ETA:V.

8-SQL “NORMAL SET”
KURULUM TALMATI
MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION

ETA:V.8-SQL program kurulumu için gerekli minimum sistem konfigürasyonları aaıda belirtildii
ekilde olmalıdır.


Tek Kullanicili Sistemler için Ag Sistemlerinde Ana
Makine için
Terminaller için
MSDE,SQL Server 2000 veya 2005 5 kullanıcıya kadar MSDE
SQL Server 2000, 2005
SQL Server 2000 ,2005, Client
Tool Only veya Connectivity Only veya
Express Edition (2005) seçeneklerinden biri
yüklenmeli
Windows 98, Windows XP, Windows NT
4.x / 5.x (2000) Server veya üzeri
Windows NT 4.x / 5.x (2000) Server veya
üzeri
Windows 95, Windows 98, Windows 2000,
Windows XP
Microsoft Internet Explorer 5.0 veya üzeri Intel ve Intel uyumlu (ETA kullanımı için
Dual Pentium 4 veya Dual Pentium PRO
önerilir), RISC veya DEC Alpha ilemci
MS Internet Explorer 5.0 (Connectivity Only
seçenei için IE 4.01) veya üzeri
En az Pentium III ilemci MS Internet Explorer 5.0 veya üzeri En az Pentium III ilemci
En az 128 MB, tercihan 256 MB bellek En az 256 MB, tercihan 512 MB ve üzeri
bellek
En az 128 MB tercihan 256 MB bellek
SQL Server 2000 için 400 MB
ETA:V.8-SQL için en az 200 MB sabit disk
alanı
SQL Server 2000 için 400 MB
ETA:V.8-SQL için en az 200 MB sabit disk
alanı
SQL Server Client Tools Only için 70 MB,
ETA:V8.-SQL için en az 200 MB sabit disk
alanı



Kuruluma balarken, ürün paketi ile teslim alınan ETA:V.8-SQL CD’si CDROM
sürücüsüne yerletirilir.

Ekrana otomatik olarak ETA:V.8-SQL Setup menüsü gelir.




2
Eta:V.8-SQL Program Kurulum Aamaları

KONULAR Sayfa No

Microsoft SQL Kurulumu lemleri
3.sayfa
MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION Kurulumu
1 ) Service Pack yüklemesi
2 ) Windows Installer Kurulumu
3 ) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu
4 ) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu
5 ) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları
6 ) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları

Borland BDE Kurulumu lemleri
21.sayfa

ETA:V.8-SQL Program Kurulumu lemleri
24.sayfa 1) Kurulum yükleme tipi ve dizin seçimi
2) Program modülleri seçimi
3) Tam veya Özelletirilmi yükleme seçimi
4) Kurulum ileminin balatılması

ETA:V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları
28.sayfa
1) EtaUtlPath dosyasının çalıtırılması
2) Eta-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları

ETA:V.8-SQL Install lemi
31.sayfa
1) ETAV8SQLINS dosyasının çalıtırılması
2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu
3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu
4) Terminallere nstall almak

ETA:V.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu
38.sayfa
ETAV8SQLCON dosyasının çalıtırılması
1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama
2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme
3) Eta irket Bilgileri oluturma
4) Eta Kullanıcı kart bilgileri oluturma

Kullanıma Hazırlık çin Genel Bilgiler
43.sayfa
1) ETA:V.8-SQL Sistem Yönetimi- EtaV8SQLSYS
2) ETA:V.8-SQL Menü – EtaV8sql.exe


3
Microsoft SQL Kurulumu lemleri

1) Service Pack yüklemesi
2) Windows Installer Kurulumu
3) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu
4) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu
5) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları
Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları
Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları
6) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları

Tek Kullanıcılı ve Çok Kullanıcılı sistemlerde;
MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION kurulumu için aaıdaki 6 ilem
sırasıyla yapılmalıdır.

1) Service Pack yüklemesi

Kurulum ilemine balamadan önce iletim sistemine gerekli olan SP’nin (Service Pack)
yüklü olup olmadıı kontrol edilmelidir.

Bilgisayarım\mouse sa klik Özellikler\Genel bölümünden Servis Pack’nin yüklü olup olmadıı
kontrol edilir. Yüklü ise, bir sonraki aamalara geçebilirsiniz.




Servis Pack güncellemeleri aaıdaki sistem bilgilerine göre yapılmalıdır.
Bu ilemler Microsoft Update sitesinden yapılabilir. Bu ilemleri yapabilmek için lütfen
sistemcinize bavurunuz.

4
• Windows Server 2003 SP1
• Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
• Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
• Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1
• Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1
• Windows XP Professional SP2
• Windows XP Home Edition SP2
• Windows XP Tablet Edition SP2
• Windows XP Media Edition SP2
• Windows 2000 Professional Edition SP4
• Windows 2000 Server Edition SP4
• Windows 2000 Advanced Edition SP4
• Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4

2) Windows Installer Kurulumu

Kurulum ileminin balatılabilmesi için Windows Installer programı kurulu olmalıdır.
Eer kurulu deil ise,



CD içerisindeki;
"SQL_SERVER_2005\Windows Installer"
klasöründen kurulumu yapılabilir.

Kurulum sırasında karımıza gelen tüm
ekranlar “leri” butonları ile geçilerek
kurulum tamamlanır.


3) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu

Kurulum ileminden önce SQL Server 2005 için gerekli olan Microsoft .Net FrameWork 2.0
kurulumunun yapılması gerekmektedir.

CD içerisinde Windows XP Türkçe
iletim sistemi için gerekli olan
Framework 2.0 dosyaları
bulunmaktadır.
"SQL_SERVER_2005\dotnet_framework_2.0"
klasöründen kurulumu yapılabilir.

Kurulum sırasında karımıza gelen tüm
ekranlar “leri” butonları ile geçilerek
kurulum tamamlanır.

Önemli Not : Microsoft SQL Server 2005 Express Edition program kurulumunun baarılı
olarak tamamlanabilmesi için yukarıdaki aamalar tamamlanmalıdır.




5
4) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu
ETA V.8-SQL Program Kurulumu menüsü içerisinden
ikonundan giri yaparak kurulum balatılır.



stenirse; CD içerisindeki "SQL_SERVER_2005\SQL2005EXPR.exe" dosyası ile de kurulum
balatılabilir.


Kurulum; sırasıyla aaıdaki ekranlar adım adım takip edilerek tamamlanır.

Adım 1 :












6
Adım 2 : "I accept the licensing terms and conditions" ifadesi iaretlenmelidir.
aretlendikten sonra “Next” ile devam edilir.




Adım 3 : ikonuna basılarak Install ilemi balatılır.








7
Adım 4 : Install ilemi yapılırken beklenir ekran “Next” ile geçilir.



Adım 5 : Gelen ilk ekranda bir müddet bekledikten sonra; gelen dier ekran “Next” ile geçilir.




8



Adım 6 : Sistem incelemesinden sonra ekran “Next” ile geçilir.






9
Adım 7 : Preparing Installation Wizard ilemi tamamlandıktan sonra karımıza gelen ekranda,
Firma Bilgileri belirtilmelidir.





10
Adım 8 : "Client Components" seçenei üzerine mouse ile tıklanarak gelen seçeneklerden
"Entire feature will be installed on local hard drive" seçenei seçilmelidir.



Adım 9 : Gelen ekranda “Mixed Mode” seçilmelidir. Bu seçenekten sonra “Specfy the sa logon
passwort below” bölümü aktif hale gelecektir. "sa" System Administrator kullanıcısına ait
FRE TANIMLANMASI ZORUNLUDUR.



11
Bu ifre, ETA:V.8-SQL Konfigürasyonu sırasında (EtaSQLCon.exe ) karımıza gelecek olan
"Kullanıcı Bilgileri (Database Authentication)" bölümündeki ifre kısmında kullanılacaktır.



Adım 10 : Herhangi bir bölüm iaretlenmeden ekran “Next” ile geçilir.




12
Adım 11 : ikonuna basılarak Install ilemi balatılır.

























Adım 12 : Kurulum tamamlandıktan sonra, ekran “Next” ikonu ile geçilir.


Adım 13 : Gelen ekran “Finish” ikonu ile geçilir. Takip edilen tüm adımlarla, Microsoft SQL
13
Server 2005 Express Edition Kurulumu tamamlanmıtır.




5) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları
Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları
Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition kurulumu baarıyla tamamlandıktan sonra;

Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları

Balat\Programlar\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\
SQL Server Configuration Manager
çalıtırılır. Konfigürasyon tanımları aaıdaki ekran görüntülerindeki gibi olmalıdır.






SQL Server(SQLEXPRESS) service üzerinde sa mouse tıkla ve menü içerisinden Start
14
seçilmelidir. Böylelikle State durumu Running olmalı.



Protocol for SQLEXPRESS menüsünde bulunan Named Pipes’ın statüsü “Enabled” yapılır.


Protocol for SQLEXPRESS menüsünde bulunan TCP/IP’nin statüsü “Enabled” yapılır.



TCP/IP seçenei üzerinde mouse sa tıklanarak özellikler (Properties) menüsü seçilir.
Aaıdaki ekranlar gibi tanımlama yapılmalıdır.








Protocol ekranının ayarları aaıdaki gibi olmalıdır.
15



IP Addresses ekranının ayarlarındaki
TCP PORT NUMARASI : 1433 olarak mutlaka tanımlanır.
“Tamam” ya da “Uygula” butonu ile ekran geçilir.




Yapılan ilemlerin tamamlanabilmesi için;

16
SQL Server 2005 Services bölümünde bulunan SQL Server (SQLEXPRESS) servisi
“RESTART” ilemi mutlaka yapılır.


Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalıtırılması ve konfigürasyon tanımları

Balat\Programlar\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Surface Area
Configuration çalıtırılır. Konfigürasyon tanımları aaıdaki ekran görüntülerindeki gibi olmalıdır.



“Surface Area Configuration for Services and Connections” tıklanır.



Karımıza gelen ekranda SQLEXPRESS’in altında bulunan Database Engine’deki
Service ve Remote Connections ayarlarının kontrolleri yapılır.
Bu ayarlar aaıdaki ekilde olmalıdır.
17





Her iki bölümde örnek ekranlardaki gibiyse, “OK” ikonu ile ekran geçilir.

6) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları

Terminal (Client) bilgisayar üzerinden SQL Server 2005 balantısı yapılabilmesi için;
18
Ana bilgisayarın (Server) iletim sistemi üzerinde Güvenlik Duvarı (Firewall) aktif ise;

Balat\Denetim Masası (Control Panel)\Güvenlik Duvarı (FireWall) ayarlarına
girilerek aaıdaki ekranlarda görüldüü gibi tanımlanması gereklidir.
Bu ilemler sadece Güvenlik duvarı kontolüne açık olan sistemlerde
yapılmalıdır.

Windows Güvenlik Duvarı
Genel sekmesindeki ayar örnei :


Windows Güvenlik Duvarı
Özel Durumlar sekmesindeki ayarlamalar :


Balantı Noktası(Port) Ekle Butonu ile
SQLTCP ve SQLUDP Balantı noktası eklenmelidir.
19
Böylelikle SQL Server 2005 için gerekli port'lar açılmı olacaktır.



Balantı Adı örnek olarak bu ekilde belirtilmitir, istenilen herhangi bir ad tanımı da yapılabilir.
TCP Balantı Noktası eklenirken TCP seçenei mutlaka belirtilmelidir. TCP/IP Özelliklerinde
belirlenen TCP Port numarası (1433) bu ekranda bulunan Ba. nok. no: bölümünde
kullanılır.

UDP Balantı Noktası eklenirken UDP seçenei mutlaka belirtilmelidir.



Güvenlik Duvarı ayarları yapıldıktan sonra ilgili ekrandan “Tamam” butonu ile çıkılır.

20





















21
Borland Engine Kurulumu lemleri

Borland Database Engine kurulmadan önce bilgisayarınızda daha önceden kurulu olup
olmadıı kontrol edilir.

Denetim Masası içinde BDE Administrator ikonu
var ise kuruluma gerek yoktur.


Yeniden kurulmak istenir ise;
Denetim Masası- Program Ekle Kaldır bölümünden ETABDE’nin kaldırılması gerekir.

ETA:V-8.SQL Kurulum ekranında “Borland BDE Kurulumu” seçenei tıklanarak kurulum
ilemi balar.




Sistem kontrolleri tamamlanıncaya kadar beklenir.

Sonra karımıza ardarda gelen iki ekran da herhangi bir deiiklik yapılmaksızın “Next”
seçenei ile geçilir.


22




Borland Engine kurulumunun install ekranında “Install” butonu onaylanır.



23



lemin bitiminde, “Finish” butonuna basılır ve ETA:V-8.SQL Kurulum ekranına dönülür.




Kurulum, Network Sistemde yapılıyor ise her terminale “Borland Engine Kurulumu” yapılır.








24
ETA:V-8.SQL Program Kurulumu lemleri

1) Kurulum tipi ve dizin seçimi

2) Program modülleri seçimi

3) Tam veya Özelletirilmi yükleme seçimi

4) Kurulum ileminin balatılması

ETA:V.8-SQL Kurulum ekranında “leri” butonuna basılarak kurulum balar.


1) Kurulum yükleme tipi ve dizin seçimi

Yükleme Tipinin seçilecei ekranda “Normal Set Kurulumu” iaretlenerek “leri” butonuna
basılır.




25
Yükleme Dizini Seçimi ekranında;
ETA:V.8-SQL Programının bilgisayarın hangi bölümüne yüklenecei belirlenir.
Bu aamada ürün paketi ile teslim alınan config.eta dosyasının (Konfigürasyon Dosyası)
bulunduu disket “A:\” sürücüsünde takılı olmalıdır.
Eer programınızın yüklenecei dizin deitirilecek ise uygun tanımlamalar yapıldıktan
sonra “leri” butonuna basılarak bir sonraki aamaya geçilir.



Bu aamada “Belirtilen hedef dizin mevcut deil yaratmak ister misiniz?
uyarısı gelir ise “Evet” butonu ile ileme devam edilir.



26
2) Program modülleri seçimi

Yüklenecek program modüllerinin iaretlenecei ekranda kullanılacak modüller belirlenir ve
“leri” butonu ile bir sonraki aamaya geçilir.




3) Tam veya Özelletirilmi yükleme seçimi

Yükleme tipi “Tam Yükleme (Tavsiye Edilen)” olarak seçilir.
Masa Üstü ve Programlar Grubu seçenekleri programınızın kısayollarının oluturulması ile
ilgilidir ve tercihe göre iaretlenir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra “leri” butonuna basılır.



27
4) Kurulum ileminin balatılması

Program kurulumunda yüklenecek olan dosyaların listesi görüntülenir.
Bu ekranda “Son” butonuna basılır.




Yükleme ilemi sırasında diskinizde yeterli alan kontrolü yapılır, gerekli dosyalar daha
önceki seçeneklerde belirlediiniz dizine kopyalanır.

Bu ilemlerin bitmesi bir süre beklendikten sonra, ekrana gelen
“Yükleme lemi, Baarılı Olarak Tamamlandı” mesajından sonra gerçekleir.
Bu ekranda “Çıkı” butonuna basılarak, ETA:V.8-SQL kurulum ilemi tamamlanır.




28
ETA:V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları

1) EtaUtlPath dosyasının çalıtırılması
2) Eta-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları

Eer ETA:V.8-SQL programı;
Çok kullanıcı bir sistemde kurulu ise,
dizin tanımlamaları ana makinada mutlaka yapılmalıdır.

Tek kullanıcı bir sistemde kurulu ise,
bu ilemi atlayarak bir sonraki aamaya geçiniz.



1) EtaUtlPath dosyasının çalıtırılması

Masaüstü – Bilgisayarım – C:\ (yükleme yaptıımız dizinin içinden) EtaV8SQL klasörü
içerisindeki EtaUtlPath dosyası çalıtırılır.





2) Eta-V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları
29

EtaUtlPath dosyası çalıtıında karımıza aaıdaki ekran gelir.



Dizin tanımlamaları aaıda bulunan örnek ekrandaki gibi yapılır ve “Kayıt” butonu tıklanır.
Örneimizde EtaV8SQL klasörü paylaıma açılmıtır. \\anamakinaadı\EtaV8SQL\



Ekrana gelen “EKRANDAK BLGY KAYIT EDYORUM, EMN MSNZ?
mesajı “Evet” butonu ile geçilir.

30


“KAYIT TAMAMLANDI!” mesajı “Tamam” butonu ile geçilir.



Eta-V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları ekranında yapılan deiiklikler kayıt edildikten
sonra “Kapat” butonu ile pencere kapatılarak ilem sonlandırılır.

Tamamlanan, Dizin Tanımlamalarından sonra ETA:V.8-SQL Install lemi yapılır.























ETA:V.8-SQL Install lemi
31

1) ETAV8SQLINS dosyasının çalıtırılması

2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu

3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu

4) Terminallere nstall almak


1) ETAV8SQLINS dosyasının çalıtırılması

Masaüstü Balat/ Programlar / Eta Bilgisayar Programları / ETAV8SQLINS dosyası çalıtırılır.

(Bu dosyaya Masaüstü – Bilgisayarım – C:\ (yükleme yaptıımız dizinin içinden) EtaV8SQL
klasörü içerisinden de ulaılabilir.)



ETAV8SQLINS dosyası çalıtırıldıında karınıza Enstalasyon ekranı gelir.
lk ekranda “leri” butonuna basılarak bir sonraki aamaya geçilir.



Bir sonraki aama Enstalasyon Tipi’nin belirlenecei aamadır.
32

Bu aamada program “Tek Kullanıcılı Enstelasyon (PC)”
seçeneini ya da “Çok Kullanıcılı Enstelasyon (Network)”
seçeneini otomatik iaretli gelir..

Gerekli seçimler belirlendikten sonra “leri” butonu ile ileme devam edilir.



Terminal ve Ana Bilgisayar Enstelasyonu arasındaki ilem farklılıklarına ilerleyen aamalarda
tekrar deinilecektir.

Bu aamada karınıza Set ve ürün Numarasının belirtilecei ekran gelir. “leri” butonu ile
ileme devam edilir.


Kullanıcı Lisans Bilgileri’ni görebilirsiniz, “leri” butonu ile ileme devam edilir.

33


Bu aamada ekrana “ETA’ya bildirilecek parametreler” gelir.
ETA’dan gelen parametreler için;
ETA’yı 0212 444 1 382 no.lu telefondan Install Departmanını aranarak yapılan yükleme
ile ilgili bilgiler ve “ETA’ya bildirilecek parametreler” verilir.
Alınan parametreler, “ETA’dan gelen parametreler” bölümüne girilir.





2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu yapılıyor ise;

34
“leri” butonu ile ilem sonlandırıldıında “Enstelasyon lemi Baarılı Olarak Tamamlandı”
mesajı ekrana gelir. Bu ekranda “Çıkı” butonu ile Enstelasyon ilemi sonlandırılır.



Tamamlanan Enstelasyon leminden sonra, eer konfigürasyon ilemi ilk kez yapılacak ise;

ETA programlarını çalıtırabilmeniz için;
ETA:V.8-SQL’in konfigürasyon ilemleri yapılır. Bu ilemlerin aamalarını;
“ETA:V.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu” bölümünden takip
edebilirsiniz.

Eer konfigürasyon ilemi daha önce yapılmı ise ve database ile ilgili ayarlamalarda herhangi
bir deiiklik yapılmak istenmiyor ise ETASQLCON dosyası ile tekrar konfigürasyon programı
çalıtırılması gerekmemektedir.


3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu yapılıyor ise;

Ekrana “Ana Bilgisayar (Server) Enstelasyon lemi Tamamlandı. Terminal enstlasyonu
ilemleri yapıldıktan sonra TAMAM butonuna basınız” mesajı gelecektir.

Ekrana gelen bu mesaj bekletilerek Terminal enstelasyonu ilemine geçilir.

35



4) Terminallere nstall almak

Terminal makinede iken, network aından ana makine bulunur.
Buradan ETA:V.8-SQL programının kurulu olduu dizinde EtaSQLINS.exe dosyası çalıtırılır.
Gelen ekran üzerinden “Network Enstelasyon Tipi” bölümünde “Terminal Bilgisayar (Client)”
seçenei iaretlenerek, “leri” butonuna basılır.






36
Bu aamada karınıza Set Numarasının belirtilecei ekran gelecektir.

“leri” butonuna basılır.



Bir sonraki ekranda “Kullanıcı Lisans Bilgileri” gelir.
Bu ekranda “leri” butonu ile ileme devam edilir.



Bu aamada ekrana “Bilgisayar Bilgileri”nin girildii bölüm gelir.
Bu ekranda herhangi bir deiiklik yapılmaksızın Terminal Enstelasyonu ilemi
“Son” butonu ile sonlandırılır.

37


Sistemdeki her terminal için yukarıdaki enstelasyon ilemleri ayrı ayrı yapılır.
Tüm terminallerin enstelasyon ilemleri tamamlandıktan sonra;
ana makineye dönülür ve ekrandaki mesaj için “Tamam” butonuna basılarak
Network Enstelasyon ilemi tamamlanır.


Tamam butonuna basıldıktan sonra aaıdaki ekran gelir. “Çıkı” butonu ile enstelasyon ilemi
tamamlanır.





38
ETA:V.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu

ETASQLCON dosyasının çalıtırılması

1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama

2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme

3) Eta irket Bilgileri oluturma

4) Eta Kullanıcı kart bilgileri oluturma


ETASQLCON dosyasının çalıtırılması

Masaüstü Balat – Programlar – ETA Bilgisayar Programları – ETASQLCON çalıtırılır.


ETASQLCON dosyası çalıtıında karımıza aaıdaki ekran gelir.

Program konfigürasyon aamalarını gerçekletirmek için;
bu ekran “ileri” butonu ile geçilir.



39
1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama

Bu ekranda “Master Kullanıcı (User)” bölümüne; ETA yazılır.
Dier bölümler bo bırakılarak “leri” butonu ile ileme devam edilir.

(Bu bölümde ETAV8SQLSYS bölümüne giri yapacak olan sistem yöneticisinin kullanıcı adı
ve ifresinin tanıtımı yapılır. Burada yapılan tanımlamalar arzu edilirse ETAV8SQLSYS bölümünden deitirilebilir.
Anlatım, Kullanıcı adının ETA olarak belirlendii varsayımı ile yapılmıtır. stenir ise buraya farklı bir isim
yazılabilir.)



2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme
Karımıza gelen Sistem Bilgileri ve Kullanıcı Bilgileri ekranındaki
bilgilerde herhangi bir deiiklik yapılmaksızın “leri” butonuna basılır.



Bu ekranda aaıdaki ekillerde yükleme yapılmı ise “ifre (Password)” bölümüne SQL Server
Kurulumu esnasında tanımlanan Password yazılacaktır.

40
“leri” butonu ile geçilen aamada ekrana gelen uyarı mesajına “EVET” denilerek ileme
devam edilir.

Bu ilem ile C:\EtaV8SQL klasörü içerisine ETA_MASTERV8 adında bir dizin yaratılacaktır.




3) Eta irket Bilgileri oluturma

Bu ekranda ETA:V.8-SQL üzerinde çalıacaımız irketin bilgileri yer almaktadır.
Bu irkette Tekdüzen Hesap Planı kullanılıp kullanılmayacaı seçenei tercihe göre
iaretlenmelidir.
Tekdüzen Hesap Planı kullanılacak ekilde iaretleme yapıldıktan sonra;
Hesap Tipi bölümünde, 1 – 7A Grubu Hesaplar ya da 2 – 7B Grubu Hesaplar
arasından hangi Hesap tipi kullanılıyorsa uygun seçim yapılmalıdır.

Yapılan iaretlemelerden sonra “leri” butonuna basılır.










41
4) Eta Kullanıcı kart bilgileri oluturma

Bu ekran “leri” butonu ile geçilir.



Konfigürasyon tanımlarının son aaması olan bu ekranda “SON” butonu ile ilem tamamlanır.




Bu ilem sırasında, bilgisayarın performansına balı olarak ekranda bir süre beklenebilir.

,

42
Konfigürasyon ilemi tamamlandıında ekrana gelen
“KONFGÜRASYON LEM BAARILI OLARAK TAMAMLANDI!”
mesajıdır. Bu mesaj “Tamam” butonu ile geçilir.








“ÇIKI” butonu ile Konfigürasyon ilemi tamamlanır.




















43
Kullanıma Hazırlık çin Genel Bilgiler

ETA:V.8-SQL programı genel olarak iki ayrı bölümden oluur.

1) ETA:V.8-SQL Sistem Yönetimi – EtaV8SQLSYS
2) ETA:V.8-SQL Menü – Etasql.exe


1) ETA:V.8-SQL Sistem Yönetimi – EtaV8SQLSYS

Bu bölüm, ETA:V.8-SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldıı bölümdür.
EtasqlV8sys ile, sistem üzerinde çalıılacak irketler açılır, irketlere ait çalıma dönemleri
oluturulur, programı kullanacak personellere ait kullanıcı kartları, kullanıcı seviyeleri, tüm
irketlerin muhtelif modüllerinde kullanılacak genel fi tipleri, banka ve ube kodları, stok
KDV kısımları, tevkifat oranları ve gelir vergi dilimleri tanımlamaları yapılır.

Ayrıca yetki ve kısıtlama tanımları, yazıcı tanımları, ödeme tanımları, ilem tip tanımları, ilem
grup tanımları, vade farkı grup tanımları, devir ilemleri,
ETA Versiyon 7 ve ETA For Wındows versiyonlarından data transfer ilemleri ve program
içerisinde ortak kullanılan tabloların yeniden yaratılması ilemleri yapılır.

EtaV8SQLSYS ile ulaılan Sistem Yönetimi bölümünde yapmak istediiniz ilemleri Yardım
menüsündeki Büyük Yardım’dan takip ederek gerçekletirebilirsiniz.


2) ETA:V.8-SQL Menü – EtaV8sql.exe

Programa Giri ve veri girilerinin yapıldıı bölümdür.
Programa ilk giri ekranları aaıda sırasıyla gösterilmektedir.






Eta:V.8-SQL Program Kurulum A amaları
KONULAR Microsoft SQL Kurulumu
3.sayfa

Sayfa No

lemleri

MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION Kurulumu 1 ) Service Pack yüklemesi 2 ) Windows Installer Kurulumu 3 ) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu 4 ) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu 5 ) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları 6 ) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları

Borland BDE Kurulumu lemleri
21.sayfa

ETA:V.8-SQL Program Kurulumu lemleri
24.sayfa

1) Kurulum yükleme tipi ve dizin seçimi 2) Program modülleri seçimi 3) Tam veya Özelle tirilmi yükleme seçimi 4) Kurulum i leminin ba latılması

ETA:V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları
28.sayfa

1) EtaUtlPath dosyasının çalı tırılması 2) Eta-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları

ETA:V.8-SQL Install lemi
31.sayfa

1) ETAV8SQLINS dosyasının çalı tırılması
2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu 3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu 4) Terminallere nstall almak

ETA:V.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu
38.sayfa

ETAV8SQLCON dosyasının çalı tırılması 1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama 2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme 3) Eta irket Bilgileri olu turma 4) Eta Kullanıcı kart bilgileri olu turma

Kullanıma Hazırlık çin Genel Bilgiler
43.sayfa

1) ETA:V.8-SQL Sistem Yönetimi- EtaV8SQLSYS 2) ETA:V.8-SQL Menü – EtaV8sql.exe

2

Microsoft SQL Kurulumu

lemleri

1) Service Pack yüklemesi 2) Windows Installer Kurulumu 3) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu 4) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu 5) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları 6) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları Tek Kullanıcılı ve Çok Kullanıcılı sistemlerde; MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION kurulumu için a a ıdaki 6 i lem sırasıyla yapılmalıdır. 1) Service Pack yüklemesi Kurulum i lemine ba lamadan önce i letim sistemine gerekli olan SP’nin (Service Pack) yüklü olup olmadı ı kontrol edilmelidir. Bilgisayarım\mouse sa klik Özellikler\Genel bölümünden Servis Pack’nin yüklü olup olmadı ı kontrol edilir. Yüklü ise, bir sonraki a amalara geçebilirsiniz.

Servis Pack güncellemeleri a a ıdaki sistem bilgilerine göre yapılmalıdır. Bu i lemler Microsoft Update sitesinden yapılabilir. Bu i lemleri yapabilmek için lütfen sistemcinize ba vurunuz.

3

• • • • • • • • • • • • •

Windows Server 2003 SP1 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1 Windows XP Professional SP2 Windows XP Home Edition SP2 Windows XP Tablet Edition SP2 Windows XP Media Edition SP2 Windows 2000 Professional Edition SP4 Windows 2000 Server Edition SP4 Windows 2000 Advanced Edition SP4 Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4 2) Windows Installer Kurulumu Kurulum i leminin ba latılabilmesi için Windows Installer programı kurulu olmalıdır. E er kurulu de il ise,

CD içerisindeki; "SQL_SERVER_2005\Windows Installer" klasöründen kurulumu yapılabilir. Kurulum sırasında kar ımıza gelen tüm ekranlar “ leri” butonları ile geçilerek kurulum tamamlanır. 3) Microsoft .Net FrameWork 2.0 Kurulumu Kurulum i leminden önce SQL Server 2005 için gerekli olan Microsoft .Net FrameWork 2.0 kurulumunun yapılması gerekmektedir. CD içerisinde Windows XP Türkçe i letim sistemi için gerekli olan Framework 2.0 dosyaları bulunmaktadır. "SQL_SERVER_2005\dotnet_framework_2.0" klasöründen kurulumu yapılabilir. Kurulum sırasında kar ımıza gelen tüm ekranlar “ leri” butonları ile geçilerek kurulum tamamlanır. Önemli Not : Microsoft SQL Server 2005 Express Edition program kurulumunun ba arılı olarak tamamlanabilmesi için yukarıdaki a amalar tamamlanmalıdır.

4

sırasıyla a a ıdaki ekranlar adım adım takip edilerek tamamlanır. stenirse.exe" dosyası ile de kurulum ba latılabilir. Adım 1 : 5 .8-SQL Program Kurulumu menüsü içerisinden ikonundan giri yaparak kurulum ba latılır.4) Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Kurulumu ETA V. CD içerisindeki "SQL_SERVER_2005\SQL2005EXPR. Kurulum.

aretlendikten sonra “Next” ile devam edilir. Adım 3 : ikonuna basılarak Install i lemi ba latılır.Adım 2 : "I accept the licensing terms and conditions" ifadesi i aretlenmelidir. 6 .

Adım 4 : Install i lemi yapılırken beklenir ekran “Next” ile geçilir. 7 . Adım 5 : Gelen ilk ekranda bir müddet bekledikten sonra. gelen di er ekran “Next” ile geçilir.

Adım 6 : Sistem incelemesinden sonra ekran “Next” ile geçilir. 8 .

Adım 7 : Preparing Installation Wizard i lemi tamamlandıktan sonra kar ımıza gelen ekranda. 9 . Firma Bilgileri belirtilmelidir.

10 . Adım 9 : Gelen ekranda “Mixed Mode” seçilmelidir. "sa" System Administrator kullanıcısına ait FRE TANIMLANMASI ZORUNLUDUR. Bu seçenekten sonra “Specfy the sa logon passwort below” bölümü aktif hale gelecektir.Adım 8 : "Client Components" seçene i üzerine mouse ile tıklanarak gelen seçeneklerden "Entire feature will be installed on local hard drive" seçene i seçilmelidir.

Bu ifre. Adım 10 : Herhangi bir bölüm i aretlenmeden ekran “Next” ile geçilir. 11 .exe ) kar ımıza gelecek olan "Kullanıcı Bilgileri (Database Authentication)" bölümündeki ifre kısmında kullanılacaktır. ETA:V.8-SQL Konfigürasyonu sırasında (EtaSQLCon.

Adım 13 : Gelen ekran “Finish” ikonu ile geçilir. Adım 12 : Kurulum tamamlandıktan sonra.Adım 11 : ikonuna basılarak Install i lemi ba latılır. Microsoft SQL 12 . Takip edilen tüm adımlarla. ekran “Next” ikonu ile geçilir.

5) Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools ayarları Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları Microsoft SQL Server 2005 Express Edition kurulumu ba arıyla tamamlandıktan sonra.Server 2005 Express Edition Kurulumu tamamlanmı tır. Konfigürasyon tanımları a a ıdaki ekran görüntülerindeki gibi olmalıdır. Adım 1 : SQL Server Configuration Manager’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları Ba lat\Programlar\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\ SQL Server Configuration Manager çalı tırılır. SQL Server(SQLEXPRESS) service üzerinde sa mouse tıkla ve menü içerisinden Start 13 .

Böylelikle State durumu Running olmalı. Protocol for SQLEXPRESS menüsünde bulunan TCP/IP’nin statüsü “Enabled” yapılır. A a ıdaki ekranlar gibi tanımlama yapılmalıdır.seçilmelidir. 14 . Protocol for SQLEXPRESS menüsünde bulunan Named Pipes’ın statüsü “Enabled” yapılır. TCP/IP seçene i üzerinde mouse sa tıklanarak özellikler (Properties) menüsü seçilir. Protocol ekranının ayarları a a ıdaki gibi olmalıdır.

Yapılan i lemlerin tamamlanabilmesi için. “Tamam” ya da “Uygula” butonu ile ekran geçilir.IP Addresses ekranının ayarlarındaki TCP PORT NUMARASI : 1433 olarak mutlaka tanımlanır. 15 .

Bu ayarlar a a ıdaki ekilde olmalıdır. Konfigürasyon tanımları a a ıdaki ekran görüntülerindeki gibi olmalıdır. Kar ımıza gelen ekranda SQLEXPRESS’in altında bulunan Database Engine’deki Service ve Remote Connections ayarlarının kontrolleri yapılır. Adım 2 : SQL Server Surface Area Configuration’ın çalı tırılması ve konfigürasyon tanımları Ba lat\Programlar\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Surface Area Configuration çalı tırılır. “Surface Area Configuration for Services and Connections” tıklanır.SQL Server 2005 Services bölümünde bulunan SQL Server (SQLEXPRESS) servisi “RESTART” i lemi mutlaka yapılır. 16 .

6) Çok kullanıcılı sistemler için Güvenlik Duvarı Ayarları Terminal (Client) bilgisayar üzerinden SQL Server 2005 ba lantısı yapılabilmesi için. “OK” ikonu ile ekran geçilir. 17 .Her iki bölümde örnek ekranlardaki gibiyse.

18 . Ba lat\Denetim Masası (Control Panel)\Güvenlik Duvarı (FireWall) ayarlarına girilerek a a ıdaki ekranlarda görüldü ü gibi tanımlanması gereklidir. Windows Güvenlik Duvarı Genel sekmesindeki ayar örne i : Windows Güvenlik Duvarı Özel Durumlar sekmesindeki ayarlamalar : Ba lantı Noktası(Port) Ekle Butonu ile SQLTCP ve SQLUDP Ba lantı noktası eklenmelidir.Ana bilgisayarın (Server) i letim sistemi üzerinde Güvenlik Duvarı (Firewall) aktif ise. Bu i lemler sadece Güvenlik duvarı kontolüne açık olan sistemlerde yapılmalıdır.

nok. Güvenlik Duvarı ayarları yapıldıktan sonra ilgili ekrandan “Tamam” butonu ile çıkılır. no: bölümünde kullanılır. TCP Ba lantı Noktası eklenirken TCP seçene i mutlaka belirtilmelidir.Böylelikle SQL Server 2005 için gerekli port' açılmı olacaktır. 19 . istenilen herhangi bir ad tanımı da yapılabilir. lar Ba lantı Adı örnek olarak bu ekilde belirtilmi tir. UDP Ba lantı Noktası eklenirken UDP seçene i mutlaka belirtilmelidir. TCP/IP Özelliklerinde belirlenen TCP Port numarası (1433) bu ekranda bulunan Ba .

20 .

ETA:V-8. Denetim Masası.SQL Kurulum ekranında “Borland BDE Kurulumu” seçene i tıklanarak kurulum i lemi ba lar. 21 .Program Ekle Kaldır bölümünden ETABDE’nin kaldırılması gerekir. Sonra kar ımıza ardarda gelen iki ekran da herhangi bir de i iklik yapılmaksızın “Next” seçene i ile geçilir. Denetim Masası içinde BDE Administrator ikonu var ise kuruluma gerek yoktur. Yeniden kurulmak istenir ise.Borland Engine Kurulumu lemleri Borland Database Engine kurulmadan önce bilgisayarınızda daha önceden kurulu olup olmadı ı kontrol edilir. Sistem kontrolleri tamamlanıncaya kadar beklenir.

22 .Borland Engine kurulumunun install ekranında “Install” butonu onaylanır.

lemin bitiminde. 23 . Network Sistemde yapılıyor ise her terminale “Borland Engine Kurulumu” yapılır.SQL Kurulum ekranına dönülür. Kurulum. “Finish” butonuna basılır ve ETA:V-8.

1) Kurulum yükleme tipi ve dizin seçimi Yükleme Tipinin seçilece i ekranda “Normal Set Kurulumu” i aretlenerek “ leri” butonuna basılır. 24 .8-SQL Kurulum ekranında “ leri” butonuna basılarak kurulum ba lar.ETA:V-8.SQL Program Kurulumu 1) Kurulum tipi ve dizin seçimi 2) Program modülleri seçimi 3) Tam veya Özelle tirilmi yükleme seçimi 4) Kurulum i leminin ba latılması lemleri ETA:V.

Bu a amada ürün paketi ile teslim alınan config.8-SQL Programının bilgisayarın hangi bölümüne yüklenece i belirlenir.Yükleme Dizini Seçimi ekranında. E er programınızın yüklenece i dizin de i tirilecek ise uygun tanımlamalar yapıldıktan sonra “ leri” butonuna basılarak bir sonraki a amaya geçilir. ETA:V.eta dosyasının (Konfigürasyon Dosyası) bulundu u disket “A:\” sürücüsünde takılı olmalıdır. Bu a amada “Belirtilen hedef dizin mevcut de il yaratmak ister misiniz? uyarısı gelir ise “Evet” butonu ile i leme devam edilir. 25 .

2) Program modülleri seçimi Yüklenecek program modüllerinin i aretlenece i ekranda kullanılacak modüller belirlenir ve “ leri” butonu ile bir sonraki a amaya geçilir. Masa Üstü ve Programlar Grubu seçenekleri programınızın kısayollarının olu turulması ile ilgilidir ve tercihe göre i aretlenir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra “ leri” butonuna basılır. 3) Tam veya Özelle tirilmi yükleme seçimi Yükleme tipi “Tam Yükleme (Tavsiye Edilen)” olarak seçilir. 26 .

Bu ekranda “Son” butonuna basılır. ETA:V.8-SQL kurulum i lemi tamamlanır. Yükleme i lemi sırasında diskinizde yeterli alan kontrolü yapılır.4) Kurulum i leminin ba latılması Program kurulumunda yüklenecek olan dosyaların listesi görüntülenir. Bu i lemlerin bitmesi bir süre beklendikten sonra. Bu ekranda “Çıkı ” butonuna basılarak. 27 . ekrana gelen “Yükleme lemi. Ba arılı Olarak Tamamlandı” mesajından sonra gerçekle ir. gerekli dosyalar daha önceki seçeneklerde belirledi iniz dizine kopyalanır.

dizin tanımlamaları ana makinada mutlaka yapılmalıdır. Çok kullanıcı bir sistemde kurulu ise. Tek kullanıcı bir sistemde kurulu ise.8-SQL programı. 1) EtaUtlPath dosyasının çalı tırılması Masaüstü – Bilgisayarım – C:\ (yükleme yaptı ımız dizinin içinden) EtaV8SQL klasörü içerisindeki EtaUtlPath dosyası çalı tırılır. bu i lemi atlayarak bir sonraki a amaya geçiniz.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları 1) EtaUtlPath dosyasının çalı tırılması 2) Eta-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları E er ETA:V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları 28 . 2) Eta-V.ETA:V.

EtaUtlPath dosyası çalı tı ında kar ımıza a a ıdaki ekran gelir. EM N M S N Z? mesajı “Evet” butonu ile geçilir. Örne imizde EtaV8SQL klasörü payla ıma açılmı tır. \\anamakinaadı\EtaV8SQL\ Ekrana gelen “EKRANDAK B LG Y KAYIT ED YORUM. Dizin tanımlamaları a a ıda bulunan örnek ekrandaki gibi yapılır ve “Kayıt” butonu tıklanır. 29 .

8-SQL Install lemi yapılır. ETA:V.“KAYIT TAMAMLANDI!” mesajı “Tamam” butonu ile geçilir. Dizin Tanımlamalarından sonra ETA:V.8-SQL Program Dizin (Path) Tanımlamaları ekranında yapılan de i iklikler kayıt edildikten sonra “Kapat” butonu ile pencere kapatılarak i lem sonlandırılır. Tamamlanan.8-SQL Install lemi 30 . Eta-V.

31 . lk ekranda “ leri” butonuna basılarak bir sonraki a amaya geçilir.) ETAV8SQLINS dosyası çalı tırıldı ında kar ınıza Enstalasyon ekranı gelir. (Bu dosyaya Masaüstü – Bilgisayarım – C:\ (yükleme yaptı ımız dizinin içinden) EtaV8SQL klasörü içerisinden de ula ılabilir. Bir sonraki a ama Enstalasyon Tipi’nin belirlenece i a amadır.1) ETAV8SQLINS dosyasının çalı tırılması 2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu 3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu 4) Terminallere nstall almak 1) ETAV8SQLINS dosyasının çalı tırılması Masaüstü Ba lat/ Programlar / Eta Bilgisayar Programları / ETAV8SQLINS dosyası çalı tırılır.

“ leri” butonu ile i leme devam edilir.Bu a amada program “Tek Kullanıcılı Enstelasyon (PC)” seçene ini ya da “Çok Kullanıcılı Enstelasyon (Network)” seçene ini otomatik i aretli gelir. Gerekli seçimler belirlendikten sonra “ leri” butonu ile i leme devam edilir.. 32 . Kullanıcı Lisans Bilgileri’ni görebilirsiniz. “ leri” butonu ile i leme devam edilir. Terminal ve Ana Bilgisayar Enstelasyonu arasındaki i lem farklılıklarına ilerleyen a amalarda tekrar de inilecektir. Bu a amada kar ınıza Set ve ürün Numarasının belirtilece i ekran gelir.

33 . ETA’yı 0212 444 1 382 no.lu telefondan Install Departmanını aranarak yapılan yükleme ile ilgili bilgiler ve “ETA’ya bildirilecek parametreler” verilir. ETA’dan gelen parametreler için. Alınan parametreler. 2) Tek Kullanıcı (PC) Enstelasyonu yapılıyor ise.Bu a amada ekrana “ETA’ya bildirilecek parametreler” gelir. “ETA’dan gelen parametreler” bölümüne girilir.

“ leri” butonu ile i lem sonlandırıldı ında “Enstelasyon lemi Ba arılı Olarak Tamamlandı” mesajı ekrana gelir. Ekrana gelen bu mesaj bekletilerek Terminal enstelasyonu i lemine geçilir. E er konfigürasyon i lemi daha önce yapılmı ise ve database ile ilgili ayarlamalarda herhangi bir de i iklik yapılmak istenmiyor ise ETASQLCON dosyası ile tekrar konfigürasyon programı çalı tırılması gerekmemektedir. ETA programlarını çalı tırabilmeniz için.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu” bölümünden takip edebilirsiniz. Bu i lemlerin a amalarını. 34 . 3) Çok Kullanıcı (Network) Enstelasyonu yapılıyor ise. ETA:V. e er konfigürasyon i lemi ilk kez yapılacak ise. Bu ekranda “Çıkı ” butonu ile Enstelasyon i lemi sonlandırılır. Terminal enstlasyonu i lemleri yapıldıktan sonra TAMAM butonuna basınız” mesajı gelecektir. “ETA:V.8-SQL’in konfigürasyon i lemleri yapılır. Ekrana “Ana Bilgisayar (Server) Enstelasyon lemi Tamamlandı. Tamamlanan Enstelasyon leminden sonra.

“ leri” butonuna basılır. network a ından ana makine bulunur. Buradan ETA:V. 35 .8-SQL programının kurulu oldu u dizinde EtaSQLINS.4) Terminallere nstall almak Terminal makinede iken.exe dosyası çalı tırılır. Gelen ekran üzerinden “Network Enstelasyon Tipi” bölümünde “Terminal Bilgisayar (Client)” seçene i i aretlenerek.

Bu ekranda herhangi bir de i iklik yapılmaksızın Terminal Enstelasyonu i lemi “Son” butonu ile sonlandırılır.Bu a amada kar ınıza Set Numarasının belirtilece i ekran gelecektir. “ leri” butonuna basılır. Bu ekranda “ leri” butonu ile i leme devam edilir. Bu a amada ekrana “Bilgisayar Bilgileri”nin girildi i bölüm gelir. 36 . Bir sonraki ekranda “Kullanıcı Lisans Bilgileri” gelir.

37 . “Çıkı ” butonu ile enstelasyon i lemi tamamlanır.Sistemdeki her terminal için yukarıdaki enstelasyon i lemleri ayrı ayrı yapılır. ana makineye dönülür ve ekrandaki mesaj için “Tamam” butonuna basılarak Network Enstelasyon i lemi tamamlanır. Tamam butonuna basıldıktan sonra a a ıdaki ekran gelir. Tüm terminallerin enstelasyon i lemleri tamamlandıktan sonra.

38 . ETASQLCON dosyası çalı tı ında kar ımıza a a ıdaki ekran gelir.8-SQL Windows Database Program Konfigürasyonu ETASQLCON dosyasının çalı tırılması 1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama 2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme 3) Eta irket Bilgileri olu turma 4) Eta Kullanıcı kart bilgileri olu turma ETASQLCON dosyasının çalı tırılması Masaüstü Ba lat – Programlar – ETA Bilgisayar Programları – ETASQLCON çalı tırılır. bu ekran “ileri” butonu ile geçilir. Program konfigürasyon a amalarını gerçekle tirmek için.ETA:V.

) 2) Veritabanı Server bilgileri ve Kullanıcı bilgileri belirtme Kar ımıza gelen Sistem Bilgileri ve Kullanıcı Bilgileri ekranındaki bilgilerde herhangi bir de i iklik yapılmaksızın “ leri” butonuna basılır. Di er bölümler bo bırakılarak “ leri” butonu ile i leme devam edilir. 39 . ETA yazılır. stenir ise buraya farklı bir isim yazılabilir. (Bu bölümde ETAV8SQLSYS bölümüne giri yapacak olan sistem yöneticisinin kullanıcı adı ve ifresinin tanıtımı yapılır. Bu ekranda a a ıdaki ekillerde yükleme yapılmı ise “ ifre (Password)” bölümüne SQL Server Kurulumu esnasında tanımlanan Password yazılacaktır. Kullanıcı adının ETA olarak belirlendi i varsayımı ile yapılmı tır. Anlatım.1) Sistem Yönetici Bilgileri Onaylama Bu ekranda “Master Kullanıcı (User)” bölümüne. Burada yapılan tanımlamalar arzu edilirse ETAV8SQLSYS bölümünden de i tirilebilir.

Bu i lem ile C:\EtaV8SQL klasörü içerisine ETA_MASTERV8 adında bir dizin yaratılacaktır. Yapılan i aretlemelerden sonra “ leri” butonuna basılır. 40 . Hesap Tipi bölümünde. 3) Eta irket Bilgileri olu turma Bu ekranda ETA:V.“ leri” butonu ile geçilen a amada ekrana gelen uyarı mesajına “EVET” denilerek i leme devam edilir.8-SQL üzerinde çalı aca ımız irketin bilgileri yer almaktadır. 1 – 7A Grubu Hesaplar ya da 2 – 7B Grubu Hesaplar arasından hangi Hesap tipi kullanılıyorsa uygun seçim yapılmalıdır. Bu irkette Tekdüzen Hesap Planı kullanılıp kullanılmayaca ı seçene i tercihe göre i aretlenmelidir. Tekdüzen Hesap Planı kullanılacak ekilde i aretleme yapıldıktan sonra.

Bu i lem sırasında. bilgisayarın performansına ba lı olarak ekranda bir süre beklenebilir. Konfigürasyon tanımlarının son a aması olan bu ekranda “SON” butonu ile i lem tamamlanır. 41 . .4) Eta Kullanıcı kart bilgileri olu turma Bu ekran “ leri” butonu ile geçilir.

Bu mesaj “Tamam” butonu ile geçilir. 42 .Konfigürasyon i lemi tamamlandı ında ekrana gelen “KONF GÜRASYON LEM BA ARILI OLARAK TAMAMLANDI!” mesajıdır. “ÇIKI ” butonu ile Konfigürasyon i lemi tamamlanır.

i lem tip tanımları. i lem grup tanımları. tevkifat oranları ve gelir vergi dilimleri tanımlamaları yapılır. Ayrıca yetki ve kısıtlama tanımları. ETA:V. ödeme tanımları. stok KDV kısımları. devir i lemleri. kullanıcı seviyeleri.8-SQL Sistem Yönetimi – EtaV8SQLSYS 2) ETA:V.8-SQL Menü – EtaV8sql. programı kullanacak personellere ait kullanıcı kartları. banka ve ube kodları. EtasqlV8sys ile. sistem üzerinde çalı ılacak irketler açılır. tüm irketlerin muhtelif modüllerinde kullanılacak genel fi tipleri. 1) ETA:V.8-SQL programı genel olarak iki ayrı bölümden olu ur.Kullanıma Hazırlık çin Genel Bilgiler ETA:V. irketlere ait çalı ma dönemleri olu turulur. yazıcı tanımları.8-SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldı ı bölümdür.8-SQL Sistem Yönetimi – EtaV8SQLSYS Bu bölüm.8-SQL Menü – Etasql. Programa ilk giri ekranları a a ıda sırasıyla gösterilmektedir. EtaV8SQLSYS ile ula ılan Sistem Yönetimi bölümünde yapmak istedi iniz i lemleri Yardım menüsündeki Büyük Yardım’dan takip ederek gerçekle tirebilirsiniz. vade farkı grup tanımları. 43 . 2) ETA:V. ETA Versiyon 7 ve ETA For Wındows versiyonlarından data transfer i lemleri ve program içerisinde ortak kullanılan tabloların yeniden yaratılması i lemleri yapılır.exe 1) ETA:V.exe Programa Giri ve veri giri lerinin yapıldı ı bölümdür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.