Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI

KEMAN
DERS KİTABI 9.SINIF

Yazarlar Handan DARENDELİOĞLU Gonca ÖĞÜTCÜ Yucan BİLGİN

DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI ..................., 2012

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI.............................................................................: 4780 DERS KİTAPLARI DİZİSİ..................................................................................................: 1396 12.?.Y.0002.3944

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz.

Editör Nursel MUMCU Dil Uzmanı Suna SUĞÜR Program Geliştirme Uzmanı Tuğba KUŞKONMAZ ÇİLDİR Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Çetin TOROMAN Rehberlik Uzmanı Mustafa KARA Görsel Tasarım Uzmanı İpek ÖZDEMİR CÖMERT Nadir TAŞDEMİR Notist Yucan BİLGİN

ISBN 978-975-11-3348-9

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 gün ve 86 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 gün ve 3398 sayılı yazısı ile üçüncü defa 881 adet basılmıştır.

.

.

................... Keman ve Yayın Bakımı ve Korunması...................................................................................................................................Yarım Yayların Kullanımı ................................................. XI İstiklâl Marşı .........................Ünite Keman Çalmada Yayın Bölünümü ve Yay Şekilleri ......................... 23 2...................................... Yay Tutuş ...... 21 3...........Ünite Keman Çalmada Duruş ve Tutuş . 7 2.............................................. 15 4......... 7 1........................... 17 4........................................................................................................... 11 4.............................................................................................................................. 32 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ......... 40 VII .. 24 3...................... Keman Çalmada İş Gören Vücut Bölümleri ve İşlevleri ....................... Kemanda Duruş ..............Ünite Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Konumu ve Eş Güdümü ................................. 13 2...................... Bütün Yay Kullanımı ................ 1. 25 4........ İki Elin Uyumu(Eş Güdümü) .... Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Eş Güdümü . Yayın Yapısı ve Seçimi ............................. 31 2......................................Ünite Yayın Teller Üzerinde Kullanımı ................................................... 22 5.... İnsanın Yapısına Uygun Keman ve Yay Seçimi ..... Sağ Elin Yayda ve Yayın Teller Üzerindeki Konumu ve Durumu ....Ünite İnsan ve Keman Çalma .. Keman ve Yayın Bölümleri ... İnsanın Temel Müziksel Özellikleri ............. 14 3................... 31 3. 9 3................ Kemanın ve Yayın Yapısı .... Sol Elin Keman Sapında ve Tuşe Üzerindeki Konumu ve Durumu................. 30 6................... 2 2 5 5 6 1 1 2.......................................................................Ünite Kemanın...............İçindekiler Kitabımızı Tanıyalım .................................. XIII ......................... 3...................... Belirli Sürelerle Yay Çekiş ve İtiş .......................... Yayı Tele Sürtüş ......................................................... Keman Tutuş .... Yayın Bölümleri.......... 11 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ..... 13 1.................................................................................................. 19 1.. 26 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları .............................................. Kemanın Müziksel Anlatım Özellikleri .....................ÖĞRENME ALANI: KEMAN ÇALMANIN TEMELLERİ 1.. 2...................................................... 19 2...... Yayın Teldeki Konumu .................................................... Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ....... Kemandan Ses Üretiş ......... 1 1................ 16 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları .............................. 21 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları . 12 3........................ 23 1......................................................... 31 1...................

........... 62 1...................... Birinci Konumda Birinci Durumda Parmak Durumları.......... 1......................... Re Majör Tonunda Etütler ................................... 115 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ................. Re Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri ......................... 3............................. Legato Tekniğinin Genel Özellikleri ....... Re Majör Tonunda Eserler .................. Rast Makamında Etütler.... 63 3........ 2....... Sol Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri.....................................Ünite Re Majör Dizi-Etüt-Eser .. Mi Minör Tonunda Eserler .. 111 2........................... 112 2.............................124 3............... 114 3......... 62 2...126 102 VIII .............................................. 104 2............................122 2......... Birinci Konumda Doğal Durumda Parmak Durumları ........................................... 61 3..................122 1........................ Detaşe Tekniğinde Etüt Çalma ............................................. Rast Makamı Dizisinde Değişik Yay Şekilleri .......... ............. Detaşe Tekniğinde Eser Çalma .................................. Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 42 42 47 50 59 41 .......... 120 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ............................................. 109 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ................................................................ Rast Makamında Eserler .. 96 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ................. 118 2............................. 104 1.................... 93 5...................................Ünite Mi Minör Dizi-Etüt-Eser ........ Detaşe Tekniğinin Genel Özellikleri ..................... Birinci Konumun Önemi ........................................... 41 Ünite Birinci Konum..... Sol Majör Tonunda Eserler ..................Ünite Rast Makamında Dizi-Etüt-Eser . Mi Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri .............. 107 3............ 119 3..... Legato Tekniğinde Eser Çalma ........ 117 3............................................................................... 118 1....................... 93 6.................................................. 103 1.......... Legato Tekniğinde Etüt Çalma ..............................................................................................................2................Ünite Sol Majör Dizi-Etüt-Eser . 82 4........ 101 61 4..... Mi Minör Tonunda Etütler ..124 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ....................................... 121 4............................................ÖĞRENME ALANI: KEMANDA TEKNİKLER Ünite Legato ve Detaşe Çalma Teknikleri ...ÖĞRENME ALANI: DİZİLER-ETÜTLER-ESERLER .......... 112 1.....................................ÖĞRENME ALANI: KEMANDA KONUMLAR ................................................. Sol Majör Tonunda Etütler .........

.......................... 144 1........................ Fa Majör Tonunda Eserler .............. 133 1............... 135 3.............. 158 1............................................ 150 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları .... La Majör Dizisinde Etütler ............... Do Majör Tonunda Eserler.................................. 139 2............... Hüseyni MakamıDizisinde Değişik Yay Şekilleri .................... 133 2......................................... La Minör Tonunda Etütler ............. 162 12... 136 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ... Fa Diyez Minör Tonunda Eserler .............Ünite Re Minör Dizi-Etüt-Eser .............................Ünite Do Majör Dizi-Etüt-Eser ............................. 147 9........................................... 165 3.. 130 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ......... 160 3....................................................... Fa Diyez Minör Tonunda Etütler ...................... 161 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ....... 130 3........Ünite La Minör Dizi-Etüt-Eser ........................... 141 3........ La Majör Dizisinde Eserler .............................................. 138 7........... 132 6.... Si Minör Tonunda Eserler ...................................................................Ünite Hüseyni Makamında Dizi-Etüt-Eser ..................... 142 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları .......... 146 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ................................ 152 10. La Minör Tonunda Eserler ................. Si Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri ......... 127 2..5........................................ 155 3-Re Minör Tonunda Eserler ...................................... 143 8............................. Fa Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri ............................................................... Re Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri.. 145 3.........Ünite La Majör Dizi-Etüt-Eser.................... 168 IX ............................................. Fa Majör Tonunda Etütler ......... 153 1......... La Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri ......................................................................................................... 156 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları..................Ünite Fa Diyez Minör Dizi-Etüt-Eser ......................... 148 2.............Ünite Fa Majör Dizi-Etüt-Eser ............. 127 1..............................................................Re Minör Tonunda Etütler ............................................. 157 11............................... Do Majör Tonunda Etütler....................................................................... Do Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri ........ 148 1....................... Hüseyni Makamında Eserler . Fa Diyez Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri .. 163 1.............................. Si Minör Tonunda Etütler ................................................ 139 1......... 149 3............................Ünite Si Minör Dizi-Etüt-Eser ... Hüseyni Makamında Etütler ..... 153 2....................... 163 2........ La Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri .................................................. 167 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları... 158 2................................... 144 2.....................

. 176 1......ÖĞRENME ALANI: UYGULAMA..............................................Eserlerin Piyano Eşlikleri ....... 179 a..................... Rönesans Dönem Eserleri .............. 176 3.....................................................ÖĞRENME ALANI: KEMAN MÜZİĞİNDE DÖNEMLER ................................................. 170 1................. 209 X ........................... 172 Okuma Metni .... 207 Terimler Sözlüğü ....... 169 Ünite Rönesans(Yeniden Doğuş) Dönemi .... GELİŞTİRME VE SERGİLEME DAĞARCIĞI ... Birinci Konumda Eserler Sergileme ....... Birinci Konumda Etütler Sergileme ..................................... Rönesans Dönemi Bestecileri .............. 176 2.............................................................................................................. 208 Kaynakça ..................... Rönesans Döneminin Müziksel Biçim Özellikleri .......................................... 170 2.................... 171 Okuma Metni ......................................................... 170 3......................... 175 Öğrenme Alanları Ünite Birinci Konumda Dağarcığın Yeri ve Önemi ........................................................ Dağarcık Sergilemenin Önemi .....................5..... 182 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ...... 173 Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ........................ 174 1 6...

Kitabımızı Tanıyalım Öğrenme Alanı Kapak Sayfaları 1 1 Ünite Başlıkları Hazırlık Çalışmaları Konu Başlıkları XI .

Kitabımızı Tanıyalım Kitapta Kullanılan Semboller Eş lik Bilgi Uyarı Açıklama Ödev Piyano Eşlik Bilgi Açıklama Uyarı Ödev Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Eşlikler XII .

. ikinci sözlerini söylerken ise yıldız XIII .İstiklâl Marşı İstiklâl Marşı’nın birinci sözlerini söylerken virgül işaretlerinin bulunduğu yerlerde nefes alınız.

1924-1930 yılları arasında Ali Rıfat Çağatay’ın birinci seçilen bestesiyle çalınıp söylenmiş. heyecanını koruyacak. Önce Saray Orkestrasını. bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Daha sonra Atatürk’ün direktifleri ile Musiki Muallim Mektebini kurmuş ve müdürlüğünü yapmıştır. zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından meclis kürsüsünde okunduğunda bütün milletvekilleri tarafından coşku ile ayakta alkışlanmış ve 12 Mart 1921’ de millî marş olarak kabul edilmiştir. daha sonra Burdur milletvekili olarak TBMM’ ye girmiştir. İstiklâl Marşı. milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Beste yarışmasına sadece yirmi dört besteci katılmıştır. Mehmet Âkif ERSOY (1873-1936) İstanbul’da doğmuştur. Ardından Mısır Üniversitesinde Türkçe müderrisliği yapan Mehmet Âkif. Besteci orkesra şefi ve keman virtüözüdür. şiirlerini “Safahat” adlı kitapta toplamış. Muzika-i Hümayunu bitirdikten sonra İstanbul Erkek Mektebi ve Muzika-i Hümayunda öğretmenlik yapmıştır. ardından Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrasını (bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) yönetmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın anlamını. millî şuurlarını kazanır ve kim olduklarının farkına varırlar. İstiklal Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme getirilmiş. ancak. Osman Zeki ÜNGÖR (1880.1958) İstanbul’da doğmuştur. millî mücadele ruhunun önemini dile getirecek ve onu yüzyıllara nakşedecek bir “İstiklâl Marşı” yazdırılmasına karar vermiştir. ancak “İstiklâl Marşı benim değil milletimindir. XIV . Şiirlerinde sürekli millî konuları ve toplumsal gerçekleri dile getirmiştir. Mustafa Kemal önderliğindeki Türk kurtuluş hareketini desteklemiş. Mehmet Âkif Ersoy’un Türk Kurtuluş Savaşı’nı destanlaştıran İstiklâl Marşı. İstiklâl Marşı’ndan başka birçok marş ve okul şarkıları bestelemiştir. Önce söz (güfte) yarışması düzenlenmiş. Onu dikkatle okuyan ve gönülden söyleyen nesiller.” diyerek onu Safahat’a almamıştır. Osman Zeki Üngör’ün 9 Eylül 1922’de Türk süvarilerinin İzmir’e girişinde atların çıkardığı nal seslerindeki ritimden etkilenerek bestelediği ezgi çok beğeni toplayınca Atatürk’ün de izniyle 1930 yılından itibaren Millî Marş’ımız yeni ezgisiyle günümüze ulaşmıştır.İstiklâl Marşı İstiklâl Marşı’nın Kabulü Millî marşlar. gönderilen toplam 724 şiir arasından en iyi yedi şiir seçilerek meclis üyelerine dağıtılmıştır.

Kemanın.Keman Çalmada Duruş ve Tutuş 4.İnsan ve Keman Çalma 2. Yayın Yapısı ve Seçimi 3.1.Yayın Teller Üzerinde Kullanımı 6.Keman Çalmada Yayın Bölünümü ve Yay Şekilleri 1 .ÖĞRENME ALANI KEMAN ÇALMANIN TEMELLERİ Üniteler 1.Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Konumu ve Eş Güdümü 5.

Ünite İnsan ve Keman Çalma Hazırlık Çalışmaları Yaylı çalgılar ailesinden kemanın yapısı ve özellikleri hakkında araştırma yapınız.1. insan için vazgeçilmezdir. İnsanoğlu önceleri bedenini kullanarak müzik yapmış. zaman içinde çeşitli çalgılar oluşturarak bedeninin yanı sıra bu çalgıları da kullanmıştır. 2 . Müzik yapmak. İnsanın Temel Müziksel Özellikleri İnsanın olduğu her yerde müzik de var olmuştur. 1.

Eski Türk kaynaklarına göre yaklaşık 12. 3 . yüzyıllarda kullanılan yaylar Fiddle (Vielle) 13 . Türklerin yaklaşık 6. Yaylı çalgılar. Daha sonra Avrupa'da yaygınlaşıp gelişmiştir. yy. yüzyılda yaylı çalgı. “gıcak” ya da “ıklığ” (yay ile çalınan) olarak adlandırılmıştır. Türklerden Perslere onlardan da Araplar aracığıyla İspanyollara ve İtalyanlara geçmiştir.14. 12-13. ses renginin güzelliği ve duygusal anlatım zenginliğiyle çalgı toplulukları ararsında da önemli bir yer tutmaktadır. Rebec 12. yüzyılda yaylı çalgı (yaylı kopuz) çaldığı bilinmektedir.Zaman içinde gelişen yaylı çalgılar ailesinin en küçük üyesi olan keman. yy.

yy. Bu değişikliklerle. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin önderi Atatürk. kemanın sapı uzatılmış. 1500'lü yıllarda yapılmış Viyola da Bracio Kemanın çalgı müziğindeki yeri ve önemi 17. modern müzik kurallarına göre işlemek gerektir. ince duyguları. Daha sonraları Donizetti Paşa tarafından 1828 yılında oluşturulan orkestrada diğer çalgıların yanında keman da yer almıştır. Zaman içerisinde yay da daha geniş ve uzun bir biçim almıştır.12. yy. onları bir an önce. omuza dayanarak çalınan ilk yaylılardır. Avrupa’da gelişerek yaygınlaşan keman. tuşesi genişletilmiştir. keman da bu gelişim sürecinden etkilenmiştir.” Atatürk'ün bu sözlerinden sonra aynı yıl. 1800'lü yıllarda kemanın yapısında önemli değişiklikler olmuş. Asya kökenli olan yaylı çalgılar Avrupa’ya geçtikten sonra hızlı bir gelişim göstermiş. düşünceleri anlatan.” “Ulusal. bestecilerin ve usta müzisyenlerin yetiştirilmesi ve devletçe korunması müzik alanında alınan kararlar arasında yer almıştır. kavrayabilmesidir. “Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü. söyleyişleri toplamak. Keman sanatçımız Suna KAN da bu sanatçılarımızdan birisidir. yetenekli çocukların eğitimlerine devlet desteği verilerek yurt dışında eğitim görmelerine olanak sağlanmıştır. yüksek deyişleri. sanata verdiği önemi Meclis’in açılışındaki söylevinin müziğe ayrılan bölümünde açıkça dile getirmiştir (1934). Osmanlılarda ilk olarak saray faslında kullanılmış (1740) ve göğüs üzerinde tutularak çalınmıştır. Fiedel 13. Keman sanatçımız Suna KAN 4 . gelişmiş bir sol el tekniğinin kullanımına uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. ve 13. Fiedel 13. yüzyıllarda gezginci saz şairleri tarafından çalınan yaylı vielleler. evrensel müzikte yerini alabilir. musikide değişikliği alabilmesi. yüzyıldan itibaren giderek artmıştır. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip. Bu kararın uygulanması 1940'lı yıllarda da sürmüş.

5 . sinir sistemi ve algılama organlarının görevlerinin neler olduğu hakkında bilgi toplayınız. görme gibi algılama organları da görev alır. Keman çalmada iskelet. Etkinlik : Keman çalan kişileri gözlemleyiniz. Eserlerdeki ana temaları çoğunlukla kemanlar çalar. sinir sistemi ve işitme.2. Etkinlik : Keman çalmada iskelet. bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Etkinlik : Bir senfoni orkestrası konserine giderek ya da keman için yazılmış eserlerin kayıtlarından birini dinleyerek hissettiklerinizi anlatınız. müziksel anlatım zenginliğiyle orkestralarda önemli bir yer tutar. Keman. 3. beyin. Çalgılarını çalarken vücutlarının hangi bölümlerini nasıl kullandıklarını aşağıdaki resme bakarak anlatınız. kas. 3. Kemanın Müziksel Anlatım Özellikleri 1. beyin. kas. Keman Çalmada İş Gören Vücut Bölümleri ve İşlevleri 2.

............ en yeniye 1 vererek numaralandırınız................................................................................................................... .............. .... Aşağıdaki resimleri...................................................................................................................................................................... İnsanın yaşamında müziğin yeri ve önemini anlatan örnekler veriniz..................... 6 ......................................................................... ..................................................................................................... kemanın gelişim sürecini dikkate alarak en eskiye 4..................................................................................... 2.............................................................. .......................................................... 4..................... ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 1....... Keman çalarken insan.................................................................. ..................................................................................................... ............................................... .................................................................................... 5......................................................................................................................................................................................................................................................................... Kendimi Değerlendiriyorum Kemanın müziksel anlatım özellikleriyle ilgili olarak bir eseri dinlediğimde........................................................................................................................................................................ Kemanın tarihçesiyle ilgili olarak keman sanatçılarımızın yetiştirilmesinde Atatürk'ün ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız.................. ............................................................1............................... ....................................................................................................................................................... ...................... ............................................................................................. ........................................ ..................................... .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... vücudunun hangi bölümlerini kullanır? Yazınız.. 3....................................... Aşağıdaki resimden yararlanarak 1500'lü yıllarda yapılmış keman ile günümüz kemanı arasında ne gibi yapısal farklar gözlemlediğinizi anlatınız............ ............................................................................

Teltakacağı üzerinde. burguluk. arka kapak ve sapı ise akçaağaçtan yapılır. 1. tellerin takılmasını ve ses düzeninin yapılmasını sağlar. teltakacağının gövdeye tutturulmasını sağlar. ucundaki iki delikten(kiriş) geçen bağırsak ile kuyruk düğmesine bağlanır.2. Tuşe. Sap. Bu düğme.la. 7 .re.mi) ses eşiğinin ardından tuşenin üstünden geçer ve burguların deliklerinde son bulur. Çenelik. parmakların tellere basmasına olanak sağlar. bir titreşim kutusudur. Ünite Kemanın. Tuşenin bittiği yerde sap eşiği bulunur. gövdeye tutturulmuş bir parçadır ve üzerinde tuşe bulunur. Kemanın ve Yayın Yapısı Kemanın üst kapağı ladin çamından. Teltakacağına (kuyruk) takılı teller (kalından inceye sol. Baş. Burgular. kolay akort yapmak için takılan fiksler vardır. kemanın omuzla baş arasında rahat tutulmasını sağlayan bir parçadır. burgular ve salyangozun bulunduğu bölümdür. Teltakacağı. sırt (alt kapak) ve yanlıklardan oluşan gövde. Genellikle 35.5 cm uzunluğundadır. Keman yapımında akustik hesaplar kullanılır. Göğüs (üst kapak). Yayın Yapısı ve Seçimi Hazırlık Çalışmaları İnsanın fiziksel özelliklerine göre keman ve yay seçiminin önemi konusunda bilgi edinerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Göğsün üzerindeki ses eşiğinin iki yanında bulunan delikleri içte oluşan tınıyı dışarı verir.

Etkinlik : Bir keman atölyesine giderek ya da yazılı kaynaklardan araştırarak keman yapımıyla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.1. Keman çalmaya başlamadan önce yayın kılları gerilir ve tellerden ses çıkması için kıllara reçine sürülür. yayı tutan parmakların ağacı aşındırmasını engeller ve yayın kolay kavranmasını sağlar. Çubuğun inceleşen yerinin bitiminde uç. yüzyıla kadar uzanır. bir çubuk ile çubuğun iki ucuna takılı kıllar ve kılları gerip gevşetmeye yarayan bir vidadan oluşur. At kıllarının yaylarda kullanılması 13. Sarma. kalınlaşan yerinin bitimine yakın yerde ise topuk(ökçe-dip) bulunur. Keman atölyesi Yay. Yaya takılan kıllar. 8 . atın kuyruğundaki kıllardan yapılır.

........ .............................. Etkinlik : Aşağıdaki resimlerin hangisinde “omuzluk” doğru takılmıştır? 9 .......... ............... .........2................. .......... 3. . ............ ..... ..... ... ........... ... Keman ve Yayın Bölümleri 2.... 4........................ ....... Bu bölümleri kendi kemanınız üzerinde de gösteriniz............. Salyangoz Burgular Sap eşiği Sap Teller Tuşe delikleri Ses eşiği Fiksler Teltakacağı(kuyruk) Çenelik Kiriş Kiriş düğmesi ....... ........................... Omuzluk.......... kemanın omuz önüne yerleştirilmesinde ve kemanın tutulmasında kolaylık sağlar............ Etkinlik : Aşağıdaki şekilde verilen keman tellerinin adlarını uygun yerlere yazınız.............. ...... ..... Etkinlik : Aşağıdaki terimleri............ ......................... yandaki keman şekli üzerinde belirtilen boşluklara yazınız............

.............. Etkinlik : Aşağıdaki şekilde verilen burgulara hangi tellerin takılacağını yazınız........... 10 ....... Kıl 4......... 6.... ................. ... Uç 2............ . Etkinlik : Aşağıdaki terimleri.. Sarma ...... .................. ................ 1...... .. yandaki yay çizimi üzerinde belirtilen boşluklara yazınız..... .................. ... Çubuk 3..5.......... Topuk (ökçe-dip) 6.... Vida 5....... .........

Bedensel yapısına uygun keman seçen kişi. İnsanın Yapısına Uygun Keman ve Yay Seçimi Keman çalmada. keman ve yay birbirleriyle fiziksel uygunluk içinde olmalıdır. Keman ve yay. çalgısıyla fiziksel ve duygusal bir uyum sağladığından keman çalmada kolaylıkla ilerler. Kişi bunlardan kendi bedenine uygun olanını seçer. yarım. insan. insan bedeninin ölçüleri göz önüne alınarak çeyrek. çok nemli ya da çok kuru ortamlardan.3. Çalışmanız bittikten sonra kemanınızı ve yayınızı yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyiniz ve kutusuna koyunuz. çok sıcak. 4. üç çeyrek ve tam olmak üzere dört değişik boyda yapılır. Keman ve Yayın Bakımı ve Korunması Keman ve yayınızı keman kutusuna koyarak koruyunuz ve taşıyınız. Çok soğuk. Keman ve yayınızı seçerken öğretmeninizin ya da keman sanatçılarının görüşlerini alabilirsiniz. güneş ve tozdan uzak tutunuz. 11 .

. C) Keman kuru bezle temizlenir.. . 12 .. . 4... 2........... İzlemiş olduğunuz keman yapım aşamalarıyla ilgili gözlemlerinizi yazınız...... 3. 5.. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..... Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ? A) Keman nemli bezle temizlenir......... 6..... .... Bedensel yapıya uygun keman ve yay seçilmesinin önemini yazınız.... D) Keman hiçbir zaman temizlenmez... Aşağıdaki yay terimleri.......... ..... Burguluk Burgular Salyangoz ...................... Aşağıda verilen terimleri. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Kemanın bakımı ve korunmasında nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.............. yan tarafta verilen kemanın baş bölümündeki boşluklara yazınız.. yan tarafta verilen çizimdeki boşluklara yazınız..2...... B) Keman kağıt peçeteyle temizlenir.... Vida Topuk Kıl ... ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 1...

Etkinlik : Aşağıdaki resimlerden hangisi. oturarak keman çalmadaki doğru duruştur. ayakta ya da sandalyeye oturularak çalınır. Ayakta ya da oturarak keman çalarken ayakların yana doğru bir ayak boyu açık olması ve vücut ağırlığının eşit olarak iki ayak üzerine dağılması sağlanır. 1. Nota sehpası kullanılacaksa notaların rahat okunabileceği bir uzaklık belirlenir. işaretleyiniz. işaretleyiniz.3. Etkinlik : Aşağıdaki resimlerden hangisi. Ünite Keman Çalmada Duruş ve Tutuş Hazırlık Çalışmaları Keman çalmaya hazırlanan bir kişinin neler yaptığını gözlemleyerek anlatınız. 2. 1. ayakta keman çalmadaki doğru duruştur. 13 . Kemanda Duruş Keman.

Keman tutuş çalışmalarınızı yaparken vücudun dik. Etkinlik : Kemanı tutuşa hazırlık ve tutuşla ilgili. 14 . ayna karşısında ve sınıfınızda arkadaşlarınızla uygulayarak doğru ve yanlışlarınızı gözlemleyiniz. kemanın yere paralel olmasını sağlayınız Çeneliğin 1700'lerin başlarında henüz kullanılmadığını. kemanın akordu yapılır ve gerekli duruş alınır. Rahatlık sağlanınca sol kol sarkıtılır. Etkinlik : Ayakta ve oturarak keman çalma duruşlarını. Sol el. kemanı sapla gövdenin birleştiği yerden tutarak omuz önüne getirir. bedenin esnek ve dengeli olmasına dikkat ediniz. Keman. çeneyle sola yarı çevrili baş arasında tutulur. 4. 2. kemancıların bu nedenle çoğunlukla çalgıyı teltakacağının sağından kavradığını biliyor muydunuz? Çalışmalarınız sırasında baş ve gövdenin doğal ve rahat. Tutuşa hazırlık çalışmalarınızı yaptıktan sonra bu alıştırmayı düzenli aralıklarla devam ettiriniz. Keman Tutuş Resim 1 Resim 2 Resim 3 Kemanı tutuştan önce omuzluk takılır.3. yukarıdaki resimlerden yararlanarak sınıfta uygulama yapınız.

Sağ başparmak ucu. Başparmağın eklem yerinin hafif dışa dönük olması sağlanır. topuğun çubukla buluştuğu yerle çubuk arasına yerleştirilir. Yay Tutuş Yay tutuş. Böylece yumuşak ve rahat bir tutuş sağlanır. Başparmağın karşısına gelen orta parmak. uç boğumundan çubuğa temas eder. esnek ve elin doğal hâline uygun şekilde yayı tutar. 15 . Yay tutuş çalışmalarınızı zaman zaman uygun boyuttaki bir kalem üzerinde de yapabilirsiniz. Önden yay tutuş Üstten yay tutuş Arkadan yay tutuş 5.3. sağ elin doğal durumu korunarak gerçekleştirilir. Serçe parmağın ucu da çubuk üzerine yerleştirilir. Etkinlik : Doğru yay tutuşla ilgili uygulama yapınız. El ve parmaklar yumuşak. İşaret. orta ve yüzük parmakları hafif kıvrılarak çubuğu kavrar.

İki Elin Uyumu(Eş Güdümü) Keman. Yanlış tutuşların nedenlerini açıklayınız. Duruş. yayı tutar.6. işaretleyiniz. Yayı tutan el ve parmaklar yumuşak ve esnek olmalıdır. 7. 4. 16 . doğru yay tutuşunu göstermektedir. keman ve yayı tutuş alıştırmalarını düzenli aralıklarla tekrarlayınız. Etkinlik : Aşağıdaki resimlerden hangisi. sola yarı çevrili başla çene arasında tutulduktan sonra sağ el. Etkinlik : Aşağıdaki resimden yararlanarak keman ve yay tutuşla ilgili uygulama yapınız.

Aşağıdaki resimlerden yay tutuşta başparmağın doğru konumunu gösteren kutucuğu işaretleyiniz. Aşağıdaki resimlerden hangisinin keman çalmada ayakların alması gereken doğru duruşu gösterdiğini işaretleyiniz. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 1. 2. 3. Kendimi Değerlendiriyorum Üniteyle ilgili olarak neler öğrendim? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 17 .3. Aşağıdaki resimlerden keman tutuşla ilgili olarak hangisi doğrudur? İşaretleyiniz.

2: 50 puana. hafifçe sola çevrili baş ile çene arasında tutar. · vücut ağırlığını eşit şekilde iki ayak üzerine verir. Öğrenci. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · kemanı. · kemanı yere parallel tutar. · ayaklarını bir ayak boyu açar. Öğrenci. Keman çalmada duruş. Öğrenci. keman çalmada duruş uygulamalarını yaparken. keman çalmada tutuş uygulamalarını yaparken. hafifçe sola çevrili baş ile çene arasında tutar. 18 . keman çalmada duruş uygulamalarını yaparken. · kemanı. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. hafifçe sola çevrili baş ile çene arasında tutar. keman çalmada tutuş uygulamalarını yaparken. · kemanı yere paralel tutar. keman çalmada tutuş uygulamalarını yaparken. Öğrenci. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. hafifçe sola çevrili baş ile çene arasında tutar. tutuş ve yay tutuşunuzu değerlendirmek için aşağıdaki dereceli puanlama anahtarını kullanınız. · vücut ağırlığını eşit şekilde iki ayak üzerine verir. keman çalmada duruş uygulamalarını yaparken. · kemanı. · kemanı. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. 3: 75 puana. Öğrenci. · ayaklarını bir ayak boyu açar. · kemanı yere parallel tutar. · ayaklarını bir ayak boyu açar. Keman çalmada duruş ve tutuşla ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. keman çalmada tutuş uygulamalarını yaparken. Öğrenci. · vücut ağırlığını eşit şekilde iki ayak üzerine verir.4. keman çalmada duruş uygulamalarını yaparken. · ayaklarını bir ayak boyu açar. · kemanı yere parallel tutar. Aşağıdaki ölçütlerden en az bir tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. Öğrenci. 1: 25 puana denk düşer. · vücut ağırlığını eşit şekilde iki ayak üzerine verir.

başparmakla işaret parmağının arasında kalır. 1. bileğinizin ise düz olmasına dikkat ediniz. Sol Elin Keman Sapında ve Tuşe Üzerindeki Konumu ve Durumu Keman çalmada sol el. Sol elin konumunun önden görünüşü Sol elin konumunun arkadan görünüşü 1. parmak uçlarınızın tuşeye dönük.4. Etkinlik : Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak sol elin saptaki konumuna ilişkin sınıfta uygulama yapınız. Ünite Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Konumu ve Eş Güdümü Hazırlık Çalışmaları Keman çalan kişilerin sol ellerini keman sapına nasıl yerleştirdiklerini gözlemleyiniz. 19 . Başparmak dışındaki parmak uçları tuşeye dönük. doğal yumuşaklıklarını korur durumda olmalıdır. sap eşiğinin hemen önünde yer alırken sap. Sol eliniz sap eşiğinin hemen önüne yerleşmiş durumdayken avuç içinizin sapa.

Bu çalışmayı sıkça tekrarlayınız. Sol elinizi keman sapına yerleştirmeden önce duruş ve keman tutuşunuzu denetlemeyi unutmayınız. parmak uçlarınızın tuşeye dönük. Sol elinizi keman sapına yerleştirme çalışmalarınızı düzenli aralıklarla devam ettiriniz. Sol eliniz sap eşiğinin hemen önüne yerleşmiş durumdayken avuç içinizin sapa. Sol eliniz keman sapındayken elinizi serbest bırakıp tekrar sapı tutunuz. bileğinizin ise düz olmasına dikkat ediniz.2. Etkinlik : Keman tutuşunda sol elin doğru konumunu gösteren resmi işaretleyiniz. 20 .

3. parmaklar tuşeye dönük durumdayken yayınızın ortasını her gün belirli aralıklarla “la” teli üzerine yerleştirip bırakınız. 3. ses eşiği ile tuşe arasındaki bölgenin ortasıdır. Çalışmalara “la” telinden başlanır ve yay. Sağ Elin Yayda ve Yayın Teller Üzerindeki Konumu ve Durumu Yayın teller üzerindeki yeri. 4. tele dik durur. İki elin eş güdümlü kullanımı. Bu işlemi. düzenli olarak tekrarlayınız. Sol el sapta. 21 . Etkinlik : Aşağıdaki resimde keman ve yay tutuşla ilgili yanlışları bularak nedenlerini anlatınız.2. Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Eş Güdümü Keman çalarken sağ ve sol el birlikte kullanılır. eller arasında bağlantı kurmayı gerektirir. Etkinlik : Aşağıdaki resimden yararlanarak sol el keman sapındayken yayınızın ortasının “la” teline doğru biçimde yerleştirilmesiyle ilgili uygulama yapınız.

yayını tel üzerine yerleştirme uygulaması yaparken.tele dik olacak şekilde yerleştirir. · yayı “la” telinde . sol elin konumu ve durumu ile ilgili uygulama yaparken. sap eşiğinin hemen önünde. sapa dönük durur. tuşeye dönük durur. · sol el. sapa dönük durur. Öğrenci. · avuç içi. · bilek. sap. sapa dönük durur. düz durur. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: Puan 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. başparmakla işaret parmağının arasında kalacak şekilde yerini alır. 1: 25 puana denk düşer. sap eşiğinin hemen önünde. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular.ses eşiği ile tuşe arasına . sap. sap. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · parmak uçları. sol elin konumu ve durumu ile ilgili uygulama yaparken. başparmakla işaret parmağının arasında kalacak şekilde yerini alır. tuşeye dönük durur. · avuç içi. başparmakla işaret parmağının arasında kalacak şekilde yerini alır. Öğrenci. Öğrenci. · avuç içi. · avuç içi. Öğrenci. başparmakla işaret parmağının arasında kalacak şekilde yerini alır.ses eşiği ile tuşe arasına. Ölçütler Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · parmak uçları. yayını tel üzerine yerleştirme uygulaması yaparken.ses eşiği ile tuşe arasına . 3: 75 puana. tuşeye dönük durur. Öğrenci. 22 . · parmak uçları. · sol el. · bilek. sapa dönük durur. · sol el. sol elin konumu ve durumu ile ilgili uygulama yaparken. · bilek. sap eşiğinin hemen önünde. · yayı “la” telinde .4. Aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular. · parmak uçları. tuşeye dönük durur. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Keman çalmada sağ ve sol elin konumu ve eş güdümü ile ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. düz durur. · sol el. sap eşiğinin hemen önünde. · bilek.tele dik olacak şekilde yerleştirir.tele dik olacak şekilde yerleştirir.tele dik olacak şekilde yerleştirir. düz durur. yayını tel üzerine yerleştirme uygulaması yaparken. · yayı “la” telinde . Öğrenci. Öğrenci. · yayı “la” telinde . sol elin konumu ve durumu ile ilgili uygulama yaparken. düz durur. 2: 50 puana.ses eşiği ile tuşe arasına. sap. yayını tel üzerine yerleştirme uygulaması yaparken. Öğrenci.

1. Daha sonra yayı durdurmadan çalışmalar devam ettirilir. Ses eşiğine paralel olarak tele yerleştirilen yay. Beklenen verim elde edildikten sonra yayı çekip itme hareketleri arasındaki yayı durdurma süresi kısaltılır. Bir süre durdurularak denetlenen yay. Ünite Yayın Teller Üzerinde Kullanımı Hazırlık Çalışmaları Keman çalan kişileri gözlemleyerek kemandan ses üretirken sağ el ve kolun nasıl hareket ettiğini arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu işlem art arda tekrar edilir. Kemandan ses üretmeye “la” telinden başlanır. Yapılan ilk çalışmalar tartımsız da yapılabilir.5. dolgun olmasına çalışılır. kol ve yayın doğal ağırlıkları dengelenerek çekilir. 23 . Yayı çekme ve itme hareketleri sırasında çıkan sesin pürüzsüz. vurgusuz. itilir. Yayın Teldeki Konumu Kemandan ses üretme çalışmaları öncelikle yayın orta bölgesinde yapılır.

Yayı Tele Sürtüş 1. la teli Keman çalmaya “la” telinden başlanır. Etkinlik : Üst sınıflardaki keman öğrencilerini ya da bir konserde keman çalan kişileri izleyerek sağ elin yayı tutarken ve kemandan ses üretirken yaptığı hareketleri gözlemleyip sınıfta anlatınız. 2. Etkinlik : Aşağıdaki resimleri inceleyerek yayı çekme ve itme hareketlerinin doğru teknikle gösterildiği resmin bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz.2. Diğer resimlerdeki yanlışlıkların nedenlerini söyleyiniz. 24 .

..... Çalışmalarınızı ayna karşısında yapmanız faydalı olacaktır... Kemandan Ses Üretiş 4... Çekme . çalışmaların yapıldığı tele uygun durumda olmalıdır. 2 Çalışmalarda yayın doğal ağırlığı kullanılmalıdır.. Yayın her noktasının eşiğe paralel olması sağlanmalıdır.. sol el parmak uçlarının tele bakar durumdayken tuşeye basmadığı durumdur... 3.. yayın teldeki konumunu denetleyiniz. “0” ile gösterilir..... 25 ..... Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde (la) yayın orta bölgesinde çalınız. keman ve yayı tutuşunuzu. Her çekme ve itme hareketinden sonra yayı durdurup duruşunuzu.... 1 Kol ve bedeninizin doğal yumuşaklığında olmasına özen gösteriniz..... Boş tel.. Sağ ön ve arka kol. Yay çekme ve itme çalışmalarınızı önce tartımsız da yapabilirsiniz.... Etkinlik : Keman çalmada çekme ve itme hareketlerinin işaretlerini noktalı yerlere çiziniz... Yayın orta bölgesi Aşağıdaki alıştırmaları çalarken yayın orta bölgesini kullanınız.... İtme .........3...

Aşağıdaki alıştırmayı yaparken “re” ve “la” tellerinden aynı anda eşit ses üretmeye dikkat ediniz. 4. boş telde. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları. Belirli Sürelerle Yay Çekiş ve İtiş 5. yayın orta bölgesinde. 5 6 7 Buraya kadar yayın orta bölgesinde yaptığınız yukarıdaki alıştırmaları şimdi de tartımlı yapınız. 3 4 Ölçü sayısı bakımından sınırlı sayıda verilen bu alıştırmalar tekrarlanmalı. dinlendikten sonra yeniden çalışılmalıdır. yayı kısa sürelerle durdurarak( ) çalınız. 8 26 .

çalışmaların yapıldığı tele uygun açı ve durumda olmasına dikkat ediniz. 10 11 12 13 27 .9 Sağ ön ve arka kolunuzun.

dengeli yay çekme ve itme hareketleri yerleşinceye kadar çalışmalar sürdürülür. 6. boş telde. Yay geçişlerinin vurgusuz. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları.14 Buraya kadar yapılan alıştırmalardan beklenen kazanımlar gerçekleştikten sonra yayı durdurmadan yapılan çalışmalara geçilir ve düzgün. yumuşak ve düzgün olmasına özen gösteriniz. yayın orta bölgesinde. yayı durdurmadan(-) kesintisiz olarak çalınız. 15 16 17 28 .

29 .18 19 20 21 Yayı durdurmadan yaptığınız çalışmaları düzenli aralıklarla tekrar ediniz.

itme ve yayı belirli sürelerde kullanmayla ilgili uygulama yaparken. 3: 75 puana. · yayı durdurarak belirli sürelerde çekip iter. yayı tel üzerinde çekme. Öğrenci. 2: 50 puana. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular.itme ve yayı belirli sürelerde kullanmayla ilgili uygulama yaparken. · yayı durdurmadan belirli sürelerde çekip iter. Öğrenci.itme ve yayı belirli sürelerde kullanmayla ilgili uygulama yaparken. yayı tel üzerinde çekme. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yayı kullanmayla ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. 30 . · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. · yayı ses eşiğine paralel olarak çekip iter. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 2 1 Puanlama: 4: 100 puana.itme ve yayı belirli sürelerde kullanmayla ilgili uygulama yaparken. · yayı durdurmadan belirli sürelerde çekip iter. · yayı durdurmadan belirli sürelerde çekip iter. Öğrenci. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. 4 Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. · yayı ses eşiğine paralel olarak çekip iter. 1: 25 puana denk düşer. 3 Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · yayı ses eşiğine paralel olarak çekip iter. · yayı durdurarak belirli sürelerde çekip iter. · yayı durdurarak belirli sürelerde çekip iter. Aşağıdaki ölçütlerden en az bir tanesini başarı ile uygular. · yayı ses eşiğine paralel olarak çekip iter. yayı tel üzerinde çekme.5. · yayı durdurmadan belirli sürelerde çekip iter. yayı tel üzerinde çekme. · yayı durdurarak belirli sürelerde çekip iter. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir.

Yayın Bölümleri Keman çalarken yay çeşitli bölümlere ayrılır. Yayın uzunluğunun tamamı “bütün yay”. 1 2 31 . Yarım Yayların Kullanımı 1. 1. dibi ile ortası “alt yarı”.6. Alıştırmalarınızı çalmadan önce kemanınızın akordunun yapılmış olmasına dikkat ediniz. Ünite Keman Çalmada Yayın Bölünümü ve Yay Şekilleri Hazırlık Çalışmaları Keman çalan kişilerin yayı kullanma şekillerini izleyerek izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu bölümlerin her biri bir yay şeklini oluşturur. Yay şekilleri doğru ve nitelikli ses üretimini sağlamak için oluşturulmuştur. Üst Yarı (üy) Bütün Yay (by) Alt Yarı (ay) 2. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları önce yayı durdurarak daha sonra durdurmadan üst ve alt yarıda çalınız. ortası ile ucu arasındaki bölüm ise “üst yarı” olarak adlandırılır.

7 8 32 .3. verilmiş yay şekillerine göre çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde (re). Bütün Yay Kullanımı 2. önce üst daha sonra alt yarıda çalınız. 3 4 5 6 3.

Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde. önce üst daha sonra alt yarıda çalınız. verilmiş yay şekillerine göre çalınız.4. 13 14 33 . Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. 9 10 11 12 5.

verilmiş yay hareket ve şekillerine göre çalınız. 19 20 34 . Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde. önce üst daha sonra alt yarıda çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde.6. 15 16 17 18 7.

8. 25 26 35 . 21 22 23 24 9. önce üst daha sonra alt yarıda çalınız. verilmiş yay şekillerine göre çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde.

27 28 29 30 11. önce üst daha sonra alt yarıda çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. verilmiş yay şekillerine göre çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde. 31 32 36 .10.

Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. 33 34 35 36 13. verilmiş yay şekillerine göre çalınız.12. önce üst yarıda daha sonra alt yarıda çalınız. 37 38 37 .

39 40 41 42 15. verilmiş yay şekillerine göre çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş telde. verilmiş yay şekillerine göre çalınız.14. 43 44 38 . Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları boş tellerde.

39 .45 46 47 48 49 50 51 52 53 Yay şekilleriyle ilgili alıştırmaları her gün düzenli aralıklarla tekrarlayınız.

yay şekilleriyle ilgili uygulama yaparken. · üst yarıyı kullanır. · alt yarıyı kullanır. · alt yarıyı kullanır. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. · bütün yay kullanır. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · bütün yay kullanır. · bütün yay kullanır. · alt yarıyı kullanır. Aşağıdaki ölçütlerden en az bir tanesini başarı ile uygular. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Yay şekilleriyle ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · alt yarıyı kullanır. Öğrenci. Öğrenci. · üst yarıyı kullanır. yay şekilleriyle ilgili uygulama yaparken. · üst yarıyı kullanır. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular.6. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · bütün yay kullanır. 1: 25 puana denk düşer. Öğrenci. yay şekilleriyle ilgili uygulama yaparken. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir. · üst yarıyı kullanır. 40 . Öğrenci. 3: 75 puana. yay şekilleriyle ilgili uygulama yaparken. 2: 50 puana. · pürüzsüz ve vurgusuz ses üretir.

2.ÖĞRENME ALANI KEMANDA KONUMLAR Ünite Birinci Konum 41 .

“Kemanda konum” denince. sol elin keman sapında bulunduğu yer akla gelir. orta parmak “2”.Ünite Birinci Konum Hazırlık Çalışmaları Keman çalmada konumların gerekliliği konusunda ilgili kaynaklardan bilgi edininiz. doğal durumdaki sol eli göstermektedir. 1. dört parmağın bastığı alandır. Doğal durumda serçe parmak zorlanmadan tuşeye basmaya alışır ve böylece birinci durumda daha kolay basar. 42 . Kemanda genel olarak yedi konum olduğu kabul edilir. Etkinlik : Aşağıdaki resim. Birinci Konumda Doğal Durumda Parmak Durumları 1. işaret parmağı “1”. Bütün konumların temeli olan birinci konumda çalışmalara önce doğal ve birinci durumlardan başlanır. Okla gösterilen yerlere uygun parmak numaralarını yazınız. Birinci konum. sol el sap eşiğinin hemen önüne yerleşik durumdayken. yüzük parmağı “3” ve serçe parmak “4” olarak adlandırılır. Parmaklar.

dizek üzerindeki notalarla eşleştiriniz. Bu sertleşme.2. keman çalmada önemli sorunlara yol açar. Etkinlik : Aşağıdaki resimde. 3. 2 43 . altlarında verilen yay şekillerine göre çalınız. “la” teli üzerinde verilen sol elin parmaklarını. Parmakları sert biçimde tuşeye basmak. başparmağı sertleştirir. sürekli olarak eşiğe paralel olmasını sağlayınız ve yayın bölümlerinden aynı nitelikte yumuşak. pürüzsüz ses elde etmeye özen gösteriniz. 1 Sol el parmaklarınızın doğal yumuşaklığını koruyarak hafif bir baskıyla tuşeye basmasına özen gösteriniz. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları. Alıştırmaları çalarken yayın.

parmağınızı. parmağınızı kaldırmadan basınız. 1. 3 4 5 6 7 8 44 .2.

3. parmağınızı kaldırmadan basınız. parmağınızı kaldırmadan basınız. ve 2. 11 12 45 . 2 ve 3. 4. Birinci konum çalışmalarının tümünde tuşeye basma görevi alan parmağın dışında kalan parmaklarınızın yerinden kalkmamasına dikkat ediniz. dinlendikten sonra yeniden çalışılmalıdır. 9 10 Ölçü sayısı bakımından sınırlı sayıda verilen bu alıştırmalar çok sayıda ardı ardına yapılmalı. 1. parmağınızı. 1. parmağınızı.

15 16 46 .13 14 “re” telinde çalışmalarınızı yaparken sol kolunuzun dirseğini ( “la” teline göre) biraz daha öne doğru getiriniz. Sağ ön ve arka kolunuzun da “re” telinin konumuna uygun açıda olmasına dikkat ediniz.

18 47 . Etkinlik : Aşağıdaki resimde. parmakların bastığı notaları bütün yayda çalarak başlangıç sesini bulunuz. 2 ve 3. BİR DALDA İKİ KİRAZ 17 2. parmağınızın şimdiye kadar çaldığınız alıştırmalara göre nasıl bir değişiklik göstererek tuşeye bastığını söyleyiniz. Birinci Konumda Birinci Durumda Parmak Durumları 4. Daha sonra alıştırmaları çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmalarda 4. 5.Aşağıdaki türküde önce boş tel. dizek üzerinde verilen notalarla eşleştiriniz. la teli üzerinde verilen sol elin parmaklarını. daha sonra 1.

19 20 21 22 Alman Şarkısı 23 48 .

6. Etkinlik : “re” telinde şimdiye kadar çaldığınız alıştırmalara göre aşağıdaki alıştırmalarda 4. parmağınızın ne gibi bir değişiklik göstererek tuşeye bastığını söyleyiniz. Daha sonra alıştırmaları çalınız.

24

25

26

27

49

28

3. Birinci Konumun Önemi
Birinci konum, bütün konumların temelidir; bu nedenle birinci konum, temel konum olarak da bilinir. 4. Etkinlik : “la” ve “re” tellerinde çalarken sağ kolunuzun aldığı durumları gözlemleyerek arasındaki farkı söyleyiniz; daha sonra aşağıdaki alıştırmaları çalınız. Sağ kolunuzun ön ve arka bölümlerinin, geçtiğiniz tele uygun durumda olmasına özen gösteriniz.

29

30

31

*3. parmağınızı, 2. parmağınız görev alıncaya kadar kaldırmayınız. **Yayınızı kaldırmadan önce durdurunuz.

50

32

33

34

Alman Şarkısı

35

51

Aşağıdaki alıştırmayı çalarken yayınızı iki telden eşit ses üretebilecek konumda kullanmaya dikkat ediniz.

36

5. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları, altlarında verilen yay şekillerine göre çalınız. Çalışmalarınızı “mi” telinde yaparken sağ kolunuzun dirseğini ( “la” teline göre) çok az geriye doğru getiriniz. Sağ kolunuzun ön ve arka bölümlerinin de “mi” telinin bulunduğu konuma uygun açıda olmasını sağlayınız.

37

38

39

52

Çalışmalarınızı “mi” telinde yaparken parmak uçlarınızın tuşeye dönük. bileğinizin ise düz olmasına dikkat ediniz. 40 41 42 53 .

Etkinlik : “la” ve “mi” tellerinde çalarken sağ kolunuzun aldığı durumları gözleyerek aralarındaki farkı söyleyiniz. 43 44 45 46 54 . daha sonra alıştırmaları çalınız.6.

47 7. altlarında verilen yay şekillerine göre çalınız. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmaları. 48 49 50 55 .

Alıştırmaları çalarken yayın bölümlerinden aynı nitelikte yumuşak ve pürüzsüz ses elde etmeye özen gösteriniz. 51 52 53 56 .

54 55 56 1. daha sonra alıştırmaları çalınız. 2. 57 .8. Etkinlik : “sol” ve “re” tellerinde çalarken sağ kolunuzun aldığı durumları gözlemleyerek aralarındaki farkı söyleyiniz.

planlı olarak yapınız.57 Birinci konumla ilgili çalışmalarınızı her gün. 58 .

.............................. ...... yüzük parmağı .......................................................................................................................... 3..................... 59 ..................... Doğal ve birinci durumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ilgili yerlere yazınız.. Benzerlikler Farklılıklar Doğal ve Birinci Durumlar 4...........…........................................ 5................................... Kemanda parmaklar............................... işaret parmağı …........................................... Birinci konumun önemini açıklayınız.. orta parmak ........ Aşağıdaki alıştırmada notaların üzerine parmak numaralarını yazınız.................... ........ ....................................................... .. ve serçe parmak …… rakamıyla gösterilir....…..................ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 1...................................... 2.............. Birinci konumun sap ve tuşe üzerindeki yerini açıklayınız................................................................................

· sol el. eşiğe parallel kullanır. I. · yayı. 2: 50 puana. Öğrenci. konumla ilgili uygulama yaparken. konumla ilgili uygulama yaparken. · sol el. konumla ilgili uygulama yaparken. · yayı. · yayı. dört telde temiz ses elde edecek şekilde tuşeye basar. I. sapta yerini alır. · parmaklarını. 3: 75 puana. Öğrenci. eşiğe parallel kullanır.Birinci konumla ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. I. dört telde temiz ses elde edecek şekilde tuşeye basar. I. sapta yerini alır. · seslerin vurgusuz ve pürüzsüz olmasını sağlar. · seslerin vurgusuz ve pürüzsüz olmasını sağlar. eşiğe parallel kullanır. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. eşiğe paralel kullanır. 60 . konumla ilgili uygulama yaparken. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. dört telde temiz ses elde edecek şekilde tuşeye basar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. · seslerin vurgusuz ve pürüzsüz olmasını sağlar. · sol el. · sol el. · yayı. · parmaklarını. Öğrenci. sapta yerini alır. Öğrenci. 1: 25 puana denk düşer. dört telde temiz ses elde edecek şekilde tuşeye basar. · seslerin vurgusuz ve pürüzsüz olmasını sağlar. Aşağıdaki ölçütlerden en az bir tanesini başarı ile uygular. · parmaklarını. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. sapta yerini alır. · parmaklarını.

3.ÖĞRENME ALANI KEMANDA TEKNİKLER Ünite Legato ve Detaşe Çalma Teknikleri 61 .

notaların bir yayda kesintisiz olarak bağlanıp çalınmasıdır. 1. Kemandan çıkan sesler. Tel geçişleri de yumuşak biçimde yapılmalı ve yakalanan nitelikli ses. Legato Tekniğinin Genel Özellikleri Bağlı çalma tekniği. Bağ işareti ( ) şekliyle gösterilir. yaylı çalgılarda ifade edilmek istenen müziğin doğru şekilde duyurulabilmesi için gereklidir. yumuşak ve pürüzsüz olmalıdır. Yay tekniği. adeta sonsuz uzunlukta bir yayla çalınıyormuş etkisi vermelidir. 62 . Yayı kullanma becerisinin biçimlendirilmesiyle oluşan ve birçok çeşidi bulunan yay teknikleri denince aklımıza ilk olarak bağlı ve bağsız çalma teknikleri gelir.Ünite Legato ve Detaşe Çalma Teknikleri Hazırlık Çalışmaları Keman çalmada legato ve detaşe (bağlı ve bağsız) çalma tekniklerin neler olduğunu araştırınız. devam ettirilmelidir. Bağlı çalma tekniğinde yay değiştirmeler kesintisiz.

1 2 Mathiev CRİCKBOOM (Metyu KRİKBUM) 3 63 . Legato Tekniğinde Etüt Çalma 1. Çalışmalarınızı yaparken parmak ve yay geçişlerinin kesintisiz olmasına özen gösteriniz.2. Aşağıdaki alıştırmaları. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “la” telinde. daha sonra bu uyarıları dikkate alarak alıştırmaları hızlandırabilirsiniz. bağlı notalarda yayınızı eşit bölerek ve temiz ses elde ederek yavaş tempolarda çalınız.

4 5 6 7 64 .

2. Sağ ve sol kolunuzun “re” teline uygun konumda olmasına dikkat ediniz. Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “re” telinde. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. 8 1 9 2 10 65 .

Etkinlik :Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “re-la” tellerinde. Aşağıdaki alıştırmaları çalarken sağ kol ve bileğinizin esnek olmasına özen gösteriniz. Aşağıdaki alıştırmaları çalarken “re” ve “la” telinde görev alan parmağın dışındaki parmakları da kaldırmayınız (parmak tutma). dörtlük nota değerlerine göre eşit olarak bölmeye özen gösteriniz. 11 * Sol kolunuzun “ re” telinde çalmaya uygun konumda olmasına dikkat ediniz. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. alıştırmaları çalarken yayınızı.3. 12 ve 13. 12 13 66 .

Aşağıdaki alıştırmayı. Handan DARENDELİOĞLU 14 67 . öğretmeninizin çaldığı ezgiyi de dikkatle takip ederek aynı tempoda birliktelik sağlayarak çalınız.

bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. 15 16 17 68 . Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “mi” telinde.4. Sağ ve sol kolunuzun “mi” teline uygun konumda olmasına dikkat ediniz.

mi” tellerinde.5. 18 19 Alıştırmaları çalarken yay geçişlerinin. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. 20 69 . Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “la. kesintisiz. yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz.

Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “sol” telinde. Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “sol -re” tellerinde. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. Sağ ve sol kolunuzun “sol” teline uygun konumda olmasına dikkat ediniz.6. 23 24 70 . 21 22 7. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız.

26 27 71 . Etkinlik : “la” telinde çaldığınız alıştırmalarda ikinci parmağınızın. birinci parmağa göre nasıl durum aldığını söyleyiniz. Aşağıdaki alıştırmayı çalarken ikinci parmağınızın ne gibi bir değişiklik gösterdiğini belirtiniz.25 8.

30 72 .28 Alıştırmaları çalarken yay geçişlerinin kesintisiz. sağ kolunuzun ön ve arka bölümlerinin ise “la” teline uygun açıda olmasına dikkat ediniz. yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. 29 Alıştırmaları çalarken sol el ve kolunuzun “la” teline uygun konumda.

32 33 73 . Etkinlik : “re” telinde verilen aşağıdaki alıştırmalarla daha önce çaldıklarınız arasında. ikinci parmağın tuşeye basması sırasında ne gibi değişiklikler olduğunu söyleyiniz.THE LİTTLE TATTLER Christian Heinrich HOHMANN (Kristiyan Henrih HOHMAN) 31 9.

bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “re .la” tellerinde.34 10. 35 Handan DARENDELİOĞLU 36 74 .

38 39 75 .Handan DARENDELİOĞLU 37 11. Etkinlik : “mi” telinde verilen aşağıdaki alıştırmalarla daha önce çaldıklarınız arasında. ikinci parmağın tuşeye basması sırasında ne gibi değişiklikler olduğunu söyleyiniz.

40 12. Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “la .mi” tellerinde. 41 Handan DARENDELİOĞLU 42 76 . bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız.

ikinci parmağın tuşeye basması sırasında ne gibi değişiklikler olduğunu söyleyiniz. 43 44 45 77 .13. yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. Etkinlik : “sol” telinde verilen aşağıdaki alıştırmalarla daha önce çaldıklarınız arasında. “Sol” telinde alıştırmaları çalarken yay geçişlerinin kesintisiz.

14 Etkinlik : Aşağıda verilen alıştırma ve etütleri “sol . 46 47 15. Etkinlik : Aşağıdaki alıştırmalarla daha önce çaldıklarınız arasında. birinci parmağınızın tuşeye basması sırasında ne gibi bir değişiklik olduğunu söyleyiniz. 48 78 .re” tellerinde. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. Alıştırmaları çalarken yay geçişlerinin kesintisiz. yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz.

Çalışmalarınızı uygularken sağ ve sol kolunuzun. çaldığınız tele uygun konumda olmasına özen gösteriniz. 49 50 SERİOUS ENDEAVOR Christian Heinrich HOHMANN 51 79 .

THE EVENİNG STROLL Christian Heinrich HOHMANN 52 Son Başa Dön 80 .

Alıştırma ve etütleri çalarken yay geçişlerinin. kesintisiz. 53 81 . yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz.

Legato Tekniğinde Eser Çalma 16. bağlı çalma tekniğine uygun olarak çalınız. 54 55 82 . Etkinlik : Aşağıdaki eserleri.3. 58-61 numaralı eseri çalabilmek için aşağıda verilen alıştırmaları legato tekniğine uygun olarak çalınız.

56 57 Alıştırmaları çalarken yay geçişlerinin kesintisiz. yumuşak ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. SARAY YOLU Türkü Yöre: Elazığ 58 59 83 .Alıştırmaları çalarken yayınızı nota değerlerine göre eşit bölmeye özen gösteriniz.

SALINMA Ali UÇAN Giriş 59 84 .

Mathiev CRİCKBOOM 60 61 85 .

HALAYLAMA Giriş 62 Bitiriş 86 .

Mathiev CRİCKBOOM 63 87 .

Alıştırmaları çalarken yayı. 64 65 ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ Türkü Yöre:Kastamonu 66 AKDENİZ MARŞI Leyla SAZ 67 88 . nota değerlerine göre bölmeye özen gösteriniz.

AL MENDİLİ Düzenleyen:Ali UÇAN 68 89 .

metronom yardımıyla farklı tempolarda çalınız.69 Aşağıdaki alıştırmayı. 70 90 .

71 72 73 74 91 .

Christian Heinrich HOHMANN Öğrenci 75 Öğretmen August HARDER (Ogust HARDIR) Öğrenci 76 Öğretmen 92 .

Etkinlik : Aşağıdaki alıştırma ve etütleri. Detaşe Tekniğinin Genel Özellikleri Bağsız çalma. bağsız çalma tekniğine uygun olarak çalınız. 77 78 79 80 93 . Yayın tellerle buluşmasından ortaya çıkan seslerin aynı nitelikte devam etmesine özen gösterilir. notaları birbirinden ayırarak her bir notayı. ortanın biraz üstünde ve üst yarıda uygulanır. Belirgin bir biçimde yayın ayrı hareketleriyle çalınan sesler arasında boşluk oluşturulmaz ve kesinti yapılmaz. Bağsız çalma tekniği genellikle yayın ortasında. 5. yayın ayrı bir hareketiyle çalmadır. Detaşe Tekniğinde Etüt Çalma 17.4. Notaların üzerine konulan çizgiyle (-) gösterilir.

81 82 83 Edip GÜNAY 84 94 .

85 86 87 88 89 95 .

TAMBURİN Jean Philippe RAMEAU (Jan Filip RAMO) 90 BİLMEM ŞU FELEĞİN Türkü Yöre: Orta Anadolu 91 SİLİFKE TÜRKÜSÜ Türkü Yöre: Silifke 92 96 . Etkinlik : Aşağıdaki eserleri.6. Detaşe Tekniğinde Eser Çalma 18. detaşe çalma tekniğine uygun olarak çalınız.

Etkinlik : Aşağıdaki ezgi ve eserleri. AL MENDİLİ Eş lik s. bağlı ve bağsız çalma tekniklerine uygun olarak çalınız. 203 Türkü Düzenleme:Şinasi ÇİLDEN 94 97 .ZEYBEKLENİM Ali UÇAN 93 19.

SULİMOV Andante 95 Christian Heinrich HOHMANN 96 98 . Eş lik s.Sağ ön ve arka kolunuzun. geçtiğiniz tele uygun durumda olmasına dikkat ediniz. 204 A.

206 Türkü 98 99 .Franz WOLFAHRT (Fıranz VOLFART) 97 Eş lik YAYLA ÇİÇEK s.

100 . planlı olarak yapınız.ANKARA TÜRKÜSÜ Türkü Yöre: Ankara 99 Bağlı ve bağsız çalma tekniğiyle ilgili çalışmalarınızı her gün.

................................................................................çünkü ............................. 101 ................................................................................................... bağsız (detaşe) çalma tekniğiyle ilgili neler öğrendiğinizi yazınız......... ....... ................... Kemandaki temel yay tekniklerinin adlarını yazınız.........................................................................................ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 1.................. .......................... Aşağıdakilerden hangisi................................................................................... ...................... ........................................................................................... ................................. Aşağıdaki ezginin yay tekniğini bağsız ve bağlı çalma işaretleri koyarak düzenleyiniz............... ..... ............................................................................................................ Aşağıdakilerden hangisi.......................................... 6................................................................ ................................................................. ...................... a) ……………........................................................... .......... numaralı etütlerde zorlandım............................................................................................. ... Kendimi Değerlendiriyorum Bağlı ve bağsız çalma tekniğiyle ilgili olarak en çok .... ...................... kemanda bağsız çalma tekniğinin işaretidir? A) ....................... ... 4............................................................................ Kemanda........ ... kemanda bağlı çalma tekniğinin işaretidir? A) B) C) D) E) 5..................................... bağlı (legato) çalma tekniğini uygularken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 3................ ............................................................................................................................................................................ .......................................... numaralı etütleri yaptım.......................................................................................................................... ... B) C) D) E) .......................................................................................................................... ............... b) …………… 2........... .. çünkü Bağlı ve bağsız çalma tekniğiyle ilgili olarak en kolay .......... .............................. ...................... Kemanda..........

bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki notaları. kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. Öğrenci. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 3: 75 puana. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki notaları. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar.Bağlı ve bağsız çalma tekniklerinin kullanıldığı eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. · bütün yayda. Öğrenci. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki. kesintisiz duyulacak şekilde çalar. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. 2: 50 puana. 1: 25 puana denk düşer. 102 . Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. bağlı ve bağsız çalma tekniklerini kullandığı etüt ve eserlerdeki notaları. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. kesintisiz duyulacak şekilde çalar. kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · bütün yayda.

Hüseyni Makamında Dizi-Etüt-Eser 9.Do Majör Dizi-Etüt-Eser 12.Rast Makamında Dizi-Etüt-Eser 4.Re Majör Dizi-Etüt-Eser 5.Fa Diyez Minör Dizi-Etüt-Eser 8.Re Minör Dizi-Etüt-Eser 11.Sol Majör Dizi-Etüt-Eser 2.Fa Majör Dizi-Etüt-Eser 10.4.Si Minör Dizi-Etüt-Eser 6.La Minör Dizi-Etüt-Eser 103 .Mi Minör Dizi-Etüt-Eser 3.ÖĞRENME ALANI DİZİLER-ETÜTLER-ESERLER Üniteler 1.La Majör Dizi-Etüt-Eser 7.

dizek üzerinde ölçü sayısından önce aşağıdaki gibi gösterilir. keman çalmada teknik ya da müzikal anlatım güçlüklerini aşmak amacıyla yazılır. iki oktav çalındığında ise dört teli kapsar. ikinci oktav ise üç tele yayılır. Eserler ise sanatsal bir değeri olan. 1 104 .re).1. ses değiştirici işaret olarak fa diyez alır. ezgi. Dizi. Ünite Sol Majör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Sol majör dizi. Keman etütleri. Kemanda diziler. Sol Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Sol majör dizisi. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. 1. Etkinlik : Aşağıdaki sol majör dizileri. seslerin yükseklik sırasına göre art arda dizilmesiyle oluşur. edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. bir oktav çalındığında iki teli (sol. Sol majör dizisinde birinci oktav iki tele. Diyez işareti. 1. kemanın tüm teknik ve müzikal becerilerini ortaya koyan ürünlerdir.

2 3 4 5 6 105 .

8 9 106 .7 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını. önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.

yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Etkinlik: Aşağıdaki sol majör etütleri.10 2. Sol Majör Tonunda Etütler 2. Aşağıdaki alıştırmayı. Joseph FRÖHLİCH (Cosef FRÖLİH) 11 107 . öğretmeninizin çaldığı ezgiyi de dikkatle takip ederek aynı tempoda birliktelik sağlayarak çalınız.

Ali UÇAN 12 108 .

Eş lik s. Sol Majör Tonunda Eserler 3.Robert PRACHT (Robert PRAHT) 13 3. 205 Moderato LONG LONG AGO Thomas Henry BAYLY (Tomas Henri BAYLİ) 14 109 . Etkinlik : Aşağıdaki sol majör eserleri. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

KAHRAMAN George Frideric HAENDEL (Corc Fredrih HENDEL) 15 110 .

· bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki notaları. 3: 75 puana. sol majör tonunda dizi. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. sol majör tonunda dizi. sol majör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. etüt ve eserlerdeki notaları. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. Sol majör tonunda dizi.1. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. sol majör tonunda dizi. 111 . Öğrenci. sol majör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. sol majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Sol majör dizisinin aldığı değiştirici işareti söyleyiniz. 1: 25 puana denk düşer. sol majör tonunda dizi. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. 2: 50 puana. etüt ve eserlerdeki. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. sol majör tonunda dizi.

Melodik mi minör dizisi. Mi Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda. ezgi. inici olarak doğal hâliyle çalınır. Bütün minör dizilerde olduğu gibi mi minör dizisi de doğal. mi minör dizisi bir oktav çalınır ve iki teli (re. re diyez. ses değiştirici işaret olarak fa diyez alır. Buna ek olarak armonik mi minör. 1 2 3 112 . yay tekniklerine uygun olarak çalınız.la) kapsar. melodik mi minör ise do diyez ve re diyez işaretini alır. Daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.2. Doğal dizi. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. 1. Ünite Mi Minör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Mi minör dizi. armonik ve melodik olarak çeşitlenir. Etkinlik : Aşağıdaki mi minör dizileri. 1.

önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız. 10 113 .4 5 6 7 8 9 Aşağıdaki dizi çalışmalarını.

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.11 12 2. Mi Minör Tonunda Etütler 2. Franz WOLFAHRT 13 Franz WOLFHART 14 114 . Etkinlik : Aşağıdaki mi minör etütleri.

Christian Heinrich HOHMANN Öğrenci 15 Öğretmen 115 . Mi Minör Tonunda Eserler 3. Etkinlik : Aşağıdaki mi minör eserleri. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.3.

“KING ARTHUR” OPERASINDAN Eş lik s. bağlı ve bağsız çalma teknikleri ünitesindeki uyarıları dikkate alarak çalınız. 188 Henry PURCELL (Henri PÖRSIL) 16 Günlük “mi minör” dizi çalışmalarınızı yaparken değişik yay şekil ve tekniklerini kullanınız. 116 . Kendi seçtiğiniz düzeyinize uygun “mi minör” etütleri.

2: 50 puana. mi minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. 1: 25 puana denk düşer. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 3: 75 puana.2. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki notaları. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. mi minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. mi minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Öğrenci. 117 . · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. mi minör tonunda dizi. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. mi minör tonunda dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. mi minör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. mi minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki. mi minör tonunda dizi. Mi minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Mi minör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları.

Tampere sistemde komalı si bemol kullanılmadığından dizi. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. fa diyez değiştirici işaretine göre çalınır. Ünite Rast Makamında Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Rast makamında dizi. Daha önce çaldığınız dizilerle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. Rast Makamı Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Sol rast dizisi. yirmi dört perdeli sistemde ölçü sayısından önce aşağıdaki gibi gösterilir. bir oktav çalındığında iki teli (sol. ikinci oktav ise üç tele yayılır.re). 24 perdeli sistemde rast makamı dizisi Tampere sistemde rast makamı dizisi Re perdesi üzerinde rast makamı dizisi 118 .3. Rast dizisinin değiştirici işaretleri. iki oktav çalındığında ise dört teli kapsar. Sol rast dizisinde birinci oktav iki tele. ses değiştirici işaret olarak fa diyez ve bir koma si bemol alır. ezgi. 1. Dizi.

Etkinlik : Aşağıda verilen sol ve re rast dizileri.1. 1 2 2. sonra bağsız çalma tekniğine uygun olarak çalınız. Aytekin ALBUZ 3 119 . Rast Makamında Etütler 2. uygun yay teknikleriyle çalınız. önce bütün yayda iki bağlı. Etkinlik : Aşağıdaki rast etüdü.

Etkinlik : Aşağıdaki rast eserleri. Rast Makamında Eserler 3. YOLLAR VE VATANIM Hasan SOYSAL 4 GÜLNİHAL 5 120 . uygun yay teknikleriyle çalınız.3.

rast makamında dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. Öğrenci. Rast makamında dizi. 1: 25 puana denk düşer. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. 2: 50 puana. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. 121 . rast makamında dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. rast makamında dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. 3: 75 puana. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. rast makamında dizi. Öğrenci. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. rast makamında dizi. etüt ve eserlerdeki notaları. rast makamında dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. rast makamında dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Rast makamı dizisinin aldığı değiştirici işareti söyleyiniz. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.3. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. rast makamında dizi. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.

ezgi. Ünite Re Majör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Re majör dizi. Re Majör Dizisinde Değişk Yay Şekilleri Birinci konumda re majör dizisi. Diyez işaretleri. bir oktav çalınır ve iki teli (re.4.Daha önce çaldığınız dizilerle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. Ses değiştirici işaret olarak fa diyez ve do diyez alır.la) kapsar. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. dizek üzerinde ölçü sayısından önce aşağıdaki gibi gösterilir. 1. 1. belirtilen yay tekniklerine uygun olarak çalınız.Etkinlik: Aşağıdaki re majör dizileri. 1 2 3 122 .

önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.4 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını. 5 6 7 123 .

Almanya’dan 9 124 . belirtilen yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Re Majör Tonunda Eserler 3. Re Majör Tonunda Etütler 2. belirtilen yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Robert PRACHT 8 3. Etkinlik : Aşağıdaki re majör etütleri.2.Etkinlik: Aşağıdaki re majör eserleri.

NORVEÇ HALK ŞARKISI Düzenleyen : Maia BANG (Maia BENG) 10 MENUET Wolfgang Amadeus MOZART (Vofgang Amadeus MOZART) Düzenleme: Maia BANG 11 2 3 4 125 .

· temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. Re majör tonunda dizi. re majör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 126 . · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. re majör tonunda dizi. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. re majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 1: 25 puana denk düşer. etüt ve eserlerdeki. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. 3: 75 puana.4. etüt ve eserlerdeki notaları. re majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Re majör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. 2: 50 puana. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. re majör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Öğrenci. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. re majör tonunda dizi. Öğrenci. re majör tonunda dizi. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. etüt ve eserlerdeki notaları. re majör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.

iki oktav çalındığında dört teli kapsar. Dizideki birinci oktav üç telde. Ünite Si Minör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Si minör dizi.re. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Daha önce çaldığınız dizilerle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. 1. Doğal dizi. Buna ek olarak armonik si minör.6. ezgi. Si Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda.la). etüt ve eserler bulup inceleyiniz. si minör dizisi bir oktav çalındığında üç teli (sol. ikinci oktav iki telde çalınır. ses değiştirici işaret olarak fa diyez ve do diyez alır. 1. melodik mi minör ise sol diyez ve la diyez işaretini alır.Etkinlik : Aşağıdaki si minör dizileri. Melodik si minör dizisi inici olarak doğal hâliyle çalınır. la diyez. 1 2 127 .

3 4 5 6 7 8 128 .

9 10 11 129 .Aşağıda verilen dizi çalışmalarını. önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.

195 Johan Sebastian BACH (Yohan Sebastiyan BAH) 13 130 . yay tekniklerine uygun olarak çalınız.2. Si Minör Tonunda Eserler 3. Maia BANG 12 3. Aşağıdaki etüdü. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Etkinlik : Aşağıda verilen si minör etüdü. Si Minör Tonunda Etütler 2. Etkinlik : Aşağıda verilen si minör eseri. Eş lik RONDO s. öğretmeninizin çaldığı ezgiyi de dikkatle takip ederek aynı tempoda birliktelik sağlayarak çalınız.

131 .

· alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. etüt ve eserlerdeki notaları. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Si minör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. etüt ve eserlerdeki. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Si minör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. re majör tonunda dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Öğrenci. 1: 25 puana denk düşer. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. si minör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. si minör tonunda dizi. si minör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. 132 . Öğrenci. re majör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. si minör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Öğrenci.5. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. si minör tonunda dizi. si minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 2: 50 puana. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.

1. La Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda la majör dizisi. belirtilen yay tekniklerine uygun olarak çalınız. 1. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. iki oktav çalındığında dört teli kapsar. bir oktav çalındığında iki teli (sol. 1 2 133 . daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. Diyez işaretleri.Etkinlik: Aşağıdaki la majör dizileri.6. ezgi.re). Ünite La Majör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları La majör dizi. dizek üzerinde ölçü sayısından önce aşağıdaki gibi gösterilir. Dizideki birinci ve ikinci oktav ikişer telde çalınır.

5 6 7 134 .3 4 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını. önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.

Etkinlik: Aşağıdaki la majör etütleri.2. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Robert PRACHT 8 135 . Aşağıdaki etüdü önce iki bağlı daha sonra dört bağlı olarak bütün yayda çalınız. La Majör Tonunda Etütler 2.

La Majör Tonunda Eserler 3. Eş lik s. belirtilen yay tekniklerine uygun olarak çalınız. 190 198 İKİ DANS Johann Adolph HASSE (Yohan Adolf HASSE) 9 136 . Etkinlik: Aşağıdaki la majör eserleri.3.

189 190 Joseph HAYDN (Cozef HAYDIN) 10 137 .ALMAN DANSI Eş lik s.

la majör tonunda dizi.6. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. 138 . Öğrenci. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları La majör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. la majör tonunda dizi. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. la majör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. la majör tonunda dizi. la majör tonunda dizi. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. re majör tonunda dizi. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki notaları. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki notaları. 1: 25 puana denk düşer. Öğrenci. Öğrenci. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. la majör tonunda dizi. Öğrenci. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 2: 50 puana. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 3: 75 puana. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular.la majör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. La majör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar.

Ddaha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz.mi) kapsar. mi diyez. Fa Diyez Minör Dizisinde Değişik Yay Şekileri Fa diyez minör dizisi. Ünite Fa Diyez Minör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Fa diyez minör dizi.la. 1. melodik mi minör ise re diyez ve mi diyez işaretini alır.7. bir oktav çalınır ve üç teli (re. Doğal dizi. do diyez ve sol diyez alır. Etkinlik : Aşağıdaki fa diyez minör dizilerini. Melodik fa diyez minör dizisi inici olarak doğal hâliyle çalınır. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. 1. ezgi. 1 2 3 139 . ses değiştirici işaret olarak fa diyez. Buna ek olarak armonik fa diyez minör. etüt ve eserler bulup inceleyiniz.

önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.4 5 6 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını. 7 8 9 140 .

Etkinlik : Aşağıdaki fa diyez minör etüdü.2. Fa Diyez Minör Tonunda Etütler 2. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Jacques Ferel MAZAS (Cakuez Ferel MAZAS) 10 141 .

142 . Fa Diyez Minör Tonunda Eserler 3. Kendi seçtiğiniz düzeyinize uygun “fa dizey minör” etütleri. Etkinlik : Aşağıdaki fa diyez minör eseri. Finlandiya’dan 11 Günlük “fa diyez minör” dizi çalışmalarınızı yaparken değişik yay şekil ve teknikleri kullanınız.3. bağlı ve bağsız çalma teknikleri ünitesindeki uyarıları dikkate alarak çalınız. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

1: 25 puana denk düşer. 2: 50 puana. Öğrenci. fa diyez minör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. fa diyez minör tonunda dizi. Fa diyez minör tonunda dizi. fa diyez minör tonunda dizi. fa diyez minör tonunda dizi. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 143 .7. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. fa diyez minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Fa diyez minör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. fa diyez minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. fa diyez minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. fa diyez minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki notaları. 3: 75 puana. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Öğrenci.

1. 1 144 .Etkinlik : Aşağıdaki hüseyni makamı dizilerini. Ünite Hüseyni Makamında Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Hüseyni makamında dizi. 24 perdeli sistemde la hüseyni makamı dizisi Tampere sistemde la hüseyni makamı dizisi Tampere sistemde re hüseyni makamı dizisi 1. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Ses değiştirici işaret olarak fa diyez alır. etüt ve eserler bulup inceleyiniz.Hüseyni Makamında Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda. Daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. iki oktav çalındığında dört teli kapsar. la hüseyni dizisi bir oktav çalındığında iki teli (sol. ezgi.8. Dizideki birinci ve ikinci oktav ikişer telde çalınır.re).

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.Etkinlik : Aşağıda verilen hüseyni makamındaki etüdü.2 3 4 2. ÇEŞİTLEME Ali UÇAN 5 145 . Hüseyni Makamında Etütler 2.

3.Etkinlik : Aşağıda verilen hüseyni makamındaki eseri. HÜSEYNİ EZGİ Eş lik s. Hüseyni Makamında Eserler 3. 192 Aytekin ALBUZ 6 146 . yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

8. ÜNİTE

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

La ve re hüseyni makamı dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. La ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.
Ölçütler Puan

Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki notaları; · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki; · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki notaları; · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki; · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki notaları; · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki; · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki notaları; · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci, la ve re hüseyni makamında dizi, etüt ve eserlerdeki; · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.
Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları:

4

3

2

1

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2: 50 puana, 1: 25 puana denk düşer.

147

9. Ünite
Fa Majör Dizi-Etüt-Eser

Hazırlık Çalışmaları Fa majör dizi, ezgi, etüt ve eserler bulup inceleyiniz. Daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz.

1. Fa Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri
Birinci konumda, fa majör dizisi bir oktav çalınır ve üç teli (re- la- mi) kapsar. Bemol işareti, dizek üzerinde ölçü sayısından önce aşağıdaki gibi gösterilir.

1.Etkinlik: Aşağıdaki fa majör dizileri, yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

1

2

148

3

2. Fa Majör Tonunda Etütler
2.Etkinlik : Aşağıdaki fa majör etütleri, yay tekniklerine uygun olarak çalınız.
Robert PRACHT

4

149

Robert PRACHT

5

3.Fa Majör Tonunda Eserler
3.Etkinlik: Aşağıdaki fa majör eserleri, yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

lik

s. 190 191
Paul PEUERL (Pol PÖRL)

6

150

ATAM Ziya AYDINTAN Düzenleyen: Ali UÇAN 7 151 .

Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. fa majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci.9. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. fa majör tonunda dizi. fa majör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Fa majör dizisinin aldığı değiştirici işareti söyleyiniz. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. fa majör tonunda dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. fa majör tonunda dizi. fa majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. Öğrenci. fa majör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 2: 50 puana. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 152 . etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 1: 25 puana denk düşer. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. Fa majör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. fa majör tonunda dizi. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci.

1 2 153 . inerken de doğal hâliyle çalınır. Armonik re minör dizisi. Dizi. Etkinlik: Aşağıdaki re minör dizileri. 1. Re Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda. dereceleri (si. parmaktan. 1. inici olarak da mi telinde 4. do) yarım ses tizleştirilerek. Daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. ses değiştirici işaret olarak fa diyez ve do diyez alır. parmaktan başlar. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. derecesi (do) yarım ses tizleştirilerek çalınır. Melodik re minör dizisi ise çıkarken 6 ve 7. çıkıcı olarak re telinde 1. Ünite Re Minör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Re minör dizi. Dizi. ezgi.10. dört teli kapsayan re minör dizisi. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. 7. iki oktav çalınır.

5 6 154 . önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.3 4 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını.

Re Minör Tonunda Etütler 2. 155 . Etkinlik: Aşağıdaki re minör etüdü.7 2. Robert PRACHT 8 Alıştırma ve etütleri çalarken yayınızı nota değerlerine uygun uzunluklarda bölerek kullanmaya özen gösteriniz. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

Etkinlik: Aşağıdaki re minör eseri. Re Minör Tonunda Eserler 3.3. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Ukrayna Halk Ezgisi İkinci sesi düzenleyen: Ali UÇAN Öğrenci 9 Öğretmen 156 .

· temiz ses elde edecek şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. re minör tonunda dizi. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. re minör tonunda dizi. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. Öğrenci. 157 . Re minör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. re minör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. re minör tonunda dizi.10. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. 1: 25 puana denk düşer. etüt ve eserlerdeki. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Re minör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. 2: 50 puana. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. re minör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. etüt ve eserlerdeki. re minör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki notaları. re minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. re minör tonunda dizi.

11. iki oktav çalınır. ses değiştirici işaret almaz. Dizi. 1. Daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. parmaktan. dört teli kapsayan do majör dizisi. 1. Dizi. 1 2 158 .Etkinlik: Aşağıdaki do majör dizileri. parmaktan başlar.Do Majör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. Ünite Do Majör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları Do majör dizi. çıkıcı olarak sol telinde 3. inici olarak da mi telinde 4. ezgi. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız. 4 5 6 159 .3 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını.

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.Etkinlik: Aşağıdaki do majör etüdü.2. Robert PRACHT 7 160 . Do Majör Tonunda Etütler 2.

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.3.Etkinlik: Aşağıdaki do majör eseri. Do Majör Tonunda Eserler 3. Joseph FRÖHLICH 8 161 .

· alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. do majör tonunda dizi. do majör tonunda dizi. do majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. do majör tonunda dizi. 2: 50 puana. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. 162 . · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar.11. etüt ve eserlerdeki notaları. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. 1: 25 puana denk düşer. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. etüt ve eserlerdeki. do majör tonunda dizi. Öğrenci. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 3: 75 puana. Öğrenci. Öğrenci. do majör tonunda dizi. ÜNİTE Ölçme ve Degerlendirme Çalışmaları Do majör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. do majör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. do majör tonunda dizi. etüt ve eserlerdeki notaları. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Do majör tonunda dizi. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki notaları.

La Minör Dizisinde Değişik Yay Şekilleri Birinci konumda. ezgi.re). melodik la minör ise fa diyez ve sol diyez işaretlerini alır. iki oktav çalındığında dört teli kapsar. Dizideki birinci ve ikinci oktav ikişer telde çalınır.Etkinlik: Aşağıdaki la minör dizileri. etüt ve eserler bulup inceleyiniz. 1 2 163 . Melodik la minör dizisi inici olarak doğal hâliyle çalınır. Doğal dizi. ses değiştirici işaret almaz. 1. daha önce çaldığınız sol majör dizisiyle arasındaki farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz. bir oktav çalındığında iki teli (sol. Buna ek olarak armonik la minör sol diyez. la minör dizisi.12. Ünite La Minör Dizi-Etüt-Eser Hazırlık Çalışmaları La minör dizi. 1. yay tekniklerine uygun olarak çalınız.

6 164 . önce yayın ortasında daha sonra alt ve üst yarısında çalınız.3 4 5 Aşağıda verilen dizi çalışmalarını.

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.7 8 2. Robert PRACHT 9 165 . La Minör Tonunda Etütler 2.Etkinlik: Aşağıdaki la minör etütleri.

Nicolas LAOUREUX (Nikolas LOREKS) 10 166 .

yay tekniklerine uygun olarak çalınız.3. Maia BANG 11 167 .La Minör Tonunda Eserler 3.Etkinlik: Aşağıdaki la minör eseri.

· alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. la minör tonunda dizi. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. etüt ve eserlerdeki. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları La minör dizisinin aldığı değiştirici işaretleri söyleyiniz. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. 168 . Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. la minör tonunda dizi. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. etüt ve eserlerdeki. la minör tonunda dizi. la minör tonunda dizi. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. La minör tonunda dizi. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki notaları. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. 2: 50 puana. 1: 25 puana denk düşer. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. etüt ve eserlerdeki notaları. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. la minör tonunda dizi. la minör tonunda dizi. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · temiz ses elde edecek şekilde çalar.12. la minör tonunda dizi. Öğrenci. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Öğrenci. etüt ve eserlerdeki. etüt ve eserlerdeki. la minör tonunda dizi. Öğrenci.

ÖĞRENME ALANI KEMAN MÜZİĞİNDE DÖNEMLER Üniteler Rönesans (Yeniden Doğuş) Dönemi 169 .5.

Etkinlik: Keman müziğinde Rönesans dönemi konusunda ilgili kaynaklardan bilgi toplayınız. William Byrd (Vilyım Bayrıt[1543-1623]). Giovanni Perluigi da Palestrina (Civonni Perlogi de Palestrina[1525-1594]). Dönemin sonlarına doğru. 2. 170 . Hendrik Isaac (Hendrik Isak[1450-1517]). Aynı dönemde keman çalma tekniklerinde de gelişmeler kaydedilmiştir. müzik sanatı da bu düşüncelerden etkilenmiştir. Rönesans Dönemi. Sanat eserleri yeniden gerçeği çizmeye. edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Giovanni Gabrieli (Civonni Gabriel[1510-1586]). edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Andrea Gabrieli (Andreya Gabriel[1555-1612]) dir. Orta Çağ’ın dinsel düşünce sisteminden kurtulmayı hedeflemiştir. duyguları ve hareketi yoğunlaştırmaya yönelmiş. Orlando di Lassus (Orlando di Lasus[1532-1595]). 1. Rönesans Döneminin Müziksel Biçim Özellikleri 1. Bu dönemde vokal müziğin kemana uygulandığı bilinmektedir. keman müziğinin geliştiği ve keman için konçertolar yazıldığı görülmektedir. Keman müziğinde Rönesans dönemi (1400-1600) 150-200 yıllık bir süreci kapsar. “Rönesans”ın kelime anlamı “yeniden doğuş” tur.Ünite Rönesans (Yeniden Doğuş) Dönemi Hazırlık Çalışmaları Rönesans dönemine ait ezgi ve eserler bulup inceleyiniz. Rönesans Dönemi Bestecileri Dönemin önemli bestecileri: Jean de Ockeghem (Jan dö Osegem[1425-1497]).

O NOW I NEEDS MUST PART Eş lik s.3. England 171 . Rönesans Dönem Eserleri NOW. London. 190 201 John DOWLAND (Con DAVLEND) 1 Copyright 1925 and 1971 by Stainer & Bell Ltd.

1594): Belçika'nın Mors kentinde doğmuştur. dinsel ve din dışı biçimlerde yapıtlar vermiştir. Çeşitli org eserleri. 172 . Roma Santa Maria Magiore Kilisesi'ne küçük Kilisesi'ne yaşta giren besteci. doğduğu kasabanın kilisesinde orgculuk yapmış ve 1551'de Roma'daki San Pietro atanmıştır.1594): Roma'da doğmuştur. 2000'i aşkın eser yazmıştır.1612): İtalyan orgcusu ve bestecisidir. çalgılar için canzona'lar. PALESTRINA Giovanni Luigi da (1525. 1561 yılında Santa Maria Magiore Kilisesi'ne müzik yönetmeni olarak getirilen Palestrina.Okuma Metni Rönesans Dönemi Bestecileri GABRIELLI Giovanni (1557. iki yıl sonra ilk motet defterini yayımlamıştır. sanatını uluslararası boyuta taşımıştır. Henüz 15 yaşındayken besteleri ile adını duyurmuştur. 250 motet. Amcası Andrea Gabrielli'den ders almıştır. Almanca liedler. Palestrina 104 missa. yaklaşık 50 madrigal. bu eserlerin arasında 516 motet vardır. Fransızca Chansonlar ve Latince motetler yazmış. LASSUS Orlando di (1532. çalgı eşlikli motet'ler yazmıştır. İtalyanca madrigaller. Avrupa'nın çoğu ülkesini dolaşmış. Palestrina ile birlikte geç Rönesans'ın iki büyük bestecisinden biri olan Lassus. 100 dolayında başka formda dinsel eser bestelemiştir. Münih'te saray başmüzikcisi Lassus'un yanında çalışmış ve 27 yaşındayken Venedik'te San Marco Katedrali orgculuğuna getirilmiştir.

" sözüyle doruğa taşımıştır. oyma ile olursa heykeltıraşlık. ezgi ile olursa müzik. bina ile olursa mimarlık olur. güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım. resim ile olursa ressamlık. Ulu Önder. müzikteki gelişmeler olarak gören Atatürk. önemini ve vazgeçilmezliğini "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. bakan olabileceğini ama sanatkâr olamayacağını belirterek sanata ve sanatçıya verdiği önemi vurgulamıştır. toplumun ilerlemesindeki yerini. sözle olursa şiir. Kaynak: Nutuk I-II 173 . saray müziğinin Türkiye Cumhuriyetindeki büyük inkılâpları yansıtmaya yetmeyeceğini. Müzik eğitimi görmeleri için çok sayıda öğrenci Avrupa'ya gönderilmiş.Okuma Metni Atatürk ve Müzik “Sanat. Ankara'da Musiki Muallim Mektebi ile İstanbul'da Sanayi-i Nefise mektepleri açılmıştır. özünü Türk müziğinden alan çok sesli bir müziğe gereksinim duyulacağını söyleyerek Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. herkesin milletvekili. İnkılâpların başarıya ulaşmasının ölçütünü. " diyen Atatürk sanatın.

· üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar.ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Rönesans Döneminin önemli bestecilerini anlatınız. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Rönesans Dönemine ait eserdeki. Rönesans Dönemine ait eserdeki notaları. Rönesans Dönemine ait eserdeki notaları. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. Rönesans Dönemine ait çaldığınız eserle ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. 1: 25 puana denk düşer. Rönesans Dönemine ait eserdeki. Rönesans Dönemine ait eserdeki notaları. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Rönesans Dönemine ait eserdeki. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 2: 50 puana. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. Öğrenci. Öğrenci. Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. Rönesans Dönemine ait eserdeki notaları. 174 . · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. Rönesans Dönemine ait eserdeki. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar.

6.ÖĞRENME ALANI UYGULAMA GELİŞTİRME VE SERGİLEME DAĞARCIĞI Ünite Birinci Konumda Dağarcığın Yeri ve Önemi 175 .

Etüt ve eserlerdeki notaların ezberlenerek çalınması. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Etkinlik: Aşağıdaki etütleri.Ünite Birinci Konumda Dağarcığın Yeri ve Önemi Hazırlık Çalışmaları Öğrendiğiniz etüt ve eserleri dinletiler yoluyla sergilemenin yararlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Franz WOLFAHRT 1 176 . Birinci Konumda Etütler Sergileme 1. bu konumda çalınan etüt ve eserlerin tümüdür. 2. Dağarcık Sergilemenin Önemi Kemanda birinci konumda dağarcık (repertuvar). 1. daha ileri çalışmalara olanak sağlar. Dağarcıkta yer alan parçalar zaman zaman tekrarlanır ve dinletilir. çalmayı olumlu yönde etkiler. Dağarcığın çeşitli dinletilerle sergilenmesi.

Robert PRACHT 2 177 .

Nicolas LAOUREUX 3 178 .

3. yay tekniklerine uygun olarak çalınız. Etkinlik: Aşağıdaki eserleri. 190 194 UKRAYNA HALK ŞARKISI 4 OYUN HAVASI Saip EGÜZ 5 179 . Eş lik s. Birinci Konumda Eserler Sergileme 2.

lik

s. 190 182

Sİ MİNÖR KONÇERTO
Oscar RIEDING (Oskar RİDİNG)

6

180

lik

s. 190 193

SONATİN
Georg Philippe TELEMANN (Corc Filip TELEMAN)

7

181

a.Eserlerin Piyano Eşlikleri

Sİ MİNÖR KONÇERTO 1. Bölüm
Oscar RIEDING Op. 35 Keman

8
Piyano

182

183

184 .

185 .

186 .

187 .

“KING ARTHUR” OPERASINDAN Henry PURCELL Keman 9 Piyano 188 .

ALMAN DANSI Joseph HAYDN 10 189 .

190

Paul PEUERL Keman

11
Piyano

191

HÜSEYNÎ EZGİ

Aytekin ALBUZ

12

192

SONATİN

13

193

14 194 .

RONDO Johann Sebastion BACH 15 195 .

196 .

197 .

İKİ DANS 16 198 .

17 199 .

200 .

England 201 . O NOW I NEEDS MUST PART John DOWLAND 18 Copyright 1925 and 1971 by Stainer & Bell Ltd. London.NOW.

202 .

AL MENDİLİ Düzenleme:Şinasi ÇİLDEN 19 203 .

Andante SULIMOV 20 204 .

LONG LONG AGO Thomas Henry BAYLY 21 205 .

YAYLA ÇİÇEK Piyano eşlik: Şinasi ÇİLDEN 22 206 .

· tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki notaları. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. Sergilediğiniz etüt ve eserlerle ilgili olarak aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 1: 25 puana denk düşer. Öğrenci. Öğrenci. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki. Öğrenci. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. 3: 75 puana. 207 . Aşağıdaki ölçütlerden en az beş tanesini başarı ile uygular. · üst yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. Öğrenci. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar.ÜNİTE Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Dağarcığınızda yer alan etüt ve eserleri ezberleyerek çalmanın faydalarını açıklayınız. · alt yarıda ayrı çalınan sesler arasında boşluk olmayacak şekilde çalar. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki notaları. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki notaları. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Öğrenci. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. dağarcığında yer alan etüt ve eserlerdeki notaları. Öğrenci. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. Ölçütler Puan Aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular. Öğrenci Yorumları: Öğretmen Yorumları: 4 3 2 1 Puanlama: 4: 100 puana. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar. · temiz ses elde edecek şekilde çalar. · yay değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. Aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular. 2: 50 puana. · tel değiştirimlerini yumuşak ve pürüzsüz yapar. · bütün yayda kesintisiz duyulacak şekilde çalar.

cümle.Üçlü. yavaş. Bazı parçaların üçüncü bölümü. : Orta hareketli. -Rrondo : Ana temanın sonraki temalar arasına girerek yinelenmesiyle oluşan nakaratlı dans müziği. -Kkonçerto : Ön planda yer alan bir veya birkaç solo çalgıyla ona/onlara eşlik eden orkestra tarafından birlikte seslendirilen çok sesli bir müziksel yapı. : 1. -Mmenuet moderato : 3/4 ölçülü bir Fransız dansı. 3. Senfoni ve sonatların 1 ve 4.Andanteden biraz daha hareketli. üç ses veya çalıcının söylemek ya da çalmak için birleşmesi. Üç sesli beste. 2. çabuk.allegro arasında tempoda.Yavaşça. -Ttema trio : Beste içinde ele alınıp işlenen ve geliştirilen ana motif. söylem veya dönem. : Rahat. -Eespressivo : İfadeli. kısımları ile buna benzer parçalar için de bu terim kullanılır.Çabukça. Moderato. 2. : 1. : 1.Sonat veya senfoninin bu hızdaki bölümlerine de aynı ad verilir. Senfoni ve sonatların ağır kısımları için de bu terim kullanılır. -Bbourree : Bir vuruşluk eksik ölçü ile başlayan 2/4 veya 4/4 ölçülü. etkili. canlı ve neşeli Fransız dans müziği. anlamlı. 208 .Terimler Sözlüğü -Aallegro allegretto andante andantino : Canlı. 2.

Ş. 2003. USA HOHMANN Christian Heinrich . A Pratical Method for Violin. 1973.. Mata Akademi.. İstanbul KREUTZER Rodolphe. Stainer&Bell Ltd. Ankara. New York CAN Ömer. Violin Method Part I: Elementary Rudiments. Violin Method Part II: More Advanced Studies. DOWLAND John. 1988. Çevreden Evrene Keman Eğitimi-1. LAOUREUX Nicolas.34. Keman için 6 Kolay Konçerto . Müzik Tarihi. New York BANG Maia. Inc.. Schott Freres Editeurs. Schirmer..1978. G. 1980. G. Book II: Exercises in the Keys Most Used . Germany. Schirmer. AKBULUT Hasan Hüseyin. 1977.. Schirmer. Pratical Method for the Violin. G. 1995. Ankara. ÇİLDEN Şeyda. Pratical Method for the Violin. Book IV: Exercises in the Higher Positions .Kaynakça Atatürkçülük C-I. Edition Peters. Müzik Eğitimi Yayınları. Inc. Schirmer. 2008.Yılmaz ŞENDURUR. Carl Fischer. USA HOHMANN Christian Heinrich. Müzik Tarihi. 2003. 44 . Dağarcık Yayınları. G. Frankfurt. SAY Ahmet. Musikverlag Wilhelm Halter Karlsruhe.. Book III: Advanced Exercises in the Keys Most Used. Ankara. Pratical Method for the Violin. Pratical Method for the Violin. USA Klasik Müzik Koleksiyonu. Inc. 42 . Schirmer. G. Inc. CRICKBOOM Mathieu.. Sevda. 2008. ÇEVİK Suna. London.. BANG Maia. Bireysel Çalgı Eğitiminde Temel İlkeler ve Etkili Faktörler. 43 . 79. Violinschule I”. Neue Violin Etüden Heft III. İstanbul. MEB Yayınları. Ankara. Fifty Songs Book:1 High Voice. A Pratical Method for Violin. Inc. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Keman için Piyano Eşlikli Albüm-1. Boyut Yayın Grubu. Keman Eğitimi-I. Çağdaş Eğitim 272. Aytekin ALBUZ. ALAPINAR Hazar. Inc. Keman Yapım Tarihi. Book I: Exercises in the First Position. Filarmoni Dergisi. 209 . Inc. PRACHT Robert.. Ankara. Inc. Boswrth CO. ANKARA 2001 ÇİLDEN Şeyda.. Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri. 1999. Ankara. Op. Schirmer..Cenap And Müzik Vakfı Yayınları. Inc. Part I Supplement:Thirty Progressive Studies in the First Pozition preceded by Preparatory Exercises . Keman Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlerin İzleyeceği Yollar. G. USA LAOUREUX Nicolas. ÇOBAN Sibel. 1929. 80. Carl Fischer. SAĞER Turan.. Concert Op. Op. Violin Method Part III: Third and Second Pozitions. Carl Fischer. Ali UÇAN. Part I: Elements of Bowing and Left Hand Technique . New York ORANSAY Gültekin. Evrensel Müzik Evi.Op. 2006. Yurtrenkleri Yayınevi. S-78. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri. 42 Etüden (capricen) für Violine Solo. HOHMANN Christian Heinrich.. Ankara. Önder Matbaacılık Ltd. USA HOHMANN Christian Heinrich.. New York BANG Maia. Ankara. 82. Ankara. Bruxelles. Yaygın Yükseköğretim Kurumu. GÜNAY Edip. Ankara. RİEDİNG Oscar. 81.

Schott's Söhne. 74.32 . USA YENER Faruk. Op. Sixty Studies for the Violin.. Maınz. Schott's Söhne. Inc. Book I and II. Pozition/ Book II.. London.bravuraviolins.. Faber Music Limited. Inc. 2005. Ankara. UÇAN Ali. 1986. Ankara. B. Easiest Elementary Method for Beginners on the Violin. TDK Yayınları. Yurt Renkleri Yayınevi. WOLFAHRT Franz. Ankara. Forty Elementary Studies for the Violin.32 . FiftyEasy Melodious Studies for the Violin.SAY Ahmet.jpg 210 .. 1981.jpg http://www. G. G. 1981. Yurt Renkleri Yayınevi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.. Violin Playtime Book-2. İstanbul. Op. New York. 45.2. Keman Eğitimi için Özgün Parçalar. 1981. 38. 3. Schirmer. Beyaz Köşk Yayınları. Violin Playtime Book. Müzik. SAY Ahmet. SITT Hans. 5. Schott's Söhne.USA WOLFAHRT Franz. Ankara. Müziğin Kitabı. İnternet http://www. WOLFAHRT Franz. SÖZER Vural. Türkçe Sözlük.edu/smm/violinworkshop. G. 2004. Op.ca/images/thumbs/Picts/paulweb. B. G. 4. Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. Maınz. Schirmer. Book I: First Pozition. USA WOLFAHRT Franz.. Op. İstanbul. Inc. Müzik İşaretleri ve Terimleri Sözlüğü. 2001. Maınz. Schirmer. 20 Studies in the Changinig of Pozition/ Book III. 2005. 20 Studies in the First Position/ Book I. Remzi Kitabevi AŞ Yayınları.. 20 Studies in the 2. Op. Faber Music Limited London. Inc. 2001. 54. B. Ankara. Schirmer. Op.usd. SITT Hans. ULUÇ Murat Özden. Müzik Ansiklopedisi Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Op.32 . SITT Hans.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful