, f-skf HaDon k6m,ut,m.

: Ouj/lc€lmn hf5fJbt eQ a/nan en isle kad~r I(J,ruima/l

-lin'· I

lil_BU FUrIJO~,CU'l

~lnl~~1ak.lhald~zall(l~!I'lJilan~ b;a~tmk9l'1r[rur!1 eUni Sj~w,fW 'esJi j'dld¥l.mntdllm~ m~~ ~SpOR

.>

lOR

Sinernili a~l!m,Gl~!.!! tale Mgi!lsuu'en ,~~ kendi~iIti~.ri~rtIPQ'If~ffl1h:l]alil~ II"~..I~ 11- ~ -I dl~k\lIll'lIiil<'llInH"n - "ifter.'''dl~

_~I.\Ili! fa: ~n , ~ _L. ~ .. ~_~ _ 11". _ "'"

]lOr, GelllileRi1IISllbr§,llllilllmi\!¥J ~teai~;~ ~US'~nd~ gtallle!: rn1ijteillaz,~"l~III1I" ~~aJ8Ura.d~ MUirill\tard~lffi~rnf 'dlpt (OOi~flWl.mrnatn ar.larsayra!fili11~ "2{I SQ~~ ~ij~r1nHe'.-Jo',zo

r(l~M,IJJu.l'[IE:~I\Ill\'~I!YOM BUGru~1 BEm:LiiOl~YOR

IE,ccILeSlbrne':: 'Mla.ililoll Ilm'p1iYII'n olur,1I "lum: ~'6

.~ 61 K~$h~ to'IU: ~UlliM N ~ l' YT~

A"I{Po,fili Denyi, M:li Firat: 5ilah'/arl' ,Q'/,'8K:ln, d@ffllikrlfltlk/f,m,e I1la,msnb'Q~/:Qs'I'n

I -. 11,- _ .• '

ik! 5,POt

M~lja~lrii'le ~ >,rjeftlt 'lte m'(li,f(ym !(jJ,du

Kiifu'baz haltimil mOlam-ha yak

Siivi U'(GE~~E(I1oE~

~[[erall ri\1iif~r,~~"Um:i~~pr~,!l1" k:a!r:a~liIlfI"lJed~)Ill~III~eit~n ~a~'I!lsll"(@iam,,"~~'~lkSfjnmll ~a~I&laO~ ~ffinen I~ bamookatl ~!I~2ir,18I:1jtto u[l1S11llOOmli~)M~ ~~l'k.umil~afi!ila.a digS"muha-; l~eltI16~r:l~lel!llr~rlill~,

~in$B:lllli'I~NIE II~t~B'l'

8UlM, tliBDI Kon!itllO~l!rllfL1JJfI,"Mii~ ~~rle,~~~iji'!caklml!5lJi\flrro~usu. Iilgj "h1!Ylr"'!.!~abl \'ero'Jglnl a~IMc~di. MIf""-r,d:~d."·'nir"ci,'i~'

_~~ __ .~ ~,.<!Il"l ~.~IIl, .. >L~ l~r,-""~I!j)

OOBVI"B1l!IPI~~n!i~aflJl11a! pQl~ ~na~lrI~a ~1~n~a~i~IiIt~I!llrcd~ lU~ 1,Z~~~rlr:ld~~i 00 J~ruk~Vaj11l11 W!Wlletll .,.

Il(WM~JIAfli AJ:tmet Altan

';1211k; bil 'bl~hWJe

Il~im ~~I~~a~JBqwa~fI yooUl!d I[j.~[e A~Wo1i.i'I Jt9!f IeJla- "!ahk6lrr1~~ii~~~en, mU~rfinlfE~§fJk~l'U~~lc~· dooe ~§II!ffiI§t!~ '~MZgFIL~N"DED:ir

- 1~~MP~I'*GlIlf~Mfa~~R lIi~tR~1 HI~hlllr'ne lil_'-, ';~Io>-.."Iktlmn lJjil1ldi~IDI-i2

Card Hnans ile tum tQ~rOnler'de taksI inIIm

'1101 + %'111

laksit indirim

~NfV'QENllilllER5iN

fl\HIITabill1~ '. OIll8Jt~$aTIJ@~n~l~ ~oID'n~a enl k~101 mi!\llitiL~~r; Gflll,p,la'Hdnd suada ~r,atafil NoMl(1 "epla&-'IJUlmlr;'l,rsnmek~~'l!lllksi he:1U1! milljlerdltlln2lllEril! gidemey.ip~. 'rupal~mpiVOnas.;11f111 elIde-n, ldemek mrunda: Ra!I~(ak. .Ma'~l(allil,). ~de~c;rl2O:0!id~. ~sp.o~

Yan'lllyo'rsunuz Sayln General

O··! ~letl~kJl." It U )l1rA'f()tr!

_ tiOnf,;i'ir.A Da~raa bd,"ra~ ~~II!I.Wlfr~b iItrI! nl ~liJ. VN"llu '~llWtHli!~'~\~ ~qI.f)"Ik ~lllltl;i til li~1li 1I1""u.

KIM :S;Mt Ti , ,Ahmfi Alta'll! +111

B,' ~lI.I~~!li~ 'leL~ll:!jml!l!!l'm![.l(fmlcc kit3smmbeil~.5Dl' ~~Cl!To!!f'.eI~~laul! If:lt'l!td~l'Ii!i!n fW,ClllstMirimildfr.

1BIl;1:n G JIIun n rJwj~u!n,cI\lJbiT

l'!~nlL I'llfitloo), ~d~ ¥!I~rarml,!,h~ni:llll ~~J[~~~,~~I~I rt1I~~I!iI_.l'ili!,~Jljr.

SON' ~ 5: GURON WAft(,~ YOl1l11E 1. QlUD1UI

B:o:ma'da en fO'~ IFenel 'his5t!,li kalanldll1llVOf' +8

·7K.'A ~I II .l ,I) 107 ().mIM J,liUi in!· l"'T L

KBlsuzluk .f:apor:u jliQllPlklllllo'feffilen mii·tettj~ {'d:P rie.Dlrt M'u'diilii Inti ijldiirdii

.1 Ie •

- -~-

lkispot

IB~IND'AN IUJRUllDU MIIIi P'i~ngoEelil:e.1 MiidOrul [hya. Bi!lla~ -dun ma~m edaslllda OO~lndan'l~i,Rlf'il:lnl'~ . ~ ~ll'lj}il'k ald'~r,~Wli .. Kat~ Z91bl~1 ~i milt~i~ Afimet 'Oziijlrk~~~almrken 108~ eli llfIu~11:l gUllIubt doori.

"OIU,UlllK MPIRU

. .x.,....~ 1.:.0:'" I~.. ;.I ~I\ 'I o.~lurr..,1I1i1 r.I.JI[llm.ua J1J1iIl·

~~n'uk ~IQISLliZJtLlk yaplltl!y, ve bU~l!~a ~e1t ~O'*liiiineliicifilill Orlil~ GjpUlijU yolumdl3!lrapor h;j!nf~a~L91 ij,rel1ildU\~me1 Oztijr~,~u ralp:€lrd~ln mnra ~1" za~ ~ekil'm;i~ . ..).rn

IItile~iit D,~madl 5a'~le,e lill ~Iilitl

~ ~llM~~D1E I~R~ijTD~OMp.mJ\ eriBeie son 11l,0tta= (ill"

........ ~=- ... -.;o_ ~'II,dIIlP'tlilaln -ta.

.~rruJt4MI~~lum~@_ .If[, l.'efmMKlrls[1'I15Il ~ J Ti&dii IdlnjtOJiI i,in

,aitllk '1.ln 158,11". oJ,

AA ~litrfllfi ~Ikamtim'al'dai gqJUWl~k;~:eniial!~vaiSa. tMiag~ IEtid~jfjnta~im~ltyla panihla'¥e sNII~llIm lorgiitl~lim!~iil'~ijTIl:~~br B,ulenl At'm(a giJn<fenrm. ~u

Mii1e1r.e,t, B'efl,Qzir1n ,ev' hepsin'e S,(m' verdi

Bu~o darbed)f8 : ge,r. allllllll.rdl:

P:a~~t~ii'dill d~·rtbedil~et:8a[,.. , kam P€!lIeiM~ooM~ e~ !lap'; s'inde tut~IU:§IU ,~ BiIi~bak~m lSeMi,lr "1m ~~1nl ~i~.abW(li, ,AMle,Rjig~RIt JEsT mlkkat'.9ekhi o~n, ,e:f,l ~~ilRill AeEl' Irnl~1 ril Ba~.alil Y~rd'llinml JDnn, N~r,o;pon~~~,l'lil1 .zlyar.e:~ 'Wrl'O~ll'lda>~n pulm~~~xGl" '

Aoit :SE~i PI OlMIAZ BUMQ eVinin' Ib,an~.si·I'tGe di.i~elll~igi, tf.a5lifil t:o,I'iMntl$l~dal ~eneUw- _nI dlevtetiill ~iiil~. illgijr w ad~l' bir

se9m,yap1.lam~r dedi·, ~l '8Mfoilfl4~mfi~I.~~~Jlldc:i!Wm.'fdI,

,DPT "Oevlet.yatdl'ma m,:tJ'hitQ'r Insanlal~a en OE iil bin do/ar 'V1erffl'elr' gor:uJtJ.n'de

Agzlndan bal akan rap,or

MtuJ GI~~IRE ·GOIIIE D~'iTe'[ Phlll!~ama. Tf§kila~ ~K~k'e6y~Q'sa" llIedin,en yo.k5lintik~ mij~d~le; r~po· rundili ki~i bi'il~IfIa:a$g~~i s~ali1a~d'lIiilll, hi~irba~mf milm'Qlelirili yillOe·<!iO'I olmasl ,ere~l~ni ben:rledi.

~~,V1EREIIE !DE DESIIEK "'~nl"ren~llt ya~~ ba~m;a mMh~a~ ·QIilU.~lnii i~'r~Il'i~5~'YiIrljlm"''Il€rrn:e1i ]~wT¥esiJ11de~uhl' Ilan DPT ira~~IiI; yOksull'il~m)'.i!F ml' sua i~i)! erenin:d~e"9.c'n:1 iiD:ljj~· rdr;. B:JimiMlam ~aratan i~'ifE'rE!ne de'p~illl. vergi"',e enegi d,meji' 'sajlallmM!! gere.lmr:. ~9

m~·

-

TR.AKYA

~NfV'QENllilllER5iN

fl\HIITabill1~ '. OIll8Jt~$aTIJ@~n~l~ ~oID'n~a enl k~101 mi!\llitiL~~r; Gflll,p,la'Hdnd suada ~r,atafil NoMl(1 "epla&-'IJUlmlr;'l,rsnmek~~'l!lllksi he:1U1! milljlerdltlln2lllEre gidemey.ip~. 'rupal~mpiVOnas.;11f111 elIde-n, ldemek mrunda: Ra!I~(ak. .Ma'~l(allil,). ~de~c;rl2O:0!id~. ~sp.o~

Yan'lllyo'rsunuz Sayln General

O··! ~letl~kJl." It U )l1rA'f()tr!

_ tiOnf,;i'ir.A Da~raa bd,"ra~ ~~II!I.Wlfr~b iItrI! nl ~liJ. VN"llu '~llWtHli!~'~\~ ~qI.f)"Ik ~lllltl;i til li~1li 1I1""u.

KIM :S;Mt Ti , ,Ahmfi Alta'll! +111

B,' ~lI.I~~!li~ 'leL~ll:!jml!l!!l'm![.l(fmlcc kit3smmbeil~.5Dl' ~~Cl!To!!f'.eI~~laul! If:lt'l!td~l'Ii!i!n fW,ClllstMirimildfr.

1BIl;1:n G JIIun n rJwj~u!n,cI\lJbiT

l'!~nlL I'llfitloo), ~d~ ¥!I~rarml,!,h~ni:llll ~~J[~~~,~~I~I rt1I~~I!iI_.l'ili!,~Jljr.

SON' ~ 5: GURON WAft(,~ YOl1l11E 1. QlUD1UI

B:o:ma'da en fO'~ IFenel 'his5t!,li kalanldll1llVOf' +8

·7K.'A ~I II .l ,I) 107 ().mIM J,liUi in!· l"'T L

KBlsuzluk .f:apor:u jliQllPlklllllo'feffilen mii·tettj~ {'d:P rie.Dlrt M'u'diilii Inti ijldiirdii

.1 Ie •

- -~-

lkispot

IB~IND'AN IUJRUllDU MIIIi P'i~ngoEelil:e.1 MiidOrul [hya. Bi!lla~ -dun ma~m edaslllda OO~lndan'l~i,Rlf'il:lnl'~ . ~ ~ll'lj}il'k ald'~r,~Wli .. Kat~ Z91bl~1 ~i milt~i~ Afimet 'Oziijlrk~~~almrken 108~ eli llfIu~11:l gUllIubt doori.

"OIU,UlllK MPIRU

. .x.,....~ 1.:.0:'" I~.. ;.I ~I\ 'I o.~lurr..,1I1i1 r.I.JI[llm.ua J1J1iIl·

~~n'uk ~IQISLliZJtLlk yaplltl!y, ve bU~l!~a ~e1t ~O'*liiiineliicifilill Orlil~ GjpUlijU yolumdl3!lrapor h;j!nf~a~L91 ij,rel1ildU\~me1 Oztijr~,~u ralp:€lrd~ln mnra ~1" za~ ~ekil'm;i~ . ..).rn

IItile~iit D,~madl 5a'~le,e lill ~Iilitl

~ ~llM~~D1E I~R~ijTD~OMp.mJ\ eriBeie son 11l,0tta= (ill"

........ ~=- ... -.;o_ ~'II,dIIlP'tlilaln -ta.

.~rruJt4MI~~lum~@_ .If[, l.'efmMKlrls[1'I15Il ~ J Ti&dii IdlnjtOJiI i,in

,aitllk '1.ln 158,11". oJ,

AA ~litrfllfi ~Ikamtim'al'dai gqJUWl~k;~:eniial!~vaiSa. tMiag~ IEtid~jfjnta~im~ltyla panihla'¥e sNII~llIm lorgiitl~lim!~iil'~ijTIl:~~br B,ulenl At'm(a giJn<fenrm. ~u

Mii1e1r.e,t, B'efl,Qzir1n ,ev' hepsin'e S,(m' verdi

Bu~o darbed)f8 : ge,r. allllllll.rdl:

P:a~~t~ii'dill d~·rtbedil~et:8a[,.. , kam P€!lIeiM~ooM~ e~ !lap'; s'inde tut~IU:§IU ,~ BiIi~bak~m lSeMi,lr "1m ~~1nl ~i~.abW(li, ,AMle,Rjig~RIt JEsT mlkkat'.9ekhi o~n, ,e:f,l ~~ilRill AeEl' Irnl~1 ril Ba~.alil Y~rd'llinml JDnn, N~r,o;pon~~~,l'lil1 .zlyar.e:~ 'Wrl'O~ll'lda>~n pulm~~~xGl" '

Aoit :SE~i PI OlMIAZ BUMQ eVinin' Ib,an~.si·I'tGe di.i~elll~igi, tf.a5lifil t:o,I'iMntl$l~dal ~eneUw- _nI dlevtetiill ~iiil~. illgijr w ad~l' bir

se9m,yap1.lam~r dedi·, ~l '8Mfoilfl4~mfi~I.~~~Jlldc:i!Wm.'fdI,

,DPT "Oevlet.yatdl'ma m,:tJ'hitQ'r Insanlal~a en OE iil bin do/ar 'V1erffl'elr' gor:uJtJ.n'de

Agzlndan bal akan rap,or

MtuJ GI~~IRE ·GOIIIE D~'iTe'[ Phlll!~ama. Tf§kila~ ~K~k'e6y~Q'sa" llIedin,en yo.k5lintik~ mij~d~le; r~po· rundili ki~i bi'il~IfIa:a$g~~i s~ali1a~d'lIiilll, hi~irba~mf milm'Qlelirili yillOe·<!iO'I olmasl ,ere~l~ni ben:rledi.

~~,V1EREIIE !DE DESIIEK "'~nl"ren~llt ya~~ ba~m;a mMh~a~ ·QIilU.~lnii i~'r~Il'i~5~'YiIrljlm"''Il€rrn:e1i ]~wT¥esiJ11de~uhl' Ilan DPT ira~~IiI; yOksull'il~m)'.i!F ml' sua i~i)! erenin:d~e"9.c'n:1 iiD:ljj~· rdr;. B:JimiMlam ~aratan i~'ifE'rE!ne de'p~illl. vergi"',e enegi d,meji' 'sajlallmM!! gere.lmr:. ~9

m~·

-

TR.AKYA

-

,;k,ispot

llnl kila1bryedil adet,bald~11

ibraMi ... fi'n, I_(eilleti et1~

GO;!. - Pit5,MAN IDEGidlM

- - _. -- • - I~

[lOPill~ )'aiP11!:gl mTItalya ,~jk,al!1l SOre,v.~

AyhaA'I~, (Ina )1011I1l en b~mdil sa!l:aip ~lfAln IDiniz IGjk{e ao~ltl.'Goik~ bii· IBn olan iIlltern(!! ra~l1iIen SOre,)Wttya dest~k. VEirm~i i'~'1il pl~rna[lI'0Imad~gl'nil' bi'~{Ik: gem.1} on!!lfuaV'esfrll:d'e a~ie~iH1Jlbli~~;dlglnil ,s.~Vledi" '~1'

PLAlFORMOA ANLAjMli OWIIOI, BILDIRI ~II KMAjDlI

Anap.sl taslagll Ibanfta sllya, dii:ltii ~~IZ

. 1

.. r-

,..

~,

11 KI S'I II 21'01 fJ,.IA RfESf,. 1 'Yiffiil~

J ,9819 ~e 19.9'da hlllllla1!l'{iul' 1(vrt rop€Jrlofl ,gunrelle1tirile'Cek, Baykal baJg,eye ,g.lcle:Gek

er'i

HAVA DECil$11 Genal Ba~an B:aykaYm da belge' mplan'JI",," n yallara:gllill 'sijyle;yen 'Yerii lrayCl.gii'~ Dda~lanmn sorumIJ il'i~klnl IU~Ull1lmlJlll dfg,l~~ig~l1-e di~Jkat~kli: 1£1989;Ja~l)!f~ i~lll b~.re'daf" va ata!1jnelrwrfn·a~'ba,~tanllan'~TmJJlilh3ta ~aptlkljfriyor.:; +13

~ki' M!1T'!inleti:cis:i Levat QI1e", lJImlltlu

Deuilensl :Ia tri i,1J 1,e,'F 18,lfhyor

DTP'ft UP~~IMA ~Vern~~ral' tll glOij~ndlmie !;iIIjaSI iitiffil~·en blr s~yarU pi'~illin ~palllma~11 dogru

Id~ll. Yaf~11 surl . I~(k

Zijmul~ngelleme

HI!MEN slvlill,I~IDM -romlltanlar ilJ.ralflar~1 sAril (ijmUi11 ~uRo~i~ Oca!elil 'Sj'ah bmk': Imes~J:l versin. ~1U~m~,de:adlm ,mm. ~k P:arti bun~1 ~re~ln,,\~nyQl. II

YfHI MPO;R "Ba~nrte ~allijlrallrm OOTl\tazgeQ!'p ba~~ P{ll~eSi himr~Gly,al:l GH P .IKlJlj)I kata91 rml aOlnl 'lffl1[1gibllaalmdan OOilM '§e~h:feki K(Udl~If'6deC!lQ!hym" Omn m)it'a haiZlrls,nan 1989.,~ ~'999 Kij~tt ra:P-D~'A1 rll1:.1 ~lr ~nisjni

!MART .zllB'E BUl,~rl~ma lie rtgiili bilgive~€I~'pnltinin nlu~rke4 yQl]~tiln IrurUl[ll iiyeslj Tun(eli Mm@~/ekj,Ji 'Sinao '¥'erlika~a lKiUrt ~l\Itltll!!1al m~kinl'yellj ra~Ofun Mart 2J.}8I·G~kl Orl~'~,i.lm~ta)inn;a le.~ti.r~eregr.ni ojledlR~(lf kurultar}1unayma sounl!lla{ak.

lNJlgafiJ¢kAyllnf JU~ babttsl'lia taylJDlClu

- - .

RIY'r gezinfisi .

fada,. doniilti

Uk ,dogs,,~ ~¢tlfl .~ «I~ ~fruElIiI1m,&I'fI!1¢,~.

~elri d,ogailigazi ~ pSllla(y II gllel~i

i,p's!!~~fliI!AJnlllll1bfan b:F~a'k!· l1li K~ramali'llinelizfl~Ycal'l (.umhlJ~~m AI~~Vl1~ 1m r-

Ii~ dQ~. _ 5alil Bta~1a-

kln Er,doian.. ,i;n'lri 21" .

r·a~lln !JRk Vol" .~ill'lfin daju~bab enr!IjJlkoriidQlUna, -~~"l-II'".!. 'pll' p~1IJtIH .,7 1 QI1w~w. Ei Jl~,!ilI_ M!1lI1~ I, .'

.- -I-

l$:tanb!Jl1lRu.mtlll Fenluhlde'gelln~ ·tilN~~lllojrQJlkn~l'IiIilSll'llnl~nelitisi denlle du,en kmm ~IW:. malt i9D b.lld'l:(ll f~~ leW.

SERIIALGA,'VURD' _ .Iln.,w.mrrsttt ~~lf,adaml 'em~1i~mIG.,~~rinl~Ili'~'ii iUe'.~tijah kii~m'c;Jl'ildlfi Car:· fQ'$: Ft~nkltn'id niie'dm~~dij.,

AVtliN~~"DIYlSI'~IKAIII'] '~lmJ ky~mnk I,~.rll hornelil :W' Jlaall~¥alil batiaJ 'G~~n Icfenr~de byboldu •. ,£adns, Fran~llli1t,l'n hl)'j. ~'Qt:aridfg k~kkmnil~bayat1- Illlka,~i jmla~lIdL c+t

I

I a.·

I _

I

~~r~'·

Masal~dedi 'il1and Ira ma,dll

l1gJifa~ ~Wi1de

'~~!§l :masallarid ,~aT-

tilibeledl!l'el~kiil\1wrrn.M8 ifIlIooni 'Pirnt!k}ro}iI benmt':m~klll ~nl1t f .Upliflnarll, .21 ~ _isfenl)u'. ~"ICI

Card Hnans ile tum urunlerde taksIt INtin

110 +'%1'1

taksit indmrn

- -

~. !~I.E1llWliN

'rIll'~zar 'lJj,,~ KtllnDI ~Jldirl[~ olm- "!o,,~ ".1 , Ita }!f:"" _' '_ ._<' __ ~ii.l1(l!J1-

11I1~:ik111i1-d'lmak iit~ro.il1th:'m~su(ria~iLl ~arrntl ',e'[a.i.:'K~li~ l, !B1~liloo~n\, lrw~il'l artlk kenliisl111 ~i~lllri8~i'n Iteyealm.· landl.ardljmi d~ s:1ijl~dl~ ~lO

'ER~EMBI E,RIUIUEli

Mg81~lo~m~naa~gmltYli.Melika~,~jilil ~amf>allmlQr~~mbe'9,ijl1l~Lenli Ijr~ 1I'~!ajSk:erlkaJlllm"Ol';I~i~'er,valm~~~' nruleltk@dtkl~ftl~ge'~~km, 'jjm~Qr" ta;dll~Hlnty,o~. ~.~

ASLIN ,ALMA,DIG'IINIA ' •• 'SIIN

~inl~llgo'2!!~rO~!lln'ijmnililde' ... · FelJjr,N1iI~ <¢rriin ~ct~ ~a~m4~'lTem,le'lbiHigi'OF~ T~$~~IT\aWlhgfGikblll1l Gjnr~n ~a~ kallat\.

taki OfUr:II.:J~~.parh~Dir. Mmm ta/kim"m '~le~.~Y,11~~~I'me§,elr~~1ilI'i~;t~e;rik~11lJ G~~(!!,ta~jra,~a II;l~if.e~lilI1i~·~IMa Ip:a~all~,g)@~~~. ji i~in;aj~~~'ma!®~~ -J'12

FEHElltr~I'~ IBSrK~lSOl€a~~ 'G~~~ONOE\rATiIINI,AN ll!l1ll

Bosn!slll Boli~, sam

kazal\alll!m isl,e'm~e

ca an/SIZ eve

Iil'P.1U aiiYlnl"G BiI$ha~all1la ~~~IIiIl~VTi~IErJ]ijjiil~erd[Tl'ko~ 1'I!J~u_~n ~~Ia~ ~1i\1kllrma l~l:aill~~ra~k~~~, rirdLEuoa g,_ ilrf~Erdtgartrfllil,[.fPF ~DI~~ IJ'arflAlmF~ff')tJ '~J!an IlFI[ilkrnar.a,'I~nF 'l1lii~,~,ve,P~~vere~mll@.;arqSlnel m.afe ~Ylm~~, BIiya,prrJH'S~,lr .. dtg~rtr[)lP iI,~' dem~m~tlk ~lllllrn RiJJllllsunda ~~alffg:a,a9~-

114ft SI'MI:1 BUIIK: ~,iJ ~'kl\l~~m~ 11UI1, Wa'ral~ ~E.tlolrll ~n biMhita;dakl aJ[!~m~.anm)~~~k!:~II!!daJi~~(!~I~J~ slrU SIln~n, ~bi~~~~tI\~almZ In DiP' ~~~m A'$" .:nll,;mlll· dI~ nnelaJilm kat]III~gM'.lEt~·rel~e g;Grlr~~eiI~ l~~,adimR~'mn ~la~ I11lilmna~1 ~1t101 ona si!an bll'al{tr~Flrma~t

llO ~ IfS~'1 M .~1l 01'1; :S'~'~' [I, • ~ .~ Jli~

IIu,rlM :SIAnr i I "lme1 IAlltln

IEm,dl~elera;enl em(fi:§@lli,yi'rl1I 9t.

IOr\!!jj'~~I~f~ICIm~~,~Ifi" ~m,liIIihlliiil ~YI!hj~~Ku(j I/.~

~iliOOl~i'Qll:Ip;rUillii!tel~ oi)'iI,1

~1D1~·

_ nglo1il:i"o' riitbelet:i gittfJli(l ma(J1Jan

lID trillJon' rilllJU

ii~ mUfettiti . • •

la

relj'~en ,w-a~rmanJ1lIII,' 19n1a§fI)iif~li~,IlJ!lWntm ~tt]1,

Iii li!lliN IIilI'E .. MlAlr ~iteDl~f,~~ ~);irlikJl*~~rm~ ~ mlygfd~I'~lIrl!f,li!n 11\\l~1mi.~~~ 1.:'frmeSiJUrJ1lm~Milrdlmd;Jn_al

I ,S.i'llymaol 'alar

Mlii~@~lhh~~I:~r "on~endi i1,yor ~l'

Card F~nan'5 i let UI m U ru n I e'lr'd 'e taksiI IncMn

'1'0 *'%1!1'

lak..~jt mdirin

IIU SEfEII.GERMIEYiN

au IA.DAII MIIl- -

IR1.I2~a [)\1fits!1J~br regleii1~ ~.ro9Falmlla:1l' liun:,g~.Ilf~lerihi liiMumllfida~fmIal dd~ dij(IHdaml i:u~.~je~ r~$a11l1 ~fi~maF I dcm dah~.~Qk!I~!en;di~,. Zarfb !!mUlz.'" I

~11lij~lmJiiri p.:mfe)~t!ll1~1 .8dallUil~ '1l.1li ~\o!i.1

il1I·~m[t1 1st aJIIll1lttir mdl.(i~IUir:. 715.

"IfIlR. HIMA.lJIN .~.iDiwl I

.5j~e:§bal1ft] M~i1li1~,aJ9Iica~S~(gisfD I . m'~itdl3, ~~I'I ~~, ~~.~ K~l1I1a~Mi~:rn Iln~~u ya~~ giil;unl ~Di~l!(IraJiL~OO· ~i'ni, ,~iul~~~~~i@ij'aemi ve .saml:tGl kiml~g,nii~yrgui~~l1IlIa~ i.§["n, '4U

---- -- -- --

iki spot

I frdogan "Biz kr1'lr;btJ, dey/lilT derkm tid Amerikatl ,olgrsi al6enelklJrml1Jf1daydl

lm;IIW~K IANII:EVI erd':0!laill d\i11l JJ'Tcd:er~ kunan~ ~~I Yfi~n :orr '~l! .MHf)'i 'fBiz' ~~ deg~llf di~r~ Id~!~rffi ~~I! K I~~[(l P!{l(~va kmJtI,iI~D"ile:O'~lIRl~&Jpn,~~~igj~ nj~:~.k19~t~ml'gDSlre~Mlrl'I~ ~ ikI ~uro:diii;:(ukb"

~VINI 'UN I[UI~;I

ABO GelllL§Lku n11la:£ 2.IBa1~~anl ~a.ftWill~h;tv~ r["(]I~~~~ :Am~" likflm ~llvve[lelHOOmol1ilIDl ~IQe,U'sf Gellle1R!.Inn~ 2- Bal~m I~rg~~mll ~rginnl ~81~ lun'la Iblrara)ra~e1j!p ak~lm d~l!ra~'d.ufu!ar. ~ltli

~'D'"a~a,nslli eve

Iii o.~t sallrstll Etrl~anJllIn PKifrilirsilatr:~ .. - .,~n~~YiWilg~~fiii ~~I iP[oIrYI samll K~Mi~~ Jro~~l'1 Celil1~ Ba~lk RMef:'!2' ~flllP.l.O kIlIrcUI(t"lIglJnu~ ilen sltrdu, ~liUjf~1 m~JIii :Aydar ~,U" dQM;lUllllWlmU1i1U!~D""f'l~

_w:u 8yd)l:(SflilW'~~1TR®_1I lti balhi~dlhJ IIBUe

I 1rf}!ili'mHire edi:lemk "')111

~--

P/E M. B. E B'A ~~ K.A N

Balkanlar iize Alplar' e': 1-110

i[,iIN~WIIU'Jii:NAI~LE:RDf

.A Mrlli:Ier Q:oopl'alti (Silnl mB1~nd~ 600 .. nalYi~l~i~aflrl go!u~e gi8!;i~kisvi,~ rfd~ ,y,~~ I~:cak 2008, ~i!l,liU.I~1 'KUI~asl. flmanemflfie ~M\rn~¥a li~kazl1if(dl, GlillIpraki;m!S~,ml~a INo~ Malta,'yJ 4-~ 'srrada

'G E'l rc 'E.,G E, M E, K1 Up·!

- - - - - - - ---- --------

HIUI:EII~.IH!'IRrB \in~~ Ma~[ i6tianl:llt~ ~~!a"di§1 g;efll~~siyl:e ~I~~~i~~ililll 'I'@K~lnn tr,B,t' m~a~(Jesil[~IWI~.e~ tllr ~1I8 t!ad;, I by5.iJ:~ff€ilfen ~1r. 9~ze~e.d i~111I ~Wul\ll\~;(a~-.

nn~SI 'AIIA[ISIIN

1i!-~"aI1iH\iI~"""' ~i~fi\:Wl!!h~b I· ",g~ . I _ ~ t L ,1l!I , .llilI

Emin' Bji~We~~ij}~~i!iIirta~i,i&]r .wrhl!~' ~Er~nilWde qJ1)rn1aIMw'p§'"

I' I i'~;n bug,h,

,K.alr~I~Wlilliil" ,~'(I

Calrd Fi,nalns i 18' t urn [LI r al n II e rd e' IaIcsit irdrtrn

1,0, +'%1'1

laksit indirim

---- - - --

lu:ilZ:i IPEliNrE TASI1ND1

,A~ame~d,e Idrili'ili!eme~ ,ytltmiYllJi~ ~li~ d!avii;ml~~i~~r~nde de b,lJI'i~hnes~i ha~iF' lire ,~etin'Qrr. ~ffil~f!m_et,-slrem~nne y'Qrom·' la~r)i!na;gMdalr faJZI,~Q~ ~~Itta 'I'"':" '" ~J': ~1iibii",,,,. 'di~zileroo!,~afe' dUl~EflIiY~:i:FI~L ~111

--

_ikiSpolt

HIERliMAN K~~'

ilk Eliz.albl\\f{te~jl~~utluJyla~~-aJDI'a ;' ,adao/ o~ali Cj;~1e,l~nehlm H,tora~~~~ sefi~,nfS'inil~ri1J!1lr;. #!vtJma,:r~all~ LW!Jilwm~A b~~an~um ~ekRl~i8idl~1 ~rti_izabfNw: Mtl rrll,C~g#'hjrfti1ln'll1yentl:" I!~ri ara~-uiL~a ~W1Qi'~kl¥()l. ~14

I"AUK BIWKI1SI'll'ri, VIIJl!1IIFIBMW:1l! ~JliKm D~N ~[G~lulrOR {IPairl siihirballtl Uobius'un ,blnkatlriln:dla '7'

'kerne5; Matol

n'a',-

__,,_"

lIMvjizDE1N liN;Di JjJ~n'IJllm t€h1tVi~ tQ~,O'i$'" !lu~dljg,~ ~!ew Yor~ f~~,eu'l Nhihkeil1!&;J ~,ana~nc~ Man": lIIalim yertl ma~~emCffii~ln,

-- t '~~~ml~ G.reUlJ]~oor ~ ,lin'bl~15~a - Ip~t -1;4

K~z kllft,mra d(J~Q~~,rtndf1i UJ\t m(Jb~em~,~~Eln 'Ieldli

Ya.,gl~larln tlZ m.es,e,'lesi

- D' A L'EM-A -tfvo Iii

. .. : __ .. ". -

IlltiGI[~i' DJ;6RQ?

1,5·1 a'Ya~lfttfu~ii~lifu:rllen~i ~J' z!'aJr~!aIJka~r1a~!lJ~ ~Ui" mu J~B lUI L o!ltrilarz:, lI~n?ij~l!l/ka~rmil! dijya!llIi-

,nOd'illti Ill!lllllll!lamrnra Os~ matu·

ke!f['ti~'~i'iIdi!lIJ!~ :d.l ~alil_sJ:1l'lllr).

lilA VII151,5'1' t

C:alrd Finan:s

Ue tum Or'un,ler'de

Prof. Isner Ak~:am'n' "lHa~a,ni!~e' umlJadlm,111 ~iikaY"eti IIS'en ~iiphens~nl' diy',e 'g,8ri ~e¥rr'illdi

e ,e

IFl!itbol eBEII11I:!i ;Pel~nin jm~aladlgrfOt'liM 200 biin nL'ye sa~lldl. p.~~f! 'QIn\JI1!I'" lililvelrill,elITl 'lila y'emeghtde a,k ar:tIW;' may,a'~!kalllli1ln '~ormtanm geJili "YaiilSID OR~ult~mllf p ~j,e$i kall)Smmrd.a kti¥ okl!lll ~anmn IlIUllrlll)iJlna, harcall~;(alk. ~ 5,

Nfl) PA~, MAllaVA IJloi'f

;;arafal ~~nQ§a:n faj~~~Winin eski)"onelld~~nden ~da'D K.alka,van, fel1ettijlh~-e h~Jml~ilill I~mm il~SaaDecttilll S~[aliJ ilraSiJrudalpQlemige IiIjll' !fllII''"'', ..... o!alil sm bjniOO~aT't~n«ldtestrtU!mi: "0 para 1tatlSfeJ: iQlni~'m~il~I~"enlrnl.i> +500II

-

ikispOlt

________ -I

!KE~IDI"yAGI,.LA GUZEWe,

rlisamlil'keJitdi "iimdundaDmraf.l:l1an '~lg dD'1w 1~1,lkO~ IhU:O'i! IlljakJlmlho'an zenginl!~tiliinp ~e' ns:kl,edilfJQV" B'lJ ¥lin· 1fllillklI~klanfl giJern:m~Si~ dldf,n Ga~iI ssgilllle plilak half getitilme.!i . ,a'm3(l~ I~Vgu!arn'mClya Iba~llI"Ci1i. ~,;

Tmml~ YA!Il).IMHB flJm~~E tt~1 'fu rk(elll 'hii~le:ledmle {~~I

<aeanlaf~a inl!lelie -H

Zirve' 'V;Q)tfnevi'm'deki kQtliamltJa',I~osl kiO:d.lfI'lolln feryadty1tl1Jo11ad,

ristiyanlm, s· .~ seviyorum"

Hi~TIiII ~le,ttlPmik ada~e~ iii· .. remi ,aglJ11 iJe:n 8rnBJII,)la :i(daler ~~mJ~ Straw,.IBa'kiin ~a~lnfl!"·li" slSM1tJil bilf.[1 ~ b~ljkli!1ki!Biie de '~nl~ decll

BIEN Bllifl:RM,III1liM :S'tri1\!'!1"B~2!I~"ij'ilNersltesrlilde kattldlgl Pifleide:~;bglko," IItU~ffl!l~ fa Pii~,;~llkmad\l; ~1960':~e ~blJ OrgUtIl k'ffndi'iil· I~emdl! bili~ml~trm.'" '~113

-

D:mi~ ~1l't'ii1'81H,:5UQlI ~\\!~ 1~]11iI1III &>;aSI sikll!jLi'i'tlll1it ijrlktTf~il,iMooib, ~I, IlIllU!QYd~ mUd~I\1,1flilikal'

hrol'!JlIIltIQrdegil'.NII1I1l1~'old!.f!!n!J,gll~~[i.9gI~n~bdar!.ilt>ClI~millli1t1,molild.\Jl1}I~rH 1Xoag\J1I~di.

..

Oard Hnans " I

ne' tUlm OrOnlllerde' tak1I tndImt

Ui 1I'1"'~ DiET n 'EJi'IIL K' I n"f\"I~I;I' - Ii,UL ,_,.~

Prof Llr" 1iane¥ Ak~mflrl, eSJ.tj Hurliyetyaran mi'·~ ~0~a~n 8~~hlm~ Baklr~(lJIJmh!lli¥.fl ~~llIQhg( ~1'ya,W~I~~ ~ikayei b~I~'IlllllUSl] eiii:1:e iii'.: ,rastlamrr ~ekl~de redde¢liltl1" ~I)nku 'Sa\l:'O "~~durl]m" diyen A&\am" "'~ijp'~elW" i!an ettr.,

':IIJiIAiW' UI:M,ii~,1 ~." •. Ak,.afIJl Hiqnriyet'1n ~'!k~W1 varliallUilda, "ij~esiilec ibililet €del1l'.""·~lIap6n~lUr~-

y'e'd~efl k~g!I/' ~ , 1-

JllliliafiijiClal'l bi5 diyelkBnd'i~lll~ hill{ijJ;etlell1~'i gere~yl:e [min t~ila,~anjd,m ~ikllljelQ ll~u.

IMAIIi!1UR,DdililJOP,lIIlli Ba~sav{JrIR lI~ill~ bi~ka~ada A,k~m I 'i~D.pbe1r sa~ara,t!~L:akI"p.'5it1i§e-li\ukrne;HifAk@m'1Ii1 avuMh/'Ermtni'mrunlJl~iI'irL 9ilT ~i1.~~nmlil.r"~LlJamnan Iiillil1l;~.mmlllJa Silm~II'Ii:iJil,fi!rF'"

g!~I' iJaM I. rdl~i] J berr~rek'M~f. maWm€~e b~Vfll~d~I. .. ;n

1'01 +%111 8+

tak..<;.tt Indmm

----

iki SP1o't

11KifflYOStll:siltill:ll . ilSlnl fQt/f/n'ln lr:etkiRI ba~nu da~lurdij

'Kolkladlm kimyasal degill

~rrnakUJudeli:d;t1, 24-'25laguS" 1Mtal QI~Fillmll1Iptl~J[rnil1ll ~~'" ·JlmOinm"'Ga11Wfa:d~.kij~sal·~l",

~1l :kOllan~~I~ ~9~~~~'u ur~)e 'fumi~Lfn~"s~ri1_!@rm!I'1fa~6gl~ ha~\iJlJIru ~,lj~I~I~':sQ~ud~iI~J~

111M DtDnIUNIMlU~ '~~t_ O[Oll!51<l~ ~&.Uere.~izim: iID~UIJ1Upllro~[!ayar. uililOOre 5ai\[Wlnllil "Hel'lifanghblrJ~'u,a!nD~r. ~,m~~tlyl~~wnldi. AMtf ~ ~tfttah~em,~ mrai! ~I 3101'~1 K ,O[,llI.ItAR cS,Mlto:n~LI @tl~8-aa. ~m~gJ ~a~ '~,!ilanml1illi dl1allliiooBgtMii ·a~~SIlr.enlDT~lilnernJl~, lie; ~I ~~b,~~an ~lIli1ak-~~k'liI!l'id~1 3fil~ffi dalllil 'tIQlrn~bi.-Jon

----- -- --

U.STA.VA DAYAIK

- - - -- - -

Ba,J,lkRlUBIiI:m,ilSI

IH~'mn t~p.m~~~i~erlercj I~lmn BaYIIIR, Ve Mu(at Ka'ratllian ¥aJl{{Jlij~tnu . idtiiiasl' Arnkart~1 h-eyel€anlaln.d~rdll U1],a5J11iB8yAja)]'Sl9iJil.§iJo.!eideH ~~r1tltffl

'QaMtd~ ~i~lr~-n ~1r: haJJr y~

bil' .h' ~)pi;Q'de ~l1i . r~~i~~~d~aLoJurdiJ~Qbm~rJill~.

D€fGIUU!NMAm

-'-~-'~'-'-~- -------'_

,~~[ ~de~eli~~ temli ~~tk ~IMurlf.Xa-· ,ra)1l~n~fh·l~\y,D!da~bcr MAil} a~ne 'gOt. rGl.d~~nlil df i]erlsumronaOOr Ba]tal1M:ay= lla~nR@~anlimh. ~~o

~i l1lyij~m~et~'m,dl!~i ,IQII!rlitl gil ~'rdogan shJiiU!e~~i

_1- ._,

'12 ijm~ S(Ui~il~~hlllkY kr ~BI'II'll QIIOp-~~rna ~ijpne l'le ~8~n

~~~.~' Dij~ID1!a~r~ftUi'ruI1QJljld~l'Inu 5~1~1~~;r1 ~.~~~'fiI ~~~~mu md~Bllet~ ~~VJI[dl~ S"J.rana-

yasadal1lell ~c.~ ~'!{aye~e.defIF i~ &RUmiLiJd@fa,a~I1f@mlldf:

t~' II AIRIMIIIN Q~II'I. I irika. - prdllm .. a~~! da ~e~ gill'lfl' Ba~w~n [rdo~nl~l~ kid~nin~ ~emokrn~~~:eiTIimlin ~I~m:a ··a~IIiI~§l.m '~s.ff!rn~~ l~de~14rn~~ a~rm~,wmfi.'" ~~a[ll :saij~ \~~~Il~mayatJ~ lar d~ hi111lj1~k'bitli~!lm~ ,~.~ tar~irafiya'kQWlI~! -i:~D

.. , .

.ji ~

AlevUlr de bll

gilJi iiftar 'Ilpar

'UBER,

Jr(l~~ompo:r ~imlsii 'b~~ m~l~ (~d,anl,~lim tBlQ!lillYla.GaII1[~~ ~a'~lma;~ii1dal bU[ilijtUl(rmllll~, tao ~abflalilnm n))rllbijn;u ma'd~e'~ YAi:m~,II'llna I~lduglm !lI@~ Ga~ Iralfasar:a~ $, (I~1r.ikadai Sem!,llln'III

Ipl~!e ~i~iI&gi:lmrlal1th~

. OiRU\,mO ~MKj VtIt1i11m irA1~IYI'4 T~IMLERDJiNLII'RI 'OL.DU

NIBAfdl bu, ,.,1 ,M,em:1 dUlrdu

:Jillndi da Niido VlllruY;O!r~SNH

Emelltll denlz SU~B'I NO~iel\nln 'tokibi, lUfkcl·II"@ 15:0 'lrUyof1lluk "u5uIIISIGzH1f' ,c:e· 511 'Q'etl ,-

Emniyet $eri'di em.niyette

ili Giltl SUl~Y!'Jlan ¥i1f1111'

15~fi~tll ~eiJeUnd~ n]I,a~(la~~m Ele nmJe.me'51st~lIiIifllilil !!l¥9UI~lldl·

, ~I ~Hetbijlgeterd'e'ernn~~~,~ 1 rt'd'll,hMi ~z-ile'90 ~~I~I.

81,$ MllttONYlll ~EZA ~lnmJ ~I&r,'!le' ernn~'~€.dd1,ih· ~lleri~1[(1~ndi, hllilefila~ ~~~ .:alimiln siirijdil~eri8L 11~11l- !mki1n a~sl'lldll'~m ,~rtn1ie

AVR,I.PA, ItA I&IllViOR ~~ikd!proffi!!9~ ~~Annawlis;

ht'anOOiI ,OO~il~e~'r\Beled~'"e- ~1~,

'si'ltlll~1 y~mtl! t~~llioloJII;~e~II~~ {j'i'dmi"l',Il'Hir l}1U~U:k ,~d~fJdt'nlNn~'~~~~~ltd~l,alam s1~tem A1iJ'rn,~lrijlRel~u~nd)rl:de taJ:ep gWDrme1El H~~~l!~l. ~16

Oard Fj,n,ans i let 1(1 m U ru! n 11118 rd e taksI irddm

~~--~=:~--~~~~

- - --

f~RSA'T BY f~R'SAl

------------- ----

H~F'f\nlll(iIMlIl1iFfS'l[1]i : JI~I~'f'

__ .Oium-

Ifra~, '~m1'lm,tu~l!I

'110 + o/~1111

tak...~1 indlnn

---

'OYIEflEVEll FIENIER

5an-Lili:i¥eritl~II'E!r l~lan1brudr~a, l~'y.eJldikJeti lmite-(I~e depla'$~ iiIl~'®da SirmpiYDlillalIT Li<gii ImaQII1f,a 'pkl~O:l', ~~nerba~~~ k'alamtllr~ : "sa: ~mpim'lfder if1Ilili(!iI:~, ~1:R

UZUM 'BOYA EKVERG1

ik~ Hlal~ta~dl\J IiIzm~n uoon ,~o:~IUIlalm~1iI kl~a~ifdan dil~~' ~Dik kazalni dllUiU lbelj~rlflmi~, j~G:elir (l:~'leti sagla;m!lk,~,il1rSO lbill doiaf ,!faL1illJttlllil(l~i~rden U2.JJjJil ~oJfb!l

,olanIWlI~S!O~~~~r ~(] ~~e~g~ ije~nH~5J ~1~~~lrf dl,~o.J~r. ~i

r-rHMO :6RT'URK~ ®IJL B~~WM ,,~il TUlM (bmlN Kij~M'SIll \

40 I ~ar dalllilk Ulan t,

dil'lasl i~il11 ·alslml -J7 'J -

~~ K:il ~I M -l:tUlli SeA L I .. ~ 1Ill1i L

GEMi IBAm Ni,lAlerllND~

J..iita~~a~da1ibw;ulil 'lJ~f:a~~bJfan ~~rlr , refilfl ~:OUl!aliH~d~n 19tU:lii]l[It1~ij: lan' Iite~kel

vi M~1Dla\m,gefui* ~fe~MI~i.tmj ~'9,kldil i'liliKi~lkaMlletmedljer. ~am~urtt]~aJl bEl· tu!if~ s~I1Ig1i~~riemlf !lintahl~~~hU', -:)3

Balkall ~a2etecUere #~Soru~tu,uyoruz aJele letm@yin1f dl~VQr ama, :poilli:5in iI,Cfl'II@5,i ••

U U

m

~

-. --

1:1114111 OilJ,[dI'Ylf'S,A, ~11fJ11E1 BntlivDI

~~il1ifden ,jlliCC apar ~ d~~11iliil~rAP,ollS' V ~rfewe',~~abi-

¥el~ Yas'a~lrnlil'l· > ~~~~dl~af!,rt:1li1,~:aW!U1 ~

h~p~~~n~~, ~1~~k~m~~III'~rrn '~Mll1tl aidr

yen;] 1~~Je~ Bi~ndl§:i~~till~m'ili~ .aQl'Ik;dOm.nlilin~e NE}\W~lP[)1 i~!iar ~oirl~~k ,p~~~ ftiim ~;anh o~.~~~'u.

IPlI"IU D~IRille:HIII~jIDA IliwE 101 JmJla,nl'l!~iimijlrL"~ mli:s~yeni ~ifgmi~eli~ls~ml kul~ilnrn~ y~I~~irninl:r~hc1~~1I1ra'~,nlUdrgl:guintiiij:Ol. Anna 1001 p~ ~ile ~t~ j!~illiyer~~lleme' h:a'kkr venn 1,1lL ~It:~~im b~ oT~y~r~1 ilgili ilti ,pJJis t~~Ulilii!lil~l~ _bir poti~inl d a d~If'"'f.astEIn!\a~a m ~Jdijmm~kll!m¥: ag Ilr ,ceza~~

111'1111 HDRIAMOLlft, ,(OMIU Ijju~IUIit:

Alrma:~i~al~~lnA~a!arb!J ~e'd!Br~u su:rM~ d5~~~IYI~ v'U~~~1

~a,~lmQ'!11 F1] .. ~ d~~d':Uil~ ~A(~J!f ~OIl!Yli1r '~lllr. 'V~

dibteRl~ . - ~rm t.~ut )!a~t~

101a~l~r" ~r!'ULVar.lSl tafll~ m: .IWlt ya~lillaya n '~~WS ~

~~ Peyzutl~~ila18~rJh'm~®r~~UiIT'~j)li ,de '~~ltllJ1adL. "t:u

8M, ~ .. ,r~~' III ~'r·~III,~I- ~~~ '; [I)" - !'rl" U1'ij_'. _lllrj,- ma :l~n·· ·n~falk'· .' [~Ifm ,; , .. ~ .. '-I ... ,- .·1 [ .. '·1 .' •.... Ik' _,_ ~nHmt FUll ~~nrna napa U.lr~,ures;e b,U1!!.~I_ _ giL -c:-_1r ~_L~ aynm~ yapma"l(a,

Sadece b"~Ylhnlz k,aldl

~lIM'SMTi

.jh;met

, __ ~AI~11I

18O'1~k"yij~et'Yj)dar~ ~m". ~'f~ltl!'~W-JiIII!J. r:l~uJ~~~~r, ~l~

I(ill iilUMI llrii&.Mfiail'IL (" \11 B ,~ :nJ

'S[~~mi~ Mi!~f!~r K~IRinlllil~ , t'e •• ~ \., ":' ,M Iml

l~'i:c,giaml ----:::"'"""':""3~~!2li~mm~ ':~iW

~1111'lk'l'a',Q~fl k(!lUl5Uh~a ~Uiilillilll krdere tiddil u~i!llnl1![d~ ~)J!lundm

B,AIUNlllillil' ~lk.lill~rm~ ~~I D,emi@l

V~PlAgf wnlll!lil 'g~r~. kG~ gi, - .lIm;:' t~lrl 'tOm dD:~ yamli:,~ -,ef Yil~all dah81 al s~rel'i ,ka'l~!' ..

-;),~

P'AUIIIZ1111JRTAIMIIZ

~Ein ~~\!,Zl.mm.l m~n8l11i1,i:qk.lt~ ~5I,~~m~yaJfll~rrgttIii~r.' d~

-..:

11I8iili rii!plDra~, ,z.eng~n,'[ll'~i'l:eriilll

l~eojij~G .sQllU~,~I!dt.an)l~ul1!l!lJa • .;:__..=:.:.:=~~_7_H Ima1iU~.g1 YUl1tJl~,nlj\(lt ~'}'

-- -. L8

ICslrd Finan:s

BIB' turn urunlerde

:SIJiIN[E gJKs_ilM

'al,ar-run $,afak ~e;ndi5ine m ~ok It!j(tf~eril!n kOtUi hl!Jiyul'Il!l"du!ygusalh~ 'gl1il1l1 5evJn<le ~ok 6elfmerm'" dlara~ t:alli~mhv'I. Eln'~1JJfal[f;1lal ilgilf ~~e~i merak eilikleminiz g,OI soru:dl~~~~

ikispot

-------

DI~I~I,eri,Sakam~li BiilIJa,Cilln, Tillab~j,jii '!l,e B~Ulalli Istrnlerlini yan '~a;Il~'~~Ua;nmalKtai $1~l'nrb (I,ldugunu s~,~I,~di1 Tal~,banl Il'rak [1evlet 'aa~~f1I~ aia~ri ise 'tamm{hjlml~ bir ~~I[tetimin 'Dnd8~:9,e1',en bmh

Q,A.VIEf MAJET'¥OK AlIi1n"~~iHrnte!i ~I:n 'g~~1 ~Bllltre1om ~led'lel1~ ~o~

.. Ill."", - m.":I..J ~.At':'1; .J'

§an_II!!l.Jil)il2l11lll'W!I,IIfiI',",!.N~i:lIl,a

~~ dWret Milt' ~.elkJniRde bulDoougu ha,.OC>iIefine de '4Iajjf, ~nlij(Je yalllifliledi, ~11

TUIRIS,1iANIBUIIL'A KAllDI_ fE.,neliba'~,~ ~m;p'o/D':flli~ Ugl ' ,. -gnJIp ma~mdBi IlliOOr'e' d:ep:l~sma'll~ (fa ,eolldi- ,ama llJ.mf!giJli SUri;lUT" dijd!llmin sUre 'QW ~ovalaylp-nk gl)l~en'~Qnral d8J1an KilnalryaraT~ dlllrlall ~~elili go11~ ,elll!llel cia- ~

JUld'~. TLIJ~,satamD!iI I

'CSKA g:alihiyetilil! ~at~l.

At Pari "DTP'nin dokunulma2h~1 kallksln" diyen MHP"ye di I enmekten (aydl •

10 ...

I -< I

IRANI ~JNtI ~rtiDJNIZl MHP\nimgun.dEmec,g;eUlrdlli ~D[rU IliIJiUemmel6nm:rdi),. ~unlllma'lII191 kaldnnlslI1'" kalWlpllllvasUJliil g~n~ ba~n va ~lmOllanll1Jll1HJlncalil ·"Su) lin~ oluf diJlmrAl~ P,alll QI!I(e~ gUln 'UIWfIll aeil§1i[lJi.\

i,! .i:iliJJUN, FQIMU~II .A~, Rawfn1n ~ffilnii'i( lo!faml ~ratal:a,~ilrm'lilU m: 76 doJnmulmaillkdtisya5', 'k~ IliI!Iisym."belfyH~rstl~~ ~mntdQ bi~ig'~ni h!£lefridan sl!l~la('illa lIgi'lilfezleke gelImse 11~la'~lmf,1IklJll!la [ndi~U~i.

IHa~J ~Jl;;td\a1 hazlJlal{ilTI~~ta '0lan MP fMlekeieri zalenl bll S.tl~ ~alls:alJl!hdIaJd:u~lIl~ leni$\lJr.,Bn~le~' gelen hi!r ftzle~QJ1e DJP'IIiJ:eHIiI d:{I~u~ nulmlBhgll, ~em de'Ak Rarti o~I.~II~lall~~~~ik: '+'0

'.

Yargl'tay'ln ma~o be~lisi

va iiiilJ'iil1~ r'ill'l'.e1ilfllro ~~rnntmtl~\'tf:· m~,gel~l!maIilIl!ED Ilflii:ldlO1all~)'~e ~i;'~~;~~.

twi~lnrli~~ ~lid'ff.liP¥l~ ,.g,lilii I!qulll1fnlliSil.nS'K< iihem~~kfu ~&. ~.j;V~J~lenw ~iiBfdiJl~ $llm~_o1lJ1j'bJ. M

crnrel'iI~kl k'SIa'l'mm di're,nm~, ci'naymi' taMR,nedellirsa~a_1i! ve m-8i 'E!l_~ek ~f~e!iI ~tw~n Vlrg1LaW'1. ,(@~ [}.~i~rne ~p" '~j ,y:a~t Awka· Hii!ya.(jlil· bahe~ "1Karar ~ ,y~~ii~1 li!uIcilmlm;den blIB-g~_tl" dedi.

lANBil.( DiGit ON IT' iil"t1l\ll.DI :H1il1ru~iJlal' 'tWIoairesin,ln ~eni

1.1 I YillS$'gttl,~rnilllie:a!m:~rllimm

;eleii1Imi. indiiilill g~_l~ Yllin~drrei1mt'niTI li'trlnda-re~

- - iri~iJiiLmllkah~dadlgl\~

tlrrl'i'!l1 ~iji~ ooza~11'I am:lmmiliSli gelieldl'i!li. ~1,0I

.Mlm~t Mta'il

Al\arlllrrta!dem~

m.'imo~1i1 ~r'itra r.abfiJin aM h.a,~1 ~'1.!9_mi

~u.

+

KA,RIAL KALkTl ,

'~~kta~, E!e'~I,er IUgi~ruo)e' U I!ifIQtIlaRdi" MiI!;]n 1i-l'bitmeSi ~eklecmifte~ Biobo ~a'lI~ ~JlkfJ !Ie '2- 1 :~lII'iinu; S~i,'~iltm ~ma~ttin:~U'~I., .. ' ~ ,-

:~in1i11 ~ .. 1Ijilk S'{)JlIu,ia 1lJJf ium:u. cllJliIUI Rl!lrtE!,ki~e '~~!:th,. ~,SFID~

iki,spot

Ddo:lglilli mamar.bul:d:u

Kep,~e tavan yapt.

YdJ.\~I:I~~ ya~lillkep~ IMKBrnilr~~ ber;tlll~k~l~attJnl"kq,am., Hlaw Welek6mjg,elVdll~lethj~i~ ~.wl ~uwet ~~rumi§lmta,ta~eron onardl. 8Itlrsa og ... hn.eu~tndill a~ild~~~de i-4,ari!,

G5ltfl,m«tro 'gm~n'mm1~er~) tl.~1flBman'moo.ru~M1"neil'-~~aSr,~lt-

~lIi IiJ 'j'lam fedd2i1td~~.I5fff~ €t~...lf"fuibeI itir- ,.gn !@~·Agrlrmikf e3!ll~2'

Pite;'P! _igine ~ijrt Ifrlrek . '''zor kllIlmmlf 'fa cl~ ·;zmr :l!~I!aYbwIwR"', 'q{&amZRlIlI2a,g~meki9.e-5e ken-

kUllall3~~lnUoolv&'[amm~ dlrtimir~n lllll:m~'_ roo~

Bizlrn ~annnflil' ~(I; ~~ ~blla;'l!im il~i WlIlilill/it JBII,htWK!feWiian ~ro 1Jji'~mll1'~lr

I . l~ gii~miM.l'lhillliyClfmu~' 'L!lmMfflWl'"eFr '6!0111\~~naij ~~fI'Imed

mra!mW~~f'aratl~b)nullijj'1 Hu;~ ~DlijOO(; iP~~~ -

~~m\!!!l·n~ miib~fi!" glmmjyOr mu?ri1~~i} ~,ttl£a!{rlWf(lb~il'

,bl~~]takirt

~m Gln~ ~d.f!jl'llecta!~illi ~~&nl!&i ir.di~l1) Ili.'dlflidlf2ml~,.amr~a ha.\lret et~ iOO!tfe~j ~ re1. ,alOOl'I~.l1lliieh~ 1lI1ff ol1!fa~:bbul edilmf~rr' dJjroiLlr,

IkI ,d(J?:Slrme)!i ~a. ¥argl a-im ~ua eltili'g~gk ~I!;vatrm,

R~,~adln 1wfl'.l~I'e,'"ij~;~'ii1. Wnk" ~1~ ~_o.-.

A k '-d B'

z .al~ I ,,'arlin

bak yutl¥orsun

7,S'WI1!DII,51IROWR, IBagdj)t(a:ddesirn~ 15eHIlUras if EI,denl. felaslilil'iulil '6Im,mllne n~eir1 or:m~~'la If,g;l!i d,aw1S )'ild'" blliliirnu bl1rniHai ~n samal) a~umma;u9tam~~,Ih5i~.

10RI IliZ .OZUlJDU

''QI~me. sebebl,yetve~@ijen .S!mk &;iNn IBa~mglu aln ~II ba~iHtiaSIf.1i31 @l1P'i1f,lr~i<,Ii\n.~ c;ak1l'af,gil:ay kamlll 'e5-a~'lve mu!den. t~m *~'ez Doidq.

18o~hita ne:llf1!ri~rfJll.~~ ~liitlil1liJi., daM awki~atlrii lucretle.mjn ,~k, lbem~mmeti: SeUmlll,Da· bilSJ'J8!i11J!Y Ums,'ar!l1i! ping p(jl1.g ro,puna, tlffill~lfdava:i~n ,g;.

Sdlfi 1f(.iS BarM I8ii!gomv !lund,;! AlRM,'e g, dlyot. ~t4

Ada~et degU dewl@t

Siiryani rahip ka~lrlldl

I r.jIarlifl, Mfia~~takUftolitakUp Kili5esrl1ii~ 8uijialli ra~ibi [dip

~ IDarniel SaNo,.:~Il;sedt\liI ~l-D~p 8ai" n~tepe RO}i1u,':nre'9iierWiu ka~

.~"~'''''IOl, ·lldl. Rahibin ambas! IIWy.e',blr I l!ilbmi~lJ,e ooj¢lkit,a telk IE~IImi~m'de ~u!'lInlu,

lO'DI Bilrt4 AVROIIIIDVE. D~niQlSaYCl~!fI ka9limlailf'i 01"" dam klsa sU/ie znm,lraM)i!'l'~e~i ,rep ~OllUlildan ~riiWder:an, Ma'm~IlI'llaan)mulp Ga:!rIriel''i arayal'aR300llbil'lfa~/i'l)lIIre iste'dtgli fddii'edildi. C+U

t(cQyl vUm1la~~rt ~llarma kat.mn '''m~ mtid.a~ ba~a:Ilallall!OO~nrlalAlltjekatMJJ~ilirkeln~l:rnm.l{al'gf tay:'111 "i~l~f, t3'~frl'il /lII~a~1 flldlmllll ~b€b snt_lnLn,h~'blra<~~Sldma~ ~el~'Ol'~

YIilIiJ ~~mlO a~~~IDil1i1. ~lIUda y'~lOlil)lBl~

JIlma~hu~l!iIm~inWll~~amaSmlir. .

~i1 m ~rniin iURm ~lIlp J::ltimdi!)'1 ~r~~ bin m~

biJwlkP, .

, 'TGrofto bugun

,

I~Kendim 'glldim arattllilJOrUm"

Card Hnans

ile tum Orf~nle'lrd'e

~ift~ij:·m;elillurj! I~,:ek§i~. ba~~I.. •. IGlunclulZ kentli Inrll~tfV:a!ZII i~le(I~!e w~'rual~1l e:harf~ gea!~Jeri d,~ [a:urya'dl1tiki !Me~lam1 ':~~~hrddii'li' R[~ Imij~Jfr anmJat{iffl~lerilildE' ~m~l~ len QI~~k:_gOlrre'y, yalp1rli.Qr. "~I

, . ---

I ikispot

~--.--- -

~HUri8i8H V'~~~IIJ1\-J~IiI.IFEIRWM~1 AUUWtl~jIDJ'I'~~!

~itmu 'I. " .'; U,,: Alev'i p'Dj.sini slll1lad~ -')-111

IRahi~p DleJrilliel in, 'H~nek,de,il:: °TI~94't'e H~.zbuUah" tlgi]l,dUlk r'a~hiibjlnn]veya~d~rn,a:~slUru .- ~lllrtnll~il'

• I III

I

M~)!a(ta,Mw~akup Maiil~bn Ra.hibi Darliel ~, II ~ i~ndeaYlin

bD~~ ~an,ti~m~U~~i dlij'oo~ml" Kagn1J11a Nijt~ln llirni' 'SQm1i fl)mf lana IjnWJ'~lrJinlann ~MjrucUr iYl!Jll'I,~Fnilul~~o~l"

~S:'1IBIIN "MIAI, fillllYIE,VIERliLliNiCE SllRIEst IOLDI :idill~e:.baYlil'qg~n][j~,Manastlril:~_mw:yardlmCiilfn~rn

. ~m~~n'ka}lrnl~Yd~, [in Ipd~mrR11ediel,~II11de'wr~

ran~iifQ ~tmtJ1rY7 bi~ mark~~dY,eka~l.grn[!al;de~t ~[I;IktL

,IKilltf KIllIAN f~1lM fG!i Ii QlJ.lIl'1fA.rA INlint

Ari~Jn ~liijdij!.i; ~ilU3i1j~;I ~nlOu~tet~ [Gk'!lb' , n _. TQk 00ft

9u~~nra ~i ~bab~lajj, ~Ind[m kql! - )ooal

0l~lf]~~j' ~~~ma'OIay,(rllri'~1 ~Jtijs~nu i(!'~ -t,w~

'IFederasyaro/da bide'IJillf ~

~Uml~ fe:d~,fal~~onu 1k"1Jru~rrnam'lJJVUn8Jtl 00 p@~. H.~LK:.P.ve .KA!DW 1J1Iile~m~ kifran d~rUJI~wl1odal ~rl~kMe"g~~ ~rer 'fkj l~lltl'l1I!l!~1f ~~[n1iiil ka[iTitiIT~JaJ ()l:1J~~l~Hl!I@Jiilko,l'Ins-

~nJbJri\ijm~i'lin'Jj\.~nllmfe,mnl i J~JittiniiT{iijt

~lwwmgramml,ya.JZfi\ia~u~fil,~aI!f :.IIia'd!.-Jl:2

Rmfllijn., Mam~ NiI'u!L'llhaMl, +J

~"'Ii.a. 'WBT,~~II~_~mllqd~ la.]r' Us1W~:: Irrna;s,a~lki

I .... JI tlalci~i IIlhallll basll.1 +101

11J!~i1IIi:~~D'~:an ~if~~arllll~md.a, tOi~llll{rlJ Y'A$11;al:lQ1ki~k karallarrnm1ilmb~k kalOl IGm'~Rl i[llIU'n~Hl !~N kilnilira'k. On'lce}:J1,~ ~rmru@~klihrn~lara ~og~n ~$ilwnmnn~IBQ~MU~ kQ,ymuf~u,

~lmlil'IiQK;,MIII $eteJ~.ti:mlan ~am~fI~JWg[Ji'I 'bU~e~ ~Uiad\11 ifl.~ o!u,~ ,o~.rMJ'aG'l~!l :GDmlfl1'argJ»l:kiI~rIL(llU~;W!igll~~ wij'!~1I' kilta rlarJIlrmza!rll~p:J~a181Ji1i.

ytI(;;3~~Jm~r;lUa I" ~1~

Card Hnans

ile t,ulm OrulnlerdlB'

-

Tara,f'ta bugun

, kUlm'p'ID .I:yaplil,

~b alleli~!ln [Op'anlt$lllItI1!~1J1iI b~lliIag~ iBp aI!P ~j~liI'idl'df. -+~UI

Merkez,IIMFfye; rmekltip,azaAk

Rlltyai&1Il s~l1iIe'~U"!llrn Ikala,<lIt.~~f ·Put!rIllliI~i ~z,d~udlt"l~. +5

Il$OtIOlIlllJakan 'miide,"r'ol~u StllmMlltIT[);lnil i~lll!~ 00·

kaT11 'Giin w~m1~

ml~l.· ~~. +1~

,A'~RAF-: INer giro allrh: huppnu

Sl\IJJIl1iUiiPIN lEN 11: IDO'R1Ii Kl)IV,J REIHIN IILDI

'Cliint'DnrU!n ,5e~im o;fisine

bombah Ii " .-n +$;

Afi~~\h"1 fSI:a1lbLlII .. ~sparrtarse:Wlni ~,apar;. ~f~ 'li!ih!y'maT1~emlrel· Hav~al an~na jile=

. ';0 :jbl!l1J 1Jlf :V,edi 'l!.Q'jHk mUretlE-

, ijrbe~pe'y~dijj~e'lll u~a:gm ~Ir'flm

ftafi.tl,W~Q)zfrek. U{,aRra~ ~arakll!lnl ijg~ Ie :sel~~e~~~f le'n~aZra~ ti~IU"~!J"

KUr)!l!O~ ~P8rJ \¥e iJ:~ ~a~~y~ biilUoen. 'OleD~I[UIa:fdanl~B1inyabj)-

~tln pilo~i.spniOlJI ne(lfiiiiylle' dil~Wgil lall iSe' a~m t,alllll1~a Ibif!~~ gQ~ijSQ' ~~lIfflk kaia'ndl. Pil~rul'l rQIadan r;Bii! ~aa'enlnda ~~l0UJ~K, ~Iktlg~ iik~ ro~,:afismde~i ili~ rmlillik fa, ~ I\li~e[.u~i~~ n plSli p~)'~ nedeniyle 18111"~ IiDiIne-vra"yaparten 'tep~ giili gClrdilk. S.onra ~aik bitda- IrIWrrl\\t1

ye~rlrmgll iil1l~ ~Omlrl~, h{lgp:fijnmOOitkruyhldLl.~ ~l I -~ •

lah~p [i)aniel Sa'~'GI - s,f~best' :~II~a,;~~,ldll

Mr~tfta kagnlan~~JJaiili mhlp I[diP Di~lal ;~'I d:lldalml1iM~~e~JI ~I' rn~I~I" ~~niblfl u ij~ki$i ~nda~r ka~nlillflll ,anleTiI) SavD~~lren~ g~fi.i]iI1li!!~IJilI'lllk>a1tiI.laT;. Pilri1i1~, ~mI1tJHooim' if~ kcflll~~UL .. 11.

D~P'y'e d~'kun,mak i~i,rn 46 ~1~llh ~ id1er

'111R"IIC:ArD~U v'Ud I'HIRA< .'IBa~g &di:!iianbailW1ltjIlld~ ikl g;iin sUrm Viil$~ kJtrl!ll ~LPfalillin ltilifl dtin~nf~'!l.! Ti$II;~(lftfl3j pr;ifOfIe Jllffir~OJ!li :!I!lOO,.mIII. 31r ~II'~F" tUJ\iN:a'~ika/!~,1{e'f!lah .~n:'~ ~~'keliW1ude'1{1~,'I!!tUm~~~~!lI~!~~I·!IillIIef)'lY1!.!Iif~~~lal iI§lg1 ~11di I\llin~ ~,ci'il~nri!lilila.$!;.~a~~ 'lie ~II~ S~'iW!iM S!!I/.l.

'~!.Inda 'rl)zgii I

lij~mek,jsJ~[YC!J!lm

- .

'110 +%111 ,-

!aksit imlirim';'

Card Finans iI e e 0 m u: r{J n I e rd e! taksit IndImt

f"I!'ler' de!lbi tiln~5i mOlral b;ulldu:':, '1-8 ~'lBi

.......:~IiIiw:o:::.:... I .~ ~ lU" Us: .HI QD P ~ 1>1 B·, 'if l

e"n'hl S,llkHl1l~]jS\lln~1 Qelk"i'p kuJlullm,a1k li'st:edlgi kunJ,mfan te~kfr reker RUS:ycl'da klUlrllyor'

-

: - iki spot -- --~

- - -- - --- --

rUl~I~li~hmam: 1,~ miilyJJIITI dtllal ilIoP'

San yol'(lJdu ~ da Atlasjet'le

IN AlJ~ MIJ~1.AMA, ~EIEN IMN£S!iftLIE

r~rt~daJldu~ein At1a~e'r ~~a'guida. iil@11IlerliHoon~zehllui~f ~~MiUljd~:~ar~da~~"~ ~~I £!:>QfU·gfEl'~Q1ktl. K~ kmbillll_;mi:IJlifiI (j3flazale~"b'jgUl~"lIey,a'nl1i,jfa m~l~ '~~iderrlied~MadUeCt1li.

0, . . SJOI ilin . ,1yedli liul.llnddt

~k ~~~~arnajjJif,1~mTd,~m~~ ~9~ ~~K11~ini'l~m'U t&'p11'\(~jdrdjc 'g!!~lirtlr<fl<lkln~taQR!~m~tla

, . I'

Card Hnans

He' tum urulnlslrde

1101 +%'111

ttksl1 indirim

·IIIMU. 1'1'11'11, l~!IllIIE.IIE:R.· ~p-A . Utll' 'Ulm~, "I..:W~" 1:_, II'U '"iU<I

=r-

Kii,rtler I~iizi.im/ii tartllllyu'lrl

~jjn SlollilJl:Ju'nda ~ezim .~u lolefa lErita,. iOJJP;nin ~pa1l1~OO~~~ ~3lijmu" ~jlilami~me~ ij[~~I~1 Milrlogl~ sooolJi; Hattn],Dide~Si~Jni~

• darya~11iI1 Si~iL!lkllln: Ilk t(efililisj~3)j1~ tlli- mi?' P,aff~_ip~M1,m]alk'ii~MY:IiI~~ml? al!J:e~~t ~)di IFw~a~ §~I,ahatU'I~ Plellll1mn:a~:;

.d'l!g~r\d~iilrullillll? Sij~n)$!r~ muzhmdl? OnlaJr ml'lka~aFlj,¥Orl'yat~a'.It~rsilmf? ~~(UJ5Itamlld1'af.ta~yam~!adr. "lJ12 -

~"~fI}/.l. T 1Jl~1:~m~1e'UGOK lM~U!'¥:A_N: '''H ElRiil/llffAF7A YAZDIII ~u

Dalha ,~'ok P '.~ II iUdB'Jm,e,k lJa,arll- Idle,," I ba:I'arIISI:z111Iid',lf

HuseyhJ tliHle'f(@':: _ -'k ~1'B'kil(~ :i~sbnf1ll.dan v8Izgl~~i,:p 'ti,~e' bakma,hYlz. VilniA'nadrDluMii,8Ujmlanhg!lJna~,.,~

I.

S am'a

"

- - --

;,kiSP'1ot

----

HUIUdlllilk' IIIMlul~ui;mll

~milBJ~,il . lall1U'lliJ~~GmM [emrulfni fiI

Eii! O,I'! ". yaizar ~iu-

~~n . KH~n\ gl~lfi "1.5-'

lam dUnua51 DIUl,;bu~u F1lb~~iliin o'larak·,j9nde biBl\Jndtql!ll~atii duflJmu'M l1e~Gi.t dinim~~j j~ 'kjlde]1 ib~rle'i;gl!~m-e~'~e. beUldl att~,VJ~lar3Ir:?r

IIADILUMicStUUUm "'1\mk §ini.~~~IiJle degil;'~D'Ille' :ba~mMill:Z lazml( ~r~FCe. ke!il~lI~riDin OMllU .t~aic(iolu '~\nr~liirn.a~h91 ('~tilat!lk rnnlllljdad~QI m-a'ltI.aul(, B\!JJn,L1 IdedjWmt~e ~Trn8'li ¥~i, bjrr ~li_sI~lf@n"lik inl isqteffintl', bu dJ ~iJn n~i.~ ~i]ltt ~m)@~

ISIltmNI~'M'uB\I'Y:tI~O Il,Ana~allJ. MU&lulmlJ~liglr Iffii~ l~lmii!liI1I~lalm'D aillawii ~~ ~ml~fm bi~imidi(xliirern G;iJ'Ie).W'iil5i~

mim Mevla:nia~1~, ~~o ." I lfat~~i-~ ~~I&Ol!ljz:v~r dry~ ~R: 1~'~'nn'l[i ~umu~k yOi- __ :.r_

21urlil,m~n~ illil!jat_nu( ,a~e Rm~~m" s

fal:ihl AifNliilllJnl AJlffiIiillll}"a adlllI8 100ft 1,~D\Y:fI~~tat":'ia~~llilm ~~'mtli" mJIil~ A~rwP91 AIm ,~mUernljMB ~~'ba~rll uzaw", dl. AlJ1talp,ve·talilrn~s 1~~111INtlli~; omi!illfl] 'filijl~ 'B~(;I[H'I~d~~m'i~'~ll!lJalryl Mmmme lal}m~1ii go.rurd'ji,~21Ji

§

PUJ,lliNI TAMAM, CHAVUHiJiSUH

IRIJ~,arlil'lIl ~~'eni ta~ ,a,d'~iY'1 Ptutin ie~fQlfli ilm~m~,,1- ml~ g~iUiliijUV10T, le}tekl&l~gi 'llr~i ~~~mi 'lkaTz~ndl. \te- 1lIi3]!Uiei~dil (idik1a~rl~IililLE!k"le ~UJ~~8Ln@llil,cOlall,~ iBe ~)~alis~ .a11l~ya~ pe'f€,;j3liid:ulmu'~'1!1 ~f~~~lll k~9~el.~. oM

-

,Km]IUIQlr d~!aj]lffil1l~lil1i1lmlata ya'~i:hm

[~n '~Weliile(f[gi, ~mpan:Jadrtn!~iw,e~ljIEr Iklll ~1300 bin i~lnllge~if bekll~~~.l~rnfe1i ~el '(I'aJ~It:,a~k~ ~lIeak ~Q'! h~l~k ~[dm\]r "1 di:oltii dDllI ~nlm\lUll"~mn',,4liII

'~',l_IIIR: KIIRMIZIIIDA

~ KUUipTEN &ELiYOR .

I-W~a~, ~lm k1r]lil'l1rlil kB!~ g;iJrl!iugUr mlJttt1n~rnl~a ~AyrrdJYOmH' dem~ ~i~~Fen,erbab~ deih1sin:e him~~lflllJilI 'Ga:~~~Et~nyQ:n~.~,dsi 'Adnarnl 1'0-,

!i~1 ~QU:~z~irlm. P9'~"~ I1H~m g~r~. gQre i~I!lJiIilI~~ ka"~'&I!tGjlm h.8\~ tB\lta~I'Y~IlInt,~"OOl~I1I .. QI~f.il~~rdan,',~'31f1 ,a~lk ~~.rn l'inar mte:~~!e IHasas :~~all~i"g~ffin~llftil~.nUtn' sllil¥a~ii1~v,e;oo~ ~

Taraf, M.atltfya Zlrv,e' e

I

- - -----

liki'sp,ot

imBRWrgLIRSAVClLPIlMImLERJVAR H8Jml~"~k~'~ AlbU&{lr'~lldmmi:.5aliU 6iirieMi'€"~i[' rnuma~h samk EilflrGil ~~dJm"IO;OOJl i!nllayl~k telefuf1r.trafi~lnd8' I8TaJat! nda gij\l\~'lik!llm~uJ~ salm!, ymr:, mil!~wekin ada)'t h'3tt)-~~i!anny,~;aI:dtQIIQriJlk ISiml~r blJ1~I~U~O~

1'lii,lwnnlln h,a;z~rhk: SD,ru~tuf'm,a'sll mosyiaisln'~llakI iJ'~kuliU('ii tJiag~antll~,alta ul,a~tl, -

~.llitalrU~111 rltld,III~lmIIJ )Ml~~pmeJMQd~ Alllh!l:ul1!ll"d~l!I~rfllf-(!!'

~R1d3m~ 1111'1

,'j~t~, 1 I~~

rnUJ1~g~~ ll!Jii!lg)lii [~al'f:W-

mhp ~klI ~.~ ~~I"~ ,a~l~l'IJIlaJ1IWJ "'l'(J~

Wh~ 'OO1~~lalJ,blliirla ~I· It~Nnr~mll'UjU~ "'R~t' ~II· gfrriTlyo'k" _nl ~~

iik, Rarlf~ Y'i"\l}k1!liliIr!i3'f1rnar~li!m :~0'~lrl;1¥1i3iUllrwnlllJ'mlUII!f1 'II,e -~-----=---~~-- l~litf!hl!l~a~l'i!IT! ihr.3~ura1i·

I~nill irn~b~a -

~urtllnmlllllm~lu alia"

~.!t... vaSil~aJ blildU' .. l1!.:"S~d:ef].nl't'!!p~

!t.~~~~ kiil~mn~~ [l!Idinm~l h@~e, .. ~el1 '['ilImrrlmll~e orli!lld':all' i31~dal!'!i" 11:~r ~~~gn~a, 9i1d:~~~mlt

.sA,I~NWII OU~AI

~IE WlllKtP:AS(lmlw~/NlE,Di.tUIPU\MII Nil 2'IiIID Q,m~ l~jm.~lIlamr1ltlJ.1I ffililmn K •. O'., ~~r 1\ .. '~Ull1lbl!Driy~l So1j\@!j~:R. H~ R"lf1z€1 H:~rd::a~~ai[,r~gnlig~inrl~ gQJe~if g~r~1" nel1l t rl, bir ~~n~rni~ m~llel~kil r adaYl :ll~. JlJa~1 ~mk.lada g~ ,mualtl :af~a ,def8Ji,;na'g9rij~il§, 8,MM!JI,~ILrpMiiilil~'1'lmR1 +U~

Augusto Pino[het lildOrttU, ben yatlyorum

~11[ye 17~Ll iOO"~l~ rKa kan kuiJJuran OiKl'ar'tQr1u9~~1i) Pio~ s~ IOOllr£mekir ,JII!~' Mam~ C!JliI~rerai'm i6~fla.1i1ryJa

tlliflil1ii1rfden~.oorll 5U~aodf.

IIEP',S,t BINA"IOUI:1 Gldi PGlr~U1 k~(lU~5U {M~;'

!'as ~em:nml!rj~I@(1IlI kelil.dkllll,e ~mlill~Ii\.'8 h~ I pisTOOn9~~ iSli'lIfl'E!tlti,

!'~llltlln EM~RE.1T1 "Wtrmrag··,~ omu ~(lrrm~'~I'il~ Wdl.ifQ~tMbnyijk-e1~j::~fL11~ ~fiI'lrP~,rI,o~ni~ fmnrt~iIdwmlijij,ijn[j]~I~ladl. -n

'~l(O~. mY:~~~l;l 'P'A~ MlwOK l'qfk~,e!.e o,ga"'_11 bir',dda,iti,lultllnlJll "Jo.s:

I eN ~®iBK$TI~\I\L.Ll~ :r~bI!JlmE Ilas,I!~ el1'flfsyonu 1 ,~'5'te ~,bl; baH I mlmr RJrd~ ~7

Clliithll~lmllt~1U 'IiUI'ulTh "l~kt~r i!lI~mr~ Rara'~I'~nlld'~E! ilhie ~~I',~ner~~tdallill b:e:lrn:II'1.)I!1! a,~~~lamil~I'I:il' teIiltti~..JI ~~Ir(di; 01l1!~~n l:t}tai~mil~lt. ~i~'I~MI

';, M '" .ii'i.~,lli·' ~n·

,yeO! 'lI~IIKramil ~,.JI\ilI! 'Iilen

~nK;'U ~a~~l'ltm!dilllt"-i.

,1M: P.afilSi siflMe~lfllle tMi~k~-

lam" .ttbJiJa bJrJf;gbl~l:

¥il 'lIIa~b~k~dr1111l Ut-

glll!ru~lIinm Rariilllm~ ~a: il ~~k ~~' lOO;~w!~u1ar:,

BIE~K~' B~ILIM,iroil

Slim ~me~Tj]~i!! Ilfumjj li~6 Ba~kalilrnl'lil.M.eri: ~ :b~j1!da,. 2Il7Ibr11l~G.11UI~pO~IOnoom8 vila: '~.43Ibin kO:i'ii!itIli;i' : lid

~1' .11 -. , ~1~~ J

'" II ftAIJIIL.nYOR insal: S:arJeG~ 1S~ ,a~sltt~~t1 ~~~all.emin~e~~in~ 1'Il!~ &Qi~~I'r' [!y ~Hg,i'~ !11i1!~ la i~l.ll ~en~:e:nne ra· pamn:fla'lmi~ vaw.

Card Finans i I et IU m U ru [nil e rdl e taksft Irdnn

1101 +%11'

taksit indilim

ABO'I~~$kanhlse:;ilillller~nTn, tl,vori ada~

it ·olan ~em~~rat P~lnlli~IH~~'I'aiJ Ol'iil1l,tOI1I, ~nf!,~Ie.ii n'e Iii! k~on!J \1M~~IlI.uJli: Baw Ib,ol8m lllliiM~o;rll~ln, ~I .iimdlil feviz ~~racakIGiIr~liIuijs]rui,y_t1I:~, Bjr~ntl!elilet ~ml~5~y~ebJ!lfllill ~oti7>'liIjll "~nl.aplallh!~dl!le5i!l ~1lI~i. ~1

NESU:IAN1j NASA'TEDAvl!t

$~fil1m :re~ir,u:!tlijmu!ji Ne'slihilllj~1 ~i~~1 haya~ t.l:Soo,km~IIL D{l!d:lil\r anne ~fIm~ilti, ~liZn1il~ yij. m~~i b'a$lrw., '~1~~'~m~11I'iim'~i ~ 1~~llrrI periklnnmlSmlll a'jJiI)l:a~1 i(jliliNMrkfa Plj~®,t Vi! aMrJMUID'~ lillygulalrfm ~!lffia~~¥i :g;ariUFCDf", -i!'

HAIA,N Y -' !DEIGliIRME,NLIERiNIEl KAR,$I

'G~iliBJta)4rat~a 1~,1111 ~~ 'Iia~ ~ ....,. ~- ' .

klm:rlMl'gi~m:ek ~~ti~Clrj' H~~an Siik~r ginderilmEk ismlldigine, JlIlanlynl'!. Htlkillilj :~Ollil fua~lOd!tl ~melnfkt~~ ~'[~o~:ID~k~~l1ItraHlim ll~leiHf!1! 1~1~9'IIB. '~llib!1i go~~ diillmti~am ~~rrnde. 71'9

P'oUs M"ail,o' ~ ,lkatU~m 1'"'ln ~a,~ S:aUI'Qlnl harsta,n1e,dre i~l,ey',en iiki kamlfllradalki g;c;ro'ntCilleri de ,51Hdi

•• 1. •• •

---

iki.sp,Dt '

==~

~ra!1S~ iftilllhur~~I~~:nl'jglll~

~~U1JY'r,! ~a.J)'tlrl1ml:~' le~oI! nOOi~~ml.all~ruJlmi iu ~Ita~~ to~~~), ~~

~IiiQ~a-~~(r~[fll~ iiI<DI. 11~~,~I!1iI~ b1r rt,(lilf

R@~I, ~ ~

~m:ill'liIlmarna],1 ~ ~~!iliJr ill~~"ya~dL '72.0

Bopnma,I!ln ~e\frf7' III.rl

AIl'I~Ii~bfr ~~(i b~,[lfl'm~"1'I ,~~ IIWIheelI~ll~n!'l1 ~it!i'dr. ~~!!Ien

• ~iJ: ··w 'ta~iillrrtill

w~II~iIa~~i~i~~

'~ffi~ ~~11li'i11kllfefr.:atla.j]~· y,nt~ lB~ Il!l)\le 1:6,j 1liJ11· ~I)D,hane ~r, tlizaa,d.cmel'l~rJI mal~e~ Eie yMa ra.\:~J!l1 - ~ell:l,I!I1Urm!bl!i:r. ~ 5:

A nki~a '~egeinfile ,daiha i~ anlla~lyQr M,m[~ ~hr~lii fd:jl~ ~ 'l@~dilmi¥urngJ.t~ IilI~SI\i100 ~~Mrl'm ,mlU

'b~i.iIlI~I,jhai.l :A.1i1~~r>!! '~!!Il)!jQkl ........... .:. h~ :dam ~illa-~

1l1§IiF.kUl1h.!_·" _

IWET IIIMNA ,GUlli., •• Sar1((] 1;ji:i5eylrrS.ffiiiimemgIlfl1l:Lln ~KoJl)lill~ylp'iZtell€bFr~!£-€k hal~:gglitir( tanma~1 OOi~' ~al~~erdQn,g~J1 5Gnra ilKQp>>c'laMffiLl,01!.'' g~ rel~i~e im~~ Mitdi

SJV~I 'IlIYij'N ~nl~I_.~.

~ lia~re'Sii~iw~~malda g~r Je1)len~l~lelllerderl bj~ JIcrnaJel~ [am' ~r" dly~ihoor'8ffiJl1'UtlBt~~m~m< S~'I H~s~in S~~~rt1elPiI~ iseagw(e-za sallCl~lYk~n ~nkara 1'I&1iye M3~k;8m~'n~@ta[ldl. ?1~

~~IMI~,I(~lf'AN f, ~~MW~

,11M' tnRlde .,]JIII :sistemi ,lula b~it ~_ dagdimakml1lj,~epi -f-11

Ol~ir '11l~~lIJ~~ 'I Al;;I~ rUifm~11 fitlO~O Kam,nT d01'dUII, sana 8'rllk

:sig:arr,B"ok= iifte' ad!all,e!l -t4

mEr! M~~~I]p:fANJ~~Y~!K. SiHe.i i{:lriden, dii:zel~WI,e

.,:' ..... ._ flrsa~r:;II.,vurtat'aLrgl"llaf -+1:0

Ha~;er 2if tertlli~mo' 'Ii'a,~ KQml\ Fml~ rJ Vtin~m~"lrdeiiM:esIl~ I~~rm;(nhl e5J}!!ret[l;~i~ llii'~~ :5ey~'hi~~@1l]gil~ ~lJ'lpU[!, blr ladi~~a ~~tUlil~~:'¥~ml NiI3~'r.rao alliL!!I,"'Ij1~!!!jJe~Ia'~i)i~;1iiHii;.

OrrEiii VE16IEIN fILA.Ali)

B~:bakan'ln IAlev'i iftarl'

~ll~~mBa~kaij.'&~ '~~~~~1\, ifkNNevi,~'e',~j~ni 1r1,Cf:a~,V8i0!JBk

MUIMIIRIEIM ·tin,ARI ~~~IIw.ail1i1 ~d:i~ ,~lIm~rn.e.m afmi}!! ¥tii!~.enftij[ ~ gvm~~ ~r£l.iiUeril1if",~,Qn~lkl. leli1~lel Meo,il,.aEdeU~!l\e :zakl~e-~n de !lalllmas~ ~ngGlM1ijjynf.

O:iv:AllfT E ~O:R!UUOOU ~~WJIi agl1mll~ r;in "'st~tl~ ollie!!· ~Vtf~IYNi'! YJ1mi9~~!'l'6m:-e-J)iF ~~i1~'If~~' de- g9Ji~~nlB'-~rb . '~~iI1 TaYl!l, £td(l~anl'ln IlLi1ii';eiLe ~t:JiJdat~!I!li~l[!,('a~I~~maj:~ k;)frili~11 ,tlr-dll:l(]u~lfpHrf:iI1'IJQr. ~'1G

Card Finans

ile turn urunlarde

o'irSTiK, '

Birlij:r aD rolal;l.'e'fger·S;~ndromIi'Jla miicad!2le edl~l'I Hdther 'K~'.zmi'll~~ Ty,~ Bal'lkll'iin ~llndu:glJ'yai;1~m8id~11 $.tInl~!lYda

. e.~~n1di am",,! h~II~~.uP1tlrmGt mQyJelrl~~ kij~c~;ijktiird'~~ :S®I~h::!iI1mJeIii14 e;splilewi alilla~al;ll:aiSaJ"dla! ••. 7l0

IMI2:allltl, alll'l .,yfIIJ' Sftll'ld~

&liiimffi"1Eil 'Wtd)[yail:!i Am~trli)lJ> 1M1lIitrm ~iJmI-

. m1ltt:,ff,ar:tr, ~~11 mi:ljr(/l. ~~1~1l1~2:.2!1~ d~1au~d'i ~~ar.rt!.a~J S(!il'(fj~~"lI\\ulJa~d~ '~~ Inu'IiI"tI~ Gl1r~Mp aitll~iUl.a.1.i1km ~iki!. ~1~~~~(~_~!1J !lIifii~l~~~ili\W~1 mf'5a~f~llk'_!l~;ai'b .

~~rbl~I~!~~~~ _

GUre laslr'ml ~a~

llillal'tml'ia1n1f ~mm~ $LW1Q.~1inI ~~!II1lfi~n~

- ,

Ama: ~E~L~rs'il hl1~ul1!ittl'$flnia ... El!!~1/i ~llijl!J!I!*'iI1ll);Vb '~Il'I!I~ b'ii\l~,1lJ1"'l!

, - 'U G~;N

I ~M!lronQm'i mlMll gti~~(lr ~!lli.l"l~~l1!'lm'_~1r&

M,2l1Q91d~IWl"~~ihl WJ1~. ·H

/1I!lU~A ~~I'LJ!B!

~WllAlN SfN:i HHitR,liYOR

:Ka"l'~QmI'i,Q~i~ sallU1l1lll~ ilgrri ;~ir ~ra~tlrm8 Ipl,a{Zm~ tv'lllri~ ,molm:aJ llv1~ ~I~re yfJzde S~ .ld~~:a: ~ll~~.arrb9Ii1jtokf4ttsa'llm~ ~i!'~lf~111I gr~ taya b,,;~. ~tal'l~~b1~a~i 'WI~\frl2¥lrI1 bih:!' ~~5 ,~r~,m1k~mb~m1ilO~it~i!1~1', ~4

'~-metfia,h~~al~~cs~~ ray.l!lemisi ®l!Iffi'll:i ~.elr· iki tr~~ kmmda da" fotJiI1l~ ~~y~~ 'fslklHl!!t- .

b:Il,I~Gu.da'la blllll1!O~bll kallj[iiI,m'i~l:a~~· . gn~lr;'dill~iilit[j@IElrini sooolik. ~o~l~nluk

~1I.i1@i a\r,am~j~ y~ I)j~Ulrm~ tRdr:!(I~ sl]~l~ F,e1il~rooffiL~ni~ da~a,~j~'r bil15ibgln1r!Ciyiufar. fir!'!! deu~,an-

ror1ar:: '~nm~Jdlir.ftat'lmfl QIIIjIi1i1il!~' -J·~a

,6 .ARAUR: 2>0{)1711 tPEI~IE,M!IH ., 1 Y'U

M31fi~a [atl ~ilJJ.'et,Milduru'Ali rJ:sm~n Ka~ il~n ga~lElfllde~ll1zr r9,e" kd:~famlOun blr ~1I,. mali3~na~I~lm n~~Ia,*oda~l~da "re~ bmt~ ~IIT kaY'u~n~mndir rlm~ rill~1t. 1~ffJ. Yukaf[di!!~ bel~ M rnudUrulYEllal'lhyoo.

Katliiam ,oncesi

adresli fisleme

Fi~u'ller tUYI'AI'GII~iIRMIIStLI~ ~iB mdilJllW '~IJ a:nm, ~j~ bo}1~l!Iru~elf fie le.nmW~t'r ViiMJ~e\'i{~I~11la~lrrlltlW,aQr€SlWin'd~~ GSM numarlllan~Fl~ kadarlu_m ~ltlS"el '~1~ II~n~.y'a~Ma ~y,~1'rI hil~II1119~~ 'T~mp,iI~~It"ndlq,l" f5llgI5~1~ ~:Mlkte Vil~llllg~ ,ornrEffil"

Ir'i~Y5!E tNEDEI til LJEM IUlMAD~? tm~n1~t Jle,wlilik fflj'nlldQ~ l~ yJ~~mla, ~~ll~jn!~J ffi~fI~k karJar M~m!l~diYi n@ldekat .. linnll111~il~nll~llem~i~r'ruro$uTltmfda ~-

1l1lTIIII g,ere~iri)\'O.~, ]jB'~dl~ll~i,lem~~n k,ol~,~

, .ula~labilir!J)i(M51 Btl tilM,binka.n.dat

EmnlytUI1'l9:diirurlli~;:~mk,(j~QllJildirn ~,1i

~re~1rn~e h~ ktlllU~lir1nnr ~~e~1 $tj de'gn:]iT~ pol~& mBliUttl, ~ffl.i~~I1~mde~1 ~'jQ I'IUma~h ~staflEiEmre~1irn,~IIlJfn ~5!tlmlllllllg,l!IRDrn gmutdUgur\1i" $B.!Miy~ lnm~etn .

-

Sl~rw~wt - ~MEH~~I ~~.!IDi!iOjEH~~i(I&UU~JI • 'mtOO~~llM.dij'ero1iimd~!~I~~d!~~.~~~

0b1, n~'l:4.,)i)rdl$.Omj) aiirMIii .. ~C'Arn!J,~i . 'T~'li t"C!!;iari'«l~e~}~IlI~r,~

~~ ____,._"_/IO fll blr~aijl:!I M~,~It~f.looli'~!.t'I,m"~ W~~~ijn!iJ.g;!f~'JI~~r,~a~lr 1I~1:1I:$Jl~~I'hJl1~nl M

Aylarca 'konu§uldu beJl dalkiklda, bitti

TM~rtlilli1l iiI~s:iI~ bi!f1llfdl!< iffi:n:@~ tim~liIli ~~a~dI9uJaoo!h:.at~

·tt_.· ~ .. t~.ioa.l.·.lm gl!lib ...... d ... iI>jd'~ka

': .l ~ $~~~n ~~I~iI!:;Mk k;a~IIIIIil(l

Gj~ ~jJlildJM~:u' dUll[ ls1~~,i.in U n;jil~an:lolau.ljfldi,

10 ,M,i triON] 1'!\IIIAc ••• 'a'l~ ~~Mi~ ij(1J~k:Mll,$\\Il~. ~~!El Rmrnri'sYOOw;'~.n;Jmn .. t€i 1Fl\11,yan~MlIla~ msfm,l ~ 1~~irl!l ~Min;r;eI!lUfl"o:rn~:~ !gil IMsf kuplll!lma sumil1\3mk ilrul ja1a~JqU;~h(~bl~;i. -).6

Papat'l Jitem mi ka~lrdl

~i~l'~.l'Ulln'~liTillk bilg,t· llte~nil~lIhp iR~eme-tWk~ ~nd@l1! sJ)'yg:~nl~,apa~ 've bu paTillJillfII1}l'fke~ .{Ilkkar ~oo,'[dward·' . II ~rro.yaka'~1 eln~ 42

[}!:iHiBi '~NEESj HOG~I.:lR:IIN MRNISI

,Zii,ailnlUln 'Cimbom',.,

bo§uyo'k, Kal'lil 1i1 )fIlii once fl1*1111 IkaI2;anld'11

n.L'3l!~!\~1"':

~I"

.

e

.,

USlegmfli1 Halil ~ler'll1adl, Mala{fa Cinayeti deSYil15l1lda dordfindi ~ez ka'llmlzda

_II V

- ----- -- ------

iki s_,P'ot:·:·/.·

Od~illGri n enr bl,ulgu Mlnial'l

1f,r~~~m1!ma ~~~ bmiWjpj~~I~ ijldtf Ili}lIif tli~I(Dllfum-i @;lJIer'll~ ~ flah· ii~cikn!IIar.;W>I b'm~ ~rlIDl b'Jih~:~~ m;lJI d!Ji(lme;Bn.~~d~lIlIjiI!!,yar. dlmilr

hlBA1RJ MEDIJIIBII= HAli'L, I ~lleIRj~ ,liRAI,rl,RI'NI G:sjte~m~n Haln irlieradinlllmtllt~,jN€ :fin~~riJJOS~a}'I,Ml OOl1f:ra~am, giifen bli lb~r iII'1ctl!lt1~u!y,fa QgnmdC Me~lU'pta Q1ron V~ di3~~1ilst rUlb~1 bir s!JbarYlila~3.yd~,~anll fJI~ug:u Ilem'smJ~ijyo:rqjl!l. Mahkem~'nfeoll mntllb1lffraklb~li l~in~az~'YI~~I.

sOllrDrDil: MAUlL I $~Ellft SIINIIl61 SIlIISTIIRDU SjTI~~'~'r@:BDl'¥a,ijm'nll kam~r.a ,~o.fil.nrm~ritll mruJJTt~kla ~~

E~1i ~i~j G~ 1~1'l~ Ifiler. (i~[iJ DiiU@f layamBdi~# diy"rfSiHi-

iTIirlben"o O'd orad8, ~@j] iddia.IGu j haisitBli1Mf1 !iUi~Ur~

l1'IlI~a\ah~fnlln.. rrfIZI'YfiSta ilmak~a 'Iay,i'nr ,1kan i~fe;r' o,I,pugu.

Her .IeJi biliyorum d.edi, dinleme.dilel

Sa IllmUt~a'J 16:1!ID' ',ak OlD runk1yel~ fh;~~~&ff.i am'

-~n i\i1 iBIII'Q.11 i~1 i-~Ir

MI~si~ 5a~~IIWI bJJmlWi ii~ naf;. II ~ilril '[i~anrilnifa'h~~i.®!fiII'.' :b"Mk~a_n 'b1!dl~IMrJll ~ad~ Mala~ Sal!"JSfmf,~n!aGlta~tlill ~~reJ.llronUl~rn~d" Ye ill\" daha Ida f3~'nfinllni!idl.

ktiyrom~llrqlt'ffi~mQl,l 1:lertlL Blinml(a ~lten~lIl1e 8'ullJriiima~1§I ~~~ tQ~· l1lrma~~ .. r.p1ik

on ~~b~Ji'mll\:Sa¥ '!\lJllIipi ImW['I'iaR i\l1~. ~;5

Rijjv~t ellll~ok ~olis ve yarglca v.er.iUyor

Kurbana Freu:dyen balo§

i M~htar~Wi~ 1i9z8'iiI-e'~Uillilrltd,al ~Uf~l eta· fakmtMlgl l(oca:~1Iar¥~~

lurliaA !t~ene§~ il~'~f'611'11fi" ~I ~If l®Lanttd,a ~Ji~ ,ahn~[a~. niyanff~!:!n ve-15tanbQ]1 S;ay· ,ramp~te!edjye'.sl "1lllm Von· It''lii,iijle'!lIluslaTaJaSlI ~1!l~-a1l SlilmpO:l1Iijmllf' ff~!Zmli~(I:r.

J5Ii~IMlDAMti ~~i;~Ji~qnmnpO:'JJm~. 35 i9l1TmadUl'llfwrb~'l11ln io1, roo}'~Qji~ 'iJ~lk@I~1i. ebIlOlil'lik. ~eb~ anlfo~(ll~~ltiS~tli ~'P~ kol:Ojik y91~nni Ik'Qn~63k::

IHAYVliN 1's!~DmILIJ~

,-AR D(J!E~~k·A.Tl rAfMl

,. • .... - ••• -_ L .... .J. ~, _LI "..:. .. ,.'.;,." ", ••• ••

Kl1lle~11¥G~.ufru~ OC~rQmelrr'ff ~1!'~ ~iiI~ ~ru~~alhoo 11l1'~~rden bi~; (Og:w rWs'llg;ya'f· grta·C!!mk.Dme} ru~eb~ew

!paUs, BilJiR Ilill:~i J~lh1%fe-'de ise ~e~ ~\anla~m i~ 'ilnder rnal~krn.JJ1O'1l~r ~ ~dl.Dn:w ~1~ Imfainl.F~l Y@~'il1mlMl .~~ kurumlilr~rlafi; -+7

lIcu~, SlllWI, A~lJlIi~\t ,A~ta~~

i11;t~ (J!~m~DI~,

- Q S,:ij' I Via Dmlar IiIlQn dl~iilem9~R1 ,*J

rw:MAlIK

:i~5;jl~ler 1~~ .~1.? l(al~nl~jmn b~mllkt~ JiSWi:~!JmJ~ f.il'll1I'ini!lilll '!I1lljm~;;16;iJ\iI.IOC!n mwr. 8I!mLlnfan~bbl~ ~u~'tm'il}MJ ~illerle'da;mlill . .;J.1

III

• ,_ p~anl

A'nR~it~[j(IIJg;~u)!Ul~firYljj[l!1~ .. ~t

Bl~I~I~M'~.I.D~ltr)!D ~~iM'lIiIm'Il~ ~mtih:"a~~~iteJI.~~~ l~d.!lii~e~!li~ ~~,el'~I~ iI;ll'rap;!-!lIkn1Il1~ h!~WI )\I'OO,dlr.!ll,.:S~~~IitII!ft~ ~ ~ ~ralil'M b!!ll~rdIM~'ta~i) da ,kl~:Ml" +:1

_, ....L

fiI I~-,

Card Finane ila turn Orunlerde

~--~--~======~

· iki 5PO"t!~·:,;·

-- -- ------ ---

~~I,I ~'_II;. lsin K:adirtijfl

:Siem:4lbla)~n 'I]~ 1~ilfpl!.r aill~rn~, l~'llIllf 'V!'I~. fl'n&~ Gel'lfS!Mlleile k_il~ar

~Jr~ . 1'I1IrYr~·

'jjj;'JlIrn 1 "~DU!Sel

f~!n'! ~~~Jlgl~lll'l!l'~.l!Jf,uil"lijitingi ~u:yIiEi ~~

'1f!l'illlijllRlII "llldllnf davall An~:r.I1 :Ul:sl~rt!ru-t~.k ~a:H~.m~dt p~t ~k

r~sll<i'n lliInl.a~ ega,.

(!I.Mamilltgl1 ~f ,mlij~

~fI'tIl Ku~·

IITh1~ i!/I}a,~ l'.ll'!lr'l m~-

'lJ~iI h~m ~~~¢,u, Ka~1 dilli .. a<a.~ill, U~-a li". "6~i'le~al I;lllIi1<lffi~ e~~i;ItI~ i!I~~i~' I:Wfi1Idl~)I~I~M q,.bi111 'm la1ll'l'irOilval~l, _"'!i

.2-,. u~ rIIillI ... iIloUl ~~~~.ro; '~~,IjI,

.. c..Jl:"l;!i~:1r_ n~\I!"", ~ -. _c":iiij:o!l~ :t:!lI.!" .... ,Odic 14;iil;!Qli .a"",,". ".~""!!!.~ :~IIIlh!q;~.,.II'~~ 1,\U,;;,"~, ir>o •• ~Q~

".Iloitl~ ''''If M U J!i~~ u;~J~n, '. -

~ " ...... 'OOiI'.I!m1 .. , l'iI\~ .,Iko~ ... "', lfi~iI',I,,,

.1,-" ~1,'"1I." .Ml!W IIo;l:Jl} ~,~;lLn.Bi'I ~l!M;",

:-alu,:?'.' \l'j'U!l~~'~~~ ~ _S!. _~p:.Mllif ~liiiil D JFI;~, UG\~'l

,.t"'m~ ":!!I~ !!!I!IJl, !fig, ll"Op::r~ ~1>1>~"'l!h ~ .. ~ ~~'~1:t, ~.~~ ro;,o

'.,. IU .,.~ t;a1li1!Ml!l. '

.'''!I: "",. ~~ ~ .... ~~ ~:~~~r ~:"I'~'!fI<' 11~ 'l'tlii ~Ii' i!i;tT';tL,l!!reii~~ ~~"lJtj[' '~"I 'lo!! ~1I UUI~~ '~L~"'. ..~~

S:illah 17nlsandaya1kahlnnp, 19 nisan:da savaliga gitm~ glirii,n'iiyor Aym sillh 18 nisanda,dIiJ1dt' lrulllndddllan WI1I'i ele ~ r1ciNAI!ifilEN 1111t)GIIIR~E'I~KO'DI K1lEtll;i ,AUA ERTES:~,'G;lllifilrfA'mnm~ull~ll~ 'A.:UTil~ GiEIRi \mIRlfWIIiJ!iYI, QA,-lJ.;UINliWIQINMlIJI

Maila~ ~,~if,am IJMfr ffiir: n~mauall i.am~, (mIt! G:Uinllvd~f1 rinl- Eif1~" Y~yJI~Ec\lf:ud8ki.ka:tli:a'Ql ~Ifia~~rncla s.MuMiiT ~,r,id~l!i u£ IN:" Or~da ,cl~t ueltd IDpr~,~~lda t~1 hirz~~1JOO!dl~1 vaL V-a 5i1~1~

~elle)ilbir' gijlf on'~ kuml~l~alijliLta~I~la atl~'lan mll'91~trg_1 ilyi §ilaln!a1teMn e.m~tem te~~;r ellmnibagladl. A~1II)d~m ~a h~gob~m~p~~~~ ~g~ ~n~enJedr~~ ~a ,d" ~&i

ijrl ~aIRaI~~ll\ l~,12 :seri numaralrs~[ahm'al ~If~a~. fl!ka!1~ b~~~liQfllfl ~61%er:':s~~if1)i~~~In1\ln b~ ki~Jl1irn uiiillden ~',"U'p9I~ ,errilaii1,efiw~ iI~~ 8rnn~ ~iI,ydr(iI ,g.ed ¥eii1~.

&akirMlg,eytgfire,ij'f,sj'abi 1~'liIii5ano® ;alJcllllg.H~OQldNitdt ~Ikan si!rabltl.jd~n bl~J 1l1JU's:erl'llloltl kum~fkUab8'r'lrnydlll I . , .

Onlua,ara Ba~,b,akan!

'1{.t\tl~in:~n~ ~~.a(lM'~an, r¥il$d ~~~Ii+ i\i~{t\ll1'ibJ\l,ltibjr<iblUr ,"1 ~i.I 'ijlg~~'~ Bg~I'ln 0010 FIIl$:itJ Ottli'flii1c ~~I5Ir:.iQ~tirr1Jfi m~mal. Ci'wn~ ~!n~~~.~1iFl: ur:nulll', ~'~'UII'N ~"'enliblr rtaya1il ~Iifi" I~OOilnlC1d'l~~I~~ m.:fl!I.lr,~k'~jlR!1 ~~w [D\$IIaI ~fr~m:m_i,d~hm€

~~~ mil' Oii'~:~, ZYfl'l!)\llk"O~w (f':.}~rt~~i ·d~

Q§rend'~;Jt'nln PJ@'II~ !J!dIll~1 ~nJ U,",...-.. n. d~';:ld··~·· .. .I •. og'~'b!I!~IiI.!J _~'_1im4! _~lIll1i1e.u~

n3'i'im. ka".rnttl~OO!ilD11mBJd~i

~ . ,

KOi!'a'n1n ~m r'e!llitTd.~'sfl\.

d~nI ~~~,~eFtd~er~~'~~

TElUil.E1i IM.II$I~ &id~laiil';~~MIli&u !iLMBnl~!~ 01101 ;oo~mlnten aigll1'fliir~ide'ji-h~moo,~f~fulillll':aIa"~,IP Lt" s~ln emJ~li ~llli1di o:ndiil!1ib-elde~ ~t\nllsmm~ l~mlNi'dtki 91a~ dll5eS5~1~1!liM~~,

B.I<.lIlll>llftMAU

:W_II ~ ra,dll IWIil ~m I~~ ~iF'Ulfk IL9kumu'

V~T~ik UnMrii~~lm iM~nMlI~Dmi1li~ klI~ lfilJ~~ ~l~~nOr'kli~ \t1l1.MIDll.iirnaml

I~rl~o~ja~~ <Nfl~~r, p~§frn:J1Jl1lllik,aJ;o S:aJlar~ :~I)II]jI~~ermed:i!~ d~eclrn ?Ie ,~~Ie\l! '<!mi il~1iI dahal Ida ~felri idllmllaw a~1 r$ cag I sffilllyali V~Nij

·1

~§e'1fEW{t· .i!:dl

Il~~i.~'ir~ Bill aMil~ ·~@~~t~r."i)2

'10 f.'%,11:

taksit intlilil1l

GALA1MKmV"I:WDG~u ~gA~i ,5:~KI~INd V1n~,1[1~ niBQ~\E)tiNDU

Kadlkii,'de

ab'Q'lne 11 tarife' ·

JUJ,1 ~ I Ie 2 I) n' 7l PAZ A B " 1 ~T L

.

IMle_FSiin (,ezll!\d"nde tUtlll,k:~U Mel'in 'Do·gl2iln,'UI v,e!rd,igi ifa,de d,ava d,OS,YH_Slnda y,ok

,.._..: I· ••

'.

MIIIIW~" DiNIIAilI\NrnSIINI~~~nUJlilJll! :

£;Ski ha~a' a8i:suba¥! Il\~ Ulktl Qn Mar:l ~~n~~cis~ otIl:JQ~IiIU s~'~IeV€~ M!1f5~n fmevitrnd~ ~U~i:J~t1 MIDin Doprnl MBlaElla !Mitli8~ mul~an MlJilra wmTlgf ~ne,* ll~dii; ~1~11I-t I)ilil'~ ~Ie Ma1i1wa ,(j~ na~!I@~·arQSllndaki btlghrfl~!YI bUii)\QnllJl!IlJ, I~e~sr'llli a'DlI~~a ca.@~m"

#DI~IN 1t,~~il(i~'IBrA~ll, OUJ'UIRT'MIEK IIISlI:D,luRN

JJ~in!ri ~ard~r§IIt9~a'iT;iI ~li'ft~ i~~9'd1ter, ~iPfd~ml€~* blrllklt' Mersjrr Ci;i.mhud~~t'Sau~i~(iiJal blldiw{RrJj1ii ~~ Do .. ;mrl~ sQmnil,e!jigii IJlI ~M:e'mnkd!D5lIa5mdi}~loll (j~

,I ....... rei 'h~k~rnli ~tJ ~.an ,e:~Ulrn& EI~t~f.afi~.kl~dildi,

ook I~evi'k b~r

, -.rmanl_J old'u

Y'JlI~r; sOlilra d~n'lf~,GI Ulilm ~~a~l· mn ha!~kMl'M@r:ga:1'I St.!If1Ii!fi~ 5~~n Y.ar6!Dil(I~1 iQldu. _n,r.

h~Jde i:lDtdenii~tjifui d'ti;~imd~ MfI~ Barn~sJ'~ [\1 1i.!'I!Zin.m ~ne:tirlil~il~~n':tdll.~ii~r.

B~oot:.a!lifln ~n Yil~m~ene'S11ll' dml",e'Oill!J!nl:~o_n:ll~l~i~alll!!1nl d;an~~ ~kJpJlIi!HlIiyaJ1b~~f

rnmetlll~ki~i'ih~allVl~~ Er~~" I P¥~~

gl'liflil ~!I(~IWf~fI~"ri keildi~i- 'il-~iJfnln '~J~e~&!J!!z~

~~Q!I~~~I~ium s1ijl~i:If. KlS!IM,'PII$AUUK,

,B~ yd '5nre :Sj~a~~j'lgrM~1ll Elr,dlD~:n~ml~8Slllmpa~~hrlk ~apaR§~iilIl." ~ndvgilJll S5~le.ye~ A~hml: "KmtroIllUa:1I1IlI olm.a~f~~.

. 'alinl, .B'@lferill

MUIIstafa Klemal -~." Bektai miy'di?

,Mmsfafai Hema~ IB~k~I.~,M~r~ MuG!lrleTe'ye,tJ~wri.~tnJ19:1'~ HW[~~11 ~ri' ~lIDiftl, M~NllKemarm,o-sEmlifraiir M.!a'mildlglnH!C~'~~111Qr,Plarl1

liDDiiAIlAI mlG11 MU! .~ei'i!.il~ Kemll1nifaJIi'I'h~ri~wl~nrr1a ahilafW\aldb;,.

, mil .sOm ililerfilel,Milli Mil· _.

GlId@~ tt~~Yir~.uUif; • 11IJilil"m1~_IJ __ ._II~ II,

ITstari;l'ihlLdlj W·Jlilitlilim ~u fUl1~n aell~ m~ Rir,H1hft~ 'daNl~rda~D Gdl ~tJSi' Ieli tmt1iUlemd,~ 18W~lIfld21 ~lI")!il'MI m,mlL "to

'1'0 ~%1'11

tlksH tndirim

~ Card Finans

~ ~Ie tUlm ur'unlerde

"6,'SAAJli:K F'il~M

i$~.a[llbllir'liIaki~l UI~~arata&~ :Silxem:a lari~ gJ!ih.Jj~M!lS~~nda, AlmlaJlIIVDJehl:!ml F.,assiJiiMle;riim "BI!~iinl Ji!I(@;<jmJdefl~la,tz~ ad~i ltS',s:aa,flik nr ,d~tl.mlll(iltl' g~~liilece~.

Neyse ,k! loImMIarlil511J va~ gOsl~rim c!llm,airleiSl~paiZimiek~r >aa]! SUI[!€OOR, ,,)14

UUlNIDU 1 ,~1 MllLYON DOLI.

He~f11 a~I,a;r ijV1,1c~dl~DiI bai1a.yao, Brad PM~Ang~illin:ll ~olie \rt~ [lavldllBe(k~~m 'gj,~rUI]Jli]llerln He Jrzledlgl yaJ Dna Sjllkiji~V ,1U'Il~arn ma~nl~ FloyA M~V~MB~heJ ,al~dl. IFlgili~ IRctkl Hal@n~III'a'wlili yen:~IiIIi1,~;l!rO boks.o~ n miive:nrddlillf':kaunn:Jl. +6

,5ivA5IPOR i'liNfi KE:12iIRVIEDE

lm~T~liS~i',)r~~' saJ~~~~Ill~falli.O ~~liIelil BIU!le!rrul W~g,Qln'1JfII i~I!I!iLer~"'SU"BlrUr'~i? 341PllJa1ilJ~ ~~taRI\lft@fl[!' k~Ja,l1. 'Gala~~ara,y,~kil ~eJll!lrblli~ie' ise"U~ ~d~'!l '!!IerideliJ."g~11~t.. ~wa~,jll1 MlIQII~~r~]ii~iiui ~a~~ ba}lnd~ Mus,iI \l\e s,oJ~ IUZc~JlfIa da~j~ifilJ~i' InlB~ ,MIl~ '~18

1!I;t;1'WI M BlI!mSnU lE'LEFllNI.A A~~~~~1R

Erda I've ~11i~11~

dayak yi,einiliavi . .. ~~.tJIJ'.:.Q···' ranei:Ytlif!seflil ~ilO

'~ek VI@ ~ahfn I~eue donu~"tel AtClII.ay Mabltya s()rulturma9lnda tekUyar II

aSIIZeV.

e

IIlARIIIII,ST~'" tlS~NILER! Mailatya ~atliamllrudaki gu!fll'llikwale:tlnln bi'nd~ bi'r~ bi~ le j5it~ nede§li}.ike~ ~$le:ri:'Ba~ Mill Aw'l~ ~ "¥akala rlali:s~

ft.~.' hJa~:Ul!.·.ml.(akll .Iatiftsi .... "~q.p'aJblll~r:.,O~Jna1lilm iIDl$aI:l ~

~yunruil~n:ell sitab1f,a b~~!airn'lp ~~ranm~n\~~,"u):n~

WIB DiN - &1:1 ~M.liOR~ •• H~k~~. i\n.: ~.~f. 9~ W~ ~IO!IJ~likl~ SlJrulfllllJ ~'~]'kanl '1~1t ~inirnre A,m]~ 8~~~Rart Et~r1~~~'1a1,~€1~~1 Y,a d,a,anulm dllromda,1JlfQ~Ga;k ~~JlI1

~ralpma~q ~a,qy~r', ...

gore Vf;lii11 b'ir":e1iledQ~~.~ ~-

I s.eSI ~1l~I~mayapIIMly0r.

ISryaslet antr,o,poi~'iJA~dn~{a gOlle' 1~'Drevh!,t huklU~lar ma~~la ba'Qlnlll kQ,partlll'

D,evlet degil yurtta~ tehlikede

'~IoID,Ar Iii Rl,NfiliORutlll m~tr4lJy~n P~~ya silm 'blra!~~lrl1J'iI rmMuOOn~ a~un adJm'a.~ikl~mlYaJliI~all'I.II~ 'adlm ~eskisi~oo,rIL~~ \ler~iYi i~i~lI>y€li[i'f\lf Oa~'~~5a~1 h;:tzu~am~k.· w ~8hili'l ~i!I

mall d~il. J~o~, dkf

yca'SalTllZ va~~a ~i}fi!Jlar.

~_all~.ldanbJra ·~e.eie';gijd'Qmz

'1ti~~dt~!Mlolanlar ls,. mTItJ.uraJ~" ~u win funm~h ~~ej~1Imes'ln!,~ eklml~i1l'lldl\ "'2mb~ m.nJiIa~ g~FlY~ g~ ~'etI~f~OOaFl'las!II~ r~n· b1l1Imet,~II~n fjfll~lk,i!m· ~gs 51l:fJIdi, ¥~!da l&tanbill'd~"oo.I:ril:~n IIM~iI!JII)nl! ~]I!\iilll~fli dn~u1dl' ..,.~

"IB~r jf~le6i'1 tlJJ.Ulmrulna~I.!It .. ;til~kaill~,m~r5a,'Q! :dtYleli mao r!~nr~liIl'I orori~glE!lfinj lo:rtun~~~ ~~I~iyM.:sa~:la'r;ooki~n·ikm!lJr iill,anT~!'IImlg~efifle5i·9.e[~~it~ JB~ I!)n~1iI ~~kl!lnuil'l]l~d:ilu,,'"

BU Ill.WBIL ,DE"m 'tmhl!lri~el\'6u ,deVl~1If I:~.~lhat~ ~Ilafdalll'ill'al !Ie ti~fd~et Ba,e. t~daJmler ;gib1'~an~!idI.Iil:tt" h~Jt911~d~liilm edj~~; Bi]irn'kjJ bjr 1'S1. ~~I, 'Urw~tttIlIlr:m~l.~

DEIILOIIN AlRW'tl

1iW:~ 'iiifi!1l Osnmi~itw,a~~ik ilnO'fes)i!me:~ bir i~j. lBa~~u )'l!' ~~n!al!J(}:njial 'h~j~as~eutm:~. R~OO!~d~~lirrClOQ~ecl~n pa~ i!ilali!,aletfu~~ll'rnt!le~,~ ~u

Ma1~~;~ma_n'l'l samJl5l ~~ y,i1'l~~o:nn~ltIilli ~w~rmli" 11III11,'~, kijm~Ii)~~lllda~en

,~ "iilllw,en AI1!~~rli A~IT¥¢w! t~~ Ilen tWiFHlfdlIlii D'lilfljt1l b~1g~M ~i5sterl~Yr ~,' sa~{ldnayeli! "d~rilI~ ~ir oogianti;fi1~tID~~,

SIZ, 1I,I1lWIlUNUZ riO?' o I~gl~mt ~!jio, ~aM a'~~aI1LSa· IrtalfL~r~~lul katll~Md~!'! 1'~'!IQn. sa:nr.a;'l1lImk O!~~ll!hIHig(uladl§1 2~ ~lIse ~'II;~'s:oYG:ul1~ni~ Abuze~lie :sali'h11ii! d.f!!I~@lim1 sl& H@ ,~_tlznnf~ +12-

Susurl:ull bld,Uf' 7' !JrrmrJo,

J ~ Dn~~l!\W:~ Elnr~lI'~[U ',J 10

liqg~u eoerjiisj dlmmi '.II'IfO: _

, daklE':l1lb_ .. 'Mel,lj !QMi~milll b,iltm1!llll ~~lmrr~iIn 8nl.il~daI 00 ~lii,_'if~:Jj ~igBiMlltt ,~l'Iet;IIID~ll~ 'Wme!t,· I,enule ~_r:dm elq@'. tle~tn1d:_~lh~~, -+3

K(j~ elerde ibugun ..

".'®MERll~$P.IIWVY1;MI olmA

11 SJll'1ada, : 'laiz_Jlin

d!ll~ Hlarm,l< Iilr +11

IlilLDl~~lII ilIIjU;Rm~Ill~!!.!KNWfw,[~ AI,_ler'l nefsulkll~'15

,etl11iU! :Z11RIDldllr ,"'~

sMllf'lfirltiMJ1 y~~_ G.U~I ~il1d~ Ikonll a:IIIn~H, Milk Qlln~ b:e,klll;"lln~'l

m8~ M~H~I;J p,y~t4t.4MPF

I i~ok ,[li~u.nmeliz gerekrnii,or bug u'n,-t"u

,._. ~ -. rk ..•. d.· ·h·· .. .•• I

YOK altl :~Ia . I neie

TraMOWd3~i itl~f iili~ar,Sjte]i'~~im] YO~alil 'Ylprratlil Jrnm:aa,. Italelm~~R.:rl~~ i!t~ ydd~" n~darn,amdl,. Y'OJ(in~ !1w~ la5)t:il ~rniv'BS~esr;adml"l!Dg,t1 Ka1'i!d~nTf' ,ol:.ilI]1kid'B,gl~ljmi.

l'IIALARI AI&A~ll:

Mjjitf.\[~lli~,eJl'ed A~ Pilrtilll v'~kil'~li!y~,UIiII bll.!~Ulllmldn.·'6 ~j~m YOWfi~ I~~lld!ii 'G,.Sal!'iI~ ~alll ~n~in., iem~li :wa~ ~a!8r a~~~ fUiIDlll a'hmfl. '~r~ toca(g·lta~It.6a~~~11 ~a" gi~i 'awl MI~, ,urta:t~.kl ~n:

K A, D [rAJ. i 'P' A R"~ sn : - -

• - • ) ••• ,I - ., ••• <1'. .-

11,0 Usre,~e k,e:nd~mi 510n anda,~lzd~m~i

Brn:~e~ lj1!~~Ya~@:i'Jil'Nati

, ~alliamIULWIl'RI!~~~'nl tbka'r &~1ik!1iI~I~tiin ~~!1g,ri Mi~1 ]emha~t,-r4e_w Thri(,,~~

Israire ta~mdn '9.~ 1i1~InMrg kaldlmn ~lfn,lbi~l.a;~'II~, kar.m~Umlm1~ "5Wim,dl~i:rn ~15f~1~e kend! a.a!hn ~!I! ililda, ,~~100'l1'lil" ~lO

MAE ~1~~ IIllye bedlil1lla, par.m Mer!..

S;qr dire ;,3~1l bin alMMjldll>h~~ ~dae6m Rftile IkJZdm.')i'~ ~aOh ~im~i~~ll"! ~~jil~r~lfilJj~n'{epr mi. ~R w~ka p:~~j'enll) olntu..

,'RAllO" 1~'lIJTI ID~gluil~~adeifl~ ~llbnnnaJ I I~~'rrarllli~ ~m'lefll-4 mjl:yghi a\ri,ilI'I1un '~ulll1,iJl!1izl~m~ b~g!amh, ~5hm ~a,ymf'l'2

plOJe¥le.:'Jrab:mn Rapl~ ~ 6 ~iIl WJ~1!n1 jiItiiI,~ ~~,

il'lil!l, rmw~~~aiMmlnlm ,e."ff.W~I€~r. lI:'n&iJilmlrn ~evl , '~dlW:!i! 1iI~~ul ~~i~I.~'.nifDt.'i:I'2

C,ard Fin,ans, iiletlum urunlsrde

1-

_r - ..... ' 1

I I, '.' ~ ..

FENEIYENIDi" M'EIDYA IDA61nVOR

F~n,erba:h,~e yenilglsi G,a1larasaratlilflfilz eSmek i~if:1 SpOf; m'~dt slmrf1rsal sBllildm. f.eld~~'m,·IU'i gii:III"erjll~(if!9,'ii, .yeeni ~~lIfJodar 'uansmr tdHece:jl '"az.l~lf.or. Ama 'h:abe;frer birbiriniwtltl1ll,var.,Gala~ja_fiJ¥ ~Ulin16 d . 'tiim brlll'~a'~Br~!!fi Vill8ll11'ad'u. ·~49

D'E!I'L- ~li M-' AI-H' A- -H"IIII-LAR' MI' "I

':. rE, ~I I . U ' . '1', I' I I f

BE$iKTI$'.IIN SO,N 5AINSI

8e~ik1ta~ btl g:~,@POrtlll taql" slI'Id'a ~1U,~~orillat UgifniB en kmllk ma~n:a ~~kI,~r; ~nlr5a A~lfUpa ml]CeiOO'U SUlf(fk, lI~ka :hemalllg;j,hif oonu,~'La UElFJi ,K~~asin~a bile: 1iUI~,md'eLa' &tme'~~rnJl kallma,)ratak, ~]!9'

-

iki SP,ot

Yeni Eva, Peroni ka/l1IgB dlV[atdlr

Aij~n1ft1'lih ~nl ~ ~I1IiiiI'l.i. '

~milf'la, Il'eInaMlft Io»lttnm~r

. ~inh~I'!iij~lnt~ I "I!it(ihhlidffi~ih· limli 1Ml~li1alarlta€~BI'dJ. ~iWNl~'f.m~ ~ ~~nrn i{m etill.tUlke1fti-

It 1f11~"~ ~n; 'n"'l I!m~u. IlIJ § li~ri bli:\lr'!')\a grelmil~n "'GW~Q~il!l ~rlk.i!1" Mi~Ie:jllftnl i~1. +J

Euremi~nta~ Jul1dYel1 rockgriDU !!Mo~ \f,~ ~i" t,ems,n edeoo~. lR:rftTl'I/l~reDi"

sigte a~la~t@f savai iki~lUj' niiRlea SlIml protatQC~SIi' ~mubulIIl oIresm7' ad~bi'ne ~a,dar~,~'gl m:BTJk kdnusUi. -+'5

ij'~~IN~O ,EfBEK1E ~O~llJIf ,. 'YE iNDi

Btiyilm'eni'D IhIIZI,1n!1 lI'ura'klll k

UlkDfU ,hukilmliU ,Metin 'Dogien 1~!Benlj · Ma~,a'tya y,a glotUlrunl, ~OAU~aGiglm'i diyor ,alRla, EI~bi I~",a anca~~ Q'e'lebUidii

Ntalawa{imyetl dM'¥aSllld!llDJ ~lr ~in. D~al]' beJel dah~:

Mef5in {~evrn~ e ,.a~'f1 O(J~ ~~ba1i~JJtliI,M~lj)i}la savu,sma dil~~e' gortdffl,li, "'Belli Malai~'yar aid'mp. [an ~ltb/i!!llUg'1T11 Silg~aYIII, si!le ~1- l1a~eU a~@lIs'Yl~ aIA~a18)~m ,'"

~LBiBINrIIGDjNIEIlt'lml 5aV[lfl1J;l biltiilf~vledjllk tal~rr larln,eragm€RI. D'oganrln iFadesi,lmln 5Urreahnmad~,na'~1i ~a'atJaJ~~fn(!'BlJi5:lanra ~apll~11, Oil~~ a etliyel. ~lall-

1 ..... " •. "'"u'lllRNIJ)'a~cl:l!J!ll"~Y'l~~rt!fI!lil"c fdli'iIbI~~AII'Q dl§1 ~o ha'YiRtl'j'(lk iytce t,eh-

1~'l.l:I':l'j.h,~m;.II:!~I~lnl _.~rtt' ~~ rezru~ b~ ~1!I3'Qta~lImasw,~md~ ~111 liked'~ • .ama a!dlra.ri~!L +n

'8'" a- kil-II 111' y' ",O~_:'- K' m u·'· ¥i~E.MUIILE;fET'EJ1'!t .• 'R1iIII'g,"'JIlMII GJEpii

......•..•. II •. ', _I _1_1_ .. ' .. _ _. ._,1 . 1(lJlm\ill~ba~kanrG'fl1 'rll1 mekOfigt.a~rdma~I~la DI!,~allaH1

d' W • k, y~~ ba,k~nl;~ma AK b«bn damC!rmanl 'Ie DI>ttl ~'h~

.. '~ eg~ -.I,e ..• ece 1- . 0 m u la,ji prote.$ijr~IYVml]~ ~ ~Lliil:'1 atadl.Dimnr ~nKjh lu;b~~n'"

., ya5~gilill defslfi1inde U¥GlWl amayan hoca'iardan blrivdi. -+1'0

e

,AI. oo8l! 110111. &lmt~rrlm fl.tl~ SmilM :II! ve .. Sin birbirle'lline d'egd dunya¥11 bllb,.ln ~2(1

SARKOly Stl1UIC1 Y'~N ,DllBIJYOR -lAB ,5o.n~( .. bUlliirge51i li'~iin.

I IIrUbal',e k,B"ga, I.alli of12

ta~,iner': Erd"Q'gam'l'n tek tisU,ah bllr,a:lttllrma'l adlll'ITUI bu d,egiilll

'Eve don(iften fazlaSi va-r

r(urrihtniyet ~e Yakii: g;eliMi,.,

....

KI¥~11t1 ~n

- Maln;~gya:tI,

DMB'fin 'sQ~~1!11t11

~bi3k":ilI'l.WiI§~1l11J N~~§ p'ijmanl'l~,~;lahnlrl,~Qrn~"F· lif'i~d~1"llf ~i ~1.d:Hzmte'nn~rfl ~apl!6ooDf a,9~I!armHl ii-'lelliide ftParli'nfn KilJl::m~~ ViBlmertni lIam~Qte g~idL,

'ONUR,111IU[111 OlMMI~N Bu millelV4killel1ii.yeni, d~'~ metlti1lQiiI!n ~i~O q~lIi~'mjl' mrm;~. ~pi~m'~~r tadind~ raJt!ll~ '1:eIil.~l[mde 1l111f1~~. g,iFelnigj.QKI:rU§[J:hO dll:e';elirdi,

IKI~II PIKET A~ILDI IISSAI( .Ba~tm Smat I.~hlerrt go:oo' de 'Ev~ jDof1~ b.Uyuk paRefin pa~s,; bllllll.! del1i1;oba~~me~e iI~m hu'k~kl diirew

lemel~r -t 10'

m~·

". VA21,liiU D~mimV . ,(lml

Mufutlr ,a'lJim a~[h, o:lsliIl'I aklill

, E~a"o~,i Plolilii ~ Gm.iI.

, &~e;m,

BIIIGDI'! 'Siil~rmal1l IYa~:r

~WNliI~~ iil~cl:?

"

Ama uliilerini iyi ko~rumlu~lar'

S~eri ~~WIIm~"IJarl1ma, ll\\1l~t')'.iJ _I~' Eyl 2OOl!de AriI~n M:anh'~rndillm ~!m:riIlf ~~ (111. woom M~t~lfa ~11~mlrlltia

EifdiiJ:iiiI~11 ~ljl)mm1'ilinl~~ •

I1I'lmiil,rm n''IIl!LlI~ln

'~:$01M k~1I1UII!rMho'l· •

d'~~!!~u"liIIl'dl¢i, ;of<IU

Ilflk blraksam Giil olabilirim

1~~kmiiftH flaul:s·

1iI''lJn!!l11 adlilfar4lll g~~~n ~,~ mulle[i,tekutesl S~ ferili'Jsart!a 'Oiltl!l.lIu m181ttcl kUl1ar.lld~ 53"kif~' din wS'edi (lkafll~. +4

HDI~~,Goo[,g~~I~ftJtl [Dpimdi~i';flMlfe5mralQi~~' 't4Wye kq,nWJ~jQ1ii~e11; a! ~k ti!m~lglru ~«di.l<end~ni Cum.fturbaikaru ADdwllah Giif:e, bemete~lerofdll~~ ~1Ien11l1,«! 9WUmWAP'"iI)'iK~1ri ~ 21m galillil" '~Xl esQri ~ptlr G[jI'iW1i'l1!tomlQfilYJ~ ·'KtdL"'~

----____;,

Card Finans ile turn urunlertie

~=.;....=;;.;;.;.;..

lliO'll '~nlel\lif ~1~~,IPI'll9' IramdJkll!!l~;f~llilll~~o~f~ii. mH!tO~IN,~mMi;!n)! IB~t&~ ~iQmHrM~ !fu(l[~ dfl!l~1lI Na1lr~hSUlI~(1Ii'i~!.

,lta:l\ilm 0 0, '1iI~

1iI!~l:'~e ~"L .;n

'GI,",-"'bd"il,',II pind'll nelll,liadir

Altlil!jk.a'mki giblima1i1!1'Iiftjo IIi3m - ,*q~. ,"a~oQin'ele ~1~ tH~;~ IffliI!iJe ~li'ltF~}~'Il!1! (!Ii ~~ IlijJl!il'-ar:li)Iar. !jJin;~!toel jJgi1~1 ihril~~II'I!!hnan ~I'

" Ikeliy,2I d[IriUrrf~DNill~ lIrrI.emnuna~IJ, "tr.nI'(\l)~~J }l{111:l<1!i1ll1lilV,y;OOdol1ljlpm~!i, ~IJlII t~I(!~, ~!qw-~at~ 'm~,atr~r i!lillJ]i.~@rek,,<jfb}i.wl ~ ~

i al

,aya

'1C1ijln hlflllllll blrarana '~@II!JI ~~in- ~Hib[,t€k ~~W1a8~lral\"~g)'I dil'

Jm~, Vj]j<a~lalfJP [a 1]11 iitd[lIlfim. Bid1l degiL ,n!lH~bil 8n8rnl11dlllillla,1m~a' ~~I:i"

~a~la,l,,~nllalirlitaye;lgtifdiKr ~~ll. ~Im, Mloief!!I'~ ~11l(lLl~~l1Im ~111'mr: G,.

~~fil~rerl'bilim ~Ulralhla~i a~j, )'D.POP~~'~€ anlatuJrnI ~nrar yam11-

liJ.Ii~t~~ ~"~~ miikl'!mn@ldi.:" 11J;11(~1J:, d~I!e'~ ~I!ntrnk[dl m/ oiJ11

~1~lr)llaw: 5!jj'ryarl"i l~a biib:] Da~lti:~~ .Sal!~~fh)tffer;i rnl Ij.fO~

~eS;I1lI" gOlrit I . (II '~Wlnu

~asem~1rl ~a[lgal~a alRiafil

.. 1 iii

Milr GiJ!l:!r~,mBliTa~tumllfli~ l!IUflllftnl~,!iljl1Jil1l'lilltl', .\f&'ItiI bllm1Mi!ljil.t ~r. .;lin

1ErreR IM,ah~uIPfan bu altllll;i:liiini iri :bllli,'or +17

--

PKK eperas,onuna katddl., hellko!plter DJilU almadan dCindii;, 10 gUndur de kaYlp

Tabi,p (jsM;~'m,~n Eaitilh lnug ~~tfl,alk~ta 0'''0 kaF~~ IciJz!olrlnlen bilr

fll.plra:~ycma katllll,dll,. Tlpi rn,edre~l'i'yl,e d;ijnen h'f!llilkopter OrliU ai~lmlaJ',1 '~nL1lttD. l]u~Ulml hjrgl~;nl ~lrJjr1f,211 fark~dliil~lllma ,aramll~ar iO'mlIU~"SllJl~: •.•

llRAUIIFAN BEli RlYII:P ARIDIILAR ~IUIMMADnAR "F'IIRIB tT,MliJ'OLJjl~UI'

lM3'te ~e~m~~ldJJlBk ~tuuda Ti1m 1 Tawrd~ 9Fif'€~r ~s~ftn' r*a"'rnuMbiril1inarad~1 F;!liJf

~pmL~lalJl ],bli~ Oe&teglle:n umg til [!.g'""~ 1ID,~lmak j~!11 geri' ~6ndU, Willfg1Bun u~;_anaidG4l1nal,m~rfr

l.ala1tk !~~i~lm·a~fal~iir.- Aml,i~i:~i]n b~)lrr:~~'~w€n, ~~~.. ~bnMfdk Ws:~nunill An~~r

(~_c~o ~gldWI. Ka~rVft~f-'lJritte- mIl~!i~l).n:u:~ ~~rmt(lj. Blfn~rrilliZe.. r~rann~\I'tliB~ ls€J.tJn!ari!

llIi~IHI:p~mS}!QJlIlen€si'DjjJl'I ~1~ rirheijS1egm~nln~JfI[:~marta ~oilID1ilere~verkiln~rfn oi1illl~'nJ i~11

hell~opjtel'q~n dH~ij~ 3, a:ralikra w.Jfgi!memuru ora h'~1 Ferali' U~ijl ~~~r ~m1~'QlabIIW'

ij~~lnn~€ , sy~ ~lge-- d~nJmda"n;liIaErijal~(eAlirdi. dWiglni'fO'y,lmn.

~l!;1~p unuwld I fmkmild~ ..

\1lftiUllMtJlfJ ~~, '1\li~MQA IMil"il1NII ,lGMft if~~~ .• Gli C):dANIZE' mu~,

T~' ~'. ~p,ka'lanlnulnd'ln'Uakrm -- __ ~ ~"I,d,tinil;u~Blt KUII1

.~ _ '~I~lraIIIHil.ku~~a \fleda -+, -- niil,lsr,anllliUl: ~'11

ilk s·ijzii 'Vasak kalm!,asln' oldu

A~fijI'O, ~.}i·-~:~!~.~E~~~A ~~{l A·.Nt 4!8T

-------

DQvart I1lI,i,e,,1lI . ;.' SlvDlda 3111'1ik

~\Ullf. M~Mmn'~'$lIL

n~yf] o1~'WI1&ldl~~lm Wb~~~~a1_ ifetltg] ~ 5uyPlIII-!(df~tll~ ~rDI ,r~ 9lfIla~i'1.I iI'I~&;mISI" ~ ~~~OO".m[WMill U~" ":IImilnl!1'lifen ,~llaill\i!lf.

YO.~U m y~i ba§kam Pr:or.lif. ~. ~~UiP ~Il !!ffir~in8~~dl. iD~ IJauI'l'tQ~nMIJi~. rnnr!lfer~ ~i,t I~ ~guj"r6ir"Q;rtam'li\ilra~ Itm~ ~ooelloo19ini ~g'liJalb.

HAIGiIR5AIU!R? "ijn~c~tetern:len bii~lTnl yasakf Ilinnl'kalkrl1&~ll1Ilr~E~en Y~K 1B.ii~~1iII O~Dlh1!l1'lj1 YflA~lan l1iisteW9t~lu~~ Yam.:t!ler~

I :meU&Umemal~iWI~i. ~111'

lSI n~lliiat.5"t _~. 'plqliUsl'illllrdw

~i1UL~,'t!!l'!rn~j~ll! ~njjl~ i&:Radmln ~ik1l' G,ijneJ" ~u!dq~~!Ja~H_1IWi~'SU1!6m~j ~5)'cili:h:n ~ ~lrlma~m;i l~am[!.:ratllllli ~~'il!1f~~~';\i ~1t1l: 'Giem~lli.1Jln~ ~mrli~rl iri:4lirl~edjam~Jhli i!i~~ ~~~~tl!!!~]i&li1l ~llIJ1Iu; ®uml,~f.!'o.ililnwt~llll~ ~m~~I.ii~ijhk. +10

B,iz ,.,1 I'ulIkoILarlm:IZ dllr~ld

;.)(t@'dilJib,~ kil~l$:Dllar. B~!nllnz oUFu!ar. Ge"~l.iyd~ Imh~fmeoon ki1lifJl~ lltei ~~lm~:rCR rl~lm b~kanmln ~~<" SIIl1I ~iter., FiliRrn'le~ni!lmh olllil~1!: ~a~mill'(i'a5~~ftB~1 mMte,meden, ruijjFdi.I~~~ ~a~ ru~kll.1~r1mf!IJe.ii~niiald!l. ~:l

Card Hnans ilile' tum urunlerde

~;;;;.;;.._--

itolirtam'u isterslin 'J.,ksa Sevill. mlr

ejf;1jj~ 'tfi '~at~II~t!lite~b\'!h¢liIrlii m]Jhre!TI~,rn!ki~::eF~ tliWlliidia I[le~!~r Ligl'l1in eeillfl11i Be~1 .~ rr~~ e~~r~n~~ Mil!ain~ ,'i!liIdr~:er in1tri!cl~Glel~ sea ,1#;fr, 1fineJ!3i1lkQla~,P'l!ImlljIe ~e.\rima" '7'15

II'o.s,tegmen ~~a1ilh dal,g,dil unotuldl~" d@'iIiJl1@m,lek 'i~!IJn, lonu su,llaY'I,cl akllHaraseza s,elnaliY~o~ar :y'a;z'lyo Idar'

a _ _

Ir Inlz

8Uf~n basI In Tar,aJf\lln IITabi'p Cls~egl[fn~ni PKK l)lI~,1 onunda l~nlll l,al~"lliI1af' In'i1alrtll:llr'ID'r~ K~wU fa,t~h U~[,ug'u J~'lru~!czluIP/' ;~irmi tse ~~as~er kal~.I,g!I'~' g'ibi 'g,C1$1€!nt.IiJ1 s ~' UII ffllq; s\e'na"rdadla~,~

--

i'ki spot ..

Kar.tal~'m parlll b8rsa~1 &anbl

Orl~ki g;~n~u maTLh]iMlnniz ~lJijdu: lClbTpUs(~men mug fl!i9l't1llktl3 ~~~rl£i~I~flUn[arl, driu~~n UJfij!lU1trlu. a gOndern 'ooYllnarda bUlun8ma(il...

'l'li~iiDEi1iI'9~~rtDIRIMiI1' HIl.bfl~ ii~~H![~ onCJf: IlIsfeimen11f f'n~qrida~i (Iilesi'~,uslJlJ~ rmlldu.lI[dl i1(dt(\rilk:seOOijD gi~idi; ~CSfE!:gm~nllIJal~ld~ m~~il1, d.~t· to tipTt!e J~!i~

IrU·DIINI$iIMIDli, D~I~I! Slma.kts£rl~IY{)'itt>~v:~~Kar~- , kjl~~~!WlI~lIUr'dMup llakHia(r silahl ~,a ~kre~dl~'i de ~Jjk II fl111 kEI~1 m~~i05le~lifi~

si~~tm~ imztlfamkJ: . ;iJn

H:im:f~'i!tI'oa ~~~~ ~k~r rah~~ il()plilimMII~tta ka~lmlalJ!1 rlomlaJc~~,.e!$li~lj,i:gIll'~1.a.:r ki~llifdii giD~I,~'k @I:fa nl'a~ihJf ~~11'rF ~nlll'J'I~l~ilIr. ~~ ~ar1;!lltacitOW ~ljij&ll'l ~ ~~1r31'l~,O'r" M\'f(ili!!lIiIalftifn kadrll~iili~i!~ ~i~!i1!IM"iy(!)~ femlllb~~~[i~!i!l!~i, Til. I¥ri ,~rilslnda jEn~ IBakanc IIQI'l:!lriU1~~a~ ~'2i

~mlilel« .

. iietoo .iiSliirrliz ~lID

llag:lI(a'da. askerleri sllahla k;urtarm~ad:l~

PHK1111SWISfnJE tmml A~D'0~iil~d HlakirYl@~liTel1ldl! M6cad~l~ KeQHfI~alamID!l~1 D9it~~ PK~ ~~W[Jlinl~fl ,as~el~ d'~Ulsiy~ ,q.J1t~mlellei@~m~ r1iI~~ J(leJf.iti~~lli ~,~~dt "1'ijlti" ~rlilil~ 'btldillf d~Yf I~onuiu.

I . ,)

l!a 11~ sizttl'inin h~ru I; Iral~ooF~i'~~nt'lliiJ;irif~ PKK'sg·!'ffilm f~n g~~dl Dm~}!nil~~'drr:

"Un!!_m~m ~ D'a~Jilid~ ~in a1manaskNiern: dufyaSl ba~'Ii1R il~ ~I[!Ftard1I{;,!jIi .,,1

rGiQtIOO~,~ml1li[jli100 I~e!r

~~lJr ~~!llJkj'UJ '1fn~D Ie·

tin,'biINliWIl tiIare)IH~JM1it9J!I.e p~U!i emime1ir:tce Q1iIn ~JU mi W1~hlsif~h ~!ilesr.gijn furtli1im~:a dm l~wllm~lhlnJlt Mijf~,fti§(B~ Mar- 11~~da ~nu /J1rjI!PIOOl,

SER~ IN,U,MAMS1IYAUN~ ,$1)n~·Ma~~.rli~jl'lmf~]1 kenai· ~.nl ~tfurlwsilcll8.!itl~ 11~~ 1I1ynn ~ni nmnJ:lrnsl \!\l!'f'CiJf I~~ salll.nlfdlll, KiIIpj.~~.jiS~QT M :~u '~l8'n\ Ama:!i'le' 11'Iit[jf!~~tlipap,[iru bunl[! sQr~l.ll~dl~ e_di!l ~ouli~on~dahlF ilr .' ,.,' 1 iQnf~rk. ~'n

11Qnl.rB kJlIB"fill ,Ilia AB'd!:d~

CI!rPO

SlIJln ~bullmadl ada~ilall diiJW

: IES~i,dijnJst-trra~~§am~',t nUiGa~ ~~a~.Ii'.udf:'l~~ :Ra~ m1!Jhiflffi!.~ ~iIl '~Uf" '~U, Palifuim'ingefi~llku[UlIUli\1!J ~op'Jamlk ~. ~!anillul~mIi~ »1n-l~arw.Qe,~I~;I~~!II· It1lI tldaylljliita~11! ~m~ ~mWnda'ka!dJ, -+],

!!olO~

, /f.Ii'Ilrmrn I'~g~

~1\l;)l$illl~O~

~~h'lm Denrllrn)l' I~I

"liIijij:rnE!l 'itl "~lIl1Jrtl, @h~m:alIDnQ"geJt~~I!lI~i ve~ filJ~ ~ AI}6Mood'e:r~ v~ii,U}!~I~~~~~~ i~, Yil!~ili!I~ dei!J1. ~7

Card Finans ilec u m Ui pO n le rd e

.,._;;;;;;..;.;;.;....--'=;;;;..;;;.;.;.,

SiVls'lm be,liigi Ibiir

L ft-' U dO '"I, 0-

111.a -. -·1 sllr - U:. i.'.,i .• '

,

'Hia,b'~'iI lider gl~enSiv'~J11OJ:1" ~Ilcitasa~ deplla~-IiIUUll rJ,da;~O. dalool" 'ka~alili :s~nRl geieI111kil,golle-:y'enni ICim!~om'aJ blrakt~. G:a!!atasamy"1rI i!IDolierimi ,Nar1~~ ve Banf:.atl1. -i)18

--

; ;k; __ ~pot_

v

'In.····

, I

INIUIU LlDU MWI" IKA~I,Mll!' 'Ill, NAS~Lnl~IlI,'DENMIEI'MI?' AIlE ~i)!¥lE' OIlOR CUIIIKII

fOf.Qfm d~'D\igiJ[l!On~e.yallJlvgl w ~~jnm ~U!.a~M8Jnn8daln~Olilr,r~u &ii~0nmmeye- BOjled~~nmetegj-,a~I~.Buil'IO -~t~gm'~

Ibllrabna~Jgiliil~b'ip Os;~gi1l!l~rn P~K oPt-;- ~~k. mi;Orad~ V~ ~U1llnduwl n,~lerr ol~orr n~ldagda:umJMd.UQ;u s~lendISilld~j'

rc9.~Jt:QW,!ml~\~gda:urn1!JtlJfdu·~nraibt~iln~ kl'tWiildCflbebe~rbe~:e}ilen~ istfS~'rJfdu- (JrnmleSii MejlaJ Uluj"lm, he;Jilii:!da'~a 51J~-

Q~Cekii Ig~ :Jandalmf ~enel KR~u~aln~ do_il' ay{llalbi~kken ml.e~m~slni d~ha ru~mam$lrenj ramf.a ;r~l1radlnda g8r>e-

hg~1 SilieSln I~rua g~tdi: ~U~te~- ~fmi: yroil~rni~ ibirjlireg'rW[Jil ib~I~'j' iiSl!eUkGeiKSiniz; ~og~lJJmnrar ~~met. O~lill saQ,is-

!lien ulllu~u:rmadl~,kendl i~~i¥a@Y!B'~zin~ op~m~ygn Ilijlgeg~n:de oldu,g,unal'baMlla:- 't~omm', Getirm~ik~eli -sir~ aLe~1

siz (]lg@hl~migin~kffletmi~'~la!oilk~ , -dan :~~aslnll ~,ijrtam't~y,a ~1~lyor? ~g~IUlm~ d~ aske~e<forldefmnem .. " ~n

. . . - _. "

l'ly'i ~Dcuklar'a 'dd' adelet

.Shli:1 39' 'YIIII baplis" "as!ke(· ,e tahliye: ~'en1dinn

5'~U]lllg~iiki 1i3J'St$ubCIJ,~,aJ bjlr ~tiraf&llse~best b~rak~lldl

I

'~emdilli~i !Da,\lil5r~d~ b~le[tn :0101111. V,an'~lf (en,'~ 39 ytJ ~~Jl)! Ih~pili' ~&a'SlllaJ '~rp111" ~al1- arudb~ilu Ali ~¥l] \Ill ~ .CaDJ IMlB~!'4!1~ Pl(t( f:lira~sJ Vieysel Jilrf}! i5~: ma%hmt\l:~l I~k du~w~ma~l;tahl:i¥t' edil~i.

L1I: ~diitmdeki tMr ~1~ bo:mWlal1!ni!a~lamll· & Inalk Gn:am n(i'a1lI~a~lkeIT'~~;~ ~iilIUml'b. 0 :Sl!"i!d~ Kalil K!J!f'li'ld~~ lKOIm.n-aiITlI ri1aIlB~m:_a·· nR"8un!ar ~1 ~k~ar'" d~p ~rL1kla~ sahip' i~~m!~i. ~12

5KA!'II!lIUO:~ ltiENi 1~~iSiilE.·lllkfu~: ,"i1lP~ifMI'~~~~ ~r,m ~ i'iWiMC ,~~~nm19titDrm $~l1IllIrmlidl'tM'm;dn5kerll !n~~~'Ja!!ll1in it'~~I~t~'IiIDpfii!i,

~crtEkit~~ AU. ~1V,es~r ~nu~ bll\il[rg~~lnde bir degifllklikya7 p~lm.adaln ~lIil, Er~'o§al1, ~nil'l· sa'!1Iin 9,kamrijl "ka,1ItJmt ~{ij ~iji"' ~O~ £I~lnlii oT:!iIlJ~!glOjWyledL

"t!J[IZA~ES BAjlKA1N /,IB i[~,B~er~ H,na ~ij~~I~ f'riI!!" satnml ~EI~~bi .o1il1lil.AAH :Adam1!:r Hl'!)let!i'tnln~efilrilg\mdeg~ifrifp{ Q~~ FJ~r-(i~bu ~~PU, n~m"de" .ggrulil~. azallib. Grnbufl .

del iBh1 ~~Inl~tll-

Card Finans ileturn u,runlerd e IakII IndIrh

'1!0 +%111

tak_sll illd!flfll

ikispot

-~ - -- -

Taral'ta -! buqiir.

MtlP-'~ep~H P hij~imetiril ~K"ifaJm, 'eME! ,diindurme,p~anlrna\,ojlW~ ")'110

1_:l!tfeil~ne~zUm! Rimal1al' ,[nI18:11 ~i

'TE~Lt:KI~II''i6IRMEUK Y.el1l.-t:lla~ a'r~~llmm~j P:M1- :rJieligl~ '1:u~kiyt'~~ kOOaJJ~llrmll"~I1,@larlc''l!aoollloo~rt":l[e bu (~ba~alr fe:smile~'~e~j 011.· yen dok~m1~~I,a U!fVhilrn1an alamm? ge~irdr ~mf.l}r. [sin Senor: B~ f6n"efmrei~~ -elslclIgr~lirkoll.aVtI,I:k U)'gulamaolh1J1

Bn.oa~~llrY;Or. -

G~IEl~RVE'OCtJl,~1 8~iJo~em~lik; "'kesin·bir L(jr1:n~Il!JI!.lk olmad.~k{~,haJmi- 1€~B~ve ~oc1JklllH G~firfde ,ara~tJrma~apltmam~SI ~erE~tigl[nt S~~~~~1iI, ~~nl ~slar~tai b~mladde ~aWI~II~:~ yor. ,MII~ hrerhtlii'gi, bi1',~ljjm vaka~mdil bi~eara?tjrma dJllIrdlUlrl.l~ma~Cdk.

lI'~ZI

Silablanm ~ekip qlrdiler

I

AVlrupa 'il~in he~esimiz ,del var rilmi,dilmi,z, d'e' •. ul

B.a§ba1!an Erdo9anlii~~nnn A~nup~ YaJ'uooanfdornme1J!e~gtni sDyIedL A.8'nln 1~ i9ne ~1.ii!ralk. ~_iI~1 b[r."MfijNnlabir~ t(a,blll ifdil~mN!

.. .. . le~jnlloelTfi1NlI[r!dm~~.~5""wI.!'

m~'~i~~(dJ~,~~, s tI""-'" 'J

~1ii.ili~eJia.tn'~~~ :~e._di: Hmsifriizll:~YI~.

f)nr~'iiJ~u~"~- ~1" SUIEPEr:mmN~U'tllZ:

1iimtye'mm A6 sUrednde- ka. lllilnnillQlnf sJ)~I~11 ~~~nl ~H~~cantlilliz ~k g]jl][W Qibi Itan~. Ol~msw: bl3n_erideme

• K~pBn~~f!ll11ndnKam.k1fi~er-

'Tun< -Sm~nd~eri efQ]neden Jbaret

fm~li:R;timl'Jl! l Dm~~W\!~· ~nm~ Iblmlelwre 'i',illI!.ldl':{I MIl" iil~!1I.~n ~1"tndJ!~1 rddl(!i!li ~rd:Um!~. A~i~,e.&nkar~in!jI

: '. S! ~):: ~YiOi!'lf~~,!i:d~

i mii!'lWire lJIIemen ol~l;il

Jl"li'~.E Hun,!,2:DI U'III[

I,"

'l~ otakl,al~cd65, MUl'iKIJn~ l!lIUl1Ml1tln

~~~I)'m [dIlial!MIIJ,e-til, ~D'.!I.fJ~~~~Il\\~ nfuir''ffi1e!i~J~~~~ ~Il ffl:l:w.rnli~ fllfI1allrmlii ........-co ..... _

u:ralhmall filmiEi i. 1u.itd~~Jl[n Kfil~~l!ijI ~eoo ~~1!il;irI ~w

i~~f·a~. 2. [bJiii'

m.!,i!\!I!.dai!i~I'te'pl,~. ~~~~~ ilIlan~:gW.IlIIl~~ INil~ GoI~ ffil~ In~~ :il!l~Ili~~fi~~

1 1:U~III!II~

U~UIiI silyahIIPI1lh.dI!~ _ij~:s~ygullliil!I~~WizIe;lilile.:ka_~ mas!relemrnll g~i~rp ~lr~hI~~lm ~e~re,~ Gaziij~nn~·mlp.a~iil·p'mr~SruJbfSi'lII1e ghdil:er-. \I'~Miil[n yem ~El,tlIilP ~&aaa'Ki 12 binrntryJ aldllir.

i K~NCii :SO"u foI,

A,pu :5aslt1£lfde, Olil1lraJliliyttdl1li mde m¥,u:'ld:U~ POU$ karakoh,UliI sa.d'~e 2~ meitre !l!zakh~jki !~~tilln~dM rI~gunrul

01 bin m aldl. [~i ~~n loi:l~lI de (eYi~lii'ld~~ 'm'w,yulmlllUII,

Mu·yge"w]ff1D'

Card Finans

lle tOm urunllerde·

- - - --

101 +%11

lakslt inUIrHU

SADiDA.rIN 'AnSAnU~IK

KAMYO!NiLA KlVu'ILI M_AKTtil

~!tll ~d ,time€< O~mii!EJ:rdaJfa ba'~~mml peri hunde eir r~~Twon'~wa.,1iak ka~. Qubyk, ~\I iy~H~k,uk ,M~lhk~ :liIiIes.J1nWf Idavtll CI!Qldli. IDB[1irlji'l 6ba~l, mlilhkemooesai ml§m~ij:ku:rul" m~lJ,~mU!l ~,ddia ,etti.~fijr U~,l~ rna. ~um ol(Ju. Var,gitiy kalraJ~illmw \ltaileniln"e~rn.e' blw iI_1IMlUlullirw: <ir~ib~ ml(im~e' bj~nlla,vogad~\,.tI -t,",

IIQM~ULARIDA CASUS, IAVGASI

imn '~~e',~erb2l'tal'l ara$lililda I-!casl!sl~k kirr:zi" ~I~l~, Bakillr~:~1iI ABJ.lI;, B:~it~l!l~a ~e lism:W~ rllin bflll,gii~11ii Ilr~rn~:al .slz~hrm~~la su~ladlgl~ 11.5 ~~i i~IIJ'!5~rnilhkulffll e£!nll~i. A!eri mahlkE!me~Ilnil1l)l!I kam~1n dUn ellei'[irelil ~ran IlWJ~i~le"ri Elaltal'llwg~ !p[QtES~Q)uIilI!lAzerltla,~ral1~11:J fahF rail ,B.uvllkel~isj AJMlas: MiiSalOo1l'ai iletti+3

, ,

,Me~em ~:na KUle,sli Rahi~~ 5alldlln~a uijr.ad~

Ayin yon~tti, bl,~a'kllndl

r1,m~r ,M~ftPem,.AAi! ~ilijsts~n~n [t~Jyal1l rahi~l :Adliijjno TIallooinll ~lIiaJr",yhiirl!1 y~ndme~ijfm, gi.ttl~i IBa,!I(I'iI~lllt~~k.i Sen jn~u· a!m Km~I'll'I;d@ liH@kl~ sall:lIl1~~ l!gra£j'~I.11&a5rnne1f@ kalOllllalll" rra;hi~in, R~ati te1iiJi~i ym~

SALlIRGANilIY~~DA, itl~nJl1~I¥orum a!rkada~l~f

-l1iyirl bUi~i[ld!e IIflml!aatl~so:h~ s~Je bt1jit biHI fay y<lra~

iDet emo IR~nlf,l TrnnctdnflJ~ tanl iPiYa~lS'I FaZIJ 'S!I¥,iI dunl

yaMa:j.alifk;kam!:lI~al1 ~l~~la~ ~b~~i11 mlog(l~ imitr'd~

fain, ~9~va~lndaki, Ball~esi~~R.a· ~Me5iller Bu~,uyot

-riilI~~a;1i!I B~~ ka~~!'l,~liilde' ~I· ,to~!an~5!~JGeVilJ~\tererek

~k1~ ~k~il!~cl'i lUI~~m kalm~lrni M~i

I ,"ili~UR rdAIEV~ DIEGERLE,R

,~,YUndllnl G'JilOO tlris:ti~allli ~mak S"illulil b"f'lirai~nlar .gibi

i~ooGt9jni~'i!~kR1lh1p, "mi!l]~1 ,dl~gffiillem'eJi baMe--

nan{Mni iil~"ba,~~ ,gmruitu~(j ,deml Baj~~irl Erdag~"",.S~y

mta~aIJP~an Im~JfI'I1I!a1il ~¥.IP~ l~nliO'la~ i.i1~ii1l Qjii1\llQ~] bJ[1

li5tikiJ'!,f~desl~deo~ard~~d~"n Q~ 'Dil~'t~rOC-etmet bu ~:Ikt,m~"nl

I,e r~mltd'e b~~!ia 'kili~e!eri Ide l~~rnkla(ind~ ,d~~ ~ h ~I~

""-J....~._ •. c~" ... u • .., ~i

- -- --- --

ikisp',ot

SHlJJ LAt~Mlt!R ~AHDiLSMII)~RISI"1 A5:KE~i"V1E ~irA5i Al;II[)!I\N DE~ERlIEJN[)~RiOi

Tiirkiye, ABD va Iran'l yam.a l'I'I1II'YI b!ilil,arm,II gorii'I1'O,o" ~Hl

Trurk Silll,a hh Kuvv!th!'lrii PKK~n In K],lndU Da"lgll'l'ndalki ana karargah~nl, 510 u~akl,a vurdu

_ -- I

ne

,A~1l.J ,IZIE

"II

IB~~iJ,aI(aJll:¥ilr= :f;IIIDtB51 ~JI ~i~ .'<~$I~ irjjt~i' O~€·

. Ira)Y~~II!Ul'~e[ek~yinljl~

Ifbiadanal!a~11011 ilelimrerek ~8flllla~'@grl '¥ilpl!~m~te ni,~bir, ,~~ Vi~am;a~ml[, 'G'_e-

rrmJ,l1 Y~lM~~Jl alnrn~~i1il\

oob~fiI~JIi yaruM dMull

':timE HHURSl'l

"MPan:i BaYmarrU_nl GMNrl:r"·alM!(~~I),(I'.i'lDiI ,1:W,tl'~ilJi

~ ~ VOIr 1~ ~Ji~

J(r~Ddlrs~lEnil, Vllri Ud~~ ~m 5iVillerfn ,ij111'l1esinl ,istel1e-

di~lMl1ii'":ID~~i,

~8rOi~~k~rn"S Tta.nrlwly

'H~Mr~l ~T~~' :b"d~ , " o~~f,lffhm~watOintlatI~n de1.rle.tt.m u~k1ijblimaya ~~Iiy,gr" r doo~ ~ra~~iOOiinn~u ~ gUIilIfiJOYl!~~l!QUI sessizlrgjBii "dufl ~_~af!il AnM~a)a iPro~ M~\ij verefetbQ2~~ '-)1~111

1r:aJ B~j~J}J

h1l'll'iI 1

,a~aml MrYl'ilfl ~arek§l~tal~~ay \1~ldillli vurgul~dl. fdyllkaM ~Isruhbargrt ~mnd~Jlj ,dahlQbi[ SIKmtll'lillZ ~~ d~1~rek;PK-K. tJU1;p_1g!rlQlnmlk ~i~eri i~in bir'1$ €1Jr'" oldug,urD b~lirtu

~" '~Wlli~f!tI,I~Mloj,NY!\

~ , . RB1:ilinno!a'llmB

:1<;:" ~,rMlM I~I" ~u

Sl"ClsetbJilfimd (em~~ Okta,J kend~mJj I(Um,hUlri,et~~" :sanalll1ll,cwnn 'iflas lettlll~nl, sa~undu

Tiirkiye· Tu'rklerin d,eg~ldi.r

611 M p{i NICE G..f.l'I~M EVlN( E SEN i"N OiLM UVO R HIIDNIEiNliNli'I: •• ,."

TilrkiroO HMlrlal'i:It~O'iil', su ..

B~ili'$':a ka.i'lliir' ~j:Jer~ B~lf'!~ t~pf~kla n, tarnriadloaJ imparakf'li!! ,"!'itliL '[)snihllnlll'da d'!! Ibu'f~j;im tleva.m ,~IDli. ~"UDg~n ,t!e:dmm, @!d,~'f. l~p:raMa'fm HaiiJi1l~la ail 1l1'mtl)1 ~eme-~, i!lnsarilar,D~nla muhmf·iflj~un ,-rl-Iom", '

__ " __ ~~"~ _ ''I"~IU_" ~

'm'lar.a be;llI.daglllJlm~ d~me~r, Zindrllil nllllhM~ ifl5anlar~~, d~liIIldkrasi 'O~IiII~!Z:

<UMHUliYEl1~iLEI lO~iOl~ de*liUn,d~ dellll~tin :bir sahi~i va~d!r~ IDevl~t'~jri~eri ~[l'Ilmu.llktnf. H:~k,U~dev:rec-" tind;~, de~I~~n salbi~l tum (m,rwmdl!Jrr. (unmhurly>et~~

I~r.hllk~t d~v~ N~f o~~R'i~

~~IiifIII~gie~~1 P~1W1

I~U

RJUHI HAli H~.isTlivAN 'F:I.L 1-,1,'

Miz~h ya~n Melilil Os~urllilagj Talnn'!n~~ .~en;d,I~~~~m ~elilnetill ka~T&llrld~ ~Selam maykil, ibim1 kil~I~llt dive blqllaliAaSI~1 i~tW'j,i)[EZber IbOlUlIllCB ~ey~G111~llIn![l1t ~o9~ r,e b'~lQr~·i. ooe:k~$f.eyelit, ImlJ~I~I(jgUl"lBir ~~m(. bilu,"berx,II:Ur d~';beb~kfl di~e:tanJIm'l:aval1l o.~ljjrn;cla,gr 'en

sie¥d~gii rda:nOdQI!I~' aliITu§, ~l~'

:20 MitrAR IDOLAIRI HEBA mil~ER

,Alk Pa:rti ~ijkym,et1 so~· Ui~ylldi! ,2,(1' m,lliy,ar dO~'i:n 'Ozelle~ifml:l g~l[Tisa.gl~dll" SO]I1ra bu r ........ ~.~ para~ :bor~ odemekt:eJ~~Ulanlp heba ,eDil ..

0158 bill :g;~Ii~;e llogl] ve G~mleytioj,u'ajl ... """ .. '

~,ani~!ii 20 IDIilU'~(l11I ,~bl~~'ar[,:bi!ilta'~rnbri~ ka, klillrllp,llOrn' ibi~I,lki~l;yre i~ sa,gl~ya,Mllfdi ..

,EM~~U SIOi~I~~E[~i 1i~~L IS:Ki'i tlJl!BR:IIS p:oLimil~~SI NI~A: Ir~'i~j~LIK OINI~RlvOI r~~ Umlnlalrl Hu,m gemilatine .~I.111 :hi

, AVIUlpa IBirli ill,,, :mUlllRan:lslr 1I11.111851,nl ~l1Z

- - --

: buarQlda

D,1111Ittlt~ apl.lftll'IODIII' ljW~I,J·,

K~ .I'ra!k Oper,~s,yonru ijnGeslnd~1 Ik~'I!abahlt Ibi:r IU,lrik heyetilSuriye'ye 'gi ~'enellkurmaYI D"I:iJ~Jled v'e

MITmensuplanndan ollu~an ,gnJp, dii'91ler Ido'ft UllkenrjnyetknUer~ Ue ya,pllla'fak ~~birlighli' g'OI( 11

O,P'ERAS¥ONI:UI'N GJ'E,K'iYIUrZIO '. OIKULlma,N GERi¥E IBU SlRA IK

BE~, OU~E Bi'~USi'11

ITi~ndil o~r~~~lrn,u!'n.daIilIDIKe,'SLlrJiY~ ,giElen m~!ft. b~~l liED, 'Iran" '5:1.Inye'!IC I~a~ y.et'kilii!~,~e bUru~~1. :1 ~~!lltl~¥apl~~~k ''i~birll[~lnh( a~alr.l~rU~li~I!llTMi:,hlJftm'Opr$qran 'g~_. SVJWe'l1eydt

'l,fI'lgE'II,i'I):-:: (!,B'UD,lj",I' I .. "}.~-;.IIm!,'l OlIoilJl'llruGll1

leta-fal ~!~l\lEioo b(llT1~ara!gtiret ea~)'fDmm ya nil

Sl~ btm{lans.Qnllll ahl~~a.~ ,adl r ~:YillgE~~ldl.

~~l~em~eMSU~I~rrni~ gQ~er,~d~

~51Iah&illaMllrma' velitye'dM~,y~sasl~ elnkOOJ.

;PU!NU11·mMA!NII,'DA,

Tjj~lifI1lJ~ndn vpemf~nu Ooo~ndeK. h;aik ~il~ ~mki1:i:lEr~le' Uk OO§nnllil mm~1 AMnir-

ytlDlIil 'b'a~~fn~in,d',e wa .;I]ifili. Gar~i~ler

dan s.etlr(! tijl~~e y.e ,am ,eli.

lflHg qMPn[~~L' TO.fk~II~~h 1(!II'(lt~U~il1tn p'uar'gLln:U ~baha, ~~" 1~~~~:~ril~,fil~P!~11 ~~ OP~I~5}I!;)!f!Y $l'!'JI'IN,e ~!Il~~li\lr l,!I!rdUf~ DI~~M ~~rnl ~I~f"'

. "'l'y~e ~l:iilliJi5Ii~~~~atl~ ~1~iJ:!lrilmed~~id,1i ii~keli'l ~~~~r,~ Kij[i! !B~rg~ B!l:~ , ·~!li n,pBiI~iI!l'le~n~I~' ItMl Allbr~I~.! ~ W..a~l1In~~!l!Tg

~"d!, ~,ft, Mir~\I@1i! ,,!!III ~\ro'l'ill blr''b~iI!ln, ~~m1i!l~ ~'I~!il bom'ba;rd....lffliilli,IIiWka *~a~lI bi~l-lflll da~~rl'~' h11l,enL~y[l!MJjT 1Ji.!(_~tlw'tiUJr~' W4i1f,! .l~·

,

,S,i 1:0 plil gOllii1lme,llari

~~flIiMm'~bir'~mMial~~ ~~Iar43~!aflIIiirl!.~IiJE1l~OC[('~i!;i~·stbp~d! IKijlm'~I~dellblrn~~ g~ld1 ramta(~~ ll]!)a1l ~it'~~~ 9i[1[i~Ifn!!'lenn,~~dan 'w haTl@~OO:(~ _.. ~~.I_~dimahd~n ill Ig~n ~DOI! de ~~lni ~Ied[ . I_!Irt1f:i!,'[I1i$JEfin yam I' sua i~~~' \re KfB:~1tIlml~!i ~.alll~L

E,g,e'd,e mUltecileri siirekli ildiiriiyarl,ar

,Mierlke,z IB:al1 ,SII

Dersaadet' e glo~iiyor

I ,GUt'E FORMA,

H~w:n ~rn miil~Bd'.itim, ,~I~:-' IllilDne~hne.oIllfrl Ege'ld~ dun de ~. b~k,jlm9tulal\l!~6:~~, IkIdllUm ,~I~lfl1ndalbai~nJ ,h·,

ti~,f1lIijll~~.·. ':g.: l:!' .~~ .. 'UU! b~~

n~iI1l, 17 kij~lde , ,,e·m·

r~ kmtulma,~,b~~m~.

iMt!1S1 DE VII

'1· ~ ..... ~~ .:t,,·,f,-' .. -t' .. r ..... 41.j., .,W'J~.~lW~-Ul'~ CIl"~_

saf'OOn!b:aOOl'li,*lte~: bd!wnalii ~ b¢: miill., gm,~ !lin bii!ma~ ~e: U&yatlml' blyMmI~dArdIBIJn~g,.iIQAIQmm. J(f 'Iil'lSaD ~~~II9Il1l1nl" I~_ ~~lmg.~r.~4'

-~

. i

Card Finans I

ileturn urunlerde IIIcaI bMn

1'01 +%11'

l,;lk~!t mdmrn

- I _ _ -, _ :

~,::".",,~,.~,

.. ,

- ~~d i.1 . d~lIllfia/l~' 111'.":; .""r.d, "_',

. --

IDli_ ~~Ml FiliS~ lma~ h1~~~,_ ~ rallQt~du.II1C!,I!I!l'l~ 'Kg. dllm~~tm-I~@n h'\1~tijl:iI'ei I!:ilptsl'mL ~~rri~a i~l~td~anIOrei'll ~11' il~ 5'I~rJyo~ ~ <~MJtyau hlaJril k!J~mI~!llIlin~mIDd~ Wfd\'lr .. m~@~!~~ ~]'

- .~

lslam' da ~ekil her ~ey de'gil

b,u aroda '

---------

~~li)lOr. 'IrIl~lmllii en gji}iij~ ~m~]l1a~. flkJ(J

. ~~lflL ;i\~iI'cftl1l :rl)WfI~,~ 59!)l'J>[i!lu, ~al1Jwdl, '~20

HlfSlZ ha eb!~triit

Oerirll! ICmevi',nde !lIMII~lI!llil!o~~~ij'll G.~Il!~~ ~ljlhlilnllfl bedt:ll~I!,~dem~' y'r~<e ia~~191 ~m!l"! eli;&· trr~ll kt~lI'dl. B'Um~ [dmtn, tele\l~:I11!.1 'i\!:~~ I~ d· 1rm~¢I~f~~nCIl.. r~lfcI~en k.a~;jlk lelel1tllk'li~tt! l~kti~1 ~nltl~I~I .. M~~~~~···Bil ifiilJn~~lrrtu.~ 'lilfW!U!y ~,"i.Ils!p- 1i1J1~tijjr"dt>;clL ,+,

~=-:",,.:.._,,;;;,~----==~--=-----, 'Subef!l~it s~llIl11 ~rofIO!Dt. ~1iUrM,@11~1[f Ay,dilfi\ ~l.~DrJ~nmOjn~ Prof: I1Ir;!IIHaml <i01~rv@~MlDf, Meh'Met;:ErtO'~~J1 Yllntd~· lIft B::ti.::il'l."d"'ihekl~~;,J 1'1':'AI 11 I'" .;I 't

_ .. t" .. II,I!;I .~clJl~~ _ .. _ilti! 11,!I~Ir. '~;:hll~.,f

~kjl,;ve,milb1idjliblrnnd!lil ~~tl'~ 1iI'!!? geiliii~(i)~6fll~lleb1irr'lml? ~12

In

'EKt!~ OWAZIMA. •• ~la!l1i~atOI~ra ll~iie' "!D~ ~a1151" yao ~f~r Ibad~~e~l~sll' ol~ m~l!,.~~jl bl~bi1ITtdeJ\lendlil!1~ , l"'1n';r ~. ~,jk t;llf'kilirr

In. gO'.J!I.!.lIl! .•. n!'i!!.!i!. iL~ ..... e!

mrl1lam' 'bhilltl'hii lI1iabal,elmadj.,· 9Ifi,1f1i, ¥irt~rrlil.e ba~~hl'fiInm

. ik~!JTI~,d~ mijm~iln~iif.1i

I,BAIIE,ri.N 'PA~1It UDI'R ~flof" G.mer bllJ MliludaJ~S1llsya~ pS!!@I\m~~~ bafl1lmuyor:'I~I!I.Id~Tl 'fu1l)1~ 11iI];e:!'1!~~Jt gere::; ama,giiii'm~r,'mll1n ~e~lerl

m. Arn.a,"'saU~ ameillin ~il'ld~~j' 'yl~1 '~UZd~ 5~~I1!Se~ lbad~tllil '~yllyUztig ~m1i~lr~oj<n

0-

KiUrt s,ol~U!nunun ., mUnd,e O'liillemll~ bir a~ama, OI,ClJi,k: glinde'mle :gel1en PIKK"run snahs'lzlland ~mi Im\a,5Inl~n Suriye kij!~en~~ P~IK'llllalrll dla ;kaps:, ,Iigrenlldi. 2010 bhll . ,-'~ijne:lliil~ NINo,~maille~tiirme Yas:as,.I!'" IBe~'£nFsadt~rI'onunde SI Rlni~IIlJIRllEIR.lE: 1&'UN'i 'I ~SA

- _. - -,

. GERGIN

0'

Heva :opewasyo;n~l~unda:ml"SDl1lraJC;O kj§~-,

M;k b~J 'olef b~r~~gi.n .de ~tfl'klar e. d@

kar,aaan K· Ilra:~ri biilld~'ri~dL hfalk.

. ,'~n.~J~i m,i kara, . ~ad~

I DAHA GERGiN

Pfi)lrl1m ~j~l15~am.d:lnlma5ImJ 13llelikbe OQ"' n[i~·p 511il1~ougune katlaJ~epnl~~~Vagl 'lllu~ l~rorenm,9~~e· ay:aimda:~~i

Jer(~a~®'iilglu: . , f~K

[,gmJl~!il11000.karla[Sri'Y.f·asl __ ibi[ J18I~

'9YI~f '!)ir tUJ SUlliyidf! E!i\a D61l~~,f.a~n1lr1l)1a~

(ATJlNDA,fBIIU DEC,!ILI] LE:R: .

$lll'iv,eli JlOO:nr- ..... ""~rlL\'·' '1 v,: 'if'>.,,;"'~n,k,11.. ~i ... _ .. "I' ... ,c. _ .ulll'\C!!'!i.!. ~IJ.Jh .BL<:!n'IJ.~I!UUlaNCr

IiIn~arrl.vaIT&r!.a~ilrllma:dafil}~[mli~lz,pl~a~Mi~ ~r, P,roK. i~ooe}(i.S~~~~i ~Uimf~r'imlbift~kbir bp1ijmu 'd~b~ kes~m.,; D~!ny;on~ l~a~la,blari b~r ~~I diilenlem[l: 11~le btl ~Uirde'''~ rl:ij,.· Imu~t~trJplurna kazand'uma)ll,arna~If¥m:'

IASllAlIRr ON'!AI'BEI~lIOR <$Jg.qJI5Ulif'~llinde~ja'YiilAJtm KlllIiII~(e ~artarlda~lk h~~bnl k-azaOOIL iGnell% MQr~ maileSIi"I1M@ Yaml ~e~,~: b~&MIllmdltga SQ.n ~~«>ek, YaY IOfi1~'V'I~i'l.Sl.J~ Lrewet Batkalnl Se~dl[Es3djm liIl~sasmda beMiy,m"

(ukur~d!lki' bl~¢k ~~url yeDide,MriSkl!r~,gihi'(lnlllk: brolgesi'il~n, edUm~i~t1 [d~ia~1a g~~:b~arndCllk i(ak'Dl~l~Jeri 'BaLl~lle~~ ij~. ~i€@: iile ba,$mU9P.lalill~ '~iSl yaptlgl s'lm~ N1UL~)da'liji ~sbd~ rniFl'kalrtl'~raJ:ekatii$i1i~r-;dldlo. ~1'11

r

lJ~k1llr~ :~o!l'1tial~r", Medya~ saya~'19gilkli:!!1H' .Anna till gil ~~tij:ya~II~. Blra~'Wiinlme-me izin v,Nlne' IlEfik€fi~i giisl'elif~UlriZ) bj~ililll olrurlarllm!fVTI bUIll i~lkJijgit'ili ~ire ~Yle~iirim,

U~a'ktan cezaevine indi

HangilyaJanlam,a

d- h k Id kli

I '. .'.'. ..••. . .••.. ;. 1-' I 1 ." I I~-

a a I. ,g _u pe J

Jjil'n'ija:t~a'lMmij~u ~KmO 1f@1' inmaz Q:&~l!lmi1l ,~~n~rI [)1IP;(ie;;

. ~~~

.1l~ . \ede, "katrna'Jii~

.... -u . "' .... "1 . "I' . '"

nesl ge~~Sl~. e WWt~ ~llaJil~.c

SiOO!i!I L. ~pU-eZ~e\iI1IU! ~mndw

'11E:S1YAIPMlillJ~ ~aUalii ~liisrlGbda am· §;~ wb~lkWo-ueflielili bw~i.llidu. ~llIi~in ~~)Uk,eap,mJ ala.l1II'J~mrnta~rm nl'b~r~w'fo:~t~deri~in ~~!lmadt~UlI Jdd"ra ,~~ +u

--------- -

I To,of'ta

'bugOn

liMIT taWm~~~H:iItIRKll'aMIN ... Im-am,j",dllill] mi 1({:I]i\!1.yifr:y,olCsa bm.dilili mil

aRWlr~IRMlIWlI~~E IIlARI2EM$TMmMI

Kan:dilt - WI b'O'm'bali!1T ~i:imij;ncii

~'lil wl~!!Ii:i 5JpaJ~I: 410 ~llrIPalilkii1ll~!

Card Hnans '~Iet'ulm ulrun lerd e~

~~~- ~======~

·AKP/Yli.su~lllalmay:al ~m Ike1ndii'mliz,e' ba kalll 11m,

(um,~ dla n~yin n~sii IDna IGlrelglO~IQt d:eYlln

ifal~jida bh ya',l'gt~ ~0(U~i3rma IRobin~ri :fros,Q(nun.(uma"~llrnln, .lOIn'! kdy,an ,§eliI~, ~ilfljnl igZI!'Iln 11:a'd! i'I'! ka~[l'd!, ~~rg!~·ilen([~ bu~w'~JaJ alay ~d'erlef dedi ¥e,Guma"mnl , a~lm G,feg,nrio ohu:ak d~~thdi. ~U:

1l~~aJJi! ~~lU i~~ ~f115t~~lnd'aJ~leJmk ~a(2_~ ~~_m~'. P,~~re ya~~n H~~;~nt~!~~r'-' k1UlliI'lISlam)a'lm~ k~,nusum1<a Fa~~&aYmJ~Ii!ij-

d d ~f Nlrt-p- '1] ~".-.!I Il.. ~'Ib . - .J1, _"~j, ~.,',.

, ~_ ~I;:!-m lr;.tl,!.:Ial!.!I~, IiIU u ~~ ~tei,r.·el!l~!mr!lm!!'

~n~!9§b!Jlur~l1llll1. ~i, OO]~n bWllan,degi~tilm~ i~1111111@:1dP!;{Gn!I~ gW ena !hakftflil~ !mlffii; ~114,

--

,b"u arad«

-- - -- -------

Ioplum ~eriatl da dogi~tirir

!illla~I~~Qllar ta;m~iJo.[(lM, i~in(ij gUm; P,ioir. ~r. Mehm~l(BllrG~alnr:i1 g'O~e n~ISI'11 ~Q~~un1~li S'mre~(M dl.\~li~l~ fOrs~ ~erii:at d'a ~Jl! olmak ,2'Clruru.l:adft., ~rr1Ml~'InfUi ere, ~e-mi@.e ~:lltrij~ti~"girtilrnjjj r "Ollina$!~lf~ -+12

lllrak'ia len Ust dOzey d ' . my 'yaiklrn:: Cumhurba~kanl AbduUah IGU~j '~alnkaya Ki5~kulnUln ka,p'l~alrlrnlll~r,a,k (umhur'~la~bAI' :al Ta~abanitye, ,a~:maya hazi~r. 110,. €umhu~ba~lkaJnl Ahm'et !Nle\cdet Sezelin g'D'r~:~m,eye y,ana:irnadllgl Ta~:abani ~tgelm,elk iisterse KOli;l(tekabuli ,go'r'8cekfl

Mt.AI:A!N~ 9\lNJIirAY:A~DA ImIU,'1I. 'GiRDa,

Kulfy ~'@kfta ~e~sr.oJ1lI~ ~ur:e~ birJOim!aTIi Ha Affikautdulrl' ~ra~iai'banf mesa~18 ~lte~iliyOJ: I!'i.IHumh!Jrffiilkal!1l~'nlil iliyare~ lirie co ~WZ~l(dk bakddrgl a,~lkl'aliliYQr. ~ank.iyi~~kl: Ibir ytl~im¥~

,g..We 1alaool"li ijil -~k, ~s;redr~:tntleTm~l~fde kabi!1 ,

gO,iilr., ~mtlul!ba~ e: bumUr,i~de e.diy!Jl 'oN' ,

SIE!lE~il'KlPAnliGI, o:p,rrt: GIL,A('lfOR

JKii~~ y'e1Mfileri" de'ill~ Liyi&'etil'l~in lIe~nni b1r dl.w~t yapjlmad!Qnu "an ~~~Curnhurba~~.arirnln~iJa~~~lilt~1ernUnde helharn~i biren- :

ge!1 de bIiIllu:n madl~)nf 501'l~yor. Btu ~~e[' i'il9met N'OOiet~BZ>E!r' .

tar,af!,n;d~[Tlai1ahi3ln]ye' ka,~Mal'l ~,jrj~lakapUa[]I1Jfil I~k '~m hu ~OO~kal'llrna, ,~~~!digl nmrta~a ~.Q~,jJr,

Imk. Ktl~,~ed:Nt:)i61]~mi I!dEr~:Baaa!l1I{n[n ~i(",liil·IIf1!In· K"I!'::~"'- -<lI'F AIl'rj, '._ I ... ' i,IIIk"r.. ;:lUi ... "'''. r..UI'I e g~ d'l!.. JL[I[J

~1~l~ieiil ~!lk~m Roc-etla ,g~nii}mem.e ~iU?toonjni:n R~ndlkamQn~wn!ill-:IDr'~ror

~mUT!i1. ~-almaSlGrtlggJU illii.

~~e.sllil Rarzani '1~~rin'l , ,II

b~e Yi,pnnyoD'WI"nJJuroa .QPIJ[ ]j\jne'u1l ~Bi[lE IIKI1IIilf,liB~L~KJlI!,MlDuMRu~lr4d v~~~ :rrd;1,~~,m ~iiliJtm, :~llil~ 1~,li~ ~~ mij!il~~~"iI1!1m~,~ lio);~l~r: 1r~~ AmJ~!~~~~,~- bill nlilhilla@l i!lm!,.t ~,)feIJ;Jlgln. I~rml ~p$!fiIn,~1. \'e"I~~!kI~,~~~tijlieti'll~ 1~~m:a~likIflr1&.b~I!)&br, IDul!! lI!~d~!;l1I1lilM tijf@!iliffl!~~, . ~lka~ ~~~I~ iBakll!'l!~~ hlr l\11J1i111i~!!~'if) '1ifM~d~Mll:'~~orrnada!l oollk~qjlli ~1:W1~"!l:iIlll,Itit@ ,1Jtr!Sil~ or.manJ;ig8(jk!l1l!l:II1I'!~m!.i1 1:&1 M apia'lC3 Silfi!"" ~i~e~e); Y~nlU:!;dL ~'10

'Ta'~QfJta bUc9i1n'

-----

-------

~H1f~'i\. ~il~B'Hl' HiUHU S'A,'rtUI H'liH.

(atl~ma51 "Ii'gl<hn,~~)~. ~\!IJ)l'IIfillW~ ~II !;i~'" h!J~ilil .,

A!l~~!\f

I

. ,- ~.e1~

.... ' Ma'h~uPJ!Bn !ifiooan, a~~1 ifu~~r'ul1!l' Gc~onl,~)ilill~d!n!!f! bI.pWl

S"I~. bN! ~ma 'Mnll'utl.~'tIttlhl ~u

HO!rtim.ettrr;eb:nonllidelilwrmll:lUi b:akal1ia!l ~Mrp'~it~m ~[~ ,lerulli! ~llin \\~!id[lii~ras!ll.da, S~ ~I~U!. bjr'il1\3~n11O SOyf~digimi

~l~~jlba~<a ra~haleg~ldi.

HAN! _U?

\Kirnin 'dat~ siS~~dig~ln,a~ 1~~!lama.dtQ.l koil!JI~nln Ilr.a~irldal 'SSK'~renl ~limjnli:lldlJ¥il'iJl· m~ ~lelim~zmTIinJl ve' wS?t~1 9l!'i,ml~k mem~"ul,eliymr.

P'~'ASI,J'Q~I'I~ltiYOII ,Amia rL~~,Sl! k!1 p~ya~ ~fil~n degl~,WMJP;!,a~m (idd~yeall.yor' '~e ~'!)nol!l1i Ik~ndi Irli:!:f1Jifiiy1ml Y.O~ Ii[JiI1la~1 si~rdijlilor. ~ 7

:~!'IfACI G'E~E~J.!U5!iUJlIlAft5 !ir)~Ii!J(~'~r16'1i!~~l1iIXn:ib r!llir!~lnm~nifJ!!UI~l'Ind1.mtl~l W~I\lG ko!'rl!~~I G~nffal~lliiim INiOll.lid5 ~'e~~~ lGIill';fldarM(iL~ pI hlp11 ,~~ wmil~AfjM~iI,.:tiJtqHIJ m.rre Bt~nVll~ ~O~~i~i i~1 dgs11\11.;mt~d:Wlllrani}, ~~yi!]r!1Lr~r~11:1~!~ a!n~ldil)jkmlt~l. -+.2

'10 +%,11

t.ll<,~;it uuhrirn

Card Finane ilile tOm urunlerde tIIcII nMn

Card Hnans iletum urunlerde takII nMft

'O!Mr~EliI'm~INIJEDI. jlmem~:'!lr.~I1~ rMllp BIO!fJei: ~''re 11. kilila:,~maa:ti ~iflll~ilfHisaI'<amlti;id.e ~I'

~~~ 'I'g d !1i!~II'Ja~(hnS!lmid·a ~ m~k~KRm'l; I<~ilfti&i.i 1l1mit'~lme!l'll'e mIii imami IbF"IIi!llJ!~[em~c:~'Wl

Irahip fmIdJ . <j ~Iilml '~)!MlIIJa,~Q) 19:f®1~ ~b~li IUUI:dil'!'llnU,OOl.!IIMI'i ~m~!;iii: ul<id\3~k~ kaf!f~elI ~

nun

r i K R Elf iliA RJ~ G-;O ui ~M ~ R

- .

l!m~r:d~ Ratfllijk r:ahip fiaJniChjn:~ bl~fda~on'i R;;B'lilllil,.~ifude~ s[wde~i "'k:G~~~' Jihrft elmarr li11a~11I1I!1, 'ger~,lft~t) masa~ .01· du.gu.o~a"byor:. U'nin, de bim~n fid~r~Tm t~~I' ~e~rI:d~· ~mda ~J)nl!~tu'~uab:n~~ 'l!3r:,

M~N iruE GORQIMUI

Sanr~ Rl'llIilil !h:u s'I!)Iillkan:lar!a

" g~1'I alll~~nd[~W~iII'bjrQlikte· l'eJi:m g.ijru~mertilya:p~lgll ili~~'a~II,d~ ,IlY(]l('a i~mr~ vi IB~tl1!esW~ im~met'kaMeFden ~~t~ b:llfl. [.oUft'yiI![l~tlji s~plandl. 7'10

Balaly~ ,5.7' kork)uttu

Anka'rafmn ~1~5i 1~~I~ida d[j~:Sjm~b5J

~uyG~ u.g~trn.d~ !fc:~re,m QjdlJil,. A'ij.ar. ~Iiapmal) 'Y~l'IiYaPl1fn Me [K~rlii'ijun!!l ~:OYlmilllde~ bal,H r~lil~1~da, hl1~ral !Jl"",if a- 1,.-c rn --i - .... i1 J .. -,,~,.n,~l;p.,"m!l!e w ..

ka¥bllo!madL j[)~remr:l'l ar;dlllldil:lil hir ~i1hrt\1 samnll grdlll, ~\~

'IUI~ IKINI,TU :A1~!1~11 e~ki Al]~a:~ ·Biil,yiilcd-

(lSi ve' Bakarn Yoafdllil'i-

!Il~1 Marl( W'aSilling-

mnirJjall)3em ~ ooOmer .

t,a~pl'~a(a koll1l~t~ :~~K'nlrl ~lah '~II-akITiijSI ve ttlfaW.a.SJnl[6~es',ope;r~So~ti sitrlillalU:tl~illnlD~di~

,IFFI N' i~ERf(nNE IAitl U 'Grossman, ~jr"alfifn ~~K'nI n ~il:ai1 IDua'klN&!ntl ~rrdlM~J ol'U!P' olm:a~Ci3;gl F1",~li~~Irfso~a "[fu ili~Merintinfl~,iill1e-

~fJ' aU~kli~niiil,·nW\!~ :p!a : I (l~ma~an~~H~in y~ leJ~nm~ek[d ,OflilP iIlhTia~Ci!gma bagll!'Ydll1ltliwr,d~,

Hllili ,ij~I!:RiI~Elicij Muhat~lpl~rlmlilwB'U ·oona:PKK lid~~ew~nin lOnemc~rJlldM da1rlaJ iylbTrtek1iF' demesi halin~~a~j~i~€ ya~ilm:a~~ Qla~lIlgllfim 'b~luodJ~D!inu siyle:" ~lljGrij~lfmnl "IIJBD'Qin J~~11f de~rog~nin ,oJffil,htlgh o]ma)1j·aJkdl~ca ollflaf d~il,

ilY~r() 5;anM~,lSIll\e 1k,a~lka~~!i&t S~~f i)jll~~ i$]~1ir' b.l.!I'~a ~,~auilf]jkayJJ!l~.

65 ~a~·mda '~Il\1iI :Sa~a'i I~iru~ElI1i~~~~ilyoilrlaiy,n·liiii1ai1lal1l

~ess..U Gem.Uer\d'f~btl1lilll ~eklffiTf[i ~1H'~lrit[~r;a~a!~ramTII~, ird a~>5n~ gag,~s aGl1: ~ne_lls·lfM~i~Wl~ ~meTIV\lif.Jnilm:uJI.till. ~1J

'10 +%11.

tlJ.:sit mdirim

29 multe(i

- -- - - -

bu kez , di rl

ell,e 9 e~i rlldl'

YAR IN ba,yinizden Ta_'la iste;m,eyi ul1tl.trn1ay,nlZ

A'vrupa'da 'y'einil raki"'pler Idiil:ili

- -

F'enerb8~~t?j D~'8r Ligi,~l1rm zflrllJ eiiJiIleri amUioar, ktna~;ln ,onc-e' 13arri

~~M'.i.. 0' Q~sm"'d@fil@\nll~a:ny(li S~villal t:a~I'

\'\JIo.'~~._ -I !;it ma~ Siikrii Sarillm!i~

(ndal ya!pllac.ak. Galatasa· .

1 ij~ru 1.lIrdaki rakibi he ~-

.y,em l.evfll~l!5elil ,00I',mliJ. Galatas;ara)"m, 'ilk m'a~! da ken~i ,QJl~5~~'~.-+1'

,J,:2 I R A, U IK. :2 0 011' (W Mi.A: RJE S 1 ;; 1, Y;] L,

2004:'tf'~K ile jj~:~1 b:ayian ~~d~~~ g~re~ijle bit'giJn,i'~Mlte ,dolWlmJm~2h~larll~aldln:111~lul.o~~,a~ narllJEP mIIIBIVekill'lYir1d:eDl' bin Hartlip IlXde idll OSI.i~',en,u~n SUFe IhapiQl! killirnlafdafl birii aian IHatip OicleSQniUl1t1a ,anlla,lIIIu Ri.tapla~mdl

Dl'de'lnin "Y-arglllanalil'lar Varg!llllyar adlm ~efdl[W ~tapml-li terrli ~dd~JI ane\dot ~.~~ i1~etlel~rroiY B.i1~k.~i11 D~11l GUr~ Ba~ookaFl:~me(e lilg_ kUflI1m82bklarim ka1dmn yoksa' hepsini. ~ldUinecegit detlt 0 da bifliIU ya,prp bili olDmdelrn. kurtardt."

- -----~------

,!RGUUIII fOPRII!';JN H,~tmlll'lJ!

-- - -

Tar,a.f'ta

:bugiin

~EI! t!LTMlIi.IIM,SIUITI

P:Unrya ~'Qldaf'l ~e',~i~I;:lb~zrde'

, a,11Iilk o,~I!.ws,degi'~i~... +111

I~All mtirAYI'mliMAMDllARl ,UMir rJ1i;it~,'iA~)H tD!II'K!,r,l1Jl~I.;. siiIwi W~ER(IiIEB!T~J!A:~

SIViisaJ ij!iooerlik ~ma V!!II~mIi'''A~iJtijrk geii geldf 8!ir ~,irOO~mUr.a~er'ed ball iii,

~u[~wre'! ~,ii~uilll\H~ik +'10 Idlv,!:! ~lfHil~I:a~dl ... , -ttl, s<@~'ek; ~iilrlki!l ~il:ma!! :mi~ ,-to,

-Avrupa uyuma donarsm

TOire ibarba,rllgl . J~DrI: i~il' de_QU

W~i,1Iiil d~~l~!e yapllan:'bir ~I'!lr tlmii; ~w dn:a~iJerin.~II..lialll ~Qle Jolzllanndho,c !lI.zi rde '!JQriildD~ijl gl'hi K~ilIe(fof;alb]tb.T1lko!l.

=-"'''''~-';:'::'=",IC::.' -i'4'

AB'ro,varipa

d·' .. Jen! I

SaiikCl)! l\9.:d~de ");a.M" sV- 2iJIlU ~r'li!J3k ia1.ii1dli !llttl,ai'l1\i Ahl~lIi~ Elirlt1ii I\~;~'nin liiiti,~~iLiO ~B lie m~QKi'ffiml ilIRl!«n~VC(tim~ I~\~ ta'ili\iul: em .... ]

IJll000anlll]!S) £mfl'~i ~~i3JnSI ea:~ ~no,~IS'li 18iro'lftmY',a k'O'IiImt" tu: Al8!Yri ~U5,rd~galgazl: bajma· 11'llglliiida,l1l T(i~kiyE!:bJmm:.-

DSlER: IOLMIUSINlll 1B1m1,l{azak~ iiiir~ilrlellt IIi2m gaIilDln,IGrtiy~ u~'eril'ld~ell A'rJ" I1lPaJ;ra '!II~MIi'la IRusytrnm ,engeil Gldugun~ hatulaUli i'iJir· kJy.eilullUlltek b~~!naJ a~mllii:.!J

I I

~milt~ller

~~ 'Ie oiduCfjJm~OOd~f!,.SIl)nl'il~siyal.!f ekonomll\iNe'

_. j!~lcml!,"

qM. ~1l11~ ta.plIm gprdiJ ay i~oo.e ~~ ~ak1ur~~It!fre ~rre· ~,~~ma'dt fbl ~r d~ ~~rl ~~fl)fm ~~a)l.l!aGlrK. -+'111

Bii:z:iml i~iin onemlliydiin ustal

~'i!!1Pl bilin:d gwD hilf\lUnl ~Ulam S~~01mtel'~ KWllIr Il\aWII !Er· .I'iliiim:~tiiyleu~ulli! .'6ul\iij'''(lml!l !i21l1!.~mle~ir'Ia~J) ~1JJ1iI •• hn[m, ltidm i~ili lmomlL:r ~:Af dedi'. ~l r~pWf,~ {iLmfillideki m~a~e'i~!iijfili'll~iilf,il12inWtlkJ!~d~ oop~a \'en!di. ~13

- ---- -_.

b,u,arad,Q

H'.izli. Jtrenin ~Ik I 'l~mlu'_'lrba,

< ~.PMY(da~al!.noan n~ t'!~ln '~rer! .f~i )JIl1~'IIJiJbal'tll!~ .d·enem!l ~frer'I~~I!'oo bMI~' ~~ r~nl'!I)d~~me:$~Il~~ mnd~ ~I!'!IIM1i~~ie!ill¥1t ~!w:~rroo:;o ~i~filmNt -

.' 500 ~urrnlmitia~ _a\;; -+4

BUGON b"y;"izde" TClrcr'~'a '.ilmrf!ifVI unutlnay,n,z :SaIr'8!cQ'gl unda dut'. E!,III'n·~·'·: ', ... 2-

--' - - ~, .~. ~ -

Hava Ikuwe't:ledn,e ba,g,~11 - kllalr y biiJ' hav'a ope,~alsyoflu dU2,enledii,. Ope~a~yonda, Da~hc~~da, e.sir

,alllnan askederiifll OTP'lille~e tesllii~ ,gdii'd'i'g~ 'Clilm~D ile' IReykanii vie ,ZQ,pltaki :~khJ1ldi b~yUlk ka1tnp~UrUllidu

I I

IMIU:K'IECilE,R 501,111,1. G,I~liIDU6UMI~Z '(IN GILl, -'!~llft

atlettik.cok pardon

Sizi

Erd.· •· .. 1 ... 1;3 .. n ... N.,I. 0. @~ .. ' ii.:'~ il meDj YDlnl!ad~

ImJ~mi~~~~n~la-M Nool'lm ~1!dl" ea~~~~ r~ ~!~M~~Irt4D:«iIU!l1i11 guml~,~~!ttI~1r:niz:ll:(wrl ioo!I '~1'I1!d~I\lI!Jl,e'iiv.al'aifl.' ldall~~m IgiJi 'ooplU-: I

~~~el1~~lhfiWlP~oo1'Gdl-' :y,!m:Jlrl1l)'!:a;pMa~!::~~1l ~8

ilUtllkll1J dlklator' :ya,ml'm I~,r dil!edii

1~lann' 'TRIlJII

h~i~ ~ffiillL'1iiri:l

rif,~!13~P1 e1&t1:f~IlM~~ ~R.1fii _1'g~iida~61!1 m@~;a~q~~fin.d~1'I g~~1t- 1~~flFi~ ~ki KliIfCMI'II t~ ~~Ul:~ ~a~_ af dIDJ~r!,JI'Il'··,a'edi a.m ~1lI~lTnmrii1ii m,~~i~ t~i~WrrrJi1M!yirtl~l~i, -73

l.sran·(lWm~mb8j~n~ SEmo!f'l ~~ltiJ' 1'~6rdatl5iillla!, famnadllJ· ~lliilJ'a dlJ.lfn1enfO ~I saidlmksl

~lItil~md~t I~ili r Ara~ 1«1.

~Dnlle Yilip~aint ·tign ~~

IIU!@,ldel'l,~Ur~dr\

BAYMMI IKI .••

K~tft'~m!I'lY~Rl~ i "I '~!~i-

nirl ildlDg,ii Kfa~' Kas:ern ~0yWuti:! ,gid~n I~e~~:o.iir tditel'l'l~k ~~~n KUlIba!il 9a~mrlill Q~~mkl~ s~tl§,lni ~e~i. ~Niamt.sJUn~Ian ~e~ ig0rmem~, -+3

D,STE~llilslltd:tLlll~]Ilc~~aI!iIlJIIB ~ii1Drli?, l!nll',lnt fID~limlilHi~iUD'~.~~ !lJiI;tanll iiiltilrli!e ~11I~ billtmll~ta.·fJl!5~fIi'Ii~,'~'lMfIl }lg~ Y~mixl!lm;[~ ~l>.;, ~~iII~ ~ ~~,,~p:

IEl~I,I.Wi~wr~w.mMl. l~n~ilY,onl~ K!~rt

49 SO!IUI1l1l ~ijiUUr:'mU1' 'll

11i\t.

Card Hrrans ileturn urunlerde

Fefi.edliah~ '~re 'Ji'[abzons~Dr~~~rtl Sara'~oglLi ~~a~jnd~ .nffii'~s~efi. ~MBn '~ij; gol dil~!I_Q.sIlY~Ph. IMLapQ~!IJi'da'yti!!lii gm@:D1t~r.~~:OldlJ~ Sa,n-l!cMmlll~~n ~.oHerini D~iwid,; Semih ve Alei!i lr.QIJ. ~o.mp®r~u'm~~erim&ll' t.ey:iiu!'!~ui. ~14

Ge111~II~rm~ &1~~~itgli ~~,at.a~kta· KandWe ~ii~€~r!!,;; nelilimvalsaldlrmrLd~n.a~1I g~1i! ·S4lnrra~ p.'~K hootiflerf.. oi,n H~Q,'yi!il!! \!llru.ld'lIgun'~~lkladl,1 6:S;ija~~\~Urefl hii~S43~~(l]sinlfl ard:i 115:t55:1~,tgP'J~~~~ de d(i~I~lt IQ~eril5llo~~rda :n~eJ PKKlnlnZaip~ ~karn~:~'ootW kamp!arllyql .•

(1!KllMtHRUHIAI] BOMBAuNMlDI" B~QE'de~l !~a~naRlar P~1m~ a,sk~J.~li[aI5O'rtUt!l'lusJliehol Erda'ljln omd~ '[lldug~ b~~gl$iyle¥mwlal1l :~I~Fi1~D'rn.m ~ir ture M{~ lDa~~lca'da €~ralma!(f~,-

~~ia$kerin r{'.d~m edUdligiy-entid. 5~le'di. 16

ar~!I~. ve dijnl'l~ s;a1d'ltr~lard_di~1II . ~~jd~;~i

1il~~lfIezaldll\~gnDljn "If,u-rurm~~:I~1 ~e~~i~'~a~lldi. ~,

..

I eriC! Itayllplv~rdi'!rdi'k'i

GenelbJrrm\lY ;a~!k~alii!3'SlnUa ',6 arailil{iap,era&Y!l!llUUlllO'~1~inOO~e' ktl~ma~tUgll ~,s~ DU qper,a~~ 1iW~r«t~~i'.flisIfn e~~i~ ~11!,ndlgl~ bellmf,ilj,. ..)!II

Kendinli dem ~'ljiek tad!I'nll Clka1rmak i"in

~!l:W~~ ~ml Mt ~_g:lhi 1~~llnjitnl ~e d~ml~m'@,~en ~~pnn~ (f,emlemneden jg~n plr ,~ay 9i.b~ ~k ,eqlen y~~~ <yOjkl~n ~bXrilnlOOell illma!k ~l!Il;.!ml.Ul~d~aJ.kall~~.I~if(pdmJ)ommlamlj ~ijIWOI

IIrJ:ijnitte bille bUe lades,

,

B~vram diii~u~iJirn,del trafi~ )!ihlle ~O~'Siik~~ ~,a~ diJe diye, yim!'j,m ~~~@r YiI-$.m .. ~I. l[lijl1u§~ ba:~,raml~1 ~on g,wnU,me lilra~ kanhirt~ni ~,o'QU\nLulk. o_illuf,tUlinlml&l he~'e~ l'Ii~lf¥olla~da~ ,arqID~11napl] r cg~~~Ie'i1iil~ de' Ulyn kuytu!dar al!JIibJ. '71'1

1IlIIIusilitabUI nJiiw'·,nii, -- :- ;-;d:~;n ill '

J. . x' ',' --, - - _~ gJl!1 II --

A'Ell1de s~Vdamay(j("a~,;kadiaJr wk ~~:~1.tmiMf!tiuha~

. wa:·rr. ~lWla .IJITi d~ Uusal (~iW'lanhi

r~~Oilad~ - ,",;~lyo~rn]llm~niiil:sijf$TmJe'

~irin \l{!~lHatl~killlll. \~filffil, 'Billi~~mm{Jbijjcu~~,i:b~

a~milmi§,~rnhut!9'[l1 g:~ :')~&

'Gie-!m~~eroirligi',(lfta~por'fa 0-0 berabe~e kahlliIilIG~fa~as.a.r,~!)Ilide~lgm

-.",_-..... . yel1li~(;!nl 3,7 pUlaJnll S,llIatS'pm'a blralkaJrak Mtijnou smay.af gitk~

'\ r1i~ellli. 'Fe;n~Jbalh,~ M~' ~~ hafta

. . -, ~ '1 . c· ,

a'YrII p.mm VE' ai1iel'aj~a 51-

. VaJ~pofUln g;erisiflde ikind SJ! raida. -i't(

,.,.

'Istihbarat bizden qelecek'

i ik;spot

II G.ElliLiM lOOlA¥USTIRlIR. 8ir.:~nlill1r~~tHkM1: i2l1en~. BIJ jlBa~~a ~h;fij'1t~~t'd~.~~ooulnijJ:.aruF~bjl:i~.

~' RWliiwEN IA~I~I ~~Y:aklilf:~~~~€yiZaJ:)II'rrdaJwz doRliflilent barl~ 'ell ~a~.I111 ~tlffe,m~dir.·

IV BilID~IiIAi~R ~~ntlH o~gMauiil[rsmi1!' I'd B~ll' ~im'di'~n~ aMia ~aDr.iD,q~~IBuaten hazlrtdJ.

,f/- O'P~NIDmtsU~:~"J.a~~&l}_~ r -V;l~n~.~ (lorn WlIrn'w~mal1'1~i1iUi~ma d'minl~1r. .

tl' IDACJN GERE~(IESI·PK1t)!llnl¢agd~ kalm:a ~rek~ 9%i.cteg~~1.:KDrt'9m.lh~~da..s!rahl~ ~~Tn llll1~Il5I~·.

IV' ~iOM5[lASEr~[l~er:~~[ld~Mrll {!~r:lIlII her yetmd~ dmrok~Mik,..tr~~l1i)lerle?~a:~ ~i d~)'Qrur.

'v gNCE·A£.'Q1MM ~0zijman~ ~egllr ~~I1IlO~~~.t sillil elij}ra'~fla 1~~~'ama~1 :~e[ilJ~hfll,aildlnllmall~

V'~P,FA TEPKI V:.tISA\I~l~~':lrD,jJffill~fllafin 1jU~en~11di~en dlken ediY9rsa.· btLni.l!f.Jp.ma~arl!1Q.

r? P,I.K'!NII.~I CfRUI Blii pa~"pf'g~Pi ,~KK'oal "lZstre i~atlVapnki sOOilieri md~r(l:u~di)'l!iRijrdilie~t ~!!I

'l~lUlllR~~,. VU IDIU'IAR ~[,di~1a] 1furtStll\-etler Bl!ij~i Tij~;sa~a~ u,~aWlln]l1l KandiMih il5!!Dmi:-e

Ilingrlge']'i:m~Jillii wrurn~ I ,ifmp:la-

1~lIJif'll b(hii'llbal~ndl~!l1iI1 !rei ·sijrd'iiJ~" .

1[~lk[r[ffia;r ldd1alarn do~Ai'aroaol.

GOikTOIK, DBfIREIf. GII~NC! IJlER~IEYII 'GOIEBilH.C(IGiZ.

. ~a'IRmrna Sa:~iri~ Mi1st~1iI Mur~d f~iU a£- B:ij'~rl00 mil~,d(llalr ha;rtiI!~lAlk lol~n ~y-

m-[j giIillleliil ~d~sinl G()kffilt ,plilDjes.flltn ii~ .idY du~la ~Tt metrenlrn (i,lnOOlakl i'iMnele~ml ha~e;.

i~~~tl~,s"UL!J~!.&ndiril~ca~i!'i~ ~B[}':den~gl~ kd~rrm'inllde raJp~r ~dil~jlec~lml, simOO1~n

!laml Simrotes:i opeta~0a11 iStmba~,llJllnda' , - .~. ~~~~t~rinil ~f1~e1ie,ne~lon~1I konuf:-

alialirnj ~glana{(lgll'll ~O'~ledi. . .... -=-!.".;-.,..,~:>. sund~ r~'al'! of!IlatagIrIIII\l'ml~il'l:l\. ~7

R~ Q~Ue.~~rmeler'ra~1I ve llw:gij~Dfl'I~:j]~o~ral~~Rw·m~I~j,·

,._· ... 'I".:· o'Iiif~!"'" ..&!. .ftl'b..:u",(:,. ;~_ •• ~II.II 1:1111 .u'!-':":i-':'!:"'~"'. WiI!:1I""

~l~lftr«(iM~~,~[~k~I{Nlh' all~ 5~~me~€1ifii ~~~ffiI? yOOeli" mi Il'le geli~liile.r~IP.a~jjdem~ den d~H·~rmir:Ji sahibi oIWl~T. BUflUiDi~ anl!am~?

Till/DE ,AJ.rlUrO~rn:M IWpfn ~flru.:gijn IM~I~ti~ )liizde ~&8'~.haIM:a~I~I!. ~:Mry;e de

'1a~lnmni iii!!:.o(l~I~lird'ik~

d:~l'Iid[ i!m!i tiu ~j;e~i'h'ilij

de-~I,e~ yijneti~ I ~.IiI:r.~i!illj!li Ine-re.~e' iltal1!a~

m~mlfl karan

nlJEYMAJ.~ Y~AJRBu

.r-...,_,;-,'-'1 Io...--oi

Giard Hnans liiletlum urulnle~rd,e'

....._ __ --'--

'Tat'af'ta bu,gun

-- ~ -- -- -- -

'iNT':iHIARII SEYiR'ETTriLER .' ATLAMAZ IB'U, 8:iz G!~DEILiM

Iffri~AfI'!'sl"EM5~I. ~tJI..lM~ evlUlir ~1lOO~~a .

~ r~~~n

" S'u-

~Uldlir! 'gn~ ~ ~1¥~J!mI~ '1!~~fI1i~~ ~~~~nr dill b,nil.i' ~I~IJ, Ire nrt:'i! .~t-

nabijla~I.~iJf.wI. On!.lniM ~~"~!ill:ll~~iliS1tJl,j:.

liIl~ U~1fI i~'yn.taa~ !JlIIleQ ~ir1-:d::~rji~~I~fiil1R~· In' ~~ ~I~n m~n.! i.lJeme:~e ~ijUiJli. ~!I'cli a~~~ sli1tma~ml !!iJl(!i!: ditt~li~1 , g~oo,,~ WllilrilJJb ~Il'

~~~fiU!1WI~~~~ IIb!~ G};jIJ..M!~,~.,IilJtI!I'f· •• (.lJ ~~. ~eqe~~L1jo.

~ '1

~"a~1'I8 Rlar; ~a,~etl@ml:e;1' "S!nl~E:SItj!llf~~W!n tel;~

t!'Iu\tl~ W1!n~m ~EV~$!~Iib'" 'i:~,'

l:rak(umhulrba~lkarlil, Cela~ Jal,aban'IIKuzey I~ralk. ~ent] SuJey:mllUlity~'de Vase'min I~:ong,ata PKK'nl:n : sUahl b~rakmasllinln , Ilunuanlattl~: 'Geinrn~sa,mh lbir ,af ~~kar:tl~ni ~KK sill,ahlanr:n blr,a!k__ a h'az~r'

OPEIUSYONlILARI A.NIJ1!,OBU!Z r~~ oorJuiS\Lnllm

nIDi bDmb.alad'@Jnl'g;5ml,e~· IIi:

oo¥llllll~ Ib12i l~abam~mi~Ci. ~'iin~dun PKK'mDl burgda~ii IMm~glnun '~ir SiMlu~ OO1u~tJnll bili~l.

AMA smmpJBW~iJOR~Krmn {IPI1!tl~~!an.b~JQ 'sO'nu~ ymml~OI'. Onlan l!O'9te m~!(j Dnmb~mlm~ln~~~ rtyJnlJl!r1fm'ffiin i~nl~ ~~arrl diljl',unG'l.s~~an,," yomr. ~~l~' ro~l~tJlirnl~~ilif. COJ1fill OOlI~t~.

BUSH SANA D!D~ KI Bat~i'I BUA~lla bu~Q~1fI!! g~f~r . t:ijr,i.IPKK'1l£av3¥Jllak~i'i\~~~m~~r~amak i~n h€t~~n: ya,p:iIrf&!1 g~rii;igini S&yld" IAte1kesifmfl ~r~ mcleffl ~fd!iere ~0l"I ~-emWlerj;~1b ~Jzd~i1 gllijimri:5lfilR

PK!IC~ HE ISJlrVOR m<'M!btR.J~'rrr:stMedlEil ~urlUr; Qiajdan inlill~;.'Sil~h blr,~OO1aya hazmt BunuUl ~UI'LB af~ nr.O;roman-Silahr~JlrmZllJ!\m@dkall[a~a y-a dlI ~rak,(Ni~. dLJiSlma ~UiTI i((f~iz. ¥tl!erk~ btlyle' bir,af.ilruI,~diI2n.

r.Ms.~llBiR AHilMALI PI{!( htJ~i ~:ap$3)!a['id{lbffaf rS1!o/~r ami b€1lIO! OOZlloo hJ~ldrnde ~I&i~n,onefl:~i; bi'dool~[lijntn ~ap~ya.{ak bimffi! ra~ol~~L'A~ gTrmeY~rrlI1m~r~~li de U~mou bfl'iU'1~ey~,gDOOcriile~mr.

SORUN~5AVrq,~tW:ez.!fup'karn Eru'iIl~~I1I'nn rh9'" Qan [n~p m~Wtlii pafliameruoo;a gUft~fflte~ilM~ ~9'J151l11d~j~8ki~tuz. hableml ~al;'~ ~o~~tcek .~wn~jj.luik o[[[mfllFlim ~~,~mil cb ~oo~,ek.

rO.R~:!fE KA'IMIi::Ki~[5~I.analilim ~uOOn r~~'d~ )jellIDkfa:l~e~1[oe I~k if~ ~em~m~, 'Unki.lIT~ffi:I!1f :bf:iim' A'~~~l,]l~!I~i"I' kaplm!! Ilrak':llItekJieni~ le-: keline- ~irm~lne larUhiell~lara~:o engel olOu. ~~1

Eskr's~p.elil~r' t~km:in, biird@D

'li~mE'J B~ ~l!P~ffI1~1!, BaJtrn~lI ,~ll!i ,e-~i'~'.l~l!f~t !l!iiiInliHii!il ~iil1!jbiMiglI .~~lfIIllljldl!'blr· ~~il,a g~Ure!!e~ blr pro~ ~a'll~arn)lar. '"~~!3 ]!.eagw~. 99 ,A-!iI1,il~ ii&t' 'il!diiil~l':prOj;e2Q~~ h~;u~ei;. :~~JiijNw~ ~.~ ~jIDIIIti!mr"!ll!Igr~:~~J ~~n~zbe!il ~JI,,~1,5

I I

umb81 D1uhaJif' KOiba'h MII~

~badD'evlrml~me' fct11!l~ ~~I1" "(~ $D.ZYe~W~'\I'<I~ml!k IJ9" iltlt!l!.ri.lyl~ IYH~ni t:elft,~dEiilI,~ l!.e$Il1~~«<urndir ~Iu:~e 1<1FiM' ~!'1'IiI~B~l!'d',;: tl~, (roc r~d'ol~~p.lJIl tad)lo' prog. r~!1i!~fl~h~m ·~·n~ ll!Qm d~'JtIl.l ~tlni1rrni 'II:@' 'da~im~~t ?z

'~~~m~~~n fQnr~ar"b~~, 'l~q~~.~ml ~~Il!~IIII~n~!.,Bi~D11I~ iMij~liIlIl ~~. r,jevlrnl:a- ~'IJ"""'d'~~I"ain "7'i~'J!l.!i 'lc- ~

• __ ]Ji), .... 111r1.!I!i!!~ .. ~ .. ~. "(I'",,,w .• a

l!~billnl ire tll~kisin~1 b~u~unlJl ,~~ya~, Iml if,anolede-rekq:iik:'df¥ifl;a~l!!~dl ~,~

,aklyl,. bombi. avladdar

'OC ~1iI:'hl!t1 M~cli\f~Ii.;;,;"d~bir "'i··

1~~'ai:t'i4::'I!lII~.]'!I!I'~UI .• MII[lr.A,l'f'AVAHI5i BATII HUKUKJU 'c'" I. -- ... 1,.' -J _. _. ~@"

............ • ,- ..... " - - - '" ,- -~ 'l. ~etl~m:dd.s-Iklhl M PdlUatyr~11

,eie'~~i, ilOOrIPo!is,lb~mlhli pa~ ~e1i '~~ISHy!a, ,~i\lrl~M pake~j \sU1 i~1'I'~~1'ZISl~~~ ~~~p"Ula~la;~11 .~ .Qle'la'~iple ~&:a!adl.

'CEPII:ANlfJ~iIK"GrBii IV'

, .H,;,1b !f,11'I( '·~."';;'lfiA·" "A:: li~l!mf.~ lIeml,I .... ' .. ·'i!l!.I!lmlgU·

loolefilmi~ S1l~te ~Iifi'li~e,ya~atiln ItJ~ninsnf!l;uw~la, akfam1!l d:Dg~1lI

1 do~ Id~i :d'JltaJ~leJjejltL~enlb05!(1['00 IaIr.~de:m, [k m.libar~. a,

P'OW,JlljUMHAIJE ml MtfiI@ ~'~~)~alli5 ~.\llMl<illlr.g~~ ~1liI t~liZ9]~jlfiilii1den ~I~M: m . .. .'i;V'

kiif!l!ri ~~~mll~illi'!ll~mi1ll!l.i dUi'Ji~~in~ liUi; ~~fMfI~i~:~b1! ~iU~~I'~ 6::I1~i, -t~ IP~1~O b~jlml:fu. -+ 101

Erd--Iv,e Blish JIJ'[)@'IIJ!,ClInf' dedi I!~~~~ ~ 'II~~U!j~ ~! 'B!BI\,dl]n lil'l~rm 'g~. Ifti~ ~ptil. TW;l:jye!rm . lrart.1itl i1~lrlJli5! @Jle~mlar

Il)\lail9~ . .

fi't!ib"'&1 bjftll~Ii'!Tn'~le,~~lIIdim! w~rii[~ m'ihid~eif"H!ruilirl[ll~ilWl teyi'l ooir~igl" bil~iir~ i!;'~O

EI-I'T~e dOR'

_._ e"'lllugJ_ .. _ _

:sunra lam ~l ~rmcl'M 'onre Cdk ~i~ P:1l!lI. ~:jlI~h Ml~ ~r~~~i'!nlM\tlt~.di~i ElI~lJiI: iliI!IID1II,.o~nd~ gel!ii. S'1!~'Wikllri ;¥~r:tIlmlJ Qi" ~kllJ.ii~olt1farkwLilu t~ntls.1rnl-3i11 ~IU~~'~~~~I~~(:: '1~\ :a~mll~.~fj~ 10 wrn OriJt1ila'll;i~ramill1'lil1Hn i!tllij'1lI oJl!i)lir$u~·~lkllOOl. 'oJ"

WHMEiI"ltn~MI:~~lrI ~1'\i~~O~lj'AM

PKKve SIGlr.:i:l®Y:l'!e • S'lliIl~ijtesiIiiTill(it'€!ki

y.aP:I[o !lJ.p@ra~Y(1I1ITer -)on nill'1lkleri

AlF'aP({.m:~m~Mmrl\ 1R&llr~, TEIMiUsR~Ul '

'I~r Iba~tak' K ·:tliIPml~tttili:'Ir.lhre

~j, ~a .,." l~imi.a~,b:Jrdelitd~ ~n

Card Hnans illl'9 tum urunlerde tIIcII iIItin

'10 +'%,11

t;!ks~1 mdmm

is AR]l,ILIIK .1t1,lfl .51LII '.' 1 '''T'~

Da.g daga kavusmaz ama

.-

11bu arada

-~-

EntamrnnuJ KaIil:ld,lhr ,Idli

1lIiJ1i1~ en' ~pltli,~m~ Ka· n[jllJ~II~1il mwm~~~tI11. y..tIlW!ll~l't~~:aly,a· _, ad~~I~,~ ,~,:yiIlJt

mliQ,~~~'~ ~IW.mJ~~l,y.ooll~·

~

Jm~ E!lIill9~o~

glli~ im~lle ~rnl§ll. -)15: I

IKlfJl~llalr Nfo:et IBalJia"CII!ldll

I~~~II ~I~tl~ lBm~~11 S;'i'I'OO~ 1i~"tI OOOO;plba!l ~~ h~· d1M~e1idI~a~~ma~ 'lfIlIllr'~~!l~l_~~~ p;~:~~I(jt~~~ ~t ~ij1lww.~1 1llil~'Il~_jlr.ln,.lkMW-

m~t ~ti~~~ b~ turnlim I

~Dm~[!~$1,IJIl~r~W~ ~'2

~~Jmt'ffi1'~ m9fs1rndeJ!e(!iIYI1~lrn~a:y. ~n i@;\llgitll~O;jaraklilerm!"n·,S\qI,tan '~~r~ paililjBlm~~! 'E2: 'VJI S,Oliltll g~r~~ al~.~ 'slni Ibuldu., ~n~i GUll 01 OtlilllEi ~~I m ta1rn:yamadl..amar,sonrn .anllile kl~!bir:bin'~ l~inJt. ~~ltpi!~I~~~r"

S!.lltall,'b[~6~;¥111 once e!jiJenmr~~ a~Ie..si by sltaJdI,Uvilmllk oi(lU!~llIliIn~Ji1;em~!" tIL B*!]ni il~~fih,~"9e'l(e~J:li~rnta'ra,., may,a ba~!aV~I\'i~lerl'n~I:~fjk€'.dl! Illull~~ S,'Uha ~ ",or.3da .y-a~ia;'IiIli~z.,e~~ [k~'f"ae;i,i tan'ld~ 1~.an~m8J.g,er~kl:~~tl. ,~~

Oyve'fm,y,e ~gllf(h amaiyaln.lll~ talnihle

lem~mat~ilIrurltlilI1110GSI;de~1 ~a~k.al1 !]d~~lgi il~i!11 ~mp~. rijriit~ri if~la,y OiUIWn.~ !ilik eyall'~ S'eQm~ndl:! :se~meill!!l~1 salndlgaJya~~1i f:arihte~glrd\I.9ITiI1~ijj 3 Ocaklll il~w,~,'da ba~~a{aR :s~rm maraoonu' !~n Itlwah 5e~rneFie g5I'1d.e~IM d~ ~!i~e~e~iMlIDi~ 1] (jjfjk:tI. ~3

TrabzGur{u,n A~ol'o,lk 8,eldesl"nin CHP'llli bel[edliye bal~.kalru, 11 97l'de y,ilpd,aAI veyol~enin ~olk slev'ii:le'n 'pa', I Va5,i~lti.n aidllnll ta~lll:ya,n ca,lmOiinin ismlilni/i!Bu done'm,de JhristiY,i)'ln I:s,mli oi:ma:tT dlryel de'gi~tilrdiil

JabE!l,a'ti'~l1lle bi,~e, iindiir-il~di

.'';d!!l,,~;~1n~illwfl. ~tllb~~~'f.A)~ '~~Il"'~,~ ·~~~litofd:~' ('.;m:j,tl~ j'fI:\:fID\IiN!r~~ P'liwVUiI,~dI'_1

iltilj~~ai~~~tiJ':tli~i

.on~ ~~~!lnrl '

,~IIJI~~I ¢rrJ:jjA~ih'.

.301 hemlesl leU kulaglnda

IDcalktalHi hii!, '~~!kjmalmll:~;kl

Inl~~rlni!ll ir'I'II!i~ibJ· ~~b:~~11 il.WI'~~" kJil'igQngOO,:w~,~ ~iOI. ~~ Birrr,a.M! ORo ~n'ml~rni9JnHt1rd ~dlrnl S<iriflK r_skl blr ~m~t ~et~11Isi ["iiI!!'!';!, '10 ~~u,lfu· ~It 8'ajla~hrmal uru~1 ~lXoorr ~il~. '~~I:i d.I! O'W~i c!MlI~t; s~m~'lil\an ,glll~.ulllSat{J" rn'ill~· )~I~II ~-eriil~ ir~~i wl~ai ,pj·.'ko. -)112

AUarti ~G:n~Hmi 2Q08;1'f~ ilk ary,mdal ~cdl$ g)rndemjn~ taJF mcalk ~~: IIernellqJm~u Ibelim~~ di~ lOt nm~ae d~l~l(Ii,~ll "!l~ d'OOUr~a~~inllilgel1:i~l1!mm@Si Vie')iifli anal~g,'tamgL

ts G!iIN~U.L.U

J@t mAtf~~te Ilglli ~lI~m~la:n All P·arlil'lJirup, 1l~Ul-ve~ml B't'~&Jr,Bood:ajrllm'!tf!~elt Adalet Sakal'lll ~h~n de '~~I~oalaJlnl sfirqjlltigUnii, ~Jb(aIU;'aISlagllnl U ,gun li~lIdQ .,baka;n~lga '~ld'ebm~hll~~~ledl. .;Hl

'lipide 'lr1kadal'~nllln Ih:a tlllill k~~. rm:ak, i~hll laYil,gIDlv'erd'i

:~ri'i!g. ~t,aIilQi~tiirn ~A'~I ~~ I~ ~'ltadl'~~~n flj~tiil~~~ ~tcaI',i: m(~, Q~, Mwsti'filrYd .. Im(~ aya&ff2bl!llrfn'EtI~,afclm. I~~im~ gld~ ~1e)!Nm$a!'il' kmrllnllf~:\nI}.;jjj k~rrere1[.

Ulwici ~BiZi bOlijyartal'l' para~~Tflm Yfplumadilil 'bir (amllerte O~l1~ITtk'lI'K ~rm~b~ 'I),d~ tI[du, nabZ{ln~da j~]M'k OIl" (iim\~1f1,G'dI "1M7jM'(~_ P.~m\ oIrnat dl¥e'~lj~lidll~lAyvasrj~~aneam1l11ir'll a,tl~ k!Itlenlll,wlru3 a,tfet\Ako!u~ ~a~li(amij',e:tlu.

VNiiltiN ID~JSElIED,E:NI DESI~INMiil$flli pjjpazAwa~1 ~D'le~ilil~mlllnda Trab.~9]rilul_rl,nl

o ~lJks~vdfgi blr Oiil.OOiji~ d'ilnadaml~dl.. ,Muha~el~de' Y!.lM~ iSlilltaglul a ma adl ['II ya~~dlgl ~~I~~;~ ~I~ :m1~tI,~¥\Ia-sWinl adl so~rat!onl.AAiOluk'eldlJami pe~' IP9~1IP1 ,~dl ~ ke'z de yiP"lIn~~ rl(-amrdeva~al~Tdl.

IJMI~~lmOUKllliYE D~JONM,ftiIN('

~mm ~u i~lm d~' Sillodl OiP'U iil!fed~f,e 'baikam "'MilJI~N~ bit dni;.ilil~e ,rn~irak 111~e1eM~mwJjJl illml 2007'~de' TrartYlOfid'al bu is.imci:e' ,.amiolrm~j'~ [,)fOli. , 'Grelld~r memntilfIJ a mil ya~I'lllgrhr~ die 6l;\11~, deg1t :

" .. _~w_ .. _

Td'~d."ta bugun

It

Davet edi1irs,em ,g,elirim

.i'i.IiI r..m Y'O'Ltil~U!l'I\IUU HUntl $I<,:Vf ~ nut

---- -

h:alk€lmihrurbal$,kanll rall,abarn~, ,Ankira{Yli 2ijyar~t e·d'ip l~ineye!~g~l1'I!i! ~nikjm, 1,ase!lmin 1,:ongl2lr,ilIl • lfIlil5fr'melle z~wa~rt e.dernlem .IElgev da\l1et edi IliHJem ta:b~~ ikm memlrl.IJIFlii;ye,tl',e g;eilimimirt td~,e k'I1I~~tl

'GORUNTOlU KAN:II'T

Ttm1-fIO', e~j "(anKa~

~~wrs~n ,d~r ilIfi~nle-

line T"l'Ilawnl'd'efll'OO'IfapVillr. "".n ~ra~n !Culrll~urba~kalllynll~ h'@ffiaIWil'fllbf1i b~,n:.enf"~' : .. st ,., ,., ,J:j1, _, _ -'l:" .. I "'roe ri'

"gj~~~ret'eCletnem ,a"

oliallN IE IBETleR Ta1tab.ani P"rKrJWI'e)!ltinT~rii r~ndi ~mr\lln lpa,rm~mtoQda ~I~n ~ir ~Dlwme~imii'var. R'UIiI\l J?aliu mva§m~k t~lir,d~n d~ k6t~~ijr: ~O&l:fl5I,~tO Pil(i(\~!Jl1 yaptlklam ~mlll~ de ~;foordi~ldta~;

, '" 16 "~',ll:ar,~i(~I~!!iiI~o~~~l~m ~W~1'!1!!~ !Unib ~HilsBlJ!l1Hi!:I~'"jjlilii~W:liOrr«I fi;t(l,g,:alhl~~~ ~I .. M +'1~

lijmln~lit: '~il_~." ,~~Q.'II!t!!I~ ~"

~ l~~~$ ,MII!5~

I -

1-

'Y€til!ld.hlbt~IO~~ ~Bruln Jl'~ifftrllm~~~""c @1h~1gj.l~~~~J~l~ion

,Kartyeriine ta'bBliEII

dl:nrya

Ef~alill p,i.in:j5iu.lrlil,gr,wpkt;nlanlmm(i\1S1Iil1~~1 ; O,~f.rllSYc!I1I~ ~a 119m knm.ujllJ.~Ile;m~yonlarl' ~ tertil:bu!an m~hale:r:~thl'e~!ijreDlIEr~~an, lOOn Fede.re YtiRe~ll1Ilrflilii '"S,il!liUertzar:ar\l'£IiI~r'" sij~'t~I~ljul~ "B,UI1US(fWe~,en y:alan :'l~~~r~ ~.er:0riin P~~I~Iil~iI~m~ ~~"t d:Bdi '~l'QI

E~>l~~~'1 ~IS" ajrl~lI mlu~k f., 116'llanllm ,aun yeli\Tdi,1iI1 KiRt!lj OiJl@Iii\lS~IQ)n liI~z€nte'~lgini~slmm ya· klllli bill!1 ~al;tlll'l1l§ ,alal'llaiiln bmmbalartdigl nl, f)pera~~~n· :Iarodal-'~nl ~QI Ql'm!~d!lijimJ I~U~rd~, Btl k~z h~'~~~l'In I~~. Inlrrmi!.,~'kJJ~kw M!?,m~e ka~pl1nd o!dum,w '~I~ildi. ~'1C'

IM~lnA;~or adlall"~lllmll'

Super Ug nd~:ni SiTJas.sp~r ~h· rili leko!l~~i~if!i de!',~~a~~ bJi~IJlin; 'TilltImlll1l ba,~~,ml5-!IS1· 'Vil,itiil'Y"ffil'l (i!~ehrt'~II~rr~,~ liIlet~Mllilnl plan~n!i!ii~lrn! ~!ml :S~J~dl,wr~~18rd!l d@tUl[w~}'~r,~ldalri a!ii, ij~ riiRlma~!alilJn'~ rlZl!im:e~ fe ~1~f~fn,geJflitlc:r 'wlla~I~~ ~I'!a~a mat,egie,n!~_ti(ilret. '~!!Jri~m l,l\e~iye,cek ~ r~~ek s~Bf~eiITm ra nf:~iiidlli!di, ~9I

_.

I

Org'ili[ " 'ret~ ,'asak :a'ma, Ay'hiUiJl V. lell Uanlan da'91ltarat sat ~1,lkardl,g,~ IJmlhl'I'g:in~ ~

'901 bill VTL,'Y@sa:ttl. Nalkil a"mieliiy;a,t~ lbulgUn "Antaly.,d:"da ,bJiJr haSi~UlledeY'a'p~lb~Jti1,'k

, II

If'11~ (i'_~'L IORE~I!~rORK H,AWKIN'G''E SAVtil

r~l1hava~ ur.~'~~~I' qm!1t i~~, ~ir izi~n~i1,hOy,B)t·bj[]?KlK gliJ!J" bUfilm"~I~[g~~rmitay,e hMl~a1'l' Qijf" ZaFI b~l:g~iR,tl~~i sekiz mll~a~ Me jj$~nag! vurrdu,

M'MIM ONGEL.:OE.GiL, G@IIf~II~Uiiffl'iJl;,Ia~~ldlSl {rl)!W" 11'ji~l!IiJlU!'JJ OIL~!l\$im f.~ull~n 1l!'e am1f11!l1e['ii~Ii!'mtiC1'ldl~t~d~ le!lg~ 'o~u~~u~madl~lm gOs~N~ .aigr a~l~iallla&Jji11 yap~l.

ifWlE DE t1.IPEIW\tlJli ~~)~lkDaglnd~ i~D'g.ulndur$ii· mea qp~~O;tl:l~lllj:a.i~5i ~~: o'imak tizet~~1~1P~K'~Lrn'I!ile~lii. siz ~1~n!l'~gr~'u(ilU!rl.Il~llt.PK~~h" lardan I~~] kanl'llt ~11i

m,"AMi!IR~IP HER UR~lUNrlS1l ~biJ'lliriQhk'~ekl~rj9i~ ,~f~II.It:su::~~SI!~O~ ttl! dut'lilrjalldU~li'IlIiyh"] n ~, truiJlr~inl S8trmIj%taJo b~~kBl ~:re:hl11ama'dj~aoll~eill~esnerir1tj~\lr!~I~al:l, lima: Ilan h~tlla~~IP dLIY'ad~r~lla~~~: $a~~~IR;b~br~k.

IM05QRliflMlMrAM1UVIl RUGUR n~nhndan ijiri~€ Ecv~Pile~d~" nfay(1Ifrp,rl~ Nl!IF m~I'Le'dJtn M~~I~i,lUlll1·~r,aldi!nl.g~lien ~,~rh1i~ta ~[jl 85 1011i1 :rrl~)!ea,nlia~ul. 'Bl!Igun i\\fita ly(da p~lra~I~I!J" cal~ ve b:ilm~dr~llJir hgst.l~ed~I~6IJr~ini ~e]l:.,

MEtH~'[-¥ FIII,flPiN5U' "'11m 6HiBER l ';;fL \"F~ ~-;:-n-

-- ---'

6il~r·U n I.alalba.mrifye' ~bU',llJl\'Sil~nf~ Ihazldliglll (ltIl1iil\,W~w~t.lIJI'~OOI TtllIl'A:k

~~I' ~.

~!I!1i; ,ooffip

ool.rmi!;fe~i~~il~~li'i~QI_rnii ~Traf.lIi3!i11 k~~ ~J~~1~ lf91milf. (ljjin~tit~f. BUmm'Mimn~dlillaSl1l'.ar. aid!n'I~IIld~,Jmlll [~rml ~.J~,ii,,~ijB1iilir.lru,~e,giil~llijm- 1((' illV~ y~!\11''iferi1I171 ~

lln,maddllOCilk ~,u'lldalldegi§tU!1k li.lb~ 8~'Il!lI'lIM.e~m~t.~I~hlll Tfii:'ilm, J~1.Jmi~>\leirq~i de:-

, 't~PI ~tle\t9l1u pam- ' rlnliilliVWI!lE!·, li1Q~n~ ~Ql ~da dm,)jUma, lII'~a~IIC{]gl sO~lijn~li. ~ ~llId!arOOmilyon:~· ·~~Dnl!l a!1olilesrr bn1l1lluycr y~: :her ~y '~rr mi~p,~1'Ii ~stili!)!le (flP' ~vlefw11j1 ~jtW,ar. Elilnyal niU\J~nl!\1II ~1i!" ~~!!:!!!:==::..... s.~ ~ ~lllef~IlUiaWJ1~ '+'91

Card Finans

ile tum urunlerde

PAZ R

~UM sAAri p .. .MJm~~

, ~IIIDtaJI1

Bi!l1Ua!Z~r Butt{l~~,'Ul1l1 tllilimul m~ne~ffi::e..ll~i:ifiij~Lhilf-· ~U'" 1'l~1t 0)l'Il~~! hilkllm~nl~~'~,~

I ,kenc:eafedn mmsi kelildil

A~Parrll.gm~ ~~!idsi IM:ir 8lWtda~ '!lit bir (Jijmle.~~I~(U: '1l';al]!~r jllkukll g(lZeD@Dl~~ '~!! 3o.~ Sl~m~51 d~",a~)1 ede~,1!

tTP' IIMIII" tiRJllEI VSll'gt(11iI h,u~kIli 've~1.!~~m~ le~e:JiI.Y~rl~ l@hn:i!~I';rie d~~' ibl!l An!ll'ya,a M.ahkem;~si'lnl!l ,ijj~nikM liP ka~anil~ g,~ldi.i:

HA$IM KIU~ fARMI

36] @)Ilbm~ yalM'illri i'W6~1ij(lt~~. ~a~irn ~~rl~ ~ka~ bj~~ v.~~ 'paI1T6I!]1 hiillMim ,~wmedem ~" yaiselten !tanh md:d~flil.aJl, -+101

INeyse, half11Ue' Ikad.:n kunuldu

'f£lmf'!RY "I~amire ka~1 rri!aJI ~jh!. ~'oihl~ Vil~a(~J1laC '.IiI~e:tiy!!!' dlllyUlrdl!~ul ~Rmlk IU3~~fffli1ai'a., Ir~:,Ya~'W~~I@~(I'Ii~1!! ~l'nild~ul" :~en~!lmeler yapglih, l[I_ql;~nll!lJIiI!e~g gCII'1.:! ~all1rl~e kadlJliIi:'llj ~~to liLi!I~ \1lra~~lIma 'rapilialifl'ay~'Gak.llmai ii.e~ :d[~m~'U~ ma~delMn 'tiim~' [a~lagm ~. iili htllindad:e I«m.lTh~~j)i ~. 0

Card Finans

ile tUitm ulrOnlerdi'B

IKred'i: lkai1.naJ dja'ha al: ~de,e:ceksiniIZ

1limk iitibarMe~di kam a~mi fail. Qmm.I' ~~. ~t8~',',!lIed~~,m_f1; QJ~ml d~I~~e U1W,8i'1ir!l:l~ rildi~ ~ br~rn~lJ:teaijlt.a!1i~~IaD.I~nm od~ mJI,;zij~iinilli lhlr rnE!b~!fmltrCl3t:; BWrtma1li~ret

.--~'''''·~I

aJ¢' ¥fjba~~ ,a11j~~[mi'iI'ba~f1~fI~, +1

I, ~~,OI0':1 (fUIMJP!Rliesl ~. 1 '1(.11

"

Butto anesiin~n e$ki d'OitlU, uml!u franSll roman:CII Kenliiz'e M'Qurad,.: IB,e'n,aiir'e suiikaJsIJ ~alselmjin \Qng~arfa iUida'ttl

'V~ MI1Fad'lln tOlrl~nu K·' M,Q'Rr:'Bld U:t RUDal :mtt'ingden BOlmna butu,up k"nu~ataWbt!~dl~ Anca:k

i'bahktanr sll~ddllij bDmba, POI Imadarir Oif1ce ,mi~if1g rney~anlnd8n ayn~d,l

IKQni'tJl'~fi1<i'~a~ mifli . ,r·. ',', ,.~._ ~~i!!jA\.I._ ~mng. SO~[lnil

kM~[ ~I~di. Aoo)k ika'~lYalj~ ,Bu~tfrtnUFiar~~i'la ~~Tffi~ YQ~m dti§UfldU, L ~imi~~ILmecl.en ~Ir akika ~"oo·madian ,ay~ffiiL BUJLI y:at!1rIg~ saldrnt!a o.da OIooikH, Md~rQ~f ¥a~emin ClJngara' "gMi ~~d'e£lk~~r~l~ dedr.

IEVJi.D~.;U.QIUA. IBUUI,pl,. AGLA,IU MO[Jrarn, ~zin~ Yard~~i M&ratrn ,oltlm~Il~~ SQ!la l!iakmlaRifIi1Il~' i~~"""" .. r 1'.;~'-4p.(rm ., ~Mc~u~lin al.~dii;M~.~. ~

J ,f F· \,-ill(l,L!. f@.I''''r.l· .. Y\;· ':l~~ ,,,.. . . ~~.~ g!

Irbe jOOl~i~lJli[iIU~. MQtlrad'II1'erlmie II-'ra~1 A41I~t [fakanfn~ ~Y~~r1fmtbcC~ \I~rin" ~~(rglamI1' ~3 ._

aalodisi'til!a!, Ul11iilenitelerda

M;.Piln;:G;m~·IB·~!i! 'f~. dll1i'i.mIINt~Uiet ll:ot~rGll~ ~l" roo~ij~jM'KJ~~' "lUI &1, ~(E1il"!e m~~ltel~de

J~p!aQnlat~!lnLIIi~~Oldl~ ·~~kE. . .

:Si!,~!1 g."i]]@rruilk Unlli\tfS~~.~ ~~."dC~Ct1(fn'm geli1imimi ,OOlil¥~J."~' 11'~

BIIUtUlUk',ok Ipraillil v,ar'

DoJP'~ b~MH1illi~ s~rtyaiJiI ........ __ ... __ .::::::.!.~~...!.:::!:::::.!.!!.!:...L::;.:.:..=::.::.:;;::.::... ~~~ io'l1dei'l ~ijyI:e 'ta~I~,~j;

'''f,am~~n~r~~t~:lDl!bi!~ ,~~Iit :lOO.Inl!Jm.s,eh~, P~.iu· ~iillllr~lre'y~ \re '[i~1 ~¥r~· tat l~ijres.ell.~mm~ yan.~i de~o~!t'lj~ra!,al.!:!lh ~Ig,!!pr

, ,'Ki BO¥tiIK. HAl"

lKwiJ~ g,ffiiro KjjIit1~j~b~i'~D Id~OOIlldeilCi b~ Mlilrap"ll~ IEIi!!IH~n":~~.SfJllI!Ln VCl~ diy~~ :[nJa1ba~ll"aigll1[gin.ae oo~yalrn~ 'blrn:'kti1ar, 100ITIIlI11il'f.3~ktroM[~ mrl'ld~ Grnlm !lY~eriflijmilm', ~1 c'

, .

Vdlln eniyi '10 'fillmi

10 +%11

ta Its I t i mllri rn

- ,

Card Hnens ilile tum ijrunlltBlrd,e 1IkBIl InIrtm

,Sigara sllns'ur,u o'nun i~il1 deg·11

.. 1 MuStlflil' !Ke:mal , v,e,lli~ld: JI,:agll"

01. ,81 nil 2,(1_ bi,'

filkra dejih.it

INI!]'fuQ,~~1l HoY! ~ mlinID'! .De~I,.l'Iooaililj,rmrall.fiI ~Ja;~p, Toik R~wmt :E~' (p~iWI~ ba~MLI[([1I,. ~G~yaLl!li ~1i~~liIlr:"paltmrj o1rdi_. P~tot!ilt 10J:!l11,,5[rrf~]~1 ,1"""" ih.~ ~~Jlls-

o -"I:'IIlI"",~ij w,"" _.~_.

1leiI&I:I. HOOIill[~eMlliiil Qhijnd'fkl;'~l&f!ilba5<lAfI!'~

.' - .:(cllrut·'

,'~ mil~ ~J

Mi!m IG~Rn~i~,KqJrLIltlil'lrmfl on,ce~:j"gtiITij l\l~lan-· ~1~~"ra~lri1d~ V~IIIriI~lniaiil:mldkude' hGF [:fe' ka~&!f slmrPt~5i o:~rMYOIJI~rln~~\liU]J 1~~~~ii1hllilltl ,~r!i:ilse d~J son ma~dE~ijr~ :O~lemle(le ilr~l~I~.dl tJEVlJEl ~nf[J(hdj:$1E MMJAIIK ~5Parri~~ 99f!f tmJIK~r~Mln~~~Qa]l in!lli ~.~ Ofl~~~O ~n mado:eninjka~5al1l1mltl gef1!i,~elil~ mesinde d~vlei;!rrmur~b~~Jtllllmsaglal'ildIJ"a hlalil1lJla g,eliYUl EV€ Ou)o:'~,a~lk'd~1e1f i~i:"

'(ii.1lfNi S'al~n~ ,1OO,r~i1deg(!!rle"dirdi;>lffer9~f< :~{~I->l'5~n

. 'Q~er,a)vollIQrl'Ir],a!l1 sua ~ijlm Ma~i!lm~a~!ar.I(J pm~iini s~~ai"' ~iltilh(l.w~1 'I.I;e siVaisl alii·· Illmla!n mt-l1l1'n1!.:II1Jiyttle 'iiJ'[:yonJif,'" ~1rl1

- ----

; tQ,:a'~ta , bugun

GOI Beyaz Saray'a eli delu gidiyo'~

ClUjmh:LlIlrba~ka,rlI11~nu11 8 'oca,k1alk~ Oya~ OffiS r.allfld@'VIOS~ul.da 'Qi]]wwdem y~n@PKK 5 ~.a~!lm.da~l !l1!l5Jli~EMqgar®!f'Omf'li!l1estn~e wnlianr arJI!i1~lI1iItlllmta~liJ!1 Vf!.IiI~ ~uhnikifilj'haf!1ls,ln'ilB~a!Z S~r:&t:d!ayap~l\acak ;MID B.alfl(!lni(~ln Gm',~ ";~lIe djjliliji~~~e' :s,olll M~!liI!!-SOmlaSI- be~~ent¥O:r.

DDium B.ISI.P'GELOill

P~nL

'l'ffli:l'll~ i~i'l;It~nlil·

"'~ ,'1_,~!~'~!:J8kilij~ 1t.i!!1!I~r. Mriu~r'lP'i~,.. Oft"

Olce pin:O,plng ., Ih~di be,pbiol

I!!BD1S4~1l1 ~i~uill ~V't'Iii. ililiil~ n~mHilIeflrl'l1i!!3jtil'i ~k;aijjfiiu a13,ilt 1M~I;mI~ lIliIS~inilfaf'~iCe¥lOOlI

~.' I~M~~IW ~~lJl,jj~)Ja"

P\I'W .!fe. ~lmWm ~bata.n1atl F.WI!.u~;&lJ:W~iiI ml~l'~. II~~P~~~'~

I \<rAlll\~~' b!,l~~ ~mttlJ~~~·+3:

TGrf'!""~· 1''''':(' _. ,JI- 'I"M " If. .. ", ...... rnaz''''''.I!..r Ta'';''nril!l 1'1 \!I.:!~I :j,mlffiw,en ""!.Ira _Ii! ml'l.iI_-'!~N~" __ ·.!M 'I'

ar.ab'atijnln 'O!llUlIilU '~p 3raCm cam~g~lm)'ll!mmkl\ad!}·

1i{lk d~91i1 Rf)ftIl.1~f' • Mi'l111I1 ,iil'lU:nifu nfb',a·

rika~ o~n[tl ' elige' @ltDm~ ~ ()t~·

temarns OW~I ~,~~ ora~~ ~~r~nef. ~.1jJ

'- '

r~iDtll.vm IDj~~ Mi;;IILh_~l1llJ~~ ~}ihl~~AJ\~!&~&tl-

!;it 9jf!k ~!\1", If!!

$Iijikast: sonr:aSII ollaylalfCia o!lrU s:aYISJ 38r'OlldU

Paklstan'da ya!i'ln izlnden kaos geldi

M 5 I'd a m· uam ·m·-a -·-ld··1 .

I .••.... I ...-.. .' I .......-. r ....•• .- ~- . ...-

__ uu __ ,.'_ I UI_ '" , 51, lrll

IAMf'AA.NllInl MUlS]~:da bi~rurfc. TlR.kon·- 1If~1fl!llla5al'dlrl[ '~ili'le~lelildigl~ Ib~F ~QfQr~n mcl)U'§'~I'~~~iniri l&ra:r~ndlgllle'li, $ifmdi~ l~r~i)'\tyedoiil;£!1iI !l\arllltT<~r- 1a:n, ml'I, rQli1'if muhaJbiiii:mJ_~ :s~J~!1W1 bo;e anliilUI.

:DOGIIJiIJ1NMADI. Aru~a~'TUr~'OI}i~lerl Vi MI!I~ ~lIl'alfYardim~~r Kna,~~(1 ~:Qra1i'l,5ajl.&fI~i"d(igr,u'~~Ril!~· .dl; krrl!1;01fd~ki ~an~' ~{lil ~na]l ma:l'lllil ne:.[Ien. blOIj, ill~ lle'y,aral'l ()ldlJg~1iddia-

BEN i 8.1 R A IK : ,-

~ni1~iF Bt'l())~.a ~1i.M:llnen sili~ kall·am~~af:t1!n,:se:nw~UI,~raOOlI.~ g~r.[JIi:t:~iJ1. I~~ 9liilll~iir $~re:rI- \fe' yagrrna €y~emler!Rrdaml~~n olillY'~larll!il 110 r!l~~JQ!llmQ ,~olarlffi tjll~· IrraJI1i~dM ol~911,~~kla1iLdl,

SI~iiM 'lmltAR11 _UGUiN Pakis.talll SI1!9'm1: Komisyotu:I d\l S ~k s~m:I'eril1lll'lceIiW1~ili!p,erre--

I r JI, . .w, b

flimemeS!,IIL13 ,r;ar,u ~er,emgll ,.u-

~~rnktMo~ilg~rn.uS'lii fup~!1~limil, in· (ml!'il~o ~S~irri :s~reci OlUffilW2 re,t ..

A~lk ~~mu- ... ..! U!I"~:I

(mumllla, gi,eri'm

·H~di ~J '~e '01"' pr(lg. ~!'!iI'~~1 rMioeq '~~~1!lIjj. ,m.efI ~1o§~1 Aml:Im "Srril'lE!ijlk M1!'1~m~ ~1'Ii 0 :ad'1ilrnl ~erii a[tp goti1rmru~e'beili d! Clnull1Dr qiil@riltllw'O ~M mfn.1e~rilkl~elm"oow hi, w~nrmr diyor. YOlJIIIII~ m11

. ~ de: "bir~kiile-Jd'~ ~5

'10 + %11

t;~ksrt illdrrim

Card Hnans lla tOm ulr'Onl~lerdle' IIkII Irdnn

,19 dostu Hrant'a ses olacak

.'

Bask; Catalan ve GiilisYiI oz:e~k yaliletlml,elii

kendi milli til~lmliml.llli kurrmlik i~iil1 isp'a'oya M~ijm~tinde~ tal~pt,e' bulullBcak Bl!li1IlllIli'ila ilgili"pl[&tokdl BasI: bHlgesi ~ul:Mbti ,Athi!~m an bao"no ill :stadmda ilm~'llandl, '-+u

1!lir1dy'e~1i Ermani 'geJill~lefde'n olu~aIilIHa,d'[g topllllhilgu 191 oca~ta kaitledil@in Hralilt D:in~ lllllll1SllUI b'ir e'lklinll'~dli~e~ledi~ "11lil'llili'l ,a~h ~wjede D';in~11I1 19'ya-':151f:ar~lI5.al1at(llJe gj1,et~ilf1r tam~n~ao ,Se!ilen:diWiileook. ~1Z

III, WU KAysmlK A8!iteili~fi~rr201J5501lI!lnda Yil\1a~!a~ ml~, Bu dl!lifUm lije'd~1 ~Olll~ lorntdeld~ somil. 1e53~len ben ~i~blr hijkl~mr:fi!l ~apmatilglm NKP )!l3,iJII. Aroa g~lirn gO~Ul'l ti, ba istek >~5 ~on[jm:bln itl!lare:O bU,vut al~ade 'som!u. '~linkij A~ l~rl«}lje ¥eA"lIrl!lptda me.~ruhllM'lla inaRdL

AI iSTld,1 ~AM ALDII A~ Tur~etoyi rnler~gfj1~rm~k is,.

ted~jne clAir-,en eliin orl'~dGn kalkllgl no~~ kadal AOde

lli~~:Ud,illii , nokta:dalli S{J1~rn AKri~ndl3ki AB,~ ~ffi~

I,ik i!itElr.: 'CAt~ur. ~m 1I\(h. '~'lI~ ~11c!iith\~h\~ ~t'1F Jilf.1J1iJtlidl. 30rtffr )~sidfl~.Y@t!~de cwdWkaTaJh birduru~ se;rgilernooi.

AKP:IDIEHII ULUlSAL(IIIJR AKP i~ifide 1JIIJSilIci ~Irel~re y:a~I;a~a n Ikfsimln elkisi ve 'b:UJn!arm~a¥ll1 artlY,IlI.. ~u efkilililil ilrtrI~!i 1111 djl AI~~~,crnd~ki y:a~a~Ii}Jl~~~ .baka[a.k gaJij~QI~'~r1llz.zal,@I1;~Bmli '~I~@t M~met till I ~@Ihm~ B~ir A~8~~, M:. lem Anrtt AMuU$Jir A~su AlB'ye ,upheyle b,akalll insaln~,ar.

'iBlllZIIALMJit DIIYDlill!;R: BlIn~ar"r6Iz Ifili!X~ljllarsalk ~a'OO~111i\.

AB1iiZi almaY,ax:ak" ~ijJlhE'Sita'lyor. Bml~ijphe AB 110 ili~~rterr dery.allla~laliyor~ Bli isiml~r S~fa~; (hll~y~re~11 OiStiine' gidjlme- • ~ndf, ile irade ,eksikligi yalillyor: iQ~ ~nalyf!\lIer1 a¥dmJ~lant~aDmrsinlz. Qllemti olall Mzde ooii:u ¥!1pma'iijlde5i val ml?

18!D!E IQKU IU"UWR ABryegqr~~a5t.dllay~~lerirlllYdmla:MmasJ 1)~etjirn~U1lllr~a~m.dn du~"~ jbr'~ ~I¥asl ~~ar l/fk l~lijj~de. rabinc]: di.i$mafl1'lgll'ta'~ ~aJ&~1 [lI~lJm sergi .. immemest Siiyasi re!fomm.lann srn 1 ~m~ de Jurk~re'~i A~;rupalda Jdestek1eyen ~~vrteterirl sliO] ~o1: LalyJnat~M . -an

-- - ---- - ---_-

bu arada

p. Ma;o ZedulI~i'll:ellrg¢lllfm IliiIYQlilm dillar 1I;1l~" P'ill1lh1)l!lle.!l~ Oil Pi!1!i~(h:'!I P'1I(fc lSW.~frfMiall'l1lun~~esioe "On~ar ~n.looiflc-ser'" dir)'freti 001 ~atn~1 -;iii

Ba.J~1l1eni )!II d.ola~151~~h:m~adt§11 UI!WlSa Se5~en'i~ kO:!'I'u~ma~~!i!d91 '~1rem-rnnIl'liilUl~~ba da VQgml o!arak dei/am ~~Qini s~~iji~ ,npi~ID~~nlml~rya,p:tI~~, 'hed@l~~riimwr~nUooik~ Utlg~~tii !h:ere[a,n ~'a/ltm[e y~a dmln @d~fOliUZ.'" ~u

AB'yeslem iistU, salam

I~mogalil: IlZama'llI ,Zamall1l e,'ngeller V! bakslZlJ.j~larli!J_ ~aril~a~lvor oi:sak.da ,~B1nle' u~!I,ik: muzakErel~1imiili kara rljJIII~lla surdUrU~'CIl1lit'

lUlU 1F~ln:S1in(e yap'ma :S,san

l~aJrirn ijti!l®~dmJ-aJ~I~ ~l'IlpaJWil J,lriitllfl ,Rliijllfitil ma

SIJFiMAN r~lWu GilN'

IRltlliil111 ,o!,elileftirme,sinle ,'Irgll nede1lili hlldll'l "7

Y:llJ,lRA:V {J~UMl~nmK·r~UIinlFIESIO 'B,~ttl dOily,e,I]IR.liten lJiize .-_- eklmell~(ka:r'ml?' ~4

.

lirkiyein IKUrt:ler IKuley l~aiWt:a, kendih~rm~'i e,vl,eri;nde nissetmfJor, iy~e d,egi[iew' ~(jn~O, ..

8izim Kiirtler orada 1urk'

-~ f:~~mrh~ I

MI~~mSI~;lfldu'~U dOiQrru tBnllmllif D5P. MIII(\M}:]Ii'Vag~ lott iirkQe' sii~lii~ijll~e "mum,tmI.Cii" i~in YBpJhm "fjem ~ z niy;le il!gili yanb~ v.orumoan d~§8iUl bir ~l_'Ial1lli;;o'taWillllillnm defl~trr[I\liI\esiniliteJti, '~alil~hl ~nefdigil,eni "'mllm: 5ij~d-W 'tanmu ~DYJ,e: ",AI~.\ii ~l:en'E!ginde' waf QldlJ~U II:@~, s(fl'llleill bir tfriim," ..Joli3

mlii.J~:cr.e:n ~~ev lrak'a gidec,n , IKlIrHer-,ffim1e' dllle,rin,defl ~i!'i'I'!!li" yQr~'O_nlluIDflni1!al11~ bnu,~~, 'll~ak Ktil'll'en ~5~ SCl:raili 'Italhi!:51 Ar.ap~.al 1112l111l KUr:t~e'tabelalar 1-'1-.11,,1,1.1 dialiiiiki:)feIi K~rtlere yaba~m.

Br~kUer ~~rf deJithni K~~rrij.

SEU TIIRR, MIOSUN? Fu~)'rve belil] £rbil'dsn Siii· le)'i1mmlYf~Y;E!~giiiijreil Ahmn ~Ii ~~l~iPi1ij ..

I Iletd~n"~ml DI!l~ )lkal1pg!irt~iili.'flI,e,

'I:ij' ~~tia£a 115~i:mde blr pet, mer:ge bil,i d'ur~,

dJLlluyar,;Jh.. Y~£MIt4,

me'rll'l killiili· ,~(lNGAR

,,-,' d' 'rI .. -:.Ii. ya'~dl7'lD

lj n e Ill:fahl.i!,- '"

klr'1 ,gQ~iince hemelil SOll!!Y-OI!

Benazir'in oglu partinin basina

V~tanda'~hktan a,tl'lm,aya enge!l

Miclr5'Iij;il~ni IJil1lOis~n 1 1D-,1,I fra.fita 1~tit lIa:rarula~hg;1 ~i!;mUntIasarul~nl gill~c.elt. iitamr,p g'.o~e' aske~ik yap!ll'lmali bmioa'rl oo~~e' wltand\ihktafl aulmal ned'ellllllll1ili1lva· (G'k: \lati1inda~l!k hi1!lIitml bifyh~' 'kay:OOoonler bajYuru balind\! baikanl~k karar,I~laJ

'/SE~ii'ME PEfAM:a' ParifSoc:ak se~irnletl!'fd~U1 d'e ~klJm~~!@ai!k.. ik.t'dar pani5i 'a~llya~ lin a$bJa,ilhnl~. 'gU~ij aday Nali'az $erin~ ·~~.illl(! k,8~LllnayaQ911113~klaimlfO. AIl:Y1k ~~m'lerln k,a-

... 11' .. · .. "'nr'u·"",l>,,,bail; ':"'~

,lUlL VIE IAIA Klltledil'ef'l mu~ale~f\t: 111(m IHMaiZlr B4U:o'n,un Ha!lk P,af[JfyolllE!~imi Butto'nullI 1'9 ~_Rdakil,1)911.u l!!ilaven pl'll1tll_1~ genel Jba~kanll@ma g:e:llr,di: ~ij, AsH ,Ali Z,efd~afi d~

'i'~1 ~~O!!taroo ,j)"i':~~I:YYba~illi~'Yill'k;li~'l~<llgr1l91 rra~101I'5~~1r l\!tJ~ nm~ii:!m'a,el'l.~dll"i@lal'ldlian 1Jj~~:oldiJ"fll

~lIrlli~ ~~iIl~~II'i ~~'II:~lnlYOf~ T,r~~_ fII~~llle~i IborsaJ~ frau· 9,~11ri ,5.iI~ir~a!i! T'Jc~~!1~~1'i!I ~I.:ld~

Butto'nun panisi ,cinayetten se~inl la,feri !~Ikarma "inde

P<i'fjIj~!fQl:l~~j!i1iitl~i~I!I1!~~m1eW ~pmfl!rti Ibll'l'iiIr oolra wootmiQ),!II:;1,'I\Ii}!tl' ~Ii 8!J~rI~l)Ilol~r~rc. ~,'Y1111'101· d~m:l~d'efl ~~ '~kil]lColb~ra.l!ir· ~~ bal~~:l~i~ali!cll&:bl'!l1ll\ i!lmlt~· 'Ia~riyaf!il~p rimililil e,milrn~si lille~iblt

lili~frni~l~ II~ ,~.~~ '~i~~}'il~Jrnr!!J~,~" w~ll.l! ~rollt~!~lw!8i1d'j',~n£lebIM F~" ~.tHill tta.!k Par1fl W! S oWi.:.s,~lfiI~f;fljlru il'Iitl!l~~lIIl"Sin~~w ~[IfOlt~r}1 mTrifiISl!J"

IJW dl!l~w~LI. el!l~~ Il~ Il!'li\9}Il

SLl,iril11~~ :iil'JI4'~'i!.'li1 ,+'3:

. www.r1etga~·et:e •. cOlm'un rekIUYU1cu.ar.n'a hli·:zmletidir

:liIm~rl'e ,!l;s.art_I}:·&:~~~clli~li !:MUi; BlJ~l'iIJ:¥'I, 1{@ ~liliOO\a :ffWldis,M U~i '~DkIJ,_~'il@, ~1!Hiijb~1,,~11nmii . l'Iinld~~,!l!~ hu cl'!:!!OOlI!!~lw~~ij;~~i' ~i~!r ~(i:l~"

iA'HAO~R Kj!j,uI!~MI

,JoIn Bilil de Ja'ol,ed',ol:dl

IBir lGmaliil~ril'l tt~Ls1i;t1 111a~ri!r'mll!mU(iUS'!.!i ~.~~ 'S<lwll[a1~~h~nw m~~ll1 dilrmrfeJ:j:selllndlpJ(l~i.fltT" ~11~nn ~Fl!IrooiR! l~!!I~rrn amll'Ul:II~~ Tii~~~irr&!:'~· lum~ ~!KI!;l.~~mio§;t ii'lk:e-

"1 _. m'ta1la1!~!~'j·

~llfld~,1. ~. "daij emme

93 Y"k1I1ld~~1 ill'm~~i!!l: liif· Ili&:!~W~WO[. +:2

Bir' ,er.nibllte in,ti'Kar ,ebl

MI~!@rjl~",sf ~lIij~1.' ~lild~'nWle~ ~1iS'er,~ ~~~:MIII!illre!ihel1ilfz ~i~ Imenl'e}',erir b'ir ne!l'.ente. R'dhttiSihi1I~'I~fMili1!U, w '~ru,Pll!l:J.:(I!l.oo llIo'!J,etln~ tli!l~kt! olilt ~~1~ '!lii' ,b,eftim .bltllfl1l'm~'~.~n ~I~lblllil

,~~'ci 1~

1"~Ml'.11~·I~ill, ' !i

L~l1II1ll mll'tl'<ilif! ~!!i(lol'.

,A.ntallly~,/d,a iiri1~H ~Kiillisesi rahibl A:rkan'l fjllurme pillan~ 'yapark,e:n yallaJallan ,M~Ttlniini de IkiiU3ev,e, M(da~al "~ Illz:mlllrd elkl sa! a ~n ~,a ~mfa,1 [I!I e'r,j: 19 ~ bIt) sl!~d I§t" ,~n1Icr~~lld I

Polis lO!lPnh'U yeni bir kntge.dlliiyWMe Mkla- M~laty,M:a~l~amll1l1 g~~~~lirinl~.r ~,lzml~de ilal1ma~IIiI~'i.i!Ji1aii.sa!dumm ~;efflJ~n AntBly;a: !t3tf1~JtJ~hinQ!i ya;Rl~~rJ1ki~1 tl~ b~ Jiij'ntemi

Incil KTIr~si ra,~fui Arkan~arQf;a.zan;l'Ililm i~j' ku!Jr.anmk~jM.T.kiir~·~,~ab

h-afra~r u~n Hlfis.tiyaI1l'oliFll'~!k iis~y.Drumli 'tJtyc g~ln,li~ .aml!! rahThi Mlamll(l)f!l1m! ~~(iTI~,

~disrfi'f'y.~~~ma~1il ~1~tlYcllllJ ~nl!aiUl

Vicdani ret~iye : adm ,adl'mAB, kriterl g!eliyor

~ni'l ~~~is :1~·~~£lij~mll~ypmfilda,g£iri:i~leooR VataUldi~~k YMa TIllS;;UI~11 askillrmk n~dEm~1l' 'y;~ •. la:ilrn~ll~ IiliiJk~1 ,~be;t1il!lenl:E-rt9'rn, ~es;$ilsedasu: r~eII~OI'r da ol:~ dtuij1ll1'bI~,du~eam~ ~~m110r.

J W[O.III~'IRE1'(1 VIIINI,~, iCuAml T~rIYa, gii~Am:upa ValD~~lk Sffid_'IW,fIl" : ~M 'O'iI$l~ ~s~ik;~~~ r,ed'~~lmi~;o'rnk val" : ~~~l'lkfa~rt,\!~~rullil1alg~._i~lrm'a'fKa~. oio'B

II.n .'Iamallar;a heliko1p1terlli 'P:U5IJ:

ISJtanburIEm~~; M~~wm' Cef.al:etti'n Ol~h,sqlill dli~ ~eili1de\l ~mda'Kla:rma' . ola~I~lm!li1 ifail~~r&n~1l RG .. ce'~m~cmEIIDji or!,!1! Reo, !1~iID~m(l'r;m~ln~\ 2~

$~at'!l~.UI ~f:WIJ.ra~'Ja- l~,*Il1~~'M~~ ~al~.!ldli"u a~I]a~I'. ~ 11 dii:iril {(j~lt!iIIIi'CSff~hi

'!j'AD~ 'lfa~m'ilill . ~:Olllll~alr

1~~llllEpeli ~dU!lln.'llJllJ3dilggll'

~ 'J.I!ItI.:.,ell ~ 11~~it

~ noll\i~ayiJI JhJd!a1a'dlan b~~ifIilak.

.~ .t

Card Finans

Ue turn Orunlerde

lL:Jg f-In!'!\Q.i!'IIIU~'lUrJ!j,Il! 1\1

N:F~id~~mif~j5timiy~M!' , '~m~ri ~llaraS'lr.a~nfink-

I~ol~ij!ilnfi'ih~raa ~ece~ !iV!i,ijnmn~z:',~mar [i1f~ta·' 5ar.i_Y jlj.~.,G!lr1el Miifur,m ~~~[m ~unr''e<lgtifle,d.~·

'nym Ibu. ~gl~~~IIn~II'!; dlOktiOJ!u[ lIagrl~[, [Il[)~!dfig~

':i~t!'!it~~nQ! bl~akmil,slnil'i~ ledi"" d~ye~a~d~~ll{al~I'i:11Df y!!JlI m ,~~; Iilbul'd~, IJlatiQI~

, HI 9m11~t ~iI!~

il;.'O{tlk\IFMIiI;'~.gli~II!i.I~mta:nl!' i~Ot.' OJ,. F.f1~i~e'iiI'Q't1)~ QOQu~ 1aral'iii,'YMJn~al~ itfho'ir~n UUI)e11 ,egl~hiili !'!~r[r· lliiIl~5ii

rokr~uyla,(~~~~ ,k~mulali1 [~ .. nu~ma~.l;an U~:a~miln)M:I,g~ :r,ekUgiili arn1li11larnl To:ro,,,, ~Dookillnllll dil~el ~~h~ mann'll o~~ffne~in y~ll\1r1i 'i ~~rinirr

'arat'ta ' bugun

, Oman,

_ ~ MlII'oglUl

2000 ~~elme ~1~)Qllil!! [Du ,U~!ilJ ~~~i5IlN [b~!!t, h'1~1!Il11l1~01~r~k:~l!im.,

- ,

,2 0 c A R 2; [J [.0 8 I~ It Rl$ 'ri~ :B,~A ~ 1 i'Tl

/HHhHi :iI.'1i!;' I: !J IIU~ ,,... ~),n] 9'Elil.

. ---------

BI ~O'U~II~al 51,lm 'Ohnal

Devlet Q'I1.lan hep. 1 ocakta dugu:ldu

Ii\kI~anTrl1inr :lIIral~lIIn(ill'bak~f1i' [Iann d~'!lrlllilndllguJD!1Ifi,.. y;e 'Gtil1l¥.()gJtJ~O 321T:illl,elvikln~n dog,~m ta~hinon 11'''!·(ak·'~dU~l!Il ~g1:e~!~l. ijl1l1:e~ MehdilB~,tr;, W\!l~1'lrnel~il11l~JhS~Jl A~lan.

A;1L~'HIAURUMIJiOB

.ftA ;.!If" G' ~ ,id ~ 'iEMki rr~::t.·,..,.' I 1~llliI,\!IQ1!ne,Y (I~ , __ ,."'I~1iI

~[j'm~M':lii i~n de dUOOll ,a~. NI~~ ~i)CldI!larilnrnu.fusiJg€~ ka~~~, ~apl:sJrngmrna da .dOY~JiI]lilriItlOI halnd1lrn1ljor. il'S

IBM ~u~ wnu v,er~~enn~~m' J~~ki~en'inJ iri[j:f~ 20Sffdi ~mlnli~!if01iI ~la~k'85~I~e .~,hna.lwa(~ Q~i:d! bl,nlk~Lllk :alma :S(!fl~a ~rlj~ivaia~laya.wk.

HIUeli s:e'~!irn an:lnda, 0110 'lSI' ~ii'md ink 27'01

K«n~ida'"se~m~n ~~'il'~ loo~~m ~i:lil:j~ir~inJkaz~ma@fl'lrq i'I'~IclJi1iimMi~ili'\ardr.nrna~ ~Imi'l bile:

II, c': J~d II '," 'l"i ."' i , i}.'"liP"L~in'l; . ", -I[~in ..

l!iI[i~1I1i1.i IliIU),I.!U Il:UUnllll nlllut1.l. !J\L_,~~, :ra1!J'!

~In !~ttjg, ~1~I~rd~ ~~i gijDl~ Z10'~ ol~ij. :Ba!t[i '~tl!1l8M'1lhl~eT:dl!mJfil ~IR,t€~ (jd~]ye .ltdl. ~3

luooy~ is1ati:!!ti~ KU~UIlllU ,~t! 100 11iiI1IJonluk Ttit1kly,ql gor" m,e1ilill'~aJyaiJlI;tlLg~n~JI, ~srdf 981ml~~ Glr.lral~,l'Iiiiifu5Un Ibul'll~~ ~iI'ra'c~irm~ol~iMaIllWb, ~5

,.~)lI,grn~{ g'~~~ aooL~'gI

jl1l'aeiflldtl' atJerkU df@~keR:,to~ul~rkll

iijm,ydl~'to'Sl~le~.el_~~fln'lll Yi~rilil'h~'~il ~OO9~ .gQ~ i:tibIjml~ ail~ ~" ~,.

'~W!'~IWD,. "

tllfjW!HIIlI~a:.

',:, ~mr:i!~~,

~~; m~mmJ~'fut--UC9ill!Jr. ~ '1,,' r .gi!~~iIii"ij!11!;j

~~a[[f ,gffi.~,(i{;~tQ

Card Finans 1~le tum urOnlerde' taIaIIt InIMn

10 +'%'11

t;lk~rl uldirim

Bulam,adlnlZS.a i~te, birtomar ihmal belgesi '

IDJin'k a i I eSJi 'Gi IUI'J@It~s~nJi~,~1J rflll(l,s'[lrnda

I, r~.lihma h~ r,a'~I!~i~a,~}gll" ,azlliaJ~1 r eifU~, Ik'!u mlwt na blr k~aso:r ibe'lg!e' sundu

F~doganrm~talr~1q1~ hQ~k~,]ege~e~1 B~'l~' ~kaJli!l1! lj;~fIl~' ~Uiru~Ur I~a'nt [lJllIk ©flll'~Jec. ~r~le i~l~i i9JflIi~lwn~,Jr~am~~!edL

:DI!NIIKORULI. GHI~n.1'ERilLD~ IBla~bQkan/a f.!Ipor:sun~cakQlan ktlr,~l\tjn' I Wt. il.gllfhelg~re ra~tlama{h~1 ~d~~~I~r! iiz,erme: alle;I~'n~'giiri bir' kbs9r btlg@ v"rdi\ ~lj11

, Du'ru,~maya 10 gun ka;llaJ izmitr'tJle pons kU,[tiUnuyl;al I(nen Baran '1 ursun ollaYlnd~a, ,siir'p1fiz t.an~k::: !Ka.za degU, bilere'k'vulrdIl

POUS141IG1KJI.MlHK!M1rtl,IHmR: 14 kasin;da IMllifd~ aI~Wlin ~00e WfliLilI Bar.a·~ ·Tu,t.Mj)'I~

Qrdivafllru[~~~IN~~kta ata·\~Ll ~hll-

WkImoo:n ~I~ m~TfutUIDJEA ~rM'1 rml{d~,~ yere

wt!ugullu 'foe Itahancasltllil ~aiaoo~: a!figln'll S1iy:lMli~i'.

UN~E 'fIllDIAPIIl" DEilL SOtlIRl:UWA¥LI VlI!I1IlDIlJM(' &I. ifud~.~ d~ SQma~~n,91~·v~n U.:5liirt.eo~idiil~T noo~rily~ecv.emi (urnliJonoo Bararll'J ~im5~nint w~mad17~ g,Md~ ar~b.adaKi

ijtfl~a:lkada~~il·gnll sa_ol: Yajiitlgl kailil ~I(a~

~rrtd,a' tra~m (~~F~I! oorallm igi itm'Sili1l~,

U11H,IK.MJSUBIYM.:~"I'alll KBI.IE';l ~J~Jri~hi(d'en Asl~lloo,' M\~ bws1]re .ijoce ~oo Mdl m~l

'lursu ~·u ~radl CW~ ~l:I1l w' bir . hedefgffizere..

rek Dlr eI,ar~ etlr~ifll MRilu~,. n'lal'~Cijgt' ~(fi.

Kezmln arkamda bekUy:or ... ~~_'f

UIUIIJU,IJa'll1~ndlan 'ileIlIJ.nu ,lld~lar

.Ma~l(:qm.~ IF.Ulli1r.f_$}',lIi~~ IilaMlill!il!am®1J:ti~il:tlL~!;r~~ral']:aJ~~ rl1bl~n[f~~~~ ~~~,oo~~~ ~~1jJ ~melkwm~lil tl1~Vfi'f~'I;. ,,),19

buarada

Ga~~rZ' ~~nlem . qrrm~~yDI!1've;lf;Il W'~~g:1i 9~~i!l~,i~11! b1.IyW~b!· !tm~nUNlKiliJI dlal!KG~e ~91b1, '!''ImIgll~~

:~f·. . .

~r.·.fi1~·m~ a'~~ .~Q:nTn 1111 mi!yal'ilrnl '.!ig~~ t_r~~ 4..61i11lJ,a~ ,nn] }1Jn' i\lf!.uI~Qh!a~f. ~,6~lrm~~~llhi c('~, ~er~'l)nu ~~~I~~tmml[!JltyOli '!'Th':s~nl d~; ~~ltlll;11 ga~@l: ~~r.!lilir~d~(j~. ~6

JflBen,im ,lralOI m '~lb'afibe .1 ®I1P'~rrJM~MfWl~, ~IIkIIAi'J~lml!l~~ ~IOl!.OOtla, ~lll~ allmn~· ~m~Jad~filll~~t. &i1gM'\I1, '~Iil1d'~ 'l'lM.~ tw ~wl'u·

.-- ---

If'IK~H I(ft~Ud~ill'UI'J HAD.Utl SArJ,i, .j·H

--------

8:i~ '1..'cl!rn~ IlJfliun~~.l!fa'~I~ 'tu!'l1a,.lli: ctjlJi.billlil!!l!:~.r a~.

YlWJUY 'MUR~DmAlJIK:,~H~~~O llliihill '11:~nde'

'. lIi'III1i(l:I~k~II:~,Ujm~.

11ir .... -:l~. H1ItlL~RKT'AYi OtruMiUi!n'llJll Hlkll~ui (amlh~."s!i!iaSlil1IfI

lbi:i~IiIJ:!i millahfl:'s~ "9!·U

AliJmo .l'lUIill t IW.M ~MIi1 i n'glillz.I:lmalk.le, ,liHill.al,

IIBUGiJn ... __ ... .

, __ ', ~~n~~~~~~, 1~~'IUd(H~!lI~!!1 fb.M.~.'"iI'lIil~iI"~BtG'f ",..nrn~n'~!iI'.1II' ~mJi ~iP.:R".!I~I·

'Olur boyle vakalar polis, belki yakal:ar

l!lilhail m= ta~ilm1nl 0iIta" ~lidal m_lialgel'en c~ !'tan. btl! Ernn~et.Mjjdijr,~ Ctlaleti1l (e,lifaMnl (fa hizz~t '~i!~etj!lti,. ji'tadzolay:rrn.dal e~a~ ViIIr ~Ifir.

rAHlJli A[h~M I~:IITI J~fl1iSe,elV,~ri§U 'Mfa gOiiinliijle 'Siam~~ blr 1m'l11 'ya~liI'!j.,~ ,~duu N.'M~elW!ll M tlilirli olnml~FI:l,ktlrt{1SlHI k&. lrud~ ~eiril +1 .

---

Card Finane

~Ie tum urunlarde

Ba.INa'rd!'III~ prtofeso;r A,llY:yi 1,8'70t~,erill Os!manllirlstna benzetip uy,ardl

O's'm,anh g:ibi' I~oke:rs,ini,z '

'L I '111. E NI \l1'i. 'n iii. [11]1 !tI'!lI]\!.'!i[jffi Onmersioosl ~r;etlntl

~ .. - : Ii\·_c. II,M un f '1~~'esi~rmlrmrl~I~11 fNgUSOn

D:emek CamillI IRflllll!L\ial1Jirrne5 gibZfl~in.d'e

; ':., ... , ... :. I . 1- - ABD e~oliW.IlI!ii~rl1lln bornal~I]~~

bUfaSJyml1 ~.a m~~rt blrlm~k~l~ :W&zdn,

MehMij,l1lli lf~llt tOOCl(umirllr;. iFLM, EIDiERSjINill:

~~~1ijfaI wmmilk kez: ~lMnilmm!W.e tiJ!k@en.

~n. ~OOI_.'PJm.· nomrnl\iwl.a§I(~lYaJ~nI'

~nrAbg'ulLlh IGtir.~ l'81Jlte.rde i~~I.1'1.~~jl1l\\ grfen

mlbUiMatl· cankixa'id'a~l'@TI1~~o.1m~!ltl~Jb(m.~~Hii w IUryanfJI, .~elil~ nklm ~ -)n:Ol'l'-al h~ }~I' daya~nlli~l,

',i~ iliEls~NI&, DOIIDO

. h~'PJOr~r'''JlJIDli1iih, fi!l&~l Q~defilgesj 18JMw8!i'gib! 5ia" YlVOl'. 0 nlmlm!4i ~ ~~. , l~lidn,L\'a.j)~LI.~i

~====~~:~=5=!==:!=e=;=;:;::~ .~_d~'~!{e

~ ~ .~tYa &j:1f'M~ -:9>·7'

6til'dlen Talat' a jest iistilne jest

CUm~~~~[lm Abd~lllalil'i.ili AnMr')fiI d~t Wi§i KKIlC Ci,rm~lljJ~~IiI! ~.ahlT1~.~D T!" ~latllm himtin~~' U~91mlab" ':!iis,~;~ i~mkar~\!Iak1 Camll

~frtd~n~,~:M Wm1twr· .

ba~n~tra~a ~~b{raral@g~e· rlJ~ '''l!l1ijllil!Ira~ kam.gQ~nii ,bas" ~... .t' ...... "IH- ""- illd' .-'-'" 1" ,,,,,I!a,~dll'l PlF ~~R,,11! _ .!. "7 I

~ ~'~I ,~[ln~$QM Irn~~I1i iii" ''N!J.~rlinl~,S!iI~.qe.~~~ ~ak.l1~ ~~fflb\~~~om Iil~rak\ ~!'!~_~~~"~~ ~Itek: herreH ~'fin~~~ii!!$ge~li~e',d~' IibdtfrDD·

, , ,

j

, " ,

E¥,~ dlonIU~,_roJe'.5in:lm askerl ayal911lolan :s,I,n~:rot'lesil ()plerasy'Olnl~,ara D'iyalrba'klr!',da (, ap~ A~s,keri: 5Iervls,·,or:obllsUn un 'Ytlmnd,a :bo'mbah ,ara~p,atlad~:, dort 01 ill var~n

- ----

,bu ·a,rad,Q

---------

Padillh yetkisi!nill kada, Ii ilk kez bal,bakanl,n elinde

IBMM Bil, _ _~ ve g~nJelkli1rmay bajkanl' yairgl ~j1p'Samlitn'a"alma,calk [mil all~nIlIZi~ia:@k~ Inrlil:AFla¥alS3lt:aiS~ajgll :i:,tih111karra,F [uhlg\an~l! blll~alkll:d~

~.w~,T8iMM 18a~l!~k "'Mnmln(IlI~' Ut"';"·I··~~

"L·c• - - ~.""'''~' "'''~!l!I1iI)! .111 __

gilJ n~eder~r:gIIIi1Ii1'iMgll ~

liflur.i!l];YQr, ~eiielkulfil1ay ooika:1l1 da hu~~~en a~1 dUilWnlllm~~llkJ:aJ}sam!mjli!.

SONI~siJI SlnESliNI Yeni a~'SiI tas~g! IbLI [koMida!1ii~ ID~~rl yeti& ~1l1pJf :irma ti!!lnumllli ilgm ~oollkar;ar fr~ [Id~arra, blra~!I~, ,~"o A

~~lntla yakiroo~i bjrr dma~ede }!a.rnla:niM~r Q~l.., d_lI~l(ijrM~td"~ ~t2n &~n sat£llKlanllild~~at soorn~~I~~[me6~m~nEdoo~n~ du~]nu,aJ],ti~1 aijlf.51 !~l~r iii de Varal@1lldrgllll ilQMadJ. lUJ'RIl!li~' IE K~INld ·:ID E'NII!Z: GO:RDott":t!1 1IA111~IR~ U'rIF,l!. '11 ~'IIE

: Ta'raf'}ta : buqiin

, -

IBu da ku~i.ik padl~ah

~

I,~ ~ bill deViluitterr .. ,

!

G~M'!fg!!tdlgi gun m~~~arl:iflUIT~~' !llev!et;vatan" ai§IIiI,~lWelll1l!d,~ir~ m~!l'(,N.,ijreclm!!~.hOOlN.liD'e· ~lf d~nl~~J ~l.IllilllJd'& rfu r5aJ'iallll ielilibe;llt.ii'l ~r~·!fiiiil ,imik1(e' i>4J~ninl 'Llmtef5ihly;I1IDI

DEVI[nrflrfHBA'Mi stIilHORSOIl I~mjk '~6Inmlecl:ORnnl ~0I,ai174' ~~lri,d~dlIC~r ~illtn Il(lliIiuye-te~fi1:~l'l;arililnadllil!Z" '~abl1im'M[Jlla,"ISen

" Jj,.. • •

Ilil!l!lieAIII

lawn

E'PlTr!ooi5ian~O,l!5l!~!:a~ Ib~-m~ '~f~~1JP!jil ~1f!J,i!.ni!:~r DI'!ftl!ltNi liln~ Iiifllle~·\li!o,I'I!I.

'1~O + %111

t.a!t.srl Imlnim

Card Finans,- . II He tum ulrunlerde takII rnMn

,Koyu diin!lIar' Kalka IlciRsel

d"m~I-Sc -.- n'e' , p' '0" 'Z" ,'erd-I-t

!ll:i1ll:~':I1 '" ,,- i!" ~ " ',- . " ' ii,

~f:a~rI Milan~ iliBf~lY.aill'Ylldlll ~ka eD ~~J§(kh 'futbOt,ul~r ,ara_~lnda. i~~aib.lr~ok~~d! ~ d~rgllS1IiIt~ bii~~e ~nj~rnia~e all~!~ ama"BwIMil1(j1aIJ6~r ~iIIse!]ldergr~im,i! IP~ll:v~rjfme: ken.lflsi {fao

M~ he'l~~ If s(_nr~cl~nan~§-lldl; ~QYUl'lalll"o de-·

g~, Rilki'!I~meye~ mooel [.il!!(iS Plmiliessa'yd!. '"'t2iD'

b,uo.rQda

------ -

'~,tDZO-M i~.ERrD-E~~-J

-- -

I ~~'Im:fdwam ,~WOr,..Sbrll 9.};!~ltmy1'tas.iI!1 [M!a1!.Fa. deJI~lmar;l~i

, ,M(ilJ1aJ!lJr

~~I~rlmclec!i~UIi~~ QI!' ,.O'~'-IJjijIl1ti

l ~l

'~ -fOl -oMsTv A 5 i ...

- ------------- --- - - -------

D~arwkl~li~UMenn~ldln'll!dalgtimi 3'Skerl o~F8~ yonl.arakil:l~l~enin vt~~b~~:[ln:wm~;em~i Jl'tiW~j/emOO": liFIail!afda~ro1lmmln mltlrasmm aglr,ola@gml hJbdatliJll~ 'OIdu.

'~ V E ME S A J A UN D I

..':'t

...$- --

- - c Ij(J"" ~i1f3~m:&i ~.~ ~111 ~I~~ ~~'¢~'\\~~m ~~I~!illiHl~~~ OI~nl ~)lmbl3I1 satdill"

Inln tbiug nW.al¥l~U tn~I'iII,o:I@1!i !li~~Ifu.I'I~rli~, allW1~g~ bI!I!!1Ji1J~ lilIiffil'udfn W~RIW~~~~illtI5ll!i~

'¥a~-in'iI1J (m'lal~_iJ[rf'olrull'~I~!l OO~k ~~;IlI~aci!{c: Mtedel1l,bllmdll;Eiinliem ~1} I\J~~ ~iii(.e.g~~Ii!n.iiI\si(IL

iddianamed. ''kostebek' \la r

111 ~m¢e' IDag~ca'ld'a 1.2 ,askm~ P~~rind$,~bir edMIM~ basbmr .~ ka\lrllan w da~.i'smnlr,'~ :PHKI~~rm:pmtl~~l~l~ lrrnm~~ .. ~elyjllerineltt-· l1'nn e~We[lt1.!l1!~l~~~~ as~-ert.eijgmi id'di~.m~;sam11larareJ)lli!i edil~i.

VUljr'HJ~lKK!1A lIIIDI,MDAI, :3,6 "Ill HtA!P~S,

Asi'ein g~~!llddji~am~i;~d~Safnl~'-tmall6f RlImatta,tnl V~ce l1ta~!n~ da b'aila· ~_K~I)"llf:ijhm ve: Y31fkrirol.1t~ U[lere'bin~~K SW:~n 3~' YII ~ap~ ~lcdli. ~l~klls.ai'ilkll1ir i.~a ~neij ~~ ~lo'10.VJII.. -a.-u

G!.ln lJ18;)~!1! Q1blW~!lJl!~t.,

dOli IW'~~ "S~kli!i ~~ .i\:!~'

kllrl.@.~h~~~'~~~!WJ!1~: ~~ ~rd~~lIa~II\iliillr(h. Mernlll RBm}fQI ~.~Ji"~Il~~l!lfJ~dlr~d\;r:~~ Iikle~fI1i'g;t~Mtdll~(~I'. -+.~ ~

IKU\I!U'lI'I.tl M!Q~tAlta"

~~~ll!l,h 1i~~!J

.. a~'(lk~, 1!jIIl +~II

'Taraf-:'ta ---

: bugun.

Ablf,liJlI~h, !Gm~ lRr1(d~'gaze.t~ '(1~~F1i1)'~,omul~r:!liI ,y.amhl~n~ b~ba~lIh~! ~3fu~milnde:~~b kGydl:J,91!llVQ ihra~arlTr[ll!~i~di QnllYiama:511'111 "~iYas~ killidi~i!l!r~

,dam ,a1f!mll~~I\iI ,a~k.~.adl.

~~ ,iIlID:i, IDURIM DE'I'I~

Gull ~ zamalu~~i kiml@im \,er,~-esilt1ft.e ~ (i~J~I;errNlsG)i~ ,oilm lB'1JJglifl;wmhllrba~TIIYI!I1I.i D.9~eY~'dlkka1e ai~kmRinda)!Im. YoJsal'he,Fi .~q!jn·~ar:' 9~}!a ~gk·oI!Jla5Il1J:rij!lj b!igu9'd'e .11-_"j..,Mr'-!!·,aI~L ~'1i11

{)~ .. ~~)OOl1!!m _IOY._"'._

Bekle ki 'slflr' ~lk5ln

Rilk't~en baklnca hlliluk farkbymll

,~~~i11int~~jl~~'t'Ik- 1!'P1I~'ii'k.1l~dJl,._.~LJj;~

,En kritik Dink :SOI~USU atland.1

~~~t.iri

,~~r!!i1II1:~II~' l~rH;t. ~!ll~m, ~ijreiliii il~!~~

Ig~ri.!am~Dl"

~itill::~~~~ ad~!lI~r¥~. _mjl:~~I!1:~ .Lil~ ((i\V~!~~~

:Hi~(I[_nw!'!'1 .. !JfiIti~.c~kfl, GL'oml~'II~ ~~!~rlo Ilit: tril[ooiaDlifa.54I!<I

;al!:~i~dts~~ v~~en II)~ Mrm~lIii ~i~ltIi!l~l(I 'blfiOl.dL '~l or

Mf.dte2; ~!lika~1 EilIH,a~jD9 he-~~n~m~ifjln,'il!Jl1cl YlllMaJ ~3i "f;W.alladl;..i 2.0011~1II~\i,onul ~ijizde 8J9'1a ~e 41uk hede, 'IInfiU kalmfa',i!( Ba,rika'IH:~181 1'iDil"k' ~~a, bUlllIirH'1 ~~f.se:id~ oftita 'v;a(!e!le'~~ilt"d~r~

S,TI(U( NIE UtlCAI?

a~a ll~Vol~ .ortal\l!'l'l~ya ~~I~

. d~ntdl!lIU~klye lo~tdje~ .

200a"e~iill~e4.1Ilrilnmd~ mlk en~iitS~(t1i'l ~~~~t Bill ,di:(~Ul, a~lim~:;@l~YQr::. ~~a~!ar bu,)iI1i hi,artmaubl~~len1ffl8~~~n bu OMlildi\l.llka,cak. ~j!

,c. a r-d Fin '8- n cileturn Orunle~de

10· +~/~11

tnksit IIldprirn

l'02el" heca ,Mo,uriinholva !B:aye~n Miiniih Ide, taUp

'Chr.:!lie~{~e~ a.YIfII'dlr~1 mrd~nl ben AcvJill!(p,II'nm ~ij)e{ rd~1,iI t~~lml~~ f,jm~ m.O(!9i.lllgmariyak!~lln~11I karr[mlati~;le~nikdir,ek~or jose

MaurIn~(I g~I'1~;em.den· dij,nW~r.l(ml· . - le'~~er olin

MOl!rinho'rn!.!Jll·.ge~e~:I(:SWln Mi!a!il:ya d~ll~a: on~r~,~flh~r~.rma51 ib~~'eniVOtr. S~nl ialiijl ~5.(!. Bly@mf!J Mijni~ . .., UI

, fJ erA K 21Q 0 S ~'A':Z·~R .;,;1 ·,,·t L

- -

I bu aroda

- ----

- ------------- -- - - --- --- ---- -- ----- -- ----

Tarat da bunlan soruyorr

~~nj"~i)e!ll\!mIT~· 'I',ti':@Iri\~ Mn~~i~JIlIlI jidwl~l!i$_l ~t;;mfl1llllIr y~ri.~~J~~nlM.1JI~11!!ir prnje ~~ r.rl5"h ~1'I1iI.lasl'tn~ff'

1;- mimi,

--

To'rafra : bugun

tiiUIPA,iMA\11 EKSi'1I5 '()ER~fBQnrrfliAN[)I ,

IF-eR'e~rKa')!selrii' d,e ,danl,d,u kaldl ~'8

----- -

bu arada

,t/oJlt" :gil.ep.\tel -

Oilelll~ei~tirrnei(f@ 'ye:n~ll(\fvga'sili

Bill~bak.l!"i Yi!lnuimrnlllEffr rel]/I~Mal:111!'8a~alill Unakttan ekooffm~y~ [I@~II~

lOOym~~a~ 1i"~llld\t ~k'Mn ~UtFmA!NJ ~~~l~~r" '\(-MAI\ lrile !~af'~ Yr:}:1:d1 ~7 ~i'm~ rn]i,-

da1trale ~tI~~mi1l 'U.na1ilC" ~a~ trirelilrJ~~i(1Jir~d~ o~el~~I~m!! a'kslYOr~

cia

M~a'D'I!UIILA 'U,NUJ: ,~KRIBA B.~ :~l~llJ.~n\~ldu~uJ'~ ~.jlflll~~~,y,&r.a. l;Ondi~i ViYilrtDaklr'IjJ'aKi ~I)mba'l~ sa!ODr~v,1a ~~iIi oJ.ar,a~ PG~is ci~1'J) ki$i?i :~r-·

, . I~,[~im ~~iJ'afiWJ ~l~ ...

mam IkliMed,Y1Nd~. An(la~ menterdel F~lh.at

MlIH~ aras @mllma~1 io(ijirr

m~~ ~ardU;ertl~t·Mu~I~~ gffizaltlnla, alllitalll'B, Mutlu'oum a'rurc~Qgh1)!dU.

~PATLAMAlll FEBHA'''!I~I ,IIKRlBlA511 DU!ZENLED~1l' Sald~na~limJ' g:e!JI1yafI51'po~lse itelefmda b~["ihbalr ~\lp-lld~. AravanJ ~~o!\\P(]~lJlJiWl,t(lrg.aln ill? ooen ~h]sh1.lrjMn'bjri f. MUil" ll~'du[ PS32 §61 .... niqll~ c.€P ~~te~)JrJMrt.Hr:kultaJmJ{lr .. etI,ayd.a

akrabasl ~~~t MuUI)J n~l, Om.!1 ars· fUzd~g~r

..::aln~la ri t1a u la."l. ~J"""'~:-r'" I)c 1i1IQ11~. '

.~ ..' SIOy em'.~ ~~ l!"'\'J~ I.

CENAlE,II)CIN: MOftG'flI,IYKlN IGfirlll.ll NrA ,AtIINDI

f .. ,Mmlu(YUI bul~11 pgli~l0l!:ij)Jm,iJl1IiicaoQ.h~, B. ~IMI'l{ntm k~naJildl~IIif;1 agreo~i, BE MUt~il! WI ~pf,el~un; Ffm,alt Mu~~lm.lBIOen~~

~ni almAli~ifl m~lg ... tlegQiIla'tma almdu. An~K .

OJmhllrf1fets-avcl~t:jtl~ rw~fJ(,a sOligiul~nan d5:rt zantWll, Im-

dcl('Jin~a1dl~t~.rJ·$On~~ dD~ '(l~1lJ1 sB~deoi1lde·des~ bmlktl.

I GlUm n:edeni, clan rmadde, i:UilmYI~dijnUm~lnde ii~levslz I~a~,t,.ca'k

301'e fiUi Hrant Dink aff.

.' - . _. -.. ... - - --

:81U R Il~,:I·' E Ifi ~l(] IJ i 'i' j!, II [l A XI !I~rn IHJ' £J i L O,i:R I YO R Ul'.IH

._---- .

P:ro[ iEl'jla~1 UJi~ur iiilk e~IlI~"" m~inT :~u ~1'1lt81~nn ~e~J[d,gJ!lit Ne~ [lJure,Ii',e ,anlat~t l~mld~4

~1~ ~lbtt'ddij;Y~~@.~R' ri~, OO,~iz ~W~U !Ie ,mri 'aQk,d~tl:~ rn)ml] fi:n'aI!iMlk~j;:oll!Jr.

liIRA,~'OI 'AIIIU

!U~gll~,a ,gMe ¥Tt, idO:lari'1l\.e<iWiIO 1u!~~llnda.'~ii~d!e 25 ~l1imd~. <a~m dege~l~ndi. ?tlYiQlyBI,~ii' ze!1~me.ya@!p, i'lra~ !fa~l:liiya. v1l:~ a~ag~ .~~. oi~,'~ d~ <d'• "gel" k!lyb~ malii s~~suur~la'

301. ma:doll ~~~iikngl bu· gij~ M!edis'e ~~~~.,Pik patitj'~:~l~i~m~i IIi!~nt IDinl('jl'l OlHrn '~~t~on~mii Qlan: ~?Q(~~~U~~~I~m~ '~inl.pmSl3~tllrU JlHsill~"P;jio.r'~ d~'~ikiig~ ya~l.laSal'fSI tiw!· gil.,m~nf·oi~(a~"gf!.tfliiWJr,

DAVILArR IDURAlaK ~jk301.I1IiV~d~e;II-· l'lfil ir~lliIita~ml ad~1~t bilkalilnrnID! izn~ool~~9rl¥Or;. S:amk.l~hln~ bll d~gi~ltJi~J~r !!I~hj3 illlfL'O@' a~IIJm~. VE!I!-9!1· 'Dil.a,~. b~k1e~el'l d~vllfMla II· 011ilf~mm~lljrur.a{:ak"'~ ooka~" dm g~Di~:ilSI:~e~~,

-------- ----

SA R ~ KAM ~ ~ {A.e lAS l

17~ li.ir~ dnleti Be'~\ka~yml~

AlevU@f I

hu 'Ika:dar .sahip~enir~en F-' - . e .c:umhu'riyeti; A,II@villilgi, neden d 1,~;II:IIYOf.?

I:II~ir . iilai'l'~ orgilllemeTlilnl, digeilillfil~ kar~i lf~emem~~Bre:ke_lIlaik:devletill'! !.lilt otlha'yail"'lek din" poliliika5l1 ~1~figfnW A_le~il~il,li-e inrkallm ~dir~l.

'IR:lllll' KORKIJDYlA De\illi!t·A12i1iilngUli~~_ ~il1~,~~'et 'i2liyI~ ~nm1ii1ep 1a'~~~ia;t geilir,se' PJ~pa!F!'rn~ d\aslllwleT!f:d.e1l1Ie1~ ~i ZilmiiDi Gil tR.amtQ k4inumal;m\ Ilb'le:t-:Ale~i iI~ naslllrd'emDkra~l~le~jr?

,As~efii S,f)U'c'llnlln 'Darghfia ~151Inlnd,a r,ehh~ ,ahman .er RaJmazan YU(,e 'i~bil agllllrlla§tllnlml~ mUehbet taleb,jnd'e bulunmlaSlna birr f:everran da eski As,teti Yarlg~tay uY'e'5i:nde'n: g.elldl: BOiylle' ceza ol'mal

Sa,fra taRul'llln saniltsall i:diiJil

Il'm"Saf'Oyl~1t ~-dlUl!1k"

• .',B'urumu: dO~lti .ama!· 1m:Jl.i1la S~f1Uy~I, Sanat Kuli\!flilD d~ he:roedens.f tam . ,da ~iJ dOfileflld'e'FmI:sat1n 5iRalSall fa'nl~~@"lrMt!i ham·

Ladi.!fe ii'tiUOll:UliH Ile I~'

,tk~ij.1iaiir.ilnti'l'!>arnat-sal bl[MilJ lililflUli. "~5

---_ -_-

, Tarof'ta

bugOn

YADili Va~minl ~ng:ar

AIIOnirl de ;ldl~,&,edtiini1~

M EDYAIlsm11;r AIMli' Giflinii§

Ku;.ulu d~rum'ral')OOImaJlim_

HAilER MI,lulJil:

- "a'

ulil'Ulli

. 'fii~~lRar

Nmi ~~~t B'~a:di1l'raYlIa

1

5arnmn'da Agmpe kllli1s:~i Par ~Qrll O~hll;rI PlQIk1ar'1 tl:lli~iI. BmlP SU~ Os1i1 Qperas~Ol1WJ!a y.1kalananl5amk 55.; nt~1 Iku· !IiIk, ~il21:1Iu:ezlnHlt d~~ mah~E!mooe S:e'ibl!st blra~lfdJ.

poLIs BE DiINI~EDI

, -,

"(;, U lAB 'Dr liD E

. -------

,I,,,

IilnEll:R'SU(~I!BA~INlljl~UN;EMEZ

Aj;~ . . ,sal ~si emeJdi!Hi!ijrn AI!NtyAJiFahi KarYi1~

Gn~ . Ajlft(j madd~5111,yaJ'1J6 P1\K~n@'trCi5:i !ibi CeLl-

1~.~illmilS4~~'J!fi.lEin ret Y_UC'@"I1!D, id~i~ndmfllf!dn'~lapl,~F ~ mllllll~-"a1IDPlglflda. bu SI:l~ ~lemk1~~arrra~~.m sOyle(Ji.

OLSIOLSA I I OWR, VtiNflildi I

KalpC"an "Bir ki~l!lin idtlanamooe betlltildigr 'gib,'Boo fJ~K!llxlm. terij_' demesi bu :su~~m kapsal1'lloa glnryJ~.oo v~ndet.i gUilDslief ilfgiU oveli~i su\u kapsamlndal «[!allnallilir Ifl'/f kGrl~tu,

RUlI HII:~Ni Dl.YlE ALMA1K, UZ1M YUrenin Roj TV'd~ koou~ma,51 ~erlMl,~e Q~lit propagalildtasl yapniLlMaSll~lammA)SIiI1 ~~ ~I~~j.. ren ~ya~!l NStCa~ ~d1I,rnadail ~lksllifl5lelln e runl mmelllli diKKate fAm~k gerW OOdl ""10

·3')01'1 m-- ed Ide"ye"

-". ,0 J .' .. -: ....

mallqlaJ tamralm t;et~ iif Me~d ~s/te

&'m',dul.uk M,e:mur maa~191},YTL

hb!Imlll&r l.$.ocalaa maB§loaIIIU uml! il'liKiik,E'nlW.~n fillA ~~ I.!Imfnllll't t59a!il g.~i1l1 i~'dIri:ii!Djre IllJtikt,e' ·mtm1.lf·llfiaD~I~ml yQt~.t, 1 IIi!!' ~~mdil,ilIrllI" ~i~!l'.lrmi,Yla, ~i~i\ii):" ~",'dt§rnk·:rnt"ffi,iII

·1'M~.oca e 9'77,

mlIl®i~~1 8.751

m~;e,~~a~~ +"

~ban.~.a.~-'d,a '1d.I.di M1gr:05Iel~. katdl

K~Ii!:tanm~w bllu'~;ffiI)Ol '1~i!i'liii.~deq~~ IPet~· 1!em1e~!l'I ,MJ~I~ ~fl~ ·ta'~er '~m ~l:rl!r ~lill)r" KllU,GlitJ1Jll'in~lI ~jIJ S~ ~!il~~i:dii1lg-;re' t'oli,ir'lIi;ir da M~~ i{iTIlekli1i,verme'Ye-.

. (.Ilfa~k~d'~. ~11.~cd~ til liUnlflf '~~mU ya'baoo~tl' iliiY&milldll;lJli)'.or ... 6

lilrnnt ~ll'l(m' o!Um rlldonijmiI~

~~jrt _,' '_~ :roldeg]§ik-

Igi lBa'kanlar Underne

'ffirmidl .. Ai. PHi M1j'IK~dll 'oon ~ ~!in:~ltIsiI.min'blJigilrrMe(-· ~1~e'I!'f!esl\l!l~r .. ~111

ille/P;mimllk Ya:S'8:SI dilye tuttulnnamall

~laberttllik televi!ijonll!lndm:'BaSill ~Itibij proyl'ilflfnn:il MfJJ~.I1I ti~l rGenel~mlilY l~l~aOI~'1z:. til'l\r~fdoJlUf pr!oJesi~l~ilgUli ~~ma'nhk, YMMl) dedik.,P~~ rnaml Orm!.l~.,giiriiJlmek iSlep'li-' yorii!r.II~!II\ wmdilier'butma~ g_rj• kuUin~acak ken)ne bl·· Ie ,ijnemll:dir dedi ..... to'

f"eder~~CQ Fe~II~'nll

Ale,vUer arasl'nda Atatiirk'e II imam diiyenl1er bU,e va,

{3r~rSO~g u'n',~aj~ A~tijri(iin ,AIe~~'®lld~g!ulj,ijlm~wy~i AI:e:~i~~~ill! 1fJa~I~n· III v~reoo~ inam~ll~ij~; y,aygm. J\U'l!iLEMr.j:(O'~HURi,EI'llEiM1HAN I +U

",

--

b',u aroda

PK!K, 'IDiyafbak~r bembas'~ ii~iin e!miir vle'flm~ediik ,alm.~l bl2ilmk,~lelr yllplml~:~, oZUr dn,erj[zIJ"'a,\~[~I~amlasl~yla, :IIYan~ll~ ya,ptlktl d~iy.eme;yi,p 'oJg!Ute~akin1 Qlalmadll'g'U~nl ollam,ay,acagllnll Uiiraf ,etlmre,k ,zorunda k.aldl

:5:8IiN KUIRBAN • EN6f'N,' BARASIINIIN OlOOGO OUA

;J NED [r( 0- f. ~ 6 H N .. s.O N R A?· :

--- ------ ---

DjyJ'mkl(~ bej0:9mrtli B1uil!lili~ijliimuoe·y~1 ~~'n ~~)ba~1 3Jra~gldlnsl kmw,$u~da PI[ b~~glln som:a:J'MeJtezlcol\l~itk pian .. · Imln1i1'dlr3S~el wgllUwtDilcam,glllplafln ,W a~f~ami51 ~pt~,

" 0 V L IE V S E § II to :Ir -~~ii n EN?'

- ----- - --- - " -

Sa_kl~I~lm 11 ka)\rta~lan.dr~~ !belli btl g~~wPe)4~ gele,n a~lkJa~a~lrI ~rnlJ~ide,ol£I~§ml~1I'9Jn ya'r!ljrlilalSi oldXL ~1&m;«ia J'~~mi 1b~yjprrmiik'! Uellai amiIJ ~i~I~1 (iliimlerirrueil ot[OO. "Blfir:' dUendil

B1r Ol1ut yij:n~~Mifili ~apma~raC:ag I ~u ilSi!rdi~(!m~yorri:l( iliraii ~a~mm~nhr I., A~MomaorgiiUen i1a~!§,I~fi.l: Vf i~KK')11 dah:il~a If.a~it . '. iR-a, mnt[Ol~uz~~emfel,e.'Mp~ ilQl ~1C'

!Dr I gru,~und,a, 'Bombah aralCl1 .

IPKK ell :irisiiiallan y,llkalalndl

Ol\i'lln~IW"~~ ~II \;'l1:i){1 p,31I<l' Ill~~n ~irkl~ ~Jm'51ffi;:~liii,~lilIn 1~~i.~I1i~ra,9tIl(,@~ka~3Il(h.Dfl1L]11'I lI~ru.~11I :~1~ ~',~a~liida~ ~1QI

'~i.MlQlAtT1 ~1!.DIr~ ~1H11 tJi[{~~Ii'~~~ pan,l!ili'iI~ilA' .'IDir.f.I~Ll'nip IllWe ~1!t~~liIe~ ~~t~r.t;i eeyin Qrr~ll;ltl W~~rnaa!llmSe!t.i!I'in~~e~ ,goltWIEnnill T~~iIl!~tlmii ~cui ~ pamlll1afl!l!1 ~ll!.oo 'klJ-'iN~1 dl'dtl. l<lj~!it!ll[!"lb~~_~ cl~liti Vi! ~lJi)e ~ilrl~~f!k hra_~lIlda, i'lQJlI ra:l~1~rufll!\. ~m ~II~~&, '~:fiil od~~ Mm~O, e;u ~r~dll i~oor.Wll~mm~!lI~ ~Ir lN~r !l'&ii!11 Fi~1 !ih;\~~1 dlE!1 ~1_1mlil fe~ll~~0i. IPmJ~mad1'l iiren GBIlr~~lin ~~ ~-!lIIl~ij&ii~lra~I~~O!iIJ. Ali

Ak Parti 301'e dokunuyor, tutamlyor

. --

B,EYAZ S·AIRAV

AA PiinMll~l1l kendi bta~amfi\1l M~' ZJri'~t!I9:f:tr~~f,M~r'Mm ¥lie' iI~iI:' fIlill{ln<il 3(f1.Imi.!~ degl~iiklrgi m~~·ka~dl; Ba~b~~!l!n da,~g!~Pi' 1'.~i:Yi~d t~~: ·If,rl' c -~ '~Inl M~I''''_!, _r~ganl "5:~ 'WTI~

'lim~m'aml"!a~ll degljiklik'bu 'ila'fuI Me~1S'e:gell1t!zytook!' fidi.

ti~EK1~ KOmU

D'7·i1)I[':'iFl'!as~ldilJ k.1i~ c ., .d~

e'Q~. "11 .. __ Jllui3SI!L_

Ba~bBRall 'lra~dln~osl ~i~lrin yani SIFa 'aijJ~nt tmn'~' ~I! Olint:r tJn~rer'!inl,III1.t1'h·al'ere~l ,etkilii ~Idu .. (l~e.~j.S.1]l1U~Lllrrma aQI'lIIla~lmn awjaJlef ba~Dml~ I~~~!le ba~ru ,o1'rinsma; ka~1 ~kl~[:. -:)11

Tara"ta I bu-un

III ~OICUiUI;lle karlslll !I~difdu

II'WI~m.J smf,lIfi.eot~e!HM.a~ ~nJilmaz;'SIk. ~ t!i,~,~ ~\~lidJiHiltw'~Jil'~~~~ 00liI: .~n~, ~m'~~ '~~~~[lU~.

- ~iji~tiJ!~ijlz. ~p;~ Iaoo~[ ,.:(Ie ikd'l1lililll~hrMa , 1lti1iktt!,ya~md.'i. ~4

Yoldlalmal,lnn,l dleV8Il1tu'r,niik,sl

5M ,~ibl:s! bl~:m M:lr Seh\l'l'e ~.~n[~II!lMtlkJ~~I!r"'J~t

~~'id:~M~~lSMfl, liw dj~1nii!mlie'bi~~ikte! aTtlk"I(K;~~ 'Hliftl

'F ec;j,etl C-O IF'sUini

UN B

c

ij e':

~~f~~pSi~~~Jtk~~·r~r ~~~\·~\a~imW~91 !I~ 1!J~I~llf.lIskl ii!fa~,~1!a ;b_!l§ ~r.abller:~In.i olit.b~~Iil,. IH~ l~!ll,l!,m.tl~illwda l!'itl· :I~fmbl ph(I~ W6 ,~rn~~j\1rn· .~~.~ien,. il:ilyati 'gelil~ffile, b~ or<lll yil~de'~ ~I. ?i.~.

3S~ gll~llylln .Hedin@'lf I

. ~jlJi ~JIl! WI ~~, !~~I\~~~~!afW ~:li~rI!5ib.IRiO'lE'lf iBct·lW~ IBbli. S!~ Yr£~I!!.fI ~~~Ia· ~1'.lflo\l,~WflllliJfildftli1lm liii~flI!mli I!I!amJ~~~ifoo~J e!k ~IIiIbonMEl~i[]Qdll,di, 6a~l'atJUdi}\~ne!il'n r2lir.etiii~~ro~~tIl\l, !~I~mJi!#:ffl_il'lll

~k~ lfii i!;im. '7~

Ta.d~ay,! MIP3'IU elieldlFiOlok (OpU.

A!lW~If(.1r!!lll! 1aiiz 'IU!~~~~ liJ!~ii s"ldm~lI&lll !I!oa!mm~~maa:l'l[,I ~~~~I'~Iilii~ali1ili f.!l~b~tiltItg~.~r:dll¢,6lm'Iil1!liIB e~JM> ·(.ern Ihi( ifh{lii:t)iJci'li!lhAli~i:l.~ !li!1lf'~i1i T_,'~ii~maJ fir· I1i1~Gilfrll~ ij!iil'lle~,l]de~P3' iflmfl{ll~l~ibliMdml~f!~li~t, IElf~!:4lk.Wai1:Imrlm·w1m1be, klmm! IrllliUl\~]~r ,~~oo.li ,gl~I\h!!~Mr~'~W~. ~'l

F'ELLINISINEMASIN'IN KLASIK,LERI

Karb,ela $elhit'ler'ii iciin F,atih,a b'ii,le devrii~mldirl'

B: IPaI'N!IMI~~~llli\kiU R~hal'(iilm~r:n~:~l!. 'yaWifl S.l'lk@illt·Orerll'dai¥n'Ii"a· Gak b[m :ki~mk Mu'h~nujl'fE~Jil ~inI Jf(!~(!fa ~~:m~)(u:iB~}b'akan,1ftara laMI~' ~~rb~a ~eh~tlE!rirml~ fa'liha o'~U5a idahii, Il~ lIu.gillil.:e1l<adilr hii~ ~lmaml~D'lr .~eyGir. At~IIi!ER'iM mM~~rel\!Er~E ImIHJ!U ·~;'12

10 0 C,AM 1010~8 IP E 11 E 1IIt'lDIE 0' i1 Y"T:L

~ . .

B~Y~'l ..• '· 5a;rijV ba.h .... ~es,i:ndeki basin" ... ~'I. ~I~!,"asm.' .. l.~. n fla .•..... ~ madd.; ~si 'ola~ 'PKK, Oval, Ofis.·'~'e.'IR.i' goru~,medie de, 'Ya.~nl,l senm de,gll'~o2uml bO'yutuy]al da 'Qiundemlln ana kenusu oll,du

G:wlj-BUlsJl2irvesiQ~~~'I~~rr o:t,esJ opera)YlmlilJl1lbai~ka u~eti!n~2J~gs; g®r~k~igi, GU.~(~·r:al~m(lStl,OOen,iJ,ma~ ~ ya~m'( lelfmi kllp~ammd~ de~fi1I·elbetleaOildl" ~2Ifl1lJ~UT:l ~iJW~ldl. flJB[)'1j y~ikim~r9ijm~ed~n 0n(~ V~~lua 'bli ~m"!@dq ,ge-nli~ ~~~~]i1!millar ya~,

'DB DON,W,'IE Ifl'VAL O~irs1ENI DiESnlK GOri.i~m~nin aldLfldail'l 'l~I{!klll'l~~ra,mlal iI~~mCl y~ pair! u~t diizEy blrFetklil ,~PK~ mm.lw veSGrurllJl1l 'ti:1r d~i 'ra~h~[jm~ 1J2~riM,~~,n ~Tr 'lar~ tl~mal·(.i~diil. Taru~la:ft k~~amJ~ '~ih ~deQe·

1I15k~ri d!egil ~~ e~ern de r .df&

KlRliUWIII~IO.NU$MJ;ll

Bnls'h(UD ~i;lro~~i'II! de'ana

mes:1Ij, P:KK'~Il'~ij2Un: yaJdeli siya~ ~m u~~Mc[~ Ir~k ~jjrtl~rrMe Bagdal ve Anka r.a·~m ortak (ah~mij5l tg,eregi" O~d~l ~'11

Taraf"ta bugDn

A"HMEiI AIl:W'UilUIllwi11 SO~VI~'Il\~MJOO,OOij

ZQI~,'~I~ Imk~Biifil .Almerikg!l!ll~l~IJ"~1

~·l!!kil;E1r~u'I!.!.~. +1,1 ni~i~.a;lim,'O!§r ~)

Elek.niik:hiIJ,alieYl!

t@lilri:fenetimi »

Q~ij~t5ldlill Kaliilm Tasarm'~lai ilUw kul\lllac:ak oian De'!!M Sl~nl K1Jru1I!,,}\s~r ~lam~,aca~1 k~r!}!! ,v.er-di~l.b~I~e,1Qrll:1~~IiI1U" Ii\libftll\L1 s.o:rffa ·i!l9KIlay~calk.

5,IIE 15:~ WI GE(fMEZ

t!i)jlllliilb er:'fI.lZl.mrdJe1itet: SLm ~~resi ~o Vli ,ol~G!J~ htlsUire 7$ y,JI~ g~e~ece~. m:cli b@Jge~eu I~TI1i ~irUi:sijlredeovletslr.la:n ign

gmli1l!emil vamisl ol~cak. .:Ijo'10

Ma~ity,a' dJa yefllij: kasietSt,a'1iiIda II

M~e<rltalli:!iml ~~rligll [m1eGij~u"il!l42 m"'~Wl1f' ~idlrl:~~~ (Kili~JfIfi~l1Ik"e,.

l mi)fi:~;te~lm «Ii[lCi)(9~m niltliQlni~~Ui, '~10

.. ,

· · ,

·

. , .

,

Hram IDinklIi1'9ya~I~lrnll'l 1-9 ~~rl! iinlii 'l.GlrafmdilD

. wslendirilme~1m!lle[l :IDhl~afl "iillil:iU" s:es; e'l"1i51a!as;~ y.omjJlThtllbulirlnillJl~I~deJ.il A!pll,ntmallll Pw~rii igliloe. tllilil11lidl, ~L'I~ ka~!:lairr:l!:!rdal1 Deniz ~urka~i;am dertter~"~' HBiili ui:aJl~ i~iDl~e b!lfakim ~il:n:LIll.;. Um!l:nm, 9Ilt~~;llli yeIl·daha-l~dlr. :S~1/9i~~e"~i~e )raNi, .-i4,

~KatUaml :501 Imda;inledik'

Dly~c!J~ljii'~illUikJ~iIlj-J: iiI~F ~I~ :SO~~I1~I1! '1lo:!1I'k1i ~dll1l11!1J filllcq~ ItIDli (i!ao I!iI1-ilbiliilm.!~IilN~~~JiooifD fmrni~t r,~~ro'\1it\i!~ ~,ml M.utlll,!b.l~ ~lr oma~ rn!IIi5O:~ !l'OOa~riJElli!l~ ~Iooi, 1n&i!~~1~-Mt ~I· du1r~lm'~t:~~I~rN dl· ~.MJtl~ ra'liii~~D dilUl1:

Iij~~ b~liil~ ~~~~ I~I· Jlqlrll, 001, ~I!e~.~ ~jrrl~pIQJI ret~ g~ifi.sij1aoi; ~HlI

Biz, ~'ekej1Q@dirk "Ik.r'liim~iin

2$!~~l'1I'I

I:afa Sfml!ilil ~~~

d:ilrn!!jlllif1~:n!1i! cj~d@1 ~·II~~n 'I'IllIm ~lr!l}iWll!> ~~T~IIlTI"T(i1~~9~lId~ '9~~IiiS~!ijM~~~~l(Oc 'f~r~ II~trer"!'.eril~l~rm ~n(;1k !\;I.~r<1n- ~ Sallil1 mu~rn~lillra~rJi.IB1J'"· i!lU~ ~!'IMIiI.!l~~''I(>dJ~~ 'Ft(:i~(GIi;n~lk~~a!ao ~.l~~ tan~iklrnci 1Ilzz~· IiiUllrmL1lli~:~9Iam~. ·",',0'

:~~:.tt ~alba,. tit u1kJIandl

~i~i~ "lkr'i~, ~~~ ~ ~~~~ i~j mlllr!twJlI,i·

, E:,ei~"~W-

i~~J1i!IJi.r~ ~Kisi oG~~i$l'~I'!· I~e;i~ gQZlli~lma OOmm .ili!b&l)i'·.~~m~1B., g~!1J~n.

b:ul'.!:I~1 (.lJmlIIHZY~ ~lf{l~rm I iMd~\Il!r,diA~~~-~.[WJ1Im"

se\'K '~d[1dl!llI!f!6b~i "U~!~il\ll t"!1iijI~~~al1inkt"rnl~a. i11!NiMe Ml.iklia~d'"~.

www.nctgazctc.com'nn

1

EyU.n .2006'da iki ,CI!s!k.edn PKK bask~nlnda ~elhliit D~maSI~I,n fituntS~, 6d§~p!~u§dan dalyak yedJg~ 'i!~~n firar' ,ed~n

blr ba$ka ask,er1e, ,A:Hubekir P(dafa ~esUmlil~,ti,. ~'I@I'at I/li:~1 ,~h~ ve'~ttjm"' dedilgl~ tfad~yh~ 19y~~ hap-is. y,edt

~~"IIiI~~i,irtalll.l!!mkti[idaJ VJ)pi~· dl. ~jb~~i.lTl ¥~ D~ya1Ret ~}Iel~i ;ffiJaik .. mlllle M?~ .. Ale.~ d@m~i 1reili!lsilcjleril1lin Ika~!ldrgl iiltard!ll ~f S~I \!'e ~uunllilml1~IJ\

li~KiNlJiK 'S.OfA":SJ .

~m \I,akifili.~k~nli Prof. Oogi!1ID irtal9: ~atlhll~~'! 3Rillll kalll~n~ill "'>ii£ii'~k~n" sa¥inil~alr~ !llte~~TfdJ: .Ya~lks'l~ AJevJoo ta,wi' ~'tI§~~. IILW.liLl!ilil ci~dli bral~arl Vil~. i>lrl:

ti,s:ril'll.adarn I n u,glluiDlu bekli,y~r

~'ii,&~5~! !~~rmd Gij~l~ri"!1in 1~lrirnut·, t~ ikli P.l1m~l!I ~Mlnl ~tb ~:lIl ~!ln:ra Mfb~t b.< Il'lIklI~li Itiehrn~d8Tt Oa{,a Im~Ja$f~~~j'~frr:tcli' 'btr!lerilla~1il O:lmIJnd~wm~1~ .ifLlflll~1I ~~[ne b.~kl9n~nt!itIJwr.-+) .

fATUiRI ilUC GUN ON.A 'IKAIRT~IJD~. 1 Ei~U.~ 20a6'da f~K~u~rGaid'a.blroY:~fia~mMbye ~iIIhr~~. W! btli~l~fflm j~ a-sktl §~~il ~J~ IjOf

nat mev~ ImIJ baslli( ~Nsi!l'roru.llJrken OOl"9P' meifa;ya ~!~: Mewiyika~~kljrd~ker bidirmj~u.

,M~DVA D:m ~RI!lI~U!l!~: IAJKAtAIDI

, '".. ...

~betbOy1e9ij!: Ab1;!M~J P1J'ata~11 asl«!l~ep te .. lefon1il~~ ~~I1~rl'yeiini PKK'ya b:il~ir~ 51Jn[iI ~@>"Sllah!VI~lb~rlll~OI. Gooelkuf~ b~ mBOO!:i !~dpyliU1a0r II@' pol~t~~ 1akal~~dt9:lrll duyurdu"

·'AHALAIMADI1M,.1nESLiM OlllUM,r F:o~afiIUi iI~ .ifadcs~ i~' bOYJ~ a~~trui: iD'a~\y~zLi!tdim l]irl~giili 1M; etflil~.Si!Jflrd'p~ nCllup. oo~ka p~[blm~e~,$l!ah~yla~~jn1l~lm!$l" Am~ ';.erolgi. \fe' !~~enc~g,ordumlf d~~i ii~irMi ira,dtl' anti yM:a(]~~.I"

SI~UIN UK KAllif'l K~.NDi·:i,FAD!S~D~ ~~~r IP'm!iJl~~~~,OO ~f~~e ntOOBnr.~ e Vi! mllmwa

- . 11' , ~, i

~ [h~~:rdelf.i~tilll!~u!md~m\ \i9~wM ~Ke!i"

, mah~9rr~e~al'affimld~n~ ~ya yardlln s~ndam, 25 ,a1!a~a la.)~l&l~uza~hepi5.cezagrna~sa~Pblll~L ~U! -:

.

'Ka.nla bayrak':; 5Dru~turmaSI

KI$1fcle bif 9fUP i~~~f-m-(tsiI!i"j~rnllibm1~1i)'1~ ~~I G!lMkllrlm2'18a~!i!!~~1 giio. d\l~i V(! B~.ll'lml d~I'''eil: ~e ibliyffi~ I~r 1I1~I~lt·Jdly.1l<IfllUlI1!Irugm b¥!~ mgmo1a. ra~~~Il1~mnt' 1n~~I!I'tll~

Mjlji:TAllj~E IEDER·

PtO'( Ba~l:iitll Ofarn'"r;o'll ~Ikm· Jiirn. ¥rma~ Ili~k t?!~ ~(~i. f!iiUl;}f~~ ~ijl#lbili~r'" [l(I~ UIMIiiIl(\3 "BlII ~ir lO~~~ !1nllllar:i~~' ed'U"I~a'lR, ~t1I

TarQ.fta i

bugO.n !

-- -----

l11li1

i'k; spot

-- -------- - --- -- ---

.,. f"

1:,Qr;a_,' ta

I buqim

I,'_. I' '. Ii,.. .

;Er Hairn,aza:n YUII~e'yi "IPK:Kf.!II~I~ara,

tt;'lcl'"I-m - 'l.Ju-i\_c '~-in tl"h':l'IilI1J.'t'll(l _1~~,__II'111111 O_ILL _ ~I u~ ~IL I ',U,, __ ,";_, ~ I~

~u~lay?n ~bU~.:~~I~uta~1 o.irikl

a~alrm venp duglune! ,gltmll~.,.,.

ImINCE, IOMUfINIAIB~IPK~rnln Dagillca'(ja ~"in akligl s.e,~~ as:kerr, 'ama'QzellliM~ de ~nJlji1ili, r;all'lazJn liu(e-'yi' ~i)k aglr ~l!~aran as~savo~lfl itf~lian~m'i?Sil'L~l~ ttadeleft baskin ned:eni~~ ilisil ~mgul~llmasl q['m~~enill tillDur ~liIlut,am okiuglmu g~ler~i..

JIKOMUliANIIHIDDm~htdianam@jj~ki,jtad.el'er!ien iki~rl YJ" r~11 ~(J\IU~ Ufuk'C~lmv~elIiRe<ep Cad'@ ,aiL, P~K'lIIjI rlnyakl~tlglnm gUilder QrlOO rapD'u ooi'ldi~mi. h('lukn~tir talebnnll'l tabwr kOniflm!.;mf1fatgm '~~r~Mijj'J~i~ rilitm Ell biJJmbagl~,giniklerj.n i;,~,w.ym,llar.

'4Ko'M,IT~N DUGUI4IEYli' ~el~ :komor~!'l, OIlU~ Oi~i~,!iil oo~kl f1'9~~~litu9lfnde ofdlfapnu da'a~arIYOr. DiJi~ ifad€'$ihd~ bu n~ ~'tgilnrn.~Yor,am~, tijugijn,ki)ffil.!tTht'lf OIrn.a~~gli1!1 mrafedil!roc: iki bol:ok ~mUitall1 fI~irr~fJl'i:Iij :bfrtUlid~ din~~ndjrr~,iQrdl:Jm<'! ~;2.

ij~ERT1I~~IH'ImJ!j'E~11 tRij)l¥;A lirtiye vie IIW'llin bel~lehitileri '.'kill '71,a

ijIlOORM'~MiArrAlJIlii ImArr4lF6'OO Cii;zp:{lI!llUI milll

bini :mii,'s8n:di n?~lD

(e",'e",inl ,~e~!1 1,lk yak. Pi glttl

18ITI~1'I1lI" M~ddd~~ 9idMi.ef!, ~em~eri~i!ll a~dl!ila~!!'t\in~Ta" ~~ ~e1iFSlll! ve ya~1 eng~ y.oksa a~11'IiI ~Umt'dlye ~IlUijlU.

IIFlII:50NIA51 URAR, Id~r~ Mah~e~'; B~~arn1In dal ka~lldl~~Ar~i iftai'HlIl'I ~~ htl1l! e~.5irnde'.1:e~e'll1a~!I~-

A~P, konJonktiir demokratl

A1~f',artOl lekU 1 'vur.~!ur{ zanhst

l~z@ ~~~Ielf:~e~ili 18ir~ra· moglu~1iI s.u~"ilmaf; hh:al le~~jgJ"Se~an \a~[JlJ '~1e-'~eM~ ih~~!a¢e~

amal t~ llOOya$aya s:alml, ~e~ mne~J! ihra~ ~'tti.m~l~ 'I'M dtl'Ql1IlJ ak~adJ.""7

(HtP' de ~I,e(vil~'re a~ure k.ayn atae8 k

Ak1P:atllil'lillln ;ruWi~lftiinlil:~iifl so~ra C&lP ae'~o:rt Ylild'if ~I~U~lJg!~i palili g~neli rn'Enkeii$]dea~LUre ~~~ta(al ~y'kai ifitaia 'g'I~mev€f:V A1'~I'@~ 'd~d'fIii!il:l '2,3 {U::.iki~'Il~urefi ,1I\~b~m"'ilijj i'bil(~t ~I~I .... ~:n

--

,bu arad« '

- --- -

Taraflta

bugun

e;ri teroJe ,ki,,~J bU~n~llliendiirme,~1 proj,o" d~t· de_. _ v ··'Gi~:n~ct -1'Y,ilIPllilllly·t!r mru.? Aille[_ - i!eln lJid siz.e' boy~'e bir p~rop',alg!anda,ap,tlml? IIIJ~E '~'II'IIN D'A PSil KOLt.IIK HiltErAl

- GemU;~O.dullij§ . . r

: . 'GUMj!l~c{jUI i~e,nf ,:aeh~tlaWut~ .

lard~ ~:psi~lqlk har~r f~pJ!~tr!lirlilii¥Dr~ :Dell dqlmllerd~ o~nen~f,efo1~1 ~!ooUMldalpPla'Ulp mntkivl~nla"'mrro~-e ~fj;11 bilin~m~JriIIYtiJ."

.lIIPMI11IIiRMENlliLEtl:ESTEKt~YDW:" Mu'l'tMzyoFllusunlr1l1! ftia( SiI~d_OOiJ?l~'urolm ~'ve ~OflJMmliln k;fi~.Ill~IaIl[IllIl~ gOO1miJ~ .~'ba§~~y«. Ar~tndiJn ~(Q~Ill~~e~.1i~.yen'~~ bel'll !pamtaklar~' ~aret ~(I~l¥or.JiJj b~n'31m ar~f. sf,.be~t~nd[gl GNn~ ~lErm~n1il.efbail ~Q7', ~

~GElMIU,DIIAiYE:T1E IBiR,I,IYIMIIII i~!! S~~'~Iill~1ra reMme lce¥aplanmk mere bir.'

gnktXJdWIl! • :folm~a gen&ifi£)~i ,aife1ewul\ ar~'

~.~amllmt, lW9etmBrkI~l!i irnMre1mey€t~k loom SOll!Jlarr ¥al~ ~it~~ an~e~,iemniyetlnriTt1uruow. '''Gelrn.I~'SP)'llllm i;hf !lWc~liyle W~. -?o11

I ZiM'·'a:»"n~de'ilt;:I~i:nifll~~:n knereU!diJlruir~i}iT.Q' ilgllh.llWatlil

'~oOOalillll din'I~l1Im~sine ilF

InJJ~aYII M!!1i:lis 1[II1Si1il m1 1111] ~ki}m At 1~i.li\li,U ts:~wil ~e~Jooi~ .

AMlA DA YANIIMB MGd~1nlll aVl!Jka~larl g;@m~, d:umJmada g,~re'i~ du JlIII~aara.ddi·rap~~an a~madatialiJ~Yi ~~la'mlrnllllJjf ~Q)~~IU[tW~,jli(I'td'ugLtn.LI" ~j~~~111

- .

\f,alli Gii,lller IDiilk'lslre lSI nalmJi,d I

MWiS1IMm1r:Dink'lllfinili .. ~O~lal ~~~iOO !~fi~ueli lar!i~lrwui1IID'JlI~ ailesirtl:,ljl@ a,wkaltt-.

'amm s,'U iiM.

·G~~erfn . !i'lar.

EiHi~'T ' ... ' 'I 4".·~'

... , . ,.--~e:! \I'~~llilisij1 a i!.I~j.~t

().flISnlMJII~p-~iltjllll'iak ,ij~9~i~ ded[g! ~m~~n~l~i. ~l~ ~ant.ml Og~n: :S'~I'i~il'ibUlll'!I'-' d _.

. I" .' . ~.i9~~ - e

,b~~ do~adinl~. 7H

'S:iYISi simge' ociisiine 'rest

Ermr(fg,6rnJ '''TUrbaruo s~y,ai~i £~mgl~ ol!dugull 'el!e:~tiri~leri:rne' @FI SCiRln dal 'patlad I: (}yl'eo~isa ne c:llu r?' 8u m r ~Iyalsii silm:g'e~er k!ll1~a;rndamJd.~,a,caksat o~adcl, ~lu!rIUikten Sliiz e~iJ.eli~~r mliil

I~JI'AN:CIJI&!ER1Eljrlli ""

'Eroi·~ - .1111...1\-'· -'!.o., i'·-·':. ... rI'

o .. !JI1~l1! n!WN1~~1' ~ml!.:l:lill rtOIUm!ll

1,111 §jl{ii. i~WJa~~~~~2 brl!an ~~, 11ij11I8dl~i:srmg@ de o~a tiifbanJ ~ IDilIlWfillJl, 1Ji1lpdMlmeffuryefilTa~·· :§~~ ~~k Is~kI~rinl1 ~e~l. '7,tlD!

ilki kom 'I· =-. 111., - ,,_,. ·5·.' II,~. ______ ,_ _I ani, .Jlaln ii· .. ...,11

Vice: ii~ill '0, Ida :savilltl' de:di

~~ili.efe·~ft Wi'Ow~-o: m~I1r.lMfm:ti"d.'] RamazaOI Yijfoi ijh ikia .mi ~mu~am faMI ita~~Vl1nnii.

IK~SM1SIV,AIMII ' Os!~~~rI Cti~if~~I!!! 'Ire UQ.arn ~~f;m~ Ili~~!I",V1ti(t ~,~ a.ske~lmn ~ki :sa.l:lt tawil' te~im

~dugnrAilu -!)ou

I IErdg~ii lIi:~~'1~~1l dl~i' i~I~~~!'®" ~lc!'!1fl'u'li dlprna ~)~~ llot:l!L.

l OEm,a~da. dagurdu , ' lebre Ind. kavupu

l11INRII,11!liMll1r' Ko!oIrnrotyar~ [~.Ji,R(iifgiHD!Uijl! anI YJI rciffiin M~uOu clara R.oi" .ia~ ij~~JI~jnne ka'lfu~tti~lan diolilig~nl Slm[~'~adl "'Wamll ~1"' zililne~ ,a~lamlq~gerren ~Iu .6mmanuel'e' Ifm Ika~liKb!!.

M~edi Rmsimodl!~ z.t1mginligrml de m.ooeU I~~ nfiJ'i1' Bj(f,lni1 .~fI9~ ~t~1 :~'Or.,I~e~ idolil',"1e IIJlC~Y~ $31ara~,aUej11 ~g~Ild"1i" Ii!1WI ~alalilll~ mooea N~1SfJi~f'CI\aI. ~1

UJ.JiNIII,RNJ SIRIUJIIIAJ. 'RQ]as r~hin~~ Iblr g~lma~a~ lorEndal dijliJJyaya. getr~dtg~ ~·e $e~iil:iW"s:,onra e~nd~~;I~lllitim wl:uln~ ya.~liI1!k·ij, ~WiJjlil b~n iI1~ ~~g"~~dO,Jmne Om,U11ll1l11 ~~re bi!bl[~m!'s:mtd~.-+!

.

"

- -

, ,bu ,Q,rQ,do

,~

~~~ ~

~~ ~~:~aHr~rirtj~Tl)Iij(ill~ki Wn S~IM ~ami~~I[!~(~"JNtfifl'l'l'lRn,1JII!amlm1! 1~1!'I: 'Pi. ~h(j.lPa~HJe ~il1tal1il~i r;Qnr~1m N~mrenW ~llfiW '~~,IIJll1n}llli~. ~2(1

'~~~emiltd,<fi:ttifM:IIOO~~,~adrl'@I'~ ~~~~n ~f" ~Ql~m ~\d~rI)\Ilgal~~'1II l.1~ill~rr{noo ~1IlIlilijliJ.1fa· RJl~I.,Tl)p~ml'anO!l~iIn~~~ ~~I ~lrli1:llt:ffl!li~WIi~edl· MijOll lEr"IT'I!i!l fOO~" Ll~jle 1l1it11 ~!il!M~rn-~iI"1l!fD~b~~yal'.'l'MI~, ~'12

F',edll'rico IFelllin~

'.

IUalgh,ca~da n~~hiin ,abnan ,~e'kiil aSj~ef!~lel biri" vatlana ~,haneit~su~laIlU1S!~y.III(r b®,y hedefi yap'lrlia,n IRan],ilZan YU£e'l, ,aj~ujka~la,acHlgl;,llla l.arafa, kon c jU~ I~ien '0 IQleC,el ~alldl~1 0~ajCa!gnllj~ 'I~~ s;Bat H~n,C]e bilFU,ge ra r' ettlitml

I . ~Al.DlIH I,SI ~ RES I: '~S'UIVA GI D jVORUZ" '!

Er tli{el, i<d~ijanarme~ ~dMkr ~~ baskl'n:ln1rtri"aturaSllim ~tildi5im:~ ke5ilmaye ~IijllmaS!~lI [~lfdR11 et~i;:~ ~a5kJ!n~ ~ISiZden:duyoo~um ~.s1Jyai gl~ry~r~ ~ifre3iIfQ~ 1ti~ip fgjJlJr ettim. Don ~Jm(~ Os~ma'r da aY],H~r~le'~llml~n,

B iirU N TEP_E'lER~ RAH AT~~ ~lD]LAR

Yijc~ haU'tan ,g;e~ PKW~ll,anll ke"lld i '[~~1eriFl~ Qellnnoo~ ,~ru:~M blUl1Jn tepEte~ le~ ~cl:er .ele ge~jrd~,lrni-slJytedi: ~iJnkU Ore-mar, ~~r~eK K~ri~.Il! G~per't~J~rr!ldeldm~~2i!NJIn ht\blri koIll.mmu,'yord!tDkllard~ tiQbir o~l~ oil[ teh:sJafir y:Gkm.,

Iddi~raarnl~dg5i~mlrnl b,1111'imllIUmiJ~aISM~lar1all Y'u(e"ger€k kej!j SiI~hlmrlgtFe~e- 'oo}k~ si,lo~l!ann aeholdU~QM~I~kiWl' rJpOnu biZ1a1~i~hit Ulman '~'-lI~ ~lln ]urtu~unu al~latn 5nahlan sakJaml~{jl:~oili~!e[ama llropOfli ne )~a:paGa~!ar?

ID]j( S~1a~~1l Km\!edelii'lrln karia,nnl,edmes~I~~iHdtkte, m~It'a~mdal f.XJ;'~~,~ ~I1€!1lk km~- o~~ruJli1a bi!~am,!lSI ;~as~lgl' ~~ BUi-

nun r~irn .'d~mita~ildiF,OC~M1fjlF:dl~nl effa,in Slrn'ir[!

:~~il~!i.ijl~· ilI-lri'ia~~wluyla kaijwl,~~'j],~li~~~ne' ~u

[r Yh~ldltl~III ~gqll~ kad~T ~llillme:y~n !lir yinunededi~j(a 'li;TarolJrbJimulanlinnID;iln~

ettlgi 8ll:hl§i B,olm~ Tfrnilj'ijin gijr.,IHepc-

lerde~ I1It~vzileni ru1Srn b1~~ MfUm~~u~ Tim bli~,k~nl:~ k&w Il~\, ta~i~ ~11~1 h'le yapmitdl, -+ 1]

IDiink vurulacak.ibba,Jln,1 netmeyen polis! 'uyarl'

- ---------- --

Ta,raf'Jta

bugiln

M!;ftl~b1~ 6Ihan Tl!!lJll~i1n I1ra!l!t' DfflK drn8~lednl ijmele.~«~kJh~anl·

< j!,"

fi1ii4 '~tun~ yatan [&taiilitll k~ih-

~m:t ~u~'M~d~ri1 J!lJ!m~t ilh~n G~ne~e" ~ir Y.l~~ur~1 ~no:e~~m~ '8I;Illiund'.'l ~Mi1ik fulr ':;~~I ~Idi.

'6111'111111 DtDNDU Tira~zo:nlgo A'iO:irlk o~dijiUlOOl'k" ifttJ)a!IIn! m;wB~nt! bil~hme.~enl Giilil~r g~le'U td~mm@~ kB~ma· lIt,en ~~k ~uu retBS~~. Ii T!I~ Jd~ta ~U]r~clJriMi. ~1 01

1!~i~lelli B~kaqllgm In ,OO~I)f,!¥ra ,b!:l~WaMllijr 11~~~llil'e;rij, !:!i~eileliTJi!ll ~bibare;tmeye ,\Ilgualt "~iSl~9· I~ji~ hllrle~arU! ~ii~ Ii!tiju5UI! 'Y(}'~~ID'dld!ugUI bjj~i1nillerd'e Xa&gii'll,~.~tUlldlil \Sap,tal~,dl"

OKm!W DttBOM.ALA

(tJr!1hU'l~t!nf}'Il'{lul!a~ '~j! ~a~l· !'f'de' ~1!i5l!I(~.Uf!Ii!UI~~r Nu~mtl Mil· !)~rl~~ ~.ilI.i:Ia~ '~~l:lllli:i/li!ril~~~t'II. 1~lId!, 'OWl !'<tlmi!lli fDLiO~lilf dol Il<slr~daJ qikll~I.IWI'rIl\II~ ~IM~ 11l.M toplni'llJo $Indo °r~ ,r'lO:kilCCf ~r~m~

l[etJJ:iit Illrdl'ft,~orMiD~i7'J',~m... 'i[l,~flj~'aml~~ h~~I1.~~leer~, ~!II'Ia~~ f~bll,lr ~~1idt ,lmM.s~· Ia'lll¥t~IJ ~~~Ii ~I!~m~ olim ~utkk~ 'brll ~IWoJ"'~,arlltim 1lHlI, ~n IfOlllj':l1l.I! ';iIil',AlrA :ll.tII'lWiKJ'~t

~t;II~1 ]OIl~I~ti.,. IMm~l _Kk¥a!'l~ 1ll~~Im. ~~lirft ~(illd~b~ro~m

Federico F'eUin'ji

MiLU TI!JKIM WrlEKlAMINDlA D~ &l"Di:S:iNi IU 'TI1~E I\ILD'1

1 ,

IHallllk IUlus,oy s,e,~ill1l,iinlcesi

I naldlen ,--,ay. -lllnl ka rdll +]9

, I '.' "

f1. 0 OUt 2, 1,0 8 PERlE 'M,~IU • '1 ¥ T L

runan ;Q\!aKI'd~,. I ba:nkas'I;jI11 clarlll I

1I'lUilaiili (lld~Ei1n~li ~!ld'~~' I ~r,d!!l~d!li, ~Il' 'WJ( >G,t 'mIlY~~'Il,~:a, LlI~!~~~n. 'dl.~"'1!itl!fl~~IB.1inta liIi~!e"krli1i_~ $4Ufij S~!i!~r~~ &ieiFII~;. ~rtI1~ ,5M1!U'lrna'S:!~I!lll!g~ rndd!m .. ll~ lliIii~k1I~dlghWP1.Jll!l1

Vt)~ !l511 dfihl1

.~D.1 rnrlll!lln1t;ki1 ~~

'I l\l)r1e['C'liiffjH!~r~~!i ,m~mkii]l !Oll:nay~~k. ';;'9

" .

'KA IH iRE,

----

I~AY[iJAIU f'iRAVUNLA

0'·· r . - ~! ·1- ·k··· b . ,- ..... I, (','- ,,-, ..'

.. ' il. I .,' •... .' -II -',1'"

zgur u .. . ana, zo sana

lUir!lam v~€ii11 !lnay,a~a»lfll!ktIl'dl~'1iIl!l1J ~~Ii!~ark,~!DJ M'W:rlml~ dilli da~lii1e' d~l~ol"l wret-€~l bel;lenfl~i,~ra~n Ak P.artflul. u-u~u "~a ,nb:rb'Q.~ nibl _PL· , -f;. 11' .~ "

~:fiI~u,'~enj :allayalia ~a:h~,P'i!t1I~rUIl1 y,jjrii,I~r1,panl\!<uD1li~YQf.l~ di~ de[s~yl~ ilglli 1'9B2 Ma,vaS!l5! hij~mihilii"tll~l~a1:ttl a~m~fiI ~ma~1 k,m~~ai1mjh" .~10

~A~Urre 'GUnil'" d:e, re'smltafil olson

...

TQ~af"ta ' bugiin

~'ilEr ~ll'~IJi,l!iWM m 1N~~1 GoebW~ltl'l ·1ha4l'~lIel.'l V,I! Iliz... ~u

sm~~'I\'~~Ga!l

, M@\rk~tB~I'IIllai'~ f:aill1ll!ri i~, puarn rllld~Iili'n~1 ~~

O.S,; YlllmUdtMA'DAI'tiN(IE: I~Li,YORIAR,I:~ O!l~rut1a11l Hrant [)jn~'inrm:~[ir,ijlm. ilgili Q~IJ h~il~2. njrlk,oil1l~li ,enne fmtizml'da iki a5lW~lnj ~vii ihi" maM~n Y(1rg Ilarndl§1 ~a~k~1 Irdava _51 i~fnde~'.aIaD bir be~j~rm{lml~mn ,oirn~!n~~iirblan!n~ sall1k OS'~tn ri~llamnwJmchn blr~D~tm ~tlia~9~ird~ini'~Os[ffdi

SiiU,H,reliE 6E~I.EnEI~ ,ciNiSj SAP1iA;NM,~$' l1tab[oo D sanda rm~ Komutam A~i Ozlfmah "Hi~er KaYll File ffildirim forrnf'aQI~ ~uloolgtiJ~dn'~li ~~I11~H(]~tlril IlfIgarli~eel~igi~' ots~ Ard~ y,aplml ~I 'yapiSl~lallljeu-

digi. gLizergalnnlrl kfoWl~nin Qml~[gi.ai1la~i~IYOIT. ~-,

te:lik 0.5 .' uz~kalarn~da ifide.·blfe~~mi*,en,,~.

MUHIIIA ~B;lilGh{l, B,EN 'U1EIRM'ED~Mf~ IDED~

'Oz, -bu ~i~l~l ~~ya!1rue[li~i6iIG~ik~1lI i~[i'nihi ~igilli ,5U¥I~diu\ma Igc.fnlnihoo:mn i,~rdi~j ~erlen ~Iged! ne I~cl'n'irv 'adl VJr, OO'de 'bu Mg~er" Igci de ~~Dl~ Ibilm~{fdlJll;o ~un d~,J~~I~~.~I~g~ru~m~m'i dOOl. ~n

l~i~nll~~l 'f:'

~Im!al::l udbl'l ~~II1at , 'tltJ ~l \le~Um~

}\adaki IliliiJJi tillijW&.,~ii!l~~, Usdeiiim~~II~rr ~~tlunt~ ,~,),

T[ijJZfll.JilI Jlan~.alllJftaS~1 Dintfi~n ,oldUrUJ ,,···.i,ni i::hbar e den Y,a.s,hlllH ••. ·11'ln enii$tesJ ligdl'yel cinay,etten sunlrait8unu Ib~rifl~ anfa(~UliUil GanIM "b!Il:~'ike,Jle '~frerll' d!i~n j'anda.rml'Ol X3:'U Imnfutti~lerdien'kl~nl'h

'I SUI NE KI,N~OIKRU B,EV

lavlal1lJ.diilli ,de;ij,fire ed,ild~

~P!ll'Jerl~ mrm~IIJ~'I1F' G1JM~I1,~ib~~r p'roO~~ r~!g~!~I~ir(lt.1~~fu!li'( lijpe~lllil ~milll!I~lk \!laMIa,.

1m . ..

. "

mm nllal1) lI1!1mlr

~~rr ,!li,~dil,y.aR"

'~~~jkl~rL11l ~'20

_ .na.doglu bitti. Yal,pn'kaya geld.

,11,,- it; ~_,.".... . L"

TEIUJIIFr BI~E~ED:EMmIIN

1I'i:ir~ijrilll~11l bi!~ltI~ 367 kfl~ini sar~~ Ilk p~llimi1~IiI, OJIIDU P~.tl!italill ~ski1a'l'gJla~' Ba,&a1l'Cls~.li::alili-d~~ r!l!rf!un'~~rim~'du. ¥,ei!'li ~~;aVi)! Ya~\lIika~.t1, Er'ctogalrn.'I'n t.iiroon ,gi· ~~!iliniln~··,~k.(lml.ile-le~nr{!i; "e~Jir biille ,edemezsill., {ol~~hmaijlk.1if.:'"

~Al~':MA'"'Cili OIER: 18~~,wJl¥a~~~m~a '~,rwill"i riifii¥@rn~er~~·s.elbm '~!f.2i~ul'liIl\lSr.Ji!jn l.illk1i1i; il~~1nll1l a~~' ~gn~nnl'e~~ i'lil!amlf1l~·Mli~egin:lsOyle~rek p'lIriiJika~mnaJ imMII1l.da I~Mh.!.l:I" duo 'B'Clmr;glri~im~iN!halkr~noo

Tarafta bugOn

IIIED'W,itlnDiNI K. ~1:~@iIf.,

Gi~rm:ll~

t':_;o,"'~_Pii~I:1:.. ii,.. r;;;,....--I'iPi!'ii ... 'niu;;:\I!riI~Itilj_'ti

iff GIE)~H :KU:Rl!llfulJJ~ ~UjJSOY'1! RAGMEM')'E~iM 'rARARI Ji~DII

Fulbo·lllf~dela5yonlu'nlda

, us·oy'iiins,mii kap:anllJor ~'J ~~

" . ,

~

o

u

,

,

C)~NA'.111E!H':SO~ RA ,IRrAYA,u, ¥E~'X3 1(1 Kilil HraMiOi~Mli!11..Nn HaYal'13~~'lila~rlJ ®MfuUlmtk i:sI~m@ini a~!.ar iiruEng.ln VI'! 'IU kodliU ikiJ,mdarrrta a~tlbamn.a·i~mr.e,~~Rl'~a,.·

yaYin" ona,yen~n!$QmiHelldtt.mk'm~ll1i,an!a~u)i2 vd.!

~OOiu il~f'IJ[fre 1'ij1e(d~t.~ !<e3illikle a'tBmm!!l1li'Rardl':al

J!AiID,AIRMIII:AIBER UIE!MA~ ~ ;110 UHiDil' IED'!ILDII X2'wNJ'un u,yarulll~umm!a ,dal!kaharlt ~drhin _anlaMlll1a g]Iie' h~r i1-li~~€lJli~B!ilJu.1a~llfi binirm .alllagm1n;~1]1I1 i~[n~ o'irnaz, <ie·' Imginlie' hayalJi'J tthlik~'glr~lM~ ~d bllid.la~llDay,ettt.~fI rorua ilra~40!li1';lgel~ miilmi~ler kuruluM~~laijll ~riilBr 'IIerdp,

~o,KON iilGdrAliF Enii, BA$lAiSIIM 'IRDIUiR T'rabz~n jandafl1ijsr~X2 ~ XYun adlirll ~iif[iIDlil~Pe ~G~n~~ lie' ~rAra'z Q~rn~WITlL~G~~®linu lfffde11i. i~(j ~e'~rni~n~ tefi,d~ wen }3'ti0i On~~r Ara~' llill~dlglill sOyIedl. Mlifeiiij6rde i~ ~aklllJ:ul~~J. ~ine dB ia ndamu :~rLE~[im Idav~aotmadl,~11'

"~IIlJ~\"lIi~.lI Pol~, ~ijJ1u'~l..btl~rl &d1~~'Ii!"~,~Fti iIQbOO'eslliI'o!i\OO'rn~~ b·

~i'tI! d~1i1J;iJ Irmil r iWll"'ll'2lnd~uill~dNj~H ~e;nillIill.1iII z.1Inllll y.a~~~.

ItI3&Ii Iblli~'·· _~~ J~~~fJM ~~'1 ~lJli!n,}!J.b:aJM!

o~ ~1~t~kl !aficllJrnu Jg~F~~Iie~il~m ~U~ !lll'Jllil!lSllnoo ItMl.miU 5J.i~ dli!~UIl'

~Ui'.!h T,r~b.~I1I~r.dII)ll1~~ln ·ru·li~i~~ nc~~~~,u1~~tt!lilUil~~¢iil:ifi~ji _

[MiejJ.a 11~.iIi ~!'!mnd_a~iJmnl M~J1dll. ~P]~ ~k,d'inup;1~$J

!I.~Ii~ ~Ia!'r~l: iti~fld~~Ill" ~UW~~!i'!iro rni);lt,6~~~c~J~rellglJi I)1jl'~~I·'hfl\i1tdM :f~!lJ~~l']("gl ~~Ij\Jl!g~,~IW11l~ ill~l\d!lkilki~ili ~lrI~~~rmwi!lfucdi, ~111

SUryan~ do ktl)irun taJtlll.~a,nhsl·elde .

Gtlne~dog_· okuila~ p~li~·,gg:-

'ronc~lerll i~ ©a ~e~\likwerk~~ bir

1~~Qh:IJi'k. ~f~~gall1da' sbinml1lll d~ lSi- l i partatda Il~ietim'G~utmlnda ·~a§~UI.

~IIU'I TOIRI,A.S[KIRDO~AR.' Sa~'II~]i~'E!ftIiITI{lku:lu'n~ tiyroo~!eni1 y(jrol)~1 ~~@hlt .a!n~lanm,u de@ul 'l~rn1iist all~!~'rml a.glarullil/' ~H'E!ii ·Tili· aSIDer 00.~ar'" dOvT~t~ ~iLl~arlili~i'I ils~1dll. '~'~D

'UilllFl~i£J GM~Ji"grda Yi!~- 1!.a_l'Idl. 5U~"irt.r'illefll'ie' aJf· l.imna y,apalli, ~,sbro OIlI:~1!r:5i· ~i ,gQt,:eyl~si Den~i pldiir:. mcl:ile ~!!t~rtnanllii atll ~~J~i'I" ma~~, ~4~ 'w~ntl'" ISye~ ~-

IDaljIW!I'~!l~~ i!f!~~J\in~~II~' Inc~ Il~ ~ma~!l! YW~fliIl i'lllli:ati IDfj;'l~ ,~~ Ii'KK IlMkIlimda~ ~ m~ miyl~ Tailur KlIm'l!U1l! ~Ilrfl!!ini: IIiaK'

hnd' "'., ... .rm~, - iJ(" ":.:,i... .. dtJ.

. r ... ~)I<!""'I\'\!",,'~l!J] .' ~In SUlj' __

.~F~OO I!!II~m1J(i).~lm,~i,·710

tr I I

- -- --- -- -- ---------- - --- - - - --

Ta~af' L.A 0 (R:E t 5· i z .•. 18, AY i 'Ni i Z D iE N is T E M E Y i u: N' U T MAY I 'N

--_ .. _---_ .... - . ... . __ ._ ..

IBomblYI,bir kurha:n d,ha

Dj!i'il~il~~d~~, ~m, mW"-

oI\~c'" ;".1 .... rn"I'I'ma~"<&i'i~r

~n" ~"l'Il!!I~~ !i!QL!~.

~laiMfI'!ii:r,ijooIilUah ~)lffn!~'uIJiU!ilt Anigra,(ift.[A'd~, tll$rli gor;ell '14M!!"' ~litl.1~, ri'!thm!~I~alih IffiI:llltt d~D bllJl~rn~e~I'1~' sif}] ~!cli,Sa1dl~11 :iilIllUru o1eJ)leM~1IEkt!l(]~e [~irlikw' ~:vd'!]I~ ,~k11. .,1 ~

'1SIf':: 60. PII hadel w,lUldu '~CIBlyinna.}'Jo '~~)gI]IS ,.,_ I ~~'k:lil! i& 1~I('JiiW~Elfill:hgu ba~1'! ~~Idrflim@ 'zt!p'$1Mi; 1l~-a~lQ'S'~M ~Jf(I}t!lIt\til ~~,~W~nrlit1:1ilMi1I~

'!liOp '~U~ll

'1\1;1&:1 ~didm~11

IJMia, ~al~iI1l~tl>aI!,il~lnd3 iJi)h(1 ~~~~'r~1IJj'OII oli!lra~ '~m~ijcll~~l 0

'~I~I~'I:rtl~I~R~ABiItAHIA~rLA ,d~A'~IEntM~ .O:N:CE YE,M,EIK YEIMi~.

,Slryrilnli 565Y81,o:9 Den,iz,':in Ika'til ,llnll~Sllamcaoglllu. ~lQ'

HugUlrJJk"Mt Dink~in 'olijm 'yl ). : r lit \lUll I,d . u,er~u s Zlrdai 'Ianlla,~[k" VI'e birf" II s:onrtl

nii'hayet oIQlfe.ndl'k kl, Jandtl,mna DilJ1[kdBiye~inl binym,rdu" I~Qns.de janda'nna,nllfl ~u dna,eti ~

. 'iinL,~~

~rl )'1.1 H~ijinr Hran[ n ~~Inm

orurnde alFftaill1t1ianl, !ruml CdU,

olaT~k l7.¥~~Jda ~Mu~u ~~Mern·~,JS.~~I~rrl>dl G:OOs.i!6e!iS~!~, g~nl mnr~l rnbmn'~\1I~~'Gllrur ma~yafPl~aGlk'blr~gm-evl,m1i1laI"~~~nda'v~r~

...

JANDARMA~)A ~ER BmLGi VtlRDr

- -- - - -

TOlaf jjn ,gun ~ dQSyada n h1r b.yavlmm~~ ~1~~¥~.'g:of~jamlawml!Drll!~,ruuye;~nifIJll1Jila~mn-

~TaJmI!OJJIilc!elfmnlede~hatlalh~rI~ .

madBil bil'~mll; S]'ahl.,Jolilah~~!'il1r.n faJdlTil !i,mkfijlU'[llI.a~r~in, ~~~.~a t;a,tlrillgm'lL

Tar,af'ta bugOn

Mlil.ASiTA IPATl,AMA

,mp'nin ~asa~tar,j;y,DfnildUM· l'!i!!!p~s~roYrm~T:.!1e ~~m Itk P,arti., MJiP:, IDTP' tulitmrl}!'a,'S(!j,· m~d~il~rnlnmisli[91n, 'Cl:rt.1~ ta~r' aldl: r~HP an~a&a ~iji~tWnj~, 1J'P'1':Yi'sa~ dllielillMil~ Is~i¥of.

OZG,OM.OK.~d1VORlrz

1l~ Pag;tir¥e M~P'jJ~m~Of!fa ~V~ ~rul a~II",an jj~ D1I1P Illllr~tvaI!ic II~in~efil ~Ik '"Ha~tjn~ hmu ala~ [o!lndal QzifwiliikJ!St~ ~ID111ml~ IbLl'kdM:dilJ Qb Sitia'l1Id~r:t U)fgu· l~n1Iai" diye-.kjjjrn~iil,

1~IIJaV'1 ~ilZi 1:.~k.trunil2

~u~f.a llli'Ia~'m,ij& il'il~~l JlII~ml~ k~I~1 !!I'Ilbar~b~ 'tilirl!![il, ~lllltrf.li~ mpiifm~ Slz.arnp~ Ifl~~ illli'ia,5ffl~_~l1a, MI)j~l ~~t!!loo ~111.t~njlwllc~ IJ!lIOl ~l!I!!WId'!l ~u ~ ~im1a, W~L l:il~lhaliJ!(ua!an~":~~ed'.e ~5ir ~UMlilt. AA ~4

, ....-.. ...-. - 1-

ULU't AR1II11EIK BA~!I NIA. VURij1l[E.K

AUero[~mT selai'i[e~ Ke~ mlam O.mnit (ijill~Vt K~uy~rek~e 'H!meal' mu~ jj,lmii,~~Jl~I[!1 Orlli~Lalt)1lniral tWrtli~ rek"m de Ikilyb~ll'Yedl~ '~~_"".:;;,;;jI!!iI>I'

olimJ!liy,aJdl onll:n11lfi g,&2iiilldeJil Uz~@milfik: Hi]~(al UIIJt~S.'ei~i:' .~imli~lll1d~· .anlk,lbu g9reJ~ t,ek bj]~,n:aJ (}1iIil'Uzlav~rnk. ")11

BENiM GOZEl'CAM~IIRtlAMIEM VAH'DA

Vanil ~e~ ]{adm, llJijkli met lle .Dilln~<l malllk·ilsl·dest~[kll: 5'o~.'yaIIRiskj.A~~I~ma, Pmje" ··r ,d, \' , ,'1'1: 1'118!rr3:4 ~r wI [ 51 n~n"aJ !Jl:~""., _, .Jl JL

kredi :il!' ti:ir ~am8~irhlll'Lf! 11~-

~I. SiI'lMli~ij:~ b~ka:r' m~murla'lial ,

'Vf'ijj ITu~ih~(e'~i~me,tt~erel1, kadml~m aj1!elerillin ~e9miltli ,saghYlJ. ~!1a~I~'aln~e I~~ 91ma'~lrli11akina~,! ~ki I[iW ve ~~l' ma5aSI~a~; tal~~.lk.ar~,~!lIm~ya, ¥ietiyOt.,';!i·

i~~ilrudY,lIrmll'l ikind halaslm!. B$; IPruJall1la' lu~t]mwsl'rad~1 iglfel1l Fei'i1ili:rifli::lh'i!',Q , ~i • GaZl1al1~

~~~li~~S[)ar"I:I' dl!plll~I!(lnda' , ~ yemdi.IFener" balit~~rnj~l.gdllerlnn)ei¥i1il. (2J.,IIl~c, mall (2) V@ ~I@x attN. MaQttal ilk~ai" n,1 I~einer .2~1 onde ~ll~lf~i. ,;,).18

, ' ,

.

BIJ11RSAS POI!l'iUSAH ClSI~IDA VEIN [J~

Ga11lata:sara, .

. _ tek glJll~I~:: " -101 +1~ ~

'Ka~~na Pa.rlalmentol IKQmlsy,onu E~ba~~anJ Ila,gend~jlk:: Ak If!,att1 J!/Tu~b,an Fransa'da:ki glbill in [versiteyl,e slnll~~ldlrl dlem'eU

'__ I

ra ,51Z ur n I 0' slun'

. -- - ---

bu a,ada

~~SIE.tIRIJ:E.VIEKAMUDA TU.RBAN OlLMAZ A!IrOj~ P.atliamCIl~QSLfl Ye,~me,r GinJbu ~esi Lagendlj~ rI,K Palij'i'nin 00 ibaRya~g~flnm 'mlilnr~llihTIe5~1t: l~gili giri~1mim~ d~f\k ~erdL Ant~k nukijnootirn~de haZlljara[lJ~j1et \lermJ~si~i 1~~OOi, ~gen(fjjl(a gBre. illpl1lIF[!!Ins,a"~a oldllJ@lIJ QJibi, i:l~ogrerim ~ ni~ ij~!l6leriVle;,!!illmJl' salt~ilnlallbaltID1m ttiOIDp.meli,

~llnD'Etiillil~thU iri1il DIE, i~iER MI:b:D:ELER? 3Q1. m~dd~,~leJ1glll~'de:~~i~ik tle~lrrr~mtfn ~~rl!Jf1U1 ~~Q~g1n~ ,s~f.~el], Lag~ndij~; tddTNmtIOerl~~ri9j(rAIm'a rlvtdal dlH' ~dnJ~trrn:~filliJJ[II~"OJadj s~lJ~ilj'h~e;ijlr,~lU~!I'lI~m i'1iJ:\r~Ja,~ar:J)..a~ •. m'80~ur ~~mrnmilrn ~~rli \J,Ii~ij[/" ~n{akl.ag~d fj~ ctza y:aS3')1r!" ~~iiJ.teki mll~deilerin '301vmm~ 4tfl(llIle.s.inden kaygl~t

IlilN DERSii fA KAll:~_AU 'VA III E511M.E,U

we.~met uye:'5i,a dir} de'{$J~~~ zontl nll(tuijfJlma~IM ijlir

kin md~d~i1dd[rn:i: "Y~)QmijYlr~J:al~11 V~'dmT ~jpsalrfi'l Qe,~i~etJllm~ll~ ~a A[evflil4llma K tlterre ,drg~r jnllm~~ r dJI·(jgre~i I:mel I', Hollanda'dia cia Katol ik drn dersi .2@irumuwrllu am.D~'OOnIPra~6Ii\UI~I;'m~ i'aig~l:dinll'8r' d.efS~EMllm~~·

DillNK AI ~E,SIIIM E ~ERJi'lIEIN siz IUIUI.JMAD'I I:l1nkGin~Y'8tiyle U]jilli o!ilrak Idie h,Gkilm~ el~Ulien ~g~fld!jR ~illa~enternJ,ik~,h{fr1'a ~ mill &,~bakal'l Erd®~all·ld@irn' ,cl@lil@;( S02jj[\u"de'~liIlf,amaJakJjI1l:~~in \~\lUm1iijz ¥all rIlA1.vaca.DI'n.l. siiy-

til3d:Ti. 'Sim{fl'5&U~u mtaOil~mll'l~ 9Dr~iljj,y.or:, Ren '

~~~ba~nJII ~er~ln 1 ~a ~E~aF~~gln~nIJl m" dedi.

Unakltan'dan Dervi~'le ,HVgiU

;SlrbJsti!IJn~: B'an ml" R,U~"J mil?'

S1ibis,tifll 3r~nh.1tln;uhlllJl':. ~Kaijm~'~!i~]emek [~rlil .dim 5andlkl~lnd~~d~. M~t~fiKj'~ RuM~r,~a des. re~ell~~ ~[llrmlm~~j Nik~~I~ B~iI1 ~n~ls~ la~

ditlfi i:1nrulldltramil, ¥ln~ dI!'S011iU~ t~I1I(jHu~kijl~ m~I~~JDnO¥or. ~3

Milli~ [a~m II ~~1 ~Ina~~n ,e!te:n~infl1>Du~~.i1f! g)elatg~ 'olumllll po~i3JIE«!~l'in ekl:l. iilaIll11Heir~&T~~rul,d~,~I~t bata· rii:Kml~11 Jj(llM~~ri ~my,Dk pa~1 ~I'dugaJiWsij1e,di~DCI§fuhm nr~a.~a'ko~d_u', I'Mf.d~lkU e-};Q.lIl~nnm p~6g~j1Iim1r~plii!l.~I,~ge 50," to" biz· de' ijev~ml etl!1Jdijk"

ANIIIM:NIINliliMltMIII .M~I¥tBa'kain'l Mel!reZ BallikGi' !ii{lllfl i~taQbul"I'~!fIlmasl~la,~-

gm bl '1'dIi! Anka~ vee ~'S~

-, -, ,~terini ~(il!~

faua:It,~~ ~riJi 1fu~ara :d~ he. "I""c.'11~.!iU~ Am' i!l1i.~ .. "la,\!'alG[ "la.l" ~11!1!j._.. ,. __ !n!!

istanbull;da g~m~Me geziymr wm. B1J!rad.a,as{~ !Ti~€IIe.Me1r~ _ &JIl~iS'rnlllll b!ljpli11sl·zl~Q~,

11t11me ' : .' 'I "'7

Taraf'fa buglJn

AHlA\¥aA()JlN~IU(EKI1 ' ~lma:lrm·I~.Ak: i~!'Uti. ~l:Irjj()UI

ijy~i. Oncekit't\I\OO~s~te.·de' 18- ~Ji H~1WI,a(1 KombYO!/1u! Ba~.~

tkan(y.rnt.Blli dOllein ~e~iJ;~ •

mtdi.IE1~tml~1 N~e.OiJl~re :. ~~reli Ttlrklye'"yl. b~ gradlai nlPlidffi IBayb1Vm~'DI1[joH anl~lb;'Aflali3sad~nl resmi id"eoloJiI, ~ilm~yi '®o~n'erdt

RES.MII 'I IlEIOO!ll KURI!JMI!!I

buoro,da

----- ----

i~AlhOJI'i~1 015.111 ba~kinll)dtl/'

~ers.talll!;lkm~~II.I!nmliiI/'dcJ1tsom flli!(Jl1gd~'. ~!In daliliJlji~ly~_ ~1m~i1~}j~.!,a,I~:k. ~liIe('eoQICkl~l.!gjlji, ((OJ Oli~kJI~,~'a"d~'St1i'liiioGlil'l'l ~,dl~IStmadllbir

I_w~bell~,tlt 'Wi:'1i!~J~lfdfII,l~a~LdUn:l!arIlIlie~ !l<~.~uiaJ(bmlnil.~ ~5U11llrmlll'arnl ~-t'5

Illaktanutm

I 1.lra, HATO/d!.

ABD';r1lm, lr,aMtaki 'k.1jJ~1M'l!Ie~inir:l 'Dmllli!DJ Geli@ral ~ufdi 1Ik1ll.a~1lt.l ~tl,gmri.indil, $iml~liD 101!)ai)'lifi'ifa1 inl~e ~~II rllil1kl'!l,y1~, ll'llr,1I ta'lm~n .a~rmrrb-r~ir1nm 1111.· IIl;lfl rtenlii1:m~"'ii 'il;al1lf gibi ' ba'~m W.ln,gtlJllI.RJ ~di ,de: ntUVn~ri.t~Jil~ 9~fm.E!~dU~iilliir'. '''')3

Cltakpa~alilm isti1fa gerek,esi ilk "m.?

I ~I~,ijgliyle dlltil ~~tMN! bur fiT tii.eriilli§,e terlhlltrlesin!e !ktSiti ~lHla~lij:rn, :mya1lba~_r fil'mdMma'.lg'ettllmmgJalltlUgQe-

nL~fi'!1 ~IW.~ 'QQF(llj!fl1ldefi iMtfal ett'ill

FulhDl F.~if~~nlili'nda Hii,luk UI~~ dijnemriiji S'~IQjII!Jdir" m~~n~ k~iii! ,go~~le' b~~I:~1'iill ~nrIli gen~1 ~,ru~1a yen~ I~Ra~ aalylan dill ~oo~~~I.

. <

'1iIIa}li! b~~Jldll, $011 SWimde

U1wGy KarpSlflda Ilk IPan1 9l\1li~wlIt!lli.adll)'i ~Ia'~k ~lIlllg~ye 119~y.gO ~!n'B~.m ada,t 119ml iTtal~. ·Afiial adl ,ge~n~ JerJjr.a~Jndal a~~ one ~1crm wlil);.Y4n-~~t.1ifd~r ~ru~lriIO ~Ir .@1'~~t1qHe.rJm~1l Gei1.e~ ~§rn: W-tfi ~l1l~ian. '7111

V@ bu bir IgUnde OI~,ILt D(ili1:ya lbQ'~salla'Flnda!ki sal~~nntlnnl etkisiyle I',MKIB, de dU§tU via buyulc ~oldhilg~er bil,@, Dilr ani,i li.irle~tJ/r: Tfjrk!i~er rUjfusu~ ti~, .,~i~~,f)n lekiiik a~llrclanll'llca k~i; Iba~ll.a mun glellli'r 3117 dOlir birden ami

- --

KO~-, 5tmANCI'VA DA [jWB~l "D'~~~r_

I~KB, ~Iobal pilj~lard!a~i ~Ikalafl madan ku~lamad', ve ylmte ,M d~~r kiybetli.lKagllt 'U5lUl'ldeti bu kay,ipta,n ~ HQI!dln~ ve ~Danol gi'bii dG'~~ l~r d~etl;ilendi. Bfrl2ok,bli)lm( ,gn.h~l!Ili1 bmsa~aki ~1~re:le'ri yij~de fla'~a \1,aralll o:r;gn~a ~lij.

lil,rkl.y-e Istads6kKun.lllil nUiJK) ise ljad~'daya11 [fnifus, kayJl~btemr'nilin S(}iTInJ~al'im alJk1adL 718 mi~f1 O11gOrU!m ~es;n noms iQ milyul1l5U rtl~i o~rak aQ dalilal. Bu saylinl nU~USUJ~ yooslnln Yi$1- m~ 2U't~n ~u~G1( uld~HlI da omva toyulI:

I I

la~nomi'( - sa&~1 ergele-ri IIli~n ~~~I gO:z-

d~ ge(i11i(leyig~ ak/~ni veil ki~i, OO~lIIa

ml'll"i gdfri de~kiJgm: l~llli'I~e'arttJ.rd\:. ~~ruS'azalm~sl~aJ 'blllliKttl,. 200$ !Q~ on'g;jjrlil~ i bin dola~l,k gelir hi!defi de 7 'JHn317 dobra~lka(dk:., 6-7

ISava~ sudusu'nu ataYlp geldi

~.llt!iljr~ra51 kamuG!{Unun~arfpr.:aaru sti~mmd)~1'1 SllIlUliIIllu t~~tqw Sudan, D.elJl~~ &ik~m EI. Bqlrin Ambm ziy!lr,eti ~~rt'" ya insain haldil1ljjfglll~~nin. )p~Me§tosuMI YOI,aSll.

,CANCAviID GOLO Cumhwb~IG\iI'iin a Depil ajm'mas!na Iqildleri ~lo\1d rnl.nin '5aii'aj :su,~luS!1 ~Y1I~n IlldemEi~Sud!anl h.~Ifiiidil!·:d~1'I1 ,g)'~ WiliI~ttt.l.:lbi! Ida (lrltI.

60l'DE UYARDil1 BrJf~i~MilJMi@f 'ittannajld ip!taV ~JlSI y.apafleifl~ om IUfSijlii'e:

"Delifu(da~ B&.\~ GU!,i'oolik lfu.nseji Ii:!!mlmm:1 ~;Pj'Q~la1j1lnl~ deiI.+J:

--

Tar:af'ta bugOn

ynA ".a~nlill

, i Co,l1gir

5[r~WlI~dM~ rejimm(;ll!

~1~1f.ilI!lII~~ll!!r~kl11'ilr.. _

GIIiJ'o"i'~ill· !:i"i\l ~i!mmll, i_. __

Kmi!U

'-, E~en

. M~h~p)'afl

B~lilleril!II!)Ia~m

.9i] I\m llr ,bll!jtJ')llIdf' d~n>-,·

dlilEFomf~koliJn;p1liIiIfl'~~ __

_I

T'g'rlban,da tek Ihe,def rUn1iveirsite

.AwitJpt:i ~~lifteittMU'rndilli'l ~~eliafl.k'irn trarafa lrerd'l~l ~amI21Ji1Od~lrn.dlo! P~r· 1M~[)destekgel'd~ 1~11I·' Ife~oe sadete iin.iv~l~~r.~l!il,

lilt ~MiIi 1~,W21(m.1fI "Ka;k:-:, ~f deoigi IL~gfiUtdjjk'1 ,eleJ" 'lilir@nOIP~1.I ~1~l~da'r,'OgtuJ is.e ~'A.B temsihli:~ alsulI, IKP d'egil" dedi\ ~ I DI

IBUJISI:

H ".'.: I 1:lUml,err

Detl,eJi'degil'

~MM 8j~!JlI' T~tail ¥arg,i@,Y \Ie Dan.~a~ln 'tWthan' ~lkI~lHa ·$elilt tepkilll'efdi: Ya'lgl }lata kO}l1,!tl!I de~il~ir., In~lm ih.diSledelil'Iet ~10

901 '~un ~1ll!l~D M~llriWl1 ~Mim~

:r~~J,jf~n~ln~[~m ...

mili~rH~rgzry:;5 mipl1l>i1'l'!O tll'jU :gefirmkul~~ ~kJii<m hl'i ~·,~~d~ . .,,18

Frillkl,gil bana blr'alk sen -~kbam abi

'lnll1il~ kl~~!l.likI0~i~~'{~.!r,a,~ll'illada~· may!! ~IlIlirHI ~1h'J'i'IIDill!iJ~:ima '~!l'r mal'bol ~l!I rt\l'iklIB~~r!niI,ag!nram.JIJ_NIW1~ N~EIti~~aw,;-~'<i~!iIm~k.~n.eIJ~!IiiDfllil!:nI~ Q'jn~lJ1Il' OOlIaIAl~ 'Slbllili~~ r.a~~r'"

--- -

i bu ar,o'd,G

tll:m.IIZ~ ,zJndan eden ve aralannda 'Veil KU~Uk g"ilbi emle!~n genleraiUedn de

.. 11(11" KlzlIBlma ioalli.$yanut pons, opera.syonuyla Ibir ge~ed:e de'rdestf,dl i

i~fa'de'buril,da himaye nefl~de ,

~IM'RANivE BOM,BA'LAR'i Mh.lU O\.DU

~n ~,e,y~kiz~QrJ~e Ornr:ankyt~· ~

~u(bf:uu.unaFi (~~ml~ikl~m~~dl. . di~el-

bGrn~a1. . ~!Iar 'i!e'$ahib~~ki ame~y

'!Hepiiin'li ~pmijij~deo'lwlal1lllf"~$1~

Bun] ~menbp~la'))!OJ1.ijenj~,Ie{li Vi!.arGIaMU~ [bm~ta~y,&311dUlS1O.d(j'ry,stJ;rnra'6a g~ta~tJna al~Qoo tme,%lil,yU)OO]IM,~~ffef i e~n![flve;iji~M~ten UJu~ll1faflif[iIia ~nm\h!g~ b1r~ ~[~i(q:it~roian~l,

lrulun{bn bornlJaMnl'l O:ani§[]ry cina. le~tiren:t kI$iIe'Jlrt'(\Jmhmiwet 6~1eSir ~tl1lnu5mdal ~!lJlIln,atl~1 el~b~lililYlal aj~tiseomE i(}:I~ILJ id~a ,erlii.di!!IIe,soIDfrumlll]l de~illl~t~:

Altl~ d8.vaaQII'~1 be~let1I~rk~n bir ~afia'(D'nte'w grup~a ~lanm1'~ ij~ OOP'Jiy.e sui~st p~an~io/l1~' bj( I,~ii~.i y,akailaM_~ D~mlr£fl_al1i1mndl !/e:~roo~ g~ dedu~rnr:}e mdl: ~}~n1ttl'm~~1 g®lil~lmrn". ~'~D

,~D' ~~l:ih~fi'Ili-liH!.1i o~ llTiIfl~r:am ~i:lil~'nlill ~'1:ide~·

• l~rll:wrawl~~':Hil~1'1 '()IfJ],1\!I1f~~D!1lli(fWm ,gtJ~J~a}\a~diMm 00

Hanl daea d.edlii i,te davi 'ge!ldi

Ull1sa~~1 ~El!f8',m.,ara~m:n1!Indal giizailtlilil'3 allna'il i~wlkiU ~er~I!I~:sit bircsiif!E! ~Jilm I~mral"llyt $0- nii!t.l!iJiiii1'a~~ S~~i ~a.lui1d~ ~H~I~ il~dPJi!'da,'iIa a~~iC!Ig1jr ciye $-i~dUl)'UI'Iil.5Unda: ti~llmlllll'CI$'lu. Me~er\sebeD]ratml~~o,aa ~~fliiye gfmr~

mll'drurrnia~1!;I1lI 'tli~1i!1~~N1 .lg'l!ili Il:OIn 11~~i~] be-.

IBrl~l~lfenr,~MI:;II';~alll MIlS~ 1il!ru~~r lti'm~h~~ 1Ia)~1. !@i "S~f~(II faa'k 1i12lmLT~Olm Bqi"~mip.~lrl\:;l~lrn~~1 ~ g~[Wo ~~fto;~llI)'a'kill!~ ~t'I:SU iIE)'~~ MtJl'IlIed~l' ;~~i~~~~iji,

KI:caS!1 we'inetJresjni , 'intihar!(J,pn kurtaHh

'SAIEl!ElOIIVERSiTlfDE MHP'~nID ~1111 Bal1~li ~r·· t;Dsij yasa~~mjka!dlfma 1~~nU5l.indlal kRtaill [~~~~~NSamirn.I~I~ Ui\I~ )I'e~I~rtlel§'¥~m~g~t.aldlrnlL. AtnA i~k43jr~rn~lV!e 1~lerl~,,~u hiUn~lv~~~~ ~i"HjlBgil.~

YJ1R61~1 :SlERJ ~.IKTII V~lkse1(, :Varg(af!11 'Uillban~ a~lkla~ llJ!i1I~lairfn rep~i verren B!:!iJ~l~ ~rllla~et t~IIa;IN~~1ita1 y,er ¥(It Het~,u1eIillQ1<rat~~ m!~~fljiy1!t

!1I'1rdlD:EI3It1~AHGI~ ~~!JI M~r!J'e~id~'b~l~r'lbfllr"ll_i.,~tI\l~l!lIlii ~~~ 16I11ii- i~lldl!! dl~'I!ra11lmah. ~S:Ur!l.!r.,un ,~[}d~~IPJr.,1mdlfiMliij yii~1 'The!;e·~fIIl tbem~~rJjl,]m ~w-l~'li'film 3d&13.,~1S_ Lunlyemi_ m'BMlWdijr:"'71~

EllI1;M_UP'l'AW'I~IK BU'IIlI\Ulll

--'o"~~ji,. muhafauMrhk1' ~U'

M~~~1M~~nI~ ~30~illk:l-p~.U~· _A~~nmMlIl~~).i ~~~~ ~1lilBri6rt11il)de

llllWilI __ d!dcdlllll~~k ifl

I - - I

,'Tayof'ta :

bu un .'

"'lin

Un n'dan YOK B- - n~

ymrumu: isterse s,oyl1emesin

'kih~alllh tlml ~flplantlSlnall mmrofiiJ~ (!~lkum;!!fI!wI'un(a1 ~!~liJlie Baki~u lKanml U:mcalm,~ilIlf'llii "'r~tfirf' 5lQIlIMlli~UIin pieit~!l;ir.er d~d9.

- ----

bu arad«

H'Dill~D,od'U ',a:D bogd1u

KaJanh'k (iilia~~~~erive - riin d~I,erln tJehli:zle1mtflli ,aydllnlata·~~le(ek Klz~ lelma lope!vas:yonunu $11~C11 Zeke'tli~ra O:fii'rn cesareti ve lde~Ude'n SU~IIJr:,8J ula~ma Ronusundalki' sieH\atl defli'n~,ei,~tldyor'

E!dogan t'urbana , kOI~uyor

HQI~urnele Dn~elfSioo~e~d~i tma~91l~W yagjllm ~a~~lr~ maJk ~in hWamn!l1lalra1trriaJu Wie1~ell!1 hi&a'~am1· ... !degi~ikllgi yeni almay~aya ~Hi!i~ll!lyacakilla~11II ~~I

A~,alltr~f~I~_[l(l5ij ~e·~1mt hliY~'m}n ij~ m~ddasir.td:e de= ~lit'kilk i5m;gBt~Y'iJ'. !\~HP ~'ii~i· v~tell~r~i y~~agl1:al~I]ma'k· ild'n ~d~m: 1111 m!aiMM~ d~i~~· llik:~api~~~~:~\

ORTAIIKO,Mlsrll

.~ ... ,;1 kc....:l':tt~ii~ f~tI'l

_ _lpa!il """Ii'-' .---- .§- .. [9-

Yil"ml3~ m~i!!m'l'ior. AtP.u-lifnt~ tl:l~111i1il1 ~1iIi'!1 line\rlOO:i! g&d~f!~ q~~~~ MHMI Yw'a~'''BijI~~nml O'rt~k k~iI~j))rlJ kw!il~lrtf ded~ 7i'~1I

.nl'lifll AjhllWie,~;~tfiI~ h~~~~rnbRm~13JT1' ~r~~~tam'llil~'~I1@t l'~!'lra.lIi~ Ii',~a~ej'l~ ~lji W:'II~ Iiruhi~:ifilill3ii ~~ ~[di~.!m ~!lfa:ti'ltltW\'u'f!I~~ hdndl~ Ahr~lUiil mlifill d~ ~~~t~~l~rmi bd~~I,~12

81~ ~~Imkra~ ~.nrtal Unab· tan';a ·"f,enrwO"K~:~i.lI111 gu.~ zeh~zl!!.r'50¥iliy~:f dedi. Ve ~t.e-lJna!~llili!llln: yamt~:.hter:. ses~l~m~lln,,,.,-i)10

HlAE\lI~NDEN lEHD~,J AWfAM.A ...•

I ~~i~i~n:aylardlr[mm~g~yMIPlkalk@~I' !

'.~~t!.-l~f!d~illri,~mi~'jtI~f~~da·~l~ma.11. c~~r:, '~11I ~d~nna,MlU1f:l'100~1 Qz; IdallaiOO€dl Ka~'

ilWBoo, bl\fnfi', AffN t.Qr~.ltm ~nml$l" ~ n

SUISUI~IUl(ta ,tollu'ldlu'l!ar E~gelnelko-' 'dindiilrer

SlUU. __ .il!!!k ~_.. ~~q.lli., d~., fnl v. ~n.n.~1!r'.n poll~I.!)}. ~79!I~I'!' JII)~~~ ,gijille~i¥l!;l s~~' ~ !ldndi.lEm~kn.

l'ililfilrl1 ~:\1I~ns~oo' ~mI~r R'\I1m~ giC~!rti4~~r"

11:-_ ' bn'daln cete

~aperaIS'DnIUnlllaIIIlJ'i!

Gg!tl ~a:p~1nIll'4Sr~,'~ts~~IJ'tICrrtir~~olSYO!\1i K~~lkr:idl. [t1U1EJdQ~iln, ~gU~tll~rem1i~rerim ~[{lrtll!1il~ sl!~~~lm~~w

le'~fl.leilln m~1 d~"m

L.._ ~~ __ ~~ _J !~lt!d·~lb~ ~,I~i!(cllm. aMID,'~ie¥'arlll11il:dIl~)\OIwn. -iJo1,

- BQ'GiDP

p.:!'. J~iiley;:ar.n ~~r

J~pon ¥I!!:rrI~DtIJI[MjJllcak

n\~i HM Ikan.Ulr 'degi,~.mlz'~

sM~l\lI AIailJ,,; -.:.:_ - J [ir"Si~!~1I'

-. !Gel'l~:

()eiilletf!il,deii1l1!li'l;t.eIiJlde'

§oin 601 YIIrIII,n en Riitul k

rll~~

I la~af dagda. unutuld . •.• nu yazml~, jandamla firar ettigilli a~lklaml§tl.

I 'Flrarl' lustegmen,e maas

_.~

r~rafln~~ste~me~1 ~j~a lm!!ltlu1~(.J' rm:~~~~inl!: ,]in.dl.armtl 'G~flI1II{oID1!JlGinll.~r!lllni "1t:e~~i irn~~)\'atifi n~bUIlgl m1jiMil terk iNm,~~jlif")la:mmr:li lrajrrqml m~Xdun1I'm~1 u~mooin ~a~t~ml kamUaihl

f'f.JRARi'll :ODe!NMEI~ Bu~lslillrtl.il ~m~ $5'0 !1rn'iti'~~ ~1n~U, bend~n.Gfiln1!1 h~k·' llIl~f"HraTi \f~i~in '~:oorI!\U~U'l'lr d~ 'OOl!!lmanl~nf!ibj,i ~1ll~ii 'Dt Iliildl'l 'ItrlhtE!D itiff~re!!, ~!k Ilri< !mt,v;em.!'iWa i~g'in Odetl~k ve.·~.i· = itI.m ,~~. ~~'11

.. __ ~!i!I. =1.1

tr

!

Veni Fra'nslz' ihtilali Basti[ e yerin,e Ely.fiden balladil

$~~~ ~~tilmjerJ\ e~oom~ ,~dlr aiaoo'a! ~n~Ide§~~lkli~~gefi~~ m!le5~II~eye ~.~wmsaglamaJlll, iiI~~~2i. ~i!Ii!l~~I~lIJOn,gG'Q,lM :1lil~Ad8Ii r~f'Ormll~bllin11Ik1r-

~!!IYim:ya-a~l1di~

Anl~"NlIIN vIIDON:1 flefo!lilllln iU:ir bab,,~~s~~al~t:Milt~~l!dim ~~ d~r1lt .. nam !tllanJiI«I~.e.54~t;l:.l1i: to il ~~Irilll.ycrf kar1\\UI hsJlCamal~lIunl~n: 1IiI'_lrIli~~!1Ifi Il~ f'(')

I kiiSmLQ yapil!1jO'I'. Oi3

Erg:'eru~I'k'OI1 org iitii 0 p.elriJ5~O'n;,uy!lla 2~O'9'.da ya pI la 'Clll:k daJblie "lin Isi'yU! kana d I klrl'~dll,. ¥i'slivU o~mlaya;'m'kanat?' QI ,dla'llb~e'y:i k,iml~er Yii),p;aCCIlktr, ,Il':nlar n,ered',e'?'

EI, -~d:ed

I

bab'~lguil

polisl,e, _tIll

www-;. netgazet,e" eem'un okuyuculanna hEzm,etidir

IB,ilieqfte. re~Dr. delilkl~m

10D9 DARBB~ ONLIENOi :

------- - - ----- ,

, ijrnlJaX1Iy@ !oombtl~~11!j1TJ t[~Tl51)NI ~~~n 'a)!lllfil:tlialn' ]ooti~il1l§ti; ~~~f'2,OOO"daldxlar[iJmlrlarijmiDI ba1iBlamijp,~S ~ara,tmay~tabP'1Drp:u BjJAd.al Rmh ~rnlr~{larlllj~~alrmlj.~md~ Q1ij~-.ete:g~.

V.Iij[lijn!arl~ ~8mefl iiij!}~cr 2UOIf1ii5:armrl~ A~r~l isim!~' 00t8 p~n'lannai 6j'Ill~~ ~rer~ "~1~ :hJt IUlm mg'u~mmin yil~H~ yal d.a u~eloo.ID~k'k1·i"rnlbliQll ka1maQI'~ ~kilj~ijjisJmle~.amll" d'e'Ycifrm ~aJ.

Pori1so~~r!J~~nlill" damb~l'Im :sMI h~!I~Jrtll~Ker~lj.-

~iI'Ji,s~fl~a:. D:~rb!Byl ~~'IIlII~r y . 'aG!~:a, _

:a,Ie~i'~:Jnal; ~e'o!acak7IRdl~5in ,de 0

l.!~~~~~ ~_-..~,:,:""",-:--~~~~~~ __ ~-:-':'_~~~~"':_~~-_J ~a;_Q~[tillkim ~ar'? DaMbe~~ kiTlll yalJ'a(aik,U? -in

~::Q~~~a~~: A.B'ye alternatif ararrtaYln

IU5ilO'6en e!l, KlmrI~liih.da kol1ll~ -"~I'I~lrllag~le' ~~b ~~ hUkimetl jJ AS; ~n!ulm,aa"d€Tmj~~a1J]k reflrm surec~nde~i dura~h)ll1a~1 a~lli1~l ~glSill ya'pitJ

,1,01~i K\J:UJit4I~ITMA AftUie.l,1i!1 REIn

¥a~mdi!~1 T(U01w yabfflar .¥~ gib~~m;JI~~tnt.Qrd~fii~~ ~Wnj~lrre klIll~n_jl!lisln~1 ar:. 1n~;5QJl1!'eril~ini ;i~t

1\I~8ZI kiiSim1etde rn,u_tfsed'.!lt:ll'J

~' JMSfibra)'lllal'~oo1~nt-

~m ma~ Ro1}mBkI3ndi!'iou<~ fu,flid~;12

~kiimenik' devri'm yapn

EKi~n~ Tij~IMfi Lman'a a~IIfaVl1'[lrdn sUJdii_rdiJju "f.'eM fcamtJt~n;!!li lii"-I~lJrumIJlEkli~ lirU:!1ID: i~larnaf' ~~Ii;'lmrni bir CtOMeJi1I:rd~g~drdl; fffkijmeni~ ~ik ~1!WUyan: alenb'illinl if; ~~.,

YARGITIY1 'JErlli!Z ~~bakriln'i~ 1ij"~l1nl:id~~1 1~!11: \lkl~ll Y~rgll~ <l ~Jj.Jttuk·Oaire" ,sVh[n diifiy,~nm tepki~inl ~~eOI ~melli~!k ~~,1 degil~ h~~ l11~nii oe 'lenn.~it t!ili/jOIT.

- ._- _ ... ------- - -

Tara,f'ta bu un

Bamblnl:nr :ilii I Glnl da Ulilltl

~OO~ilI:IA!lerai~~ ~I~~~ ItI~OO1ilQYlu dro~.:mtii ~dflI~uQrf!LwTi!rmMl :tlIilH' da!fi1l~iirenbiioJ1libal~ ~~IlN1!;lJJiTi~Il~I!WiJ

L.,;"S",O .................... ~ ....... oom.!ra!iMi)'lai~~ldEfl\.~11

--

r..IIJW~, ~MJTI

--~--- - -- --- --

bu orada

Ka,ramBFdis'ln ItO Sll2ilfl )A,B, pl2lSal'portJliUllUlt' d,@.d'I'~ i ~'enler 'P-ilt:rj,k~:anes~ po~itiha511 deg~~'iIYOL IEr'doga'o'dan son[aIBabac~n da jJ8~U'.m, lkliilk k~11 loin ~I~ rneselliest: 'biz kairll~:m,a,Yllt dedl

EIUM.IENJiK KiMliK CEVAB[

------- -~---- -- ------------

~1~anl.~aMnuiln1~[n link.ma~ ~~1gigUll y.apllan ~Jr!ak OO:sWl to~~nli!S1nd'" ~ffi~i~um'Pam1diJainesi~~i"-' ~~ii~rkUirnl1g~e ilgimJijJr SoJltya~ tlug,Gn~ I~a~~i ~~tP<llj1tIl:$Iiii&n f;:!rt:I'1 Qlarak ~B~jDl1.lf~dUI}y~n~-i'~~rn.lIi [§.m~lffiidi("~~~p ~Iffil~i.

~H~Blia~ RuhhaTtn'OkUNimnJfI ,a~I~1fI irwefly.&mt ~uE~Naoonil1a.I1!a[l~"1! ~'itkIU bmp!Jtid~ d@f&~i~i9in~ ~a~~eru,m1 0riMi!' .IaJ 001 ~tN],~Il~ ~ .. OOOOlpGlmktli YIJ~{!;g¥:!n ,udl"u tj~1 Wdrr~'ef~OffilOOik d~il~f(l~Tan,temefi

[l~i§!flIll Babacandl DaMQs:~girn'etkern. bir~ru~ verdij (f'ta~~f~~nPlrl-sooklini,t~kr1Jrl\rul\~~kleijl: ~~rz btl ~n:u4~ albk ~a~a~~·brrpQI1l~i[lem~j.., 1(1Z."'I.!" P~nit.mrle\~Ra~ ma~liilde unml Varali]l S[I1K11llt1lem~nl rul~afl:j)k9Iufnm d~~~lltas~r <.

~1!MElAai1ll!.Mi/,!M~.lml ilI~v .. rs.a ~·_r ~n

,a'lnlnl :kap:15,1 al~ddll

()UII[1h~JqmmrG~l, ~~~HI.:lIifi'I~ !!!aml ~el.al mIl1(1j1M~i!,~i ~{!.b;M!~j[~0!r!Ji. 'rmiij'~hgriill 'Yi:irl!lr~~ri

'~~~~:d~'I',~th.e"I5:I;~ ,~mia

'8U1.fIml"/PI'balt3llekfefit~wU g!".

~l~i&"C&' E. 1J~l.!1l00mOCri Da_d ~l1eme~o]]1 i5~'hi~qa!l1nda ~ to

Tprafta hugLifl'

Gmete~i~!'I~'lan JOl dav.aJs!1 id~iamameSlrnhi 'rij~elfli

Ta . ft,ileril unutu,n

savc;III'r'l b'lra'kl,n

l'irillij( Dlnk'in tildijiriitm,es]ni "WI'»-

~t~s,1Q Illkinlligi!1d_g' . C

'Iin\il:dr.ltd Erm . I

~~l~i'~d:~n~~~~' ~m1P(i'~~~f' W~m@lllrei1l1ijrle~,!!31l11. maddedm ~llJa~1d!1;

i, 'iL.

._16 DU~MI!NLJK 5aJl(mln~e~en4rll'i~irtaijM9~ re,d@il,sa'ilCllllJiI h1fakalimf ~M!l~ ~ffi~l'1'l.irl!:-t~jm_de[Jiym~.lfr· melili_e,fiil.kln. OO~D~.a.~kIa· ma,SIl d41., i~ar~1 '~n':ve' oU~Im1iiJlja

Tiirbanda tatil mesaisi

A~.P~rti:ll!leoMAIP'Wi'bi!!la Uinl,msili!de s8rb~LIi~, g:~ti· . e,r.e: ron~e~!illi

... i!i' " • .Ii: '1\

. _ _ "a~l, ,_l!"'.ul'ii~-

'I~r IU~~~i:I~i'b~'klI!11a1inlat verukHalal S®IiI~.~~,P taglam blr mtJnllln~aY'ln.

ANIIIW~:M,~1 Anili~a\!3:de91f~i~ll:g[1'I.in l~r:. ~~It:telbtSiili~irllrunil;e!'$l~ d!~~!lalli~i~~a~11 gyalj!',ana .. . .1~61tdffdil

MII's.rdian dal ~No p'asarran'

p_ ~11'~I'''''<1 _ ..I,. ~~ rI' iI1lTh'i~ !Sf!!.!. ,~g UM"Il'il<!ll ~II. _ ... _.

Wi! l!a~'lJi;ml MrP,ilIJ!i~~nl RlEiW'llEilff'e Ka:1IiIie d~1D!.!Ir' _ Smir{j~ki ReM l~~i~~] bp;!!~ M!s!~1'1 mh~~~iI1, firl.l 111 l t .. w «Ifill t-a11f4i

!.iLI1,~ ~ ~~\_ .~ fill

j]~nJi-lrelj", Rem-as ·t!lfi\an

~~~nle ~lk'lml,)r~ooi~ll~ )lCflal'l ~~~11~"7']:

lus,!~~llIe Henlim~ Jelena

~'aJl1kW(/n~Me deillin'~ ,

~:lIan[)'\fk" l~pSim,l rekfek· de~rll~.~lktll~yedi, ma,ta ten 5.1~ raijp!~[n! bU~ lett set ¥elI~~!iI.~· mu~ Uk b~)iitlrellildU(F

'. ~ . 1 ~fiI>P'

iiltll~a~l~iI!4vu5Uia, 1i1 ~~I"'~

i[;J~ CI~- .... · .. 1010011, 4Ma~im~ .~U~~rl1L~ ~~ . _

~ikaphM;J'~!a.S%a~alJlOo;

• ·1 •• •. ,.:;oo\iI~lI\i:p

~,a: 1IIl111l1 MI(ili,ell~JIIllI""'-I

lutAinQ] b~:~alll'1p.;yo'i'l" lug~w,ijdtl1Up:rbir liI1i~· ~1iI' ~H bin'dm~af, -t'1r

b'u arod« i

---- -- - - -~ ----- -

i'!D:1!11rJin devh!lJI kUls,@,s'i Turk O'rtod,oks Patr~'khJaneJs,i~ eneken ,~e,tE!'sin hili ka,r'arg,ahil

I~I kt~,~ l~le~e to'p,l,antlllaJiU7H, I rlklhan,e :sozcusfi 'Etienle'f,o'l'un evsah i,pUglilllde' erada - Ip·fru~

- IDHHN JiJEVlEf-;rN~AVG.mvm.

---- -

Zamn!l.al ~:tl!~ i!IlU!l ~Q!~Io~!i!d,~;_ltur· malnD1~liI a!imlm .'II'eli :tim~~reKe.rn:lll lm~n! lInl:mru (flr;~~r!IaJ! ,il ~~~ifr!l~ ~a~~kf~,g~fe<r~ Stl~ U~,ZG!l!hm!Wi~rJ~~~ 2iT'Li:lIl!lrdll., ~,~o

A!JP,~ l~eRoo rpruW~MmS"1 dalijl~~et\lh Jt~ler O~~I~@l(k Veil ti~~~Ii8fi1l\3l ~~ FIb:! KEiradag gf~tafa' rsmleq:!illrikIlaJlededl'iz,~mfi61ar~klop1a~mltl~~aTfl1T ~rm~~limattar bmaarrftft'h1~:. ~11

~elteJ r,e;sm'inlde Ibi.r· ta'lII C'I~uisel ,eks,i:lk1i

-~ -.

iP~I1&:. Er~lne!ken So:rtU~tMIm~Sn k3,psarn!d~aranl k~l~i d~~l) ~~[lJna ~l~!. Zlin'~lilidan ~l'tni~ tiJti'Zarirl~n~~:. ~~ml'l!!nlI~UIDltaft1ka~I"Qllarnk,4~blrrnefi) Sd~nt~J()gy 1ii~~I$j~lfig be]iriil~lr. tG'!ni~;SllIru~\u;nulal1l ~ Im¥~ lerin~~nlh~larlYfa i! Ij~~fSi oldugu I~el~tend~ ~'IIJ

,

"MHP'yimi klr~ca,gl~ 301 a,z bekeYlverSI'n

nSifaMlr,vj~mlliine-ka;l!Illr h~rr ~fa~ 3,~'] .. ~d~ dQgl~ikHk :re&;Jjffin~ bir !ker·-e dol!Ha'~klY.a ala", '~mdiUgel~~~"3gJl rd$.gi~ ~Hdi~il'le kai,~ ela:AIIitH~~e mmai1 ~munu r~2iliMma~,

ilJiBAfHmlMi.iIU~1 M~:~ ,de~lrnij'~~nr fonmiilii ,ere, Ol~i ijliliv@ArIirue~~J ~!m~11 ']IiIlbaIll.ii[~,i!i~IUml~ya~~liIliYas~f' )iU!l42~!TIi\adde£rrne 9Ir,em~ ya da ger:e~'~,azila~~ iIol~

. ,

~ 'S~\ijflMp6j:'u~dlepl;f$: man~al'!\"n~leQeil r f,e~®:i~ah~el;oilil

: S,'fViillld'~ls~ s;ijrd~: ; Ankal1lg~udtlJiir

~ Ankam~da·,40

. ,

~ lteiO.e;n G]I!a~a§carrny

1 ~5 p,Oa1!'lla illiid'efl1li~e

~~k.§el~i.fener :~~il[d~ ~iva~;i!ie ~ IJ~~a~t ~n ,

l~teErg~In.~~~n.~'~I,era~y,onu/n~ baslatan u1rkutucu MSN mesaj

Sl1lgin 1m~.rdzel!ktly~:~gLllili1Uz;'MSM k~mlID~mflhl~11i11 ~ir ilnl(~~IJI,fl'~ 5itEsimifE!11I b~ll.dlJl~ [JlllIsakl ~mligiv~e llilinell b~rak1ldElm'i~'ll\~nl~ istih~ta~~ a$~erh~r,~ra~II'tdl1 ,~et;tiglr idd'f,aJ ed~~e,m ~l1n!J~~al'fl 4~'Y"'''·iI!z!er1Qi~en,. l~wgelileknl'l~lJri '&Ieki UClJlllal '~a(k©~~~JII~JII!I·lafct~r.

fJ

; Murat 18!e,~gle·, N1el1e' C1u,2,ellr'e,109:9 d:a-rbes~ni ha!lfl~~ken y,aka'lalnan Er,genekonl,orgutunu, y,,~urmladll

,

·e ••

'enO'ne!

Tiirba'nhdan.~y i,ste,rken iyiydi

TGrrbBFI:!Jiii~f1mlffe '1aiiJ1Jllan lDrb.aotegi~, TUt~ Qum~ulii rlye:~rnde laikfik anraJI~IInIJli de~am,ooipe~meyemfidir s{T:1Jii~I~I~ddfr!de: dfi!~eltcHP Ilid~~ llirl:a~ ~ir (jli~i'~i. 1~'de:iJa1ili tQrsi~~ :l~~ml~ti,

'OtrllllDAJlif AISIIN' ~¥kaJi l &aslm lOO1;d~m, ~f1~ ~Konwn\!n ~~milnU'~rU Gj~t rak alZllmiyo:rw~~'2WM't~ "'~'wmT~il' tOr~~l"Q da ,Q.~ i§~~~l':~lU -:)'10

bu arado

---- --- -----

'!U~II'lln'e,n i,ii II Jtb.Iq:CI:SII

I

nl

KJlI!UAR~ I!RlliP HilM, 'VARS:A T'EMilZL'l;lEGEKUROI, .:df!pJa~~affilrl,~arbe 112:[1'fuiJIden, de I:i:l;el.bli3iam a- ~·Uf1~ '112 :~IJI'aerl,falfidi3t~k YMin :KilY~l~j (fj~le~ ge~e~til.~I~

~fim Q.st~JiI1m~1ibi d!5U .. ~ _ .~[m.li' 1~~IlI1~e-

ooMeri!l1.£\,ijn~lin ~\aPJ~mll ~lfilp t~[ide.kl, lelillW~~klmt~

lil1 BE!;"G'W N S€Ujll1 !I_, A'QR-;- -.~ • Ii !-'" -'. ~,. ~_

-' "t J ,. '. , _ - , " IJIUL JIWWIf[I

[l,dllri)e pli~nmda'kWJmet gtbr ;kan at~aGd~ll. Liln~~Br~a~a.n~.G!~11. [in ~i n$Onra da. Qrdu L3ffde~lkil~~I~a SOn\lf~~ '~~er;e

~f1ip btl ,tlumlWJ?iJlacaRtI. Aml1l:or:d~ !bu"'5i31~n~mJ'lltu rdu-

rl!Ili1ca~iI .. Ka@ar, js:t,enm~~en unSllrlarZf!m~ Iterni~tejllni1·(lI~>3ikll.

(n1E~lllliJR[lDeIlIUZA"NIlIIIAJRI r Mllr1iMEJiD;iiUe SHlld~kl ~emjkl!JmTIa~ ~8~karm~~Ul),tIDS 2O[i'tl~emekii 'l'l\liw~.[,

lYaJbe.~I~1'i 1191~WJl~lg:i'bir~efQllm~ll ~ ooyl~'tMr

h$:p y03:P~~ et itelbalde E~,en.e~mr ~t~£Tmn.halfn g.

irMeki u?anul~f1~J emeijfM~rek.omif~JI m~m51t'!~e ImEceKttr.

DIEliN IDEVIllE' ION MIT1I,IBUGU1N' iSU~,JEM' BUgiil! ~FlI~'i1ffin1Je\l1~, ~J1F d.~lI. Bugun~r\!~hrd~I~t.ijmlF ~aJmi~s~:ihj:rll'l ~e§tira1IJnE1M .. ~u ~~~il,a[1 R~[ij~jui~ 5~yl.€:1ffl (I em~kli g~~1 m'~li ~nr~,1iutukla m;d~c~,OYil r~inde kCi~ tesel:~ ten~nra ata~,oo oldu?~O(@~t1eri ~:eSij'l1llilk·l~m. ~,n

~amesl~lalan ~grendle~n d@ o]al3nmoa ~ldU!~~~36 Jft11~iJyIa. = lsro~nbujl'~~ ~~!1~j1y)\ 9rd~n IPan,iukkale .~~l\ :KU~~h" ytd~I'~~n Vlm;d~ I ~Ikn. ~;a7~:~mli1lJm a~ , dilkm: ~!~ha)[MIm'~_~ybe:t{il

°RtI'KUIII~SINiDIftf! ~ ~a'_da, y,~~h:vaT. may-di! vagoo!afl!:n'~IiS[ma'bllimllaf OOmnMlfn ~~~e.m1~~a~lrfl~, mkbi?ljdeme~er)e-9~e "!J~n ~~Si!iiR !'i~d~ilr'"oo:F!~

ba§lI1~a~~ r~yt!n:1masl," ~4

tr I

Ob_i1'ma 's~ah oyJa:nylal,ezdii

A~p~ll[tilino~ta:lik R'iIIJitrnlli1i,aofl,yll'k yan~!· ~In 'Guney C'arnlioo :ayaWl'iIillililil'lrfitR Illba'Iill~ siyahlilirili ,{i~'a~a ~'Zid il~umrok sa~1adl. O'bl1liM oyl~rlifll~iiroe: 5S'ini ~hil'!, (I\ntg!l yii," d~ 2id~':k~l~l. ~,3c

Iml

'!US' [H~nde~:liD 'u)'JJ~ bSlinsl

MahPJPJI.rm altdisl mtm ll'!'rQf,gilJI~tesjl1de' giirll~1: ,in ~tJl~i tabmlll Ii ~',i!\Piln , ~nrml fillen ll'.lah)Wp" )~n ,d~illkm ~'~I YlL'Ilk 'Ku-. PM~~iIi,all~rlc:Du'fd!.!, tld~· ntlil.~ k~'iilla.1I yallj.iaI

H .. :'~' 4·' llil~in~t ~= I~Wff~ii'ldl, AMII q~.m 6 ~,~5~;]3 YilL Yftd1..-io17

'Piyasallar y:in,e ka~I:~tl

~ogu b~J~I:gn:1llb1<i I«!~kin d!lln~~r ,n~d~n~rl~'A,lfIiU(p~ bersal' iill'lf iMIKB de: ha~~a d,~r ta)ibry.1a ib<i~la~l~ ~~ Il!ia~ l'~ ocalilll1.ID,.gilfi~.t ~i!lldi §tW~~ri~al1i'lba ~l£ilU l\'iID'me a9'~n~~a~II'~,mfi'l~'''MI~. nfi1de.IBi!&lenm Illr'3n o~rsa, pl· 1~ta.l~r l(lvarl~ni;lbPif.''''' 'I

T Q,fQ,f"ta I ouqun

ID,evller kupada erken kapllacak

IKUlRALAR ~Eld ~Di

F~rti5 rij~ KAI,p;aSl d: fimal

~wralall ~~~ d't. ,Fene, _ VI!! G~l'art~samy 'l'$le~1i, ~tJ;pl3fialler'. keninnal hey&aml gel:di.

JLK,Ml~ KADllKOY/DE Foofrhm~~ ye G'~ !~i!lt~;gray'~~ I'IM~! l§!!'ila,~ I\a~~~ , Sa~m9111'rnda ~ayauJk, 11!i)~'la1lf 21~uba'tta, ~liB,

VaIQI'I"MemloJ'aranijla )'18mB biw h!l~nIDiI ~rfh, Iowll1al1lml@ w '~:ocYkliUlmlaty~ltaq~lm. Blr ~!dr9nwrra¥at ~aiKmd~tili ~1!h~ '~~Ir~araiyl! ~u~,,"*,12

Hlab~emitoglu, Danl:~taIY dnayelll@lfi, C,u'mlh Uliy.ef e bomib'Q' ,'et1en in ii~i ~Iktll~ ,Ahmet 'Tailer KI,~I,allll-,o,l,ayl -, _ · de aikl,a geten buydu, son ral bir "$ey de,gi,~ttn

Erg"Mekm roru.~l~rmil~1 d~1in ~cleIeTfIl klilliJermden OOini hedeJatip buny "kafl!lg{t.~!I' U5tlilftf')'lkiruyl al~t..anh h~lile~limj'giU1i OtU~akoydli, ~e bu kll~UY:u en ~€11[ I18k eden ri~mj l\ijl~!lrya :dU!eI'lIenl!Ji GO mba" suik'mste< ~irriHl, oonillp tlir daha bat.allm.

~aUl !:kim 199'}sabahl' ar.almDllllikaJruru fll!ln ' tmiml'eklbirpo~li 1(a~:mf~l; Irma! ~av,afi! U\lU. ~m~a po·~etle Ilamba v~rrd'1. ~flll AI kuZEIl1IHiIl@1 IUl"" Ibe~ g(irt500~llnrIJ yazd~ Ibmbi K~~h mu[f~ka go.rsLi~ dv;em,'a k~lldil •. patlasm ,diyedfgU.

U~g&-e'"Ah~~aBla almam.Alff1,3 blr~' , ~fI bln.e~~,mSI bir Qi'I Q;1l(e 1~I.I1laMil§~ aldJ~'C bomlla ~ti ~ Taner K~,(II~~I~i.iJme~e: ,ooN~ kim kOl/l1ql1?V~ bu SOI,lU~1 unutllJwld"u?

'WVER IG,lI'RMO$l MED'VAiIROINIIK SUlFA .4·U

Erglenekon kill i Slts,l miill'k ze'ngli,in i ~lllktl

Er.gent'k.on iilf!lUWlliil11r 1ni1ut rna Im~r&leD clan f1iDIik &.;w., doks; KiliSSUI1M, r~Il!ri(1! dDt· kalll~I~'mllll,'r(a~IQJ otd~, an!a.~!ldl'.1<il~imI5a~1~ '~I'd~u ~~nla~'~itioii ~JJ' S~i £1'Ei~ I~l'm'l isrnin'tr1:WYOr. +n:

i STAN'BU L'UA K.AR

Mwrat~l~delftilil'~1fI1 ~rJ:lU; K'amuda, i~hmet ~r·en~~~'.~t: 'bLfa'~lllrsa tiJNlliI~kijja,)\BfdiiF,tJJ bas~~ya~M[. O!Wr'tlmfdarns, von~ d~jl. BiiJlrie~ni vUlWlar: li!izllllet VBIl!'A 'tiilfllarl,~~mamilil.

AKP1i]miSdn, DEVAM,

5at_mIlN'I'~JliRI8L1GDI~ 5imui aluml 6o~durulur Rlll?'

lEMElllsllififAII :sazdeA~. 8'i'mgi ytllilOO8

mJ,IfJI:IIfOMflJVMWEI" A"kalll,llpm n~ l~pttjJftm

Siln~llIn\mllnlt? ~2(1

em!l M~M~~FilIlim KlltiNIK kgenek'ool ,aRlit bdradal

lalk ~ete seriann emrinde

.Ak 'P,anrdl1n 'Tana',a m~baln in~femesi

N: P~i1i KOill!f3 ,f,\iIINlIe'l:111 ~Ii~nii f'llInDI"llWcfimlz :~~Si!!k ~~etlmderl sOilr,rumui!l.a d<il N~~ru :~a~~,!f!!'I~I'mrlDilk"' d~'E ilI~~klaIlil3 :;;aploca piSrli~ii\," d'ellrd~te~li g~l~ijc llik Paltil rlll11~ niilk:&:IIi1W, on Imool"mrn~ b~ 1a1!lyoJ'. Gnl!lp"Bajkan~1I (dril'; '1\OIl'!! ~a$iiIs;, tIeI~ilS dlkf<atll kOQIi§mak,t~~~ dMl, ~'10

IIKlem'allilme tat edem@ZS~nl" fjelQS:1 Prot [)r.li.tillBl't:"JIa.~Y.ii}!:l.1liiJ:fre

In,t~I~~ ~,t'!.lgj ~TiJP"

liFldl~1 dil\!~1Ia IY ~~'IMi

~~, 'iielildi. y",~l'~ II~ml(d'e' Mi, rani m Qell~l~oi~Fir'mli'l qe~611iIIllil:,e~Jull~lb]j p'~fi'er.dl2~

Alatrirk'tl1i11 -bill a~r:l1" '

,edip KmlaliImi e~tirdi - \1eJ11l1tn CfZiI' 'elld~iiI~i. ~ liD

Ergenekoo ijr,g~ samAr lUl\lhlu \ten 1m., ~k va mali K~I'iiI'i9liiln"bt. Trakyal da· vasl'5amMltmif tilt aergiiiiii11 '~'i5ill!ddl'eli o dugll omya ~Ikli. Veli it\D~ liu ,dEfgjde~i b-iry.,uldii Hrant Dirntii telldlt e,tml§.

R!$Mi 1[~i[l'iMA!MliiKAlII

Ve 6.ii111 Tm~a' ~r!1 ilirbmUlmeyen~ Bml[ted~~i lurk !\iemaanUetu~~: Wl:u~ukul'UJll' gu~aIHlI« •. iMle lj\!l! rnlf1ras- hu'kuJuu alamlit· ditmk¥C1ki1i truruillli'liliiMllilk. ~u

1'1 '1')1;,11 n;.;. -...... ~~~. ~ 1M',

r~rnulY!.(> e wp:~! Jl1tiJrl"um""a

r~ahnlali!~.d~ d~~ :'k.ffii!a~aih:al-

~a,11111 ka~bedflil.~r ~ y,~~IJIIIl~~ u~w dllnO!, Ka~~~I~ itIDlilhaJl 'gore,," llisu ij~,iMi "i~m~lid'@.bl!l!unarak bTr~ am fazlaJ kl~ll'lill ~11imull1flli l1Ieo@;1iI olmat:lafl ~MukJalildr. ~,.

(emYII'maz'ln Jeklam'l bile kadarlnl hay,al, edemed'--''':_~~""''''''''

(ep',llif~follhm, 'nil~dil! 'Imhi3re~~' n~ IUlhtt!g! ~~ijiHilllCdQml1l~W baifl.. rnTntWl ra~Ilf@~ ,dB~~~lijoom arm 'ifI~. g~~ml

111~~IiIl!!tt~ miJ'iI~liI'Iamlili &i!i)Ij~iKam i~~QliI~im~ 'a~~ ya)'JI~'1I '''' ~,)lm ~1Ail'~lillI:lnda ~~~al~nnl5!iIIlwa'kltm ~~= U]ll<IJk_ d.:iI'lMms(IIll), ~9'

Diltilde birden opems,lnl

ikllU!~ n:ir(e:i,le @liIur.!~I'Ii3!b'liesi

~fj~EI~gle:nekOfn'un u~u JI,ere,:e -gi~ers_e Imlil~,ili1 ~jizpe~~ldeyil#

! v ~iyen Ibakan ,Sa~iA'iI12r~adl,i11 JlUi,'" blJflas~l,di!('1:e 'mi?

Vie larafln a,~~gai ,g~Kartll,amlaYln 0 ute'~i 'tiI'il,. i-.\ "~1balka s~onlda~~1 ~a \fair

L

....... ", ,

~ ~,111"~'" ,

----_.

HER,VEfUl'E KAR VA,R

II Erg;e~~ operaS}!OlilJmun lkiiiiflri'g,iirn~ !ia(i;.et~ II ~~me~~ ~ab~n~rd~: Qpera$Y.-{)t1 ira ~l~rnoo: ~biffl ~aYfilllk\m'i'gZI_~lillil __ ), ,-. m~e ~I\aillw ~e.~\aOlP(ia~aplook,dar,~e ~D1 ha~l~ayaeakb.

Ii ~:mdanriuZ:OIl~~'A:~~~: Emre U'iJUIIU& g,~n l!I[rr~e ~1E'!'irl~~OO, clQs~ia~aT1 !~lflIlar ¥~jlml~ dljar ~e 1Jm~fl4 yam~wuwlJr~rJiM DO. ,

dll~l iS1l11 w Slra_~amll h~mm, l1yd!Jmum.~i , ,

Irarit~a:ll~ma'.lInn rnriDmegifli ~ilidB~i:lflce k~~'., . Jj]11 iDtmt si~ifid'eflill~itip:g~r:~ii~is(e kl.1.pyala~l~ rI~jrnriV~,aldugunUi kti~[a,maya ~lkll~~U, ~i~yta~larl n (j~~Si~eldi.

II lie (ha~metjI11~~[rMnhjr d05r9~ og~~' T~~~t;3~ II ~nl@ig(wlT cteblr(~. .' - ~,~r amd~etlnd~ NE~~iikti:m1'IJn ~te~~l!lf.rWia .~\Z ifynntl, i5i0\ 91~ve ~et v~rl€i~e;Br"illii;'jrllll a~arn'allan wr.

'Ii. 'Mef.~~~.' ~~'.~:l~lh~.a.raJl"~uwn~~J~~.n

II ~J~( blri bl[lOO§l-lrnll i5e'lISlp~ Ol~~,~~~

tm;a~ ~.·Omitsaym1~ dlat yapl}NJf: Yarbay O~iI da~ra L~I~at!1 ama altmllJe1iJ~5~looy ila§et&l~IY,fff.

I]] O~~;l Bi~~i,1 Ordu ,iS~ll~a ... ~a~, -,~~i.n , tiail lira !ill'

111 DmlfrnJ netillalde brnra1!t Mmqll,ll , .

~r; JI~ar konl.i~rm t3T1ll ~n~all ,.

U~t~ftflln 'Q~II n~/{lU tst ~Bg~fjaka rrtir·Mtfmri'tlek.I!

II' ~~~Iar~nk~ ~~klifa y.er btajkm~~aufl'@\

. b': ;deso~Jlrrn: ~ mas!lnl~1 blra~n. imca-

ilm R ' efin, ti$mlOO:,gidin''''taH~iI ~en 6aym1a; lyl~r{ii~.n (I ~sti~barat~1 suba,~~ar "g.er~lf fIlrdir~

IJll/ejj~~i'arn~smu~ma5l ka~lnl1llli1Bz birsOiu all d8tfa, ~rg~nelw~tm ijooki uQu~JIlllilffil~jlar~~: &II slk5IkanIMIYli~n'Wfm'dld~,u aJlfap.I~1i ~t&~almldlr? ¥cksIJ ,d~ha i~i ~m~F1 b6~r bi'r ~.1:If mi? ~ill

I itr i I

~M~ IPal'll'lu~ilft6a~i h~~11 tre.lii)f:iJI,hsmllil~rdmd~n 'g~reV": dtrnil]IMIiI Vf!~~litTn Ib~~m~~o~ :5~~11Ira l2Iiiillebi'lerni rrmm 'Ge~e'l MAJdiilii 'Kafilma~ yJmulerlU,

Bii UllARMI§lII,

~tJ'IW de "Pamwkkaief<iJJ1Ml" !i'iI,u~!lId~ \I~ ~M,"SU~~mIiF, Su(~~;~u: Urafl!a[at ra~m~nr ~~1Ja~.ni!emed~ 'IN fad~~f~ f!~~Mi l1I~bll ~!f ~\1l,

RJRlR\!1EN~ILEINIMED~il

Neymi~sln sen '1lUirbanr

~,f:;;\1 s~Jmdilwf:b~!H(gA"lj~ ~al;"M~p'~~~~ hhwp; &m.evl ~>lamJillm,tJl"!!J~, Wrrlti1il1

, [>

Y·fr'd~j ijltil~le'f:1!I1'dl!il(I.1~ Jl!h~4'.Q[IJ I!.a.ftw 'd'~MlI~~Ii~. IQatriel ~1~ lil'f~l)r:ma:' ~ 1"1

:tur.l.~ - U:. ()n un '. 'h~ yetii;~llritir~ju

-- -

'iH EM HA K!Ht HEM A.VRU P'A~ DA. YOKfI

---~~-- ---

Anajij~ 1te t41ifln gem~~rooe~gi~1iI1

W!Orrelf .lflenFU~nmeslmin ~ij~~[f~

lmrn 1~lrm:qel(![i WOr~lye'111n Illirur.~slillol~uguA~~ ~~,K"o~i,umclel1nrTlli1i~bi~nde-Onm~e,aUze- 1l'ifiI:B~e.blr ~1~lamal nlm~:iIJi!lldil.e._~lflwrl

1\m;~~IIlel~~!~eMnl11 ge[(~~mf1 bl~t"fl(ta~ ~rID_n ~efgjSM(lrd1gj @~da~ ~aTllkdJiZ~~I!'If ~a~ ~.glsioidll, "Ol'l:1lfnr~~tlettigifiMri hurt vlc~ ~m Mrr"irl"'aol ~NiiI nt~l~n,a~rnV~lJllma}1(lnl~~r

m~l'iltID-d~{l~ yOO~tMl«~]'"1.JlIrgula ndl,~1't

Ask,erl,e I ~ene alit.' uzlal~masl

"etilk~i line susikun

~~~~li~1Ill ilfilda~~· ~~rocr;a~ ~eraeDl~&,nI~mlklllll~

i-

l~t~~1li[1I '1 ~~F!lirke[J~GQ\*,QiI,e,

'. W MHp.""l!ifMJlil~)iJg·1 ~n.l~1 ~~g~ri'

I ,ftumijlii!1ii[l t"a~ihi~ 1~l"1de 8ffirrt~-n'lirl "1GltGen~ ~krill:~~1Ii;1!t~~la Vim!.an ImUIai}a}rala walmn~:tl:r.

RlRMltA~NEI"L:EIB.UI.LUNMI~il Mutabaka~lliIlara1fan'rid~:rnll~irn ~u d~ntliri ~HiP'dtJi! Nl@'dit ~bT!~tL~gle'Jn M,e~I~~m,eidi. Ak Brrti w ~~HP ,~utab~~a1JilI'$[jrWgU in\1fil(]nd~. +10

KainadO'glu bu kez kayti'ttt:ii

1~-Yol@i,~~~~a!"()i~I;'laltlih.IKan~~J9I,~n~~ni;!~~ .~~ u¥lllki~f

~j!W

B~I~@ brar ~masrm:.a :~~1eQ O.anJ~I~~ ~a,~ "'~~i 1\f00~~~1lm.dam ~i~1 ,n~d,~ijfil bir ~~Jllln'~ rlJfI 'aiifll~ sa~!l!Idllgl \lie: ihba n~fliulClI' ~~:ege~elil beT;f!~ie 1I~iIIIJ1ll~JiI~k~D~.my-~1gi~i mnail~IQerninl~ndR5i d§s~adi;ryok~~'U

Taral'ta bugiln

S1JMiIil!A.'1'l'~IVJWIl~~ W.R:!MI!\\~~~5MiJ/j'·lWl (jW~ m"41g~!RWilII:MII!

S~I~~~TI[!)m!n:d'-e Betl]11 MlaJrEttl't'den

aW'l'Dunhi~:'~ok 77 ,oliitldill~~iIIUUil1I 711~ ~14,

:tur.l.~ - U:. ()n un '. 'h~ yetii;~llritir~ju

-- -

'iH EM HA K!Ht HEM A.VRU P'A~ DA. YOKfI

---~~-- ---

Anajij~ 1te t41ifln gem~~rooe~gi~1iI1

W!Orrelf .lflenFU~nmeslmin ~ij~~[f~

lmrn 1~lrm:qel(![i WOr~lye'111n Illirur.~slillol~uguA~~ ~~,K"o~i,umclel1nrTlli1i~bi~nde-Onm~e,aUze- 1l'ifiI:B~e.blr ~1~lamal nlm~:iIJi!lldil.e._~lflwrl

1\m;~~IIlel~~!~eMnl11 ge[(~~mf1 bl~t"fl(ta~ ~rID_n ~efgjSM(lrd1gj @~da~ ~aTllkdJiZ~~I!'If ~a~ ~.glsioidll, "Ol'l:1lfnr~~tlettigifiMri hurt vlc~ ~m Mrr"irl"'aol ~NiiI nt~l~n,a~rnV~lJllma}1(lnl~~r

m~l'iltID-d~{l~ yOO~tMl«~]'"1.JlIrgula ndl,~1't

Ask,erl,e I ~ene alit.' uzlal~masl

"etilk~i line susikun

~~~~li~1Ill ilfilda~~· ~~rocr;a~ ~eraeDl~&,nI~mlklllll~

i-

l~t~~1li[1I '1 ~~F!lirke[J~GQ\*,QiI,e,

'. W MHp.""l!ifMJlil~)iJg·1 ~n.l~1 ~~g~ri'

I ,ftumijlii!1ii[l t"a~ihi~ 1~l"1de 8ffirrt~-n'lirl "1GltGen~ ~krill:~~1Ii;1!t~~la Vim!.an ImUIai}a}rala walmn~:tl:r.

RlRMltA~NEI"L:EIB.UI.LUNMI~il Mutabaka~lliIlara1fan'rid~:rnll~irn ~u d~ntliri ~HiP'dtJi! Nl@'dit ~bT!~tL~gle'Jn M,e~I~~m,eidi. Ak Brrti w ~~HP ,~utab~~a1JilI'$[jrWgU in\1fil(]nd~. +10

KainadO'glu bu kez kayti'ttt:ii

1~-Yol@i,~~~~a!"()i~I;'laltlih.IKan~~J9I,~n~~ni;!~~ .~~ u¥lllki~f

~j!W

B~I~@ brar ~masrm:.a :~~1eQ O.anJ~I~~ ~a,~ "'~~i 1\f00~~~1lm.dam ~i~1 ,n~d,~ijfil bir ~~Jllln'~ rlJfI 'aiifll~ sa~!l!Idllgl \lie: ihba n~fliulClI' ~~:ege~elil beT;f!~ie 1I~iIIIJ1ll~JiI~k~D~.my-~1gi~i mnail~IQerninl~ndR5i d§s~adi;ryok~~'U

Taral'ta bugiln

S1JMiIil!A.'1'l'~IVJWIl~~ W.R:!MI!\\~~~5MiJ/j'·lWl (jW~ m"41g~!RWilII:MII!

S~I~~~TI[!)m!n:d'-e Betl]11 MlaJrEttl't'den

aW'l'Dunhi~:'~ok 77 ,oliitldill~~iIIUUil1I 711~ ~14,

:tur.l.~ - U:. ()n un '. 'h~ yetii;~llritir~ju

-- -

'iH EM HA K!Ht HEM A.VRU P'A~ DA. YOKfI

---~~-- ---

Anajij~ 1te t41ifln gem~~rooe~gi~1iI1

W!Orrelf .lflenFU~nmeslmin ~ij~~[f~

lmrn 1~lrm:qel(![i WOr~lye'111n Illirur.~slillol~uguA~~ ~~,K"o~i,umclel1nrTlli1i~bi~nde-Onm~e,aUze- 1l'ifiI:B~e.blr ~1~lamal nlm~:iIJi!lldil.e._~lflwrl

1\m;~~IIlel~~!~eMnl11 ge[(~~mf1 bl~t"fl(ta~ ~rID_n ~efgjSM(lrd1gj @~da~ ~aTllkdJiZ~~I!'If ~a~ ~.glsioidll, "Ol'l:1lfnr~~tlettigifiMri hurt vlc~ ~m Mrr"irl"'aol ~NiiI nt~l~n,a~rnV~lJllma}1(lnl~~r

m~l'iltID-d~{l~ yOO~tMl«~]'"1.JlIrgula ndl,~1't

Ask,erl,e I ~ene alit.' uzlal~masl

"etilk~i line susikun

~~~~li~1Ill ilfilda~~· ~~rocr;a~ ~eraeDl~&,nI~mlklllll~

i-

l~t~~1li[1I '1 ~~F!lirke[J~GQ\*,QiI,e,

'. W MHp.""l!ifMJlil~)iJg·1 ~n.l~1 ~~g~ri'

I ,ftumijlii!1ii[l t"a~ihi~ 1~l"1de 8ffirrt~-n'lirl "1GltGen~ ~krill:~~1Ii;1!t~~la Vim!.an ImUIai}a}rala walmn~:tl:r.

RlRMltA~NEI"L:EIB.UI.LUNMI~il Mutabaka~lliIlara1fan'rid~:rnll~irn ~u d~ntliri ~HiP'dtJi! Nl@'dit ~bT!~tL~gle'Jn M,e~I~~m,eidi. Ak Brrti w ~~HP ,~utab~~a1JilI'$[jrWgU in\1fil(]nd~. +10

KainadO'glu bu kez kayti'ttt:ii

1~-Yol@i,~~~~a!"()i~I;'laltlih.IKan~~J9I,~n~~ni;!~~ .~~ u¥lllki~f

~j!W

B~I~@ brar ~masrm:.a :~~1eQ O.anJ~I~~ ~a,~ "'~~i 1\f00~~~1lm.dam ~i~1 ,n~d,~ijfil bir ~~Jllln'~ rlJfI 'aiifll~ sa~!l!Idllgl \lie: ihba n~fliulClI' ~~:ege~elil beT;f!~ie 1I~iIIIJ1ll~JiI~k~D~.my-~1gi~i mnail~IQerninl~ndR5i d§s~adi;ryok~~'U

Taral'ta bugiln

S1JMiIil!A.'1'l'~IVJWIl~~ W.R:!MI!\\~~~5MiJ/j'·lWl (jW~ m"41g~!RWilII:MII!

S~I~~~TI[!)m!n:d'-e Betl]11 MlaJrEttl't'den

aW'l'Dunhi~:'~ok 77 ,oliitldill~~iIIUUil1I 711~ ~14,

~IUirll; 'D~R:~m~i~IN ilK MA\!INOA Der~ER'Gm;S,OZ BERI\~mIEKALDI

Glalalt'BsaraySa'racogliu:'n,da IF\e,nerba,h~e"yle' ,ernilmledi~18

,nl

- - - - ----

, buarada

- - - - -- ---

A'f:faJ,¥,aSClI prrot~s~o;ru de'gi!f:~le~Rdifd[: A$a. '

(AI~IF'YASA~IIBi~U" •• IErgun ,(hb~dult~ ~pre IIl\tillF 'unrk~~ Ili1lalm~gli~m ~u£~ml ~nu5ubir ~ISJ~'aYlla

I "it,," 1'·....11· '" 'I,

~Ui~lJm g~ILlrmwl. tl~l~

blr ~.a~f yardg'i lonl€ ~(I"

nu~~ d~UdJi. ~af~afl i1!mM~yan lW~hangi bif1kan~rJl ~D~umyma'u.:Simdi bl~e,~K/

IDRIIKUK 8QllJ!mtAK Ozoudurn Ak Pmti iliE!'MIfIP a~~l!1dal:HLi~n dHak rum ilZUI'I Sijm1ey~i9i Oz .. IgurlUktel:gundeme gelW .. I~inde !t~lrakJnI ooziHlocagnn ~m~OI~iiyor. ME~la30:1~e'N'atand3'~ik ta nlfPl ~GrIll~Um~9 i~j.p~lni ,~'IlIJ~JmJ~' ;7'11

10MEn~~PINI"IJ{fflENi DliiDIi ,Almeriikivi Aililltia6h ~1~O

~INI~NI(l~'GEN~HHIPlf;®l B,81Ibar.il A~m\inli,"l'lr ~3

'S~~~~~WlI y~~~\Git~ Akbilballllfv~ i!el~,ejiirllre-"J07

Ruhlsatl- Ergenekon'

Tezikere flra r tle~lni bozdu

l~C!HW' lUUI1l~ IBabamUf~1!!n'agw<re, 'lJe~~I' lha~~e1~k "m~e,rmISeK[l" ~mii:Mlrna'Ik1l1ll1t i~n' dpe ~m'!!~!lrneni1ii~~!ro.~~ kQnu~ f~~r.1fl,,~~i!ldi. 74

Iulu~1 u ~~il [l.~~I't.ai 4sb ~ildNI R;3,liIildilalfl )',iiro'JQ;in tahlijleyl~ bidiktili fe'rilI5" eailm~ini' (ll,'/illll@t!1 V!lf~mla:o d1, OW! ~ygljl~ID~ az~ri SII'Ittllilln '''!Rlrar iIil,t~nel' 'ltlill11r d~

r,~.rr:.r:lI'm~~' nl.4li ....h.,;'1.~

Simdi blze ozill,aZI,m

P_IJK'~HIi iiRi, nlrnrara~111 a Miur.at' Ka ra~l~an 1Qmfa, IIlu~I~~1 T'urlmt {j Ibi du~ilnen br I idler c'isa ~~Ift oorunu ~jU:lUr dedii .

VIAL H!i~ Jill I. D~.uNME~ml

MUrrelt: KlIr:a~lIlIn~aiJnre ~U!!lf wrJlin'~nun sqal1!a ~.~ :zilmi:i I1Ilniml~Url"ie.~U,.$l:~al1lislz ~OOli1'i~e lJzal gilli

~UFllijk ~r.k~~I~ ~:{izijmoo Uder i.StiycGT.

,ItA ' NII . .QJRlC~ 'I~SUlt4

:~al'iydan~IBi)~le li~ ~.lim i~il] 'lmllr~IJJI'INlm~aj' ,ya~1 ~eci3'1]ay~'1 g~!~'ell(elere ihtiy,; _ (I diy.®r.

~e Yf,~~~nf i:l~ Bjii:)'i1li' ~~YJI bffl. ece

i\l]'(lmh~'edebm~:efg9rn~~n~:e. ~'12

T'a II,ab'ilJ: Tii,lrlkm~eln p:laln,ln:a ~eVlelt' d,leldi

IPLl~; l'ElJi:MlII'I! hit 1~I~t ea~lIIiFa~aoomi Ke~rtt! gtijit~tu~kriIil:e1:l il:n.W,~llniUl ~~llfiiaddacH~'m1e~IQrrlfr ~abllr~l1li

I~II~I IIUlMlli

ialeplefln,rnap5i:l1~ ~bu~ el·, :~~tn.1r·alt~llI:a [rmi3l;d.M.tagllUJ.

I $~<ijlell 'iilla~an~ ~JI,.,~a IllBm l~e~~erm~dL ~'H;

er

- --

buaro,da

---- -----

. ,

o nhJ611FSineu ~ kl,z:i,anrn baSl oi:g,iide .·~Ie'~ istel1~rk,e(l1 :p'atla,'yan ~a'i,krikk.a,vgla$l. topllumun, 'g'l,rd,gnitl :~~km,ay-al Ibalifam 1§.1:~ ,~i, Uh yj~"mU:~j311)a 'g@ldl: A'k, P'airtl ~'ijr,~lan telkHfi ;be,kUw,o.r

~ .

Yarg:u,a~' 8a~ajWekilii·Snrm~<'(Oi'C~rnH ~~r ,a~lkh:IrI~~nmz,tla.cal( UIyaMl,n~I~UDr1i!.d~~] ~sm ~ka:tlrnnll ik~ iiji'es1i1in \\e~a .t6fitnili}~ mE;dr~~ lUI~1l wl~l~lik uya~1 :Y~i!I'tI~

lLAllLlKlIiYI ~1A1~IIJVDR:

~ ,~11D voo~ l~~enlll~ yap~i9J ~~n·u:flladal fijhbaM'b~9W:dq~ gj!il~l[1!e'liirn~ '1!!~rft~ ).o~ikliik il ~~lni n doglrudan jll ,~~,!do:l~I~1

yto1 duZl1!ntemeler:~e Z{I~ft~]!~mas! ~~n<·Ii~e ~_alju10(mmer d~~e kQml~tl!I.-i<T1

6e~i'n, 1IIIikilk u~airlmlLZ v,ar

----

B:AYKArI5,ClllAI[l'!" 'tiMUT YARATIi:

a1labani ~ekerliyle g:e,liyor

~mlRC1!rnhuDb~~~m T~t\~rnil »u_~yififnr

I' 'iger~,ekI~m:e~ btJ1-'JleiIJ~U1 J!nK13r>a1 . tinoosi!lldle

iik bir ~lzi rd!'uml.U·~~!m· MlljI01'.

_ . __ . _ ~ 0 .».

'1INAGlllIG~

:Burr:1\l g:mr,e KffJ1Ilimr'iri ~i~liJl~rd KetiiJij1{ Ib~l,fd~r~e .~rap',!~flJi1 ,ellnd'e1Iil ~er~~.'ilan,prdlmnl~· ~li1iij~oolt(le bmlk!tlcalt II .. ~,~m;e-I M~ir~llla~ "il:"~ill:~1iI

l. ~ ltSj;irn ~d~Mi~fI'I'l~ iii9~ ~e~! ~~f! Gu~ i£d~1~~~~1~1 ~aI!be. tilf~~ "3[1L~1I\j'edc.• __ ........ '!iIlli~f~, ~Ir~· 'li!d2! Q~rld~d!l. iili~a~ '*.[;P:~5'!i" :li)!~"m!!l!l d~ , ..._,._ ~~~ri"fl~~ ~~tYrnl~

nl

a

I

Turbanlllilianh U:mV'!erSile'ye .gJd~b,j]meslgIBflem',e~ tl~r M,ak It~~n ugllra~trlMen (1lgIQr'I02:gur~uK ,a'~,~llllmlalnnll g,k:5atanAk Partl'ye 'hem ii,~nrdel!lbem de ',tlil ~:e're§jnden "Her a~anda !i:b~:g:ij.rIUk,ll ol' ,'a,gr!I§[~ var

•. ".-.." • . r-

M,MP PROITES,l!OSU'~ B~U lijAJKUK NEl~'N stMGIESli

k,JI~ ~ ~ f

'Temiz eller' Mali Bat'ta

SUper Sah s,olluk sollug.a

ILjllllu'lllOlj:B~M EJR)lPO L K'D RL~:S, M EiJf. .51~ IMI1KPEGiLliiR

I~daml. Nrh~t'OzdemTji \Ie e·~ili:i 00,

Tl$""Genel ~~~~iflijG@~a:nl EIMa[J 'dah'n 71 saOi~h: f~aYi~t d~illasuim ~ 'sa-1II0f! iddi~IiI~~~nd~ '~emildDfl";" ImrI~ '§aOfi51lyapml:Gu~Lu1~r d';8';sU~ ~IOOl<ekie mgiir d~illr11r:.

IIKOR:UurlstEDI

(ayru

mn,!ll; r*

1eii1J.pt!1~l:))!iW,~o- _ " f.SM', ~lumWJlll'~~~tlI:~L·~~

m~~fllk ~\~,~k111it1.crrdMJmI~imDtml if,ct~ iliJ1!ilt~~"H

:Stl!!(1 M~bm~lT:a:mil5z ihil.e~l.! f~sa~ ~r3I~!rmll.,ka,na I~a~al a~f(lma~,~t WI ye ~l@t~cnl~kl~ su~.I~ilLg:1 s:anl-~Ii!ir arasm~a 00 ~(!i'k,c~~,~lli~d~!mlR~b~' ~liIm 5~1~1U~ ~~in l5~edi: To~ll1'l'l ~61yd~api:i .. "'J1Q

I To'Yat"ra .bugan

·~1i.~iji~J.KmI Kill1l,daba

+1 e~!i!i~i ya2~Qr1

:snUIi'fI~NI,1(~l.'eU GM ,Aimll'lil'l'kall !~~I!an

"H 'ka~'llliiili!lllJllb~111

"'!M..EJtAl.rl!l~ I' ~UM SAAlii :&o'nI!l'~I~~nlml£il t6m~,

bsc:emm1,YG:M .,.,1r1

1lW,J;J tiI~,~NV A'~N Ilij"JUlil'lI~_ OIil:denmHlaJ y,a'midan ml.ld

- ---- InlFAiUN 8U),IElli_[ Mi

--------

11lrOOi1~~5~j~ ~a~lhJl}ifmeti d~eRf~: demool«adDu AJ81~fIl1esiDlin~\aVB~mlasl~. 3m, ilrtacklefiMi'lU Vff zMJrnlu diit c!eI~ll~ralllll ~e~:-~y:q~~Ksa I1MeI}r IU; 'Pa~tI- MHP iUJt~J:~ rol?'

------ ----

A,B.'-V~ UNUTMAYAUM

-- ----

. ip t{)pIaM~fI't~m ~lk1fli! 11m ~Ortllilil .!}~ l;j,~~--

. Srl\l!H!Ul.lJiI'I~clde-

I I $illt~ t~~ItI3~la !Igill

d~!~~ll~raPllim!l!.l k!l!W~\IIIW~ (Ji~"1~ partJll~~ill tt:ldi~e~ini b~~~kJl~IUli 'riJ~I~I\ ~n

S .. 5 m:ilyon eli :kll!~ ,ekr.ollo!mi,iil sars,t~

1IsK'~~'-~;P[ifd@'IIHt' ~l~H!llijl liili~I.l'Ei~.~kJ~S,~ !fii~J!l1i:l1 .~ kWr biiJll!!i~lJ§1JO~ ~{t.a~~1 ~iji,. ~:fe!1ijiij !1ii'rliil~!',,,i~ ... lih"~.3ITI, ~ill1ll~ilijf\l~ <lfaiJll~ );~Ilj" 1s.-:2~ ~auruIiUifi;iJ~'ILi 5 'mlly~I'!'lM~![1 f!V .~IZi, '16 .A'iJ~~a m~~~~!1 ~Ifi~ ~am bff !'10M ~1~m¥G.i. ,~'!i'

.~~ -Sllllil~a'n ailitl lUlrk kun:afllldil

by~nalafile'~~ij~H9lirJefi,~r<ir ~~~ ~·UillmllulnooeaUfl! ~o',l!Iaiil ~!1I!fli1illi'a.~a~.n1aml'! sa~ ~ ~1r!~ y~~r~!1I:~,.lI'fM1Iillilln 1'3f!!J.m~~~ll~ f:iffi:~~al1~~ d13i._ liOle\1~iII,W'!II[ietdi_ldl, f\\ln~e I~tli· 1iI~IiI~em ~ifi ~a~ g,5~11~ ~~·f~~[tlil(i.jl~m~r· ~~ lijtl~cl:'ml~I!rI'ljr~r- 1fi~lillffiJle !~iif,. ~3

--- ----------

bu arada !

.. I

Boua·ti'lan:1 YtII~a!l.idll

Ku _ er HaiSal1l, DogaJi1'~is1.iyor

4!Il :HaWl~n ,'WQlaIl k!!!1J:~I(j~fa~rf~· '!la~" r.e~~ ~~I[!tif~.i '~Il tf.a~~otrl\i~~ ~kiinlilrJ )fK:a'hrJik. -+1.8

'---ifR lHTAffAD.~ I!lIV KJU\~PAI~YA I

-----~-- --- --- --- -

haftaltiD.(f' ~ldlnlsnrf ba~lWlirn~'iI k~Jnpal1lyasl·!J\l!Jun~lkathr~~ oo.yqksek karodnlll k]~~~alilttia!)birttlftt~J~]r'll ~m p'JiO,fu= ~t\!e' 32CO 6jrCltmiuyesi 'Ohballi ~If ~IM~[!~

l~ni\rers~,Q'e fiil"lla!il v.aSIlgll~!lill I!.a~Jmlmaslfl11l'na,a5al,d\alJa~ 'rI(I§1nllo~u~(imgn !l!i!ia):,a~!!l!!i]:!~ lO:ve42. m~dd~lerilitm~ d~ij", ~~lkl;~·iDhernsiniro ill~ o:~alili'aSl 1~~19jn'I~lr o~urum~aV~lllldL

EVEnJEIlt EIKS~I,~IKJ'~ Ak Farti,. MHP'~ ~'JP!lrlln ~'~'I'eJr d~kr~m~.al'll!liI~r,ag,men. ~'iji§!~li~oruedi1liirl tm\]~del~~n~g~ilmesil 319"1

evet 1 H re~ d.ol1l~,e~jm~r '.'Ie I

U~ I~fi@yla ~bllll .. fiJlndi: ~u

Suikast planllylOlrllarml~

ttildUirenl iM;liIil1It, -so£u§turuillaj¥'k T~bzam ~'I(il J~!miiIL~ IIWllllllq 11:11 1Ii'h m.

Itell'ii~JID\'Ill(~~nb ;!~T!l1;d~al~, ~li!md~l!M1I1I~lfrI.$J1g ~. !1lm!I y~~i_.sgII!'§.ll:ll'l,Jlim~ e~I~~1!ooi'l'f~b~~r!l ~~Q)iI(!j,+'O

~nAm! ka~r,an ,ilsikede:r,dJl!"V8,r 1~,0'l~, ~fiSi~~ ~;ridai gi5'~,. _:~iirlW~

un rt't

)r;l~~.l1\iibiel!1 a h~ e ~ilan~I' olau~~!I~N1l ~~. !wldm, [lJIl~~ l1mlll~ImJ;~f' ru}'lve~ID~III'IDn ~1I1J~tiI.l., 1ii1~ U I~~i ,g~ltlmcLl.1 ~4

Taraf'ta _bug:~n .

&g~fl~kO:I1I Op-erasy~mbl k~p5al" I'IJrn~al.gti~I't!i!il.(! ,giina~ be~ k~· ~mln ~~k;m &Idoga~,!ga~ red Mebme;t Jm Bjr~mdvle EmIll~eE ls~j~baraJt O~ire. Ba~ka:n:11 Ra'l'fl'm!'i111 Ak~u~k"1 ol'dijrme~i

-""nl\ld'lil r.IJ,It .. ",1'1':"_ PII'I·_" __ "=I" I,'I;I~J:G.~~ ul.

DEi AliEn .~IHiR;DIE r~ki1ih~'klip[e! VQil:a!i'I B.~.adlu~F ~flil'l'SiWlka5~ hillrJI~lnda;rni Jwt kllla;m!~n. :ZQlnh ne.b~~liklil d~rI: k1~ daba ~e§illl ~mi~elde'~a .. ka!al]~1. [Da~aJ on~ s:elwen ka-. ~.ail ~IiITIjt 10. ,(fa t\!l.tuf<llanOI."i' llJi

--

OIBA.MAIDAN, MlESAJ VAR

OO~mil!llMBiiW.l8Il'd!l'U 'Siiper~ {iri·~rnlifi,.Culi11f~ Se~[)jf Mi(~I'finife· a liefilliki~i: !r~(!lin~\t e~~e~[IIirlur! '~~~~~~I~np i~ ~"I[)~$3yi51n!!.1. . il'!Ij,i\"I. ~eiCilim ~~t.w~n~IIN ,n-m1li imJJ."1J~11:tI1im ~~~mfllltlJ:.l2lfOlln ~ ya,V·,dooi. +3

5~i:l_Wi\!!lN Y_~'I!N B.l!llm,flltl Mreii'likl:!A' dola.1iIy,uk

dlWliiK1l'iJlI~, (llHIJt l\'i!IZ[kAm Ay;ewl,r~h'~ebilrrlin

,0+, tflDl~lligl ~,n

.. Y;l§'liITl,d,Il' kaii1s~f'Q ~n1kiJ~~e-ljlI)l1,i-

I IHOYUIlw,lln.!lf! ,~kU fiORn

~a~MI, :~ijl;ekl~a~\lltalf'io1l~!1\1fi1've ·~e}fljgi ~Qr~~jl~r'''~al1l(ilil:I~I~~m, ~MlUz(lal'f\l' .ad!~a, ~elgpel ,dtrlLl

:r~mfyal;an' Omit l~lV:lltl.'1I1I1 halllil.a;d!~11 .b~l.ge5~1 i~1iIf Itrn~~a:I~ayllllllw'ru!11l 3ul!!si 1)rn:lak~1\e bi~nkkl~i' ,~. ~almdl ..

~~!~rn MWik. y~~~lal'l~

JJfitg:es:eI·Iffij~ [I Wiuyir, ,,;)14

..1 I

lt~elll,11~~I!lrd~"1 IDo1lryye'ptyok

II~m O~~~lfmi~l'!lwa ~~fi!IJ~I~1ik''l~ ~~I]I~"Wi:,~rM~dllil'l"yn~ IllIik~1oo1ilD ~'Ili1alall~ 1ilj~.D1~ "tlo!1,lI,lba·ri liM~n~.i~~ UM~~~f ~ lc.melii""~ef!~~laiil·iMI meI!!~rllil~~~r. ~2:

P.K,K~YI dagdan.lndi ri'~' I(:~'Q rn:es@lle:siln~~' sl'ya$:~,zUm Un yollunun a,IJ masl kOinusumda ~eiv'lie't is!! d9z·eM~"e mutab,alkata'v~ndl~ GizU diplom,d"sil SOnr,(3SII o~ufan m'utfal~la~a,1 KU,iiey ~'t~;t lPDI:iiJi~a:sn~da IkGk'IIU de'aill~Ik.liik,I,er ,g,etir'e~ek

j

--

b,u' a"ad·Q·

,~llkJ~\, Mesoo IBil~rni;dahii ~iirtw etb.1iOO11e _ giZlidfpto:masi y[fri!rti00m ~~Wyla da .drbyll 'te;m8);~l1in"d'!. ~~Dl~~ [®'n Y.ijZ'Yj;Je giJ,. 'DiI~~ arallk 2001!,de @tdu; An~muzaket~ler 5ml~ !ilPe[~Or1~arOO3erfiyll!-~skid~L

i '. It IRAK',A A~IIL~M PlA~~ _

, ~ley Itak"(H6mta~I~III~a'p~alllaffi.~f.l!Ii.l~; y~1mclil,~maholtlmk i1a)ta[t~ grorn!J]l~ 'ruu~Ui[ nw!en ~ad!mvar;lrak(yFl'lh~nba,~~G~!l~ Ta!a~ii~Ldg,~ ~lIrifut8fjil'd'f!lm_l1jk aQf~k!lf Irak·l{ijlit fed[~ro ~rrtelillinj' tallll'l1~k.

I~~~~ eyI~m ,doo:lurma..,ate~~( s~h boIakmi1 ve "e\fed~nti~ dmak iiWeOOrtatama:th dat, dan lmilmle~~am~~.lilll1_mle[d~:~ rem,!! ~RpTI, : ·.~n!arlIl al11~ li,a8~1~~n[e Ira,~,Y'a (fa '~lindj UI kelefdc· kalmnsi dargimdeme g@l~i,

---------------- --- -

, - - OPiERA:5YO~ MOIl.ASI

I . _

HUrkilllOO I~ Mn~~ ta~fiOldu~l.I ~sfyasi~zDm' . ~:hJ6!W rSK efa aij5~ ~0a~ .~r:elji,d~ll, A;m-. ~k'soo ~tt1ijl'1i11~~r rnpi[~'Ke[Eleii do:ndli!iUfiloon~ ;alirfl~~ errei~'Or, 1I1t~~Mill ~Q~G~R'IH '!fAlISI S~1ii'r!li;liTE' _r'''''_'

'(en! allay9'Si!]a~n\lfllll ~Qll~nIII ~flllltlf~~1lU ~1~tW~ti 'yaplilfSm ... l~~m~ g~fa1lrslnl illlla~1 wpl.at:\lyelfltle.mlr ,~iytlli CHP (i~I1It:I!'Ea~l(am maWlIfl1 btr polemi~ ml!\lmeles1:gi~m"

NUlll TEI'I L. E'Ii'Si N iii DiI) 'm~m;;t~ii gid~~ ~, ~~lfa_illli~nla rug)li blT~ok -$OiiII ~IDm~W'.1wmlliiw h1fi,aJila g)Eilmedl, Bll¥t.alr!~ 5~mrml;1m!1 ta~1 ed~· ~inipa!rti iteti~im WiI"I!imllRi B\nM.,lblil1l3n da bll@II1IGdi.. ~'1 D

-

bu ara,da

- --- - --- --~

dii,

Me i:kirnC::1 kez o'ylanar,tliki k~blU'll,el1'il,en fJrna~'asa ~'egi:~ik~iit~ il_T di['df ~!~ ~ l~ij'I"Q~;~iLi.~iubllll~uk ,fE!,k~:orey.lett'i':: Turban slerbesti:§Ji n b:a§ka Y',asa ger'ekrn,e'ZI ,,' ~ g~:~iknk onayll,anslnl,. tamarn

~rtaY~~lij lO'~41~ maddt:t~rff'll d~ij_~~lre~anl1}'aQ ~~kilylli1l~'~ l~tfiikinf~M,oyla~ dil k.1~1

~i~ ~iJJij~~air~

on oll'a,.9.ere~.

HerliJ(J'e!{ror,~~,fjfi1iIl' OOlr)lrrLrl&n.sonrB mdil~h pg~m:dleilfllirliv~~~ '~I'I on[in(lIta~lk lJIa(ag! n ~ !lij~Mi. 10 r$~j i~IIfIDsgi~i1 ~r~j"¥dk" lai~ ~lJ~\IU. ~'~o..

~nill,y~mn,a~~~afl iOKlia~iSI'uiJm ek 1 i.lmdde51mie de~~i~'ik~l~pJlIl1imlg~~~~,~~~,[i1jh~~hirj S~OOJlt{~ Yil~draIDnr~-ersil~ lre~~i farofa ,~Iacak'. ~\l~ ~Qldadf"

,IMA AlI,SwivE ~~ijj~;ih~~nliik·~~fit.eif(ln. S1'~dli! Ba~ookaI'l6fd"g:rufi

, l!'i'lkar,lll'flnru IJr1l~J Killt p~ffika" dl,~ml~1 nl~kij~i SOIIl~Ci!. ]ayyJp :Er:d~9~n. "1;aldool1ill~e,~fuij;~· ~ll!nll s,ijn~ii Ql!llh[lLb:~~kam. lMlrz~ni i~~ce all se~!~@I~r:'d~ 'Qij[,u~IflI~lerunruriZ:Y~'r d~\

lRA'nln dire:ksiy;anu.na _1,n.ili:Z ClSU,SU .,1. lurmul

__ , I

~ql'm>(:a loodra'lllam ~,!IIlilS!!illk i~~sa~~n hlal'l<li.I &:lllUlulOrrQU~U IRA~IIiI: liiil:arnral ~Ubbana,1J:, mn. t~dlibimde' olmil$il5Wp:liiz·de,YiI. ~llt!ll1.1hu.~~lif Ild:lI.d~r 'SIr<Ir

. " .

~DiDtUldu~~,.'~ ~I an1a~ltdJ.

M1I!MS'~N $OFiIU' '1~A:'nm~lya~ ~l1~dll JIM ~elnrm lid'ed Geny.J!lii!1i11&m ki~lsell ~ilIi,ffir1ijgmn'tl ~pan R~ M(5han'm (IJ1, ]Il~~lr ®lftany.a 'G121i S:e~~ne ~n~Q.;~ ort(pJ2 Qlko. M\:'S:m.am arctJk·~e[ ~i!luJmaslnda. '-')3;'

---------,---------w:;:;;,:j~ '. "

1(ljiint-Ol'ii~e I Obama, ibukez, li:stanlbu'I'da

ya:r:II,tl ~-

~eD'de ~emfilwtik Pa.Uifnbrl Jb!l~~mada~t§1 j~i!l )'iln}Yn Bara~'l)ba!fla wl'l1l;l~ijr(!ljntrJli! iti!lld~1il @i~~~'me~~sandlk kutnu1:dUl !.5ta:J1b~j"d~ )1&16- yan. /(:m~likalrll !}emo~rotlan on. ~mde·%, ~ul iliarmma, aiTr!'oJ.(,~fa ,Offin bm')Ili ,arete' a~1'I el'l~ . ..,4 ,

Anaya.sayla

,A.blli1,@U~;talil KUM'S~lfli

ISlr ealk,~mt&

~~~n.:IiI~·~~1:Ii 1t~~,MII K

1~liye .d'trn~!hlla;rulI:)fIld9ir, am

ltJu!lJlliLJD.flPAT 1f~21ll)liZi~~

Q~rrn'4lfi[,,\dalil.clllmh!!llij,ele

m

MIU,HIITAIP MIERKfZ S~~al~'a~ ~Ll,slW~tj;lll~k Kijit la&lg~~~ 1~luk~I'il!~! B~~kanu Me5iU.d Barz.ani'~~E!teliii~s.'I dOogrulwl1 i:!milil~~!lJIe~ ar;dm,da:n dl.il killlZ@~~LolU~llm.1 !i[les~r~l'i, ko:nJU~ll!Jr: Ii)iz: Ba~" claral !ba~~m, eJalM: Ifolletl·

, ' ~'

min~ r~uihattl,~·!1IDi1"YI!Z'. ~3

- - -

,b,II aroda

- -- ------ -

, P~NER1N' ~!ltUE1RIALEX, ~IEI~AN "E ICARW:S'TAN

' •• ' ". J '

IU,p'U,i,'n ii,~.st,arrln,

ii C Ig all iiy:le::, 31,·11 718

IEr,gelnekori('wn lEitalbllfuyaziul g,8 J!,(li ~,almn Tayya.rj !Ne~'e D'Uize!l~e' ,anlfattl:: BornbaYllti,~k"" Kurt kcnvQ,ills,1 i~rn Ikoydulla'r

1 !I

Polise IAiHM ,~nayl'l insanalsilah' g:eldi

fmni~~1 GIlII1,dMiid[i~,U!gJ~ ki~l~ giis[e~ielli'fi~e kul!anl~1iI18'ttwe" r,epiLmik li!iI~rLl1l!11i atarm lQOI sil~~ sa~m,ald!. Metmti'iwood) ~~ .. 1P:!!I1!'i!'I~lri1~1l s1Jllhl!!fIUl AlHflh1a Brv~ Qna,ylLol,du9,1:I ilil!rii:SBroldUI,

4iNSAIll1~LSiLIJMfMI~

Bn YI~,:Ji":e}lile ~~~'ii1iil~ml~l~h· lar :[~iln. Piwupa ~~IiIH\1Ikl~1iI1 WI:I~~ml!Si ve 8Mle yap~M ~~'I!uruIaJi'lfi) insanl haliJa.n m'te~~r~ru!!' lJLyg'l!ln~M:I!,lr~rcl:~esl~lla, relllo:'elIlili!1llt1!ll' !l:M:!llnildi, ~n

ifil'liierl.!I'ln71t~l~mitil'.iJJ .I~ti .VI! b.:91,o~Q~i

i BAH DA 11' Al AroSIEV'E RL ERf VA'R:~ DOGIU1 DA JiiJEM I

, .

------ -- - - --- -~-~

~n1Jill~r'ago~ 19W1~~~im~ dl1J1mlllat:I~l1ma~~"ma~~ I:ayan ttg!euekoo '~et~inilil '~a~~Y.l!liIeri Ort'ar!!e~lJiIAna~llfl.l~da

'liara f1~er k~f ot'gijtl~rir SlK'l'ar . I~Qneyfio{ju'd~ ~S€.

JirEI~\JjT y'a,dlll~~~ 111'1l6k:Dm T~YI ( ijz~~ln~en 9,tiru,t'~lclil

~EMDI~ N L i SION!R AS,~ B'DMBJUA R su STU j' (0 N,IU.,,,

- - -- -

W~yy(lr ro~~inli Ibom'~~·~esTnn~le Er~~~eku~re)lI~l1iydi, 8Mg~ Mlkl~la: i~~I~~J~~l,!K_ar}IVi!~~ls[n ll\t>:a;teiTOrkiYe'~ S3r~ smisrren(n,~-emdinliry.e kadar Haldkari''(fe 22bOI1l1b3!11M1IaiJfl, nodaln ~l1!ra iw~i~ p®dal!flcUI,. '\Y~kll ~re o!d~I~[" dWm.

I

TalO'ata g.Or.e V~II KU~uk. ErgenektJl'I or'Qilltiil1'UO 'tamamJ!rI ae'f I

~~~e, oJnMSlrffl (i:nleme~ tQiif, di~i]HI ,atllml~ bir ~al~{il6~g!U~liirl bir I nmnara~1 i~mrl~deji!r h~l1~1'liik 10',a ~n~ zor ~irer: "Brf pumElra~ bell ~~liyOmm.. 3mB da~ajjne~]lHsi bunu ~bakan 'da IJiliygJ."

g~, ih

,,'

III

ijlru~lIiitl)~ ~illgtl'!r~adJ,T~N~~ (,{-I!fI ~IRiltnl Di4iil, I~~c::i~;f~~ffli SIl;rull~~-~~ bri~iy.e'~~l1l EMili LdIl!S~ ~:~,l1W!h,

.Arlfa.pmunJ t{llle{ 42. madd:e~e~nrn_d~ij[ri~lmesijrtifla:rdi!fii· dan. tijti,anil o~ulrlm~~m:ta· mam1lay,lciSllI01aml Y!ti:Ii1~m", SlI'I'i!D llik 117. maddesL~~i~ik~r. gHiUifnun,kar-a:li'ml bekli~o:r.

BEIIi[IEYi" (i,ORlEdM

Ak' Pa~ f9~~&:JtU~a~1 ~~~ncl~ le:rillJl~er~rnde;,a1rnla~~!an ~~UIi~ a~rt' '~mi~ni ye,~!a~ljtbuhnasl r1e~eniy;If', gli!m~ o'IlM;a5:il da'gl~kll[ln~ i~'ta'i b~~WIiU~,uJ'L1.lnl s.ol1~l~mu gbmeki:\iD tOK. ':y:asa~lldegi~I~~gf-kOml~un.Qar alere,e~me~ ~rmlyln[. -+"12

Hillary'.in 's~ah' Ulludu

~BII~d~'~Il~n _ama¥hjl)'.D~IMa Barack I~ma l:a~I~iiIb Il1l. h'.a1jlb'!}

~t'n IHill~1'1 1II1l1tom I~~ay ~I!IUJr ~1'11rmgkl1l ootdUY~!SIil9m I!:.l:m~ INJIfiIlrn.m ,~.sk;lka W~liIli dr,ek· tiSr;i] Panl ~~:il~ ~lIm.l allmJ

(um'iules;~ gU10U Anka,ra/da tUlrban rplrotestQ(u1Iafl'~illll, to~;dandJlgI5Iblhi,ye'd~k.i bi~' eamlide, biir gUn qQ,cede,h,. sak.lanan~ MKE yap11lmtl ell b,ombasil sanseserl bulundu

D,i'nk cina,eti'nde yine ''Yeli Kii~iik"

OOlillm dunltlffiida Vas~lIIl:1a· yilll,"FUoil T urggr~i;lIi!,a\!ti~ ka~hglm yaplllla·~nris,t~yen k.i~lll~ 't.eli! Kli~Uk'mii oldu.~JlIir5~I1tSUlla gOI~b]lir" 'd~l,

~'Nrl .'U$lAtAB, lI'ayall'lHIaib ~Ki kcgu~ ~rItllraj.~m ~mclll 'Veli :K'u;~uM1~ a;y(u ~09u~ta'" dE!tiip ekledi:

"Ola~II1'bu '~adar,ltln¥,rny~egiilHlilmij~Jdu:m.ii ~n

~IRilrdyas"onllur' Ika;m,'D!D ka~ill

Hab~I"s:mlr Ka~!:SI'i~~~~ Ml· '1~'!ft. gJ~elcl«!l1I ,~'I(~I,dh~!Ild~ l~ad~lycm iI'lamll IUrem' 41 nil 3S~ platall karilJOD dLlm~iliiI

yalllllald'wall1 tWL,ijijrpriiik mlli~ra~ e1<iPlerlkaln)iOOUIl ~~In~' dil~~ed(! !dill'! rasll~i'fIitildl. $UJi-

L _iii: L.~·_ L._.£. .... .J •• _II ............... ~ ..

IKadEpl.air ~~y'~1 bit' ile ye,liniiyor'

'T1ij~kl~ll'f1 brn Som'ikl~ll'I'llil ~~llmlg. g1()b~! biH\Ti.l~f'lili;Iila. 11lr·klrltd~40·80 ya~ :afl51 le~k!kleJ.in IIil~e b_nJfi~~, ltadmllaml ~~5,jlr'r!Jrik'I;iVllill OOZJ!lMw:QlI 5~~~aiiilil.lKadllllllnn a,yda bir ile

Mlf~N,GE SAATlH~ KALA I

Tiil'bana Ozg,yrm~ girr.~lmmiprotesto m~ Ungine N'5~hi@.lmiy.~p~~ij~hirye KgprllSU'l'Iun.ailmrlaRi Osmanll Gamila~tal»1~glnQisa'tlmrlall.birel b~ I~I mitlfige saatl€oT LlJa1ipuli.s tara~nda" blli1L1i\dI,

PRO'VOKA5VO~ 'O'NlEND'W

- ---

Piol1sinararna nokiallannayakalamniiJooak i,rllblr Q[j~ i:lce 'Camire sak"and~i sarn~~,rJbomba,lI'1lyalS' n~'fi"mLnii gijen b:i1!'~l)kara~1 fark rolp poiisdabff.wFd~ MLlhte~welpr~~~~1 'Oijle ~m.1endi.-

In(elem~'iQn-p[lIi5WirilimJ l1~t\HAij.a gonderilefllbombi!m &Im~unyel GazeiRsi'ne MJlan \Ie Omrai'llyid~'e1e' ~nlei ,gill M~Eyaplnnll oIdugu ancaksel1rnu· mara.$[IIJI1 s;lindigJ~eliil.endl. ~ 112

IKAllllAMI oW:I~IRpl'li'n ~'aPLIiI1II ~H~DiI1&~I'Q\5Ijl'l~ al1dlW1ill girenWiii mSt.lIBl1'1Sm!m.ra _.~d~!n~uil.!l'1 iI.lm il~dekl ~ hlillg~. Sihlti~:I!:~.Iils~'"OO' )'ar1 ~mdjm ~ i1jj~Plo!~~l:il Oimll'n.cI'e cl~ . ~lif1lllrfiJ'~bolgOO'dl e:m~h St~I,Il1I' ~II M!ll! ~J:I ~mfe!l b'lr 5a~aye~ diii-

,:ifim~,dmall ~j e4'IbJjlJi~ru, mlll~1 ~ Ibliilu~ __ . i1II:n~k ~~ b5r glln 'lim ~mII1ill'mk~..aI~mllrl aiartt ~i~ kII.!1l!1i!~ rlelll'ril!·· Jill}.

H·b·--I·la~!h··· tl E' rg·'···-e····n··e····I'o'·n········· Ik-r--r.d· U

IZU I _ L 'c.Il!.', lUI' •.

: 'rarof"ta bugun

IG~etoo $amll Tayyar M. 00.: mr~ .aIi1.Ia1!lfklyaJ detlam,.ed1yar. 1:! eytGllOO5fda I~rbab(da pirtlama'o1du, 111 kip ,oldii..Gomb~y! ftQ('hQyd'liJ dendi ilIliIlii Id.@.. g~d~ ~IEf~eliOOk'OOl'Ull1Ij~L

,~O~U' PIK'BOMBU~ '~mll Tqya'ra 1~&e..PKl!tdam ete g~n iblmlbalarimba ·00iIm~1Jp· m~I~{!~lh,yor.Hi!bu~ IlaW! kuran da,'~mdl Ill¥and'-1i da EIg_.~ekon.

I!hmIi~Ull:<m 1),I1.l SMfl1

AKP ~;~ ,entelelruiell~f

Kampu5ta ~rt~ti,me tUrI1anu~ulima,sll.

'~rn~'\n!flllnay,lA1 bekli1~ twriban S'llf'b~!I!l '1:i!1I i!nNQfil.erer Ii@m~nymr· m~@;ktrjdw, ~iji!Ul!eWllilii'~de~ ~!LIahili'll ti\mleo1fiilbail'aOflledm~ ):a!Oli:,g~tRilif IWIT~)u li!lliliiUk· ~~il\lii.ii!in ~1d~yapfiWli.;~11

~emi""(.Q~ma,l' ~'~ iD~. ~OI~1.i! ~tr:lmeflimi ~l)r,a~lml

!~I'IIM!il.fl.rJI!IIP:~l!n ~!'I!M!K

Kam'I[k~mari ~2_l

'Femel t~it "Il1<jl

A&. 'f~~ bla hf1;1.1U!~I,,, _

. I '.

! Ta.rkan I'Cielemem{' dedi

.,od,ol Mij '111m lo,lldu \

~ffi lawafdaIl1N~~.n.lli~!e SOil ~UI1lWl:, "'llJaJn~:y DawaSi $aii'il~'a'nndal'l ~ 5illcan~-€~ ~evWiillle ;ayukall1J,laJgOOi~pJI}1Jqu1'lkDtd9iF m~tJa>bH~igr h-er~i an~~.i:il@'m ~Q!jl~

I

Ta~,a(a ,g~re (J~n!k Nedp ~~a~mi~~t\fn~ B;g~~ruml 'Old~rdug~rlO~ali1rlll~L 'CuwrullJr~i~,erelb~ba kararu.aa W~n 2OOO"'fli'a IPlI~~ ~ird~ '~i K~~n kiIh1d~~J t~arl\iL:'dja, .

.~f.u Ko.tUK~O Vt ERGENEIHJ.lN'~ IDA

B9gU~tU 'kgraf4illntl3mMlJDaalbelder~lonJ ~19r ~ ~avIlHllu~ U1n~ ~l1u~rsa Dampa¥ D.tIWJ~(ffiIllif~1irumijlfi~ d~,~em\.

I.ri~ a1ij_bI1r~_i!~ ~r. 7Q II'1Ipn ~1I!kmllfillkii rltAiIllili1lJnmg(l4l;. ~,ID,U.~JmlRlllf;~Ii'I1I~ltn!idirnlt a~~J~r!~~cb@, ~C!!!ll~Q~I~~ :;wrdiJJl1lllldilll1!1iJ11J!!llIlmaljln~ ~ilti~fiin~ndijlni ~ liiils~~rrn(!!1. '-1)11

~~~ 'GUI,.lJt·'~~~N\v~ i~n!~ y~rg!l~n~ ~p~to): Gm)~1 ~f't:Ia u~~ fur~r.~nlllli ~~, D;ti,WI~lr IlIilBiI ~m~,il.'\I!0~1ii ~tl'lJk<lndir've ikj ~r_ ~~ ~m1Ii!JlI~n~!!iirnoo iltm.~~~1 ~a~~~r, B1i liwliIafailil,llnMa~~rufrurm:lWtfarn' ~!1'I~~r il'jI'Iim'ij!l!i('l~'~ ~~~mu~~O

---- --

buor,Q'da

£nj'G9arr:daDl""l'~mi 'ima~lI~1 igFi ~ml~ ,~Irn:B,kDBre~rf1 ~Bn &.~ }fdfuokl~ti;lrn sel1r~i1il :eil'derno~lJ9'e tnllJidlk, 1000az ~rp~.'I',~Q'-a :~kbk,

"1AH'RiK EDiltiDRI!AI" Bm'h~(dl 00' ba~.<ned~n1Jle "ijni~,~~s~_eltlrde ~a(Y ~1k511ID1i~ lum sayatlJ~r 1fllr" dooi: Ba!Zl Siva~~le~11I ii!amda~ i~1iI).s(ltrne51

, ~ahnk ~mJi.lln~,al.mli1m' ifi~

!~:~~~~~:::~::=~)t:~~i:: !illi;OOyulllnl!l.g~eri~or; ~11

I tar.af'ta lb"

i U .un

Ul'?,.lm,tdideden vaiZgecm,eyiitl ~di'llf)t~ltiJm~111i'i. y~~~IlJUf1W1 U:: 17., 11i1~4~~Jilp!~ II00Cil~,.~i:i~~ d~ijl~m~in!ft ,g~rt .adlWl alim~!l.a~~or!H1'I1 1I!uJ~!llaifj ~!~ "UlllijKlIijIIii!IOO11~ 'bsa ~ihede-,~ij~tl\!!Ill~ ~1J(IOGl· d'~d!. ~n

~fili ¥,lHUr ~~i~: sadE\ce .. ~~.¥ir ook:s yil~l~~r. 1Ii1~:!ljiaJ Ti(ijrkl\Y~'~!li'!p~o~S!I~~ili~m~.I~D,.

i kl~1 ~ II.F~iW1:oede!l~~ 8UI~

, !''!Ida;~! ~rtM!r ~~ru~"~1 ~Ilan

lI5'r!l!~lndl!~ A~I~, m~mt.l~·lmll,~~mrdIL ~11

--

IbUdrad,Q

S'aha felia kiet, Alrdla "a'ban"e a,'mla: O~-Ol

lial.atils.ar;a~ Imll. Kup~ rn~~nrtll,!lf il~ l'IIi~mdif!!il~ ~rmi Yi~d'-.d~~onwk ..• 8~r~,elU!~lIS"1lo'je ~1ffi]F"

I IFfflil~ ~1I·lIilll:1fml~I~~r

riJu"IrlI~Ill~;~dlli:.,Am[tJ\itla m:~k·~m:m.el ~')iUnlJl g~"'

. t>llr~~~rillMtlm ®flfl !~,~~~M ~Unilaln~f~~ or.n3MQ~ -+ 18

D!oi~tll ,ds:on1r.a lorta,'CIJ ~Iktl~: Ol,~dem,i~ Saba~n]'run kati~U MUSUBrtt: Ou:~a(~ kogu~unda ij,ldlummek i'~tn IErg~n. .si'/t .Ill cez'~ ·Ide isyan lorgIHtl~ed~

,M,llLl.ii MENJFAIT' VAIS,A • ME:Cl~S, HA,tN,A KAfA,IS~N

~M~g{ifijJi~wim(!\! ~~~~NiDiiiI ~~hrrD~ ~fi~ ~mlnl ~~Ufld.l1i ~~~I')hi.bl!li!llildj VabffliIf Y~Ii!!f11 ~Ul' ~arg,flmil.all'liet~ eillfM·d\(I.ku~ ~1n~i.!-csfoln .~~nld~fI ~~rg~~lm~1 ~1r~SIi!tda" MIlP 1'0, IIR1J1t1El)'le ilgni gi,zliJa;lulum ~!.edi.' MlP ooeJlg~.i gfldi ~ll!JllJrndia giliriJ~~liii '~~ roo'dudllll.

Erdo~,an: ~]l)~ak n~siimllierlnjz!e mIILj'daJh,a~~lmiz '~I'ar m~it olabUfr 'm~1'

Gazete Iyavru'lanna dokulodu

I

,

~bakan EJd!)galJ~uete yHf.i~!e~nde1~t£nhi~IaI·)'aYriJ .fu" '[~,liamIIT (lfaf.iik t!l1'II:lallill~~~IlI!li~ ~a,~e.g~~te ~k~mndf!~1 Ira" din ~oto.g:f'a~~Ir1~t'~~dr~l

NIE HiALi'HilVAISA

I~·..I- Iff' ""'. 'I'" U· ~~1'o:1' d .... u,!II!]g~ il:!p~l!Im.n ~_T ,,1\, ~~

9~l)nfl~r~'ULti~en ,gn1gp~a~ ~~,rot~pijannl_r5Uf nl1l;.:'8.Q,ya,P,~ !il~ ~prilillllU, n~ ~nii'lfz 'IIol.irSo1lgi:lrillIf·'~i" ")111

---- -;- - . I

Yeni Amerikan ruyasl onun

- - -- ---

O'tIWALmE,[DAIiIl}i !i!JUlJCij'l~ lAlL'Ii Im~ ·,I!IJiIkIOOOm ViIgltIIil"n~ 'Ie m1t!lngtro:~lIilarlili~,J!t'kil:i!~~r~

• lc~~~~n~,l&h~ 1~fj'OlIl[Dn:!i'I;~hUri~,,~~I1;'lrn~~ k~qI' 11. I (Jrnoo.rfin~~._11 ~KI:. rl,.o._~Js ~ Ifbflil~T~jI{iJhiol~~~~al\l'l1~!Ord!il~J~ilJ}I~~I: pm~~a~i~~.~rUI"~)

~2ElOOlrrSa.ball{]-L 11a!lu~MJgi.in lR fifilg11n

!:I'aperglUi~~alilfJj1ifufsJJiVjel1ijnlk 're lr-

da'l~ln iadesi' ~aSI811ilN:1ilr.lU sai1J'l

Mwta[a :DtJyatm OMII ~U~lU~I~ld!!Egu M!a~~~

-omE~i g.ATil N'AS~R SUSmRULDU1'

-- -- --- -- ~ - --- - - --- --

~r~,gijm~uk~L~~oj"n I~UllfG1~ ,

ver{mgi ~f~i~e'~Ij'fr hWl~a~alT naroo

, DUryafl ['I1~ra~~~A~nt~_rnd~ kaA'~ sODUglaTlllln i~,~'[elgahJan~,~lm~Jeij Si1rdiL

[]IUYlIR'fi ~SYAN nZGAHH ~INFAl !

- -- -- --- --

~ddl8rM_infu~ silat.m Erg;1tl kard~Jenn iWU~n T L1n~¥'~ijt.uk~kil'llJn ~evine-, ~.klU§~~B1iIbi,1~p.~~rtl'~~nhl~1al ~~~ Parfadlifl~'tflllvu~jjtJg[Jl~ntarMj. P~I!.3,{!~~ ise ~mOOeIl ~~re OlaV' ba~ ~tirl]1 oak1~mi~n.

Puti'n' den .~~ml!'fte 14 5ubat 'Opiidiltu

KaillJr~liIlaTiI h8flja~~ \gilIli g,i:imW}l~~ de a~~~R.~~ Fa D~lm1 B"~~,jIm Viadimir)l'ii(jdo'ln):alwl/E!Qi~ ~jj' "mli",~,plfit:6k-~~~lrn l~IIllD~~1ia~1i :filmin 1[]v'D~'1i <5eV~~llIr€ ij~" ALwirnde Sari~ '~J~I~

.',

·Once1elini

op,tii~diil

sonra ka~1

~Mlvj 'HCl!t""dlwasl!nmil1

sam~1 ,If -D:l:al Ba_;y·

roE'~ <2~ ,t,B:M~,~5tun

~imefIMa.di1¥.i!I~i ~~~i§l m:t1~~klll

MllIIIIRSEJ'(~ !IrA9AK *~:I

",",", ,~Il ;I" 1[Ji~ 1.. ~,rI' Il.UU~f:!ilI}lIIDilII1_".

~1~I~ulS; W~M1mrlijn:~WI

;lfn ~n~~ ililSdlllaf'd¢cll· @~ hdYlmev€W·~<d~a'm!ilJil.m" dan ~ytOkJ I!i&'o~onl~ S:.2l1!k'gubi fir:aroa.~,

Hikimden '!lalfillyhl"lynama" 11.MaJJII:5,~taki Ilibii eiliurf uJarism 'il1!b1J V~UI!lIiin"~W1JrWi~i VC' 1In.~~ ~]klIm~ (Jay K{J~ID, AA fM]'~1 z.~ ~'rill~~/!iI~~~rrtn hultmt.hrt1')'!i 1llei1.!" ~J~an!lGl" DP.'iniMoo~'il ma.d!!MI!!'~!li~~ ~yl~ ij;ldar.k ~mfi 1'Ii~ M11i.~m~MiUl '!!arllgl1"'~i, ~~III

Tar;Q,f'ta

.,~~,.g0t? '

I 1~~l1 il~ ~nseliOeri~IMI ~a~rn Mpi,~iM ~~llB\la'FAafl gaz,ete5ine :~'Unl~p~$ti~lemi~t . fra~~r Saool[t~r~ ~sm8 diem i.de'l'l~lin o1diJRtUguIillJmi;)[II~Im~tl: Efnli~:e'Yflkei;' m~k'i~rtikil1ilma~~ hncr~ ~o~lIl~r. "')4

~BlrGm~e~~~m~~ ~uf1(~mmiq)D. Gt'tl~1 'a]i1MlghNle 'G.i~1 ~JUlili~ Iftmlntl!!a~l1j Drg~~llsaJj'g1l(n~.n d~ilY,i~8.]Jec ~fi§~I!l~i ~~'bUI'~f(l!Jhn"

,rtiNIDEM~INE"lsrIHl!tIQi ~M Ql'MImlimglufld!1!m:i PKK~llkiriJ an~' Ilk isfllJba!l1ll~:pa~~~~II1I1I?,dl. fa~lsht

Ijfe ~mr"j)ileSl\.Oper~~mlla~iI dar

YQ1'iil~ [ilnj~~ltI~in~ln~! g~~I~~I:-

r'el!Jit~(\'lklfii~~tl~~ru!~. 1',n

! b,o 'CI,'Q,d,Q

- - ------

M~IIl'I! flagmen 'V~fllar Klnunl,

T~rk~m flI~!I}!!l!Ii!fO'

!'fdia1 il"tu1l ' I ,tmn11 ~i:hmL~.~rt"i~~'~~~~;J~~ful'Iarr i~~mp'l:'Ill'l'~1I1 iltfl iw'p,all '~~~me~tHN,M:: ~.a..~tiI1ruoo~. MHVQiI ~i!'ijnmu.m!ti(iltioe ~~!'[!I!1,~~~II'J.!' IJjI-~JJ!l~~I .. ..J:n

'1'iUtiaJn afina S1ml,ulij,irui'

AAII~IGOO1!l'~ ~I'-

~Mi;gros'un,arI51 ingilillefe 1.98 mliiil,a:r YTt'y! satd!dll

-- ---

Hizmetkar 01 maya, olmaya geldim

- - ~----

IHalw~, utw~' d6.n,efi:}lnrlllka~

,IP~lld~. ~~Tlrmlerde'Tu,kiy~ iRI.l~~Q'I feder.a~(1Ii1~lm.!fl;ye:ni . IlNi~lkMIJ HiNs:-~n Oogan"llIldw"

lOY B,IRLi~il'6iBI :~~Itd.a!l 8r~apr~ ya~nllg~r. la. taItIlBn~~n 'Do~~UI n~~ ~d1!}l ~rak 1f'&lh1&j!(!et'ml&i;ie, g,~~~'22~ (I)!IiIJI:tarnawru:CJldi,

T~Hj'M'LE IDiEVAM

Mllii 'ii~m'd~Faml Tmm~le ~1~-a'de,~"edemJe~h ni 5~~n 1~81l! ~fwtbmlun p·ad~h!I.~II1i3IId~lb 'mi2~" kArrul~a'~aliblnf'd~dk'")'18

\

Ag~r' Sus,url ulk"ta art~k 'Ya,rgdana~ak

~M1M,(iIa u~ yd[,h~ S!Jifla'~lkllltmhp ~\I~bml'll~~I~n· &yLnun~bH'JlnlBf ~ mWil'fM :~~rnt~~'

~Qmilt;d~ liflWllabJ '~~!1e~M~diJ.1gJJU, ytII1rl'1l~M UI~ bO.'UIl1_~iliffi"..m', II.-~~.ne@1I~1illr~fl~,Pr.. I

Imall:tS m~ro I!I!!I Sil· ,~~9ij~~I~'IiIJitl. Mltii~~m~~

SU~~lit!~~I, Ia:lf!~l)n;i~~~~ ,~i~liila~~gel~ ~,]

~1Ie.~'tI] guUl memlt~U Mila.s1a g(!Jditdlen,;~am;ar ba~l!ld!!n'\'~ Itl!Ilmili~o.'1,T'a,k bululn"il.~,jaij\Jd~r .. Irna QSI)egrnefll Mehm~~"'tarlg'j JQ[i~d'l1Im!i1~~ bir rn·Qtlb~OOm~u.

i!arr~M~l.lllai~~~~rnrrrJ1:t Aj~Mrm iIlilt1lyN ,g~~iI1~m oT~ d~Mdil faali:yed~ M~~Ili"~ $JIJwlit!&: D.oM!ljDdft ~)rm· nM~I,~il'lei~~I,ru.iJg,-flI;~ 1A1J. da,'liIJIIIliiJMlrn g"l)'eiII ~ ar~m y,arg~~mna}'lil ~ ~I~d~ ba'gJal!lll ~JI. tlau!l~ h'J[gfi'filiIIM: e!I'ehiI~k.~1'D'

._--_" -

Toraf'ta '

ail

- ~ -

it~flME1lAL'if~ t Iru~ SA~l"i

IBij,yle m~dy~ya

- -'1-

i,

- - ---

, b'u' aroda

_ .. - -- _. -

lImmlefinin g@~~' ima~i'niS11

~!ffi~OOlrl!JV! ~~le[ijj Y!'m~'[i'· oo~r(!Il ~q~l~iii!n1iM~ki ~[1ii11 esln ~yna9i liIa~ rmrn~k[!liSt;I~e(lp'O!b'L K~n~ ~()I~ ~eli~nrn'~mJ~DI [!!!ilf,~~W;,B1~ lel~~I~~ ~rl, !!1!lilf:~~r'JWdt i!lli::SUn gOOiitiltU lVIaclM.~21DJ

Abd~[r.m, (}(pTilnl~n,yabllalm,· ImaSI'RIn ,d!ik!aijlntll,ytldmilrnlLi 'oedemi)'lB d~€nlem. 1M! ~l8rih:lr 5!iasrml~..a,Oii'e',~,i:l1'en, ID6· '~11~1I'l~ ¥arn,r:a, M~fi]k,eiilln i(€~2!~ tOi't'lni':d@'Jl!iOOl1I11 oMu,

Yailyltnm ~al~:a~ Sali~'M~ Iile~(l', 01I!l1!i1!l1n"e'tll~:ll1!'1. a~lk~ ~~dl~!11 vt'bir\okgal2:e'tede ~L'lr alcllg~ g,l~t aiJ!illil:~a~la degill, 'polis "n~erf altmda~lihtif~k ~1:tlng~I~'illJ ~Oytedi, -i'101

Alra~annda, Ak Parti k,u:ru(u~annln da bulundugu 600'!U a~'kln ba'~ortUllukaldlln bUdid yiay~ml"adl:, Yasag!.lllmllz ikaUrtlam:a ,301 ve !otekfyasa'kll,arr' kidkma,danoizgUr oll,(limaIYlz

fUrmSilmil'l,"~~M·mC ',1:[1 ~ ,.lJlr,""; t,fM, . . .... .HI~~II. J~~~(l,~Ir;._.ylPfU .... lI1.J,

Kijiltle'(~111 ve' ijlekile~J~fi~;enler~ElI~ef1dlleritl~ bu iiI~~i'Il:a~r tm:iUl~1lJi hi5$Cbn~sl ~iil,g~f~~ hu_bJJki v-e ~j~tll[]ji!! (i\ltmrl-olu$tlJr~lmadail~ ,Atlm~~caJ ~Iooen CiM¥£!tlerfn 9~r~eks'mJ mll1- . i;]lrll1a 1!I1a~I'lmadllil,

lO~1 dwal~rmi bitir~ekdij~erl~me valp~m~d~n, ~1n1:d(·Vi1!kl~:.ilnrnm-ijzerlrlae ~~i'n'Ce orur.mlallil r~hatl' fuio'~ul'm~da~,

lU~Vililer'in ~bade~fli~tiurlelj aktilllire; ibiuile~ev- 1~li1ni de kUl:tiifI'Ilerkelli olamK gwekrrel~~arle[~ ~ekWl'lmedeCl.

illirv . '01giidijgrun~n inUI1'-

.oeki e:f) bilytikenge~ yt)K~ldilrdm~c!arl ...

12 E~U.i'l d(lrbe,allay~~~saPlllsi loKmma.ya'c~k ~kijjde onadan lta!dt~lltlp,~ni,! siw~1 birtJna,~sa,,~~p1'Itm.ild~n, mu~lu ~am~dM@lz ••. ~.~~

If', 'tid I .• =-,us,una

I\arran _e J _

zan1an~ndl Igeldi ,

M.€leQmlojin'fR luyar4llg~ ~i91Ibtat1i •. ~W!:Vil! lMalilifklltl bplgeJi,dDnl~b~ll'JI ~ar)!il!m~~I~~ ~afldl~ Mi!l1rm~!'a"~KU fi~JnaJ diHII!a:iiljrJI-elklted~. '+4,

Tlilrhnol enl:el,ekt.e~ bakJil

~1i ~~pyam:, lL'hmet in&'eI,1I1l ~al'illil~~IiHre IErollKa· lU'~I!'ilJij 1<ilaWtll fil'jlti;!!,ip b'.!i4!iU~IijI~~w~~mll ~L!~8iilifll!' '~mlli3~ 1alk.'· ~1:I~Mli zBilit.am lie lilirula:l1lOO~u~1Dr.

--- - - - - - - - ----

A-- B' 'D' ""2 " -'. M-' rt " II :.' ~

1"1 ........•. ' •....... ,-_ I ...•... ·I~' .........•... _ ..... __

. ' .. ,a .. ar~IVlnl a'ii

AlBD IDI~eri Ba~iilllillg(f!m 'QiZ:: liI~g.lj ~~ldllrillim: 19'6~72. y~narl-' Ill\} i1Ii1 a~Mf1Iuli11 1J!lirki~@"~ iI1~"'

, ~l~ b.e~g~lerind~,.191J~dal hjy,ef.lir~i~ b1r azke<~i dam'booPIl ~Oil1 (!nd~ ~iQe~~l{-Hgi ileri sij~ijldij.

H AVACI LAR 1iOPlAIt4CII Q~rbtl' "((II~II B$yarUlI SI¥ili] ha~laml fade edUmre!l! yapl!ilca:k-'m!l~. ~glde§e ~,e "'12 M1I~rt~ deli ha,~dl~r ~one~ill1:e'llii1nliyle ~l'klj)~maI< i~t~m.mu"~ ~'1~

IS~r IfI'l~blllJ,P'taili1, SiOrnra S~I r IlapitOl:P M~ ~[jj'~.f\\il~ ilIs1~ITiffi ~fmu~, Iltm'm iiHlrn5iffi!!lJ ~(ij~~i~1Z ~~Mf1'iot~ S!!~!~ ~l;~1 biJIJ~ra!!!I!fifJa .. S4l'Ktlk ~~ct~rn~lillll'(! ~~lll agr,6)jl~i. ~tI1llrri~t Atar"Ol~m, ~!M ,~~tlw~n" m-~'gu!pI~ bi~itII~ ·k~l~~!II!iI ai~~fte bilgr,.

'.~ii1i de 9lini!MriI~ • .;)lm,

K'aldiill~de, ze[hir~i 'SJllIiikast gliri:§~mj~

P~t::'1IIWiI KaruI~'deRi tlf'iI!.Im"

• rnM'frntl Mwm~il!lilrij'ilan'ill ~ lrIilRlek is!!ridl~:iI~@ll sUo ~OItii. [Imdm~'!jiiir~, ta!ii)'~al1 :ftiIl~e~~~ ~lIiI:~~ ~~rtuldll tm~ .1tt~ f~ ~.i!;IltIImiilr!!k.~I'clilL 0!\W1~ ~~iSI,l.· .uyrl~~ ~1~Iil!li'l~J' Wl:ll.lditild~i~in:ildil ~lOI

•• ••

Ogrenc!si Oz.can'a

ka~ak 'CIP satme

Sir do.1!iroJ{I ij§:ren~sinin lOO3'te' Mtug1 ka~~ Up V6K lfIa~ktlnl Yn$wf1i¥a iOmn:'11il b:~]i'nn d~~~ 'ol'rm.U§.,(in(eIIOOndi~mi i_ilbar e~ip dp'~ t.;,pt!Hli!q~ wrmll ~~5mtl.

33, MilL YAiIVIE,I1I,1

~u~n~ {ipi!i! ya~ll~ bef~rnl ~i~eli'llmoror haorni nel.e;i'lT~e' maliye 'IDi~ 'life' 33 mil,- •• f8IP~!lI~1 5~1'!ru~ -ilo 1

HM~!1: ~1!lt1bl1.lAi!ER1

'l:!l/W!. tl~~~] l'lii':I,

. - -liglnln

.)u Mt~u

Aydlnlar 'Giil/e 'gidiyor

liirki~llrli~1 ~Illilmml~ a~demR5'VE!m !.Ie sMlrop!lruJm t~nrr~Udl'eiiimdenl ~11lD~aln blr h~et~llgiin (urnhulW~kal'lll .Abdullah (j;mil!e bmawa~alg:~eG!fl~ ..

~a!;3n~1 ~1]1\:ll',ar1il~~ bit<! ka1'l~ "p~Etliid' k~litl( ~rYO!.!tak ~nkell~lk'rl!di gar.llll'J!i. 'krcr1' Allmlill)\il~ b~If~1 W k~.e'lil~ A!Wa:a'B:a1li ~~~I!l4~ ~~~JIlT(a ~~M1lya~rak. ~!5

:BakanIIT' '1':~1 iberabe:rel ia[~d~1

iFFF~. ug!,d~i liderilli

• m~~!m!" ti~IW!I~nnr"":imls· rc--f' t1t~~~l 'l'eldikloilfmb~ rren~e.)rwmY oran i~lll.l1(, II.Imt}M'fIlllli1twWl M.MI

.ilfeble" ~illJY(lrl~ ~1~aF

Ima'llHe~aJimMeIM ~fi!I~llt~rm.~~klL ~i~

(;liW~ y,uz f;m~h mekt~bui1rveri~e{~gii gor~me~ilil illllallblll~lllg:11 ~ul1' mfSB~e:~i 'O~Mak. Aydllr1!amn unmdu Gm'l~fl ~m:llnm 'i,~n del{rreye girlmPsi. ~ll~ ,

~c(iU~~~ IMaiR· '~EI~e,~*:)'L Iillli1m~rliualliUm:a'll.1imI1 ~YIlI ']rm3 .)i'3fi<ltl!i! ,lJ>tjr.ai ij!tiid:IT1lI ~ui!llii.Jl.ti~)'~fii~lrdi. ~k y\~i"QlI ~~kl~n:dL, ~Q~r\t Lriiijl ~h>!3~1,. Mt~k ~riliidc· ~kullM

.

iMIl MillIn, :ril~~~~lt~rIli1l'1.lWI~~t!'Ml~~1af.l 00 1il;ZYlp~!W ve )'~~~r;lmal~~ ,n~oli£ll. 10m ~iln ~iicy~~l1 ,dill ~D~ml ~~runl~1~rn PUMuHIlIi'C ijlfibl'ln ~~Q. ~S:

DIP' milletvekiline pollisjolPU

Oml1aiil'rn yaka.1!nnl~nJlln ~11cl)ijnwmU nMel1i,yie dun ~. Gil"~~g\ajl'daj IYJ!O~I:@ ~5t~~I~~11 Ya:rd~1 Batmadd~ DllP mij!jetWkili ~gi Y~1'dIil,. pdl~n OOpjlll ~'ldlrISina :lIyrradl.

4iKiMizii II.E 'DfjJDOWER' YlI~14 :il1ilmilQ, ~IMlye Bijblill ~llie~i{l,~· ~~WI~I br~li~te- dl~ur;{iij~lcirr"i aiil~I~I!; 'Omm ~SIJi1a.~ ibelilimldeJi!lile wrdul~r" ~:~l]

"a demekrasl ya ka,os'sandl,g;1

8;ruu, l~~tfa~1 ~I~ tadi:l!.1l is!am<~alrl, Talib~n v~EI Haid~ gii~eri araJ5J:1i1d'a ~lkI~~\~ k~I~11, h1rU.ilitill ISjtl~~ Y>ilk~I~~m~)\~1lI illi I«un§~ ~Ike' Pa~i~talil!IC' Afgflrlisti!in ,d'~en 0~;WI'!~e.

CANU.BO.MBA: 80, tiUi P:a~strn 'buaiilll aemo.'li:ra·· ~j~lel ~-5'.mU~ 'W'm!!!dulll1.f.i1! d~ O~lllilllil'.1ca,gi 1eQimiene grd~1- k~n A1g~rr1isTarl. !Kopckdij., Vli}iii ~te.~:el!ltenri mMlllia ,00, la!lilk .8tI~i~)1 iii'ldliiir:en ~aUl~,

. . .

~UI\li!IUili RiKi:$i ,(Aln{U GDIRIU:~TE

CfIHf ClJilIhulli~re[ 1~~~I(IIIij1rn'ln rilporuna ~~Jef llI~bl bilirki~ii ~r. Halil ~ pant. Men~lliBl, (lese(ITI11~rI(,ele~ip gQ~Li~ Dikl~rdi::

Ka[ada ~i f~'flkUJr:. k-aln nd~ki i:lM1lJtUiTll ve ~-ral~dam ylnlij,~ 'bd,kllIlllsa .alum ~bebi S('fit' b[r 'ismT f) ~zt(ll~den geym~i.

B.IIO D,A 'pods "INIZEllltit DivlCHil

Cb:rf'de~ l~~UMt ~;~~~ri$ll'1~~ {I1eiill Mefi~~' nlii hJlb.~1 Saliltl MMek~'n~n !o\~ijlum1!l polis,panz~ri ~zdi" sijzlNin~ dtln Stmak Baro~,lI iB.3§ka~J 8~i ile (ijzr~ ~tedi,yeBJ·~a.m rnOOak aaf g;nrg'wl tar:llhlmmm: ir@;desln~ d~van~r.ak dllfll\\illla~l.

. B:As:nt DIBLlll1UNli !~OKJANVEIRD'~

~ijphen pdl1'z€rd!!~i Ipdms ,meIl1UJU 'tllllk' :~f:aUylla \I1erdlgi ifadede 'rnl~ {arpmad I~, '9a~n~1 ul~ve~l., oldJil' detkem 'g U:nlUk gal-

Z~leter"dre Me'fI:~~;ni~ p'an~f'Jaltl~da ka:11 Ilabllecegilili

g!lif11l1e1d~I1 gelippoli;~in ,1I\IManm!Yla y~li . ~,u

Erd!ogln'lII befyllllik lurban sibil

IErg~ookml.Yin{b~nunar ikadru gidm1l1l1li~~!:II! b~lir·· tenl EnI[)g~nJ ~AncaW haM dlNleti'rn i~i~de' bu sii~] yallIg~I~I1rn~~ill ~11~aml'llT'v~r'" Idl~e hnuMJ!I. '712.

E'komltIJml~d e ba~,UI ml' dedilniiz. "A~P fWjk1ir:filet~ ~ko~mlde ba~~I~1 dfrnakli! i@-W.:

mr ekmO:rinOO'e l~sr:lllik alimml§,. ge.lir ~i~ IiIl~@II~ff1 a~lr nu~ ca:.~ a~k a-rIli~ln~, l'ag.me9 bijJfiilillf1'h!Zi!1 diiJrn~ bir ba~ar.m~ ~ edilinrni?~ l ..

:~OLfVMAN

f .. 1l .. C .•.. Il. R'I.".:~.N .. ·.I ........ " i ~, _,.n' • ~ .ol:nlli: 1<1''';:''''' .. , ..

,,,,.... A .. ~..,rtl n.n ~.I]l, " ...... el'1 ~: ".' .... __ , "''tI~1mie !J,'1U:U

1I':AlI511~IDI6 MJj.b~ill"BilOO k~fI1jlb'S\l1l dOn~m;n ~n ~CiJ61;

. - ; _.- , .... , '......;;;; ~

Ne~~ IN~lrin :5ClIU!alilm )faml~' lava~ M!HP mill~t.~~~li Ballikba~II"&nek~iIP~~~'llI'I'biziml~ il. ~il:i' ~iye hil,~1Ib~~h~1 [iUyuvm~'Sankr aYJ1I's~tayd~k 00 .. , -S1~rAl'c 1m j~irniz~alldu bll!rm" mlP~iililifi g~~f1dl.

IIUYlIiMAZUKVAIr

[me!dU~lupl dSiIlek I~malfl M:~r· ~rO\rilli ,een wl~hiJ~lm~ M~P'yJe -a~h!lJ1mffdre-'Ohlt~ya ~~~ml' S~~I Rij!ln}&a~II\iIjIII~let9Ier· lie ul'!.I:SaleJ!arr!iJY~~mat onl~nn

~, __ Ii ilil.:.!'J 1._ __~.i"_ .... __ ,

apornUII.1!I

lOfC!r~ @ndiffli

Adm TI,p JUzmJl1.1 S~bnem ~rur Flncarocl'ya gOre" lIH.J~i~u!ar·~zjhlll~€I. i~alre.(ooiybr. -i'13 .

IFei.erli'Go Felmiii

I

I

I S~zen,~ksu:, ~~imlde

I bu ocak yanlyor

"AI'!.I~i9 0ib1.~~ril'ii A:~ G~!arlfl ~~~di,gl' t~n~Qi; ~~~~ c¥lll~l'GiI[lmk.u\fanSD.

I Z~i:I ru:~', ml~]~ll ~~~J!!11 iIDWfi'liln~ d~U~Y IIJl:m~UJ\{ii 1~iiti~1! hlr o~k~" 1i1~ ~a~ij"l'l ilfa~',cd~bltdJ. G~rfd bu" I g~iJ :SQIl ~1Ilk>iJ11U:~,~~ ugu~~I:N!r", ~1!i

en

- ---~

bu arad« !

'akismlida vlkil ada'lloldluruldiiJ

Ultuloli ~werelmildi~lb~lif. v l~h~fIjl~Sil'~IDa" ~ma g;dm Waki~li'a!lI!ilI~~" le\lllllil1llf;l~~II~' ki@

Mi~I~;cQiHl1n ~11! ~~i~

l~teIl~~ .~ [~rnt!~

lold!ll~1J .Ie ~,ijr!.

IdMll1' gl1l~IiI1Fa1illl \\e'Tl>t-

~ i~!l; ~~N,J til B~~~1I1 I'mllJJ:' Irf~~1 tW~anl rilikhnt! rap· ~@. iI1i gMiim~l1ilI !!r.dmd'~1iI i~\if~l ~·~nll·iITd'l. ",11

KIKT('de Denkta~1ln tasflyesiflden U~YI~ sorra, Rumlar da Iasos

P'lapadop{do:s'u sandliga ,gomdiH. Cumhulr' ,anlllllgi,1 sie~l'mii il\in

pazar ,gIU:nU ilkindturda yan~acak Icdaylalrl,CI: '~O'lUlm~ daha yakull

Bliz' karde$!~e bir hayatl·

",olk.Ozledj'k

lK~in: smunl!i1lUD ~~ ~iIm~Lrdm iQJmhu!ba~!imm"i~~tff a!!m~! ~S1~eiJJ~itri'ir:.!iji'<lIlI11i111i PtQf, BltiilM:

To~ h~f" m!ll9uffa~j)I', !1?Il)i', lMi1ll~l ~~~~.l!Ii¥&liJ~bi'8~l'OlU ~f" .!~il1Sfl£llm¥ilM'kllilJl, rllrill~ftnt ~j~ YiIIfl!!ilZ ~i\SilrrQ§JyI (I~ ~~f.I w ~lebll~ ,AkIrof~luMr~jj(m!l'::

G!1.11e95i1lk~lllm~·~~,td:II~ln" Ir,~k:mdE'il n llC:JliIlil:iwrnlliilnbll~' i~rl! [Q1\~ K\i~~mMi1W1ij~ ~niiIl' Id~M Mg~IIil~ •. ~ ~~, iIlllP'iiiII Ika~liIlI!I~~l siri,il1l1i~e' ki!!~1 ~,~n

olrolbkb'il~fIi~iildUl. ~n

Kl~rt$.RumlaJilaum -"ml!lllm

~fin(i lUrundatr~alp.a . pri2 bi~

OO;lrll~~ka IUgWU~ ln ~ijkSek OJU ala~ 1(&~Llltdis ~e}hi)tG~j~roci rura. kallrire~l ~Riil[da~!ln lJ~n~,'r ijj~OIIDJ ,Qlup Clendl

. B~RDO:NEM~N SONIU (i,nDI

-------

RUj"rdlilSItJ11 P~ptldQpUIQ"S"WJfl yenjJ91~mF~bir d5ne.min s~mr ba~r~I~~ b1r$lla~llkijoo

tu rUffI ';ID~IU adayl KaslJJlidi6Sfj~illrkaza"rlrf bztl~'rrm irk i~ Gimt1d~'~FC CumhmI.wikaro Tala!,'1 ~ry.aitt OO~jni a~~~ad'l,

IURKh'FNiN ni RAHAIUUH

AKtLin ada:l'l Hrilm(ya.) rna Ta~a(iO ki~isel dostI!Jl o.1mrak ~~~mlyof. U~nl~r hu Ige", 1~~mE! ign ~~omm umudLldogdii diyl)rw eMiym:tlGillirUk Bfrli~i'ekPfOlokolu [~IJI rlUrk~ye'~lin ~i jlm~~, dah@IMllar' ,,)2

h··, I d'k

.. enu!ztavlraamaIJ~_.org

,ABi:: IOm.\ce1,iig1ii~iz, . dernokASI'O~lmnalll~ iJ!IB m~~fi liid'J" ~.~JI,~~£i~~r<l'ii.r 1~~~~~iEn.~I;~ 1~!i!lill!'lii~aiIf."'~II~iktm ij~f~" lriJ~ij Ili:~nhd:illlm~hab ~!I/m!Kla~liIlron1iWiI fill>:! ~~I~lk:i!lyflt!t. ~TI:~

MilUI;ya~~lim~a._ kripMlu,()Ep.~ei

:VOml!i~""tIrmml!m ~B \~, llIiilim!Jit v.a~I!imfll~ ml!llNlool'•

IDi11'oop m1~~,~1 .

Vffii~l~de! .

~i1ll~lIafl'l up tolll~foo!J·~rwaJlgl,~lJla1t.3t !Jill8nJjOlM:~ iPa~~ca'lf:M;jJiiMfjij, of§.

,KOSOVA

I

~h.~~uiZwg~u~abadikl[1~" svro· .SifldI2IIi1lZa.~1al al!dall1 bildiri lOll imz~~1 a~amken" blarltljl mlijUya ''Ya~~,!ffi1z kiillkitrJ a!im\115t~~~ vasa:kr!ar sulliJ)lUf di~1!'rn b~!~5:r .. ~iim k~ehijlarll ikl,gilUl"a~lacln"~

OR YAGD~~ OYLE IOLDlil I ~1.gi'!rel.eyi:ineIJiciloo bw:nal !lt:I den olarnt "h.ava mllMlefeli"ni g&terl!i \(~ "~IT~~!l haberT gorllYO:!lUi'~9~lama~! ya~R~l1l

,

I :kar

••

u~pualnl

K~f ~ru:li ~lliiIfM dOh ~lfflil~~il~n ~m" lI.a$~~4i,"lJnm r,a.y ffia7 i Cimt'b!!m

Dn' ll(.ililf3JWLn

~!!llilYlij U1;;p1lial'! ~l'~~ak I~ijlni f!(iluy~[! §ilb.!.asIDniijf I~ ~ulll~ii~ 1ltE~ft Hu" p~M:'ooD.Bj)1~~ Le!lediu· ~Jl~k ~~5IDil~d.1! lroo 'lj~ ~~lia:1:a;ra~. ~1111

IIPl1 S[-.r;~M ll~1 KPIUYI'Ii'II.tall ti!b!!:>lllkl kc!iml!1~t~OO ij~)~ :~I!Ilt.a!liili.l S~~fI! ~QtiliJI[1I~On l11~1~s'1 Ailiif®eil"kt~li'e Ta!GS r~~d~!.D~i,lqOitifdll.IPaw g~ r;l:Ii~n, ~i'lC<ik~~ f,lnll1:Ot},<l! ~!~, W i!.nlilidll, ~rtiI~,~ )l1!k!!iI~~~r1ll;

301, haftaya da anS,llznl gielelbUIr~

~ IP~r!i 3.Ull··d~lilirm:lhIl~!rP1:5e1Id:i. Ram )~lo . nclr~ ~ahD; ~~ dC~~f'Cil "iY oo~ ~e!lil~ ~bil!f' &lI1gj roJ1ImlVJrmdd~ i"p(J[j~dd.~Pcalll1 €'Il!P ~~~a~~Lhat&gUn roo~tll:bn.'llmflzltW '~~ ~ ~1~a~Hir; IkiJ!luli1ilclilimnf'di5njj~"El1liltr:.~n

Mehmet A,gar'~n , tcrbas dari dolu

-

.

.

I 1!6lliIL5QN"EUlA!ilt~lJff~ '16. il~d IDmt~'ye:fI!t 35 ~I I ~oi'illiil~ ka~.rr.a~ 1.a4.dI.~Ii'I~al'd~,d~S1l!1!S2~!II.I)J@r! yog~n tar~~g~l·fa!~~(il)" bl.'W!'bllf~ lit ~ il)llili dtr.~~1I1 Ilko'l~~~!Il~~IlIl~~!~Ili: ~~ d~ ~H~ ~!~~ '75

Sliw~ii!MI'IiII~~~~na0~o." ma~M '~rgadin kCib~ dan e~im:t' ~~.ffiJl~ i~ ""(l~~ M~lm~ ~(I~ ~~ [~e>Il~n~~f!ij~!.ISl~ lw.il iN.lI~ 8~~Dmll~ ]~W }\I1Ind.~;~!IIgII&.:le~~, d\dku!I!!lm~ih~ tk.;jld~ m!llII~~~!rOl \OO~l" I1wII:J~a!dl'lla!t!J tIii~m~l" l.I~tla t~~1l1IiI1. -+, tI

U!iir'.IrJ,Vc!!~1.'.!!l "'-iil~

~D)ru ",U

IIiMil~ill"ViIl~ Co;m.hlnlllljbtilGoi ~l~ .u

tiitl!I'l,L~~" iIIl!WI

Ihu[,!ni oi'!ii!

b,u ar'Q'd:a :

--- -- --- ---- --

aicell/(

.~

VESTEL

,ArSilik,L - - -IO[ti@ dimrya ai' laSl1 nel~Uterullf:rr[ij"l:etiti LiIlli~fi.ri Sil'~rtOnliIliI~mr,~ @den" {aJltn~uriagil1e; lUte~~·it~ ... P~!!i1 ~J!iD}l~~:'tD'~i12 'eF,Ia D!,w(iii ~~~~nllll'Kll ·:£!!i')!Y~ ~~I.~.O!'!4l" d~~I1I'fuQ1ge:llncle,dl\,JIi~rr:c ~ ~~tilmui,Ve!1e1 i1~rl~U '~~ alW\nl. ~'g,

I (:astm 'Adioi

d ,..I ..• ··tti

_ emeuen 'gL __

UI~erl~1111~ '1'959'~· min,ten b;j~1'!a! i(il!~ d~et bilt~~n~lm! sY~I~n Fl'd'fI ~~~ Koo1m~i!.1;'l'ilrusrt~ !l'ayirl,~~tfyl1l~ 1fiI@ !1!100Upt3: ~el\i QUI p;iliIF ~l~~lml~~!~i; ~I~ ,d~f!1~. YiliMaf Hi&lrliil. ,dij~un(fl~i ~iil~ ¥.Ieti!1e'}!isUrd~~, ';'2

Muhalletet ii:ktida I' y'(d uada

'Mi!~~le~l~rk~lat~n! Mii~rref11l'1 deI~ukrMi.~i MllSltma~ 81" IliJJi}\B~~ 'litli'~bk(!ljU,~t h!ti;mm ~1m1)'I1u" I~I@ ~1!1!. D1~r mdiJal~ ~I!-

.. iiio! .~~" ._._ I~.~_ I:i .. t. .. ...:

ee

'C,ep' te~:efo'nrundan ~ijmldaf lagr,ls~ 148

o'glrencilY'li ~urtardl

Bil'Il~il~ki5irJi1~'f~ !fOWOl~ kaybed,,,", ~rQJkl~~~ 9!eS1 n[J:klytn!n d:ig"l!Isuni:l~ dlh',nm '!ll!II~lit,~~· dailllki!i[XI~ )\mll~1W rna1aWJ lI:.~l~mf.af bi~Dir ',~haylil ~Ullilirilld111 "j!JII~I~i~ m}'~mclC!!!' 'ok~!ai ,g~tm~ki~fnmH~lb~dfile!ffl!tlv'li!:!m ~1It<)~ ~r mllt!oos! med6!liyle ~'flsur ~~II H@I jj9r~,fI!§~ ct1 :~a!~t I~I~~ mlfa;d~~ ~llII~~ukUItl;I~~dl. -+c4

ijijl~Un '''~KUrt .sOlfununal bf.n~~[1 ~o'zum'" tale!biy~@ 'Q@:llen ,iydudara #Alrtlt ',as1terle he,mfiktrizl, Ibu:sladel(f bilr aisay'~~ 'SOfunu degUii ded~gi Q:glreniilldt. J\ym saad~rde.IK.lrak~~n~nna ~111[ln len -'~ - 'ukaskeiri Ylg~rn:ag'l[ya!p'~llllyo.rdu

II

,~y~IIll~( (um'urba~lIrlr'n~81l ,pKK)1csl~JlSSal1- dmoo gi~j~fmi i~jl1 r~~~a,Uif~lrnas;m trodL A~eri ~ zQrruln bl]~iinek~dar~nJ1l~ll\em1ted~1Il1 hllm~attL fj(il! de,~emol'Q~KI~ni~looeminr I!u~g~ ~ptll.'

iHIE[I~IlPit:1lI Qlt~i"DEYlallUtl :(imt'dIln 'Ir~~~ll'I!IMia !!'IiI' n~A.~il!li il~ri ~1ir1t!"ll',~il ~ IMili!i~,w~11 :;t9!J1~QI ~~p:lqor. ~ ~diln ~-om~~ ~

Ikerl '~!lIII!Ire mijl: bDlgl"je ujltlln~!, Se#l{ital:~~~[~lla '.' ~i1ro~~~"~~ *

Ilik.etJ~®ijlgctk':ll~'!ln~rMy@m~~Ib"~, ~P~~)fOO~Uj'lI"!~ih;_ (i1~1i!~ nIil\lcd"I,

Cum1'u,nba§kal'll PKWmn siL3b~I~larnllnha5Iijn ~twn ~ijk,ke5iiJillerinlnl ~u afad~aSke,M ~rllh ih~ma1lel'e ~ ha2lltjk~apll9lnl sill~i, "K«nIlYftj ,(lS<J~ ~(frWilWdanlb;net gii'mlfjil!Uf' ,derl:ii_ +~o

._ :illiTlllli

~a~r!iI' _}.

tru~ kiflOO~llil (leW AJar 1iilfI,'m(~!l~~el:t~nlllniJl!. m;1I!~~ ?lIfii~lifmMbtJi. '~~~~kht1; ra.pfroj!gil1I'~~ ,~Jlr.lp'nr\ferticl:. ~1O'

1RI1,Iilllll1'30 '£r@ne '~m'ptll: 1:3,yarall~ t1mrlllflllXlln'l.!a ~ h~l~ s,~,I?d\em mllrniiyi) tremi, yo 1m rnffi!lil~Kir.~tl'Il~~:a~a~

bltIerNi Ui ~~re·

, . d~'l~ fti~

Y3ra11~n~i. ~liloo~I~·Jl.f~i"On ~~ '~ilrlfth1~iP;'lfl~m~uen!lllilJ iM va9OO!~·d'al.fa~lm Q~I. ~t

']'1 a~mlnKmrt oorun1l1ill mn~I'~I1I1~aleruni dil~ iJ!~lrm~k!\in i:i~~ gun HuoorKij~RtJ'llde ClJmh~rba§1<an~ Gwl!~ y~Ptti}l ,gori.i~enjl-] iQJffiyi kls~orta,y.a '~I~ml Gin #~~n1ardan Ipro)e bcliliyorr,

Taf'af'ta '

"

, ,

~~'~~i1J!LllI!il)'ltrn1 ~ !m:~'II.~~Giirelj,~ "1~P.rw~~~ l!f;t-Hl'J SQo;A1~.!l aJi~!~

~lIn Y'AS!l\l ~JJiI&1falllifhll!~~:klPrl __ Jr~ ~~eJiB!'Cfll~1hI~llIqr

.~MIlIlGUfIl'ii1l~tillnUnl~J'II!~~' g~liIll~~~Mibil~u ~u. -+4!

~I.ltE'l'I~'i'1I~~8tl'l!II~Or~ Oi~Ue~ti~e~e;,n 2;o9a'de

.Io'ii~1 1We! '!Je:U~~ [b~lile.niw:r ~:,

.ItlL~1E1 ,!tlTMl 'ttuM:w;r11 .GeUrri a~adbitl ~f'llmiSt~o!/

PJlOO~ 1M1il,$1i\! K:"1lfiI Ede~~,Yit,dem(l~a~ olmakz:orunda,[nn? ~ ..

Am:W>'Iisal Ma!hk!!m!l'Si~li1.mn ana;:ya~da ti.iii'b~nra,Jilgili. y,i3~j~~1iI dB~r~lkUl1erli'l ~pMII k,~iiru~U nd~ rnp'~ii ~"~iJY-ar ~11!kl~~[ln~ l!jl!!t~,(a~bllr g.er~k~~i ~J.ar'g,eldl.

~IEKjWEN ilNULEHiZ

~:rarlll'~ AlilolJ<lS~ .Mah~ ruesil a,na.Ji'dsa oogl:~llli~m~l~~ i~,1Ilr Qliara'S: ympllan IMfruru~ar~ d~ ~n·'r.s1ni anIGwk ~e~iI~njjUl' d~nl ydrm g~rii¥~.r. +1'1

_ rba!na di,r·e:n~ y,cUglyl ssrsa r

!~~~i11 Mal1;~~~!J1 'l(:ii:rb~il~ 'En~(2· 'tl!~oO~11 '~'kl~ fil~UJ1Jd~ uvanr~n: ~i6rlij~ijn~~~ijrimgO d!;lrd!!r~!l bir ~,o r'm~ Imarr:ar:lllnm tODrvm~11

I.~ [.

,b'u "rada- I

- - '

Oba:mil "0. OZ:

Hi1Iarryi,g:llpil

liIemliNtt.!lilll bb~'kj)IJ;ililI~·

,}l!il~ ~lim~X 6~Jl'iWffim WlS-l;9r:1.1!!! ~ Ii~WJi ~~. l[ll'ld~ da,Jl)f~.rID~~ tfualMl'lliI Ql~~ QiI1l!iMIil~

~ ~OO!

Wi' . 1H~!)1

aili~9n'ill1lJ~0Ia~l: !II"bi9ijIilm~r. +3

hlmE'l1r~~ ~~pl~~~Elt ba~I~,qml!!ll'mtniD: ~. il'lJooa~ eski ~ib.iJkalllS!dl~, }'dill Q}'I~m!i'l~~!l! Sf~~?,I~! '~~kII'rCU~~lm~~n ~f!1. 1!ti~~~1!11 S!SQ~di Otdi,a~y. e(1(j (!U1J~k~ni ~.)[i ~~~~j.'IN~11&! Itanjtl91fi1 i~ ~lIt1ii ';',,3.

---

~a-rQ'fta I

- - I

buqun i

AHMff ~LTtJW KJ.lMfSMTI ~illrra

~ZU1- ~'~liII

WLE~~~j!!~Afll'~U ~ijM Tlu~jyetIil1I111kl&a ¥ad~li:ri5!UeiIU neler-+7

IlI~LI~ mERKiJtIi:~p}KU.rMl~lJIIIli l'9M1'!ilmal '~Qgu_1!lU~ul( 'ielliiW5a1fll1lr redllli -ilou.

1 ~ ~~!Jalitll (llI'(Mi( 9~tE" !'ll~~d'e' ha,~a,tliilj ~t~d'en ,,~ y~mI'31Jli Yal'lya Me!itllk" ~~~~ili "ba~If!~ ~~ !l]eldli§;l

~~Im" dtt'11 rod~1

. 'ffile~~~I~1 ~a

AilIfmij lWf~r\i~1 f~p,~r!ll~1 . cal d~gluland!, AJI@,al,ll!ltnil RoJlNI1'I Dihi~·r.lllOO1a,lbe-iir~ ~1~!11 oiIlijl1'llled~IUP.[!l, ~~~. ~1~111i Ilk 'Ou!psl r~porllJJld;']ltl, gibl·SAlft ~U! (j\jrm!~ e~il:ilt~ ~~~!!m(l!l!!s~I~~i, 7'0

~:~~~:f;k"

sOlrgusu.

ffgelllekm:MIJ em.dl~'~W·9ge· nJe~a~in 5mgusll!n~I"'MelahI'!U ~·lOm{iUl O~U m.cUliJ t8mm!]f(l!\!Jnl~

'illld~;II'11@ra~m d'1ili ~lu"' ~a~lm~ Qp'kDsij: ~nU~[1 :U~Wil'icurn~1iI be~~~d~ I gll~lnei~p~lr,dii~u m linilyon YiIIL'liik ~~I©~n! ~~~a~m~k r~i1! l~'ei~~d~~ y·ar'd!!i!'I in~digi il:e~ Si~nltcl'u. ~111

OSCAR H A U S~

AMAN POT YA,PM.ASlIINv'A!I.GILlMA i!ZNi

\ran M:e~i Sa'!l'''~1 ~a:j~~daL 12. i!s..~~ oldfutill(m. ~kii'.i ,de: ~~~'tar.~find~1l ka91niam Oa~llr ffi ttlllmrunun Ikoml!lflflJtl Ya_ @IiIUW Diri~ifJl ~lllrg!Ii!!lllili~SII i~ilfl ~nelk.Uim~a ~a~vurGl!!,

IHJDE IUGONlIllSDi

~hin a~lIll~rru !,lie PKKbi:l:s~mlliildallll ya,rah ollarak kU(luw1la nl a~~ricr Y.arba.y 'Dilii!(ilil siillldril :Si!raS!lnfla :~TIli~i n rb&~md~, Ib1Jll!l~ijif]~~!P' kij~~ekii m!' dijgij~~ de: IDldu;~I!lIInlll" Iboaskill1lJlil oracag! .@fICe<tilen ilibalr ~~lldiM ~l1lde ?!in!em altlila'~I~m', ~~skJ!) 'slraSllml~

• "Ii "'., I,"'·", .!,'I(~ ! ~I !" ... ~ _" _._

05<r1l'~n1ntf~)If~ni1lilrlll.~'lltli§I~lf:IlfillMlIM~\rl~}jtKt~If!l'a~~ 8rrilnt1:~;ld,.Pt:ii!iagrm m~rd~\!l~ ad.i~~nl(ren 1'i!Wij1;:1li~~i'h.l'!jmlllti! YiG!

- - ' • ..._.. - """"1 ---- _._ -..I - - '"_ - -

"'ft;

ABID'de:ml yirrne' list duuydle ziyaret

G;~liI!!ilIJit.t!(j i~k!illl ~.,glltwlWl~Ba~ ~1~I~l'I'!md:!'!.di!l jljO~V\ll1!lU ~Em f!ln~ ~1~·dlll$W~l~ Tijnk1l[(r,~ _r, 61 ~..m~'C1l(iiliI15,sG~

~i~ ii~iMU tiyaretl '~~\3 RlI'1I ~NJWfiij~ i~I~I~!I1fl'! iloV' ~<lltlG1araklllt!1l~ "HO-

301'de i!in yl~is'i GU~rUI1l1o'llabiliir

I!~Elt ;Bak~m ~'l\in '30i~.lrud· d~ Ip'I~!l11M!;J!Q~egJ~'iliI~,dai" 'f~ ~~ IlmimFn ~~I~t~· m'm.'!'I1rilrfl.;!ll Sfl~n~rro1le I~ IfildJ Ql!lladl~~rn\! 1~leq~ ~ ~II'I1'1l[kl '!lVlh~rl:l!lR.j}nltitla !lIlI!lI~ ~1i~!i:5~ !j'eli'.e~(j~ !f~!~~ ~~!!lidl,?10

II

I

-----

, BllJNU,~ Mt HUK1UKU SAVm~A(AK

IJg,un~ soma ~.'. rolar 8iltligi ~rI~d~

os! bir aW~.a,ta ht\blrl .... ~ dij$ll1lf~ 0

a~~~at onulavulaJlll~ elfgTru.; wiJ;~mffl S;a1.lun m~ ,y~ Q.a}lI~J~lmamdlO'I~~ ~rr,tlli'.jl~'kJ!.L .

• n

,~ijnkill Baoolar Birl:gi !lms~!I\nr'S'll' saymadl91 r~n YOn!ns!!JlG\lI~~~ekl€'~1l DfP'nln ~Ir~k ~Galllill kiilkaif' ejlemlne bile tahammUI e<rem~yjlJ dUH s~ dtlyums!lI nj(~li9i~de ~il!di~~m~~d[

IBflain~~,(i~Il'deki:pa!lZedi k ~oomu CiTa~ )!I~'lekbi.r[kelime((Ie-oogin I erligiiglhl, rarW1l 'bir ~~ (J,rm'kten y~a~I~~kpCl!f}ln 0 ~OOlltlara ilua~idav!landl©J daoJ1e'sulii1du, ~11.l

1 \

.

I :

Ilaii'kller ~Bg ul!(U ,o'labilece,1kl,er'mil'

~~n M~~~n, Ali laal«alil1og1~r~lro!il!ll~e [[fo.1 Kam~u'nwn"rnrTItlntlll..a."k 8a~~:~im itlUlgijnbu:~I~~~!~~'Qi',l~allii~ibattm~~~· ~Jtt1I~t~liII.lliila1: KaplanJ N~s1lrun Albwfu\ Ili!Wil,ldm3l di!'!d:!d'lljlw !aNi~i raroftJ mti~GlMar.7U

- '- ~

:Salntoro~,u IP'ontlus~UI" ~l d~ye dinlemri:ller

IiIrallt IOlo:?e~~~ [hlja,. ~I,a_~ig! i~gg.. m:wlml il!1WiI11~l~n~~'I!!k1 i~ihD¥~lSl.fln~' ~'m!WRi;liIhall Gulliow!1i~ i~ 1:Ii!"J:me' karan Ol- 1IT2iI~1l1 "1~~k·M!~· tl~!~~mOiMJ.. ~l:D

K.1Jti~Dr;)'ilf~rui lfllil~~ ~~Ji1 ~Cffil\i!.1~ fi!F rtmlUJ ru~IAM~' Sh;m. ~ ill$~~W! 5U~ I~ m;.;1ll~'iill!o!~ ~ttdi~] [ddr.m}~!l: Fti!il5!%t:a !irmaili1i11~fl mrJ~cyJerr. li!tiQf r~r;,!'Ilir,ji~k, ";'2

tr

i

b',uarada

M,ah(iD1~lrln fnl11~ viZYionda

'~na~n.1JI!'ll_~r!AI J.!l~~JLg!." 10a''U ~k!n ~WkOm ~~ ,26 ~~ !kJ;irllm&! II'!'lCiinifJVImUm FCh!rJl~i ~~i1i~~ B(lG] ~,u.~Ini1~,~fI1t ?;;III min ~mdii" fiilrmlFrJle= It:rmml birrD'allililo Ctm~oJ,~ rn~d~ kiiiUIT'It) loaM'! raDI~tII\2rIH~i~ htll~~I!r~i!. -+ 1,5

IObal1,a'f,a rekG!r ibailll

.wD'de' ~ma~lik IPa~r'l1l't!1 ~aj~~ i!!b.!' ~m~ llI'ia!~~1

~QID ~~ijV~~~!'lrtlrrfl S3~1~1 B~~I~

!'r!~. - Iblnleri~

• {jQlifiil&lilm;l~ ~~I:f-'ir. '®b~l'!111 ~i 'dl~~ill!I~yl~r ~rl1i I~Wlert_~~ii oo;pr~1Di'I1 '~~llilll}'Ol!,!'t' d'~ 7~

f1urdl!llilu,S!yernl~e:T' olkftapfanpmlat" 1&ali~r!t~~~'II!tt~m~W· ~i ~,I~IB_liirn!J:ffiliiib!ltgJ M~~~iliTh~i~IYiI'

~!\IJIJ<.,,_)j]Ii'I' trili~

, ,.~

~mi~isl:1!i~plal'iil"'~u~~I~'M-

~,~~lgm~~il-+'tO

lI,Gt" j~ktasllal iI!I~tmlSQn lo~slli,ti

~talyall btlln,~l1l, M}!ll ~n!I! tv,~!'(jh1! 9J~~' nolaa)jln'1,I1. I~I!I ulP'~OO~' Wilk~ Il~~nl~i),( ~~.iJi ~Il dg)&!i'~!11 (;, m~~ 1I1T!~I~pa1~~ba~ 1m \\~'~tw: !Jj~\,'jlill1lml}ulllllil~( m~~JI,O'I&r' ,~~2~'

IIlmm Pln~1lt ~:UI :s ~ urn i~sanm3~Ii!eme$L

r'SI~l'!@{;II~G~~:i 'Til. (lA, .1iII~HmIi i!CIlJriirniid~m_ff:lhi!iil, ..

-.--,-~~--------~~~~---------.

i,t,e 'IPI,an,ze'r

e"zdii' raporu

J1Jdl~~, M1~lllp Ki.!1Uii'iIj'!1iIIB (~nll'~ 15.~tlc1~ gijisto!li'er ~S!~IJJil.~ll~D~~~nllll? pa~r!n mig! ill1rri!ill!li.j~m 'l':ilI~.1 ~~Jj~~aa, 'i'e~!. lII§i 'fapi!rTij:!a~_Q' ~UW~ 15 ~$!!l>iJ~~ ~.l~~~~ ~eJlim1~gCWlCl1 ~~'I~m ii~~nill1il'l ~~:a'lml':dalkal!i1'la' :!iI'l~~~RoI.1J~h~I~~1Il- I ~~.f ml!'lbgif !leIlitBiIi ..,. ~fI

U

I

U

I "" __ '." I

PlroJe50r~Uk,rU Hlaniog~ul 'vie 'JH,enOz ozgU~ o~m,()d[lk~1 ha r,eketirilin ba~,o,rtU~'U- im~:marl"I,a~~· .~,izb~r bO~llCllk tesb'lt: Ba~1 8i~11k lkadlln ILumhurlyer'i'n s:i~as,i sl mig es'i

. ].

I

I &dDigal~~in '''V~~'ki !W1ID:[ii~ii~l~ Ya9i~m~ ~sunr~ Ml~U~1~)ff'Jlld~1if ;~~~~r1IP rrLirtlafi yds;3~1 mn ~IiJlJrlffla~ nm umnel9fgulTliITB:lTan k.mI~aml1 ~plledtirdiren~,va.r_

iu( SIM'G,E D :P,iYESl~

.. - - - --

~~nlurafl:ai ~:w~la,l'Bi'I' ~IBq~~ fe3:o1antCuflil~1Jfir,(.e.tt:iQ kurnlru;.

lot~r,(4m~I~cf,;furumu . -. ~1,abin~kt€;~~'·~~I~'k~lya_sal!a~n--j

I~nfl~ Hllal 'rlWL~r :(wm~urc~[ JtJdlrll' ,rood~1

~~iks~ras.a~n~jOO[Mi ~kl:i;&Ja~ramda; Il'JI~ha~

degi~OO(la~~~~dO~i." ki~.arerl~a<iis.ilmlg:i , ~11

a

Ba,oldii Ii !kl~l:n C:ulnh~ul'liyet itilHi 11:,ell den sapolll

Sa~1fnl orlf{~Ul1ivmll~ ~gmnd 11 I'liak u~~:e)\eln ~lUr ~~deal~~.ll1rrs:a,p"ma,OII!ll~II~l~n, WJ)Tu!iII. dl", . :~I:I'f~~ :~~~~rllau g~J@~~11l ~r, ~,.u~!k S>ij',I:lWQ1. ~ml:iil t~~l!l!liI1W! idn£ak lt~d~81i> tem'Sil.eiJler.

Ost,egm,eni'n hesabln,l ve'rin

Med~s lirnsan H n Komis,yonu.; Tarafllrl t1Ustegmell1i~ dagda u~uttu~arr man~,eti,vle gijndem:f' ··~I FaI~ UI:llIg'un ,aklbetinia'ra~uracak.IKomlsyon~ .5alJufilma lBakarnllilgli'ndan bil,g~ ~st@yeQe'k

Milasl,'~a. ,olu bullll.lila ml U5't'l@'!l:e~iin anrlie-s:i de is.van ,eli: O@:lurrmn 'vas1iyet mliektuh~nu • ne.MIm,~~m1~,~ors!llIilUZ?'

, Ostej~lm~n Me!nm~~ A'tllr'm alln~1 (lglu~~~ ijl-, ,. m~e(:! OJIte iillesmii.~ ya!ZIP ~G~a1'.;a "l\l'Ji~hg!1

~. !l!'I~ktub~ elkGyJl1'I SilVi.1tilllgllil ~Si~~ VeUl'IDI,mt

I oeme:sini ardaivarnaid!ijmli ~~djl: 11~lllilafta: g~~ tt, ~Iumm.m !le\l~1Ii OIdij~nlni~ bilm~iNUnn, Mcktup IlIliD@i'I V!e~i Iml~'fIr. b~~mek istiY[I;nlrnt -ion

M:GK ~ilS,~ J1IlrOtesiine devam(l kalran alldll

CUmli~l!I~~IJ~mII!:DdIJII~h Gm'li'll ~iI~~!lcll" glUl~a ~i'l~::!arn ~Iillllllli;: ,1!,MlK~.Ilpl~~tl~lllda., 1l'SK~~r~,fi~d'a~ ~mMWhD ~RKJj(~Orl~~hlIIIUtDte-3~ ~~a~Jon'Ma ~~srfd: ,~rDIII~~f d@M'al1l edi1rne~1 uram '~~II. ~U,

5:a ~kii~yan/d~!J Elr gan',al gUll

~Mi~~~~'lIi ~~i1i:(Im'~~rb~ml ~~11, ~!lri~ bil: harIa ~a'lii T~r;af'1aliml ,Aim~~lim Zain:~n'~1 ~BltS'bD~~:II Et~(I~~r!I h~klnll ~n~ol'i~ ,ilIlml~ gij~tiill1r:lld,~[, himi~~'~~illim.a1Jltat' 1M1~~lmrii: iDtr ~~,"~~rel ~lrl'~lW1!ijk ~I~ !~., all( !~J'I~u'l'lOllk ~orwnl21f'lml'll {~~rliz"'d!:d.l..

ll!MIH~!!! l~~M!'i~ YAiiIS·~ S;'1!'Ul'Dli:

Pe§m1e:rg:eyle ~atll~lm!a ~ddi',a:Snla y,abin~amla

K. ~~~k'l~ ~ilrt~~~~lg~ lIWtk~'i'.a~,~I~· !UIIUI U~ IMlg:c~IIHm'I'ba!Ii)i~I~!I'I~ il~C'i'l ~~!'dm, ~~~~ a~fi~J 1Ba,liiIlrd~ bI?Jel~B~iUl kalil, i1!iliff1- ~t!I ~!ra1II'1~~ !~e~im.er;g~!II~ iM~~@I~1 ~M sU1d1i, (jel'l!C'lkiJJm~' i~dlaYl !fJJilinladl ,70 11

IGmf dell, :Sarklsyajn~ai t@,bliik (!fm'h!lr~~ik~ll!~ 'Gill) [fmUfli~l~ ~cil\i1mll~~~ t.:.IlIll~irii'!~I~lrn~ ~~i~!~r\t So!Ioo~~aln'l

~!J]I<I~" "~i . -i~I~~~

~Iii~iilesllt~:·, lil~ij, .,,'10

Sm'lijk!~ii Q~e'l,-aiYG:m Slril~rn:d~ da.gda unllltu'lililflliaibip 05teg;rrlfl'l1mi f~! F'eHliy

I Uh.!grUllla1,~b[~le. ba~a,m~iktmrrJ!~lIli1diye ~,e~ ne'y:tIpildlg:ll~ 11~ ya,pllaa.~I~!la d~· ir lijilgii k500nfp tafln helidlln@cek...

IIj~P~ 'OllVINJ 'T",d ••

K~mls<yon 'uyesi CHP'l~,~~-sin~ 'k!Om.mun ,M~~lis'~e l·aWlp~i Glaca~!IU wrg.udaya~ ~'1I!l!'!!I€lt,Dkle ~)'!sllf'ld~ ~yb!l!lm' k'Q' JUl!llri h.e.sabm~rMrff:k zo:mt!lnd~1 ~·lls~

b',uarada

M,ah(iD1~lrln fnl11~ viZYionda

'~na~n.1JI!'ll_~r!AI J.!l~~JLg!." 10a''U ~k!n ~WkOm ~~ ,26 ~~ !kJ;irllm&! II'!'lCiinifJVImUm FCh!rJl~i ~~i1i~~ B(lG] ~,u.~Ini1~,~fI1t ?;;III min ~mdii" fiilrmlFrJle= It:rmml birrD'allililo Ctm~oJ,~ rn~d~ kiiiUIT'It) loaM'! raDI~tII\2rIH~i~ htll~~I!r~i!. -+ 1,5

IObal1,a'f,a rekG!r ibailll

.wD'de' ~ma~lik IPa~r'l1l't!1 ~aj~~ i!!b.!' ~m~ llI'ia!~~1

~QID ~~ijV~~~!'lrtlrrfl S3~1~1 B~~I~

!'r!~. - Iblnleri~

• {jQlifiil&lilm;l~ ~~I:f-'ir. '®b~l'!111 ~i 'dl~~ill!I~yl~r ~rl1i I~Wlert_~~ii oo;pr~1Di'I1 '~~llilll}'Ol!,!'t' d'~ 7~

f1urdl!llilu,S!yernl~e:T' olkftapfanpmlat" 1&ali~r!t~~~'II!tt~m~W· ~i ~,I~IB_liirn!J:ffiliiib!ltgJ M~~~iliTh~i~IYiI'

~!\IJIJ<.,,_)j]Ii'I' trili~

, ,.~

~mi~isl:1!i~plal'iil"'~u~~I~'M-

~,~~lgm~~il-+'tO

lI,Gt" j~ktasllal iI!I~tmlSQn lo~slli,ti

~talyall btlln,~l1l, M}!ll ~n!I! tv,~!'(jh1! 9J~~' nolaa)jln'1,I1. I~I!I ulP'~OO~' Wilk~ Il~~nl~i),( ~~.iJi ~Il dg)&!i'~!11 (;, m~~ 1I1T!~I~pa1~~ba~ 1m \\~'~tw: !Jj~\,'jlill1lml}ulllllil~( m~~JI,O'I&r' ,~~2~'

IIlmm Pln~1lt ~:UI :s ~ urn i~sanm3~Ii!eme$L

r'SI~l'!@{;II~G~~:i 'Til. (lA, .1iII~HmIi i!CIlJriirniid~m_ff:lhi!iil, ..

-.--,-~~--------~~~~---------.

i,t,e 'IPI,an,ze'r

e"zdii' raporu

J1Jdl~~, M1~lllp Ki.!1Uii'iIj'!1iIIB (~nll'~ 15.~tlc1~ gijisto!li'er ~S!~IJJil.~ll~D~~~nllll? pa~r!n mig! ill1rri!ill!li.j~m 'l':ilI~.1 ~~Jj~~aa, 'i'e~!. lII§i 'fapi!rTij:!a~_Q' ~UW~ 15 ~$!!l>iJ~~ ~.l~~~~ ~eJlim1~gCWlCl1 ~~'I~m ii~~nill1il'l ~~:a'lml':dalkal!i1'la' :!iI'l~~~RoI.1J~h~I~~1Il- I ~~.f ml!'lbgif !leIlitBiIi ..,. ~fI

U

I

U

I "" __ '." I

PlroJe50r~Uk,rU Hlaniog~ul 'vie 'JH,enOz ozgU~ o~m,()d[lk~1 ha r,eketirilin ba~,o,rtU~'U- im~:marl"I,a~~· .~,izb~r bO~llCllk tesb'lt: Ba~1 8i~11k lkadlln ILumhurlyer'i'n s:i~as,i sl mig es'i

. ].

I

I &dDigal~~in '''V~~'ki !W1ID:[ii~ii~l~ Ya9i~m~ ~sunr~ Ml~U~1~)ff'Jlld~1if ;~~~~r1IP rrLirtlafi yds;3~1 mn ~IiJlJrlffla~ nm umnel9fgulTliITB:lTan k.mI~aml1 ~plledtirdiren~,va.r_

iu( SIM'G,E D :P,iYESl~

.. - - - --

~~nlurafl:ai ~:w~la,l'Bi'I' ~IBq~~ fe3:o1antCuflil~1Jfir,(.e.tt:iQ kurnlru;.

lot~r,(4m~I~cf,;furumu . -. ~1,abin~kt€;~~'·~~I~'k~lya_sal!a~n--j

I~nfl~ Hllal 'rlWL~r :(wm~urc~[ JtJdlrll' ,rood~1

~~iks~ras.a~n~jOO[Mi ~kl:i;&Ja~ramda; Il'JI~ha~

degi~OO(la~~~~dO~i." ki~.arerl~a<iis.ilmlg:i , ~11

a

Ba,oldii Ii !kl~l:n C:ulnh~ul'liyet itilHi 11:,ell den sapolll

Sa~1fnl orlf{~Ul1ivmll~ ~gmnd 11 I'liak u~~:e)\eln ~lUr ~~deal~~.ll1rrs:a,p"ma,OII!ll~II~l~n, WJ)Tu!iII. dl", . :~I:I'f~~ :~~~~rllau g~J@~~11l ~r, ~,.u~!k S>ij',I:lWQ1. ~ml:iil t~~l!l!liI1W! idn£ak lt~d~81i> tem'Sil.eiJler.

Ost,egm,eni'n hesabln,l ve'rin

Med~s lirnsan H n Komis,yonu.; Tarafllrl t1Ustegmell1i~ dagda u~uttu~arr man~,eti,vle gijndem:f' ··~I FaI~ UI:llIg'un ,aklbetinia'ra~uracak.IKomlsyon~ .5alJufilma lBakarnllilgli'ndan bil,g~ ~st@yeQe'k

Milasl,'~a. ,olu bullll.lila ml U5't'l@'!l:e~iin anrlie-s:i de is.van ,eli: O@:lurrmn 'vas1iyet mliektuh~nu • ne.MIm,~~m1~,~ors!llIilUZ?'

, Ostej~lm~n Me!nm~~ A'tllr'm alln~1 (lglu~~~ ijl-, ,. m~e(:! OJIte iillesmii.~ ya!ZIP ~G~a1'.;a "l\l'Ji~hg!1

~. !l!'I~ktub~ elkGyJl1'I SilVi.1tilllgllil ~Si~~ VeUl'IDI,mt

I oeme:sini ardaivarnaid!ijmli ~~djl: 11~lllilafta: g~~ tt, ~Iumm.m !le\l~1Ii OIdij~nlni~ bilm~iNUnn, Mcktup IlIliD@i'I V!e~i Iml~'fIr. b~~mek istiY[I;nlrnt -ion

M:GK ~ilS,~ J1IlrOtesiine devam(l kalran alldll

CUmli~l!I~~IJ~mII!:DdIJII~h Gm'li'll ~iI~~!lcll" glUl~a ~i'l~::!arn ~Iillllllli;: ,1!,MlK~.Ilpl~~tl~lllda., 1l'SK~~r~,fi~d'a~ ~mMWhD ~RKJj(~Orl~~hlIIIUtDte-3~ ~~a~Jon'Ma ~~srfd: ,~rDIII~~f d@M'al1l edi1rne~1 uram '~~II. ~U,

5:a ~kii~yan/d~!J Elr gan',al gUll

~Mi~~~~'lIi ~~i1i:(Im'~~rb~ml ~~11, ~!lri~ bil: harIa ~a'lii T~r;af'1aliml ,Aim~~lim Zain:~n'~1 ~BltS'bD~~:II Et~(I~~r!I h~klnll ~n~ol'i~ ,ilIlml~ gij~tiill1r:lld,~[, himi~~'~~illim.a1Jltat' 1M1~~lmrii: iDtr ~~,"~~rel ~lrl'~lW1!ijk ~I~ !~., all( !~J'I~u'l'lOllk ~orwnl21f'lml'll {~~rliz"'d!:d.l..

ll!MIH~!!! l~~M!'i~ YAiiIS·~ S;'1!'Ul'Dli:

Pe§m1e:rg:eyle ~atll~lm!a ~ddi',a:Snla y,abin~amla

K. ~~~k'l~ ~ilrt~~~~lg~ lIWtk~'i'.a~,~I~· !UIIUI U~ IMlg:c~IIHm'I'ba!Ii)i~I~!I'I~ il~C'i'l ~~!'dm, ~~~~ a~fi~J 1Ba,liiIlrd~ bI?Jel~B~iUl kalil, i1!iliff1- ~t!I ~!ra1II'1~~ !~e~im.er;g~!II~ iM~~@I~1 ~M sU1d1i, (jel'l!C'lkiJJm~' i~dlaYl !fJJilinladl ,70 11

IGmf dell, :Sarklsyajn~ai t@,bliik (!fm'h!lr~~ik~ll!~ 'Gill) [fmUfli~l~ ~cil\i1mll~~~ t.:.IlIll~irii'!~I~lrn~ ~~i~!~r\t So!Ioo~~aln'l

~!J]I<I~" "~i . -i~I~~~

~Iii~iilesllt~:·, lil~ij, .,,'10

Sm'lijk!~ii Q~e'l,-aiYG:m Slril~rn:d~ da.gda unllltu'lililflliaibip 05teg;rrlfl'l1mi f~! F'eHliy

I Uh.!grUllla1,~b[~le. ba~a,m~iktmrrJ!~lIli1diye ~,e~ ne'y:tIpildlg:ll~ 11~ ya,pllaa.~I~!la d~· ir lijilgii k500nfp tafln helidlln@cek...

IIj~P~ 'OllVINJ 'T",d ••

K~mls<yon 'uyesi CHP'l~,~~-sin~ 'k!Om.mun ,M~~lis'~e l·aWlp~i Glaca~!IU wrg.udaya~ ~'1I!l!'!!I€lt,Dkle ~)'!sllf'ld~ ~yb!l!lm' k'Q' JUl!llri h.e.sabm~rMrff:k zo:mt!lnd~1 ~·lls~

-- - -- -

,bu aroda

Sa,valln ,di:n d;e i'llJlal1lSIZ GiJman~~~ ~~'I~!rl(\:!!'QC ~liIlrW~e5iha~~~iiIi~lm 00' '!Slm,;~IWna,l~nl1A1aI ~I~· ,d~~ ~~ ttm1[:iij]~l ~!H~t<lllif!~lilImill mealilii ~TId ~'a~~I,gtl\!nl~!i!f:k tI~!P Will. 'H'<lNkildl lll~iA1!l~iw~l1!m ,m111~~ ~'in !lWmamlian iftki"

. 1\'. ,.!&u

rsWIll1 hedeft [~mkllll\ar d:egl:1

'Sl"i!I,iire!i.~E$35!iOOU1l'])]r 'If'm1irlll~eiro~I'f~tli''(I!~~,. ;gUM ~~iffid~{~n! ~9t1,al ~'IErbWe'9~~fiI~, lMtcl: Ada Ir~~111ItaUl~~i)Ifln1l.' ~I!I~~ii'i!!tl?J'I!I'~I1iII-a~~ 1a1l1l1~l!ah~roo'i'iie~l~frnL ' Md~~md'e~rIYO~I. Mrq" rran..,ll~~'l!~~R~&!~'·ij{l,M&c m~ h&:ifi'fl ~~i!~a~l~ :~~. Imfloil' ~ID1 akJ!ld'IJ!.+10

••

u

Ti1rk SUahh IKuvvetleri~nin Ilrak"lln kuzeyindek~ IPKK hede,fle'rine yoneli!k ~kal'ra h,u@,katll, ~@yrl!lkyUzYllhlk saVa~llrI 40 biine Viuan lolUm bii 11~,OllUhIU ikabartll,or. Uk O~' gunde 15 a5!ker~ehit olldM, 112, PKK'h ~,ayatnlll kaybetti

5l11wo(lesi ilar€k:alm iUOU ra(u ,gi.ln~nd(! TUr~ a~ke~eri fle :P'KK d®rii ,avm Mllg,roe ~a~l~ __ GenellullrmalyBa$k.3,nhgl, 9un!(ij~'at~ma~ ~am~ :se~iz ~rsoflcl[rlin ~OOir oldugunu1 ar<l~arlWfd~;lId:erkadr~ lla:r Ql b LIlunal'l ~l PKK~J!OIfl d~ <ll(JiirICil'd(l~iinlj dllf}'IJr{h

AGil!R BOM,BARlmMAN SURUVO~

----~- ----------

OpNJ'iS1fonoa ~bit du~en Binbi~ laferr K11 Uzma.H \~W~ Mu"

rtll BOmll[I' e1~er ¥:uisuf lmmen w ibrahJ . i~ilnt aUlri Van

~,t M'm~~ HaMa'a~an i'nda ,asked. 'lijren yapl,ld:L ~hil (~~la!zel:~ii dah!fuS~iI ,Ml-PI'i l'~;!~J&.m(!mll2~~tl~riftegonde:n1di.

KU~j' !rak',a~'eli:k rlal!'ra'de:stekH kaira !hilir~k~llIfi~ 'kalilanTurk ~irrl ill:leri, 5Ull.nn yaklla~11t 1~ km. i~i n:d~ i~keli. Hori'l ~gel

~~ mkil. :S,@n~ ooig'oloolle glrditer, TUIt ~1,\a~ 1!t~~I:an ~)e~ II~e~\!1i 'VP, M~~ nfilqP.lerinl ~~r IflQmb?~rbrorJ\.altJJ:1l~lUIJi~fil{, ~"t

~illt 1r:n,es:elesiCide, oon~~1 ~(izijmiSltf,en~Bf' harek~t~: tep:k!lt [)r,arba ~m &aro:sU1 Da~~nt ·Sezglli'1 T,afln~lIllJ "OIU skiJ!lutl'Jtm\]¥ln.~ I~r larmul BaLMU Ba§kam YU!i~Saymal'l iiB~l. bu klfif~;1I ollu me YMild~!t di'yor.~12

"

'I

'Sii:yasi onlem gerelklli(

Irak Kurt Yooetimi Ib~kam (!:arz~ nt ABD iBa~!rani iBu~',a rneki1J:bufl~1il ~SHlI rOOf}] o~t-> ws~nmdurdill~uha5mll iSled!, JliBD :5a, iJlIrnma Ba.kdrnl Ga~et",H~rek~r k_tisa sur~un. Siyasi ijnl~Jn.a,lln~m" ~'agnsly~ptll, ~1i

'CHIP ~PJlimliayal,Anay.am IMal.· - -I1IISi',ldl'

'GlP,,1ii_rbanLa'i[g'nfflJlD:~·deg~'i~irain i,ptal:tta. , 'hatt~,~a,~sa 1I',\a~"

~~si1r:t~ gld'(lj'Ql.L ~1\!I"dile~nde~i!:,lkomrl!lsu,. . ·}',~samm"d~·

'gl~Urifm~,tf~i( d~~)l ~~if maQd~ffinrt~,~~~n o:li:iw~u:saWl:l[1~r. ~·1!DI

Katl:i'(Jlm san:lglrllill 1e,l:eto'DU ndakii dell~ iht~mal, ii tuhaf gerle'k~eyl,e rata kal,k,tll -

UZmanlm, kod ~ii!em~orum

~~b~IS lhlif'l ~ijMl!1ll].i',nde Idijjzeml~JlIE!n!ra~gnllk S'e~imr..elirnin, i~iiKli 11lmrF Alii ,AKR Ivde[Htimilris ~rl~rof)fas ka·zand!l.

I~D,'ZIM I[lMIlJDU

Vlm2dl~ 53.3, oy~.'Ktl~u~r!' di~'~ g~~ l-liiSl~'~~'.lfI Ib~~kaIDlTi~m~aJ,l(jbrli5't1J ~::!)Ulilil !iij~~~f!il.i!leri.ooy Illy~£ak: ~,enl b~~:alil, .

ral(l'l'~.a 1b~lu~~(:gk I""

ERDOGANI

,

KO~ ELER,D'E

BUGUiN

'Vurtta~ Mehmet~Ik' e Avrupidan fon.,geldi

~I!al~ kill~llalilltll dili~I'MliUn 1~1J-

gWlnw,d. l1I1i'Slilda t~Ie:fiQoJ']

~alfl- , gili bjlilfk~i kafiilfl~

In! n !li!a~meye,~~!~m3:5! ~,,~. ,Ie~~r. Si!Iil!k!a~tlil k~~liillTt!.11(~PI telehm~,m1! Ik~~dmi~i ~~d~sll UzeriliL! 'b11irt;i~L "gt1ve~~k k~,du" bilUlirnedi:gi ~m ~e!fJ.,mm InC!i1em~medlgjrii b~~1iI elli.i.

mi'NK DIVAS!II II B:WIGON H~allil (!Jirik ~~laRil~ dM,~na ,d~ hugi'ilil d@:valm !!3dUlfi!~k

llIinik ailesfnin alAikatl'ilD!1 b

i dWf~m.da frgl2ne1{on.

, ~CI.ru~t[ll1i1aI51 Jle l1!inik'illl ald~r:li~me'5Jr aJarm~aki baglaiID-

.SII~:Hi: YAi!IIILII.~:1 ~

,_.."._ .. '~lihaiI'lMdi3!~ K!Ni.d'li hrlyMII'!!D ,~ali!'lL

mlir~tye"lilin MmJbnlll:lr:mlll ~ara~!anmak amaOI~I~1 A'By~

~u ndUgw proI~lWin ~l1iY Wil'1~ '~~ In dilntilili, 1 n .~~de" 9'~lij wedIdeditd.i. S~~e 13Pijneih~mel:l ICtnaf~ W~i'ldL 6elil dOflen lM,oje m~ :~(m:J1~ 18 ,prnj,eslnd!.m: a~'SI r~dd'@'ldilen IKG!~nr 8'.1it~l:'Illglrndll,

112.7 M,jIL 1011.AVFIlI

'Gel1eIJrurma,)!'Uibe~ p]mJesindenl ii~li ~dedim~~j ~IMehmel:9k I~i:n Ymtt1l~l:lkf~imml,~f1[n Ihlnd ,~~m~J ~b~1 ~ild!i. er ~ 'erbe.~lnil'abJ.u-yai1a~lk lie bi!~jiSa· yar eg[tiflil~ ~1,~llne destek U.7 m~J'M a,~1!Q1 I it. .

Fellalkef yuk, iihal,esi' ,~k,

~~1i1~~~ BiiM,m~~if R~ Ir~li~es~·iba'j!e r~~· srtnla~ "'doja~c~fil,V:,dO~ ~~lemesineil~Yil1ru~~ak ,}mt:~o~~etfbIJ~n~ 'ar~t ihlll51':~aprofS;;K~ml!' ~ha'I!~ KUrnmq M,lilIh:l~rI ,531~~[i;te5plt~ 47

_ dlyadak~sava~, 1,IQlllrtkarUI koroya blr tek Blulent EIr5oyils,y'an letti: Anne deg~illilml" oll,Climlayaca:Qlm da'J Alma olsaydlm ba~ikall~,anlnl~n :sava:~lna 'ogl'Umugonder,m,e,zdim

'liIMIE (I I,. Tl1rl!i:!ie'nlm ~1!1.I~Mida~. s~~~, Ik~1!I1:lfi!rnndnfl ~HJ~iiIM ~ IIlIm,iJ!lldk ~<lrdeliil r~1ir~tl!!!~!! J!I!~iWi'Il!lld~ .i3l1ilel'll ~Jcl~m~cll.ll~~!~i!:. l~ ~bh:I~I~a1nd~'il,mnr'" ~,~ 'mli!t 'm d@ IIm~~klifdl.

- ----- ----

IbuorQ,da

B- 'II •

l'rJ nann - __ g _~_I~

er loldlU

Idiyeil e'r •• ".

[.lit!:l~ij:nd~fl~]kt~"t'niJI hgl "If;" liibd~ .• mtef'mme~rllkalkujw. Dffirnllk7 MkID:td~,''1:nml·U~)'il.

~!gf ~~Ia[lan hB1iKa~lHtIe !l!'hlt dll'lM W, ~(j~V p'lloll~ b.1r bl~~~!

iI~b!l~~tetl~1'l'~~ie;~il[enl ~!,~i\ ;~~l'lllar'orn~~I, (il~-ru oifevl~tdl! m~~!, !'lJI\lIb~]gcd~ ~cltl! dftj~ .,!tJd!!llaEl ~mn~'I\l:i-

~nd" ~r IIIa\iay S~Nli~ ~~. ~ be ~Q11e lkaldilJlDI. f'IDml h~~IilOOill;~!i1 ~l~ '~~,e!~:f;. '?'11

BlUg,tlllllW~okga~~too~ ,dum! ~dar'gl]k1Ere~iKam!an "~NtB[tlI,ffit Erro1u.n lil1~,edrldi~rni ~cekSin~, t[iiikli hep,5irlirryl]z[ifluYfbl Ui[LlP' ~syarrelti: "lGi~ lafEan g~rm~lif,ama~ ~ij) ~OOil!ddili Olllyl'lr.il

5eili rseI1M,esl~h I - -l-ji~ '1!~aQk

,iI\BDIH lEiIFl!llW1IiIl1 blli1fiirn

;ada~ _ a, MilsID"

m1l:!1 W.lmi~lL\"

~lhi d:e O'i~~liiI.da;aldl, lltalill Mii~(i ~~I~ ~m ~W"k· h~n d51~m.i~I~ma!l~ kalrn~,O~'a~'da1ii H:iIlil d_~I~II'~rnJ!l: oIadk ~Iir IfliIIr1aua·· ~U;~ ~ <f!11~ ·n

au milir1a'Jist ikllil1l1de bu lafJ e:lI1n~ ~la,y '~~HqL. OlllEUl j,(ellen,. a,lIt.cs,jndllldoraJl (!.1a.~~~JT111 d~y,e SQru~ur~uk. YQkIll. ~AJ'a~~y-ai[Cr, too(a da ~«Ib ~s.terl~kten s%jutma,rt,an soru~tLnma a~llij."')n

,6i'i1~~g~~~iJ.. miif~nl.[oov~'iYjledi 1iSr 9f1!')ffll!l! '~~Im wli!fi!~~~'flnmkll ~~i iJutI!,VlP ~~tOOi) ~Ia ~lmu y,!:paiill1l'l ~SI

, aWl~I~fi!~k, ~!rodegil b~Il~'ditlnJmr~ca>fi\:t I tA,S:U":1 N('ONIG,U'I!t nIISI }'U

~Iltafa O.ll~!.el~mfM ~lof:"G\i:~p ~r, ~w~l[r. ,d~Kii $II ~~f'~ ,!lID~tji.(iffi i~fI ool~~!'!r!ll ~~T~ti~~ blr~ ta~ ~IF ~~it mC~tllrtlr i~C'· ~(:!1 '~ip'~wW'l;\~!ijllti$)· vWf!~b\ Mi~~t 1l~}:I~ 1~!~II'[fmal'sll}!llil].\l!l d!!~. 19Uf! !.UI{~t I~tdl~~li 'te 1Il~~!kernttl2.00~JjjI3JIrn.i1I~ tefu

'Ol~]J,ii~O!l1lij~e~i. ~s

l!O:K Bai~kal1lll r()zr~m ~ailklilk i~ike5i i.QI~ km)ru~tu: CUIJIDh'uriyeUrn 'n iteIlitl,erii iz.gludlU kllerr1i Sl'rlll rlai~'amaz

[)iim VaK 6a~~a!ill 'v€; muhalifmK !j,~eri ~ra~smd~ Mr' ~:i~di~i SlWa§l ~~al1dl.lBil~kall ~I:" [an"m ""]ij'rilanl,i!rtlk S~ml!5r bild~risine doku~ ml!ha:ljfli.~, N,mfaYlr d~gi~" ~bl \[erdij,

UiKLiKTII!WISIINA m:~KUIJDU fiKaitlrlll'l'k~~~~ b~!dm~i i$~ a,U!aJas.a:~a~I'la'i~Hk ilk~5i tablli5!JIruU ,da sillre:ledli,: C!JJm~u~yeti!il,i~~ keb~(;l huniy~llerjl1 bJl1UlllmaS'liil'll'I ~~mir.MI olRi!'alldtff bllJn!~~1 SlllilJlfiillma!l'tilill d,ejil. ~cn:

JlIIGUIt',e suikasfJ im!BS,1 'ger~,kten Tezi(iin mi

'TOa.BA,N.'DII .' :~lMDil ~,AR~AF OLDU

J;~I~danlll~,'!~'-et1!~iye't' ' gor,' ler:1 m a~lga' allUl

~raI1ilIIDn~ ~I!f!!iliwmlil d!iJnl~!(tIa 'Qllffii\]9B;!J" l~~~~~~~Lf>!lK_1i~,~~tlI'Ia~ft~~I~mli~l~ OHPrnilt~~-$alirll ~lffigiil~tlleflle.bu:Umw~CIil3t

~lw~ali~ - )n!~~I~'CIllI~~1~19~1'

ilIll~1~ Y~g , ~~~~nl\li'l'm. ~,n

Mahkemle- ~a'fafsJzlllgllnll yitllrdil" yenislii atalns~n

'M r,........>ffilil.c~'Il·'~;i ... _ • .t;.."'" ..- _, .... , . _a ~."u ,'_,!! _. '_ ,~!i"~!'" Y!!lI1I1almlrnl!p!lJaJ'

~IMfa,miirl~~iJ atl'\!ka1!ulMa'.rIUl~1I1i1 'II:e ba!}lnr , I~~fimi ~.~~~~kmI~rreddiri ~'edTi, ~'I!II~ar Ii'Iktl~1 ~~iIlmll1lliifJ.!Ifi11mk:~~~ ;d.WiJd~ilre.OOi ~~mESilW"~!1IlI!!:tl!. ~n

Tuzlla'da, U;tersane'ye ','

durdufrma

$Qm i!I~nll'ffid~ ~temen 1Row~ ~ir ~rorul~1 mliy,a~llm ~~betlfJi i1'w:I)] lll~ii:ln!ilr~~ ittlilil ni~.ar~norr!l!!t i!!{~~ ~~!Ut!, (,n~l~rm B8~!'!II~l m~: ~m~ -::n "kl~JI!J,dyrdvni &.l.

,;1,! ~Idi\ ~mele;oo tD~bm 2"]

ml~Ofll.. r~ (@Zilsl:~l1dtSl\l'll'

dlJ(~il ~j{l~ bl!J1 ~~araal~r "1!ilillllOO" )lU~dal olu~!l 'e,,~I~ mer.!enl~l~ duiflllffl!~ ~u!']:nni'r!.ll\~ riin~I~."' ~1

.!UIIEJ A~~~ i KW""~Jl (OOlt U!WM ~'Q,F'(IIJIK SUL.f\'M.i'I!1 f,lf1~~~'~'PI!i it;iU~

K('mkiik~ffilllm jjrell~~~ll11i1~

~n -rulrk~ll'kg~~~)I 'H en~~iveri.~Qr

I lEI" enekrm~da

I - g ..,I,i!' I ...

I af~1 'tl~uk~aml I

~ni1.w!(in1 ~. mlm,

, Uim(1JI d'drulun.du~~ W!~~! ~~~~ki~ ~~S~ooutlda~ oom~ Ef;f,l~~~e;:i S(I!~r:l'!\!\llbJisiJ, mmlltlJJlu~!I¥I!~1; 4:12

Sezen A!ksUI uBu salVla~ dursun1l!' dem,ey,e' (eSiI,lr'et eden analann feryatl,anna kendi; gozy,a~III,arlln~ve' II DO'lrt kitap, yazl:yor; e~,itt,ir Tanr{nmll~o(uklj,antt diy'e hayltll:ran ,~a,fkIISUl1llll kOlttl:. Iannmn GOlya~,lan.,.,

.1.].:lU.8I1GIII1 DOGU'I''OlI. :HiRIHIBR~KMAS.r=Ji,D[ YAI~YABBV KA.BLI~AD;A '~A,mBKB.N iKIBUKLUm 'OJmA YASI

BU' :IfO~~!'B,A.TAKLIK

'rtJ'J'UY,OB ~6UB '.Imwu:ic'UKLABJ' DaR!!! :id~.' y'uI1'IO-lt.

EI~Frrm, ~AlIBI11'l1iIH qOIlJUKLAm

Bm BiW8iK, OQZA:&'TI HA~¥A"IIMlZ,

, cvBiJmt:iil~.AS~A

, '.DB:ftAmU'iEAUMJz ME'L.EiKLEB,AI1i~'Dh8m,YASmDA

Ersoy'a iirekU kadln . estegi

lIIET' O:K.UJIRUMi ~a~~~ Suda "8~,y1!dllr '!1l1ilarnm u:mFliI:I'l!Z bilitUnliigi!llIii' gao IiIIn~lye.alaIl1l'lM:rI[I!l, ~UI ,~:oru~lan 3.1 ~111~!r'~avainilil~,:Z(Ht!n~ ·bu· raklilll'~ he~eS'e I~n:et" O~~UI,

UCUZ:IAH:IAMAIILAJR. Perl'haJlil ~a~den ":EII(deil1liJl~(I" (u~unun kilnh~Ia, ki!hrallni!lnhk g@rdE[jin~ glrm.et~o!a,ydlf dry,efek sava~~ la f1! ~ibn,l~u- 11~11i~ ErSlly',g l~e-st;e~ lIe~di.~1OI

iki ~ocugumuz daha:: M,aalesef

1).iel'l~I~l;Irmay, k.ara op'e;mSYG' nU.fla, il~iIi ~.apt!gl ,a~!~llaPil:ada, '~[j(i iper'5o!'!elil'! ~hg o1I~li!lfl tl" ~r!t ,~re~i~le ~~I1~~.,o!dl]~l'Inu~ duytllmtl. ·'1.eiroiffs~l!er~nl !~'V,lpImisllJ llh<a~a linuh\il~~fel~ II'I'I!!d~· filiy1e te5liil'l2d~l~m;~i,J;'io'H

OP. n~!anmlllZ huku : :(1. u~undur

~~~~m'~~!ir~!lirtg~loJ.l" i2IlMII1i:I~ IP~ '~~~m~~l:Ira lkar~~ .alj'N.ar:lilal,m!iWlcl({er'diklffimi ~1~di,

~ .. ' .lliiIk~II'1'.!Il .!pi .. iIlU~M,~~l f:lede1lil(lI~n ~kramliMl Er~9m

"'OpcrilSNIll.!m,!.IZ'U_~~ m~jK bJlillllilrlllillillIlll)'lD' ~11·~t;fmd(lo ~liii:1ill~ir'i1~~rJ~il£!. 711

Kn'll 1~.aIlU2:e,

; 18an§ll31

A~ad~lul:n~m I~!)~ .~rn!l~i1

~,=n:.=~=

}~km!i.l!!EmIl~.il1jl ~1"

OOmllr g'irll:ni~r!Z ~~~. ~kmaJalilmn ~HP li'i:!' Mii1PIij~rl~Qi~. Mirn~~,!lli::Ij~ra, 'n~~!JtlI ~Fart!,de '~kl~~~11la11(1 o1~ ~IUIYD~tii::IWhl~ ~ ~!in ;500U0i:2fiMa~1 ~rt)~~1I'1',. ""·'(1

:5a,~oz1yel ~~~I FiJanSa lallktl!r lalik ka la:calkl' kal11!p_anya.sl

~irn"~L!~oolim~· I!De:~!i" !&lIiIe ~rp'lkaffl'!ll\l~& ~r&r l00blll iFfl.llaJa ~Il Bn~lr~llIi6!!il!1Wi ~~ ~. ti~"ff;)m;Jj ~1~1ll~ 5My<'J1 ~_im~.!iir~mhy!t~lf ~ eJ'Ill.Y~n!~ ilkm~:hll!!i~ 1aJ11~~,' ~ij]5a'I:'lllWI1i!~r_~3i

ee

_j T,e~evli~y',onda~, 'piro'gram:~nda iJBa ~,a:n!~~n :saV~~,11 ~~in ~o(,ukll'ln:mll,l'CUlmelm;ellr

dliyen B,ulent lEirsoy sloz:unUn' arkaslnda durdu:: ~o,zUm, l:Stelmlelk su~sal ben'i ,asln

.Sllahl giirdii AsIII An 1011lk

siyaseti sildi ilstilhba '

,Arl:ffliun 'enil lIanid!,,~u gllld~

tlmmr 1l1!Jn{!uri, kil~ 1iI~~~ ~rkm~~~ ~Jici~~bQila:· ~rH'e'lioln~iali ~Wf. na~~~~ tn~;rtt1:(:~m~·~t Re.~. S~Ia_l1!!ndll !l)1r ~mitler '(t1e«!}1. TU~~~J~!jrl~ gmlbui bnsi!id~ "'a~-!J~Nl Wl0B~1 ~f;lal bestMgrum rn1f!1tli~, 715

IHer g,~n ~pn Ibir ba§"a'pl,t"

H~t ~r~if\.'!l',~Cirslf.itm ~lI~D.3Io!i~~~~g.i;[] blr~liii'ib:!l ~~jtt"PJ~~ ~iiiiJWn Ii.et!OOin~bir *

'I?'" . ,

v~~d~1i! ~~~jb'il ~n~Jlb dGiI'#lII!M rrillij, gal~rilffinl ~l11iI1O~1 ~lij~~N'fatlrm ~lMk ~l ~\ilpltlam1' Jilmmrml Un~~~ ~MD~rllmi~ ~,s

SO'lURIIM~N AIRKASliND-IWIM

------ -----

V~r (e!'l!!lk CaiidalPlif'ivllIi O~l@ili:re:I, I!Jmllt,~(mllll~ m,1I11I ~t;l IIKK'yol! '~!~1If b!r,~~I~{Iii1II'1~~!~ aslrel1f biro sarun lolll1~@m lIE' I~hl. om sl.~as~~roj(l h~!~~! ~~n:" de lol~u@s~u ~ile,g~,trre!1llk Pil1ufi hiUmlmei~'rlii'(~ 'Ba~a'ki!l.l5rdo~;:lIfn dl!tmJi Idegi~~limeikle w:bu pr~ ~i~ri r~'kal~~makla ,e~riY8~ •. .,n

'ria ~aba~lil g~I~.iyor Barzan~ .1 glldIY0r'

ha'k (b'I'Il~~I'I:Ij)jk!lmJ 'r~l~oomt, Kagd1lm rwl1lml~~I~I~ed1a1re~~lMl. K.I'rar:l:am i'w Iil!i!~~i:!'~'b~r \\~r. Kurt F~l'JllPa'rl~tr~'" M~I Ta~~" [iSlellii'lil ~1Ji'I3~~.Qi!ler~~llrilul illii~iIlaa~ ~I B~g#ar.a .ti"4.'Mliw, ~1 01

Diiim a~m J!K'lkar:al~ya 'g,e~ ~e-n lieD $iJIiIl!Il1Ima Sa~mlll &am .. ~1![t~;@I!iiildoo lonce

,(I,peras.)fQmm m1 zamalil bit.e:~.e:g~ kOffll!l1:i.liiltltliJUrki:ytde:n bir¥!.~i dl!~madlgl~II1n S'OMledi. "'~nkil[(da ha'- ~ekiitltr~ii i~i harftlll i~fnd~

'bi~l1'IIe~iI'l.11 is.t!y:et1~~1iI11" d~eUi]- Gates '1ijlti~e'nnnl opelraiS~On!!l uzars.a ,aallik

i5Iihlba~d't ~~birlfgi d~l,!am ed:Gr mlll~Umiya~um" rli~~ $kOmj~ilm -30 ~o

:~t.ar AI~lU~ Pfammmmo'a !r!~m~jer8!mel; ~J~ap btlluUlm~z' giw s~~~ne QJ(lI:k'allmlZi~OOOm~ gml~rmeym, Ben dr}g~D'amam ~mad~mal1~anUl

iIlJlarlru b~~ill'I]m,a~llY(Jruf{ d~m IBulem ~rro~ ~iin bu Witerinli OOslrl tDiJlantl,sl Va:~arak~kra~adl.

Mutlu 101, Macar senden de kiitii

-

'T Q'rt1f'fta·~'U~dn .

ttil rl\ET f.lMN t ~UM ~,~.ui t IPeki nil! oil,a:CiI!:l

Iml

Sf!ll~.~.'G~!N~., ... S.~'Vil.l.~·~ ~fL~ 1 T l!LrtJ~inm Om1ige.lil!!SlI

n :sum';';:~r{ Y;!.~ARl ~u GiUIi -

9ugd\1~ 'rfuFarll'a:rn ,aliliden."." I

,. IIll

~~fI~ ~nil~! ~~Il~~RY~lUU'l B:ti OillimUli 'ilfiUl:l:Ulilrn,f!klll!ra:r

EN MIUISIRU BUMOA 'n£K ~~ra~lI'ld~iI: yapll~JIiI blr ar:~li!rllfia1 M1I(ro1ar'da!il~!lI~l1, U O~~ fra~lij"Jd\i 6r1 muwz Cf' ~ek 'l!~ kadllJlaAA Tilrki~~c: ya¥ldilgllilr'ortafil k>o~dlJ,

IODIN DAIHlI MUIUJJI llil:'8~tl[mal 'VUnkiy.e'de: Imudlll,ell"' 1W~.(l~~nWl,n ~~f3j.1o'dl!" gl!llitll ;iisrerdl\ 8lml(! kil;l~tlk ka" ~liilt<1lr ar~mnd~ bu 1][~1il e,q'l':e

BEN DllliU1UM,WN, illU:;UiM- i

-_._-_--

'1· •. I-d··1 ··..1 . rken

I~~I .ove __

at'lrlandl

Bi'll, 'liates, rce,zaYI: dH,YUll1iCa Salrlnr

KI~rDtr.-:i.U~OikE BilHlatC'.l'lmlkllf yiruWfilrhll1D ~1l:l1~rml MI~Nl.~l)n, ijlt [~~.i1ii t,~z~landl~r~k~Wne. bf~"JI~t'i! !{@I~@,.n ~n ~K ·(@!ir~l (,a~p,tuild~.l$8ll1i1filt.~\.MI KID-" m~ID~"f\iJ!l' ~~lig, ~ii!im ~MII Ml<w5e1rt"~!1! ~~pler:mt ~~~m bllgl. 1f", ... .l(1tlil:TIiil~"Hail;,nIIi'~. ~~I'.

B,Ulpasta bu yagla 'ye'Rlml@'Z

8~jl:oJw 'E~~c~'t! Ilia, ~~ri 'r.lJlril1l/r bJirl!oprillZ "mtl:fii!di ,~~cli!1CIili1 ~n\'illI!ilm rMlW il~c Ib!!led$;d~!ki!n! R ali Ik~tl~!n!~lwIl~~~· IIAn ~~.I€!~n, ~"fI1 ,g;ijn[l!~'~I.l\1ljJp'

!~ kt1~ Urrn!m;~nk~· ~a)\l ~iII'I~Frrwftf. '~nfo:ij®l ,t.i~J!, !ilmu~

TERmNEIE EYWiM Tuz~.allersai:l!e!erli'ifld8' ~~ pe~e me~dalila g.el'en i~~ miml/erini lola Ki!ii '~Iqm~k(l~~~~olifiilil p~ test{l i~m, l:Ii5K'in dili~nledl91 e~lell1l.e~rddet bl1l~1l~1t

82 Kli$~ (i,OGLlINDA

Wel'S.i1lllenrl')yenwis.e~!lI LiilnF ~er"i~ iimOlij~ijQ~:~b~~IJan 24· S3;gI'~k mrt:IrtOOl eyl~mi t9nTersa,. n~~~dooirm~~.llll'Ilak iisten1me.PQI~ mUdalil~ .etli,. 82:

~- ---- - --

bu arada

IsraU~il:: Ha:mas,'fa .am,. otaKI n

1fiOfi1,~l'e'Im~'ao~'UI!tilrnat ~fl1li b~l!de dll~ ~i1l, I~'~~ W1l'iMJyoriogUli 'giil£lnll},!1IJ. <ll~ ronan birO):ra~mrrll3l ha1~lm ~iJzd~ '~'IDI1~Iil~ri!iI~~~~riflJl ~~ ~llli:l!lhJP~~t_a~ttat ~!~l!~!tfl!i!~n~~oo !~ ~l!rnW 'DU~kDyclW. Hiililll sadm jmil!il'~Wi~~~ ~"IiJl, 7~

istan.ulra :lJink :i,~n yine' 5U~a.a

tlr.li'it D!!1:< M~115 ~t!; Iooilfilij"ooi;! dW!!~mfil'~ili~ lE!M\yetl~ b •. vijJr~~1be ~dUi'l! ~il1' Dill! dfuiledi m1n&°~ istIIlIiIam!l F Ir!@R1I~pllm~~'~C~rQ l~ii'lt!Jru!1 i;'2b1ik ~t~IIMm:n \\I! fIM~H MQ~liIl1. ~ma'ilr1In,~ IIl'yal ftl4pJbp ~1liIl.1'1,dinrcrn~l ~lldfliTle g~di. ~u

AnkaJa(d,a, o~!a,g;alnU,stU toplanan On~veTs,it~l,eiraras,11 .K,u III~ tam da 2:8 ~u:~·~t 'g'iinfi hamasetln doruga ,'~I,kt~.gll bi!r bUd,i'ie YOlK Bla§~kan ~/nlistifa:yal ,~a~ll,rdll,

OI(]t.N (nOrdTER DUrUJM YARA1l'1~

- - -- - - -- - -

'~98 ~eo 1l111nin al;J~~ f~n~lm!e kaqul edilefl bila[(j~l.! ~llK'~L';andlian u~rsite~e1'd~ r'OlgiJ [,Iuk on~~ ~ine oImirer bu',durlJiff'l'YilrallnakJa ~I¥l

o ~u RA KMAZSA l~ij:L G tI R EV D!EN A l S~ N

- ---- ---------

~U,MIK .lty,j2[!

Ma~ni .

.:. . - .I."Ii~~p)'afl

~i ren{llilk ve ,Hii'rrl,fif

~(lliflililr,~~[~I~r ~~~n, emu i~n ~Q~~ b;jlirdfm "iI.~I~r< ~im~jlrJ, billia~ .d!., imu b~n~ ~~~knlli' ·~Inde.ri tfl; ~nl!ifliimWt]f11 ~~r:lf1!UI 6wirulim ~. ~i~~lblf&lM~ :tl!t~il~ ~J]rn~nl~mr)lli~. ~iII'~1Ir'lt~10i

It}ztanr''unWemrelEi1 trotsil ~~ ~rtlma girf~i ~~1i~lSlifa~ .~lran UPJ(.nnu ~~&}~@!na,.altyal1 Gul'e ~ i~ffIll flmel5e §i1lf1i~~n ~II~" .diWe:~OOL

:}1 VI!L SOtmA ~STANBUl'DA ~ORiLAD'1

- -- - ---~

I

,Aydin OInf!J~I~ilesVm!ebir~~tijl~r OM'm I'(~:or . UYlmaMu 'ffiliirbm,~, Am~~kall ~~hil~i~uJa ~mk [S;1!e~llcrgibi OO~jjf~Wlr(jgioo[iI"cfi~anl~ eltj~ ~111

onu~allm

mpIII'DA BAI!1m DIlL. •.•

,i\18!Ll Sav,l!IWiMaJ 8a~ai1l Gat:es'f1il "!I]peril.syGrlul ~~~ tllltlillf IUlyalfl,~ :smil ~'rdrogalill~ EllyijkrlJilil Irn~dya ilil1!und~"'ilie~e bir i1imml !bitir~lim., ~Q,a~anr .yaJUlI~1 !ler!lli.

ii,ERiIDE: '. Mil

!1'I(ak'~~nder~@ ·D_9,Y b~ Ilflrri~. ingl~ G1iJar(ireo, gaZllre.. slnltn,VMfigri~l~a.: ",~~. dOli!: 9U!l~ __ I~~la~r, bun~ Ba[t,di~so~lfdiJel'," -+'~D

Alk, Piam:: 'Savcdar halfekele g@~meliii

rnp'I~1n ~rN~II~~lIllli <I~~lill:~_ Yllipl~~ ~ d~mru. ~~ri~ Amklrra fiJlli'Iltu~t,s:..~lt~u ik~f1 fu~»:ln;da Ihcei.er.ne Ib.:a~ 'at'll, A,k.

~fa![i!r~~,~l. (l Var"

d!!l'1~ f,lra[~in~IilSiillln ~!!lgl~"~ tl)II~l\iI~k '!{t..l"~lllr:,~i1.~'Un:I· ,1~n)w~~~t1i!1Nf b~~l1Dijtiil ij,rmOlJ~1 (lkul~ ~11m~(lifll YDi-' s.~ rttiiirll>,fi i.~llh5~)I~Jlar:l gii.roo.{i!gE[dl.-:tH

~:i,a,s,~ I~OIZU m !1~lm t'llly,et 'ViU'

Icesalret "ok

WlI\SAM ~~m1Ill1i MII~t ~m' AiBOi!:!lm Ta!'l;~fli" ~I' mll!MtQSi ~na ~M'.lIOOlM1a tMt' piiifi~~ii~~J~le ~'es;. ld:wdlgf!!ilOO'bu ~~Jllti~: ~1iI~fQ~'!IfI~!J tIJNiImlII1! r~[fI!!Iiginii:!~h J\RtIilklfu~ «In:a ~rt "1~~Umem l!aJI~ ~ir~m~l~iiII~i~r !!iI'U IbU~I!I:~ca'r:: ~di ~ IITI\~ 1W!.)'ilillCdedil~ am~ acllm.alaJ.'JiYOfl.il["~1Q'

Aske'f .Zapl'~ 1~llrsa kol,ay

ko~a, 9 itm'ez:

Mw'o~r.~mHil~ ~at~!il!'!1 ~~~I~~~~~i1~i!:3.p ~'1I\Pln!JJpD(~i~ ~~,j}j. ~ulbeli~~.(~~_, ~~Jk~~ K.ir~~l'~'\!l Ya,' rarVi!lisi'Ild~ ~1:i ~(Qll,bQl~1}\l ~Oa~m· .. ,~~ ,.~~--- . ~ '~~~Idi~tri.!ldllii~ blItl.tI (I~dt! il~f ,~i.~·U),

Pro --~:rFariUk B,i,cF N,e~,e [DUze~'e 'ItUrbanJ'ln~eden :S(lrun 'ol~d.~glUflU 'lie bu sonUflU ~imjln, y~uattlll,giru an~,att[: IlIMut:it, lhsan Dog ria mlalC'l'yd l alma onu _ s,i 's,im'g,e; ha~~f' 'g;'etilr!p derbe ,ara,I(lma .d:(jnil~tUr,en Gur 'le elkib~ olldu"

r

,buQrada

V(i<[< DARE!.INiN ARAC[ KUniIJ~ -

- -----

:Sm~~og I8im~eWeglifie< Mmlootl s1!Jasls~m~ ha1line g;elirenl~"ml!lta'MS!:PK€m;3lf}tlrf'~l C,UIlW mrbe i{jnasKefi 1t~tlklam~k.IT i5~lilard~ Bunul1 fQn YOK'U veo~lIr1 ~~r;5W~lffid~j ';~,mtianf;1 suistimaleltUer.

:Kabal kaldilJ~ Ihavya rr~:sal1llm~§

IrO(~llf).aIl3 p,~f~~de!~'~tli1n !l'n~~klir'!ill!i ~l\ ~Z~ la~ mlailfd~srl ~~i1ltf!tI. 1ii~la~3iL36 illl! "IlUl~!' ~1mcli) bba~~lrtrn~L ~Jj<i'!!

, 1!i1,~kd~~

(J~

'necad. 'IJak'ta Tlurkleir

,giibli !ko!n,U!~t:u

Bir~r,a[lliderMS(mu:nda! Bagdat'taJ.,.,. BU.5~ !iii .SOIilJU yap:ll!an Ulk ~i,y'a'ret A~mOOinetad tmHumhU~~

MiII[',.,j,.Jj ire r- h"" ... .l· b .. ~"jl· dSI-' ... "!.1I!!.!,aa""""~,,,~e !.!Y< .. ~m .,_.n

ct!! fOOm~la~lnm tQprak biliun'lli· gDn.dan If<1Jl~ fJld~'k!iiln!l1 ~~ iki ij~'llidern~]migH ~JI·~~rrli.

MIUJEI~ II.OMDA Abmediilocaiun 18;3~djtull 'bel~i)I;nduglll5iraw ABO GenBl~r· m8¥ IRa~kJTII Muli'jJoil eli! :ba~ktl1t·

3!11..... teydL Eu d~rnm!,En $3,d~e '1B5Qu::::::;;!-...- ......... ;;;;;II!S~;;..;;::==-.; ...... .::;;;;;;;.;........;... __ ....!, diif'~mugu ~9W!andlb ":H

iI!ie[l'tiinlEl~.a~ nR der;~'!Dm~:1~ V/hm'~ ~~r. rlii'.IIIi1a;'GiNl~ l~if!iilllll\,mUI~~ hl~ ~er:. K

1M E~ ],A;FmA~ n~NI.i~OHf~ tekilm,e,e·AffilD

sHWj ijLG£t~ f I!RlpM K~$ull Askerl(imid@r(melmek

o.m A.,·EJmU 1 APIWU]in PiKK i~illJ ~itil~: haZl~llif mu1

~\'1l~11 ~n~RII,~GiR~UM~UL~A AmaDl, kaos g~I'~Vor.t

"~tilyr! ~~Ie~li~ ~ ij~IJm' am-yilt ~lirlmkmtrm matblr M!3n:l d~~ntr~kati.3~da aliaQ!( d~en B&1;e~~ kti11w kasaba~n k€f!tegclmes1 ~mgj1l~all!dt~ g.el~in lm~:GI~(agllll ~u~Kiym. ~'n

, ....... ""--,.;, .... - IOlNl1hwb.a~Ii1'. ~am,~1 ~aretll ,an~ ~1.i~ey I'm:~~r~!i~~q~ ij,. 'gl~ klM~rl ~.~iilk1J;~!; "8.tnIj'bil fill ~iti}1().fwnn.. n~~ JIlarulil!!dJj~ij~ ~inl1lli~.'OJl~r.a~llanlll ~JU!II ,olmillil nm.rlrJtr.IBman! ~jmJi. y~ti~~ByI_JliGMil'Mtl oonolll etkJ~~, s5[!IOOn!llW dij~.· ~10

Ama 8aykal buna yine de inanmadl

,. ,tHp~IK~e)I're'lt.akill'!l~· ¥oowrlUil~r~!ld9li!1liOOllu W(JIikI· '~~"!i!If!~4rgJ]'9h~!~j.lj;l~ ina~I!I~dl, ~illi~m ~ltll!Snl11inif d~ ~(;Ir.lm! 1;M!l~ ~\3I .. ~!lfte1~lliiitri' d~rl~r ~~I~~C ~r@b!r~tild'l,llI~[i, r~~ il\l k&<J~r ~~C''i\illlrm~

_:s. ..... millff:&\iiffl~;I«i:!Bdi.~'1'[]'

i Ak Pil:l'l1:i'de Ii A:s!ke:r 'i~i.n:~ y:ap" s~lra bizde'"'' ~gns'l

Hmy' I,ali: h~re~iIIlm ~~_I1'!~b af~!!1 A~ ~il1~ i!!lnin ~illrt·rnil~tJ,r~~1]eri ~8P1;~lJ!jniwm'1!I ~rnii i~n "~r1~il ~~!ll!nf ~f!1! r~~II.I~r~l!fi ~ig 1ijrm~i\in .!liem1fi1iml)lel: ~ffi(i ~I!;lilgl!ir~ ~~p, "Jir.~~ hl:~ ~i'li1i tajpl al~lli3 .11' d'~r, ~1 CI

lErhJ',arn'da kan ~ II bnal'~O':' Sekiz aU]

:E~i'l'tl\1~mt~dil~~~dIlI e(lel rnru~rtf'tt.~~'ila·!1I~riIdbll~U\ fii"Mi'ilaki ~~ro~tlEll:i~ k~lJiiii'~I· Im~~3~ JIif.rl.~a!te[in ~r;lla!l~laJ" tfirmn.'QID~Ilii~iJ:~lliJnt~1I1 ~/,l,IM!Fg· ikrlhrf1lwan~ iiUIi"~~li1:ii'~p1L72:

Kam dii!,kU~en~[er Isinl AI~bas. da kan vem~

~r~m!l! G~ rOrleliklk_arll! i!I~ra~ yMll ~ITI1l hnt)\l~ $a~iijaf. CllIfOO!ilC$r!ll~· I1~Diileiil'~!!I 'J~m de-V<\lffi ~~g!ll i(lpe{as-:.m~ ~rr~ ~ 70'ig~~ ~~ !iJ~mel:eni.ni .iI~iya!ol~1fi Filb1!!iI r~Jj!rr MijllMiud flIb~~ ~!lld[]~ ~~rn~\lJIi}!ilIi!~ il,ij'DI hi!is.bI1.ed'll ~a!fI 'ierdi.+3

:a~~~ ~;~~re

.AiIIl<'lii~a~ B~j]~~ :!OO:~"te p3/~fah,e_r€i'i ~~i!t·sk.lmijfarm bctl.'lJml1 n~Hoit~1t 1'~1'31 'd~an tanker ~.~!iUJtSIIl~1 f~~~il. ~~~l~OOi~i!ibiJi.'II1'oIdu. BI!I~oo'~m La." ~~ql!i m!ilji'i!r ,dQ~~r; fl!ll~ <~I~a~h~1 bill ~1ii,i}:·~~.~iip,~MQni)ir.eol~~~ ed!J4r. ~7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful