MAKİNA BAKIM TALİMATI 1.İş Güvenliği Politikası ve prosedürleri tüm çalışanlar tarafından bilinecek ve İş Güvenliği Talimatlarına eksiksiz uygulanacaktır. 2.

Makine Bakımı ilgilendiren işler için, Makine Bakım Personelinden başkasının müdahale etmesi ve çalışması yasaktır. Gerektiği zaman ilgili ünite amirinin veya vardiya amirinin bilgisi dahilinde bakım işi için ünite çalışanlarından yardım istenebilir. 3. Makine Bakım Personeli, çalışma yapacakları ünitenin operatöründen izin alarak çalışmasına başlayacaktır. İş bitimindede yine işi çaışma yapılan ünitesin ustasına teslim edeceklerdir. 4. Makine Bakım Ünitesinde şantiye giyim talimatına uygun iş elbisesi, yakası ve kolları kapalı, biçimde giyilecektir. 5. Makine Bakım Ünitesi çalışanları genel olarak çelik burunlu ayakkabı, baret, toz maskesi, kulak tıkacı yada kulaklık, eldiven, toz maskesi, çapak gözlüğü, oksijen gözlüğü kullanmak zorundadırlar. Bu malzemelerin eksik yada kullanılamaz olduğu durumlarda derhal ünite amirine haber vererek yenisi ile değiştirmelidirler. Bütün K.K.K ‘lar işe uygun olarak seçilmek zorundadır. 6. Vardiya başlangıcında, bir önceki vardiyada yaşanan aksaklıklar ayrıntılı olarak vardiya amirine bildirilecektir. 7. Makine Bakım Ünitesi çalışmaları sırasında meydana gelen her türlü kaza, kaza olmasa bile tehlikenin yaşandığı durumlar yada tehlikeli olabileceği düşünülen durumlar derhal ünite amirine yazılı ve sözlü olarak haber verilecek ve tehlikenin giderilip – giderilmediği öğrenilecektir. 8. Kaza ve arıza meydana geldiğinde, ilgili kısım durdurulacak ve ünite amirine derhal haber verilecektir. 9. Çalışma ortamı daima temiz tutulacak, özellikle kaygan ve yanıcı maddeler yürüme yollarına ve diğer yerlere atılmayacaktır. Yağlı üstübüler gibi yanıcı maddeler üzeri yazılı ayrı çöp kutusunda toplanacak ve asla sigara içilmeyecektir. Kaynak elektrod dibleri kesinlikle ortalıkta bırakılmayacaktır.

10. Yapılacak her işle ilgili ünitenin İş Güvenliği Talimatları dikkate alınarak çalışma yapılacaktır. 11. Kullanılan alet, takımlar eksiksiz olmalı ve her türlü yıpranma, kopma, eksik parça olduğu durumlarda yeni ile değiştirilmelidir. 12. İhtiyaç durumunda kullanılacak seyyar lamba metal koruma kafesli ve en fazla 24 volt olacaktır. Fişsiz 24 volt seyyar lamba ve prizsiz ara kablosu kullanılması tehlikeli ve yasak olup, bu durum ünite amirine bildirilecektir. 13. Ünitelerden bildirilen demir korkuluklar, platformlar ve gezi yollarındaki eksiklikler, kopmalar ve düzensizlikler, giderildikten sonra kontrolleri yapılacak ve ilgili ünite amirine sonuçtan bilgi verilecektir. 14. Forklift’in sürücüsü bu konuda eğitimli olacak ve aşırı hız, tehlikeli manevralar yapmayacak, yanına kimseyi bindirmeyecektir. 15. Forklift’in geri manevra aynası, geri manevra sinyali ve fren sistemi sürekli çalışır durumda bulunacak, bunlardan birinin bile eksik olduğunda, tehlikeli durum ortaya çıktığından ünite amirine konu ile ilgili bilgi verecektir. Periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır. 16. Forklift’in hareket ettiği yerlerdeki çarpma, ezilme, izleri forkliftteki çarpmalara bağlı ortaya çıkan ezilmeler tehlikeli kullanımı gösterdiğinden, tüm forklift çarpmaları bildirilecektir. 17. Forklift ile yük taşırken malzemeler görme hizasında bulundurulmayacak, yük kaldırılırken mutlaka bir gözlemci eşliğinde işaret beklenerek yükleme yapılacaktır. Gözlemci yükten uzak duracaktır. Forklift’in yük kaldırma tırnağına ilave parça kaynatılmayacaktır. 18. Yükler daima dik olarak kaldırılmaya çalışılacaktır. Kesinlikle kaldırılan yükün üzerine çıkılmayacaktır. 19. kaldırma, taşıma ve kaldırma araçları kontrol edilecektir. Düğüm ve bükülmelerin olmadığından emin olunacaktır. Kullanım öncesi ve sonrası kontrol yapılacak, yıpranma, kısmi kopmalar gibi tehlike yaratabilecek durumlar derhal ünite amirine bildirilecek ve tekrar kullanımlar önlenecektir.

20. Taşıma ve kaldırma araçlarının taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme yapmak tehlikeli ve yasaktır. 21. Yangın tüpleri hafta en az 2 kez aşağı – yukarı sallanacak ve kontrol dolum tarihlerinin eksiksiz olup olmadığı kontrol edilecektir. 22. Çıkışlara, yangın tüplerinin önüne, gereksiz eşya konmayacak ve araç park edilmeyecektir. 23. Pnömatik sistemlerde yüksek basınçlı hava olduğundan sistem havası kapatılmadan arızaya müdahale yapılmayacaktır. 24. Sıcak ve soğuk su arızalarında kesinlikle su kesilmeden işlem yapılmayacaktır. 25. Acil durum planı uygulaması sırasında ekip amirinin talimatlarına eksiksiz uyulacaktır. 26. Ekipmanlara yaslanma. 27. Üstübü ve bezleri dönen aksamdan uzak tut. 28. Temiz elbise ile çalış 29. Yırtık ve bol elbise ile çalışma. 30. Çalışırken yaka ve kollarını kapat. 31. Kravat , kaşkol ile çalışma 32. Tezgahlarda çalışırken yüzük takmak yasaktır. 33. Aydınlatma yetersiz ise çalışma yapılmayacaktır. 34. Yürüyüş yollarında yerde yuvarlanabilecek malzeme bırakılmayacaktır. 35. Çalışan parçaya 25 cm den fazla yaklaşma. 36. 25 kg ‘dan daha ağır parçalar kaldırma araçları kullanılsa bile tek başına kaldırılmayacaktır.

37. Elektrik arızasına mudahale etme. Yetkiliye bildir. Yukarıda yazılı olan kuralları okudum ve uymayı taahhüt ediyorum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful