Microsoft Office PowerPoint 2003

Başlangıç
Sunum bir konu hakkında yapılan anlatım ve bilgilendirme olarak adlandırılabilir. Anlatımı güçlendirmek için Powerpoint kullanarak hazırlanan belgeye sunu denir. Sunuyu oluşturan her bir ekran görüntüsüne ise slayt denir. Powerpoint sunu belgesinin dosya uzantısı .PPT dir.

Sunu uygulamasını çalıştırma
Office 2003 paket programı doğru şekilde yüklendiğinde Başlat / Programlar / Microsoft Office / Microsoft Office Powerpoint 2003 adımlar izlenilerek programı çalıştırılabilir.

Mevcut Sunu Belgesini Açma
Mevcut bir sunuyu görüntülemek veya düzenlemek istediğimizde açmak için aşağıdaki üç yöntem kullanılabilir.

1- Dosya / Aç

2- CTRL+O 3- Standart Araç Çubuğundaki

komut düğmesi

Sunu Belgesini Kaydetme
1- Dosya / Kaydet düğmesi 2- CTRL+S 3- Standart Araç Çubuğundaki komut

Yeni Sunu Oluşturma
1- Dosya / Yeni düğmesi 2- CTRL+N 3- Standart Araç Çubuğundaki komut

Sunu Belgesini Farklı Kaydetme
Bir sunuyu yeni bir isimle, yeni bir dosya türünde veya faklı bir konuma kaydetmek istediğimizde aşağıdaki yöntem kullanılır. “Dosya Türü olarak eski Office versiyonlarıyla uyumlu sunu belgeleri, PPS Powerpoint gösterileri vs. kaydedebiliriz” 1- Dosya / Farklı Kaydet

Sunu Belgesini Kapatma
Sadece sunu belgesini kapatıp Powerpoint ile çalışmaya devam edeceksek; Dosya / Kapat adımlarını izlememiz yeterlidir.

Sunu Programını Kapatma
Tüm sunu belgeleri ile birlikte Powerpoint programını da kapatmak istiyorsak; Dosya / Çıkış adımlarını izlememiz yeterlidir.

Görünüm Düzenleri
Çalışma alanımızın 4 faklı görünüm düzeni vardır. Görüm düzelerini seçmek için görünüm menüsü kullanılır. Geçerli ( Varsayılan) görünüm düzeni normaldir. (Şekil 1) Slayt Sıralayıcısı görünüm tüm slaytların bir arada görünmesini, sunu düzeninin incelenmesini, slayt sıralarının değiştirilmesini kolaylaştırır. (Şekil 2) Slayt Gösterisi görünümü ile hazırlanan sunum tam ekran olarak görüntülenir. Not Sayfası görünümünde slaytlar ve slaytlar için alınmış notlar bir arada görüntülenir. (Şekil 3)

Şekil 1: Normal Görünüm

Şekil 2: Slayt Sıralayıcısı

Şekil 3: Not Sayfası

Şekil 4: Sol Atta Yer Alan Görünüm Düğmeleri

Çalışma Alanının sol alt köşesinde yer alan 3 komut düğmesi ile de görünüm düzenleri değiştirilebilir. (Şekil 4)

Normal Görünüm - Slayt Sıralayıcı – Slayt Gösterisi

Araç Çubukları İle Çalışma
• Çalışma alanına yeni bir araç çubuğu daha eklemek veya mevcut bir araç çubuğunu gizlemek için; Görünüm / Araç Çubukları basamakları izlenir. • Araç Çubuklarının üzerine yeni bir komut düğmesi eklemek, komut düğmesini kaldırmak veya komut düğmelerinin yerlerini değiştirmek için; Görünüm / Araç Çubukları / Özelleştir basamakları izlenir. Özelleştir penceresi ekranda iken fare yardımıyla komut düğmelerinin yerleri değiştirilebilir, yenileri eklenebilir veya mevcut olanlar kaldırılabilir.

Sunuyu Görüntüleme
Hazırlamış olduğumuz sunuyu görüntülemek için aşağıda verilen yöntemlerden biri kullanılabilir.

Klavyeden

NOT: Aktif Slayttan itibaren gösteriyi başlatmak için ise;

+
VEYA

Slayt Düzenini Değiştirme
Metin kutularının, resimlerin vs. yerleşimlerini değiştirmek için slayt düzeni penceresi kullanılır. Slayt Düzeni seçeneklerini görüntülemek için ise Biçim / Slayt Düzeni adımları izlenir.

Şekil 5: Slayt Düzeni Penceresi

Slayt Tasarımını Değiştirme
Renkleri, yazı tipleri, arka planları, desenleri önceden belirlenmiş bir tasarım şablonunu slaytlara veya sunuya uygulamak için slayt tasarımı penceresi kullanılır. Slayt tasarımı penceresini görüntülenmek için; Biçim / Slayt Tasarımı adımları izlenir. Slayt tasarımı penceresi kullanarak Renk Düzenleri veya Animasyon düzenleri pencerelerine de erişilebilir.

Şekil 6: Slayt Tasarımı Penceresi

Yeni Slayt Eklemek
Mevcut sunumuza yeni bir slayt daha eklemek istediğimizde bir çok yöntem kullanabiliriz. Bunlardan bazıları şöyledir.

• CTRL+M • Ekle / Yeni Slayt

Biçimlendirme araç çubuğundaki

komut düğmesi

Metni Hizalama
Metin kutularındaki paragrafların hizalanması gerekebilir. Bu durumda biçimlendirme araç çubuğundaki hizalama seçeneklerinin yanında Biçim / Hizalama/ … seçenekleri de kullanılabilir.

Şekil 7: Biçimlendirme Araç Çubuğu; Hizalama Seçenekleri

Şekil 8: Biçim / Hizalama seçenekler

Satır Aralığını Ayarlama
Slayt hazırlarken satır aralıklarının ayarlanması gerekebilir, satır aralıkları uygun şekilde ayarlanmamışsa okunabilirlik azalacaktır. Satır aralıklarını ayarlamak için Biçim / Satır Aralığı adımları izlenir.

Metin Kutularıyla Çalışma
Yeni Metin Kutusu Ekleme
Slayt ekranındakilere ek olarak yeni metin kutuları eklemek için Ekle / Metin Kutusu adımları izlenir. Çizim araç çubuğundaki; Komut düğmesi tıklanılarak da metin kutusu eklenebilir.

Madde İşaretleri Oluşturma
Sunu sayfalarında metin kutularına yazdığınız yazılarınızı isterseniz madde işaretleri şeklinde yazabilirsiniz. Yazınızı yazdıktan sonra biçimlendirme araç çubuğundan madde imi simgesine tıklayınız. Bu işlemden sonra metin kutusu içinde her satırın başına madde imi yerleşir.

Şekil 9: Madde İşareti Komut Düğmesi

Farklı bir madde işareti sembolü kullanmak istediğinizde; Biçim / Madde İşareti ve Numaralandırma adımlarını izlemeniz yeterlidir.

Numaralı Liste Oluşturma
Sunu sayfalarında metin kutularına yazdığınız yazılarınızı isterseniz numaralı liste şeklide de yazabilirsiniz. Yazınızı yazdıktan sonra biçimlendirme araç çubuğundan numaralandırma simgesine tıklayınız. Bu işlemden sonra metin kutusu içinde her satırın başına madde imi yerleşir.

Şekil 10: Numaralandırma Komut Düğmesi

Şekil 11: Örnek; Numaralı Listeler

Farklı bir numaralandırma kullanmak istediğinizde; Biçim / Madde İşareti ve Numaralandırma adımlarını izlemeniz yeterlidir.

Resim Ekleme
Bize ait olan bir resmi eklemek için; Ekle / Resim / Dosyadan Office Programının hazır sunduğu resimlerden faydalanmak istiyorsak; Ekle / Resim / Küçük Resim adımları izlenir.

Video, Ses Ekleme
Bilgisayarımızdaki bir video veya ses dosyasını eklemek için; Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Film Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses Ekle / Film ve Sesler / Clip Organizer’dan Film

Metin Kutularını Biçimlendirme
(Dolgu Rengini, kenarlık çizgilerini değiştirme) Metin Kutularını biçimlendirmek için biçimlendirilecek metin kutusu seçili iken Biçim / Metin Kutusu adımları izlenir. Not: Slaytlar üzerinde hazır olarak gelen metin kutuları bizim eklediklerimizde farklı olmamakla beraber bu metin kutularını biçimlendirmek için Biçim / Yer Tutucu adımları izlenir. Her iki durumda da ekranda Metin Kutusu Biçimlendir penceresi görüntülenir. Bu pencere kullanılarak Metin Kutularının arkaplan rengi(Dolgu Rengi) belirlenebilir. Ayrıca saydamlık değeri değiştirilerek saydam metin kutuları oluşturulabilir. Yine bu pencere kullanılarak metin kutularının çerçeve çizgilerinin rengi, kalınlığı, stili belirlenebilir.

Ekle / Film ve Sesler / Clip Organizer’dan Ses adımları izlenir

Slayt’a Resim, Video Ekleme
Bir slayta resim, video eklemek için her durumda Ekle menüsü kullanılır.

Kes, Kopyala, Yapıştır işlemleri daha önceki ünitelerde değinildiği için tekrar edilmemiştir. Yazı tipi biçimlendirme, Arama, Değiştirme, Yakınlaştırma, Geri al, yinele işlemleri tekrar edilmemiştir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful