SINIRLI VARDİYA ZABİTİ SEYİR 1. Poyraz yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) 045 B) 225 C) 135 D) 315 E) 180 2.

Başlangıç boylamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutuplar B) Ekvator C) Greenwich Boylamı D) Üst boylam E) Alt boylam 3. Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm yüzeyi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur? A) Silindirik B) Konik C) Lambert D) Gnomonic E) Bonne 4. Haritada yazılı derinlikler için aşağıdaki referans değerlerinden, hangisi esas alınılır? A) HW B) LW C) MHW D) Chart Datum E) MHWN 5. Uzunluk ölçü birimlerinden 1 yarda ne kadardır? A) 183 cm. B) 91,5 cm. C) 30,5 cm. D) 2,54 cm. E) 150 cm 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir? A) Rotalar trafik ayrım düzenine uygun olmalıdır. B) Trafik düzenine girişler sert dönüşlerle olmamalıdır. C) Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır. D) İç bölgede seyir yapılmalıdır. E) Trafik ayrım bölgesinde seyir yapılmamalıdır. 7. Geminin yatay yumuşak demirlerinin pusulaya etkisini azaltmak veya yok etmek için aşağıdaki düzelticilerden hangisi kullanılır? A) Tashih küreleri B) Flender çubuğu C) Bakraç D) Tashih çubukları (enine) E) Tashih çubukları (boyuna) 8. Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur? A) 197° B) 198° C) 199°

D) 200° E) 201° 9. Serbest dönen bir cayro pusulanın dönüş eksenine etki ederek, bu eksenin Kuzey/ Güney yönüne yönelmesini sağlayan esas öğe aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvveti, B) Cayronun ataleti, C) Yer çekimi, D) Presesyon hareketi, E) Geminin hızı 10. Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir? A) 126° B) 127° C) 128° D) 129° E) 130° 11. Aşağıdaki Harita Sembolünün anlamı nedir? Masts A) Bir kısmı su üstünde gözüken batık B) Derinliği bilinen batık C) Yanlız direkleri gözüken batık D) Seyre mani olmayan batık E) Iğrıplanmış batık 12. Sistem "A" şamandıralama sisteminde tecrit edilmiş su tehlike işaretlerini gösteren şamandıra tepeliğinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) İki siyah koni B) İki yeşil küre C) İki siyah küre D) İki yeşil koni E) Bir kırmızı küre 13. Sistem B’da açıkdenizden limana girişte,gemi seyirine uygun kanalların yan sınırlarını markalamak için sancak tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerdan hangisine uygundur? A) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı silindir tepelik B) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı konik tepelik C) Yeşil sütun şamandıra, yeşil koni tepelik D) Yeşil sütun şamandıra, yeşil silindir tepelik E) Yeşil sütun şamandıra, yeşil küre tepelik 14. Göz yüksekliği 64 ft olan bir gözlemci 144 ft yüksekliğindeki bir feneri kaç milden görebilir? A) 20 mil B) 20.5 mil C) 21.7 mil D) 22.8 mil E) 19.7 mil 15. Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’i (yönü) aşağıdakilerden hangisidir? A) 085° B) 090° C) 225° D) 325° E) 135°

16. GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ? A) Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur, B) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur, C) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlanarak mevki bulur, D) Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir, E) Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemide ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur 17. Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir ? A) Temasın uzaklaşma noktası B) Temasın yaklaşma noktası C) Azami yaklaşma noktası D) Nispi hareket hattı yönü E) Nispi yaklaşma noktası 18. Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir? .

A

B

C

D

E

19. Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır? A) Weather kontrolu B) Rudder kontrolu C) F.U çalışma düzeni D) Güç anahtarı E) Hepsi devrede olmalıdır 20. Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik sahanın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) GEK (Dopler)Parakete B) Pitostatik Parakete C) Pervaneli Parakete D) Elektromanyetik Parakete E) Adi Parakete

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ GEMİCİLİK 1.Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığında: A) Makineler stop edilir B) Asgari sürate düşülür C) Emniyetli sürate düşülür D) Süratimizde herhangi bir değişiklik yapılmaz E) Makine dairesi sürat düşülme ihtimaline karşı uyarılır 2. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün Dar kanallar, Trafik Ayırım Düzenleri ve Yetişme ile ilgili 9,10 ve 13 sayılı kurallarının aykırı hükümleri hariç; balıkçılıkla uğraşan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangisinin yolundan çıkmak ile yükümlü değildir. A) Kumanda altında olmayan B) Manevra yapma gücü kısıtlı olan C) Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan D) Yelkenli E) Mayın tarama faaliyeti ile meşgul olan 3. Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda tespit edilen bir hedefe aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi uygulanabilir. A) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması B) Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağa alınması C) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru sancaktan dönüşle değiştirilmesi D) Rotanın kemere doğrultusunda veya kemer doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru iskeleden dönüşle değiştirilmesi E) Hiçbirisi uygulanamaz 4. Rüzgarı farklı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır. A) Rüzgar üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır E) Rüzgarı iskele bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır 5. Rüzgarı aynı bordalardan kullanarak yelkenleri ile aykırı rotalarda seyreden iki tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerden hangisi diğerinin yolundan çıkacaktır. A) Rüzgarı üstündeki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır B) Rüzgarı sancak bordasından kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır C) Yaklaşan tekneyi sancağında gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır D) Yaklaşan tekneyi iskelesinde gören tekne diğerinin yolundan çıkacaktır E) Rüzgar altındaki tekne diğerinin yolundan çıkacaktır 6. Boyu 20 metre veya daha uzun olan teknelerin kullanacağı şekiller siyah ve ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır. A) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 75 cm ve silindirin yüksekliği 150 cm. B) Küre, koni ve silindir çapı 50 cm., koninin yüksekliği 50 cm, silindirin yüksekliği 100 cm. C) Küre, koni ve silindir çapı 75 cm., koninin yüksekliği 75 cm, silindirin yüksekliği 150 cm. D) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 60 cm, silindirin yüksekliği 120 cm. E) Küre, koni ve silindir çapı 60 cm., koninin yüksekliği 74 cm ve silindirin yüksekliği 120 cm.

7. Boyu 12m. veya daha fazla fakat 20 metreden kısa olan bir teknenin silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği ; A) 1 m. den az olamaz B) 1,5 m. den az olamaz C) 2 m. den az olamaz D) 2,5 m. den az olamaz E) 3 m. den az olamaz 8. Boyu 60m. ve eni 8 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği en az kaç metre olmalıdır. A) 10,5 m B) 12,5 m C) 14,5 m D) 16,5 m E) 18,5 m 9. Boyu 20 m. veya daha fazla olan bir teknede düşey bir hat üzerinde taşınacak fenerler arasında ; A) 1m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır B) 1,5m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır C) 2m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır D) 2,5m. den az olmayan ayrı ayrı eşit mesafeler bulunacaktır E) 3 10. Bir diğerini borda bordaya yedekleyen şehirhattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını belirtirler. A) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini borda fenerlerini pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerlerini, yedeklenen tekne ise silyon fenerini borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler. B) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler. C) Yedekleyen tekne pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler. D) Yedekleyen tekne üst üste iki adet pruva silyon fenerini, boyu 50 metreden uzun ise ilaveten bir adet grandi silyon fenerini, borda fenerlerini, pupa fenerini ve ufkun her yönünden görünür üst üste iki adet kırmızı fenerleri, yedeklenen tekne ise borda fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterirler. E) Yedekleyen tekne bir adet pruva silyonunu, boyu 50 metreden uzun ise bir adet grandi silyonunu, borda fenerlerini, pupa fenerini ve onun üstünde sarı yedek fenerini yedeklenen ise silyon fenerini, borda fenerlerini ve pupa fenerini gösterirler. 11. Yedek fenerinin özellikleri ve kullanılışları ile ilgili aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır. A) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fenerdir B) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren ve pupa fenerinin altında bulunan bir fenerdir C) Yedek feneri; Çekerek, yedeklemede yedekleyen tekneye çekilir D) Yedek feneri; İterek ve Bordadan yedeklemede kullanılmaz E) Yedeklenen tekneler yedek feneri çekmezler 12. Boyu 20 metreden uzun balıkçılıkla uğraşan ve ağları tekneden 200 metreye kadar uzanan bir tekne gündüz durumunu nasıl belirtir. A) En iyi görünür bir yerine siyah bir sepet ve ağlarının olduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir. B) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir bir diğer siyah koni toka ederek belirtir. C) En iyi görünür bir yerine siyah bir eşkenar dörtgen ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi aşağıda siyah bir koni toka ederek belirtir. D) En iyi görünür bir yerine tabanları birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının yönünü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir. E) En iyi görünür bir yerine tepeleri birbirine bitişik bir çift siyah koni ile ağlarının bulunduğu yönü gösterir tepesi yukarıda siyah bir koni toka ederek belirtir.

13. Gece bir adet pruva silyonu, borda fenerleri ve pupa fenerine ek olarak, düşey bir doğrultuda, ufkun her yönünden görülür üstte kırmızı, ortada beyaz ve onun altında kırmızı fener bulunan geminin iskele bordasında, iskele borda fenerinden geriye kıça doğru ve bu fenerden yukarıda, düşey bir doğrultuda yukardan aşağı ve ufkun her yönünden görülür üst üste iki adet yeşil fener göstermektedir. Bu gemiyi tanımlayınız. A) Seyir halinde boyu elli metreden kısa su altı çalışması yapan bir gemi olup sancak tarafından geçiş uygundur B) Boyu 50 metreden kısa seyir halinde ve su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafından geçiş uygundur C) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası ağları engele takıldığı için kısıtlı bir trol çeken gemidir D) Seyir halinde boyu elli metreden kısa manevrası kısıtlı ve denizden yaklaşılması uygun olmayan tarafını işaret eden bir gemidir E) Seyir halinde boyu elli metreden kısa mayın, arama-tarama görevi yapan bir teknedir 14. Kısıtlı görüş koşullarında, bir diğerini tek bir tekne konumunda iterek yedekleyen tekne üstünde yol olduğunda nasıl bir seda işareti verir. A) İterek tekbir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar. B) İterek tek bir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar. C) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar. D) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda bir dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar. E) İterek tek bir tekne gibi bir diğerini yedekleyen bir tekne, üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalar, yedeklenen gemi ise bunu takiben bir uzun üç kısa düdük çalar. 15. Gemilerin yanaşıp-kalkma manevralarında, sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad verilir? A) Anale B) Mapa C) Manika D) Matafora E) Usturmaça 16.Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ana güverte B) Irgat C) Kastanyola D) Hırça mapası E) Fenerlik 17. Akıntı etkisi altında hangi yanaşma manevrası uygundur? A) Akıntıyı iskeleden yanaşıyorsak kıçtan sancaktan yanaşıyorsak baştan alacak şekilde yaklaşmak tercih edilir. İskeleden yaklaşmada yeteri kadar önce tornistan verilip padıl etkisinden yararlanılır. Sancaktan yanaşırken ise hız ileri yolda yavaş yavaş düşürülüp durulur. İlk olarak akıntının aktığı yönün tersine kumanda eden halatlar verilerek bağlanır. B) İster sancak ister iskeleden yanaşılsın, rıhtıma akıntıyı başa alarak ve rıhtım çizgisini geminin dönme çemberine teğet oluşturacak bir açıda tutarak yaklaşır ve ağır yol ileri makina çalıştırarak gemi akıntıya karşı tam bir kontrolla yaklaştırılır ve kolayca durdurulur. İlk fırsatta baş ve kıç omuzluktaki loçalardan başa kumanda eden birer halatla gemi bağlanır. C) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtıma dik olarak yaklaşıp, baştan bir halatla gemiyi bağlayıp daha sonra gemiyi akıntıya bırakıp yanaşmasını bekleriz yanaşınca diğer halatlarla gemiyi bağlarız. D) Akıntıyı mümkünse kıça alarak aborda olmak hızımızı dolayısıyla dümen dinlemeyi artırır. Böylelikle hem hızlı hemde kontrollu bir manevra yaparız. Yanaşırken önce kıç halatı veririz.

E) Akıntı hangi yönden gelirse gelsin rıhtımdan açıkta rıhtıma paralel bir pozisyona gelip baştan ve kıçtan birer açmaz halatı göndererek gemiyi yanaştırmak için iki halat birlikte vira edilir. 18. Bir akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi, pruvası nehrin ağzını ( denize çıkışını) gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatlarını nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır? A) Baştan bir baş halatı, kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç halatı mola edilir. B) Baştan ve kıçtan birer açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir. C) Baştan bir açmaz kıçtan bir kıç halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son baş açmaz mola edilir. D) Baştan bir spring ve kıçtan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir. En son baş spring mola edilir. E) Baştan ve kıçtan birer spring halatı bırakılarak halatlar teklenir. En son kıç spring mola edilir. 19. Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir? A) Kaloma B) Hayboci C) Vira D) Suga E) Funda 20.Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilişkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Vira B) Apiko C) Salpa D) Alesta E) Hayboci

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ DENİZDE GÜVENLİK VE DENİZDE HABERLEŞME 1. Aşağıdakilerden hangisi oturmadan hemen sonra yapılacak işlerden değildir? A)Makineyi stop etmek B)Makineyi tornistanda çalıştırmak C)Derinsu kilistinlerini sığ su kilistinleri ile değiştirmek D)Demirleri funda etmek E)Gemi mevkiini belirlemek 2. Yangına karşı gemi mutfağındaki kuzineler için aşağıda alınan tedbirlerden hangisi doğru değildir? A) Emici fanların temiz ve bakımlı tutulması B) Elektrik devrelerinin düzenli bakım ve kontrolü C) Yağların kızgın yüzeylere sıçramasının önlenmesi D) Kuzinelerin ve bulunduğu mahallin temiz tutulması E) Mutfak personelinin temiz giysilerle çalışmasının sağlanması 3. Gemilerde inert-gaz hangi durumlarda kullanılır? A) Yangın başladığında B) Yangın söndürmede C) Yangın çıkmasını önlemekte D) Yan gının soğutulmasında E) Hiçbiri 4. Hidrostatik kilit gemilerde niçin kullanılır? A) Filikaların ağır havalarda oynamaması için B) Kapalı filikaların mataforaya daha iyi tutunması için

C) Kurtarma botlarının suya rahat inmelerini sağlamak için D) Can sallarının gemi battığında su yüzeyine kendiliğinden çıkması için E) Can filikaları mayna edilirken mataforadan hızla ayrılmaması için 5- Kişinin denize düştüğü köprü üstüne bildirilmiş ve gecikmeli harekete başlanılmış ise hangi dönüş yapılır. A) Schornow Dönüşü B) Anderson Dönüşü C) Williamson Dönüşü D) Moc Gregor Dönüşü E) Hiçbiri 6- Denize adam düştüğü dönüş şekli seçilirken aşağıdaki seçeneklerden hangisi göz önüne alınmaz. A) Denizin ve akıntının durumu B) Geminin durumu C) Olayın meydana gelme zamanı D) Hava sıcaklığı E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf 7. Bir can filikasının motorunun yakıtı en az kaç saat yetecek kadar olmalıdır. A) 12 B) 36 C) 24 D) 72 E) 48 8- Uzun 8ure devam eden kanama hallerinde görülen belirtilerden hangisi aşağıdakilerden bir değildir? A) Solunum hIzlanması B) Nabzin çok hızlı ve zayıf atması C) Dudakların, yüzün ve genel olarak tenin solması ve soğuması D) Göz bebeklerinin küçülmesi E) Genel bir huzursuzluk ve sinirlilik 9- Akdeniz, Baltık Denizi, Karadeniz, Kızıldeniz ve İran Körfezi özel bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgelerde uygulanan kirlilik önleme kuralları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer alınmıştır. A) Bu bölgelerde kıyıdan 12 milden fazla uzaklıkta yiyecek maddeleri haricinde denize hiçbir madde atılamaz. B) Bu bölgelerde sadece plastik çöp denize atılamaz. C) Bu bölgelerde sadece sintine basılamaz ve plastik çöp vb. atılamaz. D) Bu bölgede sadece sintine basılamaz. E) Hiçbiri 10- En yakın karanın 3 mil uzağında ve tüm ülke içi sularda kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur. A) Gemiden denize plastik ve yüzen maddeler atılamaz. B) Gemiden denize kağıt paçavra ve metal atılamaz. C) Hiçbir şey atamazsınız. D) Sadece yakıt ve yağ gibi sintine birikintileri atılmaz. E) Hiçbiri 11. DANGER sözcüğü uluslararası heceleme alfabesi(fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ? A) December Alpha North Golf Ecgo Roma B) Delta Alfa November Golf Echo Romeo C) Delta Alfa Nike Gama Eico Romeo D) Delta Alfa Number Gama Echo Romeo E) Danger Alfa Number Golf Echo Roma

12. MID kısaltması, uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ? A) Maritime Identification Digit B) Mike India Delta C) Marine Indiane Danube D) Mobile Identification Digit E) Maritime India Danube 13. MARITIME, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile,aşağıdakilerden hangisi ile kodlanır A) Murat Ali Rıza Irmak Tuğrul Irmak Murat Ekrem B) Mehmet Ahmet Rasim Irmak Tevfik Irmak Mehmet Ekrem C) Manisa Ankara Rize Isparta Trabzon Isparta Manisa Edirne D) Merih Aydın Reis İstif Turgut İstif Merih Engin E) Milli Afyon Roma Iğdır Trabzon Iğdır Milli Eğridi 14. "..... dan sonrakiler" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ? A) AB B) AA C) WA D) WB E) FM 15. "..... dan öncekiler" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ? A) CQ B) WA C) AA D) AB E) WB 16. "Göndermeyi durdurunuz." anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ? A) GD B) EHS C) EAS D) BK E) QR 17. VHF-DSC cihazının hangi bölgelerde bulundurulması zorunludur. A) A1, A2, A3, A4 B) Yalnız A1 C) A1, A2, A3 D) A1, A2 E) A2, A3, A4 18. NAVTEX mesajlarında mesaj başlama sinyali hangi ibare ile belirtilir ? A) CER B) NNNN C) ZCZC D) START E) END 19. HF istasyonlarının menzilini (erim) etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Çıkış gücü B) Anten boyu C) Genlik D) Frekans E) Dalga boyu

20. Tehlike haberleşmesinde “tehlike trafiği sona erdi” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir

A) RECEIVED B) PRU-DOCE C) SEELONCE FEENEE D) RELAY E) PAN PAN

INIRLI VARDİYA ZABİTİ METEOROLOJİ SINAVI 1- (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı ve (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre; açık denizlerde sis meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların oluşması gerekir? A) Tk = Td Basınç ve nem sabit B) Tw = Td Basınç sabit nem değişken C) Tw = Td Basınç ve nem sabit D) Tw = Td Basınç değişken nem sabit E) Tk = Td Basınç ve nem değişken 2- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçemez? A) Sapanlı psikrometre B) Saçlı higrometre C) Aspiratorlü psikrometre D) Sabit kasa tipi psikrometre E) Anemometre 3- Aşağıdaki aletlerden hangisi rüzgar yönünü gösterir? A) Higrometre B) Psikrometre C) Barograf D) Juriet E) Higrograf 4- Minumum termometre aşağıdakilerden hangisini ölçer? A) Günlük ortalama sıcaklığı B) En yüksek sıcaklığı C) En düşük sıcaklığı D) Günlük ortalama basıncı E) Günlük ortalama bağıl nemi 5- El anemometresi aşağıdakilerden hangisini ölçer? A) Hava basıncını B) Bağıl nemi C) Rüzgar şiddetini D) Rüzgar gülünü E) Rüzgar basıncını 6- Minumum termometrenin okuma zamanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 700 B) 700 - 2100 C) 1000 - 2100 D) 400 - 1600 E) 500 – 1400

7- Aşağıdaki aletlerden hangisi deniz suyu sıcaklığını ölçer? A) Deniz barometresi B) Deniz termometresi C) Deniz higrometresi D) Deniz psikrometresi E) Pluviyometre 8- Vidi kutusu aşağıdaki aletlerden hangisinin hassas elemanıdır? A) Civalı barometre B) Termometre C) Plüviyometre D) Higrometre E) Aneroid barometre 9- Minumum termometrenin içinde sıvı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Civa B) Alkol C) Etilen D) Su E) Propan 10- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? A) İnç civa B) Milimetre civa C) Milibar D) Pascal E) Absolut 11- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez? A) Alt seviyede kararlı hava B) Stratiform bulut C) Konvektif hareket D) Bozuk görüş E) Kümülüform bulut 12- Kuzey yarı kürede Trof (alçak basınç oluğu) için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir? A) Cephesiz oluklarda sağnak yağış görülür B) Cephe olan yerde mutlaka oluk vardır C) Oluklar sıcak hava ile beslenir D) Oluklarda mutlaka rüzgar kayması vardır E) Oluklar soğuk hava ile beslenir 13- Yerden itibaren atmosferin tabakaları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) Strafosfer, troposfer, termosfer, mezosfer B) Mezosfer, stratosfer, troposfer, termosfer C) Troposfer, mezosfer, stratosfer, termosfer D) Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer E) Troposfer, ozonosfer, iyonosfer, exosfer

14- Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır? A) Bora B) Mistral C) Hamsin D) Norther E) Krivetz 15- Hava olaylarının meydana geldiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir? A) Termosfer B) Homosfer C) Troposfer D) Mezosfer E) Stratosfer 16- Orta enlemlerde günün en sıcak zamanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğle civarında B) Öğleden önce C) Öğleden sonra 2 ila 5 arasında D) Mevsime göre öğle civarı ve öğleden önce E) 18’den sonra 17- Kışın başında aynı enlemde bulunan deniz ve kara bölgelerinde, A) Denizlerle karalar aynı sıcaklıktadır B) Denizler karalardan daha sıcaktır C) Geceleri denizler daha soğuktur D) Gündüzleri denizler daha soğuktur E) Karalar denizlerden daha sıcaktır 18- Kara meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğleden sonra B) Güneş doğmadan hemen önce C) Tam güneş battığı zaman D) Öğleden hemen önce E) Sabah saatlerinde 19- Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ? A) Poyraz 5 kuvvet. B) Poyraz 6 kuvvet. C) Yıldız 5 kuvvet. D) Yıldız 6 kuvvet. E) Yıldız 4 kuvvet 20. Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir? A) Sürekli yağmur yağışı B) Dolu fırtınaları C) Orajlar D) Tornadolar ve su hortumları E) Şimşek ve gök gürültüsü

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ DENİZ HUKUKU 1- 854 sayılı Deniz İş Kanunu açısından aşağıdakilerden hangisi uygulanma kapsamı dahilinde değildir? A)Bu Kanun denizlerde, göllerde, akarsularda TC bayrağını taşıyan 100 grosston ve üstü gemilere uygulanır B)Bu Kanun sadece denizde taşımacılık yapan gemilere uygulanır C)Bu Kanun aynı işverene ait gemilerin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 ve yukarı olduğunda da uygulanır D)Bu Kanun uygulamasında; sandal, mavna, şat, salapurya gibi olanlar da gemi sayılır E)Bakanlar Kurulu ekonomik ve sosyal gerekler bakımından bu Kanun hükümlerini kapsam dışında kalan gemilere uygulamaya yetkilidir 2- İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A)Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanmaz B)Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır C)Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yaplan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır D)Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde çalışanlara İş Kanunu uygulanır E)Balık avcılığı işi ile uğraşan kimseler mahkeme içtihatlarına göre İş Kanunu hükümlerinden yararlanır 3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Deniz İş Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimseye işveren denir B)Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve işveren sayılır C)Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve işveren sayılır D)Donatma iştirakinde paydaş olanlar donatan kabul edilir ve işveren sayılır E)Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve işveren sayılır 4- Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar? A) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan limanlarda merkez iskeleden 30 mil açılmadan yapılan seferler. B) Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. C)Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından yirmi milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler. D) İdari bölge, sınırları belli limanlar içinde yapılan seferlerle, sınırları belli olmayan merkez iskeleden 20 mil açılmadan yapılan seferler. E) Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferler. 5- Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?

A) Lombarı açık bırakmak B) Yükün gemi personeli tarafından çalınması C) Gecikmeden dolayı yükte meydana gelen kurtlanma zararı D) Yükün havalandırılmaması E) Yükün uygun istiflenmemesi 6- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? A) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk B) Sınırsız sorumluluk C) 1. Derece sorumluluk D) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiş olmak sorumsuzluk sebebidir E) Haksız fiil sorumluluğu 7-Aşağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? A) Kurtarma yardım mesaisi B) Elde edilen netice C) Emniyet altına veya kurtarılan şeylerin değeri D) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike E) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri 8-Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir? A) Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru B) Müşterek tehlike unsuru C) Fedakarlık unsuru D) Fedakarlığın iradi olması E) Faydalı netice unsuru 9-TTK.817/1’e göre, aşağıdakilerden hangisi “Denize Elverişlilik” denetinde dikkate alınmaz? A) Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları B) Tekne C) Makine D) Kazan E) Genel donatım 10-50 rusum tonilatoya kadar gemilerin “Denize Elverişlilik” denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir? A) Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları B) Liman Başkanlıkları C) Marmara Bölge Müdürlüğü sörvey kurulu D) Yüksek okul mezunu liman başkanlıkları E) Devlet Denetleme Kurulu 11. Solas Sözleşmesinin ana gayelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir. A) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek B) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek C) Gemi teçhizatı için mimimum standardı belirlemek D) IMO’nun gücünü ortaya koymak E) Deniz kirlenmesini önlemek 12. SOLAS 74/78 Sözleşmesinin içerisinde yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisi değildir. A) Klas kurumlarının standartları B) Çift gövdeli tankerlerde emniyet sistemi C) IMO numarasına ait zorunluluk D) Korozyonun önlenmesi E) Giriş kaportalarının standardı 13. SOLAS 78 protokolünün getirdiği önemli yeniliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir. A) Liman Devleti kontrolü gerekliliklerin önemi B) ARPA kullanımı

C) Zimni kabul D) Seperatör kullanımı E) Hiçbiri 14. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ya da hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb gibi durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir? (I) SOLAS , (II) COLREG , (III) MARPOL , (IV) STCW , (V) LL , (VI) FAL A) II B) V C) I D) VI E) III, VI 15. 150 GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir. A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl 16. IOPP nedir. A) Sudaki yağ karışım miktarı B) Sudaki zehirli madde karışım miktarı C) Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi D) Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi E) Tanker Taşıma Belgesi 17. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği; A) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir. B) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir. C) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir. D) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir. E) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir. 18. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz. A) 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler 19. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. A) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde hiçbir madde denize atılamaz. B) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra atılmasına izin verilir.

C) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra atılmasına izin verilir. D) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 6 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir. E) Yurdumuzu çevreleyen denizler özel alanlar kapsamına alınmışlardır. Bu denizlerde sadece gıda atıklarının karadan 12 milden sonra 25 mm.den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek şekilde parçalandıktan sonra denize atılmasına izin verilir.

20. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-VI’sı, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar. A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar. D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar. E) Gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine ait kurallar

SINIRLI VARDİYA ZABİTİ GEMİ İNŞA,YÜK İŞLEMLERİ,GEMİ STABİLİTESİ SORULARI 1. Gemi draftını 1 cm arttıran değer aşağıdakilerden hangi kısaltma ile gösterilir A) TPC B) MCT1cm C) LBP D) LOA E) LCF 2. ‘F’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı, B) Tatlı su yükleme hattı, C) Tropikal tatlı su yükleme hattı, D) Kış yükleme hattı, E) Yaz yükleme hattı. 3. Bir noktaya, birden fazla kuvvetin müşterek etkisi sonucu oluşan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir. A) Moment, B) Tümleyici kuvvet, C) Ağırlık merkezi, D) Bileşke kuvvet, E) Bileşke moment 4. A gemisi limana varmadan önce detveyt tonajı 6500 tondur. Gemi limanda 2 nolu ambardan 500 ton yük boşaltacak, 3 nolu ambara 600 ton ve 4 nolu ambara ise 400 ton yük alacaktır. Ayrıca gemiye 500 ton yakıt ve 100 ton tatlı su alınacaktır. Geminin boşq ağırlığı 4500 ton, bilinmeyen ağırlıklar toplamı ise 100 tondur. Geminin kalkış deplasmanını hesaplayınız. A) 12 200 ton B) 5700 ton C) 12 100 ton D) 12 700 ton

E) 5800 ton 5. Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek ve metal yüzeyini son kat boyaya hazırlamak için aşağıdaki boyalardan hangisi kullanılır. A) Sülyen boya B) Karina boyası C) Zehirli boya D) Epoksi boya E) İnce boya

6. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikelerden birisidir. A) Gemi tanklarında taşma olabilir B) Gemi TPC değerleri sürekli değişir C) Gemi GM inde gizli artış olur D) Gemi kararsız dengeye düşebilir E) Ambarlara sıvı sızar 7. Aşağıdaki yükleme şekillerinden hangisinin uygulanması bir geminin Tender olmasına neden olabilir. A) Çift dip tankları dolu, yükler gelişi güzel dağıtılmış ise B) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde alt kısımlarda yoğunlaşmış ise C) Çift dip tankları dolu, yükler homojen dağıtılmış ise D) Çift dip tankları dolu, yükler alt kısımlarda yoğunlaşmış ise E) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise 8. Bir gemide KG değeri, KM’den küçük ise; bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir. A) Kararsız denge B) Nötr denge C) Kararlı denge D) Başlı gemi E) Kıçlı gemi 9. Bir geminin deplasmanı 3500 ton ve KG’si 3.5 m dir. Bu gemi limana yanaşıyor ve omurgadan yüksekliği 4 m olan ambarına 1500 ton yük, omurgadan yüksekliği 1 m olan tankına 400 ton yakıt aldıktan sonra KM’si 4.15 m olarak tespit ediliyor. Bu geminin GM’ini bulunuz. A) 0.60 m B) 0.65 m C) 0.70 m D) 0.75 m E) 0.80 m 10. Boş ağırlığı 2500 ton olan bir gemide 600 ton yakıt 50 ton su bulunmaktadır. Bu gemi limana yanaşmış ve gemiye 5500 ton yük, 250 ton ilave yakıt, 50 ton su alınmıştır. Geminin son deplasmanı ve detveytini hesaplayınız. A) ∆ = 8850 ton, DW = 3350 ton B) ∆ = 8950 ton, DW = 6450 ton C) ∆ = 9050 ton, DW = 6575 ton D) ∆ = 8950 ton, DW = 3450 ton E) ∆ = 8850 ton, DW = 7900 ton 11. Boş ağırlığı 2800 ton olan bir gemide 150 ton yakıt 80 ton su bulunmaktadır. Bu geminin günlük yakıt sarfiyatı 10 ton, su sarfiyatı 3 tondur. Gemi 6 günlük seyir yaptıktan sonra limana yanaşmış ve gemiye 5500 ton yük, 250 ton ilave yakıt, 50 ton su alınmıştır. Geminin son deplasmanını hesaplayınız. A) ∆ = 7800 ton, B) ∆= 8830 ton,

C) ∆= 8908 ton, D) ∆= 8752 ton, E) ∆= 9200 ton. 12. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı, yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı, yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir. (TPC:30 ton. FWA: 90 mm). A) 558 B) 552,5 C) 568 D) 685 E) 562,5 13. Bir geminin deplasmanı 3500 ton ve KG’si 3.5 m dir. Bu gemi limana yanaşıyor ve omurgadan yüksekliği 4 m olan ambarına 1500 ton yük, omurgadan yüksekliği 1 m olan tankına 400 ton yakıt aldıktan sonra KM’si 4.15 m olarak tespit ediliyor. Bu geminin GM’ini bulunuz. A) 0.60 m B) 0.65 m C) 0.70 m D) 0.75 m E) 0.80 m 14.Gemi draftını 1 cm arttıran değer aşağıdakilerden hangi kısaltma ile gösterilir A) TPC B) MCT1cm C) LBP D) LOA E) LCF 15. Bir geminin baş draftı 8 m 30 cm, kıç draftı 8 m 20 cm olarak okunmuştur. Bu geminin durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanır. A)Başlı gemi B) Kıçlı gemi C) Trimsiz gemi D) Bir tarafına meyilli gemi E) Kararsız dengede gemi 16. 100 metre boyunda,başta ve kıçta 8.0 m. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir. Geminin TPC’si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesaplayınız.(Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR Boşaltma: No: 1 Ambar Yükleme: No: 2 Ambar A) Baş : 7.80 m. ; Kıç: 8.10 m. B) Baş : 7.88 m. ; Kıç: 8.08 m. C) Baş : 7.75 m. ; Kıç: 7.95 m. D) Baş : 7.92 m. ; Kıç: 8.15 m. E) Baş : 7.85 m. ; Kıç: 8.15 m. AĞIRLIKLAR 150 Ton 100 Ton ORTADAN MESAFE 50 m → Başa 40 m → Başa

17. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez. A) Geminin iskeleye meyletmesi, B) Gemiye yük alınması, C) Yük şifting yapılması, D) Gemiye balast alınması, E) Gemiye yakıt alınması. 18. Bir geminin baş tarafındaki su kesimi 6 m 20 cm rakamının tam ortasında, kıç taraftaki su kesimi ise 7 m 20 cm rakamının tam üst hizasında ise; bu geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisidir.

A) B) C) D) E)

6.70 m 6.775 m 6.75 m 6.725 m 7.05 m

19.Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır. A) GZ kolu geminin yattığı tarafın ters yönündedir, B) G noktası ile M noktası çakışıktır, C) Gemi yattığı pozisyonu korur, D) GZ kolun sıfırdır, E) GM sıfırdır. 20.Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir. A) Deplasman eğrisi, B) Santimetre batırma tonu eğrisi, C) KN eğrileri, D) Boyuna dönme merkezi eğrisi, E) Yüzdürme yeteneği eğrisi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful