You are on page 1of 45

TARİH, İNSAN ve DİL FELSEFESİ

ÜZERİNE ALTI KONFERANS

[Beitrage zur philosophischen anthropologie]

Hermann WEIN

Çeviren:

İsmail TUNALI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları., No: 831.,


İstanbul, 1959

[13,5x21,5 cm; sayfa içi net alanı: 11,5x19 cm; 2x47 sayfa
[Eser, Almanca orijinali ile birlikte karşılıklı (ayna baskı) olarak tab’
edilmiş olup burada sâdece Türkçe metin verilmiştir)].

Bibliyografya Künyesi:

• Wein, Hermann., Tarih, İnsan ve Dil Felsefesi Üzerine Altı Konferans (Beitrage zur
philosophischen anthropologie)., Çeviren: İsmail Tunalı., İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları., No: 831., İstanbul, 1959

Matbû metni tarayarak düzenleyen: Mehmet Gümüş

Redaksiyon: Durmuş Hocaoğlu


İçindekiler

Birinci Konferans:
Hegel’in Kültür Teorisinin Kaynağı
s.3

İkinci Konferans:
Kültür Hakkında Yeni Bir Realite İlmi Düşüncesi
s.12

Üçüncü Konferans:
Felsefî Kültür Kavramının Modern İlmî Şartları
s.20

Dördüncü Konferans:
Modern Ontolojinin Işığında İnsan’ın Yeri
s.27

Beşinci Konferans:
Modern Felsefî Dil Teorilerinin İlmî Şartları – I
s.35

Altıncı Konferans:
Modern Felsefî Dil Teorilerinin İlmî Şartları – II
s.43