ISYERI HEKIMLIGI SINAV SORULARI

1 Calisanlarin saglik ve güvenligi ile her türlü calisma kosullarini göz önünde bulundurarak ilgilenen
halk sagligi dali asagidakilerden hangisidir?

a. Isci sagligi
b. Is sagligi
c. Isveren sagligi
d. Halk sagligi
2- Asagidakilerden hangisi is sagliginin amaclarindandir?

a. Sürekli is kaybina meydan vermek
b. Isciler arasinda huzursuzluga olanak saglamak
c. Calisma kosullari nedeni ile iscinin sagliginin bozulmasini önlemek
d. Isverene maddi külIet getirmek
3- Asagidakilerden hangisi en önemli meslek hastaliklarindan biri sayilan Silicolis`in olusmasina
sebebiyet vermez?

a. Asbest
b. Tas kirma
c. Maden isciligi
d. Kot taslamasi
4- Asagidakilerden hangisi ISGÜM`e bagli olarak görev yapan Gezici Is Sagligi Ünitelerinin
yürütmekte oldugu saglik Iaaliyetlerindendir?

a. Tibbi laboratuar araclari kullanilarak yapilan her tür muayene islemleri
b. Kalp-Akciger tarama islemleri
c. Isitme tarama islemleri
d. Hepsi
5- Bir isyerinde saglik biriminin kurulmasi icin söz konusu isyerinin en az kac isci calistiriyor olmasi
gerekir?

a. 25
b.50
c.75
d.100
6- Son yillarda endüstrilesmis ülkelerde is kazalarinin hizli azalisinda, etkin ISG uygulamalari rol
oynamistir. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payinin kücülmesi tehlikeli sektörlerdeki üretimin
diger ülkelere kaydirilmasinin da azalmada etkisi oldugu tahmin edilmektedir. Öte yandan, gelismis
ülkelerde sanayi üretimiyle özdeslesmis klasik riskler azalirken, hizmet sektörünün büyümesiyle dogru
orantili olarak yeni riskler ortaya cikmaktadir. Bu duruma göre asagidakilerden hangisi hizmet
sektörünün büyümesi ile ortaya cikan yeni meslek hastaliklarina örnek olarak gösterilebilir?

a.Kas-Iskelet Hastaliklari
b.Akciger Hastaliklari
c.Deri Hastaliklari
d.EnIeksiyon Hastaliklari
7- Meslek hastaligi, sigortalinin calistirildigi isin niteligine göre tekrarlanan bir sebeple veya isin
yürütüm sartlari yüzünden ugradigi nasil hastalik halleridir?
a. Gecici veya sürekli hastalik
b. Sakatlik
c. Ruhi ariza
d. Hepsi.

- Sosyal Sigortalar Kanunu`nda, is kazasi veya meslek hastaligi dolayisiyla gecici olarak is
görememe durumu 'gecici isgöremezlik¨ kavramiyla tanimlanmaktadir. Yasanin 19.Maddesinde, is
kazasi veya meslek hastaligi sonucu meslekte kazanma gücünün en az ° kacini azalmis bulundugu
durumlar 'sürekli isgöremezlik¨ terimiyle iIade edilmektedir?
a. °10
b. °5
c. ° 20
d. °
9- Iscilerin Gece calismalari en gec saat kacta baslar en erken ne zaman sonuclanir.
a. 19.00-06.00
b. 1.00-05.00
c. 20.00-07.00
d. 21.00-0.00
10- Isveren en az kac isci calistiran ve ne kadar süreli islerin yapildigi sanayi isyerlerinde is sagligi ve
güvenligi kurulu kurar?
a. 60 isci 5 aydan uzun
b. 70 isci -4 aydan uzun
c. 50 isci-6 aydan uzun
d. 40 isci- 6 aydan uzun-
11- Asagidakilerden hangisi ILO`nun temel strateiik hedeIidir?

a. Calisma yasaminda standartlar, temel ilke ve haklar gelistirmek ve gerceklestirmek;
b. Kadin ve erkeklerin insana yakisir islere sahip olabilmeleri icin daha Iazla Iirsat
yaratmak,
c. Sosyal koruma programlarinin kapsamini ve etkinligini artirmak
d. Hepsi
12- Asagidakilerden hangisi Calisma ve Sosyal Güvenlik Egitim ve Arastirma Merkezi`nin
(CASGEM) görevleri arasindadir?
a.Calisma ve Sosyal Güvenlik sorunlari üzerine ulusal ve uluslararasi bölge
seminerleri düzenlemek ve düzenlenen seminerlere katilmak
b.Calisma ve Sosyal Güvenlik konularinda arastirma ve incelemeler yapmak ve bu
konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak
c.Türkce ve yabanci dillerde amacina uygun,görev alanina giren konularda derlemeler
yapmak ve yayinlarda bulunmak
d.Hepsi
13- is sagligi ve güvenligi kurulu kac kisiden olusur?

a. 4
b. 6
c.
d. 10
14- Ülkemizde is sagligi ve güvenligi denetimleri kimin yetkisindedir?
a. Is ve Isci Bulma Kurumu
b. Icisleri Bakanligi
c. Calisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi
d. Hepsi
15- Asagidakilerden hangisi calisma ortaminda büyük bir dagilim göstererek insanlarla etkilesime
giren ve zarar veren mikroorganizmalardandir?

a. Virüsler,
b. Mantarlar,
c. Protozoalar
d. Hepsi
16- Asagidakilerden hangisi Brusella`nin vücuda girme yollarindan degildir?
a.Solunum
b.Sindirim
c.Deri
d.Mukoza
17-Mevzuat hiyerarsisine göre asagidakilerden hangisi dogrudur.
a.Tüzükler yönetmelikten önce gelir
b.Yönetmelikler Tüzüklerden önce gelir
c.Tüzükler kanundan önce gelir
d.Yönetmelikler kanundan önce gelir
1-Ergonominin anlami asagidakilerden hangisidir?
a) Is bilimi
b) Is Sistemleri
c) Saglik
d) Spor yapmak
19-Asagidakilerden hangisi etik ilkelerden degildir.
a-Hesap sorma
b-Nezaket ve Saygi
c-Sayginlik ve güven
d-Dürüstlük ve taraIsizlik
20- Fibrosis Yapan Tozlar en Iazla hangi organimizi etkiler
a. Karaciger
b. Akciger
c. Kalp
d. Böbrek
21- Asagidakilerden hangisi saglik egitimcisinin görevleridir?

a. Sagligin degerini bireylere ve topluma anlatmak ve inandirmak
b. Bireyi ve toplumu saglik sorunlarini kendi kendine cözebilmeye alistirmak
c. Bireyin ve toplumun saglikli yasam bicimleri gelistirmek ve saglikli yasamaya
alistirmak (sagligin gelistirilmesi)
d. Hepsi

22-Asagidakilerden hangisi meslek hastaliklarindan korunma konusundaki tibbi yaklasimlardan
degildir?

a-Ise giris muayenesi
b-Aralikli kontrol muayenesi ( Periyodik Muayeneler )
c-Saglik egitimi
d-Kaynakta Kontrol Yaklasimlari
23- Isle ilgili Hastaliklarda Isyeri Hekimi Nelere Dikkat Etmeli?
a. Periyodik muayeneler usulüne uygun yapilmalidir.
b. Ise alinan kisiler isyerinin uygun bölümlerinde calistirilmalidir
c. Ortaya cikmasi muhtemel meslek hastaliklari icin nasil Iiziki muayene ve özel
laboratuvar tetkikleri yapiliyorsa, ortaya cikmasi muhtemel isle ilgili hastaliklar icin de
gerekli tetkikler yapilmalidir.
d. Hepsi
24-Cok tehlikeli siniIta yer alan bir isyerinde tam süreli isyeri hekiminin calistirilmasi icin isyerinde en
az kac iscinin calistiriliyor olmasi gerekir.
a-250 b-500 c-750 d-1000
25-Asagidakilerden hangisi iyonlastirici radyasyon kaynagidir.
a- Mikrodalga
b- Görünen isik
c- InIrared
d- X Isinlari
26-Beyaz parmak veya ölü parmak adi verilen hastaligi ortaya cikaran isyeri ortami asagidakilerden
hangisidir.
a-Iyonlastirici Radyasyon b-Basincli ortam
c-Titresim d-Sicak ortam
27-Asagidakilerden hangisi motor nöron hastaligina neden olur
a-Nitröz oksit b-Metanol c-Kursun d-n-Hekzan
2- Kümes hayvanlari ciItliklerinde calisanlar icin risk teskil eden enIeksiyon asagidakilerden
hangisidir.
a. Kirim Kongo Kanamali Atesi
b. ORF
c. Viral hepatit D
d. Newcastle Hastaligi
29- Asagidakilerden hangisi yanlistir.
a) Bissinozis; özellikle tekstil ve circir Iabrikasi iscilerinde görülmektedir

b) $ilikozisKristalin silika solunumu sonucu olusan, akcigerlerdeki Iibrotik nodüller, alveolar
interstitiumun kalinlasmasi ve enIlamatuar hücrelerin akcigere birikmesiyle karakterize akciger
hastaligidir
c) $iderozis: Demir tozlarina maruziyet sonucu gelisen bir meslek hastaligidir.
d) $,;er hastaligi Arsenige maruziyet sonucu gelisir.
30-Asagidakilerden hangisi elektromanyetik alan etkisi ile insan vücudunda meydana gelen
degisiklikler arasindadir?
a. Hücre zarindan protein ve iyonlarin gecisinde degisiklik
b. Hücrenin, hormonlara ve enzimlere cevabinda degisiklik
c. Kimyasal aracilarla (nörotransmitter) etkilesim
d. Hepsi
31-Asagidakilerden hangisi elektrik carpmalarinda yapilacak ilk yardim uygulamasi degildir
a-Elektrik akimini kesmek b-Kabloyu ve devreyi tamir etmek
c-Kuru bir tahta ile kazazedeyi cekmek d-Kazazedeyi kuru elbisesinden tutup cekmek
32- Asagidakilerden hangisi koruyucu gözlük cesitlerinden biri degildir?
a. Toz gözlügü
b. Günes gözlügü
c. Asit gözlügü (camdan yapilmis)
d. Kaynakci gözlügü
33- Asagidakilerden hangisi koruyucu aparatlarin temel prensiplerinden degildir?
a-MisaIirleri korumalidir
b-Tehlikeden korumalidir.
c-Kullaniciyi ve misaIirleride korumalidir.
d-Iyi monte edilmelidir.
34- Asagidakilerden hangisi isyeri saglik birimlerinde tutulan kayitlar sayesinde ulasilabilen
bilgilerden degildir?
a. Calisanlarin ise giris ve aralikli kontrol muayenesi bulgulari
b. Gecirdikleri hastalik ve kazalara iliskin bilgiler
c. Istirahat raporlari bilgileri
d. Kisinin ekonomik durumundaki degisim bilgileri
35- Isyerindeki Degisikliklerin calisan sagligini nasil etkileyecegi, bunun icin hangi önlemlerin
alinmasi gerektigi arastirilmali ve öneriler hangi yolla yönetime sunulmalidir?
a. teleIon edilerek
b. tenkit mektubu yazarak

c. rapor hazirlayarak
d. sözlü olarak
36-Asagidakilerden hangisi isin icerigi bakiminda strese yol acan özelliklerden degildir.
a-Monoton is b-Vardiyali calisma
c-Degismez calisma zamanlari d- Liyakata uygun yükselme olanagi
37-Asagidakilerden hangisi asiri calisma sonucunda ölümle sonuclanan durumdur.
a-Tükenmislik b-Kaizen c-Karoshi d-Minamata
3-Asagidakilerden hangisi non-ateromatöz iskemik kalp hastaligina sebep olur
a-Antimon b-Kursun c-Organik nitratlar d-KarbondisülIit

39- Asagidaki gidalarin hangisinde dioksin miktari en azdir?
a. Bitkisel gidalar
b. Et
c. Balik
d. Süt ve süt ürünleri
40- Asagidakilerden hangisi Hasta Bina Sendromunun (HBS) nedenleri arasinda degildir?
a-Yetersiz havalandirma kosullari
b-Kimyasal kirlilik
c-Spor merkezi eksikligi
d-Mikrobiyal kirlilik
41- Asagidakilerden hangisi elektromanyetik alan etkisi ile insan vücudunda meydana gelen
degisiklikler arasindadir?
a-Hücre zarindan protein ve iyonlarin gecisinde degisiklik
b-Hücrenin, hormonlara ve enzimlere cevabinda degisiklik
c-Kimyasal aracilarla (nörotransmitter) etkilesim
d-Hepsi
42- Asagidakilerden hangisi yanlistir.
a) Benzen Insanlara karsinoiendir. 5-30 yil maruziyet, lösemiye neden olur.
b) Para-diklorobenzen (p-DCB) önemli mesleki karsinoienlerden biridir.
c) Asbest DNA ile etkilesime girerek karsinoienik etki gösterir.
d) Silikaya baslica maruz kalan meslek gruplari Kömür madeninde calisanlar, döküm ve cömlek
iscileri, granit iscileri, cimento Iabrikasi iscileri, kumlamacilar, tas kiricilari, seramik sanatcilaridir.
43- TWA (zaman agirlikli ortalama)

a) Günde haItada 45 saat calisma ile isyeri ortam havasinda bulunmasina müsaade edilen en yüksek
konsantrasyonu iIade eder
b) Baska bir süre belirtilmedikce, 15 dakikalik bir süre icin asilmamasi gereken maruziyet üst sinir
degeri iIade eder
c) saatlik belirlenen reIerans süre icin ölcülen veya hesaplanan zaman agirlikli ortalamayi iIade eder,
d) 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarini iIade eder,
44-Özellikle gida sektörü veteriner ve havancilik sektörü icin risk olusturabilen ve ensik görülen
bakteriyel enIeksiyon asagidakilerden hangisidir.
a-Salmenolle enIeksiyonlari b-Bucella enIeksiyonlari
c-StaIilokok enIeksiyonlari d-Hepatit A
45-Fibroienik potansiyeli en yüksek olan toz asagidakilerden hangisidir.
a-Kömür b- Demir c-Silis d-Asbest
46-Ülkemizde kayitlara göre sayisal olarak en cok tani konulan meslek hastaligi hangisidir.
a-Pnömokonyoz b-Mesleksel kanserler c-Kursun zehirlenmesi d-Mesleksel bulasici hastaliklar
47-Asagidaki saglik kuruluslarindan hangisinin SGK taraIindan sürdürülecek meslek hastaligi tani
calismalari icin saglik kurulu raporu hazirlama yetkisi vardir.
a-Saglik ocaklari b-Özel Hastaneler
c-Devlet Üniversite hastaneleri d-Aile saglik merkezler
4-Etkili iletisimin en temel kurali asagidakilerden hangisidir.
a-Dinlemek b- Samimi olmak c-Empati kurmak d-Egitilenlerin ihtiyaclarini bilmek
49- Asagidakilerden hangisi Is sagligi ve güvenligi kurulunun görev ve yetkileri arasindadir?

a. Iscilere rehberlik yapma
b. Tehlike ve kontrol yöntemlerini degerlendirme
c. ISG ögrenimi ve egitimi
d. Hepsi
50- Dünya Saglik Örgütünün kisaltmasi nedir?
a. WHO
b. GS
c. WADA
d. ILO


Basarilar..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful