TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ

Tahribatsız Deneylerin Tanımı:
Bir malzemenin kullanılma amacı için gerekli özelliklerine zarar verecek ölçüde hasar yapmadan o malzemenin muayenesine olanak veren deneyler “ Tahribatsız deneyler “ adı altında toplanır.Günümüzde kaynaklı bağlantılara uygulanan en önemli tahribatsız muayene yöntemleri, gözle muayene ultrasonik muayene ve radyoaktif muayenedir.Hasarın derecesini bu şekilde sınırlamak,deneylerin tahribatsız olarak nitelenmesi için gereklidir.Aksi halde , en önemli tahribatsız deney olan radyoaktivitede kullanılan X ve gamma ışınlarının içinden geçtikleri malzeme ile oluşturabilecekleri bir takım ışınım hasarları ile tahribatsız olarak tanınan diğer deneylerin malzemede yapabilecekleri benzer değişmeler düşünülürse,kesinlikle tahribatsız olan deney olarak elimizde sadece tartma ile göz ile yapılacak muayeneler kalır.

Kaynak dikişlerinin muayenesi:
Genel Tahribatsız malzeme muayenesinin amacı, iş parçasının fonksiyonunu etkileyen hataları veya özelliklerini içerip içermediğini kontrol etmektir. Diğer bir deyişle böyle hatalar mevcutsa, muayene parçasından istenen özellikleri etkileyen muayene metodu kullanılmaksızın iyi bir şekilde saptanabilir.Tahribatsız muayene, servisteki parçalar üstünde muayeneleri tekrar etmek kadar ,servise konmadan önce yeni bir parçaya da uygulanır. Modern test metodlarının artan tespit kapasiteleri ile, ikinci bir problem önem kazanır.İş parçasını hurdaya çıkarmayı veya işlemeye devam etmeyi gerekli kılacak olan bir heterojenliğinin önemi ve büyüklüğü değerlendirilmelidir. Tahribatsız malzeme muayenesinin daha ileri bir uygulama alanı da unutulmamalıdır. Bu da; bir malzeme veya parçanın imalatı esnasındaki hataların sebeplerini saptamak, bu suretle kullanımda meydana gelen böyle hataları önlemeye yardım etmektir.

mıknatıslanabilir malzemelerle sınırlı değildir.genellikle muayenenin kendisinden daha zordur. kısmen düşük maliyette ve fazladan cihaza gerek duymadan basit uygulamalarda kullanılabilir. Yöntem. hata bölgeleri yüzeyde görünür olur.kapiler harekete dayalıdır.Bu method .Tahribatsız muayenenin değerlendirilmesi .Çatlak kirliyse yöntem çalışmaz.sonradan uygulanan absorbon belirtici tabaka tarafından alınır ve absorbe edilir. çatlakların veya gözeneklerin içine nüfuz eder.Belli bir uygulama zamanından sonra sadece hata bölgelerine nüfuz eden sıvının kalması için.test parçasının yüzeyi dikkatlice temizlenmelidir.Bu orta kalan sıvı.Kaynak dikişlerinin muayene yöntemleri: __ Görsel kontrol __ Sıvı penetran yöntemi __ Girdap akımı yöntemi __ Manyetik parçacıkla muayene yöntemi __ Radyografi muayene yöntemi SIVI PENETRAN YÖNTEMİ Bu method.Absorbon belirtici ile nüfuz eden madde yeterli kontrast varsa.Hasarsız kontroller . Tahribatsız muayene bakımından ise bazı belirsizlikler vardır. KULLANIM YERLERİ Parçaların iç kısımları ve yüzeylerinde yapılan tahribatsız muayenelerde bu deneyler . manyetik parçacık yöntemi ile sık sık kıyaslanır.Absorbon belirticini uygulama zamanı da kesin bir rol oynar.Sıvının nüfuz edebilmesi için yüzeyde ve iç kısımdaki çatlaklar açık olmalıdır.Penetran sıvı yöntemi.farklı boyutlarda ve derinliklerdeki hataların incelenmesinde kendi fiziksel prensiplerinin olanak verdiği ölçüde kullanılmaktadır.Test parçasının yüzeyine püskürtülen veya kaplanan sıvı .

Bu üç değerlendirme grubu . kaynaklı imalatta geniş bir kullanım sağlayacak şekilde kararlaştırılmıştır.imalatta kaliteleri için düzenlenmiştir ve bitmiş ürünlere uygulanabilirliğe sahip değildir. Çelik Alüminyum Plastik malzeme Dökme malzeme Dövme malzeme Penetran sıvı 1 1 1 1 0 1/2 1 Geometrik Formun Muayene Yöntemine Etkisi GEOMETRİ Malzeme kalınlığı Kaynağın kök bölgesi Kaynak dikişinin yeri Yüzey durumu İçköşe dikişi Penetran sıvı 1 1/2 1/2 1/2 1 . Bu normda kaynak dikişleri düşük .orta ve yüksek olmak üzere üç değerlendirme grubuna ayrılmıştır. Çeşitli faktörlere göre muayene yönteminin uygunluğu: Malzeme Cinsinin Muayene Yöntemine Etkisi MALZEME Ostenitik çelik Ferritik çelik OST/ferr..muayene edilen malzemeden bir takım sinyaller ve görüntüler verir. çeliklerin ark kaynaklı bağlantılarındaki süreksizliklerin değerlendirme grupları için bir talimatlar listesidir.bunları değerlendiren operatörlerin bilgili olması şarttır.Değerlendirme grupları . MUAYENE STANDARTLARI Bu uluslar arası norm.

Hata Cinsinin Muayene Yöntemine Katkısı HATA CİNSİ Birleşme hataları Çatlaklar Curuf Kalıntısı Gözenek Yetersiz nüfuziyet Yanma çentiği Kökün sarkması Yetersiz kök Penetran sıvı 1/2 1/2 0 0 1 1/2 - 1:uygun 1/2: şartlı uygun 0: uygun değil ÜRETİCİ FİRMALAR __Gedik kaynak __Türk döküm sanayi __ Ugetham __Tekkon .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful