T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞTERİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ÇELİK TEMEL ÇİZİMLERİ

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ ....................................................................... 3 1.1. Yönetmelik ve Şartnameler ........................................................................................... 3 1.1.1. İmar Yönetmeliği .................................................................................................... 3 1.1.2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi............................................................. 3 1.2. Çelik Temel ................................................................................................................... 3 1.2.1. Tanımı ..................................................................................................................... 3 1.2.2. Çeşitleri ................................................................................................................... 4 1.3. Çelik Tekil Temel Planı Çizimi Kuralları...................................................................... 4 1.4. Temel Planı Çizimleri.................................................................................................... 5 1.4.1. Temel ...................................................................................................................... 5 1.4.2. Bağ Kirişleri............................................................................................................ 6 1.5. Temel Kesiti Çizimleri .................................................................................................. 7 1.5.1. Yuvalı Tekil Temel Kesitleri .................................................................................. 8 1.5.2. Ankrajlı Temel Kesitleri ......................................................................................... 8 1.6. Ölçülendirme ............................................................................................................... 10 1.6.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 10 1.6.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 10 1.6.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 11 1.7. Yazılar.......................................................................................................................... 12 1.7.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 12 1.7.2. 3’lük Yazı Şablonu................................................................................................ 12 1.7.3. 5’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 12 1.8. Taramalar..................................................................................................................... 12 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 16 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 17 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 18 2. IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ.................................................................. 18 2.1. Izgara Temel Planı Çizimleri....................................................................................... 18 2.1.1. Kolon..................................................................................................................... 18 2.1.2. Temel Taban Levhası............................................................................................ 19 2.1.3. Bağlantı Korniyeri................................................................................................. 19 2.1.4. Bağ Kirişleri.......................................................................................................... 19 2.1.5. Temel ızgarası ....................................................................................................... 19 2.2. Çelik Izgara Temel Planı Çizimi Kuralları .................................................................. 20 2.3. Temel Kesiti Çizimleri ................................................................................................ 20 2.3.1. Pabuçlar................................................................................................................. 20 2.3.2. Bağ Kirişleri.......................................................................................................... 20 2.3.3. Taban Levhası ....................................................................................................... 20 2.3.4. Kolon..................................................................................................................... 21 2.4. Ölçülendirme ............................................................................................................... 22 2.4.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 22 2.4.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 22

i

2.4.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 23 2.5. Yazılar.......................................................................................................................... 23 2.5.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 23 2.5.2. 3’lük yazı şablonu ................................................................................................. 23 2.5.3. 5’lik yazı şablonu .................................................................................................. 23 2.6. Taramalar..................................................................................................................... 23 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 27 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 28 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 29 3. KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ .................................................................... 29 3.1. Kazık Temel Planı Çizimleri ....................................................................................... 29 3.2. Çelik Kazık Temel Planı Çizimi Kuralları .................................................................. 30 3.3. Temel Kesiti Çizimleri ................................................................................................ 30 3.3.1. Temel Profilini Çizmek......................................................................................... 30 3.3.2. Temeli Çizmek ...................................................................................................... 30 3.4. Ölçülendirme ............................................................................................................... 31 3.4.1. İç Ölçülendirme..................................................................................................... 31 3.4.2. Dış Ölçülendirme .................................................................................................. 32 3.4.3. Kotlu Ölçülendirme............................................................................................... 32 3.5. Yazılar.......................................................................................................................... 33 3.5.1. 2’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 33 3.5.1. 3’lük Yazı Şablonu................................................................................................ 33 3.5.1. 5’lik Yazı Şablonu ................................................................................................ 33 3.6. Taramalar..................................................................................................................... 33 UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 36 PERFORMANS DEĞERLENDİRME............................................................................... 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 40 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 41

ii

modül sonunda performans testi uygulayacak. çizim kalemleri.). T cetveli veya paralel. 40/32 Çelik Konstrüksiyon Çizimi modülünü başarmış olmak MODÜLÜN AMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. gönye. yapıştırma bandı. Temel kesiti çizimini yapabileceksiniz. çizim kâğıdı (eskiz. pergel. Amaçlar Temel planı çizimini yapabileceksiniz. 582YIM209 İnşaat Teknolojisi Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Çelik Temel Çizimleri Bu modül çelik yapı temellerinin çizimini yapma beceri.   EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Öğretmen. beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde temel plan ve kesit çizimlerini standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. aydınger vb. Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. tavır ve tutumların açıklandığı öğrenme materyalidir. Çizim masası. temizlik araçları.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Genel Amaç Okul için gerekli ortam.

iv .

Hepimizin bildiği gibi inşaat alanı. Bu modüller ayrı ayrı alınıp hepsi tamamlandığında inşaat teknolojisi alanının bütününü teşkil edecektir. yapılış biçimleri. Günümüzde bilgi teknolojileri ve iletişim hızla gelişmektedir. Bunlar sizlere birer modül olarak sunulmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak artan bilgi birikimiyle birlikte her meslek dalında uzmanlaşma daha da artmaktadır. Üç boyutlu örnek temel görünümü 1 . insanlığın var oluşundan bu güne kadar devamlı olarak gelişen bir sektördür. gelişen teknoloji ve deprem olgusu sebebiyle tercih edilir hale gelmiş ve buna bağlı olarak da “Çelik Yapı Teknik Ressamlığı” dalı önem kazanmıştır. İnşaat Teknolojisi alanında da artan bilgi birikimi ve teknoloji ile birlikte yeni dallar ortaya çıkmıştır. Bir çelik temeli size en iyi aşağıdaki şekil izah edebilir. plan ve kesitleri hakkında kısa ve öz bilgiler kazandırılarak bunlarla ilgili atölyenizde çizimlerinizi yapabileceksiniz. yapı teknik ve kurallarına uygun olarak çelik yapı temellerinin çeşitleri. Günümüzde gelişen teknolojiler ve teknikler yardımıyla değişik yapı malzemeleri ortaya çıkartılmış ve toplumun ihtiyaçları karşılanmıştır. Bunun yanında inşaat alanı kendi içinde birçok dala bölünmüştür. Eflatun renkler temel betonu ve bağ kirişlerini. mavi renklerle çizilen çizgiler ise temel kolonunu (yuvalı temel) göstermektedir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Çelik yapılar. Bu amaçla Çelik Yapı Temelleri Çizimi modülünde.

2 .

Çelik temel betonarmeye göre daha pahalı olup işçiliği zordur. Temeller projelerde T harfi gösterilir. T2 vb. TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 1. Bu yapıların temellerini araştırınız. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’te yapı yapım teknik kuralları ve uyulması gerekli hususlar açıklanmıştır. koşullarını ve nasıl yapıldıklarını araştırınız.1. İmar Yönetmeliği Büyükşehir ve diğer belediyelerce hazırlanmış yönetmeliklerdir.2. çelik yapıların hesap ve yapım kurallarında çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar bulunmaktadır. 1. depo inşaatlarını gezerek çelik yapı elemanlarının yapılma şekillerini. yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri ve TS 648. Çelik Temel 1. zemin emniyet gerilmesi yüksek (sağlam) zeminlerde uygulanan temel çeşididir.1.2. Tanımı Yapı elemanlarının yüklerini alarak zemine ileten yapı elemanlarına temel denir. fabrika. Çelik temellerin genelinde betonarme ile çelik profiller birlikte kullanılır. TS 498.1. hangar.1. T1. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan çelik konut. Tekil temelin oluşturulması kolon tabanının düzenleniş durumuna göre iki şekilde yapılır. 1.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak çelik yapı temelleriyle ilgi bilgi ve çizimini öğrenebileceksiniz. Çelik yapıların temelleri de betonarme yapılarda olduğu gibi genellikle betonarmeden yapılır. Ancak çok katlı yapıların temelleri. 1. sağlamlık ve ekonomiklik de göz önünde bulundurularak çelikten yapılabilir. Yönetmelik ve Şartnameler 1. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz.1. Tekil temel.2. 3 .

1:Ankrajların görünümü 1. Yuvalı tekil temeller: Tekil temellerde en basit temel şekli yuvalı temel şeklidir. Çelik kolon yuvaya oturduktan sonra yanlardaki boşluklar beton ile doldurulur. Çizimde kullanılacak kalem çeşitleri belirlenir.3. baston bazen de çatal şeklinde olabilir.2. b.2. Ankrajlı temeller: Kolon. Çelik kolonun yükünü ileteceği temel yuvası 10–20 cm daha geniş olacak şekilde hazırlanır. Şekil 1. Şekil 1.1. Temel boyutları belirlenir. Ankraj. Çizim ölçeğine uygun çizim kâğıdı masaya bağlanır. 4 . Bunlar civatalı. kolon ile temel arasında bağlantıyı sağlayan çelikten yapılan elemandır. Ankrajlı temel yapılacaksa ankraj konacak yerler belirlenir.1’de iki tip ankraj görülmektedir. tekil temel yüzeyine konacaksa bu durumda ankrajlı tekil temel yapılır. Temel ve kolona yerleştirilecek profil çeşidi belirlenir. Ankraj çelikleri iki şekilde üretilir. Temel yuvalı yapılacaksa yuva boyutları belirlenir. Çelik Tekil Temel Planı Çizimi Kuralları Çelik temel planını çizebilmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:         Zemin durumuna göre çizilecek temel çeşidi belirlenir. Çizim araç ve gereçleri hazırlanır. Çeşitleri a.

 Yuvalı temel yapılacaksa kolon kenarlarına 10–20 cm boşluk bırakınız (Şekil 1.1.  Akslara göre profilleri çiziniz.  Temele ait çizgileri ölçülerine göre belirleyerek çiziniz.3: Ankrajlı temel görünümü 5 . Temel Planı Çizimleri 1.4. Temel a.2).4. Ankrajlı Temel Ankrajlı temelin yuvalı temele göre işçiliği zor olup daha masraflıdır.3). Yuvalı Tekil Temel Planı Çizimi Yuvalı tekil temeli çizebilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz:  Zemin kat planında oluşturmuş olduğunuz akslardan faydalanarak aksları çiziniz  Temele ait çizgileri ölçülerine göre çiziniz.  Akslara göre profilleri çiziniz. Kolon yanlarına korniyer bağlanır (Şekil 1. Şekil 1. Bu tip temellerde kolonla temel arasına taban levhası yerleştirilir. Şekil 1.  Kolon altına taban levhası yerleştiriniz.2: Kolon kenarlarındaki boşlukların görünümü b.  Yuvalı temel çiziminde olduğu gibi zemin kat planında oluşturduğunuz akslardan faydalanarak aksları çiziniz.1.

Temelde çelik kolon kullanılırsa (yuvalı) görüntü Şekil 1. 6 .2.5 :Çelik temel görünümü 1.4. Özellikle çok katlı yapıların temellerinde aşırı yüklerin temeller arısında dağıtılıp toprağa iletilmesini sağlarlar.4 :Betonarme temel görünümü Şekil 1.    Şekil 1. Betonarme veya çelik temel üzerine konacak çelik kolonların en kesitleri ise hesaplamalar sonucunda daha küçük çıkabilir. Şekil 1. kolon boyutları yapılan statik hesaplar sonucunda daha büyük çıkar.6’da bağ kirişi ile temeller arasındaki bağlantı görülmektedir.5’teki gibi olacaktır. En kesitten görünüm farklılıkları projede de farklılık gösterir. betonarme veya çelikten yapılırlar.4’teki gibi olacaktır. Kolon betonarmeden yapılırsa Şekil 1.Betonarme temel ile çelik temel arasındaki çizim farkları  Betonarme yapıdaki temelde tüm elemanlar betonarme olduğundan. Bağ kirişleri. Bağ Kirişleri Zemindeki oynamalar neticesinde temelde oluşabilecek çökme ve kaymaları engellemek amacıyla yapılan yapı elemanına bağ kirişi denir.

Çizimi. 7 .Şekil 1.6 : Bağ kirişinin görünümü 1. Temel Kesiti Çizimleri Yukarıda çizimi yapılan tekil temel planlarından faydalanarak kesitler şu şekilde çizilir:      Temel kesiti için çizim kâğıdını masaya bağlayınız. Çizgileri taşırken kesilen noktalardan taşımayı ihmal etmeyiniz. Kesiti alınacak temel planını çizim kâğıdınızın üst tarafına bağlayınız.5. Paralel ve gönye yardımıyla kesit çizgisinin geçtiği (A-A veya B-B) yerleri boş çizim kâğıdına aktarınız. plan ve kesit olarak ayrı ayrı ölçerek kontrol ediniz.

Ankrajlı Temel Kesitleri Yukarıda anlatılanlara göre yapılan temel kesit çizimi Şekil 1.9’da görülmektedir.7’de görülmektedir.1. Yuvalı Tekil Temel Kesitleri Yuvalı tekil temel kesitleri Şekil 1.8). Şekil 1.2.7: Temel kesitlerinin görünümü Şekil 1. Tekil temelin üç boyutlu görünümü de verilerek temelin uygulanış şekli daha anlaşılır hale getirilmiştir (Şekil 1.8: Temelin üç boyutlu ortamda görünümü 1.1.5. Şekil 1. 8 . Boy kesitte temel üzerine gelen kolonlar gösterilerek kotlar verilir ve çizgisel ölçülendirme yapılır.10’da ise bir yapıya ait tekil temelin A-A boy kesiti görülmektedir. Temel boy kesitleri yatay ve düşey olarak iki yönde alınır.5.

11’de görülmektedir.Şekil 1.9: Temel kesitinde ankrajların görünümü Şekil 1.10 :Temel boy kesiti Tekil temelin üç boyutlu yakın plan görünümü Şekil 1.11: Ankrajlı temelde temelin üç boyutta görünümü 9 . Şekil 1.

1. 10 . ölçü oklarını yerleştiriniz. Dış ölçülendirmelerde içeriden dışarıya doğru. Ölçülendirme 1.12’de görülmektedir. Şekil 1. Hareketli sınırlar.   Ölçülendireceğiniz plan çizimini karşınıza alınız. İç Ölçülendirme Çelik yapının iç bölümünün ölçülendirmesidir. Dış ölçülendirmede iki ölçü çizgisi arasındaki mesafeyi 8–10 mm alınız. İç ölçülendirme yaparken.     Dolu ve boş yerler. Toplam uzunluk ölçülendirilir. Akslar. gereksiz ölçülendirmenin yapılmamasıdır. Ölçülendirmelerde dikkat edilecek en önemli husus.1. Çizimlerinizde ölçü sınır çizgisini (/) kullanınız.  Ölçü yazılarını sınırlar arasına yazıp.12: İç ölçülendirme 1. Şekle ait iç ölçülendirme Şekil 1. Dış Ölçülendirme İç ölçülendirmede yapılan işlemler dış ölçülendirme için de geçerlidir. çizime yarar yerine zarar vermeye başlar.  Paralel veya T cetvelini gönyesinde tutarak gönye ile çizim sınırlarını belirleyiniz. Gönye ve paralel kullanarak nesne sınırlarını taşıyınız. Yapılan gereksiz her ölçülendirme projenin okunmasını güçleştirir.6.2.6. Dış ölçülendirme yaparken.  Gerekli çizim araç ve gerecini hazırlayınız.6.  İşiniz bittikten sonra çizim paftanızı temizleyiniz.

görünüş ve kesitlerde kullanılan bir ölçülendirme çeşididir. Daha sonraki ölçülendirmeleri de 8 -10 mm mesafelerde alınız. Şekil 1. Şekle ait iç ölçülendirme Şekil 1. Şekil 1. çemberin dört parçaya bölünmesiyle elde edilir ve ortadaki çizgi yazı yazmak için uzatılır (Şekil 1.13: İç ve dış ölçülendirme 1.3. Uzantı çizgilerinin ölçü çizgilerini geçme mesafelerini 3 mm alınız.13’te görülmektedir.14). Kotlu Ölçülendirme Kotlu ölçülendirme plan.15).15: Kesit ve görünüşlerde kotlu ölçülendirme görünümü 11 .    Ölçülendirmelerde şekle en yakın ölçü çizgisini 10 mm mesafede alınız. Uzantı çizgilerinin şekle olan mesafelerini 3 mm alınız.14: Planda kotlu ölçülendirme sembolü Kotlu ölçülendirme yapabilmek için her yükseklik sınırına aşağıdaki sembolü veya bu amaçla kullanılan diğer sembollerden birini çiziniz (Şekil 1.6. Planlarda kullanılan kotlu ölçülendirme. Şekil 1.

7.7. 1.17). 1.1. 5’lik Yazı Şablonu Temel planı ayrıtları.7.2. 2’lik Yazı Şablonu Ölçü çizgilerinin çizilmesinde ve yazıların yazılmasında kullanılacaktır.Şekil 1.  Profil taramasında düz 45°lik çizgi kullanınız. Şekil 1. Şekil 1.3.16 :Kotlu ve çizgisel ölçülendirme görünümü 1. Taramalar  Betonarme taramasında 45°lik düz çizgi ve kesik çizgi kullanınız.17 : Betonarme taraması 12 . 1.8.7. 3’lük Yazı Şablonu Temel planı ayrıtlarının çizilmesinde kullanılacaktır. kesilen yüzeyler ve kesit çizgilerinin çiziminde kullanılabilir.  Beton dolgu taramasında serbest boyutlarda noktalar ve yuvarlaklar yapınız (Şekil 1. Yazılar 1.16’da bir temel kesitinde kotlu ve çizgisel ölçülendirmenin yapılış şekli görülmektedir.

18: Profil ve demirsiz beton taraması 13 .18).Profil ve demirsiz beton taramasında aşağıdaki tarama desenlerinin kullanılması gerekir (Şekil 1. Şekil 1.

Şartnamesi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet  Aksları çiziniz.  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi  Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A.  Çizim paftasını temizleyiniz.  İç ölçülendirmeleri yapınız. 14 .  Temiz ve düzenli olunuz .  Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.  Çiziminizi kontrol ediniz.  Kotlu ölçülendirmeleri yapınız. alınız.). bilgisayar. tepegöz vb. Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar.). Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik  Bağ kirişlerini çiziniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER  Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili  İmar Yönetmeliği: İlgili belediyece yönetmelik ve şartname bilgilerini yayınlanmış yönetmelikler.  T cetveli ve gönyelerinizi temizleyiniz.  Çizim paftasını çinileyiniz.  Kolonları çiziniz.  Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini  Dış ölçülendirmeleri yapınız.  TS 498 Yapı Elemanlarının  Temelleri çiziniz.  Kesit düzlemini çiziniz.  Taramaları yapınız.  Temel kesitlerini çiziniz. vb.  Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz.  İş önlüğünüzü giyiniz. okuyunuz. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz. B-B şekilde faydalanınız (projeksiyon. Bu araçları kullanmasını öğreniniz.  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı  Çizim kâğıdınızı bağlayınız. Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik.

19 : I profillerinin görünümü 2. Şekil 1. Şekil 1.20).21 : Çizimi yapılacak temel detaylarının görünümü 15 . Çizim ölçeği 1/10 alınacaktır (Şekil 1. Aşağıdaki temel pabucunu ve profili çizerek ölçülendiriniz (Şekil 1.21). Aşağıda verilen tekil temeli ölçülendiriniz (Şekil 1.20 : I profilinin ölçülendirilmiş görünümü 3.UYGULAMA SORULARI 1. Şekil 1.19). Aşağıdaki betonarme temeller üzerine yanlarında verilen profilleri destek levhası koyarak kâğıdınıza çiziniz.

2-0.5-0. Tekil temellerin yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel zemininin zayıf olması B) Temel zemininin sulu olması C) Temel zemininin derinlerde olması D) Temel zemininin sağlam olması Yapılış amacına göre tekil temel çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Tekil temellerde temel yuvasının genişliği aşağıdakilerden hangisidir? A) 5–10 B) 10–15 C) 10–20 D) 40–50 Kolon tekil temel yüzeyine oturacaksa kolonla temelin bağlantısını sağlayan demir aşağıdakilerden hangisidir? A) Perçin B) Ankraj C) Bulon D) Kaynak Çelik elemanların ölçülendirilmesinde kullanılan kalem uç kalınlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0. 3. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz.4-0.3 B) 0. 4.7 D) 0.7 2.5 C) 0.6-0. 5. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. 16 .

değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı Gerçekleşme düzeyine göre evet-hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Çelik Proje Çizimi Öğrencinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekil temel plan ve kesiti çizimi yapmak Adı soyadı TEKİL TEMEL PLAN VE KESİTİ Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Kriterleri Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı? Çizimde kullanacağınız A4 kâğıdını hazırladınız mı? Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı? Çizim araç ve gereçlerini temizlediniz mi? Çizim araç ve gereçleriniz kullanılabilecek durumda mı? Kurşun kalemlerinizin uçları çizim için gerekli kalınlıkta mı? Rapido kalemlerinizin mürekkebi var mı? Rapido kalemlerinizin temizliği yapıldı mı? Çizimlere ait ölçekleri biliyor musunuz? Kalem kalınlıklarını öğrenebildiniz mi? Çizim yaparken arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizle diyalog içerisinde misiniz? Öğretmenin yardımına ihtiyaç olmadan çizimi yapabiliyor musunuz? Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız. 17 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendiriniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz.

Izgara. kolon altına normal I veya H (geniş başlı I) profili getirilerek ızgara şeklinde yapılır. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız. düzeltilmiş. İki çelik kolon birbirine yakın ise birleşik temel yapılır.1: Izgara temelde kullanılacak profillerin görünümü Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi alttaki ölçüler kolon yüksekliklerini ifade etmektedir.1). 18 . yan yana getirilmiş profillerden meydana gelir. Aşağıda I ve U profillerin en kesitleri görülmektedir (Şekil 2. 2. Kolon Izgara temelde kolon I veya U profillerden seçilir. IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 2. Genellikle profillerin boyutları sabit olup.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak ızgara temel planı bilgileri ve çizimini öğreneceksiniz. 2. Izgara Temel Planı Çizimleri Izgara temeller. bu değerler çelik profil üreticileri tarafından proje imalat şirketlerine ücretsiz olarak verilen tablolardan alınır. Çelik profillerin su ve rutubetten korunması için etrafına koruyucu beton dökülür. U veya I profilleri yan yana getirildikten sonra cıvata veya kaynakla birleştirilir. Yapı elemanlarına ait bilgiler edininiz. Bu profiller. beton dökülmüş ve yalıtımı yapılmış zemin üzerine oturtulur. Kolonun temel üzerine oturacağı yere taban levhasının konması kolon ve temelin korunmasını ve yükün dağıtılması sağlayacaktır.1. Temelin oturacağı yüzey geniş ise.1.1. Şekil 2 . Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz.

3 :Izgara temel planı 19 .2). Şekil 2 .1.2. 2.5. Eşit kollularda korniyer en ve yükseklikleri eşittir (Şekil 2.1. Bunlara köşebent de denir. Bağlantı Korniyeri Bağlantı korniyerleri eşit ve çeşit kollu olmak üzere iki çeşittir. Temel Taban Levhası Kolonla temel arasına konulan metal levhadır.4. Aşağıda örnek bir temel planını görmektesiniz (Şekil 2.2 :Eşit kollu L profili (korniyer) 2. 2. Bağ Kirişleri Temeller arasında bağlantıyı oluşturan ve yük aktarımı yapan kirişlerdir.1. Bu levha konmasıyla kolon başının ezilmesi ve betonun zarar görmesi önlenmiş olur.1.2. Şekil 2 . Temel ızgarası Temeli oluşturan I ve U profillerinden oluşan ızgaradır.3).3.

Temel tavanına kolon taban levhasını ölçüsünde yerleştiriniz. Çelik Izgara Temel Planı Çizimi Kuralları       Temelin boyutlarını belirleyiniz.3. Bağlantı korniyeri çeşit ve boyutlarını belirleyiniz. 2. Taban Levhası Temelin bağlandığı çelik levhadır.2.1. Akslar arasındaki mesafeyi belirleyiniz. 20 .3. Temel Kesiti Çizimleri 2.3. Temel planının ölçeğine uygun kâğıt seçiniz. 2.2.3. Bağ Kirişleri Temeller arasındaki bağlantıyı sağlayıp yük aktarımı yapan betonarme veya çelik elemanlardır. Kazık temellerde bu elemanlar zeminin durumuna göre çelikten de yapılırlar. Öncelikle temel pabucunu ölçeğinde çiziniz. 2. Taban levhasını ve boyutlarını belirleyiniz.2. Zeminin durumuna göre bağ kirişlerini oluşturunuz. Temel üzerine ve içerisine konacak profil çeşit ve boyutlarını belirleyiniz.3. Pabuçlar Temelin üzerine oturduğu betonarme elemanlardır.

Kolon Kolonlarda çelik profil olarak I veya H (geniş başlıklı I profili) profili kullanılır.4: Izgara temel kesiti 21 . Kolonu temele bağlantı levhaları yardımıyla bağlayınız. Kolonun zemine bağlantısı korniyerlerle sağlanır.4’te örnek bir ızgara temel kesiti görülmektedir.3.4.2. Şekil 2. Şekil 2.

Ölçülendirme 2.4.5). Ölçü oklarını yerleştiriniz. Ölçü oklarını yerleştiriniz (Şekil 2. Şekil 2. Ölçü yazılarını yazınız. İç Ölçülendirme    Ölçülendirilecek yüzeyi T cetveli gönye yardımıyla sınırlarını belirleyerek yatay ve düşeyde sınırlandırınız.1. Dış Ölçülendirme Kuralına uygun olarak ölçü çizgilerini çiziniz.4.2. Ölçü yazılarını yazınız (Şekil 2.4.2.6: Izgara temel planı iç ve dış ölçülendirmesi 22 .5: Izgara temel planı iç ölçülendirmesi 2. Şekil 2.6).

kesilmeyen sınır çizgileri.7: Izgara temelde kotlu ölçülendirme 2.5. Şekil 2. 2.10. 2.6. Üzerine yükseklikleri yazınız (Şekil 2.5. 2’lik Yazı Şablonu Ölçü çizgileri. 2. Şekil 2.4.5. 5’lik yazı şablonu Kesilen sınır çizgileri yazılır. taramalar. 2. Kotlu Ölçülendirme Kuralına uygun olarak kot sembollerini plan ve kesite göre çiziniz. 3’lük yazı şablonu Ölçü yazıları.2.8.5.9.8: Izgara temelde profil taraması 23 . ölçü yazıları.2.3. 2. Yazılar 2.11).7). 2.3.1. Taramalar Profil ve beton taramaları uygun kalemle aşağıdaki çizgi tiplerinde taranır (Şekil 2.

Şekil 2.11: Izgara temel boy kesiti taraması 24 .9: Kesitte tarama Şekil 2.10: Izgara temel en kesiti taraması Şekil 2.

 T cetveli ve gönyelerinizi temizleyiniz.  Çizim kâğıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız.  Temel kesitlerini çiziniz.  Dış ölçülendirmeleri yapınız.  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi şekilde faydalanınız (projeksiyon. 25 .  Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. bilgisayar.  Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A.  Taramaları yapınız. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz.  Bağlantı korniyerlerini çiziniz.  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Şartnamesi: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI  Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili yönetmelik ve şartname bilgilerini okuyunuz.  Çiziminizi kontrol ediniz.)  İç ölçülendirmeleri yapınız.  Çizim paftasını çinileyiniz.  Çizim kâğıdınızı bağlayınız.  Temel ızgarasını çiziniz.  Bağ kirişlerini çiziniz.  Çizim paftasını temizleyiniz.).  Kotlu ölçülendirmeleri yapınız.  Aksları çiziniz.  TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar.  Kesit düzlemini çiziniz. Bu araçları kullanmasını öğreniniz.  Temiz ve düzenli olunuz.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz.  Temel taban levhasını çiziniz. B-B vb. ÖNERİLER  İmar yönetmeliği: İlgili belediyece yayınlanmış yönetmelikler.  Kolonları çiziniz.  İş önlüğünüzü giyiniz.  Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini alınız. tepegöz vb.

Şekil 2.13’te bir kolonun temele bağlantısı gösterılmektedir.13: Kolon ve taban levhası görünümü 26 . Kâğıdınıza bu bağlantıyı 1/5 ölçeğinde çiziniz.UYGULAMA SORULARI Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıda görünüşleri verilen cismin simetrik perspektifini teknik resim kuralları çerçevesinde A4 teknik resim kâğıdına çiziniz. 1. H pofillerini kullanarak yüksekliği 2000 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz.12 :H profilinin görünümü 2.12). 3. 4. Şekil 2. I profillerini kullanarak yüksekliği 1500 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz. Boyutları aşağıdaki resimde görülen H profili kullanılarak yapılan yüksekliği 1100 cm olan temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz (Şekil 2. Şekil 2.

3. C) Zemin su içerisinde de olabilir. B) Zeminin durumu dikkate alınmaz. C) Kolon altlarına sadece beton dökülmelidir. Izgara temele oturacak kolon kenarlarına aşağıdaki profillerden hangisi konulmalıdır. B) Taban levhası konmalıdır. D) Zemine bir profil daha konmalıdır. A) I profili B) H profili C) L profili D) Z profili İki çelik kolon birbirine yakınsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Kolonların altına ayrı ayrı temel yapılmalıdır. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. B) Kolonların altına birleşik temel yapılmalıdır. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. Izgara profillerin oturacağı zemin nasıl olmalıdır? A) Zemin düzeltilmiş. 4. D) Zemine beton dökülür öylece bırakılır. 1. B) Profillerin etrafı açıkta bırakılmalıdır. 2. C) Zemin düzeltilip bırakılmalıdır. Beton profilleri su ve rutubetten korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur? A) Levhayla kapatılmalıdır. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. D) Profillerin etrafına beton dökülmelidir. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. beton dökülmüş ve yalıtımı yapılmış olmalıdır. D) Kolon zemine kadar uzatılmalıdır. 5. 27 . Kolonun temel üzerine oturacağı yere aşağıdakilerden hangisi konmalıdır? A) Beton dökülmelidir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. C) Profil etrafı toprakla örtülmelidir.

28 .PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda değerlendiriniz. hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı Gerçekleşme düzeyine göre evet .hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Çelik Proje Çizimi Öğrencinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekil temel plan ve kesiti çizimi yapmak Adı soyadı IZGARA TEMEL PLAN VE KESİTİ Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Ölçütleri Plan çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırladınız mı? Çizimde kullanacağınız kâğıt formatını hazırladınız mı? Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı? Çizim araç ve gereçlerini temizlediniz mi? Masanız çizim yapmaya elverişli mi? Kurşun kalemlerinizin uçları çizim için gerekli kalınlıkta mı? Rapido kalemlerinizin mürekkebi var mı? Rapido kalemlerinizin temizliği yapıldı mı? Çizimlere ait ölçekleri biliyor musunuz? Kalem kalınlıklarını öğrenebildiniz mi? Arkadaşlarınızla diyalog içerisinde misiniz? Öğretmeninin yardımına ihtiyaç olmadan çizimi yapabiliyor musunuz? Neden ızgara temel yapılır hiç düşündünüz mü? Tanımını yapabiliyor musunuz? Ankraj hangi temellerde kullanılmaktadır? Biliyor musunuz? Temel çeşidini hangi özellik belirler biliyor musunuz? Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız.

Kazık Temel Planı Çizimleri Kazık Temel: Temel zemini sulu veya balçık şeklinde ise ve temel zemini derinlerde bulunuyorsa yapılan temel çeşidine kazık temel adı verilir.1’de görülen kazık temel ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre ve İş Merkezi Binasına ait çalışmadır. Metro inşaatı boyunca fore kazıklı temel uygulaması gerçekleştirilmiştir.1‘de fore kazıklı tünele ait çizim görülmektedir. Çelik kazıklar elle veya şahmerdan adı verilen makinelerle çakılır. silindir veya konik şekilli. Boruların kolaylıkla çakılabilmesi için alt uçlarına özel hazırlanmış konik uçlar ve üst başlarına da başlıklar konmalıdır.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında yönetmelik ve şartnameler göz önünde bulundurularak kazık temel planı bilgileri ve çizimini öğreneceksiniz. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan konut inşaatlarını gezerek yapı elemanlarının nasıl yapıldığını ve yapılma koşullarını araştırınız. Bu tip temellerde H veya borulu (fore kazık) profiller kullanılır. Kazık temellerin üzerine çelikten veya betonarmeden temel ızgarası yapılır. KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ ÇİZİMİ 3. çekme veya vidalı yapılır. Borular çakıldıktan sonra içleri beton ile doldurulur. Kazık temellerde. temeli oluşturan profillerin sudan zarar görmesini önlemek için bakırlı çelikle kullanılacak profil kaplanmalıdır. Yapı elemanlarına ait bilgiler edininiz. düz. Resim 3. 3. Bu bilgileri çizimlerinizle bütünleştiriniz. Temelin hemen yanında metro inşaatı bulunmaktadır. Borular yerinde bırakılır. Şekil 3.1: Fore kazık çizimi Genellikle metro tünellerinin inşasında bu tip sistem kullanılır. Boru şeklinde olanlar. 29 .1. Şekil 3.

3.1: Fore kazıklı temel uygulaması 3. Borulu sistemde. Temelde kullanılacak kazık profil seçimini yapınız. Kazık yüksekliklerini belirleyiniz.2. Çelik Kazık Temel Planı Çizimi Kuralları     Temelin boyutlarını belirleyiniz. Ölçülendirmeyi ve taramaları yapınız. Boyutlarını belirleyiniz. 3. Temeli Çizmek Temele ait olmasını istediğiniz yükseklik kadar temel yüksekliğini alınız.1. 30 . Temel Kesiti Çizimleri 3. Temelin genişliğini belirleyiniz.Resim 3.3. Temel planının ölçeğine uygun kâğıt seçiniz.2. Temelin toplam yüksekliğini belirleyiniz. 100 mm’lik H profilini temel betonuna göre ortalayarak çiziniz. Vidalı sistemde vidalı boruyu temele ortalayınız. Kazıkların temel betonuna girmesi gereken mesafe kadar betonarme betonu üzerinde işaretleme yaparak kazıklarını gireceği yerleri belirleyiniz. Akslar arasındaki mesafeyi belirleyiniz. 3. Temel Profilini Çizmek           Temel zeminini çiziniz. boruyu temel betonuna göre ortalayarak çiziniz.3.

2’de farklı bir fore kazık uygulaması gösterilmiştir.2: Fore kazık temel çalışması 3.4: Borulu kazıklı temel Resim 3.4’te farklı kazıklı temel şekilleri görülmektedir. İç Ölçülendirme     Temel ve temeller arasındaki mesafeyi ölçülendiriniz.4. Şeikl 3. Şekil 3. 31 .2. Boruyu ölçülendiriniz.2: H kazıklı temel Şekil 3. Ölçülendirme 3.3: Borulu (fore kazıklı) temel Şekil 3.3 ve Şekil 3. Profili ölçülendiriniz.4. Betonarme elemanlarını ölçülendiriniz.1.Şekil 3. Ayrıca Resim 3.

5 ve Şekil 3. Betonarme yüksekliğini ölçülendiriniz. Şekil 3.7).6’da temellerin ölçülendirilmeleri görülmektedir.4.5: Kazıklı temel ölçülendirmesi Şekil 3.3. Dış Ölçülendirme      Temele ait yüzeyleri kurallara uygun şekilde ölçülendiriniz. Şekil 3.4.2. Betonarme temeli ölçülendiriniz. Kazıkların betonarme içerisindeki mesafesini ölçülendiriniz (Şekil 3.3. Profili ölçülendiriniz. Kesilen yüzeylerdeki elemanları ölçülendiriniz. Kotlu Ölçülendirme     Zemini ölçülendiriniz. Gerektiğinde tam ölçülendirme yapınız. Boru çapını (yarıçapını) ölçülendiriniz.6: Kazıklı temel ölçülendirmesi 3. 32 .

5. Şekil 3. 3.8’deki gibi yapılır.6.9: Borunun taranması 33 .9’daki gibi yapılır.Şekil 3.8: Betonarme taraması Şekil 3. Temel kesitinde boru ve H profilini taraması yine 45 derecelik gönye ve T cetvelini kullanarak Şekil 3.5.7: Kazıklı temelde kotlu ölçülendirme 3. Yazılar 3. 2’lik Yazı Şablonu Ölçülendirme çizgisi çizilmesi ve yazılarını bu kalemle yapınız.5.5.1. Taramalar   Kesitte kazıklı temel betonarme taraması 45 derecelik gönye ve T cetvelini kullanarak Şekil 3. 3. 5’lik Yazı Şablonu Temel ve profile ait ayrıt resimlerini çiziniz. Şekil alt yazılarını yazınız. 3’lük Yazı Şablonu Şekildeki yazıları bu kalemle yazınız. 3.1.1.

 Temiz ve düzenli olunuz. İç ölçülendirmeleri yapınız. Hesap Değerleri ve TS 648 Çelik Kesit düzlemini çiziniz.  T cetveli ve gönyenizi temizleyiniz. Çizim kağıdınızı bağlayınız.  Çizim kağıdınızı masaya düzgün bir şekilde bağlayınız. tepegöz vb. Çiziminizi kontrol ediniz.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şartnamesi :Bayındırlık ve İskan Çelik proje çizimi ve uygulaması ile ilgili Bakanlığınca hazırlanmış olan Afet yönetmelik ve şartname bilgilerini Bölgelerinde Yapılacak Yapılar okuyunuz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER                 İmar yönetmeliği :İlgili belediyece yayınlanmış yönetmelikler.).  Atölyenizdeki görsel araçlardan en iyi Dış ölçülendirmeleri yapınız. temeli boyuna kesmelidir.  TS 498 Yapı Elemanlarının Aksları çiziniz.)  İş önlüğünüzü giyiniz. Bu araçları Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız. kullanmasını öğreniniz.). Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları’nda Temel kesitlerini çiziniz (kesit çizgisi çelik yapılar ile ilgili genel açıklamalar. şekilde faydalanınız (projeksiyon. Taramaları yapınız.  Çizim yaparken güvenlik tedbirlerini Çizim paftasını çinileyiniz.  Örnek çalışmaları dikkatle inceleyiniz. bilgisayar. Kesit çizgilerini gösteriniz (A-A. B-B vb. Çizim yaparken bu çizim araçlarını düzgün tutunuz. 34 . alınız. Kotlu ölçülendirmeleri yapınız. Çizim paftasını temizleyiniz. Hakkında Yönetmelik. Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Kolonları çiziniz.

10). I 340 destek çeliği (iksa çeliği) kullanılacaktır. İstenenler: a. Çizimi istenilen ölçekte yapınız. Şekil 3. b.11: Fore kazık ve I profilinden çelik iksa görünümü 35 . Fore kazıkları arası 150 cm’dir. Boyutları aşağıdaki resimde görülen boruyu kullanarak yüksekliği 1500 cm olan kazık temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz (Şekil 3. Çizimde kazıkların çizim kalemi hangisidir? b. Temel genişliği 1000 cm.10: Çapı 120 cm olan boru görünümü (kazık) 3.11) doğrultusunda. Aşağıdaki tünel kalıpta verilenler (Şekil 3. d. Şekil 3. Temel uzunluğu 5000 cm c.UYGULAMA SORULARI Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 2. e. Verilenler: a. Çizim ölçeği 1/500. I 550’lik profilden yüksekliği 1100 cm olan kazık temeli 1/100 ölçeğinde çiziniz. Çizime uygun hangi kağıt kullanılmalıdır? c. 1.

4. B) I profillerinden meydana gelmiştir. 5. Aşağıdakilerden hangisi kazık temeli en iyi şekilde tanımlar? A) H profillerinden meydana gelmiştir. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Genellikle aşağıdakilerden hangisinin yapımında kazık temeller uygulanır? A) Konutlarda B) Yol yapımında C) Barajlarda D) Metro ve tünellerde Betonarme temel taramalarında kullanılan çizgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Düz çizgi B) Kesik çizgi C) Düz çizgi ve kesik çizgi D) Noktalı çizgi Borulu temellerde borular aşağıdakilerden hangisi ile temele çakılır? A) Balyoz B) Şahmerdan C) Çekiç D) Vinç Kazık temelin yapılış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Zemin sığ olması B) Zeminin sağlam olması C) Zeminin derinde ve sulu olması D) Zeminin toprak olması 2. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız modül değerlendirme ( performans testi ) testine geçiniz. 36 . C) Temele gelen yükleri derinde bulunan tabakalara iletir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. 3. D) Zemini sağlam olmayan yerlerde yapılır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyebileceksiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 1.

Kendinizi yeterli görüyorsanız modül değerlendirmeye geçiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. KONTROL LİSTESİ Dersin Çelik Proje Çizimi Öğrencinin adı Kazık temel plan ve kesiti çizimini Amaç Adı soyadı yapmak KAZIK TEMEL PLAN VE KESİTİ Konu Sınıf Nu ÇİZİMİ Değerlendirme Ölçütleri 1 Çelik temelin tanımını yapabiliyor musunuz? 2 Tekil temelin tanımını yapabiliyor musunuz? Tekil temelin hangi tip zeminlerde yapıldığını biliyor 3 musunuz? 4 Tekil temelin kaç çeşit yapıldığını biliyor musunuz? Tekil temelde profil kenarında bırakılan boşluğun kaç cm 5 olduğunu biliyor musunuz? 6 Izgara temelin tanımını yapabilir misiniz? Izgara temelin hangi tip zeminlerde uygulandığını biliyor 7 musunuz? Izgara zeminlerde en çok hangi tip profiller kullanıldığını 8 biliyor musunuz? Tekil ve ızgara zeminlerde kolon altına konulan metalin adını 9 biliyor musunuz? 10 Izgara temel çeşitlerini biliyor musunuz? 11 Kazık temelin tanımını yapabilir misiniz? 12 Kazık temelin yapılma nedenini biliyor musunuz? 13 Kaç tip kazık temel vardır? Hepsini gördünüz mü? Fore kazığın tanımını biliyor musunuz? Nerelerde 14 kullanıldığını hatırlayabildiniz mi? Metro inşaatlarında hangi tip kazık temel kullanıldığını biliyor 15 musunuz? Evet Hayır Performans değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. 37 .

MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. KONTROL LİSTESİ Dersin adı Amaç Konu Zaman ÇELİK PROJE ÇİZİM Çizim kurallarına uygun olarak çelik yapılara ait yapı temelleri çizim becerisinin ölçülmesi ÇELİK YAPI TEMELLERİ ÇİZİMİ Başlangıç saati Bitiş saati Toplam süre Öğrencinin Adı soyadı Sınıf Nu Değerlendirme Ölçütleri Temel çizmek üzere çizim kâğıdınızı ölçeğe uygun olarak seçtiniz mi? Çizim başlangıcında aksların yerini belirlediniz mi? Ne zaman ve hangi şartlarda hangi temelin seçileceğini biliyor musunuz? Temelde bağ kirişi konmasının nedenini biliyor musunuz? Kesit düzlemi çizmek neden önemlidir biliyor musunuz? Temel kesitlerini çizebiliyor musunuz? Kesit çizgilerini farklı kalınlıklarda çizdiniz mi? İç ölçülendirme yapabiliyor musunuz? Dış ölçülendirme yapabiliyor musunuz? Kotlu ölçülerinizi yaptınız mı? Plan ve kesitlerde kullanılan kot sembollerini biliyor musunuz? Temel çizgilerini çizdikten sonra bilgilerini yazdınız mı? Son olarak temeli kesit ve plan görüntüde taradınız mı? Tarama kalemini (kurşun ve rapido) seçebiliyor musunuz? Çinilemeyi kâğıda akıtmadan yapabiliyor musunuz? Çizim paftanız temiz mi? Çizim doğruluğunu kontrol ettiniz mi? Temel çeşitlerini sayıp. özelliklerini kısaca belirtebiliyor musunuz? Ankraj demirinin hangi durumlarda konulduğunu biliyor musunuz? Fore kazıklı temellerde kazıkların çakılmasını sağlayan aracı biliyor musunuz? Görünmeyen ayrıtlarda kullanacağınız çizgi çeşidini biliyor musunuz? Evet Hayır 38 .

39 . tebrik ederiz. Modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır.Perçinlerde birleştirme araçlarını biliyor musunuz? Temel kolon altına konan çelik elemanı tanımlayıp görevini açıklar mısınız? Ölçek kavramını daha önceki modüllerden öğrendiniz mi? Ölçek çevirmelerini yapabiliyor musunuz? Piyasada çelik çizimi yapan büroları gördünüz mü? Çalışmaları sizi bu mesleği seçmede etkiledi mi? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

40 .CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D A C B A ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 A C B B D ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 C D C B C Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

Türk Standartları Enstitüsü.H. Müh. Güven Kitabevi. 2005. Bina Bilgisi. Ankara. İstanbul. 1973. 21–22 Nisan 2005. 2003. GÜNGÖR Yüksel. Milli Eğitim Basımevi. Prof. 1986. 498). Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri (TS. Çelik Yapılar Temel Ders Kitabı.Ç. Ankara. Çelik Yapılar Sempozyumu Bildirisi Kitabı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. Kızılay . ERGEN Bahri. 1987.KAYNAKÇA KAYNAKÇA       Doç. OYMAEL Sabit. Çelik Yapı Elemanları. Bursa. Yapı Bilgisi III Temel Ders Kitabı. Ankara.K Basımevi.Ankara       41 . İstanbul. Yüksek Mim. PEHLİVAN Muslahattin. Ankara. Y. Türk Standartları. Dr. ARDAN Fahrettin. Çelik Yapı Ders Notları. Revak Mimarlık Mühendislik Şirketi Balgat – Ankara PROKON Mühendislik Müşavirlik Şirketi Balgat – Ankara AKMER Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret LTD. Türk Standartları Enstitüsü. Türk Standartları.ŞTİ. Milli Eğitim Basımevi.E. 1982. 2005. S. KUTLU Şahin. Ankara. 2001. Çelik Yapı Ders Notları. Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (ST 648). Ankara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful