1

Power Point Powerpoint Microsoft Firması tarafından hazırlanmış bir sunu ve slayt hazırlama programıdır. Program Windows98, 2000, Me, Xp, 2003 işletim sistemi altında çalışmaktadır. Datashow cihazlarının gelişimi ile birlikte artık tepegöz kullanımı da pratikliğini yitirmiş durumdadır. Bilgisayarda hazırlanan belgeler hiç kağıt ortamına alınmadan bilgisayar ortamında az bir zamanda büyüleyici güzellikte ve efektler ile izleyici ve ilgililere sunulabilmektedir. Program ile ders notu, Firma toplantılarında verilecek bilgiler sempozyumlarda bildiri sunma vb konularında faydalanılmaktadır. Powerpoint, Windows XP işletim sisteminde; Başlat, Programlar, Microsoft Powerpoint seçeneği tıklanarak açılır. Powerpoint her açıldığında pencere içinde aşağıdaki iletişim kutusu açılır. Yeni sunu oluşturma tipleriyle bu seçenekte karşılaşırız.

Akıllı içerik sihirbazı sunu hazırlamamızı kolaylaştıran şablonlar verir. Tasarım Şablonu özel renk şemalarını, özel biçimlendirilmeleriyle asıl slayt ve başlıkları ve özel bir görünüm için tasarlanmış yazı tiplerini sunuya uygular. Boş Sunu, boş bir sunu üzerinde kullanıcının kendi sunusunu istediği şekilde hazırlama imkanı sunar. Varolan Sunuyu Aç, kayıtlı sunu dosyalarını çağırarak üzerinde düzenleme, değişiklik yapma imkanı sunar. Akıllı içerik sihirbazı sunu hazırlamamızı kolaylaştıran şablonlar verir. Bu seçenek seçilip Tamam tıklanırsa; Akıllı İçerik Sihirbazı penceresi açılır. Bu pencere; Başlat, Sunu Türü, Sunu Stili, Sunu Seçenekleri, Son olmak üzere 5 seçenekten oluşur. İleri> tıklandığında Sunu Türü penceresi açılır. Uygun sunu türü işaretlenerek İleri> tıklanarak işleme devam edilir. İstenilen Sunu stili seçilerek İleri> tıklanır. Sunu seçeneklerinde Sunu başlığı verilir ve isteğe bağlı olarak altbilgi girilebilir Açılan iletişim kutusunda Son tıklanır.

Açılan pencereden Slayt düzeni seçilir Böylece boş bir sunu oluşturulmuş olur. fare ile hızlı çalışmak amacı ile araç çubuklarına konmuştur. PowerPoint Penceresi Menüler de sunulan komutların önemli bir kısmı. Aşağıdaki PowerPoint penceresinde standart. Açılan iletişim kutusunda Boş Sunu seçilir. Dosya menüsünden Yeni tıklanır.2 Son düğmesine tıklandığında PowerPoint sunu penceresi Akıllı İçerik Sihirbazı'nın anahat biçiminde sunduğu içerikle görünür. . PowerPoint penceresinde araç çubuklarını görünür hale getirmek için Görünüm Menüsünden Araç Çubukları tıklanır. anahat. animasyon efektleri menülerinin aktif halde olduğu çalışma alanı resimde görülmektedir. biçimlendirme. Yeni Sunu Yeni bir sunu oluşturmak istendiğinde adım adım şu yöntemler izlenir.

Siyah-Beyaz gösterici düğmesi.Etkin Belgenin görüntüsünü küçülmek için yüzde 10 ile 200 arasında bir büyütme değeri girin.3 İlk slaytı oluşturmak için Başlık yazan kısma farenin sol düğmesi ile bir kez tıklanır ve imleç hareket ettiğinde istenen başlık yazılır. Tasarım Tablosu Uygula Düğmesi. Dosya işlemleri ile birtakım genel ekleme ve düzenleme işlemlerini içerir. Slayt sıralayıcı görünümünde her slaytta tüm metninin ve grafiklerinin gösterilmesiyle yalnızca başlıklarının görüntülenmesi arasında geçiş yapar.Powerpoint Tasarım şablonlarından birini sununuza uygular. Grafik Ekle Düğmesi Sunu Dosyasına Grafik eklemek için kullanılır.Siyah Beyaz kısayol çubuğunda seçtiğiniz seçeneğe bağlıdır.Etkin Sunuyu siyah beyaz olarak gösterir.bu düğme karakter biçimlendirmesi gibi (kalın italik gibi).Office Yardımcısı . Biçimlendirmeyi Göster Düğmesi . Slayt Ekle Düğmesi Sunu Dosyasına yeni bir Slayt Nesnesi eklemek için kullanılır.Seçilen Slaydın düzenini değiştirir veya yer tutucuların özniteliklerini değiştirdiyseniz. Standart Araç çubukları araçları Diğer office uygulamalarında da yer aldığı için standart olarak anılmaktadır. Araç Çubuğunda bulunan bazı düğmeler ve yaptıkları işlemler şu şekildedir.yürürlülükteki asıl Slaydın biçimi yeniden uygular. Araç Çubukları Menüler de sunulan komutların önemli bir kısmı fare ile hızlı çalışmak amacı ile araç çubuklarına konmuştur.Bu çubukları kullanarak bir çok işlemi çok daha hızlı biçimde gerçekleştiririz. Veya kendi sunularınızdan birini şablon olarak kullanır.(Bu menüyü görüntülemek için siyah beyaz görünümündeyken farenin sağ tuşuna tıklayın ) Yakınlaştırma Düğmesi . Tüm programlarda olduğu Microsoft PowerPoint'te de Standart Araç Çubuğu.görevlerini yerine getirmeniz için Yardım konuları ve ip uçları sunar. . Aşağıda bu Araç Çubuğu'nda bulunan düğmeler gösterilmiştir. Slayt Düzeni düğmesi. Tümünü Genişlet Düğmesi her Slaydın başlığını ve gövde metninin tümünü görüntüler. Ofis yardımcısı düğmesi.Normal görünümde gösterir veya gizler. Menülere ulaşmanın en kısa yoludur.

çizim aracı üzerine tıklatıldıktan sonra veri alanında sol tuşa tıklatılıp sürükleme ve amaca ulaşıldıktan sonra bırakma vasıtası ile gerçekleştirilir.Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa dosya kapatılmadan önce uyarılırsınız. Çizim araç çubuğu araçları Slaytlar üzerine çizim nesneleri eklemek için kullanılır. Yazının kalın olması sağlanır.Yazının büyüklüğü ayarlanır. Bir slayt üzerindeki nesneler sırasına göre aşağıda sunulan efektlerden biri ile görüntülenebilir. Animasyon efektlerini sağlar. Böylece slayt görünümleri monotonluktan kurtarılarak daha ilgi çekici ve izlenir olabilmektedir.Web sayfası olarak yayımlanmadan önce nasıl göründüğüne bakmak için geçerli dosyayı tarayıcınızda Web sayfası olarak önizleme yapmanızı sağlar. Yazıyı gölgeli yapar. Böylece çarpıcı görünümler oluşturulabilir. Yazı tipi boyutunu arttırır. Tüm düğmeler seçeneğinden düğmeleri kaldırabilir veya ekleyebiliriz. Pencerenin sol tarafında görülen başlıkların yazı tipi buradan seçilir.Programdan çıkmadan etkin dosyayı kapatır. Seçilen paragrafı bir düzey aşağı getirir.belirtilen metni veya biçimlendirmeyi arar. Düğmeleri Ekle/Kaldır'ı tıklarsak aşağıdaki tabloyla karşılaşır ve istediğimiz düğmeyi kaldırır veya ekleyebiliriz. Bul düğmesi . Yazıtı italik yapar. Yazıyı altı çizili yazar. Yazı tipi boyutunu azaltır. DOSYA MENÜSÜ . Bilindiği üzere çizim. Kapat Düğmesi.4 Web Sayfası Önizleme düğmesi. Biçimlendirme araç çubuğu araçları Slayt üzerindeki seçili veya yeni oluşturulacak yazı ve konumu ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. Canlandırma araç çubuğu araçları Canlandırma araçları ile yazı nesne ve slaytlara görsel efektler verilmektedir. Otomatik Şekil araç çubuğu araçları Aşağıdaki araçlar ile sunulan şekildeki çizimleri oluşturma imkanı sunar. Seçilen paragrafı bir düzey yukarı getirir.

Kapat : Üzerinde çalıştığımız sunu dosyasını kapatır. Aç : Kayıtlı sunu dosyalarını çağırmak için kullanılır...5 Dosya işlemlerini yürütmek için kullanılır. Tümünü Seç : Slayt üzerindeki yazı ve nesnelerin tamamını işaretler.. “Kes” seçeneiği ile silinen yazı ve nesne yapıştır ile istenilen yere taşınabilir. Hafızaya alınan herhangi bir dosyaya “Yapıştır” seçeneği düzenleme çabası Yinele . : Yapılan son değişikliği(eklemeyi) iptal eder. Temizle : İşaretli yazı ve nesneyi hafızaya almadan siler. Çoğalt : İşaretli yazı ve nesneleri çoğaltır. Silinen yazı ve nesneler “Geri Al” tekrar devreye sokulabilir.. uygun görülür ise tekrar düzenlemeye devreye sokulur. siler. Çağrılan dosyalar üzerinde düzenleme imkanı vardır. DÜZEN MENÜSÜ Sunular içindeki düzenlemeler bu menü yardımıyla yapılır. nesneleri hafızaya alır. Slayt Sil : işaretli veya aktif slayt’ ı siler.. Geri Al . Eğer değişiklikler kaydedilmemiş ise kaydedilip edilmeyeceği sorulur. Yeni : Yeni bir sunu dosyasına geçiş sağlar. Genellikle düzenleme esnasında beğenilmeyen bir düzen veya görünüm elde edildiğinde yapılan işlem bir gerektirmeden iptal edilir. Eski sunu dosyası geri planda (Ana hafızada) çalışmaya devam eder. Yapıştır : Kopyala ile hafızaya alınan yazı ve nesneler dosyaya yapıştırılır(çoğaltılır). işlemini iptal ederek devreye tekrar sokar. Özel Yapıştır : Hafızaya alınmış yazı ve nesneleri dosyaya bazı düzen ve tanımlamalar çerçevesinde yapıştırılır. . İstenirse pencere menüsü vasıtası ile bu slaytlara geçiş sağlanabilir. Geri alınacak herhangi bir işlem olmadığı durumlarda “Geri alınamaz” seçeneği görülür. : Son geri alma Geri alınan işlem sonradan gerek kalmadan yinele ile Kes : İşaretli yazı ve nesneleri veya “Yapıştır” seçeneği ile Kopyala : İşaretli yazı ve veriler aktif veya çağırılacak ile çoğaltılır.

Aşağıdaki pencerede “Vakfı” karakter dizini aktif sunuda araştırılmaktadır. EKLE MENÜSÜ Sunu dosyasına eklemeler yapmak için kullanılır. Normal : Bir kerede bir slayt üzerinde çalışabileceğiniz normal görünüme geçer veya sununuzdaki tüm slytların yapısını düzenler Slayt Sıralayıcı : Bir sunudaki slaytların küçültülmüş görünümlerini tüm metin ve grafikleriyle görüntüler. Değiştir : Aktif sunu dosyasında bir karakter dizinini bulup yerine başka bir karakter dizini koymak için kullanılır. Cetvel : Cetveli görüntüler yada gizler. Klavuzlar : Kılavuz çizgilerini görüntüler yada gizler. Yeni Slayt : Sunu dosyasına yeni bir slayt ekleme imkanı sunar. Araç Çubukları : Araç çubuklarını görüntülemek veya gizlemek için kullanılır.6 Bul : Aktif sunu dosyasında verilen bir karakter dizinini bulur. Aşağıdaki pencerede “Vakfı” karakter dizini yerine “Okulu” karakter dizini konmaktadır. pencere ve genel görünüm ile ilgili düzenlemeleri yapılır. Slayt Numarası : Slaytları numaralandırmak (sayfa numarası) için kullanılır.gizler. Slaytların tamamında geçerli olacak alt bilgiyi ve üst bilgiyi düzenleme imkanı verir. GÖRÜNÜM MENÜSÜ Slaytların. . Etkin sununun açıklamalarını görüntüler. Slayt sıralayıcı görünümünde slaytları yeniden sıralayabilir geçiş ve canlandırma etkileri ekleyebilir ve elektronik slayt gösterilerine ilişkin zamanlamayı ayarlayabilirsiniz Not Sayfası : Slaytlar için konuşmacı notları yazma imkanı sağlar Slayt Gösterisi : Hazırlanan sunu dosyasını denemesini veya gösterilmesini sağlar Asıl : Slaytın asıl düzen görünümü gösterir Siyah Beyaz : Slaytları siyah beyaz olarak görüntüler. Slayt Çoğalt : Geçerli slaydın bir kopyasını geçerli slaydın arkasına ekler. Yakınlaştır : Slaytların ekran görüntüsünü büyültüp küçültmek için kullanılır.

Satır Aralığı : Satır aralıklarını düzenlemek için kullanılır. : Maddeleme ve maddeleme ile ilgili işlemleri düzenleme imkanı sağlar. Grafik. Örneğin bir çizim. : Bulunulan slayt‘a hazır tasarım şablonlarını uygulama imkanı sunar.sağa. Metin Kutusu : Etkin pencerede tıkladığınız veya sürüklediğiniz yere bir metin kutusu çizer... Dosyadan Slayt Al. : Alınan bir anahattaki tüm birinci düzey başlıkları yaratır ve gövde metnini girinti düzeyleri şeklinde ekler.. Slayt Düzeni : Üzerinde bulunduğumuz slayt’ ın düzenini belirlemek için kullanılır.. : Microsoft Graph nesnesi ekleyerek bir grafik yaratır. Slayt Renk Düzeni.. : Geçerli sunuya başka bir sunudan slaytlar ekler. Madde İm. .. Aşağıdaki pencerede tasarım şablonları liste halinde verilmiştir. Tasarım Şablonu uygula . Resim : Etkin dosyadaki ekleme noktasına varolan bir resmi ekler... Açıklama : Ekleme noktasına bir açıklama ekler. BİÇİM MENÜSÜ Yazıtipi. : Yazı harflerinin tümünü büyük. : İşaretli nesneler ile ilgili renkleri ve çizgi kalınlıklarını düzenlemek için kullanılır. : Zemin rengini düzenlemek için kullanılır. biçimini boyutunu ayarlamak için kullanılır. Arka Plan. Hizalama : İşaretli veya bulunulan paragrafları Hizalamak(sola. Tablo : Etkin slayda yeni bir Microsoft Word tablosu ekler.. : Slayt’a uygulanacak renk grubunu belirlemek için kullanılır.. : Ekleme noktasına bir nesne ekler.7 Tarih ve Saat : Slayt üzerine günün tarih ve saatini ekler. Anahattan Slayt Al..ortalı veya heriki yana) için kullanılır. Büyük/Küçük Harf Değiştir. küçük vb ayarlamak için kullanılır. bir WordArt metin etkisi veya bir denklem.. Renkler ve Çizgiler . Nesne... : İşaretli veya yeni yazılacak yazının yazıtipini.. Yanda ise seçili olan tasarım şablonu ile ilgili örnek sunulur...

.slaytlar. yardım. başlangıç ve bitiş.. elektronik slayt gösterinizin zamanlamasını ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiz prova kipinde çalıştırır. Toplantı Defteri : Sunu sonunda çıkartılan sonuçları. ARAÇLAR MENÜSÜ Yazım Kılavuzu .. Aşağıdaki örnekte “gözel” yazıldığında otomatik olarak güzel yazılmasını sağlayacak ekleme yapılmaktadır.. Çevrim içi bir yayın kurar ve zamanlar. Eklentiler : Microsoft Office başlatıldığında otomatik olarak kullanılabilir olan eklentileri belirler. dön. Otomatik Düzelt . Özelleştir : Araç çubuklarını özelleştirmek için kullanılır. Seçenekler : Powerpoint genel. düzen.8 Yertutucu . Örneğin yaptığınız sununun türü .. belge.ses ve canlandırma etkileri gibi. ses . Slayt gösterinize sesli anlatım ekler. Ayrıca kendi programlarını da yüklayebilir veya kaldırabilirsiniz. . : Sık yapılan kelime ve yazım hatalarını doğrusu ve yanlışı ile girerek yazım esnasında yanlış yazıldığında otomatik olarak düzeltilmesi sağlanır. Gösterinizi. görünüm vb konularındaki ayarlamaları görmek ve değiştirmek için kullanılır. Düzeltme kelime yazıldıktan sonra ara çubuğuna basıldığında gerçekleşir. SLAYT GÖSTERİSİ Slayt görünümündeyseniz yürürlükteki slayttan başlayarak slayt gösterinizi veya slayt sıralayıcı görünümündeyseniz seçilen slaydı çalıştırır. özet bilgileri vb gösterir Makro : Çalıştırabileceğiniz düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz Makrolar iletişim kutusunu açar.. : metin yer tutucuları ile ilgili ayarlamalar yapılır.özel. Etkin pencerede tıklattığınız veya sürüklediğiniz yere sırasıyla. bilgi geri ve ileri. Slayt gösterinizi çalıştırmak için seçenekleri ayarlar. konum. ve film komut düğmeleri ekler ve sonra düğmeye bir komut ekleyebileceğiniz Komut Ayarları iletişim kutusunu açar. : Yazım hatalarını düzenlemek için kullanılır.

: Slayt gösterisi sırasında slaydı tanıtan özel etki ekler veya varolan etkiyi değiştirir. Nesneyi fareyle işaretlediğinizde ve tıklattığınızda seçilen nesne veya Komut Düğmesine bir komut atar. Office Yardımcısını Gizle veya Göster : Office yarddımcısını görüntüler veya görünümden kaldırır.9 Nesneyi fareyle işaretlediğinizde ve tıklattığınızda seçilen nesne veya Komut Düğmesine bir komut atar. YARDIM MENÜSÜ Office Yardımcısı : Office yardımcısı görevlerinizi yerine getirmeniz için Yardım konuları ve ipuçları sunar.. Yeni Pencere : Aktif sunu dosyasının bir kopyasını daha çıkarır. : Yürürlükteki slayda canlandırma etkileri ekler veya varolanları kaldırır.. Slayt Gizle : Slayt sıralayıcı görünümündeyseniz seçilen slaydı gizler.. Pencere menüsü sayesinde bu dosyalar yönetilir. Seçili olan nesneye yada metne animasyon ekleyebilir yada varolan animasyonu kaldırabilirsiniz. Özel Gösteriler : Bir sununun içinde başka bir sunu olan özel bir gösteri yaratır. Özel Animasyon. Slayt Geçişi. Aktif dosyalar arasında geçiş sağlanabilir... Slayt Geçişi. PENCERE MENÜSÜ Bilindiği üzere Microsoft Office uygulamalarının çoğunda olduğu gibi Powerpoint’de de birden fazla sunu dosyası açık tutulabilir. . Slayt Gizle : Slayt sıralayıcı görünümündeyseniz seçilen slaydı gizler. Özel Gösteriler : Bir sununun içinde başka bir sunu olan özel bir gösteri yaratır. : Slayt gösterisi sırasında slaydı tanıtan özel etki ekler veya varolan etkiyi değiştirir. Tümünü Yerleştir : Aktif sunu dosyasını pencereyi dolduracak şekilde sıralar. : Yürürlükteki slayda canlandırma etkileri ekler veya varolanları kaldırır. Özel Animasyon.. Basamakla : Açık tutulan sunu dosyalarını basamaklar. Seçili olan nesneye yada metne animasyon ekleyebilir yada varolan animasyonu kaldırabilirsiniz. hepsi bir pencerede görüntülenebilir vs.

Algıla ve Onar : Bu programdaki hataları otomatik olarak bulur ve onarır.10 Web'de Office : Office programlarında güncel bilgiler ve yardım alabileceğiniz Microsoft Office Web sitesine bağlanır. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful