildiği öğrenilebilir. tahsis miktarları. aşağı yukarı ok tuşları ile serbestçe dolaşılabilir.100 verilerek 90 ile 100 m2 arasında tahsisi kalanlardan uygun olanlardan istenilenler seçilebilir. alt ve üst sınırlarda verilebilir. Son Ada “Alt-S”: mar Ada/ Parsellerden son kayıta ulaşmak için kullanılır... lk Ada “Alt-I”: mar Ada/ Parsellerden ilk kayıta ulaşmak için kullanılır. Sorgula “Alt-K”: şleme girildiğinde aşağıdaki menü açılır. Bulunan ilk dağıtımı sıfırlanmamış malike ulaşılır. 90. mar Parseli Kimlerden Geldi “af6”: Bu işlem ile bir imar parselinin hangi kadastro maliklerinden geldiği öğrenilebilir. Kadastro Parselleri Nereye Gitti: Bu işlem ile Kadastro Parselinin. şlem tekrarlanarak diğer tahsis edilmemiş imar parsellerine de ulaşılabilir. Tahsis Edilmemiş mar Parseline “af5”: Arama bulunulan yerden sağa doğru yapılır. 69 NETCAD/MAP . ve imar parselindeki hisseleri listelenir. Dağıtılmamış Maliki Bul “af3”: Arama bulunulan yerden aşağıya doğru yapılır. “Alt-F6” ve “Alt-K” ile açılan sorgu pencerelerinde. Gerek tahsislere gerekse kalan tahsislere tek anlamlı rakamların yanında. ki Malikin Kesiştiği Parseller af7 mar Adası Kimlerden Geldi: “F6” tuşu ile bir imar ada veya parselinin kimlerden geldiği sorulabilir. Bu durumda Kalan Tahsisine 100 verilerek kalan tahsisi 100 m2 olan malikler listelenir.

2. Özellikle OKA adalarının doldurulmasında çok büyük kolaylık ve hız sağlar. Dağıtım işlemi bulunulan sütundan sonraki imar parsellerine yapılacaktır.2.3. Geri alma işlemi yine bulunulan sütundan sonraki imar parsellerine yapılan tahsisleri kapsayacaktır.9. mar Parseline Dağıt: Bu komut bulunulan sütundaki imar parseline bulunulan malikten itibaren doldurana kadar otomatik tahsis yapar. Tespitlere Göre Otomatik Dağıtımı ptal Et: Tespitlere göre yapılan otomatik dağılım iptal edilebilir. Bulunulan Yere Tahsis Et “Ctrl-F1”: Arama ve sorgu yöntemleriyle malik hissesinin tahsis edileceği imar parseli sütununa ulaşılabilir ve bu işlem ile ilgili tahsis imar parseline transfer edilebilir. Dağıtım Menüsü “F9” Dağıtım sırasında “F9” tuşu ile dağıtım işlemlerinin yapıldığı menü açılır. mar parselinde yeterli yor yok ise doldurulacak kadar m2 tahsis yapılır Bulunulan Yere Tahsisi ptal Et “Ctrl-F1”: Daha önce yapılan bir tahsis bu işlem ile iptal edilebilir. Kesinti oranlarının değiştiği durumlarda parsellere olan dağıtım iptal edilip tekrar yapılabilir. Bu menüde.9. • • • • • • • 6. Tespitlere Göre Otomatik Dağıt: Bu işlemin kullanılabilmesi için Kadastro Kayıtları Girişi bölümünde Tespit bilgilerinin girilmiş olması ve işlemlerin ilgili bölümde anlatıldığı gibi gerçekleştirilmiş olması gereklidir. • Maliki Boş Yerlere Tahsis Et • Malikin Dağıtımını ptal Et • mar Parseline Dağıt • mar Parselinin Dağıtımını ptal Et • Bulunulan Yere Tahsis Et • Bulunulan Yede Tahsisi ptal Et • Tespitlere Göre Otomatik Dağıt • Tespitlere Göre Otomatik Dağıtımı ptal Et • Maliki Boş Yerlere Tahsis Et: Bu komut ile bulunulan yerdeki malikin tahsisi o noktadan sonraki imar parsellerine onları dolduracak şekilde sıradan dağıtılarak tahsis yapılır. evlerinin olduğu imar parsellerine dağıtımı sağlanabilir. Bu yöntem ile evi olan malik tahsislerinin. Tek işlemde on binlerce malikin hissesini bir Ada/ Parsele dağıtmak olasıdır. Tek malikli projelerde ilgili malik hissesini veya dağıtım sonlarında Belediye veya Maliye hisseleri de bu yöntemle imar parsellerindeki boşlukları dolduracak şekilde dağıtılabilir. Üretilebilen tüm çıktıların dosyaya konmasına gerek 70 NETCAD/MAP . Malikin Dağıtımını ptal Et: Bu komut bulunulan satırdaki malikin dağıtımını daha önce verilen yerlerden geri alarak iptal eder.6.2. Raporlar Programın dışa vurumu olarak nitelendirebilecek yazıcı çıktıları konusunda çeşitli seçenekler sunulmaktadır. mar Parseline Dağıtımı ptal Et: Bu komut bulunulan sütundaki imar parseline olan tahsisleri maliklerine geri verir.

dm2 olarak yapılmışsa “2” yazılmalıdır. Proje Mühendisi ve Kontrol Mühendisi bilgileri girilebilir. li .9. Bu yüzden yeni çıktı oluşturmak her zaman olanaklıdır. Dengeleme yapılmaz. 2400’büyük Paydaları 2400’e indirgensin mi? <E>: Bu bölümün varsayılan değeri Evet olarak belirlenmiştir. Dağıtımda Kolon Sayısı: Bu bölümde dağıtım yaparken ekranda görünecek imar parsellerinin sayısı belirlenir. 6. Parametreler bölümünden. Yazıcı menüsü aşağıdaki gibidir. 5 girildiğinde 5 sütun görünecektir. Dağıtımda hane sayısı 2 olarak girildiğinde. Mahallesi. • • • • • • • • • • Ana Listeye Dön Özet Cetveli Kadastroya Sıralı Çıktılar mara Sıralı Çıktılar Uygulama Sahası Tahsis Cetveli Ada Dağıtım Cetvelleri Tescil Sayfaları Tapular Fen Klasörü Parametreler Yukarıda belirtilen tüm çıktıların bir kere alınması ve incelenmesi önerilir.2. Sadece bulunulan yerdeki Belediye ve Kadastro Teşkilatlarının isteklerine uygun çıktıların alınması yeterli olacaktır.olmayabilir. Enter ile geçildiğinde uygun olan • • • • 71 NETCAD/MAP .4. Düzenleme Sahası. çıktılarda tüm alanlar 100’e bölünerek yazılacak ve sonuçlar m2 olarak listelenecektir. lçesi. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bağlı yazıcıdan çıktı alınabilir. Belediyesi. Proje Parametreleri Proje ile ilgili bir takım parametreler bu bölümden ayarlanabilir. Hisse Paydaları 2400’e indirgensin mi? <E>: Bu bölümün varsayılan değeri Evet olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi çıktı alma aşamasında gerekli tüm veriler program tarafından hesaplanmış ve oluşturulmuş durumdadır. Girilen bu bilgiler gereken çıktılarda görünecektir. Çıktılar Text editörü ekranına gelir. • Dağıtımda Hane Sayısı: Bu bölüme dağıtım m2 olarak yapılmışsa 0 (sıfır). 4 girildiğinde ekranda 4 sütun. Enter ile geçildiğinde uygun olan çıktılarda hisse paydası 2400 olacak şekilde hisseler yeniden belirlenir.

hesaplama işlemleri yapılır ve hesaplama sonuçları görülür.DB Dağıtım Dosyası TpPrint. Daha sonra yapılması gereken ayarlar: Denetim masası\BDE Administrator menüsünde.NIW Dağıtımın Ana Dosyası *_K.DB Tesbit Bilgileri Dosyası *_I. Dosya Yapısı *. “E” tuşuna basılıp geçildiğinde uygun olan çıktılarda hisseler sadeleşmiş olarak gelecektir.ini işleminden sonra oluşur. Bu yüzden Dizin ve Proje isimlendirmelerinde genel olarak Türkçe karakterleri kullanmaktan kaçınınız. gerekirse Tespit (Analiz) bilgileri girilir.çıktılarda hisse paydası 2400’den büyük olanlar 2400 olacak şekilde hisseler yeniden belirlenir. Durum: Bu bölümde Proje dizini Diskte kalan boş alan. ALTINDAĞ yerine ALTINDAG kullanılabilir. Bu ekran toplam 5 sayfadan oluşmaktadır. Tapudan alınan kayıtlar. Bellekte kalan boş alan.DB Tapu-Kadastro Kayıtları Dosyası *_T.DB mar Kayıtları Dosyası *_D. üzerinde çalışılan proje gibi bilgiler öğrenilebilir. • 7. 72 NETCAD/MAP . Bu bölümde Kadastral Parseller ile ilgili bilgiler bulunur.Bulunduğu yer: Özellikle Türkçe karakterlerin gerek dizin adı gerekse proje adlarında kullanılması zaman zaman sorun yaratabilmektedir. Kadastro Kayıtları Girişi 1. Dengeleme yapılmaz. Örnek: GÖKOVA yerine GOKOVA. Bölüm Windows mar Dağıtım Program kurulumundan sonra BDE32_5111 programının kurulması gerekmektedir. • Hisseler Sadeleştirilsin mi? <H>: Bu bölümün varsayılan değeri Hayır olarak belirlenmiştir. Sayfa numarası tıklanarak sayfalar arasında geçiş sağlanmaktadır.ini Tapu Yazım Parametreleri Dosyası Bu dosya ilk tapu yazdırma NETCAD\MODUL\IMAR\TpPrint. Configuration\Driver\Native\Paradox\Langdriver=Paradox’turk’ Configuration\System\INIT\Langdriver=Paradox’turk’ olarak ayarlanmalıdır. 7.1.

Bağış. Ayrıca Cilt. Bir Kadastro parseli içinde bu değerlerin toplamı o parsele ait miktarlardır. Baba Adı. istenilen değerler değiştirilebilir. zlenecek en doğru yol proje kapsamındaki tüm malikler girildikten sonra kayıtların “F7/Sırala” ile istenilen sıraya sokulması ve “F7/Sırala /Yeniden Sıra No Ver” komutu ile yeniden sıra numarası verilmesidir.Yok). Seçili bir kaydı silmek için “F6” fonksiyon tuşuna basarak silebilirsiniz. bağış. “F5” ile Ada/ Parsel numarası verilerek veya “F8” ile Malik Adı Soyadı verilerek ulaşılabilir. Kamulaştırma. Daha önce girilmiş değerleri değiştirebilmek için ilgili kaydı seçip “F2” tuşuna basarak ilgili kayıt bilgilerinin açılmasını sağlamış olursunuz. K:Kadın. Dop Al/Alma. Düzenlemeye girmeyen miktarlar. Kayıt ekleme veya kayıt değiştirme işleminde satırlar arasında geçişi Enter veya Tab tuşu ile yapabilirisiniz. Sayfa. Pafta ve Cinsi bilgileri girilir ardından KABUL butonuna tıklanarak kayıt eklenir ve ardından kayıt girişine devam edilir. Yeni kayıt girişine “F3 Ekle” ile başlanır. Kadastro Adası. Bu kayıtların girişinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli konu vardır. Sıra No: Malike ait sıra numarasıdır.1. Bir malik kaydı ile ilgili tüm değerler ise hesaplanır. Cinsiyeti (E:Erkek. Ad. malikten DOP alınıp alınmayacağı. stenilen anda sayfalar arasında geçiş yapılabilir. Bu alan kesinlikle çift olmamalıdır. Dağıtım başladıktan veya bittikten sonra unutulmuş maliklerin eklenmesi gerekiyorsa ve aradan kayıt silmeler olmuşsa sonlarda çift sıra numaraları oluşabilir. Parseli.1.Bir malike ait. Cinsiyet. Eskidopo. 7. Düzenlemeye girmeyen alan. Kamulaştırma. Alan. lk Sayfa şlemleri 7.1. Hisse Payda. “F3” ile kayıt ekleme penceresinde sırası ile Ada/Parsel No.1. Normal modda sıra numarası veya Kadastro Ada/ Parseli bilinen veya Malik Adı bilinen bir kayıta “F4” ile sıra numarası vererek. Adı Soyadı. Sayfa. Yeni kayıt girişlerinde otomatik olarak verilir. Soyadı. Cilt no. Alanı ve Hisse ayrıca Bağış. kamulaştırma ve düzenlemeye girmeyen miktarlar hisseye karşı düşen miktarlardır.1. Pafta No ve cinsi ile analiz bilgileri de girilebilir. Bulunduğunuz yerden üst satıra geçmek için Shıft + Tab kombine tuşlarını kullanabilirisiniz. Baba Adı. 73 NETCAD/MAP . Hisse Pay. Ancak kayıtlar arasında silme yeniden ekleme gibi işlemler sırasında çift numaralar oluşabilir. Diğer sayfalardaki değerlere “F2” değiştir fonksiyon tuşu ile ulaşılabilir. eski bir düzenleme olmuş ise ESK DOPO veya yola terk oranı bilgileri girilebilir.

Bu sadeleştirmede OBEB 1 çıkar ise pay ve paydada ortak bölen yok demektir. Bu bölümde pay payda arasındaki ortak bölenlerin en büyüğü (OBEB) hesaplanarak hisse sadeleştirilebilir. Buda sadeleştirmenin yapılamayacağını gösterir.1. Babası: Malikin babasıdır.3. Bir parselin alanında değişiklik gerektiğinde “F7”/ Alan gir komutu kullanılarak parselin tüm hissedarlarına aynı anda alan girilebilir. C (Cinsiyet): Malikin cinsiyetidir. Ancak standart raporda 20 karakteri gösterilir.1. Rapordaki hane sayısını arttırmak için kitabın sonunda ÖRNEK DÖKÜMAN bölümüne bakınız. Desimetrekare alan girişini yapabilmek için Parametreler\Proje parametrelerindeki dağıtım birimi dm2 seçilmelidir. Toplam 10 karakterdir. 1569.1. Ada/ Parsel numarası nümerik olarak girilmelidir.25 olarak girilmelidir.2.4.1. Ancak standart raporda 10 karakteri gösterilir. Toplam 15 karakterdir. 74 NETCAD/MAP . Hisse Pay 15 karakter.6.7. Hisse Payda 15 karakter girilebilir. Bu malikler dosyadan fiziksel olarak “F7/* Adlı kayıtları sil” komutu ile kaldırılırlar. Alfanümerik değerler kabul edilmeyecektir.5.1. Erkekler için “E” kadınlar için “K” girilir. Bu alan Hisse Pay ve Hisse Payda şeklinde girilir. Ada numarasının bulunmadığı durumlarda "0/ Parsel" şeklinde girilmelidir. Ada/Parsel şeklinde girilir.1.1.7. Parametreler\Genel Rapor Parametrelerinde Normal(7 basamak) seçili ise 7 haneli Geniş(10 basamak) seçili ise 10 haneli rapor üretecektir. Aynı yöntem imar adaları girişinde ve diğer alan girişlerinde de uygulanmalıdır.1.1. Toplam 10 karakterdir. Alan m²: Kadastro parselinin alanıdır.1. Ancak bu noktada 2 seçenek sunulmaktadır. Bu alan toplam 35 karakterdir. Ada/Parsel: Malikin hissesinin bulunduğu Kadastro Ada/ Parselinin numarasıdır.1. dm2 olarak girilmelidir. Adı Soyadı: Malikin adı soyadı. Rapordaki hane sayısını arttırmak için kitabın sonunda ÖRNEK DÖKÜMAN bölümüne bakınız 7. 7. 7. Hisse için “F7/Hisse sadeleştir” işlemine “Alt+S” ile anında ulaşılabilir. Hisse: Malikin parsel içerisindeki hissesidir. için Desimetrekare Dağıtım yapılacaksa alanlar m2 olarak değil. Metrekare alan girişini yapabilmek Parametreler\Proje parametrelerindeki dağıtım birimi m2 seçilmelidir. 7. Silinmesi istenilen malikler için bu alana * girilir. 7.1.

1. 7. 7. parselin malikleri arasında ister hisseleri oranında ister tüm maliklere aynı alanlar dağıtılır.2. DopA (DOP Al): Onay kutusundan ibarettir.1. Bu komut Parselin düzenlemeye girmeyen toplam miktarını.1.1.2. 7.2. Düzenlemeye giren miktarlar program tarafında hesaplanır. ister tüm maliklere aynı alanlar dağıtılır.2. ister hisseleri oranında dağıtır. Ondalık olarak (0.5.1. Bu alan tek tek girilebileceği gibi “F7”/ Kamulaştırmalar işlemi ile toplu olarak da girilebilir.2. fraz görmüş yerlerde yola terk oranı da girilebilir.7.2.4.6. Dgiren (Düzenlemeye Giren): Malike ait hisseye karşı düşen düzenlemeye giren alandır. Dgirmeyen (Düzenlemeye Girmeyen): Parselin düzenlemeye girmeyen alanının malikin hissesine karşı düşen kısmıdır.1.1. DOP: Malikten kesilen dop miktarıdır. Ada/Par: lk sayfadaki alanın tekrarıdır. Ancak kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılmış ise program yeniden DOP hesabı yapmaz. Hesaplama “F7”/ Dop Hesabı işlemi ile yapılabilir. Bu alan tek tek girilebileceği gibi “F7”/ Düzenlemeye Girmeyenler işlemi ile toplu olarak da girilebilir.2.1. Dop kesintisinin yapılması istenmeyen maliklerde bu kutu boş bırakılır. 7. Notadan sonra toplam 7 hane girilebilir. Ancak standart raporda 12 karakteri gösterilir. 7. Esdopo (Eski DOPO): Daha önceden düzenleme görmüş hisseler için yapılan eski düzenlemenin kesinti oranıdır.7.2.8.1.1. Rapordaki hane sayısını arttırmak için kitabın sonunda ÖRNEK DÖKÜMAN bölümüne bakınız 7. eski hesap sonuçları görüntülenir. Cinsi: Kadastro parsellerinin Tapu kayıtlarındaki niteliği yazılır. kinci Sayfa şlemleri 7. Bu komut toplam kamulaştırma miktarını alır. Dop kesilecek maliklerde bu kutu tıklanarak işaretlenir.2. Program yeni DOP kesintisini eski kesintiyi iade ettikten sonra yapar.9. Toplam 15 karakterdir.3. 75 NETCAD/MAP . Sıra: lk sayfadaki alanın tekrarıdır.1. Bu alan program tarafından hesaplanır. Kamulaştırma: Parsel içerisinde malikin hissesine karşı düşen kamulaştırma miktarıdır.2. 7.123 gibi) girilmesi gereken bir orandır. 7.2.

7.1. Sayfa No: Parselin sayfa numarasıdır.4. 7. “F7/Malik Veraset “ işleminden girilen varislerin. 7.9.3.1. Ada/Par: lk sayfadaki alanın tekrarıdır. Detaylı bilgi Tesbit işlemlerine bağlı olarak Tesbit Cetvelinde anlatılacaktır. Tahsis: Malikin imara tahsisidir. Bedel : m2 birim fiyatıdır. Vrs (Verasetten ştirak Sayısı): Verasetten ntikalin söz konusu olduğu hisselerde toplam verese sayısıdır.3. Üçüncü sayfa işlemleri 7.10.1.8. 7.1.1.1. sayısı otomatik olarak yazılır.3. 7. Tahsisler toplamı her zaman imar ada toplamını verir.4. Tesbit1 ve Tesbit2 Sayfaları: Açılan pencere Tespit ve Analiz bilgilerinin girilmesine uygun olarak düzenlenmiştir. Girilmesi isteğe bağlıdır. 7.1.3.Sıra: lk sayfadaki alanın tekrarıdır. 7.1. Girilmesi isteğe bağlıdır.1.4. 7. Ev No: Malik ev numarasıdır.2.3.1. 7.1.7.3. 76 NETCAD/MAP .2.1.3.3.5.3.1. Tahsisler DOP hesabından sonra program tarafından hesaplanır. Pafta No: Parselin kadastro paftasıdır.1. 7.3. Tespit Cetveli 7.1. Cilt No: Parselin cilt numarasıdır.7. Varisin olmadığı kayıtlarda bu bölümdeki değerler 0 (sıfır) olur.6. Girilmesi isteğe bağlıdır. Bağış: Malikin bağışı varsa buraya girilir. Malikin hissesi ile orantılı olursa m2 birim fiyatının hisse değeri ile çarpımından oluşur.3.

şlem Menüsü “F7” Kadastro kayıtları ile ilgili yapılabilecek işlemlerin toplandığı menüyü açar. Burada evi olan maliklerle ilgili veri girişi. Enter tuşu veya Sağa ok tuşu ile yan tarafa geçilerek diğer bilgiler girilebilir. Yoğun meskun alanlarda yapılan uygulamalarda dağıtımın büyük bir bölümü bu bölümde gerçekleştirilebilir. bu tür notlar dağıtım cetvelinde ekranın sol altta belirecek ve dağıtımda büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Evi olan malik. Tespit bilgilerine göre otomatik dağıtım işlemi dağıtım cetveli bölümünde “F9” Dağıtım rutini içerisinde gerçekleştirilir. Otomatik dağıtım için evi olan malikler girilirken evi girdiği imar parseli de ilgili bölüme girilmelidir. Buradan . Otomatik dağıtım sonrası gerekli ince ayarlamalar kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bu bölüm görsel amaçlıdır. Yapılan otomatik dağıtım geri alınabilir.Ada/Parsel numarasına göre arama yaptırarak istenen malike ulaşılır. Adı-Soyadı bölümü tıklandığında menüsü var butonu tıklandığında kayıt arama penceresi gelir. Bu bölümün kullanılabilmesi için arazi gezimi sırasında evlere sıra numarası verilmiş ve malik bilgilerinin elde edilmiş olması gereklidir.Sıra numarası. 3’ncü sayfada yer alan Ev No sütununa otomatik yazılır. 7. Maliklerin giriş SıraNo veya parsellerin Alanlarına veya maliklerin Adı_Soyadına veya parsellerin K. • • • • • • • • • • Pay Kontrolü DOP Hesabı Hisse Sadeleştirme “alt+S” Malik Veraset Toplu şlemler Sırala Kayıt şlemleri Malik Nereye Gitti Malik Nereye Gitti( simden Araştır) KadaParsel Göster 77 NETCAD/MAP . Ev numarası (Sıra numarası) Tapu malikleri girişi. Bu menüde. Tapu Malikleri (Kadastro Kayıtları bölümüne girildiler) ve Evi olan malikler de kadastro kayıtları listesinden ulaşılarak elde edilmektedir.5. Malik ev numarası olarak algılanmalıdır.mar parseli no) şeklinde otomatik olarak gelmektedir. Aynı zamanda ilgili malike ait bilgi 52194/2 (Ev no.1. bu kişilerin evlerinin olduğu imar parsellerine otomatik dağıtım olanağı da sağlanmıştır. sıralama ve istenen özellikte çıktı alımının yanında.

Malik adı-soyadı alanının hane sayısına bağlı olacaktır. Hisse Sadeleştirme: Pay/ Payda 15 karakteri geçen hisselerde hissenin sadeleştirilmesi için kullanılır. Kontrol. Program işleme başlamadan önce kayıtların Ada/ Parsel sırasına göre sıralanacağını bildirir. Dengeleme sonrasında toplam tahsis toplam imar ada alanına eşit kılınır.1.4. Dop hesaplanır her bir hisse için düzenlemeye giren alanlar ve tahsisler hesaplanır. 7.şlemler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Pay Kontrolü: Girilmiş kayıtların hisselerini kontrol eder.1.1. parsel bazında toplam hissenin 1 olup olmadığı yada paylar toplamının alanı verip vermediğine dayanır. Bu alan toplam 35 karakterdir. Kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılmamışsa bir önceki hesap sonuçları görüntülenir. Yeni varisler alt bölümündeki Adı-Soyadı satırı tıklanır ve varisler girilir..5.3. Rapordaki hane sayısını arttırmak için kitabın sonunda ÖRNEK DÖKÜMAN bölümüne bakınız 78 NETCAD/MAP .2. yeniden hesaplanır.5. Malik veraset penceresi Ölen Malik ve Yeni Varisler olarak 2 bölümden oluşur.1.1. Diğer bir deyişle aynı Ada/ Parsel’deki hisselerde verilen parsel alanları farklı ise durum bildirilir. şlem sonunda hatalı kayıtlar yazdırılabilir. Pay kontrolü ayrıca bir parselin tüm hisseleri için parsel alanının aynı olup olmadığını kontrol eder. DOP Hesabı: Projenin DOPO. Projenin her aşamasında Dop hesabı yapılabilir ve yenilenebilir. 7. OKO ve bunlara bağlı olarak tüm DOP ve Tahsisler vb.5. Dop Hesabı sonucu aşağıdaki şekilde rapor edilir. Hisse sadeleştirme işlemine doğrudan “Alt-S” ile de erişebilirsiniz. 7. Eğer farklılık pek çok yerde ise “F7” Alan Gir işlemi ile parsel içerisindeki tüm alanlar aynı anda düzeltilebilir.5. Toplam Tahsis Toplam mar Ada Alanı Toplam Ortak Katılım Alanı Toplam Düzenlemeye Giren (Dopal) Toplam Düzenlemeye Giren (Dopalma) Toplam Kamulaştırılan Alan Toplam Bağışlanan Alan Toplam Kadastro Parsel Alanı Toplam Pay Ortak Katılım Oranı Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) DOPO (OKO ile birlikte) Düzenleme Ortaklık Payı Hesabı Kamuya Ayrılan Alan Düzenleme Ortaklık Payı 7. Malik Veraset: lgili maliki seçerek bu işleme girilir. Hesaplama payların tekrar kontrolü ile başlar.

Cinsler: K. yeşil renge boyanacaktır.1. Bu işlem ile adı içerisinde herhangi bir yerde “*” olan malikler dosyadan tamamen çıkartılır. Düzenleye Girmeyenler: Çok malikli parsellerde parsel(ler)e ait toplam düzenlemeye girmeyen miktar. AdaParsel Adı Değiştir: Girilmiş kadastro kayıtlarındaki adaparsel numaralarında değişiklik olması durumunda çok malikli bir kadastro kaydının ada parsel numarasını tek tek değiştirmek yerine tek bir işlemle değiştirebiliriz. (Tabii malik hissesi ile orantılı kutusu onaylı ise) Aksi halde her hissedar için girilen değeri düşecektir.5. Girilen varisler kabul butonuna tıklanarak kabul edilir. 79 NETCAD/MAP . stenirse verilen m2 birim fiyatı üzerinden malikin hisse bedeli de hesaplanabilir. Bu sutunun adı mavi renge boyanmıştır. Kamulaştırmalar: Çok malikli parsel(ler)de bir parsele ait toplam kamulaştırma miktarı.AdaParsel(ler)in m2 birim fiyatlarının girildiği bölümdür.1.5. 7. Çıktılarda parsel cinsinin çıkması gerektiği durumlarda bu bilgiler girilir. Kullanımı özellikle çok malikli parsellerin alanlarında hata olması durumunda doğru değerin girilebilmesine yöneliktir Bedeller: Verilen K. Mavi yazının üzeri tıklanırsa aynı işlem yapılır. Paftalar: K.) Alanlar: Verilen bir parselin tüm malikleri için parsel alanının kolayca girilebilmesini sağlar. Kayıtları giriş sırasına göre sıralamak gerekirse. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekir: Yeniden sıra numarası verilmemiş olması gerekir. Bu şekilde varisli kayıtlar farklı renkte görülecektir. Sırala: Kayıtları sıralayabileceğimiz seçeneklerin sunulduğu menüdür. (Bakınız Anamodul’de süzgeç yapısı.6.Birden fazla varis girişinde Aşağı ok tuşu ile alt satıra geçilir.AdaParsel(ler)de parsel cinsinin toplu girildiği bölümdür. 7. Gerekli düzeltmeler “F2” değiştirme modunda yapılabilir. Netcad süzgeç kuralları geçerlidir.AdaParsel(ler)in pafta adlarının toplu olarak girildiği bölümdür. Varis(ler)i girilen kayıt. sıra noya göre sıralamak yeterli olacaktır. Toplu Sil: Buradaki işlemde Adı süzgeci ve Ada/Parsel süzgeci soruları gelir. Sıra No: Kayıtların sıra numarasına göre sıralandığı işlemdir. Toplu şlemler: Adı * Olan Kayıtları Sil: Projeden çıkarılmak istenilen maliklerin ad soyad alanına “*” girilir. Gerekli düzeltmeler “F2” değiştirme modunda yapılabilir. (Tabii malik hissesi ile orantılı kutusu onaylı ise) Aksi halde her hissedar için girilen değeri düşecektir.5. her malike hissesi oranında otomatik olarak dağıtılır ve bu sütuna yazılır. her malike hissesi oranında otomatik olarak dağıtılır ve bu sütuna yazılır.

80 NETCAD/MAP . Kayıt şlemleri: Kayıt Ayır: Burada kadastro kayıtlarının bir kısmını ayırmak istediğinizde uygulanacak komuttur. Bu komuta girildiğinde Bir tablo gelir.DB kısmı aynen korunacak.DB) Tablo satırı tıklanarak yeni dosya adı yazılır. Mavi renkteki Ada/Parsel yazısı tıklanırsa aynı sıralama yapılır. Bir sonraki adımda süzgeç bilgileri girilerek kayıt ayır işlemi tamamlanır. Alias Listesinden NetImarDB seçilir. Dikkat kayıtların giriş sırasına göre sıralanması gerekirse bu işlemin uygulanmaması gerekir. tablolar kısmından da açık olan dağıtım dosyasının kadastro kayıtlarının saklandığı dosya seçilir. Aksi halde saklama yapılamayacaktır. Mavi renkteki Adı Soyadı yazısı tıklanırsa aynı sıralama yapılır. Yeniden Sıra No Ver: Kayıtların yeniden sıra numarası verildiği işlemdir.5.Ada-Parsel: Kayıtlar Ada/Parsel + Sıra No’ya göre sıralanır. Adı Soyadı: Kayıtlar Adı Soyadı + Sıra No’ya göre sıralanır. Soyadı Adı: Kayıtlar Soyadı Adı +Sıra No’ya göre sıralanır.(Ör:BULAKTEK_K. sonra aynı Ada/Parseller kendi içinde Adı Soyadı + Sıra No’ya göre sıralanır. Dikkat _K. 7. Ada/Parsel-Adı Soyadı: Kayıtlar önce Ada/Parsel sırasına sokulur. Alan: Alan + Sıra No’ya göre yapılan sıralamadır.7.1.

Aksi halde saklama yapılamayacaktır. Malik Nereye Gitti: Text “Alt+N”: Seçili olan malikin.5. Alias Listesinden NetImarDB seçilir. sadece bu kayıtın gittiği imar ada parselleri grafik ekrandan alanları boyuyarak gösteren bir işlemdir. Tablolar kısmından (*_K.DB) kadastro kayıt dosyası seçilir ve Tablo satırından dosya adı değiştirlerek saklama yapılır.8. Grafik “Ctrl+N”: Seçili olan malikin. mar Malik Kadastro Malik: Dağıtımı bitmiş bir dosyayı herhangi bir nedenle tekrar dağıtıma sokmak için uygulanacak bir komuttur. Dolayısı ile bilgi alışverişi kağıt ortamında olmayıp dijital ortamda yapılmaktadır. Bu durumda *. 7. sadece bu kayıtın gittiği imar ada parselleri listeleyen ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Tablolar kısmından da istenen dosya (*_K. Dikkat _K.DB kısmı aynen korunacaktır. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. daha sonra dizin yolu doğru değilse butonu tıklanır ve buradan doğru yol gösterilir. stenirse bu rapor Yaz butonu ile print edilebilecektir. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir.DBF uzantıdaki dosya gösterilerek tüm kayıtlar aktarılmaktadır. Tamam butonu ile işlemden çıkılır.1. Grafik ekrandaki 81 NETCAD/MAP . Yine Alias Listesinden NetImarDB seçilir. TKGM Tapu Bilgilerinden Ekle:Tapu Sicil Müdürlüklerinin çoğu tapu kayıtlarını bilgisayar ortamında ve database veritabanında tutmaktadır. Bu işlemin sonunda tabakalarda Malik_Nereye_Gitti tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. Tek tek kayıt girişi de son bulmaktadır.DB) seçilerek kayıtlar eklenir.Dosya Ekle: Herhangi bir dağıtım dosyasının veya kayıt ayır işlemi ile ayrı olarak saklanmış kadastro kayıtlarının açık olan dosyaya eklenmesidir.

• F4 Sıra Ara: Kadastro kayıtlarından herhangi bir kaydı sıra numarasına göre arama yapan bir işlemdir. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır.1. Arama karakterleri satırı tıklanır ve sıra no buraya girilerek kayıt bulunur. K. Grafik “Ctrl+I”: Seçili olan malikin. 7. 7.kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Tamam butonu ile işlemden çıkılır Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. stenirse bu rapor Yaz butonu ile print edilebilecektir.Kayıtlar sıra numarasına göre otomatik olarak sıralanır. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Bu işlemin sonunda tabakalarda Malik_Nereye_Gitti tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. Malik Nereye Gitti( simden Araştır): Text ”Alt+I”: Seçili olan malikin.1. düzenleme sahası içinde malik olduğu tüm kayıtlar sorgulanarak gittiği tüm imar ada parselleri. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır.AdaParsel Göster: Seçili olan kadastor adaparselini grafik ekranda boyıyarak gösterir. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir.5.9.5.10. işletme (Sıra)numaralarını listeleyen ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur. düzenleme sahası içinde malik olduğu tüm kayıtlar sorgulanarak gittiği imar ada parselleri grafik ekrandan alanları boyuyarak gösteren bir işlemdir. 82 NETCAD/MAP .

83 NETCAD/MAP . Kayıtlar Ada/Parsel numarasına göre otomatik olarak sıralanır. Arama karakterleri satırı tıklanır ve malik adı yazılarak kayıt bulunur. Arama karakterleri satırı tıklanır ve Ada/Parsel numarası buraya girilerek kayıt bulunur. F6 Sil: Seçilen kaydı silmek için kullanılan bir işlemdir. F8 Adı Ara: Kadastro kayıtlarında isme göre arama yapmayı sağlayan bir işlemdir.• F5 KadaPar Ara: Kadastro kayıtlarından herhangi bir kaydı sıra numarasına göre arama yapan bir işlemdir. Kayıtlar alfabetik sıraya göre otomatik olarak sıralanır.

pay kontrolü yapılır. Ortak Katılım Adalarının şaretlenmesi: Proje içinde Okul. 7. kinci Aşama: Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra Dop Hesabı işlemi OKA dışındakiler seçeneği kullanılarak yapılır. Ortak Katılım Paylarının Hesabı ve Otomatik Dağıtımı Birinci Aşama: Öncelikle tüm Kadastro Bilgileri Kadastro Kayıtları Girişinden girilir. 7. NETCAD/MAP/ mar programında oluşturulan Ada/ Parseller bu bölüme otomatik olarak aktarılabilir. gerekiyorsa değişiklikler yapılır ve Dop hesabı yenilenir. Resmi Kurum. mar Adaları Girişi Bu bölümde imar adaları veya parselleri girilir. Sonuç kontrol edilir.2. OKA’lar dahil tüm mar kayıtları normal olarak projeye girilir. Alanı. Bunun nedeni hesaplanan oran içerisinde OKO oranının da olmasıdır.1. Belediye Hizmet Alanı vb. Diğer alanlarda olduğu gibi alanlar m2 biriminde yapılacaksa Parametreler\Proje Parametreleri’ndeki dağıtım birimi m2 seçili olmalı. Program aynı anda hem adaya hem de parsele dağıtımı destekler. Bu nedenle aşağıdaki açıklamalarda ada kelimesi her ikisi içinde kullanılmıştır. lgili imar parseline ait OKA sütununda iken çift klik yapılarak OKA olarak işaretlenebilir veya OKA işareti olanların işaretleri kaldırılabilir. değiştirilmesi. bilgilerin girilmesi. Ada veya Parselin adı. ve aranması Kadastro Kayıtları Girişi ile aynıdır. Bu bölümde girilebilecek genel bilgiler .3. OK (ortak katılım alanı olup olmadığı). “F3” Ekle işlemi ile her aşamada eksik ve/veya yeni kayıt eklenebilir.7. dm2 biriminde dağıtım yapılacaksa dm2 seçili olmalıdır.2.2. Pafta Numarası.2. mar adaları ise Ada No (123) formunda girilir. Kesinti Oranı=DOPO+OKO 84 NETCAD/MAP . Bedel ve varsa açıklamasıdır. Hesap OKA dışındakiler seçeneği ile yapıldığı için DOPO oranı büyük çıkacaktır. mar parselleri Ada No/ Parsel No (123/12). Cinsi.2. F3 Ekle: Ekleme modu ile yeni kayıtlar girilebilir. gibi ortak katılım adaları var ise ve düzenlemeye giren tüm maliklerden hisseleri oranında bu adalara tahsis yapılması isteniyorsa program bu konuda tam otomatik çözümler sunar. 7. Ortak Katılım Adaları işaretlenir. Ekran modları.

85 NETCAD/MAP . Alan değişimlerinin daha sonra NETCAD/MAP/ mar programında koordinatlara dayalı olarak da gerçekleştirilmesinin unutulmaması gerekir.2. Birden fazla Ortak Katılım Adası varsa bu işlem her biri için tekrarlanır. F4 Adapar Ara: mar Ada/Parsellerini Ada/Parsel numarasına göre arama imkanı sağlayan bir işlemdir. Kayıtlarda veya dağıtımda bir değişiklik olması durumunda OKA tahsisleri geri alınarak işlemler yenilenmelidir.2.5.seçenek olarak Tüm mar parselleri seçilmelidir. 7. Bu durumda DOPO oranı küçülecek dolayısı ile tahsisler büyüyecektir. tahsisler sıfırlandıktan sonra tekrar Dop hesaplatılıp. 5 m2 tahsis fazlalığı ya başka bir malike verilerek hisselendirilecek veya alan genişletilecektir. Toplam ada alanının ve DOPO’nun değişmemesi için komşu parselin alanı da 5 m2 daraltılmalıdır. Örneğin 300 m2 tahsisi olan bir malikin verileceği parsel alanının veya o parseldeki boşluğun 295 m2 olduğunu düşünelim. Parsele dağıtım yapılması sırasında hisseli mülkiyet oluşturulmaması için gerekli görülen alan değişiklikleri ve kaydırmaları dağıtımın her aşamasında yapılabilir. Dördüncü Aşama: Dağıtım yapılıp.Üçüncü Aşama: Ortak Katılım Adaları hariç tüm imar parsellerine dağıtım normal olarak yapılıp tüm tahsisler sıfırlanmalıdır. Genişletme işlemi ancak daraltılabilecek komşu bir parsel varsa gerçekleştirilmelidir. F2 Değiştir: Değiştirme modu ile daha önce girilmiş kayıtlar değiştirilebilir. 7. Beşinci Aşama: Dağıtım bölümünde Ortak Katılım Adasının bulunduğu sütuna geçip “F9” mar Adasına dağıt işlemi ile tüm maliklerin OKA payları OKA adasına aktarılır.4. Bu komuta girildiğinde ada/parseller numarasına göre sıralanır ve arama karakteri satırına rakam yazıldıkça yazılan rakamla başlayan ada/parseller otomatik olarak karşınıza gelecektir.

8. Bu işlem projenin herhangi bir aşamasında tekrarlanabilir. Sıralama sonunda iptal edilen imar Ada/ Parsellerine dağıtım yapılmış ise bu tahsisler maliklere geri verilir.7. 7.2. F6 Sil: Seçili olan kayıt silinir. 7.2.7.2. Sıralatma aynı zamanda silinen kayıtları da kaldırır. 7. Ortak Katılım Adaları ve Kalan Tahsisler toplamı hesaplatılabilir.6. 86 NETCAD/MAP . Kayıtların Sıralanması: Alt-F8 ile ya da F7 işlem menüsünden imar Ada/ Parselleri sıralatılabilir.9. Ancak DOP hesabının yapılmış olması gerekir. F5 Toplam: “F5” tuşu ile mar adaları.2. Dağıtımın herhangi bir aşamasında bu rapor alınabilir. “F7” şlem Menüsü 7. mar Adaları Kalan Kontrolü: Burada imar adaparselleri. alanları ve dağıtım sonrası kalan alanları rapor eden işlemdir.2.9.1.

dağıtım bittikten sonra Kadastro Müdürlüğü’nden son imar ada numarası alınır ve buna göre adlandırma yapılır.DB) seçilerek kayıtlar eklenir. 7.2. Alan: Sıralamanın Alan + Sıra No bilgisine göre yapıldığı işlemdir. Alias Listesinden NetImarDB seçilir. Bu komuta girildiğinde Bir tablo gelir.DB kısmı aynen korunacak. 87 NETCAD/MAP . Kayıt şlemleri: Kayıt Ayır: Burada imar adaparsellerinin bir kısmını veya tamamını ayırmak istediğinizde uygulanacak komuttur. Dağıtımın herhangi bir aşamasında bu işlem uygulanabilir. Bu sutunun adı mavi renge boyanmıştır. AdaParsel: Kayıtlar Ada/Parsel numarasına göre sıralanır. Bir sonraki adımda süzgeç bilgileri girilerek kayıt ayır işlemi tamamlanır. Dikkat _I.DB) Tablo satırı tıklanarak yeni dosya adı yazılır. Dosya Ekle: Herhangi bir dağıtım dosyasının veya kayıt ayır işlemi ile ayrı olarak saklanmış kadastro kayıtlarının açık olan dosyaya eklenmesidir.2. Mavi yazının üzeri tıklanırsa aynı işlem yapılır. mar Adaları Yeniden Numaralandır: Sadece imar ada numaralarını yeniden adlandırır. Sırala: Sıra No:Kayıtların sıra numarasına göre sıralandığı işlemdir. Esas amaç. Bu işlemden sonra raporlar alınır.9.2. Mavi renkteki Ada/Parsel yazısı tıklanırsa aynı sıralama yapılır. Dağıtım cetvelinde otomatik olarak güncellenmektedir.3.(Ör:BULAKTEK_I. tablolar kısmından da açık olan dağıtım dosyasının imar adaparsel kayıtlarının saklandığı dosya seçilir. daha sonra dizin yolu doğru değilse butonu tıklanır ve buradan doğru yol gösterilir.7. Aksi halde saklama yapılamayacaktır.9. Alias Listesinden NetImarDB seçilir. Tablolar kısmından da istenen dosya (*_I.

Adaparsel(ler)in pafta adlarının toplu girildiği bölümdür.2.9.2. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır.2.4. Grafik veri.AdaParsel(ler)de parsel cinsinin toplu girildiği bölümdür. Paftalar: . 7. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Grafik “Ctrl+G”:Seçili olan imarparselinin.AdaParsel(ler)in m2 birim fiyatlarının girildiği bölümdür. 88 NETCAD/MAP . Program gerek maliklere ve imar parsellerine erişimde gerekse dağıtım sorgulamalarında çok çeşitli ve geniş olanaklar sağlar. hangi malik(ler)den geldiğini listeleyen ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur. mar Parseli Kimlerden Geldi: Text “Alt+G”: Seçili olan imar parselinin. Cinsler: . Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Bunun için pafta indeksinin açılmış olması gerekmektedir. Bu işlemin sonunda tabakalarda Imr_Par_Kimden_Geldi tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır.AdaParsel Göster: Seçili olan imaradaparselini grafik ekranda boyıyarak gösterir. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir.9.9. Toplu şlemler : Bedeller: Verilen . AdaParselleri “*” Olan Kayıtları Sil: AdaParsel numarası * olan tüm kayıtların silindiği işlemdir. . Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. stenirse bu rapor Yaz butonu ile print edilebilecektir. Dağıtım Cetveli Bu bölüm programın kalbi olarak nitelenebilir. 7. Parselasyon haritası grafik ekranda hazırlanmışsa Dağıtıma Veri Nakli (Bakınız NETCAD/MAP\Parsel Editörü) işleminde pafta adları da gelecektir. Tamam butonu ile işlemden çıkılır. stenirse verilen m2 birim fiyatları alan değeri ile çarpılarak tüm alanın bedeli hesaplatılabilir.7. 7. hangi malik(ler)den geldiğini grafik ekrandan alanları boyuyarak gösteren bir işlemdir.6. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir.3. Silinmesi istenen kaydın adaparsel numarası * yapılarak hazırlanmalıdır.5.

mara tahsisleri 0 çıkan maliklerin normal olarak dağıtımı yapılamaz.2. 7. alt satırlarda Ada Parsel No. “Ctrl+F1” ile doğrudan tahsis yapılır. Eğer evi olan tapu maliklerinin tespitteki ev numaraları veya evlerin hangi imar parselinde kaldığı önceden Kadastro Kayıtları Girişinde Tesbit cetvelinde girilmişse bu not ekranın sol alt satırın ortasında görünecektir. 7.1. 7. Bu maliklerin de tescil edilebilmesi ve kütüklerden düşürülebilmesi için çıktılarda payları 0 bile olsa görünmesi gerekiyor.3.3. F5 ) ile malikin satırı ve tahsis edilecek imar parseli sütunun kesişim noktasına gelerek. Bir malik hissesini parseline tahsis etmek olduğu gibi bir imar ok tuşları veya arama tuşları (F3. alt satırda varsa varisleri.3. Bir malik hissesinin parseline tahsis etmek bir kısmını bir imar Yukarıda açıklanan yöntemlerle ile kesişim noktasına gelerek. “F2” tuşuna basılır ve tahsis edilecek miktar yazılır. Hiçbir sıra ve kurala bağlı kalmadan karışık olarak da dağıtım yapılabilir. en üstte seçili kaydın malik adı-soyadı ve baba adı. F4. ikinci satırda parsel alanı. Tahsis değerleri ve Kalan Tahsis bilgileri görülür. Ve çıktılarda “DAĞITIMA G RMED ” olarak görünür.3. Birinci bölümde (solda) kadastro kayıtlarında. imar parseline yapılan tahsisin geri “Ctrl+F2” ile bulunulan yerdeki tahsis doğrudan geri alınabilir. Programda yanlışlıkla veya eksik tahsis yapılmasına karşı gerekli önlemler sorgulamalarla alınmıştır. Bu tür durumlarda tahsisi Ctrl+F3 ile yapmalısınız. Maliklere “F5” ile adı soyadından. birinci satırda mar Ada Parsel no. Bu noktada daha öncen yapılmış bir tahsis varsa yeni yazılan ile değiştirilir. Bir alınması. “F4” ile Kadastro Ada/ Parsel numarasından ve “F3” ile mar Ada/Parsel numarasından malike ait herhangi bir bilgi ile ulaşılabilir. Dağıtım cetveli düşey bir çizgi ile 2’ye bölünmüştür. 89 NETCAD/MAP . kinci bölümde (sağda) imar kayıtlarında. üçüncü satırda da kalan tahsisleri görünecektir.Dağıtıma isteğe göre imar parselleri doldurularak veya önce malikler dağıtılarak başlanabilir ve devam edilebilir.

Grafik ekrandaki kadastro ve mar 90 NETCAD/MAP .7. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. hangi imar parsellerine gittiğini grafik ekrandan alanları boyuyarak gösteren bir işlemdir. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Grafik veri. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Grafik “Ctrl+I”: Seçili olan malikin. Bu işlemin sonunda tabakalarda Malik_Nereye_Gitti tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır.4. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir.3. dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse. Tamam butonu ile işlemden çıkılır Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. 7.3. • • • • • • • • • • • • Malik Nereye Gitti Malik Nereye Gitti ( simden Araştır) mar Parseli Kimlerden Geldi Dağıtılmamış Maliki Bul Tahsis Edilmemiş mar Parseline mar Adası Kimlerden Geldi Kadastro Parseli Nereye Gitti Kalan mar Parselleri lk Ada Son Ada K Ada Parsel Göster . düzenleme sahası içinde malik olduğu tüm kayıtlar sorgulanarak gittiği tüm imar ada parselleri. işletme (Sıra)numaralarını listeleyen ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur. düzenleme sahası içinde malik olduğu tüm kayıtlar sorgulanarak gittiği tüm imar ada parselleri grafik ekrandan alanları boyuyarak gösteren bir işlemdir. Ada Parsel Göster F6 Alt+F6 Alt+F3 Alt+F5 Alt+I Alt+S 7.4. Grafik : Seçili olan kadastro malikinin. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Malik Nereye Gitti : Text “F6”:Seçili olan malikin. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. hangi imar parsellerine gittiğini listeleyen ve tahsisleri gösteren bir listeyi oluşturur.4. Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır.2. Bu menüde. Bu işlemin sonunda tabakalarda Malik_Nereye_Gitti tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. Malik Nereye Gitti ( simden Araştır): Text ”Alt+I”: Seçili olan malikin.3. stenirse bu rapor Yaz butonu ile print edilebilecektir. Sorgu Menüsü “F8” Dağıtım sırasında “F8” tuşu ile yapılabilecek sorgulamaların toplandığı menü açılır.1. stenirse bu rapor Yaz butonu ile print edilebilecektir. Tamam butonu ile işlemden çıkılır.

Yaz butonuna basılarak rapor çıktısı alınabilir.hangi kadastro parsel(ler)inden geldiğini listeleyen işlemdir.Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. bulunulan yerden aşağıya doğru yapılır. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır.5. Bulunan. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Grafik: Text komutunda yapılan sorguyu grafik veri üzerinde oklu çizimle alanları boyayarak gösteren işlemdir. marAda/Parsel No. 7. Grafik: Text sorgusu ile yapılan işlemi grafik veri üzerinde.4. Bu işlem için ilgili parsele dağıtım yapılmış olmalıdır. Dağıtım miktarları ve Dağıtım/ mar Alanı şeklinde listelenir. 7. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Bu işlemin sonunda tabakalarda mr_Ada_Kimdem_Geldi tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır.4. Bu işlemin sonunda tabakalarda 91 NETCAD/MAP . Tahsis Edilmemiş mar Parseline “Alt+F5”: Arama. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. şlem tekrarlanarak diğer tahsis edilmemiş imar parsellerine de ulaşılabilir. Bu işlem ile Kada/Parsel No.4. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Kadastro Parseli Nereye Gitti: Text: Seçili olan kadastro parselinin tüm dağıtımlarını listeleyen işlemdir. şlem tekrarlanarak diğer dağıtılmamış maliklere de ulaşılabilir.3. ilk dağıtımı sıfırlanmamış malike ulaşılır. oklu çizimle alanları boyuyarak gösteren işlemdir. mar Parseli Kimlerden Geldi : Text “F6”: Bu işlem ile bir imar parselinin hangi kadastro ada/parsel ve maliklerden geldiğini listeleyen bir işlemdir. Bu işlemin sonunda tabakalarda mr_Par_Kimdem_Geldi tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. 7. bulunulan yerden sağa doğru yapılır. grafik veri üzerinde oklu çizimle alanları boyuyarak gösteren işlemdir. mar Adası Kimlerden Geldi: Text: Seçili olan imar parselinin adası.4. Dağıtılmamış Maliki Bul “Alt+F3”: Malik arama. Grafik: Text sorgusu ile yapılan işlemi.3. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir.3. şletme(Sıra No).3. ilk tahsisi sıfırlanmamış imar parseline ulaşılır. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Bulunan.

Kds_Par_Nereye_Gitti tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Grafik: Text sorgusu ile yapılan işlemi. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Klavyedeki Home tuşu da aynı işlevi görür. Aksi halde herhangi bir işlem yapmayacaktır. Dağıtım Menüsü “F9” Dağıtım sırasında “F9” tuşu ile dağıtım işlemlerinin yapıldığı menü açılır. 7. 7.3. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Aksi halde herhangi bir işlem yapmayacaktır.6. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır.4.3. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Kalan mar Parselleri: Text: mar parsellerinde tahsis alanları sıfırlanmamış alanların maradaparsel numarası. Dağıtım(parsel alanı) ve Dağıtım/ maralanı(kalan tahsis) listelendiği işlemdir. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Bu menüde. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. . Son Ada “Alt+S”: mar Ada/ Parsellerden son kayıta ulaşmak için kullanılır. Dağıtım yapılmamişsa bilgi mesajı ile uyarı verecektir. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Bu işlemin sonunda tabakalarda Kalan_ mar_Parselleri tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. lk Ada “Alt-I”: mar Ada/ Parsellerden ilk kayıta ulaşmak için kullanılır.Ada Parsel Göster: Seçili olan imar parselinin grafik ekranda boyuyarak gösterilmesini sağlar. KAdaParsel Göster: Seçili olan kadastro parselinin grafik ekranda boyuyarak gösterilmesini sağlar. grafik veri üzerinde oklu çizimle alanları boyuyarak gösteren işlemdir. • • Maliki Boş Yerlere Tahsis Et Malikin Dağıtımını ptal Et 92 NETCAD/MAP .5. Klavyedeki End tuşu da aynı işlevi görür. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Grafik ekrandaki kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır.

3.3. o noktadan itibaren imar parsellerine onları dolduracak şekilde sıradan dağıtılarak tahsis yapılır.3.3.5.7. 7. Bu işlem seçili olan malik için geçerli olacaktır. Kesinti oranlarının değiştiği durumlarda parsellere olan dağıtım iptal edilip tekrar yapılabilir. Tek işlemde on binlerce malikin hissesini bir Ada/ Parsele dağıtmak olasıdır.3. Tek malikli projelerde ilgili malik hissesini veya dağıtım sonlarında Belediye veya Maliye hisseleri de bu yöntemle imar parsellerindeki boşlukları dolduracak şekilde dağıtılabilir.1.5.5. Maliki Boş Yerlere Tahsis Et: Bu komut ile bulunulan yerdeki malikin tahsisi.2. 7. Dağıtım işlemi bulunulan sütundan itibaren imar parsellerine yapılacaktır. 7. Malikin Dağıtımını ptal Et: Bu komut bulunulan satırdaki malikin dağıtımını daha önce verilen yerlerden geri alarak iptal eder.6.3.3. Özellikle OKA adalarının doldurulmasında çok büyük kolaylık ve hız sağlar. 7. 0 Tahsis “Ctrl+F3”: Tahsis alanı 0 (sıfır) olmasına rağmen malikin raporlarda görünmesini sağlamak (girdi-çıktı olayı) için uygulanan bir işlemdir.5. 7. mar Parseline Dağıt: Bu komut bulunulan sütundaki imar parseline bulunulan malikten itibaren doldurana kadar otomatik tahsis yapar. Bu şekildeki malikin imar 93 NETCAD/MAP .3.4.5. mar parselinde yeterli yer yok ise doldurulacak kadar tahsis yapılır 7. Bulunulan Yere Tahsisi ptal Et “Ctrl+F2”: Daha önce yapılan bir tahsis bu işlem ile iptal edilebilir. mar Parseline Dağıtımı ptal Et: Bu komut bulunulan sütundaki imar parseline olan tahsisleri maliklerine geri verir.5.• • • • • • • • mar Parseline Dağıt mar Parselinin Dağıtımını ptal Et Bulunulan Yere Tahsis Et Ctrl+F1 Bulunulan Yerdeki Tahsisi ptal Et Ctrl+F2 0 Tahsis Ctrl+F3 Kadastro Parseline Dağıt Ctrl+F5 Tespitlere Göre Otomatik Dağıt Tespitlere Göre Otomatik Dağıtımı ptal Et 7.5.5. Bulunulan Yere Tahsis Et “Ctrl+F1”: Arama ve sorgu yöntemleriyle malik hissesinin tahsis edileceği imar parseli sütununa ulaşılabilir ve bu işlem ile ilgili tahsis imar parseline transfer edilebilir.

8. Grafik ekrandaki Kadastro Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır. Kurala uygun bilgiler liste penceresinde gelecektir. Tespitlere Göre Otomatik Dağıt: Bu işlemin kullanılabilmesi için Kadastro Kayıtları Girişi bölümünde Tespit bilgilerinin girilmiş olması ve işlemlerin ilgili bölümde anlatıldığı gibi gerçekleştirilmiş olması gereklidir.10. 7. sorgulama yapma seçeneklerinin sunulduğu bir menüdür: Netcad anamodül de anlatılan süzgeç kuralları aynen geçerlidir. Bulunulan yere tahsisi iptal et (Ctrl+F2) komutu ile geri alınabilir.5.3. 7. Bu işlemin sonunda tabakalarda Kds_Parsel_Göster tabakası açılır ve boyalı alanlar bu tabakada saklanır.parselindeki tahsisi kırmızı renkte görülecektir. Parsel Göster. 94 NETCAD/MAP .3.5. Bu komut için datanın grafik ekranda yüklü olması gerekir. Filtre bilgileri girilir ve Liste penceresi veya Cevap Listesi butonu tıklanır. Dağıtım miktarına göre hisseye düşen miktar hesaplanacak ve işaretlenen seçeneğe göre dağıtım yapılacaktır.9.4. Tespitlere Göre Otomatik Dağıtımı ptal Et: Tespitlere göre yapılan otomatik dağılım iptal edilebilir. Kadastro Parseline Dağıt “Ctrl+F5”: Kadastro parselindeki hissedarların kalan tahsislerini veya yazılacak dağıtım miktarını hisseleri oranında ilgili(seçili) imar parselinde hissedar yapmaya yarayan işlemdir. evlerinin olduğu imar parsellerine dağıtımı sağlanabilir. 7. Bu yöntem ile evi olan malik tahsislerinin. Parselleri Göster butonları tıklanırsa grafiğe dönüp ilgili parselleri boyuyacaktır.3. Gelen menüde 2 seçenek vardır. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. 7. Sorgu Menüsü: Kadastro kayıtları içerisinde.5.

3. Grafik veri önce yüklenmişse bu komutun uygulanmasına gerek yoktur.5. Grafik ekrandaki Kadastro ve mar Ada/Parsellerinin adlandırması ile dağıtım dosyasındaki adlandırma aynı olmalıdır.7.5.5.5.1. Aksi halde. 7. nedenlerden dolayı dağıtım dosyasını yedeklemek için kullanılan komuttur. Dos Projesi Olarak Sakla: Yüklü olan dağıtım (NIW) dosyasını. 95 NETCAD/MAP . 7. Bu formatta sakladıktan sonra dosyayı NETTAM R programından geçirmek gerekir.2. Yeni dosya adını girerek gösterilen dizin altında saklayacaktır. ”Lütfen Nettamir programını çalıştırınız” mesajı ile karşılaşacaksınız. Dosya Menüsü : 7. Yedek Al: Sistem vb. dos dağıtım dosyası (ICF) olarak saklamaya yarar. Grafik veri dağıtım dosyasından sonra yüklenmişse Dosya\Grafik Bilgi Yükle komutu ile bağlantı kurulmalıdır. Grafik Bilgi Yükle: Grafik veri ile dağıtım penceresindeki kayıtlar arasında iletişim kurmak için uygulanan komuttur.

Var olan parolayı değiştirmek veya kaldırmak için parola değiştir komutuna girilir ve mevcut parola sorulur. Parametreler : Proje ile ilgili bir takım parametreler bu bölümden ayarlanabilir.4. 96 NETCAD/MAP . Tabloları ve ndeksleri Yenile: Alt versiyonlardan veri okuturken veya herhangi bir sebeple tablonun alanlarında düzelebilir bir sorun oluşmuşsa bu komutun uygulanmasıyla tablo ve indeks yapısı düzeltilebilmektedir.7.5.6.1. Önemli saydığınız dosyaların ilgisiz kişi veya birimler tarafından açılmasını önleyebilmek için kullanılabilmektedir. 7. 7. Özellikle kadastro kayıtları Dm2 biriminde girilmek istenirse M2 olmayacak aksi halde dm2 değerlerin (noktadan sonraki değerlerin) girişine izin verilmeyecektir. doğru ise yeni parolayı girerek değiştirebilir veya boş geçerek parolayı kaldırabilirsiniz. Parola Değiştir: Dağıtım dosyasını şifrelemek ve dosyayı şifre sorulmasını sağlayarak açmak.6. Proje Parametreleri: Dağıtım Birimi:Dağıtım hangi birimde yapılacaksa uygun seçenek işaretlenir.5. 7. 2400’e ndirge: Hisse Paydaları 2400’e ndirge: Tüm imar ada/parsel alanlarını (her hissedarın alanını) 2400 paydaya göre oranlar.5.

6. 97 NETCAD/MAP . dop. Normal 7 Basamak. raporu alınacak bilgilerin sadece nümerik bilgisi içeren sütunların karakter sayısını belirler. 7. raporlarda ilgili bölümleri dolduracaktır. imar tahsisleri. raporu alınacak bilgilerin sadece nümerik bilgisi içeren sutünların karakter sayısını ifade eder.2400’den > Paydaları 2400’e ndirge: mar ada/parsel alanlarından alanı 2400’den büyük parselleri 2400 paydaya göre oranlar. vb.düzenlemeye girmeyen alanlar. Genel Rapor Parametreleri: Bu bölüme girilen bilgiler. (Örnek:Alanlar. 2400’e göre oranlanmayıp parsel alanına göre oranlanacaktır. Rapor Şablonu (Nümerik alanlar için).2. Hisse Sadeleştirme: mar parselindeki hisselerin parsel alanına göre oranı OBEB’e göre (Ortak Bölenlerin En Büyüğü) sadeleştirilir. paylar. dopal. Hisse Paydaları 2400’e ndirgeme: mar parselindeki hissedarların hisseleri. bağış miktarları.) Geniş 10 Basamak.

7.6.3. Dağıtım Rapor Parametreleri:
Bu bölüme girilen bilgiler, raporlarda ilgili bölümleri Dağıtım Cetvelleri) dolduracaktır.(Örnek:Ada

7.6.4. Tapu Modeli:
Burada eski ve yeni tapu seçenekleri sunulmaktadır. lgili seçip Tapu Raporunda Modeli Sorma seçeneğini işaretlersek basarken tapu model gelmeyecektir. model modeli Tekrar tapuları seçimi

98 NETCAD/MAP

7.6.5. Özel Adalar:
Düzenleme sahasında yol, dere gibi alanların düzenleme sahası içinde ve ihdas alanlar olarak düzenlemeye girdiğinde; adlandırma kadastro kaydı gibi adlandırılmaktadır. (Örneğin 9999/1,8888/1 gibi). Bu adlandırmanın raporlarda değiştirilerek ana numarasına karşılık gelen isim kullanılacaktır.(Örnek:9999=Yol, 8888=Dere gibi)

7.7. Raporlar
Programın dışa vurumu olarak nitelendirilebilecek yazıcı çıktıları konusunda çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Üretilebilen tüm çıktıların dosyaya konmasına gerek olmayabilir. Sadece bulunulan yerdeki Belediye ve Kadastro Teşkilatlarının isteklerine uygun çıktıların alınması yeterli olacaktır. Bilindiği gibi çıktı alma aşamasında gerekli tüm veriler program tarafından hesaplanmış ve oluşturulmuş durumdadır. Bu yüzden yeni çıktı oluşturmak her zaman olanaklıdır. Raporlar menüsü aşağıdaki gibidir;

7.7.1. Kadastroya Sıralı Çıktılar
-Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu -Kadastro Kayıtları Özeti -Özet Cetveli -Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Geniş) -Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Geniş) A/B -Parsel Fişi -Kullanıcı Tanımlı -Rapor Editörü

99 NETCAD/MAP

7.7.2. mara Sıralı Çıktılar
-Tescile Esas Dağıtım Cetveli - mar Adaları Listesi - Tescile Esas Dağıtım Cetveli (Geniş) - Tescile Esas Dağıtım Cetveli (Geniş) A/B -Kullanıcı Tanımlı -Rapor Editörü

7.7.3. Dağıtım
-Özet Cetveli (Hisse Bazında) -Özet Cetveli (Parsel Bazında) -Ada Dağıtım Cetveli -Tescil Sayfaları -Uygulama Sahası Tahsis Cetveli -Fen Klasörü -Rapor Editörü

7.7.4. Tapular
-Kırmızı Tapu -Beyaz Tapu -Birleştirilmiş Kırmız Tapu -Birleştirilmiş Beyaz Tapu -Kat Mülkiyeti Tapusu Yukarıda belirtilen tüm çıktıların bir kere alınması ve incelenmesi önerilir. Çıktılar Text editörü ekranına gelir. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bağlı yazıcıdan çıktı alınabilir.

7.7.5. Rapor Editörü:
Programda hazır gelen raporlarda değişiklikler yapmak ve bu değişiklikleri aynı rapor üzerine veya başka isimle kayıt yapmaya yarayan editördür. ( Malik Adısoyadı sutununu genişletmek, Hisse Pay ve Paydanın sutununu genişletmek, istenmeyen sutunları kaldırmak veya adını değiştirmek gibi değişiklikler yapılabilicektir.) Aşağıda buna bir örnek doküman verilmiştir. Kullanıcı Tanımlı: Kullanıcıların rapor editöründe var olan raporu değiştirip yeni isimle kaydettikleri veya sıfırdan oluşturdukları raporu kullanacakları menüdür.

100 NETCAD/MAP

seçeneğini 5-Yukarıda olduğu gibi yazı bölümüne 015=MALIK.30 yazınız. 2-Raporlar/Kadastroya Sıralı Çıktılar/Rapor Editörü’ne giriniz.7. 101 NETCAD/MAP .5.Form adının altına $TANIMLAR ve $TANIMLAR_SON açılacaktır. 3-Buradan içinde “Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu” raporunu dosya/yükle ile yükleyiniz. 1-Dağıtım programına giriniz.1. Burada Malik/BabaAdı sutununun hane sayısını 20 karakterden 30 karaktere çıkaralım. 4-Üzerinde farenin sağ tuşuna basınız.7. ÖRNEK DÖKÜMAN Raporlardaki Değişkenlerin Karakter Sayılarını Değiştirmek DÖKÜMAN NO: 067 SAYFA SAYISI: 01 Netcad’in bütün kullanıcı tanımlı raporlarında değişkenlerin karakterleri aynı yöntemle değiştirilmektedir.Bölümler/Tanımlar seçiniz.L. Bu yazıyı fare ile tutarak sürükleyin ve $TANIMLAR satırının altına bırakınız. Örnek olarak Dağıtım programındaki Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formunu ele alalım.

mar menüsünde Dağıtım bölümü seçilir. Kadastro kayıtlarının girilmesi. ÖRNEK VER 7. Bu durumda.6-Yukarıdaki butonlardan Yatay Kaydır butonu tıklanır ve Malik/BabaAdı sutununun düşey çizgisi sağa doğru çekilir. Veri girişi klavyeden yapılacak ise F2 Değiştir ile işleme başlanır. imar ada alanları otomatik olarak gelecektir. mar Adaları Girişi mar parselleri grafik ekrandan aktarım yolu ile gönderilmişse. 7-Raporlar\Kadastroya Sıralı Çıktılar\Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu seçilerek yeni rapor hazırlanır. Dağıtım Bu bölümde mar Adalarının.6.Parametreler\Tapu Modeli ayarlanır. Aksi halde raporun çizelgesi bozuk olacaktır.6.6 şlem Sırası: 1-NETCAD/MAP\Parsel Editörü\ Dağıtıma Veri Nakli yapılır. 10. ilk parsel girilir daha sonra F3 Ekle ile diğer parseller eklenir. 7-Kadastro kayıtları penceresinde DOPO hesaplanır. (Her kare 1 karakterdir.) 3-Parametreler\Proje parametrelerinden dağıtım birimi seçilir. 11.2.mar adaları penceresinde OKA (ortak katılım alanları ) işaretlenir. 5-Pay kontrolleri yapılır. 8-Dağıtım cetveli penceresinde hesaplanan tahsisler dağıtılır. Toplam 30 karakter olacak kadar. 7.(Parselasyonun grafik verisi yoksa imar ada/parselleri dağıtım editöründen girilecektir.1.Parametreler\Genel Rapor Parametreleri girilir. 9-Parametreler\Proje Parametreleri ayarlanır. DOP hesaplatılması ve Dağıtım işlemleri incelenecektir. Bilgiler klavyeden girilecek ise Dağıtım\Yeni Dağıtım ile proje ismi verilir ve boş proje açılır.1. mar Adaları Girişine otomatik olarak gelir.(varsa) 14-Raporlar menüsünden ilgili raporlar üretilir.1. 7.) Not: Sutunun sağ düşey çizgisinin hepsi ayarlanmalıdır.6. Programa veri girişine Kadastro kayıtları girişi yada mar adaları girişinden başlanabilir. Bu rapor editöründen çıkınız. 12. 6.1. Netcad’den aktarım yolu ile oluşturulmuşsa bu dosya Dağıtım\Dağıtım ile yüklenir. 7.(Dağıtıma veri nakli yapılmamışsa Yeni Dağıtım Dosyası seçilecektir. 13-Parametreler\Özel Adalar tanımlanır. 6-Bu raporu dosya/sakla ile saklayınız. mar parselleri. 4-Kadastro kayıtları girişi yapılır.Parametreler\Dağıtım Rapor Parametreleri girilir.) 2-NETCAD/MAP\Dağıtım\Dağıtım dosyası seçilir. 102 NETCAD/MAP .

94 Parsel 102/1 102/2 102/3 102/4 102/5 102/6 102/7 102/8 102/9 102/10 Alan (Dm2) 600.30 591. 7.00 4950.93 565.00 600.1. Kadastro Parselleri girişi bölümü yan yana 3 sayfadan oluşmaktadır. Burada dikkat edilecek nokta 102/2 parselin Ortak Katılım alanı olduğudur (Ortak Katılım alanları veri girişi sırasında “OK” sütununda onay kutusu çift kliklenerek işaretlenir.67 644. Not.6.9.00 881.62 527.00 4950. Eski DOP.70 600.00 600.8.00 500.00 600. Kadastro Ada/ Parsel numarası. Bu bölümlerdeki diğer bilgilerde (Kamulaştırma.00 600.00 (OK) 708.44 619.) girilmesi gerekiyor ise girilebilir.11 Örnek çalışma için yukarıdaki imar parselleri.00 4950.00 600. 103 NETCAD/MAP ..00 709. Baba Adı. Bağış .29 1/2 1/2 2/3 1/6 1/6 1/1 Yukarıdaki kayıtlar Kadastro Kayıtları Girişi bölümünden girilir. Sıra Adı Soyadı 2.00 Parsel 103/1 103/2 103/3 103/4 103/5 103/6 103/7 103/8 Alan (Dm2) 650.3. Alan bilgisi olarak parselin toplam alanı (Düzenlemeye Giren+Girmeyen) girilecek ise.00 600. Cinsiyeti. F6 tuşu ile ileriye Alt+F6 tuşu ile geriye doğru gidilerek diğer sayfalara ulaşılabilir.00 548.42 631.94 585. Girilmesi gerekli temel bilgiler. Alanı ve Hisse bilgileridir.00 500..19 587.23 537. B C a b a s ı E K E E K * Ada/Par Alan (Dm2) Hisse 1 2 3 4 5 6 Erdinç ERTAŞ Şule CAN Ahmet AYBAR Selim DÖNMEZ Emine KARA Yoldan hdas HÜSEY N MAHMUT AL SUAT ZEK * 0/13 0/13 0/14 0/14 0/14 9999/1 13200. Malik adı.04 600. Kadastro Kayıtları Girişi Bu bölüme Kadastrodan alınan tapu kayıtları girilir.00 650. mar Adaları girişinden girilir. ikinci sayfadaki Dgirmeyen bölümünden parselin düzenlemeye girmeyen miktarı girilir.Parsel 101/1 101/2 101/3 101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 Alan (Dm2) 314.00 13200.

Ada Dağıtım Cetveli bölümüne geçip.1. F7: şlem. alınan her rapor text editörüne aktarılır.1. Örnek Çalışmalar Örnek projeler ve örnek proje hazırlanmasına ilişkin notlar programın öğrenilmesinde daha faydalı olmaktadır. idareye teslim edilir. Ortak Katılım Adasının sütununa gelip. Alanların oluşturulması. Kadastro Kayıtları Girişi bölümüne geçip tekrar DOP hesabı yaptırılır. Bu nedenle.7. DOP Hesabı ile Düzenleme Ortaklık Payı Hesaplatılır. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı bulunacaktır. dare tarafından istenilen çıktılara uygun olanlar alınarak.7. Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.F7: şlem. bu bölümü örnek çalışmalar ile ilgili konulara ayırdık. Ada ve Parsel hatlarının birleştirilmesi. Burada tüm çıktılar kontrol edilir. Yapılacak çalışmada koordinatların bilindiği ve hesaplamaların koordinatlar esas alınarak yapılacağı varsayılmıştır. Raporlar bölümüne geçin. ortak katılım alanı hariç diğer mar parsellerine dağıtım yapılır. Parselasyon ve Sonuç çıktıların alınması ile ilgili bilgiler verilmeye çalışacaktır.1. seçenek olarak OKA dışındakiler seçilir. Ada Dağıtım Cetveli bölümüne geçip. 104 NETCAD/MAP . F9 mar Parseline Dağıt işlemi ile ortak katılım alanı dağıtılır. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı bulunacaktır. 7. 7. Pay Kontrolü işlemi ile Hisselerin kontrolü yapılır. seçenek olarak Tüm mar Parselleri işaretlenir. Bölüm Örnek Proje 7.7. Veri Girişi ve Projenin Hazırlanması Kullanıcıya koordinat girişi.

2. Alan Tabakası satırında KADASTRO_ALN seçilir.38 28635.7.43 28635. Tabaka Modları (Alt Menüdeki sarı üçgen) bölümünden nokta adları açık değil ise açılır. Alan kapatma işlemi sırasında Kadastro Parsellerine isim verirken örnekteki şekle uyulmalıdır. Koordinatların Girilmesi Kadastro Noktaları NOKTA NO Y X K13/1 38461.88 28610.09 P.30 28690.16 K13/7 38328.15 28682.1. Veri girişi için ilkönce F4 tuşuna basılır ve ilk satır girilir.42 NOKTA NO 101/1 101/2 101/3 101/4 102/1 102/2 Y 38389.22 38395.96 28737.1.15 28673. 7.24 103/3 28641.40 P.16 28691.235 38392. Editörden çıkışta noktalar ekrana gelecektir.43 K13/3 38400.232 38466.48 K13/5 38303.55 28671.15 38396.20 28681.52 P.98 38303. Netcad mar Tabaka Yapısı).85 28617.55 38472.234 38291.41 K13/2 38469.231 38289.62 28621.63 28633.04 102/3 28688.2.99 28749.49 28746. mar menüsü\ Ada-Parsel oluştur işlemi seçilir.78 P.73 P.25 P.96 38302.34 28697.97 103/4 Y 38413.233 38484.66 Poligon noktaları NOKTA NO Y X P.28 Yukarıda verilen koordinatlar Hesap\ Nokta Editörü bölümünden girilir.7. Tabaka menüsünden “+” Yeni tabaka ekle butonu ile önerilen tabaka yapısı oluşturulur. Çizgi çiz işlemi ile oluşturulur (Nokta yakala aktif olmalı). 105 NETCAD/MAP .236 38410.44 28698.36 X 28634.30 103/2 28744. daha önceden girilmiş ve saklanmış ise çağrılır (Bkz.78 28754. @KADASTRO tabakası aktif hale getirilir ve Kadastro parsellerini belirleyen çizgiler.01 K13/4 38357.37 K14/3 38367. Noktaların girilmesi bittikten sonra Çık butonu ile işlemden çıkılır.7.14 38459.95 38403.56 102/4 28678.1.67 38399. Kapat butonu seçildikten sonra K13 ve K14 numaralı kadastro parselleri sırası ile gösterilerek kapatılır.81 mar Noktaları X NOKTA NO 28736.1.56 38297. Nokta isimlerini görmek için.77 28622.78 28622.23 103/1 28725.00 28732.25 K13/6 38293.50 K14/2 38477.1. Kadastro Parselleri ve mar Adalarının Oluşturulması 1.10 28622.15 28731.230 38298.37 K14/4 38404.60 K14/1 38470.74 38308. daha sonra F3 tuşuna basılarak diğer noktalar eklenir.

Şekil 1 3. @ADA tabakası aktif hale getirilir ve yine Çizgi çiz işlemi ile Adaları belirleyen çizgiler oluşturulur (Nokta yakala aktif olmalı).

mar menüsü\ Ada/ Parsel oluştur işlemi seçilir. Alan Tabakası satırında ADA_ALN seçilir. Kapat butonu seçildikten sonra 101,102 ve 103 numaralı imar adaları sırası ile gösterilerek kapatılır. Alan kapatma işlemi sırasında Adalara isim verirken örnekteki şekle uyulmalıdır.

106 NETCAD/MAP

Şekil 2

Sonuç olarak tekrar neler yaptığımızı gözden geçirecek olursak. • • • • Koordinat bilgilerini programa girdik. Standart mar tabaka yapısını oluşturduk veya yükledik. Kadastro ve mar Ada hatlarını bağladık, alanlarını oluşturduk. Kadastro hatlarını bağlarken @KADASTRO, alanları kapatırken KADASTRO_ALN tabakalarının aktif olmasına, mar Ada hatlarını bağlarken @ADA, alanları kapatırken ADA_ALN tabakalarının aktif olmasına dikkat ettik.

7.7.1.1.3.Parselasyon Şimdi yapacağımız işlem ise Adaların parsellenmesi işlemi olacak. Bunun için örnek olarak 101 numaralı adanın parselasyonu anlatılacaktır, diğer adaların parselasyonu da benzer yöntemlerle yapılabilir. şlem için aşağıdaki Şekilden faydalanılabilir.

107 NETCAD/MAP

Şekil 3 1. lk olarak mar menüsünden “Otomatik Bölme” işlemi ve yöntem olarak “Paralel” seçeneği seçilir, bölünecek alan olarak 101 numaralı adanın ortası gösterilir, Paraleli alınacak hat olarak adanın üst çizgisini (1 ve 4 numaralı noktaları oluşturduğu hat) gösterilir, alan değeri olarak 2225 yazılır, Tamam ikonuna basıldığında adayı ortadan bölen bir çizgi oluşacaktır. kinci yöntem olarak “Cephe Açı seçeneğini seçilir ve üstteki alanın ortası gösterilir cephe ve açı değerlerinin uygulanması için gösterilecek hat ise yine Ada üst çizgisi olacaktır, açılacak Pencerede Cephe değeri bölümüne 25 yazılır, açı değeri değiştirilmezse Tamam ikonuna basıldığında gösterilen hatta dik olarak parsel çizgisi oluşacaktır.

2.

3. Üçüncü yöntem olarak ise Paralel Mesafe yöntemini kullanacağız bunun için “Paralel M” işlemini seçilir, bölünecek alan için üstteki alanın kalan bölümünü gösterilir, paraleli alınacak hat olarak bir önceki işlemde oluşan parselin sağ çizgisi gösterilir. Paralel Mesafe değeri 0larak 23 yazıp Kabul edildiğinde ikinci parsel oluşmuş olacaktır.

4. Bu işlemde Ada omurgasını oluştururken kullandığımız paralel yöntemini tekrar kullanacağız, bunun için “Paralel” yöntemi seçilir, bölünecek alan olarak kalan bölümün ortası gösterilir, paraleli alınacak hat için ikinci parselin sağ çizgisi gösterilir, alan değeri olarak 500 girilir Kabul ikonuna basıldığında üçüncü ve aynı zamanda kalan parseli de sayarsak dördüncü parsel de oluşmuş olacaktır.
108 NETCAD/MAP

burada dikkat edilecek nokta 101 numaralı adanın birinci ve ikinci parselinin tamamı uygulamaya girmemektedir. Bundan sonraki parseli de aynı yöntemle (Serbest) bölünüz. istenilen açı değerini değiştirmeden. bunun için Menüden “Serbest” seçeneğini seçilir. 6.) isim verilerek parsel alanları oluşturulur. 7.101/2. 7. 8. Bölünecek alan için kalan bölüm gösterilir. bu işlem ile parsel arka noktaları aynı kabul edilip gereksiz parsel taşı gömme işleminden kurtulabilirsiniz ayrıca parsel içerisine düşen bir evin bölünmesini istemiyorsanız bu yöntemle ev köşesine sıfır bölme yapabilirsiniz.102/1.. bunun için Menüden Dik seçeneği seçilir. diğer parseller parselin ortası gösterilerek alan haline getirilebilir. Diğer adalar da uygun yöntemler kullanılarak Şekil 3’e benzer şekilde parseller oluşturulur. ikinci nokta için ise Klavyeden Space Bar (uzun Çubuk) basılır ve dik seçeneğini seçilip. 109 NETCAD/MAP . Alan değeri olarak 600 yazılır. Son yöntem olarak “Dik” seçeneğini izleyeceğiz. Alan tabakası olarak PARSEL_ALN seçilir ve Ada/ Parsel numarası şeklinde (101/1. 1.nokta için Son nokta yakala işlemi aktif duruma getirilir ve üstteki ilk parselle ikinci parsel arasındaki çizginin alt ucunu gösterilir. Ada alt çizgisi gösterilir..7. Parsel Alanlarının Oluşturulması mar menüsü “Ada/Parsel oluştur” işlemi seçilir. Parseli belirleyecek çizgi ekranda oluşacaktır. bu nedenle bu alanlar kapatılırken F2 tuşuna basılır ve sadece uygulama içerisine giren bölümleri alan olarak tanımlanır. bölünecek alan için adanın alt bölümünün içi gösterilir.5. Kabul ikonuna basıldığında Adanın son parselleri de oluşmuş olacaktır.1.1. Adanın alt parsellerini oluşturarak işleme devam edeceğiz.4.

1. 2. hdas Alanlarının Oluşturulması Bilindiği üzere Kadastro parsellerinin imar adası içerisinde kalan kısımları hdas olarak adlandırılmakta ve özel bir uygulama gerektirmektedir. 3. 110 NETCAD/MAP . 13 ve 14 numaralı Kadastro parsellerinin mar adası içerisindeki kısımları Ada/ Parsel oluştur işlemine girilerek alan tabakası ADA_ALN seçilir önce F2 tuşuna basılıp daha sonra Kesişim yakala modu açılır ve köşeleri dönülerek Alan haline getirilir.7.Şekil 4 7.1.5. isim olarak bu alanlara I1 (13 numaralı kadastro parselinin hdas olarak ayrılan kısmına). I2 (14 numaralı kadastro parselinin hdas olarak ayrılan kısmına) verilir. ADA_ALN ve KADASTRO_ALN tabakalarını Tabaka menüsünden girerek açılır. stenirse IHDAS Tabakası açılarak ihdas alanları Tabaka değiştir işlemi ile bu tabakaya aktarılır. bu nedenle hdas alanlarının da alan olarak tanımlanması gerekmektedir.1.

2.7.1.1.1.1. Çıkması istenmeyen alanların tabakaları değiştirilerek Tabaka bölümünden kapatılır (Örneğin hdas alanları). Sonuç Çıktıların Alınması Proje tamamlanıp gerekli düzenlemeler yapıldıktan çizim için gerekli çıktılar aşağıda anlatılan yöntemlerle otomatik oluşturulabilir6. Çıktısı alınacak alanlar için süzgeç verilebilir. alinmanlara 0 (sıfır) açılması.7. 7. mar\ Yardımcı şlemler\ Plan Çizim işlemi seçilerek isteğe bağlı olarak cephelerin yazılması. Bu işlem ile nokta olmayan köşelere nokta üretilecek ve bu noktalar Ada/Köşe No şeklinde düzenlenecektir. bölümünden yazı boyları için ayarlama yapılabilir.6.7. Köşe Numaralarının Düzenlenmesi mar\Yardımcı işlemler\Oto Köşe No düzelt işlemi ile Köşe noktaları düzenlenebilir (seçenek olarak Önce Ada işaretlenecek). Uygun 111 NETCAD/MAP .Şekil 5 7. ölçek gibi seçenekler belirlenir.8 Plan Çizimi şlem için plan çizimi alınacak alanların tabakaları açık olmalıdır. köşe numaralarının yazılması.

Klasik yada Yeni Röleve kullanım seçeneği Parametreler bölümünden belirlenir.7. Görüntü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır. Projelerin birbirine karışmaması için isimlendirmelerde dikkat edilmelidir.üst üste gelen yazılar kaydırılabilir. şlemler tamamlandıktan sonra Proje\ Aktif Projeyi kapat işlemi ile Ana projeye geri dönülür.istenirse daha sonra tekrar çizdirilmek üzere Proje\ Yeni isimle Sakla işlemi ile bir isim verilerek saklanır. Köşe numaralarının etrafına Daire konması.7. Pafta açılabilir.1. Parametreler bölümünden yazı boyları için ayarlama yapılabilir. Burada da Yeni Röleve Ölçü krokisi ile ilgili bilgiler verilecektir.1. En son saklama sonrası yapılan bir değişiklik varsa ileride tekrar kullanılmak üzere Proje bu haliyle saklanmalıdır. Adalar bölümüne Röleve Krokisi alınacak adanın adı yazılır. Röleve Ölçü Krokisi (Yeni) Röleve Ölçü Krokisi ve Röleve Ölçü Krokisi (Yeni) olmak üzere 2 seçenek vardır. Oluşturulan proje bilgisayara bağlı bulunan Printer veya plotter'a göre PRINT veya PLOT bölümünden çizdirilebilir. F2 tuşuna basılır ve projeyi çevreleyen bir alan belirlenerek Grid'ler proje üzerine üretilebilir. Uygun seçeneklerin işaretlenmesinden sonra Tamam butonuna basıldığında çizim ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması için numarası verilen ada etrafında kontrol noktaları oluşur. Ölçek. 7. 112 NETCAD/MAP . Ada etrafındaki kontrol noktaları ise çıkacak detayların sınırını belirler. gibi seçenekler belirlenir. Döndür ve Ölçekle şeklinde yanında açıklama yazan noktalar çerçeveyi kontrol eder.küçük bir proje ise Çiz Yardımcı şlemler\ Dizi\ Karelaj bölümüne girilerek. kağıt boyutu. Yazı menüsünden Grid'lere yazı üretme işlemi ile yazısı üretilecek gridler seçilerek koordinatları yazdırılabilir. mar\ Yardımcı şlemler\ Röleve Çizim ikonu seçilerek isteğe bağlı olarak Klasik veya Diksiz. Yeni işlem kullanım olarak daha pratiktir ve çizimdeki detayların ve komşu adaların çıkması isteniyor ise mutlaka yeni işlemin kullanılması gerekir.seçeneklerin işaretlenmesinden sonra Çiz butonuna basıldığında ekrana istenen görüntü gelecektir. Bu noktalardan Kaydır.

Bu noktalar mouse ile yerleri değiştirilerek Ada etrafında çıkması istenen komşu ada cephesi.• Kaydır: Çerçeveyi. döndürme vs. • • • Ada Sınırını Belirleyen Kontrol Noktaları: Ada sınırlarından kes opsiyonu işaretlenmiş ise verilen değer kadar ada cephesine paralel mesafede bir sınır ve noktalar oluşur. işlem yapılırken ölçek değeri Üst menü açıklama satırında görüntülenir. Poligon noktaları: Kontrol noktaları düzenlendikten sonra. detaylar vs. edit işlemleri yapılır. boyutunu değiştirmeden çizim üzerinde taşımak için kullanılır. yeni seçilen poligonlarda listeye gelecektir. Poligon hatlarının oluşturulması. Listeden bir poligonu çıkarmak için proje üzerinde tekrar poligonun seçilmesi yeterli olacaktır. dik hatlarının oluşturulması gibi işlemler tamamlanır. Ölçekle: Kroki ölçeğini etkileşimli olarak belirlemek için kullanılır. çerçeve içerisine sığacak şekilde çerçevenin boyutu belirlenir. şlem için nokta seçilir ve mouse ile uygun yere taşınır. Çerçeve içerisine giren poligonlar otomatik olarak menüye gelir. Yazılar üst üste geldiği yerlerde gerekli kaydırma. mouse sağ tuşuna basılır ve çizimde ve koordinat listesinde çıkacak olan poligonlar seçilir. şlem için nokta seçilir ve mouse ile yönü uygun şekilde belirlenir. varsa sınırın içine alınır. şlem için nokta seçilir ve mouse ile Ada. • 113 NETCAD/MAP . steniyorsa çizim alınır ya da daha sonra çizdirilmek için dosya saklanır. Poligon noktaları ile ilgili işlemlerde tamamlandıktan sonra mouse sağ tuşuna basılır ve Röleve ölçü krokisi ekrana gelir. Döndür: Çerçevenin Ada'ya uygun şekilde yönünü değiştirmek için kullanılır. Çıkması istenen çerçeve dışında bir poligon varsa projeden seçilir.

pafta indeksleri oluşturulur.) Hesap menüsü altındaki yazıcı çıktıları bölümünden alınır. • Yerel Pafta açımı: Hesap\ Pafta Editörü işleminden ndeks bölümü seçilir. sol alt “Y” sol alt “X” genişlik ve yükseklik değerleri girilir. Pafta Açımı Projede ki tüm alanların (pafta açılacak olan) Plan çizimi alınır. Paftada cephelerin görünmesi gerekmediği için bu seçenek işaretlenmez.NCZ) dosyaları oluşturulacaktır. Pafta Adı bilinmiyorsa Pafta Editörü\ ndeks bölümünden ölçek ve dilim orta boylamı verilir. stenirse çizime gönderilir veya daha sonra çizdirilmek üzere saklanır. için Çıktının 114 NETCAD/MAP . koordinatlar yazılmış bir şekilde belirlenecek dizin içerisine Netcad çizim dosyası olarak saklanır.. eklemeler varsa yapılabilir. Daha sonra Oto Pafta işlemi ile Pafta indeksiyle aynı isimde. Çıktıların ekrana alınması işlemi yazılacağı dosya iptalle geçilir. komşu pafta indeksleri Edit\Paralel Al işlemi ile oluşturulabilir.1. Biliniyorsa Pafta Adı F4 tuşuna basılarak girilir.7.1.. şlem sonunda pafta indeksleri oluşturulacaktır.1..7. Yine köşe numaralarının etrafındaki dairelerin görünmemesi için mar\ Yardımcı işlemler\ Röleve plot işleminde ki Köşelere Daire koy seçeneği işaretli olmamalıdır.1.8. Daha sonra bu dosya yüklenerek düzeltmeler. Daha sonra bu dosyalar yüklenerek düzeltmeler. Pafta Editörü \ Oto Pafta açma işlemi ile Pafta indeksleriyle aynı isimde Netcad Çizim (*. 7. Pafta ismi verilir pafta sol alt koordinatı girilir. eklemeler varsa yapılabilir.7. Pafta indeksini oluşturmanın diğer bir yolu ise Pafta editörüne girildikten sonra F4 tuşuna basılır ve pafta adı. • STP Pafta açımı: Proje Kadastro koordinatlarında olmalıdır. devam butonu ile onaylandığında pafta indeksi oluşturulmuş olacaktır. stenirse çizime gönderilir veya daha sonra çizdirilmek üzere saklanır.pafta anahtarı oluşturulur. Yazıcı Çıktıları Gerekli tüm yazıcı çıktıları (Koordinat..Alan vs.9. gridler atılmış.

7. mar parselleri 100/1.125.. hdas alanları IHDAS tabakasında I1. Yapılaşmış. Kadastro parselleri K13. Genel de imar ada alanları ile parseller arasında ki alan farklılıklarının ve tecviz dahilinde olup olmadığı gibi bilgilerin takip edilmesi çıktı olarak alınabilmesi işlemleri için kullanılır. 115 NETCAD/MAP .. Değişiklik işlemleri sonrası oluşan alanların tapu alanını sağlayıp sağlamadığı farkın tecviz içinde olup olmadığı.Yolların YOL tabakasında ve Y1. ki çeşit dengeleme tipi vardır.I3 . taksimli olarak. Çıktının gerçek sonuçları vermesi için alanları oluştururken ve çıktı için alan isimlerini verirken dikkat etmek gereklidir.yollar tek bir seferde kapatılamıyorsa parça parça Y1. . • fraz-Tevhit Dengelemesi: şleme Hesap\ Parsel Editörü \Dengele bölümünden girilir. . • Normal dengeleme: şleme Hesap\ Parsel Editörü\ Dengele bölümünden girilir. gibi süzgeç ile ayrım yapabilmek için I ile başlayacak şekilde.Y3.10.. Özet Çıktı Vs. yola giden kısımların. şeklinde adlandırılması fraz Tevhit çıktısı ve diğer çıktıların alınması sırasında kolaylık sağlayacaktır.. mar adaları 100. dilenirse saklanır yada bilgisayara bağlı bir yazıcıdan çıktı alınır.Alan Dengelemeleri Dengelemeler tapu alanına göre yapılacak ise öncelikle parsel editörü bölümüne dengelemede esas teşkil edecek olan alanların tapu değerleri girilmelidir...258..7..bu durumda DÜZELTME bölümüne Y* olarak süzgeç verilmelidir. Dengelemesi yapılacak adaların numaraları girilir. Dengeleme sonucu koordine özetli olarak alınmak isteniyorsa yolların alanı da kapatılmalıdır.alan değerleri kontrol edilir.Y2 .125/7 ....1..1. ) Dengele butonuna basılır..K154 .Y2. ihdas alanlarının belirlenebilmesi Printer’den döküm olarak alınması gibi işlemler gerçekleştirilir. şeklinde kapatılmalıdır. seçenekler işaretlenir (Dm2..I2.

Kadastro kayıtlarının girilmesi. Çıktı bölümünden Dağıtıma veri nakli seçilir dengele butonuna basılır. Veri girişi klavyeden yapılacak ise F2 Değiştir ile işleme başlanır. imar parselleri sıralatılarak (Alt+F8 tuşu ile) çıkılır. imar ada alanları otomatik olarak gelecektir. mar Adaları Girişine otomatik olarak gelir. Bilgiler klavyeden girilecek ise proje ismi verilir ve boş proje açılır. Bu durumda. Tapu alanı kullanılacaksa Parsel editöründen Tapu alanları girilmiş olmalıdır.) (Tecvizin hesaplanması sırasında kullanılır proje ölçeği • • • • • • Tecviz Sınırı: Yapılaşmış veya yapılaşmamış alanlara göre (Tecviz sınırının hesaplanmasında kullanılır). Çalışılacak proje ismi yazılır ve kabul edilir. Netcad’den aktarım yolu ile oluşturulmuşsa bu dosya yüklenir. ilk parsel girilir daha sonra F3 Ekle ile diğer parseller eklenir.) Ölçek: 1000 girilmelidir. Dağıtımın yapılacağı şekle göre Dm2 veya M2 seçeneklerinden biri seçilir.1.Aşağıda örnek bir süzgeç yöntemi görülmektedir • Adalar: K13+K14+I* ( K13+K14 şleme giren kadastro parselleridir.) Bazalan: Tapu Alanlarına Göre (Dengelemede Tapu alanı veya hesaplanan alan hangisinin kullanılacağı belirlenir. Dağıtım Bu bölümde mar Adalarının.AltGr+Ü daha sonra "/" (taksime) basılarak yazılır. Alanlar kontrol edilir.7. mar adaları girişinden 7. Programa veri girişine Kadastro kayıtları girişi yada başlanabilir.I* varsa hdas alanlarını hesaba katmak için girilir.kapat butonu ile çıkılır. 7.M2 (Dengelemenin Dm2 veya M2 olması belirlenir. Veri girişi bittiğinde. 116 NETCAD/MAP .1. mar Adaları Girişi mar parselleri grafik ekrandan aktarım yolu ile gönderilmişse.) Parseller: ~/+Y* (Yatık "S" işareti ve taksim. Y* çıktı koordine özetli olarak alınmak isteniyorsa yollarında hesaba katılması için verilir. DOP hesaplatılması ve Dağıtım işlemleri incelenecektir.7. mar parselleri. mar Dağıtıma Veri Nakli: Hesap\ Parsel Editörü\ Dengele işlemine girilir.2.1.) Düzeltilecekler: Y* (Düzeltmenin yola verilmesi için) Alanlar: Dm2.2. mar menüsünde Dağıtım bölümü seçilir.

Malik adı.) girilmesi gerekiyor ise girilebilir. Alanı ve Hisse bilgileridir. Girilmesi gerekli temel bilgiler. Ad Soyad sırasına sokulur. Burada dikkat edilecek nokta 102/2 parselin Ortak Katılım alanı olduğudur (Ortak Katılım alanları veri girişi sırasında “O. F7: şlem. F6 tuşu ile ileriye Alt+F6 tuşu ile geriye doğru gidilerek diğer sayfalara ulaşılabilir. Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.K. Pay kontrolü işlemi ile Hisselerin kontrolü yapılır. Pay kontrolü ve DOP hesabı öncesinde kayıtlar Ada/ Parsel sırasında olmalıdır. 7. ikinci sayfadaki Dgirmeyen bölümünden parselin düzenlemeye girmeyen miktarı girilir..2.2. Kadastro Kayıtları Girişi Bu bölüme Kadastrodan alınan tapu kayıtları girilir. F7: şlem. Sıra 1 2 3 4 5 6 Adı Soyadı Erdinç ERTAŞ Şule CAN Ahmet AYBORA Selim DÖNMEZ Emine KARA Yoldan hdas Babası HÜSEY N MAHMUT AL SUAT ZEK * C E K E E K * Ada/Par 0/13 0/13 0/14 0/14 0/14 0/9999 Alan Hisse 1320000 1/2 1320000 1/2 495000 2/3 495000 1/6 495000 1/6 88129 1/1 Yukarıdaki kayıtlar Kadastro Kayıtları Girişi bölümünden girilir ve F7: şlem\Sırala şlemi ile Ada/Parsel. Eski DOP. Cinsiyeti. Baba Adı. 117 NETCAD/MAP .” sütununda Sağ Ok tuşuna basılarak işaretlenmelidir).7.. DOP Hesabı ile Düzenleme Ortaklık Payını Hesaplatılır.1. Kadastro Parselleri girişi bölümü yan yana 4 sayfadan oluşmaktadır. Bağış . Bu bölümlerdeki diğer bilgilerde (Kamulaştırma. mar Adaları girişinden girilir. Alan bilgisi olarak parselin toplam alanı (Düzenlemeye Giren+Girmeyen) girilecek ise.Parsel 101/1 101/2 101/3 101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 Alan (Dm2) 31419 58723 53744 61962 52767 64494 58542 63194 Parsel 102/1 102/2 102/3 102/4 102/5 102/6 102/7 102/8 102/9 102/10 Alan (Dm2) 60000 (OK) 70830 59170 60000 60000 60000 60000 70904 60000 60000 Parsel 103/1 103/2 103/3 103/4 103/5 103/6 103/7 103/8 Alan (Dm2) 65000 50000 50000 65000 60000 60000 54893 56511 Örnek çalışma için yukarıdaki imar parselleri. Kadastro Ada/ Parsel numarası. seçenek olarak OKA dışındakiler seçilir. Not.

alanların dengelenmesi. Ortak Katılım Adasının sütununa gelip. Raporlar bölümüne geçin.1. ortak katılım alanı hariç diğer mar parsellerine dağıtımı yapılır. idareye teslim edilir. plan çizimleri. Ada Dağıtım Cetveli bölümüne geçip. Bu editörde girilen koordinatlar Tabakalar menüsünde YEN NOKTA adlı bir tabakada korunur.197618 olarak bulunacaktır. Bu hesap işlemlerinin ardından çeşitli krokilerin hazırlanması (röleve krokisi. alan çıktıları. mar ada ve parsellerin kendi içinde dengelenmesi. Proje şlem Adımları NETCAD/MAP modülünde Bir Kadastro parselinin geçirdiği aşamaları anlatan bir dizi işlem izleyeceksiniz: Yani bir kadastro parselinin noktalarının girilmesi. Ekranda gör seçeneği ile tüm çıktıları kontrol edilir. hatların birleştirilmesi. koordinat çıktıları. Vatandaş/lara ait parsel/lerin koordinat bilgileri Kadastro Müdürlüğünden alınır. dare tarafından istenilen çıktılara uygun olanlar alınarak.2. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne Müracaat şlemler. 7. alanlarının elde edilmesi. koordinat dönüşümleri. 7. seçenek olarak Tüm mar Parselleri işaretlenir.Düzenleme Ortaklık Payı Oranı 0. ve minimum parsel boyutlarına göre parsellerin oluşturulması.158593 olarak bulunacaktır. parsel alanlarının çevrilmesi. Koordinatların Programa Girilmesi Kadastrodan alınan koordinatlar Hesap\Nokta Editörü penceresinden girilir. alanların hesaplanması. F9 mar Parseline Dağıt işlemi ile ortak katılım alanı dağıtılır. Kadastro Kayıtları Girişi bölümüne geçip tekrar DOP hesabı yaptırılır. 7. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı 0. aplikasyon çıktıları.8. 118 NETCAD/MAP . Daha sonra imar planına göre imar adalarının sayısallaştırılması. Ada Dağıtım Cetveli bölümüne geçip. ilgili vatandaşın Harita Firmasına müracaatı ile başlar.8.8. gibi) ve sonunda print/plot işlemleri ile sonlandırılması.

Çiz\Çizgi Çiz işlemine girilir.8. 119 NETCAD/MAP . Tabaka şlemleri ve Noktaların Birleştirilmesi Tabakalar menüsüne girilir. YEN NOKTA tabakası üzerinde çift klik yapıp mevcut adı KADASTRO_NOK olarak değiştiriniz.Altta bulunan nokta yakala modu açık tutulur ve kadastro noktaları birleştirilerek parseller elde edilir. Kadastro Parsel Alanlarının Hesaplanması NETCAD/MAP/Ada Parsel oluştur işlemine girilir.4.7. 7. Yazı Üretilsin kutusu işaretlenir ve kapat butonu tıklanır.8. Buradan Alan Tabakası bölümü KADASTRO_ALN konumuna getirilir.3.

5. Koordine Özetli Çıktı seçilerek raporlar üretilir.8.) Dengele butonuna tıklayarak dengeleme sonuçları yorumlanır. Cepheli Alan Çıktısı. Bunun için NETCAD/MAP Parsel Editörü komutuna girilir.(Burada alanlarda dm2 veya m2 birimi. Ardından gelen mesaj tamam ile geçilir. 120 NETCAD/MAP .7. tapu alanlarına göre dengelenir ve tecviz dışında parselin olup olmadığı karşılaştırılır. Parsel editöründe iken Yaz butonuna tıklayarak Özet Alan Çıktısı. Ölçek katsayısı ve çıktı şekli seçilir. Parsellerin Dengelenmesi ve Çıktıları Koordinatlara göre alanı hesaplanan parseller. Dengele butonuna tıklanır ve gerekli ayarlar yapılır. Raporlanan çıktılarda tecvizi aşan herhangi bir parsel varsa ilgili değerler kontrol edilerek aynı aşamalar tekrarlanır. tecviz formülü yapılaşmış veya yapılaşmamış olarak seçilir. Baz alan olarak hesap alanı veya tapu alanı seçilir. Parsel editöründe her kadastro parselinin tapu alanı girilir.

7. Bu koordinatlar hem kadastro koordinatlarını. Nokta X (kadastro). 7. Nokta No. Nokta Y. Hesap menüsünden dönüşümler komutu seçilir ve dönüşüm seçeneklerinin olduğu pencere açılır. bunlara karşılık gelen Yeni Y.7. Projeyi görünür ekrana getirmek için Görüntü\Limitleri Bul komutu tıklanır ve proje ekrana gelir. Dönüşüm şlemleri Mülkiyetin ilk durumuna ilişkin sayısallaştırma ve dengeleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra imar planlarından aynı yerin. Adı satırına geçilir ve mevcut isim ADA_NOK ile değiştirilirve tamam butonu tıklanır. Tüm noktalar bu şekilde girilir. Tabaka menüsünde üst köşede + butonuna tıklanır ve açılan pencerede adı satırına @ADA ismi yazılır ve tamam butonu tıklanır. Tabaka adı karşısındaki renk kutusu 121 NETCAD/MAP . Açılan Affine Dönüşüm editöründe bölgeye ait önceden bilinen ortak noktaların koordinatları girilir. bölgenin imar adaları sayısallaştırılır ve mülkiyeti oluşturan kadastro parsellerinin üzerine eklenir. Tamam butonu ile işleme devam edilir ve gelen bilgi raporu kontrol edilir ve tamam butonu tıklanır.6.Ancak Kadastro ve mar koordinatları farklı ise koordinat dönüşümünün yapılması gerekir. Kadastro koordinatlarının imar koordinatlarına dönüştürüleceğini örnekleyelim: Mülkiyeti gösteren son durumu ifade eden dosya ekrana yüklenir. stenirse tabakaya renk verilebilir. En az 4 nokta girilmelidir. (Hesap\Nokta Editörü) Nokta editöründen çıkılır ve girilen noktalar YENINOKTA adlı bir tabakada tutulur. mar Ada Koordinatlarının Girilmesi ve Adaların Oluşturulması mar paftalarından ilgili imar adaları sayısallaştırılır veya köşe koordinatları okunarak nokta editörüne girilir. Tabakalar menüsüne geçilir ve YENINOKTA adlı tabakanın üzeri çift klik yapılır ve tabaka özellikleri isimli bir pencere açılır. Dönüşüm işlemi tamamlanmış olur.8. hem de imar koordinatlarını gösterir.8. Buradan N Noktadan AFF NE ve Objeleri Dönüştür işaretlenir ve tamam butonu tıklanarak sonraki adıma geçilir. Ardından dönüştürülecek objeleri seç mesajı gelir. Tüm objeler seçilir ve mouse sağ tuşuna basılarak dönüşüm tamamlanır. Yeni X ( mar) koordinatları girilir.

NETCAD/MAP/Yardımcı şlemler/Yol Dengelemesi(dik) işlemi ile yapılır. ardından parsel numarası mouse ucunda gelir ve ada içinde istenen bir yer tıklanarak yerleştirilir. Adı satırına 101 den başlamak üzere (istenen numara verilebilir) Tamam butonu tıklanır.Grafik ekranda iki ada arasındaki yol belirlenir ve ada hatlarının ucundaki noktalar bu yola tanımlanan değerlere göre ayarlanır. Altta Yazı Üretilsin seçeneği işaretlenir ve Kapat butonu tıklanır. fraz işlemleri NETCAD/MAP\Otomatik Bölme komutuna tıklanır ve menüde çok seçenekli ifraz yöntemleri gelecektir. (Çiz\Çizgi Çiz). Adaların ifraz edilmesini kullanıcı. Bu işlem. nokta yakalama modları açıkken birleştirilerek ada hatları elde edilir.8.9. Komut satırında Kapalı alan içinde bir nokta göster mesajı görülür.çift klik (mouse sol tuşuna 2 kez tıklanır) yapılır. sonra üst menüde çift göz butonu tıklanır ve açılan menüden Tüm Tabakaları Kapat seçeneği tıklanır ve aktif tabaka hariç tüm tabakaların kapandığı görülür.Gelen renk paletinden istenen rengin kutusu tıklanır ve renk seçimi yapılmış olur. mar Ada Alanlarının Hesaplanması Hatları birleştirilen imar adalarının alanları hesaplanır. Daha sonra @ADA tabakası aktif iken imar ada noktaları. Alan adı penceresi sorulur. Buna göre hatlarını çevirdiğimiz adaları sıra ile kuzey batıdan başlamak üzere (numaralandırma sırası için) her adanın içinde mouse sol tuşuna tıklanır. imar kanun ve yönetmeliklerini göz önünde bulundurarak yapacaktır.Burada 122 NETCAD/MAP . 7. Plana Göre Yol Genişliklerinin Ayarlanması Ada hatları elde edildikten sonra yol genişliklerinin planda belirtildiği gibi korunup korunmadığı kontrol edilir ve ayarlanır.Eğer adalar arasında bir bozulma söz konusu ise yol dengelemesi yaptırılmalıdır.8. Gelen menüden Alan tabakası ADA_ALN seçilir. çıkan tablodan Paralel seçilir. Tabakalar menüsüne geçilir ve @ADAa adlı tabaka aktif yapılır.8. Grafik ekrana dönülür.9. yazı tabakası otomatik olarak ADA_NO diye seçilecektir.1. 7. Bunun için ekranda mevcut olan kadastral mülkiyet ve diğer bilgileri içeren tabakalar kapalı tutulur.8. Her ada için bu işlemler tekrarlanır. Örnek olarak bir hatta paralel ifraz yapılmak istenirse. Bu işleme girildiğinde çıkan tablodan yol genişlik değerleri girilir. Adaların Parsel Boyutlarında frazı (Otomatik Bölme) Adaların ifraz edilmesi işlemlerine geldi sıra. Sonra NETCAD/MAP\Ada Parsel Oluştur komutu tıklanır. 7. Burada adaya göre ilgili yöntem veya yöntemler seçilerek parseller oluşturulacaktır.

123 NETCAD/MAP .11. Sonra paraleli alınacak hat gösterilir ve gelen pencerede alan miktarı girilerek tamam butonu tıklanır. yazı üretilsin seçeneğini işaretleyip Kapat butonuna tıklayınız. O halde parsel alanlarını elde etmek için. 7. Hiç mühim değildir. ada içinde sıra ile parseller içine tıklayıp gelen pencerede adı satırına parsel numarasını ada/parsel şeklinde (örnek:101/1) girip tamam ile onaylayınız. fraz şekli seçildikten sonra ekranın altındaki komutlar takip edilirse yardım alınabilir. Önceden numarası olabilir veya olmayabilir.önce bölünecek alan gösterilir. mar Ada ve Parsellerin Adlandırılması Parsellerin alanları çevrildikten sonra adaların ve parsellerin köşeleri numaralandırılır. öncelikle adaların alanlarını çevirdiğimiz gibi tabakalar menüsüne girip şu an için diğer tabakaları kapatınız. Her parsel için bu işlem tekrarlanır.8. 7. fraz menüsüne dikkat edilirse parsel hatlarını oluştururken aynı zamanda nokta üretilebilir.) Sonra NETCAD/MAP\Ada Parsel Oluştur komutuna tıklayınız.8. Grafik ekranda. adaların vardır.10. @PARSEL tabakaları açık kalsın. Alan tabakası olarak PARSEL_ALN yi seçin. parsellerin yoktur. alan oluşturulur ve parsel numarası da üretilebilmektedir. (Sadece @ADA. Her ada için ilgili yöntem seçilir ve kullanılır. NETCAD/MAP\Yardımcı şlemler\Ada Etrafında Adlandır komutunu tıklayınız. mar Parseli Alanlarının Hesaplanması Çeşitli boyutlarda oluşturulan parsel hatlarının parsel alanlarını çevirmediğimizi varsayalım.

8. 124 NETCAD/MAP .12. eğer ada ve parseller aktif yapılırsa. 7. Eğer Önce Ada aktif yapılırsa ilk olarak Adalara numara verecek daha sonra bunu oluşturan parsellere numara verecektir. Yola Terklerin Hesaplanması ve Parsellerin Adalara Göre Dengelenmesi Parsel editöründe dengeleme işlemleri yapılır.olmayan yerlere yeni numara verilir.ada ve parsellere sıradan numara verilecektir. ki türlü yapılabilir: Birincisi ifraz-tevhid yöntemi ile imar adaları kadastro parsellerine göre dengelenir ve yola terk alanları saptanır. Dengeleme yapılır.Adalar satırına * . Burada. Adalar satırına * sıra seçeneğinden de önce ada seçeneği yada uygun görülen seçenek işaretlenir. Numaraları koru fonksiyonu aktif yapılırsa mevcut noktalar korunur. Tamam butonu tıklanır ve işlem uygulanır. Bu şekilde tüm adaların parselleri ada numarasını anahtar alarak numaralanır.

Adalar bölümüne kadastro parselleri yazılır. Alanlar arasındaki farkın yola terk için ayrıldığını belirten bir bilgi gelir. Dengele butonu ile işleme devam edilir. Eğer * konulursa farklar bütün adalara alanları oranında dağıtılacaktır. Bu işlemin sonunda imar adalarının alanları netleşmiş olur. Alanlar bölümünden dm2 ya da m2 seçilir. kincisi dengeleme yöntemidir. Parseller bölümüne imar adaları yazılır. Tecviz değeri yapılaşmış ya da yapılaşmamış seçilir. Devamında dengeleme sonuçları mavi bir editörde çıkacaktır. Düzeltilecekler bölümüne eğer YOL yazılırsa oluşan farklar yola verilir. 125 NETCAD/MAP . Oluşan imar parsellerini imar ada alanlarına göre dengelemedir. Baz alan olarak da kadastro parseli olduğu için tapu seçeneği işaretlenir.

Sonrasında gerekli olan çıktılar elde edilir ve dosya hazırlanır. NETCAD/MAP\Yardımcı şlemler\Parametreler penceresinde gerekli bilgiler girilir.13. Bu işlemlerle parseller ilişkin yapılacak hesap ve dengeleme kısımları tamamlanmış olur. NETCAD/MAP\Yardımcı şlemler\Röleve Ölçü Krokisi işlemine girilir. 126 NETCAD/MAP . 7.8. Daha sonra.Aynı mantıkla gerekli ayarlar yapılır ve dengele butonu tıklanarak dengeleme yapılır ve sonuçlar elde edilir. Röleve Ölçü Krokilerinin Hazırlanması Oluşturulan adaların röleve ölçü krokileri alınır.

Gerektiğinde alınabilir. Ada kenarlarından itibaren kes seçeneğine bağlı olarak aktif/pasif olur. Parametreler: Krokide çıkacak olan poligon ve yazı boyları ayarlanır. Tekrar sağ tuşa basılır ve kroki alınmış olur. Gerekli görülürse. Çerçeve dışında bulunan herhangi bir poligon veya nirengi noktasını seçerek listeye dahil edebilirsiniz. NETCAD/MAP/Yardımcı şlemler/Plan Çiz komutunu tıklayınız. Sonra ki adımda çerçeve içinde yer alan poligonların olduğu liste gelir. Evlere köşe no yaz.Burada.) Kağıt Tipi:Krokinin alınacağı kağıt boyutunu belirler. Bu işaretlemeler köşegen üzerinde yer alır. Ölçek değeri ekranın üstünde takip edilebilir. Ada Kenarlarından Kes: Krokisi alınacak olan adanın sınırlarından itibaren verilecek olan genişleme değeri kadar göster anlamına gelir. Krokide çıkması istenen poligonlar grafikten seçilir. Genişleme: Ada etrafını bu değer kadar fazla göster anlamına gelir. ölçekle işareti ile istenen ölçeğe getirilebilir. Filtreler. Köşelere daire koy: Bütün köşe noktalarını daire içine alır.14. Listede yer alanların herhangi biri kaldırmak gerektiğinde mouse sol tuşu ile tıklayınız.8.: Ada içinde ev varsa bunlara köşe no yazar. Bunlarla herhangi bir işlem yapılmayacak ise sağ tuşa basılır. ptal ettiğinizi bir daha mosue sol tuşu ile tıkladığınızda listeye ekleyebilirsiniz.Kroki Tipi: Klasik kroki işaretlenir.Yine bu çerçeve ile kaydırma ya da döndürme yapılabilir. ada üzerinde bir çerçeve oluşur. 7.duvar gibi detayların çıkması isteniyorsa bu detayların tabaka adı buraya yazılır. Tamam denildikten sonra grafik ekrana dönülür.(Ağırlıklı bu kullanılmaktadır. Ada ile birlikte bina(ev). 127 NETCAD/MAP . Komşuların içini Temizle: Komşu adaların sınırlarını gösterir. Eğer bu fonksiyon aktif olmazsa komşu adaları parselleri ile beraber alır. Projenin Plan Çiziminin Hazırlanması Tamamlayıcı işlemlerden bir tanesi de adaların karelajlı ve cepheli planlarıdır.

128 NETCAD/MAP . Alinmanlara 0 Açılacak: Aynı doğrultu üzerinde olan noktaların değerleri başlangıca göre yazılması sağlanır. Parselleri Otomatik bul: Ada ile birlikte parselleri de gösterir.Ayrı Çizim: Oluşacak plan dosyası ayrı bir dosya olarak hazırlanır. Alinmanlara sıfır açar. Alinmanlara sıfır açılmaz. Çiz butonuna tıklayarak plan çiziminin oluşturulması sağlanır. Cepheler yazılsın: Ada ve parsellerin cepheleri yazılır. Plan çizimine ait parametrelerin girildiği bölümü içerir. Normal yazılacak: Her parselin cephe bilgileri hat üzerinde yazılması sağlanır. Çerçeve Çıksın: Karelajlı ve koordinatlı plan alınmasını sağlar. Köşe nokta yazıları: Köşelere numara yazılmasını sağlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful