GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ

GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

ÇED Raporu

Nihai ÇED Raporu

GAZİANTEP - 2010

PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAMİL ŞERBETÇİ BULVARI NO:45 ŞEHİTKAMİL /GAZİANTEP 0342–3373828 / 0342–3373832 İPLİK ÜRETİM VE BOYAMA TESİSİ

PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)

1.010.000 €

GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UTM FORMATI KOORDİNATLAR 352181:4115393 352376:4115304 352367:4115269 352165:4115295 COĞRAFİK FORMAT KOORDİNATLAR 37.1717120:37.3347475 37.1709410:37.3369607 37.1706242:37.3368663 37.1708265:37.3345867 ZONE :37 EK I LİSTESİ 27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE

PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ)

PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN/AY/YIL)

ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

BUDAK MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI NO:88 KAT:3 DAİRE NO:6 ŞEHİTKÂMİL /GAZİANTEP Tel- Faks: 0342 3223240–0342 3223241

05.04.2010

Proses Akım Şeması. BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.4. Çığ Ve Su Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) III. Kaya Düşmesi.2.b. Zamanlama Tablosu. Jeolojik Yapı. Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi. Jeolojik Özelikler(1/25.) II. Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması.000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının 1/100. (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atıksu).Proje İçin Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi.5. Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri. Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz.Ş. Koordinatları. Arazinin Mülkiyet Durumu. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin.3.1. Kapasiteleri.000’lik Harita Ve Kesitler). Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikleri. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri. Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları. Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği.2. Doğal Afet Durumu (Heyelan.1. Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği. Yatırımın Tanımı. A.1. I. I. I. 1/25. 1/5. Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları.000. Arazi Kabiliyeti. VE TİC. II.Projenin Konusu. III. II. Üretim Yöntemleri İle Teknolojiler. Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi)   I Sayfa No IV VI VIII IX 1 1 2 7 8 8 19 19 19 20 22 22 25 25 26 26 27 .a. Koruma Alanları. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları. Hizmet Maksatları. Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri. BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ(Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III. Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları Ve Etkileri.3. Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi.6. Enerji Nakil Hatları. Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını İçine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasının Eklenmesi.GÜRTEKS İPLİK SAN.2.Bölgeye İlişkin Varsa 1/25.4. I. Doğal Afet Ve Deprem Durumu III. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER LİSTESİ TABLO DİZİNİ ŞEKİL DİZİNİ EKLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I. Faaliyet Alanına Ait Panoromik Fotoğrafların Eklenmesi.2.000 Ve 1/5000’ lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını. Ulaşım Ağı. İşletme Süresi (Hesaplamalar).000 Ölçekli Harita Üzerinde İşaretlenmesi.000 Ve 1/1. I.2.

Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam.1.7.3.8.8. OSB Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve Özeliklerinin Açıklanması. Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları.Proje Kapsamındaki Su Temini Sistemi Planı. Orman Alanları. Özel Koruma Alanları. Biyosfer Rezervleri. VE TİC. Suyun Nereden Temin Edileceği. Koruma Alanları(Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler Ve Özellikleri. Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi. A. III. III. IV. III. İçme Ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları.5. Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları. Tarım Ve Hayvancılık.5. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve Yardımcı Yakıt Türleri. Tabiat Parkları. Yaban Hayatı Koruma Alanları. idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Milli Parklar. III. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. Özel Çevre Koruma Bölgeleri.   II 31 32 35 49 64 66 67 68 69 72 72 73 73 73 74 75 78 83 .Ş. Biyogenetik Rezerv Alanları. Kültür Varlıkları. bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Neleri Kapsadığı. Sit Ve Koruma Alanları. III. III. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı.GÜRTEKS İPLİK SAN. Sulak Alanlar. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri.6. IV. IV. Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri. IV.3. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde. III. Oluşacak Emisyonlar Ve Alınacak Önlemler.11.6. Tabiat Varlıkları. Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler.) IV. Bertaraf Yöntemleri Ve Deşarj Edileceği Ortamlar Ve Uzaklığı. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. IV. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. Miktarları. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi. Ne Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanacakları. Tabiat Anıtları. Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar). III. Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler. Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri. Ekonomik Değişiklikler. Toprak Özellikleri. Göç Hareketi) IV. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlik Yükünün Belirlenmesi. Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Alınan İzinler Var İse Eklenmesi).Yerleşimler (İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler) IV. Atıksuların Deşarj Değerleri. Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon.4. Etki Alanı İçerisinde Toprak. Tabiatı Koruma Alanları. Ayrıca “Özel Koruma Bölgesi Statüsünün” Ne Olduğu. BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır.4.9.Flora Ve Fauna.10. Hava Ve Su Vb.2.Meteorolojik Ve İklimsel Özellikler. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III.7.

Faaliyet İçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı. Yerleşim Yerlerine Göre Konumu. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi. Vs. Deprem Ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler). 95 101 102 105 107 108 116 116 118 132 133 135   III . Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar. VE TİC.13. IV. (Tesis İzni Ve Açılma Ruhsatı İle İlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması). İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden. Miktarı Ve Özellikleri.) EKLER: Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi. Özgeçmişi. Depolanmaları Ve Kullanımları.11. Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi. (Arazi Islahı. IV. Yapılması Düşünülen Tamir. Şekli. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi. BÖLÜM V:HALKIN KATILIMI Halkın katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler (varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler). Mesleği. Referansları ve İmzaları. belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar.Ş. Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Vb. NOTLAR VE KAYNAKLAR: ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: Adı Soyadı. IV. Patlayıcı. Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı.15. Yangın. Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza.) IV. Proje Kapsamında.) Ve Tıbbi Atıkların Cinsi. Parlayıcı. Mevcut Trafik Yoğunluğu. Tehlikeli (Atık Yağ. Tehlikeli Ve Toksik Olanların. IV.10. Alınacak Önlemler IV. A. Rehabilitasyon Ve Rekreasyon Çalışmaları).GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Taşınmaları.9.14.12. İnşaat Ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı(Ulaştırma Güzergahı. Ne Şekilde Bertaraf Edileceği. BÖLÜM VI.

Hayvansal Ürün Miktarları Tablo 38. Yerleşim Yerlerinin Alana Olan Uzaklığı Tablo 6. Son 10 Yıllık Orman Yangınları Tablo 9.02. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01. Nem değerleri Tablo 27. Sayılı Günler Dağılımı Tablo 36. Floristik Liste Tablo 19. Sıcaklık Değerleri Tablo 24. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri Tablo 12. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU TABLO DİZİNİ Tablo 1. Kuvvetli Rüzgârlı Günler. Hammadde Ve Yardımcı Madde Miktarları Tablo 3. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı Tablo 30. VE TİC. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 34. Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Tablo 10.2011 Tarihleri) Tablo 41.Ş. Gaziantep Ilı Deprem Bölgeleri Tablo 11. Faaliyet Alan Koordinatları Tablo 8.201122.GÜRTEKS İPLİK SAN. İlçe Ve Belde Belediyeleri İçme Suyu Kaynakları Tablo 14. Yağış Değerleri Tablo 29. Basınç Değerleri Tablo 25. Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular Tablo 17. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m-sec) Tablo 32.01. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları(01. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Tablo 31. İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve Köylere Ait İçme. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular Tablo 13. Alanlarına Göre Toprak Dağılımı Tablo 37. Zamanlama Tablosu Tablo 2. Mammalia (Memeliler) Tür Listesi Tablo 23. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi Tablo 21. Canlı Hayvan Sayıları Tablo 39. Makine Ekipman Listesi Tablo 5. Tesisteki Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri Tablo 7. Aves (Kuşlar) Tür Listesi Tablo 20.2011 Tarihleri) Tablo 40. Tesisin Elektrik Dağıtımı Güç Bilgileri   IV Sayfa No 2 8 8 9 20 22 23 27 28 28 31 32 33 34 34 34 35 35 39 47 48 48 48 49 50 51 52 53 53 53 55 60 61 61 62 62 65 66 66 70 71 74 74 . Üretim Esnasında Oluşacak Fireler Tablo 4.03. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Tablo 28. Buharlaşma Değerleri Tablo 26. Nüfus Yoğunluğu Tablo 42.b) Barajlar Tablo 18. Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Yatay Tablo 35.201101. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Tablo 33. A. Akarsu Yüzey Alanları Tablo 16. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi Tablo 22. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı Tablo 15.03.a) Göletler Tablo 17.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Değerleri Tablo 45. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Tablo 58. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Tablo 56. Organik buhar ve gazlar Tablo 51. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Tablo 55. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Kanal Deşarj Standartları Tablo 44. A. VE TİC. Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tablo 65. Tablo 1.GÜRTEKS İPLİK SAN. SKHKKY Verilen Sınır Değerler Tablo 50. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler 77 77 78 78 79 81 81 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 92 97 101 121 124   V . İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Tablo 62. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Tablo 61. Düzeltme Faktörleri Tablo 63. Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) Tablo 47. Gürültü Seviyesi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller Tablo 53. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Tablo 60. Atık Gazlarda Bulunan Organik Bileşiklerin Buhar Ve Gaz Biçimindeki Emisyonları Tablo 52. Tesiste Oluşması Muhtemel Olan Atıklar Tablo 67. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Tablo 54. SKKY Tablo 19. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Tablo 69. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 43. İşletme Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Tablo 64. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo 66. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tablo 59. Kirletici Madde Yayın Faktörleri Tablo 48. Tesisin SKHKKY’ ne Göre Değerlendirilmesi Tablo 49.Ş. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kısımları Tablo 46.2. Boyama Prosesinde Kullanılacak Kimyasallar Ve Miktarları Tablo 68. Düzeltme Faktörleri Tablo 57.

Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması. İş Akış Şeması Şekil 5.Ş. Yer Bulduru Şekil 23. b) Minimum Nem değerleri Şekil 37. Şubat Ayı Rüzgar Esme Sayısı   VI Sayfa No 3 5 6 7 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 21 22 23 24 24 29 30 34 36 37 46 50 50 51 52 52 53 54 55 56 56 56 . VE TİC.a. İpliklerin Bobinlere Sarımı Şekil 22. a) Ortalama Nem değerleri Şekil 36. Yağış Değerleri Şekil 39. Yağlama Sistemi Şekil 20. Basınç Değerleri Şekil 35. Davis Grid Sistemi Şekil 32. Şişirme Makinesi Kısımları Şekil 11.b. Ring İplik Makinesinde Eğirme Sistemi Şekil 9. Puntalamanın Şematik Görünüşü Şekil 21. Pompalama Sistemi Şekil 17. A. Buharlaşma Değerleri Şekil 36. Gaziantep İli Deprem Haritası Şekil 29. a) Çile Boyama Makinesi Şekil 13. a) Kurutma Santrifüj Şekil 14. Tow Koparma Makinesi Ve Kısımları Şekil 6. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Şekil 38. Fitocoğrafik Bölgeler Şekil 31. Boyama Ünitesi Akım Şeması Şekil 4. Tow’dan Akrilik İplik İmalatı Proses Akım Şeması Şekil 2. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 40. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü Şekil 27. Büküm Makinesi Şekil 13. Büküm Makinesi Kısımları Şekil 10. b) Elyaf Tow Dikey Boyama Şekil 14. Ekstruder Makinesi Şekil 16. Finisör Fitil Makineleri Besleme Kısımları Şekil 8. Diri Fay Haritası Şekil 28. Re-Breaker Makinesi Şekil 7. Gaziantep İli Ava Açık Ve Kapalı Alanlar Haritası Şekil 33. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil 41. Faaliyet Alanı Görüntüsü Şekil 25. Fiksaj Ünitesi Şekil 12. b) Çile Kurutma Makinesi Şekil 15.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ŞEKİL DİZİNİ Şekil 1. Ocak Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Faaliyet Alanına Yakın Su Kaynakları Haritası Şekil 30. Farklı Kesitlerde Düzeler Şekil 18. Faaliyet Alanı Görünüşü Şekil 26. Uydu Görüntüsü Şekil 24. Polyester İplik İmalatı İş Akım Şeması Şekil 3. Soğutma Ünitesi Şekil 19. Sıcaklık Değerleri Şekil 34.

Mart Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Aralık Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 42. Gaziantep İli Karayolları Haritası Şekil 59.d. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Şekil 57. Büyük Toprak Grupları Şekil 51. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Şekil 44. a) Yerel Gazete İlanı Şekil 61.02. Temmuz Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Sisli.Ş. Maksimum Rüzgar Hızı Şekil 46.GÜRTEKS İPLİK SAN. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Şekil 45. İşletme Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Şekil 58. i. Acil Eylem Planı Şekil 61.g. e.201122. k. Eylül Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.03.2011 Tarihleri) Şekil 54. Haziran Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. 2009 Trafik Hacim Haritası Şekil 60. Kar Örtülü Günler Sayısı. Dolulu. Abak Hesabı Şekil 56. Kar Yağışlı Günler Sayısı Şekil 47. Orajlı Günler Sayısı Şekil 50. Mayıs Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Nisan Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.2011 Tarihleri) Şekil 55. f. Kar Kalınlığı Şekil 48.ı.2011-01. Gaziantep ili Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01. Gaziantep ili hava kalitesi ölçüm sonuçları (01. Kasım Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Kırağılı Günler Sayısı Şekil 49. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil 43.01. Max.h Ağustos Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 41.c. Ekim Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41 j. Orman Alanları Şekil 53. A. b) Ulusal Gazete İlanı 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 60 61 62 63 63 64 64 65 66 68 70 71 80 86 91 106 107 108 117 117   VII .03. VE TİC. Toprak Dağılımı Şekil 52.

VE TİC.Ş. Makine Yerleşim Planı Ek. 1/5000 Ölçekli Parselasyon ve İmar Planı Ek. Kanal Bağlantı İzni Ek.7. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Planı Ek. Elektrifikasyon Planı Ek.5.6. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EKLER LİSTESİ Ek. Taahhütname Ek.13.14.2. Faaliyet Alan Koordinatları   VIII .10. Arazi Tahsis Belgesi Ek.GÜRTEKS İPLİK SAN.1. Ticaret Sicil Gazetesi Ek. 1/100000 Ölçekli Jeolojik Harita Ek.15. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İplik İmalat Tesisi ÇED Yönetmeliği Kapsamı Değerlendirme Görüşü Ek. 1/1000 Ölçekli Parselasyon Planı Ek.12.3.4. Vekâletname Ek. A. Su Dağıtım Planı Ek.11.8.9. 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Ek.

03.30.07.12.29.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.06.25.1999/23790.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çevre Ve Orman Bakanlığı İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Desibel 14.1992/21150. 30.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik.04.2002/24736.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 29. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 17. 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.07. 10 .1994/22099.03. 24.11.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.10 tarih ve 27533 sayılı resmi gazetede yayınlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 31. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU KISALTMALAR LİSTESİ AAKY: ADDDY: APAKY: 24. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği.18.07.12.03.03.2010Tarih Ve 27537 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.02.Ş.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 26.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30.02.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30. 05. 22.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 03. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine.08.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.11.04.15.04.05. 2009 tarih ve 27402 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik . 23.03.03.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 26.2000/24034 .04. A.09.30.04.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde IX AYKY: BTMMEKİY: ÇEDY: ÇGDYY: ÇKAGİLHY: ÇOB: İÇOM: dB: KAKY: KEKY: SKHKKY:   .2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 04.03. VE TİC.08.1998/23464.GÜRTEKS İPLİK SAN.1991/20834. 02.06.

2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. VE TİC.03.07. A. 04.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.09. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU SKKY: TAKY: TAK: TÜİK: Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 30.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Türkiye İstatistik Kurumu   X .03.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş.12.03.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 30. 22.

4.Ş.Ş. Projenin hizmet amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: * Yatırım kapsamında iplik üretimi. Hizmet Maksatları. Isıtma malzemeleri için faydalı ömür süresi 15 yıl.1. demir. İmalat birimleri için ise faydalı ömür süresi 10yıl. * Türkiye’den Almanya.08. yatırımın gerçekleşmesi ile birlikte istihdam. İtalya. İşletme süresi ( hesaplamalar). 2 parsel de kayıtlı alan üzerinde Gürteks İplik San. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I. İşletme Süresi (Hesaplamalar). VE TİC. ihracat paylarında bölge ekonomisine.Projenin Konusu.   1 . Bu pazarlardaki tekstil ürünleri ihtiyacının karşılanması amacıyla üretimi arttırmak. Ve Tic.İÇO. Fransa gibi Avrupa ülkelerine tekstil ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Zamanlama Tablosu. 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi.03/406-2912 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görüşü alınarak iplik üretimi yatırımına başlanmıştır.00. Proje konusu faaliyet.27. 1800 ton/yıl tow boyama olarak öngörülmektedir. III. kargir. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k. Şehitkamil ilçesi. ekonomik ölçekte katkısı yatırımın önem ve gerekliliği kapsamında değerlendirilebilir kriterlerdir. Yatırımın tanımı. amortisman oranı %2. Gaziantep ili. çelik için faydalı ömür süresi 50 yıl. ithalat. ile uzatılması da düşünülerek proje için işletme süresi ~40 yıl olarak öngörülmüştür. Bu sürelerin bakım. tadilat vb.18.1a pafta. beton. Planlanan projenin üretim kapasitesi. teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak. iplik boyama işlemleri ile tekstil sektöründe ilerleme kaydedilmesi planlanmaktadır. tarafından kurulması planlanan iplik üretimi ve iplik boyama tesisidir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ürün pazarı olarak da hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasa hedef alınacaktır. Yatırımın Tanımı. amortisman oranı ise %10. Bölgede tekstil sektöründeki yatırımların desteklenmesi. firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iplik boyama ünitesinin de yatırım konusuna dahil edilmesi planlanmıştır. A. Hizmet Maksatları. 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama.00.66.2010 tarih ve B. Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği. A. Faaliyet alanında 10. Proje kapsamında kullanılacak olan ana birimlerden.00 dur. 200 ada. amortisman oranı %6. ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen tesisin. onarım.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Gaziantep ili ülke ekonomisinde sanayi tesisleri bakımından önde gelen illerden biri olup şehirde sanayi sosyal halkın önemli geçim kaynaklarından birisidir. Tekstil sektörü ise Gaziantep sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan yatırımın istihdam alanı oluşturmasıyla ekonomik gelişme ile birlikte sosyal yaşam üzerinde de olumlu etkileri söz konusu olacaktır. Zamanlama Tablosu, Tesiste akrilik iplik üretimi, polyester iplik üretimi ile çile boyama ve tow boyama planlanmaktadır. Tesisin kapalı alan inşaatı mevcut olup makinelerin montajı, deneme üretimi çalışmalarının tamamlanması ile ~15 ay içerisinde üretime başlanması hedeflenmektedir.
Tablo 1. Zamanlama Tablosu 1.Yıl 1 2 ÇED Süreci İplik Makineleri Montaj çalışmaları Boyama Makineleri Temini ve Montaj çalışmaları Deneme üretimi Peyzaj çalışmaları 2.Yıl 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Üretim Yöntemleri İle Teknolojiler, Proses Akım Şeması, (Şema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon Ve Atıksu), Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler, Proje konusu faaliyet kapsamında tesiste akrilik iplik, polyester iplik imalatı ve boyama ünitesinde ise çile boyama ve tow boyama yapılması planlanmaktadır. İiplik imalatı ünitesinde; towdan akrilik iplik imalatı ve polyester iplik imalatı planlanmakta olup; towdan akrilik iplik imalatı iş akım şeması Şekil 1’de, polyester iplik imalatı iş akım şeması Şekil 2’de sunulmuştur.

 

2

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

TOW KOPARMA RE-BREAKER ÇEKME FİNİSÖR RİNG BOBİN VOLUFİL FİKSAJ PAKETLEME
Şekil 1. Tow’dan Akrilik İplik İmalatı Proses Akım Şeması

Tow koparma makinesi; uzun elyafın koparılması amacı ile kullanılır. Tow koparma makinesinde sonsuz uzunluktaki elyaf balyası açılır ve ısıtılmış olarak seydel silindirlerine giren elyaf farklı hızlarda dönen seydel silindirlerinin arasından geçerken istenilen uzunluklarda koparılır ve relax ya da unrelax haline getirilmek için buhar verildikten sonra kovalara doldurulur. Tow koparmada seydel makinesinin koparamadığı elyafı koparıp tarama yapması amacıyla Re-Breaker makinesi kullanılır. Re-breaker makinesi tow koparma makinesinden gelmiş olan kopmuş elyafı tekrar işlemden geçirmek için kullanılır. Kopmuş elyafın düzenlenmesi yani liflerin birbirine paralel hale getirilmesi ve uzunluğu istenilenden daha kısa olan liflerin ayıklanması için bu makine kullanılır. Makine elyafı düzenledikten sonra sarar ve Tops haline getirir. Topslar, çekme makinelerine aktarılır. Çekme makinesine birden fazla tops bağlanır ve makineye beslenir. Burada amaç yine re-breaker gibi düzenleme yapmaktır, farklı olarak elyaf çekilir. İki farklı renkte liflerin birbiri arasına karışarak melanj renklerin oluşması istenilirse çekilecek topslar iki farklı renkten meydana gelebilir. Karıştırılan ve düzenlenen elyaf yine kovalara, şerit halinde doldurulur. Bundan sonraki işlem ise finisör makinesidir. Finisör makinesi, hazırlık aşamasının en son makinesidir. Vaterlere girmeden önce son düzenleme, çekme ve ovalama hareketi yapılır ve eğimsiz masuralara fitil olarak sarılır.

 

3

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Finisörden ring eğirme makinesine gelen fitiller numarametriğe göre bükülür. Fitil makinesinden gelen fitiller vaterin fitil askılarına asılarak çekim düzeneğine iletilir. Çekim düzeneği ile fitil istenilen numarada iplik haline getirilerek masuralara sarılır. Bu şekilde dolu olan masuralara kops adı verilir. İplik numarasının verilmesi için çekim düzeneğindeki apronlar ve manşonlar kullanılır, kısaca farklı hızlarda dönen kaplanmış silindirler yardımıyla fitil iplik haline getirilir. Ring makinesinden gelen ipliğin temizleyip bobin haline getirmek için bobin makinesi kullanılır. Vaterlerden gelen kopslar bobin makinesinde konik masuralara sarılarak bobin halini alır. Bobin haline getirme esnasında kopslar açılır ve ipliğe belirli bir gerilim verilir. Aynı zamanda iplikte kaliteyi düşürücü ince ya da kalın yerler varsa sensörlerle algılanır ve robot aracılığı ile bu yerler iplikten kesilir ve iplik tekrardan bağlanarak devam edilir. Bu işlemlerin hepsi tam otomatiktir. Bobinler toplano ve HB (High Bulk) yani şişirilmiş olarak isteniyorsa bir sonraki aşamaya geçirilir. Volufil'de iplik bir fırından belli bir sıcaklıkla geçirilerek şişirilir. Bu şişirme ipliğin daha hacimli görülmesi için yapılan bir işlemdir. ipliğin ince ve kalın yerleri sensörlerle belirlenerek otomatik olarak alınır. İplik kalitesini artırmak amacıyla fikse kazanlarında ipliğin kıvraklığını almak amacıyla buhar verilerek iplik düzleştirilir. Paketleme bölümünde iplikle ilgili bilgilerin belirtildiği etiketler masuranın iç yüzüne yapıştırılır ve bobin şeffaf naylon torba içine yerleştirilir. Siparişe bağlı olarak poşetli bobinler mukavva kutulara ya da çuvallara yerleştirilir, etiketlenir.

 

4

sıkıştırılmakta. elyaf üzerinde oluşan statik elektrik alınır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU HAMMADDE GİRİŞİ EXTRUDER (ELEKTRİKLİ HAMMADDE GİRİŞİ ISITICI) ERİME (250CO –300CO) DÜZE (SÜZGEÇ) QUENCH (HAVA AKIMI İLE SOĞUTMA) TEK HAT (YAĞLAMA PUNTALAMA SOĞUTMA) BOBİNE SARIM PAKETLEME SEVKIYAT Şekil 2. granül halde tesise getirilen hammaddelerin karıştırılmasıdır. Elyafın yağlanması ile birlikte. Düzelerden dik olarak sıvı halde çıkan flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar. homojenize edilmekte ve böylelikle istenilen sıcaklık ve basınçta ergimiş polimer elde edilmektedir. Burada yarı mamul farklı kesit şekillerine sahip olabilmektedir.Ş. daha yüksek   5 .GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. Soğutma havası prosese bağlı olarak genellikle 18-26 oC dir. Polyester İplik İmalatı İş Akım Şeması Polyester iplik üretiminde ilk aşama. Ekstruderdeki sıcaklık uygulamaya bağlı olarak 220-270 oC arasında değişmektedir. Spin finish yağı ile elyafın kondisyonlanması ipliğin kalitesinde önemli rol oynar. Daha sonra ekstruderde granül haldeki polipropilen ve katkı maddeleri sıcaklık ve sürtünme etkisi ile ergitilmekte. Pompa düzenekleri ile erime sağlandıktan sonra en önemli aşama olan ergimiş polimere istenilen şeklin verildiği ve ardından katılaştığı düzelerden geçiş aşamasına geçilir. A.

boyamadan sonra kurutma işlemi uygulanarak aktarması yapılır ve sevkıyata hazır hale getirilir. boyama ünitesinde ise 6000ton/yıl çile boyama. elyafın daha sonraki aşamalarında işleme verimliliği artar ve en önemlisi üretilen iplik üzerinde bakteri üremesi problemini önleyerek uzun ömürlü iplik üretimini mümkün kılar. Boyama ünitesi: Bu ünitede çile ve tow boyama yapılması planlanmakta olup. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU çekim hızlarında çalışılmasına olanak sağlanır. boyama ünitesi iş akım şeması Şekil 3’de sunulmuştur. Değişik işleme aşamalarında demet içerisindeki ipliklerin bir arada kalmalarını sağlamak amacı ile iplikler puntalanmaktadırlar. boyaması yapılır. VE TİC.Ş. Boyama Ünitesi Akım Şeması Çile Boyama: Çile olarak boyanacak olan iplik çile hazırlama makinelerinde hazırlanarak. punta jetine giren havanın basıncı ile ayarlanabilmektedir. Tow Boyama: Malzeme temini yapıldıktan sonra talebe göre. A.GÜRTEKS İPLİK SAN.   6 . 6000ton/yıl tow’dan akrilik iplik. Daha sonra iplik paketlenerek sevkiyatı yapılır. Akrilik iplik imalatı ünitesinde. iplik kopuşu sayıları azalır. polyester iplik imalatı ünitesinde 7200ton/yıl polyester iplik. Tesisin girdi ve çıktılara göre iş akış şeması Şekil 4 de sunulduğu gibidir. Uygulamada spin finish yağı saf olarak veya su ile karıştırılarak emülsiyon halinde kullanılmaktadır. Puntalama işleminin ardından son şeklini almış olan ipliğin masuralar üzerine sarılarak makineden alınması gerekmektedir. Uygulamada genellikle her bir metre iplikte 25–30 punta olacak şekilde puntalama yapılmaktadır. Üretilen ipliğin tekstil özelliklerinin korunması sarım işlemi sırasında oluşturulan bobin kalitesine de bağlıdır. BOYA KARIŞIMI HAZIRLAMA BOYAMA KURUTMA Şekil 3. Puntalama işlemi basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilmekte olup punta sıklığı. 1800ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır. boyaması yapılacak hammadde tow boyama makinelerine getirilerek yaklaşık boyama işlemi talebe göre gerçekleştirilir.

VE TİC. antistatik.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tesisin ihtiyaç duyacağı elektrik en yakın iletim dağıtım hattından. Ultramid B24 NO3 (Naylon 6) dır. bayiliklerden veya yurt dışından temin edilecektir. NOx) ELEKTRİK GRANÜL BOBİN/AMBLJ POLYESTER İPLİK ÜRETİMİ POLYESTER İPLİK ELYAF/İPLİK BUHAR ELEKTRİK BOYA/YARDIMCI KİMYASALLAR BOYAMA BOYANMIŞ İPLİK Kurutma Aşamasında VOC Boyama Aşamasında ATIKSU Şekil 4. Tesiste iplik üretimi ve boyama işlemleri için ihtiyaç duyulacak hammadde ve yardımcı maddelerin miktarı Tablo 2. Tesiste üretimin gerçekleşmesi için gerekecek hammaddeler akrilik iplik üretimi prosesi için elyaf. Polyester bölümü için hammaddeler ise. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları. tesis temizleme ve boyama ünitesinde kullanılacak olan sudur. A. CO. telon boyadır. retarder. ultramid B24 NO2 (Naylon 6). Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği.Ş. formik asit. Personel ihtiyacı olan evsel nitelikli su ve tesis temizleme amaçlı kullanılacak olan su Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden temin edilecektir. yumuşatıcı. Tesiste için gereken ihtiyaç maddeleri yurt içinde üretici firmalardan.3. Tesiste ihtiyaç duyulacak su personel ihtiyacı. ultradur B2550 PBT. sülfirik asit. TOZ. İş Akış Şeması I. optik ağartıcı.   7 . de sunulmuştur. boyama ünitesindeki tow ve çile boyama prosesi için bazik boya. ısı enerjisi ise tesiste kurulacak olan doğalgaz kaynaklı yakma sisteminden sağlanacaktır. Boyama ünitesinde proseste kullanılacak su ise taşıma olarak temin edilecektir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ELYAF ELEKTRİK BOBİN/AMBLJ AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ AKRİLİK İPLİK BUHAR Ekstrüderde VOC BACA YANMA EMİSYONLARI (SO2.

Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları. Tablo 3. 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama. VE TİC.1800 ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır. Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması.03 234 Ton/Yıl Telon Boya (Kaynak: Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Hesapları) Elyaf I.4. Tesiste 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi.   8 . Nihai ürünler stok için ayrılan depolama alanında depolanacak ve ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satışı yapılacaktır. de fire oranları verilmiştir. Üretim esnasında oluşacak fireler ikinci kalite ürün olarak kullanılabilmektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN.01 78 Ton/Yıl Optik Ağartıcı 0.01 78 Ton/Yıl Sülfirik Asit 0.002 15. Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların. A.03 234 Ton/Yıl Yumuşatıcı 0. Proje kapsamında kullanılacak makine ekipman listesi Tablo 4. Tablo 3.5. de sunulmuştur.Ş.01 78 Ton/Yıl Retarder 0.015 117 Ton/Yıl Bazik Boya 0.6 Ton/Yıl Formik Asit 0. Tesisin üretim konusu iplik olup üretilecek son ürün de ipliktir. Üretim Esnasında Oluşacak Fireler Ürün Çeşidi Akrilik İplik Polyester İplik Çile Boyama Tow Boyama Fire Oranı %4 %4 %2 %2 Fire Miktarı 240 288 120 36 I.02 156 Ton/Yıl Antistatik 0. Hammadde Ve Yardımcı Madde Miktarları İplik Ünitesi İhtiyaç Maddeleri 6896 ton/yıl Boyama Ünitesi İhtiyaç Maddeleri 7800 Ton/Yıl Tamamı Tow –Çile Birim Miktar Oranları İhtiyaç Maddesi Miktarı Boyama Yapıldığında 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 2.

Makinede bulunan bölümler ise.Pasaj Regületörlü Çekme Makinesi 2.Güçleri 14 adet 30 KW 10 adet 15 KW 12 adet 5 KW 3 adet 22 KW 2 adet 20KW 1 adet 70KW 1 adet 85 KW 1 adet 3 KW 1 adet 18. kıvırcıklandırma kutusu. kova sarım mekanizması. Pasaj Çekme Makinesi Finisör Makinesi Ring Makinesi Bobin Makinesi Büküm Makinesi Katlama Makinesi Sentetik Polyester Makinesi Buhar Kazanı Forklift Sayıları. A.5 KW Santrifüj Sıkma Makinesi 2 adet Diğer Makine Ekipmanlar 1 adet 5 ton 22 KW 2 adet İplik Bölümü Koparma Makinası Rebreaker 1. Makine Ekipman Listesi Makine Ekipmanlar Sayıları. Tow Koparma Makinesi: Tow koparma makinesi için işlemler aşağıdaki gibidir: Tow balyasındaki elyafın istenilen aralıklarda germe çekme yöntemi ile istenilen ağırlık ve gramajda stabil hale getirilmesini sağlar.GÜRTEKS İPLİK SAN.   9 . buhar bölgesi. esas kopartma godetleri. Godetler yardımıyla istenilen lif aralığında koparma işlemini gerçekleştirir. ütü plakaları. soğutma konveyörü.Ş. Pasaj Çekme Makinesi 3. 2. tow balyası.1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 4. Otoklav (ütü) ve buhar bölgesinin farklı zamanlarda çalışması ile high-bulk ipliğin yapılmasına yardımcı olur. ön koparma silindirleri.5 KW 1 adet 22 KW Proje kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak makinelerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir. besleme cağlığı (ön gerdirme).ön koparma silindirleri. germeçekme silindirleri.Güçleri Boyahane Bölümü 3 adet 75 KW Çile Boyama Makinesi 3 adet 22 KW Çile Hazırlama Makinesi 3 adet 15 KW Çile Aktarma Makinesi 3 adet 15 KW Santrifüj Makinesi 3 adet 15 KW Çile Kurutma Makinesi 3 adet 25 KW Tow Boyama Makinesi 18 adet 85 KW Frekans Kurutma Makinesi 9 adet 37 KW Balya Presi 17 adet 60 KW Sulu Pres Makinesi 4 adet 5. kova bölümleridir. VE TİC. Kıvrım bölümü ile istenilen kıvrım verilerek doğal liflere benzetmek aynı zamanda koparılan liflerde tutuculuğu sağlamak ve mukavemeti arttırır.

. Şekil 6. -Tops halinde veya helezonik olarak kovalara sarım yapılır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 5.Çekim işlemi ile paralelleştirme.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tow Koparma Makinesi Ve Kısımları Re-Breaker Makinesi: Re-Breaker Makinesinin görevleri aşağıda verildiği gibidir. . düzgünleştirme yapılır ve istenilen gramajda bant elde edilir. . Re-Breaker Makinesi   10 .Relaks ve arelaks bantları bir araya getirilir. .Statik elektriklenmeyi önlemek için yağlama yapılır.Koparma bantlarını karıştırılarak homojenliği artırılır. . VE TİC. renk harmanı yapılır.Ş. A.Koparma makinesinden gelen koparma bantlarını ikinci bir koparma işlemine tabi tutarak istenilen stapel uzunluğa ulaşılması sağlanır.

Finisör Makinesi: Finisörde gerçekleşen işlemler. c)istenen numarada band elde etmek. Bu makinede fitiller fitil askılarına asılarak çekim düzeneği ile fitilin istenilen numarada iplik haline getirilerek masuralara sarılır. çekim sistemi. fitil gezdiricisi.   11 . Çekmelerden gelen bantları çekerek istenilen inceliğe getirmek .GÜRTEKS İPLİK SAN. a)Çekim işlemi ile elyafı düzgünleştirmek. A.İstenilen inceliğe getirilmiş fitil şeridine ovalama veya bükümle gerekli olan mukavemeti kazandırmak. Şekil 7.Ş. bileziktir. kopça. çengellerini düzeltmek. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Çekme Makinesi: Çekme makinelerinin görevleri ise şunlardır. d)Bandın numarasını düzgünleştirmek. b)dublajla homojenliği artırmak. VE TİC. Finisör Fitil Makineleri Besleme Kısımları Ring Eğirme: Ring makinesinin bölümleri fitil askısı. Fitili iplik makinesinde kullanılacak bobin şeklinde sarmak.

GÜRTEKS İPLİK SAN. A. İplik kops halinden büküm haline geçerken büküm dağılımı düzgünleşmiş olur. VE TİC. Büküm Makinesi Kısımları Şişirme Makinesi: Akrilik ve akrilik karışımlı ipliklerin ısı ile büzülmesi ve büzme işlemi sonrasında ipliklere yüksek hacim kazandırılması için şişirme makineleri kullanılır. Ring İplik Makinesinde Eğirme Sistemi Bobin Makinesi: Bobinleme işlemi veya bobin aktarma işlemi ipliğin sarılı olduğu kops veya bobinden başka bir bobine aktarılmasıdır.   12 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 8.Ş. Şekil 9.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 10. Şişirme Makinesi Kısımları

Fiksaj Makinesi: Fiksaj ünitesi için amaçlar şöyledir; * * * * * Materyalin boyutsal stabilitesini sağlamak Buruşmayı ve halat hâlinde terbiye işlemlerinde kırık oluşumunu önlemek Örgü kumaşların kenar kıvrılmalarını önleme Mamulün kalan büzülme değerlerini geliştirmek Hassas materyallerin muhtemel deformasyonunu engellemek

Şekil 11. Fiksaj Ünitesi

 

13

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Büküm Makinesi: İpliği numarametriğe göre büken makinedir. Bu makinelerde amaç tek kat filament ipliğe iki veya daha fazla tek kat ipliğe veya katlanmış ipliklere büküm kazandırmak ve katlı bükülü iplik elde etmektir.

a) Bobin Kovası b) Büküm İği c) Katlı İplik Bobini d) Büküm Diski e) Katlı Bükülü İplik A-B-C: Büküm Oluşum Noktaları Şekil 12. Büküm Makinesi

Çile Boyama Makinesi: Normal çile şeklinde ipliği boyayan makinedir. Makine hava yastığı ile basınçlandırma özelliği, bağımsız ısıtma soğutma eşanjörü, mekanik ve otomatik emniyet vanaları seviye sıcaklık problarından oluşmaktadır. Şekil 13. de çile boyama makinesi verilmiştir.

 

14

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

a

b

Şekil 13. a) Çile Boyama Makinesi, b) Elyaf Tow Dikey Boyama

Santrifüj Makinesi: İnvetör kontrollü motorlu, pnömatik kapak açma, kapama, vibrasyon ve gürültü kontrolörlü makinelerdir. Frekans Kurutma Makinesi: Santrifüj sıkmadan çıkan elyafı kurutmak amacı ile kullanılır. Çile Kurutma Makinesi: Santrifüjden çıkan ipliği kurutmak amacıyla kullanılan bir makinedir. Ana ve yardımcı konveyör bantlı, inverter kontrollü makinelerdir. Şekil 14. de kurutma santrifüj ve çile kurutma makineleri verilmiştir.

Şekil 14. a) Kurutma Santrifüj

Şekil 14. b) Çile Kurutma Makinesi

 

15

Ekstruder Makinesi Pompalama Makinesi: Granül hammaddenin ergitilerek ipliğe dönüştürüldüğü direkt eğirme sistemlerinde metraj pompaları sistemin kalbi durumundadır ve üretilen ipliğin denyesi ile düzgünlüğü tamamı ile pompa performansına bağlıdır.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. herhangi birindeki değişim diğer parametreleri etkiler. Ekstruder performansını yükseltmek amacı ile merkezi bilgisayar kontrolü. Ekstruder Makinesi: Ekstruzyon sisteminin performansı. iyi basınç stabilizesi ve uygun eriyik homojenliği elde edilmesine bağlıdır. Pompada istenilen miktarda polimer ölçülerek istenilen basınçta düzelere aktarılır. gerekli ısıtma ve soğutma üniteleri ve gerekli karıştırma bölümleri ile teçhiz edilir. basıncı ve sıcaklığı birbiri ile ilgilidir. VE TİC. iyi bir eriyik sıcaklık kontrolü. Sağlıklı bir iplik üretim sisteminde istenilen çalışma hızında istenilen kalınlıkta iplik üretimi tamamı ile metraj pompasının ergimiş polimeri istenilen hassasiyette ölçerek istenilen basınçta verebilmesi ile mümkündür. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Polyester iplik üretiminde kullanılacak olan makineler ve çalışma prensipleri aşağıda verildiği gibidir. Şekil 15. Ekstruder çıkışındaki ergimiş polimerin debisi.   16 . A. Sürekli yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklık ortamlarında çalışmaları gerektiğinden çok hassas imal edilmeleri ve her türlü ortamda polimeri çok hassas bir biçimde ölçerek düzelere aktarabilmeleri gerekmektedir.

  17 . Sentetik iplik üretiminin en önemli bölümü olan ve ergimiş polimere istenilen şeklin verildiği ve ardından katılaştığı düzeler farklı kesit şekillerine sahip olabilmektedir. Pompalama Sistemi Düzeler Ve Süzgeç: Polimer manifoldları.GÜRTEKS İPLİK SAN. eğirme kafası. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 16. Şekil 17.Ş.2 m/s arasında değişmektedir. Soğutma havası prosese bağlı olarak genellikle 1826 oC de ve nem oranı 50-70 % olup hava hızı 0. VE TİC. düzeler ve metraj pompaları yağ tankı sabit sıcaklık banyosu içerisinde istenilen sıcaklıkta tutulmaktadır. A.25-1. Farklı Kesitlerde Düzeler Soğutma: Düzelerden dik olarak sıvı halde fışkıran flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar.

Genellikle bu tür sistemlerde dişli pompalar tercih edilmektedir ve bir pompa çıkışından farklı uygulama noktalarına dağıtım yapmak yerine. her uygulama noktası için bir pompa kullanmak uygulama noktaları arasındaki yağ miktarı değişimini minimize etmektedir. Puntalamanın Şematik Görünüşü   18 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 18. A. Yağlama Sistemi Puntalama: Uygulamada genellikle her bir metre iplikte 25–30 punta olacak şekilde puntalama yapılmaktadır. Puntalama işlemi basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilmekte olup punta sıklığı. punta jetine giren havanın basıncı ile ayarlanabilmektedir. Soğutma Ünitesi Yağlama: Spin finish yağlama sisteminin stabilitesi ve hassasiyeti çok önemlidir.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. Şekil 19. Şekil 20.

iyi taşıma kararlılığı. Şehitkamil ilçesi III. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Sarım: Üretilen ipliğin tekstil özelliklerinin korunması sarım işlemi sırasında oluşturulan bobin kalitesine de bağlıdır. İçme ve kullanma suyunun kolay temin edilebilmesi 3. Proje alanının seçilme nedenleri aşağıdaki gibidir. III. 2 parsel de kayıtlı olup alan şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır.Proje İçin Değerlendirilmesi. Tesiste yürütülecek faaliyet için alanın uygun olması 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k. Tesisin kurulacağı yerde ulaşımın kolay olması 4.GÜRTEKS İPLİK SAN. 1. Ürünlerin piyasaya sevki aşamasındaki güzergâhların uygun olması BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.Ş. 200 ada.6.000. İhtiyaç duyulan elektrik enerjisi temini kolaylığı 2.1a pafta. Faaliyet için seçilen alan Gaziantep ili.000 Ölçekli Harita Üzerinde İşaretlenmesi. Alana ait topografik harita Ek 11 de sunulmuştur.000 Ve 1/1. A. planlanan proje alanında yeterli arazi bulunduğundan alternatif alan düşünülmemiştir.1. 1/5. Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Proje konusu faaliyet alanı Gaziantep ili. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup. Tesis sahası ve çevresinde Mer’i mevzuat kapsamında yasal engellerin veya kullanım kısıtlamalarının olmaması 6. VE TİC.   19 . Şehitkamil ilçesi. uygun şekilde iplik sonu ve iplik başıdır. İpliklerin Bobinlere Sarımı I. Şekil 21.Bölgeye İlişkin Varsa 1/25. Bobinden beklenen önemli özellikler iyi sağılma kabiliyeti.000 Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının 1/100.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

II.2. 1/25.000 Ve 1/5000’ lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1 Km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi, Proje konusu faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup alan şehir merkezine ~20 km mesafededir. Faaliyet alanı çevresindeki yerleşim yerleri ve uzaklıkları tablo da verilmiştir. Tesisin Adana-Şanlıurfa otoyoluna olan uzaklığı ise ~0,3km dir. Faaliyet alanında ve çevresinde yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır, ancak kuru dere yatağı bulunmaktadır. Yeraltı suyu kullanımı ise Organize Sanayi Bölgesinde bazı tesislerde kullanılan yeraltı suyu kuyularıdır. Bölgeye en yakın su kaynağı Samsuyu, Koraak deresidir.
Tablo 5. Yerleşim Yerlerinin Alana Olan Uzaklığı Yerleşim Yeri Dülük Köyü Samköy Aktoprak Sammezrası Erikli Köyü Karahüyük Köyü Boyno Köyü Tesise Olan Uzaklığı ~2,8 km ~3,5 km ~4,6 km ~5,5 km ~5,7 km ~5,7 km ~8,6 km

Faaliyet alanı 3. derece deprem bölgesinde olup Bölüm III 2.b de Gaziantep deprem haritası Şekil 28. de verilmiştir. Faaliyet alanına ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Alana ulaşım güzergahını gösteren yer bulduru Şekil 22 de, uydu görüntüsü Şekil 23 de sunulmuştur. Faaliyet alanının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’ni gösteren 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Ek 11 de sunulmuştur. Proje kapsamında arazi kabiliyeti bilgileri Bölüm III 7. de, Koruma alanları ve diğer stratejik bölgelerle ilgili bilgiler Bölüm III 9. da sunulmuştur.

 

20

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 22. Yer Bulduru

 

21

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Şekil 23. Uydu Görüntüsü

II.3 Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikler,) Faaliyet için seçilen alan Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi III. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k.1a pafta, 200 ada, 2 parsel de kayıtlı olup alan şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır. 22.811 m2 ‘lik arazinin 15.500 m2 ‘si idari, işletme binası, sosyal tesisler için kapalı alan olarak kullanılacaktır. Faaliyet alanı yerleşim planı Ekte sunulmuştur.
Tablo 6. Tesisteki Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri Alan Cinsi Toplam Arazi Toplam Kapalı Alan Toplam Açık Alan Zemin Kat Asma Kat Alan Büyüklüğü m2 22.811 15.500 7.311 9.950 1.298

II.4. Arazinin mülkiyet durumu, koordinatları, faaliyet alanına ait panoromik fotoğrafların eklenmesi, Proje konusu faaliyet alanı Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, III. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup faaliyet sahibi proje konusu alanda mülk sahibidir. Faaliyet alanı koordinatları Tablo 7 de sunulmuştur. Faaliyet alanını gösteren panoromik fotoğraflar Şekil 24, 25, 26 da sunulmuştur.

 

22

1709410:37. Faaliyet Alan Koordinatları UTM Koordinat Formatına Göre 352181:4115393 352376:4115304 352367:4115269 352165:4115295 UTM KOORDİNAT FORMATI DATUM ED-50 PROJEKSİYON 6 Derece ELEMANLARIN SIRASI Sağa Değer. Faaliyet Alanı Görüntüsü   23 . Boylam SAĞA DEĞERİ Derece.GÜRTEKS İPLİK SAN.3369607 37.1708265:37.3347475 37.3368663 37. VE TİC. Kesir YUKARI DEĞERİ Derece.1717120:37.Ş. Yukarı Değer SAĞA DEĞERİ 6 Basamak Yukarı DEĞERİ 7 Basamak DOM 39 ZONE 37 Coğrafik Koordinat Formatına Göre 37. Kesir Şekil 24. A.3345867 COĞRAFİK KOORDİNAT FORMATI DATUM WGS-84 TÜRÜ Derece. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 7. Kesir ELEMANLARIN SIRASI Enlem.1706242:37.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 25.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü   24 . Faaliyet Alanı Görünüşü Şekil 26. VE TİC. A.

beyazımsı. ostrea. birim yer yer resifal karakterli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Yavuzeli bazaltı tek düze özellik göstermektedir. Kalınlığı 0-50 m arasında değişmektedir. Fırat Formasyonu. A. Formasyonu oluşturan kireçtaşları yanal ve dikey olarak fasiyes değişikliği göstermeden her yerde aynı özellikte izlenirler. özellikle Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a. tabakasız. yer yer normal atımlı faylar) ve kıvrımlanmalar oluşmuştur.1. genel hatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tektonik özellikleri yansıtmaktadır.Üst kretase (Üst maestrihtiyen öncesi ) tektoniği. Gaziantep ve yöresindeki tektonik özellikler. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ(Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.GÜRTEKS İPLİK SAN. koyu gri ve siyahımsı renkli. koyu kahve. Yavuzeli Bazaltı. Bu formasyon üst miyosen yaşındadır. bu tektonik Gaziantep yöresinde pek görülmemektedir.   25 . krem ve kirli sarı renkte kalın – çok kalın tabakalı az çört yumrulu bol ekinit. Fırat formasyonu. Güneyden kuzeye gidildikçe derin su ortamından çalkantılı sığ su ortamında ise çökelen kaya türleri izlenmektedir. Kireçtaşları genellikle çatlaklı ve çatlakları kalsit dolguludur. gözenekler arası kalsit dolgulu olup. gastropod ve lameli biyoklastik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Üst Maestrihtiyen – Alt Miyosen arasında çökelen kayalarda büyük faylar (özellikle ters faylar ve doğrultu atımlı faylar. Kuzeydoğu – Güneybatı’dır. Birim üst Eosen-Alt Oligosen yaştadır. Genellikle geniş yüzeylenmesine karşın. Ancak çok az yerlerde aglomera ve tüf yüzeylenmeleri görülmektedir. Alüvyon. fasiyes değişimleri göstermektedir. Bu tektonik hatların doğrultuları Doğu-Batı. En üst bölümünü ise beyazımsı. kırmızımsı. VE TİC. Gaziantep formasyonu yanal ve dikey olarak. Orta Miyosen’de gelişen sıkışma tektoniği. bu formasyon bazalt lavından oluşmuştur.000’lik Harita Ve Kesitler). Fırat formasyonu Alt Oligosen – Alt Miyosen yaş aralığındadır. Genel olarak üç sınıfta incelenebilir. kirli sarı renkte. Jeolojik Özellikler(1/25.kalın tabakalı bol çört yumruk ve bol fosil kavkılı kireçtaşı gelmektedir. yer yer çok kalın tabakalı. genel olarak lav akıntısından oluşmuştur. oldukça az kalınlıklar sunmaktadır. kum ve çamurdan oluşan bu yüzlek birikintileri üzerinde tarım yapılmakta veya kum ve çakıl deposu olarak kullanılmaktadır. Orta Miyosen tektoniği.Ş. orta. Şanlıurfa’ya ve Kilis’e giden karayollarının geçtiği güzergâhlar boyunca yoğun olarak görülmektedir. Formasyon alta krem. genellikle nehirlerin eski yataklarında ve yüksek tepelerle çevrili ovalarda geniş yüzeylemeler göstermektedir. Yavuzeli’ne. Gevşek tutturulmuş çakıl. Yavuzeli bazaltı. gözenekli. Bölgesel olarak izlenebilen ilk tektonik rejim olup genellikle ters faylar ve yer yer doğrultu atımlı faylar oluşmuştur.

Şehitkâmil İlçesi Sam köyünde 1969'da 18. de görüldüğü üzere Gaziantep 3. Doğal Afet Ve Deprem Durumu Tesiste 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında madde 1 de tanımlanan deprem (yer sarsıntısı). Antakya. Oğuzeli İlçesi Kefersarı (Kuruçay) köyünde 1969'da 3.2. yangın. Bölgedeki depremler. Kaya Düşmesi. Gündoğan köyünde 1988'de 9. Bu bakımdan fazla yağış almadığından bitki örtüsü açısından fakirdir. III. Çığ Ve Su Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) Projenin bulunduğu il olan Gaziantep ili doğal afet durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Heyelan nedeniyle Şahinbey İlçesine bağlı Akpınar Köyünde 1981'de 37 Nurdağı İlçesine bağlı Mameler köyünde 1982'de 57 olmak üzere Heyelan Afetinde 94 konut zarar görmüştür. derece deprem bölgesindedir. 1994'de 17 olmak üzere toplam 29 Nizip İlçesi Kamışlı köyünde 1969'da 104. Malatya doğrultusunda uzanan Doğu Anadolu Fay zonuna paralel olarak uzanan ikincil kırık hatlardan biri üzerinde oluşmaktadır. Çığ Bölgemiz Akdeniz İklimi ile Karasal İklimin etkisi altında bulunmaktadır.2. Şahinbey İlçesi Aydın baba ve Gültepe Mah. Tektonik ve paleocoğrafya. Kahramanmaraş. Proje konusu faaliyet alanına ilişkin 1/100000’lik jeolojik harita Ek 12 de sunulmuştur. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Günümüz tektoniği. çığ. Metamorrfizma ve mağmatizma. tasman ve benzeri afetler olması durumunda kanun hükümlerine uygun olarak.a. Gaziantep’e civar deprem merkezlerinin etkisinde kalması nedeniyle yersel küçük depremler olmaktadır. Yalnız jeolojik yapı bölümünde anlatılan ve Yavuzeli Bazaltı olarak isimlendirilen volkanik oluşumlar yer almaktadır. Ayrıca Nurdağı İlçesi Olucak köyünde çok agır hareket eden bir toprak kitlesinin olduğu. Türkiye’nin en önemli hatlarından olan ve Gaziantep’in Kuzeybatısından geçen Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile batısından geçen Ölüdeniz yarılımı günümüzde de zaman zaman etkinliklerini sürdürmektedir. yer kayması. Mağara çökmesi. Yavuzeli İlçesinde 1973'de 60 olmak üzere toplam 330 konut kaya düşmesi afetinden zarar görmüştür. VE TİC. Gaziantep ili ve civarında metamorfik ve magmatik oluşumlar görülmemektedir. Aktivitesini devam ettiren bu fay sisteminin etkinlikleri (deprem) Gaziantep’te az oranda hissedilmektedir. su baskını. Su Baskını Gaziantep sınırları içerisinde sık olmamakla beraber normal iklim salınanlarına göre sel afeti olmaktadır. Korucak köyünde 1988'de 73.GÜRTEKS İPLİK SAN. Dımıskılı köyünde 1976 yılında 64. Bu grup içinde yer alan kayaçlar Gaziantep civarında gözlenmemektedir. Bölgemizde kar yağısı fazla olmadığından çığ olayına rastlanmamıştır. Şekil 28. A. kaya düşmesi. Doğal Afet Durumu (Heyelan. Nizip İlçe Samanlı köyünde   26 . Heyelan. Organize sanayi bölge Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışmalar yapılacaktır. Sarıkaya köyünde 1980'de 12. Kaya Düşmesi.Ş. III.

Rüzgarlar genellikle tahrip edici nitelikte değildir.3 Çz(Tepe yangını) Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .05 Çz(örtü) 2007 Şahinbey Anıtı 1 ÇZ(Tepe yangını) 2007 İdil 0.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü III.Ş. derece deprem bölgesindedir ve faaliyet alanının bulunduğu Şehitkamil İlçesi de 3.2009.0 BBT. derece deprem bölgesindedir.0 Çz 2003 Tutluca 3. Nurdağı İlçesi Emirler obasında 1993'de 14 olmak üzere sel Afetinden toplam 46 konut zarar görmüştür.0 Çz 2006 Kocayurt 16 Çz.b.Sr. Fırtınalar Bölge de kış mevsiminin belirli zamanlarında şiddetli rüzgârlar sık olmakla beraber afet vasfında fırtına olayında rastlanmıştır. Bölgemizdeki depremler. Tablo 8.GÜRTEKS İPLİK SAN.3 şiddetinde olduğu kabul edilen bir depremdir. Şehir civar deprem merkezlerinin tesirinde kalarak yöresel küçük depremler olmaktadır. Otlak ve Sazlık Yangınları Gaziantep İlinde 1998 – 2007 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören Ağaçların cinsleri.4 Çz 2007 Nurdağı Ökkaşe ormanı 2 Çz(Tepe yangını) 2007 Dülük Baba 0. Antakya. Bu depremde büyük çapta can kaybı olmuştur. 2002 Yamaçtepe 2. İlimizde meydana gelen büyük depremler bu bölgededir. Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları Ve Etkileri. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını İçine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasının Eklenmesi. Meşe 2005 Dülükbaba 7. Gaziantep’te en son olarak 03.1 BBT. Malatya doğrultusunda uzanan Doğu Anadolu Fay zonuna paralel olarak uzanan ikincil kırık hatlardan biri üzerinde oluşmaktadır. Ayrıca Nurdağı İlçesi Gökçedere köyünde 1980 yılında su baskını meydana gelmiştir.0 Çz 2003 Durnalık 0. Bu bölgede meydana gelmiş tarihi büyük deprem yoktur. A.01 BBT. yanan alanların miktarları Tablo 8 de verilmektedir. VE TİC. Bölgemizde en büyük deprem 1872 yılında merkezi Antakya olan 7. Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi) Gaziantep Merkez 3. derece deprem bölgesine girmektedir.5 Çz 2004 Sam Mezrası 0.0 Çz 2001 Tilfar 8. Orman. Kahramanmaraş. Son 10 Yıllık Orman Yangınları Yıl Mevki Yanan Saha(ha) Ağaç Cinsi 1998 Dülükbaba 2.2.08. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 1969'da 2.02 Çz(örtü) 2003 Yamaçtepe 1. 2003 Yelligedik 0.Çt 2006 Belgıran 0.   27 .3 Çz 2006 Dülük 7 Çz 2006 Kocayurt 7 Çz 2006 Karapolat Dağı 0. T.1986 günü 4 şiddetinde bir deprem olmuştur. İlimiz İslâhiye ilçesi Kahramanmaraş ve Antakya tektonik hattının tesir sahası içinde olduğundan 1.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Yoğun bir yerleşim ve sanayi bölgesi olan Gaziantep Doğu Anadolu fayına 50 km kadar uzakta yer almaktadır.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 10.GÜRTEKS İPLİK SAN. depremsellik bilgileri ve Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Tablo 9’ da. Gaziantep Ilı Deprem Bölgeleri Sıra no Yerleşim Yeri Deprem Bölgesi 1 GAZIANTEP(Merkez) 3 2 ARABAN 3 3 İSLÂHİYE 1 4 FEVZİPAŞA 1 5 KARKAMIS 4 6 NIZIP 4 7 SARISALKIM BELDESİ 3 8 NURDAGI 1 9 SAKÇAGÖZÜ 1 10 OGUZELI 4 11 DOĞANPINAR 4 12 ŞAHİNBEY 3 13 BÜYÜKŞAHİNBEY BELDESİ 4 14 BURÇ 3 15 SEHITKAMIL 3 16 YAVUZELI 3 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .2009.   28 . Tablo 9. Bu ana fayla Gaziantep arasında yer alan tali fayların bulunması ve bunların son depremde görüldüğü gibi aktif olmaları Gaziantep’in bu fayların üzerinde olabilecek daha büyük depremlerden ciddi olarak etkilenebileceğini göstermektedir. Gaziantep deprem haritası Şekil 27 de. A. T. T.2009.Ş. VE TİC.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Faaliyet alanı diri fay Haritası Şekil 27 de Gaziantep İli deprem bölgeleri haritası Şekil 28 de sunulmuştur. Gaziantep İli deprem bölgeleri Tablo 10 da sunulduğu gibidir. Gaziantep de Meydana Gelen Depremlerde Zarar Gören Yerleşim Alanları Sıra no İlçesi Köyü -Mahallesi Afet tarihi Afet türü Yıkılan konut sayısı 1 Şahinbey Sarısalkım Köyü 1971 Deprem 6 2 Şehitkâmil Üçgöze Köyü 1986 Deprem 29 3 Şehitkâmil Yeşilce Köyü 1986 Deprem 1 4 Şehitkâmil Karadere Köyü 1986 Deprem 1 5 Nurdağı Gedikli Köyü 1971 Deprem 4 6 Nurdağı Kırışkal Köyü 1971 Deprem 5 7 Nurdağı İçerisu Köyü 1971 Deprem 2 8 Nurdağı Şatırhöyük Köyü 1971 Deprem 1 9 Nurdağı Akınyolu Köyü 1971 Deprem 1 10 Nurdağı Hisar Köyü 1971 Deprem 1 11 Nurdağı Kurudere Köyü 1971 Deprem 2 12 Nurdağı Kozdere Köyü 1971 Deprem 104 13 Nurdağı Toplamalar Köyü 1971 Deprem 9 14 Nurdağı Göçedere Köyü 1971 Deprem 60 15 Nurdağı Gözlühöyük Köyü 1971 Deprem 17 16 İslahiye Yelliburun Köyü 1980 Deprem 31 17 İslahiye Hasanlök Köyü 1971 Deprem 45 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .

Diri Fay Haritası   29 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 27.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC. A.

VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 28. Gaziantep İli Deprem Haritası   30 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A.Ş.

428 Zeytinli Su Kuyusu (m3) 189.440. de yeraltı suları ve 2009 yılı toplam debileri sunulmuştur.GÜRTEKS İPLİK SAN.120 Kilis Yolu Su Kuyusu (m3) 149. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri.240 Kadıdeğirmeni Fen lisesi (m3) 565.830 Mizmilli Su Hattı 14.   31 . T. Gaziantep İl Özel İdaresi Altyapı İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait içme ve sulama sularını temin ettikleri yeraltı suları Tablo 12. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III.180 Kayaönü İtfaiye İçi Su Kuyusu (m3) 451. iklimsel özelliklere. Tablo 11. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. VE TİC. jeolojik şartlara. de sunulmuştur.550 Gazikent Su kuyusu (m3) 653.981 Haraf Su Kuyusu (m3) 769.965 Kaynak: 2009 Gaziantep Çevre Durum Raporu.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Proje konusu faaliyet alanı Şehitkamil ilçesi.Ş.   Tablo 11. faaliyet alanına en yakın yerleşim yerlerinden biri olan ~4. Gaziantep İli Yer Altı Su Kaynakları Ve Debileri Yeraltı Suları Toplam Debi (m3) 3 Kadı Değirmeni Su Kuyusu(m ) 1290240 Kadı Değirmeni Fen Lisesi(m3) 565550 Gazikent Su Kuyusu(m3) 653830 Mizmilli Su Hattı(m3) 14440500 Beypınarı Su Kuyusu(m3) 1231120 Pancarlı Su Kaynağı(m3) 583750 Haraf Su Kuyusu(m3) 769180 Zeytinli Suyu Kuyusu(m3) 374015 Oğuzeli Belediyesi Su Kaynağı (m3) 456270 Yeşildere Belediyesi Su Kaynağı (m3) 246046 Barak Belediyesi Su Kaynagı (m3) 188470 Büyük Şahinbey Belediyesi Su Kaynagı (m3) 1693280 Aktoprak Belediyesi Su Kaynagı (m3) 914810 Arıl Belediyesi Su Kaynagı (m3) 395800 Kadıdeğirmeni Su kuyusu (m3) 1.500 Beypazarı Su Kuyusu (m3) 1. hâlihazır su kaynaklarına uzaklıklarına göre değişim göstermektedir.231. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup.3.6 km mesafedeki Aktoprak Köyü’nde Aktoprak Belediyesine ait 914810m3 toplam debide yer altı su kaynağı bulunmaktadır. Yeraltı Su Kaynakları Gaziantep bölgesindeki yeraltı su kaynaklarının yıllık kullanım miktarları mevsimlere. A.290.

VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tespit edilen bu rakam içerisine köy içme suları ile şahıslara ait kuyular dâhil değildir. Kaynak 20 lt/sn O38-b3 SST 4 Oğuzeli – Tınazdere kay. İlimiz merkezine Kartalkaya Baraj Gölünden 8000 lt / sn yerel kaynaklardan ise 1000 lt/ sn olmak üzere toplam 9000 lt / sn su verilmektedir. Ayrıca yine kullanıma alınmayan 800 lt /sn kaynak suyu da dere yataklarına akmaktadır. Kaynak 300 lt/sn N39-a4 SST 6 Nurdağı-Olucak göz pınarı Kaynak 50 lt/sn N39-d2 SST 7 Nizip-Sekili Gazeli pınarı Kaynak 80 lt/sn O39-d1 SST Not:T1A1: Tuzsuz Alkali Su Kaynak: 2009Gaziantep Çevre Durum Raporu.827 lt/ sn olarak belirlenmiştir.NO KAYNAK TÜRÜ Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi Su kalitesi III.4. Toplam 11. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 12.827 lt/ sn olan içme suyunun karşılandığı kaynaklar ise 21 adet sondaj kuyu 20 adet kaynak suyu 2 adet baraj gölünden olmak üzere toplam 43 adet kaynaktan karşılanmaktadır. İlçe ve Köylerde Kaynak Olarak Kullanılan Sular KULLANIM YERİ DEBİSİ SU KALİTESİ AMACI (PAFTA) 1 Şehitkâmil-Arıl Keson kuyu 45 lt/sn N39-d4 SST 2 Şahinbey-Çimenli Gölbaşı kaynağı Kaynak 51 lt/sn O38-a2 SST 3 Şahinbey-Akyazı Körpınar kay. A.Ş.027 lt /sn su kullanılmaktadır. Böylece kullanılabilir mevcut su limiti 11. Pınarı Kaynak 18 lt/sn O39-a1 SST 5 Yavuzeli-Karapınar kay. Gaziantep ilindeki tüm ilçe ve belde belediyeleri de dâhil toplam 11.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü S. T. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı. Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri. İlçe ve belde belediyeleri içme suyu kaynakları Tablo 13 de sunulmuştur.   32 .

Ş. VE TİC. Akarsular DSİ tarafından Gaziantep il sınırları içerisinde debi ölçümü yapılan su kaynakları ve akarsu yüzeyleri ve nasıl yararlanıldığı Tablo 14 de. Akarsu yüzey alanları ise Tablo 15 de sunulmuştur. kullanma ve sulama sularını temin ettikleri akarsular verilmiştir. Aktoprak Belediyesine ait 10lt/sn debide Kantara Kaptajı olmaktadır. Bölge Müdürlüğü Proje konusu faaliyet alanına en yakın yüzeysel su kaynağı Aktoprak köyünün içme suyunun karşılandığı. A. Tablo 16 da ise İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait içme.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 13. İlçe Ve Belde Belediyeleri İçme Suyu Kaynakları BELDE ADI KAYNAĞIN ADI KAYNAĞIN TOPLAM DEBİSİ (lt/sn) 0 1500 800 (Karapınar) 100+60 50 430 300 80 16 100 15 15 45 10+15 69+10 60 85+25 12 15 15 33+42 10 45 10 10 6+45 300 BELEDİYEYE İLETİLEN SU MİKTARI (lt/sn) 2850 1500 15 160 50 420 30 23 16 22 15 15 45 25 4 60 7 12 15 15 75 10 10 10 10 12 15 GAZİANTEP (MERKEZ) GAZİANTEP (MERKEZ) ARABAN İSLÂHİYE NURDAĞI NİZİP Kartalkaya Baraj Gölü+Keson Kuyularından Mizmilli (30 Adet derin kuyu) Derin Kuyu+Karapınar Kaynağı Göz kaynağı+4 Adet Derin Kuyu Derin Kuyulardan Birecik Barajından Fiziksel Arıtma Tipinde+Oğlak Deresi Keson +Karpuzatan Pınarı OĞUZELİ Akpınar YAVUZELİ Karapınar KARKAMIŞ Keson Kuyudan Temin BÜYÜKŞAHİNBEY Höyük Pınarı CEVİZLİ 2 Adet Kuyu BURÇ Kesmez Kuyu ARIL Fıstıklı Dere Kaynağı AKTOPRAK Kantara Kaptajı Ve 3 Adet Kuyu ELİF Akpınar+Sıtma Pınar Kaynakları ALTINÜZÜM 2 Adet Derin Kuyu YEŞİLYURT Alagöz+Cinli Pınarı FEVZİPAŞA Kayabaşı Mevkiindeki Derin Kuyu BOĞAZİÇİ Keson Kuyudan Temin ŞATIRHÖYÜK Pınarbaşı Kaynağı SAKÇAGÖZÜ 2 Adet Derin Kuyu+İncirligöz Kaynağı SALKIM 27/1190 Nolu Kuyudan SEKİLİ Ali Pınarı KOCATEPE Esme Pınarı TATLICAK Derin Kuyudan ULUYATIR Sondaj Kuyusu+Ali Pınarı YESILDERE Akpınar Kaynagı Kaynak: İller Bankası 10.   33 .

Akarsu Yüzey Alanları Akarsu Yüzeyleri Fırat nehri ana kolu Karasu çayı Merzimen çayı Nizip çayı Diğerleri Toplam Alanı 788 60 60 75 252 1.2009.Ş.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü   34 . İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve Köylere Ait İçme.2009. Debi Ölçümü Yapılan Akarsu Yüzeyleri ve Nasıl Yararlanıldığı Orta debi hm3/yıl Nasıl Yararlanıldığı Ardıl Çayı 36 Sulama Nizip Çayı 62 Sulama Sacır Suyu 130 Sulama Karasu (Aşağımülk) 38 Sulama Merzimen 40 Sulama Karasu 133 Sulama Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . T. T. Kullanma ve Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular S. A.No Su Kaynağının Adı Kullanım Amacı Debisi Yeri (Pafta) 1 Nizip-Tatlıcak-Keret Suyu SST 200 lt/sn N39-c1 2 Şahinbey-Keret Kötüsü Deresi SST 300 lt/sn N38-b2 3 Nizip-Adaklı Keret Suyu SST 210 lt/sn N39-d2 4 Nizip-Salkım Keret Suyu SST 380 lt/sn N39-d2 5 Nizip-Bahçeli-Mizar Suyu SST 250 lt/sn O39-a2 6 Şahinbey-Bayramlı Sacır Suyu SST 3000 lt/sn N38-c3 7 Nizip-Uluyatır Mizar Suyu SST 250 lt/sn O39-c2 8 Nizip-Turlu-Nizip Çayı SST 360 lt/sn N39-c4 9 Nizip-Çanakçı Mezre Deresi SST 150 lt/sn N39-c4 10 Yavuzeli-Kıroğlu Merzimen Çayı SST 300 lt/sn N39-a3 Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu .C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 15.2009.235 Birimi Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kaynak: Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . VE TİC.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü Tablo 16. T. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 29.GÜRTEKS İPLİK SAN. Faaliyet Alanına Yakın Su Kaynakları Haritası Tablo 14.

Bunlar Tablo 17 a.10 hm3 21. ilde bulunan barajlar Tablo 17 b. VE TİC.070 ha ------Tahtaköprü barajı 5.40 km2 .a) Göletler ADI YÜZEY ALANI SU SEVİYESİ(M) HACMİ (HM³) AMACI Emen Gölü 50 ha ------Baraj rezervuar yüzeyleri 6. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Göller.ha 189 MW 653 GWh Kayacık barajı (İnşa halinde) Gaziantep Aynifar Deresi Sulama 1993 .00 m 100.Ş.2000 Zonlu Dolgu 2. 1.5. Toplam hacimleri.tr Hancağız Barajı Gaziantep Nizip Sulama 1985 .33 km2 6 945 ha .. III..00 m 116.7 milyon m³ ‘tür. Zonlu Toprak Dolgu 1. T. Floristik Yapı Ve Vejetasyon Gaziantep ili coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kesişme bölgesinde olup Akdeniz iklimi. de verilmiştir. Faaliyetin gerçekleştirileceği bölge Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır.77 hm3 10. karasal iklim ve çöl ikliminin etkisinde kalan bir   35 .GÜRTEKS İPLİK SAN.GWh Karkamış Barajı HES Gaziantep Fırat Enerji + Taşkın Kontrol 1996 .00 100 Sulama Gölet rezervuar yüzeyleri 165 ha ------Zülfikar Göleti(DSI) 12 ha 896. Göletler ve Barajlar Gaziantep ilinde göl bulunmamaktadır.GWh Bu göletler yağmur suları ile beslenmekte.853 hm3 45. fakat Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanmış göletler bulunmaktadır.1988 Toprak 3.MW .90 3.3 Sulama Çakmak Göleti (KHGM) 10 ha ------Burç Göleti 90 ha ------Nogaylar Göleti 09 ha ------Balıkalan Göleti(KHGM) 35 ha ------Gölühöyük Göleti(KHGM): 09 ha ------Kaynak: 2009 Gaziantep Çevre Durum Raporu.50 200 Sulama Hancagız Barajı 870 ha 435. Flora. da. Alan hem floristik hem de faunistik açıdan incelenmiş uluslararası yaban hayatını koruma sözleşmeleri ve konuyla ilgili literatür bilgileri göz önünde bulundurularak alan hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.53 km2 20 000 ha .00 hm3 4.MW .C Gaziantep Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Tablo 17..8 Sulama Balıklı Göleti 37 ha 942. yaz aylarında sulama suyu olarak faydalanılmaktadır.20 m 157..00 hm3 28.b) Barajlar Adı Barajın Yeri Akarsuyu Amacı İnşaatın (başlama-bitiş) yılı Gövde dolgu tipi Gövde hacmi Yükseklik (talvegden) Normal su kotunda göl hacmi Normal su kotunda gölalanı Sulama alanı Güç Yıllık Üretim Kaynak: www.gov.dsi.70 0. Tablo 17..200 ha 405.Flora Ve Fauna.021 hm3 45.. A.

Bu iki fitocoğrafik bölgenin de elementlerini barındırması nedeniyle il geneli geniş bir floraya sahiptir.Ş. Echinops sp.. Ancak alanın güneyden gelen çöl rüzgârlarının etki alanı içinde olmasına rağmen Amanoslar üzerinden deniz etkisinin ulaşabilmesi alanda daha ılıman ve nemli bir iklim karakterinin oluşmasına neden olmuştur. Diğer taraftan kuzeydeki yüksek dağların serin hava kitlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle yazları çok kuraktır. Bu etki en çok hayvanların aynı bölgede aşırı otlatılmasından kaynaklanmaktadır. Vejetasyon Şubat ayı sonunda başlar ve Kasım ayı başlarına kadar devam eder. Gaziantep ili bu iklimsel etki ile birlikte andropojenik etkilere de maruz kalmış olup stepin floristik kompozisyonunda tahribatlar oluşmuştur. Astragalus sp. Fitocoğrafik Bölgeler Faaliyet alanı Davis (1965)’in grid sistemine göre C6 karesi içerisinde ve Mezopotamya provensi içinde yer almaktadır. Bu bölge sıcak ve kurak yazlara. Şekil 30.. Echium sp. Yıllık ortalama sıcaklık 14. Otlatılan hayvanlar tadı güzel çayır yemekte ve onların populasyonlarını aşırı derece azaltarak dikenli..GÜRTEKS İPLİK SAN. yıllık ortalama yağış 578. Faaliyet alanı floristik yapı bakımından Akdeniz fitocoğrafik bölgesi dahilindedir. Euphorbia sp. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU noktada yer almasından dolayı fitocoğrafik olarak Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi ile İranTuran Fitocoğrafik Bölgesinin kesişme noktasında bulunmaktadır. Davis (1965) alanın bulunduğu bölgeyi daha kurak karakterli iklime sahip olan Mezopotamya provensine dahil etmiştir. Bu bölgede vejetasyon süresi ortalama 230240 gün civarındadır. gibi antropojen step bitkilerinin alana hâkim bitki örtüsü olmalarına neden olmaktadır..8 mm civarındadır. Yağış rejimi Sonbahar-Kış-İlkbahar-Yaz şeklindedir. ve Onosma sp.   36 . tadı acı ve zehirli olan Verbascum sp.4 oC. Ne yazık ki bölge tamamen andropojen step karakteri kazanmıştır. VE TİC. ılıman ve yağışlı kışlara sahiptir.

Çok bol   37 . Nadir 3. Yol kenarı 8. yastıkçık formunda.GÜRTEKS İPLİK SAN. Nemli Çayır. VE TİC. Çok nadir 2. Orta derecede bol 4. Tabloda kullanılan kısaltmalar aşağıdadır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 31. Maki 3. taşlık alan * Arazide gözlemlenmiş taksonlar Nisbi Bolluk Sınıfları 1. Orman 2. Ortamda antropojenik etkilerden dolayı ve sanayi alanlarının da bu bölgede kurulu olması nedeniyle herhangi geniş bitki örtüsü mevcut değildir. Kültür alanları 5. A. Bol 5. Frigana (Garig-Dikenli. Kayalık. Davis Grid Sistemi Faaliyet alanı içerisinde ve çevresinde yapmış olduğumuz genel arazi çalışmaları ve literatürler aracılığı ile ulaşılan floristik listede çeşitli koruma statülerine ait herhangi bir takson tespit edilmemiştir. de verilmiştir.Ş. Kuru Çayır 6. Faaliyet alanı ile ilgili flora listesi Tablo 18. Habitat Sınıfları 1. bataklık ve sulak alanlar 7. derimsi yapraklı bitkiler) 4.

VE TİC. En: Endangered (Tehlikede) 7. Ew: Extinct In The Wild ( Doğal Ortamda Tükenmiş) 9.1 göre) 1. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tehlike Sınıfları ( IUCN ver 3. A. Nt: Near Threatened (Düşük Derecede Tehlikede) 5. Vu: Vulnerable (Savunmasız) 6. Cr: Critically Endangered (Kritik tehlike altında) 8. Lc: Least concern (Asgari Endişe) 4. Ex: Extinct ( Soyu Tükenmiş) Endemizm L: Lokal endemik B: Bölgesel endemik Y: Yaygın endemik D: Endemik değil   38 . Dd: Data Defficient (Veriler Yetersiz) 3.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ne: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 2.Ş.

Holosteum umbellatum L. * Capsella bursapastoris ( L. * Xanthium strumarium L. ) Andrz. Ex DC. Ssp. Çoban çantası Kedi otu Çivit otu Geniş Yayılışlı Akdeniz Bilinmiyor Brassicaceae (Cruciferae)   . Sığır dili Emzik otu Geniş Yayılışlı İran-Turan Bilinmiyor Caryophyllaceae Gıcıgıcı Amel otu Deve dikeni Peygamber çiçeği Kazan pulu Kokar otu Topuz dikeni Kanarya otu Yemlik Pıtrak Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Doğu Akdeniz Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı İran-Turan Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Asteraceae (Compositae) Brassicaceae (Cruciferae) Arabis aucheri Boiss.Ş. Achillea biebersteinii Afan. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. Subsp. Azurea Onosma macrophyllum Born. Var. A.) DC. Angustifolium Born. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. Carduus nutans L. Aethionema arabicum ( L. * Crepis sancta L. Cardaria draba ( L. ) Medik. * Echinops orintcalis * Senecio vernalis Waldst & Kit * Tragopogon pratensis L. ) Desv. Floristik Liste HABİTAT 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 39 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 + 4 5 ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI FAMİLYA TÜR TÜRKÇE İSİM FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Boraginaceae * Anchuza azurea Miller var. İsatis tinctoria L. Nutans * Centaurea urvillei DC. * Silene conoidea L. Urvillei Cirsium pubigerum ( Desf.

Alcea pallida Waldst.Ş.) Miller Muscari neglectum Guss. * Onobrychis cornuta ( L. * Papaver rhoeas L. Floristik Liste (Devamı) FAMİLYA Dipsacaceae Euphorbiaceae TÜR * Scabiosa argentea L. A. * Fumaria asepala Boiss. * Astragalus declinatus Willd. parviflorum Ziziphora tenuior L. stellatum * Vicia sativa L. VE TİC. ssp. sativa Hypericum perforatum L. Teknecik Korunga Yabani bezelye Üçgül Yabani bakla Binbirdelik otu Boz ot Dağ reyhanı Dağ sümbülü Misk soğanı Hatmi Geniş Yayılışlı Geniş Yayılışlı İran-Turan Gelincik Sinir otu Geniş Yayılışlı Kosmopolit 40 FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Geniş Yayılışlı İran-Turan İran-Turan Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Bilinmiyor İran-Turan Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Kosmopolit Geniş Yayılışlı İran-Turan İran-Turan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HABİTAT 1 2 3 4 5 + + + + 6 7 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 + + 4 5 ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + v+ + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI Guttiferae (=Clusiaceae) Lamiaceae   . * Marrubium parviflorum Fisch. Pisum sativum L. ) Desv. Coronilla orientalis Miller var. TÜRKÇE İSİM Uyuz otu Sütleğen Geven Körigen Mürdümük Yonca. Plantago lanseolata L. var. & Kit. orientalis * Lathyrus sativus L. ssp. Liliaceae Malvaceae Papaveraceae Plantaginaceae Muscari comosum (L.GÜRTEKS İPLİK SAN. ) Bart. * Trifolium stellatum L. Fabaceae * Medicago orbicularis ( L. * Euphorbia macroclada Boiss. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. & Mey.

A. ex Bentham Carum carvi L. Scrophularia orientalis L. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 18. * Dactylis glomerata L.Ş. Poaceae Festuca pratensis Hudson * Poa bulbosa L. Anagallis arvensis L. lutea Galium verum L. var. VE TİC. Consolida orientalis ( Gay. * Reseda lutea L. Floristik Liste (Devamı) FAMİLYA TÜR * Avena barbata Pott ex Link * Bromus japonicus Thunb.GÜRTEKS İPLİK SAN. Fare kulağı TÜRKÇE İSİM Yulaf FİTOCOĞRAFİK BÖLGE Geniş Yayılışlı Bilinmiyor Domuz Ayrığı Avrupa-Sibirya Bilinmiyor Geniş Yayılışlı Bilinmiyor İran-Turan Muhabbet Çiçeği Yoğurt otu Geniş Yayılışlı Avrupa-Sibirya İran-Turan Sığır kuyruğu Bilinmiyor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HABİTAT 1 2 3 + + + 4 5 + + + + + + + + + 6 7 8 NİSBİ BOLLUK 1 2 3 4 5 + ENDEMİZM L B Y D + + + + + + + + + + + + TEHLİKE SINIFI Poaceae Primulaceae Ranunculaceae Resedaceae Rubiaceae Scrophulariaceae Umbelliferae (=Apiaceae)   41 . * Verbascum lasianthum Boiss.) Schröd.

Faaliyetin gerçekleştirileceği alan sanayi tesislerinin kurulu olduğu bir bölge olduğu için alan fauna bakımından oldukça zayıftır.Ş. Karışık orman 6. yasaklama ve kısıtlamalara uyulacaktır. Alanın vejetasyon anlamında antropojen step karakterinde olduğunu yukarıdaki bölümde belirtmiştik. Akarsu / Göl 2. 9 Ocak 1984 tarih ve 84/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren. Bataklık alanlar 4. sözleşmelerle ilgili hükümler ve liste aşağıdadır. Çalı / Kayalık 8. A. Bu nedenle yapılacak olan faaliyetin bu türlere herhangi bir negatif etkisi söz konusu değildir. Çünkü şu anda alandaki faunistik yapı tamamen antropojen hayata adapte olmuştur. göç yolları ile ilgili tedbir. Doğal yaban hayatı insan etkisinden uzak alanlara çekilmiş durumdadır. Ancak bu durumun şu andaki faaliyetle pek ilgisi olmayıp oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. VE TİC. Faunistik listede kullanılan kısaltmalar.GÜRTEKS İPLİK SAN. Step / Bozkır BERN SÖZLEŞMESİ Ek-II (Ek liste II) : Kesin koruma altına alınmış türler. Bu nedenle alanda uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınmış türlerin mevcudiyeti aşikârdır.   42 . İğne yapraklı orman 5. Verimli tarım alanı 9. Ek-III (Ek liste III) : Koruma altına alınmış türler. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Fauna ve Faunistik Yapı: Bir bölgede bulunan faunistik yapı bölgenin floristik yapısı ile yakın etkileşim içerisindedir. 20 Şubat 1984 tarih ve18318 sayı ile yayınlanan Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi(Bern Sözleşmesi) kapsamında ilgili kurumlarca alınan alanlarla. Gaziantep ili kuzey ve güney yönünde kuş göçlerinin rotası üzerinde bulunmaktadır.1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ Avrupa’nın Yaban Hayat ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (Bern Sözleşmesi) ne göre kesin koruma altına alınmış türler ve koruma altına alınmış türlerdir. Dolayısıyla yapılacak faaliyetin bu yönde negatif bir etkisi söz konusu değildir. Bu bitki örtüsüne uygun ve insan etkisine adapte olmuş hayvan türlerinin alanda bulunması oldukça doğal olup tespitimizde bu yöndedir. Alanda bulunan flora ve fauna toplulukları birbirini belirler niteliktedir. KISALTMALAR Habitat Tipleri (Omurgalı türler için geçerlidir) 1. Bu kuşlar özellikle Birecik Barajı civarında mola vermektedirler. Ancak burada önemli olan nokta faaliyet alanının kuşların mola verdiği alandan önemli ölçüde uzak oluşudur. Deniz / Dalyan 3.02. Çalı / Maki 7. Ek liste II ve Ek liste III olarak gösterilen türler 20.

Durmuşlar.Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Ava Kapatılan Sahalar. 3-Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Kapatılan Sahalar ve 4-Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar Gaziantep Merkez Av Komisyonunca 2010–2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar: 1Nizip-Karkamış İlçeleri. Doğusu: Karkamış İlçesi. Alaca. Karşıyaka.   43 . Terken ve Sakçagözü Köyleri. Karacaören köyleri. Yolağzı.GÜRTEKS İPLİK SAN. Günaltı Köyünü takiben Nizip yolunu kestiği nokta Kuzeyi: Birecik karayolundan Nizip karayolunun güneyi.Ş. Soylu. Kuzeyi: Sarıkaya. Güneyi: Çubuk. Güneyi: Karkamış. Subağı köyü 2Nurdağı-İslâhiye İlçeleri: Doğusu: Gaziantep merkez ve Gaziantep il sınırı. 2. Hamidiye Köy. Erenyolu. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU MERKEZ AV KOMİSYONU T.C. Batısı: Nizip Karayolu ile Mercanlı. A. VE TİC. Gevence. Ataköy. Bayraktepe. Batısı: Çubuk. Hancağız Barajı. Subağı köyleri ile Karkamış karayolunun doğusu. Sakçagözü Köyleri. Teketaşı. Katrancı. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2010–2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararına göre: Ek Liste-I: Çevre Ve Orman Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Ek Liste-II: Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları Ek Liste-III: Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları Ek Liste-IV: İllerimize Göre 1-Merkez Av Komisyonu Tarafından 2010–2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar. Güzelköy.

Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı. Topaktaş Tepesi. Batısı: Küçükkarakuyu ve Muratlı Köylerinin doğusu Kuzeyi: Dağdancık. Kuzeyi: Yavuzeli İlçesi Merkez. Güneyi: Deliçay Deresi. Hacıobası. buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır. Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk deresine. Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe. Doğusu: Kartalyücesi Tepesi’nden. Fakılı köylerinin güneyi Güneyi: Göçmez.Ş. Gözey ve Sarılar Köylerinin batısı. Yavuzeli yolu Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar: Araban İlçesi Karadağ Devlet Avlağı: Doğusu: Doğan. Yellibel Tepe 1899 rakımlı.   44 . VE TİC. Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner. buradan Keldüz Tepesi’ne. Esentepe.GÜRTEKS İPLİK SAN. Batısı: Hamidiye – Kuzoluk. Batısı: Aktoprak. Koçlu. Sam. Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar: 1) Kalecik Yaban Hayvanı (Kınalı Keklik) Yerleştirme Sahası. A. Kırkpınar Köyü yolu. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 3- Şehitkâmil Merkez İlçesi: Doğusu: Yavuzeli Şehitkamil yolu. Şenlikçe. Tekirsin. Doğusu: Kozluk deresinden Aftungediği’ne. Şehitkamil İlçesinin doğusu. Güneyi: Sam köyünden doğru Şehitkamil. Karayusuflu. Eskialtıntaş. İncesu. Karahüseyinli köylerinin kuzeyi Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar: Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı. Akçaburç. İncesu Köylerinin doğusu. Bağtepe. buradan Kavkırdın Deresi’ne.

5. buradan sırtı takiben Kilis İşletme Şefliği sınırı. Ekmekçitabya tepesi. Doğusu: Ortabel tepesini takiben Kızıkçalı. Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi. Toydemir köyleri. Güneyi: İstihkam Tepelerini takiben 1032 rakımlı Tepe. Akçadağtepe sırtları Güneyi: Akçadağ tepeyi takiben. Pancarlı kayatepe. Güneyi: Araptepe. Doğusu: A. Delbir. Ardıçlıkaya tepe. Karlık sırtı   45 . Kavunlu. Kızıkçalı köyyolu.Toroslar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası. Bağlarbaşı tepe. Harlıkaya tepeyi takiben Göktepe sırtları. Yönübel tepe. A. Tuzdökülen Tepe. Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi. Kocaalış tepe. 3.Sülüklü Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası.Ş. Sığıryolu sırtları. Koyunadılı tepe. Kuzeyi: Yeleken tepeyi takiben Fevzipaşa batısırtı.Zeugma Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası. Kengelli tepe.GÜRTEKS İPLİK SAN. Kayabaşı tepesi. Doğusu: Bakırcan Deresi. yeleken tepe sırtları. Kaypaktepe. Y. buradan Tekesivrisi Tepesi. Çardak. buradan sırtı takiben Domuz Tepesi. Kötükale tepe. Körmengeçit tepe. Telli. Samandöken (Kerhiz köyü yolçatı). Değirmencik. Batısı: Kırkpınar Sırtı-Kurtluyurt Deresi-Umlupınar Deresi. Batısı: Düzyayla mevkii. Güneyi: Samandöken (Kerhiz köyünden Belkız köyüne kadar. Karataş. sırtı takiben Kartalyücesi Tepesi’ne. Batısı: Kocakız tepe. Teltepe. Kuzeyi: Kel tepe. Ekmekçitabya tepesi. Doğusu: Kangallı tepesi.) 4. VE TİC. Nacardüzü Tepesi buradan Tekesivri Tepesi. Çardak ve Kızılin köylerinin kuzeyi. Emirlik tepe. 2) Karagöl Yaban Hayvanı (Geyik-Ceylan) Yerleştirme Sahası. TekesiNtepe. Tuzkayası tepesi. Zergil. Batısı: Kızılin köyünün batısından. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Kuzeyi: Kavkırdın Deresi. Yelbelen tepe.

(16.10. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Güneyi: Karlık sırtları.) Faaliyet kapsamında T. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararlarındaki önlemlere uyulacaktır. Gaziantep İli Ava Açık Ve Kapalı Alanlar Haritası 46   .GÜRTEKS İPLİK SAN. Şekil 32.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan sınırları dâhilinde avlanmak yasaktır. A. VE TİC.Ş. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar: Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.C. Heyik Kalesi tepesi. Ekmekçitabya tepesi.

A. – – – – – – – – – – BERN Sözleşmesi Ek-III Ek-II Ek-III Ek-III Ek-III Ek-II Ek-II Ek-III Ek-III AVL. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 19. Aves (Kuşlar) Tür Listesi Latince Adı Alauda arvensis Ciconia ciconia Milvus migrans Streptopelia decaocta Alectoris chukar Galerida cristata Hirunda rustica Motacilla cinerea Turdus philomelos Passer domesticus Türkçe Adı Tarla kuşu Leylek Kara çaylak Kumru Kınalı Keklik Tepeli toygar Kır kırlangıcı Dağ Kuyruksallayanı Öter ardıç Şehir Serçesi İngilizce Adı Skylark White Stork Black Kite Dove Partridge Swallow Wagtail Thrush Sparrow Fİ FD IUCN – – – – – – – – – 10–15 birey – END. VE TİC.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. Ek-II Ek-I Ek-II Ek-II Ek-III Ek-II Ek-I Ek-II Ek-III KAYNAK L L L L L L L L L G Fİ FD AVL END. : Faaliyet Alanı ve Çevresindeki Populasyon Yoğunluğu : Faaliyet Alanı ve Çevresi Dışındaki Populasyon Yoğunluğu : Merkez Av Komisyonu Kararı : Endemik KAYNAK A: Anket (Yöre halkından alınan bilgiler) G: Gözlem H: Habitat Uygunluğu L: Literatür   47 .

6. 1891 Felis catus( F.8 5.3 3. siğilli kurbağa Gece kurbağası Toprak Kurbağası IUCN LC LC LC BERN Ek-III Ek-II Ek-II Endemizm Kaynak L L L Habitat 3. 1758) Bufo viridis LAURENTİ. 1758) Mus musculus LİNNAEUS. 1780) Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN.8 Tablo 21.5.7 1. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi Familya Bufonidae ( Kara Kurbağaları) Pelobatidae Latince İsim Bufo bufo (LİNNAEUS. 1758 Canis familiaris MARGO.GÜRTEKS İPLİK SAN. 1832 Blanus strauchi aporus (WERNER.Ş. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi Familya Lacertidae (Gerçek Kertenkeleler) Amphisbaenidae Typhlopidae (Kör Yılanlar) Colubridae Latince İsim Ophisops elegans MENETRİES.10 10 Endemizm -   48 . 1820 Eirenis modestus (MARTİN. Mammalia (Memeliler) Tür Listesi Familya Soricidae (Sivri Fareler) Rhinolophidae (Nal Burunlu Yarasalar) Cricetidae (Kemiriciler) Muridae Canidae (Kurtlar.7.5. Domestica) LİNNAEUS.8 3.10 5. 1838) Türkçe İsim Tarla Kertenkelesi Kör Kertenkele Kör Yılan Uysal Yılan IUCN LC LC LC LC BERN Ek-II Ek-III Ek-III Ek-III MAKK Ek-I Ek-I Ek-I Ek-I Endemizm Habitat 7. 1768 Pelobates syriacus BOETTGER.6.11 Kaynak L L L L Tablo 22.6. A.11 5.8 6.5. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 20. ev sıçanı Evfaresi Evcil Köpek Ev Kedisi IUCN LC LC LC LC LC BERN Ek-III Ek-II MAKK Ek-I Kaynak L L L L L L L Habitat 3.6. 1898) Typhlops vermicularis MERREM. VE TİC. 1889 Türkçe İsim Kara kurbağası.6.8 3. Köpekler) Felidae (Kediler) Latince İsim Crocidura leucodon (HERMANN.8 5.7 9. 1758 Türkçe İsim Sivri burunlu tarla faresi Küçük Nal Burunlu Yarasa Su Sıçanı Siyah sıçan. 1800) Arvicola terrestris(LİNNAEUS. 1758) Rattus rattus (LİNNAEUS.

0 28 1992 6.0 2 1992 -13.3 2 1992 -13.4 12 1997 -2.1 30 2000 21. Floristik yapıya bakıldığında endemik olan ya da tehlike sınırında olan herhangi bir tür görülmemiştir.2 Minimum Sıcaklık Günü Minimum Sıcaklık Yılı Minimum sıcaklık (°C) Minimum sıcaklıkların ortalaması(°C) Ortalama sıcaklık (°C) Maksimum Sıcaklık Günü Maksimum Sıcaklık Yılı Maksimum sıcaklıkların ortalaması (°C) Maksimum sıcaklık (°C) 30 1980 -9.1 27. VE TİC.9 34.7 37. Gaziantep meteoroloji istasyonu sıcaklık değerleri Tablo 23 de ve Şekil 33 de yer almaktadır.0 10. Gaziantep meteoroloji istasyonuna ait meteorolojik bülteni (1975-2009 ) ve standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri ve yağış -şiddet-süre –tekerrür eğrileri ekte verilmiştir.3 40.4 1 1999 24.5 42.8 °C dir.2 8 2001 8.1 27 1980 31.0 19.2 4.0 9.0 4.1992 tarihinde ölçülmüştür.2 24.1 17.02.GÜRTEKS İPLİK SAN.6 9.0 27.0 °C olarak 02. Sıcaklık Değerleri AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 27 2002 -10.6 11 1992 11.6 21.4 24 1977 9. Minimum sıcaklıkların ortalaması yıllık 9.8 44. Tablo 23.6.6 -0.8 5 1980 7.2000 tarihinde ölçülmüştür. Floranın fazla yoğun olmamasının bir sonucu olarak faunada da fazla zenginlik gözlemlenmemiştir.9 22.0   49 YILLIK NİSAN EYLÜL ŞUBAT KASIM MAYIS MART OCAK EKİM .2 8.4 23 2001 -7.7 31 1990 25.6 13.3 23 2008 14.0 6 1990 3.5 20 1999 35.6 15.Ş.5 34.0 3.0 0.4 22.0 °C olarak 30.9 2 2005 9.1 °C ‘dir.1 27.3 5 1976 16.07. yıllık ortalama sıcaklık 15. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler.4 16.5 39. A.0 19 1987 12.6 16. Alanda yıllardan beri süregelmiş olan andropojenik etkilerin bir sonucu olarak flora ve faunada fazla tür zenginliği gözlemlenememiştir.8 2 2007 31. Gaziantep de genel olarak Akdeniz iklimi ve karasal iklim arasında geçiş özellikleri görülmektedir. III.2 4.4 3.7 21.9 30 2000 35.6 44.0 2 1985 -11.0 1.2 12. Sıcaklık Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre.8 21.1 18.Maksimum sıcaklıkların ortalaması yıllık 21. Maksimum sıcaklık 44.6 °C ‘dir ve minimum sıcaklık -13.2 27.3 23 2008 19.5 7.8 23 1977 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Gaziantep ili organize sanayi bölgesinde bulunan faaliyet alanı floristik ve faunistik olarak incelenmiştir.

1 904.7 904 926.1 929.GÜRTEKS İPLİK SAN.6 915.1 899.3 919. A. Basınç Değerleri Temmuz Ağustos Haziran Kasım Aylar Mayıs Nisan Şubat Ocak Mart K Aralık 902 933.9 938.4 908.1 920.6 932. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 50 40 30 20 10 0 -20 T AR T Nİ SA N M AY H A IS Zİ RA TE N M AĞ M U US Z TO S EY LÜ L EK İM KA SI AR M AL IK BA CA ŞU O M Maksimum sıcaklıkların ortalaması (°C) Minimum sıcaklıkların ortalaması(°C) Ortalama sıcaklık (°C) Maksimum sıcaklık (°C) Minimum sıcaklık (°C) -10 Şekil 33.2 950 940 930 920 910 900 890 880 870 Şekil 34.6 900.5 908. Tablo 24.8 916.3 Minimum Basınç (hPa) Maksimum Basınç (hPa) Ortalama Basınç (hPa) 901.9 hPa olarak ölçülmüştür. Basınç verileri Tablo 24 ve Şekil 34 de sunulmuştur.Ş.5 903.7 916.4 922.7 hPa ve minimum basınç da 897.3 929.7 927.5 919.2 917.1 904. Basınç Değerleri 50   O ca k Ş ub at M ar t N is an M ay ıs H az ir Te an m m uz Ağ us to s Ey lü l Ek im K as ım Ar al ık Ortalama Basınç (hPa) Mimumum Basınç (hPa) Maksimum Basınç (hPa) Yıllık Eylül Ekim .4 934.1 915.8 910. VE TİC. maksimum basınç 938.7 918.1 912.9 897.4 920.5 897.4 915.2 hPa.5 911.7 920.2 900.9 916.9 938. Sıcaklık Değerleri Basınç Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama basınç 916.

3 114.2 264.6 168. Tablo 25.   51 Yıllık Ekim Eylül Ocak Mart .Ş. Buharlaşma Değerleri Temmuz Haziran Ağustos Aralık 2 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması - - 5.3 8 14. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Buharlaşma Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre en yüksek ortalama açık yüzey buharlaşması 293.1 241.05 Şekil 35. Günlük maksimum açık yüzey buharlaşması 90 mm olarak ölçülmüştür. Buharlaşma Değerleri Nem Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre Aylara göre nem değerleri Tablo 26 da sunulmuştur.GÜRTEKS İPLİK SAN.9 88.3 186 102. Yıllık ortalama nispi nem %61.5 22.2 mm ile Temmuz ayındadır.4 0.6 11 11.5 ‘dir.4 293. VE TİC. A.89 1.8 14 90 15 12 9.

Nem değerleri Temmuz Haziran Ağustos Aralık 2 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Minumum Nem (%) 2 8 8 8 2 6 6 2 4 5 4 Ortalama Nem (%) 74.9 57.1 63.   52 Yıllık 2 Ekim Eylül Ocak Mart .6 49.5 74.Ş. a) Ortalama Nem değerleri Minimum Nem (%) 10 8 6 4 2 0 ar t N is an M ay H ıs az ir Te an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık k Şu b ca O M at Minimum Nem (%) Şekil 36.3 72 67.5 80 60 40 20 0 ar t N is an M ay H ıs az ir T e an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık k ca Şu b at O M Ortalama Nem (%) Şekil 36. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 26.2 60. VE TİC.2 49.5 52.7’dir.1 46.5.8 70.GÜRTEKS İPLİK SAN. Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı günler sayısı 0.6 61. A. yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı günler sayısı 14. b) Minimum Nem değerleri Fırtınalı Günler Sayısı.

1 0. Kuvvetli Rüzgârlı Günler.6 0. Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması.1 0.5   53 . Tablo 28.8 27.3 Ekim Eylül Ocak Mart Ekim Eylül Ocak Mart 58 51.5 2 1.7 2.8 49.5 30.8mm’dir.5 92.4 60.7 1.1 Aralık 47.Ş.1 2.2 2. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Temmuz Haziran Ağustos Aralık 0.8 Yıllık Aylar Maksimum Yağış (mm) Toplam Yağış Ortalaması (mm) 51.5 mm ve günlük maksimum yağış miktarı 63.8 563.7 0 0 0.1 2 1. Yağış Değerleri Temmuz Haziran Ağustos Kasım Mayıs Şubat Nisan Yıllık 63.4 14.5 1.8 89. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 27.6 71.5 63.8 0. Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Yağış Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağış miktarı 563.9 7.5 0.4 1. VE TİC.9 0.5 1 0.7 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması 1 1 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.3 28.9 40.6 46 42.5 72 51 36.9 0 0.8 6.3 95.5 0 t k Şu ba t ıs az i ra n Te m m u Ağ z us to s Ey lü l Ek im O ca isa ay sı m ar H Ka N M Ar a M lı k n Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması Şekil 37.5 0. A.

A. Aylık Rüzgar Yönü Dağılımı Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgar esme sayıları Tablo 29. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 120 100 80 60 40 20 0 ca Şu k ba t M ar Ni t sa M n a Ha yıs z Te ira m n m Ağ uz us to s Ey lü Ek l i Ka m sı m Ar al ık O Toplam Yağış Ortalaması (mm) Maksimum Yağış (mm) Şekil 38. Yağış Değerleri Yıllık. da verilmiştir. ikinci derece de hakim rüzgar yönü WSW(batıgüneybatı).GÜRTEKS İPLİK SAN. Gaziantep meteoroloji gözlem istasyonu kayıtlarına göre birinci derecede hakim rüzgar yönü WNW (batıkuzeybatı). Tablo 29. VE TİC. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 1653 1352 1992 1837 2237 1211 1442 2033 4015 637 1980 511 872 1442 1378 862 Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S 1450 1078 1829 1577 2076 1318 1568 2151 4029 843 2544 525 983 1498 1313 889 1568 971 1881 1741 2552 1520 1416 1738 3455 635 1594 457 890 1173 1037 883 2075 1110 2690 2169 4003 1857 1978 1160 2141 693 1371 506 1127 955 1090 877 1853 1226 3121 2867 5132 1593 1671 707 1690 326 802 441 999 722 903 910 1474 1291 3195 3345 6564 2274 2261 587 1083 519 899 291 626 374 488 560 641 684 2479 3003 7986 3460 3776 273 635 554 794 92 187 220 203 142 522 646 2342 2707 8450 3968 4359 341 519 617 623 79 182 214 218 218 836 692 3099 3333 8118 3287 3507 231 618 374 533 97 321 236 352 332 1483 1438 4075 3679 6394 2127 2035 262 628 448 550 209 420 329 387 517 1972 1959 3493 2920 3590 1486 1443 973 1997 536 1003 489 729 808 899 926 1954 1717 3056 1970 2252 1118 1427 1304 2502 741 1201 578 797 1265 1263 1038 17481 14164 33252 31148 59354 25219 26883 11760 23312 6923 13894 4275 8133 9236 9531 8154   54 YILLIK EYLÜL KASIM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART OCAK EKİM . üçüncü derece hakim rüzgar yönü W(batı)’dır. Mevsimlik.Ş.

GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU N NNW 60000 50000 NW WNW 40000 30000 20000 10000 W 0 E ENE NNE NE WS W SW SSW S SSE SE ES E R üz garın E s me S ayıs ı Şekil 39. Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S İlkbahar 5402 3627 9006 8381 15699 5724 5910 2454 4914 1538 3072 1238 2752 2051 2481 2347 Yaz 1999 2022 7920 9043 24554 10715 11642 845 1772 1545 1950 268 690 670 773 692 Sonbahar 5409 5114 10624 8569 12236 4731 4905 2539 5127 1725 2754 1276 1946 2402 2549 2481 Kış 4671 3401 5702 5155 6865 4049 4426 5922 11499 2115 6118 1493 2745 4113 3728 2634   55 . Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Tablo 30.Ş. A. VE TİC.

Şubat Ayı Rüzgar Esme Sayısı   56 .Ş. VE TİC. Ocak Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41.b.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU N N NNW 20000 NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 15000 10000 5000 0 E ESE W NNW 25000 NNE NE ENE NNE NE ENE WNW NW 20000 15000 10000 5000 0 E WSW SW SSW S Yaz Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE İlkbahar Mevsimi Toplam Esme Sayısı N NNW 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 NNE NE N NNW 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 NNE NE ENE E NW WNW NW ENE WNW E W W WSW SW SSW S Sonbahar Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE WSW SW SSW S Kış Mevsimi Toplam Esme Sayısı SSE SE ESE Şekil 40.a. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları OCAK Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 3000 2500 2000 1500 1000 500 W 0 E W ŞUBAT Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNE NE ENE WNW NW NNW 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41.

c. Mayıs Ayı Rüzgar Esme Sayısı TEMMUZ Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 R 500 -500 NNE NE ENE Şekil 41 f. VE TİC.Ş. A. Nisan Ayı Rüzgar Esme Sayısı HAZİRAN Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 e. Mart Ayı Rüzgar Esme Sayısı MAYIS Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 7000 6250 5500 4750 4000 3250 2500 1750 1000 250 -500 NNE NE ENE Şekil 41. Temmuz Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41. Haziran Ayı Rüzgar Esme Sayısı AĞUSTOS Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 NNE NE ENE E W E W WSW SW SSW WSW SW SSW S SSE SE ESE ESE SE SSE S Şekil 41 g.d.h Ağustos Ayı Rüzgar Esme Sayısı   57 .GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU MART Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 4100 3600 3100 2600 2100 1600 1100 600 100 NNE NE ENE WNW NW NİSAN Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41.

Kasım Ayı Rüzgar Esme Sayısı Şekil 41 k Aralık Ayı Rüzgar Esme Sayısı Yönlere Göre Rüzgar Hızı Yönlere göre ortalama rüzgar hızı Tablo 31 de verilmiştir. VE TİC. Ekim Ayı Rüzgar Esme Sayısı ARALIK Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 j. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EYLÜL Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 6500 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 NNE NE ENE WNW NW EKİM Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE W E W E WSW SW SSW S SSE SE ESE WSW SW SSW S SSE SE ESE Şekil 41 ı. Eylül Ayı Rüzgar Esme Sayısı KASIM Rüzgarı n Esme Sayı sı N NNW NW WNW 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NNE NE ENE Şekil 41 i.   58 .Ş.

Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Tablo 32 de yönlere göre mevsimlik ortalama rüzgar hızı değerleri sunulmuştur.3 1.5 1.3 1.2 1.0 1.9 0.4 1.5 1.0 1.3 1.3 1.9 Şekil 42.8 1.7 0.6 0.2 1.4 1.9 1.8 0.0 1.1 1.4 1.1 1.3 1.2 1.3 1.1 1.8 0.4 1.2 1.2 1.9 0.4 1.0 0.4 1.2 1.8 1.0 1.7 0.3 1.4 1.8 0.3 1.3 1.1 1.3 1.8 0.3 1.0 0.2 1.8 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 0.2 1.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 0.8 1.3 1.1 1.0 Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S 1.0 0.1 1.5 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.Ş.2 1.5 1.2 1.3 1.5 1.7 1.2 1.4 1.0 1.9 0.1 1.0 1.2 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.6 1.0 1.5 1.0 1.9 1.4 1.1 1.4 1.3 1.9 1.3 1.2 1.4 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 0.4 1.0 1.3 1.1 1.1 0.4 1.3 1.0 1. VE TİC.7 0.0 1.0 1.0 1.0 1.8 0.1 1.2 1.9 1.8 0.4 1.2 1.0 1.9 1.4 1.3 EYLÜL KASIM ŞUBAT NİSAN MAYIS MART OCAK EKİM .2 1.0 2.9 0.3 1.   59 YILLIK 1.2 1.0 1.5 1.4 1.8 2.1 1.1 1.2 1.3 1.6 1.3 1.0 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5 1.1 1.3 1.1 0.2 1.0 1.2 1.7 0.1 1.3 1.2 1.0 1.9 0.2 1.1 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 31.4 1.3 1.9 1.4 1.9 1.1 1.2 1.0 1.2 1.3 1.4 1.0 0.2 1.3 1.2 1.4 1.8 1.8 0. A.4 1.3 1.0 1.1 1.4 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.7 1.3 1.7 0.2 1.0 1. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m-sec) Rüzgar Hızı (m-sec) AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ARALIK 0.

2 1.4 1.3 1.2 1.2 1. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı   60 .2 1.1 1.3 1.4 1.9 1.2 1. A.4 1.2 1.4 1.1 1. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı Yönler SSW SW WSW W WNW NW NNW NE ENE N NNE SE SSE E ESE S İlkbahar(m-sec) 1.8 0.8 0.4 1.5 0 NNE NE ENE E ESE N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 2 1.5 1 0.4 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.9 0.1 1.3 1.0 1.5 0 NNE NE ENE E ESE SE SSW S Kış (m-sec) SSE Sonbahar(m-sec) Şekil 43.4 1.4 1.2 1.5 0 E ESE NNE NE ENE İlkbahar(m-sec) Yaz(m-sec) NNW NW WNW W WSW SW SSW 1.7 1.4 1.1 Kış (m-sec) 1.8 1.3 1.4 Sonbahar(m-sec) 1.9 1.9 1.5 1.3 1.8 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 32.3 1.4 1.3 1.2 N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 1.5 1 0.3 1.GÜRTEKS İPLİK SAN.5 Yaz(m-sec) 1.2 1.1 1.7 1.0 1. VE TİC.1 1.Ş.0 1.8 0.0 1.0 0.3 1.1 1.4 1.1 1.0 0.5 0 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S WNW W WSW SW NW N NNW 1.4 1.5 1 0.5 1 0.8 0.

4 Rüzgar hızı (m-sec) 16.3 23.3 (m-sec) ‘dir.7 1.Ş.3 1.4 m-sec ‘dir. A.5 0 Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtları verilerine göre Maksimum rüzgarın yönü W (batı) maksimum rüzgarın hızı ise 23.4 17. Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Temmuz Haziran Ağustos Aralık 1 Kasım Mayıs Şubat Nisan Aylar Ortalama rüzgar hızı (m_sec) 1.3 1.1 16. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Gaziantep ilinde meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama rüzgar hızı 1.3 2 1.1 1.3 Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Eylül Ocak Mart Yıllık Yıllık W 23.4 19.6 16.7 20.2 0.5 1. Tablo 33. Tablo 34.3 17.9 0.4 1.4 1.5 1 0. Maksimum Rüzgar Hızı Ve Yönü Yatay Temmuz Haziran Ağustos O ca k Şu ba t M ar Ni t sa M n ay Ha ıs zi Te ra n m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Şekil 44.2 19.7 1.3 17.GÜRTEKS İPLİK SAN.9 1.5   61 Ekim Eylül Ocak Mart . Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı Aylar Aralık W 18.4 Yönler W N W NW N NW NNW NNW NNW ENE NNW 17. VE TİC.

A.8 3.9 0.5 47 13.8 1.3 1. yıllık ortalama dolulu günler sayısı 2.1 Dolulu Günler Sayısı ortalaması 10.8 3.GÜRTEKS İPLİK SAN.0 0.7 0.8 2.7 1.0 36. Sisli Günler) Dağılımı.2’dir.2   62 YILLIK EYLÜL KASIM ŞUBAT MAYIS NİSAN MART OCAK EKİM . yıllık ortalama orajlı günler sayısı ise 13.1 0.3 11.9 3.5. Gaziantep meteoroloji istasyonu gözlem kayıtlarına göre Yıllık ortama kar yağışlı günler sayısı 12. yıllık ortalama kırağılı günler sayısı 36.2 0.1 Kar Yağışlı Günler Sayısı 3. Kar Örtülü Günler. Sayılı Günler Dağılımı AĞUSTOS HAZİRAN TEMMUZ ar t N is an M ay H ıs az ir T e an m m Ağ uz us to s Ey lü l Ek im Ka sı m Ar al ık ca k O Şu b M at Rüzgar Hızı(m-sec) ARALIK 3.3 0.5 0.8 0.2 12.1 0.6 0. yıllık ortalama sisli günler sayısı 11.5 1.7 2. Tablo 35.1 Kırağılı Günler Sayısı ortalaması 4. Maksimum Rüzgar Hızı Sayılı Günler (Kar Yağışlı Günler.8 9.9 6.1 0.3 4.5 0.0 9.2 0.5 0.0 Kar Örtülü Günler Sayısı 26 47 15 6 Maksimum Kar Kalınlığı (Cm) Toplam Orajlı Günler Sayısı Ortalaması 0. VE TİC.3 0.Ş.2 0.5 2.2. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 25 20 15 10 5 0 Şekil 45.1 0.2 0.1 2.4 1.4 2.1 0.1 0.1 Sisli Günler Sayısı ortalaması 0. yıllık ortalama kar örtülü günler sayısı 9.5 15 30 2.4 3. Maksimum kar kalınlığı 47 cm ‘dir.7.0 0.9 0.1 0.0 0.5 0.

5 3 2. Kar Kalınlığı   63 Ka sı m Ar al ık Şu ba t O Ey lü l ca k .5 1 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 5 4.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. Max.5 0 Ek im M ar t N is an M ay ıs H az ira n Te m m uz Ağ us to s Kar Yağışlı Günler Sayısı Kar Örtülü Günler Sayısı Şekil 46.5 4 3. A. Kar Örtülü Günler Sayısı. Kar Yağışlı Günler Sayısı Kar Örtüsü Kalınlığı 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 M ay ıs H az ira n Te m m uz Ağ u st os Ek im Ka sı m at Ş ub A ra lık N is an O ca k E yl ül M ar t Kar Örtüsü Kalınlığı(cm) Şekil 47.Ş.5 2 1.

5 0 te m m uz ağ us to s ek im m ay ıs ha zi ra n ka sı m ni sa n şu ba t ar al ık oc ak m ar t ey lü l Ortalama Orajlı Günler Şekil 49. Sisli.Ş. Dolulu.5 1 0. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN.5 2 1. Kırağılı Günler Sayısı Ortalama Orajlı Gün Sayısı 3 2. topografya ve ana madde fundalıkları nedeniyle ve zamana da bağlı olarak çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur. VE TİC. Orajlı Günler Sayısı III.7. Gaziantep’in toprak dağılımı Şekil 51 de ve Tablo 36 da sunulmuştur. Toprak Özellikleri. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 12 10 8 6 4 2 0 Ortalama Sisli Günler Sayısı Ortalama Dolulu Günler Sayısı Ortalama Kırağılı Günler Sayısı te m m uz Şekil 48. Gaziantep’te iklim. A.   ka sı m 64 m ar t m ay ıs oc ak ey lü l .

90 7.80 0. VE TİC.50 16. Alanlarına Göre Toprak Dağılımı Toprak çeşitleri Kireçsiz kahverengi orman Kırmızı Akdeniz Kırmızı kahverengi Akdeniz Kahverengi Kireçsiz kahverengi Kırmızı kahverengi Bazaltik Koluvyal Kahverengi orman Organik Alüvyal Hali Arazi ve Su Yüzeyleri Alan (Ha) 65544 48878 8412 25331 366 259339 81323 129788 8499 2260 13438 7102 Oranları (%) 10.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 50.Ş.90   65 .50 1.10 3.9 1.30 0. A. Büyük Toprak Grupları Tablo 36.10 0.05 40.10 19.30 1.

VE TİC.0 5% 10 Şekil 51.00% 16 .50 % Kireçsiz Kahverengi Orman Kırmızı Akdeniz Kırmızı Kahverengi Akdeniz Kahverengi Kireçsizkahverengi Kırmızı Kahverengi Akdeniz Bazaltik Koluvyal Kahverengi Orman Organik Aluvyal HaliArazi ve Su Yüzeyi 20. de verilmiştir.00% -5 -10.00% 40. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Toprak dağılımı ve miktarları Şekil 51.3 0 1.8.7 0 1.90 % 6.00% 30. Toprak Dağılımı III.1 0% 0.Tarım ve hayvancılık. Gaziantep ili için 2009 yılında toplam işlenen tarım alanı 165118 ha. Canlı Hayvan Sayıları Canlı Hayvan Sayısı Dana Ve Buzağı (Erkek) 5428 Dana Ve Buzağı (Dişi) 5766 Tosun (1-2 Yaş) 8375 Düve (1-2 Yaş) 7993 İnek (2 Yaş Ve Üzeri) 23372 Boğa Ve Öküz (2 Yaş Ve Üzeri) 3482 Manda 105 Koyun 321902 Keçi 114960 At. Tablo 37.1 % 0% 3. A. Eşek 5006 Kümes Hayvanı 591821 Kaynak: 2009 Yılı Tüik Verileri   1.10 17 % . tahıl üretimi yapılan toplam alan ise 116966 ha’dır. Toprak Dağılımı 50.Ş.3 0% 5 0.00% 0 10 . İl genelinde üretimi yapılan toplam hayvansal ürünler Tablo 37 de ve canlı hayvan sayıları Tablo 38 de verilmiştir. Katır. Hayvansal Ürün Miktarları Hayvansal Ürün Miktarı Beyaz Et 3310 ton Kırmızı et 7968 ton Yumurta 23152 adet İnek Sütü 51875 ton Manda Sütü 53 ton Koyun Sütü 8879 ton Keçi Sütü 3936 ton Deri 340040 adet Bal 170 ton Kaynak: 2009 Yılı Tüik Verileri Tablo 38.00% 10.25 % 40 .9 % 0% 15 66 .GÜRTEKS İPLİK SAN.00% 0.8 % 0 0.

Arkeolojik Ve Benzeri Önemi Olan Alanlar. Boyacı. Ağaçlandırılmış Alanlar. b) Gaziantep ilinde Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamına Fırat Nehri Havzası. Balıkalan. Ayrıca 2008 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesi Bahçeköy keldağ mevkiinde bulunan asırlık palamut ağacı anıt ağaç olarak il Müdürlüğü çalışmaları sonucunda tescil edilmiştir. Tabiat Anıtları. Gaziantep ilinde Kültür Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce Şahinbey İlçesi Geneyik Köyü İlköğretim okulunda bulunan dut ağacı ile Şahinbey İlçesi 33 pafta. Kültürel. Koruma Alanları(Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler Ve Özellikler. Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri. Kozluca. Tahtaköprü Baraj Gölü faaliyet alanına ~130 km mesafededir. Arasta. Özel Koruma Alanları. 351 ada. Ayrıca “Özel Koruma Bölgesi Statüsünün” Ne Olduğu. Heyelan Alanları. Samözü. Düğmeci. Çakmak.17. Dağlık Ve Ormanlık Alanlar. d) Gaziantep’teki tarihi eserler Gaziantep Kalesi çevresinde yoğunlaşmakla birlikte çevreye seyrek de olsa yayılmıştır.Ş. Çok sayıda anıtsal yapı ve sivil mimari örnekleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Tarihsel. Hacı Aslan. EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi kapsamında Sulak Alanlar. Gaziantep ili statülü alanları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.05.2005 tarih ve 25818 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği uyarınca Ulusal Sulak Alan Komisyonunun 2008 yılı 1. Milli Parklar. Kültür Varlıkları. Sit Ve Koruma Alanları. Biyogenetik Rezerv Alanları.9. Kıyı Kesimleri. Çukur. Tabiat Parkları. Şekeroğlu. Tarım Alanları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. Nizip Çayları girmektedir. e) Gaziantep de tabiat anıtı bulunmamaktadır. Kozluca mahallesinden batıya doğru devam eden. Özel Koruma Alanları. a) Gaziantep ilinde milli park ve tabiat parkları bulunmamaktadır. Tabiatı Koruma Alanları. Erozyon Alanları. Nüfusça Yoğun Alanlar. Ayrıca. Milli Parklar. Cabi. Gözbası. Bostancı. Kentsel Sitalanı dışındaki anıtsal yapılar dağılmıştır. Alaybey. Sacır. Şahinbey. c) Gaziantep de. A. Bey. Eyüpoğlu. Tabiat Varlıkları. Yaban Hayatı Koruma Alanları. Kanalıcı. Tıslaki.   67 . Kayacıkve Hancağız baraj Göletleri ile Burç. İçme Ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları. Gaziantep Tahtaköprü Baraj Gölü yaban hayatı geliştirme sahasında 8. Kepenek ve Ulucanlar mahallelerini. karagöz. Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup. Anıt Koruma Alanları eski ticaret merkezlerinde(Elmacı Pazarı. Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları. Aski Belediye Civarı) yoğunluktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Merzimen Çayı. kale civarından güneye doğru devam ederek. Domuzderesi. Potansiyel Erozyon Ve Ağaçlandırma Alanları İle 16/12/1960 Tarihli Ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler kapsamı dışındadır. Zülfikar. 1 parselde bulunan dut ağacı tescil edilmiştir. Biyosfer Rezervleri. Karatarla. Neleri Kapsadığı. Gaziantep Kalesi ve Batal Höyük Arkeolojik Sit alanlarıdır. Tahtaköprü. İsmetpasa. Tepebaşı mahalleleri ile Şahveli ve Kozanlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kentsel Sit alanı tanımlanmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri. Nogaylar Suni Göletleri. Proje alanı. Karasu. Suyabatmaz. VE TİC. Turizm Alan Ve Merkezleri Ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar). Olağan Toplantısında Karkamıs kıyısı sulak alan koruma bölgesi ilan edilmiştir. Sulak Alanlar.049 ha alanda su kuşları korunmaktadır.

A. böğürtlen ve çayır otlarıdır. sakız.10. Orman Alanları. h) Gaziantep de özel çevre koruma. terebentin. Yelligedik. Adana. Sinop. yabani zeytin. Karabük. Erikçe. bolu Burdur. biyogenetik rezerv alanı. ısırgan. da Özel Ağaçlandırma olmak üzere toplam 31. sütleğen. Balıkesir. Taşlıca gibi ormanlar ağaçlandırma çalışması yapılarak meydana getirilmiş ormanlardır. Konya. VE TİC.508 ha. Faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır ve alana en yakın orman alanı ~6 km uzaklıktaki Erikçe Ormanı ve ~5. Isparta.GÜRTEKS İPLİK SAN. Zonguldak illerinde bulunmaktadır.Ş. biyosfer rezervi bulunmamaktadır. artvin. g) Faaliyet alanının bulunduğu Gaziantep ilinde. Hatay. İl genelindeki bitki ve orman toplulukları kızılçam. İlin yakın çevresindeki Dülükbaba. İstanbul. Erozyon Kontrolu ve Rehabilitasyon ile 1140 ha.368 ha. En fazla bulunan türler ise meşe ve kızılçamdır. funda. sandal. karaçam. kayın.400 ha'dır.2 km uzaklıktaki Dülükbaba’dır. Meşe ormanları bozuk ormanlar olup koruma altındadır. delice. III. denizli. Samsun. Antalya. meşe. Burç. Gümüşhane. 1952 yılında Türkiye’ de ve Gaziantep’te ilk orman dışı ağaçlandırma faaliyeti olarak başlayan Dülükbaba Ağaçlandırmasının yanında şu ana kadar ilimizde 30. özel koruma alanları ve turizm alanları bulunmamaktadır. Kızılçam ormanları faydalanılan verimli alanlardır. Afyon. akçemse. sedir. Gaziantep de tabiat koruma alanı bulunmamaktadır. Şekil 52. ladin. Kütahya Muğla. Kahramanmaraş. Orman ürünü elde edilmemektedir. Düzce. selvi. kırklareli. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU f) Ülkemizdeki tabiatı koruma alanları. tesbih. Ağaçlandırma. Gaziantep ilinde 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler toplam 92. Kırşehir. kavak. alanda Ağaçlandırma Çalışması yapılmıştır. karaçalı. Orman Alanları   68 . ardıç.

doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama. 29. Toprak Kirliliği Tesis betonarme zemin üzerinde kurulacağından proseste kullanılacak hammaddeler toprakla temas etmeyecektir. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır.2011 ve 22. Hava Ve Su V. VE TİC. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır. Proje kapsamında gerekli tüm faaliyet kapsamında toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08.GÜRTEKS İPLİK SAN.02. Kaza vb. Ayrıca faaliyetten kaynaklanacak tüm atıklar mevzuatlara uygun olarak bertaraf edileceğinden toprağa verilmeyecektir.   69 . depolanması. Hava Projenin emisyon kaynakları.04. Proje kapsamında.B. Faaliyet alanının bulunduğu il olan Gaziantep ili için yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarının 01. Hammaddelerin kullanımı. Etki Alanı İçerisinde Toprak. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlik Yükünün Belirlenmesi. Söz konusu emisyonlar için 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılarak.2011 tarihleri arasında değerleri Tablo 39 da ve Şekil 53 de sunulmuştur.11.06.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24. Her türlü atık ve artığı. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. toprağa zarar verecek şekilde. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi.02. A. atıkların biriktirilmesi.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izni alınacaktır.03.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU III. kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC(Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak.

2011 24:00 61 07.02.2011 23. Gaziantep ili hava kalitesi ölçüm sonuçları (01.2011 18.2011 16.02.2011 14.02.2011 24:00 32 28 100 17.2011 10.02.2011 07.02.02.2011 25.02.02.02.2011 20.02.02.2011 02.Ş.02.2011 03.2011 24:00 32 28 100 16.2011 24:00 218 20.2011 24:00 122 28 100 33.02.02.02.2011 24:00 214 19.03.2011 24:00 62 12.02.2011 22.5 Şekil 53.2011 08.2011 Tarihleri) 70   .2011 27. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 39.2011 05.02.2011-01.2011 Tarihleri) Tarih 01.02.1 PM10 µg/m3 62 62 119 119 139 156 189 140 119 120 83 120 115 106 76 143 117 117 214 156 97 138 153 135 131 122 107 81 62 01.02.2011 26.9 PM10 24H µg/m3 56 65 82 134 117 145 175 174 124 125 93 102 122 109 86 97 151 111 140 218 114 127 135 139 151 127 111 94 56 01.2011 17.2011 Minimum MinDate MinTime Maximum MaxDate MaxTime Avg Num Data[%] STD SO2 µg/m3 24 37 52 42 36 55 60 56 58 47 47 62 48 26 9 17 26 22 24 9 13 24 16 19 30 13 16 11 9 15.2011 13.02.2011 11.02. A.02.2011 04.02.03. VE TİC.2011 12.02.02.2011-01.02.02.02.02.2011 28.02. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.02.02.2011 09.GÜRTEKS İPLİK SAN.5 So2 24H µg/m3 19 30 46 53 31 46 61 57 59 48 46 58 59 33 17 12 24 24 21 17 9 21 18 16 29 19 14 14 9 21.02.2011 24.02.02.2011 19.2011 24:00 122 28 100 33.2011 21.2011 15.02.2011 06.02.02.

03.03.GÜRTEKS İPLİK SAN.2011 10.03.03.2011 05.03.2011 12.2011 22.03. Gaziantep İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.03.03.2011 03.2011 02.03.03.2011 20.2011 24:00 42 05.Ş.01.03.03.03.2011 06.2011 14.2011 18.0 Şekil 54.03.2011 13.03.2011 04.2011 24:00 110 22 70 44.03.03.6 So2 24H µg/m3 10 18 28 36 42 34 30 14 7 6 7 15 30 41 39 34 39 36 37 29 20 11 6 10.03.2011 17.2011 24:00 25 22 70 12.2011 24:00 25 22 70 12.2011 21.2011 08.2011 24:00 112 22 70 42.03.2 PM10 24H µg/m3 74 85 100 124 142 111 155 252 86 47 64 129 90 98 137 133 127 128 141 97 96 56 47 10. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 40.2011 19.4 PM10 µg/m3 77 96 108 153 106 103 247 168 46 49 109 108 75 138 123 137 125 151 101 102 77 42 42 22.03. A.03.03.2011 24:00 252 08.2011 16.03. VE TİC.03.03.2011-22.2011 Tarihleri)   71 .03.03.2011 11.2011 24:00 247 07. Gaziantep ili Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları (01.2011-22.2011 Minimum MinDate MinTime Maximum MaxDate MaxTime Avg Num Data[%] STD SO2 µg/m3 12 26 30 45 32 35 23 8 6 6 10 24 34 45 32 38 37 38 31 29 11 12 6 09.2011 15.03.03.2011 24:00 45 04.2011 07.2011 Tarihleri) Tarih 01.03.03.2011 09.01.03.

2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.03. İnşaat döneminde evsel atıksu. Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanacakları. Arıtma tesisi toplamda 90. A. 30. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Su Faaliyet alanının bulunduğu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki(OSB) faaliyetlerden kaynaklanan atıksular OSB atıksu arıtma tesisinde SKKY standartlarına uygun olarak arıtılmaktadır.000m3/gün kapasite de olup I.S.II. Faaliyet kapsamında su kullanımında ve atıksuların bertarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. işletme döneminde ise evsel nitelikli atıksu ile tesis temizleme ve proses atıksuyu oluşacaktır.IV.2010 Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. 13. idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. Faaliyet kapsamında işçilerin evsel nitelikli su kullanımı. Ne Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı. VE TİC. tesis temizleme ve boyama prosesinden kaynaklı oluşan atık suyun O. Hafriyat atığı oluşması durumunda 18.III.02.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”.12.1. Proje kapsamında 31.03. kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılacaktır. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde. OSB bölgelerinin ihtiyacını karşılamaktadır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bahse konu tesis için arazi hazırlaması yapılmayacağından faaliyetten kaynaklı bitkisel toprak ve hafriyat atığı oluşmayacaktır. BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır.) IV. Proje konusu tesiste iplik üretim ünitesi için yapılmış olan kapalı alan inşaatı tamamlanmış olup boyama ünitesi için de bu alandan faydalanılacaktır. boyama prosesinde kullanılacak su ise taşıma olarak ve Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden temin edilecektir.Ş.   72 .2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı. bu etkileri önlemek en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal. Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” usul ve esaslarına uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. Faaliyet kapsamında ihtiyaç duyulacak personel kullanımı ve tesis temizleme suyu Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden.B.

Tesise en yakın yerleşim yerleri ~2. Ayrıca proje konusu faaliyet alanının bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezine ~20 km mesafededir ve tesisin şehir merkezindeki yerleşim alanlarına gürültü.4. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Göç Hareketi) Türkiye İstatistik Kurumu 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Gaziantep ilinin toplam nüfusu 1 285 249 kişidir. de verilmiştir. Ekonomik Değişiklikler. Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler. herhangi bir olumsuz etkisi olması öngörülmemektedir. Dere yatağında mevsimsel yağışlar sonucu akım oluştuğundan taşkına neden olması beklenmemektedir. Nüfus verileri Tablo 41.GÜRTEKS İPLİK SAN. IV. şehir nüfusu 355354 kişi. IV.8 km mesafedeki Dülük Köyü.2. Tesisin çevresinde bulunan diğer sanayi tesisleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi beklenmemektedir.6 km mesafedeki Aktoprak Köyü ve ~5. kirlilik vb. ~3. Tesis alanına geçişin sağlanması için dere yatağının belirli bölümlerinde geçiş yolları yapılacaktır. Drenajın sağlanması için tesiste çatıda suyolları yapılarak suyun rögarlarda toplanması ve kanalizasyon alt yapısına iletilmesi sağlanacaktır.Yerleşimler ( İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler) Tesis Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır ve çevresinde de sanayi tesisleri yer almaktadır.7 km mesafedeki Erikli Köyü’dür.5 km mesafedeki Sam Köyü. Proje alanında doğal afet olarak taşkın ve sel ile karşılaşılması halinde DSİ Bölge Müdürlüğüne. VE TİC.Ş.   73 . İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne haber verilecek ve 4373 sayılı Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu kapsamında yükümlülüklere uyulacaktır. köy nüfusu 55832 kişidir. A. Tesisin bu yerleşim yerlerine herhangi bir olumsuz etkisi olacağı öngörülmemektedir. ~4. ancak tesisin açık alanının hemen bitiminde kuru bir dere yatağı bulunmaktadır. Faaliyet alanı çevresinde akarsu bulunmamaktadır. İlçelere göre toplam nüfus verilerinde Şehitkamil ili için şehir ve köy nüfusu toplam 411186 kişi.3. Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam. emisyon.

Elektrik hattının tesis edilmesi esnasında 04.1984 tarih ve 18565 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” yükümlülüklerine uyulacak ve elektrik tesislerinde topraklama yapılarak kullanım güvenliği sağlanacaktır. IV. A. Tablo 42.11.3 A (105 A) 4x6 NYM 11. Tesisin Elektrik Dağıtımı Güç Bilgileri Isınmaya Göre Kablo Kesit Kontrolü 3x25/16 NYY 87.91 25.9 A (44 A) Ana Kolon Kolon   74 . Tablo 42 de ise tesisin elektrik dağıtım gücü bilgileri yer almaktadır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 41.38 Proje konusu faaliyetin işletme döneminde iplik üretiminde ~160 kişi ve iplik boyama tesisinde ~50 kişinin istihdamı gerçekleştirilecektir. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı. Nüfus Yoğunluğu YIL BÖLGE ADI Genel Nüfus Sayımı Toplam şehir ve köy nüfusu Genel Nüfus Sayımı Şehir nüfusu Genel Nüfus Sayımı şehir ve köy nüfusu Köy nüfusu Nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine: Toplam nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı (şehir) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı (Köy) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre şehir ve köy nüfusu ve nüfus artış hızı : Yıllık nüfus artış hızı (binde) 2000 1285249 1009126 276123 188 1560023 1342518 1612223 1410286 1653670 1454097 1700763 1501566 2007 2008 Gaziantep 2009 2010 2000 411186 355354 55832 343 558821 516520 581734 549713 2007 2008 Şehitkamil 217505 201937 199573 199197 42301 32021 32. VE TİC.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.5. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerinin karşılanmasıyla birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve yeni istihdam alanları da oluşacaktır. Tesiste ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım hattından temin edilecektir. Tesiste üretimi planlanan ürünlerin pazarlanması için hedef piyasa yurtiçi ve yurtdışıdır. Tesise ait elektrifikasyon planı Ek 7 de verilmiştir.

B. Suyun Nereden Temin Edileceği. İnşaat montaj döneminde 10 işçinin istihdamı planlanmakta olup bu işçilerin su tüketimleri sonucu oluşacak atıksu miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır   75 . 173 litre –kişi /gün N = Nüfus/Kişi Sayısı Evsel Nitelikli Atık Su Miktarı: İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat aşamasında çalışacak işçilerin günlük kullanımları sonucu evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. işletme döneminde ~36. Bertaraf Yöntemleri Ve Deşarj Edileceği Ortamlar Ve Uzaklığı. İnşaat döneminde ihtiyaç duyulan su miktarı ~1.33 m3/gün personelin içme ve kullanım amaçlı. tesis temizleme için Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden ve boyama prosesinde kullanmak için de taşıma olarak ve Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden faydalanılacaktır. Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Alınan İzinler Var İse Eklenmesi). Q = qxN Q = Atıksu Miktarı Q = Birim Su Sarfiyatı. Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları.Ş. Atıksuların Deşarj Değerleri. A. tesis temizleme ve boyama prosesinden kaynaklı oluşan atık suyun O. Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden tesise gelecek olan su tesiste gereken birimlere Ek 8 de sunulan Su Dağıtım Planında belirtildiği gibi dağıtılacak ve proses suyu yumuşatma ünitesinden sonra ünitelere verilecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Faaliyet kapsamında işçilerin evsel nitelikli su kullanımı. Tesis içerisindeki su kullanımı inşaat döneminde personelin içme ve kullanma amaçlı tüketeceği su olup Organize Sanayi Bölgesi su şebekesinden. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV.6. Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. ~0. işletme döneminde personel kullanımı. OSB Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve Özeliklerinin Açıklanması. VE TİC. işletme döneminde ise evsel.73 m3/gün.Proje Kapsamındaki Su Temini Sistemi Planı. proses atık suları ve tesis temizlemeden kaynaklanan atık su olacaktır. Faaliyet kapsamında işçilerin günlük tüketimleri sonucu oluşacak evsel nitelikli atık su hesaplanırken TÜİK verileri 2008 yılı Türkiye ortalaması tüketim değeri olan lt/kişi-gün baz alınmıştır. Proje kapsamında oluşacak atık sular inşaat döneminde evsel nitelikli atık su. kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılacaktır.93 m3 /gün tesis temizleme ve ~ 20m3/gün boyama prosesinde kullanılacak su olacaktır.S.

[Kaynak: Atıksu Arıtımının Esasları. Evsel. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Qinşaat evsel =173litre –kişi /gün x 10 kişi = 1730 litre/gün=1.pH 7.5 lt/gün baz alınmıştır)] Q tesis yıkama =1. [1 m3 = 1000 lt (su için)] İşletme Aşaması: Tesiste işletme döneminde iplik üretim bölümünde 160.Ş. Üretim kapasitesi yıllık 7800 ton (6. Tesis atıksu kirlilik yükünün belirlenmesi için benzer bir tekstil tesisi atıksu kirlilik yükü incelendiğinde. İzzet ÖZTÜRK.GÜRTEKS İPLİK SAN. Dr. A.000 ton çile boyama.                                                              1 1Ton =1 m3 olarak baz alınmıştır.73 m3 /gün atıksu oluşacaktır.46 değerleri aldığı görülmüştür.93 m3 /gün = ~ 63.500 m2 = 23. Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü.33 m3/gün + 26 m3 /gün + 0. Tekstil sektöründe genel olarak 1 ton elyafın boyanması için 1 ton su kullanılmaktadır. Prof.097 mg/l.Krom(Cr+6) 0. KOİ(kimyasal oksijen ihtiyacı) 494mg/l. Dr.26m3 /gün Atıksuların Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. ΣQ = Qişletmeevsel + Qproses + Qtesis yıkama = ~ 36. Hacer TİMUR. yağ gres 44.Bu değerler Gaziantep OSB kanal standartlarını sağladığından.93m3/gün Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak toplam atık su miktarı.5 lt/gün m2 x 15.2mg/lt. Tesis Temizlemeden Kaynaklanan Atık Su Miktarı Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği işletme alanının temizlenmesi için sarf edilecek su yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. VE TİC. Oluşacak atıksu miktarı. boyama bölümünde 50 toplam 210 kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşecek su tüketimi sonucu evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Ufuk KOŞKAN (Cadde yıkanması için su sarfiyatı 1.800 ton tow boyama) olarak planlanan tesisin boyamada kullanacağı suyun tamamının atıksuya dönüşeceği varsayımı ile yılda 7800 m3/yıl. Dr.250 lt/ gün=~23.25 m3 /gün(ay)=0. tesisin işletmeye geçmesi atıksu kirlilik yükünün de OSB kanal standartlarını sağlayacağı öngörülmektedir. 26 m3/gün olacaktır1. 76   . 1. Qişletmeevsel = 173 litre-kişi/gün x 210 kişi = 36330 lt/gün = ~ 36.AKM (askıda katı madde)48 mg/l.33 m3/gün Prosesten Kaynaklanan Atık Su Miktarı: Tesis boyama ünitesinde yapılan işleme göre su kullanımı farklılık gösterecektir.

2006 tarihinde alınan 222 nolu karar ile belirtilen “Atıksu Kanal Deşarj Standartları” Tablo 43 de verilmiştir. .5 4 1.Ş.Dekantör   77 . Tesiste oluşan atıksular tablodaki deşarj standartları sağlanarak deşarj edilecektir. VE TİC.Son Çökeltim Havuzu Arıtma Ve Çamur Susuzlaştırma. . II..GÜRTEKS İPLİK SAN. IV. kademede 60. OSB Arıtma tesisi üniteleri aşağıdaki gibidir: Fiziksel Arıtımı. kademede 30. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından 24.. Tesise ait bilgiler Tablo 44 de ve Tablo 45 de sunulmuştur.. I.Biyolojik Arıtımı Havalandırma Havuzları .Kum Tutucu .5 0. .Çamur Yoğunlaştırma .Dengeleme Havuzları Kimyasal Arıtımı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Kanal Deşarj Standartları PARAMETRE Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Askıda Katı Madde Yağ Ve Gres Toplam Fosfor Toplam Krom Krom (Cr+6) Kurşun (Pb) Toplam Siyanür (CN-) Kadmiyum (Cd) Demir (Fe) Florür (F-) Bakır (Cu) Çinko (Zn) Civa (Hg) Sülfat (SO4) Toplam Kjeldahl-Azotu Balık Biyodeneyi (ZSF) pH BİRİM mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt KANAL DEŞARJ DEĞERİ 2200 498 100 8 4 1. Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyacını karşılayabilmektedir.Hızlı-Yavaş Karıştırıcılar . OSB Arıtma Tesisi iki kademeden oluşmakta olup toplam kapasitesi 90.Kimyasal Çöktürme Havuzları .000 m3/gün kapasiteye sahip olup I.3 30 40 8 15 3500 30 25 6-9 Tesisten OSB kanalına deşarj edilen atıksular Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine geçecektir. Tablo 43. III. A.Izgara Yağ .05.000 m3/gün.000 m3/gün dür. II.

2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”.5 0.5 1 0.   78 . da verilen aşağıdaki standartlar sağlanmaktadır.02. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Değerleri Yük (kg/gün) II.Ş.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. A. kademe (30. VE TİC. SKKY Tablo 19. Kimyasal Çökeltme Havuzları Havalandırma Havuzları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 44.03.000 m3/gün) 42000 15000 1200 240 3000 Tasarım (90. Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK 400 200 20 2 2 0.1 10 15 3 5 1500 20 10 6-9 KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK 300 100 10 1 1 0.000 m3/gün) 126000 4500 3600 720 9000 Tablo 45.12. 30. Son Çökeltim Çamur Yoğunlaştırma. Dekantör Fiziksel Kimyasal Biyolojik Arıtma Ve Çamur Susuzlaştırma OSB Arıtma Tesisi çıkış suyunda “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde Tablo 19.GÜRTEKS İPLİK SAN.000 m3/gün) 84000 30000 2400 480 6000 Parametre KOI AKM TKN TOPLAM P YAĞ-GRES Konsantrasyon 1400 500 mg/lt 40 mg/lt 8 mg/lt 100 mg/lt I. Dengeleme Havuzları Hızlı-Yavaş Karıştırıcılar.5 2 1 0. kademe ( 60. Tablo 46.05 1500 15 10 6-9 PARAMETRE Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Koi) Askıda Katı Madde (Akm) Yağ Ve Gres Toplam Fosfor Toplam Krom Krom (Cr+6) Kurşun (Pb) Toplam Siyanür (Cn¯) Kadmiyum (Cd) Demir (Fe) Florür (F¯) Bakır (Cu) Çinko (Zn) Civa (Hg) Sülfat (So4 ) Toplam Kjeldahl-Azotu Balık Biyodeneyi (Zsf) Ph BİRİM (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) - Proje kapsamında 31. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kısımları Arıtma Kısımları Izgara Yağ Ve Kumtutucu. 13.2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır.

doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama. Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları. Proje konusu faaliyet kapsamında emisyon kaynakları.01 ~0. Miktarları.1987) Abak hesaplamalarında Gürteks İplik San. Aysen Müezzinoğlu –İzmir.6 ~2.18 10 Doğal gaz Anma ısıl gücü 8250 kcal/m3 alınmıştır. VE TİC. Tesis baca yüksekliği abak hesabına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.35 MW ısıl güçte. Yoğunluğu 0.036 -Toz 0. Doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı buhar kazanı 7. Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri.7m3 ‘tür.(t=207 oC. kütlesel debi.24 ~0.76m) Baca yüksekliği 14 m olarak tespit edilmiştir. Oluşacak Emisyonlar Ve Alınacak Önlemler. Proje konusu faaliyet kapsamında yakma kazanında kullanılacak olan doğalgaz Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz dağıtım hattından sağlanacaktır. Tablo 47. (Kaynak. kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC (Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır.Ş.000 kg/yıl olarak öngörülmektedir. Ve Tic. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV.048 ~0. Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri.Ş. saatlik yakıt tüketimi 766. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve Yardımcı Yakıt Türleri.76 40(Azotdioksit) Kükürtoksitler 0.272 ~0. Yakma kazanında yakıt olarak doğal gaz kullanımı planlanmakta olup yıllık tüketilecek doğalgaz miktarı ~1. Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinin emisyon ölçüm sonuçlarından faydalanılmış. Kullanılan sıcaklık.baca iç çapı verileri bu rapordan baz alınmıştır. A.67 kg/m3 tür. Kirletici Madde Yayın Faktörleri Kirletici Madde Konsantrasyonları (Doğalgaz)g/m3 Hesaplanan Değerler (kg/saat) Yönetmelik Sınır Değerleri (kg/h) Karbonmonoksit 0.   79 .007 60 Hidrokarbon 0. A.7.2 500 Azotoksitler 3.R=3452Nm3/saat d=0. şirketinin 2.GÜRTEKS İPLİK SAN.500.

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 55. Abak Hesabı Tesisin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır:   80 .

Ek 5 Kirletici vasfı yüksek tesisler listesinde Ek-5 A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri 5) Gaz yakıtlı yakma tesisleri kapsamındadır. 30. aynı sınıftan birden fazla bileşik bulunsa dahi bunların toplam emisyonları.03. Yanma kaynaklı emisyonun yanı sıra boyama ve kurutma işlemleri esnasında VOC emisyonları oluşması beklenmektedir.04.2’de I inci. fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2MW ve daha büyük 100MW’tan küçük olan tesisler Ek 2 4.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24. SKHKKY Ek 1 . SKHKKY Ek 5 kapsamında değerlendirilmesi Tablo 49. kükürtdioksit.03.Ş. merserizasyon.GÜRTEKS İPLİK SAN.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyularak ölçümleri yaptırılarak Çevre izni alınacaktır.1 h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları: Tesisin üretim prosesine göre.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) . kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl. sıvılaştırılmış petrol gazı. ağartma. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 48. SKHKKY Verilen Sınır Değerler Yakıtlar Kükürtdioksit mg/Nm3 Karbonmonoksit mg/Nm3 Azot dioksit mg/Nm3 800 Toz mg/Nm3 10 Doğal Gaz.2. aşağıdaki değerleri aşamaz.30. VE TİC.2 Gaz yakıt (doğalgaz. II nci ve III üncü olarak sınıflandırılan. bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülecektir.07. kumaş veya halı fabrikaları kapsamında yer almakta olup bahsi geçen yönetmelik ve 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” . sökme. 100 100 Rafineri gazı *Baca gazlarındaki hacimsel oksijen miktarı %3 esas alınır. Yapılan hesaplamalara göre sınır değerler sağlandığından sürekli ölçüm cihazı ile izlenmesine gerek olmayacaktır. Tesisin SKHKKY’ ne Göre Değerlendirilmesi SKHKKY Kapsamı SKHKKY Ek 2 kapsamında değerlendirilmesi SKHKKY Ek 3 kapsamında değerlendirilmesi SKHKKY Ek 4 kapsamında değerlendirilmesi Değerlendirme Karbonmonoksit.02.2MW ‘ın üzerinde olması dolayısı ile tesis baca yüksekliği SKHKKY göre abak hesabı ile belirlenecektir. kokgazı. Tesis 03. İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti kapsamında tesisin anma ısıl gücünün 1. A. LPG. Anılan tesis 29. atık gazlarda bulunan organik bileşiklerin buhar ve gaz biçimindeki emisyonları.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek 2 1. yüksek fırın gazı.   81 . azotoksitler toz emisyonları sınır değerleri sağlamaktadır. Tablo 1.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılacaktır.

Dimetilformamid -1.Fenol .Toluendizosiyanat .0002 kg/st.Vinil Asetat .Dimetilanilin -Dimetiletilamin .2-Dikloretilen -Diklorometan . A.Tiyoeter .Nitrobenzen . n-Hegzan 0.Dimetilamin . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 50.3) .4-dioksan -Etilbenzen . 1.Hekzanoik asit =Kaproik asit .1-trikloretan -Trikloretilen -Trioksan metaformaldehit III. Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinin emisyon ölçüm sonuçlarına göre VOC konsantrasyonu VOC kütlesel debisi <0. sınıf maddeler arasında yer alan “İsopropil Asetat” ve n-Hegzan bulunabilecek olup benzer tesisler için daha önceden yapılmış olan ölçümlerde İsopropil Asetat 0.Trietilamin . A.1.Etilendiamin -Etilenglikol monometileter (Metilglikol) -2-Etil -1-hekzanol -2 Klor-1.Keten = Karbometen = Etanon .Asetik asit .Dimetilsülfür . 1.Furfurol .Tiyokrezol=Tiyo hidroksitoluen .1-Dibrometan -1. İşletme döneminde yaptırılacak emisyon ölçümlerinde I.Formaldehit .3bütadien -Kloroform=Triklormetan .Valerikasit = Pentanoik asit II.Dikloretan . Bu değerler Tablo 51 de verilen SKHKKY sınır değerleri sağlamaktadır.İzopropil alkol -Siklohekzan -Siklohekzanol -Tetrakloroetilen -Trietilenglikol Gürteks İplik San.Benzin) (Kütle yüzdesi olarak %25 den fazla C7 ve C8 aromatik ihtiva eden) -Bütadien (1. sınıf -Aseton .Asetikasit Etilesteri -Asetikasit n-butil esteri -n-bütil alkol -n-bütilasetat -Dietil eter -1.Nitro p-hidroksitoluen .Dimetilsülfoksit -Diizopropileter -Etanol (Etil alkol) .Diklorbenzen ve o-Diklorbenzen .Trimetilamin .Nitrokrezol (2 . Organik buhar ve gazlar I. Ayrıca VOC içerisinde III.Kloropropionik asit -Merkaptanlar -Monoklorasetik asit -Metilamin . Ve Tic.Etil Klorür -Etilenglikol -Etilglikol -n-Heptan -4-Hidroksi-4-metil-2pentanon -n-Hekzan -İzo butil alkol -İzopropileter -Metanol-Metil alkol -Metilsiklohekzan -Metiletilketon -Metilbütilketon -Metilizobütilketon -n-Pentan -1-pentanol . 2-Trikloretan . Tablo 1. sınıf -Amilasetat . VE TİC.Formik Asit .0001 kg/st olarak ölçülmüştür.Triklorfenol .GÜRTEKS İPLİK SAN.Hekzametilendiizosiyanat .Dinitrobenzen -Difenil .Metilizosiyanat -Monoetilamin .Nitrofenol .Dikloretan (Etilenklorür) .2 . ve II.Ksilen -Metakrilik asit metil esteri -Metilsiklohekzanon -Metilnaftalin -Morfolin-Dietilen İmidoksit -Monoetenolamin -Monoklorbenzen -Naftalin -Nitrotoluen -Propilen oksit -Propionik asit -Siklohekzanon -Stiren – Feniletilen = Vinil benzen -Tetrahidrofuran -Tetrahidronaftalin -Toluen -Trietanolamin -1.Tiyofenol .Dietanolamin -1.0004 kg/st olarak belirlenmiştir.Asetaldehit .Poliklorlu Difeniller .Kurşun tetraetil -Karbonsülfür -Krezol =Hidroksi toluen .Ş. sınıf -Akrilaldehit -Akrilikasit -Akrilikasit etilesteri -Akrilikasit metilesteri -Anilin -Butirilasit = Bütanoikasit -Dietilamin -1.2. sınıfa giren organik   82 .Fosgen .Piridin .1.i-propanol . şirketinin 2.p.Asetikasit n-metil esteri -Asetik metil esteri .Diklorofenol .Tetrakloretan .Ş.Diasetonalkol .Etilenoksit .

Tüm makinelerin aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Tablo 51. makine montaj aşamasında meydana gelebilecek gürültüler ve iç ve dış dekorasyon olacaktır. de verilen sınır değerlere uyulacaktır.48) Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basıncı Lp =Lp. İşletme döneminde ise tesiste üretim için kullanılacak makineler olacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN.   83 . İşletme döneminde kullanılacak makine sayısına göre tüm makinelerin aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi gürültü seviyelerine ulaşılan makineler için aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmıştır. Gürültü Seviyesi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller Ses Gücü Düzeyleri n Lw= 10 LogΣ10 Lwi/10 i=1 Lw(i)=10log(10 Lwi/10 )/4 Ses Basınç Düzeyi: Lp=Lwi +10 Log(Q/4πr2) Aatm = 7.Aatm Eşdeğer Gürültü Seviyesi n Leq = 10 Log Σ 10 Li/10 i=1 İnşaat –Montaj Aşaması: Proje konusu faaliyetin inşaat dönemindeki gürültü kaynakları iç ve dış dekorasyon. Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi.Ş. A.1 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) II'nci sınıfa giren organik bileşikler (3 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) III'üncü sınıfa giren organik bileşikler (6 kg/saat ve üzerindeki emisyon debileri için) 20 mg/Nm3 150 mg/Nm3 300 mg/Nm3 IV. Tablo 52.Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon. Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU bileşiklerin bulunması halinde ise SKHKKY de belirtilen ve Tablo 51. Proje konusu faaliyet kapsamında inşaat aşamasındaki gürültü kaynakları. makine montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler olup makineler kapalı alanda çalışacağından olumsuz bir çevresel etkisi beklenmemektedir. Atık Gazlarda Bulunan Organik Bileşiklerin Buhar Ve Gaz Biçimindeki Emisyonları I'inci sınıfa giren organik bileşikler (0.8. İnşaat-Montaj aşamasında 2 adet kaynak makinesi ve iki adet matkap kullanılacaktır. VE TİC.4 x10 -8 x f 2 x r / φ F = İletilen Sesin Frekansı (500–4000 Hz) r = Kaynaktan Uzaklık (M) Φ= Havanın Bağıl Nemi (%61.

02 58.48 22.02 28.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş.02 28.02 6.50 26.00 24.04 0.02 32.50 28.04 20.04 20.02 28.04 0. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Makineler Mesafe(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 26.04 32.06 22.04 32. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Gürültü Kaynakları Kaynak Makinesi (2 Adet) Matkap (2 Adet) Toplam 74 105 Ses Gücü Düzeyleri 500 1000 2000 68 68 68 100 100 100 4000 68 100 Tablo 54.06 22.04 26.02 20. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 53. A.02 6.04 38.04 58.02 58.04 0.04 20.48 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 26.06 24. VE TİC.00 26.02 52.02 0.48 Kaynak Makinesi (2 Adet) Matkap (2 Adet) 4000 hz 26.04 52.02 6.04 52.02 38.00 24.00 24.02 58.06 22.02 38.02 38.04 52.50 26.50 26.48   84 .04 32.04 6.

50 7.517 24.451 26.31 21.04 0.407 24.90 5.86 57.81 26.0 +1.04 0.629 32.602 32.02 1.903 1000 hz 58.04 0.00 9.00 38.258 28.08 18.40 23.72 28.50 28.00 0.02 0.50 0. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 55.611 2000 hz 58.815 28.02 6.805 26.04 0.48 57.89 31.02 0.04 2.27 16.06 12.481 38.48 14.02 6.02 0.09 Matkap 58.04 0.89 25.009 22.0   85 .444 4000 hz 58.04 0.222 26.02 26.50 1.03 57.150 32.204 28.02 51.54 35.02 19.63 27.036 22.060 52.06 3.09 28.926 38. Düzeltme Faktörleri Merkez frekans(hz ) 500 1000 2000 4000 Düzeltme faktörü -3.775 Tablo 56.80 19.06 48.99 37.04 0.99 5.02 8.59 21.98 19.57 57.02 19.02 6.752 22.04 20.Ş.407 32.015 52.02 0.887 26.2 0.69 23. VE TİC.030 38.20 21.76 - 500 hz 58.48 3.05 25.02 26.00 2.08 50.98 51.44 30.04 0.05 18.2 +1.02 26.04 20.44 25.54 3.241 52.120 38.02 6.629 24.02 1.146 22.301 28.602 24.41 12. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Kaynak Makinesi 26.04 9.63 25.06 0.04 20.48 0.04 0.GÜRTEKS İPLİK SAN.90 37. A.04 20.04 0.37 12.963 52.02 Matkap Aatm Kaynak Makinesi 26.02 4.80 51.

90 20.23 Toplam 31.00 51.59 17.86 9.GÜRTEKS İPLİK SAN.22 18.52 24.Ş.76 0.76 60.52 2. VE TİC.81 28.40 26.74 5.00 19.44 36.47 23.38 41.09 58.57 21.74 57.82 48.05 13.83 57.41 13.79 29.88 Kaynak Makinesi Matkap 500 hz 22.55 23.79 34.08 51.69 54.99 21.74 37.08 19.98 59.39 44. İnşaat-Montaj Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Makineler Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 25.53 37.98 27.90 52.20 63.69 22.37 4000 hz 26.85 22.79 2. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Leq (dBA) 66.82 16.61 - Tablo 58.74 25.69 28.11 18. İnşaat-Montaj Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi   86 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 57.52 34.20 20. A.56 27.22 32.09 29.78 26.44 4.20 29.38 9.89 Leq (dBA) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 mesafe Leq (dBA) dBA Şekil 56.83 30.01 24.

Tablo 59. forklift (2 adet) tüm makine ve ekipmanların aynı anda çalıştığı varsayımı ile etki edecek eşdeğer gürültü seviyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.GÜRTEKS İPLİK SAN. kompresör ( 5 adet). bobin makinesi (9 adet).Ş. diğer kaynaklar için ise 70 dBA olarak verilen sınır değerleri sağlamaktadır. VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Faaliyet kapsamında inşaat-montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII Tablo-5’te yer alan şantiye alanlarından bina için 70 dBA. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyeleri Gürültü Kaynakları Bobin makinesi (9 adet) Rink iplik makinesi (18 adet) Kompresör (5adet) Forklift (2 adet) Toplam 82 80 100 101 Ses Gücü Düzeyleri 500 1000 2000 76 76 76 74 74 74 94 94 94 95 95 95 4000 76 74 94 95   87 . İşletme Dönemi Proje konusu faaliyetin işletme aşamasında oluşabilecek gürültü kaynakları üretimde kullanılacak olan makinelerin çalışmasından kaynaklanan gürültü olacaktır. Dolayısı ile yerleşim yeri için inşaat-montaj aşamasından kaynaklanacak olumsuz bir etki beklenmemektedir. Tesis içerisinde kullanılacak olan makinelerden gürültü seviyeleri belirlenebilen makineler ring iplik makinesi (18 adet). yol için 75 dBA.

50 2.04 8.48 Makineler Bobin makinesi (9 adet) Rink iplik makinesi (18 adet) Kompresör (5adet) Forklift (2 adet) 4000 hz 34.06 18. VE TİC.00 0.04 28.02 4.00 18.04 6.00 18.50 23.04 47.02 4. A.GÜRTEKS İPLİK SAN.50 2.02 14.48 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 34.04 26.02 26.02 26. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 60.50 52.04 14.02 4.04 27.50 21.02 27.06 17.04 27.02 32.00 19.04 47.06 32.04 46.04 46.06 19.02 12.48 53.02 33.02 2.02 8.02 22.00 0.02 46.48 53.04 53.04 32.02 32.02 14.48 16.50 22.50 20.06 16.06 16.50 52.02 23.02 33.00 19.06 32.00 2.04 46.02 6.50 2.02 32.00 0.06 16.04 26.02 12.04 33.50 21.02 33.02 22.04 6.50 20.04 47.02 2.06 17.04 28.50 20.00 21.04 26.06 32.02 12.Ş.04 6.02 28.06 17.48 17.04 26.04 26.04 52.00 20.06 0.50 21.50 4.02 14.02 23.04 12.04 8.50 52.04 32.04 34.04 27.50 2.04 26.02 23.02 2. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Ses Basınç Seviyesi Mesafe(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 34.00 18.02 22.00 19.48 53.48   88 .04 8.04 28.02 47.

204 23.04 8.05 20.27 11.301 23.89 25.06 34.04 8.04 46.50 2.99 13.258 23. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 61.69 31.611 2000hz 53.00 0.030 33.50 20.50 2.04 26.06 3.50 2.80 27.72 22.50 0.20 33.50 32.04 26.50 Kompresör Forklift Aatm Bobin makinesi 34.98 27.02 14.04 0.775 52.02 2.06 34.08 45.27 10.407 27.44 4.02 2.59 16.02 2.06 16.629 19.02 4.00 18.04 8.06 16.04 26.06 Ring iplik makinesi 32.02 12.887 21.02 27.02 1.451 21.06 12.00 18.150 27.09 23.40 33.926 33.57 51.2 +1.815 23.06 16.89 7.00 2.444 4000hz 53.86 51.00 18.02 19.02 0.602 19.72 2.63 22.80 45.05 12.69 17.00 9.04 0.04 46.04 6.90 13.02 4.50 32.02 22.02 2.09 4.04 46.48 14.04 46.629 27.05 19.04 26.602 27.04 28.00 0.02 14.81 2.54 29.20 31.40 18.02 14.50 20.00 18.48 52.80 46.06 16.05 1.009 17.06 0.37 6.02 12.89 26.02 22.06 48.805 21.02 45.02 12.06 34.963 47.63 21.54 11.02 46.44 6.752 17.44 24.48 3.76 - 53.48 500hz 53.44 25.63 1.02 32.04 6.08 26.31 16.04 26.04 26.50 20.02 3.903 1000hz 53.036 17.41 7. VE TİC.04 26.31 15.54 9.09 22.04 6.72 4.99 32.02 32.50 7.02 22.02 4.89 5.20 16.00 0.03 52.69 33.80 25.50 20.98 45.41 Kompresör Forklift 52.0 +1.09 2.04 9.02 0.02 25. A.86 52.04 2.GÜRTEKS İPLİK SAN.63 3.98 25.50 2.20 15.060 47.04 28.02 14.81 0.04 0.02 32.03 51.81 20.90 32.69 18.90 31.02 12.50 1.04 26.02 0.120 33.04 6.04 28.04 28.02 2. Düzeltme Faktörleri Merkez frekans(hz ) 500 1000 2000 4000 Düzeltme faktörü -3.76 - Tablo 62.48 52.02 4.04 0.99 31.222 21.05 13.54 30.40 17.57 52.02 1.02 22.81 21.0   89 .00 0.59 15.05 31.99 11.08 44.00 0.Ş.90 11.02 32.04 0.50 28.48 57.04 8.015 47.241 47.98 46.146 17.481 33. İşletme Döneminde Kullanılan Araçların Atmosferik Yutuşun Etkisiyle Ses Basınç Seviyesi Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Bobin makinesi 34.02 4.02 0.48 52.50 32.72 23.00 38.2 0.04 0.37 7.48 0.407 19.08 24.41 6.41 Ring iplik makinesi 32.517 19.

22 13.59 12.59 11.79 10.44 10.20 23.08 25.74 32.86 3.76 39.08 45.76 53.32 44.52 10.71 31.37 Merkez Frekanslar 1000 hz 2000 hz 33.69 17.52 48.41 32.11 13.40 2.78 21. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 63.79 29.52 19.52 8.81 22.00 27.20 14.41 52.40 21.13 34.74 31.78 0.82 22.88 Bobin makinesi Ring iplik makinesi Kompresör Forklift Tablo 64.69 51.55 57.69 2.38 17.44 12.05 7.99 16.90 28.00 46.05 8.82 43.90 26.44 31.23 52.20 15.69 16.81 23.GÜRTEKS İPLİK SAN.57 16.09 3.57 15.98 53.55 18.46 39. VE TİC.74 51.82 24.98 33.81 2.82 42.78 2.41 7.52 28.90 47.49 28.98 35.69 31.00 45.20 5.09 23.74 31.85 28.74 33.83 24.86 4.09 24.47 18.38 15. A.38 36.47 17.69 60.83 25.20 24.85 17.44 30.37 49.23 Toplam 4000 hz 34.11 12.55 37.83 4.55 17.94 26.90 46.00 25.22 12.52 0.88 58.79 28.81 4.79 8.52 18.09 5.74 13.99 15.69 22.Ş.74 52. İşletme Aşamasında Kullanılan Araçların Düzeltilmiş Ses Basınç Düzeyi Makineler Mesafe (m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 hz 30.69 4.38 35. Eşdeğer Gürültü Seviyesi R(m) 50 100 500 1000 1500 2000 2500 3000 Leq (dBA) 66.08 46.52 29.40 0.85 16.78 20.98 54.20 3.41 8.40 20.69 23.83   90 .08 27.74 11.83 6.

  91 . ç) Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal değişimlerde 5 dBA’lık. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Leq (dBA) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1000 2000 mesafe Leq (dBA) dBA 3000 4000 Şekil 57. arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz.Ş. Yönetmelik kapsamında Madde 22 – (1) Endüstriyel tesisler. gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı. ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye ayarlaması yapılır. VE TİC. atölye. c) Birden fazla işyerleri.03. d) Endüstri tesisleri ile bunların dışında kalan işletme ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz. Toplam çevresel gürültü seviyesi.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince. atölye imalathane ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar ile Organize veya İhtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi. imalathane ve benzeri işletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir. İşletme Aşaması Eşdeğer Gürültü Seviyesi Tesiste makinelerin çalışması sonucu oluşacak gürültünün çevreye olası olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 07. atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler olan a) Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-4’te verilen sınır değerleri aşamaz.GÜRTEKS İPLİK SAN. b) Her bir işyeri. A. gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye.

mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek. çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması. Madde 7 — Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için. gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak. kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 60 65 68 70 Lakşam (dBA) 55 60 63 65 Lgece (dBA) 50 55 58 60 Proje konusu tesis. 29. yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak. Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında. Tablo 65.Hava yoluyla yayılan gürültüyü.02. a) Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek. 6) İşyeri.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Alanlar Lgündüz (dBA) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim. 5) Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için.Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak.Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi. kapatma.04.12. perdeleme. A.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. . 4) İşçilere. 3) İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi.   92 .2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”nde belirtilen hüküm ve esaslara uyulacak ve yönetmelikte verilmiş olan aşağıdaki önlemler alınacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. Faaliyet kapsamında tesiste 23. 7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile. iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelikte Ek-VIII’de yer alan Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerine uyulacaktır. .Ş. 1) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek. . .Yapıdan kaynaklanan gürültüyü. 2) Yapılan işi göz önünde bulundurarak.

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre. en yüksek maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespiti halinde. VE TİC. işyerinde en düşük maruziyet etkin değerindeki veya üzerindeki gürültüye maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri sağlanacaktır: a) Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler. özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alınacaktır. çocuklar. A. kulak koruyucuları kullanılacaktır. 2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında. maruziyet sınır değerlerinin altına indirmek üzere gerekli olan derhal yapılacak. kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır.Ş. maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda. a) Maruziyeti. bu yerlerin kullanım amacına uygun olacaktır. Ayrıca. bu alanların sınırları belirlenecek ve teknik olarak mümkün ise. e) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca kadınlar. b) Kulak koruyucularının kullanılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilecek ve alınan önlemlerin etkililiği denetlenecektir. bu alanlara girişler kontrollü olacaktır. yaşlılar. Madde 10 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte.GÜRTEKS İPLİK SAN. b) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılan risk değerlendirmesinde. Yönetmelikte belirtilen tüm önlemlerin alınmasına rağmen. hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtildiği şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. özellikle yukarıda (a) bendinde belirtilen önlemleri de dikkate alarak. Madde 9 — İşçinin maruziyeti. a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda belirtilen koşullarda. Madde 8 — Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise. işçilerin en yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecektir. b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılması nedenleri belirlenecek ve c) Bunun tekrarını önlemek amacıyla. koruma ve önlemeye yönelik tedbirler alınacaktır. d) İşçilerin dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyi. kulak koruyucuları sağlanarak işçilerin kullanımına hazır halde bulundurulacaktır. gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik ve/veya organizasyona yönelik bir önlem programı oluşturulacak ve uygulanacaktır. işçilere. 1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında. 3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU gibi önlemler alınacaktır.   93 .

b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde. işveren. 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2. f) İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği. e) Kulak koruyucularının doğru kullanılması. 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacaktır. a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak. b) Bütün vücut titreşimi için. Ayrıca 23 Aralık 2003 Tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan Titreşim Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen hükümlerine uyulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU b) Gürültüden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanacağı koşullar. Bu tür risklerin önlenmesi ve azaltılmasında. h) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları gerçekleştirilecektir. c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri. 2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi.5 m/s2. VE TİC. bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir. g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre.5 m/s2 olacaktır. işçilerin hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı.   94 . A.15 m/s2. Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri: a) El – kol titreşimi için. mekanik titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. 1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0.Ş. İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti. d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yapılan değerlendirme ve gürültü ölçümünün sonuçları ve bunların önemi ve potansiyel riskler. Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması Madde 7 — Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için. mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır. İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2.

Ne Şekilde Bertaraf Edileceği. Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri. eğitim ve talimat verilmesi. İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Madde 8 — İşveren. Proje Kapsamında. Tehlikeli (Atık Yağ.15 kg/kişi-gün baz alınmıştır. e) Hangi durumlarda işçilere sağlık gözetimi uygulanacağı. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen özel risk grubundaki işçilerin durumlarına uygun hale getirecektir. b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri. f) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma yöntemi. Vs.) Ve Tıbbi Atıkların Cinsi. işveren. d) Hasar belirtilerinin niçin ve nasıl belirleneceği ve bildirileceği. 6) İşçilere. 4) İşyeri. IV. c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları. işyerinde mekanik titreşim riskine maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçları hakkında ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır: a) Mekanik titreşimden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler. 8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı. 5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni.   95 . Miktarı Ve Özellikleri. mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi. maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. d) İşveren.Ş. bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması. İnşaat Ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek Katı. hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte. 7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması. mekanik titreşimin değerlendirme ve ölçüm sonuçları ve iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklanabilecek hasar. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise. 9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması. c) İşçiler. VE TİC. Katı Atık Proje konusu faaliyet kapsamında katı atık inşaat ve işletme döneminde evsel nitelikli katı atık olup. katı atık miktarı hesaplanırken TÜİK verileri 2008 Türkiye ortalaması 1.9.

22.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU W:Katı atık miktarı W=qxN q:Birim katı atık üretimi(1. tüketimler sonucu oluşacak evsel nitelikli katı atıklar olacaktır.1992/21150. Wişletme = 1. meyve suyu.1999/23790. 10 personelin istihdam edileceği tesiste oluşacak evsel katı atık miktarı şu şekildedir. gıda tüketimlerinden kaynaklanacak kâğıt.2002/24736. İşletme Aşaması: Projenin işletme döneminde oluşacak katı atık işçilerin su.1991/20834. gıda.15 kg/kişi-gün) N:Nüfus/Kişi sayısı İnşaat –Montaj Aşaması: Projenin inşaat-montaj döneminde oluşacak katı atık işçilerin su. tüketimi sonucu oluşacak ambalaj atıkları ile ürünlerin piyasaya sürümü için kullanılacak ambalajların atıkları söz konusu olacaktır. 05.04. 29. 15.04. Madde19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek.11. gıda. vb. tesiste oluşan 11. İşletme Aşaması: İşletme döneminde çalışanların su.2000/24034. gıda ürünleri vb.15 kg/kişi-gün x 10 kişi = 11.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03. Evsel katı atık miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 25. 02.5 kg/gün evsel katı atık içerisinde ~1. plastik ve metal kutular gibi ambalaj atıkları Türkiye genelinde oluşan katı atıkların %12’ ni teşkil eden ambalaj atıkları oranı baz alındığında.04.5 kg/gün katı atık oluşacaktır.04. vb.08. A. Winşaat = 1.03.09. Ambalaj Atıkları İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat çalışmaları esnasında işçilerin su. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18. Katı atıkların bertarafında 14. atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır.1994/22099. tüketimler sonucu oluşacak evsel nitelikli katı atıklar olacaktır.15 kg/kişi-gün x 210 kişi = 241.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır. 18. cam.02.38 kg/gün ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir. Oluşacak ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirilecektir.1998/23464. VE TİC. vb.Ş.   96 .5 kg/gün katı atık oluşacaktır.

Ş. c) Yönetmelik Ek -5 ‘inde yer alan “Piyasaya Süren Müracaat Formu”nu doldurabilmek için Bakanlığa/İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat edilerek internet erişim şifresi ile kod numarası alınacaktır.06.03. e) Ve söz konusu yönetmelikte.   Tehlikeli Atıklar İnşaat –Montaj Aşaması: Projenin peyzaj çalışmaları. Madde hükümlerine uyulacaktır. tekrar kullanılması geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile ilgili diğer hükümlerine uyulacaktır. a) Ürünlerin ambalajlanması sırasında.06. ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Ek-IV Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar kapsamına göre tesiste oluşabilecek atıklar Tablo 66. kullanılan kimyasalların kontamine olmuş ambalajları ve tesiste pil ile çalışan aletler.5 kg/gün katı atık içerisinde ~28. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 2008 yılı TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda 241.30. b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. makine montaj aşamasında tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir. 05. A. üstüpü.07. ambalaj atıklarının geri toplanması. Ürünlerin ambalajlanması ile ilgili olarak ambalaj kullanımı ve kullanılan ambalajlardan kaynaklanacak ambalaj atıklarının 24. d) Her yıl Şubat ayı sonunda doldurularak Ek -5 Piyasaya Süren Müracaat Formu”nun internet bildirimleri yapılacaktır. İşletme Aşaması: Projenin işletme aşamasında oluşacak tehlikeli atıklar makine ekipmanların bakım onarımı sonucu oluşacak atık yağlar. da verilmiştir.98 kg/gün evsel ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir.   97 . Faaliyet kapsamında 24. olabileceğinden bu cihazlardaki kulanım ömrünü tamamlamış piller olacaktır.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”. “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”123. VE TİC.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen esaslara.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kullanımı ve geri kazanımı sağlanacaktır. geri kazanımı en kolay en ekonomik olacak ambalajlar kullanılacaktır.

her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgiler doldurularak.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. iki ay içinde valiliğe gönderilecek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV yer alan   98 .03. bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlayacak üç yıllık atık yönetim planını hazırlanarak valilikten onay alınacaktır. * Üretilen atıklarla ilgili kayıt tutularak. 14. * Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacaktır. plastomer) Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ. atıkların geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin alınacaktır. VE TİC. atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılacaktır. * Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV göre atığın sınıflandırılması yapılırken tehlikeli olmadığı düşünülen atıklar için tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin tespiti için akredite laboratuarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca analizler yapılarak Bakanlığa belgelenecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır. * Yönetmelik hükümlerine uygun olarak. Ayrıca ilgili yönetmeliğin aşağıda yer alan Madde 9 yer alan atık üreticisi ile ilgili olarak aşağıdaki ilgili yükümlülüklerine uyulacaktır. * Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamalar faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır.Ş. * Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini. Tesiste Oluşması Muhtemel Olan Atıklar 04 02 04 02 09 04 02 10 04 02 14* 04 02 15 04 02 16* 04 02 17 04 02 19* 04 02 20 04 02 21 04 02 22 04 02 99 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 66.04. * Yönetmelik (Ek 8) de ve Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alan atık beyan formunu. elastomer. mum) Organik çözücüler içeren perdah atıkları 04 02 14 dışındaki perdah atıkları Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları İşlenmiş tekstil elyafı atıkları Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar M M M Proje kapsamında oluşacak tehlikeli atıkların 30. A.09.

2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 22.03. Tesiste oluşması muhtemel tıbbi atıkların 30. adını. * Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda. konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları. * Ayda bin kilograma kadar biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren ulusal atık taşıma formunu doldurularak ve öngörülen prosedüre uyulacaktır. lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile atıkların taşınması sağlanacaktır. Tıbbi Atıklar İnşaat –Montaj Aşaması: İnşaat ve montaj çalışmalarında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en yakın sağlık birimleri tercih edileceğinden faaliyet alanında tıbbi atık oluşmayacaktır. Aynı zamanda acil durumlar söz konusu olduğunda proje alanına en yakın sağlık biriminden yararlanılacaktır. konteynırların devamlı kapalı kalmasının sağlanması. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. telefonunu valiliğe bildirilecektir. atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanması sağlanacaktır.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarılması. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU atık tanımlama kodu kullanılacak ve bir yıl boyunca bildirimin bir nüshasını imzalı ve kaşeli olarak saklanacaktır. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirilerek ve bu kişinin. konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi. * Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam. * Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise gönderilecek veya taşıyıcının atığı geri getirmesi ve bertarafı sağlanacaktır. A. * Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. İşletme Aşaması: Proje konusu tesiste devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısının 50’den fazla olması nedeniyle revir kurulacaktır.Ş.07. sızdırmaz.   99 . emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi. Revirde muayene ve hastaneye sevk işlemleri yapılacak olsa da acil durumlarda ilk yardım malzemelerinin kullanımı söz konusu olacağından. * Atıkların taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uyulacak. depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtilmesi. tıbbi atık oluşabilecektir.

* Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacak. * Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yaptırılacak.Ş. Atık yağ miktarları oluşumları tesis kapasitesi. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak makineler bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık yağ oluşumu beklenmemektedir. A. atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolanacak. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30. makine ömrü makine sayısı. * Atık kodları esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutulacak ve EK2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek. bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirilecek. bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağlar tesis depolarında muhafaza altına alınacaktır.   100 .2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. İşletme Aşaması: Proje kapsamında kullanılan makinelerin yıllık bakımları neticesinde kullanılmış makine şanzıman yağları. 30. * Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurulacak. VE TİC. Madde 9’ da yer alan aşağıdaki yükümlülükler yerine getirilecektir.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır. bakım onarım zamanı ile değişecektir. * Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağlar oluşması durumunda bunlar birbirleriyle karıştırılmayacak ve tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Atık Yağlar İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin peyzaj. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30.07. * Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde. yağlama yağları oluşacaktır. * Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlanacak.03.07. ne.GÜRTEKS İPLİK SAN.

2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin. Boyama Prosessinde Kullanılacak Kimyasallar Ve Miktarları Kimyasallar Bazik Boya Formik Asit Retarder Optik Ağartıcı Yumuşatıcı Sülfirik Asit Antistatik Telon Boya Miktar 117 ton/yıl 15.   101 . Taşınmaları. Tehlikeli Kimyasallar İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin inşaat ve montaj çalışmaları esnasında tehlikeli ve kimyasal nitelikli maddeler kullanımı beklenmemektedir. İşletme Aşaması Proje konusu faaliyet kapsamında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı olacaktır. antistatik ve telon boyadır. Proje konusu faaliyetin işletme aşamasında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı söz konusu olacaktır. formların tesiste kimyasal kullanımı ile ilgili birimlerdeki personele ulaştırılması sağlanacaktır.12. Depolanmaları Ve Kullanımları. Tehlikeli Ve Toksik Olanların. Parlayıcı. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanacak ve kullanımları sağlanacaktır. Proje Kapsamında İşletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden. retarder. “Güvenlik Bilgi Formları” çerçevesinde birbirleri ile etkileşim içinde olmayacak şekilde depolanması. optik ağartıcı. Tablo 67. Patlayıcı. Söz konusu kimyasalların 26. yumuşatıcı.6 ton/yıl 78 ton/yıl 78 ton/yıl 234 ton/yıl 78 ton/yıl 156 ton/yıl 234 ton/yıl Üretimde kullanılacak tehlikeli ve toksik özellik içeren kimyasal maddelerin. A. sülfirik asit. “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.Ş. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. güvenlik bilgi formlarına uygun olarak kullanımı sağlanacak. Proseste kullanılacak olan kimyasallar bazik boya. formik asit.10.

ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak. atığın türüne bağlı olarak   102 . d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU IV. Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir. atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel. VE TİC. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste.GÜRTEKS İPLİK SAN. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak. Alınacak Önlemler Tehlikesiz Ve İnert Atıklar İnşaat-Montaj Aşaması Projenin gerçekleşeceği alanda kullanılacak olan tahtalardan. A. sızdırmaz. montaj için kullanılacak olan demir parçalarından kaynaklanabilecek atıklar oluşabilecektir. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır. c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8. belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır.Ş.05.11. İşletme Aşaması Faaliyet kapsamında tesiste prosesten kaynaklanabilecek elyaf kalıntıları. Proje Kapsamında İşletme Döneminde İnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. iplik atıkları oluşabilecektir. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip.

A. √ Üretim süreci sırasında kullanılan forklift. diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin. ÖTL’ lerin 25. Tesiste kumanda. zorunlu hallerde tesiste akümülatör değişimi yapıldığında atık akümülatör oluşabilecektir. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. √ Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanacak.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30. İşletme Aşaması: Tesiste kullanılacak forkliftin lastik değişimlerinin söz konusu olması durumunda ömrünü tamamlamış lastik oluşabilecektir. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık akümülatör oluşumu beklenmemektedir. eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödenecek. İşletme Aşaması: İşletme aşamasında kullanılacak forkliftin bakımı ilgili servis tarafından yapılacak olup. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır. VE TİC.03.Ş. pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilecek. el feneri gibi pille çalışan cihazlardan kaynaklı atık pil oluşumu da muhtemeldir. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) İnşaat-Montaj Aşaması Peyzaj. atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmeyecektir. Atık Pil ve Akümülatörler İnşaat-Montaj Aşaması: Projenin peyzaj. Proje konusu faaliyet kapsamında.   103 . Proje konusu faaliyet kapsamında el feneri vb.11.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır. cihazlar kullanılacağından atık pil oluşabilecektir. √ Eski akümülatörler ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakımonarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecek.GÜRTEKS İPLİK SAN.

  104 . Tesiste bitkisel atık yağ oluşması durumunda.08. 30. * Atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılacak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası ilgili valiliğe gönderilecek ve bu belgeler 5 yıl süre ile tesiste muhafaza edilecektir. iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği. İşletme Aşaması Büyük işletmelerde yemekhanelerde mutfak bulunması durumunda tesiste yapılacak olan yemeklerde kullanılacak kızartmalık yağ vb. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir. * Atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz. Tesiste oluşacak bitkisel atık yağlar 19. * Oluşacak bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilecektir. * Geri kazanım veya bertaraf tesisleri ile olabilecek uyuşmazlıklarda ilgili valilik ve Bakanlık bilgilendirilerek uyuşmazlık giderilinceye kadar konu olan atık yağlar tesisin kendi deposunda muhafaza altında bulundurulacaktır.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tesiste ileriki dönemlerde mutfak yapılması söz konusu olduğunda bitkisel atık yağlar oluşabilecektir. Faaliyet kapsamında kurulacak olan tesiste yemekler dışarıdan hazır olarak getirilip yemekhanede sunulacaktır.Ş. konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır. yağlar nedeniyle bitkisel atık yağ oluşabilmektedir.04.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03. Bitkisel Atık Yağ İnşaat-Montaj Aşaması Bu aşamada işçiler için yemek hazır olarak taşıma ile getirilecektir. Atık pillerin ve atık akümülatörlerin 31. * Atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilecektir.03. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak atık piller evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve en yakın atık pil toplama sistemine verilecektir.03. VE TİC.

İşletme Aşaması: Söz konusu tesiste işletme döneminde oluşacak atıklar ve bertarafları. Faaliyet İçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı. Tesis ulaşım güzergahındaki trafik yoğunluğu fazla olduğundan tesise hammadde vb. Yerleşim Yerlerine Göre Konumu. ilgili mevzuatların hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğinden toprak kirliliği oluşumu beklenmemektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tesise ulaşım mevcut karayolu ile sağlanmaktadır. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı(Ulaştırma Güzergahı. b) Hammaddelerin kullanımı.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır. VE TİC. Mevcut Trafik Yoğunluğu. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. Tesis Adana-Şanlıurfa otoyoluna 0. Yapılması Düşünülen Tamir. a) Her türlü atık ve artığı. ürün getirilmesi ve tesiste üretilen ürünlerin sevkiyatı konusunda ilave bir yük öngörülmemekte olup tesisin trafik yoğunluğuna olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Toprak Kirliliği İnşaat-Montaj Aşaması: Proje kapsamında tesiste yapılacak olan inşaat-montaj çalışmalarında toprak kirliliğine neden olacak bir faaliyet bulunmamaktadır. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. Şekli. Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Vb. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır. atıkların biriktirilmesi. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek.06.12. IV.) Faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup şehir merkezine ~20 km uzaklıktadır. A. toprağa zarar verecek şekilde.   105 .3 km uzaklıktadır.Ş. Tesise ulaşım güzergahını gösteren karayolu haritası Şekil 58 de verilmiştir. c) Kaza vb. Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. depolanması. Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı.

Gaziantep İli Karayolları Haritası Gaziantep ili ulaşım yoğunluğu trafik hacim haritası Şekil 59 da sunulmuştur.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 58. A.   106 . VE TİC.Ş.

(Tesis İzni Ve Açılma Ruhsatı İle İlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması).13.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” .2010 tarih ve 27652 sayılı resmi   107 .04. 2009 Trafik Hacim Haritası 2009 yılı trafik hacim haritasına göre Gaziantep merkezde tahmini sürekli araç sayıları aşağıdaki gibidir. Proje için 10. 13. Otomobil: 7255adet Orta yüklü araç: 687adet Ticari araç: 371adet Otobüs: 2250adet Kamyon +römork: 483adet Toplam: 11046 adet IV.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 59. VE TİC. Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi.08. A.Ş.2007 tarih ve 26492 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 25.07.

muhtemel kaza.ACİL DURUM ALT YAPISI (ACİL SERVİSLER VB.   108 . A. Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza.Sağlık koruma bandı mesafesi için Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “OSB Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokole” IV. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Ek 2 de yer alan Geri çekme mesafelerine göre. çevre yeşili geri çekme mesafesi içinde ve parsel sınırından itibaren geri çekme mesafesi ise ön 6m. 1. yan 4.ACİL DURUM İHTİYAÇLARININ.)BELİRLENMESİ 4. doğal afet ve sabotaj durumlarında izlenecek acil eylem planının belirlenmesi için izlenecek akış aşağıdaki gibidir.GÜRTEKS İPLİK SAN. yangın. çevre ve toplumu etkileyecek düzeyde büyük kaza riski taşıyan bölümlerde meydana gelebilecek acil durumlarda zararı minimuma indirmek amacıyla hazırlanılmıştır. Acil Eylem Planı Tesis için öngörülen acil eylem planı aşağıdaki verildiği gibidir.ACİL DURUM EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLARI YAPILMASI 5.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ve 12.08. Yangın. Tesis içi yollar minimum 5 m genişliğinde bırakılacaktır.Ş. Tesiste beklenmeyen durumlarda. yan 14m. çevre yeşili dahil çekme mesafesi “20001-30000 m2 “için ön 24m. işçi.08. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU gazetede yayımlanan “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alınacak olup 22. VE TİC.02.08. arka 22 m.2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.5 m arka 6m olarak verilen değerlere uyulacaktır.14.2011 tarihli ve 27841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.ACİL MÜDALE PLANININ VE ACİL DURUM MÜDAHALE Şekil 60. Tesiste 22.ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN BELİRLENMESİ 2. Deprem Ve Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler). Amaç Tesiste. KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ 3.2009 Tarih ve 27327 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında geri çekme mesafelerine uyulacaktır.

Ş. test edilmesi ve gerektiğinde revize edilmesini sağlamaktır.b ile haberleşme sağlanacaktır. jandarma ve emniyet birimleri ile direkt haberleşilecek ve ayrıca Belediye ile Kaymakamlık katı arasında haberleşme her an yapılacaktır. il ve ilçe olanaklarından istifade edilerek yardımın sağlanabileceği kabul edilmiştir. İplik Üretimi ve İplik Boyama Tesisi için hazırlanılmıştır. Haberleşme Tesiste mevcut olacak telefon. A.   109 . güvenlik. telsiz. Tesisin hayati önem taşıması nedeniyle topyekün savunma. sivil savunma ve sabotajlara karşı koruma planı uygulamaktır. Tesisin işletme konusu ürünlerinin yanıcı olması nedeniyle yangın güvenliğini sağlamaktır. Acil durumlarda müdahalenin başarılı olabilmesi için organizasyonun kurulması sorumluların belirlenmesi ve koordinasyonu gerçekleştirmektir. Tesis Müdürlüğü. Yangın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm yangın sistem araç ve gereçleri tesiste bulundurulacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. koruyucu. A. Varsayımlar Çıkabilecek bir kazanın ekolojik dengeyi bozabileceği Parlayıcı ve yanıcı tehlikeli maddelerin olası bir kaza durumunda can ve mal kaybına neden olabileceği Komşu tesis ve sanayi fabrikalarından. Acil durumlarda personelin anında haber alabilmesi için tesisin her tarafından duyulabilen alarm sistemi kurdurmaktır.Ş. Uygulama Tesisin Acil Müdahale Planının hazırlanılması. Hedef Acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek ve tesis olanaklarını kullanabilmektir. cep telefonu v. Ve Tic. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Kapsam Gürteks İplik San. faks. VE TİC.

Ayrıca önemli telefon numaralarını belirten birimlerin listesi de güvenlik binasında bulundurulur. ekipman ve diğer imkanların. kazanın etkileyebileceği alanlar düşünüldüğünde haberleşmenin çok önemli olması nedeniyle araç telefondan ve diğer iletişim araçlarından da yararlanılır.   110 . Acil durum planlarının uygulanması sırasında tesis personelini bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır. acil durum müdahale komisyon başkanı verir. Duyuru Ve İletişim Sistemi Herhangi bir kaza durumunda tesis müdürü en yakın mahalli güvenlik birimlerine ve mülki amirine olayı haber verir. Personelin kişisel koruyucu malzemeleri temin edilerek. Acil Durum Sonrası Yapılacak İşlemler Acil durum bittiğinde bölgeye giriş iznini. Acil durumda yangınlara müdahale kaynağı olarak yaygın olarak yangın malzemesi ve teçhizatı bulundurulacaktır. Acil durumun sona erdiği telefon radyo ve diğer iletişim araçları ile haber verilir. Bu tür kazalarda. Acil durumlara müdahale komisyon başkanı. A. gerektiğinde sağlanabilmesi için komşu tesis ve fabrikalar ile güvenlik birimleri ve diğer olanaklarının temini amacıyla ilgililerle işbirliği yapmaktır. VE TİC. İlk yardım ve diğer acil tıbbi malzeme her an tesiste yeterli miktarda bulundurulacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. yardımcıları ve üyelerinin bilgileri dahilinde telefon ve diğer iletişim araçları ile Kaymakamlık bağlı bulunduğu Belediye ve Emniyet güçleri tarafından duyurulur. malzemeler tesis bünyesinde muhafaza edilir.Ş. Acil Durum Müdahale Kaynakları Acil durum planında görev alan personelin kimlikleri unvanları ve telefon numaralarını belirleyen uygun yerlerde asılı bulundurulur. Ayrıca acil durumlarda müdahale komisyonu başkanı veya başkan yardımcılarından birine haber ulaştırılır. Acil durumlara hazırlık ve müdahale amacıyla kullanabilecek teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Acil müdahaleye gerekli insan gücü ve diğer olanakların bulundurulmasını sağlamaktır. Gerekli personel.

  111 . olay ya da kaza yerine ulaştığı andan itibaren Acil Durum Amiri olur. Tesis Müdürü. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Belediye Başkanlığı Eğitim Ve Tatbikatlar Tesis Müdürü her ay personele yangın eğitim tatbikatlarını yaptırır. İl Sivil Savunma Müdürlüğü görevlilerince Sivil Savunma eğitimi verilir.Bomba ve Tehditlere karşı acil plan Acil planlar hazırlanılırken en kötü sonuçlar göz önünde bulundurularak plan ayrıntıları geçmiş sektörel tecrübelerle belirlenir. tesis ekipman ve makinelerine olası etkileri belirlenir. Tüm personele acil müdahale bilinci verilmelidir. Acil planın uygulama başarısı insan faktörüne bağlıdır. Sağlık Görevlisi tarafından ilk yardım eğitimi verilir. tesisin içinde veya dışında meydana gelebilecek olayların tespit edilmesidir. insan. kazanın meydana geldiği tesis yöneticisi ile aşağıdaki kurum temsilcilerine bilgi verilir. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Zarar görmüş bölgenin izlenmesi incelenmesi ve gerekli kayıtlar için. Yapılan bu tespitler ile meydana gelebilecek olayların. ihbarlı veya ihbarsız olmak üzere yangın eğitim ve tatbikatları gerçekleştirir. Acil Planlarda Uygulanacak Genel Kurallar Acil durumlarda en yetkili kişi Acil Durum Amiridir. Bu nedenle tüm tesis çalışanları periyodik olarak eğitim ve tatbikatlara katılmalı kendilerini her an olumsuz olaylara karşı hazırlamalıdır. çevre.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. Tesis Müdürünün bulunmadığı durumlarda bu görevi Tesis Müdür Yardımcısı yürütür. Acil Plan Uygulanacak Durumlar Acil durum planlamasının ilk aşaması. İnsanlarda acil durum ve acil duruma müdahale bilinci yerleşmiş olmalıdır. Ayrıca tesiste senaryolu. A. Olası kaza ve olaylar ile acil durum planları aşağıdaki şekildedir. Etkin bir müdahale için kapsamlı eğitim ve tatbikatlar önemli bir husustur. Bu bilgilendirme ile acil durumda iyi ve etkin bir müdahale imkanı sağlayacaktır. Tesis içinde yangın meydana geldiğinde acil plan Deprem halinde uyulacak acil plan Sel ve su baskınlarında uyulacak acil plan Terör –Sabotaj. Bu tespitler acil duruma yol açabilecek kaza ve olayların tanımıdır. VE TİC.

Acil Durum Operasyon Amiri olur. VE TİC. mümkün olduğunca tesis personeli içinden belirlenir. Acil durumlarda tesis içinde bulunan herkes Acil durum amirinden gelecek talimatlar doğrultusunda hareket etmek üzere Toplanma yerine gider. Bu merkezde bulunması gereken donanımlar: Yeterli kapasitede dahili ve harici telefonlar Değişik GSM operatörlerine ait cep telefonları Telsiz Kişisel koruyucu ve kurtarma ekipmanları Tesisi ve çevresini tanımlayan plan projeler İlgililere ait adres ve telefonlar Tüm personelin ve insanların kolayca ulaşabileceği bir güzergâh üzerinde uygun bir alan acil durumda kullanılmak üzere toplanma yeri olarak belirlenir. Acil durum için oluşturulacak ekipler. Acil durumlar mekanik veya elektrik aksamlı alarm sistemleri ile duyurulur.Ş. Operasyon Amiri. tesis içi operasyonlardan sorumlu olan İşletme Amiri. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Acil durumlarda uyulması gereken planlardan Acil Durum Amiri sorumlu ve yetkilidir. Acil durumlarda kriz merkezi veya karargah olarak kullanılmak üzere minimum risk taşıyan alanda Acil Durum Kontrol Merkezi oluşturulur. Gelişen olaylara göre yeni planlar uygulamaya koyar. İşletme Amirinin bulunmadığı durumlarda bu görevi Tesis Müdür Yardımcısı yürütür.GÜRTEKS İPLİK SAN. Acil durumlarda gerekli yerleri telefon ile aramak veya bilgi edinmek gibi iletişim işleri Güvenlik Görevlilerince yapılır. Toplanma yeri özel işaretlerle belirtilir ve ulaşım kolaylığı ile alan kontrollü ve düzen altında tutulur.   112 . Acil duruma müdahale için oluşturulacak ekip. Acil durumun özelliğine göre Acil Durum Amiri acil planlarda yer almayan değişik amaçlara göre ekipler oluşturabilir. A. Acil planlarda kişiler isim olarak yer alır. Acil Durum Amirinin verdiği operasyon talimatlarının uygulanması ile ekiplerin sevk ve idaresinden sorumludur. İlk yardım ekibi Yangınla mücadele ekibi Haberleşme ekibi Operasyon bakım ekibi Lojistik destek ekibi olarak sıralanabilir. Ekip üyelerinin konu hakkında eğitimli olmasına özen gösterilir. Acil durumlarda.

tesis ve sahayı tanıyan personeller arasından oluşturulur. Her türlü elektrik trafo operasyonları bu konuda eğitim almış kişilerce yapılır. en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulması gerekmektedir.GÜRTEKS İPLİK SAN. Komşu kuruluşlar ile acil planda yer alan kurum ve kuruluşlar da durumdan haberdar edilir. Bu sebeple her işyerinde yeterli miktarda ve evsafta bu cihazlardan bulundurulması gereklidir. yiyecek gibi hizmet sorumlusu için konu ile ilgili kişiler seçilir. Karbodioksit. Tesis İçinde Yangın Meydana Geldiğinde Acil Plan Tesisin herhangi bir noktasında yangın görülmesi halinde yangını gören kişi yangın yerinden ve yangından alarm düğmesine basarak tesisi alarm durumuna getirir. Yangın büyüme olasılığına göre itfaiyeye haber verilir. Seyyar yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kere kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri üzerlerine asılacak etiketlerde belirtilmelidir.Ş. Tesis giriş çıkış kapılarında trafik kontrol altına alınarak tesis içinde bulunan araçların çıkışı sağlanır. Tesis içinde bulunan personel Yangınla Mücadele Planında yer alan ekipleri oluşturmak üzere harekete geçer. İşyerlerine fayda yerine zarar vermektedir. yangınla mücadele konusunda yeterli teorik ve pratik eğitim almış kişilerden oluşturulur. Yangınla Mücadele Ekibi. Ancak bunların periyodik kontrol ve bakımları yaptırılmaz ise ihtiyaç anında kullanılamamaktadır. 1-Seyyar Yangın söndürme cihazının kontrolü. Operasyon Bakım Ekibi. Seyyar yangın söndürme cihazları yangın başlangıcında çok etkili olarak kullanılmaktadır. karbon tetraklörürlü ve benzeri kimyasal maddeli cihazlar kullanıldıktan sonra tekrar doldurulmalıdır. bikarbonat tozlu. Can kurtaran hizmetleri için temel acil müdahale imkanları bulunan kuruluşlar ile anlaşma tercih edilmelidir. VE TİC. Lojistik Destek Ekibi. ilk yardım eğitimi almış kişilerden oluşturulur. müdahalelere imkan tanınacak şekilde yol güzergahı açık tutulmaya çalışılır.   113 . Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat-asitli) yangın söndürme cihazları. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU İlk Yardım Ekibi. A. ulaşım. diğer ekiplerin ihtiyacı için malzeme ikmal. Çünkü yetkililer bu cihazlara güvenmekte fakat kontrolsüzlük sebebiyle cihazlar görev yapmayınca büyük zararlara sebebiyet verilmektedir.

yangına karşı savunma eğitimi yapılacak. Tesis müdürü tesis içi ve dışı tüm operasyonların. nazari ve ameli olarak gösterilecek. bu denemeler. İşyerlerinde altı ayda bir. Yangın sonrasında yoğun iş gücü gereksinimine hazırlık amacıyla tesis ve çevresinde bu hizmeti verebilecek kuruluşların listesi Acil Durum Kontrol Merkezinde bulundurulur. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra Tesis müdürü merkez ofisteki ilgili birimlere verilmek üzere olayı detayları ile bir rapor halinde özetler. Pat. A. yangın savunma söndürme kurtarma denemeleri yapılacak. gelen yardımların koordinasyonunu sağlar. bekçiler ile çalışanlar arasında seçilecek yeterli sayıda yardımcı personelden bir yangın söndürme ekibi oluşturulacak ve bu personele. 7-Motopompların kontrolü: İşyerinde yangın söndürmek için kullanılan motopomplar en az altı ayda bir kere kontrol ettirilecektir. her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecek. VE TİC. yeterli eğitim yapılacaktır. yetkili ve tecrübeli bir şef. Parlayıcı. gerekli malzeme ve teçhizatın nasıl kullanılacağı öğretilecektir. lastik hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir. 4-İtfaiye Teşkilatının ayda bir yapılan yangın savunma ve söndürme denemeleri. Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde. patlayıcı maddelerle iştigal edilen işyerlerinde. Deprem Anında Uygulanacak Acil Plan Deprem gibi doğal afetler ile karşılaşıldığında telaşa kapılmamak ilk ve en önemli tedbirdir.   114 . yangın anında yapılacak görevler gösterilecek. bu denemeler gerçek yangın şartlarında yapılacak. 3-Yangın söndürme ekipleri ve eğitimleri: Özel itfaiye teşkilatı bulunmayan işyerlerinde. Maddelerin bulunduğu yerlerde ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları. 6-Yangın hortumlarının kontrolü: Lastik olmayan hortumlar.GÜRTEKS İPLİK SAN. işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcıdan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri yangın planlarına uygun olarak tertiplenecektir. Her gün beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır. hangi tür söndürme alet ve cihazlarının hangi tür yangınlarda nasıl kullanılacağı. alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı. Soğukkanlılıkla acil durum planı ve önlemler için uygulamalar başlatılmalıdır. açık ateş ve kıvılcım yasağını belirten uyarı levhaları bulunacaktır.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 2-Altı ayda bir alarm ve tahliye denemeleri. en az ayda bir defa. 5-Par.

Her türlü işletme faaliyeti durdurularak tesisin elektrik – enerji besleme sistemleri. deprem şiddeti ve artçı sarsıntılar ile ilgili resmi kaynaklarla irtibata geçilerek bilgi edinilir. Depo ve atölyelerin tahliyesi söz konusu ise tehlikeli.   115 . Olası kötü koşullara hazırlık amacıyla merkez ofiste ilgililere bilgi aktarılır. VE TİC. Büro ve ofislerin tahliyesi söz konusu olduğunda kıymetli evrak ile bilgisayar sistemi ve kayıtlarının tahliyesine öncelik verilir. depremin merkezi. Bu nedenle bu gibi durumlarda uygulanacak acil planlar belirli program dahilinde ilerler. A.GÜRTEKS İPLİK SAN. Su seviyesinin artışı durduğunda veya azalmaya başladığında su baskını sonrasında yapılacak işlemler için program belirlenir. Tesis dışında bulunan tüm personel ile iletişim kurularak göreve çağrılır. Alınan bilgilere göre. Aksi durumda ise personelin ve tesisin depremden alacağı hasarları minimuma indirmek için güvenlik önlemleri alınır. Tesis ekipmanları tesis müdürü başkanlığında yetkililerce gezilerek kontrol edilir ve durum tespiti yapılarak tutanak düzenlenir. zararlı zehirli maddelerin sel sularına kapılmasını önlemek amacıyla bu maddeler öncelikli olarak tahliye edilir. sızıntı ve kaçak olup olmadığı kontrol edilerek tesis güvenliği sağlanır.Ş. su tahliye sistemlerinin temini için girişimlerde bulunulur. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Araç trafiği ve tesisi giriş çıkışı kontrol altına alınmalıdır. Sel ya da su baskını en olumsuz şartlara göre değerlendirilip yeni ve güncel bir program hazırlanılarak derhal uygulamaya geçilir. Herhangi bir tıkanıklık görüldüğünde tesis imkanları ile müdahale ile giderilmeye çalışılır. Sel Ve Su Baskınlarında Uygulanacak Acil Plan Sel ve su baskınları aniden gelişen bir olay olmayıp bir süreç içinde gelişirler. Deprem ile ilgili olarak. Yağışların başlamasıyla birlikte genel saha drenaj ve giderleri ile rögarlar ilgililer tarafından kontrol edilir. Yerel imkanlar araştırılarak. genel durum ve tesisin emniyetli olması halinde faaliyetler aşamalı olarak başlatılır. Bakım onarım çalışmaları için bir iş programı yapılarak faaliyetlere aşamalı olarak başlanır. İhtiyaç duyulması muhtemel olan yoğun iş gücü için vasıfsız elemanlar için girişimlerinde bulunulur. Yağışların artması veya su seviyesinin yükselmesi devam ediyorsa elektrik sistemleri üzerinde risk taşıyan elektrikli ekipmanların enerjileri ana panelden kesilir. Kapalı alanda çalışan personel en yakın ve emniyetli gördükleri çıkıştan güvenli bir yere mümkünse toplanma yerine gider ve muhtemel müdahaleler için acil durum amirinin talimatlarını bekler.

A. Endüstriyel Bölgeler. depolar.(Arazi Islahı. Güvenlik görevlileri bu hususta eğitilmiş olup alacakları görevler bellidir.Ş.15. atölyeler ofisler yani tesisin tamamı yetkililer tarafından gezilerek kontrol edilir ve durum tespiti yapılarak tutanak düzenlenir. Terör Sabotaj Bomba Ve Tehditlere Karşı Acil Plan Adi ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir tehdit anında güvenlik görevlileri paniğe kapılmadan tesis müdürü ‘nün bilgisi ve talimatı dahilinde gerekli önlemi alır.GÜRTEKS İPLİK SAN. Su Ürünleri Potansiyel Üretim Alanları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler. Paniğe kapılmadan olay yerine güvenlik güçleri gelinceye kadar vakit kazanılmaya çalışılır. 17. Telefon veya diğer sistemler ile Jandarma ve Emniyet güçleri haberdar edilir. IV. maddesine göre Bakanlık tarafından belirlenmiş olan prosedüre göre Halkın Katılımı Toplantısı yapılmamış olup proje sahibi tarafından faaliyete ilişkin olarak ulusal ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerde (projenin yeri.2008 tarih ve 26939 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde.07. İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler. Olağan üstü durumlar ve özel hükümler.   Madde 24 – (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak prosedür Bakanlıkça belirlenir. Faaliyetin gerçekleşeceği alan Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olduğundan işletme faaliyete kapandıktan sonra da sanayi amaçlı kullanım söz konusu olabilecektir. İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri. Söz konusu ilanlar Şekil 61 de sunulmuştur.   116 . Serbest Bölgeler. Meydana gelebilecek olumsuz bir olayda Tesis müdürü derhal olaydan haberdar edilir. BÖLÜM V:HALKIN KATILIMI Halkın katılımı ile ilgili verebilecek bilgi ve belgeler (varsa proje kapsamında yapılan değişiklikler). özellikleri ve projeye ilişkin halkın görüşlerinin Bakanlık veya Valiliğe iletileceğini belirtir) ilan verilmiştir. VE TİC. Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılacak alanlar. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Sular tamamen çekildikten sonra tesis içinde tesis ekipmanları. Rehabilitasyon Ve Rekreasyon Çalışmaları). c) Organize Sanayi Bölgeleri. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınıp olayın bulunduğu çevrede kalabalık oluşmamasına dikkat edilir.

VE TİC.Ş. a) Yerel Gazete İlanı Şekil 61 b) Ulusal Gazete İlanı   117 .GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Şekil 61. A.

08. firmanın sektör tecrübeleri doğrultusunda iplik boyama ünitesinin de yatırım konusuna dahil edilmesi planlanmıştır.Ş.11. Proje kapsamında aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır. 1800 ton/yıl tow boyama kapasitesi planlanmaktadır.03.1991/20834.2010 tarih ve B. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU BÖLÜM V1. 04.04. 15.00.1999/23790. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 25k.YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu bölümde projenin genel özeti yapılarak ilgili yönetmeliklere uyacağının taahhüdünün verilmesi.811 m2 ‘lik arazinin 15.1992/21150. Tesiste 6000 ton/yıl akrilik iplik üretimi.03/4062912 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü görüşü ile iplik imalatı tesisi yatırımına başlayan Gürteks İplik San. sosyal tesisler için kapalı alan olarak kullanılacaktır. 7200 ton/yıl polyester iplik üretimi kapasitesi ile 6000 ton/yıl çile boyama. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 31.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği” 18.2005/25777 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 10. teşvik edilmesi kapsamında yapılan uygulamalar doğrultusunda yatırım konusunun genişletilmesi için ar-ge çalışmaları yapılarak.1984 tarih ve 18565 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” 14.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ve 03.27.1998/23464.11.04.03. VE TİC. A.Ş. tarafından kurulması planlanan iplik üretimi ve iplik boyama tesisidir. 29. 2 parsel de kayıtlı alan üzerinde Gürteks İplik San. 25. 18.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”   118 . 22.Ş. Ve Tic. Bölgede tekstil sektöründeki yatırımların desteklenmesi.1a pafta.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30. 22.1994/22099.06.) Proje konusu faaliyet Gaziantep ili. Şehitkamil ilçesi III.500 m2 ‘si idari. 200 ada.02.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı.18.4.GÜRTEKS İPLİK SAN. Bu doğrultuda da 10. Ve Tic.2003 Tarihli Ve 25134 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İş Kanunu Ve İlgili Tüzükleri 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 23. Faaliyet alanında tesis çalışmalarına iplik üretimi ile başlamıştır.12.03.03.04.2002/24736. işletme binası.08. 05.2000/24034.08.09.’nin daha sonra planlanan “iplik boyama ünitesi” için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 02.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” 03.04. A.İÇO.

04.GÜRTEKS İPLİK SAN.11. A.12. 2009 tarih ve 27402 sayılı “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin.02.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 26.2010 tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik   119 .11.07. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 19.03.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 26.12.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 25.Ş.03. VE TİC.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği “30.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 05.06.03.04. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 26.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde 30.07. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. 23.03.2008 Tarih Ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 17.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.2010Tarih Ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.2006 Tarih Ve 26357 Sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”.05.12. 30.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile 1.

2010 Tarih Ve 27579 Sayılı Tehlikesiz Ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 30.2010 Tarih Ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 12. A. VE TİC.03.07. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 04. 22.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.GÜRTEKS İPLİK SAN.03.05.Ş.07.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 30.06.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik   120 .2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30. 04.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 30.03.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 08.09.06.

2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır. Faaliyet kapsamında inşaat-montaj aşamasında meydana gelecek gürültüler için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII Tablo-5’te yer alan şantiye alanlarından bina için 70 dBA.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Ambalaj Atıkları İnşaat çalışmaları esnasında işçilerin su.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.1998/23464. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste oluşacak atıksular Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacaktır. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır. 14. yol için 75 dBA.1999/23790. Oluşacak ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirilecektir. makine montaj aşamasında tehlikeli atık oluşumu beklenmemektedir.08. VE TİC.03. Atık Su İnşaat aşamasında çalışacak işçilerin günlük kullanımları sonucu ~1. diğer kaynaklar için ise 70 dBA olarak verilen sınır değerleri sağlamaktadır.03. 18.12. Dolayısı ile yerleşim yeri için inşaat-montaj aşamasından kaynaklanacak olumsuz bir etki beklenmemektedir. plastik ve metal kutular gibi ~1.03.04. gıda.30. cam.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.2002/24736. 22.5 kg/gün katı atık oluşacaktır.38 kg/gün ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir.09. ne.11. Projenin peyzaj.73 m3 /gün evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. meyve suyu.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”. Katı Atık Projenin inşaat-montaj döneminde işçilerin su. Proje kapsamında zorunlu nedenlerle oluşması halinde atık yağların 30. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18.04. İnşaat-montaj için kullanılacak makinelerden kaynaklanacak gürültü oluşacaktır.02.03.02. tüketimler sonucu ~11.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.09. 13. Oluşması söz konusu olduğunda tehlikeli atıkların 30. 30. 25.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN.04. Gürültü Tehlikeli Atıklar Projenin peyzaj çalışmaları.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.2000/24034. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak makineler bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık yağ oluşumu beklenmemektedir.03.1994/22099.   121 . vb.03.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.1991/20834. 05. 22. Tıbbi Atıklar Atık Yağlar İnşaat ve montaj çalışmalarında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda en yakın sağlık birimleri tercih edileceğinden faaliyet alanında tıbbi atık oluşmayacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 68. 15.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır.1992/21150.03.Ş. A.06.07. 29. Tesiste oluşması halinde tıbbi atıkların 30.04. Madde-19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek. Proje kapsamında 31. vb. gıda tüketimlerinden kaynaklanacak kâğıt. Katı atıkların bertarafında 14. 30. Faaliyet kapsamında 24.07. 02.04.

Tehlikeli Kimyasallar Tehlikesiz Ve İnert Atıklar Projenin gerçekleşeceği alanda kullanılacak olan tahtalardan. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste inşaat-montaj aşamasında zaruri nedenlerle kimyasal kullanılması halinde söz konusu kimyasalların 26. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek. VE TİC. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste.03. Zaruri bir nedenle oluşması halinde ÖTL’ lerin 25.12. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı)   Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Projenin inşaat ve montaj çalışmaları esnasında tehlikeli ve kimyasal nitelikli maddeler kullanımı beklenmemektedir.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 68.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak.Ş. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanması ve kullanılması sağlanacaktır. d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak. A.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin.GÜRTEKS İPLİK SAN. Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12. montaj için kullanılacak olan demir parçalarından kaynaklanabilecek atıklar oluşabilecektir. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Peyzaj. sızdırmaz. ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak. “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”.05.         122 . atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır.11. belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır. c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında ömrünü tamamlamış lastik oluşumu beklenmemektedir. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır. atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel.

depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır.03. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak.04.GÜRTEKS İPLİK SAN. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Atık Pil ve Akümülatörler Atık pillerin 31.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır.   123 . Hafriyat Atıkları Hafriyat atığı oluşması durumunda 18. Bu nedenle bitkisel atık yağ oluşumu beklenmemektedir. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır.03. VE TİC. depolanması.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir.08. Proje konusu tesiste iplik üretim ünitesi için yapılmış olan kapalı alan inşaatı tamamlanmış olup boyama ünitesi için de bu alandan faydalanılacaktır. Proje konusu faaliyet kapsamında el feneri vb. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 68.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği. b ) Hammaddelerin kullanımı.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. İnşaat-Montaj Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Projenin peyzaj. Bitkisel Atık Yağ Tesiste oluşması halinde bitkisel atık yağlar 19. atıkların biriktirilmesi. A.03. a) Her türlü atık ve artığı. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” usul ve esaslarına uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. toprağa zarar verecek şekilde. Toprak Kirliliği Proje kapsamında tesiste yapılacak olan inşaat-montaj çalışmalarında toprak kirliliğine neden olacak bir faaliyet bulunmamaktadır.06. Bahse konu tesis için arazi hazırlaması yapılmayacağından faaliyetten kaynaklı bitkisel toprak ve hafriyat atığı oluşmayacaktır. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. Bu aşamada işçiler için yemek hazır olarak taşıma ile getirilecektir. c) Kaza vb.Ş. montaj çalışmaları esnasında kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımları yapılmış olarak faaliyet alanına getirileceğinden inşaat ve montaj çalışmalarında atık akümülatör oluşumu beklenmemektedir. cihazlar kullanılacağından atık pil oluşabilecektir.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı. 30.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Tesiste işletme döneminde iplik üretim bölümünde 160, boyama bölümünde 50 toplam 210 kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda ~ 36,33 m3/gün evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. 26 m3/gün Proses kaynaklı atıksu oluçacaktır. Tesis temizlemeden kaynaklanacak 0,93m3/gün oluşacaktır. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste oluşacak atıksular Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kanal standartları sağlanarak tesis atık sularının sızdırmaz borular ile Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılacak ve kanal bağlantı izni alınmış ve ekte sunulmuştur. Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30.03.2010Tarih ve 27537 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hüküm ve esaslarına uyulacaktır. Tesiste oluşan katı atıklar Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde–18, Madde-19 hükümlerine uygun olarak sızdırmaz ve kokuya mahal vermeyecek şekilde üstü kapalı konteynırlarda biriktirilecek, atıklar Şehitkâmil Belediyesi tarafından toplanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katı atık deponi sahasında bertarafı sağlanacaktır. Katı atıkların bertarafında 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.04.1991/20834, 22.02.1992/21150, 02.11.1994/22099, 15.09.1998/23464, 18.08.1999/23790, 29.04.2000/24034, 25.04.2002/24736, 05.04.2005/25777 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri hükümlerine uyulacaktır. 2008 yılı TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamalarda 241,5 kg/gün katı atık içerisinde ~28,98 kg/gün evsel ambalaj atığı oluşacağı tahmin edilmektedir. Ürünlerin ambalajlanması ile ilgili olarak ambalaj kullanımı ve kullanılan ambalajlardan kaynaklanacak ambalaj atıklarının 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre kullanımı ve geri kazanımı sağlanacaktır. f) Ürünlerin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü, geri kazanımı en kolay en ekonomik olacak ambalajlar kullanılacaktır. g) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajlar tercih edilecektir. h) Yönetmelik Ek -5 ‘inde yer alan “Piyasaya Süren Müracaat Formu”nu doldurabilmek için Bakanlığa/İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat edilerek internet erişim şifresi ile kod numarası alınacaktır. i) Her yıl Şubat ayı sonunda doldurularak Ek -5 Piyasaya Süren Müracaat Formu”nun internet bildirimleri yapılacaktır. j) Ve söz konusu yönetmelikte, ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması ile ilgili diğer hükümlerine uyulacaktır. Faaliyet kapsamında 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,30.03.2010 Tarih ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.

Atık Su (Evsel Nitelikli, Proses Kaynaklı, Tesis Temizleme)

Katı Atık

Projenin işletme döneminde işçilerin su, gıda, vb. tüketimler sonucu ~241,5 kg/gün katı atık oluşacaktır.

Ambalaj Atıkları

İşletme döneminde çalışanların su, gıda ürünleri vb. tüketimi sonucu oluşacak ambalaj atıkları ile ürünlerin piyasaya sürümü için kullanılacak ambalajların atıkları söz konusu olacaktır.

                   
124

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

 
Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesisin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır: SKHKKY Ek 2 kapsamında değerlendirilmesi; Karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksitler toz emisyonları sınır değerleri sağlamaktadır. SKHKKY Ek 3 kapsamında değerlendirilmesi; Yapılan hesaplamalara göre sınır değerler sağlandığından sürekli ölçüm cihazı ile izlenmesine gerek olmayacaktır. SKHKKY Ek 4 kapsamında değerlendirilmesi; İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti kapsamında tesisin anma ısıl gücünün 1,2MW ‘ın üzerinde olması dolayısı ile tesis baca yüksekliği SKHKKY göre abak hesabı ile belirlenecektir. SKHKKY Ek 5 kapsamında değerlendirilmesi; Ek 5 Kirletici vasfı yüksek tesisler listesinde Ek-5 A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri 5) Gaz yakıtlı yakma tesisleri kapsamındadır. Tesis 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) , 30.03.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında emisyon ölçümleri yaptırılacaktır. Anılan tesis 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24.02.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek 2 1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2MW ve daha büyük 100MW’tan küçük olan tesisler Ek 2 4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları kapsamında yer almakta olup bahsi geçen yönetmelik ve 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” ,30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyularak ölçümleri yaptırılarak Çevre izni alınacaktır. Yanma kaynaklı emisyonun yanı sıra boyama ve kurutma işlemleri esnasında VOC emisyonları oluşması beklenmektedir. SKHKKY Ek 1 .1 h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları: Tesisin üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu dikkate alınarak tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülecektir.

Emisyon

Doğalgazın yakıt olarak kullanılacağı yakma sistemi yanma gazları emisyonları ile boyama, kurutma işlemlerinden kaynaklanacak VOC (Volatile Organic Compound/ Uçucu Organik Bileşik) emisyonları olacaktır.

                     
125

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU

   
Tablo 69. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tesiste makinelerin çalışması sonucu oluşacak gürültünün çevreye olası olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Yönetmelik kapsamında Madde 22 – (1) Endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler olan a) Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo4’te verilen sınır değerleri aşamaz. b) Her bir işyeri, atölye, imalathane ve benzeri işletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. c) Birden fazla işyerleri, atölye imalathane ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar ile Organize veya İhtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 710 dBA aralığından fazla aşamaz. Toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye, dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir. ç) Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal değişimlerde 5 dBA’lık, ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye ayarlaması yapılır. d) Endüstri tesisleri ile bunların dışında kalan işletme ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz. Hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelikte Ek-VIII’de yer alan Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerine uyulacaktır. Proje konusu tesis, 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve 24.02.2010 Tarih ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. Faaliyet kapsamında tesiste 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”nde belirtilen hüküm ve esaslara uyulacaktır.

Gürültü

Tesisteki makine ve ekipmandan kaynaklanacak gürültü oluşacaktır.

                         
126

* Üretilen atıklarla ilgili kayıt tutularak. Çevre Lisansına sahip geri kazanım tesislerinde gerikazanımı/bertarafı sağlanacaktır.03. konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları. * Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV göre atığın sınıflandırılması yapılırken tehlikeli olmadığı düşünülen atıklar için tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin tespiti için akredite laboratuarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş kuruluşlarca analizler yapılarak Bakanlığa belgelenecektir. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje kapsamında oluşacak tehlikeli atıkların 30. * Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini. bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlayacak üç yıllık atık yönetim planını hazırlanarak valilikten onay alınacaktır. * Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. * Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise gönderilecek veya taşıyıcının atığı geri getirmesi ve bertarafı sağlanacaktır. (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren ulusal atık taşıma formunu doldurularak ve öngörülen prosedüre uyulacaktır. Ayrıca ilgili yönetmeliğin aşağıda yer alan Madde 9 yer alan atık üreticisi ile ilgili olarak aşağıdaki ilgili yükümlülüklerine uyulacaktır. olabileceğinden bu cihazlardaki kulanım ömrünü tamamlamış piller olacaktır. adını. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirilerek ve bu kişinin. emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmesi. * Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda.03. atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılacaktır. * Atıkların taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uyulacak.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek. üstüpü. konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer verilmesi.Ş. kullanılan kimyasalların kontamine olmuş ambalajları ve tesiste pil ile çalışan aletler. atıkların geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin alınacaktır.04. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Tablo 69. * Yönetmelik hükümlerine uygun olarak. sızdırmaz. iki ay içinde valiliğe gönderilecek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV yer alan atık tanımlama kodu kullanılacak ve bir yıl boyunca bildirimin bir nüshasını imzalı ve kaşeli olarak saklanacaktır.     127 . * Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam. VE TİC. telefonunu valiliğe bildirilecektir.09. * Yönetmelik (Ek 8) de ve Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında yer alan atık beyan formunu.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. * Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacaktır. konteynırların devamlı kapalı kalmasının sağlanması.GÜRTEKS İPLİK SAN. her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgiler doldurularak. depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtilmesi. aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarılması. atıkların kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanması sağlanacaktır. Tehlikeli Atıklar Projenin işletme aşamasında oluşacak tehlikeli atıklar makine ekipmanların bakım onarımı sonucu oluşacak atık yağlar. 14. * Ayda bin kilograma kadar biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. A.2009 Tarih ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile atıkların taşınması sağlanacaktır. * Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamalar karşılanacaktır.

“Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”. Aynı zamanda acil durumlar söz konusu olduğunda proje alanına en yakın sağlık biriminden yararlanılacaktır. * Atık kodları esas alarak atık yağlara ilişkin işlemler hakkında kayıt tutulacak ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek. Atık Yağlar Proje kapsamında kullanılan makinelerin yıllık bakımları neticesinde kullanılmış makine şanzıman yağları. Atık yağ miktarları oluşumları tesis kapasitesi.07.03. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30. 30. tıbbi atık oluşabilecektir. bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirilecek. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. formların tesiste kimyasal kullanımı ile ilgili birimlerdeki personele ulaştırılması sağlanacaktır.   128 .2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak bertarafı/geri kazanımı sağlanacaktır. bakım onarım zamanı ile değişecektir. Madde 9’ da yer alan aşağıdaki yükümlülükler yerine getirilecektir. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”. “Güvenlik Bilgi Formları” çerçevesinde birbirleri ile etkileşim içinde olmayacak şekilde depolanması.Ş. Üretimde kullanılacak tehlikeli ve toksik özellik içeren kimyasal maddelerin. Proseste kullanılacak olan kimyasallar bazik boya. * Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurulacak. A. makine ömrü makine sayısı. ne. * Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri alınacak. formik asit. sülfirik asit.GÜRTEKS İPLİK SAN.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin. * Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağlar oluşması durumunda bunlar birbirleriyle karıştırılmayacak ve tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolanacak. VE TİC. Söz konusu kimyasalların 26. hüküm ve esaslarına uygun olarak depolanacak ve kullanımları sağlanacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 69. Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Tıbbi Atıklar Tesiste oluşması muhtemel tıbbi atıkların 30. * Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlanacak. bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağlar tesis depolarında muhafaza altına alınacaktır. 22.12. Tehlikeli Kimyasallar Proje konusu faaliyet kapsamında iplik boyama ünitesinde kimyasal kullanımı olacaktır. optik ağartıcı.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”.07. * Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yaptırılacak.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. yumuşatıcı.03. yağlama yağları oluşacaktır.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”. Revirde muayene ve hastaneye sevk işlemleri yapılacak olsa da acil durumlarda ilk yardım malzemelerinin kullanımı söz konusu olacağından. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Proje konusu tesiste devamlı olarak çalıştırılan işçi sayısının 50’den fazla olması nedeniyle revir kurulacaktır. * Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde. antistatik ve telon boyadır. Proje kapsamında oluşan atık yağların 30. retarder. güvenlik bilgi formlarına uygun olarak kullanımı sağlanacak.

sızdırmaz. bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı alan geri kazanım tesisine gönderilecektir. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje konusu faaliyet kapsamında oluşması muhtemel tehlikesiz ve inert atıkların 12.03. ç) Üretilen tehlikesiz ve inert atıklar geri kazanılıyorsa ilgili kayıtları tutulacak.2010 Tarih ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertarafı sağlanacaktır. VE TİC. Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Tesiste kullanılacak forkliftin lastik değişimlerinin söz konusu olması durumunda ömrünü tamamlamış lastik oluşabilecektir. A. atıklar gerekli tedbirler alarak fiziksel. e) Tehlikesiz ve inert atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla. emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla kapatarak) geçici olarak muhafaza edilip.Ş. Tehlikesiz Ve İnert Atıklar Faaliyet kapsamında tesiste prosesten kaynaklanabilecek elyaf kalıntıları. tesisten kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı hazırlanacak ve hazırlanan yönetim planı uygulanacaktır.05.11. d) Tebliğin Ek-1’inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak. c) Tebliğ hükümlerine uygun olarak geri kazanım tesislerine gönderilmeden önce. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   Tablo 69.                             129 . belgeleri beş yıl boyunca saklanacak ve istendiği takdirde ilgililere sunulacaktır. atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi sağlanacak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılanacaktır.2010 Tarih ve 27579 Sayılı Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında bertarafı sağlanacak ve Tebliğin 8. ÖTL’ lerin 25. onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilecek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanacaktır.GÜRTEKS İPLİK SAN. iplik atıkları oluşabilecektir. bu form elektronik ortamda ve yazılı olarak il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilip. kimyasal veya biyolojik işlemlerle geri kazanım tesislerine uygun hale getirilecek veya atık geri kazanım tesisine atık hazırlamak amacıyla kurulmuş ön işlem yapan çevre lisansı alan tesislere gönderilecek.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 30. Madde 8 – Tehlikesiz ve inert atık üreticisinin yükümlülüklerine göre tesiste. b) Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda. Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım formu düzenlenecek. a) Tehlikesiz ve inert atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınacak. atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolanacaktır. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyulacaktır.

Tesiste oluşacak bitkisel atık yağlar 19. el feneri gibi pille çalışan cihazlardan kaynaklı atık pil oluşumu da muhtemeldir. Atık Pil ve Akümülatörler İşletme aşamasında kullanılacak forkliftin bakımı ilgili servis tarafından yapılacak olup. depolanması aşamalarında kaza ihtimali göz önüne alınarak. Proje konusu faaliyet kapsamında oluşacak atık piller evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve en yakın atık pil toplama sistemine verilecektir. toprağa zarar verecek şekilde. A. İşletme Aşaması Çevresel Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Devamı) Atık Türü Kaynağı/ Miktarı Çevresel Etkisi /Alınacak Önlemler Proje konusu faaliyet kapsamında. Tesiste ileriki dönemlerde mutfak yapılması söz konusu olduğunda bitkisel atık yağlar oluşabilecektir. Toprak kirliliği oluşumunun önlenmesi ve toprak kirliliği oluşması halinde giderilmesi için 08. a) Her türlü atık ve artığı. Tesiste bitkisel atık yağ oluşması durumunda. depolamak gibi yasaklanan faaliyetlerde bulunulmayacaktır. VE TİC.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği. durumlarda toprak kirliliği olması durumunda temiz toprak kirli toprak ile karıştırılmayacaktır.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” ve 03. √ Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanacak. * Oluşacak bitkisel atık yağlar diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirilecektir.08. * Atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz. Tesiste kumanda. Bitkisel Atık Yağ Faaliyet kapsamında kurulacak olan tesiste yemekler dışarıdan hazır olarak getirilip yemekhanede sunulacaktır. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU     Tablo 69.Ş. √ Üretim süreci sırasında kullanılan forklift.03. c) Kaza vb.   130 . zorunlu hallerde tesiste akümülatör değişimi yapıldığında atık akümülatör oluşabilecektir.GÜRTEKS İPLİK SAN.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hüküm ve esaslarına uygun olarak lisanslı tesislere teslim edilecektir. depolanması. iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon. * Geri kazanım veya bertaraf tesisleri ile olabilecek uyuşmazlıklarda ilgili valilik ve Bakanlık bilgilendirilerek uyuşmazlık giderilinceye kadar konu olan atık yağlar tesisin kendi deposunda muhafaza altında bulundurulacaktır. pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilecek. atıkların biriktirilmesi. 30. eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödenecek. atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletilmeyecektir. b) Hammaddelerin kullanımı.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hükümler ile bahsi geçen yönetmeliğin usul ve esaslarına uyulacaktır. toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınacaktır.04. Atık pillerin ve atık akümülatörlerin 31.2010 Tarih ve 27537 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak geri kazanımı sağlanacaktır. konteyner ve tank gibi toplama kapları kullanılacaktır.03.06. ilgili mevzuatların hükümlerine uygun olarak gerçekleştirileceğinden toprak kirliliği oluşumu beklenmemektedir. diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin. Toprak Kirliliği Söz konusu tesiste işletme döneminde oluşacak atıklar ve bertarafları. √ Eski akümülatörler ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim edilecek. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek. * Atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanılacak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyası ilgili valiliğe gönderilecek ve bu belgeler 5 yıl süre ile tesiste muhafaza edilecektir. * Atık yağlar lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilecektir.

VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU Faaliyet sahibinin beyan ettiği bilgi. Ayrıca söz konusu faaliyetin çevresel etkilerinin olumsuz etkilerimi azaltmak amacı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 Sayılı Çevre Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da belirtilen hüküm ve esaslar ile bu hükümlere istinaden çıkartılan Yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirler ile meri mevzuat kapsamında gerekli her türlü izin ve ruhsatlar alınacaktır.2003 tarih ve 25134 sayılı resmi gazete de yayımlanan İş Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler ile 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete'de “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” kapsamında gerekli tedbirler alınacaktır.belgeler doğrultusunda hazırlanan ÇED raporuna konu proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarında çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının sağlanması amacıyla 10.Ş.06.GÜRTEKS İPLİK SAN.     131 . A.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.   132 .Ş. belge ve tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EKLER: Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi. A.

1. VEKÂLETNAME   133 .Ş. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.

GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş.2. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. TAAHHÜTNAME   134 . VE TİC. A.

Ş. A.3. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. TİCARET SİCİL GAZETESİ   135 .

VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   136 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A.Ş.

A. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   137 .Ş.

Ş. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   138 .

GÜRTEKS İPLİK SAN. İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İPLİK İMALAT TESİSİ ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMI DEĞERLENDİRME GÖRÜŞÜ   139 . VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. A.Ş.4.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. A.5. MAKİNE YERLEŞİM PLANI   140 . VE TİC.

GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.Ş. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   141 .

VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   142 .Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.

Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.6. VE TİC. ARAZİ TAHSİS BELGESİ   143 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A.

A. ELEKTRİFİKASYON PLANI   144 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.7. VE TİC.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.

Ş. VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   145 .GÜRTEKS İPLİK SAN.

GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   146 .

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   147 . A.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. VE TİC.

VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. SU DAĞITIM PLANI   148 .8.Ş. A.

GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   149 .Ş.

GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   150 . VE TİC.

A. KANAL BAĞLANTI İZNİ   151 .9. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARITMA TESİSİ PLANI   152 .GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. A. VE TİC.10.

VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   153 . A.

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   154 .

11.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. 1/5000 ÖLÇEKLİ PARSELASYON VE İMAR PLANI   155 .GÜRTEKS İPLİK SAN. A. VE TİC.

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   156 . VE TİC. A.

Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   157 . A. VE TİC.

A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VE TİC. 1/1000 ÖLÇEKLİ PARSELASYON PLANI   158 .Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN.12.

Ş. A.13. VE TİC.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA   159 .

A.GÜRTEKS İPLİK SAN. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   160 . VE TİC.Ş.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK. VE TİC.14. A.Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. 1/100000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİK HARİTA   161 .

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   162 .GÜRTEKS İPLİK SAN.Ş. A. VE TİC.

FAALİYET ALAN KOORDİNATLARI   163 . A.15.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC.Ş. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU EK.

A.GÜRTEKS İPLİK SAN. 14. 12. Vol: 1-10. Omurgasızlar ( Entomoloji). İzmir 13. Tükelmat A.2002/24736. A. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU NOTLAR VE KAYNAKLAR: 1.gov.1992/21150. Ufuk Koşkan Atıksu Arıtımının Esasları. Öztürk. Hacer Timur. P.06. 15. A. İzmir. Evsel. www. A.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 19.03. Dr.Ankara 10. Demirsoy. A. 8. T. 1998. 29.1994/22099. 5. 1987. İzzet Öztürk. VE TİC. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı ( Eğrelti Ve Tohumlu Bitkiler).08. Türk Dil Kurumu Yayınları:578. 2. Demirsoy. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ve Ark. Vejetasyon Bilgisi.Ş. 2000.1998/23464. Ankara. 9.2005/25777 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri 20.Ve Ark.2000/24034. İzmir.2010 Tarih Ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 24. 04. H. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18. 1990. Ankara 11. 1965–1988.11. Ankara. T. 25. 02. Ve Ark.04. Flora Of Turkey And The Aegean Islands.Hava Kirliliğinin Ve Kontrolünün Esasları.07.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde 30.1991/20834.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23. Omurgasız Hayvanlar (Böcekler Dışında).12. 3 Temmuz 2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği “30. Ve Ark. 3. 2000. Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Kitabı.1999/23790. 05. Atıksu Arıtma Tesisleri Proses – İşletme – Bakım El Kitabı.tr Çevre İstatistikleri TÜİK 16. 6. 18. Ö. Ankara.02. 12.03. O. Ege Bölgesi Bitki Örtüsü.09. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. 2002. Gaziantep Valiliği Çevre Durum Raporu . Endüstriyel Atıksu Arıtımı Ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü.04. Seçmen. Prof.05. Edinburgh. T. Türkiye Omurgalıları “Sürüngenler”. Ketenoğlu. Demirsoy. Demirsoy. Dr. M.tuik.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ve 03.04. Genel Zoocoğrafya Ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası”. Dr.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Hükümleri 22.06. 9 Eylül Üniv. 1997.04.2010 Tarih Ve 27579 Sayılı Tehlikesiz Ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği   164 . 13/2/2008 Tarih Ve 26786 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31. Ankara.C Gaziantep Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü 15. Aysen Müezzinoğlu. Seçmen. Davis. Ankara. 24. 1997. 4. 14.03. 7. Baytop. 2002. İller Bankası 1989 17.2009. 17.2010Tarih Ve 27537 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21. Ekim. 22. Ö.Ş. Ve Ark.

2008 Tarih Ve 26927 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 31.05.09.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 35.2010 Tarih ve 27589 sayılı Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 34. 30. 2008 ve 27092 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin. www.php/projekitab/44-proje-kitabi-turkce   165 . 31. http://www1.2005 Tarih Ve 25883 Sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 27.12. Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 33.02.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik İle 24.07. www.03. 2009 tarih ve 27402 sayılı “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” .rieter. 08.03.2009 Tarih Ve 27339 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.03.2006 Tarih Ve 26357 Sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29. 11. 22.03. 29.tr/~akrilik/index. Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine.dogakorumadernegi.Ş.2003 Tarihli Ve 25134 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan İş Kanunu Ve İlgili Tüzükleri 36. www.2005 Tarih Ve 25744 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30. 26.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 30. 25.03.2008 ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile 10.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.GÜRTEKS İPLİK SAN. 05.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.tr 38. 04. VE TİC.com.com 40.07.org 37.edu.07.blogspot.12.gantep.06.2010 Tarih Ve 27503 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 32.04.com 39.06. A.03. 30.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 26.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 28.2010 Tarih Ve 27537 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30. 26.08.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği(APAKY)” 03. www.03.dokumatasarım.tekstilportal. İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU 25. 10.11. 23. 30.

VE TİC.Ş.   166 . İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: Adı Soyadı. A. Özgeçmişi.GÜRTEKS İPLİK SAN. Mesleği. Referansları ve İmzaları.

İPLİK ÜRETİMİ VE İPLİK BOYAMA TESİSİ ÇED RAPORU   167 .Ş.GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful