6.

Sınıf

Kazanım: Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemi
1-) Aşağıdaki kümelerin hangileri eşit küme,
hangileri denk kümedir? Sembolle gösteriniz.

.a

D

A = { 1,2,3}

.y

B = { 2,3,1}

.l

.t

.e

C = { a,b,c}

.b

D = { furkan }

.i
.d
.k
F

C

E = { tuğba }
D=
F = {∅}
C=
F=
2-) Aşağıda verilenlere göre istenilen kümeleri
liste yöntemiyle, eleman sayılarını sembolle
gösteriniz.

K

D∪F =

L
.e

.t

D∪C =

.m

F∪C =

.h

D∩C =
D∩F =

K=
F∩C =
L=
D∪C∪F =
K∪L =
D∩C∩F =
K∩L =
(D∩C) ∪F =

M = { 4’ten küçük doğal sayılar}
(C∩F) ∪D =
N = { 1081 sayısını oluşturan rakamlar }
ise;

3-) Aşağıdaki kümelerden ayrık küme olanları
belirleyerek nedeniyle birlikte boşluklara yazınız.

M=

N=
M∪N =

A= { a,b,d}
B= { sefa kelimesinin harfleri}

................................................................

M∩N =

C= {4 ve 8 arasındaki çift doğal sayılar}
D= {5’in katı olan bir basamaklı doğal sayılar}

Y = { 121, {a,b} , c , d }
................................................................
Z = { {121} , a, b , { c,d } } ise,

Y∪Z =
Y∩Z =

E= {{ neslihan, ayşegül}, elif}
F= {neslihan, ayşegül}

................................................................

www.matematiksorubankasi.com

2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful