FAALİYET RAPORU

2010

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
2010 FAALİYET RAPORU

Toplum Gönüllüleri
Toplum Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlar. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre “sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri”ni hayata geçirirler. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmaz, asıl önemlisi gençlerin, aktif birer yurttaş olmalarını sağlar ve kişisel gelişimlerini desteklerler. 2010 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 23.880 genç ve 500’ün üzerinde yetişkin aktif gönüllüsüyle 794 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağlamaktadır. Türkiye’nin 60 ilinde ve KKTC’nin 2 ilinde gençlik grubu veya üniversite topluluğu/ kulübü olarak faaliyet gösteren ve 94 örgütlenme ile aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler, 2010 yılında 235.349 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmüşlerdir.

İlkelerimiz
Farklılıklara Saygı
• Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek • Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak

Girişimcilik
• Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek

Vizyonumuz ve Misyonumuz
• Toplum Gönüllüleri olarak gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile yola çıktık. • Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeyi • Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamayı • Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı • Toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. • “Eleştirmek değil, değiştirmek için” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
• Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmak

Yerel Katılım
• Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek • Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak

Ekip Çalışması
• Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek

Yaşam Boyu Eğitim
• Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek • Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek • Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak • Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak

3

2010’da

eğitim gerçekleştirildi.

235.349 422 794 94 7 1.103.886 35 8.785 55 601 23.880 3.685.309 3.014 78.558
gençlik örgütü faaliyet gösterdi. proje hayata geçirildi. dönemsel yaz projesi gerçekleştirildi. Toplam saat çalışıldı. yerel ihtiyaç belirleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplum Gönüllüsü gence eğitim verildi.

Toplum Gönüllüsü genç staj kazandı.

TL

değerinde katma değer üretildi. Eğitmenler

saat akran eğitimi yapıldı.

saat gönüllü hizmet üretti.

gönüllü çalıştı.

üniversite öğrencisine burs verilmeye devam edildi.

kişiye ulaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Genel Müdürün Mesajı TOG Organizasyon Şeması Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu TOG Örgütlenmeleri TOG Projeler TOG ATAK Dönemsel Yaz Projeleri Gençlik Merkezleri (GEM)
Samsun On Dokuz Mayıs GEM Samsun İğne Deliği GEM İstanbul Pembe Ev GEM

6 7 8 10 11 12 19 22 24
24 25 27

Genç Alan TOG Rehberlik ve Staj Gençlik Katılım Mekanizmaları Türkiye’de Toplum Gönüllüleri Uluslararası Çalışmalar TOG Ulusal Projeler TOG Eğitim Gençlik Araştırmaları Kaynak Geliştirme ve İletişim Sponsorlar Nakdi Bağışçılar Ayni Bağışçılar TOG Gençlik Bursları
Burs Fonu Destekçileri

30 32 33 34 36 40 44 52 57 60 61 68 70
71

Denetleme Raporu Bilanço Gelir-Gider Tablosu Sponsorlar

76 78 79 80

İçindekiler

14

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Sevgili Toplum Gönüllüsü Dostlarımız, Çeşitli hayaller ve umutlarla çıktığımız bu heyecan verici yolculukta, sizlerle birlikte tam sekiz yıl geçirdik. Süreç içinde eleştirdik, bazen eleştirildik, ama hep geliştik. Ülke genelinde saygın ve etkili bir gençlik kuruluşu olma yolunda epey yol aldık. Umutlarımız zaman zaman umutsuzlukların gölgesinde kalsa da, duyarlı ve sorumlu gençlerimizin yaratıcılıklarıyla aydınlık yolları bulduk. Gördük ki; ta başında birlikte oluşturduğumuz temel ilkelere: Farklılıklara saygı duymaya, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliği yaşamımızda, faaliyetlerimizde uygulamaya, Gençlerin Öncülüğüne ve Ekip Çalışmasına önem verdiğimiz ölçüde gelişebiliyoruz. İşte bu nedenle de, gelecekle ilgili umudumuz hiç sönmedi, eksilmedi. Özellikle 2010 yılı içinde, sorumlu arkadaşlarımızın uzun çalışmaları sonunda aldıkları kararlar sonucu artık TOG; ülke genelinde, hem sahada toplum hizmeti yapan, hem de gençlik politikaları alanında düşünce üreten, öneri geliştiren bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını bir kat daha zenginleştirmeye başladı. Bu kapsamda yapılan ‘’Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları Araştırması’’ ve Toplum Gönüllüleri çalışmalarına katılmanın gençler üzerindeki ‘’Etki Araştırması’’, bilimsel yöntemleriyle güvenilir ve oldukça ilgi çekici sonuçlar çıkarttı. Her iki araştırma da, bu çalışmaları paylaştığımız kişi ve kesimlerin, dikkatlerini çekme konusunda etkili oldu. 2010 yılında vakfımızda Genel Müdür sorumluluğunu üstlenen Yörük Kurtaran, TOG’un ilk kuruluş yıllarında, ülke genelinde üniversitelerde örgütlenme çalışmaları sürecinin başlangıç sorumluluğunu üstlenmiş olması nedeniyle, TOG’u çok iyi bilen ve TOG’un içinden biridir. 2010’da yaşadığımız

yeni bir değişim de, TOG’un nerdeyse kuruluşundan bu yana yerleştiği merkezini Eminönü’nde 1. Vakıf Han’a taşıması oldu. Gerek genel müdür değişikliği gerekse İstanbul’un yaşayan tarihinin merkezine yerleşmek hepimiz için yeni bir heyecan yarattı. Ülkemizin dinamik genç nüfus yapısı içinde, Toplum Gönüllüsü gençlerin sahada yaptıkları projeler ve etkinlik çalışmaları hem gençlik için, hem yerel insanımız, hem de kamu yöneticileri ve özel sektör kuruluşları açısından çok önemli ve beğenilen örnekler ve kalıcı etkiler oluşturmaktadır. Toplumun geleceğine yönelik iyimser ve yapıcı önerilerle dolu olan söylemlerimizi, örnek proje eylemlerimizle destekleyerek gelecek yılların umut ve barış toplumunun oluşumunda çok önemli katkılar yaratacağımıza olan inancımız daha da çoğalmaktadır.

6

İbrahim Betil Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdürün Mesajı

Bu saydıklarımız TOG bünyesinde “yeni” olarak adlandırabileceklerimiz. Ayrıca üniversitelerdeki kulüplerde, Toplum Gönüllüsü gençler yüzlerce proje ve etkinliği hayata geçirmeye devam etti. Vakıf, gençlerin hareketliliğini geliştirerek farklı kültürlerle bir arada yaşama pratiklerini deneyimleme fırsatları sağlamayı temel çalışma Gönüllülüğü “yardımseverlik” yerine gençlerin alanlarından biri olarak görmeye devam ediyor. toplumsal katılımını güçlendirici bir araç olarak Ayrıca gençlerin saha çalışmaları çözümleri bizzat kulanarak, “iyilikseverlik” yerine dayanışma kavramını üreterek farklı toplum katmanlarına olumlu etkiler öne çıkartarak ve ilkeli duruşuyla insandan ve yapmaya devam ediyor. akıldan yana tavır alarak sivil alanda farklı bir duruşu 2000’lerin başında kurulan Vakfımızı önümüzdeki desteklemeye çalışıyoruz. Tüm bunları hayata döneme taşımakla ilgili ciddi zihin egzersizlerine geçirme çabamızda, özellikle bugün, gençlerden hala ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için toplumun yana tavır alma yönünde ciddi enerji sarfediyoruz. her kesimlerinden bizleri zenginleştirecek kişi 2010 yılı, yukarıda özetlenen anlayış bütününün, ve kurumlara ihtiyacımız var. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde nasıl gelişebileceğini hem farklılıklarımızı zenginleştirmek mümkün düşünme hem de yavaş yavaş hayata geçirme olmayacak. 2010 bir geçiş senesiydi. 2011’le imkanını sağladı bizlere. beraber deneyimimizi kurumsal yapımıza daha TOG’a yapılan bağışlar içinde bireysel bağışların verimli yansıtarak gençlerle beraber gelişmeye yüzdesini arttırmaya yönelik “Gençlere Değer” devam edeceğiz. Tüm bu yapılanların aslında Kampanyası başladı. Üniversite dışındaki Türkiye’nin demokratikleşmesine de katkı gençlerin kendi ihtiyaçları temelinde TOG’dan yaptığının bilincinde olarak. yararlanmalarına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Bu çerçevede gençlik merkezlerimizi ve farklı Yörük Kurtaran projeleri tekrar düşünmeye başladık. Üniversiteli Genel Müdür gençlerin ihtiyaçlarını temel alan savunuculuk faaliyetlerine de ağırlık vermeye başladık. Karar alıcılar nezdinde temaslarımız ve yüzümüzü sivil topluma dönerek çeşitli baskı grupları oluşturma yönünde adımlarımız oldu. Üniversitelerdeki Toplum Gönüllüleri’ni, belirli temalarla desteklemek amacıyla organizasyon yapımızı ve sahaya sağladığımız destekleri geliştirmekle ilgili adımlar attık. Gençlerin ihtiyaçlarının kamuoyunda görünür kılınması amacıyla çeşitli araştırma projeleri için de çalışmalara başladık. Gençleriyle gurur duyan ancak bunun göstergelerine baktığımızda bu değeri göstermekte zorlanan bir ülke Türkiye. Ancak geçtiğimiz 15 senedir gençlerin toplumsal hayatta görünürlüğü artıyor. Bunda kuşkusuz Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın da ciddi bir payı var.

7

TOG Organizasyon Şeması

İzmir Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Müge Kılınç
muge.kilinc@tog.org.tr

Diyarbakır Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Abdurrahman Abay
abdurrahman.abay@tog.org.tr

Samsun 19 Mayıs Gençlik Merkezi Sorumlusu Hilal Mertol
hilal.mertol@tog.org.tr

Ankara Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Ece Milli
ece.milli@tog.org.tr

 Ankara Koordinasyon Merkezi Saha Koordinatörü Çağlar Karakış
caglar.karakis@tog.org.tr

Pembe Ev Gençlik Merkezi Sorumlusu Volkan Pirinççi
volkan.pirincci@tog.org.tr

Saha Koordinatörü Can Ercebe
can.ercebe@tog.org.tr

Proje Koordinatörü Duygu Başaran
duygu.basaran@tog.org.tr

 Samsun İğne Deliği  Saha Koordinatörü Özge Konuralp
ozge.konuralp@tog.org.tr

Gençlik Merkezi Sorumlusu Sevcan Koç
sevcan.koc@tog.org.tr

Gençlik Araştırmaları Koordinatörü Gökdağ Göktepe
gokdag.goktepe@tog.org.tr

Gençlik Araştırmaları Proje Asistanı Özlem Çolak
ozlem.colak@tog.org.tr

Proje Koordinatörü Umut Karapeçe
umut.karapece@tog.org.tr

Proje Koordinatörü Derya Kılıçalp
derya.kilicalp@tog.org.tr

Saha Departmanı Yöneticisi Emrah Gürsel emrah.gursel@tog.org.tr

Gençlik Araştırmaları ve Sosyal İlişkiler Departmanı Yöneticisi Özlem Ezgin ozlem.ezgin@tog.org.tr

Projeler Departmanı Yöneticisi Jülide Erdoğan julide.erdogan@tog.org.tr

Avrupa Gönüllü

8

Hizmeti Koordinatörü Levent Yücel
levent.yucel@tog.org.tr

Uluslararası İlişkiler Departmanı Yöneticisi Evren Ergeç evren.ergec@tog.org.tr Mali ve İdari İşler Departman Yöneticisi Nazan Tarakçı nazan.tarakci@tog.org.tr
Staj ve Rehberlik Sorumlusu Lütfiye Örge
lutfiye.orge@tog.org.tr

Genel Müdür Yörük Kurtaran yoruk.kurtaran@tog.org.tr
Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı Yöneticisi Betül Selcen Özer betul.ozer@tog.org.tr
İletişim Sorumlusu Fatih M. Akdan
fatih.akdan@tog.org.tr

Bilişim Departmanı Yöneticisi Ercan Kaplan ercan.kaplan@tog.org.tr

Eğitim Departmanı Yöneticisi E. Sener Ünal sener.unal@tog.org.tr

Burs Sorumlusu Gözde Duranay
gozde.duranay@tog.org.tr

İletişim Sorumlusu Kayhan Karabulut
kayhan.karabulut@tog.org.tr

Eğitim Koordinatörü Cengiz Kayhan
cengiz.kayhan@tog.org.tr

Eğitim Koordinatörü Özge Sönmez Vardar
ozge.sonmez@tog.org.tr

Mali ve İdari İşler Sorumlusu Oğuz Eroğlu
oguz.eroglu@tog.org.tr

Üreme Sağlığı Akran Pembe Ev Gençlik Merkezi Görevlisi Şengül Karaşehirli Eğitimleri Eğitim Koordinatörü Başak Tuğsavul
basak.tugsavul@tog.org.tr

Gençlere Sağlık Eğitim Koordinatörü Duygu Güner
duygu.guner@tog.org.tr

 Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi Görevlisi Fatma Namlıkaya Ofis Görevlisi Okan Özkan

Demokrasi ve Haklarımız Eğitim Koordinatörü Hakan Kahraman

Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitim Koordinatörü Alper Şentürk

hakan.kahraman@tog.org.tr alper.senturk@tog.org.tr

Ofis Görevlisi Fatma Tüysüz

Eğitim Koordinatörü Gülcan Aktay
gulcan.aktay@tog.org.tr

9

Mütevelli Heyeti

Alev Komili Ali Eser Ali Samet Ulu Asım Kibar Ayşe Bener Banu İpeker Behzat Yıldırımer Bihter Neziroğlu Boğaçhan Açıkalın Burhan Şenatalar Can Duna Can Paker Celal Akata Cem Duna Ceren Kalı

Hakan Ateş Haluk Maga Hande Bitlis Hurşit Güneş Hülya Eltemur Hüsamettin Kavi Hüsamettin Onanç Hüsnü Özyeğin İbrahim Betil İdil Gazioğlu İshak Alaton İsmet Aktekin İzel Levi Coşkun Kaddafi Bozkurt Kadir Celep Kemal Arslan Kemal Eskenazi Kerim Kara Kerim Paker Levent Yaraç Mahir Tevrüz Mehmet Betil Mehmet Demirci Mehmet Ural Mehru Öztürk Melih Türker Meral Bekiroğlu Merdan Araz Mevlut Aslanoğlu Mihriban Paker Murat Çitilgülü

Mustafa Akan Mustafa Oğuz Mustafa Taviloğlu Mutlu Şen Naci Sığın Nazar Büyüm Necati Topyıldız Necdet Aydoğan Nesrin Yılmaz Nevgül Bilsel Safkan Nilüfer Duna Nurhan Yentürk Ogeday Karahan Orhan Karal Orhun Kutevu Özgür Ergün Ralf Arditti Samir Bayraktar Selahattin Dilbirliği Selim Şiper Sibel Bozer Suzan Bayazıt TUGİAD Tuğba Jabban Turgut Derman Turgut Eltemur Yavuz Altay Zelda Ovadya Zeynep Nişancı

10

Civan Cesur Cüneyt Türktan Çetin Nuhoğlu Çimen Turan Danyal Hergünsel Demi Chizgi Elif Akarlılar Emine Sevinç Elmas Eser Karakaş Esra Yazıcı Evren Güldoğan Faik Açıkalın Ferit Şahenk Güler Sabancı Gülşen Denizhan Gürhan Berker

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)
İbrahim Betil (Yönetim Kurulu Başkanı) Nurhan Yentürk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Adnan Çelik (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Hülya Eltemur Kamil Yücel Kerim Kara Kerim Paker Meliha Sunay Metin Erman Demirel Suzan Bayazıt

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK)
Aykut Erdim Tütüncü Emre Demirel Mutlu Şen Nilüfer Duna Oğuzhan Çaçamer Seda Işıkal Tuğba Jabban Turgut Derman

DENETİM KURULU
Ali Eser (Asil) Gürhan Berker (Asil) Funda Bahçeci (Asil) Mustafa Akan (Yedek) Zeyyat Erişir (Yedek)

ETİK KURUL
Bihter Neziroğlu (Asil) Ceren Kalı (Asil) Meliha Sunay (Asil) Yasemin Ünsal (Asil) Orhan Karal (Asil) Kaddafi Bozkurt (Yedek) Samir Bayraktar (Yedek) Uğur Değirmencioğlu (Yedek)

11

TOG Örgütlenmeleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Adıyaman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Adnan Menderes Üniversitesi (Nazilli) Adnan Menderes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri (Aydın) Afyon Kocatepe Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü Ahi Evran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Akdeniz Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Aksaray Üniversitesi Gönüllü Hizmetler Topluluğu Amasya Üniversitesi Kulübü Anadolu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Atatürk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Çukurova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kolu Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Düzce Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Erciyes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Fırat Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Galatasaray Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Gazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Gaziantep Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Gökçeada Toplum Gönüllüleri Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Eğitim Gönüllüleri Topluluğu Hakkari Üniversitesi Sosyal Duyarlılık Topluluğu Harran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Işık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İstanbul Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İstanbul Üniversitesi İİBF Kültür Kulübü Toplum Gönüllüleri Kolu (Avcılar) İstanbul Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü (Beyazıt)

12

Balıkesir Üniversitesi Bandırma Toplum Gönüllüleri Balıkesir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Başkent Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Batman Toplum Gönüllüleri Bilecik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Bilkent Üniversitesi TDP Toplum Gönüllüleri Grubu Boğaziçi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Grubu Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Çağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Toplum Gönüllüleri Topluluğu Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Çankaya Üniversitesi Toplumsal Dayanışma Topluluğu

İTÜ Gönüllü Kulübü Toplum Gönüllüleri Grubu İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Toplum Gönüllüleri Kulübü K. Sütçü İmam Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Karabük Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kars Toplum Gönüllüleri Kastamonu Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kırıkkale Toplum Gönüllüleri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu Kocaeli Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koç Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Grubu Kulp Toplum Gönüllüleri Malatya Toplum Gönüllüleri Maltepe Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Mardin Toplum Gönüllüleri Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Toplum Gönüllüleri Marmara Üniversitesi Tarabya Kampüsü Toplum Gönüllüleri Marmara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu (Anadolu) Mersin Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

Muğla Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Mustafa Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Namık Kemal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Nevşehir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Niğde Toplum Gönüllüleri ODTÜ MD Toplum Gönüllüleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gönüllü Eğitimciler Kulübü Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Toplum Gönüllüleri Pamukkale Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Sakarya Üniversitesi Hendek M.Y.O Toplum Gönüllüleri Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Selçuk Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Siirt Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulübü Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü Uşak Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü Yalova Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Yeditepe Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü

13

Yerel Projeler

ADANA
Adrese Büyüteç, Bir Dokun Bin Dokun, Pamuk Şekerler, Gül Yüzün Görünsün, Kan Melekleri, Okulum Geleceğim

AYDIN
Nazilli Kırk Yama Projesi, Küçük Adımlar Büyük Yarınlar, Küçük Ellerin Büyük Sayısı

ADIYAMAN
Beyaz Şapkalar

BALIKESİR
Engelliler Projesi, Senden, Benden, Bizden, Akranba, Huzurevi Projesi, NEF Kütüphanesi, Sen de Bir Adım At Bandırma Hayatı Poşetleme, Rehberlik Projesi, SHÇEK

AFYON
Nesilden Nesile

AKSARAY
Adrese Büyüteç, Yalman İlköğretim Okulu Destek

AMASYA
Bitmeyen Öykü, Hayallerimi Katlıyorum

BİLECİK
Benim Kütüphanem, Bir Tatlı Huzur Projesi, Çevre ve Katı Atıkların Geri Dönüşümü, Her Gülüş Bir Güneş Eğitim Projesi

ANKARA
Adrese Büyüteç Ankara Üniversitesi 64 Kare Projesi, Beslenme Çantamda Yonca Var, Bir Şeftali Bin Şeftali, Eylem Ekibi Etkinlik Projesi, Organ Bağışı, Sihirli Değnek, Sözlü Tarih Başkent Üniversitesi Beyaz Şapkalar Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Eğitim, Genç Bakış, Gençlik Kumpanyası, Sokak Lambası, Umudun Yurttaşları, Üniversite Personeline Destek Gazi Üniversitesi Mor Düşün, Aklım Sende, Bir Kucak Sevgi, Dönence, Kanka, Kar Tanesi, Okuyucum Ol Hacettepe Üniversitesi Mor Hareket, Turnagami, Yeşil Dönüşüm ODTÜ Geleceğe Dönüştür, Geleceğe Uzanan Sihirli Eller, Gençlik İstihdamı Projesi

BOLU
Atık Yağ Projesi, Eğitime Destek Projesi, İşte Topuklu Çizmeler, Kapak Toplama Kampanyası

14

BURSA
Benim Kütüphanem, Ellerini Yıka, Gelecek Benim, K.Ö.Y. Projesi, Küçük Melekler

ÇANAKKALE
Görme Engelliler Projesi Biga Bizim Mahalle, Hayata Çengelli İğne, Mor Düşün

DENİZLİ
İnternet Okuryazarlığı, Mor Düşün, Renkli Şekerler, Ötekileştirme Projesi, Sıcak Yürekler

DİYARBAKIR
Gönüllü Eğitime Destek Projesi Kulp Kardeşini Seç

DÜZCE
Okulum Geleceğim

Galatasaray Adrese Büyüteç, Dost Eller İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşte Topuklu Çizmeler, Re- Cev, Rehberlik, U-Mutlu Gençlik İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü 200 Hayat (Fizibilite), Beyaz Şapkalar, Tahtakale İstanbul Bilgi Üniversitesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz, Hayal Et, Karanlığa Karşı Türküler, Tiyatro, Güneş Kuşağı İTÜ Hayatı Poşetleme!, Nar Harekatı, Pazar Yeri Koç Üniversitesi Askıda Ekmek Kampanyası, Beyaz Şapkalar, Pazar Yeri Projesi Maltepe Üniversitesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Marmara Üniversitesi (Anadolu Yakası) Eğitime Destek Projesi, Nesilden Nesile, Psikotek Projesi Marmara Üniversitesi (Tarabya Kampüsü) Uskumru Projesi, Eğitim Destek Projesi Mimar Sinan Üniversitesi Okulum Geleceğim Yeditepe Üniversitesi Beyaz Şapkalar Yıldız Teknik Üniversitesi Deniz Yıldızı, Dört Yapraklı Yonca, İşitme Engelliler Projesi, Mor Düşün, Yaşayan Kütüphane

EDİRNE
Okulum Geleceğim, Adrese Büyüteç, Mavi Kapak Kampanyası

ELAZIĞ
Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz

ERZURUM
6 Nokta 1 Dünya, Adrese Büyüteç, Gapgenç, Mavi Kapak Kampanyası, Tiyatro, Tortum Çağlasın Doğa Canlansın

ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz, Kentsel Bellek, Mor Düşün, Güneş Kuşağı, Yaşayan Kütüphane Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bana Göz-Kulak Ol, Hayat Benim Meslek Benim, Küçük Üniversiteliler, SHÇEK, Yaşayan Kütüphane

15

GAZİANTEP
Engel Biziz, Kültürel Miras, Okulum Geleceğim

HAKKARİ
Beyaz Şapkalar, Küçük Adımlar Büyük Yarınlar, Sağlık Okuryazarlığı

HATAY
Adrese Büyüteç

İSTANBUL
Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz BÜSOS Beyaz Şapkalar, Güneşlenen Meydan, ÖSS Eğitim Projesi

Yerel Projeler

İZMİR
Rehberlik Projesi, TOG-Staj Çalışma Grubu, Adrese Büyüteç İYTE Sesli Kütüphane Dokuz Eylül Üniversitesi Elma Şekeri, Güneşi Uyandıralım, Hayata Gülümse, Mor Düşün, Naylon Fatura, Nesilden Nesile, Elele Çevrele Ege Üniversitesi Büyük Çocuklar, Deniz Yıldızı, Gökkuşağı, Hikayemi Dinler misin, Kardeş Umutlar, Küçük İstavrit, Mor Düşün, Nesilden Nesile, Ödünç Dünya, Sadece Umudun Sesi, Güneş Kuşağı İzmir Ekonomi Üniversitesi Benim Arkadaşım, Benim Öğrencim, Sihirli Değnek Minik Kalpler, Büyük Umutlar

KIRŞEHİR
Engelsiz Dünyam, Adrese Büyüteç, Geleceğiniz Geleceğimizdir

KİLİS
Geleceğiniz Geleceğimizdir

KOCAELİ
Adrese Büyüteç, Benim Kütüphanem, Güneş Kuşağı, Maskesiz Gülüşler, Mesleki Kütüphane, Mor Düşün, Vitaminli, Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz, Kitap Toplama Kampanyası

KONYA
Adrese Büyüteç, Mesleki Kütüphane

KÜTAHYA
Bir Tatlı Huzur, Engelsiz Hayat, Hayallere Dokunmak, Mesleki Kütüphane

MALATYA
Adrese Büyüteç, Huzurevi Bugünden Yarına, Madok Projesi, Okulum Geleceğim

16

KAHRAMANMARAŞ
Geri Dönüşen Maraş, Hak-Kı Abi, LÖME, Yeniden Doğuş

MANİSA
Hayatı Poşetleme, Mesleki Tanıtım, SHÇEK, Yeni Nesil Kıraathane

KARABÜK
Tiyatro Projesi

KARS
Adrese Büyüteç, Kültürel Miras, Mavi Kapak Kampanyası, SHÇEK

MARDİN
Kitap Melekleri

MERSİN
Benim Kütüphanem, Gönüllü Katılımı Projesi, Maskeli Kahramanlar

KASTAMONU
Gönüllü Eğitim, Sevgi Ziyaretleri

KAYSERİ
Benim Kütüphanem, Mavi Kapak Kampanyası, Mesleki Kütüphane, Mor Düşün

MUĞLA
Benim Kütüphanem, Geleceğin Renkleri, 8. Renk, Adrese Büyüteç, Beyaz Güvercinler, Kelebek Etkisi, Yeniden Gülümse

KIRIKKALE
Beyaz Şapkalar, Hey-Genç, YİBO

SAKARYA
Adapazarı Enka Lisesi Demokrasi ve İnsan Hakları Sakarya Üniversitesi Engelsiz Sakarya, Hayalini Anlat, Mesleki Kütüphane, Nesilden Nesile, SHÇEK, Yeşil Adımlar, Hendek, Zihinsel Engelliler

SAMSUN
Adrese Büyüteç, Erenyurt Yerel Atak, Mor Düşün, Rüzgar Gülü, Tekkeköy Projesi

SİİRT
Nesilden Nesile, Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz, Elma Şekeri, SHÇEK, Benim Kütüphanem

ŞANLIURFA
Harran Huzurevi

TOKAT
Mor Düşün, Okulum Geleceğim

17

TRABZON
Adrese Büyüteç, Huzurevi, Benim Kentim (My City)

UŞAK
Benim Kütüphanem, SHÇEK, Küçük Adımlar Büyük Yarınlar

ZONGULDAK
Haydi Gülümse, Okyanustan Damlaya, Renk Katan Gönül(lü)ler

18

TOG ATAK

TOG Ataklar, Toplum Gönüllüleri’nin ulusal kapsamda, kültürlerarası öğrenme teması çerçevesinde hayata geçirdiği 3–6 günlük gençlere yönelik hareketlilik projeleridir. Bir TOG gençlik örgütlenmesinin ev sahipliğinde her Atak’a, farklı illerden (her Atak için ortalama 20-25 örgütlenmeden) gelen yaklaşık 50-70 arası genç katılmaktadır. Seçilen tema (çevre, engelliler, okul onarımı vb.) çerçevesinde katılımcı gençleri bilgilendirmek ve TOG Atak’ın gerçekleştiği yerde yaşayanlarda olumlu bir fark yaratmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Atak projeleriyle katılan gençlerin farklılıklara saygı, özgüven, ekip çalışması ve aktif yurttaşlık konularında kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Mavi Jeans’le 2007 yılından beri yürüttüğümüz ortaklık, gençlerin hareketliliğini ve bireysel gelişimini desteklemeye devam ediyor. 2010 yılının Nisan ve Mayıs aylarında altısı Mavi tarafından desteklenen toplam 10 TOG Atak gerçekleştirildi. 2010 yılı Atak’larında toplam 407 genç etkinliklerde yer aldı.

ve içindeki enerjiyi dışa yansıtabilmeleri gibi hedefler vardı. Proje kapsamında gençler grafiti aracılığıyla kendi duvarlarını tasarladılar ve gençlerin katılımı üzerine atölyeler gerçekleştirdiler. Kilimli Beldesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte genç otobüs, genç vagon, geri dönüşüm ve tişört tasarımlarıyla gençler kendilerini ifade edebilecekleri bir alan buldular. Etkinliklere çocuklar, gençler ve kendini genç hisseden herkes katılma fırsatı buldu. ATAK, şehri gençleştirdi ve renklendirdi.

NALLIHAN (ANKARA)
29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen “Gençevre Atak”a 43 örgütlenmeden 67 genç katıldı. Projede öncelikli amaç katılımcı gençlerde çevre konusunda duyarlılık yaratmaktı. İki gün Nallıhan’daki, halka sivil toplum ve TOG’un anlatıldığı stantlar kuruldu. Nallıhan Anadolu Lisesi’nde çevre düzenlemesi ve duvar boyama faaliyetleri ikinci gün gerçekleştirildi. Orman konulu eğitim, belgesel film gösterimi, bez torba üretimi atölyesi, barış için origami atölyesi günün geri kalanını doldurdu. 1 Mayıs günü program aynı yoğunluğuyla devam etti. Çevre konulu sunum, atölye çalışması, Halk Eğitim Merkezi, İpek Böcekçiliği gezisi, Kuş Cenneti gezisi, plastik malzemelerin değerlendirilmesini hedefleyen KelepÇevre atölyesi, günün etkinlikleriydi.

DİYARBAKIR
15 – 18 Nisan tarihlerinde “Surlar Kültürlerle Yürüyor” ismiyle gerçekleştirilen projeye, 34 örgütlenmeden 80 genç katıldı. ATAK Diyarbakır’ın kültürel zenginliği konusunda farkındalık yaratmak ve kültürlerarası çatışmayı (farklı din ve kültürlere sahip gençlerin katılımıyla planlanan faaliyetler ile) çözüme kavuşturmak hedefleriyle gerçekleştirildi. Tanışma oyunları, Diyarbakır söyleşileri, Sur içi gezisi ve çevre temizliği, TOG Kültür Fuarı, “Gencim” Nerede Duruyorum, Folklor ve Eyvan Gecesi, Eğil gezisi, Gelmeden önce/gitmeden önce Diyarbakır gibi oturumlarla geçen ATAK renkli görüntülerle son buldu.

19

BİLECİK
29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Bilecik Atak’a 80 civarında genç katıldı. Atak kapsamında gençler ve Bilecikli kadınlar geri dönüşüm ve toplumsal cinsiyet atölyelerine beraber katıldılar. Atak’ın üçüncü günü gençler bir köy okulunun içini ve dışını tamamen yenilediler. Proje kapsamında çeşitli kaynaşma oyunları, piknik ve Bilecik’i tanıtacak etkinlikler hayata geçti.

ZONGULDAK
22 - 25 Nisan tarihlerinde gerçekleşen “ATAK Bizi Baştan Yarat” isimli projeye 24 örgütlenmeden 65 genç katıldı. Gençlerin içlerinde yaratıcı bir güç olduğunu ve fikirlerini hayata geçirebileceklerini fark etmeleri hedeflendi. Gençlerin kendi hayatlarını baştan oluşturmaları, kendi tasarımlarını yaratması

KOCAELİ
6 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen “Toplumsal Barış TOG Atak”a yurtdışından ve Türkiye’den 63 genç katıldı. Gençlere; kişisel çatışmaların ve şiddetin yaşandığı toplumumuzda barışçıl bir ortamın sağlanması için çatışma çözme becerilerinin kazandırılması üzerine verilecek barış

TOG ATAK

eğitimi çerçevesinde iletişim becerileri, empati becerileri, öfke yönetimi becerileri, problem çözme becerileri ve arabuluculuk becerilerinin kazandırılması hedeflendi. Tanışma ve “Toplumsal Barış” paneli, Barış Eğitimi, alt grup çalışmaları ilk gün etkinlikleriydi. İkinci gün katılımcılar “Barış Eğitimi”ni çocuklara aktardı ve değerlendirdi. Barış atölyeleri yürüyüşü ve panayırı, gençlerin görünürlüğü ve kendi farkındalıklarını arttırmak için düzenlendikleri etkinliklerdi. Son gün Barış Duvarı ve Barış Ormanı etkinliklerinin ardından katılımcılar Kocaeli’ye veda ettiler.

Seferihisar şehrinde düzenlenen Atak’ta gençlerin “Citta Slow” felsefesini tanımaları hedeflenmiştir. “Citta Slow” büyük şehirlerdeki hızla betonlaşma, trafik, gürültü kirliliği, tarihsel ve geleneksel değerlerin korunamaması, fastfood tüketiminin artarak sağlıklı beslenmenin olmaması gibi konularda değişimi aslında gelişimi hedefliyor. Atak kapsamında bisiklet turu, atölye çalışmaları, geri dönüşüm çalışmaları, uçurtma şenliği ve tiyatro çalışmaları hayata geçti.

SİVAS
13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen “Sivas Kültürel Miras TOG Atak”ı, Sivas’tan 30 üniversiteli, 10 liseli genç ve diğer örgütlenmelerden 20 gençle gerçekleştirdi ve Atak’ın tüm bütçesi gençler tarafından yerelden yaratıldı. ATAK, birbirleri ile yeterince iletişim kuramamış toplumlarda, önyargıların oluştuğunu ve bunun da bir takım toplumsal sorunlara neden olduğu düşünülerek kurgulandı. Atak süresince insanların birbirlerinin hislerine dokunması ve ilk olarak bundan gençlerin faydalanması amaçlandı ve Selçuklu’dan kalan yapıtlara da toplumun ilgisini çekmeyi başarıldı. Hazine avı oyunu, sözlü tarih çalışmaları, halkın katıldığı aşık atışmaları, Sivas halayı, konser ve fanzin çalışması ile yorucu ve eğlenceli bir proje hayata geçirildi.

BURSA
6-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Bursa TOG Atak’a yaklaşık 65 genç katıldı. Kültürel miras, belgeleme ve röportaj konularında verilen kısa eğitimlerle başlayan Atak, ikinci gününde tarihi zenginliğe sahip Bursa ilinin çeşitli illerinde “define avı” uygulaması ile tarih okuryazarlığının geliştirilmesi ile devam etti. İkinci gün gençlerin toplumsal hayata ve karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda görüşlerini almak üzere üniversite kampüsü içerisinde üniversiteli gençlerle röportaj çalışmaları yapıldı, halka açık bir meydanda tüm gençlerin ve yerel halkın katılımı ile gerçekleştirilen “Kitap Okuyoruz” eylemi ile proje son buldu.

20

BİGA (ÇANAKKALE)
7 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Biga TOG Atak’a 30 örgütlenmeden 74 genç katıldı. ATAK temel olarak “Gençlerin Katılımı” temasının işlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Yaklaşık bir senedir Roman mahallesinde ilköğretim öğrencileri ile birlikte yürütülen eğitim çalışmaları ve kültürel çalışmalar ışığında ATAK esnasında farklı şehirlerden gelen gençler ile birlikte Roman mahallesinde bulunan projenin devam ettiği Osmangazi İlköğretim Okulu iyileştirilmiştir. Hazine avı, huzurevinde uçurtma şenliği, sokakta şenlik var, ritim aletleri tasarımı gibi faaliyetler, etkinlik kapsamında gençler tarafından gerçekleştirilmiştir.

BANDIRMA (BALIKESİR)
21 – 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Bandırma TOG Atak’a 26 örgütlenmeden 58 genç katıldı. Bandırma ATAK farklı konularda gençlerde duyarlılık yaratmayı hedefledi. Atatürk İlköğretim Okulu’nun fiziki şartlarının iyileştirilmesi için boyanması, sıraların zımparalanması, temizlenmesi ve bahçe düzenlemesinin yapılması gerekliydi. Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çevresinde ağaçlandırma çalışması yapıldı ve fakülte bahçesinin duvarları boyandı. İkinci gün, çevre temalı etkinliklerle geçti. Kıyı temizliği ve bez torba atölyesi günün önemli faaliyetleriydi. Pazar günü de öğrenciler Kapıdağ yarımadasındaki tarihi yerlerin tanıtımı için bölgeye gezi düzenlediler. Kyzikos antik kentinin tanıtım gezisi ve Kapıdağ bölgesindeki tarihi yerler hakkında bilgilendirme gezisi yapıldı.

SEFERİHİSAR (İZMİR)
13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen EKOAtak’a 66 genç katıldı. “Citta Slow” ünvanını hak eden

21

Dönemsel Yaz Projeleri

BARIŞ KÖPRÜSÜ (HAKKARİ)
18 Temmuz-2 Ağustos 2010 tarihleri arasında, 15 farklı üniversiteden ve Hakkâri’den gelen toplamda 30 gencin katılımı ile gerçekleşen Barış Köprüsü Hakkâri Yaz Dönemsel Projesi; kültürlerarası diyaloğu geliştirmeyi, Hakkâri hakkındaki önyargıları yıkmayı, Hakkârili çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak haklarını öğrenmelerini sağlamayı ve gençlerin öncülüğünde barış köprüsü oluşturmayı amaçladı. Bu amaçlar doğrultusunda 15 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Proje kapsamında gençler; • Çocuklarla spor, tiyatro, koro, halk oyunu ve kısa film atölyeleri yaptılar ve 30 Temmuz tarihinde çocukların yaptığı çalışmaları sergilediler. • Sokakta yapılan röportajlar ve ev ziyaretleriyle yerel halkla kültür ve bilgi paylaşımında bulundular. • Kürtçe, toplumsal cinsiyet ve halk oyunları atölyelerine katıldılar. • Yerel düğünlere katılarak yerel yönetimlerle yapılan etkileşimlerle, yörenin toplumsal ve siyasal yapısı üzerine söyleşiler düzenlediler. • Dört mevsimin bir arada yaşanabildiği Berçelan yaylasına, dopdolu barış kokan bir gezi yaptılar ve yerel halkın katılımıyla açık hava sineması gösterimleri gerçekleştirdiler.

aktiviteler gerçekleştirildi. Proje kapsamında kültür gezileri, çeşitli atölye çalışmaları ve akran eğitimleri hayata geçti.

AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ (ANTALYA)
22 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde proje, Ceza İnfaz Sistemlerinde Sivil Toplum Derneği (CİSST) danışmanlığı ve Antalya Falez Rotary Kulübü işbirliğiyle, Antalya L Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 14–18 yaş arası 60 çocuğa yönelik hayata geçirilmiştir. Projeye katılan 16 gönüllü genç, dönem başından itibaren kendi şehirlerinde bu projeyi uygulama potansiyeli olan yerlerden seçildi. (Elazığ, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Kocaeli) “Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Projesi”, çocuk tutuklu ve hükümlülerin kişisel gelişim ve özgüvenlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı cezaevlerinde 3 yıldır devam eden bir projedir. Değişen zamanlarda uzun veya kısa süreli olarak Bayrampaşa Cezaevi, Elazığ Çocuk Tutuk ve Eğitimevi, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu Çocuk ve Gençlik Birimi’nde devam eden proje, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tüm çocuk tutuklularla birebir sanat ve yaratıcılık atölyeleri ile farklı konularda eğitimler ile hayata geçti. Seramik, resim, ritim ve müzik, tiyatro, edebiyat atölyeleri düzenlendi ve kişisel öz bakım ve hijyen eğitimleri verildi.

22

ŞANLIURFA DÖNEMSEL YAZ PROJESİ
Temmuz ayında Şanlıurfa’da gerçekleşen projeye İstanbul ve Adapazarı Enka Okulları’ndan 50 liseli genç katıldı. Şanlıurfa’da yaşayan 6-15 yaş arasındaki çocuklarla sosyal ve sanatsal faaliyetler yürütüldü ve gençlerin deneyimsel öğrenme, çatışmaları çözme, katılım mekanizmaları geliştirme konusunda gelişmelerine ön ayak olacak

SULUKULE DÖNEMSEL YAZ PROJESİ (İSTANBUL)
Temmuz ayında iki dönem halinde yürütülen projede Karagümrük ve çevresinde bulunan “kentsel dönüşüm” ve ayrımcılık mağduru olan insanları desteklemek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Sulukule Gönüllüleri Derneği bir araya geldi. “Sulukule Yaz Projesine” gönüllü olarak katılan 17 genç, imkanları kısıtlanmış

çoğunluğu Roman olan çocuklara ders ve sosyal etkinlik desteği vermenin yanında, toplumsal dışlanma ve eşitsizlikler konusunda bilgilenme şansı buldular. Proje kapsamında yakın çevredeki Akşemsettin, Neslişah, Hattat Rakım, Atik Ali, Çapa ve Karagümrük İlköğretim okullarında okuyan, yaklaşık 60 çocukla etüt çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

GENÇLİK KUMPANYASI (ANKARA, KAYSERİ, SİVAS, MALATYA VE DİYARBAKIR)
31 Temmuz–9 Ağustos tarihlerinde Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya ve Diyarbakır şehirlerinde gerçekleşen gezici yaz projesinde gençlik bilgilendirmesi yaratıcı yöntemler kullanılarak yapıldı. Açılan stantlarda gençlik bilgilendirmesi ve sanatsal etkinlikler yapıldı. İlk günler Ankara’da çeşitli eğitimlerle hazırlık yapan 45 katılımcı, TCDD’nin sağladığı vagonla şehirleri gezdiler. TRT’nin hem Türkçe kanalları için hem Kürtçe kanalı için bol bol görüntü alıp röportaj yapıldı. Aynı zamanda yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan birçok basın kuruluşunda da gençlik hakları konusunda duyarlılık yaratacak haberler yapıldı.

GENÇ EĞLEMCE (SAMSUN)
18–31 Temmuz tarihlerinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi ile İğne Deliği Gençlik Merkezi’nin Samsun’da hayata geçirdikleri ve toplam 250 gence ulaşan “Genç Eğlemce Projesi” ile gençlerin yaz aylarında farklı konularda ilgisini çekmek ve onlara yeni ilgi alanları yaratmak hedeflendi. Proje süresince gençlerin eğlenirken sosyalleşmeleri, öğrenmeleri, sosyal sorumluluk kazanmaları, atölyelerde yaşadıkları deneyimlerle farklı hobiler edinmeleri ve ilgi alanlarını keşfetmeleri ile ilgili çalışmalar yürütüldü. 18 Temmuz’da tanıtım etkinliği ile başlayan projede her gün çeşitli konularda eğitim ve atölyeler gerçekleşti: İspanyol Kültür Günü, Fotoğraf Atölyesi, Flemenko Dans Atölyesi, Ritim Atölyesi, Açık Hava Film Gösterimi, Geri dönüşüm Atölyesi, Hayatı Poşetleme Atölyesi, Anahtar Eğitimleri, Demokrasi ve Haklarımız Eğitimi, Fanzin Atölyesi, Vitray Atölyesi. 31 Temmuz 2010’da Atakum Amfi Tiyatro’da “Sokakta Eğlem Var” etkinliğiyle proje süresince uygulanan atölyelerin çıktılarını sergilenme şansı bulundu.

BERGAMA DÖNEMSEL YAZ PROJESİ
19-28 Ağustos tarihlerinde Bergama’da (İzmir) gerçekleşen “küresel iklim değişikliği ve çevre kirliliği” temalı dönemsel yaz projesine 30 genç katılımcı ve 15 genç organizasyon ekibi üyesi katıldı. Yerel halka ve yaklaşık 200 çocuğa çevre, geri dönüşüm gibi konularda atölyeler yapılarak ulaşıldı. Ayrıca pazar ziyareti, eko-tiyatro, köy ziyareti ve duvar boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi. 21 Ağustos’ta başarılı bir basın gezisi gerçekleştirildi ve bu sayede proje halka tanıtılarak daha geniş bir hedef kitleye ulaşıldı.

23

Gençlik Merkezleri (GEM)

19 MAYIS GENÇLİK MERKEZİ
İlçedeki gençlerin 2010 yılında, farklı illerde katıldıkları etkinliklerle özgüvenleri gelişti. Gençler hazırladıkları fanzinlerle, çevrelerindeki olayları özgür ve farklı bir dille anlatmaya başladı. Ayrımcılık ve önyargılarla mücadele atölyeleri Ocak ayında 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde ayrımcılık ve önyargılarla mücadele eğitmen eğitimi yapıldı. Fanzin çıkartmaları 19 Mayıs GEM’de fanzin ekibi oluşturdu. Fanzin ekibi GapGenç Festival, Tog Gençlik Konseyi, Alternatif Gençlik Haftası ve yaz dönemsel projesinde fanzinler çıkardı. Eğlem atölyeleri Popping dans, grafiti, kısa film, ebru atölyeleri gerçekleşti. Kısa film atölyesinde gençler ilk kez bir kısa film çekmeyi öğrendi. Çekilen kısa film toplu organizasyonlarda izlendi. Barışa Katla “Nükleer Silahsızlanma ve Origami” atölyesine katılan gençler, sonrasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndaki çocuk ve gençlerle bu atölyeyi gerçekleştirdi. Sinema günleri Ayrımcılık, insan hakları gibi konularda film gösterimleri gerçekleşti. Gösterimler sonrası film üzerine söyleşiler yapıldı. Genç pano düzenlemeleri Genç panolar, çeşitli meslekler ve 19 Mayıs GEM etkinlikleriyle ilgili düzenlendi. Savunuculuk eğitimleri Nisan ayında 17 gence savunuculuk eğitimi verildi. Sokak eğlemleri Gençler popping dans atölyesiyle, yereldeki düğünlerde, özel günlerde, gösterilerde,

Alternatif Gençlik Haftası’nda ve Gapgenç Festivali’nde 1000 kişinin karşısında performanslarını sergilediler. 19 Mayıs ilçesindeki çeşitli bölgelerdeki duvarlara graffiti uygulaması yapıldı. Mekan tahsisleri Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor (BBBÖ) projesi ve halk eğitim bilgisayar öğretimi gerçekleşti. Ballıca ve Çorum Spor kulüplerinin 19 Mayıs GEM’de kamp zamanlarında konaklamaları sağlandı. Lise ve ilköğretim destek faaliyetleri Lise ve ilköğretim derslerine destek faaliyetleri bu yıl da gönüllüler ile devam etti. Sergi Toplumsal cinsiyet rollerini anlatan “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” fotoğraf sergisi 8 Mart’da 19 Mayıs GEM’de sergilendi. Gapgenç Festivale katılım Gapgenç Festivale, Stk Fuarı, popping dans ve fanzin ile katılım gerçekleşti. Tog Gençlik Konseylerine katılım Tog Gençlik Konseylerine 4 genç gözlemci olarak, 2 genç ise fanzin atölye uygulayıcısı olarak katıldı. Alternatif Gençlik Haftası etkinlikleri Alternatif Gençlik Haftası etkinliklerinde, popping dans ve fanzin atölyeleri gerçekleştirildi. Yaz dönemsel projesi İğne Deliği ile 19 Mayıs Gençlik Merkezleri’nin birlikte düzenlediği “Genç Eğlemce” projesine 17 genç katıldı. Projedeki etkinlikler ve atölyelerle gençlerin farklı hobiler edinmeleri ve ilgi alanları keşfetmeleri, farklı konulara yönelik ilgi geliştirmeleri, eğlenmeleri ve eğlenirken sosyalleşmeleri hedeflendi.

24

İĞNE DELİĞİ GENÇLİK MERKEZİ
Gençler, 2010 yılında kendilerini ifade edebilecekleri birçok atölye ile tanıştı. Dans, fotoğraf, müzik gibi atölyelerle gençler hem öğrenme ortamında yer aldı, hem de toplumsal konulara yerelin dikkatini çekmek için bu atölyeleri birer araç olarak kullandı. Barış için Dans, Engelsiz Dünya için Engelsiz Dans, Barışa Katla “ Nükleer Silahsızlanma ve Origami” ve daha fazlası... Akran Eğitimleri İDGEM, Toplum Gönüllüleri’nde üniversiteli gençlerle uygulanmakta olan akran eğitimlerini bu yıl liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte gerçekleştirdi. Liseli gençler gönüllülük, sivil toplum, proje yazma, ekip çalışması, iletişim, sağlık okur yazarlığı, üreme sağlığı, demokrasi ve insan hakları akran eğitimleri ile tanıştı. Ayrımcılık ve önyargılarla mücadele atölyeleri Ocak ayında 16 gençle gerçekleştirilen ayrımcılık ve önyargılarla mücadele eğitmen eğitimine İDGEM’den 10 genç katıldı. Eğitmen eğitimi sonrasında eğitmen olan gençler gençlik merkezlerinde ayrımcılık ve önyargılarla mücadele atölyelerini gerçekleştirdi. Bilgi günleri Alternatif gençlik haftasıyla birlikte “Türkiye’de Gençlik Miti” Demet Lüküslü ile Özge Konuralp’in; “Gençler İçin Üreme Sağlığı”, Dr. Gökhan Yıldırımkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaos GL ile Homofobi Karşıtı Buluşmasıyla homofobi ve ayrımcılık konularında konuşuldu. Eurodesk ile Genç için Avrupa Fırsatları konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Psikolojik danışmanlıklar Ekim ayında başlayan bireysel psikolojik danışmanlıklardan 59 genç faydalandı. Danışanlara kadın-erkek arasındaki duygusal ilişki güçlükleri, aile içi ilişki güçlükleri, motivasyon eksikliği, başarısızlık, gelecek kaygısı, değersizlik hissi ve özgüven konularında destek verildi. Diller günü Diller gününde 8 farklı dil, 11 genç tarafından kültür, müzik, dans, beden dili, folklor gibi öğelerle birlikte anlatıldı. Eğitmenlerin oryantasyonu İDGEM’de bu yıl çeşitli atölyelerde, kurslarda yer alan 12 eğitmenle, Türkiye’de Gençlik, Toplum Gönüllüleri ve Gençlik Merkezleri konularında oryantasyon gerçekleştirerek bu yılki çalışmalarına başladı. Eğlem atölyeleri Eğlence ile eylemi bir araya getiren break dans, popping dans, latin dansları, modern dans, ingilizce, rusça, fotoğraf, sanat, grafiti, tiyatro ve müzik alanlarındaki eğlem atölyeleri 896 gençle gerçekleştirildi. Engelli gençlerle engelsiz dans atölyesi başlatıldı. İDGEM’e ismini veren İğne Deliği fotoğraf atölyeleri, Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki genç eğitmenlerle, İDGEM’de ve TOG Gençlik Konseyleri’nde gerçekleştirildi. Film Gösterimleri Ayrımcılık, insan hakları, önyargılar gibi çeşitli konularda film gösterimleri ve film sonrası söyleşiler gerçekleştirildi. Bu yıl İf İstanbul Bağımsız Film Festivali’nde, İstanbul’dan canlı film gösterimlerine Samsun’da ev sahipliği yaparak 4 bağımsız filmi izletildi ve her film sonrası yönetmenleriyle canlı yayında röportaj gerçekleştirildi.

25

Gençlik Merkezleri (GEM)

Sokak eğlemleri İDGEM’de gerçekleştirilen birçok eğlem atölyesi, Alternatif Gençlik Haftası, yaz dönemsel projesi ve çeşitli organizasyonlarda sokak eğlemleri olarak sergilendi. Seven Falls Yerli Amerika’lı Dans Topluluğu ile Kardeşlik için Dans, Kısa Dalga Gençlik Merkezi ile break dans, Alternatif Gençlik Haftası’nda gençlik merkezindeki gençlerle buluşturuldu. Genç panolar İDGEM’de yapılan faaliyetler ve engellilik konularında genç panolar güncellendi. Halk eğitim ve belediye ortak çalışmaları Halk eğitimle yürüttüğümüz sertifikalı bilgisayar, web tasarımı, kadınlara iğne oyası ve kurdele nakış kursları bu yıl da devam etti. Belediye ile latin dansları ve halk dansları kursları başlatıldı.

Ulusal ve yerel çalışmalar Bu yıl Batman’da düzenlenen Gapgenç Festival’de Stk fuarında 3 gün boyunca İğne Deliği Gençlik Merkezi tanıtımı yapıldı. Tog Gençlik Konseyi’ne İDGEM’den 4 genç gözlemci olarak katıldı. Atakum’da ilk kez düzenlenen kitap fuarının organizasyonu gerçekleşti. Alternatif Gençlik Haftası etkinliklerinin bir çoğu İDGEM’de gerçekleşti. Milli Eğitim’de alınan onay ile liselere ziyaretler başladı. İf İstanbul Film Festivali, Samsun’da gençlerle buluştu. Yaz dönemsel projesi İğne Deliği Gençlik Merkezi ile 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nin birlikte düzenlediği “Genç Eğlemce” projesine 24 genç katıldı. Projedeki etkinlik ve atölyelerle gençlerin farklı hobiler edinmeleri ve ilgi alanları keşfetmeleri, farklı konulara yönelik ilgi geliştirmeleri, eğlenmeleri ve eğlenirken sosyalleşmeleri hedeflendi. Proje sürecinde fanzin atölyesi, anahtar eğitimleri, demokrasi ve insan hakları eğitimi, geri dönüşüm atölyesi, söz küçüğün eğitimi, vitray atölyesi, açık hava film gösterimi, flamenko dans atölyesi, fotoğraf ve ritim atölyeleri gerçekleşti. Atakum Belediyesi’ne destekleri için çok teşekkürler…

26

Lise destek faaliyetleri Mayıs ayına kadar sosyal bilimler ve fen bilimleri lise destek programları yürütüldü. Mekan kullanımı İDGEM’deki faaliyetlere katılan gençler ve mahalledeki gençler masa tenisi ve satranç oyunları, bilgisayar odası kullanımı ile bir araya geldi. Savunuculuk eğitimi Mart ayında 15 gence Savunuculuk Eğitimi verildi. Sergi Toplumsal cinsiyet rollerini anlatan “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” fotoğraf sergisi 8 Mart’ta İDGEM’de sergilendi.Yaz dönemsel projesinde gerçekleştirilen fotoğraf atölyesiyle Atakum’da çevre, sokaklar, genç olmak, esnaf olmak konularında çekilen fotoğraflar, Atakum sahilinde sergilendi.

PEMBE EV GENÇLİK MERKEZİ Kavacık, İstanbul
Pembe Ev GEM, 2010 yılında da öncelikle gençlerin kendini ifade edebildikleri, ilgi alanlarına göre kişisel gelişim sağladıkları, sosyalleştikleri, farklı kültürlerle bir arada yaşamayı deneyimledikleri bir merkez olarak hizmet vermeye devam etti. Eğitime Destek Projeleri Genç ve yetişkin gönüllülerimizin, ilköğretim öğrencilerinin derslerine ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlayarak oluşturdukları proje kapsamında 3,4,5,6,7 ve 8. sınıflarla Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve İngilizce derslerinin yanı sıra Resim, Müzik, Güzel Konuşma, El İşi gibi sosyal çalışmalar da yürütüldü. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (BUSOS) tarafından Pembe Ev’de yürütülen “ÖSS’de Fırsat Eşitliği Projesi” Sayısal 1, Sayısal 2, Sözel ve Eşit Ağırlık olmak üzere 4 grup ile hafta sonu dersler, hafta içi etüt çalışmaları ile devam etti. Eğlemce Atölyeleri Eğlence ve Eylemi bir araya getiren Eğlemce atölyeleri gençleri de bir araya getirdi. Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında; İspanya’dan gönüllümüz Carmen, İspanyolca ve Flamenko atölyelerini; Almanya’dan Miriam, Almanca atölyesini; Damimarka’dan ve Letonya’dan gönüllülerimiz Katrine ve Eliza ise İngilizce atölyelerini gerçekleştirerek gençlere uluslararası anlamda kültürel bir zenginlik sundular. Deneyimli eğitmenlerin desteğiyle fotoğraf, kısafilm, hip-hop ve poi çalışmaları da başarıyla devam etti. Gençler atölyelerde öğrendiklerini sokak çalışmalarıyla desteklediler.

Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi’nden gelen genç arkadaşlarımız, Pembe Ev’de İğne Deliği Fotoğraf atölyesini gerçekleştirdiler ve oluşturulan fotoğraflarla gençlik merkezimizde bir sergi açıldı. Doğa Kampı Birlikte yaşamak, toplumsal barış ve farklılıklarla bir arada olmak, birkaç günlüğüne de olsa teknolojiden uzak kalmak, yeni dostluklar kurmak, üretmek, eğlenmek ve gençlik haftasını genççe kutlamak için 5. Gençlik ve Doğa Kampı bu yıl 21-22 Mayıs tarihlerinde Şile Karamandere Saklı Cennet Tesisleri’nde 55 gencin katılımıyla gerçekleşti. Pembe Ev Yaz Etkinlikleri Kavacık mahallesinde yaşayan 15-21 yaş arası gençlere yönelik sürdürülen iki haftalık etkinliklerle; gençler için yeni ilgi alanları yaratmak ve var olan alanları geliştirmek hedeflendi. Break dans–hip hop, poi, tut yapıştır pano, grafiti kalıp atölyelerine; Sosyal Medya Araçları Buluşması ve Hayat Zordur oyununa toplamda 54 genç katılmıştır. Etkinlikler boyunca katılımcıları temel insan hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Ceren’in Arp Eğitimi Projesi 2009 yılında kaybettiğimiz arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu anısına Arp Sanatı Derneği ile işbirliği içinde yürütülen projemizle, iki dönem 9-11 yaş grubundan 21 öğrenci arp eğitimi aldı. 14 Haziran Pazartesi günü çocukların aileleri ve arp eğitmenlerinin katılımıyla düzenlenen Arp Konseri’nde eğitim alan çocuklar, ilk konser deneyimlerini yaşamış oldular.

27

Gençlik Merkezleri (GEM)

Kültür ve Bilgi Günleri Kültürlerarası diyaloğu ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü arttırmayı amaçlayan Çerkez, Ermeni, Laz, Rum, Alman ve İspanyol Kültür Günleri düzenlendi. Leblebi Kültür Projesi kapsamında her ay bir kültürel etkinliğe katılım sağladık. Bunlardan bazıları: İstanbul Efendisi Müzikali, Üsküdar Musiki Cemiyeti Emin Ongan’ı Anma Konseri, Isabelle Moretti Arp Konseri… Gençleri bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi, Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi, Anahtar Eğitimleri, Barışa Katla “ Nükleer Silahsızlanma ve Origami” Atölyesi, Eurodesk Avrupa Fırsatları Bilgi Günü, “Bir Tutam Baharat” film gösterimi ve tartışmaları yapıldı. Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

“Engel Avcıları” yürüyüşümüzü yaparak bir rapor hazırladık ve yerel yönetimle paylaştık. Uluslarararası Çalışmalar 15-24 Ocak tarihlerinde Gödöllö, Macaristan’da gerçekleşen kültürlerarası diyolog temalı “When Icebergs Meet” eğitimine Pembe Ev adına Seval Yılmaz katıldı. 28 Temmuz – 8 Ağustos tarihinde İtalya’dan YMCA Roma isimli kuruluş tarafından İtalya’nın Calabria şehrinde düzenlenen ve “YOUNG RESOURCES” isimli projeye Pembe Ev Gençlik Merkezi’nden 5 genç katılımcı, 1 genç Grup Lideri olarak katılmıştır. 8 Ekim tarihinde Almanya’da farklı STK’larda çalışan 15 gençlik çalışanı Pembe Ev’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiler… 13- 18 Aralık tarihlerinde Berlin, Almanya’da gerçekleşen Gençlik Merkezleri Çalışma Ziyareti’ne Pembe Ev adına Volkan Pirinççi katıldı. Fanzin Çalışmaları Bilgi Üniversitesi Kısa Dalga Gençlik Merkezi ile Santral İstanbul’da 20 gencin katılımıyla Fanzin atölyesi gerçekleştirildi. 15. Gençlik Konseyi, Gapgenç Festival ve uluslararası bir gençlik değişimine katılan fanzin ekibinden arkadaşlar toplamda 13 fanzin çıkarmışlardır. Yetişkin Programı AÇEV işbirliğiyle, Kavacık civarında oturan ve okuma yazma bilmeyen ya da çok az bilen yetişkin kadınlara yönelik okuma yazma kursu yapıldı. Katılımcılarla bir Piknik Gezisi düzenlendi. İlk aşamayı bitirenler İleri Okuma Günlerine başladılar. Pembe Ev Gençlik Merkezi’nin yerini tahsis eden Senem Gürün’e ve 7 gencimize burs verilmesini sağlayan yetişkin gönüllülerimize teşekkür ederiz…

28

Haziran ayı itibariyle gençlere yönelik danışmanlık hizmeti başladı. Psk. Zeynep Şeker ve Psk. Yegan Sasık toplamda 23 gençle görüştüler. Üzerinde çalışılan sorunsalları; ergenlik dönemi çatışmaları, motivasyon sorunları, yoğun sınav kaygısı, aile ilişkilerinde yaşanan problemler, tikler, öfke kontrolü problemleri, anksiyete, duygu durum bozuklukları ve davranış problemleri oluşturmaktadır. Engelsiz Atak 30-31 Ekim tarihlerinde Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, Engelsiz Yaşam ve Gençlik Derneği, engelli danışmanımız Levent Açlan ve Rehber-Rehbilerin katılımıyla Engelsiz Atak gerçekleştirdik. Simülasyonlar ve farklı uygulamalarla erişilebilirlik ve engelli grupları hakkında farkındalığımızı arttırmaya yönelik çalıştık. İkinci gün öğleden sonra da sokaklarımızın engelli vatandaşlar için erişilebilir olup olmadığını gözlemlediğimiz

Eurodesk
T.C. Devlet Planlama Teşkilatı (Ulusal Ajans) tarafından Türkiye’de kurulacak Eurodesk Temas Noktası Ağ, gençler için eğitim ve gençlik alanlarından Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarımı Ağı’dır. 2003 yılında kurulmuş bu ağa; Türkiye de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında dahil olmuştur. Bu ağa dahil olmak üzere Ulusal Ajans’a başvuran kurum temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve kurulacak ağ üzerine birlikte düşünülerek, fikirlerin toplanması, karşılaşılabilecek engellerin birlikte tespit edilmesi ve ne gibi önlemler alınabileceği konusunda fikir yürütülmesi amacıyla 21-23 Aralık 2009 tarihlerinde TUBİTAK – TUSSİDE, Gebze’de gerçekleştirilen Ortak Akıl toplantısına katılım sağlandı. Başvurular neticesinde Pembe Ev Gençlik Merkezi, Eurodesk Temas Noktası olarak seçildi. 22 Eylül 2010’da İğne Deliği Gençlik Merkezi, Türkiye’de Gençler için Avrupa Fırsatları konusunda bilgi veren Eurodesk Türkiye ağına dahil olarak, Samsun’daki gençlere Avrupa fırsatları konusunda bilgilendirme çalışmalarına başladı.

29

Genç Alan

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’nın desteğiyle 1 Haziran 2009 tarihinde başlayan Genç Alan projesi, 30 Aralık 2010 tarihinde sona erdi. Genç Alan, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Samsun ve İstanbul’da bulunan gençlik merkezlerini yenilikçi yaklaşımlar kullanarak geliştirmeyi ve geliştirilen modeli gençlik alanına sunmayı hedefleyen bir projeydi. Proje ortağı Atakum Belediyesi ve proje destekçisi Kısa Dalga Gençlik Merkezi’nin Genç Alan’ın başarısında önemli katkıları oldu. “Genç Alan” projesinin genel amacı, gençlerin farklı alanlarda güçlenerek yurttaşlık bilinçlerinin gelişmesi ve dolayısıyla toplumsal katılımlarının desteklenmesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Samsun ve İstanbul’da bulunan gençlik merkezlerini yenilikçi yaklaşımlar kullanarak geliştirmesi, geliştirilen modelin kamuya ve gençlik örgütlerine sunulması ve gençlik merkezlerinin toplumsal işlevi konusunda yerel yönetimler düzende savunuculuk yapıldı. Genç Alan projesi sonunda edinilen deneyimin değerlendirilmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak bir gençlik merkezleri programı başlatıldı. Bu program kapsamında TOG kendi gençlik merkezlerini yürütmenin yanında yerel yönetimlerle ve gençlik örgütleriyle daha yakın işbirliğine geçerek farklı yaşam biçimlerine sahip gençleri desteklemeye yönelik çözümler geliştirmeyi planlamaktadır.

Genç Alan kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmiştir. • www.pembeev.org ve www.ignedeligigem.org web siteleri faaliyete geçti. • İstanbul ve Samsun’daki 3 gençlik merkezinin çevresinde toplam 485 gence Bilgi İhtiyacı Anketi uygulandı. • Genç dostu danışmanlık üzerine Rehber Notları oluştu. • Genç pano ve Eurodesk’le gençlere yönelik fırsatlar konusunda bilgilendirme yapıldı. • Üç gençlik merkezinde 21 gençlik bilgi günü düzenlendi. • Psikoloji ve eğitim alanlarında, gençlerle 335 danışmanlık görüşmesi yapıldı. • Samsun’da Aralık 2009’da ve İstanbul’da Ekim 2010’da gerçekleştirilen Engelsiz Atak’lar hayata geçti. • Levent Açlan, TOG’un engelli erişimini inceledi ve bir rapor hazırladı. Rapor TOG’un engelli politikasına etki etti. • Ayrımcılık ve önyargılarla mücadele konulu 16 akran atölyesine 277 genç katıldı. • !f Bağımsız Filmler Festivali’nin Samsun ayağının gösterimleri ve ayrımcılık temalı film gösterimleri gerçekleştirildi. • 29 Mayıs 2010’da Samsun’da Dünya Diller Günü ve farklı tarihlerde İstanbul’da Çerkez, Ermeni, Laz ve Rum kültür günleri hayata geçti. • Tamamen gençlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği 19 fanzin gençler tarafından hazırlandı ve 3480 kişiye dağıtıldı. • Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon’da düzenlenen 9 savunuculuk eğitiminde toplam 141 gence ulaşıldı.

30

• Engelsiz Dans, Ebru, Popping Dans, İğne Deliği Fotoğraf, Belgesel, Pandomim, Vitray, Ritim, Flamenko vb. konulu “eğilem” atölyelerine 2600 genç katıldı. • Toplam 16 sokak eğlemi gerçekleşti. Mayıs 2010’da yapılan Alternatif Gençlik Haftası bu eğlemlerin en coşkulusu ve ses getireniydi. Gençlerin kendilerine dayatılan resmi bayramın dışında bir alternatif yarattılar. • 34 genç, başka şehirlerdeki projeleri ziyaret ederek akranlarıyla buluştular. • 5 genç, İtalya’daki bir gençlik değişimine katıldı. • Gençlik merkezi çalışanlarının kapasitesinin arttırılması amacıyla bir çalışan Macaristan’da bir eğitime ve 3 çalışan Almanya’daki çalışma ziyaretine katıldı. • Şubat’ta Kısa Dalga’nın davetiyle 7 gençlik merkezi arasında deneyim aktarımı fırsatı veren bir ağ kurma buluşması Batman’da gerçekleşti. Adana Genç Engelliler Spor Kulübü gibi gençlik örgütleriyle işbirliğine başladı. • Çeşitli belediyelerle yüzyüze görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, 26-27 Kasım’da düzenlenen gençlik merkezleri konulu seminere 10 belediyeden 17 yetkili katıldı. • Berlin’de 13-18 Aralık tarihlerinde gençlik merkezleri üzerine 5 kişinin katılımıyla bir çalışma ziyareti düzenlendi ve Almanya’daki deneyim yerinde gözlemlendi. • Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın gençlik üzerine hazırladığı yeni yasa tasarısına katkı sağlandı. • Projenin tüm adımları ölçme değerlendirme uzmanları tarafından değerlendirildi ve çeşitli raporlar yazıldı.

• Proje sonunda bir sonuç kitapçığı hazırlandı. 750 adet basılan kitapçık yerel yönetimlere ve gençlik örgütlerine dağıtılacak ve TOG’un gençlik merkezleri programında bir araç olarak kullanılacak.

31

TOG Rehberlik ve Staj

TOG Staj
TOG – Staj Çalışma Grubu, Toplum Gönüllüsü gençlere, birçok sektörde staj olanağı sağlayarak gelecekteki akademik ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla TOG bünyesinde kuruldu. TOG Staj, Türkiye’nin önde gelen ve sektörlerinde söz sahibi olan kurum ve kuruluşların stajyer talepleri ile gençlerin staj taleplerini bir platformda toplayarak en uygun dengeleme ve değerlendirmeyi yapıyor. 2009-2010 döneminde TOG Staj destekçisi 50 farklı kurum ve kuruluşta staj imkanı sağlandı. TOG Staj Çalışma Grubu, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde 55 Toplum Gönüllüsü bu kurum ve kuruluşlarda stajyer olmaya hak kazandı.

TOG Rehberlik

32

TOG Rehberlik, yetişkinlerle gençleri bir araya getirerek dostluk kurmalarını amaçlayan hem genç kuşağın kişisel gelişimine destek olmayı, hem de yetişkin kuşağın ‘genç’ kalmasını amaçlayan bir ‘mentorluk’ projesidir. TOG Rehberlik ile yetişkin gönüllüler ile genç gönüllüler arasında uzunca süreli bir ilişki kurarak Toplum Gönüllüsü gençlerin gelişim ihtiyaçlarını cevaplamaya çalışmak, gelecek ile ilgili görüşlerinin şekillendirilmesine yardımcı olmak, gençlere destek ve dostluk vermek hedeflenir. Kendilerini projeye adamış yetişkin gönüllülere “rehber”, onlarla bir araya gelen gençlerimize de “rehbi” diyoruz. 2009-2010 döneminde TOG Rehberlik İstanbul ve İzmir’de 65 rehber ve 115 rehbiyle çalışmalarını sürdürdü.

Gençlik Katılım Mekanizmaları

GENÇLİK KONSEYLERİ
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en önemli paylaşım alanı olan gençlik konseyleri her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 15. Gençlik Konseyi Sakarya Üniversitesi’nde hayat buldu. 90 örgütlenmeden gelen temsilciler, atölye uygulayıcıları, saha sorumluları, tema koordinasyon, organizasyon ekibi, YK üye ve adayları, ofis çalışanları, gözlemciler ve “korsan” katılımcılarla beraber toplam 400 kişiyi bulan konsey Sakarya Toplum Gönüllüleri’nin evsahipliğinde gerçekleştirildi. Konsey organizasyonu sonrasında Sakarya Toplum Gönüllüleri’ne Rektörlük tarafından bir teşekkür belgesi iletildi. Programda şunlar yer buldu: TOG içinden ve farklı STK’lardan gelen katılımcılar farklı temalarda paylaşımlarda bulunduğu atölyeler; gençlerin istedikleri konuda paylaşımlarda bulunduğu açık alan oturumları; “Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Hayat Zor “ çıktılarının sunumları; gençlerin katılımı temasına ilişkin paralel oturumlar; Yönetim Kurulu (YK) ve saha buluşması, YK’ya aday adayı olan gençlerin konsey katılımcıları tarafından sıralanması ve tiyatro, dans, ney dinletisi gibi kültürel faaliyetler. 16. Gençlik Konseyi’ne Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bolu Toplum Gönüllüleri’nin evsahipliğinde gerçekleşen gençlik konseyi, 87 farklı TOG örgütlenmesinden 158 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Konsey’de farklı sorumluluk ve görevlerle toplam 310 kişi yer aldı.

Programda şunlar yer buldu: Gençlerin katılımı konulu sunum, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Fatma Gök ve Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ün katıldığı “Özgür ve Demokratik Üniversite” paneli, TOG Etki Araştırması’nın sonuçlarının yaplaşılması, atölye çalışmaları, farklı kaynak geliştirme teknikleri oturumu, özgür ve demokratik üniversitenin tartışıldığı forumlar, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini paylaştığı fuar.

33

Türkiye’de Toplum Gönüllüleri

34

35

Uluslararası Çalışmalar

TOG, 2009-2011 yılları için Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Komitesi’ne üye olarak seçildi. Gençlik alanında eşgüdümlü yönetim ilkesini temel alan Avrupa Konseyi’nin ilgili komitesinde farklı alanlardan 30 farklı gençlik sivil toplum kuruluşu üye olarak bulunuyor. TOG Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Komitesi’nde yer alarak gençlik politikalarını etkilemede aktif rol alıyor. 41 Toplum Gönüllüsü genç uluslararası eğitim ve gençlik değişim projelerinde katılımcı oldu.

Toplum Gönüllüsü gençler Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Macaristan’da gerçekleşen uluslararası eğitimlere Estonya, İtalya, Litvanya ve Polonya’da da uluslararası gençlik değişim projelerine katıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 4 genç Danimarka, İspanya, İtalya, Letonya’dan Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında gönüllü olarak gelirken, 7 genç de ABD , Almanya ve Litvanya’dan gelerek Uluslararası İlişkiler Departmanı’nda staj gerçekleştirdiler.

2010 Uluslararası Gönüllü Hizmet Gelen   1 2 3 İsim Ieva Rutkauskaite Svenja Mattes Caroline Thon Anne Van Bruggen Sarah Sloan Mieke Wolter Elisabeth Schmidt Angeles Lucas Leandra Carella Eliza Jaka Katrine Egholm Ülke - Kurum Litvanya - Vytautas Magn Üniversitesi Almanya – Augsburg Üniversitesi Almanya - Brandenburg Üniversitesi ABD - Yale Üniversitesi ABD - Yale Üniversitesi Almanya – Fulda Üniversitesi Almanya – Marburg Üniversitesi İspanya - AFAIJ İtalya - Associazione Culturale Link Letonya - Radošu Efektu Darbnica Danimarka - AFS Interkulturel Program STAJ STAJ STAJ STAJ STAJ STAJ STAJ AGH AGH AGH AGH

36

4 5 6 7 8 9 10 11

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüsü gençlerin gönderen kuruluşu olarak gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmasını sağlamaya devam etti. 2010 yılında 23 Toplum Gönüllüsü

genç Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Polonya ve Slovenya’da bulunan sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Gönüllü Hizmeti için gitti.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

İsim İrem Caniklioğlu Begüm Dandik Fatih Usalan Burcu Bulak Canberk Yukarı Sezgi Deniz Çiftçi Ekin Bayurgil Pınar Balıkçı Seda Koçak Nejat Gürsan Erdem Ali Al

Ülke Polonya Almanya Letonya Avusturya Polonya Belçika İtalya Hollanda Slovenya Slovenya Lüksemburg Polonya İspanya Almanya İtalya İngiltere Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Polonya

Nerede Fundacja Integracji Społecznej Prom AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. Youth Against AIDS LOGO EU.INFO Caritas Wingerdbloei SCI Italy Olde Vechte Synergy Centre for social work Kranj DZMP KRŞKO Club Uelzechtdall Caritas Asociacion Juvenil Intercambia Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. Anffas Cremona Onlus UNA Exchange/Cyfnewid UNA Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems Volkshochschule Reckenberg-Ems ICJA e.V

Program Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH Uzun Dönem AGH

12 Özdemir Celal Kurnaz 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Seval Yılmaz Coşay Kaçar Sedat Gökmen Özlem Ovalı Seçil Çokkanlı Aslı Çoban Ayşegül Şenol Ersin Seçki Gökhan Mutlu Ömer Bingöl Emine Kaya

37

Polish Association for Persons with Mental Uzun Dönem AGH Disability, Gdansk Branch

38

Uluslararası Çalışmalar

ULUSLARARASI PROJE ORTAKLIKLARI
Toplum Gönüllüleri Vakfı “Youth for Exchange and Understanding” gençlik ağının üyesi olarak “YEU Academy” başlıklı projenin Türkiye ayağını gerçekleştirdi. “YEU Academy” projesi kapsamında 5 ülkede Portekiz, Kıbrıs, Estonya, Polonya ve Türkiye’de formel olmayan eğitim ile medya, yeni teknolojiler konularında uzman eğitmenlerce eğitimler gerçekleştirildi. Projeye her ülkeden 18 genç katıldı. Projenin Türkiye ayağının “Gençlerin aktif katılımını arttırmak için medyanın, online (çevrimiçi) araçların kullanımı” ile “Kültürlerarası öğrenme için katılım” konu başlıklarında eğitimleri 17-20 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşti. 5 ülkeden toplamda 80 gencin katılımıyla gerçekleşen projede aynı zamanda “Avrupa’da farklı Gençlik Durumları”na ilişkin bir belgesel film çekildi. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Uçan Süpürge’yle birlikte ABD Chicago’dan Heartland International’ın yürütücülüğünde gerçekleşen “From The Ground Up:  Building Civil Society Organizations’ Capacity to Succeed” değişim projesinin ortağı olarak gençlik, çevre, kadın sivil toplum kuruluşlarında çalışan Türkiye’den 15 genç liderin 7-27 Nisan tarihleri arasında Chicago ve Washington’da gerçekleşen toplantıya katılımlarını sağlarken yine Chicago’dan 15 genç liderin 15-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen toplantılara katılımlarını Uçan Süpürge ortaklığıyla gerçekleştirdi.

39

TOG Ulusal Projeler

BEYAZ ŞAPKALAR PROJESİ
Beyaz Şapkalar Projesi, 2006 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bazı yerel örgütlenmeleri tarafından oluşturuldu. Kişisel çabalar ve örgütlenmelerin katkıları ile içeriği gelişen ve zenginleşen proje 2010 yılında Janssen Cilag ortaklığında ağ projesi olarak yürütüldü. Hedef kitlesini ilköğretim çağındaki çocukların oluşturduğu, barış kültürünü yaymayı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi hedefleyen Beyaz Şapkalar Projesi toplumsal barışı destekleyen katılımcı eğitim metoduyla tasarlandı. Proje 2010’da; Adıyaman ilinde Adıyaman Üniversitesi, Ankara ilinde Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul ilinde İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Hakkari ilinde Hakkari Üniversitesi, Kırıkkale ilinde Kırıkkale Üniversitesi, Sakarya ilinde Sakarya Üniversitesi olmak üzere 6 ilde 11 üniversitede/örgütlenmede uygulandı. 84 genç gönüllünün katılımıyla 522 çocuğa, 275 veliye, projenin dolaylı faydalanıcıları ile birlikte 3059 kişiye ulaşıldı. Gençlerin kişisel gelişimine destek olabilmek, 10-13 yaş arası ilköğretim okulu öğrencileri ile gelişimleri yönünde iletişim kurabilmek, ebeveynlerin toplumsal barış ve barış kültürüne katkı sağlamasına destek olmak çabalarına dahil edilebilmesi için uzman psikologlardan destek alındı. Proje yürütücüsü gençlerin uygulamalarda kullanımı için bir eğitim kılavuzu hazırlandı ve projenin gençlerin katılımı ve gelişimi, çocukların katılımı ve gelişimi açısından izlemedeğerlendirmesi yine uzman kişilerce yapıldı, raporlandı. Toplumsal barışa destek olmak ve barış kültürünün yayılmasına katkı sağlamak amacı ile ebeveynlerin, çocuklarıyla iletişimlerinde barış dili oluşturulmasını sağlamak amacı ile İstanbul, Biga, Eskişehir, Van ve Diyarbakır – Kulp il ve ilçelerinde ebeveyn seminerleri düzenlendi.

40

GÜNEŞ KUŞAĞI PROJESİ
Türkiye'de Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen, Küresel Çevre Fonu – Küçük Destek Programı (GEF-SGP) tarafından desteklenen ve Greenpeace’in uluslararası projesi olan Güneş Kuşağı Projesi, Türkiye’ de üniversitelerin yenilenebilir enerjiye geçmesini hedefliyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye de kullanımın arttırılması ´küresel iklim değişikliği´ için çok önemli… Bu bağlamda, projenin uygulandığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden Toplum Gönüllüleri örgütlenmeleri çalışmalar yürütmektedirler. Üniversitelerde yapılan eğitimler kapsamında, Savunuculuk/Kampanyacılık, Küresel İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği konuları üzerinde duruldu. İlki 2-3 Ekim 2010 Tarihinde İstanbul TOG Ofiste gerçekleştirilen eğitime, İstanbul Bilgi, Eskişehir Anadolu, İzmir Ege Üniversiteleri katılımcıları katıldı. İkincisi, 30-31 Ekim 2010 tarihinde Trabzon'da gerçekleşen eğitime, Karadeniz Teknik, Diyarbakır Dicle, Antalya Akdeniz, Kocaeli örgütlenmeleri katılımcıları katıldı. Proje sürecinde amaç; kampüslerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını hakkında farkındalık yaratmak ve okul içerisinde kullanılan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmektir. Bu doğrultuda proje gönüllüleri kendi yerellerinde yaratıcı eylemler ile savunuculuk faaliyetleri yapmaktadırlar.

41

TOG Ulusal Projeler

OKULUM GELECEĞİM
Gönüllü Eğitime Destek Projesi - Okulum Geleceğim projesi Mart – Aralık 2010 tarih aralığında ING Bank desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığında, Düzce, Malatya, İstanbul, Tokat ve Edirne illerinde bulunan 5 ilköğretim okulunda Trakya Üniversitesi (Edirne), Mimar Sinan Üniversitesi (İstanbul), Düzce Üniversitesi (Düzce), Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) ve İnönü Üniversitesi(Malatya) Toplum Gönüllüsü gençler tarafından uygulandı. Proje uygulamaları ile toplamda direkt olarak ve dolaylı yoldan 928 çocuk ve 465 veliye ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 117 Toplum Gönüllüsü genç proje etkinliklerinde aktif gönüllülük yaptı. Gönüllü Eğitime Destek Projesi - Okulum Geleceğim projesi okula devamsızlık sorununa üç alanda müdahale ederken öğrencilerin okula ve eğitime devamını desteklemeyi hedefledi. Projenin müdahale alanları; öğrencilerin akademik başarısızlık yüzünden okuldan uzaklaşmalarının önüne geçebilmek için sunulacak ders desteği; okul ortamının daha çekici ve keyifli olması kadar öğrencinin kendi niteliklerini keşfedebilmesine ve tercihlerini ifade edebilmesine katkıda bulunacak sosyal faaliyetler ve okula devamın çocuklar için önemine dair velilerde ve genel kamuoyunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler oldu. Proje kapsamında 2010 yılı boyunca; 5 ilde ders ve sosyal faaliyet desteği verildi, resim atölyeleri ve dönem sonu şenlikleri yapıldı. Okula devam konusunda bilinç ve duyarlılığın arttırılması için kullanılacak sosyal reklamlar ve belgesel hazırlandı ve gösterimleri yapıldı.

42

TOG Ulusal Projeler

YAŞAYAN KÜTÜPHANE PROJESİ
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığıyla uygulanan Yaşayan Kütüphane projesi, normalde birbirleri ile konuşma fırsatı olmayan kişiler arasında yapıcı bir kişilerarası diyalog için ortam sağlayarak kişilere ve gruplara karşı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı ve farklılıklar ile bir arada yaşama kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. Yaşayan Kütüphane tıpkı normal bir kütüphane gibi işler. Okuyucular gelirler ve bir kitabı belirli bir süre için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler; isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile normal bir kütüphane arasında tek bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane’de kitaplar insanlardır ve kitaplar ile okuyucular kişisel bir diyalog içerisine girerler. Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar çoğunlukla genellemelere ve önyargılara maruz kalan ve zaman zaman da ayrımcılığa uğrayan gruplar arasından belirlenir. Yaşayan Kütüphane modeli, ilk olarak Danimarka’da yerleşik “Şiddeti Durdurun” isimli bir gençlik örgütü tarafından 2000 yılında ortaya atıldı. Türkiye’nin 1949’dan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Yaşayan Kütüphane’yi, 2003 yılında başlatmış olduğu Toplumsal Bütünlük ve İnsan Hakları için Gençlik Programı’nın bir parçası olarak ele alıyor. Modelin Danimarka’da ilk olarak uygulandığı 2000 yılından beri, 10’dan fazla ülkedeki gençlik şenliklerinde 40’ın üzerinde Yaşayan Kütüphane uygulaması yapıldı. Türkiye’deki ise, yine Toplum Gönüllüleri ve Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından 2007 yılında Barışarock Festival, 2008 yılında Gepgenç Festival ve yine Barışarock Festival de Yaşayan Kütüphane Projesi gerçekleştirildi. 2009 yılında TOG ve GÇB ortaklığında 3 Yaşayan Kütüphane uygulaması hedeflendi. Bu uygulamalar için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

tarafından destek alındı. İlk uygulama Sivil Sesler Festivali kapsamında, İkinci Yaşayan Kütüphane ise, TÜYAP Kitap Fuarı kapsamında, üçüncü uygulama ise, !f İstanbul AKM Bağımsız Filmler Festivalinde gerçekleşti. 2010 Yılında 13-14 Mayıs tarihlerinde, Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında Garajİstanbulda Yaşayan Kütüphane yapıldı. Proje, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklendi. Bu uygulamada toplamda, 2 gün boyunca 10 saat hizmet veren kütüphane ile ulaşılan kişi sayısı aşağıdaki gibidir: Hizmet verdiği gün sayısı: 2 Toplam hizmet saati: 10 Katalogda bulunan kitap başlığı adeti: 22 Kitap adedi: 26 Okuyucu sayısı: 222 Okuma sayısı: 167 Doğrudan ulaştığı kişi sayısı: 421 Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin başvurusu sonucunda Olof Palme Merkezi tarafından verilen destek ile YK modelinin yaygınlaştırılması ve bu modelden gençlik alanında çalışan diğer kurumlarında faydalanması için, 30 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da bir eğitim gerçekleşti. Eğitim kapsamında, açık çağrı yolu ile 16 başvuru alındı. Başvurular sonunda 5 kişilik gruplardan oluşan 4 ekip eğitime davet edildi. Seçilen kurumların oluşturduğu 20 kişilik ekip, eğitim boyunca YK Süreci hakkında deneyim aktarımı aldılar. Eğitime İstanbul AEGEE, Toplum Gönüllüleri’nden Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Yıldız Teknik ekipleri katıldı. Toplamda 20 kişinin oluşturduğu ekipte, 9 erkek, 11 kadın katılımcı vardı. Bu bağlamda yapılan eğitimler ile projenin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılması amaçlanmaktadır.
Daha ayrıntılı bilgi için; www.yasayankutuphane.net

43

TOG Eğitim

Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı temel olarak iki ana başlıkta eğitimleri gerçekleştirmektedir. “Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek” ve “projelerin kalite ve etkisini arttırmak” olarak tanımlanabilen bu iki başlık en temelde birbirlerini besleyen iki kaynak halinde çalışmaktadır. Toplum Gönüllüsü gençlerin kişisel gelişimleri, projeleri daha nitelikli kılmakta, projelerin nitel ve nicel anlamda gelişmesi de gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Bu çerçevenin zemini olarak da sosyal sorumluluk baz alınmıştır. Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında 2010 senesi içinde yukarıda belirtilen perspektife bağlı kalarak birçok başlıkta eğitim modülü hayata geçirilmiştir. Yaratılan ve hayata geçen eğitim modellerinde özellikle formel olmayan eğitim teknikleri kullanılmasına dikkat edilmiştir. Formel olmayan eğitim modeli, katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip konu/tema hakkında tartışmaya zemin yaratmaktadır. Bu zemin birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen tutum değişikliğine de imkan vermektedir. Formel olmayan eğitim modellerini beslemek, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ise Akran Eğitim Modeli eğitimlere uygulanmıştır. Gençlerin gençlerden, yaşıtlarından öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını ortak bir platform olarak belirleyen Akran Eğitim Modeli, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağladığı gibi aynı zamanda formel olmayan eğitim tekniklerinin de kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 2010 senesi içinde de birbirini besleyen bu iki mekanizma, “katılımcı odaklı, özgür ve açık” eğitim ortamlarının vazgeçilmezi olmuştur. Eğitim Departmanı koordinasyonunda, 2010 yılında gerçekleştirilen 422 eğitimde, 8.785 Toplum Gönüllüsü gence eğitim verildi. Toplamda 3.014 saat akran eğitim verildi, bu eğitimlerde 965 defa genç eğitmenler görev aldı ve bu eğitimlerde 78.558 saat gönüllü hizmet saati üretildi.

Anahtar Eğitimleri Toplum Gönüllüsü gençlerin gelişimi için temel eğitim sistemi olan Anahtar Eğitimleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip genç gönüllülerde birtakım temel kavramlar hakkında farkındalık yaratmayı ve onları ortak bir çerçevede buluşturmayı hedeflemektedir. Akran eğitimi yöntemi ile tasarlanmış olan Anahtar eğitimleri, TOG Saha Departmanı tarafından sunulan Tanıtım Oryantasyonu (Sarı Anahtar) ile başlamaktadır. Hemen ardından sırayla Eğitim Departmanının Anahtar Eğitmenleriyle beraber yürüttüğü Sivil Toplum ve Gönüllülük (Mavi Anahtar), Proje Yönetimi (Kırmızı Anahtar) ve Gönüllü Projelerde Ekip Çalışması (Yeşil Anahtar) eğitimleriyle devam etmekte ardından Sürdürülebilir Projede Gönüllü Çalışma ile kazanılan Beyaz Anahtar’la sistem tamamlanmaktadır. Anahtar Eğitimlerinden Toplum Gönüllüsü gençler dışında birçok kurum ve kuruluş da yararlanmıştır. Sivil toplum alanında çalışan dernek ve vakıflar, fon sağlayıcılar, ulusal ve yerel çatılar, vakıf liseleri, özel sektör kurumları da Anahtar Eğitim sisteminden 2010 senesi içinde yararlanmışlardır. Yıl boyunca Toplum Gönüllüleri örgütlenmelerinde verilen 357 anahtar eğitiminde, 7.497 genç anahtar sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Buna ek olarak Anahtar Eğitimleri, Anahtar Eğitmenleri’nin de katıldığı bir süreç ile Toplum Gönüllüsü gençlerin ve TOG sahasının ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir. 2010 senesi boyunca Anahtar Eğitmenleri İstanbul’da toplanmış ve her sene olduğu gibi Anahtar Eğitimlerinin değerlendirme ve güncellemelerini gerçekleştirmişlerdir. Sorumluların Eğitimi Toplum Gönüllüleri yerel örgütlerinin Eğitim Sorumluları 2010 senesi içinde 1 kez toplanmış, bu toplantılarda kullandıkları araçlar geliştirilmiş ve yenilenmiş, eğitimlerin içeriği, talebi, raporlaması,

44

veri girişi ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Eğitim Sorumları Toplantısına, örgütlenmelerinde eğitim sorumluluğu yapan 57 genç katılmıştır. Ayrıca 2010 senesinde saha sistemi içerisinde yer alan saha sorumlularını desteklemek amacıyla Proje Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Proje türleri ve süreçleri, TOG’da proje, sivil alanda gençlik projeleri, proje fikrini analiz etme, projenin planlanması ve takibi, proje fikrini yapılandırma, mantıksal çerçeve, kaynak geliştirme ve bütçe oluşturma gibi konuların yer aldığı eğitime 18 saha sorumlusu katılmıştır. TOG Eğitmen Havuzu Toplum Gönüllüleri Eğitim sistemi içerisinde gerçekleşen eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için oluşturulan Eğitmen Havuzu, 2010 yılı içerisinde de güçlendirilmeye devam edilmiştir. Bu havuzun içinde Anahtar, Demokrasi ve İnsan Hakları, Sağlık Okuryazarlığı, Üreme Sağlığı ve Gençlik ve Sosyal Haklar eğitmenlerinden oluşan 690 genç eğitmen bulunmaktadır. Eğitmen havuzunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her sene olduğu gibi 2010 senesi içinde de yeni gönüllü eğitmenler sahaya çıkmıştır. Sene içinde gerçekleştirilen Demokrasi ve Haklarımız eğitmen eğitimi ve Üreme Sağlığı eğitmen eğitici eğitimi ile 40 genç havuza dâhil olmuştur. Tüm sene içinde eğitmenlere bireysel ve grup olarak da destek sağlanmıştır. 2010 yılı içerisinde, eğitmen havuzunda bulunan eğitmenlerin bir araya geldiği ve yaptıkları işi

değerlendirip, geliştirmek üzere buluştukları tazeleme toplantıları düzenlenmiştir. Bu tazeleme toplantılarına 2010 yılı içerisinde toplam 88 gönüllü eğitmen katılmıştır. Toplum Gönüllüsü Gençlerin Katıldığı Diğer Ulusal Eğitimler Toplum Gönüllüleri Vakfı dışındaki kurumların ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeşitli konulardaki eğitimlere, 35 Toplum Gönüllüsü genç katılma fırsatını yakalamıştır. Bu eğitimler şunlardan oluşmaktadır: Ayrımcılık Yasağı, STK’lar için Uzaktan Öğrenim, Savunuculuk Ağırlıklı Eğitim, Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi Projesi Eğitici Eğitimleri, STÖ’lerin Karar Verme Süreçlerine Katılımlarının Güçlendirilmesi Eğitimleri, Öğrenen Örgüt Uzman Eğitimi, Türkiye’de Eşitlik ve Anayasa Konferansı, Genç Kadınlar için Toplumsal Cinsiyet ve Örgütlenme Eğitici Eğitimi, Katılımda Engel Yok Projesi Eğitmen Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, İnsani Yardım Lojistiği Eğitimi, Ayrımcılık Çalışma Ziyaretleri ve Muhabirlik Eğitimi. Toplum Gönüllüsü Gençlerin Katıldığı Diğer Uluslararası eğitimler Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Gençlik Programı ve çeşitli kurumsal ortaklıklar çerçevesinde, 2010 senesi içinde 19 Toplum Gönüllüsü genç, dünyanın değişik ülkelerde yürütülen 7 adet uluslararası eğitime katılmıştır. Bu eğitimlerin konuları şunlardır; kişisel gelişim, gençlik ve gençlik çalışmaları, demokrasi ve insan hakları, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynakları, eğitmenlik becerisi.

45

Sayılarla Eğitim Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı 422 Toplam Eğitim Saati 3.014 Eğitimlere Katılan Gönüllü 8.785 Eğitimlerde Toplam Gönüllü Saati 78.558 Görev Alan Genç Eğitmen 965

TOG Eğitim

DEMOKRASİ VE HAKLARIMIZ EĞİTİMLERİ
Demokrasi ve Haklarımız Projesi’nin amacı; üniversite öğrencilerinin demokrasi, haklar, kültürel farklılıklara saygı ve adalete erişim mekanizmaları ile ilgili bilinçlenmeleri yoluyla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 17–25 yaş grubundaki Toplum Gönüllüsü gençlerin demokrasi, haklar, kültürel farklılıklara saygı ve adalete erişim mekanizmaları ile ilgili bilinçlenmeleri, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımı geliştirmeleri ve bunları, proje kapsamında üretilecek yenilikçi eğitim araçlarını kullanarak akranlarına ve çocuklara aktarabilmeleridir. Bu doğrultuda hazırlanan proje kapsamında 17–25 yaş grubundaki üniversiteli gençlerin ve 12–15 yaş grubundaki çocukların haklar, demokrasi kültürü, farklılıklara saygı ve adalet mekanizmalarına ulaşma ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hakların korunmasında sorumluluk ve inisiyatif alma yaklaşımı geliştirmeleri hedeflenmektedir.

2010 yılı içerisinde TOG sahasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına Demokrasi ve Haklarımız eğitmenleriyle tematik eğitimler üzerine çalışıldı. 27 – 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen insan hakları çatısı tazeleme toplantısında Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet, Çocuk Hakları ve Barış eğitimleri üzerine konuşuldu. Tazeleme toplantısına 18 Demokrasi ve Haklarımız, 9 Gençlik ve Sosyal Haklar eğitmeni katıldı. Hazırlıkları devam eden paketlerden Ayrımcılık eğitiminin ilki 10 – 11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Gelen eğitim taleplerine cevap verebilmek, eğitmen havuzunu nicelik olarak güçlendirmek ve insan haklarıyla ilgili bir grup genci daha güçlendirebilmek adına 1 – 7 Mart tarihlerinde IX. Demokrasi ve Haklarımız eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. Bu konuda eğitmenlik yapmak isteyen 18 gencin katıldığı eğitimi eğitim departmanıyla birlikte havuzdan 3 eğitmen gerçekleştirdi. Yıl içerisinde 10 farklı ilde gerçekleştirilen eğitimlere 177 genç katılmıştır. 2010 yılında gerçekleştirilen eğitimlerle Demokrasi ve Haklarımız eğitimlerine katılmış gençlerin sayısı 1738’e ulaşırken, gençlerin çocuklarla yaptıkları projelerde demokrasi ve insan haklarıyla ilgili kavramları konuşabilmek için kullandıkları demokrasi oyunu TOG sahası dışında da yaygınlaştırılmıştır. 2010 yılı ile 6. dönemini geride bırakan proje, bu gelişimi devam ettirme yolunda; eğitmen eğitimleri, yerel ve ulusal yaygınlaştırma eğitimleri gerçekleştirmek, TOG sahasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek hak temelli proje ekiplerini desteklemek, tematik eğitimlerle gençleri ihtiyaçları özelinde güçlendirmek, eğitim ve metot kitapçığı çalışması ve demokrasi oyunu yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Eğitmen Sayısı Eğitmen Eğitimi Yerel Yaygınlaştırma Eğitimi Toplam 1 12 13 Katılımcı Sayısı 18 177 195

46

Geliştirilen eğitim programı Toplum Gönüllüleri eğitim programları arasına girmiştir. Demokrasi oyunu Rengarenk, gençlerin eğitime destek projelerinde demokrasi ve haklarla ilgili kavramların öğrenilmesi için kullanılmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen Demokrasi ve Haklarımız Eğitim Programı, akran eğitimi modeli üzerine kuruldu ve formel olmayan eğitim teknikleri esas alındı. Eğitimlerde, tek kişi ağzından ve doğrudan bilgi aktarma yöntemi uygulanmıyor. Bunun yerine, katılımcıların ve eğitmenlerin kişisel düşünce ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları ve bu yolla birbirlerinden öğrenmeleri ve görüş geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitim Programı’nın hedefleri arasında, bilgi düzeyini yükseltmenin yanı sıra, tutum ve davranış değişikliğine yol açmak da bulunuyor. Programda çoğunlukla vaka çalışmalarına, canlandırmalara ve rol oyunlarına yer veriliyor. Katılımcı ve eğitmenlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri keyifli bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

ÜREME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMLERİ
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) - Türkiye ortaklığı ile uygulanan Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, 17-25 yaş arası gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, eğitmenlerinin farklı sivil toplum kuruluşlarına destek olarak yaptıkları çalışmalarla, Y-PEER (Genç Akran Eğitimi Ağı)’nın Türkiye’de gelişmesine de öncülük ediyor. Üç aşamalı bir akran eğitimi projesi olan ÜSAEP’in ilk aşamasında gençler BM Nüfus Fonu’nun ve uluslararası eğitim almış ileri düzey eğitmenlerin uzman ve teknik desteği ile cinsel sağlık, üreme sağlığı ve eğitim becerileri konularında sekiz günlük kapsamlı bir ileri düzey eğitmen eğitimi alırlar. İkinci aşamada, bu eğitimi alan gençler altı günlük bir akran eğitici eğitimi programını deneyimsel öğrenme ve formal olmayan öğrenme yöntemlerini kullanarak akranlarına uygularlar. Son aşamada ise akran eğitici eğitimi programını tamamlamış gençler, Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen akran eğitimlerinde (yaygınlaştırma eğitimleri) akran eğitici olarak görev alırlar. Projenin akran eğitimleri 2010 boyunca 16 TOG örgütlenmesi ve 4 farklı gençlik grubu olmak üzere toplamda 20 gençlik grubuna ulaştı. 15 farklı ilde gerçekleşen ve 78 oturumun yapıldığı bu eğitimlerde toplam 1552 kişiye ulaşıldı. Böylelikle projede başından beri akran eğitimi alan kişi sayısı 5975’e yükseldi. Aynı zamanda proje eğitmenleri projenin hem tanıtımının yapıldığı hem de bilgilerinin aktarıldığı festivallerde yer alarak yüzlerce kişiye ulaştılar. 7-9 Mayıs 2010 tarihlerinde Batman’da düzenlenen GapGenç festivali de bunlardan biriydi. 2010 yılında sahada yürütülecek yaygınlaşma eğitimlerinde gönüllük yapmak ve ÜSAEP eğitici havuzuna katılmak üzere 22 eğitici adayı 22-28 Mart 2010 tarihlerinde Silivri’de 6 gün süren Akran

Eğitici Eğitimi’ne katıldılar. Akran Eğitici Eğitimi projenin 5 deneyimli akran eğiticisi tarafından, UNFPA’den uzman doktorların desteğiyle tasarlandı ve yürütüldü. Uluslararası Y-PEER çalışmaları kapsamında, 8-11 Şubat 2010 tarihlerinde Proje Koordinatörü Başak Tuğsavul, Akran Eğiticisi Zeynep Başaran ve UNFAP Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya Bulgaristan Sofya’da bulunan “PETRI’nin (Y-PEER Akran Eğitimi Araştırma enstitüsü) bölgedeki rolü, etkinliği ve geliştirilmesi” üzerine bir toplantıya katıldılar. 26 Haziran - 2 Temmuz 2010 tarihlerinde Onur Ünaldı ve Zeynep Başaran Sofya’da gerçekleştirilen “Y-PEER İleri Düzey Eğitmen Eğitimi’ne” 5-9 Eylül 2010 tarihlerinde ise Ali Karakaş ile Şifem Macar yine Sofya’da gerçekleştirilen “Y-PEER Proje Geliştirme Eğitimi”ne katılarak ülke temsilcisi (focal point) oldular. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde ÜSAEP akran eğiticileri, TOG örgütlenmeleri, Habitat için Gençlik Derneği, Ulusal Gençlik Parlamentosu, Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve Pozitif Yaşam Derneği’nin öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla 30 ilde, 55 kurum ve kuruluşun desteği ile etkinlikler düzenlendi. ÜSAEP’in 2010 yılında da cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında yaptığı en önemli katkılardan biri de proje eğitmenlerinin konuyla ilgili deneyimlerini farklı gençlik kuruluşları ile paylaşması oldu. Çanakkale Gençlik Danışma Merkezi, Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi, İstanbul Kartal Belediyesi gibi farklı kuruluşların davet ettiği merkezlerde akranlarıyla buluşan eğiticiler üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Bununla birlikte projenin daha fazla yaygınlaştırılması için bir HIV/ AIDS Kutu Oyunu geliştirme çalışmalarına başlandı. Eğitim Sayısı Akran Eğitici Eğitimi Akran Eğitimi Oturumları Toplam 1 78 79 Katılımcı Sayısı 22 1552 1574

47

TOG Eğitim

GENÇLERE SAĞLIK: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PROJESİ
2005 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen, Pfizer Türkiye tarafından desteklenen Gençlere Sağlık Projesi, bir akran eğitimi projesidir. Proje temelde, deneyimsel öğrenme metodolojisiyle hazırlanmış programı ile 17-25 yaş arası öğrenim gören gençlerin temel sağlık konularında bilgi birikimini ve bütüncül sağlık yaklaşımına dair farkındalığını arttırarak, onlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlar. Beş yıllık süreç içerisinde proje, 17-25 yaş aralığındaki gençlerin yanı sıra yetiştirme yurtlarında, kapalı cezaevlerinde kalan gençlere ve ilköğretim ikinci basamakta okuyan öğrencilere de eğitimler gerçekleştirerek projeden yararlanan genç profilini genişletmiştir. ‘Akran eğitimi’ modelini temel alan proje kapsamında, öncelikle bir Eğitmen Eğitimi Programı uygulanarak projenin devamında eğitmen olarak sorumluluk üstlenecek gençlere gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır. Proje danışmanları Dr. Arzu Akalın, Dr. Gün Akı ve Dr. Nazmi Algan ile projenin deneyimli eğitmenleri tarafından tasarlanan Eğitmen Eğitimi Programına katılan gençler, akranlarına Gençlere Sağlık eğitimi vermek üzere yeterli donanıma sahip olurlar. 2-4 kişilik ekipler halinde, başka illerdeki diğer gençlere uygulamalı, katılımı teşvik eden ve eğlenceli yöntemler kullanarak Sağlık Okuryazarlığı eğitimlerini gerçekleştirirler. Talebe göre gerçekleştirilen akran eğitimleri kapsamında, “sağlık başvurusu”, “yaşam boyu sağlık”, “beslenme”, “kazalar ve kazalardan korunma”, “hijyen ve özbakım”, “güvenli cinsel yaşam”, “bağımlılık”, “ilaç kullanımı”,”sağlık hakkı” gibi konular ele alınır. 2010 yılında, proje kapsamında 14 farklı ilde (İstanbul, Muğla, Eskişehir, Sivas, Hakkari, Samsun, Amasya, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Çanakkale, Kocaeli, Gazimagusa, Antalya) 31 genç eğitmen tarafından gerçekleştirilen 16 eğitim ile gençlere sağlık okuryazarlığı bilgisi aktarılmaya devam edildi. Bu eğitimler sayesinde yukarda sayılan illerde 340 gence doğrudan ulaşıldı. Bununla birlikte Hakkari’de Şehit Selahattin İlköğretim Okulu’nda 6. ve 7. sınıf 85 ilköğretim öğrencisine,

Antalya L Tipi Cezaevinde 54 tutuklu veya hükümlü gence, Sivas’ta 50. yıl Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki 18 gence eğitim olanağı sağlanmış oldu. Ayrıca her sene gerçekleştirilen Tazeleme Toplantısı bir önceki senelerin hedefleri de gözden geçirilerek 22-26 Nisan tarihleri arasında eğitmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve tazelemek üzere Şile’de yapıldı. Toplantıya proje danışman doktorlarından Dr. Gün Akı ile Dr. Nazmi Algan katıldı. 21 eğitmen, tazeleme toplantısına katılım gösterdi. Eylül 2010 yılında Avrupa Komisyonu’nun desteği ile yürütülen Sigarayı Önleme Projesi, Yunanistan (AENAO), İtalya (Arcistrauss Cultural Association) ve Türkiye (TOG) arasında Youth Action 1.2 Anlaşması imzalanarak uygulanmaya başlandı. Tanışma Toplantısı, 08-10 Ekim 2010 tarihleri arasında Gençlere Sağlık Projesi eğitmeni Rıdvan Memişoğlu ve Proje koordinatörü Duygu Güner’in katılımıyla Selanik’te gerçekleşti. Kasım 2010 ile 31 Mayıs 2011 arasında üç farklı ülkede gerçekleştirilecek program dahilinde gönüllü eğitmenlerden oluşan bir ekip yerellerinde sigaranın zararları, pasif içiciliğin sağlığa etkisi hakkında eğitimlerde ve ulusal etkinliklerde bilgilendirmelerde bulunmaya başladı. Sayılarla 2010; Eğitim Sayısı Tazeleme Toplantısı Akran Eğitimi Toplam 1 16 17 Katılımcı Sayısı 21 340 361

48

Böylece projenin başladığı 2005 yılından bugüne kadar toplamda: 31 ilde 104 eğitim gerçekleşti. 2000 gence doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı olarak ulaşıldı. 5 adet eğitmen eğitimi ve Gençlere Sağlık Projesi eğitmen havuzu 83 eğitmene ulaştı. 2011 yılında da, Gençlere Sağlık Projesi, Pfizer Türkiye ortaklığında ve gençlerin öncülüğünde kendini geliştirerek, akran eğitimleri ile yoluna devam edecek.

GENÇLİK ve SOSYAL HAKLAR
Genç nüfus fazlalığı bugün Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda gözlenen bir olgudur ve gençlerin sorunları yoğunlukla sosyal haklar kapsamında olan eğitim, istihdam, sağlık, barınma ve örgütlenme konuları etrafında düğümlenmektedir. 2008 verilerine göre Türkiye nüfusunun %17’sinden fazlası, 15-25 yaş grubu aralığındadır. Bu yüzden, Türkiye’de gençlik politikaları ve sosyal haklar alanında çalışmalar yapılması çok önemlidir. Bu çalışmaların yanı sıra genel olarak güvenilmeyen bir grup olarak görülen, bir geçiş dönemi olarak değerlendirilen ve karar mekanizmaları içerisinde yer verilmeyen gençlere yönelik mevcut algıların da değişmesi gerekmektedir. Gençlik ve Sosyal Haklar Projesi, gençler arasında sosyal haklar konusunda bir diyalog ortamı yaratılmasını; siyasa yapıcılar, akademisyenler, STK temsilcileri, bürokratlar ve gençlerin gençlik ve sosyal haklar alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışabilecekleri bir platform yaratmayı ve başta siyasa yapıcılar olmak üzere tüm paydaşlara gençlik ve sosyal haklar alanındaki düzenlemeleri, Türkiye’deki sorun alanlarını ve olası çözümlerini duyurmayı amaçlamaktadır. Hedef kitlesini gençlerin oluşturduğu projenin amaçları; • Gençlerin sorunlarının etrafında düğümlendiği genel sorun alanları olan sağlık hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, barınma hakkı, örgütlenme hakkı ve istihdam konularında tartışmalar yürütebilmek ve bu sorunlara çözüm üretebilecek mekanizmalar oluşturmak; • Gençlerin ve Gençlik çalışanlarının gündemine sosyal haklar tartışmasını taşımak;

• Sosyal Haklar tartışmasını gençlerin dahil olabileceği bir alana taşımak; • Gençlik ve sosyal haklar konusunda çalışmalar yapan kişi ve ulusal/uluslararası kurumları paylaşımda bulunabilecekleri bir alanda bir araya getirmek; • Gençlik ve sosyal haklar konusunda politika üreticilere gençlerin de katıldığı bir süreçte oluşacak bir çözüm önerisi sunmaktır. Proje kapsamında insan hakları tarihçesi, insan hakları ve yurttaşlık, savunuculuk, sosyal hakların kapsamı “gençlik, eğitim ve istihdam”, “gençlik ve sağlık hakkı”, ”gençlik ve barınma hakkı”, ”gençlik ve non-formal eğitim” konularını içerecek bir akran eğitim programı geliştirilmiştir. Eğitim programı; eğitmen eğitimi, yaygınlaştırma eğitimleri ve yüz yüze eğitim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktır. 2010 yılında gerçekleşen ulusal yaygınlaştırma eğitimiyle 20 genç daha “Hayat Zor!” oyunu vasıtasıyla yüz yüze uygulamasını gençler arasında gerçekleştirmeye başlamıştır. Daha fazla gence ulaşabilmek için yerellerde de gerçekleştirilmeye başlanan eğitimlerle 131 gence daha doğrudan ulaşılmıştır. Gençlik ve Sosyal Haklar Ulusal Yaygınlaştırma eğitimlerine katılan gençler, “Hayat Zor!” oyunu vasıtasıyla akranlarıyla sosyal haklar üzerine düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya devam etmiştir. Gapgenç, Rumelikavağı Mahallesi Şenliği ve çeşitli üniversite şenliklerinde kurulan Sosyal Haklar Kıraathanesi ile yüz yüze uygulaması 300’den fazla gence ulaşmıştır. 27-31 Ekim 2010 tarihlerinde İnsan Hakları Çatısı Tazeleme Toplantısı düzenlenmiş, 9 Gençlik ve Sosyal Haklar eğitmeni, 18 Demokrasi ve Haklarımız eğitmeni katılım göstermiştir. Yapılan tazeleme toplantısında TOG sahasındaki gençlerin ihtiyaçları değerlendirilmiş ve bu ihtiyaçlara

49

TOG Eğitim

yönelik proje kapsamında yapılabilecekler üzerine araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlardan ilki 2010 yılı içerisinde belirlenen TOG Vakfı teması olan “Özgür ve Demokratik Üniversite” kapsamında ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili bir atölye çalışmasının tasarlanmasıdır. Yine toplantıda değerlendirilen TOG sahasındaki gençlerin hak ihlalleri ile ilgili savunuculuk faaliyeti yürütme ihtiyacını karşılayabilmek için proje kapsamında 1,5 günlük bir yerel savunuculuk eğitimi tasarlanmıştır. Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için yeni tasarlanan eğitim ve atölye çalışmasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde eğitmen eğitimleri, yerel ve ulusal yaygınlaştırma eğitimleri, sosyal haklar kıraathaneleriyle birlikte TOG sahasında yüz yüze uygulamaları gerçekleştirilmeye devam etmesi planlanmaktadır. Sayılarla 2010;

50

GENÇLİK VE SOSYAL HAKLAR Ulusal Yaygınlaştırma Eğitimi Yerel Yaygınlaştırma Eğitimi Toplam

Eğitim Sayısı 1 9 10

Katılımcı Sayısı 20 131 151

51

Gençlik Araştırmaları ve Sosyal İlişkiler

MOR DÜŞÜN!
İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ile ortaklaşa yürütülen Mor Düşün! Projesi, Dünya Bankası tarafından düzenlenen “Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması”nın fon desteği ile uygulandı. Proje kapsamında Anadolu, Erciyes, Gazi, Ege, Yıldız, Kocaeli, Dokuz Eylül, Gaziosmanpaşa, 19 Mayıs, 18 Mart Biga Kampusu, Pamukkale TOG Gençlik Örgütlenmeleri, kurum içerisindeki toplumsal cinsiyet eşitliğini izlediler. Kilis ve İzmir ile Pembe Ev ve Kısa Dalga Gençlik Merkezlerinde toplumsal cinsiyet eğitimleri gerçekleşti. İzleme çalışmasının yöntemi, çıktıları ve eğitim metotlarını içeren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” tamamlandı. Tamamlanan rehberin ardından Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında yapılan tüm etkinliklerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin ana akımlaştırılmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı.

52
ADRESE BÜYÜTEÇ
“Adrese Büyüteç Projesi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi ile ortaklığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile National Endowment for Democracy’nin finansal desteği ile uygulanmaya başlamıştır. Proje kapsamında Adana, Aksaray, Ankara, Edirne, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Samsun ve Trabzon illerinde oluşturulan yerel izleme grupları bulundukları illerde gençlere sunulan, sunulması gereken hizmetlerin mevcudiyetini, ulaşılabilirliğini, kalitesini ve verimliliğini tespit etmeye yönelik bir sivil izleme çalışması yaptılar.

2010 yılı içerisinde izleme grupları tarafından, “Belediye Gençlik Merkezleri”, üniversitelerin “Avrupa Birliği Dış İlişkileri Ofisleri”, üniversitelerin “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları (SKS)”, “Belediye Kent Konseyi Gençlik Meclisleri”, “Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtları” na proje kapsamında 16 ilde 5 kamu kurumu toplamda 167 kez izlendi. İzlemelerin sonucunda toplamda 345 alana dair bilgi edinildi. Elde edilen gözlemler “Fiziki Koşullar”, “Hizmet Kalitesi”, “Denetlenebilirlik ve Katılım”, “Toplumsal Cinsiyet”, “Barınma Hakkı”, “Sağlık Hakkı”, “Hizmet Kalitesi” başlıkları kapsamında değerlendirildi. İzlemeler 16 ilden toplamda 255 genç arkadaşımız tarafından yapıldı. Elde ettiğimiz verilerin toplamı kümülatif olarak 1000 sayfa oldu. 2011 yılında izleme etkinliği sonucunda ortaya çıkan verilerin analizi ve yorumlanmasıyla oluşturulan “Rapor” ile izleme yürüten genç gönüllülerle Ankara’da lobi faaliyeti gerçekleştirildi. Projenin bir belgeseli, bir final raporu ve izleme yönteminin açıklandığı bir “Proje Rehberi” oluşturulacak.

TOG ETKİ ARAŞTIRMASI
Toplum Gönülleri Vakfı (TOG), yürüttüğü çalışmaların gençler üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere yaptırdığı TOG Etki Araştırma sonuçlarını kuruluşunun 8. Yıl Dönümü olan 29 Aralık’ta açıkladı. İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekrem Düzen ve ekibi tarafından yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan TOG Etki Araştırması ile sivil katılımın sosyal ve bireysel gelişime etkisi ölçüldü.

TOG, sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, destekçileri ve gönüllerine yarattığı etkiyi bilimsel verilerle göstermiş oldu. 73 ilde ve 117 üniversitede 2 bin 242 genç ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, bireysel ve sosyal gelişim açısından TOG etkisi ölçümlendi. En geniş çerçevede, TOG’un varlık nedeni, misyonu, vizyonu ve dolayısıyla yaklaşımının bir ürününü oluşturan araştırma sivil toplum alanında aktif bir katılımcı olarak yer almanın gönüllü gençlerde hangi alanlarda ve ne ölçülerde değişim yarattığını saptamayı amaçladı. Araştırmada gönüllü gençlerin iki yıllık bir dönemde akranlarına göre bireysel ve sosyal gelişim alanlarında gösterdikleri fark ölçümlendi. Sosyal ve bireysel gelişimde yüzde 20 artış Araştırma bulgularına göre gönüllü gençlerin sosyal ve bireysel gelişimi bir bütün olarak akranlarına göre yüzde 20 oranında daha yüksek oluyor ve artan bir eğilim gösteriyor. Bu iki olgu, ayrı ayrı incelendiğinde ise sosyal gelişim iki yıllık bir süre içerisinde yüzde 25 artış gösteriyor ve bireysel gelişiminin de yolunu açıyor. Bireysel gelişim bu süre içerisinde yüzde 15 artış gösteriyor. Sosyal çevreyle uyum artıyor Sosyal Gelişim, sosyal uyum, sosyal uyma ve olumlu sosyal direnç olmak üzere 3 ana başlıkta incelendi. Araştırma sonuçlarına göre gönüllü gençler, içinde yaşadıkları toplumla hem yakın hem uzak sosyal çevreyle daha yakın ve doğrudan ilişki kurmayı öğreniyor. Gönüllü gençlerde hem olumlu sosyal uyum, hem de sosyal uyma iki yılda yüzde 15 oranında artışla kendilerini gösteriyor. Öte yandan, genel sosyal kabullere karşı eleştirel ve sorgulayıcı tutum ve davranışlar olarak tanımlanan olumlu sosyal direnç de güçlenerek

devam ediyor. Olumlu sosyal direnç alanındaki artış iki yılda yüzde 25’e ulaşıyor. Benlik yüzde 25 arttı Araştırmada bireysel gelişim ise benlik, benlik yeterliliği, özerklik ve bireysellik ana başlıkları altında değerlendirildi. TOG faaliyetlerine katılan gençlerde birer “kişi” olduklarının, kendilerine özgü özelliklerinin farkına varmaları konusundaki gelişim, akranlarına göre iki yılda yüzde 25 artarken, kendilerini ve çevrelerini değiştirebileceklerine yönelik benlik yeterliliği ise yüzde 10 artış gösteriyor. Giderek artan ölçüde kendi kararlarını vermeye başlayan ve bu kararların sorumluluğunu alan gençlerin, henüz tümüyle kendi seçimleriyle var olma, tümüyle kendi yolunu belirleme noktasında olmadıkları gözleniyor. Gençler üzerinde sosyal çevrenin kabulünün hala önemli rol oynadığının görüldüğü araştırmada, kendi kararlarını verme yetisi iki yılda yüzde 10, bireysellik ise yüzde 5 artış gösterdi.

53

Gençlik Araştırmaları ve Sosyal İlişkiler

TOG Etki Araştırması’nda şu sonuçlar da yer aldı: • Sosyal fayda yaratarak sosyal dönüşüme katkıda bulunmak, gençlerin pek çok sosyal ve bireysel özellik bakımından, akranlarından ileriye geçerek gelişmesini sağlamaktadır. Bu gelişim, gençlerin kendi ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda ilerlemektedir. Dışarıdan tayin edilmiş değildir. Gençlerin kendileri için kendileri tarafından belirlenen bir “büyüme ve dönüşüm” alanında gerçekleşmektedir. • Gönüllü gençlerin sosyal ve bireysel gelişimi, bir bütün olarak, artan bir eğilimle akranlarının önüne geçmektedir. • Sosyal gelişim bireysel gelişime öncülük etmekte, bireysel gelişimin yolunu açmaktadır. • Gençlerin kendi gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için engellenmemeleri yeterlidir.

GENÇLİK ALANINDA SAVUNUCULUK
Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye’de yeni bir gençlik yapılanmasının hedeflendiği sürece ve yasa tasarısı çalışmalarına aktif katılım sağlandı. Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak ve ekibi Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gençlik alanındaki gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. “Özgür ve Demokratik Üniversite”, “Gençlerin Yurtlarda Barınma Koşulları” ve “ Üniversite Gençliği Merkezli Olarak Gündemde Yer Alan Olaylar”a ilişkin kurumsal metinler yayınlandı.

54

• Doğal gelişim ortamında gençler doğal olarak sosyal fayda üretmektedir. Bu üretim, toplumsal devinim ve dönüşümün esasıdır. • Destekleyici ve güven verici bir çevre, bu potansiyelin hem bireysel hem sosyal hayata geçmesini mümkün kılmaktadır. • Aksi halde gençler, ihtiyaçları karşılanmamış, potansiyelleri hayata geçmemiş yurttaşlar olmaktadır. • Potansiyelleri hayata geçmemiş yurttaşlar, daha az “kişi” daha az “birey” olmaktadır. Bu nedenle bu yurttaşların sosyal fayda üretimleri düşüktür ve dolayısıyla oluşturdukları sosyal hayatın devinimi cılız, dönüşümü sönüktür.

55

56

Kaynak Geliştirme ve İletişim

Pekin – Paris 2010: “Eğitime Yol Ver” Dünyanın en eski otomobil yarışı Pekin-Paris Rallisi’nde, Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan, 1967 Anadol model Anadol ile 37 günde 14.500 kilometre yol kat ettiler. Dünyanın en ünlü klasik otomobil yarışı olan Pekin-Paris Rallisi’nde yarışan ikili, bu efsane ralliye katılan ilk Türk takımı oldu. Yarışı kendi kategorilerinde ikinci olarak tamamlayan Öngün ve Tokcan, Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdükleri bu yarış boyunca, sponsorluk ve SMS gelirleri ile 76 toplum gönüllüsü gence dört yıllık üniversite bursu olanağı sağladılar.

Toplum Gönüllüsü gençlere burs desteği sağlamak için Pasifik’ten Atlantik’e yol alan “Eğitime Yol Ver” kampanyasına çok sayıda şirket destek verdi. Ülker’in ana sponsorluğunda; Ford Otosan, Otokoç, Pressan, Çetaş, Eresinler, Gantek, Martı, Claude Nahum, Akbank, Lassa, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Adios, Akkök, Blackout, Borusan Holding, Calyon Bank, Deniz Bank, Finans Bank, Dominos Pizza, Eczacıbaşı, İş Bankası, Karadeniz Holding, Kumport, Migros, Pegasus, TAV, Alcatel-Lucent, Remondis, Şişecam, Serdar Bostancı, Ditaş, R2D2 Reklam Ajansı, Jingleturk ve Klasik Otomobil Kulübü desteğinde gerçekleşen proje kapsamında elde edilen sponsorluk ve kampanya gelirlerinin tamamı Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) bağışlandı.

57

Kaynak Geliştirme ve İletişim

GÖNÜLDEN SOHBETLER
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yapı Kredi Crystal Kart tarafından gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ve tüm geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’na aktarılan Crystal ile Gönülden Sohbetler, 2010 yılında önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Birbirinden özel ve farklı mekânlarda sırasıyla: Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Filiz Akın ''Pedro Almadovar Sineması'', 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye'de halkla ilişkilerin kurucusu ve duayeni Betül Mardin ''Vazgeçilmez Olmak'', Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün “Osmanlı'da Renkler ve Tatlar'', yüksek mimar Murat Atabarut ''Dekorasyonda Temel Kurallar'', yazar Mario Levi “İstanbul Bir Masal mı?”, Dr. Osman Oymak “Estetik Cerrahide Yenilikler” ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol “Çarlık Rusyası’ndan Sahneler” başlıklı sohbetleriyle konuklarımız oldular.

üyeleri, spor, koşu, birliktelik, takım, yardım, destek, fark yaratmak gibi anahtar kelimeleri grubun ortak paydasına alarak topluma katkıda bulunmayı amaçlıyor. Adım Adım koşucuları Runtalya Maratonu’nu ve “Kıtalararası Avrasya Maratonu”nu “yardımseverlik koşusu” fırsatı olarak değerlendirip, bu kapsamda tandıkları kişi ve kurumları TOG Gençlik Bursları’na destek olmaya davet ettiler ve toplanan 50.476 TL ile 34 üniversite öğrencisi gence bir yıl boyunca burs olanağı yarattılar.

TOG BAZAR 2010
Mayıs ayında gerçekleştirilen TOG BAZAR Kermesi ile Toplum Gönüllülerinin projelerine 242.720 TL kaynak sağlandı. Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 86 kurum stand açarak ürünlerini 1.300’ün üzerinde ziyaretçiye sundu.

ARZU KAPROL
Paris Moda Haftası’nda Re-Fıne isimli 2011 İlkbahar–Yaz koleksiyonunu tanıtan Arzu Kaprol, koleksiyonun İstanbul’daki tanıtımını Toplum Gönüllüsü gençler yararına Pera Palace Oteli’nde gerçekleştirdi. “Re-Fine” koleksiyonuna ait özel parçaların geliri, düzenlenen açık artırma ile Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) bağışlandı.

58

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ - ADIM ADIM OLUŞUMU İŞBİRLİĞİ
Adım Adım gönüllüleri, Mart ayında Antalya’da gerçekleşen Runtalya Maratonu’nda ve Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen Kıtalararası Avrasya Maratonu’nda daha fazla sayıda Toplum Gönüllüsü gence burs olanağı yaratmak amacıyla koştular. Adım Adım Oluşumu, profesyonel olarak çeşitli şirket ve kurumlarda çalışan, düzenli olarak yürüyüş, koşu, bisiklet gibi dayanıklılık artırıcı antremanlar yapan, Türkiye içinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen maraton, yarı maraton, triatlon yarışmalarına katılan amatör sporculardan oluşuyor. Bireysel ve amatör olarak yaptıkları sportif etkinlikleri, benzer amaçlarla bir araya gelecek insanlarla paylaşarak toplumun yararına bir etkinliğe dönüştürme fikriyle yola çıkan grup

Borsalar ne zaman gençlere değer verdi ki!

GENÇLERE DEĞER BİREYSEL DESTEK KAMPANYASI
Gençlere alternatif bir yakın sosyal çevre sağlayan ve gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen, yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla, gençlerin okul ortamları dışında kendilerini ifade etmelerini sağlayan ve kendi yaşam pratiklerini kazanmalarına imkân veren Toplum Gönülleri Vakfı’nın “Gençlere Değer” Bireysel Destek Kampanyası 2010 yılında başladı. Bu kampanya kapsamında bireysel bağışçılar yılda 280 TL ile bir gencin hayatında fark yaratıp, onun kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, sorunların çözümüne yönelik inisiyatif alan, aktif bir yurttaş olarak gelişimine destek oldular. 2010 yılında “Gençlere Değer” Bireysel Destek Kampanyası kapsamında toplam 548 genç desteklendi.

59

Bireysel Destek Kampanyası

Desteğiniz için; www.tog.org.tr

Sponsorlar

Sektörel Ana Sponsor Garanti Bankası

Sektörel Ana Sponsor / Stratejik Ortak Petrol Ofisi

Proje Ortakları Janssen – Cılag : Beyaz Şapkalar Projesi, Mavi Jeans: TOG Atak Projeleri, ING – Bank: Okulum Geleceğim Projesi, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı: Genç Alan Projesi, Pfizer: Sağlık Okuryazarlığı Akran Eğitimleri Projesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti : Yaşayan Kütüphane, UNFPA: Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, Western Union: Okulum Geleceğim Projesi, YapıKredi Crystal: Gönülden Sohbetler, NED: Adrese Büyüteç Projesi, OKEY: Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, Dünya Bankası: Pazar Yeri Projesi, Dünya Bankası Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması: Mor Düşün! Projesi, Ulusal Ajans: Avrupa Gönüllü Hizmeti, Hayata Artı Vakfı: Tortum Çağlasın Doğa Canlansın Projesi, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu: Güneş Kuşağı Projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu: Adrese Büyüteç Projesi, Hertland International: From the Ground Up: Building Civil Society Organizations to Succeed An Exchange Program for Emerging Grassroots Leaders in Turkey and the U.S.

60

Kurumsal Sponsorlar Altyazı, Ceviz, Designs 4 Designs, Doruk Net, Emecmua, Lido, Vodasoft, WBR İstanbul, Mazars – Denge, MTM Medya Takip Merkezi, Microsoft, Pak Temizleme, R2D2 Reklam Ajansı, ReklamZ, SecretCV, Yurtiçi Kargo, Webdenal, Tudem, Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Belediyesi, Fimad Denetim Danışmanlık ve SMMM AŞ., Simetri İnşaat Mimarlık Halil Kuduğ

Ürün İşbirlikleri Ariş, Garanti Emeklilik

Eğitim Sponsoru Mudo

Kampanya Destekçileri Arena Bilgisayar, Artenius, Balnak Nakliyat, Funika Holding, Garanti Filo Yönetimi, Garanti Leasing, Garanti Portföy, İnteks, İpragaz, KVK Teknolojileri Ürünleri, Master Deniz Acenteliği, Mudo, MV Holding, Nurteks Halı, Roma Plastik, Strateji Menkul Değerler, Taner Triko, Teknogon, Topkapı Akaryakıt, Turcom Teknoloji, VDF Tüketici Finansma, Yeni Çağ Danışmanlık

Nakdi Bağışçılar

19 Mayıs Kaymakamlığı AB Danışmanlık ve Yatırım Hizmetleri Aş. Adem Can Şehmen Afs Interkulturelle Begenungen Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Ahmad Gozal Ahmet Adnan Akdemir Ahmet Aykaç Ahmet Emecan Ahmet Eryurt Ahmet Keleş Ahmet Murat Vargı Ahmet Okan Ahmet Selim Demiren Ahmet-Neşe Öngün Ahmet-Zehra Gülgün Esen Ahu Erbaydar Ahu Tanrıkulu Akademi Market Akbank TAŞ. Akçay Hes Elektrik Üretim Aş. Akdeniz Kuyumculuk Akın Tekstil Ürünleri Konfeksiyon Tic. ve San. Ltd. Şti. Akyıldız Boyacılık Albert Hatem Alev Komili Ali Bey Ali Demirci Ali Erişen Ali Eser Ali Haydar Üstay Ali Hukul Ali Kançal Ali Nur Vardar Ali Polat Ali Yalman Aloha Çiçek Tasarım Alp Kural

Alper Dursun Balta Alya Sualp Amber Kestek Anıl Sarıtaş Anne Nassl Arcora Gestıon Sa Arif Serdengeçti Arif Yılmazyurt Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic.Aş. Ark Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. Armada Eğitim Ve Belge. Dan. Müh.İç ve Dış.Tic. Ltd. Şti. Arzuhan Doğan Yalçındağ Aschem Petrokimya San. Aş. Asım Kibar Aslı Arıkoğlu Aslı Gül Dinçer Aslı Güneş Aslı Karadeniz Aslı Sargın Aslı Soyak Asocıacıon Pakteo Assocıacao Juvenıl Lınha Cascaıs Asuman Tokgöz Asya Orhon Atak Seyahat Acentası D Ve O Turizm Ltd.Şti. Atakum Kent Konseyi Atilla Başer Atilla Başol Avea İletişim Hizmetleri Aş. Avni Atam Ayfer Çimli Ayfer-Rasim Sengir Ayla Keskin Aylin Şerbetçioğlu Ayşe Aslı Arıkoğlu Ayşe Aydan Ölçer Ayşe Bener Ayşe Beyazıt

Ayşe Evyap Arin Ayşe İdil Gazioğlu Ayşe Kucuroğlu Ayşe Özlem Tulga Ayşe Ramazanoğlu Ayşecan Sipahi Ayşegül Artam Ayşegül Kara Ayşegül Soylu Ayşen Armağan Ayşen Kazancıoğlu Ayşenur Işıkel Aytaç Gürün Bahar Alataş Balkur Tekstil Ürünleri İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. Ballı Pınar Petrol Ofisi Bandırma Ticaret Borsası Bangue De Commerce Et De Placements Sa Banu Başol Banu Çarmıklı Banu İpeker Banu Maga Banu Yardım Bedriye Süzer Begüm Kuraner Behzat Yıldırımer Bekir Cem Köksal Bekir Kurtoğlu Belkıs İbrahimiye Beril Miskavi Berna Çebi Berna Mimaroğlu Berna Uzunyol Berrin Can Berrin Çubukçu Berrin Okçu Berrin Yoleri Beste Selda Bağcan

61

Nakdi Bağışçılar

62

Betül Nuray Genç Betül Selcen Özer Betül Tanbay Tüter Betül Turan Bihter Neziroğlu Bikem Güvelioğlu Bilgisel Dersaneleri Billur Can Bingül Göçmen Binhan Kesici Birced Servisimin Cömert Birgül Gülerer Birgül Sadak Bizden Tarımer Boğaçhan Açıkalın Bolu Bağışçılar Vakfı Bora Bener Bora Gülan Boyner Büyük Mağazacılık Aş. Burak Özder Burcu Bitlis Özkun Burcu Hanif Burcu Haylaz Burhan Özdemir Burhan Şenatalar Bülent Başer Bülent Ezcacıbaşı Bülent Gülen Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Bülent Korman Bze Tekstil Konfeksiyon İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti C.R.İ.J Pays De La Loıre Cahit Yücel Can Atilla Can Beceren Canan Kadıoğlu Caner Ödek Cansu Kale Cem Duna

Cemil Güzeliş Cereyan Medya Hizmetleri Aş. Ceyda Nasır Ceyda Özbek Ceyhun Çınar Ceylan Duran Ceylin Hn. Cloudia Badi Comune Dı Cremona Cüneyt İlker Şimşekalp Cüneyt Türktan Çiğdem Akın Çiğdem Güler Çiğdem Kamer Çimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret Aş. Dalyan Büfe Danyal Hergünsel De Olde Vechte Demet Egeci Demi Chizgi Demirtaş Rotary Kulübü Deniz Egeli Deniz Erden Deniz İlgün Deniz İlkin Deniz Kurtsan Deniz Ülkü Derya Ergüç Derya Sel Derya Tektunalı Deutsch-Nıederlaendısche Dıapason Scrl Didem Özkes Dilek Küçük Dilek Nam Dilek Selvi Divan Kafe Diyde Ayşe Topaloğlu Dokuz Eylül Dershane ve

Özel Okul İşl. İnş. Ltd. Şti. Donation Ebru and Antoine Brun Dot Design Studio Dr. Zav. Meh. Prıst Ebru Keçeli Ebru Manav Ece Kahraman Ece Tekin Ecru Fine Papers Edibe Ergin Edwina Antonietta Sponza Egenda Ege Enerji Üretim Aş. Ekoterra Tek. Gıda ve Tur. Ltd. Şti. El İnfinity Elçin Aykaç Eli Eli Gioelli Elif Akarlılar Elif Balkur Elif Demirkol Elif Eren Elif Ergin Elif Özer Elmor Tesisat Malz. Tic. Aş. Elvan Demir Emel Korman Emel Şekercan Emine Erdem Emine Gülay Aydemir Emine Hülya Vardar Emine Kaya Emre Derman Emre Güngör En Kurumsal Ürünler Satış Paz. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Enda Enerji Holding Aş. Ender Akyol Eren Ocakverdi Ergun Özen Erhan Koçlar Eser Arısoy

Esin Büyükhanlı Esin Terzioğlu Esra Arslan Esra Balkır Esra Gürakan Esra Kaytar Esra Otam Esra Soydan Esra Üstünel Esra Yazıcı Esra Yöndem Etel Baler Etem Ateş Evren Güldoğan Ewelına Czuba Eyübe Oya Sezer Fahrtmann Thomas Faruk Eczacıbaşı Fatma Necla Zarakol Fatma Nilgün Erçin Fatoş Yavuz Fazil Bener Ferda Paksoy Feride Cankat Feride Çelik Ferit Faik Şahenk Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ferma Berikel Ferman Ulaş Fethiye Sibel Kerimoğlu Fevzi Ünal Feyyaz Berker Fidan Turkent Figen Köroğlu Fikri Çağlayan Fikriye Sinem Ersönmez Filiz Aktepe Filiz Bulutçu Filiz Okumuş Filofibra Pazarlama Aş.

Füsun Tunçsel Gaıa Gıno Aksesuar Tasarım Aş. Gamze Bil Gamze Çamoğlu Gamze Doğançay Gamze Keresteci Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Aş. Gaye Gürün Gizem Tatlıcı Global Moda San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Good Foods Inc.Merkezi Abd Türkiye İst.Şub Gökhan Erün Gökhan Gürakan Göksel Tan Gönül Cerrahoğlu Gras Savoye Sigorta Ve Reasürans Guıa Kaslowski Gül Sertoğlu Gül Tarakçıoğlu Gülay Karacan Gülay Sakarca Gülçin Ataman Gülden Bodur Güler Esmergil Güler Sabancı Gülhiz Vardar Gülin Pazaroğlu Gülsevin Hat Gülsevin-Cengiz Tuncay Gülşen Denizhan Gülşen Marangoz Gülüstü Kaptanoğlu Gündoğan Petrol Güneş Şehmen Güneşer Soğutma Gürcan Dolunay Gürhan Berker Hacer Dedeşimşek

Hakan Ateş Hakan Ulutaş Hakkı Atasagun Haldun Erkman Hale Barut Halil Çetin Bedestenci Halit Zafer Terzioğlu Haluk Nail Maga Hancı Kafe Handan Öney Handan Özçelik Hande Aydınalp Hande Bitlis Hande Pulat Hanife Erdoğan Harikulade Butik Harun Karacan Hasan Kerim Paker Hasan Özsaraç Hatice Ölçer Haydar Karataş Hayrettin Sarsılmaz&Müzik Sınıfı Sanat Merkezi Hayriye Çağla İnselbağ Hepatr Endüstri Ürünleri Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti. Hey Tekstil San.Ve Tic.Aş. Hozar Münevver Hulusi Necati Kurmel Hurşit Güneş Hülya Dalaman Hülya Eltemur Hülya Keçeci Hülya Mutlu Hülya Paker Hülya Sabih Eler Hülya Tektaş Hüsamettin Kavi Hüsamettin Onanç Hüseyin Faik Açıkalın

63

Nakdi Bağışçılar

64

Hüsnü Özyeğin Hüsnü Yılmaz Ibm Türk Ltd. Şti. Icja-Freıwıllıgenaustausch Weltweıt İbrahim Betil İbrahim Tunalı İdil Gazioğlu İkbal Şekerleme İlhan Çulha İmi Eğitim Yönetim ve Org. Meltem Karateke İnci Orhon İnci Şentürk İnci Türkay İnter Kuaför İpek İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İpek Kızıltaş İpek Özşahin İrem Bonfil İrvin Mandel İshak Alaton İsmail Reha Hatipoğlu İsmail Reha Uz İsmet Aktekin İsmet Kutlu İzel Levi Coşkun Jale Hatipoğlu Jülide Atam Jülide Sadıkoğlu Kaddafi Bozkurt Kadriye Toplamacı Kamer Kıraç Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti. Kamil Özçoban Karin Somer Kart Postal Katherine Harake Katja Collins Kayra Kafe Kemal Eskenazi

Kemal Saraç Kemal Uygun Kep Beynelmilel Mümessillik ve Tic. Aş. Kerevitaş Gıda San. ve Tic. Aş. Kerim Kara Kerim Kuyumcuyan Kezban Yener Kişver Uçkunkaya Koleksiyon Home Mobilya San. ve Tic. Aş Kordsa Global Endüstriyel İplik Ve Kord Bezi San.Ve Tic.Aş. Korhan Karabulut Koruma Klor Alkalı San. ve Tic. Aş. Kuaför Ali Kübra Arslan Kütahya Porselen San. Aş. Lale Güzin Çakmur Lale-Cem Mansur Lazar Leon Leon Menase Lepa Tekstil Yan Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Levent Sarıkaya Leyla Çizmeci Leyla Çomu Leyla Dekorasyon/Leyla Nahmias Libra Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Lider Faktoring Hizmetleri Aş. Lizet Biçerono Logo Jugendmanagement Gmbh Lucia Sanko Lunarıa Lüset Taviloğlu Mahir Tevrüz Maide Kurttepeli Makrom Alışveriş Mrk. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Masalev İlknur Karan Akbay Master Petrol Ürünleri Tic. Aş.

Mehlika Atay Mehmet Akalan Mehmet Ali Alpar Mehmet Alp Naci Sığın Mehmet Artun Mehmet Bahadır Teke Mehmet Başer Mehmet Betil Mehmet Cem Erdemir Mehmet Emre Çamlıbel Mehmet Emre Timurkan Mehmet İlhan Nebioğlu Mehmet Nurettin Pekarun Mehmet Selçuk Erden Mehmet Sezgin Mehmet Tayfun Karaalp Mehmet Ural Mehmet Yavuz Baydar Melda Onur Melda-Şükrü Bozluçay Melih Tevfik Yılmaz Melika Rüya Arutan Melike Çilek Meltem Özgören Meltem Tahrancı Mend Tasarım Tekstil ve Ev Ürünleri Menderes Utku Meral Bekiroğlu Meral Çalışıcı Meral Yazıcı Merdan Araz Meri İzrail Meryem Akış Meryem Büyüközden Aycibin Mesude Ferahlı Mesut İlter Meşhur Adıyaman Çiğ Köftecisi Mete Geri Dönüşüm Mevlüt Kayhan Karlı Mihriban Paker Milka Karaağaçlı

Mine Bahadır Mine Önen Mithat Alam Mobılıty Saınt Honore Sas Mosö Çanta Mozaik Desıgn Ve Dekorasyon Muammer Top Muazzez Olcay Mudo Satış Mağazaları Aş. Murat Aydın Murat Vargı Muslubaşlar Oto Tic. Aş Mustafa Akan Mustafa Kadir Sevim Mustafa Mert Mustafa Orlan Mustafa Taviloğlu Mustafa Tevfik Oğuz Müge Bijuteri Kozmetik Tekstil Ltd. Şti. Müge Ekincioğlu Müge Mükerrem Gelgör Mürvet Çeçen Naciye Soyer Nafiz Can Paker Nafiz Karadere Najda Nurikoğlu Nar Doğal Ürünler Turizm Tic. ve San. Aş. Nar Tekstil Ve Aks. Turizm Dış. Tic. San. Nazahat Uluçay Nazan İlter Tarakçı Necati Bülent Hakoğlu Necdet Kestelli Nedim Menda Nehire Kopuz Nejat Çıplak Nesligül Aksoy Nesrin Gökpınar Nesrin Yılmaz

Neşe Gönül Neşe Öngün Neşe Ve Jan Nahum Nevgül Bilsel Safkan Nevhiz Pak Nevşin Uğur Neylan Sabaz Nezahat Uluçay Nezbahar Market Nida Kolay Nihal Nurhan Yentürk Nihan Atasagun Nihan Buruk Nilgün Aslan Nilgün Ata Nilgün Keleş Nilgün Koç Nilgün San Şimşek Nilgün Şebnem Berker Nilüfer Duna Nimet Zümrüt Vardar Nob Mimarlık Restorasyon Nur Berkmen Nur Emiroğlu Nur Kızılırmak Nuray Artam Nuri Çelik Nuri Özgür Nursel Can Nurşen Kitapçı Onlıne Danışmanlık Temsilcilik Ltd. Şti. Orbay Seçki Orhan Çolak Orhan Karal Orhan Yıldız Orhun Cellek Orhun Kutevu Osenmi Mücevherat İth. İhr. ve Tic. Aş Osman Çarmıklı

Osman Türkay Oya Etik Oya Karadeniz Oya Kızılırmak Oya Noraman Oye Moda Giyim Aks. San. ve Dış.Tic. Ltd. Şti. Ömer Çetin Nuhoğlu Ömer Murat Kırçuval Önder Kaya Özbeyza Gıda Tem. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti Özden Büyüközden Özden Odabaşı Özgencil Yayıncılık Tanıtım Organizasyon Aş. Özgü İletişim Özgür Çamlıbel Özgür Kavak Özkan Gürbüz Özlem Büyüközden Özlem Güsar Özlem Tuna Özyalçın Tasarım Dekorasyon Ltd. Şti. Panevezıo Apskrıtıes Nevyrıausybnı Park Bravo Dış Tic. Aş. Pelin Kilimci Pınar Kopuz Pınar Küçükaras Polisan Holding Aş. Polskıe Stow R Artı Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Rabia Sabah Güner Rahime Koçak Ralf Arditti Rana Berkmen Rana İrem Rebi Faro Refik Sar

65

Nakdi Bağışçılar

66

Refika Kaslowski Rene Saban Rengin Kalender Rengin Paksoy Roma Plastik San. ve Tic. Aş. Royal Kafe Rüya Arutan Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. Sağlık Tekstil Gıda Yatırım Aş. Saide Mısırlı Saime Sümer Sami Maçoro Samir Bayraktar San-Kar Mücevherat Kuyumculuk İth. İhr. Ltd. Şti Sara Benun Sarraf Selman Sedef Betil Sedef Güven Sefa Güdül Sefer Dilmen Seha Yemek Selçuk Komutan Selda Hande Serin Selen Yaslı Selin Persentili Selma Didem Kanca Selma Taşlıgedik Selmin Karaçam Semanur Gürün Sena Gülay Senem Gürün Sennur Hamamcıoğlu Serap Özel Seray Vural Serdar Mutuşoğlu Serenk Dış Tic. Ltd. Şti. Serhat Akkaya Serhat Demirel

Serkan Altınkaya Sermet Hatunoğlu Sermin Karaçam Serra Tokar Seval Gürses Sevan Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti Sevda Cenap And Müzik Vakfı Sevgi Turanlı Sevinç İnönü Sevinç Önen Sibel Alireza Sibel Bayrak Sibel Bozer Sibel Taşındı Sibel Toksoy Sibel Yavuz Silvia Müderrisoğlu Sinan Berkman Sinem Naseh Sirel Tontaş Siren Ertan Çarmıklı Soli Özel Som Kurumsal Gayrimenkul Değ. ve Dan.Hiz.Tic. Aş. Soyak Holding Aş. Soydan Karaağaç Step Halıcılık Ve Mağazacılık San. ve Tic. Aş Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnş. ve Tic. Aş. Suzan Bayazıt Suzan Keleş Süleyman Bademli Sündüz Çelebi Sürel Tontaş Süreyya Hiç Süreyya Kaynar Sy Tasarım Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sylviane Michele Marie Yazıcıoğlu Sytmen Danışmanlık Tasarım İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Şebnem Çapa Şebnem Şencan Şebnem Uyar Şefika Kırçuval Şengül Refika Betül Şeref Fotoğrafçılık Şermin Karaçam Şeyma Tokmak Şule Tekel Tahsin Eltemur Tamer Olcay Tanınmış Taah. Tic. Aş. Tansa Mermerci Ekşioğlu Tatari Turizm Yatçılık ve Teks. Dış Tic.Ltd. Şti. Tayfun Bayazıt Tayfun Küçük Taytay Tekstil Konfeksiyon Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Ted Samsun Koleji Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makina Tic. Aş. Tessedık Samuel Foıskola Tijen Aydın Demir Tmmob Makina Mühendisleri Odası Çanakkale Tolga Uzuner Topkapı Akaryakıt Servisi Aş. Toplum Gönüllüleri Vakfı Çalışanları Traşçı Kuaför Treehouse Çocuk Dünyası Tuana Kafe İşletmesi Tuğba Jabban Tuğçe Çetinkol Tur-Ay Piknik Turgut Derman Turgut Eltemur

Turkcell İletişim Hiz.Aş. Tuzla Jes Aş. Tülin Büyükyılmaz Tülin Doğruer Tümay Akoğlu Türk Kablo Mam.Tevzii Gıda Tic.Aş. Türkent Fidan-Yalman Rıfa Uelzechtdall Asbl/Club Senıor Uğur Büke Uğur Eşmen Uğur Fidan Uğur Rovelver Otomat Una Exchange Reg Ch Utku Gürsel Uysal Özsaraç Ülkü Ergun Vasfiye Dalçık Vasıf Çakmur Vedat Bahar Vera Babacan Verenıgıng Tot Veyis Akdemir Viya Yönetim Dan.Ve İltş. Hiz. Vlantussı-Kaeser, Tna Marıa Vodafone Telekominikasyon Aş. Volkshochsschule Reckenberg Vural Çiftçi Yalçın Gürsel Yalçın Selgur Yasemin Akdemir Yasemin Bedir Yasemin İrdem Yaşar Sarıkaya Yavuz Altay Yavuz Rona Yek Tekstil Sanayi ve Mağazacılık Yeniçağ Danışmanlık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti

Yeşim Firidin Yeşim Serim Yeşim Şeren Yıldız Arayıcı Yıldız Yağcı Yonca Bakana Yurtsevenler Yapı Malz. Tic ve San. Ltd. Şti. Yücel İskender Yücel Kurttepeli Yüksek Öğr.Rehberlik Tanıtma Ve Rehber Yetiş. Vakfı Yüksel Coşar Yüksel Karacan Z&Z Eğlence Düğün Salonu ve Büfe İşl. Zafer Kozanoğlu Zaman Atölyesi Saat Tic. Ltd. Şti Zehra Doğan Zehra Ekinci Zehra Eyüboğlu Zekiye Ergin Zelda Ovadya Zenuzi Sanal Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. Zeynep Ayverdi Zeynep Bilgin Zeynep Engin Nişancı Zeynep Erol Zeynep Esmergil Zeynep Orkun Zeynep Özbil Zeynep Pınar Kalkavan Sesel Zeynep Sezer Zeynep Şeker Zeynep Üstünel Zeynep Yarsuvad Zühal Nizipli

67

Ayni Bağışçılar

68

19 Mayıs Belediye Başkanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant Su Abide Park Mağazacılık Tic. San. Ltd. Şti Açelya Çiçekçilik Afyonkarahisar Belediyesi Akın Boya Ticaret Akif Güneş Akpiliç Akyüz Süpermarketler Alp Mavi Boncuk Saraciye Ltd. Şti. Analitik Bilgi Dersanesi Arkes Reklam Tur. Org. Hiz. İnş. Mim.Tic. San. Ltd. Şti. Arsin Dershanesi Artı Kitabevi Arzu Kaprol Atakum Belediye Başkanlığı Atılım Hırdavat Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Ayaz İnşaat Ayhan Çakın Aylin Alibeyoğlu Bakırcıoğlu İçecek Dağıtım Gıda Nak. İnş. San. Tic. ltd.Şti Balta Yapı Market- Dekorasyon Bambi Cafe/ Fatih Güner Bedir Kırtasiye Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz.San.Tic.Aş. Bilgi Kırtasiye Bizimkent İlköğretim Okulu Bolat Gıda Ltd. Şti Bolca Hindi Bolu Belediyesi Boncuk Adası Bijüteri Hed. İml. San. Ltd. Şti. Boncuk Kırtasiye Boya Teknik

Çakır Kerestecilik/Mustafa Çakır Çenesuyu Dank Gıda San. ve Tic. Aş. Denizbank İnşaat Emlak Didem Ambalaj Mlz. Pls. Hırd. Paz. Ltd. Şti Doğa Uluslar Arası Çiçekçilik Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. Aş. Doruk İletişim Ve Otomasyon San. ve Tic. Aş. Durmaz Ticaret Duyuk Gıda Efe Tur Egemen Ozalit Kırt. Rek. Paz. Tur. San.Tic. Ltd. Şti Eker Süt Ürünleri Gıda San. Tic. Aş Erdinç İnş. Malz. Tic Ltd. Şti Ergül Kardeşler Tic. San. Ltd. Şti Erpiliç Entegre Tavuk Üretim Paz. Tic. Ltd. Şti. Ertoylar İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. Esen Müzik Evi Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi Esmar Esk. Market Gıda Fgg Mak.Danış.Tanıt. ve Bilişim Hiz.San. Dış Tic.Ltd.Şti. Eylül Café Fatih Kırtasiye-Resül Fatih Kuyumcu Fem Dershanesi Fidan Turizm Seyahat Filiz Makarna Fimad Denetim Danışmanlık ve Smmm Aş. Final Dershaneleri Foto Ankara 1- Hasan Acar Galata Boya Ve Yapı Malz. Tic. İhr. Ltd. Şti

Garanti Bankası A. Ş. Garden Center Genç Copy Center Digital Baskı Merkezi Gfk Türkiye Araştırma Şirketi Gökkuşağı Yapı Sis. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti Güdül Kardeşler Gıda San. ve Tic. Aş. Gülhan Çiçekçilik Gülsan Gıda San. Tic. Aş Günsan Gıda Sanayi Ticaret Aş. Halil Kuduğ Has Hırdavat Hattat Yapı Ağaç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Hayat Kırtasiye Hemşin Pastane Hocalar Mobilya Ltd. Şti. Işık Kerestecilik Orman Ürünleri İlknur Pastanesi İstanbul Uçurtmacılar Derneği Jan Jan Toys Jingletürk Yapım Kafkas Mücevherat Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. Aş. Kervan Pastane Küçük Pazar Hırdavat Kırt. İnş. Tic.Ltd. Şti Levent Özdemir İletişim ve Reklam Hizmetleri Lezzet Pazarlama Toptan Gıda ve Kantariye Lido Su Ve Gıda San.Tic. Aş. Med Cezir Kafe Merve Erçel Meta Hırdavat Samastra ve Conta San. Tic. Ltd. Şti Metro Kargo Meydani Pastanesi

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hiz. Ltd.Şti. Mira Yay.Reklam İlet. Hiz. San. Tic.Ltd. Şti. Murat Ticaret Murat Tolga Tınmaz Dialog Anlatım İletişim Aş. Nahir Bayazıt Nar Gourmet Niyet Balon Oyuncak Oğuzhan Öztanır Onur Özel Osenmi Mücevherat Önder Ticaret Özbesin Aş. Özel Enka Okulları Özel Kocaeli Türk İngiliz Kültür Derneği Özkayalar Sigorta Acenteliği Özlemin Yemek İşletmeciliği Pace Çocuk Sanat Merkezi Polisan Holding Aş. Pozitif Gıda Punto Refik Sar Rumeli Pasta Ve Börek Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Sait Usta Samsun Hırdavat Saniye Haykırı Sarılar Boya Ve İnş. Mlz. San. Tic Ve Paz. Ltd. Şti Sedat Öztürk Senem Gürün Sevda Cenap And Müzik Vakfı Sevim Yıldırım Simetri İnşaat Mimarlık Sinangil Unları San. Tic. Aş. Sos Ayna Sanayi

Studio Ekrem-Özlem Color 3 Sultan Tekstil/Bayram Sülük Şahin Tekstil Şaşmazlar Şenol Oyuncak Dünyası T.Garanti Bankası Aş. Takış Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti Ted Samsun Koleji Teknik Hırdavat İnş. Gıda San.Tic. Ltd. Şti Teksin Koz. Hırd. Gıda Paz. Tic Tema Mağazacılık Hiz. Tic. Aş. Topkapı Akaryakıt Servisi Aş. Tunahan Aydın Turkcell İletişim Hizmetleri Aş. Türk İş Eğitim Merkezi Uğur Dershanesi Uluhanlar Boya Umut Kırtasiye/Mehmet Yıldız Us Isı İnşaat Malzemesi Ltd. Şti Uygar Ticaret İnşaat Mlz. ve Boya Vera End Temizlik Yakamoz Motel&Restoran Ya-Tu-Ya İnş. Nak. Tic. ve Paz. Ltd. Şti Yavuz Tuna İnş. Nak. San. Taah. Ltd. Şti. Yeni Aydın Ticaret Yılmaz Kırtasiye Yunus Erol Yurtiçi Kargo Servisi Aş. Yücel Halaçoğlu Zeki Topsakal Zeynep Çarmıklı Zeynep Esmergil Zorlu Gıda Ltd.Şti. Zübeyir Güçlü

69

TOG Gençlik Bursları

Gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını arttıran ve gençlerin enerjisini sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal faydaya dönüştüren Toplum Gönüllüleri, TOG bursları aracılığıyla üniversite öğrencisi gençlerin eğitimine destek olmaktadır. 2003 yılından beri sürdürülen TOG burs programları, sosyal sorumluluk projeleri üreten gençlerin eğitimlerine katkı sunmaya devam etmektedir. Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan burs alan öğrenciler haftada en az 4 saat, ayda en az 16 saat veya yılda toplam 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalarda bulunur. Ayrıca bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgeleri talep edilir. Bursiyerlerimiz, eğitimine başarıyla devam ettiği ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, lisans veya ön lisans öğrenimi boyunca TOG Bursunu almaya devam eder.

lisans öğrencisi tüm gençler başvurabilir. Başvuru yapan adaylar arasında gönüllülük, sosyal başarı, akademik başarı ve ihtiyaç kriterlerine göre bir sıralama yapılır ve yeni bursiyerler belirlenir. 2010 yılı sonu itibariyle TOG Öğretmen Çocuğu Bursu’ndan faydalanan toplam 145 öğrenci bulunmaktadır. Daha fazla başvuruya olumlu cevap verilebilmesi, burs fonu destekçilerinin sağlamakta oldukları desteğin arttırılması doğrultusunda mümkün olacaktır. Burs fonu destekçilerimiz, aşağıdaki fonlara bağışta bulunabilirler:

OKYANUS BURS FONU
Bağışçının bir defalık en az 20.000 USD ödemede bulunması sonucu oluşan Şartlı Burs Fonları’dır. Bağışın yıllık faiz geliri ile her yıl bir üniversite öğrencisine burs olanağı sağlanmaktadır. Bağışçılar, Okyanus Burs Fonları’na bağışçının ismini veya arzu ettikleri ve anısını yaşatmak istedikleri bir kişinin ismini verebilirler. 2010 yılı sonu itibariyle toplam 26 adet Okyanus Burs Fonu bulunmaktadır.

70

2010 burs başvuru döneminde TOG Bursları’na toplam 6.484 başvuru yapılmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki Burs Komitesi tarafından gerçekleştirilen mülakatlara toplam 268 aday davet edilmiş ve mülakatlar sonucunda 140’ı Gençlik Bursu, 35’i Öğretmen Çocuğu Bursu olmak üzere 175 yeni öğrenciye burs olanağı sağlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle toplam 602 öğrenci burs olanağından yararlanmaktadır.

DENIZ BURS FONU
Bağışçının dört yıl süreyle yıllık 2.000 TL tutarından az olmamak üzere toplam en az 8.000 TL ödemesi sonucu oluşan Burs Fonları’dır. Ödemeler yıllık, iki yıllık veya dört yıllık olarak yapılabilir. 2010 yılı sonu itibariyle toplam 49 adet Deniz Burs Fonu bulunmaktadır.

TOG GENÇLİK BURSU
Toplum Gönüllüleri Gençlik Bursları’na lisans veya ön lisans öğrencisi tüm gençler başvurabilir. Başvuru yapan adaylar arasında gönüllülük, sosyal başarı, akademik başarı ve ihiyaç kriterlerine göre bir sıralama yapılır ve yeni bursiyerler belirlenir. 2010 yılı sonu itibariyle TOG Gençlik Bursu’ndan faydalanan toplam 457 öğrenci bulunmaktadır.

DAMLA BURS FONU
Fon havuzuna katkıda bulunmak amacıyla bağışçı tarafından belirlenen miktarlarda düzenli veya bir defalık ödeme yapılması sonucu oluşan Burs Fonları’dır. Burs havuzunda bulunan miktar 2.000 TL’ye ulaştığında bir öğrenciye burs olanağı sağlanır. Damla Burs Fonları’na şirket çalışanları olarak aylık periyotlarda veya bir kereye mahsus olmak üzere toplu bağışlar da yapılmaktadır.

TOG ÖĞRETMEN ÇOCUĞU BURSU
Toplum Gönüllüleri Öğretmen Çocuğu Bursları’na annesi veya babası öğretmen olan lisans veya ön

TOG Burs Fonu Destekçileri

OKYANUS BURS FONU DESTEKÇİLERİ
Ahmet İnal Okyanus Burs Fonu Amine Yaşin Okyanus Burs Fonu Deniz-Mehmet Betil Okyanus Burs Fonu Dr. Feriha Cansuvar Okyanus Burs Fonu Dr. Nezihe Aytuğ Okyanus Burs Fonu Dr. Orhan Aytuğ Okyanus Burs Fonu Dr. Şevket Turgut Neşe Okyanus Burs Fonu Emine-Memduh Paker Okyanus Burs Fonu Eşref Kıray Okyanus Burs Fonu Fatma Zehra Sanver Okyanus Burs Fonu Feriha İnkaya Okyanus Burs Fonu Galip Jabban Okyanus Burs Fonu Generali Sigorta Fonu İbrahim Betil ve Mehmet Betil Gençlik Fonu İnan Yatırım Okyanus Burs Fonu Karakaş İbrahim Gençlik Hizmet Fonu Leman Hikmet Karuşağı Okyanus Burs Fonu Neriman ve Vasfiye Alam Okyanus Burs Fonu Osman Hidayet ve Rabia Nevin Betil Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi Fonu Prof. Işık İnselbağ Okyanus Burs Fonu Ahmet İnal tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Deniz-Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Aykut Gürlek tarafından desteklenmektedir. Dr. Nezihe Aytuğ tarafından desteklenmektedir. Dr. Nezihe Aytuğ tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropic Fund tarafından desteklenmektedir. Mihriban Paker tarafından desteklenmektedir. Gülen Kıray tarafından desteklenmektedir. Deniz Betil tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Generali Sigorta tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Ahmet İnal tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil tarafından desteklenmektedir. Leman Hikmet Karuşağı tarafından desteklenmektedir. Ahmet Mithat Alam tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil ve Mehmet Betil tarafından desteklenmektedir. Senem Gürün, Sedef Betil, Mihriban Paker ve Deniz İlkin tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil, A. Mithat Alam, Servet Harunoğlu, Hüseyin Abut, Zeynep Nişancı, Emre Nişancı, Ateş Güneş, GülsümSelim-Ateş Aykut, Atilla Ansal, Ali Canlı, Korkmaz İlkorur, Kayhan Akduman, Tamer Gök, Mahmut Hortaçsu, Günay Kocasoy, Ahmet Okan, Deniz İlgün, Örsçelik Balkan, Füsun Üstün, Yavuz Rona ve Çağla İnselbağ tarafından desteklenmektedir. Suzanne Wagner tarafından desteklenmektedir.

71

Rodney ve Suzanne Wagner Okyanus Burs Fonu

TOG Burs Fonu Destekçileri

Sadullah Kıray Okyanus Burs Fonu Salih Katipoğlu Okyanus Burs Fonu Selami Endican Okyanus Burs Fonu Suzan Bayazıt Okyanus Burs Fonu Tuğba Jabban Okyanus Burs Fonu Vedia Karabey Okyanus Burs Fonu Yük. Mühendis Şadan Utkan Okyanus Burs Fonu

Gülen Kıray tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil, A. Mithat Alam, İ. Emre Nişancı, Ahmet Okan, Yavuz Roba ve Seral Topkaya tarafından desteklenmektedir. Atilla Türkmen tarafından desteklenmektedir. Suzan Bayazıt’ın ailesi ve arkadaşları tarafından desteklenmektedir. Tuğba Jabban tarafından desteklenmektedir. Banu Karabey ve Haydar Karabey tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropic Funds tarafından desteklenmektedir.

DENİZ BURS FONU DESTEKÇİLERİ
Abidin Pak Deniz Burs Fonu Accenture Deniz Burs Fonu Alev Sonat Deniz Burs Fonu As Bağımsız Denetim Deniz Burs Fonu Dr. Engin Pak tarafından desteklenmektedir. Accenture Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından desteklenmektedir. H.Alev Sonat tarafından desteklenmektedir. As Bağımsız Denetim tarafından desteklenmektedir. Aslı Atam tarafından desteklenmektedir. Av. Armağan A.Diriker tarafından desteklenmektedir. Aydın Harezi tarafından desteklenmektedir. Ayşe Bayoğlu tarafından desteklenmektedir. Samir Bayraktar tarafından desteklenmektedir. Ayşe Gülhiz Vardar tarafından desteklenmektedir. Ayşegül Artam tarafından desteklenmektedir. Ayşe Yeşim Serim tarafından desteklenmektedir. Benan Akosman tarafından desteklenmektedir. Derviş-Mürüvvet Çeliktaş Eğitim Vakfı tarafından desteklenmektedir. Turkish Philanthropy Funds tarafından desteklenmektedir. Evren Ünver tarafından desteklenmektedir. Fahrettin Gürkan tarafından desteklenmektedir.

72

Aslı Atam Deniz Burs Fonu Av. Armağan A. Diriker Deniz Burs Fonu Aydın Harezi Deniz Burs Fonu Ayşe Bayoğlu Deniz Burs Fonu Ayşe Bayraktar Deniz Burs Fonu Ayşe Gülhiz Vardar Deniz Burs Fonu Ayşegül Artam Deniz Burs Fonu Ayşe Yeşim Serim Deniz Burs Fonu Benan Akosman Deniz Burs Fonu Derviş-Mürüvvet Çeliktaş Deniz Burs Fonu Ersin Karaoğlu Deniz Burs Fonu Evren Ünver Deniz Burs Fonu Fahrettin Gürkan Deniz Burs Fonu

Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Deniz Burs Fonu Fortis Bank Çalışanları Deniz Burs Fonu Füsun Ertuğ Deniz Burs Fonu Garanti Bankası Çalışanları Deniz Burs Fonu Gül Derman Deniz Burs Fonu Gülda Şahin Öztarakçı Deniz Burs Fonu Gürhan Gürün Deniz Burs Fonu Gymboree Play & Music Deniz Burs Fonu Hrant Dink Deniz Burs Fonu HSBC Deniz Burs Fonu İbrahim Betil Deniz Burs Fonu İpragaz Deniz Burs Fonu Jülide Atam Deniz Burs Fonu Kemal Başaran Deniz Burs Fonu Kemerköy Mahallesi Deniz Burs Fonu Lider Faktoring Deniz Burs Fonu Mehmet Sadettin Karamehmet Deniz Burs Fonu Muhittin Altunluoğlu Deniz Burs Fonu Muhittin Köksal Deniz Burs Fonu Necip Tahsin Eltemur Deniz Burs Fonu Nuray Artam Deniz Burs Fonu Otağtepe Evleri Deniz Burs Fonu Oya Etik Deniz Burs Fonu Seda Akkuş Deniz Burs Fonu Seda Gazioğlu Deniz Burs Fonu

İsmet Aktekin tarafından desteklenmektedir. Fortis Bank A.Ş. Çalışanları tarafından desteklenmektedir. Füsun Ertuğ tarafından desteklenmektedir. Garanti Bankası A.Ş. Çalışanları tarafından desteklenmektedir. Turgut Derman tarafından desteklenmektedir. Gülda Şahin Öztarakçı tarafından desteklenmektedir. Plastimak Plastik Profil ve Enjeksiyon San. Tic. Koll. Şti. tarafından desteklenmektedir. Gymboree Play & Music tarafından desteklenmektedir. Deniz Betil, Mehmet Betil ve Meri İzrail tarafından desteklenmektedir. HSBC Bank A.Ş. tarafından desteklenmektedir. İbrahim Betil, Başar Faktoring A .Ş., Optima Faktoring Hiz. A. Ş. ve Tek Faktoring A. Ş. tarafından desteklenmektedir. İpragaz A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Jülide Atam tarafından desteklenmektedir. Kaan Başaran tarafından desteklenmektedir. Kemerköy Mahallesi Sakinleri tarafından desteklenmektedir. Lider Faktoring tarafından desteklenmektedir. Gül Refiğ tarafından desteklenmektedir. Eser Başaran tarafından desteklenmektedir. Eser Başaran tarafından desteklenmektedir. Taner Triko San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Nuray Artam tarafından desteklenmektedir. Otağtepe Evleri Sakinleri tarafından desteklenmektedir. Oya Etik tarafından desteklenmektedir. Seda Akkuş tarafından desteklenmektedir. Seda Gazioğlu tarafından desteklenmektedir.

73

Burs Fonu Destekçileri

Sibel D. Bozer Deniz Burs Fonu Tanpolat Deniz Burs Fonu TÜM Kalıp Aparat San. ve Tic. Ltd. Şti. Deniz Burs Fonu Türkmen Holding Deniz Burs Fonu Prof.Uğur Derman Deniz Burs Fonu Yola Russo Deniz Burs Fonu

Sibel D. Bozer tarafından desteklenmektedir. Avni Tanpolat tarafından desteklenmektedir. TÜM Kalıp Aparat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenmektedir. Türkmen Holding A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Turgut Derman tarafından desteklenmektedir. Ralf Russo tarafından desteklenmektedir.

PEKİN- PARİS PROJESİ BAĞIŞÇILARI
Akbank A.Ş., Akkök Sanayi Yatırım Ve Geliştirme A.Ş., Alcatel Lucent Teletaş Telekominikasyon A.Ş., Blackout, Çetaş Motor A.Ş., Borusan Holding A.Ş., Brissa, Credıt Agrıcole Yatırım Bankası Türkiye, Deniz Bank A.Ş., Domino’s Pizza Restaurantları A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eresinler Otomotiv A.Ş., Finansbank A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Hans Rupp Rechtmeıssnner, Hasan Zeki Balkanoğlu, Haydar Güçlü, İbrahim Kuzu, Karadeniz Holding A.Ş., Klasik Otomobil Kulübü Derneği, Klod Nahum, Kumport Liman Hizmetleri Ve Lojistik San.Tic.Aş., Mehmet Cem Kozlu, Migros A.Ş., Murat Özyeğin Münevver Mehtap Umut, Otokoç Otomotiv Tic.Ve San.Aş., Pegasus Havayolları, Pressan Madeni Eşya San.Ve Tic A.Ş., Remondis, Sami Aysoy, Serra Abbasoğlu Birgül, Tav Havalimanları Holding A.Ş., Timur Doğruyol, Turk Telekom, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Tüdaş Tarım Ürünleri Değerlendirme A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş., Ülker, Yapı Kredi Bankası A.Ş.

74

Adım Adım Projesi Bağışçıları
Adnan Gönüllüleroğlu, Adnan Yurdum, Ahmet Burucu, Ahmet Cenap Aygen, Ahu Alanya, Alin Koen, Alp Karaosmanoğlu, Alper Sesli, Altay Bozkurt, Altay Özcan, Aneme Larsson, Anıl Akman, Anne Cqueen, Anne Scott Newman, Annette Petit, Arzu Tiftikçi, Aslı Pasinli, Aslıhan Çörtük, Aslıhan Ekitmen, Atakan Özbek, Atilla Elçi, Ayça Diler, Ayçe Duman, Aygenteks, Ayhan Molla, Ayhan Sicimoğlu, Ayla&Güler Koçak, Ayşe Akkın, Ayşe Erman, Ayşe Güveniş, Ayşe Özgür Sicimoğlu, Ayşe Pınar Massena, Ayşe Zeynep Swan, Ayşegül Özsan, Ayşegül Tokatlı, Ayşin Gürbüz, Bahadır İnözü, Bahar Emek, Bahriye İlhan, Banu Ündeğer, Başak Kurt, Batı Ayaşlıoğlu, Bayram Yamaç, Begüm Şarakman, Belgin Ünüvar, Berent Özsan, Berk Günalp, Berk Kangal, Berkutay Göncüoğlu, Berrin Uçkun, Bp Petrolleri Aş., Burcu Asena, Burcu Atar, Bülent Balcı, Cafer Bakırhan, Can Aygen, Can İçöz, Celalettin İlhan, Cem Sertoğlu, Cenan Çınaroğlu, Cenk Göncüoğlu, Cevrim Uğuralp, Ceyda Süer, Choed Khannaba, Chrıstıne Elızabeth Quırk, Craig Johnson, Cumhur Taşdelen, Cüneyt Bayraktar, Çiğdem Mete Yavuz, Çiğdem Mete, Çiğdem Özcan, Damla Kalan Dilekcan, Dantucker, Deniz Öngören, Deniz Vuslat Öndersev, Devrim Caner Odabaşoğlu, Didem Sezer, Didem Şerbetçioğlu, Didem Taneri, Didem Taneri, Dikmen Çamoğlu, Dilek Ergenekon Örscü, Dilek Ongan, Dinemiş Kozok, Dougtam Stewart, Duygu Ergin, Ebru Dengiz, Efdal Altan, Elif Kara, Elifnaz Güveniş, Emin Özgür, Emine Başak, Emine Başak, Emre Erdil,Emre Narin, Erdal Bölükbaşı, Erdal Eke, Erdal Gürsoy, Erol Arkun, Erol Timuçin, Ertuğ-Aslı Arık, Esra Esma Karaosmanoğlu, Ethem Alp Özsan, Eyüp Gülin Öztürk, Fatih Arabacıoğlu, Fatih Çelebi, Fatma Ayşen Aygen,

Fatma Eraslan, Fatma Tokat, Ferda Hasançebi, Ferhat Şayeste, Fikret Özsan, Filiz Özek, Filiz Yücel, Fisun Göksün, Fulya Öncüoğlu, Gökben Utkun, Gökçe Başer, Gökçe Öztür, Gökhan Ümit, Görkem Canverdi, Gözde-Meltem Özdötek, Gülnur Geriş, Gülsevim Kahraman, Gülsün Çoker, Gülşen Ünlü, Gülüm Aksu, Güngör Çaygöz, Günsel Özsan, Gürhan Gürkan, Gürhan Gürkan, Hadi Erbeyoğlu, Hale Arıkoğlu, Halime Özsan, Haluk Akalın, Haluk Ekin Çığ, Haluk Şardağ, Hamit Yılmaz, Hamiyet Burucu, Handan Okutan, Hasan Doğru, Hatice Yayla, Hatice Yorgancı, Hayriye Elif Egeli Nişancı, Hayriye Elif Egeli Nişancı, Helen Veronıca Creswıck Southcott, Hikmet Hükümenoğlu, Hsbc Bank Eft, Hulusi Horozoğlu, Hülya Vardar, Hüseyin Çelik, Hüseyin Nafi İpek, Hüsnü Altay, Işıl Ökten, Itır Eraslan, İclal Türel, İlker Akar, İlker Apaydın, İlker Mehmet Yurt, İlkim Tuğaçar, İrem Yağmurdereli, Jennıfer Lıllıan Hattam, John Cindymateker, John Martın Crofoot, Kadriye İlhan, Kamer Kaya, Kamil Bozkurt, Kamil Can Akcalı, Kamuran İlhan, Katibe İlhan, Kazım Saver, Kerem Levent Kepkep, Kerim Kotan, Kerri Nicol, Kıvanç Onutman, Lale Apaydın, Leman Zenginkinet, Levent Tosun, Lütfi Kutluay, Mehmet Batılı, Mehmet Berkman Çavuşoğlu, Mehmet Ercan Karabacak, Mehmet Peker, Mehmet Sarıgöllü, Mehmet Soysal, Mehmet Yılmaz, Mehtap Araşan, Melek Tuna Kolat, Melisa Bozkurt, Mesut Başol, Mete Gürel, Mickeykatz-Pek, Mine Kürkçüoğlu, Mine Özmen, Miyase Bülbül, Muhittin Çetin, Murat Ataç, Murat Kurtuncu, Mustafa Akarsu, Mustafa Avcı, Mustafa Çapkan, Mustafa Ergün, Mustafa Kemal Kölelioğlu, Mustafa Kula, Mustafa Serdar Tuncay, Mustafa Sönmez, Muzaffer İşler, Müge Çevik, Nassim Assefi, Necip Özyücel, Nejdet Talay, Nergis Göker, Neşe Taşdelen, Nevra Uçak, Neylan Acar, Nihat Ballanlı, Nihat Kotil, Nihat Sapan, Nikola Marinçiç, Nil Çetinkaya, Nilgün Nalbant, Niokolay Praskovin, Nur Sağlam, Okan Atilla, Okvuran Ailesi, Onbozkurt, Orhan Omay, Ozan Baltacı, Ozan Korman Tarman, Ömer Melih Güveniş, Ömür Dedeoğlu, Özden Gürtav Özsan, Özel Bilkent İlköğretim Okulu, Özgür Levent, Özgür Öztürk, Özlem Gökşen, Özlem Sözer, Patrıcıa Günan, Pelin Öztin, Pelister Egemenoğlu, Perihan Özbakır Taşkın, Pınar Karadağlı, Piraye Yasemin Erden, Pooneh Parvin, Rindol Çonkar, Sadettin Namoğlu, Saim Saban, Sara Turner, Sebahat Temizarabacı, Seda Arat, Sedat Oğuzbal, Selçuk Bostancı, Selçuk Kadirler, Selda Sevin, Selen Adlım, Selim Sezer, Selim Şiper, Selin Balcı, Selin Günter, Selnur Gülüm, Semanur Tanrıkulu, Semih Terzi, Semih Uğur Sirek, Sennur Uzun, Serap Yıldız, Sergey Filyacher, Serhan Şenoğulları, Seymur Tarı, Sina Kınay, Sinan Akkaya, Sinan Demirci, Sinan Gökşen, Sinem Turanlı, Songül Öztürk, Steve Laurawıllard, Suna Altan, Süheyla Karakaş, Şafak Karakan, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Şener Kurtuluş, Şener Kurtuluş, Şevket Ayhan Kutlu, Şirin Bostancı, Şule Tüzül, Taha Göncüoğlu, Tahsin Turan, Tayfun Turhanoğlu, Tolga İşmen, Toru Otowara, Tülay Göncüoğlu, Ufuk Özbozkurt, Uğur Türkaslan, Unicorn Capital Turkey, Ustalar Özel Sağlık Hizmetleri, Utku Yurday, Victor Praskovin, Volkan Yüceer, Yalın Karadoğan, Yasin Tarim, Yılmaz Yünel, Yiğit Tatış, Yonca Tokbaş, Yoshiyuki Aoyama, Yukiya Higuchi, Yusuf Şahin, Zafer Civelek, Zafer Öner, Zeynep Atakan, Zeynep İrem Yeşilipek, Zeynep Kurt Zeytinoğlu, Zeynep Sungur, Zeynep Yurtkuran

75

DAMLA BURS FONU DESTEKÇİLERİ
Birgül Sadak, Canan Şavkay, Dental Özel Sağlık Hizmetleri, Gülşah Güney, Seda Temizkaya

Denetleme Raporu

Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (“Vakıf”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir-gider ve fon hareketleri tablolarını Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak denetlemiş bulunmaktayız. Mali Tablolarla İlgili Olarak Vakıf Yönetiminin Sorumluluğu Mali tabloların hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan Vakıf yönetimi sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

76

Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 2 numaralı bilanço dipnotunda belirtildiği üzere, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve standart mali tablo şekilleri ile bazı temel muhasebe kavramlarını tamamlayacak kati muhasebe standartları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle henüz yayımlanmamıştır. Anılan kati muhasebe standartlarının yayımlanmamış olması haline bağlı olarak Vakıf, ilişikte sunulan 2010 yılına ait mali tabloların hazırlanmasında 2 numaralı bilanço dipnotunda özetlenen belli başlı muhasebe ilkelerini kullanmıştır.

Görüş Görüşümüze göre, yukarıda birinci paragrafta söz konusu edilen mali tablolar Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve fon hareketlerini, tüm önemli hususlar açısından, bilanço dipnotu 2’de özetlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak layıkıyla arz etmekte olup, muhasebe kayıtları ile mutabıktır. Yukarıdaki görüşümüzü etkilemeksizin aşağıdaki hususa dikkat çekeriz: İlişikteki 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait gelir-gider tablosunda gösterildiği üzere, Vakıf, 2010 yılı içerisinde elde edilen, dönem faaliyet gelir fazlası tutarı olan 1.237.868 TL’nin 186.088 TL (2009 – 126.700 TL) tutarındaki kısmını bağışçıların talebi doğrultusunda Özel Şartlı fonlar (Burs ve Gençlik Fonları) adı altında kar yedeklerine dahil etmiştir. İstanbul, 08 Mart 2011

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. MAZARS Üyesi

77
Belma Öztürk Gürsoy Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Bilanço

Toplum Gönüllüleri Vakfı 31.12.2010 Tarihli Bilançosu Aktif 1Dönen Varlıklar Toplamı Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler Menkul Kıymetler Kamu Kes. Tah. Sen. ve Bonoları Gelecek Aylara Ait Gelir Taah. Gelir Tahakkukları (Reeskont) Bağlı Ortaklardan Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar İş Ve Gönüllü Avanslar Verilen Depozito Ve Teminat 2Duran Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Demirbaşlar Taşıtlar Maddi Olmıyan Duran Var Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Özel Maliyetler Amortismanlar (-) 39,649 15,649 24,000 21,715 13,827 7,888 33,848 3,898,788 Cari Durum 2010 284,894 206,879 Diğer Borçlar Personele Borçlar Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ödene. Vergi Ve Fonlar Ödene Sosyal Güv. Kesinti. 2Gelecek Yıllara Ait Gelirler Kıdem Tazminatı Karşılığı 3Özkaynaklar Anavarlık Anavarlık Şartlı Fonlar Şartlı Fonlar 1,723,265 644,650 1,723,265 194,199 3,419,695 644,650 40,711 37,304 194,199 183,374 23,505 78,015 26,407 2,710 27,516 37,931 2,661 9,477 29,117 2,342,076 37,931 21 1,449,989 2,342,076 Cari Durum 2010 3,871,272 1,450,010

78

TOPLAM Pasif 1- Kısa Vadeli Borçlar Ticari Borçlar

Dönem Gelir Fazlası Devreden Proje Ve Burs Tutarı Toplam 1,051,780

1,051,780

3,898,788

Gelir-Gider Tablosu

2010 Yılı Gelir-Gider Tablosu Gelirler Dönem Gelirleri Bağışlar Şartlı Proje Bağışları Şartlı Fonlar Burs Bağışları Ayni Bağışlar Faiz Gelirleri 2009 Yılından Devreden Proje ve Burs Tutarı Diğer Gelirler Toplam Gelirler Giderler Genel Yönetim Giderleri Amaca Yönelik Giderler Faliyet Dışı Giderler Toplam Giderler Dönem Gelir Fazlası Şartlı Fonlara Devir 2011 Yılına Devreden Proje ve Burs Tutarı Ana Mal Varlığına Devir Toplam Giderler 186,088 1,051,780 0 6,980,905 1,834,187 1,218,741 111,088 1,712,620 545,511 435,804 1,105,976 16,978 6,980,905 2010 562,072 5,170,037 10,928 5,743,037 1,237,868 2010 6,980,905

79

Sponsorlar

80

Hobyar Mahallesi Rahvancılar Sokak No: 5 Vakıf Han Kat: 1 34112 Eminönü/İstanbul T. 0212 522 10 30-32 | F. 0212 522 10 34 www.tog.org.tr | info@tog.org.tr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful