You are on page 1of 3

ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ...

Merhaba sevgili dostlarım,

Günümüz iş dünyasında önde gelen şirketlerin, çalışma şartları içinde; etik kurallara + ilkelere
ve değerlere - verdikleri önemi, hepimizin çok iyi bildiğini tahmin ediyorum.

Konunun, verimli bir sürdürülebilirlik açısından; şirketler ve üst düzey yöneticiler yönünden
olduğu kadar, aidiyet duygusu çerçevesinde - çalışanlar açısından da, ne kadar önemli olduğu
hepimizce malum!

Çünkü bilinen istatistiklere göre; ülkemizde her yıl kurulan şirketlerin yaklaşık % 80’i maalesef
ilk 5 veya 10 yıl içinde devre dışı kalmakta. Ama bu ciddi oran sadece bizim ülkemiz için değil,
bizim gibi - kurumlaşmayı göz ardı eden - sağlam bir alt yapısı ve üretime dayalı bir ekonomisi
olmayan - yani, uzun vadelerle ağır ağır gelişmekte olan - birçok ülke için de, geçerli!..

Neyse, tekrar konumuza dönersek...

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek - doğru
ve haklı olduğumuz şekilde, gerekenleri yapmaktır. Yani, kısaca; iş dünyasındaki davranışlara
rehberlik eden, ilkeler ve değerler bütünüdür!..

Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına daha önce sahip olamadıkları yeni
değerler katmak, planladıkları başarıları ve mutlulukları yaşayarak, tüm amaç ve hedeflerine
ulaşmak isterler. Bunun içinde atmaları gereken en önemli adımın kurum kültürü oluşturmak
olduğunu bilirler veya bilmeleri gerekir. Bu yazının başlığı da, bu adımın ilk hamlelerinden! 

Etik kurallar ve çalışma ilkeleri’nin amacı; şirketlerdeki tüm yönetim kadroları ve çalışanlar ile
paydaşların, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken, ahlaki değerleri ve
standartları, net bir şekilde ortaya koymaktır.

İnternette rahatlıkla yapabileceğiniz araştırmalarda, web sitelerinde etik kurallara ve çalışma
ilkelerine yer veren şirketlerin, üzerinde hassasiyetle durarak belirttikleri bu ilkeler, genellikle
şu başlıklardan oluşmakta!.. Yani;

*) Evrensel olarak kabul edilmiş, etik ilkelere uymak...
*) Önce insan - sonra kurumsal, müşteri odaklı olmak...
*) Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamlarını sunmak...
*) Çalışma standartları çerçevesinde, ayırımcılık yapmamak...
*) Çalışanlarımıza karşı, daima adil ve dürüst davranmak...
*) Topluma ve çevreye karşı, her zaman sorumluluk duymak...
*) İsrafı önlemek ve sosyal sorumlu - itibar yönetimini desteklemek...
*) Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın, doğru bilgi ve teknolojiyi paylaşmak...
*) Zorunlu haller dışında - kişilerin özel bilgilerini, kimseyle paylaşmamak...

yani iyi bir İK uzmanı olma yolunda. Önder Anka’ya teşekkürlerimle!) *) Yetenekli çalışanları bünyelerine kazandırmayı ve tutmayı. çalışma ve altyapı araştırmaları yapın. bir iş sahibi veya üst düzey yönetici. *) Değer/Kazanç oranlarını arttırmak ve ekonomik katma değer yaratmak. Vecihi Tekfen ve Sn.. açık ve net yaklaşmak. Şeklinde bu başlıklar (Ki. ön plana çıkartılan “etik kurallar ve çalışma ilkeleri”dir. Ayrıca işin bir de “işveren markası/çalışan memnuniyeti” yönü olduğu gerçeğinden hareketle. bazı büyük şirketlerin dahi. her zaman önem vermek.. *) Hile denetimi ve yolsuzlukla mücadeleye. bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemeyi. *) İnovatif bakış açılarının ortaya konulabildiği. Hatta daha ileri giderek. çalışanların gücü ve desteği ile ulaşmayı ilke edinen şirketler. daima bilincinde olmak. Olmazsa .. Adayların riskli davranış biçimlerini en aza indirgemek için. süreçleriniz bulunduğundan emin olun ve gerektiği zaman bunları kullanmaları için çalışanları cesaretlendirin. açık bir kurum kültürü oluşturmaya çalışın. James Lam’in “Five House Rules for Managing Risky Behaviour”adlı yazısında da açıkça belirttiği gibi.... doğru insanları işe almaya veya göreve davet etmeye çalışın.. İş dünyasına yakından baktığımızda. Onların.. yanlış davranışları desteklemediğinden de emin olun. İSG Kanun ve Yönetmeliklerine de... demektir!. Hata mutlaka olur. Hile yapmak veya yalan söylemek gibi yollara başvurmasalar da. çözülmesi güç problemler yaşadığını da görmekteyiz. ciddi anlamda önem vererek. (Sn.. Ve de mutlaka. tercih edilen bir şirket haline gelmeyi... *) Çalışanların performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek... ilkeleri ve değerleri . ... *) Hizmet kalitemizde.. özellikle işveren ve üst düzey yönetim tarafından.. Ve bu nedenle de. bazı hatalar yapabilirler..*) Çözüm ortaklarımıza ve partnerlerimize karşı.. *) Rakiplerimize karşı sorumluluğumuzun. insanlar. sektörlere göre azaltılabilir veya arttırılabilir). uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıya.... Çalışanlarınız için.. Performans değerlendirme ve teşvik sisteminizin.. Genellikle. *) Düzenli olarak görüşlerin dile getirebildiği. hızlı karar alabilmeyi teşvik etmeyi. *) Sürekli öğrenme yöntemleriyle.zaten problem orda.. *) En etkin işe alım araçlarını kullanarak. basit kişisel hatalar veya iç çekişmeler/çatışmalar nedeniyle. vizyonlarına ulaşma konusunda en önemli değerlerinin. onlara adil davranmayı.. Özgeçmişlere ve referanslara çok fazla güvenmeyin. işe alımlarda veya kadro oluşumlarında. şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı... istemeyerek de olsa. insan kaynakları olduğunun bilincindedirler. Risk değerlendirme ve öneri sunma. Ama siz yine de bir İK uzmanı olarak.. hiçbir zaman kurumsal sosyal sorumluluktan ödün vermemek..haline getirmişlerdir!. stratejik toplantılar düzenlemeyi. *) Verimli çalışma ortamlarında sonuç odaklı. Davranış veya dürüstlük testi uygulayın. Mr.

.. *) Fikirlerine değer verin ve onları dinleyin.. Mutlaka. *) Kariyer fırsatlarına ve yeni statü kazanmalarına imkân tanıyın. o markadan.*) Organizasyon şemasını ve görev tanımlarını netleştirin. ancak. yıllarını vererek geldiğiniz noktadan daha da ileri gidebilmek ve şirketinizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için. Bu da. bir “İnsan Kaynakları Uzmanı” olarak. *) Mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunun.... dürüst bir rekabet + satış + kâr artışıyla........ ticarette sürdürülebilirlik.. *) Başarılarını adil bir şekilde ve orantılı olarak ödüllendirin. *) Durumsal yetkiler vererek özerklik imkânlarını tanıyın. çalışanlarınızdan.. *) Sorumluluk vererek kararlara dahil olmalarına izin verin... Her şey bir yana. yasalara uymalarını + ahlaki/insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini + hiçbir şekilde haksız çıkar sağlamamalarını + açıkça yetkileri olmadığı sürece şirketi taahhüt altına sokacak tutumlardan kaçınmalarını + Kurum Kültürü’ne sahip çıkmalarını + iş ahengine önem vermelerini + bilgi ve bilgi sistemleri de dâhil tüm şirket varlıklarına kendilerininmiş gibi özen göstermelerini + çıkar çatışmalarından kaçınmalarını + kendi özel çıkarları için. daima mutlu çalışanlarınızdır. neticede.. söz konusu olur.. Ali Rıza DEĞER . Ancak unutulmamalıdır ki. değişik açılardan bakabilmeli ve ona göre de .isterse outsource olsun... her zaman .yaklaşım tarzı göstermeliyiz!.. kısaca. *) Adalet duygularını ve sisteme olan güvenlerini asla sarsmayın.. o üründen veya o hizmetten memnun olan mutlu müşterileri’dir.. çalışanlarınıza ve tedarikçilerinize adil bir şekilde davranıp + etik çalışma ilkeleri çerçevesinde yaklaşmalısınız. sevgi ve saygılarımla. *) Belirli kurallar çerçevesinde sosyal faaliyetlerine destek olun. *) Çalışma arkadaşları arasında gelişen sosyal ve sportif dayanışmayı destekleyin!. Sizin en doğal hakkınız!. *) İnisiyatif kullanmalarını ve başarılarını takdir edin.. ister kendi bünyenizden olsun . *) Mobbing ve tacize asla ama asla müsaade etmeyin. iyi niyetli ve anlayışlı olmalarını. İş dünyasında.. etik kurallar ve çalışma ilkelerine.. Tabii.CRM bakış açısı! Çok sevgili dostum “Arçelik ... Beklemek de. (Sevgili Yüksel ve İlkin Üstün ile Ali ve Ertuğrul Tuzla’ya da. mutlu müşterilerin en önemli dayanağı da. *) Yaşamlarına ve kararlarına saygı duyun.. mesai zamanlarını ve şirket kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak harcamamalarını + dedikodu yapmamalarını + dürüst.Stratejik Planlama Uzmanı” Merhum Cenan Torunoğlu’nun da her zaman belirttiği gibi... satışla ve kârla doğru orantılıdır. *) Katılımcı olmaları için güvenlerini sağlayın. bu bir ..daha mutlu bir gelecek için. Tabi ki bu arada. *) Kişisel ve grupsal motivasyonlarına özen gösterin. sizin ve üst yönetimlerinizin... şirketleri sürdürülebilir hedeflerine ulaştıracak olan. çok teşekkürler!) Sonuçta.