KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIMLAR 1-Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?

a) Yalıtım b) Periyodik sağlık muayeneleri c) Makine koruyucuları d) Uyarı levhaları Cevap: B

2-Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? a) İklimlendirme b) İşe giriş sağlık muayenesi c) Periyodik sağlık muayeneleri d) Kişisel koruyucu donanımlar Cevap: A 3-Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? a) Baş koruyucuları (Baret, bere vb.) b) Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı) c) Spor ekipmanları (eşofman,forma vb) d) El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb) Cevap: C 4- Kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu minimum hangi gürültü düzeyinden başlar? a) 80 desibel ve altı b) 85 desibel ve üstü c) 60 desibel ve altı d) 110 desibel ve üstü Cevap: B

5-Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucusu değildir? a) Gaz. toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler b) Hava beslemeli solunum cihazları c) Dalgıç donanımı d) Yüz siperleri Cevap: D 6-Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? a) Koruyucu iş elbisesi b) Isıya dayanıklı giysi c) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi d) Polis ve asker üniforma giysileri Cevap: D 7-Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanıldığı işlerden değildir? a) İskelelerde yapılan çalışmalar b) Taşıma ve depolama işleri c) Bina yıkım işleri d) Çatı işleri Cevap: B 8-Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı işler hangisidir? a) Çatı işleri b) Gemi yapım işleri c) Demiryolu manevra işleri d) Cıvatalama işleri Cevap: A .

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı b)Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı c)İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı d)Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı Cevap: C 12.9-Aşağıdaki işlerden hangisinde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmasına gerek yoktur? a) İskelelerde çalışma b) Prefabrik parçaların montajı c) Direk ya da sütunlarda çalışma d) Sıcak demircilik işlerinde Cevap: D 10-Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde gereksizdir? a ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda b) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda c) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda d) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda Cevap: A 11.Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir? a)Sedye b)Çizme c)Gaz ölçüm cihazı d)Tabanca Cevap: B 14.Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle çalışmalarda kullanılır? a)Madenci bareti b)İletken baret c)Yalıtkan baret .Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz? a)Göz ve yüz koruyucuları b)Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman c)Baş koruyucuları d)El ve kol koruyucuları Cevap: B 13.

b)Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda.Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır? a)Teknik tedbirler yetersizse b)Riskler önlenmişse c)Toplu korunma önlemleri alınmışsa d)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa Cevap: A . d)Kullanımı. kişisel koruyucu donanımın seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.d)Plastik baret Cevap: C 15.Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve Kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? a)İşyerindeki çalışan sayısı b)Kullanım süreleri c)Maruziyet sıklığı d)İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Cevap: A 17. c)Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır. Cevap: B 16.Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en Önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir? a)Kişisel koruyucu donanımın kalitesi b)Kullanılma süreleri c)Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı d)İşçinin çalıştığı yerin özellikleri Cevap: A 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful