T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. MEGEP kapsamında Bilişim Teknolojileri alanı altında, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı, web programcılığı, ağ işletmenliği dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. Türkiye’de Bilişim sektöründe bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması ile sektörde yıllardır süregelen eğitim açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir. MEGEP kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır.

2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER..................................................................................................... 3 GİRİŞ ................................................................................................................. 4 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR.............................. 5 ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ................... 9 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR............................ 13 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ............................................................. 14 1. ORTAK DERSLER ................................................................................... 14 TANITIM VE YÖNLENDİRME ............................................................ 14 2. ALAN/DAL DERSLERİ ............................................................................. 14 ALAN ORTAK DERSLERİ ..................................................................... 15 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ .................................................... 15 MESLEKÎ GELİŞİM ............................................................................ 15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ....................................... 16 PAKET PROGRAMLAR ..................................................................... 17 TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME .................................................... 18 TEKNİK VE MESLEK RESİM............................................................. 18 DAL DERSLERİ..................................................................................... 18 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ ................................................... 19 AĞ TEMELLERİ ................................................................................. 19 VERİ TABANI ..................................................................................... 20 GÖRSEL PROGRAMLAMA ............................................................... 20 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA .................................................. 21 ELEKTRONİK UYGULAMALARI........................................................ 22 SİSTEM BAKIM VE ONARIM............................................................. 22 ENDÜSTRİYEL KONTROL ................................................................ 23 MİKRODENETLEYİCİLER ................................................................. 23 BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI.................................................... 24 GRAFİK VE ANİMASYON.................................................................. 24 WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA .............................................. 24 İNTERNET PROGRAMCILIĞI............................................................ 25 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ ..................................................... 26 AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME ............................................... 26 AĞ GÜVENLİĞİ.................................................................................. 27 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ.............................................................. 27 E-POSTA SUNUCU ........................................................................... 28 3. SEÇMELİ DERSLER ................................................................................ 28 ORTAK DERSLER TABLOSU ......................................................................... 29 ALAN ORTAK DERSLERİ TABLOSU.............................................................. 30 DAL DERSLERİ TABLOSU ............................................................................. 31 SEÇMELİ DERSLER TABLOSU...................................................................... 33

3

Bu özellikleri nedeni ile bilişim teknolojileri sektörü. 2. Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Programında. 4 . iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. 4. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış. küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir.GİRİŞ Bilişim teknolojileri sektörü. Ağ İşletmenliği dalları yer almaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikler de çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanlar ile görüşerek tespit edilerek program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu firmaların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun. 1. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında sektöre anket uygulanmıştır. Sektör araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde bilişim teknolojileri sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. 3. Bilgisayar Teknik Servisi. Program geliştirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında. Program geliştirme sürecinin her aşamasında bilişim teknolojileri sektörünün önde gelen kuruluşları ile diyalog kurulmuştur. Meslek elemanlarından. Veri Tabanı Programcılığı. hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturacaktır. her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiştir. daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Web Programcılığı. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.

veri tabanının oluşturulması ve yönetimi. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu. arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar. AĞ İŞLETMENLİĞİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu. yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar. 1. ALANIN AMACI DAL PROGRAMLARI. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu. bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. 3. veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu. çözüm yolları. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu. Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu. 2. bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu. çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu.ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI BİLİŞİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda. veri tabanının oluşturulması ve yönetimi. ağ sistemlerinin kurulumu. TANIMLARI VE AMAÇLARI 5 . hata giderme. yazılım geliştirme. ağ sistemlerinin kurulumu.

Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında. seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda. Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler. Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. 1. 2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma. 2. kamu kurum ve kuruluşlarında. Öğrencilerin sağlık durumu. yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. 3. kamu kurum ve kuruluşlarında vb. hata giderme. bakım yapma. yerlerde çalışabilirler. 4. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma. GİRİŞ KOŞULLARI İSTİHDAM ALANLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI 6 . 4. kamu kurum ve kuruluşlarında.yazılım geliştirme. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma. kamu kurum ve kuruluşlarında. mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır. Programın uygulanabilmesi için Bilişim Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.amaçlanmaktadır. web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Program. WEB PROGRAMCILIĞI Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında. 1.

Buna göre. 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER BELGELENDİRME EĞİTİM SÜRESİ 7 . Program. 1. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.EĞİTİMCİLER 1. Alan programının toplam eğitim süresi. 9. Alan/dalda sertifika. 3. 2. Programın uygulanmasında Bilişim Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Öğrenciye. dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır. Programın uygulanmasında gerektiğinde Bilişim Teknolojileri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici. 2. Eğitim süresinin okul. programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden. 2. 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi. Bilişim Teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesi. Diploma almaya hak kazanan öğrenci. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. Bilişim Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir. 2. işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı. Okulda. kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir. teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. 4. beceri ve tavırlar) yeterlikler. işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 1.

Bilişim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 4. istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM üniversiteler. 6. 3. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 1. Alandaki ortak temel. 2. Bilişim Teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. 2. bilişim sektöründe yer alan firmalar. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. Öğrenciler. Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci. 4. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. ÖĞRENCİ KAZANIMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 8 . programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri. 3. meslek odaları ve meslek elemanları VE KURULUŞLAR ile iş birliği yapılarak yönlendirilir. 5. sivil toplum örgütleri. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.

SINIF 2 1 - 2 1 8 3 - - 24 29 2 3 20 - 24 2 29 2 1 1 1 1 REHBERLİK GENEL TOPLAM 35 35 35 35 Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33.MESLEK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ. AĞ İŞLETMENLİĞİ WEB PROGRAMCILIĞI. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK ORTAK DERSLER KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TANITIM VE YÖNLENDİRME TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK MESLEKİ GELİŞİM ALAN *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ORTAK TEMELLERİ A DERSLERİ PAKET PROGRAMLAR L TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME A TEKNİK VE MESLEK RESİM N *İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ / AĞ TEMELLERİ D VERİ TABANI A *GÖRSEL PROGRAMLAMA L NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ELEKTRONİK UYGULAMALARI D *SİSTEM BAKIM VE ONARIM E ENDÜSTRİYEL KONTROL R MİKRODENETLEYİCİLER DAL S DERSLERİ BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI L GRAFİK VE ANİMASYON E *WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA R İNTERNET PROGRAMCILIĞI İ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ *AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME AĞ GÜVENLİĞİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ E-POSTA SUNUCU ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER IX.C. SINIF 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 29 2 X. SINIF 2 3 1 2 2 3 1 14 3 2 8 2 3 2 XI. 9 . SINIF 2 1 2 XII. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.

AĞ İŞLETMENLİĞİ WEB PROGRAMCILIĞI. SINIF 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 10 2 34 2 X. 10 . SINIF 2 3 1 2 2 4 1 15 3 2 9 2 3 2 XI. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK ALAN ORTAK DERSLERİ MESLEKÎ GELİŞİM *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME IX. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.ANADOLU MESLEK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ.C. SINIF 2 1 - ORTAK DERSLER 2 4 1 12 4 7 TEKNİK VE MESLEK RESİM *İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ AĞ TEMELLERİ VERİ TABANI *GÖRSEL PROGRAMLAMA NESNE TABANLI PROGRAMLAMA D ELEKTRONİK UYGULAMALARI E *SİSTEM BAKIM VE ONARIM R ENDÜSTRİYEL KONTROL S DAL MİKRODENETLEYİCİLER L DERSLERİ BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI E GRAFİK VE ANİMASYON R *WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA İ İNTERNET PROGRAMCILIĞI AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ *AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME AĞ GÜVENLİĞİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ E-POSTA SUNUCU ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER A L A N / D A L - - 27 30 2 3 21 3 27 - 30 2 1 1 1 1 REHBERLİK GENEL TOPLAM 40 40 40 40 Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. SINIF 2 1 2 XII. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

11 . SINIF 2 3 1 2 - XII.C. SINIF 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 29 2 - X. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.TEKNİK LİSELER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ. SINIF 2 3 1 2 2 3 1 14 4 2 2 2 2 2 9 2 3 2 XI. SINIF 2 3 1 - 2 1 11 4 2 3 3 3 6 4 2 2 3 3 3 DAL DERSLERİ - - 18 21 ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER REHBERLİK GENEL TOPLAM 2 3 1 35 30 1 45 33 1 45 38 1 45 Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TANITIM VE YÖNLENDİRME TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ MESLEKÎ GELİŞİM *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME TEKNİK VE MESLEK RESİM İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ AĞ TEMELLERİ VERİ TABANI *GÖRSEL PROGRAMLAMA *NESNE TABANLI PROGRAMLAMA *ELEKTRONİK UYGULAMALARI *SİSTEM BAKIM VE ONARIM ENDÜSTRİYEL KONTROL MİKRODENETLEYİCİLER BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI GRAFİK VE ANİMASYON *WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA *İNTERNET PROGRAMCILIĞI AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ *AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME AĞ GÜVENLİĞİ *SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ E-POSTA SUNUCU ORTAK DERSLER A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ IX. AĞ İŞLETMENLİĞİ WEB PROGRAMCILIĞI.

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder. SINIF 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 10 2 34 2 X. SINIF 2 3 1 2 2 4 1 15 XI. AĞ İŞLETMENLİĞİ WEB PROGRAMCILIĞI. IX. SINIF 2 3 1 2 XII.C.ANADOLU TEKNİK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ. SINIF 2 3 1 - 12 . İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK ORTAK DERSLER KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE 2 YABANCI DİL 4 4 BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM 15 10 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK 4 4 4 GEOMETRİ 2 2 2 ANALİTİK GEOMETRİ 2 FİZİK 2 3 3 ALAN KİMYA 2 3 3 ORTAK BİYOLOJİ 2 3 3 DERSLERİ MESLEKÎ GELİŞİM 2 A *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ 8 L PAKET PROGRAMLAR 2 A TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME 3 N TEKNİK VE MESLEK RESİM 2 / İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ D AĞ TEMELLERİ A VERİ TABANI L D *GÖRSEL PROGRAMLAMA E *NESNE TABANLI PROGRAMLAMA R *ELEKTRONİK UYGULAMALARI S *SİSTEM BAKIM VE ONARIM L ENDÜSTRİYEL KONTROL E DAL MİKRODENETLEYİCİLER 14 17 R DERSLERİ BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI İ GRAFİK VE ANİMASYON *WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA *İNTERNET PROGRAMCILIĞI AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ *AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME AĞ GÜVENLİĞİ *SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ E-POSTA SUNUCU ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI 2 29 29 34 SEÇMELİ DERSLER 3 REHBERLİK 1 1 1 1 GENEL TOPLAM 40 45 45 45 Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33.

Ortak Dersler. ticaret meslek. eğitim standartları ve mesleklerin yeterliklerine göre hazırlanmıştır. otelcilik ve turizm meslek vb. hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen. Haftalık Ders Çizelgelerinde. 12. Çerçeve öğretim programları ve program kitaplarında. dersler ve modüllerin içerikleri ile uygulamaya ilişkin açıklamalar ayrıntılı olarak verilmiştir. öncelikle okulda açılabilecek dallara özgü modüller uygulanabilir. Alan/Dal Dersleri ve Seçmeli Dersler belirtilmiştir. iletişim meslek. Alan/Dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıştır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler. Bu değişiklikler. zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iş birliği içinde yapılır. kız meslek. 10. öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı süreleri kapsamaktadır. sertifika programlarında değerlendirilir. 32 saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi. yaratıcı. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler. modüller ve modül içerikleri değiştirilip geliştirilebilir. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci. alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen. sınıfta mesleğe özgü dersler. Gerektiğinde 11 ve 12. çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen. Her okul sektör beklentilerini. 13 . Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfın sonunda. 10. Programlar. sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9 ve 10. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. haftalık ders çizelgeleri. koordinatör öğretmen. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri. okulun donanımı. iş hayatına yönelebilir veya yüksek öğrenime devam edebilir. kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir. meslek standartları. bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar. Bu süre. uluslararası meslek sınıflandırması doğrultusunda.PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bilişim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları da dikkate alınır. Değişiklikler ile ilgili yapılan çalışma okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve Bakanlıkça uygun bulunan değişikler uygulanır. Uygulamada bu standartlar ve yeterlikler sürekli dikkate alınmalıdır. mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren programların uygulandığı tüm orta öğretim kurumlarını ifade eder. Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. endüstri meslek. 11 ve 12. sınıfta alan ortak dersleri içerisinde tüm dallar ile ilgili modüllerin yer aldığı derste. Çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan meslek ve Anadolu meslek liseleri. değişen koşulları ve mesleklerin gelişimini programa yansıtabilir. sınıfta verilmektedir.

PROGRAMDA YER ALAN DERSLER 1. mesleğin çalışma koşulları ve meslekle ilgili sağlık sorunları hakkında bilgi verilerek sektör tanıtımının yapıldığı derstir. meslek dalları. sınıflar olmak üzere. öncelikle 10 ve 11. meslekte kullanılan araç gereçler. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak dersleridir. . ilişkili meslekler. TANITIM VE YÖNLENDİRME Bütün sektörlerde yer alan ve meslek profillerini kapsayan meslek alanları. Bilişim Teknolojisi alanında yer alan dallar/meslekler için alınması zorunlu olan dersler tabloda verilmiştir. mesleğe giriş koşulları. Dersin Modülleri Meslekî ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Akademik. ALAN/DAL DERSLERİ Bilişim Teknolojileri alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. mesleğin istihdam olanakları. Spor ve Sanat Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Süre 40/32 40/32 Kazandırılan Yeterlikler Mesleki ve teknik eğitim gerektiren meslek alanlarını ve meslekleri tanımak Akademik eğitim gerektiren meslek alanlarını tanımak 2. Bu derste. üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler. Alan ve dalların özelliklerine göre. mesleğin bugünkü durumu ve gelecekteki eğilimler. alan ve dalların zorunlu dersleridir. ders saatleri ve programları uygulanır. öğrencinin tüm sektörleri ve meslekleri tanıyarak ilgi ve yönelimlerine uygun meslek seçimini doğru olarak yapabilmesi amaçlanmaktadır. ORTAK DERSLER Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu dersler. 14 .

bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanarak bilgisayarda doküman hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye. temel programlar ve internet uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin verildiği derstir. işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayarda doküman hazırlamak MESLEKÎ GELİŞİM Bütün alanlarda ortak olup. beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi.DALLAR Bilgisayar Teknik Servisi ZORUNLU DERSLER • Bilişim Teknolojilerinin Temelleri • Sistem Bakım Onarım • Elektronik Uygulamaları • • • • • • • • • Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Sunucu İşletim Sistemi Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Web Tasarımı ve Programlama İnternet Programcılığı Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Görsel Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı ALAN ORTAK DERSLERİ Bilişim Teknolojileri alanının. öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek. iyi ilişkiler kurabilmesi. meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 15 . Dersin Modülleri Bilgisayar Kullanma Doküman Hazırlama Süre 40/32 40/32 Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayar. bilim ve teknoloji üretimine yatkın. Bu derste öğrenciye. üretken. temel donanımları. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Bilgisayar.

finansman. Bu derste öğrenciye. işletim sistemi kurulumu işlemlerini gerçekleştirebilme ve problem çözme algoritmaları hazırlayabilme uygulamaları ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. iş hukuku. alanın özelliğine ve çevre koşullarına göre dersin altındaki modüllerden seçilerek uygulanır. problem çözme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu derste alınamayan modüller gerektiğinde dal derslerindeki modüller ile birlikte de alınabilir. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ Bilişim teknolojilerinin temeli olan kavramları tanıtarak. satış. Dersin Modülleri İşlemciler (CPU) Bellek Birimleri Ana Kartlar ve Kasalar Süre 40/16 40/16 40/24 Kazandırılan Yeterlikler İşlemciyi ana kart üzerine monte etmek Bellek modüllerini ana kart üzerine monte etmek Ana kartı kasa içerisine monte etmek 16 . sistem montajı. program ve iş organizasyonu yapmak İşçi sağlığı mevzuatı uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak Temel düzeyde araştırma yapmak Haftalık Ders Çizelgesinde bu ders için ayrılan süre. reklam. pazarlama.Dersin Modülleri Sosyal Hayatta İletişim İş Hayatında İletişim Diksiyon 1 Diksiyon 2 Kişisel Gelişim Girişimcilik Çevre Koruma Meslek Etiği İş Organizasyonu İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırma Teknikleri Süre 40/16 40/16 40/32 40/32 40/16 40/24 40/16 40/16 40/16 40/24 40/16 Kazandırılan Yeterlikler Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek Türkçeyi doğru konuşmak Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek İşletme. bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte etme. kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Meslek etiği gereklerine uymak İş yerinde plan. işletim sistemi yükleme.

Bu derste öğrenciye. temel ofis programlarından kelime işlem. sunu hazırlama uygulamalarını. Dersin Modülleri Kelime İşlemci Programı Elektronik Tablolama Programı Süre 40/16 40/24 Kazandırılan Yeterlikler Kelime işlem programını kullanmak Elektronik kullanmak hesaplama programını 17 . internet ve e-posta yönetim programlarını etkin kullanabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.Donanım Kartları Disk Sürücüleri Portlar Post (İlk Açılış) Monitörler Yazıcılar Görüntü İşleme Cihazları İşletim Sistemleri Temeller İşletim Sistemleri Kurulum İşletim Sistemleri Destek İşletim Sistemleri Gelişmiş Özellikler Programlama Temelleri Akış Diyagramları Yapısal Programlama Temelleri Veri Yapıları Temel Algoritmalar 40/16 40/16 40/16 40/16 40/8 40/8 40/8 40/16 40/16 40/16 40/16 40/16 40/24 40/16 40/24 40/24 Genişleme etmek yuvası kartlarını monte İç donanım sürücülerini monte etmek Portları ana karta monte etmek Bilgisayarın ilk açılışını yapmak Bilgisayar ekranlarının bağlantısını yapmak Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapmak Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapmak İşletim sisteminin yönetimini yapmak İşletim sistemini bilgisayara kurmak Sürücüleri ve yardımcı programları yüklemek İşletim sisteminin denetim masasını kullanmak Bilgisayarda program yazmaya hazırlık yapmak Akış diyagramlarını kullanmak Alt programlar ve dosyalarla çalışmaya hazırlık yapmak Veri yapılarıyla hazırlık yapmak program yazmaya Temel algoritmalar yapmak PAKET PROGRAMLAR Temel ofis programlarının. elektronik hesaplama. internet ve e-posta yönetim programlarının kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.

iz düşüm. standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip norm yazı yazabilme. bu devrelerin elektriksel ölçümlerini yapma. temel geometrik çizimler. elektrik elektronik devre şemalarını okuma ve çizim yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye. temel lojik işlemleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. ağırlıkla son sınıflarda yer alan. Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/32 Çizim yapmak. norm. norm yazı yazmak 40/32 Elektrik elektronik devre şemalarını çizmek DAL DERSLERİ Bilişim Teknolojileri alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri. analog.Sunu Hazırlama Programı Internet ve e-Posta Yönetimi 40/16 40/16 Sunu programını kullanmak İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME Fiziksel ve elektriksel büyüklükler. Bu derste öğrenciye. elektrik-elektronik devre şemaları çizimi ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. kesit ve perspektif görünüş. Dersin Modülleri Doğru Akım Devreleri Alternatif Akım Devreleri Süre 40/32 40/32 Kazandırılan Yeterlikler Doğru akım devresi kurmak Alternatif akım devresi kurmak Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak Temel lojik işlemleri yapmak Analog Devre Elemanları 40/32 Lojik Devreler-1 40/32 TEKNİK VE MESLEK RESİM TSE standartları ve teknik resim kuralları. 18 . doğru ve alternatif akım devresi kurma. doğru akım alternatif akım ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. analog devre elemanlarını tanıma. yazı ve rakam . ölçülendirme. açınımlar ve ara kesitleri çizme. iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. elektrik esasları. dijital devre elemanları. görünüş çıkarma.

Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesinden dalın özelliğine uygun dersler. okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır. sistem güvenliği ve yedek alma. Dersin Modülleri Ağ Temelleri Bakır Kablolar LAN Kablolama Süre 40/24 40/24 40/24 Kazandırılan Yeterlikler Ağ tasarımını yapmak Bakır ağ kablosu hazırlamak LAN kablolama yapmak 19 . bilgisayarların güvenliğini sağlama ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. sektör temsilcileri. AĞ TEMELLERİ Bilgisayarlı ortamlarda temel yapıda ağ oluşturma. yeni modül içerikleri hazırlanarak programa eklenir. okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. İşletmelerde beceri eğitimi yapılamayan okul türlerinde öğrenciler. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluşturulur. İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ Her okul. sistem yedeğini yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye. İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. bölgesel özellikler ve sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur. ilgili mevzuat doğrultusunda yaz döneminde staj yaparlar. dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. ağ temelleri. Dersin içeriği. Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının. ev veya ofis ortamlarında temel ağ ortamları kurabilme ve sistem üzerinde güvenlik tedbirleri alabilme. İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin içeriğini. derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere. Seçilen derslerin ders saatleri. Teknik liselerde meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı.

TCP/IP ve IP Adresleme Sistem Güvenliği VERİ TABANI 40/24 40/24 TCP/IP protokolünü kullanmak Sistem koruma yazılımlarını kullanmak Veri. Bu derste öğrenciye. veri tabanı ve ağ veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. form ve rapor hazırlama yapabilme. Bu derste öğrenciye. veri tabanı yönetiminin yapıldığı. ağ veri tabanı mimarisi. gelişmiş program 20 Süre Kazandırılan Yeterlikler Veri tabanı ihtiyaçlarını analiz 40/24 etmek Veri tabanında tablo yapmak Veri tabanında sorgu yapmak Veri tabanında form ve rapor yapmak Veri tabanında makro yapmak Veri tabanında kaynak dosyalar ile çalışmak Veri tabanı yönetim ve güvenlik ayarlarını yapmak Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak Veri tabanı planlamasını yapmak T-SQL kullanmak Veri bütünlüğünü sağlamak Veri tabanı yönetimini yapmak Veri tabanı ile işlemleri yapmak ilgili yardımcı 40/24 40/32 40/32 40/24 40/24 40/24 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 . tablo. ağ veri tabanını ileri seviyede yönetme yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. sorgu. programın ara yüz ayarları. program yazımına hazırlık yapma. veri tabanı ihtiyaçlarının analiz edildiği. veriyi yönetme ve değiştirme. bir ağ veri tabanı tasarlama. T-SQL ile veri tabanı işlemleri. programın temel parçaları. Dersin Modülleri Veri Tabanı Planlama Veri Tabanında Tablolar Veri Tabanında Sorgular Veri Tabanında Formlar ve Raporlar Veri Tabanında Makrolar Veri Tabanında Kaynak Dosyalar Veri Tabanında Güvenlik Ağ Veri Tabanı Kurulumu Ağ Veri Tabanı Planlama T-SQL Veri Bütünlüğü Veri Tabanı Yönetimi Veri Tabanı Yardımcı İşlemleri GÖRSEL PROGRAMLAMA Görsel programlama dilinin kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. programlama komutları. veri bütünlüğü.

program yazımına hazırlık. Bu derste öğrenciye. uygulamadaki hataları bulma ve test etme. temel veri tabanı programlama yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. program kodlarını test etme. veri tabanı. Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Görsel programlama dilinin Görsel Programlama Kurulumu 40/32 kurulumunu yapmak Görsel Programlamada Ara 40/32 Görsel ara birim yapmak Yüz Görsel Programlama Kod Görsel programlamada kod 40/32 Parçaları kısımlarını yazmak Görsel programlama dilinin Görsel Programlama Komutları 40/32 komutlarını kullanmak Görsel Programlama Yardımcı Görsel programlama dilinde 40/32 Kodları yardımcı komutları yazmak Görsel Programlamada Hata Görsel programlamada kod 40/32 Giderme hatalarını gidermek Görsel Programlamada Veri Görsel programlamada veri tabanı 40/32 Tabanı ile program yazmak Görsel Programlamada Görsel programlamada İnternet 40/32 İnternet Uygulamaları uygulamaları yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Nesne tabanlı programlama dilinin kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.kodları. Dersin Modülleri Nesne Tabanlı Programlama 1 Nesne Tabanlı Programlama 2 Nesne Tabanlı Programlama 3 Nesne Tabanlı Programlama 4 Nesne Tabanlı Programlama 5 Nesne Tabanlı Programlama 6 Süre 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 Kazandırılan Yeterlikler Nesne tabanlı programlama dilinin gerekliliklerini yerine getirmek Nesne tabanlı programlama dili ile ara yüz yapmak Nesne tabanlı programlama dilinde kod yazmak Nesne tabanlı programdaki hataları gidermek Nesne tabanlı programlamada veri tabanı uygulamaları yapmak Nesne tabanlı programlamada raporlama. grafik fonksiyonları ve projenin kurulumunu oluşturmak Süre 21 . programı son hâline getirme. web sayfası programlama yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

transistör – FET. güç kaynakları. linux ortamlarında gerekli olan her türlü sistem bakımı çalışmalarını yürütme.floplar ile çalışma yapmak Sayıcılar ile çalışma yapmak Kaydediciler ile çalışma yapmak Transistörler ile çalışma yapmak İşlemsel yükselteçler ile çalışma yapmak Osilatörlerle çalışma yapmak Modülasyon uygulamaları yapmak SİSTEM BAKIM VE ONARIM Bilgisayar sisteminin bakım ve onarımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. donanım.Flop Sayıcılar Kaydediciler Transistör ve Fet İşlemsel Yükselteç Osilatör Haberleşme Teknikleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Nitelikli lehim yapmak ve baskı 40/24 devre hazırlamak 40/24 40/24 40/24 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/24 40/32 SMD montajı ve demontajı yapmak Standartlara uygun olarak çalışabilir güç kaynağı yapmak SMPS güç kaynağı yapmak Tümleşik devreler ile çalışma yapmak Aritmetik devreler ile çalışma yapmak Flip . kaydediciler. SMPS güç kaynakları. Bu derste öğrenciye. flip–flop.ELEKTRONİK UYGULAMALARI Elektronik ve dijital elektronik ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. arızaları tespit etme ve müdahale yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Bakım Onarım 1 Süre Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayar ortamı için koruyucu bakım 40/24 yapmak 22 . Bu derste öğrenciye. işletim sistemi. lehimleme ve baskı devre. bilgisayar. tümleşik devreler. aritmetik devreler. ağ. yazılım. osilatör ve haberleşme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. işlemsel yükselteç. SMD elemanlar ve çipsetler. sayıcılar. Dersin Modülleri Lehimleme ve Baskı Devre SMD Elemanlar ve Çipsetler Güç Kaynağı SMPS Güç Kaynağı Tümleşik Devreler Aritmetik Devreler Flip .

Bu derste öğrenciye. röle. mikrodenetleyici ile anolog uygulamalar yapma ve bilgisayar ile haberleşebilen mikrodenetleyici devreleri yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. motorları çalıştırma. Dersin Modülleri Röle Yarı İletken Elemanlar Sensör ve Transduser DA . geliştirilen devreleri bilgisayar ile haberleştirilmesini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye. yarı iletken elemanlar. devre uygulamalarının kazandırılması ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. bilgisayarlı sistemler ile haberleştirilmesi ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.AD Dönüştürücüler Motorlar MİKRODENETLEYİCİLER Mikrodenetleyicilerin kullanımı.Bakım Onarım 2 Arıza Giderme 1 Arıza Giderme 2 Arıza Giderme 3 Arıza Giderme 4 Arıza Giderme 5 40/32 40/24 40/24 40/24 40/24 40/32 Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapmak Donanımsal sorunları gidermek Yazılım sorunlarını gidermek İşletim sistemleri sorunlarını gidermek Ağ sorunlarını gidermek Açık kaynak kodlu işletim sistemi sorunlarını gidermek ENDÜSTRİYEL KONTROL Endütriyel elemanların çalışma prensipleri ve kullanımı. uygun mikrodenetleyiciyi seçme. DAC-ADC dijital-anolog dönüştürme. Dersin Modülleri Mikrodenetleyiciler 1 Süre Kazandırılan Yeterlikler Mikro denetleyici programlama 40/32 kartını yapmak Süre Kazandırılan Yeterlikler Röle ve kontaktör uygulamaları 40/24 yapmak 40/32 40/32 40/24 40/24 Transistör uygulamaları yapmak Sensör ve trandüser uygulamaları yapmak Dönüştürme uygulamaları yapmak Motor uygulamaları yapmak 23 . sensör ve transduser. mikrodenetleyici ile dijital uygulamalar yapma.

Bu derste öğrenciye. Dersin Modülleri Görüntü İşleme 1 Görüntü İşleme 2 Animasyon Düzenleme 1 Animasyon Düzenleme 2 Süre Kazandırılan Yeterlikler Web sayfaları için 40 / 32 hazırlamak resimler Süre Kazandırılan Yeterlikler Elektrik elektronik devre ve 40/32 şemalarını. web tasarım editörü kullanarak web sayfası tasarımı yapma ve etkileşimli web uygulamaları için programlar hazırlama ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. 24 . resim ve animasyon düzenleme yazılımları ile web sayfaları için resim ve animasyonlar yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. simülasyonunu yapma ve baskı devreleri bilgisayar ortamında çizim yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayar ortamında çizme. Bu derste öğrenciye. bilgisayar ortamında çizim ve simülasyon.Mikrodenetleyiciler 2 Mikrodenetleyiciler 3 40/32 40/32 Mikro denetleyici ile dijital işlemler yapmak Mikro denetleyici ile çevrim kontrolü yapmak BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI Elektrik elektronik devre ve şemaları. elektrik-elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Dersin Modülleri Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi GRAFİK VE ANİMASYON Resim ve animasyon düzenleme yazılımları ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. bilgisayar ortamında çizerek simülasyonunu yapmak Elektrik elektronik devre ve şemalara 40/32 ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek 40 / 32 Resimler ile web araçları hazırlamak Web sayfaları için animasyonlar hazırlamak Animasyonlar ile web araçları 40 / 32 hazırlamak 40 / 32 WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA HTML dili komutlarını kullanma.

Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Süre 40 / 32 40 / 32 40 / 32 40 / 32 40 / 32 Kazandırılan Yeterlikler Programlama için gerekli yazılımları kurmak Temel programlama elemanlarını kullanmak Programlama içinde fonksiyon ve dizi işlemleri yapmak Programlama içinde form ve nesneler kullanmak Hazırlanan programa ait veri tabanı işlemlerini yapmak 25 . Bu derste öğrenciye. kodları kullanılarak yapılan programlama ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. stil. HTML dili komutlarını kullanarak veya web tasarım editörü yardımıyla web sayfaları oluşturabilecek. Dersin Modülleri HTML 1 HTML 2 Web Tasarım Editörü 1 Web Tasarım Editörü 2 Web Tasarım Editörü 3 Web Tasarım Editörü 4 Süre 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 Kazandırılan Yeterlikler HTML kodları ile web sayfaları için basit işlemler yapmak HTML kodları ile web sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak Web sayfası hazırlamak için temel işlemleri yapmak Web sayfaları için tablo. açık kaynak kodlu programlama dilini kullanarak internet programları yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. programlama kodlarını kullanarak etkileşimli web uygulamaları yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. kütüphane işlemlerini yapmak Web sayfaları için şablon ve çerçeve işlemlerini yapmak Web sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamaları yapmak ve site yönetimini gerçekleştirmek Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak Programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak Etkileşimli Web Uygulamaları 1 40/32 Etkileşimli Web Uygulamaları 2 40/32 Etkileşimli Web Uygulamaları 3 40/32 Web form uygulamaları yapmak Etkileşimli Web Uygulamaları 4 40/32 Web servislerini kullanmak İNTERNET PROGRAMCILIĞI Açık kaynak kodlu internet programlama dilleri.Bu derste öğrenciye.

yönlendirici ve yönlendirme temelleri uygulamaları ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. yerel ve geniş alan ağları oluşturma. Dersin Modülleri Ağ Temelleri Bakır Kablolar LAN Kablolama TCP/IP ve IP Adresleme Sistem Güvenliği Optik Kablolama WAN Kablolama Kablosuz Ortam Ethernet Yönlendirme Temelleri Alt Ağlar Süre 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 Kazandırılan Yeterlikler Ağ tasarımını yapmak Bakır ağ kablosu hazırlamak LAN kablolama yapmak TCP/IP protokolünü kullanmak Sistem koruma yazılımlarını kullanmak Fiber (optik) ağ bağlantılarını yapmak WAN elemanlarının bağlantılarını yapmak Kablosuz ortam bağlantılarını yapmak Ağ için uygun ethernet standardını belirlemek Temel yönlendirmeleri yapmak Alt ağ oluşturmak 26 . güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek ağ yönetim işlemlerini yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. teknikleriyle Bu derste öğrenciye. Dersin Modülleri Açık Kaynak İşletim Sistemi 1 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 Açık Kaynak İşletim Sistemi 3 Süre 40/24 40/24 40/24 Kazandırılan Yeterlikler Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapmak Açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını kullanmak Açık kaynak kodlu işletim sisteminin yönetimini gerçekleştirmek AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME Ağ temelleri. problemleri giderme ve yönlendirme yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye.

gelişmiş ağ sunucu işletim sisteminin temel özelliklerini kullanabilme ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciye. Dersin Modülleri Sunucu İşletim Sistemi 1 Süre 40/32 Kazandırılan Yeterlikler Ağ sunucu işletim sistemini kurmak Süre Kazandırılan Yeterlikler Donanımsal ağ güvenliğini ve 40/32 bakımını sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini ve 40/32 bakımını sağlamak 27 . ağ güvenliğini sağlama ve ağ sistemi üzerinde kontrol yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Ağ Güvenliği (Donanım) Ağ Güvenliği (Yazılım) SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Gelişmiş ağ sunucu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye.TCP/IP Taşıma ve Uygulama Katmanı Yönlendiricilere Giriş Yönlendirici Yapılandırma Cihazlara Bağlanma ROS Yönetimi Yönlendirme Yönlendirme Protokolleri TCP/IP Kontrol Mesajları Temel Yönlendirici Sorunları TCP/IP İletim Katmanı Erişim Denetim Listeleri AĞ GÜVENLİĞİ 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 40/24 TCP/IP taşıma ve uygulama katmanını kullanmak Yönlendiriciyi sisteme bağlamak Yönlendiriciyi yapılandırmak Diğer ağ cihazlarına bağlanmak Yönlendirici yazılımını kullanmak Yönlendirme şeklini belirlemek Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapmak TCP/IP kontrol mesajları ile bağlantıyı test etmek Yönlendirici sorunlarını gidermek TCP/IP protokol uygulamalarını yapmak Erişim kontrol listelerini yönetmek Yazılımsal ve donanımsal ağ güvenliği sağlama teknikleri ile uygulamaları konularında gerekli bilgilerin verildiği derstir.

SEÇMELİ DERSLER Seçmeli derslerin.Sunucu İşletim Sistemi 2 Sunucu İşletim Sistemi 3 Sunucu İşletim Sistemi 4 Sunucu İşletim Sistemi 5 Sunucu İşletim Sistemi 6 E-POSTA SUNUCU 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 Ağ sunucu işletim sisteminin kullanıcı ortamını sağlamak Ağ sunucu işletim sisteminin yazdırma ortamını sağlamak Ağ sunucu işletim sisteminin grup politikalarını sağlamak Ağ sunucu işletim sisteminin aktif rehberini tasarlamak Ağ sunucu işletim sisteminin ağ alt yapısını tasarlamak E-Posta sunucu programının kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. zümre öğretmenleri ve koordinatör öğretmenler ile iş birliği içinde alanın ve dalların özellikleri doğrultusunda belirlenir. Bu derste öğrenciye. 28 . Seçmeli dersler. Seçmeli derslerin seçiminde. e-posta sunucu programının temel özelliklerini kullanabilme ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri E-Posta Sunucu 1 E-Posta Sunucu 2 E-Posta Sunucu 3 E-Posta Sunucu 4 E-Posta Sunucu 5 E-Posta Sunucu 6 Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/16 E-Posta sunucu programını kurmak 40/24 E-Posta sunucu programını yönetmek E-Posta sunucu programının ağ unsurlarını 40/24 yönetmek E-Posta sunucu programında koruma ve 40/16 yedekleme yapmak E-Posta sunucu programında arıza bulmak ve 40/16 çözmek E-Posta sunucu programında ileri seviye arıza 40/16 bulmak ve çözmek 3. Alınabilecek seçmeli dersler. seçmeli dersler tablosundan ya da gerektiğinde alan/dal derslerinden veya diğer alanlardan da seçilebilir. varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur. çizelgede belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.

Lise Tarih Dersi Öğretim Programı uygulanır.MESLEK LİSELERİ.1996 261 25.07.2005 16 09.2002/34 04.12.09. Lise Yabancı Dil Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Matematik Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Felsefe Dersi Öğretim Programı uygulanır.01. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır.03.08. 29 .1993/411 02.12.04.06. TTKB KARARI TARİH / SAYI 14.1993 / 7.2005 198 14.1973 380 01.2002/272 14.2002/272 27.05. Lise Biyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır. Anadolu Lisesi Yabancı Dil Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı uygulanır.1992 12 13. Lise Sağlık Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Trafik ve İlk Yardım Dersi Öğretim Programı uygulanır.1992 127 23.2005 tarih ve 193 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan öğretim programları.07. Lise Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı uygulanır. DVD vb.04.) kullanılacaktır.07. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı uygulanır. Bu derste MEGEP kapsamında geliştirilen tanıtım modüller ile görsel öğretim materyalleri (CD.2005 197 31.2004 128 TANITIM VE YÖNLENDİRME Not: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Lise Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı uygulanır.02.1998 15 29.12.1992 128 01.05.2005 197 14.05.03.1981 /76 14.07.06. Lise Fizik Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Kimya Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programı uygulanır.1997 169 19. haftalık ders çizelgelerine yönelik açıklamalar doğrultusunda uygulanır. Lise T. ANADOLU MESLEK LİSELERİ. TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ORTAK DERSLER TABLOSU ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.1993 259 10.2005 200 01.07.C.05.1987 232 11. 14.

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Paket Programlar Dersi Öğretim Programı uygulanır.05. TTKB KARARI TARİH / SAYI 27.1992 127 23.2005 200 29. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mesleki Gelişim dersi modüllerinin analizleri uygulanır. Lise Analitik Geometri Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Geometri Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Kimya Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Teknik ve Meslek Resim Dersi Öğretim Programı uygulanır.1992 14 01. Lise Matematik Dersi Öğretim Programı uygulanır.1992 128 01. TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ALAN ORTAK DERSLERİ TABLOSU ALAN ORTAK DERSLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ MESLEKİ GELİŞİM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ PAKET PROGRAMLAR TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME TEKNİK VE MESLEK RESİM EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi modüllerinin analizleri uygulanır.07. ANADOLU MESLEK LİSELERİ.01.1992 192 29. Lise Biyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır.MESLEK LİSELERİ.05. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.09.12.1997 169 30 .2005 329 14. Lise Fizik Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Temel Elektronik ve Ölçme Dersi Öğretim Programı uygulanır.01.

TTKB KARARI TARİH / SAYI VERİ TABANI GÖRSEL PROGRAMLAMA NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ELEKTRONİK UYGULAMALARI SİSTEM BAKIM ONARIM ENDÜSTRİYEL KONTROL MİKRODENETLEYİCİLER BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI GRAFİK VE ANİMASYON WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA 31 . MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Endüstriyel Kontrol Dersi Öğretim Programı uygulanır. ANADOLU MESLEK LİSELERİ. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Nesne Tabanlı Programlama Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mikro Denetleyiciler Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Grafik ve Animasyon Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilgisayarlı Devre Tasarımı Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Görsel Programlama Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Veri Tabanı Dersi Öğretim Programı uygulanır.MESLEK LİSELERİ. TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI DAL DERSLERİ TABLOSU DAL DERSLERİ AĞ TEMELLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Ağ Temelleri Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Elektronik Uygulamaları Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Sistem Bakım Onarım Dersi Öğretim Programı uygulanır.

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Sunucu İşletim Sistemi Dersi Öğretim Programı uygulanır.İNTERNET PROGRAMCILIĞI AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDRME AĞ GÜVENLİĞİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ E-POSTA SUNUCU MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İnternet Programcılığı Dersi Öğretim Programı uygulanır. 32 . MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Ağ Güvenliği Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan E-Posta Sunucu Dersi Öğretim Programı uygulanır.

06. 2.02.1987 232 14.1993/47 14. Lise Fizik (2. ANADOLU MESLEK LİSELERİ.01.1992 98 Lise Matematik (10. 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır. TTKB KARARI TARİH / SAYI ORGANİZASYON RESİM MÜZİK BEDEN EĞİTİMİ TARİH MATEMATİK COĞRAFYA GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ MANTIK ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ Lise Resim (1.1992 192 29.04. Lise Tarih (1. Lise Müzik (1.1992 128 01.05.12.1998 13 16.1991 191 04. Lise Beden Eğitimi (2.1992 127 23.07.12.07.1993/450 24. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.1992 14 01.09.1997 169 07.11.03.10. Lise Mantık Dersi Öğretim Programı uygulanır.2002/272 09.1991 7 01. Dersi Öğretim Dersi Öğretim 10.MESLEK LİSELERİ. 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.1998/67 20. Lise Coğrafya (11) Programı uygulanır.11. TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ DERSLER DOSYALAMA VE ARŞİVLEME EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Dosyalama ve Arşivleme dersi uygulanır. 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP Projesi kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Organizasyon dersi uygulanır. 2) Dersi Öğretim Programı uygulanır.01.2005 200 14. Lise Kimya (2.12) Öğretim Programı uygulanır.1995 353 30. 33 . Dersi Öğretim Lise Biyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Analitik Geometri Dersi Öğretim Programı uygulanır.04. Dersi Lise Geometri (1. 2) Programı uygulanır. Lise Psikoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır. 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Sosyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır.05. 2.01.2005 198 29. 3) Programı uygulanır.

1996 262 24. Lise 2.1999 38 21.SEÇMELİ YABANCI DİL DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI PROJE HAZIRLAMA DRAMA ESTETİK BİLGİ KURAMI ÇOCUK EDEBİYATI ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ TANITIM VE YÖNLENDİRME Almanca. haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak dersler. 2000 58 21. 2000 61 23. İtalyanca. Lise Bilgi Kuramı Dersi Öğretim Programı uygulanır.10.2004 128 NOT: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14. Seçilen kültür derslerinin içerikleri.08. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.02. Zümre öğretmenlerince hazırlanacak öğretim programı uygulanır. İspanyolca.) kullanılacaktır.07.04. Bu derste MEGEP kapsamında geliştirilen tanıtım modüller ile görsel öğretim materyalleri (CD.12. İngilizce. Yabancı Dil Dersi Öğretim Programının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak öğretim programı uygulanır. Fransızca. Lise Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Drama Dersi Öğretim Programı uygulanır.2000 389 19.1999 7 13. Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilir.09.05. 13.2005 tarih ve 193 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak uygulanır. 34 .2004 140 10. DVD vb. Lise Çocuk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı uygulanır. alan ortak dersleri ve dal dersleri içeriklerinin devamı olacak şekilde planlanmalıdır. Lise Estetik Dersi Öğretim Programı uygulanır.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful