BÖLÜM 15

15. İZOMETRİK ÇİZİMLER İzometrik çizimler teknik resmi çizilen parçanın daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem tasarımcıya üç boyut hissi vermiş olmasına rağmen iki boyutlu bir çizimdir. İzometrik çizimlerde 3B çizimlerde kullanılan tasarım komutları kullanılmaz. Burada temel çizim elemanları olan komutlar kullanılır. İzometrik çizimler yatay taban çizgisi ve düşey çizginin kesişim noktasının her iki yanında 30º’lik eğimlerden oluşur. Burada kullanılan ölçüler gerçek ölçülerdir. İzometrik çizimlerde görünmez çizgilerin olması pek istenmez. Görünmez çizgilerin gösterilmesi mecbur kalındığında çizimin karmaşıklığı artmaktadır.

İzometrik çizimi başlatmak için: 1. Tools çekmenüsündeki Drafting Setting penceresinden Snap and Grid askısını seçin. 2. Daha sonra buradaki Snap type & style’ den isometric snap kutucuğunu işaretli hale getirin.

Şekil 15.1. Draftin Settings Diyalog Kutusu İzometrik çizimde ızgarayı da (Grid) açmak için F7 tuşuna basın yada durum çubuğundan Grid moduna bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. Ayrıca izometrik çizimi başlatmak için klavyeden komut satırına Snap yazın 1. Command satırına klavyeden Snap yazarak ENTER tuşuna basın. Daha sonra komut satırına aşağıdaki yazı gelir. 2. Specify snap spacing or [ON/OFF/Rotate/Style/Type] <10.0000>: S

Burada klavyeden S yazarak Style alt seçeneğini seçin. 3. Enter snap grid style [Standard/Isometric] <I>: I yazın ENTER tuşuna basın. 4. Specify vertical spacing <10.0000>: Kabul etmek için ENTER tuşuna basın. İzometrik çizimde

: F5 tuşuna basıldığında çizimin sağ düzlemi oluşturulur.

: F5 tuşuna basıldığında çizimin sol düzlemi oluşturulur.

: F5 tuşuna basıldığında çizimin üst düzlemi oluşturulur. Aşağıdaki şekli izometrik şeklin oluşturulması için kullanılan düzlemler ve gölgelendirilmeleri verilmiştir.

Şekil 15.2. Nesnenin İzometrik Görünümü Cismin (TOP) üst görünüşünü çizmek için oluşturulan düzlem.(

)

Şekil 15.3. Nesnenin Üst İzometrik Görünümü

Cismin (RIGHT) sağ görünüşünü çizmek için oluşturulan düzlem.(

)

Şekil 15.4. Nesnenin Sağ İzometrik Görünümü Cismin (LEFT) sol görünüşünü çizmek için oluşturulan düzlem. (

)

Şekil 15.5. Nesnenin Sol İzometrik Görünümü 15.1. İZOMETRİK ÇEMBER OLUŞTURMA İzometrik çizimde draw araç çubuğundaki Circle komutuyla izometrik olarak çember çizilemez. İzometrik çember çizebilmek için ilk önce çalışma kürsörünü izometrik çizime uygun hale getirmelisiniz. İzometrik çember oluşturabilmek için;

1. Tools araç çubuğundan Drafting Settings alt seçeneğini seçin. Ekrana aşağıdaki iletişim penceresi gelecektir.

Şekil 15.6. Draftin Settings Diyalog Kutusu 2. Yukarıdaki pencerede Snap and Grid askısını seçin. 3. Burada Snap type ve style alanında isometric snap kutucuğunu işaretli hale getirin. 4. Draw araç çubuğundan Ellipse ( ) ikonuna tıklayın.

5. Command satırında aşağıdaki mesaj gelir. Burada Isocircle seçeneğinin olduğuna dikkat edin. Klavyeden i yazıp ENTER tuşuna basın. Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: i 6. İzometrik çizimin merkezini gösterin ve enson aşama olarak izometrik çizimin çap değerini girin. Specify center of isocircle: Specify radius of isocircle or [Diameter]: Not: Autocad2000’le gelen zenginleştirilmiş sağ yol tuşları her komutun alt seçeneklerini ekrana getirmektedir. Bu özelliği bu komutta kullanabilirsiniz. Şimdi bu özelliği kullanarak 50 mm çapında bir izometrik çember çizelim.

Şekil 15.7. Ellipse Komutunun Kullanımı

İzometrik çizim için Isometric snap kutucuğunu aktif hale getirin Çizim kürsörünü F5 tuşuna basarak üst düzlem çizebilecek konuma getirin. Draw araç çubuğundan Ellipse ikonuna tıklayın. Komut satırında aşağıdaki mesaj gelecektir. Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: Bu sefer kılavyeden i yazmak yerine mause’un sağtuşuna tıklayın. Aşağıdaki kısayol menüsü gelir.

Şekil 15.8. Ellipse Komutu ile Oluşan Kısa Yol Seçenekleri

Burada Isocircle alt seçeneğini seçin. Bundan sonra komut satırında aşağıdaki mesaj gelir. Autocad sıfır noktasına göre aşağıdaki değeri girin. Specify center of isocircle: 50,50 Bu işlemden sonra komut satırında aşağıdaki mesaj gelir. Specify radius of isocircle or [Diameter]: 20 Burada mause’un sağ tuşuna tıklandığında aşağıdaki menü gelir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful