T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

SANAT VE TASARIM

ÖLÇEKLİ KESİT-DETAY ÇİZİMLERİ

ANKARA 2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilir. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ................................................................................................... 3 1. KESİT VE DETAYLAR...................................................................................................... 3 1.1. Kesit ve Detay Yerlerinin Belirlenmesinin Gereği ve Önemi....................................... 3 1.2. Çizimlerde Dikkat Edilecek Hususlar........................................................................... 7 UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 18 ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 ................................................................................................. 20 2. UYGULAMA ( KESİT DETAYLARDA) ........................................................................ 20 2.1. Uygulama Özellikleri.................................................................................................. 20 2.2. Çizimde Dikkat Edilecek Hususlar ............................................................................. 55 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 57 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 70 ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 ................................................................................................. 73 3. UYGULAMA ÖZELLİKLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .............. 73 3.1. Uygulama Özellikleri.................................................................................................. 73 3.2. Malzeme Cinsine Göre Tarama Şekilleri.................................................................... 74 3.3. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar .......................................................................... 81 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 82 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 85 ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 ................................................................................................. 88 4. İŞ YAPIMI ......................................................................................................................... 88 4.1. İş Yapımında Süre....................................................................................................... 88 4.1.1. Önemi .................................................................................................................. 88 4.1.2. Hesaplama Şekli .................................................................................................. 89 4.2. Şartname ..................................................................................................................... 89 4.2.1. Önemi .................................................................................................................. 90 4.2.2. Çeşitleri................................................................................................................ 90 4.2.3. Uygulama Şekli ................................................................................................... 91 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 92 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 97 MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 100 CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 105 ÖNERİLEN KAYNAKLAR................................................................................................ 107 KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 108

i

2. malzemelerin cinsine ve özelliklerine göre kesit taramalarını yapabilme. uygun ortam Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Yerleşim projesi şartnamesini kurallarına uygun hazırlayabilecektir. MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ii . Amaçlar 1. Cephe görünüşleri üzerinde kesit ve detay yerlerini belirleyebilecektir. 3. Eskiz kâğıdı.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 214T00020 Sanat ve Tasarım İç Mekân Dekorasyon Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri Cephe görünüşleri üzerinde kesit ve detay yerlerini belirleyebilme. soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. cephe üzerinde kesit ve detay yerlerini belirleyerek ölçekli kesit-detay çizimlerini kurallarına uygun yapabilecek ve yerleşim projesi şartnamesini eksiksiz olarak hazırlayabilecektir. 4. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama. Cephe kesit ve detaylarını ölçeğine uygun çizebilecektir. çizim araç-gereçleri. aydınger kâğıdı. yerleşim projesi şartnamesini kurallarına uygun hazırlayabilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme metaryalidir. cephe kesit ve detaylarını ölçeğine uygun çizebilme. 40 / 32 Ölçekli cephe kesit ve detaylarını çizmek Genel Amaç Uygun ortam sağlandığında. Malzemelerin cinsine ve özelliklerine göre kesit taramalarını yapabilecektir.

Modül.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. yapı projelerinin katlarında meydana gelen hareketlenmeleri göstermek amacıyla kullanılır. size ölçekli cephe kesit ve detaylar ile ilgili çizimlerinizde rehberlik edecektir. yapısı. İç mekân projelerini tamamlayan içindeki mobilyalardır. 1 . konstrüksiyon şekli daha kolay okunmakta ve anlaşılmaktadır. kurallarına uygun taramalarla ifade edilir. Proje çizimlerinin ön basamağı ve en önemli konusu olan kesitler ve detaylar. malzeme kalınlıkları. Mobilyaların özellikleri. Bu modül ile yetinmeyip daha çok kesit ve detay çizimleri yapmalısınız. sizlere çalışmalarınızda rehber olacaktır. Bu modülde kazandığınız yeterlikler ile iç mekân yapı elemanlarının detay ve kesitlerini çizebileceksiniz. Kesitler ve detaylar. Kesitler ve detaylar. konstrüksiyon şekilleri kesit ve detay çizimleri ile ortaya konulur. Gerektiğinde mobilya ve aksesuarların kesit ve detayları da çizilmelidir. iç mekânda kullanılan malzemelerin yapılarını. Kesit ve detaylar hakkında edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler. teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. Bu çizimler uygulama aşamalarında uygulayıcılara rehberlik eder. Bu çizimler ile yapı elemanlarının iç yapıları.

2 .

kesme düzlemine dik olarak baktığımızda. cismi uygun yerinden kesip. üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümlerini geziniz.1. ölçüleri. D-D. özellikleri ve konstrüksiyon şekilleri ile ilgili bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır. kullanılan malzemelerin cinsleri vs.Kesme düzleminin deydiği yerlerin çevre çizgileri kalın dolu çizgi ile arka kısımda kalan yapı elemanları ( kapı. kesme düzleminin değdiği yerlerin kurallara uygun taranması sonucu elde edilen görünüşe kesit görünüş veya kesit denir. Kesit alma yönü. kesit ve detay çizimleri için kesit ve detay yerlerinin belirlenmesinin gereği ve önemini. Kesit alma yeri. Bu düzlemin planı kestiği yerden oklar yönünde bakılarak görünmesi gereken yapının bütün elemanları planlarda olduğu gibi 1: 50 ölçeğinde çizilerek gösterilir. Mimari planlarda gösterilmesi mümkün olmayan kısımların yapım ( imalat ) şekilleri.ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİ Uygun ortam sağlandığında.. 3 . yapının. yapı malzeme üretim fabrikalarını ve satış mağazalarını. 1. Kesit ve Detay Yerlerinin Belirlenmesinin Gereği ve Önemi Kesit. KESİT VE DETAYLAR 1. cismin boşluklu ve yapısal farklılığı olan. mimarlık ve iç mimarlık bürolarını. …. Bu kesitlerin alındığı yerler planlarda kalın noktalı kesik çizgilerle gösterilip iki ucuna çizilen oklar ile bakış yönü belirtilir. yapının çeşitli yerlerinde çıkartılan dikey kesitlerde çizilerek ifade edilir.şeklinde ) kesitler adlandırır. çizimlerde dikkat edilecek hususları doğru olarak belirleyebileceksiniz. yapı elemanlarının veya cisimlerin yapısı. anlaşılabileceği taraf yön olarak belirlenir. Kesitlerde. projeler üzerinde yapı elemanlarının veya cisimlerin uygulama aşamasında projeyi okuyan ve uygulayanların. yapısal farklılığın okunabileceği. iç dekorasyon atölyelerini. en karmaşık yerinden geçecek şekilde belirlenir. kat ve çatı) çizildikten sonra yapının inşaat bakımından önemli görülen kısmından kesitler alınır. baca…) dolu çizgi ile çizilir. mobilya fabrikalarını. Okların yanına yazılan harfler ile ( A-A. cisimlerin iç kısımlarını tam olarak anlaşılır şekilde resimlemek ve ölçülendirmek için kesme düzlemleri kullanarak. sütun. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:    Örnek mimari projeleri İç mekân yapı elemanları ve yapıları Mobilyaları oluşturan malzemeler ve özellikleri Araştırma işlemleri için. B-B. C-C. pencere. Yön sembolleri ile bakış yönü gösterilir. Yapının planları (temel.

Şekil 1.1: Bina perspektifinde kesit Kesit yerlerinin belirlenmesinde ve çiziminde uygun kesit çeşitleri kullanılır. kesme düzlemi eksene paralel ve ortası ikiye bölünmüş düşünülen kesite tam kesit denir. Bu kesit çeşitleri şunlardır:  Tam kesit Cismin iç kısımlarını tam olarak anlatan. 4 .

Şekil 1. Şekil 1. Kesilmiş kısımları kademeler halinde gösteren bu kesite kısmi (bölgesel) kesit denir. cismin dörtte birini (1 / 4) çıkaracak şekilde yerleştirilerek elde edilen kesite yarım kesit denir. 5 .3: Yarım kesit  Kısmi (bölgesel) kesit Tam ve yarım kesitin çizilmesine gerek olmadığı durumlarda uygun olan kısımda kesit çizilir.2: Tam kesit  Yarım kesit Kesme düzlemi.

5: Kademeli kesit Şekil 1.6: Kesit yönünün belirlenmesi 6 .Şekil 1.4: Kısmi kesit  Kademeli kesit Farklı malzeme yapılarının aynı eksen üzerinde olmayan tek bir düzlemle kesilerek. Şekil 1. bir kesit görünüşte gösterilmesidir.

Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri çizilir. 1:50 ölçekli mimari projelerde yapının. ( Tam.2. Kesitler üzerinde çizilmesi gereken farklı detaylar çember içine alınıp harf veya rakamla belirlenir. Her bloktan en az iki kesit çizilecek şekilde kesit yeri ayarlanır. Biri merdivenden. 1:10 veya 1:20 ölçeğinde çizilir. Bu nedenle özellikle imalat aşamasında detay resimleri çok önem arzetmektedir. C…. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır. kademeli gibi. Bu nedenle detaylarda her türlü ayrıntı belirtilir ve ölçülendirme tam ve eksiksiz olarak verilir. yarım. 7 . Kesitler 1:50 ölçeğinde çizilir.( A.Detaylar.) Kesit düzlemleri üzerine bakış yönünü gösteren oklar çizilir. B-B şeklinde harfler verilerek belirtilir. diğer detaylar 1:5. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır. diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. B.. kısmi. Çizimlerde Dikkat Edilecek Hususlar        Kesitlerin gösterilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır. Kesitler A-A. Yapıyı yapan usta ve işçilere yapının oluşumu ( imalatı ) için detay resimlerine ve yapının tüm imalat ayrıntılarına ihtiyaç vardır. Bir yapının projeleri hazırlanırken şu detay resimleri çizilir:     Kapı detayı Pencere detayı Sistem detayı Merdiven detayı 1. Yapının durumuna uygun kesit çeşidi seçilir.detayı şeklinde ) Kapı ve pencere detayları 1:1 veya 1:2 ölçeğinde.. projeyi uygulayacak teknik elemanlar için son başvurulacak resimleridir. yapı elemanlarının ayrıntılarını projenin ölçeğinden dolayı tam olarak vermek mümkün değlidir.

… detayı veya 1. D.…nolu detay şeklinde ) Kapı. 1:10. C. sistem veya merdiven detayı olduğu belirtilir. 1:20 ölçeğinde çizilir.7: Mimari plan üzerinde kesit yönlerinin ve yerlerinin gösterilmesi Detayların gösterilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır :     Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri üzerinde çizilmesi gereken farklı detaylar çember içine alınır. 4. 3. 2. 8 . 1:5. B. Çember içine alınan detay yerleri harf veya rakamlarla kodlanır. 1:2. pencere. Detaylar 1:1.Şekil 1.( A.

 Tüm uygulamanın kurallarına uygun çizilip çizilmediğini inceleyiniz.  Son kontrolleri yapınız. oklar çizerek gösteriniz. bulunduğu yerlerden kesme düzlemini çiziniz.  A-A veya B-B şeklinde harfler ile  Kesitleri harflerle kodlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Mimari projeyi inceleyiniz. peçete Çizimi kirlenmekten korumak için kâğıt örtü 9 . Öneriler  Yapının konstrüktif özelliği olan yerlerini ve varsa merdivenlerin bulunduğu yerleri inceleyip belirleyiniz. kodlayınız.  Yapının konstrüktif özelliği olan  Mimari projeye üzerinde kesit yerlerini yerlerinden ve varsa merdivenlerin belirleyip çiziniz.  Kesme düzlemi üzerine bakış yönünü  Okların yönüne dikkat ediniz. Kullanılacak Araç ve Gereçler Kesit ve detay çizimi için aşağıdaki araç gereçler hazırlanmalıdır:             Paralel cetvel bağlanmış resim masası ve sandalyesi 60o ve 45o olmak üzere iki adet şeffaf gönye Yazı ve eşya şablonları Kurşun kalem açacağı Uçları sivriltilmiş orta sertlikte (H) ve orta yumuşaklıkta (HB) kurşun kalemler Rapido kalem takımı Rapido mürekkebi Yumuşak kurşun kalem silgisi Rapido silgisi veya jilet İzole bant Temizlik bezi.

8: Vaziyet planı üzerinde kesit yönlerinin ve yerlerinin gösterilmesi 10 .Şekil 1.

Şekil 1.9: Bodrum kat planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 11 .

Şekil 1.10: Zemin kat planı üzerinde kesit yönlerinin ve yerlerinin gösterilmesi 12 .

11: 1. kat planı üzerinde kesit yönlerinin ve yerlerinin gösterilmesi 13 .Şekil 1.

Şekil 1.12: Teras planı üzerinde kesit yönlerinin ve yerlerinin gösterilmesi 14 .

Şekil 1.13: Merdiven detay yeri ve yönünün belirtilmesi 15 .

14: Kapı detaylarının belirtilmesi 16 .Şekil 1.

yapısal farklılığın okunabileceği. Farklı malzeme yapılarının aynı eksen üzerinde olmayan tek bir düzlemle kesilerek. cismin boşluklu ve yapısal farklılığı olan.200 ölçeğinde çizilir. ( ) Detaylar. ( ) Tam ve yarım kesitin çizilmesine gerek olmadığı durumlarda uygun olan kısımda kesit çizilir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı. bir kesit görünüşte gösterilmesine kademeli kesit denir. C… detayı şeklinde ) ( ) Detaylar 1. cevap anahtarı ile karşılaştırınız. ( ) Kesitler üzerinde çizilmesi gereken farklı detaylar çember içine alınıp harf veya rakamla belirlenir. 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME E Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. ( ) Okların yanına yazılan harfler ile ( A-A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. 7.100. …şeklinde ) kesitler adlandırır. 6. 3. ( ) Kesit alma yeri. anlaşılabileceği taraf. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları. kapı. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. B-B. yön olarak belirlenemez. 8. faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 17 . sistem veya merdiven detayı olmak üzere dört gruba ayrılır 4. en karmaşık yerinden geçecek şekilde belirlenir. ( ) Kesme düzlemi. D-D. Kesilmiş kısımları kademeler halinde gösteren bu kesite kademeli kesit denir. ( ) Kesit alma yönü. 9. kesme düzlemi eksene paralel ve ortası ikiye bölünmüş düşünülen kesite tam kesit denir. C-C.( A. B. cismin üçte birini (1 / 3) çıkaracak şekilde yerleştirilerek elde edilen kesite yarım kesit denir. pencere. ( ) Cismin iç kısımlarını tam olarak anlatan. 2. 1.

8. Kesit ve detaylarını göstereceğiniz mimari yerleşim planlarını inceleyiniz. Kesitleri X-X kesiti şeklinde isimlendiriniz. Kesit yerlerini belirleyiniz. Son kontrolleri yapınız. 4. 3. 7. 2. 1. Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda mimari projeler üzerinde kesit ve detay yerlerini belirleyebileceksiniz. Detayı daire içerisinde gösteriniz. 5. 9. Detay yerlerini belirleyiniz.UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Siz de herhangi bir mimari yapı ve proje seçerek önerilen işlem basamaklarına göre uygulamanızı yapınız. Aynı işlemi arkadaşlarınızla birlikte tartışarak uygulayınız. Kesit yönünü oklarla gösteriniz. Detayı X detayı şeklinde isimlendiriniz. Kesme düzlemlerini çiziniz. 18 . 6.

“Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi? Kesit ve detaylarını göstereceğiniz mimari yerleşim planlarını belirlediniz mi? Kesit yerlerini belirlediniz mi? Kesme düzlemlerini çizdiniz mi? Kesit yönünü oklarla gösterdiniz mi? Kesitleri X-X kesiti şeklinde isimlendirdiniz mi? Detay yerlerini belirlediniz mi? Detayı daire içerisinde gösterdiniz mi? Detayı X detayı şeklinde isimlendirdiniz mi? Son kontrolleri yaptınız mı? DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığız becerileri ortaya koyuyor. Uygulama Faaliyeti: Kesit ve Detaylar Öğrencinin Adı ve Soyadı : Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Aşağıdaki ölçütlere göre çalışmanızı değerlendiriniz. 19 .

Bu düzlemin planı kestiği yerden oklar yönünde bakılarak görünmesi gereken yapının bütün elemanları planlarda olduğu gibi 1: 50 ölçeğinde çizilerek gösterilir. D-D. Okların yanına yazılan harfler ile ( A-A. kesit ve detay uygulamalarında uygulama özelliklerini ve çizimlerinde dikkat edilecek hususları doğru olarak uygulayabileceksiniz. baca…) dolu çizgi ile çizilir. 2. Kesit alma yönü. Görünüşte kalan yapı elemanları çizilir. sütun. özellikleri ve konstrüksiyon şekilleri ile ilgili bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır. İç Mimari örnek proje çizimleri Mimari projeler üzerinde kesit ve detayların gösterilmesi Kesit alma çeşitleri Detay çeşitleri Araştırma işlemleri için. …. yapısal farklılığın okunabileceği.Kesme düzleminin deydiği yerlerin çevre çizgileri kalın dolu çizgi ile arka kısımda kalan yapı elemanları ( kapı. 2. 4. Kesit alma yeri. B-B. 3. Kesitte kalan yapı elemanları çizilir. Kesit çizimlerinde iş sırası şu şekildedir:      Gerekli çizim araç ve gereçler hazırlanır. Bu kesitlerin alındığı yerler planlarda kalın noktalı kesik çizgilerle gösterilip iki ucuna çizilen oklar ile bakış yönü belirtilir. 20 . UYGULAMA ( KESİT DETAYLARDA) 2. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 1. C-C. yapı elemanlarının veya cisimlerin yapısı. Kesiti çizilecek projenin kat planı masaya yapıştırılır. en karmaşık yerinden geçecek şekilde belirlenir. projeler üzerinde yapı elemanlarının veya cisimlerin uygulama aşamasında projeyi okuyan ve uygulayanların.ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında. cismin boşluklu ve yapısal farklılığı olan . yapının. mimarlık ve iç mimarlık bürolarını.. Uygulama Özellikleri Yapının mimari planları (temel.1. kat ve çatı) çizildikten sonra yapının inşaat bakımından önemli görülen kısmından kesitler alınır. Kâğıt masaya yapıştırılır. üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri ve yapı bölümlerini ziyaret edebilirsiniz. Kesitlerde. pencere. Yön sembolleri ile bakış yönü gösterilir.şeklinde ) kesitler adlandırır. anlaşılabileceği taraf yön olarak belirlenir.

    Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisi çizilip ölçülendirmeler yapılır. Kesit resminin donatımı yapılır. Resim çinilenir. İşin son konrolü yapılır.1: Duvarların taşıma çizgilerinin çizilmesi 21 . Şekil 2.

3: Diğer kat döşemelerinin üst kenarlarının çizilmesi 22 .Şekil 2.2: Çatı döşemesi üst kenar çizgisinin çizilmesi Şekil 2.

Şekil 2.4: Kat döşemelerinin alt kenarlarının çizilmesi 23 .

5: Kirişlerin çizilmesi 24 .Şekil 2.

25 .6: Döşeme-kiriş birleşimleri içinde kalan çizgilerin silinmesi.Şekil 2.

Şekil 2.7: Merdiven sahanlık döşemelerinin taşınması 26 .

8: Mahal isimleri ve döşeme kaba kotlarının yazılması 27 .Şekil 2.

9: Merdiven ara sahanlık ve kirişlerinin çizilmesi 28 .Şekil 2.

Şekil 2.10: Merdiven boşluğundaki kat döşeme çizgilerinin silinmesi 29 .

Şekil 2.11: Merdiven dengelendirme yardımcı çizgilerinin çizilmesi 30 .

Şekil 2.12: Merdiven basamak ve rıht çizgilerinin taşınması 31 .

Şekil 2.13: Merdiven basamak çizgilerinin çizilmesi 32 .

Şekil 2.14: Taşıma çizgilerinin silinerek rıhtların ortaya çıkarılması 33 .

15: Merdiven döşeme alt çizgilerinin çizilmesi 34 .Şekil 2.

16: Kesit içinde kalan çizgilerle yardımcı çizgilerin silinmesi 35 .Şekil 2.

17: Merdiven korkuluk çerçevesinin oluşturulması 36 .Şekil 2.

Şekil 2.18: Merdiven parmaklıkları ve küpeştelerin çizilmesi 37 .

Şekil 2.19: Pencere boşluklarının oluşturulması 38 .

Şekil 2.20: Pencerelerin çizilmesi 39 .

Şekil 2.21: Tretuvarların çizilmesi 40 .

Şekil 2.22: Kuranglez çizilmesi 41 .

Şekil 2.23: Duvar ve döşeme kaplamalarının çizilmesi 42 .

Şekil 2.24: Çatı kesitinin çatı planından eklenerek çizilmesi

43

Şekil 2.25: Görünüşte kalan yapı elamanlarının düşey kenarlarının taşınması

44

Şekil 2.26: Kapı üst kenarları ve kiriş görünüş çizgilerinin çizilmesi

45

Şekil 2.27: Kapıların çizilmesi 46 .

28: Zeminin bitmiş kotuna göre zemin çizgisinin çizilmesi 47 .Şekil 2.

Şekil 2.29: Kotlu ölçülendirmenin yapılması 48 .

30: Çizgisel ölçülendirmenin yapılması 49 .Şekil 2.

31: Yağmur boruları ve drenaj sisteminin çizilmesi 50 .Şekil 2.

32: Taramaların yapılarak mahal bilgilerinin yazılması 51 .Şekil 2.

Şekil 2.33: Resmin çinilenmesi 52 .

53 .34: Y-Y Kesiti Ölçek:1/50 Aşağıda çeşitli merdiven detay çizimlerine örnekler verilmiştir.Şekil 2.

BASAMAK RIHT PARÇASI DÖŞEME TAHTASI LİMONLUK KİRİŞİ (SEREN) SAHANLIK KİRİŞİ Şekil 2.36: Merdivenlerde lambalı kinişli bağlantı detayı 54 .35: Limonluk kirişinin sahanlık kirişine oturtulmasının detayı Şekil 2.

 Belirtilen detayın ne çeşit olduğu tespit edilir ( kapı detayı. pencere detayı. 55 .  Kesitte ve görünüşte kalan yapı elamanları kesitte çizilir.  Ölçek olarak planda olduğu gibi 1/50 ölçeği kullanılır.  Kesit çiziminde kat planına uyulur. Detaylarda.2.  Detay resimleri.  İşin bütün ölçüleri resim üzerinde gösterilir.37: Rıhtsız gömme basamaklı merdivenlerde basamakların limonluk kirişine oturtulması detayı 2. Çizimde Dikkat Edilecek Hususlar Kesitlerde.A A A-A Detayı Ölçek 1: 1 Şekil 2. işin tüm imalat ayrıntılarını açık ve net olarak ortaya koyacak şekilde çizilir.  Kesitte kalan yapı elemanlarının taramaları kurallara uygun olarak yapılır.  Kat planı üzerinde gösterilen kesit yeri ve yönü doğrultusunda bakılarak çizim yapılır. sistem detayı veya merdiven detayı).  Detay ölçeği belirlenir.  Kesitlerde gösterilen ve kodlanan detay yeri incelenir.

Detay adı ve ölçeği yazılır. 56 .  Gerekli yapı elemanlarının taramaları kurallarına uygun olarak yapılır.

 Kesitleri harflerle kodlayınız. peçete Çizimi kirlenmekten korumak için kâğıt örtü Öneriler  Yapının konstrüktif özelliği olan yerlerini ve varsa merdivenlerin bulunduğu yerleri inceleyip belirleyiniz  Yapının konstrüktif özelliği olan yerlerinden ve varsa merdivenlerin bulunduğu yerlerden kesme düzlemini çiziniz. biçimlerini araştırınız.UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Kullanılacak Araç ve Gereçler Kesit ve detay çizimi için aşağıdaki araç gereçler hazırlanmalıdır:             Paralel cetvel bağlanmış resim masası ve sandalyesi.  Kesme düzlemini ve bakış yönünü dikkate alınız.  Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin  Tretuvar alt kenarından başlayarak çizgisini çizip ölçülendirmeleri yapınız. zemin çizgisini çiziniz. 57 . İşlem Basamakları  Mimari projeyi inceleyiniz. merdivenler.  Kesit yüzeylerini malzemenin cinsine  Malzemelerin cinsine göre veya göre veya sembolik ifade ediliş şekilleri sembolik ifade ediliş şekilleri ile tarama ile tarayınız. Yazı ve eşya şablonları Kurşun kalem açacağı Uçları sivriltilmiş orta sertlikte (H) ve orta yumuşaklıkta (HB) kurşunkalemler Rapido kalem takımı Rapido mürekkebi Yumuşak kurşun kalem silgisi Rapido silgisi veya jilet İzole bant Temizlik bezi. kolonlar) düşey kenarlarını plandan taşımak suretiyle çiziniz.  1/50 ölçeğinde çiziniz.  Görünüşte kalan yapı elamanlarının  Görünüşte kalan yapı elamanlarını (örneğimizde. kapılar ve çiziniz.  Mimari projeye üzerinde kesit yerlerini belirleyip çiziniz.  Kesitleri ölçeğine uygun çiziniz.  Kesitte kalan yapı elamanlarını çiziniz.  A-A veya B-B şeklinde harfler ile kodlayınız. 60o ve 45o olmak üzere iki adet şeffaf gönye..

betonarme. kolon.2) numaralı kalemlerle çinileyiniz. kiriş ve ifade edilmesi gereken. blokaj. her türlü yalıtım ve kaplama taramalarını yaparak kesitin adı ile ölçeğini yazınız. Görünüşte kalan duvar. kesitte kalan kapı. ölçeğine ve tekniğine uygun çizip gösteriniz.  Beton. görünüşte kalan kapı. 58 . grobeton ve betonarme elamanlar (0. numaralı kalemle çinilenebilir.  Yağmur oluğu. kesite kalan duvarlar (0. yağmur boruları ve drenaj sistemini ölçülerine.  Tüm uygulamanın kurallarına uygun çizilip çizilmediğini inceleyiniz.  Son kontrolleri yapınız.3–0. grobeton.4–0.25–0.5–0.5).  Kesit resmi çinileyiniz. pencere ve çatı doğramaları (0.25). fakat arka planda kalan elamanlar (0. ölçü çigisi.6). pencere ve çatı doğramaları (0. Yazı ve rakamlar ise boyutlarına göre (0.2–0. sıva ve taramaları (0.25– 0.3) numaralı kalemlerle çinilenebilir.4).18–0.  Kesitte kalan beton.6). Kesit resminin donatımını yapınız.

Şekil 2.38: Vaziyet planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 59 .

39: Bodrum kat planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 60 .Şekil 2.

40: Zemin kat planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 61 .Şekil 2.

kat planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 62 .41: 1.Şekil 2.

42: Teras planı üzerinde kesit yerlerinin gösterilmesi 63 .Şekil 2.

Şekil 2.43: A-A kesiti 64 .

44: B-B kesiti 65 .Şekil 2.

Şekil 2.45: Merdiven kesiti üzerinde detay yerinin gösterilmesi 66 .

Şekil 2.46: Merdiven detayı 67 .

Şekil 2.47: Kapı kesitleri üzerinde detay yerlerinin gösterilmesi 68 .

C detayları 69 .Şekil 2. B.48: Kapı A.

baca…) ……… çizgi ile çizilir. Kesme düzleminin planı kestiği yerden oklar yönünde bakılarak görünmesi gereken yapının bütün elemanları planlarda olduğu gibi ………. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. çizgilerle gösterilir. pencere. ölçeğinde çizilerek gösterilir. ile kesitler adlandırılır. Kesitlerin alındığı yerler planlarda ……………. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapının mimari planları (temel. 3. çizgi ile arka kısımda kalan yapı elemanları ( kapı.. kat ve çatı) çizildikten sonra yapının inşaat bakımından önemli görülen kısmından ………… alınır. cevap anahtarı ile karşılaştırınız. sütun.. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı.. Okların yanına yazılan ………. Kesme düzleminin deydiği yerlerin çevre çizgileri ………. 4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruların cevaplarını tamamlamalı olarak değerlendiriniz. ÖLÇME SORULARI 1. 2. 5.. 70 .

 Mimarlık ve iç mimarlık bürolarını  Mimari broşürler ve dergileri  İç mekân dekorasyon atölyelerini geziniz. Kesitleri ölçeğine uygun çiziniz. Son kontrolleri yapınız. Aynı işlemi arkadaşlarınızla birlikte tartışarak uygulayınız. Mimari projeye üzerinde kesit yerlerini belirleyip çiziniz. Mimari projeyi inceleyiniz. Kesit yüzeylerini malzemenin cinsine göre veya sembolik ifade ediliş şekilleri ile tarayınız. Görünüşte kalan yapı elamanlarını çiziniz. Mimari projeyi seçiniz. 3. ölçeğe ve çizim kurallarına uygun mimari kesit ve detayları çizebileceksiniz. Kesit resminin donatımını yapınız. Kesitleri harflerle kodlayınız. 2. 9. Araştırmalarınız için . Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda ölçülerine. 1. 4. 12. Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisini çizip ölçülendirmeleri yapınız.UYGULAMALI TEST Siz de herhangi bir mimari proje seçerek önerilen işlem basamaklarına göre kesit ve detay çizimi uygulamanızı yapınız. 6. 8. 71 . 5. 7. 11. Kesitte kalan yapı elamanlarını çiziniz. Kesit resmi çinileyiniz. 10.

72 .DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Uygulama Faaliyeti: Uygulama ( Kesit ve Detaylarda ) Öğrencinin Adı ve Soyadı : Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınızbecerileri “Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Gözlenecek Davranışlar Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı? Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi? Mimari projeyi seçtiniz mi? Mimari projeyi incelediniz mi? Mimari projeye üzerinde kesit yerlerini belirleyip çizdiniz mi? Kesitleri harflerle kodladınız mı? Kesitleri ölçeğine uygun çizdiniz mi? Kesitte kalan yapı elamanlarını çizdiniz mi? Görünüşte kalan yapı elamanlarını çizdiniz mi? Kesit yüzeylerini malzemenin cinsine göre veya sembolik ifade ediliş şekilleri ile taradınız mı ? Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisini çizip ölçülendirmeleri yapdınız mı? Kesit resminin donatımını yapdınız mı? Kesit resmi çinilediniz mi?. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. Son kontrolleri yaptınız mı? Aşağıdaki ölçütlere göre çalışmanızı değerlendiriniz. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. Evet Hayır DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri ve Yapı bölümleri. kesit ve detay çizimlerinde. malzeme cinsine göre tarama şekillerini ve çizimlerinde dikkat edilecek hususları belirleyip uygulayabileceksiniz. kısmi veya kademeli olarak çizilir. çizim tekniklerine uygun şekilde taranmak suretiyle gösterilir. Bunun için de kesit ve detaylarda malzemelerin özellikleri. UYGULAMA ÖZELLİKLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 3.ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 Uygun ortam sağlandığında. 3. Yapının tüm genel yapısı ve konstrüksiyon özellikleri kesit ve detay çizimleri ile uygulamaya kolaylık sağlayacak şekilde planlanır ve çizilir. Tasarlanan ve planlanan yapının uygulaması ancak iyi ifade edilmiş kesit ve detaylarla gerçekleşir. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:     İç Mimari örnek proje çizimleri Mimari projeler Yapı elemanları ve özellikleri Yapı elemanlarının kesit ve detaylardaki sembolleri Araştırma işlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları. Uygulama Özellikleri Mimari projelerde kesitler mimari yapının özelliğine ve ayrıntı durumuna göre tam. 73 . uygulama özelliklerini.1.

2.1: Mimari semboller ve işaretler 74 .3. Malzeme Cinsine Göre Tarama Şekilleri Şekil 3.

2: Mimari semboller ve işaretler 75 .Şekil 3.

3: Mimarı Plan ve kesitte kullanılan işaretler 76 .Şekil 3.

1: Uygulama projelerinde yapılacak taramalar Şekil 3.4: Ön projelerde yapılacak taramalar  Uygulama Projelerinde Yapılacak Tarama Çeşitleri Şekil 3.2: Uygulama projelerinde yapılacak taramalar Şekil 3.3: Uygulama projelerinde yapılacak taramalar 77 .5.Planlarda Yapılan Tarama Şekilleri  Ön Projelerde Yapılacak Tarama Çeşitleri Şekil 3.5.5.

1: Yapıda kullanılanbazı gereçlerin taranarak ifadesi Tuğla duvar taraması Moloz taş duvar taraması Şekil 3.6.6.6.6.3: Yapıda kullanılanbazı gereçlerin taranarak ifadesi Betonarme taraması Ahşap taramaları Şekil 3.4: Yapıda kullanılanbazı gereçlerin taranarak ifadesi 78 .2: Yapıda kullanılan bazı gereçlerin taranarak ifadesi Toprak taraması Gro beton ve blokaj taraması Şekil 3.Yapıda Kullanılan Bazı Gereçlerin Taranarak İfade Edilmesi Şekil 3.

1: Görünüşlerde yapılan tarama çeşitleri Moloj taş duvar Derzli düzgün yönü Derzsiz düzgün yönü taş duvar taş duvar Şekil 3.Kesme taş kaba beton çimento harcı ve çakıl İzolasyon plaka lastik mantar yonga levha ve kontraplak Şekil 3.5: Yapıda kullanılan bazı gereçlerin taranarak ifadesi Görünüşlerde Yapılan Tarama Çeşitleri Perdahlı taş yüzü Murçlu taş yüzü Taraklı taş yüzü Kaba yönü taş yüzü Bordürlü taş yüzü Şekil 3.2: Görünüşlerde yapılan tarama çeşitleri 79 .7.6.7.

5: Görünüşlerde yapılan tarama çeşitleri Sıvalı yüzey Cam 80 .3: Görünüşlerde yapılan tarama çeşitleri Sel taşı ile örülmüş taş duvar Kenarlarına çerçeve Parça mermerlerle Tuğla duvar açılmış ortası kaba yönü yapılmış kaplama düzgün taş duvar ( rustik ) Şekil 3.7.7.7.Kesik sıralı taş duvar Kenarlarına çerçeve açılmış kaba yönü mozaik taş duvar Şekil 3.4: Görünüşlerde yapılan tarama çeşitleri Ahşap elyaf tarama Sıvasız beton yüzey Şekil 3.

Kesitlerde. malzeme farklılıklarını ifade etmek için sürekli.ince. tarama ve kısmi kesit çizimlerinde serbest el çizgileri de kullanılmalıdır.3. çizimlerin okunmasını kolaylaştımak için taramalar ile net ifade edilmelidir. Cisimlerin kesilen yüzeylerinde. Bir bütün olarak kesilen cismin kesit yüzeyinin tamamı tarandığı gibi aynı malzemeden oluşan kesit yüzeyinde zamanı ve çizimi azaltmak için sadece belirli kısımları taranmalıdır. kesik ince çizgiler kullanılmalıdır. kesit çevre çizgilerinden taşırılmadan çizilmelidir. 81 . Tarama çizgileri. yakınlık ifade etmek ve çizimle kesit ifadesini güçlendirmek için sürekli-kalın çizgi kullanılmalıdır. Kesme düzleminin değdiği yerler de kesit taraması.3. diğer kısımlarda ise yüzeylerin görünüş taraması yapılmalıdır. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar         Kesitlerin iç yapılarını. malzeme farklılıklarını ifade edecek şekilde yapılmalıdır. Kesitlerde malzemelere ait semboller.( Tam tarama veya kısmi tarama ) Kesit taramaları kesitlerin iç yapılarını.

özelliklerini  Yapı elemanına ait tarma sembolünü  Kesitlerin iç yapılarını. Kullanılacak Araç ve Gereçler    Çizim araç ve gereçleri Mimari projeler.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Taramaları yapılacak plan. tarama şekillerini kullanarak tarayınız. 82 . ve ya gerekli açıklamaları yazınız.  Kesitte kalan ve görünüşteki yapı elemanlarına ait tarama sembollerini inceleyiniz. kesit ve detayları belirleyiniz. farklılıklarını ifade edecek şekilde  Taranan yapı elemanlarını isimlendirini tarayınız. Öneriler  Yapı elemanlarının araştırınız. kesit ve detaylar Mimari işaret ve semboller Yukarıdaki işlem basamakları doğrultusunda planı. malzeme kullanarak tarayınız.

8: Kat planının çizimi 83 .Şekil 3.

Şekil 3.9: Kat planının taranması 84 .

malzeme farklılıklarını ifade etmek için ………….ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruların cevaplarını tamamlamalı olarak değerlendiriniz. faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kesitlerde malzemelere ait ………………. Bir bütün olarak kesilen cismin …………. Kesitlerde. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları.( Tam tarama veya kısmi tarama ) Kesit taramaları kesitlerin iç yapılarını.yüzeyinin tamamı tarandığı gibi aynı malzemeden oluşan kesit yüzeyinde zamanı ve çizimi azaltmak için sadece belirli kısımları taranmalıdır. diğer kısımlarda ise yüzeylerin ………………… yapılmalıdır. …………… farklılıklarını ifade edecek şekilde yapılmalıdır. 5. ÖLÇME SORULARI 1. kullanılmalıdır. çizimlerin okunmasını kolaylaştımak için taramalar ile net ifade edilmelidir.-……… çizgi kullanılmalıdır. 2.……. Kesitlerin iç yapılarını. 8. Cisimlerin kesilen yüzeylerinde.………… çizgiler kullanılmalıdır. Tarama çizgileri. 7. 85 . tarama ve kısmı kesit çizimlerinde ……………. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. yakınlık ifade etmek ve çizimle kesit ifadesini güçlendirmek için ……….. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 6. 4.. Kesme düzleminin değdiği yerlerde ……………. kesit çevre çizgilerinden ……………… çizilmelidir. 3.

önerilen işlem basamaklarına göre tarama sembollerini ulanarak tarama uygulaması yapınız.  Mimarlık ve iç mimarlık büroları  İç mekan dekorasyon atölyeleri  Mobilya fabrikaları ve mağazaları  Mobilya katalogları  Kesit ve yüzey taramaları ile ilgili kaynak kitaplar ve örnek uygulamalar  Yapı elemanları ve plandaki mimari sembol ve işaretlerini Kesitte kalan ve görünüşteki yapı elemanlarına ait tarama sembollerini inceleyiniz. kesit ve detayları belirleyiniz.. Taranan yapı elemanlarını isimlendirini veya gerekli açıklamaları yazınız. Taramaları yapılacak plan.. 1. 5. Yaptığınız tarama uygulamasını kontrol ediniz. Aynı işlemi arkadaşlarınızla birlikte tartışarak uygulayınız. Araştırmalarınız ( kesit ve yüzey taramaları için ) . 86 .UYGULAMALI TEST Siz de herhangi bir plan. 4. 2. kesit veya detay resmi üzerinde. 3. Yapı elemanına ait tarama sembolünü kullanarak tarayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ NOT: Değerlendirme ölçeği ile bu çalışmanızı değerlendiriniz. Uygulama Faaliyeti: Öğrencinin Uygulama Özelliklerine Göre Dikkat Edilecek Adı ve Soyadı : Hususlar Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Taramaları yapılacak plan. 87 . “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. kesit ve detayları belirlediniz mi? Kesitte kalan ve görünüşteki yapı elemanlarına ait tarama sembollerini incelediniz mi? Yapı elemanına ait tarma sembolünü kullanarak taradınız mı? Taranan yapı elemanlarını isimlendirin veya gerekli açıklamaları yazdınız mı? Yaptığınız tarama uygulamasını kontrol ettiniz mi? DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığız becerileri ortaya koyuyor. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

Her bir aşama için ayrı ayrı iş süresi planlanır. Bir iş aşamasının zamanında gerçekleşmemesi diğer iş aşamalarını da olumsuz olarak etkilemektedir. planlama. Önemi Mimari yapı. 88 . Çünkü planlama olmadan projeler çizilemez. 4. yürütülmesi ve tamamlanması için belirlenen zamandır. çeşitlerini ve uygulama şeklini doğru olarak yapabileceksiniz. Diğer işlerde zamanında teslim edilemez. 4. üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri. Bu işlem aşamaları bir biriyle bağlantılı durumdadır. projeler çizilmeden de uygulama gerçekleşmez. yapımı. mimarlar odası. mimarın kendisinden istenen işi yapmak üzere geçirdiği süredir. İş yapımında iş yapım süresinin önemini ve hesaplama şeklini.1. projelendirilme ve uygulama gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Süre. mobilya fabrikaları.1. İş Yapımında Süre Planlanan işin.ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında. iç dekorasyon atölyeleri. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   Mimarlık ve iç mimarlık bürolarında iş sürelerini hesaplam ve şartname hazırlama Mimarlar odasında sözleşmeler ve şartnameler ile iligili mevzuatlar Araştırma işlemleri için. .1. mimarlık ve iç mimarlık büroları. İŞ YAPIMI 4. şartname hazırlamanın önemini. İşlerin zamanında gerçekleşmemesi işvereni ekonomik olarak zarara uğrattığı gibi işi yapan yüklenici firmayıda güven konusunda olumsuz olarak etkiler.

Belirlenen yerlerde kesme düzlemleri çizilip bakış yönü oklarla açıklandıktan sonra harflerle kesitler isimlendirilir. 89 . İller Bankası gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren şartnameler ile gerçekleştirilir. işin yapıldığı yere ulaşım süresi ilave edilir.2. Tüm bu uygulamaların zamanında yapılabilmesi için işlemleri belirli bir sıraya koymak ve hazırlamak gerekir. yüz ölçümüne. Büroda yapılan çalışma: Çalışmada geçen net çalışma saati hesaplanır ve 2 saat hazırlıklar için ilave edilir. Yalnızca yapılacak işe özgü. Hesaplama Şekli Kesit ve detay çizimlerinde çizim süreleri. iş ortamına… göre değişiklik arz eder. yapım işlerinde yürütme organınca hazırlanan şartnameler de sözleşmenin hukuksal dayanaklarını oluşturur.1. Detaylar için de kesitler üzerinde önemli kısımlar daire içine alınarak veya kesme düzlemi ile belirtilip harflerle isimlendirilir. yapıdaki uygulama ayrıntılarının yoğunluğuna ve buna bağlı olarak da plan üzerinde belirtilen kesit ve detay sayılarına. Yasanın yapım işlerinde uygulanması Bayındırlık bakanlığı Kara yolları. Her kuruluş kendi işine özel şartnameleri. Şartname Şartname. mimarın bürosu dışında yapılıyorsa. Bu çizimlerin zamanında çizilip tamamlanması için iş planlaması ve gerekli organizasyonun yapılması gereklidir. mekan içerisindeki bölüm(oda) sayısına. ( A detayı. İş. Mimarlık hizmetlerinin süreleri. İsimlendirilen tüm kesit ve detaylar çizim kurallarına uygun şekilde çizilir ve taramaları yapılır. işveren/işsahibi ile mutabakat içinde mimar tarafından belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Dosya hazırlanması 3 saat olarak kabul edilir. 4. bu süreye o işi yapmak üzere. çizilen mimari plan üzerinde kesit ve detay yerleri belirlenir. Diğerleri ise ancak tekniklerde değişiklik ya da yeni tekniklerin oluşması halinde yayımlanır. DSİ. Yolculuk zamanı ilave edilir. pesonelin mesleki yeterliliğine ve iş yapma hızına. çizimi yapan personel sayısına. Bunlardan fiyatlandırmaya ilişkin olanlar her yıl yayımlanır. Büro dışında yapılan çalışma: Çalışmada geçen net çalışma saati hesaplanır. İşin süreside bu planlamada belirlenir. X-X detayı şeklinde). Geçirilen saatler tama tamamlanır. tüm kuruluşları kapsayan genel konularda ise genel nitelikteki şartnameleri kullanır. İlk önce.2.4. mimari projede bulunan kat sayısına. özel bilgiler içerir.

4. 552. tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır.2. 704 /705. perlitli bölme bloku. 1114. kullanım şartlarını.4. ambalajlama. garanti ile ilgili hususları içeren.               Taşıma genel teknik şartnamesi Kazı işleri genel teknik şartnamesi Tüneller genel teknik şartnamesi Balast işleri genel teknik şartnamesi Çimento genel teknik şartnamesi Kireç genel teknik şartnamesi (Ts : 30) Su genel teknik şartnamesi (Ts. 266) Alçı genel teknik şartnamesi (Ts. 821. tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan. hak ve görevleri tanımlamak. 3682 ) Sıva genel teknik şartnamesi 90 . 2511) Tuğla. taş. etiketleme. beton büz. müelliflik haklarını gözetmek. 802) Torkret sistemi ile beton tatbiki genel teknik şartnamesi Hafif beton genel teknik şartnamesi : (Ts. 406. taşıma ve depolama gereksinimlerini. meslek haklarını ve etiğini korumak. mesleki uygulamalarda kamu yararını. Önemi TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARİ İÇ MEKAN DÜZENLEMESİ ve DONANIMI TASARIMI HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ ve ÜCRET TARİFESİ’nin 1. harç ve kargir genel teknik şartnamesi Beton genel teknik şartnamesi : (Ts. briket. beton blok. kiremit. açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden ve varsa ürüne ait kalite güvence ile ilgili hususları (ulusal ve uluslararası standartlar ile kalite belgeleri). maddesinde belirtildiği gibi. mimarlık hizmetleri şartnamesinde tanımlanmış olan Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı hizmetlerinin niteliği ve bunların karşılığında ödenecek en az ücretlerin belirlenmesini sağlamak açısından önemlidir.1. mesleki sorumluluk. haksız rekabeti önlemek. perlitli pano teknik şartnamesi .2. ihtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak. (Ts. 370) Agrega.2. Çeşitleri       Genel teknik şartname Bayındırlık işleri genel şartnamesi Elektrik Tesisatı Genel Şartnamesi Makine tesisatı genel teknik şartnamesi Sözleşme (tasarısı) mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesi Teknik şartname.

cila genel teknik şartnamesi Ön yapımlı.3. 91 .2. badana ve cila gibi işler yapılacak ise Boya. Badana.            sentetik reçine esaslı dış ve iç kaplamalar ile yalıtım malzemeleri genel teknik şartnamesi Ahşap işleri genel teknik şartnamesi Çatı örtüleri genel teknik şartnamesi Kaplama malzemesi genel teknik şartnamesi Yıkma ve sökme genel teknik şartnamesi Cam ve takılması genel teknik şartnamesi Demir işleri genel teknik şartnamesi Tenekecilik işleri genel teknik şartnamesi Boya. Cila Genel Teknik Şarnamesi uygulanmalıdır. Örneğin boya. ön gerilmeli beton elemanlar genel teknik şartnamesi Alüminyum ve alüminyum imalat işleri genel teknik şartnamesi Sert plastik (pvc) profilleri ve bu profillerle yapılan doğrama imalatı genel teknik şartnamesi (1995) 4. Uygulama Şekli Şartnamelerin uygulama şekli. yapılacak işin özelliğine. cinsine ve genel yapısına göre değişir. badana.

 Şartnamesi hazırlanacak işi belirleyiniz.  Boya.  Proje kapsamına göre iş belirleyiniz. badana. Kullanılacak Araç ve Gereçler    Mimari proje tam set Şartname ile ilgili mevzuatlar Boya ve cila katalogları 92 . cila şartnamesini  Mevzuat doğrultusunda hazırlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Şartname hazırlama ile ilgili mevzuatları inceleyiniz. badana ve cilalar hakkında araştırma yapınız. badana ve cilaları inceleyiniz. hazırlayınız.  Boya.  Yapılacak olan boya. şartnameyi kontrol Öneriler  Mimarlar odasında bilgi alınız.  Hazırladığınız ediniz.

tel fırça ile fırçalanacak. üstübeç. 93 . istenilen renkte birinci kat hazır yağlı boya sürülecektir. Boyanın inceltilmesi zaruri ise kutu üzerindeki tarife göre bir miktar neft (terebentin) katılabilir. kuruduktan sonra pürüzler tekrar zımparalanacak. Macun iyice kuruduktan sonra. analizlerimizde hazır kutu boyası kullanılmıştır. Cila Genel Teknik Şartnamesi Bugünkü teknik ve mevcut pek çok hazır yağlıboya çeşitleri muvacehesinde de. Kapı kanadı. bütün yüzeyler zımpara kâğıdı ile zımparalanacak tozları bez ile alındıktan sonra son bir macun daha yapılacaktır. tamamıyla kuruduktan sonra. gaz. tekrar bir yoklama macunu ve zımpara yapılarak düz ve muntazam bir satıh elde edilecektir. Buna rağmen yine pürüz ve saire kusurlar görülürse. A . Bu macun da kuruduktan sonra tekrar yüzeyler. yerlerine takılacaktır. neft ve sair gibi maddelerle yağlıboya yapılması yerine. yağlıboyayı teşkil eden. Boyalarda fırça izi görülmeyecek. Hazır boyanın içine katiyen sikatif. zaman ve işçilik bakımından büyük bir tasarruf temin edeceği düşüncesiyle. bezir ile tıla edilerek ek başları. hususi ve fevkalade haller dışında. 30 uygulanacaktır. istenilen renkte birinci kat hazır boya sürülecektir. bir kat boya kurumadan ikinci kat boya sürülmeyecektir. pasları vesaire kirleri izole edildikten sonra yüzeylere son bir süIyen sürülecek.Ahşap Yüzeylerin Yağlı Boya ile Boyanması Ahşap yüzeylerde bulunan bütün budaklar itina ile yakılacak. derhal temizlenecektir. Birinci kat yağlı boya kuruduktan ve sıfır numara zımpara ile zımparalandıktan sonra istenilen renkte ikinci. TS. Bu suretle hazırlanan satıh üzerine bir kat hazır astar yağlı boyadan sonra. üçüncü veya ikinci kattan sonra dövme yağlı boya yapılacaktır. budak yerlerinin berkman üstübeci ve kaynamış bezir yağından meydana getirilen macun ile kapatılacaktır. istenilen cins ve mükemmeliyette hazır olanını tercih ve tedarik etmekle. benzin vs. zımparalanarak düz ve pürüzsüz bir hale getirilecektir. gibi yabancı madde katılmayacaktır. B . tutkal. Boyanacak yerlerden başka yerlere sürülen boyalar. ek yerleri macunlanacak (istendiğinde oto boya macunu) icabında ikinci bir kat sülyen ve zımparadan sonra.Demir Yüzeylerin Yağlı Boya ile Boyanması Demir yüzeyler iyice temizlendikten. pencere çerçeveleri gri menteşesinden çıkarılan kısımlar çıkarılacak boyanacak. Badana.Boya.

kiriş. C . sıva yüzeyleri gayet muntazam bir şekilde alçı veya macun ile sıvanacaktır. zımparalandıktan sonra temizlenip birinci kat hazır boya sürülecektir. Bu astar kuruduktan sonra eğer bozuk yerler varsa tekrar bir yoklama macun veya alçı ile yoklama yapılır. Delik. yarıklar alçı ile tamir edilecektir.Badanasız ve Badanalı Sıva (duvar yüzeylerinin boyanması) Badanalı olan sıva (duvar) yüzeylerinin badanaları kazınacak. Bezir yağı ile tıla edilecektir.Katlar kurumadan diğer bir kat yağlı boya sürülmeyecektir. çizik. Badanasız sıva yüzeyleri de evvela son bir macun veya alçı ile sıvanacak macun veya alçı kuruduktan sonra. hangar gibi işlerin boyanmasında ölçü: (Özel Şartnamesinde açıklanacağı üzere ağırlık veya metrekare üzerinden hesaplanır. hiç bir yerde taşkınlık göstermeden çizilmeli ve sürülmesi lazımdır. Not : Demir imalatın (kolon. zımpara tozları temizlendikten sonra bozuk yoklama macunu veya alçı ile düzeltilecek bezir ile tıla edilecek ve üzerine birinci kat hazır astar boya sürülecektir. Hazırlanan bu satıha fırça ile birinci kat astar badana kuruduktan sonra fırça ile tekrar ikinci bir astar badana yapılacak. Yeni duvarlara yapılacak badana ince sıva tamamen kuruduktan sonra bir kat beyaz kireçle astar vurulacaktır. Filato istenilmezse faslı müştereklerin çok muntazam ve düzgün olmasına bilhassa dikkat edilecektir. çatı.1) Muhtelif Cins Badana Yapımı Eski duvarlardaki mevcut badana tamamen kazınacaktır. Hazır boya içerisine neft (terebentin)den başka katiyen yabancı bir madde katılmayacaktır. Tavan ile duvarların birleştiği yerlere eğer filato istenirse bu filato gayet düzgün muntazam. bu da kuruduktan sonra makine ile itinalı bir şekilde üçüncü kat badana tatbik edilecektir.) Başka satıhlara bulaşan boyalar derhal temizlenecektir. C . bütün yüzeyler zımparalanarak. köprü. ikinci kat boya sürülecek . Astar boya için yapılan muamele birinci boya için de tatbik edildikten sonra. 94 . pürüzler giderildikten sonra üçüncü düz kat veya dövme hazır boya sürülecektir. kuruduktan.

aynı kalınlıkta olacaktır. C . Tavan ile duvarların ayrılması istenilirse.2) Tutkallı Badana Duvar yüzleri arap sabunu veya sıcak suda eritilmiş sabun ile iyice yıkanacaktır. Diğer hususlar kireç badanalarda zikredilen kaideler gibidir. temiz. Bu çizgiler düz. Alçı ile tamirler yapıldıktan sonra. hususi tarifnamelerine tamamıyla uyularak sürülecektir. bütün kirler vesaire birikintiler derhal temizlenecektir. Badana sürülürken çok dikkat edilecek fırça izi kalmamasına çalışılacaktır. kireç badanada olduğu gibidir. istenilen yerde. iki veya üç kat sürülecektir.5) Plastik Badana Amerikan badanası ve diğer badanalar gibi imal edilen plastik badanalar.3) Mermer Badanalar Beyaz kireçli sıvalar üzerine mermer kirecinden ve arzu edilen renkte. dalgasız. renk ve tekilde filato denilen çizgiler çekilecektir. tutkal lipoton üstübeci. C . numuneler yapılıp. 95 . C . Bu badanalarda tecrübeli işçi kullanılacaktır.Bu astardan sonra. muntazam olacaktır. yazılı muvafakat alınacaktır. Badanalar.4) Kazeinli Badanalar Mat olarak boyanması istenilen yerlere sürülür. fırça ile 2 kat astar badana yapılacak 3 kat badana makine ile itinalı bir şekilde duvara vurulmuş olacaktır. Badana işi bittikten sonra. Bu badana bütün münasip miktarda kireç badanaya karıştırılmasıyla elde edilir. Badana ve filatolar yapılmadan evvel renk ve desenleri hakkında bir seçim yapılmak üzere. C . Temiz bir badana elde edilinceye kadar icabında kat adedi çoğaltılacaktır. muntazam. Diğer hususlar. ufki ve muntazam olmasına dikkat edilecektir. Filato istenmezse tavan ve duvarların birleşme yerlerinin gayet düzgün. İspanyol üstübeci ve sudan meydana gelen karışımdan fırça ile birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat sürülecektir.

astar ciladan en geç 48 saat sonra tatbik edilerek parlatılacak. lüzumu kadar dökülerek. tülbent içine konmuş pamuk yumağına. Birinci defa yapılan cila kendini çektikten sonra. muntazam olacak. yüzeyler aynı istikamette olmak üzere cilalanacaktır.Hazır Parke Cilası Parkelerin üzerleri süpürüldükten sonra tamamen sistre edilecektir. tozları alınacaktır. cila işine devam edilecektir. fazla tazyik yapılmadan. Tozları alınmış parkeler bir kat hazır parke cilâsı ile astarlanacak.D . ikinci cila . Cila tamamen parlak. parke renginde macun ile tamamen doldurulacak. kuruduktan sonra hafifçe parlatılacaktır. katiyen zeytinyağı kullanılmayacaktır. bunlar tamamen çıkarılacaktır. lekesiz. donuk ve mat olmayacaktır. satıh tamamen parlayıncaya kadar. (geçici kabulden önce) parkelerin üzerlerindeki toz ve sair temizlendikten sonra temizlendikten sonra. Lekesiz pürüzsüz parlak bir şekilde yapılmış olacaktır. Birinci kat cila. çatlaksız. Bu esnada meydana gelen veya evvelce mevcut delikler.Cila İşleri Gomalak Cila Cilalanacak yüzeylerde eski cila varsa. kuruduktan sonra zımparalanacak. sürülüp parlatılacaktır. satıhlar zımpara ile pürüzsüz bir hale gelinceye kadar zımparalanacaktır. elyaf boşluklarına doldurulacak. E . İcabında gayet hafif bir tabaka gliserin sürülecektir. Ciladan evvel. gayet yavaş bir şekilde. İspirto ve gomalak ile hazırlanmış mahlül. Pompa taşından gayet ince bir tabaka. 96 . Cila yapılırken. fazla gelen ponza tozu temiz bir bez ile alınacaktır.

yapım işlerinde. işin yapıldığı yere ulaşım süresi ilave edilir. 5. işveren/iş sahibi ile mutabakat içinde mimar tarafından belirlenir ve sözleşmeye yazılır. ( )Şartname. bu süreye o işi yapmak üzere. projelendirilme ve uygulama gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. ( )Mimari yapı. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. ( )İş. 2. ( )Mimarlık hizmetlerinin süreleri. cinsine ve genel yapısına göre değişmez. Geçirilen saatler tama tamamlanır. cevap anahtarı ile karşılaştırınız. ( )Planlanan işin. mimarın bürosu dışında yapılıyorsa. 6. planlama. yapımı. 97 . yapılacak işin özelliğine. yürütme organınca hazırlanan şartnamelerde sözleşmenin hukuksal dayanaklarını oluşturur. ÖLÇME SORULARI 1.( ) ( )Büroda yapılan çalışma: Çalışmada geçen net çalışma saati hesaplanır ve 5 saat hazırlıklar için ilave edilir. 3. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı. ( )Şartnamelerin uygulama şekli. 7. yürütülmesi ve tamamlanması için belirlenen zamana iş planlama süresi denir. 4.

1. Şartnameyi hazırlayınız. 6. 4. 98 . Son kontrolleri yapınız. 3. Aynı işlemi arkadaşlarınızla birlikte tartışarak uygulayınız. Proje kapsamındaki işleri belirleyiniz. 2. İşlerle ilgili şartname hazırlamak için araştırmalar yapınız. 5. Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda uygulamalar ile ilgili iş süresi hesaplamayı yapıp bu işle ilgili şartname hazırlayabilirsiniz. Proje kapsamındaki iş süresini hesaplayınız.UYGULAMALI TEST Siz de herhangi bir mimari proje seçerek önerilen işlem basamaklarına göre proje kapsamındaki işlerle ilgili iş yapım süresini hesaplayıp şartnamesini hazırlayınız. İşlerle ilgili şartname hazırlama mevzuatları inceleyiniz.

99 . Gözlenecek Davranışlar  Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?  Mimari projeyi incelediniz mi?  Mimari proje kapsamındaki işleri tespit ettiniz mi?  Proje kapsamındaki iş süresini hesapladınız mı?  İşlerle ilgili şartname hazırlamak için araştırmalar yaptınız mı?  İşlerle ilgili şartname hazırlama mevzuatlarını incelediniz mi?  Şartnameyi hazırladınız mı?  Son kontrolleri yaptınız mı? Aşağıdaki ölçütlere göre çalışmanızı değerlendiriniz. Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Uygulama Faaliyeti: İş Yapımı Öğrencinin Adı ve Soyadı : Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. Evet Hayır DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler kazandığız becerileri ortaya koyuyor.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru-yanlış ve tamamlamalı olarak değerlendiriniz.

ÖLÇME SORULARI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kesit alma yeri, cismin boşluklu ve yapısal farklılığı olan, en karmaşık yerinden geçecek şekilde belirlenir. Detaylar; kapı, pencere, sistem veya merdiven detayı olmak üzere dört gruba ayrılır. Kesitler üzerinde çizilmesi gereken farklı detaylar çember içine alınıp harf veya rakamla belirlenir.( A, B, C…..detayı şeklinde ) Kesit alma yönü, yapısal farklılığın okunabileceği, anlaşılabileceği taraf, yön olarak belirlenemez. Yapının mimari planları (temel, kat ve çatı) çizildikten sonra yapının inşaat bakımından önemli görülen kısmından ………… alınır. Kesitlerin alındığı yerler planlarda …………….. çizgilerle gösterilir. Okların yanına yazılan ……….. ile kesitler adlandırır. Kesme düzleminin planı kestiği yerden oklar yönünde bakılarak görünmesi gereken yapının bütün elemanları planlarda olduğu gibi ……….. ölçeğinde çizilerek gösterilir. Kesit taramaları kesitlerin iç yapılarını, …………… farklılıklarını ifade edecek şekilde yapılmalıdır. Kesitlerde malzemelere ait ………………, çizimlerin okunmasını kolaylaştımak için taramalar ile net ifade edilmelidir. Kesitlerin iç yapılarını, malzeme farklılıklarını ifade etmek için ….- ……,………… çizgiler kullanılmalıdır. Kesitlerde, tarama ve kısmi kesit çizimlerinde ……………kullanılmalıdır. Mimari yapı; planlama, projelendirilme ve uygulama gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. İş, mimarın bürosu dışında yapılıyorsa, bu süreye o işi yapmak üzere, işin yapıldığı yere ulaşım süresi ilave edilir. Geçirilen saatler tama tamamlanır. Mimarlık hizmetlerinin süreleri, işveren/iş sahibi ile mutabakat içinde mimar tarafından belirlenir ve sözleşmeye yazılır. Şartname; yapım işlerinde yürütme organınca hazırlanan şartnamelerde sözleşmenin hukuksal dayanaklarını oluşturur. Şartnamelerin uygulama şekli, yapılacak işin özelliğine, cinsine ve genel yapısına göre değişmez. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

100

PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Aşağıda kat planı verilen yapının 1:50 ölçekli kesitlerini çizip, kesit resimler üzerinde kesit taraması uygulaması yapınız.

Şekil P.1: Giriş katı planı

101

Şekil P.2: Bahçe katı planı

102

Şekil P.3: Çatı planı 103 .

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki öçütlere göre değerlendiriniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise öğretmeninizle iletişim kurarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 104 . DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Donatı Seçimleri                 Çizim ortamını ayarladınız mı? Çizimde kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi? Mimari planı incelediniz mi? Mimari plan üzerinde kesit yerlerini belirlediniz mi? Mimari plan üzerinde kesme düzlemlerini çizdiniz mi? Mimari plan üzerinde kesit yönlerini gösterip kesitleri adlandırdınız mı? Kesitleri çizdiniz mi? Kesitte kalan ve görünüşteki yapı elemanlarına ait tarama sembollerini incelediniz mi? Yapı elemanına ait tarma sembolünü kullanarak taradınız mı? Taranan yapı elemanlarını isimlendirdiniz veya gerekli açıklamaları yazdınız mı? Mimari proje kapsamındaki işleri tespit ettiniz mi? Proje kapsamındaki iş süresini hesapladınız mı? İşlerle ilgili şartname hazırlamak için araştırmalar yaptınız mı? İşlerle ilgili şartname hazırlama mevzuatlarını incelediniz mi? Şartnameyi hazırladınız mı? Son kontrolleri yaptınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME “Hayır” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

görünüş taraması Taşırılmadan Kesit Malzeme Semboller 105 .dolu ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI Sorular 1 2 3 4 5 6 7 8 Cevaplar Sürekli. kesik ince Serbest el çizgileri de Sürekli-kalın Kesit taraması.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI Sorular 12345678910Cevaplar D Y Y D D D Y D Y Y ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI Sorular 12345Cevaplar Kesitler Kalın noktalı kesik Harfler 1:50 Kalın dolu .ince.

ince.ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI Sorular 1 2 3 4 5 6 7 Cevaplar Y D D Y D D Y MODÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI Sorular 1234567891011 12 13 14 15 16 17 Cevaplar D Y D D Kesitler Kalın noktalı kesik Harfler 1:50 Sürekli. 106 . kesik ince Serbest el çizgileri de Malzeme Semboller D D D D Y Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

Yıl K. Enst. And. Lis. Olg. Sanat ve Tasarım Alanı İç Mekan Dekorasyon Dalı İzmir İç Mimarlık Büroları Mobilya fabrikaları ve mağazaları Mimarlar Odası Mimarlıkları tanıtım siteleri 107 .S.ÖNERİLEN KAYNAKLAR ÖNERİLEN KAYNAKLAR      YNAKLAR: Cumhuriyet N.Ö.T.İ. Mes. ve Meslek Lisesi ve 100.

2005.İ. Akademisi Yapı Birsen Kitapevi Yayınları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yüksek Lisans Notları. And. Ağaç İşleri Teknik Resmi. İsmet.doc http://www.doc http://www. Yüksek Mim. Ders Notları Samsun. ÜÇYILDIZ Turgay. İnşaat Teknolojisi Alanı Kesit Kesitler Modülü http://www.org.tr/docs/mevzuat/mevsar. Muğla. İzmir                 DİNÇEL Kemal.com.E.Ö.Basımevi İstanbul. Mimari Proje Düzenleme Esasları. Mimar. 92/34.mimarist. Teknik Öğr. ABAMA Muhittin. Ankara.meb. 2006.gov. Veysel. Bayındırlık Bak. Lis.asp?mdl=YasalarYonetmelikler http://eaddb.2001. İmar Kanunu ve Uygulaması. Cumhuriyet N.tr/default1.serki. Sanat ve Tasarım Alanı İç Mekân Dekorasyon Dalı. ÇAM İsa. 108 .T. İstanbul.htm Devlet G. 1978. Ders Notları. Konutta İç Dekorasyon.bursamimar. Bölümü Yapı Kürsüsü Gizem Tercüme Neufert ( Yapı Tasarımı ) Beta Yayınları İstanbul Teknik Öğr. 2005. ÖZ. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı.S.com/index.php?bolumsec=terimler&id=t6o5ra http://www. Başmüfettişi.ampyazilim. Zafer IŞIK. Denizli. M. Olg.org/mevzuatDocs%5Coda_18. Mes. KALINKARA Velittin. Yıl K. ve Meslek Lisesi ve 100.S.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  ŞENGÜN Mehmet Ali. Enst. Teknik Yayın Evi. DANIŞ. İnşaat Teknik Resmi.tr/download/sartname.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful