You are on page 1of 28

Macaristan’daki Yüksek

Eğitimi için Kampüs Boyutları

İÇERIDEKILER
MACARISTAN’DA YÜKSEK ÖĞRETIM
KAMPÜS MACARISTAN PROGRAMI
ORTA MACARISTAN BÖLGESI HAKKINDA KISA BILGI

4
5
6

Eötvös Loránd Bilim Üniversitesi
Budapeşte Teknik ve Ekonomi Bilimleri Üniversitesi
Corvinus Üniversitesi
Semmelweis Üniversitesi
Kamu Görevleri Üniversitesi
Óbuda Üniversitesi
Szent István Üniversitesi
Macar Güzel Sanatlar Üniversitesi
Macar Dans Sanatları Yüksek Okulu
Moholy-Nagy Sanat Üniversitesi
Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi
Liszt Ferenc Konservatuarı
Budapeşte İktisat Yüksek Okulu
Budapeşte İletişim ve İşletme Yüksek Okulu
IBS Uluslararası İşletme Yüksek okulu
Wekerle Sándor İşletme Yüksek Okulu
Pázmány Péter Katolik Üniversitesi
Károli Gáspár Reformist Üniversitesi
İnancın Kapısı Budist Yüksek Okulu
Andrássy Üniversitesi
Gábor Dénes Yüksek Okulu
Orta Avrupa Üniversitesi

6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14

KUZEY MACARISTAN HAKKINDA KISA BILGI

15

Miskolc Üniversitesi
Eszterházy Károly Yüksek Okulu
Károly Róbert Yüksek Okulu

KUZEY OVA BÖLGESI HAKKINDA KISA BILGI

15
15
16

17

Debrecen Üniversitesi
Nyíregyháza Üniversitesi
Szolnok Üniversitesi

GÜNEY OVA BÖLGESI HAKKINDA KISA BILGI

17
17
18

19

Szegedi Bilimler Üniversitesi
Eötvös József Yüksek Okulu
Kecskemét Yüksek Okulu
Tomori Pál Yüksek Okulu

ORTA MACARISTAN BÖLGESI HAKKINDA KISA BILGI

19
19
20
20

21

Pannon Üniversitesi
Dunaújváros Yüksek Okulu
Kodolányi János Yüksek Okulu

21
21
22

Széchenyi István Üniversitesi
Batı Macaristan Üniversitesi

GÜNEY TRANSDANUBYA BÖLGESI
HAKKINDA KISA BILGI

23
23

24

Pécs Bilimler Üniversitesi
Kaposvár Üniversitesi

24
25

BATI TRANSDANUBYA BÖLGESI HAKKINDA KISA BILGI 23

Macaristan’da yüksek öğretim
Macaristan’da yüksek öğretimin tarihi 14. yüzyıla kadar gitmektedir. Ülkemizde ilk üniversite 1367 tarihinde Pécs şehrinde kurulmuştur ve bu üniversitenin kurulması Prag, Krakko ve Viyana
üniversitelerinin kurulmasıyla aşağı yukarı aynı döneme denk
düşmektedir. Yüksek öğretimde son yirmi yılda gerçekleşen değişiklikler ve kapasite artırımı sayesinde bu kurumlarda öğretim
görenlerin ve başvuru yapanların sayısında önemli miktarda artış
sağlanmıştır.
Eğitimin yapısı:
Avrupa’daki yüksek öğretim sistemine uygun olmak koşuluyla
Macaristan’da 2006 yılından itibaren bu alanda üç evreli bir eğitim sistemi gündemdedir. Bunlar (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA)
evreleridir. Üniversite öğrencileri üç ya da dört yıl süren bir temel
eğitim çerçevesinde (ki bu eğitim yabancı dillerde „bachelor” veya
„baccalaureus” olarak tanımlanmaktadır) lisans eğitimi alırlar ve
ardından da bir ya da iki yıl süren bir yüksek lisans ya da master
eğitim (yabancı dilde: „master” veya „magister”) alarak mezun
olurlar. Toplam olarak beş ya da altı yıl süren ve yüksek lisansı da
içeren birleşik eğitim sadece bazı bilim dallarında vardır. Burada
eğitim lisans eğitimi üzerinde yükselmez, ama sonuçta öğrencilerin aldığı diploma MA/MSc düzeyine denk düşmektedir. Üniversiteler tarafından eğitim sonunda verilen lisans ya da yüksek lisans
diplomaları iş hayatında yeri olan ve çalışma alanında kabul edilen
diplomalardır. Yüksek lisansa (ya da ona denk düşen yabancı bir
dereceye) sahip olan öğrenciler üçüncü evreye müracaat etme
hakkına sahip olurlar. Bu da üç yıllık bir eğitim süreci kapsamında
elde edilebilecek olan Phd ya da Doctor of Liberal Arts (DLA) derecesidir.
Yüksek öğretimde bazı eğitim dallarında (mesela tıp ya da hukuk
eğitimi) eğitim sürecinin genel yapısı bugün de bütünseldir, yani
lisans ve yüksek lisans olarak ayrılmaz (10-12 sömestre).
Macar üniversiteleri tarafından verilen diplomalar dünyanın her
tarafından çok iyi bir üne sahip diplomalardır.

3

4

KAMPÜS MACARISTAN PROGRAMI
Kampüs Macaristan programının amacı üniversite öğrencilerinin
uluslararası platformda da hareketliliğini sağlayabilmektir. Bu nedenle de Macaristan’ın yüksek öğretim hayatının güçlendirilmesini ve desteklenmesini sağlar ve bu süreçte yurtdışından yabancı
öğrencilerin Macaristan üniversitelerine gelip eğitim görmeleri ve
de Macar öğrencilerin yurtdışında yüksek öğretime katılmaları için
çaba sarf eder. Bu nedenle de program Macaristan’a eğitim yapmaya gelen veya Macaristan’dan yurtdışına eğitim yapmaya giden öğrencilere bilgi ve enformasyon aktarımını hayata geçirmeyi
amaçlar. Kampüs Macaristan programı Macar yüksek öğretim kurumlarının tanıtımı için 2012 yılında çalışmaya başlayan Ulusal Mükemmel Değerler Programının bir parçasıdır. Kampüs Macaristan
Program Bürosu Balassi Enstitüsü’nün bir parçası olarak faaliyet
göstermektedir.
Kampüs Macaristan Programı ve de Macar Yüksek Öğretim Kurumları tarafından hayata geçirilen StudyFinder Database adındaki veri bankası Macaristan’da yüksek öğretim kurumları kapsamında İngilizce veya başka bir yabancı dilde eğitim veren 400
civarında bölüm hakkında bilgi sunmaktadır. Şimdi size, amaçlarınıza ve hedeflerinize denk düşen bölümleri saptayabileceğiniz
umuduyla bu bölümler hakkında bilgi veriyoruz.
http://www.campushungary.org/study-finder

5

6

Orta Macaristan bölgesi hakkında kısa bilgi
Bu bölge “Macaristan’ın kalbidir.” Yani ülkedeki düşünsel hayatın,
kültürün, iş dünyasının ve turizmin merkezi olarak da tanımlanabilir. Budapeşte dünyaca ünlü kaplıca ve ılıcalara sahiptir. Çok özel
değerlere sahip şifalı suları üzerinde on tesis inşa edilmiştir. Bu
kaplıcaların önemli bir kısmı da bugün artık tarihi eserdir. Bu bölge
diğer yandan tüm sanayi dallarının da merkezi konumundadır.
Bu bölge eğitim hayatının da merkezidir. Genel ve yüksek öğretim
dünya çapında bir üne sahiptir. Araştırma alanlarında da dünyada
haklı olarak bir üne sahip araştırma kurumları da bu bölgede faaliyet halindedir.

Eötvös Loránd Bilim Üniversitesi
Macaristan’ın tam merkezinde bulunan birinci numaralı üniversitesidir. ELTE mükemmel bir araştırma ortamı ve eğitim içinde yüksek bir kalite sağlar. Tüm ülke açısından da bakıldığında en çeşitli
diploma imkânının, öğrenci Exchange programları ve yabancı ülkeler yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği programlarının sayısının da en fazla olduğu üniversitedir.
ELTE devlet tarafından da çok itibar gören bir yüksek öğretim
kurumudur. Kurulduğu tarih olan 1635 yılından bu yana aralıksız
eğitim vermektedir. Beş Nobel ödüllü Macar bilim adamının bir zamanlar öğrencisi olduğu üniversitedir. Ayrıca bilim, sanat ve kamu
hayatının pek çok şahsiyeti bu üniversiteden yetişmiştir. Bu üniversite Macaristan eğitim hayatında ve kültür yaşantısında belirleyici
bir öneme sahiptir. Bu nedenle de eğitim kurumu “Özel Öneme
Sahip Yüksek Öğretim Kurumu” unvanına da layık görülmüştür.
Bu eğitim kurumu hakkında daha fazla bilgiye şu adresten
ulaşabilirsiniz: www.elte.hu/en/degree_programs
İlişkiler: www.elte.hu/en, www.facebook.com/elteinternational

Budapeşte Teknik ve Ekonomi
Bilimleri Üniversitesi (BME)
BME 1782 yılında eğitim hayatına başlayan bir kurumdur. Macaristan’ın en büyük ve Orta Avrupa’nın da en büyükleri arasındaki bir
mühendislik bilimleri üniversitesidir. Bu üniversitenin sınıflarından
çok sayıda ünlü bilim adamı yetişmiştir ve bu durum günlerimizde
de devam etmektedir. BME İngilizce olarak BSc, MSc és PhD dallarında yabancı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır.
Lisans eğitimi (BSc)
İnşaat mühendisliği
Makine mühendisliği
Kimya mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Mühendislik ve bilgisayar
mühendisliği
Yüksek lisans (MSc)
İnşaat mühendisliği
Makine mühendisliği

İnşaat
Kimya mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Bilgisayar mühendsiliği
Ulaşım mühendisliği
Logistik bilimler mühendisliği
Ulaşım araçları mühendisliği
Uygulamalı matematik
Matematik
Fizik

Genel bilgilendirme için:
http://www.kth.bme.hu/en/oie/regularstudents/academicprograms

Corvinus Üniversitesi

7

Başarılı ve mükemmel öğrenciler.- Geleceğin piyasasının elemanları .
İngilizce eğitim veren dallar
Lisans eğitimi (BA)
İş dünyası ve işletme eğitimi
Uluslararası iş süreçleri
Uygulamalı ekonomi
Sosyoloji
Uluslar arası ilişkiler
İletişim ve Medya bilimleri
Yüksek lisans eğitimi
veren dallar (MA/MSc)
MBA
Marketing
Uluslararası iş süreçleri
ve üretim
Kamu ekonomisi
ve kamu siyaseti
Uluslararası ilişkiler
Bağ bahçe mühendisliği

Çevre düzenleme
mühendisliği
Gıda mühendisliği
Ortak yüksek lisans
veren dallar (MA)
Ekonomi, devlet ve
toplum bilimleri (MA)
Ziraat, gıda bilimleri ve
çevre sağlığı uzmanlık
değerlendirmeleri
Kıyaslamalı yöresel
kalkınma bilimleri
PhD eğitimi
Sosyoloji
Uluslararası ilişkiler

Bilgi almak için: www.uni-corvinus/eng

Semmelweis
Üniversitesi
“Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında karşılıklı saygıya dayalı işbirliği en temel değerlerimiz arasındadır. Eğitim ve öğretim süreçlerinin
yanı sıra çok yüksek düzeyli bilimsel araştırmalar da ödevlerimiz arasındadır. Tüm bu faaliyetlerimiz esnasında bize teslim edilen değerlere
de en yüksek özeni ve korumayı da göstermek zorunda oluğumuzun
bilincindeyiz.”
İngilizce ve Almanca eğitim
Genel tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık

İngilizce bilgi alabilmek için
Hemşirelik ve hastabakıcılık
Diyetisyen uzmanlığı
Fizyoterapi ve fizik tedavi
uzmanlığı
Çocuk doğum uzmanlık
Halk sağlığı uzmanı
Optometrist

Yabancı dillerdeki eğitimler
www.semmelweis.hu

Kamu Görevleri Üniversitesi
“Memleketime hizmet için”
Kamu Görevleri Üniversitesi yüksek öğrenimde çok özel ve çok
kaliteli bir eğitim vermektedir. Kamusal alanlardaki görev ve faaliyetleri üzerine eğitim alan öğrenciler bu bilgilerle yurtdışında da,
diplomasi, yerel idareleri kamu güvenliği ve milli güvenlik gibi konularda üst düzey görev yapabilirler.

8

İngilizce eğitim:
“Budapeşte Diplomasi Akademisi” programı güvenlik ve savunma
politikası alanlarında ve de Avrupa Seminerleri alanında özellikle
tavsiye edilir.
Bilgi için: www.uni-nke.hu

Óbuda Üniversitesi
Bilimin, yenilenmenin ve ekonominin hizmetinde
Diploma alınan bölümler
Lisans eğitimi bölümleri (BSc)
Bilgisayar teknolojisi
Çevre mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Mechatronik Mühendisliği
Yüksek lisans bölümleri (MSc)
Uygulamalı matematik
Bilgisayar teknolojisi
mühendisliği
Mechatronik Mühendisliği

Doktora eğitimi (PhD)
Uygulamalı bilişim ve
uygulamalı matematik
Bilişim Güvenliği ve
Güvenlik Bilimleri
Maddesel bilimler ve
teknolojiler

Óbuda Üniversitesi verdiği eğitimin yanı sıra çok önemli araştırma
projelerine de sahiptir. Üniversite Araştırma ve İnnovasyon Merkezi en modern teknik donanım ve cihazlara da sahiptir.
Bilgi almak için: http://www.uni-obuda.hu/en

Szent István Üniversitesi
Bilimin ve sürdürülebilirliğin hizmetinde
BSc ve MSc alınabilen dallar
Ekonomi ve toplum bilimleri
Ziraat ve çevre bilimleri
Makine mühendisliği
Veterinerlik bölümü
Lisans eğitimi bölümleri (BA)
Ziraat mühendisliği
Yaban hayvanları güvenliği
ye yaban hayvanları
iktisadı bölümü
İşletme ve ekonomi
Makine mühendisliği
Yüksek lisans bölümleri (MA)
Makine mühendisliği
Ziraat mühendisliği
Tarım alanında biyoteknoloji
Yaban hayvanları güvenliği
ye yaban hayvanları
iktisadı bölümü
Tarım bitkileri mühendisliği
Yemlik bitkiler ve yem
bitkileri sağlığı mühendisliğKırsal alanlar kalkınma ziraat
mühendisliği

Bilgi almak için: www.sziu.hu

İdare ve organizasyon
İktisadi idare
Veterinerlik
Phd bölümleri
Hayvancılık üretimi bilimleri
Biyoloji bilimleri
Bitkisel bilimler
Teknik bilimler
Çevre bilimleri
İdare ve organizasyon
Bölgesel nitelikli bilimler
Veterinerlik bilimleri

Macar Güzel Sanatlar
Üniversitesi

9

Bugün artık 143 yıldır faaliyette olan üniversite geleneksel olarak
güzel sanatların değişik dallarında ünlü bir geçmişe sahip özel bir
eğitim vermektedir. Yaratıcı, modern ve yüksek düzey grafik yetenekler temelinde sanatın her alanında ve sanat tarihi temelinde bir
eğitim güvencesi vermektedir.
İngilizce eğitim veren dallar
Deneyimsel faaliyetler
Resim sanatları
Heykel sanatları
Grafik sanatları
Planlama grafik

İnternet medyası sanatları
Restorasyon sanatları
Görsel planlama sanatları
Güzel sanatlar teorileri

Bu eğitim bir yıllık özel bir eğitimdir. İhtiyaç duyulduğunda tüm
sanat dallarında grup eğitim ve seminerleri organizasyonu da
mümkündür.
Bilgi almak için: www.mke.hu

Macar Dans Sanatları Yüksek Okulu
Macar Dans Sanatları Yüksek Okulunun birincil amacı hem evrensel ve hem de ulusal değerlere vakıf ve özellikle de dans sanatları
hakkında bilgi sahibi dans sanatçılarını, dans sanatı öğretmenlerini, koreografları ve bu alandaki teorik eğitimcileri yetiştirmektir.
Dans sanatçısı (BA), ihtisas dalları – Klasik balet ve modern dans

Yabancı dilde eğitim:
Bilgi almak için: www.mtf.hu

Moholy-Nagy Sanat Üniversitesi
MOME’nin eğitim felsefesi yüksek öğrenim kurumunun 130 yıllık
geçmişinin üzerinde yükselmektedir. Ancak kurum aynı zamanda sürekli yenilenmeyi ve de dünyaya her zaman açık olmayı da
kendisine ilke edinmiştir. MOME hem araştırmanın ve hem de
eğitim ve yaratıcılığın her zaman kopmaz bir bütün oluşturduğu
düşünsel bir atölyedir. Üniversitede verilen eğitim planlamayı, inşa
etmeyi, medya sanatlarını, ve tüm bu alandaki teorileri de kapsar.
Yüksek lisans
alınabilen dallar (MA)
Animasyon
İnşaat sanatları
Tasarım ve sanat menajerliği
Seramik ve planlama
Tasarım teorileri

Bilgi almak için: www.mome.hu

Moda ve tekstil planlama
Planlama grafik
Medya tasarım
Metal sanatları
Fotoğrafçılık
Biçimsel tasarımlar

10

Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi
Kurum 2015 yılında kuruluşunun 150. yılını kutlayacaktır. Macaristan’ın en eski ve en köklü üniversiteleri arasında bulunmaktadır.
Üniversitenin amacı sahne sanatları alanında hem bireysel ve hem
de kurumsal anlamda (tiyatro, sinema, televizyon) beklentilere yanıt verebilen ve çok geniş bir bilgi ve eğitim birikimine sahip sanatçıları ve sanat alanlarında uzmanları yetiştirebilmektir.
Yabancı dilde eğitrim:
DocMomads –belgesel film- yönetmen,
Erasmus Mundus ortak eğitim.

Daha fazla bilgi almak için: http://www.filmacademy.hu/en/

Liszt Ferenc Konservatuarı
Çok özel ve çok köklü geleneklere sahip olan Liszt Ferenc Konservatuarı gerçek anlamda müzisyen olmak isteyen öğrencileri beklemektedir.
İngilizce eğitim veren dallar
Klasik çalgılarla verilen eğitim
Tuşlu çalgılarla yapılan müzik:
piyano, akordeon, çembalom
ve organa
Yaylı çalgılar:
keman, viola, çello, gordon
Tahta ve bakır nefesli çalgılar.
Flüt, oboa, fagot, bor,
trompet, trombon,tuba
Diğer klasik çalgılar:
harp, dulcimer ve davul.
Şarkı
Klasik şarkılar (BA),
oratoryum ve şarkı (MA)
opera (MA)
Diğer bölümler
Beste (BA, MA); uzmanlık

alanları klasik, elektronik,
uygulamalı beste.
Orkestra şefliği ve diğer
müzik idare
Eğer üç öğrencilik bir grup
oluşursa İngilizce eğitim
verilebilecek alanlardır.
Üst eğitimler:
Piyano sanatçısı – solist
Yukarıda sayılan tüm
bölümler için kısmi eğitimler
de mevcuttur. Ayrıca Caz halk
müziği ve eski dönem müzikleri üzerine uzmanlaşmak
da mümkündür.

Bilgi için: http://lfze.hu/en/home

Budapeşte İktisat Yüksek okulu
Yüksek okulun amacı, iktisat bilimleri ve ekonomi toplum bilimleri
arasındaki ilişkiler alanında (ve hem de bu bilim dallarıyla bağlantılı
olan diğer bilim alanlarında) hem Macaristan’da ve hem de yurtdışında cazip ve önemli bir kurum haline gelmektir. Eğitim kurumu
lisans eğitimi, uzmanlık eğitimi, yüksek lisans eğitimi, uzmanlık
eğitimi ve yetişkinleri için kurslar düzenlemektedir.

Yabancı dilde verilen eğitimler
Lisans eğitimleri: (BA)
Ticaret ve pazarlama (İngilizce
ve Almanca olarak)
Finans ve maliye (İngilizce)
Uluslararası iktisat (çift diploma veren bölüm, Almanca ve
İngilizce dilden eğitim)
Turizm ve hizmet sektörü
(İngilizce ve Almanca olarak)

11
Yüksek lisans veren bölümler (MA) (İngilizce olarak)
Uluslararası iktisat –İngiltere
Ruskin University ile birlikte
verilen eğitim
Uluslararası İlişkiler
Turizm ve hizmet sektörü
(İngilizce ve Almanca olarak)
PhD eğitrimleri (İngilizce)
Uluslararası iltisat – Doktora
PhD eğitimi İngiltere Ruskin
University ile birlikte verilen
eğitim

Bilgi için: http://en.bgf.hu/

Budapeşte İletişim ve
İşletme Yüksek Okulu
Yaratıcı düşünceyi geliştirmekteyiz.
Yabancı dilden verilen eğitim
Lisans eğitimi veren
bölümler (BA)
Kameraman (sanatçı eğitimi)
Animasyon
İşletme ve idarecilik
Ticaret ve pazarlama
İletişim ve medya bilimleri
El sanatları
Film temel bilgileri ve medya
bilgileri
Planlama grafik
Uluslararası ekonomi

Medya tasarım
Fotoğraf bilimleri
Televizyon gazeteciliği
Turizm ve hizmetler
Yüksek lisans eğitimi
veren bölümler (MA)
Film kameramanlığı
İletişim ve medya bilimleri
İdarecilik ve organizasyon
Turizm ve idarecilik

İlişkiler: Zoltán Dobák, +36 20 583 22 79, zdobak@bkf.hu

IBS Uluslararası İşletme
Yüksek okulu
IBS devlet tarafından akredite edilen Avrupa’nın tam merkezinde
faaliyet gösteren özel bir kurumdur. Okul Budapeşte ve Viyana’da bulunan kampuslarında dört dörtlük bir eğitim vermektedir. BSc ve MSc türündeki eğitimlerin hepsinde eğitim dili İngilizcedir. Bu okuldan mezun olan öğrenciler OBS’nin stratejik
partneri olan The University of Buckingham’ın diplomasına sahip olurlar. Bu diploma tüm dünyada tanındığı gibi iş dünyasında
da çok önemli kariyer imkânları sunmaktadır.
IBS Budapeşte’deki kampus alanında aşağıdaki alanlarda üç yıllık
BSc eğitim programlarına sahip bulunmaktadır.
İşletme
Sanat işletmeciliği
Mali işletme
İşletme ve psikoloji

İş hayatı ve diplomasi
İş hayatı ve turizm

12

IBS Budapeşte’deki kampus alanında aşağıdaki alanlarda bir yıllık
MSc eğitim programlarına sahip bulunmaktadır.
Uluslararası ekonomi hayatı
Mali işletme

Pazarlama işletme
İnsan kaynakları idaresi

Bir yıllık yoğun İngilizce kursları da söz konusudur. Bu kurslar
öğrencileri yüksek öğrenimlerini İngilizce olarak sürdürmeye hazırlamaktadır.
Bir yıllık Pre-med porgramı da öğrencilerimizi tıp alanında yüksek öğrenim sürdürmeye hazırlamak için idealdir.
Bilgi için: http://web.ibs-b.hu/

Wekerle Sándor İşletme Yüksek Okulu
Eğitim çok karmaşık ve yoğun bir süreçtir. Amaç, geleceğin yönetici kadrolarının gerektiği gibi bir eğitim alarak yetişmeleridir. Bu
öğrenciler bilime sürekli iht,iyaç duyan uzmanlık bilgileri yeterli ve
duyarlı insanlar olarak görevlerine gelmelidirler.
Yabancı dilde eğitim:
Ticaret ve pazarlama (BA)

Bilgi için: http://wbsc-h.eu/

Pázmány Péter Katolik Üniversitesi
Üniversitemizin temel ilkesi entelektüel ilgi ve analitik düşünce
tarzı üzerinde yükselen bir bilimsel çerçevedir. İnsanlığa saygı
göstererek ve de Hıristiyan ve Avrupa değerlerine dayalı eğitimin
ilkelerinden ayrılmadan işbirliği yaparak ve de başkalarının sahip
olduğu değerlere de saygı göstererek bu sürece devam etmektir.
Ayrıca bilim dallarına açık olmak, uluslararası değerlerin göz önünden yitirmemek ve otonomiye de önem vermek de prensiplerimiz
arasındadır. En önemli ilkelerimizden biri de üniversitemizin özgürlüğünün korunmasıdır. Bireyin ve topluluğun haklarını zedelemeden birlikte yaşamak adaletten sapmadan kamusal çıkarları da göz
önünde bulundurmak da üniversitemizin olmazsa olmaz değeridir.
Yabancı dillerdeki eğitim:
Anglistik (MA) İngilizce
Fransızca dili, edebiyatı ve
kültürü (MA) Fransızca eğitim
ve iki diploma veriyor

İtalyan dili, edebiyatı
ve kültürü (MA) İtalyanca
Fotoğraf tekniği ve objektif
bakış (MSc) İngilizce olarak,
üçlü diploma

Bilgi için: www.ppke.hu

Károli Gáspár Reformist Üniversitesi

KÁROLI GÁSPÁR UNIVERSITY
OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY

„Geleceğini kendi eline al!”
Károli Gáspár Reformist Üniversitesi reformist eğitimin geleneklerinin aynı zamanda uzmanlık alanındaki açıklıkla harmanlanması
neticesinde oluşmuştur. Üniversitede süren eğitimin temel prensiplerine bakıldığında Hıristiyan düşünce akımının, insanlık değerlerine önem vermenin ve de küçük grupların desteklenmesinin
öne çıktığını söyleyebiliriz.

Yabancı dilde eğitim:
Anglistik (MA) İngilizce
Macaristan’da Kodaly kültürü
ve yurtdışına yönelik uzmanlık
bölümü (İngilizce olarak)
EMLex: Europaischer Master
für Lexikographie MA
(Almanca olarak)

13
Teoloji (PhD)
(Almanca ve İngilizce)
Avrupa ve Uluslararası
iş dünyası Hukuku LLM
(İngilizce)

Bilgi için: www.kre.hu

İnancın Kapısı Budist Yüksek Okulu
“Amacımız Budha’nın öğretilerinin kapılarını ona ilgi duyanların önünde açmaktır.”
Yabancı dilde eğitim:
Tayland Krallığı Mahachulalongkornrajavidyalaya üniversitesi tarafından verilen “Budist Araştırmalar” adındaki eğitim (MA/PhD) İnancın Kapısı Budist Yüksek Okuluyla birlikte organize edilmektedir.

Bilgi için: www.tkbf.eu, www.ebtc.hu

Andrássy Üniversitesi
Üniversitenin uluslar arası ünü innovativ bir yapı uygulamasıdır.
Budapeşte bilim hayatının en önemli merkezlerinden biridir. Sloganı da: “Sizi Avrupa’ya hazırlıyoruz.”
Lisansüstü eğitimler (Almanca olarak)
Tuna Bölgeleri araştırmaları
Avrupa ve uluslararası İdareler
Uluslararası ekonomi
ve iktisadi hayat
Uluslararası İlişkiler
Orta Avrupa tarihi

LLM Programı (Bu program
istenirse iş hayatının yanı
sıra da yapılabilir)
Orta Avrupa Araştırmaları.
Kültür diplomasisi
ve uzmanlaşma

Bilimlerarası PhD kursları (Almanca): Konusu “Avrupa Birliği içinde
Orta Avrupa’nın geleceği.”
Bilgi için: www.andrassyuni.eu, www.studienstart.eu

Gábor Dénes Yüksek Okulu
Amacımız piyasanın ihtiyaçlarına gerekli yanıtı verebilecek düzeyde ve yüksek kalitede bir eğitim sunabilmektir. Yüksek Okulumuzun amacı taleplere yanıt veren, güvenilir ve de pratik yanı güçlü
bir temel yaratmaktır. Bu temel iş hayatında kullanılmaya yöneliktir. Kurumumuzda eğitimini tamamlayan öğrenciler yeni teknolojileri rahatlıkla kullanabilir, -bunda yabancı dile hakim olmak
önemli bir faktördür- uluslararası bilişime ve işbirliğine açıktırlar.
İngilizce eğitimler
Bilgisayar mühendisliği (BSc)
Ekonomi bilgi işlem (BSc)

Bilgi için: www.gdf.hu

İşletyme ve idaresi (BA)

14

Orta Avrupa Üniversitesi (KEE)
Budapeşte’de bulunan Orta Avrupa Üniversitesi İngilizce olarak lisansüstü ve doktora eğitimi imkanları sağlamaktadır. Bu üniversite
hem Birleşik Amerika’da ve hem de Macaristan’da akredite edilmiş
durumdadır. Üniversiteye yaklaşık yüz ülkeden öğretim üyesi ve
öğrenci gelmektedir. Üniversiteyi bitiren öğrenciler dünya çapında güçlü bir ağ oluşturmaktadır.
Burslar:
2013-2014 yıllarında OAÜ lisans üstü eğitim alan öğrencilerinin %
82’si, doktora eğitimi alan öğrencileirn ise % 94’ü ciddi oranlarda
destek almışlardır.
Bu konuda daja fazla bilgi almak için: : www.ceu.hu/financialaid
Eğitim yapılan alanlar:
Ticaret
Kognitiv Bilim
İktisat
Doğa Bilimleri ve Politikası
Cinsiyet Bilimleri
Tarih
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Bilimleri
Yasal
Matematik ve onun
Uygulanması

Bilgi almak için: www.ceu.hu

Orta Çağ Bilimleri
Nasyonalizm Bilimleri
Proğramı
Filozofi
Politika Bilimleri
Kamu Politikası
Sosyoloji ve
Sosyal Antropoloji

Kuzey Macaristan hakkında kısa bilgi
Bu bölge kuzeyden Slovakya ve doğudan Ukrayna ile sınırları olan
bir bölgedir. Bu bölgenin ekolojik olarak taşıdığı önem şu bilgiden
de çıkarılabilir: bölgenin yüz ölçümünün % 13’ü doğal ve şifalı sular
ve kaynaklar da içeren doğal koruma alanlarından oluşmaktadır.
Bu bölge aynı zamanda da ünlü Tokaj şaraplarının üretildiği bir
şarap bölgesidir. Bu şarapçılık UNESCO dünya mirası listesine alınmıştır. Ayrıca Aggtelek mağarası, Slovak Mağaraları, kaleler ve tarihi harabeler (Diósgyőr, Sárospatak ve Eger), Ve de diğer önemli,
tarihi kalıntılar bu bölgeye özel bir önem kazandırmaktadır.

Miskolc Üniversitesi
„Kurumumuz dünyada ilk olarak kurulan ve 1735 tarihinden itibaren var olan Teknik Üniversitedir. Yüzyıllardır var olan geleneklerimiz teknik, doğal bilimler ve toplumsal bilimler alanlarında uygulanan modern yaklaşımların harmanlanmasıyla oluşmaktadır.”
Yabancı dillerdeki eğitimlerimiz
Ekonomi ve işletme
İşletme ve Organizasyon
bilimleri
Orta Avrupa Araştırmaları
İktisat ve organizasyon
Genel ve Adalet medya
araştırmaları
Doğal Kaynaklar Mühendisliği
Döküm mühendisliği
Doğal Kaynaklar Mühendisliği
Yer altı kaynaklar
mühendisliği (MSc)

Petrol Mühendisliği (MSc)
Petrol Mühendisliği (MSc)
Hidrolik Mühendisliği (MSc)
Avrupa Jeoteknoloji ve Çevre
araştırmaları kursu (EGEC)
Avrupa Yöntemsel bilimler
araştırmaları (EMEC)
Yer altı kaynakları bilimi (PhD)
Enformasyon bilimleri ve
teknolojileri
Makine mühendisliği

Daha fazla bilgi almak için: http://www.uni-miskolc.hu

Eszterházy Károly Yüksek Okulu
„EKYO doğru karar.”
Eszterházy Károly Yüksek Okulu eğitim prensiplerini ve yöntemlerini belirlerken bunun XXI yüzyılın toplumsal ve ekonomik taleplerine yanıt vermesi için gayret sarf eder. Son derece düzeyli ve modern eğitim imkânları sağlayan kurum çok değişik alanlarda eğitim
fırsatları da sunmaktadır. Yabancı öğrenciler için eğitim programı
dışında bazı faaliyetler seçme imkânı da bulunmaktadır.
İngilizce eğitim veren alanlar:
Anglistik (BA)
Bilgisayar bilimleri (BA)
Amerikanistik (BA)

Uluslararası araştırmalar (BA)
MBA lisan üstü (MA)

Daha fazla bilgi almak için: http://uni-eger.hu/

15

16

Károly Róbert Yüksek Okulu
„Gelecek için bilimle”
Sahip olduğumuz dört merkez binamızda öğrencilerimiz en yeni
bilgileri teorileri ve pratik disiplinleri öğrenebilecekleri ve kendilerini iş dünyasına hazırlayacak olan bir eğitim alma imkânına
sahiptirler.
Yabancı diller eğitim alınabilen dallar
İşletme İdare (BA)
Turizm ve hizmetler (BA)
Üzümcülük ve şarapçılık (BA)
Çevre ve ziraat
mühendisliği (BSc)

Yatırımlar ve kalkınma (BA)
Yönetim bilimleri ve idare (MA)
Turizm işletmeciliği (MA)

Daha fazla bilgi almak için: www.karolyrobert.hu

Kuzey Ova bölgesi hakkında kısa bilgiler
Bu bölge Avrupa Birliği’nin Doğu kapısı konumundadır. Bu bölge
Slovakya, Ukrayna ve Romanya tarafından çevrelenmektedir.
Bölgenin araştırma ve yüksek öğrenim merkezleri Debrecen, Nyíregyháza ve Szolnok şehirlerinde bulunmaktadır.
Dünya mirasının bir parçası olan Hortobágy da bu bölgede bulunmaktadır. Tisza nehri ve Tisza gölü su ve eko turizm tutkunları
için aktif bir gezi bölgesi oluşturur. Ayrıca bu bölge yer altı suları ve
şifalı sular açısından da çok zengin bir bölgedir.

Debrecen Üniversitesi
„Debrecen Üniversitesi bir diplomadan çok daha fazlasını verir”
Yabancı dillerde verilen eğitimler
Lisans eğitimleri (BA/BSc)
İşletme ve pazarlama
İktisat ve yöresel kalkınma
ziraat mühendisliği
İktisadi bilgi işlem
Bilgisayar mühendisliği
Mechatronik mühendisliği
Kimya mühendisliği
Biyo mühendislik
Elektik mühendisliği
Makine mühendisliği
İnşaat mühendisliği
Fizyoterapist bölümü
Sanat ve müzik
Lisans eğitimleri (BA/BSc)
ve yüksek lisans eğitimi
veren bölümler (MA/MSc)
Anglistik
Bilgisayar programcılığı
Ziraat mühendisliği
Halk sağlığı denetim uzmanı
Sahne sanatları

Diğer eğitim dalları
Avrupa hukuku ve uluslar arası
hukuk (LLM)
Diş hekimliği (DMD)
Eczacılık (PharmD)
Moleküler biyoloji (MSc)
Amerikanistik (MA)
Zirai iktisat
mühendisliği (MSc)
MBA yüksek lisans (MBA)
Uluslararası ekonomi
ve idare (BA)
İşletme ve şirketler
idaresi (MSc)
Çevre koruma
mühendisliği (MSc)
Gıda güvenliği ve kalitesi
mühendisliği (MSc)
Hayvancılık ve işletme
mühendisliği (MSc)

Daha fazla bili almak için: www.edu.unideb.hu

Nyíregyháza Üniversitesi
„Bilim, uzmanlık ve bölgesel özellikler”
Yabancı dilde eğitim
Ulaştırma mühendisliği (BSc) – Havalılık ulaştırma ve gemicilik
uzmanlık eğitimi (İngilizce)

Daha fazla bilgi almak için: http://www.nyf.hu/nyf-en/

17

18

Szolnok Üniversitesi
“Bilim kalkınma ve başarı için bir şans veriyoruz”.
İngilizce eğitim veren dallar (BA)
Turizm ve hizmetler
Uluslararası ekonomi ve kaydı idare

Daha fazla bilgi almak için: www.szolf.hu

Güney Ova bölgesi hakkında kısa bilgi
Güney Ova bölgesi Macaristan’ın en büyük bölgesidir. Doğal özellikleri çerçevesinden bakıldığında göl ve nehir turizmi, gezi turları,
bisiklet ve atçılık, avcılık ve balıkçılık ve de eko turizm sevdalıları
için çok önemli bir bölgedir. Bu bölgeleri ziyaret eden turistler hem
tarihi olarak görülmesi gereken mekanları ziyaret eder ve hem de
önemli doğal güzelliklerin ve doğa gezilerinin tadını çıkarırlar.
Bács-Kiskun vilayeti doğal zenginlikler açısından çok önemli bir
bölgedir. Kiskunsag Ulusal Parkı ve a Duna-Dráva Ulusal Parkı bu
bölgede bulunmaktadır. Yine bu bölgede bulunan hem ulusal ve
hem de uluslar arası bir üne sahip olan Ópusztaszer Ulusal Anı Parkı da bu bölgenin en önemli merkezlerinden biridir.

Szegedi Bilimler Üniversitesi
Szeged Bilimler Üniversitesi Macaristan’ın en başarılı ve ünlü ve
de uluslar arası anlamda en çok bilinen üniversitelerinden biridir.
Üniversitenin tarihi 1581 yılına kadar uzanır. Bu üniversitede aralarında Nobel ödüllü Albert Szent-Györgyi’nin de bulunduğu pek
çok ünlü bilim adamı öğretim üyeliği yapmıştır.
SBÜ geçmişi çok güçlü olan bir üniversitedir. Üniversite öğrencilerine pek çok alanda sadece üst düzey değil, ama aynı zamanda çok
modern bir eğitim vermektedir.
Üniversite hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde çok tanınan
araştırma merkezlerine de sahiptir. 2010 yılında Szeged Üniversitesi “Araştırma Üniversitesi” unvanına layık görülmüş, bu un yanı sıra
2013 yılında da “Üst Düzey Eğitim Merkezi” unvanını kazanmıştır.
Yabancı dillerde eğitim
(BA/BSc, MA/MSc, PhD, doktorluk eğitimi):
Hukuk ve uluslararası
Araştırmalar
Tıp eğitimi
Sanat dalları ve sosyal bilimler
Diş hekimliği
Ekonomi ve İşletme
Eczacılık

Eğitim bilimleri
Ziraat
Mühendislik
Müzik
Fen bilimleri ve bilgisayar
bilimleri

Buütün bu eğitim dalları üzerine ayrıntılı bilgi için:
www.u-szeged.hu/eduprogrammes

Eötvös József Yüksek Okulu
Yabancı dillerde verilen eğitimler ve bağlantıları
İnşaat mühendisliği (BSc)
Çevre mühendisliği (BSc)
İşletme ve iktisat bilimleri (BA)

Bebek ve çocuk eğitimi (BA)
Öğretmen okulları eğitimi (BA)

Daha fazla bilgi için: www.ejf.hu, www.international.ejf.hu

19

20

Kecskemét Yüksek Okulu
„Gelecek bizimle başlar.”
Küçük ve mütevazi binalarda eğitim görmek isteyen öğrenciler
için Kecskemét Yüksek Okulu ideal bir ortam anlamına gelir.
Yabancı dilden verilen eğitimler
Avrupa Birliği tarihi
Avrupa’nın dilleri
AB’nin Eğitim politikası
Okuma stratejileri ve
okumanın geliştirilmesi

Avrupa masalları
Çocuklukta verilecek
yabancı dil eğitimi
Eğitimde entegrasyon

Daha fazla bilgi için: http://kefoportal.kefo.hu/study-in-kecskemet

Tomori Pál Yüksek Okulu
İngilizce eğitim veren bölümler (BA)
İktisat ve işletme
Uluslararası iktisat

Uluslararası araştırmalar

Daha fazla bilgi almak için: www.tpfk.hu

Orta Macaristan Bölgesi Hakkında Kısa Bilgi
Bu bölge pek çok büyük Macar yerleşim biriminin bulunduğu
bölgedir. Bir şehirden diğer şehre ulaşmak kolayca mümkündür.
Büyük şehirlerde yaşamak istemeyen, ancak kısa sürede büyük
kentlere ulaşmak isteyenler için de ideal bir bölgedir.
Bu bölgenin doğal koşulları da oldukça değişkendir. Düzlükler
dağlar ve nehirler bölgede bulunabilir. Ayrıca bu bölge tarihi koşulları nedeniyle de ilginç özellikler taşır. Dünyaca ünlü Herendi
porselenleri bu bölgede üretilmektedir. Komárom kalesi ve Sümeg kalesi de buradadır. Tarihsel festivaller de düzenlenmektedir.
Yüzyıllara uzanan tarihe sahip olan ünlü kalıntılar ve arkeolojik bulgular da bölgeye ayrı bir özellik katmaktadır.

Pannon Üniversitesi
Panon üniversitesi istikrarlı ve sürekli olarak gelişen bir kurumdur.
Yenilenmeye, araştırmaya ve elbette eğitime dayalı yapısı güçlüdür. Bu üniversiteden elde edilen bir diploma iş hayatında uyun
vadede kariyer yapabilecek bir dayanak teşkil etmektedir.
Yabancı dilden yapılan eğitimler
Lisans eğitimi
Ziraat
Turizm ve hizmet sektörü
İngilizce
Bilgisayar programcılığı
Kimya mühendisliği
Lisans üstü eğitim
Bitki sağlığı
Ziraat
Ekonomik analizleri
Turizm ve işletme
İngilizce
Uygulamalı dilbilgisi
İngilizce öğretmenlik
Uluslar arası araştırmalar
Çevre mühendisliği
Çevre bilimler
Kimya mühendisliği

PhD Doktora eğitimi
Bitkisel çevre bilimleri
Hayvancılık bilimleri
Kimya mühendisliği ve yer
altı maddeleri
Kimya bilimleri ve çevre
bilimleri
Bitki yetiştirme ve bahçe
bilimleri
Bilişim bilimleri ve
teknolojileri
İktisat ve organizasyon
bilimleri
Moleküler bilimler ve
nanoteknolojileri

Daha fazla bilgi için: www.uni-pannon.hu

Dunaújváros Yüksek Okulu
„Gelecek senin ve karar da senin!”
Yabancı dildeki eğitimler
Lisans eğitimleri
Yeraltı maddeleri mühendisliği
İktisat
Makine mühendisliği
İletişim ve medya bilimleri
Bilgisayar mühendisliği
Teknik idare bilimi

Lisan üstü eğitimleri
Öğretmen ve mühendis
öğretmen
Makine mühendisliği

Daha fazla bilgi için: http://www.duf.hu/english

21

22

Kodolányi János Yüksek Okulu
„Hep en iyiler arasında.”
KJYO şu alanlarda eğitimler başlatmaktadır:
Turizm ve hizmetler (BA)
İktisat ve idare (BA)
Uluslararası ilişkiler (BA)
Sahne sanatları(BA)
(Caz, pop rock ve ethno)
Medya ve iletişim (BA)
Sosyal munka (BA)
LL ve kültürel idare bilimi (BA)
Tarih (BA)
Lisnasüstü
Turizm ve hizmetler (MSc)
Yatırımların
geliştirilmesi (MSc)
Uluslararası ilişkiler (MA)

Doktora eğitimi
Turizm yatırımları
ve idaresi
Kısa programlar
Ulusal hazırlık yılı
Uluslar arası hazırlık kursu
Uluslararası yarı yıl
Yaz kursları
Uzmanlar ve öğrenciler için
uzmanlık gezileri ve
yaz stajları

Daha fazla bilgi için; www.kodolanyi.hu

Batı Transdanubya bölgesi hakkında kısa bilgi
Bu bölge dört ülke tarafından çevrelenmiştir. –Slovakya, Avusturya, Hırvatistan ve Slovenya- Bu bölge hem yeraltı kaynakları ve
hem de şifalı sular bakımından son derece zengin bir bölgedir. Bisiklet ve yaya turlarının zevkle yapıldığı doğal güzelliklere sahiptir.
Ormanları da turist patikalarıyla doludur.
Bu bölgede kültürel faaliyetler açısından da kayda değer dört festival yapılmaktadır. Bunlar Sopron Festival Haftaları, Győr şehri Barok Programı, Sárvár Uluslararası Folklor Festivali ve Savaria Tarih
Karnavalı’dır (Szombathely şehrinde yapılmaktadır.)

Széchenyi István Üniversitesi
“Gelecek Györ şehrinde inşa edilmektedir”.
Yabancı dillerdeki eğitimler (MSc)
Pazarlama
Taşıt mühendisliği

Altyapı ve inşaat
mühendisliği

Saha fazla bilgi için: http://ipc.sze.hu

Batı Macaristan Üniversitesi
„Geleceği inşa ediyoruz.”
Yabancı dillerdeki eğitimler
Yüksek öğrenim kursları
İktisat ve idare bilimleri
(Almanca olarak)
Ziraat mühendisliği (İngilizce)
Hayvancılık
mühendisliği (İngilizce)
Bitki üretme
mühendisliği (İngilizce)
Gıda mühendisliği (İngilizce)
Tarım ve gıda maddeleri
mühendisliği (İngilizce)

Diploma veren bölümler
İktisat ve idari bilimler (BA)
(Almanca)
Uluslararası İktisat (BA)
(5. ve 6. yarıyıl İngilizce olarak)
Çocuk yuvası öğretmenliği
(BA) (Almanca olarak)
Anglistika (BA)
(İngilizce olarak)
Kerestecilik mühendisliği
(MSc) (İngilizce)
İktisat ve Organizasyon
bilimleri (PhD) (Almanca olarak)

Bu konuda daha fazla bilgi için: www.nyme.hu, www.uniwest.hu

23

24

Güney Transdanubya bölgesi
hakkında kısa bilgi
Avrupa’nın en büyük ve birbirine bağlantılı arter bölgesi olan
Duna–Dráva Ulusal Parkı buradadır. Bu tepelik bölge botanik ve
jeolojik özellikleri nedeniyle dağlarda gezinti yapmak isteyenlerin
çok sevdiği yörelerden biridir. Bu bölge şifalı suları ile de ünlüdür:
Bunlar arasında emn ünlüleri de şunlardır: Harkány, Nagyatád,
Dombóvár. Ayrıca şarap imalatı da buı bölgede yüzlerce yıllık geleneklere sahiptir.
Bölgenin merkezi Pécs şehridir. Sanat festivalleriyle ve sanatçılarıyla ünlü bu şehir 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmuştur.
Pécs şehrinin en eski tarihsel kalıntıları eski Hıristiyanlardan kalan
mezarlardır. Bu mezarlar da 2000 yılından bu yana dünya mirasının
parçasıdırlar.

Pécs Bilimler Üniversitesi
Macaristan’ın en eski üniversitesidir (1367)
Pécs Bilimler Üniversitesi Macaristan’ın ilk üniversitesidir. 1367 yılında kurulmuştur. Bugün de 22 000 öğrencisiyle ülkenin en büyük
üniversitelerindendir. PBÜ Uluslararası hareketlilik açısından da
çok önemli bir kurumdur. Yabancı öğrenciler için İngilizce ve Almanca eğitim veren 50 bölümde 70 ülkeden 2200 yabancı öğrenci
eğitim görmektedir.
Diploma veren İngilizce bölümler
Lisansüstü eğitim veren ve kesintisi beş yıllık bölümler:
Genel tıp, Diş hekimliği ve eczacılık.
Lisans eğitimi veren
bölümler (VA/BSc)
Biyoloji
İktisat
Kimya
İnşaat mühendisliği
Bilgi işlem mühendisliği
Bilgisayar bilimleri
Jeoloji
Anglistika ve amerikantistik
Coğrafya
Matematik
Bakım ve hasta bakımı
Beden eğitimi ve antrenörlük
Fizik
Fizyoterapist
Psikoloji
Spor menajerliği
Lisanüstü eğitim (IMA /MSc)
Uygulamalı menajerlik
İnşaat

Seramik tasarım
Yapı ve inşaat mühendisliği
Bilgi işlem mühendisliği
Anglistika
Avrupa hukuku e uluslar
arası iş hukuku
İnsan kaynakları danışmanı
Uluslararası İlişkiler
Tıp biyoteknolojisi
Müzik
Doktora Phd eğitimi
İnşaat
Biyoloji
İktisat
Kimya
Jeoloji
Uygulamalı İngilizce ve bir
yabancık dil olarak İngilizce
öğretmenliği
Sağlık bilimleri
Fizik

Almanca eğitimlerle ilgili olarak ve de hazırlık eğitimleri
üzerine daha geniş bilgi için web sayfamızı inceleyebilirsiniz:
www.international.pte.hu
Facebook: Study in Pécs, Hungary

Kaposvár Üniversitesi

25

Üniversiteniz modern, beklentilere yanıt verebilecek, yüksek kalitede araştırma faaliyeti sürdüren ve de yabancı öğrencilere de eğitim veren bir kurumdur. Bu üniversitede en birincil değer tolerans,
uzmanlık ve topluluğa saygıdır.
Yabancı dilde eğitimlerimiz
Uluslararası araştırmalar (BSc)
Bölgesel araştırmalar
ve çevre araştırmaları (ÖSc)
Hayvan yemliği ve gıda
güvenliği mühendisliği (MSc)

Daha fayla bilgi için: www.ke.hu

Hayvancılık bilimleri (PhD)
Yöneticilik ve organizasyon
bilimleri (PhD)

Orta Macaristan Bölgesi
Eötvös Loránd Bilim Üniversitesi
Budapeşte Teknik ve Ekonomi
Bilimleri Üniversitesi
Budapeţe’deki Corvinus Üniversitesi
Semmelweis Üniversitesi
Kamu Görevleri Üniversitesi
Óbuda Üniversitesi
Szent István Üniversitesi
Macar Güzel Sanatlar Üniversitesi
Macar Dans Sanatları Yüksek Okulu
Moholy-Nagy Sanat Üniversitesi
Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi
Liszt Ferenc Konservatuarı
Budapeşte İktisat Yüksek Okulu
Budapeşte İletişim ve İşletme Yüksek Okulu
IBS Uluslararası İşletme Yüksek Okulu
Wekerle Sándor İşletme Yüksek Okulu
Pázmány Péter Katolik Üniversitesi
Károli Gáspár Reformist Üniversitesi
İnancın Kapısı Budist Yüksek Okulu
Andrássy Gyula Budapeste’deki
Alman Dilli Üniversitesi
Gábor Dénes Yüksekokulu
Orta Avrupa Üniversitesi
Kuzey Macaristan Bölgesi
Miskolc Üniversitesi
Eszterházy Károly Yüksek Okulu
Károly Róbert Yüksek Okulu
Kuzey Ova Bölgesi
Debrecen Üviversitesi
Nyíregyháza Yüksek Okulu
Szolnok Yüksek Okulu
Güney Ova Bölgesi
Szeged Bilim Üniversitesi
Eötvös József Yüksek Okulu
Kecskemét Yüksek Okulu
Tomori Pál Yüksek Okulu
Orta Transdanubya Bölgesi
Pannon Üniversitesi
Dunaújváros Yüksek Okulu
Kodolányi János Yüksek Okulu
Batı Transdanubya Bölgesi
Széchenyi István Üniversitesi
Batı Macaristan Üniversitesi
Güney Transdanubya Bölgesi
Pécs Üniversitesi
Kaposvár Üniversitesi

*Burada belirtilen veriler bilgilendirme niteliktedir.
Ayrıntılı Bilgi için: http://www.campushungary.org/study-finder

Sanat

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Ziraî

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

En aranan Macaristan’daki
üst seviyeli eğitim
birimleri ve eğitimleri*

Ekonimi
Bilimi

26

İngilizce

Almanca

İngilizce ve Almanca

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Teknik
Bilimleri

sosyal
Bilimleri

Fen
Bilimleri

Tıp ve
Sağlık
Bilimleri

Hukuk
Bilimi

Enformatik

Edebiyat
Bilimleri

27

Macaristan’da
keşfedin
ve öğrenin

M AC

www.campushungary.org
© Balassi Enstitüsü

A RI

N
STA