Kamil Sami EKEMEN Mak. Müh. Baş İş Müf.

B GRUBU DERS : BASINÇLI KAPLARLA YAPILAN ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK VE İSG TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI Sorular : 1. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazlarından biri değildir? a) Emniyet valfi, b) Patlama diski, c) Presostat d) Besleme takozu 2. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? a) LPG tankları, b) Kompresörler, c) Benzin tankı, d) Otoklavlar, 3. Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet valflerinin işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek, b) Her yer değişiminde denenecek, c) Periyodik olarak ayda bir denenecek, d) Yılda bir denenmesi gereklidir, 4. Emniyet valfi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Emniyet valfleri ayda bir denenecektir. b) En yüksek işletme basıncının onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte
olacaktır. c) Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı bulunacaktır. d) Emniyet valfi basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır.

5. “.......................... bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına
........................ ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere İSG mevzuatı uyarınca hangi seçeneklerin gelmesi uygundur. a) Termostat / yeterli b) Emniyet supabı / uygun büyüklükte c) İmalatçı etiketi / yaklaşık değerde d) Tağdiye cihazı / bağlanabilen

. 5 katı 5. en yüksek çalışma basıncının en çok ....... Normal şartlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği basınçlı kapların periyodik kontrollerinin kimler tarafından hangi kontrol teknikleri kullanılarak yapılması uygundur? a) Makina mühendislerince yılda bir b) Makina Mühendisleri Odasınca altı ayda bir c) Ehliyeti hükümet yada mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yılda bir d) Sertifikalı teknik elemanlarca üç ayda bir 2. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılabilecek test tekniklerinden biri değildir? a) Ultrasonik test b) Radyografi testi c) Manyetik rezonans testi.. B GRUBU BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ DERSİ SORULARI 1..Kamil Sami EKEMEN Mak...... .. ile yapılacak.... kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar. “Kazanların.... 3... Müh.... ......” İSG mevzuatı uyarınca yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olacaktır? a) periyodik kontrolleri / yüzde on fazlası b) işletme testleri/ pnömatik yöntemler c) periyodik muayeneleri / itina d) hidrolik basınç deneyleri / 1....... Baş İş Müf..... Kompresörlerin periyodik kontrolleri hangi amaç için yapılır? a) Kompresörün bakımını sağlamak için b) Kompresörün uygun yerleşimi için c) Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere d) Operatörün işini kolaylaştırmak için 4. uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.. Basınçlı kap periyodik kontrollerinin aşağıdaki hangi durumda yapılması gerekli değildir? a) Periyodik olarak yılda bir b) Operatörler değiştiğinde c) İşletmeye 3 aydan fazla ara verildiğinde d) Montaj sonrası kullanım öncesi.. d) Sıvı sızdırma testi ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful