Evrâd ı Behâiyye 3

4 Evrâd ı Behâiyye

Evrâd ı Behâiyye 5

6 Evrâd ı Behâiyye

} {

Evrâd ı Behâiyye 7

8 Evrâd ı Behâiyye

Evrâd ı Behâiyye 9

10 Evrâd ı Behâiyye

Evrâd ı Behâiyye 11

} [ ] 3] { [ [ ]

[

]

12 Evrâd ı Behâiyye

} [ 3] {

Evrâd ı Behâiyye 13

[

]

14 Evrâd ı Behâiyye

Evrâd ı Behâiyye 15

16 Evrâd ı Behâiyye

[3]{

} } [3] { } [7] { } [7] { [3] { }

} [3] {

Evrâd ı Behâiyye 17

} [3] {

}

[

]{

18 Evrâd ı Behâiyye

[

]

Evrâd ı Behâiyye 19

} } [3]{ * [7] { *

*

20 Evrâd ı Behâiyye

*

*

} [ ]{

Evrâd ı Behâiyye 21

*

* *

*

* *

22 Evrâd ı Behâiyye

*

*

{

} [ ]

}[ ]{ [ ]{ [ ]{

} }

Evrâd ı Behâiyye 23

24 Evrâd ı Behâiyye

[ ]

[ ] [ ] {1} {3} {3 }
Bu okuduklarımdan hâsıl olan ecir ve sevap ları önce Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin ruhaniyetlerine hediye eyledim. Sonra hâsıl olan sevabı gelmi bütün enbiyâ aleyhimüsselâtü vesselâm Efendilerimizin, âl i ve ehlibeyt ve Ashab ı Güzin radiyallâhü anhüm

Evrâd ı Behâiyye 25

ruhlarına hediye eyledim. Sonra hâsıl olan se vabı Muhammed Bahâeddîn Nak ibend kuddise sırruhu’l azîz Efendimize hediye eyle dim. Sonra hâsıl olan sevabı gelmi ve geçmi bütün evliyanın ruhaniyetlerine hediye eyle dim. Sonra hâsıl olan sevabı bizlere hakikat ve marifet yolunu bizlere ö reten büyüklerimizin ve hâssaten ………………Efendim Hazretlerinin ruhaniyetlerine hediye eyledim. Sonra hâsıl olan sevabı mümin ve müminâtın ruhaniyetle rine, hayatta bulunanların defteri âmallerine hediye eyledim. Sonra Anne ve babamın, akra bamın ruhaniyetlerine, hayatta bulunanların defteri âmallerine hediye eyledim. NOT: Evrâd ı Kudsiye (Bahaiyye) günde iki defa okumak uygundur. Sabah ku lu a yakın bir zamanda veya ikindi namazından sonra okunur. Okumalarda (sabah ve ak am) birkaç kelimede de i iklik yapılır. Bazı yerlerde tarif edildi i üzere tekrarlar yapılır. Bu ise, duanın feyz ve tesirini artırır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful