You are on page 1of 146

MUCZE YALANLARI

Hazrlayanlar: Mucize Yalanlar Sitesi alma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak dzenleyen: Arap kr (TuranDursun.com)

Sayfa - Konular
[Sayfa 3] - Balarken - Kuran Mucizeleri ddialarndaki Temel Sorunlar [Sayfa 6] - Kozmoloji/Astronomi - Evrenin Genilemesi [Sayfa 13] - Kozmoloji/Astronomi - Alt Gnde Yaratl [Sayfa 17] - Kozmoloji/Astronomi - Demirin ndirilmesi [Sayfa 21] - Kozmoloji/Astronomi - Gnein Gidi stikameti [Sayfa 24] - Kozmoloji/Astronomi - Evrenin Varoluu ve Big Bang [Sayfa 28] - Kozmoloji/Astronomi - Gklerle Yerin Birbirinden Ayrlmas [Sayfa 31] - Kozmoloji/Astronomi - Gklerle Yer Arasndakilerin Yaratl [Sayfa 35] - Kozmoloji/Astronomi - Evrenin Sonu ve Big Crunch [Sayfa 39] - Kozmoloji/Astronomi - Dnyann Yerekimi Kuvveti [Sayfa 43] - Kozmoloji/Astronomi - Kuran Astronomisinin Toplu Eletirisi [Sayfa 52] - Kozmoloji/Astronomi - Karadelikler [Sayfa 56] - Kozmoloji/Astronomi - Kuran Mucizesi(!) ve Quantum Fizii [Sayfa 57] - Kozmoloji/Astronomi - Vurulu Yldzlar: Pulsarlar [Sayfa 61] - Jeoloji - Da ve Deprem Mucizesi(!) [Sayfa 66] - Jeoloji - Yedi Kat Yer ve Yerkrenin Katmanlar [Sayfa 71] - Jeoloji - Yedi Kat Gk ve Atmosferin Katmanlar [Sayfa 76] - Jeoloji - Denizlerin Birbirine Karmamas [Sayfa 83] - Jeoloji - Petrol Mucizesi [Sayfa 86] - Biyoloji/Tp - Aerodinamik Kuvvetler ve Kulardaki Programlanm Uu [Sayfa 90] - Biyoloji/Tp - Baldaki ifa Mucizesi [Sayfa 93] - Biyoloji/Tp - Dii Bal Ars Mucizesi [Sayfa 96] - Biyoloji/Tp - nsanlardaki Organlarn Geliim Sras [Sayfa 99] - Biyoloji/Tp - Kandaki Oksitlenme [Sayfa 103] - Biyoloji/Tp - Kurandaki Embriyoloji [Sayfa 120] - Biyoloji/Tp - Mucize(!) Kelime Retina [Sayfa 122] - Biyoloji/Tp - Osteoporoz Hikyesi [Sayfa 124] - Biyoloji/Tp - Parmak zi Hikyesi [Sayfa 127] - Biyoloji/Tp - Yaratltaki iftler [Sayfa 135] - Teknoloji - Elektrik Kullanm [Sayfa 138] - Teknoloji - Uak Teknolojisi [Sayfa 141] - Saysal Mucizeler - 365 Gn [Sayfa 144] - Saysal Mucizeler - Aya k Tarihi

Kuran Mucizeleri ddialarndaki Temel Sorunlar


1. Mucize Kavram Mucize geni anlamyla insan hayrete dren her trl srad olay iin kullanlabilirken dar anlamyla doa kanunlarna aykr, doast olgu mansna da gelir. slami literatrde mucize terimi peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacyla Allahn iznine bal olarak sunduu olaanst olaylar anlam tar. Musa Peygamberin denizi ikiye ayrmas, sa Peygamberin lleri diriltmesi veya Muhammed Peygamberin Ay ikiye blmesi rivayetleri bu kategoridedir. Bu tr mucizelerin gerekliini aratrma imknmz yoktur. nk bunlar -gya- gemite olmubitmi tekil olaylardr. Kimse doruluunu veya yanlln kesin olarak ispatlayamaz; inansn ya da inanmasn Bu sitenin konusu olan Kuran Mucizesi iddialarn ayr bir kategoride deerlendirmek gerekir. Bu iddialara gre bir takm Kuran ayetleri o dnemdeki insanlarn bilmesinin mmkn olmad ancak gnmzdeki modern bilimin bulabildii baz gereklere ak-seik iaret etmektedir. Dolaysyla Kurandaki bu szlerin sahibi Allah olmaldr. ddiaya gre bu bir inan meselesi de deildir. Her drst-akll insann ve sz konusu alanlar hakknda bilgi sahibi kiilerin kabul etmesini zorunlu klan aklktadr bu mucizeler. Kabul etmeyen (bu iddialara gre) ya yeterli bilgi ve anlaya sahip deildir ya da kastl bir ekilde Kurann Allah kelam olduunu bilmesine ramen eytana hizmet etmekte ve insanlarn bu gerekleri grememesi iin mcadele vermektedir. 2. nansal Sorun Bu iddialarn ierdii temel kmaz u ekilde ifade edilebilir: Eer gerekten sz konusu mucizeler iddia edildii gibi- her akl ve bilgi sahibi insann kabul etmesini zorunlu klacak aklktaysa o halde Allah insanla phe kalmayacak, tartma gtrmeyecek ekilde Kurann kendi sz olduunu bildirmek istemi olmal. Fakat grnen o ki insanln nemli bir ksm, bilim dnyasnn neredeyse tamam bu iddialarn gerekliini grememekte. Oysa hereye gc yeten ve kullarna phe brakmayacak bir ekilde ispatlar sunmak isteyen Allah, ok daha basit yntemlerle varln ve Kurann kendi sz olduunu insanlara gsterebilir. Bunu -mesela- peygamber kssalarnda rivayet edilen mucizelere benzer olaylarla gerekletirebilirdi. rnein hi kimsenin tereddt edemeyecei bir ekilde her lkenin gkyzne o lkenin diliyle ve altndan kayalarla Kuran benim szmdr; ona uyun! cmlesini yazabilir, en azndan drst ve akll insanlar kfrden kurtarabilirdi (asi olanlar yine asi kalrd belki ama hi olmazsa samimi olanlar kurtulurdu). O kadar ileriye gitmeye de gerek yok; en azndan mucize isnat edilen ayetleri ok daha ak-seik, yoruma yer brakmayacak ekilde buyurabilirdi. yle net, kesin ve ak bir ifade kullanrd ki her akll ve drst insan o ayeti okuduunda Evet bu cmlede ak-seik ekilde u somut geree iaret ediliyor. Ayetin tek makl yorumu budur. Bunun baka hibir izah dnlemez. Ve sz konusu gerei modern bilim henz son yllarda ortaya kard. O dnemdeki insanlarn bu gerekten haberi yoktu, olamazd. Dolaysyla Kuran insanst bir varln eseri olmal demek zorunda kalrd. Fakat byle bir durumun olmad ortada nk sadece Gayri Mslimler deil samimi Mslman Yazar ve Alimler ierisinde de mucize iddiaclarna aka kar kan, Kuran ayetlerinin bylesi keyfi/deiken bir ekilde tefsir edilemeyeceini syleyen insanlarn says az deildir.

3. Metodolojik Sorun Bu konuda sz gnmzde Kuran Tefsiri Usul hakkndaki almalaryla bilinen ve Mslman kesimlerce genel kabl ve sayg gren Mslman Yazar Dcane Cndioluna brakmak daha uygun olabilir (Kuran Anlamann Anlam, Kakns Yaynlar, 5. bask 2005): te bu, anlatlan znel klan (anlalan ve/veya yorumlanan haline getiren) bir durumdur ve anlama faaliyetinin daha henz banda iken znellii itiraf edilmi bir anlamn doru anlam olduunu savunmak ise mmkn deildir. O halde yaplacak i zorunlu olarak anlamn doruluunu bir kenara iterek onun znelliini savunmaya kalmaktadr ki Kuran ayetlerinin her harfinde binlerce anlam olduunu iddia eden bu trden yaklamlar anlamn doruluundan midini kesmi kimselerin sofistik bir biimde anlamn znelliine hatta yorumun zgrlne meruiyet arama giriimlerinden baka bir deere sahip deillerdir. (S. 27) Bu yaklam o denli ilgin neticeler vermitir ki zaman zaman Kurann ne syledii hi ama hi nemli olmamtr; zira anlam, artk onun ne syledii olmaktan kmtr. yle ki Kuran hereyden sz edebilirdi ve fakat muhataplarnn istedii hereyden Hatta bunun tersi de olmutur; yani Kuran bu zihniyete gre ancak muhataplarnn istediklerini syleyebilirdi; istemediklerini deil! () nsanolunun Aya gidebilme imkn ve hatta gitmesi kelam- ilahinin mevzu edinecei bir husus olmamtr; zira bu (a) muhataplarn Srat- mstakime hidayet etmeyi hedeflemi bir hitabn maksad asndan nemli deildi; (b) Kurann nazil olduu dnemdeki muhataplar iin ise anlaml deildi. Olsun! Bugn insanolu Aya gitmise ve bu olay artk bizim iin nemli ve anlaml bir keyfiyet tayorsa Kuran gibi ilahi bir kelam bu olay hakknda da konusa bunun kime ne zarar olur? Bilakis Mnkirinin kol gezdii u ortamda Kelam- ilahi onun hakikatlerine susam olan halka daha cazip hale gelmez mi? Bu ve benzeri dnceler esas alndnda geriye yaplacak bir tek i kalyordu o da Kuran bu konuda konuturmak! Nitekim bu da yapld ve Kurann bu konuda da konutuu merakllarna gsterildi. (S. 27-28) Samimi olmak kaydyla anlam her deitirme teebbs bu teebbsn sahibinin syleneni anlamadn, anlayamadn gsterir; samimiyetsizlik halindeyse iftira ettiini (S. 29) Kurann nazil olduu zaman dikkate almadan yaplan yorumlar anlama faaliyetinin henz daha banda iken doru anlam elde etmede baarszla mahkm olmu yorumlardr. Nitekim anlam belirlemede anlatlan deil anlalan esas alan, dolaysyla anlam znelletirmek isteyen her yorumlama teebbs zgrlk ve bamszln zamann dna kmakta bulur ve zamann dorulama ans olmad her anlam zaman-sz ortamlara ekilerek istenildii gibi yorulur. Bamszln diyoruz nk zaman anlamn en kuvvetli badr. Anlam bir kere bu bandan kurtulmaya grsn.. te o zaman zgrdr ve isteyenin istedii gibi kendisini yourmasn beklemeye balamtr; zaten yle de olur. (S. 92-93)

Gerekten de sadece Kuran deil her trl metni anlama/yorumlama faaliyetinde eer amacmz doru anlam saptamak ise bavuracamz yntem znel ve keyfi olmamal. Doru anlam her zaman yazarn/konuann anlatmak istediidir. Bir metne Yazar ne anlatmak istemi? sorusuyla deil de Ben bu metinden hangi anlamlar karabilirim? sorusuyla yaklamak belki sanatsal adan veya salt zihin jimnastii olarak verimli ve gzel bir yntem olabilir; fakat bu durumda ama artk doru anlam bulmaktan km olur. Bu adan baktmzda grlecektir ki eer niyetimiz mucize bulmak ise bunu belli bir hacme sahip her trl edebi eser zerinde gerekletirebiliriz. Eski alarda yazlm herhangi bir edebi eser alalm elimize ve yazld dnemdeki anlam balamndan, yazarn iradesinden kopararak sadece mucize bulmaya ynelik ekilde tarayalm. inden cmbzla buna uygun olabilecek cmleleri ekelim ve gerektiinde cmlenin iindeki szcklere de allagelmi anlamndan farkl anlamlar ykleyelim. Hi de uzun sre uramak zorunda kalmadan sz konusu antik eserde ok sayda mucize (yani yazld dnemde insanlar tarafndan bilinmeyen, fakat gnmz biliminin ortaya kartt bir takm gereklere iaretler, gndermeler) ina edebiliriz. Ayrca mucize iddiaclar Kurann evrene dair bilimsel bilgi ve bulgularla dolu olduuna gerekten inanmakta iseler o hlde sadece bir kere olsun henz bulunmam bir bilimsel gerei herhangi bir Kuran ayetinden yola karak bulmak, en azndan bulunmasna yardmc olmakla ykml grmelidirler kendilerini; bilim insanlarnn herhangi bir gerei bulmalarn beklemek ve bulunduktan sonra Kurandan cmbzla bir ayet ekip ayetteki szcklere yepyeni anlam ve yorumlar ykleyerek Bakn! O gerek zaten asrlar ncesinden Kuranda bildirilmi demek glnlnden syrlmaldrlar. nk bu tavr insanlk adna hibir yarar salamamaktadr.

Evrenin Genilemesi

1. Mucize ddias Mucizeci ekoln ska dillendirdii mehur iddialardan biri de evrenin genilemesi bahsidir. nce iddiay bu ekoln dilinden dinleyelim: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Astronomi biliminin henz gelimemi olduu bir dnemde 14 asr nce indirilen Kuran- Kerimde evrenin genilediinden yle bahsedilir: Biz g byk bir kudretle bina ettik ve phesiz biz (onu) genileticiyiz. (Zariyat Suresi, 47) Yukardaki ayette geen sema (gk) kelimesi Kurann pek ok yerinde uzay ve evren anlamnda kullanlr. Nitekim burada da bu anlamda kullanlmtr ve evrenin genileyici olduu bildirilmitir. Trkeye phesiz biz genileticiyiz (genileteniz/geniletmekte olanz) olarak evrilen Arapa inna le musiune ifadesindeki musiune kelimesi geniletmek anlamna gelen evsea fiilinden tremitir. Le n-eki de takip ettii isim ya da sfata vurgu ekleyerek ok fazla anlam katmaktadr. Dolaysyla bu ifade Biz g veya evreni ok fazla geniletiyoruz anlam tamaktadr. Bilimin bugn varm olduu sonu da Kuranda bize bildirilenle ayndr. () Bu bilimsel gerek henz hibir insan tarafndan bilinmezken Kuranda asrlar nce aklanmtr. nk Kuran tm evrenin yaratcs ve hkimi olan Allahn szdr. 2. Zariyat/47nin Anlam(lar) lk olarak dikkat eken husus mucize iddiaclarnn kutsal olarak grdkleri kitaba kar sergiledikleri ilmi samimiyetsizlik rneidir. Yukarda aynen alntladmz iddiada Zariyat/47nin dier eviri ve yorumlarndan sz edilmemekte, evrenin genilemesi ayetten zorunlu olarak kan tek mmkn anlam olarak sunulmaktadr. Oysa -Mslmanlar tarafndan da genel kabul gren- birka meal ve tefisir rneine bakmak durumun hi de byle olmadn anlamak iin yeterli olacaktr. Diyanet leri Bakanlnn (internet sitesinde de bulunan) resmi Kuran Mealinde ayet u ekilde evrilmitir: G kudretimizle biz kurduk ve phesiz bizim (her eye) gcmz yeter. Ve sadece bir dipnot olarak mucizecilerin iddia ettikleri eviri ve yoruma deinilmitir: yet G kudretimizle biz kurduk ve biz onu geniletmekteyiz eklinde de tercme edilebilir. Bu bak as modern astrofizikte gndemde bulunan evrenin srekli genilemekte olduu grn desteklemektedir.

Diyanet Vakfnn Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa arc, Prof. Dr. Kafi Dnmez, Prof. Dr. Sadrettin Gmten oluan uzman heyetine hazrlatt tefsirde bu ayetle ilgili olarak u aklamalar yer almtr: phesiz biz geniletmekteyiz diye evrilen cmle iin yaplan balca yorumlar unlardr: a) Biz vsat yani genilik ve kudret sahibiyiz. Semadaki bu ihtiam salamakla kudretimizden bir ey eksildii sanlmamaldr; dilesek daha da geniletiriz. Bakara Suresinin 255 ve Kaf Suresinin 38. ayetlerindeki ierik ve slp bu many artrmaktadr. b) Hibir eye muhta olmadmz gibi nimetleri bol bol ihsan eden de biziz. Skntlar giderir, darda kalanlara genilik veririz. c) Evreni geniletmekteyiz. Bu yorum daha ok uzay cisimlerinin birbirinden uzaklat ve aralarndaki mesafenin gitgide artt ynndeki bilimsel tespitten hareketle ortaya konan genileme teorisi nda yaplmtr. (Kuran Yolu Trke Mel ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa arc, Prof. Dr. . Kafi Dnmez, Prof. Dr. Sadrettin Gm, Ankara/2007, Zariyat/47) Grld zere konunun uzmanlar evrenin genilemesi mansn tek mmkn anlam olarak deil -aksine- en dk ihtimal olarak grmektedir. Elmall M. Hamdi Yazr ayetteki ilgili ksm u ekilde aklamtr: Ve hi phesiz biz ok genilie malikiz. Bunun iki mans vardr: Birisi kudret geniliini ifade eder. Kudret ve kuvvetimiz yle genitir ki semay bina ile tkenmedikten baka onu daha ok geniletebilir. Bu man hem Artk orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usan gelecektir. (Ftr, 35/35) hem de Onun krss gkleri ve yeri iine alr. (Bakara, 2/255) ayetlerinin manlarn andrr. Birisi de zenginlii, nimet ve nimet vermede genilii ifade eder. Biz darlklar geniletiriz. Yalvaran, darda kalmlara icabet eden, skntlar aan, ihtiyalar gideren, fakirleri zenginletiren, nimet vereniz demek olur. (Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Zariyat/47) mer Nasuhi Bilmen, ayeti: Ve g bir kuvvetle bina ettik ve phe yok ki biz elbette kadirleriz. olarak evirmi ve u aklamay eklemitir: yle ki: (Ve g bir kuvvetle) Pek muazzam olan bir kudretle, bir iddetle (bina ettik) varlk alanna getirdik (ve phe yok ki, biz) yni: Byklk ve ycelikle vasflanm olan ilah zatn (elbette kaadirleriz.) Byle nice alemleri meydana getirmee kaadiriz. Evet.. Yce zatn kudret ve hakimiyeti pek genitir; mahlkat idareye, onlarn yaamalarn, geimlerini salamaya fazlasiyle kfidir. musiune kuvvet, takat, genilik sahibi demektir. (mer Nasuhi Bilmen Tefsiri, Zariyat/47) Daha birok farkl meal ve tefsir rneinden de grlebilecei zere bizzat konunun uzmanlarnn tespitine gre ayetteki ilgili ksm Kurann dili olan 6-7. yzyl Arapasnda bir ifade kalb olarak ncelikle kuvvet, g, takat, genilik sahibi olmay anlatmakta bunun yansra bol bol nimet verme, darlklar, skntlar ama, geniletme anlamna da gelmekte.

Mucize iddiaclarnn yntem olarak kulland dil cambazln u rneklerle daha iyi anlayabiliriz: Her dilde bir veya birden ok kelimeyi asl szlk mansndan farkl bir anlam btnlnde birletiren kalplam ifade ekilleri ve deyimler vardr. rnein Trkede eli geni veya eli boldan kastedilen cmertliktir; elin gerekten geni/enli veya bol oluu deil. Ayn ekilde gnl geni ifadesi hogrl olmay, mezhebi geni ifadesi ise namus/iffet konularnda toplumun genel algsna gre daha rahat davranmay ve dnmeyi anlatr. Bu deyimde de geni szcnn asl szlk anlam olan meknsal genilikle ilgisi yoktur. Arapada, dolays ile Kuranda da buna benzer birok deyim vardr. rnein Bakara/228de eli geni ifadesi (Trkedeki gibi cmertlik deil) zenginlik anlamnda kullanlmtr (nk Arapada eli geni deyimi zenginlik ifade eder). Mucize iddiaclarnn yapt ise una benzemektedir: Mesela Trke bir eserde (aslnda cmertlik anlamnda) onlar ki elleri genitir gibi bir cmle yer alyor ve varsayalm ki gnn birinde uzayda elleri gerekten de (maddi anlamda) geni/enli olan akll varlklar bulunuyor. Bu durumda birisinin kp da Bakn ite, bu eserde eli geni ifadesi gemekte. Demek ki eserin yazar bunu ta o zamandan bilmi. Bu bir mucizedir demesi ne denli gln ise kuvvetli, takatli olma ve bol bol nimet vererek skntlar, darlklar ama, zme anlamnda kullanlan Arapa bir ifade kalbn gnmzn bilimi, evrenin genilemesinden yola kyor diye- szlk anlamyla yorumlamak o denli glntr. Oysa sonsuz g ve bilgi sahibi bir yaratc, bu ayette 14 asr sonra kefedilecek olan evrenin genilemesi olgusuna iaret etmek istemi olsa idi kukusuz bunu ak seik bir ifade ile yapabilirdi. rnein Bunu bugn tam olarak anlayamasanz da size vermi olduum akl ile phesiz gnn birinde kefedeceksiniz. Eserim olan kinat incelemeye, aratrmaya gayret edin. eklinde ifadeler de ekleyebilirdi. Hatta bu, insanlar iin hem bilime tevik hem de bilimsel gayretlere yn verici bir ipucu olurdu. Fakat durum byle deil. Ayette geen ibare tpk eli geni, gnl geni deyimlerinde olduu gibi kalplam bir ifade biimi ve meknsal genileme ile ilgisiz. Dolays ile ve doal olarak bu ayette ileride bulunabilecek bilimsel bir olguya iaret olduu, tarih boyunca hibir Mslmann, limin, mfessirin aklna dahi gelmemi. Ta ki Mslman olmayan bilim insanlarnn aratrmalar sonucu evrenin genilemesi teorisi bilim dnyasnda kabul grmeye balayana kadar Bundan sonra ayetin anlam birden bire deitirilerek bu bulguya gnderme ierecek ekilde yeniden kurgulanmaya baland. Hem de tpk cmert (veya Arapada zengin) anlamnda kullanlan eli geni deyimini szlk mansnda (yani maddi olarak geni/enli el) yorumlar gibi. Ayrca bu gayretlerin sahipleri asndan sz konusu bilimsel olgunun ne denli kantlanm olduu da mhim deil. Bilim dnyasndaki deiikliklere, revizyonlara, yeniliklere gre ayet her daim yeniden yorumlanabilir ne de olsa stelik btn bu gayretkeliklerin ve igzarlklarn asl motivasyon kayna, kinat veya hi olmazsa Kuran daha iyi anlama azmi bile deil! Tek niyet Mslman olmayanlar Kurann gerekten de Allah kelam olduuna ikna edebilmek (ve belki de daha ok, Mslmanlarn phelerini bertaraf edebilmek). Btn bunlar ak-seik sylemekten de ekinmemekteler. Celal Yldrm, lmin Inda Asrn Kuran Tefsiri adl eserinde, Zariyat/47nin aklamasnda aynen u ifadeleri kullanmaktadr: Bata Einstein olmak zere son asrn fizikileriyle astronomlar bu muhteem kinatn bir btn halinde devaml genilediini sylyorlar. Kuvvetli bir ihtimalle eer bunun doruluu isbat edilirse, Kurandaki ilgili beynn bu manya delalet ettiini syleyebiliriz. Zira ayetin byle bir yoruma tahamml vardr ve o zaman inkarc maddecilerin on be asr ncesine dnp o ada byle bir tespitin mmkn olup olmadn aratrmalar gerekir.

3. Kurandaki Evren Algs Olduka gen bir kuram olarak evrenin genilemesi teorisi ancak modern evren anlay balamnda anlaml olabilir. Bu modern evren algs en kaba hatlaryla gnmzde ilkokul dzeyinde genel malum olan -rnein- Dnyann yuvarlak olduu ve Gne Sistemindeki dier gezegenlerle birlikte Gnein etrafnda dnd, Ayn Dnya etrafnda dnd, gklerin Dnya zerine kurulmu bir kubbe/at deil usuz bucaksz uzay olduu gibi bilgilerden olumaktadr. lkel evren algsnda ise Dnya dz bir tepsi veya dek eklindedir. Gne bu dz tepsinin/dein belli bir noktasnda doar, ykselir ve dier u noktasnda batar. Gkler ise bu dek zerine kurulmu ve yldzlarla sslenmi bir kubbe/atdr. stelik -mucizevi bir ekilde- direk/stun olmadan yukarda durabilmektedir. Bu naif dnya ve evren algsnn hkim olduu bir ortamda gklerin genilemesinden sz edilmesi hibir surette modern evren anlay balamnda geerlilii olan evrenin genilemesi kuram ile ilikilendirilemez. (ki zaten yukarda akland zere ayetteki ilgili ibarenin mans da meknsal genileme deildir.) imdi nyargsz bir ekilde ilgili Kuran ayetlerinde hangi evren anlaynn hakim olduunu inceleyelim:

lk olarak mucize iddiaclarnn Zariyat/47yi rnek olarak gsterirken -her nedense- hi sz etmedikleri hemen bir sonraki ayete de bakalm: Zariyat/47 G kudretimizle biz kurduk ve phesiz bizim (her eye) gcmz yeter. Zariyat/48 Yeri de biz dedik. Biz ne gzel deyiciyiz. Zariyat/48de yerin dendii, yani bir dek gibi serildii, yayld anlatlmaktadr. Ayete her nyargsz bakan bu cmlenin Dnyann dz bir tepsi/dek olduu fikrini desteklediini kabul edecektir.

Ayn anlay dier baz ayetlerde de ifade edilmitir: Hicr/19 Yeri uzatp yaydk, orada sabit dalar yerletirdik, yine orada miktar ve ls belirli olan eyler bitirdik. Kuranda Kehf Suresinin 83. ayetinden itibaren Zlkarneynin hikyesi anlatlr. 83. (Resulm!) Sana Zlkarneyn hakknda soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatra okuyacam. 84. Gerekten biz onu yeryznde iktidar ve kudret sahibi kldk, ona (muhta olduu) her ey iin bir sebep (bir vasta ve yol) verdik. 85. O da bir yol tutup gitti. 86. Nihayet gnein batt yere varnca, onu kara bir balkta batar buldu. Onun yannda (orada) bir kavme rastlad. Bunun zerine biz Ey Zlkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarnda iyilik etme yolunu seeceksin dedik. Kehf/86da aka Dnyann ba ve sonu olan dz bir tepsi/dek olarak tahayyl edildii anlalmaktadr. Gne, Dnyann bir ucunda douyor, gk-kubbe boyunca ykseliyor ve dier ucunda da batyor. Yani gnein batt bir yer, bir u/kenar mevcut. Dnyann bu ucuna kadar giden olursa (Zlkarneyn gibi) Gnein batt noktaya varm olur. Hatt -ayete gre- Gnei kara bir balkta batarken izleyebilir. Rad/2 Allah, gkleri grdnz herhangi bir direk olmadan ykselten, sonra Ara kurulan, gnei ve ay buyruu altna alandr. Lokman/10 Allah, gkleri grebileceiniz direkler olmakszn yaratt. Hac/65 Grmyor musun ki Allah btn yerdekileri ve emri uyarnca denizde akp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermitir. zni olmakszn yerin zerine dmesin diye g O tutuyor. phesiz ki Allah insanlara kar ok esirgeyici, ok merhametlidir. Bu ayetlerde de yine Dnyann dz bir tepsi/dek olduu ve gklerin de ite bu tepsi/dek zerine kurulmu ve mucizevi bir ekilde, herhangi bir grnebilen direk olmadan yukarlarda duran bir kubbe/at olduu anlay ifade bulmaktadr. Ak bir ekilde gkler adr gibi Dnya zerine ykseltilen/kurulan bir kubbe olarak dnlm ve yere dmeyip de yukarda kalabildii iin aklamalar getirilmi. Yani Kurandaki evren anlaynda Dnya usuz bucaksz uzayda herhangi bir gk cismi deil; aksine gkler ite bu Dnya zerine kurulmu, kandillerle (yldzlarla) sslenmi, aslnda yere dmesi gereken fakat Allahn grnmez direklerle havada tuttuu bir kubbe/adr olarak dnlmekte stelik Kuranda ite bu ekilde tahayyl edilen gklerin (bilim-ncesi ilkel evren modellerinin ortak bir zellii olarak) doast/mistik yorumlanmas da yer almakta. Mlk/5 Andolsun ki biz (dnyaya) en yakn olan g kandillerle donattk. Bunlar eytanlara at taneleri yaptk ve onlara alevli ate azabn hazrladk.

4. Sonu Sonu olarak sz konusu ayette geen ibareyi meknsal bir genileme olarak yorumlamak tpk eli geni ibaresini geni/enli el anlamnda yorumlamak gibi anlam ve anlambilime yaplan bir tecavzdr. Fakat bundan bamsz olarak ayette gerekten de bir ekilde gklerin genilemesi kastedilmi olsayd bile Kuranda gklerin nasl tasavvur edildiine, hangi tr bir evren algsnn hakim olduuna baktmzda -bu ibareden- modern astrofizikteki evrenin genilemesi kuramna bir gnderme karmak ancak gln olarak nitelendirilebilir. Dipnotlar: Metinde modern evren anlay bilinli olarak en ilkel evren algs ile karlatrlmtr. Yoksa gnzmzn bilgi dzeyine gelene kadar farkl medeniyetlerde farkl evren anlaylarnn olduu ve bunlarn da birok evreden getii elbette bilinmektedir. rnein Dnyann yuvarlak olduu Aristo tarafndan bile savunulmaktayd. Hatta Aristodan bir asr kadar sonra yaayan matematiki ve astronom Samoslu Aristarchusun (m.. 310-230) gne merkezli bir evren modeli ne srd bilinmektedir. Daha sonra Avrupada Ortaa olarak adlandrlan dnemde Aristonun dnya merkezli evren modeli benimsenmitir. Halk nezdinde yaygn olan bir tarihi yanlgnn aksine kilise, Galileonun Dnyann yuvarlak olduu iddiasna deil Dnyann Gnein etrafnda dnd tezine kar kmtr. O dnemdeki kilise bilginleri zaten Dnyann dz olduu inancnda deildiler. Metinde konu edilen en ilkel evren algsnn en ilkelolarak adlandrlmas tarihi/kronolojik anlamda deildir. Dnyann dz bir tepsi/dek olduu, gklerin bu dek zerine kurulmu bir kubbe/at olduu anlay bilimsel bakn en gerisinde, en saf bak olduu iin en ilkel olarak adlandrlmtr. Metinde grlecei zere, Kuranda ite bu en ilkel evren algs hakimdir. Yani 6.-7. yzyl Arap Yarmadasnda yaygn olan anlay -bin yl kadar nce eski Yunan dnrleri tarafndan ok daha modern hipotezler savunulmu olmasna ramen- ite bu en ilkel evren anlaydr. Zaten slam corafyasnn geni apta Yunan felsefesi ve bilimi ile tanmas da bundan sonra gerekleecektir. 1242-1273 yllarnda yaayan Imam El Kurtubi, Zariyat/48deki ilgili ibareyi u cmleyle aklamtr: Yani Biz yeri tpk bir dek gibi suyun zerinde yaydk ve uzattk. (El Kurtubi, Tefsiri-el Camiul Ahkamul Kuran, eviren: M. Beir Eryarsoy, Buru Yaynlar Zariyat/48) 983 ylnda ld kabul edilen Es-Semerkandinin tefsirinde Zariyat/47 ve 48in u aklamas yer almaktadr: Hak Tel kendi birlii ve sonsuz kudretinin delillerini bildirdi. Ve yle buyurdu: nsanlar yarattk. Gcmzle-kuvvetimizle onu hi yoktan var ettik. Gkleri dileimizle sapasalam kldk. Yeri de Kbenin altndan balamak zere Kbenin her bir yanna beyz yllk mesafeli ekilde yaydk. (Ebul-Leys Semerkandi Tefsiri, Zariyat 47-48) Dek gibi serilen Dnyann stne yerletirilen dalar hakknda baka ayetlerde u bilgi verilmektedir: Lokman/10 Allah, gkleri grebileceiniz direkler olmakszn yaratt. Yeryzne de sizi sarsmasn diye sabit dalar yerletirdi ve orada her trl canly yayd. Gkten de yamur indirip orada her trden gzel ve faydal bitki bitirdik.

Nahl/15-16 Sizi sarsmamas iin yeryznde salam dalar, yolunuzu bulmanz iin de nehirler, yollar ve nice iaretler meydana getirdi. nsanlar yldzlarla da yollarn bulurlar. Enbiya/31 Yeryzne insanlar sarslmasn diye sabit dalar yerletirdik; rahat gidebilsinler diye aralarnda geni yollar var ettik. Oysa bugn bilinmektedir ki en iddetli deprem hatlar, dalarn younluklu olduu blgelerle de rtmektedir. Dnyann ba ve sonu olan dz bir tepsi olduu ve gnein bir utan doup dierinden batt dncesini ifade eden daha birok ayet ve hadis rnei getirilebilir. Burada hepsine deinemesek de ana metindeki ayetlere ilaveten bir ayet ve bir de hadis ekleyelim: uara/28 Ms, O, dounun da batnn da ve ikisi arasndaki her eyin de Rabbidir. Eer dnyorsanz bu byledir dedi. Bu ayette de dnyann douda ve batda olmak zere bir ba ve sonu olduu tasavvuru ifade bulmutur. Muhammedin nasl bir evren algsna sahip olduunu u sahih hadisten de aka anlayabiliriz: Bilim-ncesi topluluklarda tarih boyunca sorulagelmi olan bir soruya Peygamber cevap vermekte: Gne geceleri nereye gidiyor? Peygamberin cevab: Arn altnda secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyecei, izin isteyip izin verilmeyecei zamann (kyametin) gelmesi yakndr. O vakit kendisine: Geldiin yere dn! denir. Bylece batt yerden doar. (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bedul-Halk 4, Tevhid 22,23, Mslim, man 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225)

Alt Gnde Yaratl

1. Mucize ddias Mucize arayclar Kurandaki alt gnde yaratl ifadesinin bir mucize olduunu ne srerler: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Gerekten sizin Rabbiniz alt gnde gkleri ve yeri yaratan sonra ara istiva eden Allahtr. (Araf Suresi, 54) Kuran ile modern bilim arasndaki uyumun bir rnei evrenin ya konusudur. Kozmologlar evrenin yan 16-17 milyar yl olarak hesaplamlardr. Kuranda tm evrenin 6 gnde yaratld aklanmaktadr. lk bakta farkl gibi grnen bu zaman dilimleri arasnda aslnda ok artc bir uyum vardr. Gerekte evrenin ya ile ilgili olarak elimizdeki bu iki rakamn her ikisi de dorudur. Yani evren Kuranda bildirildii gibi 6 gnde olumutur ve bu sre bizim zaman algmza gre 16-17 milyar yla karlk gelmektedir. 1915 Ylnda Einstein zamann greceli olduunu; mekna, seyahat eden kiinin sratine ve o andaki yerekimi kuvvetine bal olarak zamann ak katsaysnn deitiini ne srmtr. Kuranda 7 farkl ayette bildirilen evrenin yaratl sresinin zamann ak katsaysndaki bu farkllklar gz nnde bulundurulduunda bilim adamlarnn tahminleri ile byk bir paralellik iinde olduu grlr. Kuranda bildirilen 6 gnlk sreyi 6 devre olarak da dnebiliriz. nk zamann grecelii dikkate alndnda gn sadece bugnk koullaryla Dnya zerinde alglanan 24 saatlik bir zaman dilimini ifade etmektedir. Ancak evrenin bir baka yerinde, bir baka zamanda ve koulda gn ok daha uzun sreli bir zaman dilimidir. Nitekim bu ayetlerde (Secde Suresi, 4; Yunus Suresi, 3; Hud Suresi, 7; Furkan Suresi, 59; Hadid Suresi, 4; Kaf Suresi, 38; Araf Suresi, 54) geen 6 gn (sitteti eyyamin) ifadesindeki eyyamin kelimesi gnler anlamnn yan sra a, devir, an, mddet anlamlarn da iermektedir. Evrenin ilk dnemlerinde zaman, bugn alk olduumuz ak hzndan ok ok daha hzl akmtr. Bunun nedeni udur: Big-Bang annda evren ok kk bir noktaya sktrlmt. Bu byk patlama anndan bu yana evrenin genilemesi ve evrenin hacminin gerilmesi evrenin snrlarn milyarlarca k yl uzaa tad. Nitekim Big-Bangden bu yana uzayn geriliyor olmasnn evren saatinin zerinde ok nemli sonular oldu.

2. ddiann Geersizlii Onlarn izahatna gre byk patlamadan bu yana geen sre 16-17 milyar senedir ve evren azalan bir hzla genilemektedir. Dolaysyla dnyann yaratlmasnn ilk gnnde 8 milyar sene gemitir. Altnc gn geen toplam sre 15,75 milyar senedir. O halde bu bir Kuran mucizesidir ve nceden bildirilmitir. Bu argmana gz attmz vakit Bir insan kendi inancn karalamak ve kk drebilmek iin bu kadar ok uraabilir mi? diye dnmeden edemiyoruz. ddialarn bilimsel ve matematiksel arptmalardan olumasn bir kenara braksak bile bilimin bu gn geldii nokta bile alt gnde yaratl iddiasn yalanlamaktadr. Her eyden nce bugn byk patlamadan bu yana geen srenin 13,7 milyar sene olduunu biliyoruz. Burada hata pay 200 milyon yldr. Bilim iin 200 milyon yl olan bir hata paynn bir tanr iin 2 milyar sene olmas dnlemez. Bu iddiann batan k demektir. Mucizecilerimiz savlarn kantlamak iin nereden kt belli olmayan bir 8 milyar sene ortaya atmlardr. Birinci gn 8 milyar seneye eitmi. Bu eitliin nedeninin ne olduunu bilebilmek mmkn deil. Ama biraz dnlrse bilimsel sonu olan 15,75 seneye ulaabilmek iin 8 milyar rakamndan baka bir deer kullanmann mmkn olmad grlecektir. Yani nce minare alnm sonra da klf uydurulmutur. ayet niyet bir eyi illa da ispatlamaya almaksa artk yaplamayacak arptma ve hile yok demektir. Mucizecilerimiz her geen sene evrenin genileme hznn yarya dtn bulmulardr. Bu hesaplamay neye gre yaptklar belli deildir ve stelik evren hakkndaki bilgilerimizle uyumamaktadr. Hibir bilimsel tespit evrenin ilk 8 milyar sene sabit bir hzla genilediini sylemez. Aksine kurama gre evren ilk anlarnda k hzn ok ok aan bir hzla genilemi olmaldr. Bunun aksi bir hz tanmlamasnn sadece iddiay kantlamak iin uydurulduu aikrdr. Biz bu arptmalara gz yumalm ve sanki hibir ey olmam gibi bunlarn doru olduunu varsayalm. Buna ramen vardklar sonu kendileri iin bir hsrandr ve yalanlarn ortaya karmaktadr. Eer ilk gn 8 milyar sene gemise ve evrenin ya da 13,7 milyar sene ise bu Biz u anda nc gnn iinde bulunmaktayz demektir. O zaman ortaya iki sonu kar: Birincisi Kurana gre evrenin iki gnde, dnyann da 4 gnde yaratlm olduudur. Bu evren/dnya yaratmndaki zamansal arpkl imdilik bir kenara braksak bile u anda henz dnyann yaratmnn ilk aamasndayz demektir. nk mucizecilerin anlatm uyarnca nc gnn sonunda 14 milyar sene gemi olacaktr ve biz hala oraya varamam durumdayz. kinci sonu burada bir anlatm hatas olduudur. Ayet indii anda yaratma eylemi tamamlanmam olduu iin orada alt gnde yarattk deil yaratacaz denmeliydi. yle ya, bitmemi bir eylem iin byle bir kesinlik kullanmak doru mudur? Daha yaratma eyleminin tamamlanmasna mucizecilerimizin anlatmna gre 3 gn ya da 1,25 milyar sene vardr. Ayrca nakledilen hadislere gre insanlk son gnde yaratlmtr. Alt gn masalnn aklann byle ele alrsak henz insanlk yaratlmamtr. Grdmz gibi asl mucize -muhtemelen- iddiaclardr. Eski toplumun inan ve geleneklerinin anlatmlarndan baka bir ey olmayan Kuran bilimsel yapmak iin dtkleri durum gerek bir mucize olarak grlebilir. nk akl banda hibir insan kendini bu kadar komik bir duruma drmeyi beceremez.

3. Alt Gnde Yaratln arpkl Kuran, Tevrattan devralm olduu(1) evrenin alt gnde yaratl hikyesine Araf/54n yan sra dier birok ayetinde de yer verir. (bkz. Yunus 3, Furkan 59, Kaf/38, Hadid/4, Hud/7, Secde/4.) Fussilet 9-12 ayetlerinde ise bu alt gnlk sre farkl aamalara tasnif edilir. De ki: Siz mi yeri iki gnde (iki evrede) yaratan inkar ediyor ve Ona ortaklar kouyorsunuz? O, lemlerin Rabbidir. O, drt gn iinde (drt evrede), yeryznde ykselen sabit dalar yaratt, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rzk arayanlarn ihtiyalarna uygun olarak rzklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan ge yneldi; ona ve yeryzne, steyerek veya istemeyerek gelin dedi. kisi de, steyerek geldik dediler. Bylece onlar, iki gnde (iki evrede) yedi gk olarak yaratt ve her ge kendi iini bildirdi. En yakn g kandillerle ssledik ve onu koruduk. te bu, mutlak g sahibi ve hakkyla bilen Allahn takdiridir. Bu ayette zikredilen gnleri toplaynca yaratl srecinin sekiz gn srd kmakta, bu da dier ayetlerle elimektedir. Ancak slam alimleri bu meseleyi de yle zme yoluna giderler: Zikredilen drt gnn ierisinde ilk iki gn de vardr. Yani iki gnde yer, iki gnde yeryzndeki dalar, bolluk ve bereket (yani yer ile gk arasndakiler), son iki gnde de gkler yaratlmtr.(2) Biz burada 8 gn m, 6 gn m? tartmasna girmeden ayetler arasnda eliki olmadn varsayarak slam alimlerinin bu yorumunu esas alalm. Yer (yani gezegenimiz olan Dnya) stnde barndrd da-ta ile birlikte toplam 4 gnde (veya evrede) yaratlm; gkler (yani uzay) ise 2 gnde (veya evrede) Sadece bu anlatm bile Kurandan gnmzn varm olduu bilim ve bilgi dzeyine dair herhangi bir mucizev iaret karma giriiminin bal bana zorlama olduunu gstermektedir. Bugn biliyoruz ki stnde yaadmz gezegen usuz bucaksz uzayda herhangi bir gkcismidir. Kurandaki evren algsna gre ise evren Dnyadan ve ite bu Dnya zerine kurulmu, kandillerle sslenmi gklerden ibarettir. Dnya ve Dnyann stndekilerinin yaratlmasna toplam 4 gn, gklerin (yani saylarla ifade edemeyeceimiz kadar galaksi, yldz, gezegen barndran uzayn) yaratlmasna ise sadece iki gn ayrlm olmas yalnzca bu ilkel evren anlay balamnda anlalabilir. 4. Sonu Evrenin alt gnde yaratl hikyesi Kurana daha eski mitolojilerden girmi bir efsanedir. Bu efsaneyle bilimsel bulgular arasnda bir iliki kurmak yukarda gsterildii gibi en zorlama yorum ve en ak arptmalarla bile mmkn deildir. Aksine -Kurandaki alt gnde yaratl hikyesi ciddiye alndnda- bu anlatmlarn ancak o dnemdeki ilkel ve yanl evren anlay balamnda anlalabilir olduu grlmektedir. Dipnotlar: (1) bkz. Eski Antlama, Tevrat 1:1 - 2:4. (2) Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Aka Yaynlar: 19/355-356, Fussilet 9-12 Gnlerin Toplam Birinci Soru: Allah Tel yeri iki gnde yarattn belirtmi ve bahsettii bu eyi de dier drt gnde slah ettiini belirtmi, daha sonra da gkleri iki gnde yarattn ifade buyurmutur. Bylece

bu gnlerin toplam sekize bali olmutur. Ancak ne var ki O, dier ayetlerinde gkleri ve yeri alt gnde yarattn ifade etmitir. Bylece bir tenakuz (eliki) ortaya kar. (Ne dersiniz?) Bil ki limler buna u ekilde cevap vermilerdir: Yeryznde, yeryzndekilerin azklarn, ilk iki gn ile birlikte drt gnde takdir etmitir eklinde olup bu tpk, bir kimsenin Basradan Badata on gnde, Kfeye de onbe gnde gittim demesi gibidir. Bu son cmlesi ile Basra-Badat ve BadatKfe mesafelerini kastederek byle sylemitir. Fakat besbelli ki limlerin yapm olduu bu aklama metnin Arapa orijinalinden net olarak kan bir sonu deildir. Nitekim mfessirimiz, ikinci bir soruya da cevap vermeyi gerekli bulmu: Bu Mphemliin (Belirsizliin, Bulankln) Hikmeti kinci Soru: Cenb- Hak yeri iki gnde yarattn belirtmitir. Binenaleyh ayet O, geriye kalan bu eyi de dier iki gnde yaratm olduunu belirtmi olsayd durum kark ve yanlgdan da iyice uzak olmu olurdu. yleyse niin Cenb- Hak bylesi bir sarih (ak) ifadeyi terk etmi de bu mcmel (kapal, izaha muhta) sz getirmitir? Cevap: Cenb- Hakkn arayanlar iin drt gnde msavi fadesinde Onun Ben bu eyi iki gnde yarattm demesinden daha kuvvetli bir man vardr. Zira O Ben bu eyi iki gnde yarattm demi olsayd bu sz o iki gnn btnyle o ilerle dopdolu olarak geirilmi olduunu ifade etmezdi. nk Arapada o i o iki gn kaplamad halde Ben bu ii iki gnde yaptm.. denebilir. Ama Cenb- Hak yerin yaratlmasndan bahsedip bu eyleri yaratp bundan sonra arayanlar iin tam drt gnde buyurunca bu drt gnn herhangi bir fazlalk ya da noksanlk olmakszn o ilerle dopdolu gemi olduuna dellet etmitir.

Demirin ndirilmesi

1. Mucize ddias Mucize yaratclarmzn mehur iddialarndan biri de demirin indirilmesi meselesidir. nce bu mucize yalann orijinal haliyle okuyalm: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Ve kendisinde etin bir sertlik ve insanlar iin (eitli) yararlar bulunan demiri de indirdik (Hadid Suresi, 25) () Modern astronomik bulgular Dnyadaki demir madeninin d uzaydaki dev yldzlardan geldiini ortaya koymutur. Bu bilimsel gerek Kuranda mucizevi bir ekilde bildirilmektedir. Hadid Suresinin 25. ayetinde demir iin kullanlan enzelna yani indirme kelimesi mecazi olarak insanlarn hizmetine verilme anlamnda dnlebilir. Fakat kelimenin yamur ve gne nlar iin kullanlan gkten fiziksel olarak indirme eklindeki gerek anlam dikkate alndnda ayetin yukarda ifade ettiimiz bu nemli bilimsel geree iaret ettii grlmektedir. Sadece Dnyadaki deil tm Gne Sistemindeki demir d uzaydan elde edilmitir. nk Gnein scakl demir elementinin olumas iin yeterli deildir. Gnein 6000 santigrat derecelik yzey ve 20 milyon santigrat derecelik bir ekirdek scakl vardr. Demir ancak Gneten ok daha byk yldzlarda ve birka yz milyon dereceye varan scaklklarda oluabilmektedir. Nova veya Spernova olarak adlandrlan bu yldzlardaki demir miktar belli bir oran geince artk yldz bunu tayamaz ve patlar. Demirin uzaya dalmas ite bu patlamalar sonucunda mmkn olur. () Bu bilginin Kurann indirilmi olduu 7. yzylda bilimsel olarak tespit edilemeyecei ise aktr. Ancak bu gerek, hereyi sonsuz bilgisiyle kuatan Allahn sz olan Kuranda yer almaktadr. 2. Hadid/25deki enzelna kelimesi Hadid/25te geen enzelna kelimesinin indirdik anlamna gelebildii de bilinmektedir. Ancak szn doru anlamn (yani syleyenin ne kastettiini) anlamak iin hibir zaman kelimelerin tek tek szlk anlamna baklmaz; cmle ierisindeki balam, somut kullanl ekli ve dier cmlelerde nasl kullanlm olduu gibi noktalar dikkate alnr. Mucize iddaiclar buradaki enzelna kelimesini szlk anlamnda olduu gibi indirdik -hem de d uzaydan indirdik- olarak yorumlamaktalar. Peki, gerekten yle midir? ayet kelime gkyznden ya da uzaydan indirme anlamna geliyorsa Kurann baka bir blmnde nasl yer almaktadr. Ksaca bir gz atalm ve enzelna szc yerine meali gerei indirdik koyarak okuyalm:

enzeln-lhadde. (Hadid 25) Demiri indirdik. vezalleln aleyhimu-lamme veenzeln aleyhimu-lmenne ve-sselv. (Araf 160) Onlara kudret helvas ve bldrcn eti indirdik. enzele lekum mine-l-enmi emniyete ezv (Zmer/6) Sizin iin davarlardan sekiz ift indirdik. ayet bu kelime Dnya dnda olutu, uzaydan indirdik anlam tayorsa o zaman bldrcn, kudret helvas, davar ve hatt baz ayetlerdeki elbise gibi eylerin de uzaydan geliyor olmas gerekir. Sadece enzelna kullanlan yerlerin karlatrlmas bile mucize iddiaclarnn nasl bir arptma ve akl fukaral iinde olduklarn gstermeye yeter. imdi de bu ayetin Mslman kesimler tarafndan genel kabul gren birka tefsirine bakalm: Diyanet Vakfnn yaymlad tefsir: ndirme anlamna gelen kelime Zmer 39/6 yetinde olduu gibi yaratt, ltfetti; insana onu kullanabilme yeteneini ilham etti anlamndadr. Kuran Yolu Trke Mel ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa arc, Prof. Dr. . Kafi Dnmez, Prof. Dr. Sadrettin Gm, Ankara/2007, Hadid/25 Elmall Tefsiri: Bir de demiri indirdik; yani bolca yaratp varln bildirdik, kullanlmasn rettik. Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Hadid/25 Seyyid Kutub Tefsiri: Bu ayette demiri indirdik deyiminin bir baka benzeri size sekiz hayvan ifti indirdik ayetinde grlyor. (Zmer suresi, 6) Her iki ifade de yce Allahn nesneleri ve olaylar yaratmaya ynelik iradesine ve planna iaret eder. Gerekten demir, yce Allahn plan ve tasars uyarnca yeryzne inmitir. Ayrca bu deyim, ayetin havasna da uyuyor. nk ayetin genel havas kitap ve l indirmeyi yanstr. Baka bir deyimle yce Allahn yaratt herey kitap gibi, l gibi plna bal olarak yaratlmtr. (Seyyid Kutub, Fizilalil Kuran, Hadid/25) 3. ddiann Tutarszl Fakat biz yine de mucize iddiaclarnn yorumunun doru olduunu yani ayetteki cmleden gerekten de demiri gkten/uzaydan indirdik anlamnn kastedildiini varsayalm. Durum byle olsa bile bu ayetle sz konusu bilimsel bulgular ilikilendirmek mmkn deil. Bunun iin mucizecilerin bu arptmaya temel gsterdikleri bilimsel gereklere bir gz atmak da gerekiyor. Evrendeki tm maddelerin kimyasal yapsnda yaklak olarak- % 70-73 hidrojen, % 25 helyum ve % 2 de dier ar elementler bulunur. Ar elementlerin hepsi yldzlarn iinde evrimle olumu ve uzaya atlmtr. Keza bunlarn fzyonu iin gerekli s ancak bu yldz patlamalarndan elde edilebilir. Dnyamz bu oluumu salayacak scakla eriemez. O hlde sadece demir deil pek ok dier element de Dnyamzn oluumundaki toz ve gaz bulutunun iinde yer almaktayd; Dnyamz demiri de iinde bulunduracak ekilde katlat ve kabuklat. Demek ki Dnyamzn oluumu srasnda zaten iinde demir vard ve bugn de element yapsnn % 5 i demirdir.

Dnyann oluumu srasnda erimi hlde olan ar metaller Dnyann merkezinde (biz ona ekirdek diyoruz) toplanmlar ve youn bir ekilde ekirdei oluturmulardr. Bu ekirdein zerinde magma diye tarif ettiimiz ve viskozitesi yksek youn bir sv bulunmaktadr. Bu mantonun zerinde de yerkabuu vardr. Btn madenler yerkabuundan elde edilmektedir. Yerkabuundaki bu madenlerin olumasnda en temel sebep magmadr. eitli sebeplerle yeryznde bulduu boluklardan fkran magma atmosferik, kimyasal ve fiziksel etkilerle souyarak yerkabuunu ve belirli younluklarda bulunan madenleri oluturmutur. O halde demirin Dnyaya indirilmi olmas sz konusu olamaz. Demir, gezegenimizin oluum srecinde zaten vard. Yani doumundan itibaren Dnyada demir hep vard; sonradan uzaydan indirilmedi. Ayrca Dnyann oluumu srasndaki toz ve gaz bulutunun iinde bulunan demir dndaki birok element de gne sistemimiz dndaki patlamalar sonucu olumaktayd. 4. Gn Armaan olarak Demir Yukarda da belirtildii gibi Hadid/25teki ilgili kelimenin gkten/uzaydan indirdik olarak okunmas balbana sorunlu bir yorumdur; nk bu durumda Kurann dier ayetlerine gre davarlarn, bldrcnn, kudret helvasnn da uzaydan indirilmi olmas gerekirdi. Ama biz yine de mucize iddiaclarnn bu yorumunun doru olduunu varsayalm. Yani diyelim ki: Bu ayet gerekten de demirin uzaydan/gkten indirildiini kastetmi olsun! Peki bunun nasl bir aklamas olabilir? Demirin saf halde gktalar zerinde dnyaya ulamas ayn zamanda onun kullanmnn da balangcdr. Demir ilk olarak gktalarndan elde edilmitir. Dnyada demir cevherinin karlmas M.. 10 9. yzyllara rastlar ve Anadoluda gereklemitir. Ancak bu metal Msrllarca ilenmi ve Onlar gkten gelen bu metale Gn Armaan ismini takmtr. Smerlerin de Gn Madeni demesine armamak gerekir. Bulunan ilk demir eya rnekleri bu gksel armaandan yaplmtr. Demek ki demirin Dnyada ilenmesinden ok daha nce insanlar demiri tanrlarn bir armaan olarak nitelendirmekteydiler. nk saf olarak ancak ve ancak gktalarnda bulunan demiri elde etmiler ama henz yer kabuundaki cevherin retimine gememilerdi. Kurann ortaya kt corafyada inanlar Smer, Babil ve Msr etkisini tayordu. Uygarlk asndan ok nemli bir element olan demir, mucizevi ve tanr/tanrlar tarafndan gnderilen bir ey olarak tannyordu. Gkten gelmiti ve tanrlarn armaanyd. Hl byleyken Kuran yazclarnn demiri gkten indirdik demelerine amamak gerekir. nk onlar yzyllarca dillerde dolaan bu sylenceden haberdardlar; bunlarla bymlerdi. Demirin gktalar ile dnyaya indiini gzlemleyen atalarnn anlatmlarn biliyorlard. Demirin, nemi sebebiyle de ancak bir tanr armaan olabilecei dncesi de toplumun dinsel yapsna uyumluydu. O alarda insanlarn bu ekilde dnmesi ve dncelerine uygun kutsal metinler yaratmalar tuhaf karlanmamaldr; hatt bu gayet doal ve anlalabilirdir. 5. Sonu Sonu olarak Kuranda Demiri gkten/uzaydan indirdik yazyor olmas hibir bilimsel bulguyla badatrlamaz. nk zaten bu bilgilerin dayand temel olan bilime gre demir Dnyaya indirilmemitir; Dnyann ve Gne Sistemindeki dier gezegenlerin oluumundan nce Gne Sistemi dndaki byk patlamalar sonucu olumutur. Patlamalarla ortaya kan toz ve gaz bulutlar da gezegenimizi oluturmutur. Dolaysyla patlamalarla ortaya kan demir iin henz indirdik

denebilecek bir Dnya ortada yoktur. stelik tm bunlar sadece demir iin deil dier birok element iin de geerlidir. Hadid/25teki ilgili szcn anlamnn gkten/uzaydan indirdik olarak kabul edilmesi bir sorundur. nk bu durumda Kurandaki dier ayetlere gre davarlarn, bldrcnn ve kudret helvasnn da uzaydan indirilmi olmas gerekir. Ayrca mucize iddiaclarnn demirin gklerden indirildii yorumunu o dnemin efsaneleri ve inanlar balamnda aklamak da mmkndr.

Gnein Gidi stikameti

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuranda Gne ve Aydan bahsedilirken her birinin belli bir yrngesinin olduu vurgulanr. Geceyi, gndz, Gnei ve Ay yaratan Odur; her biri bir yrngede yzp gidiyor. (Enbiya Suresi, 33) Yukardaki ayette geen yzme kelimesi Arapada sabaha olarak ifade edilir ve Gnein uzaydaki hareketini anlatmak zere kullanlmaktadr. Bu kelime Gnein uzayda hareket ederken kontrolsz olmad, ekseni zerinde dnd ve dnerken bir rota izledii mansndadr. Gnein sabit olmad ve belli bir yrngede yol almakta olduu bir baka ayette de yle bildirilmektedir: Gne de kendisi iin (tespit edilmi) olan bir karar yerine doru akp gitmektedir. Bu stn ve gl olann, bilenin takdiridir. (Yasin Suresi, 38) Kuranda bildirilen bu gerekler ancak amzdaki astronomik gzlemlerle anlalmtr. Astronomi uzmanlarnn hesaplarna gre Gne Solar Apex ad verilen bir yrnge boyunca Vega yldz dorultusunda saatte 720.000 kmlik muazzam bir hzla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla Gnein gnde 17 milyon 280 bin km. yol katettiini gsterir. Gnele birlikte onun ekim sistemi iindeki tm gezegenler ve uydular da ayn mesafeyi kateder.

2. arptmalar Yukarda aynen alntladmz mucize yalan metninden de aka grlecei zere ayetle hi ilgisi olmayan bilimsel bulgular ve ayrntlar sanki ayetin kendisinden kan bilgilermiesine sunulmakta. Oysa her akl sahibi insan sz konusu iki ayeti okuduunda kabul edecektir ki bu ayetler Gne ve Ayn belirli birer yrngeye sahip olduu ve belli bir dzen ierisinde hareket ettiini anlatmaktadr. Bu ise Kurandan ok nce bilinen, hesaplanan bir gerektir. Antik Yunan bilginleri Muhammedden yzyllar nce Gne tutulmasnn tam vaktini hesaplayp ngrde bulunabiliyorlard. Bu iki ayetten modern bilimsel bulgulara dair bir iaret karmak ancak okuyucuyla dalga gemek eklinde adlandrlabilir. En iyimser yoruma gre ayetlerden ancak Gne ve Ayn belirli birer yrngesi olduu kar ki bu da Kurandan ok nce syleyegelenlerin tesinde deildir. Ama bu en iyimser yorumun doru olup olmad bile tartmaldr. Ayette yrnge olarak tercme edilen kelimenin Arapa asl felektir. Oysa slam alimleri henz bu szcn anlam zerine bile hemfikir olabilmi deiller. - Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Aka Yaynlar: 16/136-137 (Enbiya/33)Arapada felek dnen bir ey demek olup, bunun oulu eflkdr. Alimler bu hususta farkl farkl grler ileri srmlerdir. Bazlar, felein, bir cisim (maddi bir ey) olmadn, bunun o yldzlarn, dnd mahal ve yer (yrnge) anlamna geldiini sylemilerdir ki, bu Dahhkn grdr. Ekseri ulem ise, Hayr, bunlar yldzlarn, zerinde dnm olduklar madd eylerdir demilerdir ki, bu Kurnn nassna daha yakndr. Bu grte olanlar da, kendi aralarnda, bunun keyfiyyeti hususunda ihtilf etmilerdir.() bazlar, Felek, gnein, ayn ve yldzlarn iinde ve kendisinde hareket ettii evrelenmi bir dairedir derken, Kelb, Bu, kendisinde, yldzlarn akp gittii, bir su ktlesidir demi ve grn, nk yzmek ancak su iinde olur demitir. Biz diyoruz ki: Biz bunu kabul edemeyiz. nk, yarrken ve koarken, ayaklarn iyice gererek atan ata, (Adet) yzyor! denilir. Felsefecilerin ve astronomlarn ekseri ise yle demilerdir: Felek, ar ve hafif olmayan; delinmeyi, yapmay, bymeyi, solmay kabul etmeyen, kat ktledir. Felfesecilerin grlerine kar olan szler ve aklamalar, ilgili kitablarda ele alnmtr. Doru olan ise, gklerin vasflarn bilmenin yolunun ancak nakilden getiidir. Grld zere, slam limlerinin ounluu felek kelimesini zaten yrnge olarak deil maddi bir cisim olarak yorumlamlardr. Ancak yrnge grn kabul etsek bile bundan -yukarda akland zere- herhangi bir mucize kmaz. 3. Kuran ve Hadiste Gne Kuranda ve Hadislerdeki Dnya-Gne-Ay tasvirlerindeki yrnge kavram hakim olan ilkel ve yanl evren algsna dayanmaktadr. Dnya, ba ve sonu olan dz sabit bir tepsi/dek olarak dnlm, Gne ve Ayn bu dz dein stnde belli bir rotada doup, ykselip sonunda da batt sanlmtr. Muhammedin Gnein hareketini nasl algladn anlamak iin u sahih Hadise dikkat edilmeli: Bilim-ncesi topluluklarda tarih boyunca sorulagelmi Gne geceleri nereye gidiyor? sorusuna Peygamberin cevab:

- Arn altnda secde yapmaya gider; bu maksatla izin ister, kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyecei, izin isteyip izin verilmeyecei zamann (kyametin) gelmesi yakndr. O vakit kendisine: Geldiin yere dn! denir. Bylece batt yerden doar. (Buhari, Tefsir Ya-sin 1, Bedul-Halk 4, Tevhid 22,23, Mslim, man 250, (159), Tirmizi, Tefsir, Ya-sin, 4225) Kurann Gnee bak Furkan Suresinin 45.-47. ayetleri incelenerek de anlalabilir: Rabbinin glgeyi nasl uzattn grmez misin? steseydi onu sabit klard. Sonra biz gnei glgeye delil kldk. (Furkan/45) Sonra onu kendimize yava yava ektik. (Furkan/46) O, geceyi size bir rt, uykuyu istirahat zaman ve gndz de hareket ve alma vakti yapandr. (Furkan/47) Furkn 45, dnyann kendi ekseni etrafnda dndnn bilinmediinin ak gstergesidir. Glgenin sabit kalabilmesi, Dnyann kendi ekseni etrafnda dnmeyi brakmas ve aniden durmas demektir. Bu durumda neler olurdu, tahmin etmek g olmasa gerek.. Ama bilindii gibi Kuranda Gne, Dnyaya yaklap uzaklaan ve bylece gece-gndz oluumunu salayan bir varlktr. Furkn 46da Gnein yava yava kendilerine doru ekildii anlatlyor. Bylece gece oluuyor ve gecegndzn nimetleri takip eden ayette anlatlyor. Kutuplarda durumun alt ay uyku-istirahat ve alt ay da hareket-alma olarak ayarlanmas elbette Allahn takdiri oluyor bu durumda 4. Sonu lgili ayetlerde yrnge olarak evrilen felek kelimesi slam limlerinin ounluu tarafndan maddi bir cisim olarak yorumlanmtr. Ama biz iyi niyetle bu szckten bugnk anlamyla yrnge diye sz edelim. Bu durumda bile bir mucize deil ancak Gne ve Ayn belli yrngeler/rotalar istikametinde hareket ettii kar ki bu da Kurandan yzyllar nce sylene ve yazlagelmi bir bilgidir. Gne, Ay ve evrenle ilgili ayetleri irdelediimizde ise Kuranda ilkel ve yanl bir evren modelinin hkim olduunu grrz. Sahih Hadisler de bunu teyit eder niteliktedir.

Evrenin Varoluu ve Big Bang

1. Mucize ddias Mucize iddiaclarnn ska iledikleri meselelerden biri de Enam/101 ayetinin gya Big Bang Teorisine iaret etmesi bahsidir. lk olarak bu mucize yalann da kendi kalemlerinden okuyalm: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: 20. yzyln ortalarna dek hakim olan gr, evrenin sonsuz boyutlara sahip olduu, sonsuzdan beri var olduu ve sonsuza kadar da var olaca eklindeydi. Statik (duraan) evren modeli ad verilen bu anlaya gre, evren iin herhangi bir balang veya son sz konusu deildi. Materyalist felsefenin de temelini oluturan bu gr, evreni sabit, duraan ve deimez bir maddeler btn olarak kabul ederken, bir Yaratcnn varln da reddediyordu. Oysa 20. yzylda gelien bilim ve teknoloji, materyalistlere zemin salayan duraan evren modeli gibi ilkel anlaylar kknden ykmtr. 21. yzyln balarnda olduumuz u dnemde, evrenin bir balangc olduu, yok iken bir anda byk bir patlamayla var olduu modern fizik tarafndan pek ok deney, gzlem ve hesapla ispatlanm durumdadr. Ayrca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve duraan olmad, tam tersine srekli bir hareket ve deiim iinde olduu, geniledii de saptanmtr. Bugn bu gerekler btn bilim dnyas tarafndan kabul edilmektedir. Kuran- Kerimde evrenin ortaya k yle aklanr: O gkleri ve yeri yoktan var edendir (Enam Suresi, 101) Kuranda verilen bu bilgi, ada bilimin bulgularyla tam bir uyum iindedir. Bata da belirttiimiz gibi astrofiziin ulat kesin sonu, tm evrenin madde ve zaman boyutlaryla birlikte, bir sfr annda, byk bir patlamayla var olduudur. Byk Patlama, orijinal adyla Big Bang teorisi, tm evrenin yaklak 15 milyar yl nce tek bir noktann patlamasyla yokluktan meydana geldiini kantlamtr.

2. ddia Metnindeki Baz Hatalar ve arptmalar nce yukardaki metindeki hata ve arptmalara ksaca deinelim: - Evrenin ya (yani Big Bangden bugne kadarki sre) gnmz biliminin varsaymna gre 13,7 milyar senedir. lk bakta belki nemsiz gibi duran bu hata mucize yalanclarnn baka bir mucize bahsinde yapm olduklar arptmann temelini oluturmaktadr. - 20. Yzyln ortalarna dek hakim olan gr evrenin sonsuz boyutlara sahip olduu, sonsuzdan beri var olduu ve sonsuza kadar da var olaca eklindeydi cmlesi bu ekliyle yanltr. Evrenin sonsuzluu veya balangcnn olup olmamas felsefe tarihi boyunca tartlagelmi bir konudur ve yzyllar boyunca konuyla ilgili olarak ok farkl grler, hipotezler, teoriler savunulmutur. - Statik evren modeli materyalizmin temelini oluturmaz. Mucize yalanclarnn her frsatta c olarak gstermeye altklar materyalist felsefeyle ne kastettikleri de bir baka muammadr. Eer kastedilen evreni doastne dair varsaymlarda bulunmadan anlamaya ve aklamaya alan materyalist/natralist duru ise bu zaten gnmz biliminin ana aksiyomlarndandr. Ve statik ve dinamik evren modelleri bu ana aksiyomdan hareket eder. Statik evren modelinden dinamik evren modelini geile bu materyalist duruun yanllandn ima etmek glntr. Aksine her bilimsel yenilik gibi dinamik evren modeline gei veya Big Bang Kuramnn kabul de yine materyalist dnce ile mmkn olabilmitir. 3. Mucize Yalannn Mantksal Kurgusu imdi asl mucize yalannn kurgusunu ele alabiliriz: (1) O gkleri ve yeri yoktan var edendir (Enam Suresi, 101) ayetinde evrenin yoktan var edildii yazmaktadr. (2) Modern bilimin kabul ettii Big Bang Teorisi de bunu sylemektedir. (3) 1400 Yl nceki insanlar modern bilimin bu bulgular henz yokken byle birey sylemi olamazlar. => Dolays ile Kuranda bu gerein gemesi bir mucizedir. Dolays ile Kuran, Tanr szdr. Mucize sonucunu karabilmek iin sralanan 3 nermenin ikincisi ve ncs yanltr. 4. Tarihsel olarak Big Bang ve Yoktan Varolu - (3) 1400 Yl nceki insanlar modern bilimin bu bulgular henz yokken byle birey sylemi olamazlar. Byle bir nermenin yanlln anlamak iin biraz olsun akletmek yeterlidir. Big Bang Teorisi mucizecilerin iddia ettii gibi bilimsel adan yoktan varolu ile ilgili olsa bile (ki aada gsterilecei zere kesinlikle ilgili deildir) tarihsel adan yoktan varolu dncesinin ancak modern Big Bang Teorisi ile mmkn olduunu syleyebilir miyiz hi? Dikkat ediniz! Burada iddia edilen mucize, Big Bang Teorisi ile -gya- yoktan varoluun ispatlanm olmas deildir. Bu szde gerein Kuranda 1400 yl nce ve henz teori ortada yokken yer alm olmasdr mucize olarak adlandrlan.

Oysa sz konusu ayette modern Big Bang Teorisi ile ilgili somut bir ibare yok. Patlamadan veya benzer eylerden deil sadece gklerin ve yerin yoktan var edildiinden sz edilmekte. Yani Kuranda sadece yoktan varolu dncesi yer alm. Ama bu dnce zaten o dnemde ve daha nceki medeniyetlerde var olan dncelerden biridir. Henz bilim big-bangi bulmamken insanlar kendi dncesiyle yoktan var olma diye bireyden bahsetmi olamaz. Dolays ile bu kitap tanr sz olmal gibi gln bir mantk kurmak okuyucu ile dalga gemek olur. 5. Bilimsel olarak Big Bang ve Yoktan Varolu Big Bang Teorisinin yoktan varolu ile bir ilgisi yoktur. Gnmz biliminin hibir alanda bireyin yoktan var olduu (hatta var edildii) gibi bir bulunmamaktadr. Hereyden nce big bangin kendisi (gzlem ve hesaplara dayanr) bir kuramdr ve ar bir biimde younlam deiik bir enerjinin kendisini da vurduunu ayrca madde-enerji eitlii temelinde bugnk maddenin olutuunu syler. Yani balangta bir yokluk durumu sz konusu deildir. Balangtaki, var olan bir enerjinin da vurumudur. Big Bang Kuramnn ilk dneminde (belli bir sre) birok bilim insannn, bilimin bu andan geriye gidemeyeceini dndkleri ve aratrmalarn bu andan sonrasyla kstlam olduklar dorudur. Fakat bu dnemde bile bilimin yoktan varolu gibi bir iddias olmamtr. Bizim bildiimiz anlamdaki zamandan ncesini bilemeyiz demek baka bireydir Demek ki big bang annda bireyler yoktan varoldu (hatta var edildi) demek baka bireydir. Birincisi sadece bugnk bilgi ve verilerimizle big bang ncesi hakknda shhatli varsaymlar ve kuramlar retemeyeceimiz anlamna gelir. kincisi ise tamamen keyfi, gerekesiz ve bilimsel adan deeri olmayan bo bir iddia niteliindedir. stelik zamanla big bangin ncesi ile ilgili ok sayda bilimsel hipotez olumutur. Bunlardan biri de (Amerikada alan Astrofiziki Martin Bojowaldin hesaplarna dayanan) evrenin her zaman varolduu ve big bangin sadece bir gei evresi olduu hipotezidir. Buna benzer baka bir hipotez de Alman Astronomlar Wolfgang Priester ve Hans-Joachim Blomea aittir. Bu varsayma gre big bangden nce baka bir evren vard; fakat bu evrende bildiimiz anlamda madde yoktu. Bu ilk evren salt enerjinin oluturduu quanten alanlarndan ibaretti. Bu enerji zamanla tek bir noktada younlat ve patlamaya yol at. Kanadal Astrofiziki Lee Smolinin hipotezine gre iinde bulunduumuz evren aslnda sadece sayszca evrenden oluan kompleks bir an parasdr. Kendi gravitasyonunun etkisi altnda kendi iine ken dev yldzlarn bu evrende at kara delikler aslnda baka bir dzlemde yeni bir evrenin Big Bangini oluturmaktalar. Bunlarn yan sra ok sayda farkl bilimsel hipotez de var.* Belki bunlardan biri dorudur belki de hepsi yanltr (zamanla yanllanacaktr). Fakat bilimin u an net olarak aklayamad her alanda (bilimsel anlamda destekleyici hibir zemin olmad halde) Tamam, ite bu noktada yoktan varoluu devreye koyalm demek bir aklama yapmak deil bilimsel aratrmaya bu noktada son vermek anlamna gelir. Big Bang Kuramnn ve gnmz biliminin herhangi bir alannn yoktan var olma (hatta var edili) gibi bir iddias yoktur.

6. Sonu Mucize iddiaclarnn Big Bang Teorisiyle ilikilendirmek istedikleri Enam/101 ayeti ne bir patlamadan ne big bangle ilgili dier somut bireyden bahseder. Ayette sadece gklerle yerin yoktan var edildii bahsi gemektedir. Yoktan var dilme dncesi de zaten 1400 yl nceki toplumlarda da ondan nceki medeniyetlerde de var olan dncelerdendir; birok farkl medeniyetin kutsal kitabnda, efsanelerinde, destanlarnda yer almtr. Mucize yalanclarnn iddia ettii gibi Big Bang Kuram yoktan var edili dncesini destekliyor olsayd bile Kuranda yoktan var ediliten bahsedilmesini bir mucize olarak adlandramazdk.

Gklerle Yerin Birbirinden Ayrlmas

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuranda gklerin yaratl hakknda bilgi verilen bir baka ayet ise yledir: O inkar edenler grmyorlar m ki, (balangta) gklerle yer, birbiriyle bitiik iken, Biz onlar ayrdk ve her canl eyi sudan yarattk. Yine de onlar inanmayacaklar m? (Enbiya Suresi, 30) Ayetin birbiriyle bitiik olarak tercme edilen ratk kelimesi, Arapa szlklerde birbiriyle i ie, ayrlmaz durumda, kaynam anlamlarna gelir. Yani tam bir btn oluturan iki maddeyi tanmlamak iin bu kelime kullanlr. Ayette geen ayrdk ifadesi ise Arapa fatk fiilidir ki, bu fiil bitiik durumdaki bir nesneyi yarp, paralayp dar kmas anlamna gelir. rnein tohumun filizlenerek topraktan dar kmas Arapada bu fiille ifade edilir. imdi ayete tekrar bakalm. Ayette gklerle yerin birbiriyle bitiik, yani ratk durumunda olduu bir durumdan bahsediliyor. Ardndan bu ikisi fatk fiili ile ayrlyorlar. Yani biri dierini yararak dar kyor. Gerekten de Big Bangin ilk ann dndmzde, evrenin tm maddesinin tek bir noktada toplandn grrz. Dier bir deyile herey, hatta henz yaratlmam olan gkler ve yer bile bu noktann iinde, birbiriyle i ie, ayrlmaz durumdadrlar. Ardndan bu nokta iddetli bir patlamayla yarlp ayrlmaktadr. 2. ddiann Geersizlii Enbiya/30 ayetinde geen Gklerle yerin balangta yapk/bitiik olduu ve sonradan tanr tarafndan birbirinden ayrld ifadesini modern bilimin Big Bang Kuram ile ilikilendirmek gerekten de maharet ister. Yukarya alntladmz mucize yalan metninde kabul edilen udur:

- Gerekten de Big Bangin ilk ann dndmzde, evrenin tm maddesinin tek bir noktada toplandn grrz. Dier bir deyile herey, hatta henz yaratlmam olan gkler ve yer bile bu noktann iinde, birbiriyle i ie, ayrlmaz durumdadrlar. Demek ki ayette hangi iki cismin balangta bitiik olduunun ve sonradan ayrldnn hibir nemi yok. rnein ayette Ay ile Dnya bitiikti veya Aalarla kular bitiikti veya herhangi iki cisim bitiikti ve sonradan ayrld yazm olsayd mucize yalanclar ayn mantkla bunu yine big bange iaret olarak yorumlayacaklard; ne de olsa patlayan noktada evreni meydana getiren btn maddeler toplanmt. Ayrca mucize yalanclar, dier birok mucize reddiyesinde de deindiimiz gibi Kuranda geen yer kelimesinin stnde yaadmz Dnya anlamna geldiini savunuyorlar. Gkler szcnn de -hangisi ilerine gelirse- bazen evren/kinat bazen de Dnyann g/atmosfer anlamna geldiini iddia etmekteler. Burada gklerden hangisinin kastedildiini somut olarak akla kavuturma zahmetine girmemiler. Kastedilen eer Dnyann g yani atmosfer ise bunu big banga balamak zaten gln olur. Nitekim Dnyann atmosferi big bangden milyarlarca sene sonra olumutur. Ama gklerden kastedilen eer evren/kinat ise evren ile Dnyann bata bitiik olduu ve sonradan birbirinden ayrld gibi sama birey hayal etmemiz gerekir. Dnyann koskoca evrende herhangi bir toz tanecii olduu gerei bilinmiyorken ve btn kinat, stnde yaadmz Dnyadan (Yerkreden) ve bu Dnya zerine kurulmu gklerden ibaret sanlyorken byle bir ifade anlaml olabilirdi. Fakat gnmzn bilgisi asndan bu iddiay koyabileceimiz bir yer yok. Hele hele bu iddiay Big Bang Kuram ile badatrmak samadr. Big Bang Kuramna gre patlamadan bu yana 13,7 milyar sene gemitir. Yerin yani Dnyamzn ya 4,5 milyar senedir. Arada 9,2 milyar senelik bir zaman fark vardr. Bu durum ve u anda gzlemleyebildiimiz evren dikkate alndnda Dnyamzn bu evrende nemsiz bir konumda bulunduu grlecektir. Ayrca aradaki zaman fark gz nnde bulundurulursa gk ile yerin bitiik olmas tezinin ne kadar sama olduu ortaya kacaktr. Yerin ortaya kabilmesi iin 9,2 milyar sene gemesi gerekmitir. ayet gkler ile kastedilen evren/uzay ise yer uzaya bitiik olmam, onun iinde yer almtr. Elbette yerkre merkezli dnen ve modern bilimden habersiz Kuran yazarlarnn bu farkndalkta olmalar beklenemez. 3. Eski Yaratl Efsanelerinde Gklerle Yerin Ayrlmas Evrenin varoluunda bir aama olarak yer ile gn ayrlmas birok eski yaratl efsanesinde yer almaktadr. ok tanrl Smer Mitolojisinde bu anlatm yle geer: - Ad yokken gn daha Yerin daha ad yokken Babalar okyanustan Analar Ki-ama-t kargaasna Sular karp bir oluyordu. Gk, yerden ayrldktan sonra

Yer, gkten ayrldktan sonra nsann ad konduktan sonra An, g alp gtrdkten sonra Enlil, yeri alp gtrdkten sonra. (Glgam Destan S.Noah Kramer, Tarih Smerde Balar) Smerlerden sonra Babil Yaratl Efsanesi Enuma Elite de bu inan yer almaktadr. Balangta tatl su, tuzlu su, sis ve bulut karmndan oluan bir karmaa (kaos) vard. O zaman henz tanrlar bile yoktu. Tanrlar bu kaosa bir dzen vermek iin geldiler ve yapk olan yer ile g ayrdlar denilmektedir. Ancak efsanenin Babil anlatmnda Smer Tanrs Enlilin yerini Babil Tanrs Marduk almaktadr. Eski Msr Mitolojisinde ilk tanr Atumun olu u, Yerle g birbirinden ayrandr. unun (kendi kzkardeinden yapt) ocuklar olan Nut g, Geb de yeri temsil eder. (2) Ayn olgu Tevratta u ekilde yer almaktadr:(3) - Tanr Sularn ortasnda bir kubbe olsun, sular birbirinden ayrsn diye buyurdu. - Ve yle oldu; Tanr gkkubbeyi yaratt. Kubbenin altndaki sular stndeki sulardan ayrd. - Kubbeye Gk adn verdi. Akam oldu, sabah oldu ve ikinci gn olutu. Grld zere, yerle gn birbirinden ayrlarak yaratl en eski medeniyetlerin mitolojilerinden km ve birbirinden iktibas edilerek, zamanla evrimleerek Tevrata oradan da -muhtemelenKurana gemitir. 4. Sonu Enbiya/30 ayetinde geen gklerle yerin ayrlmas hikayesi modern Big Bang Kuram ile hibir ekilde ilikilendirilemez; aksine bu kurama ters dmektedir. nk yer byk patlamadan milyarlarca sene sonra olumutur. Bununla birlikte gklerle yerin ayrlmas efsanesi Kuran ncesi varolu mitolojilerinde de gemektedir. Ufak bir tarihi aratrma bile bu ayetin ancak gnmzn bilimi ile kefedilebilmi olan yepyeni bilgilere mucizevi bir ekilde iaret ettiini deil aksine tarih boyunca medeniyetlerin birbirine aktarageldii bir efsanenin tekrar olduunu gsterecektir. Dipnot: (2) bkz. Kratz/Spieckermann: Gtterbilder, Gottesbilder, Weltbilder; 1. Cild, Sayfa 20 (3) Tevrat, Yaratl 1 /6-8

Gklerle Yer Arasndakilerin Yaratl

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuranda, gklerin, yerin ve ikisinin arasnda bulunanlarn yaratl ile ilgili pek ok ayet bulunmaktadr: Biz, gkleri, yeri ve her ikisinin arasndakilerini hakkn dnda (herhangi bir amala) yaratmadk. Hi phesiz o saat de yaklaarak-gelmektedir; yleyse (onlara kar) gzel davranlarla davran. (Hicr Suresi, 85) Gklerde, yerde, bu ikisinin arasnda ve nemli topran altnda olanlarn tm Onundur. (Taha Suresi, 6) Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye g, yeri ve ikisi arasnda bulunanlar yaratmadk. (Enbiya Suresi, 16) Bilim adamlar balangta scak bir gaz ktlesinin younlatn, daha sonra bu ktlenin paralara ayrlarak galaktik maddeleri, daha sonra yldzlar ve gezegenleri oluturduklarn ifade etmektedirler. Dier bir deyile Dnya ve ayn zamanda btn yldzlar, birleik bir gaz ktlesinden ayrlan paralardr. Bu paralardan bir ksm gneleri, gezegenleri meydana getirmi, bylece pek ok Gne

Sistemleri ve galaksiler ortaya kmtr. Daha nceki blmlerde de akladmz gibi evren ratk (Fzyon: Birbirine yapk, birleik) halindeyken, fatk (paralara ayrlmtr) olmutur. Kuranda evrenin oluumu, bilimsel aklamalar tasdikleyen, en uygun kelimelerle anlatlmaktadr. Her blnme, ayrlma olduunda ise, uzayda yeni oluan temel cisimlerin dnda birka para darda kalmtr. Bu fazla paralarn bilimsel ad, yldzlar aras galaktik maddedir. Yldzlararas madde %60 Hidrojen, %38 Helyum ve %2 de dier elementlerden olumaktadr. Yldzlararas maddenin %99u gaz, %1i de ar elementlerin 0,0001-0,001 apl toz zerrelerinden olumaktadr. Bilim adamlar bu maddeleri, astrofizikteki lmler asndan ok nemli grmektedirler. Bu maddeler toz, duman ya da gaz olarak deerlendirilebilecek kadar incedirler. Ancak bu maddelerin tamam dnldnde, uzaydaki galaksilerin toplamndan daha fazla bir ktle sz konusu olmaktadr. Yldzlar aras bu galaktik maddelerin varl ilk kez 1920de kefedilmesine ramen, yukardaki ayetlerde ikisinin arasndakiler, ikisinin arasndaki eyler olarak evrilen ma beynehuma ifadesi ile, Kuranda bu paralarn varlna yzyllar ncesinden dikkat ekilmitir. 2. Ayet Yorumundaki Tutarszlklar Mucize yalanclarndan aynen alntladmz yukardaki metni dikkatlice okuyunuz. Bata 3 ayet veriliyor ve ardndan bir takm bilimsel aklamalar yaplyor Fakat bu 3 ayetle verilen bilimsel ayrntlar arasnda en ufack bir balant yok! Sz konusu ayetlerde sadece gklerle yer arasndakiler ifadesi gemekte Yedi Kat Gk ve Atmosferin Katmanlar makalesinde akladmz gibi ayn mucize yalanclar Kuranda geen gk/gkler kelimesini duruma gre bazen evren bazen de Dnyann g/atmosfer olarak yorumluyorlar. Burada ilerine birincisi gelmi olacak ki evren olarak yorumlamaktalar. Peki neden bu ayetlerde gklerden kastedilen Dnyann g/atmosfer olmasn; hibir aklama yok? Eer Dnyann g/atmosfer kastedilmi olsayd gklerle yerin arasndakiler yeryznn stndeki herey dalar-talar, rmaklar, aalar olurdu ve yukardaki mucize yalan suya derdi. Mucize yalanclar bu ayetlerde geen gkler kelimesini evren/kinat anlamnda kullanmakta ve yer ile gk arasndakiler ifadesini de henz 20. yzylda kefedilmi olan yldzlar aras galaktik maddelere bir iaret olarak grmekteler! Peki Kurandan nce yazlm herhangi bir iirde-destanda-efsanede gkler ile yer arasndakilerin yaratlndan veya oluumundan bahseden bir cmle grrsek bu eserin de tanr sz olduuna m kanat getirmemiz gerekecek? - Biz, gkleri, yeri ve her ikisinin arasndakilerini hakkn dnda (herhangi bir amala) yaratmadk. Hi phesiz o saat de yaklaarak-gelmektedir; yleyse (onlara kar) gzel davranlarla davran. (Hicr Suresi, 85) Yukardaki ayette bize gerekten de Yldzlar aras galaktik maddelere gzel davranlarla davranmamz m tavsiye edilmekte?

3. ddiann Tutarszl Kald ki Kuranda zaten Dnyann g ile evren arasnda bir ayrm yapmak mmkn deil. nk Kurandaki evren anlayna gre btn kainat dz tepsi/dek eklindeki yeryznden ve bu yeryz zerine kurulmu, yldzlarla sslenmi gklerden ibaret (bkz: Evrenin Genilemesi 3. Kurandaki Evren Algs). Son derece basit bir biimde gzlerimizi kapatp bir an iin tm evreni ve Dnyay hayl edelim. Acaba hangi artlar ierisinde yer ile gk aras eklinde bir kavram telffuz edebiliriz? Ya da bugnk bilgi ve gzlemlerimizle yer ile gk arasnda olmak diye bir tabir kullanabilir miyiz?

Dz bir Dnya tahayyl etmeden ve onu evreleyen kubbe eklinde bir evren hayl etmeden yer ile gk arasndakiler diye bir tanm yapma imkn yoktur. Byle bir dnce ileri srebilmek iin Dnyadan ge bakmamz gerekmektedir. Dnyay bir merkez, gkleri de onu evreleyen bir kubbe olarak tasavvur etmeden byle bir ey sylemek olas deildir. Yukardaki (sadece Samanyolunu gsteren) grafie bir gz attmz zaman ne yaparsak yapalm bir tarafta evren bir tarafta Dnya ve ikisi arasndakiler eklinde bir konum ortaya koymamz mmkn deil. Peki Kuran yer, gk ve ikisi arasndakiler diye bir ifadeye nasl yer verebilmektedir? Cevap ok basittir aslnda.. Kuran yazarlar 7. yzyln bilgisiyle gklere bakmaktadrlar ve bulunduklar yerden Dnya onlara dz ve gkler kubbe olarak grnmektedir. Byle olunca da yer, gk ve arasnda olanlar grlebilmektedir. Dolaysyla bunu dile getirmekte bir beis grmemiledir. Aslnda bu gzlem o devrin bilgi dzeyine paraleldir. Merkez kabul edilen Dnya ve onu evreleyen kubbe biiminde gkler ile ikisi arasnda yer alanlar 7. Yzyl iin anlalr olan bu olguda bir mucize arayabilmek 21. yzylda bal bana bir mucizedir aslnda Yldzlar aras bu galaktik maddelerin varl ilk kez 1920de kefedilmesine ramen yukardaki ayetlerde ikisinin arasndakiler, ikisinin arasndaki eyler olarak evrilen ma beynehuma ifadesi ile Kuranda bu paralarn varlna yzyllar ncesinden dikkat ekilmitir. diyerek bilimsellie ve bilgilere abanmak yerine bizlere tm evrenin nasl ikisi (yani yer ile gk) arasnda olabileceini gstermeliydiler. rnein 2,9 milyon k yl uzaklktaki Andromeda Galaksisi yer ile gk arasna nasl konumlandrlmaktadr? Koskoca evrende kumsaldaki bir kum tanesi kadar hkm ve bykl olmayan yerkremize bu kadar nem verebilecek bir tanr anlay mmkn mdr?

4. Sonu Gkler ile yer arasndakiler ifadesiyle gnmzn bilimsel sonular arasnda bir iliki kurmak mmkn deildir. lgili ayetler mucize yalanclar tarafndan hibir gereke sunulmadan ve keyfi olarak yorumlanmaktadr. Bu yorum ancak btn kinatn, zerinde yaadmz dz tepsi eklinde Dnyadan ve bu Dnya zerine kurulmu gklerden ibaret olduunu varsayarak kullanlabilir.

Evrenin Sonu ve Big Crunch

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Evrenin yaratl, nceki konuda da belirttiimiz gibi Big Bang denilen byk bir patlama ile balamtr ve o zamandan beri evren genilemektedir. Bilim adamlar evrenin ktlesi yeterli miktara ulatnda, ekim kuvvetleri nedeni ile bu genilemenin duracan ve bunun evrenin kendi iine kmeye, bzlmeye balamasna sebep olacan bildirmektedirler.Bzlen evrenin de, sonunda Big Crunch (Byk k) denilen ok yksek bir s ve skma ile sonulanacan ifade etmektedirler. Bu ise, bildiimiz tm yaam ekillerinin yok olmas anlamna gelmektedir. Stanford niversitesinde fizik profesr olan Renata Kallosh ve Andrei Lindenin bu konu ile ilgili yapt aklamalar ise yledir:Evrenin akbeti klmeye ve yok olmaya doru gidiyor. Grdmz ve daha uzaklardaki gremediimiz herey bir protondan bile kk bir nokta eklinde klecek. Sanki kara delik iindeymisiniz gibi. Kara enerjinin en iyi tarifinin u aklama olduunu bulduk: Aama aama negatif hale gelen bu kara enerji, evrenin dengesinin deimesine sebep olacak ve bzlp kecek Fizikiler kara enerjinin, negatif enerjiye dneceini ve evrenin yakn bir gelecekte bzleceini biliyorlar Fakat bugn gryoruz ki, biz bu olayn balangcnda deiliz, ama evrenimizin hayat sirklasyonunun ortasnda olabiliriz. Big Crunch olarak ifade edilen bu bilimsel varsayma, Kuranda yle iaret edilmektedir: Bizim, g kitabn sahifelerini katlar gibi katlayacamz gn, ilk yaratmaya baladmz gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceiz. Bu, Bizim zerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yapclarz. (Enbiya Suresi, 104) Bir baka ayette ise gklerin bu durumu yle tarif edilmektedir:

Onlar, Allahn kadrini hakkyla takdir edemediler. Oysa kyamet gn yer, btnyle Onun avucu (kabzas)ndadr; gkler de sa eliyle drlp-bklmtr. O, irk kotuklarndan mnezzeh ve Ycedir. (Zmer Suresi, 67) Big Crunch teorisine gre balangta olduu gibi nce yavaa, fakat gittike hz kazanarak evren kmeye balayacaktr. Tm bunlarn devamnda ise, evren sonsuz younluk ve sonsuz sda, sonsuz kklkte bir nokta haline gelecektir. Tarif edilen bu bilimsel teori, Kuran ayetleri ile paralellik iindedir. 2. Bilimsel Adan Big Crunch Hipotezi Grld zere mucize yalanclarnn igzarlk ve gayretkelikleri o denli snr tanmz niteliktedir ki bilim dnyasnda sadece bir olaslk olarak tartlan, hibir kesinlii olmayan hatt bugn itibariyle olduka dk ihtimal tannan bir hipotezi bile mucize konusu edebilmektedirler. Biraz vakit ayrarak bilimsel kaynak ve sitelere bavuran herkesin grebilecei zere Big Crunch (Byk atrt) evrenin genilemesinin akbeti hususunda ortaya atlan birok varsaymsal modelden sadece biridir; stelik de bugn iin en dk ihtimal olarak grlmektedir. Konuyla ilgili bilimsel modeller unlardr: (1) Evren srekli belli bir hzla genileyecek. (2) Genileme hz gittike decek fakat genileme asimptotik olarak devam edecek. (3) Belli bir eikten itibaren genileme tamamen duracak ve evren bu sefer de daralmaya/bzlmeye balayacak. Bu daralma/bzlme srecinin sonucunda evren -Big Bangin tersine- kendi iine kecek. Byk atrt (Big Crunch). Bu hipotezlerin doruluu/yanll, evrenin younluu ve karanlk maddenin niteliklerine bal. lgilenenler konunun bilimsel ayrntlarn ilgili site ve dier kaynaklardan rahatlkla aratrabilir. Bu balamda nemli olan Big Crunch Hipotezinin sadece olaslklardan biri ve stelik de bugn eldeki bilgi ve veriler balamnda en dk ihtimalli model oluudur. Bu, ayn zamanda mucize yalanclarnn kutsal kabul ettikleri kitaba kar sergiledikleri samimiyetsizlik ve saygszlk rneidir de. Yukardaki iki ayetten mucize karabilmek iin henz hibir kesinlii olmayan bir hipoteze iaret ettiklerini iddia etmekten bile geri durmamlardr. Eldeki son veriler bu hipotezin doruluk olaslnn ok dk olduunu gstermektedir. Yakn zamanda bu hipotez tamamen yanllanabilir de. Bu durumda iddialarnn arkasnda durup Kurann bilim tarafndan rtldn kabl m ederler yoksa ilgili ayetlere hemen yeni anlamlar m yklerler? 3. Daralma/Bzlme/kme ve Drlme-Bklme/Katlanma Bugn zayf olaslkl grnen Big Crunch Hipotezine gre evrenin genilemesi belli bir noktadan sonra duracak ve evren daralmaya/bzlmeye balayacak. Bu daralma/bzlme srecinin sonunda evren -Big Bangin tersine- kendi iine kecek. Byk atrd (Big Crunch). Bu hipoteze gre daralma, klme, bzlme ve sonunda da kme, atrt sz konusu. Enbiya/104 ve Zmer/67de geen szcklerin anlamlarna bakalm: Drlme, katlanma Hatt somut bir benzetme de kullanlyor: Sayfalar drer/katlar gibi..

Fakat Big Crunch Hipotezinin varsayd evrenin daralmas/bzlmesi olgusunda sayfalarn drld/katland gibi bir drlme veya katlanma sz konusu deil. Big Crunchn bahsettii daralma/bzlme srecini yavaa hava kararak daralan/bzlen bir balon gibi dnebiliriz. Sayfa gibi drlen/katlanan birey yok ortada. 4. Kyamet Gn ve Big Crunch Enbiya/104 ve Zmer/67 ayetleri kyamet gnnden bahseder. Bu konuda slam limleri/mfessirleri arasnda herhangi bir phe/ihtilaf da yoktur. Zaten Zmer/67nin kendi lafznda kyamet gn ifadesi geer. Enbiya/104te lfzen geen o gnden kast da ayetin balamndan (Enam/97-104) anlald zere yine kyamet gndr. lgin olan mucize yalanclarnn kyamet gnn betimleyen bu iki ayeti Big Crunch Kuramna balayarak aslnda ne kadar sama ve stelik slami inanlara ters bir iddiada bulunduklarnn farkna varmaylardr. Big Crunch Hipotezine gre ngrlen byk atrtnn gereklemesine yaklak 20 milyar sene var! Byle bir zaman dilimi tm slami inanlara terstir ve bu anlay ile birlikte kyamet gnne inanan bir tek Mslman bulamazsnz. 5. Allahn bir elinde Yer ve dier elinde Gkler Mucize yalanndaki tuhaflklar bununla da bitmiyor. Bir kez daha Zmer/67yi okuyalm: Zmer/67 Onlar, Allahn kadrini hakkyla takdir edemediler. Oysa kyamet gn yer, btnyle Onun avucu (kabzas)ndadr; gkler de sa eliyle drlp-bklmtr. Kyamet gnnde Allah yeri (yani stnde yaadmz Dnyay) avucunda tutacak ve gkleri (yani evreni/uzay) de sa eliyle drp bkecek. Allahn avucu ve eli bahislerini bir kenara braksak bile yer ile evren koutluunu gzard etmememiz gerekir. Allah bir avucunda yeri tutmakta fakat sa eliyle yerle edeer grlen tm evreni (yani gkleri) drp bkmektedir. Dier birok makalemizde de ele alnd gibi bir kez daha Kurandaki ilkel evren algs ortaya kmaktadr. Btn evren/kinat, stnde yaadmz dz yer ve zerine kurulmu Gklerden ibaret sanlmaktadr. Bu yer merkezli evren algs -haliyle- yer ve g eit olarak deerlendirecektir. Aksi takdirde bugnn varm olduu bilgi dzeyinden bakldnda bir yandan Dnya gezegenini avucunda tutarken dier yandan btn evreni drmek ifadesi (bu ifadeyi lafzen de mecazi de alsak) olduka dengesiz ve tutarsz olur. 6. Sonu Enbiya/104 ve Zmer/67 ayetlerinin Big Crunch Hipotezine iaret ettiini syleyerek bir mucize iddiasnda bulunmak birok farkl adan tutarszdr. Hereyden nce Big Crunch Hipotezi ortaya atlan modellerden sadece biridir ve stelik son yllarda en dk ihtimalli model olarak grlmektedir. Bu iki ayet, mucizecilerin iddia ettii gibi Big Crunchtan bahsediyorsa bu hipotezin yanllanmas Kurann da rtlmesi demek olur. Oysa bu ayetleri Big Crunch Varsaym ile ilikilendirmek olduka zorlama bir yorumun sonucudur. Big Crunch evrenin daralmas/bzlmesi ve sonunda kmesinden bahseder. Ayetlerde ise (sayfalar gibi) drlme/katlanma ifadesi yer almaktadr. Yavaa, hava karan bir balonun daralmas/bzlmesi ile drlen/katlanan sayfalar arasnda herhangi bir paralellik sz konusu

deildir. stelik bu iki ayet kyamet gnnden bahsetmektedir ve Big Crunch Varsaymna gre byk atrtya 20 milyar sene vardr. Kyametin 20 milyar sene sonra gerekleecei verisi her trl slami inanca ters der. Bu ayetlerden modern bilim bulgularna en ufack bir iaret/gnderme karmak mmkn deildir. Bilakis Zmer/67yi incelediimizde bir kez daha Kuranda ilkel ve yanl bir evren algsnn hkim olduu grlr.

Dnyann Yerekimi Kuvveti

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Biz yeryzn bir toplanma yeri klmadk m? (Mrselat Suresi, 25) Yukardaki ayette toplanma yeri olarak evrilen kifaten kelimesi, canllarn, meskenlerinde toplanp himaye edilmeleri, barnmalar; canl ve canszlarn toplandklar yerler; zerinde eyler ylan; toplanan yer anlamlarn tamaktadr. Yeryznn bir toplanma yeri olduunu bildirmek iin kullanlan bu kelime -kifatenArapada kefete kknden tretilmitir ve toplamak, kendine ekmek, kucaklamak anlamlarna gelmektedir. Bilindii gibi yeryz, yerekimi kuvveti etkisiyle insanlar ve zerinde barndrd tm canl ve cansz varlklar merkezine doru ekmektedir. Ayette geen kendine ekmek fiili ile yeryznn bu ekim kuvvetine bir ynyle iaret ediyor olmas muhtemeldir. (En dorusunu Allah bilir.) Dnya zerinde hayvanlar, bitkileri, insanlar ve dier tm varlklar kendine doru eken yerekimi sayesinde, insanlarn yere basmalar, cisimlerin umadan konduklar zeminde durmalar, atmosferin dalmadan Dnyay evrelemesi, yamurun yeryzne dmesi mmkn olur. Tarihteki en byk bilim adamlarndan kabul edilen Isaac Newton yerin bu zelliini aratrm ve 1687 ylnda ilk kez Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Doa Felsefesinin Matematiksel lkeleri)adl eserinde yerekiminden sz ederek, tm zamanlarn en byk bilimsel keiflerinden birini yapmtr. Hatta, Newtonun yerekimi kuvvetinden bahsederken kulland Latince attraere kelimesi de, ekme, bir araya getirme anlamn tamaktadr. Ancak 17. yzylda tanmlanan Dnyann drt byk kuvvetinden birisine, Kuranda dikkat ekilmesi, Kurann Allahn Katndan indirildiinin delillerinden sadece biridir.

2. Ayet Yorumundaki arptma Yanl okumadnz! Yukarda aynen alntladmz metin gerekten de mucizecilerimiz tarafndan yazlmtr. Biz yeryzn bir toplanma yeri kldk cmlesinin 17. yzylda Newton tarafndan formle edilen Ktle ekimi Kanununa iaret ettiini ve bunun Kurann Allahn katndan indirildiinin delillerinden sadece biri olduunu sylemekteler. nce Mrselat/25 ayetinin eitli meal ve tefsirlerine bakalm Diyanet leri Meali(Eski): Biz yeryzn dirilerin ve llerin toplant yeri yapmadk m? Diyanet leri Meali(Yeni): Biz yeryzn dirileri de lleri de toplayan (bir yurt) yapmadk m? Diyanet Vakf Meali: Biz yeryzn toplanma yeri yapmadk m? Elmall Hamdi Yazr Meali: Yeryzn bir tokat (toplanma yeri) yapmadk m? mer Nasuhi Bilmen Meali: Biz yeri bir toplant mevzii yapmadk m? Sleyman Ate Meali: Arz toplanma yeri yapmadk m? Yaar Nuri ztrk Meali: Yeri, bir toplanma zemini yapmadk m? Muhammed Esed Meali: Biz topra toplanma yeri yapmadk m? Ali Bula Meali: Yeryzn bir toplanma yeri klmadk m? Abdlbaki Glpnarl Meali: Yeryzn, bir toplant yeri olarak halk etmedik mi? Suat Yldrm Meali: Gerek diriler ve gerek ller iin Biz dnyay toplanma yeri klmadk m? aban Piri: Yeryzn toplanma yeri klmadk m? mit imek Meali: Yeryzn bir toplanma yeri yapmadk m? Grld zere hibir mealde ekme olarak yorumlanabilecek, yerekimi kuvvetini ufack biimde artrabilecek bir ifade yok. Biz yine de baz tefsirlere de bakalm: - Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Mrselat/25: KFT, eklemek ve toplamak mnsna gelen kknden tretilmi olup kale gibi, birbirine katlp skarak toplanlacak yer, dernek yeri ve Ebu Ubeydenin szne gre kap demektir. Biz buna melde tokat dedik. Bu tokat, sille mnsna tokat zannedilmesin. Srden sapp da ekinlere, ba ve bahelere dalan kaak hayvanlarn bekiler tarafndan tutulup hapsedildikleri yere de Anadolu Trkesinde tokat denir. Nitekim Tokat ilinin ismi de bunu andrr. Buna Rumelinin baz yrelerinde kap denildiini de duydum. Tutuklama evi mnsna kap alt tabiri de Anadoluda yaygn idi.

- Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Mrselat/25 (Aka Yaynlar: 22/386-388) Arapada, el-kiff yapmak, toplanmak, snmak anlamlarna gelir. Nitekim, yaptrdm, ekledim, kattm, uladm anlamnda, denilir. Yine, iine konulan herhangi bir eyi zay etmedii zaman, bir daarck hakknda, denilir. Ve yine, kk tencereye, bakraca, kaba anaa, dif (kft) denilir.Keaf sahibi yle der: ekleme ve ulamaya verilen ad olup, bu tpk, Arabarn, eklenen, bir araya gelen eylere demeleri gibidir. Ve yine Arapada, Bu kap, dierlerin cm, yani kendisine ald ana kapdr denilir. - Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvett-Tefasir, Mrselat/25 (Ensar Neriyat: 7/178) Keft; toplamak ve katmak demektir. Yeryz btn insanlar topluyor ve kendine katyor. O, insanlarn annesi gibidir. Canllar onun stnde, ev ve yurtlarda oturur; ller ise, topran karnnda, kabirlerde oturur. Grld zere konunun uzmanlarnn aklamalarna gre de bu ayette ekme, ekim kuvveti gibi anlamlar artrabilecek hibir yaklam bulunmamaktadr. Zaten ayetin balamna bakmak bile bunu anlamak iin yeterlidir. Murselat kelimesi gnderilenler anlamna gelir ve surede kyametin, hesap ve azabn gerekleecei; Allahn kudreti ve gnahkrlarn akbeti konu edilmektedir. Ne yerekimi ile ilgili bir beyan vardr ne de ktle ekimi ile Toplanma yeri kelimesinden yer ekimi anlam karabilmek iin subjektivizm ve keyfilik arttr. ayet szckler zerinden bylesi zorlama ve keyfi yorumlarla mucize iddia edilecekse Homerosun lyadas bu ynden daha zengindir. Zira orada ktle ekim kuvvetini artracak daha fazla sayda ifade bulunmakta Bunu temel alarak nasl Homerosun yer ekimini bildiini iddia edemezsek o durumda da byle bir sav dile getiremeyiz. 3. Bilimsel arptma stelik sz konusu ayette -mucize iddiaclarnn bile kabul ettii zere- stnde yaadmz yeryznden (yani Dnya gezegeninden) bahsedilmektedir. Ktle ekim kuvveti ise evrendeki tm cisimlerle ilgili bilimsel bir gerektir. Yani sadece Dnya gezegeni deil btn ktleli cisimler, iinde ve stnde barndrdklar maddeler iin bir toplanma yeri konumundadr. Dnyann evrensel bir toplanma yeri olmas da sz konusu olamaz. Aksi halde Dnya gezegeninin dier gezegenler, yldzlar, galaksiler, kara delikler vs. iin de bir toplanma yeri olmas gerektii gibi bir samal savunmak zorunda kalrz. Ancak btn evreni sadece Dnyadan ve Dnya zerine kurulmu gklerden ibaret sanan, stnde yaadmz Dnyay evrenin merkezi olarak kabul eden bir evren algsna gre Yeryzn toplanma yeri kldk ifadesi anlaml olabilir.

4. Sonu Mrselat/25 ayetini ne kadar evirip evirsek de ekim kuvvetini artrabilecek hibir ifade deviremeyiz. Sadece btn Trke mealler deil sz konusu kelimenin Arapadaki yaps, anlamlar ve etimolojisini aklayan en muteber tefsirler de bunu teyid etmektedir. Ayette sadece Dnyann bir toplanma yeri, mesken, barnak vs. olduu sylenmektedir. Bu ise modern bilimsel gereklere iaret etmek bir yana -tam tersine (eer ayeti mucizecilerin yapt gibi bilimsel bir balama ekecek olursak)- gereklerle elimektedir. Yeryz (yani Dnya gezegeni) usuz bucaksz evren ierisinde bugn biliyoruz ki- sadece bir toz tanecii hkmndedir ve ancak kendi barndrd maddeler iin bir toplanma yeri olarak grlebilir. Kuranda Dnyann kendi barndrd maddeler iin bir mesken, toplanma yeri olduunun gemesini bir mucize olarak adlandrmak ise bu mucizelere inanmas istenen okuyucunun zeksna hakarettir.

Kuran Astronomisinin Toplu Eletirisi


1. Gndz ve Gece Gkleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmtr. Geceyi gndzn zerine rtyor, gndz de gecenin zerine rtyor. Gnei ve ay da koyduu kanunlara boyun edirmitir. Bunlarn her biri belli bir zamana kadar akp gitmektedir. yi bilin ki O, mutlak g sahibidir, ok balayandr Zmer 5 (Diyanet leri) Buradaki ayette anlatm tarz, Dnyann dz bir yer olduunu ve sabit olup ekseni etrafnda dnmediini aka gsteriyor. Gece ile gndzn ayn anda var olmas ile birlikte, Dnyann bir yz gndz, dier yz ise gecedir. Kutuplarda ise durum bambakadr, buralarda birinde 6 ay gndz dierinde 6 ay gecedir. Ve Gece ile gndz sreleri arasndaki zamansal fark, Ekvatordan kutuplara gidildike artmasna neden olan Yllk hareket ve eksen eikliinden kaynaklanr. Dnya gne evresindeki bir dnn elips biiminde olan yrngeyi takip ederek 365 gn 6 saatte tamamlar. Buna 1 yllk hareket denir. Dnyann Gne evresinde dnerken takip ettii elips biimindeki yrngenin oluturduu dzleme yrnge dzlemi ekiliptik denir. Dnya gne karsnda 23,44 derecelik bir ekiliptikie sahiptir. Buna eksen ekiklii denir. - Gnein dou ve bat sresi kutuplara doru uzar. - Gece ve gndz arasndaki fark kutuplara doru artar. - rnek: Kutuplarda, birinde 6 ay gndz, dierinde ise 6 ay gecenin ayn anda yaanmas. Kutuplarda her zaman srekli olarak gndz ve gece bulunur, bunun yannda hibir zaman dnyann tamam karanla gmlmez: kuzey kutbunda 6 ay srekli gndz ise, gney kutbunda 6 ay srekli gecedir. Hi bir zaman gece ve gndzn st rtlerek, dnya tmden gece veya tmden gndzden oluamaz. Bunun olumas dnyann dz olmasn gerektirdii gibi ancak ekseni etrafnda dnmemesiyle mmkn olur. Elbette gece ile gndzn birbiri ardnca deiip durmasnda ve Allahn gklerde ve yerde yarattklarnda saknan bir kavim iin birok delil vardr Yunus - 6 (Diyanet leri) Kuran burada bir dngden bahsetse de, yine gece ile gndzn art arda deimesi diye bir ey yoktur, zira bu ikisinin ayn anda var olmasdr. Yerkrenin yar tarafnda gece var ise, ayn anda teki yarm kresinde de gndz vardr. Rabbinin glgeyi nasl uzattn grmez misin? steseydi onu sabit klard. Sonra biz gnei glgeye delil kldk. Sonra onu kendimize yava yava ektik. O, geceyi size bir rt, uykuyu istirahat zaman ve gndz de hareket ve alma vakti yapandr. Furkan - 45-47 (Diyanet leri) Gece de onlar iin bir delildir. Gndz ondan karrz, bir de bakarsn karanlk iinde kalmlardr. Gne de kendi yrngesinde akp gitmektedir. Bu, mutlak g sahibi, hakkyla bilen Allahn takdiri (dzenlemesi)dir. Ayn dolam iin de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, erilmi kuru hurma dal gibi olur. Ne gne aya yetiebilir, ne de gece gndz geebilir. Her biri bir yrngede yzmektedir. Yasin - 37-40 (Diyanet leri)

Yine yukardaki ayetlerde bu durumun olumas, ncelikle dnyann aniden durmasn gerektirir! Gndz ondan yani geceden kardnda dnyann karanlklar iinde kaldn aka belirtiyor. Corafya derslerinden renildii kadar ile bunun byle olmadn, -bunun yannda dnyamzn srekli kendi ekseni etrafnda dndn beinci snf rencisinin bile bildiini- hepimiz bilmekteyiz. Dnyamzn gnee bakan yarm kresi kutuplarda ise gndz, tamamen kp karanlklar iinde kalmaz. Burada 6 ay srekli gndz olup dier kutupta ise bunun aksinin yaandn oumuz bilmekteyiz. Daha da tesi bunun byle olabilmesi iin, gnein aniden kendi sistemini terk etmesi gerekir! Ayrca gnein gelecekte krmz bir deve dnp genileyecei, bu genileme harekt esnasnda ay iine alarak dnyamzn yrngesine yaklaaca ve 5 milyar sonra Dnyaya yetiecei bilinmektedir. Bu bilgilere bir de hareket eden gece ile gndzn bir birbirini asla geemeyeceklerini ekleyerek ne yazk ki, kutuplarda da durumun byle olmadn belirtmek isteriz. Dnyann bir yz kuzey kutbuyla birlikte her gn dnp karanla kavuuyorsa o halde kuzey kutbunda gndz neden hala olduu yerde sayyor? yle ya gn doarken bu yarm krenin zerinde de gndz idi ve bu gndz nedense bir trl kuzey kutbunu terk edememi, hala olduu yerde taklp kalm ve gecede gndze yetiip bunu 6 ay boyunca tekrarlyor ve bu durum ayn anda tam tersine gney kutbunda da tekrarlanyor. Aka buradaki ifadede de grld gibi ayet, dnyann dz olduunu ve ekseni etrafnda dnmediini ileri sryor. 2. Kutuplarda Gnein Hareketi Kuzey Norve Fylke eyaletin 69 bin nfusa sahip bakenti Troms blgenin en byk ehri olup Kuzey arktik emberin 350 km yaknnda yer alr. Kuran ayetindeki anlatma gre Troms kenti, gece yars gnei ile polar (kutup) gecesini ayn anda geirmesi gerekir. Gece yars gnei kuzey yarm kreye dik geldii iin, gne burada geceleri asla tamamen batmaz. Ancak 26 Kasmdan itibaren 21 Ocaka kadar gne de domaz. Yeryznn btn enlemleri zerinde var olan gece ve gndz uzunluklar arasndaki fark, Dnyann ekseni, yrngesindeki ekliptik dzlem nedeniyledir. Dnyamzn ekseni yrnge dzleminde dik olmayp 23,44 derecelik bir eiklik asna sahiptir. Dnyann ekseni yrnge dzlemine dik olsayd, bu durumda gnein her iki kutupta da tm yl ve ufuk boyunca hep ayn ekilde hareket etmesi gerekecekti. Gerektende bu durum ylda iki kez sadece ksa bir sreliine oluur, nitekim son- ve ilkbaharda. 3. Kurann Allah Her eyi bir lye Gre Yaratm Aadaki ayetlerde yer alan anlatmlara gre Kuran, her eyin sabit bir lye gre yaratlm olduunu iddia etmektedir. rnein: Her eyi yaratan ve bir lye gre dzenleyen Allahtr FURKAN - 2 (Diyanet leri) Gne ve ay bir hesaba gre hareket etmektedir. RAHMN - 5 (Diyanet leri) Tan attrp sabah karan Odur. Geceyi dinlenme zaman, gne ile ay da vakit ls yapmtr. te bu, o gl ve hereyi bilenin takdiridir. ENM - 96 (Elmall Hamdi Yazr)

O Allahdir ki, senelerin saysn ve hesabn bileiniz diye gnei bir k, ay da bir nur yapt. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yaratt. O, bilecek olan bir kavim iin yetlerini ayrntl olarak aklar. YNUS - 5 (Elmall Hamdi Yazr) 4. Dnya ve Ay Sistemi Dnya-Ay sistemi ile asal momentumu onlarn sahip olduu bileenlere gre oluur. 1.2 puanlk faktr art ile toplam asal momentum % 99 civarnda artarak Dnyann isel asal momentumun en kapsaml devri yoluyla, Ayn mevcut yrngesi yani Ayn Dnyaya olan uzakl gelecekte 560.000 kmye kacak ve ortalama olarak yaklak 48 gnlk daha uzun bir yrnge sresine ykselecektir. Bu son aama, yaklak 5 milyar yl gibi bir sre iinde geliecek ve bu sre iinde gne kendi enerjisini tketip krmz bir deve, ardndan beyaz bir cceye ve daha sonra da Astrofizikiler arasndaki hakim bir gre gre, kara cceye dnecektir. Beyaz bir ccenin sahip olduu son aama ne scak, ne de grnr k yaymamas, ayrca enerjisini tketerek yzey scaklnn dmesidir. Kara cceler, kara delikler ya da ntron yldzlar ile kartrlmamaldr. Ay, sadece dnyann tek ekim gcne bal deildir. Ayn zamanda Gne ve dier gezegenlerin ktle ekim gcne de maruz kaldndan, yrngesi saf Kepler elips yrngesinden biraz farkldr. Ancak Ayn yrngesi yaklak bir kepler elips yrngesi olarak kabul edilebilir. Bu yrngenin tam olarak hesaplanmas karmak bir itir. Bir zm yolu olan feza mekanii Ay ile ilgili teorinin konusu iinde yer alr ve birok nemli fiziksel ve matematiksel gelimelere ivme kazandrmtr. zellikle gnein uygulad ktle ekim nedeniyle Ayn elips yrngesi karmak bir ekile sahip olup uzaydaki konumu da deiiklie urar. Ortalama olarak, Ayn elips yrngesi 383.398 kmlik bir yarana eksene ve yaklak 0.0555 bir eksantriklie sahiptir. Bu da 362.102 km bir yerberiye ve Dnyadan 404.694 kmlik Apoje mesafeye tekabl eder. Yerberi (perije) Ayn yrngesinde Dnyaya yaknlat blgeyi tanmlanr. Apoje ise Ayn Dnyaya uzak kald mesafeleri ieren blgeyi tanmlar, dier bir anlamda Ay ve Dnya arasnda yaklak 42. 592 kmlik bir mesafeyle yaknlama ve uzaklama meydana geldii grlr. Yukardaki aksaklklarn sebebi sahip olduu yar-ana eksen ve eksantriklik dzensizliklerin nedeniyle her ikisinin de deiim gstermesi ve bu nedenle uzak yakn ekstrem ar mesafelere imkan vermesidir. Yeryznde sradan bir gzlemci Ayn yrngesindeki bu hareketi doudan batya doru olarak gzlemler, bunun nedeni ise Dnyann kendi ekseni etrafndaki gnlk rotasyondan kaynaklanmaktadr. Aslnda bu byle deildir, aksine batdan douya doru hareket eder. Ortalama yrnge hz saniye de 1.023 kmdir, Keplerin ikinci kanunu gerei eliptik yrnge hz saniyede 0.964 ve 1.076 km deiir. Bunun yannda Ay kendi yrngesi zerinde Dnyann tam merkezi (ekvator) etrafnda hareket etmez, Dnya-Ay sistemi ortak arlk merkezi etrafnda hareket eder. Bu merkez noktas Keplerin birinci yasas gerei iki cismin, ortak bir merkez etrafnda dnmesidir.

Ayn ktlesi Dnyann yaklak 1/81.3 ktlesi kadar olduundan, Dnya ayda bir defa odak noktas evresinde ortalama 4.670 km mesafede hareket eder. Yerberi ve apoje mesafeleri dzensiz bir lye maruz kalr. Ayn yrngesi dzenli bir lde elips olsayd, bylece Ayn yerberi ve apoje mesafeleri her zaman ayn kalacakt. Yrngenin eksantriklii periyodik deiikliklere maruz kaldndan dolay ortaya farkl ar mesafe sonular kar ve bu duruma gre deiir. Bu mesafaler Ayn apsis de tam olarak nasl getiine ve zellikle byk ya da kk bir Eksantriklik rtmesine baldr. Ay yrngesinin yar-byk ekseni gnee doru iaret eder. Eksantriklik her 206 gnde bir maksimum deere ular ve yerberi (perije) mesafesi zellikle dk, apoje mesafesi ise byk olur. Byk yar ekseni Gne ynnde dik al olursa, eksantriklikte ve apsis mesafelerinde bir d olur. Bunun tesinde deiiklikler her zaman ayn olmad gibi ayn zamanda uzun vadeli srklenmeye tabii tutulur. Bu nedenle perije ve apoje- mesafelerinde kark bir dalm vardr, net bir ekilde byk veya en kk deeri olmadan belirtilemez. Ekstrem bir mesafe iin, ortaya daha ender deerler kar, daha ar bir deer bulmak her zaman mmkn olmasa da ancak yeterli bir arama ile bulunabilir. Mesafelerin dalm; Yerberi (Perije) mesafe | Apoje mesafe Kk: 356.400 km | Kk: 404.000 km Ortalama: 363.296 km | Ortalama: 405.504 km Byk: 370.300 km | Byk 406.700 km Kk Perije Mesafesi 13 Kasm 1054 ylnda 356.352,93 km idi. Apoje byk mesafe ise 7 Ocak 2266 ylnda 406.719,97 km olacaktr. Tabii ki Kuran bu nemli hususta Dnyann kendi ekseni etrafnda ve Dnya-Ay sisteminin ise ortak bir arlk merkezi (odak noktas) evresinde dndnden hi bahsetmez! Dolaysyla Ayn llerini belirleyen ana unsurlardan biri Dnyamzdr. Burada Kurann yalnzca Ay ve gnei birer l olarak almas, Kuranda Dnyann sabit ve dz bir yer olarak dnlm olduunu aka gsteriyor, haliyle 7. yzyln eksik astronomi anlay Kurana bu ekilde yansm olmas normaldir! Eer slam peygamberi 571 ylnda deil de gnmzde Dnyaya gelmi olsayd haliyle de gnmz astronomi bilgileri Kurana yansyacakt. Maalesef iddia edildii gibi, Kurannn alar st zamana hitap etmedii aksine gelen olarak 7. yy zamanna hitap etiini sk sk gryoruz. Bu ayet yzlerce benzer ayetten sadece birisidir. Ayn birer l olarak alnmas gayet normal ve doaldr, nk bu dnemde Ay takvim olarak kullanlyordu. Sonuta grld gibi Ay sabit ve dzenli bir lde hareket etmedii gibi aksine Dnya-Ay sisteminde karmak bir ekilde ve uzaydaki konumu deiiklie urayarak hareket eder. Bunun nedeni, iki cismin (Dnya-Ay) ktle merkezi (odak noktas) etrafnda dolanmasdr.

5. Erken Dnemlerdeki Dnya Gn 4.5 milyar yl nce Dnyann henz yeni olutuu dnemde, zellikle Ayn gelgit etkisi ile gezegenimizin kendi ekseni etrafnda dn zaman iinde yavalamtr. Ay bu dnemde Dnyaya yalnzca 40.000 km gibi ksa bir mesafede olup bir gn ise yaklak 6 saatlik bir sreye sahipti. 600 milyon yl nceyse, dnya kendi ekseni etrafndaki dnn 22 saatlik bir srede tamamlyordu. Ayn dnemde Dnyann Gne etrafndaki dolam bugn de olduu gibi ayn srece sahip olup o dnemin gn ile hesaplandnda bu sre 400 gnd. 6. Gne Sisteminin Galaksi Merkezin evresindeki Yrngesi Gne, Samanyolulun merkezi etrafnda dairesel bir yrnge zerinde dner. Ancak kimyasal bileimi, on bin k yl uzaklkta isel merkezli bir kkeni gsterir. Fransadaki aratrmaclar bu elikili neriye, bir aklama sunuyor: Sarmal kollarn hareketleri ve merkez kiri arasndaki yldzlar, rezonanslar ile birok yldz orijinal yrngelerinden kararak birbirleriyle kartrlmasna yol ayor. Samanyolu galaksisi ubuklu sarmal bir yapya sahip olup bu tr yldz sistemleri ortasnda gl bir bant gstererek sarmal kollaryla darya doru uzanrlar. imdiye kadar gk bilimcilerin yldzlarn kartrlmasnn, sarmal kollarn etkisi ile olutuunu kabul ediliyordu. imdi ise Famaey ve Minchevin almas ubuklu yapsnn rezonans etkisi ve sarmal kollar ile birlikte bu srete nemli bir rol oynadn gsteriyor. Yldzlarn kartrlmas, yldzlarn kimyasal bileimi arasnda neden byk farkllklar bulunduuna da aklk getirmektedir. Bu ise yldzlarn Samanyolunun farkl blgelerinden gelmesinden kaynaklanmaktadr. Dier sarmal galaksiler hakknda gzlemsel veriler bu aklamay da onaylyor. Belirgin ubuklu sarmal galaksilerin i yapsndaki homojen kimyasal bileim ile ubuksuz sarmal galaksiler arasnda farkllklar bulunduu tespit edilmitir. ki astrofiziki, bunun ubuklu sarmaldaki yldzlarn kartrlmasna dair ok ak bir iaret gsterdiini ve kkteki kimyasal farkllklarn silinerek, gkada sisteminde ieriden darya doru yneldiini belirtiyorlar. Gne sisteminin galaksinin merkezi etrafndaki yrngesi, dzenli bir yrngeye sahip deildir. Disk merkezinden youn ktle etkisiyle, gnein yrngesinde nemli lde aksaklklar meydana gelir. Bylece gne yrngesinde, ek olarak kendi merkezi evresinde de disk zerinde aa-yukar sallanarak bir turunu 30-45 milyon ylda tamamlar. Yaklak 1.5 milyon nce kuzey ynnden geerek u anda 65 k yl uzaklkta daha yukarda bir konumundadr. En byk mesafe ise 250 k yl olup bu hareketini daha sonra tersine yapar. Yrngesindeki galaktik bir yln ise yaklak 225-250 milyon ylda tamamlar. 7. Allahn Katnda Aylarn Says 12 phesiz Rabbiniz Allah, gkleri ve yeri alt gnde yaratt, sonra Ar zerine hkmran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gndze bryp rter; gne, ay ve yldzlar emrine mdedir. yi biliniz ki yaratma ve emir Onundur. lemlerin Rabbi olan Allah ne ycedir. ARAF 54 (Elmall Hamdi Yazr) Biz geceyi ve gndz varlmza delalet eden birer delil kldk. Sonra Rabbinizden bir ltuf aramanz, yllarn saysn ve hesabn bilmeniz iin gecenin karanln silip (yerine) eyay aydnlatan gndzn aydnln getirdik. te biz her eyi uzun uzadya anlattk. SRA 12 (Elmall Hamdi Yazr)

yllarn saysn ve hesabn bilmeniz iin gecenin karanln silip (yerine) eyay aydnlatan gndzn aydnln getirdik Kutuplarda bu mmkn deildir, gecenin karanl 6 ay boyunca silinmedii iin bu ekilde yllarn veya gnlerin hesab yaplamaz! Dnyann bir yarm kresi gnee doru baktnda gecelerin sresi kutuplarda yine deimez, yani yine karanlktr. 6 ay sonra kuzey kutbu gne grse dahi, bu sefer de gney kutbu 6 ay boyunca karanlk kalacaktr! Kurann dedii gibi olmas iin dnyann dz ve sabit olmas gerekir, ayrca yllarn saysndan bahsediyor! Dikkat edilecekse gnlerin saysndan bahsetmiyor! Yllar ve gnler ok farkl eylerdir, gnlerden bahsedebilmesi iin dnyann ekseni etrafnda dndn belirtmesi gerekir. Yine garip olan ey ise; yllarn saysn gece ve gndz ile ilikilendirmi. Bilindii gibi dnya gne etrafnda bir trn 365 gnde tamamlar, ancak dnya ilk oluumunda kendi ekseni etrafndaki bir turunu 6 saatte tamamladndan gnlerin says daha yksek bir rakama sahipti. Gn saysnn bu dnemde 365ten daha ok olmasna ramen yine de dnyann gne etrafndaki turunu tamamlamasnda zamansal bir deiiklik olmamtr. Bu sre iinde sadece dnya ekseninde bir yavalama olup bir gn saati 24e artm, buna karn tm yl kapsayan gnlerin adet saysnda azalma grlmtr. lerleyen srele birlikte yln sahip olduu gn says giderek daha da azalacaktr, nedeni ise yukarda belirttiim gibi Ayn giderek dnyamzdan uzaklamas. Daha baka bir ifadeyle, tm 1 ay kapsadnda gnlerin saysnda d olacaktr. Bu gelime, dnyann gne etrafnda bir turunu tamamlamasnda herhangi bir deiiklie uramadan ayn sre iinde tamamlayacaktr. Daha nemlisi, Ay giderek dnyamzdan uzaklaarak yrnge as genileyecek ve dnya etrafndaki bir turunu 48 gnlk bir periyotla tamamlayacaktr. Dnya ve Ay arasnda geliecek olan bu olay, aylarn saysnda yani 12 aylk bir sreyi tamamlamasnda haliyle bir deiiklik olacaktr. Dnya gne etrafndaki bir turunu hi bir deiiklie uramadan tamamladnda, u an ki gibi 12 aylk bir srenin tamamlanmas daha da uzun bir zamana ihtiya duyacaktr. nk bu sre geene kadar dnya gnein etrafndaki bir turunu oktan tamamlam olup kendi yrngesinde ayn ekilde yoluna devam edecektir. Yani dnya bir ylda 12 aylk bir periyota sahip deil de sadece 10 aylk bir periyota sahip olacak. Tabii ki bu sreten sonra insanlar (eer herhangi bir soy tkenmesi yaamamlar ise) zaman iinde gelien bu sreci 12 aya e deer olan baka bir periyot sresi ile deitirmeleri gerekecektir. Gz nnde bulundurulmas gereken dier bir nemli nokta, gen dnyamzn ilk zamanlarnda, Ayn dnyaya olan uzakl sadece 40.000 km ve yrnge as da gnmzdekinden daha kk olduundan, dnya kendi ekseni etrafnda bir turunu 6 saatlik bir zamanda tamamlad bu dnemde gnlerin ve aylarn says olduka kabarkt, yani dier anlamda, bir yl 12 aylk bir periyota sahip deildi, bilakis bunun ok stnde bir rakama sahipti. Bakalm Kuran bu konuda ne diyor: Allahn gkleri ve yeri yaratt gnk yazsnda, Allaha gre aylarn says on ikidir. Bunlardan drd hrmetli aydr. Bu dosdoru bir nizamdr. yleyse o aylar iinde kendinize yazk etmeyin, topyekun sizinle savaan putperestlerle siz de topyekun savan, Allahn saknanlarla beraber olduunu bilin. TEVBE 36 (Diyanet leri) Kurann Allahna gre, evren ve dnyay yaratt gn, aylarn says balangtan beri on iki imi? Bir kere evren dnyadan ok ok daha yaldr. Nereden bakarsak bakalm arada en azndan 9 milyar yllk bir fark vardr. Evrenin ilk olutuu saniyelerde, gne, dnya veya ay m vard ki 12 aylk bir periyot sresi olsun!

Bunun yannda; Gkleri ve yeri yaratt gn derken, Allahn gn m varm?! Aadaki ayetler de bunu tasdikliyor. Ayrca belirtildii gibi dnya ile ayn olutuu ilk evrelerde 12 aylk bir periyot da bulunmuyordu. ENBY 19 (Elmall Hamdi Yazr) Halbuki Gklerde Yerde kim varsa Onundur, ve onun huzurundakiler ona ibdetten ne ekinirler ne de yorgunluk duyarlar ENBY 20 (Elmall Hamdi Yazr) Gece gndz (hep Allah) tesbih ederler, usanmazlar. FUSSLET 37 (Elmall Hamdi Yazr) Gece ile gndz ve gne ile ay, Onun (kudretinin) delillerindendir. Gnee ve aya secde etmeyin de, onlar yaratan Allaha secde edin, gerekten Ona ibadet edecekseniz! FUSSLET 38 (Elmall Hamdi Yazr) Buna kar kibirlenmek isterlerse, haberleri olsun ki, Rabbinin huzurundakiler gece gndz Onu tesbih ederler, hem onlar usanmazlar. ZUMER 75 (Elmall Hamdi Yazr) Melekleri de Ar etrafndan donatm olarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini grrsn. Halk arasnda adaletle hkm verilmekte ve alemlerin Rabbi Allaha hamdolsun! denilmektedir. MUMN 7(Elmall Hamdi Yazr) Ar tayanlar ve onun evresindekiler Rablerini hamd ile tesbih ederler, Ona iman ederler ve iman etmi olanlar iin yle balanma dilerler: Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin hereye geni (hereyi kuatmtr). Hemen o tevbe edip yoluna uyanlar bala ve onlar cehennem azabndan koru! Grld gibi, gece ve gndz szde Allah yceltiyormu, dier bir yerde de gya melekler Allahn etrafnda dnyormu! Bunun yannda ar drt tane melek tayorken kyamet gnnde ise sekiz tane melek ar tayacakm! Peki bu gece ile gndzn olduu yer neresidir diye soracak olursak, aklmza gayet tabii ki gne ile ay gelecektir, zaten Kuran ifadesinde bu anlatlmak isteniyor! Yoksa koskoca evrende gece ile gndzn yerini sormak bir samalk olacaktr! Burada aka ay ile gneten bahsediliyor! Ve bu iki gk cismin koskoca evrende bir Tanry yceltmesi, bunun gece-gndz olarak nitelendirilmesi, buna ilaveten yalnzca bu iki gk cismin bu grevi (gece ve gndz oluumunu) yerine getirmesi olduka garipsenecek bir durum olarak gzkyor. Sz konusu aadaki ayetlerde yine ayn tutarszlklara rastlyoruz; 21:33 Geceyi, gndz, gnei ve ay yaratan Odur. Bunlarn her biri kendi dairesinde dolamaktadr. 25:47 Sizin iin geceyi rt, uykuyu istirahat klan, gndz yaylp alma (zaman) yapan Odur. 28:71 (Resulm!) De ki: Dndnz m hi, eer Allah zerinizde geceyi t kyamet gnne kadar aralksz devam ettirse, Allahtan baka size k getirecek tanr kimdir? Hl iitmeyecek misiniz?

28:72 De ki: Haber verin bakaym, eer Allah zerinizde gndz ta kyamet gnne kadar aralksz devam ettirse, Allahtan baka, istirahat edeceiniz geceyi size getirecek tanr kimdir? Hl grmeyecek misiniz? 36:37 Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gndz soyar karrz, bir de bakarlar ki karanla dalmlar. 36:40 Ne gnein aya atmas yarar, ne de gece gndz geebilir; onlarn her biri kendi yrngesinde yzerler. 39:5 O, gkleri ve yeri hak ile yaratt, geceyi gndzn stne saryor, gndz de gecenin stne saryor. Gnei ve ay emrine made klm, her biri belli bir sreye kadar akp gitmektedir. yi bil ki, ok gl ve ok balayc olan ancak Odur. lk olarak orijinal Arapa ayetlerde yrnge diye bir szck gemiyor! ve bu en ok arptlan ayettir! ncelikle bu ayetin Arapasna bakmak gerekir. Yrnge diye evirilen felekin kelimesidir ki bu da felek anlamna gelir. Felek ise gkyz demektir. = iinde anlamndadr = yzerler anlamndadr Yani ayet unu diyor: geceyi, gndz, gnei ve ay yaratan Odur; tm gkyz iinde yzyorlar. Yrnge szcn geerli kabul ettiimizde ortaya kan dier anlamszlklara daha sonra aadaki blmlerde deineceim. Yukardaki ayetlere baktmz zaman, ilk gze arpan ifadeler yle anlatlyor: Yeryz iin geerli olan gece ile gndz ayn zamanda Allahn kendi katnda da geerli olup gece ile gndz sayesinde insanlar geceleri uyuyarak dinlenir, gndzleri ise alma zaman olarak geirirler, ancak yine kutuplara bakacak olursak durum bunu gstermeyecektir. Bilindii gibi kutuplarda 6 ay gndz 6 ay gece hkm srer! Burada yaayan insanlar neye gre hareket edecekler? 6 ay boyunca alp 6 ay boyunca uyumalar m gerekecek?! Dier yandan srekli bir ekilde gece vardiyasnda alan insanlar da vardr, buna ne demeli? 28:71 ve 78:72deki ifade ise, yine Dnyann bu ekilde kendi etrafnda dnemeyeceini gsteriyor! Allah zerinizde gndz ta kyamet gnne kadar aralksz devam ettirse, Allahtan baka, istirahat edeceiniz geceyi size getirecek tanr kimdir! Gerekten de bunun byle olabilmesi iin ne gibi artlarn lazm geldii ve bunun ne gibi sonular douracan bir inceleyelim. Bunun iin ilk olarak Dnyann dz ve sabit olmas gerekir; ancak bu durumda yeryznn yzeyi srekli gne nlarna maruz kalp snn yzlerce derece scakla erimesinden dolay bu durum ksa bir zaman iinde tm canllarn sonunu getirecektir demektir. a) Dnyann yuvarlak olduu ne srlse bile, yarm krenin bir yz devaml gnee baktndan gndz, dier yarm kresi ise arkasnda kaldndan dolay srekli karanlk iinde kalacaktr. Yani burada da ar derecede scaklk ve soukluk sz konusu olduundan bu gelime tm canllarn ksa bir sre iinde sonunu getirebilir.

b) Ama yaam, gece ile gndz arasnda kalan blgelerde devam edebilir, yaamn bu ekilde kyamete kadar devam ettiini kabul etsek bile, insanlar istedii gibi gndz ve geceyi yine de rahatlkla grebilirler. Ve bu iki olaslkta da Kurann dedii gibi kesinlikle bu ekilde olamayacan gryoruz, yani insanlar, ya ksa bir sre iinde yaamn yitirecekler, ya da belirli blgelerde yaamlarn srdrp gece ile gndz de grebilecekler. Dndnz m hi, eer Allah zerinizde geceyi t kyamet gnne kadar aralksz devam ettirse. Sanrm Kurann Allah en byk dnce hatasn burada yapm! Zira bunun byle olabilmesi iin gnein ortadan kaybolmas gerekir, dier bir ifadeyle tmden sistemi terk etmesi, ya da dnya sistemden karak uzayn derinliklerinde ilerlemesi gerekecek. Bunun da ne gibi sonular dourabileceini kestirmek pek de zor olmasa gerek! Bu, dnyada ki hayatn bir anda yok olmas demektir! Bu durumda insanlarn kyamete kadar beklemesine hi de gerek kalmayacaktr. ou kuran yorumcular baz ayetleri ileri srerek, Allahn yaratmasndaki mkemmellii gya evrende var olan dzen ve uyuma bakarak yle aklamaya almaktadrlar: Rahmann yaratnda hibir uyumsuzluk gremezsin. Bir kere daha bak! Hibir atlak (dzensizlik) gryor musun? (Mlk sresi, 3. ayet) Bir kere daha bak! derken ?! nsan plak gz ile hangi mesafeye kadar grebilir ki, gklerin yedi katn nasl grecek? Ama Kurana gre bu yedi katlar grlyormu! MLK 3 (Elmall Hamdi Yazr) O ki, birbirine uygun yedi gk yaratmtr. O Rahmann yarattnda hibir nizamszlk gremezsin. Haydi evir gz(n), grebilir misin hibir atlak, bir kusur? Demek ki Kurana gre insan plak gzle bu yedi katlar grebilirmi! nne gelen hereyi yutan Karadelikleri, Quasarlar, Spernovalar, birbirini karlkl olarak yutan dev galaksileri plak gzle nasl grebilsin? Karadeliklerden bahsedecek olursak, NGC 4889 galaksinin merkezinde yaklak 21 milyar gne ktlesi byklnde bir kara deliin varl saptanmtr. Ayrca M87de bir karadeliin etkisiyle galaksinin merkezinden 5000 k yl uzakla frlatlan maddeden oluan bir jetin (pskrme) yaknnda hi de yaamak istemezdim! (bu nasl bir dzense?). Anlalan Kurann Allah evreni insanlarn plak gzyle grebildii kadar gryor!

Karadelikler
1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: 20. yzylda evrendeki gk cisimleri ile ilgili pek ok yeni keif yaplmtr. Gnmzde henz yeni tannan bu cisimlerden biri de karadeliklerdir. Karadelikler, yakt tkenen bir yldzn kendi iine doru bzlmesi ve en sonunda, yldz yerine snrsz younlukta ve sfr hacimde ok byk bir ekim alannn ortaya kmasyla olumaktadr. Karadelii, yzey yerekimi olduka gl olduu ve k iinden kaamad iin, en byk teleskoplarla bile gremeyiz. Ancak iine ken yldz bulunduu yerin evresine olan etkisiyle alglanabilir. Allah Vaka Suresinde yldzlarn yerleri zerine yemin ederek bu konuya yle dikkat ekmitir: Hayr, yldzlarn yer (mevki)lerine yemin ederim. phesiz bu, eer bilirseniz gerekten byk bir yemindir. (Vaka Suresi, 75-76) Karadelik kavram ilk kez 1767 ylnda ngiliz bilim adam John Michell tarafndan ortaya atlm ve karadelik ifadesi ise ilk kez, Amerikal fiziki John Archibald Wheeler tarafndan 1969 ylnda kullanlmtr. nceleri tm yldzlar grebildiimizi varsayarken, sonraki yllarda uzayda klarn gremediimiz yldzlarn da var olduklar anlalmtr. nk enerjisi tkenen bu yldzlarn klar da yok olmaktadr. Karadelik, bir ktlenin, n artk szamayaca kadar kk bir alanda toplanmasdr. iddetli ekim alan, fotonlar ve en hzl paracklar dahi bu blgede hapseder. Gnein 3 kat byklndeki ktleye sahip tipik bir yldzn yanmas ve patlamas sonucunda oluan karadeliin ap sadece 20 km kadardr. Kara delikler karadr, yani dorudan gzlemlemek mmkn deildir. Kendilerini dolayl olarak, dier gk cisimlerine uyguladklar yksek ekim gleriyle belli ederler. Aadaki ayette de kyamet gn tasvirlerinin yan sra, bir ynyle de karadeliklerle ilgili bu bilimsel bulguya iaret ediliyor olabilir: Yldzlar rtlp (klar) silindii zaman, (Mrselat Suresi, 8) Ayrca byk ktleye sahip yldzlar uzayda bklmeye sebep olurlar. Fakat karadelikler sadece uzayda bklmeye sebep olmaz, ayn zamanda uzay delip geerler. Bu snm yldzlarn, karadelikler olarak adlandrlmalarnn nedeni de budur. Tark Suresinin nc ayetinde ise delen yldzdan sz edilmektedir: Ge ve Tarka andolsun, Tarkn ne olduunu sana bildiren nedir? (Karanl) Delen yldzdr. (Tark Suresi, 1-3) Ayetin Arapasnda delik anlamna gelen sakb kelime kknden, delik aan, delen ve delip geen anlamlarna gelen essakibu ifadesi kullanlmaktadr. Karadelikleri tarif eden bilimsel yaynlarda ise delik amak, delmek anlamlarna gelen ngilizce puncture kelimesi kullanlmaktadr. Karadeliklerin zelliini ifade etmek iin Kuranda kullanlan bu kelime son derece hikmetlidir. Ayette yldzlarla ilgili bu bilgiye de dikkat ekilmi olmas, Kurann Allahn sz olduunu ispatlayan bir dier nemli bilgidir.

2. Ayet Yorumundaki arptmalar Yukarda alntlam olduumuz mucize yalan metnini dikkatlice okuyunuz. Kurann farkl surelerinde geen ayet (Vaka/75, Mrselat/8 ve Tark/3) tamamen somut balamndan koparlarak zikrediliyor; karadeliklerle ilgili bir takm bilimsel ayrntlar aktarlyor ve ite bu 3 ayetin bugn astronomi biliminde karadelik olarak adlandrlan olguya iaret ettii iddia ediliyor. Bu ayeti tek tek inceleyelim: a) Vaka/75-76 Hayr, yldzlarn yer (mevki)lerine yemin ederim. phesiz bu, eer bilirseniz gerekten byk bir yemindir. (Vaka/75-76) Yldzlarn yer/mevkilerine yemin edilmesini en zorlama yorum ve uuk hayal gc ile bile karadelik olgusuna iaret olarak grmek mmkn deildir. Bu ikisi arasnda en ufak bir balant yoktur. Hereyi yaratan, hereyi bilen, zaman ve mekndan mnezzeh, sonsuz g sahibi bir yaratcnn, hitap ettii insanlar inandrmak, sylediklerini pekitirmek iin yemin/ant ime fiillerine ihtiya duymu olmasndaki tuhaflk bir kenara Kuranda zaten olur olmaz herey zerine yemin edilmektedir. Allah, ALLAH stne yemin ediyor (!) Rabbine andolsun ki Biz onlar mutlaka uyduklar eytanlarla beraber haredeceiz. Sonra cehennemin yannda diz ktrerek hazr bulunduracaz. => Meryem/68 Kendilerine verdiimiz rzktan, onlarn ne olduunu bilmeyen putlara pay ayrrlar. Allaha and olsun ki, uydurup durduunuz eylerden elbette sorguya ekileceksiniz. => Nahl/56 Erkei ve diiyi yaratana and olsun ki => Leyl/3 Allah KURAN stne yemin ediyor hikmetli Kurana => Yasin/2; zikir dolu Kurana => Sad/1; erefli Kurana => Kaf/1; apak Kitaba => Duhan/2 Zuhruf/2; satr satr yazlm Kitaba => Tur/2 Allah olur olmaz HEREY stne yemin ediyor (Sadece birka rnek) ncire, zeytine => Tin/1 Yaylm ince deri zerine => Tur/3 Kaleme ve yazdklarna => Kalem/1 Hereyin iftine de tekine de and olsun => Fecr/3 Mekkeye => Beled/1 Zilhicce aynn ilk on gecesine => Fecr/2 kindi vaktine (asra, aa)=> Asr/1 Kuluk vaktine => Duha/1 afak vaktine => nikak/16 Geceye => nikak/17 Gndze => Leyl/2 Batmakta olan yldza => Necm/1 Dolunay halindeki aya => nikak/18 (Kfirlerin ruhlarn) iddetle ekip karanlara. => Naziat/1 (Mminlerin ruhlarn) kolaylkla alanlara => Naziat/2

Art arda gnderilenlere, kasrga gibi esenlere, hakkyla yayanlara, hakkyla ayranlara, zr ya da uyar olmak zere t brakanlara => Mrselat/1-7 Kyamet gnne => Bruc/2 Grld gibi hemen herey zerine yemin edilen Kurann bir ayetinde de yldzlarn yeri zerine yemin edilmi olmasnda -hibir somut balant, aklama, izah olmakszn- modern astronomi biliminin karadelik olarak adlandrd olguya iaret bulunduu iddias bir akla tecavzdr. b) Mrselat/8 Yldzlar rtlp (klar) silindii zaman, (Mrselat/8) imdi bu ayeti somut balam ierisinde okuyalm: Mrselat/6: (Allaha ynelenleri) artmak, (ktleri) sakndrmak iin. Mrselat/7: Bilin ki size vadolunan ey gerekleecek! Mrselat/8: Yldzlarn sndrld zaman, Mrselat/9: Gkkubbe yarld zaman, Mrselat/10: Dalar ufalanp savrulduu zaman, Mrselat/11: Peygamberlerin (mmetleri hakknda ahitlik) vakti tayin edildii zaman (artk kyamet kopmutur). Aka grld zere bu ayetlerde kyamet gnnden bahsedilmektedir. Bu ayetlere gre o gn geldiinde sadece yldzlar snmeyecek ayrca gkkubbe yarlacak, dalar ufalanp savrulacak Yani ayetlerin kyamet gnn tasvir ettii, lafzndan da balamndan da aka belli. Yine de emin olmak iin herhangi bir tefsire baklabilir. Kuran yazarlar brakn karadelikten haberdar olmay, yldzlarn sre ierisinde sndklerinden de bihaberdirler; zaten olmas da beklenemez. Onlar kyameti bir anda olup bitecek bir ey olarak telakki etmektedirler. Halbuki onlarn dedii kyamet gelmeden de pek ok yldz, hayatnn sonuna gelmekte ve ktlelerine gre ntron yldzndan kara deliklere uzanan degiik ekiller almaktadrlar; klar da tabir caizse snmektedir. ngrlere gre kyamet olmad halde bugn evrenimizde pek ok kara delik yer almaktadr. Bunlarn Dnyadaki yaama da hibir etkisi bulunmamaktadr. Mucize yalanclarmz bunu bile bile bu surenin sekizinci ayetinde geen yldzlarn snmesi tasvirini karadeliklere bir iaret olarak yorumlayabilmektedirler! Bu yoruma gre karadelik olarak adlandrlan olgunun ilk defa kyamet gnnde vuku bulmas gerekirdi. Oysa mucizecilerin kendilerinin de yazdklar gibi gnmz bilimi bu olguyu (dolayl olarak) gzlemleyebilmektedir. stelik ayette geen yldzlarn sndrlmesi olgusunun ilk olarak kyamet gnnde vuku bulacan yine Kuran kendisi sylyor! Bakn yukardaki ayetlerin devamnda ne yazmakta: Mrselat/12: (Bu alametler) hangi vakte ertelenmitir? Mrselat/13: Ayrm gnne. Mrselat/8de geen yldzlarn sndrlmesi olgusu Kurana gre kyamet gnnde vuku bulacaktr; ertelenmitir, henz yoktur. Ve yldzlarn sndrld zaman ayn zamanda gkkubbe yarlacak, dalar ufalanp savrulacaktr Bunlarn hepsi Kuranda ak-seik yazmakta. Buna ramen mucize yalanclar cmbzla ekmi olduklar yldzlarn sndrlmesi ayetinde gnmz bilimi tarafndan saptanan karadelik olgusuna bir iaret olduunu savunabilmekteler!

c) Tark/3 Ge ve Tarka andolsun, Tarkn ne olduunu sana bildiren nedir? (Karanl) Delen yldzdr. (Tark Suresi, 1-2-3) Burada da ayette geen delen (sakb) fiiliyle karadelik ismi arasndaki syleyi benzerliinden dolay mucize iddiasnda bulunulmakta.. Konunun uzmanlarnn aklamalarn okuyalm: - mam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkamil-Kuran, Buru Yaynlar: 19/10 (Tark/3) Es-skib Delip, geen; aydnlatan, aydnlk saan, demektir. ihbun skibun Parlak, delici bir alev (es-Saffat, 37/10) buyruunda da bu anlamda kullanlmtr. Sekabe, yeskubu, sukuben ve sikbeten Aydnlatt, aydnlatr, aydnlatmak ifadelen aydnlatmay anlatmak iin kullanlr. (Buna gre) delip gemesi onun aydnlatmas, k samas demektir. Araplar: Ateini aydnlat (alevlendir) anlamnda; Eskib nrake derler. air de yle demitir:nsanlar onu (nn) etrafa yaydlar, sanki o, alrp ile yaklp alevlendirilmi ykseklerdeki bir ate gibidir. - Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Aka Yaynlar: 23/52 (Tark/3) Sakb Cenb- Hak u sebeplerden tr bu yldz, skb (delen) diye tavsif etmitir:1) I ile karanl delip, karanla nfuz ettii iin.2) Havada tpk bireyi delen birey gibi, doudan nfuz edici olarak doduu iin. 3) Sayesinde eytann grld ve vurulduu, yani delindii yakld bir ey (ihb) olduu iin, ona bu sfat verilmitir. 4) Ferr yle der: Bu ifade, dier yldzlarn zerine kan, hepsinin stne ykselen yldz manasnadr. nk Araplar, gkyznn ok ycelerine kan bir kua, G delip gidiyor manasnda, Kad sekabet-tairu derler. - Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Tark/3 NECM- SKIB, delik mnsna sakb kknden delen yldz demek olup nn kuvvetinden dolay karanl deliyor gibi grnen her parlak yldza denir. Nitekim ayn mn ile ihaplara yani kvlcmlara veya akan yldzlara da skb denilir. Bir de ku yukar ykseldi demek olan tabirinde olduu gibi sakb, ykselme mnsna gelir ki bazlar bu mny gz nnde bulundurarak necm-i skb, yksek yldz demek olduunu sylemilerdir. u halde nn bandaki lm cins ifade eden lm olmak zere, gece doan herhangi bir parlak veya yksek yldz cinsi veya lm ahd iin olarak, sabahyldz ve bn Abbastan bir rivayete gre Cediy yldz veya Sresinin banda getii gibi Sreyya veya Kurn yldz olmak ihtimali de vardr. Dier btn muteber tefsirlere bakarak da teyit edebileceiniz zere ayetin mmkn yorumlarndan hibiri astronomi biliminin karadelik olarak adlandrd olguyu artrabilecek bir man iermemektedir. -Tam tersine- en muhtemel yoruma gre ayetten kan anlam karadelik olgusuyla taban tabana zttr. Ayette ile karanl delen, parlayan yldzdan sz edilmektedir! 3. Sonu Mucize yalanclarnn vermi olduu 3 ayetten de modern astronomi biliminin karadelik olarak adlandrd olguyu artrabilecek bir anlam karmak mmkn deildir.

Kuran Mucizesi(!) ve Quantum Fizii


1. Mucize ddias Ntron kelimesini oluturan harfler tm Kuran- Kerimde batan sona sadece iki ayette geiyor. Bunlardan birisi 18:39 nolu ayettir (Ntron Ktlesi=1839 me) Grdnz gibi hem Ntron ismine hem de ayet numarasyla ntronun arlna aka iaret edilmektedir. Dier binlerce ayette bu harfler yan yana gelmiyor fakat tam 18:39 ayetinde Ntron kelimesi ortaya kyor o nedenle rastlant olduunu syleyemeyiz. Ayn durum Proton iin de geerlidir. Proton kelimesini oluturan harfler Kuran Kerimde daha fazla sayda geiyor (Ntrona oranla). 18:37 nolu ayette Proton kelimesini oluturan harfler soldan saa ters biimde yan yana geliyor. Proton ktlesi ise 1836-1837 me arasndadr yani 1837 me diyebiliriz. Dolaysyla ayetin numaras 18:37 protonun arl olan 1837ye iaret ediyor. Yani ntronda olduu gibi protonda da ayet numarasyla arlk ayndr.(1837 me: 1837 adet elektron arlnda demektir. 2. ddiann Geersizlii mer elakl 1839 saysn bulmak iin Kehf (18) suresini 39. ayetini rnek gstererek her zamanki gibi ayetleri ucundan kysndan iine geldii gibi kullanarak mucize(!) karmaya almtr. Ksaca Atomun yapsna deinelim; Atom ierisinde belli sayda pozitif ykl proton ve yksz ntronlardan oluan ekirdek ve bunun etrafnda ki yrngelerde ok yksek hzda dnen negatif ykl elektronlardan oluur. Bir atomdaki proton says daima elektron saysyla ayn olup buda atom numarasna eittir. Atomun arl ekirdeinde bulunan ntron ve proton saylar ile belirlenir. Proton ve ntron (ktleleri ayndr) elektrondan yaklak olarak 1836 defa daha ar olduundan elektronlarn arl dikkate alnmaz. Dolaysyla atom ktlesi proton ve ntronlarn toplam kadardr. rnein Karbonun atomik ktlesi 12 dir. 6 adet proton olduu iin 6 adette ntrona sahiptir. 3. Sonu Sonu olarak yukarda da akladmz gibi ktle deerleri 1839 deil 1836 dr .Buradaki arptmadan ziyade birde iaret edilen cmlenin evirisini yapacak olursak in terani ena ekalle minke malen eklinde bir kelime kyor ve iddia edildii gibi ntron kelimesini oluturacak harfleri iermiyor.

Vurulu Yldzlar: Pulsarlar

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Ge ve Tarka andolsun, Tarkn ne olduunu sana bildiren nedir? (Karanl) Delen yldzdr. (Tark Suresi, 1-3) Kurann 86. suresi olan Tark, tark kknden treyen bir kelimedir. Kelimenin asl manas, bir ses iitilecek ekilde iddetle vurmak, arpmak anlamlarna gelir. Kelimenin en temel anlam olan, vuru, iddetle vuran anlamlar dikkate alndnda, bu surede ok nemli bir bilimsel geree dikkat ekildii grlecektir. Bu bilgiye deinmeden evvel ayette bu yldzlar tarif eden dier kelimeler yledir:

Yukardaki ayette geen ettariki ifadesi, geceyi delen, karanl delen yldz, gece doan, delip geen, vuran, dven, alan, keskin yldz anlamlarna gelir. Ayrca ayette geen vav ifadesi ile yemin edilerek, yemin edilen eylerin -gn ve Tarkn- nemine dikkat ekilmektedir. Jocelyn Bell Burnell, 1967 ylnda ngiltere Cambridge niversitesinde yapt aratrmalar esnasnda, dzenli bir radyo sinyali yakalamt. Ancak o dneme kadar kalp arpmasndaki gibi dzenli vurularn kayna olabilecek bir gk cismi bilinmiyordu. Fakat 1967 ylnda astronomlar, kendi ekseni etrafnda dnen ekirdekteki madde younlatka yldzn manyetik alannn da younlatn ve bylece yldzn kutuplarnda Dnyann manyetik alanndan 1 trilyon kat daha fazla kuvvet olutuunu belirlediler. Bu derece hzla dnen ve bu kadar gl bir manyetik alana sahip bir nesnenin, yldzn her dnnde, koni eklinde seyreden ok gl radyo dalgalarnn oluturduu bir n yaydn fark ettiler. Bir sre sonra sz konusu sinyallerin kaynann, ntron yldzlarnn ok byk bir hzda dnmeleri olduu anlalmtr. Kefedilen bu ntron yldzlarna pulsar ad verilir. Spernova patlamalaryla lerek pulsar haline gelen bu yldzlar, evrenin en ar ktleli, en parlak ve en hareketli cisimleridir. Baz yal pulsarlar kendi evrelerinde saniyede 600 kez dnerler. Pulsar kelimesi, ngilizcede pulse fiilinden tretilmitir. American Heritage Szlne gre sz konusu fiil dzenli ve ritmik vurma anlamna gelir. Webster Szl ise ayn kelime iin hzla vurmak, kalp gibi atmak anlamlarn verir. Yine American Heritage Szlne gre benzer kke ait bir baka fiil olan pulsate ise ritmik olarak genilemek ve bzlmek, vurmak anlamlarn tar. te bu keiften sonra Kuranda tark yani vuru kelimesi ile ifade edilenin, pulsar ismi verilen ntron yldzlar ile byk bir benzerlik gsterdii anlalmtr. Sper dev yldzlarn ekirdekleri kerek ntron yldzlarn oluturur, bu kk ve ar younlukta, hzla dnen kre eklindeki madde, yldzn arlnn ve manyetik alannn ounu hapseder ve sktrr. Hzla dnen bu ntron yldznn oluturduu kuvvetli manyetik alann, Dnyadan tespit edilebilen gl radyo dalgalarnn yaylmasna neden olduu anlalmtr. Tark Suresinin nc ayetinde ise, delen, delip geen, delik aan, aydnlatan anlamlarna gelen ennecmu essakibu ifadesi ile Tarkn karanl delip geen parlak yldz olduu belirtilmitir. Tark Suresinin ikinci ayetinde de, Tarkn ne olduunu sana bildiren nedir? sorusundaki edrake ifadesi kavramay, anlamay ifade eder. Gnein birka misli olan yldzlarn skmasyla oluan pulsarlar, kavranmas g gk cisimleri arasndadr. Ayetteki soru ifadesiyle bu vurulu yldzn kavranmasnn zor olduu vurgulanmaktadr. (Dorusunu Allah bilir.) Grld gibi Kuranda Tark olarak tarif edilen yldzlar, 20. yzyln sonlarnda kefedilen pulsarlarla byk bir benzerlik iindedir ve bizlere Kurann bir baka bilimsel mucizesini gstermektedir.

2. Sahtekrlk rnei Son paragraf tekrar okuyunuz: Grld gibi Kuranda Tark olarak tarif edilen yldzlar 20. yzyln sonlarnda kefedilen pulsarlarla byk bir benzerlik iindedir ve bizlere Kurann bir baka bilimsel mucizesini gstermektedirler. Oysa ayn mucize iddiaclar ayeti hem de ayn internet sitesinde bambaka bir mucize iddias iin de istismar etmekteler. (bkz: Karadelikler) Orada bu ayette Tark olarak adlandrlan yldzn astronomi biliminin karadelik olarak adlandrd olguya bir iaret olduunu syleyen ayn zevat burada da Tark adl yldzn pulsarlara iaret ettiini sylemekte Tark kelimesi karadelikleri mi iaret etmektedir yoksa pulsarlar m? Yoksa Tark kiinin iine geldii zaman istedii gibi kullanaca joker olarak nitelendirilebilecek bir mucize kayna mdr? Anlalan ya mucize iddiaclarnn kafas karmtr ya da nasl olsa temel dstur dnmeden inanmaktr; ben ataym da nasl olsa kabul edilir! diye dnmektedirler. Birbirini takip eden iki iddiada bu kadar eliki az rastlanr bir eydir. 3. Ayetin Yorumu Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Tark/1-3 TRIK, aslnda tark kknden ism-i fildir. Tark, bir ses iitilecek ekilde iddetle vurmak, arpmaktr. Bu asl mnsndan geniletilerek bunun gerektirdii birok mnda kullanlmtr. eki ve omak mnsna mtraka bu kktendir. Yol mnsna gelen tark da bundan tretilmitir. Zira yolcular ona ayak vururlar. Buna gre trk, esasen tokmak vurur gibi iddetle vuran demek olduu halde sonra ayak vurmak, yol tepmek mnsyla lgat rfnde yola giden yolcuya isim olmu ve bu mnda yaygn ekilde kullanlarak hakikat olmutur. Sonra gece gelen mnsnda zellemitir ki geceleyin gelip kap alan veya gnl hoplatan ziyareti mnsn ifade eder. Mastar tark ve turuktur. Sonra bu mndan geniletilerek her ne olursa olsun geceleyin ortaya kp gze, gnle arpan her eye, hatta hayal grntlere dahi trk denilmitir.Nitekim air: O hayal grd ve hibir tarafa meyletmedi. Oysa kervanlarmz hzlandrma asndan gece kadar etkili bir ey yoktur. demitir. Bizim zihne arpmak tabirimiz de bu trdendir. Bir de Trk, zellikle sabaha kar doan sabahyldzna da denir. () lk akla gelen Sabahyldz olmakla beraber Trk manevi eyler iin de kullanlabildiine ve yldzla da yol bulurlar(Nahl, 16/16) mnsnca yldzda bir hidayet ve yol gsterme mns olduuna gre Necm-i Skbtan maksadn geceleyin gkte doan herhangi bir parlak yldzn gze arpmas halinde n uurumuzda parlay gibi manevi semadan nefislerimize gelip vicdanmza ileyen ve zihnimize nakedilerek bizi iimizdeki ve dmzdaki karanlklardan karan iman ve kesin inan nurlaryla manevi kalbe dolular ve ilh iratlar kapsamas daha uygundur. Yani, ge ve sizi karanlklardan aydnlatmak iin yldz gibi uurunuza arpan ve maddenizi delip gnllerinize ileyen hak nuruna yemin olsun.

(Kuran Yolu Trke Mel ve Tefsir, Heyet: Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa arc, Prof. Dr. . Kafi Dnmez, Prof. Dr. Sadrettin Gm, Ankara/2007, Tark/1-4) Gece kp grnen eklinde evirdiimiz Tark, szlkte gece gelen, iddetle vuran, arpan anlamlarna gelir. Yldzlar gece grnp gndz kaybolduu iin onlara da Tark denmitir. Mfessirler buradaki Trkn zel bir yldz m yoksa genel anlamda yldz m olduu konusunda farkl grler ileri srmlerse de nlan gecenin karanln delip yeryzne ulat iin 3. yette delen yldz anlamnda en-necms-skb tamlamasyla tarif edilmitir. Bu tariften trkn genel anlamda yldz olduu anlalmaktadr. Bu yetlerde sze ge ve yldza yemin edilerek balanmasnn sebebi, 4. yette belirtilen asl konunun, yani insann dnyadaki hayatnn daima bir denetleyicinin, koruyucunun kontrolnde olduu gereinin nemine dikkat ekmektir. Grld zere Kuran mfessirleri de kelimenin etimolojisinden haberdardr; ancak ayetin somut balam gibi hermentik ilkeleri gz nnde bulundurarak makl yorumlar getirmektedirler. Mucize yalanclarnn yapt tamamen keyfi bir eip bkmeden ibarettir. rnein Trkedeki mracaat anlam tayan bavuru kelimesini etimolojik adan incelediimizde (en temel anlam) olarak ba/kafay bir yere vurmak/arpmak mansna kavuabiliriz. Fakat mesela Ali bu konuyla ilgili olarak belediyeye bavurdu cmlesindeki bavurdu szcnn bu en temel anlamla olan ilgisizlii aikrdr. Bavuru kelimesi ba bir yere vurmaktan gelir; demek ki Ali belediyeye kafa atmtr. gibi bir yorum gln ve sama olur. Mucize yalanclarnn yapmaya alt da bundan farkszdr. Bizzat konunun uzmanlarnn yapt tefsir ve aklamalar da bunu teyit eder niteliktedir. 4. Sonu Mucize iddiaclar sz konusu ayetteki szc -hem de ayn sitede- baka bir mucize yalan metninde Karadeliklere iaret ediyor eklinde yorumlam olmakla ne denli ciddiyetsiz ve samimiyetsiz olduklarn gstermilerdir. Aslnda bu balkta fazla sze gerek olmamakla birlikte yukarda ayrca neden ayetten pulsarlara ilgili herhangi bir iaret kmayaca aklanmtr.

Da ve Deprem Mucizesi(!)

1. Mucize ddias Aada verilen Kuran ayetlerinden anlalaca zere iddia ak olup dalarn depremlere engel olduu belirtilmektedir. Ayn zamanda ayetlerde dalarn sabit olduu da syleniyor. Bu ayetler: (Allah), Gkleri, dayanak olmakszn yaratt, siz onu gryorsunuz. Sizi sarsmasn diye, Arza, dalar brakt ve orada her canldan yayd. Biz Gkten su indirdik, bylece orada, her kerim(gzel) iftten bitki bitirdik. (Lokman 10) Yeryznde onlar sarsmasn diye sabit dalar yarattk (Enbiya Suresi 31) Yeri de yaydk, ona sabit dalar yerletirdik ve orada ll (bir biimde) her eyi bitirdik. (Hicr 19) Sizi, sarsmasn diye, Arza dalar brakt. Irmaklar ve yollar (kld). Umulur ki doru yolu bulursunuz. (Nahl 15) 2. ddiann Geersizlii Depremler de ayn ekilde tektonik hareketler sonucu levhalarn arpmas ve volkanik faaliyetler sonucu oluur, aslnda da ve deprem arasnda ok doru bir orant vardr, bilimsel olarak bunu grmek zor deildir. Levhalarn snrlarn olduu yerler fay hatlarnn ve depremlerin olduu yerlerdir, ayn zamanda da sistemlerinin olduu yerlerdir. Japonya, ili, Hindistan gibi lkelerdeki depremlerin nedeni de budur. Aslnda dalarn nedeni tektonik hareketler olup bu tektonik hareketler sonucunda depremler oluur diyebiliriz.

3. Trk Mitolojisinde Dalar Konudaki aratrmalara balamadan nce bir tespit yapalm; herhangi bir bilimsel veri olmadan da insan akl u basit bir yorumu yapabilir; deprem yeri sarsar ve zerindekileri ykar ancak da gibi byk arlklar bu sarsnty emebilir veya sarsntnn iddetini azaltabilir. Dmdz bir ova hayal edelim. Bu ovada deprem olursa bu ova ikiye blnebilir ama ayn ovada da olursa hem sarsnty emebilir, azaltabilir, hem de bu ikiye ayrlan ovada atlan boyutunu drebilir. Bunlar bilimsel bir veri olmadan empirik bilgilerle, gzlemle veya mantk yrterek yaplabilecek basit tespitler olup titreim sourma bilgileridir. Muhammed bunlar dnp dalarla ilgili sarsnt nleyici zellik olduunu sylemi olabilir. Yani bunlar Mucize tanmna giren bireyler deil. Ayrca yaplan yargnn yanl olduunu aada, ayn bilgi ve dncelerin zaten Muhammed zamanndan nce de var olduunu ve bilindiini belirterek de gstereceiz. Tengri, tag birle yerig basurd. Yani Tanr, da ile yeri bastrp daha salam yapt. Yeri basan, tutan dadr; Halk basan, tutan Handr! Bunlar Orta Asya Trklerinin ataszleridir. Ayrca in, Hint, ran, Sami mitolojilerinde de dan hametinden ve zelliklerinden bahseder. 4. Tevratta Dalar Bunlar, byk bir ihtimalle Muhammed dnemi Arap yarmadasnda da biliniyordu. Bunu, Tevrattaki ayetlerde geen bilgilerden de anlyoruz. Ey dalar ve yeryznn sarslmaz temelleri, RABbin sulamasn dinleyin. nk RAB halkndan davac, srailden ikyeti. (Tevrat: Mika 6:2) O zaman yeryz sarslp salland, Titreyip sarsld dalarn temelleri, nk RAB fkelenmiti. (Zebur: Mezmur 18: 7) nk size kar fkem ate gibi tutuup. ller diyarnn derinliklerine dek yanacak.Yeryzn ve rnn yutup yok edecek.Ve dalarn temellerini tututuracak. (Tevrat: Yasann Tekrar 32:22) Yeryzn temeller zerine kurdun, Asla sarslmasn diye. (Zebur: Mezmur 104: 5) Dalarn kklerine kadar battm,Dnya sonsuza dek srglendi arkamdan; Ama, ya RAB, Tanrm, Canm sen kurtardn ukurdan. (Tevrat, Yunus 2: 6) Genelde birok Mslman kazk gibi akl da fikrinin Kuran d bir yerde gemediini sylerler fakat Tevrat ve Zeburda da bu fikirler gemektedir. Bunun yannda Zeburda yeryznn temelleri dahi gemektedir. Aslna bakarsanz sadece Tevrat ve Zebur deil, Hindu metinlerinde ve slam ncesi iirlerde de bahsedilmitir kazk dalardan. 5. in Mitolojisinde Dalar Son olarak unu belirtmek gerekir ki eski inana gre dalarn iki ilevi vard. Birincisi g dmesin diye tutarlard, ikincisi ise yeri salamlatrrlard. Kurandan 900 sene nce kaleme alnan in yaratl metnine gre ana tanra Nugua oluan tayfun ve sel felaketin engellemek iin dalar ve talar yer kabuu zerinde meydana gelen atlaklar bertaraf etmek iin kullanmt. Bu bilgi Kurandan neredeyse 1000 sene kadar eski olduuna gre bir mucize aramak gerekiyorsa eer eski in metinlerine bu onuru vermek gerekir, Kurana deil.

6. slam ncesi iirlerde Dalar slam ncesinin hutbelerinde, yani sz ustalna rnek gsterilen seslenilerde de dalarn grevi hakknda dncelere yer verildiini gryoruz. Bunun yannda Muhammed ncesi de Allah adnda bir Tanrya inanlyordu. Muhammed ncesinde de dalarn salamlatrc bir etkisi olduu var saylyordu. Yani Muhammedin dedikleri bu insanlar iin ne yeni ne de mucizevimsi idi. Buna dair slam ncesi bir iire, Turan Dursunun Allah isimli kitabnda yer verilmitir: Ey halk! Dinleyin, belleyin: Yaayan lr. Baa gelen gelir. Gece, karanlk; gndz, duraan; gk, burlar olan; yldzlar parlar; denizler kabarr; dalar birer ivi; yer yaylp denmi; rmaklar akanda akmakta. Gkte haber, yerde ibret var. nsanlar gidiyorlar (lyorlar) ve dnmyorlar. yle istedikleri iin mi kalyorlar, yoksa uyusunlar diye mi braklyorlar? Ey gl topluluk! Nerde Semd (toplumu), nerde Ad(toplumu)? Nerede babalar, atalar? krle karlanmayan iyilik nerede, ne oldu? Yadrganmayan zlm nerede, ne oldu? Kus gerek ve iinde gnah bulunmayan bir antla ant ier ki, zerinde bulunduunuz dininizden daha sevgili bir din vardr Allah kalnda. (Ali Muhammed Hasen, et-Tarihul.Ebedi, 1964, s.115.) kinci iir ise yazar Father Zakaria Boutrosun Sources of Islam, The Pre-Islam poetry, Hanifian, Sabians Rites isimli kitabnda geiyor. iirde meyye Bin Ebi Salt, yle diyor: Evrenin, yeryznn ve dalarn Rabbi, Gkleri yaratt. Grebileceimiz direkler stnde olmadan 7 tane yaratt. Yeryzn yaratt ve oraya sizler sarslmayn diye sabit dalar yerletirdi. Onlar mkemmelletirdi ve parlayan gne ve ayn klaryla ssledi. Karanlkta stlerine parlayan yldzlar koydu ki, Onlarn klar oklardan da ycedir. Onlar mkemmelletirdi ve parlayan gne ve ayn klaryla ssledi. Karanlkta stlerine parlayan yldzlar koydu ki, Onlarn klar oklardan da ycedir. 7. slamda Dalara Dair Mitolojik Anlatm Bunun yannda depremlerde salamlatrc etkisi olduu dnlen dalarn sarsmamas fikri de tpk Gnein secdeye gitmesi fikri gibi tamamen mitolojiye dayal bir dntr. Kutub-i Sittede Muhammede sorulan sorular ve verdii cevaplar bunu dndrmektedir. Kuttubi Sitteden sahih bir hadis; 3238 - Hz. Enes (radyallahu anh) anlatyor: Resulullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki: Allah arz yaratt zaman, arz sallanmaya (tpk bir hurma aac gibi saa sola) yalpalar yapmaya balad, bunun zerine dalarla onu sabitletirdi ve bylece arz istikrarn buldu. Melekler dalarn iddetine hayrette kaldlar. Ey Rabbimiz, dediler, dalardan daha iddetli bir mahluk yarattn m? Evet, buyurdu. Demiri yarattm. Demirden daha iddetli bir ey yarattn m? dediler. Hak Tela: Evet! dedi. Atei yarattm. Ateten daha ar bir ey yarattn m? diye yine sordular. Hak Teala:

Evet, dedi, suyu yarattm! Sudan daha iddetli bir ey yarattn m? dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi: Evet, rzgr yarattm. Rzgrdan daha iddetli bir ey yarattn m? diye yine sordular. Hak Tela: Evet insanolunu yarattm dedi ve devam etti: Eer o, sa eliyle sadaka verir, sol eli grmeyecek kadar gizlerse (daha iddetlidir). Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366). 8. Depremler ve Da Oluumu Arasndaki Jeolojik liki ncelikle da ve deprem nedir, bunlar arasnda nasl bir jeolojik ba ve iliki vardrdr bunlar inceleyelim. Dalar bilindii gibi tektonik hareketler sonucu levhalarn birbirine yaklamas veya volkanik hareketler sonucu oluur. ki levha arpr ve bu levhalardan biri ste kp ykselerek da oluturur veya volkanik faaliyet sonucu volkan dalar oluur (Bunun dnda akarsu biriktirmesi sonucu dalar oluabilir, heyelan sonucu dalar oluabilir, buzul dalar bambaka oluur zaten). Bunun yannda depremler de ayn ekilde tektonik hareketler sonucu levhalarn arpmas ve volkanik faaliyetler sonucu oluur. Aslnda da ve deprem arasnda ok doru bir orant vardr, bilimsel olarak bunu grmek zor deildir. 9. Fay Hatlar ve Deprem likisi Yukardaki linklerde de grebileceiniz gibi levhalarn snrlarn olduu yerler fay hatlarnn ve depremlerin olduu yerlerdir, ayn zamanda da sistemlerinin olduu yerlerdir. Japonya, ili, Hindistan gibi lkelerde ki depremlerin nedeni de budur. Aslnda dalarn nedeni tektonik hareketler ve tektonik hareketler sonucunda depremler oluur diyebiliriz. Sibirya, Kanada, Afrika ve Brezilya bunlarn yan sra okullarda Corafya derslerinde retildii gibi, Grnland, Suudi Arabistan, Kanada gibi lkeler de masif snfna girer. Bu lkeler dalk deildir ancak deprem oran en dk lkelerdir. Bu lkelerin altndaki levhalar yaldr ve gen tektonik hareketlerin olduu lkeler gibi deillerdir, deprem riskleri bu yzden azdr, salamlam ve yerine oturmulardr. 10. Dalarn Jeolojik Yaplar ve Deprem iddeti Bunlarn yan sra depremde zemin etkisi asl depremin iddetini belirler. Eer yer kayalksa veya da kayalksa depreme kar direnci fazladr, kayalk olmayan; alvyon toprak, killi toprak gibi topraklarda veya heyelan sonucu olumu dalarda veya kayalk olmayan horizan a,b,c katmanlarndan olumu dalarda, deprem iddetli olur. Eer da kayalk olmayan bir da ise ve yan banda ki ova kayalk salam bir yer ise, da eteine yaplan yerleim yeri kerken kayalk dzlkteki yer salam kalr, nk depreme kar zemin etkisi nemlidir, dalarn jeolojik yaplar ayn deildir. Japonya ve Suudi Arabistan bu ekilde dnebilirsiniz. Biri dalk ve depremlerin ok olduu bir lke, dieri ise dalk deil ama deprem riski az olan bir lke. Kurann bu hkm genel kabul

edilmemelidir. Eer dalar depremi nlyorsa, bu durumda Japonyada deprem olmamalyd ama Suudi Arabistanda depremler olmalyd. arpc bir rnek daha verelim; Mesela toprak yaps gl olmayan bir dzlk ile kayalk bir dzlk hayal edelim. ki alanda da levha hareketi olduunu hayal edelim. Bu levha hareketi kayalk olmayan topra hemen katlayacaktr ve fay kr oluturacaktr, bunun sonucunda bu blgede depremle birlikte da oluacaktr. Ama Kayalk alan levha hareketi sonucu katlanmayacak, krlmayacak diren gsterecektir, bu durumda ne da oluur ne deprem, bkz.Masifler ( Zemin etkisi ). Depremlerin hepsi ayn trde olmaz, rnek olarak knt depremleri vardr. Bu depremler, yer altndaki byk maaralarn tavannn kmesi sonucu oluur, mesela zaman zaman bu tr knt depremleri maden ocaklarnda olur. Bu durumda, da silsilelerinden bamsz olutuklar iin yrede dalarn bolca oluu da bu depremlere pek etki etmez ve depremlerden korumaz. 11. Dalar Sabit Olmayp Deikendir Dalarn sabitlik meselesine gelirsek, rnek olarak Toroslar, Alpler veya Everest dann tepesinde bulunan ve Dnya tarihinin ok eski tarihlerinden kalma deniz canls fosilleri ile Everestin her sene 1 cm ykselmesi dalarn da kta hareketleri gibi sabit olmadn gsteriyor, zira levhalarn birbirine yaklamas ve uzaklamas dalarn hareketlerine neden olmaktadr. Daha dorusu bu durum tm ktalarn hareket etmesine neden oluyor ve uzun yllar sonra dnya haritas yine deiecektir. Burada Kuran ayetlerinde bahsedildii ekilde herhangi bir sabitlikten de sz edemeyiz. 12. Sonu Sonu olarak Kuran ayetlerinin dalarn dzenleyici etkilerinden bahsettiini varsaysak bile Tevrat, Zebur gibi Kurandan yzlerce yl nce yazlm eserlerde dalarn dinsel inanlardaki konumlar, kutsal zellikleri veya dier zel niteliklerine dair ayrntl bilgiler yer almaktadr. Ayetlerde mucizemsi hibir yn yoktur.

Yedi Kat Yer ve Yerkrenin Katmanlar

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuranda yeryz ile ilgili olarak verilen bilgilerden biri yeryznn, yedi kat olan gkyzne benzerliidir: Allah yedi g ve yerden de onlarn benzerini yaratt. Emir, bunlarn arasnda durmadan iner; sizin gerekten Allahn hereye g yetirdiini ve gerekten Allahn ilmiyle hereyi kuattn bilmeniz, renmeniz iin. (Talak Suresi, 12) Yukardaki ayette dikkat ekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da yer verilmekte ve yeryznn yedi katmandan olutuu aklanmaktadr. Bilim adamlarnn sralad bu katmanlar yledir: 1. Kat: Litosfer (su) 2. Kat: Litosfer (kara) 3. Kat: Astenosfer 4. Kat: st manto 5. Kat: Alt manto 6. Kat: D ekirdek 7. Kat: ekirdek () Ancak 20. yzyldaki teknoloji ile tespit edilebilen yeryz katmanlarnn gkyz ile olan bu benzerliinin Kuranda bildirilmi olmas, kukusuz Kurann pek ok bilimsel mucizesinden biridir.

2. Mucizecilerin Katman emasndaki Hatalar Mucize yalanclar yukardaki ayetle yeni bir arptma rnei sunuyor bizlere.. Tek bir yntemleri var aslnda: Kurann bir ayetini ya da bir cmlasini alp ona uygun bir klf aramaya balyorlar. Ve sonunda muhakkak bir eyler uydurup bunu bize mucize olarak yutturmaya kalkyorlar. Mucizecilerin katman emasna kendi sitelerindeki resmi de ekleyerek bir bakalm:

1. Kat: Litosfer (su) 2. Kat: Litosfer (kara) 3. Kat: Astenosfer 4. Kat: st manto 5. Kat: Alt manto 6. Kat: D ekirdek 7. Kat: ekirdek Bu emada ilk grdne hemen inanmayp ansiklopedilere, bilimsel kitaplara veya bilimsel sitelere bakacak herkesin aka grebilecei iki bariz hata var: (a) Yerkabuu anlamna gelen litosfer katman litosfer su ve litosfer kara olarak ikiye ayrlmakta; buras doru. Fakat bu iki yerkabuu blm farkl katmanlar olarak ele alnamaz. nk yerkabuu katman arasndaki bu ayrm dikeyine bir ayrm deildir. Dolays ile, katmanlar sayarken su ve kara yerkabuunu iki farkl katmanm gibi listelemek samaln da tesindedir. stelik bunun sama olduu kendi sitelerindeki resimde de aka grlmekte. Su ve kara yerkabuu (litosfer) ayn dzlemde (yani ayn katmanda) yer almaktadr. (b) Listede 3. katta astenosfer, 4. katta st manto ve 5. katta alt manto tanmlar bulunuyor. Byle bir ayrm kesinlikle mmkn deil. yle ki: Manto yerkrenin 10-40 kmden 2.900 kmye kadar olan derinliini kapsar. Bilimsel modellerde manto ya st ve alt manto olmak zere iki katmana veya st-orta ve alt manto olarak katmana ayrlr. kiye ayrdmzda st manto 10-40 kmden 900 kmye, alt manto ise 900 kmden 2900 kmye kadar gider.

Mantoyu alt katmana ayran modelde ise st manto 10-40 kmden 400 kmye, orta manto (transition region) 400 kmden 650 kmye ve alt manto da 650 kmden 2900 kmye ular. Astenosfer terimi ise her trl tanma gre 10-40 kmden 400 kmye kadar varabilen derinlik iin kullanlr. Yani eer mantoyu ikiye ayran modeli esas alrsak astenosfer st mantonun bir parasdr. alt katmana ayran modele gre ele alrsak ise astenosfer st manto demektir. Her iki durumda da astenosfer kesinlikle listede st mantoyla ayn stunda yer alamaz. 3. Doru ema(lar) Yerkrenin ana katman vardr: 1. Kabuk (= litosfer) 2. Manto 3. ekirdek Bu katmanlar tekrar alt katmanlara blmek mmkndr. rnein manto iin: 2.a. st manto (st mantonun bir paras olarak astenosfer). 2.b. Alt manto veya 2.a. st manto = astenosfer 2.b. Orta manto 2.c. Alt manto ekirdek de genelde i ve d ekirdek olarak iki katmana ayrlr. Yahut farkl kombinasyonlar oluturabiliriz. Mesela: 1. Kabuk (= litosfer) 2. st Manto 3. Alt Manto 4. ekirdek veya 1. Kabuk (= litosfer) 2. st Manto 3. Orta Manto 4. Alt Manto 5. ekirdek veya 1. Kabuk (= litosfer) 2. st Manto 3. Orta Manto 4. Alt Manto 5. D ekirdek

6. ekirdek Bu tasniflerin hepsi bilimsel adan dorudur. Hatta daha ince kriterleri esas alarak baz alt katmanlar tekrar alt katmanlara blerek vs. 7, 9, 10, 15 veya herhangi bir rakama ulaabiliriz. Bilimsel literatrde en ok kullanlan snflandrma ise 4 katmanl olandr: (1) Kabuk (2) Manto (3) D ekirdek (4) ekirdek nk i ekirdekle d ekirdek arasndaki farkllklar mantonun alt katmanlar arasndaki farklardan ok daha belirgindir. ema rnekleri:

Bununla birlikte mantoyu iki veya alt katmanla ele alan modeller de yaygndr. Fakat btn bu seeneklerde yerkre katmanlar 4 ile 6 arasnda blmle snrlanmaktadr. Yedi katmanl bir emaya ders kitaplarnda, bilimsel makalelerde ve ansiklopedilerde rastlamak pek olas deildir. Elbette farkl kriterler belirleyerek bilime uygun olarak yerkreyi istediimiz sayda katmana blme imknmz vardr. Fakat yedi rakamnn burada en ufak ayrcal sz konusu deildir. 4. Sonu Mucizecilerin kullandklar ema bariz bilimsel arptmalar iermektedir. Yerkrenin katman saysnn mutlak anlamda 7 olduunu sylemek glntr. Belirleyeceimiz kriterlere gre yerkreyi istediimiz sayda katmana blebiliriz. Fakat bilim tarafndan genel kabl gren tasnif, kabuk, manto ve ekirdek olmak zere ana katman olduudur. Literatrde drt, be veya alt katmanl modellere de rastlanlr.

Yedi Kat Gk ve Atmosferin Katmanlar

1. Mucize ddias Halk arasnda yaygn olarak bilinen bu mucize yalann nce orijinal haliyle okuyalm: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuran ayetlerinde evren hakknda verilen bilgilerden biri gkyznn yedi kat olarak dzenlendiidir. Sizin iin yerde olanlarn tmn yaratan Odur. Sonra ge istiva edip de onlar yedi gk olarak dzenleyen Odur. Ve O, hereyi bilendir. (Bakara Suresi, 29) Sonra, duman halinde olan ge yneldi (Fussilet Suresi, 11) Bylece onlar iki gn iinde yedi gk olarak tamamlad ve her bir ge emrini vahyetti (Fussilet Suresi,12) Kuranda pek ok ayette kullanlan gk kelimesi tm evreni ifade etmek iin kullanld gibi Dnyann g de bununla ifade edilir. Szcn bu anlam dnldnde Dnya gnn -bir baka deyileatmosferin 7 katmandan olutuu sonucu ortaya kmaktadr. () 1- Troposfer 2- Stratosfer 3- Mezosfer 4- Termosfer 5- Ekzosfer 6- yonosfer 7- Manyetosfer ()

Aadaki ayetler ise bize atmosferin 7 katmannn grnm ile ilgili bilgi vermektedir. Grmyor musunuz; Allah yedi g birbirleriyle bir uyum (mutabakat) iinde yaratmtr? (Nuh Suresi, 15) O, biri dieriyle tam bir uyum (mutabakat) iinde yedi gk yaratm olandr (Mlk Suresi, 3) Bu ayetlerde Trkeye uyum eklinde evrilen Arapa tibakan szc ayn zamanda tabaka, bir eyin uygun olan kapa ve rts anlamlarna da gelir ki st katn alt kata uygunluunu vurgular. Kelimenin oul kullanmnda ise tabaka tabaka anlam mevcuttur. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gk kukusuz atmosferi en mkemmel ekilde ifade eden aklamalardr. 20. Yzyl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hibir ekilde mmkn olmayan bu bilgilerin 1400 yl nce indirilmi olan Kuran- Kerimde aka bildirilmesi de elbette ok byk bir mucizedir. 2. Ayet Yorumundaki Keyfilik ve arpklk Yedi Gk (seba semvt) tabiri yukardaki mucize yalan metninde verilen Bakara/29, Fussilet/12, Nuh/15, Mlk 3 ayetlerinin yansra Talak/12, sra/44, Mminun/86 ve farkl biimleriyle Nebe/12, Mminun/17 ayetlerinde de yer almaktadr. nce yedi gk tabirinin yorumunu bir de Elmalldan okuyalm: Bu yedi semann tefsir ve yorumunda balca iki dnce vardr: Birisi yerden Vense kadar bir; Vensten Merkre kadar iki; Merkrden Gnee ; Gneten Merihe yahut yine yerden Merihe drt; Merihten Jpitere be; Jpiterden Satrne alt; Satrnden daha ilerisine kadar yedidir ki sonradan kefedilmi olan rans ve Neptn gezegenleri ve daha kefedilmesi mmkn olanlar hep bu yedinci hudud iinde demektir. nk bu takdirde bu yedi sema zellikle yerin yaratlmas zerine tesviyeye dahil olanlardr. Bugn bu tesviyenin daha ileri gittii ispat edilemez. Bu dnce ounlukla astronomi ilmi grn takip edenlerindir (). Yedi semdaki dier dnceye gelince: Dnyann stnde btn yldzlarn ssledii madd lemin hepsi bir semadr. Yedi semann birincisidir. () Ve slmda tefsir limlerinin en byklerinin kantleri budur. Sonra mirac hadiselerinde de semalarn byle ruhan mnlarna iaret vardr. Cenab- Hak her an bunlarn eitli durumlarn tesviye etmektedir. Ve bu tesviye madd eylere bal deildir ve hi phesiz yeri yaratmas zerine de bunlara bir zel tesviye vermi ve arz zerinde yarataca insanlarn yaratlmas ve sonra onlarn faydalanmalar iin meleklerine emirler vermi, tesirler yaptrm, alemin fezasnda cereyan eden yeni bir snnet amtr. () (Elmall Hamdi Yazr, Hak Dini Kuran Dili, Bakara/29) Grld gibi Elmall yedi gk ifadesinin iki farkl yorumundan bahsetmektedir ve burada mucize yalanclarnn ayetleri ilikilendirmeye altklar Dnyann g/atmosfer gememektedir! Birinci gr, gklerin her birinin Gne Sistemindeki gezegenler arasndaki mesafe olduu; -Elmallya gre daha muteber olan- ikinci gr ise bu gklerden birincisinin -zaten- tm evreni/kinat oluturduu, dier altsnn da manevi aleme ait bulunduu yorumunu savunulmaktadr. Fakat biz yine de mucize yalanclarnn yorumuna gre 7 gkten atmosferin kastedilmi olmas ihtimali zerine duralm.

lk dikkat eken husus mucize iddiaclarnn ayet yorumunda sergiledikleri pervaszlktr. Kuranda geen gk szcn ilerine geldii zaman evren/kainat, ilerine geldii zaman Dnyann g/atmosfer anlamnda yorumluyor olduklar yukarya alntlanan metinde aka grlyor. stelik bunu yaparken ne zaman evren, ne zaman atmosfer anlam kastedilmi olduuna dair herhangi bir objektif-hermentik kriter sunmaya da gerek duymuyorlar. Adeta Hangisi iimize gelirse onu kullanrz demekteler Hadi bunu da kabul edelim! Yani diyelim ki, tefsir alimlerinin yazdklar yanl ve Kuranda gkten bahseden ayetlerin -aynen mucize yalanclarnn iddia ettikleri gibi- bazlarnda evren/kainat ve bazlarnda da Dnyann g/atmosfer kastedilmekte. Bu durumda unu da unutmamalyz ki hangi anlam yklenirse yklensin 7 gk denince her halkarda Dnyann g (yani atmosfer) kastedilmi oluyor. O halde mucize iddiaclarnn savunular olan Mlk/3 ayeti ile devamndaki ayetlere bir gz atalm: O ki, birbiri ile ahenktar yedi g yaratmtr. Rahman olan Allahn yaratnda hibir uygunsuzluk gremezsin. Gzn evir de bir bak; bir bozukluk grebiliyor musun? (Mlk 3) Yukarda alntladmz metinde grld zere bu ayette geen yedi gk mucizeciler tarafndan atmosfer olarak yorumlanmaktadr. imdi devamndaki ayetleri okuyalm: Sonra gzn, tekrar tekrar evir bak; gz (arad bozukluu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dnecektir. (Mlk 4) Andolsun ki biz (dnyaya) en yakn olan g kandillerle donattk. Bunlar eytanlara at taneleri yaptk ve onlara alevli ate azabn hazrladk. (Mlk 5) Mucizecilerin genel yorumunu (bazan evren bazan atmosfer eklini) kabul etsek bile bu balamda -yorumlar asndan bakldnda- belli ki evrenden deil atmosferden bahsedilmekte. Ayetin devamnda bahsi geen tanma birden bire en yakn gk ifadesi giydiriliyor. Dolaysyla mucize iddiaclarna gre en yakn gk olan atmosferin ilk tabakasnn kandillerle (yani yldzlarla) dolu olmas gerekir. Yldzlar bu kadar yakn yer almadna gre bu iddia zaten bu ayetle kendiliinden rm olmaktadr. Yldzlar en yakn gk olan troposferde bulunamayacana gre, gk kelimesinden kastedilenin atmosferin katman olamayaca son derece aktr. Bu, mucize iddiaclarnn her zamanki arptmalar iin gzel bir rnektir. Onlar ncelikle Kuran ayetlerini istedikleri gibi eip bkmekte, daha sonra da baz bilimsel gereklerle diledikleri gibi uyarlayarak ortaya tezler koymaya almaktadrlar. 3. Atmosferin Katmanlar Atmosferin 7 katman olduu iddias tamamen iradi bir tasniftir. Yani mesele, dnyada ka kta olduu ya da Gne Sisteminde ka gezegen bulunduu gibi objektif kriterlere dayal olarak tespit edilemez. Konu, hangi kstas/kriteri esas aldmza gre ekillenebilecei gibi ne kadar detayl anlatmak istediimize gre de deiecektir. Baka bir deyile bu snflandrmalar tamamen insan rndr. Atmosfer katmanlarnn belirlenmesinde havann younluu, nem oran, gazlarn eitlilii ve oranlar, gne nlarnn krlmas-dalmas ve havann scakl gibi kriterler birer ayrm unsuru olarak kabul edilir; bunlara gre bir snflandrma-ayrm yapma yoluna gidilir. Bu snflandrmalar da farkl her parametrik tespite gre farkllklar gsterecektir.

rnegin Ana Brittanica Ansiklopedisi, atmosfer maddesini el ald blmde onu u blmlere ayrr: 1. Troposfer 2. Tropopoz 3. Stratosfer 4. Stratopoz 5. Mezosfer 6. Mezopoz 7. Termosfer 8. yonosfer 9. Homosfer 10. Heterosfer 11. Egzosfer Gene nefes almamz iin gereken katmanlar ayracak olursak atmosfer u blmlerden meydana gelir: 1 Troposfer 2 Stratosfer 3 Mesosfer 4 Thermosfer 5 Exospfer 6 Tropopause 7 Stratopause 8 Mesopause 9 Exobase 10 Ionospfer 11 Exosfer 12 Magnetosfer 13 Ozon tabakas 14 st Atmosfer 15 Van Allen radyasyon kemeri Gnmz bilm dnyasnda genellikle 5 katman modeli kabul edilir. rnein Amerikan NASA (Ulusal Havaclk ve Uzay Dairesi Kuruluu) atmosferi 5 katmana ayrr. Bat niversiteleri de genellikle 5 katman kabul eder. 4 Ve 6 katmanl modeller de olduka yaygndr. Bunlar dnda da farkl kullanm amalarna ynelik ok sayda snflama bulunur. rnein bir meteorolog 0.1 derecelik scaklk farkn ve gaz oranlarndaki %1lik oynamay -ve baka ok detayl farkllklar- birer ayrt edici unsur olarak kabul ederek atmosferi 120 katmana ayrmay da baarabilir. Dolaysyla elbette ki bu kstaslarda amaca ynelik olarak istikrarl bir ekilde oynaynca 7 katmanl bir atmosfer modeli de bir ekilde bilime uygun olarak oluturulabilir. Fakat bu, ne tek mmkn olan snflandrmadr ne de bilim dnyasnda veya meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerde yaygn olan snflandrmadr. Atmosferin mutlak anlamda 7 katmanl olduu sadece Mslman evrelerce -o da Kuranda yazyor diye- dile getirilmektedir.

4. Kuran ncesi Atmosfer Modelleri Tm bu savunmalar Kurandan ve Muhammedden ok nceki medeniyetler tarafndan da aratrlmaya, irdelenmeye allmtr. Smerlerde ve eski Msrda da bu konuda baarl aratrmalar olmasna ramen gnmz biliminin kabul ettiine en yakn aratrmay eski Hindistanda yaam bilimci Vimana Shastra yapmtr. Hem de Kurandan yaklak 1100 yl kadar nce. Vimana Shastra eitli unsurlar dikkate alarak farkl farkl snflandrmalar yapmtr. Ancak bunlar arasnda en gze arpan Avarthascha olarak adlandrd 5 katmanl olandr. Kurandan yaklak 1100 yl nce yaplan bu katmanlama sistemi hava younluunu esas belirleyici kabul etmesi bakmndan gnmz havaclnda da aynen kabul edilen (her pilotun bilmesi gereken) sistemdir ve katmanlar yledir: 1. Rekha patha Shaktyavarta 2. Mandal Vatavarta 3. Kaksha Kiranavarta 4. Shaktipatha Shaityavarta 5. Kendramandal Gharshanavarta 5. Yedi Gk Efsanesinin Kaynaklar Kuranda yedi gk ifadesinin yer alm olmasnn o dnemin efsaneleri, bilgileri ve inanlar balamnda anlalabilir, makl ve tarihi sebepleri vardr. Nitekim eski brani geleneindeki efsanelere gre gn 7 kat olduu, altnc katta meleklerin, yedinci katta ise Tanrnn bulunduu bilinmektedir. 6. Sonu Mslmanlar arasnda ok yaygn olan bu mucize iddiasnn savunulabilir hibir yan yoktur. Evvela ayetlerde geen Yedi Gk tanmn atmosfer olarak yorumlamak tefsir ilmine aykrdr ve benzer ifadeleri kullanan dier ayetlerle uyumamaktadr. Hepsinden nemlisi atmosfer zaten 7 katmanl deildir. Tamamen keyfi iradeyle oluturulmu bu snflama gnmzn teorik bilimlerinde, havaclk-meteoroloji gibi pragmatik disiplinlerinde, niversitelerde, ders kitaplarnda, ansiklopedilerde yer alan bir tasnif deildir. Ayrca Kuran ve Muhammedden ok nceki medeniyetlerin atmosfer hakkndaki aratrmalar ve modellemeleri gnmzn bilimine Kurandaki ifadelere nazaran ok daha uygun ve gerekidir. Bu konudaki ok nemli ayrnt da Kurandaki 7 Gk ifadesi brani gelenekten devralnm bir efsanenin kutsal kitapta devam ettirilmesinden ibarettir.

Denizlerin Birbirine Karmamas

1. Mucize ddias nce bu mehur mucize yalann orijinal haliyle okuyalm: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Denizlerin aratrmaclar tarafndan ok yakn bir gemite tespit edilen bir zellii Kurann Rahman Suresinde yle bildirilir: Birbirleriyle kavumak zere iki denizi salverdi. kisi arasnda bir engel vardr; birbirlerinin snrn gemezler. (Rahman Suresi, 19-20) Birbirine alan fakat sular kesinlikle birbiriyle karmayan denizlerin ayette bildirilen bu zellii okyanus bilimciler tarafndan ok yakn bir zaman nce kefedilmitir. Yzey gerilimi ad verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komu denizlerin sularnn karmad ortaya kmtr. Denizlerin farkl younluklarndan kaynaklanan yzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularnn birbirine karmasn engeller. Elbette ki insanlarn fizikten, yzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadklar bir devirde bu gerein Kuranda bildirilmi olmas son derece dikkat ekici bir durumdur. 2. Ayetlerin Yorumu Mucize iddiaclarnn dayand ayet -yukarda grld zere- Rahman 19 ve 20dir. Rahman 19/20 ki denizi birbirine kavumak zere salvermitir. Aralarnda bir engel vardr; birbirine geip karmazlar. Yukardaki mucize iddiasnda gemeyen fakat konu ile dorudan ilgili olan dier bir ayete de yer vermek gerekir: Furkan/53

Birinin suyu tatl ve susuzluu giderici dierininki tuzlu ve ac iki denizi salveren ve aralarna bir engel, almaz bir snr koyan Odur. (Ayrca bkz. Fatr 12) slam limlerince bu iki ayetin ok farkl yorumlar yaplmtr. Kimisi Furkan/53e uygun olarak Rahman/19-20de de karmayan denizlerin tatl ve tuzlu sular olduunu sylemi kimisi Rahman/1920yi dier ayetten bamsz ele alarak bu ayette belli ve somut bir corafi noktann kastedildiini yazmtr. Tefsir edenin yorumuna gre birbirine karmayan denizler somut iki rmak, somut bir rmak ile belli bir deniz veya genel olarak tatl ve tuzlu sular olabilmitir. Birok alim ise her iki ayeti de mecazi olarak ele almtr. rnein Abdullah b. Abbasa gre iki denizden kast gklerdeki deniz ile yerdeki denizdir. Yine farkl bir yoruma gre iki denizden aslnda hayr ve er yollar kastedilmitir ve aralarndaki engel ilahi tevfiktir. (1) Ksacas ayetlerin anlam ve yorumu hi de mucize iddiaclarnn ima etmek istedikleri gibi ak ve net deildir. Daha da ilginci mucize iddiaclarnn yukarda alntladmz metinde tam olarak neyi kastettiklerini sylemeyileridir. Tam olarak hangi iki deniz birbiriyle karmyor bu iddiaya gre? Veya genel olarak tatl ve tuzlu sulardan m bahsedilmekte? Bu sorulara somut yant vermekten itinayla kanlm ve sadece denizlerin farkl younluklarndan kaynaklanan yzey gerilimi gibi ifadeler kullanarak bilimsel bir kesinlikten bahsediliyor izlenimi verilmek istenmitir. Ancak aada grlecei zere ister somut iki deniz iin ister genel olarak tatl ve tuzlu sular iin ele alalm bu iddiann bilimsel adan hibir geerlilii yoktur. Aksine eer ayeti gerekten de mecazi deil de lafzi mansyla ele alrsak bu iddia Kuran rtmektedir. nk Dnyann hibir yerinde aralarnda adeta bir duvar varmasna birbirine karmayan denizler yoktur. 3. Bilimsel Adan Denizlerin Karmamas ddias a) ddiann Geersizlii Yzey gerilimi su molekllerinin birbirine ekim kuvveti uygulamasyla oluur. boyutlu dnrsek suyun ortalarndaki bir molekl her ynden ekim kuvvetine maruz kalr ve dengededir. Ancak su yzeyindeki molekller i ksmdan ekilirken dtan kuvvet etkimediinden -hatt hava basncn da eklersek- ieri doru ekilir ve itilirler. Dolays ile tm svlarda olan bu yzey gerilimi svlara toplu durma eilimi kazandrr. Bir su damlasnn boncuk gibi durmasnn, birbirine ok yakn iki su damlacnn hemen birlemesinin, deniz yzeyinin bir jelatin gibi durmasnn, ince kaplarda suyun bombeli durmasnn (kapilarite) nedeni budur. Eer tuz, su ile kimyasal reaksiyona girip bileik olutursayd ve bu madde suda znmeseydi suyun yzey gerilimi ve oluan maddenin (sv olduunu varsayarak) yzey gerilimi durgun suda(!) nem arz edecekti. Ancak denizler arasndaki gl akntlar ve dalgalar sebebiyle bu farazi durumda bile bir snr olumazd. Denizleri dalgasz ve akntsz dnrsek de oluan snr, dnya yzeyine dik deil oluan maddenin ve suyun younluklarna gre biri altta dieri stte olacak 2 svnn ayr ayr kendi yzey gerilimlerinden oluan hat, bu svlar arasnda yer yzeyine yatay bir snr olacakt. Yani denizlerin st tatl su, alt da tuzlu su olacakt. (bardaktaki su-ya heterojen karm gibi) Ancak su ile tuz zaten bileik oluturmaz! Tuz, su ierisinde sadece iyonik olarak znr. Bu sebeple denizlerin ierisinde tuz, homojen olmak iin srekli difzyon eder. Bu difzyonun en youn olduu yerler tuz oran dk ve yksek olan sularn bulutuu yerlerdir. Ancak bunu keskin bir snr ile ifade edemezsiniz.

Eer denizlerin birbirine karmadn iddia ediyorsanz denizler aras akntlar da inkr ediyorsunuz demektir. Ama denizler aras akntlar bilinen bir gerektir. Denizler arasndaki akntlarn (yani karmalarnn) balca nedenleri aadadr. 1.Gelgitler, 2.Denizler arasndaki ykseklik fark (yalar, buharlama ve akarsular nedeniyle), 3.Denizler arasndaki scaklk fark, 4.Denizler arasndaki tuzluluk fark, 5.Rzgr, Denizlerdeki tuz srekli difzyon halinde olmasna ve srekli dalga ve akntlarla karmasna ramen neden tuzluluk oranlarnda ufak da olsa fark vardr? nk denizlere srekli bir su girdisi ve kts vardr. rnein Karadeniz... Akarsularn bolluu, yan fazla ve buharlamann az olmas nedeniyle tuzluluk dktr. Ancak Kzldenize baktmzda akarsularn azl, yalarn ok dk olmas ve buharlamann ok fazla olmas nedeniyle tuzluluk dier denizlere gre yksektir. Eer denizler karmasayd Kzldenizin kuruyup bitmesi gerekirdi.

Tuzluluu etkileyen etmenler unlardr: 1. Akarsular, 2. Buharlama, 3. Yalar, 4. Eriyen Buzullar, 5. Denizler aras akntlar, te denizlerin tuzluluu bu yukarda saylan etmenler ve tuzun difzyonu etkisiyle belli bir tuzluluk orannda dengelenir. Bu, o denizin ortalama tuzluluk orandr. Sonu olarak: Denizlerin birbirine karmadn iddia etmek fizik, kimya, corafya bilimlerine tecavz anlamna gelir. Birbirine karmayan komu denizler yoktur. Ancak yukardaki sebeplerden bu karm baz blgelerde daha yava ve daha dk oranda gereklemektedir. Fakat karmama, grnmez duvarla birbirinden ayr durma gibi olgular kesinlikle sz konusu deildir. b) Cebelitark Boaz Mucize iddiaclarnn denizlerin karmamas konusunda verdikleri mehur rneklerden biri de Akdeniz ile Atlas Okyanusunu birletiren 60 km uzunluundaki Cebelitark Boazdr. TBTAKn bu soru zerine resmi internet sitesinde verdii ksa ve net cevap: Karmama diye bir olayn varl kesinlikle doru deildir. olmutur. Bugn Cebelitark Boaznnn sadece su yzeyinden Atlas Okyanusundan Akdenize saniyede 1 milyon metre kpten fazla ak olduu bilinmektedir. Dnyaca nl Ana Britannica Ansiklopedisi nin Cebelitark Boaz maddesini ileyen ksmna bakalm (cilt 3, sayfa 426): Boazda nemli bir su deiimi gerekleir. Dou rzgrlarnca engellenmez ise boazn merkezinden douya doru iki kol halinde bir yzey aknts akar. Bu yzey aknts su yzeyinden yaklak 100 m. aada batya doru akan daha youn, souk ve tuzlu bir akntnn stnde yer alr. Bylelikle boaz Akdeniz in giderek klen bir tuz glne dnmesini nler. Anlald zere yzeyde bir aknt olduu gibi derin ksmlarda da ters ynde bir aknt vardr. Ayrca Akdeniz eer Atlas Okyanusunun bu sular ile beslenmeseydi scaktan buharlaacak ve bir tuz glne dnecekti. Atlantik Okyanusu, Akdenizden ald tuzlu sularla tuz oran ykselemeyecek kadar bykt. Akdenizin tuz oran ise Atlantikten gelen sular nedeniyle azalmyordu. nk kapal ve scak bir deniz olmas nedeniyle buharlama miktar durumu dengeliyordu. Kuran Mucizeleri adl bir sitede ise daha deiik bir tez ileri srlmektedir. Cebelitark blgesindeki suyun alt ve st ksmlarnn birbirine karmadn iddia etmekte ve aadaki emay gstermektedirler. Oysa yzey suyunun bir ksm alt taraftaki suya kararak geldii yne doru (Atlantik ynne) devam etmektedir. Bu durum Ana Britannica Ansiklopedisinde yle anlatlmaktadr:

Yzey akntsyla Atlas Okyanusundan gelen suyun bir blm alt akntyla yeniden okyanusa dndnden Akdeniz soluk alp veren deniz olarak da tanmlanmtr. (Ana Britannica Ansiklopedisi, 1. cilt, Akdeniz maddesi, sayfa 257). Bu bilgiler dorultusunda dzenlediimiz ema aadaki ekildedir

4. Kurandan daha Eski Kaynaklarn Varl Tekrarlamak gerekirse denizlerin karmamas diye birey kesinlikle sz konusu deildir, olamaz. Ancak tatl ve tuzlu suyun karmas yukardaki sebeplerden tr daha yava ve dk oranda gerekleir. Bu gzlem milattan nceki baz bilim insanlarn tatl su ile tuzlu suyun hi karmad gibi yanl bir varsayma sevk etmitir. Muhammedden yaklak 550 yl nce yaayan Romal bir bilgin olan Gaius Plinius Secundus (M.S. 2379), Naturalis Historia adl eserde bu varsayma u ekilde yer vermitir:

Denize bir borudan akar gibi karan tatl suyun zellikleri daha da ilgin ve harikadr. nk suda hayret edilecek zellikler vardr. Kendisi daha ar olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan tatl suyu zerinde tar. Dolaysyla tatl su, deniz suyundan hafif olduu iin deniz suyuna karmaz ve denizin zerinde yzer. (Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224) 5. Kaptan Cousteanun Mslman Olduu Yalan Konuyla ilgili olarak uydurulan bir dier iddia da Kaptan Cousteaunun Cebelitarkta grd bu bulgu zerine Mslman olduudur. Fakat bu iddiay destekleyecek hibir kant ya da herhangi bir iaret olmad gibi aksine Cousteaunun Hristiyan geleneklerine gre defnedildii bilinmektedir. ddia sadece baz slami kitaplarda herhangi bir ciddi kaynak vermeden veya karlkl birbirini kaynak gstererek tam mansyla ortalkta dolamaktadr. Cousteau Vakf, yazl olarak bu iddiann doru olmadn aklamtr.

eviri: Cousteau Kurumu Sayn Charles TUCKER 11A Chemin de Pennachy 69230 ST GENIS LAVAL FC/DC Paris, Kasm 2, 1991 Sayn ilgili, Mektubunuzu aldk ve etkinliklerimizle ilgilendiiniz iin teekkr ederiz. Saygdeer Cousteau, Mslman olmamtr ve bu sylentinin asl yoktur. Yksek Sayglarmla.. Didier CERCEAU (charg de mission)(Kurum Sorumlusu/Yetkilisi)

6. Sonu Sonu olarak denizlerin karmamas gibi birey sz konusu deildir. Ska konu edilen Cebelitark Boaznda da karm gereklemektedir. Tatl su ile tuzlu su da birbirine karmaktadr. Fakat bu karma daha yava ve kstl oranda gereklemektedir. Bu husus, eski zamanlarda yaam baz bilim insanlarn tatl su ile tuzlu suyun hi karmad gibi yanl bir varsayma sevk etmitir. Ancak biz bugn bu varsaymn yanl olduunu bilmekteyiz. Karmn olmad hibir yer yoktur. Fakat bunu bugn bilmiyor olsaydk bile yine de Kuranda bu varsaymn gemi olmasna mucize diyemezdik. nk bu varsaym zaten Muhammedden 550 yl nce yaam olan Romal bilgin Gaius Plinius Secundusun yukarda alntlanan eserinde de gemektedir. Kaptan Cousteaunun bu szde mucizeye ahit olup Mslman olduu iddias ise kayna ve mesnedi olmayan Mslman efsanelerindendir. Dipnotlar: (1) bkz. Taberi Tefsiri, Rahman/19-20; Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Rahman/1920; mam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkamil-Kuran, Bakara/178.

Petrol Mucizesi

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Rabbinin Yce ismini tesbih et, ki O, yaratt, bir dzen iinde biim verdi, takdir etti, bylece yol gsterdi, yemyeil-otla kard. Ardndan onu kuru, kara bir duruma soktu. (Ala Suresi, 1-5) Bilindii gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanlarn rdkten sonraki kalntlarndan oluur. Bu kalntlar deniz yatanda milyonlarca yl boyunca rdkten sonra, geriye yalnzca yal maddeler kalr. amur ve byk kaya katmanlar altnda kalan yal maddeler de petrol ve gaza dnr. Yerkabuundaki hareketlenmeler bazen denizlerin kara paralar haline gelmesine ve petrol ieren kayalarn binlerce metre derine gmlmesine yol aar. Oluan petrol de bazen kaya tabakalarndaki gzeneklerden szarak kilometrelerce derinden yzeye kar ve burada buharlaarak (gaz haline dnerek) geriye zift birikintisi brakr. Ala Suresinin ilk drt ayetinde dikkat eken husus petroln oluum aamalaryla son derece paralellik iindedir. ncelikle otlak, kr, ayr anlamlarna gelen elmera ifadesi ile petroln oluumundaki organik kkenli maddelere iaret olmas son derece muhtemeldir. Ayette ikinci dikkat ekici kelime ise siyaha alan yeil, yeile alan siyah, karams, esmer, isli renkleri tarif etmek iin kullanlan ahva kelimesidir. Bu kelime de yer altnda biriken bitki atklarnn zaman iinde siyaha dnmesi olarak dnlebilir. nk bu kelimeler nc bir kelime ile -gusaenledesteklenmektedir. Kimi meallerde er-p, sprnt olarak evrilen gusaen kelimesi, sel suyunun otlar, pleri birbirine katarak srkleyip getirdii ve derelerin etrafna frlatt ot, p, yaprak ve kpk gibi karm anlamna da gelmektedir. Bu kelime, ierdii kusma, istifra etme anlamndan tr kimi kaynaklarda sel kusuu olarak tercme edilmekte ve topran petrol kusmas olarak tarif edilmektedir. Nitekim petroln oluumu, ortaya k ekli, kpkl grnm, rengi gz nnde

bulundurulduunda, ayetlerde kullanlan kelimelerin ne kadar hikmetli olduu daha iyi anlalmaktadr. Grld gibi ayetteki bitkinin kara ve akkan bir svya dnmesi petroln oluumu ile son derece benzerdir. Petroln oluumu hakknda bilgi sahibi olunmad bir dnemde, bylesine uzun yllar kapsayan bir oluumun tarif edilmesi, kukusuz Kurann Allahn vahyi olduunun bir baka delilidir. 2. ddiann Geersizlii Bu ayetlerde petrolle ilikili bir ifade var m? sorusunu okuyucunun hayal gcne brakp ayetlerde gerekten de petrolden bahsedildiini varsayarak mucize iddiasn inceleyelim: ddiann dayanak noktas petrol hakkndaki sz konusu bilgilerin Kurann nzl dneminde kimse tarafndan bilinmiyor olmas. Ama bu ne yazk ki doru deil Petrol szc Latince ta mansna gelen petra ve ya mansna gelen oleum kelimelerinden oluur; Latince oleum petrinum olarak adlandrlr. Petrol antik ada nl tarihi Herodotta (M.. 484-430) bile gemektedir. Yani tarihi en az Kurann yazlndan 1100 sene ncesine kadar dayanr. Petrol kandillerde yanc bir ya olarak kullanld gibi nerelerde bulunduundan kokusundan rengine kadar btn zellikleri o zamanlarda tarif edilmitir. Birok konuda olduu gibi bu mucize yalan da hibir bilgisi olmayan, ufack bir aratrma dahi yapmayan ve anlatlan peinen kabul etmeye hazr olanlar iin yazlmtr. Herodot, Book VI., 119. paragrafta, 273 ve 275. sayfalarda petrol konusu gemektedir. 273. Sayfada ad geen Susa eski randa bir ehirdir. 275. Sayfann 4. satrnda geen oil szc dip notta petroleum olarak belirtilmitir. M.. 23 ve 79 yllar arasnda yaam olan Caius Plinius ait Naturalis Historia adl 37 ciltlik kitaptaki Book XXXV 179da nce amura benzeyen bir zift trnden bahsedilerek petrol u ekilde anlatlr: Ayrca Babilde oldugu gibi, bir Yunan adas olan Zakynthosta akc bir yer zifti vardr ki buradakinin rengi daha aktr. Apolloniadan kan da akcdr ve Yunanllar bunun tm eitlerini pissaasphaltos olarak adlandrmaktadrlar. (Asphaltos eski Yunancada zift, Pissa ise katran manasndadr. ) Sicilyada, Agrigentum yaknlarndaki bir kaynakta da yal yer reinas cinsi bir madde bulunur ki bu madde suya bir derenin rengini vermektedir. (Derenin renginin yeilimsi olduu gz nnde bulundurulursa bunun da petrol olduu anlalacaktr.) Burada yaayan insanlar deste haline getirdikleri sazlarn ularndaki ieklerin yardmyla suyun yzeyinden sazlara hemen yapan bu maddeyi toplayp kandillerde ya yerine yakmak ve bykba hayvanlardaki uyuz hastaln tedavi etmek iin kullanmaktadrlar. Bazlar ise yer zifti eitlerini benim 2. kitapta szn ettiim Naphta olarak adlandrmaktalar. Ancak ok abuk tutuur bir zellii olmasndan dolay genelde atee yakn yerlerde kullanlmas zorlamaktadr. Gerek ya zifti prl prl parlamas, ar olmas, siyah ve parlayan bir renge sahip olmas gibi zellikleri ile ayrt edilebilir. Baz zellikleri kkrte benzemektedir; dindirme, datma, ekme ve birbirine yapma gibi etkilere sahiptir. Yakldnda duman ylanlar karr. Gzlere kan durmasna, vcuttaki beyaz lekelere ve kanmaya kar Babilde elde edilen zift iyi gelir. 330 -395 yllar arasnda yaam Yunan asll bir Latin tarihisi olan Ammianus Marcellinus da Book XXIII, 6. Blm, 37. ve 38. paragraflarda oilin ne ekilde hazrlandn; M.. 64 ve M.S. 23 yllarnda

yaam Yunanl tarihi ve corafyac Strabon da 17 ciltlik Geographika adl yaptnda Book 16, 1. blm, 15. paragrafta Babilde ki asfalt retimini anlatr. 3. Sonu Sonu olarak Ala/1-5 ayetlerinin petrolden bahsettiini varsaysak bile Kurandan yzlerce yl nce yazlm eserlerde petroln varl, rengi, kullanm ve dier niteliklerine dair ok daha ayrntl bilgiler yer almaktadr. Ayetlerde mucizemsi hibir yn yoktur.

Aerodinamik Kuvvetler ve Kulardaki Programlanm Uu

1. Mucize ddias ddia sahibi, aada grlen ayeti temel alarak gerek dnyada kularn yaam ve g etmeleri konusunda nceden bilgi verildiini ve bunun da bir mucize olduunu sylemekte. Gn boluunda boyun edirilmi (musahhar klnm) kular grmyorlar m? Onlar (byle bolukta) Allahtan bakas tutmuyor. phesiz, iman eden bir topluluk iin bunda ayetler vardr. (Nahl Suresi, 79) Bu ayetten yola klarak, iddia sahibinin vard sonular ise aadaki gibidir: - Kularn uularnda, akl ve uurdan yoksun bu canllarn kendi kendilerine baaramayacaklar hesaplar sz konusudur. Bugn bilim adamlar arasnda kulardaki bu olaanst yeteneklerin nceden programlanm olduu gr kabul grmektedir. Bu durum Science dergisinde yaynlanan bir makalede yle aktarlmaktadr: Gen kularn, kendilerine ka gn veya gece ve ne ynde umalar gerektiini syleyen isel g programlaryla donanm olduuna dair salam kantlar bulunuyor. - Sonu olarak, bilim adamlar tam olarak aklama getirememekle birlikte, glerin nceden programlanm, doutan itibaren var olan davranlar olduklarn kabul etmektedirler. Binlerce kilometre sren uular, bu uular iin nceden yaplan hazrlklar, uu srasndaki yn bulma ve navigasyon yetenekleri, tm bunlar ayette de dikkat ekildii gibi Yce Rabbimizin dilemesiyle, Onun vahyiyle gereklemektedir. Kuranda verilen tm bilgilerin ilmen doruluu, bu ilimleri yaratan Allahn vahyi olduunu gsteren nemli delillerden biridir.

- Kular ise aerodinamik biliminin prensiplerine olan uyumlaryla bilim adamlarn hayranlk iinde brakmaya devam etmektedirler. Bu canllar hibir deneme-yanlma yapmadan, havadaki aerodinamik kuvvetlerin en mkemmel ekilde stesinden gelerek uarlar. Ayette kularn uuu iin musahharatin kelimesinin kullanlmas son derece hikmetlidir. nk bu kelime teshir edilmiler, belli bir hedefe zorla sevk edilmiler, bir eyi yapmak zorunda braklmlar, emir altna alnmlar, boyun edirilmiler, hizmetine verilmiler, (Allahn) kendisine balanmlar, (Allahn) kanunlarna boyun edirilmiler anlamlarna gelmektedir. Bu bakmdan ayette aerodinamik kuvvetlerin kularn uuu zerindeki belirleyici etkisine iaret ediliyor olmas muhtemeldir - Aerodinamik, uu mekanii gibi bilimlerin var olmad bir dnemde, Kuranda bylesine detayl bilgileri kapsayan ifadelerin yer almas, bir kez daha Kurann lahi bir kitap olduunu ortaya koymaktadr. 2. ddiann Geersizlii a) Kularn G Etmesi ddiada, kularn zellikle g ederken izledikleri rotann, ilahi bir kudret tarafndan belirlendii ve bu belirlenmi rotaya gre g olaynn gerekletii sylenmektedir. Peki durum gerekte de bu ekilde mi? Konuyu daha iyi anlamak iin, ncelikle kular g etmeye neyin sevk ettiini bilmek gerekir. Gn sebebi, ilahi bir kudretin bunu emretmesi mi yoksa evresel etkenler mi? Mevsimsel glerin farkl eitleri mevsimlere bir yant(tepki) olarak gelitirilmilerdir. Bunun en basiti, corafik olarak snrlandrlm evrede meydana gelen dikey glerdir. Pek ok ilkel hayvan, rnein toprak solucanlar, salyangozlar ve crcr bcekleri, scak yaz aylarnda yzeyde yaarken, kn gelmesiyle birlikte alt tabakalara ekilirler. Buna benzer bir mantk ayn zamanda pek ok omurgal iin de geerlidir(balklar, ylanlar, kurbaalar vb.)[1]. Buradan da anlalmaktadr ki, g etme, canllarn mevsimlerin deimesiyle ortaya kan scaklk deiimlerinden olumsuz etkilenmemek iin gelitirmi olduu bir savunma mekanizmas olarak grlebilir. Bu nedenle, g etmenin temelinde ilahi bir emrin olmad rahatlkla sylenebilir. Yine bilinmektedir ki kular da mevsimlerin deimesi ile birlikte g etmeye balarlar. Ancak, kularn fark corafi snrlar ile kstlanmadan, geni corafi blgeleri aarak g edebilmeleridir. Bu da, bilgi eksikliine dayal olarak bir mucizenin varln gndeme getirebilir. Ancak, yaplan pek ok alma, gmek kularn byk ounluunun, dnyann manyetik alan izgilerini kullanarak g etmekte olabileceklerini gstermitir. Burada bilinmesi gereken, manyetik alan izgilerinin kuzey-gney eklinde deil, kutup-ekvator eklinde takip edildiidir[2]. Bu nedenle, kularn g yollarnn bir bilgisayar gibi nceden programlanarak kendilerine yklenmi olmas iddias geersizdir. Yukarda da grld gibi, kular biyolojik bir mekanizma ile g yollarn tayin edebilmektedirler. G yollarnn belirlenmesinin ilahi bir tasarm olmadna ynelik bir dier destekleyici kant ise, kularn ynlerini bulmada kullandklar yntemin maniple edilerek ilevsizletirilebilir olmasdr. Avustralya son bahar zamannda krmz, beyaz, mavi ve yeil klarla yaplan bir deneyde, krmz k altnda, kularn g srasnda yaptklar gibi kmelenerek deil rastgele ekilde utuklar gzlemlenmitir[3]. Bu deneye ilikin ekil ise aada grlmektedir:

Peki, kular gitmesi gereken dorultuyu biyolojik olarak belirleyebilirken, geldiklerini nasl anlamaktadrlar? Gerekten de ilahi bir g tarafndan bu koordinatlar kendilerine verilmi midir yoksa basit bir hafza m sz konusudur? Burada, True Navigation ad verilen bir durum belirleyici rol oynamaktadr. True Navigation ayn zamanda Harita Temelli Uu/yuvaya dn(Map-Based Homing) olarak da bilinmektedir ve bir canlnn tandk yer ekilleri ya da ipular bulunmadan eve dnebilmesini ifade eder. Bu yetenek harita ya da corafik konum duyusu ve bir pusula gerektirir[4]. 1985 ylna kadar yaplan almada, bu zelliin, kularnda iinde bulunduu, omurgallara has bir zellik olduu dnlmekteydi (Walcott&Schmidt-Koenig 1973; Rodda 1984a, b, 1985). Ancak yaplan son almalara gre, baz omurgaszlarn da bu zellie sahip olduklar tespit edilmitir [5].

b) Aerodinamik Kularn uuunda baskn olan aerodinamik kuvvetler kaldrma ve srklenmedir. Bur kuun uuundaki temel prensip; kanatlarn altndan ve stnden geen hava akm farknn kaldrma etkisi yaratmasdr. Havadaki bir ku, kanatlarn belirli bir ayla tuttuunda, kanatlarn stnden geen hava, kanatlarn altndan geen havadan daha hzl akacaktr. Bu da kanatlar zerinde daha az bask olumasna ve dolaysyla ykselmeye sebep olacaktr. Peki kularn uuundaki teoriyi aklayan aerodinamik nedir? Aerodinamik, literatrde hareket halindeki hava olarak geer ve akkan dinamiklerinin geni bir kolunu ifade eder. Aerodinamik kelimesi ise 1837 ylna kadar resmi olarak herhangi bir yerde gememitir. Buna ramen, akkanlar ve cisimler zerine olan etkilerinin gzlemleri, Yunan filozof Aristotelese kadar uzanr ve bu da tarih olarak Milattan nce 350 ylna tekabl eder. Aristoteles, havann da bir arl olduu kavramn ve hareket halindeki vcudun akkann(gaz ya da sv) direnci ile karlat fikrini gelitirmitir. Yine bir baka Yunan filozofu Archimedes de aerodinamik tarihinde yer almaktadr. Aristotelesden 100 yl sonra M 250 ylnda havadan hafif aralarn temel prensibini oluturan yzen gvdeler yasay(Kaldrma Kuvveti) sunmutur. Bir akkann sv ya da gaz olabileceini belirtmitir. 3. Sonu Buraya kadar olan bilgiler bir btn olarak ele alndnda, mucize iddiasnn geersiz olduu rahatlkla grlmektedir. nk kularn hem g yollar hem de g edecekleri yerler, nceden programlanm olmaktan ok uzaktr. Ayrca sz edilen zelliklerin farkl canllarda da bulunmas, mucizeye iaret ettii iddia edilen ayetin gvenilirliini sarsmaktadr. Bunun nedeni, dier canllara herhangi bir ekilde deinilmemesidir. Zorlama ifadelerle ayette yer ald iddia edilen ve zamann koullarna gre bilinemeyecei sylenen aerodinamik prensiplerinin ise M 350 ylndan bu yana bilindii yine yukarda verilen aklamalarda grlmektedir. Dipnotlar: 1. Peter Berthold, Bird Migration: A General Survey, Oxford Ornithology Series (1993). 2. Wolfgang Wiltschko, Roswitha Wiltschko, Magnetic Orientation in Birds, The Journal of Experimental Biology (1996). 3. Wolfgang Wiltschko, Ursula Munro, Hung Ford, Roswitha Wiltschko Red Light Disrupts Magnetic Orientation of Migratory Birds, Letters to Nature Vol 364, p525-527 (1993). 4. J. B. Phillips, K. Adler, S. C. Borland, True Navigation by an Amphibian, Animal Behaviour Vol 50, p855-858, (1995). 5. Larry C. Boles, Kenneth J. Lohmann, True Navigation and Magnetic Maps in Spiny Lobsters, Letters to Nature, Vol 421, p60-63, (2003).

Baldaki ifa Mucizesi

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Rabbin bal arsna vahyetti: Dalarda, aalarda ve onlarn kurduklar ardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tmnden ye, bylece Rabbinin sana kolaylatrd yollarda yr-uuver. Onlarn karnlarndan trl renklerde erbetler kar, onda insanlar iin bir ifa vardr. phesiz dnen bir topluluk iin gerekten bunda bir ayet vardr. (Nahl Suresi, 68-69) Bal, yukardaki ayetlerde vurguland gibi insanlara ifa olma zellii tamaktadr. Bilimde en n sralar alan lkelerde baln insan sal asndan neminden tr arclk ve ar rnleri artk bal bana bir sektr ve aratrma alan olmutur. Baln yararlar genel hatlaryla yle sralanabilir: Kolayca sindirilir. () Sratle kana karr; hzl bir enerji kaynadr. () Kan yapmna destek olur. () Antimikrobiktir. () Antioksidandr. () Vitamin ve mineral deposudur. () Yaralarn tedavisinde kullanlr. () Bu bilgilerden de anlalaca gibi bal ifa yn son derece gl bir besindir. Kukusuz bu da sonsuz kudret sahibi Allahn indirmi olduu Kurann mucizelerinden biridir.

2. ddiann Geersizlii Mucize yalanclarnn sunduu gln iddialardan biri de yukarya alntladmz baldaki ifa mucizesidir. Dikkat ediniz, burada mucize olarak adlandrlan baln zellikleri deil Kuranda bunlarn geiyor olmasdr. Uzun uzun, bilimsel terimler kullanarak baln gda zellikleri sralanm ve bu bilgiler ayetten kyormu gibi bir izlenim oluturulmak istenmitir. Oysa ayetten kan tek bilgi baln ifal oluudur. Baln ifal olduunun henz gnmzde tespit edildiini, bunun da Kuranda 1400 yl nceden bildirilmi olduunu sylemek doru olabilir mi? Baln tarihine baktmz zaman 4000 yl nceden ifasnn bilindiini ve hastalklarda kullanldn gryoruz. Aratrmalar, maarann duvarnda bal toplayan kzn resminin 16 bin yl nce yaplm olduunu gstermektedir. 7.000 Yl nce orta Anadoluda insanlarn planl bir ekilde arclkla urat bilinmektedir. Eski Msrllarda 4.000 yl nce ok gelimi bir arclk kltr mevcuttu. Yan sra gnmzde ilkel olarak yaayan kabilelerin baln kutsallna inandklarn, dini trenlerde nemli yer verdiklerini izliyoruz. Hititlerin, Smerlerin, Msrllarn, Eski Yunanllarn, Romallarn ve daha birok eski kltrn bal ila olarak kullandn, tarihte n yapm hekimlerin her derde deva olarak kabul ettiklerini grmekteyiz. Hititlerin ivi yazsyla yazdklar toprak levhalardan gnmzden 4000 yl nce arcl tandn reniyoruz. Levhalardaki reeteler Smerler ve Hititlerin bal hastalklarda kullandklarn gstermektedir. Papyrus Smithde balla hazrlanm birok reeteyle karlamaktayz. Piramitlerde azlar hava geirmeyecek biimde kapatlm bal kpleri ve Kralie Hepesutun armasnda ar bulunmas Msrllarn bala byk deer verdiini gsteren delillerdir. Romal hekimler baln ok gl bir panzehir olduuna inanyorlard. Msrl, Yunan, Romal ve Arap hekimler bal gz hastalklarnda kullanmlardr. Hippokrates hava ve suyla e deerli gryor, tm hastalklara kar kullanyordu. Asklepiades ise ruhi ve sinirsel hastalklarda kullanyordu. Plinius, Dioskorides ve birok hekimin eitli hastalklara kar yalnz bitkilerle kartrarak veya urup-merhem olarak da kullandklarn gryoruz. Bal, Muhammedin yaad dnemin Arap toplumunda da ok yaygnd. Hem ifa amal yiyecek olarak kullanlrd, hem de baldan trl erbetler yaplr ve iilirdi. Muhammedin kendisi de birok hadisinde baldan ve baln ifalarndan bahsetmitir. Ksacas Kuranda baln ifal olarak vasflandrlmasndan herhangi bir mucize karmaya almak ancak okuyucunun zeksna hakaret olarak adlandrlabilir. Btn bunlarn yan sra baln bir de ifal olmayan ynlerini dikkate almak da gerekir. rnein yukarda ksaltarak alntladmz mucize yalan metninde uzun uzun baln antibakteriyel zellii vurgulanm fakat nemli bir gerek de bu arada hasralt edilmitir: Bal 1 yandan kk ocuklara niin tavsiye edilmemektedir? Nedeni balda Clostridium Botulinum bakterisinin bulunma ihtimalinin olmas ve bu bakterinin bebeklerde bebek botulizmi denilen bir hastala neden olmasdr. Bu bakterinin sporlar evremizdeki havada, toprakta, tozda ve ham tarmsal rnlerde bulunmaktadr. Bu sporlar erikinler ve ocuklardaki gelimi baklk ve sindirim sisteminden dolay problem tekil etmezken 1 yandan kk bebeklerde barsak mikroflorasnn yeterince gelimemi olmasndan dolay botulizme neden olabilmektedir. Ayrca gnmzn bilimi, halk arasnda hala yaygn olan, baln eker hastalarna (diabet) iyi geleceine dair inann yanl olduunu da gstermektedir. Aksine baln her trlsnn, hi eker katks olmayan, gerek kara kovanlarda oluan baln bile ekeri ykseltici etkisi vardr.

3. Sonu Baln ifal bir gda olduu henz son yllarda kefedilmi deil aksine zaten Kurandan ok nceki medeniyetler tarafndan da bilinen ve kullanlan bir zelliktir. Gnmzn bilimi sadece bu ifa zelliinin sebeplerini zmleyebilmitir fakat bunun yan sra hi de ifal olmayan etkilerini de bulmutur. Her halkrda Kuranda baln ifal olarak gemesinin mucize olarak adlandrlabilecek yan yoktur.

Dii Bal Ars Mucizesi

1. Mucize ddias Mucize yalanclarnn kaleminden: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Rabbin bal arsna vahyetti: Dalarda, aalarda ve onlarn kurduklar ardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tmnden ye, bylece Rabbinin sana kolaylatrd yollarda yr-uuver. Onlarn karnlarndan trl renklerde erbetler kar, onda insanlar iin bir ifa vardr. phesiz dnen bir topluluk iin gerekten bunda bir ayet vardr. (Nahl Suresi, 68-69) Her arnn ok fazla grevinin olduu ar kolonilerindeki tek istisna erkek arlardr. Erkek arlar ne kovann savunmasna ne temizliine ne besin toplamaya ne de petek veya bal yapmna katkda bulunur. Erkek arlarn kovan iindeki tek fonksiyonu Kralie Ary dllemektir. iftleme organlar dnda dier arlarda bulunan zelliklerin hemen hemen hibirine sahip olmadklar iin erkek arlarn Kralie Ary dllemekten baka bir i yapmalar da mmkn deildir. Koloninin tm ykn srtlam ii arlar ise Kralie Arlar gibi dii olmalarna ramen yumurtalklar gelimemitir; yani ksrdrlar. Kovann temizlii, ar larvalarnn ve yavrularnn bakm, Kralie Ar ve erkek arlarn beslenmesi, bal yaplmas, peteklerin inas ve onarm ileri, kovann havalandrlmas, kovann gvenlii, nektar (bal z), polen (iek tozu), su, reine gibi malzemelerin toplanmas ve bunlarn kovanda depolanmas gibi grevleri vardr. Arapada iki eit fiil kullanm vardr ve bu kullanmlardan znenin erkek mi yoksa dii mi olduu anlalabilmektedir. Nitekim yukardaki ayetlerde ar iin kullanlan fiiller (alt izili kelimeler), fiilin dii iin olan ekliyle kullanlmtr. Bylece Kuranda bal yapmnda alan arlarn dii olduuna iaret edilmektedir. Unutulmamaldr ki arlarla ilgili bu gerein bundan 1400 sene nce bilinmesi mmkn deildir. Ama Allah bu geree dikkat ekerek Kurann bir mucizesini daha bize gstermitir.

2. ddiann Geersizlii Yukardaki ayette ar kolonilerinde btn ii yapan ii arlarn dii olduuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Hereyden nce bu emir kipleri, eylemi yapmas istenen znenin dii olduuna iaret etmi olsayd bile sadece evler edin ve yr, uuverden ibaret. Bu fiillerde i Arnn somut ilevlerine hibir gnderme yok. i Arlar, erkek arlar ve ana arlar (kralieler) zaten hep birlikte evler edinmekte ve yryp uuvermektedir. Ama daha da nemlisi mucize yalanclarnn bu yorumu dilbilgisini arptarak yapmalardr. Arapada adlar eril ve diil olarak ikiye ayrlr. Bu, Trke veya -mesela- ngilizcede karl olmayan bir zelliktir; Arapann gramer yapsndan kaynaklanr. rnein Almancada ise adlar eril, diil ve yansz olmak zere cinstir. Buradaki gramer cinslerinin biyolojik cinslerle bir ilgisi yoktur. rnein masann gramer cinsi Almancada eril (der Tisch), kapnn diil (die Tr) ve kitapn ise yanszdr (das Buch). Ayn ekilde kpekin gramer cinsi eril (der Hund), kedinin diil (die Katze) ve atnki yanszdr (das Pferd). Bu, biyolojik cinsiyetle ilgisi olmayan dilbilgisel bir tasniftir. Ayn ekilde Arapada da btn adlar eril (mzekker) ve diil (mennes) olmak zere -dilbilgisi asndan- iki cinse ayrlr. Canl-cansz btn nesnelerin adlar ya eril ya diildir. stelik Arapada fiil ekimleri de cmlenin znesini tekil eden adn cinsine gre eril veya diil olarak gerekleir. Ayette bal ars iin kullanlan an-nahl szc Hicaz Arapasnda -yani Kurann indirildii dildediildir (mennestir). Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Aka Yaynlar: 14/276 (Nahl Suresi, 68-69)Bu kelime (nahl) Hicazllara gre mennestir. te bundan tr Allah Tel onu ayette mennes saymtr. Yani Hicaz Arapasnda kelimenin dilbilgisel cinsi diildir. Ve bundan tr Kuranda diil olarak gemitir. Tpk Almancada ar anlamna gelen die Biene kelimesinin diil olmas ve dolaysyla sz konusu bilimsel bulgulardan nce yazlm Almanca metinlerde de kelimenin diil olarak gemesi gibi. Ksacas kelimenin dilbilgisel cinsiyle biyolojik cinsiyeti arasnda bylesi bir bir balant kurmak mmkn deildir. Zaten 1400 yl boyunca hibir slam alimi ayetten ar kolonilerinde i yapan (ii) arlarn dii olduu gibi bir man karmamtr.

3. Kuran ncesi Bilgi ve Varsaymlar Yukarda alntladmz mucize iddias metninde ayrca u denilmektedir: Unutulmamaldr ki arlarla ilgili bu gerein bundan 1400 sene nce bilinmesi mmkn deildir. Oysa -Bal ifas Mucizesi bahsinde de akladmz gibi- 7.000 yl nce orta Anadoluda insanlarn planl bir ekilde arclkla urat bilinmektedir. Eski Msrllarda 4.000 yl nce ok gelimi bir arclk kltr mevcuttu. Planl bir ekilde arclkla uraan insanlarn arlar hakknda detayl bilgilere sahip olmamas beklenemez. Aristo, Kuran ve Muhammedden 1000 yl nce kaleme ald Historia animalium adl zoolojik eserinde arlarn zelliklerinden bahsetmi ve ar kolonilerinde gzlemledii yksek dzeyli grev dalm ve iletiim sebebiyle ar trn tpk insan gibi zoon politikon olarak snflandrmtr. Milattan nce 270 yllarnda yaayan ar bilimci Soloili Aristomachos mrnn 58 yln arlarn davranlarn incelemekle geirmitir. Mehur Romal air Vergilius milattan nce (tarmclk ve hayvanclk zerine) kaleme ald Georgicalar Destannn drdnc blmnn tamamn arlara ayrm ve 566 msrada arlarn davranlarn, grev dalmlarn, koloni yaamlarn iirsel bir dille betimlemitir. Yine Aristo yukarda bahsettiimiz Historia animalium adl eserinin 5. kitabnn 21. blmnde alan ve almayan arlarn cinsiyetleri zerine farkl hipotezleri aktarr ve bunlar tartr. Bu eserde Kurandan 1000 yl nce eitli gzlemlerden hareketle alan arlarn dii olduunu savunan doa bilimcilerinin olduunu okuyabilmekteyiz. Dolays ile byle bir eserden 1000 yl sonra yazlan Kuranda alan arlarn dii olduu yazsayd bile (ki yukarda gsterildii zere yazmyor) bunun mucizevi hibir yan olmazd. 4. Sonu lgili ayetten ar kolonilerinde btn ii yapan i Arlarn dii olduuna dair hibir iaret yoktur. Zaten evler edin ve yr, u fiilleri btn arlarn davranlarn kapsar. Sz konusu diillik de tamamyla dilbilgisel bir zelliktir ve biyolojik cinsiyetle ilgisi yoktur. stelik Kurandan 1000 yl nce i yapan arlarn dii olduu hipotezini savunanlar olmuken -bu bilgi Kuranda bulunuyor olsa dahi(ki yok) bunda mucize aramak yersiz ve gereksizdir.

nsanlardaki Organlarn Geliim Sras


1. Mucize ddias O, sizin iin kulaklar, gzleri ve gnlleri ina edendir; ne az krediyorsunuz. (Mminun Suresi, 78) Allah, sizi annelerinizin karnndan hibir ey bilmezken kard ve umulur ki kredersiniz diye iitme, grme (duyularn) ve gnller verdi. (Nahl Suresi, 78) De ki: Dndnz m hi; eer Allah sizin iitmenizi ve grmenizi alverir ve kalplerinizi mhrlerse, onlar size Allahtan baka getirebilecek ilah kimdir? (Enam Suresi, 46) phesiz Biz insan, karmak olan bir damla sudan yarattk. Onu deniyoruz. Bundan dolay onu iiten ve gren yaptk. (nsan Suresi, 2) Yukardaki ayetlerde Allahn insana bahettii birtakm duyulardan bahsedilmektedir. Dikkat edilirse, Kuranda bu duyulardan hep belli bir sra ile bahsedilmektedir: Duyma, grme, hissetme ve anlama. Embriyolog Dr. Keith Moore, Journal of Islamic Medical Associationda yaynlanan bir makalesinde, embriyonun geliim srecinde i kulaklarn ilk halinin belirmesinden sonra gzn olumaya baladn ifade etmektedir. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise, kulak ve gzn ardndan geliimine baladn sylemektedir. Anne karnndaki ocuk fetus halindeyken, hamileliin yirmi ikinci gn gibi erken bir dnemde kulaklar geliir ve hamileliin drdnc aynda kulak tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetus bundan sonra annenin karnndaki sesleri duyabilir. Dolaysyla yeni doan bir bebek iin iitme duyusu, dier yaamsal fonksiyonlardan nce oluur. Kuran ayetlerindeki ncelik sras bu bakmdan dikkat ekicidir. 2. ddiann Geersizlii ddiada, duyularn iitme, grme ve hissetme eklinde sralanmasnn bir kerameti olduu ve embriyonun da geliimini bu sraya gre yapt sylenmektedir. Devamnda, beynin, kulak ve gzn olumaya balamasnn ardndan ortaya kt iddia edilmitir. Yaznn sonunda ise iitme duyusunun, dier yaamsal organlardan nce meydana geldii iddia edilmitir. Mucize iddias modern embriyoloji biliminden elde edilen verilerin nda incelenecek olursa, batan sona yanl olduu aka grlecektir. 3. Gz ve Kulak Gz ve kulak, embriyonun 4 ve 5. Haftalarnda olumaya balamaktadrlar. Gz ve kulan olumaya balad bu dnemde ayn zamanda omurga, alt ene ve grtlan da olumaya balad grlr[1]. Daha geriye gidilerek, gz ve kulak iin ilk belirtilerin olumasn ifade eden ve srasyla optik oluklar ve otik taslaklar(otic placode) olarak adlandrlan yaplar da yine ilk defa embriyonun 3. Haftasnda grlrler[2, 3]. Bu bakmdan, gz ve kulan olumaya balamas ayn zamana denk gelmektedir.

4. Beyin ddiada ne srlen bir dier durum, beynin kulak ve gzn ardndan olumaya baladdr. Yukardaki tablo incelenecek olursa, merkezi sinir sisteminin, gz ve kulaktan nce olumaya balad grlecektir. Buna bal olarak, beynin de yine gz ve kulaktan daha nce gelimeye balamas beklenir. Beynin geliimi 10 aamaya ayrlabilir (Joseph, 1996a). Bunlardan; - Ektodermden nroektodermin olumas ve nral preplatenin olumas. - Preplatenin yaylmas ve bylece nral tabakann olumas. - Nral tpn olumas. eklinde sralanabilecek olan ilk 3 aama, embriyonun ilk 16 gnnde meydana gelir [4]. Bu da, hem gzn, hem de kulan olumaya balamas olarak gsterilebilecek erken aamalarndan daha nceki bir zamana tekabl etmektedir. 5. Hayati Organlar ddiann son blmnde, bir bebein iitme duyusunun, dier hayati fonksiyonlardan nce olutuu belirtilmitir. Bu bakmdan, iitme duyusunun geliiminin, dier hayati organlarn geliiminden daha nce tamamlanm olduunun iddia edildii anlalmaktadr. Kulak, anatomik olarak ilevselliini 20. Haftada tamamlamaktadr [5]. Ancak, hayati olarak belki de en nemli diyebileceimiz organ olan kalp, embriyonun 8. Haftasnda blmlenmesini tamamlar ve fetsn kalbi olumu olur [6]. Oluumunu 8. Haftada tamamlamasna ramen embriyoda ilk kalp at 3-4. Haftalarda ortaya kar.

6. Sonu Bilimsel kantlarn incelenmesiyle de grlmtr ki, yukarda ortaya atlan iddiann bir geerlilii yoktur. Ayrca, ortaya atlan iddiada, geliim zamanlarnn tam olarak verilmemesi, en batan iddiann gvenilirliini sarsmaktadr. Geliim olarak ifade edilmek istenilenin ne olduu tam olarak anlalr olmamas nedeniyle, okuyucu, iitme organnn olumaya balad zaman ile beynin fonksiyonel olarak almaya balad zaman karlatrlarak yanltlmaktadr. Hayati organ olarak hangi organlara atfta bulunulduu ise aklanmamtr. Ancak bilimsel veriler gstermitir ki, belki de en hayati organ olan kalp, geliimini iitme ve grme duyularndan ok nce tamamlamaktadr. Dipnot: 1. Dr. C. George Boeree, Prenatal development 2. Patrick OConnor, Embryology of the Eye and Visual Pathways-Anathomy and General Organization 3. Dr Mark Hill, Development of the Organs of Audition and Equilibrium Middle Ear 4.Baby Brain Development: Zero te Three 5. Stanley N. Graven, MD and Joy V. Browne Auditory Development in the fetus and Infant, Newborn & Infant Nursing Reviews, (December 2008). 6. Christa Wellman, Heart Development

Kandaki Oksitlenme

1. Mucize ddias Asla, hayr; onlarn kazandklar, kalpleri zerinde pas tutmutur. (Mutaffifin Suresi, 14) Mutaffifin Suresinin 14. ayetinde kalpler iin kullanlan pas tutma ifadesi, kalpte gerekleen biyokimyasal bir reaksiyona iaret ediyor olabilir. (Dorusunu Allah bilir.) Pas bilindii gibi, demirin oksijenle reaksiyona girmesi -okside olmas- sonucu oluur. Havadan aldmz oksijen de, kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vcutta tanr. Bu esnada oksijen, kandaki demir ile reaksiyona girer. Bylece insan vcudundaki kanda -dolaysyla dolam sisteminin merkezi olan kalpte- srekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluur. Hatta vcuttaki demir fazlal, aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak, tm vcut hcrelerinin erken yalanmasna neden olur.1 Vcutta ar demir birikmesi sonucu oluan hemokromatoz hastalnda da, demir zehirli bir etki meydana getirerek, kalp, karacier gibi organlarn iflasna sebep olur. Bu olay, demirin oksitlenmesi sonucu olutuu iin, organlarda pas birikmesi ya da organlarn paslanmas olarak tarif edilir. 2 Science News dergisinde Dr. Sharon McDonnell, demirin organlar oluturan hcreleri okside etmesini Bu paslanmadr. ifadesiyle tanmlamaktadr.3 Bir baka kaynakta ise, bu hastalkla ilgili yle aktarlmaktadr: hemokromatozu olanlar demirin emilimini, organlarnda depolayarak gerekletirirler. Zaman ierisinde bu, toksik miktarlarda birikerek, organlarn iflasna sebep olur; nk kelimenin gerek anlamyla paslanrlar.4 Vcuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu -kandaki oksitlenmeyi- tespit edebilmek, ancak ileri dzeyde teknolojik donanma sahip laboratuarlarda mmkn olmaktadr. Kuranda, bilimsel verilerle uyumlu byle bir benzetmenin yer almas, Kurann indirildii dnem dnldnde ak bir mucizedir. Ayrca Kuranda bunun gibi, modern bilimle uyum iinde saysz bilginin yer almas, Kurann her eyin bilgisine sahip, her eyi yaratan Rabbimizin vahyi olduunun gstergelerinden biridir. 2. ddiann Geersizlii ddiada, oksijenin tanmas ile grevli olan kan hcresi hemoglobinin yapsnda bulunan demirin, kendisine balanan oksijen ile tepkimeye girmesi sonucunda pas oluturduu ve bu pasn da, dolam sisteminin merkezi olan kalpte srekli olarak paslanmaya neden olduu ne srlmektedir. Ayrca, bu iddiaya ek olarak, vcuttaki demir fazlalnn da bu oksitlenmeye katk yapt ve hcrelerde erken yalanmaya neden olduu da ne srlmektedir.

a) Solunum, Hemoglobin, Demir ve Oksijen Hemoglobin, balk ailesinden olan Channicthyidae dnda tm omurgallarda, krmz kan hcrelerinde bulunan, oksijenin tanmasnda grevli demir ieren bir metalloproteindir. Lisede biyoloji eitimi alm herkes bu paslanma diye tabir edilen oksidasyonun akcierlerimizde gerekletiini ve nasl gerekletiini bilir. Lisede byle bir eitim almam insanlar iin ksa bir zet geelim. nsan solunumunun amac havadaki oksijeni alp, hcrelere gnderilebilecek hale getirmek ve hcrelerden gelen karbondioksiti alp, havaya kartrmaktr. Bunu yaparken nce havay cierlerimize alrz, cierlerimizden kana, kandaki hemoglobin bileii sayesinde aktarrz. Bu aktarm srasnda hemoglobindeki demir elementi ile oksijen bir tepkimeye girer ve hemoglobine balanr. ddia sahiplerinin paslanma dedikleri ksm burada gerekleir. Bundan sonrasnda paslanma dedikleri ksm gereklemez. Kan kalbe gelince, kanda deiiklik olmaz ama kalpten pompalanp tekrar kalp kaslarn besleyen damarlara gelince bu oksijen tutan hemoglobinler (oksihemoglobinler) hcrelerden kana gemi karbondioksiti alp oksijenlerini brakrlar. Yani iddiada tabir edilen paslanm hemoglobin pasn zer. Canl vcutlarnda gerekleen oksitlenme ile doadaki demirin oksijen ile tepkimeye girmesi (doadaki oksitlenme) tamamen farkldr, birbirleriyle alakaszdr. lk olarak, hemoglobinin ve dolaysyla yapsndaki demirin oksijen ile olan tepkimesini inceleyecek olursak; Hemoglobinde, her alt birim bir heme grubu barndrr (ekil 1). Her bir heme grubu ise bir oksijen molekl (O2) ile ba kurabilen bir demir atomu (Fe) ierir. Hemoglobinin drt heme grubu barndrmas nedeniyle de her bir hemoglobin proteini sadece drt oksijen molekl ile ba kurabilir. Oksijen moleklnn, heme grubundaki demir atomu ile kurduu ba ise ekil 2de grld gibidir (1).

Yukarda akland ve ekillerde de aka grld zere, hemoglobinde drt adet demir atomu bulunur ve bu drt demir atomundan her biri bir oksijen molekl ile ba kurar. Ancak, doada paslanma olarak adlandrlan demirin oksitlenmesi ise ok daha farkl bir kimyasal tepkimedir. Bu kimyasal tepkimede, drt demir atomu ve 3 oksijen molekl bulunmaktadr ve;

eitlii ile ifade edilir (2). Bu eitlikten de aka grld zere, kandaki hemoglobinin oksidasyonunun, doada bulunan demirin oksitlenmesi ve kf retmesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bu nedenle de kanda ya da kalpte bir kflenme olumas sz konusu deildir. b) Ayet ncelemesi Asla, hayr; onlarn kazandklar, kalpleri zerinde pas tutmutur. (Mutaffifin Suresi, 14) Ayeti, bilimsel verileri grmezden gelerek, gerek bir paslanmann olduunu varsayarak incelediimiz zaman da baz mantksal hatalar ortaya kacaktr. Bunun nedeni, ayetin inkr edenlerden bahsetmesidir. Bu durumda, ayete gre yalnzca inkr edenlerin kanlar oksitlenmektedir (paslanmaktadr). Ancak, oksitlenme ya da oksidasyon denilen olay, vcudun doal ileyiinin bir sonucudur ve kiinin inancndan, rkndan ya da renginden bamsz olarak gerekleir. rneklersek, bir Mslmann, bir Hristiyann, Hindunun ya da bir ateistin ve hatta Muhammedin kannda gerekleen oksitlenmenin (oksidasyonun) bir dierinden hibir fark yoktur. Ayetin konusu ve yer alan kelimeler incelendiinde ise mucize iddias sahibinin, kelimeleri bilerek arptt grlmektedir. Ayet aka inkar edenlerin iledikleri gnahlar ve inkar etmeleri nedeniyle kalplerinin rtldnden ve bu nedenle gerekleri gremediklerinden bahsetmektedir. Zaten ayette pas kelimesi bile gemez; 1.kell : hayr 2.bel : aksine, bilkis 3.rne : kaplad, rtt. 4.al : zerini 5.kulbi-him : onlarn kalpleri 6.m : ey 7.kn : oldular 8.yeksibne : kazanyorlar Ayetin tam evirisi yle; Hayr aksine kazandklar onlarn kalplerini kaplamtr (rtmtr). Kurtubi de aynen byle evirmitir; Hayr Aksine onlarn kazandklar kalplerini rtmtr buyruundaki: Hayr! red ve azardr. Yani o gemilerin masallar deildir. el-Ha-scn: Gerekten onlarn kalplerini rtmtr anlamndadr, demitir. Bir aklama da yledir: Tirmizide Ebu Hureyreden gelen rivayete g*re, Ralullah (sav) yle buyurmutur: Kul bir gnah iledii takdirde onun kalbine siyah bir nokta konulur. Bu iten vazgeer, Allahtan mafiret dileyip tevbe ederse, kalbi cilalanr. Eer (tevbe ve istifar etmeyip) tekrar o gnah ilerse bu nokta daha da arttrlr. Ta ki kalbinin tamamn rtnceye kadar. te yce Allahn; Hayr! Aksine onlarn kazandklar kalp*lerini rtmtr buyruunda szkonusu ettii erRan (rtp, brmek) budur. (Tirmizi) dedi ki: Bu hasen, sahih bir hadistir. (El Camiul Ahkamul Kuran:Mutaffifin 14. Ayet Tefsiri)(3)

3. Sonu Ayet, hem bilimsel verilerin nda, hem de anlam ve konusu bakmndan incelendiinde, iddia sahibinin ne srd gibi bir mucizenin bulunmad grlmektedir. Kandaki hemoglobine oksijenin balanmas srasnda meydana gelen oksitlenme ile pas oluumunu salayan oksitlenmenin kimyasal olarak birbirinden farkl tepkimeler olduu aktr. Bu nedenle, mucize iddiasnda ne srld gibi kalpte bir paslanma meydana gelmesi imknszdr. Kald ki, ayette herhangi bir paslanmadan bahsedilmedii ve ayette bulunan kelimelerin bilerek arptld da tefsirde aka grlmektedir. Ksacas ayet bilimsel olarak yanltr, hatta bunu bilime yamamaya altmzda Allah insan vcudunun ileyiini bilmemekle itham etmi oluruz, yle ki; Oksitlenme kalpte deil akcierler de gerekleir. Sadece inkrclarla gnahkrlarn vcutlarnda deil, putperestinden Mslmanna kadar her inantan insanda vuku bulan bir olaydr. Ve iddia sahiplerine ayeti ayk kafayla tekrar okumalarn nererek yazmz sonlandryoruz.

Kurandaki Embriyoloji
1. Mucize ddias Toronto niversitesinde bir dnem anatomi uzmanl yapm olan eski Prof. Keith Mooren 1980lerin banda yazd, zel bask embriyoloji ders kitab, dnyadaki tp okullarnda yaygn olarak kullanld. Anlalan, Moore, insan embriyo geliimine ilikin neler anlatldna bilmek iin ilk kez Kuran ele alp okuduunda, embriyoloji bilimi olumadan nce, insan embriyolojisi geliimine ilikin ifadelerin 7. yzylda, eksiksiz olarak kaydedildiini hayretle karlyordu [1]. ok sonradan Mslmanlar, Allahn son vahyinin, embriyonun rahim iinde geliimine dair ifadeler ierdii ve o dnemde bunun bilinmesinin mmkn olmad, bunlarn Muhammede vahyedildiini ispatlama giriiminde bulundular. Gerekten yakn zamandaki bu kitap byk oranda iddiay teyit ediyordu; Dubai tp okulu son zamanlarda, tm renciler iin zorunlu olan bir slami tp kursu balatt; Program, genetiin de dahil olduu tm modern tbbn Kurana balanmasn ve linklenmesini istiyordu. Bu kurslar, Suudi Arabistann dinsel yaratl doktrinine uygundu. Suudiler, hatr saylr lde byk paralar harcayarak, tp konferanslarnda nde gelen batl bilim adamlarna, hatta bu meslekten olmayan belirsiz kiilere, modern bilimin prodktrlerine Kuran ayetlerinin doru olup olmadn onaylamak iin sordular. Bu konferanslardaki video ve brorler, Suudiler tarafndan slam dnyasnda elden ele dolatrld. [2]. Eer 7.yzylda test edilmesi mmkn olmayan malum ayetler ve bu kehanet, gerekten doru ve modern bilimin fikirlerine uygun olsayd bu, Kurann tanrsal olmas gerektii anlamna gelirdi. Bu sayfann dzenlenme amac, Muhammed zamannda insan embriyosuna ilikin kesin olarak nelerin bilindiini, Kuran ayetlerinin doru mu, yoksa gerekten daha ncesinde (Muhammed ncesinde) pekala bilinip bilinmediini mi gstermektir. 2. Kurana Yre Yaamn Kkeni Kuranda, insann oalma, yaratl ve geliimine ilikin aka en az 60 ayet vardr. Ancak bu ayetler Kuranda dank ekilde bulunurlar ve bu ayetlere ait temalar, kitabn genelinde yaygn olarak birden fazla kez tekrar edilmilerdir. Hangi malzemeden yaratldmza ilikin ayetlerden balamak konuya girite faydal olacaktr. Yeni balayan biri, Kurann tartmasz, aka yazlm bir kitap olduu mit edebilir ancak ayetler listelendiinde, insan kkenine ilikin ifadelerin ne kadar belirsiz olduu ve kesinlik iermedii grlmektedir. zel olarak belirtildii durumlar hari, kullanlan Kuran mealinin Yusuf Alinin (Suudi Revize Edition) evirisi olduunu unutmayn (Dipnot: biz burada Trkeye evirirken Diyanet mealini kullanmay uygun bulduk). Topraktan yaratlm olabilir miyiz? Hud Suresi 61: O sizi yeryznden (topraktan) yaratt Veya Arapada Salsaal olarak geen kuru amurdan m? Hicr Suresi 26, 28, 33: Andolsun, biz insan kuru bir amurdan yarattk sra Suresi 61: Senin amur halinde yarattn kimse.. Secde Suresi 7: nsan yaratmaya da amurdan balad

Hiten mi geldik? Meryem Suresi 67: nsan, daha nce hibir ey deil iken kendisini yarattk Hayr, yokluktan da yaratlmadk! Tur Suresi 35: Yoksa onlar, hi bir ey olmakszn m yaratldlar? (Ali Bula Meali) Balktan m geldik? (Arapa: sulletin min tn) Mminun Suresi 12: Andolsun ki biz insan, balk mayasndan yarattk (Abdlbaki Glpnarl meali) Munimun Suresi 12: And olsun ki, insan szme amurdan yarattk (Diyanet meali eski) Sad Suresi 71: Rabbin meleklere demiti ki, Balktan bir insan yaratacam (Edip Yksel meali) Veya sudan? Furkan Suresi 54: O, sudan bir insan yaratp Yoksa toz zerresinden mi? (Arapa turbin mme) Al-i mran Suresi 59: Allah onu topraktan yaratt. Rum Suresi 20: Sizi topraktan yaratmas, Onun (varlnn ve kudretinin) delillerindendir Fatr Suresi 11: Allah sizi topraktan yaratt. Belki de tek bir nefisten veya lden yaratldk? Rum Suresi 19: Allah, diriyi lden karr, ly de diriden karr Zmer Suresi 6: O, sizi bir tek nefisten yaratt Bu byk llerdeki belirsizlii ve tam olarak hangi maddeden yaratldmz zmek iin, yukardaki aklamalar ne srlerek, ayn yolla bir ekmein hamur, un, karbonhidrat ve moleklle yapld da sylenebilirdi. Bununla birlikte, bu kaamak ifadeler bir sorundur. Allahn insan yaratrken, kulland toz zerresi ve toprak gibi metaforik tanmlamalar, Kurandan nceki binlerce yllk antik dnemlerden kalmadr ve ayn ifadeler ncilin, Genesis (yaratl) 2:7 babnda da bulunmaktadr. Bu ifadeler tam olarak, yaamn okyanuslarn dnda karada baladn ve kendiliinden devam ettiini ileri sren, bilimsel evrim teorisi/ya da bunu savunanlarla ile eliiyorsa, Mslmanlar da hem okyanuslardan, hem de karadan (hem sudan, hem topraktan) yaratldmz sylyor. 3. Su Veya Meni Damlas Kuranda birok yerde insann bir damla svdan (meni, tohum ya da spermden) olutuu bildirilir: Nahl Suresi 4: nsan nutfeden (bir damla sudan) yaratt (Diyanet meali) Nahl Suresi 4: O, insan [sadece] bir sperm damlasndan yaratt (Muhammed Esed) Secde Suresi 8: Sonra onun neslini bir z sudan, deersiz bir sudan yaratt.

Fatr Suresi 11: sonra da az bir sudan (meniden) yaratt. Necm Suresi 46: bir sudan (meniden) yaratmtr. Vaka Suresi 58: Attnz o meniye ne dersiniz? Kyame Suresi 35: O dklen meniden ibaret az bir su deil miydi? nsan Suresi 2: phesiz biz insan, karm halindeki az bir sudan (meniden) yarattk Mrselat Suresi 20: Biz sizi baya bir sudan (meniden) yaratmadk m? Abese Suresi 19: Az bir sudan (meniden). Tark Suresi 6-7: Fkrp kan bir sudan yaratld. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasndan kar. Bunlardan her biri altnc yzylda, Muhammed zamannda Mslmanlar tarafndan da bilinebilir miydi? phesiz ki, remenin bir damla sv emisyon ierdii uygarln ilk gnlerinden beri bilinmektedir. Eski Ahit, Yaratl 38: 9de Ama Onan ne zaman kardeinin karsyla yatsa, kardeine soy yetitirmemek iin menisini yere boaltyordu demekte. Dolaysyla dar atlan sv damlasndan yaamn kkenini aklayan ayetler, cinsel iliki esnasnda serbest braklan eylerin dorudan gzlemlenmesi olayndan baka bir ey deildir. Bu basit gerei bilebilmek iin herhangi bir vahiye veya ilahi bir bildirime ihtiyacmz olmad da ak. Nufta hakknda yukarda srlanan ayetler, cinsel iliki srasnda fkrtlan svy tanmlamak iin kullanlr ve ak bir ekilde meniye atfta bulunmaktadr. Ancak, Prof. Moore nsan Suresinin 2. ayetinde geen nuftay kark sv olarak evirmeyi yelemektedir ve bu Arapa terimin, gametleri (erkek spermi ve dii yumurtas) ieren erkek ve dii svlarna atfta bulunduunu sylemektedir. Eski Yunanllarn sadece mikroskop altnda gzlemlenebilecek olan sperm ve yumurtalar tek tek gzleriyle grm olmalar ihtimal d olduu gibi Kuran ayetleri de zel olarak sperme veya yumurtaya vurgu yapmamaktadr; basite nufta demektedir. Makul olarak bu meni olarak da evrilebilir veya Hipokratn da daha erken bir zamanda kullanm olduu [4], bununla erkek ve dii reme svlarn kast ettii, oluum aamasndaki jerminal sv olarak da evrilebilir (ama akas Hipokrat da bu svlarn iinde hcreler olduunu bilememitir). Eer Moore nufta kelimesini germinal sv olarak evirmek isterse, ayn zamanda Kurann bu terimi Yunanllardan arm olduunu da pekitirir. Tark Suresinin 6. ayeti, insan olumadan nce gerekleen cinsel ilikide fkran suyun veya meninin, bel ile kaburga kemikleri arasndan ktn iddia ettii iin ilgintir. Grne gre, meni, bbrek ve bel arasnda kalan bir blgeden kmakta ve bu da gerek bir sorun tekil eder, zira spermlerin -bu konuda eski Yunanllar ikna olmasa da- testislerde retildiini biliyoruz . rnein Aristotales, matrak bir ekilde testislerin cinsel iliki srasnda seminal geileri ak tutmak iin arlk olarak ilev grdklerine inanyordu [5]. Sure iinde yer alan bu garip ifadenin Mslmanlar tarafndan sunulan aklamas ise [6], spermin fkrd erkein kendisi henz embriyo iken testislerin balangta bbreklerin yer ald blgelerdeki dokulardan olutuu gerei ile ilgilidir. Dier bir deyile, hem de ok dolambal bir yoldan, balangta spermlerin retildii testisler o blgede olduu iin spermin bel ile kaburga kemikleri arasndaki blgeden kaynakland sylenir.

Elbette bu, bahsedilen ayet iin ok daha az karmak olan bir aklamadr. Yunan hekimi Hipokrat ve onun rencileri M.. beinci yzylda, meninin tm vcut svlarndan geldiini ve meninin beyinden omurilik iine dalmadan nce bbreklerden ve testisler araclyla da penisten getiini retiyorlard [7]. Bu gre gre, doal olarak spermlerin bbreklerin olduu blgeden kaynakland dnlr, bu artk gnmz bilgilerin besbelli bir maddesi olmad halde, Muhammed dneminde iyi biliniyordu ve Kurann bu tr hatal bilgiler ierebileceini de gstermektedir.

(Hipokratn bir bst) Tabi ki tm bunlara kar, meninin belden geldii ile ilgili ba aslnda mecazi bir anlam tayor gibi argmanlar da ileri srlebilir. Buna dair Araf Suresi 172. ayette hem Rabbin Ademoullarnn bellerinden zrriyetlerini alp ve Nisa Suresi 23. ayette size unlarla evlenmek haram klnd; kasklarnzdan gelen oullarnzn eleri.. rnekler bulabiliriz. Ama eer yleyse, o zaman bu mecazl anlatm tarznn Orta Dou kltrleri iin ortak bir kullanm tarz olduu da kabul edilmelidir [8]; Tevratta Tanr Yakup peygambere (Yaratl 35: 11), senin sulpundan ve belinden krallar kacak diye vaat veriyor. Daha sonra Eski Ahitte benzer bir vaat Davuda yaplr, senin sulpundan (belinden) gelecek olun (1. Krallar 8: 19) ve ncilde Yeni Ahitte Peter ayn kiiye onun sulpundan ve belinden gelen birisi diyerek ona atfta bulunuyor (Yunanca osphus). Ancak, bu bel (Arapa; sulp) kelimesinin mecazi anlamdaki kullanmlar iin rnekler vardr. Tark Suresi, 6. ayeti aka fiziksel olarak cinsel birleimden bahseder, fkran su ve bel ile kaburga kemikleri aras (Arapa; tar aib) her ikisi de ok fiziksel olgulardr ve bu ayetteki balamyla aka Hipokrat tarafndan yanl retilen bilgi olan meninin retildii blgeye atfta bulunurlar. Bylece Kuranda yeniden ortaya kan yanl bir antik Yunan fikrinin ilk rnei de bulmu olduk. 4. Kuranda Embriyolojik Gelime Hacc Suresi 5. ayet yle der; Ey insanlar! lmden sonra dirili konusunda herhangi bir phe iindeyseniz (dnn ki) hi phesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir alakadan, sonra da yaratl belli belirsiz bir mudgadan yarattk ki size (kudretimizi) apak anlatalm. Dilediimizi belli bir sreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir ocuk olarak karyor, sonra da (akl, temyiz ve kuvvette) tam gcnze ulamanz iin (sizi kemale erdiriyoruz). Muminun Suresinin 13-14. ayetlerinde ayn dnce Kurann Tanrs tarafndan yine tekrarlanr: Sonra bu az suyu alaka hline getirdik. Alakay da mudga yaptk. Bu mudgay da kemiklere dntrdk ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya kardk. Kyame Suresinin 38. ayetinde insann alakaya dnt sylenirken, Alak Suresinin 2. ayetinde ise insann alakadan geldii iddia edilir. Ancak Moore bu konuda daha da ileriye gidiyor ve kitabnn bir sonraki basksnda inanlmaz bir ekilde Kuranda; ortaya kan organizmann, balangtan 6 gn sonra, bir tohum gibi rahime yerletirildiinin yazlm olduunu iddia ediyor [9]. Bu gerekten doru olsayd ok artc bir durum olabilirdi. Kuranda ise aslnda byle bir ey yazmyor.

Biz bu kelimelerin kesin anlamlarnn ne olduunu, Moore ve dierlerinin iddia ettii gibi, ayetlerin yakn zamanlarda kefedilen nemli bilimsel evreleri gerekten ierip iermediini ortaya karmak amacyla sorular sormak zorundayz. Arapa olarak geen Nuftann ne anlama gelebilecei ile karlatrldnda, alakn ne anlama gelebileceini anlamak daha zordur. Alakn ne anlama gelebileceine dair birok deiik grler ileri srlmtr; pht (Pickthall, Maulana Muhammed Ali, Muhammed Zafrulla Khan, Hamidullah), kk kan yumrusu (Kasimirski), slk gibi pht (Yusuf Ali) ve slk, aslp-tutunan ey ya da kan phts (Moore, op. cit.). Moore olduka tartlabilir olmasna ramen embriyonun, hamileliin 24. gnnde bir sle benzediini iddia ediyor. Yan grnmde, embriyonun genetik bir paras olarak gelimekte olan umblikus (tpta gbek ve gbek kordonunun ad) hemen hemen insann iinde gelitii slk eklindeki ksmn bykl kadarken, anne ve cenine ait iki dolam sistemini birbirinden ayran organ olan plesanta ise (plesanta ayn zamanda embriyodan genetik olarak gelen dokular oluturur) embriyonun kendisinden ok daha byktr. Antik Yunan bilginlerinin 3mm boyundaki bir embriyoyu grebilmelerinin mmkn olmad ve bu yzden embriyoyu slk ekilli olarak tanmladklar iddia edilmitir, fakat Aristo hlihazrda M.. IV. yzylda, hem de doru bir ekilde gbek kordonunun fonksiyonunu tanmlayarak embriyonun da bu gbek kordonu sayesinde uterusa yani rahim duvarna yaptn belirtmitir [10]. Bachir Torkinin [11] bir iddias olan, Alak Suresinin 2. ayetinde geen Arapa alak kelimesinin, DNAnn genetik kodu ile ilikilendirebilecei veya gen kodu anlamna gelebilecei iddias ise, bu kelimelerin kullanld dier ayetleri de anlamsz klacandan bu iddiaya inanmak imknszdr. Buna rnek olarak Arapa alak yerine gen kodu ifadesini Hacc Suresi 5. ayete uyarladmzda: Biz insan bir damla spermden sonra gen kodundan ve sonra kk bir et yumrusundan yarattk gibi bir anlam kar ki, bu da sadece ayeti daha da mantkszlatrr.

(24/25 gnlk bir embriyo alaqa aamada, yaklak. 2 mm uzunluunda) Alakann anlamn saptayabilmek iin Muhammed bn-Yakub al-Firuzabadinin en nemli Arap szlklerini derleyerek oluturduu Qamus al-Muheet isimli eserine bakabiliriz (M.S. 1329-1415) [12] . Firuzabadi, Alakann kan phts ile ayn anlama geldiini sylyor. Alak Suresi 2. ayette Alak kelimesi hem kollektif oul ek, hem de bir isim fiili olarak kullanlmtr. Alak kelimesinin ayetteki ikinci kullanmnda ise, insani anlaya gre, Eski Ahitte Ademin topraktan ve tozdan yaratlmas ve yukarda saylan dier baz Kuran ayetleri ile uyumlu bir ekilde (Tekvin 2: 7), insann yapkan bir maddeden ya da muhtemelen balktan yaratldn ifade ediyor . Buna karn Kuran evirmenlerinin hepsi, alaka kelimesinin baka yerde tekil olarak kullanm, onlar bu ayette de pht kelimesini kullanmaya zorlayaca iin, hepsi meallerinde Alak Suresinin 2. ayetinde geen alak kelimesini, yapan veya slk gibi cazibeli kelimeler bilimsel olarak daha doru olduu halde- yapkan madde yerine devaml pht olarak evirirler. Bu konuda baka bir bilgi kayna ise erken dnem Mslman tefsirci ve yorumculardr. bn Kathirin yazdklarna gre, su damlas (nutfe) rahme yerletiinde orada 40 gn kalr ve sonra krmz bir phtya (alak) dnr, daha sonra ekilsiz bir et paras mudgaya dnmeden nce de bir 40 gn daha bekler. Bunlardan sonra nihayet sonunda bir ekil ve form almaya balar. Hem ar-Razi hem de as-Suyutiye gre [13] toprak kelimesi, hem Ademin yaratlna hem de erkein boalmas anlamlarna atfta bulunurken nutfe kelimesi ile erkekten gelen meni yani sperm, alaka kelimesi

ile de katlam kan phts paras kastedilmektedir. bn Qayyim al-Jawziyya (lm tarihi: M.S 1350), bazen kesilen hayvanlarn rahimlerinde bulunan fetus, yaayan ya da l bir hayvan yavrusu olup kanlar kat ve skktr diye yazar [14] . Tannm baka bir byk hekim olan bn al-Quff, 60 blmden oluan Saln Korunmas zerine eserinin 13 blmnde embriyoloji ve gebelik konusunda yazmtr. bn al-Quff, ek olarak gebelikten bir hafta sonra, kpk evresi ya da Arapasyla raghwah olarak adlandrd bir aama gelimesi daha ilave etmitir. Buna gre, embriyo 16 gne kadar alak (pht) idi ve bu pht 27 gnden 30 gn sonrasna kadar bir et parasna yani mudgaya dnyordu [15] . Geliim evrelerini anlatan bu mhletlere aa yukar olarak riayet edilmelidir, zira daha sonra da greceimiz gibi, en gvenilir hadis-i eriflerin, fetal geliim hakknda syledikleri ile karlatrldklarnda verilen bu mhletler yine de nemli bir gelime olarak kabul edilebilir.

(26/27 gnlk bir embriyo. Etten bir lokmaya benzedii sylenen embriyo bu aamada sadece 3 mm uzunluundadr.) Geliimin bir sonraki aamas olan mugday Razi, etin insan aznda inenebilecek kadar kk paras olarak tanmlar. Mugdann inenmi et paras anlamna geldii fikri, aslnda bu kelimenin daha sonraki dnemlerde ortaya kan bir evirisi olup daha az doru bir tercmesidir. Byle olduu halde, bu fikir omurgann ve dier gvde yaplarnn gelitii somitlerin (embriyo yaamn nc haftasnn sonundan balayarak embriyon mezoderminden gelien ve notokordun her iki yannda ortaya kan oluumlarn) modelleme hamuru plastisindeki di izleri implantasyonlar ile sadece stn kr benzerlikler tad iddia edildii iin yine de sre gelmitir. Bunun sadece hayali bir yorumlama olmadn, ayn zamanda Mooreun mugdann 26-27 gn sonra meydana geldiini iddia edemeyeceini de, nk bu dnemde embriyonun sadece 4 mm kklnde olduunu sylemek gerekir. Embriyonun inenmi bir et boyutuna ulaabilmesi iin (zira bir et paras ancak 20-30 mm genilie ulat zaman az dolusu olarak tanmlanabilir) bir kiinin yaklak 8 hafta kadar beklemesi gerekecektir ki mugdann anlatmlardaki gerek anlam da budur. Buhari ve Mslim tarafndan nakledilen aadaki hadise gre ise Muhammed peygamber, Mudgann 80 ve 120 gn arasnda meydana geldiini sylemektedir. Ancak bu aamadaki bir embriyo, hlihazrda bir insann ineyebilecei et yumrusundan nemli lde daha byk olup insana ok benzer ve tamamen bir etten farkl grnr. - Abdullah ibn Mesud rivayet etmitir ki Rasulullah yle buyurur phesiz ki sizin herhangi birinizin yaratlmas, ana karnnda krk gn nutfe, sonra bunun gibi bir kan phts, sonra bunun gibi bir para et olarak devam eder daha sonra Allah ona bir melek gnderir (Buhari, Ebu Davut, mam Ahmed) Bylece Muhammede gre bir damla sperm 40 gn rahimde kalr sonra bir 40 gnlk zamanda da kan phtsna dnr ve bir 40 gn daha geince et parasna dnr [16]. Erkek sperminin kadnn reme yolunda en fazla 7 gn hayatta kalabilecei gsterilmitir, bunun yannda 80 gn sonra embriyo ok ak bir ekilde insan eklini alr ve bu dnemde halihazrda ok gelimi olduu iin artk ne bir kan phtsna ne de az dolusu inemlik ete benzer.

(On bir haftalk bir fetus, gerek boyutu 7.5 cm, ancak Muhammede gre hala alak aamasnda olan bir kan phts) nsan geliiminin son evresinde Kurana gre kemikler oluur ve kemikler et ile kaplanr. Ancak Prof. Moorenin de dahil olduu modern embriyologlar kemiklerin olutuu ve mezoderm diye bilinen dokunun, kaslarn (et) olutuu doku ile ayn dokular olduunu sylerler [17]. Bylece kemikler ve kaslar srayla deil e zamanl olarak ayn anda geliim gsterirler. Sahip olduumuz kas dokularnn ou doumdan nce belirlenirken kemikler kalsiyum ile glenerek geliimini ve kalkerlemelerini genlik yllarna kadar devam ettirirler. Bu anlamda kemikler et ile kaplanmaz, eer Kuran kemiklerle kaslarn ayn anda gelimeye baladn ve kaslarn daha nce geliimlerini tamamladn syleseydi ok daha fazla bilimsel doruluu olacakt. Kemiklerin etle giydirilip kapland dncesi sadece bilimsel adan tamamen yanl deil, ayn zamanda, biraz sonra greceimiz gibi, dorudan antik Yunan hekimi Galenin eserlerinden kopyalanmtr. 5. Baz Olas Aklamalar Aristo, insanlarn erkein sperminin kadnn adet (regl) kan zerindeki faaliyeti sonucu olutuuna inanyordu ki [18] , bu da bizi bir ikilemde brakr. Eer alak kelimesini pht olarak evirirsek bu, Kurann anne karnndaki insann geliimi hakkndaki verdii bilgilerin tamamen yanl olduu anlamna gelir, zira embriyonun oluumu srasnda kesinlikle kan phts evresi yoktur. Embriyonun kan phtsna benzer bir grnme sahip olabilecei tek durum dkler olup bu durumda kann phtlat (phtnn byk bir blm anneden gelmek zere) grlebildii gibi bu pht katlamtr ve tanm gerei artk hayatta da deildir. Eer bir embriyonun grnm phtya benziyorsa bu onun asla geliememi ve insan haline dnememi olduu anlamna geldii gibi bu embriyo ana rahminden dm bir et paras ve l bir kitle olacaktr. Muhammed birden ok ee sahip olduu iin byk bir olaslkla dklerin ona tandk gelmesi gerekir. Alternatif olarak, Aristotelesin, embriyonun, erkek spermi ile kadnn menstrel (adet) kannn kombinasyonu sonucu ortaya ktna dair olan yanl inanc Kurandaki yanl bilgilerin dayand bir ipucu olabilir. Moore, embriyonun geliiminde kan phts evresi olmadn farkettiinden beri alak kelimesini slk olarak evirerek bu problemden kanr. Ancak grdmz gibi, bu sadece embriyonun 24-25. gnlerde yapkan sle , 26 ve 27. gnlerde ise di izlerine sahip mudgaya benzedii yorumunu hakl karabilmek iin alak ve mudga kelimelerinin anlamlaryla oynamasndan ve arptmasndan te baka bir anlam ifade etmez. Bunun yannda eer alak kelimesini rahim duvarna tutunduu iin slk olarak evirirsek ortaya bir problem daha kar ki, bu da cenin sadece bir ka gn iin mi rahim duvarna tutunduu sorusunu ortaya karr. Kesin olarak biliyoruz ki fetus sadece birka gn deil, gebeliin sonuna kadar 9 ay boyunca rahim duvarnda yapk olarak kalr. Moorenin yorumunda baka problemler de var. Sorun sadece Muhammedin 24-25 gn ve 26-27 gn yerine iddia ettii alak ve mudgann gebelik srasnda srasyla 40-80 gn (alak) ve 80-120 (mudga) gnlk dnemlerde olumas ile ilgili tarihler deil, asl sorun ayn zamanda eer Kuran insan geliimine dair yksek kesinlikte bilimsel hesaplar verdii iddia ediliyorsa neden nutfe, alak, mudga

ve sonraki kemiklerin etle giydirilmesi gibi sadece 4 evreden bahsettii sorusudur. rnek olarak Moore kitabnda dllemenin balangc ile 28. gn arasnda en az 13 evre daha sayar. Kuran neden bu evreler hakknda hibirey sylemiyor? Gerek u ki, Arapa terimlerin anlamlar daha belirsizletike ve belirli olan kelimelere de daha fazla anlam ykledike bunlarn da daha az ikna edecek lde hassas bilimsel terimler olduu sylenebilir. Ancak en ikna edici aklama ve Kurann Allahn bozulmam ve herhangi bir insann mdahalesi olmadan yazlm sonsuz szleri olduunu iddia edenler iin en endie veren ey, Kuran Kerimin byk nfus sahibi olan Yunanl hekim Galenin retilerinin bir tekrar olduudur. Bu durumda, sadece Kurann kendisi yanl deil, ama ayn zamanda antik Yunan edebi eserlerinden yaplan armalar da yanl olacaktr!

(Galenin bir resmi)

Bergamadaki salk tapna (Trkiye)

Kuranda tanmlanan embriyolojideki farkl evrelerin varln ar-Razi ve al-Quff, Yunan Fiziki Galenin M.S 150 ylnda Bergamada (imdiki Trkiye) yazd retileriyle ayn ekilde aklyor. Galen, aada ayrntl olarak embriyonun drt aamada gelitiini retir. Galenin Yunanca eserinden alnt:

Trke evirisi: Hesaplarmz temiz ve dzenli hale getirmek iin bir hayvann ilk biimlendii dneme geri dnelim ve fetusun olutuu bu dnemi drt farkl devreye ayralm. lk evrede, hem dkte hem de otopside

grld gibi, meni formlar hkimdir (Arapa nufta). Bu noktada, muhteem Hipokrat da, hayvann eklini henz fetus olarak tanmlamayp meni formu aamasnn 6. gnde sona erdiini duyduumuz halde bu formu hala meni olarak tanmlar. Ama eer bu oluum kan (Arapa alaqa) ile doluysa ve kalp, beyin ve karacier henz tam olarak belirginleip ekillenmedii halde belli bir dayanma gsteriyor ve nemli bir boyuta ulamsa bu da ikinci evredir ve fetus bir et formuna sahip olup artk meni formdan kmtr. Buna gre, siz de Hipokratn byle bir formu artk meni olarak tanmlamadn ama bahsettii gibi fetus olarak tanmlayacan dnebilirsiniz. Anlatld gibi, eer nde gelen bu 3 para dier paralardan aka, bir siluet eklinde ayrlmaya ve belirgin bir biimde grnmeye baladnda da bu dnemi nc evre takip eder (Arapa mudga). Bu evrede nde gelen 3 parann eklini de ak seik grebileceiniz gibi mideyi oluturan paralarn bunlardan daha koyu, hele hele d uzuvlarn ise hepsinden de daha koyu olduunu izleyebilirsiniz. Dallara benzerlik gsterdii iin Hipokratn da tanmlad ifade ile bu ksmlar daha sonra dallar oluturacaktr. Drdnc ve son evre ise, bacak ve kol gibi d uzuvlarn tm paralarnn ayrt edilebildii aamadr. Bu evrede muhteem Hipokrat, fetusu artk embriyo olarak da tanmlamaz, bilakis artk kaslma hareketleri gsterdii ve ana rahminde canl bir hayvan gibi hareket ettii iin bu tamamlanm oluuma ocuk der (Arapa Yeni bir Yaratl) Bu aamada doann organlar tam olarak belirleme ve tm paralar tamamlama zaman gelmitir. Bu da etin kemikler etrafnda bymesine sebep olur ve ayn zamanda kemik ularn birbirine balayan bantlar meydana getirir ve tm uzunluu boyunca periost denilen ince membranlarn yerlemesine ve burada etin gelimesine neden olur.[19] Karlatrmak iin Kuran, Mminun Suresi, 13-14. ayetleri Arapa olarak verilmitir:

Trke meali: Sonra onu az bir su (meni) hlinde salam bir karargha (ana rahmine) yerletirdik. Sonra bu az suyu alaka hline getirdik. Alakay da mudga yaptk. Bu mudgay da kemiklere dntrdk ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaka bir yaratk olarak ortaya kardk. Yaratanlarn en gzeli olan Allahn n ne ycedir! nsann meydana gelmesindeki ilk evre meni damlasdr ve Arapa nutfe kelimesine karlk gelir; ikinci evre ekilsiz (henz ekil almam) beyin, karacier ve kalbe sahip kanl damarlanm fetusdur ve kan ile dolduunda Arapa alak kelimesine karlk gelir yani kan phts; nc evrede ete dnmtr ve Arapa mudga kelimesine karlk gelir, yani azda inenebilir, bir inemlik et paras. Ve en son evre olan drdnc evrede organlar iyice ekillenmitir, eklemler rahata hareket edebilir ve fetus hareket edebilecek hale gelmitir [20]. Eer Galenin retileriyle Kuran aklamalar karlatrlmas hakknda phe iindeyseniz aralarnda bn-Qayyimin de olduu erken dnem Mslman doktorlarn aklamalarna bakabilirsiniz. Cambridge niversitesinin Orta Dou Merkezi Yneticisi Basim Musallam konuyu u ekilde balamaktadr:

Kuran ve Hadislerdeki Mslmanlarn kabul ettii geliim evreleri Galenin hesaplaryla tamamen ayndr. Hi phesiz Orta a dncesi Kuran ve Galenin retileri arasndaki benzerlii anlad, Arap bilimi Kurandaki ayn terimleri Galenin evreleri ile aklama iine koyuldu.[21] 6. Geliim Evreleri Modern Bir Fikir mi? Aama evrelerindeki embriyo geliimin modern bir fikir olduu ve Kurann insan geliimindeki aamalar anlatan modern embriyoloji nceden tahmin ederek hesaplad sylenir. Fakat insan geliiminin farkl evrelerle olduunu syleyen Galen dnda bir yn antik dnem yazar daha vard. rnek olarak embriyonun geliimini alt evrede tamamladn yazan Yahudi Talmudunu verebiliriz. Samuel ha-Yehudi 2. yzylda yaam olan Yahudi bir hekimdi ve embriyoloji ile de ilgileniyordu [22]. Embriyoya peri habbetten (vcudun meyvesi) diyordu ve geliimini u evrelere blmt; 1. golem (ekilsiz, drl ey), 2. shefir meruqqam (ilenmi fetus - shefir amniyon kesesi anlamna gelir) 3. ubbar (hamile kalnm ey) 4. valad (ocuk) 5. valad shel qayama (asil ya da yaayabilir ocuk) 6. ben she-kallu chadashav (geliim aylarn tamamlanm ocuk) Bugn modern bilim sayesinde, insann anne karnnda oluumunun douma kadar kesintisiz bir ekilde devam eden sre olduunu biliyoruz, zaten bu nedenle amzda krtaj ve embriyo aratrmalar hakknda ok fazla kafa karkl vardr. Eer biz anne karnnda hi duraksamakszn geliiyorsak hayatn balangc hakknda kesin ve kat snrlar izmemiz de imknszlar. Bu durum bizlere O, sizi evrelerden geirerek yaratmtr (Nuh Suresi, 14) diyen Kuran ayetlerinin anlamsz olduunu gsteriyor. 7. Yunan Yazarlardan Alntlara Daha Fazla rnek Eer antik dnem Yunanllarn retilerine bakarsak Kuran ve hadislerdeki embriyolojiye dair tm kaynaklarn Antik Yunan retilerine dayandn ve bunlarn geriye doru takip edilebildiini aka grrz. rnek olarak Muhammede neden bir krmz deve grubunun arasnda gri bir deve var diye sorulduunda Muhammedin gizli bir zellii nedeniyle diye cevap verdii hadisi verebiliriz. Ancak Aristo doan yavrularn ebeveynlerinden birisi yerine daha ok byk anne veya babalarna benzediklerini ve imdi resesif karakter veya ekinik gen olarak bildiimiz karakteristik zelliklerin bir kua atlayarak bir sonraki kuaa aktarlabileceini tespit etmitir [23] . Bunun yannda Aristo bize bir de siyah tenli bir koca ile evlenen Elis isimli bir kadndan bahseder, iftin kz siyah tenli olmamasna ramen ancak onlarn kzlarnn kz -Muhammedin de tam olarak ayn ekilde tanmlad gibi bir kua atlayan bir gen gsterecek ekilde- siyah tenli olarak dnyaya gelmiti [24]. Baka bir hadise gre: Bu ikisinin birlemesi srasnda erkein menisi kadnnkine galip gelirse, Allahn emriyle olan doar. Kadnn menisi erkeinkine galip gelirse Allahn emriyle kz doar [25]. Elbette bu hadiste baskn zelliklerden (baskn karakter) ve resesif (ekinik) genlerden bahsedilmiyor, baz Mslmanlar bunu iddia ettilerse de [26] bu hadiste anlatlanlar basit bir ekilde Hipokratesin yanl inancn tekrarlamaktan teye gitmemektedir. Hipokrates, yanl olarak erkeklerin ve de

kadnlarn hem dii ve hem de erkek spermler rettiini ve doan ocuun cinsiyetinin miktar ve g bakmndan anne ve babann svsndan hangisi baskn gelirse ona gre belirlendiini sanyordu. Kadn ve erkek iftler eit ekilde hem erkek hem de dii spermler ierirler (Kadndan daha gl olan erkek ancak gl bir spermden geliyor olmaldr). Bir dier nokta da; a) eer iftlerin her ikisi de gl sperm retirse o zaman ocuk erkek olur, oysa b) eer iftin her ikisi de zayf (gsz) sperm retirse bu durumda ocuk kz olur. Ancak c) eer iftlerden her biri deiik sperm retirse (biri gl biri gsz) bu durumda miktar bakmndan kimin spermi baskn gelirse ocuk ona gre cinsiyet alr. Varsayalm gsz sperm, daha gl spermden miktar olarak daha ok olsun; o zaman daha gl sperm kaybeder ve gsz spermle karr, bu durumda doacak ocuk kz olacaktr. Eer bunun tam aksi olursa yani daha gl sperm gsz sperme miktar olarak baskn gelirse bu durumda gsz sperm kaybeder ve sonucunda doan ocuk erkek olur [27]. Eski bir hadiste, Muhammed, Erkein suyu beyazmtrak ve kadnnki sarmtrak olur der. Bu daha ok, gelimekte olan civciv-yumurtas iinde bulunan ve Aristotelesin inceledii iin bildii, yumurtann beyaz ve sar ierikleri gibi duyuluyor [28]. Sonra ayn hadise gre, grne gre embriyoya eklini vermesi iin Allah tarafndan bir melek yollanyor ve melek Allaha bu bebein cinsiyeti ne olacak diye soruyor. Hadiste anlatlanlara bakmakszn, aslnda cinsiyet sonradan deil, tam olarak ilk dllenme esnasnda nceden belirlenmitir. Eer dllenmi yumurta iki tane X kromozumu ieriyorsa doacak ocuk kz veya bir X ve bir Y kromozomuna sahipse erkek olur. Bunun yannda hadiste meleklerin embriyo geliiminin kanc gnnde gnderildikleri de belirsizdir (Hudhaifa bin Usaid, Muhammed peygamberin bu sre hakknda 40 ya da belki de 50. gnde, 42 deil dediini rivayet ederken Abu Tufail ise Muhammed peygamberin Hudhaifa bin Usaida spermin anne karnnda 40 gn kaldn rivayet ettiini iddia eder). Hipokrates ise erkek reme organlarnn geliiminin 30 gnde ve kadn reme organlarnn ise 42 gnde tamamlandn dnyordu [29]. Bu nedenle melein anne karnndaki ocuun cinsiyetini renmek iin 42 gn beklemesine amamalyz. Gerekte ise nce gebeliin 7. haftasnda yumurtalklar ve testisler zde olarak ortaya kar ve d genital organlar sadece 9 hafta civarnda farkllamaya balar. Zmer Suresi 6. ayette; O sizi annelerinizin karnnda, bir yaratltan sonra baka bir yaratlla (halden hale gelitirip dntrerek) karanlk iinde yaratr denilir. Bu ayetin birok yorumu vardr, Suyutinin de dahil olduu baz yorumcular fetusu evreleyen 3 tane zarn olduunu, birincisinin bebee besin tad, ikincisinin idrar emerken ncsnn de atk maddeleri emdii eklinde yorumlarlar. Bir dier gre gre ise bu 3 karanlk fetusun oturduu karn duvar, rahim duvar ve amniyon kesesi olarak yorumlanr. Bunlar, Hipokratesin rahim iindeki amniyon kesesinde bulunan yavrular gzlemlemek iin hamile dii kpekler zerinde yapt otopsisinde de aklad gibi [30] tamamen plak gzle gzlemlenebilecek eylerdir. Hem rabbini geleneklerinin ve hem de byk bilim adam Gaius Plinius Secundusun anlatmna gre [31] bundan olduka daha korkutucu bir yntemi ise Kralie Kleopatra fetuslarn grmek istedii hamile kadn klelerinin (cariyelerinin) rahimlerini yarp aarak uygulamtr. Ayrca, Romallar bebeini douramadan len hamile kadnlarn rahmini amak iin zel yntem bulmular ve kadn ile l bebeini geleneklere gre yan yana gmerlerdi, bylece bu douma Sezeryan Ameliyat ismi verildi ve bu tpta kullanlan bir terim oldu. Mslmanlar Abese Suresinin 20. ayetinde anlatlanlarn Allahn bebein doumunu nasl kolaylatrd ile ilgili olduunu vurgular fakat bu Ahkaf Suresinin 15. ayetiyle eliir (Annesi onu glkle tad ve onu glkle dourdu). Aslnda Abese Suresinin 19. ayeti insann bir damla meniden veya spermden yaratldndan bahseder ve 21. ayet insann lmnden ve defnedilerek gmlmesinden bahseder, bu yzden 20. ayetin doum srecine atfta bulunmamas, bunun yerine insann btn hayatnn Tanr tarafndan kolaylatrlm olmasna atfta bulunmas tamamen mantkldr. Bu balamda ayet daha mantkl bir hal alp Ahkaf Suresinin 15. ayetiyle de elimeyecei

gibi ocuk dourmann bir kadnn hayatnda yapabilecei en tehlikeli eylerden biri olduu gereine de kar olmaz (Mozambikde kadnlar arasnda en sk grlen 7. lm nedeni ocuk dourma vakalardr ve dnya genelinde her 53 dakikada bir kadn i yerinde alrken lmektedir). Bu anlamda ncildeki reti, kadnlarn ar ekerek doum yapmas (Yaratl 3: 16), ok daha gerekidir. Ahkaf Suresi 15. ayette, ve onun anne karnnda tanmas ve stten kesilmesi 30 aydr denilirken Lokman Suresi 14. ayette ise onun stten kesilmesi de iki yl iinde olur denilir. Bu normal bir hamilelik sresinin 6 ay olduu anlamna gelir. Gnmzde yeni doan bebekler iin gelitirilmi youn bakm niterleri sayesinde gebeliin 24. haftasnda erken doan bebeklerin sadece kk bir oran -her ne kadar birok durumda ar derecede zrl olarak olsa da- hayatta kalabiliyor. Muhammedin verdii sre sonunda (6 ay) doan bebekler ise hayatta kalamaz, zira bu ok erken bir yatr ve Kuran normal hamilelik sresi iin n grd tarihle lgnca bir hata yapmtr. Ahzab Suresinin 4. ayeti Allah, hibir adamn iine iki kalp koymamtr der. Ancak bugn tpta kalbin duplikasyon ile oaltlmas onaylanarak buna izin verilmi ve her ne kadar isteksizlikle de olsa Geoffrey-Saint-Hilaire ve Littre, Meckel, Colomb, Panum, Behr, Paullini, Rhodius, Winslow ve Zacutus Lusitanus gibi nl anatomistlerin de dahil olduu herkes bunu kabul etmitir [32]. Kuranda baka yerlerde fantastik gelimi ve ok anlaml emirlerin var olduu iddia edilmi olsa da aslnda bunlar da daha nceden biliniyor ve ok daha eski uygarlklar tarafndan da uygulanyordu. Bakara Suresinde 222. ayette Alllah Muhammede Ayba (adet-regl) bir rahatszlktr. Ay hlinde kadnlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlarla cinsel ilikide bulunmayn der. Oysaki bundan 2000 yl nce Musa, det grd iin kirli saylan bir kadnla cinsel iliki kurmayacaksn diye emir almtr (Tevrat-Tora Kitab=Levililer 18: 19), ancak ama bu emir kesinlikle salk nedenlerinden tr olmayp tamamen dinsel ve ritelsel nitelikli bir emirdir. Baz Mslmanlar ellerinde bilimsel deliller olmadan adet dneminde kadnla cinsel ilikiye girmenin, her ne kadar bu denmde cinsel birleim bir ift iin rahatsz edici olabilse de, erkeklerde ksrla yol aacan veya endometriozis ile fallop tplerinin hasar grmesine neden olabileceini iddia etmilerdir. Ama en nemlisi ayba bir hastalk olmayp aksine yararldr; gerekten de endometrium tabakasnn dklmesi rahmin rahim kanserinden korunmasna yardmc olur. Hormon preparat Progesteron, postmenopozal kadnlarda (yani menopoz sonras dnemine giren kadnlarda) endometrium tabakasnn birikerek onu kanser etmesini engellemek iin kadnn her ay olmas gereken yapay ay bana ikna etmek iin hormon replasman tedavisine dahil olmak zorundadr aksi taktirde bu kadnda kansere yol aabilir! 8. Ama Muhammed Bu eyleri Nasl Bilebilir? Kuranda tekrarlanan embriyolojik bilgilerin aynlarn ve ayrntl aklamalarn eski Yunanlarda buluyoruz ama Yunanllarn bu retilerinin Muhammedin zamanndaki Araplarca da bilindiinden nasl emin olabiliriz? Kurann syledii bir ok ey Galenin retileri zerine kurulu olduundan Galenin yazd eserlerden 26 kitabnn hlihazrda 6. yzyl gibi erken bir zamanda Re Aina Sergius (Ra el-Ain) tarafndan Sryaniceye tercme edildiini bilmek nemli olabilir. Sergius, skenderiyede tp eitimi grm, Mezopotamyada alm ve M.S 532 ylnda stanbulda hayata veda etmi bir Hristiyan Rahipti [33]. Sergius, Bapiskopos Gregorius, al-Rahawy, al-Taybuti, Patrik Theodorus ve al-Sabaktinin de dahil olduu Yunan tp Klliyatnn eserlerini Sryaniceye eviren Nesturi (Sryani) Hristiyanlardan biriydi [34]. Nesturiler, o dnemde ana akm kilisesinden zulm grdkleri iin rana katlar ve gittikleri her yere evirdikleri Yunan doktorlarn eserlerini de beraberinde gtrerek bunlar birok okulda retmilerdir. Nesturilerin retim verdikleri okullarn en nls rann gneydousunda bulunan, M.S 555 ylnda Pers (ranl) Kral Byk Kisra (Kisra Anuirvan ya da Nuirvan olarak da bilinir)

tarafndan kurulan Cundiapurdaki tp ve filozofi okuluydu ve varln M.S 531 ile 579 yllar arasnda srdrmtr. - slam tp bilimi ile Yunan tp bilimleri arasndaki en nemli balant, skenderiye yerine ge Sasani dnemindeki tpta, zellikle Cundiapur okulunda aranmaldr. slamn ykseli dneminde Cundiapur en nde geliyordu. O zamanlarda Cundiapur en nemli tp merkezi olup Yunan, Hint ve rann tbbi geleneklerini kozmopolit bir atmosferde birletirerek ve slam tbbna zemin hazrlamt. Farkl tp ekollerinin kombinasyonu, daha sonra slami tp alannda elde edilecek sentezin ilk belirtileri olacakt. [35] - Arap tbb bu sorunun sadece bir taraf ile baa kmak iin birok kaynaktan dn almtr. En ok da Yunanllara borludurlar. Cundiapur tp okulu arlkl olarak Yunan retilerine sahipti. Araplar rana gelmeden ok nce tp okulunun ktphanesi byk oranda Sryanice eviriler iermi olmas gerekiyor. bn Abi Usaybiye gre Yunan tp ve felsefi eserlerini ilk olarak Sergius of Ras-al-`Ayn Sryaniceye evirdi. Byk olaslkla o, Byk Kisra iin alyordu ve kesinlikle onun evirileri Cundiapurda kullanlmaktayd. [36] Mslman tarihilere gre, zellikle bn Abi Usaybia ve al-Qftiye gre [37] Cundiapurun en nl mezunu Harith bn Kalada isimli Muhammedin yat olan bir doktordu. bn Kalada byk olaslkla 6. yzyln ortalarnda Taif ehrinde, Banu Thaqif kabilesinde dodu. Yemene ve daha sonra rana seyahat etti ve bu dnemde randa Cundiapurdaki byk tp okulunda tp eitimi ald, bylece Aristo, Hipokrates ve Galenin retileriyle yakndan tanm oldu [38]. O, ksmen Kral Kisra ile bir istiare sonucu olarak mehur oldu [39] . Daha sonra da peygamber Muhammed ile yolda oldu ve Muhammed slam geleneine gre aslnda ondan tbbi tavsiyeler alyordu [40]. Hatta o Muhammed ile akrabalk ba kurmu da olabilirdi ve onun retileri phesiz Muhammedi de etkiledi [41]. Bunun yannda Muhammed tbbi bilgiler konusunda sahip olduu tecrbeleri bir sre l terkedip tp renmek iin Cundiapura gittiini syleyen bir Araptan, Haris Bin Kaldadan da renmi olabilir. Geri dndnde Mekkeye yerleen Haris bin Kalda, ldeki Araplarn en nde gelen hekimi oldu. Mslman olup olmad belirsizdir ama bu Muhammedin hasta arkadalarn danmak iin ona yollamasna engel deildi [42]. ocuk sahibi ve baba olamayan Harith bn Kaladann Muhammedin kuzeni olan Harith al-Nasar (Nadr olarak da bilinir) evlat edindiini ve onun da meslek olarak bir hekim olduu sylenir [43]. lgintir ki Nadr, Kurandaki hikayelerin kendisinin iinde byd eski Fars masallarndan daha da elenceli ve eitici olmadn syleyerek Muhammed ile alay etmitir. Belki de o, Kurandaki baz hikayelerin aslnda insan kaynakl olduunun farkna m varmt? Bunun sonucu olarak Muhammed onun yeminli dman oldu ve Peygamber sonraki gnlerde 624 ylnda yaplan Bedir Savanda onu yakalayarak ldrd [39]. imdi Sergiusun Sryanice evirileriyle Cundiapura nasl etki ettiini gstermeye ihtiyacmz olan balantlara da sahibiz. 7. yzyln ilk yllarnda (daha byk olaslkla 6. yzyln sonlarnda), Harith Bin Kalada Cundiapurda tp eitimi grd ve Muhammed tp bilgilerinin bir ksmn Haritden edindi. Bu nedenle, hem bu olayla hem de dieriyle, biz kolayca Yunan tbnn izlerini gzlemleyebiliyoruz [44]. Sergius, aa yukar Byk Kisrann saltanat baladnda ld ve bu dnem iinde Kisra tarafndan zel olarak Galenin eserlerini Yunancadan Sryaniceye evirmek iin bile grevlendirilmi olabilir. Kisra, saltanatnn ortalarnda, yarsna doru Galenin el yazmalarnn elbette korunuyor olduu Cundiapuru kurdu. Kisrann saltanatnn sonlarna doru, sonra Muhammed ile ilikiye giren Harith bn Kalada, Kisrann huzuruna kabul edildi. Bunun yannda biz, Mslman inanna gre insan geliiminden bahseden Kuran ayetlerinden en az birinin insan dudandan geldiini de biliyoruz: Muhammed, Muminn Suresinin 14. ayetini

Abdullah Ibn Abi Sarha yazdrrken Abdullah Ibn Abi Sarh, Muhammedin insann yaratl hakkndaki btn sylediklerinden gzelce bylenir ve o anda Muhammed tam bambaka bir yaratk olarak ortaya kardk szn vahiy alrken arkada (Abdullah Ibn Abi Sarh) Yaratanlarn en gzeli olan Allahn n ne ycedir diye barr ve Muhammed vahiy devam etmesine ramen bu sz de, ne Allahn ne de Muhammedin kendi sz olmamasna ramen kabul ederek Ibn Abi Sarhn o szn de Kurana yazdrr [45]. Gerekten u soru bir cevap aryor: Kurann en az bir ayetinin insan sz olduunu biliyoruz, peki Kurann baka ayetlerinde de peygamberin dndaki baka insanlarn szlerinin olmadndan nasl emin olabiliriz? skenderiyenin M.S 642 ylnda knden sonra Yunan tp bilgileri btn Arap dnyas boyunca daha hzl birekilde yayld. 9. yzylda Hunain bn Ishak (M.S 809-873) belki de kesin olarak Hipokrates ve Galenin retilerini Arapaya evirdi [46], [47], [48] ve al-Kindi zellikle Hipokratesin de dahil olduu bilginler zerine 20 bilimsel eser yazd. Gerekten de, Arap tp literatrnn yazarlar kaynaklarnn byk oranda Hint ve Yunan tp gelenekleri olduunu kabul ediyorlar. rnek olarak 850li yllarda Hristiyanlktan slama giren Ali atTabarinin Mezopotamyann Samarra kentinde yazd en erken Arap tp zeti olan Bilgeliin Cenneti [49], [50] isimli eserini verebiliriz. O kitabnda, tezini yazarken Hipokrates ve Aristo tarafndan belirlenen kurallar izlediini syler. Bilgeliin Cenneti toplam 360 blm ve 40 tez ierir, 325. blmn balangcnn ismi ise Hindi Kitaplarn zetlerinden adn tar. Blm 330, Sushrutadan (Eski Hint Cerrah) Embriyo ve Uzuvlarnn Oluumu, Embriyonun sperm ile adet (regl) kanlarnn karmas sonucu olutuunu syler (ayn Aristo gibi!) ve embriyonun eitli bileenlerini aklar. Tp tarihisi Arthur Meyer, Arap embriyoloji geleneinin tmn zetlerken atTabarinin byk lde Yunan geleneklerine baml olduunu, bu konuda Araplardan ok az bilgi edinilebildiini ima eder. Ayrca Aristotales ve Galen retilerinin bin yl akn bir sre, hibir bilinen Arap meslekta olmadan yan yana hayatta kalm olmas nedeniyle herhangi bir Arap tpsnn olduu phelidir [51]. Ortaa filozofu Ibn Qayyim al-Jawziyyann yazlarndan olaanst bir pasaj sonraki Arap yazarlarnn Yunan doktorlara ne denli bal kaldklarn gsterir; srekli bir mzakerede [52] Hiopkratesin eserlerinin ve szlerinin Kuran ve Hadisleri akladn sylenirken baka seferde Kuran ve hadisler Hipokratesi aklamak iin kullanr. rnek olarak: Hipokrates, baz membranlar (zar) balangta oluur, dierleri ikinci aydan sonra ve dierleri nc ayda oluur der. Bu Allahn neden sizi de annelerinizin karnlarnda, karanlk iinde, bir yaratn ardndan dierine evirerek yaratyor dediinin aklamasdr. Bu membranlarn her biri kendi karanlna sahip olduu iin, Allah yaratl aamalarn ve bir evreden dierine dnmnden bahsettiinde, ayn zamanda zarlarn karanlklarndan da bahsetmi oluyor. ou tefsirciler ise bu karanl; karn karanl, rahim karanl ve plasenta karanl diye aklar Hipokrates kulaklar ve gzler berrak sv ile dolduklarnda alr (oluur) der. Peygamber de ben yzm yapp ekil verene ve bana grme yetenei ile duyma yetenei verene taparm der. vs.vs.[53] Bu paragraftaki italik yaz Hipokratesin retileri, alt izili italik yazlar Kuran ayeti ve Hadis ve ince italik yaz ise ou slam yorumcusunun grdr. Elbette Muhammedin zamannda aydnlar da Yunan ve Hint tbbna aikrd. Bilinen dier embriyologlar da Galenin almalarna yeni hibirey eklemediler, rnek olarak Canon Medicinae (bni Sinann Galenin retilerini derledii ansiklopedisi) isimli eseri yazan Abu Ali alHasan Ibn Abdallah Ibn Sina. skenderiyeli Clement de bu konuda tandk bilgilere sahipti ve

embriyonun erkein spermi ile kadnn adet (regl) kanlarnn birleiminden olutuunu dnyordu. Nicomedial Lactantius ise M.S 325de at yumurtalarn deiik geliim evrelerini incelemitir. 9. Sonu Prof. Moore bile Kurandaki bilimsel gerekler konusunda yeterince tatmin olmam grnyor, son derece saygn bir anatomi profesr olduu iin nn riske atmaktan korkuyor. Kitabnn slami basm mevcut deil, ne British Ktphanesinde ne de Amerika Kongre Ktphanesinde, hele kald ki dier Bat lkelerinin tp ktphanelerinde [54]. Muhtemelen Moore, sadece slami retilerin bilinen bilimle elitiinin deil, bilimin kitabnn standart versiyonunda yazdklaryla da elitiinin farknda olmal. Ve ironik bir ekilde kitabnn ilk blm olan Embriyoloji Tarihinin kaynakas olarak hem Standart hem de slami Versiyonlarnn her ikisinde de, Needhamn embriyoloji tarihi hakkndaki nemli eserini gsterir [55]. Ancak Needham Araplarn embriyolojiye dair iddialarndan hi etkilenmemitir ve hemen hemen 60 sayfa eski Yunan, Hint ve Msr embriyolojisi hakknda yazmtr. O bir sayfadan daha az bir yazda btn Arap tp geleneini reddeder, sonu olarak Arap bilimi hakl olarak optik ve astronomi gibi baarl olduu belli alanlarda nldr, ancak embriyolojiye katklar byk deildi der. Embriyoloji hakknda Kuranda baz ayetleri listeledikten sonra, sadece Aristoteles ve Ayervedann yedinci yzyldaki yanklar [56] diyerek onlar reddeder, baka bir deyile Yunan ve eski Hint retilerinin bir karm olarak bahseder. nsann Geliimi isimli kitabnn en son basmnda (1998) Moore da okuyucularn Basim Musallamn Kurann emriyoloji bilimiyle Galenin retilerinin ne kadar benzer olduuna dikkat ektii baka bir denemesini ierdii bir kitaba ynlendirir ve bu ilikinin ne derece yakn bir iliki olduu da eski slam bilginleri tarafndan hibir zaman sorgulanmamtr [57]. Sonu olarak Kuranda Modern embriyoloji ile ilgili hibir aklama yer almamaktadr, Kuran, direk olarak kendisinden birok yzyl nce eski Yunan ve Hint doktorlarnn gzlemlerle ortaya attklar yanl teorileri iermektedir. Brakn bilimsel olmay Kuran aksine bilimle elimektedir. Eski hekim ve doktorlarn eserleri Muhammedden sadece bir nceki yzylda Sryaniceye evrilmitir, bu nedenle de Yunanca bilmeyenler de bu eserleri okuyup anlayabilmitir. Biz Sahabelerden Yunan evirilerinin korunup retildii, ayn tp okulunda eitilmi doktorlar olduunu biliyoruz. Ve hatta Kurann embriyoloji hakkndaki en az bir ayetinin, Muminun Suresi 14. ayetin, Muhammedin sznden baka birilerinin yani onun arkadalarnn szleri olduunu da biliyoruz. Zorunlu olarak Kurann iddia edilen ilahi kimliinin kanttan uzak olduu, embriyolojik aklamalarn aslnda Tanr deil de insan kaynakl olduu sonucuna varyoruz. Bu yaz Dr. Lactantiusun 1999 tarihli Embryology in the Quran isimli ngilizce makalesinin Trke evirisidir. Dipnot: 1- Keith L. Moore (Saunders, 1982) The Developing Human, 3rd edition with Islamic Additions, p. viiic 2- J. Goodwin (Plume/Penguin, 1995) Price of Honor Muslim Women Lift The Veil Of Silence On The Islamic World, p. 145 3- Moore, op. cit., pp. 14a, 446f 4- Hippocratic Writings (Penguin Classics, 1983) p. 320 5- Aristotle (English trans. A. L. Peck, Heinemann, 1953) Generation of Animals, 717b 6- Famsy Conference, 8 July 1995; a related explanation is made here. 7- Hippocratic Writings, op. cit., pp. 317-8 8- W. Campbell (Middle East Resources, 1986) The Quran and the Bible in the Light of History and Science, pp. 181-182 9- K. L. Moore, (Saunders, 1998) The Developing Human, 6th edition, p. 10 10- Aristotle, op. cit., 740a

11- B. Torki (1979) LIslam Religion de la Science, p. 178 12- Al Munjid fil Lugha walaaam (Dar Al Mashreq sarl, Lebanon, 1987) 13- As-Suyuti, trans. Elgood (Ta-Ha, 1994) As-Suyutis Medicine of the Prophet, p. 184ff 14- Iman Ibn Qayyim al-Jawziyya (English trans. Mahammad Al-Akili, Pearl, 1993) Natural Healing with the Medicine of the Prophet, p. 284 15- Sami K. Hamarneh (Cairo, 1974), The Physician, Therapist and Surgeon Ibn al-Quff, p. 105 16- al-Bukhari, 8.593; Muslim Kitab an-Nikah, MCII 17- K. L. Moore, op. cit.(1998), pp. 56, 63, chapters 15 and 16 18- Aristotle, op. cit., 729a 19- Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Greek text with English trans. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992) section I:9:1-10 pp. 92-95, 101 20- A. W. Meyer (Stanford, 1939) The Rise of Embryology, p. 27 21- B. Musallam (Cambridge, 1983) Sex and Society in Islam. p. 54 22- J. Needham (Cambridge, 2nd edition 1959) A History of Embryology, p. 77 23- Aristotle, op. cit., 767b, 769a 24- Aristotle, op. cit., 722a 25- Sahih Muslim CXXV (entitled The characteristic of the male reproductive substance and the female reproductive substance, and that the offspring is produced by the contribution of both) 26- Famsy Conference, op. cit. 27- Hippocrates, op. cit., pp. 320-1 28- J. Needham, op. cit., p. 53 29- Hippocrates, op. cit., p. 329 30- Hippocrates, op. cit., p. 345 31- B. Palmer (ed.) (Paternoster Press, 1986), Medicine and the Christian Mind, p. 19 32- G. M. Gould, W. L. Pyle (Julian Press, 1896) Anomalies and Curiosities of Medicine p. 296 33- G. Sarton, (Williams and Wilkins, 1927) Introduction to the History of Science, vol I, pp. 423-424 34- A. A. Khairallah (American Press, Beirut, 1946) Outline of Arabic Contributions to Medicine, p. 24 35- H. Bailey (ed) (Cambridge University Press, 1975) Cambridge History of Iran, vol 4, p. 414 36- C. Elgood (Camrbidge University Press, 1951) A Medical History of Persia, p. 98 37- See for example Ibn Abi Usaybia, Classes of Physicians in 649 AH/1242AD; or al-Qifti, History of the Philosophers, 624AH/1227AD. 38- M. Z. Siddiqi (Calcutta University, 1959) Studies in Arabic and Persian Medical Literature, p. 6-7 39- E. G. Browne (Cambridge University Press, 1962) Arabian Medicine, p. 11 40- M. J. L. Young et al., (Cambridge University Press, 1990) Cambridge History of Arabic Literature: Religion, Learning and Science in the `Abbasid Period, p. 342 41- A. A. Khairallah, op. cit., p. 22 42- C. Elgood, op. cit., p. 66 43- C. Elgood, op. cit., p. 68 (Click here for further information about this) 44- L. LeClerc, Histoire de la Mdecine Arabe (Burt Franklin, New York; originally published in Paris, 1876) vol I, p. 123 45- Commentary of al-Baidawi, The Lights of Revelation (Dar al Geel), p. 184 (see on sura 6:93 for an explanation of 23:14; click here for further information about this) 46- M. Meyerhof (1926) New light on Hunain Ibn Ishaq and his period, Isis, vol 8, pp. 685-724 47- H. Bailey, op. cit., p. 415 48- E. G. Browne, op. cit., p. 24-26 49- M. Meyerhof (1931) Ali at-Tabaris Paradise of Wisdom, one of the oldest Arabic Compendiums of Medicine, Isis, vol 16, pp. 6-54 50- Ali b. Rabban-al-Tabari, ed. M. Z. Siddiqi (Frankfurt am Main: Institute for the History of ArabicIslamic Science, Johann Wolfgang Goethe University, 1996, originally published in 1928) FirdausulHikmat, or Paradise of Wisdom, in vol 29, Islamic Medicine 51- A. W. Meyer, op. cit., p. 27 52- Ibn Qayyin (Damascus, 1971) Tuhfat: Tuhfat al mawdud bi ahkam al-mawlud, pp. 254-291

53- B. Musallam, op. cit., p. 56 54- This information was accurate as of November 1996. Obviously this oversight could be easily rectified by Muslim efforts in reaction to this paper. But at the time of writing (the first edition of this article), more than 14 years after the publication of the edition with Islamic additions, this special edition of the textbook was not listed in these library catalogues. 55- K. L. Moore, op. cit.(1998), p. 15 56- J. Needham, op. cit., p. 82 57- B. Musallam, The human embryo in Arabic scientific and religious thought, in, G. R. Dunstan (ed.) (University of Exeter Press, 1990) The human embryo: Aristotle and the Arabic and European traditions, pp. 32-46 Copyright 1996, 1999 by Dr. Lactantius.

Mucize(!) Kelime Retina

1. Mucize ddias Retina, grmemizi salayan hcrelerin bulunduu gz tabakasdr. Kurann indirildii dnemde grme ilevini salayan bu tabaka bilinmiyordu ve retina kelimesi de kullanlan bir terim deildi. Ancak Kuranda Retina kelimesini oluturan harfler, tek bir ayette -Fatr Suresinin 8. ayetinde- yan yana gelmektedir. stelik bu ayette grmekten ve gstermekten bahsedilmektedir; dolaysyla retinaya iaret olmas kuvvetle muhtemeldir. (En dorusunu Allah bilir.) Kt ameli kendisine ssl gsterilip de onu gzel gren kimse (gzeli gzel, irkini irkin gren kimse gibi midir?) phesiz Allah, dilediini saptrr, dilediini hidayete erdirir (Fatr Suresi, 8)

2. ddiann Geersizlii Yukardaki ayetin okunuu yle; aleyhim haseratin innnellahe aliim Gerek HY ve ekibi gerekse mer elakl, Kuran bir mucize pnarym gibi gstermek adna yine hileli yollara bavurmu ve bu iddiay dile getirmitir. ddia edildii gibi ayette RETNA yazmyor, alt izili cmlenin okunuu ratin innnedir Cmlenin iinden bir paray cmbzlayp Latince bir kelime olan retina ile badatrlm ve bir mucizeymi gibi gsterilmi bu komedi, teslim olmu zihniyetleri teselliden te deildir.

3 Sonu Arapa sessiz harflerden oluan bir alfabedir. Elif harfi Arapadaki kelimelerin okunuuna etki etmek suretiyle kullanlr. Grmeyi salayan retina kelimesinin getii bu ayette, grmek anlamna gelen Arapa raa fiilinden bahsedilmektedir. Sonraki ayetlere bakldnda, ayn surenin 19. ayetinde Kr ve gren bir olmaz. cmlesi gemektedir. Bilindii gibi retina hasarlar kalc krle neden olmaktadr. Sonraki 20. ayette ise Karanlklarla aydnlk bir olmaz. ifadesi gemektedir ki; bu anlatm retinann a duyarl hcrelerden olumas bakmndan ok manidardr. Bu saydmz ayetlerdeki grmeyle ilgili ifadeler tm Kuranda ok nadir gemektedir. Dolaysyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasnda, sadece bu ayetlerle birarada denk gelmesi, Allahn Kurandaki mucizelerinden biridir. HY ve tayfas, Fatr suresi 19. ayetin tefsirini doru vermi ancak eip bkerek mucizevi bir anlam karmaya almlardr. Raa fiilini retinaya balamak aczin gstergesi olmu. Gzden karlmamas gereken bir konu daha var ksaca onada deinelim; Arapada 3 trl noktalama vardr. 1- Cmle sonu (nokta) bitii belirtir. 2- Cezm ve edde 3- Sral cmleleri ayrmada trnak iareti. Cezm: Tek ekimde durulmas gereken harf ve szck sonu manzublarn duran belirtir. Arapada baz kelime sonundaki harfleri skin okumak gerekir. Kurn- Kerim okurken harfleri yerlerine vazedip mahrecinden karrken tne tne, fesahat, beyan, teenni ve sknet zere okumak icab eder. edde: ift okunmas gereken Sf harfleri btnler. Kuran- Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasna yarayan iaret de diyebiliriz. Sonu olarak stteki resmin cmlesinde geen szck noktalama iaretleri (edde)dahilinde Retina deil ratin innnedir

Osteoporoz Hikayesi

Salkl Kemik 1. Mucize ddias

Osteoporotik Kemik

Meryem Suresinin 4. ayetinde geen vehene kelimesi, gevedi, zayf dt, yetersiz kald anlamlarna gelmektedir. Bu ayette yallkla birlikte, kemikte olan deiimi tarif etmek iin kullanlan kelime son derece hikmetlidir. Ancak gnmz teknolojisiyle detayl lmleri yaplabilen kemik taramalar, kemik erimesi olarak bilinen hastaln grntlenmesini mmkn klmtr. 2. ddiann Geersizlii Yal insanlardaki kemik arlar, gszlkleri, kolay krlmalar, bellerinin bklmeleri vs. kemiklerinin zayflad dncesini uyandrmtr tarihten beri. Henz osteoporoz ve osteomalasi gibi hastalklar ve bunlarn nedenleri bilinmiyorken de, kemiklerin zayflamas/gevemesi fikri her zaman vard. Nasl eski eserlerde geen bir ba ars olayn, yzyllar sonra ad konulacak olan migren hastalna dair mucizevi bir iaret olarak yorumlayamazsak, kemik gevemesi tabirini de osteoporoz veya osteomalasi hastalklarna bir iaret olarak yorumlamak ancak gln olur. Zaten Kurandan daha eski rnein edebi eserlerde de kemikleri gevemiti/zayflamt, ba aryordu, beli bklmt gibi onlarca ifade bulmak mmkndr. Bkz: Osteoporoz,kemik metabolizmasndaki bir bozukluk sonucunda kemiin sert dolgu dokusunun azalmasyla ortaya kan hastalk.. (AnaBritannica Genel Kltr Ansiklopedisi Cilt 17 sf.235) Bkz: Kemik yumuamas,Osteomalasi olarak da bilinir,erikinde,zellikle yallkta ya da ok sayda gebelik geirenlerde kemiklerdeki kalsiyum ve fosfor miktarnn azalmasyla ortaya kan bozukluk.Sonuta kemik yumuar ve erilir,kolayca krlabilecek duruma gelir.. (AnaBritannica Genel Kltr Ansiklopedisi Cilt 13 sf.172) Bir an iin ayetin hastalktan bahsettiini dnsek bile durum mucize olarak grlemez. Bugn geleneksel in tbbnn kemik erimesine kar kullanld bilinmektedir. Kemik erimesi amzda kefedilen bir rahatszlk deil yzyllar ncesinden bilinen bir gerektir. inliler uzun yllar geleneksel karmlarn kemiklerini glendirmek iin kullanm ve kullanmaya da devam etmektedirler. Buradan da anlyoruz ki kuran kemik erimesinden bahsediyor olsa dahi bu bir mucize olarak grlemez nk rahatszlk yzyllar ncesinden zaten biliniyordu. bkz: Current Topics in Osteoporosis sayfa 513 bkz: Alternative medicine: the definitive guide sayfa 844

Ayeti inceleyecek olursak; O, yle demiti: Rabbim! phesiz kemiklerim gevedi. Sam sakalm aard. Sana yaptm dualarda (cevapsz braklarak) hi mahrum olmadm. Diyanet leri Meali Bu ayette kemiklerim gevedi ifadesi Zekeriyaya aittir, ayet bu osteoporoz hastaln dile getirilmesi ise tespit Zekeriyaya aittir. Kuran veya Allah ile alakas yoktur. Dikkat edilirse Zekeriya bu durumun (kemiklerinin gevemesinin) nedenini sormuyor sadece yallktaki belirtileri ifade etmeye alyor. Bunu sragelen ayetlerden de anlayabiliyoruz. Meryem 7: (Allah yle buyurdu Ey Zekeriyya! Biz sana bir oul mjdeleriz ki, onun ad Yahyadr. Daha nce ona kimseyi ada yapmadk. Meryem 8: Zekeriyya: Rabbim! dedi, Karm ksr olduu, ben de ihtiyarln son snrna vardm halde, benim nasl olum olabilir? 3. Sonu Adnan Oktar ve ekibinin gznden kaan(!), bu ayetlerden de anlalaca gibi Zekeriya sadece yalln belirtileri olan Kemiklerdeki zayflk, salarn aarmas gibi basit bir deyim kullanmtr. ddia edilen ayette Zekeriya, yallna bal sorunlarn dile getirip nasl ocuk sahibi olabileceini sormutur. Zorlama da olsa baka anlam kmamaktadr. Oktar ve ekibinin bu ayetleri eip bkerek bilimsel bir hava katmaya almas ise komedi ve aczin gstergesi olmutur.

Parmak zi Hikyesi
1. Mucize ddias Kuranda, insanlar lmden sonra diriltmenin Allah iin ok kolay olduu anlatlrken, insanlarn zellikle parmak ularna dikkat ekilir: Evet; onun parmak ularn dahi derleyip (yeniden) dzene koymaya g yetirenleriz. (Kyamet 4) Ayette parmak ularnn vurgulanmas, son derece hikmetlidir. nk parmak izindeki ekiller ve detaylar, tamamen kiiye zeldir. u an dnya zerinde yaayan ve tarih boyunca yaam olan tm insanlarn parmak izleri birbirinden farkldr. Dahas, ayn DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi farkl parmak izine sahiptirler. Parmak izi doumdan nce cenin zerinde son eklini alr ve kalc yara olmas dnda mr boyu sabit kalr. te bu nedenle parmak izi, herkese zel ok nemli bir kimlik kart saylmakta ve parmak izi bilimi ise insanlar tarafndan bilinen tek deimez ve yanlmaz kimlik tespit yntemi olarak kullanlmaktadr. Ancak nemli olan, parmak izinin zelliinin ancak 19. yzyln sonlarna doru kefedilmi olmasdr. Ondan nce, insanlar parmak izini hibir zellii ve anlam olmayan izgiler olarak grmtr. Fakat Kuranda, o dnemde kimsenin dikkatini dahi ekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak amzda fark edilen nemine dikkat ekilmektedir. 2. Ayetin erii ve Yorumu Mucizeciler, bir ayette parmak ucu ifadesinin gemi olmasn, parmak ucuyla ilgili btn tbbi bilgilere bir iaretmi gibi satmaya almaktalar. Oysa ayette, parmak ucu veya parmak izi ile ilgili tek bir bilgi yok! Sadece parmak ucu ifadesi var. Bu mantkla eski dnemlerden kalma her trl yazl eserde geen herhangi bir uzvun, organn ismini, gnmz biliminin o uzuv veya organla ilgili bulduu bilgilere mucizevi bir iaret olarak yorumlayabiliriz. Kald ki ayeti, bir nceki ayetle (Kyamet 3) birlikte okuduumuzda, parmak ucu ifadesinin balam da anlalyor. Denilmek istenen: Allah ahiret gnnde deil insanlarn kemiklerini, kemiklerden ok daha ince/hassas olan parmak ularn bile yeniden toparlamaya kadirdir. Yani burada parmak ucu ifadesi sadece insan bedeninin ince/teferruatl bir uzvuna rnek olarak verilmitir. Ayn ekilde trnak ularn, salarnn telini de denilebilirdi. Bu sefer de mucizeciler bu ifadeleri trnak veya sa telleriyle ilgili bilinen btn bilgilere mucizevi bir iaret olarak yorumlard. Her halkarda, ayette sadece parmak ucu ifadesi gemektedir ve mucizecilerin ilikilendirmeye altklar dier btn bilgiler ayette ima dahi edilmemektedir. (bkz: Fahruddin Er-Rzi, Tefsir-i Kebir Meftihul-Gayb, Aka Yaynlar, 22/287, Kyamet/4)

3. ddiann Geersizlii Ayetleri eip bkerek Kuran bilimsel ve mucizelerle dolu bir kitapm gibi gstermede HY ve ekibinin stne yok gibi grnyor. Bu sure adn birinci ayetteki el kyme kelimesinden almtr, surede balca lmden sonra dirilme, ceza, insann durumu ve karlaaca zorluklar konu edilmektedir. Kyamet gnnde Allahn insanlar parmak ucuna kadar tekrar yaratabilecei yani kudreti vurgulanmaktadr, grld gibi surede aka parmak izinden bahsedilmez. ddiadan bir alnt yapacak olursak; Ancak nemli olan, parmak izinin zelliinin ancak 19. yzyln sonlarna doru kefedilmi olmasdr. Ondan nce, insanlar parmak izini hibir zellii ve anlam olmayan izgiler olarak grmtr. Fakat Kuranda, o dnemde kimsenin dikkatini dahi ekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak amzda fark edilen nemine dikkat ekilmektedir. Okuyup aratrmayan insanlar hemen ikna edebilecek olan bu paragrafta byk bir yalana ahit oluyoruz. 19.yydan nce insanlar parmak izini hibir zellii ve anlam olmayan izgiler olarak grmtr deniliyor, belki an gerisinde kalm Arap kabileleri iin durum byle olabilir ancak parmak izinin tarihesine bakacak olursak tarih ncesi devirlerde bile kullanlmakta olduunu grebiliriz.. M.. 5000li yllara ait tarihi kalntlarda parmak izi figrlerin rastlanmtr, M. 1750li yllarda Babiller ve M. 600l yllarda inlilerin zellikle sahtecilik olaylarn nlemek amacyla parmak izlerini kullandklarna dair tarihi vesikalar vardr. Bilimsel anlamda parmak izlerinin kimlik tespiti ve sulularn tehisi amacyla kullanlabilecei M.S 1860l yllarda anlalmtr. imdiye kadar en eski parmak izi resmi (Aada) 1939 ylnda bulunan, Fransann Britanya Yarmadas aklarnda neolitik devirden kalma (M.. 5000) dolmenlerin zerindeki resimlerdir. (F.B.I., 1986) Eski Amerikada Nova Skotia da kzl derililer de el figrleri ve parmak izleriyle ilgilenmilerdir. Bu dneme ait kayalar zerine oyulmu bir mezarda el figrlerine ve bu figrlerdeki parmak ularnda parmak izini oluturan papil hatlarn gsteren izgilere rastlanmtr. (R.L.Gaensslen, 1991) Sahtecilik olaylarn engellemek iin parmak izinin imza yerine kullanm M.. 1742-1750 yllarnda Babil Krallnn Hammurabi ynetimi dnemine kadar uzanmaktadr.(Aylmer, 1987) Bu dneme ait ivi yazlarnn bulunduu topraktan yaplm tabletler zerinde parmak izi resimleri bulunmutur. Bu ekilde insanlar eserin kendilerine ait olduunu ispatlamaya alm ve bu konuda olabilecek sahtecilik olaylarnn nne gemeyi hedeflemilerdir. Parmak izlerinin bu ekilde kullanl, babillilerin parmak izinin kiiye zel olduunu ve deimezlik zelliklerini bildiklerini gstermektedir. Bu dneme ait ivi yazlarndan Babillilerin gelimi bir medeniyete sahip olduklar, kamu ynetimi, matematik, astronomi, fizik, kimya ve dier baz bilimlerle ilgilendikleri anlalmaktadr. (Aylmer, 1987) Babillilere ait ivi yazs tabletlerine Msrda da rastlanmtr. Bu tabletlerde matematik, astronomi, tarih, tp ve hukuk ile ilgili yaztlar bulunmutur. Bu nedenle parmak izinin Babillerden Msra ve dier evre lkelere yaylm olmas ihtimali yksektir. Fakat bu konuda bir kesinlik yoktur. M.. 600-300 yllarnda inde parmak izinin kimlik tespiti amacyla kullanldna dair tarihi dokmanlar vardr (ekil 1). Ayrca parmak izi ve el izlerinin bu tarihlerde inliler tarafndan kullanld inin resmi tarih belgelerinde gemektedir. M.S. 200l yllarda kat ve ipek kuma, topraktan yaplm tabletlerin yerine getikten sonra, parmak izi ile ilgili dokmanlar mrekkep yazs

kullanlarak ivi yazs tabletlerinden kat ve ipek kumalara aktarlmtr. Bu tarihi vesikalardan, inlilerin arazi satlarnda ve baz resmi belgelerde parmak izini imzayla birlikte kullandklar ortaya kmtr. (Sagem-Morplo, 1998) Bu belgelerin birinde annenin parmak izi, doumu gibi kiisel bilgiler gemektedir. Parmak izinin anneye ait olduunun belirtilmesi, parmak izinin Kiiye zel olduu ve Deimezlik zelliklerinin inliler tarafndan da bilindiini gstermektedir.

(inde kullanlan ve gvenlik iin parmak izleri ieren mhrler) 4. Sonu Sonu olarak ayetlerde mucizemsi bir yn olmamakla beraber iddia yanltc ifadelerle doludur, parmak izinin kimlik tespiti amacyla kullanm Kurandan yzlerce yl ncede biliniyor ve de uygulanyordu

Yaratltaki iftler

(ift cinsiyetli antik bir Yunan heykeli) 1. Mucize ddias Kuranda her canlnn erkek ve dii olarak iki cinste yaratld sylenir, buna karn doada baz canllar ve trler ift cinsiyetli veya cinsiyetsiz olabilmektedir. Buna dair ilk olarak Kuranda geen ayetlere bir gz atalm; Hucurat Surasi 13. Ayet - Ey insanlar! phe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir diiden yarattk ve birbirinizi tanmanz iin sizi boylara ve kabilelere ayrdk. Allah katnda en deerli olannz, Ona kar gelmekten en ok saknannzdr. phesiz Allah hakkyla bilendir, hakkyla haberdr olandr. Necm Suresi 45 ve 46. Ayet phesiz O iki ei, erkei ve diiyi, (rahme) atldnda az bir sudan (meniden) yaratmtr. Zriyt Suresi 49. Ayet - Dnp ibret alasnz diye her eyden (erkekli diili) iki e yarattk. Ayetlerde de grld gibi Kurann birok yerinde bu konuya vurgu yaplm ve slamn ierisinde bunun tersine bir tez kmasn ve bunu kabullenilmesini de engellemitir. Bu yanl bilgiler slamiyetin gnmzde evrim olgusunu reddetmesindeki temel sebeplerden birisini de oluturmaktadr. 2. ddiann Geersizlii Doada baz canllar ve trler ift cinsiyetli veya cinsiyetsizdir. Bunun yannda ifti olmayan ve eeysiz olarak da reyen canl trleri olduu gibi ikiden fazla cinsiyetlerin var olduu veya bireylerin sonradan cinsiyet deitirdii trler de bulunmaktadr. O dnemki artlara ve bilimin ancak eriebildii seviyeye baktmz zaman normal olarak byle bir ey bilinemeyecei iin canllarn istisnasz olarak erkek ve dii olmak zere iftler halinde olutuu ve tm canllarn eeyli olarak oald dnlm ve byle bir hataya dlmtr. Tam olarak o dnemki artlar gz nnde bulundurduumuzda bu dnemde, dnya zerindeki tm biyolojik

trleri ve de henz kefedilmemi olan ktalar ile daha uzak corafyalardaki tm canllar tespit edip incelemek veya onlar sistematik bir ekilde snflandrmann imkansz olduu grlr. Bu gn bile hala btn canllar ve btn trler bulunup incelenmi deildir. Hala her bir gn Dnyann eitli blgelerinde ve habitatlarnda yaayan, bilmediimiz yeni trler bulunmaya devam ediliyor. 3. Doada Hermafroditzm (ift cinsiyetlilik) Yunan mitolojisindeki Hermes ve Afroditin isimlerinin birlemesi ile adlandrlan, genital organlarda hem diinin hem erkein karakteristik zelliklerini tama durumudur. Doann bir hatas, genetik mutasyon olarak deerlendirilebilir. Normal artlarda cinsiyet 2 kromozomun elemesiyle belirlenir. Bu kromozomlarn biri anneden dieri babadan gelir. retilen her yumurta bir adet X kromozomu ihtiva eder. Erkein spermi ise X veya Y kromozomu tayabilir. Dllenme esnasnda bu 2 kromozom XX olarak eleirse fetus dii olarak, XY olarak eleirse erkek olarak geliir. Kromozom elemesi esnasnda ekillenen anormallikler ift cinsiyete (hermafroditizm) sebep olur. Dllenmeyle oluan tm embryolarda erken evrede cinsel salg bezlerinin testis mi yoksa yumurtalk m olduu belli deildir. Eleen kromozomlar XX ise testosteron hormonu salglanmaz, cinsel salg bezleri yumurtalk formu alr ve embryo dii olarak geliimini srdrr. Eleen kromozomlar XY ise testosteron hormonu salglanmaya balar, cinsel salg bezleri testis formu alr ve embryo erkek olarak geliimine devam eder. Yeterli testosteron salglanmayan durumlarda testisler tam gelimez, hata olarak yumurtalk geliir. ift cinsiyet vakalarnda genellikle kromozom elemesi XX olan; fakat hem testis hem yumurtalk bulunmas formu hakimdir. ok nadir olarak, gelien fetusta hem XX hem XY kromozomunun beraber bulunduu vakalar da grlebilir. Hermafroditizm genellikle 3 formda ekillenir: - bir tarafta bir yumurtalk + bir testis; br tarafta ya tek yumurtalk ya da tek testis (toplam 3 cinsel salg bezi) - bir tarafta bir testis, br tarafta bir yumurtalk - her iki tarafta da birer testis + birer yumurtalk (toplam 4 cinsel salg bezi) Hermafrodit vakalarda testicular dokunun miktar hayvann ne kadar erkek veya ne kadar dii olduunu belirler. Rahim geliimi bu olguya baldr. ift cinsiyet vakalarnn %25i gerek hermafrodizm olarak snflandrlr. Bu vakalarda kpek normal dii genital organlarnn yan sra fazla gelimi bir klitorise veya ufak bir penise sahip grnmndedir. Sklkla testisler ve yumurtalklar yerlerine inmemi, karn ierisinde sakldr. ift cinsiyet vakalarnn %75ini ise pseudohermaphrodit vakalar oluturur. PSEUDOHERMAPHRODTZM Kromozomlar ve cinsel salg bezleri birbirine uyumlu olmasna ramen d genital organlar bu verilere uyumlu deildir (rn: kromozom elemesi XX ve yumurtalklar da mevcut ama hayvann bir de penisi var) . Minyatr Schnauzers, Kani ve Pekingnese rk kpekler bu anomaliye yatkn rklardr. Pseudohermaphroditizm 3 formda grlr: *Erkek pseudohermaphroditizmKromozom elemesi XY, testisler mevcut fakat dii genital organlara sahip hayvanlar. Baz vakalarda yumurtalk kanal ve rahim mevcuttur fakat d genital organlar erkek organlardr. Normal penis ve testislere sahip baz vakalarda dii genital organlarnn farkna dahi varlmayabilir.

*Dii pseudohermaphroditizmXX kromozom elemesi ve yumurtalklar olmasna ramen yksek testosteron salglanmasndan dolay i ve d genital organlarda erkek organlar grlr. Baz vakalarda ar gelimi bir klitoris grnts, baz vakalarda ise normal grnml bir penis vardr. Penisin yan sra prostat bezleri de grlebilir. Bu tip vakalara genellikle hamilelik esnasnda testosteron/progesteron ieren ila tedavisi uygulanan kpeklerin yavrularnda rastlanr. Bu hayvanlar rahim ve yumurtalk hastalklarndan korumak iin ksrlatrmak gerekir. ift cinsiyetli hayvanlar genellikle ksrdr (ok istisnai olarak doum yapan birka vaka bilinmektedir). Yine de bu hayvanlar iftletirmek nerilmez. *Snflandrlmam vakalarYukardaki 2 snflandrmann dnda kalan vakalardr. Deniz Hyarlar: Yumurtlayarak rerler, erkek ve diilerinin ekli birbirine ok benzer. Bzlar hermofrodit (ift cinsiyetli)dir. Tentaklleriyle yakaladklar plankton ve amurlardaki organik maddelerle beslenirler. eitli renkte veya cam gibi saydam olanlar da vardr. 4. Doada Cinsiyet Deitiren Canllar Orfoz: Orfoz (Epinephelus guaza), Serranidae familyasndan bir balktr. Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunlua eritii zaman dii cinsiyet organlarna sahiptir. Hayatnn belirli bir dnemini dii olarak geirdikten sonra 18. yana geldiinde dii cinsiyet organlar kaybolarak yerine erkek cinsiyet organlar geliir ve hayatnn geri kalann erkek olarak yaar. Dier diiletirilmi balklar: ABDde Potomac Nehrinde yaplan aratrmalarda balklarn nehre atlan doal hormonlar ieren atklardan etkilendii ortaya karlmtr. Balklarn yzde 42sinde yumurtalk benzeri dokular olutuu gibi yzde 79unda cinsel anormallikler grlmtr. Balklarn antidepresan ieren atklardan da etkilendikleri ve bu atklarn balklarn diilemesine yol aabilecei anlalmtr. Common Reed Frog - Kam kurbaas (Hyperolius viridiflavus): Hyperolius viridiflavus kurbaalarnn cinsel organlarn kadndan erkee (vajinadan penise) deitirmekte olduklar gzlemlendi. Eer poplasyon ierisinde erkek yok ise diilerden bazlar baz kimyasal tepkimeler sonucunda cinsiyet deitirip erkek olurlar. Sr ierisinde erkek nfusunun yetersiz olmas sebebi ile remeye imkn olmamasndan dolayyla ne zaman kimyasal tepkimeler aktiflese diilerin cinsiyet geni paralanr ve erkek cinsel organ olarak geliir. Afrika Kurbaalar: Baz ldrc tarm ilalar erkek kurbaalar zerinde etkili olduu gibi onlarn yumurtlamasna da sebep olabiliyor. 40 Afrika kurbaas zerinde yaplan son deneylerde atrazinli (tarm ilac) suda yaayan kurbaalarn yzde 90nn testosteron seviyelerinde ve sperm saylarnda azalma oldu. Yzde 10u ise tamamen cinsiyet deitirdi ve yumurtlamaya balad. Tavukgiller: ngiliz bilim adamlar, ender rastlanan, erkek ve dii zelliklerini birlikte tayan (jinandromorf/karmaeeyli) Sam ad verilen yar tavuk, yar horoz rnei zerinden giderek tavukgillerde cinsiyetin memelilerden farkl ekilde belirdii sonucuna varmlardr. Aratrmaclar Sam isimli tavuk/horozun kromozomunda anormallik olmasn beklediler ancak yanldlar, zira Samin tavuk tarafnn byk oranda dii kromozomlarla normal dii hcrelerinden, horoz tarafnn ise erkek kromozomlarla normal erkek hcrelerinden meydana geldii, iki tarafn da tamamen ayn hormondan etkilendii grld. Nature dergisinde yaymlanan aratrmada bilim adamlar, hormonlarn horoz ve tavukta cinsiyetin belirlenmesinde asl rol oynamad, bu hayvanlarn hcrelerinin reme organlar gelimeden nce cinsel kimlie sahip olduu sonucuna vard. Bunun yannda bir travma sonucu (tilki saldrs) diiye dnen ve yumurtlamaya balayan horoz Gianninin hikayesi de aratrmaclara bu konuda yol gsterdi. Uzmanlar deiime yol aan eyin, ilkel

alara ait, bugne kadar gelebilmi bir gen olabileceini belirtiyor. Bu gre gre Gianni tm diilerin gidiine ahit olunca soyunu srdrmenin yolunu kar cinse gemekte buldu. Transeksel kertenkele (Augrabies kertenkelesi): Aratirmaclar, Gney Afrikada dii klna giren ve diileri imite eden ilgin bir kertenkele tr buldu. Witwatersrand niversitesi bnyesinde yaplan almalarda Augrabies cinsi erkek kertenkelelerin, byklerin hmndan korunmak iin renklerini deitirerek dii klna girdiini ortaya koydu. Aratrmaclar, diilerin rengine brnen kk erkek kertenkelelerin yaam ansnn attn gsterdi. Denizinesi bal: Birka yl nce aratrmaclar erkeklerde kuluka kesesinin olumasn tetikleyebilecek bir geni kefetti. Bu gen yardm ile kuluka kesesindeki yumurtalar iin tuz miktarn ayarlayabiliyor. Denizinesi familyasnn denizat dndaki bir dier yesi denizinesi bal da doum yapmadan nce yumurtalar kuluka kesesinde bir sre tar. Denizatlar: Dii denizat yumurtalarn erkek denizatlarna aktarr. Erkek denizatlarnda doutan kuluka kesesi bulunur. Bu kesede yumurtalar kendi spermleriyle dllerler. Ortalama 3 hafta sren hamileliin ardndan denizat gn sren doum sancs sonucu yaklak 200 bebei denize brakr. Homo sapiens (nsanlar): Bunun yannda insanlarda da bir gen defektine bal olarak, rnein Karayiplerde Hispaniola adasnda baz ocuklarn kz olarak dnyaya geldiini, ancak 12 yana geldiklerinde erkee dntkleri biliniyor. Burada doan baz ocuklarn cinsel organlar dahil tm zellikleri kzlar andryor. Aileleri tarafndan da kz olarak yetitirilen ocuklar ergenlie girdiklerinde bir anda boy atyor, kllanyor ve erkek cinsel organ oluuyor. 12 yana geldiklerinde vajinalar bir anda penise dnen bu ocuklarn ou hayatlarna erkek olarak devam edip ocuk sahibi bile oluyor. 5-alpha-reductase deficiency sendromu olarak da bilinen bu sendromda genetik bir bozukluk enzimlerin salglanmasn etkileyerek ocuklarn penisinin zamannda olumasna engelliyor. 5. Partenogenez ve Eeyi Olmadan reme Lezbiyen Akn rnleri: Cnemidophorus isimli kertenkelelerde erkek yoktur ve bunlar lezbiyen bir akn rn olan canllardr. Rock lizzards kertenkelesi de benzer ekilde lezbiyenlikten baka bir cinsiyetin olmad trdr. Dii kertenkeleler pseude seks yapma suretiyle birbirlerine srtnrler ve erkei imite ederler. Sonucunda herhangi bir dl alverii olmadan diilerde yumurta oluumu meydana gelir. Ramphotyphlops braminus: Bu ylan tr partenogenez bir ekilde yani dllenmesiz olarak rer ve imdiye kadar bulunan tm rnekleri diidir. Yumurtlayabildikleri gibi yavrularn canl da tayabilirler. Sekize kadar yumurtlayabilirler. Doan yavrularn hepsi anneleri gibi diidir ve hepsi genetik olarak zdetir. Karahindiba: Karahindiba isimli iekli bitkinin reme organlar var olduu halde ilevini yitirmitir. Tm iekler gibi karahindibalarnda reme organlar vardr, ama bunlar kullanmazlar. Zira bu icekler eeyli olarak remezler; kendilerini kopyalarlar. Mycocepurus smithii: Gney Amerikada Amazonlarya yaayan bu karnca tr iftlemeden oalan ve tamam dii olan bir karnca trdr. Bu trdeki kralie karncalar kendilerini kopyalayarak genetik adan benzerlerini retirler. Esiz redikleri tespit edilen bu karnca tr, hi iftleme olmakszn bahe mantar gibi redii grlen ilk bcek tr olduu da bilinmektedir. Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yaymlayan aratrmada, Mycocepurus smithii tr karncalarn DNAlarnn parmak izini inceleyen Biyolog Anna Himler, tm karncalarn koloninin kraliesinin kopyalar olduunu ve sekssiz bir dnyada yaadklarn tespit etmitir. Dii karncalar paralanp incelendiklerinde bunlarn fiziksel olarak douramayacak durumda olduklar ve midye organ olarak

bilinen reme sistemlerinin zelliini yitirmi bir durumda olduklar fark edilmitir. Aratrmaclara gre, erkeklerin dllenmemi yumurtadan eeysiz remelerinin baz bcek trleri iin normal olduunu, ancak diilerin eeysiz remelerinin karncalarda fazlasyla ender olduunun altn izmekteler. Aratrmac Himlere gre, Karnca toplumunda, deiik tiplerde reme ekilleri grld, ama bu trn kendi grlmemi reme eklini gelitirtii vurgulanmtr. 6. Hem Eeyli Hem Eeysiz reyebilen Canllar Komodor Ejderi: Bu trn zellii, doada hem erkei hem de diisi olmasna ramen dii komodo ejderlerinin iinde gerektiinde erkek reme hcresi oluturacak bir ksmn bulunmas.Bu ksm remeye dair zor durumlarda devreye girer ve diinin kendi kendine reyebilmesini de salar. Asma bitleri (Grape phylloxera veya Daktulosphaira vitifoliae): Genelde yaz mevsimi iftlemezler, bunun yerine yazlar herhangi bir dl alverii olmadan dorudan yumurtlayp yavrular doururlar. K mevsiminde ise daha dayankl yumurtalar oluturabilmek iin erkeklerle iftlemeyi tercih ederler. Whitespotted bamboo: Beyaz benekli bambu olarak adlandrlan bir kpekbal tr normalde erkek ve dii birleimi ile reyerek doarlar. Ama 2002 ylnda Belle Isle Aquarium parknda sadece iki diinin bulunduu bir akvaryumda bu kpekbalklarndan birinin yavrulamas bakclar olduu gibi bilimcileri de hayretler iinde brakmtr. ekibal kpekbalklar: Hem eeyli hem eeysiz remeye dier bir rnek de, yedi yl nce Macaristann Nyiregyahaza blgesindeki bir akvaryum havuzunda doan ve Ibolya isimli bir ekibal anne kpekbalnn hibir erkek kpekbalyla cinsel ilikiye girmeden hamile kalarak doum yapmas olaynn gzlenmi olmasdr. DNA almalar sonucunda ekibal kpekbalnn kendiliinden dourduu saptanmt. Dii kpekbalnn erkek kpekbalklarndan ayr bir blmde tutulduunu syleyen hayvanat bahesi yetkilisi ve uzmanlar cinsel birleim olmadan doum yapmasnn inanlmaz olduunu kaydettiler. (9) Boa ylanlar: Doada hem erkei hem de diisi bulunduu halde Kuzey Karolina Devlet niversitesinden Dr. Warren Booth yapt almalar sonucunda eeysiz olarak reyen bir boa ylan tr kefedilmitir. Sper anne boa ylannn oluturduu yavrularn hibiri erkek bir ylana ait etkiler gstermiyor gen dzeyinde erkek ylann reme srecinde hibir katksnn olmad grlyor. Ayrca tm yavrular anneye ait ekinik renk mutasyonunu da tayor. Bu imdiye kadar srngenler dnyasnda eeysiz remenin gzlendii ilk bulgu olarak da biliniyor. Erkek ylan hcreleri iki Z kromozomu ierirken dii ylan hcreleri Z ve W kromozomlar ieriyor. Dr. Booth yapt almada eeysiz reme sonucu oluan tm dii yavrularn WW kromozomlarn ierdiini gzlemledi. Bu imdiye kadar grlmemi ve imknsz kabul edilen bir durum. Byle bir sonu ancak laboratuvar koullarnda kompleks mdahaleler sonucunda elde edilebilir, o da sadece balk ve kurbaalarda. Daha ilgin olan bu sper anne boa ylannn bundan nceki dnemlerinde eeyli reme de gerekletirmi olmas. Boa ylanlarnn her iki ekilde de reyebiliyor olmasnn evrimsel adan bir avantaj salayabilecei ve bu zelliin srngenlerde imdiye kadar bilinenlerin aksine daha yaygn olabilecei dnlyor.

7. kiden Fazla Cinsiyeti Olan Canllar Tetrahymena thermophila: Biri erkek, biri dii Bilinen gelimi trlerin hemen hemen hepsi iki cinsiyet barndryor. Peki, bu saynn tesi var mdr? Bir canl tr en fazla ka cinsiyeti iinde barndrabilir? 3 m? 5 mi? Tetrahymena thermophila ile tann! Bu tek hcreli, 7 farkl cinsiyete ev sahiplii yapyor. Uygun olarak I, II, III, IV, V, VI ve VII olarak adlandrlan cinsiyetler, tr ii iftlemeleri o kadar karmak hale geliyor ki, T. thermophila, srf bu amala ekstra bir ekirdek tayor. Ana ekirdek, hcrenin temel fonksiyonlarndan sorumlu iken, kk ekirdek, hcreler aras konjgasyon iletiimini salyor. T. thermophila poplasyonlar iindeki bu 7 cinsiyetin oran da birbirinden farkl! University of Houstondan Rebecca Zufalln gerekletirdii almalar da, bu cinsiyet oranlarndaki asimetriye k tutuyor. Zufall, cinsiyetlerin neden farkl oranlarda bulunduunu zmek iin, bu canllarn poplasyonlarn, matematik modellemeler kullanarak tekrar oluturmu. Bu modellemeler sonucunda, belirli bir genin farkl versiyonlarnn (yani allellerin) farkl cinsiyetlere ounluk kazandrdn gzlemlemi. Bilindii zere, biz insanlarn, cinsiyeti tamamen genler tarafndan belirleniyor. Ancak, bizim aksimize, T. thermophilada cinsiyet seimi biraz farkl ekilde gerekleiyor. Bu canldaki baz genler, o canlnn hangi cinsiyete sahip olacann sadece bir ksmn belirliyor. Dier ksmnda ise evre scakl gibi evresel faktrler bulunuyor. Bu canllarda, cinsiyeti etkileyen nemli genetik faktrlerden biri mat adl bir gen. Bu genin farkl versiyonlar (alelleri), baz cinsiyetlerin dierlerine gre daha fazla grlmesine neden oluyor. rnein mat2 aleli ile doan bir T. thermophilann hi bir ekilde tip I olma ihtimali bulunmazken, %15 ihtimalle tip II, %9 ihtimalle tip III olabiliyor. Kolaylk olmas asndan, mat2 ve ayn genin dier 13 aleli, Ave B adl gruplara blnm. A grubu aleller, tip I, II, III, V ve VI cinsiyetlerine; Bgrubu aleller ise II, III, IV, V, VI ve VII cinsiyetlerine dnmde grev alyor. Ancak, temel soru hala cevaplanm deil! Bir canl neden 7 cinsiyete sahip olmak ister? Evrimsel avantaj asndan bakldnda, aratrmaclarn gerekletirdii modellemeler, 7 cinsiyetin, iki cinsiyete kar avantajl ortaya koyuyor. Ancak, modellemeler baz durumlarda gerei yanstmayabiliyor ve ou aratrmac, eitlilik gzeldir savn tatmin edici bir cevap olarak grmyor. Konu zerinde yaplan nceki bir alma, farkl cinsiyetlerin olmasnn, bir organizmann, kar-cins bulma ihtimalini artracan, bu ekilde bir artn da avantajl olacan ne sryor. Ancak, bu saynn neden 7 ile snrland konusunda kimsenin cevaplayamad bir soru. almay gerekletiren Tiago Paixo, T. thermophila poplasyonlarnn tipik olarak destekleyebilecei maksimum cinsiyet says 7 olabilir. Bundan yksek saylarda cinsiyet olmas, hayatta kalma asndan yarar getirmiyor olmal. diyerek dncelerini zetliyor.

8. Ecinsellik NSANLARDA ECNSELLK: Ecinsellik, kiinin cinsel, duygusal ilgi ve isteinin (cinsel yneliminin) kendisiyle ayn cinsten kiilere dnk olmasdr. Ecinsellik doutan m, yoksa kltrel artlarla genlerin sonradan zenmesiyle mi olumaktadr, bu soruya bilimsel verilerle yantlamak gerekirse, Sigmund Freud tarafndan tanmlanan kurama gre, ecinselliin, erkeklerde koruyucu bir anne ve ona uzak duran bir babadan tetiklenen bir durum olduuna dair fikrin gnmzde tamamen yanl olduu ortaya kmtr. Amerikan Psikiyatri Birlii (APA), 1973 ylnda, Dnya Salk rgt (WHO) da 1 Ocak 1993 tarihinde, objektif ve iyi planlanm bilimsel almalar ve klinik literatr dorultusunda, ecinsellii Uluslararas Hastalklar Snflandrmasndan ve Akl Hastalklar Tehis ve statistikleri Klavuzundan karmlardr. ICD-10 maddesi cinsel ynelim, tek bana, bir rahatszlk/hastalk olarak kabul edilemez eklindedir. Gnmzdeki aratrmalar sonucu ecinselliin, erkek ocuklarn doum sras ile ilgili olduu artk neredeyse kesin gibidir. Her erkek ocuun doumu, kendisinden sonra doacak erkek ocuun ecinsel olma ihtimalini yaklak olarak % 3 4 orannda artrmaktadr. Daha nce erkek ocua hamile kalm, bir annenin, douraca yeni bir erkek ocuun ecinsel olma ihtimalinin kuramsal olarak ilk erkek ocua gre daha fazla olduunu bilinmektedir. Erkek embriyo Y kromozonundaki adet Gen Anti-mller hormonu ifreler. Anne de buna kar Histocombatibliyt antikoru oluturur. Annenin her erkek ocua hamileliinde vcudundaki Histocombatibilyt Antikorunun konsantrasyonu artar. Annenin oluturduu Antikor erkek ocuk embriyosunun beyninin erkeklemesini engeller. Genital olarak erkektir ama beyinsel olarak erkekleemez. Bu durum da onlarn dier erkeklerden holanmasn, kadnlara kars ilgisiz kalmasn salar. Bunun yannda ecinsellik, dnyadaki her toplumda, her sosyal grupta, her din, her kltrde aa yukar ayn orandadr. Kimi toplumlarda ok, kimilerinde az grnr olmas, aslnda sadece toplumun ecinsellie tolerans ile ilgili bir durumdur. Sonu olarak, inan ekillerindeki Tanrnn bir insan genetik olarak gnah ilemeye -homoseksel ilikiye- meyilli yarattna inanmak, bir anlamda Tanrnn hile yaptn onaylamak olaca gibi etiksel adan da byle bir dn tarz bir ktlktr ve insana saygszlktr. DOADA ECNSELLK: Hayvanlarda ecinsel davranlar, insan tr dndaki hayvanlarda gzlemlenen ve belgelenmi ecinsel, biseksel ve transeksel davranlardr. Bu davranlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal ba kurma, e olma ve ebeveynlii ierir. Aratrmac Bruce Bagemihl, hayvanlardaki cinsel eitliliin buna ecinsellik, biseksellik ve oalmaya dayanmayan cinsellik de dahil olmak zere bilim evrelerinin daha nceleri kabul etmek istediinden ok daha fazla olduunu iddia eder. Belirlenen ecinsel davran gsteren trler arasnda, koyundan, kediye ve ata, kediden, kpee ve muhabbet kuuna kadar bilinen tm evcilletirilmi hayvanlar da kapsamaktadr. Lezbiyen solucanlar: Doada ecinselliin biyolojik temelli olduu, ABDl aratrmaclarn solucanlar zerinde yapt deneylerle de anlald. Dii solucanlarn beyinlerindeki genlerle oynayan ABDli bilim adamlar solucanlarn cinsel alkanlklarn deitirmeyi baardlar. Genleri bozulan dii solucanlar kendi cinslerine yneldiler. Bilim adamlar solucanlarn beynindeki dengeyi tersine dndrerek alg yanlgs yarattlar. Bu ilemi yaparken solucanlarn sadece beyinlerindeki genlerle oynadlar. Yani dier bir deyile bu solucanlar dardan bakldnda dii grnrken, erkek gibi davranp dnmeye baladlar. Deneyi gerekletiren Utah niversitesi Beyin Aratrmalar Blmn Bakan Erik Jorgensen yapt aklamada ecinsellik gibi cinsel davran ve ynelimlerin insann geninde ifrelendiini belirtti.

spinozlar: Ecinsel spinozlar da mr boyu seviyor. Btn mrn tek bir e ile geiren zebra ispinozunu inceleyen aratrmaclar, ecinsel iftlerin en az heteroseksel iftler kadar birbirine bal ve sadk kular olduunu tespit etmilerdir. Aratrmann sonular, Behavioural Ecology and Sociobiology (Davran Ekolojisi ve Sosyobiyoloji) adl dergide yaymland. California Berkeley niversitesi ekibi, ayn cinsiyetten zebra ispinozlarnn da ift oluturduunu ve bu kularn birbirine gsterdii zen ve dikkatin en az dii-erkek iftler kadar gl olduunu sylyor. Ayn yuvay paylaan zebra ispinozlar bir ift olarak ballklarn birbirine ark sylemenin yansra, gagalaryla karlkl ty temizleyerek de kantlyor. Kolar: Kolarn yaklak %8i koyunlarla iftlemeleri iin bir ans verildiinde bile kolarla iftlemeye devam etmektedirler. Bir deney gurubunun i, grme lobu ndeki hipotalamus blgesi kolarda, ayn ya gurubundaki koyunlara oranla ok daha byk kmaktadr. Siyah Kuular: Kabaca bir hesapla siyah kuu iftlerinin drtte biri ecinsel iftlerdir ve, ya yuva alarlar ya da daha sonra yumurtay al diiyi yuvadan uzaklatrmak zere geici bir l aile kurarlar. Byk olaslkla, ebeveynleri daha geni bir yaam alann savunabildikleri iin, ecinsel iftlerin yavrularnn daha fazlas, farkl cinsten ebeveynleri olanlara oranla yetikinlie ulamaktadr. Ayn mantk erkek flamingo iftlerinin yavrularnda da yrmektedir. Martlar: Aratrmalar dii bat martlarnn %10 ila 15inin doada ecinsel davran sergilediklerini gstermektedir. Yaban rdekleri: Erkek-dii yaban rdei iftleri sdece dii yumurtlayana kadar oluur, daha sonra erkek, diiyi terkeder. Yaban rdeklerindeki erkek ecinsellii, kularn geneline oranla daha fazladr. Bu oran bz durumlarda tm nfusun %19u kadardr. Penguenler: New York Timesn 2005 ubat banda yapt bir habere gre New York Central Park hayvanat bahesinde bir erkek Mifer pengueni ifti kulukaya yatp, yumurtadan karttklar bir dii pengueni evlat edinmilerdir. Roy ve Silo ile yavrular Tangonun gerek yaam hikyeleri zerine And Tango Makes Three isimli bir ocuk kitab yazlmtr. Tango adl dii penguen, daha sonra baka bir dii penguenle birlikte olmutur. New Yorkta bulunan dier penguenlerin de hemcinsleriyle e olduklar kaytlara gemitir. Dii grizzly aylar: Dii grizzly aylarnn bazen birlikte seyahat ettikleri, birbirlerini savunduklar, yavrularn beraber byttkleri ve sanki daha uzun sre beraber kalabilmek iin k uykusunu erteledikleri beraberlikler kuruyorlar. Erkek devekularnn % 2si diileri grmezden gelerek sadece erkeklere kur yapyor. Erkek deve kular yine erkek flamingolar gibi gerekten seks yaparken grlmeseler de yuva yapp bazen de yetimleri bytme grevini stleniyorlar. ie burunlu yunuslar erkekli diili iftler oluturmasalar da ou, dier erkeklerle mr boyu sren iftler oluturuyorlar. Bazlar sadece erkeklerle ilgileniyor; fakat dierleri biseksel ve burun ile genital uyarma hepsi hevesle katlyor. 9. Sonu lgili ayetlerden doadaki tm canllarn sadece dii ve erkek olmak zere iftler halinde yaratldklarna dair hibir iaret yoktur. Canllar ok eitli ve farkl reme, iftleme ve cinsel davranlar gsterir ve doada ift deil ok cinsiyetlilik mevcuttur. Kuran, bu gerei grmezden gelmitir ve bu biyoloji bilgilerine dnemi gerei sahip olmad gibi bunda mucize aramak yersiz ve gereksizdir.

Elektrik Kullanm

1. Mucize ddias Erimi bakr madenini ona sel gibi akttk (Sebe Suresi, 12) Allahn Hz. Sleymann emrine verdii byk nimetlerden biri erimi bakr madenidir. Bu ayeti, farkl ekillerde yorumlamak mmkndr. Erimi bakrn kullanlmas ile, Hz. Sleyman dneminde elektrik kullanlan yksek bir teknolojinin varlna da iaret ediliyor olabilir. Bilindii gibi bakr, elektrii ve sy en iyi ileten metallerden biridir ve bu ynyle elektrik sanayinin temelini oluturmaktadr. Dnyada retilen bakrn nemli bir blm elektrik sanayinde kullanlmaktadr. Ayette geen sel gibi akttk ifadesi de elektriin ok geni alanlarda kullanlabileceine iaret ediyor olabilir. 2. Ayet Yorumundaki arptma Aynen alntladmz mucize yalan metninde okuyabileceiniz zere okuyucu ile adeta alay edercesine ayette geen bakr madenini ona sel gibi akttk ifadesinde elektrik kullanmna dair bir iaret olabilecei sylenmektedir. Bu ifade tek bana ele alndnda bile byle bir iaret (!) karmak olas hayl gcn aar. Ayeti somut balam ierisinde ele aldmzda mucizecilerinin yorumunun ne kadar samimiyetsiz bir arptmadan ibaret olduu rahatlkla grlr: Ve Sleymana da rzgar ram ettik, sabahleyin bir aylk yol alrd, akamleyin bir aylk yol ve ona bakr madenini, sel gibi akttk ve cinlerden, huzurundan i ileyenler vard Rabbinin izniyle ve onlardan, emrimizden kana yakp kavuran azab tattrrdk. (Sebe 12) Kalelerden, heykellerden, byk havuzlara benzer anaklardan ve salam, yerinden kalkmaz kazanlardan ne isterse yaparlard ona; ey Davud soyu, kredin ve kullarmdan pek az kreder. (Sebe 13) Aka grld gibi bu ayetlerde Sleymana verilen bolluklar, nimetler, kolaylklardan bahsedilmektedir. Bu balamda kaleler, heykeller, anak ve kazanlarn yapmnda kullanmak zere bolca bakr madeni de verildii sylenmektedir. Yani ayette kastedilen hem lafzndan -hem de balamndan anlald zere- bakr madeninin bolca verilmi olmasndan baka birey deil. Bu durum herhangi bir muteber tefsire bakarak da teyit edilebilir.

3. Ayetin Kkeni Davudun olu Sleymann Kuranda geen dier btn kssalar gibi kaleler, heykeller, byk havuzlar, yerinden kalkmaz kazanlar barndran grkemli bir tapnak ina ettirmesi hikayesi de Tevrattan alntdr. Hikye, Tevratta ok daha ayrntl bir ekilde yer alr (bkz. 1. Krallar 7). Tevratta Sleymann 20 yl sren bu inaat srasnda ne kadar bolca maden, ii ve yardmc kulland da anlatlr. Yukardaki Kuran ayetleri ise bu hikyenin zetlenmi bir versiyonundan ibarettir. 4. Bakr Kullanm Ayetten kan tek man Sleymana bakr madeninin oluk oluk/bolca verildii rivayetidir. Bunda da mucizevi hibir yan bulunmaz. Bakr insanlarn kulland ilk madenlerdendir ve yaklak 10.000 yldr kullanmdadr. Hatta en ok yararlanld dnem olan M.. 5.000 ile M.. 3.000 yllar aras Bakr Devri olarak da adlandrlr. Ksacas bakr Kurandan ve -elbette ki- elektrik kullanmndan da nce binyllardr bilinmekte ve kullanlmaktadr. 5. Mucize Yalanclnda Son Nokta Grld zere sz konusu ayetten elektrik kullanmna dair bir iaret karmak abes, gln ve samadr. Ne var ki mucize iddiaclarmz bu noktadan daha da ileri gidebilmektedirler! Yukarda alntladmz mucize yalan metninin bir blmn tekrar okuyalm: Erimi bakrn kullanlmas ile Hz. Sleyman dneminde elektrik kullanlan yksek bir teknolojinin varlna da iaret ediliyor olabilir. Yanl okumadnz! Gerekten de Sleyman dnemi -yani milattan binyllar ncesindeki bir dnemiin elektrik kullanmndan sz ediliyor. stelik bu akl almaz iddia sadece yukardaki ayet balamnda azdan kam bir ifade de deil. Harun Yahya, Yaratl Atlas adl kitabnda ayn iddiay farkl argmanlarla da desteklemeye alyor: Denderadaki Hathor Tapnanda bulunan baz duvar resimlerinde yer alan figrler antik Msrllarn elektrii bildii ve kulland ihtimalini gndeme getirmitir. Sz konusu resim dikkatlice incelendiinde tpk gnmzdeki gibi yksek voltaj yaltmnn o gnlerde de kullanld grlr. Ampl grnmndeki ekil dikdrtgen bir stun (bu stun izolatr olarak kullanld tahmin edilen ve ced stunu olarak adlandrlan bir stundur) tarafndan desteklenmektedir. Resimdeki eklin gnmz elektrik lambalaryla olan bu artc benzerlii ok dikkat ekicidir. Msr hiyerogliflerinde ska rastlanan ced stunu bir tr elektrik malzemesini sembolize ediyor olabilir. Ced stunu jeneratr grevi gryor ve bu ekilde aydnlatma salanyor olabilir. (Yaratl Atlas C. 2 sf. 560.) Eski Msr duvar resimlerinde gnmzn baz teknolojik aletlerinin resmedilmi olduu iddialarn gndeme getiren Erich von Dniken bilim dnyasnda sahtekr olarak tannan svireli bir fantezi yazardr ve bu resimlerin kkeninin uzayllar olduunu iddia eder. Bilimsellik ve akla uygunluk maskesi takmaya alan Harun Yahya ve dier mucizecilerin aslnda bilim evrelerinde ancak alay konusu olabilecek kiilerin iddialarna sarlmas ve kendi gayretlerine uyarlamas (uzayllardan Sleymana ve Kurana) bilimselliin sadece maskesinin bile onlara ne denli ar geldiinin ak gstergesidir.

6. Sonu Sebe/12 ayetinde elektrik kullanmndan deil Sleymana bol bol bakr madeni verildiinden bahsedilmektedir. Ayetin lafz ve balamndan aka grlen bu gerek herhangi bir muteber Kuran tefsirine baklarak rahatlkla teyit edilebilir. Zaten Sleymann kaleler, byk havuzlar, trl heykeller, kazanlar barndran grkemli bir tapnak yaptrd ve 20 yl sren bu inaatta bol maden, yardmc ve ii kulland hikyesi de ok daha ayrntl olarak Tevratta yer almtr. Kuran ise zetleyerek ve cinlerle de ssleyerek oradan alntlamtr. Bakr, elektrik kullanmndan ok nceleri insanlar tarafndan bilinen ve kullanlan bir madendir. Ayetten hi bir ekilde elektrik kullanmna dair bir iaret kmaz. Mucize yalanclarnn Sleyman dneminde -yani milattan binyllar ncesinde- insanlarn elektrik kullanyor olabileceini sylemesi ciddiye alnacak bir ynlerinin olmadnn en belirgin gstergesidir.

Uak Teknolojisi

1. Mucize ddias Aadaki mucize yalan hem Harun Yahyaya ait bir sitede hem de yine Harun Yahyaya ait Yaratl Atlas adl kitapta dile getirilmektedir: Hz. Sleyman dneminde de, bu kutlu peygamber vesilesiyle bilim, sanat ve teknolojide ok nemli ilerlemeler salanmtr. rnein Kuranda Hz. Sleyman dneminde uak gibi hzl ulam aralarnn kullanldna iaret edilmektedir: Sleyman iin de, sabah gidii bir ay, akam dn bir ay (mesafe) olan rzgara (boyun edirdik) (Sebe Suresi, 12) Bu ayet-i kerimede ulalmas olduka uzak olan mesafelere, Hz. Sleyman dneminde ksa srede ulalabildiine dikkat ekilmektedir. Bu, gnmzdeki uak teknolojisine benzer bir teknoloji kullanlan, rzgarla hareket eden vastalara iaret etmektedir. (Yaratl Atlas cilt 2 sf 529)

Gemi medeniyetlere ait kalntlar incelendiinde, hava ulamnn bildiimiz tarihten ok daha eskilere kadar uzand anlalmaktadr. Mayalarn kalntlarnda, Msr piramitlerindeki resimlerde, Smer yaztlarnda ve Japonyada bulunan kalntlarda eitli uak, planr, helikopter benzeri aralara, pilot giysili heykellere ska rastlanmaktadr. (Yaratl Atlas cilt 2 sf 554) Gemi medeniyetlerinin hava ulamn kullandklarna iaret eden delillerden biri, Msrda bulunan planr modelidir. 1898 ylnda arkeologlar tarafndan bulunan bu planr modelinin M 200 yllarnda yaplm olduu ortaya karlmtr. Bundan yaklak 2200 yl ncesine ait bir planr modelinin ortaya karlmas elbette olaanst bir durumdur. Bu, evrimci tarih anlayn temelden sarsan arkeolojik bir bulutur. Sz konusu modelin teknik zellikleri incelendiinde ortaya ok daha ilgin bir manzara kmaktadr. Bu ahap modelin kanatlarnn ekli ve oranlar, gnmzn en ileri teknolojisiyle yaplan Concorde uaklarda olduu gibi, hzdan minimum kaypla maksimum kaldrma kuvveti salayacak ekilde tasarlanmtr. Bu durum, Antik Msrllarn ok iyi aerodinamik bilgisine sahip olduklarn da gstermektedir (Yaratl Atlas cilt 2 sf 554) Abydios Tapnann duvarlarnda Dr. Ruth Hiver tarafndan bulunan bu resimlerdeki aralarn, gnmzde de kullanlan helikopter, jet ve uak gibi aralarla olan benzerlii dikkat ekicidir. (Yaratl Atlas cilt 2 sf 555) 2. ddiann Samal Bu mucize yalan hakknda fazla sz sylemeye gerek yok. Yukarda aynen alntladmz metni okuyup glmek yeterlidir. Dikkat ediniz; binyllar ncesindeki medeniyetlerden kalma duvar ve hatt maara resimlerinde modern uak, helikopter (ya da benzerleri) vs bulunduu syleniyor. in ilgin yan o toplumlar tarafndan ne olduu bilinmeyen bu teknolojik aralarn gelecei gren birileri tarafndan resmedildii deil de bu aralarn yzyllar ncesinde o toplumlar tarafndan kullanlyor olduunun muhtemelen- iddia ediliyor olmas rnein Eski Msrllarn -Concorde modeli uaklarda olduu gibi- hzdan minimum kaypla maksimum kaldrma kuvveti salayacak ekilde tasarlanm aralar kulland syleniyor... Ama o zamandan bugne yaplan aratrmalar konuya dair hi bir kalnt ve bulguya rastlanmadn gsteriyor. Ele geen sadece -bu medeniyetlerin kullandn bildiimiz-bugne gre ilkel saylabilecek aletlerdir. Bu medeniyetlerin bylesi stn bir teknolojiye sahip olmad ortadadr. Diyelim ki -birebir olarak- gnmz helikopterini/uan resmeden bir Eski Msr kalnts bulundu. Ve diyelim ki bu resimlerin baka hibir makl aklamas yok; olanca netlikle gnmzn teknolojik ulam aralar resmedilmi. Byle bir durumda bir insan - Bu resimlerin dnya d canllar tarafndan yaplm olabileceini veya bu canllarn o dnemlerde Dnyay ziyaret ettiini, insanlarn da onlara ait aralar resmettiklerini - Gnmzden veya gelecekten birilerinin o zamana giderek bu resimleri yaptn - O dnemde gelecei grebilen varlklar olduunu ya da normal insanlarn tanr ilham ile bu resimleri yapm olabileceini Hatt hayal gcn biraz daha zorlayarak

- Gizli bir grup insann o zamanlarda bu teknolojiyi elde ettiini ve kullandn dnebilir Ama eski toplumlarn (Msr medeniyetinin, Mayalarn, Smerlerin) topyekn olarak helikopter ve uak teknolojisini bildiini-tandn-kullandn dnebilir mi hi? Elbette ki hayr nk bu medeniyetlerin bunlar kullanm olduuna dair bir kant yok. stelik bu medeniyetlere ait tonlarca kalnt, kullandklar teknik bilginin dzeyini bize aka gsteriyor. Ama Harun Yahya bizleri, en zengininden fakirine at arabas kullanan bir medeniyetin (kendi argmann payelendirmek maksadyla) ayn zamanda helikopter de kullanyor olabilecei savuyla avutmaya alyor. Daha da fenas tm bunlar Kuranla ilikilendiriyor, ayetlere dayandryor ve sadece kendisini deil kutsal sayd dini de gln duruma dryor. Belirtmeliyiz ki mucizecilerin szn ettii Eski Msr resimlerinde konu edilen teknolojik aralar da resmedilmiyor. 90l yllarda bir-iki bilim insannn speklasyonlarna dayanarak medya tarafndan bolca iirilen bu tr haberlerin tutarszl btn ayrntlaryla bugn akla kavuturulmu ve kabul edilmi durumdadr. rnein Abydos: Fahrzeuge der Gtter adl Almanca makalede sz konusu ekillerin iki farkl dnemden kabartmann stste gelmesiyle olutuu (medyada yer alan ou resimler bilgisayarda rtulanarak sz konusu teknolojik ekiller daha belirgin hale getirilmitir), her iki katmann da bugn deifre edildii, hangi anlama geldiinin ve hangi dneme ait olduunun bilindii gibi btn ayrntlar kaynaklaryla anlatlmaktadr. 3. Sonu Mucizeciler bu tr sama iddialarla ciddiyetten ne denli uzak olduklarn gstermekte ve bu gibi uydurmalarla toplumlarn inanlarn aka smrmeye almaktadrlar.

365 Gn

1. Mucize ddias Bu iddia, hem Harun Yahya hem mer elaklda gemektedir: Harun Yahya (Adnan Oktar)a ait sitelerden: Kuranda gn (yevm) kelimesi 365 defa gemektedir. Bildiiniz gibi Dnyann Gne etrafnda dn 365 gn srer. Dnya, Gnein etrafnda dnerken kendi etrafnda da tam 365 defa dner. Kuranda gn kelimesinin 365 defa geiyor olmas, Dnya yrngesi hakknda bize yzyllar ncesinden bilgi vermesi asndan ok nemli bir bulgudur. Kuranda gn kelimesinin 365 defa tekrarlanmas, Dnya ile Gne arasndaki 365 gnlk astronomik olaya iaret ediyor olabilir. mer elakla ait siteden: Kuran- Kerimde Bir Gn (yevm) kelimesi 365 defa gemektedir. Bildiiniz gibi Dnyann Gne etrafnda tam bir kez dn 365 gn srer. Kuranda 365 defa bir gn (yevm) kelimesinin geiyor olmas ok nemli bir bulgudur. nk Dnya yrngesi hakknda bize yzyllar ncesinden bilgi vermektedir. Ksacas Dnya ile Gne arasndaki 365 gnlk astronomik dng Kuranda ak bir ekilde belirtilmektedir. 2. Kuranda yevm says Mucize ddiaclar, gn anlamna gelen yevm szcnn Kuranda tam olarak 365 yerde getiini iddia ederken bir takm gramatik oyunlara bavurur, ayn kelimenin oul halini veya belli durum hallerini listeye eklemezler. Szcn hangi dilbilgisel hallerinin Kuranda tam olarak ka kez getiini ok nemseyen okuyucumuz ltfen mucize iddiaclarnn saysz site ve forumlardaki iddialarn peinen kabul etmeyip vakit ayrarak kendileri incelesin ve tatmin olsunlar. Aada grlecei gibi, bu mucize iddiasnn arpk olduunu anlamak iin tam rakamn bir nemi de yok. Mucizecilerin iddia ettikleri sayy varsayacak olsak bile, iddiann bir arptmadan ibaret olduu ortada.

3. Astronomi, Takvim ve 365 Gn Bu mucize iddiasndaki basit arptmalar inceleyelim: Dikkat ediniz; her iki mucize yalan metninde de herhangi bir takvim deil astronomik bir olgu olan Dnyann Gne etrafnda dnmesi referans alnmaktadr. Oysa takvimden bamsz olarak salt astronomik olguyu ele alacak olursak bu sre 365 deil 365,25 gndr. Madem bir mucize iddiasnda bulunuluyor ve hereyi bilen, hereye gc yeten mkemmel yaratcnn mucize olarak Kurana byle bir rakam yerletirdii syleniyor o halde bu mucizenin tam ve kesin olmasn talep etmek hakkmz olmal. Bugn kullandmz (Gnei baz alan) Gregoryen takvimine gre bir yl defa 365, drdnc ylda ise 366 gn srer. Yani bu takvimi esas alacak olursak mucizemiz yine eksiktir. Ama zaten mucize iddiasnda esas alnan nokta herhangi bir takvim (yani insanlarn kararlatrd zaman birimleri) deil astronomik olgunun kendisi. Yani Dnyann Gnein etrafnda bir kez dnmesi esnasnda kendi ekseninde ka kez dnd Bu rakam 365,25tir. Keza mucize iddiasnda esas alnan herhangi bir takvim olsa iddia zaten batan suya dm olurdu. nk kullanlan takvim sistemine gre tanm gerei bir yl iindeki gn says da deiir. rnein slam Dnyasnn kulland (Ay baz alan) takvimde Hicri Yl 354 gndr. Tarih boyunca kullanlm olan farkl medeniyetlerin takvimlerinde de bir yl farkl sayda gn iermitir. Yani bir yln 365 gn olmas mutlak deil sadece gnmzn ounluu tarafndan kullanlan (Gne bazl) Gregoryen Takvimine gre (4 senede bir 366 gn ektii iin) ksmen dorudur. Dolaysyla mucizeciler mecburen yl/sene birimini deil astronomik olgunun kendisini esas almaktalar. te bu noktada da dier bir arptma su yzne kmakta: Farzedelim ki bugn Muhammed Peygamberden beri slam Dnyasnda kullanlmakta olan (Ay baz alan) Hicri Takvimi kullanyoruz. Yani bir yl 354 gn ekmekte. Farz edelim ki Dnya bu takvimi kullanyor. Bu durumda Kuranda gn kelimesinin 365 kere gemesinin ilgin hibir yan olur muydu? Olmazd elbette Sz konusu astronomik olguya iaret etmeleri de anlamsz olurdu. nk konuyla ilgili ayetlerde Dnyadan, Gneten, astronomiden deil herhangi eylerden bahsediliyor. Yani iddiann btn bys/ekicilii bizim bugn -hasbel kader- 365 gn eken bir takvim kullanyor olmamzda. undan emin olabiliriz ki eer hal Hicri Takvim kullanyor olsaydk bu sefer de 354 rakamna uygun bir mucize yaratrlard. 4. Kuran ncesi Astronomi ve Takvim Dikkat ediniz her iki mucize iddiacs da ayrca ne diyor? Harun Yahya Kuranda gn kelimesinin 365 defa geiyor olmas, Dnya yrngesi hakknda bize yzyllar ncesinden bilgi vermesi asndan ok nemli bir bulgudur. mer elakla ait siteden: nk Dnya yrngesi hakknda bize yzyllar ncesinden bilgi vermektedir. Hangi bilgi yzyllar ncesinden verilmekte burada?

Dnyann 365(,25) gnde Gne etrafnda dnd zaten Kurandan yzyllar nce de biliniyordu. Yunan Astronomu Meton milattan nce 432 ylnda (yani Kurandan 1.000 yl nce) Dnyann 365,25 gnde Gne etrafnda dndn hesaplamt. Ayrca daha sonra Gregoryen reformuna urayan ama temel olarak bugn hal kullanmakta olduumuz takvim skenderiyeli Sosigenes tarafndan Kurandan yaklak 7 asr nce bir yln gnlerini 365,25 olarak hesaplanarak oluturulmu; bu takvim M.. 46 ylnda Jlyen Takvimi olarak kabul grm ve bat dnyasnda Kurandan nce yzyllar boyunca kullanlmtr. 5. Sonu Kuranda yevm szcnn 365 kere getiini iddia edenler, szcn dilbilgisel baz hallerini listeye alp, dierlerini ise darda brakarak tamamen keyf davranmaktalar. Ayrca bir yln 365 gn olduu mutlak ve sabit bir gerek deil esas alnan takvim sistemine gre deiken ve izafidir. rnein slam Dnyasnn kulland (Ay baz alan) Hicri Takvimde bir yl 354 gndr. Esas alnan takvim deil de Dnyann Gne etrafnda dnerken kendi ekseninde ka kez dnyor olduu ise bu rakam 365,25tir. Hepsinden nemlisi de btn bunlarn Kurandan -zaten- yzyllar nce biliniyor olmasdr. Bu bilgilere dayanan bugn kullanmakta olduumuz takvim bile Kurandan yzyllar nce kabul edilmitir.

Aya k Tarihi

1. Mucize ddias Harun Yahya (Adnan Oktar)ya ait sitelerden: Saat (kyamet vakti) yaknlat ve Ay yarld. (Kamer Suresi, 1) Kamer kelimesinin Trkedeki karl Aydr ve Kamer Suresinde Ay kelimesi birinci ayette yer almaktadr. Bu ayetten itibaren Kurann sonuna kadar tam 1390 ayet bulunmaktadr. Hicri Takvimde 1390 yl Miladi Takvime gre 1969 ylna denk gelmektedir ki bu da Aya k tarihidir. Bu surede insanlk tarihinin en nemli gelimelerinden birine 14 yzyl evvel iaret edilmektedir. (Dorusunu Allah bilir.) 2. Saysal Saptrmalar a) Kamer/1den Kurann Son Ayetine Kadar 1390 Ayet Ay kelimesinin yer ald Kamer Suresinin birinci ayetinden Kurann son ayetine kadar 1390 ayet mevcuttur. Saymak isterseniz otomatik sayan herhangi bir yazlm kullanabilirsiniz.(Excel, Openoffice calc, vs.) Elbette ki nemli olduunu dnyorsanz elinizle teker teker saymanzn bir sakncas yok. Ayetlerin toplamnn 1389 olduunu syleyen mer elakl ise daha batan yanlmtr. Biz ayet saysn doru veren fakat olaylar arptan Harun Yahya ile devam edelim

b) Hicri 1390 yl Miladi 1969a denk gelmiyor Hicri 1390 yln Miladi takvime evirirsek -iddia edildii gibi- Aya k tarihi olan 1969u deil bir sonraki yl -yani 1970i- verecektir. Elbette ki bu hesap 1390 1 Muharrem zerinden gerekletirilmitir. Zira son ay zerinden gidersek doal olarak Miladi 1971e ulamak mmkndr. Yine tablo ve yazlmlarn yardmyla salamasn yaparak grebileceimiz gibi mucize reticilerinin hesab, tarihi tutturma konusunda da kaza yapmaktadr. Grld gibi bu mucize ne aritmetik ne de tarihsel olarak hibir ey ifade etmemektedir. c) Aya k Tarihi (20.7.1969) Hicri 1390a denk gelmiyor stediiniz herhangi bir yntemi kullanarak teyit edebileceiniz zere Aya k tarihi olan 20.7.1969 zaten Hicri 1390a denk gelmez. Miladi 20.7.1969un Hicri karl tam olarak 5. 5 (Cemaziyelevvel) 1389dur. Hangi adan bakarsak bakalm mucizeciler aka saylar saptrmaktadr. 3. Kuran Sras ve Nzul Sras stelik mucizecilerin baz ald ve u an kullanmda olan surelerin sras da slamn kabl ettii surelerin gerek nzul -yani ini- srasyla da uyumaz. Bu gibi saysal mucizeleri Allahn ngrd sraya gre deil de daha sonra gerekleen tertibe gre uyarlamalar bal bana amalarnn saptrma olduunu gstermektedir. 4. Sonu Harun Yahyann Ay anlamna gelen Kamer isimli surenin ilk ayetinden Kurann son ayetine kadar 1390 ayet olduu iddias dorudur. Ne var ki burada baz alnan sra zaten ayetlerin Mslmanlarca kabul edilen gerek nzul sras deildir. Gerek nzul srasn deil de mucizeciler gibi u anki Kuran tertibini baz alsak bile saylarn bariz ekilde arptldn grrz. Hicri 1390, Miladi 1969a tekabl etmez. Aya ilk k tarihi olan Miladi 20.7.1969, tam olarak hicri 5.5.1389a denk gelir. Allahn insanlar doru yola davet etmek iin indirdii varsaylan ve kutsal kabul edilen kitabnda bu gibi ocuka saysal ifre ve gndermelere bavurduu tezinin samal bir kenara, istendikten sonra bu gibi saysal ifre ve kodlar her trl edebi eserden de -hem de saysal adan doru olarakkarlabilir. Gelin grn ki mucize yalanclar bunu bile baaramamtr.

PDF olarak dzenleyen: Arap kr (TuranDursun.com) Hazrlayanlar: Mucize Yalanlar Sitesi alma Grubu (TuranDursun.com)

MUCZE YALANLARI