You are on page 1of 48

Bina Tr Yap Sistemlerinin Analizi zerine Rijit Deme ve Snr artlar ile lgili Varsaymlarn Etkisi

Rasim Temr
stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Sunum Plan

Giri Rijit Deme Varsaym Yap-Zemin Etkileimi TUNAL Yazlm Yardmc Yazlmlar Bulgular Tartma ve Sonu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Giri

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Giri

Baz Modelleme Varsaymlar

Perdelerin ubuk elemanlarla modellenmesi Uzay ereve sistemlerin dzlem ereve sistemi ile modellenmesi Demelerin dzleminde sonsuz rijit modellenmesi Temelin ankastre mesnetlenmesi

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Rijit Deme Varsaym

Nakashima (1984) Tarafndan ncelenen Model

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Rijit Deme Varsaym

Saffarini ve Qudaimat (1992) Tarafndan ncelenen Modellerin Kat Planlar


Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Ankastre Mesnetli Model

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Winkler Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Filonenko-Borodich Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Hetenyi Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Pasternak Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Yap-Zemin Etkileimi

Vlasov Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Zemin Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Zemin Modeli

rnek Bir Binann Tekrarl Analizleri Sonucunda Yay Elemanlarnn Kuvvet Dalm

: Basn kuvveti tayan yay elemanlar o : ekme kuvveti tayan yay elemanlar

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Deme Modeli

rnek Kat Demesi

rnek Deme Modeli

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Dikdrtgen Sonlu Eleman Formlasyonu

Dzlem Gerilme Eleman

Eilme Eleman

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tunal Yazlm
Bala
BB.DAT

FRAME.DAT

PLATE.DAT

TRUSS.DAT

SPRING.DAT

POINT.DAT

LOADS.DAT

Bant geniliini hesapla Yk vektrn olutur Elemanlarn rijitlik matrislerini hesapla Sistem rijitlik matrisini hesapla Sistem rijitlik matrisinin tersini hesapla Yer deitirmeleri hesapla Gerilmeleri ve kuvvet dalmn hesapla

BB.OUT

PLATE.F

NODAL.F

STRESL

Bitir Tunal Yazlmnn Makro Ak emas


Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tunal Veri Hazrlama Yazlm

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tunal Zemin Etkileim Yazlm

Bala

Tunal ile analiz

SPRING.DAT dosyasn gncelletir

BB.OUT dosyasn oku

ekme kuvveti tayan yay var m? Hayr Bitir

Evet

Tunal Zemin Etkileim Yazlmnn Makro Ak emas

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Kullanlan Yaklamlar

Elastik Deme Elastik Zemin (k=100000 kN/m) Elastik Deme Elastik Zemin (k=24000 kN/m) Elastik Deme Rijit Zemin Rijit Deme Elastik Zemin (k=100000 kN/m) Rijit Deme Elastik Zemin (k=24000 kN/m) Rijit Deme Rijit Zemin

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 1e ait kat kalp plan

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

+Y ynnde ykleme durumu


28.0

25.2

22.4

19.6

Ykseklik (m)

16.8

Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

14.0

11.2

8.4

5.6

2.8

0.0 -1000

-800

-600

-400

-200

200

400

600

Eksenel Kuvvet (kN)

rnek Bina 1in 10 katl modellerinde PY6 perdesine ait eksenel kuvvet grafii

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 1in 10 katl modeline ait A-A kesiti

rnek Bina 1e ait kat kalp plan

rnek Bina 1in 10 katl modeline ait B-B kesiti

+Y ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular
+X ynnde ykleme durumu
84.0 81.2 78.4 75.6 72.8 70.0 67.2 64.4 61.6 58.8 56.0 53.2

Ykseklik (m)

50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

Kesme Kuvveti (kN)

rnek Bina 1in 30 katl modellerinde PX19 perdesine ait kesme kuvveti grafii
Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PX19 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 30% 131% 130% k = 100000 kN/m 28% 145% 127% Ankastre Temel 5% 7% 8%

Ankastre temel varsaymnn PX19 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 79% 83% 31% k = 100000 kN/m 83% 82% 20%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 1de PX11 perdesinin konumu

84.0 81.2 78.4 75.6 72.8 70.0 67.2 64.4 61.6 58.8 56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -5000

Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

Ykseklik (m)

5000

10000

15000

20000

Moment (kNm)

rnek Bina 1in 30 katl modellerinde PX11 perdesine ait moment grafii
+X ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PX11 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 8% 12% 15% k = 100000 kN/m 7% 12% 16% Ankastre Temel 0% 0% 0%

Ankastre temel varsaymnn PX11 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 58% 71% 81% k = 100000 kN/m 59% 71% 82%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 2ye Ait Kat Kalp Plan

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 2de PX4 perdesinin konumu

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -3000

Ykseklik (m)

Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

500

1000

Eksenel Kuvvet (kN)

rnek Bina 2nin 20 katl modellerinde PX4 perdesine ait eksenel kuvvet grafii

+X ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

28.0 25.2 22.4 19.6

Ykseklik (m)

16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 2de PY1 Perdesinin Konumu

0.0 -600

-400

-200

200

400

600

Kesme Kuvveti (kN)

rnek Bina 2nin 10 katl modellerinde PY1 perdesine ait kesme kuvveti grafii

+Y ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PY1 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 195% 109% 92% k = 100000 kN/m 39% 46% 152% Ankastre Temel 40% 50% 58%

Ankastre temel varsaymnn PY1 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 90% -27% -41% k = 100000 kN/m 67% 74% 64%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

28.0 25.2 22.4 19.6 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

Ykseklik (m)

16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8

rnek Bina 2de PY19 perdesinin konumu

0.0 -500

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Moment (kNm)

rnek Bina 2nin 10 katl modellerinde PY19 perdesine ait moment grafii

+Y ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PY19 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 46% 20% 11% k = 100000 kN/m -4% 13% 13% Ankastre Temel 8% 9% 8%

Ankastre temel varsaymnn PY19 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 160% 92% 65% k = 100000 kN/m 36% 51% 50%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 3e ait kat kalp plan

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 3te PY1 perdesinin konumu

Ykseklik (m)

0.0 -800

-600

-400

-200

200

400

600

800

1000

1200

Eksenel Kuvvet (kN)

rnek Bina 3n 20 katl modellerinde PY1 perdesine ait eksenel kuvvet grafii

+Y ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

28.0 25.2 22.4 19.6 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

Ykseklik (m)

16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -100

100

200

300

400

500

rnek Bina 3te PX9 perdesinin konumu

Kesme Kuvveti (kN)

rnek Bina 3n 10 katl modellerinde PX9 perdesine ait kesme kuvveti grafii

+X ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PX9 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 18% 21% 26% k = 100000 kN/m 16% 20% 25% Ankastre Temel 8% 15% 18%

Ankastre temel varsaymnn PX9 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m -81% -77% -72% k = 100000 kN/m -76% -75% -70%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -5000 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 3te PY8 perdesinin konumu

Ykseklik (m)

5000

10000

15000

20000

Moment (kNm)

rnek Bina 3n 20 katl modellerinde PY8 perdesine ait moment grafii

+Y ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PY8 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 18% 19% 12% k = 100000 kN/m 17% 18% 11% Ankastre Temel 2% 3% 3%

Ankastre temel varsaymnn PY8 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 137% 128% 112% k = 100000 kN/m 131% 125% 109%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

rnek Bina 4e ait kat kalp plan

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 2.8 0.0 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 4te PX3 perdesinin konumu

Ykseklik (m)

Eksenel Kuvvet (kN)

rnek Bina 4n 20 katl modellerinde PX3 perdesine ait eksenel kuvvet grafii

+X ynnde ykleme durumu

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4

Ykseklik (m)

33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 4te PX11 perdesinin konumu

5.6 2.8 0.0 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

Kesme Kuvveti (kN)

rnek Bina 4n 30 katl modellerinde PX11 perdesine ait kesme kuvveti grafii

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PX11 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 17% 24% 104% k = 100000 kN/m 15% 28% 110% Ankastre Temel 4% 3% 2%

Ankastre temel varsaymnn PX11 perdesinde oluan en byk kesme kuvvetleri zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 59% 53% 44% k = 100000 kN/m 58% 52% 48%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

56.0 53.2 50.4 47.6 44.8 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 11.2 8.4 5.6 Elastik Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Elastik Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Elastik Deme - Ankastre Temel Rijit Deme - Elastik Zemin k=24000 kN/m Rijit Deme - Elastik Zemin k=100000 kN/m Rijit Deme - Ankastre Temel

rnek Bina 4te PX17 perdesinin konumu

Ykseklik (m)

2.8 0.0 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Moment (kNm)

rnek Bina 4n 20 katl modellerinde PX17 perdesine ait moment grafii

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Bulgular

Rijit deme varsaymnn PX17 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 21% 25% 18% k = 100000 kN/m 17% 25% 18% Ankastre Temel 4% 4% 4%

Ankastre temel varsaymnn PX17 perdesinde oluan en byk momentler zerindeki etkisi Kat Says 10 20 30 k = 24000 kN/m 108% 106% 96% k = 100000 kN/m 97% 104% 95%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tartma ve Sonu

Ankastre mesnet varsaymnn kesme kuvvetlerine etkisi k = 24000 kN/m k = 100000 kN/m 170% 96% -90% -86%

Ankastre mesnet varsaymnn momentlere etkisi k = 24000 kN/m k = 100000 kN/m 160% 131% -85% -73%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tartma ve Sonu

Rijit deme varsaymnn kesme kuvvetlerine etkisi k = 24000 kN/m k = 100000 kN/m Ankastre Temel 195% 152% 98% -45% -36% -24%

Rijit deme varsaymnn momentlere etkisi k = 24000 kN/m k = 100000 kN/m Ankastre Temel 46% 32% 16% -45% -31% -12%

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal

Tartma ve Sonu

Teekkrler

Rasim Temr - stanbul niversitesi naat Mhendislii Anabilim Dal