You are on page 1of 36

Dikkat: Bu e-Kitapçığı “Zoom” ayarınızı %100 ’e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir .

Materyalist mistisizm akımı
Enneagram
Ali Ünal

http://ferid_hakki.sitemynet.com
tarafından derlenerek size e-kitapçık olarak sunulmuştur.
Basım : Mart-2006
Kaynak: www.zaman.com.tr

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Yayın Listemiz >>> Sayfa 30

2

- yorumsuz bildiri -
İnsanlığa gerçekleri anlattığına inandığımız düşünürlerin,
yazarların, aydınlanmışların ilimsel üretimlerini
sizlerle paylaşmaktan başka bir arzumuz yoktur.
Biz bir başka insanı değişim-dönüşüme uğratamayız.
Bizim yapabileceğimiz tek şey;
değişim-dönüşümün meydana gelebileceği,
hoşgörü ve sevginin girebileceği bir alan, bir boşluk yaratmaktır.
Dileğimiz size yararlı olabilmek...
Evreni (algılayamadıklarımız dahil) yöneten ve
farklı adlarla işaret edilen Yüce Gücün,
bu arzumuzu yerine getirmemiz için, önümüzü açık etmesini diliyoruz;
‘Eğer bu duanın gerçekleşmesi, bizler ve tüm yaşam adına en iyisi olacaksa...’

http://ferid_hakki.sitemynet.com

3

Materyalist mistisizm akımı
Enneagram
Ali Ünal

İçindekiler
Sayfa Sayfa
04 - Enneagram: Bir materyalist mistisizm akımı 20 - Temel felsefesiyle Enneagramın eleştirel tahlili
05 - Enneagram teorisi 25 - Büyü ve insanları uzaktan yönlendirme
09 - Enneagram kişilik tipleri 27 - Sonuç
17 - İnsanî öz ve çocuklukta kirlenme iddiası 30 - Yayın Listemiz
18 - Sıradan kişilik testleri

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Mekke. Seyahatleri esnasında. 4 Materyalist mistisizm akımı Enneagram Ali Ünal Enneagram: Bir materyalist mistisizm akımı Enneagramın babası: Georges Ivanovitch Gurdjieff Enneagram (ennea=dokuz. kendi iddiasına göre M. kesin olmamakla birlikte. “insan hakkında semavî dinlerin de modern bilimin de veremediği bilgiler” edinmek için Tibet. asıl ismi itibarıyla George Georgiades.Ö. kendine verdiği isimle Georges Ivanovitch Gurdjieff’in öğretilerinde ortaya çıkar. Bu manastırın bulunduğu yere Buhara’ . bu arada deneye dayalı bilime de açık olarak yetişti. Yazılarından oluşan Meetings with Remarkable Men ’de (Seçkin Kişilerle Buluşmalar) anlatıldığına göre. Gurdjieff. Mısır. gram =çizgi-çizim). Medine. Hıristiyan kültürüyle. 1866 yılında Ermenistan’da Gumri şehrinde Yunanlı bir baba ve Ermeni bir anneden dünyaya geldi. Buhara’da seyahatlerde bulundu. 2500 civarında Babil’de kurulmuş bulunan Sarmoung veya Sarmonî Kardeşlik adlı gizli bir toplumun yine gizli bir manastırına kabûl edildi. ilk defa. Hindistan.

5 dan gözleri bağlı olarak 12 gün süren bir yolculuktan sonra ulaştırıldı. Burada. sadece tabiatının bazı yönlerini. . öğretisini yaymaya 1912 yılında Rusya’da başladı. Bu medeniyetin bilim ve ekonomik hayat sahasında insana yeni yollar açtığı doğrudur. bir kısmını toptan mahvettiği diğer fakülteleri rağmına geliştirebilmiştir. Ouspensky ve az bir süre sonra da bestekâr Thomas de Hartman’la karşılaştı. içinde yaşaması gereken normal şartların dışına çıkarmış bulunmaktadır. 1914’te filozof Petyr D. 1922’de kendi adlandırmasıyla “Batınî Hıristiyanlığı ” öğretmeye başlayan Gurdjieff . Paris’te şehir dışında Avon’un yakınında Chateau du Prieuré at Fontainebleau’da Institute for the Harmonious Development of Man (İnsanın Ahenkli Gelişmesi Enstitüsü)nü kuran Gurdjieff’in görüşlerindeki hareket noktası. 1949’da öldü. insanı. Fakat onu daha üst bir bütüncül gelişim seviyesine çıkarmak yerine. Gurdjieff . 1922’de yayınladıkları bir broşürde şöyle açıklanıyordu: Enneagram teorisi Günümüz medeniyeti. daha sonra öğretisinde önemli bir yer teşkil edecek olan kutsal dansla birlikte batınî bilgileri aldı.

Bu tezden hareketle. 1’in 7 ile bölünmesiyle kesir ondalıklar olarak. 6 Modern insanın dünyayı idraki ve yaşama biçimi. yeryüzü (mi). kâinattaki her şeyin temelinde Üç (3) Kanunu ve Yedi (7) Kanunu yatmaktadır. hem dünyayı idrakimiz hem de onu tezahür ettirmemiz açısından bir bütün ortaya koymaktan uzaktır . önce düzenli kâinat (kozmos) ve varlığın meydana çıkması teorisi geliştiren Gurdjieff . Mutlak’tan sayısız dallanmalarla meydana gelmektedir . bu teorisine “Yaratılış Şuası ” adını vermiştir. onun temsil ettiğini ileri sürdüğü matematik kanunlarına dayalı bir bilgi kaynağıdır ”. bütün bir varlık oluşunun şuurlu ifadesi olmaktan çıkmıştır . güneş (sol). hissî ve davranışlarla ortaya konan hayat olarak üç ayrı parçaya ayrılmış durumdadır. 1-4-2-8-5-7 ve tekrar 1 elde edilir. yukarıdan aşağıya her birine bir notanın da tekabül ettiği Mutlak (do). ay (re) ve mutlak (do)’tan oluşmaktadır. bütün gezegenler (fa). Gurdjieff’in öğretisinde bir “kâinat sembolüdür ve kâinat hakkında. 3 ve 7 kutsal rakamlar olup. Enneagram . psişik hayatımız . zihnî. bütün dünyalar (si). Bu bakımdan. şekilde görüldüğü gibi. çevresinde birbirine eşit uzaklıkta 9 noktanın bulunduğu . Bu şua. İşte Enneagram . Ona göre. bütün güneşler (la). Bu şuada Mutlak yaratılışın aslî kaynağıdır ve kâinat. Bunun yerine o. Kâinatın (kozmos) Mutlak’ın birliğine dönüş arzusunu 1’in 3 ve 7 ile bölünmesi temsil eder .

Bu noktaları kişilik . 6’dan 3’e çizilecek bir çizgi ve çizgi yönünde konulacak bir okla 6 ile 3 birleştirilir.. 1 ile 4. 2. 4. 6. 5. şeklinde olur. sayıların sırasına göre 1. 2. 7 ve bu noktaların 9’dan başlayarak sağa doğru 1. . 7. 5 ile 7 ve 7 ile tekrar 1 eşleştirilip birleştirilir ve bu birleştirme. 4. ikişer ikişer birbirleriyle eşleştirilip birleştirilir. Söz konunu bölünmede sıralama 1. 9’ dan 6’ya çizilecek bir çizgi ve 6 istikametinde konulacak bir okla 9 ile 6. 4.. 2. 3. Gurdjieff. sağa doğru sırayla ve eşit aralıklarla elde edilen 8 noktaya 1. 8 yazılır. 6 ve 9. 8 ile 5. ilk sayıdan diğerine.. Yani. 3. 8 olarak işaretlendiği bir çemberdir. Sonra bu rakamlar. 4’ten 2’ye. 4 ile 2. 5. diğerleri ise 1’in 7’ye bölünmesiyle elde edilen ondalık sayılardır. Çemberin en tepe noktasına 9 yerleştirildikten sonra. 7 şeklinde değil de. Bu sayılardan 3. 3. 8. 2 ile 8. Daha sonra 3’ten 9’a çizilecek bir çizgi ve çizgi üzerine 9 yönünde konulacak bir okla 3 ile 9. 2’den 8’e. Ama bu eşleştirme ve birleştirmede 1’in 7’ye bölünmesiyle elde edilen rakamların sırası takip edilir. yani 1’den 4’e. 5’ten 7’ye.. 7’den 1’e uzatılacak bir çizgi ile yapılır ve her bir çizgiye uzama yönünü gösteren bir ok işareti konur. 2. 3 ve 3’ün katları. Enneagram üzerindeki noktaları kişilik tiplemesinde kullanmadı. 8’den 5’e.

“çeşitli batınî şuur değiştirme teknikleri hakkındaki bilgilerini paylaşmak” üzere küçük bir gruba katıldı. Yoga. fakat oradaki tarikat ehlinin ondaki derin manâyı bilmediğini. Budizm. karate gibi Uzak Doğu savaş sanatları. Tasavvuf. Değişiklikler Kitabı olarak da anılan I Ching üzerinde çalışmalar yaptı. çocukluk yıllarında Buenos Aires’te Gurdjieff ’in öğrencileriyle bir arada kalmış olmakla birlikte Enneagram ’ı. 19 yaşında Arjantin’in başşehri Buenos Aires’te. o ana kadar öğrendiklerini öğretmesi gerektiği inancıyla uyanarak çıktığını iddia etti. Bolivya’da doğdu. Kuzey Amerika’nın pek çok şehrinde Arica enstitüleri kurma kararına vardı ve merkezini New York’a taşıdı. simya ve eski Çin kehanet ve hikmet kitabı olup. Peru’da yetişti. Öğretilerini yaymak için Arica’da bir enstitü kurdu. Enneagon adını verdiği Enneagram’ı sistemleştiren Bolivyalı Oscar Ichazo oldu. Konfüçyanizm. Daha sonra. 3’e ait her 1 tipte de 3 olmak üzere 9 kişilik tipi olduğunu ileri sürerek. Hong Kong. 1964’te Bolivya’ya döndü ve babasının evine yerleşip bir yıl inzivada kaldı. dolayısıyla bu derin manâyı ve 9 kişilik tipini . Ichazo . 8 tiplemesinde ilk kullanan ve temelde 3. Bu teknikler içinde Zen. Kabala ve Gurdjieff’in teknikleri de vardı. Bu arada. 1950’lerde Asya. Çocukken batınî (ezoterik) bilgilere ilgi duyuyordu. Afganistan’daki bir tasavvuf tarikatında gördüğünü. yedi günlük bir “İlâhî koma hali ” veya “trans hali”ne girdiğini ve 7 günün sonunda bu halden. Hindistan ve Tibet’te seyahatlere başladı ve judo. Ichazo.

İçindeki ve etrafındaki her hadise. dıştan ve içten gelen uyarılara karşı mekanikî tepkilerden ibarettir. davranışları. O. belli bir mesafe almış öğrenciyi bu “iç üstad ”la temasa geçirmektir ki. onun şuurlu katılımı olmaksızın meydana gelmekte . ekonomik bir makineye dönmüş olup. Düşünceleri. insan. . içinde bulunduğu kültür ve medeniyet sebebiyle bunun da farkına varmamaktadır . bizzat Ichazo’nun “kendisiyle temasta olduğu” Metatron’la temas için hazırlanırlar. kendi içinden de geçen ve kozmik planda gerçek tesir sahibi aslî gücü kendilerinde barındıran şuurlu enerjilerin farkında değildir ve bunları kuşanamamaktadır . Buradaki eğitimin maksatlarından biri. Yeşil Kutup veya en büyük baş melek olarak nitelendirdiği Metatron gibi adlarla andığı bir varlıkla teması ânında gerçekleşmiştir. bir trans ânında Cebrail . 9 kendisinin keşfettiğini iddia eder. bu temasın eğitimin bir merhalesinde gerçekleşmesi beklenir. iddiasına göre. Bu keşif de. etrafını çevreleyen kültür ve medeniyetin etkisiyle uykudadır . üstüne üstlük. Arica Enstitüsü’nde verilen eğitimde de öğrenciler daha yüksek varlıklarla. Enneagram kişilik tipleri Enneagram kişilik teorisinde genel kabûl gören hususlar şunlardır: 1. fikirleri. Yukarıda anlatılan Yaratılış Şuası veya kozmosta en derin seviyede zihni ve kalbiyle yer alan insan .

istikrarlıdır. bu kişilik . insanın aslî benidir . • Tip 6: Sadık tip: Adanmıştır. • Tip 2: Yardımcı tip: Cömerttir. • Tip 7: Şevkli-neşeli tip: Meşguldür. iyimserdir. Bunların tesirinde her bir çocuk. bu 9 tipten birine ait olarak. sorumludur. dışa dönüktür. insanları memnun etmeye çalışır. meraklıdır. Gurdjieff’ten sonra aldığı şekliyle bir “insan benliği haritası ” olarak nitelendirilen Enneagram teorisi ne göre insanın bir özü vardır . • Tip 9: Barışçı tip: Kolay geçinilir. varlığıdır. • Tip 5: Araştırmacı tip: Entelektüeldir. • Tip 8: Meydan okuyucu tip: Güçlüdür. anne-babamıza şuurumuz dışı yönelişimiz i de belirler. dokuz aslî ve hakim insan tipinden birine ait olarak doğar . bağımsızdır. romantiktir. güvenlik ve güvenilirliği öne alır. Bu öz. Artık o. 4-5 yaşında iken özünün üstünde. Bu dokuz tip. • Tip 3: Başarılı tip: Hırslıdır. uyum sağlayabilir. Bu adaptasyon ve yönelişimizin neden böyle olduğunu bilmeyiz. asildir. kendini kontrol eder. güzeldir. kendisinin farkındadır. kendine güvenlidir. • Tip 4: Ferdiyetçi tip: İçe dönüktür. kararlıdır. onu kuşatan ve onun tersine bir kişilik geliştirir . Her insan. Tipi tayin eden hakim özellik. 10 2. çocukluğumuzda çevre mize adaptasyon biçimimizle birlikte. kendine güvenir. fakat saf ve mükemmel bir özle dünyaya gelir. şunlardır: • Tip 1: Reformcu veya mükemmeliyetçi tip: Gayelidir. üretkendir. Bununla birlikte her insan.

içdürtüsel yığınımızı oluşturur. cinsel içdürtüsü ve sosyal içdürtüsü vardır. bir tipe ait ise de her şeyiyle bu tipten değildir. 6 ve 7 tiplerinden meydana gelir. 4. 6. Bunlardan biri. Bu grupları belirleyen. Kanat. biyolojik varlıklar olarak sahip olduğumuz dürtülerde yatar. 3. Her bir insan. bazen zıt unsurlar katar. önce temelde 3 ana grupta ele alabiliriz. ona önemli. 5. İşte bu ikincil tiplere kanat adı verilir. Meselâ bir insan 9 tipinde ise ona yakın olan 1 ve 8 tipinden de özellikler taşır. Hissetme grubu 2. 11 çerçevesinde dünyaya ve hadiselere dahil olur . Her bir insanda bu dürtülerden biri daha önde veya üstte. 1 ve 8 tiplerinden oluşur. 3 ve 4 tiplerinden. Düşünme Grubu ise 5. üç katlı pasta gibi. Enneagram eğitimiyle . Bu yan etkili tipler ise daha çok Enneagram ’daki yakın noktalara tekabül eden tiplerdir. Dolayısıyla her birimizin korunma içdürtüsü . Bu 9 kişilik tipini. diğer ikisi ise belli derecelerde daha arkada veya alttadır. üç içdürtü dür. İnsan tabiatının önemli bir yanı. İnsanın özü. kendinde hakim bulunan tipe ait faziletlere sahiptir. 9. içgüdüsel veya hareket grubu dur ki. tipler arasındaki ortak özelliklerdir. kişiliği tamamlar. Bu üçü birden. Kişiliği tanımada bir diğer husus. Onun kişiliğinde etkili daha bazı en az 2 veya 3 tip özellikleri daha vardır.

• Gurur . • Doğruluk . 12 keşfedilmesi gereken bu faziletler. • Kıskançlık . • Cesaret . bunlar da şunlardır: • Hareketsizlik . • Ayıklık . • Aldatma . İnsanın özüyle teması kaybetmesinin meydana getirdiği realiteye verilen şuur dışı duygusal tepki ise kuvvetli (tepki) duygularını meydana getirir ki. • Öfke . . • Tevazu . • İffet ’tir. • Hırstan kurtulmuşluk . • Hilim (ağırbaşlılık). 9-1-2-3-4-5-6-7-8 tip sıralamasına göre: • Hareket . • Kabûl-sakinlik .

13 • Hırs . • Kutsal gerçek. Bunlara Kutsal Fikirler denir ki. • Kutsal mükemmellik. • Kutsal hikmet (kutsal plan). • Şehvete düşkünlük . Özün bu dual olmayan perspektifleri. Enneagram felsefesi nde Varlığın Birliği ( panteizm ) hakimdir. • Korku . İnsanın aslî özü. • Yiyip-içmeye düşkünlük . uyanmış ve gerçeği olduğu gibi görebilen insanda kendiliğinden ortaya çıkar . Kutsal fikri kaybeden insan egosu . • Kutsal hukuk (kutsal papa). • Kutsal bilgi (kutsal şeffaflık). • Kutsal irade (kutsal özgürlük). kendinde hakim tipe göre bir noktada güçlü duygusal . şunlardır: • Kutsal sevgi. varlığın birliğini tanıma perspektiflerine sahiptir . • Kutsal menşe. • Kutsal inanç.

bizzat insanın içinde gerçekleşecektir . Gurdjieff ve ondan naklen talebesi Ouspensky . • Tabasbus (koltuklama). Bunlara saplanma noktaları (fixations-saplantılar) denir. • Melankoli. iyileşme veya restorasyon denmektedir. Her bir insanın kozmik yükselme merdiveni nde yukarılara tırmanarak. her bir insan ferdinin içten tekâmül üne bağlıdır ve bu tekâmül. içinden geçen. büyük varlık zincirindeki gerçek yerini alması ve böylece insanlığın geleceğinin de kurtarılması gerekmektedir ve bunun için o. Bu kuşanma. • Kendini beğenme. 14 tepkilerin zıttına daha pasif duygular geliştirir. Buna. • Kin. • Korkaklık. • Alınma. . • Planlama. fakat farkına varıp da kuşanamadığı evrensel şuurlu enerjileri kuşanabilmelidir . bunları Gıda Diyagramı olarak adlandırır. Bu saplantılar da şöyle sıralanır: • Tembellik. • Cimrilik.

tanıma ölçüsünde kendiliğinden veya birtakım tekniklerle iyileşme de başlar. vücuttaki enerjileri düzenleme için belli noktalara uygulanan akupunktur benzeri akupressure (akubaskı)lar. beden işleri. kendisiyle yüz yüze gelmesi işine değişik kişilik testleriyle başlanmaktadır. hiçbir zaman bir tipten diğerine geçilemez. geçmişinde biriken “bagaj ” da ne olup ne bittiğini görmeli . Her merhalede değişik meditasyon türleri (Kök. önce bir suçluluk psikolojisine girmeden kendisini tanımalı . bilme felsefesi olarak da değerlendirilmektedir. grup ve ikili çalışmalar. Boğaz. Bu. Bu süreçte insan . hariçten bir tesir beklenmemelidir . tartışmalar. Artık vücudumuzdaki enerjileri asimile eder hale geliriz . tamamen ezoterik . Bu yüzden enneagram felsefesi . bir açıdan kendisiyle yüzleşmelidir . Bu süreçte. konferanslar. 15 Esasen özü yeniden keşfedip onunla bütünleşmeyi ifade eden iyileşme ve restorasyon. kendini tanıma . Kalb. Fakat. bilhassa kutsal danslar ve müzik gibi tekniklerle devam eden kendini tanıma ve tanırken iyileşme sürecinde insan. Bu çabayla bir yandan kendimizi tanırken. Göbek. kişiliğin olumsuz yanlarından kurtulur. Kişinin kişilik seviyesinde kendini tanıması. yıllar alacak bir süreci gerektirir. içe dönük bir süreç ve kanun olup. Taç Çarka meditasyonları gibi). diğer bir tiple . Üçüncü Göz. iyileşmek için bir tip. öz ile kişilik arasındaki denge kişilikten öze doğru kaymaya başlar .

hattâ vahye benzer bir iddiaya dayanmaktadır. ailede. yine nereden kaynaklandığı belli olmayan tersine bir yöneliş ileri sürülmektedir. temel insan tabiatı veya tipini belirleyen özelliğin 9 olduğu tamamen bir varsayımdır ve bu iddianın dayandığı temel hiçbir gerçek yoktur. Bunun gibi. hem Gurdjieff’te hem de Izhaco ’da kendilerinden makul ilham. fakat birleşmenin yönünün. Bu etkileşim ise ancak enneagram ’da çizgi ile birbirleriyle birleşen iki çift arasında. iyileşme sürecinde okun zıttı yönünde bir etkileşim olmalı. eleman tercihinde kullanılması noktasında birkaç söz söylemek gerekiyor: Her şeyden önce. kendisinden çıkan bir çizgiyle ok yönünde 4 ile birleşirken. . tip 4 kişiliği ise tip 1 gibi olmaya çalışmalıdır. 1’in 7’ye bölünmesinden elde edilen ondalık sayılardaki sıraya dayandırılmakta. yani okun tersine bir etkileşim olmalıdır. Meselâ. yani özüne dönmesi için kendisiyle iletişime girmesi gereken tipin seçimi de. eş seçiminde. Enneagramın arkasındaki felsefeye geçmeden önce. tip 1 kişiliği 7 gibi. Bu varsayım da. Bu varsayım. tip 1 kişiliği enneagram üzerinde. herhangi bir tipteki insanın restorasyonu. onun günümüzde işyerlerinde. aynı şekilde keyfîdir ve hiçbir temele dayanmamaktadır. fakat burada da. 3 ve 7 rakamlarına atfedilen kutsallıktan kaynaklanmaktadır ve ayrıca. 16 etkileşime girer ve girmelidir. Dolayısıyla. 7 ise 1 ile birleşmektedir.

Cenab-ı Allah’ın isimleri nden bir veya birkaçının bir insanda hakim. İslâm ahlâkçıları ve eğitimcileri. daha başka isimlerin tecellilerinin de onlara yardımcı olarak ikinci-üçüncü derecede tesirli olduğu düşüncesindedirler. 9’la sınırlandırılamaz. Bediüzzaman Hazretleri.” buyurur (Nahl/16: 78). müşahedeye açık olduğu gibi. bu karakter veya kişilik tiplerinin 3’le. onun başka bir karakter geliştiremeyeceği. özünü bulabileceği gibi bir iddia ise gerçekle de. 17 İnsanî öz ve çocuklukta kirlenme iddiası Ayrıca. Kur’an-ı Kerim. sizi annelerinizin karnından. siz hiçbir şey bilmez halde iken çıkarır. açık olarak “Allah. iyi bir zihin ve kalb eğitimiyle insanın başka esmâ tecellilerine de açılabileceği inkâr edilmemektedir. 9’la sınırlı olduğu. Evet. kendinde baskın bir veya birkaç isim tecellisi bulunan insanın ancak bir başka insan tipiyle iletişime geçip. Ayrıca. bu gerçeklerden .” denmektedir. Âyetin devamında. Fakat bu. bir insanın baskın bir karakterde doğup. “Sizin için işitme duyusu. onda mutlaka bir tipin hakim olduğu da yine temelsiz bir varsayımdır. İslâm ahlâkçı ve eğitimcilerinin görüşleriyle de bağdaşmaz . gözler ve kalbde iç idrak merkezleri var etti. İnsanın saf ve mükemmel bir özle doğmuş olması da yine gerçekle ve İslâm’la bağdaşır bir iddia değildir. hangi insanda hangi isim tecellisinin baskın olduğu . insanın bu tecelliye hangi kapasitede mazhar bulunduğu yoruma. ayrıca. 3’le.

belli bir mükemmeliyette doğmaz. ibadet ve öğrenmekle mükemmelleşmektir. her zaman her yerde rastladığımız testlerden bir farkı yoktur. doğuş ânına dönüş de hedeflenmez. insanın iman ve öğrenme ile tekâmül etmesi gereken bir varlık olduğu neticesini çıkarır. Bu testlerin. 18 hareketle. insanın eğitiminden maksat. doğum ile bu yaş arasında geçen uzun bir dönemi. yine hiçbir gerçek temeli olmayan bir başka varsayımdır. Eğitimde. Ayrıca. Bunu bütün çocuklara genellemek ise bir başka yanlıştır. Kısaca insan. enneagram kişileri tanımaya. enneagram ı bir eğitim modeli gibi benimseyip savunanlar da. Ayrıca. kişilik testleriyle başlamaktadır. Şu halde. iman. kişilerin verdikleri bilgilere . Sıradan kişilik testleri Bunlardan ayrı olarak. Bu durumda. mükemmelliği kazanmak için onu kazanabilecek ve geliştirilip kabiliyet haline getirilmesi gereken bir kapasite ile doğar. her insan için yitirilmiş bir özle geçirilmiş bir kayıp ve tefessüh etmiş karakter dönemi olarak kabûl etmek gerekmeyecek midir? Ayrıca. eğitime insanın en azından kendisini tanımaya başladığı. dünyaya geldiğinde sahip olduğu iddia edilen mükemmel özü yeniden keşfetmek değil. her bir insanın 4-5 yaşında çevresiyle münasebetleri ve hem içinden hem çevresinden gelen uyarıcılara verdiği şuur dışı tepkiler sonucunda özü örten bir kişilik kazandığı da. kendisi ve karakteri hakkındaki sorulara cevap verecek hale geldiği bir yaşta başlıyorlar ve başlamaları gerekiyor.

bazı şartlarda başarılı bazı şartlarda başarısız yanları olacaktır. özelliklerini söylediği insana. farklı testler pekalâ farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu sistem ise modern psikoloji ve eğitim sistemlerinden sadece biridir ve her sistem gibi başarılı-başarısız. Türkiye’de bazılarınca sadece bir eğitim sistemi gibi uygulanmaktadır. kendinde var gördüğü kabiliyet ve birtakım güzel sıfatların. kendini keşfetmeye bağlı. Çünkü bütün mesele. kişi geniş yelpazeli olarak sorulara verdiği cevapları bulmaktadır. Kendini keşfettikçe kendindeki menfi özellikler de yok olacak ve özünü bulacaksın” demekte ve insana bir rahatlama sağlamaktadır. Dolayısıyla. Ayrıca enneagram . hele bilimselmiş gibi görünen bir test sonucunda ortaya çıkıp. Enneagram . Sonra. enneagram niye bazılarınca kabûl görüyor? Bir defa (manevî-ahlâkî kemale henüz ermemiş) insan. Aksi halde. . her şeyden önce kendisini hem de kendisine perestiş edecek derecede sever. kendisine ifade edilmesinden nefsanî haz alır. Bütün bu tutarsız ve temelsiz varsayımlarına rağmen. 19 dayanmaktadır ve dolayısıyla bu bilgileri veren insanın kendisini tanımasını gerektirmektedir. bazıları için başarılı bazıları için başarısız. onu başka sistemlerden başarılı ve üstün görmenin ciddî ve gerçekçi bir kriteri yoktur. karakterini. çıkan sonuçların yorumlarında. tipini. Yine. çıkacak sonuç yanlış olacaktır. Dolayısıyla onda kendini tanıma zaafı vardır ve o. “Bunları kötü görme! Önce kabûllen. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifade buyurduğu gibi.

. Seanslarına daha ziyade aktörlerin. Batı’da 19 ve 20’ nci asırlar. ne İslâm tasavvufuna ne de Risale-i Nur’a yamanabilir ve Bediüzzaman Hazretleri. tasavvuf felsefesi. 20 Enneagramın Batı’da. Gurdjieff tarafından temeli atılan enneagram da sadece bu akımlardan biridir. Hıristiyanlık. Risalelerde enneagramı. zengin dulların katılması da onu tanımaya yetebilir. İslâm tasavvufu değil. Budizm. Bilhassa 19’uncu asırdan itibaren Batı’da her sahada pek çok akım ortaya çıkmaktadır. O. sosyete mensuplarının. modern psikoloji ve fizyolojiyle birlikte. pek çok akımdan bir akım olarak kendine taraftar ve öğrenci bulması da katiyen abartılacak bir husus değildir. Kabala gibi “klasik” geleneklerden alınan unsurlara. Enneagram. I Ching. Zen. diğer ezoterik-okültist akımlar gibi enneagramı da bütünüyle reddetmektedir . aktristlerin. Temel felsefesiyle enneagramın eleştirel tahlili Enneagram . ne İslâm’a. modern çağın materyalist-ezoterik akımlarından biridir . bilim temelli pozitivist ve materyalist akımlarla birlikte yeni ezoterik-okültist (gizilci) akımların üremesine veya tarihte kalmış akımların diriltilmesine şahit oldu . onun inancı ve düşüncesi. iddia edildiği gibi bırakın dantel dantel işlemeyi. Hinduizm. Uzakdoğu’ya ait meditasyon ve akupunktur tipi birtakım klasik uygulamalar da katılarak üretilmiş bir mistik materyalizm veya materyalist mistisizm akımıdır .

Kitap yoktur. Enneagram da Kabala ’daki beden-pisiş-ruhtan meydana gelen hayat ağacı diyagramı nı görmek mümkün olduğu gibi. Enneagramdaki insan eğitimiyle İslâm’daki insan eğitimi arasında da münasebet yoktur . insandaki başlıca kuvveler. vahiy yoktur. Hurûfîliği görmek de mümkündür. bazı Müslüman filozofların (İslâm’ın değil) yaratılışı izah için ileri sürdükleri 10 Akıl doktrini ni. İbn Miskeveyh gibi Müslüman ahlâkçılardaki insan. Oğul İlah. enneagramda Hinduizm’deki Brahman-Atman ilişkisine benzer bir Yaratıcı ve genel dünya-kâinat ruhu telâkkisi söz konusudur . bunların ifrat-tefrit noktaları ve terbiye edildiğinde ortaya çıkan faziletler değerlendirmesini. Hint metinlerinden Vedanta’daki ruhun egodan kurtulup Brahman’a katılması doktrini ni. Brahmanizm’deki Brahman-Atman-Samsara üçlüsünü ve ilişkisini. yine Hıristiyanlık’taki en büyük yedi günah kabûlünü. Ruhu’-Kudüs İlah teslisini . Âhiret yoktur. Pisagorculuğu . “modern medeniyet ve kültürün meydana getirdiği büyük boşluğu doldurmak için gerekli Yeni Tip İnsan’ı artık dinî vahiylerin “yaratamadığı” iddiasıyla ortaya çıkmıştır ve bu insanı “yaratacak” olanın kendi yolu olduğu” iddiasındadır. İslâm’ın bize anlattığı Allah yoktur. Peygamber yoktur. . Bu yolda. İkinci olarak. Gurdjieff . Hıristiyanlığın temelini oluşturan Baba İlah. 21 Çünkü. enneagram teorisi ni Dördüncü Yol adı altında oluştururken.

daha önce de anıldığı üzere. nasıl bir zorlama. Bu münasebeti kurmak isteyenler. kişilik testleri. konferanslar. Taç Çarka meditasyonları gibi). sabır ve şükre. Oysa. haramlar karşısında nefsi gemlemeye. enneagramda ne iman vardır. grup olarak gerektiğinde yıllarca birlikte kalma. maneviyat ve şahsiyet eğitimi önce imana ve imanın gereği olarak ibadete. Kalb. 22 İnsanı doğuşunda var olduğunu iddia ettiği özüne döndürme gayesi güden Enneagram teorisi nde eğitim teknikleri olarak. enneagram ı da pekalâ içine dahil edebileceğimiz felsefenin. İkinci olarak. ne ibadet. Enneagram felsefesinin. insan egosunu şişirme. hattâ çarpıtma ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. tartışma ve müzakere. vücuttaki enerjileri düzenleme için belli noktalara uygulanan akupunktur benzeri akupressure (akubaskı)lar. enesi. Bediüzzaman. bedenî çalışmalar. Enneagram ile İslâm ve Risale-i Nurlar arasında müsbet bir münasebet asla kurulamaz. Boğaz. Göbek. Buna karşılık. Bediüzzaman ’ın 30. gerektiğinde riyazet gibi yollara dayanır. Üçüncü Göz. ikili ve grup çalışmaları. âdeta . her merhalede değişik meditasyon türleri (Kök. egosuyla hiçbir müspet münasebeti yoktur. bunların hiçbirinin İslâmî ahlâk ve maneviyat eğitimiyle bir alâkası yoktur. benlik” manâsına gelen Arapça “ene” ile enneagramın dokuz manâsına gelen “ennea”sı arasında bile bir münasebet aramaktadırlar ki. Söz’de derinliğine ele aldığı insan benliği. “ben. kutsal danslar ve müzik söz konusudur. ona sahip olduğu iddia edilen kendi gücünü kazandırma. İslâmî ahlâk.

bu yürüyüşte ortaya çıkan yolları belirleyen kişilik tipi veya karakteri değildir. teşebbüh-ü bi’l-Vâcip. Allah’a ulaşma yolları ve bu ulaşmada temel kabiliyetler açısından Zühre. Reşha başlıkları altında incelediği ve sonunda 9 taifeye çıkardığı insan gruplaması arasında da münasebet aramak. ehl-i velâyet içinde de. 23 tanrılık verme. Açıktır ki. yine bir zorlama ve çarpıtma olur. Enneagram . buna karşılık. “ene”nin hiçliğini. hakikati bulma. Bu çalışmada tarih boyu başlıca üç yol ortaya çıkmıştır: Ehl-i fikir . hattâ O’nun yerine koyma hedef ve gayretinde olduğunu . mutlak zaaf. terbiye. Allah’a benzetme. Bu her bir yol da. bu mutlak zaaf. kendi içinde üç grubu barındırabilir. Enneagram ın temelde 3 ve bu 3’ün her birinden 3 kişiliğin daha türemesiyle 9 kişilik tipi teorisiyle. Mutlak İrade ve Mutlak İlmi göstermesi yolu olduğunu ısrarla vurgular. ehl-i velâyet ve ehl-i nübüvvet in yolu. Allah’ın kendisine verdiği hususi kapasite ile hakikate ve Allah’a ulaşmaya çalışır . enneagramdaki dokuz karakter tipinden her biri bulunabilir . . Allah’a ulaşma adına 9 insan tiplemesi değil . acz ve bilgisizlik içinde Mutlak Kudret. acz ve bilgisizliğini kavrayarak. Ehl-i fikir içinde de. Katre. Peygamberlikle temsil edilen İslâm’ın ise. Bediüzzaman ’ın anlattığı yolda ise insan. kendinde hakim aslî özelliğe göre 9 karakter tiplemesi teorisidir. Bediüzzaman Hazretleri’nin Yirmidördüncü Söz’de. yani egoyu varlığı zaruri olan Zât’a. ehl-i nübüvvet içinde de.

İrade ve İlmi’ne. yaratılmış olmasından dolayı eksik ve kusurlu olarak sahip kılındığı bu sıfatlara Cenab-ı Allah’ın sonsuz nitelikte sahip olmasını idrak etmek demektir. insanın sonlu. Ayrıca. ondaki. Tasavvuftaki “Kendini bilen Rabbini bilir ” sözü. kendine malik olmaması ile. enneagramda “Kendini tanıma” görüşü ile. “Kendini bilen Rabbini bilir” sözü arasında da hiçbir münasebet yoktur . insanın mutlak acz. Ayrıca. ezelî-ebedî ve varlığı kendinden bir Vâcibü’l-Vücud olduğuna aynalık yapması demektir. her şeyin Mâliki. Hıristiyanlıktaki Ruhu’l-Kudüs’e tekabül eden Yeşil Kutup veya Metatron aracılığıyla Oğul’un haşa Allah olduğunu keşfetmektir . Yirmidördüncü Söz’de 3 ve onun şubeleri olarak 9 yoldan söz edilmesi. felsefeler. dinler. faniliğiyle. fakat bu ortak noktalar. Bu sebeple. Cenab-ı Allah’ın mutlak Kudret. meselâ görme. fakr ve cehaletiyle. Risale-i Nur ile enneagram arasında bir münasebet kurulmasını asla gerektirmeyeceği gibi. o yolu bâtıl ve dalâlette olmaktan kurtarmaz . Bediüzzaman Hazretleri’nin ifade ettiği gibi. insanda Brahman’ın yansıması olan dünya ruhu Atman’ı. sistemler arasında ortak noktaların bulunması da tabiîdir. Enneagram’ın kendini tanıma teorisi ise. her dalâlet yolunda bir hakikat tanesi bulunur ” der. nihayette Brahmanizm’deki. onları birbirleriyle özdeşleştirmez . işitme gibi sıfatlara bakarak. Ama bu tane. bunları verenin Allah olduğunu. “her batıl yolda. Yani. 24 Bediüzzaman Hazretleri. hulûl-ittihad söz .

Enneagram konusunda yazılan ve enneagram öğretmenlerinin yazdıkları kitaplara baktığımızda. İslâmî veya değil. yani. maddede. Aynı şekilde. Kitap ortada: Müslümanların izzetinin. ama bunu başkalarına kabûl ettirmek için dini. en büyük esastır” diye bir şey söylenmemekte. enneagram daki 2 No’lu kişiliğin kuvvet arayışına seslenilmemektedir. bir teoriyi. bu izzetin ihtilaf sebebi olmaması için ifade edilen dokuz çarenin birincisinde “İhlâs. Bediüzzaman gibi önemli zatları ve eserlerini yanlış yorumlar. enneagramdaki 1 No’lu kişiliğin kuralcılığı nazara verilmemektedir. onların arasındaki ihtilafın ikinci sebebi olarak zikredildiği ve incelendiği yerde. sözde bilimsel bir mistisizmin oturtulmaya . ihlâsın faydaları olarak anlatıldığı iddia edilen. iddia edildiği gibi. yanlış misaller ve çarpıtmalarla kullanmaya kimsenin hakkı olmamalıdır. iddia edildiği gibi. enneagram daki dokuz insan tiplemesiyle. bir felsefeye gönül verebilir. Bediüzzaman Hazretleri’nin İhlâs Risalesi arasında. yani. 25 konusudur . oysa Müslümanlar arasındaki ihtilâfları gidermede dikkat edilmesi gereken hususlar olarak sunulan 9 madde arasında da en küçük bir münasebet yoktur. dinin ve dine dayalı metafiziğin yerine. İnsan. Büyü ve insanları uzaktan yönlendirme Yine. bir sistemi benimseyebilir. iddia edildiği üzere. 2. bu manâya gelecek bir sözde de söylenmemekte. “En büyük kuvvet ihlâstır” denmediği gibi.

Body. Muskalar ve daha pek çok şey. enneagram da kaçınılmaz olarak büyü türü uygulamalardan kopuk değildir . bu gerçeği ortaya koymaktadır: Occult and Pagan Stuff (Gizli İlimler ve Putperestlik Malzemesi): Büyü yapma. şu kitaplara da ilgi duyabilir” diyerek. Zihin ve Ruh: Ruhçuluğun Parapsikolojisini Keşfetme) gibi kitapların tanıtımında bu husus ön planda görülmektedir: “Bir zihin bilimi. “Bu kitapla ilgilenenler. How to Do Real Witchcraft (Gerçek Büyü Nasıl Yapılır): Erkek-kadın gerçek büyücüler tarafından ifşa edilen büyü gizlilikleri. mevcut bilimin sınırlarını aşan bir bilimsel paradigma ortaya koyuyor. dinî bir temel ve birikim olmadan zihnî şuur ve dikkati günlük hayata nasıl taşıyabileceklerini gösteriyor… Normal ötesi olguların birer gerçek olup olmadığını tartışmakla vakit harcamak yerine. Mind and Spirit: Exploring the Parapsychology of Spirituality (Beden. enneagram çevresinde ve enneagramcılar tarafından yazılıp tanıtılan Charles Tart ’ın Waking Up: Overcoming the Obstacles to Human Potential (Uyanma: İnsanî Potansiyeldeki Engelleri Aşma).” Şimdi dikkat edin: İlgili diğer modern mistik akımlar gibi. States of Consciousness (Şuurun Halleri) kitabını satan yayınevi. Meselâ. Sözle büyü. 26 çalışıldığını da görürüz. aramızda bulunan pragmatik ve bilimsel eğilimli kişilerin. States of Consciousnes (Şuurun Halleri). bilim ve ruhçuluk arasındaki münasebette dönüşüm: ilgili bilim adamlarıyla yapılan atölye çalışmasına dayanan Charles Tart . .

dinlerden. Enneagram teorisi . hattâ uzak mesafedekileri tesir altına almada da kullanabilir miyiz ? Uzak-yakın başka şahısların düşüncelerini. davranış tıbbı ve psikoneroimmunoloji profesyonelleri.. Tedaviye ve İnsanî İlişkilere Katkıları (Şuur Üzerine Çalışmalar)] isimli kitap hakkında yazılanlar ise şöyle: Modern psikoloji. niyet ve daha başka kendini ayarlama biçimleriyle vücudumuzu zihin kontrol ve tesirine alma yollarını ortaya koyuyorlar . hipnoz. enneagram gibi modern ezoterik akımların hepsi Din’in yerini almaya . gelecek-geçmiş zamandaki olaylara da teşmil edilebilir mi ?” Sonuç olarak da. felsefelerden ödünç aldığı unsurları. başkalarını. William Braud tarafından kaleme alınan Distant Mental Influence: Its Contributions to Science. 27 The Secret of Magic (Büyünün Sırrı): Parmak uçlarınızdaki son derece etkili büyüler ve ritüeller. dikkat. Freudculuk dahil. Çünkü.. modern psikolojiyle harmanlayarak. Esasen. Healing. üzerinde durulması gereken bir noktadır burası. Benzeri teori ve uygulamalarda olduğu gibi enneagramda da kişilerin zihinlerini etkileme. onlara uzaktan kumanda etme gibi hususlar da söz konusudur . davranışlarını ve psikolojik tepkilerini etkilememiz mümkün müdür ? Bu tesirler. Nitekim. görselleştirme. eski metafizikî ve batınî akımlardan. onlara bilimsel bir elbise giydirmeye çalışmıştır . and Human Interactions (Studies in Consciousness) [Zihni Uzaktan Tesir Altına Alma: Bunun Bilime. Bu teknikleri.

herhalde “Nereye?” olmalıdır. irade. Din’in dirilmesine mani olmaya çalışmaktadır . Uzakdoğu. ilk defa olarak. Nitekim. gündemde tutulmadığını söylemek mümkün değildir. Bu arada bu çalışmalardan büyük güçler ve onların istihbarat servisleri de geniş ölçüde faydalanmakta . Enneagramın da. hayat gibi gerçekleri izah edemeyen modern bilimsel materyalizm. şuur. onlara sorulacak en anlamlı soru. enneagram gibi başka felsefe ve teoriler peşinde koşmaları karşısında. bu servislerle birlikte yürütülmektedir . güya Din’in manevî yanını da bilimselleştirerek. 28 yeltenmekte . Kaynaklar: . Kabala ve Hıristiyanlık menşe ’li birtakım ezoterik-okültist (Batınî-gizilci) unsurları da yedeğine alarak. Soğuk Savaş süresince CIA’nın zihin casusluğu üzerindeki denemelerinin insanı yerinden oynatıcı sonuçlarını açıklıyor . Russel Targ ve Jane Katra tarafından yazılan Miracles of Mind: Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zihnin Mucizeleri: Mahallî Olmayan Şuuru Keşfetme ve Ruhsal Tedavi) kitabının tanıtımında Gail Hudson şöyle demektedir: “Targ. benzer materyalist mistik akım lardan biri olarak aynı gaye ile gündeme taşınıp. bir bakıma bu çalışmalar.” Son söz : Geliştirdikleri ve sahip oldukları rehberlik hizmetleriyle insan eğitiminde kendilerini ispatlamış bulunan ve en gerçekçi eğitim prensiplerine sahip olan insanların ve müesseselerin.

asp http://www.J.com/NCR_Online/documents/ennea2.com/TrainP_2.html http://skepdic.enneagraminstitute.sympatico.berkeley.com/TrainPro.htm BİTTİ Yayın Listemiz >>> Sayfa 30 .com/history.ca/st_simons/arm04.com/enneagram/test.com/enneagr. aşağıdaki web sayfalarında yer alan makale ve çalışmalarından faydalanılarak hazırlanmıştır: http://www.asp http://www.enneagraminstitute.com/TrainP_1.enneagraminstitute.com/spirituality.iclnet.com/workshops.html http://www.enneagraminstitute.asp http://www.asp http://www.asp http://similarminds. Ed Hird ve daha başka pek çok yazarın.edu/people/misc/School.html http://skepdic.enneagraminstitute.. Jacob Needleman (Felsefe profesörü.bc. San Francisco State University).asp http://www.html http://www.enneagraminstitute. H.asp http://www.htm http://www.blavatsky.asp http://www.enneagraminstitute.org/pub/resources/text/cri/cri-jrnl/web/crj0146a. 29 Bu çalışma.enneagraminstitute.net/blavatsky/arts/NumberSeven.htm http://www3.com/TrainP_3. Blavatsky.php http://www.com/gurdjief.bmrc. S.com/enneagr. P.html http://www.com/test. Mitchell Pacwa.com/intro.natcath.enneagraminstitute.html#Meetings http://skepdic.com/ http://www.eclecticenergies.

sitemynet. http://ferid_hakki.Vaat Edilmiş Topraklar • Kuantum Düşüncede İslami Motifler • Terör Tekeli A.Kapıları Aralayan Şifre • Orta Dünya’nın İşgali • Muhyiddin-i Arabi-Risalelerden Alıntılar • Ortadoğu .D.com adresinden Ücretsiz indirebilirsiniz !. http://ferid_hakki. • İnsan ve Din -2- .B.sitemynet. 30 Yayın Listemiz Aşağıdaki e-Kitap ve programlar sizin için hazırlanmıştır.com • Benim Adım CENİN -2- • Benim Adım CENİN -1- • Meşhurların Rüyaları.

Çok Önemli Konular • Cuma Notları -2- • Avrupa Birliğine NEDEN HAYIR ! • Kur’anla Kucaklaşmak • Psikolojik Harekât • “B” SIRRINA ERMEK • Gerçeğin Öğretisi/TASAVVUF • Oruç’un Sırları • Türkiye ya “Büyük Türkiye” olacak ya da “Yok” Olacak ! • Yeni Keşifler -2- • İstihbarat • Bilinç Ötesi Boyut RÜYALAR • Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp • Kıyamet Halleri • CFR ve Yeni Dünya Düzeni • Yorumsuz Seyir . 31 • İnsan ve Din -1- • Amerika’nın Matruşkası • Aşk Penceresinden Asr-ı Saadet • Dünyayı Yöneten gizli Örgütler • Okunası.

Bölüm . A.Gizli Dünya Devleti • Günün Yorumu • Allah’ı Bilmek • Tsunami Altındaki gerçekler -H. A. R. Bölüm • Avrupa Birliği’nin Türkiye Politikaları • Allah indinde DİN 1. P • Sorgulayan Beyinlerin Kendine Soruları • Allah indinde DİN 2. 32 • Yeni Büyük Oyun / Yeni Soğuk Savaş • İnternette Tıp Haberleri -1- • Yeni Keşifler -1- • Ölüm Terapisi • Ölmeden evvel Ölmek • Cemil Meriç Anısına • Vatikan’ın Gizli yüzü • İz Bırakanlar • Sonsuz Boyuta Açılmak – Zikir • Bilinmeyen Vatikan II • Cuma Notları I • Bilinmeyen Vatikan I • Tapınak Şövalyeleri .

İbrahim’in Mirası Hz. O. Musa’nın Asa’sı ve KUNDALİNİ • Dik Bahçene Solayım! • Uzaylılar • Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar II .İlluminati Şeytani Bilinci • MARDUK ‘Yakın Gelecek ‘ mi? • Metafizik Mucizeler ya da Yanılgılar • Kur’an-ı Kerim Meali (Microsoft Reader formatında) • Hz. 33 • Mir’at ül İrfan (İrfan Aynası) • G. P ya da HAÇLILAR MI? • AVRUPA BİRLİĞİ VE CHRISTENDOME KAVRAMI • MARDUK ya da KAOS • [Astroloji-Program] Astro Yükselen • GİZ’li Gülşen 1 • Depresyon • Psikospritüel Kriz • [Astroloji-Program] Yıldızlar Altında • Aynadaki Evren • Din’i Anlamada Reform • Tao’cu Uygulamanın Temelleri (Kültür Serisi-1) • En Büyük Sır.

34 • Sonsuzluğu kucaklamış aşkın sembolü Hallac-ı Mansur • Din. Cehennem • Rüya Yorumu • Kader Gerçeği • Evrensel Sırlar • Rüyanın Dışındaki Rüya . Maneviyat. • Etkili Sözler II • Çağdaş Bakışla Cennet.. Psikiatri • İbn Arabi ile ilgili araştırma Serüvenim • Evrenin Sırları • Etkili Sözler III • Beynimizi Kim Kullanıyor ? • Yorumsuz Katalog (Güncellendi) • Zamansızlık (timelessness) • Hangi Evreni Algılamaktayız? • Gönül Uyandırma • Kıyametin Deşifresi • Yorumsuz Katalog • Çağdaş Bakışla Allah • Taş’taki Güç.... Psikoloji. Mutluluğunuz için.

sitemynet. 2 http://ferid_hakki.com . 35 • [Astroloji-Program] Canopus • Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar • Holografik Beyin ve Evren • Mesajlar I • Uzaylıların İçyüzü • Tanrı yok Allah var • Reenkarnasyon Aldatmacası • Astroloji-Yeni Millennium’un Popüler Bilimi • [Astroloji-Program] Planetium • Modern Bilim ZİKİR’i Keşfetti • Etkili Sözler I • Yıldızların Altında • Çağdaş Bakışla Din • [Astroloji-Program] PopHR • [Kullanım kılavuzu] PopHR Rehber v.

36 .