DERS PLANI

Bölüm 1: Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı Konu Önerilen Süre FEN VE TEKNOLOJİ 6 ÇİÇEKLİ BİR BİTKİDE ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME Çiçeğin Yapısı 30 dakika

Bölüm 2: Öğrenci Kazanımları/ Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri(Varsa) Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça *Öğretmen *Öğrenci Bölüm3:

KAZANIM : . Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir. KAZANIM : Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar. Çiçeğin kısımları,tozlaşma,döllenme

Soru-Cevap, 5-E Öğrenme Modeli, Tartışma Fen ve teknoloji ders kitabı,öğretmen kılavuzu

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

GİRME Dikkat Çekme
Dünyada canlı olarak sadece biz insanlar yaşamıyoruz,bizimle birlikte uyum içinde yaşayan hayvan ve bitkilerle bulunuğu üzerine görüşler bildirilir ve çiçekli ve çiçeksiz bitkiler kısmına adım atılmış olur. Çevremizde bizimle birlikte yaşayan canlılar nelerdir? Bütün bitkiler çiçek açar mı? Peki bitkiler neden çiçek açar? Sonuç olarak; ulaştığımız bilgilerden üreme şekillerine bakarak bitkileri nasıl sınıflandırabilir? Soruları sorularak 5.sınıfta öğrenmiş oldukları bilgiler hatırlamaları sağlanmış olur. Farklı türlerde çiçekli bitkilerin çiçekleri sınıfa getirilir ve gruplara verilir. Her grup elindeki çiçeği inceleyerek çiçeğin büyüklüğü, şekli, rengi, kokusu ve bölümleri gibi çeşitli özellikleri hakkında bilgi vermeleri istenir. Gruplardaki çiçekler dıştan içe doğru parçalayarak dikkatlice inceletilir.Önceki senelerde öğrendiklerini hatırlamaları ve öncilgilerinde eksiklik yahut kavram yanılgılarının olup omadığını öğrenmek amacıyla çiçeğin kısımlarını çizmeleri ve model levha üstünde göstermeleri

Önbilgileri Yoklama

istenir ancak burada kesinlikle açıklama ve düzeltme yapılmaz.

Güdüleme

KEŞFETME

Arıları sevip sevmediklerini sorarız.Arılar canımızı acıttığı için genellikle sevmeyiz hatta arılardan oldukça korkarız.Peki bir bahçivan olsaydık ve renk renk çiçeklerimizin olmasını isteseydik bu bahhçeyi arılardan korumak için ne yapardık? Nasıl önlem alırdık? Dersin sonunda bahçemizi arılardan nasıl koruruz bunu öğreneceğiz. Etkinlik1: Sınıfa getirilen çiçek modeli (model üzerinde çiçeğin dişi organında tebeşir tozları bulunur ve dişi organın yapışkanlı kaplı olması) öğrencilere inceletilir.Polenlerin bulunduğa kısımlara bir öğrencinin sırayla önce üflemesi,sonra eliyle polenlere ve dişi organa dokunması istenir bu etkinlik sırasında diğer öğrencilerinde etkinliği tam olarak görmeleri sağlanır.Öğrencinin dişi organın üzerine yapışan tozları gözlemlemesi istenir.Öğrenciler bu etkinlik ile polenlerin nasıl taşınabileceği konusunda hem fikir yürütüp hem de olası durumları keşfeder.

AÇIKLAMA

Öğrencilere olgunlaşan erkek organdan dağılan çiçek tozlarının (polenlerin) dişi organın tepeciği üzerine gelmesine tozlaşma dendiğini ve tozlaşmada üflemenin rüzgar,dokunmanın ise böcek ve insanların etkisi olduğunu şekilde benzettiğmizi açıklarız.Yine “su yoluyla taşınabilir miydi?” diye sorarak ardından tozlaşmayı sağlayan etkenlerin rüzgar,insanlar,hayvanlar,su ve böcekler olduklarını açıklaız. Etkinlik2: Önceden dişi organ şeklinde bir vazo kullanarak bunun iç kısmını komple yapışkan özellikte bir etkinlik materyali hazırlamıştık.Öğrenciler önceki etkinlikte tozlaşmayı ve tozlaşmayı sağlayan etkenleri öğrendiler.Materalin üstüne tolaşmayla gelen polenleri gösteririz ve bu polenlerin polen tüpünde yumutaya kadar ulaşmalarını sağlarız.Bu biraz zor bir etkinlik olabilir yani her zaman istenilen sonuca ulaşılmayabilir.Burda yapmak istediğimizi yani polenin yumurtaya ulaşmasını alternatif olarak bir video gösterisiyle sunarız.Polenin yumurtaya ulaşmasının nasıl olduğunu ve ulaşınca ne olduğunu sorarız öğrencilere? Tozlaşma ile dişi organın tepeciğine konan polen, buradaki nemli ve yapışkan sıvıya tutunur ve polenin dış gömleği açılır. Dişicik borusuna doğru bir uzantı oluşur. Bu uzantıya polen tüpü denir. Polen tüpü yumurtalığa kadar uzanır ve yumurta hücresini bulur ve birleşir. İşte erkek üreme hücresi çiçek tozu (polen) ile dişi üreme

KEŞFETME

AÇIKLAMA

hücresi yumurtanın birleşerek, çekirdeklerinin kaynaşması olayına döllenme denir.

DERİNLEŞTİRME

Öğrencilerimiz daha önceki derslerde işledikleri “İnsanda Üreme Büyüme Ve Gelişme” konusunu hatırlatmak ve bitkilerde üreme, büyüme ve gelişe konusuyla ilişkilendirmek amacıyla aşağıdaki sorular sorulur ve açıklama yapılır.. • İnsandaki yumurta ve sperm hücreleri bitkilerde hangi yapılara karşılık gelir? Yine insan ve hayvanlardaki sperm ile yumurtanın birleşmesi döllenmeydi bitkilerde de polenle yumurtanın birleşmesi döllenmedir ve ikisinin de amacı aynıdır. • Dersin başında arıları bizi soktukları için sevmediğimizi onlardan korktuğmuzu bildirmiştik.Artık arıların sadece zararlı olmadıklarını ve tozlaşma ve döllenme için gerekli olduğunu öğrendik.Bu durumda arılar bitkilerin üremesinde oldukça gerekli ve biz bahçemizi arılardan korursak bitkilerimizi zarara sokarz bunun için bahçemizi arılardan kormuyoruz hatta arların gelmesinin iyi olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak öğrencilere çiçeğin kısımları ve görevleri tekrar yapılır. Kavram haritası,tanılayıcı dallanmış ağaç yöntemleriyle tekrar ve değerlendirme yapılır. Öğrencilerden çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak neler öğrendiklerini kendi cümleleriyle defterlerine yazmaları istenir •

DEĞERLENDİRM E

Bölüm 3:

KAYNAKLAR Fen ve teknoloji ders kitabı…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful