You are on page 1of 298

Önsöz

Ahmet Şık’ın yazdığı ve çalışma başlığı “İmamın Ordusu” olan kitabı şu anda
“Dokunan Yanar” başlığıyla ekranlarımızda… Kitabın sahte kopyalarının
elektronik ortamlarda dolaştığı şu günlerde, okurların “kitabın aslı”nı okuma
olanağının sağlanmasını demokratik bir görev, düşünce özgürlüğünün savunulması
yönünde bir katkı olduğu inancındayız. Kitabı internet ortamında yaymamızın tek
nedeni ve amacı bundan ibarettir…

“Naziler komünistler için geldiğinde sesimi çıkarmadım; çünkü komünist
değildim.
Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkarmadım; çünkü sosyal
demokrat değildim.
Sonra sendikacılar için geldiler, bir şey söylemedim; çünkü sendikacı
değildim.
Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı”.
Martin Niemöller1

“Dokunan Yanar”
Cemaat emniyette nasıl örgütlendi?

1
Alman ilahiyatçı Martin Niemöller (1892-1984), pişmanlığını dile getiren bu satırları yazdığı 1946’da dünyanın
ikinci paylaşım savaşı sona ermişti. Alman Proteston Kilisesi’nin Nazilerle işbirliği yapmasına muhalefet eden İtiraf
Kilisesinin (Bekennende Kirche) yöneticisi olan Niemöller, bugün Dünya Ökumen Kiliseler Konseyi diye anılan
Dünya Kiliseler Konseyi’nin de başkanlığını yapmıştı. Önceleri inanmış bir Nasyonal Sosyalist Alman İşçi
Partisi seçmeni olan, Yahudi soykırımını destekleyen Niemöller, daha sonra kiliseler arası kavgalarda kendisini
geliştirerek bu ırkçı fikirlerin karşıtı bir direnişçi olmuştu. Konuşma yasağına rağmen verdiği vaazlarla Nazilerin
tepkisini çekti ve tutuklandı. İlk tutukluluk hâli kısa sürse de, 1937’de yeniden tutuklanarak o da toplama kamplarını
boylayanların arasında yerini aldı. Savaş sonrasında da kiliseye dönerek bu kez de Almanya'nın silahlanmasına karşı
mücadele veren önemli isimlerden oldu.

1

Devlet İslamcılara hep ihtiyaç duydu

Fethullahçıların 1980’lerin ortalarından başlayarak sistematik biçimde örgütlendiği
Emniyet teşkilatının, bugün itibariyle büyük çoğunluğunun cemaatçilerin elinde
olduğu artık herkesin malumu. Bir diğer önemli tespitte bulunmak gerekirse, şimdi
Fethullahçılık diye anılan özellikle asker başta olmak üzere devletin gözünde
“İslamcı tehlike” olarak adlandırılan bu yapının, yıllar öncesinden, 12 Eylül 1980
darbesiyle birlikte bizatihi şimdi kendilerini tehlike olarak gören cuntacılar
tarafından palazlandırıldığını söylemek yanlış olmaz.
28 Şubat 1997 postmoderin darbesi2 süreci ve sonrasında Milli Güvenlik
Kurulu’nun (MGK) başında Cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel
bulunuyordu. Darbenin 2. yıldönümünde kendisiyle yapılan bir röportajda, “Bu bir
süreçtir. Yani Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlamış, devam eden bir süreçtir.
Devam da edecektir. Bu böyle gidecek”3diyordu. MGK’nin asli unsuru ve
belirleyici gücü olan orduya komuta eden dönemin Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da 28 Şubat sürecinin 1923’ten bu yana sürdüğünü
ifade ederek, “İrtica ne zaman palazlansa bu süreç kendini gösterir... İrtica tehdidi

2
28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan ve Türkiye siyasi tarihine geçen
kararlar, “postmodern darbe” diye anılmaktadır. Necmettin Erbakan liderliğindeki RP 1995 genel seçimlerinden az
farkla da olsa ikinci DYP ve üçüncü olan ANAP'ın önünde birinci parti olarak çıkmıştı. Seçimlerin ardından kurulan
DYP-ANAP koalisyon hükümeti, RP’nin güvenoylaması hakkında hukuksal inceleme yapılması için Anayasa
Mahkemesi'ne yaptığı başvuru haklı görülerek geçersiz sayıldığından dağılmıştı. Bunun üzerine TBMM'de birinci
parti durumunda olan RP ile ikinci parti olan DYP arasında kurulan ittifakla RefahYol hükümeti 8 Temmuz 1996'da
güvenoyu aldı. Ancak hükümetin, kendilerinden zaten rahatsız olan askerlerin istediği biçimde davranacak kimi
tutumları ve bir takım karanlık komplolar sonucu 28 Şubat süreci hayata geçti. Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat
1997’deki toplantısında da, “Rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler” başlığıyla resmen
bir muhtıra yayımlandı. Muhtırada 8 yıllık eğitim, tarikatlar, laiklik karşıtı hareketler, TSK’den irticacılık
suçlamasıyla atılan personelin RP’li belediyelerde istihdamı, bazı tarikatçıların cüppe ve sarıklarıyla kimi eylemlerde
bulunması örneklerle anlatılıp, “TSK’nin rejimi bekçisi olduğuna” bir kez daha vurgu yapılıyordu. Kısa süre sonra da
RefahYol hükümetinin Başbakanı Necmettin Erbakan, “Havada yakıt ikmali” olarak tanımladığı başbakanlık
görevini hükümet ortağı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e vermek amacıyla 18 Haziran 1997'de istifasını
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Ancak Demirel, hükümet ortaklarının arasındaki protokolü dikkate
almadı ve hükümeti kurma görevini TBMM'de çoğunluğu olmayan muhalefet lideri ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz'a verdi. Daha sonraki bir aylık müddet zarfında, Cumhurbaşkanı Demirel, birçok DYP milletvekilini bizzat
arayarak partilerinden istifa etmeleri gerektiğini, etmezler ve Mesut Yılmaz hükümeti güvenoyu alamazsa askeri
darbe olacağını tehdit olarak öne sürerek parti grubunun parçalanmasını sağladı. 12 Temmuz'da Mesut Yılmaz
başkanlığında ANAP - DSP - Demokrat Türkiye Partisi arasında kurulan 55. hükümet TBMM'den güvenoyu aldı. 18
Nisan 1999 seçimlerine kadar işbaşında kalan bu hükümet zamanında 28 Şubat kararları harfiyen yerine getirildi. 8
yıllık kesintisiz eğitim kanunu TBMM’de kabul edildi. Bu kanunla İmam Hatip Liseleri (İHL) dâhil meslek
liselerinin ortaokul bölümleri kapatıldı. Ayrıca İHL’lerin önünün kesilmesi için meslek liselerinden mezun olanların
üniversiteye giriş sınavından aldıkları puanla kendi bölümleri dışında tercih yapmaları halinde ortaöğretim başarı
puanlarının daha düşük katsayı ile hesaplanması kararı alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş
tarafından RP hakkında açılan kapatma davası da 17 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi’nde sonuçlandı. RP’nin,
"Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığı" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Necmettin Erbakan
ve 6 partiliye de 5 yıl siyaset yasağı getirildi.
3
Milliyet Gazetesi, 29 Şubat 2000

2

bin yıl sürse 28 Şubat süreci de bin yıl devam edecektir. Bitmiş değildir”4
diyecekti. Birbirinin neredeyse tıpatıp aynı olan ve “Cumhuriyet’in ilanından bu
yana irticaya karşı mücadelenin sürdüğü ve süreceği” söylemleri ne kadar gerçeği
yansıtmaktadır? Ya da durum gerçekten öyle midir bakalım.
Aslında devletin ne irtica ile mücadelesinde bir süreklilik ne de her fırsatta ifade
edilmesine karşın rejime karşı tehdit olarak görülen bu tehlikeyi yok etmek gibi bir
derdi oldu bu ülkede. Kıvrıkoğlu’nun da altını çizdiği gibi İslamcılar palazlandıkça
ordu tırpanlıyordu. Zaten 2000’li yıllara kendi iradeleriyle değil, devletin ihtiyaç
duyduğunda tedavüle sokmak üzere verdiği izin ve destekle palazlanabilen
İslamcılar ihtiyaç olmaktan çıktığı anda da hep budanarak hizaya sokuldu.

Kızıl kuşağa karşı yeşil kuşak projesi

Türkiye’de başarılı darbelerin tümünün arkasında büyük sermaye ve
emperyalizmin olduğu gerçeğinden hareketle, 12 Eylül 1980 darbesinin sadece
IMF’nin 24 Ocak 1980 tarihini taşıyan, geniş yığınları daha da yoksullaştırmaya
dayalı ekonomik programını uygulamak ve büyük sermayenin krizini çözmek için
değil, Türkiye’yi küresel sermayenin çemberine dâhil etmek ve ABD’nin
Ortadoğu’daki ileri karakolu haline dönüştürmek amacı taşıdığı olgusal bir gerçek.
Ancak bu tespiti yaparken 12 Eylül darbesinin temel saiklerinin arasında
Türkiye’deki sosyalist devrimci mücadelenin yükselişinin durdurulamaması
gerçeğini de görmek gerekiyor.
Bu “tehlikenin” tam da sermayenin çıkarları doğrultusunda tehdit olmaktan
çıkarılması gerekiyordu ve gereken 12 Eylül günü yapıldı. Ülkenin üzerinden bir
silindir gibi geçen 1980 darbesi sonrasında, tek tehlike olarak görülen solun
pasifize edilmesi için, İslamcı cenahın alkışlarla karşıladığı darbeyi yapanlar
“komünizm tehlikesi”ni bertaraf etmek için ABD üretimi “kızıl kuşağa karşı yeşil
kuşak “ projesini hayata geçirdi. İnşa edilecek yeni sistemin adı Türk-İslam
senteziydi. Sol kadroların ordu içinde bile örgütlendiğini gören cuntacılar, daha 12
Eylül öncesinde kendi kurumlarında başlattıkları milliyetçi ve dinci düşüncelerin
gelişmesi çabalarını darbe sonrasında devletin tüm kurumlarında ve ülkenin dört bir
yanında hayata geçirdi. Din ve İslam’ın, sol sosyalist fikriyatın egemen olmasının
engellenmesinin en önemli aracı olarak kullanılmasında elbette ki İslamcıların
devlet tarafından kullanılmaya açık ve hazır olmaları gerçeği de vardı. Tarafların
brbirlerini karşılıklı olarak kullanmasına dayalı dogmatik bir çıkar ilişkisiydi bu.

Nur Cemaatinden gelen itiraf

4
Akit Gazetesi, 28 Şubat 2000

3

Nur Cemaatinin önemli isimlerinden olan Yeni Asya gazetesinin sahibi, Mehmet
Kutlular devletin İslamcıları kullandığını, İslamcıların da bunu kabul ettiğini Ruşen
Çakır’la yaptığı röportajda şöyle itiraf ediyordu: “Derin Devlet denen şeye
dayanıyor bunun ucu. 1980’den sonra devletin politikası değişti. Eskiden anarşist
ve Marksistler tehlikeliydi, sonra dindarlar oldu. Öyleyse bu dindar gruplarla
temas kurmak, onlarla beraber çalışmak gerekecekti. Amaç onları devletle
barıştırmaktı. Bu amaçla görevlendirdikleri insanlar cemaatlerin ileri gelenleriyle
temas kurdular. Cemaate (Fethullah Gülenciler) daha ziyade istihbarattan olanlar
gitti. Bana da geldiler; ‘Yurtdışında Milli Görüş ve Süleymancılar’a karşı birlikte
çalışalım’ dediler, ama ben reddettim... Bu ‘derin devlet’ dediğimiz büyük ölçüde
bütün İslami gruplarla anlaşma içine girdi. Burada menfaatler karşılıklıdır. Her iki
tarafın maksadı ayrıdır. Devlet bu gruplara, ‘Atatürk’e saygılı olun biz de size
yardımcı olalım’ demiştir. Bakın bazı İslami gruplara, 12 Eylül’den sonra birden
palazlandılar. Acaba kendi güçleriyle mi palazlandılar. Hayır.”5
Bu konuyla ilgili benzer bir tespiti yapanlardan biri de Galatasaray Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnsel’di. Taraf Gazetesinden Neşe Düzel’le yaptığı
ve AKP hükümetinin demokrasi karnesini değerlendirdiği söyleşide6 İnsel, “Devlet
kadroları özellikle mi milliyetçilerle dolduruluyor?” sorusuna, “Doldurulmuştu
zaten. Şu anda yönetici ve seçici kadrolar onlar. Zaten bugün Milli Eğitim
Bakanlığı’nda Alevilerin Sünni İslam içinde nasıl misyonerce eritilmeye
çalışıldığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı’nda da aynı kadrolaşma var. Poliste
Fethullah Gülen çevresinin kadrolaşması var. Adalet Bakanlığı’na da kısmen
girdiler. Ve askerler, denetim elimizden gidiyor endişesiyle bunları 28 Şubat’ta
biraz temizlemeye kalktılar. Çünkü kendi yarattıkları ucubeden korktular” yanıtını
veriyordu. Bunun üzerine Neşe Düzel’in, “Derin devletin yarattığı ucube
Fethullahçılar mı?” sorusunu da İnsel şöyle yanıtlayacaktı: “Evet. Çok açık bir
biçimde 1970’lerde desteklenen ve 1980’lerde güçlenmesi için adımlar atılan bir
mekanizma bu. Desteklenenler arasında sadece Fethullahçılar yok. Türk İslam
sentezinin başka unsurları ve başka tarikatlar da var. Bu çevreler kendileri için
çalışır hale geldikleri için şimdi askerlerle çatışır durumdalar. Bunların hepsi
milliyetçidir. Fethullah Gülen milliyetçidir. Komünizmle mücadele derneklerinde
yetişmiş ve siyasallaşmış bir kişidir. 1960’ların komünizmle mücadele
derneklerinin bir ürünüdür Gülen. Derin devlet, kendi denetimi altında oldukça her
şeyi makbul görür. Bir şey onun denetimi dışına çıktığı anda tehdit unsuru haline
gelir. Gülen’in altın nesil yetiştireceğiz diye bir iddiası var. Burada inanılmaz bir
Müslüman Türk elitizmi söz konusu. Aynı Cizvit papazları gibi… ‘Biz okullarda
altın nesil yetiştireceğiz. Sonra bu elit nesille dünyaya hâkim olacağız, dünyayı
yöneteceğiz’ düşüncesi bu.”
5
Milliyet Gazetesi, 26 Haziran 1999
6
Taraf Gazetesi, 14 Ocak 2008

4

1971 darbesinin Mohaç’tan gelen sesi

Mehmet Kutlular da yukarıda anılan röportajının diğer bölümlerinde de kendisi gibi
Nurcu7 kökenli olan Fethullah Gülen’i devletin desteklediğini, Gülen’in de bunu
ifade ettiğini, 28 Şubat sonrasında asker tarafından Refah Partisi’nin karşısına
çıkarılmak istendiğini ve işi bitince de saldırdıklarını da söylüyordu.8 Yani
Kutlular, başta da söylediğimiz gibi kullanılmaya müsait olan ve kullanılan
İslamcıların önce palazlandırılıp iş bitince de devlet tarafından tırpanlandığını
anlatıyordu röportajda. Kutlular’ın böyle konuşmasında başta Gülenciler olmak
üzere İslamcı cemaatlerin, ordu tarafından yapılan darbeleri, stratejik çıkarları
bakımından genellikle desteklemiş olmalarının payı büyük elbette. Çeşitli tarikat ve
cemaatler altında örgütlenen İslami yapılar ideolojik olarak Kemalizm’e karşı
dursalar da, her zaman devletin politik yapısını savunan koruyan ve destekleyen
güçlerdi. Çünkü tarikatların stratejik çıkarlarına hizmet eden her darbeyle, bu
yapıların kendilerine rakip olabilecek bütün ilerici ve devrimci kuvvetleri
eziliyordu.
Bir dönem Said Nursi’nin avukatlarından olan ve cemaat içindeki etkinliği ile
tanınan Bekir Berk’in, Yeni Asya Gazetesi’nin 10 Şubat 1971 tarihli sayısında,
ordunun verdiği muhtıra üzerine yaptığı değerlendirme tam da bu tespitimizi
doğrular nitelikteydi: “Bu ses tarihimizin sesidir. Bu ses sanki Mohaç’tan gelen
sestir. Bu ses Malazgirt’ten yükselen bir sestir. Bu ses Kanije gazilerinin sedasını
aksettirmektedir. Bu ses hürriyet ve istiklalimizin, bu ses din ve imanımızın,
şerefimizin ve hasiyetimizin bekçileri şerefli paşalarımızın, erlerimizin tek
kelimeyle Mehmetçiğimizin sesidir... Bu ses, sağa da sola da gelişi güzel yumruk
sallayanların değil, tehlikenin nereden geldiğini bilen, gören ve onun üstüne
yürüyen ve onlara son defa ‘Hizaya gel’ komutunu verenlerin sesidir. Bu ses
meseleleri kanunların çerçevesinde halletmek isteyenlerin, bu ses millet iradesini
korumayı ahdedenlerin sesidir...”9

1971 darbesinde tutuklandı

Gülen, fikri önderi olan Said-i Nursi’nin avukatının destek çıktığı 1971 muhtırası
döneminde Türk Ceza Yasası’nın 163. maddesinde tanımlanan irticai

7
Fethullah Gülen, Ankara 2 Nolu DGM’de gıyabında yargılandığı ve Nurculuk faaliyeti yürütmekle de suçlandığı
davada avukatları aracılığıylayaptığı savunmada, “Müslüman olmak dışında Nurculuk vb hiçbir akıma mensup
değilim...Şimdiye kadar ‘ci, cu’ gibi değerlendirmelerin ayrımcılık manasına geldiğini, bu bakımdan Müslüman
olmak dışında hiçbir akıma mensup bulunmadığımı ve dolayısıyla Nurcu olmadığımı defalarca ifade ettim... Ben
kimsenin halifesi değilim” dedi.
8
Milliyet Gazetesi, 26 Haziran 1999
9
Çağ ve Nesil Dergisi, sayı 9 Mayıs 1984

5

kötüdür ama çok daha kötüye göre o kadar kötü değildir.. Onlarda görülen 12 Mart aleyhtarlığı. Dairesince 1973’de onaylanınca mahkûmiyete dönüştü. Türkiye isim olarak olmasa bile sistem olarak tam bir komünist ülke haline getirilecekti. Gülen. siyasi. 12 Mart da öyle olsun isteniyordu. 10 http://tr. Elbette askeri olması yönüyle tasvip edilemez.. İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin 20 Eylül 1972’deki bu kararı Askeri Yargıtay 3. böyle cemiyetlere girmek veya girmek için başkasına yol göstermek” suçundan tutuklandı ve 3 yıl hapis cezası aldı. Bu solcu güçler ve onların akıl hocalığını yapan devrimbaz sivillerin ortak arzusuydu. Eğer 9 Mart’ta yapılmak istenen harekata mani olunmasaydı. Ondan böyle bir atak beklemeyen solcular ne yapacaklarını şaşırdılar. 12 Mart. tanzim veya sevk ve idare etmek. Nitekim Ziverbey soruşturmasında hepsinin maskesi düşmüş ve menfur düşünceleri bir bir ortaya çıkmıştır. 13 Kasım 1980’de ölen Nakşibendî Şeyhi Mehmet Zahit Kotku’nun Süleymaniye Camii’nin yanındaki şeyhlerin bulunduğu özel yere gömülmesi için başkanlığını da yaptığı MGK’den özel izin çıkarmıştı.”10 Atatürkçü Evren’den inciler İlerleyen bölümlerde Fethullah Gülen ve cemaat çevresinin 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin söylediklerini aktaracağımızı da belirterek cunta lideri Kenan Evren’in yaptıklarına bir göz atalım. bu mahpusluğuna rağmen askere olan bağlılığını hiç yitirmediğini 12 Mart 1971 darbesiyle ilgili söyledikleri şu sözlerle anlatıyordu: “27 Mayıs sol güdümlü bir harekettir. Hükümeti belli konularda uyaran bir ikazdır. bir ihtilal ve darbe değildir. Fakat çok daha kötü bir hareketi önlemesi bakımından bu harekete iyimser bakmak mümkündür. Ancak Gülen 1974 yılında Bülent Ecevit’in Başbakanlığındaki 37. Yani. Tüm yurdu tavaf eden Evren gezilerinde yaptığı konuşmalarda Kuran’dan ayetler ve hadisler aktarıyordu. hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet tesis. iktisadi. ABD menşeili darbe sonrasında Atatürkçülüğü kimselere bırakmayan Kenan Evren. biraz da yetişemediğine ekşi diyenin durumu gibi bir tavır. Hür iradeyi güç kullanmak suretiyle dize getirmenin tasvip edilmesi mümkün değildir de ondan.com/content/view/3500/128/ 6 . hükümet döneminde çıkarılan af yasasıyla 7 ay tutukluluktan sonra özgürlügüne kavuştu. Fakat ihtilale beş kala hadiseye el koyan Memduh Tağmaç ve arkadaşları muhtıranın macerasını birilerinin güdümünden kurtardı. yapılacak ihtilal çok başka olacak ve ‘Devrim Anayasası’ adıyla hazırlanan taslak yürürlüğe girecek. teşkil.çalışmalarından dolayı. “Laikliğe aykırı olarak devletin içtimai.fgulen.

‘Cumhurbaşkanı Ayet okur mu?’ diye. Berfin Yayınları 7 . MSP’lilerin bile başaramadığı. Bunu da bazı yazarlarımız tenkit ediyorlar. Yeni camiler yapılmalı. Dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Hangi Erbakan. her yaş ve kültür seviyesinden insanın ihtiyacı olan dini neşriyatın yaygınlaştırılmasına önem verilmelidir. Soner Yalçın’ın Hangi Erbakan kitabında yer alan bilgilere göre. Sanki Kuran-ı Kerim’i okumak günahmış gibi. Diyanet İşleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı temsilcilerinin bulunduğu bu kurul hazırladığı raporunda mevcut İmam Hatip Liselerinin var olan haliyle 10 yılda bile din görevlisi ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu tespitini yapar.”11 17 Ocak 1981. TRT’de yapılan dini yayınlar güçlendirilmelidir. Yüksek İslam Enstitüleri açılmalıdır. Su Yayınları 14 Faik Bulut. Genelkurmay. kadrosu bulunmayan 18 bin köy camisine kadro verilmelidir. aynı sesleniş ve yakarışla namaz kılanları birbirinden koparmaya imkân yoktur. Adalet.”13 Cuntanın din atılımı Cuntacı Evren bu söylemleri nedeniyle kendisini eleştirenlere de. “Ben arada sırada vatandaşı ikna edebilmek için Ayet okuyorum. laikliğe aykırıymış gibi” 14 diyerek karşılık veriyordu. Milli Eğitim. darbenin hemen ardından 11 Soner Yalçın. Hatay konuşması: “12 Eylül yönetimi sadece sözlerle yetinmedi.. ilkokullardan başlayarak ilk ve orta öğretimde mecburi olarak okutulmalıdır. “Yeni İmam Hatip Okulları. Ordu ve Din. Vakit kaybetmeden hayata geçirilen bu kararların gerekçesi de. Asker tüm yurdu İmam Hatip’lerle ördü 12 Eylül cunta idaresi dönemiyle devam eden süreçte 1982 Anayasası’nın 24’üncü maddesiyle din eğitimi devlet güvencesi altına alınıp seçmeli olarak okutulan din dersleri. din derslerini okullarda mecburi hale getirdi.”12 15 Ocak 1981. Kuran’ı bir. Hangi Erbakan. peygamberi bir. Hangi Erbakan.. Konya konuşması: “Tanrısı bir. Ordu ve Din.” 15 diye sıralanır öneriler.14 Ekim 1980. 1979-80 döneminde Süleyman Demirel’in açtığı 36 İmam Hatip Lisesi’ne. Dışişleri. Berfin Yayınları 15 Soner Yalçın. “Biz hurafelerle çocuklarımızın beyni yıkanmasın diye okullarımıza mecburi din dersi koyma kararı aldık”16 olacaktır. Diyarbakır konuşması: “Dinsiz millet düşünülemez. ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu hale getirildi. Su Yayınları 13 Soner Yalçın. Su Yayınları 12 Soner Yalçın. Halkın basılı dini yayın ihtiyacı tespit edilmeli. Hangi Erbakan. İlahiyat Fakülteleri. Gençlik ve Spor Bakanlıkları. İçişleri. Su Yayınları 16 Faik Bulut. Din bilgisi dersleri. 15 Mayıs 1981’de de cunta yönetimi “Din İstismarını İnceleme Alt Grubu” adıyla bir komisyon/kurul oluşturur.

1994-1995 Tansu Çiller Hükümeti 13 adet.17 İmam ihtiyacının karşılanması için açıldığı iddia edilen İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısındaki astronomik artış bir yana. 1978-1979 Bülent Ecevit Hükümeti 4 adet. Yine Rabıta tarafından kurulan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) bünyesinde yer alan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSADAK) 4. 2004 yılında AKP’nin “katsayı uygulaması değişecek” vaadiyle yeniden cazibe merkezi oldu. 8 . Böylece İmam Hatip Lisesi mezunlarına bürokrasinin tüm kapıları açıldı. Harp Akademileri Komutanlığı’nın yayınladığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin Laiklik İlkesinin Devamlılığının Sağlanması 17 İmam Hatip Liseleri. Klasik İmam Hatip Liseleri’ne İngilizce eğitim veren Anadolu İmam Hatip Liseleri eklendi. Bu dönemde 500’ün üzerinde İmam Hatip Liseleri’nde okuyan toplam öğrenci sayısı 100 binin üzerine çıktı. Al Baraka’ya. ABD-Suudi Arabistan şirketi ARAMCO tarafından kurulmuş ve tüzüğünde amacının İslam ülkelerinde şeriatı getirmek olduğunu ilan etmiştir. “Sivil” hayata geçiş için yapılacak seçimlerde cuntacıların General Turgut Sunalp’e kurdurdukları Milli Demokrasi Partisi’nin seçimleri kazanması için tarikatlarla ilişki geliştirmesi de desteklenir.askeri yönetim 35 tane daha ekledi. Sunalp. 1983’te 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nda değişikliğe gidilerek İmam Hatip Lisesi mezunlarına tüm fakülte ve yüksekokullara girme hakkı tanındı. Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması nedeniyle bir dönem bazıları kapanan ve öğrenci sayıları düşen bu okullar. TSK’den itiraf 12 Eylül rejiminin dinle. 1951-1959 Adnan Menderes Hükümeti 19 adet. Eğitim-Sen’in yaptığı bir araştırmaya göre İlahiyat Fakültelerinde de10 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Türkiye’nin 5 bin imama ihtiyacı bulunuyor. 1979-1980 Süleyman Demirel Hükümeti 36 adet. her iktidar döneminde siyasetin ana malzamelerinden biri oldu. 1984’te Al Baraka-Türk kurulur. 1983 seçimleri öncesinde İstanbul’daki Nakşibendî Dergâhı’na gidip şeyhlerle ayine katılmakta sakınca görmez. yöneticisi de cunta lideri Kenan Evren olur. 1975-1978 Süleyman Demirel Hükümeti 233 adet. 1965-1971 Süleyman Demirel Hükümeti 46 adet. 8 yıllık eğitimin şart koşulmasına kadar olan sürede sayıları 600’ün üzerinde olan İmam Hatip Liselerinde 60 binin üzerinde öğrenci bulunuyordu. 1962-1963 İsmet İnönü Hükümeti 7. 1990- 1992 Mesut Yılmaz Hükümeti 23 adet. 1995-1997dönemi hükümetleri zamanında ise 97 adet İmam Hatip Lisesi açıldı. 1992-1994 Süleyman Demirel Hükümeti 12 adet. 1974- 1975 Bülent Ecevit Hükümeti 29 adet. 1982-84 yılları arasında yurtdışında bulunan hemen tüm Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına verilen aylık bin 100 doların Rabıta (İslam Dünyası Birliği) tarafından ödenmesi kabul edilir. imamlık yapması mümkün olmayan kız öğrencilerin de İmam Hatip Okulu ve liselerine alınması serbest bırakıldı. 1982’ye kadar sadece bir tane İlahiyat Fakültesi varken 1982’den sonra hızla artarak sayı 21’e çıkarıldı. İslam Kalkınma Bankası’na çalışma izni verilir. 1984-1989 Turgut Özal Hükümeti 90 adet. Rabıta. Faysal Finans’a. İslam ve İslamcılarla kurduğu ilişki bir haberde bizzat TSK’nin kendisi tarafından da itiraf edilecekti. 1984-97 arasında 235 İmam Hatip Okulu açıldı.

2000’li yıllarda ordu bizzat kendi yaratıp büyüttüğü bu “canavara” karşı mücadele eder hale gelecekti. İslamcı düşünceyi toplumun geneline yayarak etkin kılınması için önemli bir çaba içerisinde olan Gülen Cemaati. engellenmediğinde 2000’li yıllarda 6-7 milyon oya ulaşacak olan irticai kesim tek başına iktidar olacaktır. irticanın hortlaması için elverişli ortam yaratmasıdır. kurslar vb. dönemsel iktidar dengelerini iyi okuyarak siyasi partilerden özerk kalmaya özen göstermek oldu. tarikata ya da liderinin adıyla anılan bu organizasyona ne isim verilmesi ya da nasıl tanımlanması artık din bilginlerinin değil sosyolojinin alanına girdiği bir gerçek. Fethullah Gülen’in kim olduğuna bakmakta fayda var. gelir dağılımındaki dengesizliğin irticai faaliyetlere etkisi. MSP ve RP ile sürdürüldüğü vurgulanarak. “Asıl tehlike. Yapılan hesaplara göre. geleceğin seçmen ve yöneticilerinin din eğitimiyle yetiştirilme ve yönlendirilmeleri. Türkiye’de.İçin Yapılması Gereken Faaliyetler” isimli kitapta şeriatçılığın 1951’de DP ile başlayıp MNP. hızını arttırdığı ve dönemin partilerinin koruyucu kanatları altında yürümeye devam ettiğinin” altı çiziliyordu.. Nursi’nin görüşlerini kendisine özgü bir tarzda yorumlayarak bugünkü politik gücüne ulaştı. “12 Eylül müdahalesinden sonra da din rüzgârının. legal siyasal İslam’ın yükselişe geçtiği 1990’ların sonu ile AKP’nin iktidar olduğu 2000’li yılların başından bu yana en çok tartışılan isim kuşkusuz ki Fethullah Gülen oldu. Bir dönem kısa bir yayın hayatı 18 Radikal Gazetesi 9 Ocak 1999 9 . 1970’lerde ortaya çıkmasının ardından bugün itibarıyla geldiği noktada bu cemaate. Said-i Nursi’nin izinde bir vaiz Cemaatinin polis teşkilatı başta olmak üzere bürokrasi içinde nasıl örgütlendiğine geçmeden önce.”18 Askerin yaptığı tespit doğru çıkacak. kendisini dönemin sosyopolitik koşullarına uyarlayarak gelişti. Harp Akademileri Komutanlığı’nın hazırladığı kitapta “İslami tehlike” ile ilgili olarak yer alan saptama da. İdelojik olarak kendine yakın duran partilerin iktidar ortağı ya da tek başına hükümet olmasıyla da devletin her kurumunda ciddi bir güç elde etti. Said-i Nursi’nin izinden giden Nur cemaatinin önemli birkaç liderinin arasında iken hükmettiği para miktarının bilinemez boyutlara ulaşması ve devlet kadrolarındaki örgütlenmesiyle neredeyse tek adam pozisyona kadar ilerledi. Said Nursi’nin fikirlerinin takipçisi olduğunu iddia etse de Gülen. Gülen cemaati1980’lerden bu yana ideolojik çehresini ciddi biçimde değiştirirken Koruduğu en önemli özelliği AKP öncesinde de AKP iktidarında da. 2 bin ile 2 bin 500 arasında ihtiyaç varken yılda 52 bin mezun veren İmam Hatip Lisesi. Din-Politika-Para üçgeninde bir organizasyon olarak ABD’de çok fazla benzeri bulunan bu cemaat ya da şeffaf olmayan organizasyonu artık kendileri de dâhil olmak üzere herkes Fethullahçı diye anıyor..

Mehmet Emin Birinci ve Bekir Berk gibi isimler ise ikinci kuşaktan Nurculardı. Ceylan Çalışkan. Altınbaşak. Demirel’in de akrabası olan İslamköylü Hafız Ali. ‘Bundan sonra ne olacak?’ kaygısına düştüler. Tolga Çelik imzasıyla yayımlanan haberde19 Fethullah Gülen şöyle anlatılıyordu: “Son yıllarda okulları. siyaset ve medya dünyasıyla olan ilişkileriyle tanınan Gülen’in uzun yolculuğu Nur tarikatıyla başladı. cemaatin başına bir kişinin seçilmesini isterken. Ceylan Çalışkan. Mehmet Fırıncı. Said-i Nursi’nin ölümünden ve 27 Mayıs ihtilalinin gerçekleşmesinden sonra bu karışıklık daha da büyüdü. Santral Sabri gibiler 1930 ve 1940’larda. Zübeyir Gündüzalp’in lider seçilmesi. Erzurumlu vaiz gizli aday 19 NTV Mag. Bu nedenle onların adı ‘Okuyucular’a çıkmıştı. Said-i Nursi’nin yazmış olduğu risaleleri bizzat el yazısıyla kaleme alarak çoğaltmışlardı. Bir başka lider adayı Mehmet Kayalar. Mustafa Sungur. cemaat içinde oldukça etkili bir isimdi. cemaatin içindeki tartışmaları bitirmedi. ‘silahla’ Nurculuğun yaygınlaşacağı inancındaydı. Zübeyir Gündüzalp. Bir başka aday Ankara’dan Said Özdemir’di. Bayram Yüksel. Hüsnü Yeğin.sürdüren NTV Mag dergisinde. Bu yazma ve yazarak çoğaltma işini yapanlar Nurcular arasında ‘Yazıcılar’ diye anıldılar. Bazıları ise siyasi bir teşkilat kurmayı. Hüsrev Altınbaşak önderliğinde ayrı bir grup haline dönüştü. bir kesimi de Said-i Nursi’nin en yakınlarından oluşan bir İstişare Heyeti’nin kurulmasını ve bu ‘Ağabeyler Konseyi’nin hareketi yönlendirmesini uygun görüyordu. bazıları da devlete başkaldırıp silahlı mücadele verilmesini önerdi. 6 Ekim 2000 10 . Işık Evleri. Daha sonra Nurculuğun ‘Tenvir’ kolunu oluşturacak olan Said Özdemir’in Ankara’da adamlarıyla silahlı dolaştığı söylentisi de yaygındı. Bu ekip. ‘Yazıcılar’. Gündüz’ün Kayseri tarafında yandaşlarıyla atış talimleri yapacak kadar işi ileri götürdüğü söyleniyordu. Hulusi Bey. tarikatı. etrafındakileri silahlandırma çabası gösteriyordu. Cemaate sonradan katılmışlardı. Mustafa Sungur. Bayram Yüksel. Tahiri Mutlu. Mehmet Kayalar gibi düşünen bir başka isim de Elazığ’dan Müslüm Gündüz’dü. Nurcuların bir kesimi. Nursi’nin eserlerini Latin harfleriyle kitap halinde basıyordu. Nurcular için önemli bir ‘ağabey’ olan Said Özdemir. Said-i Nursi 23 Mart 1960’ta Şanlıurfa’da yaşamını yitirince. içlerinde en cevval ve en fedakâr gördükleri Zübeyir Gündüzalp’i bu hareketin başına seçtiler. Mehmet Fırıncı gibi Nur cemaatinin ağabeyleri. ‘okumakla-yazmakla’ değil. Nursi’nin sağlığında başlayan ‘Yazıcılar- Okuyucular’ bölünmesi bu kez açıkça ortaya çıktı. Kendileri de. Tahiri. O. Mübarek Mustafa. Zübeyir Gündüzalp’in altında bir istişare heyeti oluşturdular.

kimi yerde tartışmalar. Bu olay İslamcı kesimler arasında AP’ye olan güveni azalttı ve yeni parti kurma görüşü destek kazandı. Eskişehir.. Cemaatle ilgili kararlar. Bunun üzerine ‘ağabeyler konseyi’nden Zübeyir Gündüzalp. daha sonra aralarına katılacak olan Mehmet Kutlular. Daha Edirne ve Kırklareli’ndeyken cemaatin içinde yeni bir tarzın temsilcisi olmayı. 1963-66 yılları arasında Edirne ve Kırklareli’nde görevli olduğu dönemde. kavgalar yaşandı. ‘Müslüman’ bilinen Erbakan’a karşı gösterdiği bu tutum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör’ün teşvikiyle Fethullah Gülen 1966’da İzmir’e tayin edildi ve orada hedefine uygun ve kendine has bir örgütlenme içine girdi. etrafında yetiştirdiklerini devletin önemli kademelerine yerleştirmeyi hedefliyordu. Mehmet Fırıncı ve Bekir Berk Ege bölgesine gitti. Nurcuları ve diğer dini çevreleri etkilemişti.O dönemde bir lider adayı daha gizli hazırlıklar içindeydi: Erzurumlu bir vaiz olan Fethullah Gülen. bazen kendini yerden yere atan konuşma tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Müslümanlara hitap eden bir parti düşüncesi de bu olayla birlikte gelince. cemaat bu evle anılır oldu: Kirazlı Mescit Cemaati. Mehmet Fırıncı. ancak daha planlı ve merkezi bir yönetimin ihtilafları çözebileceğini düşünüyordu. Hep ağlayan. Osman Demirci Hoca (Adalet Partisi’nin Nurcu milletvekili) ve Muzaffer Aslan sayesinde cemaatle tanıştı ve onlara katılmak istedi. Öyle bir zaman geldi ki. Ardından gelişen Hatice Babacan olayı bu süreci daha da hızlandırdı. genelde bütün İslami çevrelerde büyük tepki oluşturmuştu. açılan dershanelerin tespitleri hep bu evde düzenlendi. Nurculuğun Erzurum’da en etkili ismi Mehmet Kırkıncı Hoca. İstanbul’a dönünce Süleymaniye’de Kirazlı Mescit Sokağı’nda bulunan 46 numaralı evi. Emin Birinci. M. ‘Yazıcılar’ın lideri Hüsrev Efendi. Kütahya. Okuyuculuk. camilerde yaptığı konuşmaları yoluyla etrafında insanlar toplamaya başlamış. İzmir gibi yerlerde ağırlıklarını hissettiriyordu. Onun etkisiyle ‘Yazıcılar’. konuşmalarında Said-i Nursi’nin adını pek kullanmadı. ‘Mason’ bilinen Demirel’in. Ege bölgesi Yazıcıların kalesi oluvermişti. Odalar Birliğinden Demirel’in emriyle atılması olayı bütün İslami kesimleri olduğu gibi Nurcuları da etkiledi. Zübeyir Gündüzalp. yazıcılık. Said Nursi’nin eserlerinin basımı. 1960’lı yılların sonlarında Necmettin Erbakan’ın. Ancak Nurcuların ‘ağabeyleri’ içinde parti 11 . Kirazlı Mescit Sokağındaki evin müdavimi oldular.. ‘Yazıcılar’la birlikte hareket ediyordu. Denizli. Bir başka tarz daha geliştirdi: Açıkça Nurcu olduğunu söylemedi. silahlı mücadele gibi tarzlardan ayrı olarak ‘hitabet’ yoluyla etkiliyordu çevresindekileri. Çoğu yerde dershanelere alınmadılar. kimi yerlerde ağır hakaretlere maruz kaldılar. hareket içinde saygın bir kişiydi. Nurcuların merkezi olarak tahsis etti. Hatice Babacan’ın başörtüsü yüzünden İlahiyat fakültesinden kovulması İslamcıları ayağa kaldırmıştı. bütün İslami kesimler heyecanlandı. Fethullah Gülen ve yeni oluşan çevresi de. Nurcu ağabeyleriyle hep mesafeli bir temas içindeydi.

karşılarına MHP çıktı. Mustafa Birlik. Bekir Akgün. Türkeş’in aslında M. oy vermeyecekleri de mason uşaklığıyla suçluyordu. Nur derslerinde ‘Başbuğun Risale-i Nur okuduğunu. Arapça ezana. Ankara. Daha sonra yakınlarından Mustafa Birlik ve Mehmet Metin ile birlikte kendine özgü.konusunda bir birlik yoktu ve bazı’ ağabeyler’ Erbakan ismine çok sıcak bakmıyordu. o sırada İzmir ve Ege bölgesinde vaazlarıyla ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. MHP’liler Hüsrev Altınbaşak’la da görüşmüşler ve Yazıcıların desteğini almışlardı. Nurcuların arasına adamlarını sızdırdı. Üstelik Said Nursi’nin kitaplarını değil. Nurcu-MHP savaşı Bu süreçte Nurcular Erbakan’dan endişelenirken. liderliğindeki Ağabeyler Konseyi MHP’nin bu müdahalesine karşı çıktı. Said Nursi’nin CHP’ye karşı DP’ye oy verdiği. sonraları ‘Işık Evleri’ diye anılacak olan dersaneleri açmaya başladı. Nurcuların önde gelenlerinin tavsiyelerine pek uymadığı da görülüyordu. Zübeyir Gündüzalp. Kemal Erimez. Kitap. Bu ekip. Cahit Tuzcu. Fakat bu ilk açıktan muhalefet bir takım sıkıntıları ve tereddütleri de beraberinde getirdi. Gündüzalp’in talimatıyla Türkiye’nin her tarafına gönderildi ve Nurcuların MHP’ye oy vermemesi için geniş bir kampanya yürütüldü. Fethullah Gülen’in konuşmaları kasetlere alınıyor ve bu kasetlerle özellikle Ege bölgesinde hem taraftar. Fethullah Gülen bu tarzda ısrar etti. sadece kendisinin hitabetini ön plana alan bir çalışma tarzı tutturdu. Şerafettin Kartal. Adana. İslamcıların desteğini sağlamak amacıyla onları partisine davet ediyor. Kemal ve İnönü’den farklı olmadığı. Bu eser aynı zamanda Nurcuların ilk siyasi kitabıydı. İlhan İşbilen. din konusunda onlar gibi düşündüğü. ileride tam bir Nurcu lider olacağını’ yaydı. Ağabeylerden Mustafa Sungur ona ‘Nur dershaneleri aç’ demesine rağmen. Buna rağmen. AP’nin de DP’nin devamı olduğu tekrar hatırlatıldı. hem de para sağlanıyordu. Bayram Yüksel ve diğer önemli Nurcu Ağabeyler ‘Bantla hizmet olmaz’ diye bu örgütlenme tarzına karşı çıktılar. Kastamonu ve Elazığ’daki Nurcular MHP’ye tam destek sağladılar. MHP aleyhtarı kampanyaya karşı çıkanlar arasında ilginç bir isim vardı: Fethullah Gülen. Yozgat gibi illerde de bir grup Nurcu MHP’ye sıcak davranıyordu. Bu kitapta. çarşafa karşı çıktığı kendi sözleriyle aktarıldı. Hulusi Efendi. MHP. Abdullah Yeğin. Fethullah Gülen. Mustafa Asutay gibi bölgenin ileri gelen 12 . Fethullah Gülen’in tavrı da onlardan yanaydı. Bir anda Isparta. Bunun dışında Alparslan Türkeş. Türkeş’in Nurcular içindeki adamları. Kimi yerde ‘MHP’ye karşı olmak ve onlarla uğraşmak cemaate zarar verir dendi’ ve broşürün dağıtımına karşı çıkıldı. yayınladığı ‘Tarihi Vesikaların Işığı Altında İslami Hareket ve Türkeş’ adlı bir kitapla MHP’ye açık tavır aldı. Fethullah Gülen bu isteğe başlangıçta uymadı.

Paksu ve arkadaşlarına yüz vermedi. Buna rağmen Erbakan ve arkadaşları ‘Hak geldi. Nurculuğun içinde bir ‘Fethullahçılık’ oluşturma çabasına girmişti. Bilhassa küçük şehirlerdeki. Zübeyir Gündüzalp. ‘Bundan sonra ne olacak?’ kaygısı yeniden başladı. 12 Mart’ta tutuklandı 12 Mart 1971 muhtırası Nurcuları da tedirgin eden bir darbe oldu. kasaba ve köylerdeki Nurcular. MNP’nin saflarında faal olarak çalışıyordu. Bu yüzden İttihad gazetesinde AP yanlısı yayınlara ağırlık verildi ve yeni parti kurmak isteyenlerin aleyhinde yazılar çıkmaya başladı. MNP’ye yönelmesinde etkili oldu Nurcuların tabanında çatlamalar ve kaymalar olmuştu. Özellikle Ankara’daki Nurcuların Erbakan’ın yanında yer alması. Nurculardan açıkça destek almaya çalıştıkları için beklemek zorunda kaldılar. Anayasa Mahkemesi’nin MNP hakkında kapatma davası açması da o güne kadar partiye mesafeli duran birçok Nurcunun ‘İslam’ın partisi olduğu tescil edildi’ diyerek. Hüsamettin Akmumcu ve arkadaşları. 12 Mart yönetimi genelde Nurcuları kollamasına rağmen. kontrol ve yönetme yeteneğine sahip Zübeyir Gündüzalp’in boşluğu doldurulacak gibi değildi. İzmir Sıkıyönetim Komutanlığına sevkedildi. İstanbul’daki Nurcuları kızdırdı. ‘ağabeylere’ ilk muhalefet bayrağını MHP’ye yönelik savaşın hizmete yakışmadığını ifade ederek. Üstelik Fethullah Hoca vasıtasıyla cemaate katılanların bazıları Fethullah Hoca’ya Mehdi. Tutuklanan Bekir Berk. Bademli Askeri Hapishanesinde Nurculuktan içeriye alınan dört gruba mensup 53 kişi vardı. Otorite. Fethullah Gülen. 2 Nisan 1971 ‘de cemaatinin lideri Zübeyir Gündüzalp öldü. İzmir’de Fethullah Gülen ve Mustafa Birlik tutuklandı. Muhtıradan hemen sonra. Tevfik Paksu. itiraz dilekçelerini yazdıktan sonra Balıkesir’e geçti ve orada bir ‘nur ayini’ sırasında yakalandı. Erbakan parlamentoya giriyor Erbakan etrafındaki hareketlenme de. Nurcuların zeminini önemli ölçüde etkiliyordu. Bekir Berk ve diğerleri açıkça Nurcu 13 . Nurcu Yeni Asya cemaati için. Fethullah Gülen. 12 Ekim 1969’da yapılan seçimde Konya’dan bağımsız adaylığını koyan Necmettin Erbakan milletvekili seçilince. Hüsamettin Akmumcu ile kurulacak parti için birlikte çalışmaya girişti. AP içinde kendine yakın kimi milletvekilleriyle yakınlaştı. Bekir Berk onları savunmak için İzmir’e gitti. batıl zail oldu’ ayetini slogan haline getirerek 26 Ocak 1970’te Milli Nizam Partisi’ni (MNP) kurdu.Nurcuları da Fethullah Gülen’in yanında yer aldılar. açtı. Tevfik Paksu. Bu durum ise bir anda yeni parti kurmak isteyenlerin tepkisini çekti. Kahtani gibi manevi sıfatlar yakıştırıyorlardı. Hz isa.

kendi hareket tarzında ısrarlıydı. Böylece MSP ile Gülen arasında bir yakınlaşma başladı. Yeni Asya cemaatini eleştirdi. Mustafa Birlik. Fakat istenilen yakınlık kurulamadı. Zübeyir Gündüzalp’in ölümünden sonra Yeni Asya cemaatinin yıprandığını. Fethullah Gülen ve Mustafa Birlik Nurcu olduklarını gizlediler. MSP’nin gayretini övdü. Bu düşünceyle MSP çevresine adamları vasıtasıyla mesajlar gönderdi. zayıflatmak mümkündü. alt yapısını oluşturduğu cemaat bir anda hareketlendi. aslında MSP’liydi ama açıkça siyaset yapmıyordu. bağımsızlığını ilan etmek için uygun zaman kollayan bir küçük grubun lideriydi. İzmir Bornova Camii’ne her taraftan akın akın insanlar gidiyor. Fethullah Gülen ise Yeni Asya cemaatinin içinde. cuma vaazları veren Fethullah Hoca’yı dinliyordu. Vaazdan sonra misafirler. yardımcı olun’ talimatı verdi. onun etrafında bulunun. MSP’liler bu durumdan memnundu. 14 . Erbakan. Bunun üzerine Mehmet Kırkıncı. Fethullah Gülen ve Mustafa Birlik üçer yıla mahkûm edildi. İşte bu yakınlaşmayla Fethullah Gülen’in yıldızı parlamaya başladı. MSP kısa zamanda örgütlendi ve ilk seçimde Türkiye’nin üçüncü partisi olmayı başardı. Fethullah Gülen’in vaazlarından bazılarını ‘Hitap Çiçekleri’ adıyla kitaplaştırdı. diğer Nurcular gibi değildi. MSP’lilere göre. Ama bunun bir faydası olmadı. Yeni Asya ileri gelenleri Fethullah Gülen ve cemaatini tamamen kopmaması için. Ama artık kemikleşmiş bir çevre oluşturmayı başaran Fethullah Gülen. Gülen cemaatine ait dershanelerde ağırlanıyor ve teyp kasetlerinden yine Fethullah Hoca’nın önemli vaazları dinletiliyordu. Erbakan’la yakınlaşma yıldızını parlattı Erbakan ve arkadaşları 12 Mart’tan sonra Milliyetçi Selamet Partisi’ni kurdu. Kemal Erimez gibi Nurculuğuyla tanınmış güçlü kişiler de Fethullah Gülen’in yanındaydı. MSP’nin ise gün geçtikçe güçlendiğini ve siyasi yönden de etkin olduğunu gözlüyordu. Diğerleri ise beraat etti. MSP teşkilatları Fethullah Gülen cemaatinin gelişmesinde hayli etkindi. uzun vadede Fethullah Gülen için daha yararlı olacaktı. Fethullah Gülen. Kemikleşmiş taban MSP’lilerden oluşmuştu. keskin ve hareketli gençlerine ihtiyacı vardı. Temelini attığı. kurmaylarına ‘Fethullah Gülen hocamıza sahip çıkın. Mustafa Bayram gibi ileri gelenler Fethullah Gülen’i ziyaret ettiler. Bekir Berk 1 yıl ceza alırken. Mustafa Sungur. Kafasındaki hedeflere ulaşabilmek için. Gülen. MSP’den sonra Yeni Asya cemaati en büyük dini gruptu.olduklarını söyleyip müdafaa yaparlarken. MSP’liler her yerde Fethullah Gülen’in propagandasını yapıyorlardı. Çünkü Yeni Asya cemaatini Fethullah Gülen vasıtasıyla bölmek. MSP’nin atak. MSP’ye yakınlaşmak. adeta bir uçbeyi gibiydi.

Erbakan kapışması Fethullah Hoca’nın gözü yaşlı vaazları çok etkili oldu. Bu dönemde Fethullah Gülen devlete yakınlığını da ilan etmeye başladı. cemaatin çeşitli kurumlarındaki görevler. ‘Nazik’ başlayan tartışma giderek sertleşti. O bir yıldızdı. başka cemaatlerden de taraftar kazandığını gören. yeterince güçlü değildi ama bu yolda sessiz ve derinden ilerlemesini sürdürüyordu. Bu yüzden ortaya ‘MSP’lilik- Fethullahçılık’ tartışmaları çıktı. Çoğu kimse bu dönüşümün farkında değildi. cemaatini Yeni Asya cemaatinden ayırdı. MSP’lilerin tam desteğini alan. En büyük avantajı. dersane sorumlukları gibi çekirdek kadrolar. yurtlara. Yapılan değişiklikler ‘hizmette nöbet değişimi’ olarak sunuluyor ve öyle değerlendiriliyordu. Fakat bir süre sonra MSP’liler durumu fark ettiler. ama MSP’nin gölgesinde kalan Fethullah Gülen cemaati. çoğu Fethullah Hoca’nın cemaatinde yer almaya başlamıştı. siyaseti hizmetin önüne geçirmekle suçlayıp. MSP’li olanların elinden alınıyor ve kendisini Fethullahçı kabul edenlere devrediliyordu. en önemlisi zenginliğe sahipti. Yeni Asya cemaatinde tam bir şaşkınlık hâkimdi. artık bağımsızlığını ilan etme zamanı geldiğini anlamıştı. 1978’de yayımlamaya başladığı Sızıntı dergisi etrafında oluşan beyin takımına sahipti. etkileyici yapısıydı. Yeni Asyacılar gibi Nurcuların şematik örgütlenmesini kurmuştu. O cemaatten tek farkı. hitabeti. Yeni Asya cemaatinden bazı dershaneler de Fethullah Hoca’nın tarafına geçince büyük bir şok yaşandı. MSP’lilerin teşkilatlarının desteği de buna eklenince Fethullah Gülen ve cemaati etkili bir cemaate dönüşmeye başladı. Fethullah Gülen . Yeni Asya’yı çok siyasi olmakla. Zaten Yeni Asya cemaati gibi. cemaati Gülen tek başına yönetiyordu. Daha henüz dikkate alınmıyordu. dergiye. Yurt müdürlüğü. bu hamlelerle cemaatler arasında üçüncü sıraya yükseldi. dershanelere. kapalı devre süren tartışmalar 15 . ‘İslam’da boykot yoktur’ diye konuşarak boykotu kırdı ve gücünü gösterdi. Fethullah Gülen yeteri kadar güçlendiği inancına varınca MSP’lilikten de kurtulması gerektiğine karar verdi. kendi cemaati de artık kamplara. Yazıcılar ve diğer Nurcu gruplar zaman içinde etkinliklerini yitirmiş. Yeni Asya cemaatinden kopan. Yeni Asya’yı bir heyet yönetirken.Gülen Yeni Asya’dan kopuyor Fethullah Gülen ‘ortadaki insanlara’ MSP’lilerin teşkilatları sayesinde ulaşmayı hedeflemişti. Fethullah Gülen 24 Haziran 1980’de yaptığı bir vaazda isim vermeden MSP’yi ve MSP’nin yayın organı Milli Gazete’yi eleştirince. gözyaşı dökmesi. 1977’de yurt çapında yapılan Yüksek İslam Enstitüleri boykotunu eleştirdi. maddi ve manevi olarak güçlendiği belli olan ve Yeni Asya cemaatinin özellikle siyasi fanatikliği nedeniyle yıprandığını gören Gülen.

12 Eylül 1980 darbesinin ilk günlerinde İslamcı çevreler büyük bir korku yaşadı.. daha sonra kaleme aldığı ‘Son Karakol’ başlığını taşıyan başyazılarda askerlerin ‘tepe’ bir varlık olduğunu söyleyerek. Bu olay. Darbeciler. 12 Eylül askeri darbesi sonucu MSP kapatılır. özellikle Anayasa oylamasına taban bulmak amacıyla. Mehmet Kırkıncı Hoca.’ Ve Gülen 12 Eylül’den günümüze kadar ‘ağlayarak’ vaazlarını sürdürdü. Ortam neredeyse tam aradıkları gibiydi. bazı müridlerini de kaybetti Fethullahçılar. Bu süreç içinde kendilerini bu noktaya getiren MSP’lilerin büyük bölümünü. darbecilerle yakınlık kurmuştu. açıktan Fethullah Gülen’i hiç eleştirmemişti. neredeyse dini cemaatlerin yapmak istediklerini yapar hale gelmişti. hadisler okuyor. Kırkıncı Hoca. Darbeciler ve cemaatler ittifakı 12 Eylül darbecileri de. ‘Bütün millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı.” Sağ koluydu “itirafçı” oldu 16 . Mehmet Kırkıncı’nın Demirel’e bağlı Yeni Asya cemaati içinde çok etkili olduğunu öğrenen darbeciler de ona yakınlık gösterir ve özel görüşmelerde kendisine yardımcı olacaklarını söylerler.. Hatta kimi cemaatlerle de doğrudan ilişkiye geçtiler. ortaya büyük bir güç çıkar. Ayrıca ülkedeki gelişmeler bu kavganın açıkça sürmesini de engeller.açığa çıktı. Fethullah Gülen hakkında aranıyor afişleri asılı olmasına rağmen darbecilere tam destek veriyordu. MSP yönetimi Fethullah Gülen’e karşı açıktan tavır almamıştı. Gülen’e göre. asker tam zamanında yetişmeseydi. darbecileri överek dualar etmişti. Erbakan da. Evren’in bu tutumu dini cemaat ve tarikatları rahatlattı. Erbakan da cezaevine gönderilir. İki taraf da birbirlerini ‘kazanmak’ düşüncesiyle hareket ediyordu. İslamı övüyordu. Fethullah Gülen ile işbirliği yapınca. Fakat çok geçmeden durumun pek de korkulacak gibi olmadığını farkettiler. İslamcı çevrelere hoşgörülü davrandılar. cemaatlerin desteği karşılığında okullarda dini eğitimi zorunlu hale getirdiler. Fethullahçılarla MSP’lilerin ilk gerginliğiydi. Evren yurt gezilerinde yaptığı konuşmalarda ayetler. Nurcuların kimi ileri gelenleri. Bu sürede Fethullahçılar MSP’lilerin öfkesi ve görülmedik tepkisi yatışsın diye sessiz kalmayı tercih etti. MSP’lilerin öfkesi ve tepkisi zamanla yatıştı. anadan doğma asker millet olduğumuzu belirtti. Darbeden bir ay sonra yazdığı ‘Asker’ ile. Kenan Evren’e mektup yazarak neler yapılabileceğine dair önerilerde bulunmuş. Erzurum’da bulunan Mehmet Kırkıncı Hoca bunların başında geliyordu. Buna karşı Felsefe zorunlu ders olmaktan çıkarılıp seçmeli hale getirildi. Sızıntı dergisinde askerleri öven başyazılar yazdı. Ama. Darbenin lideri Kenan Evren.

cemaatin bugünlere gelmesinde büyük yeri olan Akyazılı Vakfı’nı kuran 12 kişinin arasında olan ve birlikte çıktıkları yolda yıllarca beraber hareket edenlerden birisi de Nurettin Veren’di. Türkmenistan.Fethullah Gülen’i 1966 yılında İzmir Kestanepazarı camiindeki vaizliğinden beri tanıyan. Ben de bu nedenle 3 yıl boyunca basına bir açıklama yapmadım. Romanya. cemaatle bağlantılı Zaman gazetesinde genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevini yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra Alaaddin Kaya. 30 yıl boyunca. cemaatin farklı düşünce çevrelerinde de açılması için kullanılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın kurucusu ve mütevelli heyeti başkanıydı. Beni kendisine suikast yapmak ve yerine geçmek istemekle suçladı. Samanyolu TV’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Veren. Veren. Ama hem bu site hem de sonradan yerine kurdukları sabote edilerek çalışamaz hale getirildi. Kazakistan. İspanya’daki Fethullah okulları ile İstanbul Fatih 17 . Harun Tokak. iddiasına göre Gülen’in sağ kolu olarak çalışan. Bulgaristan. Ergenekon sanığı Doğu Perinçek’in liderliğini yaptığı İP’ye üye oldu. bir de web sitesi kurup iddiaları oradan da sürdürdü. ABD’de yaşıyor olmasını eleştirmem üzerine de şömine maşasıyla bana saldırıp çevresinde bulunanlara öldürtmek istedi. sattığıma inanıyordu. “Kendisi ile bir ay süresince görüşmedim. Kırgızistan. Arnavutluk. Ali Bayram ve Suat Yıldırım bana gelerek kırgınlığın giderilmesi için aracı olmak istediler ve Zaman Gazetesi künyesinden çıkarılan isminin Genel Koordinatör olarak yeniden kondu. başta İşçi Partisi’nin (İP) Aydınlık dergisi ve Ulusal Kanal’ı olmak üzere yazılı ve görsel çeşitli yayın organlarındaki ifşaatlarında Fethullah Gülen’i CIA ile ortaklık ve Türkiye’nin aleyhinde çeşitli faaliyetlerde bulunmakla da suçlayacaktı. 1995 yılında fikren ve kalben aralarında ayrılıkların başgösterdiğini açıkladığı Fethullah Gülen’le görüşmek için ABD’ye gittiğini belirterek. Cemaatten İP’ye uzanan yol Veren. Veren. Ancak gelinen noktada cemaatten dışlandım ve bir süre sonra Zaman Gazetesi künyesinden adımın yeniden çıkarıldığını görünce cemaatin içyüzünü kamuoyuna duyurma gereği duydum” diyordu. Gülen karşıtı çevrelerde de tanınmasını sağlayan bu olaydan sonra Veren. Veren. Fethullah Gülen cemaatinin ilk kurulduğu günden sonra 35 yıl boyunca içinde olan Nurettin Veren. Azerbaycan. Özbekistan. eğitim için beraber yola çıktıktan sonra cemaat üzerinde tek başına hâkimiyet kuran ve kendisini mehdi zannettiğini söylediği Gülen’in büyük bir para gücüne hükmettiğini belirtiyordu. Gürcistan. 1 Kasım 2005 tarihinde yapılan bir törenle. Yargılanmasına sebep olan kasetleri medyaya benim sızdırdığıma. cemaat içinde en etkin isimlerden biri olan Veren 2004 yılı sonunda Hoca Efendisi’ne “ihanet” ederek bir çok iddia ve iftiralarda bulundu.

• Orduda Fethullahçılar vardır. Veren’in iddaları ve anlattıklarından bazıları şöyleydi: • Fethullah Gülen. Bunları bana gösterdi. 18 . her ay.Üniversitesi kurucusu ve başkanıydı. DGM’ye gönderilen fezlekelerde de adı geçiyordu. değil telefon dinlemek. İlhan İşbilen’in ve kendisiyle beraber hareket eden bizim arkadaşlarımızın telefonlarıydı. Aldım.. • Gazeteci ve Yazarlar Vakfi ile Samanyolu TV’de sahte imzalarla yönetim kurulu kararları alınıyor. Bu isimleri öğrenciliğimden bu yana tanıyorum. Şehabettin Harput gibi devlet bakanları ile yüzlerce kez görüştü. bunlar sizin ve pek çok kimsenin telefon dinleme kasetleri ve raporları’ dedi. elinde 100 sayfalık kağıt ve dört beş tane teyp kaseti vardı. cemaatine Atatürk`ü yıllardır din düşmanı ve deccal olarak göstermiştir. • 1990 öncesinde bir gün Gülen beni odasına çağırdı. hisseler el değiştiriliyor. Buna kendisi de inanmıyor. Konunun medyada tartışılıdığı günlerde Zaman gazetesi tarafından yapılan açıklamada ise “Nurettin Veren hiçbir dönemde Zaman Gazetesi’nin kurucu üyesi veya ortaklarından olmamıştır. Ben de kendisine ‘Bu dinlediklerinizin içinde ne gibi mahsurlu bir şey var ki. Ben de tanığıyım. Abdülkadir Aksu. Bu bakanlar Gülen’in her isteğini yerine getirirler. sonra “hicret”e bağladı. • Cemil Çiçek. 20 Emniyette 1992’de yürütülen Fethulahçılık soruşturmasında. • Emniyet teşkilatındaki örgütlenme de K. bir dönem gazetemizde çalışmış olmakla beraber. Fakat Müslümanlıkta. görülen lüzum üzerine işine son verilmiştir” denilerek yöneticilik yaptığı yalanlandı. kayıtsız ve makbuzsuz olarak toplanan paraların yüzde 15’i ‘Kutsal Hoca’nın hakkı olarak’ örtülü ödenek tahsisiyle kendisine bölge imamları aracılığıyla gidiyordu. ABD’deki çiftlik de bu paralarla alındı.20 hoca yürütüyor. baktım. ‘Bak Nurettin Bey.. başta benim.Ö. Dinlenen telefonlar. • Fethullah Gülen. Bu kişilerle Fethullah Gülen’in kaldığı her yerde görüşmeler oluyordu. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Kurmay Binbaşı seviyesinde atılan pek çok asker arkadaşların isimleri ilgili makamlarda mevcuttur. Bunu bize sorabilirsiniz. Bu şahıs. • 1990 öncesi halktan toplanan himmet ve talebe bursu adı altında her vilayetten. Amerika’da bulunmasını önce hastalık. Ali Coşkun.

Bu benim hakkım. Telefonlarımızı dinlettiğini söyledim. Bunu siz anlatmıştınız’ dedim. ‘Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı yazılı ve sözlü her türlü menfi beyanlarının hilafı hakikat olduğunu. ‘Ben sizin cüzdanlarınıza bile baktırırım. 28 Ocak 2005 19 . Sözlerim üzerine Gülen. eskiden bu yana çok büyük bir istihbarat ağını kurmuştu. Milliyet Gazetesinden. Gülen’in marjinal çevrelerce karalama kampanyalarına ve iftiralara maruz kaldığı belirtilen açıklamada. Fakat biz çok geç anlamıştık.” deniliyordu. şu karşılığı verdi. Dedi ki ‘Odalarımıza bile dinleme cihazı konulmuş. devlet kurumlarına verdiği yazılı ve sözlü beyanların itibara alınması gerektiğini. “Nurettin Veren Şantaj Yapıyordu” diye duyurulan söyleşinin ilgili bölümü şöyleydi: Çok güvendiğiniz. Fethullah Gülen korkunç bir istihbaratçı ve teşkilatçıydı. birisinin penceresinden içeriye bakmak bile günahtır. “Müvekkilimi karalamak. kendisine duyulan sevgi ve güveni boşa çıkarmak amacına matuf olduğunu sağduyulu insanımız yakinen bilmektedir. medya kuruluşları ve mensuplarına Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı beyanların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini’ yazılı olarak beyan etmiştir.2003 tarihinde şikâyette bulunduktan sonra. kişiliği hakkında kuşkular uyandırarak onu kamuoyu nazarında küçük düşürmek. Nurettin Veren’in iddialarının uydurma ve itfira olduğu belirtilerek.1. Avukatları yalanladı İddialarının yer aldığı her basın organına Fethullah Gülen’in avukatları tarafından gönderilen açıklamalarda ise konunun iftiralardan oluşan yalanlar olduğu söyleniyordu. kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek müvekkilim hakkında 3.1. Fethullah Gülen: “Veren Şantaj yapıyordu” Veren’in bu iddialarına o dönemde avukatları aracılığıyla yanıt veren Fethullah Gülen. Ben o zaman anladım ki. Altunizade’de ve Bornova’da kalan ilk arkadaşlardandır. Ben buldum’ dedi ve bunu bana gösterdi. Mehmet Gündem’in kendisiyle yaptığı röportajda21 da konuyla ilgili soruları yanıtlamıştı. Bu durumu İlhan İşbilen’e gidip. “sağ kolum” diyeceğiniz biri var mı? 21 Milliyet Gazetesi.’ İşte Gülen. O da 35 senedir.2003 tarihinde yazdığı dilekçede. Nitekim Nurettin Veren de. Gülen’le beraber aynı binada. bir kızgınlık anında yapılmış hınç alma amaçlı ve gerçekleri yansıtmayan beyanlar olduğunu. 10. anlattım.

Hacı Kemal –makamı cennet olsun. Turgut Özal ve İsmet Sezgin’le tanıştıran merhum Hacı Kemal’di. Devlet kademesinde birçok kimseyle tanışmaya ve görüşmeye büyük ölçüde vesile olan oydu. asılsız şeyler söylediler. keşke bir Hacı Kemal. bazı açıklamalarda bulunan Nurettin Veren var. ben o kolun altında kalır ezilirdim. Köse Mahmut gibi en kıymetli dostları bana orada nasip etti. hukuk vazıı (kanun koyucu) gibi konuşuyor. Sizi siyasilerle tanıştıran. Süleyman Bey’le eskiden beri tanışıklığı vardı. Siyasilerle tanışmanızda aracı olan kimdi? Beni Sayın Süleyman Demirel. etrafında beliren birkaç insanla birlikte. Kırklareli’nde ve Edirne’de bulundum. Çünkü bir sağ kol olacaksa. Hatta isteklerinin bir kısmını devlet bile mevcut kanunlarla yapamaz. Anlatılanlara bakıyorum. Özet olarak dinleyince hayret ettim. bir cumhurbaşkanına hizmet adına gitmişse onunla aynı kareye girmek istemiş sonra da bunları albüm yapmış. Eğer bir sağ koldan bahsedilecekse işte bunlar vardı ve eğer onlardan biri benim sağ kolum olsaydı. Allah. Allah herkesin nerede olduğunu biliyor. Sonra İzmir’e geldim. Eğer bunlarla sağ kol olunuyorsa başka kimseler de istese aynısını 20 . “Bu hareket Kızılay gibi Yeşilay gibi şey olsun. Fakat o da kalkıp kendisini sağ kol yerine koymuşsa istismar ediyor demektir. bir zamanlar kendilerinin de takdir ettiği hizmetlere karşı menfi tavır içine girdiler. değişik devlet başkanlarına verilmek üzere alınan mektupları kendi adına dosyalamış. Aslen Erzurum’luyum. Yusuf Pekmezci. Onun hiç katkısı olmadı mı? Bazen bir yerlere giderken zaman zaman arabayı o kullanmış. Turgut Bey’le senli benliydi. oralarda bana karşı vefalı davranan çok kıymetli arkadaşlarım oldu. hareketin itibarı adına bazı kimselere ulak olarak gitmişti. herkesin takdir ettiği. Nurettin Veren’in politikacılarla çekilmiş fotoğrafları var. bir Mustafa Birlik olabilseydim ‘keşke Yusuf Pekmezci’nin yerinde olsaydım’ derim. arkadaşlar internetten bir kısmını aktardılar.Mustafa Birlik.Ben kimseye sağ veya sol kolum demedim. Sizin 35 yıllık sağ kolunuz olduğunu söyleyip. başına (içinde kendisinin de bulunduğu) bir kayyım heyet konulsun” gibi yapılması kanunen de mümkün olmayan şeyler söylüyor. Söyledikleri doğru mu? Eğer Allah nezdinde birinin hakkı varsa o hak asla kaybolmaz. Olmasını istediği şeylere bakınca şaşırıyorum. taşıyamazdım onu. benim yanıma birisi gelmişse onunla aynı kareye girmek istemiş. keşke bunlardan biri beni sağ kol olarak kabul etse. yurtdışı açılımlarınızı sağlayan Nurettin Veren miydi? İddialarını okumadım.

İçeriye girince “Benim çilem hala bitmedi mi” dedi. Ben itimat edememiştim. Ben de biraz müsamahakâr davrandım. Birkaç sene önce. Türkiye’de seveni. Allah’a çok şükür. içimde hiç kimseye karşı bir olumsuzluk taşımıyorum. bir siyasi partinin içinde yer alarak daha güzel hizmet edileceğine inandırma gibi çabalara girmişti.yapabilirdi. gönlümü açıp elimi herkese uzatacak kadar vicdanım rahat… Işık Evleri’ndeki kurallar ve yemin metni 21 . Amerika’da yanınıza geldi mi ve siz onu tehdit ettiniz mi? Beni kendi halime bırakın. kim sana ne yaptı ki. Eğer kendisine bir fiske vuran olduysa söylesin. Hizmete olan güven kredisini şahsi işleri hesabına kullanıyor. gönlümde o insanlara karşı olumsuz bir iz kalmasın. tavır koymuştum. görüşmek istemiyordum ama araya koyduğu arkadaş güvendiğim birisiydi. Hatta şu anda bile dualarımdan eksik etmedim. Ölümle tehdit ettiniz mi? Allah’ın lütfu olarak. Halbuki ben o dedikoduları duymamıştım. Doğrusu ben de kırılmıştım. yalan söylüyor ve şantaj yapıyordu. Allah’a havale ettim. Bu şekilde aradan uzun bir zaman geçmişti. tehdit etti. Sadece onun söyledikleri değil. Şimdi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzaklaştığı dönemde gönlüm kırık olduğu halde şefkatim galip geliyordu ve dualarımda eksik etmiyordum onu. arkadaşları çağırarak onu götürmelerini istedim. Amerika’ya gelmiş. Ben de “Ne çilesi. Ben de kapıyı açtım. saygı duyanı çok olan bir insanım. Bu sebeple kızmış. kendi işime bakmak. netice itibariyle geldi ve burada bir müddet kaldı. hatırını kıramayacağım bir arkadaşa “duasını almak istiyorum” demiş. uzun zamandır görüşmüyorduk. bütün partilere aynı uzaklıkta durma gibi temel disiplinlerimiz vardı. Allah’tan korkmak lazım. Haziran Fırtınası’nda ve daha başka zamanlarda da aleyhimde yazılanlara bakmamaya çalışıyorum ki. milletvekili olma. “Hocam Allah senden razı olsun. Allah kalbine hidayet ihsan eylesin dedim. Bir dönemde bazı arkadaşların fikrini bulandırmış. bizi kandırıp siyasetin içine çekeceklerdi” dediler. kastettiği şey oymuş. Haziran Fırtınası’nda montajlanan kasetleri onun verdiğine dair dedikodular oluyormuş. Açık söylemek gerekirse. Sonra bazı arkadaşlar gelip özür dilediler. yanıma gelip giden insanların geleceğe matuf (yönelmiş) derin hesapları olacağına ve bunları kullanacağına ihtimal veremezdim. Sonra bağırdı. zengin olmak istiyorum demiş ve ayrılmıştı. çekip gittin” dedim. Bir gün odama girmek istedi. Oysa siyasete girmeme.

Bunun yanında yemin metni hazırladı. münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an ihtiyarımla bu kadrodan kendimi iskat edip herhangi bir talebe gibi dershanede gibi vazifeme devam edeceğime Vallah-Billah kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin La Yenkatı olmasına Cenab-ı Hakkı istişhadda bulunuyorum. israf yapmamak. Kur’an’a (bu orijinal metinde Fethullah Gülen’e iken. bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma. uygun olmaz görüşü ile Kur’an olarak değiştirildi) hayatıma gaye edineceğime. • Dâhilde ve hariçte kim vazifelendirilirse o vazifeye o gidecek. Siyah Beyaz Yayınları 22 . belli bir disiplin içinde namaz kılan. Risale-i Nur okunan evlerdi. iddialarını 2007 yılında yazdığı kitabıyla22 da yineledi. başkası o işe karışmayacak. • Herkesin nereye. sonradan değiştirilmiştir) sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma. • Lüksten kaçınmak. 18 maddelik kuralları kâğıda kendisi yazmıştı. Bugün beş-on ev olabilir ama ileride sayı artabilir’ dedi. • Finansman kaynaklarının derneğe verilmesi. evde kalanlara her türlü adap ve edep kaidelerini öğretecek. içteki ziyaretler). hazırlanan prensiplere uymakla mükellef olacaktı” diyen Veren’in kitabında anlatılanlara göre Fethullah Gülen’in yazdığı ve Işık Evlerinde uygulanan yemin metni ve 18 maddelik prosedür şöyleydi: Yemin Metni: “Gücüm yettiği kadar Kur’an’ı (bu orijinal metinde Fethullah Gülen’e idi. şahsi tasarruflar yapılmaması. 22 Nurettin Veren. “Işık Evleri. Kuşatma . içki ve sigara içilmeyen. kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar ede. Yemin edenler. hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma.Ancak Nurettin Veren. Hatta Fethullah Gülen’in kendisi de haftada bir defa gelip Risale-i Nur okuyordu evlerde. kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma.” • Finansman kaynaklarının tekele verilmesi.ABD’nin Truva Atı Fethullah Gülen. bu evlerin disiplini için bizi yemin etmeye çağırdı: ‘Bakın bu. halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye çalışacağıma. • Dershanelere nezaret eden arkadaşlar. ciddi bir iştir. Gülen bir süre sonra. ne zaman gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek (dışarıya gitmeler. Sonra tepki çeker. Dâhilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkidleri nefsime yapılmış gibi red edeceğime. • Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı istikamette işleri yapmak.

Risale-i Nur ve Üstadı şeriata muvafık şekliyle arzetme. şiddetle bu iftirayı reddetme. Cemaatin evlere sızma aracı Sızıntı Dergisi 1942’de Erzurum’da doğan. • On beş günde bir. Aksine fikir olursa hakk-ı hayat tanımama. söyleyeni de toplu olarak istintaka tutma. • Bilumum dışarıya giden arkadaşların tenkidinin 15 günlük toplantıda görüşülmesi. birlikte yola çıktıkları arkadaşlarının dostluğu ve 10 yaşındayken Kuran’ı hatmedip 14 yaşında ilk vaazını verdiğini düşününce kuşkusuz ki hitabet yeteneği de etkili oldu. Tesbihat ve evrad-ı ezkara ehemmiyet verme. • Arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı şeyleri söylemesi. talebe durumuna düşecek. bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması (pazar günü ikindi-akşam arası). • Acil durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş toplantı gününü beklemeksizin Hocaefendi’ye duyurabilir. Not: Bu şartlardan birine riayet etmeyen kendi kendini azletmiş olacak. Bir kardeşin aleyhinde söylenecek söz vs’de onu müdaafa. kimse bilmeyecek. bunların büyüklüğünü anlatma. çok kuvvetli gösterme (içte ve dışta olacak). • Kusurlarını birbirine hatırlatmak için kardeş edinme. tüm müritlerin 23 . gayriresmi bir işinin olmasına ihtima. 1970’li yılların sonunda Nurculuk öğretisini benimsemiş 12 İslâmcı erkeğin Fethullah Gülen’in liderliğinde kurdukları yapının örgütlenmesinin en önemli araçlarından biri. Bu kadro evdekilerden ve halktan gizli tutulacak. her daim Nurcular ve İlim yayma Cemiyeti ortamlarında zaman geçiren ve babası gibi imamlık yapan Gülen’in bugünlere gelmesinde. • Kendi kardeşlerimize hakta öncelik tanıma. kuvvet kazandırma. • İstişareden sonra fikir beyan etmeme. • Karara bağlanan bir şeyin hiçbir zaman aleyhinde bulunmama (ima ihsas yoluyla dahi olsa). • Bu kadroyu etrafa empoze etme. terk ettiği ilkokulu sonradan bitiren. İstişareyi kimlerle yapacağını bilme (Ashab-ı rey). alınan kararları infaz etme. • Her arkadaşın resmi. • Şeriat fikrinin müdafii olma.

İlk çıktığı yıllarda. ahlâkî güzelliğini gördükçe ona daha çok bağlanıyordu. entropi gibi biyoloji ve astrofiziğe ait mevzuları.. Yazı. atom. hem de zühd ve takva içerisinde yaşadığı söylenen bir mutasavvıf. bu şekilde hem talebelerini yetiştiriyor. Ülkemiz anarşi ve kaosun karanlıklarında. Osmanlı’da devleti ele geçirmek niyetiyle suçlanan Hacı Bayram Veli’nin. 30 yılını geride bırakan Sızıntı isimli dergiydi. İnsanlar Hacı Bayram Velî’nin vaazlarına koşuyor. Fakat edinilen bilgilere göre. Hacı Bayram Velî. üniversitedeki derslerin materyalist yorumunun tam tersi istikametinde şerh eden Zât’ı dinleyerek kalblerini aydınlatmaktalar. isim vermeden Gülen’le ve daha çok bugünkü durumuyla özdeşlik kurması bakımından ilginçti. bir cemaat dili ve ruhu yaratmasını sağlayan. Derginin 2009 Mayıs ayındaki sayısında da Mümtaz Aydın imzasıyla yayımlanan. o diğer şeyhlere pek benzemiyordu.. bir gönül insanıydı. “Bir Hak Dostu Hacı Bayram Veli” başlıklı yazıda24.histe ortaklaşmasını. o güne kadar hiç alışık olmadıkları bir üslûpla hitap eden. cemaatten olmayanlara da bedava dağıtılarak hemen her eve giren derginin Yayın Yönetmeni Arif Sarsılmaz 2006 yılında kaleme aldığı “Sızıntı Mektebi” başlıklı yazısında çıkış sürecini şöyle anlatıyordu: “Sene 1979. ismi kısa zamanda her tarafta duyulmuştu. Bir isyan çıkarmasından korkarız!’ diyerek ona 23 Sızıntı Dergisi sayı 28 24 Sızıntı Dergisi sayı 364 24 . temiz ve berrak bir şekilde ince ince sızarak gönüllere girmeyi hedefleyen bu dergi. Ülkenin kurtuluşunun ve istikrarının nasıl bir insan modeliyle gerçekleştirileceğini. Dış ve iç mihrakların tahriklerine kapılmadan. ‘Sultânım! Ankara’da Hacı Bayram isminde biri. Etrafına çok sayıda talebenin toplandığını gören bazı haset kimseler padişaha. bu insan modelinin yetiştirilmesi için ne gibi faaliyetler yapılması gerektiğini teşhis eden Muhterem Büyüğümüz akıl ve kalbleri ikna ederek tedavi için çareler arıyor… Saf. hem de insanlarla sürekli irtibat hâlinde olup sosyal hayatın içinde yer alıyordu. insanlar buradan dertlerine Allah’ın lütfuyla şifâ bularak giderlerdi.”23 Sarsılmaz’ın “o zat” ve “büyük insan” diye bahsettiği kişi Fethullah Gülen’den başkası değildi elbet. aslında binlerce müridiyle devlete nasıl hizmet ettiğinden ve kıymetinin sonradan anlaşıldığından şöyle bahsediliyordu: “. Her gün huzuruna pek çok kimse gelir.İsyancı olduğu bildirilen kişi hem bir müderris. Talebeleriyle birlikte hem bizzat tarlalarda çalışıyor. termodinamik. Üniversiteyi harp sahasına çevirenlerin arasından Allah’ın lütfûyla sıyrılan bu talihliler.. 1979’un Şubatında yola böyle çıkmıştı. Darwinizm. hiçbir anarşik hâdiseye karışmadan okuma gayretinde olan küçük bir grup ise haftada bir gün kendilerine cami kürsüsünden nasihat eden büyüklerini dinleyerek bu kaotik ortamdan kurtarabilecekleri insanlara ulaşma derdinde… Bu gençlerin de pek çoğunun yolu birkaç sene önce diğerlerinden ayrılmış.. bir yol tutturarak halkı başına toplamış. hem de belli saatlerde camide insanlara vâz u nasîhatte bulunuyordu. Talebeleri gün geçtikçe çoğalmaya başlamış.

O gelip bizi uyardı... en genel anlamda sosyalist hareketin gelişmesini engellemekti. ‘Bu Komünizmle Mücadele Derneği’ de nerden çıktı? Sen. Derneği kuracaktık.’ dediler. ‘Nurları oku. kendi döneminde çok sayıdaki sevenleri sayesinde sahip olduğu büyük nüfuzu dâima devlet için kullanmış.”25 yazar kitaplarının birinde.. o gün için içimizde kanunları bilen de yoktu. fikir ve dualarını alan idareciler bunun bereketini görmüşlerdir. İsmi Ali’ydi. Daha sonra da ‘Meğer biz yanılmışız’ diyecekler ve 25 Fethullah Gülen.. Fasıldan Fasıla-1 25 .... Karl Marks bir Yahudi’dir. O güne kadar sadece İzmir’de vardı. “Büyük çoğunluğu itibarıyla bu nesil kozmopolitleşti. Gayemiz komünizme karşı örgütlenmekti. Usta erlik dönemini geçirdiği İskenderun’da verdiği bir vaaz nedeniyle mahkemeye sevk edilse de aklandı ancak verilen disiplin cezası uyarınca 10 gün askeri hapishanede yattı.. Tabii. kabrinin her gün binlerce mümin tarafından ziyaret edilmesinden ve ismi geçtiğinde hayırla yâd edilmesinden anlaşılmaktadır... İkincisi de Erzurum’da bizim gayretlerimizle açılacaktı. Askerliğini bitirdiği 1963 yılından sonra yaklaşık 1 sene Erzurum’da ailesinin yanında kalan ve dini hassasiyetleri nedeniyle komünizme karşı mücadeleyi öncelikli görevleri arasında gören Gülen bu dönemde memleketinde Komünizmle Mücadele Derneği kuruculuğunu yaptı. onun tavsiye.. kapitalizm karşısında ilk bakışta iyi bir alternatif gibi görünür ama esasen o. bir arkadaşı İzmir’e gönderip tüzük getirttik. 4 Aralık 2001 tarihli “Müşterek Nokta” başlıklı yazısında da Gülen bu ideoljik düşmanlıkla hayata geçirilen derneğin nasıl açıldığını şöyle anlatır: “. bize yol gösterdi. ortaya attığı komünizm.iftiralarda bulunmuş. balın içine karıştırılmış öldürücü bir zehirdir. Dernek ve cemiyet işlerinden anlayan bir akrabam vardı. Mesela.” Komünizmle Mücadele Derneği kurucusu Gülen Edirne’de imamlığa başlamasından 2 yıl sonra 1961’de askere gitti. sosyalizm erozyonlarıyla her bir vadiye sürüklenip gitti. Bundan iyi mücadele olmaz. benim derneklerle bu kadar içli- dışlı olmamı biraz fazla buluyorlardı. Gülen hareketinin ideolojik gıdası da zaten Türk İslam sentezi ve komünizm düşmanlığıydı. Benim hareketlerimden rahatsız oldular.. Zaten Erzurum’daki arkadaşlar da. Ben bir vaazdan sonra anons ettim ve gençlerle Caferiye Camiinin önünde toplandık.Ve yine bu devreye ait bir teşebbüs de Erzurum’da Komünizmle Mücadele Derneği’ni açma teşebbüsümüz oldu. onun fikirlerinin ve mânevî tasarrufunun hâlen geçerliliğini sürdürdüğü. Hacı Bayram Veli. Onu devlet için bir tehlike göstermek isteyenlerin bugün adları bile hatırlanmazken. Gülen. ateizme yelken açtı ve komünizm. İdeolojik ve politik olarak komünizmin dünya görüşüne karşı olan İslami hareketin bütün stratejisi.

Bir de anadan doğma asker-millet vardır. son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor. devlet elden gidiyor diye fetvalar veren Gülen. ümidimizin tükendiği yerde. milli bünyeyi kemiren yıllanmış seretanlar (kanser) berteraf edilebilsin.. bu son dirilişi.com/content/view/3163/157/ 27 Sızıntı Dergisi sayı 5 26 . asker doğar. Elbette ki göreve çağırdığı kurumların başında da asker geliyordu. sağa sola yalpa yapan bir vapur gibi. kimi hezeyan felsefesine dilbeste… Tatmin edilememiş. binbir saldırı ile rehnedar olmuş bir bünye. Tuğa selam. Bu güne kadar onun iç inkırazını sezebildik mi? Onu soysuzlaştıran sebeplere inebildik mi? Halbuki. 12 Eylül darbesini de Ekim 1980’de yayımlanan Gülen’in imzasını taşıyan “Son Karakol” başlıklı yazısında belirttiği gibi büyük bir sevinçle alkışlar: “Millet teknesi. Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük. devletin bütün kurumlarını siyasal sürece müdahale etmeye çağırıyordu. Cemaatin Sızıntı’sı. siyanet meleği gibi onun yanında olmalı değil miydik… Yıllardan beri. binbir ümit ve sevinç içinde... “Her milletin tarihinde askeri bir tepe varlıktır. ona canavarlık öğreten tiranlar karşısında.. çeşitli kamplara ayrılması ve birbirini kıran kırana öldürmesi gayet normal değil mi?. O. Sızıntı Dergisinin 1979 Haziran’ında yayımlanan “Asker” başlıklı yazısında.. Onun süngüsü.. Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere 26 http://tr. askerlik türkülerinden ninniler dinler ve asker olarak ölür.” diyordu.. böyle hemen bir mualece ile iyi edilemeyeceği de muhakkaktı. doyurulamamış ve hatta terkedilmiş bir neslin. asırlık bekleyişin tuluû saydığımız.fgulen. akına ve kavgaya.Komünizmle Mücadele Derneğini onlar kuracaklardı. Âşıktır askerliğe. dudaklarda binbir öldürücü şarap… Kimi erotizmle sarhoş. Ve işte şimdi. Eğer. serhat boylarına.27 12 Eylül darbesine alkış Derken beklenen ve Gülen’in de istediği olmuş.. batması her an mukadder görünüyordu. Daha köklü ve daha gönülden bir hareket gerekliydi ki. atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan karanlık emellerin önüne geçilmeseydi. Dillerde binbir yabancı türkü. kimi libido ile kimi existansiyalizmden meded umuyor. Fakat o gün için benim teşebbüslerim yadırganıp tenkit konusu yapılıyordu…”26 Gülen’in kaleminden askere methiye 1979 yılında. bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. darbe gerçekleşmişti. sancağa selam ve ölçülerimiz içinde onu tutan yüce başa binlerce selam..

Fakat 12 Eylül 1980 ihtilalinden kısa süre önce bu komutan Ankara’ya tayin oldu. sayı 21 27 . Gülen’i tanıyordu. Bunun üzerine dönemin Başbakanı Turgut Özal devreye girdi. Nihayet 12 Ocak 1986 günü Burdur’da. Bu komutanın İzmir’den ayrılması Gülen için sıkıntılı bir dönemin başlangıcı oldu. ortalığı inleten valsin korkunç uyutuculuğu ve kostümün göz bağlayıcılığı karşısında. arındırılma ve aslına ircâ zaferi.”28 6 yıl kaçak yaşadı! Alkışlar tuttuğu bu darbe döneminde. kendinden ümit edilenleri getirdiği takdirde. son karakolun kahraman bekçileri oldu. Özal’ın. Ülkede darbeyi gerçekleştirerek devlet yönetimine el koyan cunta kendi memurunu arıyor ama bulamıyordu. düşmanı kıskıvrak yakalama ve bir zaferdir. Bu sezme. oynanan oyunun gerçek yüz ve vahşetini ilk sezen. Burada ilginç olan ise 12 Eylül darbesinin ertesi günü gözaltına alınacaklar listesinde adı bulunan Gülen hakkında arama kararı bulunmasıydı. gözaltına alındı. Türk’ün zaferler hanesinde en muallâ yeri işgal edecektir. hiç yurtdışına çıkmadı. Bu zafer. Ancak daha sonra tümgeneralliğe terfi eden Terzioğlu’nun Gülen’e karşı tutumunda bir yumuşama olmadı… Böylece altı yıl boyunca aranan Gülen bu süreçte hep Türkiye’deydi. Ankara’da Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık’ın yardımcısı Tuğgeneral Hasan Sağlam devreye girdi ve Gülen için İzmir’deki komutan Terzioğlu’nu aradı. ümit dünyamızda yeniden kendimize gelmemizi ve kendi kendimizi idrak etmemizi temin etti. Derken 12 Ocak 1986’da Burdur’da gözaltına alındı: “12 Eylül dönemiydi ve Fethullah Gülen. haricî bir kısım erâciften temizlenme. 20 Mart 1981’de vaizlik görevinden istifa etti. İçtimâî bünyenin. Böylece ihtilalin ertesi günü Sıkıyönetim emri ile aranan bir kişi durumuna düşen Gülen.daha selam duruyoruz… Sahnenin bu rengârenk aldatıcılığı. Çünkü İzmir’deki bir tugay komutanı olan Tuğgeneral Hayri Terzioğlu Gülen’e karşı önyargılıydı ve ihtilal gecesi kaldığı eve baskın düzenledi. başka bir yazımızda selam durulmuş ve gaziler ocağının yiğit eri Mehmetçiğe teşekkürler sunulmuştu. ‘Memlekette hala sıkıyönetim mi 28 Sızıntı Dergisi. ihtilal şartlarında uzun süre cezaevinde kalırım endişesiyle teslim olmadı. Bu. İzmir Bornova’da vaiz olan Gülen iddiasına göre şartlarının ağırlaşması üzerine görevini istediği gibi yapamadığı gerekçesiyle sürekli doktor raporları alarak görevine gitmiyordu. gözaltına alınması gerekenler listesindeydi… İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Fahrettin İçmiz. Derken 1980 Kasım ayında tayini Çanakkale’ye çıksa da yine doktor raporuyla görevine başlamadı. Böyle bir ilk tefahhüs ve sezişe. 1 milyondan fazla kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bir süreçte bir türlü bulunamayan Gülen iddiasına göre 1986 yılına dek Anadolu’yu dolaştı. Aslında buna bir sezme demek de uygun değildir.

“Çocuklarınızı bedava ve millî değerlerinize bağlı olarak okutmak istiyorsanız bize verin” ajitasyonuyla alıp şimdi her biri Türkiye’yi yönetenlerin arasında olan kadrolarının yetişmesini sağlar. Eğer onu beklememizde Allah nezdinde bir mahsur yoksa.”29 Altın Nesil ülküsü AKP iktidarıyla demokrasinin geleceğine inanan hayaller kuran kimi aklı evvellerin. her biri Işık Evleri’nde yetişen ve hareketin hedefleri doğrultusunda çalışan bu gönüllüler “Işık Süvarileri.. “yolları gözlenen bir nesil” dediği. Çünkü Gülen’in her daim gözyaşları içinde dile getirdiği “Altın Nesil” yaratma ülküsüdür.var.Yunanlı bir şey bekler: O dünyayı kirden. Biz de bir şey bekliyoruz. “. Bu sözlerin üzerinden 35 yıl geçti. rûhlarındaki kasvetleri dağıtıp tali’lerinin önünü kesen karanlıkları yırtacak ve onları alıp aydınlıklara çıkaracak fevkalâdeden bir inâyet 29 Faruk Mercan. suçu yoksa serbest bırakılsın’ demesi üzerine bir gece Burdur Emniyeti’nde gözaltına alınan Gülen ertesi gün İzmir’e götürülüp serbest bırakıldı. Dini hassasiyetleri kullanıp. Sürekli olarak maarifin vaat ettiklerine güvenmeyip kendi iradelerini yaratmaları gerektiği konusunda Sızıntı dergisinden okuyucularına. 1975’te İzmir’de düzenlenen “Altın Nesil” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada. Doğan Kitap 28 . Hristiyan insanlığı kurtaracak Mesih intizar etmektedir. ‘muntazır imam’ beklemektedir. usanmadan ve soyadına inat her bahsi geçtiğinde hep ağlayarak. “Altın Nesil” diye adlandırdığı bu hayalinden bahsetti. gerçeğinden. bu süre boyunca kimi zaman konuşmasında. hem içini. vaazlarından müritlerine sesleniyordu. “Işık Evleri”nden bahsetti: “Bu ülkede yıllar ve yıllar matemle inlemeye itilmiş nesiller. Hakk Aşığı. Fethullah Gülen’in.. Alevî de bir gayb imam. Fecir (Tan) Süvarileri” gibi adlarla ansa da bu projenin en yaygın bilinen adı hep “Altın Nesil” oldu. Bir suçu varsa mahkemeye sevk edilsin. hem dışını fetheden ‘altın nesil’ bekliyoruz. ‘altın nesil’ olmayı düşünüyoruz” diye anlatır ülküsünü. Sızıntı Dergisinin 1992 Şubat sayısında yer alan “Işık Evler 2” başlıklı yazısında artık altın neslin üretildiği okulların hayalinden değil.. Gülen. kimi zaman şiirinde durmadan. Hoca Efendi. Daha doğrusu biz kimseyi beklemiyoruz. pastan kurtaracak bir Heraklit bekler. Bir gün. cemaatinin desteğiyle de yürütülen Ergenekon soruşturmaları vesilesiyle askerin geriletmesini de sağladığı için neredeyse demokrasi kahramanı ilan ettikleri Gülen’in 1980 darbesine de bu kadar sevinmesinin ardındaki neden kuşkusuz ki önünün açıldığını görmektendi. Kur’an Nesli. daha sonra kendisine düşman olacak askerin boşalttığı meydanda eğitim hamlesini de başlatır böylece. “Örnekleri Kendinden Bir Hareket” isimli kitabında. Fethullah Gülen.

“Postmodern Bir Dinî Hareket: Fethullah Hoca Cemaati” başlıklı yazısında Gülen okullarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle yazıyordu: “Fethullah Hoca ve çevresi için devletin ve toplumun sinir merkezlerini. bütün zulmetleri bir bir yırtma. iktidar olmanın önkoşuludur. derneklerin de özel teşebbüs olarak okul açabilmesi için yasal düzenlemeye gidince. İşte bu dönem. sonra da başbaşa konuştuklarını anlatmıştı. kalbî ve hissî beklentileriyle kucaklama dönemidir. tahassur ve hicran. bütün rûhanî zevklere kaynak. Yamanlar Koleji adıyla okula çevirerek yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirinin de başlangıcı oluyordu. Hatta bu koşul henüz gerçekleşmemişken iktidarı elde etmenin vahim bir yanılgı olduğunu düşündüklerini dahi söyleyebiliriz.fgulen. tokadını yemese de dersini çıkardığı darbeye giden süreçten öğrendiklerini cemaatine de aktarıyordu. umum ma’nevî ihtiyaçlara mercî ve her seviyedeki insanı.”32 30 Sızıntı Dergisi. Ömer Laçiner Birikim Dergisi’nde Ağustos 1995’te yayımlanan.eli düşleyip durmuşlardı. rûhî. Işık evler. ızdırap ve hafakan dolu bütün sinelerin böyle bir beklentisinin cevabı oldu. Gülen’in İzmir Bozyaka’da imamlık yaparken yakından ilgilendiği Kuran kursu öğrencileri için 1977’de açtığı yurt. hülya ve ümit. Fethullahçılar. Sonra halkaların devamı geldi.31 İşte o Özal 1986′da Başbakan iken. açılışını Cumhurbaşkanı olarak Kenan Evren’in yaptığı “Kendi okulunu kendin yap” kampanyasını başlatmıştı. Özal vakıfların. mütedeyyin kadrolar yetiştirerek de ulaşılabilirdi. Şubat 1992. topyekûn karanlıklarla hesaplaşma. inanan insanlar arasında her türlü alâkaya merkez. Bunun yolunu açan da Turgut Özal oldu. gökler ötesine açık o nûr efşân iklimleriyle. 12 Eylül 1980’den bir hafta önce. dev nebülözler gibi. Sayı 157 31 http://tr. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1980 darbesi sonrası yükselen dinci-gerici fikri akımlar içinde Fethullahçılar mayası en iyi tutan örgüttü.com/content/view/3499/5/ 32 Birikim Dergisi.”30 İlk göz ağrısı Yamanlar Koleji Gülen. aklî. onların nezdinde iktidarı elde etmenin öncesinde kesinlikle tamamlanmış olması gereken bir etap. Sayı 76 29 . Bunda hem darbe döneminin hem de Turgut Özal liderliğindeki sözümona sivil ANAP iktidarı döneminin tüm nimetlerinden faydalanmasının etkisi de yadsınamaz bir gerçek elbet. Zaten biyografisinde de Gülen. son kez vaaz verdiği camiye kendisini dinlemeye Turgut Özal’ın geldiğini. kısaca en genel anlamıyla yönetim ve yönlendirme ağını oluşturacak gayet seçkin bir kadroyu yetiştirmek. Çünkü nihai hedefe sadece dört bir yanda örgütlü bir eğitimle dini hassasiyeti kuvvetli. her yana kollarını salmış bulunan ışık komplekslerinin. ne komünistlerle ne de devletle çatışmayıp kan akıtmayacaktı. hayati faaliyetlerini.

Nurculuğun bile önüne geçen en büyük dini topluluklardan biri oldu. şov malzemesine çevirip istismar etmişler ve ülkeyi gerilime sürüklemişlerdir. Şeriat Kur’an’da sadece bir yerde geçmektedir.. Siyasal İslam legal alanda yükseldikçe Fethullahçılar da daha bir görünür olmaya başladı. Konunun ilginçliği Fethullah Gülen’in 28 Şubat darbesinde takındığı tutumdan kaynaklanmaktadır. Öyle ki lideri olduğu cemaat günün şartlarına göre Bülent Ecevit’i bile desteklerken İslami partileşme sürecinin mimarı Necmettin Erbakan’a sırtını dönerek 28 Şubat 1997 darbesinin yanında saf duracaktı. Erbakan hükümetinin beceremediğini söyleyerek gitmesi gerektiğini vurgulayan Gülen programda şunları söylemişti: “Şimdi Türkiye’yi idare edenler. Turgut Özal’ın açtığı yola sosyalistler hariç yelpazenin her yanında bulunan diğer siyasetçiler de girmekte zorlanmayınca medyada Gülen adının ünlü politik şahsiyetlerle birlikte anılmasıyla daha sık karşılaşır olundu. 12 Eylül darbesini de alkışlarla karşılamış olan Gülen. 28 Şubat ve Fethullah Gülen Gülen hareketi 1990’lara gelindiğinde doğduğu fikri akımın. Fertle alakalı değildir. Çünkü 28 Şubat’a İslamcı kesimden destek verenlerin başında.Yani Gülen.. kuşkusuz ki ABD menşeli ılımlı İslam’ın temsilcisi Fethullah Gülen Cemaati bulunuyordu... muhalefetle iyi geçinmeyi becerememişlerdir. Kesintisiz 8 yıllık eğitim zannedildiği gibi bir tehlike değildir. Bir televizyon kanalındaki programa konuk olan Gülen’in söylediği “Hükümet gitsin” sözleri ertesi gün tüm gazetelerin manşetindeydi. İlginç olan ise bu rövanşist operasyon ve soruşturmaları yürütenlere yönelik Fethullahçılık suçlamaları yapılmasıdır. Geri kalan %4-5 kadarı da hukuk kısmıdır ki bu sadece idarecileri ilgilendirir. Dini. ekonomi ve anarşi konusunda ve dış politikada başarılı olsalar da. AKP iktidarıyla birlikte yürütülen ve Türkiye’de bir derin devlet temizliği yapıldığına inanmamız istenen Ergenekon soruşturmalarının bugün itibarıyla geldiği nokta devletin bağırsak temizliğinden çok 28 Şubat’ın rövanşıdır aslında. nihai hedefine ulaşma yolunda yetiştirilecek ve Altın Nesil olarak tanımladığı geleceğin ülkeyi yönetecek ve böylece kendi mutlak iradesini de sağlayacak İslamcı kadroları bu okullarda yetiştirilecekti. Şeriatın % 95’ni oluşturan iman. Bu hükümet derhal bırakıp gitmelidir. İsteyen ortaokuldan sonra da İmam Hatip’e gidebilir. Türkiye’de Kâhtı Rical (yetişmiş ve yetenekli yönetici) kıtlığı çekilmektedir. Bu girişim şer gibi görünse de ileride belki de 30 . askerden kendisinden daha fazla yararlanmasını ister sözlerle adeta cadı avı yaşanan o karanlık günlere ilerlenirken 28 Şubat sonrasında televizyon ekranlarında MGK’nın ağzından Erbakan’a sesleniyordu. ibadet ve şahsi muamelat kısımlarını bugün Türkiye’de tatbikini engelleyen bir durum yoktur.

hayırlara vesiledir. İslamcı kesim artık şunu anladı. 28 Şubat darbesinin 4. aksine hızlandırdı. Hem ‘siyasal İslam’ diyenlerin gözü açıldı. Ama toplumun bazı kesimleri bunları hazmetmeye henüz hazır değildir. yıldönümünün hemen ertesinde Zaman gazetesi yazarlarından ve aynı zamanda cemaatin Türkiye’deki sözcüsü konumunda bulunan Hüseyin Gülerce köşesinde şöyle yazıyordu: “Şimdi biraz şaşırtıcı gelecek.”33(Buraya gazete küpürü eklenebilir) “28 Şubat. ama böyle bir zamanda 28 Şubat her iki bakımdan da yararlı oldu. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesini de hızlandırdı” Yine Zaman gazetesi yazarlarından İsmail Ünal’ın. ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi adına Türkiye’de bazı süreçleri geciktirdi mi?” sorusunu. kullanan. 29 Şubat 2000 31 . Cumhuriyet ve laiklik şimdiye kadar hiçbir dönemde bu denli tehlikeye girmediği için.. kendisiyle yaptığı söyleşi kitabında da Gülen. Bu ihtiyaç fazlası farklı merkezlere yönelerek rejim için tehlike arz edebilir. Hatta 28 Şubat. hem de samimi. Nil Yayınları 35 Zaman Gazetesi. mazbut büyük İslami çoğunluk ile İslamcı adını lekeleyen. Bu konuda daha çok söylenecek söz vardır. “Geciktirmedi. yüce dinimizi vahşete alet etmek isteyen zavallıları ayırdı. 33 Kanal D. 17 Nisan 1997 Yalçın Doğan’la Güncel programı 34 İsmail Ünal. TSK o güne dek görülmemiş biçimde eleştiriliyor. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesini de hızlandırdı”34 diye yanıtlıyordu. Bu bir nasip meselesidir. Millî Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur ve kendi İçtihatları gereği ülke ve rejim için tehdit ve tehlike gördükleri hususlarda tedbir ve teklif getirmeleri elbette sorumlulukları gereğidir ve bu içtihatları yanlış bile olsa kendilerine sevap getirir. Fethullah Gülen’le Amerika’da Bir Ay. Sadece Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde tek bir İmam Hatip açılmamıştır. “28 Şubat. Şu anda İmam Hatip’lerde ihtiyacın çok üzerinde bir yığılma görülmektedir. Hem içte ve dışta rahatlama sağlayarak olumlu değişimi hızlandırdı. Diğer bütün başbakanların döneminde açılmıştır.”35 Susurluk ve Gülen AKP’nin ikinci kez tek başına iktidar koltuğuna oturmasından sonra başlatılan Ergenekon soruşturmaları sırasında ordunun birbiri ardına ortaya çıkan darbe planlarıyla TSK’nin halk nezdindeki itibarı yerlerde sürünmeye başlamıştı.. Din siyasete alet edilmemeli. hem milletimizin gözü açıldı. İtirazlara ve muhalefetlere rağmen kararlı bir şekilde yürütülen ve bir noktadan sonra eleştirilemez hale gelen Ergenekon soruşturmalarına en çok sevinen kesim kuşkusuz ki cemaat yanlılarıydı. onu korumakla görevli kesimler. haklı olarak sesini yükseltmektedir. Rejimi korumakla görevli kurumların haklı hassasiyeti de bu yüzdendir.

Bunun üzerine gidilmeliydi. O kapıdan girilince şayet askere olan güvenimiz sarsılacaksa. iş yaşamında da adeta masonik bir ekonomik örgütlenme modeliyle kendilerine yer buldukları için “küçük hayırlarla” ekonomik olarak hayli yol katedip “büyük finanslar” elde etmeyi başardılar. milli bütünlüğümüze devlet telakkimize eğer dokunacak bazı şeyler varsa. Fakat üzerine gidilirken aynı zamanda düşünülmeliydi. Bir üslup hatası yapıldı. Hoca Efendinin bu konudaki görüşleri de Kutlu Esendemir’in haberinde yer alacaktı: “29 Mart 1997’de cemaatine ait Samanyolu Televizyonu’nda katıldığı ve daha sonra da Dr. Liderleri Gülen’in. 28 Şubat darbesi sırasında ordunun yanında saf tuttuğunu “unutan” cemaatin kalemşorları da her fırsatta 28 Şubatta nasıl mağdur olduklarından dem vuruyordu. Finans ve banka sektöründen tutun da metalürjiden otomotiv sanayisine. başlatılan soruşturma ve araştırmalar kışlanın kapısına kadar gidebilmiş ve o noktadan sonra kesintiye uğramıştı. enerji üretiminden kimya sanayine. Osman Özsoy tarafından ‘Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem’ adıyla kitaplaştırılan konuşmalarında Gülen şu görüşleri savunuyordu: ‘Susurluk bir meselesi bir ayıptır. Bu meselenin açıktan açığa yürütülmesi iyi bir devletçilik anlayışıyla telif edilebilir miydi? Susurluk’la bir cinayet işlenmiş. bunun üzerine biraz daha farklı bir yöntemle gidilmeli ve mesele öyle çözülmeliydi. basit mülahazalardan dolayı devletin temelini sarsabilecek devlet mülahazamızı delebilecek teşebbüslere gireceğine ihtimal vermek istemiyorum. hâkim olmamalıydı. insanlara olan güven sarsılacaksa. gıda 36 Habertürk gazetesi 8 Mart 2009 32 . her platformda münakaşa edebilirim. Vatansever insanların böyle önemsiz. bir toplum suçu işlenmişse şayet bunun örtbas edilmesini ben de istemem. meclise olan güven sarsılacaksa. güvenlik kuvvetlerine güven sarsılacaksa. Fakat üslubu her zaman. Medya savcı olmamalıydı. o hadise teşhir masasına yatırıldığında devleti.’”36 (Buraya Ergenekon süreciyle birlikte demeçlerindeki değişimi vurgulamak babında “bu işte bir gariplik var” demesi yerleştirilebilir) Cemaat küçük bir devlet oldu Fethullahçılar 1980’ler boyunca baskıyla karşılaşmadıkları için fikren. Bunun temelinde bizim milli birliğimize. her yerde. Bilemiyoruz biraz da reyting endişesi var mıydı? O kadar seyirci ben de bulayım mülahazası oldu. bu kapı aralanmamalıydı. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve ceza verilmeliydi. devlet mülahazasını da delme söz konusu olabilirdi.haklı olarak her türlü hukuksuzluğu sorgulanabiliyordu. Devletin de içtihat hataları içinde bulunan bir hadiseyse. devletçiliği. Hâlbuki benzer bir süreç Susurluk skandalı sırasında da yaşanmış.

dünyanın birçok yerinde televizyon. mahallelar bazında bile Türkiye’nin hemen her yerinde örgütlü. Türkiye’yle en çok ilgilenen ve Türkiye’nin de en çok ilgilendiği iki başkentte Washington ve AB’nin kalbi Brüksel’de lobi çalışmaları yürüten ekonomik ve siyasi grupları bulunan cemaat. Kendileri açıklamadığı müddetçe kimse de bilemeyecek. Bu örgütü oluşturan en küçüğünden en büyüğüne dek her birimin en becerikli ve eğitimli olanlarının arasından seçilen “imam” diye adlandırılan sorumluları ve yörenin esnaflarından oluşan mütevelli heyetleri de bulunuyor. Dünyanın birçok ülkesine yayılan okullar üzerinden yürütülen misyonerlik faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları eliyle Gülen cemaati küresel ölçekte ciddi bir toplumsal ve siyasal güç elde etti. Türkiye’deki özel okulların sahiplerinin kimler olduğuna ilişkin bilgiler. “Hareketin finans kaynakları nelerdir? Bağışlar şeklinde başlayan kaynak temini. ilçe ve illerindeki hayırsever insanların desteği ve ülkemizin en gözde üniversitelerinden mezun olarak burs miktarı bir maaşla çalışan gencecik öğretmenlerin alın teri var. bu Anadolu pınarını istedikleri yöne akıtamayanlar kıskançlık.37 Artık. Ne var ki. finans kuruluşları. Gülen 37 Prof. kasaba. “Adıma izafe edilen okullarla ilgili olarak sadece belirli kişilerle değil bütün topluma yönelik biçimde vatandaşlarımızın eğitim-öğretim alanında yatırım yapmalarını tavsiye etmekten başka bir münasebetim olmadığı ortadadır. gazeteler ve dergilerden oluşan medya organları. Zaten cemaatin ilk ortaya çıktığı günden bu yana finans kaynaklarının bel kemiğini de “himmet” adı altında yapılan esnaf bağışları oluşturuyordu. milyonlarca ortağı bulunan. Elbette ki bunda cemaatin finansal kaynaklarının şeffaf olmaması da etken. küresel bir etkinlik ağını şu anda nasıl ayakta tutmaktadır?” sorusuna Gülen şu yanıtı veriyordu: “Bu projenin arkasında Türkiye’nin bütün köy. Doğu Ergil’in hazırladığı Timaş Yayınlarından çıkan “100 Soruda Fethullah Gülen ve Hareketi” kitabında yer alan. üniversiteler de dâhil olmak üzere çoğu burslu olmak üzere 2 milyondan fazla öğrencisi bulunan okul.” 38 Fethullah Gülen. Benim sadece müşevviki bulunduğum bu gayretlerin bir halk teşebbüsü olduğunu ve ‘değirmeninin suyu’nun da Anadolu’nun tertemiz bağrından geldiğini aslında herkes çok iyi biliyor. haset ve kinle onu kurutmaya çalışıyorlar. Ankara 2 Nolu DGM’deki davasında avukatlarının yazılı olarak sunduğu savunmada. bu okulların kurulmasına izin veren ve onları denetleyen resmi makamlardan. Günümüzde cemaat bağlantılı şirketlerin zenginliği sadece tahmin edilebiliyor.sanayisinden hizmet sektörüne kadar birçok alanda faaliyet yürüten cemaatçiler 1990’lardan itibaren de azımsanmayacak bir parasal güce hükmetmeye başladı. Fethullah Gülen’in 1966 yılında İzmir Kestanepazarı’nda Diyanet görevlisi bir imamken başlattığı hareketin günümüzde özellikle finansal hacmi konusunda net bir bilgi yok. yurt ve darshaneleriyle38 küçük bir devlet gibi çalışıyor aslında. Belli bir hiyerarşi içinde hareket eden cemaat. Adını koymak gerekirse Gülen hareketi. Öyle ki güçlü finans kaynakları ve sermaye birikimleriyle Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir ağırlığa sahip olan İslamcı sermaye gruplarının içinde özellikle Gülenciler ekonomik olarak İslamcı tekel haline geldi. “alaylı” diyeceğimiz bir kuşağı geride bırakan cemaatin şu anki görünen yüzünü temsil eden “eğitimli” kuşağın son yıllarda birbiri ardına açtığı şirketler ve holdinglerle bağlı bulundukları bu hareketi artık kâr eden bir yapıya dönüştürdüğü de kesin. okulların ait olduğu şirketlere ilişkin ve herkese açık olan ticaret sicillerinden 33 . finansal büyüklüğünü kimsenin söyleyemediği ulus ötesi bir “cemaat holdingi” haline geldi.

o yönde faaliyet göstermesi. 39 Fethullah Gülen. solcuyu. benim ne onlarla ne de onların kurdukları ticari. Ankara 2 Nolu DGM’deki davasında avukatlarının yazılı olarak sunduğu savunmada bu konu hakkında da. finans. mali kuruluşlarla hususi bir alakamın bulunduğu manasına gelmez” dedi. Refah Partisi ve lideri Necmettin Erbakan’ı iktidardan indiren 28 Şubat sürecinde faydalanılan isim olan Fethullah Gülen. 2010 yılına gelindiğinde yarıdan fazlası bu zihniyetin eline geçmişti. daha görünür olduğu 1990’lı yıllardan itibaren genelde iktidara aday kimi partilere sağladığı destekle arttıran ve dolayısıyla mevcut gücüne ulaşan bu yapı.39 Çünkü medya hem gündelik politik sürece müdahale etmede hem de psikolojik savaşın yürütülmesinde. radyo istasyonu. desteğinin karşılığını da her zaman gördü. pek çok okumuş yazmış insanı.cemaatinin mali gücünün halkı etkilediği kadar. 34 . entelektüeli. gibi ticari şirketlerinsahibi olduğum doğur değildir. kendisiyle işi biten askerin gücünü tırpanlamak istemesiyle aleyhinde açılan bir dava nedeniyle ABD’ye kolaylıkla öğrenilebilir. AKP iktidarının kimi zaman azgın bir totaliterlik sergileyerek sadece kendi yandaşları ve Fethullahçıların hâkim olmasını istediği medya sektörünün. Hemen ardından da Samanyolu ve Kanal 7 başta olmak üzere birçok televizyon kanalı. AKP iktidarıyla gelen sıçrama Türkiye’deki politik gücünü. ulusalcıyı etkilemesinde bu iktisadî gücün rolü olduğunu da akılda tutulması gereken bir anekdot olarak kaydetmek fayda var. dergiler. Medyanın önemi Cemaatin en etkin olarak yer aldığı sektörlerden biri de medyaydı. “Bir medya grubunun. aradaki bir iki ufak dergiyle birlikte Zaman gazetesiyle süren yayıncılık hayatları da 1990’larda patlama yaptı. sigorta vs. muhalifi. dezenformasyon ve bilgi kirliliği yaratılarak toplumu yönlendirmede de çok önemli bir araçtı. Çok hızlı ve ciddi bir gelişme eğilimi gösteren ancak mevcut yayın politikasının bu gelişime ayak uyduramadığını fark eden cemaat yeni ve sürece uygun politikalar üreterek toplumsal gelişmelere hâkim olmak ve yön vermek için öncelikle var olan gazete ve dergilerinde içerikten yayın politikasına dek ciddi değişikliğe gitti. Toplumda bazı insanların tavsiye ve düşüncelerime daha fazla itibar edip. Uzun yıllar aylık ve haftalık olarak yayınlanan dergiler aracılığıyla politik sürece dâhil ya da müdâhil olmaya çalışan cemaatin Sızıntı dergisiyle başlayan. Kalanlarsa zaten medya sermayesinin çetrefilli yapısı ve hükümetlerle girdiği akçeli işler ve vergi kaçakçılığı gibi defoları nedeniyle sesini çıkaramaz hale geldi. Gülen hareketi daima ülkenin hem görünürdeki hem de gerçekteki “iktidarına” yakın durmayı seçti. Buralarda yapılacak araştırma ve incelemelerde şahsımın herhangi bir okul ya da eğitim kuruluşuna sahip olmadığı ortaya çıkacaktır” dedi. yeni gazeteler ve gelişen teknolojiyle birlikte internet sitelerini de medya ağına kattı.

Ve bu kurumda. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanda da aktif olan cemaat üyelerinin ilişkileriyle de kamusal alanda daha fazla görünür olan Gülen cemaati. Tarım ve Köyişleri ve hatta son dönemde sol gelenekten gelen Ertuğrul Günay’ın başında bulunduğu Kültür Bakanlığı ile bunlara ait bütün genel müdürlüklerin. Atananların tamamı İslamcı gelenekten gelen kadrolardı. Örgütlenmenin adresi Emniyet Üst düzey bir emniyet müdürünün iddiasına göre 5 milyonun üzerinde yetişkin mürit ve milyarlarca dolarlık bir finansal gücü ellerinde bulunduran Fethullahçıların en büyük özelliklerinden birisi de Türkiye’de en fazla dershane ve okul sahibi olmaları. 1980 darbesi dönemde dini hassasiyeti bulunan ama bu hassasiyetin derecesini iktidara karşı hiçbir zaman belli etmeyen kadrolar yavaş yavaş ama giderek fazlalaşarak bürokrasinin içinde yer almaya başlamıştı. Yapılan tasfiyelerle gönderilenlerin yerine gelenler ise geçmiş dönemlerde İslamcı oldukları iddiasıyla görevden alınan bürokrat ve memurlardı. AKP’nin iktidara gelmesini ve sonraki seçimlerde iktidarda kalmasını sağlayacak cemaat oylarına duyduğu ihtiyaç. Zaten “Altın Nesil” adını verdikleri proje. sistematik bir biçimde örgütlenmeye çalışan tek yapı Fethullahçılardı. Ulaştırma. AKP iktidarının sistem içerisinde örgütlenmede ciddi bir avantaj yarattığı İslamcı akımlar bütün bakanlıklarda kadrolaşmasını en tepeden en alta kadar tamamladı. Askerler 28 Şubat’tan sonra bin yıl sürecek bir döneme girildiğini söylese de iktidardan indirdiği RP’nin küllerinden doğan AKP’yle siyasal İslam 2002 yılında yeniden. Ergenekon soruşturmalarının en olumlu sonucu olarak askerin demokratik siyaset alanından kısmen de olsa çekilmesinin yarattığı boşluğu da değerlendirerek son yıllarda Türkiye’nin iç politikasında ciddi bir etkinliği olan bir güç haline geldi. Cemaatin her daim sızmak istedikleri yer olan TSK içinde istedikleri biçimde bir yapısal 35 . bölge ve il müdürlüklerinin çok önemli bir kesimi değiştirildi. Günümüzdeki mevcut duruma bakınca başarılı olmadıklarını da kimse iddia edemez. Bayındırlık. 1980’lerin ortalarından itibaren de örgütlenilmek istenen alanların içinde en çok öne çıkan adres Emniyet oluyordu.“hicret” etmek zorunda kaldı. Başta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Sağlık. Erbakan’a rağmen kurulan bu partinin iktidar olmasında. hem de tek başına iktidar oldu. hem yatay hem de dikey olarak. cemaatin de devlet kadrolarında örgütlenmesini sağlayacak iktidara olan ihtiyaçla birleşince bu pragmatik çıkar ilişkisi devletin idari yapısında yıllardır süregelen örgütlenmenin AKP iktidarıyla hızlanmasını da sağladı. eğitim yoluyla Türkiye’nin idari yapısında yer alacak kadroların yetiştirilmesi anlamına geliyordu. İslamcı hareketin devlet içerisinde örgütlenerek iktidarı ele geçirme stratejisinin en iyi uygulayıcılarından olan Gülen cemaatinin verdiği destek önemli bir rol oynadı.

aynı zamanda kitaba “İmamın Ordusu” adını koymamıza da ilham kaynağı oldu. Ancak üniformalıların kırılan vesayetinin. Bu kadrolaşmanın önünün açılmasında AKP’nin oynadığı rol de küçümsenemez elbet. Okullarda cemaatçi öğrenci imamlar ve hocaların koruma zırhında eğitilen öğrenciler mezun olduklarında da “cemaatin görevlendirdiği” birimlerde kadrolaşmaya devam etti. Çünkü Fethullahçıların örgütlenmesinin önünü açan ya da sağlamlaştıran en önemli olgu kuşkusuz ki bilgiye sahip olmaktı. Bunun için en çok önem verilen kurumların başında da polis teşkilatı geliyordu. Emniyet cemaatin silahlı birimi mi? Kimi zaman kendilerin gizlemek zorunda kalsalar da. Madem TSK’yle doku uyuşmazlığı vardı o halde diğer silahlı birim olan emniyet iktidarın yanında 36 . dini akımlardan birinden hazzetmeyen TSK’nin karşısında durabilecek silahlı bir gücün olması ve aynı zamanda bir emir komuta hiyerarşisinin bulunması olduğuna yönelik bu tezimiz. Personel. memurlara kadar herkes adeta bir şova dönüşen polis şiddetinden nasibini alıyordu. Çünkü AKP’de her iktidar gibi. KOM Daireleri ile bu birimlere bağlı şube müdürlükleriydi. cemaatin eğitimle örgütlenme modeline uygun olarak Polis Kolejleri ve Polis Akademisiydi. Ergenekon ve ilintili soruşturmalarla ordunun vesayetinin kırıldığı bir gerçek. işçilerden. kravatlılarca ele geçirilen yeni bir vesayet rejimi yarattığı endişesinin de toplumun kimi kesimlerinde hakim olduğu da bir başka gerçek. silaha yani güce sahip olanın son sözü söyleyen olacağını biliyordu. haklarında soruşturmalar da açılsa hiçbir zaman hız kesmedikleri Emniyet içi örgütlenmelerinde en önem verdikleri birimler ise Polis Okulları. En basit hak talepleriyle sokağa çıkan öğrencilerden. Adli soruşturmaların kolluk gücünü oluşturan polis teşkilatında örgütlenme cemaate dokunulmazlık ve güven sağlayacak silahlı bir resmi güç aynı zamanda devlet kaynaklarından son derecede önemli ve kesintisiz istihbarat akışının da kaynağı olacaktı.örgütlenme kuramamaları üzerine ülkenin ikinci silahlı gücü olan Emniyete el attılar. kadınlara. Buradaki örgütlenmenin başladığı yer de. Cemaat için emniyet başta olmak üzere diğer önemli örgütlenme alanlarından biri olan yargı ve Türkiye’nin idari yapısının belirlendiği mülkiye kadrolaşması da gücün pekiştirilmesini sağlayarak devlet olmanın önünü açacaktı. politikalarına. AKP’ye. (Bu ifade hukuki sorun yaratır mı?) Emniyet içinde örgütlenmenin en önemli amaçlarından birisinin. İstihbarat. söyledikleri ve yaptıklarına da haddini bildirmek de elbette polis teşkilatına düşüyordu. 25 yıldan uzun bir zaman önce başlayan çalışma 2000’li yıllarda meyvelerini vermiş ve polis teşkilatı adeta cemaatin silahlı birimi haline getirilmişti. Yani ordunun vesayetinin “demokrasi” adına kırıldığına ininmamız istenirken bir yandan da iktidarını daha da sağlamlaştıran AKP eliyle neoliberal politikaların hız kesmeden hayatımızın her alanına yayılması sağlanıyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı. TSK ile kavgalıymış gibi görünen siyasi iktidarın asker içindeki darbeci tehditlere karşı bir denge unsuru olarak polis teşkilatını yeniden yapılandırmaya çalıştığını kanıtlıyordu adeta. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından ya da bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ağır harp silahları ithal edilebilmesinin yolu açılmış oldu.01’in ne olduğu) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de ağır harp silahları ithal etme yetkisi veriliyordu. ihbarlara ve ele geçen bilgi ve belgelere rağmen Fethullahçılıkla suçlananlar yerine. Bu gerçekten yola çıkarak Fethullahçılığın geldiği noktayı tehlike olarak gören ve kendisine hedef seçen kurumların başında TSK geliyordu. Bunların Aksam ve Parçalarının İthali'ne İlişkin Tebliği” oldu. Ağır harp silahlarıyla donatılmış ve yaklaşık 250 bin olan sayısı arttırılmak istenen polis teşkilatı gerektiğinde iktidarın özel muhafiz gücü olarak mı kullanılacak bunu bize zaman gösterecek. disiplin yönetmelikleri ve yasalar hep bu yapıyla mücadele edenlere karşı uygulandı. Başbakan Tayyip Erdoğan da zaten. Ergenekon ve ilgili soruşturmalarda görüldüğü üzere kimi zaman yetersiz de kalarak önlemeye çalışan TSK.01 kod kapsamındaki silahlar ne? Bunların arasında geçişi vahim silahlar varsa bunları bu kısımda belirtmek gerek… 93. Tüm bu gelişmeler. Siyasal alanda ağırlığını ve demokrasi üzerindeki gölgesini fazlasıyla hissettiren ordunun en büyük desteği aldığı o dönem medyasının yaptığı haberlerle ülkede adeta cadı avı başlatılmıştı. Dolmabahçe’de gösteri yapan öğrencilere yönelik şiddet sonrasındaki eleştirilere. “Ben polisimi ezdirtmem” diyerek karşı çıkışıyla polisin neden iktidarın yanında durması gerektiğini de özetlemiş oluyordu. İktidarın polise desteği elbet bununla bitmiyordu. Polislerin askerlikten muaf tutulmasının yanısıra 2011 bütçesinde. Bu tezi doğrulayan bir diğer gelişme ise 2011 yılı başında çıkarılan“Harp Silahları. 37 . Cemaatin kendi içlerine de sızma çalışmalarını.olmalıydı. emniyete ayrılan pay bir önceki yıla göre yüzde 23. Böylece Milli Savunma Bakanlığı. Milli İstihbarat Teşkilatı. Askerin psikolojik savaş hamlesi Cemaatin emniyet içinde başlattığı örgütlenme hamlesinin önü süreç içinde kimi zaman basında yer alan haberler ya da kurum içinden yapılan ihbarlarla kesilmek istendi. İlgili devlet istihbarat kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara. Ama bu çaba da bir yere ulaşamadı. özellikle 28 Şubat 1997’deki postmodern diye anılan darbe sonrasında her alanda iktidarı ele geçirmişti. 2006 yılından itibaren düzenli olarak bütçeden aldığı pay arttırılan polis teşkilatının neredeyse TSK'nin tümüne ayrılan paya yaklaşan bütçe oranına sahip olması her iktidarın kendisine yakın üniformalılara egemenlik sağladığının da göstergesiydi. 10 milyar 578 milyon TL'ye çıkartıldı.2 oranında arttırılarak. Sahil Güvenlik Komutanlığı. Düzenlemeye göre (93.

sistemin işine gelmediği herkesin Ergenekoncu olarak fişlenmesine benzer bir şekilde siyasetçisinden. Öyleyse o sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım. hep yolunuza devam 40 O dönem ATV’de görev yapan gazeteci Mahmut Övür yıllar sonra sözkonusu kasetlerin sonraki süreçte Ergenekon sanığı olan Ergün Poyraz tarafından getirildiğini açıkladı. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız. Bu açıdan Adliye’de. bürokratından. Yürütülen savaşın unsurlarından biri olarak medyaya sızdırılan görüntülerde cemaat üyelerine sivri çıkışlarda bulunmamaları tavsiyesinde bulunan Gülen. öğretmenine. İslam’ın geleceği adına bu işin garantisidir yani. tarikatçı ya da cemaatçi olmakla suçlanıyor bu suçlamalarda yürütülen psikolojik savaş unsurlarıyla destekleniyordu. Mülkiye’de veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti. Fırsat bulup. Bu da meselenin diğer bir yanıdır. ATV ana haber bülteninde yayınlanan görüntülerde 40. Kasette yer alan konuşmalarında Gülen şunları söylüyordu: “İslamın geleceği adına örgütlenin” “Arkadaşlarınızın mevcudiyeti. Dıştan bizi bazıları korkaklıkla itham edecekler. yandaşlarına devlet kadrolarının ele geçirilmesinin önemini anlatan Gülen özellikle mülkiye ve adliyedeki kadrolaşmanın genişletilmesi gerektiğini vurguluyordu. İzmir’de askeri okul öğrencilerinin kendi cemaatine bağlı Işık Evleri’nde basılmasını takiben Emniyetin yürüttüğü bir soruşturma sonunda hakkında dava açılmasına ve kendisinin “sağlık kontrolü” gerekçesiyle ABD’ye kaçmasına da neden olan 18 Haziran 1999’da televizyonda yayınlanan iki ayrı kaset görüntülerinde de emniyet ve mülkiyede örgütlenmenin önemini belirtiyordu. İstikbale yürümek için. Teknik-taktik yerinde sizin kalbiniz önemli.Tıpkı bugünlerde. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. aksi takdirde Türkiye’deki hareketlerinin sonunun Cezayir olacağı uyarısında bulunup. 38 . “aynı cephede sayılabilecekleri” DYP ve RP çizgisindeki siyasal örgütlenmelerle ilişki kurulmasını gerektiğini anlatıyordu. devleti ele geçirmeye çalıştığı ve cemaatinin ileride laik Cumhuriyet’e karşı bir kalkışmaya hazırladığı iddiasıyla hakkında rapor hazırladığı Nur Cemaati’nin lideri Fethullah Gülen’in müritlerine yönelik yaptığı konuşma kasetleri yürütülen savaşın taktiği olarak medyaya sızdırıldı. Aşmaları lazım. Medyaya servis edilen Fethullah Gülen kasetleri O dönemin emniyet kadroları tarafından. Hálá bu sistem devam ediyor. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. keşfetmeleri lazım. sistemin püf noktalarını keşfedin. sermaye sahibine kadar herkes şeriatçı. öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir.

Bu insanlarla çatışmadan onlarla aramızdaki farklı müşterekleri ortaya koyarak. Hususiyetle öyle devlet memuru olarak arkadaşlarımız kahramanlık yapamazlar. Başka kuvvetler var bu ülkede. dikkatli tedbirli. Zıplayacaksın yerinde. Yani siz hâkim değilsiniz. Müslümanların belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır. temkinli hareket etme mecburiyeti var. Fakat ben kuvvet dengesi olmadığım için şahsen o yol yerine. Baktın ki koşamıyorsun. Gerçekten adımlarınızı açarak. Duruyor gibi yapmayacaksın. çağlar. yerinde zıplayacaksın. Ve hazırız. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Başka kuvvetler var bu ülkede. gerilimdeyiz. ben ve onları yapmalıdırlar. ülkesinde çözmeye çalışmalı. iyi bir maratoncu gibi koşacaksın. Şef dönemi onlar bir kısım şiirlerin mısralarında var. Çok dikkatli ve çok tedbirli. Refah’tan bugünkü manasıyla DYP’ye kadar uzanan siyasi yelpazedir. Bazı arkadaşlar birtakım cesaretli ruhları cesaretlendirmek. Sivrilmeden. geriye çekiliyor gibi yapacak. onların hissiyatları alınabilirdi. mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitme. diye düşünebilirler. temkinli yürümekte yarar var ki. fuzuli kahramanlık olur. birtakım ruhları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara da ihtiyaç vardır. Oysaki usulünce gidilebilirdi. Bir şerri aşardık Allah’ın inayetiyle. dünya Cezayir’deki gibi başlarını ezer. her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli. bir boşluk bulunca yeniden maratona geçeriz. ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. her tarafı fethetme. falso yaşanmazdı. onları arkamıza alarak yapabilirdik ve yürürdük orada. Kendi planında meseleleri çözdükten sonra. Erken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa. göreceksiniz. Onlara sorularak. böyle dengeli. bize sıcak bakabilen bir çerçeve içinde mütalaa edebileceğimiz siyasiler vardır. Bu açıdan bizim ister o dairede. fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz.ediyorsanız. Müslüman durmaz yani. ister Adliye’de çalışan arkadaşlarımız olsun herkes için sözkonusudur bu. yine orada o esnekliği gösterecek. Suriye’yi. geriye dönmezdik. Bu hizmetin içinde bulunanlar. tam bir metafizik gerilim içinde. Ne yapabiliyorlarsa. O sahada daha verimli nasıl olacaklarsa dinimiz adına. Bir kısım nesir kitaplarında var. Cezayir’i. bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler. kendi düşünce sistemim adına varlığı. ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Zaiyata meydan verilmemeli. Bazen hasımdan kaçmak bile çok önemli bir manevradır. secaatlendirmek. Değişik kuvvetleri hesap ederek. İşler öyle hesap edilmeli ki. Bu Adliye içinde aynen söz konusudur. Gereği yoktur o tür şeylerin. o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence. en handikap hale göre hesap edilmeli. böyle kendi düşüncemi yayma. geriye adım atmayalım yani. Hatta gerek hukuki sahada gerekse mülki sahada icraatlarını diyalog içinde yürütmelerinde yarar olur. en kötü duruma göre. Hep akar. Mısır’ı yaşamayalım. Başına çarşaf geçirdiğinden 39 . İslami düşüncemiz adına. o eksantriği kullanacak. İster Mülkiye’de çalışan arkadaşlarımız olsun. Dinlerseniz zulüm dosyalarında var. Aynı cephe sayılabilecek.

Benim kimseye bir şey tavsiye edecek durumum yok. siyaset sahnesinden yok etme gibi olaylarla toplanmaya başlandı. dünya başlarını ezer. Arkadaşlarımız.dolayı Erzurum’da Cumhuriyet carresinde kadınların asıldığı dönemde.. Kıvama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınıza alıp. tanıma imkânı ve fırsatını buldukları bu hizmeti benimsiyorlar. Anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekmeden her adım erken. Bunlar belirli olamazlar. beğeniyorlarsa kendi dünyalarında da bu sistemi yaşayabilirler. Bu evler meçhul evlerdir. istibdadın milleti kırıp. görevden el çektirtme. Biliyorum ki elinizdeki meyve sularının boş kutularını dışarı çıkarken çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp gideceksiniz. ’Niye çarşaf giydiniz’ diye demokrasinin rafta. Haliç’te Yaşayan Simonlar. çünkü o evlere girip. Medrese zaviye gibi işleyen ’şarj evleri’. Dün devlet Bugün Cemaat. Yanlış bir şey yapan. sonra da teknik takip. Kelime karekteristik olarak seçilmiştir. Işık komplekslerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İmana ve Kuran’a hizmet düşüncesini evlerimizde gerçekleştirmeyi çalışıyoruz. kıvama ulaşılmadan özleriyle tam bütünleşmeden gereken mesafe alınmadan bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa. Bu evler sizin bildiğiniz gibi evler.. minaresi olan. çıkıp insanlar yakın takiptedir. Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekeceğiz ana kadar her adım erken sayılır. Hanefi Avcı’nın 2010 Ağustos ayında yayımlanan ve büyük gürültü koparan kitabında42 cemaatçilerin polis içinde ilk örgütlenmeye başladığı yıllardan itibaren ilk ele geçirmek istedikleri birimler olan İstihbarat Daire ve KOM Başkanlığı’nın neden bu kadar önemli olduğu da şöyle anlatılıyordu: “Ülke genelinde istedikleri 41 ATV haber 18 Haziran 1999 42 Hanefi Avcı. itibarsızlaştırma. izleme ve dinleme faaliyetlerini yürüten birim olan İstihbarat ve KOM Dairesi Başkanlığı ve bu birime bağlı il şube müdürlükleriydi. o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar. Bilgiye sahip olanın güce sahip olacağı inancıyla hareket etmenin meyveleri de 2000’li yıllarda şantaj. Sadece telefonların dinlenmesiyle bile rekabet edilemez bir siyasi ve ekonomik güç olunacağının kanıtını da özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da yaygınlaşan dinleme olanaklarıyla siyasi ve ekonomik birçok rakip kişi ve kurumun alt edilmesi hepimize gösterecekti. Elden geldiğince evde kamufle edilmelidirler. Angora Yayıncılık 40 . Sizinde aşına olduğunuz Işık Evlerinde. ezan okunduğu zaman herkesin içine gittiği malum evler değildir. Meçhul ev. geçirdiği bir dönemde... taşıyabilecek güce ulaşacak ana kadar. Belirsiz evlerdir.”41 Bilgiye sahip olan güçlüdür Fethullah Gülen’in altını çizdiği emniyetteki örgütlenmenin en önemli adresi öncelikle atamaların belirlendiği Personel Dairesi.

MİT size yetmez. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı sahip olduğu geniş teknik imkânları ile herkes hakkında her türlü bilgiyi toplayabilir. belki bunları saptırarak kullanabilirsiniz ama daha ilerisini yapamazsınız. istedikleri kişilerin faaliyetlerini izleyip öğrenmek gayesinde olanların yaptığı ilk şey Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmektir. İşte Türkiye’de son yıllarda. Yıllarca her konuda ve her kurumdan toplanmış terabaytlara sığmayan bilgi bankaları mevcuttur. Onları yalnızca Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı denetleyebilir. Eğer sadece bilgi toplamak ve bunlarla ilgili adli işlem yapmakla da yetinmeyip her memur. gözaltı kararı verebilir. Ankara olmak üzere bazı önemli illerdeki bu dairelerin uzantısı şubelerin de ele geçirilmesi gerekir. Aksiyonel bir eylem gerçekleştirme arzusundaysanız. merkez memurları için genel müdür ve benzeri amirlerden. Fakat normal hallerde devlet memurları hakkında görevleri nedeniyle işledikleri suçlar için tahkikat yapılması 4483 sayılı kanuna göre belli makamların iznine tâbidir. belli suçüstü halleri haricinde savcılar doğrudan tahkikat yapamazlar. Sadece merkezi yapıları değil. müfettişler dâhil kimse binalarına giremez ve işlemlerine karışamaz. aynı zamanda adli dinleme ve izlemenin Emniyetteki en etkin merkezidir. operasyonların en çok yönetileceği başta İstanbul. Ama herhangi bir fiil özel yetkili mahkemelerin görev alanına giriyor denince herkes hakkında doğrudan dava açılabilir. asker ve özel kanunlarla korunan kişiler hakkında da işlem yapmak isteniyorsa. Emniyet İDB ve her ildeki şubesi. Özel yetkili savcılar ve mahkemeler biraz da kanunları zorlayarak herkes hakkında doğrudan dava açabilir. sonra İstihbarat Dairesi 41 . sadece bilgi toplarsınız. hatta bazı ilçelerdeki birimlerinin istihbari dinleme yetkisi vardır. Hiç kimse onlardan ilişkisini gizleyemez. KOM Daire Başkanlığı merkez ve ülke genelindeki örgütlü suçlar ve organize gruplarla ilgili tahkikatları yapar. MİT’e hâkim olsanız. Orada hâkim konumda olmaları gerekir. böyle bir planın uygulandığını görüyoruz. izlenir ve bir süre sonra evraklar imha edilir. Dahası kimsenin hesap edemeyeceği teknik imkânlara sahip Türkiye’nin her ilindeki istihbarat şubelerini 7 bin civarındaki personeli vasıtasıyla ülke genelinde her yerde izleme faaliyetlerinde bulunma olanakları vardır. Bu izin olmadan doğrudan dava açılmaz. tutuklayabilir. üniversiteler için YÖK veya rektörden izin şartı vardır. kim kimlerle görüşüyor öğrenilebilir. il memurları için valilerden. o zaman özel yetkili mahkemelerin savcıları ve hâkimleri üzerinde de etkin olunması gerekir. eline telefon alan herkesin irtibatları ve ilişkileri belirlenebilir. Eğer sadece bilgi toplamak yerine haklarında bilgi toplandıkları kurum ve kişiler hakkında adli işlemlerde bulunmak da isteniyorsa Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale (KOM) Dairesinde etkin olunması şarttır. Kişiler dinlenir.gibi bilgi toplamak. Bunu MİT üzerinde etkinlik kurarak da yapabilirler ama o kurum daha ilerisine müsaade etmez. Bu doğrultuda önce KOM Daire Başkanlığı. İlçe memurları için kaymakamlardan.

İçişleri Bakanlığı gibi kritik önemde bir koltuğun sahibinin Nakşibendî olduğu bilinen Abdülkadir Aksu olması cemaat için büyük bir özgürlük alanı yaratmıştı.” Işık Evlerinde belirlenen kariyer Fethullah Gülen’in de önemle vurguladığı emniyet içinde örgütlenmenin ilk başladığı yer kuşkusuz ki polis okulları. ardından da İstanbul ve Ankara İstihbarat Şubesi ve bunlarla paralel olarak özel yetkili mahkemelerin savcı ve hâkimlerinin de belli oranda belirli eğilimlerde olan kişilerden oluşturulduğunu bugün net olarak görmek mümkün. Bu düzenlemeyle birlikte Akademi’nin öğretim kadrosu ve öğrencileri arasında başlayan cemaat örgütlenmesi hızı kesilmeden 1991 yılına kadar giderek artmıştı. Polis Koleji. yıllar içinde neredeyse kesintiye uğramadan sürdü. henüz polis okullarına gelmeden önce. 1980 darbesi sonrasındaki uzun ANAP iktidarında da. daha orta öğrenim sırasında cemaatçi eğitim kariyerlerinin başlangıcı olan Işık Evleri’ndeki telkinlerde lise ya da üniversite öğrenimleri sırasında nerelere girmeleri gerektiği belirleniyordu. Polis Akademileri Fethulahçı örgütlenme merkezi Emniyet içinde örgütlü olduğu artık kuşku götürmez bir gerçek olan Gülen cemaatinin 1970’lerin ortalarında başlayan planlı teşkilatlanması. 1988-89 öğretim yılında Polis Akademisi’nin 42 . gelecekte Türkiye’yi yönetecek kadroların yetişmesi planı olan “Altın Nesil” projesi kapsamında eğitim yoluyla bürokrasiye girmiş Işık Evleri’nden mezun öğrencilerden polislik mesleğine yönlendirilenler de 1987-91 yılları arasında Polis Akademisi. Emniyette cemaate yapılan güzelliklerinden birisi de 1980’lerin sonunda gerçekleşmişti. Polis okulları ve bazı emniyet daire başkanlıklarında etkili olmaya başlamıştı. Daha önce sadece Polis Koleji’nden mezun olanların devam edebildiği Polis Akademisi’nin ilk ve son sınıflarına dışarıdan da öğrenci alınmasına ilişkin yapılan bu düzenleme emniyet içindeki sistematik Fethullahçı örgütlenmenin de miladıydı. Gülen cemaatinden gelen baskılarla 1984 yılında Polis Akademisi Yasası’nda yapılan bir değişiklikle lise ve üniversite mezunlarına doğrudan Polis Koleji’ne girme imkânı tanındı. O dönemde Turgut Özal’ın da.Başkanlığı. Hatta Anayasa Mahkemesi’nin Dışişleri mensupları için verdiği bir karardan da yararlanarak askerlik sürelerini rütbelerine de saydırmayı başarmışlardı. Cemaatçi emniyetçilerin. Bunda elbette ki sağ muhafazakâr partilerin iktidarda olması etkendi. büyük kısmı Fethullah Gülen cemaatiyle bağlı olan dini itikatları kuvvetli bu çocuklar komiser yardımcısı statüsünde mezun olup üst rütbeli polisler olarak göreve başladı. Bu yasa kapsamında Polis Akademisi’ne gelen ve “özel sınıflarda” verilen 6-9 aylık gibi kısa süreli eğitimlerden sonra. 1980’li yılların ortalarından itibaren de cemaatçiler.

Derken 1993 yılındaki DYP-SHP koalisyon hükümetinin 4 ay süreli İçişleri Bakanlığını yapmış olan Mehmet Gazioğlu. Bu değişikliklerle Emniyet içinden doğacak Altın Nesil’in önünde hiçbir engel kalmamıştı. 1990’lara gelindiğindeyse hedef daha da büyütüldü. yurtdışındaki bu kayıp araştırma görevlilerinin görev sürelerini uzatmasını talep etti. 41 öğretim görevlisini yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere devlet bursuyla İngiltere’ye göndermişti. sınıf emniyet amirinin I.kadrolu eğitim elemanı gereksinimini karşılamak üzere. Polis Okulları da. KOM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve Harekât Daire Başkanlığı da (TEMÜH) isteniyordu. Daire Başkanı olmaları için önlerindeki tek engel olarak kıdem sorunu vardı. “Dört yıldır yurtdışında ne yaptıkları belli olmayan bu kişilerin sürelerinin uzatılması için size bir teklifte bulunamam” diye karşılık verdikten birkaç saat sonra görevinden alınarak APK Kurulu uzmanlığına atanacaktı. Bu yasaya göre. Ünal Erkan zamanında ortaya çıkarılan hileli kura yolsuzluğu ve akademideki öğretim üyelerinin de suçlandığı diğer soruşturmanın ayrıntılarına vakıf olan Erdal. sivil öğretim elemanlarının da. dekan yardımcılığı. Polis Akademisi’ndeki öğretim görevlilerin yerinden etmenin mümkün olmadığı bir yasa çıkarıldı. 9 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu’yla Polis Akademisi üniversite yapısına dönüştürülmüş. enstitü müdürlüğü gibi idari görev almalarını da bu yasa sağlıyordu. yani istekleri dışında başka bir yere atanamayacaktı. öğretim üyeleri kendileri talep etmedikçe. Sadece sabretmek gerekiyordu. sınıfa çıkması için dört yıl beklemesi gerekiyordu. iki yıllık Polis Meslek Yüksek Okulu haline getirilerek Polis Akademisi’ne bağlanmıştı. Yeni yasayla mevcut eğitim kadrosuna. Bakan Gazioğlu’na. 4 yıl sonra eğitim durumlarının ne olduğuna ilişkin Büyükelçilikler kanalıyla öğrenim gördükleri üniversitelerden yapılan araştırmada ise birçoğunun yeri dahi belirlenememişti. İşte o dönemde. Artık bu kadroların Emniyetin en kritik birimleri olan ve adeta fiili genel 43 . ANAP’ın yine hükümet ortağı olduğu DSP ve MHP’yle birlikte 28 Mayıs 1999’da kurulan kurulan 57. Emniyet kadroluların yanı sıra. 1997-98 öğretim yılında da Akademi Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilen 20 öğretim görevlisi idari yargı kararının yürütmeyi durdurmasıyla yeniden görevlerine dönerek ve yardımcı doçent ve doçent kadrolarına atanmışlardı. Öte yandan. Nihayet 2009 yılında bu sürede sona ermişti. Ve aradan 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra o dönem mezun olanlar polis teşkilatının en önemli şubelerinde Daire Başkan Yardımcılığı rütbesine kadar çıktılar. eğitim ve öğretimin yanı sıra başkan yardımcılığı. İDB. bu süre uzatımını kimlerin işine geleceğin hemen tahmin etti. tayin açısından neredeyse dokunulmazlık sağlanmış oluyordu. Polis Akademisi Başkanı olan Ümit Erdal’dan. Hükümetin İçişleri Bakanlığını da görevinden alındığı 2001 yılı Haziranına kadar Sadettin Tantan yapmıştı. Çünkü Polis Şûrası kararı ile II. yönetimde bunan akademisyenlerin Akademiye alınacak öğretim elemanları kadrolarını seçme kurullarında ve eğitim müfredatında belirleyici rol oynamaları da sağlanıyordu.

”43 Ünal Erkan anlatıyor 43 Saygı Öztürk. Zaten gelen ihbarda da “Işık Evleri” kökenli komiser muavinlerinin stratejik görevlere gelebilmeleri için isimlerinin farklı torbaya konulduğu bilgisi verilmişti. Şikâyetlerin ortak noktası. Bu konuyla ilgili bir ihbarın İçişleri Bakanı Kalemli’ye dek ulaşması üzerine de Ünal Erkan. Erkan’ın göreve geldiği ilk günden itibaren önüne gelen şikâyetlerin en çoğu Polis Akademisi’yle ilgiliydi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) Ünal Erkan’ı atamıştı. Çünkü cemaatle bağlantılı yeni mezun komiser yardımcılarının nereye atanacağı önceden belliydi.müdürlük olarak nitelendirilen İstihbarat. yukarıda anlattığımız. Okyanus Ötesindeki Vaiz. cemaatle bağlantılı gençlerden özel sınıflar oluşturulup 6 aylık eğitimden sonra komiser muavini olarak belirli birimlerde göreve başlatılmasıydı. 1991 yılının Haziran ayında dönemin ANAP iktidarının İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli. Hiç kuşkusuz bu birimi esas cazip kılan ise son yıllarda giderek yaygınlaşan telefon dinlemelerin de tek yetkilisi ve merkezi olmasıydı. Doğan Kitap 44 . muhabere birimleri ile polis okullarına atanıyorlardı. personel. Bu şekilde akademiye giren öğrenciler de komiser yardımcısı olarak mezun olduktan sonra hileli kurayla Emniyet’in istihbarat. En önemli yerler ise Personel ve İstihbarat Dairesi’ydi. Polis görev kuralarında hile Cemaatin ilk örgütlendiği yer Polis Kolejleri ve Akademisiydi. Bu olaya. Bu örgütlenmeyi ilk açığa çıkaran en önemli olay Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde yaşanmıştı. yine cemaat hocaların ve idarecilerinin elinden mezun olanlar Personel Daire Başkanlığı’nın da içinde olduğu bir tezgâhla kilit noktalarda görev alabiliyorlardı. ardından da düşürülen ilk kale Personel Daire Başkanlığı oldu. Akademiden. “Torbaların başında oğluna Said kızına Nur adını verdiği için ‘Nurcuların lideri Said-i Nursi’yi çağrıştıran imam’ diye bilinen emniyet mensubu vardı. Öztürk’ün kitabında anlattığına göre. gece yarısı kura çekiminin yapılacağı Polis Akademisi’nin yolunu tutmuştu. KOM ile Terörle Mücadale ve Harekât Daire Başkanlıkların başında olmaları için bir engel kalmamıştı. yardımcısı Ümit Erdal’la birlikte kimseye haber vermeden. Her biri birbirinden değerli bir stratejik merkez olan bu birimlerden en önemlisi ise yasalara bağlı kaldığı müddetçe görev ve sorumluluk alanının. Gazeteci Saygı Öztürk’ün “Okyanus Ötesindeki Vaiz” isimli kitabında da yer verildi. neredeyse sınırları olmayan İDB’ydi.

yani herhangi bir kayıranı yoksa masa üstündeki torbadan kura çekiyordu. Öğrenciler alınan ifadelerinde Karşıyaka’da bulunan Işık Evi’nde eğitimden geçtiklerini söyledi. Geri kalanları da ayrı bir torbadaydı. Yeni mezunlar içeri tek tek alınıyordu. personel. Belirtilen adrese yapılan baskında verilen bilgilerin doğru olduğu çıktı. eğer kayırılacak elemansa özel torbadan hazırlanmış torbadan kura çekiyordu.” başlıklı yazısında anlatmıştı.. Neler olduğunu Gazeteci Muharrem Sarıkaya olaydan 8 yıl sonra.. Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat 45 . kaçakçılık gibi önemli birimlerde görev almaları sağlanıyordu. ‘Nihayet kuralar çekilmeye başladı’ diye haber aldığımda yanıma Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Erdal’ı alarak sivil bir taksiyle akademiye gttim. “Devlet. Erkan. Gün boyunca çekilmesi gereken akademi mezuniyet kuraları gecenin 24’üne kadar hala çekilmemişti. Fethullah Gülen’i son dönemde ortaya çıkan 44 Nedim Şener. Başkanın önündeki masanın üzerinden bir torba. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatılırken birçok ilde kadro değişikliğine de gidildi. Bizim kolejde okuduğumuz Anıttepe’deki binanın kütüphane olarak kullanılan salonunda. Komiser muavini kura için geldiğinde listeden isimleri işaretlenmiş olup olmadığı kontrol ediliyor.”44 Işık Evleri’nde eğitim Bu şekilde Işık Evi kökenli komiser muavinlerinin. Kura çekimi listesi incelendiğinde isimleri işaretli olanların hepsinin daha önce ayarlanmış torbadan kuralarını çektiği belirlendi. Gariban ise. Çağın Polisi isimli dergide şöyle anlatıyordu: “Kura çekimi sırasında kayırmacılık yapılacağı yönünde duyum almıştım. kaçakçılık. Fethullah Gülen’in ATV’de yayınlanan kasetlerinin ortaya çıkmasından sonra çalıştığı Hürriyet Gazetesinde yayımlanan “Fethullah Hoca’nın Emniyet planı. Bir arkadaşıma öğrenci velisi gibi akademiye telefon ettiriyordum. altındaki sehpalarda da başka torbalar bulunuyordu. Cemaat bağlantılı olmayanların ise karakollar ve sıradan görev yerleri bulunuyordu. masanın altındaki torbalardan birinden çıkan kâğıtla nereye atandığı söyleniyordu. İlgili genel müdür yardımcısı arkadaşımı uyardım.Neler olduğunu Ünal Erkan daha sonra. İçeri giren yeni mezun. neye uğradığını şaşıran cemaatin akademideki görevlileri hakkında tutanak tuttururken hileli kura çekiminin iptal edildiğini duyurdu. Öğrencilerin akademiye girişleri araştırıldığındaysa yüzde 90’ının kolej kökenli olmayıp sonradan yapılan düzenlemeyle Akademi’ye ilk ya da son sınıftan başlayan öğrenciler olduğu tespit edildi. Her bir torbada istihbarat. cemaatin isteklerine göre belirlenen illerde istihbarat. trafik gibi birimler için lazım gelen sayıda kura kâğıtları vardı. bir heyet tarafından kura çekim işleminin sürdüğünü gördüm. polis koleji.

” diyerek hileli kura skandalını anlatan Sarıkaya. Akademi ve kolejde cemaat saflarına giren öğrencilerin daha sonra emniyet içinde atama şube. Erkan. Işık Evleri’ndeki gizli toplantılarındaki din eğitimlerini anlatıyordu.kasetleriyle mi tanıyor? EGM’nde 8 yıl önce yaşanan bir operasyon. Verilen bilgilerin doğruluğu ortaya çıkıyor. İşin sorumluları hakkında soruşturma açtırıyor ve mahkemeye sevk ediyor. Polislik eğitimi verilen akademi.”45 “Fethullah’ın Copları” Burada bir parantez açarak. polis koleji. 46 . 24 Haziran 1999.Bu öğrencilerden bazılarını sorguya çekiyor. ardından Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ne atanıyor. Evde Fethullah Gülen’e ait kitaplar.. Bu konu ilerleyen bölümlerde işlenecektir.. kolej ve okullardaki Fethullahçı örgütlenme ve bu örgütlenmenin kucağına düşen öğrencilerin Işık Evleri’nde neler yaşandığıyla ilgili en ayrıntılı bilgiler ilk kez Fethullah’ın Copları isimli kitapla gün yüzüne çıkmıştı. videokasetler ve başka bazı yayınlar bulunuyor. daha doğrusu bu cemaat evleri ile polisler arasındaki ilişkiye dair birkaç anekdot aktarmakta fayda var. bu soruyu yanıtlıyor. 9 ay görevde kalıyor.. Aradan geçen zaman içinde o dönemde görevden el çektirdiği kişilerin hemen hepsinin Emniyet’e döndüklerine tanık oluyor...Erkan. “. Öğrencilerden biri şu itirafta bulunuyor: “Biz Karşıyaka Semti’nde Fethullah Gülen Hocaefendimizin açtığı ışık evinde toplanırız. Emniyete atılan Fethullahçı tohumu 45 Hürriyet Gazetesi. Geniş çaplı bir operasyon başlatıyor. Orada eğitim alırız... Açtırdığı soruşturma dosyaları ise kayboluyor.. Karşıyaka’daki adrese baskın yaptırıyor. okul içinde örgütlü cemaatçilerle arası olmadığı gibi Cumhuriyet gazetesi okuyup Zülfü Livaneli’nin kasetini dinlediği gerekçesiyle sicili bozularak atıldı. Polis akademisi ve İstihbarat Dairesi gibi kritik noktalara getirilerek Fethullahçıların yararı için kullanıldığına ilişkin tespitler de içeren Kındıra’nın kitabı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Fethullahçılar hakkında başlattığı emniyet içinde ve devlet kurumlarında yapılanmasıyla ilgili soruşturmada da faydalanılan bir kaynak olmuştu. Kendisi de 1986 yılına kadar Polis Koleji ve Polis Akademisi’nde 7 yıl eğitim gören Zübeyir Kındıra. hocasından öğrencisine dek Fethullahçıların usulsüzlük ve baskı yöntemlerini. İletişim Fakültesini bitirdikten sonra gazetecilik yapmaya başlayan Kındıra 1999 yılında yayımlanan kitabında. Hem de bugün birçoğu kritik noktada oturuyor. Muharrem Sarıkaya’nın yazısında da geçen Işık Evleri’yle.

baskı ve dayanaksız suçlamaları ile sicilim bozulduğu için ayrılmak durumunda kaldım. Su Yayınları 47 . bu Fethullahçı topluluğun içinde. Bazılarımız okula döner dönmez. güçlenmesini ve polis içinde egemen bir güç olmasını yakından izleyebildim. genç beyinleri yıkamak için ”eğitim ve öğretim” amacıyla kullandığı ve Gülen örgütlenmesinin temeli olduğunu vurguladığı Işık Evleri’nin “Şarj Evleri”. Fethullah’ın Copları. benim ilk namazımda yanımda duranlar ve onların anlayışı tarafından Emniyet Teşkilatı’ndan uzaklaştırıldım. Gülen’in vaazlarında ve kitaplarında “Ahir zamanda gelerek dini tahrip eden deccalin bir daha hortlamak üzere öldürüldüğü ev” diye sıkça geçen cemaatin hücreleri durumundaki Işık Evleri’yle Polis Koleji ve Akademisine giren her yeni öğrencinin mutlaka tanıştığını ve en 46 Zübeyir Kındıra. birlikte görünmekten. Emniyet Teşkilatı’nın en kritik üst yönetimlerinde bulunduklarına tanık oluyorum. O gün o evde. Bu nedenle evi nurla. o evde benimle birlikte olanların. “İbn-i Erkam Evleri” gibi adlarla anıldığını da yazıyordu.”46 Cemaatin nur saçan hücreleri: Işık Evleri Kındıra kitabında. Polis Koleji’nin uygun ikliminde. Sahabe olan yani Hazreti Muhammed döneminde yaşamış bir Müslüman olan İbn-i Erkam’ın adının bu evlerle birlikte anılmasının özel bir nedeni olduğunu belirten Kındıra bunu. Ama benimle birlikte o gün o eve gidenlerin birçoğu iyi birer Fethullahçı oldular. “İslam tarihçilerine göre. Benim gibi birçok arkadaşım da bu topluluktan uzak durdu. orada yaşadıklarımızı ve o günleri hiç unutmadık. Ama yalanlarla. cemaatin kendi ideolojisine göre insan yetiştirmek. birçoğumuz daha ilk hafta sonu izninde. nereye ve neden gittiğini bilmeden bir ’Işık Evinde’. gazeteci olarak o gün. gizlice götürüldüğümüz o evleri. Hemen uzaklaşıp. Ayrıldıktan sonra da. yani ışıkla dolmuştur” diye açıklıyordu. konuşmaktan kaçındığı bir dönemde Muhammet’i evine almıştır. Said-i Nursi’ risalesi dinlerken buldu kendisini. kurtuldum. ‘korunmaya’ alındı. Ben de o evlerden birine götürülenlerdendim. polis teşkilatının içindeki Gülen cemaatinin giderek büyümesini. üst sınıflara ya da komiserlere durumu anlatıp.Emniyetin içine “Fethullahçı tohumu” atılmasının ilk günlerine tanıklık eden biri olarak cemaatin “kendilerinden olmayanları saf dışı bırakma” yöntemlerini yaşamış biri olduğunu da belirten Kındıra kitabınin önsözünde şunları yazıyordu: “14 yaşında Polis Koleji öğrencisi olarak Emniyet Teşkilatı’na girdim ve 1986 yılında bu örgütün elemanlarının. Kolej ve Akademi yıllarından bu yana arkadaşlığım süren polis dostlarımla bu konuda sürekli görüş alışverişi içinde oldum. Bu dostlarımla ilişkilerim ve onların yaşadığı ve tanık olduğu olayları aktarmaları sayesinde. İbn-i Erkam herkesin dışladığı. Polis Koleji ve Akademisi’nde geçirdiğim 7 yıl boyunca. polis içinde bu örgütün varlığını net olarak gördüm. Yıllar sonra.

Resmi ve özel öğrenci yurtlarında anarşi kol geziyordu. Çünkü o tarihlerde bu evlere gidenler ve orada yetişenler artık.. Cemaate tavır alan öğrencileri koruyan komiserlerin süratle tayinlerinin çıkmasıyla yalnız kaldıklarını. içlerinde Allah’ın anıldığı huzur dolu evlerden bahsedilen Nur suresi olmuştur.” Şikâyet edene hem işkence hem tarikatçı soruşturması Yedi yıl boyunca kendisi ve bazı arkadaşları tarafından konuyla ilgili şikâyet dilekçeleri vermelerine karşın tarikat bağlantısı saptanarak Emniyet Teşkilatından uzaklaştırılan bir tek kişiye tanık olduğunu aktaran Kındıra. o tarihlerde bunu engellemek ya da soruşturma açmak için doğrudan ve ciddi sayılabilecek bir girişim yapılmadı.çok giden topluluğu oluşturduğunu söylüyordu Kındıra. Daha ilginç olan ise cemaatçileri şikâyet edenlerin. ’tehlike’ olarak algılanan bu evlerle ilgili inceleme. kendi aralarında ev tutan bazı öğrencilerin. Çünkü henüz rahatsızlık verecek bir boyuta ulaşmamıştı ve ’rejime yönelik tehlike’ oluşturacak bir yanı olduğu düşünülmüyordu.” 48 . şikâyetlerini işleme koyan komiserlerin de bir hafta içinde okuldan tayin ettirildiğini de kitabında anlattı. şikâyet dilekçesi verdikleri için de cemaat tarafından “komünist” diye sakıncalılar listesine alınarak dayak ve göze kolonya dökmek gibi işkencelere katlanmak zorunda kaldıklarını anlattı. tanıdık öğrencilerle beraber evler tutup kalmalarını tavsiye ediyor. kaldıkları o evlere verilen addı. Esasen Işık Evi tabiri. Vaiz olarak görev yaptığım bu dönemlerde vaazlarıma ve sohbetlerime gelen öğrencilere ve velilere. Bu tavsiyemde fikri ilham kaynaklarımdan biri de. Bütün bunlardan uzak kalmak isteyen masum öğrenciler de iflah edilmiyor ve mağduriyete uğratılıyordu. toy öğrencileri çeşitli sohbetlerle “kıvama getirdikten” sonra hafta sonları izinlerinde birer tarikat eğitim merkezi olarak işleyen Cebeci. Bu evlere giden birçok Polis Koleji öğrencisi olduğunu tüm öğrenciler ve okul yönetimi de biliyordu.. Aydınlıkevler. amacından saptırabilecek güce sahip oldular. Yıllar geçtikçe devletin hemen tüm kurumlarında ve yargı organlarında. bu ‘Işık Evleri’ ile ilgili açılacak soruşturmaları engelleyebilecek. Demetevler. Keçiören. 47 Fethullah Gülen kendisi ABD’deyken Ankara 2 Nolu DGM’de tutuksuz yargılandığı davada avukatları aracılığıyla yazılı yaptığı savunmada Işık Evleri’ni şöyle anlatmıştı: “12 Eylül 1980 öncesinde üniversiteli öğrenciler sağcı solcu şeklinde kamplara ayrılmıştı. Nakşibendî tarikatlarının ‘dershane’ adı verilen evleriydi bunlar. böylece terörden uzak kalabileceklerini söylüyordum. Ancak. Başlarındaki en rütbeli kişinin “okul imamı” olduğu cemaatçi üst sınıftakilerin aldıkları talimat uyarınca. Sonraları ’Işık Evleri’47 olarak literatüre geçecek ’Nurcu Tarikatı’nın evleri başta olmak üzere Süleymancı. “tarikatçı olduklarına ilişkin şikâyet” üzerine soruşturmadan geçmesiydi. Abidinpaşa gibi gözden uzak yerlerdeki kenar semtlerde bulunan Işık Evleri’ne götürüldüğü anlatılan kitapta şunlar yazıyordu: “Ankaralı olmayan bazı öğrenciler de gidecek bir ‘ev’ bulmuşlardı. araştırma hatta soruşturma açılabildi. Ama biraz geç kalındı.

“Atatürk’ü Samsun’a Vahidettin gönderdi. MGK’ya sunulan belgelerde ‘Fethullahçı’ olarak gösterilen polisin. Ancak 48 Zübeyir Kındıra.’ydi. Ama büyük çoğunluğunun adı kayıtlara Fethullahçı olarak geçti” diyordu. Kuşkusuz. düşmana karşı hazırlık yapması için görevlendirmişti. “Osmanlı’nın güzelliğinden. ancak günümüzde uygulanan Batı hukukunun adaleti sağlayamadığını. İslamın yüceliğinden çok eşliliğe. “1979 yılında hazırlık sınıfına başlayan öğrencilere yönelik ’adam kazanma’ yöntemi henüz birkaç yıllık yeni bir uygulama olsa da başarıyla yürütüldü. O yıldan sonra da bu operasyon hız ve güç kazanarak sürdü. amir ve müdürlerinin büyük çoğunluğu bu dönemde Işık Evleri’nde yetiştirilenlerdir. o dönemde Işık Evleri’ne gidenlerin hepsi Fethullahçı olmadı. “Çalışan kadınların hepsi orospudur” Kındıra kitabında isim isim polis eğitim kurumlarındaki Fethullahçı örgütlenmenin sorumlularını da deşifre ediyordu.C. Işık Evleri’nin tedrisatından geçenlerinin zaman içinde kritik görevlere geldiğini de belirten Kındıra. komiser. Şer’i hukukun adaleti tam olarak yerine getirdiğini. yalanlarla öğrenci götürenler ve bu grubun içinde olanların hemen tümü hala Emniyet Teşkilatı içinde en kritik noktalarda görev yapıyorlar. Gidip. Parasını da o verdi. Fethullah’ın Copları. ileri sürerdi”48 deniyordu.Polis okulu ve koleji öğrencilerinin her hafta sonunu dualar okunup namaz kılınan. o dönemdeki çalışmaları ve ilişkileri gün geçtikçe daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.’nin bir ders sırasında. çoğunu kendisinin uydurduğu hikâyelere dayanarak. Bu polislerin adları. MİT kayıtlarında. Müfettiş raporlarında. ilişkilerini ve çalışmalarını bugün de sürdürdükleri biliniyor. B. Cumhuriyet döneminin nasıl toplumda dejenerasyona yol açtığından söz ederdi. 2001 yılında ilk baskısı yapılan kitapta polis okulu ve akademisi öğrencileri ya da hocaları olarak adları geçenlerin daha sonra emniyet içinde yürütülen Fethullah Gülen soruşturmalarında da karşısına çıktığını örneklerle anlatan Kındıra’nın adını andığı isimlerden biri de Polis Koleji ve Akademisi’ne 12 Eylül sonrasında atanan öğretim üyelerinden Türk Dili ve Edebiyatı derslerine gelen B. Su Yayınları 49 . Bu kişilerin.C. Nurculuk öğretilerinin anlatıldığı derslerin işlenip Fethullah Gülen’in vaaz kasetlerinin dinlenildiği bu evlerde geçirdiğini belirten Kındıra 1979 yılı ve izleyen yıllarda Işık Evleri’ne öğrenci götürmenin sistemli bir hale geldiğini de söylüyordu. daha sonra Emniyet Teşkilatının önemli kademelerinde görev yaptılar. 80’li yıllarda Işık Evleri’ne yeni öğrenci götüren ve ders aldıranlar arasında olanlar. 1979 yılında Gülen’in Şarj Evleri’ne. tek çeşit yemek yenmesi gerekliliğinden Atatürk’ün yanlışlarına kadar her alanda düşüncelerini anlatırdı. (Bu isim rumuz mu olsun acaba?) Coşkun’un derslerde edebiyat ya da Türk dilinden söz etmek yerine daha çok “hayat dersi” anlattığı öne sürülen kitapta.

Kındıra ve kendisi gibi öğrenci olan Mutlu arasında Fethullah Gülen’in duasını ezberlemeyle ilgili geçen diyalog şöyleydi: “‘Eğer Hoca efendinin duasını okursan. Ender.’nin dersi terk ettiğine kitabında Yer veren Kındıra. Süt gibi aklanınca.. çalışan kadınların erkeklerle aynı ortama girip.’yle (isim sorunu: bence dava açılmasını engellemek için xxx diye analım) kendisi arasında geçen ilginç bir hikayeyi anlatılıyordu. Bilal Coşkun. tiyatro sinema gibi yerlere gidip. sınavda 5 puanın garanti. yoldan çıktığını ileri sürdü. Bu olay okul yönetimine ve bayan öğretmenlere yansıdı. mescide gidip namazını kılmalısın. Fethullah’ın Copları. Önce aklanman gerek. İsmail’in..C. Fethullah’ın Copları. B. yüzüme baktı: ‘Olmaz. Yine tartışma çıktı. Ta ki. risale ezberlemelisin.’nin rengi attı. ‘o kadar kolay değil’ der gibi. Polis Akademisi’nde de aynı şeriat propagandası yapmayı devam etti.C. günah işleyeceğine bizimle birlikte eve gelip. Su Yayınları 50 Zübeyir Kındıra.N.C.Çalışan kadınların hepsi orospudur.M. son sınıf öğrencisi N. Ayhan’ın dersleri kötüydü. hem çok ham. Duayı ezberlediler. Vahdettin’e ihanet etti” demesi üzerine aralarında kendisinin de bulunduğu bazı öğrencilerin gösterdiği tepki üzerine B. sözleşmesi iptal edilene kadar. Hanefi Avcı’nın tutuklanmasına giden süreci başlatan kitabının yayımlanmasından sonra kendisiyle 49 Zübeyir Kındıra. hakkında soruşturma açılıp.. B. Ondan sonra bu duayı sana da veririm. Su Yayınları 50 .C. hala TBMM’de.Atatürk.Polis Koleji’nde ders verdiği öğrencileri mezun olup Akademi’ye gidince. heyecanla tezini savunuyordu: . duayı veririm. Geri kalan 5 puanı da kendin alırsın artık’ dedi.Benim annem ebe.’”50 Cemaat emniyetten güçlü Birgün Gazetesinden Onurkan Avcı’nın 26 Ağustos 2010’da. B.”49 Dua ezberleyene 5 puan Akademideki hocaların yanı sıra cemaat örgütlenmesi içinde sorumlu olan öğrencilerin de yer verildiği kitapta N. hafta sonları kız peşinde koşacağına. Sen bunu nasıl dersin? B. öyle şey! Sen.C. Ayrıca. birden ayağa fırladı ve başladı bağırmaya: .M. “Bir başka dersinde ise kadınların çalışmasının dinimizce yasak olduğunu. Refahyol hükümeti döneminde Başbakanlık müşavirliği kadrosuna geçirildi. şimdi her sınavda yüksek not alıyorlar’ diye de duanın gücünü ve inandırıcılığını vurgulamaya çalıştı. hem de kapkarasın.M. bu tarihten sonra. ’Bak. ders dinlemen gerek. ‘Peki. Bizden uzak durmamalısın... Ver o zaman ben de okuyayım’ dedim.

Ama bildiğim bir şey var ki. EGM Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 1991/313 51 Birgün Gazetesi. o dönemde Polis Akademisi’nin deyim yerindeyse bir “cemaat yuvası” olduğunu ortaya koyuyordu. Telekulak operasyonu da buna örnek gösterilebilir. Fethullah Gülen hakkında dava açılmasına rağmen. önce kendi yanlarında ve yakınlarında tuttukları Ülkücü kökenli polisleri de saf dışı etmek için aynı karalama yöntemleriyle suçlamaya başladılar. Ülkücü kökenli polisler de bunu tıpkı Hanefi Avcı gibi. yıllar sonra fark ettiler. 26 Ağustos 2010 51 . Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü. “Cemaatin siyasi iktidardan da güçlü bir konumda bulunan. demokrat. CIA koruması ve katkılarıyla.yaptığı röportajda Kındıra. senelerdir gücü hakkında yayınlar yapılan cemaatin artık dış desteğe ihtiyaç duymayacak bir güce ulaştığını ve kendisinden olmayanların tamamını tasfiye etmeye yönelmesine bir karşı duruşu da simgeliyor. cemaat ile kolkola görünmüş hatta cemaatin hedefine hizmet eden operasyonlara imza atmış olabilir. yönlendiren bir güçte oldukları konuşuluyorken. ulusalcı kesime yönelik operasyonlar yaptılar. kendilerinden olmayanları karalama ve yok etme sistemlerini. 26 Ağustos 2010 52 Birgün Gazetesi. “Cemaatçi polisler. Avcı’nın cemaatin avı olmaya mahkum olacağını vurgulayan Kındıra. abesle iştigal etmektir”51 diye açıklıyordu. siyasi iktidara etki eden. örgütü hakkındaki soruşturmanın ‘soruşturmaksızın’ takipsizlikle sonuçlanması ve bu takipsizlik kararı gerekçe gösterilerek Gülen hakkında beraat kararının Emniyet tarafından verilen belgeye dayandırılması unutulmamalıdır”52 diyordu. cemaate dokunan yanar. cemaatin Emniyetten güçlü olup olmadığını tartışmak. Daha okul sıralarında başlayan bu ayrıştırma. kendi kadrolaşmalarını tamamlayabilmek için önce Atatürkçü. Yapılan baskınla genel müdür gözünde de açığa çıkan Akademi’deki Fethullahçılarla ilgili bizzat Ünal Erkan’ın görevlendirmesiyle müfettişler inceleme başlattı. Bu bağlamda Hanefi Avcı’nın son çıkışı ve 2010 Ağustos’unda yayınlanan kitabı. aktif birimlerde daha da katı bir şekilde sürdürdüler. Hanefi Avcı gibi ‘devletçi’ polisleri de bir süre kızdırmadılar ama güçlenince pasifize etmeye başladılar. Sadece bürokratik yaşamına son vermek zorunda kalması gibi bir fatura ile kurtulabilirse sevinmelidir. devlet ve iktidar içindeki kadrolaşmasıyla önemli bir güçtür ve önceki örneklerinde olduğu gibi Avcı da. cemaatin avı olmaya mahkûmdur. Ümit Erdal’ın Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı dönemde başlatılan bu soruşturma. öğrenci olduğu dönemde temelleri atılan emniyetteki Fethullahçı kadrolaşmanının geldiği noktayı. Dahası güçlendikçe. Avcı da bu nedenle bir müddet cemaate yakın gibi algılanmış. Fethullahçılara ilişkin yapılan ilk önemli çalışma Şimdi yeniden hileli kura olayına dönelim. Cemaat arkasına aldığı ABD desteği.

görevin yerine getirilmesinde siyasi düşünce. Ancak bu isimlerin yanı sıra. Kazım Önder’den oluşan Yüksek Disiplin Kurulu. Polis Akademisi’ndeki soruşturmayı açtıran Ünal Erkan 9 ay sonra OHAL Bölge Valisi olarak görevinden ayrıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 163’ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Yukarıda da anlattığımız gibi. Kimi zaman açılan soruşturma ve davalar da bürokratik rekabet olarak kamuoyuna yansıyınca sonuçsuz kaldı. Tespit edilen isimlerin cemaat oluşumunun içinde yer aldıkları konusunda yetkililerin kuşkusu yoktu. felsefi inanç. Polis Akademi’sini cemaate teslim eden bir karar imza attı: “Emniyet mensupları hakkında yukarıda açıklanan suçlamalardan dolayı düzenlenen soruşturma dosyası kurulumuzca incelendi. sosyal. bu düşünceyi benimseyen öğrenciler ile benimsemeyen öğrenciler arasında ayırım yaptıkları. 52 . Nurculuk faaliyetinde bulundukları iddia edilmiş. “Sayın bakanım tam 4 yıl önce Polis Akademisi adına İngiltere’ye 41 kişi gönderilmiş. 1993 yılında 4 ay gibi kısa bir süre İçişleri Bakanlığı yapan Mehmet Gazioğlu’nun döneminde. Polis Akademisi’nde derslerine girdiği öğrencilere kıyas yapmak suretiyle İslam Hukuku’nun batı hukukundan üstün olduğunu. maddesine muhalefet ederek Cumhuriyetin niteliklerini. laik ve ekonomik düzeni değiştirmek suretiyle Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek. şer’i düzenin bugünkü düzenden daha mükemmel olduğunu empoze ettikleri. Birlikte yürüttükleri operasyonda görev alan Polis Akademisi Başkanı Ümit Erdal ise 1 yıl daha aynı görevde kalabildi. Bunların nerede olduğunu Büyükelçilikler ve öğrenim gördükleri üniversitelerden araştırdık. hatta korunması bu kişilerin izlerini kaybettirmesine neden oldu. Emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak”la suçlandı. Bu soruşturma raporuna dayanılarak haklarında idari işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen öğretim üyeleri. Adı geçenlerin. çoğu cemaate yakın araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması isteğine karşı çıktığı için görevinden alınan Ümit Erdal APK Kurulu uzmanlığına atandı. “Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Bu konuyla ilgili ceza alanlar ise hep soruşturma açtıranlar ya da yürütenler oldu. kaymakam ve bürokratların araştırılmaması. Sanık Emniyet mensupları hakkındaki suçlamalar yürürlüğe giren kanunun 1. Bakan Gazioğlu’nun uzatma isteğine.sayılı ve Başmüfettiş Ahmet Nihat Dündar ve Müfettiş İzzet Sezgin Şenel imzalı raporunda Akademi’deki Fethullahçı öğretim üyeleri isim isim saptanmıştı. maddesiyle affedildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamil Tecirlioğlu. Halit Karabulut. Bakanın yurtdışındaki. Ancak Yılmaz Ergun. Polis Akademisi’ne dışarıdan öğrenci alımını sağlayan düzenleme uyarınca gelerek eğitimleri sonunda mezun olup göreve başlayan ya da dil eğitimi için yurtdışına gönderilen polis. Necdet Adıbelli. siyasi. hukuki. din ve mezhep ayrımı yapmak.” Aslında ortaya çıkan raporlar emniyetteki Fethullahçı yapılanma diye adlandırılan oluşumu bugünden 20 yıl önce ortaya döken tutarlı bir çalışmaydı.

Okyanus Ötesindeki Vaiz. uzatma yazısını da yazmam” diye karşılık vermesinden 2 saat sonra APK’ya atandığına dair yazıyı masasında buldu. ikincisinde de 93 zanlı hakkında Ankara DGM Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Birkaç ay sonra da. Sen misin cemaaten ayrılan? Akademi son sınıfta iken mezuniyetine 1 gün kala disiplin puanı düşürülerek atılan R. dönemin Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun zamanında Emniyet teşkilatı içindeki Fethullahçı yapılanmaya ilişkin iki yeni soruşturma açılmış hatta bu soruşturmalarla ilgili 1992 yılında iki ayrı fezleke hazırlanmıştı. Geride kalanlara da ulaşılabilmesi için çalışmalar sürdürüldü. Kızağa çekilerek etkisiz kılınan Erdal. Fethullah Gülen’le birlikte Akademi dışından cemaat üyelerinin de aralarında bulunduğu çoğu emniyet görevlisi olan ilkinde 102. okulda faaliyet gösteren ve kendisinin de içinde yer aldığı cemaat yapılanmasından çıkması üzerine haksız biçimde sicil puanı düşürülerek atıldığını 53 Saygı Öztürk. 1991 yılında Akademi’de yaşanan hileli kura olayıyla ilgili başlattıkları soruşturmadan.Çoğunun yerlerini belirleyemedik. 4 yıldır yurtdışında ne yaptıkları belli olmayan bu kişilerin.. soruşturma ve suç duyuruları Polis Akademisi’nden sicil puanı düşürülerek atılan R. soruşturmalar açılmıştı. ölene kadar da önemli bir göreve atanmadı.Y. sürelerinin uzatılması için size bir teklifte bulunamam. Fethulah Gülen’in adının geçtiği fezleke Polis müfettişleri İsmet Sezgin Şenel ile Nihat Dündar’ın. Polis Akademisi’ndeki 1988-1991 yılları arasındaki gelişmeleri değerlendiren yazı. Doğan Kitap 53 . (Bilin diye yazıyorum kullanmayın Rafet Yılmaz) isimli öğrencinin Ankara İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmenin durdurulması istemli dava üzerine açılmıştı. Bu iki müfettişin özellikle bu görevden sonra meslek hayatlarını sürünerek geçirdiği emniyette her zaman konuşulan bir şehir efsanesine döndü. Müfettişler Şenel ve Dündar’ın soruşturma raporunu “yanlı” hazırladıkları gerekçesiyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. birkaç kişiye ceza verilmesi dışında tatminkar bir sonuç çıkmamıştı.Y. Suçlama üzerine müfettişlerle ilgili açılan soruşturma sonucu Dündar ve Şenel’in dosyalarını “tarafsız” biçimde hazırladıklarına dair rapor düzenlense de ikisi de kızağa alınmış ve bir süre sonra da emekli olmuşlardı.53 EGM Ünal Erkan’ın görevlendirmesiyle hileli kura incelemesini yapan müfettişler İzzet Sezgin Şenel ve Ahmet Nihat Dündar hakkında da inanılmaz bir iftira kampanyası başlatılmış. İsimleri belirlenerek kurumdan uzaklaştırılanlar buzdağının görünen yüzüydü.

tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Teşkilatımız içinde de örgütlendiği. kendilerine yakın olarak üzerindeki ajıtasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedirler. Gelecekte Emniyet Teşkilatının bürokratlarını oluşturacak Polis Koleji öğrencilerinin. “Çok Gizli” ibareli raporda şunlar yazıyordu: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın demokratik. Örgütün yapılanmadaki temel stratejisine bağlı olarak. Birkaç yıl sonra da tüm Türkiye’nin konuştuğu Emniyet teşkilatı içindeki skandallar ardı ardına patlayacaktı. Cemaat kılıçlarını çekmişti.öne sürüyordu. 54 . devlet dairelerinin önemli yerlerine yerleşme planını. en tabandan uygulamaya koymaları teşkilatımızda da gözlenmektedir. buna rağmen sempatizan kadroları ile bağlarını zayıflatmamak için toplantı ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye son derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir. Ancak bu iki suç duyurusundan da sonuç alınamayacak ve Ankara DGM takipsizlik kararı verecekti. özellikle hareket noktası olarak seçtiği Polis Kolejleri. laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerinin değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal “Fethullah Hoca’nın talebeleri” adlı örgütün. Teftiş Kurulu’ndan gelen yazıya bağlı olarak askıya aldıkları. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip-tarassut ve tahkikatlarda. bazı emniyet mensuplarının illegal faaliyetleri hakkında bilgi istemişlerdi. Talep üzerine dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tuncer Meriç’in imzası bulunan 4 sayfalık bir rapor 10 Mart 1992 tarihinde “gereği yapılmak” üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmiş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da bilgi amacıyla ulaştırılmıştı. İddialar üzerine açılan soruşturmalarda sonunda da iki ayrı fezleke hazırlanmıştı. Çünkü suçlananlar teşkilattaki Fethullah Gülen örgütlenmesini ortaya çıkarmaya çalışan emniyet yetkilileriydi ve bu savaşın galibi de her zaman olduğu gibi cemaat yanlıları olacaktı. Emniyet raporlarından Fethullah örgütlenmesi Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan’ın suçüstü yaptığı hileli kura olayından sonra görevlendirilen polis müfettişleri İsmet Sezgin Şenel ile Ahmet Nihat Dündar’ın Polis Akademisi’ndeki Fethullahçı yapılanmayla ilgili başlattıkları bu yeni soruşturma çerçevesinde İDB’den. koleje seçimden itibaren her aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. Polis Akademisi ve Polis Okulları içindeki faaliyetlerinin. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet İDB’ce yapılan her iki suç duyurusunda da “Fethullah Gülen’in Talebeleri” isimli bir örgütün Emniyet teşkilatı içinde örgütlenme çalışmaları yürüttüğünden bahsediliyordu. Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50’sine yakın bir kesimi ile çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları.

a) İvedik Caddesi 406/A Karşıyaka 55 .B. 1. Yapılan bu toplantılarda masumane sohbet ve çay partilerinden sonra Nur Külliyatı ile ilgili kitapların okunması ve açıklamaları yapılarak Fethullah Gülen kaset ve videoları seyrediliyor. -Cebeci. sınıf öğrencisi A.Örgütün yapılanmadaki temel stratejisine bağlı olarak. dönem ve okul imamları ve kadrolarının denetiminde görüşleri doğrultusunda eğitilmektedirler. Sokak A/4 bloktaki yerleri kullandıkları tespit edilmiştir. Sokak’ta köşede bulunan ev ve Örnek Mahallesi Faik Suat Caddesi 7. teşkilata mensup kişilere ait evler ile bu işler için kamufle edilmiş eğitim evleri mevcut. örgüte karşı asıl sorumlu olan dışarıdan bir üniversite öğrencisidir.F. en tabandan uygulamaya koymaları teşkilatımızda da gözlenmektedir. Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri ile bağlantılı oldukları sanılan şahısların adresleri aşağıya çıkarılmıştır. koleje seçiminden itibaren her aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. -Abidinpaşa. Genelde Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerini birbirleri ile karşılaştırmamaya özen gösteren idareci kesim öğrencilerin Abidinpaşa Tıp Fakültesi Caddesi Şadırvan Sokak 4/a adresinde bulunan Terzi S.A. -Keçiören. Demeteveler 12. sınıflar sorunlusu SBF Kamu Yönetimi 3. Örgütün tüm yurt sathında çeşitli görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde ailelerinin izni ile yetiştirilen zeki. buna bağlı olarak yine soy adı tespit edilemeyen Hukuk Fakültesi 4. Ö. devlet dairelerinin önemli yerlerine yerleşme planını. çalışkan öğrencilerin meslek okullarına yerleştirilme planından Polis Kolejleri de payını almıştır. Örneğin: Ankara Polis Koleji 3. Polis Kolejinin ve Akademisinin sorumlularıdır. sınıf imamlarının belirlediği adreslerde 5-6 saatlik bir eğitim çalışmasına katılmaktadır. öğrencilerin konulara olan yatkınlığına göre değişik gurup toplantılarına katıldıkları gözlenmiştir. -Demetevlerde. Sağlık Koleji öğrencilerinin ise. Cadde 21. -Yenimahalle. Bu öğrenciler Polis Kolejlerine geldiklerinde hiyerarşik sıra içinde sınıf.A. Sınıfların ve okulun kendi bünyesinde sorumlu imamlarının olmasına rağmen.. Ankara’da: -Dikmen Sokullu. sınıf öğrencisi Tarık. Gazi Üniversitesi Arap Dili öğrencisi S.’nin dükkânında sivil elbise giymelerini ve daha sonra toplantı evlerine gitmelerini sağlamışlardır. Cumartesi ve pazar günleri öğrenciler. Gelecekte Emniyet Teşkilatının bürokratlarını oluşturacak Polis Koleji öğrencilerinin.

K.D. telefon irtibatlarını asgaride tuttukları. kendi örgüt mensupları arasında söylenmektedir. emir ve direktifleri kendisinden aldığı. B. Konuların müfettişlerce araştırıldığının duyulması. kendi görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren evler.K. özellikle konuyu gündeme getiren müstafi Polis Akademisi öğrencisinin kendisini 56 . Ankara ili ve ilçelerinde. No: 17 3.B.A. Ulus Konya sokak Bursa Han No: 7 5) N.Blok Kat: 2 Demetevler 4) A. Kamu kurum ve kuruluşlarına kendi fikirleri doğrultusunda bulunan şahısları yerleştirmede tavassutta bulundukları başarı elde ettikleri. Atatürk Anadolu Lisesi Din dersi öğretmeni K. isimli şahsın yazıhanesine sık sık gidip geldiği gözlenmiştir. b) 1. isimli şahsın olduğu. zengin esnaflar ile para toplamak amacıyla yapılan toplantılara Himmet toplantısı adının verildiği. haftanın değişik günlerinde il dışında düzenlenen toplantılara katıldığı.D. Yapılan araştırmalar sırasında Geçit Sokak Cebeci Ankara adresinde arkadaşları ile beraber kalan Komiser Yardımcısı İ. Sokak 39/1 Demetevler 7) Z. Cadde 16/7 Karşıyaka 2. bu tip toplantılara bizzat kendisinin iştirak ettiği. Sokak 5. Cadde 33. işlerini yaptırabilmek için rüşvet ve hediyelere başvurdukları söylenmektedir. 33.Ö. Özel Elif Sitesi İvedik Caddesi 36.Ö. 12. Cadde Merkez Apt.(ismi rumuz olacak) Demetevler12.G. Fethullah Gülen ile direk irtibatı olduğu. Amaçlarını hizmet için önlerine çıkabilecek engelleri aşmak amacıyla değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaştıkları. Sokak D Blok No: 34 Demetevler Hukuki konularda kendilerine yardımcı olan Avukat A. Blok 25/24 Demetevler 6) S. okul ve pansiyonların bütün iaşe giderleri. özellikle esnaf kesiminin toplantılarına katılarak esnaf üzerinde sempati uyandırdığı böylece maddi çıkar teminini kolaylaştırdığı kendisinde habersiz hiçbir işin yapılmadığı. Sokak Özel Elif Sitesi 4. önemli haberleşmelerde kurye kullandıkları. örgütlenme çalışmalarını yönettiği. taraftarlarınca kendisine Ankara’nın Valisi dendiği. Fethullah Gülen grubunun Ankara Liderlerinin.’nin muhtelif zamanlarda diğer illerden yanına gelen aynı fikir ve düşünceleri paylaştığı arkadaşları ile sohbetler yaptığı duyumlanmıştır. 4. Azerbaycan’a gruplar halinde kendi fikir ve düşüncelerini empoze edebilecek nitelikli elemanlar gönderildiği. harcamalarının kendisi tarafından yapıldığı.Ü. Cadde 3.

hukuku. okulu 57 . Emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı. Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek” ve “Görevin yerine getirilmesinde siyasi düşünce. felsefi inanç. Zanlılar 1987- 1991 yılları arasında Ankara Polis Akademisi’nde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca.Y. Akademi içinde faaliyet gösteren dinci bir gruba katılmadığı gerekçesiyle haksız biçimde sicil puanı düşürülerek atılan R. EGM Polis Teftiş Kurulu tarafından fezlekeye dönüştürülerek Ankara DGM Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı. bilahere okulda bulunan örgüt organizasyonuna mensup dini inanç ve esasları temel kabul edip faaliyet gösteren kişiler tarafından kendisine yaklaşılarak. diğerleri de cemaatin Ankara İmamı olarak bilinen bir lise din öğretmeni ve bir başbakanlık görevlisiydi. din ve mezhep ayrımı yapmak. “Okula girdikten sonra geçmişte olduğu gibi dini vecibelerini yerine getirmeye devam etmiş. “Cumhuriyetin niteliklerini. Fezlekede.EGM. B. Zaman içerisinde malum grubun sorumlularıyla ters düşmesi üzerine bu teşkilat tarafından dışlanmış ve okul idaresinin de söz konusu grubun görüşlerine yakın hareket etmesi sonucu. örgüt taraflarına aktarmış olması çalışmalarımız sırasında sık sık karşımıza çıkmış ve hareket imkânımızı kısıtlamıştır.koruyabilmek için müfettişlikte vermiş olduğu ifadeleri.05. isimli öğrencinin İdare Mahkemesi’ne açtığı dava üzerine kurum içinde soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.” Teftiş Kurulu’nun tespit ettiği Fethullahçı polisler Yürütülen soruşturmalar sonunda hazırlanan raporlar. kişinin bazı zaaflarından da yararlanılarak söz konusu grubun içerisine dâhil edilmiştir.0.01/15-92 sayılı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın fezlekesinde 8’i Polis Akademisi’nde görevli öğretim görevlisiyle Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görevli biri emniyet amiri 90 polis ve kurum dışından 3 kişinin daha adları zanlı olarak yer alıyordu.06. Bu grubun içerisine girdikten sonra.’nin 1987’de Polis Akademisi’ne girdiği belirtilerek. siyasi. sosyal.Y. tutum ve davranışlarda bulunmak”la suçlanıyordu. Kurum dışından zanlı listesine girenlerden biri Fethullah Gülen. Her ne kadar ifadelerde belirtilen konuların doğruluğu tartışılmaz bir gerçek ise de bunların delillendirilmesi zaman içerisinde mümkün olacağı kanısı ile her türlü takip ve tarassut’a devam edilmektedir. Mezuniyetine 1 gün kala atıldı Fezlekede hem mağdur hem de tanık olarak adı yazılan R. eğitim çalışmalarına katılmış ve okulun son sınıfına kadar aynı grubun içersinde faaliyetine devam etmiştir. laik ekonomik düzenini değiştirmek.

Y. devletin varlığının temel koruyucusu ve kollayıcısı olan Emniyet Teşkilatında da amaca uygun bir örgütlenmeye gidildiği müşahade edilmektedir. gerek tarafımıza verdiği ifadede gerekse kendi el yazısıyla yazdığı mektuplarda. Elde edilen bilgi ve verilere göre operasyona yönelik daha geniş bir inceleme ve tespitin yapılması amacıyla.K. Bu örgütlenmenin yapılanması eğitim faaliyetleri ve illegalitesi hakkındaki hususlarda itiraflarda bulunmuş olan R. teşkilattaki diğer eğitim kurumlarına atanarak. siyasi iktidarı bir ihtilal hareketiyle ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim aşamasına giren bu örgütün. makamın emirleri üzerine konu İDB’ye aktarılmış.Y. Polis Akademisi başta olmak üzere. tarafından verilen bilgilerin doğru olduğu saptanmıştır.Y. 1991 yılında Emniyet Genel Müdürü olan Ünal Erkan’ın Emniyet Teşkilatında geniş çaplı yönetim değişikliği yapması üzerine de. bu birimin yaptığı araştırmalarda da R. Başta Emniyet Teşkilatının gelecekte lokomotifi olacak olan ve teşkilata yön verecek.’nin.’nin verdiği bilgiler ışığında itiraf ve mektuplardaki konular üzerinde tarafımızdan geniş bir araştırma çalışması yapılmış ve ifadelerinin doğruluğu elde edilen belge ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. İDB’nin tespitlerinde de yer aldığı anlaşılmaktadır. okuldaki faaliyetler hakkında bir ihbar mektubu yazdığı anlatılan fezleke şöyle devam ediyordu: “Müşteki R.bitirme sınavlarına bir gün kala disiplin puanlarını düşürmek suretiyle okuldan atılmıştır” denildi.Y.’nin de ifade ettiği gibi mevcut durumdaki amacın hedefe ulaşacak ve devlet kademesindeki belli kadrolara yeterli elaman yetiştirmek olduğu ifade edilmektedir.Y. Amaca ulaşmak için pratiğin esas hareket noktası olarak kabul edilir. Teori bir siyasi hareket için gereklidir. R. amir kadrosunu yetiştiren Polis Akademisinde illegal bir yapılanmaya gidildiği.’nin ifadesinde belirttiği ve devre imamı İ. temel hareket noktası Said-i Nursi tarafından kurulan ve onun çeşitli fonksiyonlarından biri olan Fethullah Gülen tarafından organize edilmektedir. Bu amaçla. uzun 58 . Devletin temel nizamını dini inanç ve esaslar üzerine oturtmak amacıyla faaliyet gösteren ve stratejik amacına ulaşmak için bir örgüt yapılanması içerisine giren. Bu grubun nihai hedefi olan siyasi iktidarı ele geçirmek amacıyla çeşitli örgütlenme birimlerine girdiği gözlenmektedir. kademe kademe mezun olan örgüt görüşüne göre militan veya sempatizan durumuna getirilen kişilerin.Y. Örgüt içerisinde çalışmış R. Emniyet teşkilatının birçok kademesinde bulunan şahısların Fethullah Gülen grubunun görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. İsim isim emniyetteki Fethullahçılar Bunun üzerine İdare Mahkemesine başvuran R. ile birlikte gittiği Demetevler ve diğer semtlerdeki değişik amaçlarla kullanılan konutların.

K.Ş.K. A. İ. L. ifade etmiştir.’nin notere giderek. H.C. H.Y. F..’yle karşılaştığını ve kendisine cemaati karşısına almaması gerektiğini söylediğini. adlı tanıklar tarafından açıkça ifade edilmektedir. A. Noterliğine tarafımızdan müracaat edilerek.. A. Öğretim üyelerinden sanık durumunda olan. B.C.T.Y. R.Y. İ. T. R. H. C. kendisinin de bu teşkilatın gücünden korktuğunu. R. A.Y. söz konusu tanıkların tamamına yakını R.K. F.C.B. Yine Akademi son sınıfta branşlar ayırımında.U. şahısların tanık olarak bilgilerine başvurulmuş. İ.O.C.. çünkü bu örgütün kendisini okuldan attırdığını.T. B. A. Y. E.vadeli bir program uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. C.Y.T. Yine Akademi son sınıfta branşlar uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir.F.K. Her ne kadar sanık sıfatı ile ifadesine başvurulan söz konusu öğretim üyeleri iddia ve isnatları reddetseler bile tanık ifadelerine göre.K. derslerle ilgisi olmasa bile sürekli şeriat düzenini övmeye gayret sarf ettiklerini belirtmiştir... ne yapmam gerekiyor diye sorduğunda da. E. 59 .Ş. S. Notere birlikte giderek bu raporu ‘ifade beyannamesi’ başlığı altında noter kâtibine yazdırdıklarını ifade etmiştir. İ. bu kişilerin şeriat düzeninin daha iyi olduğunu empoze ettiklerini bütün tanıklarca ifade edilmiştir.T. M. ders verdikleri sırada şeriat düzenini savunduklarını öğretim üyelerinin din ve felsefi inanç ayırımı yaptıkları hususu. M. Bu teorisyen kadrosuna okul idarecisi durumunda olan H. C.S.E’den oluşan bir teorisyen kadronun bulunduğunu. bunun üzerine A.’nin ifadesinde. şeriat düzenin kurallarının daha iyi.İ.B.T. L. açıkça görülmektedir.A. R. A.T A. kanunlarının ve nizamlarının derme çatma olduğunu belirten öğretim üyesi kişiler haklarında tanıklık yapabilecek aynı dönemlerde Akademi’de okumuş. Polis akademisinde genellikle üyesi olan A. İDB’de görevli A.Ö ve A. R..Y. önceki yazdığı ihbar mektubunun yalandan ibaret olduğu konusunda tutanak tanzim ettirilmesi gerektiğini belirttiğini. M.İ. A. bu örgüt hakkında yazmış olduğu mektuptan haberleri bulunduğunu belirttiğini.E ve İ.G. Daha sonra alınan bilgiler üzerine Ankara 18. A. A.Y.O. bu belge elde edilmiştir. bu gruba mensup öğrencilerin daha çok siyasi kısıma ayrıldığı belirtilmektedir.K. S.B. birlikte ihbar mektubunu inkâr eden bir rapor yazdıklarını. R K ve C. Emniyet Müdürü A.Ç.T.İ.Y. T. Ö. ifadesinde bu örgüt tarafından tehdit edildiğini.’nin Altındağ Emniyet Amirliğindeki Lojmanlarda bulunan evine giderek.Y’nin ders konularının işledikleri sırada mevcut rejimi yererek şeriat düzenini övmek suretiyle hoş göstermeye çalıştıklarını ifadesine başvurulan.’nin ifadelerini doğrulamıştır. Yine tanık İfadelerinde bu öğretim üyelerinin öğrenciler arasında ayırım yaptığı. Müşteki tanık R.B.T’ın yardımcı olduğu belirtilmektedir. E. Uyarı üzerine endişeye kapıldığını. bilahare Maltepe semtinde bulunan 18.T.

Y. Müfettişliğimizce soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine söz konusu grup içersinden rahatsız olanlar olmuş. yurtlar açan.T. tarafından A.’nin nişanlısının evine gitmesi müştekiyi. Bu sebeple Sanık A.T.T. bu kadar aktif davranması düşündürücüdür. sorulan soruya senaryo olarak nitelendirmekte ve R.)’nin ifadesinde belirttiği örgütün yayın organı olan Zaman gazetesinde soruşturmayı yürüten müfettişler aleyhine ‘Komplocular ne yapmak istiyor?’ başlığı adı altında iftira ve isnatlarda bulunulmuştur.Noterde A. kendi evinde ‘İhbar mektubuna neler yazmıştın?’ diyerek defalarca sorduktan sonra. (R.’nin gizli kalması gereken hususların açıklığa kavuşmaması için böyle bir faaliyet göstermesi dikkate şayandır.’nin evinde el yazısıyla yazılarak.T. A.T.)’nin ifadesine göre.C. Fethullah Gülen’in genel sorumlu. Kaldı ki talimatlı olarak alınan ifadesinde.’nin ifadesinin doğruluğunu belgeleyen bir husustur. Anayasa ve düzenini değiştirmek isteyen yerine şeriat düzenini hâkim kılmak arzusunda olan ve bunu bir ihtilalle gerçekleştirmek isteyen. Söz konusu örgütün amacına ulaşmak için ve bir örgüt niteliği kazanmak için hiyerarşik ölçüler içersinde gerek sivil gerekse Emniyet Teşkilatı’nda örgütlendiği elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.’yle birlikte yaptıkları belge. Bu da göstermektedir ki A. T. Bu durum R. A.Y. bu amaçla eğitim yapan. ‘Cemaati karşına alma’ diyerek dolaylı olarak tehdit etmesi. Genel Müdürlüğümüzce Genel Müdür adına yapılan açıklama ile müfettişlerin soruşturmayı usulüne uygun ve hukuk kuralları içersinde yürüttüğüne dair haber ile iddialar tekzip edilmiştir. Vali diye adlandırılan il sorumlularının altında birçok kurum ve olanda örgütlenmeye gittikleri müşahade edilmektedir. de diğer sanıklar gibi belirtilen suçu işlemiş bulunduğu mevcut bilgi ve delillere göre sübuta ermektedir. Bu amaçla.Y.Y. dershane adı verilen evlerde eğitim yaptıran bu yurtların altında karate kursu adı altında yakın dövüş öğreten eyleme dönük pratik eğitim yaptıran bir örgüt olduğu ifade edilmektedir. bahse konu grubun bütün faaliyetleri konusunda bilgi sahibidir ve ilgilidir. Bahse konu teşkilatla bağlantısı olmayan birinin kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuda. buna bağlı bölge sorumluları bunların altında da il sorumluları olduğu anlaşılmaktadır. müşteki tanık R.. mevcut T. R. T.’n in anılan grupla bağlantısını açıkça ortaya koymaktadır.’yle birlikte noterde düzenlettiği belgeyi ifadesine eklemektedir.Y. bahse konu örgütün Fethullah Gülen’ in görüşleri doğrultusunda hareket ettiği.Y. müfettişliğimize sunulan belgedir. (R. ayarlandığı anlaşılan noter kâtibine belge tanzim ettirilmesi A.’nin. tutanak düzenletmesi bilahare resmiyet kazandırmak için birlikte notere gidilmesi ve önceden belirlenip. 60 .

sınıflar sorumlusu olarak da Kom. Ö.” İki suç duyurusuna 6 yıl arayla takipsizlik Büyük bir titizlikle hazırlanan EGM Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 28 Şubat 1992 ve 28 Eylül 1992 tarihli 102 ve 93 kişiyi kapsayan suç duyurularına Ankara DGM Başsavcılığı takipsizlik kararı verecekti.K.Ö. F.Adli Sınıf imamının A. R. B. İ. Maddesinin kaldırılmış olması nedeniyle takipsizlik hükmü verildiği belirtilen kararda. Atatürk ilkelerine ters düşecek görüşleri savunmak suretiyle devletin siyasi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara uydurma çalışmalarıdır. “Polis Akademisi’nde ekserisi öğretim görevlisi veya emniyet mensubu olan sanıklara isnat olunan suç.E.T..A. buna bağlı olarak para sorumlusunun M.. aidat toplanması şakirde dedikleri mensuplarına kod isim verilmesi yayın faaliyeti.Hoca’nın. sorumlu tayini. A.Genel bir teşkilatlanma.K.E.. elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır. .. görev bölümü. H.T.İ. Yrd.’nin sorumlu olarak görev aldığı alınan ifade ve belgelerden anlaşılmaktadır.D.B.M. A.C. İkinci fezlekeyle ilgili karar ise 6 yıl sonra 20 Mart 1998’de yine takipsizlikle sonuçlanacaktı. Sosyal bir Hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal Fettullah Hoca’nın talebeleri adlı örgütün.T..’nin bulunduğu yine Polis Akademisi öğrenci kesiminde 3 ve 4 sınıflar sorumlusu olarak Kom.Ş.B. yine bunların altında yardımcı imama bağlı olarak siyasi sınıf imamının M. TCK’nin meşhur 163. Atatürk milliyetçiliğini zayıflatacak. DGM ilk suç duyurusuyla ilgili yürüttüğü 1992/256 hazırlık sayılı soruşturmayla ilgili 14 Ekim 1992’de takipsizlik kararı verdi. C..Trafik Sınıfı imamının Z. ülke genelinde olduğu gibi.İ. Kişilerin dinsel amaç ve yasal 61 ... . ve S.T.S. teorik ve pratik eğitim yaptırılması gibi hususların uygulanması tam anlamıyla ideolojik literatürde illegal bir örgütlenmenin varlığını ortaya koymaktadır.. O. Yine öğretim üyeleri olarak A. Örgütün koyduğu kurallar çerçevesinde de Emniyet Teşkilatında illegal bir örgütlenmeye gidildiği..K. Y. M. C. Ankara DGM Başsavcılığı tarafından verilen her iki takipsizlik kararının gerekçesi de aynıydı. 1. EGM’de de M.K. yukarıda bahsedilen meslek mensuplarının suçları kanıtlanmış olacaktır. illegalite. K.K.K. ve 2. A. ve H. T. yardımcı imamın İ.K. Laik..’nin bunların altında da 4.İdari Sınıf imamının M. kitap sorumlusunun Z. R. teşkilatımız içerisinde örgütlendiği bu sebeple devlet güvenliğini ilgilendiren bir faaliyetin akamete uğratılması ve suçluların fiillerinin subuta erdirilmesi amacıyla yapılacak operasyondan sonra.’ nin adı geçmektedir.. M. Anayasasının Demokratik. üyelere para cezası uygulanması mensuplarının kişisel haklarını müdahale. Fethullah Gülen’e bağlı olarak İç Anadolu bölge sorumlusu K.. Bu şahsa bağlı olarak da Polis Akademisi’nde İ.T. C. sınıflar sorusu Devre imamı İ.’ nün yer aldığı..

Ancak burada yanlış olan bir durum yoktu.17498 sayılı yazı ile tahkikat evrakına fezlekeyi de ekleyerek disiplin yönünden gereğinin yapılması istemiyle EGM Hukuk Müşavirliği’ne gönderdi. TCK’nın 163. Sicil Affı Kanunu’nun çıktığı tarih 7 Temmuz 1992’den 53 gün sonra af kapsamına alınıyordu.06. Yüksek Disiplin Kurulu’ndan böyle bir sonucun çıkacağını tahmin ettiklerinden mi bilinmez müfettişler fezlekelerini de Sicil Affı çıktığını ve zaten 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 163.1992 tarihinde kabul edilip 07. Yine fezlekenin (b) 62 . Bu nedenle ortada suç yoktur” deniliyordu. haklarında suç duyurusunda bulunulan zanlıların eylemlerinin idari suç kapsamında da olması nedeniyle 7 Eylül 1992’de 91/101. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. maddesinde. maddesinde hükme bağlanmış iken. Sicil affı. Ama o engel de ilginç bir biçimde. “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar hariç” diyerek zanlıların suçlandığı fiillerin af kapsamına dâhil edilmediğinin de altı çiziliyordu. laikliğe aykırı olarak devletin içtimai veya iktisadi veya siyasi. Buna karşın yapılan çalışmalar devletin temel düzenini değiştirip mevcut sistemi dini esasa uydurmak amacına yönelik olursa. hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet tesisi teşkili suçu. af kapsamının yasanın çıkmasından önce çıkan suçları kapsadığı belirtildikten sonra.sınırlar içinde kalmak kaydı ile istedikleri faaliyette bulunmaları yasaların teminatı altındadır. maddeyi kaldırdığını göz önünde tutarak hazırlamışlardı. Ancak başka bir sorun vardı. Kendilerini kapsamayan Sicil Affı’ndan faydalandırıldılar Ankara DGM’nin adli soruşturmada haklarında takipsizlik verdiği zanlıların önünde bir başka engel olan idari soruşturma vardı. Fezlekenin netice ve kanaat bölümünün (a) fıkrasında zanlıların TMK’nin 1.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3817 sayılı Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Kanun’un 1.07. yöneltilen suçlama tarihinden önce çıkarılan bir sicil affına zanlıların dâhil edilmesiyle aşıldı. suçun işlendiği tarihi gözönünde tutuyordu. bu madde 3713 Sayılı Kanun’un 23. EGM Yüksek Disiplin Kurulu söz konusu dosyayla ilgili kararını 7 Ocak 1993’te verdi: “Sanık Emniyet mensupları hakkındaki suçlamalar 18.” Yani 23 Ağustos 1991’de başlayıp 28 Ağustos 1992 tarihinde tamamlanarak adli ve disiplin yönünden müfettiş teklifleri getirilen ve aynı gün suç duyurusunda bulunulan soruşturmanın zanlıları olan Emniyet görevlileri. EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı. Maddesiyle af edildiğinden dosyanın kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına dayanak oluşturan Sicil Affı Kanunu’nun 1. maddesinde tanımlanan suçu işlediklerinin sabit olduğunu ve bu çerçevede işlem yapılması gerektiğini vurguluyorlardı.

ne yapılmalıdır belli değildir. hiç bir makam bu disiplin tüzüğüne bakarak kimseyi cemaatçı olduğu için suçlayıp. yine cemaat mensubu emniyetçilerin soruşturulduğu ve ilerleyen bölümlerde yer vereceğimiz bir başka olay sırasında öğrenildi. Cemaat üyesi hangi şartlarda olunur. Cemaatçilerin nasıl korunduğuna örnek teşkil eden bu olay da ancak 1999 yılında. din ve mezhep ayrımı yapmak. Maddesi uyarınca meslekten ihraç cezası teklif edildi. Teklifte bulunmasının ardından yapılan 22 Temmuz seçimlerinden sonra da Adalet Bakanı olamadı. Emniyet mensupları arasında bu yolla ayrım yapıcı tutum ve davranışta bulunduklarının belirlendiğini” bu fiillerin de Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar kapsamında olduğunun da altını çizmişlerdi.fıkrasında ise zanlıların görevlerini yerine getirirken. Ancak böyle bir suçu tanımlayan düzenleme olmadığı için ceza verilemedi. ne yapılırsa suç olur. CMUK değiştirilmeden yapılırsa da ortaya çıkan sonuç bugünkü Ergenekon davası gibi düzmece olur” diyordu. Bu konuyla ilgili görüş aldığımız üst düzey bir emniyet müdürü bu “hatayı” vurgulamakla beraber konunun başka bir yanına vurgu yapmanın daha doğru olacağını söylüyordu: “Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde cemaat üyesi olmak diye bir suç tanımı yoktur. “Siyasi düşünce. “Bu nedenle cemaat örgütlenmeleri TMK kapsamına da girmez.” TMK’nin 1. felsefi inanç. O yüzden açılan soruşturmalarda hiç bir müfettiş. ceza veremez. 2000 yılında ortaya çıkarılan Hizbullah/Davet grubunun yargılamasını yaparken terör suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Harekat Daire Başkanlığı’na sordu. Hangi cemaatin silahlı eylemi olduğu tespit edilebilidi ki bugüne kadar. Olmadığına yönelik rapor verildi. maddesinin de. Mesela Malatya DGM. İlginçtir bu konuda yasal düzenlemeyle gidilmesini isteyen ise Adalet Bakanı olduğu dönemde Cemil Çeçek’ti. Bu ayrıntılı ve adeta yol gösterici fezlekeye rağmen zanlılar suçlanmalarından 53 gün önce çıkarılan bir yasa kapsamında affedilmiş oldu. Bu nedenle hukuksuz bir karar alan ve haklarında disiplin soruşturması açılması gereken Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de zaman aşımı sayesinde kurtulmuşlardı. Cemaat mi devlet mi? Ya da devlet cemaat mi? 63 . bir fiilin terör suçu olması için birden fazla kişinin silahlı olarak örgütlenip cebir ve şiddet içeren eylemler yapmasını şarta bağladığı anımsatan üst düzey emniyetçi. 1991 ve takip eden yılda sürdürülen cemaat soruşturmalarında bazı personele Disiplin Tüzüğü’nün 8. Hiç bir İstihbarat Daire Başkanlığı yasada yazılı olmayan suçtan dolayı belli inanç grupları hakkında kendi kafasına göre suç raporu düzenleyip operasyon yapamaz. Çünkü silahlı eylemleri yoktu ve yasa böyle tanımlıyordu.

Uzun yıllar üst düzey emniyet müdürü. hiçbir personelimi inançlarına göre tasnif ederek. Bu şekilde hazırlanmış kimi listeler de bizzat cemaate yakın olan kişilerce kamuoyuna sızdırılıyor ve bu şekilde 64 . laik.Y. tarikatçı. sadece inanç sahibi oldukları için soruşturulan bu personeli “koruyan” Sabri Uzun yıllar sonra. Fethullahçı olarak bilinenler kendilerini “ülkücü.Açılan soruşturmalar ve suç duyuruları nedeniyle o dönemde görevden el çektirilen emniyet görevlilerinin neredeyse tamamı. Fethullahçılık ya da genel adıyla irticacılıktı.’nin suçladığı cemaat içinde yer alan polisler tarafından tehdit edildiğine yer verilmişti. Fethullahçı oldukları gerekçesiyle soruşturulan bu personelin birçoğunun görev yeri ise İDB’ydi. Bu görevlendirmeleri dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun. Ama bugünlere gelindiğinde yapılanlara bakıldığında şimdiki örgütlenmeyi o günlerde görememişim” diyecekti. Bu durum öyle bir hale gelmişti ki kim Fethullahçı kim değil bilinemiyordu. ihbar mektuplarında yazdığı suçlamaların her birinin kendisine tehdit ve vaatlerle imzalattırıldığını savunacaktı. de güçlü olanı o zaman görmüş ve cemaatin isteklerini yerine getirmişti. şimdi sıkça eleştiri konusu olan polisteki Fethullahçı yapılanmayı kıracak fırsatların nasıl acemice yapılmış hatalar ya da iktidar kavgaları yüzünden ya da bizzat hukuksuzluğu soruşturacak olanların hukuk dışına çıkması nedeniyle bir yere varmadığını da anlamamızı sağlıyor. Anlatacağımz sebepler. “O tarihlerde bu adamların sadece görevleriyle ilgilendim.Y. DGM’nin verdiği “takipsizlik” kararıyla gerekçelendirecekti. hatta İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapmış ve açılan birçok soruşturmaya tanık olmuş bir yetkilinin anlatıklarından yola çıkarak bu sebeplerin neler olduğunu irdelemekte fayda var.Y. bugünkü kadar yaygın olmasa da emniyet içinde “mesleki rekabet” gibi görünen yöntemlerin başında geliyordu. En önemli suçlama ise tarikatçılık. Ergenekon soruşturmalarının hemen öncesinde ve soruşturma sırasında sıklıkla karşımıza çıkan ihbar mektupları gönderilmesi. Fethullahçı” suçlamalarıyla ihbar mektupları yazıyorlardı. Bildik bir yöntem: İhbar mektupları Hileli kura soruşturmasının böyle sonuçlanmasının başka sebepleri de vardı elbet. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın fezlekesinde de R. Yürütülen soruşturmaların kaynağı durumunda olan R. O dönemde cemaatçi bir yapının içinde örgütlü olmaktan çok. demokrat” kimliğiyle gizliyor ve cemaatten olmayanları İDB’den uzaklaştırmak için “irticacı. cezalandırma yöntemini seçmedim. Bir tarafta devletin Emniyet Müdürlüğü’nün yöneticileri bir tarafta da teşkilat içinde örgütlenmeye çalışan cemaatin mensupları bulunan bu kavgada R. de polislik mesleğine dönenler arasındaydı. kendilerini kapsamayan Sicil Affı Kanunu’ndan da faydalanarak ve açtıkları davaları kazanarak teşkilata hem de kritik noktalardaki görevlerine döndü. Ancak yürütülen soruşturmalarda verdiği ifadeleri.

laik” görünümlü cemaatçilere de boşalan bu kadrolara yerleşme fırsatı doğacaktı. Türkiye’deki tüm emniyet müdürlüklerinin istihbarat şubesinin bağlı olduğu birim olan İDB’ydi. Böylece devletine ihbarcılık yapan “ülkücü. Tarikat ve cemaat dışında kalanlar ise küçük illerde görevlendiriliyordu. Öyle de oldu. Cemaatçilerin en çok örgütlenmeye çalıştıkları yer. laik kadrolar olarak görülünce iş daha da kolaylaştı. İhbar mektupları da devreye girince ortaya çıkan listede. Cemaatçilik değil takunyacılık soruşturuldu 1991 yılında ortaya çıkan hileli kura olayından sonra başlayan soruşturma da. 1991-92 soruşturmalarında Emniyetteki “irticacıları” ihbar eden cemaatçiler de. Zaten o dönemde müfettişler bir yana emniyeti yönetenler de dâhil hiç kisme tarikatla cemaat arasındaki ayrımı bile bilmiyordu”. hileli kuraya karıştıkları için isimleri tespit edilebilenlerin dışında kalanlar takunyalılar listesi oluyordu. “İşin ehli bir kadroya verilmemişti. emniyetin yönetiminde söz sahibi olacakları dönemde kendilerinin önünde rakip olacak ve kendilerinden kurtulmak istedikleri “takunyalıları” listeye ekletmişlerdi. Hileli kurayla ilgili Fethullahçıları tespit etmek amacıyla başlayan soruşturma da bu nedenle takunyalılar soruşturmasına döndü. kurulan tezgâhı farkedemeyenlerin gözünde devletini seven demokrat. Ülkücü ve Fethullahçıların yanı sıra başka tarikatlarla bağlantılı görevliler de çokça yer tutuyordu. Soruşturmayı yürütenlere dolaylı yoldan ulaşarak yönlendiren Fethullahçılar. kıdemlerine bakılmaksızın İDB ve ilgili birimlerde üst düzey görevlere getirilmişti. Örneğin ikisi de 1978 mezunu olan Mustafa 65 . Başkanlık ve bağlı birimlerde ANAP iktidarının Nakşi olduğu bilinen İç İşleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun tarikatlara olan yakınlığıyla Fethullahçılar kısmen de olsa örgütlenmeyi başarmıştı. üst düzey bir emniyet müdürünün dediğine göre. Ve bu isimlerin listelerde yer almasında Fethullahçıların rolü büyüktü. cemaatçilerin ihbarcılık mekanizmasıyla uzaklaştırılmak ve böylece ileriki yıllarda karşılarına çıkabilecek olan olası rakipleri oyun dışına çıkarmak. Bu ihbar mektuplarına dayanılarak hazırlanan listelerde ise sadece gerçekten Fethullahçı olmayanlar yer alıyordu. demokrat. Kilit görevler hep tarikatçılarda Uzun yıllar ülkeyi yöneten ANAP’ın ve ilgili bakanlıklardakilerin tarikatlarla olan bağını fırsat olarak görüp kullanan tarikatçılar.gerçekten cemaat mensubu olanların gizlenmesini de sağlıyordu. Fethulahçıların tek hedefi vardı: Tarikatları ve cemaatçiliği bilen dolayısıyla Fethullahçıların da ne büyük tehlike olabileceğini farkedecek kadrolar başta istihbarat olmak üzere teşkilatın etkili birimlerinden.

Bir başka tanıdık isim de. Önemli illerden İzmir’in İstihbarat Şube Müdürü ise. 1976 mezunu Hanefi Avcı Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü. yıllar sonra Ergenekon davasının sanığı olarak karşımıza çıkan Adil Serdar Saçan’dı. Yine karanlık bir olayla Sakarya Emniyet Müdürü iken tutuklanan Faruk Ünsal ve Hrant Dink cinayetinde adı sıkça geçen ve bu olaydaki ihmali müfettiş raporlarıyla da belgelenen Fethullahçı olduğu da sicil raporunda kayıtlı olan Ramazan Akyürek de İstihbarat Dairesi’nde başkomiser olarak görevliydi. İstihbarat Dairesi’nde görev yapan tanıdık isimlerden birisi Hanefi Avcı’nın kitabında Fethullah Cemaatinin komplosuyla mesleğinden olan ve o dönem Daire Başkan Yardımcısı olan Mustafa Gülcü’ydü. 1975 mezunu İzzet Sezgin Şenel. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı iken ayağı kaydırılan Celal Uzunkaya.Gülcü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı. Ancak Yazıcıoğlu’nun ülkücü meslektaşlarını araya sokmasıyla Saçan İstihbarat Dairesi Başkanlığı Haber Alma Şubesi’ne tayin edilmişti. Bu dönemde İstanbul emniyetinde yaşanan değişikliklerden biri de Adil Serdar Saçan’la ilgiliydi. İstihbaratın tanıdık isimleri O dönemde İDB ve bünyesinde görev yapanlar arasında da yıllar sonra Ergenekon soruşturması ve Hrant Dink suikastı ile Hanefi Avcı’nın kitabıyla beraber sıkça tartışma konusu olan ya da Fethullah Cemaatinin ayak oyunlarıyla emniyetten uzaklaştırılan ya da kızağa çekilen birçok isim görev yapıyordu. 1977 mezunu Muzaffer Erkan. 1974 mezunu Yavuz Tokel. Ülkücü polislerin önemli isimlerden birisi olan Kemal Yazıcıoğlu’nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra ekibi de çeşitli illere tayin edilmişti. ve 1979 mezunu Mustafa Aydın ise çeşitli illerde ve birimlerde etkin olmayan müdürlük görevindeydi. Doğan Kitap 66 . Ancak 1974 mezunu Sabri Uzun Kocaeli.54 54 Saygı Öztürk. Ankara İstihbarat Şube Müdürü de Arif Akkale’ydi. Okyanus Ötesindeki Vaiz. İlk çatlak yaşanıyor Saygı Öztürk’ün Okyanus Ötesindeki Vaiz isimli kitabında yer alan bilgilere göre. Celal Uzunkaya da İzmir İstihbarat Şube Müdürü iken 1979 mezunu Arif Akkale de Ankara İstihbarat Şube Müdürüydü. O dönemde Asayiş Şubesi komiserlerinden olan Adil Serdar Saçan da bu atamalarla kendini Muş’ta bulmuştu. Bu listeye dâhil olanların içinde en iyi görev yeri olan ise kendisinden daha az kıdemli Gülcü daire başkan yardımcısı iken İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan 1972 mezunu Emin Arslan’dı.

baş komiseri Ramazan Akyürek mevlitle ilgili teslim ettiği izleme raporunu işleme koymaması üzerine raporunu bu kez de Daire Başkan Yardımcısı olan Mustafa Gülcü’ye verdi. Celal Uzunkaya. Müfettişlerin yönlendirilmesi ve gönderilen ihbar mektuplarının işe yaradığı Mustafa Gülcü.55 Cemaat istediğini elde etti Kısa süre sonra da “takunyalılar” operasyonu. Hrant Dink suikastı sanıklarıyla karanlık bağlantıları olduğu belirlenen Ramazan Akyürek atandı. İstihbarat Dairesi ele geçirilmişti. Faruk Ünsal.. Adil Serdar Saçan’ın “irticacı” suçlamasıyla görevden alınmasıyla anlaşıldı. İstanbul Valisi Erol Çakır’ın hakkında Fethulahçı olduğuna dair sicil doldurduğu. Böylece İstihbarat Dairesi’ndeki ilk çatlak ortaya çıkmış oldu. Akyürek artık Adıyaman İstihbarat Şube Müdürüydü. Görevden alınmalarından sonra komiser ya da komiser yardımcısı olarak yerlerine atananların neredeyse tamamı Fethullahçılardı. . Doğan Kitap 67 . Dink ailesinin avukatlarının çabalarıyla aklandığı ilk soruşturmadan sonra hakkında yeniden soruşturma açılan Akyürek nihayetinde 55 Saygı Öztürk. Okyanus Ötesindeki Vaiz. 28 Şubat’ta Kocatepe Camisi’ndeki mevlitte görevli polislerden biri de Haber Alma Şubesi komiserlerinden Adil Serdar Saçan’dı. 1992 – 93 yıllarında O. Saçan. hem de ilerleyen yıllarda Fethullahçılık soruşturması yürütecek bir emniyetçinin kefil olmasıyla telafi edilecekti.1989 yılında. Fethullahçıların oyununa geldiğini ilk fark edenler Mustafa Gülcü ve Adil Serdar Saçan oldu. İDB Teknik Şube Müdürü olarak görevliyken. kendisi gibi ülkücü kadrolardan olan Daire Başkan Yardımcısı Halil Tuğ’u.A. aslında irticacı değil milliyetçi bir polis olduğu konusunda ikna ettiği Ramazan Akyürek’i yeniden İDB kadrosuna aldırdı. görevi Daire Başkanı Yıllar sonra İstihbarat Dairesi Başkanlığı için yine Mustafa Gülcü’nün adı geçse de Fethullahçılar bunu engellemek için varını yoğunu ortaya koydu. Nurcuların liderlerinden birisi olan Yeni Asya Gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular’ın Ankara Kocatepe Camisi’nde Sadi-i Nursi için mevlit okutuyordu. Arif Akkale. Hatta bunun için Gülcü’nün daha üst makam olan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmesine bile sessiz kaldılar. tam da cemaatin istediği gibi sonuçlandı. Ancak zarar kısa sürede. Cemaat tek kayıp vermişti: Sivas’a tayin edilen Ramazan Akyürek. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara’da toplanan Nurcular mevlidi bir gösteriye dönüştürüyordu. Sicili Fethullahçı. Gülcü’nün gelmesi engellenen İDB’ye ise tanıdık bir isim.

Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı iken 1993 yılında ölümünden sonra. Bu arada cemaat de boş durmuyor kamuoyu önünde daha görünür olmanın her yolunu deniyordu. tarikatlar ve dini cemaatlerle arasında mesafe bulundurmayan Süleyman Demirel’in bu koltuğa oturmasıyla cemaat artık daha bir rahatlamıştı. Özellikle sol kamuonunu yakından tandığı isimlerle cemaatin temsilcilerinin el ele kol kola fotoğrafları gazetelerde yayımlanıyordu. Bütün politikacıların icazet aldığı cemaat lideri Gülen hakkında 1992’de polisin hazırladığı rapor. Bu buluşma 1980 darbesiyle kapatılan Adalet Partisi’nin devamı olan DYP’nin de köklerinin dayandığı Demokrat Parti’li Başbakan Adnan Menderes’in 1961’de Nur Cemaatinin lideri Said-i Nursi ile görüşmesinden sonra bir cemaat lideriyle bir Başbakan arasında yüzyüze yapılan ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. Her iktidar odağıyla yakın ilişki kurmaya çalışan Fethulah Gülen. kadrolarının 68 .2010 yılında Dink suikastındaki ihmali nedeniyle görevinden alınana dek İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde kaldı. aynı dönemde başında Necmettin Erbakan’ın bulunduğu Refah Partisi’nin de oylarını arttırarak iktidara yakınlaşmasıyla özellikle bürokrasi içinde yer alan cemaatçiler kendilerine yönelik mücadalenin yumuşayacağını anlamışlardı. Faruk Ünsal Sakarya Emniyet Müdürü iken mafya bağlantılı kişilerle ilişkisi nedeniyle yürütülen bir soruşturmada tutuklandı. cemaat oylarının partisine havale edilmesinin peşinde olan Çiller’in de. Fethullah’a dokunan emniyetçi yanıyor Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmasına ses çıkarılmayan Mustafa Gülcü ise kısa süre sonra görevinden alınacaktı. O zaman da tıpkı günümüzdeki AKP iktidarının peşinde koştuğu benzer bir çıkarın. DYP’nin iktidar ortaklığı döneminde Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar tarafından hükümsüz sayılarak işleme konmamıştı. DYP’nin liderliğini yapan Başbakan Tansu Çiller’le de 30 Kasım 1994’de biraraya geldi. Celal Uzunkaya da şaibeli bir muhbirle yaptığı garip telefon konuşmaları gerekçe gösterilerek Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınanlar arasındaydı. onursal başkanlığını Hoca Efendinin yaptığı cemaate ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üzerinden de farklı düşüncelerdeki siyasi ve dini kanaat önderleriyle bir araya geliniyordu. “Ilımlı İslam”ın temsilciliğine soyunan Fethullah Gülen sürekli barış ve hoşgörü mesajları veriyor. Demirel’in yadigârı DYP’nin de iktidarda olması. merkeze çekilmişti. Adil Serdar Saçan Ergenekoncu olmak suçlamasıyla kendini cezaevinde buldu. Başına hiç bir garip olay gelmeyen Arif Akkale ise kızak göreve.

İstanbul illerinde tekrar vaazlar vermeye başlayan Gülen’in günümüzde yazmış olduğu çeşitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdiği 69 . Devletin kendisine tehlike olarak gördüğü aralarında Fethullahçıların da olduğu cemaat ve tarikatlar ile İslami akımların incelenip değerlendirildiği bu iki yayın hem hacim ve hem de içerik yönünden yüzeysel. Ancak eksikliği bilinmesine rağmen bu kitapçık ve bülten Emniyetteki Fethullahçı örgütlenmeye ilişkin sonraki dönemlerde açılacak soruşturmalarda ilginç bir şekilde kaynak olarak yararlanılacaktı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın kendi yayınları arasında olan 1996 tarihli 53 numaralı. 1970’lerin ortasında sızıp 1980’lerde hız verdiği emniyet teşkilatlanmasındaki örgütlenmesinin meyvelerini 1990’larda toplamaya başlıyordu. Gülen hakkında bu tür olumlu raporların çıkmasında. MHP’li Alparslan Türkeş. Adı İstihbarat Dairesi Başkanlığı olmasına karşın hem 1996 yılında yayımlanan kitapçık hem de Temmuz 1998 tarihli İstihbarat bülteninin hazırlanmasında doğrulatılarak onayı alınmış gizlilik dereceli bilgi ve belgeler yerine daha çok açık kaynaklardan yararlanılmıştı. RP lideri Necmettin Erbakan. Hoca Efendi için yapılan değerlendirmeler şöyleydi: “Mahkeme tarafından hakkında takipsizlik kararı verildikten sonra 1989 yılından itibaren İzmir. “İslamda Mezhepler. babasının izinden giderek DP’yi yeniden kuran Aydın Menderes. bir kaç yıl içinde ANAP’ın başında bulunan Mesut Yılmaz. Sadece iktidar temsilcileriyle değil olası iktidar adaylarıyla da bir araya gelen Gülen. tarikat ve dini akımlar” başlıklı kitapçıkta anlatılanlar arasında Nurcular grubu içinde en geniş yer Fethullah Gülen grubuna ayrılan raporda. DSP’li Bülent Ecevit. zayıf. Bülent Orakoğlu’nun başkanlığı dönemi olan 1996 ile. Emniyet’teki örgütlenmenin meyveleri toplanıyor Tüm parti liderlerine ve siyasetlere eşit mesafede durduğunu göstermeye çalışan bir cemaat lideri olarak sahnenin en önünde duran Gülen’in hükmettiği taraftarlarının partileri için oy deposu olarak gören siyasetçilerin ılımlı yaklaşımları nedeniyle kamuoyunda ve devlet katında oluşturulmak istenen “tehlikeli” olmama algısı başarıyla yerine getirilmişti. çelişkili ve de aşırı yetersiz kaynaklardı. Meclis Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk ve Hikmet Çetin de bu görüşmeler kervanında buluşulan isimlerdi. kendisi de cemaat oyunuyla kızağa çekilecek olan Sabri Uzun’un başkanlık ettiği 1998’de Emniyet İDB’nin hazırladığı iki ayrı belgede de hem polisin hem devlet erkânının Gülen cemaatine bakışın değiştiğini gösteriyordu. Emniyette yürütülen cemaat soruşturmalarından bir sonuç elde edilememesi ve hem Gülen cemaatinin hem de başka tarikatçı kadroların teşkilatın kritik önemdeki birimlerinde örgütlenmesinin da payı büyüktü. Ankara. Cemaat.bürokrasi içinde yerleşmesinin peşinde olan Gülen’in de işine gelmişti bu görüşme.

Ülkemiz içerisinde açmış olduğu özel kolejlerin yanı sıra hemen hemen her ilde açılan üniversite hazırlık dershaneleri de yoğun bir eğitim faaliyetleri içerisinde olduğu gözlenen grubun eğitim alanında yurt içi ve yurt dışında büyük başarılar elde etmesi halkın büyük ölçüde bu eğitim kurumlarına rağbet etmesine de neden olmuştur.Dini terör örgütleri: Şiddet hareketelerine girişen örgütler (Hizbullah.gözlenmektedir. bir televizyon ve çeşitli radyo istasyonlarının yine bu grubun görüşleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü de kaydediliyordu.” Raporda. davranışları. eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. “Aşırı sağ ve irticai faaliyetler” bölümünde de İDB’ce Türkiye’deki dini ve irticai konuları 5 ana kategoride değerlendirildiği görülüyordu. Tarikat ve Dini Akımlar” başlıklı kitapçıktakine tıpatıp benzer ifadelerin bulunduğu ikincisi de yine İDB’ye aitti. Kendi amaçlarını. Vasat İCCB gibi) 70 . zamanla yerini yurtlara daha sonra özel okullar ve üniversite hazırlık dershanelerine bırakmıştır. Raporda son dönemlerde toplumun bütün kesimleriyle diyalog kurmakta sakınca görmeyen yaklaşımları ve gençlik içinde gözlenen radikal kaymalara karşı almış olduğu tavırlarıyla da dikkatleri üzerine toplayan Gülen’in. Akyazılılar Vakfı ve Türkiye Öğretmenler Vakfı gibi kuruluşlarla başlayan faaliyetler. . Eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında özel kolejler açmaya başlayan söz konusu grup bu sahadaki başarılarıyla faaliyetlerini yurtdışına da taşıma imkânı bulmuş ve böylece de büyük çoğunluğu Orta Asya Cumhuriyetleri’nde olmak üzere 200’ü aşkın özel okulu faaliyete geçirmiştir. bu kesimler tarafından demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunuculuğunu yapmakla da suçlanmaktadır. yaklaşımı nedeniyle dini motifli terör örgütleri ve radikal dini kesimler tarafından çok büyük eleştiri ve hakaretlere maruz kalan Fethullah Gülen. İlk önceleri öğrencileri barındırmak amacıyla açılan evler. günümüzde hayata geçirilen çok sayıda dernek ve şirket aracılığıyla çok daha geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. değişik görüşlere sahip kesimleri aralarındaki düşmanlıkları bir tarafa bırakarak diyalog ortamı oluşturma gayretlerinin de kamuoyunda yankı bulduğu ifade ediliyordu.” Yukarıda da belirttiğimiz gibi emniyet içinde cemaat aleyhinde açılan soruşturmalarda ilginç bir şekilde kaynak olarak gösterilen ve “İslamda Mezhepler. buna ilave olarak günümüzde iki gazete bir dergi. Sızıntı dergisinin bu grubun en eski yayın organı olduğu. İslami Hareket Örgütü. Temmuz 1998 tarihli 70 numaralı bültenin. devlet kademeleri için imanlı bir gençliğin yetiştirilmesi olarak açıklayan grubun. Raporda hakkında bilgi vermekten çok Fethullah Gülen’in övüldüğü kısımlar da vardı: “Toplumun her kesimini kucaklayıcı tavrı. Ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup genelde. siyasi yelpazede ağırlığını demokratik parti çizgisini takip eden sağ partilerden yana koyduğu da bilinen hususlar arasında yer almaktadır.

Yöneliş. Yurtdışında ve yurtiçinde açılan eğitim kurumları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin mali giderlerinin kurulan şirketler vasıtasıyla karşılandığı bilinmektedir. Her il ve ilçenin durumuna göre yurtdışındaki bir ülkenin veya ülkelerdeki birkaç okulun tüm masraflarını karşılayacak şekilde planlamalar yapıldığı ve masrafların bu şekilde taksim edilmek suretiyle yurtiçinden karşılandığı bilinmektedir. 1970’li yıllarda başlamış olduğu çalışmalarını. “bırakın örgütlensinler ne zarar gelir” demeye getirilen bu bültende de şu değerlendirmeler vardı: “. dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplarca yoğun biçimde eleştirilmiştir. Fecri. Soruşturmayı yürütenlere.Normal inanan halk kitlesi Bültende en çok vurgu yapılan konu Fethullah Gülen grubunun toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurma çabalarıydı. Gülen. dolayısıyla da bu konuların toplumsal huzur ve barışı zedeleyecek ölçüde tırmandırılmasının zararlı olacağı görüşünü savunan F.. F. . (Şafak. Akabe vb) . Kurdoğlu. Son dönemde kamuoyunda önemli tartışmalara yol açan 8 yıllık eğitim ve türban konusundaki uygulamalarla ilgili olarak da. Son olarak. dini değerlerin siyasal hedeflere alet edilmemesi yolundaki telkinleri ve farklı kesimlerle diyalog arayışlarının yanı sıra bilhassa Papa başta olmak üzere Yahudi ve Hristiyan din adamları ile kurduğu irtibatlar nedeniyle de. Süleymancılar gibi) . Gülen 71 . eğitim faaliyetleri ile bu sürece katkı sağlama ve bunun gerçekleşmesi için de ülkede toplumsal barışa hizmet etme olarak açıklayan grubun siyasi yelpazede ağırlığını Demokrat Parti çizgisini takip eden sağ partilerden yana koyduğu da bilinen hususlar arasında yer almaktadır. bilhassa son dönemler itibariyle. Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya çapında önemli bir devlet olma potansiyeline sahip olduğu gerçeğinden hareketle. genelde eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde yürütülen ve değişik görüşlere sahip olan kesimleri birbirine yakınlaştırma yönündeki gayretleri de bu doğrultudaki yaklaşımlarının bir sonucudur. ılımlı islami yorumları. çizgisini hiç değiştirmeden günümüze kadar getiren Fethullah Gülen’in.Gülen. bu tarz meselelerin dinin aslından olmayıp teferruat olduğu. Kendi amaçlarını. Şu anki durum itibariyle ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup. Yeni Asya.Radikal dini gruplar: Henüz şiddet eylemine girişmeyen ve radikal İslami görüşlere sahip olan örgütler.Geleneksel İslami kesimler: Tarikatlar (Nakşî – Kadiri) ve cemaatler Nurcular (F.. geniş açılımlar sergilediği ve toplumumuzdaki bütün kesimlerle diyalog kurma yönünde çaba sarfettiği gözlenmektedir.

Eskişehir Ertuğrul Gazi Lisesi. Bu kazanın ardından ortaya çıkan derin devlet ilişkileri ‘Susurluk’ diye anılır oldu. Fas ve Pakistan gibi ülkelerde okullarının bulunduğu bilinmektedir. Fatih Üniversitesi. İstanbul Safiye Sultan Kız Lisesi. Erzurum Aziziye Lisesi. 3 Kasım 1996’da Susurluk’taki meşhur kazayla devlet-siyaset-mafya üçgeni. Faillerin işledikleri suçlardan 56 3 Kasım 1996’da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde içinde DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak. Emniyetin ikinci Gülen raporunda da. derin devlet diye adı da konularak içindeki birçok kirli çamaşırla birlikte ortalığa saçılmıştı. Gruba ait ülkemizde faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir: İzmir Yamanlar Fen Lisesi. ABD. Ukrayna. Raporu hazırlayan ekibi yöneten Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve soruşturmayı yürüten ekibi bu raporun sızmasına neden olan Telekulak skandalı nedeniyle görevden alındı. Azerbaycan. (13) Ortaöğretim kurumu ve (1) Dil Merkezinin olduğu.56 Türkiye’yi 12 Eylül darbesi sürecine getiren olguları devletten bağımsız düşünen ve yaşananları sadece “sağ-sol çatışmasından” ibaret görmesi istenen kamuoyu. Susurluk protestoları 28 Şubat darbesine evrildi İDB’nin 1996 tarihli kitapçığının yayımlanmasından kısa bir süre sonra. 72 . Denizli Server Lisesi. Kazakistan’da ise (30) Lise ve (1) Üniversite. Bangladeş. Ayrıca yurtdışında. Manisa Şehzade Mehmet Türk Lisesi. Malezya. Arnavutluk. katliam sanığı ülkücü Abdullah Çatlı ile sevgilisi Gonca Us’un bulunduğu 06 AC 600 plakalı Sedat Bucak adına kayıtlı Mercedes otomobil son hızla Hasan Gökçe’nin kullandığı kamyona çarptı. Ankara Samanyolu Lisesi. Erzincan Otlukbeli Lisesi. Bucak yaralı kurtuldu. Irak. Sakarya Işık Lisesi. Romanya. Aydın Nizami Erkek Lisesi. Türkmenistan’da (1) Üniversite. Gürcistan. Çatlı ve Us öldü. Kırgızistan. Kazada Kocadağ. Çemberin en dışındakileri kapsayan göstermelik yargılamalarda kamuoyu vicdanını rahatlatan bir adil süreç işlemedi. hareketin ikinci bir Şeyh Sait isyanına dönüşebileceği uyarısında bulunuluyordu. artık karanlık her olayda devlet parmağı aranmasına ikna olmuştu. Moldova. Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ. Tacikistan. Mersin Yıldırımhan Lisesi. Susurluk sonrasında devlet içinde odaklanmış irili ufaklı çete yapılanmaları deşifre edilse de bu güçlü mekanizmanın odağına inmeye çalışan hiç bir adli süreç hayata geçirilemedi. Kamboçya. Van Serhat Lisesi. cemaatin büyük bir hızla büyüdüğüne dikkat çekilerek. geleneksel ılımlı tavırlarına uygun olarak tutumunu devam ettirdiği gözlemlenmiştir. İstanbul Fatih Koleji.” Gülen’le ilgili emniyet istihbaratın hazırladığı ve olumsuz görüş bildiren bir rapor ise ayrıntılarını ilerleyen bölümlerde anlatacağımız 1999 yılında ortaya çıkan Telekulak Skandalından sonra kamuoyuna sızdı.Grubunun. Özbekistan’da (17) eğitim kurumu ve (1) Dil Merkezinin bulunduğu.

diğer kamu kurumlarında da "irticai faaliyetlere" katıldıkları iddia edilenler hakkında işlem yapan Batı Çalışma Grubu. Kısa süre sonra elbette ki medyanın ve kitabımızın başında örnekleriyle anlattığımız üzere Fethullah Gülen’in de verdiği destekle Çiller-Erbakan hükümetinin düşmesi sağlanmıştı. verilen cezalarda tatminkâr olmadığı bu süreçte hem kontrgerillanın yargılanamayacağı hem de Türkiye’de yaşayanların devletin sıklıkla hukuk dışına çıktığı da kamuoyu tarafından öğrenilmiş olmuştu. hem Susurluk’a “gulu gulu dansı” diyenleri iktidarı indirirdi hem de Türkiye tarihinin en önemli derin devlet soruşturmasına da nokta koymuş oldu. Susurluk’la ortaya dökülen kirli sırların layığıyla araştırılmasını isteyenler ellerinde düdükler ve süpürgelerle temiz bir toplum için sokaklara dökülüyor. Gündüz sokakta düdük tencere çalan. gece evlerinde ışıklarını yakıp söndürerek eylem yapanlar bir anda protestonun mecrasından kayarak kendilerini farkında olmadan 28 Şubat 1997 postmodern darbesine giden sürecin içinde buldular. Siyasal İslam’ın Türkiye’de legal siyaset alanında 1990’larda başlayan yükselişiyle işbaşına gelen Çiller-Erbakan ortaklığındaki hükümetten memnun olmayan asker bu fırsatı iyi değerlendirdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu’na gönderilen rapor Geçtiğimiz bölümlerde ayrıntıların anlattığımız. 28 Şubat’ın karanlık günleri sürmesine karşın suçlanarak görevden el çektirilen emniyet ve Polis Akademisi görevlilerinin çoğu mahkeme kararlarıyla birer ikişer makamlarına dönüyordu. zanlıları arasında Fethulah Gülen’in de bulunduğu Emniyet içindeki cemaat örgütlenmesine ilişkin yaptığı suç duyurularına Ankara DGM’nin 20 Mart 1998’de verdiği ikinci takipsizlik kararından sonra Emniyet içinde sular durulmuş gibi görünüyordu. Kısaca değindiğimiz Susurluk’un adaletli olmayan yargı süreci böyle olmuştu ama bu zaman boyunca ilginç gelişmeler de oluyordu Türkiye’de.yargılanmadığı. Kontrgerilla ve Ergenekon’u AnlamaKılavuzu. 28 Şubat sürecinin 73 . İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun. İthaki Yayınları 58 İlk önceleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan ve sadece TSK içinde değil.00’de ışıklarını yakıp yakıp söndürüyorlardı. Açılan soruşturmalarla önü tamamen kesilemese de kısmen hızının yavaşlatıldığı düşünülen Emniyetteki cemaat örgütlenmesiyle ilgili 1998 ve 1999’da da ciddi çalışmalar yürütüldü. Farkına vardıklarında ise çok geç kalınmıştı. Derin devlet protestocularıyla yanyana gelmesi mümkün bile değilken istedikleri darbeyi tezgâhlayanlar. Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana iktidarı elinde bulunduran TSK’nin demokrasi ve siyaset üzerindeki gölgesi herkesi kaplamış ülkede ordunun işine gelmeyen herkes şeriatçılıkla damgalanır olmuştu. evlerinde her gece 21. 1998 yılında İstihbarat birimlerince hazırlanarak Başbakanlık Takip Kurulu’na (BTK)58 57 Ertuğrul Mavioğlu-Ahmet Şık.57 28 Şubat gerçekleşmişti. Susurluk soruşturmalarının gelip tıkandığı yer olan kışlanın sahiplerinin iyi değerlendiği bir fırsata dönüştü bu kamuoyu ayaklanması.

Milli Görüş ve Fethullah Gülen cemaatine ilişkin. 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce AKP'den milletvekili adayı olsa da gelen tepkiler adaylığını engelledi. tüm bu olaylar karşısında ilçe ardından 54. Millî Görüş. Necmettin Erbakan hükümetinin yıkılması. İlçe Milli Eğitim Müdürü. Nutuk’ta yer alan ‘Halife Vahdettin soysuzlaşmış. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AKP’nin hükümete gelmesinden sonra da özelikle iktidar milletvekillerinin tepkilerine rağmen BTK fişleme işlemlerine devam etti. Kaplancılar. hatta öğretmen Kenan Türker ‘in bizzat emniyet amiri tarafından yumruklandığı. İstanbul’daki hükümet padişahla birlikte çıkarları uğruna vatanı düşmana satmıştır’ şeklindeki cümleyi. M. 1998'de ise 4 bin 420 kişiyi "irticai faaliyetlere katıldıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı. 1997'de 2 bin 956 kişi. Başbakanlık Müsteşarı'nın bu talimat yazısından birkaç gün sonra Abdullah Gül. tamamen ters mahiyette bir genelgeyi hazırladı. İrtica yanlılarının hemen hemen tüm illerde örgütlendiği belirtilen raporda. Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu (UTKK) aracılığıyla ilgili bakanlıklara gönderilerek yapılan işlemler hakkında bilgi istendiğine yer veriliyordu. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları. Adalet. Başbakanlık Takip Kurulu tarafından hazırlanan raporlar sadece kamu görevlilerini değil. “Cemaatler emniyeti kuşattı” başlığıyla Sertaç Eş imzasıyla yayımlanan haberde BTK’ye gönderilen raporun. 74 . havai fişek ve müzik gösterisinin ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Başkomiser Osman’ ın da yardımı ile iptal edilmiştir. Yazıcıoğlu. Başbakanlık Takip Kurulu tarafından hazırlanan raporlar sonucu. yapılan çalışmaları gözden geçiren kurulun oluşturulmasında. aralarında Jet-Pa. Kemal Paşa İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik Şöleni. öğrencilerin önünde tartaklandığı. Başbakanlık Müsteşarı Fikret Üçcan "İrticaî Unsurların Yurtdışı Faaliyetlerinin Önlenmesine Dair" 6 sayfalık bir talimat hazırlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü. Konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesinde. 55. Diyanet İşleri Başkanlığı. Endüstri Holding gibi kuruluşların bulunduğu "yeşil sermaye"nin yakın takibe alınması isteniyordu. İBDA-C ve Süleymancılar" şeklinde tek tek sıralanıyor. Fethullah Gülen Cemaati. laik kadroların baskı altına alınarak sindirilmek istendiği örneklerle anlatılıp o dönemde Fazilet Partisi Milletvekili olan Abdülkadir Aksu’nun ANAP hükümeti zamanındaki İçişleri Bakanlığı döneminde yerleştirilen kadroların köktendincileri korumaya yönelik çalışmalarına vurgu yapılıyordu. irticaî örgütlerin isimleri "Millî Görüş. 23 Nisan kutlamalarında görev alan öğretmenlerin 27 Nisan 1998 tarihinde polis tarafından okullara gelinerek keyfi şekilde gözaltına alındığı. Bu gelişmelerden sonra BTK işlevsiz hale getirildi. Kombassan. Süleymancı kesim ve Fethullah Grubu'nun diğerlerine göre daha yaygın ve etkin faaliyet gösterdiği iddia ediliyordu. Ayda bir kez toplanarak. Ayrıca. irticaî yapılanmada. Vakıflar Genel Müdürlüğü. üniversitelerdeki öğretim görevlilerini de etkiledi. Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlık ettiği Kurul'a MİT Müsteşarlığı. Yılmaz hükümetinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunan Yaşar Yazıcıoğlu başrolü oynamıştı.gönderilen raporlarda irticai faaliyetlerin polisten gördüğü destek anlatılıyordu. Bu talimatta. Mesut Yılmaz hükümetinin kurulması ile birlikte Başbakanlık İrtica Takip ve Koordinasyon Kurulu haline gelmişti. ‘Türk tarihine hakaret’ gerekçesiyle adı geçen okul tarafından temsil edilen ‘Pozantı Cephesi ve Ulukışlalı Kuvayi Milliyeciler’ adlı oyunun metninden çıkarmıştır. Habere göre istihbarat kaynaklarının 1997 ve 1998 yıllarındaki saptamalarına göre örnek gösterilen olaylar şöyle sıralanıyordu: “Niğde: Ulukışla’da 23 Nisan 1998 günü yapılan törenleri ilçe belediye başkanının yetkisi olmadığı halde kısa süreli yağmuru fırsat bilerek ilçe Milli Eğitim müdürünün de desteği ile iptal ettiği. 2003 Mayısında da BTK Başkanlığı'nı yürüten. Genelkurmay ve MGK'dan temsilciler katılıyordu.

Kuran okunmasının yasaklandığı. ve öğretim üyesi M. bu toplatıya vali yardımcısının da katıldığı. İl emniyet müdürlüğünde şube müdürü A. il emniyet müdürlüğünün Yimpaş tarafından il emniyet müdürlüğüne hediye edilen minibüsü kabul ettiği ve Kurban Bayramı’nda kurban derilerinin irticai odaklar tarafından toplandığı. V.İ’nin Fethullahçı olduğunu ifade ettiği bilgisi alınmıştır. dernek ve öğrenci yurtları tarafından yürütüldüğü.B. kritik günlerde izne ayrıldığı bilgisi alınmıştır. Ankara: Polis Akademisi’ne Abdülkadir Aksu’nun İçişleri Bakanı olduğu 1987- 1988 yılları arasında yerleştirilen 42 öğretim üyesinin tamamının burslu olarak İngiltere’de mastır ve doktora programlarına gönderildiği.E. Manisa: Emniyet Müdürü K. Yardımcı Doç. Yozgat: İrticai faaliyetlerin Yimpaş Holding’in yan kuruluşları olan vakıf. Yozgat mülki amirlerinin de Yimpaş Holding ile yakın ilişki içinde olduğu.T. imam hatip liselerinin kapatılması gibi konuların gündeme getirildiği. bunların yaklaşık 30’unun İngiltere’de kalış sürelerini 1-3 yıl uzatmayı başarmalarına rağmen eğitim programlarını tamamlayamadıkları. il emniyet müdürlüğünün konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdiği halde halen işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu kişilerin arasında Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe’yi aklayan Prof. YÖK sisteminde süresi içinde programı tamamlayamayanların kurum ile ilişkisi kesilmesine rağmen bu şahısların ömür boyu aynı kadroda kalacak şekilde ataması yapıldığı öğrenilmiştir. A. bu husus kendilerine. İlim Yayma Vakfı’na destek sağladığı.06.”59 Aydınlık “F Tipi” örgütlenmeyi yazdı 59 Cumhuriyet Gazetesi 16 Temmuz 1999 75 .’nin. Dr. Bu şahısların yasalara uygun olarak üç yıl süreli sözleşmeli personel satüsüne alınmasına karar verilmiş olmakla birlikte. anlaşılamayan nedenlerle hâlâ tebliğ edilmemiştir. de vardır. bu görevinde Fethullah Gülen’in propagandasını yapmak maksadıyla bir kısım polisleri haftanın belirli günlerinde topladığı..B. Hatay: Emniyet müdürü S.Ş. inanan-inanmayan ayrımı yapıldığı. adı geçen müdürün son atamalarda terfi ettirilerek emniyet müdür yardımcılığına getirildiği bilgisi alınmıştır. Fethullah Gülen taraftarlarınca düzenlenen toplantılara katılmaktadır. Erzincan: 04. devlet büyükleri ile alay edildiği.kaymakamının sessiz kalmak suretiyle bir yerde uygulamalara onay verdiği bildirilmiştir.1998 tarihinde müftülük konferans salonunda Milli Görüş Teşkilatı’nca düzenlenen eğitim fakültesi mezuniyet gecesinde. İ.. türban takan kızlara zulüm yapıldığı ve bunları yapanların Batılıların uşakları olduğu.

‘Şu an sırtınızda yumurta küfesi taşıyorsunuz. sayı 599 76 . Devir askerin devriydi ve Emniyet içindeki cemaat yanlısı olmayanlar da bu kervana katılmıştı. “Fethullah Emniyeti Ele Geçirdi” kapak haberiyle çıkıyordu. Raporda şunlar belirtiliyor: ‘Hoca Efendi cemaatinin elemanları. kesinlikle birbirini tanımamakta. 60 Aydınlık Dergisi. ‘işyerinde ve oturulan çevrede laik ve Atatürkçü bir hava’ yaratılması geliyor. Örgütlenmenin başında bulunan kişi. en kıdemli ve yetenekli kişiler arasından seçiliyor. Üst grup tarafından gelen tedbirler ve kararlar. 28 Şubat’tan sonra parola sistemi değişti Polis örgütü içindeki örgütlenmede. ‘imam’ diye adlandırılıyor. Raporda. Bu imamlar. Sizler. Polis Koleji ve Polis Okulları ile özel statülü illerde önemli şube müdürlüklerinde faaliyet gösterdikleri ifade ediliyor. herkes imamı bilmekte ve onun direktiflerini yerine getirmektedir. Kararların uygulanıp uygulanmadığı ‘imam’lar tarafından kontrol ediliyor. karşısına çıkan bataklıkları aşmak için tankları bataklıklara saplayıp. Tam bu süreçte. 28 Şubat sürecinden sonra aldığı önlemlerin raporda belirtildiği haber şöyleydi: “Fethullahçıların Emniyet içinde Genel Müdürlük bünyesindeki Daire Başkanlıkları. kurs görmesinden yurt dışına gitmesine. Polis Akademisi. onlar da merkezde kurulu bir sivil kurula bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Hoca Efendi’den geldiği kabul edilerek mutlaka yerine getiriliyor. Emniyet içinden bir kişinin derginin bağlı olduğu İşçi Partisine gönderdiği belirtilen ve bir iddiaya göre MİT tarafından gönderilen isimsiz bir ihbar mektubuna dayanılarak hazırlanan haberde Fethullahçıların EGM içinde nasıl örgütlendiğinin bir rapor halinde devletin üst düzey yetkililerine sunulduğu belirtilerek bazı iddialar sıralanıp birçok kişi isim isim birçok kişi suçlanıyordu. MGK tarafından kabul edilen 28 Şubat 1997 kararlarından sonra cemaatin ‘tedbir ve parola sistemini’ değiştirdiği kaydediliyor ve alınan önlemler sıralanıyor. İmamlardan gelen emirler. Rusya’ya doğru ilerlerken.60 Cemaatin. 10 Ocak 1999 günü Aydınlık dergisi. cemaatin tüm bireyleri. bölge imamlarına.Askeriye içinde Batı Çalışma Grubu adıyla İrticacıları izleyen birimler kurulmuş ve herkes hakkında doğru ya da yanlış bilgiler bir araya getirilmeye başlanmıştı. branşlaştırılmasından eğitimine. iki ayrı grupta örgütleniyor. Hitler’in tankları gibisiniz. istihbarattan teröre kadar. Hitler. gizliliğe düzenli bir biçimde uyuyorlar. amirler ve polis memurları olarak. kademeli olarak alt gruplara iletiliyor. Raporda şunlar kaydediliyor: ‘Amirler ve memurlar. birçok konuda fiili karar verme bu üst sivil grup tarafından gerçekleştirilmektedir’. Bu önlemlerin başında. Fethullahçılar. Kısacası Emniyet Teşkilatı’nın personel alımından atanmasına. ‘İmam’lar. Yanlış bir hareketiniz geri dönülmeyecek hatalara sebebiyet verecektir.

siyasi baskı mekanizmaları harekete geçirilerek rütbe listesi onaya girmeden terfiler sağlanıyor’.K. sizden sonra geleceklere ortam hazırlayacak ve cemaatin teşkilatı ele geçirmesini sağlayacaksınız’ parolasıyla hizmet etmektedirler’.kendilerini feda ederek arkadan gelenlere yol açmaları gibi. ceza vb. gerektiğinde bakana dahi ulaşılarak atamaların yapılması sağlanıyor. ödül. yine bilgisayar bürosundaki görevliler tarafından diskete kaydedilip sivil gruba veriliyor ve yeni stratejiler belirlenerek kendi tarafından terfi edip edemeyenlerin durumu değerlendiriliyor. ‘Teşkilatın tüm ataması. cemaatin tezgâhı bozuldu. sizler de bu tür fedakârlıklar yaparak. imamların bağlı bulunduğu sivil grup tarafından önceden teşkilat dışında planlanmakta ve daire bünyesindeki elemanları tarafından da bu kararlar icra edilmektedir. uzmanlaşma. Merkez Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun yaptığı rütbe terfileri dahi aynı gün. tüm işlemlerin yapıldığı birim. Daire. unvanlara göre boş kadrolar tutulmaktadır. Planlamadan iki-üç gün sonra yapılan planlamalar.’nin kontrolünde bulunan network sistemi ile yukarıdan tamamen görülmekte ve yapılan tüm atamalar diskete kaydedilerek. Personel Daire Başkanı Zeki Urgancıoğlu 1998 yılı atamalarını bizzat yürütünce. Emniyet teşkilatını yönetmekte ve yönlendirmektedir. zaman zaman siyasi ve idari baskıyla birleşiyor. akşamları bu sivil gruba gönderilmekte idi. İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na çeşitli bahaneler uydurularak. Yani teşkilatı öyle bir hale getirdiler ki. Tüm atamalar “sivil grubun” kontrolünde Raporda. başkanın görevden alınması sağlandı’. ve Komiser M. Cemaat elemanları bu kadroları ellerinde tuttuklarından. 2000’li yılların lider kadrosu yaratılıyor 77 . Urgancıoğlu’nun ayağı kaydırıldı. dışarıda olup teşkilatı bilmeyen sivil grup. Personel Daire Başkanlığı’nı ele geçirmenin yarattığı olanaklar. EGM Personel Daire Başkanlığı personelinin yüzde 95’inin Fethullah cemaatine mensup olduğu ifade ediliyor. Personel Dairesi. kendi elemanlarının bu kadrolara atanması için siyasi ve idari baskı kurularak. atama. Bu kadrolar gizlidir. ‘Personel Daire Başkanlığı’nda. gibi. cemaatin tüm planlamalarını bozduğundan. daire bünyesinde bilgisayar bürosunda kurulu bulunan ve Komiser M. Raporda olayın gelişimi şöyle anlatılıyor: ‘Yapılan tüm atamalar. siyasi baskı kurularak. Eğer yine kendi elemanlarından terfi edemeyen varsa. boşalan önemli kadrolar olduğunda hemen sivil gruba intikal ettirerek.D. Şu an sadece Emniyet Müdürlerinin tayinlerine karışamamaktadır’. uygun gördüğü kişileri bu kadrolara atar.

buna örnek olarak şu isimler veriliyor: ‘R. aynı zamanda. Fakat müdür sınıfı kadrolarının dolu olması sebebiyle aşağıda. polis okullarına alınsın. ‘elemanlara ve hizmete zarar gelmeyecek bir hale getirip’ işleme koyuyorlar. Cemaate adam kazandırma 1997 yılına kadar polis okullarındaki kura çekimine yalnızca Personel Daire Başkanlığı’nda görevli personel gönderilirken.Y.) Emniyet içindeki cemaat mensuplarının ana faaliyetlerinden biri de. Bunu aşmak için de bir an önce askeriyedeki gibi kadrosuzluk nedeniyle emekliliğin gündeme gelmesi gerekmektedir. öbür birimlerden kendi elemanlarına ait olumsuz bir yazı geldiğinde. Bu okullara çoğunlukla şehit çocukları alınıyor. Ancak Rapora göre.A.Personel Dairesi’nde yoğunlaşma. Komiser Personel Daire Başkanlığı. Ve nihai kararlar bu müdürler tarafından verilmektedir. Cemaat elemanlarının adları sayılıyor. Polis Akademisi ve Polis Kolejine giriş de. bu yıldan başlayarak. o sırada pasif görevlerde bulunan elemanlarıyla karşılamak. son 4-5 yıldır bir sıkıntı yaşanıyor. Fethullahçılar. 2000’li yıllara yönelik bir yatırım. şimdi Şark Atama Büro Amiri olarak görev yapmaktadır.A. yüzde 85’ini bu cemaatin oluşturduğu. diyorlar’.D. bu konuda şunları yazıyor: ‘Cemaatin en büyük sıkıntısı. Akademiye değil. Raporda. Rapor. Y. geleceğin lider kadrosunun oluşturulduğuna dikkat çekiyor. APK Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı olarak burada bulunan Hoca Efendi cemaati elemanları tüm gayretlerini bu tasarıya vermektedir’. gene önemli merkezlere yapıldı. 1996 yılında Elazığ Polis Okulu’na yapılan atamalar gösteriliyor. Raporda. Başkomiser Eğitim Daire Başkanlığı. komiser yardımcısından emniyet amirine kadar olan rütbelerde bir yığılma meydana gelecektir. M. cemaatin kontrolü altında. E. Buna örnek olarak. Rapor. 1996-1997 yılında Polis Akademisi’nde irticai faaliyette bulundukları için isimleri Genel Müdürlüğe iletilen 9 kişinin tayinleri. atamalardan pek çok örnek veriliyor. Fethullahçılar. kendilerine fazla çekemedikleri bu çocukların akademiye girişini önlemek için yönetmeliği değiştirmeye çalışıyorlar. Ceza verilen irticacılar önemli merkezlere getiriliyor Fethullahçılar. önemli birimlerden gelecek personel talebini. Hoca’nın 78 . Komiser TEM Daire Başkanlığı. müdür sınıfında yüzde 25 civarında personeli bulunmaktadır.A. bu tür işlemleri yumuşatarak. cemaat mensuplarının önünü açacak ‘kadrosuzluktan emekli yasası’nın bir an önce çıkmasını istiyorlar. Bu bakımdan. Komiser Personel Daire Başkanlığı (Komiser M. Bu kanun çıkartılırsa üst kademelerdeki emniyet müdürleri emekli edilerek yerine alttan gelen bu elemanların geçmesi hedeflenmektedir.

istediği yere tayin ve istediği branşta çalışma gibi menfaatler gösterilerek. bu durumu korumak için. Bu yazının İçişleri Bakanlığı’nda herhangi bir birime gönderilmesi halinde. Emniyet çapında istihbarat ağı Raporda cemaatin. Ayrıca okullardaki gelişmeler hakkında bilgi topluyorlar. Polis Akademisi ve Polis Koleji’ndeki örgütlenme tamamlanıyor. çok sayıda personelin ‘Hoca Efendi cemaatine’ katılmaya zorlandığı ifade ediliyor. bu kişileri yıpratmaya çalışıyor.elemanları gönderiliyor. Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları. Raporda. Cemaat. Genel Müdür Özel Kalem başta olmak üzere birçok yere eleman yerleştirmişlerdir. önemsiz birimlerde çalışan veya Akademi’den mezun olacak Komiser Yardımcısı elemanlarına yer açılıyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları. ‘Ayrıca tüm teşkilat bünyesinde peşine düştükleri. buraya gelen ihbarları asılsız yapabilmek için. Aleviler. Aleviler ve solcular fişleniyor Genel nakil ve Doğu ve Güneydoğu’ya gönderilecek personelin planlanmasından ve atamalardan yaklaşık iki ay önce. örgütü genişletme açısından da bu durumdan yararlandıklarını saptıyor. ‘Bu cemaat. aynı dakikada haberleri olacak ve yeni stratejiler tayin edeceklerdir’. Rapor’a göre. kendilerine karşı çıkan amirler hakkında. kendi işlerine mani olan personeli de tayin ettirerek kendi elemanlarına serbest çalışma alanı oluşturulmaktadır’. Rapor. kendine bağlı yayın organlarında üretilmiş ‘haberler’ yazdırarak. kura çekiminde kendi elemanlarına yardımcı oluyorlar. Bu formülün tam olarak uygulandığı 1997 ve 1998 yıllarında. İsimlerin saptanmasından sonraki aşama raporda şöyle anlatılıyor: ‘Bu toplanan isimlerde öncelikle gönderilmesi gerekenler tespit edilip bunların tayini ile dışarıda kalan. bu tür elemanların kendilerine katılmaları sağlanmakta. Emniyet Teşkilatı içindeki her gelişmeden anında haberdar olduğu örneklerle anlatılıyor. birimlerdeki problemli ve engel teşkil eden’ isimler soruluyor. ‘sehven yazılmamış veyahut daire başkanı kabul etmedi’ gibi mazeretlerle iş geçiştiriliyor’. Bu araştırma. Bu kişiler. yani zeki ve kabiliyetli görüp kendilerine eleman yapabilmek için ilgilendikleri personele. solcular ve başka cemaatler esas alınarak yapılıyor. ‘tüm teşkilattaki elemanlara. Emniyet içindeki Fethullahçı örgütlenme. son iki yıl içinde doruğa ulaştı. Emniyet teşkilatında iyi bir yere gelebilmek ve istediği alanda çalışabilmek için. 79 . Kendilerinden olmayan personelin birimleri ipka teklifinde bulunsa dahi ipkalarını işleme koymayıp sorulduğunda. Fethullahçıların. ‘Emniyet Teşkilatı ve Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Sivil Çalışma Grubu’na gelen tüm ihbarlardan haberleri olduğundan.

Fakat genellikle ev adresi verilmeyecek. 7. 28 Şubat’tan sonra alınan önlemler 28 Şubat kararlarından sonra özellikle parola sistemini değiştiren cemaat. Adres verilmeyecek. 2. Kuran-ı Kerim’den başka hiçbir dini kitap kalmayacak. 80 . Hiçbir elemanın ismi zikredilmeyecek. 9. Birim amirlerinin gözleri önünde bulunarak dikkat çekilmeyecek. bu eserleri sivil olan akrabalarının yanına götürecek. Cuma namazına 3 hafta üst üste gidilmeyebilir. şu önlemler başvurdu: 1. Mesela: ‘Bu akşam maçı nerede seyrediyoruz?’. Milliyet. Nutuk gibi kitaplar bulundurulacak. Dergi ve gazete ücretleri yatırılacak. Evlerden Hoca Efendi’nin kaleme almış olduğu eserler kaldırılacak. irticai faaliyetlerde bulunuyorlar diyerek ihbar edilmeleri istenmiştir. Cumhuriyet gibi gazeteler alınıp götürülecek ve işyerinde herkesin görebileceği yerlere bu gazeteler konulacak. 8.O. İşyerine giderken Sabah. Yıl Nutku ve İstiklal Marşı duvarlara asılacak. Diğer kalan iki grup birimlerinde kalacak. İçlerinde elemanları olanlar uyarılarak taktik geliştirmeye başladılar’. Odalarda 10. Sızıntı ve Aksiyon gibi dergilere başka isimler altında abone olunacak. 3. günaydın türü konuşmalar yapılacak. Kurum içinde bulunan halı sahalarda yine birim amirleriyle maç yapılacak. Bu yayınlar evde bulunmayacak. Evlerde bulunan Risale-i Nur Külliyatları kaldırılacak. Telefonlar MİT tarafından dinlendiğinden telefonlarda kesinlikle dini konuşmalar yapılmayacak. Böylece bu grupları yanlış yönlendirmektedirler. Herkes. Her hafta bir grup gizlice Cuma namazına gidecek. Eğer herhangi bir yerde buluşma olacak ise telefonlarda kodlu konuşulacak.illerde irtica ile alâkası olmayan. Bu nedenle birimlerde bulunan elemanlar 3 gruba ayrılacak. ‘Son olarak Sivil Çalışma Grubu’ndan gelen 40 civarında irticai faaliyette bulunan emniyet mensubunun yazısı. Evlerde görünür kısımlarda. hatta dış kapı açıldığında görülebilecek yerlere Atatürk’ün fotoğrafları asılacak. 5. Telefonda hizmetler hakkında konuşma yapılmayacak. Hatta mümkünse Cuma namazı vaktinde Polis Evi’nde birim amirleri de davet edilerek yemekler tertip edilecek. Bu liste aynı gün fotokopi ile çoğaltılarak sivil birimlerine gönderildi. Hatta hayırlı sabahlar bile denilmeyecek. İyi günler. ‘Bu akşam bizde okey oynayalım mı? Gelirken şu isimleri de çağır’ gibi. var. Evlerin giriş kısmına. 10. Sohbet yapılacak evler hakkında konuşulmayacak. 4. içki içen ve gayri meşru ilişkileri olan personelin. 6. Zaman gazetesi. Tabi yine burada görevli Hoca Efendi talebesi büro amiri Komiser D. Selam verilmeyecek. işlemler şubesinde soruşturma bürosuna geldi.

bu şişe ve kutulardan birkaç tanesi çöpün görünen kısımlarına konacak. kolej ve polis okulu öğrencileri. mutlaka bilgisayar kursuna gidecek. eşiyle beraber birim amirlerinin görebileceği yerlere gidecek. 17. 13. önemli yerlerde çalışanlar mutlaka eşlerinin başını açacak. İşyerinde ve çevrede laiklik ve Atatürkçülüğü öven konuşmalara iştirak edilecek. anında bağlı olunan imama bildirilecek. Deri toplama işine girmeyecek. 20. 15. Hatta görmemezlikten gelinecek. denecek. 21. Cem edilecek. Fakat tam bir kurban parası imama verilecek ve bu para hizmete aktarılacak. 12. Aydınlık dergisine bir rapor varmış gibi gönderdiği ihbar mektubunun aynısını Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da göndermişti. Akademi. 18.11. Önceden hanımlarının başları kapalı olsa dahi. Kurban bayramlarında hiçbir eleman kurban kesmeyecek. Çöp kutularından boş bira kutuları ve içki şişeleri toplanacak. Yatsı namazında evde topluca kılınacak. 19. Herkes kurban kesmiş olacak. Meselâ. kolej ve polis okulu öğrencileri hafta sonunda dershanelere gönderilmeyecek (Dershane. Ünal Erkan zamanında yapılan ve sonuç alınamayan 81 . Hizmetten bu elemanlara sadece bir but gönderilecek. ya da bir iddiaya göre MİT.” Resmi rapor yoktu ama soruşturma açıldı Aydınlık dergisinin yayımladığı habere dayanak teşkil eden resmi bir rapor aslında hiç olmamıştı. hanımlarının kapalı olup olmadığını tespit etmektedir. kesinlikle yardım edilmeyecek. polis evine yemeğe veya bayramda bayramlaşmaya. Dini öven konuşmaların olduğu gruplardan uzak durulacak. EGM’de çalışan tüm amir sınıfı personelin adreslerini tespit etmiş ve bu amirlerin evlerine giderek bir adres sorma bahanesi ile kapılar çalınıp. Kesinlikle hiçbir vakit namazı işyerinde kılınmayacak. Önceden hanımlarının başları açık olup. Son alınan duyumlarda MİT. Tüm akademi. Hoca Efendi cemaatinin dini evleri). İşyerinde kendi cemaatimizden başka bir grubun ya da cemaatin elemanlarının başı derde girdiğinde. Bu nedenle evlerde kadınlar başı açık duracak ve kapı çalındığında başlar açık olarak kapılar açılacaktır. Böylece deri toplama işi olmayacak. 16. İşyerinde lehimizde ve aleyhimizde cereyan edilecek tüm konular. eşlerinin başlarını açacak. sonradan kapananlar. Eşinin başını açan her eleman. Evdeki çöpler dışarı konduğunda. Teşkilat içinden birisi. Çevreye de kurban kesmedik. Tüm öğrencilerle pastane ve lokal gibi yerlerde buluşulacak. 14.

Ama başlatılan soruşturmanın ne kapsamlı ne geniş ne de doğru sonuçlar içermediği. Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak ve İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ile yardımcısı Zafer Aktaş birkaç ay sonra soruşturmayı açtı. Ertesi gün olan 5 Şubat 1999’da da Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da aynı taleple ikinci bir görevlendirme yazısı yine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. devlet bürokrasisinde en çok örgütlü olduğu yerlerden biri olan Emniyet tarafından bir kez daha takip altına alınıyordu.c. Neden bu kadar bekledikleri de. Aydınlık’ın haberindeki iddiaları ihbar kabul ederek araştırılmasını isteyen ilk görevlendirme yazısı EGM İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Örgütlenme tespit edilmiş ancak örgüttekiler bulunamamıştı.b. EGM’ye Gülen cemaatinin örgütlenmesine ilişkin tespitler içiren bir yazı gönderdi. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan 10 Şubat 1999’da gönderilen ayrı bir görevlendirme yazısında da “Fethullahçılar Listesi” gönderilerek Emniyet’teki örgütlenmesinin ortaya çıkarılması için soruşturma yürütülmesi istendi. teşkilatımıza sızmaların nasıl gerçekleştirildiği hususları hakkında geniş çaplı araştırma için ek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Saral. İDB’deki meslektaşları tarafından hazırlanan ve “Gülen’i akladığı” yorumu yapılan kitapçık ve bültene de. İDB’nin olumlu görüş bildiren bir kitapçık ve bültenine rağmen. İşin kötüsü haberde dile getirilen ve doğru olduğu düşünülen örgütlenme iddialarının birçoğu da araştırma konusu yapılamadı.1991 ve 1992’deki soruşturmalardan 8 yıl sonra bir kez daha geniş ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. 28 Şubat’ın yanında saf tutması yetmedi “Hükümet gitmeli” diyerek destek vermesine karşın 28 Şubat sürecinin tokadını yiyenler arasında Fethulah Gülen’in de kendine ayrılan yeri alması uzun sürmemişti. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral. kimler tarafından yürütüldüğü. Son yayınlarla inceleme ve soruşturmaya neden olduğu anlaşılan bu örgütlenmenin veya tarikatın oluşumunun nasıl olduğu. bizzat soruşturmayı yürütenlerin hukuksuzluğuyla anlaşılacaktı. Gülen’in. 82 . “İDB yayınları muhtevasından da anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen grubunun irticai faaliyetlerde bulunduğuna ve mevcut anayasal düzeni yıkarak yerine dini esaslara dayalı bir rejim kuracağına ve Atatürk ilke ve inkılâplarına karşı çıktığına dair herhangi bir tespit ve gözleme yer verilmemektedir” eleştirisi yönelttiği 18 Şubat 1999 tarihli yazısında Saral şöyle diyordu: “Hal böyleyken ilgi (a. ayrıntıların ilerleyen bölümlerde işleyeceğimiz yargılanmalarına neden olacak Telekulak Skandalıyla ortaya çıkacaktı.) ve Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı’nın İlimize intikal eden yazılarında henüz yeni fark edilmiş bir örgütlenmeden söz edilmekte buna karşın müdürlüğümüzden lokâl anlamda çok yönlü araştırma istenmektedir.

illegal yayın organının olup olmadığı.Fethullah Gülen’in güdümündeki okullardan mezun olan kişilerin Cumhuriyet ve rejim ile Atatürk ilke ve inkılâpları hakkındaki düşüncelerinin samimi boyutlarının ne olduğu. toplumun değişik kesimleri ile diyalog kurmak suretiyle neyi gizlemeye çalıştığı. Gülen’le ilgili yazılan kitaplardan ilk anda elde edilen değerlendirmeler ve teyide muhtaç diğer kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında ilk elde edilen kanaat bu grubun örgütlenme tarzının. dernek ve üniversitelerin yurt çapındaki faaliyetlerinin ne olduğu. Buna göre. 5. 83 . yatay ve dikey şekilde olduğu ve yapılanmanın genelde açık ancak ‘hedefin’ gizlilik taşıdığı anlaşılmaktadır. zikredilenlerin haricinde toplumun değişik kaynaklarına hitap eden legal. almış olduğu dini eğitimin irşat edici özellik taşıyıp taşımadığı.Fethullah Gülen’in secereye bağlı geçmişi. 3. Gülen faaliyetleri günümüzde hangi şirket. söz konusu örgütlenmenin: -İdeolojik ve felsefi yapısı -Örgütlenme modeli -Taktik ve stratejisi -Finans kaynakları -Hedefin netleştirilmesi Hususlarındaki bilgilerin derlenmesi çalışmaları ile işe başlamanın lüzumlu olduğu kıymetlendirilmektedir. hangi kaynaklardan finanse edildiği.Fethullah Gülen’in açık çizgisinin arkasında nasıl bir amaç taşıdığı. 4. teşkilatımız bünyesinde yaygın faaliyetine varsa oluşacak gücü ileride nasıl değerlendirmeyi düşündüğü. bu kişilerin bilgi derinliğinin ne olduğu ne kadar sürelerle eğitim gördüğü. vakıf ya da başka hangi yelpazede sürdürüldüğü. teşkilat mensuplarımızın bu olayla bağlantısının olup olmadığı. 1. Gülen’in yakalanıncaya kadar (6) yıl kimler tarafından korunduğu. 6. 2. radikal kesimlerin içerisinde ne tür misyon üstlendiği. 8. hangi medrese ve hangi tanınmış din âlimlerinden ders aldığı.Akyazılılar Vakfı ile başlayan F. 7.Yayınlanan raporlardan ve F.Basım Yayın ve İletişim faaliyetinin mahiyetinin ne olduğu. Ayrıca. teşkilatımızın temel eğitim kurumu olan polis koleji ve polis okulları ile ilgili irtibatları konusunda ne tür bilgilerin mevcut olduğu.1986 yılında yakalanan F.Fethullah Gülen’in yurtdışında açmış olduğu okullar üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi ölçüde etkinliği olduğu ve bu okullarda nasıl bir eğitim verildiği yurt dışında bu okulların açılmasındaki gayenin ne olduğu.Ülkemizde açtığı birçok kolej.

9- Ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği iddia edilen bu grubun siyasal yelpazede
bu gücünü nasıl kullandığı ve ne tür yönlendirmeler yaptığı,
Hususlarında yeterli bilgilerin toplanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
Bütün bu bilgilerin derlenmesinde öncelikle açık kaynaklar ciddi şekilde
irdelenmeli, söz konusu kişi ve hareket hakkında bilgiler analiz edilmeli; kendi
söylemlerinden yola çıkılarak önce kişinin tanımlanması daha sonra ‘hareketi veya
tarikatı’ netleştirilerek gerçek hedefinin ne olduğu aydınlığa kavuşturulmalıdır
noktasından hareketle ilimizce gerekli çalışma ve incelemeler başlatılmış olup konu
hakkında mezkûr örgütlenmenin ülke genelinde yapısını deşifre edecek
çalışmaların İDB meyanında tüm iller kapsamında oluşturulacak ‘Planlı İstihbarat
Operasyonu’ kapsamında ele alınmasının yerinde olacağı hususunda, bilgi ve
gereğini arz ederim.”
Saral’ın, bu yazışmalarına bakıldığında Gülen cemaatine yönelik çalışma yapıyor
gibi göründüğü düşünülse de aslında “ipe un seriyordu”. İhbarlar üzerine emniyette
örgütlü cemaatle ilgili soruşturmayı başlatan İDB, Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nden tahkikat yaparak bilgi vermesini istemişti. Saral’in yazılarında ise
çalışma yapılıp bilgi göndermek yerine, çalışmanın nasıl yapılması gerektiğinin
metodu anlatılıyordu. Teamüllere göre İDB, illerden gelecek bilgiler arasında,
birbirleriyle örgütsel bağlılık görürse, o illeri veya ülke genelini kapsayan
operasyonlar başlatırdı. Yani önce illerden bilgiler gelmeli ve bu bilgilerden yola
çıkılarak da İDB, Emniyet Genel Müdürü’nden operasyon onayı almalıydı. Ankara
Emniyet Müdürü Saral ise bir anlamda, “Ben İstihbarat Daire Başkanlığı’na ön
bilgi vermeden, hiçbir gerekçesi olmadan, Emniyet Genel Müdür’ünden ülke
genelinde operasyon onayı almak istiyorum” diyordu. Zaten bu tavır da Gülen
cemaatinin günümüzdeki örgütlenmesinin önünü kesecek bir çalışmanın,
savsaklandığı için bir yere ulaşmasını da engellemiş olacaktı.

Işık Evi’ndeki askeri öğrenciler

Bu arada TSK’nin çeşitli aralıklarla ordu içine sızmaya çalışmakla suçladığı
Fethulah Gülen ve cemaat kadrolarının ortalıkta görünmemeye dikkat ettiği bu
süreçte, 13 Mart 1999 günü Ankara DGM Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir inceleme
dosyası kapsamında İzmir’de iki ayrı Işık Evi’ne düzenlenen baskında 4 askeri okul
öğrencisi de gözaltına alındı. Polis ve askerlerin Yenişehir semtindeki iki ayrı eve
ortaklaşa düzenlediği operasyonda ayrıca bir din dersi öğretmeni ile çeşitli
üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler de gözaltına alınmıştı. Evlerde yapılan
aramada, Fethullah Gülen ve Said-i Nursi’ye ait kitap, teyp ve videokasetleri ele
geçirilirken, laikliğe aykırı faaliyetlerde bulunmakla suçlanarak savcılığa sevk
edilen 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sivil savcılığın
haklarında takipsizlik kararı verdiği Maltepe Askeri Lisesi öğrencileri okuldan

84

atılacaktı. Işık Evi müdavimi askeri okul öğrencilerinin verdikleri ifadeler askeri
hiddetlendirirken Gülen’i de iyice köşeye sıkıştırmıştı. Bu öğrencilerin verdiği
ifadeler daha sonra Ankara DGM Başsavcılığı’nın Fethullah Gülen’le ilgili açtığı
dava dosyasında da yer aldı. İddianamede “Maltepe Askeri Lisesine Sızma
Çalışmaları” başlığı altında, “…Bu olay Fethullah Gülen grubunun Askeri okullara
sızma faaliyetlerinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Askeri lise öğrencilerini Işık
Evlerine çekerek beyinlerini yıkayabilmek için illegal bir şekilde disiplinli bir
çalışma yapmışlardır. Bu bir örgüt çalışmasıdır. Bu öğrencilere maddi imkânlar da
sağlayarak kendilerine bağlamışlardır”61 yorumuyla yer verilen ifadeler şöyleydi:
“Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi Mustafa Soysal ifadesinde; Askeri Liseye girmemi
o zaman kim olduğunu bilmediğim Ömer isimli bir ağabeyim tavsiye etti, bu şahıs
derslerinde başarılı olan öğrenciler ile konuşuyordu, okulda bulunan Tuğrul ve
Serkan isimli öğrencilere Ömer isimli bu şahıs ders veriyordu ve yemek
yediriyordu. Bu şahsın evine gidiyorduk, bu evde bizlere çok iyi muamele ediliyor
ve yemek veriliyordu. Bu eve tekrar tekrar gittik, bu eve giden öğrenci sayısı 6 kişi
idi, daha sonra bu öğrencilerden İhsan isimli öğrenci başka bir şeyhe takıldı.
Bedeni durumu iyi olmayan Said isimli öğrenci ile Ömer ilişkisini kesti. Sınavlara
giren Veysel isimli öğrencinin apandisiti patladı. Yemen isimli öğrenci Kuleli
Askeri Lisesi imtihanlarını kazandı. Ben Murat Yanık ile birlikte Maltepe Askeri
Lisesi’ni kazandım. Okula başlamadan evvel bize dini konulardan ve Orta Asya’da
açılan okullardan bahsettiler. Maltepe Askeri Lisesi’ne girdikten sonra bize
‘Sahabi mertebesine ulaştığımızı, kurallara uymadığımız takdirde Allah tarafından
cezalandırılacağımızı’ söylediler. Maltepe Askeri Lisesi imtihanlarına girmeden
evvel, imtihanlar için Sultanbeyli’de yeni açılmış bulunan isimsiz bir dershaneye
gittik, ayrıca devam etmekte olduğumuz evde de bizlere ders verildi, bu arada
Fethullah Gülen ile ilgili videokasetleri izlettirildi ve teyp kasetleri dinlettirildi.
Maltepe Askeri Lisesi imtihanları için bizlere form doldurttular. Ömer isimli şahıs
bizleri Sultanbeyli’de bulunan belediye arazisinde koşturuyordu, ayrıca daha
önceki yıllarda Maltepe Askeri Lisesi imtihanlarında sorulan soruları ezberlettiler,
mülakatta neler yapacağımızı anlattılar. Bilahare Murat Yanık ile birlikte Maltepe
Askeri Lisesi’nin imtihanlarını kazanıp İzmir’e geldik.

61
Fethullah Gülen kendisi ABD’deyken Ankara 2 Nolu DGM’de tutuksuz yargılandığı davada avukatları
aracılığıyla yazılı yaptığı savunmada TSK’ye sızma iddialarına ilişkin şunları söylüyordu: “Bu iddialar tamamen
geçersiz ve dayanaksız olduğu gibi, bunlar bizzat mahkemelerce tekzip edilmiştir. Kaldı ki bu iddialar, diğerleri gibi
çelişkilidir. Mesela subay ve astsubay çocuklarının güya bana ait okullara kaydedildiği, askeri öğrencilerle türban
takmayan kızların evlenmeye teşvik edildiği ileri sürülmektedir. İddia edildiği gibi, bazı subay ve astsubay
çocukların çocukları bana ait olduğu ileri sürülen okullara kaydediliyorsa, bunlar kimlerdir? Böyle bir iddia, bir
takım subay ve astsubayları zan altında bırakmaz mı? Ayrıca, böyle bir kayıt için subay ve astsubaylara baskı
yapılmakta, tehdit mi uygulanmaktadır? Acaba askeri öğrenciler, yani subaylar, henüz öğrenci iken evlenmekte
midir? Bu iddialar konusunda gösterilebilecek müşahhas (somut) tek bir örnek var mıdır?

85

İzmir’e gelmeden evvel Ömer bizlere birer saat hediye etti. İzmir’de hazırlık sınıfı
boyunca 15 günde bir Ömer İzmir’e geldi. Bir evde buluştuk. Bu buluşmalar
periyodik olarak yarıyıl sonuna kadar devam etti. Birinci sınıfı geçtikten sonra yaz
tatilinde Ömer bizi İstanbul Bağlarbaşı’nda bir eve götürdü. Orada Alpay ve
Hasan Kemertaş ile tanıştırdı. Alpay’ın verdiği randevu ile daha sonra İzmir
Amerikan Kız Lisesi önünde buluşma yaptık. Abdullah isimli öğrenci de bu
buluşmaya geldi. Alpay bizi Zeytinlik Mahallesi 1133’ncü sokak, Sakaryalılar
Apartmanı Daire: 4 adresinde bulunan eve getirdi, bu eve gelmeden evvel Alpay’ın
talimatı ile bir sokak geride bulunan zücaciye dükkânında elbiselerimizi değiştirip
sivil giyindik. Buluşma yaptığımız evde bize yemek verildi. İhtiyacımız olup
olmadığı soruldu. 15 günde bir bu evde buluştuk... Bu eve gelmeden evvel elbise
değiştirmek için de zücaciye dükkânını 6-7 defa kullandık. Daha sonra deşifre
olmamak için zücaciye dükkânını bırakıp Alpay’ın tarifi ile sırası ile Alsancak
Bölgesinde bulunan Baran Lokantasını, daha sonra Yenişehir Gaziler Caddesi
üzerinde bulunan Baran Lokantasını ve nihayet Zeytinlik Mahallesi 1140’ıncı
sokakta bulunan Engin Ticaret’i kullandık ve buralarda resmi elbisemizi bırakarak
sivil giyindik. Ben bu faaliyetlere okula girerken bana yapılan yardımlar ve
yakınlık dolayısıyla katıldım. Daha sonra bu faaliyetlerden çekilmek istedim. Ancak
beni ve arkadaşlarımı çeşitli şekillerde tehdit ederek çekilmemizi önlediler ayrıca
bu faaliyetleri başkalarına anlatmamızı engellediler. Bundan başka üçüncü sınıfta
babamı kaybettim ve maddi sıkıntıya düştüm, bu şahıslar bana maddi imkânlar
sağladılar bu nedenle bu şahıslara bağlandım. Bu cemaat mensupları hiç
çekinmeden Atatürk’ü kötülediler. Kızların şeytan olduklarını, onlardan uzak
durmamız gerektiğini söylediler.”

Ankara Emniyetinde illegal dinleme merkezi

Cevdet Saral, 1997 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tarafından göreve
getirilmişti. Saral, il emniyet müdürü olduktan sonra kendisi gibi Trabzon Oflu olan
Osman Ak’ı da, Artvin’den getirtti. Henüz İDB’den ilişiği kesilmemiş olan Ak’ın
Ankara’ya gelebilmesinde, tayin kararını iptal eden Sabri Uzun’un da katkısı
olmuştu. Uzun’un da katkısıyla, üçüncü sınıf emniyet müdürü olan Osman Ak,
sadece 2. sınıf emniyet müdürlerinin atanabildiği İstihbarattan Sorumlu Ankara
Emniyet Müdür Yardımcısı Vekilliğine İç İşleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun
oluruyla getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 9. katında İstihbarat
Şubesi’nin telefon dinlemesi yapan teknik takip birimi bulunuyordu. Saral ve Ak
ikilisinin göreve başlamasından bir kaç ay sonra 1998 yılı Mart ayında yine
İstihbarat Şubesinin kullandığı 8. katta, mevzuatta yeri olmamasına karşın telefon
izleme ve dinleme yapacak “Değerlendirme Bürosu” adı verilen bir birim daha
kuruldu. İl İstihbarat Şube Müdürlüklerinde kurulacak dinleme merkezlerinin

86

kuruluşu, mevzuata göre İDB’nin onayı ile yapılacaktı, keyfilik olmayacaktı.
Ancak Cevdet Saral, Başbakanlıktan sağladığı ödenekle, İDB’nin bilgisi ve onayı
olmadan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 8. Katında gizli bir başka dinleme odası
kurdurmuştu. Bu illegal birimde görev alacak kişiler de bizzat Ak tarafından
İstihbarat Şubesi’nin içinden seçildi. Ankara Emniyetini gölge müdür gibi
yöneten Osman Ak’ın mesaisinin büyük bölümünü, Cevdet Saral’ı bir an önce
İstanbul Emniyet Müdürü yapabilmek ve onunla birlikte emniyet müdürlüğünün
taçlandığı il olan İstanbul’a ikinci adam olarak gidebilmek için ayırdığı o dönem
Emniyet kulislerinin ilk sıradaki dedikodusuydu. Osman Ak’ın bu hayalini
gerçekleştirmesinde İstanbul polisinde görevli yardımcı olanlardan biri de Narkotik
Şube Müdürü Ferruh Tankuş’tu.

Poliste Ankara-İstanbul çekişmesi

Bu yüzden İstanbul-Ankara polisi arasında zaten hiç eksik olmayan rekabet ve
çekişme iyice alevlenmişti. Ortaya çıkan çekişmenin bir tarafında Cevdet Saral ve
Osman Ak’ın temsil edip Tankuş’un da destek verdiği Ankara ekibi, diğer tarafta
ise Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican ile İstanbul Emniyet Müdürü Hasan
Özdemir ve yardımcılarının yer aldığı grup vardı. Bu çekişme, Özdemir’in İstanbul
Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş’u görevinden almasından sonra iyice
belirginleşmişti. Tankuş, Osman Ak’la aynı devreden ve yakın arkadaştı. İstanbul
Emniyet Müdürü Özdemir, Ankara ekibiyle birlikte hareket ettiğini öğrendiği
Tankuş’u 1998 Aralık ayında görevinden alarak Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne
atadı. Bu gelişmelerde Saral’ın İstanbul Emniyet Müdürü olma arzusunun da
fazlasıyla payı vardı. Zaten hazırlanan Fethullahçı polisler listelerinde EGM Necati
Bilican, İstanbul KOM Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve İstanbul Emniyet
Müdürü Hasan Özdemir ile bu isimlere yakın görevlerde bulunan çok sayıda polis
ve amirin de cemaatçi olmakla suçlandığı, raporların basına sızdırılmasıyla
öğrenilecekti.

Emniyeti sarsan polis

Görev yerinin değiştirilmesiyle köprüleri atan Ferruh Tankuş, 16 Aralık 1998 günü
yeni makamında ağırladığı gazetecilere zehir zemberek açıklamalar yaptı. Dönemin
İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve yardımcılarının tayininin çıkması için
4 milyon dolar rüşvet aldığını iddia ediyordu. İstanbul’da, Narkotik Şube Müdürü
olarak başarılı operasyonlara imza atan Tankuş, bu görevinden alınması için rüşveti
verenlerin de uyuşturucu kaçakçıları olduğunu söylüyordu. Televizyon kanallarının
flaş haber olarak verdiği bu gelişme ertesi gün de tüm gazetelerin manşetindeydi.
Tankuş vakit geçirmeden görevinden alındı, hakkında soruşturma açıldı. İstanbul

87

Valisi Erol Çakır, iddiaların doğru olmadığını belirterek Tankuş’un Elazığ’da görev
yaptığı dönemde çetelerle ilişkisi tespit edildiği için görevinden alındığı
söylüyordu. Ancak Çakır, bu gerekçeyle görevinden alınan bir emniyet müdürünün
yine müdür olarak hem de Beyoğlu ilçesine atanmasının garipliğiyle ilgili soruları
yanıtsız bırakıyordu. Benzer bir açıklama Emniyet Genel Müdür Necati
Bilican’dan da gelince Tankuş ilk açıklamalarının ertesi günü bu kez de iddialarının
odağına Bilican’ı oturttu. Emniyet Genel Müdürünün oğlu Murat Bilican’ın
uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hacı Muhittin Bektaş’ın oğlu Yılmaz Bektaş’la
Bodrum’da ortak bar işlettiğini, Bektaş’ın sahte pasaportla giriş çıkışına yardımcı
olunduğunu iddia etti.

Tankuş’un gevezeliği hepsini yaktı

Bu arada meslekten ihraç edilen Ferruh Tankuş, iddialarında isimleri geçen kişiler
tarafından da dava edilmişti. 4 Mart 1999 günü de İstanbul Fatih Adliyesi’nde,
EGM Necati Bilican’la ilgili, “Genel Müdürümüz, kardeşi eroin kaçakçısı olan
karapara aklayıcısına onur plaketi verdi” suçlamasında bulunduğu Yılmaz
Katmerci’nin açtığı tazminat davasının duruşması vardı. Tankuş, adliye çıkışında
kendisini bekleyen gazetecileri görünce yine konuşmaya başladı, yeni iddialar
sıraladı. Oğul Bilican’ın kullandığı cep telefonunun emniyete ait olduğu gibi yüklü
telefon faturalarının da teşkilatın bütçesinden ödendiğini söyledi. Tankuş’un bu
dikkatsizliği başlatılacak yeni bir soruşturma sonunda Türkiye kamuoyunun uzun
zaman konuşacağı Telekulak skandalı ortaya çıkacaktı. Böylece İstanbul’a gelme
hayalleri kuran Saral ve Ak ikilisinin planları suya düşüp yargı önüne çıkarken,
Emniyet içindeki Fethullahçı cemaat örgütlenmesi soruşturmasının da sonu
hazırlanmış oluyordu.
18 Nisan 1999 seçimleri öncesinde 5 Mart 1999’da İstanbul’da yapılacak olan
Seçim Güvenliği toplantısına dönemin Ankara Emniyet Müdürü Necati Bilican ile
İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da katılıyordu. Ankara’dan uçakla İstanbul’a
gelirken Bilican, Uzun’a dönerek, “Bugünkü Hürriyet gazetesinde çıkan haberi
benim için araştırır mısın?” dedi. Emniyet Genel Müdürü’nün araştırılmasını
istediği haber, daha önce de kendisi ve oğlu Murat Bilican’la ilgili bir takım
iddialar öne süren Ferruh Tankuş’un, “Bilican’ın oğlunun kullandığı cep
telefonunun faturasını bile devlet ödüyor” açıklamasıydı. “Tankuş yine bombaladı”
başlığıyla verilen haberde62, “Ferruh Tankuş, ‘Artık sessiz kalmayacağım. Bilican,
devlete ait cep telefonunu oğluna tahsis etti. Devlet bu telefon için geçtiğimiz yıl 2,5
milyar lira fatura ödedi” iddiasında bulunuyordu.

62
Hürriyet Gazetesi, 5 Mart 1999

88

Yapılan incelemede Ankara İstihbarat Şubesinden 6 polisin şifreleriyle sorgulamanın yapıldığı belirlenince Uzun. asıl gizlemek istedikleri telekulak olayının ortaya çıkacağını 89 . Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü bu tayine. 8 Mart 1999’da bir yazı yazarak Emniyet Genel Müdürü Bilican’dan. Ankara’ya döner dönmez konuyu araştırmaya başladı. Kısa süre sonra da Bilican’ın oğlunun kullandığı telefonun numarasının Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün bilgisayarlarıyla sorgulandığı ortaya çıktı. 1 Mayıs öncesinde çıkabilecek olaylarla ilgili araştırma yapıldığı bahanesiyle izin vermedi. balyaların içindeki diğer faturalarla birlikte durduğu ve hiç kontrol edilmediği belirlendi. İlgili birimden konuştuğu görevliye. İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve yardımcısı Zafer Aktaş’ın kullandığı belirlenmişti. Yapılan araştırmada Tankuş’un iddia ettiği döneme ait faturaların İkmal Dairesi’nin deposunda. Sorgulamanın yapılabilmesi için bu birimde çalışan her polisin ayrı bir şifresi vardı ve şifreleri kimin kullandığı da İstihbarat Dairesi Başkanlığı sistemlerinde kayıtlıydı. Cemaat soruşturması can simidi oldu Ak ve ekibi deşifre olduklarını anlamış. Çünkü bu polislere ait şifreleri Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak. Yasadışı telefon takibi yapılmasını önlemek için konulmuş bir kuraldı bu. Uzun. açılacağından emin oldukları soruşturmayla da. Uzun bir memura telefon numarasının istihbarat müdürlüklerinin bilgisayarlarından sorgulanıp sorgulanmadığını öğrenmesini istedi. Bilican’ın oğlunun faturalarını elde etmenin diğer yolu da bu bilgi bankasından sorgulama yapmaktı. GSM operatörleri şirketleriyle olduğu gibi Türk Telekom ile de koordineli olarak çalışıyordu. emniyete kayıtlı telefonlara ait faturaların ayrıma tabi tutulmadan balyalar halinde aylık olarak depoda tutulduğu yanıtını verdi. Bilican hemen onay verdi. Görevli. “Cep telefonlarının faturalarını nasıl ve nerede saklıyorsunuz?” diye sordu. Diğer istihbarat kurumlarının da yaptığı gibi İDB de telekomünikasyon şirketlerinden her ay sonunda ayrıntılı fatura bilgilerini dijital ortamda bilgisayar disketleri halinde bu kurumlardan alarak kendi merkez bilgisayarındaki bilgi bankasında topluyordu.Genel müdürün oğlu takip edilmiş Uzun. Emniyet Genel Müdürlüğüne kayıtlı cep telefonlarının faturası Emniyet İkmal Dairesi’nin bütçesinden ödeniyordu. şifreleri kendilerinden habersiz kullanılan bu polisleri amirlerinin baskısından kurtularak soruşturmanın doğru yürütülebilmesini istiyordu. Deponun sorumluluğunun ve anahtarlarının da sadece bir tek kişide olduğunu ve kimsenin bu faturaları göremeyeceğini de ekledi. kimlikleri öğrenilen 6 polisin İDB kadrosuna geçirilerek soruşturma açılmasını istiyordu. İDB yasalar çerçevesinde.

1. Gülen cemaati içinden ayrılan Eyüp Kayar63 isimli kişinin medyaya yaptığı açıklamaların dikkate alınmadan hazırlanması eleştiriliyordu. Bu arada Cevdet Saral’ın 18 Şubat 1999’da EGM’ye gönderdiği ve şüphelilerin telefon dinlemelerini de kapsayacak biçimde teknik izlemesi de dâhil olmak üzere “Planlı İstihbarat Operasyon” başlatılması talebini içeren yazısına 12 Mart 1999 günü yanıt İDB’den geldi. İDB’nin 15 Mart 1999’da Ankara Emniyeti’ne gönderdiği yazıda da onaya sunulan raporun.06. “Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı” konulu B. Özetle laiklik karşıtı Fethullah Gülen’in Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak için yasadışı bir örgütlemeye gittiği ve Atatürk’e düşman olduğunu belirten Kayar benzer iddiaları içeren bir mektubunu da Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya’ya göndermişti. Aydınlık dergisinde 10 Ocak 1999’da yayımlanan bir haberde Emniyet içinde Fethullahçı örgütlenme iddiaları dile getirilmişti. haysiyet ve şeref kırıcı olduğu gerekçesiyle 13 Mayıs 1997’de tekzip kararı almıştı. Bu haberleri ihbar kabul ederek 4 Şubat 1999’da Sabri Uzun. Sulh Ceza Mahkemesi’nden. Emniyetteki Fethullahçı örgütlenmeye ilişkin tahkikatla ilgili 1 ay boyunca hiç sesi çıkmayan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral 18 Mart 1999’da ilgili birimler olan Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İDB’ye bir yazı göndermişti. Bundan 3 gün sonra.anlamışlardı. Yani Uzun. Ankara Emniyeti çalışıyor! EGM Necati Bilican’ın oğlunun telefonlarının Saral ekibi tarafından yasadışı biçimde sorgulandığını ortaya çıkaracak bir soruşturma başlatıldığını öğrenir öğrenmez. Başkan Sabri Uzun yanıt yazısında hakkında cemaatçilik suçlaması yöneltilen Emniyet mensuplarının Fethullah Gülen grubuyla bağlantıları konusundaki çalışmalara yön verme ve destek sunulacağı belirtildikten sonra Planlı İstihbarat Operasyonu talebinin reddedilerek mevcut yöntemle çalışmanın sürdürülmesinin uygun olacağını söylüyordu.05. iddiaların gerçek dışı. mevzuata göre araştırma yaparak ortaya konulacak bulgulara göre bu isteğin yerine getirileceğini aksi durumda teamüllere aykırı davranılacağı uyarısını yapıyordu. 90 .06 sayılı yazıda şöyle deniliyordu: 63 Uzun yıllar Gülen cemaati içinde yer alan ve Rusya Federasyonu’ndaki cemaate ait bir okulda öğrenim görürken “başarısızlık” gerekçesiyle atılan Eyüp Kayar 7 Kasım 1998 günü Kanal 6 televizyonunda yayınlanan Ceviz Kabuğu isimli programda birçok iddiada bulundu. Fethullah Gülen ve cemaatinin rejim karşıtı olduklarına yönelik ağır tespitleri de içeren İdeolojik Değerlendirme Raporu’nun da eklendiği.00. gazetenin Politika Günlüğü isimli köşesinde 9 Nisan 1997’de yayımlanan iddialar nedeniyle Gülen’in avukatları Üsküdar 1. ertesi gün de Teftiş Kurul Başkanlığı Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek tahkikat yürütülmesini istemişti. 4. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibini bu isteğin kendilerini kurtarabileceği düşüncesiyle hummalı bir çalışma başlattılar. Çetinkaya’nın.EGM. Hatta Sabri Uzun’un başkanlığındaki İDB’den 10 Şubat 1999’da gönderilen ayrı bir görevlendirme yazısında da “Fethullahçılar Listesi” gönderilerek Emniyet’teki örgütlenmesinin ortaya çıkarılması için soruşturma yürütülmesi istenmişti.

sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve kişileri istediği yöne sevk etmeyi başarması birçok entelektüel kesimin kendisinden etkilenmesini sağlamıştır. üstün bir zekâ sahibi olduğu söylemleri de gündemdedir. Böyle olduğu içindir ki gençlerimiz halen bir takım kişi ya da legal ve masumane görünümlü gruplaşmaların etkinliğini arttırma bu kişi veya örgütlerin hedeflerindeki noktalara ulaşma ve bu yöndeki planlarını hayata geçirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Ama dini bütünüyle bilmeyen fakat itikatlı olduklarına inanan insanları etkileyebilecek noktayı iyi keşfetmiş. din adına farklı söylemleri bulunan kimi zaman ‘Sfenks’ kadar sessiz. devletin mevcut anayasal nizamını yıkarak yerine şer-i esaslara dayalı bir sistem kurmayı amaçlayıp amaçlamadığını anlamak için taraftarlarını etkilemede kullandığı yöntemin ideolojik tahlilinin yapılmasına gerek duyulmuştur. Tarikat mensupları da baş imam Fethullah Gülen’den aldıkları fetvalar doğrultusundaki davranışları ile kendi düşüncelerinin zıttı olanlara karşı ‘hile mubahtır’ yöntemi ile tedbirler geliştirmektedir. heyecanları ve coşkuları ile gençlerimizin gelmesi son derece düşündürücüdür.“Değerlendirme raporunun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere öncelikle. Fethullah Gülen hareketinin ve tarikatının örgütsel yapı taşıyıp taşımadığını. en hafifinden Cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirme veya kendine göre yön verme ya da devlet içinde hâkim güç olma savaşındaki bu gibi organize suç yapılanmalarını dünlerde olduğu gibi bugünlerde de etkileyip kullanmada ön planda tuttuğu hedef kitleleri başında. Özellikle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve 2000’li yıllara girmek üzere olduğumuz şu günlerde Türkiye sathını mücadele alanı olarak değerlendiren ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkma. Fethullah Gülen’nin yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. Âlim olmayı gerektirmeyen dini hikâyeleri ızdırap yüklü ses tonu eşliğinde. 91 . nihai hedeflerinin ne olduğu tam olarak belirlenmiş olanlarla kamûfle yeteneğine sahip bulunan çeşitli maskeler ve kamuoyu desteğiyle devam etmekte olan ve üzerindeki ‘giz’ perdesi tam olarak kaldırılmamış masumane görünümlü kimi organizasyonların çekim alanına girmelerine mani olabilecek ölçülerde uyarmadığımız ve yeterli bilgilere teçhiz edemediğimiz de bir başka gerçektir. rejim yandaşı ve aydın bir düşünür. alışılmış ‘Din Adamı’ profilinden uzak. Gençlerimizin ülke menfaatleri ve değerleri açısından hangi noktalarda bulundukları. hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonel yanı güçlü biri olarak görüntüler vermektedir. kimi zaman Atatürk’ü övmeye gerek duyan. parçalama. aktiviteleri. kimi zaman 8 yıllık eğitime destek verecek kadar reformcu. Fethullah Gülen. kimi zaman da farklı dinlerin temsilcilerine dünya barışı adına çağrılar yapacak.

Ali Yurtsever. sosyal yaşantı tarzlarında takiyyeye veya tedbire bağlı olarak değişkenlikler gözlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle kişiler makamlara tercih edilmekte ve gerekirse ya da herhangi bir nedenle güç durumda. Bilgi İşlem.Gençlerimiz üzerinde oynanan bu oyunlardan da anlaşılacağı gibi teşkilatımız bünyesinde bulunan başta Polis Koleji ve Akademisi olmak üzere. listenin içerisinde tarikatla ilgisi bulunmayan şahısların da olduğu. Rand Şirketi danışmanı Graham Fuller. ‘Işık Tarikatı’nın teşkilatımız bünyesindeki faaliyetlerini sadece ilgi (d) sayılı yazı hakkında tahkikat istenen 62 kişinin yürütmediği. bu nedenle yapılacak olan tahkikatın sağlıklı yapılması için mümkün olduğu kadar güvenilir ve kısıtlı personelin görevlendirilmesi ile zaman tehditli olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu başvuruyu yaparken CIA emekli Analiz ve Prodüksiyon Direktörü. Reagan dönemi CIA başkan adayı Morton Abramowitz. makamlar öncelikli. Eğitim.” ABD’ye hicret etti Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında detaylı bir rapor hazırlandığı ve EGM’ye ulaştığı ve hakkında dava açılabileceği cemaatindeki polisler tarafından kendisine bildirilen Gülen etrafındaki çemberin giderek daraldığını anlayarak 21 Mart 1999’da tedavi göreceği gerekçesiyle soluğu ABD’de aldı. Niagara Foundation (Niagara Vakfı) Başkanı Kemal Öksüz. Ancak Gülen’in başvurusu reddedildi. TÜGİAD yönetim kurulu üyesi Murat Saraylı. mensuplar arasında yoğun panik yaşanmasına neden olmuş hücre evlerinin birçoğunu güvenlikleri için kapatmış. kalındığında kişiler feda edilerek yerlerine hazır tutulan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. bazı ABD üniversiteleri öğretim üyeleri ve bölüm başkanları ile Katolik. Balkanlar Uzmanı. Mümkün olması halinde mevcut bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle ‘Kullanabildiğin sürece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et’ taktiği ile yönetim kademelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Washington Üniversitesi öğretim üyesi George Fidas. Nitekim mezkûr tarikatta ilgili yapılan yazışmalar ve tahkikat istemi. CIA eski ajanı. Işık Tarikatı’nın yapılanması ve ideolojik boyutu ile teşkilatımız bünyesindeki faaliyetleri hususundaki çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Terör ve İstihbarat birimleri ile taşrada yapılanmaların olduğu yönünde emareler mevcuttur. Evanjelist. Teşkilat bazında stratejik öneme haiz Personel. KOM. birçok eğitim kurumumuz adı geçen tarikatın ilgi alanına girmiş teşkilatlanmaları adeta bir sistematiğe bağlanmış gibi devam etmektedir. Fethullah Gülen cemaatinin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut. eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam. Avukatları da ABD Göçmenlik Bürosu’na dava açtı. Ayrıca konunun DGM kapsamına girip girmediği hususu da araştırılmaktadır. Washington Rumi Forum Başkanı H. Mahkeme Gülen’in “eğitim 92 . Tarikata göre. eski ABD Ankara Büyükelçisi. Cizvit Rum Ortodoks kilise ve tarikat mensupları gibi hayli geniş ve ilginç bir yelpazeden referanslar sunulmuştu.64 İlginç bir tesadüf 64 Fethullah Gülen 2008 yılında Amerikan İç Güvenlik Kurumu’nun ve Göçmenlik Bürosu’na (USCIS) “olağanüstü yetenekli eğitimci” statüsünde yeşil kart başvurusu yaptı. kişiler ikinci plandadır.

İDB koridorlarında görünmek istemediğini de belirterek.aynı günlerde cemaat soruşturmasını yürüten Cevdet Saral ve ekibinin bazı telefonları yasadışı biçimde izlediğine ilişkin bir ihbar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü de ayrı bir soruşturtma başlatmıştı. Maltepe Askeri Lisesi öğrencilerinin cemaatini ve kendisini hedefe oturttuğu Işık Evleri’ne ilgili ifadelerinin Ankara DGM Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına girmesinin hemen ardından Nur Cemaati’nin lideri Fethullah Gülen’in müritlerine yönelik yaptığı konuşma kasetleri. Meehan. Bir televizyon kanalında Hoca Efendi’nin vaaz görüntülerinin olduğu kasetler yayınlanacaktı. Cemaatçi polisler Gülen’in. Gülen’in hedefinin devleti ele geçirmek olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Tandoğan’da bir ofis adres verdi.. Zaten amaç Murat Bilican’ın oğlunun telefon detay kayıtların sorgulanıp basına sızdırıldığının ortaya çıkmasını engellemek” dedi. bu listelerin hazırlanmasında görev alan polislere de “Evinizden okul yıllıklarınızı getirin ve oradaki isimlerden herkes kendi devresindeki Fethullahçı alanında olağanüstü yeteneklere sahip kişi” olduğuna dair kriterleri yetersiz buldu. akademisyenlere para ödeyerek kendisi ve hareketi için yazı yazdırıp akademik prestij elde etmek istiyor” ifadelerini kullandı. Telekulak ya da Kocakulak diye anılacak bu olayla soruşturanların soruşturulup cezalandırılmasına kadar uzayacaktı. doğru listeler değil. hakkında düzenlenen raporun gönderilmesinden 3 gün sonra ABD’ye gitmesine neden olacak önemli bir bilgi daha vermişlerdi. Temyiz mahkemesi Gülen’in çok büyük ve etkili bir dinci ve siyasi hareketin bir lideri olduğuna ABD’de yaşamasının Birleşik Devletler’in menfaatine olduğuna hükmederek Yeşil Kart başvurusunu kabul etti.G. Yüzyüze görüşmek istediği Uzun’a. 93 . Cemaat yanlıları da perde arkasından hamlesini yapmış. kendilerine yönelik soruşturmayı yürütenlerin soruşturulmasını sağlamıştı.’ydi.G.G. Gülen’in için “Dini ve siyasi bir figür. Buluştuklarında Komiser Z. Hemen ardından Ankara DGM Başsavcılığı. “İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde Fethullahçı polisler listesi hazırlanıyor. 18 Haziran 1999’da ATV Haber’de yayınlanan ve ilk bölümde ele aldığımız kasetlerdeki konuşmalar. Hem de haberleri dahi olmadan. Ama sağlıklı. Saral ve ekibinin suyu bulandırarak yaptıkları illegal işin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştıklarını anlayan Sabri Uzun’a bu tespitinde haklı çıkaracak bir telefon gelmişti. kapsamlı bir Fethullahçı polis listesi hazırladığı dedikoduları tüm teşkilata yayılmıştı. Fethullahçı polisler listesinin hazırlanmasında kendisine de görev verildiğini belirten Komiser Z. 15 Nisan 1999’da arayan Ankara İstihbarat Şubesi’nde komiser olan Z.. Emniyet’e Gülen’in başta televizyon kanallarında yayınlananlar olmak üzere tüm kasetlerinin toplanıp gönderilmesi talimatı verdi. 28 Şubat sürecinin bir savaş taktiği olarak medyaya sızdırıldı. Göçmenlik Bürosunu temsil eden Pensilvanya Eyalet Savcısı Patrick L. Fethullahçı polis listeleri nasıl hazırlandı? Bu arada Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün. Gülen Pensilvanya eyalet mahkemesi kararını temyize götürdü.

İki sene sonra da bu oldu. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden sonra Necdet Menzir’in İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde İstanbul’a gelmişti. 1997’de Necdet Menzir. Bu değişiklikten kısa süre 94 . Listenin 7. 1995’te defalarca İstanbul’a gelen İDB Teknik Şube Müdürü Osman Ak. Liste 132 kişilik olmasına karşın ismi mükerrer yazılanlar bile vardı. kamuoyuna “terör örgütlerine karşı yürütülen başarı” olarak sunulan bu operasyonlarla ilgili ciddi haklı gerekçeleri de olan yargısız infaz iddiaları hiç gündemden düşmedi. 400 kişiyi geçmeyecek bir Fethulahçı listesi hazırlayacağız” dediklerini de söylüyordu. Fethullahçı polisler listesi hazırlayan ekibin tepesinde bulunan isimler İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak. Bugünden baktığımızda listede yer alan isimlerden ikisi çok ilginçti. ilkiyle benzerlikler taşıyan ikinci bir rapor ve isim listesini de EGM ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İDB’ye gönderiyordu. İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve yardımcısı Zafer Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan 1999 günlü yazısıyla istihbarat hizmetlerinden çıkarıldıklarını öğrendi. Uzun öğrendiği bilgileri rapor haline getirerek hemen EGM Necati Bilican’a gönderdi. sırasındaki isim. Onun 3 basamak üstünde ise Susurluk skandalı sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hanefi Avcı bulunuyordu. Ancak İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral ekibine sahip çıktı ve işlemi yerine getirmedi. istihbarat hizmetlerinden çıkarılma yazısının geldiği gün Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral. Avcı. Gönderilen raporda yazılan tespitler titizlikle hazırlanmıştı ancak aynı özen ekli dosyalarda yer alan cemaat bağlantılı oldukları öne sürülen emniyet mensuplarını içeren listeler için gösterilmemişti. Tansu Çiller’in DYP’sinden milletvekili olarak TBMM’ye girmesiyle boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine de Orhan Taşanlar getirilmişti. Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almadan önce 2001 yılında İstanbul KOM Şube Müdürü görevindeyken Gülen cematine ilişkin kapsamlı bir soruşturma açmaya çalışacak olan Adil Serdar Saçan’dı. Sana İDB’de ihtiyaç var.olanları tespit etsin. yazdığı kitapta cemaatçilerle kıyasladığında “büyük saygıyı” hakettiğini söylediği devrimcilere yönelik gerçekleşen operaksyonlardaki yargısız infaz iddiaları nedeniyle de cezaevinde olduğu süreçte en çok başı ağrıyan isim oldu. En bilgili olduğu alan olan telefon dinlemeleri konusunda İstanbul Emniyetine kurdurduğu sistemle de İstanbul’da birçok operasyona imza atılmıştı. çoğunlukla Hanefi Avcı’nın evinde misafir oluyordu. Rapor üzerine. Hanefi Avcı’nın Fethullahçı oluşu Ekibinin. Avcı. “Ağabey senin teknik bilginden yararlanılması gerek. Ne var ki. Daire Başkanı olarak gel” diyordu. Her seferinde de. Avcı’nın listeye girmesinin nedeni ne 28 Şubat sonrası orduyu hedef alan açıklamaları ne de çocuklarının cemaatin okullarından birinde öğrenim görüyor olmasıydı.

sonra da Hanefi Avcı’ya Ankara’nın yolu göründü. eşi görülmedik başarılara imza atan bazı polis şeflerinin adlarının.” diyordu. O dönem Hürriyet gazetesinde yazan Dündar’ın “Mürteciye Bakın”65 başlıklı yazısı Fethullahçı oldukları öne sürülen polislerin isim listesindeki garipliklere işaret ediyordu. Kamuoyunun yakından tanıdığı. Fethullah Gülen’le bağlantılı olduğu ve bu kişilerin rejim aleyhtarı faaliyetlerde bulunduklarının belirten Dündar. bu çalışmada isimleri belirlenen Emniyet personelinin listeleri de sürekli basında yer alıyordu. Bu isimlerden birisi de Uğur Dündar’dı. Kendi ikballerinin önündeki engeller olan başarılı meslektaşlarını günün şartlarındaki en iyi yöntem olan Fethullahçı’lıkla suçlamışlardı.. Oradan da bir üst yazı eklenip Başbakanlık Sivil Takip Kurulu’na gönderilen rapor “gereğinin yapılması için” Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden kaynağı olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne kadar geldi. Görev yerinin değiştirilmesini Fethullahçıların yaptığını söyleyen Osman Ak. 30 Mayıs 1999 95 . dönemin İstihbarat Daire Başkanı Emin Arslan’ın yardımcısı olarak göreve başladı. Cemaat karşıtları bile listeleri eleştirdi Saral’ların yaptığı çalışma ve Fethullahçı oldukları öne sürülen isim listeleri o dönemin “İrtica Avcıları” gibi çalışan Çevik Bir’in kurdurttuğu Batı Çalışma Grubu’na gönderilmişti. 2 yıl sonra da Avcı’dan intikamını. Hanefi Avcı. Ortalığa saçılan ve Saral ekibinin denilen raporların yanı sıra. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan. “Emniyet teşkilatında büyük huzursuzluğa neden olan ‘Fethullahçılar Listesi’ dikkatlice incelendiğinde. Sadece bu isimlerin 65 Hürriyet Gazetesi. Hatta ideooljik olarak Gülen’in savunduğu fikirlerin karşısında oldukları bilinen birçok gazeteci de bu listeleri eleştiren yazılar kaleme aldı. kendisini İDB’ye gelmesini en çok isteyen Osman Ak’ı disiplinsizliği nedeniyle Artvin’e tayin ettirdi. adını Fethullahçı polisler listesinin 4. İstanbul KOM Şube Müdürü Adil Serdar Saçan yine İstanbul Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amiri Şentürk Demiral gibi isimlerin de listelerde Fethullahçı suçlamasıyla yer alması hem kafa karışıklığı yaratmış hem de yapılan çalışmanın itibarına büyük darbe vurmuştu. başarılı operasyonlara da imza atmış Surluk’un en çok konuşan istihbaratçısı Hanefi Avcı. Saral ve Ak ekibinin hazırladığı listeler her haliyle kişisel hesaplaşma kokuyordu. Bunlar arasında hemen göze çarpan isimler Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Emin Arslan ve onun yardımcılarıyla. sırasına yerleştirerek alacaktı. basına sızdırılan raporda yer alan 84 üst düzey emniyet görevlisinin. rapora monte edildikleri anlaşılıyor. Göreve başladıktan bir süre sonra da.. son dönemde mafya ve çetelerle mücadelede. Yazısında. Bir gün 80 ertesi 120 kişinin adı yer alan listelerdeki Emniyet personelinin sayısı 528’e kadar çıkmıştı.

Her fırsatta. Aslında bu olayların gizlenen yönlerini Ankara DGM’nin savcı kadrolarının bildiği kesin. cinayet.8 Haziran 1999 67 Radikal Gazetesi 8 Haziran 1999 96 . Fethullah Gülen’den çok ‘Yeni Rakı’yı sevenler de var. İddia çok vahim. Yani rejim için tehlike ve tehdit oluşturmak. dolandırıcılık gibi 170 ayrı başarılı operasyona imza attığını anımsatan Dündar. şimdi karalanarak pasifize edilmek isteniyor. bazı başarılı meslektaşlarınızı töhmet altında bırakacak raporlarla nasıl sınırlı tuttunuz?” diye yazmıştı. Karalama yöntemi de konjonktüre uygun olarak seçilmiş: Fethullah Gülen cemaatinde yer alıp irticai faaliyette bulunmak. Hem Fethullah cemaatin yapısını hem de Türkiye’deki istihbarat örgütlerini iyi bilen gazetcilerden Avni Özgürel de Radikal Gazetesinde yayımlanan “Polis polisin kurdudur”67 başlıklı yazısında eleştiri yöneltenler arasındaydı. Alevi kökenli olanlar. Ama hepsi Fethullahçı oluveriyorlar. birkaçının askerde. Öylesine eller ayaklara dolaşıyor ki. bazı abileri uyardıkları için. aceleden aynı isim birkaç kez yazılıyor. ne de Özal Baysal. bugüne kadar niçin yakalayıp sorgulamadınız? Bu çok önemli olguyu. o listeleri 1992 yılında hazırlanan Fethullahçılar raporlarında adı geçenlerle birleştirivermişler. “…Bu ekip. onların feryatlarıyla ip koptu. Çünkü bu raporlar oralara da gönderilmiş” diye yazacaktı. Ergenekon soruşturmasının tutuklu sanıklarından gazeteci Tuncay Özkan’dı. ne Yeşil. listeye koyulan isimlerden birinin Alevi. “…Ankara’da hazırlanan Fethullahçı polisler listesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev yapanlar. Ama izlemeyi yapan alt düzeydeki emniyetçiler görevlerinden alınınca. Fethullahçı izlemesi ve raporu işte bu feryatların yol açacağı sonuçları gören Ankara Emniyeti’nin ayaküstü bulduğu bahane. Telefon izlemenin tek amacı var: Bürokraside arzulanan hedeflere ulaşmakta faydası olacağı düşünülen siyasilere özel bilgi taşıyıp onları borçlandırmak… Bilican’ın ‘kol kırılır yen içinde kalır’ mantığıyla soruşturma yapılmaması eğilimi içine girmesi. Silahlı Kuvvetler’den de bilenler var. Sonra. Fethullah cemaatine mensup polislerin komplosu ile tutuklandığını dile getiren Özkan Radikal gazetesinde yazdığı yazısında66 Fethullahçı polisler raporunun yapılan yasadışı bir uygulamayı perdeleyip. bu amaca ulaşmak için kullanıldığını öne sürdüğü yazısında. O dönem bu listeleri eleştirenlerden biri de. irticai faaliyette bulunduğunu belirlediğiniz Fethullah Gülen’i. kiminin Bosna’ya tayin edilmiş olduğu bile araştırılamıyor. “…Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibinin ekseninde ortaya çıkan tablonun hedefi ne Fethullahçılar. Müfettişlere Fethullahçılar Raporu konusunda bilgi veren 66 Radikal Gazetesi. Bu ağır ithamları kaleme alanlara sormak gerekir: Siz devletin polisi olduğunuza göre. Ortaya çıkan telekulak skandalını analiz ettiği yazısında Fethullahçı polisler listesine değinenen Özgürel.son dönemde birçok yolsuzluk. Neden? Sanki durum öyle gerektirdiği için birileri okul yıllıklarını önlerine açıp liste yapmışlar.

Bunun üzerine Arslan. “Bize 1 hafta içinde listeleri oluşturun diye emir verdiler. görev alanlar dışında Emniyetin tepesindeki birkaç kişinin bildiği gizli yürütülen soruşturmayı Halil Tuğ’un nasıl bildiğini öğrenmeye çalışan Saral. Osman Ak’ın hırsı. Genel Müdür Yardımcısı’ndan gelen uyarıdan çok. İşin daha da ilginci. Bu yüzden yalan yanlış listeler çıkacak ortaya” diye dert yandı. yardımcısı Osman Ak’la birlikte tavır aldılar. Konuyu araştıran komisyonda yer alanlardan birisi dönemin KOM Dairesi Başkanı olan Emin Arslan’a. kendilerinin yaptığı telekulak skandalını kapatmak için savunma içgüdüsü. KOM Başkanlığı’nın bağlı olduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından Halil Tuğ’a konuyu anlatarak uyarmasını istedi. Arslan’ın da cemaate yakın birisi olduğunu ve soruşturmayı engellemek istediğini bile düşündüler. Eğer listeleriniz doğruysa sonuna kadar yanınızdayım ama yanlışsa da iki elim yakanızda olur” uyarısında bulundu. “Bizden teşkilatın albümleri ve iç hizmet için hazırlanan rehberler istendi. Fethullah Gülen Cemaati’nin kamuoyunda itibar kazanmasına sebep oldu. Hem komisyonda yer alanların iki komiser de zaten cemaatçi ve konuyu saptırıyorlar. Gerçekten de aralarında Adil Serdar Saçan’dan Hanefi Avcı’ya kadar birçok ismin yer aldığı hazırlanan listedekilerin yarıdan fazlasının Fethullahçılıkla ilgisi olmayan kişiler olduğu yıllar sonra öğrenilebildi. İstihbaratçı asker : “Cemaat aklanmak istense böyle yapılırdı” Gerçekten de raporda ifade edilmese de Saral ve ekibi hayli beceriksiz ve bilgisizce davranmışlardı.bir emniyetçi. Adları yazılanlardan birçoğu 97 . Sırf bu özensizlik yüzünden alakasız isimler de listelere girdi. “Nereden duyduğumu sorma ama yürüttüğünüz Fethullahçılıkla ilgili soruşturma aceleye getirilmez. Hatta Ferruh Tankuş’un hatırı için İstanbul’da onu kovan Müdür Muavini Ahmet Pek’in adı da eklendi” tespitlerinde bulunuyordu. Genelkurmay’da İstihbarata bakmış bir subayın yıllar sonra bir sohbet sırasında bu olayla ilgili kendisine söylediklerini şöyle anlatıyordu: “Cevdet Saral ve Osman Ak’ı tanımasam Fethullah Gülen’in Emniyet örgütlenmesini aklamak için bu listeleri yapmışlar derdim. İnanç sahibi olduğu için sadece namaz kılan ama cemaatle ilgisi olmayan kişilere kara çalabilirsiniz. Emniyet tarihinin en büyük cemaat soruşturmasını yürütüyormuş gibi görünen ekip kendi başlarını yakmak bir yana belki de gerçekten Emniyet içinde örgütlü bulunan bir yapıyı ortaya çıkarmak fırsatını da kaçırmış oluyordu. öğrencilik döneminden bu yana tarikat ya da cemaat bağlantısı olmayan. Gülen Cemaati’ne en büyük hizmeti Osman Ak ve ekibi yapmıştır. namazında niyazında olan herkesin adlarının yazılması istenen listeleri hazırlamaları için kurulan 6 kişilik komisyonda yer alanların iki komiser iddiaya göre zaten Fethullah cemaatindendi. liste hazırlandı. Emin Arslan. bilginin kaynağı olduğunu öğrendikleri Emin Arslan’a. Hemen telefon açan Halil Tuğ. gizli yürütülen bu soruşturmayla ilgili aldığı bilgileri aktardıktan sonra Cevdet Saral’a. Bu yüzden. Yanlış kişileri suçlayabilirsiniz.

Marksist literatürde. çalışkan polislerdi.” Gülen ve cemaati için DGM’ye suç duyurusu Emniyet içindeki Fethullahçı kadrolara adeta savaş açmış gibi görünen Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak kısa süre sonra başına geleceklerden habersiz. Tarikata göre makamlar öncelikli. ‘Bu Fethullahçılar da korkulacak adamlar değilmiş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İDB’ye gönderdiği “Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı” konulu yazının giriş bölümü bulunan ve Gülen cemaatine yönelik ağır iddialar içeren 21 Nisan 1999 tarihli suç duyurusu uyarınca Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından dava açılacak ve hatta davanın temelini de bu fezleke ve gönderilen yazılar oluşturacaktı. Ne güzel dürüst işler yapıp yolsuzlukları engelliyorlar’ algısı yaratıp cemaatçiliği halkın gözünde meşru hale de getirmiş olursun ve bu yapıldı. İlk kısmında. Mümkün olmaması halinde mevcut bürokrat ya da siyasetçilere hoş görünmek suretiyle kendi tabirleri ile ‘Kullanabildiği sürece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et’ taktiği ile yönetim kademelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar.da Sadettin Tantan’ın İçişleri Bakanlığı sırasında yapılan yolsuzluk operasyonlarına imza atmış ya da görev almış dürüst. Fezlekede şunlar yazıyordu: “…Fethullah Gülen cemaatinin devlet içerisindeki yapılanması alışılmış örgütlenme modelinin dışındadır. genelde ‘militan’ olarak adlandırılan tiplerin yetiştirilmesindeki telkin ve inandırma yöntemleri ile Fethullah Gülen’in ‘Işık Evleri’ ya da ‘Işık Kışlaları’ diye tanımladığı ve ‘Bayrak yere düşmüştür oradan kaldırılmalıdır’ şeklinde örtülü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 98 . Saral’ın 18 Mart 1999’da. bir kaç sayfa önce yer verdiğimiz. ‘Işık Tarikatı’ olarak adlandırdığımız Fethullah örgütlenmesinin yol göstericilik ve irşad edicilik şeklinde tanımlanan yapısının dışında. Sen bu isimleri de o listelere yazarsan kamuoyunun gözünde. söylemleri gibi birçok beyanı ışığında ‘Işık Tarikatına’ geçirilmiş örgütsel yapı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle kişiler makamlara tercih edilmekte ve gerekirse ya da herhangi bir nedenle güç durumda kalındığında kişiler feda edilerek yerlerine hazır tutulan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir’ tarzındaki karakter telkini ile ‘İbni Erkam ( Işık ) evlerinde yetiştirilmeden sabırla pişirip olgunlaştırmadan yapılacak her şey ham hayaldir’ şeklinde mensuplarına ihtiyat telkin eden. incelemeleri doğrultusunda yaptırdığı tespitleri içeren fezlekeyi Ankara DGM Başsavcılığı’na göndererek suç duyurusunda bulundu. Fethullah Gülen’in kendi deyimi ile ‘Dava adamı ne muzafferiyetinde ne de mağlubiyetinde tavrını değiştirmez… Her yüce davada. kişiler ikinci plandadır.

irinden dar yolları geçip gitmeye azimle ve kararlı. Esasında yazının ekindeki rapordan da anlaşılacağı gibi Fethullah Gülen’in kitaplarında gerçek niyetini gizlemek için kullandığı bazı kelimelerin yerine. daha devrim aşamasına geçemediklerini eserlerinin satır aralarına sıkıştırıldığı düşüncelerinde ima etmektedir. Atatürk yerine deccal şeklinde deyimler’ hedefinin ne olduğunu açıklamaya yeterlidir. Bunun için de mutlaka Müslümanların kuvvet dengesini kurmaları ve harekete geçmeleri gerekmektedir’ derken oluşturduğu cepheyi uyarmakta ve bir anlamda dinsel bölücülüğü netleştirmektedir. varım hedefine ulaştığında da sahibine verecek kadar olgun ve yüce yaratıcıya edepli ve saygılı… Muvaffakiyetinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de putlaştırmayacak…’ şeklindeki izahı hem mücadelenin tarzını anlatmaya. Militanlarına nasihatlerde bulunurken ya da eleştirel boyutlara girdiği konularda adeta ölçüyü kaçırdığını fark etmişçesine İslami sürecin arkasına saklanarak Cahiliye dönemi veya Müslümanlığın ilk dönemleri ile tanınmış İslam âlimleri ve onların içtihatlarından veyahut haçlı zihniyetinden örnekler vermesi. arzulanan hedefe ulaşmakta güçlük çekilmeyeceğini’ belirtirken endişesini de açıklamaktan çekinmediği. ekli raporun muhtelif bölümlerinde görülecektir. Şu anda yeteri kadar güçlü olmadıklarını ifade ettiği örgütsel seviyelerine Marksist anlatımlarla tanımlarsak stratejik savunma aşamasından stratejik denge aşamasına hızla yol aldıklarını. ‘Şeriat yerine İslam. atadan dededen öğrenilen Müslümanlık. laik kesimler yerine karşı cephe veya hasım cephe. Cumhuriyet dönemi yöneticileri yerine o kafalar. 99 . Zira Fethullah Gülen için kuvvet dengesi çok önemlidir. şeriat düzeni yerine hedef. ancak ne olduğunu bir türlü izah etmediği ‘hedef’inin gelecekte zümre hâkimiyetini hedefleyen teokratik bir rejim olduğu hemen anlaşılmaktadır. Ona göre ‘aksiyoner olmayan’ Müslüman görevini yapmamaktadır. bunun içinde zaten ‘mevsimin ve ortamın müsait olduğunu eğer bir muhalif rüzgâr esmezse. hem de lidere tabi olmak suretiyle ondan irşad ve emir beklemeye telkin ettiği açıkça ortadadır. Atatürk dönemi ya da İsmet İnönü dönemi yerine mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi. militan yerine hizmet erleri ya da Işık erleri veya Işık süvarileri. Cumhuriyet dönemi yerine talihsiz dönem veya karanlık ya da upuzun hicranlı dönem. Yani.önceki döneme gönderme yaptığı ve büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştığı hedefi için ‘Hizmet insanı gönül verdiği dava uğrunda kandan. Fethullah Gülen. sadece teoride kalmakta ve ‘karşı cephe’nin ‘karanlık emellerine’ hizmet etmektedir. gerçek niyeti saklama bakımından geçmiş dönemlere indirgediği düşüncelerini takiyye kuralı ile günümüze aktarmaktadır. henüz evrim aşamasında olduklarını. gerçekte onun niyetini ihtiva eden sözcükleri koyduğumuzda çok kullandığı.

Yazının ekinde pasajlar şeklinde alınan ve konunun bütününden kopmayan düşüncesi ile anlatıları okunduğunda Fethullah Gülen’ in nelere özlem duyduğu net olarak anlaşılacaktır. cephe. asker gibi kelimeleri kitaplarında özenle seçerek sıkça kullanması dikkat çekicidir. mevzi. 20 yaşında olanlar 60-65 yaşında olacaklardı ki bu da onların başbakanlar. lise ve üniversite öğrencileri kalır. er. bu evlerde genelde 4 -5 kişi yaşar umumiyetle kiralanır. Işık Tarikatı’ndan koparak bir televizyonun ‘Ceviz Kabuğu’ adlı programında kamuoyuna yönelik itiraflarda bulunan ancak. Örgütsel yapının ekli raporda da görüleceği gibi genel hatları bizzat Fethullah Gülen tarafından çizilmiştir. hücre evleri mahiyetinde. Evin maddi girdisi ve çıktısıyla ilgilenir yukarıdaki imamlara rapor verir. Evlerde insanlara yaklaşım tarzları özellikle öğretilir.Fethullah Gülen’in genel olarak askeri terminolojide kullanılan kışla. süvari. ‘…50’li yıllardan bu yana tam 40-45 yıl geçmiştir. Bu evlerde belirli bir sure kalan örgencilerin beklenen düzeye geldiği anlaşılınca cemaate adam kazandırması istenir. Cemaat üç sacayak üzerine kurulmuştur. kuvvet. 10 yaşında olanlar şayet mevsimi geldiğinde üniversite okusalardı şimdi zirvelerde ya da zirveleri zorlayan konularda olacaklardı. Fethullah Gülen’ in sesli ve görüntülü kasetleri izlenir. Bu imamlar 6 ayda veya 1 yılda değişir. Fethullah Gülen’e göre kapıları kilit vurulmuş zaviyelerin. tekkelerin görevini yapan evlerdir. Işık Evler. nefes. O dönemde. Bu evlere giriş ve çıkışlar mümkün olunca gizlilik içinde yapılır. reis-i cumhurlar seviyesinde en olgun dönemlerini yaşıyor olmaları demektir…’ ifadesi ile devleti diğer önemde mevkileri ile en üst düzeyde ele geçirmeye amaçladığı anlaşılmaktadır. Işık Erleri gibi tabirleri sık sık kullanarak ‘bir örgütsel yapılanma’ içerisinde olduğu teşhisine kuvvet kazandırmaktadır. 100 . kışlaların. hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmayan Eyüp Kayar isimli şahsın Fethullahçılık (Işık Tarikatı) örgütlenmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar genel hatları şu ana kadar inceleme ve araştırmaları teyit eder beyanlar olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Fethullah Gülen değişik kitaplarında geçen Işık Evleri ya da Işık Kışlaları veya Işık Süvarileri. öte yandan da hasım cephenin faaliyetleri kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli…’ tarzındaki mantalitesi ile de emniyet ve istihbarat birimlerini ele geçirme teşebbüsündeki niyeti açıkça ortaya çıkmaktadır. ‘…Bir yandan hasım cepheyi mükemmel işleyen haber alma teşkilatıyla içinden tanırken. ağabeyler ve talebeler. Tarikat liderinin 1950’li yıllara atıfta bulunarak Said-i Nursi’yi ‘karşı cepheye aksiyoner tavır almamak’ gerekçesiyle üstü kapalı eleştirerek. Işık Evlerinden sorumlu bir ev imamı vardı. ordu. Eyüp Kayar’ın beyanları özetlendiğinde ‘Işık Evleri’ cemaat mensuplarının yaşadığı evler.

esnaftan. hoşgörü ile bakmaya başladı. ayaklar altına alınmıştır.Coğrafi Bölge İmamı: Bir dünya coğrafi bölgesinden sorumlu olan kişidir (Orta Asya imamı Doğu Pasifik İmamı gibi. uzaya götürülmesi meselesi bu cemaat yapacaktır. Cemaatin en güçlü olduğu eğitim öğretim kurumları. Yeni Ümit. talebeler.İstişare grubu: (7) kişiden oluşur Başkanlığını Fethullah Gülen yapar 2. mesleki örgütlenme şeklinde de doktorlar. Ekoloji. Biz farklıyız radikal İslamcılardan farklıyız. STV. Görevi dünyadaki bölge ve ülke imamlarını atamak istişare sonucu alınan kararları uygulamaktadır. Cemaat mensuplarına kendilerinin beklenen nesil. Bayrak yere düşmüştür. Her zaman radikal İslam’dan farklı olduklarını vurgularlar. yurtlar. 101 . Burç FM gibi örgütlenmeler vardır. ikinci ilkler de bu cemaat mensuplarıdır. Birinci ilkler Peygamberimiz ve arkadaşları. şefkat tokadı ile tehdit edilir cemaatten uzaklaştırılır. Sızıntı. Alınan kararlara mutlak uyulma zorunluluğu vardır. Cemaat 1992 yılından sonra çok hızlı gelişmeye başladı. Fethullah Gülen ve cemaati hiçbir lakabı kabul etmezler. Ayrıca prodüksiyon şirketleri vardır. cemaate yakın kişilerden toplanan paralar ve diğer ticari kuruluşlardan elde edilen gelirler oluşturulduğu.Dünya İmamı: İstişare grubundan biridir. Uymayanlara fırça atılır. öğrencilere dersleri konusunda yardımcı olunur. bize hoş görü ile davranmazsanız radikal İslam güçlenir. Kadın cemaat mensuplarına Şakirde. Basın yayın alanında cemaat çok güçlüdür. Zamanla bu öğrenciler sesli ve görüntülü kasetler izletilir ve Fethullah Gülen’in kitapları okunur. Peygamberin hadisi ile övülmüş cemaat olduğu vurgulanmaktadır. Cemaatin Hiyerarşik Yapısı 1. Siyaset alanında da örgütlenme vardır fakat bu sempatizan bazındadır. Kadın kolları örgütlenmesi vardır. Aksiyon. kolejler. Işık Evleri. Cemaat ‘söyleyemiyorsan söylet’ taktiği çerçevesinde cemaat liderine herkes hüsnü kabul göstermeye.Yeni ilişki kurulan örgenciler ders çalışma bahanesi ile evlere davet edilir. Tekrar bu bayrağın yerden kaldırılması ellere alınması omuzlarda taşınması. Cemaatin Finans Kaynakları Cemaat mensuplarından alınan aidatlar iş adamlarından. beklenen cemaat Türkiye’yi kurtaracak cemaat. Bu cemaat ikinci ilklerdir. öğretmenler. Zaman. erkek cemaat mensupların Şakird denir. polisler gibi. finans kurumları holdingler. 3.

İbn-i Erkam sahabedir.Öğrenciler ve cemaat mensupları.Ülke İmamı: Bir ülkenin tamamından sorumlu olan kişidir.Ev İmamı: Evden veya yurttan sorumlu olan kişidir.Semt İmamı: Semtten sorumlu kişidir. vaazlarında ve kitaplarında bu evlere İbn-i Erkam evleri der.İlçe İmamı: İlçenin tamamından sorumlu olan kişidir. İkinci ilklerin beklenen cemaatin vazifesi de Hz. Bu evler cemaatin hücreleri durumdadır. Muhammet’in yaptıklarının aynısını yapmaktır. sayfasında ‘Yerinde durup mevziini koruma.( Marmara bölgesi. Muhammet devrinden alır. Fethullah Gülen’ın ölçü (1) adlı kitapçığının 60. 5. 13.İl İmamı: Bir ilin tamamından sorumlu kişidir. Hiyerarşik sistemin yaratılışa uygun prensiplerinin devlet bazında temsil edilmesinin ilk adımı ilk şartı olan evlerdir. Cemaat içinde Atatürk için ‘Beton Kemal. Karadeniz bölgesi gibi) 6. Eğitim ve öğretimde başı çeken Işık Evleri’dir.Belletmenler. düşmanı aşt etme hedefe varmanın en birinci vazifesidir. 7. 9. Öküz Aleyhisselam’ gibi ağır lakaplar kullanılır. Hz. Fethullah Gülen’e mehdi nazari ile bakılır. 10. Işık Evleri kökünü Hz. Kefere Deccal. İbn-i Erkam evlerinde yetişmede sabırla pişip olgunlaşmadan yapılan her şey ham hayaldir. cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar’ tarzındaki telkin ile ciddi bir (cephe) faaliyetinin varlığına işaret edilmekte ve bu stratejinin mevcut çalışma süresinin içerisinde uygulandığı müşahede edilmektedir.4. Ahir zamanda gelerek tahrip eden Deccalin bir daha hortlamak üzere öldürüldüğü evdir. Muhammet’i herkesin dışladığı bir vakitte evine almıştır.Serrehberler 12. Mehdi ahir zamanda bayrağı yere düştüğü vakitte zuhur edecek ve beklenen cemaatin başına geçerek bayrağı kaldıracak. Ege bölgesi.Bölge İmamı: Bir coğrafi bölgeden sorumlu kişidir. 11. Her evin bir programı vardır. Her iş bu program dâhilinde yapılır. Fransa. Fethullah Gülen yurtdışına giden talebeler için hicret eden kişiler kelimesini kullanıyor. 8.Mahalle İmamı: Mahalleden sorumlu olan kişidir. Tarikatın lideri konumundaki Fethullah Gülen’in imzasına havi kitapların tetkikinden de anlaşılacağı gibi kendisini dinsel bir dava adamı olarak anlatmasına 102 . Atatürk’e ait hiçbir kitap okunmaz ve okutulmaz. Fethullah Gülen bu evleri Işık Evleri olarak niteler. (İngiltere. Türkiye gibi). Müjde ve Müşlunur en karanlık ve karamsar günlerinde billur bir avize gibi asılı durduğu evlerdir.

cemaatin “Işık Tarikatı” adıyla Polis Koleji.00.(F).” Cevdet Saral Işık Evleri’ni anlatıyor Cevdet Saral. gelecekte ülkemizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü endişe verici boyuttadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İDB’ye 30 Nisan 1999’da gönderdiği yazısında da. Devletin Anayasal nizamını değiştirip yerine şer-i esaslara dayalı bir İslam devleti kurmayı hedeflediği değerlendirilen Fethullah Gülen ve yandaşları. 4. intikal ettirilen mezkûr raporda adı geçen şahıslar ile ilgili teknik belgesel ve ideolojik değerlendirmeye havi ilave argümanlar sağlanamadığından DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1998/24 sayılı yazılarıyla takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır. ‘Işık Tarikati illegal örgütlenmesi’ ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan rapor tetkik ve gereği yapılmak üzere ekte gönderilmiştir. Ve Sor. Kitaplarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi propaganda ağırlıklı kitaplarının üslubu ve ağdalı deyimleri ile dinsel telkin içeren kitapların üslup ve deyimlerin farklılığı da eserlerin tek kaynağı ait değil mal edilmiş şekilde yazılmış olduğu görülmektedir.14 III. örgütsel yapılanmaya zarar vermemek için faaliyetlerini mevzii koruma kuralına uyarlamışlardır.1EGM.rağmen daha ziyade tarikatın propagandisti konumunda gözükmektedir. Gülen örgütlenmesinin ekonomik boyutu da göz önüne alındığında.4. 1992 yılında alınan cemaatle ilgili EGM Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı’nca başlatılan soruşturma neticesinde konu müdürlüğümüzün 8. 28 Şubat Kararları’nın alınmasından sonra ve özellikle soruşturma ile ilgili yazışmalarının başlaması ile birçok örgüt evini boşaltmış. B. Şu anda birçok örgüt mensubu ve talebeleri aile evlerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürmektedirler. Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın konu ile ilgili başlattığı soruşturmayla cemaat mensupları arasında tedirginliğin arttığı.06 sayılı yazıda.06. sonunda bir davaya dönüşeceğine inandığı böylelikle kendilerini de kurtaracağını düşündüğü soruşturmayı “kararlılıkla” sürdürüyordu.06.1 egm.92/8303 sayılı yazısı ile DGM’ne intikal ettirilmiş ancak. ekibi istihbarat hizmetlerinden çıkarılmasına rağmen.00.05.05. Bu tespitlerine ilişkin yazıyı da ilgili birimlere göndermekte gecikmedi. Polis Akademisi ve Emniyet Teşkilatı içinde nasıl örgütlendiği şöyle anlatıldı: 103 . buna paralel olarak Gülen örgütlenmesinin temel taktiklerinden olan takiyye yöntemleri uygulanmak suretiyle tabirlerin giderek arttırıldığı ve hatta savunma boyutundan saldırı boyutuna geçildiği. Gereğini arz ederim. Gülen cemaatinin başta Polis Koleji ve Akademisi olmak üzere emniyet teşkilatı içindeki kritik önemdeki birçok birimde sistematik bir örgütlenme olduğuna dair tespitlerde bulunulduğundan bahsediyordu.

Zaman içerisinde faaliyetlerin daha rahat yürütülebilmesi için. birlikte namaz kılındığı böylelikle samimi bir ortam yaratılarak öğrencilerin geçmişi ve aile yapıları hakkında bilgi edindikleri. imam olarak adlandırılan şahıslar tespit etmiş oldukları öğrencileri başlangıçta. okula dönüş saati yaklaştığında tekrar birer ikişerli gruplar halinde evden ayrıldıkları ve tekrar üzerlerini değiştirdikleri esnaflara giderek resmi üniformalarını giydikleri. bu şahısların genelde üniversite öğrencisi oldukları ve kendilerine ‘abi’ diye hitap ettikleri.“Polis Koleji. bir evde 104 . Polis Akademisi’ne daha önceden özel olarak eğitilmiş örgüt içerisinde yer alan şahısların rahatlıkla girebildikleri. bu evlerde sadece dışarıdan ‘abi’ diye hitap ettikleri üniversite öğrencilerinden 1 ya da 2 kişinin bulunduğu. devre imamlarının talimatı doğrultusunda sınıf imamları vasıtası ile öğrencilere iletildiği. ayrıca bu şahısların kod isim kullandıkları. bu şahısların okul içerisindeki öğrenciler tarafından ‘İmam’ olarak adlandırıldıkları ve mezkûr yapılanma içerisinde yer alan ‘sınıf komiserleri’ aracılığı ile ayrı ayrı sınıflara dağıtıldıkları. örgüt içerisinde yer alan sınıf komiserlerinin aracılığı ile boş ya da kol faaliyetlerinin yürütüldüğü odalarda çay ve bisküvi ikram edilmek suretiyle uygun bir sohbet ortamı vasıtasıyla güven sağlanarak yakın arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi ve kendilerine yakın hissettikleri öğrencileri de bu ortamlara çağırıp. bu evlerin ‘Işık Evleri’ veya ‘Işık Kışlaları’ olarak adlandırıldığı ve tamamen bu yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için sivil vatandaşlarca tahsis edildiği. gizliliğe önem verdikleri. İkna edilen öğrencilerin hafta sonu çarşı izinlerine çıktıkları zamanlarda. namaz vakitlerinde birlikte namaz kıldıktan sonra Said-i Nursi’nin Risalelerini okuyup birlikte ders çalıştıkları ve Fethullah Gülen’nin kitapları hususunda derinlemesine eğitime tabi tutuldukları. cazip teklif ve telkinlerle ikna etmeye çalıştıkları. ev sahibini görmedikleri ve kasıtlı olarak tanıştırılmadıkları. ‘öğrenci imam’ olarak faaliyet gösteren öğrencilerin aynı yapılanma içerisinde bulunan sivil vatandaşlar ile sürekli irtibat halinde bulundukları. birer ikişerli gruplar halinde örgüt içersinde yer alan sivil vatandaşların evlerine gittikleri. hafta sonu programları. dışarıda sivil vatandaşların evlerine götürerek sıradan bir aile ya da muhabbet ortamı sağlamak suretiyle video filmleri izlettikleri. örgüt içersinde yer alan esnafların dükkânlarından faydalanmak suretiyle resmi elbiselerini değiştirerek sivil elbise giydikleri. bu öğrencilerin kullandıkları evin. çay sohbetleri yapıldığı. gidilen yerlerde Fethullah Gülen’in videokasetlerinin seyredildiği. genelde bu evleri 7-8 kişilik gruplar halinde kullandıkları. planlı bir şekilde hareket ettikleri. bu sınıflarda ‘sınıf imamı’ veya ‘devre imamı’ olarak faaliyet yürüttükleri. iyi bir aile terbiyesi ve din eğitimi almış öğrencileri samimi yaklaşımlarla çekmeye çalıştıkları. sonraki aşamalarda özenle hazırlanmış ev yemekleri ikram edildiği.

kendilerine yakın olan kimselerin disiplin cezalarını iptal ettikleri. disiplin cezası verdirme hatta okuldan attırma cihetine kadar gittikleri. iftira. ast üst ilişkilerine çok dikkat ettikleri. Fethullah Gülen ve örgütünün deşifresine yönelik başlatılan çalışmalardan sonra tedbir gereği bu evlerin birçoğunun boşaltıldığı. Okul içerisindeki yapılanmanın grup. ayrıca bu öğrencilere öğretmenler ile sınıf komiserleri aracılığı ile baskı uygulattıkları. bazılarının aile evlerine dönüştürüldüğü ya da aile evleri ile okul içerisinde örgütlenme faaliyetlerine hız verildiği. (Sınıf Mümessilliği.bulunması gereken her şeyin bu ‘Işık Evleri’nde mevcut olduğu. öğrencilerin sorunlarının imamlar vasıtasıyla aynı yapılanma içerisinde bulunan ‘sınıf komiserleri’ne ilettikleri. Polis Kolejinde kendi yanlarına çekemedikleri öğrencilere genelde ‘komünist’ dedikleri. hatta bu sorumlu öğrencilere birer oda tahsis edip örgütlenme faaliyetlerine kolaylık sağlandığı. imamların genelde üst rütbeli şahıslardan seçildiği. mezun olan öğrencilerden maaşa 105 . ‘sınıf’ ve ‘devre imamları’na okul içerisinde bir sorumluluk verilmediği. Ege ve Akdeniz Bölgesinde bulunan. Yatakhane Sorumluluğu gibi) ancak bu imamların uygun gördüğü öğrencilere okul idaresi tarafından bu tip sorumlulukların verildiği. Ancak. yine haftada bir veya iki kere pikniğe gittikleri. diğer öğrencilerinde onlara karşı cephe almalarını sağladıkları ve o şahıslarla arkadaşlık yapılmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdikleri. gerekse diğer bazı kamu ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile bazı siyasi parti yetkilileri ve temsilcilerine göndermek suretiyle yanlış ifade ve telkinlerle konular çarpıtılarak hasım cephe diye adlandırdıkları kişiler aleyhinde yoğun bir kampanya başlattıkları. Yaz tatillerinde örgüt mensupları aralarındaki bağın soğumaması ve öğrencilerin sosyal yaşantı içerisine girmelerini engellemek için ailelerinden izin alabilen öğrencilerin. yıpratma ve saldırı kampanyalarını hızlandırdıkları. sınıfta bıraktırma. Yemekhane. böylelikle psikolojik bir üstünlük sağlayarak okul içerisindeki faaliyetlerini daha rahat yürüttükleri. Baş Mümessillik. yeni gruplar oluşturularak imam kadrolarını belirledikleri. yaz programlarında sivil vatandaşlardan ‘abi’ diye hitap ettikleri ve kod isim kullanan şahısların bu evlere gelerek eğitim faaliyetlerini kontrol ettikleri. buna paralel olarak hasım cephe ya da muhalif cephe diye adlandırdıkları kesimlere karşı hile. örgüt tarafından ‘Işık Kışlaları’nda yoğun bir eğitime tabi tutuldukları. Polis Akademisi’nde sahte belgeler ile evci çıkan öğrencilerin bu evlerde ikamet ettiği. Polis Akademisi’ni bitiren öğrencilerin başlamış olduğu görev. hatta daha da ileri giderek ‘abi’ ve ‘imam’ adı verdikleri şahısları gerek teşkilatımız içerisinde. haftada bir veya iki kere deniz sahilinin tenha bölgelerinde denize girmelerine müsaade edildiği. Okul içerisinde imamlar haricinde öğrencilerin birbirleri ile irtibat kurmadıkları. sınıf ve devre imamı olmak üzere hiyerarşik bir şekilde oluşturulduğu.

değişik ortamlarda birbirleri ile şifreli konuştukları. Ersan Dalman ve istihbarat birimindeki bir grup polis hakkında soruşturma açılmasını talep etmişlerdi. ahir zamanda gelecek ‘Mehdi’ olarak gördükleri. zaman zaman Atatürk ve devrimleri aleyhinde konuşma. açıklama ve eleştiri yapılmakla birlikte 28 Şubat kararlarından sonra takıyye ve tedbir gereğince Atatürk sevgisi verir gibi davrandıkları. Başbakanlık. Keçiören. iddiaları ciddi bularak Osman Ak. İskitler ve Dikmen bölgelerindeki evlerden faydalandıkları yolunda bilgiler elde edilmiş olup konunun daha da netleştirilmesi ve belirlenen ‘Işık Evleri’ ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmekte olup. Etlik. Hem Ankara-İstanbul savaşının galibini belirleyecek hem de Fethullahçılık soruşturmasının sonunu hazırlayarak rafa kaldıracak haber nihayet patladı. siyasetçiler.geçtikten sonra. Genelkurmay Başkanlığı. ancak istihbarat yerine teröre bakmaya başlamıştı. hem İstanbul-Ankara çekişmesinden hem de bu çekişmenin sonucu ortaya çıkacak skandaldan çok memnundu. Bu faaliyetlerde bulunan öğrencilerin Ankara’da Demetevler. evli olanlardan ise 1/10’u nispetinde himmet adı altında para topladıkları. EGM Necati Bilican ise dönemin Ankara Emniyeti ile arasındaki çatışmaya rağmen. Saral ve Ak ekibinin mevzuata aykırı “Değerlendirme Bürosu” kurulduğu zaman kimsenin ne için olduğunu anlamadığı bu işin kokusu 1 yıl sonra 1999 Mayısının ilk haftasında Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan Kadir Ercan imzalı “Telekulak Skandalı” haberiyle herkes tarafından öğrenildi. soruşturma izni vermemiş. yargı mensupları ve gazetecilerin de bulunduğu kişi ve kurumlara ait 963 telefonu illegal biçimde izleme ve sorgulamaya tutup dinlemeye almıştı. Milli Güvenlik Kurulu. Ancak en sonunda 6 106 . Ak. bunun sonucu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak pozisyonunu korumuş. gelişmeler peyderpey bildirilecektir. bunun yerine Osman Ak ve ekibinin istihbarat dışında görevlere kaydırılmaları talimatını vermişti. Son günlerde takiyye kuralı gereğince tedbirler geliştirerek komünist diye adlandırdıkları kendilerinden olmayan öğrencilere yakınlık göstermeye başladıkları ve onlarla dost olmanın yollarını aradıkları. cem şeklinde yani öğle ile ikindiyi. Yargıtay. Skandalın patlak vermesiyle başlatılan ilk incelemede müfettişler. okuldaki namazların şafi mezhebindeki gibi. Milli İstihbarat Teşkilatı. Yapılan sohbetlerde Kuran’ı Kerim’den ayetler ve hadislerden örnekler verilerek Fethullah Gülen’i. Yenimahalle. Cebeci. akşam ile yatsı namazını birleştirmek suretiyle kıldıkları.” Telekulak basına sızdırılıyor Haklarında soruşturma yürütülen cemaatçiler. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın görevlendirmesiyle başında yardımcısı Osman Ak’ın bulunduğu bir ekip aralarında Çankaya Köşkü. bekâr olanlardan maaşının 1/5’i. Jandarma Genel Komutanlığı.

İşin ilginç yanı. “Silahlı çete kurmak” suçundan aranırkenİstanbul polisi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çabaları sonucu başkentte 8 kişiyle birlikte yakalandığı. 15 Mayıs 1999 107 . Hürriyet gazetesinin manşetinde “Poliste Skandal” başlılı bir haber vardı. Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak.68 Habere göre. 245 fişek. Adem Halim Sarıalioğlu’na ait 9 mm.Mayıs 1999’da önce Osman Ak. İstihbarat Müdür Yardımcısı Zafer 68 Hürriyet Gazetesi. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın amca çocuğu olan ve 1995’te soyadını değiştiren Âdem Halim Sarıalioğlu’nun. çete üyesi akrabası Bu arada İstanbul ekibi de boş durmuyordu. 26-27 Mart 1999 günlerinde olan olay 1. Ama bunun ikinci ve üçüncü rauntları da var” diyerek skandalın sızmasın sağlayanların cemaatçiler olduğunu işaret ediyordu. İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman. Birden kendilerini soruşturanlar soruşturma konusu olmuştu. sonrasında ise “Her şeyine kefilim’’ diye koruyan Cevdet Saral açığa alındı. “İlk raundu biz kaybettik. üstlerinde 1 Kalaşnikof. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver ile Fevzi Coşkun adlı kişinin arasındaki konuşmanın kayıtları bulundu. görevinden alınması üzerine.5 ay sonra elbette ki İstanbul polisi tarafından medyaya servis edilmişti. başkentte polis tarafından yakalandığı halde birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı. Saral ve ekibi herkesi dinlemiş O dönem yaşayanlarının dışında pek az kimsenin bildiği. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın çeşitli suçlardan aranan akrabası. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın talimatıyla başlatılan soruşturmanın raporları 31 Ağustos 1999’da tamamlandı. 1 çelik yelek de bulunduğu ama birkaç saat sonra serbest bırakıldığı anlatılıyordu. Saral’ın. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’ndeki yasa dışı dinlemeyi tespit edebilmek için DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’in 11 Haziran 1999 akşamı yaptığı baskınla ele geçen bir kasette de Yargıtay 8. çaplı Browning marka tabanca ruhsatlıydı ve arandığı dönemde 13 Ekim 1998’de Ankara Valiliği vermişti. Saral. Ankara ekibiyle yaşadığı kavgada nihai zaferini elde edeceği son kozunu da oynadı. at izinin it izine karıştığı bu olayların en büyük kazananı ise aslında bir kez daha Fethullah cemaati olmuştu. 1 Scorpion marka otomatik silah. Osman Ak ve Gülen cemaati soruşturmasını birlikte yürüttüğü İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Zafer Aktaş hakkında düzenlenen müfettiş raporunda ise “istihbarat hizmetlerinde çalışması sakıncalıdır” kaydı da düşülen raporda Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’a bağlı olarak çalışan. 11 tabanca.

Yargılamalar sırasında sanıklar. Ankara İl Jandarma Komutanlığı. Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü. Özal Baysal’ın yakalanması kapsamında değil. Cumhurbaşkanlığı. DYP. Harb Akademileri Komutanlığı. Bu davada Uzun’a verilen “1 günlük yevmiye kesme cezasını” Ankara 6. Mahkeme kararıyla izlemeye alınan bu kişilerin ilişkide bulunduğu telefonlar ise Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Emniyet Genel Müdürlüğü İDB gibi kritik yerlere aitti.İdare Mahkemesi iptal etmiş böylece 14 Haziran 2001 günü ikinci defa İDB görevine gelmesinin önünü açılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi. Osman Ak’ın tayinini iptal ederek Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı’na. Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü. Jandarma Genel Komutanlığı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü. Başbakanlık MİT Müsteşarlığı. yasadışı dinlemelerde adı geçen aralarında Saral ve Ak’ın da bulunduğu 38 polis hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildi. Başbakanlık. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği.Aktaş’ın başını çektiği bir grup polisin tam 963 telefonu yasadışı dinlediklerinin saptandığı belirtiliyordu. Turizm Bakanlığı. Başbakanlık. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. söz konusu resmi kurumları değil aralarında Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü döneminde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkûm edilen Özal Baysal. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü. Dinleme emri Mesut Yılmaz’dan Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtırdığı soruşturmanın raporlarına göreyse Cumhurbaşkanlığı telefonlarının. İzlenen bu kişilerin dinlendiği açıklanan resmi kurumları defalarca araması üzerine de bağlantılarının öğrenilebilmesi için bu kurumların telefonları da izlemeye alınmıştı. özellikle izlenip araştırıldığını gösteriyordu. Müfettişlerinin 31 Ağustos 1999’da İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikleri resmi raporlarının ardından. Müfettişlerin bu talebine uygun olarak hapis istemiyle dava açıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü. İstanbul İstihbarat Şube Müdürüyken kızağa çekilerek Polis Okulu’na tayin edilen Giresun Göreleli hemşehrisi Ersan Dalman’ı da Ankara İstihbarat Şube Müdürü yapılmasına öncülük eden Sabri Uzun da İDB’de telefonları teknik izlemeye alınanlar arasındaydı. ANAP. Susurluk’un tetikçisi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve yer altı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz ile Kasım Gençyılmaz’ın da bulunduğu bazı şahısların telefonlarını izlemeye aldıklarını iddia ediyorlardı. Şemdinli olayları sonrasında görevinden alınan ve 8 Mart 1999’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne rapor yazıp soruşturma talep eden ve dinleme skandalının ortaya çıkmasında başrolde olan o dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında da “denetim görevini ihmal ettiği” gerekçesiyle dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ait cep telefonundan aranan numaralar 21 108 . Müfettiş raporlarına göre.

Telefonları dinlenip kaydedilenler arasında Yargıtay üyesi dört hâkimin ev telefonları da yer alıyordu. hiç bir yargı mensubunu deşifre etmeden. eski İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkındaki yargılama kararını bozdurmak için Yargıtay’da bazı kişilere rüşvet verileceğini. MGK Genel Sekreterliği ve diğer bazı askeri birimlerin telefonları ise. İçişleri Bakanına ve Cumhuriyet Savcısı’na ya da mahkemeye haber verilmeden çalışma yapıldığını itiraf etmişti. o güne kadar telefon numarasıyla yaptığı kayıtlardaki bütün görüşmeler için de yapılmıştı. Akın Birdal suikasti üzerine Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yakalanması için sorgulanmıştı. yargı mensupları. Bir sonraki gün de Demirel’in cep telefonunu o güne dek hangi numaradan kim aramışsa kayıtları çıkarılmıştı. dönemin başbakanının talimatı doğrultusunda. Özkan. Kırıkkale 2. Üstelik bu sorgulama. safahata ilişkin ara makamların yazılı ya da şifahi olarak bilgilendirilmemesi yolundaki talimatı üzerine. dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in İstanbul’daki evi de dâhil olmak üzere dört ayrı telefonla ilgili izleme yani kimlerle görüşüldüğünün belirlendiği tespit edildiğine ilişkin teknik takip yapılmış olmasıydı.Ağustos 1998 günü için sorgulanmıştı. Osman Ak. Telekulak skandalının ilgi çeken ayrıntılarından biri de. MGK’ye ait bir telefon da 11 Aralık 1998 günü önce bilgisayara adres sorularak ardından da dört kez. Yeşil’in yakalanması için devletin kritik kurumlarının telefonlarını sorgulanmasına ilişkin söyledikleri itibar görmedi. aracı olduğu iddia edilen şahısla temas sağlanmış. komplo bertaraf edilmiştir. sonuçlanmış. Yargıtay’ı şaibe altında bırakacak bu uydurma iddia. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu yazılı savunmasında aslında tüm dinleme sürecinin nedenini de açıklamış oluyordu: “Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz. Yine de Ak’ın. Konunun ayrıntısını gazeteci Şamil 109 . Emniyet Genel Müdürü’ne. Ak’ın iddiasına göre. Yeşil’in yaşayıp yaşamadığı bir muamma iken ve Emniyet birimlerinin elinde bu meşhur katilin yaşadığına ilişkin resmi bir veri yokken Birdal suikastından sonra yaşadığı iddia edilmişti. bu işlemde aracı olanlardan birisinin Tuncay Özkan’la ilişki içinde olduğunu beyanla. politikacılar. Nedeniyse Yeşil’in ele geçen telefon defterinde bu kurumlardaki bazı görevlilerin isimleri ve telefonlarının kayıtlı olmasıydı. İstihbarat Şubesi’ndeki ilgili personelimizle ilişkiye geçirilmiş. Yine soruşturma raporlarına göre. o güne kadar bu numarayı aramış ve kayıtlarda mevcut bütün numaralar çıkartılarak sorgulanmıştı. Ankara Emniyeti’nin bir yılı aşkın bir süre telefonlarını izlediği yüzlerce kişi ve kurum arasında parti genel merkezleri. çeşitli illerdeki jandarma birimleri. anılan şahısla işbirliğine girilerek çok gizli bir çalışma yapılması. emniyet birimleri ve gazeteciler de vardı. Bu telefonların 15 Ağustos 1998’de başlayıp 9 Eylül 1998’e kadar kanunsuz şekilde dinlendiği saptanmıştı. verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan ön çalışmalarda anlatımları tatmin edici bulunmayınca şahsın ilişkide olduğunu iddia ettiği yargı mensubumuzla teması gözlenmiş ve olayın tamamen uydurma olduğu kanaatine varılmıştır.” Osman Ak.

İdare Mahkemesi 2003’te bozma kararına uyarak işlemi iptal etti. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu da. yargı tarafından alt sınır olan 10 ay kısa süreli kıdem cezasına çevrildi. Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl sürdü. Ankara 9. Dairesi. gazeteci Kadir Çelik’ten öğrendiği bu ayrıntıyı şöyle anlatıyordu: “…Çelik dedi ki.Tayyar Star Gazetesindeki köşesinde. Dündar’ı yazmıyorsunuz diye sitem etti…”69 Dinleyenlere tazminat ödendi. talebi kabul etti. Ceza Dairesi de kararı esastan değil. 5-6 yıl önce o kanunsuz telefon dinlemelerini Objektif’in internet sitesinde yayınladım. Emniyet Müdürü Saral ve yardımcısı Osman Ak savunmalarında. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 2000 yılında Osman Ak’a “yetki ve nüfuzunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası da vermişti. 69 Star Gazetesi. Osman Ak’a dinleme görevi verirken yanında Tuncay Özkan da vardı. başvuruyu işleme koydu ve 27 Mayıs 2003 tarihinde atılı suçu işlemedikleri kararıyla sanıkların beraatine karar verdi. İdare Mahkemesi 2001 tarihinde “davanın reddine” karar verdi. Osman Ak’ın ifadelerinde Uğur Dündar da geçiyor. “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla açılan kamu davasında erteleme kararı verdi. Mesut Yılmaz. Dinlemelerden mağdur olanların açtığı davalarda İçişleri Bakanlığı tazminat ödese de sanıkların beraat etmeleri ilginç bir tezatlıktı. Cezanın iptali için açılan davada Ankara 9. Ama kimse sorgulamadı. Ancak sanıklar dilekçeye mahkemeye başvurup erteleme kararının uygulanmayarak beraatlerini istedi. Mahkeme. Ak’ın imdadına yine yargı yetişti. 29 Mart 2000’de illegal dinlemeden birinci derece sorumlu tutulan Osman Ak’ı Disiplin Tüzüğü’nün 12. neden sadece beni yazıyorsunuz. 1 Ekim 2008 110 . maddesi uyarınca 24 ay uzun süreli kıdem cezası ile cezalandırdı. Bu yayından sonra Tuncay beni aradı. Bu ceza. usul yönünden bozarak tekrar Kırıkkale’ye gönderse de bu kez de zaman aşımı nedeniyle düştü. Yargıtay 4. Osman Ak’ın ifadelerine de yer verdim. İdare Mahkemesi. sanıklar beraat etti Telekulakçılar hakkında açılan dava Kırıkkale 2. Mesut Yılmaz’ın yasadışı dinleme talimatı verdiği sırada yanında Tuncay Özkan’ın da bulunduğunu belirten Tayyar. Kararın Osman Ak tarafından temyizi üzerine de Danıştay 12. Ama Mesut Yılmaz’la görüşürken yanımızda Uğur Dündar da vardı. Aynı mahkeme. Meslekten çıkarma cezası 24 ay uzun süreli kıdem cezasına indirildi. başlarına gelenlerin Fethullah Gülen’le ilgili yürüttükleri soruşturmadan kaynaklandığını öne sürdüler. Osman Ak aleyhine davayı reddeden bir karar verdi. “Uğur Dündar’ı gammazladı başlığıyla çıkan yazısında anlatıyordu. Yazılanların hepsini doğruladı.

ordu. en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğine işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır” denilen raporda. “Tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından Şeyh Bedreddin ve Şeyh Said’e kadar uzanan isyanların belki de en ciddi. Kurul. TV8 tarafından haberleştirilen raporda. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na gitti. ilk kararında ısrar ederek davayı yeniden reddetti. 14 Haziran 1999 111 . Bu arada Telekulak soruşturmaları nedeniyle zorunlu izne ayrılan Necati Bilican da bir süre sonra emekli oldu. Bozma kararı sonrası davaya yeniden bakan Ankara 6. İdare Mahkemesi. “Önlem alınmadığı takdirde. polis ve MİT arasına sızma faaliyetlerine ağırlık verdiği 70 Radikal Gazetesi. din ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Gülen’in ordu ve polis içinde de örgütlenmeye gittiği ve bunu yaparken “ilmi masumiyet kisvesi”nin arkasına saklandığının vurgulanıyordu. Saral ve ekibinin görevlerinden alınmadan önce tamamlayarak devletin üst kurumlarına gönderdikleri Fethullahçılık raporu unutuldu derken ortaya çıktığı iddia edilen haberler yayımlandı... Dairesi bu kararı bozdu. en sinsi. Aslında kesin rapor bitmemişti. karşımızda. Temyiz istemini kabul ederek İdare Mahkemesi’nin kararını Danıştay kararı doğrultusunda bozdu. Saral’ın ilk inceleme raporu: Devleti ele geçirecekler Bu arada. Gülen’in sözlerinin legal ve masumane görünümü altında. bir teşkilat ve hatta cemaat olduklarını gizlemek çabası içerisinde olan insanlar bulunmaktadır. Gülen’in içinde bulunduğu duruma göre hareket ettiği ve bunun aldatmaca olduğu vurgulanarak. tarihin en ciddi dini isyanı çıkabilir” gibi abartılı tespitler yapılıyordu. sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yöresinde dal budak salmış. iddiaya göre ortaya çıkan ilk inceleme raporuydu. Sonucunda devleti ele geçirmeye dek varabilecek bir serüveni gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan teşkilatlanmayı ortaya koyacak bir araştırmanın çıkabileceğini belki tahmin etmiyorlardı.Ak’ın başvurusuyla Danıştay 12... Radikal gazetesinden Soner Arıkanoğlu’nun haberinde70 Fethullahçıların sınır tanımayan bir örgütlenme içinde oldukları da şu sözlerle ifade ediliyordu: “Artık şu kesin olarak izah edilmelidir ki. Türk Polis Teşkilatı’nı Güçlendirme Vakfı bütçesinden alınan ve giderleri vakıf bütçesinden karşılanan oğlunun kullandığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait iki cep telefonunun fazla faturalarını da devlete ödedi. Fethullahçı tehlike ise şu sözlerle anlatılıyordu: “Gülen’in son zamanlarda. son derece kapsamlı ve şimdilik açığa vurmamaya özen gösterilen hedeflerle mücehhez bir illegal yapılanmanın ipuçları da açığa vurulmuş bulunmaktadır. 23 Ekim 2003 tarihinde yasadışı dinlemeleri uygun gören bir karara imza attı.” Fethullahçıların istihbarat birimlerine sızma konusunda bir hayli yol aldıklarının kaydedildiği raporda.

Belki silahlı cemiyetten söz etmek şimdilik mümkün değildir. dini fenomenleri kullanan ve kendini ustaca gizleyen bir tarikat lideri” sözlerine de yer verilerek Fethullahçıların silahlandığını söylemenin şimdilik mümkün olmadığı dile getiriliyordu. ancak ele geçirmeyi hedeflediği devlet kurumlarından bazıları dikkate alındığında. “Gizli hedefine doğru yol alırken.. Sızmalarda...bilinmektedir. 15-20 yıl kadar önce ülkede hiç Müslüman kalmamış gibi tabirler kullanmakta ve Müslümanlığı Türkiye’de yeniden tesis ettiği kehanetinde bulunurken aslında örgütsel faaliyetlerinin hayat bulduğu ve en etkin faaliyet dönemine gönderme yapmakta ve bundan cesaret aldığını itiraf etmektedir.” Saral ve ekibince hazırlanan raporda Gülen’in gerçek yüzünün çok farklı ve ürkütücü olduğu ifade edilerek. Gülen Türkiye’ye Müslümanlığı ilk defa kendisinin getirdiğini ima ederek. Gülen’in ‘Geleceğin fikir işçileri’ diye adlandırdığı Nur Kışlaları’nda yetiştirilen taraftarlarına ve marksist terminoloji de `militana öğütler’ şeklinde tanımlanan nasihatlerine baktığımızda. kendisinin yetiştirdiği gençliği kastetmektedir. Raporda Gülen’in örgütlenme yöntemleri ve tarzı hakkında da şu belirlemelerde bulunuluyordu: Rapora göre cemaat örgütlenmesi “Işık Tarikatı’nın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Bu yöntemlerden birinin de “silkeleme” olarak tabir edilen çek ve senet imzalatma yoluyla yüksek meblağlarda para toplamak olduğu öne sürülüyordu. Onun hedefi 60 milyonluk Türkiye’dir. Bu konuda netlik olmamakla beraber.. Gülen henüz yeterli miktarda Işık Ordusunun yetiştirilemediği inancındadır. Bediüzzaman Saidi Nursi’nin söylemleriyle gündeme getirme cesareti gösteriyor. bilgi işlem. hedefi topyekûn ele geçirme şeklinde ve bu kurumların yöneticilerinin Işık Evleri’nde yetişen mensupları tarafından işgal edilmesiyle mümkün olacağı kendi deyimleriyle itiraf edilmiş bir suç olarak karşımızdadır… Örgütlenmeyle ilgili genel çerçeve bizzat Gülen tarafından ‘Asrın Getirdiği Tereddütler’ kitabında detaylı olarak anlatılmaktadır. ‘İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman gibi inkılâpçı bir ruh çıkıyor’ demekle Atatürk ilke ve inkılâplarına karşı alternatif bir inkılâpçılığı.. personel birimleri hedef yapılmıştır.. 112 . ‘Altın Nesil’ diye adlandırdığı. Emniyet Teşkilatı’nın en çok istihbarat.. örgütsel yapı daha da açıklanmaktadır. Fakat 1950’li yıllara nazaran durumlarının daha iyi olduğunu bilmektedir. Gülen’in “Işık Ordusu” olarak adlandırdığı tarikat üyelerinin cihat için hazırlandıkları. bunun zamanının ise Gülen tarafından tespit edileceği belirtilen raporda cemaatin maddi varlığının nasıl sağlandığı da örneklerle anlatıldı... maddesinde tarifi yapılan terör suçunun muhtevasındaki yıldırma ve sindirme yoluyla toplumu nasıl tehdit ettiği.. Gülen’in kendi söylemleriyle netleşmiş durumdadır. Gülen inkilapçı ruhlardan bahsederken hiç şüphesiz.

“Gülen ve ailesi mitolojik bir efsanenin olağanüstü yeteneklerle mücehhez kahramanları gibi. “Olabilir. Esasen sözcükleri karıştırarak seçtiği ve günümüz Türkçesinde ender kullanılan kelime.Gülen ülkemizde faaliyet gösteren partilerin birçoğunu kendi etki alanına alabilmek için çaba sarf etmektedir. Vuruşma esnasında karşı taraftan biri ölür. öyle 113 . devletin önemli kurumları.... Gülen hareketinin hedef ve boyutunu anlayabilmek. “Bizim sülale bir namus meselesi yüzünden karşı tarafla silahlı çatışmaya girer. dünyaya meydan okumaktan da geri durmamakta. terkip ve dini terminolojideki ifadeleri uyarlayarak çok geniş kültüre sahipmiş imajı uyandıran bir saplantı içerisindedir. hiçbir veliden kendi isteği ile keramet sadır olmaz” denildi. Bu mesajla verilmek istenen de ‘ben veliyim’ olsa gerek. Buna tasavvufta keramet derler..” Gülen tarikatçidir Gülen’in “Küçük Dünyam” adlı kitabından yapılan. Önce Hasankale’ye sonra da Korucuk köyüne yerleşir” alıntısıyla süren raporda. Gülen’in geceleri gizli gizli Kuran öğrendiğini anlattığı. partiden ziyade adaya destek vermektedir.. 1995 ‘te dağıtılan bir kitapta seyyid olduğunu ima etmeye çalıştığı vurgulandı.. Son zamanlarda ordu. hasım cepheyle ilgili bilgi alıp karşı tedbirler geliştirmek için istihbarat faaliyetlerinde bulunmayı da ihmal etmemektedir. Halil dedemin kız kardeşi kaçırılmıştır. Bu cihat şimdilik ışık ordularının yetiştirilmesi için ilan edilmiş bir cihattır… Gülen. Oysa tasavvufta keramet göstermek çok kerih görüldüğünden.. polis ve MİT teşkilatları arasına sızma faaliyetlerine ağırlık verdiği bilinmektedir.” değerlendirmesi yapılarak. bu konuda da. faaliyetini peygamber seviyesine yükseltmekte... Halil dedem çok suçlu görülmez ki. Gülen’in bu kitapta.. yüzünün şekli bile meçhulken bu gibi müphem ifadeler olsa olsa arkasından gidenlere bir mesaj niteliğinde değerlendirilebilir. Gülen. Bunu yaparken partilerüstü politika izleyerek fetvalarla toplumun tüm kesimlerini yönlendirmekte. siyasetçi ve bürokrat çevrelerini kapsamaktadır. köyün 80 bin altına satıldığı anlatımına da yer verildi. din anlayışına yönelik ne denli büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğumuzu kavrayabilmek için kendi kitaplarının değerlendirmeye alınması dahi yeterli olacaktır. “Seyyid misiniz?” sorusuna. Bu tür ihmallerin kendisine çok pahalıya mal olacağını bilmektedir. Gülen’in dedelerini efsane haline getirdiği ifade edilen raporda. okulda “din düşmanı” öğretmeninin karşı çıkmasına karşın sıranın üzerinde namaz kıldığı aktarılan raporda... kavram. Ve devlet meseleye el koyar. Örgütlenme tarzı daha ziyade eğitim kurumları. rant çevresi. sadece sürgün edilir. “Dedem Şamil Ağa sarığını Osman Gazi Hazretleri gibi sarardı” anlatımı buna örnek verilirken. “Oysa Osman Gazi’nin değil sarığı.. kitleleri etkilemek için çarpıttığı ya da “Ben bir veliyim” demeye getirdiği belirtildi. tehdit içeren söylemlerle topyekûn cihattan söz etmektedir.

cemaate paylaşım öneriyor. cemaat ve okuldur. Gülen’in tarikatçı olmadığını öne sürmesine karşın. imam. hedefleri var. Bunlardan birisi de Fethullahçıların 114 .. kayboldu dediği şecereyi bulmak için çaba harcamaz mıydı?” denildi. “Olağanüstü görünme gayreti içindeki Fethullah Gülen. cemaat.. Raporda. Raporda bu karakterler de. “Ben cehennemin önünde kollarımı açmış. hiçbir konuda öncü. İyice kızışan kavganın tarafları bundan böyle ellerinde ne varsa basına sızdıracaktı.. sel gibi akan insanları durdurmaya çalışıyorum. tarz.. Oysa peygamberimiz gökteki yıldızlara benzettiği sahabelerden ancak 10’una cenneti müjdeliyor. “Üç Fethullah Gülen karakteri var” denildi. müçtehit mi. Şavk’in anlamı Işık’tır” denildi. tarikat” adı biçimindeki dört unsuru da itiraf ettiğine dikkat çekilerek. Cumhuriyet’in teminatı gençliğimize yönelip onlarla birlikte ülkemizi çok tehlikeli maceralara sürükleyebileceği endişesi. kullanmada ön planda tuttuğu hedef kitlenin başında gençlerimizin gelmesi son derece düşündürücüdür.. “Tarikatın yapısı. “Ben mürşidim diyor. tarikatın adını da Kırık Mızrap adlı şiir kitabında ‘Şavk mezhebi yoldur bize’ diye itiraf ediyor. parçalama. Gülen’in bir rüyasını anlatırken..Fethullah Gülen’in. “Bu durum acaba bir kompleksin işareti mi? Yoksa geleceğe dönük bir planın parçası mı? Acaba peygamber soyundan geliyor olsaydı. rehber olmak iddiası taşımayan Fethullah Gülen ve bilim ve işadamları yetiştirmek isteyen Fethullah Gülen” diye sıralandı. en hafifinden temel niteliklerini değiştirme veya kendine göre yön verme. tarikat sözcüğünün bile açıklamakta yetersiz kalacağı bir yapılanma. bir teşkilat ve hatta bir cemaat olduklarını gizleme çabası içerisinde olan insanlar durmaktadır” şu değerlendirmesi yapılarak şu değerlendirmeyle bitirildi: “Türkiye sathını mücadele alanı olarak değerlendiren ve Cumhuriyet’i yıkma. lider. Fethullah Gülen kim? Mürşit mi. Dünyanın birçok yöresinde dalbudak salmış. teşkilatlanma ve ‘Nesli Cedid’ veya bir diğer ifade ile ‘Altın Nesil’ yetiştirme gibi bir müphem iddia peşinde bir adam ve bunun yanı sıra bir tarikat. bu incelemenin değerlendirilmesi durumunda elde edilecek tek nihai sonuç olacaktır. ya da devlet içinde güç olma sevdasındaki bu gibi organize suç yapılanmalarının dün olduğu gibi bugün de etkileyip. Kesin bir şey söyleyemem” karşılığını verdiği anımsatılan raporda. Adil Sönmez ve Nevval Sevindi’nin kitaplarından da alıntılar yapılarak.diyorlar. . Vallahi bu cemaatten hiç kimse onların içinde yoktu” dediğine dikkat çekilen raporda.” Kaybedilen soruşturma dosyası Telekulak soruşturmasıyla ilgili haklarında soruşturma açılanlar o dönem Emniyetteki Fethullahçı kadrolaşmayı “mercek altına aldıkları için” Telekulak skandalının sızdırıldığını öne sürüyordu. Raporda. yoksa bir dinin peygamberi mi?” Raporda Işık Tarikatı konusunda da. şöyle denildi: “Cehenneme atılacaklar içinde cemaatinden kimsenin olmadığını yeminle söylüyor. tarikat için gerekli “mürşid.

Emniyet içinde nasıl çalıştıklarını ve organize olduğunu göstermesi bakımından
faydalı olacak bir bilgiydi aslında.
Emniyetteki Fethullahçılık soruşturmasını yürüten Osman Ak ve ekibi incelemeleri
sırasında geçmiş dönemde Akademiden sicil puanı düşürülerek atılan R.Y.’nin
şikâyeti üzerine yapılan soruşturma dosyasından da faydalanmak istemişti.
Amaçları bu soruşturmada isimleri belirlenen cemaat bağlantılı polislerin kim
olduğu ve hala görevde olup olmadıklarını kontrol etmek ve hazırlayacakları
Fethullahçılar listesine eklemektir. Ancak dosyanın tamamını bulmaları mümkün
olmaz. Birileri dosyayı Emniyet arşivlerinden yok etmiştir. Konuyla ilgili 1992
yılında Ankara DGM Başsavcılığı’na fezleke gönderildiği anımsanır ve dosyalar
nihayet bulunur. Konuyla ilgili haber gazeteci Saygı Öztürk’ün imzasıyla o dönem
çalıştığı Star gazetesinde “İşte Kayıp Liste” manşetiyle yayımlanır.71
Haberde Fethullah Gülen’in yıllardır Emniyet’te gizli bir örgütlenme yürüttüğü
ancak bu konuya ilişkin kim çalışma yürütürse başının yandığı anlatılıyordu.
Öztürk bu iddiasını o günlerde yürütülen Fethullahçılar soruşturmasının başında
bulunan ekibe yönelik “Telekulak” soruşturmasını ve İstihbarat Dairesi içinde bu
çalışma içinde yer alan Başkan Yardımcısı Âdem Demir’in, Türkbank’ın satışıyla
ilgili patlak veren Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasındaki skandal telefon
konuşmalarının kasetini CHP’li Fikri Sağlar’a sızdırmak suçlamasıyla görevden
alınmasını örnekleyerek verir. Haber şöyledir:
“…Emniyet içinde büyük bir güç odağı haline gelen Fethullahçı grupların, daha
önce hazırlanan ‘Fethullahçı Emniyet Mensupları Listesi’ni ‘yok ettikleri’ ortaya
çıktı. Fethullahçılarla ilgili çalışma yürüten personelin ise atılan ‘iftiralar’ sonucu
birer birer pasif görevlere çekilmesi dikkat çekti. Ankara Emniyeti’nde Fethullahçı
gruplarla ilgili çalışmayı yürütenler ‘telefonları dinliyor’ gerekçesiyle açığa
alınırken, aynı konuda çalışma yürüten Başkomiserlerden Mehmet Çorum Sinop’a,
Aydın Ergül Ardahan’a, Aydın Batu Giresun’a, Mehmet Aslan Osmaniye’ye geçici
görevli gönderildi. Fethullahçı kadrolaşma konusunda çalışma yapan personelden
sorumlu İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Adem Demir ise, Türkbank’ın
satışıyla ilgili olarak işadamı Korkmaz Yiğit ile Baba Alaattin Çakıcı arasındaki
telefon konuşmaları kasetini CHP’li Fikri Sağlar’a sızdırdığı bilgisinin dönemin
Başbakanı Mesut Yılmaz’a bildirilmesi üzerine bu görevden alındı. Demir, Star’a
‘Hiçbir ilgim olmamasına rağmen kaset olayı benim üzerime yıkıldı. Ne zaman ‘bu
sümüklü hocanın peşinden gidiyorsunuz?’ sözü ağzımdan çıktı, ondan sonra
olanlar oldu, dedi.
Emniyet içinde ‘Fethullahçı kadrolaşma’ ile ilgili olarak 1992 yılında başlatılan
soruşturma kapsamında, Emniyet içindeki ‘Fethullahçı kadro’larla ilgili olarak
hazırlanan listenin kayıp olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün

71
Star Gazetesi, 21 Haziran 1999

115

çalışması sırasında aranan liste, ne Ankara Emniyeti’nde ne de İstihbarat
Dairesi’nde bulunabildi. Uzun süren bir çalışma sonucu hazırlanan listenin izine
Ankara DGM’de rastlanıldı. Arşivden çıkarılan dosya güncelleştirildi. Üst
makamlara sunulan dosyada, İstihbarat Dairesi tarafından ‘incelenmesi’ için
Ankara Emniyeti’ne gönderilenler üzerinde yapılan çalışma ile 1992 yılındaki
listenin de bulunduğu, ayrıca üzerinde çalışma yapılanlarla ilgili de ‘önbilgi’
verildiği öğrenildi. Fethullahçılarla ilgili 1992 yılında soruşturmayı yürüten Polis
Başmüfettişleri Dr. Nihat Dündar ile İzzet Sezgin Şenel’i yıldırmak için de
soruşturma aşamasında ciddi komplolara girişildiği ortaya çıktı. Müfettişlerin
soruşturma raporunu ‘yanlı’ hazırladıkları gerekçesiyle haklarında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, daha sonra
soruşturmayı yapan müfettişlerle ilgili soruşturma açıldığı ve bu soruşturma
sonucu iki müfettişin ‘tarafsız’ bir biçimde dosyayı hazırladıkları yolunda rapor
düzenlendi. Emniyet arşivinde bulunamayan listede yer alanların bir kısmının
halen etkili görevlerde bulunduğu bildirildi. Bunlar arasında Prof. Dr. A. Ş.’ın72
Refahyol Hükûmeti döneminde Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine
getirildiği bildirildi. Listede yer alan S. T.’nun halen Şanlıurfa Emniyet Müdürü, A.
T.’in Yozgat Emniyet Müdür Yardımcılığı, M. B.’ın Fransa’da emniyet irtibat
görevlisi olduğu, M. K.’ın Terör Şubesi’nde grup amiri, M.Ç.’in Asayiş Şubesi’nde,
Y. Ç.’nın ise İstihbarat Dairesi’nde özel kalemde görevli olduğu öğrenildi. Ankara
Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat Dairesi’ne gönderdiği yazıda Fethullahçı 6
kişinin kilit görevlerde bulunduğuna dikkat çekildiği bildirildi. Ünlü
istihbaratçılardan Âdem Demir de Fethullahçı grubun komplolarının kurbanı
oldu... İstihbarat Dairesi’ndeki Fethullahçı gruplarla ilgili çalışma yaptığı bir
dönemde, ‘kaset sızdırılması’ ile ilgili olarak görevinden alınan Âdem Demir’in,
görevinden niçin alındığına ilişkin yazısının gerekçesinde ise bu belirtilmedi.
Demir’in uzaklaştırılmasıyla 4 bin personeli bulunan İstihbarat Dairesi içindeki
Fethullahçı gruplara yönelik çalışma da yarım kaldı.”

Kritik görevlerde tutulmaları sakıncalı emniyetçiler

Haber üzerine açılan bu yeni soruşturmanın raporu, Ergenekon davasının ilk
iddianamesinin ek delil klasörleri arasında bulunuyordu. Ergenekon sanıklarından
Ergün Poyraz’da ele geçirilenlerin yer aldığı 41 numaralı ek delil klasöründe yer
alan soruşturma raporunun altında Mülkiye Müfettişleri Refik Ali Uçarcı, Mithat
Dumanlı, Candan Eren ve İlhan Aydın Erbul’un imzaları bulunuyordu. 1992

72
10 Kasım 1996′da “inancımıza saygı duyulmadığı bir dönemde, içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldım”
sözleriyle ünlenen Kayseri Eski Belediye Başkanı Refah Partili Şükrü Karatepe hakkında DGM’nin bilirkişi olarak
atadığı Prof. Dr. A. Ş., Karatepe’yi aklayan bir rapora imza atanlar arasındaydı.

116

yılında Ankara DGM’ye gönderilen fezlekelerle ilgili takipsizlik kararı
verilmesinin yanlış olduğu da belirtilen 19 Temmuz 1999 tarihli raporda sicil affına
dayanılarak zanlılar hakkında idari ceza verilmemesinin de doğru olmadığı
vurgulanıyor. Sicil affıyla sözkonusu personelin şikâyeti arasında 53 günlük fark
olduğunu belirten müfettişler, bu kararı veren Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri
hakkında açılması gereken soruşturmanın da zaman aşımına girdiği tespitinde
bulunuyor.
Sözkonusu rapor, haklarında 1992’de soruşturma açılan ve hukuka aykırı biçimde
adli ve idare ceza almaktan kurtulan bazıları Polis Akademisi’nde görevli öğretim
üyelerinin de aralarında bulunduğu 88 emniyet personelinin tamamı hakkında bir
araştırma ve değerlendirme yapma imkânı bulunmadığı ancak kritik mevkilerde
bulunanların 1999’da hangi görevlerde olduğunu anlatarak başlıyor. İ.Y.T., A.Ş.,
R.F., B.C., A.E., A.K., H.İ.O, R.K.’nin Polis Akademisinde öğretim üyesi A.T.’nin
de yine akademide emniyet amiri olduğu belirtilen raporda diğer görevliler de şöyle
sıralandı:
C.M.: KOM Daire Başkanlığında, Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdür
Yardımcısı,
Ö.Ç.: Sivas Emniyet Müdürlüğünde görevli iken KOM Daire Başkanlığı emrine
atanan komiser.
Y.K.: Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli iken KOM Daire Başkanlığına
atanan komiser.
M.Z.A.: KOM Daire Başkanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü İstatistik Büro
amirliğinde görevli komiser.
N.Y.: Terörle Mücadele ve Harekât Daire Başkanlığında (TEMÜH) görevli iken
Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanan emniyet amiri.
S.G.: TEMÜH Sağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İrticai Faaliyetler Büro
Amiri olarak görevli başkomiser.
İ.L.: TEMÜH Psikolojik Harekât Şube Müdürlüğü Araştırma ve Koordinasyon
Büro Amirliğinde görevli komiser.
R.K.: TEMÜH kadrosunda Genel Müdür konut korumada görevli komiser.
A.Y: Özel Harekât Dairesi Başkanlığı kadrosunda olup halen Makedonya Üsküp’te
misyon korumasında görevli komiser.
O.Ö.: Asayiş Daire Başkanlığında Ruhsat İşleri Av Sporları ve İthal Silahlar Büro
Amiri olarak görevli komiser.
Raporda, geçmiş soruşturmada adı geçen bu rütbeli Emniyetçilerle ilgili, “İsnat
edilen suçun suçun vahameti ve bunun soruşturma dosyasındaki tanık ve
müracaatçı ifadelerine göre sübuta erdiğine ilişkin polis başmüfettişinin tespit
ettiği bu personelin mensup oldukları örgütlenme ile ilgili olarak son zamanlarda
kamuoyunda ortaya atılan ve tartışılan iddialar dikkate alındığında bu personelin
halen bulundukları kritik görevlerde tutulmaları sakıncalıdır” denildi.

117

Müfettişler hukuksuzluğu tespit etti

1999 raporunda, polis müfettişlerinin 1992’deki fezlekelerinde adları geçen
emniyet personeline yöneltilen Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 1. Maddesi
uyarınca, “TC anayasasında belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki,
sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirme Türkiye devletinin ve Cumhuriyetinin
varlığını tehlikeye düşürmek” ve “Görevlerini yerine getirirken siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, emniyet mensupları arasında bu yola
ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak” suçlamalarının tanık beyanları ile
sabit olduğunun anlaşıldığı belirtilerek adli yönden Ankara DGM’ye suç
duyurusunda bulunulduğu, idari yönden de Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün
8/1. Maddesine göre soruşturma açılması gerektiğinin belirtildiği anlatıldı. Ancak
fezlekelerle ilgili Ankara DGM’nin 14 Ekim 1992 tarih ve 92/10439 sayılı
kararında 163. Maddenin kaldırılmasından yola çıkarak takipsizlik verdiği
anımsatılarak, “...Müfettişin adli yönden işlem teklifinde ‘Ankara Emniyet
Müdürlüğünce yapılacak operasyonlar sonrasında fiil ve davranışlarına uyan
TMK’ye göre suç duyurusunda bulunulması’ talep edilmektedir... Yukarıda da
belirtildiği gibi Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu dar kapsamlı olarak
ve fezlekede talep eden hususa hiç değinmeden sadece 3713 sayılı kanunun 23.
maddesi ile TCK’nin 163. Maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve bu nedenle
ortada suç olmadığından bahisle takipsizlik kararı tesis etmiştir. Kanaatimizce
DGM Cumhuriyet Başsavcılığı kendisine intikal eden fezlekede talep edildiği üzere
konuyu 3713 sayılı TMK çerçevesinde ele alıp soruşturmasını bu çerçevede
tamamladıktan sonra yapılacak işlem konusundaki kararını 3713 sayılı kanunun 1.
maddesi hükmünü esas alarak tesis etmesi gerekirdi. Şayet bu düşünce ile hareket
edilmiş olsa idi belki de yapılacak operasyonlar sonucu hem adı geçen şahıslar,
hem de mensup oldukları iddia edilen örgütsel faaliyetin amaç ve stratejisi
hakkında bilgi toplamak mümkün olur ve bugün dahi devam eden iddia ve
soruşturmalar ortadan kaldırılmış olurdu. Bu açıdan bakıldığında yapılan
işlemlerin eksik ve yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.
Müfettişler raporlarında Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığının aynı konuyla
ilgili yapılan ikinci suç duyurusuyla ilgili de14 Ekim 1992 tarihli bir önceki kararı
anımsatarak 20 Mart 1998’de yeniden takipsizlik kararı verdiğini belirtti.
Müfettişler, verilen her iki takipsizlik kararının da öne sürülen suç bağlamında bir
illegal faaliyetin olup olmadığının araştırılması ve onun sonucuna göre karar
verilme niteliğini taşımadığını vurguladıkları raporlarında idari yönden yapılan
işlemleri de değerlendirme konusu yaptı. 7 Eylül 1992’de Personel Daire
Başkanlığının fezlekeli tahkikat evrakının disiplin yönünden gereği yapılmak üzere
Hukuk Müşavirliğine gönderildiği ve EGM Yüksek Disiplin Kurulunun da 7 Ocak

118

1993 tarihinde karar verdiği belirtildi. Raporda Yüksek Disiplin Kurulu’nun,
“Sanık Emniyet mensupları hakkındaki suçlamalar 18 Haziran 1992 tarihinde kabul
edilip 7 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3817 sayılı Disiplin Cezalarının
Affına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle af edildiğinden dosyanın işlemden
kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildiği belirtilerek yanlış yapıldığı
şöyle anlatıldı: “Karara mesnet teşkil eden 3817 sayıl kanunun 1. maddesinde, ‘Bu
kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş devletin şahsiyetine karşı... suçlar
hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer
kamu görevlileriyle, bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin
cezaları bütün sonuçları ile af edilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden
dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam
etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş
olan disiplin cezaları infaz edilmez’ hükmünün getirildiği görülmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Kanun, devletin
şahsiyetine karşı işlenmiş suçları af kanunu kapsamı dışında bırakmıştır. Polis
başmüfettişinin düzenlediği fezlekenin tarihi 28 Ağustos 1992’dir. Hem 3713 sayılı
TMK’nin hem de 3817 sayılı Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Kanunun tarihi bu
rapor tarihinden öncedir. Buna karşın polis başmüfettişi hem TCK 163.
Maddesinin yürürlükten kaldırılmış olduğunu hem de Disiplin Cezalarının Affına
İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiğini bilerek fezlekesinin sonuç bölümünü
düzenlediği, getirdiği tekliften anlaşılmaktadır.
Gerçekten de fezlekenin netice ve kanaat bölümünün (a) fıkrasında ilgililer
hakkında TMK’nin 1. maddesinde tanımlanan suçu işlediklerinin sabit olduğundan
bahisle bu çerçevede işlem yapılmasını teklif ederken diğer taraftan da (b)
fıkrasında adları geçen görevlilerin görevlerini yerine getirirken, ‘Siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, Emniyet mensupları arasında bu yolla
ayrım yapıcı tutum ve davranışta bulunduklarının’ sübuta erdiğini ifade etmek
suretiyle oluşan disiplin suçunun devletin şahsiyetine karşı işlenen suç niteliği
taşıdığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Yapılan incelemede disiplin cezasının
zamanaşımı süresinin de dolmamış olduğu görülmektedir.
Bu nedenle EGM Yüksek Disiplin Kurulunun yapılan teklif çerçevesinde Emniyet
Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 8/1. maddesi hükmü gereğince ilgililerhakkında lehte
veya aleyhte bir karar oluşturması gerekirdi. Yüksek Disiplin Kurulunun bu konuyu
af kapsamı içinde değerlendirmek suretiyle hassas olan bu konuda bir karar
oluşturmaktan kaçındığı kanaatine varılmıştır.
Diğer taraftan verilecek karar için ilgililerin idari yargı mercileri nezdinde
haklarını arama imkânı bulunduğu değerlendirildiğinde ise Yüksek Disiplin
Kurulunun müfettişin fezlekesinde ki teklifi tartışmaya açmak suretiyle ya suçlanan
kişilerin suçlarının sabitliğine ya da iddiaların sübuta ermediğini tespit ve teyid

119

“Hatta daha ileri giderek o tarihteki Polis Akademisi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı hakkında da polis başmüfettişlerince yapılan soruşturmada sanık konumunda olan Akademi öğretim görevlilerince çeşitli isnatlarda bulunulması imkânı tanınmıştır. “Bu bağlamda ileride doğabilecek benzeri sorunların yaşanmaması ve aynı faaliyetlerin devamına meydan verilmesini önlemek maksadına matuf olarak 3087 sayılı kanunun ilgili maddesindeki söz konusu bent hükmünün değiştirilmesi zorunluluğu vardır” denildi. suçlananların cesaretlenmelerine ve soruşturmayı yürüten müfettişlerin haklarında suçlama getirmelerine yol açtığını belirttikleri raporda. Aynı soruşturma kapsamı içinde yer alan Polis Akademisi öğretim görevlilerinin. Maddesi (b) fıkrası (3) bendi uyarınca. “Kadrolu öğretim üyeleri grubunda yer alan personelin istekleri olmadıkça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam edilemezler” hükmü nedeniyle Akademideki öğretim görevlerine devam ettiklerinin de belirlendiği vurgulanan raporda. konunun o gün bitirilememiş olmasından kaynaklanarak bu gün dahi itham ve spekülasyon konusu olmasına neden olmuştur.etmesi gerekirdi. Bu nedenle soruşturma açılmasını sağlayan ve soruşturmayı yapanlar hakkında EGM inceleme yapmak durumunda kalmış. Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında o tarihte haklarında soruşturma yapılan personelin tamamı hakkında müfettişliğimizin bu günkü görev onayları doğrultusunda bir araştırma ve değerlendirme yapma imkânı bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulunun böyle bir karar alması aslında yasal görevi yerine getirmemiş olmasından dolayı soruşturmayı gerektirir nitelikte olmasına karşılık zamanaşımı süresi dolduğundan hali hazırda yapılacak işlem bulunmamaktadır. 73 Bkz. Bu bile yapılan tahkikatın yürütülmesine yönelik ilerideki aşamalar için bir engellemenin doğmasını sağlamış. Ancak müfettişliğimizin denetim görevi ifa ettiği birimlerde hali hazırda Emniyet personeli olarak çalışan rütbeli personele isnat edilen suçun vahameti ve bunun soruşturma dosyasındaki tanık ve müracaatçı ifadelerine göre sübuta erdiğinde ilişkin polis başmüfettişinin tespit ettiği bu personelin mensup oldukları örgütlenme ile ilgili olarak son zamanlarda kamuoyunda ortaya atılan ve tartışılan iddialar dikkate alındığında bu personelin halen bulundukları kritik görevlerde tutulmaları her yönden sakıncalı olacaktır” denildi. 3087 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 33.”73 Polis Yüksek Öğretim Kanunu değişsin teklifi Müfettişlerin DGM ve Emniyet Yüksek Disipin Kurulunun aldığı kararların. sayfa 39-40 120 . kişilerin suçlamaların tahkik etmiştir.

iİddialara ilişkin olarak Müfettişliğimizce yapılan çalışma sırasında söz konusu cemaate mensup oldukları iddia olunan personelin çoğunun vasıflı. Polis Okulları ve bazı merkez birimlerinde yapılanmaya gittikleri kanısına varıldığı” belirtiliyordu. Bu sebeple sözkonusu cemaat elemanları oldukları kanısına varılan ve tarafımızca tespit edilenler ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucu tespit olunan Fethullah Gülen cemaatine mensup teşkilât elemanlarımızın toplantı yaptıkları yerler ile buralarda toplantıya katılan personele ilişkin cezai müeyyide uygulamasını mümkün kılacak adli ve idari 121 . (Fethullah Gülen cemaatine) mensup Emniyet personelinin toplantı yaptıkları 10 adet ev ile bu evlerde toplantıya katılanların kimliklerinin tespit edilerek gönderildiği belirtilerek. Buna göre. 85 Personelden bazılarının Fethullah Hoca Cemaati oldukları yolunda tespitlerin yapıldığı ve bahse konu cemaatin uzun süreden beri Polis Akademisi. Personel Daire Başkanlığı ile Polis Eğitim ve Öğretim Kurumlarında görev yaptıkları iddialarının araştırıldığı 99. 262 ve 6 kişilik toplam 400 personelin isim listeleri ile 74 personele ait değerlendirme raporlarının da gönderildiği ve Fethullah Hoca Cemaatine mensup oldukları belirtildiği de anlatıldı. “Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak” suçlamasıyla açılan davanın görüldüğü Ankara 2 Nolu DGM Savcılığı 24 Aralık 2001’de EGM’ye gönderdiği bir yazıda Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Aydınlık dergisinde yer alan iddialarla ilgili Cevdet Saral’ın Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde Osman Ak ve ekibi tarafından başlatılan soruşturmanın raporunu istiyordu. çalışkan ve amirleri tarafından vazgeçilmez eleman oldukları. Aydınlık dergisindeki haberin ardından başlatılan Haziran 1999’da sonuçlanan İnceleme Raporu ile o tarihte halen sürmekte olan soruşturmanın geldiği aşamayı anlatan bir yazıyı Ankara 2 Nolu DGM’ye gönderdi. “Aydınlık dergisinde çıkan ve ihbar dilekçesinde isimleri geçen 85 personelden 10 personelin Fethullah Gülen cemaati ile ilgilerinin bulunmadıkları.Saral’ların Fethullahçılar soruşturmasının akıbeti Fethullah Gülen hakkında. Polis Koleji.60 sayılı inceleme raporunda. “Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün tespitlerinde de belirtildiği üzere. Bunun üzerine EGM. Aydınlık’taki haberlerden yola çıkarak toplam 85 Fethullahçı emniyet personelinin. İnceleme raporunda. İnceleme raporunda ayrıca müfettişlerin talebi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışma sonucunda da ihbar dilekçesinde yer alan 85 kişinin yanı sıra 132. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda. Fethullah Gülen ve cemaatinin çok iyi organize olmaları ve takiye kurallarını mükemmel şekilde uygulamaları sonucu teşkilâtımız içerisindeki personelin cemaat elemanı olup olmadığının tespiti ve bunların delillendirilmesinin güç olduğu anlaşılmıştır.

3 yılda bitirilemeyen soruşturma Ankara 2 Nolu DGM’ye gönderilen yazıda göre polis müfettişlerinin inceleme raporunun ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın açtığı soruşturmanın da halen devam ettiği belirtiliyordu. ayrıca bu konuda hakkında inceleme ve araştırma yapılan personele ilişkin iddiaların asılsız çıkması halinde. Konunun bu kapsamda değerlendirilerek.) yapılması sonucu elde edilecek delillere göre tahkikatın yürütülmesinin daha sağlıklı olacağı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bu konuya ilişkin yapmış olduğu çalışmalarının sürdürülmesinde ve bu hususta yurt genelinde yapılacak çalışmaların İDB’ce koordine edilmesinde ve belirtilen çalışmalara işlerlik kazandırılmasında yarar görümektedir” denildi. İstihbarat ve Eğitim Kurumları gibi hassas birimlerinde istihdamlarının önlenmesi. gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere bilgi verildiği anlatılarak çalışmaların halen sürdüğü yazıyordu. kurumumuzun yıpratılacağı. ilk inceleme raporunda ismi yer alan personelden 40’ı ile yukarıda bahsettiğimiz 1992’de yürütülen soruşturmada da adları bulunan 65 Emniyetçinin Fethullah Gülen cemaati ile ilişkileri olduğu ya da sempati duydukları kanaatine varıldığı belirtiliyordu. bu çalışmaların teşkilât personeline yönelik olması. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara 2 Nolu DGM’den konunun gizli kalması gerektiğini de şu nedenle istiyordu: “Bahse konu Polis Başmüfettişi Ahmet Saraç ve arkadaşları tarafından düzenlenen 22. bu konularla ilgili olarak halen devam etmekte olan ‘Çok Gizli’ gizlilik dereceli çalışmalara ait olması.06. Yani Ocak 1999’da açılan bir soruşturma neredeyse 3 yıl geçmesine karşın halen bitirilememişti. personelin manevi şahsiyetinin zedeleneceği ve kurum aleyhine dava açma hakkı kazanacağı düşünülmektedir.” 122 . operasyon vs.soruşturma aşamasına geçebilmek için uygulama birimlerince teknik çalışma (izleme. teknik izleme çalışmalarının yürütülmesinin ve tüm bunların sonucunda elde edilecek deliller çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği” yolunda görüş belirtmeleri üzerine. bu bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve verilen bilgilerin yetersiz olması halinde ek bilgilerin verilebileceği hususunu takdirlerinize arz ederim.1999 gün ve (126) 99/60 sayılı inceleme raporu ve eklerinin. EGM’nin yazısında bitirilemeyen bu soruşturmaya ilişkin. bu bilgilerin herhangi bir şekilde kamuoyuna yansıması halinde bu çalışmaların zarar göreceği. “Öncelikle Emniyet Teşkilâtının Personel. sözkonusu personelin durumlarının tam olarak tespiti ve ayrıca adli ve idari soruşturma açılması için uygulama birimlerince operasyonel faaliyetlerin icra edilmesinin. DGM’ye gönderilen yazıda ayrıca müfettişlerin. Aralık 1999 tarihli 48/32 ve 3/81 sayılı inceleme ve soruşturma raporunda yer alan tespitlerin DGM’ye gönderilmesiyle yetinildi. Buna göre. görevli Mülkiye Başmüfettişleri tarafından düzenlenen 30.

74 Saral ve ekibine ne yetki ne görev verilmiş Saral ve ekibinin başlattığı soruşturma henüz bimemişti ama konuyla ilgili bir inceleme raporu ortaya çıkmıştı. Mustafa Maktav ve Özgül Ezer’in imzasını taşıyan raporda incelemenin Aydınlık dergisinde 10 Ocak 1999’da yayımlanan haberin yanı sıra aynı iddiaları içeren bir ihbar mektubunun da Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi üzerine başlatıldığı belirtiliyordu. çalışkan ve amirleri tarafından vazgeçilmez eleman olduklarından bahsedilmektedir” denilmesi cemaatçi personelin korunduğunun da kanıtıydı. Bu belgede yine Ergenekon’un ilk iddianamesinin. Söz konusu iddiaların yanı sıra 74 Necip Hablemitoğlu’nun Köstebek isimli kitabından yararlanılmıştır 123 . soruşturmanın bitirilememesi bir yana çok düşündürücü başka bulgular da vardı aslında. Fethullah Gülen ve cemaatinin çok iyi organize olmaları ve takiye kurallarını mükemmel şekilde uygulamaları sonucu teşkilâtımız içerisindeki personelin cemaat elemanı olup olmadığının tespiti ve bunların delillendirilmesinin güç olduğu anlaşılmıştır” denildiğini gören savcılar da sanırız ki bir cemaatin değil de bir ülkenin istihbarat birimlerinin araştırıldığını düşünmüş olmalılar. “Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün tespitlerinde de belirtildiği üzere. “İlk inceleme raporunda ismi yer alan personelden 40’ı ile 1992’de yürütülen soruşturmada da adları bulunan 65 Emniyetçinin Fethullah Gülen cemaati ile ilişkileri olduğu ya da sempati duydukları kanaatine varıldığı” denilerek Emniyet Teşkilâtı içinde Fethullahçı adıyla bilinen yasadışı bir kadrolaşmanın olduğu resmen kabul edilmiş oluyordu. Bizden sonra Fethullahçılık soruşturmanın örtbas edildiği kanaatindeyim” diyordu. yılını doldururken halen bitiril(e)memiş olması da Osman Ak’ın. “Bizden sonra Fethullahçılık soruşturmanın örtbas edildiği kanaatindeyim” iddiasını haklı çıkarıyordu. Fethullahçı olduğuna inandığım meslektaşlarım şu anda önemli görevlerde. Emniyetteki Fethullahçı örgütlenme soruşturmasının 3. Ergun Poyraz’la ilgili delil klasörlerinin içinde yer alıyordu. Her şeyden önce. “İddialara ilişkin olarak Müfettişliğimizce yapılan çalışma sırasında söz konusu cemaate mensup oldukları iddia olunan personelin çoğunun vasıflı. EGM’nin.Emniyet içindeki Fethullahçılık soruşturmasını yürütürken bir anda Telekulak soruşturmasıyla haklarında dava açılan 38 emniyetçiden biri olan Osman Ak duruşmalarda. “Bu soruşturma. Ankara 2 Nolu DGM’ye gönderdiği yazısında. Polis Başmüfettişleri Ahmet Saraç. sonunda soruşturanın soruşturulmasına dönüşmüştür. Ama bir yandan da. DGM’ye gönderilen yazıda. Ergenekon soruşturmalarında ne cevval olduğu ortaya çıkan polis teşkilatının konu kendi personelini hem de Fethullahçı oldukları öne sürülenleri soruşturmaya geldiğinde trajikomik bir şekilde basiretleri bağlanıyordu.

.. kalan 514’ü 124 .. Polis Koleji ile Polis Meslek Yüksekokulları. H. daha önce açılmış başka soruşturmalara ilişkin bilgi.K.. C..E.T..B.E.K. belge ve raporlardan faydalanıldığı belirtilerek Emniyetin çeşitli birimlerinde görevli toplam 528 kişilik listede bulunan personelin incelemeye tabu tutulduğu belirtilerek. isimli 14 personel hakkında somut tespitler yapılamamış olmakla birlikte Fethullah Gülen cemaati veya dini gruplarla ilişkili olabilecekleri şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuş. M.N.T.. B.E. sözkonusu isimlerin dışında kalan ve 132 emniyet personelini kapsayan bir listeyi daha Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği de vurgulandı. ismi geçen personele ve Fethullah Gülen grubuna yönelik tüm istihbarat metot ve teknikleri kullanılmak suretiyle yaptırılan özel tahkikatlar çerçevesinde emniyet teşkilatı içerisinde Fethullahçı bir örgütlenme ve yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır. “Yürütülen çalışmanın dosya içeriğinde hukuken geçerli olabilecek delil niteliğinde hiçbir belge ve dokümana da rastlanılmamıştır” denildi. Zafer Aktaş ve bu raporun hazırlanmasında kusurlu olarak görev alan diğer personel hakkında da adli ve idari yönden soruşturma açılıp ceza verildiği de anlatıldı.K. Polis Akademisi. Raporda. yetkili makamlar tarafından emir ve yetki verilmediği halde kendi başlarına inceleme ve soruşturma yürüttüğü belirtilerek... İl Emniyet Müdürlükleri. “Ankara’da görevli olanlardan 10’u ile diğer illerde görevli 20 Emniyet mensubunun Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılarının bulunamadığı tespit edildi” denildi. T..” Raporda Cevdet Saral ve Osman Ak ile görevlendirdiği ekibin. A. konuyla ilgili incelemelerde Emniyet Müdürlüğü Daire Başkanlıkları.A.T. R.B.. K. Koruma Müdürlükleri ve Polisevi Müdürlüğü mercek altına alınmıştı. Aydınlık dergisinde çıkan haber ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilen aynı içerikteki ihbar mektubuna göre isimleri belirlenen 62’si Ankara’da kalanı çeşitli illerde görevli 82 Emniyet mensubu hakkında İDB ve bağlı il İstihbarat Şube Müdürlüklerince de araştırma yapıldığı anlatılan raporda. “Listede yer alan personel hakkında Fethullah Gülen cemaatiyle ilgilerinin olup olmadığına ilişkin İDB’nın yaptırdığı tahkikat sonunda A.Ç. S. 528 polis soruşturuldu sadece 14’ü şüpheli çıktı Raporda. ve Y. S.S. Rapora göre.Saral ve ekibinin yürüttüğü incelemeler sonucu isimleri belirlenen 528 personelin Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğuna yönelik iddiaların da incelenip araştırıldığı belirtilen raporun sonuç bölümünde suçlanacak kimse olmadığı belirtilerek Emniyet içinde Fethullahçı bir örgütlenmenin olmadığı kanaatine varıldığı vurgulanıyordu: “Yapılan soruşturmalar neticesinde iddiaları teyit edici somut bir gelişme kaydedilememiş.. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün diğer 52 personelle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği belirtilerek.. Saral ve Ak’ın yanı sıra çalışmayı yürüten Ersan Dalman.S.O. T. F.

bir kısmının ise süfli bir yaşam sergilediği şeklinde değerlendirilen bilgilerin 24 Kasım 1999 gün ve 15853 sayılı yazı ile Mülkiye Müfettişliğine bildirilmiştir” denildi. 8 değişik ildeki polis okulları ve EGM’ye bağlı değişik daire başkanlıklarını kapsamakta olup Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün bu illerdeki personel hakkında araştırma. yetkili makamlardan alınan bilgiler çelişmektedir. 22 il emniyet müdürlüğü. Raporda. takip-tarassut teknik dinleme vb. istihbarat yöntemleri ile teyit edilerek. Raporda. Ersan Dalman ve Zafer Aktaş istihbarat tekniği açısından hiçbir anlam ifade etmeyen ham haber niteliğindeki bilgilerden hareketle birçok personel hakkında ‘Fethulahçıdır’ diye rapor tanzim etmişlerdir. İddia konusu hususların bir anlam ifade edebilmesi için gerekli olan. konu hakkında bilgisiz ve birikimsiz personelden seçilmiştir. “Görevli olmadıkları halde. herhangi bir istihbari çalışmada bulunulmaksızın tespit edilmiş. yardımcı istihbarat elemanları. bu çalışmayı yürüten Cevdet Saral. bunlar arasında bir kısmının dindar yapıda olmakla birlikte herhangi bir oluşuma eğilimli olmadıkları. Sanıklardan Osman Ak.hakkında ise Fethullah Gülen cemaati ile irtibatlı olduklarına dair herhangi bir tespit yapılamadığı. bir kısmının sosyal demokrat düşünce yapısına sahip oldukları. soruşturma. Zafer Aktaş ve kusurlu olarak görev alan diğer personel hakkında. bu şikâyet üzerine açılan soruşturma sonunda. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 132 kişilik listede adı geçen bazı üst düzey rütbeli Emniyet personelinin. görevlendirilen Polis Başmüfettişleri Hasan Eryılmaz ve Selim Akyıldız tarafından düzenlenen 24 Nisan 2000 gün ve 2000/22 sayılı fezlekeli tahkikat evrakında şunların yazdığı belirtildi: “Yetkili makamlarca müştekiler için Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne verilmiş bir araştırma emri bulunmamaktadır. görevlerini kötüye kullanarak kin ve garezen hakkında kasıtlı olarak yapılan yalan yanlış bilgilerle Fethullahçı diyerek rapor tanzim edip. Dolayısıyla yetkili makamların bilgilerine itibar edilmesi gerekmektedir. makama yazı yazmak suretiyle iftira etmek” suçlamasıyla haklarında adli ve idari soruşturma açılması için şikâyetçi oldukları da belirtildi. Raporun hazırlanmasında görevlendirilen personel konuyla ilgili birim olan C bürosunda (İstihbarat Şubesi) görevli personel olmayıp. Bununla birlikte hazırlanan listedeki bilgilerle. bazı personel daha sonradan listeye dâhil edilmiştir. iltisakları ve suç unsurlarının tespiti ile kıymetlendirilmesi cihetine gidildikten sonra bu çalışmaların formlara geçirilerek asılları ile birlikte İDB’na gönderilmeleri gereklidir. Dosya içeriğinde hukuken geçerli olabilecek delil niteliğinde hiçbir belge ve dokümana rastlanılmamıştır. yapma yetkileri bulunmamaktadır. Fethullahçı olduğu iddia edilerek hazırlanan 132 kişilik liste. Ersan Dalman. rapor verme vb. Ancak bu çalışmaların hiçbiri yapılmamıştır… 125 . Osman Ak. Listede yer alan isimler.

söz konusu grubun yapılanması. Faal görevde olan ve teşkilatımızın 100 değişik biriminde çalışan 521 personel hakkında ikinci kez yapılan tahkikatları neticesinde. yetki sınırları aşılmadan ve hiyerarşi göz önünde bulundurularak.” Listedeki hiçbir polis cemaatçi değilmiş! Bu rapor üzerine kusurlu görülen Saral ve ekibinin görevlerinden alındığı. Mülkiye Müfettişleri Muhittin Aliz ve Mete Gürbüz tarafından düzenlenen 30 Aralık 1999 gün ve 48/32. üst düzey sorumluları. emekli) gibi sebeplerden dolayı günümüz itibariyle görev yapmadığı tespit edilmiştir. Grubun faaliyetlerinin deşifresine yönelik 81 ilde istihbarat çalışması. “Öncelikle Emniyet teşkilatının personel.Teşkilat içerisindeki tüm irticai örgüt ve yapılanmalara karşı yetili makamdan alınan Planlı İstihbarat Operasyonu dâhilinde. faaliyetlerini organize eden. yatay geçiş. menfaatine 126 . bir kısım personelin dini vecibelerini yerine getirdiği ancak grupla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir tespitin yapılamadığı. söz konusu personelin durumlarının tam olarak tespiti ve ayrıca adli ve idari soruşturma açılması için uygulama birimlerince operasyonel faaliyetlerin icra edilmesinin. vefat. verilen idari cezalara karşı İdare Mahkemesi’ne açmış oldukları iptal davası mahkeme tarafından da reddedildiği anlatıldı. belirli bir zaman diliminde İDB’nın koordinesiyle. istihbarat ve eğitim kurumları gibi hassa birimlerde istihdamlarının önlenmesi. mercek altına alınan 528 personelden 105’i için. istifa. yurt. yöneten ve finanse eden kişiler. vakıf ve şirket yöneticilerinin izlenmesi ile grup hakkında derlenecek tüm bilgilerin gönderilmesi talep edilmiştir. listelerde ismi geçen personelin tamamına yakını hakkında anılan grup ile irtibatlarının tespit edilemediği. Aynı ekip hakkında Telekulak olayı olarak bilinen izinsiz telefon dinleme ve izleme yaptıkları gerekçesiyle de idari ve adli soruşturmalar açıldığı da anımsatıldı. teknik izleme çalışmalarının yürütülmesinin ve tüm bunların sonucunda elde edilecek deliller çerçevesinde işlem yapılmasının gerektiği” şeklinde görüş belirtildiği ve bu görüşe uygun olarak söz konusu 105 kişinin hassas birimlerden uzaklaştırılmalarının sağlandığı da anlatıldı. 6 ilde de teknik takip yapılmış ancak anılan grup ile 528+1 personelin iltisağına ilişkin herhangi bir tespit intikal etmemiştir. gruba bağlı okul. Rapor şöyle devam etti: “81 İl Emniyet Müdürlüğüne tamim yapılarak Fethullah Gülen grubuna yönelik ülke genelinde yürütülen genel istihbari çalışmalarda. 3/81 sayılı inceleme ve soruşturma raporunda. şehit. bir kısmının ise iddia edildiğinin aksine sosyal demokrat düşünce yapısına sahip olduğu. istihbarat usül ve metotları kullanılmak suretiyle tüm illerde operasyon yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine aralarında 105 kişinin de bulunduğu 528 kişilik liste ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda 7 emniyet mensubunun (ihraç. dershane.

görevini ciddi olarak yapan ve dürüst biri olarak tanındığı. yöneticileri. alkol kullandığı şeklinde cevaplar verilmiştir. 25 daire başkanı.düşkün olduğu. “İddiaların ve yapılan çalışmaların analizi” başlıklı kısmında şu değerlendirmeler yapıldı: “Araştırmaya konu olan tüm isimler İDB arşivinde tetkik edilmiş. 10 polis meslek yüksek okulu müdürü.M. çeşitli dini grup ve illegal örgütlere mensup kişiler üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu 528+1 kişilik listedeki şahıslara rastlanılmamıştır. rapor ve belgelerde teşkilatımız mensubu olup da irticai faaliyetler. kuruluşları hakkında tüm istihbarat metot ve teknikleri kullanılarak çalışmalar yapılmış ayrıca 9 ilde teknik takip gerçekleştirilmiştir. birim amirlerince yapılan araştırma sonunda listelerde adı geçen personelin tamamına yakını hakkında anılan grup ile irtibatlarının tespit edilemediği bunun yanında bir kısım personelin dini vecibelerini yerine getirdiği ancak grupla irtibatlı olduklarına dair 127 . ancak söz konusu grup ile herhangi bir irtibatları olduğuna dair bilgiye rastlanmamıştır. Bu çalışmalar neticesinde anılan grup ile listede adı geçen 528+1 kişinin iltisağına rastlanılmamıştır. MİT Müsteşarlığı başta olmak üzere diğer istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından EGM’ye gönderilen yazı. irticai konular ile ilgili herhangi bir faaliyetinin tespit edilemediği bildirilmiştir…”. üst ve astlarına karşı saygılı davrandığı. Saral’ın hırsı gerçek kişilere ulaşılmasını engelledi Listelerde adı geçen tüm personelin büyük bir titizlikle araştırmaya tabi tutulduğu vurgulanan raporun. halen çalışmakta olduğu Çevik Kuvvet Şube müdürlüğünde personel tarafından sevilen ve sayılan biri olduğu. 1 polis akademisi başkanı. emirlerinde çalışan bu kişiler hakkında teferruatlı bir araştırma yapmaları istenmiş. hakkında adli ve disiplin yönünden soruşturma açılmasını gerektirir bilgi ve belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir. personelin daha önce de bu tür ithamlara maruz kaldığı iddiaları doğrulayıcı bulgulara rastlanmadığı. 3 koruma müdürü ve 1 polis evi müdürüne ayrı ayrı kişiye özel ve gizli gizlilik dereceli resmi yazı yazılarak. Son olarak listelerde adı geçen tüm kişiler için birim amiri olan 60 il emniyet müdürü. Ayrıca Personel Daire Başkanlığı’nın 10 Temmuz 2002 gün ve 11931 sayılı yazıları ile Fethullah Gülen cemaati ile ilgili olarak Ankara DGM Başsavcılığınca verilen 1992 ve 1998 yıllarına ait takipsizlik kararlarında ismi bulunan ancak müfettişler tarafından tam olarak kimlik tespiti yapılamadığından hakkında işlem tesis edilemeyen Denizli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser H. 81 il emniyet müdürlüğü bünyesinde Fethullah Gülen grubunun yapılanması. 1 polis koleji müdürü. Adı geçenle ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne yaptırılan tahkikat neticesinde.

Sürenin çok kısa olduğun söylediğimizde de bizden kendi devrelerimizde Fethullahçı bildiğimiz kişiler hakkında bilgi getirmesi istendi. bir kısmının ise iddia edildiğinin aksine sosyal demokrat düşünce yapısına sahip olduğu. Aslında Saral ve ekibinin kendi suçunu örtbas etme gayretiyle attıkları bu adım. 75 Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi 2 Mart 2004 128 . istihbarat tekniklerini kullanılmaması ve objektif kriterleri içermeyen bir şekilde hazırlanan isim listelerinin doğruyu yansıtmadığı ve iddialar hakkında olumsuz kanaat oluşturduğunun da altı çizildi. menfaatine düşkün olduğu. Ertesi yıl R. “Bizimle uğraşmayın” mesajı ilettiği için yine cemaate yarıyordu Burada bir parantez açarak her dönemde taraftarlarının Emniyet içinde örgütlendiği öne sürülen Fethullah Gülen’in bu konuda ne dediğine bir bakalım. “…Soruşturmada elimizde kaynak olarak Aydınlık dergisinde çıkan isimler ile 82 kişilik bir liste vardı ve bize görevin 1 hafta içinde bitirilmesi gerektiği talimatı verildi. o dönem yazarı olduğu Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi’nde kendisiyle yaptığı söyleşide bu konuyla ilgili de sorular yöneltir.herhangi bir tespitin yapılamadığı.Y. isimli Polis Akademisi öğrencisinin şikâyetiyle başlatılan ve giderek kapsamı genişleyen soruşturmayı da hem DGM’nin verdiği takipsizlik kararları hem de Yüksek Disiplin Kurulu’nun Emniyette Fethullahçı örgütlenme yürüttükleri tespit edilen zanlıları önce DGM’nin takipsizlik kararı sonra da kendilerini kapsamamasına karşın çıkarılan Sicil Affı Kanununa dâhil etmesiyle cemaatçiler kazanmıştı.” Raporda böyle bir sonucun çıkmasında Saral ekibinin yürüttüğü çalışmada görev alanların irticai dini faaliyetlerinin takibine ilişkin herhangi bir bilgisi olmayan kişiler olması. Poliste “Fethullahçılar olduğu” söylemi yeniden canlandı. “Kocakulak skandalı” olarak da bilinen Telekulak olayı nedeniyle akamete uğramış oluyordu. alkol kullandığı şeklinde cevaplar verilmiştir. bir başka suç olan. hasımlarına. Yapılan çalışmalar ham bilgi düzeyinde kaldı” şeklindeki ifadeleri de raporda yer aldı. Kazananlar hep Fethullahçılar oldu İlkin Ünal Erkan’ın Emniyet Genel Müdürü olduğu 1991’de başlayan Emniyetteki Fethullahçı kadrolaşma soruşturmasından bir sonuç alınamamıştı. Cevdet Saral’ın Ankara Emniyet Müdürü olduğu dönemde 1999’da yürütülen Fethullahçılık soruşturması da. Gelen her yeni bilgiye göre alınan isimler bilgisayardaki listeye ilave edildi. Bu konuyla ilgili yürütülen soruşturmada. Nazı Ilıcak’ın. kamuoyunda “Fethullahçı ekibin tasfiye edilemediği” şeklinde yorumlanması da.75 Nazlı Ilıcak: Size yönelik iddialar bitmek tükenmek bilmiyor. ekipte görev alan bir polisin de.

dini. vaazımı dinlemiş. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğine ihtiyaçları olduğunu söylediler. Nazlı Ilıcak: Siz böyle diyorsunuz ama Emniyet Müdürleri Cevdet Saral ve Osman Ak poliste “Fethullahçı örgütlenmeden” söz ediyordu. konferansıma gelmiş. İki raporu mukayese etmeli. adları bir telefon dinleme skandalına karışmış şahıslar. Bunların içinde. Aynı gün. Milletimiz. alâka duymuş insanlar olabilir. Ankara Emniyeti’nin istihbarat müdürleri. Her camiada Fethullah Gülen’i seven insanlar olabilir. Fethullah Gülen’in yargılandığı Ankara 2 Nolu DGM’de 16 Eylül 2001 günü yapılan ve tanık olarak dinlendiği duruşmada Fethullahçılık soruşturmasının nasıl açıldığını şöyle anlatıyordu: “10 Şubat (Ocak) 1999’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 3 müfettiş geldi ve kendilerine Fethullah Gülen hakkında soruşturma talimatı verildiğini. Emniyet Genel Müdürlüğü İDB’nın ifadeleri var: “İslâm adına takip ettiğim çizginin değişmediği. bunun ılımlı bir din anlayışına dayandığı. 129 . Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan ‘Emniyet teşkilatını Fethullah Gülen ele geçirdi’ başlıklı bir yazıyı içeren Aydınlık Gazetesi’nin nüshası geldi. Fethullah Gülen: Sözünü ettiğiniz kimseler. Buna mukabil. polisinin dindar olmasını ister. yoksa adı skandallara karışmış olanların raporuna mı inanılır? Kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu yazı üzerine durum değerlendirmesi yaptık. Bu insanlara. hatta buna karşı olduğum” söyleniyor bu raporda. Fethullah Gülen örgütlenmesi ve çalışması ile ilgiliydi. Sadece sizi sevenler değil. Talimat yazısı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarattan sorumlu Müdür Yardımcısı Osman Ak’a geldi. Bu bağlamda. emniyette Fethullahçı bir yapılanmanın olup olmadığının anlaşılması için Gülen’in kim olduğunun belirlenmesi gerekiyordu. bu yöndeki desteğimizi verebilmek için resmi bir yazıyla başvurmalarını istedim. Emniyet de halkın bağrından çıkmış insanların teşkil ettiği müesseselerdir. Ben de kendilerine. Ordu da. kitabımı okumuş. idarecilerinin. Bunun üzerine resmi talimat geldi. Bu kaynakları inceledikten sonra soruşturmaya alınan konuda birtakım hedeflerinin bulunduğunu anladık. bilinçli bir kadrolaşma olduğu belirtiliyor. Soruşturmanın mahiyeti. dinine bağlıdır. daha üst ve daha yetkili bir makamın.Fethullah Gülen: Halkımız Müslümandır. Benim yaptıklarım ve söylediklerime dayanan İDB’nın raporuna mı. siyasi hedeflere âlet etmekten uzak. Cevdet Saral’dan Fethullahçılara suçlama Cevdet Saral. açık kaynaklardan yararlanmaya çalıştık ve bunun için Fethullah Gülen’in piyasada satılan kitaplarını incelemeye başladık. Öncelikle. askerinin. ben kaide dışı hareket etmeleri için telkinde bulunmuş muyum? Onlar benim bu telkinlerim istikametinde kanunlara aykırı hareket mi etmişler? Ne yapmışlar? Bir tek misâl gösteremezler.

mensuplarının 3. 13 Haziran 1999 76 Hürriyet Gazetesi. ‘Herhangi bir resmi talimat almadan. İlgniçtir hepsi de haberleştirildi. Gülen’in bütün söylemleri toplumda genel bir kabul görmekle beraber.60. “Fethullahçı oldukları gerekçesiyle” bazı Emniyet mensupları hakkında Polis Başmüfettişleri Ahmet Saraç. Özgül Ezer’i görevlendirerek başlattığı soruşturmanın raporu deniliyordu. 35 yıldır Emniyet teşkilatında görev yapıyorum. Ancak faaliyetleri açık alanda yapılıyor görünüyordu.0.77 Haberde EGM’nin. Bu süre içinde birçok kişi. Yapılan çalışmalar. Sonra da hepimiz hakkında.1EGM. tüzel kişilik hakkında soruşturma yaptım ve rapor hazırladım. Ancak geri plandaki amaçlarının başka olduğunu anladık. kin ve garez duyguları ile ve taraflı olarak Fethullah Gülen hakkında rapor hazırladıkları’ gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı. Ben de 3 günlük maaş kesim cezasına çarptırıldım.”76 Fethullahçı polislerle ilgili rapor enflasyonu Aslında Saral ekibinin yürüttüğü çalışmaların raporlaştırılmadığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü EGM’nin. “Saral ekibinin hazırladığı raporlar” denilerek birçok belge gazetecilere sızdırılıyordu. şahısların dikkatini çekmeyecek şekilde davranmalarını istediğini gördük. din ve siyaset gibi söylemlerini teker teker incelediğimizde böyle bir izlenim edindik. 17 Eylül 2001 77 Star Gazetesi 30 ve 31 Ağustos 2000 130 . “Müfettişlerin ‘Fethullah Raporu’nu Açıklıyoruz” denilerek iki gün üst üste Saygı Öztürk imzasıyla yayımlandı. Bunlardan biri de Star Gazetesinde. Mustafa Maktav ve E. 24 Aralık 2001’de bir yazıyla kendilerinden raporu talep eden Fethullah Gülen’in davasına bakan Ankara 2 Nolu DGM Savcılığı’na verdiği yanıtı anlattığımız geçtiğimiz bölümlerde değinmiştik. Soruşturmayı 10 Şubat (Ocak olacak) 1999’da başlattık. Yani ortada bitmiş bir çalışma yoktu ama o dönemde.05. Ancak Gülen hakkındaki raporu hazırlayan arkadaşlarım 16 Nisan 1999’da görevlerinden uzaklaştırıldı. Bir örgütlenme modelinin olduğunu hissettim. Habere göre. toplum. bunun gerisinde gizli planda başka hedeflerinin bulunduğunu Cumhuriyet. 11 Ocak 1998’de başladığım Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden hakkımdaki soruşturma nedeniyle de 8 Haziran 1999’da alınarak APK uzmanlığına atandım.Sanık Gülen’in kitaplarında.01 sayılı. Cemaat soruşturmasını yapanlar meslekten ihraç cezası aldı ancak bakanın talimatıyla. bir alt ceza olan 24 ay kıdem durdurma cezasına dönüştürüldü. Ancak ilk kez Gülen hakkında hazırladığımız rapordan sonra soruşturmaya tabi tutulduk. Atatürk. Ortalıkta doğru olup olmadığı bilinmeyen birden çok rapor dolaşmaya başladı. müfettişlerin hazırladığı B. sol örgütlerin benimsediği gibi gizli çalışmalar değil aleniydi. 21 Nisan 1999’da ise Ankara DGM’ye intikal ettirdik.

planlı ve programlı çalışmalarının sonucunda atılan tohumların yeşererek 131 . Konuya örnek olarak 1992 yılında Polis Başmüfettişi İzzet Sezgin Şenel tarafından yapılan tahkikatta. Haberde..T.tarihli raporda. Star Gazetesinde yer alan haberde.. o dönem birlikte oldukları görevlilerle de konuşmayı ihmal etmemiş. Dahası. atamalarda ve diğer konularda kendi yandaşlarına çeşitli menfaatler sağlanmıştır. M. ortaya çıkan her yeni raporu 1992 yılında yapılan soruşturmada anlatılan tespitlere yer veriyordu. hangi birimleri ele geçirmek için harekete geçtikleri anlatılıyordu. planlı ve programlı bir şekilde çalışma içerisinde oldukları herkesçe bilinen bir gerçektir. bugün karşımıza irticai faaliyetler içerisinde yer alan rütbeli elemanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fethullahçılar’ın nasıl örgütlendiği. bazı isimler ‘Sincan olayları’na kadar dayanmış. S.. Günümüzde Emniyet Teşkilatı’nda yer alan irticai gruplardan bazılarının 1990- 1992 yıllarında Polis Akademisi Başkanlığı’na alınan özel sınıflardan olduğu görülmektedir. disiplin soruturması da arada 53 gün fark olmasına karşın adı geçen görevliler için işletilerek dosya kapatılmıştı. eğitim kurumlarına eleman almada. rütbe terfilerinde. Polis Akademisi’nde görevli 9 öğretim üyesi ve H. Netice elde edilemeyen soruşturma evrakı sadece ileriki dönemlerde yapılan soruşturmalar için bir referans kaynağı olmaktan öteye gidememişti.. Belirtilen yıllar arasındaki teşkilat bünyesindeki yapılanmada.B. “Öyle bir yapı kurulmuş ki. gibi üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 90’a yakın personel hakkında Emniyet Örgütü disiplin Tüzüğü’nün 8/1 maddesine göre meslekten çıkarılmalarına ve bütün sanıklar hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunulması talep edilmiştir. eğitim kurumları ve illerde kendi elemanlarını yerleştirerek uzun vadeli.Ö. yurtdışına eğitim ve araştırma amacıyla personel gönderilmesinde..E. Orada da gizli araştırmalar yürütmüşler. Yine yukarıda belirtilen yıllar arasında Polis Koleji ve Akademisi’ne alınan öğrenciler. raporda yer alan bazı Emniyet mensupların hakkında isim ve görev yerleri verilmeden. “Emniyet Teşkilatı ve Polis Akademisi’nde irticai gruplara ait kesimin.T. irticai yapıya sahip kişilerin Emniyet Teşkilatı içinde yapılanmaya gittikleri ve bu dönem içerisinde önemli yerlerden daire başkanlıkları. Ama o dönem yapılan soruşturma sonunda DGM’ye iki ayrı fezleke de gönderilmesine karşın mahkemeden takipsizlik kararı çıkmış. İnceleme yapılırken müfettişler ismi geçen kişilerin daha önce çalıştıkları birimlerde. bazılarının köylerine bile gitmişler. A.” Fethullahçı emniyetçiler jet hızıyla yükseldi Emniyette Fethulahçı örgütlenmeyle ilgili hazırlanan. Habere göre incelemeler tamamlandıktan sonra Fethullah Gülen grubunun Emniyet’e ilk sızış tarihleri ve faaliyetleri raporun “tahlil” bölümünde şöyle belirtiliyordu: “1985-1992 yılları arasında. Yani tam ‘polisiye araştırma’ yapmışlar” deniliyordu.

kendisine daha yakın olduğunu düşünerek bunlar içerisinde yer almaktadırlar. “Bu araştırmalarda ismi hiç de yabancı olmayan birisi çıkıyor. bu kesime mensup kişilerle görüştüğü ve bu konuda uyarıldığı ve bu durumunu personelle olan ilişkilere yansıttığı İlçe Kaymakamı tarafından belirtilmiştir. Emniyet’in bir değil. Yani 4 yılda bu rütbeyi almıştır.günümüzde nasıl büyüdüklerini görmekteyiz” ifadelerinin polis müfettişlerinin ortaya çıkan bu yeni raporunda yer aldığı belirtilerek. Müfettişlerin Sincan olaylarına dek uzanan araştırmalar yaptığı ve olaylardan önce bu ilçede kimlerin görev yaptığını araştırdığı belirtilen haberde. Ancak. Örneğin emniyet müdürlüğü rütbesini alan personel. iddianın 1985-1991 yılları arasında 132 . Günümüzde ise aynı şartlarda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olabilmek için en az 9 yıl müdürlük yapmış olması gerekmektedir. tahlil bölümünde açıklanan nedenlerle doğru olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Bu kişiler. isimleri “Fethullah Hoca’nın Emniyet’teki kilit adamları” olarak geçenlerin jet hızıyla yükseldiğinin tespit edildiği de anlatılıyordu.” Cemaat bağlantılı kişilerin yapılanmalarında. Haklarında bu tür tespitler yapılan kişilerin görevden alınmaları yönünde müfettiş raporları düzenlenmesine karşın kızak görevlere çekilmek yerine daha da etkili görevlere getirildiği ve geçmişlerine de birer “sünger çekildiği” de ifade edilen habere göre rapor şöyle devam ediyordu: “…Daire Başkanı hakkında ileri sürülen ‘tarikat yanlısı olduğu’ yolundaki iddianın. daire başkanı ya da il emniyet müdürü olarak ataması yapılmıştır. üst rütbelere kadar uzanan kişilerin belli noktalara ulaştıktan sonra görevde kalabilmek için bağlarını belli ölçüde kopardıkları gözleniyor. Müfettişlerin raporu devam ediyor: ‘Yine bu şahsın irticai eğilimli olup. mutaassıp biri olarak ve irticai kesimle bağlantılı kimselerin. Yine Ankara Emniyet Müdürlüğü.. “Emniyet’te bu zincirin halkalarının hayli uzun olduğu.. Bu iddiayla ilgili örnek de raporda şöyle anlatılmıştı: “Bu kişi Şube Müdürü (4’üncü sınıf emniyet müdürü) Polis Akademisi’ne geçmesiyle beraber 3 yıl içinde Polis Akademisi Başkan Yardımcısı. 1985-1991 yılları arasında irticai kesime mensup kişilerin Emniyet Teşkilatı’nda yapmış oldukları yapılanma ile kendi yandaşlarına çeşitli menfaatler yarattığı bilinmektedir. Fethullah Gülen cemaatine ilişkin yapmış olduğu tahkikat nedeniyle göndermiş olduğu evrakta adı geçenin bu cemaatin elemanı olduğu bildirilmiştir. Emniyet Teşkilatı’ndaki irticai örgütlenme içerisinde yer alarak yapılanmada faal rol alıyor” tespitinde bulunulduğu anlatıldı. hemen birkaç ay veya yıl içinde 1’nci sınıf emniyet müdürü yapılarak okul müdürü. binden çok raporunda bu kişinin ‘irticai gruplarla bağlantılı’ olduğunun belirtildiğini de müfettişlerin son raporunda görüyoruz. Ayrıca İDB’ce yapılan çalışmada da bu kişinin ‘irticai görüş ve fikirlere sempati duyduğu’ şeklinde değerlendirmesi ile hakkında ileri sürülen iddianın doğru olduğu ortaya konulmaktadır’” deniliyordu. bir yıl sonra Daire Başkanı olmuştur. Bu ve bunun gibi kişiler ya rütbe terfilerini erken elde etmek amacıyla veya gerçekten de dini vecibelerini yerine getiren. “zincirin halkaları gibi birbirlerini tamamladıkları” belirtilen raporda.

eski İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve yardımcısı Zafer Aktaş’ın ‘görevlerini kötüye kullandıkları’. Devlet memurları Kanununun 127. müfettişlerce ‘gerçek dışı’ bulundu. Fethullahçı Polisler Raporu’nu yazan polis şeflerinin elinde. 14 Eylül 2000 133 . “Saral’ın raporu gerçek dışı” başlıklı haberi de78 bunlardan biriydi. şikâyetçileri haklı bulan bir rapor hazırladı. Müfettişler. raporu yazan Osman Ak.yer almasıyla. ve Türk Ceza Kanununun 102. 13 Haziran 2000 tarihinde ilgili makamlara gönderilen raporda. yanlısı olduğu tarikat veya cemaat elemanlarına çeşitli yararlar sağlayabileceği ve faaliyetlerine devam edebileceği nedeniyle adı geçenin birim amiri olarak görevlendirmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı rapordaki bilgilerin ‘gerçek dışı’ olduğunun belirtildiği öğrenildi. Polis başmüfettişleri. Raporda. maddelerinde yer alan zaman aşımları nedeniyle adı geçen hakkında işlem yapılmasının hiçbir hukuki yarar ve sonuç doğurmayacağı için hakkında adli ve idari yönden soruşturma açılmasına gerek bulunmamaktadır. Star gazetesinde yayımlanan haberden iki hafta sonra medyada bu minvalde haberler yer almaya başladı. Cevdet Saral’ın kıdem durdurma cezasıyla cezalandırılmasını istedi. daire başkanı olarak görev yapmasının. yaklaşık bir yıl süren bir çalışmanın ardından. söz konusu raporu yazan Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak.” Müfettişler: “Saral raporu gerçek dışı” İşte o günlerde. Ancak. raporun doğruluğunu araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Ersan Dalman ve Zafer Aktaş’ın meslekten ihracını. Radikal gazetesinde Soner Arıkanoğlu’nun. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Cevdet Saral döneminde hazırladığı Fethullahçı Polisler Raporu’nda Fethullahçı olmakla suçlanan Emniyet Komuta Kontrol Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı. İstanbul Silah KOMla Mücadele Şube Müdürü Serdar Saçan ve İstanbul Cinayet Büro Amiri Şentürk Demiral. Rapordaki iddiaları ‘dayanaksız bulan müfettişler. kendilerine ‘iftira atıldığı’ gerekçesiyle raporu yazanlardan şikâyetçi oldu ve raporu yazanların hem adli hem de idari yönden cezalandırılmalarını istedi. eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’ın da ‘denetim görevini yerine getirmediği’ 78 Radikal Gazetesi. söz konusu polislerin Gülen cemaatiyle bağlantısını belgeleyecek hiçbir kanıt olmadığı vurgulandığı bildirildi. “Cevdet Saral ve ekibinin hazırladığı Fethullahçı Polisler Raporu Emniyet müfettişlerince ‘gerçek dışı ve asılsız’ bulundu” denilen haber şöyleydi: “Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ‘kocakulak çetesi’ kurmakla suçlanan ve bu nedenle açığa alınan Cevdet Saral ve ekibinin hazırladığı Fethullahçı Polisler Raporu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü. tarikat yanlısı olduğu belirtilen bir personelin.

Emniyet’in Gülen ve cemaatine bakış açısını yansıtan yeni bir raporu da savcılık dosyaları arasındaki yerini alacaktı. Saral’ın da kıdem durdurma cezasıyla cezalandırılmasını istedi. o dönem mutlak iktidar olan askerin yanında saf tutan “büyük” medyanın kendisini yeniden rejimin baş düşmanı ilan ettiği Gülen’in etrafındaki çemberi daraltanların istediği gibi hakkında dava açıldı. Gülen’in tutuklanması talebiyle nöbetçi Ankara 2 No’lu DGM yedek hâkimliğine başvursa da birkaç gün sonra mahkeme bu talebi reddetti. Devletin her şeyi bildiğini. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı’nın. bu postmodern darbeyi savunarak yapanların yanında yer alan. Ak. 31 Ağustos 2000 günü 2000/6609 sayılı yazısıyla “Fethullah Gülen grubu ve Nur Cemaatinin amaç ve stratejisinin nelerden ibaret olduğu ve niteliği” hakkında bilgi talep etmesi 134 . Müfettişler. Bunun üzerine Ankara 2 Nolu DGM Fethullah Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla Gülen hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. adını vererek Gülen’i hedef gösterdi ve gıyabi tutuklama kararının iptal edilmesini cemaatin yargıya sızması olarak değerlendirdi. Gülen. henüz dava açılmamışken. Her fırsatta hiç bir illegal yapılanma ve örgütlenme içinde olmadığını dile getiren Gülen hakkında düzenlenen iddianame Ankara DGM Başsavcılığı’nca 22 Ağustos 2000’de kabul edildi. Dalman ve Aktaş’ın meslekten ihraç edilmesini. ancak maksadı aşan ifadeleri olabileceğini belirttikten sonra Gülen uzun süre Türkiye medyasının karşısına çıkmadı. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/1. İddiaya göre yalnızca cemaat yöneticilerinin izlemesi için hazırlanan vaaz kasetidinin 18 Haziran 1999’da ATV’de yayınlanmasından sonra. Askerin öfkesini çeken bu kararın ardından Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. “Anayasal sistemi değiştirerek yerine İslamî esaslara dayalı devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup. vicdanının rahat olduğunu.” Gülen’e açılan dava 28 Şubat sürecini en az zararla atlatmak için açık ya da gizli birçok lobi faaliyeti yürüten. Savcı Yüksel 3 Ağustos 2000’de. hatta televizyon ekranlarından Erbakan’a hükümeti bırak çağrısı yapan Fethullah Gülen ve cemaatinin çabaları sonuç vermemişti. yaşadığı ABD’den 22 Haziran 1999 akşamı Show TV’ye telefonla bağlanarak Reha Muhtar’ın sorularını yanıtlamıştı. Gülen’in firari kaçak durumu çok sürmedi ve 28 Ağustos 2000 günü gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. Bu arada Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel de Gülen hakkında 1 yıldır yürüttüğü soruşturmanın sonuna gelmişti. maddesi uyarınca. 2000 yılındaki Emniyet raporu Gülen hakkındaki davanın açılmasının hemen ardından.sonucuna vardı.

bunun Kendilerini asıl amaçlarından gittikçe uzaklaştırdığı. öğrenim çağındaki gençlere önem vermesi sebebiyle çevresindeki iş adamlarına kurdurduğu çok sayıdaki şirketler ve vakıflar vasıtasıyla yurt çapında okullar. Said-i Nursi’den aldığı alıntılarında da onun isminden hiç bahsetmediği. Fethullah Gülen’in Nurculuk kavramının oluşturmuş olduğu olumsuz imajdan dolayı Nurcu olduğunu hiçbir zaman söylemediği. yurtlar ve dershaneler açtırdığı grubun iş adamlarına yönelik bu örgütlenmesinin ardında.03 sayı numarasıyla talep üzerine gönderildiği belirtilen yazıya eklenen. gündelik politikalarla uğraşılmasının her şeyin önüne koyulmasının yanlış olduğu.0. iman ile hakikat konularını işlediği.1941(tashihli aslı 1942) Erzurum Hasankale doğumlu Fethullah Gülen’in 1968 yılında İzmir ilinde Kestane Pazarı Kur’an Kursunda hoca olarak göreve başladığı. Grubu’nu maddi olarak güçlendirmek ve geliştirmek için yakın çevresindeki iş adamlarına vakıf kurma ve sermayelerini birleştirerek genç kuşağa yatırım yapmaları şeklinde telkinlerde bulunduğu. amacı.üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 13 Ekim 2000 tarihinde yanıt verilmişti. verdiği vaaz ve etkili konuşması ile kısa süre içerisinde çeşitli kesimlerden etrafında bir kitlenin oluştuğu. Balıkesir. bu yaklaşımının çevresindeki iş adamlarından destek bulması üzerine 1970 yılında Yeni Asya Grubu’ndan ayrılarak kendi adıyla anılan grubu oluşturduğu. Edirne. 27.05.05.14. 1978 yılında Türkiye Öğretmenler Vakfı (TÖV-İzmir) tarafından Sızıntı Dergisi’ni çıkararak dergide madde ile mana. yayınlanan kasetleri ve çeşitli illerimizdeki konuşmaları ile Said-i Nursi talebelerinin gönüllü reklamları sayesinde tanınmaya başladığı. yoğunlukla Bornova ilçesi olmak üzere İzmir.EGM. Başlangıçta Nur Cemaati içerisindeki e n büyük yelpazede yer alan Yeni Asya Grubu içerisinde faaliyet gösteren Fethullah Gülen özellikle verdiği vaazlar ile tanındığı. 135 . Dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er imzasıyla Ankara DGM Başsavcılığı’na B. Kırklareli.1. ruh ile beden. yoğun bir ticari faaliyetin bulunduğu gözlenmektedir. 1980’li yılların gelmesiyle ‘HURUÇ’ harekâtı adı altında büyük bir atılımı yaptığı. örgütlenmesi. “Çok gizli” ibareli bilgi notunda silahlı eylemi bulunmadığı belirtilen cemaatin kuruluşu. iş yaşamındaki yeri ve sıklıkla karşımıza çıkan eğitim alanındaki faaliyetlerini anlatıyordu. Manisa ve Çanakkale gibi illerimizde bulunan çeşitli camilerde imam ve vaiz olarak görev yaptığı. amaçlarının topluma imanın hakikatlerini anlatmak fikrini savunduğu.04. Ramiz-Rabia oğlu. 2000 yılında Emniyet’in Gülen ve cemaatine nasıl baktığını gösteren raporda şunlar yazmaktaydı: “Kuruluşu: Erzurum ili Pasinler ilçesi Korucuk köyü nüfusuna kayıtlıdır. bu amaç için güttüğü strateji.

cemaate itaatin çok önemli olduğu. Hayat ve İktidar’ görüşü bulunmaktadır. hayata hayat olmalıdır’ sözü esas alınarak ‘Altın Nesil’ yetiştirilecektir ve Altın Nesil ise iktidarı sağlayacaktır. Cemaat bireylerinin büyük bölümünün gözünde F. Gülen’in. fikir liderinin Said-i NURSİ. gerçekte Said-i Nursi’nin belirlediği stratejinin peyderpey uygulamaya geçirilmesine yönelik alt yapı ve propaganda çalışmaları olduğu değerlendirilmektedir. Cemaat tarafından amaç. ‘Mehdi’ (son kurtarıcı) konumundadır. Cemaatin hedef aldığı gençlik kitlesi. idealizmin en güçlü olduğu 13-18 yaş arasındaki kesimdir. lider F. diyalog ve uzlaşma arayışı olarak kamuoyuna lanse edilme etkinliklerinin. Ülke içerisinde ve dışında cemaat mensuplarının kamuoyunun dikkati çekmemek ve kamuoyunda ‘Nurcu’ kelimesinin bıraktığı olumsuz izlenimden dolayı aralarında ‘Nurcu’ kelimesinin yerine ‘Işık’ (Nur) kullandıkları. Amacı: F. Gülen. para ve lojistik kaynağı olarak ‘esnaflar’ hedef alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda insan kaynağı olarak ‘gençler’. Türkiye’deki siyasal ve ekonomik güç dengesinde söz sahibi olmaktır. Hali hazırdaki safha imanı hayata geçirme ve yaşama safhasıdır. kurallara uymayanların cemaatin idari kadrosuna rapor edildiği anlaşılmıştır. Gülen olduğu empoze edilmektedir. grubun doğal lider olan Said-i Nursi tarafından belirlenip formüle edilen ‘İman. Bu aşamada F. ülkedeki güç dengesine direkt temas etmekten veya açıkça siyasi tavır almaktan kaçınan bir hareket tarzı izlenmektedir. F. Gülen. geniş kitlelere ulaşma hedefi doğrultusunda oluşturduğu medya yapılanması ve kamuoyunun dikkatini çeken propaganda amaçlı etkilerinin temelinde. vakıf ve derneklerden ticari işletmelere kadar birçok alana yayılan kuruluşlarının ve tüm insanları kucaklayan. Bu bağlamda anılan şahıs cemaatin birliğini sağlamada. cemaat dışı hayatın cehennem olduğu.Gülen grubunun amacı. cemaatten çıkanın bir daha iflah olmayarak cehenneme sürükleneceği temasını sık sık işlediği. cemaatin birliği ve devamı için çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. ‘İslam dini.Stratejisi: F. Grubun eğitimden medyaya. Gülen’e rabıta (bağlılık) esastır. büyümek olarak belirlenmiştir. Grubun görüşlerine göre Said-i Nursi. Bunda Said-i Nursi’nin ‘Türkiye’de İslamın hâkim olması için. Gülen grubunun gençlik kesimini hedef alan ağırlıklı kuruluşları. görünürdeki liderin ise F. Bu stratejinin uygulanmasında. Ancak yeterince güçlü olunmadığına inandığı süre zarfında. 136 . Cemaat İçerisinde ana liderin Hz. fikirleri ve eserleri ile imani manada dirilmeyi sağlamıştır. Muhammed. ülke nüfusunun yüzde 50-60’ının dindar olması gerektiği’ yönündeki tespiti esas alınmaktadır.

F. Sempatizan kitle. -Ülke genelinde çeşitli vakıflar-dernekler kurmak suretiyle faaliyetlerin yasal zeminlerde ve kuruluşlarda toplamaya gayret ettikleri görülmektedir (Türkiye Öğretmenler Vakfı. mülkiye. Talebe: Bizzat cemaatin içerisinde olan kişi. bazı büyük şirket ve vakıflara bağlı bölge ve il başkanlarının da yapılanmada etkili oldukları anlaşılmaktadır. bölge. cemaat içerisinde Altan yukarıya doğru yetki bakımından yükselen bir hiyerarşik bir yapı olduğu. eğitim kurumlan başta olmak üzere açılan kurum ve Kuruluşların koordinesini sağlamak ve bütün faaliyetlerini sürdürmek amacıyla hiyerarşik olarak ülke. Faaliyetleri: -Faaliyetlerin ağırlıklı olarak legal kuruluş ve kurumlar vasıtasıyla yürütüldüğü. 137 . il semt. cemaatin öncelikle kadrolaşmak istediği müesseseler olarak ortaya çıkmaktadır. -Dershaneler. ‘semt imamları’nın halledemediği sorunları ‘il imamı’ olarak bilinen kişilere ilettiği. Büyük Koyuncu Hizmet Vakfı gibi). Akyazılı Orta ve Yüksek Öğretim Vakfı. cemiyet sözüne atfettiği önem etken olmaktadır. Yapılanması: Burada Said-i Nursi’nin Nur talebelerinin yaptığı ‘Talebe-Arkadaş-Sempatizan’ şeklindeki sıralama önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. ev sorumlularının bulunduğu. yurt ve öğrenci evleri ile gençliğe yönelik eğitim faaliyetleri içerisinde bulundukları. Bunda Said-i Nursi’nin ‘çekirdekten bir ağacın ortaya çıkabileceği’ benzetmesiyle. hukuk ve eğitim branşları. Öğrencilerin halledemeyeceği sorunları ‘semt imamları’ olarak tabir edilen kişilere İlettiği. onların da halledemediği sorunları ‘bölge imamları’na ileterek belli bir hiyerarşi içerisinde sorunları çözmeye çalıştıkları. stratejinin iktidar aşamasında ortaya çıkabilecek muhtemel halk reaksiyonuna sağlayacağı katkı itibariyle cemaat çalışmalarında önemli konumdadır. Türkiye ve diğer ülkelerde.Gülen grubu belli bir süre sonra Türk toplumunun tamamını ifade eden cemiyete dönüşmeyi gaye edinmektedir. Arkadaş: Cemaat çıkarları doğrultusunda irtibat kurulan kişiler Sempatizan: Cemaate müspet bakan kişileri tanımlamaktadır. -Hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim kurumları vasıtasıyla çeşitli dallarda (ulusal-uluslar arası) başarılar sağlamak suretiyle eğim alanlarında kendi propagandaların yaptıkları.Bu amacın gerçekleştirilmesi için askeriye. bu şekilde eğitim kurumlarına halkın rağbet etmelerini sağladıkları. özel kolejler.

Kültürlerarası Diyalog. yurt ve pansiyonlardan istifade eden öğrenciler alınan paralar. Demokratik Hukuk Devleti. 138 . Aksiyon. kamuoyunda ‘Işık Evleri’ diye nitelendirilen öğrenci evlerinde barındıkları. bu öğrencilerin ihtiyaçlarının maddi durumu iyi olan cemaat mensupları veya cemaate sıcak bakan kişilerce karşılandığı. The Fountain. basın-yayın ve finans alanında ağırlık kazandığı. -Anılan gruba mensup öğrencilerin çoğunlukla yurtlarda. ışık evi gibi isimlerle anılan evlerde kaldıkları.Devlet İlişkileri. Işık Evleri: Cemaate mensup ve maddi durumu zayıf. iş adamlarına yönelik diğer yapılanmanın da merkezi İstanbul’da bulanan İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD) olduğu. radyo. giyecek ve barıma ihtiyaçlarının karşılandığı evlerdir. Aktif. okul. uzak illerden gelen öğrencilerin yiyecek. Öğrenci faaliyetleri: Öğrencilerin yiyecek. Bu evlerdeki çalışmalar bir disiplin içerisinde sürdürülmekte ve barınanlara gizliliğe azami derecede riayet etmeleri ve çevrelerini rahatsız edecek hareketlerden kaçınmaları öğütlenmektedir. maddi durumu iyi olan cemaat mensupları veya cemaate sıcak bakan kişilerce karşılanmaktadır. yurt bulunmayan veya yurt kapasitesi yeterli olmayan illerde ise öğrenci evi. Cemaatin öğrenci faaliyetleri ve ticari faaliyetler olmak üzere iki tür faaliyeti bulunmaktadır. gazete gibi iletişim alanındaki faaliyetlere ağırlık verildiği. -Finansal kaynakların ise gruba mensup şirketler ile basansı yayın alanında elde edilen gelirler. İslam ve Laiklik gibi konuların işlendiği ve platform sonrası hazırlanan sonuç bilgilerinin kamuoyuna sunulduğu anlaşılmaktadır. dershane. Ticari faaliyetleri: Esnaf kesimi diye adlandırabileceğimiz ticari alandaki faaliyetlerinin vakıflar. Burç-Dünya Radyo gibi). üniversite ve dershane açmak amacıyla kuruldukları tespit edilmiştir. toplanan kurban derileri ve gruba ilgi duyan zengin iş adamlarının desteklerinden sağladıkları. bu vakıf ve şirketlerin çoğunun orta öğrenim okulları.-TV. bu yerlerde Kur’an ve ilmihal kitaplarının yanında Said-i Nursi’nin ve Fethullah Gülen’in kitaplarını okudukları ve kasetlerini izleyerek grubun görüşleri doğrultusunda eğitim aldıkları. uluslararası ve ulusal bazda bu alanda birçok yayının bulunduğu (Samanyolu TV. Kamuoyunda ‘lşık Evleri’ diye nitelendirilen öğrenci evlerinde barınan öğrencilerin ihtiyaçları. şirketler. Zaman. Müteşebbis gibi isimlerle çeşitli illerimizde dernekler kurulduğu. dergi. -Son yıllarda ise Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından organize edilen çeşitli platformlarda Din . giyecek ve barınma ihtiyacını karşılama şeklinde özetlenebilecek bu faaliyette cemaate mensup maddi durum zayıf ve uzak illerden gelen öğrencilerin. bu amaçla çeşitli meslek gruplarına hitap eden Hür. Birlikte Yaşama Sanatı.

İslam dininin. Dershaneler: Her kesimden öğrenciye hizmet veren hazırlık dershanelerinde her sınıfın rehber öğretmeninin bulunduğu. uzlaşma ve diyalog motiflerini sıkça kullanarak. Baş Rehber) kişilere bağlı olarak faaliyet gösterdiği.” 30 yıl arayla yine Ecevit affıyla kurtuldu Kendisi de. Öğrenci evlerinde Kur’an-ı Kerim. Öğrenci Evi Sorumlusu (imam): Öğrenci evinde ‘abi’ diye bilinen en eski yaşça en büyük olan ve bu evlerde kalan öğrencilerin tüm maddi ve manevi sorunları ile ilgilenen ve ‘abi’ diye adlandırılan kişilerdir. Fethullah Gülen’e ait kitaplar ile Said-i Nursi’nin Nur Külliyatı olarak bilinen kitaplarının okunduğu yine Fethullah Gülen’e ait sesli ve görüntülü vaiz kasetlerinin dinlendiği. hayırsever kişi anlamına gelen) ‘Himmet’ adı altında ayni ve nakdi yardımlarla karşılandığı anlaşılmaktadır.Şakird: Işık evlerinde kalan ve talebe-öğrenci manasına gelen erkek öğrenci. Bu evlerde barınan öğrencilerin ihtiyaçlarının özelikle o bölgede bulunan cemaat Mensubu esnaf tarafından ( himmetli. Türk örf. gelenek ve göreneklerinin öğretilmesine kadar tüm sorunlarıyla ilgilendikleri. Şakirde: Işık evlerinde kalan ve talebe-öğrenci manasına gelen bayan öğrenci. bu kişilerin Türkiye içinde olduğu gibi hiyerarşik bir sistem içerisinde ülke imamına bağlı oldukları anlaşılmıştır. aynı döneme rastlayan siyasi radikal İslamcı unsurların söylemlerinin. Abi: Cemaate daha önceden katılan ve ışık evlerinde daha eski olan öğrenci. sonra da tüm itibarını yitirecek olan Nuh Mete Yüksel’in hazırladığı 139 . Grubun. bu kesimlerden farklı. bağışlayan. Diğer yandan anılan grubun. söz konusu grubun günümüze kadar silahlı herhangi bir faaliyetine rastlanılmamıştır. laik-demokrat kitlede yarattığı olumsuz İslami imajı değiştirmeye yönelik olarak. ‘ılımlı bir İslami görüşü’ temsil ettiği izlenimini vermeye çalıştığı gözlemlenmekte olup. rehber öğretmenin ‘Ser Rehber’ (Rehberlerin Başı. rehber ve ser rehber öğretmenlerin diğer devlet okullarında olduğu gibi öğrencilerin dersleri ve üniversitede branş seçimi gibi sorunlarıyla ilgilendiği. bu kişilerin öğrencilerin barınmadan beslenmeye. tüm ülke çapında faaliyet gösterdiği gibi ülkemiz dışında da Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Kore’den ABD’ye kadar bir çok ülkeye eğitim temelindeki faaliyetlerini taşıdığı tespit edilmiştir.1990’lı yıllarda kendileri tarafından şeffaflaşma olarak nitelenen kamuoyuna açılma çabaları doğrultusunda. ardında cemaatçilerin arandığı bir “seks kaseti komplosuyla” önce görevini. ayrıca cemaatin görüşlerini benimseyen kişilerin kurduğu vakıflar ve şirketler vasıtasıyla dünyanın değişik ülkelerinde açılan okullarda ‘imam’ olarak adlandırılan kişilerin bulunduğu. adet.

devlet idaresini ele geçirmeyi hedeflediğini öne sürdüğü Fethullah Gülen’in yurt dışına çıktığı 21 Mart 1999 tarihinden sonra da aynı amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürerek. okul.iddianame. bu kez de Rahşan Affı olarak bilinen 2000 yılı Aralık ayında çıkarılan 4616 sayılı Af Yasası uyarınca.5 yıl sürdükten sonra da 10 Mart 2003’te sonuçlandı. Yaklaşık 2. maddesinde yapılan değişiklikle terör örgütü tanımına cürüm işleme ve silahlı eylem şartı getirildi. aynı suçun 5 yıl içinde tekrar işlenmemesi koşuluyla davası kesin hükme bağlanmadan ertelenerek kurtuldu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsvacılığı. 1971 darbesinden sonra 3 yıl ceza almışken 7 ay sonra Ecevit hükümetinin çıkardığı afla özgürlüğüne kavuşan Gülen. Daha sonra 2006 yılında Gülen’in avukatları. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 2 ay sonra 5 Mayıs 2006’da sonuçlandı. yönetimde teşkilatlanmayı. neredeyse Saral ve Ak ekibinin kaleminden çıkmış gibiydi. TMK uyarınca suçun oluşmadığı hükmüne vararak beraat kararı vermişti. Gülen’in Türkiye’de mevcut Anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak. cemaat ve cihat temelinde. Bunun için de aşamaları. üniversite. Ceza Dairesinin TMK kapsamında verdiği beraat kararına itiraz etti. cebir ve şiddet unsurunun da bulunması şart koşulmuştu. teşekkülün varlığını koruduğunu iddia etti. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 140 . Telekulak davasının sanıkları olan bu polis müdürlerinin yaptığı çalışma sırasında kendilerine gönderilen rapor ve tutanaklardan yola çıkılarak hazırlanan iddianameyle ilgili dava 16 Ekim 2000’de görülmeye başlandı. yurt içinde ve dışında dershane. 3 yıl önce Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik üzerine müvekkillerinin yargılandığı suçun unsurlarının değiştiği ve beraat karaı verilmesi gerektiği iddiasıyla 7 Mart 2006’da yeniden yargılanma talebinde bulununca dava yeniden ancak DGM’lerin kapatılıp yerine ikame edilen Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Avukatların yeniden yargılama isteğinin gerekçesi de müvekklilerinin “şiddet ve cebir” kullandığına ilişkin hiçbir delilin olmamasıydı. Yargıtay 9. Savcılık davanının TMK kapsamında değil TCK 765 sayılı TCK’nın 313/2-4 maddesine göre cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçuna göre bakılmasını istedi. Yeniden başlayan ve Ankara 11. Savcılık. Savcı Salim Demirci’nin ceza verilmesi yönündeki talebine karşın mahkeme heyeti Gülen hakkında. beraati emniyet sağladı Yeniden yargılama yolunu açan ise AB’ye uyum sürecinde 2003’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. tebliğ. yerine şeriat esaslarına dayalı devlet kurmak amacında olduğunu iddia ediyordu. Yargıtay 9. yurt. hazırlık kursları ve kurduğu şirketler aracılığıyla eğitimli bir kadro ve ekonomik bir güç oluşturarak. Ceza Dairesi de 5 Mart 2008’de beraat karanını onamıştı. Yeniden yargılamayı AB. Yeni yasaya göre terör suçlarında sadece kasıt değil.

araştırmalar yapılıyor. Saral ve ekibinin yürüttüğü soruşturmada Ankara DGM’ye ilk suç duyurusunun 21 Nisan 1999’da yapıldığını belirterek kuşkuyla baktığı tesadüfleri şöyle anlatıyordu: “Bazı suçların affını öngören tasarı 18 Nisan’dan önce işlenmiş suçları kapsamasına rağmen. 2010 yılında çıkardığı. “Okyanus Ötesindeki Vaiz” isimli kitabında da yer verdiği bu olay Gülen’in yargılandığı davaya ilişkin ilginç “tesadüflere” kuşkuyla yaklaşıyordu. Rastlantıya bakın. madde kapsamında bir örgüt olmadıkları. o dönem çalıştığı Star Gazetesinde.bu itiraz oy çokluğuyla reddedilerek beraat kararı kesinleşmiş oldu. Emniyet örgütüne de açık açık ‘Fethullah Hoca’ya uzanan eller kırılır’ mesajı veriliyor olsa gerek. Fethullah Gülen ve cematine ilişkin bazı sorular sormuş ve yanıtları da resmi olarak verilmişti. dernek. Bakıyorsunuz bir yandan Fethullah Gülen grubu ile ilgili çok gizli çalışmalar yürütülüyor. yardımcısı Osman Ak ve gizli çalışmayı yürüten diğer görevliler 8 Haziran’da (1999) görevden alındı. bu daha sonra 23 Nisan’a uzatıldı. Emniyet’in Fethullah Gülen cemaati hakkında verdiği “terör örgütü değil” denilen bilgi notun da etkisi büyüktü. Fethullah Gülen’e devlet tarafından verilen koruma görevlisi Başkomiserin Amerika’daki görev süresi de 12 Haziran’da bir ay uzatıldı. Öztürk yazısında. Yani Fethullah Hoca peşinen yırttı.” Kuşkulu tesadüfler zinciri Gazeteci Saygı Öztürk. Şöyle ki. Beraat kararının çıkmasında.” Öztürk bu kuşkusunda haklı mı bunu bilenlerin açıklaması gerek ama bizce de bu tesadüfler zinciri çok ilginç. Gülen’in avukatları yeniden yargılanma başvurusunu yapmadan önce 24 Şubat 2006’da Bilgi Edinme Yasası kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurarak. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er imzasıyla 3 Mart 2006’da verilen ve Gülen’in beraat etmesine büyük katkısı olan yanıtta şöyle yazıyordu: “Fethullah Gülen’in üyesi olduğu veya olmadığı halde kendisiyle ilişkilendirilen vakıf. eğitim kurumları ve sair kuruluşlar ile tüzel kişilerin TMK 1. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibini ‘yok etmek’ için ciddi bir planın uygulamaya konulduğu ortaya çıkıyor. bir yandan da devletin Amerika’da bile Fethullah Gülen’i koruduğu ortaya çıkıyor. 26 Eylül 1999 141 . cebir ve şiddet kullanarak terör yöntemlerine başvurmak suretiyle Anayasal düzeni değiştirmek amacını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerine ve eylemde bulunduklarına dair bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığından sözü edilen kişi ve kuruluşlar TMK kapsamında değerlendirilmemektedir. “Savaş Baltaları” başlıklı ilginç bir yazı kaleme almıştı79. 13 Mart 1999’da Gülen cemaatine bağlı 79 Star Gazetesi.

1. Dönemin İstanbul DGM Başsavcısı Aykut Engin Cengiz. Ama iddiasına göre bu operasyon da yine bizzat Emniyet içindeki Fethulahçı istihbaratçı çetesi tarafından engellenecekti.EGM. kendisine Fethullahçı denmişken. B05. İşte bu aşamadan sonra. Zaten aynı günlerde patlak veren Telekulak skandalı nedeniyle de Saral ve Ak ekibi görevlerinden alınacaktı. 21 Nisan 1999’da bu iki rapordaki bilgiler Ankarak DGM Başsavcılığı’na iletildi.Opr.00. Saçan’ın talebi üzerine 23 Temmuz 2001’de operasyona izin verdi. iş dünyasına dek Fethullah Gülen ve cemaatinin oluşturduğu iddia edilen “silahsız terör örgütü”nü ortaya çıkarmayı kafasına koymuştu.Br2001/585 sayılı yazısının konu kısmına 142 .İzmir’deki Işık Evleri’nde iki askeri okul öğrencisinin yakalanmasıyla bunu “orduya sızma girişimi” olarak değerlendiren TSK’nin sert tepkisini çeken Gülen’le ilgili Ankara Emniyet Müdürü Saral ve ekibi de yürüttükleri çalışma sonunda düzenledikleri raporun ilk bölümünü 18 Mart 1999’da İDB ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderdi. 16 Nisan 1999’da ise yürütülen soruşturmanın ikinci raporuyla birlikte Emniyet içinde cemaatle bağlantılı oldukları öne sürülen polislerin listesi de yine İDB ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Saçan’ın yürütmek istediği operasyonda Fethullah Gülen’le ilgiliydi. Gülen’in yargılandığı davaya ilişkin en önemli değişiklikte gerçekleştirilerek daha önce 18 Nisan 1999’la sınırlanan ve Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası’nın sınırlandırıldığı tarih 23 Nisan’a çekildi. 21 Mart 1999’da tedavi amacıyla ABD’ye hicret etti. Kaderin garip cilvesi.30. Raporda Gülen grubunun Emniyet içindeki örgütlenmesi ve yurtçapında yürüttüğü faaliyetler anlatılarak konunun DGM kapsamına girip girmediğinin araştırıldığı belirtiliyiordu. planladığı büyük bir operasyon için izin istiyordu. Cevdet Saral’ların hazırladığı garip liste nedeniyle adı Fethullahçı’ya çıkmış bir polis müdürü 16 Temmuz 2001’de İstanbul DGM’ye başvurarak. 2008’de kendisini Ergenekon sanığı olarak bulan ve bir süre cezaevinde yatan bu polis İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan’dı. İstanbul’da yaptığı başarılı çete operasyonlarının yanı sıra hakkındaki işkence idiaları da bulunan Adil Serdar Saçan. Elbette ki raporun gönderildiğinden haberi olan ve DGM’ye de intikal ettirileceğinden kuşkusu olmayan Gülen. Saral ekibi 5 Mayıs 1999’da o güne dek yaptıkları tüm çalışmaları içeren bir raporu toplu olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderdi. Ergenekon sanığı Saçan cemaati araştırmak istedi Hicret ettiği ABD’de yaşayan ve tutuksuz yargılanan Fethullah Gülen’in davasının sürdüğü günlerde.16. Adil Serdar Saçan bu iddiasını İstanbul DGM Başsavcılığı’na yazdığı bir yazı ile de resmi hale getirmişti. İstanbul KOM Şube Müdürü olarak 16 Temmuz 2001’de DGM Başsavcılığı’na gönderdiği.4. emniyet ve askeri bürokrasiden..

2. Anılan grubun. polisler.Gaziosmanpaşa.Anadolu yakası bölge imamı H.“Fethullah Gülen ve Grubu” yazan Saçan operasyon yapma nedenini şöyle açıklıyordu: “Şubemiz görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde Fethullah Gülen grubu olarak bilinen silahsız terör örgütünün özellikle İstanbul ilinde yoğun faaliyetlerde bulunduğu. Bölge İmamı-----. Yamanlar Koleji. 1. Kılıçaslan Vakfı.K.B. olduğu bu gruba bağlı müesseselerin Asya Finans.K.. S.’nin yardımcılığını F.(isimler rumuz olacak – Ahmet Şık notu) Ayrıca Akyazı Vakfı. bu paraları bölge imamı vasıtasıyla finans sorumlularına iletildiği. küçük esnaf.. Yeni Limit Dergisi. (Aynı zamanda il imam yardımcısı) oldukları H. Işık Yayınları. T. ev sorumluları (ayda bir toplanır) oluşturulduğu.Şirinevler Bölge İmamı A. ülke genelinde maiyet adı altında 350 kişiden oluşan bir gruplarının olduğu bunun altında ana mütevelli heyet. Bölge İstişare (ayda bir toplanır) konseylerinin oluşturulduğu. bunun altında da mütevelli heyet olduğu tüm oluşumların başında baş imam olarak Fethullah Gülen’in bulunduğu. Altunizade FEM dershanelerinde tarih derslerine girdiği. Ö. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı. paraların özellikle istihbarat şubesinde görevli mensuplarınca resmi arabalarla nakledildiği para vermeyen ya da gruptan ayrılmak isteyenlerin mensuplarının gerek özel yaşamları ile ilgili oluşturulan arşiv sayesinde şantaj yapmak suretiyle korkutularak. FEM Dershanelerinin de Gülen grubuna ait olduğu.(Serrehber Talebe sorumlusu) (Yurt Müdürü) ↓↓↓↓↓ Esnaf İmamı ↓↓↓↓↓ Mıntıka İmamı ↓↓↓↓↓ Küçük Esnaf İmamı. bu hiyerarşik yapılanmada finansal sorumlunun İ.K. Dünya Film olduğu. şahsın Kartal.. İstanbul ili imamı A. O. Esenler. diğer kamu görevlileri imamlarıyla üyelerinden her ay belirli miktarda para topladıkları. Burç Film. Samanyolu TV. olarak yapılandığı Ayrıca Yüksek İstişare Konseyi (Ayda bir toplanır). İstanbul merkezli olmak üzere esnaf. 4.’nün yaptığı. Bölge İstişare konseyinin altında bölge sorumluları. askerler. Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı. olduğu.B. İçlerinde. Maltepe. 3. semt sorumluları (15 günde bir toplanır). gerekse tehdit yoluyla sindirilerek grupta 143 . Bayrampaşa bölge imamını Süleyman….Suriçi Bölge imamı C. Nil A. 4 bölgeye ayrılan İstanbul’da.Ş. Feza Basımevi. mıntıka. Zaman Gazetesi.

İstanbul DGM Başsavcısı Aykut Engin Cengiz tarafından birkaç gün sonra 23 Temuz 2001’de verilir. konuyla ilgisi olmamasına karşın cemaatçi polislerin girişimleriyle görevden alınanlar arasındaydı. 10 Temmuz 2002’de İstanbul DGM Başsavcısı Cengiz’e bir yazı gönderen Saçan. şubemiz görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde konunun doğruluğunu teyit eder nitelikte bilgiler elde edildiğinden. Aynı şekilde.4. Bir yıl sonra. özellikle İstihbarat Dairesi Başkanlığı ve önemli illerin İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Narkotik. Ancak Saçan ne kadar uğraşsa da bir türlü sonuç alamaz. soruşturmanın başka bir birime verilmesini talep ediyordu. yürütme ve yargı erklerine gizlice sızmak ve devlet rejimini değiştirerek dini esaslara dayalı Said-İ Nursi düşünceleri temelinde bir Kürt-İslam devleti kurmak olduğu yönünde ciddi istihbari bilgiler edinilmiştir. telefon dinlemeler de dâhil olmak üzere operasyon yapmak isteyen Saçan’ın istediği izin. Kendilerine yönelik komployu öğrenen ve cemaatin iç işleyişini bilen Saçan ve Gülcü intikam arayışındaydı. 4422 sayılı kanununu 1. Fethullah Gülen ve grubuna yönelik operasyonda ilerleme sağlanamadığını belirtip. Maddesi uyarınca proje çalışma grubu oluşturulması hususunda gerekli talimatın verilmesini delaletlerinizle arz ederim.Br. devletinin üç temel gücü olan yasama. Saçan soruşturmanın ilerlememesinin nedeninin de bizzat Emniyet İDB ve İstanbul İstihbarat Şubesi içindeki Fethullahçı polis örgütlenmesi olduğunu iddia ediyordu: 144 .00. 1991’de İDB’de görevliyken Emniyet içindeki irticai yapılanmayla ilgili yürütülen soruşturmada.C. B.EGM.Opr. Hatta Bekir Raif Aldemir de savcı olarak görevlendirilir.2001/585 sayılı Asya Finans konulu talep yazısında Saçan şöyle deniyordu: “DGM Cumhuriyet Başsavcılığının şifahi talimatlarında.” “Cemaatçi polisler soruşturmayı engelliyor” Saçan.” Saçan aynı gün İstanbul DGM Başsavcılığı’na da bir yazı yazarak cemaatle ilintili olduğunu iddia ettiği Asya Finans Kurumuyla ilgili de bir çalışma yapma talebinde bulunuyordu.16. Mali ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube müdürlükleri teknik takip birimlerini ellerine geçirdikleri. Elindeki bilgiler ışığında. bu yolla düşman addettikleri kişiler hakkında arşiv çalışması yaparak bunu muhtemelen gazetesi arşivinde sakladıkları.1. milli görüş çizgisinde olduğu bilinen Mustafa Gülcü de görevden alınmıştı.05. Bir adım öteye gidememiştir. grubun asıl amacının başlangıçta silahsız mensupları vasıtasıyla T.kalmalarının veya para vermelerin sağlandığı.34. ve yine 4422 sayılı kanunun 6. Asya Finans isimli finans kurumunun halka yüksek faiz karşılığı krediler verdiği ve geri ödemeleri temin etmek için silahlı çete oluşturmak suretiyle zor kullanma ve tehdit yolu ile para tahsilatı yaptıkları bildirilmiş. Bu nedenle de Saçan hiçbir ilerleme kaydedemeyeceği Gülen cemaati soruşturmasını başlatmıştı.

“Çalışma izni alındığı 23.2001 tarihinden itibaren birkaç defa ilgili grubun izlenmesi için takip ve tarassut faaliyeti icra edilmeye çalışılmış ve inanılmaz baskı ve engellemelerle karşılaşılmıştır. ancak bunun duyulması üzerine bizzat tarafıma konunun ne olduğunun öğrenilmesi için ilin en üst düzey yöneticilerinden baskı uygulanmıştır (O tarihte İstanbul Valisi Erol Çakır’dı).10. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Şube müdürlüğümüzce verilen görevin bugüne kadar yerine getirilmesinin olanaksız olduğu kanaati hâsıl olmuştur. eski 2. Bu nedenle ilgili çalışmanın yerine getirilmesi için teknik takip ve tarassut faaliyetlerinde bulunmak üzere uygun göreceğiniz Emniyet dışı birimlere talimat verilmesi ve operasyonun bu birimlerin desteğinde Şube Müdürlüğümüzce yapılması için gerekli görüş ve talimatlarınızı arz ederim. Her ilin şube müdürünün herhangi bir yargı kararı alıp.’nin ikameti tespit edilmeye çalışılmış.” Komplo kurulacak iddiası Adil Serdar Saçan bu yazısından kısa bir süre sonra 10 Temmuz 2002’de yine İstanbul DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin. yargı kararı da olsa teknik takip ya da izleme faaliyetlerinin yapılması imkânsız hale getirilmiştir.07. böylece tarafımızdan alınan dinleme kararlarının İstihbarat ve KOM Daire Başkanlıklarınca kontrol edildiği hatta 4422 sayılı yasaya aykırı olarak adı geçen daire başkanlıklarınca dinlenilmesi olanağı sağlanmıştır. bu grubun emniyet içerisindeki işbirlikçileri ile birlikte eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş. Örneğin A. merkezi denetim olmadan dinleme yapması büyük sorunlar yaratacaktı. Bu talimatnamenin de esasen bu grubun girişimleriyle çıkartıldığı kanaati tarafımızda mevcuttur. Yine 2001 yılında yapılan idari düzenlemelerle80 İstanbul ilinde özellikle GSM dinlemeleri İstihbarat ve KOM Daire Başkanlıkları üzerinden yapması zorunluluğu getirilmiş. K. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yavuz. 80 Telefon dinlemelerdeki keyfiliği önlemek ve Telekulak skandalının tekrarlanmaması için tedbir niteliğinde bir yasal düzenleme yapılmıştı. Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel. Ankara DGM Başsavcılığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na aynı içerikli bir yazı gönderdi. Bu nedenle Saadettin Tantan’ın İçişleri Bakanlığı döneminde çıkartılan yasayla yetki ve düzenleme amacı güdülmüştü. 145 . Fethullah Gülen grubunun Emniyet içindeki etkinliği. Bu nedenle ilgili birimlerden habersiz dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunulması başlangıçta planlanmış ancak 30. Askeri Yargıtay üyesi Albay Tanju Güvendiren. Yazıda Fethullahçılarla ilgili başlatılan proje çalışma grubundan bahsedildikten sonra. “Ancak Fethullahçı grubun ileri gelenlerinin örgüt lideri Fethullah Gülen’in talimatıyla almış oldukları karar gereği önümüzdeki günlerde.2001 tarihli talimatnamenin bentlerine göre bu birimlerden habersiz. özellikle İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığının teknik takip birimlerinde odaklanmaktadır.

Ergenekon’un delil klasörleri arasında yer alan bu konuyla ilgili son yazısı ise. Saçan’ın gönderdiği bu yazıya İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’den 26 Temmuz 2002’de gelen yanıtta ise Gülen cemaatine ilişkin proje çalışma grubunun takip ettiği olayla ilgili Ankara DGM Başsavcılığı’nın soruşturma yürüttüğü ve ilgili kolluk kuvveti olarak da Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın tayin edildiği belirtiliyor ve çalışma sonunda elde edilecek delillerin İstanbul KOM Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü tahkikatta elde edilecek bulgularla birleştirileceği anlatılıyordu. İstanbul Emniyeti’nde “Fethullah Gülen Cemaatiyle ilgili Proje Çalışma Grubu” oluşturulduğunu anlattığı yazısında Savcı Yüksel’e. Aslında böyle bir ihbar ya da herhangi bir bilgi yoktu.Ankara 2 Nolu DGM Başkanı Hüseyin Eken. Polisler Fethullahçı. iddiaları dile getiren ve X koduyla anılan muhbirin ifadesine ilişkin tutanakla birlikte gönderiliyordu. üst düzey bir askeri yetkilinin girişimiyle bu düzmece olduğu düşünülen ihbar devreye sokulmuştu. “Bu grubun emniyet ve özellikle de İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarında yuvalanmış işbirlikçileri nedeniyle çalışmalar neticelendirilememiş ve GSM telefon udinlemelerine ancak Ankara’da bulunan bu daire başkanlıkları aracılığıyla yapıldığından. X şahıs ile yapılan görüşme sonucu tespit edilmiştir” deniliyor. jandarma dinlesin Saçan’ın. Seks kasedi skandalı nedeniyle görevden alınacağı önceden öğrenilen DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’i kurtarma planının bir parçası olarak. Ankara 2 Nolu DGM üyesi Yunus Kayrabıyıkoğlu ve Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel’e karşı devletin çeşitli makamlarıyla. ayrıca şantaj amaçlı olarak hazırlanmış montaj kasetlerin televizyon ve basın kurumlarına gönderilerek yukarıda adı geçen devlet görevlilerinin karalanması. Saçan’ın aralarında askerler ve yargı mensupların bulunduğu bazı kamu görevlilerine ilişkin komplo kurulacağına ilişkin yazısına da. Fethullah Gülen hakkında dava açan dönemin Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e gönderdiği yardım talep eden başvurusuydu. Saçan’ın belirttiği konuya ilişkin bir rapor düzenlenmesi önce Ankara’da İDB’de üst düzey bir görevliye teklif edilmişti. basın ve yayın organlarına isimsiz ve asılsız ihbar mektupları gönderecekleri. Saçan. iddia edilen faaliyetlerle ilgili tespitler yapıldığı takdirde bu belge ve delillerin de ön çalışma evrakına eklenerek ilgili savcı olan Bekir Raif Aldemir’e iletilmesi isteniyordu. sindirilmesi yoluyla görevlerinden uzaklaştırmya çalıştıkları. Ancak teklifin reddedilmesi üzerine amaçlarını gerçekleştirmek için iddiaya göre Adil Serdar Saçan’a bu düzmece yazı yazdırılmıştı. Teklifi kabul etmeyen İDB’de görevli üst düzey emniyetçi ise görevden alınmıştı. çalışmaların gizliliği ortadan kalktığı ve bu gruba yönelik telefonların iletişimlerinin tespitinin Ankara İl 146 .

isimli şahsın telefonları aşağıda belirtilmiş olup gereğini arz ederim” diyordu. ile Zaman gazetesinin yazarı S. Saçan’ın. Ne yazık ki bu direnişte müdürü olduğum şube içerisindeki o tarihte bu durumlarını bilmediğim cemaat mensupları gizliden gizliye başı çekti ve çalışma için yazılan yazılara emrimle ‘çok 81 http://www. Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel ise gizli kamerayla çekiymiş seks kaseti görüntülerinden sonra aldığı kınama cezasıyla DGM’ye veda etmişti. İlginçtir Saçan’ın yazısında adları bulunan askerlerden Atilla Ateş dışındakilerin hepsi Ergenekon sanığı olurken.pdf 147 . A. M. İzin verildi ancak çalışma başladığı gibi fiilen bitti. Saçan’a neler oldu? Burada ilginç bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. Ü. Hatırladığım kadarıyla bunlardan biriside H.celalulgen.tr/savunma/Savunma.’dır. dışında telefon numaralarını vererek jandarmanın dinlenmesini istediği kişiler ise Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Teknik Daire Başkanı B. yukarıda bahsedildiği üzere bu örgütün emniyet içindeki uzantıları ile yine bu şahıslarla irtibatlı olan Zaman Gazetesi İstanbul Haber İstihbarat Müdürü F. Başta İl Valisi Erol Çakır’ın dönemin Başbakan Yardımcısı’nın talimatıyla tarafıma yaptığı baskılar olmak üzere Emniyet örgütünde mevzilenmiş tüm cemaat mensuplarının müthiş direnişleriyle çalışma akamete uğratılmıştır. Hasan Özdemir bu olayı fazla önemsemedi ve birkaç amiri istihbarattan başka birimlere atadı. E.. ile soyadı belirtilmeyen Coşkun isimli bir kişiydi. Adil Serdar Saçan’ın İstanbul ve Ankara DGM Başsavcılığı ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na gönderdiği ve bazı rütbeli askerler ile yargı mensuplarına komplo düzenleneceğini öne sürdüğü “düzmece” yazının tarihi 10 Temmuz 2002’ydi.av. M. Yargılaması sırasında mahkemede yaptığı savunmasında81 Saçan yürütmek istediği ancak sonuç alamadığı tahkikatın yukarıda yer vermediğimiz ayrıntılarını özetle şöyle anlatıyordu: “Haziran 2001’de Hasan Özdemir yeniden İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Fethullahçılara karşı mücadaleye girişen herkesin başına bir bela açıldığı gibi kendini bu davanın sanıkları arasında buldu. Hasan Özdemir’e bu durumu anlatmadan önce elemanlarım vasıtasıyla yaptırdığım araştırma sonucunda Fethullahçı örgütlenmenin güçlenerek tehlikeli hale geldiğini tespit ettim ve DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’den çalışma talep ettim. U. gazeteci F. Y. Bir gün makamına çıkarak Emniyet Örgütü içerisindeki Fethullahçı yapının çok tehlikeli bir hal almaya başladığını anlattım ve bu konuda özellikle İstihbarat Şubesinde örgütlenme olduğunu bildirdim. istihbaratçı emniyet müdürlerinden N. Ergenekon soruşturmalarından 5 yıl önce Fethulahçılarla ilgili soruşturma yapmaya kalkan Adil Serdar Saçan da.Jandarma Komutanlığı’nca yürütüleceği bildirildiğinden.

Çalışmanın sızdığı ortadaydı. bu gruba operasyon yapmanın olanaksız olduğunu fark ettim. cemaatle ilintili basın organlarında hakkında olumsuz haberler yayımlanıp. Bu yeminleri orada çalışan ve Fethullahçı olmayan ve yine şubemdeki bazı amirlerce bana bildirildi. Bugünkü adıyla Ergenekoncuydum…” “Fethullahçı polisler suç üretiyor” Saçan. K. Özellikle Ergenekon soruşturmalarında çok sık başvurulan bir yöntem olan isimsiz ihbar telefonları ve mektupları ile elektronik postaların Fethullahçı polisler tarafından yönlendirilen ve kontrol edilen tüm operasyonlarda kullanıldığını öne süren Saçan. Hakkında çalışma mı yapıyorsunuz?’ diye sordu..gizli’ kaşesi vurulduğu halde aynı gün izin aldığımız deşifre oldu. “Hâkim oldukları İstihbarat ve Organize Suçlar birimlerinde yasal olmayan yollardan dinleme yapıp izledikleri hedefleri hakkında istedikleri suçu yaratabilecek ve bu suçla teknik dinleme ve izlemeleri uyumlu hale getirebilecek düzenleme yapabilmektedirler. Yani önce yasal olmayan yollardan suç ve delil ihdas edip sonra ihbarlarla konu kendilerine yeni intikal etmiş gibi işleme başlamakta. izin yazısını aldığım an Veli Küçük’le ve Sedat Peker’le ilişkili olduğum dedikodularını yaymaya başladılar. Etrafımız öyle bir sarılmıştı ki etrafımız. Bu nedenle çalışmayı durdurup biraz soğutmak istedim. Kendisi hakkında internet üzerinden elektronik posta ve karalama yazılarının dolaşıma sokulduğunu anlatan Saçan. Bu izin ve Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’e Fethullahçı örgütlenmenin boyutunu anlatmam üzerine yaptığı birkaç tayin nedeniyle İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli çok sayıda Fethullahçı amir. şube içerisinde bir toplantı yaparak benden intikam alacaklarına dair yemin etmişlerdir. birçok ihbar telefonu ve isimsiz imzasız ihbar mektuplarının ilgili makamlara yollandığını da söyledi. Beni 2001 yılı Temmuz ayından itibaren büyük düşman ilan ettiler ve gerçekten de intikamlarını aldılar. yapmıyoruz’diyerek çıktım. Hasan Özdemir beni çağırarak ‘A. kim? Başbakan Yardımcısı Mesut Bey aradı. 148 . ‘Hayır. Zaten iki ya da üç gün sonra daha önce anlattığım vali ve emniyet müdürü müdahaleleri geldi. Arada başsavcıya sözlü olarak durumu anlattım. DGM’den Fethullahçılara ilişkin yürüteceği soruşturmanın izinin alınmasından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Fethullahçı kadroların müdürü olduğu KOM Şubesine boykot uyguladığını hatta ortak çalışmalar hakkında bile hiç bir bilgi ve belge vermemeye başladıklarını da savunmasında dile getirdi. Temmuz 2001’de ön çalışma İznini DGM’den aldığım an Emniyet örgütü içerisindeki ve birçoğunu ne yazık ki sonradan öğrendiğim Organize Suçlar Şubesi’nde emrimde çalışan görevliler sayesinde tüm Fethullahçılar olaydan haberdar oldular. Fethullahçılar. Böylece diledikleri suç malzemelerini hedef şahısta bulabilecek ortamı hazırladıktan sonra yaptıkları soruşturmayı yasal hale dönüştürmektedirler..

Babasını tanıdığım bir tiner bağımlısı çocuk. babasının işyerinin El Kaide Bomba İmalâthanesi olduğuna dair telefon ihbarı yaptırılmış. B. Kaçakçılık. okullar gibi geri plandaki birimlerde sonraları. Gün geçtikçe emniyet örgütünde ciddi anlamda güçlendiklerini görüldü… Savunmama başlarken 1980 yılında üç komiser yardımcısının Polis Kolejine atandığını ve bundan sonra okuldan Işık Evlerine gitmelerin başladığını belirtmiştim. A. Bu yüzden dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü A. Fethullahçı örgütleneminin merkezi olarak görülen Emniyet teşkilatındaki birtakım tesadüfler zincirine de vurgu yapmıştı. polis koleji ve akademisinde faal halde bulunduğunu belirten Saçan şöyle diyordu: “Başlangıçta eğitim. Bu rapora rağmen sanki oraya hiç gidilmemiş gibi DGM Savcılığından ihbar tutanağı esas alınarak arama kararı alması istenmiş ve DGM Hâkimince ‘El Kaide örgütünün bomba imalathanesinin aranması için’ yasal arama izni verilmiş bunun üzerine ertesi gün aynı yere onlarca polisle gidilip bomba imalathanesi yerine ‘Organize Suçlar Şube Müdürü olduğum döneme ait binlerce sayfa. Ancak bu operasyon nedeniyle hem meslekten çıkartıldım. Asayiş Daire Başkanlığı ve ilgili il birimlerinde yaygın ve etkili olarak örgütlendiler. Trabzon Emniyet Müdürü iken Rahip Santaro cinayeti oldu. olduğunu söylemiştim. A. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaktadır. Terörle Mücadele. dürüst yapıdaydılar. bazı göstericiler linç edilmeye kalkışıldı ve sonunda Trabzon’dan kalkıp İstanbul’a gelen birileri Hrant Dink’i öldürdü. bu ihbar üzerine düzenekten habersiz bir Terörle Mücadele Şube Ekibi ihbarda geçen işyerine gidip ihbarın asılsız olduğuna dair bir rapor tutmuştur. adli görevi kötüye kullanmak ve adli mercileri yanıltmaktan halen Fatih 5. evrak. Şirketi baskınında görülecektir. İstihbarat 149 . Organize Suçlar Şube Müdürü Ayhan Buran ve Organize ile İstihbarat Şubelerinden sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından kullanılarak... hem adli ceza aldım…” Saçan’ın dikkat çektiği tesadüfler Saçan savunmasında. İstihbarat Daire Başkanlığı ki orada çalıştığım 1988-91 döneminde müthiş örgütlüydüler. Bunlardan birisinin halen İstihbarat Daire Başkanı R. kimseye bir zarar vermeyen sessiz. kaset sureti vs’ bulunmuştur. A.savcılık ve mahkemeleri de aldatmakta ve inandırmaktadırlar” diyordu. dindar. Bu arkadaşlarımız genelde mülayim. Yurtdışına gidişler ve yurtdışı eğitim kurslarında liyakat cemaate mensubiyetle ölçülmekteydi. Kendisinin de bizzat tanık olduğunu söylediği emniyetteki cemaat ögütlenmesinin 1978’lerde özellikle polis okulları. Mc Donald’s bombalandı. R. Futbolcu Gökdeniz Karadeniz’in evi ve arabası kurşunlandı. Saçan bunun örneğinin de kendi başına geldiğini şöyle anlatıyordu: “Bu iddialarıma somut örnek yargılandığım Ergenekon iddianamesine de konu olan Duyu-San Ltd. ağırbaşlı. Olay tarafımızdan tek tek tespit edilip savcılığa başvuru yapılmıştır. R. personel.

Bunları kesinlikle suç isnadı için söylemiyorum. Karşımıza çıkmadığını düşündüğümüz olaylarda ise insanın kafasında mutlaka kuşku kalıyor. “Ses kaydı ortaya çıktı”.”82 Türkiye Telekulak Cumhuriyeti Evet. söylediklerin ya da söyleyeceklerini değersiz kılma amacı taşıyan seks içerikli olan görüntülerin özel hayatla ilgili olduğunu ve bizi ilgilendirmediğini özellikle vurgulamak gerekiyor. Ama burada tartışmamız gereken başka bir olgu özellikle gözden kaçırılıyor. da (şimdi Rize Emniyet Müdürü) Hrant Dink’in öldürüleceğine dair Trabzon Emniyet Müdürlüğünün resmi yazısını işleme koymayanlardan birisidir. Dink öldürüldüğünde Rize Emniyet Müdürüydü. Orada da Zirve Katliamı oldu. Bu arada.tr/savunma/Savunma. Bunun iki nedeni var. kitabın ana ekseni. beni Ergenekon sanığı da yapan ve meslekten çıkarılmama enden olan Duyusan şirketinin deposunun basılmasında şikâyetçi olduğum dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı Ş.celalulgen.pdf 150 . D. ayağı kaydırılmak ya da Ergenekon sanığı yapılmak istenenlerin seks içerikli görüntüleri bir anda karşımıza çıkıveriyor. Ama kimi bölümlerde daldan dala atlayıp emniyet dışındaki yapılanmaları da anlatmaya çalışsak da hepsinin nedeni malum: Bu örgütlenmeyi sadece Emniyetle sınırlı tutmak fazlasıyla safdillik olur. Yalnızca hayatın ne kadar ilginç tesadüflere dolu olduğuna olan inancımı anlatmaya çalışıyorum. Özellikle son birkaç yıldır yaygın bir şekilde internet üzerinden kamuoyuna sızdırılan dinlenen telefon kayıtları.av. K. her daim Emniyet içinde varolduğu öne sürülen Fethullahçı yapılanma. Ama daha 82 http://www. İlki elbette ki ortaya çıkarılan görüntü/ses kayıtlarının içeriğinde yer alan vahamet ya da suç itirafları. bazen daha ileriye giderek suçlanmak. O da Haziran 2009 kararnamesi ile Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu. 2007 yılında İstanbul Terörden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak Ergenekon operasyonunu hazırlayan kişidir.Başkanı olduktan sonra Danıştay Saldırısı gerçekleşti ve YÖK baskını oldu. “Şok görüntüler”.’dır. Daha doğrusu Emniyetin içinde örgütlü olduğu öne sürülen cemaat teşkilatının polisleri. O. Telefon dinleme kayıtlarıyla ilgili de içeriğinde suç olanların araştırılması ve yargı aşamasına getirilmesi kesinlikle çok değer taşıyor. “Konuşmalar internete düştü” gibi flaş başlıklarla okuyucu/izleyici bağlamında kamuoyuna duyurulan bu görüntü ve ses kayıtlarını elde eden ya da bizatihi kaydeden kişilerin suç işlediği. O dönemki ikinci Komiser yardımcısı Malatya Emniyet Müdürü A. Ç. İçinde yer alan özneyi itibarsızlaştırma. Öte yandan anlattığımız ya da anlatacağımız ilginç gariplikler zincirinin bir yerinde karşımıza mutlaka polis çıkıyor. Üçüncüsü Mustafa Sağlam’dır. Orayı da dikkatle izlemek lazım. Yine Atatürk köşesi konusunda tartıştığımız devre arkadaşım H. ‘Acaba o gün İstanbul’da mıydı?’ diye sorası geliyor insanın.

yurtlar derken dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki ilköğretimden üniversiteye kadar uzanan irili ufaklı eğitim kurumlarından bahsediyoruz. Bunların bir parçası olarak da verilen eğitim bursları da bu zincirin önemli bir halkası. Askerlerle ve bazı Ergenekon sanıklarıyla olan dirsek teması ve kimi zaman faşizmle özdeş tutulan ideolojik saplantıları ayrı bir değerlendirme konusu ama ilginç olan bu iki kurumun da bir kumpasla 2007’den itibaren adı sıkça anılan Ergenekon soruşturmalarına dâhil edilmesi oldu. Kitabın hazırlanması aşamasında. Bu vakıflar. Polis eliyle ÇEV’in başına örülen Ergenekon çorabı Buraya kadar anlattıklarımızdan sonra kitabın ve yukarıda anlatılan vahametle birebir ilgisi olduğunu düşündüğümüz 2 olayı anımsatmakta fayda var. “Seni farklı numaralardan aradığımda ve XXX dediğimde çıkıp bakkaldan ya da ankesörlü telefonlardan beni ara” demesi ise konunun vahametinin bir göstergesi olarak önemli. Zaten işin bu “detay” kısmını da kimsenin sorguladığı yok. bu dinleme olanaklarına sahip olan başta Emniyet olmak üzere Jandarma ve MİT’te bu olaylara ilişkin yapılmış herhangi soruşturmadan da ne mağdurları ne de kamuoyu bilgi sahibi değil. askerler ve köktenlaik çevreleri de arkalarına alarak kısa sürede örgütlenip Gülenci ve diğer İslamcı cemaatlerin karşısına alarak burs dağıtıyorlar. Burs alanında cemaatin hem ideolojik olarak karşısında duran hem de rakibi olan en büyük yapı da kuşkusuz ki Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğiydi. yazılan her kitap için soruşturma ve istisnasız bir şekilde dava açan savcılar. Hakkında gizlilik kararı bulunan Ergenekon soruşturmalarıyla ilgili yapılan her haber. Işık Evleri. Emniyet içindeki üst düzey bir yetkili. gizli bir soruşturmanın bilgi ve belgelerine ulaşacak kişi sayısı da kimlerin görevli olduğu için bilindiği halde savcılıklar bir yana İçişleri Bakanlığı’nın açtığı bir idari soruşturmaya da tanık olmadık. Bilindiği gibi Fethullah cemaatinin geniş alana açılmasında ve daha önemlisi ülkenin günümüzdeki özellikle bürokraside yer alan yönetici kadrolarının devşirilmesindeki en büyük pay eğitim kurumları oldu. Daha dava açılmamışken. sadece soruşturmanın kolluk kuvveti polis ve yargı makamı olan savcılık dosyalarında yer alan telefon dinlemelerine dayalı konuşmalarının basın servis edilmesi hakkında ise kıllarını kıpırdatmadılar.önemlisi konuyu içeriğe yönlendirerek yapılan suçu başarılı bir şekilde örtbas etme gayreti olduğu da aşikâr. kız çocuklarının okula gönderilmesine ilişkin kampanyalar düzenliyorlardı. kendi telefonlarını dinlendiğini bildiği gibi yılardır benim telefonlarımın da dinlenmesi nedeniyle. Ergenekon soruşturması ve davalarının zanlı ya da sanıklarını gerçek suçlarından yargılamaktan çok tamamen bir karalama ve 151 . dershaneler. Ve en önemlisi Türkiye’nin tamamının bir “Tele Kulak” cenneti olduğunu artık kimse inkâr edemiyor. Ya da açılmışsa sonucunun ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Suç olan bu olgu araştırılmadığı gibi.

Saadettin Tantan’ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde kapatılmak istendi. Diğer sanıklar Ayşe Yüksel. soruşturma devam ederken 18 Mayıs 2009’da ölmüştü. ÇEV’in cemaate rakip olması bir yana hedef haline gelmesinde en büyük etken kuşkusuz ki Fethullah Gülen hakkında açılan davada müdâhil olarak yer alması ve Işık Evleri’nde yetiştikten sonra “itirafçı” olan kişileri bulup tanıklık yaptırtmasıydı.5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkûm edilmesi talep edildi. ÇYDD ve üyelerinin adlarının geçmesi üzerine bu kurumlar ile bağlı kişiler de soruşturmaya dâhil edilmişti. Derken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Değerlendirme Bölümü’nde görevli komiser B. Ömer Sadun Okyaltırık ve Aydın Ortabaşı’nın da “Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer ile Fatma Nur Gerçel’in “Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek” suçlarından 8 yıldan 19. Çünkü bir polisin çektiği gizli kamera görüntüleri yayınlanıyordu. Özellikle cemaat medyası başta olmak üzere İslamcı basının hararetle yer verdiği.83 Örneğin. siyaset sahnesinde rakiplerini yok ederek tek büyük güç olma planını bir parçası gibi işlediği tespiti yapmak mümkün. iddiaya göre önce Fethullah Gülen’le ilgili görülen davanın tanıkları arasında olan Işık Evleri’nde yetişen “itirafçı”ların kimliğini öğrenip tanıklıklarından vazgeçmesini da sağladı. Daha sonra Ergenekon sanığı da85 olan ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer görüntülerde 83 Bu konu. Soruşturma kapsamında 13 Nisan 2009’da yapılan operasyonlarda ÇYDD üye ve yöneticisi 42 kişi gözaltına alınmış.itibarsızlaştırma. Hamdi Gökhan Ecevit. yıllarca ÇYDD’nin başkanlığını yapmış ve ömrünü çağdaş bir Türkiye’nin önemine vurgu yaparak eğitime adamış olan Türkan Saylan’ın adının da Ergenekon kapsamında anılması ve hatta evinin basılarak aranması84 bizzat Ergenekon destekçisi çevrelerden de büyük eleştiri almıştı. delil bulunamadığı gerekçesi ile 19 ay sonra dava açılmasına yer olmadığına karar verildi.Ö. İddianamenin kabul edildiği İstanbul 12. O süreçte evi de kurşunlanmış olan Yaşer’e hem kendisine hem de vakfa yönelik saldırılara ilişkin yardımcı olacağını söyleyerek sızan Komiser B. Operasyon tarihinde kanser tedavisi gören Türkan Saylan. derneğin eski Genel Başkanı Türkan Saylan’ın İstanbul Arnavutköy’deki evi de dâhil olmak üzere 81 adreste arama yapılmıştı.. 84 Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli olarak evinde arama yapılan Türkan Saylan ve gözaltına alınan 12 ÇYDD yöneticisi hakkında. Ardından da vakfın dağıttığı burslardan PKK’lıların da yararlandırıldığı iddiasını oluşturacak gizli kamera çekimleri gerçekleştirdi. Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte kaleme aldığımız İthaki Yayınlarından“Kırk Katır Kırk Satır” üst başlığıyla çıkan 2 ciltlik kitabımızda da ayrıntılı olarak anlatılıyor. tartışıp gündemde tutmaya çalıştığı bu haberin görüntülerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden nasıl çıktığı ise hiç sorgulanmadı. Haber gerçekten özeldi. Bu nedenle üzerinde baskı kurulmaya çalışılan ÇEV ve ÇYDD.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Halime Filiz Meriçli. Bu amaçla vakıf ve dernek üzerinde yapılan araştırmalar incelemelerden bir sonuç çıkmadı. polis kimliğini kullanarak vakfa ajan olarak sızdı. Mustafa Namık Kemal Boya hakkında da “Ergenekon Silahlı Terör 152 . 85 Ergenekon soruşturması kapsamında ÇYDD ve ÇEV yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 sanık hakkında 13 Aralık 2010’da dava açıldı. Ergenekon’un bazı dokümanlarında ve kimi sanıklarda ÇEV.Ö. 4 Mayıs 2002’de cemaat bağlantılı Işık TV isimli kanalda bir “özel haber” yayınlandı. Ancak 2 Kasım 2010’da verilen takipsizlik kararında şüphelilerin terör örgütü üyesi olduklarına dair haklarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilemediği belirtildi.

Gülseven Yaşer’in bu görüntüleri. İşte o CD’lerden birinin içinde de. 28 Mayıs 2002’de Yaşer’in. 153 . ÇEV’in dağıttığı burslardan PKK’lıların da yararlandırıldığı iddiasını oluşturacak şekilde konuşurken görülüyordu. Hatta başından sonuna dek iyi bir eleştiriyi hak ettiğini.Ö. B. Yaşer bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda.M. Ancak bu durum.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. doğruluğu ya da hukuk sınırları içinde olup olmadığı tartışılsa da başta Gülen cemaati olmak üzere dini yapıdaki her örgütlenme ve kişiye karşı soruşturma ya da dava açan kimliğiyle bilinen bir savcıydı.G. Kendisini elbette aklamaya çalışmıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince sorgulanmasından sonra İstanbul 6 Nolu D. Hemen ertesinde de 33 şehit ailesi adına Yaşer ve ÇEV hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara DGM’ye yapılan bu suç duyurusu görevsizlik kararıyla İstanbul’a gönderildi. Örgütüne Üye Olma”. “Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçlarından 12. Yaşer’in daha sonra yaptığı açıklamalarda “montajlanmış” dediği çekimler Samanyolu TV ve Kanal 7’de de gösterilip başta Zaman gazetesi olmak üzere İslamcı cenahın gazetelerinde sıkça işlendi.Ö. Yüksel’in ayağı planlı bir tezgâhla kaydırıldı. hem bu öğrencilerin okuduğu üniversitelerden hem de Cumhuriyet Savcılıklarından alınan adli sicil kayıtlarında böyle bir bilgiye rastlanılmadığını söylemişti. Bulunanlar arasında vakıf çalışanlarının daha önce görmediklerini iddia ettikleri birkaç CD de vardı. Nuh Mete Yüksel’in kudretini ve itibarını bitiren kaset Nuh Mete Yüksel. ÇEV bursu alanlardan iki kişinin PKK ile temasta olabileceğini söylemesi üzerine konunun araştırıldığını. Kütüphanedeki tüm kitaplarda ÇEV mührü olmasına rağmen bu kitaplarda yoktu. ilginç bir tesadüf eseri ÇEV’in de müdahil olduğu Gülen davasının görüldüğü Ankara 2 No’lu DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in bir kadınla sevişirken gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri vardı. cemaat televizyonunda yayımlanmasından 2 gün sonra müdâhili olduğu Gülen’in yargılandığı davanın 6 Mayıs 2002’deki duruşmasında da Gülen’in avukatları tarafından bant çözümü sunularak mahkemeye verildi. Başkanlığı’nın verdiği arama emri uyarınca ÇEV’e 3 Haziran 2002’de yaklaşık 20 kişilik polis grubuyla baskın düzenlendi.’nün. yaptıklarının hukuk bağlamında değil ideolojik altyapıyla olduğunu söylemek yanlış olmaz. kendisinin de ilk günden itibaren sadece malum grubu işaret ederek “komplo” dediği olayı irdelemememiz gerektiği anlamına gelmiyor.’yle. Kütüphanede yapılan aramanın ilk dakikasında ise PKK yanlısı el broşürleri ile 2 adet Abdullah Öcalan’ın kitabı bulundu.gizli kamera kaydını yapan ajan polis B. Şu tespiti net olarak ortaya koyabiliriz: Yüksel’in başına yakan Fethullah Gülen ve cemaatine dokunmasıydı.

kendisine bir hafta önce kargoyla gönderilerek telefonla şantaj yapılmak istendiği açıklayacaktı. konuyu bildiğini. Nuh Mete Yüksel’e kaset ulaştığı sırada.6. bu kaset aracılığı ile yürütmekte olduğu soruşturmaların engellenmeye çalışıldığı belirtilerek. dosya içerisinde bulunan kasetin montaj olduğunun Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kriminal Daire Başkanlığı raporunda belirlenmiş olduğundan CMUK’un ekli evrakı tetkik edildi… Ankara DGM C. Hem cemaatin burs alanındaki en büyük rakibi hem de cemaatin lideri Gülen’in yargılandığı davanın savcısı kamuoyu önünde itibarsızlaştırılıyordu. Beni montaj seks kasetiyle vurmaya çalıştılar.6. Yüksel’in bu kadar sinirlendiğine bu güne kadar tanık olmamışlardı. Sayılı yazısında DGM C. Görüntülerin ÇEV’e yapılan baskında ortaya çıkmasından sonra Savcı Yüksel.2002 tarih 6. Star gazetesinde. Savcı Yüksel. bir yandan şantaj kasetleri açıklanıyor. Diğer savcılar. “Tantan Savcıya Şantajı Açıkladı. Ama bunları da aşacağım. Kaset. yine Gülen cemaatinin hedefinde olduğu kuşku götürmeyen ÇEV de bu planlı tezgâhtan payına düşeni aldı. İşte o karar: ‘Ankara DGM Başsavcılığı’nın 6. incelenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi… Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e ‘kasetli şantaj’ yapıldığı mahkeme kararıyla da belgelendi. Savcılar. beni onlara hedef yaptı. Savcısı Nuh Mete Yüksel’in görevi nedeni ile yürütmekte olduğu soruşturmada şantaj aracı olarak kullanılmak istenen videokasetinin posta ile kendisine gönderildiği. Şantaj kaseti Nuh Mete Yüksel’e geçen hafta kargoyla gönderildi.2002 tarih ve 2002/3644 Muh. Demek ki bir yandan savcıların telefonları dinleniyor. Neden kendisine böyle bir şantaj yapılmak istendiğini de Nuh Mete Yüksel Star’a şöyle açıklıyor: ‘İrticaya karşı yürüttüğüm inceleme ve soruşturmalar. ‘Beni yolumdan kimse çeviremez’ diye bağırdı. Bunların hesabı da. kaseti gönderenlerden birisi telefonla aradı. yaptıklarının hesabının adalet önünde mutlaka sorulacağını belirtti. Savcısı Nuh Mete Yüksel’e gönderildiği belirtilen ve yaptığı soruşturmalarla ilgili olarak şantaj aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı anlaşılan dosyada mevcut 1 adet Raks VHS tip (Seri No: 21032P13E-30) videokaset üzerinde Jandarma Genel komutanlığı tarafından düzenlenen Ekspertiz raporunda oda içerisine yerleştirilen gizli bir kamera 154 . içeriğini belirtti ve izledikten sonra kendisini bir daha arayacaklarını söyledi. kasedin içeriğini konuşuyorduk. Kasetin. telefonla konuştuğu kişiye. Yüksel’in odasına gidip onu yatıştırdılar. yapanlardan sorulacak’. izleme gereği bile duyulmadan.Bu yapılırken. Saygı Öztürk. Dün Yüksel’le sohbet ediyor. DGM Belgeledi” başlıklı yazısında bu olayı şöyle aktarıyordu: “Savcılara yönelik şantajın boyutlarının nerelere kadar vardığı dün mahkeme kararıyla da ortaya çıktı. Şantajla karşı karşıya olan isimlerden birisi de Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel. Bir taşla iki kuş vurulmuştu. Star Yazdı. Gelinen noktada zaten şimdi hem ÇEV hem de ÇYDD Ergenekoncu olmakla suçlanıyor.

Kendisine. Savcı Salim Demirci var. Komplo açığa çıkmadı” diyordu. Olayın taraflarından birisi haliyle yine Gülen cemaati. Kesin sonuç alınacak bilgiler mevcut’ dedim Ama montaj olduğunda ısrar etti. ‘Kasetin montaj olmadığı belli. Ankara 11. Zaten konuyla ilgili açılan idari soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde görüntülerin montaj olmadığı da anlaşıldı. “Jandarmadan kendisini üzecek bir rapor çıkmayacağını biliyordu. diğer tarafında ise yine bir yargı mensubu. Emir verin hemen bu komployu açığa çıkaralım. Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin 21 Ekim 2002’de yaptıkları toplantıda kasetin montaj değil gerçek olduğuna karar vermesi üzerine. HSYK tarafından DGM savcılığından dolayısıyla Gülen davasından da alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.’”86 O dönemde görev yapan üst düzey bir emniyet müdürü. Ancak aldığı ceza sonrasında Nuh Mete Yüksel. Bunun üzerine Savcı Demirci. 8 Haziran 2002 155 . Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gülen davasının 5 Mayıs 2006’daki karar duruşmasında mahkeme heyeti beraat kararı verirken Savcı Salim Demirci ise Fethullah Gülen’in “Şeriat devleti kurmak amacıyla terör örgütü oluşturmak” suçundan cezalandırılmasını istemişti. FP eski milletvekili Merve Kavakçı’nın evine baskın yaptığı için de daha önceden de “uyarı” cezası almış olan Savcı Yüksel’e bu kez “kınama” cezası verildi. O dönem Jandarmanın. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun. Demirci. temyiz dilekçesinde Gülen’in savunması alınmadan hüküm kurulmasının 86 Star Gazetesi. Fethullah Gülen’in ilkin 1990’daki af kapsamına alınan daha sonra da AB uyum sürecinde TMK’de yapılan yasal değişikliklerden sonra avukatların “beraat kararı verilmesi gerektiği” talebiyle yeniden yargılandığı davanın savcısıydı Salim Demirci. ceza verilmesinden ısrar ederek mahkemenin verdiği beraat kararını temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Yüksel hakkındaki ceza kararı. Gülen’e ceza isteyen savcının başına gelenler Şimdi benzer bir olayı daha aktarmakta fayda var. savcısı olduğu ve bir sonraki celseye esas hakkındaki mütalaasını vereceği belirtilen Fethullah Gülen’le ilgili davanın bir gün önce yapılan duruşmasından sonra verilmişti. Aynı zamanda Atabeyler Soruşturması’nda da tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatlerine karar verilmesini talep etmişti. Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre.vasıtasıyla çekilen video görüntülerinin toplam uzunluğunun 4 dakika 52 saniye olarak tespit edildiği ve görüntülenen her karesinin montaj olduğu belirtilmiştir. Nuh Mete Yüksel’i korumak adına verdiği bu karar aslında cemaati korumuş oldu. “Hâkimlik ve savcılık mesleğinin onuruna yakışmayan hareketlerde bulunduğu’’ gerekçesiyle Yüksel’e kınama cezası verilmesini istemişti. Savcı Yüksel hakkında başlattığı soruşturmada müfettişler.

Ses kayıtlarında Demirci olduğu öne sürülen kişi Emniyet güçlerinin Diyarbakır’da valilik binasını dahi koruyamadıklarını söyleyip Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’ya küfürler ediyordu. Salak anlamıyor ya halen daha anlamıyor. tayin döneminde abi… Yargı çok başlı. Şemdinli’de terör örgütü üyesinin cenazesindeki gibi Hava Kuvvetleri. Derken 6 Mart 2008 günü. üç ayda Diyarbakır’ı mum gibi yapar. bir tek valiliğin Diyarbakır etrafını bir tabur asker sarıyor. müdahalesiyle duruyordu. O il işgalcilerin. Onları iyi etkin aktif yerlere getirmeye uğraşıyorlar. Asker çekildi şimdi kenara… Emniyet güçleri Diyarbakır’da valilik binasını dahi koruyamıyor. Şimdi bu mantıkla bakınca HSYK bu işlerle uğraşıyor. Başbakanın memleketi. ulan … Bundan iki ay önce Türkiyelilik ha. Ne yapıyor. Yargıtay. Yaptırabilse ne ala. Çünkü bir ilde vilayet düşerse o il düşmüş demektir abi. Bu kadar basit. şöyle beş on tane gitse abi. bizim DHKP-C’li çocuklar gibi ha… Ben tavan yaptırmazsam bu olayları. Vatandaş Salim ve bir 156 . Anayasa Mahkemesi. Emniyetin son raporunun ise daha önce sunulan bilgilerle çelişkili olduğunu vurguluyordu. beni üç aşağı beş yukarı tanıyorsunuz… Diyarbakır’a Ankara 11. Bu yasadışı dinleme de. Az bile vallahi. olaylar sırasında alçaktan uçuş yaparak gözdağı verebilir. TC vatandaşlığı ha. tek millet tek devlet. Yargıyı sağ olsun bizim Ömer Süha Aldan Neşter 2 operasyonunda… Şimdi bizim HSYK üyeleri yeğenlerinin çocuklarının işlerini bitirdiler.usül ve yasalara aykırı olduğunu söylüyor. Savcı Salim Demirci’ye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı önce internette sonra da başta cemaat bağlantılı olanlar başta olmak üzere İslamcı cenahın yayın organlarında yayınlandı. Asker. Ben valiliği korurum çekilirim kenara… YÖK’ü harcadılar. Ulusa sesleniş mi nedir. Askerin dur demesiyle. Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir devlet kurumunda yaptığı konuşmalar” başlığıyla verilen Savcı Salim Demirci’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydındaki ifadeler şöyleydi: “Diyarbakır’da ne oluyor? Siirt’te güzel oluyor ama. Sadece sapan kullanabiliyormuş. Asker göz yumuyordur yaptırmıyordur. Danıştay başkanları bir tek maaş zammı için bir araya geliyor. Hayır olacağı belliydi. Ama en sonunda tövbeye geldi. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hasan Şatır tayin edilse. Youtube’da yayınlanan ve “Demirci’nin 2006 Mart. göz yumuyor. Nasıl TBMM’ye her gelen Meclis başkanı der ki Meclisi dağıtacağım tasfiye edeceğim diye. yine ilginç bir tesadüf Fethullah Gülen’in yeniden yargılandığı dönemde 2006 yılının Nisan ve Mayıs aylarında kaydedilmiş. Ha onu söylüyorum ukalalık değil. Şimdi polis de insan evladı da. isyancıların eline geçmiş demektir. Tek tek bitti… Yargıyı bitirdiler. Diyarbakır’daki olayları kenara çekilerek izliyor. 85 yıllık Cumhuriyet tarihinde abi ilk defa Yargıtay’ın başında bir tane İslamcı var. 2 yıl sonra da tedavüle sürülmüştü. yeğenlerinin kuzenlerinin işleri ile filan uğraşıyorlar.

“Şüpheli” sıfatını kullanarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de kayıp trilyon davasından yargılanması gerektiği yönünde karar veren Kaçmaz hakkında “yandaş/candaş” basın organlarında çıkan haberlerle hakkında inceleme başlatılarak Ergenekon soruşturmasına dâhil edilmişti. Mahkemenin kararına Başkan Osman Kaçmaz muhalefet şerhi düşmüştü. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Adımın karıştırılmasına şaşırmadım. Demirci kitap yazılırken Yargıtay’da yargılanmayı bekliyordu. görevi kötüye kullanma ve ihmal konusunda da yasada “kişinin mağduriyeti veya kamu zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlilerinin cezalandırılacağını” hatırlatarak sözkonusu dosyada bu koşulların olmadığını belirtti. Başbakan Erdoğan’ın ölen askerlere “kelle” ve Abdullah Öcalan’a da “sayın” demesi sebebiyle yargılanmasına karar verdiği Osman Kaçmaz’ın başkanı olduğu Sincan 1. “O kişi ben değilim. Sincan 1. Demirci’nin ses kaydı. Hatta hakkında iddianame hazırlanarak dava açılması istendi. Ağır Ceza Mahkemesi. “Zincirleme şekilde görevi ihmal. Salim Demirci hakkında “soruşturma açılması için yeterli delil bulunduğu” kararına varınca Demirci hakkında Yargıtay’da yargılanma yolu da açıldı.asker çocuğu olarak bu konulardan onları haberdar ederek görevimi yapıyorum… Ben karşımda devlet göremiyorum. Başbakana küfredecek kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. kendine ait olduğu öne sürülen ses kaydının yanı sıra. olacaktır. yasal yollardan elde edilmediği için hukuki bir değer taşımamasına rağmen Adalet Bakanlığı. Sen misin cemaati soruşturan? Gülen cemaatine yönelik soruşturma yapan ve bunun bedelini ödeyenlerden biri de Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’di. Bir cemaat lideri için mahkemenin kararını temyize gönderdim. Bu senaryolar yakın dönemde sıkça oldu. İddianame.” Hürriyet Gazetesi’nde 8 Mart 2008 günü yayımlanan konuyla ilgili bir haberde Salim Demirci. Demirci hakkındaki ihmal suçlamalarından biri de bir uyuşturucu davası içindi. Demirci. bunun hemen ardınan başlattığı Gülen Cemaatine yönelik soruşturma nedeniyle de kendini demir parmaklıkların arkasında buldu. İsmailağa Cemaatine yönelik başlattığı soruşturma dalavereyle elinden alınan Cihaner. Ancak bunlar ben de yılgınlık yaratmaz” diyordu. cemaate dokunan herkese yöneltildiği 157 . Devlet bir sizi biliyorum biraz MİT’i biliyorum biraz jandarmayı biliyorum işinize gelirse. kül halinde görevi kötüye kullanmak” iddialarıyla da suçlandı ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu hakkında soruşturma başlattı. Suçu ise. bir kısmını ise zamanaşımı süreleri dolana kadar sürüncemede bırakmakla suçlandı. bu illegal ses kaydına dayanarak savcı Demirci hakkında soruşturma başlattı. Demirci. 2004-2007 yılları arasında toplam 64 dosyayı 3 aydan 4 yıla kadar. Muhalefet şerhinde Demirci’ye yönelik hakaret suçlamasının tek delilinin illegal bir ses kaydı olduğunu belirten Kaçmaz.

Jandarma’nın yaptığı çalışmalar bir süre sonra detaylı bir araştırma raporu olarak Cihaner’in önüne geldi. Kendisi dışında Vali. isimlerini zikretmeyeceğimiz hükümet partisi AKP’ye mensup bakanlar. Ardıardına iddianameler yazıldı. Tüm Türkiye’yi örümcek ağı gibi kuşatan Ergenekon adı verilen soruşturma. iddialara konu bazı evlerin adresleri de konuşulmuştu. cemaatin hangi vakıf ve derneklerle ilişkisi olduğu. Soruşturma ise halen sürüyor. ihaleler. 158 . İsmailağa cemaatine ilişkin 2 Kasım 2007’de başlattığı bir soruşturmayı yürütüyordu. Soruşturma. milletvekililleri. mahkemeden de dinleme kararı aldırdı. “Hadi canım sende” dedirtecek birbirinden farklı kutuplarda birçok isim gözaltına alınıyor. Bakanlar. Erzincan polisinden söz konusu adreslerle ilgili çalışma yapıp rapor vermesini istedi. Birkaç gün sonra raporda. Jandarma’dan konuyu takip etmesini talep etti. Temmuz 2007’de Ümraniye’de bir gecekondunun çatı katında bulunan el bombalarıyla başlamıştı. İsmailağa cemaatinin Erzincan içindeki örgütlenmesi. aynı araştırmayı İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndan istedi. Ergenekon soruşturmasının başladığı ve daha adının dahi konmadığı günlerde Erzincan’da göreve henüz başlamış Başsavcı İlhan Cihaner. Raporda. işadamları dinlemelerde İki kurumun farklı raporlar vermesi üzerine Cihaner. Jandarmadan gelen rapor ise emniyeti yalanlıyordu. darbe ve suikast planlarının içinde oldukları öne sürülüyordu. belediye başkanları. partiyle ilişkili işadamları ya da bürokratlar da takılmıştı. 4-6 yaş arası çocuklara medrese eğitimi verilen ev adresleri gibi konular birer birer anlatılmıştı. davalar açıldı. mali yapısı. İddialara göre konuşmalarda cemaat faaliyetlerinin yanı sıra rüşvet pazarlıkları. Toplantı sonrasında Cihaner. Telefon dinlemelerine takılan konuşmalardan. cemaatin Erzurum ve İstanbul’daki yöneticilerine ulaşıldı. Bu rapor üzerine konuyla ilgili soruşturma açan İlhan Cihaner. belirlenen adreslerde iddia konusu olayın geçmediği yazıyordu. İl Emniyet Müdürü ile İl Jandarma Alay Komutanı’nın da bulunduğu ikinci toplantıda da.gibi Ergenekon’cu olmaktı. milletvekilleri. cemaat içinde kimin ne tür görevlerle bulunduğu. “İlimizdeki İsmailağa cemaatinin irtticai faaliyetleri sürmektedir. Cihaner’in katıldığı il güvenlik toplantılarında asker ve polis yetkililerinin. Evlerde medrese eğitimi verilmekte. Dalga dalga yayılan operasyonlarda insana. usulsüzlükler ve tehditler dile getiriliyordu. kız çocukları okula gönderilmemektedir” şeklinde bir istihbarat dile getirilmiş. Bunun üzerine Başsavcı. “İsmailağa cemaatinin ilimizde yürüttüğü irticai faaliyetler izlenmeye devam edilmektedir” şeklindeki değerlendirmeleri nedeniyle başlatılmıştı. Sonraki süreçte tam bir kaos yaratan olaylar dizisinin fitili de tam o günlerde ateşlendi. medrese eğitimi verilen evlerin tespit edildiği yönündeydi. komisyonlar. Kapsamı genişletilen dinlemelere.

Trabzon. Zanlılardan 9’u “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “örgüte üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyonda yatılı din eğitimi alan 60’a yakın çocuk tespit edildi. Sakarya. Bu gelişmeler üzerine “Acaba köstebek mi var?” sorularının yanıtı kısa zamanda ortaya çıktı. üstünkörü bakıp çıkın” talimatı verdiği tutanakla tespit edildi. jandarma ile birlikte yürüttüğü soruşturmayı baltalamak için yapılmıştı. Erzincan’da arama ve gözaltı işlemleri için hazırlık yapılırken gerçekleşen bu operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındıysa da ertesi gün salıverildi. İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yaşadığı İstanbul başta olmak üzere Erzurum. “Bizim soruşturma dosyası Erzurum’a alınacak” bile diyordu. Ancak iki ilin emniyeti. cemaat mensuplarına hazırlıklı olabilmeleri için haber verildiği iddia edildi ve bir emniyet müdürü tarafından ekiplere “Ayrıntıya girmeyin. Cihaner'in daha sonra Adalet Bakanlığı’na gönderdiği savunmasında. bu soruşturma bizi zora sokuyor’ dediği yer aldı. Konya. Nihayetinde. Cihaner savunmasında ayrıca Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Çetin Şen tarafından arandığını ve 159 . Polisten gizlenen operasyon Emniyetin yaptığı operasyonlar iddiaya göre Erzincan Başsavcılığı’nın. jandarmayla birlikte düğmeye basma kararı alıp tarih belirledi.Polisin ilginç zamanlaması Soruşturma operasyon aşamasına gelince savcılık. Iğdır. bu ikinci operasyondan yine bir gün önce Erzincan Savcılığı’nın belirlediği adreslere “şok” baskınlar yapıverdi. Van. dinlemelere takılan telefon kayıtlarında cemaat üyesi bir kadının baskın yapılacağını önceden haber vermesiydi. “Bir şekilde engellenmeye çalışıldığının” hissedilmesi nedeniyle sadece Erzincan’la sınırlı tutulan operasyonda ilk aşamada 30’a yakın kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeler üzerine savcı Cihaner’in planladığı operasyon mecburen ertelendi ve bir süre sonra yeni bir tarih belirlendi. Çankırı. polisten gizlenerek yüzyüze yapılan haberleşmeler sonucunda. Bir başka telefon dinleme kaydında ise cemaat üyeleri. Tokat ve Ordu’da operasyon yapılması için hazırlığa başlansa da operasyondan bir gün önce. Bursa. yürütülen soruşturmanın gizlendiği Erzincan ve Erzurum emniyeti ilginç bir şekilde. telefon kullanılmadan. Bu aramalardan önce. Cemaate bağlı vakıfların Erzincan ve bazı ilçelerinde 4 ila 6 yaşındaki çocuklara yatılı dini eğitim verdiği tespit edilmişti. Bayburt. kendi illerinde İsmailağa cemaatine operasyon düzenledi. Ağrı. Gümüşhane. Başsavcı Cihaner’in telefonu dinleniyordu. Kayseri. 23 Şubat 2009 tarihinde İsmailağa Cemaatine yönelik operasyon gerçekleştirilebildi. Kars. dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in bu dönemde kendisini arayarak “Seçimler yaklaşıyor. Bu iddianın delili de.

bir kez daha manşetlere yerleşti. bir ay sonra Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında.böyle soruşturmaların insanın başını derde sokacağını. Belgenin sahte mi gerçek mi olduğuna ilişkin tartışmalar halen sürerken. Bu planla ilgili yürütüldüğü öne sürülen İsmailağa cemaati soruşturması ise 2007 Kasım’ında başlatılmıştı. Ankara’da üst düzey politikacılar ve İstanbul`da bir gazete sahibinin de aralarında bulunduğu birçok ismin 2-3 ay süreyle dinlendiği. eylem planları. Bu eksikliklerine karşın Yeni Şafak’ın haberi benzer görüşteki yayın organları tarafından büyütülerek verildi. 20 Temmuz 2009 160 . avukatların itirazları üzerine tutuklananların 7’sinin tahliye edildiği de belirtildi. yürütülen soruşturmanın ne gerekçeyle yapıldığı. jandarma ekiplerinin görev alanı dışında olmasına rağmen şehir merkezinde 17 vakıf. Ergenekon soruşturması sırasında basına sızan belgeler. 12 Haziran 2009’da. Haberde. Ancak haberde. 87 Yeni Şafak Gazetesi. Bu iddiaya konu olan olay ise İsmailağa cemaatiyle ilgili soruşturmaydı. cemaatlerle ilişkili ve hükümet yanlısı olarak bilinen bazı basın organlarında haberler çıkmaya başladı. planın 2009 Nisan’ında hazırlandığını belirtmekte fayda var. İrticayla Mücadale Eylem Planı Bu olaylardan birkaç ay sonra. planda anlatıldığı gibi üst düzey politikacı. Altında imzası olan Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürülen planda. gazete sahipleri ve vakıf yöneticileri hakkında baskıyla ithamda bulunmaları sağlandığı öne sürülüyordu. andıçlar nedeniyle başı dertten kurtulmayan Genelkurmay. AKP ve Fethullah Gülen cemaatini yıpratmayı amaçlayan bazı planlardan bahsediliyordu. dernek ve işyerine baskın yaparak gözaltına aldığı 26 kişiye. bu teknik takip için mahkemeden gerekli olan iznin ise dinlemeden sonra alındığı anlatılıyordu. “Operasyonda ‘Darbe Andıcı’nda anlatılan psikolojik harekâtın uygulandığı belirlendi” denilen haberde gözaltına alınanlardan önce 9’unun tutuklandığı. Taraf gazetesinde “İrticayla Mücadele Eylem Planı” olarak kamuoyuna mal olan bir belge manşetten yayımlandı. Ankara’da ortalığın toz duman olduğunu. Erzincan’da 23 Şubat 2009’da yapılan operasyon öncesi bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri. İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın Erzincan’da uygulamaya konulduğu öne sürülüyordu. yaptığı soruşturmanın Ergenekon soruşturmasına misilleme olarak algılanacağını söylediğini de belirtti. Abdülkadir Selvi ve Bayram Tazan imzalarıyla Yeni Şafak gazetesinde yer alan ilk haberde87. gözaltına alınanlara ya da tutuklananlara yönelik iddia edilen suçlamaların ne olduğu ya da Dursun Çiçek imzalı Genelkurmay’a ait olduğu öne sürülen belgeyle sözkonusu operasyon arasında ne tür benzerlikler olduğuna ilişkin hiçbir detay yer almadı. İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı kamuoyuna duyuran Taraf gazetesindeki haberde. Bu arada.

cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da aralarında bulunduğu 235 kişiyi kapsayan bir “şüpheliler” listesi hazırladı. Konuyla ilgili basında haberler çıkması üzerine Adalet Bakanlığı da bir açıklama yaparak soruşturmayı doğruladı.Başsavcıya soruşturma Bu arada Savcı Cihaner. Özel Yetkili Erzurum Başsavcısı Osman Şanal’ın dosyayı istemesine neden olan “şey” ise İsmailağa cemaatinin ”silahlı bir örgüt” olduğunu 161 . yetkili mahkemeler ve hâkimler tarafından verilmiş yasal kararlar gereğince de telefonlarının dinlemeye alındığı öne sürülüyordu. Şüpheliler arasında eski Orman Bakanı Osman Pepe. “Erzincan Adliyesi’nde görev yapan hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden ihbar ve şikâyet dilekçeleri. Yeni Şafak gazetesi sahibi Ahmet Albayrak. Hatta Cihaner’in imza attığı cemaat soruşturması da soruşturma konusu yapılmıştı. AKP’ye yakın cemaatler ve bu kadar çok ismin bir arada geçtiği bir soruşturma yürütülünce Adalet Bakanlığı da devreye girmekte gecikmedi ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında idari soruşturma başlattı. Adalet müfettişlerince yapılan olağan incelemeler sırasında Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir” denildi. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü soruşturmanın gerekçesi. Birdenbire iki savcının karşı karşıya kaldığı bir durum ortaya çıkmıştı. Müfettişlerin talebiyle telefonları dinlemeye alınan Cihaner’in diğer savcılarla yaptığı özel nitelikli telefon görüşmelerinin bile soruşturma konusu yapıldığı da ortaya çıktı. başlatılan inceleme ve soruşturmaların Cihaner’in yürüttüğü İsmailağa Cemaati hakkındaki soruşturmayla ilgisi bulunmadığı. Savcı Cihaner bu girişime karşı çıktı. İki zanlının dinlenen telefon görüşmesinde dosyanın Erzurum’a gideceğine yönelik konuşmalar yapıldığı da çok önceden tespit edilmişti. soruşturmanın kendi yetki alanında olduğunu belirtip dosyayı Erzincan’dan almak istedi. Açıklamada. eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardı. Dosya elinden alındı Bu arada Fethullah Gülen cemaatine yönelik bir soruşturma daha başlatan Cihaner’in İsmailağa soruşturmasında zanlı listesinde yer alan ve 16 ile yayılacak operasyonlara başlanacağı aşamada. basında çıkan ve ihbar kabul edilen haberlerdi. olağan denetim sebebiyle Erzincan’da bulunan Adalet müfettişlerine gönderilmiştir. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girerek. “Bakanlığın bağımsız yargı tarafından yürütülen yargılama faaliyetine hiçbir şekilde müdahalede bulunması söz konusu olmadığı” vurgulanan açıklamada.

öne süren imzasız bir ihbar mektubuydu. Osman Şanal, bu imzasız mektuptan yola
çıkarak soruşturmanın kendi yetkisi alanına girdiği iddiasıyla, dosyayı istiyordu.
Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ise grubun silahlı olmadığını savunarak
soruşturmayı kendisinin yürüteceğini belirtiyordu.

İhbar mektuplarını zanlılar mı gönderdi?

Cihaner’in dosyayı vermek istememesinin nedeni, “ihbar mektubunun, dosyanın
Erzurum’a gönderilmesini isteyen şüphelilerce gönderildiği” iddiasıydı. Çünkü
İsmailağa cemaati soruşturmasının zanlılarından Mehmet Turan, daha dosya
Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nca istenmemişken, 10 Mart 2009’da yaptığı
görüşmede “Dosya Erzurum’a gidiyor” demişti. Ancak Cihaner, soruşturduğu
dosyanın Erzurum’a gitmesini engelleyemedi. Erzurum Savcılığı 235 sanık
hakkında soruşturma yürütülmesine rağmen sadece 13 kişi hakkında dava açmakla
yetindi. Üstelik işin daha da ilginci, cemaatin “silahlı örgüt” olduğunu ihbar eden
bir imzasız mektuba dayanarak dosyayı isteyen Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza
Savcısı Osman Şanal’ın açtığı davada silahlı örgüt iddiası yer almadı. Tesadüf bu
ya; Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in 2009 yılı başında açtığı Fethulah Gülen
cemaatiyle ilgili soruşturmada da yine aynı gelişme yaşandı. Gülen cemaatiyle ilgili
soruşturma sürerken yine bir ihbar mektubu gönderildi ve bu grubun da “silahlı
faaliyet yürüttüğü” öne sürüldü. Bunun üzerine Erzurum Savcılığı bu kez de Gülen
dosyasını istedi. Erzincan Başsavcısı Cihaner, Erzurum’un ısrarına rağmen dosyayı
göndermeyerek ordu içinde ve yurt çapında Gülen grubunu soruşturmaya devam
etti. Cihaner, yürüttüğü Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında MİT’e,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul ve Ankara savcılıklarına yazı yazarak
bilgi de istedi.

Başsavcıya dava

Bu gelişmelerden sonra devreye yine ihbar mektupları girdi… “Sağduyulu Bir
Grup Erzincanlı, Duyarlı ve Mağdur Bir Vatandaş, İkram Çamur ve Hakan Vural”
imzalarıyla gönderilen ihbar mektuplarına dayanılarak başlatılan soruşturma
sonunda İlhan Cihaner hakkında dava açıldı. Yürüttüğü Fethulah Gülen
soruşturmasını gizlemek, kullandığı 2 günlük iznini kullanmamış gibi göstermek ve
adliye lojmanlarının bahçesinde imara aykırı kameriye yaptırmak gibi suçlamalarla
Cihaner’e, “görevi kötüye kullanmak, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede
sahtecilik” yapmak iddialarıyla 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış
oldu. Anımsatmakta fayda var: Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in
adı HSYK ile hükümetin karşı karşıya geldiği, 2009 Temmuz ayındaki kararname
krizinde de gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı’nın Başsavcı Cihaner’in görev

162

yerinin değiştirilmesi istemi kurul tarafından yerinde görülmemiş ve Cihaner
Erzincan Başsavcılığı’nda kalmıştı. Ve elbette Ergenekon soruşturmalarını yürüten
hâkim ve savcılar üzerinden kıyamet koparan hükümet yanlısı medya organlarında
Cihaner’le ilgili herhangi bir bilgi kırıntısı bile yer almamıştı.

Silahın yanına sim kart da atılmış!!!

Bu gelişmeler olurken 27 Ekim 2009 günü Erzincan Emniyeti’ne Çatalarmut köyü
mevkiindeki Göyne Baraj Gölünde silah ve mühimat olduğuna dair ihbar yapıldı.
İddiaya göre ihbarı yapan kişi, İsmailağa cemaati soruşturmasının zanlılarından
biriydi. Ve ilginç bir şekilde ihbarı alan kişi de, adı emniyet içinde Fetulahçı
cemaatle birlikte anılan polislerden biriydi. Barajın bulunduğu yer, askerin yetki
alanında olmasına karşın, Erzincan Emniyet Amirliği’ne mensup polisler, bizzat
Erzurum Özel Yetkili Başsavcısı Osman Şanal’ın nezaretinde aramalara başlamıştı.
Aramalarda gerçekten de silah ve mühimmat bulundu. 10 el bombası, 1 adet
kimyasal el bombası, 3 adet el bombası fünyesi, 2 adet 40 milimetrelik bombaatar
mühimmatı, 310 adet 5 milimetre uzunluğunda uzun namlulu silah fişeği, 5 adet
Bixi silahına ait çelik çekirdekli yangın fişeği, 1 adet uçaksavar fişeği, 6 adet
Commet aydınlatma fişeği, 1 adet renkli küçük sis kutusunun yanı sıra bir cep
telefonu ile telefondan ayrı vaziyette bir de sim kartı ve hafıza kartı da bulunmuştu.
Göl sularının çekilmesiyle bulunduğu öne sürülen silah ve mühimmatı atanlar, her
nedense kendilerine ulaşılacak bilgiyi barındıran “cep telefonu ve sim kartı da olay
yerine atınca”, yapılan teknik inceleme sonucu zanlılara ulaşılmıştı.

Cemaat soruşturmasını yürütenler tutuklandı

Tesadüfe bakın ki, ulaşılan zanlılar Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in yürüttüğü
İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmada kolluk kuvveti olarak görev alan
askerlerden başkası değildi. 20 Kasım 2009’da Erzincan İl Jandarma Komutanlığı
İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üstteğmen Ersin Ergut ile bu birimde görevli
Astsubay Orhan Esirger, 28 Kasım 2009’da ise İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı
Nedim Ertan baraj gölünde bulunan silah ve mühimmatla ilgileri olduğu iddiasıyla
tutuklandı. Ancak konu burada kapanmadı. Gülen cemaati soruşturması
kapsamında bilgi talep edilen kurumlar arasında olan MİT’in çalışanları da bir gizli
tanık ifadesiyle zanlı haline geldi. 1 Temmuz 2009’da göreve başlayan Erzincan
Bölge Müdürü’nün de aralarında bulunduğu üç MİT çalışanı, 4 Aralık 2009’da,
Erzurum Savcısı Osman Şanal’ın talimatıyla gözaltına alınıp birkaç gün sonra da
tutuklandı. Başbakanlığa bağlı MİT’e yönelik gözaltı işlemlerinde Başbakanlık ve
MİT Müsteşarlığı’nın izni olması gerekirken, savcılığın bu kurallara uymaması da
ayrı bir sorun yarattı. MİT tarafından yapılan açıklamada çalışanlarına yönelik

163

gözaltı işleminin hukuksuz olduğu vurgulandı. Başsavcı Cihaner de, ''Ergenekon
terör örgütü üyesi olmak'', ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''tehdit ve iftira''
suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra sorgusunun ardından tutuklanarak
cezaevine gönderilenler arasındaydı.

800 bin TL’lik komplo iddiası

Bu arada cemaat yanlısı yayın organlarında Cihaner ve yürüttüğü soruşturmayla
ilgili usulsüzlükler olduğuna yönelik haberlerin ardı arkası kesilmedi. İddialara
göre Cihaner ve soruşturmayı yürüten askerler, zanlılara hakaret edip kötü
muamelede bulunmuş, tehdit etmişlerdi. Hatta baraj gölünde bulunan bombaları
polise mal etmek için de gizli tanık kiralamışlardı. Osman Şanal’a ifade veren
“gizli tanıklar”, 3’üncü Ordu Komutanı Saldıray Berk, Erzincan Başsavcısı İlhan
Cihaner, İl Jandarma Komutanı Ali Tapan, Jandarma İstihbarat Şube Müdürü
Nedim Ersan, Jandarma Üstteğmen Ersin Ergut ve Jandarma Kıdemli Başçavuş
Orhan Esirger’in İsmailağa cemaati, Nurcu Kurdoğlu cemaati ve Fethullah Gülen
cemaatlerinin terör örgütü kapsamına alınması için komplo hazırlamak ve
Erzincan’da Ekim ayında bulunan silah ve mühimmatlarla ilgili olarak
malzemelerin polis tarafından konulduğu yönünde gizli tanıklık yapmaya
zorlandıklarını öne sürüyorlardı. Bir yıl boyunca jandarmaya muhbirlik yaptığını
belirten “Erzincan” adı verilen gizli tanık, kendisinden kaldığı cemaatlere ait ev,
yurt ve eğitim kurumlarına silah, mühimmat ve benzeri suç unsurlarını
yerleştirmesi istediğini, karşılığında da 800 bin TL para önerildiğini söylüyordu.
İfadeler üzerine Erzurum Savcısı Şanal, Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Ali
Tapan’ın sanık olarak ifadesini alırken, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray
Berk’i de ifade vermeye çağırdı.

MİT’çilerle görüşme

Bu arada CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi
Ahmet Ersin, tutuklanan üç MİT görevlisi ve askerlerle tutuklu bulundukları
cezaevlerinde görüşmeler yaptı. Radikal gazetesinde 21 ve 22 Aralık 2009 günleri
manşetten yayımlanan haberlerde MİT görevlilerinin ifadeleri şöyle yer
aldı: ”Mayıs ayında Kurdoğlu Cemaati içinde bulunan ‘Erzincan’ kodlu öğrenci
MİT’in internet sitesine, cemaatin faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi vermek istemiş.
MİT ana karargâhı da gelen mesaj üzerine öğrenciyle görüşülmesi talimatı verdi. 5
ay boyunca görüşme sürdü. Verdiği bilgilerin tutarsızlığı nedeniyle Ekim ayında
ilişki kesildi. Erzincan kodlu öğrenci Erzurum Savcısı Osman Şanal’a MİT
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Savcı Şanal da MİT görevlilerini

164

Erzincan’da Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı iddia edilen İrticayla
Mücadele Eylem Planı’nı uygulamakla suçladı.”

Askerlere tuhaf sorular

Milletvekili Ersin’in görüştüğü askerlerin anlattıkları ise daha ilginçti. Askerler
savcılık sorgusunda kendilerine 2008’de Erzincan’ın Kemah ilçesinde dokuz
askerin mayın patlaması sonucu şehit olmasıyla ilgileri olup olmadığı yönünde
sorular sorulduğunu söylüyordu. Polisin komplo kurduğunu öne süren askerler,
“Bombaları polisin koyduğunu düşünüyoruz. Bize açık bir komplo var. Biz
istihbarat birimi olarak polisin bu komplosunu açığa çıkarmak üzereydik. Zaten
Jandarma bölgesinde bir polis aracının dolaştığını tespit etmiştik. Hemen ertesi
gün adamın biri ‘Bomba buldum’ diye ihbarda bulundu. Erzincan Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın sürdürdüğü Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmanın
etkisizleştirilmek için tutuklandık. İstihbarat birimi cemaatler üzerinde
uzmanlaşmıştı. İsmailağa cemaatinin ardından Gülen cemaati soruşturması
genişleyebileceğinden çekindiler. Ve bunu engellemek adına böyle bir komplo
kurulmuş olabilirler. Savcılık sorgusunda bize 2008 Ağustos’un da Erzincan
Kemah’ta terör saldırısı sonucu dokuz askerin şehit edildiği olayda
sorumluluklarımızın olup olmadığını da sordular” dedi.

Tutuklayanla tutuklananı buluşturan olay

Ergenekon üyesi olmakla suçlanıp tutuklanan askerlere sorulan 9 askerin öldüğü
olay, 11 Ağustos 2008’de Kemah’a bağlı Sarıyazı köyü yakınlarında olmuştu. Bir
askeri aracın, uzaktan kumandalı mayınla patlatılması sonucu 9 asker ölmüş, ikisi
de yaralanmıştı. Yapılan incelemelerde üzerlerinde parmak izi olmayan, bombalı
düzeneğe bağlı beyaz kabloyla altı adet pil bulundu. Soruşturmayı yürütense
İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı Erzincan’da hayata geçirmek suçlamasıyla iki
askeriyle birlikte tutuklanan Binbaşı Nedim Ertan ve sorumluluğunda bulunan
Erzincan Jandarma İstihbarat’ıydı. Olayın savcısı ise Binbaşı Ertan ve askerlerini
tutuklayan Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal’dı.

Asker öldü köylü tutuklandı

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların anlattıkları doğrultusunda Zeki
Algül, Mızrap Işık ve Metin İnce isimli köylüler 26 Ocak 2009’da tutuklandı. Savcı
Şanal’ın hazırladığı iddianameye göre olaydan bir önceki gece üç PKK’lı Metin
İnce ve Mızrap Işık’ın çadırına girmiş, bu 5 kişi daha sonra beraber köye inmişti.
Hayvancılık yapan köylülerden İnce ve Işık savunmalarında 2008 yılında

165

PKK’lıların gelip tehditle hayvan başına vergi ve pil istediklerini kendilerinin de 15
Temmuz 2008’de bu isteği yerine getirdiklerini söyledi. Ancak köylüler Kemah
Alp Jandarma Karakolu’na giderek konuyu anlatıp şikâyette de bulunduklarını ve
PKK’lılarla birlikte köye inmediklerini de söyledi. Muhtar Zeki Algül ise saldırıdan
bir gün önce üç PKK’lının Sarıyazı’daki evlerine geldiğini belirterek, “Bunun
üzerine Nedim Yüzbaşı ile Murat Başçavuş ile görüştüm. Ertesi gün de jandarmaya
uğrayıp olayı anlattım, Yanımda Metin İnce de vardı” dedi. Ancak savcı Şanal,
tutuklanan köylülerin PKK’lılara verdikleri pillerle olay yerinde üzerinde parmak
izi bulunmayan pillerin aynı marka olmasından yola çıkarak, “Tasarlayarak adam
öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs, terör örgütüne üyelik, devletin birliğini ve
ülke bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla dava açtı. Köylüler müebbet hapis istemiyle
yargılanmalarına karşın 3 Kasım 2009’daki ilk duruşmada, Metin İnce ile
jandarmaya PKK’lıların köye geldiği ihbarını yaptığını söyleyen muhtar Zeki Algül
tahliye edildi. Mızrap Işık ise jandarma baskısı sonucu pilleri PKK’lılara verdikleri
yönünde ve Algül ile İnce aleyhinde ifade verdiğini söyledi.

Savcı haftalar sonra uyandı!

Köylülerin avukatlığını yapan Hüseyin Aygün, duruşmada saldırıdan bir gün önce
üç PKK’lının köye geldiğini Binbaşı Ertan ve jandarmaya bildirdiklerini
anımsatarak askerler hakkında bir idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğini
sormuştu. Yargılama sırasında Aygün’ün, “Olay yerine yakın iki gözetleme noktası
olmasına ve yol görünmesine rağmen mayınların döşenebildiği, köylülerin yaptığı
ihbarın neden değerlendirilmediği, askeri cemsenin önünde giden mayın tarama
aracının Sarıyazı’ya uzanan toprak yolu neden taramadığı ve neden zırhlı araç
kullanılmadığına” yönelik askeri yetkililerin yanıtlamasını istediği soruları “hukuki
olmadığı” gerekçesiyle mahkemece geri çevrildi.
Savcı Osman Şanal’ın soruşturma sürecinde dikkate almadığı ve Erzurum 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin de “hukuki bulmadığı”, kuşkular içeren bu sorular haftalar
sonra Ergenekon kapsamında tutuklu bulunan Binbaşı Nedim Ertan’a, “Askerleri
siz mi öldürdünüz” diye soruldu. CHP’li Ahmet Ersin’in kamuoyuyla paylaştığı bu
soru, avukat Hüseyin Aygün’ü de hayli kuşkulandırmış durumda. Saldırının
gerçekleşmesinde güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığını öne süren Aygün,
“Ancak biz bu iddialarımızı 3 Kasım 2009’daki duruşmada yinelediğimiz halde
neden cemaat-Ergenekon kapışması başladıktan sonra ciddiye alındı? Bu
araştırmada neden bu kadar geciktiler? Bizim soruşturmamız, emniyet Jandarma
kapışmasına malzeme yapılmasın” diyerek şu iki can alıcı soruya yanıt arıyor:
“Binbaşı Ertan neden o istihbaratı değerlendirmedi? Savcı Şanal, neden ihmal
iddialarını sormak için İrticayla Mücadele Eylem Planı’nı bekledi?

166

16 Eylül 1989’da kaçırılarak infaz edilen Tahsin Sevim. Erzincan jandarmasının kendisini cemaat soruşturması nedeniyle iftira ve komplo ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardığını da anlattığı savunmasında.İlk JİTEM soruşturmasını açmıştı Yürüttüğü soruşturmayla ilgili yetki kavgasına girdiği Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Osman Şanal’ın öncülüğünde. iletişim tespit tutanakları çerçevesinde Fethullah Gülen. Bu arada adliyemize teftişe gelen başmüfettiş de dosyayı göndermemin iyi olacağını ima etti” dedi. dosya Erzurum’a gittikten sonra cemaat üyelerinin deliller toplanmadan salıverildiğini belirterek. Şırnak’ın İdil ilçesinde görev yaptığı 1999’da kamuoyunda ilk JİTEM davası olarak bilinen ve Ergenekon’un asker kökenli ünlü isimlerinin de geçtiği soruşturmayı yürüten isimdi. Aramaların yapılacağı sırada Erzurum yetkili savcılığının dosyayı kendisinden istediğini belirten Cihaner savunmasında. “Ergenekon Örgütü üyesi” olmakla suçlanıyordu. Soruşturmayı sürdürmem halinde ‘gizliliğin ortadan kalkacağı. Cihaner’in dediği çıktı 167 . Cihaner. Soruşturmanın kendisinden alınmasına anlam veremediği için Erzurum Başsavcı’sını aradığını belirten Cihaner. Cihaner. Deliller toplanmadı. benim niye haberim yok’ diye çıkıştı. Türlü engellerle karşılaşan Cihaner bu soruşturma dosyasını sonlandıramadan da tayin edilmişti. “Bana. bu tartışmanın duyulmasıyla yargının yıpranacağı ve en önemlisi de delilerin karartılacağı’ endişesiyle dosyayı göndermeye karar verdim. ‘Böyle bir soruşturma yapılıyor. bazı Adalet Bakanlığı müfettişlerinin de dosyayı Erzurum’a göndermesi yönünde telkinde bulunduklarını öne sürüyordu. Hasan Utanç ve Hasan Caner adlı üç köylünün öldürülmeleriyle ilgili anlatımları üzerine Cihaner aralarında Arif Doğan’ın da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili yeniden soruşturma açmıştı. tutuklanmasına yol açan gelişmeleri 3 ay önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) verdiği “yazılı savunma” metninde soruşturmanın nasıl başladığını anlatarak. Süleymancılar ve Menzil grubunun da soruşturmaya dahil edildiğini belirtmişti. “İsmailağa cemaati soruşturmasında tutuklanan kişiler haklarında anayasal düzenil zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği halde birkaç ay sonra salıverildiler. polisler ve savcı denetiminde adliyedeki odasında ve evinde arama yapılıp gözaltına alınan ardından tutuklanan Cihaner. Başsavcı İlhan Cihaner. soruşturma çok sınırlı tutuldu” iddialarında bulunuyordu. Ancak Cihaner’in daha önce yürüttüğü ve özellikle Ergenekon soruşturmasından yana taraf alan medya organları için önem arzeden bir soruşturma ise es geçilmişti. Ben de böyle bir yükümlülüğüm olmadığını belirttim. JİTEM görevlisi itirafçı İbrahim Babat’ın Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı Susurluk Raporu’nda yer verilen.

sanıkların eylemlerine uyan TCK’nın 263/1’inci maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. bu grubun ‘silahlı örgüt’ olduğunu ileri süren eski Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’a göndermediği için “görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla hakkında dava açılmasından 1 yıl sonra görevden alınan Şanal’ın halefi olan Savcı Ender Karadeniz. Erzincan’daki İsmail Ağa Cemaati soruşturmasının dönemin Başsavcısı 168 . Erzurum Özel Yetkili 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsmail Ağa Cemaati ile ilgili davada. sanıklar hakkında TCK’nın 309/1’inci maddesine muhalefet eylemleri bakımından cezalandırılması için kamu davası açıldığını hatırlattı. “görevi kötüye kullanma. Cumhuriyet Savcısı Ender Karadeniz. Sanıkların “cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs ettiklerine dair yapılan yargılama neticesinde cezalandırılmaları için yeterli her türlü şüpheden uzak kesin inandırıcı deliller elde edilemediğine” dikkati çeken savcı Karadeniz. Karadeniz. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Cihaner’in davası. Kararda sanıklar hakkında “isnat edilen suçlamaların tutuklama için tek başına yeterli olup olmayacağı gözetilmeden” tutuklama kararı verildiğini belirtilerek.“Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla cezaevine konulan ve Erzurum 2. 26 Ekim 2010’da verdiği mütalaada. terör örgütü değil” diyerek Cihaner ile aynı noktada buluştu. “dosyadaki hukuki bulgu ve belgeler gereği koşulları oluşmayan tutuklama kararının kaldırıldığı” belirtiliyordu. cemaatle ilgili olarak yakalananların cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. İsmailağa Tarikatı’na ilişkin soruşturmayı. izinsiz eğitim kurumu açmak suçuyla cezalandırılmaları yolunda görüş bildirdi. Sanıkların Erzincan’da Medine ve Vuslat vakıfları adı altında açtıkları kurslarda yasalara aykırı öğrenci eğitimi yaptıkları anlaşıldığına işaret eden Ender Karadeniz. Cihaner’le birlikte tutuklu 10 sanığın “koşulsuz” olarak tahliyesine ve “derhal” salıverilmelerine de oybirliği ile karar verınca Cihaner tahliye edildi. Karadeniz. Ceza Dairesi tarafından birleştirme kararı verilince savcı özgürlüğüne de kavuştu. aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişinin ise yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti. İsmail Ağa Cemaatiyle ilgili olarak yargılanan 11 sanığın. mütalaasinda “İsmailağa. davanın görüldüğü Erzurum Özel Yetkili 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği mütalaada. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ender Karadeniz. evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak” suçlamasıyla yargılandığı davalar hakkında Yargıtay 11. bu nedenle sanıkların sabit olmaya atılı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerini uygun gördü. Görevine de dönen Cihaner ilk HSYK kaarnamesiyle birlikte Adana’ya düz savcı olarak atanırken Yargıtay’daki davası ise bu satırlar yazıldığı sırada Yargıtay’daki davası halen bitmemişti. Böylece. Yargıtay.

3 kalaşnikof. Olayı soruşturan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hazırlayıp Van 3. Genelkurmay Askeri Savcılığı ise yapılan incelemeler ışığında Orgeneral Büyükanıt için soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Van Savcısı Ferhat Sarıkaya’yı “yetkisini aşmak”la suçlayarak hakkında Adalet Bakanlığı’na suç duyurusunda bulundu. İlerleyen bölümlerde işleyeceğimiz bu konuda Avcı’nın başına ne geldiği malum. Hanefi Avcı’nın 2010 yılında giriştiği bu mücadeleden birkaç yıl önce 9 Kasım 2005’te Şemdinli’de88 yaşanan olayların ardından hazırlanan ve dönemin Kara 88 Şemdinli’de. Özcan İldeniz ve Veysel Ateş hakkında müebbet hapis cezası istemekle kalmadı. Olayın ardından Şemdinlililer. Cihaner. soruşturma açma talepleri gibi resmi yollar ve kişisel ilişkilerini kullanarak bir şey yapamayacağını anlayınca çok tartışılan kitabını yayımlattı. Ali Kaya için “tanırım iyi çocuktur” diyen Yaşar Büyükanıt’ı da “örgüt kurmak. Emniyet teşkilatının içinde de artık en tepeden en aşağıya kadar bu zihniyet iktidardı. yaptığı açıklamada “Artık hukukun işlemediği bir ülkede işimi yapabileceğimi düşünmüyorum” diyecekti. “EGM’deki F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları” Emniyet içinde Fethullahçı örgütlenmeyle ilgili açılan her soruşturmanın önü öyle ya da böyle kesilse ve hatta bu işle uğraşanlar deyim yerindeyse “sürünse” de kavga ya da mücadele hiç bitmedi. O da şikâyet dilekçeleri. bombalanan Umut Kitabevi başta olmak üzere çok sayıda adresin krokisi ve haritalar bulundu. 10 şarjör. Sarıkaya’ya hazırladığı iddianamede Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt’a 169 . Stalinist bir örgüte yardım yataklık etmekten cezaevinde. Genelkurmay Başkanı Özkök de derhal köşke çıktı. Özellikle Umut Kitabevi’nin krokisi kırmızı kalemle çizilmişti. En azından 2007’ye kadar bitmemişti. Hemen ardından da “haddini aşan” savcı Ferhat Sarıkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu 3 Mart 2006 tarihli 124 sayfalık iddianamede Ali Kaya. Çevre il ve ilçelere de sıçrayan olaylarda Yüksekova’da güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine açtıkları ateş sonucunda da üç kişi daha öldü.İlhan Cihaner’in elinden alınmasındaki “silahlı terör örgütü” gerekçesi de geçersiz olarak Cihaner’in haklılığını ortaya koymuş oluyordu. Zanlılara ait araçta yapılan aramada. el bombaları bomba yapımında kullanılan malzemeler ile polis ve asker teçhizatı çıktı. Araçta ayrıca. HSYK kararıyla Adana’ya düz savcı olarak atandıktan birkaç ay sonra da 12 Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için istifa etti. Özcan İldeniz ve PKK itirafçısı Veysel Ateş’i yakalayıp güvenlik güçlerine teslim etti. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameye Büyükanıt ile ilgili bulduğu delilleri de koydu ancak ağır ceza mahkemesinde yargılanamayacağını bildiği için dosyasını ayırarak Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi. Cihaner. Fethullahçı kadrolarla uğraşan şimdilik son örnek olan Hanefi Avcı’ydı. AKP’nin hükümet olmasının yanı sıra iktidar da olmasını sağlamış. Ateş açtığı belirlenen uzman çavuş Tanju Çavuş tutuklandı. 9 Kasım 2005’te eski PKK’lı Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitapevi’ne yönelik el bombalı saldırıda Mehmet Zahir Korkmaz ölürken. 5 kişi de yaralandı. Ergenekon soruşturmalarıyla birlikte askerin olması gereken yere. Sarıkaya hazırladığı ve Van 3. bir dönemin işkenceye da karışmış milliyetçi polisi. bu da bürokrasinin tüm kurumlarında yaşanan İslami kadrolaşmanın önünde hiçbir engel bırakmamıştı. Genelkurmay ayrıca. sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak ve adil yargıyı etkilemeye teşebbüs”le suçladı. Olay yeri incelemeleri sırasında da CHP Hakkâri Milletvekili Esat Canan’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce insanın üzerine resmi bir araçtan ateş açılması sonucu Ali Yılmaz adlı bir kişi açılan öldü. bombayı attıkları gerekçesiyle astsubaylar Ali Kaya. siyaset sahnesinin biraz daha dışına itilmesi.

(Ahmet Şık’ın notu: Bu konuyla ilgili (bu kısımlar fotokopide çıkmamış) yapılan kişilerden biri açtığı tazminat davasını kazanmış. Ama orada yazanların doğru olduğunu biliyorum. Ağır Ceza Mahkemesi’nde astsubaylar Kaya ile İldeniz.. olası kastla adam öldürmek. 14 Eylül 2007’de verdiği kararda. Ben öyle yaptım. Ancak. Ancak dava kısa süre içinde Yargıtay’dan döndü. Yargıtay 9. dava açılmasını önlemek adına buraya yazdığım açıklamaları uygun bir dille belirttikten sonra isimleri rumuz halinde bile vermeden-çünkü rumuza rağmen davayı kazanmışlar. Fethulahçı örgütlenmeye karşı bu kez el altından bir mücadele vardı. Bu mücadelenin kokusu ancak 2 yıl sonra ortaya çıktı. Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Fikret ağabey ne der? Yorumlarda isim vermeden kimi önemli cümleleri versek. ve M. ortaya çıkmasından iki yıl önce 2006’da “EGM’deki F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları” adlı bir liste hazırlamışlardı. Benim aklıma başka bir şey gelmedi. 89 Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi’nde Saygı Öztürk imzasıyla çıkan “Emniyette Fethullahçı liste krizi” başlıklı haberde89 üst düzey emniyetçilerin bir Fethullahçı oldukları öne sürülen polislerle ilgili bir liste hazırlayıp değişik makamlara gönderdiği gerekçesiyle haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunulduğu belirtiliyordu. 6 Mayıs 2008 170 . Yargıtay Yargılamanın Askeri Mahkeme’de yapılması gerektiğine hükmetmişti.ve yorumları da yazmadan istihbarat dairede 16 üst düzey polis vs. A. gibi mi anlasak. Personel Dairesi Başkanı İ. savcılık dâhil bazı makamlara. iddianamede adının geçmesinin müsebbibi gördüğü dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’u da. olası kastla adam öldürmeye teşebbüs etmek ve olası kastla adam yaralamak” suçlamasıyla 39’ar yıl 10’ar ay 25’er gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu yüzden kitaptan çıkaracaktım bub bölümü. Dairesi’nin verdiği “görevsizlik” kararına uydu ve Şemdinli dosyasını Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi’ne sevk etti. Bu kez basına sızdırılan.A. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti tenzili rütbe ile başka illere tayin edildi. Yargılama sürerken Van 3. şube müdürleri M. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına uymakla birlikte ‘görevsizlik kararı’na uymadı ve davayı görmeye devam etti. Van 3. Bombalı saldırıyla ilgili Van 3.. 6 Aralık 2007’de Van Askeri Mahkemesi’ne ulaştırılan dosyayla ilgili 14 Aralık 2007’de yapılan ilk duruşmada sanıklar tahliye edildi. Aydınlık dergisinin tedavüle soktuğu bir deyimle artık “F Tipi Yapılanma” denilen Fethullahçı örgütlenmeye ilişkin bir başka belgeydi.D.Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın da suçlandığı iddianameden sonra da emniyet ve yargı içinde örgütlü Fethulahçıların parmağı aranmış ve hükümetle ordu arasındaki ilişkilerde hayli sıkıntı yaşanmıştı. Aynı konuyu biz işlersek muhtemelen başımıza aynı şey gelecek.S. İddiaya göre 2006’da dönemin Personelden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı N. “Okunduktan sonra mutlaka imha ediniz” notunun da yer aldığı bir üst yazıyla gönderildiği de iddia ediliyordu. Bu karar üzerine müdâhil avukatlar davadan çekildiler.. suçlamalar yönelttiği için haddi bildirilen Sarıkaya önce görevden alındı ardından da Hâkimler ve Savcılık Yüksek Kurulu’nca meslekten ihraç edildi. Şemdinli davası 27 Kasım’da Van Askeri Mahkemesi’ne gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanan yeni heyet. Van 3. İşte o dönemde 2006’da Emniyet içinde. öyle girsin) Altuntaş ve arkadaşlarının bu listeden 10 kopya fotokopi çektirerek. Başbakan Erdoğan tarafından görevinden aldırtmıştı. “Silahlı örgüte üye olmak.

S. isimler üzerindeki düzeltmelerin M. imza ve paragrafların kendilerini şikâyet eden kişilere ait olup olmadığını bilirkişiye incelettirdi. Bunlardan ikisi. Yazı. daire başkanı ile iki şube müdürüne ait olduğu ortaya çıkarıldı. paraf ve elle yapılan düzeltmeler genel müdür yardımcısı. listeye haksız yere yazıldıklarını öne sürüp. Listeye haksız yere alındığını iddia eden iki emniyet mensubu. Emniyet yetkilileri tarafından hazırlandığını öne sürdüğü. 3 öğretim üyesinin de bulunduğu 57 kişinin ‘Fethullahçı’olduğu öne sürüldü ve hazırlanan listenin bir örneği de üst yazının okunduktan sonra imha edilmesi notu düşüldükten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderildi. Listede ismi bulunan iki emniyet mensubu ‘Birlikte hareket etmek suretiyle. bu listeyi hazırladıklarını öne sürdüğü 4 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Emniyet içinde yasadışı örgütlenme olduğuna dikkat çekmişti. listedeki imza. ‘Emniyet’te Fethullahçı Örgütlenmenin Etkin Elemanları’ başlıklı 4 sayfalık liste sunmuş. sahte belge tanzim etmek. Savcılığa yaptığı suç duyurusunda. 11 daire başkan yardımcısı. İlginç olan ise isimlerin daktilo ile yazıldığı anlaşılan listedeki değerlendirmeler el yazısıyla yapılmıştı. Sözkonusu haber şöyleydi: “Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. paraf. iftira ve hakaret etmek. Aralarında 4 daire başkanı. savcılık dosyasında bulunan 4 sayfalık isim listesi ve bu kişilerle ilgili bilgiler ve belgeler üzerindeki imza. kalemle yapılan düzeltmelerle ilgili bilirkişi incelemesi istedi. suç tasniinde bulunmak. görevi kötüye kullanmak. Hazırlanan listede kalemle bazı düzeltmeler de yapıldı. kamu kurum ve görevlilerini kamuyu nezdinde küçük düşürmek ve kamu görevlisine güveni sarsmak’ suçlamasıyla amirleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. listede kalemle yapılan düzeltmeler. Emniyet’in liste ile ilgili İşçi Partisi’nin şikâyetini işleme almamasından sonra böyle bir listenin varlığı anlaşıldı. tarafından yapıldığı. 32 şube müdürü. Listede adı bulunan 57 Emniyet mensubu durumdan haberdar oldu. Suçlamaya dayanak olarak sunulan 4 sayfalık listede Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde göreve yapan 57 personelin bu örgütün üyesi olduğu öne sürülmüştü. ve İ. bir daire başkanı ve iki şube müdürü tarafından hazırlandığı öne sürülen ve değişik makamlara gönderilen listede ‘Fethullahçı oldukları’ belirtilen Emniyet mensuplarından ikisi. 3 başkomiser. Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan İşçi Partisi İşçi Partisi Genel Sekreteri Avukat Nusret Senem. paraf ve listede kalemle yapılan düzeltmelerin kime ait olduğun bilirkişi aracılığıyla belirlenmiş ve haklarında suç duyurusunda bulunulmuştu. Hürriyet gazetesindeki habere göre üst yazıdaki imza. imza ve sahtecilik uzmanı Mustafa Kariptaş tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen Özel Bilirkişi Raporu.D. ‘bilgi notu’ başlıklı yazıda yer alan 171 .“Emniyetteki F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları” başlıklı listeye isimler yazılmakla yetinilmemiş ve bir takım değerlendirmelerde de bulunulmuştu. İnceleme sonucu. 4 sayfalık listede.

S. Rapora göre. tarafından kaleme alındığını rapor etti. Hem listeyi hazırladığı öne sürülenler hem de listelerde adı bulunanlar açmıştı davaları. iddianamede bahsedildi.D. 172 . Dilekçede listede yer alan el yazılarına ilişkin bilirkişi raporuna da yer verildi. parafların da İ. haberde anlatıldığı gibi listeyi hazırladıkları öne sürülen Emniyet müdürleri hakkında soruşturma ve davalar açıldı.’nin avukatının suç duyurusu üzerine.A. Bilirkişi.S ve M. Bunun üzerine şikâyetçi Emniyet mensupları. Bir de İşçe Partililerin suç duyurusu vardı. somut bir suç isnadına yönelik olmadığı gerekçesiyle takipsizlik verdi.A. Ancak husumet olmasın diye dilekçeme isimleri yazmadım ama ekli belgeyi sundum. Saygı Öztürk de bunu bizzat Tempo dergisinde yazdı” diye soruları yanıtladı.imzanın Genel Müdür Yardımcısı N. Gazeteci Nedim Şener’in “Ergenekon Belgelerinde Fethulah Gülen ve Cemaat” isimli kitabına göre. söz konusu listenin ve üst yazısının organize bir şekilde hazırlandığını öne sürdü ve 4 emniyet mensubundan şikâyetçi oldu. “Listede adı geçen Ö.’ya ait olduğu sonucuna varıldı. listeye el yazısı ile eklenen ‘Bozkurt ve Karagöz’ yazılarının ise Personel Daire Başkanı İ. listede yer alan el yazıları M.Z. Hatta bu liste hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan ve sonra Ergenekon sanığı da olan İşçi Partili avukat Nusret Senem’e gözaltına alındığında konuyla ilgili sorular da yöneltildi. Konuyla ilgili haberi yazan Saygı Öztürk ile. tarafından kaleme alınmıştı.” Fethullahçı oldukları öne sürülen üst düzey polisler Ancak haberin yayımlanmasından sonra karışık bir hukuki süreç ortaya çıktı. suç duyurusuna dayanak olarak gösterilen belgenin genel ve soyut iddialar içerdiği.A. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı N..” Hazırlandıktan ve hatta dava konusu bile olduktan 2 yıl sonra duyulan bu liste Ergenekon’un ilk iddianamesinin delil klasörleri arasında yine Ergun Poyraz’da ele geçirilenler arasında yerini aldı. “Başsavcılık 31 Ocak 2008’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazıyla hem takipsizlik kararını bildirdi hem de idari yönden gereğinin yapılabilmesi için dilekçe ve eklerini ulaştırdı. yaş haddinden emekliye ayrıldıktan sonra adının liste hazırlayan gibi duyurulmasından rahatsız olmuştu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı listeyi hazırladığı iddia edilenler hakkında ön inceleme yapılmasını istedi. Başsavcılığına Emniyetteki F Tipi Örgütlenmeyi anlatan 4 sayfalık 57 kişilik bir listeyle şikâyetçi oldum. “29 Ocak 2008 tarihinde Ankara C. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı N. tarafından hazırlandı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu belge gazeteci bir arkadaşım tarafından verildi. İddianameye göre Senem. Bu belge.A. Saygı Öztürk’ün “Okyanus Ötesindeki Vaiz” isimli kitabına göre. Ben de savcılığa verdim ve 2008/16541 sayılı soruşturma numarasına kaydedildi.

Geçen hafta yetkili arkadaşlarla bir araya gelerek değerlendirdiğimiz Emniyet’teki F Tipi yapılanmanın etkin isimlerini gönderiyorum.A.) (Ahmet Şık’ın eklenmesini istediği bölüm eklendi. polis müdürlerinin sahte belge düzenleyip iftira attıkları. ise. adı geçen dört polis müdürünü yargılamak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi. Eğer iddia doğru ve listenin hazırlanmasında emeği geçenlerden birisi N. İDB’nin yaklaşık 173 . Listede parafı olduğu iddia edilen M. ile M.” Bilgi notuna ek olarak gönderilen ve daktilo ile yazılı 4 sayfa olduğu belirtilen “EGM’deki F Tipi örgütlenmenin etkin elemanları” başlığını taşıyan listede ise şu isimler ve değerlendirmeler vardı: (Ahmet Şık’ın notu: liste ve değerlendirmeleri ise daha önce açılmış davalarda verilen kararlar nedeniyle yayınlamıyoruz.çıkarıldı) İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan aralarında eski daire başkan yardımcısı ve müdürlerinin yeraldığı 16 kişinin adı verilecek. Emniyet’in tepesindeki birkaç yöneticiden birisinin bilgi notunda yazılanlara yansıyan duyduğu kaygı durumun vahametini de özetliyor.. hakkındaki iddiaların soruşturulması için müfettiş görevlendirdi.S. Bakanlık da. Ergenekon savcıları listeyi Ergenekon davasının ekleri arasına koymayı tercih etti. Ancak. Bu başvuru üzerine Savcı Mehmet Cihan Kısa. Saygılarımla. Bu bilgi notunu ise okunduktan sonra imha etmenizi istirham ediyorum. Tarih bulunmayan bilgi notunda şunlar yazılıydı: “Sayın Savcım.A. eski taslaktaki 173-178 arası – listelerin olduğu bölüm. Malumunuz İstihbarat tamamen Fethullahçıların kontrolünde olduğundan sizden ricam listeyi ilgili kurumlara gizli olarak iletmeniz. “Teşkilatın ve Ulusal İstihbarat’ın en etkin elemanları ve cemaatin göz bebeği konumundadırlar.Savcı kanalı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda. Yazıda. Personel Daire Başkanı İ.D.A. Emniyet müdürleri M. konunun basına yansıması üzerine avukatı aracığıyla yaptığı yazılı açıklamada. üst düzey emniyetçilerle ilgili yer verilen bilgilerin doğru olduğu listenin bahsi geçen isimlerden birisi tarafından bizzat hazırlandığı da iddialar arasında.. Akdeniz. eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı N..A.’nın imzası vardı. “Olmayan bir işlemin bir belgesi de olmaz” diyerek listenin yok sayılması gerektiğini belirtmesine rağmen. “Mutlaka imha ediniz” uyarısıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen bilgi notunun altında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı N. hakarette bulundukları iddiaları sıralandı.A. İşçi Partisi’nin yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığının 31 Ocak 2008 tarih ve 2008/10913 sayılı kararı ile iddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle işleme konulmamasına karar verildiğine dikkat çekti. Karışık bir dava sürecinin başlamasına neden olan sözkonusu listenin. Emniyette 57 personel hakkında liste hazırladığı öne sürülen polis müdürleri hakkında ciddi ithamlarda bulunuldu.

“Emniyette ‘Fethullahçı yapılanma’ iddiası” başlığıyla abonelerine duyurduğu bu olayla ilgili haber şöyleydi: İsim isim şifreli polis listeleri “Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bir operasyonda. Fethullah Gülen’in Ankara 2 Nolu DGM’de yargılamasının sürdüğü günlerde. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmaya ilişkin yaptığı bir operasyon olarak yansımıştı. Olay gerçekleşmesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra basına yansımıştı. güvenlik dairesinden de 4 üst düzey polisin adlarına ve yorumlarına yer verilmişti. Detaylarına Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar. oradaki gizli yazışmaların takibinde aktif olarak organizatörlük görevini cemaat adına yürütmüştür” gibi değerlendirmeler yapılıyordu. Asayiş dairesinden 4. Sivrice İlçesi’nde bir camide bulunan bir çanta emniyet teşkilatı içinde büyük yankı uyandırdı. personel dairesinden de 3. baş koordinatör durumundadır… Danıştay saldırısı sonrası dezenformasyon faaliyetlerinde Atabeylerde. Polis akademisinden 7 kişinin adı yer verilen belgede. 4 Ağustos 2002’de Elazığ’da Sivrice Merkez Camisi’nin avulusunda unutulan bir çantayla ilgili. kriminal dairesinden 2.yüzde 90’ı bu grubun kontrolündedir” deniliyordu. vatandaşların “şüpheli paket” diye polise ihbar edilmesiyle başlayan süreç kitabımızda buraya kadar anlatılanları ve Emniyet içinde yıllar yılı sabırla ve ilmek ilmek örülen Fethullahçı örgütlenmenin günümüzdeki boyutlarını anlamak açısından çok önemli. Fethullah Gülen cemaatinin emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla ilgili bilgi ve dokümanlara ulaşıldı. Elazığ’da bir garip olay Şimdi biraz geriye 2002’ye gidelim. Hâlbuki başta da dediğimiz gibi tamamen bir unutkanlık eseri başlayan süreç. Çantadan. Güvenlik dairesinden bazı yetkililer için. Kom Daire Bşk’dan daire bşk ve bşk yardımcısı ile çeşitli birimlerin müdürlerinin de olduğu 10 polisin cemaatçi olmakla suçlandığı dokümanlarda terör dairesinden 3. Bugün Cemaat” isimli kitabında da yer verilen bu olay o dönem gazetelerinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün. İhlas Haber Ajansı’nın 8 Eylül 2002’de. Eğitim dairesinden 3 ve Bilgi İşlem dairesinden 4 kişinin adlarına yer verilip çeşitli yorumlar yapıldı. Dün Devlet. “Cemaatin tüm işleri ile aktif sorumlusu. emniyet teşkilatındaki Fethullahçı yapılanma ile 174 . zarf verme işlerinde. Dış ilişkiler dairesinden 4 ismin yer verildiği belgede üst düzey bir yetkili için “Cemaatin en yetkili üyelerindendir… ABD’ye gönderilerek master ve doktora öğrencilerini bizzat cemaat üyelerinden seçmektedir” yorumu yapılmıştı. Fethullah Gülen cemaatinin emniyetteki yapılanmasıyla ilgili çok önemli bilgi ve dokümanların ele geçmesini sağlamıştı.

gizlilik prensibi. dokümanın çantasına başkaları tarafından yerleştirildiğini iddia etti. Cemaatin emniyetteki sorumlusunun kaleminden çıktığı anlaşılan notlarda. AKF. Yapılanma ile ilgili ajanda bulundu Fethullah Gülen cemaatinin emniyetteki ilişkilerini ortaya koyan 11 sayfalık ajanda notunda ise isimler. çıkan notları ve emniyet personeli listesinin yer aldığı bilgisayar dökümünü inceleyerek. 4 ilden 144 üst rütbeli emniyet mensubu Ele geçirilen doküman ve notlar. 175 . SLM. SD’ şeklinde kodlar bulunuyor. ‘Bizi biliyor’. adı. Rıza ile kılınmış ise tekrar eda etmeye gerek yok’. Sorgulamasının ardından mahkemeye çıkarılan Şahinalp. Çantayı inceleyen terör uzmanları. ‘Bizden diye istenildi’ şeklinde notlar yer alıyor. Elazığ kadrosundaki Ş. Tunceli. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. bunun emniyet içerisinde ‘Fethullahçı’ olarak adlandırılan grubun yapılanmasıyla ilgili olduğunu belirledi. Terfi ettirilmeyen emniyetçi cemaat mensuplarının durumunun sorgulandığı notlarda. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları. Fethullahçı yapılanma ile ilgili operasyon. FT. Hanımı ile görüşmek lazım. SLÇ. Bingöl ve Malatya’da görev yapan 144 rütbeli emniyet görevlisinin isimleri bulunuyor. Kriminal Polis Laboratuarı’nda incelemeye alındı. 4 ilde görev yapan rütbeli emniyet mensupları isim isim sıralanarak cemaat içindeki rollerine göre şifreli kodlara yer veriliyor. ‘Zararsız’. para miktarları. polis mensuplarının yer aldığı bir liste ile bazı notlar ele geçirdi. talimatlar. CN. TR. telefon numaraları. cemaat hizmetlerinin her ilde olduğu gibi büyük ilçelerde de devreye girmesi gerektiği belirtiliyor. görev yeri tek tek sıralanan 144 kişinin isimlerinin bulunduğu listenin sonunda ‘BL’ ve ‘Açıklama’ şeklinde iki hane daha bulunuyor. ‘Hanımı ile problemli. Çantadan çıkan el yazması notlar. Ele geçirilen belgelerde.I. soyadı. Devresi. Listede bazı isimlerin karşısında ise ‘Ehli dünya. Çantada çıkan dokümanlar arasında Elazığ. Çantanın sahibi olan ve Malatya’da öğretmenlik yapan Ahmet Şahinalp. aile içi ilişkiler.ilgili önemli belge ve dokümanlar çıktı.’dan. Sivrice Merkez Cami avlusunda şüpheli bir çanta bulmaları ile başladı. ‘Süryani olabilir’. incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi. Elazığ’da sorgulanan Şahinalp. AH. bilgi toplama teknikleri gibi el yazması notlar bulunuyor. ‘Müntesip’. fırsat bulursa zarar verir’. yapılan soruşturma üzerine gözaltına alındı. KM. ‘Aleyhte çalışır’. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin. sicili. Şifrelenmiş bölümlerde isim hanelerinin karşısına 1’den 5’e kadar rakam konulurken ‘BL’ hanesinde ise ‘HL.

Notlarda istihbarat kadrosunda görev yapan personel kastedilerek. Kosova’ya gönderilen polisler için ‘Gardiyan olarak gidilmemeli’ talimatı veriliyor. ‘Bizler ve onlar’ şeklinde eğitilerek cemaate kazandırılmasının istenildiği talimatlar bölümünde. Palu İlçesi’ne verilsin’ talimatı bulunurken. madde istemiyoruz’ deniliyor. Ajanda notlarında yeni gelen personelle ilgilenme. Atatürk için Sebatayist yakıştırması yapılıyor. ‘Başkalarının renkleriyle boyansınlar. El notlarında ise emniyetteki bazı personel hakkında özel bilgiler bulunuyor.S. Yurtdışına görevli gidenlerin. M. kodlu emniyet müdürü ile ilgili olarak ‘Sıkıntı oluşturabilir. Alternatif açılımlar eşlerle yapılsın. madde olabilir. Aile içinde İslam’ı yaşasınlar. Atatürk’e hakaret Doküman arasında ele el yazısında ise. 94. Cemaat tanıdık nüfus müdürü arıyor Çıkan notlar arasında ‘Tanıdık bir nüfus müdürü bulunabilir mi?’ şeklinde bir soru sorulduğu bildirilirken. bilgi toplama usul ve teknikleri gibi konularla ilgili talimatlarda bulunurken. açılan bazı soruşturmalara yer veriliyor. Polis istihbaratındaki cemaat mensupları Uzmanlar tarafından en tehlikeli olarak görülen istihbarat kadrosundaki Fethullahçı polislerle ilgilide ajanda notları da bulundu. isimli müdürün B. ‘77. H.Ö. Belirtilen kurallar ise. gittikleri ülkelerin emniyet teşkilatı ile kardeş teşkilat ilişkisi kurulması istenirken. ‘Saflandırılmalı’ deniliyor. ajandada. Yurtdışına çıksınlar. resmi evraklarda başörtüsü bulunanların değiştirilmesi isteniyor. cemaat mensuplarının yurtdışına çıkmaları konusunda teşvik edilmeleri gerektiği bildiriliyor.’nin merkezde kalması için ön ayak olunması isteniyor. Gidilen evlerde bayanlarla ilgili bilgiler alınabilir’ şeklinde sıralanıyor. Çocukların 6 yaşından itibaren. çevrenin takibi. bazı kişilerin cep telefonları yer alıyor. ‘Arkadaşlar renk belli etmesin’ talimatının bulunduğu bölümde ise bazı kurallar konuluyor. İkinci misyon görev yapacak personel hakkında heyetin karar vereceği vurgulanarak. iki defa misyon görevine gidenlerin birim olarak adlandırılan istihbarattan çıkarıldığı hatırlatılıyor. Atatürk’ün mason localarının yapacağı fonksiyonu CHP ile 176 .çocuklarla ilgili. Notlar arasında askere gidenlere bundan böyle 100 dolar para verilmeyeceği belirtilirken. basında çıkan haberlerin takibi. Buralarda uzun süreli dostluklar kursunlar.

görevleri nasıl etkiliyordu? Emniyet hiyerarşik bir teşkilattı. teşkilat içinde ikinci bir cemaat teşkilatı nasıl yapılanıyordu? Yıllarca amir ve müdürlük görevlerinde bulunan kişiler kendilerinin dışında birinden nasıl emir alıyor? İddialar doğru ise onlardan fırça bile yiyor. Emniyet İmamı Şahinalp’in dokümaları arasında bulunanlar Avcı’nın kitabında şöyle anlatıldı: “1 Ağustos 2002 ile 1 Kasım 2002 tarihleri arasında hedef şahısların tespiti ve listelerin çıkarılması. idare edildiğini bir nebze olsun göstermek istiyorum” diyordu. Tunceli ve Malatya’daki emniyet birimlerinden sorumlu cemaatin imamı olduğunu söylüyordu. Esas mesleği maden mühendisi olan Şahinalp’in bir eğitim kurumunda çalışıyor göründüğünü belirten Avcı. çantasındaki belgelerin içeriğine bakarak Ahmet Şahinalp’in Elazığ.” Avcı’nın kitabında da anlatıldı Hanefi Avcı kitabında da. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in ‘Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini esaslara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup. En önemlisi İl Emniyet Müdürünün 177 . nasıl yapılandığı belki uzun araştırma ve incelemelerin konusu olsa da ben şu andaki örgütün nasıl yapılandığını. kimler yönetiyor?” başlığı altında yer verdiği bu olayla ilgili. polis içinde geniş bir operasyonun habercisi olduğunu belirtti. toplum önderleri ve etkili nüfuz sahiplerine nasıl davranılacağıyla ilgili notlar.yapacağından dolayı locaları kapattırdığı belirtiliyor. personelin sorunları gibi konularda 4 sayfalık not. avukatlar. Bingöl. Ele geçirilen belgelerdeki raporların Hizbullah terör tarzında yazıldığı da dikkat çekti. Elazığ’da ele geçirilen belgelerin de bu dosyaya gönderileceği öğrenildi. dokümanlarda isimleri yer alan emniyet personelinin 2002’de bölgeye tayini çıkanlarla. idari personel. Haberde “şifrelenmiş” diye verilen kodların da emniyetin kendi personelini tasnif ederken kullandığı harf kodları olduğun belirten Avcı. oradan batıya gödenler olduğunu söylüyordu. hastaneler. listenin emniyet bilgisayarından çıktığını söylüyordu. Emniyet teşkilatında büyük yankı uyandıran 144 kişilik isim listesi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Fethullah Gülen hakkında. “Emniyet teşkilatındaki örgütlenme nasıldı? Yani cemaat Emniyeti nasıl yönetiyor. Üst düzey istihbarat yetkilileri. çalışma gruplarının oluşturulması ve işbölümü aşamasının gerçekleştirilmesi şeklindeki notlar. Haberde yer almayan. bu amaç doğrultusunda faaliyette bulunduğu iddiasıyla’ 10 yıl hapis cezası istenirken. bir şey diyemiyorlardı? Cemaatin geçmiş yıllardan başlayarak teşkilatta nasıl elaman temin ettiği. “Nasıl yönetiyor. Elle yazılmış notlarda bazı polis amiri ve müdürlerinin tayin yerleri ve özel durumları hakkında notlar. Yapılacak işler. kurumsal açılım başlığı altında adliye. bankalar ve diğer kurum isimleri ile yeni tanışılacak işadamları. geçen günlerde bir şube müdürünün çantasında Fethullahçı yapılanma ile ilgili bulunan bilgisayar CD’lerinden sonra 144 kişilik isim listesinin ortaya çıkmasının. Avcı.

MİT Müsteşarlığı ve askeri istihbarat birimleri Ömer Beyi gerçek adı (Osman Hilmi Özdil) ile bilmekte ve takip etmektedir.T. FBI sorgusunda ABD’de daha önceden defalarca ziyaret ettiği Emniyet Müdürü S.Y. Sabri Uzun. bilgisayarı dâhil üzerinde ve bagajında bulunan bütün bilgi ve belge niteliğindeki eşyanın kopyası alınmış. yöneticileri olan kişiden işlerini iyi yapmadığı için şikâyetçi olmuş.T. 3. Emniyet Müdürü M. ÖMER BEY TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN ŞAHISLARIN HEM KENDİLERİNİ HEM DE SORUMLULUKLARINI ÜSTLENDİKLERİ ARKADAŞLARI VE BİRİMLERİ DEŞİFRE ETMELERİ 1. yanlışlarını madde madde bir rapora dönüştürerek muhtemelen Fethullah Hocaya göndermek istemişlerdi. Yine adı geçen yetkililer Ömer Beyin hangi mekânlarda ve kimlerle görüştüğünü tespit ettiklerini ifade etmektedirler. sorgulanma sırasında üst ve bagaj aramaları yapılmış/ bu şüpheli duruma rağmen Ömer Beyin seyahat programını değiştirmeyerek ABD’de bulunan emniyetçi arkadaşlar tarafından havaalanında karşılanmış ve onlarla görüşmüş daha sonra yine emniyetçi arkadaşların kullandığı araç ile HE’nin bulunduğu kamp yerine götürülmüş ve fiziki ve teknik takip ile bu süreç bütün teferruatıyla FBI tarafından kayıt altına alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen bilgi ve belgeler arasında bazı üst düzey emniyet yetkililerinin ve eşlerinin bilgileri de tespit edilmiştir. Hanefi Avcı. Emniyet Teşkilatında görev yapan üst düzey yetkililerden olan Emin Aslan. Ankara 178 .2007 yılında Ömer Bey ve Yenimahalle ile ilgilenen Sinan Beyin (Murat Bey) ABD’ye giriş ve çıkışlarında FBI tarafından önce sorgulanmaları. ABD’den çıkış esnasında da tekrar sorgulanmış.makam harcamaları ile yemek yediği yerler.” Aslında bu olayla ilgili kitapta yer verilen uzun giriş ve soru cümleleri. “Aşağıda yer verdiğim ikinci belge ise çok yeni ve günceldir. Hüseyin Özalp gibi devletin önemli merkezleriyle irtibatlı kişiler de Ömer Beyin teşkilatın sorumlusu olduğunu bilmektedirler.A. Örnek. Buradaki şikâyetlere bakıldığında örgütlenme hakkında ciddi bilgiler verilmektedir” diyen Avcı’nın kitabına dönelim: “A. Elazığ olayından çok Avcı’nın kitabında yer verdiği. isimli kişiyi ziyaret maksadıyla bulunduğunu ifade etmiş. resmi olmayan ve şu aşamada doğru olup olmadığını da bilmediğimiz bir başka dokümana atıf yapıyordu. tarafından da Ömer Bey Teşkilatın imamı olarak bilinmekte ve adı geçen şahıs tarafından çeşitli mahfillerde bu durum ifade edilmektedir. 2. Bana yeni ulaşan bu belgeye göre Emniyet teşkilatı içerisinde cemaate bağlı polisler.Başbakanın çok yakınında bulunan M. ifadelerinin birer sureti ile kendisinden alınan bilgi ve belgelerin birer kopyası Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. makam araçlarının kullanımı hakkında notlar.

ve emsali teşkilat büyüklerinin katılımıyla oluşturulan istişare heyetlerinde Ömer Beyin müteaddit defalar verdiği sözleri tutmaması.Ç. Yine bu olayın akabinde iki FBI ajanı New Jersey’de ikamet eden ve New York Bölgesindeki emniyetçilerin manevi sorumlusu olan Emniyet Müdürü A. Ancak Ömer Bey böyle bir olayın vuku bulmadığını. kendisinin sadece pasaportuna bakılarak uçağa bindiğini ifade ederek. Emniyet Genel Müdürlüğünün araçlarının kendisi tarafından sigortalandığını ifade ettirmiş.G. Örneğin bütün masrafları Başbakanlık Örtülü Ödeneğinden karşılanan ve İçişleri 179 . Bu süreçte Ömer Beyin ABD vizesi ABD hükümeti tarafından iptal edilmiştir.G. Daire Başkanı R. Konu olağanüstü hassasiyeti nedeniyle Büyüğümüze genel hatlarıyla arz edilmiştir.T. aracın başkası adına kayıtlı olmasının gerekçesini soruşturmuşlardır.Görevlendirilen şahıslar izah edilemeyecek müesseselerde görev yapmaktadır. Benzer bir sıkıntının Yenimahalle ile ilgilenen arkadaş (Sınan Bey) için de söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir. Yıllarca hizmetimizin yükünü çekmiş ve teşkilatın önemli mevkilerinde görev yapan bu büyüklerimizde fikir ve önerilerine kıymet verilmediği teşkilatın Önemli hiçbir meselesinin görüşülmediği bu heyetlerde büyüklerimizde idare edildikleri kanaati oluşturulmuştur. Büyüğümüz.) Yukarıda özetlenen olayın akabinde Emniyet Müdürü S. Emniyet teşkilatı mensuplarının da bulunduğu USAK isimli araştırma merkezinin danışmanı olduğuna ilişkin Ömer Beyin kendi adına düzenlenmiş kartvizit vb. Ancak bu esnada bile bilgisayarında bulunan bilgilerle ilgili malumat vermek istememiştir. hilaf-ı vaki beyanda bulunmuştur.’nin ABD vizesi iptal edilmiştir. Bilahare önüne bilgi ve belgeler konulduğunda kabullenmek zorunda kalmıştır.istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Z. Ömer Beyle görüşülerek bilgisayarında bulunan bilgilerin muhtevasının ne olduğunun sorulması talimatını vermiş ve olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etmişlerdir. Büyüğümüzün talimatı üzerine ilgili Daire Başkanı R. Yapılan tüm çalışmalara rağmen FBI tarafından kopyalanan Ömer Beyin bilgisayarında bulunan bilgilerin içeriği hakkında ne FBI yetkililerinden ne de Ömer Beyden tatminkâr bir cevap alınamamıştır. hilafı vaki beyanları ve heyetlerin sembolik misyonu nedeniyle bu teşkilat büyüklerimiz nezdinde Ömer Beye karşı büyük bir güven kaybı söz konusu olmuştur.’nin evinde ziyaret ederek Ömer Beyi kampa götüren araç hakkında bilgi istemişler. ancak bu durum FBI yetkilisinde daha büyük bir şüphe uyandırmış ve Ömer Beye vize verilmesi talebi reddedilmiştir. Ömer Bey ABD vizesini geri alabilmek için istihbarat Dairesi Başkanlığındaki arkadaşları riske atarak kendisinin Polis Sandığının sahibi olduğu Ankara Sigortanın temsilcisi olduğunu. Netice olarak Ömer Beyle görüşmekte bir maslahat olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur. Ömer Beyle görüşmüş ve kendisinden ABD de yaşanan olayla ilgili bilgi talep etmiştir.’nin eşinin isim ve telefon bilgileri.G. 4.

Bir taraftan. Yine teşkilatla ilgilenen sivillerin bir kısmı ve eşleri Samanyolu Koleji. Müd. irtibatınız olmasın’ diye tahşidat yapılırken diğer yanda ağabeylerin tedbire aykırı her türlü davranışları. işyerlerine ve bir takım hususi ortamlara rahatlıkla girip çıkmakta hiçbir sakınca görmemektedir. 6.’ aman evinizde bir kitap. sivil hayatta tanınan ve hizmet müesseslerinde görev yapan sivil insanlar lojmanlara. Lojmanlarına sık sık gelip gitmesi İl Emniyet Müdürünün dikkatini çekmiş ve şahıslarla ilgili ciddi bir araştırma yapılmıştır. 5. beylerine paralel olarak resmi arkadaşların eşlerinden sorumlu olarak vazife yapmaktalar. bir Kuran ve bir cevşen olsun. Turgut Özal Derneği. cenaze merasimlerine katılmaları. toplu yerlerde özel teveccühe mazhar olmaları neticesinde yapılan fiziki veya teknik takip ile kendileri deşifre olmuşlardır. zaman bu demek merkezi ve temsilciliklerinde yapılmaktadır. hiçbir büyüğünüzle-küçüğünüzle görüşmeyin.İlgili sivil şahısların eşleri. gidip-gelmeyin denilmekte. Bunun neticesinde bir sivil bayan bir ildeki veya yapıdaki arkadaşların her türlü bilgisine vakıf olmaktadır. 7. Ayrıca görevlendirilen sivil şahıslar sık sık değişime tabi tutulmaktadır.Görevli sivil şahısların bütün resmi arkadaşları tanımaları. arkadaşlardan sorumlu siviller bürokraside ve değişik birimlerde istihdam edilmektedir. akıllarda soru işareti oluşturmakta ve vicdanlarda kabul görmemektedir. lojmanlara ve işyerlerine giderek görüşme yapmaları. bir CD. Ayrıca. (Van ve Diyarbakır’da görevlendirilen şahısların özel arabaları ile Emn. Maltepe Dershaneleri veya illerdeki özel okullarımızda görev yapmaktadır. dostluğu olan insanlara birbirinizle görüşmeyin. Düzenli bir aile ve yaşantı görüntüsü olmayan bu evler apartman sakinleri tarafından dikkatle izlenmekte ve şüpheyle bakılmasına neden olmaktadır. 8. Yıllarca aynı yatakhaneyi.) Ayrıca. dersleriniz 4 kişiyi geçmesin. görevlendirilen şahısların kendi evleri baylar ve bayanlar tarafından sık sık kullanılıyor. 20 yıldır birbirini tanıyan. yemekhaneyi ve sıraları paylaşmış ve birbirini tanıyan arkadaşların bir araya gelmelerinin dışarıdaki insanlara izah edilemeyecek hiçbir tarafı yokken mevcut yerleşik sistemler değiştirilmiş.Müstakil olarak hizmet müesseseleri ve görevli sivil şahıslar adına tutulan evleri farklı devrelerin bazen aynı anda kullanmaları neticesinde tedbire muhalif durumlar yaşanmaktadır.Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının kontrolünde kurdurulan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme Derneğinin il temsilcileri ve merkez koordinatörleri Ömer Beyin emniyet teşkilatına bakan ekibi tarafından oluşmaktadır. Resmi arkadaşlardan alınan 180 .Çok mahrem olan operasyon ve telefon detay bilgileri İlgisiz kişilerle paylaşılmakta ve bu husus uluorta konuşulmaktadır. Teşkilat mensuplarıyla yapılan ikili görüşmeler ve istişareler zaman. fakat 15 ay içerisinde bir arkadaş ailesiyle birlikte 3 farklı sivil aile ile muhatap edilmektedir.

L.. V.Çok mahrem mevzular her ortamda neye hizmet edeceği bilinmeksizin konuşulmakta. parti kapatılması.E. (Savcı Yükselin kasetini kendilerinin yaptığını övünerek çevresinde anlattığını duymuştum. telefonların dinlenildiği. olaylar resmi arkadaşlarla ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. Sünnet ve eserlere ilişkin müktesebat resmi arkadaşlarımızı tatmin etmekten uzaktır. Daha İl Emniyet Müdürünün bile bilgisi olmadan aktif haber isimli internet haber sitesinde gizli konuların yayınlanması ve yine çok önemli stratejik/mahrem konuların savcılığa intikal ettirilmeden bize ait internet sitelerinde veya gazetelerde yayınlatılması nedeniyle arkadaşlarımız ve hizmet hedef haline getirilmiştir. bir Yargıtay üyesinin evinin tefrişatının yapıldığı gibi konular Ömer Bey ve ekibi tarafından herkesle rahatlıkla paylaşılmaktadır. Ergenekon. reklam konusu haline getirilmektedir.REHBERLİK HİZMETLERİNDE VE HİZMET ETME ADABINDA YAŞANAN SIKINTILAR 1.’nin davası için rüşvet verildiği. 2-… 3-… 181 .Teşkilat mensupları ile alakalı listelerin ve bilgilerin flash belleklere ve disklere kaydedilmesi ve bunların taşınması ile ilgili sıkıntılar büyüğümüzün defaatle yaptığı ikazlara rağmen aşılamamıştır.Ömer Bey ve görevlendirdiği sivil arkadaşların konumlan dolayısıyla sahip oldukları bilgileri eskiden irtibatlı oldukları şahıslara aktarmaları nedeniyle teşkilat kemmiyet ve keyfiyet bakımından deşifre edilmektedir. Planlama aşamasında olan operasyonlar önceden duyulmakta. Ömer Bey ve ekibi rahatlıkla bu tür resmi arkadaşların bilgilerinin bulunduğu flash disk ve laptoplarla yurt içinde ve yurtdışında seyahat etmektedirler. Ekibin zaman zaman ABD’ye Büyüğümüzü ziyaret dışında herhangi bir beslenme mekanizması bulunmamaktadır. N. (YAŞ.) 10.Ömer Bey ve ekibinin büyük çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim.operasyon bilgileri doğrudan ‘bilgi notu’ formatında kaynak gösterilmeksizin hizmetle irtibatı olduğu bilinen yerlerde yayınlatılmaktadır. Hatta bazı arkadaşlarımız manevi boşluklarını telafi etme adına çeşitli dini gruplar ile Emniyet Hizmeti dışındaki birimler ile irtibata geçmiştir. E. B. vb. 11.) H. Başbuğ hadisesinde yaşanan sıkıntılar. 9. MGK.. Kendilerini kabul ettirme büyük ölçüde çok mahrem bilgilerin uluorta arkadaşlarla paylaşılması ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Demek ki Nuh Mete Yüksel’in kaset olayı tereddütsüz cemaat tarafında yapılmıştır. Y. Ergenekon dalgaları olmadan haber verilmektedir. İ. Elazığ ve Burdur’da yaşanan üzücü hadiselerden ders alınamamıştır. Örneğin Nuh Mete Yüksel ve ÇEV vb. Atabeyler ve Danıştay operasyonlarında. Büyükanıt.

.4.’ demektedirler. M. ilgili operasyon tamamlandı. meseleler idari. terfi ve atamalarda hizmetin rolü arkadaşlar üzerinde bir baskı ve korku aracı olarak kullanılmaktadır. Hizmetin Türkiye ve dünyada denge unsuru olduğu. Hoca Efendiye sormak zorunda da değilim.. sürekli bir güç. T. Arkadaşlara adil davranılmamak-ta ve teşkilat teamüllerine aykırı tayinler yapılmaktadır. bir literatür kullanılması içerde ve dışarıda idareye talip olma gibi algılanıyor... 9-.Tayin.. 13-..Çeşitli dönemlerde teşkilatta vazife yapmış ve önemli hizmetleri olmuş kişilerle düşmanca uğraşılmakta ve haklarında iftiralar atılarak sürekli yıpratılmakta ve bu hususlar en alt seviyedeki gruplara kadar konuşulmaktadır. Yine bu cümleden hareketle bize yakın olan ılımlı insanlar hizmete düşman oldular... A.. K... çakma vb. 8-. Ö. niye almıyorsunuz. 5. Yukarıda kısaca arz edilen üslup ve uygulamalardaki yakışıksız davranışlar sebebiyle bazı arkadaşlarımız meslekten istifa ederek başka kurumlara geçmiş ve emekliliklerim istemişlerdir. ‘Biz sizin Daire Başkanlarınızı bile fırçalıyoruz.Beklenen metafizik yenilenmenin yerine. Arkadaşlarımız kaba davranışları kabullenmeme istikametinde bir tavır sergilediklerinde pervasızca.. Ömer Bey ve ekibi de bu durumu olması gereken bir durum olarak görmektedir. 10-. Arkadaşlarımız bu haliyle teşkilatta görev yapmanın hizmet olmadığı ve nifak/fitne uygulamaları sebebiyle geri durma noktasına gelmişlerdir. 182 .. 11. ülkeyi yönetecek insanların / dünyayı yönetenlerin bunu göz önünde bulundurmaları gerektiği vb. örneğin Ömer Bey ve ekibinin Makedonya ve Almanya programlarında yapılan harcamalar.. 14.’ ifadeler ile anlatılması ve bu durumun arkadaşlar nezdinde ağabeylerle ilgili su-i zanna sebebiyet vermesi (H... hadise ve meseleleri değerlendirmesi hususunda aynı hassasiyeti göstermemektedirler.’ Deme cüretkârlığında bulunabilmektedir. her türlü tasarrufta bulunurum... Yapılan operasyonlar.. gibi) 7. atamalar vb. 12-.. Şu an bizim dışımızdaki her kesim hizmete düşman konumuna gelmiştir. hususlar sık sık dile getirildi. işleri bitirildi gibi.. mülâyemetini. Ömer Bey bir olaya kızıp kontrolden çıktığında. Bu yöndeki içe yönelik muhasebe / murakabe talepleri ‘bir kara propaganda’ olarak değerlendirilmektedir. mülk cihetiyle ele alındı.Resmi arkadaşların maaşlarından toplanan himmetlerin kullanımında gerekli özen gösterilmemektedir. ‘İmam benim. kullanılan lüks telefon ve laptoplar. 6.Ömer Bey ve üst ekibi kendilerini Büyüğümüzün vekili olarak görmekte ancak Büyüğümüzün üslubunu. . işlerde yoğun bir değerlendirme yapılıp..Büyüğümüzün büyük ağabeylerle ilgili tasarruflarının ‘..

16. daha araştırmaya başlanmadan o birimdeki cemaat mensuplarınca haber verilip tedbir alınmaktadır. Cemaat hakkında herhangi bir ihbar geldiğinde.Ömer Bey arkadaşlarımızın bir kısmına kin beslediğini.. sıkıntılarını arz edecekleri güvenecekleri istişare heyetleri ve şahıslar yok.15-. İnsanların istişareye ve istişare heyetlerine güvenleri gün geçtikçe azalıyor..Arkadaşların / ağabeylerin meselelerini. Gelen konulardaki tenakuzlar nedeniyle. özellikle İstihbarat. Amirler mezuniyet dönemlerine göre dönem dönem örgütlendirilmiştir. 20. (hedef kişilerin değil. Bu arkadaşların açıklarını bulup sıkıntıya düşürebilmek için her türlü teknik imkânları seferber etmekte ve iftira atmakta beis görmemektedir. 18. özellikle bir mesele üzerinde uzlaşma sağlanamadığında ya da farklı bir görüş ortaya çıktığında otoritenin sağlanması için ‘ HE böyle istiyor. Bu birimlerde başlangıçta farklı kişiler var ise de onlar da çeşitli yöntemlerle buralardan uzaklaştırılmıştır. Yakın zamanda 183 .. Öğrendiğim kadarıyla MİT. Bu belgeler ve dışarıdan aldığım bilgilere göre her birimdeki temsilciler kanalı ile herkes Ömer kod adlı kişinin denetiminde çalışmaktadır. mevcutlar da istendiği an cemaatin isteklerine uygun olarak kullanılmaktadır. KOM ve diğer birimlerin bilgi işlem birimleri büyük oranda cemaat taraftarlarından oluşmuştur. 17. yargı ve milletvekilleri içinde imam konumunda kişiler bulunmaktadır. Emniyete ait tüm arşiv ve bilgiler cemaatin arşivine taşınmış.Hizmetteki büyük ağabeylerimiz ile çeşitli kurumlardaki arkadaşlarımızın telefonları Ömer Beyin talimatı ile dinlenmiştir.Görevlendirilen şahısların tenakuzları ve çelişkili tavırları sebebiyle Büyüğümüzden geldiği söylenen hususlara karşı tereddüt hâsıl olması. beddua ettiğini hatta aynı arkadaşlarımız için yerin altının üstünden daha hayırlı olacağını ifade ederek onları uluorta konuşarak hedef haline getirmekte ve hizmet dışına çıkmaları için özel çaba sarf etmektedir. cemaat hemen hemen tüm kurumlarda az veya çok örgütlü haldedir. Aslında bu örgütlülük yalnızca Emniyet içinde mevcut değildir. Her kritik birimde cemaatin irtibatı ve sorumlusu yer almış.. Ömer Bey tarafından görevlendirilen sivil şahısların inisiyatifi ile devlet işlerini idare etmeye. ordu.Astlar amirlerinin değil. ast üstü yönetmeye çalışmaktadır. Emniyetin İstihbarat ve KOM birimlerinde teknik ve amir kadrosu büyük oranda cemaatin elamanı konumunda veya bilerek cemaatten gelen talimatlara uymaktadır. onlar da silsile ile Ömer’e ulaştırmaktadır. bu HE’nın emri’ şeklinde beyanda bulunulmaktadır. Herkes gördüğü. irtibat bilgilerine bakılmıştır. Aynı şekilde istenen her hususta Ömer’den talimat olarak teşkilatın en alt birimlerine kadar ulaştırılmaktadır. cemaatin elemanlarının bile belli açılardan denetlemek için dinlenmiş olduğu anlaşılmaktadır cemaatin Emniyet içerisindeki gücü ve eylemlerinin durumunu göstermesi açısında enteresan) 19. bildiği her konuyu temsilcilere aktarmakta.

hatta en üstteki imam Ömer kod adlı kişi hakkında bilgi gitmiş. kamuoyu yanlı ve yanlış bilgilerle yanlış kanaat sahibi olmaktadır. En yukarıda o kurum için istişare heyeti denebilecek üst sorumlulardan oluşan komitevari bir birim olup. Zaman zaman bu bilgiler tahrif edilerek. maliye gibi tüm büyük kurumlardan sorumlu olan bir imam vardır. başlatılan ve yeterli delil bulunamayan başta Ergenekon olmak üzere pek çok başka davalarla irtibatlandırılmaya çalışılmakta. dayanışma. onun üstünde o kurumun imamı bulunur. hatta hükümete alternatif bir yapı kurularak tüm kurumlar yönetilmektedir. Daha üstte kurum imamları bir araya gelip ülke genelindeki işleri ve kurumlar arası çalışmaları değerlendirirler. aramada ele geçti işlemi yapılmaktadır. yargı. MİT. doğru yanlış her türlü bilgi çarpıtılarak servis edilmekte. Emniyet. ekleme ve çıkarmalar yapılarak kullanıldığı gibi çoğunlukla da her yerde bulunan gizli elemanları özellikle ordu içerisindeki faaliyet ve çalışmaları rapor etmektedir. ordu. Hukuka uygun veya farklı yöntemle elde edilen bilgiler ve her türlü yöntem kullanılarak hedef seçilen kişiler linç edilmek istenmektedir. bu en yukarıdan başlayıp alta kadar yoğun örgütlü olarak devam eder. Failleri bulunmuş birçok olay. dolayısıyla meydana gelen olaylar asla sıradan bir cemaat mensubunun kendi kafasına göre yaptığı şeyler değildir. bulunan veya yaratılan belge. Her imamın altında o kurumun her biriminde sorumlular mevuttur. önemli tayin ve atamalar. Bir kurumun yapacağı işlere diğerlerinin desteği. Genelde her kurumun imamı işleri yönetmektedir. oralardaki bilgiler istenir. Eğer bu insanlar sadece yardımlaşma. basın ve medya. Her hafta toplanılarak o kurum/birimdeki genel durumlar değerlendirilir ve yukarıya arz edilecek konular çıkarılır. önemli operasyonlar bu yapı tarafından planlanıp uygulanmaktadır. evrak veya materyaller aranan mahallere konarak. Her şey olmasa da hayati konular.birkaç defa MİT ve Emniyete cemaatin faaliyetleri. Operasyonlara bu yapı karar verip devletin sistemlerini kendi amaçlan doğrultusunda çalıştırmakta. MİT araştırmaya başladığı an haberdar olunmuş ve gerekli tedbirler alınmıştır. yani olup biten her şey hocanın bilgi ve kontrolünde gerçekleşir. aynı anda kendi taraftarları ve kendilerinin denetiminde olan basın yayın organları ve internet siteleri vasıtasıyla linç kampanyaları yapılmakta. hukuk ve mantık zorlanmaktadır. Alt birim imamları kendi aralarında toplanırlar. birbirleriyle aile ve arkadaşlık ilişkisi kurma gibi faaliyetler içinde olsalardı elbette buna itiraz edilmezdi ama şimdi görüldüğü kadarı ile devleti idare eden Bakanlık ve Genel Müdürlüklere.” Sabri Uzun’dan mektup 184 . Ağırlıklı olarak merkez ve büyük illerde olmak üzere tüm illerde örgütlülük söz konusudur. Daha sonra bu haberleri belgelemek için delil bulmaya çalışılmakta. Bununla birlikte her kurum imamı ayrıca doğrudan yurtdışında bulunan Fethullah Hoca’ya bilgi verip ondan talimat alır.

Bilgiye göre dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun.” Peki Uzun. inceledim. 14 Haziran 2001 günü tanıştım. üst makamlara bir bilgi notu vermişti.. Sabri Uzun. Önce kendimi tanıtayım: Sabri Uzun. Çok da vatanperver görünüyor. Sabri Uzun tarafından hazırlandığı. Bu bilgi notunda yer alan iddialar üzerine kıyamet kopmuş. EGM Merkez Emniyet Müdürü’yüm. mektubunda ne anlatıyordu? Onu da yine Altaylı’nın köşesinden aktaralım: Ergenekon’la ilk tanışma 2001’de “Sayın Altaylı. uzun sessizliğini bozdu ve dün bana bir mektup gönderdi. Bir oluşum var(!). ‘Bütün bunları toplayan. Tüm Türkiye’yi peşinden koşturuyor!. işte o notu hazırlayanlar. diyemeyeceğim). o tarihlerde..org/yazarlar/223127-bence-ihbarci-subay-falan-yok 185 .. yazan geniş bir ekip var’ diye düşündüm. 23Mart 2006 tarihinde. ‘Bence ihbarcı subay falan yok’ cümlelerini içeren yazılarınızdaki anafikirlere katılıyorum. Anımsamayanlar için sözkonusu yazının girişinden Sabri Uzun’un kim olduğuna bakalım: “Şemdinli iddianamesinin gündeme bomba gibi düştüğü günlerde. Evet. gördüm... Sabri Uzun görevden alınmıştı.. ilginç bir bilgi gelmişti. O zaman Sabah Gazetesi’nde bunu manşet yapmıştık. bu oluşum. Sayın Altaylı. şimdi (subay kimliğine bürünerek) Genelkurmay Başkanlığı hakkında bilgiler veriyor. 2006 yılı Ocak veya Şubat ayında tekrar karşıma çıktı. Sayın Altaylı.. Her nedense kendisi ortaya çıkmıyor.Habertürk gazetesinin aynı zamanda genel yayın yönetmeni olan Fatih Altaylı’nın Teketek isimli köşesinde 2009 sonunda önemli bir yazı çıktı.91 ‘Bence bu çalışmalar 1 kişinin ürünü falan değil’. sizin yönetiminizdeki Sabah Gazetesi’nde ‘Uzun’u yakan bilgi notu’ başlıklı haberde konu edilen. demiyorum. Bu kişiler kim biliyor musunuz? Hani. son günlerde ‘subay’ kimliğine bürünerek.... Aradan 3 yılı aşkın zaman geçti. Türkiye’nin ‘Ergenekon’ adını taktığı şeyle (asla terör örgütü demedim. Ergenekon Soruşturması’yla ilgili habire mektuplar yazıyor. 22 ve 23Mart 2006 tarihli ‘İlk kelle verildi’ başlıklı yazınıza konu olan ‘kelle’ benim.90 “İşte şimdi dananın kuyruğu kopacak” dedirten yazı bir dönem EGM İstihbarnat Daire Başkanlığı görevinde bulunan Sabri Uzun’dan gönderilen bir mektuptu.haberturk. hükümet makamlarına verildiği öne sürülen bilgi notu vardı ya. 17 ve 18 Kasım 2009 tarihli yazılarınızda. ‘Bütün bunları toplayan ve yazan geniş bir ekip var’. 20 Kasım 2009 91 http://www. 90 Habertürk Gazetesi.

düzmece bilgi notundan o zaman haberdar olduğunu anlatıyordu.. kendisinde bir kopyasının bulunduğunu söyledi. Sabri Uzun hakkında idari soruşturma da yapmadılar.” Gürültü koparamayan mektup İlginç değil mi? Özetlemek ve tekrar vurgulamak gerekirse Uzun.. İstanbul’dan. Olaylarla ilgili kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na 2 Şubat 2006’da verdiği ifadede “Hırsız evin içindeyse.. Aynı kişiler. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Aslı Aydıntaşbaş’a gittim. sonra başka bir ihbar mektubuyla (Trabzon’a gönderilen) Ergenekon (!) başlattılar. Tüm ülkeye. verdi. 20 sene içinde Türkiye bölünür diyorsunuz ya. dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın “AKP hükümetinden ricasıyla” görevden alınmasına da neden olan Şemdinli olaylarına ilişkin meşhur bilgi notunu kendisinin hazırlamadığını söylüyordu. siz. Sabri Uzun’un görevden alınması için (birileri tarafından) hazırlanmıştı. Ne zaman başlamıştı Ergenekon soruşturması? 2007 Temmuz ayında ihbar üzerine Ümraniye’de bir gecekonduya yapılan baskında 27 el bombası bulanmasından sonra. gazetenin Ankara Temsilcisi Aslı Aydıntaşbaş’tan.İşte.. yanıltan.. Ben. Sabri Uzun kurumlar aleyhine düzmece raporlar hazırlayan. Allah Allah!. Sabah Gazetesi’nin haberi üzerine hiçbir makam sahibinin ortaya çıkıp. size ulaştıran. habere konu bilgi notunun kopyasını aldığında. benim hazırladığım öne sürülen belgeye ulaşmış oldum. 23 Mart 2006 günü. Uzun ne demişti: “Türkiye’nin ‘Ergenekon’ adını taktığı şeyle (asla 186 . kendi amaçları doğrultusunda kullanan kişiler. O bilgi notunu hazırlayan. Peki. “Sabri Uzun’un başını yakan bilgi notu” başlıklı haberde konu edilen bilgi notunu kendisinin hazırlamadığını belirten Uzun. kapı kilit tutmaz” diyen Uzun. mezarının İsrail’de bulunduğunu’ bir internet sitesinde yayınlamışlardı. o günlerde ‘Bir subayın dedesinin Yahudi olduğunu. 23 Mart 2006’da Özay Şendir imzasıyla ilk kez Sabah Gazetesinde yayımlanan. üstelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na değil de bir cemaate bağlı insan olarak tanıtıldı.. Bu Bilgi Notu denilen belgeyi. ‘Sabri Uzun böyle bir Bilgi Notu hazırlayıp bize vermedi’ diye açıklama yapmadığı gibi. Fatih Bey. o bölünmenin başlangıç tarihi. Gazete’nin merkezinden temin etmesini istedim. İşte o gün. daha da önemlisi şimdilerde tüm Türkiye’yi kuşatan bir soruşturma ve yargı sürecinin adı olan ve derin devlet yargılaması olduğuna inanmamız istenen Ergenekon’la 2001’de tanışıp. O Bilgi Notu.. bu yazı yayınlandığında. benim ciğerim yandı. ‘Uzun’u yakan Bilgi Notu’ yazısının yayınlandığı gündür. 5 yıl sonra 2006’da yeniden karşısına çıktığını iddia ediyordu.

diyemeyeceğim). Neyse konumuza dönelim. 2006 yılı Ocak veya Şubat ayında tekrar karşıma çıktı. Peki. 14 Haziran 2001 günü tanıştım. hükümete ya da Ergenekon soruşturmasına muhalif olanlar? Onun yanıtını da kendileri verecek elbet.. R. Islak İmza duruşmalarında dile getirildi Peki. arasında geçen bir konuşmayı aktardı: ‘Sabri Uzun. Uzun’a mektup yazdırtan yazısında. başka bir takım savlarda da bulundu ki bunların kanıtlanması ise hiç de güç değildi.” Gürültü koparacağı düşünülse de ne ertesi gün ne de sonrasında kimse bu “Sabri Uzun’dan mektup” başlıklı bu yazı ve içeriğinde anlatılanlar üzerine kalem oynatmadı. devletin en üst kademelerinde de bu belgeler uzun zamandır var. Serdar Öztürk yıllar önce Sabri Uzun ile yardımcısı R. Uzun’un Ergenekon’la. Sadece savcılarda değil.’nin kendisine yıllar önce Ergenekon belgelerini gösterdiğini söyledi.G. soruşturmadan 6 yıl önce tanışma hikâyesi nasıldı? Bu konu aslında Ergenekon ya da ilgili davaların yargılamaları sırasındaki duruşma tutanaklarına bile girdi. ortada ‘ihbarcı bir subay’ falan yok. iddianamede ‘dayı’ olarak belirtilen kişinin Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun olduğunu söyledi. “Size söyleyeyim. Kanıtlanması ve ciddiye alınması güç bu iddiasının yanı sıra Öztürk. R. 187 . 6 Temmuz 2010’da Islak İmza Davası olarak bilinen.terör örgütü demedim. ısrar edince ‘Tamam getir. gündemde diri tutuyor.. “Mektupta anlatılan iddiaları araştırın” diyememişti muhabirlerine. Ve bence bu çalışmalar 1 kişinin ürünü falan da değil. Hükümete ve tüm hukuk ihlallerine ve yürütülüşündeki aksaklıklara rağmen Ergenekon soruşturmasına yandaş olanı ve olmayanıyla tüm medya sus pus olmuştu. Kurmay Albay Dursun Çiçek’in yazdığı öne sürülen İrticayla Mücadale Eylem Planı isimli belge ile ilgili yargılandığı davada söz alan sanıklardan Serdar Öztürk. hazırlayan ve yazan geniş bir ekip var. Ama birileri toplum mühendisliği yapıyor ve bunları bize yavaş yavaş sızdırıyor. Sabri Uzun bu belgelerin saçma sapan şeyler olduğunu söylemiş. Türkiye’nin daha adını bile duymadığı bir dönemde.G. Ergenekon soruşturmalarını yürüten ve sıklıkla cemaatçi olduğu öne sürülen Savcı Zekeriya Öz’ün CIA ile düzenli görüştüğü şeklinde bir iddia ortaya attı. Haber yapmadı. Ergenekon soruşturmasının kayıtsız şartsız doğru yürütüldüğüne inanan ve aksaklıkları sorgulamaktan kaçınan medya için bunların dile getirilmemesi normal.. Bütün bunları toplayan. Ya bu konuda konuşup yazmak istememişlerdi ya da mektupta anlatılanların önemini kavrayamamışlardı..” diye yazan Altaylı bile basit bir gazetecilik refleksi göstererek.G. demiyorum. “Dayı kod adlı bir kişiyle görüştüğü iddiasını açıklayan Serdar Öztürk.

O günlerde.G. R.G. Yanıt. kendisi de sonradan Ergenekon sanığı olarak tutuklanan Adil Serdar Saçan’ın müdürlüğünü yaptığı KOM Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadeleri titizlikle okur. R. Bu kişileri suçlayacak bir delil ya da ifade var mı?” diye sorar R.Ben bizzat Genelkurmay’a kendim götüreceğim’ diyor. Ancak çarpıcı iddialarda bulunulan ifadelerde elindeki şemada yer alan isimlerin hiç biri geçmemektedir. Diğer isimlerin tamamı general ve üst rütbelilerden oluşmaktadır. ‘TSK kendi içini temizlemez’ diye yanıtlayınca küfür edip kovuyor. “Bu ifadelerde bu isimlerin hiç biri yok.G. Ergenekon soruşturmasının işaret fişeği olduğu yıllar sonra anlaşılan Tuncay Güney’in. Uzun’a verdiği şemanın baş sırasında şimdi Balyoz davasının sanığı olan dönemin Ege Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın adı vardır.G. “Evet. Bana şemanın ifadeye göre hazırlandığını söylüyorsunuz ama ifadelerde bunu doğrulayan tek bir emare yok. de. “Bu ifadelere bakarak bu kişileri suçlamamız mümkün değil..G. R.’ye. Uzun. “İstanbul’a bir sorayım ben” diyerek gider ama bir daha da konuyu açmaz. Şemdinli’de yaşanan olayların ardından Sabri Uzun yazdığı öne sürülen bir bilgi notu ve TBMM Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadeler nedeniyle askerlerin hedefindedir. aynı zanlı listesini içeren şemayla ve İstanbul İstihbarat Şubesi’nin aynı talebiyle gelir Uzun’un yanına.G. elinde 25 kişinin adı olan bir şemayla Daire Başkanı Uzun’un yanına gelir. Şemaya bir göz atan Uzun.. 5 yıl sonra yine karşısına çıktı Peki. Bunun üzerine Uzun.’ye.’den. Ama İstanbul İstihbarat kararlıysa ve eminse o zaman ilgililere bilgi vererek gerekli izinleri alıp Kurmay Başkanlığı’na Başbakan Erdoğan imzalı bir mektup gönderelim. Hem Genelkurmay’dan hem de hükümetten sert eleştiriler almıştır. R. Yani bu şemanın hukuki bir geçerliliği yok. “İstanbul’un elinde bir ifade varmış” olur ve kısa süre sonra 50-55 sayfalık bir ifade ile çıkagelir.G. İDB’ye bağlı bir şubenin müdürü olan R. İstanbul İstihbarat Ergenekon soruşturmasını başlatmak istiyormuş” yanıtı alır R. “Buradakilerin hepsi rütbeli asker. Afakî bir şema bu. “İstanbul İstihbarat Şube Ergenekon adını verdiği bir soruşturma yürütüyormuş bu paşalar da zanlılarmış” der. 2006 Şubat ayında yine aynı müdür. “Bunlar o Tuncay Güney denen adamın ifadeleri üzerine hazırlandığı söylenen şema mı yine?” diye sorar. Uzun’un Ergenekon’la 14 Haziran 2001’de tanışması neredeyse böyle olmuştu. Uzun’un bu olaydan 5 yıl sonra. TSK’nin generallerini suçlayacağız ama elimizde hukuki gerekçe olmayacak” der. ‘Bu listedeki 188 .G. R.’” 25 kişilik zanlı general listesi Evet. yine Ergenekon soruşturması adıyla aynı zanlı listesi dolayısıyla Ergenekon’la karşılaşması nasıldır? 9 Kasım 2005’te.

Bunları ortaya çıkaran da dönemin CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın açıkladığı Korkmaz Yiğit’le. Daha sonra da banka. Birileri bir takım planları devreye sokmak için kendisine yönelik komplo mu kuruyordur? 2004 yılında hakkında bir ihbar mektubuna dayanılarak açılan idari soruşturmanın bu olayla ilgili olup olamayacağını düşünür? Üstelik Uzun’la birlikte dönemin Güvenlik Daire Başkanı İsmail Çalışkan da suçlanmaktadır. yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alattin Çakıcı bu satışta Korkmaz Yiğit lehine devrede olduğu anlaşılınca ihale iptal edildi. Yiğit lehine devrede olan sadece Çakıcı değildi. İstanbul İstihbarat kabul ederse izleyeceğimiz yöntem sadece bu olabilir” der. 2004 Mart ayında gönderilen mektup 1998’de patlak veren ve o dönemde Mesut Yılmaz hükümetinin düşmesine yol açan Türkbank skandalı ile ilgilidir. Suçlanan diğer kişi ise 2009 yılında kendi iddiasına göre bir komplo ile tutuklanarak görevinden alınan bir dönem KOM Daire Başkanlığı da yapan dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Emin Arslan’dır. Ancak. Dönemin Mesut Yılmaz iktidarının da Çakıcı’nın girişimleriyle Yiğit’e iltimas geçtiği anlaşıldı. mafya lideri Alattin Çakıcı arasındaki telefon konuşması kayıtlarıydı. Konuşmalarda. Yüce Divan’a giden ihbar mektubu Sabri Uzun. O dönem EGM’nin kilit noktalarda görev yapan bazı tepe yöneticileri hakkında devletin zirvesine sürekli ihbar mektupları gönderilmektedir. Çakıcı’yla yaptığı konuşmalar Milliyet gazetesini satın almasından 6 gün sonra 13 Ekim 1998’de Sağlar tarafından açıklandı. Türkbank’a Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) vasıtasıyla el koyar ve hemen ardından bankaya 485 milyon dolar nakit para pompalandı. Hükümet düşüren ihale Çalışanlarının ve emeklilerinin yüzde 85’lik hissesine sahip olduğu Türkbank çökme aşamasındaydı. İhaleyi. Çakıcı’nın 189 . Hem bilgi vermek hem de gerekli soruşturmayı birlikte yürütmek istiyoruz’ denilsin.generaller. 605 milyon dolara işadamı Korkmaz Yiğit kazandı. Ergenekon isimli soruşturmanın 5 yıl arayla ısrarlı biçimde karşısına çıkmasından sonra yaşadığı kimi olaylarla ilgili kafasında bir şimşek çakar. Soruşturma yine açılamaz. gazeteler. televizyon kanallarıyla hızlı bir yükselişe geçen Yiğit’in. Hazine. 1998'de Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde kasası dolu halde satış için ihaleye çıkarıldı. Tuncay Güney isimli bir zanlıdan elde edilen bilgilerle Ergenekon isimli bir soruşturma kapsamında zanlılardır. Tabi ki gelen yanıt olumsuzdur. Konu İstanbul İstihbarat Şubesi’ne sorulur. Uzun ve iki arkadaşı hakkında dönemin İç İşleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun soruşturma açmasına yol açan da böyle bir ihbar mektubudur. Bankalar.

Türkbank’ın satışıyla ilgili olarak işadamı Korkmaz Yiğit ile Baba Alaattin Çakıcı arasındaki telefon konuşmaları kasetini CHP’li Fikri Sağlar’a sızdırdığı bilgisinin dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’a bildirilmesi üzerine bu görevden alındı. Mesut Yılmaz’ı kastederek. Yılmaz.ihaleye girecek diğer işadamlarını tehdit ettiğinden ve hükümetin geçtiği iltimaslardan bahsediliyordu. Yüce Divan. başını yakanın ise “Ne zaman ‘bu sümüklü hocanın peşinden gidiyorsunuz?’ sözü ağzımdan çıktı. Bu işle ilgisi olmayan Demir’i görevden aldıranlarsa aslında bizzat kasedi sızdıran cemaatçi polislerdi. 23 Haziran 2006’da davanın kesin hükme bağlanmasını kendisinin de Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığı DSP. Türkbank’la kendisi ilgilenmeden önce devletin iki defa bankayı satma teşebbüsünde bulunduğunu ve Çakıcı’nın her iki satış teşebbüsüne de müdahale ettiğini hatırlatan Yiğit. Skandalla birlikte Yılmaz Hükümeti de sarsıldı. Yılmaz’ın suçladığı polis Mesut Yılmaz. Demir’in Çakıcı-Yiğit kasetlerini. Türkbank ihalesiyle ilgili kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek. Yılmaz bu iddialarını 11 Haziran 1999 günü bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette dile getirdi. Kasetin şalvarlı bir kişi tarafından kendisine elden verildiğini belirten Sağlar’ın açıklamaları üzerine Yiğit. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ve daha sonra da Güneş Taner’in yönlendirmesiyle olduğunu söyledi. “En büyük hatam devletin Başbakan’ına inanmamdı” dedi. ondan sonra olanlar oldu” diye konuşmak olduğunu 21 Haziran 1999’da Star gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklamıştı. daha sonra ANAP-DSP-DTP koalisyonunu bitiren Türkbank skandalıyla ilgili istihbaratçı Âdem Demir’i suçladı. Demir. ANAP Lideri. Türkbank ihalesine katılmasının nedeninin Alaattin Çakıcı değil. İlk kez isim vererek Alaattin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında geçen konuşmaların kaydedildiği bandın CHP’li Fikri Sağlar’a ulaşmasını sağlayan kişinin Âdem Demir olduğunu söyledi. gözaltında tutulurken emniyette verdiği ifadede. dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in bankanın satışı ile gelişmelerden önceden haberdar olduğunu iddia etti.92 Dönemin Başbakanı Yılmaz. 190 . CHP. MHP ve ANAP hükümeti zamanında 22 Aralık 2000’de çıkarılan ve Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası uyarınca erteledi. bu konudaki ilk ipucunu hafta içinde ANAP grubunda yaptığı 92 İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olan Âdem Demir. verdiği güvenoyonu çekti ve 25 Kasım 1998'de hükümet düştü. “İhaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla açılan soruşturma tutuklanan Yiğit. kendilerine değil de muhalefete ulaştırarak krizi ateşlediğini söyledi. Devlet Bakanı Güneş Taner’le birlikte Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan da oldu. ANAP lideri olarak Başbakanlığını yaptığı ANAP-DSP-DTP koalisyonunun gensoruyla düşürülmesine neden olan Türkbank skandalındaki kaset karambolünün izini süren Mesut Yılmaz’ın karşısına polis istihbaratının kilit bir ismi çıktı: İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü ve DYP milletvekili aday adayı Âdem Demir.

tereddüt etmeden Âdem Demir’in adını vererek şöyle konuştu: “Âdem Demir.konuşmada vermiş ve şunları söylemişti: “55’inci hükümetin zamansız görevden uzaklaştırılmasının en önemli nedeni Emniyet’teki hizmet yetersizliğidir. Merkez Bankası’nın talebi Türkbank ihalesi öncesinde Merkez Bankası. o siyasi kriz yaşanmayacaktı. Bu kez geri hizmete çekildi. Talep üzerine İstanbul polisi ile yapılan görüşmeler üzerine TMSF’nin yazısında sözü edilen konuyla ilgili bilgi ve ifadeler ”yakalanan silahlar ve eylemlerin türü nedeniyle” ilgili birim olan Terörle Mücadele Dairesi’ne gönderildi. İhbar mektubunda suçlananlar arasındaki Emin Aslan o dönemde KOM Başkanı olarak hazırladığı yazıda Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasında bağlantı olduğunun tespit edildiğini anlatan kişiydi. İsmail Çalışkan ve Emin Arslan’la olan ilgisi ise Fikri Sağlar’ın açıkladığı telefon dinleme kayıtlarıydı. Alaattin Çakıcı’nın Türkbank ihalesine yaptığı müdahaleyi ilgililere zamanında haber vermeyip uyarı görevlerini yerine getirmeyerek “görev kusuru” işlemekle suçluyordu mektubunda. Merkeze alındı. 11 Haziran 1999 191 . Bunun üzerine yine uyardık. Ancak bizim sakıncalı diye merkeze aldığımız bu kişiyi tutup istihbarat başkanlığında en kritik yer olan teknik servisin başına koymuşlar. Bize kendisiyle ilgili bazı bilgiler ulaşınca oradan alınmasını istedik. Burada ilginç bir hatırlatmayı yapmakta fayda var. Sonra da zaten DYP’den milletvekili adayı oldu. Buradan da araştırma yapılmak üzere 14 Temmuz 1998’de KOM Dairesi’ne aktarıldı.”93 İlginç bir ihbar mektubu Üst düzey polis müdürleri Sabri Uzun. KOM 93 Hürriyet Gazetesi. ihaleye katılacak işadamlarına suikast yapılacağına ilişkin gazetelerde haberler çıktığından hareketle iddiaların gerçek olup olmadığına ilişkin bilgi istiyordu.” Yılmaz konuşmasında suçlama yönelttiği emniyet görevlilerinin adını bilip bilmediğini açıklamasını isteyen gazetecilere. Ama bazı görevliler yasadışı olarak ulaştıkları bilgileri amirlerine ve bize değil de muhalefet milletvekiline verince Türkiye siyasi krize girdi. EGM’ye gönderdiği bir yazıda. Yılmaz’ın Yüce Divan’da yargılandığı o günlerde Ahmet Büyükkaya adını kullanan ihbarcının gönderdiği ve söz konusu üç müdür ile o tarihte Kaçakçılık ile İstihbarat dairesinde önemli görevlerde bulunmuş pek çok emniyet görevlisini. İstanbul polisinde istihbarat şube müdürüydü. Eğer belli birimler görevlerinin gereğini yapıp sahip oldukları bilgileri bize zamanında aktarmış olsalardı.

Yapılan çalışmalar sonunda ihaleden bir gün önce İDB. Adli bir görev yapıldığından. Yani Merkez Bankası’nın. Emin Aslan. İstanbul’da dinlemesi yapılan Çakıcı’nın hiçbir ses kaydı İstihbarat Dairesi’ne getirilmemişti. 192 . İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldığı dinleme kararıyla Çakıcı’yı dinliyordu. Notta ne tehdit eden. Merkez Bankası o saatte bir girişim yapmazken Başbakan Mesut Yılmaz ise “Ben yazıyı almadım” diyecekti. Skandalı kanıtladı mağdur oldu KOM Başkanı Arslan’ın 14 Temmuz 1998’de gönderdiği yazının yanıtı. Başbakanlığa da 18. Başbakan ve İçişleri Bakanı’na Çakıcı-Türkbank- Korkmaz Yiğit bağlantısının ayrıntılı olarak anlatıldığı. Hem de özel kaleminin “Ben gönderdim” şeklindeki açıklamalarına rağmen. İstanbul İstihbarat Şubesi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya Gür imzasıyla gönderildi. Anlaşılan yazı “ortadan kaybolmuştu”. ne Türkbank adı geçiyor. Emin Arslan ve Sabri Uzun tarafından hazırlanan resmi yazı ancak ihale günü olan 4 Ağustos 1998’de Başbakanlık ve Merkez Bankası’na.da aynı gün konuyu İDB’ye bildirdi. Çünkü TMSF’nin talep yazısıyla 14 Temmuz 1998’de İstanbul Emniyeti’nden gelen üst yazıda ve sanık ifadelerinde Türkbank adı geçmiyordu. kimleri tehdit ettiğine dair açık bir bilgi de yoktu yazışmalarda. Ancak resmi bir yazı olmayan bu bilgi notuyla ihalenin iptali söz konusu değildi. İhalenin iptal edilmesini gerektirecek.00’de ulaşabilecekti. Oysa ihale zarfı alan 20’ye yakın grup ile ihaleye katılan 5 grup vardı. Çünkü Çakıcı-Korkmaz Yiğit arasındaki konuşmaların bandı ortaya çıkmamıştı henüz. dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve kendi yardımcısı İsmail Çalışkan Türbank soruşturmasındaki rollerine rağmen ismi kusurlu gösterilmeye çalışanların arasına monte edildi. isim isim tehdit eden ve edilen ile işbirliği yapılan işadamlarının belirlendiği bir bilgi notu gönderiyordu.Bunun için 1996 yılında Amerika’ya gönderilen polis ekibi.45 sularında. ne edilen bir isim ve ne de bir menfaat grubundan söz ediliyordu. Çakıcı’yı yakalamaktı. Henüz Alaattin Çakıcı yakalanmamıştı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla Çınar imzasıyla İstanbul DGM’ye gönderilen yazıda da. Bunlardan hangisinin kiminle ilişki kurarak. Altı imzanın bulunduğu zimmetli yazı Merkez Bankası’na saat 17. talep ettiği bilgiler gelen bilgi notlarında bulunmuyordu. ne de Yiğit-Çakıcı bağlantısı ile ihaleye dayalı işadamlarına baskı yapıldığına ilişkin bir ifade bulunuyordu. yargı sahası yetkisi gereğince. Bu arada. Ama konu Emin Arslan’ın Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumlusu olduğu başında Sabri Uzun’un bulunduğu İstihbarat Daire Başkanlığı’nın çabalarıyla çözüme kavuşuyordu. Asıl amaç. başında Sabri Uzun’un bulunduğu İDB’den 23 Temmuz 1998’de KOM’a geldi. siyasetçi vekiller tarafından Çakıcı’ya bildirilerek kaçması sağlanmıştı.

Polis. Çakıcı-Korkmaz Yiğit ilişkisinden önceden bilgisi vardı. Üstelik. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir’e telefon açarak. MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü ile toplantı yaparak. Çünkü Başbakan Yılmaz. o da. bir daha böyle bir şey olmasın” şeklinde ikaz etmişti. Sözkonusu ihbar mektubu da eski Başbakan Yılmaz ile Bakan Taner’in Yüce Divan’da yargılanmasına neden olan süreci başlatan mafya lideri Çakıcı ve işadamı Korkmaz Yiğit arasında geçen telefon konuşmalarının bu üç emniyet yetkilisi tarafından bilindiği ancak yetkililere iletilmediği öne sürülüyordu. hem de ilgililere kapalı cümlelerle bilgi verilmesi gerekiyordu. hem yapılan yakalama operasyonu’nun ortaya çıkmaması gerekiyordu. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve Yargıtay’da noktalanmıştı. “Bu bilgiler. İstanbul Valisi Kutlu Aktaş tarafından.Türkbank İhalesi ile ilgili bilgi talebine verilecek cevapta da. tersini yapmışsınız. İstihbarat Daire Başkanlığı’na gelip. Hele de 605 milyon dolara satılmış olmasını. Emniyet Genel Müdür tarafından. Korkmaz Yiğit-Mesut Yılmaz görüşmesinden. bu bilgi notunu. Başbakan Mesut Yılmaz’a yazılı bilgi notu verilmişti. 170 milyon doların üstünde yapılacak her satış işlemini. Hanefi Avcı kitabında yer verdi 193 . Başbakan Mesut Yılmaz. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican’a ulaştırmıştı. dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile devlet bakanı Güneş Taner ise Yüce Divan’da yargılanması sonraya kalmıştı. devlet adına bir başarı olarak değerlendiriyordu. Görev kusuru Türkbank ihalesinde Alaattin Çakıcı’nın rolü konusunda Meclis’te üç defa soruşturma komisyonu kurulmuş ve Başbakanlık Teftiş Kurulu pek çok soruşturma yapmıştı. İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na vermiş. Türkbank olayı ile ilgili açılan davada İstanbul 7. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgisi yoktu. Bilican’da. Ancak. Sadece daha önce tutuklu bulunduğu Fransa’da hükümet izin vermediği için yargılanamamış olan Alaattin Çakıcı daha sonra İstanbul’da. Yani Mesut Yılmaz’ın. 5 Mayıs 1998 günü. İçişleri Bakanı’na ve Başbakan’a dağıtım yapılması gerekirken. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığının dört müfettişi de ayrı bir soruşturma yürütmüştü. 170 milyon dolar değer belirlenen Türkbank’a 485 milyon dolar ek para aktarıldığını hiç bilmiyorlardı. siz. ellerinde Türkbank’ın satışına engel olacak herhangi bir belge olup olmadığını sormuş karşılığında da herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı yanıtını vermişti. Yılmaz. büyük bir başarı olarak anlıyordu. 1998 Mayıs’ında Yiğit-Çakıcı ilişkisi konusunda bilgilendirilmiş olması sebebiyle. Ayrıca. bu toplantıyı yapma ihtiyacını duymuştu.

“Biz de bir organize suç grubunun bu ihaleyle ilgilendiğini ve etki etmek istediklerini bildirdik. Telefonla kendileriyle görüştüğümde bir mülkiye müfettişi ya da onları sevmeyen Emniyette yönetici konumunda bulunan birilerinin yazmış olabileceğini düşünüyorlardı. Sağlar’ın kaseti ile emniyetin kasetini mukayese ettim. Bu olaydaki tüm bilgilere sahip olunduğu ama bilgilerin istenildiği gibi kullanılıp çarpıtılarak olumsuz bir kanaat oluşturulmak istendiği açıkça anlaşılıyordu. “Kaset yayınlandıktan sonra üzerine çok düştüm. 15 Nisan 2005’te yapılan duruşmada dinlenen Uzun. Bu suretle çeteye yardım ettikleri iddia ediliyordu. benim izlenimim de mektubun kesinlikle Emniyet içerisinden birileri veya onlarla yakın ilişki içinde olan ve desteğini alan kişiler tarafından yazıldığı yönündeydi. Tanık ifadesinde. mahkemesine gönderilmişti. o dönemde KOM Dairesi’nden bu kişilerin Türkbank konusunda aktif duruma geldiğine ilişkin yazı gönderildiğini ve bilgilerinin sorulduğunu anlatan Uzun.Hanefi Avcı da. “ağabey” dediği Uzun’un bu başına gelenleri kitabında94 şöyle anlatıyordu: “…Bu arada Sabri ağabey. Mevcut çalışmamızın zedelenmemesi için isim bildirmedik” dedi.” Uzun kimi işaret etti? Türbank soruşturmasıyla ilgili sekiz yıllık süreç boyunca haklarında ihbar mektubu gönderilen üç emniyet yetkilisine hiçbir somut suçlama yöneltilmediği halde Uzun ve diğer emniyet müdürleri hakkında soruşturma açılmıştı. Uzun. Alaaddin Çakıcı-Korkmaz Yiğit arasında geçen konuşmalardan haberdar olmalarına rağmen hükümete bilgi vermemekle suçlanıyorlardı. Yürütülen idari soruşturma sonunda Uzun. Aynısı olduğu 94 Hanefi Avcı. Hatta Uzun. Mektubu bana da okuttuklarında. Dün Devlet Bugün Cemaat 194 . mahkemece yöneltilen “Sağlar ile emniyetin kaseti aynı mıydı?” sorusunu da. en korkulan kişinin de Çakıcı olduğunu söyledi. Haliç’te Yaşayan Simonlar. onları kötüleyen ve görevden aldırmaya yönelik çok planlı bir tasarıydı. Mektubun içeriği ve yazım dili itibarıyla İstihbarat ve Kom Dairesi arşivlerinden faydalanılarak resmi birileri tarafından yazıldığı anlaşılıyordu. Yüce Divan’da Yılmaz ve Taner’in yargılamaları sırasında tanık olarak ifade bile verdi. Emin ağabey (Arslan) ve Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail Çalışkan i kapsayan bir ihbar mektubu Mesut Yılmaz ve arkadaşlarının yargılandığı anayasa. O dönemde herşeyin çetelerin emrine girdiğini ve herkese korku salındığını belirten Uzun. Mektupta Mesut Yılmaz in yargılandığı Türkbank olayında. Mektubun Mesut Yılmazı korumak için suçu bürokratlara atma amacıyla yazıldığı gösterilmeye çalışılmışsa da gizli ipuçlarıyia hedef olarak Emin ve Sabri ağabeyler ile İsmail Çalışkanı kapsayan. Aslan ve Çalışkan aklandı. mafya lideri Çakıcı’nın telefon konuşmalarıyla ilgili kendilerine gelen bilgilerin İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa gönderildiğini anlattı.

KOM Daire Başkanı olan Avcı görevinden alınmadan önce AKP milletvekillerinin de adının karıştığı Enerji Bakanlığı’na yönelik operasyonları gerçekleştirmişti. Hedefteki emniyet müdürleri Uzun. Bu komployu tetikleyen ise AKP’nin iktidarından sonra 2003’te yapılan atamalardı. bu ifadesiyle o zamanlar daha farkında bile olmadan aslında o dönemde emniyet istihbaratta yuvalanmaya başlayan cemaatçi polislerin söz konusu kaseti Fikri Sağlar’a sızdırdığını ima etse de kimse üzerine düşmedi. Yine görevlerinden alınmak istenen diğer isimler ise elbette ki Sabri Uzun ve ve Avcı’dan önce 4 yıl süreyle KOM Daire Başkanı olarak görev yapmış olan Emin Arslan ile o dönemde yardımcısı olan dönemin EGM sözcüsü İsmail Çalışkan’dı. Avcı’nın Susurluk sürecinde kamuoyu önünde çizdiği dürüst imajı¸ yapılan ve giderek yayılan yolsuzluk operasyonları bir süre sonra nedendir bilinmez AKP’yi ürküttü. Teker teker görevlerinden oldular 195 . KOM Dairesi’nin başına Hanefi Avcı’yı. Fethullahçı polislerin emniyet içinde örgütlenmesini göremeyen Uzun.kanaatine vardım. Sağlar’a bu kaset Çakıcı ya da bizim görevliler tarafından verildi. Bundan hala üzüntü duyarım” diye yanıt verecekti. O dönemin dedikodularına göre 2004 yılından başlayan organize bir komployla Uzun dışında Hanefi Avcı. Soruşturmaların İstanbul ayağında da Cerrah’ın ekibinden destek gelmişti. mazot kaçakçılığı. Zaten Sağlar da kasetin kendisine. Bu süreçte Hanefi Avcı ve Sabri Uzun işbirliğiyle enerji yolsuzluğu. aklandığı soruşturmanın ihbar mektubunu gördüğünde kendisine yönelik komployu fark eder. Bu emniyet müdürlerinin hepsi Sadettin Tantan’ın İçişleri Bakanlığı dönemindeki yolsuzluk operasyonlarını yapan ekibin beyin takımıydı. sonradan varolmadığı anlaşılan bir mahkeme kararı ile eski daire başkanı geri geldi gerekçesiyle 2005 yılında görevden alınıp Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyet personelini yaptığı işe göre değerlendiren birisi olması nedeniyle o dönemde. İstanbul’a geldiğinden bu yana birilerinin hedefinde olan Celallettin Cerrah’la ilgili de medyaya sürekli olarak. İstihbarat Dairesi’nin başına da Sabri Uzun’u atarken Celalettin Cerrah İstanbul Emniyet Müdürü olmuştu. Kentbank operasyonlarını yapıldı. Hanefi Avcı. İsmail Çalışkan. Uzanlar. “Cerrah küçük bir ile vali olarak atanacak” şeklinde sızdırılan haberlerin gerisinde de Türkiye’nin en büyük ilinin emniyet müdürünün görev yerini değiştirilmesi arzusu yatıyordu. tanımadığı “şalvarlı bir kişi” tarafından elden verildiğini savunuyordu. Başbakan. Celalettin Cerrah ve Emin Aslan hakkında örtülü bir operasyon yürütülmeye başlanmıştı.

Diğer Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Bolcu. Bu işlemin ardından Bolcu da dava açtı. Emin Arslan ise APK uzmanı olarak kızağa çekildi. Ergenekon Operasyonu öncesinde. uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluklara karşı 1988-2005 arasındaki 7 yıl boyunca önemli operasyonlara imza atan ekibinin başındaki isimlerden olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan görevinden alınıyordu. bu operasyonun yapılmasına elverişli Emniyet teşkilatı düzenlemesi yapılmıştı. yeniden genel müdür yardımcısı olurken. KOM Daire Başkanı Hanefi Avcı. Arslan da tıpkı Avcı gibi emekliliğine iki ay kalmış olan bir genel müdür yardımcısı mahkeme kararı ile görevine döndü gerekçesiyle görevinden oldu. İhbar mektupları Eskiden Ankara polisi-İstanbul polisi çekişmesi şeklinde yaşanan Emniyet içi çatışma. İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail Çalışkan’ın görevlerinden alınmaları için “ihbar mektubu entrikası” başlatılmıştı. Anlaşılan o ki. Bolcu ise trafik birimlerinden sorumlu oldu. Onlar hakkında da asılsız ihbar mektupları ortalığa dökülmeye başlamıştı ve eski Başbakan Yılmaz’ın Yüce Divan’da yargılanmasına neden olan Türkbank’la ilgili soruşturmanın yeniden tedavüle sokulmasıyla da İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail Çalışkan’ın görevleriden alınması hedefleniyordu. açtığı idari davayı kazanarak Ankara’ya döndü. siyasal İslamın hükümet ortağı ya da tek başına iktidar olmasını sağlayacak biçimde yükselişe geçtiği 1990’ların sonuna doğru ilginç bir hal almıştı. Yeni görev dağılımı çerçevesinde KOM’un da aralarında bulunduğu birimler. elektronik postalar. Çeteler.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan. Sosyal demokrat kimliğiyle bilinen Emin 196 . Ergenekon Operasyonu sanıklarıyla ilgili ihbar mektupları. sonrasındaki 4 yıl boyunca da KOM’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı. Arslan’ın göreve başlatılması için Gaziantep’e kaydırıldı. genel müdür yardımcısı yapılırken. AKP hükümetinin göreve gelmesinin ardından APK uzmanı Mehmet Tokgöz. diğer genel müdür yardımcılarından Ramazan Er’e bağlanırken. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun bilgisinde gerçekleşen operasyon çerçevesinde Bolcu’nun kazandığı idari davada verilen “göreve iade kararı” yürürlüğe konuldu. Feyzullah Arslan bu görevden alınarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmişti. Bolcu. Hemen her görüşteki emniyetçi hakkında çeşitli ihbar mektupları ilgili makamlara ve hatta savcılara dek ulaştırılıyordu. Arslan. CHP’lilerin yerel yönetiminde olduğu Edirne’ye emniyet müdürü olarak atanan Avcı’nın hemen ardından koltuğunu kaybeden isim oldu. telefon ihbarları yapılmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü KOM’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan. Adeta “kızağa çekilen” Arslan 1997 .2001 yılları arasında KOM Daire Başkanlığı. Geriye sadece Uzun ve Çalışkan kalmıştı.

Emekli paşanın “görevden aldırdığını” söylediği kişi Sabri Uzun’dan başkası değildi. Ben bunu ilgili makamlara ilettim ve hemen görevden alındı” diyecekti. sabetasiyst. “Şemdinli olayları sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı. her fırsatta jandarmanın kaldırılmasını istemesi. Ama bu sorunun yanıtı da yine Ergenekon soruşturmalarıyla ortaya çıkan belgelerde bulundu. yaklaşık 6 yıl görev yaparak en uzun süre kalan kişi olan Sabri Uzun’un askerlerin “sakıncalı” listesine girmesi de bu dönemde oldu aslında.Arslan. Kendisinin de Ergenekon’un hedefinde olduğunu iddia eden Büyükanıt hemen ardından Sabri Uzun’u da görevinden aldırttığını söyleyince doğal olarak. Emniyet yetkilileri. mason. Gün programının95 konuğu emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’tı. benim hakkımda uydurma beyanatlar veriyordu. Sabetayist. Askerin “sakıncalı” listesindeydi AKP hükümeti döneminde atandığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde. Gönderilen ihbar mektuplarındaki suçlamalar ise çok ilginçti. mason” gibi suçlamalar içermesiydi. Fethullahçı. “Sabri Uzun’da mı Ergenekoncuydu?” diye bir soru geliyor akıllara. komünist. milliyetçi muhafazakâr ve hatta Fethullahçı olarak anılan Hanefi Avcı. solcu ya da demokrat kimliğiyle bilinenler “tarikatçı. Bu ihbar mektuplarında ilginç olan ise dinci ve hatta tarikatçı olduğu bilinen bir emniyetçi “sarhoş işe gelmek” ya da “taciz”. mason”. aşırı solcu. liberal görüşlü İsmail Çalışkan ve merkez sağı temsil eden Celalettin Cerrah’ın ortak paydası ise asılsız ihbar mektupları ve görevden alma girişimleri oluyordu. dürüstlüğüyle bilinen Sabri Uzun. cemaatçi. milliyetçiler ise “aşırı solcu. Uzun’un da bunun öncülüğünü yapması 95 Kanal D. Uzun’un İstihbarat Dairesi Başkanı olduğu dönemde de tıpkı geçmişte olduğu gibi Jandarma istihbarat birimleriyle ilişkiler bir türlü geliştirilememişti. Özellikle İstihbarat ve KOM Daire Başkanlıkları ile bu birimlere bağlı il emniyet müdürlüklerinde herkesin birbirinden kuşkulandığı o dönemde kimsenin dikkatini çekmeyen ise sadece gerçekten tarikatçı. Bulgar Alevisi. Büyükanıt’ın TV’de söyledikleri Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’ın sunduğu 32. tarikatçı” gibi suçlamalar yönelitliyordu. cemaatçi ya da ismini koymak gerekirse Fethullahçı olarak bilinen kişiler hakkında ihbar mektubu gitmemesiydi. Rütbesi ne olursa olsun emniyet içinde istenmeyen kişilere “irticacı. Uzun Ergenekoncu olmak bir yana tam aksine kafası koparılana kadar darbecilerin hedefinde bir kişiydi. 8 Mayıs 2009 197 . Görev yaptığı dönemde kendisinin de telefonları dinlenen bir Ergenekon mağduru olduğunu savunan Büyükanıt.

. Devam edelim. Paşa’nın ‘o adam’ diye andığı polis şefi kim? Sabri Uzun. üçüncü tarafın eşkâli belirdi. Şemdinli’nin sadece bardağı taşıran son damla ve bahane olduğunu düşünüyorum. hâlâ genel müdürlük olarak faaliyet veriyor. atama arifesinde doruğa çıkan SMS’li iftira kampanyası hatırlandığında elhak doğru. Şemdinli’yle birlikte ortaya çıkan ve hala kimin yazdığı bilinmese de kendisinin kaleme aldığı öne sürülen düzmece bir bilgi notuyla görevinden alınmış oldu. Paşa kurbandır! Ama Büyükanıt kendisini savunurken öyle bir cümle kurdu ki. Paşa’yı hedef alan mihraklar arasında savcılığın Ergenekon adını verdiği darbeci çetenin bulunduğu da belli. Tam tersine. Berberoğlu’ndan sakıncalı oluş öyküsü Hürriyet Gazetesi’nde Enis Berberoğlu. Ben bunu ilgili makamlara ilettim ve o adam hemen görevden alındı. sahil güvenlik. 180 bin çalışanı bulunan Emniyet. ‘Ben de Ergenekon mağduruyum’. Büyükanıt’ın 32. kellesi alınana kadar darbecilerin hedefinde olduğu aşikár. polis ve jandarmanın işini yapamamasıdır. bu yazıya ilham verdi” diyerek Sabri Uzun’un askerlerin “sakıncalı”listesine girişinin öyküsünü şöyle anlattı: “Şemdinli olayları sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı. bir masanın etrafında toplandı. Sabri Uzun’un -tabii ki darbecilere göre. Bu durum demokrasi ile bağdaşmıyor.günahı çok daha büyük.. Şener Eruygur arşivine bakıldığında. Müsteşarlık olmalı. Gün programında söylediklerinden yola çıkarak “Ergenekon mağduru” başlıklı bir yazı96 kaleme aldı. Yüksekokul mezunu birinci sınıf emniyet müdürü. Ama kimse hesap sormuyor. Sabri Uzun. Ardından topluca öğle yemeği yenildi. Hatta Yaşar Paşa kusura bakmasın ama... Gümrük Muhafaza bu müsteşarlığa bağlanmalı.. Berberoğlu yazısında “Yaşar Paşa diyor ki. jandarma kayıtlarına “sakıncalı” sıfatıyla bu yemek vesilesiyle geçti. 96 Hürriyet Gazetesi. Cumhuriyet döneminde rejimin kesintiye uğramasının sebebi. benim hakkımda uydurma beyanatlar veriyordu. jandarma...rahatsızlık yaratıyor hatta Jandarma ile Emniyet arasında tam anlamıyla bir soğuk savaş yaşanıyordu. sorunlarını ve çözümleri tartıştı. 9 Mayıs 2009 198 . Çünkü Sabri Uzun o yemekte dedi ki: Siyasi otoritenin temsil edilmediği bu tür toplantılardan bir sonuç çıkmaz. Suyu zaten ısınmış olan Uzun. bir başçavuş kadar bile maaş almıyor. 1 Ekim 2003 günü polis ve jandarma.. Böylece aynı işin birden fazla kurum tarafından tekrarı önlenmeli. O zaman Sabri Uzun o çeteden mi? Kesinlikle hayır.

Uzun’un jandarma hakkında çeşitli ortamlarda ileri geri konuştuğunu savunan Ersöz. söylemediği sözler söylenmiş. yazmadığı raporlar yazılmış gibi askerlere iletilerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan müstakbel Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın Başbakan’a şikâyeti ile görevden alınması sağlanmıştı. Uzun.. dönemin Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner’le yaptığı 5 Aralık 2003 tarihli uzun görüşmede Sabri Uzun’u şikáyet etti. İddianamesinin 41 nolu ek klasörlerinin içinde yer alıyordu. Sabri Uzun’un suyu Şemdinli’den çok daha önce ısınmıştı. Görüşmede dönemin Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Levent Ersöz.. AKP getirdi AKP aldı Emniyetle jandarma arasındaki kopuk ilişkileri düzeltmesi.” Ersöz görevden alınmasını istedi Berberoğlu’nun yazısında da anılan Levent Ersöz ile Gökhan Aydıner arasında geçen konuşma kayıtları Ergenekon soruşturmaları sırasında Şener Eruygur’un ofisinde ele geçirilmişti. Şemdinli olaylarıyla ilgili hazırlanan ve Sabri Uzun’un imzasını taşıdığı spekülasyonu ortaya atılan bilgi notunda neler vardı? 199 . Levent Ersöz..’ notuyla geçti. 9 Kasım 2005 dünü yaşanan Şemdinli olaylarından sonra kopan emniyet-jandarma ilişkilerinin kurbanı olarak yine AKP eliyle görevinden alınacaktı. terörle ilgili görüşmenin bir bölümünde konuyu Sabri Uzun’a getirdikten sonra açık açık Sabri Uzun’dan şikâyetçi olduklarını ve onun görevden alınmasını istiyordu. AKP iktidarıyla İDB koltuğuna oturan Uzun. görevden alınması telkininde bulundu.. o zaman Emniyet Genel Müdürü olan Gökhan Aydıner’den İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un görevden alınmasını istiyordu. Kafa koparan bilgi notu Peki. O yüzden diyorum ki.Çoğunuzun zararsız bulduğu veya en azından yadırgamayacağı bu masa sohbeti jandarma kayıtlarına ‘. Uzun’la ilgili söylentileri kendisine Ankara’da çalışan bazı gazetecilerin ilettiğini de söylüyordu.sonuç olarak anılan şahsın jandarma teşkilatı ve askere bakışının olumsuz olduğu. 5 Aralık 2003 tarihini taşıyan ses kaydının çözümleri Ergenekon’un 2. Yetmedi. Haliyle Uzun’u da görevden almadı. Ersöz. gidermesi için çaba göstermesi gerekenlerin başında gelmesi gereken Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner her zaman “aman beni bu işlere bulaştırmayın” deyip kenarda durmayı daha uygun buldu.

İddianame ortaya çıktıktan hemen sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan ve Van Savcısı Ferhat Sarıkaya’yı hedef alan “sert” açıklamada da sözkonusu bilgi notundan duyulan rahatsızlığın izleri vardı. Askeri suçlayan tespitler “Şemdinli Olayları Hakkında Bilgi Notu” başlığını taşıyan 6 sayfalık belgede çarpıcı ifadelere yer veriliyordu. Sarıkaya da HSYK tarafından meslekten çıkarılarak cezalandırılacaktı. aracın içerisinde bulunan 2 adet el bombası askeri birimlerin talebi üzerine ilçenin Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık tarafından askerlere teslim edilmiştir.Altı sayfadan oluşan ve Emniyet istihbaratınca yazılarak Başbakan’a ulaştırıldığı söylenen imzasız bilgi notu. statü ve konumları ne olursa olsun kamuoyuna açıklamaları ve haklarında işlem yapmaları gerekmektedir” cümlesi askerlerin ‘bilgi notu’nun faillerinin cezalandırılmasını istedikleri şeklinde yorumlanacaktı. Zaten Uzun görevinden alınarak.. “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan bu haksız ve maksatlı suçlamalar karşısında öncelikle anayasal sorumluluğu olanların tavır almaları. Yine savcı tarafından ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilen Veysel Ateş. Şemdinli olaylarını konu alıyor ve Büyükanıt dâhil askerleri suçluyordu. Veysel Ateş ile birlikte olmalarına rağmen her ne hikmetse Veysel Ateş tutuklanmış. Belgenin ilk 2 sayfasında Şemdinli’deki olayların ardından askerlerin soruşturmayı engellemeye çalıştıklarını anlatan maddeler bulunuyordu: “Hakkâri İl Jandarma istihbarat görevlilerince kullanılan 30 AK 933 plakalı araç savcının tespiti sonrasında polis tarafından ilçe emniyet müdürlüğü binasına çekilmiş. Ancak aracın bagajındaki 3 Kaleşnikof hemen teslim alınmamıştır. Ali Kaya ve Özcan İldeniz’in ifadeleri alınmadan önce beraber oturup 200 . İlçe Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık soruşturmayı yürütmede yetersiz kalmıştır. Hatta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile öteki komutanlar hakkında suç duyurusunda bulunulan iddianameye de bu bilgi notunun temel oluşturduğu söyleniyordu. Askerler Kalaşnikof silahlar da kendi personelinin aracından çıktığı halde onları neden teslim almamıştır da.. Açıklamada yer alan. bu saldırıyı bütün yönleriyle ortaya çıkarmaları ve arkasındaki çarpık zihniyetin temsilcilerini makam. Ali Kaya ve Özcan İldeniz serbest bırakılmışlardır. Daha sonra olayla ilgili Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından yazılan iddianamede tıpkı bu bilgi notunu andırıyordu. aracın bagajındaki 2 el bombasını araç emniyete çekilir çekilmez teslim almıştır.. Olayın cereyan ettiği yer polis bölgesi olmasına ve askeri bir tahkikat olmamasına rağmen Ali Kaya ve Özcan İldeniz’in tahkikatları Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yürütülmüş.

Olay sonrasında ismi açığa çıkan askeri personel hakkında Sayın Genelkurmay Başkanımız ‘Yargı süreci sonuçlanmadan onları ne korurum ne de suçlarım’ derken Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt’ın. Şemdinli olayı ile ortaya çıkan devlet içerisindeki illegal yapılanmanın izleri iyi takip edilirse Jandarma General Komutanı Fevzi Türkeri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’a kadar uzandığı görülecektir. ancak yasa koyucu bunu jandarmanın kendi sorumluluk sahasıyla sınırlandırmıştır. 5397 sayılı kanun çıktığından bu yana jandarma birimlerince kaç dinleme kararı alınmış. polis-jandarma sorumluluk sahası ayrımı yapmaksızın illegal dinlenmelerini sürdürmektedir. jandarma istihbarat görevlilerinin polis bölgelerinde yaptıkları operasyonlar devam etmektedir. 201 . Kolordu Komutanlığı yaparken o tarihte Diyarbakır’da uzman çavuş olarak görev yapan Ali Kaya gibi kaç tane uzman çavuşu hatırlamaktadır. Jandarma bölgesinde polis operasyon düzenleyemezken. Temmuz 2005’te yasayla jandarmaya da önleyici dinleme yetkisi getirilmiş. örtülü ödeneği nerelerde kullanılmaktadır? Bu hususlar aydınlatılmadığı takdirde ülkemizde hukuk düzeni oturtulamayacaktır. 28. Jandarmanın envanterinde hangi dinleme aletleri bulunmakta.10. Roketli saldırıya uğrayan yerde Fethullah Gülen yakın kişilerce üniversite hazırlık kursu açılması için girişimde bulunulduğu öğrenilmiştir. devletin güvenlik gücünü kendi emelleri için kullanan art niyetli kişiler ortaya çıkarılmalı ve bunlardan hesap sorulmalıdır.2005’te Yüksekova’da bir iş merkezi saldırıya uğradı. Jandarma teşkilatına verilen ödeneklerle kanunsuz olarak dinleme yapılmasına imkân tanıyan birçok araç satın alınmıştır. bunun da soruşturulması gerekmektedir. TBMM Jandarma İstihbarat (JİT)’in çalışmalarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurmak suretiyle konuyu detayları ile öğrenmeli. bu şekilde çelişkili ifade vermemeleri sağlanmıştır. benim askerimdi o böyle bir şey yapmaz. ‘Ali Kaya’yı tanırım.” Askerin etki alanı daraltılsın Bilgi notunda ayrıca jandarmanın bölgedeki çalışmasıyla ilgili tespit ve öneriler de yer alıyordu: “Jandarmayı polis bölgesi dışındaki asıl görev alanı olan kırsal kesime döndürmek için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı. Jandarmanın kimleri ne amaçla dinlediği bilinmemekte. denetimi de yapılmamaktadır.saatlerce konuşmalarına imkân tanınmış. Ancak bu da denetlenmemekte ve JİT. İyi çocuktur’ demesi yargılama sürecinde adli makamları nasıl etkilemiştir? Yaşar Büyükanıt Diyarbakır’da 7.

“hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz” diyerek olaylardan askerleri sorumlu tutmuştu. Sabri Uzun’u sert dille eleştirmişti. Zaman geçirilmeden olayın üzerine gidildiği takdirde vatandaşın devletimize olan güveni kesinlikle artacaktır. TBMM’ye giden kişi bilgi vermeye gider. bizzat karşı çıktığı cemaat mensuplarınca kullanılmıştı. “Şemdinli’ye patlayıcıların nasıl girdiği sorusu üzerine.Sayın Başbakan olayın soğumasına fırsat vermeden iradesini ortaya koymalı.. Türkiye’de gerçekleştirilmiş tüm darbe 202 . Yani başka bir güç. Büyükanıt’ın şikâyeti ile görevinden alınmış gibi göründüğü için o dönem medyanın liberal demokrat görünümlü kalemleri tarafından AKP iktidarı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan askerin sözünden çıkamadığı için eleştirilmişti. kilit bozulmuş efendim. Eğer halka zarar vermişse ve örgüt bunu üstlenmemişse işte o zaman şüpheli bir durum vardır. Şemdinli olaylarıyla ilgili kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadede Uzun. Cemaatçi bilinirken cemaatin kurbanı oldu Uzun. yorum yapmaya değil” diye konuşmuştu. Şimdi efendim. Çiçek. Yani. “Açıklama yapacaksa bağlı olduğu birime ya da bakana yapması lazım. Sayın Genel Kurmay Başkanı’nın yardımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeteleşme eğilimindeki kişilerin ayıklanmasını sağlamalı ve yöre halkını da rahatlatmalıdır. Asker nezdinde de “sakıncalı bir dindar” ve hatta Fethullahçı olarak bilinen Sabri Uzun.” Meclis komisyonuna da konuştu Sabri Uzun’u askerlerin hedefine koyan elbette bu bilgi notuyla sınırlı değildi. bu anormalliği yapıyor demektir” demişti. bu buraya girer. Daha önce Uzun ve arkadaşlarının sohbet konusu olan bu görevden el çektirilme Hanefi Avcı’nın Eskişehir Emniyet Müdürü iken yazıp yayımlattığı kitapla kamuoyu tarafından öğrenildi. dönemin kudretli Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt’ın girişimleriyle görevinden alınmış gibi görünse de işin aslı öyle değildi.. bu nedenle de askeri cephede tepki çekiyordu. Evin içinden olursa her şey girer… Örgütün amacı güvenlik kuvvetlerine zarar vermek. Uzun hakkında. Uzun komisyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi Türkeri döneminde çeteleşme faaliyetlerinin tamamen durduğunu da söylemişti. Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabına göre Büyükanıt. Komisyona verdiği ifadelerin basına yansımasından sonra dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Avcı’nın kitabında bu iddiaları şöyle anlatıyordu: “Sabri ağabey zaman zaman askerlerin toplumsal olaylara ve güvenlik işlerine fazla karışmalarına karşı tepki gösteriyor ve bunu her yerde alenen söylüyor. 2 Şubat 2006 günü verdiği ifadede Uzun. Avcı’nın garip iddialarla tutuklanarak cezaevine girmesi sürecini de başlatan “Haliç’te Yaşayan Simonlar.

İstihbarat Daire Başkanlığında yıllarca çalışan bu kişilerin hiç şark illerine gitmemiş olması dışarıdan garip gözüküyordu 203 . Yaşar Büyükanıt. Sabah gazetesi bu bilgileri Başbakan İn yakın çevresinde bulunan bir danışmandan aldığını söylüyordu. İki astsubay ve bir itirafçının bir kitapçı dükkânına bomba attıklarının anlaşıldığı Şemdinli olayında. Çünkü iddiaya göre şark hizmetini yapmayan bu polisler cemaatçiydi ve cemaat. Bence o zaman Yaşar Paşa’ya Sabri ağabey hakkında en ciddi bilgileri getirenler aslında en ciddi iğfal edicilerdi ama ne Yaşar Paşa ne de TSK bunları. bu yöntemleri asla anlayamadı. Herkes bu raporu Sabri ağabeyin yazdığını. İDB içindeki yapılanmasını bilmeden şark görevi için doğu ve güneydoğuya gönderen Uzun’dan kendisini deşifre etmeden bu şekilde intikam almıştı. askeri kişi ve faaliyetleri eleştirir. kendi cephesinde de olumsuzlukların bu tarihte başlamış olmasıydı. istihbarat dairesinde şark görevini henüz yapmamış olan personeli. bu olayı araştıran TBMM Komisyonuna tanık olarak çağrıldığında söylediği “Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz” sözü literatüre girmişti. Ancak konuşmaları nedeniyle Sabri ağabey hakkında askeri cephede olumsuzluk hep vardı ama onun fark edemediği. demokrasimizin sürekli asker gölgesinde kalmasını ve bu tür girişimleri eleştiriyordu. Erdoğan da Sabri Uzun’u görevden almıştı. Bu görülmüş veya alışılmış bir durum değildi… Yaşar Büyükanıt Paşa emekli olduktan sonra yaptığı bir açıklamada Sabri ağabeyi (İstihbarat Daire Başkanını) Başbakan’a söyleyerek aldırttığını açıklamıştı. tüm bunları neden yapıyorlar diye sorguladığımda tek sebep şu gibi gözüküyordu: Sabri Bey. İDBnda birileri beş sayfalık bir rapor hazırlamış. Şemdinli olayları hakkında 5 sayfalık rapor hazırlayıp Başbakana verdiği söylenmiş ve bu rapor Sabah gazetesinde çıkmıştı. Zaten Sabri ağabey eldeki bilgiler ne ise onları veri kabul eder. hem de kendisinin en fazla karşı çıktığı gruplara hizmet eder tarzda. Sabri Uzun’u görevden kendisinin aldırttığını zannetti ama aslında o sadece gerçek alınma sebebine bir perde olmuştu. Bu iddiayı da kitabında Avcı şöyle dile getiriyordu: “Peki. söylüyordu ama onun bu rapordan haberi yoktu.” Cemaatçileri şarka gönderdi diye Avcı’nın kitabında anlattığına göre Uzun’un görevden aldırılmasının tek nedeni ise başkanlığını yürüttüğü İDB’de şark görevini yapmamış elemanlarını bakanın ricasına rağmen şarka göndermesiydi. Bir başka deyişle Emniyet İDB’de örgütlenmiş cemaat elemanları el altından Büyükanıt’a aktardığı bilgilerle. Büyükanıt’ı Başbakan’a şikâyet ettirmiş. Bu raporu Başbakanlığı ya da Başbakana vermişti ama bu rapordan Daire Başkanının haberi yoktu. İşin aslı bir süre sonra anlaşıldı. bazı arkadaşların hatta Bakan in isteğine rağmen zorla şarka tayin etmişti.ve müdahalelerle ilgili bilgileri ortaya çıkarıyor. asla ekleme çıkarma yapmazdı.

Türbank’la ilgili olayı da belirterek hakkında aslısız ihbarları içeren mektuplar gönderilerek kendisi hakkında komplo düzenlenmeye çalışıldığından şüphelendiğini anlattığı dilekçesine daha önce verdiği mal beyanını yenileyerek gönderir. kuvvetli bir cemaat örgütlenmesinin olacağına ihtimal vermeyen Uzun. Erdoğan. belki de onlar cemaatin önemli elamanlarıydı. ama sanıyorum askerler fırsat olarak çıkmış ve kullanılmıştı. Nasıl olur da bu kişiler başka illere tayin edilirdi? Bu kişiler onlara lazımdı. Ancak Arslan’ın verdiği yanıt kendisinin çok fazla komplocu düşündüğü ve teşkilat içinden kimsenin böyle kötülükler yapmayacağı olur. Arslan’ın bu iyi niyetli yaklaşımı ise ileriki bölümlerde anlatacağımız gibi kendisini cezaevine kadar götürecektir. îşte tüm yapılanların arka planında aslında bu mesele vardı. “Bu siyasi bir karardır. Gazeteci Nazlı Ilıcak. bu yolla Uzun’un manevi kişiliğine yönelik saldırıda bulunulduğu. birilerinin kendisine yönelik bir komplo hazırlamaya çalıştığından kuşkuya düşer.ve teşkilatta hak ve adaleti gözetmek adına Sabri ağabey bu tayini yapmıştı. o günlerde Kanal 7 televizyonunda yaptığı Sözün Özü programına konuk aldığı Başbakan Erdoğan’a medya ve kamuoyunda çok tepki çeken bu görevden alınmanın nedenini sorar. sözkonusu bilgi notuyla ilgisi olmadığının anlaşılması için Büyükanıt hakkında 7 Ağustos 2010’da manevi tazminat davası açtı. Uzun.” Uzun’u haklı çıkaran öngörüsü Türkbank soruşturmasıyla ilgili asılsız bir suçlama nedeniyle hakkında yürütülen soruşturmada aklanmasından sonra Uzun. Başbakan Erdoğan: “Biz getirdik biz aldık” O zamanlar bu tezgâhların arkasında. Uzun. Fakat birileri bu işten son derece rahatsız olmuştu. bu beyanla Uzun’un uydurma beyanatlar verebilecek bir 204 . Oynanan oyunu fark eden Uzun kendisiyle birlikte daha önce suçlanan arkadaşları İsmail Çalışkan ve Emin Arslan’ı uyarmayı da ihmal etmez. bizzat dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt tarafından görevden aldırıldığı kesindi. Bundan böyle her ay mal beyanını yenileyerek vereceğini de belirtmeyi ihmal etmez. Zaten kendisi de bunu bir televizyon programında anlatınca Uzun. biz aldık” dese de Şemdinli olaylarıyla ilgili bilgi notunun kopardığı fırtına sonrasında Uzun’un. Erdoğan “Biz getirdik. Uzun’un haklı çıktığı öngörüsü ise haberi dahi olmadan yürütülen bir soruşturma sonunda hakkında dava açılmasından da kendisini kurtaracaktır. Büyükanıt’ın “uydurma beyanatlar veriyor” ifadesiyle Uzun’un kastedildiği ifade edilen dava dilekçesinde. benzer komplo ve suçlamaların devam edeceği öngörüsüyle Emniyet Personel Daire Başkanlığı’na bir dilekçe yazar. Biz göreve getirdik biz aldık” demekle yetinir. Şemdinli olaylarından bir süre sonra 22 Mart 2006’da görevinden alınır.

Suç duyurusuna kaynaklık eden ihbar mektubu ise Uzun görevden alınmadan kısa bir süre önce 17 Şubat 2006’da gönderilmişti. 30 bin lira nasıl 90 bin oldu? Uzun’la ilgili ihbar mektubunda ve düzenlenen soruşturma evrakında birkaç bankayı ve tapu kayıtlarını içeren bilgiler. banka hesapları hakkında geniş ve detaylı bilgiler bulunan suçlamayı içeren bir ihbar mektubu gönderilmesi üzerine mülkiye müfettişi Özkılıç tek sözcük ifadesini bile almadığı Uzun hakkında idari soruşturma yürütüp suçlu bulmuştur. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava kitap yazıldığı sırada halen bitmemişti. Uzun’un banka hesap numaralarını.kişilikte olduğunun iddia edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi. görevden alındıktan yaklaşık 2 ay sonra 6 Haziran 2006’da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Abdullah Ayhan Şen tarafından hakkında yürütülen bir tahkikat nedeniyle adliyeye çağrılır. Müfettiş Özkılılıç’ın raporunda da yer verilen kayıtlarda tahrifat yapılarak banka hesapları. 5 yıl aradan sonra yeniden karşısına getirilerek Ergenekon’la ilgili oldukları öne sürülen 25 generalin adının bulunduğu şemayla ilgili yürütülmek istenen soruşturmaya istenen ikinci kez olumsuz yanıt verdiğinin hemen ertesinde. Mal varlığı. Hatta kapanmış bankalardaki hesap numaraları ve bu hesaplardaki para miktarları hakkında abartılı bilgiler vardı. Yazılanları kontrol eden Uzun. hesaplardaki paraların miktarları birkaç defa yazılarak sanki çok fazla para varmış havası yaratılmıştı. Yani Uzun. İhbar mektubu hemen işleme konulmuş ve konuyu soruşturmak üzere. Hemen ardından da Personel Daire Başkanlığı’na düzenli olarak 205 . suç duyurusunda bulunduğu Uzun’un zamanında mal bildiriminde bulunmadığını ve bazı mallarının gelirleriyle orantılı olmadığını iddia ediyordu. Hrant Dink suikastı sonrasında İstanbul Emniyetiyle ilgili yürütülen soruşturmada da karşımıza çıkacak olan Mülkiye Müfettişi Mehmet Ali Özkılıç görevlendirilmiştir. bilgilerin doğru olmadığını bir raporla sunacağını beyan eder. Ancak tüm bu süreçten Uzun’un haberi dahi yoktur. Kadıköy 4. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince bir ihbar mektubuna dayanılarak yürütülen soruşturmanın ardından kaynağı belirsiz mal edindiği gerekçesiyle Uzun hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. İfade alınmadan yürütülen soruşturma Uzun. çeşitli bankalarda kendi ve eşi adına açılmış hesaplarda büyük meblağlardaki paraların olduğuna ilişkin sıradan birinin bilemeyeceği zenginlikte detaylar içeriyordu. Başsavcı yardımcısı Uzun’a hakkında bir tevdi evrakı (suç duyurusu) olduğunu söyler. Müfettiş Özkılıç. Uzun ne ile ilgili olduğunu sorduğunda mal varlığında aşırı ve usulsüz artış tespit edildiği ve bunları haksız biçimde elde ettiğiyle suçlandığını öğrenir.

ama cemaatin memurunun kanunu. kitabı ve kuralı yoktur. “Sabri Uzun tarikatçı. cemaatçi ya da Fethullahçı mıdır?” diye Uzun’u yakından tanıyan İstanbul’da görevli Emniyet Müdürlerine sorduk. Türkiye’deki cemaat yönetiminden daha namusludur. Bu yanıtı merak edilen soruyu. 13 bin dolar olan banka hesabının da 18 bin dolar olarak gösterildiği belirlenir. İslamiyetteki ilk terör faaliyeti kabul 97 Hanefi Avcı. Bir çok cemaat mensubu cemaatin emriyle birbirlerin kızkardeşiyle evlenmiştir. hem cemaatteyse o kişi fahişedir. Devlet memuru 657 sayılı yasaya tabidir. Bir insan hem devlette memur. Uzun. Allah’ın kitabı Kur’an üstüne cemaatin kitabını oturtmuş insanlara. Ortaçağ Avrupası’ndaki kilise papazlarının yönetimi bile. devletin memuru da olamaz.verdiği mal beyanlarının dökümü ile hesaplarının bulunduğu banka kayıtlarını savcılığa teslim eder. Bireysel özgürlüğünü cemaatlere teslim etmiş olan ve biat kültürünü benimsemiş insan bir bağ ot için yük taşıyan eşeğe benzer. Uzun’un mal varlığıyla ilgili ihbar mektubunun İstihbarat Dairesindeki amirler ve/veya onlarla sıkı irtibatlı birileri tarafından yazıldığından şüphesi olmadığını belirten Avcı. eğer cemaatle yatağa giriyorsa o kişi fahişedir. Bugün o ihbar mektuplarının İstihbarat Dairesindeki cemaat yapısının hep birlikte yazdığından şüphe yoktur” diye yazmıştı. “Çünkü içeriği ancak Sabri ağabeye en yakın kişilerin. 28 Şubat sürecinin karanlık günlerinde cemaat ya da tarikat bağlantılı olanlardan ziyade sadece dini inançları gereği namaz kıldığı için baskıya maruz kalan bazı personelini korumuştu. Hanefi Avcı’nın kitabında97 anlatılan bu olayın da kaynağının İstihbarat Dairesindeki Fethullahçı polisler olduğunu iddia ediyordu. Her tarikatçılık soruşturmasında bu yüzden adı geçiyordu. Sabri Uzun Fethullahçı mı? Sabri Uzun’la ilgili faslı kapatmadan önce merak edilen bir sorunun yanıtını da burada verelim. savcılığa sunduğu rapor ile Müfettiş Özkılıç’ın suç duyurusunda yer alanların karşılaştırılması sonunda 30 bin TL’yi 90 bin. Bu belgeli savunma üzerine müfettişlerin “yanlış” rapor düzenlediği ortaya çıkınca Ankara Cumhuriyet Savcılığı Sabri Uzun’un geliri ile orantısız bir mal varlığı olmadığı gerekçesiyle soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verecekti. Devletle nikahı olan bir kişi. Uzun. Dün Devlet Bugün Cemaat 206 . 32 bin 800 TL’yi 98 bin 400 ve 8 bin 922 TL’yi de 88 bin TL. cemaat memuru denir. Cumhuriyet rejiminde bireyin özgürlüğü esastır. İstihbarat Dairesi müdür ve amirlerinin bileceği cinsten şeylerdi. İşte yanıtı: “Sabri Uzun’a göre cemaatçi olan devlet memuru şerefsizdir. Haliç’te Yaşayan Simonlar. Özgür olmayan insan.

Hepsi de benzer suçlamalarla cezaevine girmişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Emin Arslan. Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal ile Ankara Emniyet müdürü Orhan Özdemir garip olaylar zinciriyle ardarda hem görevlerinden oldu. sonunda kendilerinin de öleceklerini bildikleri suikastler yaptırmasıyla nam salmıştı. tarihin eski ezoterik ve Batıni örgütü Haşhaşileri kurmuş ve ölene kadar liderliğini yapmıştır. 12 Mart 1971 Muhtırası’nın ardından CHP’den ayrılması koşuluyla hükümeti kurmakla görevlendirildi. Devrimci Sol bu ülkede bilinen en kanlı olayları gerçekleştirmiştir. Üstlendikleri olaylarla ilgili açıkladıkları bildirilerin hepsi yüzde 100 doğrudur. cemaatten daha namusludur. Dürüstlük bağlamında bakarsak.edilen Hasan Sabbah98 modeli terörizm bir merkezden yönetiliyordu. taraftarlarıyla birlikte Alamut kalesini ele geçirip burada üslenmiştir. 1945 yılından itibaren çeşitli dönemlerde CHP milletvekili olarak TBMM’de bulundu. 99 Nihat Erim (1912-1980). terör örgütü dediğimiz Devrimci Sol. 207 . kişiler hakkında düzmece elektronik postalar. Emin Arslan bir uyuşturucu çetesine ilişkin yürütülen soruşturmada. “Gerekirse demokrasilerin üstüne şal örtmeli” sözü nedeniyle Aziz Nesin tarafından kendisine Şalcı Nihat denilen Erim. 26 Mart 1971’de kurduğu partilerüstü hükümet 3 Aralık 1971’de istifa etti. Suikastin İngilizce karşılığı olan Assasination kelimesi de.1124). Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya karanlık geçmişi olan bir muhbirin iddialarıyla. yaptığı eylemler bunca kanlı olmasına karşın hepsini sahiplenmiş. Erim Hükümeti 22 Mayıs 1972’ye kadar işbaşında kaldı. Bakanlık ve babakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.” Hedefteki müdürlerin tasfiyesi Sabri Uzun’un İDB’den başka bir göreve çekilmesinden sonra öncelikli hedef olan bir kaç emniyet müdürünün daha tasfiye edilmesi gerekiyordu. sahte raporlar ya da Hanefi Avcı’nın bürosunda bulunduğunu söyledikleri telefon dinleme kayıtları gibi entrikalarla yargıyı kirletmiştir. Şii İsmailiye tarikatına mensup bir İranlı olan Sabbah. Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya. 1977’ye kadar Cumhuriyet Senatosu’nda kontenjan senatörü olarak görev yapan Erim. Bu listenin sonuna ekleyeceğimiz son isim 98 Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşayan Hasan Sabbah (1034 . Türkiye’deki ilk terör eylemleri 2002’de Nuh Mete Yüksel’in ortaya çıkan gizli çekilmiş seks kasetleri olan cemaat örgütlenmesi. bu tarikatın Arapça ismi olan Haşhaşilikten çevrilerek İngilizce’ye geçmiştir. Yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. üstlenmiştir. Bir dönem gazetecilik de yaptı. asılsız ihbar mektupları. dini bir arka plan sayesinde halkın desteğini kazanarak silahlı bir örgüt kurmuş. 12 Mart dönemindeki uygulamaların sorumlusu olarak görüldüğü için 19 Temmuz 1980’de Dev-Sol tarafından İstanbul’da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. dürüsttür. Deniz Gezmiş. Çok sürmeden de bu gerçekleşti. Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmesine kadar varan Balyoz Harekatı olarak bilinen uygulamaları başlatması nedeniyle Balyoz lakabıyla da anılırdı. Bugün Türkiye’deki cemaat yönetim modelini kıyaslarsak Hasan Sabbah’ın ki daha namuslu olduğu anlaşılır.99 Ancak bu örgüt bile karışmadığı hiç bir olayı üstlenmediği gibi. DVD çekimleri. Hakkında bir çok efsane üretilen Sabbah’ın önderliğini yaptığı ve haşhaşla uyuşturduğu fedailerine sahte bir cennet vadederek. kurduğu II. Tarikat Moğol istilası yıllarına kadar ayakta kalmıştır. Alamut kalesi ise 1256 yılında Moğol komutan Hülagû Han tarafından savaşmadan alınmış ve sonrasında da yakılıp yıkılmıştır. hem de bir süre tutuklu kaldılar. Faruk Ünsal da bir çeteye yardımcı olmakla suçlandı. Hatta bir başbakanı bile öldürmüştür. hukuk profesörü.

Dink davasının zanlılarından Yasin Hayal ve arkadaşlarının Dink’i öldüreceği yönündeki ihbarları değerlendirmemekle suçlandı. Azmettiricisi. 5 Şubat 2006’da papaz Andrea Santoro’nun öldürülmesi gibi olaylar onun döneminde gerçekleşti. Fethullahçı olduğu da iddia edilen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’in görevden alınmasına gözatmamız gerekiyor. Gülcü ve Uzunkaya ile Faruk Ünsal da tarikatçı olarak bilinen Erbakan geleneğinden gelen emniyetçcilerdi. 7 Ocak 2005’te Prof. Ancak. Dink suikastının “büyük ağabeylerinden” Erhan Tuncel’in dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek100 üzerinden emniyetin muhbiri 100 Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek. 2004’te Trabzon’a emniyet müdürü olarak atandı. Tarikatları ve cemaatleri en iyi bilen emniyetçilerin arasındalardı. Suikastta. en hafifinden “görevi ihmal” bağlamında rolleri müfettiş raporlarıyla ortaya çıkan ve hepsinin de Fethullahçı olduğu öne sürülen bu emniyetçilerin suçların örtbas etme gayreti Hrant Dink’in öldürüleceğinin emniyetçiler tarafından biliniyor olduğu kuşkusunu da beraberinde getiriyor. hemen yukarıda anlattığımız Ergenekon soruşturmalarına ilişkin tanıklıkları ve ifadeleri ile Hanefi Avcı’nın kitabında yapılan konuyla ilgili değerlendirmelerle birlikte değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo ise ürkütücü soruları akla düşürüyor. Mayıs 2006’ya kadar olan süre içerisinde kentte öldürme. Cemaattendi ama tasfiye edildi Şimdi bu emniyetçilerin nasıl ve ne yöntemlerle tasfiye edildiklerine bakmadan önce İstanbul Emniyetinde yaşanan bir başka tasfiye operasyonuna. İddialara göre hepsi de farklı nedenlerden dolayı cemaatin hedefindeydi. Akyürek’in Mc Donald’s’ın bombalanmasından sonra muhbirlik teklif ettiği Tuncel’in. 1985’ten sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde iki yıl görev yaptı. Özel harp ve istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Fethullahçı örgütlenmenin önünde duracak en büyük engellerdi. Mc Donald’s davasından bu nedenle hiç yargılanmadığı ortaya. 24 Ekim 2004’te Mc Donald’s’ta bomba patlaması. muhbirleri ve yardım edenleriyle adeta davul çalarak duyurulan Hrant Dink suikastında belirlenen ihmal nedeniyle fatura çıkarılan tek isim. Bu olayı Sabri Uzun’un. Cemaatin örgütlenmesine ve tehlikesine ilişkin yazdığı ve çok gürültü koparan kitabından sonra Stalinist bir örgüte yardım yataklık ettiği iddiasıyla kendini cezaevinde buldu. Akyürek ve polis memuru Muhittin Zenit. 5 Nisan 2005’te TAYAD’lı bir grup gencin linç edilmeye çalışılması. ki sırayla ya kızak görevlerle ya da tasfiyelerle saf dışı edildiler. Mayıs 2006’da İstihbarat Daire Başkanı olan Akyürek’in adı. Fethullahçı olduğu da bilenen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler olmuştu. Saadettin Güner’in silahlı saldırıda dört yaşındaki oğluyla birlikte öldürülmesi. Hanefi Avcı ve henüz kendisine bir komplo kurulmamış olan Sabri Uzun emniyet camiasında dürüstlüğüyle bilinen ve aralarında bir kaç yıl kıdem farkı olmakla birlikte aynı ekole mensup polislerdi.elbette Hanefi Avcı. Erhan Tuncel'in polis muhbiri olarak görevlendirilmesine aracı olan polis memuru Muhittin Zenit’in (Dink suikastı sonrasında Bayburt'ta görevliyken 2007 Eylül’ünde Ramazan Akyürek'in daire başkanı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 208 . tetikçisi. 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından cinayetin 1 numaralı zanlısı Erhan Tuncel ile gündeme geldi. Akyürek’in Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 2004 yılının başından. Emin Arslan. linç girişimi ve bombalama dâhil çok sayıda olay meydana geldi.

cinayetin azmettiricilerinden Erhan Tuncel’i Trabzon Emniyet Müdürü iken Yardımcı İstihbarat Elemanı (YİE) yapan İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek tarafından ‘yanıltıldığı’ öne sürüldü.Bölge Mahkemesi 15 Şubat 2010’da lehine karar verdi. Aydınlık dergisi. Cinayet sonrası Erhan Tuncel’e ait 48 sayfalık tutanağın 33 sayfası. dönemin valisi Erol Çakır’ın. 6 Mart 2008 tarihli yazısında şu bilgiyi verdi: ‘Osman Hayal’in kullandığı 0 538 719 31 81 nolu telefon hakkında 17 Şubat 2006 ile cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihleri arasında.olduğu ve cinayeti önceden haber verdiği ortaya çıkmasına karşın Akyürek ise bir idari ceza almamıştı. Bu tespit. 23 Temmuz 2008 209 . İkbal. Ancak Akyürek hala görevine atanmadı. Hayli karışık olan bu konu. Akyürek 16 Ekim 2009’da İDB görevinden alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrine uzman kadrosuna verildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından herhangi teknik bir birimine atandı) Mayıs 2007’de tanık olarak alınan ifadesinde bombalama olayını gerçekleştirenin Yasin Hayal olduğunu öğrendiği halde doğrudan Erhan Tuncel ile irtibata geçmesi. İstanbul polisi ‘Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürüldükten sonra geçmiş tarihli rapor hazırlamak’la suçlayan Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız’ın. Akyürek. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli General Veli Küçük’ün iş ortağı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden 17 Şubat 2006’da İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne gönderilen yazı hakkında ne gibi teknik incelemelerin yapıldığına ilişkin LOG kayıtlarının kendisine bildirilmesini istedi. Çakır ise iddiaları yalanladı. 101 Milliyet Gazetesi. 3 Mart 2008’de İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na bir yazı göndererek. Akyürek’in yanıtı Yıldız. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın kendisine gönderdiği 6 Mart 2008 tarihli yazının rolü olduğu belirtildi. Akyürek’in “Fethullahçı” olduğu yönünde sicil hazırladığını iddia etti. “Hrant Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları” isimli kitabında ve Şener’in çalıştığı Milliyet gazetesinde kaleme aldığı bir haberle dile getirilmişti. Tuncel’in ne zaman muhbirlik yaptığı konusunda soru işaretleri uyandırdı. O zaman pek gürültü koparmayan bu bilgiler. Akyürek’in talebi üzerine cumhuriyet savcıları tarafından incelenip imha edilerek devlet sırrı kapsamına girdi. Önce Nedim Şener’in Milliyet gazetesinde “Akyürek Yanılttı” başlığıyla çıkan habere101 gözatalım: “Hrant Dink olayında İstanbul polisini ‘geçmiş tarihli rapor hazırlamak’la suçlayan Mülkiye Başmüfettişi Yıldız’ın İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek tarafından ‘yanıltıldığı’ öne sürüldü. ilkin gazeteci Nedim Şener’in. Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapla yeniden ve hak ettiği ilgili görerek gündeme gelmişti. kamu görevlilerinin Dink cinayetindeki ihmalini araştıran Yıldız’ın yanıltılmasında. İstanbul polisinin Dink cinayeti konusundaki ihmal iddialarını araştıran Mülkiye Başmüfettişi Akif İkbal tarafından hazırlanan 19 Mayıs 2008 tarihli son raporda dile getirildi. Ramazan Akyürek’in göreve iade talebiyle açtığı dava da Ankara 14.

ekteki LOG kayıtlarından anlaşılmaktadır. İstihbarat Şubesi’ndeki Dell marka bir bilgisayardaki ‘silinmiş dosyalar’ bölümünden çıktı. Yıldız. Yazı üzerine rapor Bu yazı üzerine 11 Mart 2008’de bir rapor hazırlayan Yıldız.26’da kaydedildiğini tespit etti. İstihbarat Değerlendirme Projesi kapsamında. Başmüfettiş İkbal.’ isimli dosyanın 20 Şubat 2006 günü saat 17. Nizamettin Erduran bilirkişi olarak atandı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın ‘hiç bir teknik inceleme yapılmamıştır’ iddiasına karşı. İkbal’in raporunda. ‘Dink cinayetine kadar bir çalışma yapıldığına ilişkin LOG kayıtlarına 210 .çalışmanın yapılmadığı. evrak ve Osman Hayal ile ilgili olarak İstanbul İstihbarat Şube görevlilerince herhangi bir çalışma yapılmadığı da vurgulandı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın Trabzon Emniyet Müdürlüğü’den gönderilen 17 Şubat 2006 tarihli yazısıyla ilgili olarak. Aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da bulunduğu ve haklarında görevi ihmalden soruşturma açılması istenen sekiz polisi yargılamaktan kurtaran belgeler. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nı yalanlayan yeni belge ve bilgiler yer aldı. Yıldız. 19 Mayıs 2008’de yeni bir rapor hazırladı. Çöp sepetinde Görevi ihmalle suçlanan polislerin Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yaptıkları itiraz üzerine görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi İkbal. bilgisayarda ‘telefon sorguları’ isimli dizinin altında bulunan ‘Yasin Hayal enson xls. yani 22 Ocak 2007’de yapıldığını. raporunda. aslında cinayetten sonra hazırlandığını ve bu nedenle bilgisayar kayıtlarına (LOG) geçirilemediğini belirtti. Yasin ve Osman Hayal’in kullandığı cep telefonuyla ilgili olarak cinayet tarihine kadar herhangi bir sorgulama veya teknik çalışmanın yapılmadığını yazdı. Akyürek’in bu yazısına dayanarak hazırladığı raporda. İstanbul İstihbarat Şubesi Müdürü Ahmet İlhan Güler ile beş görevli hakkında ‘görevi ihmalden’ soruşturma istedi. İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. İstanbul istihbarat Şubesi memurlarının Osman Hayal’in adres çalışması ile ilgili olarak verdikleri 24 Şubat 2006 tarihli personel raporunun. Erduran.’ Yazıda. değişikliklerin saat 17. Şube’deki bilgisayarın incelenmesini istedi. çalışmaları zamanında yaptığını belirten polis memurları. Dr. Bunun için. raporunun sonuç bölümünde. Trabzon’dan gelen 17 Şubat 2006 tarihli yazı üzerineYasin Hayal’in ağabeyi hakkındaki ilk bilgisayar sorgulamasının Dink öldürüldükten üç gün sonra.18’de yaratıldığını ve bu dosyanın 8 dakika açık kaldığını.

Ahmet bu teklifi kabul etmeyip istenen dilekçeyi vermemiş. ‘İstanbul İstihbarat Şubesi’nin geçmiş tarihli rapor hazırladığı’ sonucuna vararak görevliler hakkında soruşturma açılmasını istediği belirtildi. fotoğraflanması talebine de itiraz ettiğini iddia etti. ‘İstanbul İstihbarat Şubesi görevinden ayrılman lazım. Avcı. Kitabın. bu fırsattan istifade Ahmet görevinden alınıp. Seni istersen İzmir’e verebiliriz’ demişler. siyasi ya da dinsel görüşlerini işine karıştırmayan biri” diye anlattığı Güler’in. “Ahmet İlhan Güler’in İstanbul İstihbarat Şubesinden Alınması” başlıklı bölümünde anlatılan olay ilginç iddialarla doluydu. bununla birlikte görevini çok iyi yapan. Güler’in. “Ahmet bunu kabul etmeyince merkezin planlarını uygulaması gecikecekti. dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un da İstanbul’da takip edilip. Yıldız’ın bu yazı üzerine. Ankara Merkez İDB’deki müdürlerin bu talebine itiraz etmesinden sonra aralarında ilk çatlak yaşandığı da kitapta belirtildi.rastlanmadığı yönündeki’ 6 Mart 2008 tarihli cevabın soruşturma yapan müfettişi yanılttığı ifade edildi. Biz İstanbul’a İstihbarat Şube Müdürü olarak başka birini atayacağız. İşte bu sıralarda Hrant Dink öldürüldü. Dün devlet Bugün Cemaat. bir müddet sonra Ahmet’i kış ortasında Ankara’ya çağırmışlar ve resmi daire dışında bir ortamda muhatap olan aynı arkadaşları.” Taraflı bilirkişi raporu Güler’in başarılı bir geçmişi olduğunu ve normal prosedürler içinde İstanbul’dan başka bir ile tayin olmasının sadece isteğiyle olabileceğini ve bu yüzden kendisinin tayin talebinde bulunmasının istendiğini belirten Avcı. Raporda. Haliç’te Yaşayan Simonlar. Angora Yayınları 211 . zaten araları gerilmiş ama bunu belli etmeyen İDB ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bu durumu fırsata çevirme ve bu olayda her hatayı ortaya dökme eğilimi başladı. Bakanlık ve Genel Müdürlüğün imkânlarını kullanabildiğini ve istenen 102 Hanefi Avcı. Bana göre Hrant Dink’in öldürülmesi olmasaydı. “Fethullah Hoca’ya sempati duyan ve o gruba mensup kişilerle dayanışma ve arkadaşlık içinde olan. Çünkü isteneni yapmayacağı ve merkezin İstanbul’daki planlarına uygun davranmayacağı anlaşılmıştı.” Cemaatçi müdürlerden gayrıresmi tayin isteği Karışık gibi görünen bu konu Hanefi Avcı’nın Eskişehir Emniyet müdürü iken kaleme aldığı kitabında102 da yer almıştı. yerine Ali Fuat Yılmazer Şube Müdürü olarak atandı. Avcı’nın bundan sonraki iddiaları daha garipti: “İl müdüründen öğrendiğime göre. Bu olayın ardından. Ahmet şubeden yine de alınacaktı. Akabinde Hrant Dink’in öldürülmesi olayı meydana gelince. Merkez her türlü arşiv imkânına sahip olduğunu.

Sabri Uzun hakkında mal varlığı soruşturması yürüten Mehmet Ali Özkılıç’tı. olayın taraflarının İstanbul’da Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler. Müfettiş değişti gerçek ortaya çıktı Bu soruşturma ise Müfetiş Özkılıç’ın “gayretli” çalışmaları nedeniyle Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanması nedeniyle farklı müfettişler görevlendirildi. Yapılan yeni soruşturmada ise ilk müfettiş raporunun aksine İstanbul’da bulunduğu ihbarı yapılan Yasin Hayal ve ağabeyinin telefon sorgulamalarının bilgisayarda yapıldığı ancak silindiğini tespit etti. Yani devletin memuru olan İstanbul İstihbarat Şubesi polisleri bir şüpheli grubuyla ilgili çalışma yapıp. banka hesaplarındaki paraları olduğundan fazla gösteren bir rapora imza atmıştı. Güler’in. “görevi ihmalden” yargılanmasını onaylarken Cerrah için yargılama izni vermemişti. Görevlendirilen müfettişlerin Dink suikastında İDB’nin. Avcı’nın yanlı bulduğu bilirkişilerin raporlarına dayararak Cerrah ve Güler’in yargılanması gerektiği yolunda fezleke düzenlenmişti. diğer tarafının da İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek olmasına rağmen soruşturmanın bilirkişilerinin İstihbarat Dairesi personelinden atandığını vurguladı. Yaklaşık 160 mülkiye müfettişi içinden soruşturma için görevlendirilen kişi. Uzun’un tek kelime dahi ifadesini almadan yürüttüğü soruşturmada Müfettiş Özkılıç. Ancak silinerek müfettişlerden gizlenen bu kayıtlar başka bir müfettiş tarafından silindiği yerden bulunup ortaya çıkartılıyordu. hatta mahkemede cezalandırmak için neredeyse sahte evrak bulmaya kadar her şeyi denemekten geri durmuyorlardı” diye yazdı. Ancak İstanbul Valiliği. Gerçekleri ortaya çıkart(a)mayan Mülkiye Müfettişi Mehmet Ali Özkılıç. Tanıdık bir müfettiş: Mehmet Ali Özkılıç Bu soruşturmada görev alan müfettişlerden birisi tanıdık bir isimdi. komployu ortaya çıkartma becerisi gösteren Mülkiye Müfettişi Akif İkbal ise her nedense bir üst 212 . Trabzon ve İstanbul polisinden daha fazla olan kusurunu örtbas etme gayreti içinde olduğunu öne süren Avcı. bir üst göreve Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine terfi ederken. bu çalışmasını devletin arşivi olan bilgisayarına kaydetmişti. Güler’in İstanbul İdare Mahkemesi’nde açtığı yürütmenin durdurulması istemli davada mahkeme iki kez. “Taraflardan biri olan İstihbarat Daire Başkanı Akyürek’in astları olan kişilerin tarafsız bilirkişi olamayacağı” gerekçesiyle bozunca yeniden soruşturma yürütüldü.müfettişi görevlendirme olanağını elinde bulundurduğunu hesaplayarak bu olayda üstün gelmeyi planlıyordu. Mesele o kadar büyük boyutlara varmıştı ki Hrant Dink olayındaki Emniyet mensuplarının kusurlarını araştırmakla görevlendirilen mülkiye müfettişleri Ahmet’i suçlamak.

görevlilerin sorumluluğu tespit ediliyordu. “yanlışlıkla” 10 kat fazla gösterilmesi. Bu işi anlayanlar için çok vahim bir durumdu: Daire Başkanlığı güvenlik için konan sistemi istediği an değiştiriyordu” diye yazıyordu.. cemaatçi olmadığı için mi terfi ettirilmedi?” sorusu geliyordu. Cemaatçi olduğu öne sürülen Yılmazer’in İstanbul İstihbarat Şube müdürü olması Avcı tarafından. “Belli amaçları olanlar. Bu. Bu olaydan sonra Ahmet İlhan Güler görevinden alınırken yerine atanan ise Avcı’ya göre. Bu çok vahim bir durumdu. “normalde hiçbir zaman bu göreve gelemeyecek. Güvenlik amacıyla tutuları log kayıtları geçmişte kimin hangi numarayı hangi tarihte incelediğini tutuyordu. Bu işlemi yapmak için bilgisayar sistem operatörü dâhil olmak üzere en az 5-6 kişinin bilgisi ve rızası lazımdı. kimin hangi telefonu sorguladığı bilgilerinden istediğini çıkarabiliyordu. istedikleri gibi faaliyette bulunmak isteyenler bu konuda kendilerine mani olacak bir engeli daha önlerinden kaldırmış oldular.göreve terfi edemeyip halen İçişleri Bakanlığı’ndaki görevine devam ediyordu. Ergenekon operasyonları için emniyette altyapı hazırlandığı kuşkusunu yaratıyordu. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’in. Bunun yanlış olduğunu. Yoksa Ergenekon operasyonları. Bu şekilde. Hal böyle olunca da akıllara. “Akif İkbal. eldeki delillerle böyle bir bağlantının kurulamayacağını aksine Alparslan Aslan’ın her 213 . Bu. bilgi ve deneyim ile evveliyatında pratik sokak tecrübesi yeterli olmayan)” olan Ali Fuat Yılmazer oldu. Herhangi bir olay olursa bu kayıtlar incelenip. Güler’in görevden aldırılması. soruşturması ve davası da bir kurgu ya da düzmece miydi? Devletin kayıtlarında sahtekarlık yapmak! Avcı’nın kitabında bu olay. Dink Cinayeti öncesi yaptırdığı ve İstihbarat Şubesi’nin bilgisayarına kaydettirdiği çalışmalar. sistemin güvenlik supabıydı ama şimdi Daire Başkanlığı bu kayıtları değiştiriyor. Danıştay olayında faillerin Ergenekonla ilişkilendirilmesini Ahmet ve Şammaz. gerekli niteliklere sahip olmayan (sol örgütler konusunda.. devletin elinde bulunan log kayıtlarında yapılan değişiklikleri gerçekleştirenlerin devletin memurları mıydı yoksa cemaatin militanları mıydı? Maalesef bu soruların yanıtını Mülkiye Müfettişlerinin raporlarında bulmak mümkün değildi” diye anlatılmıştı. yani İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi desteklememiştir. “İDB telefon detaylarını (HTS raporlarını) kimin ne zaman hangi numarayı incelediğinin tutulduğu log kayıtlarını değiştirmişti. silinerek veya Müfettiş Özkılıç tarafından ortaya çıkartılmayarak. Demek ki hepsi bu isin içindeydi. İlerde istemediği bir görevli olursa buradaki bilgileri değiştirerek kişilerin sorumluluklarını değiştirebilecekti. istediğini de koyabileceği anlamına geliyordu. Öte yandan yine müfettiş Mehmet Ali Özkılıç tarafından Sabri Uzun’un banka hesaplarının. Merkez güvenirliliğini yitirmişti.

Uyuşturucu avcısı kaçakçı oldu Sabri Uzun’un İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan alınarak kızak bir göreve çekilmesinden sonra Fethullah cemaatinin.eylemden önce ve sonra İstanbul’daki Şeyh Salih Kurter ile irtibat kurduğunu. Aslan’ın telefon HTS raporları iyi okunursa bu irtibatın daha tutarlı olduğunun görüleceği aşikârdı. Yıllarca İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı yapmış ciddi yolsuzluk operasyonlarına. Türkiye kamuoyunun yakından bildiği Hüseyin Baybaşin ve Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu şebekelerinin çökertildiği operasyonlar ile Paraşüt. Etibank davası sanığı Cavit Çağlar’ın ABD’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmesindeki çabasının ardından KOM Daire Başkanlığı’ndan terfi ettirilerek Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmuştu. Serhat. Neredeyse medyanın tamamında. uyuşturucu ve çete olaylarının deşifre edilmesinde büyük katkısı olan Arslan. Emin Arslan’ın neden hedef haline geldiğini görmemiz gereken olaylara gitmemiz gerekiyor. Çünkü Arslan’la Habib Kanat arasında yapılan telefon konuşmalarında genel olarak sağlık problemleri hakkında konuşuluyordu ve suç olarak değerlendirmeye alınmamıştı. emniyet içinde önlerinde set olacağını düşündüğü isimlerden ilki Emniyet Genel Müdür Yardımıcısı Emin Arslan’dı. Danıştay olayı ile Ergenekon bağlantısını kurmak istiyordu. Örümcek Ağı. savcılık ve polis kaynaklı soruşturma dosyasından sızdırılan fotoğraflarla Arslan adeta linç edildi. Arslan ve kendisiyle birlikte aynı soruşturmada tutuklanan Murat Nemutlu ve Mustafa Aral isimli polislerle ilgili baştan aşağı gariplikler ve çelişkilerle dolu olan uyuşturucu operasyonunu ve adeta bir komploya dönüşen süreci daha anlaşılır kılmak için biraz geriye. Balina. Bu tür soruşturmalarda yaygın bir yöntem olan dinlenen telefon kayıtlarının medyaya sızdırılması ise Emin Arslan için yapılmadı. onlar bunu istiyordu o kadar” diye yorumlandı. daha önce Türkbank soruşturmasıyla ilgili Sabri Uzun’la birlikte hakkında ihbar mektubu gönderilenler arasında da vardı. Ankara. Aslında işte o gün Ahmet’in İstanbul’dan alınması gerektiğine karar verildiği kanaatindeyim. değildi. İrticacı raporu olanlar terfi ettirildi 214 . Nihayetinde amaç hâsıl oldu ve Arslan adının karıştığı bir uyuşturucu operasyonuyla hem görevinden alındı hem de 9 ay tutukulu kaldı. İşte Sabri Uzun ve Hanefi Avcı ile birlikte görev yaptıkları dönemde siyasetçilerin de içinde olduğu ciddi yolsuzluk operasyonlarına imza atan bu ekip haliyle birçok kişi tarafından da istenmiyordu. Puro ve Kasırga gibi isimler verilen yolsuzluk operasyonlarını yapan ekibin başında olan Emin Arslan. Sis. Delilin olup olmaması önemli.

prosedür gereği atama listesini dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun onayına gönderdi. sınıf emniyet müdürlüğünden 1. başarılara ve aldığı ödüllere dek hepsi tek tek incelendi. İçişleri Bakanlığı koltuğu da Abdülkadir Aksu’ya verilmişti. sınıftan 2. Emin Arslan ve Necati Altıntaş ile Teftiş Kuru Başkanı Naciye Ekmeçibaşı. Normalde terfi ettirilmeyenlerin. Aksu’nun Ankara dışında olduğu gerekçesiyle listenin onaylamadığı söylentisi yayılsa da bir süre sonra işin gerçeği ortaya çıktı. Terfi bekleyen adayların durumlarının görüşüldüğü toplantılarda terfiye hak kazanan personelin özlük dosyalarında yer alan cezalardan. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. haklarında irticacı yazısı bulunduğu için terfi edemeyen 21 215 . YDK’nin yeniden toplanmasını istiyordu. askerlerin terfilerini düzenleyen Yüksek Askeri Şura sistemine benzer bir model geliyordu. İktidar değişiminden 6 ay sonra 8-9 Mayıs 2003’te yüksek rütbeli polislerin terfilerinin görüşüleceği YDK toplandı. “özel notu var” şeklinde değerlendirerek liste dışında tuttu. sınıfa terfi sırası gelen 385 personelin durumunu tek tek ele aldı. Kısa süre sonra da. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ezici bir çoğunlukla iktidara AKP gelmiş. komiser ve başkomiserlerin. Kurul emniyet amirliğinden emniyet müdürlüğüne terfi edecek 508. Feyzullah Arslan. MDK bir üst rütbeye terfi edecek komiser yardımcısı. 4. Oysa listede yer alan isimlerin terfi durumu da kurulda görüşülmüş ve irticai kimlikleri nedeniyle bu emniyet mensuplarının terfi ettirilmemesi uygun bulunmuştu. Çünkü terfi sırasında bekleyen 385 adaya karşılık ancak 84 kadro bulunuyordu. Emniyet mensuplarının heyecan içinde sonucunu beklediği atama listesi Bakan Aksu tarafından bir türlü imzalanmıyordu. 2. Özellikle terfilerin siyasetin gölgesinden kurtarılması için önerilenlerin başında ise. APK uzmanları eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Kamil Tecirlioğlu. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner başkanlığında bir araya gelen YDK’nin diğer üyeleri genel müdür yardımcıları Ramazan Er. Kapsam dışı tutulanlar arasında.Emniyet içinde terfilerde ve dolayısıyla kadrolaşmada her zaman siyasi etkiler ön plandaydı. Buradan yola çıkarak polis şurası olarak nitelendirilen Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK) ve Yüksek Değerlendirme Kurulları (YDK) oluşturuldu. Abdullah Bolcu. Kurul kararlarına karşı İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyordu. BTK’nin “kırmızı dosyasında” adı bulunanların terfi ettirilmediğini gören Bakan Aksu listeyi onaylamıyor. 9 Mayıs 2003’te çalışmalarını tamamlayan YDK. “irticai faaliyetlerde bulunmak ya da bu tür faaliyetlere göz yummak” iddiasıyla Başbakanlık Takip Kurulu’nca (BTK) haklarında “sakıncalı” notu düşülen 21 kişinin dosyaları da vardı. YDK ise emniyetteki yüksek rütbeli personelin terfilerini yapılan toplantılarla karara bağlıyordu. Kurul ahlaki değerlere ters ve maddi suiistimallere karışan personeli. sınıfa terfi edecek 385 personelin durumu görüşülürken zorlanıldı. En çok 1. sınıfa terfi sırası gelen 238. Polis Akademisi Başkanı Tuncay Yılmaz. Şevket Ayaz ve Adnan Eser’di. Ancak bunun yerine İçişleri Bakanı devreye sokulmuştu. 3. sınıfa terfi sırası gelen 97.

teşkilat içinde düzgün kişiliğinin yanı sıra sorunlara pratik çözüm üreten ve siyasi dalgalanmalardan etkilenmeyen biri olarak tanınıyordu. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. Albayraklar operasyonunda gözaltına alınanlara işkence yaptığı iddia edilen ve hakkında bazı soruşturmalar yürütülen Adil Serdar Saçan da vardı. “Emniyet kadroları içerisinde irticai örgütlenme yapmak. Fakat sonraki yıllarda bu tavrının hesabı emniye amiri olan oğluna ödetildi. Bakanlık da “suç duyurusunun soyut ve sübjektif olması” gerekçesiyle “işleme koymama kararı” verdi.103 Muhalefet şerhi Arslan’ı hedef yaptı Karara muhalif kalan Kamil Tecirlioğlu. Genel Müdür Gökhan Aydıner’in bu taleple kurulu üyelerini yeniden toplamasına itirazlar geldi.emniyet mensubunun dosyalarının yeniden değerlendirmeye alınmasını tavsiye eden ve Başbakanlık Müsteşarı Fikret Üçcan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na gönderilen BTK yazısı üzerine YDK 17 Mayıs 2003’te bir kez daha toplandı. Daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş'ın başkanlığındaki MDK’nin de iki kez toplanarak. baş komiser ve emniyet amirinin terfi ettirilerek etkili görevlere getirildiği de ortaya çıktı. “yüksek yerlerden” gelen emirleri uyguladı. 22 Eylül 2003’de hem terfi ettirilmeyip başka bir ile tayininin çıkarılması ardından da idari soruşturmada meslekten çıkartılmasına karar verilince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu yüzden karara muhalif kalması nedeniyle zaten herhangi bir “yaptırıma” gerek kalmayan görevdeydi. Kurul üyelerinden sadece Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve APK uzmanı Kamil Tecirlioğlu’nun ikinci toplantının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle muhalefet şerhi koyduğu bir kararla hakkında irticai faaliyetlerle ilgili sakıncalar bulunduğu belirtilen 21 personelden 17’sini terfi ettirdi. Aslında Genel Müdür Aydıner’in de bu ikinci toplantıdan çok rahatsız olduğu. Ankara DGM Başsavcılığı ve Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak YDK. Basında çıkan haberler üzerine Saçan. Zaten siyasi partilere göre değil göreve ve kanunlara bağlı çizgisi ile tanındığından görevinden alınarak pasif görev olan APK uzmanlığında sadece aybaşlarında maaşını aldığı bir göreve getirilmişti. Gökhan Aydıner ve Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş dışındaki kurulu üyelerinin tamamı ikinci kez toplantı yapmanın kanunsuz olduğunu mevzuata uygun olarak yapılan toplantıyla da terfilerin gerçekleştirildiğini söyledi. haklarında BTK tarafından benzer raporlar bulunanlardan 37 komiser. Saçan. bu nedenle İçişleri Bakanı Aksu ile tartışarak istifa noktasına geldiği duyulmuştu. YDK’ye gelecek olana kişilerin belirlendiği APK uzmanları arasında yapılan gizli bir seçim sonucu terfi toplantılarına katılabiliyordu. evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner ile terfi kararına muhalif kalan Emin Arslan ve Kamil Tecirlioğlu dışındaki Emniyet Genel Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu Üyelerini. Ancak suç duyurusuna Ankara DGM ve Cumhuriyet Başsavcılıkları görevsizlik kararı vererek. Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok da prosedür gereği başvuruları ön inceleme için İçişleri Bakanlığı’na yolladı. 216 . Buna rağmen toplantıya devam edildi. irticai kadrolaşmayı sağlamak ve irtica tandanslı olmayan müdürleri terfi ettirmemek” suçlamasıyla şikâyet ediyordu. 2005-2006 yıllarında emniyetin 103 YDK’nin bu toplantılarında terfisi yapılmayanlar arasında.

Bundan sonra Arslan’ı görevden almak için tek yol kalmıştı tutuklanmasını sağlayacak bir suç bulmak. açtığı davayla idari yargı kararıyla yurdışına gidebilmişti. Çünkü aktif bir görev olan Genel Müdür Yardımcılığı makamında olduğu sürece Emniyette kadrolaşmaya gidecek olanların önünde engel teşkil edecekti. Arslan dışında komisyonda ilgili dairelerin başkanları ile Dış İşleri Bakanlığı yetkililerinin temsilcileri vardı. Dairesi 2008 Aralık ayında oybirliğiyle yine Emin Arslan lehine karar verdi. YDK’nin atamalarına muhalefet şerhi koyarak cemaatin hedef listesine giren Emin Arslan’la ilgili planlar ise hemen devreye sokuldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin oybirliğiyle verdiği kararla görevine iade edildi. yeniden genel müdür yardımcısı olurken. Bunun üzerine sınavı kazananlar. “kesin iade” kararıyla görevine iade edilen Arslan’ın artık siyasi etkiyle görevden alınması imkânsız hale gelmişti. Komisyon üyelerinin vereceği oylarla kazananlar belirlenecekti ve kurulda sayısal olarak üstünlük emniyetçilerdeydi. Ancak Bakanlık Arslan’ı göreve başlatmak yerine karar itiraz etti. Ancak Danıştay 5. Yaklaşık 10 ay sonra 4 Mayıs 2006’da Emin Arslan. Emin Aslan ise APK uzmanı olarak kızağa çekildi. Bu soruşturmadan aklansa da Emin Arslan. Dış İlişkiler Dairesi’nin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı da Arslan’dı ve mevzuat gereği sınav komisyonunun da başkanlığını yapıyordu. Danıştay’ın. Bolcu. 12 Temmuz 2005’te emekliliğine iki ay kalmış olan bir genel müdür yardımcısı mahkeme kararı ile görevine döndü gerekçesiyle kızağa alındı.G. dönemin bir ara geçici bakanlık da yapmış olan müsteşar Muzaffer Ecemiş’in verdiği isimleri değil hak edenin kazanmasını sağlayan Arslan bu nedenle soruşturma geçirmişti. Terfi toplantısının hemen ertesinde Emniyetin yurtdışı misyonlarında görev yapacak personelin sınavı yapılmıştı. 217 . Arslan’la ilgili olarak ilk önce. kadrosuzluk ve benzeri gibi görünüşte normal olan bahanelerle başarılı bir personel olan S. Tecirlioğlu istinbarat hizmetlerinden uzaklaştırıldı. Daha önce 2002 yılında da 5 yurtdışı irtibat görevi için yapılan seçimde de. dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi’nden üst düzey yönetici pozisyonunda olan R. tarafından gönderilen “kazanacaklar listesini” dikkate almayarak objektif bir seçim yapılmasını sağladı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun bilgisinde gerçekleşen operasyon çerçevesinde Abdullah Bolcu’nun kazandığı idari davada verilen “göreve iade kararı” yürürlüğe konuldu. ayrıntılarını geçtiğimiz bölümlerde anlattığımız ve Arslan’ın yanı sıra Sabri Uzun ve İsmail Çalışkan’ı da hedef alan ihbar mektubu gönderildi. Alaattin Çakıcı’nın Türkbank ihalesine yaptığı müdahaleyi ilgililere zamanında haber vermeyip uyarı görevlerini yerine getirmeyerek “görev kusuru” işlemekle suçlanıyordu.pek çok hassas biriminde örneği görüldüğü gibi. Arslan bu sınavdan önce. O sınavı kazanan adaylar ise müsteşarken Ecemiş’in çabalarıyla yurtdışına gönderilmemişti. Bu üst düzey 3 emniyetçi. İtirazı görüşen Bölge İdare Mahkemesi de oybirliğiyle Arslan lehine karar verince bu kez de Bakanlık Danıştay nezdinde itiraz etti.

Bu operasyonlardan 6 yıl sonra Hürriyet Gazetesi yazarlarından Yalçın Bayer. Türk ve Hollanda polisinin “Siyah Lale” adını verdiği ortak operasyonuyla Hollanda’da 27 Mart 1998’de yakalandı. 1995 yılında Akdeniz”de Lucky S gemisinde yakalanan 14 ton uyuşturucunun sahibi olarak aranan Hüseyin Baybaşin. Almanya ve İngiltere’deki tüm mal varlığına ve bankalardaki paralarına da el konuldu. İspanyol polisinin yaptığı telefon dinlemeleriyle de tespit edilen bu girişim. Arslan tutuklandıktan sonra. Yargılama sonucunda 18 yıl hapis cezası alan Baybaşin ve ailesinin milyon dolarlarla ifade edilen Türkiye. Bu dönemde operasyon düzenlenen isimlerden biri de Hüseyin Baybaşın’di. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer.2004 yılında. Yine 1998’in 14 Ağustos günü noktalanan Matador adı verilen operasyonla da. Bu tutumları ve operasyondaki başarıları nedeniyle İspanya. İspanya ve Hollanda polisiyle 2 yıl birlikte çalışarak yürüttüğü Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki uyuşturucu trafiğini önlemeye yönelik operasyonlarda. operasyon savcısı ve operasyonda görev yapan iki yöneticiyi “Polis Liyakat Nişanı” ile ödüllendirmişti. Avrupa’daki uyuşturucu pazarında hatırı sayılır bir yeri olan Türkiye mafyasında 1990’lardan itibaren bir tasfiye yaşanmıştı. Aynı alieden Nizamettin Baybaşin 10 Mayıs 2002’de Almanya”da 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken Mahmut Baybaşin ise İspanya”da yakalanarak tutuklandı. Bu operasyon sırasında İspanya’dan bir avukat Emin Arslan ve ekibine rüşvet olarak dağıtılmak üzere 3 milyon dolar parayla Türkiye’ye gelmişti. KOM Daire Başkanlığı’nın . aynı zamanda Başbaşin’in en büyük rakibi olan Urfi Çetinkaya ve çetesine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmişti. Ancak bu konuya girmeden önce Arslan’a yönelik düzenleneceği iddia edilen komploda kimlerin görevlendirildiğini görebilmek için birkaç anımsatmaya ihtiyacımız var. Emin Arslan’a komplo iddiası Bu kızak göreve atanmasından önce. Arslan’la ilgili bir başka komplonun da devreye gireceğini iddia eden bir yazı kaleme almıştı. iki gün üstüste Emin Arslan’ın adının geçtiği iki ayrı yazı kaleme aldı. daha önce polis içindeki bağlantıları nedeniyle bir türlü ele geçirilemeyen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya ve ortağı Cemal Nayır ile adamları yakalanarak tutuklanmışlardı. çetenin ikinci adamı olan Cemal Nayır tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden bir mektup yazarak 3 milyon dolarlık rüşvet olayını anımsatıp dalga bile geçmişti. Arslan. Hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda da yürütülen önemli operasyonlara yeraltı dünyasının önemli isimleri birer birer cezavine girmişti. Emin Arslan’a rüşvet teklifinde bulunması halinde avukatın tutuklanacağından endişe ederek vazgeçmesi üzerine gerçekleşmemişti. Kararı temyiz eden Baybaşin hakkında Hollanda Yüksek Mahkemesi bu kez de 18 yıllık hapis cezasını müebbete çevirmişti. “Çakıcı'yı 218 .

Hakkındaki 104 Hürriyet Gazetesi. Türkbank ihalesi öncesi Korkmaz Yiğit-Alattin Çakıcı arasındaki ilişkileri bilmelerine rağmen uyarı görevlerini yerine getirmeyerek ”görev kusuru” işlemekle suçlanmasını eleştiriyordu. 26 Ağustos 2004 105 Hürriyet Gazetesi. Yabancı görevli ayrıca Baybaşin'in hedef aldığı kişilerle (Emin Arslan ve İsmail Çalışkan) ilgili olarak medya. eskisi gibi daha yetkili çalışsın diye aynı daireyi kendisine bağlattım.1EGM.2002 tarihinde resmi bir yazı gelir. “Arslan’ı KOM Daire Başkanlığı görevinden benim aldığım doğrudur. Hüseyin Baybaşin. Bayer ertesi gün de yine Arslan’la ilgili. 27 Ağustos 2004 106 Rüştü Kazım Yücelen. Baybaşin'in avukatının (muhtemelen Berzan Ekinci) kendisine gelerek. birçok başarılı operasyona imza atan Emin Arslan ve ekibinin haklarında gönderilen bir ihbar mektubuna dayanılarak. İsteği üzerine yardımcısı İsmail Çalışkan’ı da yerine daire başkanı yaptım..09.” Emin Arslan. Baybaşin'i ‘muhbir' olarak kullanan bir yabancı devletin üst düzey emniyet görevlisidir.yakalayan polislerin başına gelenler”104 başlıklı yazısında Bayer. Emin Arslan ve ekibine dönük ‘yıpratma’ kampanyası için hazırlık yaptıkları ihbar edilir. Bayer. ‘Çok gizli'damgalı B. Bayer’in köşesinde 28 Ağustos 2004’te yayımlanan açıklamasında . 107 Habertürk TV. İhbarı yapan da. konusu Hüseyin Baybaşin'dir. ayrıca silahlarla yakalatan ve 18 yıl (sonradan müeebbete çevrildi) hapis cezası almasına neden olan Emin Arslan'dan intikam almak istemektedir. “Baybaşin ‘Arslan' avında”105 başlıklı bir yazıyla konuya devam etmişti.05.0. Yazıda. 1998'de Hollanda polisiyle işbirliği sonucu kendisini 105 kilo eroin ve 5 kilo esrar. Bu oyun başarılı olursa Baybaşin hakkında mahkumiyet kararının düşeceği hesap edilmektedir!. 7 Aralık 2010 219 . Bayer ilginç iddialar ortaya attığı yazısında Arslan ve ekibi hakkında yıpratma kampanyasının çok önceden tezgáhlandığını gösteren önemli bir belgeye sahip olduğunu söylüyordu: “2002 yılının İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e106 ve Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal'a 3. bununla mücadele eden KOM ve başındaki Emin Arslan ile yardımcısı İsmail Çalışkan'ın da bu işlerden ‘pay' aldığına dair bir plan yaptıklarını aktarır. Yiğit Bulut’un hazırlayıp sunduğu Sansürsüz107 isimli proğrama telefonla bağlanarak bu iddialarla ilgili görüşlerini aktarmıştı. Yabancı görevlinin verdiği bilgiye göre.. ülkesinin muhbir kullanma prosedürü gereği bilgi veremediğini anlatan yetkili.03/1944 numaralı yazıda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olan Baybaşin'in. Türkbank yolsuzluğuyla ilgili Mesut yılmaz’ın Yüce Divan’da yargılanmasına başlanacağını anımsatarak. Yani kızağa alan ben değilim” dedi. “Bu konuda hazırlanan TBMM Türkbank Soruşturma Komisyonu raporu oldukça titiz hazırlanmış. siyaset ve bürokrasi içinde ‘karalama' kampanyası düzenlenebileceğini de aktarır. Türkiye'nin yolsuzluklar içinde bulunan uyuşturucu trafiğini kontrol eden bir ülke olduğunu.4. Ancak kendisini Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yaptım.05. ancak yargı karşısına çıkacak Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'den önce bazı bürokratlar hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş gibi görünüyor” diyordu.

Ergenekon sanıklarından Osman Gürbüz’ün1994'te Gebze’de polisle çatıştıktan sonra bırakıp kaçtığı çantadan çıkan silahlar için dönemin Emniyet Özel Harekat Timleri'nin başında bulunan Korkut Eken'in Gebze Emniyeti'ni arayarak “silahları incelemeyin” talimatı verdiği ileri sürülüyordu.” Haberin yayımlanmasından 2 gün sonra yine aynı gazetenin iç sayfalarında gözden kaçırılan kısacık bir haber vardı: “Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Emin 108 Yeni Şafak Gazetesi. Haberde Emin Arsan’la ilili iddiaların yer aldığı bölüm şöyleydi: “Kendisinin olayın ardından ele geçirilen silahların kriminal raporlarını almak için görevlendirildiğini anlatan Yavuz. Poşeti Ankara'da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın girişindeki güvenlik görevlisine Emin Aslan'a verilmek üzere teslim ettiğini söyleyen gizli tanık Yavuz. o dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Timleri'nin başında bulunan emekli Albay Korkut Eken'in. emniyet içindeki bir takım kadrolaşmalara engel olacakları bilinen bir husustur” dedi. Bir uyuşturucu kaçakçısının 8 yıl önce benimle ilgili planlarının neden bu zamanda gerçekleştiğini. emniyet içinde dik duracak ilkeli polislere bir gözdağı verme amacı taşımaktadır. 2 Nisan 2009 220 .komplonun çeteleşmiş cemaat mensupları tarafından yapıldığını belirten Arslan. kendisine içinde ne olduğunu bilmediği mühürlü bir poşetin verildiğini ve bunları Ankara'ya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Emin Aslan'a götürmesinin söylendiğini anlattı. mühürlü bir poşet içersinde yazı ile birlikte silahları İstanbul'a götürmek üzere emniyetin merdivenlerinden inerken 'geri dön iş değişti' talimatı verildiğni belirtti. Gebze Emniyeti'ni arayarak silahlarla ilgili inceleme yapılmamasını istediğini ileri sürdü. “Tetikçinin silahlarını incelemeyin talimatı” balıklı bir haber108 yayımlanmıştı. İddianame açıklandıktan bir hafta sonra Yeni Şafak Gazetesinde Ali Oktay imzasıyla. ikinci iddianamesinde de Emin Arslan’ın adına yer verilmişti. Amirlerinin elindeki poşet ve silahları geri aldıklarını söyleyen Yavuz. Çünkü bizim gibilerin. Bu iddiayı dile getiren ise ikinci iddianamenin gizli tanıklarından Yavuz isimli bir eski polisti. Haberde. Ergenekon soruşturmasına adı karıştırıldı 2007 yılında başlayıp hız kesmeden süren Ergenekon soruşturmasının. bu planların gerçekleşmesi için emniyetin kilit üniteleri olan Kaçakçılık ve İstihbarat daireleri ile İstanbul ve Ankara’daki ilgili birimlere kimlerin hâkim olması sonucu Baybaşin’in isteğine uygun operasyon yapılabildiğine dikkatinizi çekerim. “Bu cemaat mensupları ile uyuşturucu kaçakçılarının isteklerinin çakışmasını ve birlikte hareket etmelerini önce cemaat içindeki sağduyulu ve yanıltılmış kişilerin düşünmesi gerekir. Bana ve Hanefi Avcı’ya yapılan operasyonlar.

iddiaların yer aldığı gibi duyurulmamıştı. Arslan. Gemideki uyuşturucunun her gramının nereye teslim edildiğini Mestan Şenel ve Emin Arslan bilir. 221 . Böylece Türkiye ve dünya kamuoyuyla dalga geçildi. Üst düzey iki kamu görevlisi gemideki mala ortak olmak istiyordu. İstanbul’dan götürülen gazeteciler tarafından kare kare görüntülendi. 2001 yılında polise verdiği ifadede.Arslan. polis müdürü Emin Arslan’la ortak iş yaptığını iddia ettiği anlatılmaktadır. O günlerde Daş polisin elindeydi. Şehmuz Daş konuşmasın diye öldürüldü. Ergenekon o yıllarda tamamen yeraltına inerek uyuşturucuya bulaştı. Ben Necdet Menzir’i de olayın 109 Taraf Gazetesi. uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Ergenekon örgütüydü. Geminin delilleri yok etmek için kaçakçılar tarafından nasıl batırıldığı. İki ton uyuşturucuyu devlet pazarladı” iddialarında bulunduğu da aktarılıyordu. Ergenekon adına pazarlığı JİTEM’ci yüzbaşı yürütüyordu. Arslan. ayrıntılarını birazdan anlatacağımız uyuşturucu operasyonunda tutuklanmasından birkaç ay sonra Taraf Gazetesinin manşetindeydi. Ergenekon’un işaret fişeği sayılan Tuncay Güney’in 2001 yılında verdiği ifadeyle110 Baybaşin’in anlattıklarını örtüştüğü vurgulanan haberde iddialar şöyle sıralandı: “Lucky-S gemisi uyuşturucu dolu halde yakalandı bunlar piyasaya satıldı. Tutuklu bulunduğu Zootermeer Cezaevi’nden gazeteye önemli açıklamalar yaptığı belirtilen haberde Baybaşin’in. ilgili inceleme sonuçlarının da Gebze Adliyesi'ne teslim edildiğini kaydetti. “Kısmetim-1 gemisi boş halde batırıldı. Habere konu olan iddialar ise. Yalçın Bayer’in 2004 yılında Arslan’la ilgili komplo içinde olmakla suçladığı Hüseyin Baybaşin tarafından dile getirilmişti. Bir senaryo hazırlandı. “Kısmetim-1 gemisindeki eroinin sahibi. İki kamu görevlisinin ortak olduğu eroinin yerine ulaştırıldığını biliyorum.” “Taraf”tar Hüseyin Baybaşin sahnede Emin Arslan’ın bu açıklaması elbette gazetede. Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün. Pazarlıklara dâhil edildiler. Şeyhmuz Daş konuşmasın diye öldürüldü. Taraf Gazetesi’nin manşetinde. Haberde. uyuşturucu soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk’e tutuklu bulunduğu Hollanda’daki cezaevinden 8 sayfalık bir mektup gönderen Hüseyin Baybaşin’in. 5 Ocak 2010 110 Ergenekon firarisi Tuncay Güney. Tarih 5 Ocak 2010. Medya üzerinden yürütülen bir operasyonla adı Ergenekon soruşturmasına da bulaştırılan Emin Arslan’ın adı. “Silah verir eroin alırdık”109 başlıklı Fırat Alkaç imzasıyla bir haber yayımlanır. söz konusu olayın Ergenekon iddianamesinde yanlış yansıdığını belirtti. polis memurları Murat Nemutlu ve Mustafa Saral’la birlikte tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Gemi Akdeniz’in ortasında boş batırılacak ve eroin yurtdışına satılacaktı. Emin Arslan adının karıştığı uyuşturucu operasyonu soruşturmasında. Ergenekon tutuklusu Osman Gürbüz'ün polisle girdiği çatışmada arkasında bırakılan silah ve eşyaların incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na gönderildiğini belirtti. Doğu’dan gelen eroinin Türkiye üzerinden geçişini organize ediyordu” demişti. gönderdiği açıklamada.

Bu pislikleri vatanı PKK’dan kurtarmak bahanesiyle yapıyorlardı. Veli Küçük para yerine Mehmet Emin Arslan’a bir Mercedes araba teklif etmişti. Bir gram uyuşturucu yoktu gemide. Küçük’ün onlara vermek istediği arabayı Vatan Caddesi’ndeki benim oto alım-satım yerime getirdiler. henüz KOM Dairesi’nde değil. Yahya Demirel.içinde biliyordum. Menzir yaptığı açıklamada ‘Ben pay almadım’ demiş.” Arslan. Veli Küçük’e verilmek üzere altı adet sahte yeşil pasaport ve aynı pasaportlar için kimlik ve silah ruhsatı ile birlikte silah götürüp Üsküdar’da bir oto galerisinde bırakmışlardı. Ama olayı A’dan Z’ye iyi biliyor. Bundan ötürü Kısmetim-1 limanda bir yıl bekletildi. Interpol ve Dubai görevlileri Kısmetim-1 gemisini didik didik aradı. pazarlandı. Jandarma Merkez Komutanlığı ve MİT’in arşivlerinde de vardır. ABD. Ancak iddialarına konu olan tarihlerde Arslan. İngiliz. Ancak o dönemde. içinde uyuşturucu varmış gibi gösterildikten sonra boş halde iken kasıtlı olarak batırıldığını öne süren Baybaşin. Gemi Dubai Ajman limanındayken bir personelinde 12 kilogram eroin yakalandı. O operasyona katılan görevlilerden ve o uyuşturucunun sonradan tekrar yakalanmasında adı geçen kişilerden öğrendim. Aynı şekilde Azerbaycan üzerinden araçlar da uyuşturucu madde getiriyordu” diyordu. “Kısmetim-1 yakalanmadan yedi-sekiz ay önce emniyet ve istihbarat birimleri bu gemiyi konuşuyorlardı. Basında Lucky-S gemisinin içindeki uyuşturucunun suçlusu olduğum yazıldığı için durum hakkında araştırma yaptım. Uyuşturucuyu yakalatan bir şahıs ile de görüştüm. Afganistan’a para değil silah gider uyuşturucu gelirdi. “1991 yılında Emin Arslan. Arslan değerinden fazla para istiyordu. Arslan. 222 . İstihbarat Dairesi’nde görevli olduğu gibi karaciğer rahatsızlığı nedeniyle de yurtdışında tedavi görüyordu. Mehmet Emin Arslan’ın birçok ortak iş yaptığını anlatan Baybaşin. Mestan Şenel’de İstanbul Narkotik Şube Müdürü’ydü” diye iddialarda bulundu. Küçük’e yeşil pasaport verdi iddiası Kısmetim-1 adlı geminin de. Yakalanan madde gemideki uyuşturucuyla aynıydı. Türkiye’ye gemilerle uyuşturucu geldiği. Emin Arslan ve Mestan Şenel ile bu gemi konusunu çok kez konuştum. JİTEM kurucularından Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük’le. Baybaşin’in mektubunda birçok ismi de dâhil ederek Emin Arslan’ı suçluyordu. bu gemi gibi o yıllarda onlarca uyuşturucu yüklü gemi ülkeye gelerek. Hiçbir şüpheye yer kalmayacak kadar doğruluğuna inandım ve kamuoyuna açıkladım. bunların Avrupa ve dünyaya satılmak üzere hazırlandığı konuşuluyordu. Bu bilgi Emniyet Genel Müdürlüğü. Ayrıca. Beyaz bir Mercedesti. Kısmetim-1 ve Lucky-S gemileri şov için kullanıldı. Lucky-S gemisinde yakalanmış olan uyuşturucunun iki tonluk kısmı sonradan Türkiye’de yakalandı.

Hatta Yeni Şafak Gazetesi. polise uyuşturucu operasyonlarında bilirkişilik yaparken uyuşturucu satıcısına dönüşünün hikâyesini anlatıyordu. “İki No’lu İsim Uyuşturucu Trafiğinde” manşetinin içinde. İddialar ilginçti ve haberler ertesi gün de devam etti.Üst düzey polislerin adının karıştığı uyuşturucu operasyonu Tarihler 15 Eylül 2009’u gösterdiğinde birçok gazetede ya manşetten ya da ilk sayfada büyük gösterilen haber. İddiaların ortasındaki isim ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’dı. Haberde. Hatta İstanbul Valisi Muammer Güler yanında İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’la beraber televizyonlarda basın açıklaması yaparak Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlardan birinin yapıldığını ve ele geçirilen 400 kilo uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar lira olduğundan bahsediyordu. Operasyonda Kanat’la birlikte yüksek kimya mühendisi Doçent Hüseyin Rıza Işık'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığına da yer veriliyordu. Haberlere göre İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri. iddiaların Emniyette “deprem” yarattığını ifade ediyordu. daha önce yayımladıkları ve tekzip de edilen Arslan’ın Ergenekon’la bağı olduğu yolundaki haberini de yeniden anımsatmıştı. Ancak televizyonlar ve gazetelerde yapılan haberlerde bu kez öne çıkan unsur. Arslan nihayet görevinden alındı Haliyle konuyla ilgili tüm haberler. Haberlerde uzun süredir uyuşturucu ticareti yaptığının bilindiği ancak aleyhinde yeterli delil bulunamadığı için suçlanamadığı iddia edilen Kanat’ın 1. Kimi gazeteler çetenin lideri olduğu öne sürülen Habib Kanat’ın uyuşturucu paralarıyla cami yaptığını anlatırken. işadamı Habib Kanat'ın uyuşturucu imalatı yapılan depolarını basmış ve piyasa değeri 2 milyar TL olan uyuşturucu amfetamin hammaddesi ele geçirilmişti. Doğan grubu medyasının daha itidalli yaklaştığı iddialar cemaat medyasının manşetlerindeydi. uyuşturucu çetesinin polisten yardım aldığı iddialarıydı. İddiaya göre teknik takipler sonucu Kanat’ın Pendik ve Tuzla'da olduğu belirlenen 3 imalathanesi ve bir deposuna baskın düzenlenmiş ve uyuşturucu hammaddesi olan 3 ton amfetamin ile 30 ton kimyasal madde ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerinin yaptığı bir uyuşturucu operasyonuyla ilgiliydi. Kanat’ın ortağı olduğu ve üretilen uyuşturucuyu Ortadoğu'ya sevk ettiği öne sürülen zanlılar işadamı Şevket Hidayet ve oğlu Şıh Mehmet Hidayet’in isimleri ise rumuzlanarak verilmişti.5 yıldır sürdürülen teknik takip sonucu yakalandığı anlatılıyordu. geçmişte yaptığı başarılı operasyonlarla birçok uyuşturucu çetesi liderini cezaevine gönderen Emin Arslan üzerinden anlatılmaya 223 . kimisi de zanlılar arasında bulunan eski kimyager akademisyen Hüseyin Rıza Işık’ın. Yine narkotikçi kökenli iki polis müdürü Murat Nemutlu ile Mustafa Aral’ın da çeteyle bağlantılı olduğunu anlatan kaynağı da yine polis teşkilatı olan haberlerde.

menfaat teminin kanıt gösterilen olaylar arasında sayılsa da bu ortaklıkla ilgili Emin Arslan’ın oğlunun ne tanık ne de sanık olarak ifadesi alınmamıştı. uyuşturucu çetesinin lideri olduğu öne sürülen Habib Kanat’la. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti üst düzey 3 polis hakkında 24 Eylül 2009’da tutuklama kararı verdi.başlanmıştı. Arslan ile emniyet müdürleri Nemutlu ve Aral kendiliklerinden geldikleri İstanbul Beşiktaş Adliyesi’nde ertesi gün tutuklandı.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 25 Ocak 2010’da İstanbul 9. Arslan ve diğer iki polis müdürü iddiaları reddetseler de. “Habib Kanat’ı korumak ve kollamak. Ancak Arslan hakkında 24 Eylül ‘de verilen tutuklama kararının aynı gün İçişleri Bakanlığı’na ulaşmasının ardından görevden alınması için de hemen üçlü kararname hazırlandı. Arslan ve iki emniyet müdürü ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevkedildikleri mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılsa da. İlk duruşma tarihi de 4 ay sonraya 27 Mayıs 2010 tarihine verilmişti.5 ay sonra. BDDK raporları ve tanık anlatımları gibi delillerden yola çıkarak Arslan ve emniyet müdürleri Nemutlu ile Aral. Sonradan gerçekten de ikilinin oğullarının bir dönem şirket ortaklıkları olduğu belirlendi. Kanat ve Hüseyin Rıza Işık’la irtibat kurmak ve şahsi maddi çıkar sağlamak”la suçlanıyordu. İlk duruşma gününe dek aradan geçen 9 aylık dönemde avukatlarının tüm tahliye talepleri reddedilen emniyet müdürleri hâkim karşısına çıktıkları ilk duruşmada aylar süren tutukluluktan sonra tahliye oldular. Savcı Mehmet Berk’in tutuksuz yargılanmaya yaptığı itiraz üzerine İstanbul 13. Kanat’ın yakalanmasının ertesinde aklanmasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunarak bu amaçla bilgi. belge ve delil toplamaya çalışmak. Savcı Mehmet Berk tarafından polis müdürleri hakkında düzenlenen iddianame yaklaşık 4. kamuoyunda büyük yankılara sebeb olması ve emniyet teşkilatı hakkında kamuoyunda yanlış düşüncelere yol açması sebebiyle…” şeklindeki gerekçeler ve tutuklu yargılanıyor olmaları nedeniyle de Arslan ve 2 emniyet müdürü 4 Kasım 224 . fiziki takip tutanakları. telefon dinlemeleri sırasında ortaya çıkan ilişkisi nedeniyle soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e 17 Eylül 2009 günü ifade vermişti. İddianamede. savcılığın hakkında “gizlilik kararı” aldığı dosyayla ilgili tüm bilgiler devam eden günlerde önce gazetelerin sonra da televizyonların vazgeçilmez haberleri oldu. Telefon dinleme kayıtları. Basında çıkan haberlerden sonra İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği iki mülkiye müfettişinin hazırladığı ilk inceleme raporunda yer alan “olayın medyada yer alması. İçişleri Bakanlığı ile Başbakanlıkta imzalanan kararname vakit kaybetmeden onay için Çankaya Köşküne gönderildi. Yine telefon dinlemelerine takılan. Arslan. delilleri karartmak ve bilgi sızdırmak. operasyonu yapan KOM Daire Başkanlığı’na bağlı Köpek Eğitim Merkezi’nde görevli polis müdürü Murat Nemutlu ile Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı Deniz Limanları Şube Müdür Vekili Mustafa Aral da ifade verenler arasındaydı. Arslan ve Kanat’ın oğullarının bir dönem ortak şirket kurduğu da iddialar arasındaydı.

kimliğini gizli tutmak için “X” muhbir diye kaydının bulunduğu ortaya çıkacaktı. Erivan adı verilen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında. Miço lakaplı ve Şeto lakaplı şahısların sürekli görüştükleri şahısların daha çok yüz yüze görüştükleri ve bu şahısların bahse konu organizasyona katıldıkları ve üyeleri ile birlikte hareket ettikleri ve yakın bir zamanda uyuşturucu madde sevkiyatını gerçekleştirecekleri tarafımdan değerlendirilmektedir’’ yazıyordu. Hacı Dost tarafından tanzim edildiği belirtilen ancak Hacı Aydın Ünlüer isimli polis tarafından imzalandığı öne sürülen bu raporda Hacı Dost. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (ACM) verdiği izinle 148’inin kimliği hakkında bilgi verilmeyerek “X şahıs” olarak tanımlanan 335 kişiye ait telefon numarasıyla ilgili izleme ve dinleme kararı alınmıştı. İstihbarat entrikaları Emniyet müdürlerini cezaevine gönderen sürecin miladı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Narkotik Şube Müdürlüğü’nün 2006’da başlattığı bir soruşturmaydı. “Erivan kod adlı teknik takip destekli planlı projeli çalışmada yapmış olduğum teknik takip ve ‘harici çalışmalar’ neticesinde Hebo lakaplı. Kanat’ın aynı zamanda. Bu rapordan yola çıkilarak 30 Temmuz 2008 tarihinde Ankara 11. o dönemde KOM Daire Başkanlığı’nda çalışan görevlilerin de aralarında olduğu birçok amir ve müdürle geçmişte görüşerek KOM Daire Başkanlığı için bir dönem çalışan uyuşturucu muhbiri olduğu ve vermiş olduğu bilgilerle ilgili bir çok muhbir görüşme tutanağı düzenlendiği de ortaya çıkacaktı. Üç emniyet müdürünün de ortak özelliği çalıştıkları birimlerden kızak görevlere gönderilmeleri üzerine açtıkları davalar sonunda İdare Mahkemesi kararlarıyla eski görev yerlerine dönmüş olmasıydı. 30 Temmuz 2008’de. 2008 yılının Temmuz ayına kadar Ankara 11. ACM’den raporda adları geçen kişilerin telefonları için 225 . ayında. Arslan se Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine mahkeme kararıyla dönmüştü. operasyondaki görevi telefon dinlemeleri yapmak olan KOM Daire Başkanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli Hacı Dost isimli polis memuru tarafından bir rapor tanzim edilmişti. Zaten 2006 yılında Danıştay’ın “kesin iade” kararıyla görevine dönen ve görevinden alınmasının tek koşulu tutuklanması olan Arslan’ın da böylece ayağı kaydırılmış oluyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla da Emin Arslan 13 Ocak 2010’da merkeze çekildi. 9 ay tutukluluktan sonra tahliye oldular. Süreç içinde Habib Kanat’ın aslında Emin Arslan ve diğer iki müdür için bir dönem çalışan uyuşturucu muhbiri olduğu ve KOM Daire Başkanlığı’nda. Murat Nemutlu ve Mustafa Aral KOM Daire Başkanlığı emrine.2009’da açığa alındı. Avukatlarının tahliye talepleri reddedilen polis müdürleri ise haklarında düzenlenen iddianamenin 4 ay sonra açıklanmasının ardından başlayan yargılamaların 5.

dinleme kararı alınmıştı. Raporda Hebo lakabıyla tanıtılan kişi Habib Kanat, Miço
da oğlu Mustafa Kanat’tı.
2001-2005 yılları arasında emniyete bilgi taşıyan, dinleme kararı çıkartılan yıllardır
adına kayıtlı telefonu da dâhil olmak üzere hakkındaki tüm bilgiler KOM
Dairesinde X muhbir sıfatıyla kaydedilen Habib Kanat haliyle bu daireye bağlı
Narkotik Şube’de görev yapan polislerce de iyi tanınan birisiydi. Daha sonra
davanın sanıkları olan Murat Nemutlu ve Mustafa Aral dahil daha önce KOM
Dairesi Narkotik Şube’de görev yapmış, halen de aynı birimlerde görev yapan,
hatta bu operasyonda görev alan birçok amir ve müdür Habib Kanat’la muhbir
sıfatı ile görüşmüştü. Buna rağmen adli makamlardan dinleme kararı alınırken
Habib Kanat’ın adı ve emniyetle olan muhbir ilişkisi bilinmiyormuş gibi davranılıp
Hebo lakablı bir kişiyi dinlemek için karar alınmıştı. Bir dönem KOM Dairesi
çalışanlarının çok yakından tanıdığı ve emniyetin başka birimlerinden kişilerle de
halen irtibat halinde olan Kanat’la ilgili bu bilgiler teknik takip izni veren adli
makamlardan gizlenmişti. Telefon dinleme izninin alınmasını sağlayan raporda
dikkat çeken bir başka konu da, Hacı Dost isimli polisin, “harici çalışmalar’ sonucu
bir takım bilgiler elde ettiğini öne sürmesiydi. KOM Dairesi Narkotik Şube’de
2005 yılına kadar görev yapan davanın sanıkları olan polis müdürleri Nemutlu ve
Aral, özellikle Ergenekon soruşturmalarında da sıklıkla başvurulan bu konuyu
savunmalarında şöyle açıklıyordu: “Raporda geçen ‘harici çalışmalar’dan kasıt
İDB tarafından isimsiz, imzasız bilgi notu başlığı altında operasyonel birimlere
gönderilen istihbarat notlarını içermektedir. Söz konusu istihbarat notlarına
Emniyette sadece İstihbarat Daire Başkanlığı’nda mevcut teknik imkânlar
sayesinde kişilerin geriye dönük telefon trafiğinden ve arşiv bilgilerinden yola
çıkarak hukuken hiçbir geçerliliği olmayan ve hazırlayan açısından da hiçbir
sorumluluk yüklenmeyen bilgiler bulunmaktadır. Bu sayede hedef olarak seçilen
kişiler art niyetli olunması halinde istenilen her olaya, bir mizansen dâhilinde
hiçbir somut bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulmadan rahatça bağlanabilmekte, şüpheli
kişiler ve hayali örgütler yaratılabilmektedir. Ülkemizde son dönemde yaşanan
hukuk karmaşası ve kaotik ortamın oluşmasında yukarıda anlatılan hiçbir hukuki
değeri olmayan, görevlilerin insafına kalmış istihbarı çalışmaların emniyet
birimlerince art niyetli bir şekilde soruşturma aşamalarında kullanılmasının çok
önemli bir paya sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir.”

Polis polisi dinledi savcıdan gizledi

Nemutlu ve Aral’ın bizzat kendilerinin kaleme alarak mahkemeye sunduğu
savunmalarında önemli bir ayrıntı daha vardı. Soruşturmayı yürüten KOM Daire
Başkanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü bırakın elindeki muhbir görüşme
tutanaklarını, bilgi ve belgeleri Kanat’ın telefonunun geriye dönük telefon

226

kayıtlarını incelendiğinde dahi Emin Arslan, Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’la
ilişki içinde olduğunu bilmekteydi. Nitekim Habib Kanat’ın teknik takibe
başlandığı günün ertesi, yani bir gün sonra dava dosyasında da bulunan Mustafa
Aral ile telefon görüşmesi mevcuttu. Buna rağmen adli makamlardan Habib
Kanat’ın dinleme kararı alınırken bu bilgi ve belgeler bildirilmemiş, gizlenmişti.
Yani Habib Kanat’ın dava dosyasına da giren, telefonunun geriye dönük HTS
kayıtlarının incelenmesinden 3 polis müdürüyle de yıllardır süren bir ilişkisi olduğu
da zaten operasyonu yöneten birimlerce de biliniyordu. Zanlı polis müdürlerinin
savunmalarındaki iddialarına göre mahkemeden telefon dinleme izniyle Habib
Kanat üzerinden kendileri dinlenip, takip altında bulundurulacaklardı.
Kanat’la ilgili alınan yasal takip kararı üzerinden polis müdürlerinin illegal takibi
30 Temmuz 2008’de başladı. Bu takibin illegal olduğu da polis müdürleri hakkında
kamuoyu gözünde suçlu algısı yaratmak için kullanılan medyaya sızdırılan
fotoğraflarla ortaya çıkacaktı.

Hedef uyuşturucu değil polislerdi

Operasyon süresince hakkında hiçbir dinleme ve izleme kararı olmayan Emin
Arslan’ı, Habib Kanat’la çeşitli yerlerde birlikteyken gösteren fotoğraflar, Habib
Kanat’ın yasal olarak takibine başlanıldığı 30 temmuz 2008’den 24 gün önce 7 ve 8
Temmuz 2008 günü çekilmişti. Başta Emin Arslan olmak üzere polis müdürlerinin
tutuklanmasını ve görevden alınmasını sağlayabilmek için bu fotoğraflar medyaya
sansayonel bir şekilde servis edilmişti. İstenilen amaca da ulaşıldı. Star
Gazetesinde, Zafer Kütük imzalı, “Emniyet Müdürünü Yakan Fotoğraflar” başlıklı
haberde111, Arslan ve Kanat’ın birlikte olduğu fotoğraflara yer verilip, “Emniyet
Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen
Habip Kanat ile irtibatını kanıtlayan adli delil niteliğindeki fotoğraflara Star ulaştı.
Emin Arslan ile birlikte emniyet müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu’nun,
Kanat ve ekibiyle ortak planlamalar yaptığı buluşmalar, savcılık talimatıyla yapılan
gizli izleme sonucu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları,
tutuklama istemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları başvuruda bu
fotoğrafları dayanak gösterdi” deniliyordu. Avukatlarının savunmasında Emin
Arslan’ın bu fotoğraflarının çekildiği tarihte hakkında yasal takip izni olmadığı
belirtilerek, polislerin bu durumu savcıdan gizlediğine vurgu yapıldı. Zaten,
“Önleme dinlemesi adı altında ismim yazılmadan telefonumun İMEİ numarası
üzerinden kanunsuz bir şekilde dinlenip eksiğim aranmıştır. Ben bu operasyondan
önce herhangi bir operasyona monte edilmek için izleniyordum” iddiasında

111
Star Gazetesi, 26 Eylül 2009

227

bulunan Arslan’ı doğru söylediği de büyük sansasyon yaratan fotoğrafların dava
dosyasının delilleri arasında olmadığı görülünce ortaya çıktı.
Zanlı polis müdürleri bu konuyu mahkemeye sunmuş oldukları savunmalarında
şöyle izah ediyorlardı:
“Dava dosyasındaki tutanaklar ve fotoğraflar toplumda yaşayan tüm insanların
yaptığı, arkadaşlar arasında sıradan, olağan, umuma açık restorantlarda 2-3 saat
süren sıradan akşam yemeklerini içermektedir. Bu hayatın olağan akışı içerisinde,
sosyal ilişkiler bağlamında gayet normal tavır ve davranışlardır. Ancak
operasyonu yürüten birimler art niyetli olduğundan, hasmane bir tutum
sergilenerek, bu olağan görüşme ve yemeklere ellerinde hiçbir somut bilgi, belge
olmadan, dava dosyasına konu iddialarla hiç alakası olmamasına rağmen örgütsel
görüşmeler olarak niteleyip adli makamları etkileme, kuvvetli suç şüphesi
yaratılarak yanıltma amacıyla kullanmışlardır. Bununla da yetinmemiş görüntüleri
kasten basına sızdırıp medya ile paralel yargılama sağlanmıştır. Bu konu çok
önemlidir. Zira Emin Arslan, Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın tutuklanma
gerekçelerinden biri fotoğraflı takip tutanaklarıdır. Dava dosyası incelendiğinde
görüleceği üzere dava dosyamızda bulunan görüntülenmiş 8 tane fiziki takip
tutanağının 7’si Nemutlu ve Aral’a aittir. Oysa uyuşturucu imalathanesinin sahibi
olduğu iddia edilen Hüseyin Rıza Işık, bu imalathanede çalıştığı iddia edilen
onlarca insan ve üretilen uyuşturucuyu yurt dışına ihraç edeceği iddia edilen
Hidayet ailesinden bile kimsenin fotoğraflı fiziki takip görüntüleri dava dosyasında
bulunmamaktadır. Tek başına bu konu bile soruşturmayı yürütenlerin nihai
hedefinin uyuşturucu ile mücadele etmek veya iddia olunan örgüt üyelerinin suça
ilişkin faaliyetlerini tespit etmek yerine Arslan, Nemutlu ve Aral’ı anılan
soruşturmanın içerisinde olduğu izlenimini vererek, suça monte edebilmek
olduğunu ortaya koymaktadır. İşte bu sebeple hiçbir somut bilgi ve belge
olmamasına rağmen, art niyet ve hasmane bir tutumla bu akşam yemekleri örgütsel
görüşmeler olarak lanse edilmiş bir suçmuş gibi gösterilmiş ve medya ile yürütülen
paralel yargılamada bu fotoğraflar kullanılmıştır. Zaten bu yemekler gizli saklı
değil aleni, umuma açık yerde yapılmış ve telefonlarda takip edildiğinden
operasyonu yürüten birimlerce bilinmektedir. İlgili birimlerin bunun yerine
uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı iddia edilen şahısları takip edip tüm
faaliyetlerini ve ilişkilerini deşifre etmesi gerekmez miydi? Böyle yapılsaydı dava
dosyamızda çok önemli bir konumda olduğu iddia edilen Hidayet ailesinden şaibeli
bir şekilde firar olmazdı. İddia olunan uyuşturucunun kime, nasıl, ne şekilde gittiği,
gideceği tespit edilebilirdi. Bu yapılmamıştır. Çünkü bu operasyonda asıl amaç ve
hedef emniyet görevlileridir. Bu dava dosyası incelendiğinde açıkça görülmektedir.
Ayrıca görüntüler ve takipler sadece restoranlarla sınırlı kalmıştır. Buna da bir
anlam verememekteyiz. Acaba yemeğe katılanlar yemekten sonra nereye

228

gidiyorlar? Bu nasıl izlemedir? Amaç uyuşturucuya yönelik faaliyetleri izlemek
midir? Yoksa fotoğraf çekmek midir?”
Ancak amaç hâsıl olmuş, medyanın yaptığı yargısız infazla Arslan, Nemutlu ve
Aral hakkında hüküm verilmişti. Fotoğrafların yayımlanmasından bir gün sonra
Hürriyet gazetesinde Toygun Atilla imzalı, “Emin Abi’yi çok severim” başlıklı
haberde de112, Arslan’ı cezaevine yollayan operasyonun arkasındaki isim olan
KOM Daire Başkanı Ahmet Pek, “Soruşturmanın gizliliği bizim namusumuzdur.
Operasyon sürdüğü sırada ve şahıslar adliyeye gidene kadar emniyetten en ufak bir
sızma olmamıştır” diyerek fotoğrafların sızdırıldığı adresin savcılık veya başka bir
emniye birimi olduğunu işaret ediyordu.

Kendini sanık yapan ihbarcı!

Ankara’da KOM Daire Başkanlığı’nın bizzat yürüttüğü bu operasyon bir telefon
ihbarıyla başlamış 9 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen operasyondan 2 gün önceye
kadar takibi yapılarak 7 Eylül 2009’da İstanbul polisine devredilmişti. 21 Aralık
2008’de KOM Daire Başkanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün
telefonuna yapılan ihbar, “İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan ve muhtemelen bir
deri fabrikasında, 0546 684 77 41 numaralı telefonu kullanan Aydın ve 0533 651
78 28 numaralı telefonu kullanan Hıdır isimli şahıslar tarafından uyuşturucu hap
üretildiğinin ve bu üretilen hapların 1-2 gün içerisinde başka bir depoya
nakledileceğinin, daha sonra yüklü miktardaki hapların Kilis'te bulunan bazı
şahıslar vasıtasıyla deniz veya karayolu ile İstanbul ilinden Suriye'ye sevkiyatının
yapılacağının ihbar edilmiştir” diye resmi tutanaklara kaydedilmişti. İhbar üzerine
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan telefon dinleme izniyle de soruşturma
başlatılmıştı. Her gün yüzlerce ihbarın yapıldığı polis, hafta sonunda Kilis’te bir
sabit numaradan yapılan ihbarı ciddiye alıp aynı gün teknik takip kararı aldırtmıştı.
Kilis ya da suça konu olan İstanbul Emniyeti ya da 155’e değil de Ankara KOM
Daire Başkanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’ne yapılan bu ihbar için kullanılan
telefon numarası da araştırılmamıştı. Öte yandan ihbarcı Hıdır’ın da, yürütülen
Erivan soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Hüseyin Rıza Işık’la 2, Settar
Gürlek’le 3 ve Naci Altaç’la da bir kez olmak üzere toplam 6 görüşme yaptığı da
ortaya çıkacaktı. Bu görüşmelerinden ve telefonları da dinlenen Hüseyin Rıza
Işık’ın akrabası olması nedeniyle Erivan soruşturmasını yürüten KOM şubesi
polisleri tarafından Hıdır Mehmet Murat Özdemir ismiyle tanınıyordu. Hatta Hıdır
Özdemir’in 2 Aralık 2008’de Settar Gürlek’le yaptığı kayıt altına alınan telefon
görüşmesine göre, kimya fabrikasında üretilen 430 kg uyuşturucu malzeme Emin
isimli şahsa verilmişti. Ancak bu bilgilere karşın Hıdır Özdemir polis tarafından hiç

112
Hürriyet Gazetesi, 27 Eylül 2009

229

tanınmıyormuş gibi adli makamlardan bilgi saklanarak, kendisini de sanık yapacak
olan açılacak yeni soruşturmanın telefon dinleme izinleri alınmasını sağlayan ihbarı
yapan kişi olarak gösterilmişti.
Sanık emniyet müdürleri Murat Nemutlu ile Mustafa Aral’ın avukatlarının
savunmalarında KOM Şubesinin uyuşturucu imalatı yapıldığı belirtilen Hüseyin
Rıza Işık’a ait fabrikayı da ihbar yapılmadan önce izleme ve takip altına aldığı da
öne sürülüyordu. Yapılan ihbara konu olan bilgilerin de bu takip neticesi elde
edilen bulgular sonucu mizansen hazırlandığı da savunmada dile getirilen iddialar
arasındaydı. Telefon dinlenmeleri sonucunda da, ihbarda adları geçen Aydın ve
Hıdır isimli kişilerin Hüseyin Rıza Işık ve Mehmet Naci Altaç’ın kontrolünde ve
yönetiminde İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesinde bulunan bir
fabrikanın sentetik uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığının tespit edildiği de
iddia ediliyordu. Genişletilen soruşturmada 5 gün sonra, 21 Aralık 2008’de telefon
dinleme izni alınan şüpheli sayısı 16’ya çıkmıştı. İddiaya göre ulaşılan bu isimlerin
de Şevket Hidayet ile oğlu Şıhmehmet Hidayet, Habib Kanat, Suriye uyruklu Nazır
Koja ve Settar Gürlek’le de bağlantılı oldukları tespit ediliyordu ve bu
soruşturmanın yeni isimleri KOM Daire Başkanlığı tarafından bilinen kişilerdi.
Çünkü bizzat dairenin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince
yürütülen Erivan isimli soruşturmanın da zanlıları arasındalardı.

Garipliklerle dolu soruşturma dosyası

İki ayrı soruşturmada benzer isimlerle karşılaşılınca Erivan dosyasından ayrı olarak
3 emniyet müdürünün tutuklanmasını sağlayacak Baykuş-Hassas Burun ismiyle
yeni bir soruşturma açıldı. Halbuki olayla ilgili şüpheli tüm şahıslar, uyuşturucu
imalathanesi olduğu iddia edilen işyerleri ve dolayısıyla yetkili kurumlar İstanbul
savcılığı ve emniyeti olması gerekirken ve yasal zorunluluk da yerine
getirilmeyerek operasyondan iki gün öncesine kadar istanbul’da hiçbir kuruma
haber verilmemişti. Bu durum 8 Eylül 2009’a yani operasyondan 1 gün öncesine
dek sürdü. Sözkonusu dosyanın iddia edilen suç merkezinin İstanbul olması
dolayısıyla ilk soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik
kararıyla dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Ankara’dan Savcı Cemil Tuğtekin tarafından gönderilen ve 354 kişinin dinlendiği
Erivan operasyonuyla ilgili soruşturma dosyalarında, telefon dinlemelerine de
takılmış olan Emin Arslan, Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’a herhangi bir suç isnat
edilmiyordu. Hatta Arslan’ın adı dahi olmayan dosya inceleme tutanağında
Nemutlu ve Aral kastedilerek, “sanıkların bazı emniyet mensupları ile mahiyeti
tespit edilemeyen irtibat ve ilişkisinin varlığına” değinilmekle yetiniliyordu.
Medyada “çok meşhur uyuşturucu baronu” olarak tanıtılan ve yıllardır polisin
takibinde olmasına karşın suçu delillendirilemediği öne sürülen Habip Kanat’la

230

ilgili olarak da Ankara savcılığının 8 Eylül 2009’da verdiği yetkisizlik kararında. İzni veren. “Erivan adlı projeli çalışmanın organizasyonunun üyeleriyle çok sık görüştüğü. Oysa uyuşturucu imalathanesinin sahibi olduğu iddia edilen Hüseyin Rıza Işık. organizasyon üyeleriyle birlikte hareket edilmesi” gerekçesini sunsa da. 5’i de oğlu Mustafa Kanat’la kalan 3’ü de yanında çalışan işçilerle yaptıkları konuşmalardı. çok kısa bir süre içerisinde uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı. Zaten dosyada dinleme kararı alınanların yaklaşık yarısına denk gelen 148 kişi hakkında kimlikleri belirtilmeden “X kişi” denilmişti. Ağır Ceza Hâkimi Kadir Kayan da. İlginçtir Emniyet Müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral. 5’i Emin Arslan. polisin çok meşhur ve yıllardır yakalanamayan “uyuşturucu baronu” olarak tanıttığı Habip Kanat için alınan dinleme kararına ismi yerine Hebo lakabı yazılmıştı. bu kadar ünlü birinin 15 yıldır oturduğu İstanbul’daki evi bile tespit edilememiş görünüyordu. Telefon konuşmalarında suç unsuru bulunamamasına karşın sonraki dönemde bu dinleme izinleri uzatılmıştı. Uyuşturucu imalatının lideri olduğu iddia edilen Hüseyin Rıza Işık’ın 231 . dava dosyasında yer alan Kanat’ın 30 Temmuz-28 Ekim 2008 tarihleri arasındaki ilk 3 aylık dönemdeki dava dosyasında suç unsuru olduğu iddiasıyla bulunan toplam 24 telefon görüşmesinin 8’i Murat Nemutlu. 3’ü Mustafa Aral. yıllardır adına kayıtlı telefonu kullanan. Kanat örgüt üyesi olarak. Başka bir deyişle Kanat’ların iddia edilen uyuşturucu çetesiyle ilgili hiçbir telefon görüşmesi ve faaliyeti tesbit edilememişti. Habib Kanat’ın dinlenen telefon görüşmelerinin yüzde 70’i hedef olan emniyet görevlileriyle yapılan telefon konuşmalarıydı. dava dosyasının aynı anda hem teknik takip hem de gizli izleme tedbirine başvurulan yegane şüphelilerdi. 30 Temmuz 2008’de Habib Kanat’ın ilk 3 ay için telefon dinlemesi talebinde KOM Dairesi Narkotik Şube Müdürlüğü. Ancak dosyanın İstanbul’a ulaşmasından bir gün sonra 9 Eylül 2009’da yapılan operasyonun ardından Habib Kanat bir anda örgüt lideri oluvermişti. Teknik takibin yanı sıra fiziki takip için de izin alınmasına karşın Habib Kanat’la ilgili uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen dava dosyasındaki şüphelilerden hiç kimseyle hiçbir fiziki takip tutanağı dosyada yoktu. Hüseyin Rıza Işık da örgüt lideri olarak gösterilmişti. Habib Kanat’ın 23 sanıklı İstanbul merkezli dava dosyasında bulunan 8 adet görüntülü fiziki takip tutanaklarının 7’si Ankara’da ikamet eden ve görev yapan zanlı emniyet görevlilerine aitti. İlginçtir dosyada. açık kimliğinin tespit edilmesine gerek bile duyulmayan bu telefon dinleme talebine olumlu yanıt vermişti. Yaklaşık 9 ay boyunca soruşturmayı takip eden Ankara savcısının tesbit edemediğini İstanbul polisi ve cumhuriyet savcısı Mehmet Berk bir gün içinde tesbit edebilmişti. aynı zamanda Bülent Arınç’a suikast iddiası nedeniyle Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki “kozmik odayı” da arayan Ankara 11. bu imalathanede çalıştığı iddia edilen onlarca insan ve üretilen uyuşturucuyu yurt dışına ihraç edeceği iddia edilen Hidayet ailesinden bile kimsenin fotoğraflı fiziki takip görüntüleri dava dosyasında bulunmuyordu.

5ay sonra son verilmişti. üretilen uyuşturucuyu yurt dışına ihraç edeceği iddia edilen Hidayet ailesinin üyelerine teknik takibin başladığı 31 Temmuz 2008’den yaklaşık 1 yıl sonra 12 Haziran 2009’da ve hatta uyuşturucu imalathanesi olduğu iddia edilen İstanbul Tuzla ve Pendik’teki fabrikalara bile Nemutlu ve Aral’dan aylar sonra gizli izleme tedbirlerine başvurulmuştu. Abdullah ve İbrahim isimli kişilere ait telefonlar hakkında izleme kararı aldırtmıştı. kendisini cezaevine gönderen KOM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da 3 Kasım 2008’den bu yana teknik takip altındaydı. İlginç olan ise aynı süreçte hem Ankara KOM hem de İstanbul narkotik birimlerinin teknik takibi altında bulunan Işık’la ilgili İstanbul polisinin herhangi bir suç unsuru tespit edememiş olmasıydı. Bu nedenle Işık’la ilgili teknik takibe 1. Aynı dosyanın sanıklarından ve uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen Hüseyin Rıza Işık. Hangi polis yalan söyledi? Polis müdürlerini sanık haline getiren soruşturma dosyası gerçekten de garipliklerle doluydu. Habib Kanat’ın Erivan dosyası kapsamında dinlemesi yapılan 335 telefon numarasından hiçbiriyle de görüşmesi bulunmuyordu. “Doktor” lakaplı Işık’ın aynı numaralı telefonları. projeli bu soruşturma dosyası yapılan teknik takipler sonucu bir suç unsuru tespit edilemediği gerekçesiyle 27 Nisan 2009’da kapatılmıştı. KOM Daire Başkanlığı’nın takibi altındayken aynı anda başka bir suç soruşturması iddiasıyla İstanbul polisince de teknik takip altında bulunuyordu. 232 . Zanlı emniyet müdürleri savunmalarında bu çelişkiyi. Ama yine de telefon dinleme izinleri KOM Dairesi Narkotik Şubesi’nin ısrarı üzerine mahkemece uzatılmıştı. Yani dava dosyasında Habib Kanat’la ilgili uyuşturucu üretimi ya da ticareti yapıldığını kanıtlayan ne bir fotoğraf ne de bir telefon dinleme kaydı bulunmaktaydı. suç uydurulmuş ve açıkça görev kötüye kullanılarak suç işlenmiştir” diye açıklıyordu. Yani soruşturma ile ilgili aynı telefon hatları hem İstanbul Narkotik hem de Ankara KOM Daire Başkanlığı Narkotik Şubesi’nce takip ediliyordu. Mevzuata göre de İstanbul polisinin yürüttüğü çalışmayı KOM Daire Başkanlığı’nın ilgili birimine bildirme zorunluluğu olduğu için Işık’la ilgili soruşturmadan bilgi sahibiydi. bir muhbir aracılığıyla elde ettikleri bilgilere dayanarak Hüseyin Rıza Işık ve Ali Kın ile Fuat. “Habib Kanat’ın teknik takibinin uzatılması sağlanarak. Buna rağmen kendilerinin de aynı şüpheliyle ilgili bir çalışma yürüttüğü İstanbul polisine bildirilmemişti. Yani sonuç olarak emniyet görevlilerinin takip altında bulundurulabilmesi için adli makamlar kandırılmış.teknik takibine başlanılan 3 Kasım 2008’den yaklaşık 2 ay sonra 29 Aralık 2008’de. 12 Mart 2009’da İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü. İstanbul polisinin planlı. onun üzerinden nihai hedef olan emniyet görevlilerinin teknik takibine devam edilebilmiştir.

uyuşturucu imalatı yapıldığı öne sürülen izlenen fabrikadan çıkarak yakın civarda Sebahattin Akdemir isimli kişiyle bir otomobil içinde görüşmüştü. ACM’den uyuşturucu üretildiği iddia edilen 4 adet kimya fabrikasına gizli izleme kararı almıştı. Öte yandan İstanbul polisinin suç unsuru tespit edemediği bu döneme ilişkin KOM Dairesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında. yaklaşık 10 dakika süren bu görüşmenin ardından tekrar fabrikaya geldiği belirtilen Kulak’ın uyuşturucu maddesi Captagon ve Extacy tabletlerinin ana maddesini alıp şüpheli Sebahattin Akdemir’e verdiği anlatılıyordu. polis müdürlerini tutuklatan operasyondan yaklaşık 4 ay önce 16 Mayıs 2009’da Hüseyin Rıza Işık’ın. Yani hukuken aynı kişiyle ilgili çalışma yürüten İstanbul ve Ankara polisinden birisi adli makamları yanıltıyordu. Ya bir suç gizleniyor ya da olmadığı halde suç uyduruluyordu. Ancak rapora göre Akdemir. Kocaeli Karamürsel’de kaybedilmişti. Raporlara göre.İstanbul Emniyeti’nin Işık hakkında teknik takip destekli projeli çalışma yürüttüğü ve suç unsuru bulamayarak kapattığı soruşturma dosyası 12 Mart ile 27 Nisan 2009 tarihleri arasında yürütülmüştü. Bu teslimat üzerine uyuşturucu maddenin başka bir imalathaneye götürülerek tablete dönüştürüleceği değerlendirmesi üzerine polis Akdemir’in kullandığı 34VA 4435 plakalı aracı takibe başladı. suç unsuru görüşmeler tespit edilmiş ve bilgiler dava dosyasına da konulmuştu. Fırat isimli bir kişiyle yaptığı ve dava dosyasında şüpheli olduğu belirtilen bir telefon görüşmesi dinlemeye takılmıştı. Bu olay üzerine de Ankara 11. KOM Narkotik Şubesi’nin yürüttüğü soruşturmanın da şüphelisi olan Işık’ın aynı tarih aralığını kapsayan dönemdeki dinleme kayıtlarıyla ilgili. özellikle uyuşturucu operasyonlarında polisin menfaat temin etmesinin önüne geçmek için 233 . “önemli gelişmeler olduğunu” adli makamlara bildirerek Ankara 11. Yasalar uyarınca kolluk birimlerinin bir suçu gördüğü an bunu bertaraf etmek zorunda olduğunu belirttikleri savunmalarında polis müdürleri. Bu karar uyarınca yapılan çalışmalarda da fabrikalar görüntülenerek takipler yapılmış. Raporda. İstanbul emniyetinin aksine Hüseyin Rıza Işık’a ait 11 adet suç unsuru olduğu iddia edilen telefon görüşmesi emniyet müdürleriyle birlikte tutuklanmasına neden olan dava dosyasına konulmuştu. Zanlı polis müdürleri savunmalarında bu olayla ilgili suç işlenerek ilgili polislerin görevlerini kötüye kullandığını öne sürüyordu. Uyuşturucu sevkıyatı var sanık yok KOM Daire Başkanlığı Narkotik Şube polislerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonunda hazırladığı 17 Mayıs 2009 tarihli iki ayrı rapor ve tutanakta da garip bir olay yer alıyordu. Ancak KOM Dairesi bu suç tespitlerini ne İstanbul polisine ne de İstanbul adli makamlarına bildirme gereği duymamıştı. Bu görüşmenin ardından yine teknik takip altında bulunan Mustafa Kulak. ACM’den Akdemir’in telefonları için de teknik takip kararı alınmıştı.

raporlarda sözkonusu olay uyuşturucu sevkiyatı olarak anılsa da uyuşturucuyu kaçırdığı ve piyasaya sürdüğü iddia edilen Kocaeli’ndeki şüpheliler hakkında başlatılan telefon izleme ve dinleme çalışmalarına da 18 Ağustos 2009’da suç unsuru bulunamadığı gerekçesiyle son verilmişti. Hüseyin Rıza Işık’ın yanında çalışanlara da. Soruşturma dosyasında yer alan fiziki ve teknik takip tutanakları ile raporlara göre Hüseyin Rıza Işık’ın uyuşturucu imal edildiği iddia edilen kimya fabrikasından Mehmet Özcan Turna’nın uyuşturucu almıştı. Düzce. Ancak mahkemeye sevkedilen Turna serbest bırakılmıştı. Dava dosyasına da konulan fiziki takip tutanağına göre Hüseyin Rıza Işık’a ait uyuşturucu imal edildiği öne sürülen fabrikadan. İddiaya göre uyuşturucu maddeyi “üstü açık kasa bir kamyonete” yükleyen Turna Sakarya. Gaziantep polisi de il merkezinde Turna’yı yakalamıştı. Takip edilen uyuşturucu yüklü olduğu düşünülen ve Karamürsel’de bir adrese kadar takip edilen araç ortadan kaybolunca da takibe son verilmişti. Türkiye’de sadece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınabilen kontrollü teslimat kararının alınabilmesi. Niğde ve Adana güzergâhını izleyerek Gaziantep’e dek götürmüştü. Ankara. bir araca yüklendiği tespit edilmiş ama suçüstü yapılıp operasyon düzenlenmemişti. Bolu. Ancak buna rağmen. uyuşturucunun çıktığı öne sürülen Işık’a ait fabrikaya da yönelik bir operasyon yapılmamıştı. operasyonlardan sonra gözaltına alındıklarında bu konuyla ilgili alınan ifadelerinde tek bir soru dahi sorulmamıştı. uygulaması ve koordinesinden ise sadece KOM Daire Başkanlığı yetkiliydi. Aksaray. savcılıktan alınacak bir kararla suç eşyasının gideceği son yere kadar takip edip tüm suçluların yakalanması hedeflenmişti. hem de bir uyuşturucu suçu soruşturması yürütmesine karşın KOM Daire Başkanlığı Narkotik Şube ekipleri kontrollü teslimat kararı almamıştı. Ancak ilginçtir yukarıda anlatılan olayla ilgili. Yasaya göre kolluk kuvvetlerinin suçu gördüğü anda bertaraf etme mecburiyetinin bir istinası olarak düzenlenen bu uygulamada. Gaziantep’te serbest kaldı İstanbul’da tutuklandı Yine polis müdürlerinin dava dosyasında ilintili olaylar arasında bulunan ilginçliklerden biri de 13 Ağustos 2009’da Gaziantep’te Mehmet Özcan Turna’ya ait bir araçta 302 kilo laktoz ve kafein yakalanmasıydı. Dava dosyasına konulan raporlarda uyuşturucu madde üretimi ve sevkiyatı yapılmasına örnek olarak anlatılan bu olayla ilgili şüphelilerin hiçbirisi ise dava dosyasında sanık olarak yer almıyordu. Çünkü kamyonette yapılan aramada bulunan uyuşturucu değil 302 kilo 234 .1990’lı yılların sonlarında hayata geçirilen 4208 sayılı kanunla kontrollü teslimat uygulaması getirildiğini anlatıyordu. Uyuşturucunun naklinde kullanılan plakası bilinen ve takip altındaki araç Kocaeli Karamürsel’e kadar takip edilmiş ancak kontrollü teslimat kararı alınmamıştı. İlginçtir. polisçe bilinen kişiler tarafından yüklü miktarda uyuşturucunun çıktığı görülmüş.

kafein ve laktozdu. Takibi yapan ekiplerin kaleme aldığı fiziki takip tutanaklarında ve iddianamede yazıldığına göre takip esnasında aracın bir ara gözden kaybolduğu ve bu nedenle uyuşturucu maddenin değişmiş olabileceği imasında bulunuluyordu. İzlemeyi yapan ekiplerin daha büyük bir operasyonu engellememek için böyle bir uygulamaya gittiği düşünülebilir. Dava dosyasında uyuşturucu sevkiyatı olarak anlatılan bu olaydan sonra dahi Işık ve ekibi ile uyuşturucu üretildiği öne sürülen fabrikasına yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmemişti. 31 Aralık 2009’da gözaltına alınmıştı. mevzuata ve yasalara aykırı olmasına karşın İstanbul olmak üzere güzergâh üzerindeki hiçbir emniyeti ve adli makamlarına bilgi verilmemişti. Ancak Gaziantep polisinin düzenlediği tutanakta ise yakalamanın şüphe üzerine yapılan arama sonucu gerçekleştiği yazılmıştı. alelacele soruşturmanın İstanbul’a devredilmesi için gereken hazırlıkların yapıldığı ilginç bir takım gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. KOM polislerinin. KOM Daire Başkanlığı da bu talebi aynı gün yerine getirirken aynı zamanda “gizli görüşmelerin yapıldığı çok önemli bir yer” diye belirtilerek 12 Mart 2009’da izleme kararı aldırılan Habib Kanat’a ait olan Ataşehir’ deki bir evin gizli izlemesine son 235 . Ancak bu tespite rağmen operasyon yapılıp kimse gözaltına alınmadığı gibi uyuşturucu madde Özcan Turna’nın açık kasa aracına yüklenmişti. İlginçtir. İstanbul’da yürütülen kovuşturmada ise avukatı olmadan sanık olarak ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Sabıkalılar değil polisler izlendi Eylül ayı başında ise birden bire soruşturmayı yürüten KOM Dairesi ile Ankara Savcılığı arasında çok hızlı bir evrak sirkülasyonuyla. KOM Daire Başkanlığı polislerinin kontrollü teslimat kararı almadan takip ettiği ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen kamyonetiyle 7 kent geçerek Gaziantep’e kadar gelen şüpheli Turna hakkında. polis müdürlerini tutuklatan 2008/768 sayılı dava dosyasına ait soruşturma evrakında bulunan tüm telefon izleme ve dinlemeler ve görüntü kayıtları ile tutanakları incelenmek üzere istemişti. polis müdürlerinin de zanlıları arasında yer alan 9 Eylül 2009’da yapılan operasyonun dava dosyasıyla ilgili 3 ay sonra. İlginçtir bu yükleme işlemi esnasında da suçüstü yapılıp kimse yakalanmamıştı. Gaziantep Emniyeti’ne verdiği bilgi üzerine de Turna yakalanmıştı. Gaziantep’te çıkarıldığı mahkemeden serbest kalan Turna aynı suçlama nedeniyle. İstanbul’dan aldıktan sonra 7 kent geçerek Gaziantep’e giden Turna’nın aracında yapılan aramada bulunamayan uyuşturucunun akıbeti ise meçhul kalmıştı. İddianameye göre laktoz ve kafeinle değiştiği öne sürülen uyuşturucu maddenin Hüseyin Rıza Işık’a ait kimya fabrikasında üretildiği tespit edilmişti. bu olayın şüphelisi olarak görülen ve mahkemeden serbest kalan Mehmet Özcan Turna ise. 04 Eylül 2009’da Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığı KOM Daire Başkanlığı’ndan.

Savcı hızlı çıktı Ankara’dan bir polis memuru kuryeyle gönderilen 9 adet CD. Bu üç şüpheli hakkında 12 Haziran 2009’da Ankara 11. aynı gün bir kaç saat içinde binlerce sayfayı incelemeyi başararak Ankara’dan 6 şüpheliyle gelen dosyadaki zanlı sayısını da 23’e çıkardı. 4 Eylül 2009 günü trafiğinde yer alan bir başka isim de dava dosyasında üretildiği iddia edilen uyuşturucunun yurt dışına gönderilmesinden sorumlu tutulan çete lidereri arasında sayılan Şevket Hidayet ile Nazır Koja ve Mehmet Kestane ilgiliydi. yaklaşık 1. KOM polisleri 2 Eylül 2009’da polis müdürü Mustafa Aral’ın teknik takibi mahkeme kararıyla uzattırmıştı. iddiasına göre polislerin önceden kendisini dosya hakkında bilgilendirdiğini de söylüyordu. Polis müdürlerinin zanlıları arasında bulunduğu dosyanın. KOM Dairesi Narkotik Şube ekipleri. Yine aynı gün. Şamil Tayyar: “Savcı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü” 236 . 30 ağustos 2010.verilmişti. KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin hakkında suç unsuru bulamadığı Şevket Hidayet. Hatta bu evrak trafiğinin yaşanmasından iki gün önce. görevli 20 den fazla savcı arasından kendisinin seçilmesini daha önce de Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın davasına baktığı için olabileceğini belirten Savcı Mehmet Berk. Ankara’dan gelen ve yaklaşık bir yıl süren soruşturma dosyasında Hüseyin Rıza Işık örgüt lideri Habib Kanat ise örgüt 113 Star Gazetesi. Hüseyin Rıza Işık’a ait olan ve 15 Nisan 2009’dan itibaren uyuşturucu imalathanesi olduğu iddiasıyla takip altında bulundurulan fabrikayla ilgili gizli izleme kararı da sonlandırılmıştı.5 yıllık telefon dinleme kayıtları ile 7 klasörlük dosyayı kapsayan soruşturmanın İstanbul’daki savcısı Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı tarafından Mehmet Berk olarak tayin edilmişti. KOM Dairesi ile Ankara Savcılığı arasındaki yoğun evrak trafiğinin yaşandığı 4 Eylül 2009 günü aralarında Hidayet ailesinin üyelerinin de bulunduğu toplam 13 kişiye ait telefon hatlarının teknik takibine de son verilmişti. Hanefi Avcı’nı kitabına göre yine cemaat oyunuyla görevdin olan ve tutuklanan Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın soruşturmasını da yürüten savcı olan Mehmet Berk aynı zamanda Balyoz davasının da soruşturma savcılığını yaparken bu görevden alınmıştı. soruşturmayla ilgili haklarında herhangi bir suç unsuru bulunamadığı gerekçesiyle son verilerek o güne dek yapılan kayıtları da imha edilmişti. İstanbul polisinin operasyon yaptığı 9 Eylül 2009 günü sırra kadem basarak açılan davanın firari sanığı olacaktı. birçoğu daha önceden uyuşturucu madde kaçakçılığından defalarca yakalanan ve sabıkaları bulunan soruşturma dosyasının ana şüphelisi durumunda olanlar ile uyuşturucu imalathanesi olduğu iddia edilen yerlerin gizli izleme ve teknik takip takiplerine son verirken polis müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın gizli izleme ve teknik takip tedbirlerini ise devam ettirimişti.113 Savcı Berk. ACM’den alınan gizli izleme kararına.

içlerinde piyasadan kolaylıkla temin edilebilen birçok yasal maddenin de bulunduğu ve yine yasal kimyasal maddelerle karıştırılmış homojen olmayan 50 litrelik bir sıvının içinde piyasa değeri 800 lira olan toplam 530 gram amfetamin etken maddesini içerir sıvı bir maddenin bulunduğu belirtiliyordu. “…toplam daralı ağırlığı 473 kg. suç konusu eşyalara el konulmasını. 30 ton denildi 500 gram uyuşturucu çıktı 9 Eylül 2009 günü soruşturmanın tamamlayan polis operasyon için düğmeye basarak ve seri baskınlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili polis ve savcılığın verdiği bilgilere dayanılarak yazılan medyada çıkan haberlerde ise. Dava dosyasına da konulan çeşitli tarihlerde yapılan ve kayıt altına alınan telefon konuşmalarına göreyse. 200 milyon captagon hap yapmaya yetecek miktarda 36 ton Amfetamin maddesi ele geçirildiği yazılmıştı.150 gr. 29 Aralık 2008’de de gizli izleme kararı alınan Hüseyin Rıza Işık. suç unsuru olursa el konulmasını kapsayan bir karar da çıkarttırmıştı. emniyetin raporunda 473 gram olarak belirtilen uyuşturucu amfetamini iddianamesine “yanlışlıkla”. yakalanmalarını. Zanlılar tarafından uyuşturucu üretiminde kullanıldığı öne sürülen iki fabrika. 237 . Uyuşturucu olduğu ya da uyuşturucu üretiminde kullanıldığı iddia edilen yüklü miktardaki bu kimyasalların Adli Tıp Kurumu laboratuarında yapılan incelemeleri sonucu hazırlanan rapor 2010 Ekim ayında yapılan davanın 2. Ancak Savcı Berk. İşler o kadar hızlı yürüyordu ki Savcı Berk gerekli evrakları ve yazışmaları da yapıp hâkimden tüm şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmasını. duruşmasında mahkeme dosyasına girmişti. kendisine ait kimya fabrikasındaki yasadışı uyuşturucu üretime 19 Kasım 2008’de başlamıştı. bir depo ve depo/ imalathane olarak kullanılan inşaatta yapılan aramalarda iddianameye göre toplam 446 kg amfetamin ile amfetamin ve türevlerinin sentezinde kullanılan toplam toplam 9 ton 65 kg 300 gram kimyasal madde ele geçirildi.) gelen uyuşturucu amfetamin maddesi…” diyerek yazmıştı. polis olay tutanağı ve iddianamedeki değerlendirmelere göre. Bu arada Erivan operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada 3 Kasım 2008’den itibaren telefonları için dinleme. Raporda da iddianamede yazanın aksine ele geçirildiği iddia edilen saf bir uyuşturucunun olmadığı.100 gr.üyesi olarak gösterilmişti. “29 Kasım 2008’de Hüseyin Rıza Işık. Aslında Adli Tıp Kurumu’nun incelemesinden önce Emniyet Kriminal laboratuarında yapılan incelemeleri sonucu hazırlanan ve benzer tespitler içeren 27 Ekim 2009 tarihli raporlar daha 14 Ocak 2010’da açıklanan iddianame hazırlanmadan önce savcılığa ulaştırılmıştı. (net ağırlığı 446. Sözkonusu hâkim kararının gönderildiği İstanbul polisi de aynı günün gecesi operasyon yaparak zanlıları gözaltına alıyordu. Ancak dosya Savcı Berk’e teslim edildikten bir gün sonra bu kez Habib Kanat örgüt lideri oluvermişti.

ilginç bir şekilde Osman Çelik’in ifadesi ise savcı yerine polis tarafından ve yanında avukatı yokken alınıyordu. Habib Kanat’ı tanımayan ve daha önce hiç görmeyen Çelik ifadesinde. tanıdığını 238 . uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekenin lideri/organizatörü diye anılan Osman Çelik’ti. Zanlılar teknik takip altında bulunmalarına ve uyuşturucu ürettikleri de tespit edilmesine karşın ne adli makamlar bilgilendirildi ne de suçüstü operasyonu yapıldı. Dinlemelerden Hebo diye anılan Habib Kanat’ın da hemşerisi olan Şevket Hidayet'le bağlantısının da deşifre edildiği iddia ediliyordu.Settar Gürlek. Çete lideriyken tanık oldu Erivan soruşturmasında telefonları teknik takip altında bulundurulanlardan biri de. bazıları polis olan 12 kişinin tanıklığına başvurulmuştu. Yani bu konuşmalara ve değerlendirmelere bakarak toplamda 805 kg yasadışı uyuşturucu üretildiği tespit edilmişti. Naci Altaç ve Hüseyin Rıza Işık arasındaki telefon görüşmelerinde belirtilen kimya fabrikasındaki yasadışı 75 kg uyuşturucu üretildiği” değerlendiriliyordu. 2 Aralık 2008’de Settar Gürlek ve Hıdır Mehmet Murat Özdemir arasındaki telefon görüşmelerinde kimya fabrikasında üretilen 430 kg uyuşturucu malzemeyi Emin isimli şahsa verdikleri. 11 kişinin tanık ifadesi soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk tarafından alınırken. 20 Aralık 2008’de Hüseyin Rıza Işık ve Naci Altaç arasındaki telefon görüşmelerinde 75 kg uyuşturucu maddeden bahsedildiği. Hatta iddialar doğruysa bu nedenle üretilen 805 kilogram uyuşturucu piyasaya sürülmüştü. 02 Aralık 2008’de Mustafa Fehmi Okay ve Mehmet Naci Altaç arasındaki telefon görüşmelerinde bu kimya fabrikasında 240 kg uyuşturucu üretimi yapıldığı. Üç emniyet müdürünün tutuklandığı soruşturmada Çelik’le beraber. Polisin. 24 ve 25 Aralık 2008 tarihinde Settar Gürlek. Hatta Hidayet ile Suriye’de bulunduğu anlaşılan kayınbiraderi Süleyman Akdemir arasında uyuşturucu parasının bölüşümünden kaynaklanan bir sorun bulunduğu ve Osman Çelik’in de bu ihtilafı göndermek üzere devreye girdiği yapılan dinlemelerden tespit edilmişti. Bu miktar davaya konu olan soruşturmada ele geçirilen uyuşturucunun çok fazla üzerindeydi ama bulunamamıştı. polis müdürlerinin sanıkları arasında olduğu soruşturmanın da tanığı olacaktı. Erivan soruşturmasıyla ilgili savcılığa gönderdiği telefon dinlenmesi talep yazısında uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekenin lideri/organizatörü diye anılan Osman Çelik. 10 ayrı telefonu 28 Kasım 2008’ dek takip altında bulundurulup dinlenen Çelik ile Süleyman Akdemir isimli zanlılar arasında geçen görüşmelerde aynı zamanda Akdemir’in eniştesi olan Şevket Hidayet ile irtibat olduğu tespit edilmişti. Gül Çetintaş ve Mustafa Fehmi Okay arasındaki telefon görüşmelerinden 60 kg civarında yasadışı mal üretildiği.

Çelik’in ifadesinde. geçmişte kendisinin tutuklanmasına neden olan Emin Arslan. Dinlenen telefon konuşmalarına göre. tutuklu olduğu için istenildiği anda ifadesine başvurulabilecekken onun yerine Kanat’ı tanımayan Çelik’in ifadesi alınıyordu. “Benim de bir kez Suriye’de Süleyman'ın yanında tanışmış olduğum ve ‘Ağa’ olarak bildiğim uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını duyduğum şahıs da yanlarındaymış. daha önce KOM Dairesi Narkotik Şubesi’nin bir operasyonuyla yakalanan ve hüküm giyen sabıkalı Serkan Kaymakçı’nın Hüseyin Rıza Işık’la irtibat kurduğu ve uyuşturucu alacağı tespit edilmişti. “Bundan 3-4 ay önce yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili gazetelerde uyuşturucu baronu olarak Habib Kanat ismini okuyunca ve arkasında Emniyet Müdürleri olduğunu görünce Süleyman'ın bana bahsettiği. Davayla ilgili 16 Şubat 2010’da tutuklanarak cezaevine konulan ve Habib Kanat’ı da tanıyan kişi konumunda bulunan Akdemir. Habib’in arkasında güvendiği bir yerlerin olduğunu. Şüphelisi olduğu davanın tanığı da oldu Soruşturmada tanık olarak ifadesi alınanlardan biri de. Çelik’e. Habib Kanat’ı hiç tanımadığı bilinen Osman Çelik’in bizzat soruyturmayı yürüten polislerce bu şekilde ifade vermesi için yönlendirildiği imasında bulunuyordu. Süleyman Akdemir geçmişte yüzyüze yaptığımız görüşmelerde bana Şevket Hidayet’in uyuşturucu kaçakçılığı işleri olduğunu ve İstanbul’da olan hemşerisi Habib isimli kişiyle bu işi yaptıklarını söylemişti. Habib’den aldığı uyuşturucuları Arap ülkelerine gönderen Şevket Hidayet’in bu nedenle Habib’e 7-8 milyon dolar da borcu olduğunu Süleyman Akdemir bana söyledi.söylediği Şevket Hidayet ve akrabası Süleyman Akdemir arasındaki bir para alışverişinden ötürü yaşanan ihtilafı çözmek için arabulucuk yaptığını söyledi. Zanlı polis müdürleri savunmalarında bu çelişkili durumla ilgili olarak. sözkonusu uyuşturucu operasyonuyla ilintili bir soruşturmada tutuklanan Serkan Kaymakçı’ydı. Kaymakçı’nın yolu bir kez daha. sözkonusu telefon görüşmesinin diğer muhatabı olan Süleyman Akdemir’e bu konuyla ilgili soru yöneltilmemişti. tanımadığı ancak basına yansıyan haberlerden sonra Süleyman Akdemir’in telefonda bahsettiği kişinin Habib Kanat olduğunu anladığını söylerken. Konuşmalarda Şevket ve ağabeyi Halil Hidayet’in Suriye’ye giderek Süleyman Akdemir’le görüştüğünü belirten Çelik. Habib’i tanımadığını sadece ismini duyduğunu belirten Çelik. arkasında devletin olabileceğini de söyledi” dedi. 7 Ekim 2008’de Süleyman Akdemir’le bu ihtilafı çözmek için yaptığı ve kayıt altına alınan telefon görüşmesiyle ilgili sorular da soruldu. Murat Nemutlu ve Mustafa Aral ile operasyona neden olan ihbarı yapan Habib 239 . Şevket Hidayet’in borçlandığı ve ‘arkasında devlet var’ dediği Habib’in bu kişi olduğunu anladım” diyerek kendisinin nasıl tanık olduğunu da açıklamış oluyordu.

Kanat’la da kesişmişti. Hepsiyle de arasında husumet vardı. birlikte uyuşturucu işine girdiği kendisi gibi sabıkalı olan Hüseyin Rıza Işık’la irtibat kurdu. Daha önce fidye amaçlı olarak kendisini Bulgaristan’da kaçıran “Tilki” lakaplı Selim Gezer tarafından tehdit edildiğini öne sürüyordu. rutin bir kontrol sırasında yakalandığı izlenimi verilen Kaymakçı ve Suzhun gözaltına alındı. Birkaç ay sonra da. bu operasyonların karşılığında ihbarcılara devlet tarafından verilen parayı almayıp isminin de gizli kalmasını istedi. Suzhun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. uyuşturucudan sabıkası olan Serkan Kaymakçı’nın bilgilerine ulaşacaktı. Böylece kendisini emniyetin uyuşturucu muhbiri yapan süreç de başlamış oldu. Işık’a 6 bin dolar veren Kaymakçı. Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın da katıldığı operasyonlardan biri de. muhbirlik yaptıklarını düşündüğü Habib Kanat’ı suçluyordu. Telefonlarının dinlendiğinden habersiz olan iki eski sabıkalı. görevleri gereği muhbirlerle görüşmeye yetkili Operasyon Bürosu’nun amirleri olan ve Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’a yönlendirir Verilen bilgiler doğrultusunda da birkaç yıl içinde önemli operasyonlar yapılsa da Kanat. Selim Gezer ve Kaymakçı bu olaydan ötürü. Arslan verdiği bilgiler üzerine Habib Kanat’ı. Ancak diğer soruşturmanın deşifre edilmemesi için. 2003 yılında Kayseri’de gerçekleştirilen Serkan Kaymakçı’nın da yakalandığı Erciyes operasyonudur. Selim Gezer’in tehditlerini anlatan Kanat. Işık’ın. Teyzesinin oğlu olan Selim Gezer’in uyuşturucu çetesine yönelik yapılan Erciyes adı verilen operasyonda yakalanan Kaymakçı 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kanat’ın verdiği bilgilerle yapılan. Daha sonra sonra sevkedildikleri Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’nda Kaymakçı tutuklanırken. Şikâyet dilekçesi verirken tanıştığı Ahmet Akpak isimli gazetecinin aracılığıyla da Habib Kanat kendini Ankara’da KOM Daire Başkanı Emin Arslan’ın karşısında buldu. 7 Haziran 2009 günü buluştu. Sanık polis müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın iddiasına göre de. o dönemde KOM Narkotik Şubesi’nde. 2001 yılında Habib Kanat. Emin Arslan’la aralarında yıllar sürecek bir arkadaşlığı da başlatan şikâyeti için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Kaymakçı’nın ifadelerinde amfetamini aldığını söylediği Hüseyin Rıza Işık 18 Haziran 2009’da gözaltına alınsa da çıkarıldığı savcılıkta tutuksuz yargılanmak 240 . Daha önce de yine uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmış olan Kaymakçı bir kez daha cezaevine girdikten 2 yıl sonra 2008 Kasım’ında tahliye edildi. İstanbul Kurtköy’deki buluşmaya arkadaşı Adnan Suzhun’la giden Kaymakçı aldığı 6 kilo 190 gram olduğu belirlenen amfetaminle yola çıktıktan sonra Çamlıca gişeleri çıkışında polis kontrolünde yakalandı. aynı zamanda uyuşturucu ticaretiyle ilgili bilgiler de veriyordu. üniversitede öğrenci olduğu sırada hocasıyken. 30 Mayıs 2009’dan itibaren dinlemeye alınan telefonunu arayan bu kişinin kimliğini araştıran polis. bu husumet çıkar karşılığı kullanılmıştı. bu paranın karşılığında uyuşturucu hammaddesi olarak kullanacağı Amfetamin alacaktı.

parasal anlaşmazlığa düştüler. Habib'in bu olaydan sonra Bulgaristan'la irtibatı kesildi” dedi. Hüseyin Rıza Işık’la amfetamin piyasası içerisinde olan Habib Kanat arasında nasıl bir ticari ilişki gelişti bilemem” diye konuştu. Kaymakçı’nın ifadelerini KOM Dairesi mi hazırladı? Serkan Kaymakçı. ancak bir kırılma noktası oldu. “Habib’le Selim 1998 yılından itibaren birlikte amfetamin işi yaptılar. Polis müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral’ın. Habib Kanat'ın da onun yaptığını iddia ettiğini biliyorum. Habib’in ya ortak olarak ya da satın alma yoluyla Selim'den amfetamin temin ettiğini. Habib Kanat'ın kaçırılma olayını duydum. emniyet müdürlerinin de dâhil edildiği soruşturma kapsamında. Ancak Kaymakçı’nın etkin pişmanlıktan faydalanma hakkı yoktu. Araları bozuldu. Şevket Hidayet ve ailesinin uyuşturucu piyasasında her zaman adı geçen kişiler olduğunu belirten Kaymakçı. Kaymakçı ve Suzhun hakkında dava açıldı. Captagon üretiminin hammaddesi olan amfetamini Hüseyin Rıza Işık’tan aldığını itiraf etmesine karşın Savcı Mehmet Berk iddianamede Kaymakçı için. “Habib Kanat’ın da Emniyetle olan bağlantılarını bilmem. fiziki takip belgeleri ve görüntüleri olmasına karşın soruşturmayı yapan Üsküdar savcılığından gizlenerek adil bir yargılama yapılmasının engellendiğini öne sürdü. ancak bu gün bile sorduğumda Selim Gezer kaçırma olayını kendisinin yaptırmadığını. Işık’a ait fabrikaya baskın yapılmayıp iddialar doğruysa uyuşturucu üretimine devam edilmesine göz yumulduğunu savunan Nemutlu ve Aral savunmalarında. mahkemenin dosya birleştirme kararı vermesi halinde de Kaymakçı hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin dikkate alınmasını istedi. şüpheli olarak ifade verdi. Kaymakçı 1996’da akrabası olan Selim Gezer’in yanında Bulgaristan’dayken Habib Kanat’la tanıştığını belirterek. İddianame hazırlanmadan iki hafta önce 30 Aralık 2009 günü avukatı olmadan savunmasını yapan Kaymakçı’nın savcı tarafından tanık olarak da ifadesine başvuruldu. yaptıkları savunmalarda en çok üzerinde durdukları konulardan biri de buydu. Türkiye'ye ve Arap ülkelerine sevk ettiğini biliyorum.üzere serbest bırakıldı. Sanık polis müdürleri olayla ilgili telefon dinleme kayıtları. “Olayı başından sonuna dek bilen KOM Daire Başkanlığı Serkan Kaymakçı’ ya ait aracın 241 . 25 Haziran 2009’da da Işık. Savcı Berk. 1999 yılı gibi ya Habib artık Selim’le çalışmak istemedi ya kendisine başka bir ortak buldu bilemiyorum. Ben o sırada İstanbul'daydım. “Amfetamin maddesini Hüseyin Rıza Işık'tan alması dışında soruşturma dosyası şüphelileriyle örgütsel ilişkisine ve dosyamız kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucuyla irtibatına dair bir delil ve iddia bulunmadığından. yakalattığı amfetaminden ötürü de hâlihazırda yargılandığından hakkında soruşturma dosyamızda ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” diyerek takipsizlik kararı verdi.

Sanık polis müdürlerinin. İddiaya göre Kaymakçı rutin bir trafik uygulanmasında yakalanmış gibi gösterilerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması sağlanacak. DNA araştırması gibi hiçbir kriminal inceleme dahi yaptırmamıştır. Nitekim bu ifadenin mükâfatı olduğunu düşündüren bir şekilde Serkan Kaymakçı takipsizlik kararıyla dosyamızın kovuşturmasından çıkarılmak istenmiştir. Ancak Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklamasıyla bu planın bozulduğunu savunan Nemutlu ve Aral iddialarını şöyle dile getirdi: “KOM Daire Başkanlığı Serkan Kaymakçı‘yı kurtarabilmek için daha başka yasa dışı yöntemler uygulamaya koymuştur. KOM Dairesinin belirlediği kişilere ve amacına yönelik şekilde ifade verirse de ceza almadan kurtulacaktır. Tutuklanmamıza neden olan operasyondan 3 ay sonra 29 Aralık 2009’da Kaymakçı’nın tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevine soruşturmayı yürüten KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Şube’de görevli Emniyet Amiri Murat Çelik ile polis memurları KOM Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli Gani Kuştutan ve İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli Yalçın Atal gitmiştir. Aynı tarihlerde hem telefonları dinlenen hem de fiziki takip altında bulundurulan polis müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral bir meslektaşlarının düğünü için 13 -14 Haziran 2009 günlerinde İstanbul’a gelmişti.” Kanat ve Hidayet’ten 500 bin doları kimler istedi? Serkan Kaymakçı’nın gözaltına alınıp tutuklandığı olayı izlemek üzere KOM Dairesi Narkotik Şube ekipleri de İstanbul’daydı. cezaevindeyken kan numunelerimizi aldırarak fabrikayla ilgili DNA ve kriminal inceleme yaptırmışlardır. yakalanan bu uyuşturucuyla ne yapılacağından ziyade bir gün önce mülakat yaptığı polislerin ona dikte ettirdiği. bahsi geçen kimya fabrikalarıyla ve suç organizasyonuyla hiçbir alakalarının olmadığını bilmelerine rağmen. Serkan Kaymakçı bu mülakatın ertesi günü 30 Aralık 2009’da dava dosyamıza ait iddianameyi hazırlayan Savcı Mehmet Berk’e yanında avukatı dahi olmadan şüpheli ve tanık sıfatıyla ifade vermiştir. Bu da KOM Dairesinin bize karşı olan hasmane ve art niyetli tutumu açıkça ortaya koymaktadır” diyorlardı. Serkan Kaymakçı’nın operasyonu yapan polis tarafından kullanıldığı ve KOM Dairesinin de pazarlık yaptığı gibi daha ciddi iddiaları da vardı. yönlendirdiği şekilde bir beyanda bulunmuştur. Bu ifade de yakalattığı uyuşturucu maddenin nereye gideceği. Bu polisler Kaymakçı ile bir mülakat yapıp bunu tutanağa bağlamışlardır. İki polis müdürü soruşturmanın baş şüphelisi konumundaki Habib Kanat’la telefonla konuşmuşlar hatta buluşmuşlardı. Ancak bu telefon konuşmaları. polis tarafından dinlenip kayıt altına alınıyor olmasına rağmen dava 242 .bagajında yakalanan uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu ve Mustafa Kulak ile fabrikada çalışan diğer şahısların parmak izlerinin bulunabileceği poşetler üzerinde parmak izi. Oysa aynı KOM Daire Başkanlığı bizlerin uyuşturucuyla.

isimleri tespit et hemen yasal işlemlere başlayalım” dediğini de anlatmıştı. soruşturmanın baş zanlıları arasındaki alan Hidayet ailesinden hiç kimse yakalanmamıştı. İşin daha ilginci bu telefon görüşmesi ile ilgili Savcı Berk ne Nemutlu’ya ne de Habib Kanat’a tek bir soru bile sormamış ama sözkonusu konuşmanın içinden cımbızlanarak çıkarılmış bazı cümleleri de. tehdide aracılık yapan avukat Fazlıoğlu’nun ifadesinin alınmasını talep etse de savcılık bu konuyu araştırmaya hiç gerek duymadı. “Konuyu çöz. İddialarına göre aynı teklifin Hidayet ailesine de gittiğini belirten Kanat. Savcılık iddiaları araştırmadı Kanat’ın bu iddiaları hem kendisi hem de konudan haberdar olan suçlanan polis müdürleri tarafından savcılık sorgusunda ve mahkemede de tekrarlandı. Soruşturma dosyasının baş zanlıları arasında gösterilen Hidayet ailesine yönelik gariplikler bu kadarla sınırlı değildi. Hidayet’lerin Gaziantep’te bulunan ikamet 243 . Kanat kendisine düşmanlık besleyen Selim Gezer ile polis ya da jandarma içinden suça bulaşan bir grubun olabileceğini de söylüyordu. Ancak Habib Kanat ile Murat Nemutlu arasında geçen yaklaşık 30 dakikalık bu görüşmenin esas konusu olan 500 bin dolar para istenmesinden iddianamede hiç bahsedilmemişti. Kanat. Polis müdürlerinin iddiasına göre konuşmaların içeriği. Kanat’ın avukatları. kendisine bu bilgiyi verenin hemşerisi Coşkun Karabaşoğlu olduğunu onun da yine Kilisli bir avukat olan Muammer Fazlı Ağaoğlu’nun aracılığını yaptığını da anlattı. iddianameye konu olan suçlamalarının kanıtı olarak sunmuştu. Bu konuyla ilgili dava dosyasında yer alan tek dinleme kaydı 514 numarasıyla kaydedilen telefon konuşmalarıydı. Kanat. konudan haberdar ettiği Emin Arslan’ın da kendisine. soruşturmayı yürüten KOM Dairesi’nce sona erdirilmişti. Operasyon sırasında da Hidayet ailesinin İstanbul’da bulunan ve KOM polislerince aylar önce tespit edilen evlerine yönelik hiçbir operasyon da yapılmamıştı. 9 Eylül 2009’da yapılan baskından 5 gün önce 4 Eylül 2009’da Hidayet ailesinin telefon dinlemeleri ve fiziki izlemeleri. 500 bin dolar para istenen bir diğer taraf olan. para verilmediği takdirde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın dahi kendisini kurtaramayacağının söylendiğini de takip altında bulundurulan telefonlarından zanlı polis müdürlerine söz konusu operasyondan aylar önce aktardı. yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgiler de verilmişti.dosyasına konulmamıştı. yürütülen bir uyuşturucu operasyonuna Hidayet ailesi ile birlikte adının karıştırıldığını ve kurtulması için 500 bin dolar para istendiğini söylüyordu. Sanık polislerin avukatları da savunmalarında müvekkillerinin bu olayı araştırıp ortaya çıkarmak üzere oldukları için haksız yere suçlanarak soruşturmaya dâhil edildiğini öne sürdü. Kanat’a. davanın seyrini tümden değiştirebilirdi. Çünkü Habib Kanat devletin imkânlarını kullanan bazı kişilerin haber gönderdiklerini.

Zanlı polis müdürleri savunmalarında vurguladıkları bazı konularla. Bunların yanı sıra bu aramalara KOM Dairesi’nden hiçbir görevli de katılmamıştı. Hidayet ailesine yönelik teknik takip ve gizli izlemeye son verdiğini belirten polis müdürleri. operasyon başladıktan yaklaşık 6 saat sonra polisçe gidilmesi çok manidardır. Operasyondan 5 gün önce 4 Eylül 2009’da soruşturmayı yürüten KOM Dairesi’nin. Anılan operasyonda bu haliyle soruşturmayı yürüten KOM Dairesi’nce bahsi geçen 514 nolu tape içeriğinden de anlaşıldığı üzere şantaj yoluyla para istenen dava dosyamızda halen firar olarak aranan Hidayet ailesi fertlerinin yakalanmaması için büyük çaba sarf edildiği ve yukarıda anlatıldığı şekilde kasten yakalanmadığı açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır. ‘Sen bu adamla ne diye ilgileniyorsun diye Emin Arslan’ı sorguya çekmişler abi’ gibi cümlelerden bilgiyi sızdıranların Habib Kanat’la Emin Arslan arasındaki ilişkiyi bildiklerini ortaya koymaktadır. Bahse konu tape içeriğinde geçen. “Operasyon sırasında Hidayet ailesinin istanbul’da bulunan ve soruşturmayı yürüten KOM Dairesi’nce anılan operasyondan aylar önce tespit edilen ikamet adreslerinde hiçbir arama yapılmaması ve operasyon düzenlenmemesi. Bu gariplikleri savunmalarında sıralayan Nemutlu ve Aral. bu şantajı yapanların bizzat soruşturmayı yürüten polisler olduğunu öne sürüyordu. İlginç olan bir başka husus da Mustafa Aral ve Murat Nemutlu’nun bu konuyu konuşmak üzere Habib Kanat’la buluştuklarını gösteren fiziki takip fotoğrafları basına “uyuşturucu ortaklığı” ve örgütsel görüşmeler” diye sızdırılırken bu operasyonların hiç birinde ses kaydının yapılmamış olmasıydı. Habib Kanat ve Hidayet ailesinin dava dosyamızda halen firar olarak aranılan bazı üyelerinden 500 bin dolar menfaat temini ile ilgili sızdırılan bilgiler genel verilerin derlenmesiyle oluşturulan bilgiler değil tam tersi sadece bazı kişilerin sahip olabileceği spesifik bilgilerden oluşmaktadır. yine anılan operasyonda Hidayet ailesinin Gaziantep’te bulunan ikametine eş zamanlı olması gereken bir operasyonda. operasyonu yürüten KOM Daire Başkanlığı’nda 4-5 metre mesafeden kulağın duyabileceği ses kalitesinden daha net ses kaydı yapabilen nano teknoloji cihazları bulunuyordu. Murat Nemutlu ve Mustafa Aral iddianamede uyuşturucu tacirlerinden menfaat temin etmekle suçlanmalarına karşın. BDDK’dan talep edilen inceleme sonuçlarında polis müdürlerinin geriye dönük son 10 yılı kapsayan verdikleri mal beyanına aykırı herhangi bir mal varlığı ya da para hesabı tespit edilememişti. Oysa ki. Bu bilgi herkesin sahip olabileceği değil ancak Kanat’ın telefonunu takip edenlerce öğrenilebilecek spesifik bir bilgidir” diyordu. Savcılık suçlamada bulunmasına karşın. adeta kaçmalarına fırsat tanır bir şekilde İstanbul’daki baskınlardan 6 saat sonra gerçekleştiriliyordu. Emin Arslan. Hidayet ailesinin kendilerinden istenilen 500 bin dolar rüşvetin verildiğini de ima ediyorlardı. tezlerini çürütecek BDDK’den elde edilen zanlı emniyet müdürlerinin lehinde olan bilgilere kanunen 244 .adreslerine yapılan operasyonlarda eş zamanlı olması gerekirken.

Savcı Berk polis müdürleri Nemutlu ve Aral’ın Habib Kanat’la lüks restorantlarda yemek yiyerek bu şekilde menfaat temin ettikleri iddiasında bulunurken 14 ay içerisinde toplam 4 kez olan bu yemeklerin hesaplarının sadece ikisinin polis müdürlerince ödendiği ortaya çıkmıştı. Ankara Savcılığının bir suç unsuru görmediği Emin Arslan’ın konuşmalarını suç isnat edecek biçimde yorumlayarak dava dosyasına Arslan’ı da eklemişti.belirtmesi gerektiği halde iddianamede yer vermemişti. Diğeri ise yine KOM dairesinin yazdığı ve Suudi yetkililerin verdikleri bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu bilginin asılsız çıktığını bildiriyordu. Suudi yetkililerin ihbarına ilişkin çalışmaların başladığını bildiren KOM Narkotik Şubesi’nin cevabıydı. yine gizli çekim yaparken suçüstü yakalanacaktı. o dönemde KOM Dairesi Başkanı olan Emin Arslan’ın gereğini yapmadığını iddia ediyordu. Ancak BDDK araştırmalarından mal varlığında geliriyle orantısız bir durum tespit edilememişti. Haklarında tutuklama kararı verilmesinin ertesi günü 25 Eylül 2009’da. kar etmeleri durumunda para alacağını ancak şirketin zarar ettiğini söylüyordu. Menfaat temin ettiği öne sürülen oğlunun ortak olduğu şirket de zarar etmiş ve Arslan’ın oğlu da ortaklıktan ayrılmıştı. Savcı Berk bu iddiasına kanıt olarak da dosyaya koyduğu 17 Nisan 1998 ve 4 Kasım 1998 tarihli Suudi yetkililerden geldiğini öne sürdüğü yazıları eklemişti. Ancak Arslan hâkimlikten serbest bırakılınca Savcı Berk hemen bir itiraz yazısı kaleme aldı. Adli emantteki suç delili değiştirildi Emin Arslan’ı illegal biçimde takip ederek fotoğraflayan polislerden biri. Hatta iddiasına göre oğlu borçlarını ödeyebilmek için de arabasını satmıştı. teslim olan Arslan ve emniyet müdürleri Nemutlu ve 245 . Savcı. 1998 yılında Suudi Arabistan yetkililerinden gelen yazılara. Ama savcı Mehmet Berk operasyon yapıldıktan sonra. KOM Dairesi’nce hazırlanan polis müdürleri ile Habib Kanat arasındaki telefon görüşme sayılarını içeren HTS raporlarının da kuvvetli suç şüphesi yaratmak amacıyla kasten fazla gösterilerek iddianameye geçirildiği ve soruşturmayı yürüten KOM dairesince rakamların kasten manüple edildiği de avukatlar tarafından belirlenerek ispat edilmişti. Arslan oğlunun maaşlı olarak çalıştığı şirketten. İşin ilginci savcılık Arslan’ın maddi menfaate aracılık etmekle suçladığı oğlunun ne sanık ne tanık olarak ifadesini bile almamıştı. Arslan’ı tutuklamayı kafasına koydu İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla ilgili olay tutanağında Emin Arslan’ın ismi yoktu. Savcı Berk. İddianamede Kanat’ın çocuklarıyla Arslan’ın oğlunun ortak şirket kurduğu ve polis müdürünün bu yolla maddi menfaat temin ettiği de öne sürülüyordu. Ancak iddia edilenin aksine 17 Nisan 1998 tarihli yazı.

El konulan anahtarlık ise Arslan’ın avukatları tarafından tutanakla birlikte savcıya teslim edildi. “Görevi kötüye kullanmak” ve “Kişisel verileri kanuna aykırı olarak kaydetmek” suçlamalarıyla yürütülen adli soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Yıllarca istihbaratçılık yapan Arslan. Savcılık sorgusunda konuyla ilgili. “Bulgaristan’da alacak. üzerinde anahtarı bile olmayan düz sıradan bir cipin anahtarlıkla değiştirildiği ve suçüstü yakalanan polisin de cipin şoförü olarak başka bir görev için o anda mahkemede bulunan bir memur olduğu şeklinde kayıt tutulduğu ortaya çıktı. Dosyaya geç konulan suçsuzluk belgeleri Arslan’ın. İddianamede yer verilen bu iki belgeyle ilgili Arslan’ın. Ancak iddiayı destekleyen hiç bir delil bulunamadı. savcılık ifadesinde. Bulgaristan’da önemli bir mevkiide. hakkında. o tirahte henüz tanışmadığı Kanat hakkındaki bu raporlar da. “Emin Arslan’ı görüntülemek gibi bir amacım yoktu.. Orada başka bir görev için bulunuyordum” demişti. Bu sırada Arslan. Çaycı olduğunu söyleyen kişi kaçmaya çalışırken Nemutlu ve Aral tarafından yakalandı ve Emin Arslan şahsın elinden kamerayı aldı. Bir yıldır İstanbul İstihbarat Şube Teknik Takip Büro Amirliği’nde çalışan ve suçüstü yakalanan Ufuk Ö. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ufuk Ö. verecek meselesi sonucu Selim Gezer. çaycı olduğunu söyleyen ancak İstihbarat Şubesi polislerinden olduğu belirlenen şüpheli de gözaltına alınarak Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Aral Beşiktaş Adliyesi’nde mahkeme sıralarını bekliyordu. Gezer’in kayınperederi. Suudi Arabistan tarafından böyle bir bilgi gelmedi ya da bana ulaşmadı” diye 246 . Habib Kanat’ı kaçırmıştı. Sonraki günlerde ise gizli kamera şeklindeki anahtarlığın. ilişkide olduğu Kanat’ı korumak için uyuşturucu işi yaptığına dair hakkında gelen ihbarlarla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı öne sürülüyordu. Olaya tanık olan adliye personeli de dâhil herkes ifadesini değiştirmişti. Gizli kamera çekimi yapan polis hakkında suç duyurusunda bulunan Arslan’ın avukatları adli emanette tutulan bu önemli suç delilinin değiştirildiğini de 17 Şubat 2010’da tutanakla kayıt altına aldı. Gezer bu imkânını kullanarak Kanat hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapıyor’ şeklinde raporlar göndertti. Adliyede görevli polislerin el koyduğu anahtarlığın gizli kamera olduğu anlaşılırken. şüpheli kişinin elindeki anahtarlık biçimindeki kamerayla gizli gizli fotoğraflarını çektiğini anlayarak üzerine atladı. Raporu araştırdık. dava dosyasının delili bile olmayan fotoğraflarıyla beraber basına sızdırılan ve zanlı polislerin ne kadar çok suça bulaştığı algısını besleyen bir diğer belge ise 1998 yılında Suudi Arabistan ve 24 Mart 2000’de Bulgaristan makamları tarfından. elindeki sürekli anahtarlıkla çevrelerinde dolaşan bir kişiden şüphelendi. Habib Kanat’la ilgili yapılan iki ayrı ihbarı gösteriyordu. fotoğraflarla birlikte Arslan’ın bilgi sakladığı iddialarıyla medyaya servis edilmişti. Arslan’ın.

KOM Dairesinin operasyonun hedefinin uyuşturucu ticaretinden ziyade Emin Arslan’ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak yerine atama yapılmasını sağlamak olduğunu öne sürüyordu. “Örgüt lideri şüpheli Habip Kanat'ı görev yaptıkları birimin nüfuzundan da istifade ederek kolladıkları. Arslan’ın bu iddiaları bizzat Habib Kanat tarafından da ilk duruşmada mahkemede açıklanmıştı. KOM Daire Başkanlığı 7 Eylül 2009’da savcılığa yazdığı yazıda. Murat Nemutlu ve Mustafa Aral 25 Eylül 2009 tarihinde tutuklandıktan sonra avukatların ısrarıyla savcılığın tekrar sorması sonucu KOM Daire Başkanlığı’ndan 16 Ekim 2009 ve 03 Kasım 2009 tarihlerinde gönderilen yazılarda Habip Kanat’ın muhbir olarak verdiği bilgiler yer alıyordu. şahıs hakkında yapılan ihbarları.savunma yapmıştı. Arslan’ı mahkûm etmek isteyen Savcı Mehmet Berk. Emniyet müdürleri neden hedef oldu? Zanlı emniyet müdürleri mahkemeye sundukları yazılı ve sözlü savunmalarında. eski İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Kimyager Hüseyin Rıza Işık daha gözaltındayken. “Seni ve oğlunu kurtarırım. iddiaları ve düzenlenen raporları değerlendirmeye almadıkları (24 Mart 2000 tarihinde Bulgaristan makamları tarafından yapılan ihbar doğrudan anılan dönemde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak görev yapan Emin Arslan'a gönderilmiştir). Ancak Arslan’ın bu iddialardan kendisini temize çıkaracak sözkonusu resmi yazışmalar ise suçlayıcı yazıların aksine Arslan.” şeklinde ifadeler kullanıldı. Habip Kanat’ın ilk duruşmada mahkemede yazılı ve sözlü olarak verdiği ifadesinde belirttiğine göre. Nemutlu ve Aral’ın da. “Habip Kanat’ın kayıtlı muhbir olmadığı. Ancak Emin Arslan. bu şahıs hakkında bir takibat ve soruşturma yapılmasını engelledikleri. Bana Emin Arslan aleyhinde ifade ver. Ancak soruşturmayı yürüten KOM Daire Başkanlığı. Kanat’la ilgili bir tahkikat yürütülmüş ancak ihbarları doğrulayan bulgulara ulaşılamadığını içeren yazışmalar yapılmıştı. Gerçekten de ihbarların geldiği dönemde KOM Daire Başkanlığı hem İnterpol hem de Türkiye’deki ilgili illere yazı göndererek. hatta aksini iddia etmişti. O dört yıldız lazım bana” demişti. KOM Dairesi’nde örgütlü olduğunu öne sürdükleri Fethullah Gülen yanlısı polislerin 247 . Habip Kanat’a.. Yıllarca. emniyete kimliği gizli kalmak kaydıyla bilgi taşıyan ve hatta bir tek adli sicil kaydı ve sabıkası dahi olmayan Habib Kanat’ın muhbir olduğu da bu soruşturmayla ortaya çıkmıştı. Kanat’ın 2001 yılında Emin Arslan tarafından yönlendirildiği Narkotik Şubenin kayıtlı bir muhbiri olduğu bilgisini de savcılıktan gizlemiş. Savcı Berk’in benzer baskı ve teklifi. muhbir olarak bilgisinden yararlanılmadığını” yazmıştı.. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek yaptığı da ilk duruşmada Hüseyin Rıza Işık tarafından mahkeme heyetine açıklanmıştı. Nemutlu ve Aral tutuklandıktan sonra dosyaya konulmuştu Buna rağmen Savcı Mehmet Berk’in düzenlediği iddianamede.

Gerçi sonradan. siz istiyorsunuz diye insanları harcayamam. Mustafa Aral da 2005’de KOM Dairesi’nden Kastamonu Emniyeti’ne gönderilmişti. ne Karanlık derginin bile kendisinden özür dilediği ‘özel güvenlik milyonerine’. Sınıf Emniyet Müdürü olmasına karşı çıkan ‘tatlı su demokratlarına’ karşı da. hakkında açılan soruşturmalarda bile. ‘Emniyet’te Alevi yapılanma var’ diyenlere karşı da ifade etmiştir. monşer ve dürüst birisidir. ne ‘Semiz Kuş’a. tıpkı Arslan gibi mahkeme kararıyla görevlerine iade edilmişti. sayfadan sürmanşet olan ‘İşte 5. Hanefi Avcı’nın 1. onu savunup hakkını koruyan birisidir. KOM Daire Başkanı Ahmet Pek ve diğer yöneticileri hakkında şikâyet dilekçesi de vermişti. İşte bu nedenle de Başbakan Erdoğan’ın da. tabu kıran. O ‘korkak ve pusucu’ değil. Aynı direnci. risk alabilen cesur birisidir. Ancak yargı kararına rağmen görevlendirilmeleri yapılmayınca Nemutlu ve Aral. Murat Nemutlu 2007’de KOM Dairesi’nden Ankara Emniyeti’ne. benim de bu söylenenlere ‘inanmama’ hakkımı kullanmama neden oluyor. Aslan. 21 Eylül 2009 248 . kat çetesi’ haberinden sonra. 28 Şubat sürecindeki Polis Yüksek Şûrası’nda. ‘Ben. 2008’de ise Afyon Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edilmişti. Polis müdürlerinin adının karıştırıldığı olayı analiz eden Aytaç. ne ‘Hacı Müdür’e. Bu polis müdürlerinin bir diğer ortak noktası ise üçünün de çalıştıkları görevlerinden haksız bir şekilde alınmaları üzerine yargı kararı ile görev yerlerine geri dönmeleriydi. yeniliklere açık. Yıllar önce Hürriyet’ten Kadir Ercan’ın 1. yazının polis teşkilatında herkesin ortak görüşünü yansıtan Arslan’la ilgil bölümünde Aytaç şöyle demişti: “Emin Arslan’ın devrimci kişiliği ve özellikle de onun hakkında medyada yer alan iddiaların sunuluşu. Emin Arslan 2006 yılında görevinden alınmış ancak Danıştay’ın görev kesin iade kararıyla dönmüştü. dediklerinizi ispatlayın. hukuk tartsın ve değerlendirsin’ deme yürekliliğini göstermiştir. Arslan. emniyet camiasında Emin Arslan’ın nasıl tanındığıyla ilgili önemli tespitler yapıyordu. kendisi ile çalışanları satmayan. Bakan Atalay’ın 114 Taraf Gazetesi.içinde yer almamaları nedeniyle hedef haline geldiği de savunmada belirtiliyordu. ne de AK Parti iktidarında ‘hidayete eren müdürlere’ benzer. bir dönem yazarı olduğu Taraf Gazetesinde “Emin Aslan aslansa ‘Semiz Kuş’ da ne?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı114. Cemaatçi akademisyen Önder Aytaç’ın yorumu Polis Akademisi öğretim üyesi olmasının yanı sıra kamuoyunda daha çok cemaatçi kimliğiyle bilinen Önder Aytaç. 2005’ten beri KOM Daire Başkanı olan ve polis müdürlerinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunu da bizzat yürüten Ahmet Pek tarafından tayinleri çıkarılan Nemutlu ve Aral da. özellikle Hanefi Avcı’nın yazdığı kitaptan sonra bu yazısındaki tespitlere aykırı birçok başka yazı kaleme alsa da.

‘Örgütün 1990’lı yıllardaki bütün eylemlerinden beni sorumlu tuttular. Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın tutuklanmasıyla beraber gözler bir anda DK örgütüne çevrildi. Başta pek adını duyuramadığı iki eylem yaptı. Bu efsanelerin hangisi gerçek bilmiyoruz. 2008’de ilk eylemleriyle duyduk. nereden çıktı bu örgüt?” diyerek bu kuşkuları dile getiriyordu. Bir emniyet müdürünün. Ergenekon yanlısı yayınlara bilgiler servis eden ‘Semiz Kuş’lara bile dokunulmayan bir yerde. pek açık dillendirilmese de ortada şaibeli bir durum olduğu da herkesin ortak fikri neredeyse. Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman. Peki. Ama özellikle son çevrelerde. Aslan hakkında sa(v)lananlara karşı ben. “Tuhaf bir örgüt. inanmama hakkımı kullanıyorum. muhabirler.” “Devrimci mi Karargâh mı?” Devrimci Karargâh (DK) adı.‘Semiz Kuş’u sayesinde medya üzerinden operasyon yapılıyordur. 3 Ekim 2010 116 SkyTürk. haber olacak Emniyetçi ile ilgili bilgileri önceden alıyorsa. “Kim bunlar?. Ama Bostancı’da yaşanan ve televizyon ekranlarından ilginç bir şekilde naklen yayınlanan saatler süren çatışma görüntüleriyle belleklerde yer etti. Sosyalist solun içinde dostları yok. Gazeteci Gürkan Hacır da. cezaevine girmeden önce konuk ettiği Sarp Kuray’ın116 televizyon ekranlarından söylediklerini anımsatıyordu: “Kuray. Hanefi Avcı’nın Fethullah cemaatini hedef alan bir kitap yazmasından sonra bu örgüte yardım yataklık ettiği iddiasıyla tutuklanmasıyla da örgütün adı herkesin hafızasına kazındı adeta. Devrimci Karargâh”115 başlıklı yazısında. onun bu görevde kalması ile serbestçe at koşturamayan ‘Semiz Kuş(lar)’da ve uzantısı menfaat çetesinde aramakta yarar vardır. 10 Temmuz 2008 249 .da adamıymış gibi davrananlara inat. TV ekranından bu örgütle yollarının nasıl ayrıldığını anlatmıştı. Oysa eylemleri benim talimatım dışında 115 Akşam Gazetesi. Saygı Öztürk haberlerinde gözlemlediğimiz şekliyle. Bir yığın komplo ve dedikoduyla beraber solun alışık olmadığı bir yığın tuhaflıkla devrim yolunda (!) ilerliyorlar. Bir dönem Sky Türk televizyonunda da program yapan Hacıroğlu. burada bilin ki –bu dönemin. Tolga Şardan. Türkiye’nin siyasi çizgisini değiştiren Ergenekon soruşturmalarından sonra girdi ülke gündemine. “Devletin örgütü”. Ne bir gelenekten geliyorlar. Emin Aslan’a karşı yapılan bu operasyonu. Ama bir o kadar da soru işareti doğurmuştu. kişilikli ve karakterli bir duruş sergiler. yargı son sözü söyleyene kadar. Şimdi en çok konuştuğumuz örgüt oldu. “Ergenekon’un örgütü” ya da az da olsa “Gerçek devrimciler” olduklarına yönelik şehir efsaneleri aldı yürüdü. ne de bir tabanları var. “Var mı yok mu?”. Devrimci Karargâh’ın öncülü sayılan 16 Haziran örgütünün lideri olmakla suçlanıyordu. “Türkiye’nin 40 yıllık silahlı sol örgüt tarihine tepeden paraşütle iniverdi.

Hanefi Avcı’nın da DK ile ilişkilendirilerek tutuklanmasıyla ilgili operasyonlardan sonra 24 Eylül 2010’da internet sitesinde yapılan açıklamada119 bu çok açık görülüyordu. 1988’den 1991’e kadar aşağı yukarı günbegün.com/11nolu.com/09nolu.devrimciKarargâh. Söylemez. açıklamalarında politik bir dilden ziyade. Bedrettin Hareketi ve 16 Haziran Hareketi kadrolarının Türkiye devrimci hareketinin dibe vurmuş konumu ve bundan çıkış yolları üzerine yaptıkları ilk tartışmalar. “1988 yılından sonra oluşturulan 16 Haziran Hareketi süreci ile başlayan tartışma 1991 yılında bir ayrışma ile noktalanmıştır. “Bu kişinin yapımızla herhangi bir bilinen ilişkisi ya da kaydı yoktur. Ancak ne yaptıklarıyla eylemler ne de internet sitesi üzerinden haklarında çıkan haberlerle ilgili girdiği polemikler özellikle sosyalist sol ve hatta illegal örgütler gözünde dahi DK hakkındaki şaibeleri gidermeye yetmedi. “2005 yılının yaz aylarında. Hanefi Avcı’yla DK arasındaki ilişkiyi kuran köprü vaziyetteki kişi olan Necdet Kılıç’la ilgili.devrimcikarargâh. 117 http://baskahaber. Bu tartışma sürecini en açık biçimde takip edebileceğiniz belge. Örgüte bu kadar istihbarat nasıl geliyordu.html 118 http://www. Beni hainlikle suçlayıp attılar. yazısında Sarp Kuray’ın o dönemki bazı yol arkadaşlarını İsyan ve Tevekkül adlı kitabında. Bildirilerinde. Mesela. “Devrimci mi karargâh mı” başlıklı117 analitik bir yazı kaleme almıştı.com/2010/09/devrimci-mi-karargâh-m. hızla savaşkan bir sosyalizm çizgisini devrimci bir direniş merkezi olan Kürt özgürlük çizgisiyle yoldaşlaştırarak Türkiye sosyalizminde egemenliğini sürdüren oportünizme ve reformizme alternatif devrimci bir yol çizme görevinde birleşik bir örgütsel yapı oluşturma kararına vardı”118 diye özetleniyordu.html 119 http://www. Hele ki iddia edildiği gibi finansörümüz ise.blogspot. yargılandığım mahkeme dosyalarındaki polise teslim edilen bantların çözümlenmeleriyle ortaya çıkan 480 sayfalık konuşma dokümanlarıdır.html 250 . bol sloganla süslenmiş daha çok devrimci tedrisattan geçmiş bir kahvehane üslubunu barındıran söylemler bulunuyordu. bir internet sitesinde yayınlanan ve daha sonra bazı gazetelerin de kullandığı DK operasyonlarını irdeleyen. ben de anlamadım zaten’ demişti.” Gazeteci Ayça Söylemez de. Devrimci tedrisattan geçmiş kahvehane üslubu DK’nin internet sitesinde yer verilen bir yazıda örgütün nereden çıktığı.yapanlar şu an dışarıda rahatça geziyor. Örgüt benim kontrolümden daha başında çıkmıştı. Hele ki kullandığı üslup sosyalist solun alışıldık dilinden ve jargonundan hayli uzaktı. Bense tek suçlu olarak müebbet hapis aldım. ülkedeki sorumlu kişiler (Serdar Kaya) tarafından bilgim dışında banda alınmış konuşmalarım kasetler halinde polisin eline geçmiştir” diye anlattıktan sonra Kuray’ın bu kişilerin bir yıl sonra da tahliye olduklarını yazdığını da belirtti.

Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın!” yazılmıştı. demokratından solcusuna tüm Türkiye liberallerinin devrim karşıtlıklarının ve korkularının doğal bir algısı olarak kolayca kabul gördüğü sürece. örgütün dışlanıyor olması eleştiriliyordu. Demokratik Dönüşüm’ün yasaklanmış olmasına gerici iktidarın demokratik alanlara tecavüzüne karşı çıkma sorumluluğu ile tavır alınacağına. “Fethullahçı gericiliğin militan devrimciliği en ilkel yalanlarla kirletme çabası. daha öncekilerde olduğu gibi Fethullah Gülen yine hedefte olduğu. geçmiş militan çizgilerini sürdürmekten uzun süredir uzak düşmüş birçok örgüt mevcuttur… Devrimin savaşkan bir sosyalizm anlayışıyla gelişeceğini 251 . Bu tavırla düşmana verilen mesaj açıktır: ‘Bizim Devrimci Karargâh’ın gündemleştirmeye çalıştığı çizgi ile alakamız yoktur. İstanbul ve İzmir’de operasyona yönelik yapılan protesto açıklamalarında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) ve Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) ile Red Dergisi ile Bilinç ve Gelecek Dergisi çalışanlarının anılırken DK’nin yayını olduğu öne sürülen Demokratik Dönüşüm dergisi çalışanlarıyla ilgili herhangi bir şey söylenmemesi. Hayrını görsünler. üzerlerindeki şaibe nedeniyle kendilerini dışlamalarına ilişkin yazdıkları da hiç yabana atılır gibi değildi. Asıl korkumuz bu gidişle örgütte bize yer kalmayacağı üzerinedir” denilen satırlara bakarak DK’de ince bir mizah olduğunu da söylemek mümkün. özü Laz İsmail’in ‘ilerlemeci’ TKP’sinde mayalanan Veysi Sarısözen. Hareketimiz çıkış momentine uygun bir yeniden üretim sürecini henüz oluşturamamıştır. Türkiye devrimci hareketinin bugününde bu durumda olan. Devrimci Karargâh yapılanmasını ‘varsa’ parantezine alarak hakkımızda şaibe yaratmaya çalışan bir üslup kullanıyor. biz cici sosyalistleriz’. Oluşmasıyla ve eylemleriyle artık dost düşman herkesin bilgisi dâhilinde olan Devrimci Karargâh yapılanmasının varlığı. AKP’nin tasfiye etmeye niyetlendiği kim varsa DK yapılanmamıza dâhil edileceği ortadadır. sağdakileri geçtik. Devrim karşıtı. Kendileri dışında kalan sol yapıların da eleştirildiği aynı açıklamada. Açıklamada Ankara. Derginin. hele ki kurucu komutanının ağzından şehadetinin hemen öncesinde de ilan edilmişse bu harekete ve varlığına saygısızlık kimsenin haddi değildir… Doğrudur. hem yukarıda verilen örnekte hem de aynı açıklamada hem de. diğer sosyalist solun. Sosyalist ya da devrimci sol çevrelerin kullandığı dilin aksine. sırf bu dergi düşmanın gözünde Devrimci Karargâh’la ilişkilendiği için bu dergiyi savunan bir açıklama yapmaktan özellikle kaçınıyor. bunu böyle bir otosansüre gerekçe kılmak ya da başka sözlerle salonlarda su gibi okudukları Brecht’in ilgili şiirini mücadele alanlarında bir anda unutuvermek ise tam da statüko sosyalizminin meşrebine uygun bir tavır oluyor. Türkiye’de uzun yıllardır unutulan ve unutturulmaya çalışılan “savaşkan sosyalizm anlayışını” ve bu anlayışın Kürt özgürlükçülüğü ile yoldaşlaşmasını savunduğu için “düşman” diye adlandırılan devlet tarafından hedef seçildiği belirtilen açıklamada şöyle deniliyordu: “Sosyalist ortam.yaşadığımız mali sıkıntılarımız üzerinden kolayca diyebiliriz ki.

Serdar Kaya’nın cezaevinden. 1971 darbesinden sonra tutuklandı. Örgüt 15-16 Haziran işçi hareketlerinden esinlenerek 16 Haziran Hareketi adıyla yoluna devam etti. sol çevrelerde Bedreddini Hareketi diye bilindiğini söylemek mümkün. onların kendi sağ çizgilerinin doğruluğuna bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Örgütün Türkiye’deki lideri Serdar Kaya ve eylemleri gerçekleştiren askeri kadrosu da tutuklanmıştı. Sarp Kuray’ın120 liderliğindeki 16 Haziran Hareketiydi. 1990’da çökertilirken örgütten ertesi yıl da Kuray tasfiye edildi. Fransa’dan Türkiye’ye döndükten 10 yıl sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Kuray.” DK= Bedreddini Hareketi+16 Haziran+Devrimci Sol Örgütün. Ergenekon soruşturmalarının Amirallere Suikast iddianamesi diye bilinen dosyasındaki ek delil klasörleri arasında yer alan. Rapora göre DK’nin kökeni Partizan Yolu’nun içinden çıkma. Fikirlerinden etkilendiği Doktor Hikmet Kıvılcımlı çizgisini savunan bir taraftar grubu oluşturdu. 30 Ekim 2008’de SHP’ye katılmış ve Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti. Hukuk Fakültesi ve Deniz Harp Okulu’nu bitirse de sol sosyalist faaliyetlerinden ötürü 1965’te ordudan atıldı. Ancak tarihsel geçmiş bağlamında değerlendirilirse 1980 öncesindeki Partizan Yolu hareketine kadar inilebilir. 1988’de Paris’te yapılan bir toplantıyla kuruluşunu ilan eden bu örgütün darbede deşifre olmamış kadroları Lübnan’da Bekaa kamplarında silahlı eğitim alıp Türkiye’de birçok silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirse de 1990 yılındaki operasyonlarla çökertilmişti. devrimci hareketlerin varlıklarını inkâr ve çizgilerini şaibe altına alma hakkını kimseye vermez. DK’nin kuruluşuyla ilgili bilgiler içeriyordu. Ancak Kuray 16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme. yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının Yargıtay’da onaylanmasından sonra 4 Şubat 2009’da tutuklandı. adıyla anılmadan önce. 1969’da Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) ve Dev-Genç içerisindeki faaliyetler yürüten Kuray. 120 Eski Ankara Valisi Enver Kuray’ın oğlu olan Sarp Kuray’ın dayısı da Yassıada duruşmalarının savcısı Ömer Egesel’di. İdam istemiyle yargılanıp 24 yıl ceza alsa da 4 yıl tutukluluğun ardından 1975 yılında çıkan özel afla serbest bırakıldı. örgütün o dönem Türkiye’de bulunan lideri Serdar Kaya’nın kendisine gönderdiği örgütsel raporlar yüzünden yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay’ın da onaylamasından sonra 2010 yılında. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan 9 Aralık 2009 tarihli rapor. Paris’te bulunan Sarp Kuray’a gönderdiği mektupta ağır eleştiriler yöneltmesi sonucu dağılma yaşandı. Ancak DK’nin 30 yıllık geçmişe sahip örgütsel ve ideolojik bir birikimin sonucu çıkmış bir yapılanma olduğunu söylemek zor. Bu arada Serdar Kaya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca Hollanda’ya kaçtı. Ama hiçbir öznel doğruluk iddiası.ideolojik ve politik olarak inkâr edenler açısından bu. Daha sonra da yurtdışına çıktı. Kuray ve arkadaşları yurtdışındayken kurduğu Partizan Yolu isimli örgüt 1988’de yapılan toplantıyla kendini feshettiğini duyurdu. Daha sonra Türkiye’ye dönen ve bir finans şirketi kurup yöneten ancak iflas eden Kuray. Zaten Partizan Yolu’nun kurucusu olan Serdar Kaya da şu anda DK’nin lideri olarak anılıyor. 252 . Yunanistan’da 1991’de yapılan kongreyle de Kuray ve bir grup arkadaşı örgütten ayrıldı.

Bedrettin Hareketi içinde Orhan Yılmazkaya ile birlikte silahlı mücadeleyi savunanlar kendilerine lojistik destek sağlayan PKK’nın önce İran sonra da Kuzey Irak’taki kamplarında askeri ve teorik eğitim aldı.Bu arada 1999’da Sosyalist İşçi Partisi’nden (SİP) ayrılan ve Sosyalist Birlik Hareketi (SBH) diye anılan grup. Ciddi yargısız infaz suçlamaları yapına operasyonlardan sağ kurtulanlar da cezaevine konuldu. info. Basit bir ayrıntı gibi görünse de antikapitalist. Zaten. 12 Eylül 1980 öncesinde pek çok saldırı olayına karıştı. Örgütün silahlı eylemler yapan askeri kadrosu Bekaa’da bulunan kamplarda askeri eğitim gördüğü için PKK’nın üst düzey kadrosu ile kurdukları ilişkiyi günümüze kadar sürdürdü. org” yerine “com” 121 1978 yılında kurulan ve Dev-Sol olarak da bilinen Devrimci Sol. Bedrettin Hareketi kadroları. bildirilerinde Kürt mücadelesine verdiği desteği de hiçbir zaman gizlemedi. aralarında Bostancı çatışmasında öldürülen Orhan Yılmazkaya’nın da bulunduğu yapıyla bir araya gelip Gerçek Çevresi adıyla faaliyet yürütmeye başlamıştı. “SDP içinde faaliyet yürüten arkadaşların bulunduğuna” dair ibareler üzerine de her haliyle komplo olduğu belli olan bir operasyonla SDP’liler bu örgüt soruşturmasına dâhil edilmiş oldu. Örgüt içinde devam eden ayrışma sonunda Dursun Karataş ve taraftarları 1994 yılında DHKP-C adını alarak yoluna devam etti. Devrimci Sol121 Bedri Yağan grubu da katıldı. Devrimci Karargâh Kimin Karargâhı? Örgütün. Örgüt içindeki bölünmeyi değerlendiren güvenlik güçleri 1992 yılından itibaren peş peşe yaptıkları operasyonlarla başta Yağan olmak üzere pek çok örgüt liderinin öldürüldüğü operasyonlara imza attı. İki tarafın yanlıları arasında ölümlerle ve yaralanmalarla sonuçlanan çatışmalar oldu. Hanefi Avcı’nın da dâhil olduğu operasyonlarda SDP’li grupla Devrimci Karargâh arasındaki ilişki de buradan yola çıkılarak kurulmuştu. Siyaseten de PKK çizgisine yakın duran DK. 1989’dan itibaren tekrar saldırılarını arttıran Dev-Sol içerisinde Bedri Yağan ile Dursun Karataş arasında başlayan liderlik mücadelesi iç savaşa dönüştü. Az sayıdaki Yağan’cı kadrolar da Dev-Sol adını kullanmaya devam etti. Silahlı mücadele yanlısı olmayanlar Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) içinden ayrılan bir grubun 2002 yılında kurduğu Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) içinde faaliyet göstermeye devam etti. 253 . emekçi sınıfın mücadelesini verdiğini iddia eden bir örgütün. benzer siyasetleri savunanların yaptığı gibi “net. 2004’de Bedreddin Hareketi adını alarak aynı isimle bir de dergi çıkaran grup kısa süre sonra silahlı mücadele yürütülüp yürütülmeyeceği konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle yılın sonuna doğru kendini feshetti. Orhan Yılmazkaya’nın bilgisayarında Bedrettin Hareketine ilişkin yazıların arasında. kendi adına açtığı internet sitesi İngilizcede şirket anlamına gelen company sözcüğünün kısaltması olan “com” uzantılıydı. 16 Haziran örgütünün yeniden canlandırılması için faaliyete geçen ekiple bir araya gelerek 2005 yazında DK adını aldı. Polis raporlarına göre de sonradan TKP/K (SODAP) ve DSİH (Kaldıraç) örgütleri ile TİKKO ve PKK’dan ayrılanlar kimi militanlar da bu örgüte katıldı. Aynı yılın sonunda da DK’ye. Örgüt üyeleri 2008 yılında tekrar Türkiye’ye döndü.

Tartışmalar ve öneriler getirirler. “Devrimci Karargâh Terör Örgütü Ergenekon Bağlantısı Değerlendirme Raporu” nda internet sitesinde ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde örgütün herhangi bir tüzük.devrimcikarargâh. Legal-illegal kuruluşlar. Yapılan bu aşamalar örgütün tarihi açısından raporlanarak arşivlenir. Hollanda Amsterdam’dan sunucu hizmeti sağlayan bir şirketten alınan www. görevlendirme türü belge ya da bulgulara rastlanılmadığı belirtiliyordu. amacı ve tüzüğü ile illegal yayınlarına yer verildiği hep görülmüştür. fikir birliği içindeki yandaşları ile bir araya gelerek kuracakları örgüt hakkında geniş tahliller ve stratejiler ortaya koyarlar. Mao vb) ideolojilerinden yola çıkarak. Örgütün ismini duyurduğu tarihle birlikte başlayan eylemlerinde hedeflerinin daha önce sol örgütlerde pek 254 . Ayrıca bünyesinde bulunan 16 Haziran Hareketi ile Bedreddini Hareketi’nin 2005 yılının yaz aylarında birleşmesinde ve DK ismi ile ortaya çıktıktan sonra Devrimci Sol örgütü ile birleşmesinde herhangi bir kongre emareleri bulunamamıştır. İnternet ortamında da örgütün programı. yayın kurulu oluşturulur. Anlaşma halinde örgütün ismini.şeklinde bir adresi alması hayli garipti. bayrağını belirleyerek tüzük üzerinde çalışma yaparlar. mali yapısı ele alınarak kongre sonuçlandırılır. Herhangi bir siyasi geçmişi. kadrosu. Bu çelişkinin başında. kendini tanımladığı ideolojik bir belge doküman bulunmayan örgütle ilgili bu kuşkular polis tarafından hazırlanan bir raporda da dile getirilmişti. Oysaki DK herhangi bir kongre yapmayarak tüzük ve programları ile organlarını oluşturmadan büyük çaplı eylemlere başlamıştır. İnternet sitesini açmasından 2 ay sonra da ilk eylemini yapan DK örgütüyle ilgili İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9 Aralık 2009 tarihli. örgütün açıklamalarında bu keskin durum bulunmamaktadır. Türkiye’deki sol örgütleri bir araya getirmesi lazım iken. Tüzük neticelenince kongre yapılarak genel sekreter. Tüzük ve programının bulunmamasının örgüt hakkında şüphe uyandırdığı vurgulanan raporda şöyle deniliyordu: “Özellikle sol örgütler. Lenin.com adresini Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş’ten türetildiği anlaşılan Mahir Deniz ismiyle alan kişi adres olarak da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne komşu olan Vatan Caddesi No:121 adresini vermişti. devrimci yapının ideolojisinin. komünizm ve komünist fikir adamlarının (Karl Marx. mali yapısı. özeleştiri. örgütsel altyapısı. Terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve örgüt mensuplarının yapılan iletişim tespitlerinde örgütün hali hazırda mevcut bir altyapısını olmadığı görülmüştür. MK (merkez komite) üyeleri ve görevlendirmelerle örgütün yapısı belirlenir. Ergenekon’la bağlantılı olduğu öne sürülen örgütün internet sitesinin faaliyete başladığı tarih de Ergenekon’un ilk iddianamesinin açıklandığı 14 Temmuz 2008’den bir ay öncesine 12 Haziran 2008’e aitti. Yine örgütün kuruluş aşamasında yapmış olduğu açıklamalarda amacının ‘Türkiye’de devrimci yapıyı bir araya getirme ve birleştirme” olduğunu açıklamasında da büyük çelişki vardır.

Bankanın İstanbul 4. Levent şubesine gece düzenlenen bombalı saldırıda maddi hasar meydana gelmişti. Yaralılardan polis memuru Hüsnü Uyan bir kaç hafta sonra da tedavi gördüğü hastanede öldü. deneme amaçlı olarak AKP il binasına tesadüfen tanışılan bir kurye olan İbrahim Şahin aracılığıyla kitap gönderildi.” Selimiye Kışlasına havan mermisi Türkiye’de PKK dışında en çok silahlı eyleme girişen örgüt olan DHKP-C. Saldırı günü de kurye Şahin’e yeniden telefon açılarak yine AKP’ye bir paket gönderileceği söylendi. 300 metre uzaktaki Üsküdar Belediyesi ek hizmet binasının bahçesindeki çöp konteynırına isabet etmiş ve 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Her üç saldırıyı da internet yoluyla DK üstlenmişti. İçinde bomba olan paketi. Kurye Şahin’in paket teslim edip ayrılmasından kısa süre sonra da patlama meydana gelmişti. binanın giriş katında patlayan parça tesirli bomba 4’ü polis 10 kişinin yaralanmasına yol açtı. Derken 2008 yılında adını ilk kez Selimiye Kışlası’na yönelik havan toplu saldırıyla duyuran bir örgüt. Antisemitik bir örgüt 12 Ocak 2009’da ise örgütün hedefinde bu kez İsrail sermayeli Bank Pozitif vardı. lideri Dursun Karataş’ın da kanserden ölmesinden sonra sessizliğe gömülmüştü.rastlanılmayan türde sansasyonel boyutta olduğu. İddiaya göre DK militanları. eylemlerinde yüksek düzeyde patlayıcı kullanarak sivil insan kalabalığının bulunduğu hedeflere yöneldiği görülmüştür. Diğerleri de mezarlıktaki ağaçlara isabet edip patlamıştı. ardı ardına yediği operasyonlar ve kadrolarının cezaevlerinde ya da birçoğunda yargısız infaz kuşkusu dile getirilen çatışmalarda ölmüştü. DK’de geleneği bozmadı ama polis raporunda da dile getirildiği gibi sivil halk ayrımı yapmamıştı. Özellikle batı kentlerinde silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen örgüt. Ordu Komutanlığı’nın bulunduğu Selimiye Kışlası’na değil. Teslimat kâğıdına kendi kimlik bilgilerin yazdığı için Şahin gözaltına alınarak tutuklandı. hedeflenen yer olan 1. Sütlüce’deki AKP il merkezindeki bir güvenlik görevlisinin internetten cep telefonu siparişi verdiğini tespit etmişlerdi. 7 Ağustos 2008 günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndan ateşlenen el yapımı 4 havan mermisi. sol örgütlerin genelde sivil halk ayrımı yaparken DK’nin bu ayrımı yapmadığı. Eylemden iki gün önce. sipariş edilen cep telefonuymuş gibi görevlinin adına gönderilmişti. Devrimci Karargâh (DK) ortaya çıktı. eğer yeni kurulduysa ortaya çıkışını mutlaka sansasyonel bir eyleme yaparlardı. 1 Aralık 2008 günü. Bu saldırının organize ediliş biçimi ise biraz garipti. Bank 255 . Silahlı mücadele yürüten sol örgütler. Bu olaydan 4 ay sonra da örgütün hedefi AKP İstanbul İl Başkanlığı binası oldu.

html 123 http://www. Dünyevi Tanrısı nedir? Para. halis muhlis Siyonist İsrail bankasıdır. İlişki bu kadar nettir… Devrimci Karargâh. Bank Pozitif’in İsrail’in en büyük bankası olan Bank Hapoalim’in Türkiye ayağı olduğu belirtilerek. “Siyonist finans kuruluşu Bank Hapoalim. iş adamları üç beş kanlı kuruş kazanıp Gazze’de çocukların katlini finanse etmekten vazgeçmeli. dininin sırrını gerçek Yahudide arayalım. Hatta örgütün hemen sonra yayınladığı bir başka bildiride ise Türkiye solunun İsrail’e karşı tutumu sert biçimde eleştiriliyordu.html 256 .com/05nolu. bu sözünü tutmuş olmanın huzuru içindedir. gerçek Yahudilikten kurtuluş. Yahudiliğin seküler temeli nedir? Pratik ihtiyaç. özel- kamu ayrımı yapmadan uyarıyoruz. kendi çıkarı. Ama dahası da gelecektir.Pozitif’e yönelik saldırıdan sonra yayınlanan bildiride kullanılan dil ise buram buram antisemitizm kokuyordu: “Selam Olsun İstanbul’dan Gazze’ye” başlıklı bildiride122.devrimciKarargâh. Bunu daha önce değişik vesilelerle dile getiren örgütümüz. Buradan. ekonomik. 2008 Mart ayındaki sermaye artışıyla Bank Pozitif’teki payını yüzde 65’e yükseltmiştir. İsrail de her tür araçla boykot edilmelidir. Aynen ırkçı hükümet döneminde Güney Afrika’ya yapıldığı gibi. birisinin adı ise Zion Kenan’dır. Bankanın hâlihazırdaki 9 kişilik yönetim kurulu üyelerinin beşi İsrail vatandaşı.devrimciKarargâh. Dolayısıyla Yahudiliği şimdiki zamanın genel bir toplum karşıtı unsuru olarak. “Kahrolsun emperyalizm ve siyonizm” sloganını başlığa taşıdıkları yazı da123 yine örgütün antisemitik tutumuna atıf yapabileceğimiz bir diğer örnek.com/filistin. Örgütün genel çizgisi ve kullandığı dilde de sürekli antisemitizm vurgusu ve İsrail düşmanlığı öne çıkarılıyordu. Tamam o halde! Tüccarlıktan ve paradan. sporcular İsrailli sporcularla maç yapmamalıdır” deniliyordu. Akademisyenler ortak bilimsel çalışma yapmamalı. Siyonist İsrail devletiyle girişilen her tür askeri. bunun sonucunda da pratik. tarihsel gelişimin bugünkü yüksek seviyesinde zorunlu olarak çözülmeye başlaması gereken bir unsur olarak görüyoruz 122 http://www. “Yahudinin sırrını onun dininde aramayalım. zamanımızın öz-kurtuluşu olurdu. Yazıda. BankPozitif. kültürel ilişkiyi hedef alma kararlılığındadır. Yahudinin dünyevi dini nedir? Tüccarlık. İlişkilerinize bir an önce son verin. 2005 yılında Türkiye’ye girmiş. Türkiye solunun örgütlerinin İsrail’in Siyonizm eksenli politikalarına ve Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerini yönelik karşı tutumu biliniyordu ancak ilk kez resmi sivil ayrımı yapmadan herkesin hedef olacağın söyleyen bir örgüt ortaya çıkmıştı. İsrail’le ilişki geliştiren her Türkiye cumhuriyeti vatandaşını ve kurumunu. DK’nin internet sitesinde yer alan.

‘halkların kardeşliği’ adına Yahudi devletinin bekasını tanıyacak kertede ideolojik- politik rönesanslara uğrayıp ikinci enternasyonal solculuğuyla mı bütünleşmişti? Bununla. Saldırılardan sonra yapılan çalışmalarda ise örgütle ilgili oldukları ve saldırıları koordine ettiği öne sürülen Cemal Bozkurt ile birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı. Marx. 125 http://www. Polis 13 Ocak 2009’da yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına aldığı kişilerin.com/06nolu. “Yahudi Meselesi”124 adlı eserine atıf yapıldıktan sonra. diğer zanlılar serbest bırakıldı. ısrarlı biçimde modernitede kötü olan her şeyin kaynağının Yahudilik olduğunu öne sürerdi. Bu demektir ki aslında dünyada emperyalizmi yıkmak Yahudiliği yok etmekten. modernist bilincinin prangalarına mı tutsaktı? Kendisini Yunanistan’daki direnişe yakın gördüğü kadar Gazze’deki direnişten uzak tutacak kertede doğu halklarına sırtını dönmüş batı hayranı. babası ise Protestanlığa dönmüş görünerek mesleği olan avukatlığı yapabilen ve haliyle kendiside Yahudi olan Karl Marx elbette bugünkü yaygınlıkta bilinen anlamda bir antisemitist değildi. “Dünyada Yahudiliği besleyip büyüten emperyalizmdir. yakın günlerin emperyalist-siyonist saldırganlıklarını meşru göreceklerini 124 Dedesi hahambaşı. Türkiye devrimci soluna Siyonizm eleştirisi Ardı ardına yaşanan bombalı saldırılardan sonra İstanbul polisinin yaptığı operasyonlarda DK örgütü üyesi olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. hem insanın bencilleşmesine hem de paranın tanrılaştırılmasından yola çıkarak kapitalizme yönelik ciddi eleştiri yöneltir. “Tel Aviv’in Saldırısı Püskürtüldü”125 başlıklı bildiride sözkonusu operasyonların İsrail Bankası’nın hedef olmasından sonra yapıldığı belirtilerek. Tanzimat solcusu kimliğinden bu kadar mı hoşnuttu? Ya da emperyalist-siyonist beyaz terörün terbiyesiyle. TC hükümetinin DK’ye yönelik saldırısı Tel Aviv’den İstanbul’daki Filistin halkının kurtuluş mücadelesine verilen desteği söndürmek içindi” denildikten sonra genel olarak Türkiye solu özelde de kendini devrimci diye tanımlayan sol çevreler şöyle eleştiriliyordu: “Devrimci geçmişine öykünmelerle kattığı. paketi kendisine veren kişi olarak teşhis ettiği Bozkurt tutuklanırken. Yahudiliği yok etmek emperyalizmi yıkmaktan ayrı ele alınamaz. “Yahudi sermayesinin merkezine saldırımız İstanbul’dan Gazze’deki direnişi selamlamak içindi. Yahudilerin de kurtuluşudur…” diye Karl Marx’ın. 1'nci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'na havan saldırısı ve AKP İl Merkezi'ne bombalı saldırı olaylarıyla ilgileri olduğu öne sürüyordu. uğruna şehitler verdiği Filistin direnişi için ne yaptı? Hamas’ı İslamcı olduğu için beğenmeyen Kemalizm inmeli laisist. Ama Marx.html 257 . Yahudi meselesi eserinde “Paraya tapan Yahudi” tasviriyle. AKP il binasına bombalı paket götüren kurye İbrahim Şahin’in. Sözkonusu bildiri de bu operasyonlardan sonra yayınlandı.devrimciKarargâh.Son tahlilde insanlığın Yahudilikten kurtuluşu. Uluslararası proletaryanın zaferi emperyalizmi ve Yahudiliği tarihe gömdüğü gün gerçekleşmiş olacaktır” deniliyordu.

DK’nin adını. Ta ki 27 Nisan 2009’da Bostancı’da yaşanan ve televizyon kanallarından naklen yayınlanan çatışmaya kadar.. Teröre bulaşmış kitleler kendi içlerinde sorgulamalara başladılar. başta STV Haber olmak üzere cemaat medyasında sıkça dile getirilmişti. Devrimci olmanın ahlakı sizi içinizden yakalamıyorsa. Sonra seri operasyonlar yapılmış ve birçok kişi gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı. “Şiddet eylemlerinde bulunan Hizbullah. eğer kaldıysa duymayanlara da duyuran.. Bütün bu 126 http://www. “Şok ifadeler”126 başlığıyla duyurulun haberde bazı örgütlerin Ergenekon’la bağının ortaya çıktığı sürülerek yeni bir örgütün. İddialara göre Hanefi Avcı.com/h_224589_sok-ifadeler---izle. DHKP-C. PKK. ilgilileri dışında kimsenin aklında yer etmedi. yakın arkadaşım dediği Necdet Kılıç’ın DK örgütünün yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmasından sonra kendisi de örgüte yardım etmek ve hazırlık soruşturmasını ihlal etmek iddiasıyla tutuklanmıştı. sol örgütler arasında da tartışma konusuydu. Ergenekon’un birinci iddianamesinden yola çıkılarak hazırlanan ilk haber 20 Mart 2009 günü yayınlandı. Örgütün kurucularından Orhan Yılmazkaya adlı DK militanı. elbette Hanefi Avcı’nın. Cemaat medyası tedavüle soktu Bostancı’daki çatışmadan bir süre önce DK adı. sözler yetersiz kalır. 7 kişinin yaralandığı çatışmada Başkomiser Semih Balaban ile çatışmayı izleyen Mazlum Şeker isimli çocuk da hayatını kaybetmişti.samanyoluhaber.şimdiden teyid altına mı almış oluyorlardı?.html 258 . antisemitik dili ve ortaya çıkan bağlantıları nedeniyle bir çok kişinin varlığından bile şüphe ettiği ya da varsa “devlet güdümlü” olduğuna inanılan bir örgüt haline geldi Devrimci Karargâh. bildirilerinde savunduğu mücadelede izleyeceğini duyurduğu sertlik. Terör örgütlerinden kopmalar yaşanıyor. Bu soru işaretlerine hem neden olan hem de arttıransa örgütün Ergenekon’la ilintili olduğuna dair çıkan haberlerdi. var olduğundan. İşte bu iki sansasyonel olaydan sonra da adı. bu örgüte yardım yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp 28 Eylül 2010’da tutuklanması oldu. kendilerine lojistik destek veren PKK kamplarında silahlı eğitimler yaptıklarından ve yurtdışındaki örgütlenmesinden haberdardı ama soru işaretleri de vardı. MLKP gibi terör örgütlerinin Ergenekon bağlantıları ortaya çıktı. polislerle saatler süren çatışma sonunda öldürülmüştü. DK’nin devreye sokulduğu öne sürülüyordu.” Tartışmalı bir örgüt haline geldi Bu üç eyleme karşın yine de DK. Liderliğini yurtdışında bulunan Serdar Kaya’nın yaptığı öne sürülen DK. Herkes böyle bir örgütün kurulduğundan.

2007’de de da kokain satma suçundan Türkiye'de yakalanarak tutuklanan bir uyuşturucu kaçakçısının ifadelerine dayanılarak hazırlandığı söylenen haberde. Ergenekon davasında gizli tanık olan uyuşturucu satıcısının ifadelerinde DK’nin eylem planlarının da geçtiği belirtilen haberde. Düzce’deki fabrikadan da 41 işçe aynı gerekçelerle işten atıldı. Yargıtay’ın işçilerin haklı bulunduğu işe iade davasını onaması üzerine de eylem sona erdi. “DK terör örgütü mevcut hükümete karşı şiddet eylemlerini tırmandırırken. Uluslar arası kamuoyundan da destek gören eylemler sürerken açılan davalar işçiler lehine sonuçlandı.samanyoluhaber. Legal ve illegal eylemler birbirlerini destekler tarzda devam ettirilerek bu şekilde sonuç alınması amaçlanıyor” deniliyordu. Bir gün önceki haberinin kaynağı olan “muteber gizli tanığın” ifadelerinde geçen Ergenekon bağlantılı sendika ve AKP hükümetini zor durumda bırakacak olan işçi eyleminin de adı konulmuştu: Deri-İş Sendikası ve Desa direnişi. direnişin sembol ismi olan Emine Arslan da Sefaköy’de 352 gün boyunca fabrikanın önünde her gün çadır kurarak eylem yaptı. “Ergenekon Terör Örgütü’nün. Ancak olayla ilgileri olmadığını belirten zanlılara da bombalı saldırıdan değil. İfadelerde DK’nin bazı sendikalarla bağlantılı olduğu iddia edilerek. örgütün alınan karar doğrultusunda dağda asker öldürmekle bir yere varılamayacağı ve Güngören eylemine127 benzer şekilde şehirlerde kanlı eylemler gerçekleştirilerek kamuoyu oluşturulmak istendiği öne sürülüyordu.com/ShowNews. 54 kişi de yaralanmıştı. hak ettiği alacakları da ödenmeden işten çıkarıldı. legal alandaki uzantıları olan sendikalar da işçileri hareketlendireceklerdi. 129 http://www. Aldığım talimat doğrultusunda ve onların bilgisi dâhilinde uyuşturucu kaçakçılığı yaparak DK terör örgütünü finanse ediyorum'' diye ifade verdiği de iddia ediliyordu. PKK örgütü üyeliğinden dava açılması soru işareti doğurmuştu.128 Fethullah Gülen cemaatine bağlı STV Haber kanalında 22 Mart 2009 günü yayınlanan haber “ETÖ’den akılalmaz oyunlar”129 başlıklıydı. Desa direnişini de Ergenekon örgütlemiş!!! Aynı haber kanalı kısa süre sonra da bu “acar gazetecilik” başarısına devam etti. 1998’de Nizamettin Baybaşin ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yapma suçundan Hollanda'da. Düzce’deki işçiler 418.aspx?NewsId=224717&AspxAutoDetectCookieSupport=1 259 . 8 yıl boyunca çalıştığı DESA’nın İstanbul Sefaköy’deki fabrikasından Türkiye Deri-İŞ Sendikası’na üye olduğu ve diğer işçileri örgütlediği için 2008 Temmuzunda.kaçışları yeni ve adı kirlenmemiş bir örgüt etrafında toparlamak ve ülkemizde akan kanı devam ettirmek için DK diye bir örgüt çıkarılmıştır” denilen haberde örgütün uyuşturucu kaçakçıları tarafından finanse edildiği öne sürülüyordu. Saldırının asil failinin de yakalanamadığı açıklanmıştı. PKK’nin düzenlediği öne sürülen saldırıdan sonra gözaltına alınanlardan 9 kişi hakkında İstanbul 2. 128 Deri işçisi Emine Arslan. Haberde öne sürülen ve bolca Ergenekon sosuna bulanmış iddialar deyim yerindeyse deli saçması gibiydi. “Ben bazı devlet görevlileriyle görüşüyorum. bazı sendikaları kullanarak işçiler 127 Güngören’de 27 Temmuz 2008’de bir çöp konteynırı ve yakınına konulan iki ayrı bombanın patlaması sonucu biri doğmamış bebek 18 kişi ölmüş. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Her ne kadar iddia olsa da. Ergenekon’la ilgili olduğu için kesin doğrular içeriyormuş gibi sunulan haberde.

Tüm bunlar anlatılırken. neden günlerce evimize gidemiyorduk. “İşte bu tezgâh. Peki. mevcut hükümete karşı şiddet eylemlerini tırmandırırken. Çok iyi şartlarda çalışan işçilerin bir kısmı ortada hiçbir sorun yokken iş yavaşlatmaya başlamış” denildikten sonra da söz Desa patronu Melih Çelet’e veriliyordu. İş akdi feshedilenler kapının önüne çıktılar ve bir direniş başlattılar. İşsizlik korkusundan işçiler sesini çıkarmayınca o da huzur var sanmış galiba” diyordu. ekranda ise yüzü maskeli bir kişi gösterilerek habere inandırıcılık katılmaya çalışılıyordu.. “Müthiş iddia: Devrimci Karargâh'ı Ergenekon 260 . Fatih Uğur imzalı. bu hakkı kullanmanın engellenmesi suç değil mi? Madem işyerinde huzur vardı neden öğlen yemeğine çıkarmıyordu. Patronunun kendisine daha önce de vatan haini ve terörist dediğini aktaran Arslan.üzerinden akıl almaz oyunlar tezgâhladıkları ortaya çıktı” deniliyordu. Bu direniş sırasında ve kendilerinin sendika mensubu olduklarını ve bundan dolayı da iş akitlerinin feshedildiği savı ile firmaya karşı dava açtı… Bunlardan bir kısmı sendika mensubuymuş bir kısmı da iş akdi feshedildikten sonra aynı gün ve ertesi gün sendika mensubu olmuş. Çelet de sanki işçiler ve sendika Ergenekoncuymuş gibi konuşuyordu. fabrikasında çalışan işçileri sendikaya üye oldukları için işten atan Desa Deri patronu STV ekranlarından aklanmaya çalışılıyordu. gizli tanık ifadelerinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Türkiye’nin en önemli deri firmalarından birinin yönetim kurulu başkanı. sendikalar aracılığıyla işçileri sokağa dökecek ve kargaşa çıkaracaktı. Kısa süre sonra cemaat medyasının assolisti Zaman Gazetesi de koroya dâhil oluyordu. Tekrar aynı huzuru ve iş etiği açısından gerekli iş ortamına tekrar dönülmesi için çaba gösterdik.: “Bir anda çok iyi giden huzurlu bir iş ortamı. neden emeğimizin hakkını alamıyorduk. oynanan sendika oyunun bakın nasıl anlatıyor” denilerek söz DESA deriye getiriliyordu. Desa Deri’deki direnişin sembol ismi haline gelen ve haberde Ergenekon’la ilintili olduğu iması yapılan Emine Arslan bir basın toplantısı yaptı. Türkiye’nin en köklü tekstil firmalarından Desa Deri’de de uygulanmaya çalışılmış. bir takım işi yavaşlatma işi bozmayla ilgili bazı arkadaşlarımız tarafından bu hareketler başlayınca ilk önce uyarılarımızı yaptık. “Sendikaların desteği ile işçilerin işsiz kalmasını ve böylece krizin derinleşmesini planlayan Ergenekon’un oyunu.. Bir süre daha örgüt hakkında bilgi veren haberde. resmi bir bilgiye dayanmayan bu haberle. “Tamamen yalan ve uydurma bu habere göre anayasal hakkımı kullanmak suç gibi gösterilmiş. legal alandaki uzantıları işçileri hareketlendireceklerdi. Ergenekon’un gizli tanıklarına dayandırılan haberde anlatılanlara göre Ergenekon’a bağlı DK örgütü. Böylece legal eylemler illegal eylemlerle desteklenerek hükümet zor durumda bırakılacaktı.” Herhangi bir belgeye. Gizli tanığa göre terör örgütü.

27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de korkunç bir bombalı saldırı düzenlendi. “Bizim ne yazık ki yiğit Desa işçilerinin örgütlenmesinde ve direnişinde herhangi bir katkımız olmadı. demek ki kervan yürüyor” diye nitelenen haberlerle ilgili de. Desa işçisiyle gıyaben de olsa siper yoldaşlığını paylaşmaktan onur duymuştur. Bildiride.. DHKP/C ve MLKP gibi terör örgütlerinin işlevsizleştiği gerekçesiyle kurulduğu” öne sürülmüştü. 23 Mart 2009 131 http://www. Emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 1 Temmuz 2008'de gerçekleştirildi. Onlara ve mücadelelerine duyduğumuz saygı. Cemaatin televizyonunda görsel olarak hazırlanan haber. sempati ve gönül bağının dışında organik bir ilişkilenmemiz de olamadı. “Fethullahcı medyanın tipik sofu alıklığının ürünü ilkel demagoji ve yalanlardır.com/07nolu. Zaman gazetesinde de tıpkı diğer medya organlarında olduğu gibi daha önce PKK’nın yaptığı yazılan Güngören saldırısını bu kez DK’nin yaptığı öne sürülüyordu. 27 Nisan 2009’da da meşhur Bostancı baskını ve çatışması gerçekleşti. dalga. Zaman gazetesi aracılığıyla da bu kez yazılı hale getirilmiş ve DK’nin.html 261 . Hizbullah. “İt ürüyor. Fethullah Gülen ve cemaatinden “Amerikancı – Siyonist” diye bahsediliyordu. işçi sınıfına yönelik saldırıların başlayacağının göstergesidir” denilerek.” Naklen yayınlanan çatışma Bu haberlerden bir ay sonra.. büyük güç almıştır. Ekonomik kriz Ergenekon çuvalının içine konularak örtülmeye çalışılıyor… STV Haber kanalının yayınları. 1977 katliamından sonra ilk kez Taksim’de kutlanması kesinleşen 1 Mayıs öncesinde yaşanan bu çatışma ilginç bir şekilde TV kanallarının 130 Zaman Gazetesi. “Ergenekon'un kullandığı PKK.” Fethullah Gülen’e Siyonist yakıştırması STV Haber’le başlayıp Zaman gazetesiyle devam eden haberler cemaat bağlantılı tüm yayınlarda ve internet sitelerinde yer almıştı. Keşke olabilseydi… Devrimci Karargâh. Haberdeki bir başka ayrıntı ise. 24 Mart 2009’da Ergenekoncu olmakla suçlanan DK de bir bildiri131 yayımlayarak hem haberi yalanlıyor hem de AKP ve Fethullah Gülen’i ağır sözlerle eleştiriyordu: “Fethullahçı medya karşı devrimin topyekûn saldırır borazanının çaldı!” başlıklı bildiride Fethullah Gülen siyonist olmakla suçlanıyordu. Derken.devrimcikarargâh.kurdu”130 başlıklı haber aslında STV Haber’de yayımlananla aynı içerikteydi. Desa direnişi için de. Gözaltına alınan gizli tanık ve sanık ifadelerine göre yazıldığı belirtilen haberde Güngören saldırısı Ergenekon’la da bağ kurularak şöyle yer aldı: “Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamındaki 7. Söz konusu operasyondan 26 gün sonra.

Ülkü Öztürk. DHKP/C ve MLKP gibi terör örgütlerinin işlevsizleştiği gerekçesiyle kurulmuştu. Polis raporlarında altı çizilen kuşkular. Sezgin Demirel. Vatan Gazetesi İnternet Yayın Editörü Aylin Duruoğlu da tutuklananlar arasındaydı. Zaten itirafçı ve gizli tanıkların ifadelerini doğrulayacak delillerin bulunmasını sağlayacak ihbar 15 Temmuz 2009’da. İstanbul polisine yapıldı. Tıpkı diğerleri gibi mahkeme önüne çıkabilmek için neredeyse 1 yıl beklemiş ve ilk duruşmada tahliye edilmişti. DK ile Ergenekon arasındaki bağı itirafçılar kurdu Devrimci Karargâh. Bir gizli tanığa göre de DK. Yılmazkaya’nın örgüt sürecinde PKK kamplarında askeri eğitim alırken yaptığı konuşmalar ve kamptaki günlerini anlatan adeta bir belgesel kıvamındaki video kayıtlarını bulunması da illegaliteye geçmiş biri için tuhaftı. Sonradan hepsi de Ergenekon sanığı olan Yiğithan Göksu. Bu nedenle de zaten olayları izleyen 16 yaşındaki bir çocuk ölürken. Bu arada DK’nin ne kanlı bir Ergenekon bağlantılı örgüt olduğuna yönelik haberlerden de geçilmiyordu. Yapılan aramalarda ve incelemelerde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Orhan Yılmazkaya’nın gazetecilik ve editörlük yaptığı. Elektronik posta yoluyla gönderilen ihbarda bazı denizci askerlerin Gölcük’teki ev adresleri de verilerek uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülüyordu. Başkomiser Semih Balaban’ın da öldüğü çatışmada 8 polis de yaralanmıştı. Gözaltına alınan 40 kişiden 29’u. En sıradan olayda dahi çevre güvenliğini yüzlerce metre öteden alan polis. gizli tanık ve itirafçı ifadeleriyle de Ergenekon’un denetiminde olduğu izlenimi uyandırılsa da DK daha çok Ergenekon’la ilintili gibi gösterilmeye çalışılan ve bu amaçla bir takım emareler ortaya atılan devlet denetiminde bir örgüt gibi görünüyordu. adeta sorgusuz sualsiz tutuklanmıştı. kameramanlar başta olmak üzere tüm gazetecilerin çatışma bölgesine girmesine izin verdiği gibi görev gereği değil meraktan çevrede biriken vatandaşlara da sesini çıkarmamıştı. naklen yaşanan çatışma görüntülerinin dehşetiyle de. Aylar süren Ergenekon soruşturmasının ortaya çıkan iddianamesiyle dolaşıma sokulan DK örgütü. NTV kameramanı İlhan Kandaz da hafif yaralanmıştı. hamamlar üzerine yazdığı kitabına tanıtım kokteyli yapıp televizyona çıktığı da belirlendi. Orhan Yılmazkaya’nın öldürüldüğü çatışmanın yaşandığı ev de dâhil olmak üzere 60 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. cemaat medyasının haberleriyle de Ergenekon’la ilintilendirilmiş nihayetinde de herkesin naklen izlediği 6 saatlik bir çatışmayla belleklere kazınmıştı. Yakut Aksoy. İhbar üzerine 17 Temmuz 2009’da polis hepsi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda rütbeli askerlere ait olan birçok eve baskın düzenledi. Ergenekon’un üçüncü iddianamesindeki gizli tanık ve itirafçıların ifadelerinde PKK’dan kaçanların sığındığı şehir yapılanması olarak gösteriliyordu. Tarık Ayabakan. 262 .naklen yayımlamasına izin verilerek gerçekleşti. Ergenekon’un kullandığı Hizbullah. Sinan Efe Noyan. Oğuz Dağnık.

Hafıza kartında yer alan dokümanların yapılan incelemesinde ise adeta 2 ay sonra yurtdışından elektronik posta yoluyla gönderilecek olan DK ile ilgili ihbarı doğrulayacak bulgular elde edilmişti. Burak Amaç. Koray Kemiksiz. Levent Bektaş’ın ekiplerinin yerine yeni ekipler kurulsun. Fatih Göktaş. Yayınlar takip edilip çözümlemesi yapılmalı. Poyrazköy’de kalan malzemeler korunaklı bölgelere dağıtılsın.Mehmet Orhan Yücel. İçerdekilere ve ailelerine yardımlar aksatılmasın ihtiyaca göre aidatlar arttırılsın. E. Yeni timlerin oluşturulmasını Mücahit Erakyol Albay organize etsin. Hafıza kartında DK örgütünün bildirileri. bu bağlamda doküman ve materyallerin ulaştırılma kanalları kontrol edilsin. Halit Mehmet Ergül. Karargâhın emri olmadan hiçbir operasyonel eylem yapılmayacak bu konuda son emir yetkisi Levent Bektaş’ındır. Genç teğmenler arasında 263 . PKK’nin silahlı kanadı HPG Ana Karargâh Komutanlığı’nın yaptığı bazı açıklamalar. Bostancı’da polisle girdiği çatışmada öldürülen Orhan Yılmazkaya’nın konuşma kayıtları ve video görüntülerinin de bulunduğu tespit edilmişti. Ali Seyhur Güçlü’nün evlerinde yapılan aramalarda 100 adet fişek ile 500 gram patlayıcı maddenin yanı sıra az miktarda esrar. Barbaros Mercan. Alperen Erdoğan. Elleri kolları bağlanmış hareketsiz hale gelmiş komutanlarına tekrar mücadele kararlılığını kazandırmak için yaratıcı motor gücü olacaklardır. “Tarihte olduğu gibi yine devrimci Harbiyeliler emperyalist güçlerin oyunlarını bozacaktır. Ayrıca bazı fişleme kayıtları ile DK ile bağlantılı “Karargâh Evleri” diye anılan bir takım adresler ve evde kalacak kişilere ilişkin görevlendirmeler yapıldığının tespit edildiği de iddia ediliyordu. ectasy ve captagon haplar ile Abdulah Öcalan bazı kitapları ve içlerinde çok sayıda örgütsel doküman olarak değerlendirilen belgeler ile fişleme kayıtlarının yer aldığı taşınabilir hafıza kartları bulduğu açıklandı. ve diğer emekliler hainleri bulmada aktif kullanılsın. Selam olsun devrimci karargâhın aydınlığını rehber edinen tüm kardeşlerime” ifadeleri yer alıyordu. Genç subayların fikri altyapılarının ve ideolojilerinin sağlam temellere oturabilmesi için eğitim ve kamp çalışmaları yapılsın. bahriyeli subaylar ile Devrimci Karargâh örgütü arasında bağ kurulmasına neden olan “Nisan Bülteni” isimli belge de yer alıyordu. Hafıza kartının içinde. Burak Özkan.A. Atlas güvenlik. Faruk Akın. Aynı belgede “Doğu Perinçek Başkanımızın Emirleri” alt başlığı altında Ergenekon sanıklarından Perinçek tarafından emir ve talimatların verilerek örgüt tabanına aktarıldığı öne sürülen şu ifadeler yer alıyordu: “Moraller ve motivasyon zirvede tutulsun bu konuda her türlü faaliyet organize edilsin. Söz konusu belgede “Başkanımızdan” başlığı altında. Ancak bu hafıza kartlarının. Burak Düzalan. söz konusu olan askerlerin hiçbirinin bilgisayarında kullanılmadığı ortaya çıkacaktı. Teğmenlerin yapılan adli tıp muayenelerinde uyuşturucu kullandıklarını gösteren bir emareye rastlanmasa da polis dijital hafıza kartıyla ilgili yaptığı incelemede denizci askerlerle Devrimci Karargâh örgütü arasında bağ kuracak delillere ulaştığını öne sürüyordu.

Devrimci Subaylar Komutanlarımıza dinamizm kazandıracak eylemleri hayata geçirecektir. Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek. Diğer parasal kaynak konusunda yeni satış kanalları (maddeler) oluşturulacak. yine aynı belgeler içerisinde ‘başkandan gelen emirler doğrultusunda yapılan görevlendirmeler’ başlığı altında Devrimci Karargâh terör örgütüne yönelik çalışma ve belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır. Devrimci Karargâh İddianamesi’nde ise şöyle yer alıyordu: “Nisan Bülteni isimli bir sayfadan oluşan ve ‘Başkanımızdan’ başlıklı belgede ‘Doğu Perinçek Başkanımızın emirleri’ altbaşlığı ile devam eden maddeler arasında şüpheli Aylin Duruoğlu’nun (Devrimci Karargâh soruşturmasında tutuklanan Vatan gazetesi çalışanı) tahliye kampanyalarına genç teğmenlerin destek vermesinin istenildiği. Devrimci Karargâh’taki çekirdek kadronun evleri ile Aydınlanma ve yeni adam kazanma evleri birbirinden ayrılacak. organize edecek’ şeklinde ibarelerin bulunduğu. Devrimci teğmenlerin yeteneklerini artırıcı eğitimlerden geçirilecek. irtibatları kesilecek. Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz” yazılı bir not kâğıdı da ele geçirildi. Aydın Ortabaşı.D. Sanık bahriyeliler tüm suçlamaları reddederken. “Alb. Yılmazkaya’nın öldürüldüğü operasyonlarla ilgili tutuklananlar hakkında 15 Ağustos 2009’da hazırlanan Devrimci Karargâh Davası iddianamesinde de yer alıyordu. (Devrim fikrinin genç subaylar arasında geniş tabana yayılması için yeni projeler geliştirilecek). ÇYDD’den gelen parasal kaynakların miktarlarının Perinçek’in emirleri doğrultusunda artırılması. Deşifre olanlar derhal görevden alınacak Karargâh dışı görevler verilecek. Tayfun Duman’dan gelecek fizibiliteye göre Uğur ve Metin Paşa’ya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektaş. diğeri beyaz iki poşet daha bulunmuştu. Bu poşetlerin içinde ise. Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın’ın Değirmendere’deki evlerinde yapılan aramada ise iddiaya göre buzdolabının arka kısmındaki motor bölümünde siyah poşet içerisinde biri siyah.” Denizci teğmenlerin evinde bulunduğu öne sürülen hafıza kartındaki “Nisan Bülteni” ile “Başkanımızdan” başlıklı dokümanlar. yapının sivil tabanına. Aydın Ortabaşı’nın mezun ettiği kız öğrenciler. evlerinde bulunan uyuşturucu ve içinde 264 . emir ve görevler yeteneklerine göre verilecek. Emirlerin iletiminde köprü elemanlar kullanılacak.’in ekibi harekete geçirilecek.taban çalışmaları için A. İki metin arasında farklılıkların olduğu belge. Yandaş medya ve onları yönlendirenler Komutanlarımızı kuşatmışlardır. İnternet yoğun bir şekilde propaganda faaliyetleri için kullanılacak.” Denizci teğmenler Barbaros Mercan. hızlı bir şekilde kazandırılması için organizasyonlar yapılacak.Y. Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede yazının 19 sanıktan hiçbirinin el ürünü olmadığı tespit edilse de teğmenler hakkında eski DKK Metin Ataç ile dönemin donanma komutanı ve sonradan DKK olan Eşref Uğur Yiğit’e ‘suikast’ yapılacağı iddiasıyla oluşturulan amirallere suikast iddianamesinin sanıkları oldular. bu konuya ilişkin de ‘S.

Ergenekon bağlantılı Poyrazköy iddianamesinde de DK ile Ergenekon arasındaki bağlantıyı Tuğamiral Levent Görgeç’in sağladığı da öne sürülmüştü. 1980 darbesi sonrasında 8 yıl cezaevinde kalan Ulaş Erdoğan. Ulaş Erdoğan 2 Ekim 2009’daki polis ifadesinde.5 yıl cezaevinde kalmış ve beraat etmişti. teskeresinin ardından da ÖDP içinde faaliyet yürütmüş sonra da DK’li oluvermişti. Yanında Rıza ve İlhan adında 2 kişi daha vardı. Devrimci Karargâh kimin karargâhı? Teğmenlerin evinden video görüntüleri ve konuşma kayıtları çıktığı öne sürülen Yılmazkaya’nın ölümü üzerine örgütün Türkiye’deki sorumlusunun kim olduğuna dair tevatürler dışında bir bilgi olmasa da. Basın-İş Sendikasının yöneticilerinden olan babası Rüştü Erdoğan. ucuz Beyoğlu 265 . Çeçenistan dönüşü askere gidip gelmiş sonra da babasından ötürü tanıdığı Serdar Kaya ile bağlantı kurarak DK örgütü üyesi olmuştu. Bir süre yazışmalarının ardından Kaya’nın kendisine yeni bir oluşumdan bahsettiğini ve yüzyüze konuşmak için de 2009 Ağustos’unda. Eski solun pasifize olduğunu. medyada yazıldığı gibi DK’nin Türkiye sorumlusu olmadığı belirterek ilginç şeyler anlattı. Vahabilik temelli bir bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenlerin safında Ruslara karşı 14 ay boyunca savaşmıştı. gelen bir ihbar maili üzerine başlatılan çalışmalar sonunda da polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Daha önce MLKP davasından tutuklanıp beraat eden Erdoğan. 1998 sonunda da illegal şekilde karayoluyla Türkiye’ye dönüp hemen askere giden Erdoğan. Adapazarlı bir Çerkez tanıdığı aracılığıyla da Çeçenistan’a gidip savaşmıştı. Bu süreçte de kardeşinin kimliğiyle dolaşıp pasaport alan ve illegal yollardan Yunanistan. Tahliye olduktan 2 ay sonra da ülkücü kimliğiyle bilinen Düzceli bir Çerkez tanıdığı aracılığıyla gittiği Çeçenistan’da. Poyrazköy İddianamesi’nde yer alan bir belgede. gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra medyada yer alan haberlere göre bu ismin Ulaş Erdoğan olduğu iddia edildi. Bana adının DK olduğu yeni oluşumu ve ne yapmak istediklerini anlattılar. kardeşinin kimliğini kullanarak aldığı pasaportla gittiği Hırvatistan’da bir araya geldiklerini belirten Kaya. Ulaş Erdoğan’ın polisteki kaydı hırsızlık ve resmi belgede sahteciliğin yanı sıra MLKP davasındandı. ortak bir tanıdıkları vasıtasıyla Serdar Kaya’nın elektronik posta adresini edindiğini ifadesinde anlattı. “Zagrep’te buluştuk. İşçi olduğunu belirten Erdoğan. “Devrimci Karargâh’taki çekirdek kadronun diğerleri ile olan bağlantılarının yapıya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılmasını Levent Görgeç sağlayacak” deniliyordu. Azerbaycan ve Gürcistan’a gidip gelebilen ve hiç birinde yakalanmayan Ulaş Erdoğan.örgütsel dokümanlar bulunan hafıza kartlarının da aramalar sırasında polis tarafından yerleştirildiğini savunsalar da tutuklanmaktan kurtulamadılar. Bu örgütle ilintili olduğu gerekçesiyle 1995’te tutuklanıp yaklaşık 1. MLKP’den de cezaevindeyken kopmuştu.

Bu eylemlerin Kürt açılım sürecinde yapılmasının istenmesi. “Evde incelediğimde içinde DK konferans belgeleri. Kaya’nın bu teklife. Mehmet Ağar’ı uzun namlulu silahla vurma teklifinde bulunduğunu anlattı. Denizli ve Aydın illerini kapsayan Ege bölgesi sorumlusu tayin edildiğini belirten Erdoğan bu amaçla sık sık söz konusu illere giderek liseli gençleri örgütlemeye çalıştığını söyledi. Ayrıca bomba yapımı ile ilgili bilgiler de mevcuttu. Ben de beraber hareket edebileceğimizi söyledim. Daha doğrusu net bilgilere dayanan kuşkulardı. Zaten Serdar Kaya ile ilgili 1990’lı yıllardan beri derin ve karanlık bağlantıları olduğu yönünde kuşkularım vardı. Kürt sorunuyla ilgili demokratik açılım konusunda da İstanbul ve Ege’deki limanlarda bulunan yatların kundaklanarak yakılması ve zengin semtlerde lüks araçların yakılması eylemlerinin yapmasının istendiğini söyledi. Ancak kaya ile yaptığı yazışmalarda bu eylemlerin yanlış olduğunu ve örgütlemeye çalıştığı gençleri bu saldırılarda kullanmayacağını söylediğini belirten Erdoğan. Mehmet Ağar’a yönelik eyleme karşı çıkılması ve DK örgütü ile Ergenekon arasında bağlantı olduğuna yönelik basında yer alan haberler ben de çeliş doğuruyordu. işçi ölümleri nedeniyle tersane sahiplerine. Erdoğan’ın bu açıklaması. Kaya’nın JİTEM yetkilileriyle görüşürken görüldüğünü babamdan duymuştum. “Serdar Kaya’nın devrime ve devrimci mücadeleye hizmet etmeyecek ancak Ergenekon çetesinin istekleri ve beklentilerini karşılayacak eylemlere bizi yöneltmeye çalışması kabul edilir değildi. Ayrıca Sarp Kuray’ın Beşiktaş’ta MİT görevlileriyle birkaç kez görüşürken görülmesi ve bu görüşmelerden birinin video kaydının derin ilişkiler kanalıyla Serdar Kaya’ya ulaşması gibi konuları bildiğimden artık midem bulanıyordu” iddialarında bulundu. pasaportundaki girişine izin verilmediğine ilişkin ibareyle de kanıtlandı. ancak pasaport kontrolünde kapıdan çevirildiğini saklamadı. Serdar 266 . Zagreb dönüşünde elektronik posta yoluyla gelen bir talimat üzerine Kartal’da buluştuğu tanımadığı 70 yaşlarındaki bir adamın kendisine bir hafıza kartını verdiğin belirten Erdoğan.solculuğuna 1 bütün bunları da DK gibi savaşçı bir yapının gerçekleştirebileceğini söylediler. Ertesi gün de Türkiye’ye döndüm” dedi. Serdar Kaya’nın verdiği eylem talimatları ve DK’nin yaptıklarının da Kaya’nın JİTEM bağlantısıyla ilgili şüpheleri net olarak doğruladığını vurgulayan Erdoğan. “Benden istenen eylemleri Serdar Kaya’yı oyalayarak yapmadım. Ama ben Çeçenistan’da savaştığımdan askeri konularda kendimi yeterli görmekteydim” diye ifade verdi. … İlk duruşmada Zagreb’e gittiğini. (Polise verdiği ifadesinde Hırvatistan’a gittiğini söylese de Erdoğan. askeri milis ve legal alandaki yapılar ile çalışma şekillerinin yanında bir de şifreli yazışma ile ilgili bir anahtarın bulunduğunu gördüm. “Asla olmaz” diyerek tepki gösterdiğini belirten Erdoğan. Hafıza kartının içinde yapılması gereken eylemlerden de bahsedildiğini anlatan Erdoğan kendisinden DK ve Ergenekon ilişkisi hakkındaki yayınlardan dolayı Zaman gazetesi.) Serdar Kaya tarafından İzmir.

İstanbul. “A4 kağıdına hazırladıkları evrakları gösterip ezberlememi istediler. Denizli. 3. Sarıyer’de Ergenekoncu Ayhan diye biriyle buluşmadım… Bu operasyon fiyaskodur. kameralardan gösterdiler. Bu tür illegal yapılarda yer alanların bilgisi sorumluluk alanıyla sınırlı iken ihbarı yapan kişi 267 . Ankara. Basına “11 Eylül benzeri saldırı yapacaklardı” ya da “Mehmet Ağar’a suikast planlamışlar” diye yer alan haberlere konu olsa da ilginçtir sanıkların hiç birine polis sorgusunda bu konuda tek bir soru yöneltilmemişti. paraya karşı zaafı ve yalanlarına bakılırsa Ulaş Erdoğan devrimci faaliyet yürüten bir örgüt üyesinden ziyade. ‘Türkiye kazanını karıştıracağız’ diyen bu kişinin derin ve karanlık ilişkilerde olan birisidir diye düşünüyorum” diyordu. 3 Haziran 2010’daki bu ilk duruşmada poliste verdiği ifadelerin tümünü reddeden Erdoğan işkence gördüğünü öne sürüyordu. Gün gözüm bağlıyken karşıma birini oturttular ve Ergenekon bağlantılarını anlattı… Serdar Kaya sadece baba dostumdur. Yine elektronik posta ihbarı Ulaş Erdoğan’ın gözaltına alınıp tutuklandığı operasyon 29 Eylül 2009’da yapılmıştı. operasyondan 1 ay önce 30 Ağustos 2009’da polise yine bir elektronik postayla yapılan ihbardı. yasadışı bir örgütü dolandırmaya çalışan bir profil çiziyordu. Her ne kadar Erdoğan kabul etmese de polis fezlekesinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu ve kendisine bağlı milis grubunun çökertildiği ifade ediliyordu. kurduğu ilişkiler. Arkadaşlarımın iyi olup olmadığını bilmeden yapmayacağımı söyledim. “devlet büyüklerine suikast hazırlığı yapıldığı” şeklindeki ihbar ve tespitler olarak açıklanmıştı. Ne hukukumuz. Kendisinden çıkmayan birçok belge ve bilgiye ilişkin ifadeler imzalatıldığını öne süren Erdoğan. Bunu yaparken de çevresinde kendisine selam verenleri dahi haberleri olmadan yalanlarına ortak ederek. herkesin başını yakmıştı.Kaya’nın talimatıyla buluştuğum bir kişinin belinde şarjörünün altında Türk bayrağı olan bir tabanca vardı. Mahkeme dosyasına giren elektronik posta yazışmaları. ne de politik birlikteliğimiz vardır… İfadelerime Sarp Kuray’ı yerleştirmişler ama bu şekilde ifade vermedim. Suikast düzenlenecek devlet büyükleri de Mehmet Ağar ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olarak yer almıştı. Polisin. polis sorgusunda avukatı Rasim Öz’ün yönlendirmesiyle bu şekilde konuştuğunu belirterek verdiği ifadeyi tamamen reddetti. Suç üretilmiştir. suikast hazırlığında olduğuna yönelik tespitinin kaynağı ise Ergenekon soruşturmalarında sıklıkla karşımıza çıktığı şekilde. Erdoğan’ın yukarıda belirtilen sorgusunda anlattığı eylemlerin yanı sıra uçak kaçırılacağı da belirtiliyordu. Bana . Semih Balaban’ın intikamını alacağız diye bağırdılar” diyecekti. Aydın ve Diyarbakır’da 18 ayrı eve yapılan operasyonların gerekçesi ise. Ancak mahkeme aşamasında Ulaş Erdoğan. 4 gün avukat görmedim.

Mehmet Ağar’a 268 . ‘Askeriye içinde solcu subaylar var onlar bize destek sunuyorlar’ denildi. Gözaltına alınan Erdoğan da tesadüf bu ya ihbarda yer alan konulara benzer ifadeler vermişti. Örgütün elinde bulunan silah. Orhan Yılmazkaya’nın öldürüldüğü Bostancı operasyonu sırasında Emniyet. Kürt sorununa ilişkin demokratik açılımın konuşulduğu süreçte yeni eylemliliklere girileceği anlatılan ihbarda. emirlerin bazı asker şahıslar üzerinden yurtdışına ve oradaki aktif kadrolar vasıtasıyla da kuryelerle militanlara ulaştırıldığı da anlatılıyordu. Bu yüzden son bir ay içerisinde İstanbul’a A4 patlayıcı gönderildi. Ama görüyorum ki bizi yurtdışına çıkartanlar da bize silah mühimmat verenler de Ergenekon’un ta kendisi ve bu örgüt Ergenekon ve PKK kontrolünde ve denetiminde bir yapı” diyordu. patlayıcı ve mühimmatın Ergenekon yapılanması tarafından verildiğini öne süren ihbarcı. MİT ya da askeriye içinden bir yetkilinin. Bu ihbardan sonra polis DK’ye yönelik ikinci en büyük operasyonunu gerçekleştirmişti. “Eğer Orhan Yılmazkaya öldürülmesiydi kendi timiyle birlikte Mehmet Ağar’a suikast planlıyorlardı. Biz üslerimize neden bunlardan silah alıyoruz dediğimizde. İlk önce Mehmet Ağar’ın hedef olduğunu ancak Bostancı operasyonundan sonra bundan vazgeçilerek Celalettin Cerrah’ın öncelikli hedef haline geldiğine de yer verilen ihbarda bu konu. “Bize PKK tarafından İstanbul’da birçok silah patlayıcı verildi. “bulunduğunuz yeri terkedin” uyarısıyla kaçtıklarını belirten ihbarcı bu konuyu örgütün Avrupa’daki yöneticisine sorduğunda da Emniyet ve MİT’i ima eden doğrular nitelikte cevap aldığını söylüyordu. Celalettin Cerrah’la ilgili tüm istihbarat çalışmaları MİT’ten ve askeriyenin bir kesiminden geliyor” diye anlatılıyordu. Bu eylemi Orhan Yılmazkaya Müfrezesi adı altında İstanbul’da konuşlandırılan çok iyi eğitim almış DK savaşçıları tarafından gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ihbarında isim ve eşkâl vermeden Kocaeli’nde askerlerden yardım aldıklarını da öne süren meçhul ihbarcının iddiaları ile bazı “muteber itirafçıların” DK’nin Ergenekon denetiminde olduğuna ilişin ifadelerinin medyayla servis edilmesiyle birlikte Ergenekon soruşturmasında tutuklanan denizci subaylarla DK arasında kurulan bağ kamuoyu nezdinde de doğrulanarak “meşru” hale gelmiş oluyordu. Ama bu Orhan Yılmazkaya’dan sonra değişti. Bir Avrupa ülkesinde sığınmacı statüsünde olduğunu belirten ihbarcı elektronik postasında Türkiye’deki militanlara para aktarımının da Western Union aracılığıyla yapıldığını anlatıyordu. Örgütün Merter ve Bahçelievler’de bulunan hücreev ve silahların konulduğu depolarından da bahsedilen ihbarda DK’yi Ergenekon’un yönettiği. DK örgütü içindeyken 27 Nisan 2009 operasyonu sonrası bazı asker şahıslar tarafından yurtdışına çıkarıldığını belirten ihbarcı Türkiye’den çıkışı ve Avrupa’da yaşadıklarıyla örgütün derin yapılarca kullanıldığını anladığını söylüyordu. Önceliği Celalettin Cerrah aldı. PKK’nın batıda yaptığı eylemlerin DK tarafından üstlenileceği de belirtiliyordu. Ama en son bir askeri yetkili tarafından çok miktarda askeriyeye ait silah.ilginçtir neredeyse örgüte ilişkin tüm ayrıntıları biliyordu. patlayıcı ve teçhizat verildi.

132 Radikal Gazetesi. Denizli’deki sevgilisi ve onun arkadaşları ‘sanık’ durumuna düştü. “Bostancı’daki çatışmadan sonra yeniden yapılanmaya girişen yasadışı Devrimci Karargâh’a (DK) yönelik ikinci operasyonun iddianamesi hazırlandı..” denilen haberde.. Bu kez de. Ergenekon’la DK arasındaki irtibatı gösteren delil gibi kamuoyuna aktarıldı. iş arkadaşları. onun okul arkadaşları. İddianamenin ek delil klasörleri arasında ise polisin HTS kayıtları üzerinden yaptığı araştırma sonucunda bazı DK sanıklarının. İlk iddianamede özellikle gazeteci Aylin Duruoğlu’nun. 16 Şubat 2010 269 . Olmaz demeyin size de çıkabilir DK ile ilgili 1 Ekim 2009 tarihli ilk iddianamede 17 kişi hakkında dava açılmıştı. “Devrimci Karargâh'ta ikinci perde: Sevgili de sanık.yönelik suikast yapmak istediğinden bahseden Erdoğan. Sekizi tutuklu 18 sanıklı ikinci iddianame. bir vicdani retçi de sanıklar arasında. İkinci iddianamenin sanıklarıyla ilgili en az bu kadar garip ilişki ağını gösteren bir haber de Radikal gazetesinde İsmail Saymaz imzasıyla yayımlanmıştı. Ama bu ilişki ağı özellikle cemaat medyasında. Yani DK sanıklarının tanıdığı ancak Ergenekon ya da DK davalarında sanık ya da şüpheli konumunda olmayan kişilerin kimi Ergenekon sanıklarıyla da telefon irtibatları olduğu anlamına geliyordu. Ergenekon’un denetiminde olduğundan kuşkulandığı örgüt adına kendisine yurtdışından Western Union aracılığıyla bir kaç kez para gönderildiğini de anlatmıştı. ‘Bir kez yemek yemek.. Ulaş Erdoğan’ın ifadelerine dayanılarak hazırlanan polis fezlekesinden yola çıkılarak hazırlanan iddianamede DK’nin Ergenekon’un taşeron yapılanması olduğu vurgulanıyordu. onların sevgilileri.” diye devam ediyordu. DK’nin yeniden yapılanması için görevlendirilen Ulaş Erdoğan’ın. “Bostancı çatışmasından sonra yeniden yapılanmaya giriştiği öne sürülen Devrimci Karargâh'ın ikinci iddianamesi de ilki gibi geniş bir sanık yelpazesinden oluşuyor: Sanığın sevgilisi. Ayrıca örgütün legal yayın organı olduğu öne sürülen Demokratik Dönüşüm’ün Kartal’daki bürosuna giden bir siyasi aktivist. bu dergiye iki yazı yazan bir sendikacı. üniversite döneminden arkadaşı olan Orhan Yılmazkaya ile bir kez buluşup çay içmesi üzerine tutuklanıp sanık olması çok eleştirilmişti. Ulaş Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin gözaltına alınıp 8’inin tutuklandığı operasyonlarla ilgili iddianamede 11 Şubat 2010’da kabul edildi. arkadaş da”132 başlıklı haber ilgili ilgisiz herkesin Ergenekon ya da DK soruşturmasının sanıkları arasında yer alabileceğini kanıtlıyordu adeta. iki kez buluşup çay içmek’ gibi ilişkilerin ‘örgütsel bağ’ sayıldığı ilk iddianameyi aratmıyor. kimi Ergenekon sanıklarıyla “dolaylı yoldan görüştükleri” de iddia ediliyordu.. kendisini ‘İskender’ diye tanıtarak dâhil olduğu ev ve iş arkadaşları.

Yeditepe Üniversitesi’nde okuyan Fırat Efe. Denizli’de DGC (Denizli Gençlik Cephesi) konumunda’ diye yazması. Artık sık sık Denizli’ye gidiyor. Onur Sarıefe’yi. Cenk Büyükkahraman. Serkan Karabulut ve Ahmet Gülaydı vardı. Cenk Büyükkahraman’ı. Köksal Kaysı da Kudret Köksal’ın arkadaşıydı. Karakuş’u ise Çatı Partisi’nden bildiğini söylüyordu. Büroya gelenlerden bir diğeri de Türk asıllı İsviçre vatandaşı ve Uluslarası İnşaat İşçiler Sendikası (UNİA) uzmanı Murad Akıncılar’dı. Erdoğan. Karakuş’un dergi bürosuna gitmesi ve ailesinin evinde DK Tüzüğü olduğu ileri sürülen üç sayfalık yazı bulunması. silah ya da patlayıcı bulunmadı. Erdoğan. havalimanında çalışan Ozan Eryılmaz da ziyaret ediyordu. Tüm bu 18 sanıktan Erdoğan. ‘Yunanistan’a kaçmak istiyor’ notunu düşmesi de Barış Kaygın’ı tutuklamaya yetti. Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili krokiler. İHD Vicdani Ret Komisyonu üyesi ve Vicdani Ret Platformu’ndan Kudret Köksal da Çatı Parti Girişim’nde yer alıyor. Akıncılar ve Karakuş’la tanışıyordu. Ulaş Erdoğan da ifadesinde. Bu evi zaman zaman Zafer Kaygın’ın Aydın’da üniversitede okuyan kardeşi Barış Kaygın. Akıncılar. kendisi dışında hiçbir 270 . Erdoğan’ın çalışma arkadaşı Cenk Büyükkahraman da aralarına katıldı. Murad Akıncılar ve Volkan Karakuş tutuklandı. Zafer Kaygın sayesinde Denizli’de öğrenci olan Gamze Özdemir’le tanışıp sevgili oldu. kamuoyunda ‘Demokrasi için Birlik Hareketi’ ya da ‘Çatı Partisi’ adıyla bilinen yeni ve legal sol oluşumun Kartal ayağında çalışan Volkan Karakuş da vardı. Büroda. Erdoğan’la bu büroda tanışmıştı. Karakuş. Erdoğan’ı tanımadığını. Zafer ve Barış Kaygın kardeşler. çalıştıkları şirkete dair bilgilerin bulunması bir diğer tutuklanma nedeni oldu. Üçlü nisanda Pendik’te eve çıktı. Bu sanıklara ilişkin şu ‘bağlar’ gösteriliyordu: Akıncılar’ın parmak izinin bulunduğu belirtilen bir kitabın Erdoğan’ın evinde çıkması. Akıncılar üç sayı çıkabilen dergiye sendikacılıkla ilgili iki yazı yazdı. Gençlerin tamamı. Özdemir’in evinde kalıyordu. örgütün legal yayın organı olduğunu belirttiği Demokratik Dönüşüm’ün Kartal’daki bürosuna devam ediyordu. Gökhan Aydın. Ayrıca Erdoğan’ın ev arkadaşları olan Büyükkahraman. Zafer Kaygın ve Gökhan Aydın’la ilgili de. Evin müdavimleri arasında Ülkü Duran’ın sevgilisi Onur Sarıefe ile arkadaşları Salih Umut Bulduk. Erdoğan’ın Serdar Kaya ile bir yazışmasında ‘Cenk arkadaş işçi örgütlenmesinde bilgi sahibi değil’demesi. Ancak hiçbir aramada. Özdemir’in ev arkadaşları da üniversite öğrencisi olan Ülkü Duran ve Banu Çıvgın’dı. Ocak 2009’da yasal sol grup olan İleri Gençler Derneği’nin (İGD) Taksim’deki bürosuna takıldığı ve kendisini kardeşinin adıyla İskender diye tanıttığı belirtilen haberin devamı ise şöyleydi: “İGD Genel Başkanı Zafer Kaygın ve Genel Sekreter Gökhan Aydın ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak temizliği yapan bir şirkette işe girdi. başka bir legal sol grup olan ‘Denizli Eğitim Dayanışması Derneği’ne üyeydi.Erdoğan’ın ifadesine göre. ‘Onur. Onur Sarıefe.

DK’nin Kürt özgürlük hareketiyle yoldaşlaşma çabaları. diğer taraftan PKK’den beslendiğimizi. örgütlerinin PKK’yla olan ilişkisinin devlet nezdinde yarattığı korku nedeniyle bu kadar büyük hedef olduklarını söylüyordu. sömürgeci ve sömürücü Türkiye oligarşisine karşı halklarımızın özgürlüğü ve kardeşliği adına. benzer başkalarıyla yüksek sesle ifade eden bir yapı olarak var oldu… Bu yüzden. 133 http://www. diğer sanıklar için de sadece ‘örgüt üyeliğinden’ 10 yıla kadar ceza talebi var. İddianamede sanıklardan Erdoğan için ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 15. Fethullahçı medya tümüyle yalana dayalı propaganda yürüttü” diye yanıtlıyordu.şüphelinin DK ile ilişkili olmadığını söylemişti.devrimcikarargâh. tamam sizinle kardeş olarak yaşarız ama siz de ayrılmak istemeyin diye propaganda yapan Türk solcusu Türk sömürgeciliğinin sözcüsüdür” diye eleştiren Demirci örgütünün PKK’yla olan ilişkisini de şöyle anlatıyordu: “Ezen ulus devrimciliği. ezilen ulusun ayrılma hakkının sınırsız propagandası ve örgütlenmesi temelinde soruna yaklaşır. bu hakkını kullanıp kullanmama isteğinden bağımsız olarak.html 271 . “Kürtlere.” ANF aracılığıyla yalanlanan iddialar PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANF Haber Ajansı 24 Şubat 2010’da “DK yetkilisi” diye duyurduğu Emir Adnan Demirci’yle bir röportaj yapmıştı. DK. ‘resmi belgede sahtecilik’ suçunu iki kez işlediğinden 15 yıla.133 Kendileri dışındaki Sosyalist Türkiye solunu liberal statükocu olmakla eleşkiren Ekinci. ardından Desa işçisini provoke ettiğimizi söylediler. Bir taraftan da JİTEM’le bağlantımız olduğunu söylüyorlar. İşçi Partisi’ne ait ‘Karargâh Evleri’ ile bizim adımız. Ergenekon dosyalarına sokulmak istendi.com/ANF. Nükleer ve biyolojik saldırı hazırlıkları yaptığımızı söylediler. Türkiye solunun Kürt meselesi ve PKK hakkındaki tutumunu da. devrimci sosyalizmin bu ilkesini. Türkiye devrimci hareketinin uzun bir süredir Kürt özgürlük hareketine arkasını dönmesinden sonra. çağrışımlardan yararlanarak binlerce kez tekrar edilerek DK. pratik değeri küçük de olsa siyasal değeri oldukça büyük bir mana ifade etmektedir… Kendi statüko örgütlenmesindeki liberal ve yasalcı Türk solcusunun Kürt’e yakınlaşıp TC’yle başını derde sokması beklenemez… Türk solu. Örgütlerine karşı özel bir propaganda faaliyeti yürütüldüğünü ve kendilerine yönelik saldırının kapsamlı olduğunu belirten Emir Adnan Demirci haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili de. Ergenekon torbasının içine tıkıp. Bu yetmedi KDP tarafından kurulduğumuz bu kez iddia edildi. Cenk Büyükkahraman ve Gökhan Aydın için 14 yıla. ‘kişisel verileri hukuka aykırı biçimde elde etme’den dört yıla kadar hapis cezası isteniyor. işini bitirmek istediler. “Önce uyuşturucu mafyasıyla finanse edildiğimizi. Zafer Aydın.

tarihsel süreçleri. Çünkü Fethullahçı medya tümüyle yalana dayalı propagandasını sadece bize karşı değil. zorunlulukları okuma yönteminden ve onu devinimi içinde izleme yeteneğinden yoksundur. ardından tutuklu kimi teğmenlerin bilgisayarında yoldaşımızın resimleri çıktığı için bizi yeni Ergenekon davasına katacaklarını yazdılar. Ama artık uzun zamandır bu yalanların sadece Fethullahçı medyanın kendisinin söyleyip kendisinin dinlediği bir değersizlik içine düşmekte olduğunu görmekteyiz. kendine karşıt kimi görüyorsa. örgütün yöneticisi olarak tutuklanan ve adeta “itirafçılık” benzeri ifadeler veren Ulaş Erdoğan’ı da “düşmüş unsur” olarak niteleyip şöyle konuşuyordu: “Orhan yoldaşımızın Ergenekoncularla telefon konuşması yaptığı üzerinden bizi Ergenekon davasına katacaklarını söylüyorlardı. Devrimci hareketimiz. Hatta Doğu Perinçek’e ait olduğu iddia edilen kimi bildirileri bizim adımızla deşifre etmeye kalktılar. burjuvazinin devrimcilere karşı bir örgütlenmesi olarak görür… Bizim PKK’ye karşı KDP tarafından kurulduğumuza dair itirafçı ifadeleri. devlet içindeki muhalifleri de dâhil. onları sol içinde bile görmez. Bu nedenle özellikle post modern kavramlarla desteklenen paradigmal değişiklikler üzerinden Kürt hareketine sırtını dönmek. olmadı düşürülmüş kimi unsurların ‘duydukları’ üzerinden Ergenekon’la bağlantılanmamıza çalışıldı. hem de bunu Marksizm adına yapmak onlar için kolay oldu. gel-gitlere bir an olsun takılmadan. Dolayısıyla bir ve ortak düşmana karşı devrimci bir dayanışma içinde olmaları ne kadar doğal ve istenir bir durumsa. Keşke Türkiye devrimci hareketi de Kürt özgürlük hareketi gibi güçlü bir siyasal nüfuza ve manevra etkinliğine sahip olsaydı da siyasal mücadelenin bu zenginliklerini tartışabilseydik. inatla bu yanlışlık binlerce kez tekrar edilerek DK Ergenekon dosyalarına sokulmak istendi… Oysa DK’nin Doğu Perinçek’e ve çizgisine bakışı bellidir. Ve bu değerlendirmelerimiz üzerinden Kürt özgürlük hareketinin. çağrışımlardan yararlanarak ve bilerek. Biz ise. devrimci tutumu konusunda bilincimizi son derece açık tuttuk… Elbette önce şunları belirlemekte yarar vardır. Kürt özgürlük hareketi ve DK iki ayrı zeminin. o kadar yaygın kullandı ki artık yalancı çoban durumuna düşmüş durumdadır.özellikle pratik gücünden düştükten sonra iyice doktriner oldu ve her şeyi sadece yazılan çizilen üzerinden değerlendirme kolaycılığını seçti.” DK ile Ergenekon arasında bağ kurulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Demirci. bir devrimci iradenin bu tarihsel akışta nasıl tavır takınabileceğine dair zorunlulukları keşfetmeye çalıştık.” 272 . bölgede tarihin nasıl akabileceğine dair kestirimlerde bulunarak. Ancak gerçeklik böyle değildi. aynı düşmanla farklı düzeylerde ilişkilenmenin bir gereği olarak farklı hatta ters taktiksel süreçler içinde bulunmaları da mümkündür. onların İşçi Partisi’ne ait olduğu iddia edilen Karargâh Evleri ile bizim adımız. ne yazık ki. Doğu Perinçek’e yönelik ağır eleştirilerde de bulunuyor. birisi Kürdistan’ın diğeri Türkiye devriminin örgütlenmeleridir.

. Nasıl yani? 34 yılın Hanefi Avcı'sı bu ‘teorisiz’ ve ‘tabansız’ takıma mı ‘sol terör örgütü’ diyor? 134 Sabah Gazetesi 13 Ekim 2010 273 . gerek gördüğü elemanları toplamış. İlk cümlesi şöyle: ‘Hayatı terör örgütleriyle mücadelede geçmiş. Ancak zaman insanları değiştirir. varolan süreçte Ergenekon’un güdümünde bir örgüt algısı yaratılmaya çalışılmış gibi göründüğünü söylemek mümkün.. Ama bir başka kesinlik de bu örgütün bağımsız hareket etmediği. Ama kısa zamanda fark ederek ve yapmak istedikleri kimi eylemlere “yol vererek”. “1988’den 1991’e kadar aşağı yukarı günbegün.. Bu noktada örgütten birileriyle devlet arasında bir ilişki olduğuna yönelik kesin bir hükme varamıyoruz. Hareket yıllar içinde teröre kayabilir. elbette ki örgüt içinde yer alan herkesi kapsamıyor. İtirazım var: Bence Devrimci Karargâh ‘yapay’ bir örgüt! Şu anlamda yapay. “Devrimci Karargâh: Böyle bir solcu örgüt hakikaten var mı?”134 başlıklı yazısında şöyle diyordu: “Hanefi Avcı birçok gazeteciye yolladığı mektubu bana da göndermiş. Söylemeye çalıştığımız DK’nin Ergenekon’cu olduğu değil tam aksine Ergenekon güdümünde olduğuna inanmamız istenen devlet güdümlü bir örgüt olduğu.. İstihbaratçıların tekniklerini kullanan. yurtdışı bağlantıları olan ve gizli servis gibi çalışan ‘toplama’ bir örgüt bu. Hatta çeşitli güçlerin maşası haline gelebilir. Bu tespitimiz. Sarp Kuray’ın.’ Avcı ‘sol terör örgütleri’ derken Devrimci Karargâh'ı kastediyor. Sanki bir irade.. Ben Devrimci Karargâh'ın o tip bir ‘çekirdekten yetişmiş yoldaşlar’ örgütü olduğunu sanmıyorum. Aköz.Ergenekon’un örgütü mü yoksa buna inanmamız mı isteniyor? Yukarıda anlatılanların özcesi DK’nin ne menem bir örgüt olduğuna ilişkin tevatürün çok olduğu. ülkedeki sorumlu kişiler tarafından bilgim dışında banda alınmış konuşmalarım kasetler halinde polisin eline geçmiştir” dediğini anımsatıp son sözü AKP hatta cemaat güdümlü yazar Emre Aköz’e bırakalım. Gençler genellikle 16-17 yaşlarında halisane duygu ve ideallerle sol bir örgüte ilgi duyar. Şurası kesin ki böyle bir örğüt var. havayolu şirketlerine ilgi duyan.. 34 yıllık bir polis müdürünü bir anda sol terör örgütlerine yardım yapan bir kişiye dönüştüren hukuk sistemi adil değildir. Zaten bu türü ilişkiler de örgütün içinde yer alan her unsurla kurulmaz. eğitmiş ve ‘Arkadaşlar sizin adınız artık Devrimci Karargâh’ demiş. Dursun Karataş'ın (1952-2008) yönettiği DHKP/C bu tür örgütlere iyi bir örnektir.

kimi odakların taşeronluğunu yapmaktan ibaret. her şeyin kolay unutulduğu. Bu tanışmayı sağlayan da yıllar önce. Ancak “liberal jakoben” cenahı. niye ‘sol terör örgütü’ diyor ısrarla?” Önce birkaç hatırlatma Devrimci Karargâh’la ilgili gariplikler ve tesdüfler zinciri elbet burada bitmedi. Aslında iki haber demek daha doğru olur.. Not: Bazı solcular ise Devrimci Karargâh'ın Emniyet tarafından ‘kurgulanmış’ bir ‘hayali örgüt’ olduğunu iddia ediyor. İstihbaratçı Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargâh'ın aslında ne olduğunu bilmemesi imkânsız. ‘Toplama’ ya da ‘kurgu’. Ama TV ekranlarından. Konuşmaları uzun uzun anlatmaya gerek yok elbet. diğeri de işkenceci Avcı ile mağduru Dayanan’ın yüzleşmesini konu ediniyordu. Ortalığa saçılan ve muhataplarının çoğunun montajlı iddiasında bulunduğu bu telefon konuşmalarından yola çıkılarak. Kitabın çıktığı ilk günlerde Avcı’yla telefonla konuşanlardan biri de bendim. toplumsal belleğin balık hafızasıyla ölçüldüğü bir ülkede bu ayrışmayı aşması hiç de zor olmadığı için irdelemeye gerek duymadık. isimsiz ihbar mektuplarıyla ya da gizli tanık/itirafçı müesseseleriyle ilgili ilgisiz herkesin akla hayale gelmeyecek suçlamalarla bir torbaya konulup sanık. Hemen herkes ya da en azından ilgilisinin bildiği kitabı burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. bu iddiayı dile getiren bir emniyet müdürünün başına gelenlerin irdelenmesi elzemdi. Kendisini tanıyordum. Elbette ki kitabı piyasaya çıktıktan sonra aramalarımız sıklaştı. Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapla. Susurluk yıldızı olarak parladığı dönemde hakkında işkenceci olduğuna dair yaptığım bir haberdi. gazete sayfalarından ve internet üzerinden Hanefi Avcı’yı tanıyan ya da görüşen gazetecilere ilişkin estirilen fırtınaya bakınca ve hele de yasal olan ve olmayan yollarla dinlenen telefon konuşmalarının tam da Avcı’nın işaret ettiği gibi cemaat güdümlü medya organlarına servis edildiği bir ortamda ister istemez bir açıklama gereği yapmak farz oluyor.Bu grubun özelliği. Radikal gazetesinde yayımlanan bu haberlerden ilki Hanefi Avcı’nın işkencelerinin mağduru olan Şaban Dayanan’ın yaşadıklarını. Ama emniyette cemaatçi örgütlenmeyi konu edinen bir kitapta.. zanlı ya da en hafifinden Ergenekon savunucusu yapıldığı bir ortamda bir açıklama yapmak gereklilik. tartıştığı ama kısa süre sonra da her zaman olduğu gibi unuttuğu bir olayla tekrar gündeme giriverdi bu örgüt. 274 . Elbette Avcı’nın özellikle AKP ve Gülen cemaatine yakınlıktan öte bir tavır sergileyen ve “liberaller” diye anılan kesimde yarattığı yarılmaya da burada yer vermek gerekirdi. Peki. Yazılanlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. O günden bu yana da zaman zaman telefonla hal hatır sorulan bir ilişki bağlamında sürdü bu tanışıklık. sol maskesi altında. Kısa süre sonra tüm Türkiye’nin konuşup.

Ama hem kitabında yer vermemiş olmasından hem de sorulan soruları “devlet politikası buydu” diye geçiştirmesinden Avcı’nın kamuoyu nezdinde kendisinin aynı zamanda eski bir işkenceci olarak anımsanmak istemediğini söylemek mümkündü ki kendiside sonradan bunu ifade etti zaten. kimlerin kendilerini görevlendirdiğini. Yapmadı. rahatlatmaya çalıştığı vicdanına yapışıp kalan bu insanlık suçunun anımsatıldığı katıldığı NTV’de yayınlanan programda da. Ancak keşke. Ancak Avcı’nın Türkiye’nin Susurluk’tan sonra derin devleti paçasından yakalayabildiği ikinci önemli milat kabul edilen Ergenekon soruşturmasının yürütülüş biçimi ve 275 . Hanefi Avcı. “1990’lı yılların sonuna kadar devletin tek sorgu tekniği işkenceydi. bir insanı alarak sorgulamaktı. ne hissettiğini neden pişman olduğunu anlatarak. Türkiye gibi insanlık suçu karnesinin her daim kırık olduğu bir ülkede o dönem için elbette olumlu ve beklenmedik bir adımdı. Avcı’nın kitabının en çok tartışma yaratan bölümünü oluşturan ve en az destekçileri kadar da karşıtını bulan Fethullah Gülen cemaatine ilişkin eleştirileri ve suçlamalarının dayanak noktasını kendisine yönelik bir komployu fark etmesinin yanı sıra Ergenekon soruşturmasının da oluşturduğunu söylemek yanlış bir tespit olmaz. Burada şahısları suçlamak kolay. aradan neredeyse 15 yıl geçtikten sonra yazdığı ve özellikle işlenen konusu itibarıyla kamuoyunun gündeminden düşmeyeceğini bildiği tuğla gibi kitabının üçte ikisini ayırdığı meslek anılarının arasında da bu konuyla hesaplaşabilseydi. Her ne kadar mağdurlarını bulup kendisiyle görüşmeyi kabul edenlerinden özür dilese de. İşkenceci Avcı’nın hem de gazetecilerin tanıklığında özür dilemiş olması. Hem de bunu kimlerle yaptığını. meslek yaşamının bir döneminde işkenceciydi.Avcı ile yaptığımız telefon konuşmasında da kendisine söylediğim üzere kitabının eksik kısmı kanımca işkenceciliğiyle yüzleşememesiydi. bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde işkence yapılmıyor ancak 1999’a kadar her yerde yapılıyordu” diyerek geçiştirmeyi tercih etti. Yapsaydı ve insanlar kendisini gördüğünde bir işkenceciyle karşılaşmanın ürpertisini de hissetseydi ne kaybedecekti? Belki kendisinin ya da özrünü ve dostluğunu kabul edenlerin değil ama başta bizzat kendi tezgâhından geçen diğerleri olmak üzere tüm işkence mağdurlarının ve işkencenin zaman aşımı işlemeyecek bir insanlık suçu olduğunu düşünenlerin umurunda olacaktı bu hesaplaşma. bu suça dahil olan herkesin ismini de vererek yapabilseydi. tıpkı Susurluk döneminde olduğu gibi yine bir devlet ya da sistem eleştirisi sonucunda kendisini demir parmaklıklar ardında buldu. Avcı. Her ne kadar kendisi daha sonra bununla yüzleşmeye çalışıp ve hatta kimi mağdurlarını bulup. Şu ana dek başka bir örneğini de anımsıyor değilim. Eksiğini olduğunu söylediğimiz kitapta suçlananlar yanında suçlanmayanlar da var elbet. Avcı yakasına. işkencenin öyle mahcup bir nedamet gösterisiyle geçiştirilemeyecek kadar ağır bir insanlık suçu olduğunu hukuk eğitimi almış Avcı da en az bizler kadar biliyordur. Evet. birisi bu satırların yazarının tanıklığında olmak üzere özür dilemiş olsa da bu bir dönem işkenceci olduğunu değiştirmeyecektir.

Ancak Hanefi Avcı. Avcı’nın benzer bir yanlışa da Danıştay suikastı bağlamında Ergenekon soruşturmalarının bütününe yönelik getirdiği eleştiri de görmek de mümkün. Ancak sözkonusu kişi devletin. tehdit alan bir kişiyse bunu söylemek nasıl mümkün olabilirdi? Dink’i ölüme götüren olaylar zincirinde yer alan polis ve asker kamu görevlilerinin en hafifinden ihmal boyutuyla bu suikasta olan katkıları ya da iştiraklerini görmek istemiyordu Avcı. tıpkı kitabında eleştirdiği “kol kırılır yen içinde kalır” mantığı üzerinden yaptığını iddia etmemiz de mümkün. silahı ve hatta mermileri temin edenin bile bulunarak yargı önüne çıkarılarak çözüldüğünü anlatıyor. kendisinin de Gülen Cemaatine mensup olduğu öne sürülmesine karşın bizzat cemaatçiler tarafından yerinden edilmek istenen eski İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’i korumaya çalışırken bilerek ya da bilmeyerek tam da bu tuzağın içine düşüyor aslında. Ancak yaptığı işkencelerin kurbanlarının bazılarından özür dileyerek kendisinden hayli söz ettiren Avcı daha sonraki süreçte de yapılan bir dizi yolsuzluk operasyonunda önemli rol üstlenmişti. Basına kaynağı belirsiz bilgiler sızdırmakla da suçlanan Avcı’nın bir dönemin işkencecilerinden olduğu da kısa zamanda ortaya çıktı. Eğer sıradan bir sokak kavgasında işlenen bir cinayet olsaydı.içeriğinde yaşanan kimi hukuksuzlukları göz önüne sermeye çalışmakta seçtiği örnek olan Hrant Dink suikastı ile kanlı Danıştay baskını ele alınış biçimiyle en büyük yanlışları olarak önümüzde duruyordu. kimi ulusalcı ve milliyetçi çevrelerin hedefinde olan. Hrant Dink suikastının “milliyetçi arkadaş çevresinin” gerçekleştirildiği bir tepki olarak gördüğünü ve çözüldüğünü öne sürüyor. Avcı kitabında. “Acaba Avcı gerçekten kimi hukuksuzlukların yaşandığı. yürütülüş biçimi. Ancak şu sorunun yanıtını özellikle AKP yandaşı ve cemaat medyasının vermesi şart: “Hanefi Avcı’nın kitabında yazılanlarda cemaat yerine Ergenekon sözcüğünü koysak acaba neler yazarlardı?” Bir kitap yazdım hayatım… Susurluk’taki kazayla ortaya dökülen kirli ilişkiler ağının. Avcı. Tetiği çekenin. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olarak TBMM’de kurulan Susurluk Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadelerle kısmen aydıntılabilmesini sağlayan Avcı o dönem kamuoyunun gözbebeğiydi. KOM Daire Başkanlığı’nın ardından kızak 276 . Dink’in öldürülmesini sıradan bir polisiye olay gibi ele alan Avcı’ya hak verilebilirdi. Bunun nedenin de. Ki kitabın devlet ve cemaat diye ayrılmış iki ayrı bölümünde de ele alınan Ergenekon soruşturmaları ilk bölümde Türkiye’ye demokratikleşmeye götürecek bir adım olarak görünürken sonradan ciddi kuşkular barındıran bir dava haline dönmüş durumda. içeriği ve sanıklarıyla gerçekten sorgulanmaya muhtaç yanları bulunan Ergenekon soruşturmasını zayıf göstermek için bu örnekler üzerinden yola mı çıktı?” diye bir kuşku düşüyor insanın içine.

Bu iddiaları kanıtlamak için de “yandaş” diye anılan medyada adeta bir savaş başlatılmıştı.sayılacak bir görevle önce Edirne’ye ardından da Eskişehir’e emniyet müdürü olarak atanmıştı. “İl emniyet müdürlüğü nasıl kızak görev olur?” diye soranlara Avcı’nın görevlendirildiği Edirne ve Eskişehir’in AKP’nin iktidar olamadığı kentler olduğunu anımsatmakta fayda var. En önemlisi ve bizce haklı da duran bir eleştiri ise Avcı’nın Ergenekon soruşturmalarını ciddiye almayarak. Kitabında telefonlarının dinlemeye alındığını. tüm yaşananları Başbakan'ın Başdanışmanına anlattığını. Avcı’nın uzun süren sessizlik dönemini bozan ise çarpıcı iddialar ortaya attığı yazdığı kitabı oldu. Fethullah Gülen cemaatinin devleti ele geçirdiğini iddia ediyordu. Bu yorumun nedeni ise Avcı’nın. Yolsuzluklar konusunda dürüstlüğünden hükümet dâhil kimsenin kuşku duymadığı Avcı’nın. polislik görevindeki anılarından ve Kürt sorununa ilişkin bir takım siyasi çözüm önerilerinden bahsediyordu. Özellikle AKP taraftarları ile cemaat medyası tarafından Avcı’nın. yargı ve TSK içindeki Fethullahçı yapılanma sorunun çözülmesi 277 . 20 Ağustos 2010’da piyasaya çıkan “Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” adını verdiği kitabında Avcı. Hrant Dink suikastı ve Danıştay saldırılarının çözüldüğünü iddia etmesiydi. Anayasa’da kısmi değişiklikler öngören 12 Eylül 2010 referandumundan önce piyasaya çıkan kitabın ısmarlama olduğu ve zihinleri bulandırarak referandumda “hayır”cı kanadın önünü açma saiki ile hareket edilmesini sağlamak. 28 Şubat sürecinde takındığı tutum nedeniyle de Fethullahçılar başta olmak üzere İslamcı cenahın adeta taptığı bu isim. aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmayınca da kitap yazmaya karar verdiğini söylüyordu. 13 yıl sonra yazdığı bir kitapla baş düşman ilan edilmiş oldu. Cemaat devleti ele geçirdi 600 sayfalık kitabın ilk kısmında Avcı. Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları ile yakın arkadaşı olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan hakkında yürütülen soruşturmayı akamete uğratmak için kitabını yazdığı öne sürülüyordu. komployu fark edince de İçişleri Bakanı'na şikâyette bulunduğu anlatan Avcı. Başta cemaat medyası ve bu gruba angaje gazeteci ve yazarlardan Avcı’ya yönelik organize bir saldırı başladı. Ancak özellikle Eskişehir için bu sözkonusu olmadı. AKP’li bir yönetimin olduğu kentlerde kazara da olsa bir yolsuzluk tespit etmesi istenen bir durumdu çünkü. Fırtına koparan ise Fethullahçıların emniyet başta olmak üzere bürokrasisindeki örgütlülüklerinin artık devleti ele geçirme biçimine dönüştüğü iddialarının dile getirdiği “Cemaat” başlıklı bölüm nedeniyle oldu. Önce kitabın. inandırıcı bir belge ortaya koyamadığı gibi anlattığı olayları sübjektif yorumlayarak ortalığı bulandırması diye açıklanıyordu. Avcı’nın terfi edememesine yönelik öfkeyle yazıldığını ve manipülasyon amaçlı olduğu söyleniyordu. Avcı kitabında Emniyet.

cemaatle ilgisi bulunmayan ancak bu durumu kanıksamış görünen Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’a da gider. haysiyetleriyle oynanıyor ama onlar bu kişilere sahip çıkamıyorlar. Adli yollardan denetim yolu bulmak ve dinleme kararı veren hâkimlerle ilgili işlem yaptırmayı amaçlayan Avcı Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’ya da durumu 278 . Özellikle büyük illerde görevli polislerin bir kısmının sorumluları olan Emniyet Müdürleri ve valileri değil cemaat imamını amirleri olarak kabul ettiklerini belirten Avcı. cemaatin devlet içerisindeki elemanları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir faaliyettir. özellikle Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerini isim vererek dinlediklerini anlattığını da kitabında yazdı.. Başına gelen hukuksuzuluğu çözmek için yasal haklarını sonuna kadar kullanmaya çalışan Avcı. Kendisine bizzat cemaat içinden üst düzey bir polisin haber verdiğini belirten Avcı. hâkim ve savcı değil. kendisinin toplumdaki saygınlığımı sarsmak için kendisine komplo kurduğunu ve telefonlarını dinlemeye aldığını anlatıyordu. Başsavcı. Daire Başkanları mı polis teşkilatını yönetiyor?” diye soruyordu. örgütün cemaatin elemanlarıdır. aksi halde insanların özgürlüğü ve hayatı ile özel sektör ile holdinglerin tehlike altında olduğunu dile getiriyordu. “Hatta etrafları cemaat mensubu müdür ve amirler tarafından sarılmış durumda. yalnızca kendisini değil birçok kişiyi dinlediğini. hatta İçişleri Bakanı haklı olduğunu bildiği bir kişiyi. Avcı. bunun üzerine İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a giderek Emniyet İstihbarat Dairesi'nin kanunsuz dinleme yaptığını. Fatih Savcılığına suç duyurusunda bulunması ister.gerektiğini. kadrolu devlet adamları devleti yönetemiyor. savcıların cemaatin amaçlarına göre davrandığını belirtirken Emniyet'in de cemaate bağlı imamlar tarafından yönetildiğini de söylüyordu. doğruluğundan emin olduğu bir olayı ya da davayı savunamıyor. Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil mi yoksa Emniyet Genel Müdürü. Emniyet Genel Müdürü. Erzurum ve İzmir'deki bazı özel yetkili savcılar ile bu iller dışındaki bazı polis birimleri arasında illegal bir ilişkinin varlığı açıkça gözükmektedir… Gördüğüm manzara korkunç. Devletin hukukunu değil. Emin Arslan'a “Ben yaparım o yapmaz” şeklinde kefil olduktan sonra İstanbul Emniyet'indeki cemaat lideri konumundaki polis şeflerinin. Bu durumun farkındalar ve kısmen biliyorlar ama bilmiyor gibi davranıyorlar. Emin Arslan’a kefil olunca dinlendi Hanefi Avcı kitabında. Bazı operasyonları kendileri değil.. durumu ve temaslarını bir de ona anlatır. kendisi de Ergenekon savcıları tarafından -hem de mahkeme kararıyla dinlendiği ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’e de gider. Olay bir örgütün. karşımızdaki kişiler polis. Ankara. güvendiği ve inandığı adamları tuzağa düşürülüyor. cemaatin talimatlarını yerine getirmektedirler. Avcı. cemaat yanlısı polisler ile cemaat yanlısı savcılar cemaat imamlarının talimatları ile yürütüyorlar. cemaate bağlı polislerin. İstanbul.

hem de hukuksuz dinlemelerin nasıl ortaya çıkarılacağını anlattığı bir not ilave ederek şikâyet dilekçesini vermekten geri durmaz. Kitabında bu olayı anlattıktan sonra. her şeyi araştırabilirler. Kitaptan anlaşılana göre Adalet Bakanı Ergin. Başbakan’dan başka kim olabilirdi ki?” diye soran Avcı. Sonra da Ergenekon üyesi olmakla itham edilen Ankara Başsavcısı’nı da bilgilendirir. Ama Avcı. müfettiş incelemesi yaptıramıyoruz çünkü bir defa müfettişler görevlendirilirse kontrol edilemeyebilir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi neden denetlenemez? İstihbarat Daire Başkanlığı'nda arama yapılsa. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na şikâyet dilekçesi vererek yaşananları Başbakan'ın Başdanışmanına anlattığını belirten Hanefi Avcı kitabında bu süreci şöyle anlattı: “Başbakan'ın Başdanışmanı'na (Efkan Ala) olayı anlattım. Bundan dolayı bakan dilekçenin iadesini istedi. burada da ben açıkça ihbar ediyorum. Sen dilekçeyi geri çek” diye ikna etmeye de çalışır. neler yaptığını. “Kozmik odalarda birkaç gün süren aramalar yapıldı. Bakanı durduran kim ve ne olabilirdi. “Hâkimler isimsiz çok sayıda dinleme kararı alıyor” diye ihbarda bulunur. “İçişleri Bakanı denetim yapmıyordu. Başkan Fethi Bey ne yazık ki Bakan Ergin’i teyit etmez. “Dilekçeni iade ediyoruz. Cemaatin nerelere kadar sızdığını. Burada hangi şüphe ve delil vardı. demirbaşa kayıtlı olmayan cemaatin kendine ait özel dinleme ve izleme aletleri bulunacağından hiç tereddüdüm yoktur” iddialarında da bulunuyordu. Hazırladığı şikâyet ve ihbar dilekçelerini de Adalet ve İçişleri Bakanlıkları. isimsiz dinleme olamayacağını söyler. elde ettikleri her türlü kanunsuz dinleme materyalleri mevcuttur. “Dinlemeler konusuna hâkim” durumdaki Bakan Ergin. “Dilekçe vermene gerek yok. “istihbari dinlemelerde çok sayıda isimsiz dinleme bulunduğunu” bildirir. bunları dilekçemde belirttim. İstanbul ve Ankara Başsavcılıkları. Toplantıya ara verildiğinde özel olarak görüştüğü Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal. İstihbarat Dairesi'nde cemaatin özel cihazları. Avcı dilekçeleri kurumlara ulaştırdıktan sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e gider. Aradan zaman geçmesine rağmen harekete görmeyince bu kitabın bir an önce yazılması gerektiğine inanıp yazmaya karar verdim. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlık’a iletir. Ankara ve İstanbul Özel Yetkili Başsavcı Vekillikleri. Dilekçe olmadan da denetleme yapılabilir. hangi iddialar üzerine buralar arandı? Şimdi ben açıkça adres veriyorum. dinleme mağduru Avcı’yı. Bulunacak yerleri de söylüyorum. buralar neden aranmaz? Kozmik odanın aranmasında kimliği belli olmayan bir ihbarcı vardı. ülkenin güvenliğini ve insanların özgürlüklerinin tehlikede olduğunu anlatmaya çalıştım. bende geri veriyorum” diyerek şikâyet zarfını geri verir.” Avcı’nın bu kararını tetikleyen olay ise Ankara’da 28 Ocak 2010’da yapılan İl Emniyet Müdürleri toplantısında yaşanır.anlatır. Teyit için dinleme ve teknik takibin merkezi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Başkanı’nı arar. hukuksuz dinleme ve izlemeler var. Avcıya. 279 .

görüştüğü kişiler arasında takip altındaki Muzaffer Tekin'in adının ortaya çıkmasıyla saldırıyı Ergenekon'a bağladığını belirten Avcı. Geçmişte Türkiye'de meydana gelen pek çok olayın (Malatya'daki Zirve Yayınevi Katliamı. “Yaptıkları talihsiz işdir. Siz bir yargıya varacaksanız bunu delillendirmiş olmanız gerekir. Hrant Dink. aranmaya başlandığı net olarak görülüyor. 280 . Medyada büyük sansasyona neden olan kitabın çıkmasından 2 gün sonra Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek bir açıklama yaparak. “Baykal başbakan olsaydı ve ülke için kritik bir karar arifesinde birileri çıkıp elimizde bu görüntüler var. bakanlık de teftişini yapıyor. Rahip Santaro cinayetleri ve Malatya Zirve Yayınevi katliamının yanında Ergenekon davasıyla ilgili görüşlerini de aktaran Avcı. doküman. Show TV’nin canlı yayınında Avcı’nın kitabındaki iddiaları yanıtladı. Bu iddialar zorlamadır… Ergenekon örgütünün varlığı konusunda yazılı belge. Başbakan Erdoğan kitabı okumadığını bilgilerini İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan aldığını belirterek. Dink'in öldürülmesi. örgütsel faaliyet sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri konusunda hiçbir ciddi emare yoktur. Danıştay saldırısı. Deniz Baykal’ın sevişme görüntülerinin yeraldığı gizli kamerayla çekilen videokasetin de cemaatçiler tarafından kayda alınarak servis edildiğini öne süren avcı benzer bir komplonun kurbanının da eski Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e de yapıldığın anlatıp. Danıştay saldırısının ciddi bir delile dayanmadan Ergenekon'a bağlandığını iddia ediyordu. 25 Ağustos günüyse Başbakan Erdoğan. hukuka ama her şeyden önce de dosyadaki delile bakar. Delillenmiyorsa bu kanaat olarak kalır” yorumu yaptı. İddialar üzerinde durmam. Bunun yasa çerçevesinde kuralları var. Saldırıdan sonra polisin. Delil yoksa mahkûm etmek de olmaz. saldırgan Alparslan Aslan'ın telefonuyla ilgili teknik inceleme yaptığını. kaç komutan veya onların eşleri ve çocukları hakkında da bu veya benzeri görüntüler mevcuttur?” diyordu. kaç genel müdür. Ergenekon'la irtibatlandırmak olduğu açıkça ortadadır” iddialarında da bunuyordu. eğer şöyle davranmazsanız bunları kamuoyuyla paylaşacağız deseydi acaba durum ne olurdu? Acaba kaç bakan. Rahip Santoro Cinayeti) Ergenekon tarafından gerçekleştirildiği iddia edilerek epey bir süredir uydurma tanık vs. Devlet memurunun bir şeyler yazmasını bilmesi gerekir. Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamı gibi olayların görünen bugünkü faillerinden başka Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve makul birini ikna edemez.AKP’lileri kızdırdı Avcı’nın iddiaları bunlarla bitmek bilmedi. Amacın olayları aydınlatmak değil. ”Kanaatler üzerinden hüküm tesis etmek ne kadar doğrudur? Biz evvela olaya hukuk açısından bakarız ve deriz ki hâkim karar verirken anayasaya. “Danıştay'a silahlı saldırı.

“Terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu” iddia edilen Avcı'nın polislik mesleğinden ihracı talep edilmişti. Bunu da gereksiz bulurum. Özellikle kendi teşkilatı ile yazılar yazması. Medya ilk birkaç günün aksine sonraki süreçte genel olarak kitaba ilgisiz kalırken. 27 Ağustos günü açıklama yapan bu kez İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dı. Böyle yazılar yazacak olanlar görevden ayrıldıktan sonra istedikleri gibi yazarlar. İkisi kitapla ilgili gazetecilerle görüşmeleri nedeniyle izinsiz basın açıklaması yapmak. Avcı tutuklansın diye hapse atıldılar Ergenekon soruşturmasına ilişkin kuşkuları. gerekirse İçişleri Bakanıdır. Hayatta benimle biraraya gelmiş biri değil. Yanlış yapanı içinde kolay kolay barındırmaz” diyordu. Emniyet teşkilatı 220 bin kişilik teşkilattır. Habere göre. Muhattabı üstleridir. Yanlış olan varsa üzerine gidilir. Ertesi gün de Avcı kendi isteğiyle merkeze alınmasını isteyen başvuru dilekçesi hızla işleme konularak 2 gün sonra da görevinden alınmıştı. bunların üzerine gidilir. Avcı’yı sert bir dille eleştiren Atalay. Kamplara ayrılmış değerlendirmesi yanlış olur. AKP ve cemaat bağlantılı olanlar da karşısında yer alarak saldırı amaçlı haberlere imza atıyordu.. ihraç cezasının bir altı olan 24 ay kıdem durdurma talep edilmişti. Kitaptan ziyade dile getirilen iddialarla ilgili Avcı hakkında 8 ayrı soruşturma açılmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri. Hükümete ve Avcı’nın suçladığı Gülen cemaatine yakın yayın organlarını anlamak bir yere kadar mümkündü ama “merkez medya” diye adlandırılan gazete ve televizyon kanallarının takındığı tutum ise ise şaşırtıcıydı. Ergenekon’un 135 Zaman Gazetesi. altısı da kitapta yer alan iddiaları nedeniyle emniyet teşkilatını küçük düşürmek. Bir başbakan il emniyet müdürü ile görüşmez. görevini kötüye kullanmakla ilgiliydi. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Avcı hakkında iki ayrı ceza talep etmiş.. hazırladıkları raporda.durmayı da gereksiz bulurum. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak müfettiş raporlarında Avcı’nın basına verdiği demeçler nedeniyle de. Öncelikle bakanıma saygısızlıktır bu” diyecekti. Açılan soruşturmalarla ilgili yılın sonuna doğru Zaman Gazetesinde Sedat Güneç imzasıyla yayımlanan bir haberde135 ise Avcı’nın meslekten ihracının istendiği anlatılıyordu. “Yapılan etik değil. Polis teşkilatı. Somut iddialar olursa. kurumsal güven araştırmasında TSK'nın önünde yer alıyor. Bakan Atalay’ın bahsettiği soruşturmanın kokusu kısa zamanda çıktı. Bu konudaki suçlamaları yanlış buluyoruz. Polis teşkilatı ikiye ayrılmış diye bir şey yok. 29 Aralık 2010 281 . Ergenekon soruşturmasının yürütülüş biçimi ve içeriğinden zerre kuşku duymayan bir kör inanışa sahip olanlar ağırlıkta olmak üzere medyanın Avcı ve kitabına takındığı tutum ise ilginçti. Müfettişler ne gerekiyorsa yapacak… Üç müfettiş inceliyor.

Çünkü Avcı’nın nedamet getirip kendisini bularak özür dilemesinden sonra Kılıç’la aralarında arkadaşlık gelişmişti. Öyle de oldu. Avcı zaten kitabında. Sisteme yönelik tam da kalbinden gelen eleştirilere kapalı gözler ve kulaklar bu eleştiriler. Bostancı’da DK üyesi Orhan Yılmazkaya’nın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü evden elde edilen parmak izleri üzerine başlatıldığı öne sürülen operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan başta olmak üzere aralarında yöneticilerin de olduğu birçok partili vardı. Polisten yapılan açıklamada şüphelilerle birlikte 5 tüfek. “Arkadaşlarımızın siyasi köken. Necdet Kılıç üzerine kayıtlı olan ancak kendisinin kullandığı ve kimsenin bilmediği telefonunun IMEI numarası üzerinden aylardır dinlediğini yazmıştı. Cemaate karşı çıkmanın çok kolay olmadığını. geçmişte birçok örgütün hedefi oldum. biri kurusıkı 7 tabanca. Gözaltına alınıp tutuklananlar arasında bulunan en önemli isim kuşkusuz ki. “Sadece 2 kişinin konuştuğu bir telefonun tespit edilmesiyle dinleme başlamış. 1980 öncesinde Hanefi Avcı’nın işkence tezgâhından geçen Necdet Kılıç’tı. kitabında kendisinin nasıl dinlendiğini. SDP İstanbul İl ve Kadıköy ilçe binaları ile SDP ve TÖP yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskınlarda Bursa ve Ankara’da bir. dile getirilen iddialar ve yok denilse de var olan belgeleri delilleri tartışmak yerine Avcı’nın kitabını neden yazdığını ve zamanlamasını diye getirdiler. Hanefi Avcı. SDP olaydan sonra yaptığı açıklamada parti yöneticisi ve TÖP üyelerinin DK’yle ilgisi olmadıkların belirterek. Amu bu defakinin başka bir şey olduğunun da farkındayım” diyen Avcı’nın bu öngörüsünde ne kadar haklı olduğu da kısa süre sonra anlaşılacaktı.iddiaları kanıtlanamayan “makbul itirafçı ve gizli tanıkları” kadar bile değer verilmiyordu bir polis müdürünün söylediklerine. Yasadışı 282 . Emniyetteki sorgularının ardından 24 Eylül 2010’da adliyeye sevkedilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken 13’ü ise tutuklanmıştı. İstanbul’da 15 olmak üzere 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yazdığı kitabıyla emniyette varolan örgütlenme üzerinden Fethulah Gülen cemaatini hedef alan Avcı birkaç gün sonra. “örgüte yardım ve yataklık” ettiği iddiasıyla tutuklandı. IMEI numarası üzerinden mahkeme kararı alınarak dinleme yapılmış. Zaten Necdet Kılıç üzerinden tüm SDP’lilerin bir komployla dâhil edildikleri operasyonlar üzerinden hepsi DK’ye monte edilerek aslında esas hedef olan Avcı’nın tutuklanması da böylece sağlanacaktı. 8 tabanca şarjörü ile sahte kimlikler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirilmişti. 166 adet çeşitli çap ve markalarda fişek. Fethullah Gülen’in insafına kalındığını vurgulayan ve “Cemaatin hayatımın bundan sonrasını zindan edeceğini biliyorum. mücadele tarz ve anlayışı itibarı ile de DK’yle en ufak bir ilgileri bulunmamaktadır” deniliyordu. 21 Eylül 2010’da İstanbul başta Ankara ve Bursa’da DK’ye yönelik eş zamanlı yeni operasyonlar kapsamında Sosyalist Demokrasi Partisi ve bu partiye bağlı Toplumsal Özgürlük Platformu adlı legal kuruluşlar polis tarafından basılmıştı.

Kılıç'ın evinin bulunduğu Beyoğlu Galatasaray’da bölgesinde yapılan çalışmalarda Tuğrul Çakır adına kayıtlı “şüpheli” olduğu değerlendirilen bir telefon numarası tespit edilmişti. Yapılan teknik takip sırasında telefonların Nejdet Kılıç tarafından değil Hanefi Avcı ile öğretmen sevgilisi Kezban Küçük tarafından birbirleriyle konuşmak ve mesajlaşmak için kullanıldığı da belirlenecekti. Bunun üzerine Küçük’ün telefonları dinleme kapsamından çıkarılırken. Ancak cemaat medyasında yer alan haberlerde Kılıç’ın. Çakır ve Ünlü adına kayıtlı bu iki ardışık numaralı telefonların sadece birbiriyle görüşmek için kullanılmasından kuşkulanan polis bu telefonların aynı zamanda Necdet Kılıç'ın evinin bulunduğu bölgeden sinyal verdiğini de tespit etti. Avcı’yla konuşmaları belirlenen Kılıç’ın kullanıyor olabileceği ikinci bir telefon olabileceği ihtimali üzerinden yola çıkan polis “inanılmaz” bir yöntemle bu kuşkusunu haklı çıkaracak bir tespitte bulunmuştu. Dediği gibi hayatı zindan oldu 283 . Kılıç üzerinden Avcı’ya ulaşılması ise bir dizi “tesadüfle” gerçeklemişti. Takip altında olduklarını fark eden örgüte yönelik operasyon öne çekilmiş ve gözaltılar gerçekleşmişti. Avcı izlenmeye devam edildi. Basına yansıyan ve emniyet kaynaklı olduğu belli iddialara göre DK soruşturmasını yürüten polis. Zaten basına sızdırılan kaydedilmiş telefon görüşmelerinde Avcı’nın izleme ve takip altında bulundurulan Kılıç’a dinlendiğini ve dikkat etmesi gerektiğini söylemesi de soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi olarak yorumlanmıştı.terör örgüt elemanı gibi gösterilerek dinlendim” diye anlatmıştı. Bu telefonların evinin bulunduğu bölgeden sinyal vermesi üzerine Necdet Kılıç’ın DK örgütü adına faaliyet gösterdiğini öne süren polis hâkim kararıyla 7 Kasım 2009'da dinleme kararı almıştı. İkilinin aynı zamanda Kılıç'ın evinde buluştukları da tespit edilmişti. Özellikle cemaat medyasında yer alan haberlere göre de zaten Avcı’nın verdiği bu bilgi üzerine de polis operasyonları yapmıştı. Şüphenin nedeni ise sadece Ceyhun Ünlü adına kayıtlı telefon numarasıyla görüşülüyor olmasıydı. İddialara göre Orhan Yılmazkaya’nın evinde bulunan parmak izlerinden SDP’ye oradan da örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen isim olan Necdet Kılıç’a ulaşılmıştı. Necdet Kılıç üzerinden Hanefi Avcı'ya ulaşmıştı. Yazdığı kitapta Kılıç'ın dinlendiğini Avcı’nın açıkça yazması üzerine de polisin yürüttüğü bu “çok gizli” operasyon deşifre olmuştu. 1980 darbesi öncesi THKP-C Kurtuluş örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve cezaevinde yatan Necdet Kılıç'ın telefonları DK soruşturması kapsamında teknik takibe alınmıştı. büyük sansasyon yaratan Avcı’nın kitabında adının geçmesi Devrimci Karargâh ile Hanefi Avcı bağlantısının kanıtı olarak sunuldu.

AKP de. Ancak kamuoyunda 'kitabı yazdığı için mutlaka bu tutuklama olmuştur' diye düşünenler var. Hemen ardından aslında Küçük’ün örgüt üyesi olmadığı ama DK ile ilintili Necdet Kılıç’ın evinde buluşulduğunda sevişme görüntülerinin gizlice kaydedilip şantaj yapıldığı ortaya atıldı. Mahkemede hâkimin sorularına yanıt veren Avcı. Bu tür olaylar da ilk değil. Yaşadıklarını komplo olarak değerlendiren Avcı. hem de en tepeden başlayarak bu linç kampanyasından geri durmadı. Eskişehir'de boşalttığı Emniyet Müdürlüğü makamı ile henüz boşaltmadığı Emniyet Müdürü lojmanı arandı. Ağır Ceza Mahkemesine çıkartıldı. Sonrasındaysa Necdet Kılıç’a muhbirlik suçlaması yöneltilip Avcı’ya bilgi taşıdığı bile öne sürüldü. Avcı’ya. Soruşturmada gizlilik kararı vardı ama dosyadaki polis tarafından kaydedilmiş telefon konuşmalarından. Ancak polis ve savcılık aynı kanaatte değildi. Avcı’nı sevgilisi Kezban Küçük’ün de DK örgütü üyesi olduğu iddia edildi. mahkeme tarafından örgüte yardım suçlaması ile tutuklandı. sevgilisiyle nerede nasıl buluştuğuna kadar bir dizi ayrıntı cemaat medyası eliyle toplumun gözüne sokulmuştu. Yargı sürecinde cereyan eden bir olayla karşı karşıyayız. Hanefi Avcı tutuklanmasının ”Cemaat operasyonu” olduğunu ileri sürse de tutuklanmaktan kurtulamadı ve Silivri Cezaevi’ne kondu. Bazı evrak ve elektronik malzemelere el kondu. Avcı’nın kime ne dediğine. Ama her ne hikmetse hem muhbir hem de bilgiyi alan emniyet müdürü aynı örgütle ilişkilendirilip tutuklanmıştı. Gözaltına alanlar adli makamlardır. 30 Eylül 2010’da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. tutuklama isteminde bulunan savcıdır. Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutuklanmasına ilişkin Hükümetin veya siyasi otoritelerin bir ilgisi ve dahlinin bulunmadığını belirterek şöyle diyordu: “Kitabı ilgiyle karşılanmıştır ama şu anda devam eden başka bir soruşturma sebebiyle kendisi gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştır. 28 Eylül 2010’da Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne giden Hanefi Avcı İstanbul Özel Yetkili Savcısı Kadir Altınışık'ın çıkardığı “yakalama” müzekkeresi nedeniyle gözaltına alındı. Özel Yetkili Savcı Kadir Altınışık'a ifade vermeyi reddetti. haksızlığa uğradığını iddia ediyordu. DK operasyonu hakkında Kılıç’a bilgi sızdırmadığını. Zaten DK de Ergenekon’un güdümünde diye ilan edilmesi de işleri kolaylaştırdı. Soruşturma geçirmekte olan bir kişi hakkında söyleyecek başka bir söz bulamıyorum. tutuklayan hâkimdir. Bu yargıya 284 . AKP yandaşı ve cemaate angaje medyada Avcı’nın işkenceciliğiyle başlayan linç kampanyası bu garip örgütle arasında ne tür bir ilişkini olduğuna yönelik sorgulamaya dönüştü. DK soruşturmasıyla arasında bağ kurulmasından sonra da. Bu da tutmayınca bu kez de ikilinin evliyken ilişkiye başladıklarından dem vurulup ahlaken ne kadar düşmüş olduklarından bahsedildi. tutuklanma talebi ile nöbetçi 14.Avcı ise arkadaşım dediği Kılıç’la ilişkisi hakkında hiçbir suç delili bulunmadığını. İstanbul'a getirilen Hanefi Avcı. itibarsizlaştırmanın en büyük aracı haline gelen Ergenekon’cu olmak ve “Ergenekon’un uyuyan derin hücresi” olmak suçlalamaları da yöneltildi.

beklemek lazım” diyordu. başka iddia ve yorumlar da bulunuyor. Ben onların yalancısıyım.” Aynı gün Adalet Bakanı Sadullah Ergin soruşturma sürecinin devam ettiğine işaret ederek. Avcı'nın müşteki sıfatıyla ifadesine başvuracağız” diye açıklama yapmıştı. bir katkısı olduğu kanaatinde değilim. “Bazı basın 285 . soruşturmada “illegal faaliyet” diye yöneltilen soruların tamamının SDP'nin eylem ve etkinlikleri olduğu. bir dahli. onun için bu kitabı alelacele piyasaya çıkardı' diyenler de var. 1 Ekim 2010 günü de Başbakan Tayyip Erdoğan. Haberlerde gözaltına alınanlar AKP il binasına düzenlenen bombalı saldırıyla ilişkilendirmekten de geri durulmuyordu. Ama bir gerçek var. yürütmenin yargının talimatının gereğini yaptığını belirterek. “Bu yorum Avcı hakkındaki iddialardan sadece bir tanesi. böyle bir soruşturmayla karşılaşacağını biliyordu.inanmamak anlamına gelir. Meclis'teki yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda BDP'li Akın Birdal'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine. söz konusu DK örgütüyle ilgili tek bir soru yönetilmediği de birkaç gün sonra ortaya çıktı. Şimdi durup dururken yoldan geçen birini almıyorlar değil mi?” diye tavrını ortaya koyuyordu. “Burada Avcı ile ilgili bir şey varsa bunun intisapları bağlantıları nelerdir? Yürütme hepsini araştırmak durumundadır. Soruşturma avukata gizli basına açık Tüm bu hengâme arasında gürültüye giden ise Avcı’nun tutuklanması için kendilerine yönelik operasyon yapıldığını öne süren SDP ve TÖP’lülerdi. olanaklar. Ortada bir yargı süreci var.”İhtiyatlı yaklaşmak. İddialarıyla ilgili de bakanlık soruşturmasında belli bir mesafe aldık. Hükümetin veya siyasi otoritelerin bu olayla bir ilgisi. Turan'la birlikte 13 kişi aynı iddia ile tutuklanırken. o yargı sürecini hepimiz büyük bir dikkatle takip etmeliyiz. Yargısal sürecin işlediği bir yerde mutlaka hukuki tüm yardımlar. Soruşturma dosyasının avukatlar görmeden televizyonların yayınladığını belirten Rıdvan Turan'ın avukatı Gülizar Tuncer yapılan haberlerin gerçekten tamamen uzak ve kirli bir propaganda amaçlı yapıldığını belirterek. Dosya hakkında “gizlilik” kararı varken ve zanlıların avukatları dahi bilgilere erişemezken “yandaş” diye anılan cemaat medyasının yargıdan daha fazla bilgiye sahip olması eleştiriliyordu. 'Kitap dolayısıyla gözaltına alındı' diyenlerin karşısında 'gözaltına alınacağını. imkânlar ortaya konulacaktır. SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı günlerde henüz ifadeler dahi alınmamışken özellikle Samanyolu TV ve Zaman Gazetesinde “Emniyet'ten şok görüntüler” ve “ soruşturma derinleştirildiğinde örgütün illegal faaliyetlerini legal platformda maskelemek için SDP çatısı altında faaliyet yürüttüğü tespit edildi” gibi iddialar yer almıştı. Avcı’nın kitabı yüzünden tutuklandığı yönünde yorumlar bulunduğunu ve iddilarıyla ilgili ne yapıldığını soran gazetecilere de Ergin.

Fakat daha operasyon başlar başlamaz basına bu gerçek dışı bilgiler basına niye verildi ona bakmak lazım” diyordu. “Kılıç ve Avcı'nın tanışıklığı üzerinden senaryo hazırlamıştır. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen basının bu haberleri nasıl servis ettiği ise düşündürücüdür. Toplumsal muhalefeti ‘terör örgütü’ ilan etme amacı da taşıyan bu tür haberlerin bir diğer hedefi de toplumda kendisini devrimci.kuruluşlarının misyonunun da bu olduğunu düşünüyorum. İlginç olan ise dinleme kayıtlarının arasında Avcı’ya destek veren yazarların da bulunmasıydı. Hanefi Avcı’nın haftalar önce boşalttığı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki makam odası aranmış ve iddiaya göre kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin 24 ayrı kasete kaydedilen telefon dinleme kayıtları bulunmuştu. Necdet Kılıç’ın SDP üyesi olmadığını da belirten Tuncer. Ancak bunlar maddi temeli olmayan kara propaganda. Basın aracılığıyla Kılıç'ın DK üyesi olduğu ve Avcı ile tanışıklığından hareketle derin devletle ilişkide bulunduğu ve bunun üzerinden SDP'nin de benzer ilişkilerin içinde olduğu izlenimi yaratılmaktadır. DK ilişkisini temellendirecek hiçbir somut delil yok. mafya liderleri. 22 sanıklı DK iddianamesinin en popüler şüphelisi durumunda olan Hanefi Avcı’nın tutuklanması üzerine AKP yakınlığıyla bilinen kimi gazeteci ve yazarların da itirazlarını dile getirdiği yazılar kaleme almasından kısa süre sonra Avcı’nın odasından telefon dinleme kayıtları bulunduğu haberleri medyaya servis edilmişti. Hedeflenen. MİT’çilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin telefon görüşmeleri yer alıyordu. Avcı makam odasında adli zabıta görevi olmayan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevlisi polis memurlarına arama yaptırılmasını anlamadığını belirterek kendisine komplo kuran cemaate mensup polislerin arşivinde bulunduğunu belirttiği kasetlerin iftira 286 . siyasetçiler. Öte yandan Avcı da cezaevinden yaptığı açıklamada Eskişehir’deki makam odasından çıktığı öne sürülen telefon dinleme kayıtlarının mağdurlarının basına yaptıkları açıklamalarda dinlemelerin 1994-1999 yılları arasında olduğunu söylediklerini belirterek. Kayıtlarda kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteciler. Hatta hazır bulunduğumuz emniyet ifadelerinin tutanakları dahi bize verilmedi. kendisinin bu tarehleri kapsayan dönemde istihbarat biriminde görevli olmadığını vurgulamıştı. kimisi Ergenekon sanıkları arasında bulunan askerler. sosyalist olarak tanımlayanların 'güvenilmez' ve 'derin devlet'le ilişkili gibi göstermektir. Bu güne kadar hiçbir evrak elimize geçmedi. Yani tarih ve karar numarasını bilemediğimiz bir gizlilik kararına itiraz etmek durumunda kaldık. Boşaltılan makam odasında dinleme kasetleri Derken. hiçbir aleyhe somut delil olmaksızın bütün bu toplumsal muhalefeti tek bir örgüt çatısı altında toparlayıp hepsine ‘terör örgütü’ diye suçlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır” diye konuşuyordu. Gizlilik kararı bize verilmedi.

eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz. makam odasından çıktığı öne sürülen telefon dinleme kayıtlarının bulunduğu çantayı hiç görmediklerini söylüyordu. Ertuğrul Özkök. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ve idari büro çalışanları Hanefi Avcı’nın. iddianamenin 20 numaralı sanığı olan Avcı’nın açıklamalarını doğruluyordu. diğer kasetlerin. makam odasını aramalardan 28 gün önce boşalttığını ve tutanak da tutturduğunu belirterek hakkında düzenlenen komplonun parçası olarak dinleme kasetlerinin odasında bulunmuş gibi gösterildiğini söylüyordu. Necdet Açan ile eski Başbakan Mesut Yılmaz. mafya liderleri Sedat Peker. eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya. Reşat Altay. Ali Yasak. eski Vali Kemal Yazıcıoğlu. İddianamade. Bedrettin Dalan. Cüneyt Özdemir. Görüntülere göre dinleme kayıtlarının bulunduğu 24 teyp kasetinin yer aldığı siyah renkli laptop çantasının makam odasının dinlenme bölümünde yer alan gardırop üzerinde olduğu belirtilerek. Jefi Kamhi. sahte delil yaratmak için boşalttığı makam odasına konulduğunu söyledi. Kadir Çelik. eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün. Avcı’nın Eskişehir’deki makam odasında yapılan arama sırasında kayda alınan görüntülerin çözümünden de bahsedildi. emekli Tümgeneral Erdal Şenel. “Kasetlerle birlikte çanta içerisinde. Özer Çiller. Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük. 2000 yılından önce oluşturulduğu değerlendirilen toplam 225 adet telefon dinlemelerine ait kayıtlar olduğu belirtildi.amacıyla. Ayşe Arman. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Sedat Arıtürk. işadamları Erol Aksoy. Korkmaz Yiğit. Kasetlerin yapılan incelemesinde aralarında gazeteciler Fatih Altaylı. Uğur Dündar. İsmail Taşkafa. ‘Sn. emekli Orgeneral Çevik Bir. Alaattin Çakıcı. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edilen DK soruşturması iddianamesinde yer alan bilgiler de. Susurluk hükümlüsü Erol Evcil ve Tuncay Güney ile açık kimlikleri tespit edilemeyen çok sayıda kişinin telefon dinleme kayıtları olduğu tespit edildi. İddianamede. Ünal İnanç. dinlenme odasında bulunan gardırop üzerindeki siyah renkli laptop çantası içinde 24 adet teyp kaseti bulunduğu iddianamede belirtildi. 4 Şubat 2011 günü İstanbul 12. Uğur Cebeci. Haydarpaşa Askeri Hastanesi Başhekimi Tümgeneral Çetin Harmankaya. Dinleme kayıtlarımakam odasında bulunuyor Avcı’nın makam odasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevlileri tarafından 28 Eylül 2010 günü yapılan aramada. Hanefi Avcı Beyin dikkatine’ diye başlayan ‘Hüseyin Özalp Asayiş Dairesi Başkanı’ diye biten şüpheli Hanefi Avcı’ya hitaben yazılmış bir sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı olduğu 287 . Enver Ören. MİT’çi Mehmet Eymür. eski Milletvekilli Ahmet Özal. Avcı. Mehmet Ali Birand. Enis Berberoğlu. emniyet müdürleri Mutlu Çelik. Emin Cankurtaran.

Şener Karadan. Yapılan soruşturmada Eskişehir Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Kutlu. ilgili raporlar gönderildiğinde dosyasına konulacaktır” denildi. çantanın da gardırop üzerine konulduğu anlaşılmıştır” denildi. koruma. yukarıda bahsi geçen belgelerin tekrar aynı siyah çanta içerisine konulduğu.değerlendirilen belgenin bulunduğu. Kemal Altınsoy. büro memuru ve sekreter olarak görev yapan polisler Cengiz Ayhan Oktay. Özel Kalem Büro Amiri Nazmi Ayhan ile makam şoförü. Mevcut izlerin mukayeseleri devam etmekte olup. boş vaktinizde göz atarsınız diye gönderdim saygılar’ içerikli el yazısıyla yazılmış küçük sarı not kâğıtlarının yapıştırıldığının görüldüğü. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nün 2 Aralık 2010 tarihli yazısına da yer verilen iddianamede. evraklar üzerinde ‘Müdürüm O. Muharrem Karagür. “Kaset dış kapları üzerinden 6 adet parmak izinin tespit edildiği. 7-11-12 ve 17 rakamları ile numaralandırılmış kasetlerin anlaşılamayan bölümlerinin anlaşılabilir hale getirilmesi amacıyla TÜBİTAK görevlilerine teslim edildi. Parmak izleri halen inceleniyor İddianamede yer alan bilgilere göre. Ramazan Alpay. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konunun araştırılarak kendilerine bilgi veirilmesini talep etti. kasetlerin alındığı. Çözümleri yapılamayan ve içerisinde anlaşılamayan bölümlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine. 31 Ağustos 2010’da makamını boşalttığını ve tüm eşyalarını da liste halinde aldığını belirterek suçlamaları reddetmişti. Dinleme kayıtlarını Avcı’nın odasına kim koydu? Ancak konuyla ilgili medyada çıkan haberler üzerine 11 Ekim 2010 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe yazan Avcı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Merzuka Büyükbayram ile makam odasının temizliğini yapan 288 . Kasetlerin ele geçirildiği çantada ve iki adet naylon poşet üzerindeki 65 adet vücut izinin de mukayese işlemlerinin devam ettiği. “Bahse konu çanta üzerinde parmak izi çalışması yapılabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş. bu izlerin mukayeseye elverişsiz nitelikte oldukları bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 24 adet teyp kasetindeki görüşmelerden bir kısmı çözümlenemedi. Veli Buğdaycı. olay yeri inceleme ve kimlik tespit şube müdürlüğü görevlilerince mühürlü torba içerisinden çanta ile birlikte çıkan iki adet naylon poşetlerin üzerinden (65) adet vücut izi elde edilmiştir. İlker Yıldırım.Evi ile ilgili…. bu belgenin altında kırmızı naylon dosya içerisinde görüldüğü kadarıyla ‘Umum Emniyet Müdürlüklerine’ ve ‘Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına’ hitaben yazılmış resmi evrakların bulunduğu. bittiği takdirde savcılığa gönderileceği de iddinamede belirtilerek.

Hanefi Avı’nın elinde zaman zaman laptop çantası gördüm ama o çanta ile bana gösterilen çanta aynı değil. İvedi olarak ilişik kesmek durumunda kaldığı ve müfettişlerin de soruşturma yapmaları nedeniyle Eskişehir’den ayrılmadı. Dinlenme odasında bulunan gardırobun yüksekliği yaklaşık 2. genişliği de yaklaşık 1. Makam odasına sık sık girip çıkardım ve bana gösterilen laptop çantasını ilk kez görüyorum. Yaklaşık 1 hafta süreyle veda ziyaretleri amacıyla zaman zaman makamına geldiğ. Mesai bitiminden sonra kapıları kilitleyerek ayrıldık. Avcı kendisine ait eşyaları masanın üzerine koydu ve biz de kolilerle yerleştirip liste tanzim ettik. sözkonusu kasetlerin Avcı’ya ait olmadığını belirten ifadeler şöyle yer aldı: Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Kutlu.5 metre. İddianamede.” Makam şoförü Cengiz Ayhan Okyay: “Hanefi Avcı’nın geliş ve gidişlerinde elinde söz konusu laptop çantasını görmedim. Avcı’nın kullandığı deri değil kumaşımsı bir cinsteydi.” Koruma polisi Şener Karadan: “Savcılık aramasına kadar makam odası hiç kullanılmadı. Gardırobun üzerinde herhangi bir eşya bulunması halinde girişte görülürdü. Dinlenme odasında bulunan gardırobun üzerinde siyah bir çanta görmedim. İlişik kestikten bir hafta sonra Eskişehir’den ayrıldı. Eşyaları topladığımız sırada gördüğümüz her eşyanın Hanefi 289 .” Makam şoförü Kemal Altınsoy: “Hanefi Avcı’nın zaman zaman elinde gördüğüm laptop çantası ile bana gösterilen aynı değildir.” Özel Kalem Büro Amir Vekili Nazmi Ayhan: “Polis memuru İlker Yıldırım’la birlikte makam odasındaki eşyaları toplayarak kolilere yerleştirdik ve listesini yaptık. Hanefi Avcı’nın Eskişehir’den ayrıldıktan sonra aramaya kadar olan süre içinde makam odasını kullanan olmadı.” Polis memuru İlker Yıldırım: “Hanefi Avcı’nın tayini çıkması nedeniyle makam odasında bulunan eşyaları Nazmi Ayhan’la birlikte topladık.” Makam şoförü Veli Buğdaycı: “Bana gösterilen laptop çantasını ilk kez gördüm. Arama sırasında el konulan CD ve kasetler bana paraflattırıldı.” Makam şoförü Muharrem Karagür: “Bana gösterilen laptop çantasını hiç görmedim. Ben 28 Eylül 2010’da yapılan arama başladıktan 10 dakika sonra göreve geldim. Evinden makamına getirmiş olduğu laptop bilgisayara ait çantasına da benzemıyor.5 metredir.” Koruma polisi Ramazan Alpay: “Bana gösterilen laptop çantasını ilk kez gördüm. Hanefi Avcı zaman zaman ikametinden laptopunu bir çanta içerisinde getirirdi ancak o çanta bana gösterdiğiniz gibi deri değil kumaşımsı bir cinsteydi. Aynı zamanda Hanefi Avcı’nın elinde gördüğüm laptop çantasıyla da aynı değil. Hanefi Avcı ayrıldıktan sonra makam odasını kimse kullanmadı. “Hanefi Avcı 31 Ağustos 2010’de Emniyet Müdürlüğü görevinden ayrıldı.Cüneyt Göktepe’nin tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Uzun süre kullanmadığı makam odasını 28 Eylül 2010’da yapılan aramadan sonra kullanmaya başladı.

Savcılık araması tamamlandıktan sonra bana paraflattırılan kasetleri görevlilere sorduğumda bana dinlenme odasında bulunan gardırobun üzerinde bulunan siyah renkli çantadan çıktığını söylediler. Konu üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada sözkonusu işlemin “sehven” (yanlışlıkla) yapıldığı öne sürülmüştü. Red. bir yanından gerçeğe dokunma vardı kuşkusuz.Avcı’ya ait olup olmadığını kendisine sorduk. Ergenekon soruşturmalarının birçok şüphelisi de zaman zaman polislerin sahte delil ürettiklerini öne sürmüştü.org/bianet/siyaset/125160-asil-karargâh-philadelphianin-aglayan-adaminin-etrafinda 290 . Böyle bir çanta olması halinde onu da sormamız gerekirdi. Ama gardırobun üzerinde çanta olması halinde de görürdük. Genelde sekreter odasında olduğu için makam odasındaki eşyalar hakkında bilgi sahibi değilim. Bilim ve Gelecek dergilerinden insanların tutuklanması sonucu benim de Devrimci Karargâh isimli örgütün ‘üst düzey yöneticisi/lideri’ olarak soruşturulmam kadar tuhaf bir örgüt işiyle karşılaşmadım. Bundan daha komik olanı zamanın Perinçekçilerinin 1971 yılında polis tarafından ‘oportünistler örgütü’ olarak tutuklamasıydı. 136 http://bianet.binaet. Hanefi Avcı’nın ulaştırdığı bilgilerle. Dönüşüm. Ama 21 Eylül 2010 tarihinde SDP. Komplonun amacının Hanefi Avcı’yı susturmak olduğunu vurgulayan Sayın yazısında özetle şunları dile getirmişti: “Hayatımda muhtelif örgütlerin mensubu olmakla birçok kez suçlandım.” Temizlik göevlisi Cüneyt Göktepe: “Hanefi Avcı görevden ayrıldıktan sonra birkaç kez veda ziyareti amacıyla makam odasına geldi.” 2011 Ocak ayı sonunda Ergenekon sanıklarından teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonunun rehberine de gözaltında tutulduğu sırada İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce Hizbut Tahrir örgütü üyesi olduğu idida edilen Mahmut Oğuz Kazancı’nın telefonunun rehberinin kopyalandığı da ortaya çıkmıştı. örgütün “son anda polisin elinden kurtularak” yurtdışına kaçan lideri olarak anılan Sayın. Hepsinde bir ciddiyet. Philadelphia'nın Ağlayan Adamının Etrafında”136 başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Asıl Karargâh. Philadelphia'nın Ağlayan Adamının Etrafında” Avcı’ya ve onun üzerinden sosyalist kimlikleriyle bilinenlere yönelik bu komplonun içine dâhil edilenlerden biri de Mahir Sayın’dı. “Asıl Karargâh. TÖP. www. Hanefi Avcı görev yaptığı sırada ve görevden ayrıldıktan sonra dinlenme odasında bulunan gardırop üzerinde herhangi bir eşya görmedim. Eskişehir’den ayrıldıktan sonra makam odasını kullanan olmadı ama ben her gün makam odasının temizliğini yaptım ama dikkatimi çeken herhangi bir durum yoktu.” Sekreter Merzuka Büyükbayram: “Arama sırasında ben yoktum.org isimli internet sitesinde 01 Ekim 2010’da . Olsaydı girişte gözüme çarpardı.

Avcı beni kurtarmak için(!) kendini böylesine riske atarak tutuklanmayı bekliyor? Madem kaçmak gerekli bir yol. en akıl almaz senaryolarla bile insan tutuklanabiliyor. Avcı’nın iddiaları doğru Cemaat devlet kurumları içerisinde öylesine yan bir hiyerarşi oluşturmuş ki.. Nereden bakarsanız ipe sapa gelmez bir senaryo. onun Doğan Fırtınaya. H. Benim Hanefi Avcı ile bırakalım aynı örgütünün içinde veya yakınında durmayı. Bu ancak telaş içerisinde senaryo hazırlayan Terörle Mücadele Dairesi görevlilerinin kendilerini ikna edebilir. Özellikle Samanyolu TV edepsiz bir kolaj yaparak ya da polisten alıp yayınlayarak müthiş bir terör örgütünün İstanbul polisi tarafından ortaya çıkarıldığını haber veriyordu. Demek ki. Avcı da ‘tutuklanmam iddialarımı doğrulamıştır. Fırtına’nın da bana haber vermesi sonucu ben operasyondan haberdar oluyorum ve ‘örgüt arkadaşlarımı durumdan haberdar etmeden’ operasyondan bir hafta önce yurt dışına legal yollardan firar ediyorum! Beni adım adım izlemekte olan İstanbul polisi ise normal yollardan çıkış yaptığım Sabiha Gökçen Havaalanı’na kadar izimi süremediği için olsa gerek. Avcı’yı susturabilmek için bir örgüt bağlantısı uydurma ihtiyacından kaynaklanmaktaydı… İt iti ısırmaz derler ama bunlar ısırıyorlar… Biz de komplonun ana karargâhını deşifre edelim. Ama işin ilginç yanı bu akıl kabul etmez senaryoyu hukuk okumuş savcı ve hâkim de kabul ediyor ve 13 kişi bir çırpıda tutuklanırken dört gün sonra onlara Hanefi Avcı da ekleniyor.. Hepsinden komik olanı da H. Mesele ne imiş? Devrimci Karargâh denilen örgütü yönetmekte imişim ve Hanefi Avcı’da bu örgütle ve benimle bir biçimde ilişkili ki. sanırım aynı caddeden bile geçmişliğim tartışılabilir. 21 Eylül’de yapılan tutuklamaların basına yansımalarını görünce şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. H. dergi çevrelerinden insanlar yazarlar terörist diye tutuklanıyor ve benim de operasyonu önceden öğrenerek yurt dışına kaçtığım anlatılıyordu. Hem de nasıl? Emniyetçi Hanefi Avcı’nın. Bütün mesele. Legal bir partinin başkanı ve yürütme kurulu üyeleri. referandum başarısındaki katkıları dolaysıyla selamlar gönderdiği Philadelphia'nın ağlayan adamının etrafında kurulmuştur. Necdet Kılıç’a.. H. Asıl Karargâh. Kurtuluşçulara işkence yapmış eski bir emniyetçi olması dolaysıyla varlığımdan haberdar olabilir ama işkencecim bile olmamıştır!.. beni uyarıyor. kendisi neden kaçmıyor ve susturulmasına izin veriyor? Benden başka önemi olan hiç mi başka insan yoktu ki onlara haber verilmiyor? Bunlar normal aklın yanıtlayabileceği sorular değil. Daha bitmedi. Bu kadar alakasız duran insanların nasıl oldu da yolları böyle bir davada kesişti?. karşı devrimci karargâh Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında elpençe divan durduğu. Ama ‘ben değişik partilere/örgütlere dağılmış’ arkadaşlarımı uyarmıyorum! Ben kaçıyorum onlar tutuklanıyor.” 291 .14 Eylül tarihinde işlerim dolayısıyla İsviçre’ye gitmiştim. üzerinde Salih Mahir Sayın yazan kimliğimle uçup gidiyorum.

‘Necdet’in. ‘‘Hanefi Avcı’nın. mahkeme tarafından verilmiş gizli belge niteliğini taşıyan mahkeme kararını usulsüz olarak elde ettiği ve Devrimci Karargah terör örgütü şüphelisi Necdet Kılıç ile bunları paylaştığı anlaşılmıştır. dinleme ile ilgili yeni bir karara ulaştığını. Dolayısıyla Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Devrimci Karargâh Örgütü ve şüphelilerine yardımda bulunduğu tespit edilmiştir” denildi. bunu yapanların İstanbul İstihbarat Şubesi olduğunu. mahkeme tarafından verilmiş gizli belge niteliğini taşıyan mahkeme kararını usulsüz olarak elde ettiği ve Devrimci Karargah terör örgütü şüphelisi Necdet Kılıç ile bunları paylaştığı anlaşılmıştır. bunu da dilekçesinde belirtmesi gerektiğini’ söylemiş. takibi yapanların normal polis olmadığını. Soruşturmanın gizliliğini ihlal iddiası Necdet Kılıç’ın Beyoğlu’ndaki evinde yapılan aramada elde edilen el yazımı dokümanların içerisinde. dinleme harici takip de yaptıklarını. 22 sanıklı iddianamede. bugün örgüt üyesi Yazdığı kitapla bir anda hedef haline gelen hanefi Avcı’nın da sanıkları arasında bulunduğu DK soruşturmasının iddianamesi İstanbul 12. Avcı’nın deşifre ettiği öne sürülen soruşturma dosyasının tarih ve sayısının yer aldığı notların ele geçirildiği belirtilen iddianamede.Dün polis. Ergenekon soruşturmalarını eleştirmek de suç 292 . “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme”. Devrimci Karargah terör örgütüne ve şüphelilerine yardımda bulunduğu anlaşılmıştır” denildi. Avcı’nın mahkemelerce verilen dinleme kararlarına ve uygulamalarına ulaşarak bunları Devrimci Karargah terör örgütü şüphelisi Nejdet Kılıç’a bildirdiği öne sürülerek. savcılığa dilekçe vermesi gerektiğini. telefonun Necdet Kılıç’ın üzerine olmasına rağmen dinlemenin başkasının adına alındığını. Necdet Kılıç ile yaptığı telefon görüşmelerinde. Savcı Kadir Altınışık tarafından hazırlanan iddianamede. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Şubat 2011 günü kabul edildi. hakkında eski dinleme kararı bulunduğunu. “Hanefi Avcı’nın. “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” gibi suçlamalar yöneltildi. Dolayısıyla Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Devrimci Karargah Örgütü ve şüphelilerine yardımda bulunduğu tespit edilmiştir’’ denildi. cemaatin adamları olduğunu. “Hanefi Avcı. İddianamede Avcı DK örgütüne yardım yataklık. SDP’lilerin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler de örgüt üyesi olmakla suçlandı. 14’ü tutuklu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Avcı’ya “Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım”.

Sahte kimlikler görev için verilmemiş Avcı’nın yine kitabında bazı emniyet müdürlerinin görevlerinden alınmalarıyla ilgli yazdığı bölümlerde soruşturmayı yürüten adli personelin hedef gösterildiği. terörle mücadele şube müdürlükleri personelinin de terör örgütlerinin Ergenekon terör örgütü ile irtibatlarının olduğu ve yönetildiği hususlarına inanmadıkları iddia edilmektedir. yargı etki altına alınmaya çalışılmıştır” iddialarında bulunuldu. Hanefi Avcı’nın yazdığı kitapta. ‘‘Ergenekon’’ ve ‘‘Balyoz Planı’’ adıyla bilinen önemli soruşturma ve kovuşturmaların kesin hükümle sonuçlanmadan önce süreç içerisinde savcı. ‘İstihbarat Daire Başkanlığında. hakim. soruşturmada görev alan adliye ve emniyet mensupları şaibe altında bırakılmaya. mahkeme. Avcı’nın evinde yapılan aramada bulunan kendi ve eşi üzerine kayıtlı iki tabanca ve bir kaleşnikof tüfekin incelemesinde Emniyet Genel Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı olmadıkları tespit edilmişti. bu görevlilerin örgütsel bir yapı içerisinde oldukları iddia edilmiş. Kitapta. soruşturmalarda görev alan polis. yetkilileri hedef gösteren bölümlerin olduğu kaydedildi. Eşi de sanık oldu İddianamede. sürücü belgesi ve nüfus cüzdanlarının da herhangi bir görev ve resmi amaçla kendisine verilmediği ve bu nedenle sahte olarak Avcı tarafından kullanıldığı ve saklandığı kanaatine varıldığı da belirtildi.Avcı’nın yazmış olduğu kitabında Ergenekon soruşturması ile ilgili gizli tanık ifadelerinin basit ve uydurma olup maddi delillere aykırı olduğunun yazdığı belirtilen iddianamede. bu davaların temelinin çürük olduğu. Avcı’nın eşi Şenay Avcı’nın da “ikametinde bulunan birden fazla ruhsat süreleri dolmuş silahı bulundurma” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. savcı ve hâkimlerin kişilere tuzak kurdukları. hakim ve kolluk kuvvetlerine suç isnadının yapıldığı. yargılamayı etkilemeye çalıştığı iddia edildi. kamuoyunda. Avcı’nın ikametinden ele geçirilen ve kendi fotoğrafıyla başkası adına düzenlenmiş pasaport. Erzincan ve emniyet genel müdür yardımcılarının davalarının şaibe altında olduğu. cemaatin özel cihazları ve kanunsuz dinleme materyalleri mevcuttur’ denilerek. “Böylece okuyan kişilerin kafasında. yine kitapta. soruşturmanın ciddiyeti ve doğruluğu hakkında şüpheler meydana getirilmeye çalışıldığı görülmüştür. hâkim ve savcıların hukuku hiçe sayan kararlar verdiği. Emniyet içerisinde hizipleşme varmış algısı uyandırılmış. Şenay 293 . İstihbarat Daire Başkanlığı kanunsuz dinlemeler yapmakla itham edilmiştir. terörle mücadele eden savcı. Balyoz. bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla yazılmış bölümlerin mevcut olduğu belirtilen iddianamede. istihbarat. Ergenekon.

Hakan Tanrıverdi. Kemal Hamzaoğlu. “İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak”. “Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak” suçlanıyor. Günay Kubilay. “sahte kimlik bulundurmak”. “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 1.5 ila 12 ve “zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçundan da 2 yıl 10 ay ila 11 yıl 3 ay olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay ila 51 yıl 9 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Avcı’nın hem hakkındaki iddialara yanıt vermesi hem de kafalarımıza takılan soru işaretlerini giderebilmek için tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ne gönderdiğim bir mektupla kendisine bazı sorular yöneltmiştim. Bu süreçte hakkında en çok haber yapılan kişi elbette ki Hanefi Avcı’ydı. Oğuzhan Kayserioğlu.Avcı’nın üzerine kayıtlı kaleşnikof silahın ruhsatının da iptal edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiği iddianamede yer aldı. Kendisini görme olanağı buluna aracılar vasıtasıyla sorularımı yanıtlayacağını söylemişti. Özgür Aytulum. Selda Başusta. “İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünde molotofkokteyli taşıma ve atma” gibi suçlamalar yöneltildi. Sultan Çelik Kubilay. Osman Bahar Okar. tutuklu sanıklar arasında bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın.5 ila 15 ve “6136 sayılı yasada belirlenen bıçakları izinsiz bulundurmak” suçundan 1.5 ila 15. Önder Sönmez.5 ile 3 yıl olmak üzere toplam 9 ile 18 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede. “Devrimci karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım” suçundan 7.5. Yaman Yıldız. SDP’lilere örgüt üyeliği suçlaması Aralarında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyelerinin de bulunduğu diğer 20 sanıktan 13’üne ise örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi. Semih Aydın. Ecevit Piroğlu. Aynı zamanda Hanefi Avcı’nın arkadaşı olan yine tutuklu sanıklardan Nejdet Kılıç’ın. 129 sayfalık iddianamede. Elinizde tuttuğunuz bu kitap 294 . Özgür Cafer Kalafat. “Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7. Hakan Soytemiz ve Tuncay Yılmaz. “Yargı görevini yapanı etkileme” suçundan 3 ila 6. Avukatları ya da cezaevinden gönderdiği mektuplarla kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermeye çalışan Avcı’nın sesi duyulmadı ya da duyuruymak istenmedi. Ulaş Bayraktaroğlu ve İbrahim Turgut’un “Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak”.