Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

Kerem KURT

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

2011

Bilimsel Makale nedir?
Yapılan araştırma sonucu olarak benzersiz sunulan, yazılmış ve yayımlanmış eserdir. Bilimsel Makale Özellikleri
•Gözlemleri değerlendirme •Deneyleri tekrarlama •Yeterli bilgi içeren ilk açıklama olma

9 Kaynaklar

1 Başlık

2 Yazarlar

8 Teşekkür

3
MAKALE Özet

7 Tartışma 6 Sonuçlar

4 Giriş

5
Yöntemler

Yazmaya Başlarken
• Tek fikir üzerinde düşünülmelidir • Neler söylemeliyim? • Söylemeye değer mi? • • • • Çalışma neden yapıldı? Ne yapıldı? Ne bulundu? Ne anlama geliyor?

Önemli Noktalar!.. • Konu kesin açıklıkla, kısa ve net açıklanmalı • Etkin, açık ve belli anlamı olan kelimeler seçilmeli

• Bütün cümleler kendinize ait olmalı

Kullanılmaması gerekenler • Süsleme, edebi oyunlar ve benzetmeler • Fikirle ilgisiz malzeme • Uluslar arası standartlaşmamış kısaltma

Başlık Nasıl Hazırlanır?
• En az sayıda kelime ile tüm metni ifade etmelidir. • Başlık bir cümle değildir. • Uzun başlıklardan kaçınılmalıdır. • Kısa ama çok genel başlıklar seçilmemelidir. • Kelime sırası önemlidir. • Kabul ettirici nitelikte olmamalıdır.

Başlığın içermemesi gerekenler • Kısaltmalar (QoS,BGP) • Kimyasal formül • Patent isimler, • Jargon kelimeler, • Olağandışı ve eski terimler

Yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır?

Bilimsel makale hazırlayan kişi edebi anlamda yazar değildir.
Yazarlar Kimdir? • Gerçek anlamda düşünsel katkı yapan • Bilimsel içeriğe önemli değişiklik yapan • Yazının son halini onaylayan

Yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır? • Unvan ve dereceler yazılmaz.

Adres Neden Yazılır?
•Yazarı belirlemek •Makale isteklerinin gönderilmesi

Kısa özet Nasıl Hazırlanır?
• Metin içeriğinin paragraf ifadesidir. • Makalenin konusunu net olarak vermelidir.
• Araştırmanın kapsam ve esas amaçlarını belirtmelidir. – Kullanılan metodoloji – Bulgular – Ana sonuçlar

Kısa özet Nasıl Hazırlanır?
• 250 kelimeyi geçmemeli. • Tek paragraf olmalı. • Dil okuyucuya yakın olmalı. • Geniş zaman kullanılmalı. • Okuyucunun dikkatini çekmeli. • Kendi başına yayımlanabilir olmalı.

• Kaynak gösterilmemeli.

Giriş Nasıl Yazılır?
Amaç : Okuyucunun bilgi düzeyine bakmadan, yazdığımız makalenin sonuçlarını anlayıp değerlendirebileceği temel bilgiyi vermek.

• Konu ile ilgili en önemli temel bilgileri • Çalışmanın gerekliliği ve mantığı Sunulmalıdır.

Giriş Kısmı Ana Hatları
• Araştırılan problemin niteliği, kapsamı ve amacı açık olarak verilmelidir.
(konuyu niçin seçtiniz? ve neden önemlidir?)

• Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınları değerlendirilmelidir.
(Atıf ve Kısaltmalar)

• Kullanılan veya geliştirilen yöntem belirtilmelidir
(nedenleri ile)

• Araştırma ana bulguları verilmelidir.
(Ne bulundu)

• Bulguların ortaya koyduğu ana sonuçlar verilmelidir.
(Bulgular var olan duruma ne kattı)

Giriş Kısmı
• • • • • Geniş zamanda yazılmalıdır. Ben, biz gibi kelimelerden kaçınılmalıdır. Ticari isimlerden kaçının (Microsoft gibi) Yazıda iddialı kelimelerden kaçının. Sürpriz sonuçlara yer vermeyiniz..

Malzeme ve Yöntemler Bölümü Nasıl Yazılır?

• Kullanılan veya geliştirilen yöntemin detaylı anlatımı • Yapılan çalışmaların ayrıntılı anlatımı • Deney yapıldı ise deney koşullarını, deneyin nasıl yapıldığını anlatmak.

Malzeme ve Yöntemler
• Malzemenin
• • • • Teknik özellikleri, Miktarları, Kaynağı, Hazırlama yöntemi

• Tam ve hatasız ölçümler ve analiz • Yöntem yeni ise = Ayrıntı • Yöntem eski ise = Literatür

Malzeme ve Yöntemler
• Analiz sonuçları tablo ve şekillerle gösterilebilir. • Tablo ve şekillere metin içersinde atıfta bulunulmalıdır.
Yanlış “Ağda meydana gelen trafik yoğunluğu Tablo 1’de açıkça görülmektedir.” Doğru • “Ağda meydana gelen trafik düzeyi yüksek bulunmuştur. (Tablo1)”

• Geçmiş zaman kullanılmalıdır.

Malzeme ve Yöntemler • “O” „dan kaçının. • Tekrardan kaçının. • Okuyucuda bilmece çözüyor hissi uyandırmayın. • Sonuçları kesinlikle bu bölüme karıştırmayın. • Ticari isimlerden kaçının. • Bitmiş metni meslektaşınıza verin.

“......kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir”
Carl Sagan, The dragon of Eden.Ballantine Books

Sonuçlar Nasıl Yazılır?
• Yapılan çalışmanın kısa bir özeti ve önemini belirtilebilir.

• Konu ile ilgili gelecekte yapılabilecek çalışmalar bildirilir.
• Geçmiş Zaman kullanılmalıdır.

Tartışma Nasıl Yazılır?
• Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak. • Çalışmanın sınırlılıkları ve anlaşılır gerçekleri.

Tartışma Nasıl Yazılır?
• Tartışın – sonucu tekrarlamayın. • Uyum içinde veya zıt olan çalışmaları vurgulayın. • Uzlaşma olmayan noktaları gösterin.

• Çalışmanın teorik yönleri dışında uygulamada pratik yollarını da tartışın.
• Neticeleri olabildiğince açık ifade edin.

Teşekkür Nasıl İfade Edilir?
• Teşekkür edilecek iki olası konu vardır: – Laboratuar veya başkasından alınan teknik yardım. – Dışarıdan alınan burs, proje desteği gibi maddi katkılar. TEŞEKKÜR EDERİM. Net ve dolambaçsız olmalıdır.

Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
• Yalnız yayımlanmış olan kaynakları alın. • İnternet sayfalarını kaynak olarak göstermenin hiçbir değeri ve önemi yoktur. Dipnot olarak ilgili sayfada verilebilir. • SCI dergilerden kaynaklar bulmak çok daha yararlıdır.

Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
Üç genel şekil bulunmaktadır: • İsim ve yıl sistemi (Harvard sistemi) Smith M., Jones H. (1999) Numaralandırma yok (Yazara ve okuyucuya kolaylık!) • Alfabe sistemi Numaralandırma var (Yazar ve okuyucu için zorluk!) [1] Smith M., Jones H. (1999) • Atıf sırası

Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
 Belirtilen her kaynağa metin içerinse atıfta bulunulmalıdır.  Atıf cümlede ilgili olduğu yere koyulmalıdır. (en sona değil) Yanlış
Multiple-access uydu iletişimi ve dijital mobil radyo telefonu için bir spread-spectrum modülasyonu dijital yöntemi inceledik.[1][2]

Doğru
Smith‟in multiple-access uydu iletişlimi [1] için yaptığı geliştirme ve Brown‟ın dijital mobil radyo telefon [2] tekniği ile kullanmak üzere bir spread-spectrum modulasyonu dijital yöntemi inceledik.

Makaleniz Kabul Edilmemiş Olabilir
• Doğru bir fikri veya tasviri düzgün yapamamışsınızdır. • Hakemler dediğinizi anlamamışlardır

• Editör dediğinizi anlayamamıştır.
• Editörün elinde sizinkinden daha önemli makale yığılması olmuş olabilir. • Makaleyi gerektirdiği şekilde takdim etmeyip editörü kızdırmış olabilirsiniz.

• «Her makale eninde sonunda basılır» (Kevin Burke)

Kaynak:
• Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır – Robert A.Day (Çeviri Gülay Aşkar Altay) – Tübitak 1996

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful