BÖLÜM 7

7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ

Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000’de çok kullanılan bir komuttur. Nesne seçimi bir veya birden fazla elemandan oluşabilir. Yanlışlıkla silinmiş olan elemanlar OOPS komutu ile geri alınabilir. Modify toolbar: Modify menu: Erase Shortcut menu: Silinecek nesneleri seçin, çizim alanında iken mouse’un sağ tuşuna tıklayarak açılacak menüden ERASE komutunu seçin. Komut Satırından: Erase Command: _erase Select objects: Specify opposite corner: 4 found (silinecek nesneleri seçin P1 ve P2 köşelerini) Select objects: (nesneleri silmek ve komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın)

Şekil 7.2. Erase komutunun kullanılması a) Nesnenin oluşturulması 7.2. OOPS Silinen nesneleri geri alır. Komut Satırından: oops Yanlışlıkla silinmiş nesneleri geri kazanmak için kullanılır. ERASE, BLOCK, WBLOCK, komutları ile silinen nesneler OOPS komutu ile tekrar kazanılır. Command: oops (en son işlemi geri alacaktır daha önceki işlemleri geri kazanmak için komut kullanımına devam etmelisiniz) b) Erase komutunun kullanılması

Şekil 7.3. Oops Komutunun Kullanımı 7.3. COPY Nesnelerin kopyalanmasını sağlar. Modify toolbar: Shortcut menu: Çizim alanında mouse’a sağ tıklayarak açılacak menüden Copy komutunu seçin. Komut Satırından: copy

Select objects: Nesneleri seçin ve ENTER tuşuna basın Specify base point or displacement, or [Multiple]: Çoklu kopyalamak için M veya tekli kopyalamak için ENTER tuşuna basın ve bir başlangıç noktası tanımlayın Command: _copy Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçin Select objects: Nesneleri seçtikten sonra ENTER tuşuna basın Specify base point or displacement, or [Multiple]: tekli kopyalama için başlangıç noktasını tanımlayınız.(P1) displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak yerin merkez noktasını tanımlayın. (P2)

Şekil 7.4. Copy Komutunun Kullanımı 7.3.1. COPY (Multiple): Çoklu kopyalama Nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar. Command: Copy Select objects: (Kopyalanacak nesneleri seçin) Select objects: (Nesneleri seçtikten sonra ENTER basın) Specify base point or displacement, or [Multiple]: M (Çoklu kopyalamalar için M tuşuna basın)

Specify base point:(Kopyalamanın başlangıç noktasını tanımlayınız) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla) displacement>: (Komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın)

Şekil 7.5. Copy Komutunun Kullanımı 7.4. MIRROR Nesneleri aynalar. MIRROR komutu, seçilen çizim elemanlarının seçilecek eksen

doğrultusunda simetriğini almak için kullanılan bir komuttur. Çizimi hızlandırmak için simetrik nesnelerin tamamını çizmek uzun zaman alabilir, daha hassas ve hızlı çizimler oluşturmak için nesnelerin simetriği alınabilir. Modify toolbar: Modify menu: Mirror Komut Satırından: Mirror

Command: Mirror Select objects: 1 found (1. nesneyi seçin P1) Select objects: 1 found, 2 total (2. nesneyi seçin P2) Select objects: 1 found, 3 total (3. nesneyi seçin P3) Select objects: 1 found, 4 total (4. nesneyi seçin P4) Select objects: 1 found, 5 total (5. nesneyi seçin P5) Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın) line: (ikinci eksen noktasını tanımla) Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini istemiyor iseniz N, silinmesini istiyorsanız Y msodunu seçin)

Şekil 7.7. Mirror Komutunun Kullanımı 7.5. OFFSET Nesneleri öteleme hareketi yapar. Modify toolbar: Modify menu: Offset Komut Satırından: Offset

Offset komutu girildikten sonra, offsetlenecek nesnenin offsetleme miktarı tanımlanır, offsetlenecek nesneler seçildikten sonra offsetleme yönü tayin edilir. Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10.0000>: 15 (offsetleme mesafesi) Select object to offset or <exit>: (nesneleri seçme) Specify point on side to offset: (offsetleme yönü) Select object to offset or <exit>: komutu tamamlamak için ENTER’e bas.

Şekil 7.8. Offset Komutunun Kullanımı Birleşik özelliğe sahip nesnelerin, dairelerin offsetlenmesinde aynı merkezli öteleme hareketi yapar. Şekil 7.9. Offset Komutunun Kullanımı

Offset komutunda, öteleme uzaklığını belirtmek için çizim alanı üzerinde var olan noktalardan yararlanılabilir. 7.7. ARRAY Bir düzlemde çizimlerin kopyalanmasını sağlar. Çizim nesnelerinin birbirlerinden bağımsız olarak kopyalanmasını sağlar. Birden fazla nesnenin seçilmesine de imkan sağlar. Seçilen nesnelerin bir eksen etrafında veya bir dizi halinde kopyalanmasını sağlar.

Modify toolbar: Modify menu: Array Komut Satırından: Array Select objects: Kopyalanacak nesne veya nesneleri seçin Enter the type of array [Rectangular/Polar] <current>: Options (seçenekler): Rectangular (dikdörtgen biçiminde) Polar (kutupsal) Command: _Array Select objects: 1 found (Altıgen nesneyi seçin) Select objects: (ENTER’e basın) Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p (dairesel çoğaltma için P (Polar) seçeneğini tıklayın) Specify center point of array: (döndürme merkezini tanımlayın) Enter the number of items in the array: 8 (çoğaltılacak nesne sayısı) Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: (döndürme açısını tanımlayın) Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: (döndürmeyi kabul için Y girin)

Şekil 7. 10. Array Komutunun Kullanımı

7.7. MOVE Nesneleri bir yerden başka bir yere taşır. Move komutu, ile seçilen bir veya daha fazla elemanın bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlayan bir komuttur. Modify toolbar: Modify menu: Move Shortcut menu: taşıma için nesneleri seçin, mouse çizim alanında iken sağ tuşa tıklayın açılacak menüden Move komutunu seçin. Komut Satırından: Move Command: Move Select objects: 1 found (taşınacak nesneleri seçin) Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) Specify base point or displacement: (taşımanın ikinci noktasını tanımlayın) or <use first point as displacement>: (taşımada birinci noktayı kullan)

Şekil 7.11. Move Komutunun Kullanımı 7.8. ROTATE Nesneleri bir merkez nokta etrafında döndürür.

Modify toolbar: Modify menu: Rotate Shortcut menu: Döndürmek için nesneleri seçin, çizim alanında iken Mouse’un sağ tuşuna tıklayın açılacak menüden Rorate komutunu seçin. Komut Satırından: Rotate

Şekil 7.12. Rotate Komutunun Kullanımı Command: Rotate Current positive angle in UCS: Güncel pozisyon Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’ e basın Specify base point: Döndürme merkez noktasını tanımlayın Specify rotation angle or [Reference]: Döndürme referansını veya döndürme açısını tanımlayın. 7.8.1. Rotation Angle Rotation Angle seçeneği ile seçilen nesneler tanımlanacak olan açı ile merkez nokta etrafında döndürülür. Specify the reference angle <0>: Döndürme açısını tanımlayın veya ENTER’ e basın. Specify the new angle: Yeni açıyı tanımlayın

7.8.2. Reference Reference seçeneği ile bir referans açısı tayin edilir ve döndürülecek nesneler bu referans açısına göre döndürülür. Specify rotation angle or [Reference]: r Specify the reference angle <0>: 45 Specify the new angle: 90 Bir Nesneyi Döndürmek İçin 1 2 3 4 Modify menuden, Rotate komutunu seç Döndürmek için nesneleri seç (1). Döndürmek için asıl döndürme merkez noktasını tanımla (2). Döndürme açısını tanımlayınız (3).

Şekil 7.13. Rotate Komutunun Kullanımı 7.9. SCALE Nesneleri X , Y ve Z eksenlerinde orantılı olarak büyültür veya küçültür. Modify toolbar: Modify menu: Scale Shortcut menu: Ölçeklenecek olan nesneleri seçin, Mouse çizim alanında iken sağ tuşuna tıklayın ve açılacak menüden Scale komutunu seçin. Komut Satırından: Scale

Scale komutu bir nesnenin büyüklüğünü belirli bir ölçek katsayısı ile değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Nesnelerin ölçeklenme değerini iki farklı yöntemle tanımlanabilir. 7.9.1. Specify scale factor Specify scale factor (Ölçekleme değerini tanımlayınız) seçeneği ile ölçekleme yaparken nesneler seçilir, merkez nokta tanımlanır ve ölçekleme değeri girilir. Ölçekleme değeri nesnenin ilk pozisyonunu 1 değeri olarak kabul eder. 1’den küçük girilecek değerler nesnenin o oranda küçülmesini, 1’den büyük girilecek değerler ise nesnenin büyümesini sağlar. Command: Scale Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: 2 Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: 0.5

Şekil 7.14. Scale Komutunun Kullanımı

7.9.2. Reference Reference seçeneği ile iki nokta arasındaki uzunluğu referans alarak ta büyültme veya küçültme yapılabilir. Döndürme asıl noktasını tanımladıktan sonra R seçeneğini girin Specify reference length seçeneği ile referans uzunluğunu tanımlayın, Specify new length seçeneği ile olması gereken yeni uzunluğu tanımlayın. Command: Scale Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: r Specify reference length <1>: Specify new length: 2 7.10. STRETCH Nesneleri germek veya taşımak. Modify toolbar: Modify menu: Stretch Komut Satırından: Stretch Stretch komutu ile seçili nesneleri asıl merkez tanımlayarak germek veya nesneleri taşımak için kullanılır. Nesnenin belli bir kısmını herhangi bir doğrultuda çekip uzatmaya, kısaltmaya, büyültmeye veya küçültmeye yarar. Nesne seçme işlemi uzatılacak kısmı içine alacak bir pencere biçiminde olmalıdır.

Şekil 7.15. Strehch Komutunun Kullanımı Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon. Bir pencere veya poligon şeklinde uzatılacak nesneyi seçin. Select objects: Specify opposite corner: 4 found Seçili nesnelerin gösterimi Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’e basın Specify base point or displacement: Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın Specify second point of displacement: İkinci noktayı tanımlayın. Bir nesneyi uzatmak için. 1 2 3 4 Modify menuden, Stretch komutunu seçin. Uzatılacak nesneleri seçin. (1 ve 2). Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın (3). Uzatma ikinci noktasını tanımlayın (4).

Şekil 7.16. Strehch Komutunun Kullanımı

Bir Nesneyi Uzatarak Taşımak İçin 1 Uygun bir seçme yöntemi kullanarak, taşınacak nesneleri seçin

(1 ve 2). 2 3 'ortho modunu girin, Ortho modu açık konumda olsun. Nesneyi sürükle ve nesnenin yeni pozisyonunun yerini tıkla (3 and 4).

Şekil 7.17. Strehch Komutunun Kullanımı Grips Modları İle Bir Nesne Uzatmak İçin 1 2 3 Nesneyi seçin, sonra Grips’leri belirleyin. Bir Grip’i asıl merkez nokta olarak tanımlayınca Grip parlar. Uzatmak istediğiniz nesnenin yeni konumunu tanımlayın. Bir Grip İle Çoklu Çizimlerin Uzatılması 1 2 Çizgileri birlikte seçin sonra Grips’leri belirleyin (1 and 2). SHIFT tuşuna basın ve son Grips’leri birlikte seçin, Grips’ler

parlayacaktır (3 and 4). 3 SHIFT tuşunu bırakın ve asıl merkez noktasını belirleyecek bir Grips’i

seçin (3). 4 Nesneler için yeni yerlerini tanımlayın.

Şekil 7.18. Strehch Komutunun Kullanımı

7.11. LENGTHEN Doğru yay gibi nesnelerin boyutunu değiştirir. Modify toolbar: Modify menu: Lengthen Komut Satırından: Lengthen LENGTHEN komutu PLINE, ARC, LINE, gibi komutlarla oluşturulan nesnelerin boyutlarını değiştirmek için kullanılır. EXTEND komutuna benzer, kullanım bakımından farklılık gösterir. Options (seçenekler): Object Selection (nesneyi seçmek) Delta (mesafe) Percent (yüzdelik) Total (toplam miktar) Dynamic (hareket) LENGTHEN komutu kullanılırken, komutu girdikten sonra seçeneklerden biri onaylanır, DELTA seçeneği girilirse uzatma sınırını tanımlamanız istenir, sınır daha önce çizilen bir nesne veya komutu girdikten sonra çizebileceğiniz bir nesne olabilir. PERCENT seçeneğinde uzatılacak nesnenin yüzdelik değeri girilmesini isteyen bir seçenek çıkar burada verilecek değer AutoCAD tarafından yüzdelik bir değer olarak dönüştürülür. 100’den küçük değerlerde seçilecek nesnenin boyutu küçülür, 100’den büyük değerlerde ise nesne boyutu büyür. TOTAL seçeneğinde nesne verilmek istenen gerçek boyut girilir. DYNAMIC seçeneğinde, seçilen nesnenin istenen mesafeye sürüklenmesini sağlar.

Command: Lengthen Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy Select an object to change or [Undo](nesne seç) Specify new end point: (yeni noktayı tanımla) Select an object to change or [Undo]:(nesne seç) Specify new end point: (yeni noktayı tenımla) Select an object to change or [Undo]: (komuttan çıkmak için ENTER gir)

Şekil 7.19. Lengthen Komutunun Kullanımı 7.12. TRIM Nesneler üzerinde budama yapar. Modify toolbar: Modify menu: Trim Komut Satırından: Trim Trim komutu, birbirleriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımlarını siler. Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Trim komutu ile budama yapılırken önce budama işlemini sınırlandıran nesneler seçilir, ENTER tuşuna basılarak seçme işlemi tamamlanır, mouse ile nesneler arasında budanacak kısımlar işaretlenir. Budama işlemini tamamlamak için ENTER tuşuna ve mouse kullanılabilir.

Command: Trim Current settings: Projection=UCS Edge=Extend Select cutting edges ... Select objects: 1 found Budama İşlemi İçin 1 2 tuşuna bas. 3 Nesneler arasında kalan, budamak istediğin kısmı mouse ile tıkla Modify menuden, Trim komutunu seç. Budama sınırlarını tanımlayan nesneleri belirle (1 ve 2) ve ENTER

(3) ve işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna bas.

Şekil 7.20. Trim Komutunun Kullanımı Options: (seçenekler) Object to Trim Project Edge Undo Budamak İçin Nesnelerin Kesişme Gerekliliği 1 2 3 4 5 Modify menuden, Trim komutunu seç. Budama kenarını belirle (1) ve ENTER tuşuna bas. E (Edge) seçeneği gir. e (Extend) seçeneğini gir, veya ENTER tuşuna bas Budanacak nesnelerin budanacak yönlerini tıklayın (2) ve işlemi bitirmek için ENTER tuşuna basın.

Şekil 7.21. Trim Komutunun Kullanımı Budama İşlemi İçin Örnek Resimler

Şekil 7.22. Trim Komutuna Örnekler 7.13. CHAMFER Nesnelerin kenarlarına pah kırmak. Aynı katmanda bulunan iki nesneye pah kırmak istersen, AutoCAD pahı o katmanda oluşturur. Aksi halde AutoCAD pahı güncel katmanda oluşturur. Burada aynı zamanda renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı gibi değişkenlerin seçimi yapılır.

Modify toolbar: Modify menu: Chamfer Komut Satırından: chamfer

Şekil 7.23. Chamfer Komutunun kullanımı

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = current, Dist2 = current Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: CHAMFER komutu birbirini kesen veya uzantısı birbirini kesen iki doğruya pah kırmak için kullanılır. Pah kırılacak çizim elemanlarının ikisinin de aynı düzlemde bulunması gerekir. LİNE ve PLİNE komutu gibi farklı komutlarla çizilmiş elemanlara pah kırılamaz ancak PLİNE ile çizilen elemanın EXPOLDE komutuyla parçalanması ve nesne parçalarının doğrulara ayrılması ile mümkündür. Pah kırılacak çizgi elemanlarının arasında bir yay mevcutsa, pah kırma işleminden sonra yay kaybolur. Options (seçenekler): First Line (pah kırılacak birinci çizgi) Polyline (birleşik çizgilere pah kırma) Distance (pah kırma değerleri) Angle (açılı değer belirterek pah kırma) Trim (budama ile pah kırma) Method (pah kırma yöntemi) CHAMFER komutunu kullanmadan önce aşağıdaki şekli çiziniz.

(Normal çizim)

(CHAMFER komutundan sonra)

Şekil 7.24. Chamfer Komutunun Kullanımı Command: Chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 20.0000, Dist2 = 20.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance <20.0000>: 15 Specify second chamfer distance <15.0000>: 15 Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 15.0000, Dist2 = 15.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: t Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: Cosmmand: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 15.0000, Dist2 = 15.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a Specify chamfer length on the first line <20.0000>: 12

Specify chamfer angle from the first line <0>: 45 Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Length = 12.0000, Angle = 45 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: Command: CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Length = 12.0000, Angle = 45 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: 7.14. BREAK Nesnelerin parçalarını temizler, nesnelerin bölünmesini sağlar. Modify toolbar: Modify menu: Break Komut Satırından: Break Select object: Nesne seçim modunu kullan veya birinci kırma noktasını (1) tanımlayınız. Specify second break point or [First point]: İkinci kırma noktasını (2) tanımlayınız veya f girin. 7.14.1. First Point Komutu kullanabilmek için kırılması istenen nesnenin üzerinde birinci kırma noktasının seçilmesi.

7.14.2. Second Break Point AutoCAD2000’te Break (kırma) komutunu kullanmak için ikinci kırma noktasını tanımlayın.

Şekil 7.25. Break Komutunun Kullanımı Specify first break point: Specify sec ond break point:

Şekil 7.26. Break Komutu Uygulamaları 7.15. FILLET Seçilen nesnelere pah kırar. FILLET komutu, ile iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap yada yayla birleştirir. Modify toolbar: Modify menu: Fillet Komut Satırından: Fillet Pah kırma işleminde nesnelerin seçilen noktalarının pah kırılacak tarafına yakın olması gerekir. Aksi halde AutoCAD2000 hata mesajı vererek işlemi iptal edecektir. Pah kırılacak nesnelerin mevcut çalışma düzleminde (UCS de) olması gerekir. Nesnelerin farklı Z kalınlığına sahip olmamaları gerekir. FILLET

komutunda yarıçap değeri 0 (sıfır) girildiğinde seçilen nesneleri pahsız olarak birleştirir.

Şekil 7.27. Fillet Komutunun Kullanımı FILLET komutunda, girilen yarıçap değeri komuta tekrar girilip değiştirilene kadar aynı değerle işleme devam eder. POLYLINE komutuyla çizilmiş veya bu özelliğe sahip çizim elemanlarının bütün köşelerine aynı yarıçapta pah kırılacak ise Polyline seçeneği ile tek bir işlem de yapılabilir. Çizimde bulunan çember ile çizgiye pah kırma sırasında arada bulunan çizgiler kaybolur. Bunu önlemek için FILLET komutundan sonra TRIM seçeneğini kullanın aradaki çizgilerin kaybolmasını istemiyorsanız NO TRIM seçeneğini girin. Çizgilerin kaybolması önlenecektir. Options(seçenekler): First Object (birinci nesne) Polyline (bileşik çizgi) Radius (radüs) Trim (budama)

Şekil 7.28. Fillet Komutunun Kullanımı

Örnek için aşağıdaki şekli çizin ve Fillet komutu ile son şeklini verin

Şekil 7.29. Fillet Komutunun Uygulanması (Fillet komutundan önce) Command: Fillet Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: t Enter Trim mode option [Trim/No trim] <No trim>: n Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r Specify fillet radius <10.0000>: 10 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: (Fillet komutundan sonra)

Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object:

Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r Specify fillet radius <10.0000>: 25 Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 25.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command: FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 25.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: Command:FILLET Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 25.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: Select second object: 7.16. EXPLODE Bileşik nesneleri parçalara ayırmak. EXPLODE komutu, blok veya grup özelliğindeki yazı, ölçülendirme, bileşik çizgi, meşh, blok gibi objeleri bileşenlerine ayırmak için kullanılır. Modify toolbar: Modify menu: Explode Komut Satırından: Explode Blok: AutoCAD, çizimlerinizin daha önceden bloklanmış olması ve tekrar kullanımı sırasında çizim üzerinde nesne elemanlarına parça, parça işlem yaptırmaz. Çizim üzerinde işlem yapabilmek için nesnenin patlatılması gerekir.

Şekil 7.30. Explode Komutunun Kullanımı Command: Explode Select objects: 1 found (nesneleri seçin) Select objects: (nesneleri patlatmak ve komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın) Bir Bloğu Patlatmak İçin 1 2 3 Modify menüden, Explode komutunu seç. Patlatılacak Bloğu seç. Blok nesneleri patlayacak ve birbirinden bağımsız çizim

nesnelerine dönüşecektir. 7.17. EXTEND Nesneleri uzatma. EXTEND komutu, 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimlerde nesneleri sınır çizgisine kadar uzatma için kullanılır. Bu komutu kullanmadan önce sınır çizgilerinin oluşturulması gerekir. Komut girildikten sonra uzatılacak nesnenin yakın noktasından seçme işlemi yapılır. Modify toolbar: Modify menu: Extend Komut Satırından: extend EXTEND komutu girildikten sonra Extend/No extend <Extend>:

seçenekleri ile karşılaşırız. Extend seçeneği girildiğinde uzatma sınırı olarak seçilen çizim elemanlarını sonsuz boyda kabul edilecek, No Extend seçeneği

girildiğinde uzatma sınırı olarak çizim elemanlarını gerçek boylarında kabul edilecektir. Options(seçenekler): Object to Extend (uzatma nesnesi) Project (çıkıntı oluşturmak) Edge (kenar) Undo (geri) Command: Extend Current settings: Projection=UCS Edge=Extend Select boundary edges ...(uzatma sınır çizgisini seçiniz) Select objects: 1 found( nesneleri seçin) Select objects: (nesne seçimini kabul etmek için ENTER’e basın) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: e Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <Extend>: e Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]: (uzatılacak nesneyi seçin) Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:(işleme devam edin veya komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın.)

Şekil 7.31. Extend Komutunun Kullanımı

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful