T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

TEKNİK RESİM

ANKARA NİSAN-2005

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. i AÇIKLAMALAR.........................................................................................................ii GİRİŞ............................................................................................................................ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1..........................................................................................2 1. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER.........................................................................2 1.1. Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları.................................................................... 2 1.1.1. Teknik Resmin Gereği ve Önemi............................................................... 2 1.1.2. Teknik Resim Araç – Gereçleri.................................................................. 2 1.1.3. Standart Kâğıt Ölçüleri............................................................................... 8 1.1.4. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerlere Göre Çizim Uygulamaları........ 9 1.1.5. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları.................................. 10 1.1.6. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak.................................. 12 1.2. Temel Geometrik Çizimler.............................................................................. 12 1.2.1. Doğru Çizimi............................................................................................ 13 1.2.2. Bir Doğru Parçasına Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak...............13 1.2.3. Bir Doğru Parçasının İstenilen Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi............ 13 1.2.4. Dik Açının Oluşturulması......................................................................... 14 1.2.5. Daire İçerisine Düzgün Çokgen Çizimi....................................................15 1.2.5.4. Altıgen Çizimi........................................................................................16 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 17 PERFORMANS TESTİ.......................................................................................... 18 ÖĞRENME FAALİYETİ-2........................................................................................21 2. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÇİZİMLERİ.................................................................... 21 2.1. İzdüşüm Çizimleri............................................................................................21 2.1.1. İzdüşüm Hakkında Bilgi........................................................................... 21 2.1.2 İzdüşüm Çeşitleri....................................................................................... 21 2.1.3. Temel İzdüşüm Düzlemleri, Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve Çizilmesi............................................................................................................. 23 2.2. Görünüş Çıkarma............................................................................................. 24 2.2.1. Üç Görünüşle Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi.......................................25 2.2.2. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma...........................................................26 2.3. Ölçek ve Ölçülendirme.................................................................................... 29 2.3.1. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi...........................................................29 2.3.2. Ölçekler.....................................................................................................29 2.3.3. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları...............................29 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 34 MODÜL DEĞERLENDİRME...................................................................................37 KAYNAKLAR........................................................................................................... 38 i

AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
KOD 522ELK019 523ELT019 ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Teknik Resim çizimlerini yapmak. Genel Amaç Bu modül ile, uygun sınıf ortamı ve teknik resim araç-gereçleri sağlandığında, norm yazı yazabilecek ve teknik resim çizimlerini teknik resim standartlarına uygun bir şekilde yapabileceksiniz. Amaçlar 1-Yazı ve çizim standartlarına uygun yazı yazabilecek, temel geometrik şekilleri çizebileceksiniz. 2-Temel izdüşümü kullanarak, perspektifi verilen parçanın görünüşlerini hatasız çizebileceksiniz ve ölçülendirme yapabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Teknik resim araç-gereçleri, çizim masası. Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz. Ayrıca öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Ortak Teknik Resim Teknik Resim konularını içeren öğretim materyalidir. 40/32

MODÜLÜN AMACI

ii

Teknik resim. Ancak. Çizim kuralları ve standartları basittir. Küp. teknik resimle ilgili çizim kuralları ve yöntemler TS 88 ile belirlenmiştir. üretilmesi istenen bir ürünün biçimine. tüm bilgilerini içerir. görünüş. üretilecek ürünün gerekli yazı. mesleki teknik resim çizimlerinizi hatasız yapmanıza yardımcı olacaktır. silindir gibi bazı geometrik parçalar yazılı veya sözlü olarak anlatılabilir. böyle parçaların dışındaki diğer parçalar. Ayrıca. Teknik resim yazıları ve çizimlerinin standartlara uygun olması gerekir. teknik resimle ilgili çizim kurallarını iyi öğrenmeniz ve uygulamanız. Teknik resmin önemi bu noktada ortaya çıkar.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. çizimler yapabileceksiniz. Unutmayın ki araştıran. 1 . yeniliklere açık olan ve kendini geliştiren kişiler meslek yaşamlarında “aranan eleman” olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belirler. Standart. çizgi. Ülkemizde standartları. teknik resmi bilir ve çizilmiş teknik resimleri okurlar. Uluslararası bir dile sahiptir. elektrik ve elektronik devreler yazılı veya sözlü olarak anlatılamaz. Teknik resim. belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel bir resimdir. özellikleri aynı olan anlamına gelir. Örneğin. ölçü vb. sadedir ve kolay öğrenilir. Bütün ülkelerin teknik elemanları. Bu modül ile geleceğin teknik elemanı olan sizler de teknik resim kurallarını öğrenecek ve standartlara uygun yazı yazabilecek. boyutlarına ve özelliklerine ait tüm bilgileri içeren.

aynı standarttadır. Parçaların özellikleri kağıt üzerinde çizgi. rakam ve sembollerle ifade edilir. Çizgi ve Norm Yazı Uygulamaları 1. teknik resim kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır. boyutlarına. Dünyanın çeşitli ülkelerinde teknik resim kurallarına uygun üretilen parçalar.1.2. Teknik Resmin Gereği ve Önemi Teknik resim. plastik gibi malzemeler kullanılır. Fotoğraflar ve perspektif resimler ise yapılması istenilen parça hakkında bize genel bilgi verir. arkadaşlarınıza sununuz. silindir gibi bazı geometrik parçaları yazılı veya sözlü olarak anlatıp yaptırabiliriz. teknik resim standartlarına uygun yazı yazabilecek ve temel geometrik şekilleri çizebileceksiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Bu modül ile. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.2.1. teknik resmi çizilir ve daha sonra üretime geçilir. üretilmesi istenilen bir parçanın gerekli tüm bilgilerini içermesi ve uluslararası çizgisel bir dil olmasıdır. yeniden üretileceğinde o parçanın teknik resminden yararlanılır.88’i araştırınız. üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır. parçanın görünmeyen kısımları. Küp. üretilmesi istenilen bir parçanın. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 1. ARAŞTIRMA TS. Teknik Resim Araç – Gereçleri 1.1. harf. 1. 2 . belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel bir resimdir.1. Teknik resmin önemi. Sonucunu rapor halinde sınıfınızda öğretmeninize ve 1. özelliklerine ait tüm bilgileri içeren. Kırılan veya arızalanan bir parça. Bu tür parçaların dışında kalan diğer parçaların yazılı veya sözlü olarak anlatılması mümkün olmaz. fakat kesin ölçüleri. Resim masası yapımında ıhlamur.1.1. biçimine. kavak. Her parça. projelendirilir. Birçok araç-gereç gibi elektrikli ve elektronik aygıtlar da birden fazla parçanın birleştirilmesiyle oluşur. Resim Masaları ve Tahtaları Bu masalar üzerine resim kağıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. yüzeylerin işleme kaliteleri hakkında bilgi veremez. Bu nedenle her teknik eleman. araştırma yaparak toplayacağınız bilgiler ve bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda. sunta.

resim üzerinden ölçü almak ve ölçülü resim çizmek için kullanılır. Cetveller “T” Cetvel: Resim masasında çizim yaparken.1 (b) 1. Üzerinde milimetrik bölüntüler bulunur. gönyelerle çizilebilen dikey ve açılı çizgilerin çizilmesini kolaylaştırır.1. Resimlerin büyültme veya küçültme yapılarak çizilmesinde kullanılır.2. resim masasının sol kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı yukarı hareket ettirilir.2. Ölçek cetvelleri ise kenarları birden fazla ölçek ile bölümlendirilmiş ve üçgen kesitli bir cetvel türüdür. yatay çizgilerin kolaylıkla çizilmesini sağlar. T cetvelin baş kısmı.2: T Cetvel ve T Cetvelin Kullanılması Ölçü ve Ölçek Cetvelleri: Ölçü cetvelleri. Plastik veya ağaç malzemeden yapılır. Şekil 1. Ayrıca gönyelere kızaklık yaparak.3 (b) 3 . (a) Şekil 1.(a) Şekil 1.

4 (b) Eğri Cetvel(Pistole): Elips.6 1. parabol. 90°.1. Gönyeler Standart gönyeler: 45° ve 30° (60°) olarak iki türde yapılan standart gönyeler. helis. 60°. 45°. Çeşitli eğrilerin çiziminde kullanılır. Şekil 1. sinüs vb.eğrilerin birleştirilmesinden oluşturulan bir cetvel türüdür. T cetveli üzerinde kaydırılarak dikey ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır. evolvent.7 4 . 30°.5 Paralel Cetvel(Gerçiz): Genellikle resim masalarının bir aparatı olarak kullanılan ve iki ucundaki makaralardan geçirilen iplerle masa üzerine bağlanan bir cetvel türüdür.3.(a) Şekil 1. Şekil 1. Aynı zamanda bu gönyelerle 15°. 45°x45° (a) 30°x60° (b) Şekil 1. hiperbol.2. 105°’ lik açılar çizilebilir. Gönyelerin açıları 45°x45°x90° ve 30°x60°x90°’ dir. 75°.

10 5 .1. Pergeller Daire ve yay çizimi ile ölçü taşınmasında kullanılır. Bir pergel takımında bulunan ana parçalar aşağıda görülmektedir.4. Normal pergel İğne uçlu pergel Uzatma ayağı Mürekkep çizim ucu Tirlin Şekil 1.8 (b) 1.2.Açı Ölçerler (İletki): Standart gönyeler ile çizilemeyen 0° ile 180° arasındaki veya 0° ile 360° arasındaki açıların ölçüm ve işaretlenmesinde kullanılır.9 Şekil 1. (a) Şekil 1.

trimetrik perspektif.13 (b) Sembol Şablonları: Çeşitli meslek gruplarında kullanılmak üzere yapılan ve üzerinde o meslekle ilgili sembol. Şablonlar Daire ve Yay Şablonları: Değişik ölçülerdeki daire ve yayların çiziminde kullanılır. açı ve ölçülerin çiziminde kullanılır.11 (b) Elips Şablonları: İzometrik. cins ve büyüklüklerine göre mika üzerine delinmesiyle yapılmış şablonlardır.1. düzgün ve temiz bir yazı için kullanılır. Standart. 6 . (a) Şekil 1. dimetrik. (a) Şekil 1. işaret ve eğrilerin bulunduğu şablonlardır.5.2. (a) Şekil 1.1. şekil.12 (b) Yazı Şablonları: Standart harflerin ve rakamların.

1 Takma Uçlu(Versatil) Kalemler: 0.(a) Şekil 1.14 (b) 1. 7 .1.Orta Sertlikte Kalemler: HB ve F harfleriyle ifade edilir. 3. Aynı kalınlıkta çizgi çizilebildiği için genellikle tercih edilir.0.3 . 3H…).2. Şekil 1.0. Sertlik derecesini ifade eden rakamlar harfin sağına konur (2H.0. Aşağıda numaralarına göre rapido kalemleri ve çizgi kalınlıkları görülmektedir.Sert Kalemler: H harfi ile ifade edilir.7 . Kalemler Kurşun Kalemler: Yazı ve çizim işlemlerinde değişik sertliklerde yapılmış kurşun kalemler kullanılır.6. ince çizgilerde F veya H. Harfin sağına konulan rakamlar büyüdükçe yumuşaklığı artar (2B. kroki çizimi ve ölçülendirmede B veya HB. Tablo 1.…). kalınlığındaki grafit uçların bir boru içerisinden geçirilmesiyle oluşturulan kalemlerdir. Bu nedenle genellikle rapido kalemi olarak isimlendirilir. Yumuşak Orta sert Sert … 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H … Genellikle yazı yazerken HB.Yumuşak Kalemler: B harfi ile ifade edilir. Sertlik yönünden üçe ayrılır: 1.5 . kalın ve koyu çizgilerde B veya 2B kullanılır.15 Teknik Çizim Kalemleri: Genellikle proje çalışmalarında çini mürekkebi ile kullanılan. 2. 3B.9mm. aynı kalınlıkta yazılıp çizilebilen kalemlerdir. İlk olarak 1928 yılında Rotring firması tarafından Rapido ismiyle çıkarılmıştır.

2. Kâğıt Forması (Adı) Net ölçüleri (mm.(a) (b) Şekil 1. 1.) A0 841x1189 A1 594x841 A2 420x594 A3 297x4220 A4 210x297 A5 148x210 A6 105x148 Tablo 1.16 1. Resim kâğıtları. tam ölçüsünde veya resim masalarına yapıştırma payı ilaveli olarak kesilir. Standart Kâğıt Ölçüleri Teknik resimde kullanılan standart kâğıt ölçüleri.2 (a) Şekil 1.1.17 (b) 8 . A serisi resim kâğıtlarının kesilmiş net ölçüleri aşağıda görülmektedir.7.3.1. Silerken kâğıdı karalamamalı ve yıpratmamalıdır. Silgi Çizim yaparken veya yazı yazarken var olan hataları silmek için kullanılır. A serisi formalarıdır.

Çizgi kalınlığı yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir. Teknik resim dersinde genellikle kalın çizgiler HB. 2. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yerlere Göre Çizim Uygulamaları Teknik resim. Bunun için çizim sırasında kaleme belirli bir baskı uygulanırken aynı zamanda parmaklar arasında hafifçe döndürülür.1. Çizilen çizginin kalınlığı ve koyuluğu her yerde aynı olmalıdır. ince çizgiler H kalemle çizilir. grup çizgiler ise en küçük formalarda kullanılır.1. Bu çizgilere standart çizgiler denir. kullanıldığı yerler ve çizgi kalınlık grupları aşağıda tablo halinde verilmiştir.3 Çizgilerin çizilmesinde dikkat edilecek noktalar: 1. belirlenmiş çeşitli çizgilerden oluşur. grup çizgiler büyük boy formalarda ve büyük resimlerde. Tablo 1. Çizilecek çizginin çeşidine göre uygun kalem seçilir. Standart çizgilerin şekilleri. Çizgi kalınlık grubunda 1.4. 4.18 9 . Çizgi çizerken kalem. çizme yönüne doğru 60° eğimle tutulur. çeşitleri. Şekil 1.

Genellikle küçük resimlerde 6mm. kesik çizgiler köşelerde birbiri ile birleşmelidir. . arasında olmalıdır. Harfler birbirleriyle aynı büyüklükte olmalıdır.1.19 4. uzaklık bulunmalı ve ışık sol taraftan gelmelidir. Yazılar sade ve düzgün olmalıdır.21 1. resmi açıklayıcı bir anlam ifade eder. küçük resimlerde 3mm. Noktalı ince çizgilerin nokta yapması veya kesişmesi halinde kesişme yerleri dolu çizgilere gelmelidir. Kesik orta kalınlıktaki çizgiler çizilirken genellikle çizgi boyu. arasında olmalıdır. resmin büyüklüğüne göre seçilir. büyük resimlerde daha uzun çizilir. Şekil 1. göz ile yazı arasında yaklaşık 30 cm. Çizilen çizgilerin boyları birbirine eşit ve çizgiler arasındaki boşluk miktarı da 0. olarak çizilir.8 ile 1mm. Noktalı ince çizgiler(eksen çizgileri) çizilirken çizgi boyu.20 5. Kesik çizgilerin köşe yapması halinde. bir anlatım ve anlaşma aracıdır. Teknik resimde kullanılan yazılar standart (TS 88’e uygun) olup dik yazı ve eğik yazı olmak üzere iki çeşittir: 10 . Şekil 1. Yazı yazarken. Teknik resim yazılarında okumayı güçleştirecek her türlü ayrıntıdan ve süslemeden kesinlikle kaçınılmalıdır.5. büyük resimlerde 6mm. . Şekil 1. Çizilen çizgilerin boyları birbirine eşit ve çizgiler arasındaki boşluk miktarı da 0. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları Yazı.3. köşelerde diğer çizgi ile boşluksuz ve birbirini taşmadan birleşmelidir. Çizilen çizgiler.8 ile 1mm. Teknik resimde de.

2 0. (a) 11 .8 28 8.4 14 4.22 Aşağıda dik yazı ve eğik yazı normunda yazılmış harfler ve rakamlar görülmektedir. Eğik yazılar.4 1.7 7 2.4 Şekil 1.5 2. “c” küçük harflerin (sapsız ve kuyruksuz harfler) yüksekliğini. Harfler ve rakamlar satır çizgisine dik yazılır.25 5 3.5 0. “a” iki harf arasındaki aralığı.) (1/14) h 0. “b” ise iki satır arasındaki aralığı göstermektedir. Aşağıdaki tabloda “h” büyük harflerin yüksekliğini. makine ve elektrik-elektronik teknik resminde kullanılır.18 Tablo 1.5 10 7 1.35 3. Özellikler Yazı yüksekliği (Büyüklüğü) Büyük harf yüksekliği Küçük harf yüksekliği Harfler arasındaki aralık Satırlar arasındaki en az uzaklık Sözcükler arasındaki en az aralık Yazı kalınlığı h c a b e d (14/14) h (10/14) h (2/14) h (20/14) h (6/14) h 2.05 3.5 5 1. inşaat ve mimari teknik resimde kullanılır. “d” harf çizgilerinin kalınlığını. Harfler ve rakamlar satır çizgisine 75° sağa eğik olacak şekilde yazılır.5 0.5 --0.5 0.5 1.Dik yazılar.1 0.4 Oran Boyutlar (mm.35 7 5 1 10 3 0. “e” ardı ardına gelen iki sözcük arasındaki aralığı.7 14 10 2 20 6 1 20 14 2.

80. 0. bir cetvele dayalı olarak yazı alanına yerleştirilir. Şablonun yazıya temas etmemesi için kenarlarında çıkıntılı bölümler bulunur. Şablon. 0.6. Rapido kaleminin ucuna mürekkep gelmesi sağlanır. 2. 5. mika ve benzeri malzemeden yapılır. Şekil 1. KBCÜAZIRDVHL GMYRUPOÇEJFŞ ıegpmurdobjyaö 1948073256 1. Sol elin baş ve serçe parmağı ile cetvel tutulur. 4. 1. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak Yazı şablonları. Yazı yüksekliğine uygun şablon seçilir.45.1. 0. Şablonlarda yazı kalınlıkları 0.24 Şablonla yazı yazarken şunlara dikkat edilmelidir: 1. 0.23 Ödev: Siz de aşağıda verilen harfleri ve rakamları A4 kâğıdınıza dik yazı ve eğik yazı normunda yazınız. 3.35. 1. 0. Yazı sırasında rapido kalemi kağıda dik olarak tutulur.2. Diğer parmaklarla şablon hareket ettirilir.25. İş bitiminde rapido uçları bol su ile yıkanarak bir bez ile kurulanır.50mm olarak standartlaştırılmıştır. 1.(b) Şekil 1.25. Her şablonun üzerine harf anma yüksekliği yazılır. Temel Geometrik Çizimler 12 .55.70.

AB doğru parçası.2. iki noktayı en kısa yoldan birleştiren noktalar kümesine denir. Bu yayın AB doğru parçasını kestiği noktalar 1 ve 2 olarak isimlendirilir. CD doğru parçası gibi. AB doğru parçasına dik olur. Pergelin ayarı bozulmadan B noktasına konarak bir yay daha çizilir.Pergelin ayağı P noktasına konularak r yarıçaplı bir yay çizilir.2. Bir Doğru Parçasının İstenilen Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi 1. aşağıda görüldüğü gibi.3. her iki yönden sonsuza kadar uzanan noktalar kümesine denir.1. Doğru Çizimi Doğru. Doğrular. Bir Doğru Parçasının İki Eşit Parçaya Bölünmesi Aşağıdaki AB doğru parçasını iki eşit parçaya bölmek için pergelin ayakları AB doğru parçasının yarısından biraz fazla açılır ve A noktasına konarak bir yay çizilir.27 1.2. Uzunluğu bellidir. Şekil 1.25 Doğru parçası.2. m doğrusu veya AB doğrusu gibi.3.2. Her iki yayın kesiştiği C ve D noktaları birleştirildiğinde. tek veya iki harfle ifade edilir. Şekil 1. Pergelin ayağı sırayla 1 ve 2 noktalarına konularak R yarıçaplı yaylar çizilir. 13 . C noktasından P noktasına çizilen doğru.1. Uçlardaki noktaların harflerine göre isimlendirilir. Bir Doğru Parçasına Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak Aşağıdaki AB doğru parçası üzerindeki nokta.1. Bu yayların kesiştiği nokta. AB doğru parçası iki eşit parçaya bölünmüş olur. Şekil 1. C olarak isimlendirilir.26 1. P noktası olsun.

2. 4.3. 2. Böylece AB doğru parçası 5 eşit parçaya bölünmüş olur. Şekil 1. Her iki yayın kesiştiği noktaya C ismi verilir.30’daki AB doğru parçasına 90°’lik açı oluşturmak için B ucundan dikme çıkalım. Dik Açının Oluşturulması 2 Şekil 1. 3. pergel ve gönye kullanarak 5 eşit parçaya bölelim (Herhangi bir sayı da olabilir).2. 1 1. 4. Bir Doğru Parçasının Çok Sayıda Eşit Parçalara Bölünmesi 1.Şekil 1. Pergelin ayağı 1 numaralı noktaya konarak ayarı bozulmadan M dairesi üzerinde ardı ardına iki nokta işaretlenir. Cetvel ve gönye yardımıyla 5B doğrusuna paralel çizgiler çizilir.28 1. C ve B noktaları bir doğru ile birleştirilir. Aşağıdaki AB doğru parçasını. 2. 90°’lik açı demektir. Pergelin ayağı 2 ve 3 noktalarına konarak birer yay çizilir. 1. AB doğru parçasının bir ucuna. Önce pergelin ayağı B noktasına konur ve r kadar açılarak bir M dairesi çizilir.2. Son bölüntü çizgisi (5) ile B noktası birleştirilir. M dairesinin AB doğru parçasını kestiği nokta 1 olarak numaralandırılır. 30° ile 60° arasında bir AC yardımcı doğrusu çizilir.29 3 4 Dik açı. Bu noktalara 2 ve 3 numaraları verilir.4. 14 . 3. Pergelin ayağı bir miktar açılır. AC yardımcı doğrusu üzerine pergel ile A noktasından başlayarak AB doğrusunu bölmek istediğimiz sayıda bölüntü çizgisi işaretlenir. Böylece AB doğru parçası ile birleşen BC doğrusu arasında dik açı (90°) oluşmuş olur.

5.2. E noktası ile dairenin merkezi(M). Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir. Şekil 1.1.2. Daire İçerisine Düzgün Çokgen Çizimi 1.30 3 4 1. Böylece daire içine üçgen çizilmiş olur. Sonra bu iki nokta tepedeki A noktası ile birleştirilir. Dörtgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir. Üçgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce yatay ve dikey eksen çizgileri çizilir. Bu şekilde çizilen üçgenler eşkenar üçgendir ve her bir iç açısı 60°’ dir.1 2 Şekil 1. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir. bir çizgi ile birleştirilerek uzatılır. 15 .2. Yayların kesiştiği nokta E harfi ile isimlendirilir.5. Daha sonra pergel yaklaşık yarıçap kadar açılarak sırayla B ve C noktalarına konur ve birbirlerini kesen 1 ve 2 numaralı yaylar çizilir.31 1.5.2. Daha sonra pergel yarıçap kadar (R) açılarak B noktasına konur ve merkezden geçecek şekilde 1 numaralı yay çizilir. Yayın daireyi kestiği noktalar birleştirilir.

2. Şekil 1.5. daire içine çizilecek beşgenin bir kenarının uzunluğuna eşittir.2.32 1. AC uzunluğu.33’te görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir. 16 . Bu çizginin yatay ekseni kestiği nokta E harfi ile isimlendirilir.4. Altıgen Çizimi Şekilde görüldüğü gibi önce eksen çizgileri çizilir. Aynı işlemler. Pergel AC kadar açılarak A noktasına konur ve daireyi kesecek şekilde 4 numaralı yay çizilir. Beşgen Çizimi Şekil 1. Bu yayın yatay ekseni kestiği nokta C harfi ile isimlendirilir. Bu yayın daireyi kestiği nokta F harfi ile isimlendirilir.3. Daha sonra pergel yarıçap kadar açılarak A noktasına konur ve merkezden(M) geçip daireyi iki taraftan kesecek şekilde bir yay çizilir. Daha sonra pergel yarıçap kadar açılarak B noktasına konur ve daireyi iki noktada kesecek şekilde 1 numaralı yay çizilir. Çizilen bu çizgilerin daireyi kestiği noktalar kendi aralarında birleştirildiğinde daire içine dörtgen(kare) çizilmiş olur.33 1. pergel B noktasına konarak tekrarlanır. Bu yayların daire üzerinde oluşturduğu kesişme noktaları birleştirildiğinde daire içine altıgen çizilmiş olur. Burada bulunan noktada.Aynı çizim işlemi diğer tarafta (A ve B noktalarından) tekrarlanır. Pergelin açıklığı bozulmadan F noktasından itibaren daire üzerinde sırayla yaylar çizilerek beşgenin köşe noktaları bulunur. Bu noktalar birleştirildiğinde daire içine beşgen çizilmiş olur. M noktası ile birleştirilerek uzatılır. Yayın daireyi kestiği noktalar bir çizgi ile birleştirilir. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir.5. Şekil 1. Pergel E noktasından A’ya kadar açılarak 3 numaralı yay çizilir. Sonra M merkezli belirli çapta bir daire çizilir.

 Çizgi kalınlıklarının çizgi boyunca aynı olmasına dikkat ediniz.  Çizim kurallarına uyunuz.  Harflerin aynı büyüklükte. sürekli ince ve kalın noktalı çizgi uygulamalarını yapınız. yerlere göre çizim uygulamaları” konusunu gözden geçiriniz. Öneriler  Teknik resim araç-gereçlerini  “Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları Sürekli kalın.  Temel geometrik çizimlere ilişkin terimleri ve çizim yöntemlerini gözden geçiriniz. Bunun için cetvel ve gönyelerinizi her zaman temiz tutunuz.34 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları hazırlayınız.  Çizgiler yardımıyla çeşitli şekiller çizmek yararlı olacaktır.  Teknik resim yazısına uygun kalemi “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni norm hazırlayınız. düzgün ve okunaklı olmasına dikkat ediniz. 10 cm çapındaki bir daireye düzgün beşgen çiziniz. yazı standartlarına uygun olarak yazınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 17 .  Yaptığınız çizimler hakkında arkadaşlarınızla görüş alışverişinde bulununuz.  Çizim yaparken kâğıdın kirlenmemesine dikkat ediniz.Şekil 1.

Kalın noktalı çizgileri çizebildin mi? 4. Sürekli kalın çizgileri çizebildin mi? 2. “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Aşağıdaki işlemlerde kendi çalışmalarınızı kontrol ediniz. Düzgün beşgeni daire içerisine çizebildin mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME: Performans testi sonucu “evet”. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni norm yazıya uygun şekilde yazabildin mi? 5. Sürekli ince çizgileri çizebildin mi? 3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Hedefe ilişkin tüm davranışları kazandığınız takdirde başarılı sayılırsınız. Tamamı “evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz 18 .

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir? A) Ölçü cetvelleri B) Pistole C) Paralel cetvel D) Açı ölçer 4. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir? A) Sürekli ince çizgi C) Kesik orta çizgi 2. İstiklal Marşının ilk iki kıtasını eğik yazı normunda yazınız. Elektrik – Elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır? A) Dik Yazı B) Eğik Yazı C) Kalın Yazı D) Yamuk yazı 5. aşağıdaki soruları yanıtlayarak belirleyiniz. B) Sürekli kalın çizgi D) Noktalı ince çizgi Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? A) Kurşun kalem C) Takma uçlu kalem B) Tükenmez kalem D) Rapido 3. A. 19 . Çapını kendinizin belirleyeceği bir daire içine altıgen çiziniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sonunda hangi bilgileri kazandığınızı.ÖLÇME SORULARI 1. 6.

20 .CEVAP ANAHTARI 1. 4. B B D B 5. 6. 2. 3.

İzdüşüm Hakkında Bilgi İzdüşüm. ARAŞTIRMA İzdüşüm ve perspektif kavramları ile görünüş çıkarma hakkında araştırma yapınız. güneşli bir günde yürürken oluşan gölgemiz veya bir ışık kaynağından (mum. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÇİZİMLERİ 2. Sonuçlarını rapor halinde sununuz. sinemada perdeye düşen görüntü.1.2.1.ampul. Örneğin. Bu değerlendirme sonucunda hatalarınız veya eksikleriniz varsa o konuyu tekrar gözden geçiriniz. kendi kendinizi veya bir arkadaşınızla karşılıklı birbirinizin durumunu değerlendiriniz. bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli veya düzleme düşen görüntüsüdür. izdüşüm ışınlarının çıktığı varsayılan noktaya ise odak noktası (bakış noktası) denir. Kendinizi denediğinizi unutmayın. temel izdüşümü kullanarak perspektifi verilen parçanın görünüşlerini hatasız çizebilecek ve ölçülendirme yapabileceksiniz. izdüşümün düzlem üzerine düşmesini sağlayan ışınlara izdüşüm ışınları. İzdüşüm Çizimleri 2.) çıkan ışınlarla bir cismin duvara düşen görüntüsü birer izdüşümdür. Anlamadığınız veya takıldığınız noktalar kalırsa öğretmeninize danışınız.1. İzdüşümün üzerine düştüğü düzleme izdüşüm düzlemi.DEĞERLENDİRME Verdiğiniz cevapları cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Uygulama faaliyetini tekrarlayarak veya çeşitli yazı ve çizim uygulamaları yaparak eksikliklerinizi giderebilirsiniz.2 İzdüşüm Çeşitleri 2.1 Merkezi (Konik) İzdüşüm 21 .1.1. 2. 2. ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu modül ile. Aşağıdaki değerlendirme tablosunu kullanarak.vb.

Bu izdüşümde izdüşüm çizgileri cismin bir yüzüne dik geldiği için. Şekil 2. 22 . reklamcılık ve dekorasyon teknik resimlerinin çizimlerinde kullanılır.2.2. Şekil 2. cismin o yüzü ile izdüşümü aynı büyüklükte olur. Mimari.Işık kaynağının yakın mesafede olması. Paralel izdüşüm. Bu izdüşümde ışınlar ışık kaynağına paraleldir. cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyük ve küçük olarak düşmesiyle oluşan izdüşümdür.1 2. eğik perspektif görünüşlerinin çiziminde kullanılır. cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyüme veya küçülme göstermeden düşmesiyle elde edilen izdüşümdür.1. Paralel İzdüşüm Işık kaynağının sonsuzda olması. Teknik resimde en çok kullanılan izdüşüm şeklidir. Özellikle görünüş çıkarmada bu izdüşüm çok kullanılır.2 Dik İzdüşüm: İzdüşüm ışınlarının düzleme dik gelmesi sonucu oluşan izdüşüme dik izdüşüm denir. Işınların cismin köşelerinden geçmesiyle elde edilen noktalar birleştirilerek cismin izdüşümü oluşturulur. Bu izdüşüm. eğik ve dik izdüşüm olmak üzere ikiye ayrılır: Eğik İzdüşüm: İzdüşüm ışınlarının birbirine paralel ve izdüşüm düzlemine eğik (90° den farklı açılarda) olarak gelmesi ile izdüşüm düzlemi üzerinde oluşan görünüşe eğik izdüşüm denir.

4 (c) Yukarıda küpün açılımı yapılarak altı temel düzlem elde edilmiştir.1. 23 . alın düzlem (düşey düzlem) ve sağ yan düzlem (bazen sol yan düzlem de olabilir) kullanılır.Şekil 2. 1 numaralı düzlem : Alın düzlem (Düşey düzlem) 2 numaralı düzlem : Üst düzlem 3 numaralı düzlem : Sağ yan düzlem 4 numaralı düzlem : Sol yan düzlem 5 numaralı düzlem : Alt düzlem (Yatay düzlem) 6 numaralı düzlem : Arka düzlem Görünüş çıkarmada genellikle temel izdüşüm düzlemlerinden yatay düzlem.5’te bu üç düzlemin açılımı görülmektedir. Birer numara ile gösterilen bu düzlemlere temel izdüşüm düzlemleri denir. Temel İzdüşüm Düzlemleri. Yani cismin tek yönden görünüşü o cisim hakkında yeterli bilgiyi vermez. Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve Çizilmesi Üretimi yapılacak bir parçanın sadece bir yüzeyinin görüntüsü o parçayı tanımlamaya yetmez. Şekil 2. Yan düzlemlere profil düzlem de denir.3 2.3. Bu nedenle cisimlerin görüntüleri tek değil birden fazla izdüşüm düzlemine düşürülür. (a) (b) Şekil 2. İzdüşüm düzlemlerinin daha iyi anlaşılması için boş bir küpün açılımını örnek olarak verebiliriz. Üzerine izdüşüm çizilecek olan düzlemler birbirine bitişik ve dik kabul edilir.

bu konuda bol miktarda alıştırma yapmayı gerektirir. alın (düşey) düzlemdeki görüntüsüne ön görünüş. Aşağıda bir cismin izdüşüm düzlemlerindeki ön. Görünüş Çıkarma Temel izdüşüm düzlemlerine. Parça görünüşlerinin çizilmesi ve çizilmiş görünüşlerin okunması.5 (b) Cismin. Bazı cisimler için bir veya iki görünüş yeterli olurken bazı cisimler için üçten fazla görünüş gerekebilir.6 (b) 2. temel izdüşüm düzlemlerine görünüşlerinin çizilmesine de görünüş çıkarma denir. (a) Şekil 2.2.(a) Şekil 2. aynı zamanda çeşitli parça görünüşleri incelenmelidir. Böylelikle görünüş çizimi ve görünüş okuma alışkanlığı kazanılır. yan (profil) düzlemdeki görüntüsüne yan görünüş. en iyi ifade edilebilecek şekilde tutularak en az görünüş sayısı ile en uygun bakış yönü belirlenir. Bu sırada görünüşlere bakarak cismin boyutları 24 . yan ve üst izdüşümleri ve bu izdüşümlerin görünüşleri görülmektedir. Boşlukta yer kaplayan her cismin yükseklik. Eksiksiz bir anlatım için bu boyutlarla birlikte parçanın bitmiş halini gösteren resmin de çizilmesi gerekir. dik izdüşüm yöntemiyle çizilen izdüşümlere görünüş denir. Bunun için değişik yapıdaki parçalara çeşitli yönlerden bakılarak görünüşleri çizilmeli. yatay düzlemdeki görüntüsüne üst görünüş denir. Görünüş çıkartılmadan önce cisim çok iyi incelenmelidir. genişlik ve derinlik olmak üzere üç boyutu vardır. Çizilmiş görünüşler incelenirken öncelikle cisim beyinde canlandırılmalıdır. Cisimlerin. Sonra görünüşlerin isimleri ve konumları belirlenir. Böylece cisim.

2. ifade ettikleri yerler belirlenerek inceleme tamamlanır.7 Aşağıdaki şekilde. eksik bırakılan sol yan görünüşü şekil üzerinde tamamlayınız. Buradaki cismi kibrit kutusuna benzetebiliriz. Çizimleri inceleyerek siz de kibrit kutusunun üç görünüşünü çizmeye çalışınız. Bir kibrit kutusuna şekildeki gibi bakınız.2. Görünüşlerde delikler veya kesik çizgiler (görünmeyen kısımlar) varsa. 25 . Yapılan bu inceleme sonunda cismin şekli ve boyutları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Şekli inceleyerek. (a) (b) Şekil 2. Cismin önündeki ok işareti bakış yönünü göstermektedir. Bir önceki bakış açısı ile buradaki bakış açısını ve görünüş çizimlerini karşılaştırınız.8 Ödev: Aşağıdaki şekilde aynı cisme bir diğer yönden bakılmıştır. aynı cismin başka bir yönden bakılarak çizilmiş üç görünüşü görülmektedir. sol yan görünüşü ise eksik bırakılmıştır. Üç Görünüşle Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi Aşağıda üç görünüşü çizilmiş bir cisim görülmektedir.ve görünüşlerin birbirleriyle ilişkileri belirlenmeye çalışılır. (a) (b) Şekil 2.1. Bu bakış yönüne göre ön görünüşü ve üst görünüşü çizilmiş.

2. 15. EF doğrusunun uzantısı 30 mm. 14. Ön görünüş çizilmiş olur. yardımcı çizgiler (2 ve 4 numaralı çizgiler) çizilir. 6.10’da perspektifi verilen cismin ön. 13. dik çıkılır. Kotlama çizgileri çizilir.9 2. C noktasından yataya paralel 20 mm. Ön Görünüş 3. Yan görünüş çizilmiş olur. Şekil 2. CD uzantısı KL bulunur.2. dik çıkılır. 4. 11. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma Cisimlerin genel biçimleri hakkında bilgi vermek için çizilen ve cismin üç boyutunu tek bir görünüşle ifade eden resimlere perspektif resimler denir. 8. yan ve üst görünüşlerini çizelim.2. çizilir. Sağ yan (profil) düzlemde BA doğrusunun uzantısı 30 mm.2. 26 .çıkılır. 1. alınır. H ve J noktaları birleştirilir. Daha sonra sırayla yan görünüş ve üst görünüş veya üst görünüş sonra yan görünüş çizilir. D noktasından yataya dik 20 mm. 2. 9. Alın(düşey) düzlemde 2 numaralı yatay çizgi üzerinde 35 mm. 7. çizilir.çizilir. G ve İ noktaları birleştirilir. 5.(a) (b) Şekil 2. Yan Görünüş 10. B noktasından 20 mm. Bu çizim sırasını diğer çizimlerinizde de kullanabilirsiniz.2. Yatay ve dikey kotlama çizgilerine paralel ve eşit uzaklıkta. 2. 2. A noktasından 40 mm. 12.1.2. E ve F birleştirilir.A ve B bulunur. Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce ön görünüş çizilir.2.

B. D ve A noktaları yatay düzleme taşınarak U. S ve V noktaları belirlenir. ön ve yan görünüş yardımıyla çizilir.2.10 27 .Bu noktalar. Üst görünüş. Bunun için önce pergel O noktasına (merkez) konur. (a) (b) Şekil 2.2. Bu taşıma işlemi 45° lik gönye ile de yapılabilir. N noktasının uzantısı olan P. Üst Görünüş 16.3. 17. Y ve M noktaları düşey eksene kadar pegelle taşınarak Z ve N noktaları belirlenir.2. T ve R noktaları ile birleştirildiğinde üst görünüş çizilmiş olur.

(a) (b) Şekil 2.Aşağıda perspektifi görülen bir başka cismin üç görünüşü verilmiştir. üst ve yan görünüşlerde görülmeyeceği için kesik orta çizgi ile gösterilmiştir. Cismin alt tarafındaki kanal. Dikkatle inceleyiniz ve siz de A4 kâğıdına çiziniz. (a) (b) 28 .11 !!! Aşağıdaki perspektif resmi dikkatle inceleyiniz.

yerlerine takıldıkları zaman sorunsuz çalışmaları gerekir. o parçanın sadece biçimi hakkında bilgi verebilir. 5:1. 1:10. Bu özelliklere sahip parçaların üretimi. Ölçek ve Ölçülendirme 2. 2. Teknik resimde izdüşüm kurallarına göre çizilmiş bir parçanın görünüşleri. 2. Aynı zamanda elektrik projelerinde ve elektronik devre dizaynlarında da büyük önem taşır. Ölçek 1:1 diye belirtilir.1. Ölçekler Teknik resmi çizilen cisimlerin bazıları çok küçük. küçük boyutlu cisimlerin resimleri ise büyük çizilmelidir.12 2. Ayrı ayrı yerlerde ve ayrı ayrı işçiler tarafından yapılan parçaların. Bunun yanı sıra parçanın boyutlarını ifade eden bilgilere de ihtiyaç duyulur.3.1.3. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi Parçaların yapımı için gerekli ölçülerin belirli kurallara göre parça üzerinde veya görünüşlerin üzerinde yazılması işlemine ölçülendirme denir.2. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları 29 . Ölçülendirme. 1:50…… diye belirtilir. Küçültme Ölçeği: Büyük parçaların küçültülerek çizildiği ölçek çeşididir.3. Teknik resmi çizilen parçanın resim üzerindeki çizim ölçüsünün. 50:1…… diye belirtilir. o parçanın gerçek ölçüsüne oranına ölçek denir. Bu nedenle büyük boyutlu cisimlerin resimleri küçük. 20:1. 10:1.2. Ayrıca kırılmış. Ölçek 2:1.3. ancak eksiksiz ve kurallara uygun ölçülendirilmiş çizimlerle mümkündür. bazıları ise çok büyük boyutlu olabilir. 2. bozulmuş parçaların yeniden yapılması sırasında da ölçülendirmenin önemi ve gerekliliği ortaya çıkar.3. Ölçek 1:5.3. 1:20. Ölçek Çeşitleri Gerçek Ölçek: Parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek çeşididir. sadece parçaların boyutlarının belirtilmesinde kullanılmaz. Büyültme Ölçeği: Küçük parçaların büyültülerek çizildiği ölçek çeşididir.Şekil 2.

13 Ölçü Çizgisi: Sürekli ince çizgi olup.’dir. Ölçü çizgisinin tam ortasına ve 1mm. Şekil 2. sonra içi karalanarak doldurulur.Ölçü Sınır Çizgisi: Sürekli ince çizgi olup.15 Ölçü Rakamları: Ölçü rakamları düzgün ve okunaklı yazılmalıdır.’dir. Ölçülendirilecek elemana dik veya gerektiğinde eğik.25 mm. uzaklıkta bulunmalıdır. Şekil 2. Uçları oklarla sınırlandırılır. çizilen resimlerin büyüklüklerine göre değişir. Görünüşten yaklaşık 7 – 10 mm. Şekil 2. çizgi kalınlığı 0. üst tarafına yazılır. Ölçü oklarının önce çevresi çizilir.16 30 .25mm. ancak birbirine paralel olarak çizilmelidir. (a) (b) Şekil 2. çizgi kalınlığı 0.14 Ölçü Oku: Ölçü oklarının büyüklükleri.

Şekil 2.18 Şekil 2. üzerine parçanın gerçek büyüklüğünü gösteren ölçüler yazılmalıdır.19 31 .Görünüşlerin daha kolay okunmasını sağlayacak ölçüler dışındaki tüm ölçülendirmeler. Dikkatle inceleyiniz. Resimler hangi ölçekle çizilirse çizilsin. görünüşlerin dış tarafında yapılmalıdır.17 Aşağıda çeşitli parçaların ölçülendirilmiş resimleri görülmektedir. Resimleri inceledikten sonra siz de farklı görünüşler çizerek ölçülendiriniz. Şekil 2. Aşağıda ön ve yan görünüşleri verilen bir parçanın ölçülendirilmesi ve ölçülerin resim üzerindeki dağılışı görülmektedir.

Perspektiflerde n görünüş çiziniz.  Yapacağınız her uygulama kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.  Eksik ölçülendirme yapmamaya dikkat ediniz.  Yaptığınız çizimler hakkında arkadaşlarınızla görüş alışverişinde bulununuz.  Teknik resim araç.  Uygulamaya geçmeden önce ölçülendirme kurallarını tekrar inceleyiniz.  Rakam ve harflerin düzgün ve okunaklı olmasına dikkat ediniz.20 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem basamakları Üç görünüşle çizilmiş resimleri inceleyiniz.  Çeşitli cisimler ve perspektif resimler bulunuz.  Bu görünüşleri A4 kâğıdına çiziniz.  Çizimlerinizin doğruluğunu öğretmeninize kontrol ettiriniz.  Perspektif görünüşlere hangi yönden bakıldığını ve üç görünüşten hangisinin cismin hangi yüzüne ait olduğunu inceleyiniz.  Ölçülendirme için daha önce yaptığınız görünüş çizimlerini kullanabilirsiniz.gereçlerini hazırlayınız. Gerekirse çizimi tekrarlayınız.  Varsa eksik ve yanlışlarınızı düzeltiniz.Şekil 2. 32 .  Yaptığınız incelemeleri not almanız veya çizerek kaydetmeniz yararınıza olacaktır. Ölçülendirme uygulamaları yapınız. Bulduğunuz cisimlere ve resimlere farklı açılardan bakarak cismi en iyi ifade edebilecek görünüşleri belirleyiniz. Öneriler  Çeşitli teknik resim kitaplarından veya internetten üç görünüşle çizilmiş resimler bulunuz.

Çizdiğin tüm şekilleri standartlara uygun bir şekilde ölçülendirebildin mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME: Performans testi sonucu “evet”. Hedefe ilişkin tüm davranışları kazandığınız takdirde başarılı sayılırsınız. Üç görünüşle çizilmiş resimleri araştırarak bulabildin mi? 2. Değişik perspektif resim elde edebildin mi? 6. İŞLEMLER 1. Perspektif resimlerin hangi metotla çizildiğini inceledin mi? 8. Elinizdeki üç görünüşlerden perspektif resimleri çizebildin mi? 5.PERFORMANS TESTİ TESTİ PERFORMANS Aşağıdaki işlemlerde kendi çalışmalarınızı kontrol ediniz. Elde ettiğin perspektif resimleri inceledin mi? 7. Üç görünüş çiziminde hangi yönlerden bakıldığını gözlemledin mi? 3. “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Tamamı “evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 33 . Aynı üç görünüş şekillerini kendin ayrı bir yere çizebildin mi? 4. Perspektif resimlerin üç görünüşünü çizebildin mi? 9. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız.

5. Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir? A) Ön B) Üst C) Yan D) Arka 2. Gerçek ölçek’te.. • • • • Bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli. Ölçülendirme yapılırken. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır? A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince çizgi 4. Bir cismin bir düzleme düşen görüntüsü. ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır? A) 1-3mm. Sinemada perdeye düşen görüntü.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI 1. Ölçek ……. Yukarıdaki olaylarda elde edilen görüntülere ne denir? A) Şekil B) Resim C) Perspektif D) İzdüşüm 34 . C) 15-18mm. B) 7-10mm. diye belirtilir. D) 18-20mm. Güneşli bir günde yürürken yerde oluşan gölgemiz. A) 1:2 B) 2:1 C) 1:1 D) 1:4 3.

Aşağıda perspektif resmi görülen cismin üç görünüşü verilmiştir.6. Üst ve Sol yan görünüşlerini çiziniz. Aşağıda perspektif resmi görülen cismin Ön. Bu görünüşlerin. 35 . (a) (b) (c) 7. cismin hangi görünüşleri olduğunu altlarına yazınız.

CEVAP ANAHTARI 1. C 3. Uygulama faaliyetini tekrarlayarak veya çeşitli görünüş çıkarma ve ölçülendirme çizimleri yaparak eksikliklerinizi giderebilirsiniz. C 4. Kendinizi denediğinizi unutmayın. Anlamadığınız veya takıldığınız noktalar kalırsa öğretmeninize danışınız. kendi kendinizi veya bir arkadaşınızla karşılıklı birbirinizin durumunu değerlendiriniz. A 2. (a) Sol yan görünüş 7. Aşağıdaki değerlendirme tablosunu kullanarak. 36 . (b) Ön görünüş (c) Üst görünüş DEĞERLENDİRME Verdiğiniz cevapları cevap anahtarı ile karşılaştırınız. B 5. Bu değerlendirme sonucunda hatalarınız veya eksikleriniz varsa o konuyu tekrar gözden geçiriniz. D 6.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Modül sonunda öğretmeniniz size. uygulama faaliyetleri sonunda verilen ölçme araçlarına benzer çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. standartlara uygun çizme Temel geometrik çizimleri yapma Görünüş çıkarma çizimlerini yapma Ölçülendirme yapma Kâğıdın düzeni ve temizliği Çarpan Zayıf Ortanın Orta altı X 0 1 2 İyi 3 Çok İyi 4 Toplam 5 5 4 4 4 3 Toplam Modül sonunda öğretmeniniz. size çeşitli ölçme araçları uyguladıktan sonra yukarıdaki değerlendirme tablosuna benzer bir tablo aracılığı ile modülle ilgili durumunuzu değerlendirecektir. Çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak ve arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulunarak eksikliklerinizi giderebilirsiniz. çizim ve ölçülendirme konularına ilişkin çok sayıda uygulama yapmanız yararınıza olacaktır. DEĞER ÖLÇEĞİ GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Yazıları. sizin modül sonunda kazanacağınız bilgi. Bu değerlendirme sonucunda hatalarınız veya eksiklikleriniz varsa ilgili konuyu tekrar gözden geçiriniz. Uygulama faaliyetlerinde verilen yazı. standartlara uygun yazma Çizgileri. Yapacağınız uygulamalar sonrasında aşağıdaki değerlendirme tablosunu kullanarak kendinizi değerlendirebilirsiniz. 37 . tavır-tutum ve davranışlarınız ölçülecektir. beceri. Bu ölçme araçları ile.

fineprint.com internet sitesi 38 . Teknik Resim ve Meslek Resmi. GÖRKEM Abdullah. Teknik Resim Uygulama Yaprakları (1. SAĞLAM Mustafa. Çorum 1994 5. Bölüm) 6. www. İstanbul 1997 2. İstanbul 2002 3. AYDIN Cengiz. Teknik ve Meslek Resim.Ali. GÜNDÜZ M. AYDEMİR Cavit. Uygulamalı Teknik ve Meslek Resmi. İstanbul 2003 4. ÖZLÜ İrfan. Teknik ve Meslek Resim. ARSLAN Mehmet. Yüce Yayınları. Arslan Basım Yayın Dağıtım.KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1. ASLAN Recai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful