İŞLETMENİN PLANLAMA ÇALIŞMALARI

A. PROJENİN TANITILMASI İşletmenin Adı: Cafe Rustik İşletmenin Türü: Kafeterya Kuruluş Yeri: Şişli / İstanbul Proje Kapasitesi: 100 m² Sermaye: 20.000.000.000 TL Genel Yatırım Tutarı: 18.947.028.000 TL Başlama ve Bitiş Tarihi: 2002/2003

B. OPTİMAL KURULUŞ YERİ Şişli Bölgesinde yapılan genel pazar araştırması sonucunda, bölgedeki cafelerin yetersizliğinin tespit edilmesi ve bölgede bulunan liseler ve üniversiteden (Bilgi üniversitesi) dolayı doğabilecek talep göz önüne alınarak yatırım kararı alınmıştır.

C. PROJENİN KAPASİTESİ 1) 100 m² 'lik alan kullanılmak üzere 4 masa, 2 koltuk ve miderlerin alınmasına karar verilmiştir; bu durumda, 25 kişilik kapasite saptanmıştır. 2) Cafe'de Uygulanması Düşünülen Hizmet Üniteleri: a) Temel Hizmetler: - Sıcak ve soğuk içecek servisi - soğuk yiyecek servisi b) Yan Hizmetler: - Müzik yayını - DVD gösterimi - Digitürk yayını

D. PROJENİN TERMİNİ

Etüd-Proje ve Belgelendirme çalışmaları devam eden projenin kuruluş kararı 2002 Aralık ayında alınmış olup, 2003 Şubat ayı içerisinde faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir.

E. KURULUŞ YERİ ÖZELLİKLERİ

İktisadi Faktörler: İşletmede kullanılacak malzemelerin bölgeden temininin kolay olası. Doğal Faktörler: Bölgede yapılan zemin etüdleri sonucunda arazi yapısının kayalık olduğu saptanmış ve binanın depreme dayanıklılığının tespit edilmesiyle sağlam raporu alınmıştır. Sosyal Faktörler: Bölgenin merkezi oluşu ve pek çok işyeri ile ticari kuruluşlara yakınlığı nedeniyle, çalışan ve müşteri ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olduğu belirlenmiştir. Psikolojik ve Politik Faktörler: Bölgeye ulaşımın kolay olması,işletmecilerin bölgeye yakın yerde ikamet etmeleri ve Şişli Belediyesi'nin teşvikleri dolayısıyla bu bölgede yatırım kararı alınmıştır.

F. İŞLETMENİN YAPISI

Büyüklüğüne göre: Küçük İşletme İş Koluna Göre: Ticaret İşletmesi Sermaye Sahipliğine Göre: Özel İşletme Hukuki Yapısına Göre: Kollektif Şirket Ekonomik Yapısına göre: Hizmet İşletmesi

İŞLETMENİN KURULUŞ ANALİZİ

A. EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

1) MEVCUT ARZ VE GELİŞME OLASILIKLARI Bölgedeki talep fazlalığının ilerki dönemlerde işletme tarafından karşılanabilmesi için ve maximum kapasiteye ulaşabilmek için şubelendirme yoluna gidilmesi ve mevcut kapasite içinde ek hizmetler sunulması yoluna gidilebileceği kararı alınmıştır. 2) TESİS TALEBİ

SEZON YAZ YAZ KIŞ KIŞ

SAATLERE SEZONA GÖRE SAATLER GÖRE KAPASİTE DOLUŞ KAPASİTE ORANI DOLUŞ ORANI 8.00-17.00 %30 17.0024.00 8.00-17.00 17.0024.00 %80 %75 %45 %60 %55

DOLUŞ ORANI NEDENLERİ
okulların kapalı olması;çalışanların yaz tatili... Sosyal ihtiyaçları giderme öğrenci ve çalışanların talebinin yüksek olması... sert hava koşulları; havanın erken kararması...

B. ÖRGÜTSEL ARAŞTIRMA

İşletme 3 ortaklı bir Kollektif Şirket olarak kurulmuştur.Ortaklar tüm birimlerde eşit görev almaktadır. İşletmede ortaklardan en az birinin bulunması kararı alınmıştır. Hizmet sunumunda ortaklara yardım amacıyla ücretli bir elemanın işe alınmasına karar verilmiştir.

C. YASAL ARAŞTIRMA

1) YASAL MODELİN BELİRLENMESİ • Kollektif Şirket : Bu tür işletmeler gerçek kişiler tarafından kurulur.kuruluşları için ortakların aralarında yazılı ve hukuki bir sözleşme yapması gereklidir.ortakların sorumluluğu sınırsızdır ve şirket borçlarından müteselsilen sorumludurlar.

2) YASAL İŞLEMLER VE İZİNLER Şişli İlçesi sınırları içinde açacağımız cafeteryanın işlemleri ve açma izninin alınması Şişli Belediyesi ile yapılacaktır. Kurulacak Ticaret Şirketi'nin ruhsat izni için gerekli belgeler: Başvuru formu (dilekçe) vergi levhası fotokopisi Kira kontratı (kullanılacak daire kiralanacak olduğundan) Kuruluş gazetesi (ticari sicil gazetesi) İmza sirküleri ve kaşe Çevre temizlik vergisi beyanı İş yerinin kaç m² olduğunun belirtilmesi (bu doğrultuda harç alınır) Temizlik vergisi makbuzu

Bu belgeler teslim edilip harç ve çevre temizlik vergisi (ÇTV) yatırıldıktan sonra gerçek ruhsat için : - İtfaiye raporu - Sağlık raporu alınır.Bu iki(2) belgenin bekleme süresi bir(1) aydır. • İtfaiye raporunu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar: • Kapıların iki taraflı açılma durumu (giriş-çıkış şeklinde) İkinci çıkış kapısı Havalandırma Zilli sistem ihbar alarm tesisatı katlarda ve bağımsız birimlerde yeterli yangın söndürme tüpü duvarların beton ya da tuğla olması mutfak ile bulaşık kısmının ayrı olması

Sağlık raporu alabilmek için sağlanması gerekli koşullar: -

-

Çalışan personelin sağlık muayene cüzdanı Havalandırma sistemi Badana,boya,genel temizlik Mutfak için yerden tavana kadar döşenmiş kalebodur veya fayans

Bu belgelerin de tamamlanmasıyla ruhsat için onay alınabilir ve ruhsat Belediye Başkanı'nın yetki verdiği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. 3) DİĞER YASAL İŞLEMLER 15 gün öncesinde muhasebe defterlerinin notere tasdikletilmesi Vergi dairesinden açılış onayının alınması Bir(1) ay içerisinde sigortaya açılış bildiriminin yapılması.Sigorta iş koluna göre bir numara verir ve bu numaraya göre prim yatırılır. Sigortaya işçi bildirimi yapılması Ödeme kaydedici cihaz alınıp vergisinin ödenmesi Açılanm işletmeyle ilgili olarak Belediyeye başvurulması Esnaf ve Zanatkarlar odasına başvuru yapılması(harçlar) Vergi dairesinden ve belediyeden alınan vergi levhalarıyla ödeme kaydedici cihazın levhasının yanısıra çalıştırılan işçinin dört(4) aylık maaşının beyanının asılması zorunludur.Aksi taktirde devlet tarafından ceza kesilir. İşçinin sigortalanması(taban: 327.600.000 TL) Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

-

-

-

D. FİNANSAL ARAŞTIRMA 1) İŞLETMENİN GİDER TAHMİNLERİ • TOPLAM DEĞİŞMEZ GİDERLER -

Dekorasyon: 1.760.000.000 TL Restorasyon Masrafları: 706.250.000 TL Etüd Projesi Giderleri: 1.028.950.000 TL Demirbaşlar: 9.787.100.000 TL Toplam: Açıklamalar: 13.282.300.000 TL

-

Restorasyon ve Dekorasyon Masrafları Masrafları: Badana yapılması (boya,fırça, badanacı masrafları),fayans döşenmesi,genel temizlik yaptırılması; dekorasyon için ise masa,sandalye,koltuk,minder ve spot lambaların alınması,portmanto yaptırılması,masalara konulacak süs eşyasının alınması,duvarların tablolarla süslenmesi,tuvalete ayna yaptırılması,tabela yaptırılması vs.; bunların dışında mutfak masrafları(çatal-bıçak-kaşık takımı,tabak-çanak,bardak vb. gereçlerin alınması da buraya dahil edilmiştir.Toplam 2.466.250.000 TL tutmaktadır. Demirbaşlar: Cafede sunulması düşünülen hizmetler uygun demirbaşlar alınmıştır; bunları şunlar oluşturmaktadır: Mini bulaşık makinesi(512.200.000TL), buzdolabı(922.300.000TL),split klima(864.000.000TL), narenciye sıkacağı (30.000.000TL),su ısıtıcısı(61.000.000TL),tost makinesi(123.500.000TL),fritöz

-

(105.200.000TL),müzik seti(787.000.000TL),elektrik süpürgesi(141.200.000TL), 109 ekran televizyon(5.900.000.000TL),telefon(25.500.000TL),yazar kasa(315.200.000TL).Bunlar toplam 9.787.100.000TL'ye mal olmaktadır. TOPLAM DEĞİŞİR GİDERLER (Yıllık) -

-

Kira: (450.000.000x12) + 500.000.000 = 5.900.000.000 [450.000.000= aylık kira;500.000.000=depozito] Çalışan Ücreti:306.000.000x12 = 3.672.000.000 Çalışanın Sigorta Ücreti: 326.700.000x12 = 3.920.400.000 Elektrik,Su,Doğalgaz,Telefon,Digitürk: 350.000.000x12 = 4.200.000.000 Hizmet Üretim Masrafları: 3.000.000.000x12 = 36.000.000.000 Toplam: 53.692.400.000 TL

İŞLETMENİN GELİR TAHMİNLERİ (Toplam Satışlar) Kapasitenin 25 kişilik olduğunu ve bunun saatte ortalama 1/3inin dolduğunu düşündüğümüzde bu saatte ortalama 8 kişinin cafeyi ziyaret edeceği anlamına gelir. 16 saat faaliyet verdiğimizden: 8x16 = 128. Yani günde 128 kişiye servis yapılacağı tahmin edilmektedir. Her müşterinin ortalama 3.500.000TL harcama yapacağını düşünürsek: 128 x 3.500.000 = 448.000.000TL (günlük gelir) 448.000.000 x 30 = 13.440.000.000TL(aylık gelir) 13.440.000.000 x 12 = 161.280.000.000TL(yıllık gelir;Ciro) 3) KAR-ZARAR TAHMİNİ 100milyon maliyetle 500milyon gelir elde ettiğimize göre yıllık gelirimiz cironun 4/5'i kadardır: Yıllık Gelirler: 161.280.000.000 x 4/5 = 129.024.000.000TL Yıllık Giderler: 53.692.400.000 + 13.282.300.000 = 66.974.700.000TL Kar/Zarar: + 62.049.300.000 TL 4) FİNANS ARAŞTIRMASI 3 ortak kendi ortak sermayeleri ile işletmeyi kurma kararı almışlardır.Ortak sermaye 20.000.000.000 TL'dir. 5) PROJENİN YATIRIM TABLOSU • •

• •

Etüd Proje(Ruhsat harcı,sigorta primi,esnaf ve zanaatkarlar odaso harcı,ödeme kaydedici cihaz vergisi vs.): 1.028.950.000 TL Kira Bedeli: 450.000.000x12 = 950.000.000 TL Tesisat(Digitürk,telefon hattı vs.): 95.128.000 TL Dekorasyon+Restorasyon Masrafı: 2.466.250.000 TL Teçhizat(Demirbaşlar): 9.687.100.000 TL Beklenmedik Giderler: 40.600.000 TL Fiyat Artışları: 204.700.000 TL

Aylık Toplam Değişir Giderler:53.692.400.000/12 ≈ 4.474.300.000 TL Genel Yatırım Tutarı: 18.947.028.000 TL

6)

DEĞERLENDİRME ESASLARI Net Kar 62.049.300.000 = Öz Sermaye 20.000.000.000 129.024.000.000 = Yönetim Tutarı 18.947.028.000 = 6,8 = 3,1

Karlılık =

Brüt Kar(yıllık gelir) Ekonomik Karlılık =

7) SATIŞ TUTARINA GÖRE KARA GEÇİŞ ANALİZİ VE BAŞABAŞ NOKTASI Toplam Değişmez Giderler Başabaş Noktası(BBN) = Toplam Değişir Giderler 1 Toplam Satışlar

13.282.300.000 Yıllık BBN = 53.692.400.000 1 161.280.000.000 = 19.824.328.358

13.282.300.000 Aylık BBN = 53.692.400.000 / 12 1 161.280.000.000 / 12 = 19, 8 milyar

Yaklaşık 19,8 milyar gelir elde ettikten sonra yani 1 ay 10 gün gibi bir süre sonra işletmeciler kara geçmektedir.

Çıktı(Ciro) Verimlilik = =

13.440.000.000 ≈ 0,7

(aylık)

Girdi(Toplam Masraflar) (=sabit + değişir masraflar)

17.756.600.000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful